Page 1

Woensdag 27 juni 2012

Deze week o.a. in de

Angelique wint Aardig Onderweg Award

Overschiese penning voor jubilerend vrijwilliger Bep Maissan

Adverteren in de Overschiese Krant? UITGEVERIJ

BEL DAN:

0180 641 022 www.baruitgeverij.nl info@baruitgeverij.nl

Tam Moerkerken wint Zeskamp

Zie pagina 2 en 3

Leeg winkelpand is geen hennepkwekerij

Begrip bewegen en actief zijn

www.overschiesekrant.nl

Mailadres redactie De redactie van de Overschiese Krant heeft een ander mailadres. Kopij kan gemaild worden naar redactieoverschie@ baruitgeverij.nl.

Overschiese Krant 0180 - 641 022

Een gulle lach breekt door als Kees van der Meer, voorzitter van de deelgemeente Overschie, aan Bep Maissan de Overschiese Penning heeft uitgereikt.

OVERSCHIE - Het werd een gezellig jubileumfeestje voor vrijwilliger Bep Maissan in de recreatiezaal van Laurens Den Hoogenban. Afgelopen donderdagmiddag 21 juni vierde Bep zijn 12,5-jarig jubileum als vrijwilliger bij het Centrum voor Ouderen aan de Abtsweg. Tal van bekenden hadden zich verzameld bij de koffie met taartjes. Fraaie boeketten bloemen en dikke zoenen kwamen richting de jubilaris, die zichtbaar

genoot van alle aandacht. Een komisch gelegenheidskwartet met witte jassen en koksmuts, geleend van de warmste bakker, zongen op refrein een toepasselijk feestlied, waarin Bep zijn werkzaamheden centraal stonden. Kees van der Meer, voorzitter van de deelgemeente Overschie kwam langs met een wel zeer speciaal cadeau. Een totaal verraste Bep kreeg voor zijn inzet en betrokkenheid de Overschiese Penning en de daarbij behorende versierselen opgespeld.

Oproep voor doopfeest in Overschie OVERSCHIE - In Overschie komt op zondag 9 september een Doopfeest in en rond de Grote Kerk in de Overschiese Dorpsstraat. Het wordt een grote reünie, een weerzien van vele oud Overschieënaars. Toch heet het geen reünie, maar een Doopfeest, omdat de kerk iedereen die in Overschie gedoopt is van harte uitnodigt op dit feest ‘back to the roots’ te gaan. Vol enthousiasme zijn de voorbereidingen al begonnen. Een tentoonstelling met oude doopjurken komt in het museum Oud-Overschie. ‘s Morgens is er een bijzondere kerkdienst, bijzonder om met zo velen die ooit in Overschie gedoopt zijn, weer samen te zijn. Er is een lunch, een kinderen middagprogramma. Het gaat om alle leeftijden. Of je nou twintig jaar geleden

OVERSCHIE - Afgelopen week kreeg een winkelier aan de Duijvesteijnstraat een aantal politieagenten op bezoek. De politie had het vermoeden dat het ernaast gelegen leegstaande, maar inmiddels verhuurde winkelpand als hennepkwekerij zou fungeren. De politie wilde in het leegstaande pand onderzoek doen, met of zonder voordeursleutels. Direct belde de aangesproken winkelierster haar broer, die de voordeursleutel aan de politie overhandigde. De politie kwam na grondig onderzoek tot de conclusie dat zich in het winkelpand geen hennepkwekerij bevond. Een gelegenheidskwartet zong een toepasselijk feestlied. Foto’s: R. van Twist.

Overschie knal hem erin OVERSCHIE - Op zaterdag 30 juni zal de stichting Evenementen Overschie een Voetbaldorp en Oranje Route houden. De Oranje Route bestaat uit en lint van vijf grote voetbalactiviteiten op Duyvesteynstraat, Burgemeester Baumannlaan en 2e Hoogenban, die samen met een oranjebraderie een geheel vormen.

Ook beginnen zaterdag de voorrondes van DJ Battle. Wie vijftien minuten op het hoogte niveau wil draaien, kan zich 30 juni aanmelden bij het voetbalstadion op de Duyvesteynstraat. De beste zeven deejays gaan door naar het najaarsfestival op 18 augustus. Aanmelden via www.stichting-evenementenoverschie.nl.

Ray en San Woningstoffering in het nieuw OVERSCHIE - Eerdere namen gaven problemen met andere zaken die in dezelfde branche werkzaam zijn. Na diverse namen te hebben bedacht, zijn Ray en Sandra tot de conclusie gekomen dat hun zaak simpelweg Ray en San Woningstoffering gaat heten. Er is gelijk werk aan de winkel, want de reclame op het winkelpand aan de Zestienhovensekade en op de bedrijfsauto moet aan de nieuwe bedrijfsnaam worden aangepast.

www.overschiesekrant.nl

Onderhoudswerken

gedoopt bent, of tachtig jaar geleden, leeftijd maakt niet uit. Iedereen is van harte welkom. Er is geen adressenbestand beschikbaar, niet bekend is waar iedereen nu woont.

Mond-tot-mondreclame en oproepen als deze blijken al velen bereikt te hebben. Geef de datum aan elkaar door: 9 september. Men kan zich opgeven via www.grotekerkoverschie.nl.

Gebr. Fernandez B.V.

Bel nu voor een offerte voor het vernieuwen van uw pannendak, schoorsteen of gevelrenovatie

Tel. 06 53 21 35 93 E-mail fernandez@scarlet.nl


2

Overschiese Krant

Woensdag 27 juni 2012

Deelgemeente Overschie Burgemeester Baumannlaan 178 Postbus 10233 3004 AE Rotterdam deelgemeente@overschie.nl www.overschie.nl

Bekendmakingen

Overschie in beeld

Bericht van de deelraad Raadsbericht 21 juni 2012

Het Overschie Weekjournaal

Raadsvergadering 28 juni 2012

De voorzitter van de deelraad, dhr. Kees van der Meer, heeft namens de deelraad het volgende statement voorgelezen:

Op donderdag 28 juni a.s. vergadert de deelraad van Overschie Aanvang 16.00 uur. De volgende punten staan op de agenda;

Kabinet gooit betere gezondheid inwoners van Overschie weg

Jaarstukken Het dagelijks bestuur legt via jaarstukken verantwoording af aan de deelraad over het gevoerde beleid in 2011. De deelraad moet de jaarstukken vaststellen.

De minister van Infrastructuur heeft begin juni 2012 besloten om de snelheid op de A13 in Overschie weer te verhogen tot 100 km/ uur. De deelgemeente vindt dit een slecht besluit. Voor een paar seconden tijdwinst op de A13 wordt de milieuwinst ( luchtkwaliteit, geluidbelasting) van de afgelopen jaren voor een deel weer teniet gedaan. En vanzelfsprekend ook de gezondheidswinst die daarmee samenhangt. Dat luchtkwaliteit en de geluidsbelasting nog wel aan de wettelijke eisen lijken te voldoen, is daarbij een schrale troost. De investeringen die door het Rijk, Rotterdam en Overschie, deels met rijkssubsidie en medewerking van Rijkswaterstaat,in de laatste jaren zijn gedaan worden grotendeels teniet gedaan. Dat geldt ook voor de milieuinvesteringen van Woonstad Rotterdam in bijvoorbeeld de warmte/koudeopslag in Blijvenburg II of het groene dak op het nieuwe gebouw Kreater. En wat te denken van het Actieprogramma Milieu Overschie, waaronder de Flex en de Groene Hofjes. Hiermee geeft de minister de 16.000 inwoners van Overschie een klap in het gezicht. En daarom heeft de gemeente Rotterdam in samenwerking met de deelgemeente Overschie een formeel bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van de minister. In het bezwaarschrift stellen de gemeente Rotterdam en de deelgemeente Overschie dat de minister, zonder voldoende inzicht in de milieueffecten van de 100 km/uur op de gezondheid van de inwoners van Overschie, een ondoordacht besluit heeft genomen. Ook zijn de effecten van de proef op de A20 nog niet bekend. De deelgemeente Overschie en de gemeente Rotterdam zullen ook in de toekomst samen optrekken om de minister ervan te overtuigen dat het terugbrengen van de 100km/uur op de A-13 een slecht besluit is.

De publicaties van de deelgemeente Overschie worden elektronisch bekendgemaakt. U vindt ze terug op de website www.rotterdam.nl/ rotterdambericht . Dit is de gemeentelijke website voor alle wettelijke bekendmakingen. De bekendmakingen van aanvragen, vergunningen, verkeersbesluiten enz. van de deelgemeente Overschie treft u daar aan.

Voorjaarsnota De voorjaarsnota 2012 is de eerste stap op weg naar de begroting 2013. Het brengt de ontwikkelingen in beeld die van invloed kunnen zijn op de baten en lasten en geeft een financiële vooruitblik. De raad kan hiermee het dagelijks bestuur de kaders meegeven voor de begroting van 2013. U bent van harte welkom bij de vergaderingen. Deze vinden plaats in de raadszaal aan de Burgemeester Baumannlaan 178. Tijdens de raadsvergaderingen kunt u het eerste half uur vragen stellen aan de raad. Mensen die van dit spreekrecht gebruik willen maken, kunnen dit tot 48 uur voor de aanvang van de vergadering melden bij de griffier onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover men het woord wil voeren. Ook voor meer informatie over de raads- en commissievergaderingen kunt u terecht bij de griffier, telefonisch bereikbaar via 010 - 208 22 01 en per e-mail via a.bleijenberg@ overschie.nl. De agenda en de daarbij behorende vergaderstukken vindt u op www. overschie.nl (klik op Politiek > Vergaderstukken). Ook kunt de stukken inzien of afhalen bij de deelgemeente Overschie aan de Burgemeester Baumannlaan 178.

De journaalploeg van het Weekjournaal struint Overschie af op zoek naar nieuwtjes, weetjes en activiteiten. Het journaal is te zien via het OverschieTube kanaal op YouTube en op nieuwsschermen bij onder meer bibliotheek, gezondheidscentrum en deelgemeentekantoor. Iedereen kan tips naar de journaalredactie mailen via weekjournaal@onsoverschie.nl

Openingstijden • Deelgemeente Overschie U kunt bellen voor een afspraak: 010 2082222

• Stadswinkel Overschie Open op maandag van 11.00 tot 15.00 uur en ‘s avonds van 18.00 tot 20.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur in het Prachthuis, Abtsweg 2

Informatie en dienstverlening • Beleidszaken

Hoe kan ik mij op het Overschie Weekjournaal abonneren? Niks makkelijker dan een mailtje om u te tippen dat het nieuwe Weekjournaal online staat. Abonneren is eenvoudig: meld u aan bij uw YouTube account (maak eerst een You Tube account aan als u dit nog niet heeft). Ga vervolgens naar www.YouTube.com/OverschieTube. Klik op de knop ‘Abonneren’ en volg de aanwijzingen op het scherm. Vanaf nu ontvangt u automatisch een mailtje als er een filmpje is geplaatst. Er is ook een ‘app’ voor smartphones: zet mobiel.overschie. nl in het beginscherm van uw smartphone en u heeft de mobiele versie van het Weekjournaal op uw telefoon staan! Deze week in het Overschie Weekjournaal: • Sport en vertier afgelopen weekend: o Overschiese Kinder Hike, zaterdag 16 juni o Jeugdruiterweekend Schieruiters o Voorjaarsmarkt natuurspeeltuin Klein Poldertje, zaterdag 16 juni o Benefietconcert YCO (voorheen DoReMi), zaterdag 16 juni • Egeltjes in Overschie • Plaatsing Natuurparkbrug • Teken de petitie tegen sluiting Prachthuis • Overschiese penning voor de heer A.T.H. Maissan • Overschie College sleept prijs in de wacht

O.a. beheer buitenruimte, cultuur, recreatie, ruimtelijke ontwikkeling, sport, verkeer, voorzieningen, welzijn, wijkveiligheid. Telefoon 14010.

• Bouwzaken Spreekuur bouwinspecteur elke woensdag van 10.00-11.00 uur aan de Burgemeester Baumannlaan 178. Telefoon 14010.

• Stadswinkel Overschie O.a. reisdocumenten, rijbewijs, uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie en Burgerlijke Stand, aangifte geboorte en overlijden, Rotterdampas. Telefoon 14010.

• Spreken met de portefeuillehouder Voor een persoonlijk gesprek met leden van het dagelijks bestuur kunt u op werkdagen een afspraak maken. Telefoon 208 22 22.

• Deelraad en commissies Voor vragen over werkwijze, agenda’s en vergaderingen van deelraad en commissies kunt u terecht bij de griffie. Telefoon 208 22 01.

Handige telefoonnummers • Gemeentelijke informatie en service 14010 ( ma t/m vr 8.00 - 20.00 uur, za 9.00 - 17.00 uur, zon- en feestdagen gesloten) Voor al uw vragen en meldingen aan de gemeente Rotterdam.

• DCMR Milieudienst Rijnmond 0888-333 555 Milieuklachten (stank, lawaai, bodemverontreiniging)

• Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 (gratis)

• Meld Huiselijk Geweld 443 84 44

• Alarmnummer hulpdiensten 112

• In niet-levensbedreigende situaties Politie 0900 - 8844 (lokaal tarief)

Volg Overschie via twitter @overschie

In Overschie is altijd wat te doen. Kom vrijdagavond naar de MEIDENAVOND van Jongeren Panel Overschie in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het begint om 19.00 uur!

WAAR IS DIT? IN THE SPOTLIGHT Daan Blij, stagiair bij Jongeren Panel Overschie

Stuur je antwoord in op www.onsoverschie.nl

voor alles in en over Overschie ga je naar www.onsoverschie.nl


Overschiese Krant

Woensdag 27 juni 2012

Tennisclinic Leren Bewegen

3

Overschiese penning voor dhr Maissan

(1,2) -1- 08 Overschietje-10.indd 08-03-2010 12:21:31 Bakker v. d. Berg, Opzegtermijn 3 maanden Burg. Bosstraat 42

Hoe dichter bij de rust , hoe ZESTIENHOVEN HAALT was uitgerekend voorstopper geïrriteerder 16hoven raakte. ZWAAR BEVOCHTEN PUNT en tevens aanvoerder Bert van De scheidsrechter die het niet TE BERKEL Buuren die naar voren toog zo best zag, de tegenstantel. 06-14153988 Lunchroom De Vier Seizoenen, ders die om alles zeurden, een De Lugt 15 thuispubliek (ouders!) dat zich niet normaal kon gedragen en Eetcafé Noord-West, een belabberd veld. Genoeg Voor het Stuttgartstraat 51 reden tot klagen? Misschien laatste wel, maar ook allemaal zaken Gemakswinkel Overschie, waar je geen invloed op hebt. nieuws: Van Noortwijckstraat 38 In de rust dus afgesproken bezoek de hier niet op te letten en weer te Christa’s Tabakshop, proberen een leuke wedstrijd Overschiese te spelen. Dit lukte redelijk. Hoornweg 25a Krant interBij vlagen werd de bal rustig Grote Zeskamp Ladies Ride 2012 Regardz Rotterdam Airport Hotel, rondgetikt en wederom enkele netsite kansen gecreëerd, maar niet Vliegveldweg 59-61 afgerond. Ook uit enkele indiMeer foto’s Foto’s: Arjen Jan Stada. viduele acties werd op het doel op: http://www.facebook.com/deelgemeente.overschie Museum Oud-Overschie, www. geschoten, maar veelal te makOverschiese Dorpsstraat 134-140 Werk in uitvoering > werkinuitvoering.onsoverschie.nl kelijk voor de Goudse doelman. overschieseDuidelijk was dat 16hoven in Speeltuinvereniging Levenslust, krant.nl de afronding zijn dag niet had. Periode Telefoon Project Meer informatie Sidelingepad 10 Hierdoor zou het duel eindigen in een doelpuntloos gelijkspel, 2 april t/m medio juli 2012 010 489 46 31een Herbestrating en rioolvervanging Prof. Bolklaan Gemeentewerken www.overschie.nl>werkzaamheden 0-0. Toch overheerste bij de be- Na de veelbesproken thuis- en vanaf de- rechterflank geleiding een tevreden gevoel. zege van vorige week op kop- schot op het doel losliet. De Misschien werd er soms veel loper WDS was het nu zaak wind leek op 19 te pakken Juni t/m juli 2012 010te-bal 278 40 Vervanging brug Sidelingepad (plassengebied) Gemeentewerken www.overschie.nl>werkzaamheden www. gepingeld en was de afronding voor de Romeijnbrigade om en over doelman Sander van niet al te best, maar het is erg de stijgende lijn door te trek- der Velden van de thuisclub overschiese- Gemeentewerken t/m 2015 010 hem - 489 42 48 Werkzaamheden Park 16Hoven www.overschie.nl>werkzaamheden moeilijk voetballen tegen een ken de komende weken. De heen achter in het doel te tegenstander die met 10 man eerste hindernis die genomen ploffen. Eigenlijk een prachkrant.nl Voor meer informatie over werkzaamheden in Overschie kunt uwww.dianakledingreparatie.nl ook terecht op www.rotterdam.nl/werkzaamheden. Onder de link ‘Werken aan de weg’ vindt u de werkzaamheden in de deelgemeente op een rijtje. - Email: dianakledingreparatie@hotmail.com rond de eigen zestien speelt. moest worden was CVV Berkel tig doelpunt maar of het echt Ook voor het op maat maken gordijnen, woningtextiel, meubelstoffen en Hoe langer het doelpunt dan en dat het daar niet makkelijk Bert’s bedoeling was om op tevens ook het stomen van uw kleding. uitblijft, hoe moeilijker het zou worden was vooraf bij alle deze wijze de bal in het doel wordt. Dan wordt toch wat betrokkenen bekend. De thuis- te schieten mag hardop worZESTIENHOVENSE geforceerd naar de opening wedstrijd leverde een sensatio- den afgevraagd. In ieder geval gezocht. Zelfs met 3 spelers nele 4-3 zege op maar dat was 0-1 en dat in een uitwedstrijd! Voor het vakkundig ophangen WITGOED SERVICE van C1 in het veld, ingevallen natuurlijk geen maatstaf voor Daar waar vorig seizoen 70% en repareren van uw verlichting. reparaties Voor elektriciteitswerkzaamheden. van alle merken wasmachines Tel. 010 - 437 16 61

HANS GROEN ELEKTRO

Voor storingen 06-142 76 292 E-mail hge@upcmail.nl

www.hansgroenelektro.nl

M. van Komen Zestienhovensekade 97a Rotterdam Te l / Fa x 010 - 4 15 2 1 0 8 Mo b i e l 0 6 5 4 76 7 3 01 w w w. zw s ro tt e rd a m. n l

SUPERTAPIJT VOORDEELHAL Elektrotechnisch Installatiebedrijf

“DE ZWETH”

J.A. Poot Zwethkade 23 Tel.: 010-471 41 90 Tel.: 06-53 23 09 42 Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden. Fax: 010-470 31 56 (ook ‘s avonds bereikbaar)

Gevelrenovatie en onderhoudsbedrijf

M.C. Pleune

✓ Gevelreiniging

✓ Hak- en voegwerk ✓ Metselwerk ✓ Graffiti verwijdering ✓ Pannendaken ✓ Schoorstenen ✓ Verbouwingen ✓ Gratis prijsopgave

www.mcpleune.nl online offerte

E E M E Z IJzersterk Vinyl O I GRAND G N I D E I B 13,95 vanaf N A NEEM A

Overschiese Kleiweg 617 3045 LK Rotterdam Tel.: 010 - 437 02 80 Mobiel: 06 - 502 86 846

Alles in per meter/4 meter breed

Pracht

voorraa d 83 Adriaan Brouwerstraat 15 - Tel. 010 19 lev-e437 rbaar

Politiek, Psychologie of Realiteit

BETER MEEDOEN DAN ZINKEN... Ja het is weer duidelijk geworden. De IJslanders worden net als andere arme landen in de tang genomen. De president van IJsland, O. Grimsson, geeft aan dat Nederland en Engeland met hun positie heeft gespeeld zodat het I.M.F. (Internationaal Monetair Fonds) een duur en oneerlijk voorstel ligt voor IJsland. Ditzelfde gebeurd ook altijd als mensen iets niet van een ander wensen of kunnen accepteren. Dit is dan ook de basis van mij om u als lezer ruimte te geven en verder te denken dan het bekrompen gedoe om de ander - uw en mijn naaste - te gronde te richten. Want dat doen allerlei instellingen en overheden reeds om de mensen (blijvend) te onderdrukken ondanks dat we denken dat we in een vrije wereld leven. O.K.

men komt op voor het zogeheten algemeen belang en wil iedereen een balans voor het leven geven. Maar dat kan je niet blijvend doen, tenzij je direct hulp biedt aan mensen! En, niet te vergeten eerst in eigen gelederen beginnen alvorens zeer veel geld weg te doen aan anderen, dus ook niet aan EU landen ondanks gemaakte afspraken. Want in feite is dat en alle ander afspraken, ook in de EU, gewoon Kartelvorming te noemen! Daaraan gaat iedereen kapot!!! En datgene wat bedoeld is om inlanders/burgers te helpen in hun bestaan in (helaas) afgebakende grenzen dat een land heet, zal veel beter nagekeken moeten worden of we het goed doen en haalbaar is maar dan ook kijkend naar onze natuurlijke omgeving! Want in die natuur mogen we leven en samengaan, maar dan niet alleen het een-

richtingsverkeer van de mens! Het komt helaas te vaak neer op meedoen of zinken!!! En dan nog op informele wijze anders moet je maar stikken! Bedenkt u dat alles wat de mens gemaakt heeft, ook afgebroken kan worden! Is het niet door de natuur die zijn vrije loop nodig heeft en behoort te hebben dan wel door de mens zelf, die alles aan zijn laars lapt, veel kapot maakt als het hen zelf maar beter gaat...! Maar is elke verandering wel goed? Indien dat zodanig gaat dat iedereen daarvan profiteert dan is het altijd goed, maar kijk dan ook om je heen! Want wat het ene inderdaad goed is voor de mens, kan het andere goede ook de natuur of dierenwereld kapot maken. Neem onder andere het plastic dat zeer, zeer moeilijk in toom gehouden kan worden in deze wereld door men-

• ALARMSYSTEMEN • BEVEILIGINGEN • SLUITSYSTEMEN • VEILIGHEIDSCILINDERS • TOEGANGSCONTROLE • GRAVEERWERK • BRANDKASTEN • EIGEN BUITENDIENST

WOONHUISBEVEILIGING VOLGENS POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN

Industrieweg 113 - 3044 AS Rotterdam Tel. 010-4154444 - Fax 010-4376993 maandag t/m vrijdag geopend van 08.00 tot 17.30 uur zaterdag’s geopend van 9.00 tot 14.00 uur

www.sleutel-slotenhuis.nl

op het b gewenste omdat h

rust nog den niet zoals wel 2e helft d De thee wat warm koud ook melijk v het veld gewerkt geen spr deze ove wedstrijd

Door: M

sen zelf da dieren die aan kapot buurman? die je ov gemeenten den. Het doen is, i of heel go dit in een bij de (bu lijke plaa Daardoor werkgeleg men er al wat aan d tering in ders en st gelet op alles teza ons land, het systee den waar verander een norma


Van alles te doen in Overschie! 27

Babbeltrucsbijeenkomst

juni

SOR Schietoren, Piet Cottaarstraat 50, inloop 13.30 uur, start 14.00 - 16.00 uur, www.onsoverschie.nl

28

Deelraad vergadering (voorjaarsnota)

juni

Raadszaal, Burgemeester Baumannlaan 178, 16.00 uur, www.deelgemeenteoverschie.nl

Themaochtend voor weduwnaren

28

juni

Thermiek, Adriaen Brouwerstraat, info & aanmelden: 010 - 4370955, www onsoverschie.nl

29

Meidenavond JPO

Centrum Jeugd & Gezin, Raadsdeel 7, 19.00 - 21.30 uur, 13-23 jr, www.onsoverschie.nl

juni

29 jun Kinderdisco &

Buurthuis Landzicht, Schipholstraat 76, tot 14 jr, 19.00 - 21.00 uur, € 0,50, www.onsoverschie.nl

11 jul

30

Voetbaldorp & braderie

juni

Duyvesteinstraat, Burg. Baumannlaan & 2e Hogenbanweg, va 10.00 uur, www.onsoverschie.nl

Expo Panorama Overschie – Jaap Pameijer

1 jun t/m

Museum Oud-Overschie, 22 sep Overschiese Dorpsstraat 136-140, www.onsoverschie.nl

Sportevenement voor jongeren

8

juli

Voetbalterrein A.G.E., Van der Duijn van Maasdamweg 601, va 10.00 uur, www.onsoverschie.nl

Aftrap Prachtwerkplek

11

Prachthuis, Abtsweg 2, 17.00 -19.00 uur, www.onsoverschie.nl

Snuffelmarkt (dagelijks) Speeltuinvereniging Schiewijk Sidelingepad 10, 10.00 - 16.00 uur (zondag gesloten), gratis, www.onsoverschie.nl

juli

t/m 23 aug

Randvoorwaarden 60 energiezuinige woningen voormalig Melkunieterrein vastgesteld OVERSCHIE - Projectontwikkelaar Van Omme & De Groot werkt hard aan een bouwplan voor zestig goedkope en middeldure koopwoningen met en zonder tuin op het terrein van de voormalige melkfabriek aan de Ludolf de Jonghstraat. Het dagelijks bestuur heeft de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor dit project vastgesteld. Van Omme & De Groot heeft aan de deelgemeente gevraagd om de stedenbouwkundige randvoorwaardennota voor het voormalige Melkunieterrein tussen de Piet Cottaarstraat, Abraham van Beyernstraat en Ludolf de Jonghstraat vast te stellen. De woningen komen aan autovrije hofjes in een aantal bouwblokken haaks op de portiekwoningen aan de Oost-Sidelinge te staan. Het ontwerp zal aansluiten op de architectuur van de portiekwoningen en die van de Schietoren aan de Piet Cottaarstraat. Voor de realisatie van het bouwplan maakt Van Omme & De Groot een projectbestemmingsplan dat door de deelraad wordt vastgesteld. De bouwlocatie maakt deel uit van een bedrijventerrein dat op

termijn, in overeenstemming met de Gebiedsvisie Overschie, een woonbestemming zou kunnen krijgen. Het bouwplan scoort nu al behoorlijk goed op het gebied van duurzaam bouwen door de toepassing van hoogrendement cvcombiketels voor verwarming en warm water, een CO2-concentratie gereguleerde regeling voor een

betere luchtkwaliteit binnenshuis, extra daglichttoetreding en de toepassing van de ClimaLife dakpan die uitlaatgassen zuivert. Er vindt nog nader overleg met de projectontwikkelaar plaats over de mogelijkheden om, in overeenstemming met het Actieprogramma Milieu Overschie, nog energiezuiniger te bouwen.

Wekelijks terugkerende activiteiten • Leren gezond bewegen voor vrouwen Vr, HWD, Taludweg 5, 10.00-11.15 u, www.fysiohoed.nl

• Sportinstuif Ma en wo, gymzalen Rammelandstraat en Jan Steenstraat. Meer info: www.rotterdam.nl/sportenrecreatie

• Sportinloop Vrijdag, gymzaal Rammelandstraat, www.thermiek-welzijn.nl • Open computerinloop Di en do 13.00-17.00 u, Adriaen Brouwerstraat 1,

Pentekeningen Jan Both in Den Hoogenban

www.thermiek-welzijn.nl

• Creatieve groep, ouderen Do 13.00-17.00 u, Adriaen Brouwerstraat 1, www.thermiek-welzijn.nl

• Wim en Bea’s creaclub Ma, 8-14 jr, Buurthuis Landzicht, Schipholstraat 76 • Girlz Only Ma, wo, Adriaen Brouwerstraat 1, www.thermiek-welzijn.nl • Kickbokslessen Vr, Rammelandstraat, www.thermiek-welzijn.nl • Brassbandlessen Adriaen Brouwerstraat 1, www.thermiek-welzijn.nl • Stichting De Boei Di, Prachthuis, 14.00-17.00u, www.boei.onsoverschie.nl • Gratis bewegen voor ouderen Di, wo, vr, v.a. 55 jr, gratis, www.overschiesportgratis.nl

• Gratis zwemmen voor ouderen Di, do, Zwembad Overschie, v.a. 55 jr, gratis, www.rotterdamsportstad.nl/zwboverschie

• Bootcamptraining Ma & do, Sidelingepark, 19.30-20.30u, va 18 jr, www.r-u-inspired.hyves.nl

Overschieënaar Jan Both met een van zijn werken.

• M&M Aerobic Studio Ma, wo, do, Wijktheater Musica, www.freewebs. com/theatermusica

• Radoeha folkloristische dans Ma, Wijktheater Musica, 20.00-22.00u, www.freewebs.com/theatermusica

• Bewegen voor Ouderen Di, Wijktheater Musica, 11.30-12.00u,

OVERSCHIE - In Galerie Den Hoogenban vindt van 1 juli tot 1 oktober de tentoonstelling ‘Pentekeningen van Jan Both’

Foto: R. van Twist.

plaats. Bezoekers kunnen de expositie bekijken op de eerste, tweede en derde etage rondom het Plein van woonzorgcentrum

Laurens Den Hoogenban aan Van der Sasstraat 61 te Overschie. De tekeningen zijn elke dag te bezichtigen van 10.00 tot 16.00 uur. Bezoekers kunnen in restaurant Oud-Overschie terecht voor een hapje of een drankje. Jan Both, al jaren een bekende tekenaar uit Overschie, toont zeer mooie, verfijnde ingekleurde pentekeningen van bekende plekjes in Overschie en omgeving, vaak gesitueerd in de vorige eeuw. Bij elke tekening kan Jan Both bevlogen en interessante details vertellen over het werk, dat niet bij iedereen bekend zal zijn. Jan heeft dan ook grote kennis over de geschiedenis van Overschie en zijn bewoners. Als u deze expositie bezoekt volgt waarschijnlijk een bezoek aan Museum Oud Overschie, waar Jan Both u over het verleden van ons dorp kan bijpraten. U bent van harte welkom in Galerie Den Hoogenban.

www.freewebs.com/theatermusica

• Jong van Hart Di, Wijktheater Musica, 12.30-14.00u, www.freewebs.com/ theatermusica

• Big Salsa Band Wo, Wijktheater Musica, 20.00-22.30u, www.bigsalsaband.nl • After School activiteiten Ma, di, do, Wijktheater Musica,

Prijswinnaar te koop in Overschie: rosé uit Chili. ongecompliceerde wijnen die je buiten op een terras, op een bankje voor het huis of zittend in een klapstoel op de camping drinkt. Bij zomerwijnen denk ik ook vooral aan witte wijn en roséwijnen. Er zijn trouwens ook genoeg frisse rode wijnen die, mits licht gekoeld, heerlijk in de zomer zijn.

www.freewebs.com/theatermusica

• Vrijdagochtendwandelen (ca 10 km) Vr, 10.00u, start Speeltuin Schiewijk, Sidelingepad 10

Meer weten? Uw activiteit in deze advertentie? Ga naar www.OnsOverschie.nl en klik op ‘Wat is er te doen?’

Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

Door vinoloog Conny Castelein Deze week komt de wijnproefclub bij mij thuis proeven. Het is mijn taak om dan een stuk of tien wijnen te kopen, die we dan blind gaan proeven. Het is leuk en leerzaam om een thema uit te kiezen en bij het thema de wijnen te kopen. Ik heb deze keer als thema ‘zomerwijnen’ uitgekozen. Bij zomerwijnen denk ik aan frisse,

Bij mijn zoektocht naar lekkere rosé werd het mij heel gemakkelijk gemaakt. Begin juni is er een roséwijnconcours geweest, waarbij de beste roséwijnen die in Nederland verkrijgbaar zijn, gekozen zijn. In de categorie Supermarkt/Slijterijketen en prijscategorie € 5,01 t/m € 7,50 heeft een wijn gewonnen die wij gewoon in Overschie kunnen kopen. Dat heb ik dus gedaan en natuurlijk heb ik de wijn ook geproefd.

uit Chili. De rosé is gemaakt van cabernet sauvignon, een rode druif die vooral heel bekend is door de Bordeauxwijnen. Deze druif geeft de wijn veel body en structuur. Hij heeft een intense, dieproze kleur. De geur van de wijn is wat vlak, maar dat wordt helemaal goedgemaakt door de smaak. De smaak is zeer fruitig met rood fruit zoals framboos en aardbei. Hij is sappig en kruidig, milddroog en heeft een pittige, lange afdronk door wat lichte tannines. Deze wijn is heerlijk voor op het terras. Ook zal deze wijn het heel goed doen bij stevig gekruide visschotels en bij zomerse maaltijdsalades. Voor de snobs onder ons: een leuk weetje is het feit dat deze wijn ook geschonken wordt in het meest beroemde hotel van Nederland, het Amstel hotel in Amsterdam.

Het gaat om een wijn die te koop is bij Dirck III. Een 120 Rosé Cabernet Sauvignon, Santa Rita

Wijn: Santa Rita 120, cabernet sauvignon, rosé, DO Valle Central, 2011, Chili, Dirck III €5,99


Overschiese Krant

NIEUWS

Woensdag 27 juni 2012

Angelique wint Aardig Onderweg Award met Jong010 OVERSCHIE - Angelique van Tilburg (28) heeft vrijdag 15 juni de Aardig Onderweg Award 2012 ontvangen voor

Jong010, de Rotterdamse kinderkrant, waaronder een editie Overschie, die zij op eigen initiatief heeft opgericht. Ze

ontving tijdens een show in het Nieuwe Luxor Theater de juryprijs in de categorie Kunst & Cultuur uit handen

Winaars van de Aardig Onderweg Awards 2012 Vincent Dellebeke, Art-Jan de Vries, Angelique van Tilburg, directeur van de RET Pedro Peters en Niek van Hengel. Foto: RET

van de Rotterdamse wethouder Jeannette Baljeu. Aan de juryprijs is publiciteit en een geldbedrag van 10.000 euro verbonden, waarmee Angelique haar droom verder kan realiseren. Angelique: ,,Ik hoop dat deze prijs me erbij gaat helpen om van Rotterdam de eerste stad van Nederland te maken waar alle kinderen iedere maand via de basisschool hun eigen gratis krant met lokaal nieuws krijgen.’’ Met Jong010 inspireert en motiveert Angelique kinderen om meer te gaan lezen en betrokken te zijn bij hun leefomgeving. De Aardig Onderweg Award is een maatschappelijke prijs van vervoersmaatschappij RET die bedoeld is voor Rotterdammers die iets bijzonders doen voor de stad en wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Mytylschool neemt groen praktijkplein in gebruik OVERSCHIE Vrijdagmiddag 29 juni om 13.00 uur openen leerlingen van vso-praktijkschool De Brug hun nieuwe schoolplein. Dat gebeurt door een estafetteloop die zij zoveel mogelijk ook zelf organiseren. Geen lange toespraken, geen officiële lintjesknippers, maar de leerlingen centraal. Die stonden trouwens ook centraal bij het maken van het schoolplein: waar dat mogelijk was hebben zij zelf meegewerkt aan de uitvoering. Een plein voor de leerlingen en door de leerlingen. Een jaar geleden schreef de dienst Sport en Recreatie van de gemeente een wedstrijd uit voor het ontwerpen van een groen schoolplein. De afdeling vso-praktijk van mytylschool De Brug deed mee en bedacht een multifunctioneel plein voor haar leerlingen: jongeren van 12 tot 18 jaar met een (vaak) lichamelijke beperking. Op deze manier is er nu een groen praktijkplein ontstaan, waar alle leerkrachten met hun praktijklessen gebruik van kunnen maken.

Ontwerper Peter Schallenberg ontwierp een zogenaamde kanteltuin, waardoor rolstoelers zelf planten kunnen poten en onderhouden. Er is een ronde compostbal, die door een leerling in een elektrische rolstoel kan worden voortgeduwd. Verder zijn op het plein diverse schilderingen

voor allerlei spellen, staan er gezellige prieeltjes en is er ook voor de sportleraar het nodige te beleven voor zijn lessen. Natuurlijk konden de leerlingen niet alles zelf doen. De Groenderij en RO-bedrijf hebben als instellingen voor de sociale werkvoorziening

veel zwaar werk uit handen genomen. Het zijn bedrijven waar leerlingen van onze school later een kans maken om daar te gaan werken. Verder bedankt de school enkele belangrijke sponsors: BosKalis, Hiwa Fruitvaten, Simonis Verf en Roteb service

Scheurmail van de Week Rubriek Wijken, Straten & Gebouwen Vlootvoogd Piet Heyn (1577-1629) is vooral bekend van de verovering van de Spaanse Zilvervloot in de baai van Matanzas in 1628. Heyn werd geboren in Delfshaven in een huis in de Kerkhofsteeg, een steeg die leidde naar het kerkhof van de Sint Antoniskapel. In 1870 werd deze steeg omgedoopt tot de Piet Heynstraat. Het pand waar Heyn werd geboren is rond 1820 afgebroken. Op die plek ontstond een stinkende mestvaalt waar men het huishoudelijk afval dumpte. Totdat de timmerman B. Bakkers in 1870 dit kleine stukje grond kocht voor 900 gulden en er, ter nagedachtenis aan Heyn, zijn geboortehuis zo nauwkeurig mogelijk wilde herbouwen. De oud-gemeentearchitect Van der Wilde hielp hem een bouwtekening te maken, gebaseerd op het diverse metingen en speurwerk onder oude buurtbewoners. Aldus geschiedde en op het huisje prijkt nu in de gevel een vooruitstekende drakenkop die verwijst naar het schip ‘De Groene Draak’, waarmee het stoffelijk overschot van Piet Heyn naar Holland terugkwam. Op een gedenksteen in de gevel staat: ‘luitenant-admiraal Pieter Pieterszoon Heyn 27-11-1577’. Een andere gedenkplaat vermeldt: ‘Bernardus Bakkers Bz, oud zeven jaar 08-031871’ naar het zoontje van de timmerman Bakker. Scheurmail Rotterdam is een dagelijkse email scheurkalender met leuke anekdotes en wist-u-datjes. Zie www. scheurmailrotterdam.nl. Nog geen abonnement? www.scheurmailrotterdam.nl Vrienden die Scheurmail ook moeten lezen? Deze Scheurmail doorsturen Frequentie wijzigen van dagelijks naar wekelijks? Mail het naar: info@scheurmailrotterdam.nl Zelf ook een leuke anekdote? Stuur hem naar bovenstaand adres

Plus intensiveert samenwerking met Voedselbank

Er is een ronde compostbal, die door een leerling in een elektrische rolstoel kan worden voortgeduwd

Eerste Nederlandstalige reisgids over Servië OVERSCHIE - Afgelopen week is de eerste Nederlandstalige reisgids

5

over Servië verschenen. Het boek werd geschreven door Menno Weijs en is uitgegeven binnen de serie Wereldwijzer reisgidsen van uitgeverij Elmar. In deze reeks zijn inmiddels ruim 60 titels verschenen. Tot voor kort waren er over Servië alleen Engelstalige reisgidsen beschikbaar. Elmar heeft hiermee dan ook de primeur, welke vanaf deze week in de Nederlandse boekhandels ligt. Servië is sterk in opkomst als toeristische bestemming. Vooral individuele reizigers weten hun weg steeds beter te vinden naar dit land in de

Balkan. De stijgende trend van het afgelopen jaar lijkt zich voort te zetten; in de eerste maanden van dit jaar steeg het aantal Nederlandse bezoekers aan Servië met maar liefst 29 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Met name de hoofdstad Belgrado scoort steeds beter als stedentripbestemming. Daarnaast zijn culturele rondreizen en actieve vakanties in Servië steeds populairder. ,,Om Servië te bezoeken hoeft men zeker niet per se een georganiseerde reis te boeken. Het land is ook prima op eigen gelegenheid te bereizen. De inwoners van Servië zijn zeer behulpzaam en gastvrij

en zullen er alles aan doen om het de reiziger naar de zin te maken. Wereldwijzer Servië staat vol met tips die de reiziger ook buiten de gebaande paden op weg helpen”, aldus auteur Menno Weijs. De Wereldwijzer Servië is te koop bij alle boekhandels in Nederland en zal ook in verschillende bibliotheken liggen. Daarnaast is deze uitgave online te bestellen via de website van uitgeverij Elmar: www.uitgeverijelmar.nl. Er is tevens een eigen facebookpagina voor deze uitgave waarop regelmatig toeristische updates zullen verschijnen: http://www.facebook.com/ WereldwijzerServie.

OVERSCHIE Supermarktketen Plus intensiveert vanaf medio juni haar samenwerking met stichting Voedselbanken Nederland. Producten die niet meer verkocht kunnen worden in de supermarkt, maar nog wel geschikt zijn voor consumptie, levert Plus aan de Voedselbank. Op deze manier helpt Plus gezinnen die in Nederland onder de armoedegrens leven en gaat zij verspilling van voedsel tegen. ,,De samenwerking met de Voedselbank sluit aan bij onze merkwaarden Aandacht en Verantwoord”, stelt Eric Leebeek, commercieel directeur van Plus. ,,Plus is volop bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheid speelt een grote rol in de bedrijfsvoering en het assortiment. Daarbij zijn zowel een verantwoorde herkomst van de producten, gezondheid, het milieu als maatschappelijke betrokkenheid van belang.” Plus is een organisatie van zelfstandig ondernemers. Zij zijn sterk verbonden met hun directe omgeving en een aantal van hen werkt al gerui-

me tijd actief samen met de Voedselbank. De supermarktketen en de Voedselbank hebben verschillende gesprekken gevoerd en dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst. Leebeek: ,,De uitgangspunten die we gezamenlijk hebben vastgesteld bevorderen de reeds bestaande lokale initiatieven en bieden ook andere Plus supermarkten, onze distributiecentra, de regio’s en het servicekantoor de mogelijkheid om een bijdrage te leveren.” Voedselveiligheid gegarandeerd De producten die Plus aan de Voedselbank doneert kunnen niet meer verkocht worden in de supermarkt, maar zijn nog wel geschikt voor consumptie. Daarbij kan worden gedacht aan producten die tegen de houdbaarheidsdatum lopen, producten met een verkeerd etiket of producten waarvan de verpakking niet aan de gewenste kwaliteit voldoet. Uitgangspunt bij donatie van producten aan de Voedselbank door Plus is dat de voedselveiligheid van het product is gegarandeerd.


Zij blijft geborgen in onze herinnering, geworteld in ons bestaan; Wij hebben diepe bewondering voor al wat zij voor ons heeft gedaan.

Advertenties voor deze rubriek kunnen worden geplaatst via e-mail redactieoverschie@ baruitgeverij.nl

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons tijdens haar leven heeft omringd, geven wij kennis dat van ons is heengegaan onze lieve oma

Wil je lekker een avondje dansen zonder zorgen? Ga dan eens langs bij Airportdancing.

Niesje de Graaf-van der Horst weduwe van Gerrit de Graaf

in de leeftijd van 88 jaar. Dirk (in herinnering) Ivo en Stefanie Kaya, Zoey Jeroen en Marcella Senna

In droeve omstandigheden tellen alleen persoonlijke wensen.

Capelle aan den IJssel, 23 juni 2012 Correspondentieadres: Jeroen de Graaf Coleman Hawkinspad 4 3069 PV Rotterdam Onze oma is overgebracht naar uitvaartcentrum Van der Spek, Fascinatio Boulevard 822 te Capelle aan den IJssel, alwaar geen bezoek. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag 29 juni om 10.00 uur in de aula van crematorium Hofwijk, Delftweg 230 te Rotterdam-Overschie. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

FAMILIEBERICHTEN Voor dankbetuigingsadvertentie, Voorrouw–, rouw – en dankbetuigingsadvertentie kunt u bellenen naar 06 225 03 028 of mailen naar felicitaties bedankadvertentie redactie@overschiesekrant.nl kunt u bellen naar 06 225 03 028 of mailen naar redactieoverschie@baruitgeverij.nl Voor felicitaties en bedankadvertentie kunt u bellen naar 06 225 03 028 of mailen naar redactie@overschiesekrant.nl

Uw trouwfoto gratis in de Overschiese Krant. Mail uw foto met namen en trouwdatum naar redactie@overschiesekrant.nl ‘Goetzee DELA is er voor iedereen’

Ook als u geen verzekering heeft. meer dan 100 jaar ervaring in uitvaartverzorging Goetzee DELA Uitvaartverzorging Boezemsingel 35 | 3034 EC Rotterdam www.goetzeedela.nl

rouwcentrum

Boezemsingel 35 | 3034 EC Rotterdam

010 280 52 80 (dag & nacht)

010 280 52 80

Rouwcentrum Overschie

BEGRAFENISSEN EN CREMATIES

Dag en Nacht:

010-592 30 78 www.uitvaartrijkeboer.nl

BURG. BAUMANNLAAN 36 - ROTTERDAM-OVERSCHIE

SUPERTAPIJT VOORDEELHAL

E E M E Z O I D LAMINAAT van 6,95 GRAN e 2 ING D E I elke 10 m gratis B N A A M NEE Alle15 Adriaan Brouwerstraat s in voorraa d Tel. 010 - 437 19 le83 v

Pracht Laminaat

erbaar

Airportdancing is de 40+ dans- en ontmoetings-club van Rotterdam en omstreken. Aanvang is van 21.00 uur tot 01.30 uur en tot 22.00 uur staat er gratis koffie en thee klaar. Tot 02.30 uur kunt u nagenieten in de Cockpitbar van het hotel. Bezoekers die voor het eerst Airportdancing komen bezoeken en dat aankondigen via airportdancing@ipact.nl ontvangen ook nog eens éénmalig 50% korting op de toegangsprijs van €10,(niet op speciale ‘thema’ dans-party’s). Wij vragen van u stijlvolle uitgaanskleding en bieden u een gratis ruime parkeergelegenheid aan. U bent van harte welkom, kom dus ook! Regardz Airport Hotel Vliegveldweg 59-61 te Rotterdam. Zie verder www.airportdancing.nl

Bezorgers gevraagd Leuke bijverdienste voor een paar uurtjes per week

Inlichtingen 06 50 408 149

TE HUUR in Verzamelgebouw te Overschie: Diverse kantoren v.a. € 175,- per maand Opzegtermijn 3 maanden tel. 06-14153988

€ 6. Wijktheater

Musica 95 ! s r e d vanaf n a e f f e t ne

ELKE 10e m2

GRATIS!!!!!

Extra: Jeugdvakantiepaspoort voorstellingen in wijktheater Musica! Joris Lutz met Fred en deGeopend: Gouden Harp ( 5+)

Dinsdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 -17.00 uur

Fred is tijdens zijn zoektocht naar Honderloo, in Amsterdam terecht gekomen. Hij komt bij het concertgebouw terecht en leert daar de kat Toets kennen. Toets vertelt hem van alles over klassieke muziek. Maar dan opeens komt er een gillende dame naar buiten rennen. Wat is er aan de hand? En wat gebeurt er met de prachtige gouden harp op het dak? De dirigent is woedend en het lijkt erop dat het orkest nooit meer zal spelen. Of steekt Fred daar een stokje voor? Leeftijd: vanaf 5 jaar

Adriaan Brouwerstraat 15 TelAanvang: 010-4371983 Maandag 9 juli 14.00 uur Entree: € 4,50 / JVP prijs € 1,50

Telefoon dag en nacht: 010 - 245 70 90

Theater De Winter Toby’s Alfabed (4 - 8)

Uitvaartzorg J.Chr. Biemans bv

Toby ligt in bed en kan niet slapen. Morgen is het de grote dag, dan gaat hij voor de eerste keer naar school. Op school moet je letters leren! Hij verstopt zich met zijn knuffel Meneer IJsbeer, onder zijn bed. Maar Meneer IJsbeer kruipt er onder vandaan en gaat op weg naar de Noordpool. Als Toby op zoek gaat naar Meneer IJsbeer komt hij in een hele vreemde, onbekende wereld, waarin hij de letters leert kennen. Ze helpen hem en hij speelt met ze. Langzaam aan gaat hij het steeds leuker vinden en veranderd zijn angst in een uitdaging. Leeftijd: 4 tot 8 jaar

Hoornsingel 10 - 3042 NL Rotterdam Wilsbeschikkingsboekjes - Depositofonds

ZEILMAKERIJ

KEWI.NL Delftweg 129 - tel 010-4379562

Woensdag 11 juli

Aanvang: 14.00 uur

Entree: € 4,50 / JVP prijs € 1,50

WIJKTHEATER MUSICA De Lugt 17, 3043 CJ Rotterdam, Reserveren (010) 437 13 61 Reserveren per E-mail: musica@senr.rotterdam.nl Zie ook www.uitindewijk.nl of www.rotterdam.nl of www.freewebs.com/theatermusica

FishSpa Center Rotterdam Massagepraktijk Morijn Abtsweg 54 3042 GD Rotterdam www.massagepraktijkmorijn.nl 06 - 489 20 300 Behandeling volgens afspraak

SUPERTAPIJT VOORDEELHAL Geopend dinsdag enM vrijdag EEE Z O I D N A G R van 11.00 - 17.00 uur

Wij accepteren de Rotterdampas!

25% KORTING op alle voorstellingen

G DIN N B I- E 16.00 uur A A10.00 E E M van NZaterdag Alle15 s in Adriaan Brouwerstraat voorraa d Tel. 010 - 437 19 le83 verb

Pracht Laminaat

aar


Overschiese Krant

NIEUWS

Woensdag 27 juni 2012

Voortgang PrachtHuis Overschie in gevaar wegens bezuinigingen

Petitie gestart om belang aan te tonen bij deelraad Overschie OVERSCHIE- In het kader van bezuinigingen overweegt de Overschiese deelraad om de subsidie aan de multifunctionele accommodatie PrachtHuis, dè sociale supermarkt van Overschie, per 2013 geheel te laten vervallen. Het PrachtHuis is gevestigd middenin de door toenmalig minister Vogelaar aangewezen Prachtwijk Kleinpolder. Dit wordt besproken tijdens de deelraadvergadering morgenavond, donderdag 28 juni.

Inwoners, bezorgde burgers en de vele vrijwilligers van Overschie zijn hierop fel tegen. Juist in economisch slechtere tijden is het belangrijk dat deze sociale supermarkt het economische, sociale en culturele leven in deelgemeente Overschie helpt te versterken en te verbeteren. Online petitie

een petitie gestart. Inwoners, organisaties en andere sympathisanten kunnen deze ondertekenen via petitiesonline. nl: http://www.petitiesonline. nl/petitie/help-het-prachthuis-te-behouden/497. Het PrachtHuis roept iedereen op zoveel mogelijk mensen deze petitie te laten tekenen voor 28 juni.

Om de deelraad te overtuigen van het belang van het PrachtHuis voor Overschie is

In nauwe samenwerking met stichting Woonstad en mede bekostigd vanuit het

Morgenavond bespreekt de deelraad over de subsidieverstrekking aan het PrachtHuis.

budget in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), het WMO-innovatiefonds en de door de deelgemeente Overschie gezochte aansluiting bij het WWI Actieprogramma OverschieKleinpolder is in 2009 het PrachtHuis tot stand gekomen. Met het PrachtHuis heeft de deelgemeente Overschie, geheel in overeenstemming met de gebiedsvisie Overschie 2010-2014 en haar vorige versie, zich een krachtig instrument verschaft waarmee het sociaal beleid in Overschie een duidelijker gezicht heeft gekregen. Met deze ‘sociale supermarkt’ is het bereik en effectiviteit van deelnemende organisaties op het gebied van hulp, welzijn, wonen en zorg vergroot en daarmee het culturele, economische en sociale leven in de wijk versterkt en verbeterd. Het PrachtHuis is een herkenbare en goed bereikbare locatie, waar iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of opleidingsniveau, van harte welkom is. Naast hulpverlening kunnen bewoners in het Prachthuis ook terecht voor onderwijs, zoals taalen computerlessen. Een plek waar de bewoner zich ‘thuis’ voelt, maar waar ook particuliere organisaties en bedrijven terecht kunnen.

7

‘Kabinet gooit betere gezondheid inwoners Overschie weg’ OVERSCHIE - De minister van Infrastructuur heeft begin juni 2012 besloten om de snelheid op de A13 in Overschie weer te verhogen tot 100 km/uur. De deelgemeente Overschie vindt dit een slecht besluit. Voor een paar seconden tijdwinst op de A13 wordt de milieuwinst (luchtkwaliteit, geluidbelasting) van de afgelopen jaren voor een deel weer teniet gedaan. En vanzelfsprekend ook de gezondheidswinst die daarmee samenhangt. Dat luchtkwaliteit en de geluidsbelasting nog wel aan de wettelijke eisen lijken te voldoen, is daarbij een schrale troost voor de deelgemeente. De investeringen die door het Rijk, Rotterdam en Overschie, deels met rijkssubsidie en medewerking van Rijkswaterstaat, in de laatste jaren zijn gedaan worden grotendeels teniet gedaan. Dat geldt ook voor de milieuinvesteringen van Woonstad Rotterdam in bijvoorbeeld de warmte/koudeopslag in Blijvenburg II of het groene dak op het nieuwe gebouw

Kreater. ,,En wat te denken van het Actieprogramma Milieu Overschie, waaronder de Flex en de Groene Hofjes? Hiermee geeft de minister de 16.000 inwoners van Overschie een klap in het gezicht.’’ Daarom heeft de gemeente Rotterdam in samenwerking met de deelgemeente Overschie een formeel bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van de minister. In het bezwaarschrift stellen de gemeente Rotterdam en de deelgemeente Overschie dat de minister, zonder voldoende inzicht in de milieueffecten van de 100 km/uur op de gezondheid van de inwoners van Overschie, een ondoordacht besluit heeft genomen. Ook zijn de effecten van de proef op de A20 nog niet bekend. De deelgemeente Overschie en de gemeente Rotterdam zullen ook in de toekomst samen optrekken om de minister ervan te overtuigen dat het terugbrengen van de 100 km/uur op de A-13 een slecht besluit is.

Sportieve dames genieten van tennisclinic

Tam Moerkerken wint Zeskamp Overschie Hoewel de opkomst ’s ochtends vroeg nog niet groot was, mede door het slechte weer, gingen de teams met elkaar de strijd aan in het Overschiese Zeskamp. De drie teams werden op verschillende punten getest, zoals op de fierljepbaan, maar ook bijvoorbeeld de Wipe-

moeten de teams de super survivalbaan, de ballonpomp race en de fierljepbaan trotseren, terwijl er ondertussen een veel grotere opkomst was. Vele keken toe vanaf café Daktari. Toen het er voor alle drie de teams op zat werd er in de tussentijd dat ze moes-

OVERSCHIE - ‘Leren Bewegen’ voor dames door middel van een tennisclinic onder leiding van tennistrainer Stefan van der Post. ‘Leren Bewegen’ op vrijdagmorgen is een initiatief van Dina Brezet met steun van

voetbalvereniging HWD en Deelgemeente Overschie. De dames genoten van hun tennisclinic en het kopje koffie aangeboden door de tennisvereniging. Foto: Arjen –Jan Stada.

Telefooncirkel Thermiek Ouderenwerk Door: Desley de Graaf OVERSCHIE - Zaterdag 23 juni begon om 11 uur het Overschiese zeskamp op de Duyvesteynstraat. Er waren dit jaar drie teams. Team Moerkerken, die opticien

Moerkerken vertegenwoordigde, de Boulevard Chicks, gesponsord door eetcafé Boulevard, en Umizoomi, een groep vrienden die voor hun team de naam aannam van een kinderprogramma.

Out Mega Balls of de survival baan. De eerste onderdelen van de dag bevatte de Wipe-Out Mega Balls, het zwembad met lucht loopmatten (waar de deelnemers met bekertjes water op hun hoofd naar de overkant moesten) en de tobbedansbaan. Tegen de middag aan was het tijd voor een lunchpauze, waarvan de voedselpakketten gratis werden verzorgd door de Plus supermarkt. Daarna

ten wachten op de uitslag opgetreden door de band Overwater. Om drie uur kwam de uitslag. Derde plek werd Umizoomi. Met een punt verschil met de eerste plaats behaalden de Boulevard Chicks de tweede plaats. Team Moerkerken won daarmee de eerste plaats. Ter afsluiting van de dag ging na de prijsuitreiking de band Overwater verder met hun optreden.

OVERSCHIE - Iedere dag goed beginnen? Iedere ochtend een telefoontje en een praatje met iemand? Nieuwe mensen leren kennen? Bij het ouderenwerk van Thermiek start in het najaar een telefooncirkel. Bestemd voor zelfstandig wonende alleenstaande ouderen. Een telefooncirkel geeft veiligheid en gezelligheid. Ongeveer tien personen bellen elkaar dagelijks op. Iedere werkdag wordt bij het servicepunt Thermiek de eerste deelnemer op de lijst gebeld. De eerste belt dan de tweede op de lijst, nummer twee belt nummer drie enzovoorts, totdat de laatste gebeld is. Als iemand de telefoon niet opneemt, wordt Thermiek gebeld. Vervolgens belt de servicepuntmedewerkster of een ouderenadviseur de contactpersonen. Als deze ook niet bereikbaar zijn, wordt

de politie ingeschakeld die samen met het ouderenwerk actie onderneemt. Van iedere deelnemer wordt gevraagd of hij/zij twee contact- of sleuteladressen opgeeft. Heeft u deze niet, dan zoekt Thermiek samen met u naar een oplossing. Voor de deelnemers aan de telefooncirkel wil men een of twee keer per jaar een bijeenkomst organiseren, zodat deelnemers de kans krijgen om elkaar ook eens persoonlijk te ontmoeten. Dat is uiteraard geheel vrijblijvend, als u alleen wilt bellen, dan kan dat natuurlijk ook. Opgeven voor deelname aan de telefooncirkel kan bij het servicepunt Thermiek, Adriaen Brouwerstraat 1, maandag tot donderdag tussen 9 en 12 uur. Of telefonisch via 010-4370955. Of per mail: servicepunt@thermiek.info.


(1,1) -1- 07 Feestmarkt-08.indd 23-02-2010 14:34:20

OP DE OVERSCHIESE WEEKMARKT

Kom naar de Feestmarktdag

Op 23 oktober 2009 werd het startschot gegeven door portefeuillehouder Dick van Dongen en marktmeester Laurens van de Burg voor de promotie van de weekmarkt in Overschie. Zij ondertekenden toen de promotiekalender voor de vernieuwde weekmarkt Overschie. De vernieuwde weekmarkt Overschie moet, in combinatie met het nieuwe winkelcentrum Overschie, er voor zorgen dat iedereen weer Er is weer een mooie gelegenheid de Overschiese Vrijdagsmarkt te in Overschie zijn/haar boodschappen doen. Op de bezoeken! Heeft de marktfotograaf u gesnapt bij een van uwgaan koopjes en is Overschiese weekmarkt is dus uw hoofd omcirkeld op de foto, dan bent u de gelukkige winnaar van maar altijd wat de beleven!! De promotiekalender is een liefst 4 waardebonnen van € 7,50 per stuk. groot succes. Om dat succes te

Feestelijke viering ‘1-jaar verpla

Win € 30,- aan waardebonnen op uw vrijdagsmarkt vieren en daarmee het succes van ‘1 jaar verplaatsing van de weekmarkt’, wordt vrijdag 26 februari a.s een feestmarktdag gehouden.

1 jaar verplaatsing Overschiese weekmarkt De Overschiese weekmarkt is ruim een jaar geleden verplaatst naar de Duyvesteyn-

straat en Van Noortwijckstraat. De markt sluit op deze nieuwe plek goed aan op de Hoge Schie en op de winkels aan de Burgemeester Baumannlaan en in de Hoornwijk. De markt heeft een gezellige sfeer, een breed assortiment, en je koopt er allerlei lekkere dingen tegen een gunstige prijs. Het verplaatsen van de weekmarkt blijkt een groot

succes. Als één van de weinige markten in Rotterdam laat de Overschiese weekmarkt een omzetstijging zien. Dat betekent meer marktkooplui, meer winkelend publek en daarmee dus meer gezelligheid!! Promotie Overschiese weekmarkt 2010 Om de vernieuwde weekmarkt

goed o er in gemaa lieden kelier succes weekm naar 2 er ve zijn o bij u

Namens alle marktkooplui van harte gefeliciteerd!!MARKTVOORDEEL I De winnaars kunnen hun waardebonnen afhalen bij kaasspecialist Berkhout & Struijk en zijn vrij te besteden bij alle marktkooplui.

KAAS Nergens Goedkoper ! Geitenkaas kilo € 8,95

Laurenz & Aziz

KAAS

Heerlijke zomer aardbeien

2 dozen voor heel kilo

Voor Vers en Lekkers

naar het heeft Nootje!! Uw kaasspecialist 10 Alle soortenPinda’s

Party-Mix

Bij aankoop 250 gramvan van € 3,65 nu € 3,50 500 gram boerenkaas:

€ 2,-

€ 1,-

Chocolade-Mix boeren250 gram van € 2,smeerkaas nu € 1,80 van € 1,85 voor € 0,49 Spaanse Vijgen

Zoete Mango 2 voor maar

De ‘Lotus’

€ 1,-

WAARDEBON bij aankoop van 500 gram WEYDELAND kaas

€korting 2,

50

Strevelsweg 19a Tel 06 22069919

NOTEN

Dagelijks verse nu 500 gram € 2,Groente & Fruit boerenkaas

Tuinbonen

Voor al uw bloemwerk naar Bloemsierkunst

JUBILEUMAANBIEDING • JUBILEUMAANBIEDING • JUBILEUMA

200 gram €

1,99

Notenhandel

’t Nootje

Kom naar de Overschiese Vrijdagmarkt! Altijd gezellig!

VIS

BROOD

BROOD

AARDAPPELS

WijVers zitten volop in gebakken de Nieuwe Oogst Lekkerbekjes

4 voor Aardappelen € 5,Hollandse voorHeerlijke scherpe dagprijzen Dore, Frieslander, Nicola, Inktvisringen Malta, Opperdoezen, Roseval 250 gram € 3,-en twee soorten pooters Vers gebakken Ook voor de liefhebber goede kwaliteit oude Spiering oogst aardappelen, 250 gram € 3,rode - ui - knoflook en Charlotte

HET AARDAPPELBOERTJE

Roomboter Plaat Roomboter Boterkoek gevulde per plak € Boterkoek

2,-

van € 2,50 Appelflappen

€1,-

voor € 1,95

2 voor maar

Pudding broodjes Kijk voor de overige 200 gram €bij2,-ons aanbiedingen aan de kraam

BAKKERIJ DE VRIES

Primeurs

Groente

fruit

Exoten

Hollandse aardbeien

Zespri new zealand kiwi

Westlandse kas snijbonen

!! VOLOP !!

€ 2,95 heel kilo

€ 1,95 half kilo

10 stuks € 2,50

Hollandse capucijners Hollandse doperwten

De kaasspecialist bij u op de markt

Actie op uw weekmarkt op de Duivesteijnstraat hoek Van Noortwijckstraat.


Overschiese Krant

NIEUWS

Woensdag 27 juni 2012

Sprookje van 1001 nacht bij Scouting Starrenburg

Een grote barbecue op het terrein bij Scouting Starrenburg.

OVERSCHIE - Op deze één na laatste zaterdag voor de zomerkampen (eerste en tweede week van de zomervakantie) wordt er traditiegetrouw bij Scouting Starrenburg een grote barbecue gehouden. Op zaterdag 23 juni was het weer zover. Dit jaar was er gekozen voor het thema 1001 nacht. De leiding is in de twee voorafgaande weken druk bezig geweest om het geheel op tijd in orde te krijgen, maar het echte grote werk begint pas op de vrijdag voor de barbecue. En op de dag zelf om het

terrein en clubhuis zo veel mogelijk in de sfeer van het thema te krijgen. En dat was zeker gelukt! Het sprookje liep je binnen via een oosters straatje vol met groenten, fruit, kruiden, kleden, koffers en tassen. Op het veld heerste er een gezellige drukte, overal was er wel een plek om te zitten. Aan de zijkant stonden de barbecues waar de gasten zelf hun vlees konden bakken en er stonden mensen achter een grote braadpan om iedereen te voorzien van een broodje shoarma. In de kleine tent

kon er wat te drinken gehaald worden en de grote tent was ingericht als loungetent. Maar daar werd pas later op de avond gebruik van gemaakt, aangezien iedereen nog even wilde genieten van het mooie weer. Het welpenlokaal was ingericht als een bedoeïenentent met hangende tafels waar het vlees mooi uitgestald lag. Op een tafel, versierd met verschillende koperkleurige attributen, kon men kiezen uit verschillende fruitsoorten, groenten en salades. Verder waren er stokbrood, kruidenboter en lekkere sauzen.

De barbecue werd geopend door de sjeik, gezeten in een draagstoel en begeleid door een buikdanseres en een bediende. Heel veel gasten hadden zich aangepast aan het thema en kwamen verkleed, wat een aantal mensen een prijsje opleverde. Te weten de vader van Dex, Brian en de buikdanseres die hij mee gebracht had. Zo’n avond vliegt voorbij. Iedereen heeft lekker gegeten, gedronken en het naar zijn zin gehad. Alle leden van de scouting: namens de gasten bedankt voor jullie inzet en tot volgend jaar!

Deelraadsvoorzitter Kees van der Meer samen met een sjeik aan de waterpijp. Foto: Joost Brand.

9

Begrip bewegen en actief zijn OVERSCHIE – De begrippen bewegen en actief zijn krijgen tegenwoordig een steeds belangrijkere betekenis in de maatschappij. Veel mensen wenden zich tot sport om af te vallen of om zich fitter te voelen. Het bewust zijn van een gezonde leefstijl stijgt bij mensen. Silent Dragon-Holland wil hier een bijdrage aan leveren, want zij staan voor sport en beweging voor iedereen. In samenwerking met de stichting Evenementen Overschie organiseren zij diverse sport en bewegingsactiviteiten. Welke sporten? Zelfverdediging, dans, meditatie, beweging (yoga) en fitness. Op het gebied van zelfverdediging geven zij onder andere boksen, thaiboksen, maar ook stoeispelletjes voor kinderen. Op het gebied van dans zal er gegeven worden: hiphop dansclinics. Voor geïnteresseerden hebben zij een yoga clinic met als doel om lichaam en geest in balans

te brengen, om zo lichamelijke gezondheid te bereiken en uiteindelijk te waarborgen. Beweging in de buitenlucht Dit alles zal gaan plaats vinden op het parkeerterrein aan de Duyvensteynstraat in Overschie op zaterdag 30 juni. In de buitenlucht, waar het onderwerp beweging en sport centraal zal staan. Sport voor iedereen Voor iedereen geldt dat bewegen een essentieel onderdeel is van een gezonde levensstijl, daarom is men van mening dat sport en beweging geen leeftijd limiet kent. Daarom is zowel jong als oud van harte welkom om geheel vrijblijvend deel te nemen aan dit evenement! Programma: • Stoeispelletjes 11.00 - 12.15 uur • Boksen van 11.25 - 13.25 uur • Yoga 13.35 - 14.35 uur • Hiphop Dance 14.45 - 15.45 uur • Thaiboksen 15.55 - 16.55 uur

Het ambacht van het lekkerste stukje kaas OVERSCHIE - Vraag: Hoe wordt de lekkerste kaas gemaakt en welke ambacht vergt dat? Antwoord: Het maken van de lekkerste kaas begint bij de voeding van de koe en eindigt pas na het doorlopen van alle fasen van het rijpingsproces. ,,Het maken van kwalitatief hoogwaardige kaas luistert heel nauw, het is echt een ambacht”, zegt kaasspecialist Daan Treur. In de kaaskelder en het pakhuis van familiebedrijf E.M. Treur en Zn. BV in Woerden, midden tussen de weilanden, blazen buisjes minuscule zuchtjes lucht langs de stellingen met kazen. ,,Dat is om de luchtvochtigheid optimaal te regelen”, zegt Daan Treur, mede-eigenaar en zoon van oprichter Evert Treur, die in 1955 de kaasgroothandel begon. ,,Ook ligt de kaas te rijpen op houten planken, dat is beter voor de smaakontwikkeling van de kaas. Wij rijpen vooral de betere kazen, onder andere de kaas van CONO Kaasmakers uit Westbeemster. Deze kaasmakerij maakt mooie kazen met een eigen karakter, die op een leeftijd van vijftien dagen oud

bij ons binnenkomen om verder te rijpen. Sommige kazen liggen gerust twee jaar in het pakhuis voordat ze worden verkocht. Ons pakhuis heeft vele kaasplanken (totale lengte ca. 34 km) waar zo’n tachtig- tot negentigduizend kazen op eigen kracht hun smaak ontwikkelen.” Blije koe Het ambacht van het perfecte stukje kaas begint volgens Treur al met de kwaliteit van het eten voor de koeien. Duurzame soja en vers gras zijn de ingrediënten voor de lekkerste melk. ,,Van de melk die de koeien in het voorjaar geven maak je een heel smeuige kaas: graskaas, deze is zo anders omdat de melk van een andere samenstelling is dan in de winter. Dit proef je in de zachte textuur en romigheid van graskaas,” vertelt hij. ,,Het is ook belangrijk dat koeien veel buiten lopen. Koeien die buiten lopen zitten beter in hun vel en geven melk met zachtere vetten en eiwitten. Daardoor zit er veel meer Omega 3, 6 en 7 in de kaas. Van deze weidemelk wordt een heel smedige kaas

gemaakt met een uitzonderlijke smaak. Dankzij de duurzame manier van boeren, waarbij zo min mogelijk krachtvoer en kunstmest wordt gebruikt en waarbij de boeren een eerlijke melkprijs ontvangen ontstaat duurzame kaas. Wij merken zelf dat we steeds meer te maken krijgen met een mondige consument die ons opbelt om te vragen naar de herkomst en het verhaal achter de kaas. Dat vinden we een mooie ontwikkeling.” Het geheim van de smid Vanaf de koe gaat de melk in grote bakken waar stremsel, zuursel en zout wordt toegevoegd. Dat zuursel is het geheim van de smid in kaasland. Elke kaasmaker gebruikt zijn eigen unieke zuursel. ,,De ingrediënten daarvan zijn topgeheim”, zegt Treur. ,,Daar mag geen onbekende bij komen. Omdat de melk per jaargetijde anders in elkaar zit, maakt het voor de kaas ook uit hoeveel zuursel je bij de melk toevoegt.” De ‘wrongel’ is het mengsel van samengeklonterde eiwitten uit de melk, het eerste stadium van kaas. Voor een smedige kaas wordt een

open kaasbak gebruikt waar de wrongel met de hand wordt aangeharkt. Dit is nog een echte ambacht.’’ Keren van de kaas In Woerden komen de kazen op jonge leeftijd binnen, om zo het natuurlijke rijpingsproces te ondergaan. Treur: ,,Dan brengen we eerst een zo dun mogelijk laagje kaascoating aan. Hoe dunner die coating, hoe beter de kaas kan ademen tijdens het rijpingsproces.” Vervolgens krijgt elke kaas een plek in het pakhuis. Duizenden verschillende kazen liggen er in het doolhof van het kaaspakhuis, dat voor de liefhebber voelt als het Mekka van de kaas. Alles ligt er, van jonge graskaas tot oude kaas die al twee jaar ligt. Maar ook kaas met Italiaanse truffel of boerenkaas met tuinkruiden. ,,In het begin van het rijpingsproces keren we de kaas twee keer per week”, vertelt Treur erbij. ,,Bij een kaas van een jaar oud is dat één keer per drie weken. Vroeger deden we dat met de hand, nu kan dat met de machine. Om optimaal te kunnen rijpen heerst er in het kaaspakhuis een constante temperatuur en luchtvochtigheid. In het pakhuis gaat alles zo duurzaam mogelijk. Niet voor niets dat we de kelder ook gebruiken om te rijpen. Onder de grond is het standaard twaalf graden en dan bespaar je op de energie en hoef je in de zomer niet te koelen. Op deze manier voegen wij een stukje waarde toe aan de kaas die bepalend is voor haar smaak. Een stukje ambacht dat door mijn vader is ingebakken en die wij met passie en liefde voortzetten om de pure kaasbeleving door te geven.’’

Silent Dragon-Holland staat voor sport en beweging voor iedereen.

Door Wil Berkhout

Ananas van de barbecue Porties: 4 Ingrediënten 1 verse ananas 4 eetlepels rum 4 eetlepels bruine basterdsuiker 1 eetlepel kaneelpoeder 1/2 theelepel gemberpoeder 1/2 theelepel gemalen nootmuskaat 1/2 theelepel gemalen kruidnagel Bereidingswijze De ananas schillen en de harde kern eruit snijden. Het is belangrijk dat de ananas heel blijft! Vervolgens in acht ringen snijden en deze in een ondiepe glazen schaal of hersluitbare plastic zak doen. In een kopje basterdsuiker, kaneel, gember, nootmuskaat en kruidnagel mengen. Over de ananas verdelen, afdekken en 1 uur (of een nacht) laten staan. 2.De barbecue goed Heet laten worden. De ananasringen op een rooster leggen, vijftien minuten roosteren en daarbij eenmaal omdraaien. De ananas is gaar als de buitenkant droog en licht geblakerd is. Serveren met de resterende marinade. Eet smakelijk.


n

ten, Pass e i h e c S

&

Het EK zit er bijna op, maar in Overschie knallen we de bal Pe un nog het net in! en !H t et m e ag allemaal in h

VOETBALDORP VAN 11.00 UUR TOT 17.00 UUR

Een lint van verschillende voetbalactiviteiten wordt verbonden met een 2E HOGENBANWEG

ZATERDAG

30 JUNI

BURGEMEESTER BAUMANNLAAN

Schiet de 5 m ete leeuw i n zijn s r hoge trop!

Finale Braderie

Jong en oud wordt op een sportieve manier uitgedaagd. Voor de kleinste deelnemers is een voetbal springkussen aanwezig.

DJ Battle

ot elste sch r. n s je t e Me mete nelheids met de s

Maak een ‘panna’ in een van de panna-veldjes, speel in teamvorm in het voetbal-stadion.

Haal je speelkaart op bij het voetbalstadion, e 2 e Hogenbanweg en laat zien dat je het beter kan dan onze jongens.

De 1 e prijs is een mooie fie ts beschikbaar gesteld door :

Tijdens het nieuwe najaarsfestival HET VOETBALDORP IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

wie de

(18 |19 augustus) zal bekend worden DJ Batlle wint.

De voorronde begint al op 30 juni. In het voetbalstadion staat een professionele DJ set die jij tot leven mag laten komen. De beste 7 DJ’s worden uitgenodigd om op 18 augustus de strijd aan te gaan op het hoofdpodium van I LOVE OVERSCHIE. Je hoeft je niet vooraf op te geven, maar we verwachten wel een set van 15 minuten op het hoogste niveau!

.NL EN OVERSCHIE HOUDT VAN JOU MET DIT 2-DAAGSE FESTIVAL DAT GEHOUDEN WORDT IN HET GROENE HART VAN OVERSCHIE M U Z I E K | S P O R T | D A N S | K U N S T 18-19 AUGUSTUS 2012 | SIDELINGEPARK | OVERSCHIE

www.stichting-evenementen-overschie.nl


Overschiese Krant

DIENSTEN

Woensdag 27 juni 2012

Medische Diensten en Maatschappelijke Organisaties DOKTERSDIENSTEN Avond-, nacht- en weekenddienst Bij klachten die niet kunnen wachten tot het volgende spreekuur van uw huisarts kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. Let wel: het gaat om klachten met een spoedeisend karakter. Het is niet de bedoeling dat u naar de huisartsenpost gaat omdat u overdag geen tijd heeft om naar uw huisarts te gaan! Huisartsenpost De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost Sint Franciscus Gasthuis, Kleiweg 500 Rotterdam, tel. 466 95 73. Openingstijden Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag, en op

feestdagen is de huisartsenpost geopend. U dient eerst telefonisch een afspraak te maken.

POLITIEBUREAU OVERSCHIE Burg. Baumannlaan 180 3042 AJ Rotterdam

Afspraken Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand. SFGhuisartsenpost, Kleiweg 500, Rotterdam

Telefoonnummers: Spoedmeldingen 112 Overige politiezaken 0900-8844 (lokaal tarief)

Diabeteslijn (033) 463 05 66, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ’s nachts alleen in geval van nood) en over de producten en diensten van de Diabetesvereniging Nederland. Voor spoedgevallen tijdens avond-, nacht- en weekenduren belt u altijd de Centrale Dokterspost, tel. 010 - 4 66 95 73

KERKDIENSTEN Grote Kerk Zondag 1 juli 2012 Grote Kerk 10.00 uur Voorganger: ds. W.M. de Boer Collecten: Diaconie en Zending Deurcollecten: Witte bussen en Zendingsbussen Er is kinderoppas en kinder- en jongerendienst Nederlands Gereformeerde Kerk Zondag 1 juli 9.30 uur Kinderdienst, crèche Kerk van H. Petrus’ Banden – Delftweg 13 Zondag 1 juli - geen viering Kerk O.L.V. Altijddurende Bijstand - Burg. Baumannlaan 171

KLOKGELUI Hommeles Het is weer hommeles, wanneer we, op één van de schaarse warme dagen bijna bestookt worden door een legertje rondzoemende insecten. We trekken erop uit, naar buiten, en nemen graag plaats op een terrasje, op het balkon of in de tuin. Genietend van de warme zonnestralen, een verkwikkend windje komt er een rust over ons heen. Een warme, relaxte deken daalt over ons neer. En we luisteren op een andere manier naar de geluiden die tot ons komen. Heeft u dat nooit ontdekt? Dat je het gewone, dagelijkse verkeer even niet meer hoort, maar het zoemen van gevleugelde insecten je aandacht trekt. Dat je even boven jezelf uitstijgt door

Openingstijden bureau: ma. t/mvr. van 9.00-17.00 u. Wijkteam Overschie Overschie-Oost Dick Glimmerveen Overschie-West Helma van Lambalgen Wijkteam Schiedam-Oost / Zuid / Spaanse Polder A. van Wakeren. Afspraken met de buurtagenten gaan eveneens via het telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief)

St. “De Hoeksteen Gemeente” Breevaartstraat 48 3044 AH Rotterdam (Spaansepolder)

Geen OverschieseKrant ontvangen?

mel-familie in jouw muur, in een spleetje onder je raam, haar thuis creëert. Hommels zijn beschermd. Maar als ze af en aan vliegen met hun dikke, gele stuifmeelpootjes en beladen met honing voor hun jonge kroost? Onze zorg, voor dat wat God geschapen heeft, betreft toch ook dit nijvere volkje. En wanneer we de tuinstoelen iets draaien, uit de vliegrichting. En tenslotte heeft ook de Roteb een goed bericht, over enkele maanden vliegt het hele volkje uit. Na hun gratis logies, zeggen wij de hommels vaarwel, tot volgend jaar?

Gerda Martens R.K. Pastoraal werker www.parochieheiligenicolaas.nl

Werk aan de Baanwegtunnel

Zondag1 juli - 10.30 uur Eucharistieviering

Voorganger: Br. Humbert Bruma Ass. Voorganger:Br. Theo Bruma Eredienst elke zondag van 10:00 uur - 12:30 uur. Bidstond elke dinsdag van 19:30 uur - 21:30 uur. Ook activiteiten voor kinderen en jongeren. Site: www.hoeksteengemeente. nl E-mail: hoeksteengemeente.rotterdam@hotmail.com

de mooie klanken van de merel, boven op het dak. Verwonderd en stil volgen je ogen de bewegingen in de natuur: de aanvliegende bijen, wespen en hommels. Tenminste... als ze jou passeren en niet neerdalen op je consumptie en je gaan irriteren. Toch heeft het zoemend gespuis van dit nijvere volkje veel goede bedoelingen. Het zijn zinvolle insecten, die door hun vliegensvlugge zoektocht naar honing tegelijkertijd de duizenden bloemen bevruchten. We mogen verwonderd staan, over deze schepping van de natuur. Want de kleurige bloemenpracht bloeit en groeit verder en brengt vruchten, zaden en noten voort. En dat wat met de schepping te maken heeft, vraagt onze aandacht en zorg. Dus wat te doen, als een hom-

11

De graffiti op de geluidsschermen.

Door: Desley de Graaf OVERSCHIE - Een jaar geleden, op 23 juni 2011, heeft de deelgemeente de motie Baanwegtunnel, een indiening van D66, aangenomen. De deelraad verzocht daarmee het dagelijks bestuur om de mogelijkheden en de financiële haalbaarheid te onderzoeken van verbeteren van de verlichting in de tunnel, het opknappen van de

tegelwanden in de tunnel en die van de schuine wanden naar de tunnel toe. De Baanwegtunnel maakt een vervallen indruk. Sommige lampen brandde al een tijdje niet meer, er is veel overhangend groen, asstrepen zijn versleten en op de geluidsschermen bevind zich graffiti. Vier van de in totaal vijftien destijds voorgestelde maatregelen zijn ondertussen al uitgevoerd. Welke dat zijn is

terug te lezen op de website van deelgemeente Overschie. De bruine betonwanden zijn met hogedrukspuit gereinigd, graffiti is verwijderd van de tunnelwanden, graffiti is verwijderd op de kopse vlakken van de tunnel aan de oost- en westzijde en de vijf lampen die door een storing niet meer brandde zijn ondertussen herstelt. In de loop van 2012 is de opdracht afgegeven om de rest van de genoemde maat-

regelen op nummer zes na: Het behandelen van de roestvorming op de hoekstaal van het westelijke tunneldak en het opnieuw schilderen daarvan, een maatregel waar de deelgemeente niet voor verantwoordelijk is. Ook maatregel nummer 4, het omvormen van twee meter bosplantsoen naar ruw gras, kan niet worden uitgevoerd vanwege de begroting in 2012. Overschie kan zich dus weer verheugen op een frisse tunnel.

De tunnel maakt een gedateerde indruk.

Mail uw klacht naar:

bezorgingoverschie@baruitgeverij.nl of 010 - 415 88 64 (museum Oud-Overschie)

Succes laatste Prachthuis-bingo in de Schietoren Vervolg in het PrachtHuis

OVERSCHIESE

KRANT

Woensdag 27 juni - 57e jaargang nr. 26

Oplage: 12.800 onder accountantscontrole Advertentie-afdeling: Tel. 0180 - 641 022 Tel. 06 - 22 50 30 28 Advertenties inleveren t/m maandag 16.00 uur. Redactie en administratie: ma. t/m vrij. van 09.00 tot 17.00 uur Tel. 0180 - 641 022 Fax 0180 - 619 983 E-mail: redactieoverschie@ baruitgeverij.nl Site: www.overschiesekrant.nl Bezorging: De Overschiese Krant wordt elke woensdagavond en donderdag gratis huis-aanhuis bezorgd door geheel Overschie, bedrijvenparken Spaanse Polder en NoordWest, ’s-Gravenlandse polder, de Zweth en omstreken.

Columnisten: Oud-Overschie: John v.d. Berg Klokgelui: Parochie Heilige Nicolaas Protestantse Gemeente Overschie Politiek: Jeffrey de Rijken Wijnbespreking: Vinoloog Conny Castelein Overschie in oude ansichten: Dirk Brandhorst en Tineke Hoogenboom Scheurmail: Herco Kruik Journalisten / verslaggevers: Ralph van Twist en Desley de Graaf De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en ingezonden kopij te weigeren, zonder opgave van redenen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding naar aanleiding van foutieve plaatsingen van advertenties en berichten in deze krant.

OVERSCHIE De PrachtHuisbingo met live muziek, voor de laatste keer gehouden in de Schietoren, was zoals gewoonlijk een groot succes. Alle mensen hadden het geweldig naar hun zin. Er werd gedanst, gezongen, gegeten en natuurlijk bingo gespeeld. Waar vind je dat nog in Overschie? Alleen door alle medewerking van Barbra Hendriks van het PrachtHuis. Of de bingo nu wordt gehouden in de Schietoren of in het PrachtHuis, het zijn haar vrijwilligers die het elke keer weer voor elkaar krijgen. Alle aangeboden hapjes en

broodjes werden smakelijk geconsumeerd door de gasten. Natuurlijk werd men ook dit keer weer gesponsord, want anders zouden deze bingo’s

niet kunnen plaatsvinden. Plus R. de Zoete met diverse lekkernijen, Slagerij Overschie met beleg voor de broodjes, Wim Neeleman met producten

voor op de toast, fruitspiesen van Laurenz en Aziz (op de markt) en met orchideeën van Bloemsierkunst Nagelhout.

2. Gebr. Voets 3, 5, 8. Gebr. Poelman 4, 7. P. Kootkar & Zn. 6, 9, 10. M. Willems & Zn.

1, 2, 3. B. Petrus 4. Chr. Koring 5. A. Egberts 6. Mevr. T. Kootkar 7. A. v.d. Sluijs 8. Comb. Smit 9. A. Kootkar 10. Comb. SRV

1, 7. Fr. v.d. Sluijs 2, 8. Hok Chr. Koring 3, 4. Seinen - de Lange 5, 9. A. Pot 6. M. Willems & Zn. 10. P. Klapwijk

Uitslag van de eendaagse fond vlucht. Oude duiven, vanuit Tours. 23 juni 2012. Afstand 574 km. In concours 304 duiven.

Uitslag van de overnacht vlucht oude duiven, vanuit Cahors. 22 juni 2012. Afstand 893 km. In concours 114 duiven.

Duivensport uitslagen PV De Blauwe Doffer Uitslag van de overnachtfond vlucht. Oude duiven, vanuit St. Vincent. 18 juni 2012. Afstand 1013 km. In concours 85 duiven. 1. A. Pot.

Uiteraard bedankt men hierbij ook al de andere sponsors voor de steun van het afgelopen halfjaar zoals FishSpa Center Morijn, Schoonheidssalon Angela, Primera Nieuwschepen, Chinees afhaalcentrum New Yangtse Kian g(Baumannlaan) en schoonheidssalon Smillies. Men hoopt dat alle sponsors net zo blijven steunen in het komende half jaar PrachtHuisbingo’s.

Uitslag van de overnacht vlucht. Oude duiven, vanuit Pau. 22 juni 2012. Afstand 1027 km. 1, 4. P. Kootkar & Zn. 2, 3. A. Pot.


Hyundai i10 Bianco met gratis airco

Nog 25 stuks op voorraad + Gratis airco (uw voordeel €800,-) + Stuurbekrachtiging + Alleen verkrijgbaar in wit + 5 jaar volledige garantie + Geen wegenbelasting + Zuinige 4 cilindermotor De Hyundai i10 Bianco nu voor

€8.695,Gecombineerd brandstofverbruik: 4,2 - 5,5 (l/100 km) / 23,8 - 18,2 (km/l); CO2 - emissie: 99 - 162 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.

w w w.hy undai.nl TM

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW EN BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN EN VERWIJDERINGSBIJDRAGE. AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN AFWIJKEN VAN STANDAARDUITVOERING. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. DE ACTIE IS GELDIG OP VOORRAADMODELLEN MET EEN UITERSTE REGISTRATIEDATUM VAN 31-5-2012. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG UW DEALER NAAR DE VOORWAARDEN. *PRIJS RIJKLAAR BEDRAAGT € 9.381.-

GARAGE VAN DALEN B.V. FOKKERSTRAAT 481, SCHIEDAM, TELEFOON 010-4622531, WWW.HYUNDAI.NL/DALEN-SCHIEDAM GARAGE VAN DALEN B.V. BUYS BALLOTLAAN 4, VLAARDINGEN, TELEFOON 010-4348700, WWW.HYUNDAI.NL/DALEN-VLAARDINGEN Elektrotechnisch Installatiebedrijf J.A. Poot Zwethkade 23 Tel.: 010-471 41 90 Tel.: 06-53 23 09 42 Fax: 010-470 31 56

Dit weekend bij de Warmste Bakker

Kip-satébroodje

nu per stuk €

1,25

Pizzabroodje

nu per stuk €

1,89

Roomboterkoekjes per zakje € 2,98 Goed voorspellen is een Oranjetaart winnen! Winaars zijn: Mevrouw A.B. van Staveren, Schout van Groenewegenstraat Mevrouw Annemieke, adres bij ons bekend

Kaas:

Oude Overjarige 500 gram

Jong Belegen 500 gram

Verfijnde Vleeswaren:

€ 6,75 € 4,55

Indisch Gehakt 100 gram

Gegrilde Beenham 100 gram

€ 0,98 € 1,59

Gewoon de Warmste Cees v.d. Berg - Burg. Bosstraat 42 tel. winkel 010 - 437 29 59 - telefax 010 - 415 18 49

“DE ZWETH” Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden. (ook ‘s avonds bereikbaar)

/overschiesekrantwk26  
/overschiesekrantwk26  

http://overschiesekrant.nl/week26/overschiesekrantwk26.pdf

Advertisement