Page 1

BAŞAKŞEHİR 2. ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ 01/02/2012 - 31/01/2013 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ

GİDERLER

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9

m² PAYLI GİDERLER Ortak Alan Elektrik Giderleri Ortak Alan Su Gid. (Merd.-K.Dairesi) Peyzaj Sulama ve Bak. Onarım Gid. Çatı Bakım Onarım Giderleri Bakım Onarım Gid.(Hid.,Kanal,Y.tüpü) Depo Temizlik Gideri Ortak Alan Doğalgaz Gideri Temizlik - Malzeme Gideri

birim 0,1514 0,0645 0,0115 0,0339 0,0027 0,0168 0,0022 0,0150 0,0047

sübvanse 0,0129

sonuç 0,1384

EŞİT PAYLI GİDERLER Personel Ücretleri Personel Kıdem Tazminat Karşılığı Personel Fazla Mesai Güvenlik Hizmet Gideri Büro Giderleri Vasıta Giderleri İnşaat Malzeme Giderleri Kapı Malzeme Giderleri Elektrik - Malzeme Giderleri Sıhhı Tesisat Malzeme Giderleri Tebligat ve Posta Giderleri Mutfak - Çay Ocağı Giderleri Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Denetim Kurulu Huzur Hakkı Blok Temsilcileri Huzur Hakkı Hizmet Sözleşme Gideri İletişim Gideri Banka,Havale ve Provizyon Gideri Vergi,Resim ve Harçlar Ortak Alan ve Pers.Mali Soruml.Sigorta Gideri Personel Sosyal Yardım Gideri Kamera,Bariyer ve Uydu Sist. Malz.Gideri Diğer Giderler

tutarı 1.351.450,43 554.633,32 57.668,93 80.203,15 402.746,91 38.234,80 17.350,00 16.000,00 14.950,00 11.510,00 4.140,00 8.250,00 4.850,00 27.300,00 4.140,00 40.386,00 39.627,32 1.500,00 900,00 1.000,00 6.060,00 8.000,00 7.500,00 4.500,00

birim 48,8806 20,0605 2,0858 2,9009 14,5669 1,3829 0,6275 0,5787 0,5407 0,4163 0,1497 0,2984 0,1754 0,9874 0,1497 1,4607 1,4333 0,0543 0,0326 0,0362 0,2192 0,2894 0,2713 0,1628

sübvanse 13,9511

sonuç 34,9295

84 34,9295

123 34,9295

143 34,9295

EŞİT PAYLI GİDERLER 84 m² Konut Kapıcı Personel Gideri 123 m² Konut Kapıcı Personel Gideri 143 m² Konut Kapıcı Personel Gideri 84 m² Asansör Eşit Paylı Giderler 123 m² Asansör Eşit Paylı Giderler 143 m ² Asansör Eşit Paylı Giderler 84 m³ Kalebodur Gideri (7 blok) Bina içi 123 m³ Kalebodur Gideri (8 blok) Bina içi 143 m³ Kalebodur Gideri (3 blok) Bina içi

tutarı 539.243,41 154.875,86 180.688,51 51.625,29 53.015,04 57.432,96 13.253,76 8.973,50 16.524,00 2.854,50

birim

sübvanse

sonuç

84 16,8582

123 19,9440

143 33,5980

84

123

143

GİDERLER TOPLAMI

12,0395 14,1517 25,6078 4,1212 4,4982 6,5743 0,6976 1,2942 1,4159

84 11,6294

m² m² paylı eşit paylı diğ.eşit paylı toplam Tama İbla

11,63 34,93 16,86 63,42 63,50

123 17,0287

GELİRLER

tutarı 444.935,10 189.714,00 33.744,00 99.500,00 8.050,00 49.490,00 6.500,00 43.997,10 13.940,00

17,03 34,93 19,94 71,90 72,00

143 19,7976

B Blokları Aidat Gelirleri D Blokları Aidat Gelirleri E Blokları Aidat Gelirleri Kasa+Banka Fon Geliri Ceza Gelirleri Diğer Muh. Tahsilatlar (Türkcell,Telsim,Avea vs.)

GELİRLER TOPLAMI

2.335.628,94

Şinasi Özkaya Muhasip

815.798,06 918.048,40 178.063,48 92.000,00 1.000,00 76.719,00 254.000,00

19,80 34,93 33,60 88,33 88,50

M.Zeki ERTÜRK Başkan Zuhat BUDAK Başkan Yardımcısı

2.335.628,94

Ramazan TANRIKULU Üye

Şenol ÇÖKMEZ Üye

2.335.628,94

BAŞAKŞEHİR 2. ETAP 2012 - 2013 BÜTÇESİ  
BAŞAKŞEHİR 2. ETAP 2012 - 2013 BÜTÇESİ  

Başakşehir 2. Etap toplu Yapı Yönetimi 2012 - 2013 Bütçesi

Advertisement