Page 1

Smaling DEUREN & KOZIJNEN

ACTIE

400 EURO VOORDEEL HOUT BIJ & KUNSTSTOF

AANKOOP KOZIJN

Donderdag 31 mei 2012

Advertentie elders in deze krant.

Deze week o.a. in

Gouden huwelijksjubileum

Een Ambachter vertelt

ASz Runners moe en voldaan

Inner Circle Run steeds dichterbij H-I-AMBACHT – Op donderdag 21 juni vindt de eerste editie van de Inner Circle Run plaats in Hendrik-Ido-Ambacht. De Inner Circle Run heeft het motto: ‘Loop met een doel’. Dit doel is geld inzamelen voor hospice De Cirkel. Voor de kinderen is er een speciale editie, de Inner Circle Kids Run. Lees verder elders in de krant. Foto Cees van Meerten

ASWH wint dubbelslag

deambachter.nl

Zomeravondcompetitie ‘t Ambacht H-I-AMBACHT - Bridgeclub ‘t Ambacht houdt ook dit jaar weer een zomeravondcompetitie in Cascade. Van woensdag 6 juni tot en met woensdag 15 augustus kan iedereen elke woensdagavond vanaf 19.30 uur komen bridgen in Cascade, waar een volledig geautomatiseerd klimaatbeheersingssysteem aanwezig is. Op woensdag 22 augustus is er dan nog een grandioze slotavond, waar degenen die minimaal zeven keer meegespeeld hebben, kunnen genieten van een warm buffet dat gratis door de organisatie aangeboden wordt. Het inschrijfgeld bedraagt zeven euro per paar. De indeling is zoveel mogelijk naar sterkte. Ook worden er iedere avond twee tot drie prijzen per lijn beschikbaar gesteld, afhankelijk van de grootte van de lijnen. Voor verdere informatie kan men terecht op www.nbbportal.nl/16007 of kan bellen naar Bas van der Jagt: 078-6815886.

Deze krant nog eens teruglezen op internet?

www. deambachter.nl

Extra bezuinigingen H-I-AMBACHT - In 2013 zijn extra bezuinigingen voor Hendrik-Ido-Ambacht onontkoombaar. Onder meer vanwege de aanhoudend slechte woningverkopen moet de gemeente forse maatregelen nemen, die worden verdeeld over de onderdelen bedrijfsvoering, welzijn en groenonderhoud. Daarnaast wordt het tarief voor het rioolrecht kostendekkend gemaakt. Met deze voorgenomen maatregelen wil het college komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2013-2016. Daarnaast wordt in juni pas duidelijk wat de gevolgen zijn van het Lenteakkoord. Globaal is al wel bekend dat die gevolgen groot zijn voor de begrotingen van de gemeenten. André Flach, wethouder Financiën: ,,Dit betekent dat wij keuzes moeten maken die merkbaar en pijnlijk zijn voor onze inwoners. Halverwege deze collegeperiode kijken we met deze Kadernota terug op wat er de afgelopen twee jaar is gerealiseerd. Tegelijkertijd kijkt het college ook vooruit: wat willen en wat kunnen we nog realiseren. Daarbij vindt het college twee din-

gen belangrijk. Ten eerste het zoveel mogelijk op peil houden van het voorzieningenniveau in een financieel gezonde gemeente, tegen beperkte lasten. Daarnaast willen we blijven investeren in goede onderwijshuisvesting.” De te nemen maatregelen zijn verdeeld over verschillende terreinen. Bovenop de eerder vastgestelde bezuiniging op de organisatie tot ruim 400.000 euro, komt een aanvullende taakstelling die oploopt tot bijna 250.000 euro in 2016. Daarnaast wil het college stapsgewijs op het onderzoeksbudget van de Rekenkamer bezuinigen. De onderdelen groen en welzijn krijgen een taakstelling van ieder 100.000 euro. De komende periode zullen de plannen hiervoor worden uitgewerkt, in overleg met de betrokken organisaties. Het tarief van het rioolrecht wordt kostendekkend gemaakt, door ook de BTW in het tarief te verwerken. Eén van de uitgangspunten van dit college is dat zij de voorzieningen voor inwoners, instellingen en ondernemers zo veel mogelijk op peil wil

Blauwe zone bij gemeentehuis H-I-AMBACHT - Een deel van het parkeerterrein bij het gemeentehuis wordt omgevormd tot ‘blauwe zone’. Daarmee wil de gemeente de bereikbaarheid van het gemeentehuis, het politiebureau en projectbureau De Volgerlanden verbeteren. In de blauwe zone mogen bezoekers op werkdagen van 8 tot 17 uur maximaal twee uur parkeren. Tegelijkertijd ontmoedigt de zone het langer dan twee uur parkeren van voertuigen door gemeentepersoneel en bezoekers aan de wijk. Parkeren blijft gratis.

Wie een loket in het gemeentehuis bezoekt, bijvoorbeeld om een paspoort aan te vragen, heeft profijt van de blauwe zone. Ook bezoekers van avondvergaderingen ondervinden geen hinder van de zone. Op het naleven van de parkeerregels wordt gecontroleerd. Vergeet daarom niet de parkeerschijf goed zichtbaar onder de voorruit neer te leggen. Momenteel wordt het hele parkeerterrein achter het gemeentehuis heringericht. Er komt een aantal parkeerplaatsen bij en de vakken worden iets verbreed.

houden. Juist in deze financieel onzekere tijden wil zij hieraan vasthouden. Het college vindt dat dit het beste kan door samen met het college van Zwijndrecht te kijken naar een voorzieningenniveau voor de Zwijndrechtse Waard (Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht). Dit moet leiden tot een hoogwaardig aanbod van voorzieningen voor de inwoners, tegen lagere kosten. Het college van B&W is van mening dat alle kinderen in Hendrik-Ido-Ambacht vol-

doende kansen moeten krijgen om zich te ontwikkelen tot volwaardige en verantwoordelijke deelnemers van de maatschappij. Daarom wil zij er alles aan doen om goede onderwijshuisvesting te realiseren, gebaseerd op het Brede School-concept. Om dat mogelijk te maken wordt er een OZB-verhoging gepland in 2017. André Flach: ,,Hiermee houden we vast aan onze afspraak uit het collegeprogramma dat verhogingen van de OZB zijn bedoeld om het voorzieningenniveau op peil te houden. ”

H-I-AMBACHT - Burgemeester Jan Heijkoop bracht vrijdag 25 mei een bezoek aan het echtpaar LuijendijkDekker. Zij waren op 17 mei namelijk vijftig jaar getrouwd. Teunis Luijendijk werd op 18 maart 1927 geboren in Dordrecht. Hij vervulde verschillende internationale functies bij Unilever. Elisabeth Dekker werd geboren op 14 augustus 1942 in Rotterdam. Ze heeft gewerkt bij Smit mode in winkelcentrum De Schoof. Het paar trouwde op 17 mei 1962 in Rotterdam. Ze hebben twee kinderen en zes kleinkinderen.

Burgerzaken op zaterdag open H-I-AMBACHT - In juni is de afdeling Burgerzaken ook op zaterdag geopend. Tussen 10 en 12 uur kan men in het gemeentehuis terecht voor onder meer het aanvragen van een reisdocument, rijbewijs, verklaring omtrent het gedrag en een uittreksel uit de GBA. De openingstijden van Burgerzaken zijn in juni: maandag: 8 - 12.30 uur (ook op afspraak), 13.30 - 16 uur (alleen op afspraak), 18.30 - 20 uur. Dinsdag 8 - 12.30 uur (ook op afspraak), 13.30 - 16 uur (alleen op afspraak). Woensdag 8 - 12.30 uur, 13.30 - 16 uur (ook op afspraak), Donderdag 8 - 12.30 uur (ook op afspraak), 13.30 17 uur (alleen op afspraak). Vrijdag 8 - 12.30 uur (ook op afspraak), 13.30 - 16 uur (alleen op afspraak). Zaterdag 10 - 12 uur. De Burgerlijke Stand is op zaterdag gesloten. Het is daarom niet mogelijk om op zaterdag aangiften te doen van geboorte, huwelijk, registratie partnerschap en dergelijke.

Epilepsie Fonds zoekt collectanten Wethouder André Flach maakte gisteren bekend, dat extra bezuinigingen noodzakelijk zijn. Foto Cees van Meerten

Jongerenraad wil versterking H-I-AMBACHT De Jongerenraad (JR) is op zoek naar Ambachtse jongeren tussen de 16 en 24 jaar. De JR bestaat op dit moment uit acht enthousiaste jongeren. Samen komen zij op voor de Ambachtse jongeren. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en andere (overheids)instanties, organiseert activiteiten en brengt organisaties en instanties met elkaar in contact.

Vanwege de groeiende vraag en aandacht is de JR op zoek naar enthousiaste jongeren tussen 16 en 24 jaar die in Ambacht wonen of hier vaak zijn. De Jongerenraad wil van en voor alle jongeren in Ambacht zijn, dus een afspiegeling zijn van alle Ambachtse jongeren. Wie meer wil weten of zich op wil geven, kan terecht op www. jr-ambacht.nl of een mail sturen naar info@jr-ambacht.nl.

H-I-AMBACHT - Van 4 tot en met 9 juni vindt de jaarlijkse collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds plaats. Daarvoor is het fonds nog op zoek naar nieuwe collectanten in Hendrik-Ido-Ambacht. In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie. Epilepsie is nog niet te genezen. Daarom is wetenschappelijk onderzoek van groot belang. Het Nationaal Epilepsie Fonds financiert onderzoeken die genezing dichterbij brengen. Daarnaast geeft het fonds voorlichting en hulpverlening, waaronder aangepaste vakantiereizen voor mensen met epilepsie. Collecteren kost slechts een paar uur. Wie zich in de eerste week van juni als collectant wil inzetten, kan zich aanmelden op www.ikgacollecteren.nl of contact opnemen met Coen Versnel via 078-6820377.


Taxi Bakker zoekt chauffeurs die met plezier naar school gaan… Taxi Bakker BV is een personenvervoerder op maat. In het kader van het Leerlingenvervoer voor diverse gemeenten brengen wij dagelijks vele kinderen per taxibus naar school en terug. Onze chauffeurs zijn betrokken en dragen zorg voor veiligheid en een prettige sfeer. Kortom mannen en vrouwen die met kinderen over de weg kunnen. Wij zoeken voor de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht, Nieuw-Lekkerland en Zwijndrecht meerdere:

Chauffeurs Leerlingenvervoer m/v Wat vragen wij? • Minimaal 4 jaar in het bezit van een rijbewijs B en enige jaren rijervaring • Bij voorkeur in het bezit van een chauffeurspas • Beschikbaarheid tijdens alle schooldagen (zowel ’s ochtends en ’s middags) • Gemotiveerde en enthousiaste instelling • Affiniteit met de doelgroep • Goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van de Nederlandse taal • Bereid een EHBO-cursus en chauffeursopleidingen te volgen Wat hebben wij te bieden? • Werktijden tijdens schooldagen: maandag t/m vrijdag van ± 7.00 uur tot 9.30 uur en 14.30 uur tot 16.30 uur (± 15 tot 20 uur per week). • Het rijden van vaste routes met een rolstoel-/ taxibus in uw regio (dagelijks starten met een taxivoertuig vanaf eigen huisadres) • Een salaris conform CAO-Taxivervoer (jaarurenregeling) • Een team van leuke collega’s Past deze functie bij u? Stuur uw motivatie en C.V. dan voor 15 juni a.s. naar: Taxi Bakker BV T.a.v. de heer S. Kramer Postbus 93 2990 AB Barendrecht leerlingenvervoer@taxibakker.nl www.taxibakker.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Caravan of Camper verkopen? Recreatiestalling Numansdorp opeNt occasion Center

Wij verkopen ook vouwwagens!

DE TUINKABOUTER

speciaalzaak in groenten, fruit en bloemen, op de Schoof 74

kosteloos eN vakkuNdige bemiddeliNg

GEZOCHT!

Contact 0186-652960 - carva@planet.nl

Voor alle voordelen zie:

www.carva.nl

Stalling -Verkoop - Reparatie - Onderhoud

vacatures@meerendonk expediteur wegtransport & expediteur import/export Voor meer informatie:

www.meerendonk.com SINCE 1985

PASSION FOR LOGISTICS

Ter versterking van ons team zijn we opzoek naar

Full/Partime medewerkers/sters Tussen de 16 en 18 jaar Voor inlichtingen kunt u bellen met dhr. A. van Pelt 06-50526400

De 7 Jazekerheden Wist je dat De Hypotheker in ruim 25 jaar al een miljoen mensen geholpen heeft bij de leukste en grootste aankoop van hun leven? Hun huis! Soms waren dat mensen die voor het eerst een huis gingen kopen. En soms ging het om mensen die wilden oversluiten of doorstromen. Iedereen was op zoek naar de optimale hypotheek voor hun nieuwe huis. En allemaal konden ze rekenen op de 7 Jazekerheden van De Hypotheker. Onze 7 Jazekerheden zijn een korte samenvatting van alles waar wij voor staan en wat wij voor onze klanten doen. 1. Hypotheekadvies dat exact past Een hypotheek moet precies bij je passen. Daarom willen we je eerst goed leren kennen. Met die persoonlijke aanpak kunnen we de hypotheek voor je vinden, die exact past bij je situatie, je toekomstverwachtingen en je financiële positie. 2. Volkomen onafhankelijk Wij zijn absoluut onafhankelijk. Jij als klant staat altijd centraal. We bemiddelen tussen onze klanten en bijna alle hypotheekverstrekkers in Nederland. 3. Duidelijk en transparant Bij ons geen ingewikkelde taal of lastige documenten. Wij leggen alles heel duidelijk en begrijpelijk uit. Ook over onze inkomsten zijn we helder. 4. We zoeken jouw optimale hypotheek met de scherpste prijs De 166 vestigingen van De Hypotheker zijn samen een grote marktpartij. Daarom kunnen wij bij de hypotheek-

verstrekkers scherpe prijzen en gunstige voorwaarden afspreken. Jouw hypotheek is nergens anders goedkoper. 5. We regelen alles voor je Alles wat komt kijken bij het afsluiten van een hypotheek is bij ons in goede handen. We regelen alles rondom je hypotheek voor je. Want jij hebt immers al genoeg te doen als je gaat verhuizen. 6. Maximale zekerheid Bij ons ben je zeker van een deskundig advies. Je kunt er op rekenen dat je een hypotheek afsluit die het beste bij je past. Natuurlijk leggen we je alles haarfijn uit. Want in tijden waarin veel onzeker is, geven we graag maximale zekerheid. 7. We controleren jouw hypotheek voortdurend Ook na het afsluiten van je hypotheek blijven we de vinger aan de pols houden. Bij ons ben je zeker van de beste nazorg. Wil jij ook een hypotheek die optimaal bij je past? Wil je een onafhankelijk en transparant advies, waarbij alles goed geregeld is? Kom gerust eens langs! Een miljoen mensen gingen je voor!

Franchisenemer, Erik Jan Bosselaar

Hendrik Ido Ambacht De Schoof 180 (078) 711 10 00 www.hypotheker.nl


De Ambachter

NIEUWS

Donderdag 31 mei 2012

EEN AMBACHTER VERTELT

Over ansichtkaarten uit de oude doos

Nummer 36 Een mooie oude ansichtkaart van begin negentienhonderd. De Waal, omzoomd door bomen en opgaand struikgewas. De toren van de oude dorpskerk komt boven de bomen uit. Een vredig plaatje van een mooi landschap. Ambacht wordt wel het Waaldorp genoemd. Er is een duidelijke relatie tussen de geschiedenis van ons dorp en het schilderachtige riviertje langs de Kerkstraat, Dorpsstraat en Achterambachtseweg. De naam van het riviertje is overigens de Waal en niet het Waaltje. Misschien was u ook op 30 april jl. bij de aubade voor het gemeentehuis en hebt u het Ambacht volkslied meegezongen. Waar de Waal stroomt … Waar een oude dorpskerk torent en de mensen aardig zijn. Daar ligt Ambacht dat ons lief

is als een parel in het land. Voor ons is dat toch onbetwist het mooiste dorp van Nederland Ambacht mooi dorp van ons, we blijven van je houden. Ambacht lief dorp van ons, zo oud en toch zo fijn. Zeshonderdvijftig jaar waard om altijd van te houden Ja, het is een voorrecht een Ambachter te zijn Wie in dit dorp werd geboren of pas later burger werd. Zich een Ambachter te voelen leert hij snel met hoofd en hart. Ook al maakt men verre reizen, zwervend soms heel ver van huis Terug uit aller herenlanden voelt men zich in Ambacht thuis. Ambacht mooi dorp van ons, we blijven van je houden. Ambacht lief dorp van ons, zo oud en toch zo fijn. Zeshonderdvijftig jaar waard om altijd van te houden

Ja, het is een voorrecht een Ambachter te zijn. Dit lied werd gemaakt ter gelegenheid van de feestelijkheden in 1982 toen werd herdacht dat de Zwijndrechtse Waard 650 jaar bestond. De volgende keer wil ik met u nog wat verder stil staan bij de (vroegere) betekenis van de Waal voor ons dorp. Nog even dit. De Waal en de Kerkstraat horen bij elkaar. Over de Kerkstraat is er thans een tentoonstelling in de oudheidkamer aan de Dorpsstraat (schuin tegenover de dorpskerk). U kunt hier nog enkele weken terecht op woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Reacties zijn welkom. Bel 0786819205 of stuur een E-mail naar: hiambachter@kliksafe.nl. Historisch Genootschap Arie Verhoeven

De kwaliteit van de Waal wordt vooral bepaald door de mooie oevers zoals hier bij De Heul. Groene uiterwaarden, opgaand struikgewas en rietkragen. Het struikgewas bevindt zich op het grondgebied van Ridderkerk. Er zijn helaas plannen in voorbereiding waardoor deze landschappelijke kwaliteit (verder) wordt aangetast.

3

Politie zoekt getuigen bedreiging H-I-AMBACHT - De politie zoekt getuigen van de bedreiging van een 15-jarige meisje uit Zwijndrecht. Op maandag 28 mei fietste zij na een middagje zwembad aan de Hoge Kade rond 16.55 uur naar huis en reed richting de rotonde aan de Antoniuslaan. Op de stoep stond een groep van vijftien tot twintig jongeren, van wie één meisje het slachtoffer zonder aanleiding begon uit te schelden. De rest van het groepje ging om het meisje heen staan, zodat ze niet verder kon fietsen. Een jongen kwam met een brandende sigaret dichtbij, terwijl anderen brandende peuken naar haar gooiden. Een jongeman trok vervolgens een mes en zwaaide daarmee dichtbij het gezicht van het meisje, terwijl een andere jongere tegen haar fiets trapte. Een aantal jongens hield ondertussen brandende aanstekers bij het meisje en één van de jongeren bedreigde haar. Na een aantal minuten zei een jongen dat ze het slachtoffer met rust zouden laten, waarna het meisje kon

wegfietsen. Het meisje dat begon met schelden had een getinte huidskleur, zwart krullend haar tot de schouder, was ongeveer 1,60 meter lang en had een normaal postuur. Ze was ongeveer 15 jaar oud, droeg een hemdje en een korte broek. De jongen met de brandende sigaret had een getinte huidskleur, kort zwart haar, was tussen de 1,70 en 1,80 meter lang en had een dun postuur. Deze jongen was ongeveer 17 jaar oud, droeg een zwart hemd en een lichtblauwe zwembroek met witte bloemetjes erop. De jongen met het mes had een getinte huidskleur, kort haar, was ongeveer 1,75 meter lang en had een dun postuur. Hij was 17 á 18 jaar oud en droeg een wit petje. De politie zoekt getuigen en vraagt hen te bellen naar 09008844 (lokaal tarief). Dat geldt ook voor mensen die weten wie de jongeren zijn of andere informatie hebben die leidt naar de daders. Anoniem bellen kan naar 0800-7000 (gratis).

Jumbo viert eenjarig bestaan H-I-AMBACHT - Jumbo van Daalhuizen viert het één jarig bestaan. Daarom wil Jumbo alle klanten extra verwennen. Klanten maken kans op gratis boodschappen of op een lekkere traktatie. Ze hebben altijd prijs. De activiteiten duren van dinsdag 5 tot en met woensdag 13 juni. Inwoners van Hendrik-IdoAmbacht ontvangen vanaf dinsdag 5 juni een actiekaart van Jumbo in de brievenbus, waarmee ze kans maken op gratis boodschappen. De kaart kan de klant inleveren bij de kassa, waarna direct duidelijk wordt of de klant gratis

boodschappen wint of een ambachtelijke cake. Marcel en Paqui van Daalhuizen zijn bijzonder tevreden over de resultaten van het eerste jaar van hun winkel als Jumbo: ,,De klanten reageren enthousiast op de winkel en op de unieke formule van Jumbo. De combinatie van zowel de laagste prijs en het grootste assortiment trekt klanten aan. Mensen waarderen het dat we bij Jumbo de klant centraal zetten en alles doen om te streven naar honderd procent klanttevredenheid. Hier gaan we in de toekomst natuurlijk onverminderd mee door.”

De Hypotheker biedt ‘7 Jazekerheden’ H-I-AMBACHT - De Hypotheker introduceert de ‘7 Jazekerheden’ in Hendrik-IdoAmbacht. Dat zijn zeven uitgangspunten in de werkwijze van de hypotheek-adviesketen waar klanten op kunnen rekenen. Een van die zekerheden is de belofte dat er altijd hypotheekadvies wordt gegeven dat exact passend is bij de situatie van de klant. Een andere ‘Jazekerheid’ is dat als er een hypotheek wordt geadviseerd, je als consument zeker weet dat die hypotheek nergens anders goedkoper te krijgen is. Erik Jan Bosselaar, franchisenemer van De Hypotheker Hendrik-Ido-Ambacht : ,,In ruim 25 jaar hebben we meer dan een miljoen mensen geholpen met de aankoop van hun huis. Dat kan alleen als je klanten harde en duidelijke zekerheden kunt geven. Klanten moeten exact weten wat ze van mij en m’n collega’s kunnen verwachten.” Daarom introduceert De Hypotheker Hendrik Ido Ambacht de 7 Jazekerheden: Hypotheekadvies dat exact past, Volkomen onafhankelijk, Duidelijk en transparant, men zoekt de optimale hypotheek met de scherpste prijs, alles

wordt geregeld voor klanten, maximale zekerheid, de hypotheek wordt voortdurend gecontroleerd. Erik Jan Bosselaar: ,,Iedere klant heeft feitelijk een unieke, eigen situatie waar we tot in detail naar kijken. We praten uitvoerig over de wensen en de toekomstverwachtingen en we kijken naar de daadwerkelijke bestedingsruimte. Daar komt een hypotheekadvies uit dat precies past bij die klant. Op de woningmarkt is in korte tijd veel veranderd en er gaat ook nog veel veranderen. Daarom is dit een belangrijke zekerheid die we klanten bieden.’’ Als grootste onafhankelijke hypotheek-adviesketen van Nederland kan De Hypotheker bij alle geldverstrekkers met wie samengewerkt wordt de scherpste voorwaarden bedingen. Met hen is afgesproken dat de hypotheek die is geadviseerd nergens anders goedkoper te krijgen is. Erik Jan Bosselaar: ,,Zowel op het gebied van topadvies als qua prijs haalt de klant met onze 7 Jazekerheden dus het onderste uit de kan.” Zie voor meer informatie www.hypotheker.nl/jazekerheden.


De Ambachter

NIEUWS

Donderdag 31 mei 2012

Buitenspeeldag in Ambacht H-I-AMBACHT - Woensdag 13 juni is het Buitenspeeldag. Ook in Hendrik-IdoAmbacht wordt gespeeld. Het Bewonersplatform Centrum wil deze Buitenspeeldag stimuleren en gaat op vier locaties in het wijk Centrum buitenspeelactiviteiten verzorgen. Deze locaties zijn de IJdenhove (nabij het Jeugdspeelpark), de Tesselschadestraat, Raadhuisplein en de Weteringsingel (bij het Bankertplein). Van 13 tot 16 uur is iedereen welkom op een van de locaties. De buurtspeeldag is iets van de buurt. Daarom doet Bewonersplatform Centrum een oproep aan de bewoners om zich voor woensdag 13 juni aan te melden om een paar uur te assisteren bij de uitvoering. Aanmelden kan bij Anja Peekstok via 06-6454885 en anja@gerritpeekstok.nl. Buitenspeeldag is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Jantje Beton, Veilig Verkeer Nederland (VVN), Scouting Nederland en Nickelodeon. Op deze manier proberen de organisaties kinderen in Nederland te stimuleren om buiten te spelen en te sporten. De tv-uitzending en website van Nickelodeon gaan tussen 13 en 17 uur letterlijk ‘op zwart’ en kinderen worden aangemoedigd om buiten te spelen. In het hele land organiseren gemeenten verschillende buitenspelactiviteiten voor kinderen.

Rommelmarkt bij De Korenbloem RIDDERKERK – Zaterdag 2 juni is er een rommelmarkt/snuffelmarkt bij speeltuinvereniging Oostendam. De markt wordt gehouden in de Korenbloem en op het terras en speelveld. Diverse leden, maar ook buitenstaanders hebben een plaats gehuurd om hun eigen goede spullen te verkopen. Ook zijn er die hun hobby’s tentoonstellen en werken te koop aanbieden. Er wordt gezorgd voor een gezellig terrasje waar men kan genieten van een hapje en een drankje. De markt gaat om 9.30 uur open en duurt tot ongeveer 14 uur. Locatie is Tarwestraat 34a te Oostendam. Meer informatie bij Coby de Vroed via 078-6352806 en Jennie Westbroek via 0786155027.

Linedance in Kubiek ZWIJNDRECHT - Op vrijdag 1 juni vindt er in wijkcentrum Kubiek te Zwijndrecht een linedance-avond plaats. Er wordt, van cd, gezellige countrymuziek gedraaid waarop diverse dansen kunnen worden gedaan. De dansavond begint om 20 uur. De toegang is gratis. Kubiek is te vinden aan Zwaluwstraat 1 in Zwijndrecht.

Veel steun Inner Circle Run H-I-AMBACHT – Op donderdag 21 juni wordt de eerste Inner Circle Run gelopen door het hart van de Volgerlanden. Naar verwachting honderden mannen, vrouwen en kinderen gaan op deze eerste zomeravond proberen hun persoonlijk record te verbeteren op de 5 of 10 km. Goldman Optiek heeft voor de winnaars prijzen ter beschikking gesteld, zoals de exclusieve loopbril van Adidas, de Adizero Tempo. De snelste loper van de 5 km prestatieloop, zowel in de categorie mannen als vrouwen, krijgt zo’n sportbril. Robin en Patricia Goldman

overhandigden deze prijs vrijdag 25 mei aan Suze Libeton, secretaris van stichting RunDezvousNL,. Robin en Patricia Goldman zijn enthousiaste ondersteuners van de Inner Circle Run vanaf het eerste uur: ,,Wij zijn trots dat we de jonge en ambitieuze organisatie zo exclusief en professioneel kunnen ondersteunen. Zij die zich ten doel stellen het Hospice de Cirkel te helpen, willen we graag helpen dit doel te verwezenlijken.” Al tientallen partners meldden zich om de loop financieel te ondersteunen. De start en finish zal kleurig

zien van alle spandoeken die door partners worden opgehangen. Ook worden diverse activiteiten om de loop heen georganiseerd. Van Pelt Kappers zal op de avond van de loop een knipactie houden voor het hospice. De tijden van die actie worden gepubliceerd op www.facebook. com/VanPeltKappers. Ook kunnen kinderen op 21 juni tegen een kleine vergoeding worden geschminkt voor het goede doel. Voor iedere loper is er een aandenken en men maakt met het startnummer als lot kans op mooie prijzen. Zie ook www.innercirclerun. nl. Foto Cees van Meerten

Weinig beweging woningmarkt Drechtsteden DORDRECHT Het Drechtstedenbestuur heeft woensdag 16 mei de regionale Woonmonitor ‘Wonen in de Drechtsteden 2012’ vastgesteld. In de rapportage zijn actuele statistische gegevens over wonen in de Drechtsteden verwerkt. Het is een uitwerking van de Woonvisie Drechtsteden 2010-2020. Net als in de rest van Nederland zit er in de Drechtsteden weinig beweging in de woningmarkt; de marktruimte neemt af en de tegenvallende verkopen hebben het overaanbod doen toenemen. De woningvoorraad wordt matig beoordeeld. Vooral hogere inkomensgroepen vertrekken iets meer uit de regio. Mensen die zich er vestigen doen dat vooral vanwege de lage prijs van woningen. Er is een vertrekoverschot van 450 personen. Inzet is om de kwaliteit van de woningvoorraad te verbeteren, zowel met nieuwbouw als in de bestaande woningvoorraad. Op veel plaatsen is men bezig wonen in de regio aantrekkelijker te maken. In de monitor wordt evenwel geconcludeerd dat daarover in den lande onvoldoende bekend is.

In de Drechtsteden is de bevolking in 2011 gegroeid naar 265.885 personen. De bevolkingsgroei was het grootst in Hendrik-Ido-Ambacht, waar in De Volgerlanden nog volop gebouwd wordt. In 2011 werden in de regio 982 nieuwbouwwoningen opgeleverd en 362 verkocht. In 2012 werden nog 550 nieuwe woningen verkocht. Er werden 2.064 bestaande woningen verkocht, in 2010 waren dat 2.026. In de eerste drie maanden van 2012 zijn in de Drechtsteden 64 nieuwbouwwoningen verkocht. Per eind maart stonden 853 nieuwbouwwoningen te koop. Sinds 2011 moet 90 procent van de sociale huurwoningen worden verhuurd aan huishoudens met een inkomen tot 34.085 euro om ‘scheefwonen’ tegen te gaan. Een trend die zich naar verwachting de komende jaren voortzet, is dat ontwikkelaars koopprojecten omzetten in huurwoningen. Het aantal actief woningzoekenden dat zich via Woonkeus Drechtsteden en Woonbron meldt, neemt af. Corporaties zagen een kwart minder mutaties. Regionaal portefeuillehouder Wonen Teunis Stoop:

,,Natuurlijk kunnen ook de Drechtsteden de landelijke problemen op de woningmarkt niet verhelpen. Maar dat is voor ons geen reden om niets te doen. Daarom hebben wij een aantal acties uitgezet.” Zo wordt het nieuwbouwaanbod beperkt om te voorkomen dat het overaanbod verder groeit. Het aanbod dat in de verkoop komt, wordt gedoseerd. Er worden geen nieuwe plannen voor nieuwbouw ontwikkeld.Er wordt gezocht naar mogelijkheden om kansen buiten het reguliere aanbod beter te benutten. Vorig jaar is een overeenkomst getekend tussen alle betrokken partijen met als doel de kwaliteit van de nieuwbouw te verbeteren. Met gebiedsmarketing en woonpromotie wordt aan een beter imago gewerkt. Samen met de corporaties worden de gevolgen voor de sociale sector beter in beeld gebracht. De woonmonitor is te vinden op www.drechtsteden.nl. Om het regionale woningaanbod goed te kunnen presenteren wordt op 6 oktober weer een Woondag gehouden in Dordt Yart (voorheen de Biesboschhal Stadswerven) in Dordrecht.

Kubiek zoekt tuinman ZWIJNDRECHT - Wijkcentrum Kubiek te Zwijndrecht heeft om het gebouw flink wat groen. Natuurlijk verdient dit groen ook wat aandacht. Kubiek is daarom op zoek naar iemand die het groen rondom/bij Kubiek wil onderhouden op vrijwillige basis. In overleg kan men zelf bepalen wanneer er gewerkt wordt. Wie wat tijd over heeft en hierin interesse heeft, kan contact opnemen met wijkcentrum Kubiek via 078-6126364. Dit kan elke werkdag van 9 tot 12 uur.

5

Wensveen viert Fiesta Ford Fiesta 1.25 Cool & Sound 5 deur € 12.795,Wensveen 80-jaar korting € 1.000,5-deuren-voor-de-prijs-van-3-korting € 600,-

€ 11.195,Standaard voorzien van o.a.: Airco Radio/CD Elek. ramen voor Elek. verstelbare en verwarmbare buitenspiegels ESP 5 airbags Centrale vergrendeling met afstandsbediening In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

Prijzen incl. BTW/BPM, excl. Kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage, leges en eventuele opties. Kenteken april 2012.

Alblasserdam - H.I.Ambacht www.wensveen.nl

Inner Circle Kids Run H-I-AMBACHT - Op 21 juni vindt de eerste editie van de Inner Circle Run plaats in De Volgerlanden. De Inner Circle Run heeft het motto: ‘Loop met een doel’. Dit doel is geld inzamelen voor hospice De Cirkel. Voor de kinderen is er een speciale editie, de Inner Circle Kids Run. Op vrijwel alle van basisscholen in Hendrik-Ido-Ambacht hebben de leerlingen een brief ontvangen, waarin staat hoe ze zich kunnen aanmelden. Een uur voor de volwassenen aan de 5 en 10 km wedstrijd gaan beginnen, mogen de kinderen van start. Om 19 uur verwacht de organisatie honderden kinderen aan de start. Zij gaan lopen met een startnummer en een officiële chip. Zodra zij over de startmat lopen, gaat hun tijd meelopen. Na 500 of 1.000 meter, afhankelijk van hun leeftijd, bereiken zij de finish. Op de milliseconde nauwkeurig kunnen ze terugvinden hoe lang zij over de afstand hebben gedaan. Voor ieder kind dat de finish bereikt ligt een medaille klaar, beschikbaar gesteld door bewonersplatform De Volgerlanden. Ook krijgt iedereen een traktatie.

De onderbouw loopt 500 meter en de bovenbouw loopt 1000 meter. Starter en scheidsrechter(s) zijn afgevaardigden van de Atletiekunie. Zij worden ondersteund door een jeugdafvaardiging van AV Parthenon uit Dordrecht. Voor de veiligheid staan op kritische punten verkeersregelaars. Bij de keerpunten staan twee extra mensen. Tijdens de loop rijdt een kopfietser vooruit en een staartfietser achteraan, plus een fietsende EBHO-er. Ieder kind dat wil meedoen, kan zich inschrijven via school of via kids@innercirclerun. nl. Deelname kost niets. Wel vraagt de organisatie kinderen om zich te laten sponsoren. Het geld komt geheel ten goede aan hospice De Cirkel. Inschrijven kan ook nog op 21 juni in de Sophiahal voor 1,50 euro. De Kidsrun heeft een afzonderlijk parcours. De start vindt plaats op de Bramengaarde, tussen de scholengemeenschap en winkelcentrum Hoog Ambacht, vlak voor de Perengaarde. Meer weten over de Kidsrun? Kijk dan op www. innercirclerun.nl en http:// innercirclekidsrun.hyves.nl.

Politie zoekt getuigen zakkenrollerij H-I-AMBACHT - De politie in Hendrik-Ido-Ambacht zoekt getuigen van twee gevallen van zakkenrollerij die op donderdag 24 mei in twee winkels in De Schoof plaatsvonden. Rond 13 uur werd een 83-jarige vrouw uit Hendrik-Ido-Ambacht in een warenhuis afgeleid door een man die niets zei, maar naar een kledingstuk gebaarde. Het slachtoffer dacht dat de man op zoek was naar het prijskaartje en hielp hem zoeken. De man gebaarde even later dat hij haar hulp niet meer nodig was en ging weg. Bij de kassa bemerkte de vrouw dat haar handtas uit haar boodschappentas was gestolen. De man was 180 cm lang, had een getinte huidskleur, had kort donker

c.q. zwart haar (stekels van ongeveer 1cm). Hij droeg een grijs poloshirt met horizontale zwarte strepen met een zwarte kraag en een donkere broek. Minder dan een uur later werd een 80-jarige vrouw uit Hendrik-Ido-Ambacht in de winkel door een jonge vrouw in een buitenlandse taal aangesproken. Zij werd hierdoor eveneens afgeleid en van haar werd een handtas uit de tas van haar rollator gestolen. De vrouw was tussen de 20 en 40 jaar, blank, had lang blond haar en droeg een zonnebril. De politie doet onderzoek naar beide gevallen en roept getuigen op zich te melden. Men kan contact opnemen met de politie via 0900-8844 (lokaal tarief).

Juist tijdens het EK Voetbal zitten inbrekers niet

op de bank


Te huur / Te koop aangeboden

FAMILIEBERICHTEN Wilt u een familiebericht plaatsen? Geboorte, geslaagd, verjaardag, jubileum, felicitatie, rouwbericht of dankbetuiging! Mail de tekst eventueel met foto, en factuurgegeven naar: deambachter@baruitgeverij.nl o.v.v. familiebericht. Rouwadvertenties kunnen uiterlijk tot woensdagmorgen 11.00 uur worden aangeleverd, alleen na telefonisch overleg.

(per 1/6/2012) in centrum Rhoon: Vrijenburgweg 2 te Barendrecht

Zeer gunstig gelegen, vlakbij winkelcentrum en metrostation, 3-kamer hoekappartement, ± 100m², op 3e verdieping met lift. Zeer lichte woonkamer, halfopen keuken, met balkon op zuiden.

zoekt per direct

Medewerkers / sters voor de bediening

Koopprijs e 189.000,- k.k. / Huurprijs e 675,- p.m.

sollicitatie mailen aan info@brasserievrijenburg.nl

Inlichtingen: tel 06-53845200 Vanavond gratis

NLP

Felicitatie advertentie De advertentie heeft een afmeting van 74 mm breed en 40 mm hoog. Tekst mag uit maximaal 25 woorden bestaan en als u er een foto bij wilt plaatsen 20 woorden. Kosten € 25,- incl. BTW. (Uitsluitend op rekening)

informatieavond in Rotterdam – Lommerrijk

Amotex tAxi RiddeRkeRk

Aanmelden www.mindacademy.nl

Wilt u een ander formaat dan hier aangegeven? Neem dan contact met ons op. Telefoon 0180 641022

UW STRAATMAKER uit Barendrecht BIEDT ZICH AAN

0180 - 699 199

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen. Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven. Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

uitvaartbegeleiding Sjaan Vliegen

Telefoon

06 - 51 05 65 16

www.kwekerijdezwaan.nl www.graszoden-online.nl

Eigen kweek stekgeraniums, perkplanten, groenteplanten en zaden.

GERANIUMS vanaf 1 vanaf 10 vanaf 20 vanaf 40 vanaf 50 vanaf 100

op=op

€ 0,95 p. stuk € 0,90 p. stuk € 0,85 p. stuk € 0,80 p. stuk € 0,75 p. stuk € 0,70 p. stuk

Buxus

op=op

€ 0,95 per stuk

Te Koop: Voor de verzamelaars een boek van 150 jaar SMIT 1842-1992. Over de scheepvaart van Smit- Internationale. Vaste prijs 25 euro Tel: 0180464040 TK prachtige Hyundai Tucson nov. 2006, zeer luxe uitvoering, oa leder, climat- en cruise-control, DVD, Navigatie, 54.000 km, elke keuring toegestaan 0180-433569 Af te halen tegen fles (droge) witte wijn. 3 stuks nieuwe dak fietsen dragers. 0180-424525 / 06-50820460 Biedt zich aan: nette hulp voor dinsdagmorgen in ’t Zand, Drievliet of Centrum. ’t Liefst bij chr. dame. 0180-436773.

info@vliege nuitvaartbeg elei www.vliege nuitvaartbeg ding.nl eleiding.nl

OPENINGSTIJDEN: woensdag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur

Kwekerij ‘De Zwaan’ Rijksstraatweg 164B 2988 BM Rijsoord

- Vast tarief per rit binnen Ridderkerk - Speciaal tarief naar ziekenhuis - Vervoer naar en van luchthavens - Bij boeking retourrit krijgt u korting - Korting bij retourboekingen - U kunt met uw pinpas afrekenen teL.: 0180-468724 / 06-23910654

Amotex transport- & koerierservice - Transport van goederen en materiaal vanaf 1 gr. tot 1.500 kg. teL.: 0180-437906 / 06-23910654

BESPAREN OP VERZENDEN?

voor al uw tuin- en sierbestrating, oprit-en bedrijventerreinen. topbestrating@gmail.com Tel. 0180-842346/06-33753942

Dag en nacht bereikbaar!

excl. servicekosten e 150,- p.m.

Te Koop: 2 GB SD kaart voor TomTom met kaarten vd VS en Canada In origineel hoesje. Nieuwste versie € 45,00 Tel. 078-6813835 T.K. 750 tijdschriften, 30 soorten. € 0,35 - € 1,50. Opbrengst goed doel. Bel Cora 06-28994908. Te koop Toerboot met nieuwe B.B. motor Suzuki Motor 6 PK. Met trailer prijs 1750 euro . Tel . 0623200622. Te koop: 4 transport luchtbanden, kunststof velgen voor strand- of surfkar. Maat: 4.80 / 4.00 -8. Tel. 0786814243

www.papillon-hobby.nl

OPEN-DAG Zaterdag 2 juni 2012 Van onze Toonzaal en Afhaalmagazijn U kunt dan kennismaken met de producten die wij verkopen via het internet en op diverse hobbybeurzen: - Scrapbooking producten. - Stempels en inkten. - Creatieve Hobbygereedschappen en -apparatuur.

Tevens magazijnuitverkoop met hoge kortingen:

25% - 50% De oude voorraad moet plaats maken voor de nieuwe collectie Noordeinde 146 H.I.Ambacht (nabij Karwei)

Tijd: 10.00 uur tot 15.00 uur www.papillon-hobby.nl Uw creatieve webwinkel


De Ambachter

NIEUWS

Donderdag 31 mei 2012

Arts ASZ schrijft boek over zwanger raken ZWIJNDRECHT - ‘Waar blijft de ooievaar?’ is de titel van een boek dat deze week verschijnt over zwanger worden en vruchtbaarheidsbehandelingen. De schrijvers zijn fertiliteitsarts Grada van den Dool van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASZ) en gezondheidszorgpsycholoog Sanne Koemans (voorheen werkzaam in het ASZ). Het 270 pagina’s tellende, toegankelijke vraagen-antwoord-naslagwerk is bedoeld voor paren met een kinderwens. Het boek wordt uitgegeven door Kosmos Uitgevers. ISBN 978 90 2155 1289, 19,95 euro. Van den Dool is ruim tien jaar ‘vruchtbaarheidsarts’ op de fertiliteitspoli van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht. Hoewel zij daar vrouwen helpt bij wie het zwanger worden (nog) niet wil lukken, richt haar boek zich niet uitsluitend op aanstaande ouders die een vruchtbaarheidstraject doorlopen. Het is informatief voor álle stellen met een kinderwens. Van den Dool: ,,Het staat vol praktische vragen en antwoorden, beginnend bij het moment dat de vrouw met de pil stopt. Het gaat ook over de invloed van levensstijl

Grada van den Dool met het boek. op het zwanger raken en op de zwangerschap: denk aan roken, drinken, overgewicht. Gaandeweg in het boek komt de mogelijkheid in beeld dat zwanger worden niet lukt. Daar beschrijf ik de onderzoeksfase en tenslotte de mogelijke vruchtbaarheidsbehandelingen.” Co-auteur Sanne Koemans heeft het tweede deel van het boek voor haar rekening genomen. Dit gaat over de emotionele impact van (niet)

zwanger worden en/of een vruchtbaarheidsbehandeling. Vragen die hierin aan de orde komen zijn onder meer ‘Hoe houd ik grip op mijn emoties tijdens mijn kinderwens?’, ‘Hoe ga ik om met goedbedoelde, maar pijnlijke opmerkingen van de buitenwereld?’ en ‘Moet je op kraambezoek gaan als je zelf niet zwanger raakt?’. Dit deel bevat ook tips, ontspanningsoefeningen en gesprekstechnieken om de relatie op peil te houden.

Boek Marian Slagman gepresenteerd H-I-AMBACHT - Woensdag 23 mei werd in de bibliotheek in Hendrik-Ido-Ambacht het eerste kinderboek van de Ambachtse Marian Slagman gepresenteerd: Het verhaal van Fee. Marian kreeg uit handen van haar vader officieel het eerste exemplaar. Marian overhandigde een exemplaar aan illustrator Esther van der Waal. Ook doneerde ze een boek aan de bibliotheek. Na de overhandiging las Julie Slagman, het nichtje van Marian, voor uit het boek. Daarnaast signeerde Marian haar boek, dat tevens verkocht werd. Verder werden de prijzen uitgereikt van de kleurwedstrijd die gehouden is rondom Het verhaal van Fee. De eerste prijs ging naar Madelief ter Horst. Zij heeft een boek gewonnen. Ze was niet aanwezig, dus krijgt het boek opgestuurd. De tweede prijs ging naar

ANBO en Optisport: samen ‘Vitaal Ouder’ H-I-AMBACHT – ANBO met ruim 180.000 leden de grootste belangenorganisatie voor senioren - en Optisport - exploitant van zwembaden, fitnesscentra en andere sportaccommodaties - hebben de handen ineen geslagen voor de campagne ‘Vitaal Ouder’. Via ANBO kunnen leden voordelig gebruikmaken van de zwemfaciliteiten van Optisport. Dat kan onder meer in zwembad De Louwert aan Hoge Kade 70 in Hendrik-Ido-Ambacht. ,,Sporten is een vorm van preventieve gezondheidszorg. Hoe gezonder we blijven, hoe minder zorg we nodig hebben en hoe langer iedereen actief kan zijn. Door de samenwerking met Optisport helpt ANBO de drempel om te sporten te verlagen. Zo dragen wij bij aan het welbevinden van senior Nederland”, vertelt Liane den

Haan, algemeen directeur van ANBO. Erwin van Iersel, algemeen directeur van Optisport: ,,Optisport wil mensen van alle leeftijden in beweging brengen. Dit vanuit onze overtuiging dat mensen die regelmatig bewegen, gewoon fitter, gezonder en actiever in het leven staan. We merken dit dagelijks bij de grote groep senioren die onze baden al bezoekt. Samen zetten we nu een nieuwe stap om Nederland vitaal en gezond te houden.” Optisport is exploitant van 150 sportaccommodaties in 60 gemeenten in Nederland. ANBO en Optisport werken samen voor een periode van drie jaar. Tot 31 december 2012 krijgen ANBO-leden tien procent korting op zwemmen bij één van de Optisport zwembaden. Nieuwe leden zwemmen een maand gratis.

Open dag Atos Radio & TV ZWIJNDRECHT - Op zaterdag 2 juni en zondag 3 juni zet Atos Radio & TV, de lokale omroep voor Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht, de deuren wijd open voor kijkers en luisteraars. Op deze dagen kan iedereen zelf zien en horen hoe en vooral wie bij de lokale omroep programma’s maakt. De open dag is de start van de Week van de Lokale Omroep. Een hele week lang wordt in heel Nederland aandacht besteed aan het werk van de lokale omroep. Atos Radio & TV doet daar uiteraard aan mee. Alle informatie over de open dag is te vinden op www. atosrtv.nl. ATOS Radio & TV maakt al 23 jaar radio- en tv-programma’s die dicht bij de mensen in de Zwijndrechtse Waard staan. Dat wordt gewaardeerd door kijkers en luisteraars.

Daarom vindt de omroep het hoog tijd om eens te laten zien hoe zij die programma’s maken. Op zaterdag 2 juni is iedereen welkom in de Kapitein Horsmanflat 40 in Zwijndrecht van 10 tot 16 uur en op zondag 3 juni van 12 tot 15 uur. Zo kan men zaterdagmiddag getuige zijn van het langst draaiende en misschien wel het meest beluisterde programma ‘Atos Sport’ van John Tazelaar en zondagmiddag van het muziekprogramma ‘Oldies’ van Hans Marijs. Meer informatie over de Week van de Lokale Omroep is te vinden op www.delokaleomroep.nl. Atos Radio is te ontvangen op 106.1 FM en 106.8 FM en op de kabel in Zwijndrecht en Ambacht op 105.9 FM, in Heerjansdam op 107.9 FM. Via internet: www.atosrtv.nl.

7

ANBO Rijnreis Woensdag 16 mei vertrokken we met de bus naar Dusseldorf. Daar lag de cruiseboot ‘M.P.S. Prinses Juliana’ al klaar. Aan de bagage hoefden we niets te doen, de bemanning bracht die naar je hut. Daarna zetten we koers naar Keulen. Daar werd de Dom bezichtigd. De volgende dag gingen we naar Bonn, waar we een bezoek aan de stad konden brengen. Daarna voeren we langs het Zevengebergte en Koblenz naar Boppard. We passeerden de Lorelei en zongen het Loreleilied toen we erlangs kwamen. Hier ook weer in Boppard een bezoek aan de stad gebracht. Daarna naar Rüdesheim. Hier kwam een treintje bij de boot en bracht ons naar het Siegfried muziekmuseum. Hier waren veel oude muziekinstrumenten en speeldozen. De volgende dag naar Mainz. Hier ook weer de stad bekeken. Daarna naar Koblenz, waar de bus ons kwam halen. ‘s Morgens gaf men gymnastiek en line dansen op het dek. ‘s Avonds waren er ook verschillende activiteiten, zodat je je niet hoefde te vervelen. We hebben alle soorten weer gehad. Regen, hagel, onweer, maar ook twee dagen zon, zodat we op het dek konden zitten. De bemanning was uiterst vriendelijk en het eten zeer uitgebreid en lekker. Het was een zeer geslaagde reis. Lies Verkerk

Deze krant nog eens teruglezen op internet?

www. deambachter.nl

ASz Runners moe en voldaan

Marian ontving het eerste exemplaar van haar boek uit handen van haar vader. Foto Cees van Meerten. Wouter Marien. Marian gaat bij hem in de klas voorlezen. De derde prijs werd gewonnen door Gwen van Meerten. Zij kreeg een poster van het boek.

Prijzen voor de winnaars van de kleurwedstrijd. Foto Cees van Meerten

Vandaag, donderdag 31 mei, geeft Marian op haar oude basisschool – De Meander, vroeger De Krekel – de aftrap van een voorleesactie op een aantal basisscholen. Ze leest voor uit haar boek, vertelt over het schrijven van een boek en kinderen kunnen vragen stellen. Andere scholen die hierin interesse hebben, kunnen contact opnemen met Marian. Contactgegevens zijn te vinden op de hieronder genoemde website. Het verhaal van Fee is straks te leen in de bieb en te bestellen bij elke boekhandel. Het kost vijftien euro en is geschikt voor kinderen van 5 tot 10 jaar. ISBN: 978 94 6107 1620. Zie voor meer informatie www.hetverhaalvanfee.nl. Uitgever: De Witte Uitgeverij.

ZWIJNDRECHT - De ASz Runners van het Albert Schweitzer ziekenhuis hebben tijdens het pinksterweekend de Roparun met succes volbracht in 47 uur en 10 minuten. Ondanks de warmte is de tocht in een uitstekende sfeer en zonder noemenswaardige hindernissen verlopen. Na de finish maandagmiddag kwamen de vermoeide,

maar nog enthousiaste teamleden bijeen op de locatie Dordwijk van het ziekenhuis om te worden gehuldigd en om afscheid te nemen. Teamcaptain Jorien Ooms sprak de ploeg nog eenmaal toe: ,,Ik ben ontzettend trots op jullie allemaal, dat jullie je belangeloos zó enorm hebben ingezet voor de strijd tegen kanker. Volgend jaar gaan we weer!”

Er is genoeg belangstelling binnen het team om dat te doen. Ook de opbrengst is ruimschoots hoog genoeg om volgend jaar verzekerd te zijn van deelname: uiteindelijk kunnen de ASz 25.000 euro overmaken aan de Roparun. Alle sponsors worden dan ook hartelijk bedankt. Foto Cees Schilthuizen


SERVICE BURO VERSCHOOR Reparatie en verkoop van witgoedapparaten Service Buro Verschoor is het adres voor reparatie en verkoop van witgoedapparaten zoals koelkasten, afwasautomaten, wasautomaten en drogers. Daarnaast hebben wij een breed assortiment kleine huishoudelijke apparaten én kunt u terecht voor een zeer uitgebreid assortiment onderdelen en accessoires. Onze specialiteit is het vervangen van inbouwapparaten. SERVICE BURO VERSCHOOR Veersedijk 105 3341 LL, Hendrik-Ido-Ambacht Tel: 078 - 6814674

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: Maandag t/m vrijdag: 13.30 - 17.30 uur Vrijdagavond: 19.00 - 21.00 uur Zaterdag: 09.00 - 12.30 uur

Al sinds 1973 een begrip!

WWW.VERSCHOORWITGOED.NL

VRAAG & AANBOD

RIEDERTOREN

� � � l � � � h � S S � G�A�

]

ING M O D E LW O N

O P E NAG VAN

Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,-. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. één Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan.

SD ELKE WOEN 1 7 .0 0 U T O T 0 1 5 .0

TE KOOP

KOOPSOM VANAF € 219.500,- v.o.n.

LUXE 3-KAMERAPPARTEMENTEN RIDDERKERK WEST

Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen. De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

966077 amaiamai.nl

Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens)

VERKOOP: Ridder Huizen Makelaardij o.z. (0180) 41 36 66 www.ridderhuizen.nl Heidenreich Makelaars (0180) 64 65 66 www.heidenreichmakelaars.nl

o t au e? d a h c s

OPDRACHTGEVER: Woonvisie (0180) 49 49 49 www.wv.nl

HENDRIK-IDO-AMBACHT

7i˜ÃÛii˜ÊˆÃÊÛ>˜>vʘÕÊ …iÌʍՈÃÌiÊ>`ÀiÃÊۜœÀÊ …iÌÊ«ÀœviÃȜ˜iiÊÀi«>ÀiÀi˜Ê Û>˜ÊiŽÊ“iÀŽÊ>Õ̜°

Wensveen

°°Ê“L>V…ÌÊUÊ7iÌiÀˆ˜}Ș}iÊ£Î™ÊUÊäÇn‡Èn£{Ç££ÊUÊÜÜÜ°Üi˜ÃÛii˜°˜

ˆ˜ÊÃ>“i˜ÜiÀŽˆ˜}ʓiÌ\Ê


SP

De Ambachter Donderdag 31 mei 2012

Open Jeugddag bij IFC H-I-AMBACHT - Zaterdag 2 juni zal sportpark Schildman, locatie van voetbalvereniging IFC, bol staan van voetbalactiviteiten. Dan houdt de jeugdcommissie de jaarlijkse open dag voor de jeugd. Spelers, zowel jongens als meisjes, in de leeftijdscategorie 5 tot en met 12 jaar (meisjes tot en met 14 jaar) zijn van harte welkom. Wie in aanmerking wil komen om te spelen bij IFC, kan zich

voor de open dag aanmelden via www.ifc-ambacht.nl en klikken op ikdoemee@ifcambacht.nl. IFC behoort met 43 junioren- en pupillenteams met jongens en meisjes tot één van de grootste verenigingen binnen de regio Dordrecht van de KNVB. Bij de Girls Academy spelen ruim 120 meisjes iedere week en telt de voetbalschool momenteel 38 spelertjes.

Tijdens de open dag, die om 10 uur begint, zijn er diverse voetbalactiviteiten voor jongens en meisjes zoals demonstratietrainingen en wedstrijden voor E- en F-pupillen en voetbalschool. Ook zijn er open trainingen en wedstrijdjes waar iedereen aan kan deelnemen. Tevens is er een beker te winnen met de penaltybokaal, waar men mag proberen de selectiekeepers uit de jeugd te verslaan. Ook bij de meisjes wordt er om de penaltybokaal gestreden. Alle trainingen worden gegeven door jeugdtrainers van IFC die door de KNVB zijn gecertificeerd of door de vereniging zelf zijn opgeleid. Na afloop om circa 13 uur wordt in het clubgebouw een broodje en limonade aangeboden. Vermeld bij inschrijving naam, geboortedatum en woonplaats. Iedereen ontvangt een persoonlijke bevestiging. Op de dag zelf aanmelden kan in de Bestuurskamer. Wie zich op de open dag aanmeldt als nieuw lid ontvangt gratis een IFC sporttas. Iedereen is welkom op het sportcomplex.

RT

9

Trainersstaf jeugd ASWH rond H-I-AMBACHT - Afgelopen seizoen is met de jeugd van ASWH een weg ingeslagen waarbij onder meer techniektraining centraal stond bij de trainingen van de jeugd en in het bijzonder bij de voetbalschool. Behalve met de trainingen zijn ook op het organisatorisch vlak plannen gemaakt, of zijn ze in voorbereiding. Afgelopen weken zijn vele gespreken gevoerd met de huidige jeugdtrainers en nieuwe kandidaten. Die gesprekken hebben geleid tot de volgende samenstelling van de trainingsstaf voor het seizoen 2012/2013: Wouter de Roon, Hoofd Jeugdtechnische zaken. Arjan Jansen, scouting en coördinator Junioren A, B, C en D. Jan Dooren,

Coördinator Jeugdkeepers. Trainers junioren : Arno Tiemens, Trainer A1; Jan Peters, Trainer B1; Bertus Duynhouwer, Trainer C1; Danny Spits, Trainer D1. ASWH Voetbalschool inclusief mini’s: Patrick Huizer, Trainer E; Jos de Vroed, Trainer E; Paul Scheurwater, Trainer F, Jacqueline de Jong, Mini’s, Kabouters en Ukkies. Met ingang van het nieuwe seizoen hebben zowel de B1- als de C1-selectie een nieuwe trainer. Jan Peters, ex-profvoetballer bij FC Den Bosch en Feyenoord (spits), is ook eenmalig international geweest. Op 22 mei 1979 viel hij in de 57e minuut in tegen wereldkampioen Argentinië, in een wedstrijd ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de FIFA. Jan Peters gaat

komend seizoen ASWH B1 trainen. Met zijn ervaring als speler en trainer gaat Peters een belangrijke bijdrage leveren aan de doorstroming van de ASWH-jeugd. De C1-selectie van ASWH wordt komende seizoen getraind door Bertus Duynhouwer. Bertus heeft jarenlang deel uitgemaakt van de selectie van ASWH 1, onder meer in de periode toen Arie van der Zouwen trainer was en later nog bij Strijen en Rijsoord. De laatste jaren is Bertus actief met de jeugd onder meer bij Rijsoord en Alblasserdam. Bertus Duynhouwer is een gedreven trainer die zich graag inzet voor de jeugd met als doel de jeugd beter te maken en plezier te laten beleven aan het spelletje voetbal.

ASWH 5 wint dubbelslag H-I-AMBACHT - Nadat ASWH 5 eerder al het kampioenschap in de reserve vierde klasse had behaald, heeft dit elftal afgelopen zaterdag ook het bekertoernooi voor reserveteams uit de B-categorie van district Zuid 1 van de KNVB gewonnen. Medefinalist was GVV 2 uit Geldermalsen, die op het zonovergoten en snikhete sportpark Scalune in Schelluinen met 2-0 werd verslagen. Met deze dubbel, het hoogst haalbare, is het vijfde elftal met afstand het succesvolste team van ASWH van het seizoen 2011-2012.

Drukke tijden voor Albatros ZWIJNDRECHT Afgelopen Pinksterweekend vermaakten zo’n 120 jeugdleden en 25 man leiding van de Zwijndrechtse korfbalclub Albatros zich uitstekend tijdens een zonovergoten jeugdkamp in Boxtel. In het bekende onderkomen in het Brabantse land waren de dropping, de waterspelen, de disco’s en de bonte avond natuurlijk weer hoogtepunten. Maandagmiddag keerde de groep bruin en rood verbrand, versleten, maar voldaan weer terug. Inmiddels zijn een aantal kampioenen al wel bekend, maar nog niet gehuldigd. De vlag ging al wel uit voor seni-

Rommelmarkt bij Fotoclub Zwijndrecht ZWIJNDRECHT - Op zaterdag 16 juni houdt Fotoclub Zwijndrecht haar jaarlijkse rommelmarkt. De rommelmarkt gaat open om 10 uur en eindigt om 15 uur. Net als vorig jaar staat er weer een grote berg spullen klaar om verkocht te worden. Van kleding, speelgoed, boeken, klein meubilair, elektrische apparatuur en keukenspullen tot nostalgie en bric a brac. Alles is bij elkaar gebracht door de leden van de vereniging, die de fotoclub een goed hart toedragen. De opbrengst komt geheel ten goede van de vereniging. De rommelmarkt wordt gehouden in het gebouw van de fotoclub aan Rotterdamseweg 126 in Zwijndrecht.

oren 5, B1, B2, C2, C3, D3 en F1. Aanstaande zaterdag is de laatste reguliere competitiezaterdag en hoopt Albatros nog een aantal kampioenen te huldigen. Albatros 1 nam vorige week zaterdag in de verloren wedstrijd tegen DSC afscheid van aanvoerder Timon Lommers en van Wouter Nugteren. Beide basisspelers willen meer tijd voor hun gezin en spelen aanstaande zaterdag hun laatste wedstrijd uit bij Sporting Delta. Bij winst in Dordrecht speelt Albatros zich veilig, maar bij verlies is de ploeg afhankelijk van de resultaten van de staartploegen Tilburg en Ready en

zou er nog een beslissingswedstrijd op 9 juni kunnen volgen. Op zaterdag 16 juni wordt op de velden van sportcomplex Develstein het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi verspeelt, georganiseerd door korfbalclubs Albatros en Conventus en de Zwijndrechtse schoolkorfbalcommissie. Op 23 juni sluit de club het seizoen af met de Oudejaars Familiedag. Daarna gaan de korfballers een aantal weken op reces, om zich in augustus weer voor te bereiden op het seizoen 2012-2013.

A3 Welzijn zoekt vrijwilligers H-I-AMBACHT - In Hendrik-Ido-Ambacht zijn 125 ouderen die één of meerdere dagen per week gebruik maken van de maaltijdservice van A3 Welzijn. Men is nu nog gewend om de maaltijd warm afgeleverd te krijgen. Hierin komt met ingang van juni verandering in. Dan gaat A3 Welzijn over op koelversmaaltijden, die men thuis moet verwarmen in de magnetron. Gelukkig zijn de meeste cliënten in staat om zelf de magnetron te bedienen, maar helaas zijn er ook cliënten die dit (nog) niet kunnen. Om er toch zeker van te zijn dat deze laatste doelgroep gezond blijft eten, zoeken A3 Welzijn vrijwilligers die deze cliënten willen assisteren bij het bedienen van de magnetron. De bedoeling is dat de vrijwilliger in zijn/haar dienst een of meer cliënten die in een complex wonen of dicht bij

elkaar, assisteert bij het verwarmen van de maaltijd. De dienst is tussen 12 en 13 uur. De organisatie verwacht dat de meeste cliënten na enkele malen hulp in staat zullen zijn om zelfstandig voor de maaltijd te zorgen. Het vergt voor vrijwilligers in dat geval geen langdurige inzet. Wie zich wil opgeven of meer informatie wil, kan contact opnemen met Margreet Hijweege via 078-6847741 of m.hijweege@a3welzijn.nl. Tevens zoekt A3 Welzijn nieuwe vrijwilligers die mee willen draaien in de bezorgpool. Dit houdt in dat men een maal of meerdere malen per week, samen met een collega-vrijwilliger de maaltijden bij de cliënten bezorgt. Dat gebeurt op maandag, woensdag en vrijdag in twee diensten; van 9 tot 10.30 uur en van 10.30 tot 12 uur. Aanmelden kan via bovenstaande contactgegevens.

Geslaagde excursie Duyschot-Vrienden H-I-AMBACHT - Jaarlijks organiseert de Vereniging Vrienden van het Duyschotorgel ter gelegenheid van haar jaarvergadering voor haar leden en introducés een excursie naar één of meer historische orgels. Op zaterdag 12 mei vond deze tocht voor de achtste keer plaats. En dus mag intussen gesproken worden van een gevestigde traditie. De reis voerde dit jaar naar Herwijnen, waar men te gast was bij orgelmaker Van Eeken. Het was voo de bezoekers interessant om te zien hoe met toepassing van eeuwenoude ambachten er een mooi orgel tot stand komt. Voor velen was dit een onvergetelijke ervaring. Vervolgens ging de reis naar de Grote Kerk in Gorinchem. Daar werden de Vrienden ontvangen door Gerben

Budding, de vaste bespeler van het Bätz/Witte-orgel. Hij vertelde over de geschiedenis van dit orgel, demonstreerde het instrument en liet het daarbij ook in al haar klankkleuren horen. Er was zelfs een rondleiding in groepjes door het orgel. Daarna was het de beurt aan de Vrienden, want er was volop gelegenheid voor hen om dit orgel zelf te bespelen. Hiervan werd dan ook dankbaar gebruik gemaakt. De Vereniging kan terugzien op twee geslaagde bezoeken. Woe ook zin heeft om lid te worden van de Vriendenclub van het Duyschot-orgel, kan terecht bij secretaris Kees Bezemer: 078-6122423, duyschot@bezemer.info. Meer informatie bij Tim Kamphuis: 078-6813566, t.kamphuis@wanadoo.nl.

Ook uw sportvereniging/-activiteiten in De Ambachter? Voor meer informatie: redactieambachter@baruitgeverij.nl

Excursie naar de Biesbosch ZWIJNDRECHT - Op zaterdag 9 juni kunnen kinderen van 8 jaar en ouder mee naar de Biesbosch met de waterbus. De organisatie is in handen van ’t Weetpunt. Deelnemers kunnen vanaf 12.15 uur verzamelen bij de waterbus in Zwijndrecht. Het vertrek is om 12.37 uur. Om ongeveer 13 uur komt de groep dan aan bij het bezoekerscentrum. Daar varen ze over naar het griendwerkershuisje. Een natuurgids van de Biesbosch staat klaar om de kinderen alles te vertellen over hoe er gewerkt en gewoond werd in de Biesbosch. Na het bezoek vaart men om 16.06 uur weer terug met de waterbus naar Zwijndrecht. Om 16.36 uur komt de groep weer in Zwijndrecht aan. Kinderen moeten zelf wat te drinken meenemen. De kosten voor dit uitstapje bedragen vijf euro en dienen bij inschrijving voldaan te worden. Er is plaats voor maximaal 25 kinderen. Meer informatie en aanmelden via lidyexler@gmail.com.


.NL .NL N.NL N N E E E NK NK ENK E E EED EED MEED M M DIE DIE S DIE S S R R E E ER KK KK UKK U U DR DR DR

Bel nu:

088-4638628

Rusland

Nederland

Duitsland

Spanje

08-06-2012 20:45 (A)

09-06-2012 18:00 (B)

09-06-2012 20:45 (B)

10-06-2012 18:00 (C)

Denemarken

Tsjechië

Griekenland

-

-

-

Ierland Polen Frankrijk Rusland Oekraïne Nederland Polen

Duitsland Rusland

Spanje Nederland

Ierland Duitsland

20:45 (C) 18:00 (A) 18:00 (D) 20:45 (A) 20:45 (D) 18:00 (B) (A)

09-06-2012 (A) 08-06-2012 20:45 (B)

10-06-2012 18:00 (C) (B) 09-06-2012 18:00

10-06-2012 20:45 (C) (B) 09-06-2012 20:45 Kroatië Portugal

Italië Denemarken

Portugal Tsjechië

Kroatië Griekenland Engeland Tsjechië Zweden Denemarken Griekenland

Oekraïne Ierland

Frankrijk

Tsjechië Oekraïne

Griekenland

Portugal

Denemarken

Kroatië

11-06-2012 (C) 10-06-2012 20:45 (D)

11-06-2012 18:00 (D)

16-06-2012 20:45 20:45 (A) (D) 11-06-2012

16-06-2012 20:45 (A)

17-06-2012 20:45 (B)

17-06-2012 20:45 (B)

18-06-2012 20:45 (C)

Nederland

Rusland

Polen Zweden

Engeland

Zweden Kroatië

Engeland Italië

Italië Tsjechië Engeland Griekenland Zweden Portugal Tsjechië

Denemarken Griekenland

Kroatië Portugal

Italië Denemarken

20:45 (C) 20:45 (A) 20:45 (D) 20:45 (A) 20:45 (D) 20:45 (B) (A)

17-06-2012 16-06-2012 20:45 (B) (A)

18-06-2012 17-06-2012 20:45 20:45 (C) (B)

18-06-2012 17-06-2012 20:45 20:45 (C) (B) Ierland Duitsland

Spanje Nederland

Duitsland Rusland

Ierland Polen Oekraïne Rusland Frankrijk Nederland Polen

Zweden Italië

Engeland

winnaar 1 Zweden

winnaar 2

19-06-2012 18-06-2012 20:45 (D) (C)

19-06-2012 20:45 (D)

20:45 (D) 27-06-2012 20:45 19-06-2012

28-06-2012 20:45 winnaar 4

winnaar 3 Frankrijk

Oekraïne

Frankrijk Ierland

Oekraïne Spanje

winnaar 1

winnaar 2

winnaar 1

winnaar 2

27-06-2012 20:45

28-06-2012 20:45

27-06-2012 20:45

28-06-2012 20:45

winnaar 4

winnaar 3

winnaar 4

winnaar 3

HALVE FINALE HALVE FINALE

Engeland Kroatië

19-06-2012 18-06-2012 20:45 (D) (C)

HALVE FINALE

18-06-2012 16-06-2012 19-06-2012 16-06-2012 19-06-2012 17-06-2012 16-06-2012

Spanje

Duitsland

Duitsland Spanje

Ierland

Frankrijk

Oekraïne Polen

Rusland

Nederland

09-06-2012 20:45 (B) 10-06-2012 18:00 (C) 10-06-2012 20:45 (C) 11-06-2012 18:00 (D) 11-06-2012 20:45 (D) 08-06-2012 18:00 (A) 08-06-2012 20:45 (A) 09-06-2012 18:00 (B)

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

--

--

-

-

-

-

B

A

B

A

B

Zweden C nr.1 groep A

19-06-2012 20:45 (D) 23-06-2012 20:45 21-06-2012

01-07-2012 20:45

01-07-2012 20:45

28-06-2012 20:45

01-07-2012 20:45 27-06-2012 20:45

28-06-2012 20:45

24-06-2012 20:45 27-06-2012 20:45

23-06-2012 20:45

Italië

Portugal

Denemarken

Tsjechië

Griekenland

winnaar A

winnaar A

winnaar B

winnaar B

winnaar 4

winnaar B winnaar 3

winnaar 4

nr.2 groep C winnaar 3

nr.2 groep D

C nr.2 groep A

Frankrijk D nr.2 groep B

Oekraïne nr.2 groep A

Ierland nr.2 groep B

Spanje winnaar 4

Frankrijk Ierland Duitsland Polen Frankrijk Kroatië Rusland Engeland Ierland Nederland Frankrijk Duitsland nr.2 groep B Engeland Polen Spanje nr.2 groep A Rusland Ierland nr.2 groep D Nederland Oekraïne nr.2 groep C Duitsland winnaar 3 Frankrijk

Oekraïne Kroatië Portugal

Ierland Duitsland Rusland

Portugal Tsjechië Griekenland Italië Rusland Tsjechië Kroatië Portugal Denemarken Engeland Duitsland Portugal Polen Zweden Kroatië Italië Rusland Ierland Kroatië Nederland Tsjechië Frankrijk Engeland Duitsland Rusland Engeland Zweden Spanje Portugal Tsjechië

Denemarken

Tsjechië

Zweden Griekenland

Engeland

Kroatië

FINALE FINALE

winnaar 2

winnaar A winnaar 1

winnaar 2

nr.1 groep D winnaar 1

nr.1 groep C

D nr.1 groep B

Engeland nr.1 groep B

19-06-2012 20:45 (D) 22-06-2012 20:45

24-06-2012 20:45 22-06-2012

Italië nr.1 groep A

18-06-2012 20:45 (C) 21-06-2012 20:45

18-06-2012 28-06-2012 20:45 (C) Kroatië winnaar 2

Zweden Spanje Nederland Tsjechië Oekraïne Italië Griekenland Zweden Spanje Portugal Oekraïne Denemarken nr.1 groep A Zweden Tsjechië Kroatië nr.1 groep B Griekenland Italië nr.1 groep C Portugal Engeland nr.1 groep D Denemarken winnaar 1 Zweden

--

Engeland Italië Denemarken

19-06-2012 14-06-2012 13-06-2012 16-06-2012 15-06-2012 14-06-2012 16-06-2012 15-06-2012 14-06-2012 17-06-2012 15-06-2012 17-06-2012 21-06-2012 15-06-2012 16-06-2012 18-06-2012 22-06-2012 16-06-2012 18-06-2012 23-06-2012 17-06-2012 19-06-2012 24-06-2012 17-06-2012 27-06-2012 19-06-2012

20:45 (D) 20:45 20:45 (C) (B) 20:45 (A) 18:00 (D) (C) 20:45 (A) 20:45 (D) (C) 20:45 (B) 18:00 (D) 20:45 (B) 20:45 20:45 (A) (D) 20:45 20:45 (C) 20:45 20:45 (A) 20:45 (C) 20:45 20:45 (B) 20:45 (D) 20:45 20:45 (B) 20:45 (D)

Duitsland Griekenland Polen Spanje Polen Rusland Ierland Denemarken Nederland Frankrijk Nederland Duitsland Tsjechië Oekraïne Italië Spanje Griekenland Spanje Ierland Portugal Griekenland Oekraïne Frankrijk Denemarken Polen Zweden Oekraïne Kroatië Denemarken Griekenland

19-06-2012 20:45 (D) 14-06-2012 18:00 (C) (B) 13-06-2012 18:00

20:45 (B) 18:00 (A) 18:00 (A) 18:00 (C) 20:45 (A) 20:45 (A) 20:45 (C) 18:00 (B) 18:00 (B) 18:00 (D) 20:45 (B) (B) 20:45 20:45 (A) (D) 18:00 (C) 18:00 (A) (C) 20:45 20:45 (C) (C) 20:45 18:00 (B) (A) 18:00 (D) 18:00 (D) 20:45 20:45 (B) (A) 20:45 (D) (D) 20:45 (C) 18:00 (B) (A)

--

09-06-2012 12-06-2012 08-06-2012 10-06-2012 12-06-2012 08-06-2012 10-06-2012 13-06-2012 09-06-2012 11-06-2012 13-06-2012 09-06-2012 16-06-2012 11-06-2012 14-06-2012 10-06-2012 16-06-2012 14-06-2012 10-06-2012 17-06-2012 12-06-2012 15-06-2012 11-06-2012 17-06-2012 12-06-2012 15-06-2012 11-06-2012 18-06-2012 13-06-2012 12-06-2012 Italië Nederland Polen

A

Nederland

09-06-2012 18:00 (B)

18-06-2012 20:45 (C) (B) 13-06-2012 12-06-2012 20:45 (A)

SPEELRONDE 3 SPEELRONDE 3

Frankrijk Spanje

11-06-2012 (C) 10-06-2012 18:00 (D)

Rusland

08-06-2012 20:45 (A)

Spanje

13-06-2012 20:45 (B) 14-06-2012 18:00 (C) 14-06-2012 20:45 (C) 15-06-2012 15-06-2012 12-06-2012

-

-

-

-

1

Italië

13-06-2012

-

18:00 (C) 14-06-2012 20:45 22-06-2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B

A

B

4 A

3

4 2

3 1

2

1

B

4 A

3

Engeland

Frankrijk nr.2 groep C

Ierland nr.2 groep D

Kroatië nr.2 groep A

nr.1 groep A

nr.2 groep B

nr.2 groep winnaar BC

nr.2 groep D

nr.2 groep A

nr.2 groep B

nr.2 groep C

nr.2 groep D

nr.2 groep A

4

3

2

1

4

3

2

1

For Tapas and more

TAPASBAR

winnaar A

winnaar B

-

NEDERLAND-DUITSLAND 20.45 UUR OP GROOT SCHERM

WOENSDAG 13 JUNI FINALE

winnaar A Vanaf 15.00 uurwinnaar BBQB(e 14,50 p.p. reserveren gewenst)

NEDERLAND-DENEMARKEN 18.00 UUR OP GROOT SCHERM

-

-

-

-

-

-

-

-

4

3

2

ZATERDAG 9 juni

FINALE

nr.1 groep winnaar AD

nr.1 groep C

nr.1 groep B

Prijzen incl. BTW/BPM, excl. Kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage, leges en eventuele opties. Kenteken april 2012.

Ringdijk 1-3, 2981 EV Ridderkerk 0180 - 42 00 45, frankstapasbardedijk.nl

Vanaf 18.00 uur tapasbuffet (e 17,50 p.p. reserveren gewenst)

01-07-2012 20:45

01-07-2012 20:45

24-06-2012 01-07-2012 20:45

23-06-2012 20:45

22-06-2012 20:45

nr.1 groep D

nr.1 groep A

24-06-2012 20:45

nr.1 groep C

23-06-2012 20:45

21-06-2012 20:45

nr.1 groep B

22-06-2012 20:45

KWART FINALE FINALE

21-06-2012 20:45

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-1 Alblasserdam - H.I.Ambacht www.wensveen.nl

Duitsland nr.2 groep B Engeland

Portugal Frankrijk

Rusland Ierland

Tsjechië Kroatië

Duitsland

KWART FINALE

Zweden

Italiëgroep B nr.1

13-06-2012 20:45 (B) 21-06-2012 15-06-2012 20:45 (D)

15-06-2012 20:45 (D)

Nederland nr.1 groep A Zweden

13-06-2012 18:00 (B) 15-06-2012 18:00 (D)

Oekraïne nr.1 groep D

Denemarken Oekraïne

12-06-2012 20:45 (A) 14-06-2012 20:45 (C)

Spanje nr.1 groep C

Polen Spanje

12-06-2012 18:00 (A) 14-06-2012 18:00 (C)

18:00 (D) 15-06-2012 20:45 24-06-2012

Griekenland Italië

13-06-2012 20:45 (B)

---------20:45 (C) 14-06-2012 20:45 23-06-2012

Nederland

13-06-2012

-

2

-

-

-

SPEELRONDE 2 KWART FINALE

12-06-2012

---

Ierland

Standaard voorzien van o.a.: 18:00 (D) Oekraïne Elek. ramen Frankrijk Airco Radio/CD voor Elek. en verwarmbare 20:45 (D) verstelbare Zweden Engeland buitenspiegels ESP 5 airbagsTsjechië 18:00 (A) Griekenland Centrale vergrendeling met afstands20:45 (A) Polen Rusland bediening In hoogte verstelbare bestuurdersstoel 18:00 (B) Denemarken Portugal

-

--

-

-

€ 11.195,-

Kroatië

Duitsland

SPEELRONDE 2

Nederland

12-06-2012 20:45 (A)

Tsjechië Ford FiestaGriekenland 1.25 Cool & Sound 5 deur- € 12.795,Polen Rusland Wensveen 80-jaar korting € 1.000,18:00 (B) Denemarken Portugal 5-deuren-voor-de-prijs-van-3-korting € 600,-

12-06-2012 18:00 (A)

-

--

DR DR DR U U U K K KK K K ERS ERS E D D I I E E ME ME E E D D EN EN K K E E N N .NL .NL

Wensveen SPEELRONDE 2 viert Fiesta DR DR DR UK UK UK K K ERS KERS ERS D D D I I E E ME IE ME ME E E E D D EN DEN EN K K K E E E N N .NL N.NL .NL

-

SPEELRONDE 1 SPEELRONDE 1 2 SPEELRONDE 3 SPEELRONDE 2 SPEELRONDE 2 SPEELRONDE 3 KWART FINALE SPEELRONDE 3 HALVE FINALE KWART FINALE KWART FINALE HALVE FINALE FINALE HALVE FINALE

Polen

08-06-2012 18:00 (A)

SPEELRONDE 1

-

-

-

-

SPEELRONDE 3

10-06-2012 08-06-2012 11-06-2012 08-06-2012 11-06-2012 09-06-2012 08-06-2012

Italië

Portugal

SPEELRONDE 1 SPEELRONDE 1

Polen

08-06-2012 18:00 (A)

SPEELRONDE 1

.NL .NL N N E E K K EN EN D D E E ME ME E E I I D D ERS ERS K K UK UK DR DR

Opslagruimte nodig?

.NL N E NK


De Ambachter

SERVICE EN DIENSTEN

Donderdag 31 mei 2012

Jehovah’s Getuigen Rembrandtstraat 98, 3331 CR Zwijndrecht zaterdag 2 juni - 17.30 uur dinsdag 5 juni - 19.15 uur zondag 3 juni Doopsgezinde Gemeente Dordrecht e.o S.M. Hugo van Gijnweg 12, 3317 JM Dordrecht 10.15 uur - dhr. P. Breeuwer

Cascade Hoge Kade 50, 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht 9.45 uur - Toerusting en Bemoediging - zaal Victoria Christelijke Gereformeerde Kerk Dr. Plesmanstraat 20, 3331 KH Zwijndrecht 9.30 uur - ds. J. Breman 16.30 uur - ds. W.W. Nijdam (Alblasserdam) Gereformeerde Gemeente Kerkstraat 10, 3341 LE Hendrik-Ido-Ambacht 10 uur - ds. M. Joosse 16.30 uur - ds. M. Joosse

Evangelische Gemeente In Hem Kracht Samenkomsten in Aula Walburg College Norderstedtplein 6, 3332 GK Zwijndrecht 10 uur

Oud Gereformeerde Gemeente Onderdijkse Rijweg 214, 3341 BP Hendrik-Ido-Ambacht 10 en 17 uur

Vrije Evangelische Gemeente P C Hooftsingel 73, 3341 TC Hendrik-Ido-Ambacht 9.45 uur - br. Heijdeman Vrije Evangelische Gemeente De Ark Kapel De Ark, Rotterdamseweg 137 B, 3332 AL Zwijndrecht. 10 uur - ds. A den Hartog Volle Evangelie Gemeente Nehemia H.A. Lorentzstraat 5, 3331 EE Zwijndrecht 9 uur - Bert de Haan 11.30 uur - Bert de Haan

Gereformeerde Kerk binnen de PKN Schildmanstraat 72a, 3342 BS Hendrik-Ido-Ambacht 9.30 uur Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) Prinses Beatrixstraat 1, 3331 GP Zwijndrecht 9.30 uur - ds. J. Ophoff Heilig Avondmaal 16.30 uur - ds. J. Ophoff Heilig Avondmaal Bekestein Gemeente, Vergadering van Gelovigen Bijeenkomsten in Centrum

Bron Van Levend Water Gemeente Antoniuslaan 2, 3341 GA Hendrik-Ido-Ambacht 10 uur Hervormde gemeente binnen de PKN Wijkgemeente de Ark Olijfgaarde 12, 3344 RP Hendrik-Ido-Ambacht 10 uur - ds. G van Driesten (Streefkerk) Wijkgemeente Dorp Kerkplein 13, 3342 BJ Hendrik-Ido-Ambacht 10 uur - br. A. Rademaker 17 uur - ds. J.H. Reijm Wijkgemeente Elim Jan Wissenslaan 7, 3341 GG Hendrik-Ido-Ambacht 10 uur - ds. W.J. Dekker (Delft) 17 uur - kand. T.R. Rietveld (Ridderkerk) Parochie H. Theresia van Ávila R.K. Kerk H. Nicolaas Weteringsingel 48b, 3342 AJ Hendrik-Ido-Ambacht 9.30 uur - E. v.d. Vaart Woord/Communie 14 uur - Tran-Duc-Hung Eucharistie/Vietnamees

Speelfabriek zoekt medewerkers H-I-AMBACHT - De Speelfabriek is een evenement in Hendrik-Ido-Ambacht, dat jaarlijks door meer dan 2000 kinderen wordt bezocht. Ook dit jaar is de Speelfabriek er weer, namelijk in de weken 9 tot 13 juli, 16 tot 20 juli en 6 tot 10 augustus. Dagelijks zijn er zestien medewerkers nodig, die tegen een kleine onkostenvergoeding vele kinderen een leuke dag bezorgen in de Speelfabriek. Ondanks dat een groot aantal (oud-)medewerkers zich weer heeft aangemeld, komt stichting Vrij Spel (de orga-

nisatie achter de Speelfabriek) nog vele medewerkers tekort. Gezocht worden medewerkers van alle leeftijden. Taken bestaan uit het begeleiden van spel- en knutselactiviteiten. Medewerkers moeten 16 jaar of ouder zijn. Eigen kinderen krijgen gratis toegang tot de Speelfabriek. Voorkeur gaat uit naar mensen die een gehele week beschikbaar zijn. Wie wil komen helpen, maar niet een gehele week beschikbaar is, wordt op een reservelijst gezet. De Speelfabriek is ook een stageplaats. Al jaren lopen jongeren van diverse oplei-

dingen succesvol stage bij de Speelfabriek. Ook voor een maatschappelijke stage kunnen jongeren terecht. De Speelfabriek is een door Kenwerk erkend leerbedrijf. Ook voor (maatschappelijke) stages geldt een minimale leeftijd van 16 jaar. Via www.speelfabriek.tk kunnen medewerkers en stagiaires zich melden bij stichting Vrij Spel. Het mailadres medewerker@stichtingvrijspel.nl staat open voor het vragen van extra informatie. Bellen kan naar 06-54730858 (na 19 uur).

Geen AMBACHTER ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar: bezorgingambachter@baruitgeverij.nl of bel MX Verspreidingen

Telefoon 0180-418710

Donderdag 31 mei 2012 - 3e jaargang - nr. 14

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT OPLAGE: 11.750 exemplaren UITGEVER: BAR Uitgeverij B.V., Singel 55, 2992 BN Barendrecht. Tel. 0180-641022. Fax 0180-619983. HOOFDREDACTIE EN ADVERTENTIES: Singel 55, Barendrecht. Tel. 0180-641022. Fax. 0180-619983 REDACTIE: Jos Wesdijk (Tel. 06-22499763) en Leonie Elzinga (Tel. 06-10336090) Tel. 0180-641029, redactieambachter@baruitgeverij.nl INZENDEN KOPIJ, BERICHTEN E.D.: Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 10.00 uur in het bezit van de redactie te zijn. ADVERTENTIES: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden. Rouwadvertenties kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Aanbieden bij Bar Uitgeverij, Singel 55, Barendrecht, tel. 0180-641022. E-mail: advertentie@baruitgeverij.nl ADVERTENTIEVERKOOP: Willem Monteban (Tel. 06-10529503). KLACHTEN OVER DE BEZORGING: telefoon 0180-418710. De uitgever en de redactie van dit blad nemen bij de vervaardiging van hun producten de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht, doch accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de redactie en advertenties.

www.deambachter.nl

11

SERVICERUBRIEK

HUISARTSENPOST Huisartsenpost Drechtsteden In de avond, nacht en in het weekend voor dringende zaken. Uitsluitend op afspraak via 078-6542600. Gevestigd in Albert Schweitzer ziekenhuis (locatie Dordwijk), Albert Schweitzerplaats 25 te Dordrecht. APOTHEKEN Dienstapotheek Drechtsteden Albert Schweitzerplaats 25 3300 AS Dordrecht (bij huisartsenpost op terrein Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordwijk), 078-6523476. Iedere werkdag open vanaf 17.30 uur tot de volgende morgen 8.30 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen 24 uur per dag. AFVAL Netwerk 078-6222244 www.netwerknv.nl ALARMNUMMERS Politie Zwijndrechtse Waard Alarmnummer: 112 Zonder zwaailicht en sirene: 0900-8844 Brandweer Alarmnummer: 112 Ambulance Ongevallenambulance (dag en nacht): 078-6133333 of alarmnummer: 112 Apotheek Crezée, 078-6817584 Maandag t/m vrijdag 8 - 18 uur, zaterdag 9 - 13 uur Apotheek Nilling, 078-6812738 Mandag t/m vrijdag 8.30 uur - 17.30 uur Apotheek Volgerlanden (Gezondheidscentrum Volgerlanden) Maandag t/m vrijdag van 8 - 17.30 uur, 078-6256630 www.gc-devolgerlanden.nl BORSTVOEDING Lactatiekundige IBCLC (specialistische begeleiding bij borstvoeding), 078-6817681 CHIROPRACTIE Chiropractie Romijn Doevelskerc 12 3332 RB Zwijndrecht 078-843 78 45 www.chiropractie-romijn.nl info@chiropractie-romijn.nl Ook op ma.-, woe.-, do.- en vrijdag avond open en za. ochtend. CLIËNTENRAAD Sociale Voorzieningen Van Kijfhoekstraat 146 Elke donderdag spreekuur van 9 tot 13.30 uur DIEREN Dierenkliniek Ridderkerk Locatie H-I-Ambacht Spreekuur volgens afspraak Charley Tooropstraat 24, Hendrik-Ido-Ambacht 078-6813659, spoed: 0180-425253 www.dierenkliniekridderkerk.nl Stichting Dierenhulp Zwijndrecht Alarmnummer Dierenambulance: 0900-1120000 Dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend. Dierenbescherming Zwijndrecht/H-I-Ambacht, 078-6126483 Vermist/gevonden: 06-23386713 Dierenkliniek Louwersplein Coba Ritsemastraat 39 3343 RJ Hendrik-Ido-Ambacht 078-6122186 hia@dierenzorggroep.nl www.dierenzorggroep.nl/hia/index. htm Jeugdspeelpark, kinderboerderij/speeltuin Stichting Jeugdspeelpark Van Kijfhoekstraat 302 3341 ST Hendrik-Ido-Ambacht 078-6814361 info@jeugdspeelpark.nl Maandag gesloten. Dinsdag t/m vrijdag van 8.30-17 uur. Zaterdag van 8.30-16 uur. Zondag van 12-16 uur (mei t/m oktober). FYSIOTHERAPIE Fysiotherapie Ambacht Friso Paulussen en Menno Bol Avelingen 3, Hendrik-Ido-Ambacht 078-6817430 www.fysiotherapie-ambacht.nl Op maandag, dinsdag en donderdag ook ‘s avonds open Fysiotherapie Duyvesteyn Duyvesteyn 4-5 3342 XA Hendrik-Ido-Ambacht 078-6812749 Info@fysioduyvesteyn.nl www.dvsfysio.nl maandag t/m donderdag open van 8 tot 20 uur, vrijdag van 8 tot 18 uur Paramedisch centrum de Schoof Fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck, ergotherapie, dietetiek en podotherapie. Willem de Zwijgerstraat 138 3341 EN Hendrik Ido Ambacht 078-68252000 www.pmc-deschoof.nl info@pmc-deschoof.nl GEHANDICAPTENZORG

Stichting Adviesraad Gehandicaptenbeleid Postbus 144 3340 AC Hendrik-Ido-Ambacht 078-6822175 Meldpunt knelpunten: 078-6813546; www.saghia.nl ANIB Bond van gehandicapten en arbeidsongeschikten afd. Dordrecht, 0786123968 MEE Zuid-Holland Zuid MEE Drechtsteden Johan de Wittstraat 40A 3311 KJ Dordrecht Postbus 3016, 3301 DA Dordrecht 0900-2020672 (lokaal tarief) Fax: 078-7508901 servicepunt@meedrechtsteden.nl Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur GEMEENTE Gemeentelijk WMO-loket 078-7702708 Het WMO-loket is iedere dag geopend van 9 tot 12.30.uur GEZONDHEIDSZORG Nederlandse Patiëntenvereniging 078-6819031/078-6812871 Vereniging Patiëntenberaad Zwijndrecht/ Hendrik-Ido-Ambacht Secretaris: 078-6123818 GGD Dordrecht 078-6321832 Afdeling TBC: Spreekuur volgens afspraak. Telefonisch be-reikbaar op werkdagen tussen 10.30 en 11.30 uur via 078-6321837. Informatie- en Klachtenopvangbureau Gezondheidsregio (IKG) Dordrecht 0900-2437070 maandag t/m vrijdag 10 -16 uur Zorgbelang ZHZM 078-6173235 JONGEREN Dock-03, Hoge Kade 58, 078-6840505 info@dock-03.nl KINDEROPVANG Kinderdagverblijf De Bron 0180-422615/0180-421780 Kinderopvang Ambacht Postbus 343 3340 AH Hendrik Ido Ambacht 078-6820561 Kinderopvang Bobo Locaties Hendrik-Ido-Ambacht Druivengaarde 9 Gerard Alewijnsstraat 18 P.C. Hooftsingel 5 Witte de Withstraat 46 078-6121330 www.bobokdv.nl MOEDERS VOOR MOEDERS Moeders Voor Moeders Tel. 078-6823880/0800-0220870 ONGEDIERTE Ongediertebestrijding Jasper Kooiman, Plaagdierenprobleem.nl, Stephensonweg 14, 4207 HB Gorinchem 0183-647442/06-17429853 Dé-M Plaagdierenbestr. 078-6179396/06-50643245 info@de-m.nl, www.de-m.nl OUDEREN Gecoördineerd Ouderen Werk 078-6847741 op maandag t/m vrijdag 9 - 14 uur gow.administratie@gmail.com www.gow-ambacht.nl Zorgorganisatie De Blije Borgh Diverse vormen van zorg en dienstverlening aan ouderen, o.a. verzorgingshuiszorg, zorg thuis, tijdelijke opname, dagverzorging en seniorenrestaurant. Gerard Alewijnsstraat 18 3341 GD Hendrik-Ido-Ambacht 078-6813355 info@deblijeborgh.nl SPORT Sportondersteuning & Sportinfo voor Z’drecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Sport Servicebureaus 078-6197573 Sporthal De Ridderhallen 078-6815070 Sporthal Sophia 078-6920810 STORINGSMELDINGEN Storingsmeldingen Centrale antenne: 078-6812344 Openbare verlichting: 088-895 9200 of via storingen-zhz@citytec.nl Gemeente Meldpunt Openbare Ruimte, 078-6843280 meldpunt@h-i-ambacht.nl Waterleidingbedrijf Oasen Klantenservice: 0182-593530 Storingsnummer: 0182-593772 TAXI Taxi City Dordt, 078-6177440 Taxi De Heer bv, 078-6813016 TELEFONISCHE HULPDIENST SOS Telefonische Hulpdienst 0900-0767 Voor een direct ‘gesprek van mens tot mens’ met een daartoe opgeleide vrijwilliger, 24 uur per dag, zeven dagen per week, zonder verplichtingen en anoniem. THUISZORG Aafje, thuiszorg huizen zorghotels Aafje zorglijn, tel. 0900 - 8664 (€ 0,10/min)

Op werkdagen van 8 tot 17 uur voor informatie en advies. Voor dringende (zorg)vragen is de zorglijn 24 uur per dag bereikbaar. Thuiszorgwinkel Zwijndrecht (Vegro) Verpleeg- en hulpmiddelen: 0800 – 2887766: voor uitleen en verkoop. Passage 4-6, Zwijndrecht, maandag t/m vrijdag 9-17.30 uur, zaterdag van 10-16 uur. Artikelen kunnen thuisbezorgd of opgehaald worden. info@aafje.nl, www.aafje.nl Aafje, Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam. Curadomi, christelijke organisatie voor thuiszorg. Levert zorg m.b.t. verzorging, verpleging, huishoudelijke zorg en 24 uurs-zorg, 0184-430885. www.curadomi.nl Mantelzorg- en Vrijwilligersondersteuning van MEE Drechtsteden 0900-2020672 www.meedrechtsteden.nl Vrijwillige Terminale Thuiszorg HIA Activiteit van de Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Hendrik-Ido-Ambacht. 078-6820675/078-6819722 Van den Dool Thuiszorg, Voor al uw zorg thuis: - huishoudelijke hulp, - persoonlijke verzorging, - verpleging, - psychosociale zorg en begeleiding. Elke donderdag thuiszorgspreekuur van 10 – 11 uur. De Spiegel 15 3341 CA Hendrik-Ido-Ambacht 078-6822663 info@vandendoolzorg.nl www.vandendoolzorg.nl Rivas Zorg Thuis Rivas Zorglijn: 0900-8440 Zorgcentrum De Riederborgh 0180-330582 (9 - 16 uur) Boksdoornstraat 82, 2982 BD Ridderkerk, 0180-41 54 66 info@ridderzorg.nl www.ridderzorg.nl VERLOSKUNDIGEN Verloskundigenpraktijk Hendrik-Ido-Ambacht Martha v.d. Giessen 06-30372113 Ineke Bijloo - 0180-430713 Verloskundigenpraktijk Lente 06-30372113 (dag en nacht bereikbaar) www.verloskundigenpraktijk-hiambacht.nl Verloskundigenpraktijk Zwijndrecht J. Alberts, D. Epker, M. de Kock Buizerdstraat 4b, Zwijndrecht 078-6103882. Telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag 12 - 13 uur www.verloskundigenpraktijkzwijndrecht.nl Kraamzorg De Eilanden 0181-391440 Bevallingslijn: 0181-310000 info@kraameiland.nl www.kraameiland.nl Kraamzorg De Waarden 0900-5722646 (voor informatie en inschrijving) info@kraamzorg.org www.kraamzorgdewaarden.nl VOEDSELBANK Voedselbank H-I-Ambacht 078-6813042/078-6812652 janwillemveldhuisen@hetnet.nl jjmtimmerman@gmail.com VRIJWILLIGERSWERK Unie Van Vrijwilligers (UVV) Hulp in Zorgcentrum De Blije Borgh en Hulp bij pc-problemen voor 55-plussers. 078-6813614/078-6820616 www.ambacht.net/uvv Bouman GGZ Verslavingszorg Z-H-Z Kuipershaven 40, Dordrecht 078-6492888, maandag t/m vrijdag 9 - 17 uur. Aanmelden, info en advies via bureaudienst, 9 - 13 uur. In crisisgevallen buiten werktijd: naar huisarts Stichting Psychosociale Klankborden ZHZ Contactpersoon Jeannette Verveer. Telefonisch spreekuur voor advies en begeleiding op woensdag en donderdag van 10 tot 13 uur via 078-8795276. Iedere dinsdag inloop en creativiteit van 15 tot 17.30 uur. Samen lekker eten van 17.30 tot 19 uur, een vers en gezond driegangenmenu voor 4,00 euro. Voor eten graag vooraf aanmelden bij Jeannette Verveer vóór ma.avond 20 uur. Regelmatig ook themavonden en gespreksgroepen. Herv. Jeugdcentrum, Vijverhof 10 te Hendrik-Ido-Ambacht. Website: www.stichtingklankborden.nl. Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9-18 uur. 0900 - 1450 (15 ct/ pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9-17.30 uur via www. korrelatie.nl


In de afgelopen periode door Wisse Makelaardij

succesvol verkocht! Reggestraat 108, Ridderkerk

T

VERKOCH

T

VERKOCH

GULDENWEG 38 ZWIJNDRECHT

T

VERKOCH

PRINS BERNHARDSTRAAT 9 H-I-AMBACHT

T VERKOCH

VIJVERHOF 35 H-I-AMBACHT

T

LANDMANSHOF 38 H-I-AMBACHT

VERKOCH

DE HEERLIJKHEID 91 H-I-AMBACHT

H-I-AMBACHT

DE PANNEBOETER 21

T

VERKOCH

Weteringsingel 134, H-I-Ambacht

NIEUW

■ ■ ■ ■ ■ ■

Type: Verdieping: Aantal kamers Woonoppervlakte: Inhoud: Ligging balkon:

Appartement 12e 2 waarvan 1 slaapkr 61m² 180 m³ 2 Noord en Oosten

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vraagprijs: € 98.000,- k.k.

Dadelgaarde 41 H-I-Ambacht / De Volgerlanden

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Type: Perceel grootte: Aantal kamers: Woonoppervlakte: Inhoud: Bouwjaar: Ligging tuin:

Type: Perceel grootte: Aantal kamers: Woonoppervlakte: Inhoud: Bouwjaar: Ligging tuin:

Tussenwoning 144 m² 6 waarvan 5 slaapkrs 108 m² 378 m³ 1960 Westen

Vraagprijs: € 179.500,- k.k.

Vrouwgelenweg 72 H-I-Ambacht

Hoekwoning 160 m² 5 waarvan 4 slaapkrs 115 m² 370 m³ 2003 Noord-oost

Vraagprijs: € 264.000,- k.k.

Van Leeuwenhoekstraat 61 Ridderkerk ‘t Zand

Type: Appartement Verdieping: 1e ■ Aantal kamers: 4 waarvan 3 slaapkrs ■ Woonoppervlakte: 130m² ■ Inhoud: 345m³ ■ Bouwjaar: 1992 ■ Ligging balkon: zuiden Vraagprijs: € 369.000,- k.k. ■ ■

Bonkaarde 11 - H-I-Ambacht / De Volgerlanden

■ ■ ■ ■ ■ ■

Type: Perceel grootte: Aantal kamers: Woonoppervlakte: Inhuod: Ligging tuin:

Tussenwoning 120 m² 4 waarvan 3 slaapkrs 106 m² 372 m³ Oosten

Vraagprijs: € 229.000,-k.k.

Wisse Makelaardij & Hypotheken De Schoof 82 3341 EB H-I-Ambacht Tel. 078 - 68 40 292 info@wisse.nl • www.wisse.nl

Op uniek lokatie, perceel bouwgrond van ca 1462 m² met bouwvergunnig.

Vraagprijs: € 640.000,- k.k.

NO CURE

NO PAY!

/ambachterwk22  

http://deambachter.nl/week22/ambachterwk22.pdf

/ambachterwk22  

http://deambachter.nl/week22/ambachterwk22.pdf

Advertisement