Page 1

BAŞAKŞEHİR 2. ETAP SİTE YÖNETİMİ 01/05/2004 - 28/02/2005 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ GİDERLER

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 3 4

GELİRLER

m² PAYLI GİDERLER Ortak Alan Elektrik Giderleri Ortak Alan Su Gid. (Merd.-K.Dairesi) Peyzaj Sulama ve Bak. Onarım Gid. Çatı Bakım Onarım Giderleri Bakım Onarım Gid.(Hid.,Kanal,Y.tüpü) Depo Temizlik Gideri Ortak Alan Doğalgaz Gideri Temizlik - Malzeme Gideri

tutarı 282.929.500.000 108.000.000.000 16.120.000.000 78.200.000.000 5.000.000.000 45.800.000.000 5.182.000.000 17.627.500.000 7.000.000.000

birim 115.508 44.092 6.581 31.926 2.041 18.698 2.116 7.197 2.858

EŞİT PAYLI GİDERLER Personel Ücretleri Personel Kıdem Tazminat KarĢılığı Personel Fazla Mesai Güvenlik Hizmet Gideri Büro Giderleri Vasıta Giderleri ĠnĢaat Malzeme Giderleri Kapı Malzeme Giderleri Elektrik - Malzeme Giderleri Sıhhı Tesisat Malzeme Giderleri Tebligat ve Posta Giderleri Çay Ocağı Giderleri Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Denetim Kurulu Huzur Hakkı Blok Temsilcileri Huzur Hakkı SözleĢme Giderleri ĠletiĢim Gideri Banka,Havale ve Provizyon Gideri Vergi,Resim ve Harçlar Kira Gideri Okul Yardım Gideri Diğer Giderler

tutarı 581.371.715.858 279.381.215.858 16.000.000.000 20.000.000.000 160.785.000.000 18.250.000.000 21.290.000.000 4.300.000.000 3.587.000.000 7.417.000.000 2.000.000.000 5.184.000.000 1.600.000.000 10.000.000.000 900.000.000 6.480.000.000 7.547.500.000 6.200.000.000 250.000.000 1.400.000.000 2.500.000.000 4.700.000.000 1.600.000.000

birim 25.233.147 12.125.921 694.444 868.056 6.978.516 792.101 924.045 186.632 155.686 321.918 86.806 225.000 69.444 434.028 39.063 281.250 327.582 269.097 10.851 60.764 108.507 203.993 69.444

EŞİT PAYLI GİDERLER 143 m² Temizlik Personeli Gideri 84 - 123 m² Temizlik personeli Gideri 143 m² Asansör EĢit Paylı Giderler 84 - 123 ² Asansör EtiĢ Paylı Giderler

tutarı 232.548.375.600 20.348.612.800 164.027.442.800 5.161.320.000 43.011.000.000

YATIRIM BÜTÇESİ SİTE YÖNETİM BİNASI

tutarı birim 152.064.000.000 11.000.000 152.064.000.000 11.000.000

GİDERLER TOPLAMI

birim 12.112.270 7.679.187 3.072.214 2.013.624

sübvanse 9.385.833

sonuç 115.508

84 9.702.658

sonuç 15.847.314

84 15.847.314

123 14.207.463

123 15.847.314

143 16.517.620

Mustafa SALĠHOĞLU Muhasip

1.096.849.591.458

B Blokları Aidat Gelirleri D Blokları Aidat Gelirleri E Blokları Aidat Gelirleri Kasa+Banka Repo, Faiz Geliri Kira(Kapıcı Dairesi,Büfe) Reklam Geliri Kira (Telsim) Kira (Turcell) Ceza Gelirleri

375.200.000.000 425.600.000.000 79.800.000.000 96.814.517.096 8.600.000.000 15.000.000.000 7.800.000.000 18.000.000.000 5.500.000.000 64.535.074.362

143 15.847.314 YATIRIM BÜTÇESĠ DAHĠL AĠDAT ÖDEME PLANI DAĠRE TĠPLERĠ 123 m² 40.000.000 40.000.000 51.000.000 51.000.000 51.000.000 51.000.000 51.000.000 51.000.000 40.000.000 40.000.000

AYLAR MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK OCAK ġUBAT

sübvanse

sonuç

m² m² paylı eĢit paylı diğ.eĢit paylı toplam tama ibla

84 9.692.811

123 9.692.811

143 15.184.484

84 9.702.658 15.847.314 9.692.811 35.242.783 35.000.000

123 14.207.463 15.847.314 9.692.811 39.747.589 40.000.000

143 16.517.620 15.847.314 15.184.484 47.549.418 47.500.000

84 m² 35.000.000 35.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000 35.000.000 35.000.000

YATIRIM BÜTÇESİ GELİRLER TOPLAMI

GELİRLER TOPLAMI

1.096.849.591.458

YATIRIM BÜTÇESİ DAHİL GİDERLER TOPLAMI 1.248.913.591.458

D.Mesut EREN BaĢkan Yardımcısı

sübvanse

YATIRIM BÜTÇESİ DAHİL GELİRLER TOPL.

143 m² 47.500.000 47.500.000 58.500.000 58.500.000 58.500.000 58.500.000 58.500.000 58.500.000 47.500.000 47.500.000

152.064.000.000

1.096.849.591.458 1.248.913.591.458

Osman GüneĢ BaĢkan R.Sedat ÇÖLOĞLU Üye

Levent SEKĠZKARDEġ Üye

01052004_28022005 Bütçesi  

01052004_28022005 Bütçesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you