Page 1

BAŞAKŞEHİR 2. ETAP SİTE YÖNETİMİ 01/07/2003 - 31/12/2003 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ GİDERLER

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4

GELİRLER

m² PAYLI GİDERLER Ortak Alan Elektrik Giderleri Ortak Alan Su Gid. (Merd.-K.Dairesi) Peyzaj Sulama ve Bak. Onarım Gid. Çatı Bakım Onarım Giderleri Bakım Onarım Gid.(Hid.,Kanal,Y.tüpü) Depo Temizlik Gideri Ortak Alan Doğalgaz Gideri Temizlik - Malzeme Gideri

tutarı 185.150.799,600 58.500.000,000 7.757.256,000 81.989.000,000 2.500.000,000 11.846.000,000 7.130.000,000 9.108.543,600 6.320.000,000

birim 125,982 39,805 5,278 55,788 1,701 8,060 4,851 6,198 4,300

EŞİT PAYLI GİDERLER Personel Ücretleri Personel Kıdem Tazminat KarĢılığı Personel Fazla Mesai Güvenlik Hizmet Gideri Büro Giderleri Vasıta Giderleri ĠnĢaat Malzeme Giderleri Kapı Malzeme Giderleri Elektrik - Malzeme Giderleri Sıhhı Tesisat Malzeme Giderleri Tebligat ve Posta Giderleri Çay Ocağı Giderleri Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Denetim Kurulu Huzur Hakkı SözleĢme Giderleri Fotokopi Mak., Fax ve Santral Bak. Gideri

tutarı 290.985.178,244 122.974.578,244 16.000.000,000 15.000.000,000 83.955.000,000 11.582.000,000 8.360.000,000 4.405.000,000 2.963.000,000 8.623.000,000 1.289.000,000 4.953.600,000 1.250.000,000 6.000.000,000 600.000,000 2.510.000,000 520.000,000

birim 21.049,275 8.895,730 1.157,407 1.085,069 6.073,134 837,818 604,745 318,649 214,337 623,770 93,244 358,333 90,422 434,028 43,403 181,568 37,616

EŞİT PAYLI GİDERLER 143 m² Temizlik Personeli Gideri 84 - 123 m² Temizlik personeli Gideri 143 m² Asansör EĢit Paylı Giderler 84 - 123 ² Asansör EtiĢ Paylı Giderler

GİDERLER TOPLAMI

tutarı 110.607.030,60 10.811.770,99 78.385.339,61 2.293.920,00 19.116.000,00

birim 10.725,963 6.116,209 2.275,714 1.491,573

sübvanse

sonuç 125,982

sübvanse 4.223,308

sonuç 16.825,967

84 10.582,465

84 16.825,967

123 15.495,752

123 16.825,967

143 18.015,386

B Blokları Aidat Gelirleri D Blokları Aidat Gelirleri E Blokları Aidat Gelirleri Kasa+Banka Repo, Faiz Geliri Kira(Kapıcı Dairesi,Büfe) Reklam Geliri Kira (Telsim) Ceza Gelirleri

586.743.008,441 225.120.000,000 255.360.000,000 47.880.000,000 25.801.008,441 2.350.000,000 3.780.000,000 1.452.000,000 10.000.000,000 15.000.000,000

143 16.825,967

TOPLAM M² : 244.944 B BLOKLARI : 1072 DAĠRE D BLOKLARI : 1064 DAĠRE E BLOKLARI : 168 DAĠRE

sübvanse

sonuç

m² m² paylı eĢit paylı diğ.eĢit paylı toplam tama ibla

84 7.607,782

123 7.607,782

143 13.001,678

84 10.582,465 16.825,967 7.607,782 35.016,214 35.000,000

123 15.495,752 16.825,967 7.607,782 39.929,501 40.000,000

143 18.015,386 16.825,967 13.001,678 47.843,031 47.500,000

GELİRLER TOPLAMI

586.743.008,441

586.743.008,441

Osman GÜNEġ BaĢkan Mesut EREN BaĢkan Yardımcısı

Mustafa SALĠHOĞLU Muhasip

M. Zeki Ertürk Üye

Ersan Altın Üye

01072003_31122003 Bütçesi  
01072003_31122003 Bütçesi  

01072003_31122003 Bütçesi

Advertisement