Page 1

Adverteren in de Overschiese Krant? Woensdag 20 juni 2012 UITGEVERIJ

Deze week o.a. in de

Regenboogschool opent haringseizoen BEL DAN:

Haringparty op Rotterdam The Hague Airport

0180 641 022 www.baruitgeverij.nl info@baruitgeverij.nl

Inzittenden auto hebben aardig wat op kerfstok

Voorjaarsmarkt in Kleinpoldertje

OVERSCHIE - De inzittenden van een auto die zaterdagmiddag 16 juni door agenten aan de kant werd gezet, bleken heel wat te verbergen te hebben. Wellicht dat de bestuurder er daarom in eerste instantie vandoor ging. De politie arresteerde na een korte achtervolging twee inzittenden.

Goud voor Farias bij The Final

OVERSCHIE - Onlangs was de traditionele opening van het haringseizoen met Hollandse nieuwe. ’s Morgens stond groep 8 bij de viskraam van De Meiden op de Burgemeester Baumannlaan. Hier werden ze getrakteerd op Hollandse nieuwe haring. Veel kinderen hadden het nog nooit gegeten, maar ze hebben het bijna allemaal geprobeerd. De reactie van de kinderen was verschillend. De één vond de haring vol van smaak, maar de ander had liever kibbeling. Voor groep 8 van de Regenboogschool was dit een ervaring van de Hollandse traditie. www.overschiesekrant.nl

Zie pagina 2 en 3

Telefoonnummer Overschiese Krant

0180 - 641 022 fax 0180 - 619 983

Mailadres redactie De redactie van de Overschiese Krant heeft een ander mailadres. Kopij kan gemaild worden naar redactieoverschie@ baruitgeverij.nl.

Win deelnemerskaarten en fiets mee

Overschie pleisterplaats voor Leontien Ladies Ride OVERSCHIE - Op zondag 24 juni is Overschie rustplaats tijdens de Leontien Ladies Ride. Naar schatting 5000 sportieve dames zullen de deelgemeente aandoen. Op het terrein van RWC Ahoy aan de Doenkade kunnen zij uitrusten, de lunch gebruiken en eventueel genieten van een weldadige massage. Vervolgens stappen de dames weer fris en fruitig op de fiets om aan de tweede helft van de tocht te beginnen. Gratis meefietsen? Er zijn nog enkele luxe deelnemerskaarten te winnen. Maar: op is op. Ga snel naar http:// onsoverschie.nl en lees meer over de Leontiens Ladies Ride. Deze recreatieve en sportieve fietstoertocht voor dames is een initiatief van de Stichting Leontien.nl van olympisch wielerkampioene Leontien van Moorsel. De Stichting Leontien.nl wil,

onder andere met de Leontien Ladies Ride, aandacht vragen voor het belang van een gezonde levensstijl en ondersteunt een groot aantal goede doelen zoals bijvoorbeeld Pink Ribbon en projecten om eetstoornissen tegen te gaan. Overschie biedt haar inwo-

ners, en met name de jongeren en 55-plussers, een gezonde levensstijl. Overschie wil graag de sportiefste deelgemeente van Rotterdam zijn en vindt het belangrijk dat mensen voldoende bewegen en gezond leven. In Overschie kunnen jongeren tussen de

Agenten zagen de auto omstreeks 15.00 uur met hoge snelheid voorbij komen. Ze gaven de bestuurder een stopteken. Na gestopt te zijn gaf de bestuurder ineens vol gas en ontstond een achtervolging die eindigde op de Terletweg. Daar renden de drie inzittenden richting het tuinhuisjescomplex. Agenten wisten twee personen aan te houden. De 24-jarige Rotterdamse bestuurder en een even oude man uit Utrecht. In het voertuig werd inbrekersgereedschap zoals een breekijzer aangetroffen. Het voertuig is weg getakeld voor sporenonderzoek. De Rotterdamse bestuurder had geen geldig rijbewijs. Daarvoor kreeg hij een bekeuring. Daarnaast diende hij op het bureau twee boetes te betalen die nog open stonden.

vier en achttien jaar gratis sporten bij een Overschiese scouting- of sportvereniging naar keuze. Kijk voor meer informatie op: www.leontienladiesride.nl, www.leontien.onsoverschie. nl en www.overschiesportgratis.nl.

De bijrijder uit Utrecht kon zich niet identificeren. Daarvoor volgde een boete. Toen ook zijn identiteit duidelijk was, bleek dat hij nog DNA moest afstaan na een eerdere veroordeling. Naar de identiteit van de derde man wordt een onderzoek ingesteld. De politie denkt daarvoor voldoende aanknopingspunten te hebben.

www.overschiesekrant.nl

nnen Start bouw renovatie bego al 40% verkocht !!!!

Onderhoudswerken

Gebr. Fernandez B.V.

Bel nu voor een offerte voor het vernieuwen van uw pannendak, schoorsteen of gevelrenovatie

Tel. 06 53 21 35 93 E-mail fernandez@scarlet.nl


2

Overschiese Krant

Woensdag 20 juni 2012

Deelgemeente Overschie Burgemeester Baumannlaan 178 Postbus 10233 3004 AE Rotterdam deelgemeente@overschie.nl www.overschie.nl

Bekendmakingen

Bericht van de deelraad Raadsvergadering 21 juni 2012 Op donderdag 21 juni a.s. vergadert de deelraad van Overschie Aanvang: 19.30 uur. Het volgende punt staan op de agenda: Herziening reglement van orde en verordening raadscommissie In Overschie wordt gebruik gemaakt van het modelreglement en de modeverordening van de VNG. Voorgesteld wordt de herziene versie van het reglement en de verordening van de VNG over te nemen en het reglement en de verordening opnieuw vast te stellen.

Raadsvergadering 28 juni 2012 Op donderdag 28 juni a.s. vergadert de deelraad van Overschie Aanvang 16.00 uur. De volgende punten staan op de agenda; Jaarstukken Het dagelijks bestuur legt via jaarstukken verantwoording af aan de deelraad over het gevoerde beleid in 2011. De deelraad moet de jaarstukken vaststellen. Voorjaarsnota De voorjaarsnota 2012 is de eerste stap op weg naar de begroting 2013. Het brengt de ontwikkelingen in beeld die van invloed kunnen zijn op de baten en lasten en geeft een financiële vooruitblik. De raad kan hiermee het dagelijks bestuur de kaders meegeven voor de begroting van 2013. U bent van harte welkom bij de vergaderingen. Deze vinden plaats in de raadszaal aan de Burgemeester Baumannlaan 178. Tijdens de raadsvergaderingen kunt u het eerste half uur vragen stellen aan de raad. Mensen die van dit spreekrecht gebruik willen maken, kunnen dit tot 48 uur voor de aanvang van de vergadering melden bij de griffier onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover men het woord wil voeren. Ook voor meer informatie over de raads- en commissievergaderingen kunt u terecht bij de griffier, telefonisch bereikbaar via 010 - 208 22 01 en per e-mail via a.bleijenberg@overschie.nl. De agenda en de daarbij behorende vergaderstukken vindt u op www.overschie.nl (klik op Politiek > Vergaderstukken). Ook kunt de stukken inzien of afhalen bij de deelgemeente Overschie aan de Burgemeester Baumannlaan 178.

Overschie in beeld

Denk mee over het water in Overschie, en vul de enquête in!

Het Overschie Weekjournaal De journaalploeg van het Weekjournaal struint Overschie af op zoek naar nieuwtjes, weetjes en activiteiten. Het journaal is te zien via het OverschieTube kanaal op YouTube en op nieuwsschermen bij onder meer bibliotheek, gezondheidscentrum en deelgemeentekantoor. Iedereen kan tips naar de journaalredactie mailen via weekjournaal@onsoverschie.nl Hoe kan ik mij op het Overschie Weekjournaal abonneren? Niks makkelijker dan een mailtje om u te tippen dat het nieuwe Weekjournaal online staat. Abonneren is eenvoudig: meld u aan bij uw YouTube account (maak eerst een You Tube account aan als u dit nog niet heeft). Ga vervolgens naar www.YouTube.com/ OverschieTube. Klik op de knop ‘Abonneren’ en volg de aanwijzingen op het scherm. Vanaf nu ontvangt u automatisch een mailtje als er een filmpje is geplaatst. Er is ook een ‘app’ voor smartphones: zet mobiel.overschie.nl in het beginscherm van uw smartphone en u heeft de mobiele versie van het Weekjournaal op uw telefoon staan! Deze week in het Overschie Weekjournaal: • Circus Renaissance in Rotterdam 13-17 juni • Overschie laat zonnebloemen groeien voor zieken en gehandicapten • Denk mee over het water in Overschie • Oproep “Heeft u nog mooie spullen voor de snuffelmarkt”? • Oproep “Meld je aan voor de Leontien Ladies Ride (zondag 24 juni)” + fietsen winnen • Wat te doen dit weekend?

De deelgemeente Overschie, het Hoogheemraadschap en de gemeente Rotterdam stellen gezamenlijk een waterplan op voor Overschie. Om meer inzicht te krijgen in de knelpunten en wensen van de bewoners, vragen wij u om een ‘water-enquête’ in te vullen. Het waterplan is namelijk ook voor u van belang! In het waterplan gaan de betrokken overheidsinstanties vastleggen hoe we de komende jaren in Overschie willen omgaan met water. Het waterplan gaat over zaken die in uw directe omgeving spelen, bijvoorbeeld waar er natuurvriendelijke oevers aangelegd kunnen worden, waar nieuwe watergangen aangelegd worden, of bijvoorbeeld hoe stankoverlast tegen te gaan. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt bij het opstellen van het waterplan en om te bepalen welke maatregelen nodig zijn. U kunt de enquête invullen via de website OnsOverschie.nl (http://waterplan.onsoverschie.nl/). Op deze website is ook meer informatie opgenomen over het waterplan. Wilt u liever de enquête op papier invullen, dan kunt u de deelgemeente bellen op het nummer 010-2082261 en ontvangt u van ons een enquêteformulier dat u kunt invullen en daarna kan langsbrengen of terugsturen naar de deelgemeente. Invullen van de enquête via de website of het inleveren/terugsturen van het enquêteformulier kan tot en met 6 juli aanstaande. Bent u net als wij benieuwd naar het resultaat van de enquête? Kijk dan na 1 augustus 2012 op de website!

De publicaties van de deelgemeente Overschie worden elektronisch bekendgemaakt. U vindt ze terug op de website www.rotterdam.nl/ rotterdambericht . Dit is de gemeentelijke website voor alle wettelijke bekendmakingen. De bekendmakingen van aanvragen, vergunningen, verkeersbesluiten enz. van de deelgemeente Overschie treft u daar aan.

Openingstijden • Deelgemeente Overschie U kunt bellen voor een afspraak: 010 2082222

• Stadswinkel Overschie Open op maandag van 11.00 tot 15.00 uur en ‘s avonds van 18.00 tot 20.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur in het Prachthuis, Abtsweg 2

Informatie en dienstverlening • Beleidszaken O.a. beheer buitenruimte, cultuur, recreatie, ruimtelijke ontwikkeling, sport, verkeer, voorzieningen, welzijn, wijkveiligheid. Telefoon 14010.

• Bouwzaken Spreekuur bouwinspecteur elke woensdag van 10.00-11.00 uur aan de Burgemeester Baumannlaan 178. Telefoon 14010.

• Stadswinkel Overschie O.a. reisdocumenten, rijbewijs, uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie en Burgerlijke Stand, aangifte geboorte en overlijden, Rotterdampas. Telefoon 14010.

• Spreken met de portefeuillehouder Voor een persoonlijk gesprek met leden van het dagelijks bestuur kunt u op werkdagen een afspraak maken. Telefoon 208 22 22.

• Deelraad en commissies Voor vragen over werkwijze, agenda’s en vergaderingen van deelraad en commissies kunt u terecht bij de griffie. Telefoon 208 22 01.

Handige telefoonnummers • Gemeentelijke informatie en service 14010 ( ma t/m vr 8.00 - 20.00 uur, za 9.00 - 17.00 uur, zon- en feestdagen gesloten) Voor al uw vragen en meldingen aan de gemeente Rotterdam.

• DCMR Milieudienst Rijnmond Als u nog vragen heeft over het waterplan of de enquête, dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Slooff van de deelgemeente Overschie, telefoon 010-2082261.

0888-333 555 Milieuklachten (stank, lawaai, bodemverontreiniging)

• Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 (gratis)

• Meld Huiselijk Geweld 443 84 44

• Alarmnummer hulpdiensten 112

• In niet-levensbedreigende situaties Politie 0900 - 8844 (lokaal tarief)

Volg Overschie via twitter @overschie

WAAR IS DIT? IN THE SPOTLIGHT Verkeersschool De Schie met Ben en Yori

Stuur je antwoord in op www.onsoverschie.nl

voor alles in en over Overschie ga je naar www.onsoverschie.nl


Overschiese Krant

Woensdag 20 juni 2012

Seniorenkoor, Oost West, Zingt Best in Plein 13

Zonnebloemen zaaien door groep 6 Regenboogschool

Circus Renaissance in Overschie

Kinderhike 2012

Nationale Speeltuindag in sv Schiewijk

Gaaf en Gastvrij Schieveen

Haringparty Café Nooitgedacht

Open dag Schieruiters

Foto’s: Arjen Jan Stada.

3

Meer foto’s op: http://www.facebook.com/deelgemeente.overschie

Werk in uitvoering > werkinuitvoering.onsoverschie.nl Project

Periode

Meer informatie

Telefoon

Herbestrating en rioolvervanging Prof. Bolklaan

2 april t/m medio juli 2012

Gemeentewerken www.overschie.nl>werkzaamheden

010 - 489 46 31

Vervanging brug Sidelingepad (plassengebied)

Juni t/m juli 2012

Gemeentewerken www.overschie.nl>werkzaamheden

010 - 278 19 40

Werkzaamheden Park 16Hoven

t/m 2015

Gemeentewerken www.overschie.nl>werkzaamheden

010 - 489 42 48

Voor meer informatie over werkzaamheden in Overschie kunt u ook terecht op www.rotterdam.nl/werkzaamheden. Onder de link ‘Werken aan de weg’ vindt u de werkzaamheden in de deelgemeente op een rijtje.


éénmalig 50% korting op de toegangsprijs van €10,(niet op speciale ‘thema’ dans-party’s). Wij vragen van u stijlvolle uitgaanskleding en bieden u een gratis ruime parkeergelegenheid aan. voor UAdvertenties bent van harte welkom, deze rubriek kunnen kom dus ook! worden geplaatst Regardz Airport Hotel via e-mail Vliegveldweg 59-61 redactieoverschie@ te Rotterdam. Zie verder baruitgeverij.nl www.airportdancing.nl

Wil je lekker een avondje Bezorgers gevraagd dansen zonder zorgen? Leuke bijverdienste voor Ga dan eens langs eenbij paar uurtjes per week Airportdancing.

Inlichtingen Airportdancing is de 40+ dansontmoetings-club 06en50 408 149 van Rotterdam en omstreken. HUUR AanvangTE is van 21.00 uur tot in Verzamelgebouw 01.30 uur en tot 22.00 uur Overschie: staat ertegratis koffie en thee Diverse kantoren v.a. u klaar. Tot 02.30 uur kunt € 175,per maand nagenieten in de Cockpitbar Opzegtermijn 3 maanden van het hotel. tel. 06-14153988 Bezoekers die voor het eerst Airportdancing komen bezoeken en dat aankondigen via airportdancing@ipact.nl ontvangen ook nog eens éénmalig 50% korting op de toegangsprijs van €10,(niet op speciale ‘thema’ dans-party’s). Wij vragen van u stijlvolle uitgaanskleding en bieden u een gratis ruime parkeergelegenheid aan. U bent van harte welkom, kom dus ook! Regardz Airport Hotel Vliegveldweg 59-61 te Rotterdam. Zie verder www.airportdancing.nl

redactieoverschie@ baruitgeverij.nl

www.dianakledingreparatie.nl - Email: dianakledingreparatie@hotmail.com Ook voor het op maat maken gordijnen, woningtextiel, meubelstoffen en tevens ook het stomen van uw kleding.

Wil je lekker een avondje dansen zonder zorgen? Ga dan eens langs bij Airportdancing. Airportdancing is de 40+ dans- en ontmoetings-club van Rotterdam en omstreken. Aanvang is van 21.00 uur tot 01.30 uur en tot 22.00 uur staat er gratis koffie en thee klaar. Tot 02.30 uur kunt u nagenieten in de Cockpitbar van het hotel. Bezoekers die voor het eerst Airportdancing komen bezoeken en dat aankondigen via airportdancing@ipact.nl ontvangen ook nog eens éénmalig 50% korting op de toegangsprijs van €10,(niet op speciale ‘thema’ dans-party’s). Wij vragen van u stijlvolle uitgaanskleding en bieden u een gratis ruime parkeergelegenheid aan. U bent van harte welkom, kom dus ook! Regardz Airport Hotel Vliegveldweg 59-61 te Rotterdam. Zie verder www.airportdancing.nl

Bezorgers gevraagd Leuke bijverdienste voor een paar uurtjes per week

krant.nl

tegenstander die met 10 man rond de eigen zestien speelt. Hoe langer het doelpunt dan uitblijft, hoe moeilijker het wordt. Dan wordt toch wat geforceerd naar de opening gezocht. Zelfs met 3 spelers van C1 in het veld, ingevallen

ZESTIENHOVENSE reparaties van alle merken wasmachines M. van Komen Zestienhovensekade 97a Rotterdam Te l / Fa x 010 - 4 15 2 1 0 8 Mo b i e l 0 6 5 4 76 7 3 01 w w w. zw s ro tt e rd a m. n l

Wijktheater

richtingsverkeer van de mens! men komt op voor het zogeheten BETER MEEDOEN Het komt helaas te vaak neer op algemeen belang en wil iedereen DAN ZINKEN... meedoen of zinken!!! En dan nog een balans voor het leven geven. Ja het is weer duidelijk geworop informele wijze anders moet je Maar dat kan je niet blijvend den. De IJslanders worden net Wijnand Stomp maar stikken! doen, tenzij je direct hulp biedt als andere arme landen in de Bedenkt u dat alles wat de mens aan mensen! En, niet te vergeten tang genomen. De president van Floddertje gemaakt heeft, ook afgebroken eerst in eigen gelederen beginIJsland, O. Grimsson, geeft aan kan worden! Is het niet doorals de nen alvorens zeer veel geld weg liedjes dat Nederland en Engeland In deze theatrale vertellingmet met ritmische rijmpjes en luisterrijke laat Wijnand Stomp zijn vrije loop nodig doen aan anderen, ook niet vannatuur hun positieBaas heeft het gespeeld Mannetje jongezodat publiektekennismaken metdus Floddertje Anniedie MG Schmidt. Samen heeft en behoort te hebben dan aan EU landen ondanks gemaakhet I.M.F. (Internationaal Monemet Fladdertje, zijn vrolijke roze vogelvriend. Fladdertje heeft aaibaarheidsfactor 10 en zit wel door de mens zelf, die alles te afspraken. Want feite isFloddertje. dat tair Fonds) een duur en oneerlijk bordenvol ondeugende kleuterhumor. Net zoals hetinmeisje zijn stoppen laars lapt, veelvogelkapot en alle ander afspraken, voorstel ligtBaas voor IJsland. DitzelfMannetje heeft een groot vies ei gevonden. Als hij ook het in ei in aan wil bad komt maakt als het hen zelf maar beter de EU, gewoon Kartelvorming te de gebeurd ook altijd als mensen vriend uit het ei. ‘Mama!’ kirt vogelvriend zodra hij Mannetje Baas ziet. gaat...! Maar is elke verandenoemen! Daaraan gaat iedereen iets niet van een ander wensen of ‘Hallo, ik ben jouw mama niet! Ik kapot!!! ben Mannetje Baas enbedoeld ik ga jou in een ring wellekker goed?warm Indienbad dat stopzodaEn datgene wat kunnen accepteren. pen!’ Vogelvriend wil helemaal niet in bad en fladdert vrolijk in het rond. hier, Fladdertje’ nig gaat‘Kom dat iedereen daarvan is om inlanders/burgers te helpen Dit is dan ook de basis van mij roept Mannetje Baas, te ‘jij geven moet ook bad. Ja, net zoals het meisjeprofiteert Floddertje, en haar danaltijd is hetvuil altijd goed, in in hun bestaan in (helaas) afgeom u als lezer ruimte kleren onder de vlekken. Luister spat! Bubbel babbel bad!ook Watom een maar kijk dan je dikke heen! bakende‘ Spetter grenzenspatter dat een land en verder te denken dan het be- maar… pret is dat! Water geklater, ik hebheet, zoveel met nagekeken water. Want wat het ene inderdaad goed zalschuim veel beter krompen gedoe om de ander - uw is voor de mens, kan het andere moeten worden of we het goed en mijn naaste - te gronde te richgoede ook /deR’Pas natuur €of2,25 dierendoen en haalbaar is maar Entree: dan ten. Want dat Vrijdag 22doen juniallerlei instel- Aanvang: 16.00 uur € 3,00 wereld kapot maken. Neem onder ook kijkend naar onze natuurlijlingen en overheden reeds om de andere het plastic dat zeer, zeer ke omgeving! Want in die natuur mensen (blijvend) te onderdrukmoeilijk in toom gehouden kan mogen we leven en samengaan, ken ondanks dat we denken dat worden in deze wereld door menmaar dan niet alleen het eenwe in een vrije wereld leven. O.K.

SUPERTAPIJT VOORDEELHAL Elektrotechnisch Installatiebedrijf

“DE ZWETH”

J.A. Poot Zwethkade 23 Tel.: 010-471 41 90 Tel.: 06-53 23 09 42 Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden. Fax: 010-470 31 56 (ook ‘s avonds bereikbaar)

Geopend dinsdag vrijdag Gevelrenovatie en onderhoudsbedrijf EEEenM

D I O Z17.00 uur N11.00 van GRA M.C. -Pleune G DIN N B I- E 16.00 uur A A10.00 Geve E E M van N✓Zaterdag www.mcpleune.nl online offerte

Alle15 s in Adriaan Brouwerstraat v o o r r aad 617 Overschiese Kleiweg Tel. 010 - 437 19 le83 veLKrbRotterdam 3045

Pracht Laminaat HANS GROEN ELEKTRO aa

r 80 Tel.: 010 - 437 02 Mobiel: 06 - 502 86 846

WIJKTHEATER MUSICA

€ 6.

95

De Lugt 17, 3043 CJ Rotterdam, Reserveren (010) 437 13 61 Reserveren per E-mail: musica@senr.rotterdam.nl Zie ook www.uitindewijk.nl of www.rotterdam.nl of www.freewebs.com/theatermusica

Voor het vakkundig ophangen en repareren van uw verlichting. Voor elektriciteitswerkzaamheden.

vanaf Tel. 010 - 437 16 61

ploffen. Eigenlijk een prachtig doelpunt maar of het echt Bert’s bedoeling was om op deze wijze de bal in het doel te schieten mag hardop worden afgevraagd. In ieder geval 0-1 en dat in een uitwedstrijd! Daar waar vorig seizoen 70%

Musica Politiek, Psychologie ofs! Realiteit r e d n a e f net ef

WITGOED SERVICE

lreiniging ✓ Hak- en voegwerk ✓ Metselwerk ✓ Graffiti verwijdering ✓ Pannendaken ✓ Schoorstenen ✓ Verbouwingen ✓ Gratis prijsopgave

eerste hindernis die genomen moest worden was CVV Berkel en dat het daar niet makkelijk zou worden was vooraf bij alle betrokkenen bekend. De thuiswedstrijd leverde een sensationele 4-3 zege op maar dat was natuurlijk geen maatstaf voor

Voor storingen 06-142 76 292 ELKEE-mail 10e hge@upcmail.nl m2

GRATIS!!!!!

www.hansgroenelektro.nl

Wij accepteren de Rotterdampas!

25% KORTING op alle voorstellingen

Geopend: Dinsdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 -17.00 uur

Friends off ....

Bezorgers gevraagd Leuke bijverdienste voor een paar uurtjes per week

Inlichtingen 06 50 408 149

Adriaan Brouwerstraat 15 Tel 010-4371983

TE HUUR in Verzamelgebouw te Overschie: Diverse kantoren v.a. € 175,- per maand Opzegtermijn 3 maanden tel. 06-14153988

Inlichtingen 06 50 408 149 TE HUUR

Erasmus Party Service uit Rotterdam is erkend specialist in het tot in de in Verzamelgebouw puntjes verzorgen van recepties, partijen en evenementen. De illustere te Overschie: naam Erasmus staat dan ook borg voor een compromisloze kwaliteit.

Diverse kantoren v.a. € 175,- per maand Succes zit ‘m namelijk in de details. In de presentatie van de culinaire Opzegtermijn 3 maanden hoogstandjes. En in de á la carte aankleding van de ambiance. tel. 06-14153988 Met Erasmus Party Service slaagt ‘t altijd. Ook hoog in de lucht is Erasmus Party Service van de partij. In de ultra-moderne keuken worden speciale maaltijden bereid voor enkele gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen alsmede diverse privé vliegtuigen.

Nederlandse Associatie van Travel Managers

De snelle luchtvaart of de klassieke sit-down dinners vormen een uitstekend spanningsveld om uw feest te doen slagen.

NATM Secretariaat

Geprikkeld of nieuwsgierig? Neem contact op met onze party manager

Rijnsburgerweg 159, 2334 BP Leiden Tel.: 071 519 10 19 Fax.: 071 517 58 35 Email: natm@qualitycs.nl Internet: www.natm.nl

Fairoaksbaan 70 3045 AS Rotterdam Tel: 010 41 533 77 - Fax: 010 41 533 47 E-mail: operations@erasmuscatering.nl

Algemeen e-mailadres NATM: info@natm.nl

Grand Cafe Restaurant De Horizon Rotterdam bevind zich op de tussen verdieping van Rotterdam The Hague Airport.

Het restaurant beschikt over een grote bar met open keuken, een grote serre en buiten terras met uitzicht op de start en landingsbaan van het vliegveld.

1919

93 JAAR

2012

De keuken van het restaurant gaat rond het middag uur open, maar u kunt al vanaf vijf uur ’s morgens terecht bij onze Take Away voor vers belegde broodjes, warme broodjes, koffie, thee, verse sappen en nog veel meer! Het restaurant en het panorama terras zijn geheel rolstoel toegankelijk en op het aangrenzende panorama terras mag er gerookt worden. Het restaurant bied u een unieke locatie aan voor bijvoorbeeld uw verjaardag, bruiloft of receptie maar ook vergaderen of een presentatie geven is geen probleem! Restaurant De Horizon beschikt over alle mogelijk heden op elk gebied. Rotterdam Airportplein 60 3045 AP Rotterdam 010 4373554

Aannemersbedrijf

Gebroeders Ouwendijk b.v. Zestienhovensekade 180 - 3043 KV Rotterdam Telefoon 010 - 415.24.10

wat warm koud ook melijk v het veld gewerkt geen spr deze ove wedstrijd

Door: M

sen zelf da dieren die aan kapot buurman? die je ov gemeenten den. Het doen is, i of heel go dit in een bij de (bu lijke plaa Daardoor werkgeleg men er al wat aan d tering in ders en st gelet op alles teza ons land, het systee den waar verander een norma


Overschiese Krant

NIEUWS

Woensdag 20 juni 2012

Traditionele haringparty op Rotterdam The Hague Airport

Dikke pret met Hans van Welzen en Erik van Welzen van Erasmus Catering. Samen met Roland Wondolleck, directeur Rotterdam The Hague Airport, is het genieten van een uitstekende Hollandse Nieuwe

en prikken de zilte vis met het pinkje omhoog weg. Een glaasje wijn of bier erbij en genieten van het gezelschap en de muziek. Op het hoogtepunt heette gastheer mr. R.H.J. (Roland) Wondolleck, algemeen directeur en havenmeester van Rotterdam The Hague Airport, alle bezoekers persoonlijk welkom. Wondolleck: ,,Rotterdam The Hague Airport heeft de ambitie de beste regionale luchthaven in Nederland te zijn en op Europees niveau te behoren tot de beste van zijn soort. Daarnaast wil Rotterdam The Hague Airport de glanzende voordeur voor onze steden en regio zijn. Heel concreet betekent dit dat er op dit moment, behalve verdere ontwikkelingen van het aantal bestemmingen, een begin is gemaakt met en totale herinrichting van het luchthaven terrein.’’

Airport en Erasmus Catering had samenwerking gezocht met een goede zakenrelatie, Van Lanschot Bankiers. Het werd een haringparty van een bevlogen zakelijk driemanschap, want de vele relaties hadden alle mogelijkheden

,,Jaarlijks maken zo’n 1,2 miljoen passagiers gebruik van Rotterdam The Hague Airport. Hiervan bestaat ongeveer 40 procent uit zakelijke reizigers die frequent van de luchthaven gebruik maken en 60 procent uit vakantie-

platformactiviteiten en startende en landende vliegtuigen, de traditionele haringparty gehouden. De directie van Rotterdam The Hague

Johan van den Berg en Herman Huijer van de Nederlandse Associatie van Travel Managers met in hun midden Rotterdam The Hague informatiemedewerkster Ella Geerlof.

Overschieënaar John Pook, voormalig uitbater van het beroemde eetcafé De Pijp in Rotterdam Centrum, proost samen met zijn echtgenote op de gezellige Haringparty. Foto’s: R. van Twist.

Scheurmail van de Week Rubriek Humor & Anekdotes Aanvankelijk werd er voor Rotterdam drinkwater gewonnen door een inlaat bij de Honingerdijk, waar het water werd geschoond. Vanaf 1966 ging men voor Zuid echter water vanuit het eiland de Berenplaat in de gemeente Oud-Beijerland gebruiken. En medio jaren zeventig werd de waterwinning ook voor Noord opgelost via de Brabantse Biesbosch. Gelukkig maar, want het drinkwater was lange tijd zeer slecht door de toevoeging van veel chloor. Marinus van Henegouwen schreef er deze regels over: ‘Je hebt al zo veel Rotterdam, wat wil je nog meer? Je drinkwater smaakt al zo fijn naar chloor en naar teer.’ En schrijver Jan Wolkers zei er ooit over: ‘In Rotterdam is het water zo vervuild en rot van smaak, dat mensen die een kind krijgen blij zijn als het een waterhoofd heeft.’ Scheurmail Rotterdam is een dagelijkse email scheurkalender met leuke anekdotes en wist-u-datjes. Zie www. scheurmailrotterdam.nl. Nog geen abonnement? www.scheurmailrotterdam.nl Vrienden die Scheurmail ook moeten lezen? Deze Scheurmail doorsturen Frequentie wijzigen van dagelijks naar wekelijks? Mail het naar: info@scheurmailrotterdam.nl Zelf ook een leuke anekdote? Stuur hem naar bovenstaand adres

80 km-debat in Kamer uitgesteld

Overschieënaar Hans Ouwendijk van de Gebroeders Ouwendijk en zijn charmante echtgenote waren ook van de partij.

OVERSCHIE - Verleden week werd op het promenadeterras van Rotterdam The Hague Airport, tegen de dynamische achtergrond van

5

hun netwerk uit te breiden. Haring en communicatie vormden de verbindende schakel van deze gezellige bijeenkomst. Mooi weer, een goed gezelschap, vele culinaire en spirituele geneugten en de muzikale omlijsting van het trio Naar de haaien werkten hieraan mee. En de Hollandse Nieuwe natuurlijk! Sommige mensen laten ‘em simpelweg naar binnen glijden andere snijden ‘em in stukjes

reizigers. Behalve door de Nederlandse en internationale reiziger wordt de luchthaven ook bezocht door mensen uit de omgeving voor ‘een dagje uit’, door wegbrengers en ophalers van passagiers en door de vele zakelijke bezoekers van één van de vele op de luchthaven gevestigde bedrijven.’’ Een deel van die diversiteit aan relaties ontmoette elkaar nu weer op de traditionele haringparty.

OVERSCHIE- De Tweede Kamer praat vandaag, woensdagmiddag 20 juni, niet zoals voorzien over de snelheidsverhoging op de A13 bij Overschie. Verkeersminister Schultz van Haegen heeft meer tijd nodig om alle reacties van inwoners te lezen. Die reacties kunnen nog tot zaterdag binnenkomen. De minister wil vanaf 1 juli

de maximumsnelheid op de A13 opvoeren van 80 naar 100 km per uur. De gemeente Rotterdam en veel bewoners zijn fel gekant tegen dit besluit. De Tweede Kamer wilde daarover verleden week over praten, maar de minister moest dan eerst schriftelijk uitleg geven over het plan. Nu die brief nog even op zich laat wachten, wordt het debat ook uitgesteld.

Overschie maakt waterplan in strijd tegen wateroverlast

Deelgemeente: denk mee over water Overschie

OVERSCHIE - Door klimatologische veranderingen krijgt Nederland steeds meer te maken met hevige pieken in neerslag. Ook deelgemeente Overschie. Het is belangrijk dat de straten niet blank komen te staan en dat het water niet in kelders en woonkamers terecht komt. Zeker in laaggelegen gebieden zoals Overschie. Om Overschie ook in de toekomst te behoeden

voor wateroverlast, is het belangrijk om nu te zorgen voor een goed functionerend stelsel van watergangen. De deelgemeente, het hoogheemraadschap en de gemeente Rotterdam stellen gezamenlijk een waterplan op voor Overschie. Maar wat vinden bewoners van het water in hun deelgemeente? De deelgemeente Overschie wil dat de wensen van haar inwoners met betrekking tot eventuele knelpunten in het Overschiese stelsel van vijvers, sloten en singels een plek in het waterplan krijgen. In het waterplan wordt vastgelegd welke maatregelen de

komende jaren in Overschie nodig zijn met betrekking tot water. Het waterplan gaat over zaken die in de directe leefomgeving spelen, bijvoorbeeld waar er natuurvriendelijke oevers aangelegd kunnen worden, waar nieuwe watergangen aangelegd worden of hoe stankoverlast tegen te gaan. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt bij het opstellen van het waterplan en om te bepalen welke maatregelen nodig zijn. Bewoners van Overschie kunnen de enquête invullen via de website OnsOverschie. nl (http://waterplan.onsoverschie.nl). Op deze website is

ook meer informatie te vinden over het waterplan. Bewoners die de enquête liever op papier invullen, kunnen contact opnemen met de deelgemeente via 010-2082261. De deelgemeente stuurt dan een enquêteformulier op dat men kan invullen en daarna kan langsbrengen of terugsturen naar de deelgemeente Invullen van de enquête via de website of het inleveren/ terugsturen van de enquêteformulier kan tot en met 6 juli aanstaande. De uitkomsten van de enquête worden na 1 augustus 2012 gepubliceerd op de website.

Op de A13 bij Overschie mag 80 kilometer per uur worden gereden. Verkeersminister Schultz van Haegen wil dat weer terugdraaien. Daar zijn politici en bewoners van Overschie het niet mee eens. Foto: R. van Twist.


Rouwcentrum Overschie FAMILIEBERICHTEN Voor dankbetuigingsadvertentie, Voorrouw–, rouw – en dankbetuigingsadvertentie kunt u bellen naar 06 225 03 028 of mailen naar felicitaties en bedankadvertentie redactie@overschiesekrant.nl kunt u bellen naar 06 225 03 028 of mailen naar redactieoverschie@baruitgeverij.nl Voor felicitaties en bedankadvertentie kunt u bellen naar 06 225 03 028 of mailen naar redactie@overschiesekrant.nl

Telefoon dag en nacht: 010 - 245 70 90

Uitvaartzorg J.Chr. Biemans bv

Bedroefd maar dankbaar voor al haar liefde, zorg en geven wijOverschiese u kennis Krant. van het Uw toewijding, trouwfoto gratis in de Mail uw foto namen en trouwdatum overlijden vanmet onze lieve moeder, Ma,naar onze redactie@overschiesekrant.nl allerliefste oma en Omi

Hoornsingel 10 - 3042 NL Rotterdam Wilsbeschikkingsboekjes - Depositofonds

Catharina Adriana Karsdorp - Greebe ~ Oma Pita ~ * 23 december 1933

In droeve omstandigheden tellen alleen persoonlijke wensen.

† 17 juni 2012 Chris en Jeannette Sabine Fiene Jens Elisa Ralph Anouck Ruud en Ashley

Dag en Nacht:

BEGRAFENISSEN EN CREMATIES

010-592 30 78 www.uitvaartrijkeboer.nl

Van der Sasstraat 225 3042 NM Rotterdam

BURG. BAUMANNLAAN 36 - ROTTERDAM-OVERSCHIE

Elektrotechnisch Installatiebedrijf

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donderdag 21 juni om 13.30 uur in het crematorium Hofwijk, Delftweg 230 te Rotterdam-Overschie.

J.A. Poot Zwethkade 23 Tel.: 010-471 41 90 Tel.: 06-53 23 09 42 Fax: 010-470 31 56

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid.

“DE ZWETH” Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden. (ook ‘s avonds bereikbaar)

Hoera! ! D G A A L GES Ja ja het papiertje binnen. Gefelicititeerd RAJ

Naomi Rosa da Luz Geslaagd!! Wij zijn super trots op jou,ga zo door lieverd. Op naar de volgende opleiding!!! Love Ya and proud of ya Xxx Luiz & Francisca & Divano & Devon en niet te vergeten Nino

Tim

Lieve joaney,

Gefeliciteerd Kanjer!!

van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma! Liefs Hans, Marjon, Virginia & “Britney”

Hoera Cassandra Paspalas is geslaagd.

Na 4 jaar zwoegen,zweten en soms flierefluiten is Percy de Wit met vlag en wimpel geslaagd. Soms was het moeilijk en volgens jou onmogelijk maar uiteindelijk is het je toch maar gelukt!

Hoera Kaylee is GESLAAGD!!

Pa, Ma, Opa, Oma, verdere familie, Je hebt nu je diploma vrienden en iedereen die je een warm en kunt er tegenaan. hart toedraagt. Denken aan de Hoera toekomst Jordy Verweij is en verder leren voor geslaagd. je droombaan.

Van harte gefeliciteerd met het behalen van Omdat we trots op je zijn kusjes van je diploma Papa, Dimitri en Mama. horecaondernemer/ En nu vooral lekker genieten. hotelmanager. Hoera,

Gefeliciteerd!! Papa, Mama Chanel, Quinty

Pieta van harte

Pa, ma, Wesley, Vasilis, Iris, Arjan, Dominique de gefeliciteerd Jaay en Gwen. Jel geslaagd XXXXXXXXXXXXXXX voor het met je havo diploma GymnasiDennis Bruining umdiploma, kusjes mama Mark Wij zijn gefeliciteerd, en shirley SUPER trots Is geslaagd op je dat je kus en knuffels van voor zijn geslaagd ben oma en opa Vis MAVO dimet zulke hoge ploma. cijvers, heel Hoera, veel succes Hartelijk Casper heeft zijn VWO diploma gemet je vervolg gefeliciteerd haald. Heel veel succes in Wageningen. opleiding. en veel sucWij zijn erg trots op je. ces met je Jop, Don, Patricia. vervolgopleiding Papa, Mama en Bas Pa - Ma - Robby

Jaja, Overschies eigen reporter Desley de Graaf is ook Geslaagd! Gefeliciteerd en heel veel succes met je nieuwe opleiding Journalistiek MBO 4 Groetjes Ma, Pa en Michelle


Overschiese Krant

NIEUWS

Woensdag 20 juni 2012

Voorjaarsmarkt in Kleinpoldertje Naast de verkoop voor Kleinpoldertje was er een gezellig terras met een high tea voor buurtbewoners, waarvoor veel buurtbewoners hun bakkunsten hadden aangewend. Voor de kinderen was er een voorleestent en een springkussen, een plek waar de kinderen

zelf buttons konden maken, een spelletjesplein, waar geoefend werd op pedalo’s en stelten, reuzen vierop-een-rij werd gespeeld, kunstwerken van stoepkrijt op straat werden gemaakt en een spannende touwtrekstrijd. Het was een zeer geslaagde dag.

De voorjaarsmarkt rond natuurspeeltuin Kleinpoldertje was zeer geslaagd. Foto: Joost Brand.

OVERSCHIE - Vorig jaar had Frank van Etten, toen acht jaar, het idee om dingen te gaan knutselen en te gaan verkopen. De opbrengst wilde hij geven voor het onderhoud van zijn favoriete speelplekje: natuurspeeltuin Kleinpoldertje. Dit idee heeft hij samen met zijn moeder verder vormgegeven. Kinderen uit de buurt hebben tien maanden lang geknutseld in Kleinpoldertje, vooral met natuurlijke materialen. Zaterdag 16 juni vond een zeer geslaagde en gezellige voorjaarsmarkt plaats

in en rond natuurspeeltuin Kleinpoldertje. Alle kunstwerken die de kinderen hebben gemaakt, werden op de zaterdag voor Vaderdag verkocht. De bijenhuisjes, vlinderplankjes, boekenleggers met gedroogde bloemen en allerlei andere dingen waren erg in trek. De opbrengst van de verkoop zal gebruikt worden om samen met de kinderen Kleinpoldertje nog mooier en leuker te maken. Er zal een levend bouwwerk van wilgentenen gemaakt worden en een klauterpad van boomstammen.

Wensfontein Intratuin Pijnacker Intratuin Pijnacker verzamelde eerder al het geld uit de wensfontein voor stichting Kika. De ambassadeurs mochten uiteindelijk een totaalbedrag van maar liefst 3800 euro in ontvangst nemen. Het geld uit de wensfontein gaat deze zomer naar stichting de Opkikker. Deze stichting organiseert Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind. Een opkikkerdag om nooit te vergeten en waar het hele gezin van geniet. Intratuin Pijnacker heeft alweer bijna 700 euro ingezameld uit de

wensfontein. In april is Intratuin Pijnacker gestart met de actie ‘Stamp je eigen moestuin uit de grond!’ Via intratuintjes.nl kun je precies volgen hoe je een mooie moestuin uit de grond stampt. Er staat iedere maand beschreven wat er gezaaid moet worden. Er is een heus pompoenkampioenschap aan de gang en de volgende wedstrijd dient zich nu aan: ‘de schrik van de buurt!’. Intratuin houdt een verkiezing voor de engste vogelverschrikker van allemaal. Kijk voor meer informatie op intratuintjes.nl.

Bijeenkomst voor weduwnaars

Mannen aan zet! OVERSCHIE - Rouwen is een zeer persoonlijk proces. De duur van de rouwperiode is voor iedereen verschillend. Gedurende de eerste periode na het overlijden is er gelukkig veel steun en begrip vanuit de omgeving. Maar na verloop van tijd kan dit afnemen. Lotgenoten kunnen u verder helpen. Daarom houdt het ouderenwerk op donderdag 28 juni een bijeenkomst getiteld ‘Mannen aan zet’, voor mannen die tussen één en zes jaar geleden hun partner zijn verloren. Aanvang 10.30 uur, einde

circa 12.30 uur. Vanaf 10.15 uur staan de koffie en thee klaar. Thermiek Ouderenwerk, Adriaen Brouwerstraat 1. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor informatie en aanmelden kan men bellen naar Thermiek, telefoon 010–4370955. Men kan vragen naar Nel van der Waal op dinsdag, woensdag en donderdag of vragen naar Joke van Kervel op maandag, woensdag en vrijdag. Ook kan men mailen naar nvdwaal@thermiek.info en jvkervel@thermiek.info.

7

Athene aan de Maas Door politiek columnist Jeffrey Rijken Vorige week kreeg de gemeenteraad de kaderbrief voor 2012 en de jaarstukken van 2011. Het college van Rotterdam stormt af op een historische gebeurtenis. We hebben in Rotterdam een schuld van meer dan 1 miljard euro. Dankzij dit college is de financiële situatie van elk huishouden in Rotterdam met 8000 euro verslechterd. In 2006 liet Leefbaar Rotterdam een miljard euro aan reserves achter voor het volgende college. Met andere woorden: sinds 2006 heeft het college er 2 miljard doorheen gejaagd. En waar zijn deze miljarden aan op gegaan? Waarschijnlijk aan de vage ambities van het college op het gebied van kunst en cultuur, duurzaamheid en het welzijn. Extra zuur is het ook voor het college dat de Rekenkamer Rotterdam vorige concludeerde dat het college bijna geen enkele ambitie behaalt. Zonde van die 2 miljard. Ik ben benieuwd of we volgend jaar weer lastenverzwaringen gaan krijgen. Sinds het aantreden van dit college zijn de belastingen voor burgers en onderne-

mers zwaar omhoog gaan. Alleen al de afvalstoffenheffing is met 40 procent omhoog gegaan. De werkende Rotterdammer draait zo op voor het financiële wanbeleid van de gemeente. Wat Leefbaar Rotterdam betreft gaan we nu echt bezuinigen en stoppen we met al die lastenverzwaringen. Wim Kan zei vroeger: ,,Als je linkse jongens met veel geld om laat gaan, worden ze van zelf rechts.” Dat zou voor Rotterdam een stuk beter zijn, meneer Kan. Maar ik ben bang dat we nog heel lang vast zitten aan al die reïntegratieprojecten, welzijnsclubjes, het pact op zuid, armoedebestrijding, cultuur, inburgering, drijvende bollen in de Maas en het Urban Culture Podium. Maar Overschie heef in 2011 ook zijn steentje bijgedragen. Er zijn fikse overschrijdingen op de stokpaardjes van Jan Markerink. Zo ging het budget van Overschie Sport Gratis van 314.000 naar 686.000 euro. Klein foutje in de boekhouding ofzo en even vergeten de raad te informeren. Ja ja.

Gezellige polderdag in Gaaf en Gastvrij Schieveen

Spaanse wijnen uit Rueda en Catalunya

Door vinoloog Conny Castelein De Lidl heeft twee Spaanse wijnen te koop als speciale aanbieding voor de maand juni. Het gaat om een rode en witte wijn. De witte is er één uit de Rueda, gemaakt van de verdejodruif. In de Rueda wordt al meer dan 500 jaar wijn gemaakt. Rueda ligt in het zuidelijkste deel van het district Castilla y Léon, zo’n 200 kilometer ten noordwesten van Madrid. Witte wijnen zijn de belangrijkste wijnen uit deze streek. Het druivenras verdejo is een bijzonder druivenras dat nage-

noeg alleen in Rueda voorkomt. De druif kan hier goed groeien en geeft hele frisse, droge wijnen. Deze wijnen zijn één van de meest succesvolle witte wijnen uit Spanje. De Ruedaverdejo uit de Lidl is een Visigodo Verdejo. De kleur is licht groengeel. Hij ruikt fris, fruitig en iets kruidig. Hij smaakt mooi droog en echt fris. De frisheid komt door zijn zuren, maar hij heeft ook veel fruit, zoals meloen en de iets bitter grapefruit. Het is een perfecte wijn om zomaar te drinken, maar hij kan ook prima bij vis of kip. De rode wijn komt uit Catalonië, of op zijn Spaans: Catalunya. Dit is de noordoostelijke regio van Spanje, aan het noorden begrensd door Frankrijk, in het westen door Aragon en in het zuiden door het Valenciaanse land. Catalunya is zeer beroemd voor de productie van cava, de Spaanse mousserende wijn .Het klimaat in Catalunya is goed te vergelijken met dat

van de wijngaarden in de Nieuwe Wereld, zoals Chili of Californië. Door verbeterde technieken van het wijnmaken zijn de wijnboeren tegenwoordig goed in staat om in dit soort warme gebieden toch frisheid en fruittonen in hun wijn te krijgen. De rode wijn uit de Lidl is een Barceliño. De wijn heeft drie maanden gerijpt in houten vaten gemaakt van Amerikaans eiken. De wijn is robijnrood en heeft een fruitige en kruidige neus. Zijn smaak is droog, maar vol fruit en heeft een lichte frisheid door lichte zuren. Paars fruit zoals bramen overheersen, de wijn heeft een lichte vanillesmaak en een hele milde afdronk. Een heerlijke volle fruitige en licht kruidige wijn. Tot slot wil ik wijzen op het bestaan van een speciale app voor de iPhone, de supermarktwijngids 2012 van Nicolaas Klei. Op zondag was de app gratis te downloaden. Voor dit soort dingen is Twitter heel

handig. Ik volg Nicolaas Klei op Twitter en hij meldde zelf dit nieuwtje. Uiteraard wordt zo’n melding flink geretweet door wijnliefhebbers en dat heb ik zelf ook gedaan. Hoeveel de app nu kost weet ik niet. Heb je een iPhone met deze app, dan kan je voor het wijnschap in de supermarkt heel eenvoudig de beoordeling van Nicolaas Klei opzoeken. Ik heb dat voor de bovenstaande twee wijnen gedaan. Alleen de Barceliño heeft een waardering gekregen. Hij kreeg een ‘goed’, maar wel met de vermelding dat het eikenhout meer op waaibomenhout lijkt en dat het fruit nog slechts karig aanwezig was. Daar ben ik het niet mee eens. En dat hoort ook bij wijnbeoordelingen: smaken verschillen en beoordelingen ook. Wijn: Visigodoverdejo, DO Rueda, 2011, Spanje, Lidl €3,49 Barceliño, DO Catalunya, 2010, Spanje, Lidl €3,99

Populair was onder meer het mennen van de bokkenkar. Foto: Joost Brand.

OVERSCHIE - Afgelopen zaterdag bezochten zo’n 900 bezoekers de deelnemende (agrarische) bedrijven in de Schieveense polder. De kinderen vermaakten zich met koeien melken, braakballen pluizen, slootwateronderzoek

en het mennen van de bokkenkar. In het zonnetje was het heerlijk ontspannen tijdens de yoga in de polder en bij de schapendrijfdemo’s. Kortom: een prachtige, educatieve middag in Overschies groen.

Deze krant nog eens nalezen?

www.overschiesekrant.nl


Veilig op weg

naar de zomer!

Laat je auto checken voor je met vakantie gaat

TIJD VOOR ' N TIJD VOOR 'N PEUGEOT

De auto blijft een populair vervoermiddel om op zomervakantie te gaan. Om pech onderweg en stress te voorkomen, adviseert de autovakman een check bij een garage te doen vóórdat men op vakantie gaat. Dit voorkomt niet alleen stress, maar ook onnodig hoge kosten. Als je met een zwaar beladen auto op vakantie vertrekt, is een goede bandenspanning extra belangrijk. Zorg dus voor een juiste bandenspanning en vergeet het reservewiel niet. Een juiste bandenspanning is bovendien beter voor de banden en je bespaart brandstof. Ook de profieldiepte van de band moet worden gecontroleerd, want het gebeurt nog te vaak dat vakantiegangers met versleten banden vertrekken. Hierdoor heeft men minder grip op de weg en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Daarnaast moet natuurlijk het

reservewiel of de reparatieset worden gecheckt. Slechts de helft van de automobilisten weet dat een airco onderhoud nodig heeft. Een aircosysteem zit door de hele auto en na anderhalf jaar gaat dit systeem slechter presteren. Het is belangrijk dat precies de juiste hoeveelheid koudemiddel in de airco zit. Als er te weinig vloeistof in zit, presteert de airco minder. Laat de airco dus vooraf checken. Goedkoop is duurkoop Alsof de vakantie niet duur genoeg is, zijn de benzineprijzen dit jaar ook nog eens door het dak gegaan. De verleiding is groot de check-up over te slaan. Maar verstandig is het niet, elke zomer staan steevast duizenden Nederlanders met pech langs de weg. Een dure grap die eenvoudig te voorkomen is door voor uw vertrek langs te gaan bij uw autospecialist.

TIJD VOOR ' N PEUGEOT TIJD VOOR ' N PEUGEOT TIJD VOOR ' N PEUGEOT TIJD VOOR 'N PEUGEOT TIJD VOOR 'N PEUGEOT autoruit stuk? Pech onderweg naar je vakantiebestemming kan uitlopen op hoge kosten.

TIJD VOOR 'N PEUGEOT

Autoservice Autotaalglas laat je niet barsten • 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week

• direct en vriendelijk 576 geholpen, zonder afspraak• Telefoo Fokkerstraat • ook Schiedam

• mobiele deinst, vervangend vervoer, haalen brengservice • rechtstreekse schadeafhandeling met uw maatschappij Fokkerstraat 576 • Schiedam • Telefoon (010) 462 20 22 • www.eigenraam.nl • volledige vergoeding van uw sterreparatie vanaf WA U vindt ons ook in Naaldwijk en Vlaardingen Fokkerstraat 576 • Schiedam • Telefoon (010) 462 20 22 • www.eigenraam.nl extra Fokkerstraat 576 • Schiedam • Telefoon (010) 462 20 22 • www.eigenraam.nl U vindt ons ook in Naaldwijk en Vlaardingen • maximale korting op uw eigen risico bij Fokkerstraat 576 • Schiedam • Telefoon (010) 462 20 22 • www.eigenraam.nl U vindt ons ook in Naaldwijkeen en nieuwe Vlaardingen voorruit Fokkerstraat 576 • Schiedam • Telefoon (010) 462 20 22 • www.eigenraam.nl U vindt ons ook in Naaldwijk en Vlaardingen • levenslange garantie U vindt ons ook in Naaldwijk en Vlaardingen • kijk op autotaalglas.nl

Autoservice Eigenraam Autoservice Eigenraam Autoservice Eigenraam

Autoservice Eigenraam U vindt ons ook in Naaldwi Autoservice Eigenraam Autoservice Eigenraam

APK Fokkerstraat 576 • Schiedam • Telefoon (010) 462 20 22 • www.eigenraam.nl 19,95 €

U vindt ons ook in Naaldwijk en Vlaardingen Autoservice Eigenraam Fokkerstraat 576 • Schiedam • Telefoon (010) 462 20 22 • www.eigenraam.nl

U vindt ons ook in Naaldwijk en Vlaardingen

Tweede schade met

50% korting!

autotaalglas laat je niet barsten 0800-0828

Tijdelijk kunt u voor de helft van de normale kosten uw auto weer netjes laten maken.

MÖLLER AUTOSCHADE NOORD Fröbenstraat 17 b - 3045 RD Rotterdam Tel. 010- 285.44.44 - Fax. 010- 285.44.40 E- mail moller@moller-autoschade.nl

autotaalglas Rotterdam (Schiebroek) Fröbenstraat 17c 010-418 17 54


AutoNieuws Business Pakket SEAT Ibiza nog scherper geprijsd

Het is SEAT menens met de nieuwe Ibiza. Recent lanceerde SEAT al de Ibiza Zomerkorting met 1.200,- voordeel en introduceerde de Spaanse autofabrikant de 50/50 deal voor de Ibiza, een financieringsaanbod met een uitgestelde betaling van twaalf maanden. Dat het nóg mooier kan, blijkt nu uit het feit dat SEAT de prijs van het aantrekkelijke Business Pakket voor de Ibiza nóg verder heeft aangescherpt. Bovendien lanceert het merk een nieuw, extra aantrekkelijk geprijsd instapmodel: de SEAT Ibiza Club. De introductie van de nieuwe Ibiza in Nederland zal niemand ontgaan zijn. Ook niet het feit dat SEAT voor de nieuwe SEAT Ibiza 1.2 TDI E-Ecomotive tegelijkertijd een riant Business Pakket met veel klantvoordeel aan de optielijst toevoegde. Met ingang van deze maand heeft SEAT de prijs van dat Business Pakket nog verder naar beneden toe aangescherpt, waardoor de vele extra’s in combinatie met een klantvoordeel tot zelfs 75% leverbaar zijn. Een prettig gegeven is bovendien dat het Business Pakket vanaf nu niet langer enkel voorbehouden is aan de 1.2 TDI E-Ecomotive, maar per direct ook leverbaar is voor de Ibiza 1.2TSI Ecomotive. Sinds de introductie van de nieuwe Ibiza is het Business Pakket een populaire keuze bij Ibiza-kopers, en dus is het logisch dat het pakket nu naast de 1.2 TDI E-Ecomotive diesel ook voor de 1.2TSI benzineversie leverbaar wordt.

Subaru introduceert een actiemodel voor de forester, de Black & White De naam verraadt het al, deze speciale uitvoering is leverbaar in de kleuren Satin White Pearl en Obsidian Black Metallic. Het model is gebaseerd op de Comfort uitvoering die onder andere standaard al uit uitgerust is met een Bluetooth audio systeem, automatische niveauregeling achter, Climate control, 6 Airbags, Cruise control en Hill Start Assist. Uiteraard is iedere Forester voorzien van het unieke Symmetrical All Wheel Drive systeem, Subaru All Around Safety en een krachtige Boxermotor. De Forester Black & White is zonder meerprijs voorzien van 17 inch grijze lichtmetalen velgen, een panoramisch elektrisch bedienbaar schuifdak en zilverkleurige dakrails. De Forester Black & White wordt geleverd in zowel een handgeschakelde als een automatische transmissie. De 2.0 liter Boxer motor levert een vermogen van 150pk en een maximaal koppel van 198 Nm. Het gunstige gecombineerde brandstof verbruik van de 4 wielaangedreven Forester is 7,5 liter/100 km. Door de unieke combinatie van de laag geplaatste Boxermotor met Subaru’s alom geprezen Symmetrical All Wheel Drive systeem heeft de Forester bijzonder veel grip, stabiliteit en een perfecte wegligging. Kortom een veilige auto onder alle weg- en weersomstandigheden.

Nieuwe 4,0-liter V8 voor Audi A8 Met ingang van juli krijgt de Audi A8 de beschikking over een compleet nieuwe 4,0-liter V8 benzinemotor. Deze vervangt de 4.2 FSI. Ten opzichte van zijn voorganger is de nieuwe V8 duidelijk krachtiger (309 kW/420 pk in plaats van 273 kW/327 pk). Ook het maximale koppel laat een duidelijke plus zien: 600 in plaats van 445 Nm. De nieuwe V8 zorgt dan ook voor een verder verbeterd prestatieniveau. Het gemiddelde verbruik van 9,4 l/100km is goed voor een groen C-label. Ook de nieuwe Audi A8 L 4.0 TFSI quattro heeft een C-label. De levering start in juli. De nieuwe 4,0-liter V8 benzinemotor is een perfect voorbeeld van Voorsprong door Techniek. Hij is uitgevoerd met geavanceerde technologieën als twee turbo’s, directe brandstofinspuiting (120 bar systeemdruk) en verstelbare nokkenassen aan in- en uitlaatzijde. Het topvermogen bedraagt 309 kW/420 pk en het maximale koppel bereikt zijn maximum van maar liefst 600 Nm bij 5.000 tpm. De nieuwe V8 wordt standaard geleverd in combinatie met de achttraps tiptronic-transmissie. Deze automatische transmissie met Dynamic Shift Program (DSP) kan ook handmatig worden bediend door middel van paddles aan het stuur. Het standaard startstopsysteem zorgt voor extra efficiency. De Audi A8 met de nieuwe V8 TFSI is standaard uitgevoerd met quattro permanente vierwielaandrijving. De prestaties zijn van sportwagenniveau. Zo duurt de acceleratie van 0-100 km slechts 4,6 seconden (A8 L 4.0 TFSI quattro: 4,7 s.) en de topsnelheid is begrensd op 250 km/h. Het gemiddelde verbruik bedraagt 9,4 l 100 km. Dit komt overeen met een CO2-uitstoot van 219 g/km (A8 L 4.0 TFSI quattro: 9,5 l/100 km; CO2: 221 g/km). Alle Audi A8 4.0 TFSI quattromodellen hebben een groen C-label.

Pure luxe De standaarduitrusting van de Audi A8 4.0 TFSI omvat onder meer adaptieve luchtvering, Xenon plus-verlichting, elektrisch verstelbare stoelen, Audi drive select, MMIbedieningssysteem, automatische airconditioning, een multifunctioneel elektrisch verstelbaar lederen stuurwiel met schakelpaddels, Audi pre sense basic, 17 inch lichtmetalen velgen en elektrisch inklapbare buitenspiegels. De Pro Line en Pro Line plus-uitvoeringen zijn nog luxueuzer. Zo is de Audi A8 4.0 TFSI quattro Pro Line uitgevoerd met Valcona lederen bekleding, Audi Parkeerhulp plus, DVD-wisselaar, MMI navigatie plus, vierzone airconditioning, Bose Surround Sound, verwarmbare voorstoelen en achterbank, interieur/exterieur lichtpakket, comfort-armsteun vóór en telefoonvoorbereiding. De Pro Line plus-uitvoering vult dat aan met Audi Parkeerhulp plus met achteruitrij-camera, comfortstoelen plus, dubbel glas, servosluiting van de portieren, automatisch bedienbaar kofferdeksel, elektrisch bedienbare zonwering (achterruit en zijruiten) en adaptieve hoofdverlichting.

Overtuigend winnaar op vrijwel alle testonderdelen

VOLKSWAGEN UP! BESTE STADSAUTO VOLGENS ANWB De Volkswagen up! heeft de Stadsautotest van de ANWB gewonnen. In deze test nam de up! het op tegen zes directe concurrenten. Hij kreeg van de jury het hoogste eindcijfer, een 8, en dat was goed voor de eindoverwinning. De Stadsautotest wordt gepubliceerd in het ANWB-ledenmagazine Kampioen van juni. In de ANWB Stadsautotest werd de up! evenals zes directe concurrenten beoordeeld op vijf criteria: veiligheid, comfort, rijgedrag, aandrijflijn en ruimte. De test werd uitgevoerd door twee ANWB-experts en een delegatie van het Kampioen Autopanel (ANWB-leden die op regelmatige basis hun mening over auto’s geven). De up! behaalde de eindoverwinning op overtuigende wijze: hij won vier van de vijf individuele onderdelen en werd op één onderdeel tweede. De jury over de up! De jury motiveerde de eindoverwinning van de up! als volgt: “Hij biedt de binnenruimte, het weggedrag en de veiligheidsvoorzieningen van een grote auto. Dat is in deze (prijs)klasse ongekend. Het is ook nog eens een echt hebbeding.” Eén van de juryleden over de up!: “Als je achter het stuur van de up! stapt, wil je hem meteen hebben.” Een unieke deal Op dit moment is er een zeer aantrekkelijke financieringsaanbieding voor de up!. Klanten die een up! kopen,

betalen nu de helft. Het resterende bedrag (met een maximum van 5.000 euro) mag een jaar later rentevrij worden afgerekend. Deze actie geldt tot en met 31 augustus aanstaande voor up!s die op voorraad zijn. De Volkswagen-dealer biedt bij aankoop van elke nieuwe up! bovendien een extra inruilvoordeel van 400 euro. Deze actie is te combineren met de financieringsaanbieding en is eveneens geldig tot en met 31 augustus.


zonnebrillen

van grote merken Zaterdag Zeskamp! Komt u ons ook aanmoedigen?

TIJD V

EIGENRAAM PEUGEOT

Au

Fokkerst

U vind

Schiedam

Vlaardingen

Naaldwijk

Groot in Peugeot en de beste occasions Schiedam Fokkerstraat 576 (langs A20) - (010) 462 20 22 Vlaardingen Van Beethovensingel 124 - (010) 435 79 00 Naaldwijk Grote Woerdlaan 36F - (0174) 64 18 18

www.eigenraam.peugeot.nl

Alleen voor snelle beslissers

Let op: Tot 1 juli 2012

Nu kiezen voor de ŠKODA Superb Greentech 1.4 TSI betekent dat u ook na 1 juli 2012 blijft profiteren van een lage bijtelling. En wat minstens zo belangrijk is: u geniet volop van de uitgebreide standaarduitrusting van dit model. Want ŠKODA vindt dat uw keuze ook rijkelijk beloond mag worden. Profiteer dus nog voor 1 juli 2012 van de voordelige 20% bijtelling op de gelimiteerde modellen van de Superb Greentech 1.4 TSI. De ŠKODA Superb Greentech 1.4 TSI. Vanaf € 22.200,-. Lease vanaf € 475,-. De ŠKODA Superb Greentech 1.4 TSI is ook leverbaar als extra uitgeruste Bussinessline met o.a.: Parkeersensoren, Lichtmetalen velgen, Regensensor, Multifunctioneel stuurwiel.

Kom voor 1 juli naar de showroom en profiteer van de gunstige bijtelling. U bent van harte welkom. skoda.nl

Brandstofverbruik gemiddeld 5,9-6,1 L/100 km (1 op 16,4-16,9) CO2-emissie 139-141 gr/km. Genoemde vanaf prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Leasebedrag is excl. BTW en brandstof per maand via ŠKODA Leasing o.b.v. 48 mnd en 20.000 km per jaar full operational lease. Excl. verzekering en eigen risico € 500,- per gebeurtenis. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten.

AUTOBEDRIJF RIJNWOUD Toepad 19 (autostrada), 3063 NJ Rotterdam, 010 - 422 07 22 rijnwoud@rijnwoud.nl, www.rijnwoud.nl


Overschiese Krant

NIEUWS

Woensdag 20 juni 2012

11

Overschie in oude ansichten (23) Door Dirk Brandhorst & Tineke Hoogenboom In de rubriek ‘Overschie in oude ansichten’ schrijven vrijwilligers van museum Oud-Overschie belangeloos voor de Overschiese Krant. Samen met Dirk Brandhorst schrijft Tineke Hoogenboom de twee wekelijkse rubriek . Beiden besteden veel werk aan het archiveren van gedateerd beeldmateriaal. Inmiddels hebben deze Overschieënaars grote kennis opgedaan met het vele materiaal dat door hun handen komt, bestudeerd wordt, van tekst voorzien en in de archiefmappen gaat om eventueel op een later tijdstip te gebruiken voor een tentoonstelling of voor deze inmiddels populaire rubriek. We ontvangen graag reacties op de foto’s. Dit kan uitsluitend schriftelijk, per brief of briefkaart (duidelijk schrijven) aan Overschiese Krant, postbus 2, 2990 AA Barendrecht of per e-mail: redactie@overschiesekrant.nl Telefonisch reageren is niet mogelijk. Indien u zelf foto’s meezend ter aanvulling, vermeldt dan naam, adres, telefoonnummer (voor eventuele navraag) en een beschrijving. Na gebruik worden de foto’s terugbezorgd.

Panoramafoto’s van Jaap Pameijer in museum Oud-Overschie

Panorama Overschie.

Foto: Jaap Pameijer

OVERSCHIE - Vanaf zondag 1 juli is in museum Oud-Overschie een zomertentoonstelling te zien onder de titel ‘Panorama Overschie’. De kern van deze expositie wordt gevormd door het werk van Jaap Pameijer met grote panoramafoto’s, waarvan enkele van Overschie. Verder is te zien een kleine selectie van schilderijen uit eigen bezit, waaronder een al langere tijd geleden verworven maar onlangs gerestaureerd geschilderd panorama van het dorp Overschie. Dit ongeveer 3,5 m lange paneel diende oorspronkelijk als achtergrond voor een deel van het emplacement van de modeltreintjes van Eike Speelman. Op de zolder van diens huis

aan de Delftweg kon men een denkbeeldige reis van Rotterdam naar Zwitserland maken. En de reis begon in Overschie. Welke kunstenaar dit paneel geschilderd heeft, is niet met zekerheid bekend. Fotograaf Jaap Pameijer (58 jaar) heeft sinds de doorbraak van de digitale fotografie in 1998 geëxperimenteerd met nieuwe technieken, waardoor hij van zijn hobby zijn beroep kon maken. Zijn grote liefde is de haven van Rotterdam en alles wat daarmee samen hangt. Sinds enkele jaren werkt hij met een hoge resolutie spiegelreflexcamera en hoogstatieven tot 15 meter. Het resulteert in fascinerende 360’ foto’s. Maar, zegt hij, ondanks

alle geweldige techniek is het allerbelangrijkste om te kunnen wachten op het beste licht en het juiste moment. Eerder maakte hij voor de website van museum Oud-Overschie al een reeks 360’ foto’s op diverse punten binnen en buiten het museum. De opening van de expositie is zondag 1 juli om 16.00 uur in museum Oud-Overschie, Overschiese Dorpsstraat 134-140. Men kan de expositie iedere zondag en elke eerste zaterdag van de maand tussen 14.00 en 17.00 uur bezichtigen tot en met zondag 23 september. Voor groepen na afspraak ook op andere tijdstippen (tel. 010-4158864).

Zonnebloemen voor zieken en gehandicapten

OVERSCHIESE BOEKEN

Top 5

Voetbal gaat nog even voor de spannende boeken. ‘Gijp’ staat vet bovenaan, gevolgd door de nieuwe Nicci French. ‘Het geluid van de nacht’ is een echt vakantieboek tegen de turbulente achtergrond van de Spaanse burgeroorlog. 1. Michel van Egmond, Gijp (4) 2. Nicci French, Dinsdag is voorbij (-) 3. Sint Franciscus Gasthuis 1892-2012 (-) 4. Francesca Melandri, Eva Slaapt (2) 5. Maria Duenas: Het geluid van de nacht (-)

OVERSCHIE - De nationale vereniging De Zonnebloem houdt de nationale Zaai- en Oogstactie. Ook de deelgemeente Overschie doet hieraan mee. In overleg met Gemeentewerken heeft de deelgemeente een groenvlak beschikbaar gesteld voor deze actie langs de Parallelstraat nabij de A13 / De Lugt. De zonnebloempitten werden afgelopen dinsdag gezaaid

door Gemeentewerken in aanwezigheid van de heer Olsthoorn die de nationale vereniging De Zonnebloem vertegenwoordigt en de heer Kees van der Meer, voorzitter van deelgemeente Overschie. De nationale Zaaien Oogstactie is bedoeld om rond de nationale Ziekendag op zondag 9 september te kunnen oogsten. De bloemen worden vervolgens door vrijwilligers van

De Zonnebloem overhandigd aan zieken of gehandicapten in Overschie. Met deze campagne wil De Zonnebloem de aandacht vestigen op de huisbezoeken die haar vrijwilligers brengen aan mensen met een fysieke beperking door ziekte, handicap of leeftijd. De bezoeken vormen een effectief wapen tegen sociale uitsluiting en vereenzaming. Meer weten? Kijk op www. zonnebloem.nl.

Door Wil Berkhout

Bitterballen voor bij een voetbalwedstrijd

Ingrediënten: 300 gram rund- of kalfsvlees 2 deciliter runder- of kalfs-

vleesbouillon 3 eetlepels boter 3 eetlepels bloem 2 eieren 150 gram paneermeel zout peper nootmuskaat 4 takjes peterselie (fijngeknipt) 1 eetlepel melk 1 eetlepel olie

Bereidingswijze: Snijd het vlees in hele kleine stukjes. Smelt alvast de boter in een pan en roer de bloem er doorheen. Laat dit ongeveer 3 minuten zachtjes garen. Al roerend de bouillon toevoegen, zorg ervoor dat het een gladde saus wordt zonder klonten. Vervolgens het vlees en peterselie in de saus leggen, voorzichtig roeren en ongeveer 3 minuten zachtjes doorkoken. Het geheel op smaak brengen met nootmuskaat, peper en zout. Schep de gemaakte ragout in een kom of diep bord en laat het minimaal 2 uur in de koelkast stijf worden. Meng het ei met de melk en olie in een diep bord en klop het voorzichtig los met een vork. Strooi de paneermeel op plat bord. Verdeel nu de stijve ragout in porties en maak van ieder portie een bitterbal. Rol de bitterbal eerst losjes door de paneermeel, dan door het eimengsel en vervolgens nog een keer door de paneermeel. Zorg ervoor dat de bitterbal overal goed bedekt is. Leg de bitterballen nog minimaal een uur terug in de koelkast. Verhit het frituurvet tot 180 graden. Frituur de bitterballen ongeveer 5 minuten (niet teveel tegelijk). Eet smakelijk.


Wij geven graag antwoord op al uw vragen! Heeft u vragen, stuur ze dan naar info@rtha.com Een vraag van één van onze “buren”

Het antwoord van Rotterdam The Hague Airport

L.S. Geachte mevrouw, Als inwoners van Pijnacker (Park Berkenoord) valt het ons op dat er de laatste maanden veel meer vliegtuigen over ons huis vliegen dan in het verleden. Is het zo, dat er routes zijn gewijzigd, of heeft dit te maken met de weersomstandigheden, of is er een andere oorzaak? Deze vraag komt meer voort uit belangstelling dan dat wij echt klagen over ernstige overlast. Graag Uw antwoord op deze vraag, indien mogelijk. Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet, Een bewoner uit Pijnacker

De vliegroutes naar en van Rotterdam The Hague Airport zijn niet veranderd. Wat wel een reden voor uw vraag zou kunnen zijn is het volgende, maar dat vereist enige uitleg. Onze luchthaven heeft een geluidszone waarbinnen een bepaalde hoeveelheid vliegverkeer past. Bij de berekening van de geluidszone is uitgegaan van het feit dat 67 % van de landingen plaatsvindt op baan 24 (komende vanuit richting Lansingerland) en 33% op baan 06 komende vanuit de richting Schiedam). Voor startende vliegtuigen gelden dezelfde percentages, dus starten 67% van de vliegtuigen vanaf baan 24 richting Schiedam en start 33% vanaf baan 06 richting Lansingerland. Vliegtuigen moeten in principe altijd landen en starten tegen de wind in en de genoemde percentages zijn gebaseerd op langjarige meteorologische jaargemiddelden. Voor de handhaving van de geluidszone controleert de

Inspectie van Verkeer & Waterstaat ons aan de hand van werkelijk gevlogen vliegpaden met behulp van de radargegevens. Omdat wij in het voorjaar te maken hadden met een overheersende oostelijke windrichting werd er naar verhouding veel geland en gestart op baan 06 en was het percentage op een gegeven moment bijna 60 om 40 i.p.v. de theoretische 33 en 67 met als resultaat dat er overschrijding van de geluidszone dreigde aan de westelijke kant als dit zich zou voortzetten. Om die reden hebben wij sinds begin juni een sturingsmaatregel met de luchtverkeersleiding afgesproken die inhoudt dat baan 24 de preferente landingsbaan is als de wind dit toelaat. Daarom hebben de laatste maanden meer landende vliegtuigen in uw omgeving gevlogen dan aan het begin van het jaar. Zoals het er nu naar uitziet zal de komende dagen de sturingsmaatregel ingetrokken worden. Ik hoop hiermee een mogelijke verklaring te hebben gegeven. Met vriendelijke groet, ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT

In de zomervakantie een kijkje achter de schermen op Rotterdam The Hague Airport? Tijdens de zomervakantie organiseert Rotterdam The Hague Airport speciaal voor jeugdvakantiepaspoorthouders een aantal spetterende rondleidingen achter de schermen. Vanaf 20 juni worden de “paspoorten” op alle basisscholen in Rotterdam uitgereikt en vanaf 27 juni is het paspoort gratis af te halen met de Rotterdampas of te koop voor 2,50 euro. Neem ook een kijkje op de vernieuwde website www. jeugdvakantiepaspoort.nl (online vanaf 20 juni) Reserveren voor deze superleuke en leerzame rondleiding kan, vanaf 27 juni, alleen via www.rotterdamthehagueairport.nl/jeugdvakantiepaspoort Wees snel! Dan kan je misschien ook mee op “reis”!

Evenementen Hieronder treft u een overzicht aan van evenementen waarin Rotterdam The Hague Airport participeert dit jaar: • Paradie Overschie Op 18 en 19 augustus 2012 vindt dit festival, vernieuwde vorm boordevol cultuur, muziek, sport en creativiteit plaats in het Sidelingepark in Overschie. • Wereldhavendagen Rotterdam The Hague Airport is ook dit jaar met een grote stand vertegenwoordigd tijdens het maritieme

weekend van 7, 8 en 9 september 2012 in Rotterdam. Dit jaar staan de Wereldhavendagen in het teken van ‘Er zit muziek in de Haven” • Kunstfestival Schiebroek Op zaterdag 8 september 2012 wordt in Schiebroek op het Rododendronplein de 18e editie van De Dag van het Kunstfestival georganiseerd. Dus noteert u die alvast maar in de agenda! • 50 + beurs De 50PlusBeurs is ’s werelds grootste evenement voor actieve plussers en biedt de 100.000 bezoekers

6 hallen met informatie, amusement en voordeel. Bezoek de 20e jubileum-editie in de Jaarbeurs Utrecht van 11 tot en met 15 september 2012. Van harte welkom in de stand van Rotterdam The Hague Airport • Feel at home in The Hague Deze “International Community Fair” wordt gehouden op 16 september in het Gemeentehuis van Den Haag. • Winterfair Ahoy Een waanzinnig Winterwonderland in Rotterdam in December, en wel van 6 tot en met 9 december.


Overschiese Krant

NIEUWS

Woensdag 20 juni 2012

Heel jammer voor Oranje

Goud voor Overschiese Farias bij The Final OVERSCHIE – De Overschiese Farias Nurmohamed heeft goud gehaald bij The Final. The Final is een sportontmoeting voor basisschool leerlingen van 8 tot en met 12 jaar. Het evenement trekt rond de 10.000 kinderen die gratis het evenement, dat in vijf hallen in Ahoy en op het buitenterrein plaatsvindt, kunnen bezoeken. In voorrondes is bepaald welke kinderen in de finale staan in Ahoy Rotterdam. Er zijn dertien takken van

sport opgenomen in het Finalprogramma. Leerlingen van 215 basisscholen nemen deel aan het evenement. Door de bezuinigingen deed deelgemeente Overschie als enige dit jaar niet mee met de Finals in Ahoy Rotterdam. Gelukkig mocht Farias met medewerking van de Leeflangschool en de Gemeente Rotterdam toch meedoen. Farias Nurmohamed deed met het onderdeel judo mee en kwam voor de C. Leeflangschool uit Overschie

OVERSCHIE - Nico Legerstee mailde de redactie van deze krant: ,,Bewoners van de Rhijnsburgstraat gingen er voor, maar het mocht niet zo zijn. Het eerste doel punt voor Oranje tegen Portugal bracht ons door het dolle heen, later kwam helaas de teleurstelling toen Nederland tijdens het Europees Kampioenschap verloor met 2-1’’.

Jimmy Voets (16-Hoven), Marco Krommenhoek (Excelsior’20), Thijs Langstraat (SCO’63), Roy Pons (VOB), Jeremy Lynch (Oud-AVS), Adilson Soares (HWD), Aytac Sol (St. Hooger), Michael Tarifit (HWD), Cheraily Martina (TOGB), Charlton Sambo (Leonidas), Mehmet Sayilgan (Mozaiek), Edilson Tavares Andrade (Masstad Tediro), Nicolai Koelhof (VOB), Demnis Teunisse (Neptunes Schiebroek, keeper) en Victor Kros (Maasstad Tediro).

OVERSCHIE Deze Vrijdagochtendwandeling op 15 juni was een verrassingstocht, want alleen Jan, Trijnie en ik waren er van op de hoogte van wat er ging gebeuren. Het was niet het weer wat we er van verwacht hadden, want het was een beetje nat en dan is het nooit zo prettig om van de natuur te genieten. We vertrokken met slechts tien personen en het was dus een beetje regenach-

tig, maar gelukkig klaarde het later wat op. We gingen nu via het mooie plassengebied achter de speeltuin, daarna over de Doenbrug, pad naar beneden, Delftweg, De Zweth en voorbij de Zwethheul gingen we rechtsaf, aan het einde rechtsaf en linksaf onder de weg door, daarna linksaf en rechtsaf om te gaan pauzeren bij manege De Prinsenstad. Na de pauze gingen we linksaf, daarna naar boven en linksaf via het pad langs

Schrijf nu in Inschrijving alleen per team van vijf personen, plus een teamcaptain. Snel inschrijven is noodzakelijk, want vol is vol. Deelname kost zestig euro per team, direct te voldoen bij inschrijving. Het inschrijfformulier is te vinden op de

website en kan ingeleverd worden bij Haarmode John van Vliet, Duyvesteijnstraat 7. Minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. De

Uitslag van de Midfond vlucht. Oude duiven vanuit Nanteuil-le H. 17 Juni 2012. Afstand 334 km. In concours 719 duiven. 1, 6. Mevr. T. Kootkar. 2. Gebr. Poelman. 3, 5, 7, 9. K. v. Dorp & Zn. 4. M. Willems & Zn. 8. Comb. SRV. 10. Gebr. Wiskie.

PV Het Westen

SPORT Ook uw sportvereniging/activiteiten in de Overschiese Krant? Voor meer informatie:

0180 - 641 022 redactie@ overschiesekrant.nl

het water en kwamen toen uit net voor de brug bij de Oude Bovendijk en gingen daar weer linksaf door het prachtige recreatiegebied Ackerdijkse Plassen. Aan het einde, toen we daar aankwamen, arriveerden ook juist de twee wijkbussen om ons terug te brengen naar de speeltuin. Normaal gesproken is deze route te lang voor ons, maar op deze wijze was het best te doen. En bovendien waren diverse personen nog nooit in deze contreien geweest. Dus

Zaterdag naar zeskamp in Overschie OVERSCHIE - Fierljeppen, één van de zes onderdelen van de spectaculaire zeskamp die op zaterdag 23 juni rond winkelcentrum Hoornwijck in Overschie plaatsvindt. 45.000 liter water staat garant voor waterballetten en spetter- en klauterpartijen. Deelnemers en toeschouwers kunnen volop genieten van de onderdelen zoals de Wipe-Out Mega balls en als hoogtepunt de Fierljepbaan. De band Overwater speelt ‘s middags op het terras.

PV De Blauwe Doffer

1 t/m 8. Fr. de Hoog. 9. J. Boer. 10. Fr. de Hoog.

Verrassingstocht voor VrijdagOchtendWandelaars Door: Jaap Brommer

Duivensport uitslagen

Uitslag van de Midfond vlucht. Oude duiven vanuit Nanteuil-le H. 17 Juni 2012. Afstand 334 km. In concours 61 duiven.

AGE versterkt zich in de breedte OVERSCHIE - Na promotie van AGE naar de tweede klasse hebben zich een vijftiental spelers aangemeld, die zich willen mengen in de concurrentiestrijd om een plek in de selectie-elftallen van AGE. Slechts één speler zal vertrekken. Dat is Michel Mellema, die zal stoppen om zich te gaan richten op zijn maatschappelijke carrière. AGE wenst Michel hierbij heel veel succes en bedankt hem voor zijn inzet en gezelligheid in de afgelopen jaren. Spelers die komen:

uit. Farias kwam daar ook Fabian, judoleraar van sportinstituut De Korte tegen en Mandy Tjokroatmo, een Nederlandse kampioene (ook van De Korte). Zij deden een gezamenlijke warming up met alle judoka’s. Er waren er ook nationale en internationale judoscheidsrechters van de judobond Nederland aanwezig. Farias wist alle vier de tegenstanders te verslaan en werd eerste. Hij nam het goud mee naar Overschie, met een zeer tevreden gevoel.

13

organisatie behoudt zich het recht voor de inschrijvingen kritisch te bekijken. EHBO is aanwezig, doch deelname is voor eigen risico.

het was echt een verrassingstocht en een hele mooie. En er waren geen extra kosten, want de bussen worden betaald uit onze kas. Daarom hulde speciaal aan Jan en Trijnie. We waren ongeveer op dezelfde tijd terug in de speeltuin. Daar zijn we nog enige tijd gebleven om hierover nog even wat na te praten onder het genot van een drankje, een hapje en een koek van weer een jarige en de verloting, om uiteindelijk weer huiswaarts te keren.

Non-stop sportclincs aan Duyvensteynstraat OVERSCHIE - Op zaterdag 30 juni zal Silent Dragon en Fitnesscorner in samenwerking met stichting evenementen Overschie activiteiten aanbieden in de buitenlucht. Bij dit evenement staan plezier, sport en beweging en centraal. Silent Dragon nodigt zowel jong als oud uit om deel te nemen aan dit evenement aan de Duyvensteynstraat. Programma : stoeispelletjes 11:00 – 12:15 uur; boksen 11:25 – 13:25 uur; yoga 13:35 – 14:35 uur; hiphop dance 14:45 – 15:45 uur; thaiboksen 15:55 – 16:55 uur. Meer informatie bij: Silent Dragon en Fitnesscorner, Willem de Zwijgerstraat 8, tel. 010-41543333 of zie www.fitnescorner.nl en www.silentdragonholland.com.

Bromvliegen doen mee met unieke bromfietsrit OVERSCHIE - Op zondag 26 augustus vindt een unieke bromfietsrit plaats, de Lek&Bandenrit! Een unieke rit omdat alleen bromfietsen van vóór 1984 mogen deelnemen. Vertrek- en eindpunt is het Koetshuis, Dorpsstraat 114a in Krimpen aan de Lek. De start is om 12.00 uur. De tocht is ongeveer 65 km lang. Organisator Jeroen Wildeman vertelt: ,,Al jaren restaureer ik met een aantal vrienden antieke bromfietsen in de schuur. Vorig jaar ontstond het idee om een bromfietsrit te organiseren voor alle liefhebbers van oude bromfietsen. Het resultaat was de eerste Lek&Bandenrit! Het enthousiasme voor de rit was groot. Vanuit het hele land waren er aanmeldingen, van Enkhuizen tot Lattrop. Na afloop kwam er van veel deelnemers de vraag of er een tweede Lek&Bandenrit zou komen. Hierdoor geïnspireerd heb ik met veel plezier ook dit jaar een route uitgezet die de deelnemers van

Tijdens het weekend Meppel waren ook de Overschiese Bromvliegen aanwezig. de Lek&Bandenrit zal verras- aan de rit duidelijke schriftesen. Men wordt getrakteerd lijke instructies.’’ Voor een op mooie vergezichten over hapje en drankje onderweg polders en rivieren afgewis- wordt gezorgd. Alle deelneseld met dorps- en stadsker- mers krijgen een leuk aannen met al hun charmes. Een denken bij terugkomst. Zelfs overtocht per veer (over de aan de kinderen is gedacht, rivier de Hollandsche IJssel) er zijn verschillende activiis deze keer ook weer in de teiten waaronder een groot route opgenomen. De route springkussen. De dag wordt kan eenvoudig gevolgd wor- afgesloten met live muziek. den door middel van wegwij- Aanmelden en meer informazers speciaal gemaakt voor tie via www.lek-bandenrit.nl, Lek&Bandenrit. Alle deel- 06 28458234 of bromvliegen_ nemers krijgen voorafgaand overschie@hotmail.com.


SUPERTAPIJT VOORDEELHAL

MEELAMINAAT G R A N D I O Z Evan 6,95 e 2 IEDING elke 10A mB gratis N A M E E N Alle15 Adriaan Brouwerstraat s in voorraa d Tel. 010 - 437 19 le83 v

Pracht Laminaat

erbaar

€ 6.

95 30 JAAR UW VERTROUWD ADRES 1980 - 2010

vanaf

“ADCAR”

CITROËN GARAGE ELKE 10e m2 GRATIS!!!!! Geopend: Dinsdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 -17.00 uur Adriaan Brouwerstraat 15 Voor Citroën, Volvo Tel 010-4371983 en andere merken

*APK keurstation * Reparatie * Spuit- en plaatwerk * Taxatie * In- en verkoop

Voor al uw grote beurten OVERSCHIESEWEG 23 150 m van de Hoge Brug

RotteRdam • 010 - 415 86 56

Adri Troost onverbloemd in zijn boek ‘Met de Muziek mee’ OVERSCHIE - Schokkende gebeurtenissen in kinderjaren blijven doorgaans een leven lang hangen. Adri(anus) Troost (1936) is er niet verschoond van gebleven. In de crisisjaren dertig maakte de jongeling op GoereeOverflakkee van nabij de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog mee. En ook nog eens binnen een overheersende strenge kerkleer in een aparte plattelandsmentaliteit, een dominante moeder en een tiran van een stiefvader. Maar als keerzijde van de medaille waren daar ook een bovenal meelevende natuurlijke vader, liefhebbende en hardwerkende grootouders en begripvolle wederzijdse ooms en tantes. Troost senior liet vrijwel niets na om zoon Adri met nieuwe steps en fietsen gelukkig over de dorpspaden te laten rijden. Als vader Troost er nog zou zijn, zou hij trots zijn op zoonlief. Sinds hij uit de korte broek is en Rotterdammer was geworden is hij actief als musicus, organisator, entertainer, promotor, geluidstechnicus, producent, presentator en vlieger in de lichte luchtvaart. Jaren achtereen was hij met eigen en andere orkesten op tournee door Nederland, Duitsland, Zweden, Noorwegen, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland. De creatieve en humorvolle man kreeg er levenservaring door, naam en faam, maar er gingen ook twee huwelijken door kapot. Op zijn derde jawoord – 31 jaar geleden gegeven aan Helma – heeft de zwarte kant van zijn beroep geen invloed gehad; Adri had geleerd van de scherven. Op zijn zestiende maakte hij zich los van knellende familie- en geloofsbanden van

Adri Troost bij een geleend toestel op zijn thuisbasis Rotterdam The Hague Airport. Ooit vloog hij in zijn privémachine naar zijn bestemmingen. Foto Helma Bianchi.

Sommelsdijk en sloeg zijn vleugels uit naar Rotterdam. De autodidact maakte in de tijd als vrijwilliger bij Defensie zich de muziek en vooral het bespelen van de gitaar eigen. Het behalen van de docentengraad op het Rotterdams Conservatorium was de fundering voor het geven van muziekles. Daarnaast trad Adri Troost op met het toenmalige orkest van André Hazes. Tussendoor behaalde de vader van twee kinderen ook voor zijn vliegbrevet. Sindsdien heeft hij meer dan drieduizend vlieguren op zijn naam staan. Met bekende

vaderlandse artiesten als Ansje van Brandenberg, Lee Towers, Johnny Hoes en Mat Matthews stond hij op de bühne, maar ook met de Amerikaanse jazztrompettist Teddy Cotton was hij op tournee. Hij speelde op Katendrecht, in strandpaviljoens van Rockanje en Hoek van Holland, in grote Rotterdamse zalen en ook op cruiseschepen. Voorts was hij vijftien jaar organisator van eerst Het Vrije Volk Songfestival en daarna het Rotterdams Songfestival. Op zijn 75ste jaar keek Adri achterom en besloot zijn kron-

kelige, creatieve en zéér gevarieerde leven aan het papier toe te vertrouwen. Het werd een zeer lezenswaardig en ook humoristisch open boek van een man die veel bereikte, héél gewoon is gebleven en nog elke dag barst van de plannen. ‘Met de Muziek mee’ telt 98 pagina’s met 26 illustraties en is uitgevoerd in paperback. Uitgever: Boekscout te Soest. Prijs: 14,95 euro. ISBN: 97894-6206-039-5. Sinds heden verkrijgbaar in de erkende boekhandel of via www.boek scout.nl.

Jan van Ballegoie De Echte Bakker

FishSpa Center Rotterdam Massagepraktijk Morijn

Weekendreclame

Slagroom snitt Van € 8,50 Voor €

6,80

Ketelbinkie Voor €

3,10

Weekreclame

Amandelbroodje Voor €

1,20

Jan van Ballegoie Er kan er maar één de echte zijn Abtsweg 39 - Rotterdam Tel. 010 - 415 13 37 Paradijslaan 97 - Rotterdam Tel. 010 - 413 13 95 Fax 010 - 213 09 20

UW VERS SPECIALIST

Heel Allison volkoren brood

Abtsweg 54 3042 GD Rotterdam

€ 1,25

Stuk grill worst naturel of kaas

€ 1,95

250 gram

Surinaamse Ei-Salade 250 gram

www.massagepraktijkmorijn.nl 06 - 489 20 300

€ 1,95

Kilo Jong Belegen Goudse Kaas

€ 6.95 Oma’s Gehakt ballen 5 voor € 4,50 Aanbiedingen geldig van 21 juni t/m 4 juli

Maar op=op ! Hoornweg 35

Tel 010-415 57 15

ZEILMAKERIJ

Behandeling volgens afspraak

SUPERTAPIJT VOORDEELHAL

EE M E Z IJzersterk Vinyl O I D N GRA G N I D E I B 13,95 vanaf N A KEWI.NL N E E M A Al les in per meter/4 meter breed

Delftweg 129 - tel 010-4379562

Pracht

voorra aar

ad Adriaan Brouwerstraat 15 - Tel. 010 lev-e437 rb 19 83


Overschiese Krant

DIENSTEN

Woensdag 20 juni 2012

Medische Diensten en Maatschappelijke Organisaties DOKTERSDIENSTEN Avond-, nacht- en weekenddienst Bij klachten die niet kunnen wachten tot het volgende spreekuur van uw huisarts kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. Let wel: het gaat om klachten met een spoedeisend karakter. Het is niet de bedoeling dat u naar de huisartsenpost gaat omdat u overdag geen tijd heeft om naar uw huisarts te gaan! Huisartsenpost De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost Sint Franciscus Gasthuis, Kleiweg 500 Rotterdam, tel. 466 95 73. Openingstijden Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag, en op

feestdagen is de huisartsenpost geopend. U dient eerst telefonisch een afspraak te maken.

POLITIEBUREAU OVERSCHIE Burg. Baumannlaan 180 3042 AJ Rotterdam

Afspraken Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand. SFGhuisartsenpost, Kleiweg 500, Rotterdam

Telefoonnummers: Spoedmeldingen 112 Overige politiezaken 0900-8844 (lokaal tarief)

Diabeteslijn (033) 463 05 66, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ’s nachts alleen in geval van nood) en over de producten en diensten van de Diabetesvereniging Nederland. Voor spoedgevallen tijdens avond-, nacht- en weekenduren belt u altijd de Centrale Dokterspost, tel. 010 - 4 66 95 73

Openingstijden bureau: ma. t/mvr. van 9.00-17.00 u. Wijkteam Overschie Overschie-Oost Dick Glimmerveen Overschie-West Helma van Lambalgen Wijkteam Schiedam-Oost / Zuid / Spaanse Polder A. van Wakeren. Afspraken met de buurtagenten gaan eveneens via het telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief)

KERKDIENSTEN Grote Kerk Zondag 24 juni 2012. Grote Kerk 10.00 uur Jeugddienst Voorganger: ds. W. Koerselman Collecten: JOP en Eigen Gemeente Deurcollecten: Witte bussen en Zendingsbussen Er is kinderoppas en kindernevendienst Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondag 24 juni 9.30 uur M. van der Veer Crèche en bijbelklas t/m groep 5

Nederlands Gereformeerde Kerk

St. “De Hoeksteen Gemeente”

Kerk van H. Petrus’ Banden – Delftweg 13 Zondag 24 juni - 10.30 uur Woord- en communieviering Kerk O.L.V. Altijddurende Bijstand - Burg. Baumannlaan 171 Zondag 24 juni - geen viering

3044 AH Rotterdam (Spaansepolder)

Voorganger: Br. Humbert Bruma Ass. Voorganger:Br. Theo Bruma Eredienst elke zondag van 10:00 uur - 12:30 uur. Bidstond elke dinsdag van 19:30 uur - 21:30 uur. Ook activiteiten voor kinderen en jongeren. Site: www.hoeksteengemeente. nl E-mail: hoeksteengemeente.rotterdam@hotmail.com

KLOKGELUI De hemel bestaat niet ? Ze kwam in het nieuws na het skiongeluk van prins Friso. Jannetje Koelewijn, journaliste bij de NRC. Ze dacht dat het met de prins wel meeviel. Helaas zat ze er helemaal naast. Van haar verscheen ‘De hemel bestaat niet.’ Een aanrader voor wie nog een vakantieboek zoekt. Zij beschrijft in dit boek het leven van haar ouders. Haar vader, een markante persoonlijkheid, stamt uit gereformeerd Bunschoten. Zijn moeder, naar wie Jannetje is vernoemd, komt uit een gezin van vijftien kinderen. Prachtig hoe Jannetje van binnenuit deze wereld tekent. Drie jaar lang heeft Jannetje gesprekken met haar ouders gevoerd, waarin de meest intieme details niet zijn verzwegen. Haar ouders zijn unieke mensen, en tegelijk is hun verhaal exemplarisch. Zo ging het met gereformeerd Nederland in de vorige eeuw. Uit het

Mail uw klacht naar:

bezorgingoverschie@baruitgeverij.nl of 010 - 415 88 64 (museum Oud-Overschie)

Door de bezuinigingen wordt het heel moeilijk om een keus te maken waar de eerste klappen moeten vallen.

Geen Overschiese Krant ontvangen?

Schoenservice Leo de Kruijf Burg. Baumannlaan 91

Vertrekhal Rotterdam Airport Airportplein Eetcafé Noodwest Stuttgartstraat 51

Boekhandel Bensmann & Blankestein Burg. Baumannlaan 163a

Christa’s Tabakshop Hoornweg 25a

Bakker Cees van den Berg Burg. Bosstraat 42

Gemakswinkel Overschie Van Noortwijkstraat 38

OVERSCHIESE

KRANT

Woensdag 20 juni - 57e jaargang nr. 25

Oplage: 12.800 onder accountantscontrole Advertentie-afdeling: Tel. 0180 - 641 022 Tel. 06 - 22 50 30 28 Advertenties inleveren t/m maandag 16.00 uur. Redactie en administratie: ma. t/m vrij. van 09.00 tot 17.00 uur Tel. 0180 - 641 022 Fax 0180 - 619 983 E-mail: redactieoverschie@baruitgeverij.nl Site: www.overschiesekrant.nl Bezorging: De Overschiese Krant wordt elke woensdagavond en donderdag gratis huis-aan-huis bezorgd door geheel Overschie, bedrijvenparken Spaanse Polder en Noord-West, ’s-Gravenlandse polder, de Zweth en omstre-

ken.Columnisten: Oud-Overschie: John v.d. Berg Klokgelui: Parochie Heilige Nicolaas Protestantse Gemeente Overschie Politiek: Jeffrey de Rijken Wijnbespreking: Vinoloog Conny Castelein Overschie in oude ansichten: Dirk Brandhorst en Tineke Hoogenboom Scheurmail: Herco Kruik Journalisten / verslaggevers: Ralph van Twist en Desley de Graaf De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en ingezonden kopij te weigeren, zonder opgave van redenen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding naar aanleiding van foutieve plaatsingen van advertenties en berichten in deze krant.

uitspraak van Jannetje’s oud geworden, demente moeder ‘De hemel? Die bestaat niet.’ De oude Wim Koelewijn blijft zijn vrouw trouw, maar zegt haar dat niet na. Iedere zondag gaat hij naar de kerk, voor hem bestaat de hemel wel. Het is de verborgen plaats waar God woont. Het boek eindigt met een prachtige scène. Jannetje beschrijft hoe haar oude vader haar eigenlijk tegen haar zin vraagt hem uit de Bijbel voor te lezen. Maar ze doet het. En zo klinkt een gebed uit Psalm 71: ‘HERE, verlaat mij niet in de ouderdom. Mijn vijanden zeggen: God heeft hem verlaten. Red mij en bevrijd mij door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij en verlos mij! Bij U schuil ik.’

Wim Koerselman predikant protestantse gemeente www.grotekerkoverschie.nl

Feestjes subsidiëren Er zijn in Overschie nog veel problemen, zeker voor de komende jaren, die de aandacht vragen van zowel de deelgemeente, maar ook Gemeente Rotterdam en de inwoners van Overschie. Het gaat om de subsidie die dit jaar en waarschijnlijk de komende jaren flink naar beneden is bijgesteld, omdat het economisch slecht gaat met ons land en we nog garant moeten staan voor een groot deel van Europa, waar het nog slechter gaat.

Breevaartstraat 48

veilige Bunschoten verhuist haar oma naar de grote stad. Sociaal gezien gaat het van een arbeiderswijk naar een grote villa in een mooie buurt. In beide milieus valt het gezin uit de toon, zij gaan naar de kerk! Heel integer beschrijft Jannetje het geloof van haar vader. Zoals die winterse zondagmorgen dat zij met haar inmiddels oude vader nog een keer teruggaat naar de Noorderkerk in Spakenburg. Aangrijpend is het moment dat haar vader na de dienst haar opbiecht zo dolgraag te willen geloven, omdat hij er niet buiten kan. ‘Ik hang er met al mijn vezels aan vast.’ Maar hij is het vuurvaste geloof van zijn jeugd kwijt. Net als zijn vrouw, die als de kinderen uit huis zijn, hem verlaat. Ze is geëmancipeerd. Zij had al jaren daarvoor de kinderen het voorbeeld gegeven niet meer naar de kerk te gaan. Het heeft doorgewerkt, Jannetje en de andere kinderen Koelewijn hebben kerk en geloof vaarwel gezegd. De titel van het boek is een

15

Alle plannen subsidiëren is onmogelijk, maar een feestje subsidiëren elk jaar is er volgens mij niet meer bij. Zeker als het Prachthuis daarbij in het geding zou komen, want die moet ook gesubsidieerd worden om alle sociale werkzaamheden te kunnen blijven doen. En dat is voor alle inwoners veel belangrijker dan een feestje. Dit is niet alleen mijn opinie, maar ook van 99 procent van de mensen waar ik contact mee heb gehad en dat zijn er heel veel. Bovendien zijn veel mensen die feestjes in het Sidelingepark toch al spuugzat, omdat het op zichzelf al

een totaal ongeschikte plaats is voor dit soort feestjes, zo midden in de bebouwde kom. Omdat ik zelf aan de andere kant van de Rijksweg woon kan ik er over meepraten. Wij horen van begin tot eind alleen maar bassen, het lijken wel heimachines. En volgens mij wordt het volume in de avonduren nog harder. Dus laat me niet lachen als er gesuggereerd wordt dat DCMR dit controleert, want het is toevallig altijd in een weekend, dus ook voor de ambtenaren die waarschijnlijk wel andere dingen aan hun hoofd hebben. Bob Post

TotallyTraffic Award naar Overschie College OVERSCHIE De TotallyTraffic Award, de prijs voor de school in ZuidHolland die zich het meest inzet voor de verkeersveiligheid van en verkeerseducatie aan de leerlingen, gaat dit jaar naar het Overschie College. In 2010 ging de prijs naar de drie scholen voor voort-

gezet onderwijs op GoereeOverflakkee. TotallyTraffic is het programma voor verkeer van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) in samenwerking met de overheden in Zuid-Holland. Op Goeree-

Overflakkee worden de programma’s gecoördineerd door het ISGO. De TotallyTraffic Award is bedoeld om scholen die zich bijzonder inspannen in het zonnetje te zetten. De Award bestaat uit een wisseltrofee, een geldbedrag, een wandbord en een filmregistratie op school.


Burg. Baumannlaan 151-153 3042 AC Rotterdam Telefoon 010-4622146

&

RAY SAN

Dit weekend bij de Warmste Bakker

Verse Aardbeien slagroomtaart € 9,95

woningstoffering

Balsan Silvercare een genot voor uw voeten.

Kaaskrullen per stuk € 1,10

Gevulde Koeken

4 halen 3 betalen

Roomboter Jan Hagel per zakje €

Prokorn aanbevolen door Weightwatchers Kaas:

Belegen Komijne 500 gram

Roombrie 100 gram

nu

2,98

€ 1,69 Click pvc vloeren nu vanaf € 37,50 m2

Verfijnde Vleeswaren:

€ 5,75 € 0,

95

Gelderse Gekookte 100 gram

Salami 100 gram

are Silverc Balsan natuurlijke en en bac n biedt e a ing teg ls m r a e B h besc tofmijt. xtiele s is u h en an te teriën ikant v Silvercare ls fabr heeft a kking Balsan cherming es ede vloerb ld, een tapijtb n. Zo kan e e n k met zilverio ontwik is van ijze de strijd s a b p o are w n te n n e ijt cië op effi n, huisstofm egaan. g ië en aan om bacter s word l luchtje in de winke e. ti a Vraag m for meer in

€ 0,94 € 1,

32

Dichte trap tot 13 treden incl tapijt vanaf € 185,-

Nieuwe collectie decoratie en woonaccessoires zijn binnen

Rotterdam Restaurantgids roemt Overschiese Kontjes

Tegen inlevering van deze advertentie 10% korting!

Cees v.d. Berg - Burg. Bosstraat 42

Burgemeester Bosstraat 73b - (hoek Zestienhovensekade) 3043 GC Rotterdam-Overschie Tel 010-462 47 24 - 06-47 93 52 80 Ook telefonisch bereikbaar voor avondafspraken!

tel. winkel 010 - 437 29 59 - telefax 010 - 415 18 49

1 bon per klant.

Open trap tot 13 treden incl tapijt € 225.-

/overschiesekrantwk25  

http://overschiesekrant.nl/week25/overschiesekrantwk25.pdf

Advertisement