Page 1

N I E U W S -

E N

A D V E R T E N T I E W E E K B L A D

Donderdag 21 juni 2012

Deze week o.a. in

Spot op producten Rhoonse polders

Feestje? Kom naar Abel.

Cbs De Parel neemt afscheid van meester PIet

www.abel-restaurant.nl T (010) 501 15 00 vlakbij Jachthaven Rhoon

Tadashii-do dames staan hun ‘mannetje’ met zwarte band

Menners rijden weer door polders Gemeentenieuws zie pag. 7

RANDSWAARD ACTUEEL

uni 2012

swaard

Poortugaal GA Rhoon

11 11 81 80 andswaard.nl ndswaard.nl

erzaken enten, producten 0 - 12.30 uur 0 - 20.00 uur

0 - 15.00 uur

wijzen en

0 - 16.30 uur 0 - 20.00 uur

gerzaken niet ke stand s aangifte overlijden. rijving in ging uit het maandag-

n

0 - 12.30 uur 0 - 15.30 uur 0 - 12.30 uur

gen 506 17 77 333 555 249 111

ereniging e Kruis

ezameld gemaakt.

milieu erbranden.

kilo gft die

den, val

Nieuws

Bekendmakingen

Polder Albrandswaard; Verder dan een visie Het project ‘Polder Albrandswaard’ heeft als doel een visie op de polder te maken, in de vorm van een Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Het moet uiteindelijk een visie worden, die gedragen is door de samenleving en alle belanghebbenden. Tijdens het proces van het project ‘Polder Albrandswaard’ is gebleken dat er naast het ontwikkelen van een LOP, tevens behoefte is aan een plan dat beschrijft hoe, door wie en wanneer de concrete opgaven in de polder uitgewerkt moeten worden. Een zogenaamd uitwerkingsplan. Dat gaat dus verder dan alleen een visie. Planning Daar willen we als gemeente, samen met betrokken partijen, mee aan de slag. Dat heeft natuurlijk zijn uitwerking op de planning. Het uiteindelijke resultaat zal nu namelijk niet op 2 juli 2012 aangeboden worden aan de gemeenteraad ter besluitvorming, maar op 1 oktober 2012. In de tussentijd spreken we u graag nog een keer over het uitwerkingsplan dat de uitvoer van de concrete opgaven beschrijft. Er zal eind augustus een bijeenkomst worden georganiseerd. De exacte datum van deze bijeenkomst wordt later onder andere via de schakel bekendgemaakt.

Aangevraagd / voorgenomen Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen. Omgevingsvergunning Rhoon - Julianastraat / J. Louwerensplein, 3161 WC - kappen boom - Koedoodsekade 24, 3162 PD uitbreiden woning Poortugaal - Kikkerstraat 2, 3171 GH - omzetten gebruik van winkelruimte naar huisartsenpraktijk Verleend / besloten

Besluiten gemeenteraad De gemeenteraad heeft op 14 mei 2012 besloten: - De Lijst ingekomen stukken 11 juni 2012 vast te stellen (2012/115459) - De Motierapportage 11 juni 2012 vast te stellen (2012/114653) - In te stemmen met de opheffing van het toezichtsorgaan Vraagwijzer (2012/112792) - Geen zienswijzen in te dienen tegen de begrotingen SVHW, DCMR, NRIJ en Koepelschap Buitenstedelijk Groen 2013 (2012/115244) - De door het college genomen besluiten te bekrachtigen en de aan de raad toekomende bevoegdheden uit de Wet BAG te delegeren aan het college (2012/112352) - In te stemmen met de ontwikkeling naar regiegemeente (2012/106946) - Het bestemmingsplan Albrandswaardsedijk 43 vast te stellen (2012/113089) De volledige tekst van het betreffende raadsbesluit kunt u raadplegen op www.albrandswaard.nl

Werkzaamheden Nachtelijke heiwerkzaamheden Groene Kruisweg Voor de komende periode staan er een aantal nachten gepland waarop er heiwerkzaamheden worden uitgevoerd. Nachtelijke werkzaamheden vinden standaard plaats tussen 22.00 uur ’s avonds en 05.00 uur ’s ochtends. De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het A15 MaVa-project: de verbreding van rijksweg A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein.

Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening. Voorlopige voorziening aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en: 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan Waar / wanneer?

2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Omgevingsvergunning Rhoon - Ferro 17, 3162 ZE - plaatsen dakkapel aan voorzijde (datum bekendmaking: 18-06-2012) Poortugaal - gelegen tegenover Slotvalkensteinsedijk 9, 3176 PP - legalisatie van een mast ten behoeve van het telecommunicatieverkeer (datum bekendmaking: 18-06-2012) Aanwijzingsbesluit Distripark Op 12 juni 2012 heeft het college besloten het Distripark Eemhaven (Marco Polostraat, Columbusstraat, Abel Tasmanstraat, Willem Barentszstraat) aan te wijzen als gebied waar het 1) doordeweeks tussen 18.00 uur en 8.00 uur en in het weekend verboden is te parkeren voor vrachtwagens e.d. en 2) verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2012.

De planning van de werkzaamheden is als volgt: - Oud Rhoonsedijk: 19 t/m 26 juni - Rhoonsedijk / Dorpsdijk: 21 t/m 22 juni - Achterdijk / Kleidijk / Rhoonse Baan: 22 t/m 28 juni - Rijsdijk / Rivierweg / Tijsjesdijk: 27 t/m 29 juni - Kleidijk / Industrieweg: 27 t/m 29 juni - Dorpsdijk: 2 t/m 3 juli Tijdens de werkzaamheden zijn de straten beperkt of mogelijk niet bereikbaar met de auto. Omwonenden worden per brief geïnformeerd. Marconi Oranje b.v., dhr. Van Marion, telefoon 06-12983891.

deschakelalbrandswaard.nl

Voor de komende periode staan er een aantal nachten gepland waarop er heiwerkzaamheden worden uitgevoerd: - vrijdag 22 juni vanaf 22.00 uur t/m zaterdag 23 juni 2012 05:00 uur - vrijdag 29 juni vanaf 22:00 uur t/m zaterdag 30 juni 2012 05.00 uur - woensdag 4 juli vanaf 22.00 uur t/m zondag 8 juli 2012 05.00 uur. - maandag 16 juli vanaf 22.00 uur t/m vrijdag 20 juli 2012 05.00 uur. - maandag 30 juli vanaf 22.00 uur t/m vrijdag 3 augustus 2012 05.00 uur.

A-Lanes A15 werkt op basis van een strakke planning. Toch kan het gebeuren dat door onvoorziene omstandigheden de werkzaamheden langer of korter duren of op een ander moment plaatsvinden. Bij slechte weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Bewoners in de directe omgeving worden hierover geïnformeerd door middel van bewonersbrieven. Afstemming gemeente De werkzaamheden en het geluid dat door de werkzaamheden ontstaat is afgestemd met de gemeente. Uiteraard probeert aannemer A-Lanes A15 de geluidoverlast zoveel mogelijk te beperken onder andere door gebruik te maken van een geluidsarm heiblok. Meer informatie? Voor algemene vragen over de werkzaamheden of de verbreding van de A15 kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat, telefoon: 0800-8002 (gratis, bereikbaar van 06.00-22.30 uur). Heeft u buiten deze uren specifieke vragen of klachten over de werkzaamheden, dan kunt u bellen met A-Lanes, telefoon: 010-7147570. Of kijk voor meer informatie op www.rws.nl/a15mava en www.vanAnaarBeter.nl

Informatie?

Vergaderingen Politieke Markt - Carrousel Wanneer? Waar? Agenda Griffiezaal 20.00 - 21.00 21.05 - 21.45 Atriumzaal 20.00 - 20.15 20.15 - 20.30 20.30 - 21.45 Besloten 21.45 - 22.15 22.15 - 22.30

Maandag 25 juni 2012 Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal uur uur

Visie Molendijk Milieubeleidsplan 2013 en beleidsnotitie Duurzaamheid

uur uur uur

Begroting 2013 VRR Begroting 2013 OGZRR Brede welzijnsvisie

uur uur

MPO OMMIJ

Vijfde editie Griendpop op 15 september

Herstelwerkzaamheden, Rhoon Waarom / wat?

Let op!

Na werkzaamheden aan de gasleiding zijn onderstaande straten tijdelijk dicht gestraat. De straten worden in de maanden juni en juli hersteld. De herstelwerkzaamheden bestaan uit frezen, klinkers verwijderen en asfalteren.

Welstandscommissie Wanneer / Waar? Agenda

Informatie?

meente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur, gemeentehuis van Ridderkerk (Koningsplein 1, Ridderkerk) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

www.albrandswaard.nl

De vijfde editie van het Griendpop festival wordt gehouden op zaterdag 15 september. Voor deze jubileumeditie zijn tot nu toe de bekende Haagse band Di-rect en de Edwin Evers band vastgelegd. Het ligt in de bedoeling nog een derde band te contracteren. De kaartverkoop is reeds gestart. Kaarten zijn in Rhoon verkrijgbaar bij Primera en MCD en in Poortugaal bij Tabac & Gifts, Sanicom en Het Wapen van Poortugaal.

Deze week onze actie flyer als bijlage bij De Schakel (Alleen Portland)

20%

OP AFGEPRIJSDE ARTIKELEN

EXTRA

KASSA KORTING deze actie is geldig t/m 30 juni HILFIGER DENIM - G-STAR RAW - MET JEANS - DEPT NICKELSON - PME LEGEND - VILA - MAISON SCOTCH SCOTCH & SODA - SUMMUM - 10 DAYS - SANDWICH

Van Beuningenhaven 41, Barendrecht Middenbaan 89, Barendrecht Reigerhof 132, Nieuwerkerk aan den IJssel

Dit jaar stond de Polderdag in het teken van Polders Culinair waarbij het spotlicht werd gericht op de producten van de Rhoonse akkers. In de tot ‘restaurant’ omgebouwde schuur van agrariër Adjan Vos bereidde meesterkok Ad Janssen smaakvolle gerechten van door boeren uit de Rhoonse polders geleverde vlees, groenten en fruit. De producten van de Rhoonse agrariërs staan volop in de belangstelling. De kwaliteit van de producten zorgt ervoor dat ze steeds meer hun weg vinden naar restaurants, winkels en particulieren. Foto: Kor van Pelt

Bezoek Polderdag overweldigend Al vroeg liepen en fietsten er zaterdag mensen door de polders. Opvallend veel mensen bezochten, met het middenblad van De Schakel in de hand, de bedrijven. Mede door het mooie weer was het bezoek overweldigend. Bezoekers werden gastvrij ontvangen en konden de boerderijen bekijken. Op diverse plaatsen was het ook nog mogelijk om verse producten direct van het land aan te schaffen. Een aantal boeren heeft een vast verkooppunt voor hun producten voor particulieren en een aantal deed dat vandaag eenmalig. Opmerkelijk was de grote verscheidenheid en kwaliteit van deze producten en het is dan ook niet vreemd dat steeds meer winkels en restaurants er toe over gaan om deze producten te verkopen of te gebruiken. In de polders zijn ook enkele veebedrijven, zoals de boerderij van Maarten Noordzij, die 75 melkkoeien heeft, en Wim van Prooijen van de Willemshoeve. Op deze boerderij worden Alpaca’s, een lamasoort, gefokt en schapen van het ras Kerry Hill. Iedereen kon de wol in han-

den nemen en voelen hoe zacht de wol van deze dieren

zondere band met de polder, zoals de Carnisse Grienden,

Inwoners kunnen weer praten met EVA Zaterdag 23 juni nemen, zoals iedere maand, weer twee mensen van EVA hun intrek in de Ruif in het centrum van Poortugaal om te spreken met inwoners van Albrandswaard. Deze keer zijn het niet de bekende EVA-ombudsmensen Arda van der Heide en Rob Littel, maar nemen twee andere EVA-leden de honneurs voor hen waar. En dat is niet de enige wijziging. In tegenstelling tot andere maanden is er deze keer niet gekozen voor de vaste laatste zaterdag van de maand, maar voor een zaterdag eerder. De tijden zijn nog wel hetzelfde. Alle Albrandswaarders zijn zaterdag welkom tussen 13 en 15 uur. Er wordt gezorgd voor koffie, thee en een koekje.

Biologische streekmarkt Poortugaal

De Alpaca’s en Kerry Hill schapen verfraaien het Albrandswaards landschap. is. Daarnaast presenteerden zich boerenbedrijven met een paardenpension. Er reden taxibusjes rond voor bejaarden en gehandicapten. Op deze manier konden ook zij de bedrijven bezoeken. Heel de dag kon men meerijden op koetsen met Friese paarden. Menigeen maakte een leuk ritje in gezelschap van menners Peter Kruidenier en Leo van Leeuwen. Diverse verenigingen met een bij-

de Oudheidskamer en de Jachtvereniging waren aanwezig om hun werk te promoten. Alle bezoekers konden gratis de Polderdag bezoeken, nergens werd entree geheven. Albrandswaard kan tevreden zijn met zijn boeren die de inwoners deze dag aanboden om kennis te maken met het boerenleven en hun bedrijf. Dit leven dat zo nauw verweven is met de historie van de dorpen.

Omdat de eerste biologische streekmarkt van Poortugaal een groot succes was, wordt binnenkort de tweede editie gehouden. Op zaterdag 30 juni van 10 tot 16 kan men in het centrum van Poortugaal weer terecht voor biologische producten en dorpse gezelligheid. Zo zullen er bijvoorbeeld standhouders aanwezig zijn met verse honing en cider, maar ook met huisgemaakte producten als versgebakken taart. Het bijzondere aan deze markt is dat er voornamelijk produc-

ten aangeboden worden die uit de streek komen. Behalve voor bedrijven en handelaren is er plaats voor particulieren. Wie producten heeft uit eigen (moes)tuin, verse eieren van eigen kippen of graag kookt en bakt kan zich aanmelden. Opgeven kan bij Hans de Groot, 010-5019231 of door even langs te lopen bij Antiekwinkel Kik en de Groot aan de Dorpsstraat 53a in Poortugaal. Meer informatie op de website: www. biologischemarktpoortugaal. blogspot.com

Deze krant nog eens teruglezen op internet?

www.deschakelalbrandswaard.nl

De eerste biologische streekmarkt werd goed bezocht.


260x47_kikkersprong_ECHO.indd 1

26-03-12 14:53

Caravan of Camper verkopen? Recreatiestalling Numansdorp OPENT Occasion Center

Deze krant nog eens nalezen?

Wij verkopen ook vouwwagens! KOSTELOOS EN VAKKUNDIGE BEMIDDELING

Contact 0186-652960 - carva@planet.nl

Voor alle voordelen zie:

www.carva.nl

www.deschakel albrandswaard.nl

Stalling -Verkoop - Reparatie - Onderhoud

BOLS

Jonge Jenever Hele liter

NU

9,99

NU

13,75

NU

8,98

NU

9,99

NU

10,99

NU

9,99

GRANT’S

Scotch Whisky Hele liter

CVOEBERGH Bessenjenever Hele liter

CZARITSA Vodka

Hele liter

BOSWANDELING

Tropical Cream Likeur 0,7 liter

HOPPE Vieux

Hele liter

www.wijnhuisrhoon.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 21 juni 2012

Ruim 41 jaar voor het schoolbord

Cbs De Parel neemt afscheid van geliefde ‘meester Piet’ sen. Er zal straks ook wel een commissie of comité bij mij aankloppen om me te vragen voor vrijwilligerswerk. Ik wacht het rustig af.’’

Nog enkele dagen en dan staat meester Piet Versseveld niet meer tussen schoolbord en klas. Foto: Kor van Pelt Na ruim 41 jaar voor het schoolbord van cbs De Parel gestaan te hebben, neemt meester Piet van Versseveld afscheid. Dat zal voor velen heel vreemd zijn want wie De Parel zegt, zegt ook gelijk ‘meester Piet’. In al die jaren als onderwijzer heeft Piet 1100 leerlingen ‘voorbij zien gaan’. ,,Het grappige is dat enkele van die leerlingen nu mijn collega’s zijn.’’ Meester Piet heeft het werk altijd met veel enthousiasme gedaan. Eén van zijn kenmerken is dat hij fluitend door de gang loopt en iedereen Piet altijd hoort aankomen.’’ Piet begon op 1 april 1970 toen de school nog de School

met de Bijbel heette. Daarna kreeg de school de naam De Wegwijzer. Dat gaf verwarring omdat er in Rhoon ook een cbs De Wegwijzer is. Toen de school naar de nieuwbouw aan de Sleedoorn verhuisde kreeg de school dan ook de naam De Parel. Piet heeft les aan verschillende groepen gegeven maar de laatste vijftien jaar heeft hij voor groep acht gestaan. ,,Ik heb het altijd erg leuk gevonden. Ik denk dat ik het heus wel zal missen als de school na de zomervakantie begint. Aan de andere kant heb ik nu tijd voor mijn hobby’s. Ik vind modelbouw leuk, ben gek op klokken, doe veel met internet en ik houd van fiet-

In memoriam Leen Bos

Een bijzonder mens is ons ontvallen Op 8 juni 2012 is de heer Leen Bos op 89 jarige leeftijd overleden. Door zijn verdiensten tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet, was de heer Bos drager van het Verzetskruis. Woensdag 13 juni hebben we met veel respect afscheid genomen van een bijzonder mens. We zullen hem erg missen. Als burgemeester heb ik de heer Leen Bos vooral leren kennen in zijn rol binnen het Comité Herdenking Gevallenen Albrandswaard. Door alles wat hij in het verleden heeft gedaan en meegemaakt, kon hij de huidige jeugd, tijdens de jaarlijkse herdenkingslessen, indringende verhalen over de oorlog vertellen. Dit alles om de jongeren er van te doordringen hoe belangrijk verdraagzaamheid naar elkaar is om vrijheid in ons leven te borgen. Uit zijn verhalen tijdens de 4 mei lessen, bleek welke strijd

hij in de oorlog heeft gevoerd en wat een moed daar voor nodig was, terwijl Leen Bos daar in het dagelijks leven niet snel over sprak. Mensen zoals Leen Bos hebben ons de afgelopen decennia, door hun inzet en verhalen, er van doordrongen wat een groot goed onze vrijheid is. Zelfs tot de laatste herdenkingsbijeenkomst in de Ned. Hervormende kerk in Poortugaal, was Leen Bos erbij. Omdat hij lichamelijk niet meer in staat was de kranslegging zelf te doen, heeft een kleinzoon dit namens hem gedaan. Ik wens mevrouw Bos en de familie veel sterkte toe. En hoop dat het een troost is, dat de heer Leen Bos door velen in Albrandswaard als een bijzonder mens in de herinnering blijft. Harald M. Bergmann Burgemeester van Albrandswaard

Gisteravond nam de school met een receptie voor leerlingen en oud-leerlingen afscheid van meester Piet. Vorige week donderdag verrasten collega’s hem reeds met een afscheidslied en een diner bij de Heeren van Charlois. Collega Hannie Pellikaan heeft ervoor gezorgd dat elke groep afzonderlijk afscheid kon nemen van de geliefde meester. Om de paar weken was Piet de speciale gast in een groep die vervolgens een liedje, toneelstukje of dansje uitvoerde. Natuurlijk hadden de acts als ‘Help meester Piet, de computer doet het niet’ te maken met de hobby’s van Piet. Alle acts zijn op de film vastgelegd zodat de scheidende meester bij zijn afscheid daarvan een CD overhandigd krijgt. Bijzonder is dat de Poortugaalse cbs de enige school is geweest waar meester Piet les heeft gegeven. Een nieuwe leerkracht zal Piet van Versseveld niet opvolgen. De Parel heeft zoals Piet van Versseveld aangeeft zijn top gehad. De dorpskern vergrijst en het aantal leerlingen krimpt. ,,Ik ben de natuurlijke afvloeiing.’’

Mooi resultaat collecte Epilepsie In de week van 4 tot en met 9 juni gingen weer veel vrijwilligers op pad om te collecteren voor het Nationaal Epilepsie Fonds. Dit heeft in Poortugaal het prachtige resultaat opgeleverd van 3013 euro. Het NEF bedankt alle gevers en geefsters en alle vrijwilligers: ,,Mede door uw gulle gaven en inspanningen kunnen er weer verdere onderzoeken, nieuwe medicijnen en voorlichting en begeleiding door gaan.

Groot feest Jip & Janneke Kinderopvang Jip & Janneke vierde zaterdag haar 25-jarig bestaan met een groot kinderfeest op de locatie Delta in Poortugaal. Het feest werd bezocht door 500 kinderen van de locaties in Poortugaal en Rhoon en hun broertjes en zusjes. Het feest werd om 11 uur door wethouder Bert Euser geopend. De wethouder knipte een grote heliballon los van een pilaar gevuld met ballonnen. In de ochtenduren was het feest voor de kinderen van de locatie Delta en BSO-muziek Volharding. ‘s Middags was het terrein het domein voor de kinderen van de opvang in Portland. De kinderen konden zich op

allerlei gebied vermaken. Er was een spellencircuit uitgezet met onder meer zaklopen, koekhappen en vishengelen. Uitleven konden de kinderen zich ook op diverse springkussens en een draaimolen. In een speciaal voor hen ingerichte verkeerstuin kon worden gefietst. Plezier beleefden de kinderen ook met acts in de trend van K3 en poppentheater. Het fraaie zonnige weer zorgde voor extra sfeer. ’s Avonds vierde het personeel het jubileum op een boot met band en heerlijk eten. Kortom, Jip & Janneke beleefde een schitterend jubileumfeest. Foto: Kor van Pelt

3

Zijkrant Concert La Bona Futura Muziekvereniging La Bona Futura treedt zaterdag 30 juni op in de Brinkhoeve in Poortugaal. Het concert geeft LBF samen met gospelkoor Relight. Het geheel staat onder leiding van Joost van Genugten, sinds kort dirigent bij LBF. Er worden diverse muziekstijlen ten gehore gebracht. De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur. Het concert begint om 20 uur.

Ouderenmiddag in Het Centrum

Haringfeest in Hooge-Werf Op zaterdag 9 juni werd de traditionele landelijke Vlaggetjesdag gevierd vanwege de binnenkomst van de Hollandse Nieuwe. Op dinsdag 12 juni werd hier in Zorgcentrum Hooge-Werf feestelijk bij stilgestaan. De haringkraam van Hans Groenendijk en zijn vrouw stond in het middelpunt van de belangstelling. Zij deelden het overheerlijke zeeban-

ket uit, al dan niet met een wit broodje. De aanwezige bewoners genoten van al het lekkers. Artiest Esco trakteerde de zaal vol bewoners op gezellige meezingers. Vlaggetjesdag in Hooge-Werf was, dankzij de inzet van activiteitenbegeleiders en vrijwilligers,die bovendien toepasselijk verkleed waren, een groot succes!

De commissie Ouderenwerk Rhoon nodigt alle 55 plussers van Albrandswaard uit voor de ouderenmiddag op woensdag 27 juni in gebouw ’t Centrum aan de Bernhardstraat 3 in Rhoon. De inleiding wordt verzorgd door ds. G.H. van der Graaf uit Rhoon. Jarenlang was ds. van der Graaf predikant in Rotterdam Charlois. Het programma voor deze middag bestaat verder uit een rondje Charlois, Heijplaat, Albrandswaard aan de hand van het vertonen van dia’s en het vertellen van leuke anekdotes over deze plaatsen. Natuurlijk is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en te spreken onder het genot van een kopje koffie of thee. De middag begint om 14 uur en eindigt omstreeks 16.30 uur. Wie deze middag wil bezoeken maar afhankelijk is van vervoer kan bellen naar mevrouw Ria Hahn, telefoon 010 5015881.

Huttenbouw in augustus Van maandag 13 tot en met vrijdag18 augustus is de jeugd weer welkom op het terrein van het Jongerencentrum Albrandswaard (JCA) om er hutten te timmeren en te bouwen. Op maandag 10 uur is de opening en kan er gestart worden met het bouwen van de hutten. Op donderdag mag je zelfs blijven slapen in je eigen hut! Op vrijdagochtend om 10 uur kun je weer opgehaald worden. Op de flyers en posters die worden verspreid staat het volledige programma beschreven voor die week. Vergeet niet je eigen hamer en zaag mee te nemen. De kosten zijn 10 euro voor de hele week. Heb je er ook weer zo’n zin in, vraag dan of je ouders of verzorgers je opgeven. Voor informatie en aanmelden: info@welzijnalbrandswaard.nl of 06-23556631.


4

De Schakel

Donderdag 21 juni 2012

EXTRA OPEN HUIS ZATERDAG 23 JUNI VAN 10.00 – 16.00 UUR

uws?

iets nie

e n met d e k a m s i e n kenn rshoev Kom daieuwde Weve vern Toe aan

Gastronomische verwennerij

Viaductweg 21 te Rhoon In het centrum van Rhoon en op loopafstand van de winkels en medische voorzieningen ligt dit zeer fraaie 3-kamerappartement met een royaal terras op het zuiden en inpandige parkeerplaats in de garage. Dit appartement is uitgevoerd met een luxe badkamer en keuken, inbouwkasten en vele extra’s. Bent u benieuwd? Laat u verrassen en bezichtig dit appartement samen met de huidige bewoners!

Voor inlevering of inlichtingen:

Tevens inkoop loop– en sloopauto’s

Bij inlevering van uw auto krijgt u direct het R.D.W. vrijwaringsbewijs. Door de overheid erkend als wettelijk inleverbedrijf aangesloten bij:

Biefstukmenu

1950

Brunch

soep | biefstuk met verse groenten en aardappelgarnituur | dessert Iedere zondag van 12.00 - 14.00 uur

Kijk voor de mogelijkheden en menu’s op www.wevershoeve.nl Ook voor al uw feesten en partijen. Noldijk 41a | 2988 CD Rijsoord | 0180 62 12 20 | www.wevershoeve.nl

Amotex tAxi RiddeRkeRk

Autorecycling W.H. Baris bv Kunt u de auto niet brengen dan halen wij hem op met eigen ophaaldienst

1950

W.H. Baris bv Charloisse Lagedijk 638 3084 LH Rotterdam Telefoon 010 - 480 00 00 Telefoon 06 - 53 18 15 39 E-mail: receptie@baris.nl www.baris.nl

- Vast tarief per rit binnen Ridderkerk - Speciaal tarief naar ziekenhuis - Vervoer naar en van luchthavens - Korting bij retourboekingen - U kunt met uw pinpas afrekenen teL.: 0180-468724 / 06-23910654

Amotex transport- & koerierservice - Transport van goederen en materiaal vanaf 1 gr. tot 1.500 kg. teL.: 0180-437906 / 06-23910654

Auto Recycling Nederland

www.deschakelalbrandswaard.nl

autobedrijf Ebweg 46 - 2991 LT Barendrecht - Tel. 0180-699729

Citroën C1 1.0 12v Seduction 12-2010 25.000 km Citroën C1 1.0 12v Seduction AC 12-2011 12.500 km Citroën Xantia 1.8 16v AC 02-2000 190.000 km Hyundai I10 Pure 04-2011 545 km Kia Rio 1.5 LS AC 12-2004 143.000 km Mercedes SLK 200 Roadster 01-1998 169.000 km Opel Agila 1.2 16v Cosmo AC 10-2003 102.000 km Opel Astra 1.6 16v Sport 07-1999 95.000 km Peugeot 106 1.1 Accent AC 10-1998 143.000 km Peugeot 206 1.6 Roland Gar. AC 06-2000 185.000 km

6.750,7.450,1.250,7.750,2.950,6.750,2.750,1.950,1.650,2.750,-

Peugeot 206 SW 1.4 Pop-art AC 01-2004 150.000 km 4.250,Seat Cordoba 1.4 16v Bus. line 02-2003 93.000 km 3.950,-

Meer occassions vindt u op:

www.autobedrijf-onnink.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 21 juni 2012

Scholieren herkennen groenten op het land als avondeten

Gert van Herk geeft informatie over tuinbonen. Foto: Wim Spoormaker Groep één bezocht het landbouwbedrijf van Leo en Cocky Kooiman aan de Koedood 29 in Rhoon. Eerst werden de loodsen bekeken met daarin de landbouwwerktuigen. In de schuur een

uitstalling van de producten: graan, aardappels, suikerbieten en uien. Erg leerzaam, want er liggen ook zaden en pootgoed, maar ook de producten die er van gemaakt worden, zoals bakmeel, sui-

ker en chips. Dit familiebedrijf bestaat al een paar honderd jaar. In de buurt zou vroeger een klooster hebben gestaan met, naar men vertelt, een onderaardse gang naar het Jachtslot Hoeve Reestein. Helaas heeft men behalve een oude waterput hiervan nog niets kunnen ontdekken. Groep drie bezocht het landbouwbedrijf van Hans en Ria de Klerk aan de Essendijk in Rhoon. Een nieuwe vestiging van het echtpaar De Klerk, die door de oprukkende bebouwing van Portland moest verhuizen van de Bakkersdijk in Smitshoek naar de Essendijk 9a. De uitleg over de verschillende machines: pootmachines, sproei-installatie, spruitenplukmachine en rooimachines die op dit bedrijf gebruikt worden was heel leerzaam. Op het land achter de boerderij staat tarwe en Hans de Klerk gaf uit-

Fuchsiatentoonstelling in tuin Willibrorduskerk De Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden Regio 21 Zuid-Hollandse Eilanden houdt van donderdag 4 tot en met zaterdag 7 juli een fuchsiatentoonstelling in de tuin van de St. Willibrordus Kerk naast het Partycentrum ’t Veerhuys aan de Dorpsdijk 238 te Rhoon. Woensdag 4 juli om 19 uur vindt de officiële opening plaats. De tentoonstelling heeft als titel ‘Van Ambacht tot Fuchsia’. De openingshandeling wordt verricht door burgemeester Harald Bergmann. De expositie is elke dag van 10 tot 18 uur open. Naast een overvloed aan verschillende fuchsia’s treft men er ook een beeldhouwer, een orchideeenkweker uit Rhoon, diverse kramen en oude ambach-

ten. Op het eigen servicepunt van de Fuchsiavrienden op het showterrein zijn ook fuchsia’s, potten en andere toebehoren te koop. Bij het Partycentrum ‘t Veerhuys

kan op het buitenterras worden genoten van een hapje en een drankje. De toegang kost 1,50 euro. Er is voldoende parkeergelegenheid. Foto: Kor van Pelt

2 JAAR GRATIS

TANDPASTA

Kijk op www.bestetandzorg.nl

Goudenregenplantsoen 201, Ridderkerk, 0180-414725

De beste tandzorg voor de beste prijs

GOEDKOOPSTE

OPEL.NL

GOEDKOOPSTE

AGILA.NL

Deze krant nog eens teruglezen op internet?

www.deschakel albrandswaard.nl

Alle addertjes onder het gras vandaan met de Maes juridische scan Het is de schrik van elke ondernemer: hoewel hij dacht aan alle regels te hebben voldaan, heeft hij er eentje over het hoofd gezien en juist die levert hem een fikse schadepost op.

Polders Educatief geeft scholieren goede kijk op het boerenleven ,,Kom Sjoerd, we mogen van de boer de koeien hooi geven.‘’ Mischa en Sjoerd pakken grote plukken hooi en leggen het voor de koeien neer en die beginnen er gelijk van te eten. Even daarvoor stonden ze met 20 kinderen nog opeengepakt in de melkstal van de melkveehouderij van Maarten en Dettie Noordzij aan het Weegje 3 in Rhoon, waar Maarten uitleg-

led over dit gewas. Als laatste bedrijf werd de tuinderij bezocht van Gert en Ellen van Herk aan de Essendijk 9. Een familiebedrijf dat diverse soorten groente teelt op de koude grond. Hier kwamen de kinderen de groente tegen die ze thuis bij het avondeten krijgen: andijvie, diverse soorten kool, uien, kroten en tuinbonen. Er is op dit bedrijf veel handwerk of men maakt gebruik van kleine machines. Vroeger hielp Gert van Herk na schooltijd zijn vader op het bedrijf, na de overname hielp vader van Herk zijn zoon Gert. Op het moment dat de schoolkinderen er waren was hij andijvieplanten aan het poten. De schoolkinderen kunnen terugzien op een prachtige dag in de natuur. Meer foto’s van deze educatieve dag zijn te zien op: www.polderdagrhoon.nl.

5

de hoe tegenwoordig de koeien worden gemolken. Alle 20 scholieren liepen daarna de stal met 75 koeien in en vielen van de ene verbazing in de andere. Dit is echt spannend, koeien eten geven en aaien. ’s Ochtends vroeg op 14 juni waren de scholieren van groep 7 van cbs De Parel uit Poortugaal al op weggegaan om een aantal agrarische bedrijven te bezoeken. In de

Sjoerd en Mischa geven de koeien een lekker pak hooi. Foto: Wim Spoormaker.

weken daarvoor hadden zij enkele lessen gehad die op de bedrijfsbezoeken waren afgestemd. In groepjes van twee of drie scholieren hebben ze zich extra voorbereid op een bepaalde plant of dier. ,,Tijdens deze dag proberen ze zoveel mogelijk extra informatie te verzamelen om daarna een goede presentatie over dit onderwerp op school te kunnen houden“, legt Hannie Pellikaan, onderwijskracht van De Parel, uit. Er werden dan ook veel vragen aan de vier boeren gesteld die men deze dag bezocht. Groep twee bezocht als eerste de melkveehouderij van Noordzij. Dit bedrijf is één van de laatste veehouders op IJsselmonde. Men heeft hier een ligboxenstal, waar de koeien vrij kunnen rondlopen. Kalfjes, pinken, hokkelingen en vaarzen staan in volgorde van leeftijd in aparte hokken. Als slot kregen de scholieren nog een beker met verse melk, zo uit de koeltank. En dat lieten ze zich goed smaken.

U houdt zich als ondernemer toch ook liever gewoon bezig met het ‘eigenlijke’ ondernemen. Toch ontkomt u er niet aan alert te blijven en uzelf voortdurend vragen te stellen die voor uw bedrijfsvoering van groot belang zijn: Voldoen mijn arbeidscontracten, statuten en algemene voorwaarden nog aan de huidige situatie van mijn bedrijf en de actuele wettelijke eisen? Is mijn inschrijving bij de Kamer van Koophandel nog actueel? Hoe blijf ik mijn wanbetalende debiteuren de baas? Op welke manier kan ik op een juiste en efficiënte wijze de arbeidsovereenkomst met een medewerker beëindigen? Dit zijn zomaar een aantal vragen die voor uw onderneming en uw bedrijfsvoering van groot belang zijn. Nu kunnen ondernemers weer rustig slapen, want Maes Juristen heeft de oplossing: de Maes Juridische Quick Scan. Op beknopte en heldere wijze wordt, voor een laagdrempelig bedrag, door middel van de juridische scan verschillende juridische aandachtspunten op een rij gezet en in kaart

gebracht op welk gebied uw onderneming juridische risico’s loopt. Onze juristen dragen ook oplossingen aan hoe de ondernemer deze risico’s kan inperken. Uiteraard is het aan de ondernemer zelf of hij deze ook uitvoert of laat uitvoeren, of dat hij het risico aanvaardbaar acht. Goed nieuws dus voor ondernemers! Maes Juristen, onderdeel van Maes BV, gelegen op het goed bereikbare bedrijventerrein Dierenstein te Barendrecht, is een commercieel georiënteerd adviesbureau dat zich richt op ondernemingen en ondernemers, van eenmanszaak tot (grotere) bedrijven. Naast het verzorgen van uiteenlopende bedrijfsjuridische adviezen draagt Maes Juristen zorg voor onder andere het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden, de juridische en fiscale begeleiding van het starten van een nieuwe onderneming, bedrijfsovernames, fusies, herstructureringen, alsmede arbeidsen ontslagzaken. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met mw. mr. Miranda van der Nat van Maes op 0180-645464 of per e-mail op info@maesbv.nl (www.maesbv.nl).

Donk 7a, 2991 LE Barendrecht T 0180 645 464 info@maesbv.nl www.maesbv.nl


Afscheid nemen is met dankbare handen, meedragen al wat herinnering waard is…

Elisabeth Harmsma – van de Velde 28 december 1916

14 juni 2012

Annet en Karel Nicolas – Harmsma Elca en Frank Frank Nian Karel en Tina Alain Lieske en Tom Kamphuisen – Harmsma Pieter-Willem en Willemijn Bastijn Florien* Jula Marlies en Dave Quirine en Cees Jan-Harm en Leen Jonas Hetje Harmsma en Leen Noordsij Franklin en Saartje Lisa en Jaap Morgan Annelies en Eddy Klik – Harmsma Tjeerd en Frédérique Jelle en Roelie Judith ’t Wiel 2 Poortugaal Correspondentie naar: Mevrouw J.H. Nicolas – Harmsma Zwanenkade 44 2925 AR Krimpen aan den IJssel De afscheidsdienst wordt donderdag 21 juni om 14.00 uur gehouden in de Dorpskerk, Dorpsdijk 65 te Rhoon, waarna de begrafenis aansluitend plaats zal vinden.

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van hem mochten ontvangen, geven wij u kennis dat moe en verlangend naar het einde van ons is heengegaan onze lieve vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Pieter Groenenboom ~ Piet ~ weduwnaar van Riet Groenenboom - Langeveld

Na een lang en werkzaam leven, moedig tot het laatste moment, is op 90-jarige leeftijd van ons heengegaan onze lieve vader, schoonvader en opa

Jan Groeneveld

weduwnaar van Adriana Elizabeth van der Pols

15 juni 2012 Correspondentieadres: A.E. van den Berg Albrandswaardsedijk 69 3172 TG Poortugaal De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. Onze speciale dank gaat uit naar Dr. Chan, de thuiszorg en wij zijn heel dankbaar voor de goede en liefdevolle verzorging die pa heeft mogen ontvangen in De Hooge Werf.

Uitvaartverzorging geheel naar eigen wens. Uitvaart voorbespreking bij ziekte en gezondheid. Wensenboekje voor uw uitvaart gratis opvraagbaar. Opbaarmogelijkheden in o.a. Rhoon, Poortugaal, Barendrecht en Rotterdam. Meld-en informatienummer dag en nacht

010-2017165

“Zijn onvoorwaardelijke liefde en warmte zal ons altijd bijblijven” Albert en Alicia Annemarie en Ton Kleinkinderen Achterkleinkinderen Hoogvliet, 16 juni 2012

grafmonumenten BETAALBAAR & COMPLEET VERZORGD

TEL.: 0186 - 64 95 19

Correspondentieadres: A.P. Groenenboom Wezelveen 302 3205 EX Spijkenisse

Benjamin Franklinstraat 17, Oud-Beijerland www.kampersnatuursteen.nl

Piet is overgebracht naar uitvaartcentrum ‘De Palm’ aan de Palmentuin 73 te Rotterdam-IJsselmonde, waar geen gelegenheid is tot bezoek. De crematieplechtigheid zal plaatshebben op donderdag 21 juni om 11.00 uur in het crematorium ‘De Ommering’ aan de Oprelseweg 3 te Spijkenisse. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in de ontvangkamer van het crematorium.

De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Psalm 23:1

Dag en nacht bereikbaar! 0180 - 699 199

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen. Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven. Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Na een geduldig gedragen lijden is heden vredig van ons heengegaan onze zus, schoonzus, tante en oudtante

Adriaantje de Lange - Langstraat weduwe van Cornelis de Lange in de leeftijd van 90 jaar.

Voor een uitvaart geheel naar eigen wens in Barendrecht & omgeving. * Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar

Eindelijk weer bij moe-tje Wim t en Annelies Ronnie, Hester, Ralph Jan en Nel Marieke en Jaap Rudi en Mandy Menda en Rien Sjanie en Johan Dennis, Remco Teun en Ellen

Sinds 1989 op Rhoon en Poortugaal Begrafenis en crematieverzorging

Forum 110, 3176 TC Poortugaal

in de leeftijd van 92 jaar.

Na afloop van de begrafenis kunt u de familie condoleren in Het Wapen van Rhoon, Dorpsdijk 42 te Rhoon.

Maar de Heer zal uitkomst geven

F.X.M. Kloeg Uitvaartzorg

Uit aller naam: A.M. Tak - Gouw M.C. Langstraat Rotterdam, 16 juni 2012 Zorgcentrum De Twee Bruggen

Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar

Bel

0180-612735

of kijk op: www.klinkuitvaart.nl

Correspondentieadres: M.C. Langstraat Poortlaan 2 3261 PB Oud-Beijerland Geen bloemen. Er is gelegenheid tot bezoek en afscheid nemen op donderdag 21 juni van 12.00 tot 12.45 uur in de rouwkamer van Monuta uitvaartcentrum Memoriam, Langenhorst 100 te Rotterdam, waarna om 13.00 uur de dienst van Woord en Gebed wordt gehouden in de aula van dit uitvaartcentrum. Aansluitend vindt om ongeveer 14.15 uur de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats Rhoon, Dorpsdijk 65 te Rhoon.

BOUW b.v.

Prisma 5 3162 XM Rhoon Tel. 010 - 4812866

VOOR AL UW VERBOUWINGEN

• Renovatie • Kozijnen • Aanbouw/Serre • Dakkapellen

Wij leveren een compleet pakket van A(anvang) tot Z(orgeloze aflevering).

www.lzbouw.nl


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 21 juni 2012

Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: Fax: E-mail: Website:

(010) 506 11 11 (010) 501 81 80 info@albrandswaard.nl www.albrandswaard.nl

Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht. Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111 Collecte Van 24 t/m 30 juni: Vereniging Het Nederlandse Rode Kruis

Nieuws Polder Albrandswaard; Verder dan een visie Het project ‘Polder Albrandswaard’ heeft als doel een visie op de polder te maken, in de vorm van een Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Het moet uiteindelijk een visie worden, die gedragen is door de samenleving en alle belanghebbenden. Tijdens het proces van het project ‘Polder Albrandswaard’ is gebleken dat er naast het ontwikkelen van een LOP, tevens behoefte is aan een plan dat beschrijft hoe, door wie en wanneer de concrete opgaven in de polder uitgewerkt moeten worden. Een zogenaamd uitwerkingsplan. Dat gaat dus verder dan alleen een visie. Planning Daar willen we als gemeente, samen met betrokken partijen, mee aan de slag. Dat heeft natuurlijk zijn uitwerking op de planning. Het uiteindelijke resultaat zal nu namelijk niet op 2 juli 2012 aangeboden worden aan de gemeenteraad ter besluitvorming, maar op 1 oktober 2012. In de tussentijd spreken we u graag nog een keer over het uitwerkingsplan dat de uitvoer van de concrete opgaven beschrijft. Er zal eind augustus een bijeenkomst worden georganiseerd. De exacte datum van deze bijeenkomst wordt later onder andere via de schakel bekendgemaakt.

Besluiten gemeenteraad De gemeenteraad heeft op 14 mei 2012 besloten: - De Lijst ingekomen stukken 11 juni 2012 vast te stellen (2012/115459) - De Motierapportage 11 juni 2012 vast te stellen (2012/114653) - In te stemmen met de opheffing van het toezichtsorgaan Vraagwijzer (2012/112792) - Geen zienswijzen in te dienen tegen de begrotingen SVHW, DCMR, NRIJ en Koepelschap Buitenstedelijk Groen 2013 (2012/115244) - De door het college genomen besluiten te bekrachtigen en de aan de raad toekomende bevoegdheden uit de Wet BAG te delegeren aan het college (2012/112352) - In te stemmen met de ontwikkeling naar regiegemeente (2012/106946) - Het bestemmingsplan Albrandswaardsedijk 43 vast te stellen (2012/113089) De volledige tekst van het betreffende raadsbesluit kunt u raadplegen op www.albrandswaard.nl

Werkzaamheden Nachtelijke heiwerkzaamheden Groene Kruisweg Voor de komende periode staan er een aantal nachten gepland waarop er heiwerkzaamheden worden uitgevoerd. Nachtelijke werkzaamheden vinden standaard plaats tussen 22.00 uur ’s avonds en 05.00 uur ’s ochtends. De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het A15 MaVa-project: de verbreding van rijksweg A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. Voor de komende periode staan er een aantal nachten gepland waarop er heiwerkzaamheden worden uitgevoerd: - vrijdag 22 juni vanaf 22.00 uur t/m zaterdag 23 juni 2012 05:00 uur - vrijdag 29 juni vanaf 22:00 uur t/m zaterdag 30 juni 2012 05.00 uur - woensdag 4 juli vanaf 22.00 uur t/m zondag 8 juli 2012 05.00 uur. - maandag 16 juli vanaf 22.00 uur t/m vrijdag 20 juli 2012 05.00 uur. - maandag 30 juli vanaf 22.00 uur t/m vrijdag 3 augustus 2012 05.00 uur. A-Lanes A15 werkt op basis van een strakke planning. Toch kan het gebeuren dat door onvoorziene omstandigheden de werkzaamheden langer of korter duren of op een ander moment plaatsvinden. Bij slechte weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Bewoners in de directe omgeving worden hierover geïnformeerd door middel van bewonersbrieven. Afstemming gemeente De werkzaamheden en het geluid dat door de werkzaamheden ontstaat is afgestemd met de gemeente. Uiteraard probeert aannemer A-Lanes A15 de geluidoverlast zoveel mogelijk te beperken onder andere door gebruik te maken van een geluidsarm heiblok.

Dit is beter voor het milieu en goedkoper dan verbranden.

Meer informatie? Voor algemene vragen over de werkzaamheden of de verbreding van de A15 kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat, telefoon: 0800-8002 (gratis, bereikbaar van 06.00-22.30 uur). Heeft u buiten deze uren specifieke vragen of klachten over de werkzaamheden, dan kunt u bellen met A-Lanes, telefoon: 010-7147570. Of kijk voor meer informatie op www.rws.nl/a15mava en www.vanAnaarBeter.nl

Wij zijn blij met elke kilo gft die u scheidt.

Herstelwerkzaamheden, Rhoon

Van gescheiden ingezameld gft wordt compost gemaakt.

Meer scheiden, minder afval

Waarom / wat?

Na werkzaamheden aan de gasleiding zijn onderstaande straten tijdelijk dicht gestraat. De straten worden in de maanden juni en juli hersteld. De herstelwerkzaamheden bestaan uit frezen, klinkers verwijderen en asfalteren.

Bekendmakingen Aangevraagd / voorgenomen

2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid

Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde U kunt dan een voorlopige voorzievergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen ning aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbezwaar indienen. bank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, Omgevingsvergunning maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor Rhoon meer informatie over voorlopige voor- Julianastraat / J. Louwerensplein, zieningen kunt u contact opnemen 3161 WC - kappen boom met de sector Bestuursrecht van de - Koedoodsekade 24, 3162 PD rechtbank. uitbreiden woning Poortugaal - Kikkerstraat 2, 3171 GH - omzetten gebruik van winkelruimte naar huisartsenpraktijk Verleend / besloten Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening. Voorlopige voorziening aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en: 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan Waar / wanneer?

Let op! Informatie?

Omgevingsvergunning Rhoon - Ferro 17, 3162 ZE - plaatsen dakkapel aan voorzijde (datum bekendmaking: 18-06-2012) Poortugaal - gelegen tegenover Slotvalkensteinsedijk 9, 3176 PP - legalisatie van een mast ten behoeve van het telecommunicatieverkeer (datum bekendmaking: 18-06-2012) Aanwijzingsbesluit Distripark Op 12 juni 2012 heeft het college besloten het Distripark Eemhaven (Marco Polostraat, Columbusstraat, Abel Tasmanstraat, Willem Barentszstraat) aan te wijzen als gebied waar het 1) doordeweeks tussen 18.00 uur en 8.00 uur en in het weekend verboden is te parkeren voor vrachtwagens e.d. en 2) verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2012.

De planning van de werkzaamheden is als volgt: - Oud Rhoonsedijk: 19 t/m 26 juni - Rhoonsedijk / Dorpsdijk: 21 t/m 22 juni - Achterdijk / Kleidijk / Rhoonse Baan: 22 t/m 28 juni - Rijsdijk / Rivierweg / Tijsjesdijk: 27 t/m 29 juni - Kleidijk / Industrieweg: 27 t/m 29 juni - Dorpsdijk: 2 t/m 3 juli Tijdens de werkzaamheden zijn de straten beperkt of mogelijk niet bereikbaar met de auto. Omwonenden worden per brief geïnformeerd. Marconi Oranje b.v., dhr. Van Marion, telefoon 06-12983891.

Vergaderingen Politieke Markt - Carrousel Wanneer? Waar? Agenda Griffiezaal 20.00 - 21.00 uur 21.05 - 21.45 uur Atriumzaal 20.00 - 20.15 uur 20.15 - 20.30 uur 20.30 - 21.45 uur Besloten 21.45 - 22.15 uur 22.15 - 22.30 uur

Maandag 25 juni 2012 Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal Visie Molendijk Milieubeleidsplan 2013 en beleidsnotitie Duurzaamheid Begroting 2013 VRR Begroting 2013 OGZRR Brede welzijnsvisie MPO OMMIJ

Welstandscommissie Wanneer / Waar? Agenda Informatie?

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur, gemeentehuis van Ridderkerk (Koningsplein 1, Ridderkerk) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

www.albrandswaard.nl


vakprijs BruidsFoto Award 2012

RiCon Fotografie Bruidsreportages Familiefotografie Party Studio Huwelijksdrukwerk Te koop aangeboden: Geboortekaartjes leuk retro nachtkastje met

Voor de professionele tuinier

GEKORTWIEKTE PRIJZEN GEKORTWIEKTE PRIJZEN GEKORTWIEKTE PRIJZ (30 cm) 0D (30 ccmm)) 107D S 7 M 0 1 (3 S D JS M 17TE0IPERPIRJISS MSC C A I J I T R P AACTIE D (30 cm) M€2S32913970 RIJS €€ 2C39TIEP A

€€€11199999

buizen pootjes (foto kan gemaild) Vraagprijs 35 www.riconfotografie.nl euro.Tel.06-49006233

koop; asperges Goed spelende aardbeienTe en Philips T.V 67 cm.op een tebijpassend koopmeubel. 75Asperges k!

e

we bod.] W.Prins lZuidirect euro van[ ofde teler aatste

€€€222333999

€ €129399

TK wegens leaseauto OpelCorsa 12-16v Bj 1-02 APK 1-13 Km 123000 Kl-bl Tel 0651535658 bgg inspr en natuurlijk dichtbij Vrpr 3500

De Bruin Aardbeien en meer … Vers, lekker

71 (3m0 c) m) M SS S1177111(3(3P00cRcJmIS)JS M MATCITEIPERIIJS AAC CTIEPR 4 €€ €22772447

an

al 65 jaar uw vakm

WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012 WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012 WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012

ma. t/m vr. 10.00-17.30 uur; Tel.0180-546182 za. 8.30-15.00 uur Achterweg 3, Mijnsheerenland Te koop Eikenhoutenkast www.debruinaardbeien.nl met erg veel opbergruimte en een kleine vitrine 1.90x0.53x1.90 (lxbxh) 0655830549

UW STRAATMAKER Te koop Mobiele Zibro Airconditioner, voor ruimte tot uit Barendrecht 85 m3, vraagprijs 125,00 Inlichtingen 06-30041437 BIEDT ZICH AAN 1100 nu € 325 voor al uwComputer tuin- €en af en toe gebruikt quadcore q9400 Intel abnorsierbestrating, maal snel 8gb geheugen 750gb harddisk voeding oprit-en bedrijventerreinen. 600wat dvd duallayer brander kaartlezer chip topbestrating@gmail.com bord x48 la crème top aangesloten te zien. Tel. 0180-842346/06-33753942 Zoekt u geen gewone

UW VAKHANDELAAR, STERK STEVIG WERK UW VAKHANDELAAR, STERK IN IN STEVIG WERK Acties geldig van maart tot einde IN juniSTEVIG 2012. WERK UW VAKHANDELAAR, STERK Acties geldig van maart tot einde juni 2012. Acties geldig van maart tot einde juni 2012.

MS 170 D zaagbla 244

204 € Lagendijk 178 - Ridderkerk - Telefoon 0180 -€421 399 www.gavdwaal.nl

WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012

UW VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK KRUITHOF Acties geldig van maart tot einde juni 2012.

OPTIEK

modebrillen en contactlenzen

maar top informeer als u dit wilt. 06-20842950

Te koop aangeboden: leuk retro nachtkastje met buizen pootjes (foto kan gemaild) Vraagprijs 35 euro.Tel.06-49006233

t.k. gevraagd: muurafhouder voor ladder, rood, Altrex. Tel. 0180-617345 na 19.00 uur

TE KOOP AANGEBODEN Nike witte sportschoen (41) €15,00. Pakket (8) PS2 spellen €20,00. Nike Total 90 Kunstgras schoen (44) €15,00. Pakket jongenskleding maat 170/176 Te koop; Goed spelende €40,00. Tel. 0180-611807 Philips T.V 67 cm.op een bijpassend meubel. 75 Ik zoek een Trippeuro [ of bod.] W.Prins Zui- Trappstoel v Stokke m/z dersingel 198 2993pr Ba- beugel. Max 30 euro rendrecht tel 06-43120410 Tel.0180-546182 Gevraagd: Oude bromTe koop Eikenhoutenkast mers, Snorbrommers bv met erg veel opbergruim- zundapp puch kreidler. Alte en een kleine vitrine les is welkom met of zon1.90x0.53x1.90 (lxbxh) 06- der kenteken, kentekens 55830549 worden direct overgeschreven. Prijs en ophalen Te koop Mobiele Zibro Air- in overleg. conditioner, voor ruimte tot Tel 06-41354127 85 m3, vraagprijs 125,00 Inlichtingen 06-30041437 Gevraagd: Antieke ladenkast.Mahonie of eiken. Computer € 1100 nu € 325 Tel.0180-618376. af en toe gebruikt quadcore q9400 Intel abnor- Te koop: Babybjorn draagmaal snel 8gb geheugen zak nieuw,donkerblauw. 750gb harddisk voeding Prijs: € 25,600wat dvd duallayer Tel: 06-18269953 brander kaartlezer chip bord x48 la crème top GEVONDEN SLEUTELBOS aangesloten te zien. Zoekt u geen gewone Omgeving BORGSTEDE maar top informeer als u In Barendrecht Tel. 0180-621619 dit wilt. 06-20842950 TK wegens leaseauto OpelCorsa 12-16v Bj 1-02 APK 1-13 Km 123000 Kl-bl Tel 0651535658 bgg inspr Vrpr 3500

Contactlenzen zijn er in vele soorten want elke gelegenheid stelt andere eisen aan contactlenzen.

MAATWERK IN CONTACTLENZEN Ter afwisseling van je bril of voor dagelijks gebruik kun je contactlenzen overwegen. Kruithof Optiek helpt je om die keuze te maken die precies bij jou lifestyle past. Helder zicht staat natuurlijk voorop. Het is belangrijk dat je je ogen eerst door één van onze gediplomeerde contactlensspecialisten laat beoordelen of je ogen geschikt zijn voor contactlenzen. Je leert bij ons alles over contactlenzen: hun voor- en nadelen ten opzichte van een bril maar ook de verschillende soorten lenzen, hoe je lenzen gebruikt en verzorgt en hoe je ze inzet en weer uit doet. Wil je een uitgebreid oogonderzoek, een aanpassing, een reguliere lenscontrole en scherp geprijsde contactlenzen? De contactlensspecialisten van Kruithof Optiek weten precies welke contactlenzen het beste bij je passen. Graag tot ziens in één van onze vestigingen!

Contactlenzen voor optimaal zicht

t.k. gevraagd: muurafhouder voor ladder, rood, Altrex. Tel. 0180-617345 na 19.00 uur TE KOOP AANGEBODEN Nike witte sportschoen (41) €15,00. Pakket (8) PS2 spellen €20,00. Nike Total 90 Kunstgras schoen (44) €15,00. Pakket jongenskleding maat 170/176 €40,00. Tel. 0180-611807 Ik zoek een TrippTrappstoel v Stokke m/z beugel. Max 30 euro tel 06-43120410

WWW.KRUITHOFOPTIEK.NL

ROTTERDAM Keizerswaard 60 T (010) 479 41 14

€ €2

MS 170 zaagblad MS 170 DD zaagblad 3535 cmcm MS 170 €D244 zaagblad 35 cm € 204 € 204 € 244 € 204 € 244

dersingel 198 2993pr Ba-

rendrecht De Bruin Aardbeien

MS 17 ACTIE

ROZENBURG Raadhuisplein 2 T (0181) 21 30 96

BARENDRECHT Van Beuningenhaven 37 T (0180) 62 54 30

SPIJKENISSE Zuid Passage 33 T (0181) 62 63 29

Deze krant nog eens nalezen? www.deschakelalbrandswaard.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 21 juni 2012

Polders Culinair, thema met inhoud Het thema van de Polderdag was ‘Polders Culinair’. Een manier om de producten van boeren in de polders onder de aandacht te brengen. Rhoon en Poortugaal zijn van oudsher dorpen met een agrarische achtergrond. Ondanks oprukkende bebouwing zijn nog grote oppervlaktes van de buitengebieden in gebruik als landbouwgebied. De schijnwerpers stonden deze dag op de producten die de boeren uit dit gebied verbouwen. Hoe kan men beter deze producten presenteren dan ze te laten proeven bij een maaltijd. Het Comité Polderdag Rhoon had drie koks uitgenodigd om een heerlijke maaltijd voor te schotelen van verse producten uit de polder. Een twintigtal perso-

Het vlees van het Mangalitza varken is erg smaakvol. Foto: Wim Spoormaker nen was uitgenodigd voor deze maaltijd in een schuur van boer Adjan Vos. De vier wethouders van Albrandswaard waren

Uitstalling van verse producten van de boeren.

aanwezig, evenals vertegenwoordigers van natuurverenigingen, het Platform Polders en Carnisse Grienden. Nadat

Foto: Wim Spoormaker

Ad Janssen van Het Kasteel van Rhoon de gasten welkom had geheten werd een heerlijke soep geserveerd. Kok John Huizinga van Brasserie De Rhoonse Polder, Veerweg 2a bij de golfbaan had een heldere aspergesoep gemaakt. Natuurlijk van de groene asperges van Adjan Vos. Er werd wijn geschonken uit een wijngaard in Griekenland van een voormalige inwoonster van Rhoon. Contacten die Het Wijnhuis Rhoon met deze producent heeft, zorgden ervoor dat deze overheerlijke wijn op tafel kon staan. Het hoofdgerecht werd bereid door Ad Janssen en bestond uit vlees van het Mangalitzavarken, aardappeltjes, peen en asperges. Ad Visser van De Buytenhof zorgde voor het heerlijke vlees en diverse boeren hadden de verse groenten geleverd. Het nagerecht, aardbeienijs met verse aardbeien, kwam van de hand van Erwin Roedolf van Broodhuys ZieZo uit de Julianastraat, die ook het overheerlijke brood leverde. Wethouder Raymond van Praag bedankte alle aanwezigen en gaf aan het fantastisch te vinden dat hij aanwezig kon zijn. Het gemeentebestuur is er van overtuigd dat Albrandswaard dit landelijke karakter moet behouden en is tegen een totale transformatie van dit mooie gebied. Op deze Polderdag is weer gebleken dat agrariërs het fijn vinden dat er zo veel aandacht is voor het buitenleven en voor de producten die zij verbouwen.

11

Veel publiek op Rhoonse Dierendag Extra gestimuleerd door het mooie weer werd de door de jubilerende Dierenkliniek Den Otter georganiseerde feestelijke dierendag op het weiland tegenover de praktijk drukbezocht. Ouders die met hun kinderen het idee hadden even een kwartiertje te gaan kijken verlengden dat bezoek tot wel een paar uur. ,,Het is drukker geweest dan ooit’’, aldus dierenarts Leen den Otter enthousiast. Behalve de volwassenen genoten ook de kids volop van alles wat er te doen en te zien was. Voor de jonge bezoekertjes waren veel activiteiten georganiseerd waaraan ze actief konden deelnemen, van het schilderen van een voerbak tot het brengen van een bezoek aan een mobiele kinderboerderij. De stichting Papegaaien trok veel publiek. De kinderen keken hun ogen uit naar de exotische vogels

die los op hun stok zaten en op hun gemak aan takjes peuzelden. Altijd weer bijzonder om te zien is het schapen drijven met Border Collies. Met bewondering werd ook gekeken naar de stand van de Nederlandse Valckerij met roofvogels en uilen. Gezien het succes en de vele positieve reacties van bezoekers over de dierendag heeft Leen den Otter besloten de festiviteiten volgend jaar uit te breiden en te houden op twee dagen en wel op vrijdag 20 juni en zaterdag 21 juni. Op vrijdag kunnen de klanten van de Dierenkliniek voor een symbolisch bedrag een marktkraam huren en daarmee op een ‘Rhoonse bazaar’ allerlei artikelen te koop aanbieden. Die artikelen kunnen variëren van zelfvervaardigde creatieve uitingen tot zelfgebakken lekkernijen en zelfverbouwde groenten en plantjes.

Kinderen verzorgen de dieren in de mobiele kinderboerderij. Foto: Kor van Pelt

Het team van Dalton Lyceum Barendrecht feliciteert alle geslaagde leerlingen MAVO Emre Akyol Yannick Alsemgeest Yanick van Angelen Cagdas Atas Espen Baan Michelle Baars Quinten Bakker Julliën Barmentlo Iris Beukers Martijn Bleker Debby den Boer Michael uit den Boogaard James Borst Valerie Bos Boutaina Bouarfa Ezra Bouwense Mandy Broekhuizen Vera Brouns Joost Colijn Elise Dentro Cheyenne van Eikeren Joyce Enterman Karlijn van Es Andrea de Fonkert Thijs van Gent Zekye ‘t Gilde Ryan Goossens Emma Stook Sarah Greinert Nigel van Hattem Joyce Heester Maaike van Heusden Linsey Hoes Ivana Hokke Joey Honcoop Max Hordijk Larice Hulleman

Marciano Infantino Eline Ivo Demi Jansen Rosanne Jansens Kim de Jong Mike Kanters Nina Kars Semra Kay Damaris Keyzer Eric Klatten Alex de Koning Jelle Kranendonk Chloé Kuppen Marit Lansbergen Doris van Lievenoogen Ardy Lumenta Louise Lusse Dion Maat Javimar Martina Kevin van der Meiden Erik Meijers Afra Mukhtar Arwa Mukhtar Chris Nahr Shamila Nettasinghe Yara Nieuwenhout Dimitri den Ouden Léon Pelkman Ikram Razzouki Dylan van Rijnberk Amanda Ripmeester Jordy Rondberg Kimberley Rutteman Hümeyra Saricam Tim Schilling Shariën Snijders Charlotte Spee Jacco Stein

Vera van der Valk Tess van der Ven Neville Vermeulen Kim Maria Visser Kees de Vliegh Bryan Vluggen Sanne Vriens Lisa van Vugt Dylan Wijngaard Dian van Zetten Rajko Zoetewei Romy Zwaan

HAVO Jamie Been Fleur Bergers Danielle den Boer Nelleke Bongers Thijs Bongers Dieko Boonstra Iris Brugman Stefan Buit Mark van Buren Naomi Daamen Randeep Deol Inger van Dijk Selena Duinkerken Maarten van Duivenbode Nadie van Duivenbode Danja Erkens Fleur Gerritsen Jordy van Ginkel Jamey van de Graaf Suzanne van der Graaf Julia Habermehl Rick Hage Marijke Halman

Jason ten Have Carmen van Heesen Max Heiden Anouk van der Heijden Iris van der Heijden Lisanne van Herwijnen Marloes Hummelen Hanisha Jagota Madelinde van der Jagt Nicky Jansen Joël de Jong Yannick de Jong Mark Jordaans Mustafa Kabadayi Michelle Kaim Thies Kegge Yael Kerkmeester Joris Ketting Roos de Klerk Aylin Kluver Stephan Kooij Eline Krijne Ayrton Kroon Moreno van der Kruit Amy Krul Vinod Lachman Eline Leeneman Robin Leupe Yolande Lijten Roald van Linden Charlotte Moerkerken Tim Nijssen Dave van Oeveren Bastiaan van Oudheusden Maaike van der Ree Cornee Schaap Lisa van der Schelde Joyce Schenk

Cheryl Schop Dhaniaal Siddiqui Stephana van der Sijs Maaike Simons Tommy Sintnicolaas Jaleesa Soares Rick Spelde Amber Thape Daniël Tserepnin Gino Tutone Yaniek Valerius Kevin Valk Victor van der Valk Ricardo van Veen Roy van de Ven Laura Verhoef Quincy Vermeulen Samantha Verweij Merel Visser Esmée Vos Lamintha de Vries Emma Vroom Lois Weeterings Dave van der Wel Renate Westerduin Cilla van der Wiele Roy de Wit Tessa de Wolf Tessa Wols

VWO Marsha Autar Vincent Blaak Livia Bodegraven Janine Boertjes Yanell Braumuller Aletta Brouwer

Stefan Buck Brandon Corvers Mick Fens Eveline Gart Ghislaine Guillaume Sophie de Haan Rex Hordijk Lesley van Houwelingen Jimmy Hu Esmeralda Huisman Mandy de Jong Emma de Koning Simone Kooijman Pim Leenheer Floor Maaskant Sofia van Maurik Kelly Meijsen Lotte Mense Annemarijne Möhlmann Niels Molendijk Isabelle Niemeijer Suzanne Oskam Renate de Reus Menno van Rijsselberg Iris Rotee Dico van der Star Kylianne Teuben Puck Verhoeven Laura Verloop Eveline Vijlbrief Aike Vonk Michel Wervers Thomas Wiersma Inge Winterswijk Sten Zijlstra


CSG Calvijn feliciteert haar geslaagden in het 1e tijdvak! Calvijn Groene Hart, Barendrecht

Vmbo theoretische en gemengde leerweg: Valery Alibaks, Remco Baan, Andy Baker, Tim van Ballegooijen, Fatima Beder, Karam Bensedjed, Mathilde van den Berg, Jelle Beuving, Daanish Boedhram, Michael van den Boom, Naomi Brandenburg, Reinier Bremmer, Milan Broer, Anne Bunk, Ruud van Buren, Yannick van den Burg, Eren Dagidir, Denise van Dalen, Jeroen van Dam, Redouan Daoudi, Altan Demirel, Stefan van Dijk, Dionne van Dijke, Vincent Dits, Chris Draijer, Brian van Driel, Moreno van den Eijnden, Wesley den Engelsman, Marco Franken, Jim Friederich, Steve van Gent, Niek Gielbert, Jaimie Gouw, Ricki Groeneweg, Calvin de Haas, Lisanne Haerkens, Sean van Hamond, Katinka de Heide, Lara van Hengst, Jos Heuvelman, Quinty Hoek, Walter Huang, Tim IJsveld, Luka Inasaridze, Joyce van Jole, Demi Kaak, Semra Karaca, Kayleigh Koetse, Michelle Kootkar, Larissa Krowinkel, Jasper van Kwawegen, Michael van de Laar, Sharika Lachman, Hans Langerak, Eva Langstraat, Pascal Le Large, Roel Looij, Chloe Maddock, Angela van der Mark, Yaël Muller, Sanne Munne, Jasper Naaktgeboren, Emma Nuis, Damiano Peterbroers, Jurgen van der Pols, Sjoerd Pottuit, Nadia Rajkovic, Kyra Rieborn, Kristiaan van Santen, David Saris, Amber van Schaik, Ricardo Schild, Gislaine Schravesande, Naomi Snippe, Rashwin Soebdhan, Amy van Soldt, Frank Spoel, Isadora van Sprang, Merwin van der Stap, Reinout Storm, Martijn Stravers, Joe Tang, Ivy van Tol, Robin van Trigt, Sanne Troost, Marja Ul-Hasnain, Kevin Vicario, Lizzy de Visser, Jazz Weststrate, Tessanne Wiertsema, Jessie de Wilde, Rick Willemse, Sheeraz Zadi, Samantha de Zeeuw, Jet van ’t Zelfden, Lois Zevenbergen, Anna Zhou. HAVO: Borkán Abd El Moeti, Ewoud Bachaus, Remy Badloe, Annemarijn Batenburg, Susanne Bergsen, Iris den Bieman, Lindsey van Breemen, Kelly Breur, Fabyan de Bruin,Roel Capel, Remon Coolegem, Max Draijer, Patrick Fernand, Yvo van Gelderen, Ruben ’t Gilde, Jasmijn Giohalas, Jesse Gonsalvez, Nathan van Helden, Sharon van Helden, Stephanie Helleman, Camilla den Hollander, Angelo de Jong, Michelle Kramer, Miranda Kruit, Carlo Kuijt, Anne Luijendijk, Nathalie van Luik, Robin Mank, Christy McLean, Spartak Melkonian, Rick Milder, Bart Monhemius, Christiaan Mudde, Angelique Osinga, Marije Riedé, Sjoerd Rijsdijk, David Rohaan, Seline van Rossem, Vincent Schiedon, Tessa Spanjersberg, Marije Verhoeff, Daan Visker, Kimberley Visser, Eline Vormeer, Bas van der Waal, Mark van der Waal, Bianca Wesselius, Jorina Zondervan, Lars Zuijdeweg. VWO: Vincent Baas, Katinka Bezemer, Lidian Bezemer, Maaike Bleeker, Samantha den Boer, Suzanne van Dijk, Abdelkader El Meziani, Florian van der Ent, Lauren Euser, Jarno Fokkema, Naomi Franke, Art Frieso, Maria Frieso, Seb Groen, Myrthe de Groot, Ramon Harinck, Lizette Heuvelman, Vincent Hoek, Maud Huizer, Denise Jansens, Edwin de Jong,Iris Kranendonk ,Arjan Langerak, Lysanne Leeuwenburg ,Carlo Manuëls ,Simone van Noord, Robin den Ouden, Ylonka Polder, Frank Seip, Steven van Straten, Anita Visser, Leon van der Vliet, Denise aan de Wiel, Ruben Wijnen, Amber Zegers.

Focus Beroepsacademie, Barendrecht

VMBO kaderberoepsgerichte leerweg: Ozan Arican, Irene Bakels, Karim Bakkes, Jérôme Bertrums, Tim Bouma, Kaylee de Bruin, Ziya Cankurtaran, Zada Chaudharie, Dewika Chotoe, Niresh Dhawtal, Nicky Dubbeld, Niels Edcius, Hugo van Elswijk, Ashley Farina, Demi Fernandes, Amily Franken, Samantha van Gelderen, Tessa van Gemerden, Emiel Gorissen, Nebahat Günbulut, Sylvano van Gurp, Dylan van der Hart, Jim van Herk, Patricia Houterman, Zahid Hussain, Bruno de Jong, Mike de Jongh, Shaggy Karijoemito, Diego Kemner, Mitch van Kessel, Kubra Kester, Zehra Korkmazyürek, Sarah Krooshof, Saskia Kropman, Wesley Luijendijk, Michelle Macnack, Dion de Man, Matthew Mathoera, Kevin Medina, Gity Momand, Peter Munne, Manthony de Nobel, Pierre Ora, Tamar den Otter, Ashley Oudhuizen, Wishaal Ram, Bas Renes, Claudio Ribeiro, Sabrina Roodbergen, Brandon van Schijndel, Laurens Schouten, Branko Schuitemaker, Bram Schurink, Ashna Soekar, Naomi Sondag ,Lennard van der Steeg, Lakeyiah Thijm ,Daishley van den Tol, Floyd Usmany, Tom Verbrugge, Bart Verbrugge, Troy Versendaal, Laura van Vliet, Julia de Vos, Nick van Vugt, Özge Yildiz, Elles de Zeeuw, Jenny Zheng, Mike Zwaal. VMBO basisberoepsgerichte leerweg: Marius van Arkel Diaz, Ulas Aydogan, Aig Baas, Melanie Bahlman, Rosina Baum, Nasim Belanj, Vanity van den Bemt, Yara van den Berg, Celeste Bergers, Ryan Boelhouwers, Leonie Boudewijn, Imad Boulkhrif, Richano Buitenman, Merve Cankurtaran, Jeremy Clement, Patrick Delgado, Jordy Delgado, Rohinesh Dhawtal, Lisa Disse, Ayse Er, Shewa Ghaemkhah, Engin Gökduman, Anissa El Harouni, Eva Jacobs, Vasvia Jasaraj, Navin Jethoe, Natasja de Jeu, Puj, Joerawan, Shirley de Jongh, Lisanne Kool, Roberto Koring, Diego Lemberg, Aubrey Mast, Samantha Muurling, Umut Özeç, Chanel Pietersz, Maxime Polm, Dayana Posada Puerta, Sharon Roodbol, Thirza van der Schans, Rosanne Schenderling, Lesley Singh, Anthony Sint Jago, Ruben Soerdjpal, Suraya Somai, Bryan Stam, Michel Tez, Mariah Visser, Cecilia Westdorp, Jermaine Wolf, Yousra Yaouti, Esra Yar, Gamze Yildiz, Desley Zwaneveld, Rowdy Zwaneveld.

Calvijn Vreewijk, Rotterdam

HAVO: Sylvain Aroma, Naciye Bahadir, Sharona Boumann, Nigel Bun, Nada Fariss, Iris Gelissen, Sietse Gorissen, Salim el Hani, Michelle Hertog, Eymen Hitli, Dolaya Hoogdorp, Ouassima El Issati, Ebru Karapinar, Tugra Koçer, Rick Koster, Roos Kraaieveld, Amber Kruidenier, Zoë Lambermon, Enrico van Lis, Sanja Matkovic, Djordje Milutinovic, Talha Minhas, Ismail Oguz, Jason van der Pennen, Hannah Potuijt, Sabrine Rhazaf, Joshua Shakeel, Negin Sharififar, Devanté Silva Faria Monteiro, Sjaak Terlingen, Michel Timmermans, Dianara Verhoeven, Tim Verzijl, Natascha van Vliet, Barry Vuijk, Chahrazed Zerrad. Atheneum: Jenny Chang, Pooja Guptar, Ranish Jagessar, Sefa Keskin, Ruben Kok, Nany Martina, Serkan Metin, Maheen Munir, Burcu Özaydin, Esra Tunca, Isa Yilmaz, Oualid Zoumhani. Gymnasium: Emma van Anraad, Gawla Belmoukadim, Laura Blok, Naoual Boukayouâ, Jade

Copier, Chenella Dewnarain, Ümran Dinçer, Abdul Haddouzi, Daphne van Helden, Emma Herlaar, Remco Heukers, Kevin Jansen, Christian de Kam, Thijs Kool, Juliette Korf, Lars Kraaijeveld, Marko Kruta, Madhvi Lawtan, Mallory Lo-Kioeng-Shioe, Annemarie Mannee, Frank Rasenberg, Kyra de Rooij, Wesley Schiedon, Michel Schilt, Evelien Schrijver, Joyce Silva, Franciska Smit, Manon Spoel, Christiaan Vermaas, Mees Waal, Bob de Waard, Robin van der Wal.

Calvijn Lombardijen, Rotterdam

VMBO gemengde leerweg / theoretische leerweg: Yousra Aârab, Mohamed el Aiboudi, Bilal el Ajjouri, Atakhan Akdag, Yuliemely Alcantara Garcia, Zaakira Bakridi, Aylin Bayraktar, Bilal Berrag, Madhuri Bhageloe, Daphne Blom, Ilham el Bouakili, Bilal Boudal, Valentina Bozic, Esra Cosar, Hilal Demir, Joey van Dijk, Tahareem Din, Jaya Doekhie, Damian Doelwijt, Seda Duran, Muhammet Durmaz, Khalid El Bouyakoubi, Rukiye Ergin, Jordy van Gent, Chayenne Ghazi, Thom Goudman, Loyce Hilkemeijer, Behrouz Hosseini, Amar Jokhoe, Luciën Juliana, Stefan Kalkman, Lamyae Karat, Tugba Kaya, Sinan Kilavuzoglu, Stephanie Kleefkens, Leon de Klerk, Merve Koçak, Laura Kool, Cheyenne Laats, Abdu Latrache, Zakaria Leklye, John Louhenapessy, Aniel Lucia, Shareef Mahendrepersad, Latifa Mahovkic, Khalil el Marghni, Wesley Medina Ramos Monteiro, Oguzhan Mutlu, Ricardo Neves, Ashly Nirandjan, Wesley van de Noort, Dilâra Ocak, Melissa Okker, Mohammed el Ouariaghli, Alicia van der Ploeg, Liomar Privania, Kahraman Sahan, Minela Salkanovic, Marieke Schriel, Ekrem Sekerci, Matej Suman, Bo Sutter, Esra Tastan, Priscilla Török, Rukiye Türkmen, Raynison Verhoeven, Manolito Vieira Pereira, Raymond van Vliet, Nikky Warnaar, Mike van Wieringen, Ashley Winklaar, Hasan Yilmaz, Julraince Zink.

Calvijn Maarten Luther, Rotterdam

VMBO gemengde leerweg / theoretische leerweg: Moses Ahenkwan, Birgul Akin, Eren Akin, Sanae Al Hachrak, Sharukh Bhikhie, Rabia Bostanci, Yusuf Dincer, Gamze Ekinci, Oussama El Bachiri, Tarik El Hassani, Arjun Gharbharan, Samet Gullu, Emre Gumus, Djundjun Hooi, Jonathan Hooi, Yasemin Kot, Huseyin Koyuncu, Esther Kuijper, Marvin Lieveld, Anes Omar, Fatmanur Ozturk, Awais Raja, Gaby Ramadhin, Marcus Rechards, Alisha Roepa, Uveys Sahin, Franjeally Sambo, Brinsha Selyanayagam, Jorgeli Walroud, Clavette Yelapeha,Serisha York. HAVO Business School: Büşra Aksoy, Özge Albayrak, Selo Aslan, Ashwien Dasrath, Sibel Ermis, Raoel Fatehmahomed, Brahim Hammaoui, Kevin de Held, Çigdem Karaca, Burak Kayabal, Naffissa Khan, Noor Jahan Mubarik, Mirelle Naipal, Arash Noorafkan, Steven Ramlakhan, Mitchel Ruiz, Mohammed Tibari, Kimberley van der Wal, Chantal Wanga.

Calvijn Juliana, Rotterdam

VMBO gemengde leerweg / theoretische leerweg: Tanisha Adamus, Wendy Adriao, Seher Akdemir, Manolya Aktaş, Damian Alihoesen, Destiny Amadin, Beau van den Bergh, Edith Bernabela, Imane Berrag, Cheyenne Çağiran, Seyran Çekiç, Dèon da Conceicao, Amil Čosić, Cynthia Da Cruz, Sudhir Dasrath, Ikram Fliti, Chantay Frans, Leandro Furtado, Mervenur Genç, Romano van Genderen, Jeffrey Goedings, Nisrine El Hamdaoui, Laila Hammaoui, Blanche van Haperen, Kaoutar El Harouati, Isabeau Hempenius, Hajar Hmani, Devereau Hubers, Brahim Ihaddouchan, Papieto Inesia, Rafaël van de l Isle, Shairry Jasinta, Jordy van Kaam, Sevgi Karacaoğlan, Kishan Kasi, Kasim Al Kasim, Ezgin Kayğun, Naomi van Keulen, Joyce Kooij, Kadir Kose, Renate Krab, Merve Kuş, Joey Laldjising, Pilar Latorre, Joey Lim, Patrick Martien, Lisa Martina, Berkan Metin, Ilham El Morabet, Vania Moreira Varela, Nio van der Nat, Jessey van Offeren, Cihan Oktay, Svetlana Oosterling, Soumaya El Ouasghiri, Jennifer van der Padt, Lisa Pirela Andrade, Faizel Pocorni, Faisal Qayyum, Kristijan Ravlić, Juriën Reineta, Jessica dos Reis Tavares Fernandes, Devin de Reus, Rafaëlla Roeplall, Danny Romney, Burak Şahin, Bilal Saidi, Ali Saral, Kürsat Sarpdağ, Jazz Schoonmade, Amber Schouten, Betül Şencan, Patrick Soares, Frederique Toha, Osman Tozlu, Shannan den Turk, Vera Verweij, Remy Verzijl, Melissa de Vrijer, Inchy Wekema, Raymond ten Wolde, Stèphanie Zwama.

Calvijn Meerpaal, Rotterdam

VMBO basisberoepsgerichte leerweg: Jim Brouwers, Dennis Corlemeijer, Quincy Groenewegen, Westley Jimenez, Olympia Karathanasis, Leroy van der Kley, Kimberley (Kim) Lima Spencer, Vincent van Milligen, Tim van Oort, Nida Pasaoglu, Tom Priester. VMBO kaderberoepsgerichte leerweg: Richard d’Achard van Enschut, Bilal Aklyyi, Marnix de Beer, Kelvin van den Berg, Emma Breure, Francisca de Bruijn, Demi van Erkelens, Kevin Griese, Maarten de Haan, Maaike Hol, Billy-Roy Howland, Jelmer Huisman, Anne-Sophie Huisman, Sanne Huisman, Silvano Jonker, John-Arly Kuijpers, Bob van der Linden, Pamela Roelofs, Michelle Romijn, Davey Stormbroek, Tim Terlouw, Ieke Wijnia. VMBO theoretische leerweg: Bob van Aanhold, Sachin Ackermans, Paul de Baat, Fatiha Belahcen, Simone Bosveld, Juliëtte Broer, Gerardo Brinkman, Rosalba Bucciero, Tyrone Buitendijk, Nikita Capitain, Tim van Deursen, Rein Docter, Michelle van der Gaag, Tessa Gijsen, Desiré de Graaf, Sophia Hagen, Jordy Hamilton, Björn Hartog,Tessa de Heus, Linde Hoek, Jeffrey Hoepel, Tim Huizer,Vincent de Jong, Max de Jonge, Vera Kaptein, Bart Kaulingfreks, Ewout Lambregtse, Jamie-Lee Laurentius,Gusti Massaquoi, Mike Maters, Karel van der Meulen, Lisa Molenbroek, Liza Neleman, Deborah Nelissen, Dino Nousis, Jimmy Offerman, Liban Osman, Jennifer Plugge, Giovanni Quant, Jeroen Rietveld, Jeroen Ruiten, Zoë Sittrop, Olle Smits van Waesberghe,Jelle van Steenbergen, Munier Stuart, Maarten Treure, Koen Verburg, Kim Verhagen, Janenko Vermaas, Michael Vink, Francis Visser, Koen de Wit, Jeroen Zaat. Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie

: : : : :

CALVIJN LOGO 15820005 15820005_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04

Gebruikte kleuren : CYAAN PMS nummers : 000 C

YELLOW

BLACK

000 C

000 C

000

000

000

000

: DUMMIE

WERKTEK

LITH.INT.

LITH.EXT.

: OFFSET

FLEXO

DIEPDR.

BOEKDR.

000

Status

Druktechniek

MAGENTA

DTP-Programma : ADOBE ILLUSTRATOR 9.0 Account Ontwerper Operator

: Hanneke : Irma/Jeroen : Lex

De kleuren op deze print zijn niet representatief voor het uiteindelijk drukresultaat tenzij dit een proefdruk is.

Tel. 31 (0)35 623 10 79

= C 30, M 87, Y 0, B 47 = C 0, M 60, Y 100, B 0


Hoera! ! D G A A L S GE Hoi Zus Marleen

Klasse hoor je hebt het gehaald, we zijn trots op je. Op naar de volgende school welke het ook moge zijn. Reinaart en Charlotte

GESLAAGD HELEMAAL GEWELDIG Wij zijn heel trots op jouw, je Havo diploma en je rijbewijs in 1 keer gehaald. Jouw jaar kan niet meer stuk. Rene, Marjan

GESLAAGD HELEMAA GEWELDIG Wij zijn heel trots op jouw, Super je mavo diploma, ook het winnen v/d k.n.v.b beker was super met B1.

Marleen Van harte gefeliciteerd het VMBO examen is binnen. Nu nog een vervolgopleiding vinden. Papa en Mama

hieperdepiep Jordi Polder is geslaagd op naar het MBO kusjes van papa mama en je broer Danny

Lieve Nina Je hebt het geflikt!! Van harte gefeliciteerd, we Lieve Nina zijn waanzinnig trots ophet je!!! Je hebt

geflikt!! Veel liefs, Van harte ge-de Ninafanclub xxx feliciteerd, we Hey pikkebaas zijn waanzinnig vanopharte trots je!!! gefeliciteerd

met je mavo diploma.

Veel liefs, de Ninafanclub xxx Wij zijn heel trots op je kusjes Opa en Oma

Kusjes Rene, Marjan

Van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Je harde werken is gelukkig beloond. Groetjes van Ron en Yvonne

DEMI IS GESLAAGD!!!

We love you, Isabel, Kelly, Matthijs en Rocky

Lieve Mara, je bent een KANJER.

Pa, Ma en Tim

Charlotte, Goed gedaan Geslaagd natuurlijk!!!

jochie!! Gefeliciteerd van je “oude” juf Lia

Van harte gefeliciteerd met je diploma Papa Mama Lynn Wybe en Daan

Geslaagd!

Lieve René

Goed gedaan Loes, you made it! Groetjes Lisa

Het is hem gelukt! DIMITRI DEN OUDEN heeft zijn MAVO diploma gehaald! Gefeliciteerd en veel succes op het MBO!

Van harte gefeliciteerd met je havo diploma, wij zijn heel erg trots op je. Kusjes Opa en oma

dikke kus van mama en Patrick

Christian de Kam

AMBER,

heeft zijn gymnasium diploma gehaald. Chris, proficiat en we zijn trots op je!

Gefeliciteerd met het behalen van je VWO diploma. We zijn super trots op je. Pap, Mam en je broer

Levien, Petra en Alex de Kam

Lieve Mike,

Michelle gefeliciteerd met je diploma En Lisa gefeliciteerd met je 5de zwemdiploma. Hans en Belinda

Gefeliciteerd, en veel succes met je vervolgopleiding. Knuffels van de Tooropjes.

Liefs van je ouders.

Wat zijn we trots op je Mayke!

Missie volbracht Groetjes van Ron en Yvonne Hey obertje voor de twee zussen.

Voor Charlotte van Gelderen.

Rick,

Dikke zoenen van een trotse Opa en Oma van Buren van harte gefeliciteerd. Op naar de volgende uitdaging MBO Gezondheidszorg Lieve Liliam

Chris Klay in 1x geslaagd voor de HAVO!

Dyon feliciteerd Ewald ‘t Hoen.

Hoera Shannon Visser is geslaagd.

Gefeliciteerd met het behalen van je diploma.

Anne, Gefeliciteerd met je diploma en veel succes op de HAVO.

Gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Je hebt er een spannend jaar van gemaakt. We zijn trots op je! Ingrid en Henk

Heel veel lief van Mama, Willem & Jason. Xxxxxxxxx

Hoera,

Gino Tutone heeft zijn HAVOdiploPa, Ma en ma gehaald, Brian veel succes op de HBO!! Nu eerst genieten van een welverdiende vakantie

Chico Lieke Indy Disney Lady Rocky en JJ Gefeliciteerd met het behalen van je HAVO Yes!! Michelle is Opa en oma diploma. Je bent geslaagd !! een kanjer!!!!! Meis, Van Harte Gefeliciteerd en heel Pa, Ma, Jeroen en Danielle van harte gefeliciteerd, we zijn veel succes met je kappersoptrots op je! leiding.

Van harte gefeliciteerd met het Je zussen en broer behalen van je PABO-diploma met zulke mooie cijfers.

Wij zijn supertrots op onze kanjer! Op naar de HBO,

Van harte gefeliciteerd met het behalen van je VWO Love y, girls. Pap, Mam en Paul. diploma! XXXXXXXXXXXXXXXX We zijn écht SUPER trots!!

Jorden, je bent geslaagd!

lieve groet van Mam. Gerard en Jeffrey.

Lieve Davy

Lieve Juul, voor jouw gaat volgende jaar de vlag uit.

Te gek man wie had dat gedacht, wij dus. Sucses met je verdere opleiding.

Top, heel goed. Van harte gefeliciteerd en veel succes op het Da Vinci.

Geslaagd!!! Hoera!!! Wij zijn ZO apetrots op jou! Nu duimen voor de loting. Dikke kus je diploma. Je harde werken is Goed gedaan mama, Remko jochie!! en Pleuni gelukkig beloond.

Knap gedaan dames, we zijn heel trots op jullie! Feest!

We konden helaas niet bij de diploma uitrijking zijn maken het op deze manier goed

Hé broer Jurrian GESLAAGD

Voor Charlotte van Dyon Gelderen. feliciteerd Van harte ge- Ewald feliciteerd met het behalen van ‘t Hoen.

Cassandra geslaagd voor Havo, Anaïs voor Gymnasium.

Brenda Gefeliciteerd

Lieve Eva, super gedaan.

xxx Pappa Mamma en Claudio

Lisanne en Jeffrey, van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie VMBO diploma. veel succes met jullie vervolgopleiding!

Liefs Dammis en mama

Lieve Sharon, Van harte gefeliciteerd met het behalen van je VMBO diploma! We zijn trots op je!!

Peter, Andrea, Daniëlle

Hoera,

Suzanne heeft haar Havo Veel liefs diploma op zak. Veel succes met mama, je studie pedagogiek. Willem en Jason. Liefs papa, mam, Hannah, Xxxxx Daan, Nathan Oevermans.

‘Ik heb niet echt zitten blokken’ BARENDRECHT – Vorige week woensdag 13 juni was het feest voor Eva Langstraat (16) uit Barendrecht. Die dag hoorde ze dat ze geslaagd is voor haar VMBO-examen in de richting Zorg & Welzijn. ,,Ik heb toch wel in spanning gezeten, vooral die woensdag’’, vertelt Eva. Eva is een leerling van Calvijn Groene Hart. ,,De examens gingen goed. Iedereen heeft het er vooraf over dat examens zo belangrijk en zwaar zijn. Het viel me mee. Daardoor was ik juist gespannen of ik het wel gehaald had.’’ Eva slaagde met mooie cijfers. Gemiddeld haalde ze een 7. Haar hoogste cijfer haalde ze voor Engels, een 8,2, haar laagste cijfer was een 6,3 voor Duits. Ze heeft niet echt zitten blokken vooraf, maar heeft zich wel goed voorbereid. ,,Alle stof heb je al in de les behandeld en al een keer geleerd, dus eigenlijk is het vooral herhaling. En we hebben in de klas veel voorbereiding gehad.’’ Vooraf zag Eva het meest op tegen het examen biologie, maar dat viel haar uiteindelijk mee. Het examen Aardrijkskunde vond ze het moeilijkst. ,,Ik denk soms ook te moeilijk. Dan weet ik het antwoord wel, maar twijfel of er geen addertje onder het gras zit’’. Eva wil volgend jaar naar de havo, waarschijnlijk op

het Calvijn. ,,Ik vind het een beetje spannend, want het zal wel anders zijn. Zal ik alles begrijpen, zal het moeilijk zijn? Er zijn ook weer voordelen. Op het VMBO heb ik een sectorwerkstuk gemaakt, op de havo moet ik een profielwerkstuk maken. Die ervaring heb ik alvast. En ik weet al hoe het is om examen te doen’’.

Wat ze daarna wil, weet Eva nog niet precies. ,,Waarschijnlijk wil ik iets met geschiedenis of cultuur gaan doen, maar weet nog niet welke richting ik daarmee op wil.’’ Lachend voegt ze toe: ,,Gelukkig heb ik nog twee jaar de tijd om daarover na te denken’’. Maar voordat ze aan de havo gaat beginnen, gaat Eva eerst nog genieten van een welverdiende vakantie.


icefondue als smaakbeleving

CampoLife

! l e e d r o o v r e zom ZONDAG

KOM ZE NAAR ON ZOMERSE KOOPN ZONDAGE

24 JUNI 11:00-17:00

ZONDAG

Icefondue is de nieuwste smaaksensatie in de horeca Door stukjes vers fruit en andere zoetigheden in toppings en vervolgens in vloeibare stikstof van -196 graden celsius te dompelen creëer je smakelijke ijstapas.

ZOMERSE

1

KOOPAVO N

DEN

IEDERE VRIJDAGA VOND

JULI 11:00-17:00

Ontvang een volle kom stikstof voor maar € 10,- en schuif aan voor € 6,50 p.p.

Tot 21:00

De zomer staat voor de deur. Campolife is er helemaal klaar voor. Bezoek de zomerse koopzondagen op 24 JUNI en 1 JULI en profiteer van warme kortingen. Want bij Campolife komt uw zomer tot leven!

Stationsweg 27 • Heenvliet • T.0181 66 13019 Kruisdijk 8 • Poortugaal • 010 501 55 11

magneetcafe.nl • etenbij.nl

ZOMER KNALLER K

Safarica

Santenga Lodge tunneltent

ijk ook een s op

www.camp

olife.nl

‘de huiskamer van Poortugaal‘

voor de bes te tenten dea ls!

Royale familietent. Afm. B320 x L635 x H210 cm

van € 399,- voor

Maandmenu € 29,50 Zomerse salade van garnalen, appel en witlof met crème fraîche-citroendressing *** Lamsfilet met couscous en jus van eekhoorntjesbrood en tijm -OFZalmfilet uit de oven met geitenkaas en basilicum *** “Parade van aardbeien” Smoothy, ijs, vers en rabarber-aardbeientaart van Dunya’s taartenatelier

299,2 stuks voor

99,95

Restaurant de Wagenmaker - Achterweg 21 - 3171 EA Poortugaal Telefoon: 010 - 501 65 15

Travellife Toledo

keukenkast Afm. B75,5 x D48 x H80 cm

van € 59,95 voor

39,95

Milenco Aero Spiegelset

Past op vrijwel iedere autospiegel.

van € 74,95 voor

59,95

Campingstoel In 8 standen verstelbaar. Aluminium frame.

MET GRATIS HOOFDKUSSEN

van € 69,95,- voor

54,95

Alpina

Electrische braadpan Met thermostaat, teflon coating en metalen deksel. 230 volt 750 Watt.

van € 35,50 voor

19,95

 

GRAT Fire U IS p set

Cadac

Pro 57 set

Briketten, houtskool barbeque van 57 cm Ø. Nu met gratis Fire Up set

Frizz



Blue of Rinse 2 ltr. toilet ondertank- of watertankvloeistof.

8,95 voor 169,- Rinse 7,95 van € 209,-

Blue

2L

‘Alles naar wens’

Gratis* LED zaklamp Bij besteding van min. € 15,op één van beide koopzondagen in onze kampeershop.

*Maximaal 1 LED lantaarn per klant. Batterijen niet meegeleverd. Actie geldt zolang de voorraad strekt.

Kijk op www.campolife.nl voor meer aanbiedingen

Daar komt je vakantie tot leven!



Bürstner | Dethleffs | Knaus | TEC | Eriba | Jamet

Langeweg 1a | 3274 LZ Heinenoord (Ind.terrein Boonsweg) T 0186-60 40 00 | F 0186-60 42 40 @campolife | www.campolife.nl Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. Zet- en prijsfouten voorbehouden.

Om uw eigen leven te kunnen leiden, heeft u anderen nodig. Aafje is graag die ander. In Rhoon en Poortugaal helpt Aafje u met thuiszorg, huishoudelijke hulp en begeleiding bij beginnende dementie. Bij Aafje kunt u ook wonen, logeren en terecht voor dagvoorziening. Aafje is altijd in de buurt. www.aafje.nl

0900 8664 (€ 0,10 p.m.)


Gevraagd

Student die privéles Engels kan geven

Makelaarsgroep

1 x per week (in het weekend of door de weeks) aan 1e klasser voortgezet onderwijs

RE/MAX Makelaarsgroep Bijdorp Oost 42 | 2992 LA Barendrecht t: (0180) 61 52 33 | f: (0180) 62 02 30 barendrecht@remax.nl | www.remax.nl

Graag foto en tel.nr. mailen naar info@dianagabriels.nl

Rhoon

Top Window Covering BV is jong energiek mondiaal opererend bedrijf. Wij ontwerpen, importeren en exporteren textiel en componenten voor raambekleding zoals rolgordijnen, jaloezieën, dubbel rollo’s etc. Als enthousiast en gedreven team zijn we trots dat we snel groeien! Daarom zijn we op zoek naar een fulltime;

Financiële steunpilaar Als financiële man/vrouw ben je het klankbord van het management betreffende financieel en fiscaal gerelateerde onderwerpen variërend in complexiteit. Je bent verantwoordelijk voor de financiële administratie, debiteuren/crediteuren beheer, verzorgt de belastingaangiftes en periodieke rapportages. Daarnaast signaleer en rapporteer je risico’s en kansen vanuit een commerciële invalshoek.

• • • • • • • •

De Smidse 21

2 onder-1-kapwoning Perceeloppervlakte: 336 m2 Woonoppervlakte: 185 m2 Bouwjaar: 2004 Inhoud: 661 m3 Kamers: 5 Slaapkamers: 4 Tuin: achtertuin, zuidoost

Rotterdam

• • • • • • •

Portiekflat Woonlaag: 4 Woonoppervlakte: 70 m2 Bouwjaar: 1990 Inhoud: 175 m3 Kamers: 3 Slaapkamers: 2

Makelaar: Marco Bos Vraagprijs € 469.000,- k.k.

Rotterdam

Snelfilterweg 136

Makelaar: Lisa Hagens Vraagprijs € 150.000,- k.k.

Solingstraat 5

Wij verwachten •  Hbo werk- en denkniveau •  Opleiding in de financiële richting •  Een aantal jaar relevante werkervaring •  Grote mate van zelfstandigheid •  Beheersing van de Engelse taal Wij zijn een no-nonsense bedrijf waar we veel lachen, flexibel zijn en als TEAM hard aan  de toekomst van Top Window Covering werken. Een collega met een 9 tot 5 mentaliteit past daarom niet bij ons team. Wil je meer informatie of wil je solliciteren? Neem dan contact met ons op of stuur een brief met CV naar; TOP Window Covering BV T.a.v. Marjan van Dongen Achterzeedijk 57 (unit 56) 2992 SB Barendrecht marjan@topwindowcovering.nl www.topwindowcovering.com

• • • • • • • •

Tussenwoning Perceeloppervlakte: 101 m2 Woonoppervlakte: 100 m2 Bouwjaar: 1997 Inhoud: 225 m3 Kamers: 4 Slaapkamers: 3 Tuin: zuid

Kijk voor het overige woningaanbod op

www.remax.nl

Makelaar: Jan-Jaap de Vin Vraagprijs € 209.500,- k.k.

W W W. R E M A X . N L

Kijk voor meer aanbod op:

24333-D4K-N16-REMA1k-Schakel.indd 1

19-06-12 14:29

woonkeuzekrant

informatie voor woningzoekenden

Op zoek naar een huurwoning in Albrandswaard? Vrijgekomen woningen publiceren wij in principe één keer per twee weken in de Woonkeuzekrant, in ons kantoor aan het Ghijseland 305 in Rhoon en op onze internetsite. Als u zich inschrijft bij Woonvisie ontvangt u een woonpas. Hiermee kunt u iedere twee weken op maximaal twee woningen reageren.* Reageren op een woning, hoe gaat dat? Reageren op de aangeboden woningen kan 24 uur per dag op onze internetsite www.wv.nl. U kunt ook reageren met de woonkeuze-bon op deze pagina. Het heeft alleen zin om te reageren als u aan alle gestelde voorwaarden voldoet. Wij verzoeken u vriendelijk GEEN contact op te nemen met de vertrekkende huurder(s).

Op welke plaats bent u geëindigd? Vanaf donderdag 28 juni, vanaf 09.00 uur kunt u op onze website www.wv.nl bekijken op welke plaats u bent geëindigd. Wanneer u in aanmerking komt voor een woning waarop u hebt ingeschreven, dan nemen wij contact met u op.

Meer informatie Kom gerust langs op ons kantoor aan het Ghijseland 305 in Rhoon, of kijk op onze website, www.w.v.nl. U kunt ons natuurlijk ook bellen: 0180-49 49 49.

Openingstijden kantoor in Rhoon Dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak of komt u naar ons kantoor aan het Koningsplein 50 te Ridderkerk, (geopend maandag t/m vrijdag tussen 08:00 uur en 16:00 uur). Zet- en /of drukfouten voorbehouden.

* Inschrijven Wilt u zich bij ons inschrijven als woningzoekende en staat u al bij Woonnet Rijnmond ingeschreven? Dan blijft uw inschrijfduur behouden!

Rhoon

Rhoon

Ghijseland 346

Toren 10

Beschikbaar per

Beschikbaar per

10 juli 2012

8 augustus 2012

Afgesloten seniorenwoning in het ServiceWooncentrum in Rhoon.

Flatwoning met loggia in een rustige en landelijke woonomgeving.

Kenmerken:

Kenmerken:

• Seniorenwoning • 2 slaapkamers • Oppervlakte woonkmr: 31,50 m² slaapkamers: 12,10 m², 13,30 m²

Huurprijs:

• Flatwoning zonder lift op de 1e etage • 1 slaapkamer • Oppervlakte woonkamer: 19,00 m² 1 slaapkamer: 12,70 m²

• Totale huur € 742,32 (inclusief € 193,82 service- en stookkosten) • Subsidiabele huur € 571,66

Huurprijs:

Bijzonderheden:

Bijzonderheden:

• Huismeester aanwezig. • De woning is gelegen in een rustige woonomgeving. • In het complex bevindt zich een recreatiezaal. • Collectieve centrale verwarming met boiler. • De woning heeft een open keuken. • Toegankelijkheid: 2. • Energielabel: D.

Voorwaarden:

• Maximum inkomen € 34.085. • Minimum leeftijd 55 jaar. • Aanvraag huurtoeslag is mogelijk.

Advertentienummer: 225004

• Totale huur € 466,86 (inclusief € 74,82 servicekosten) • Subsidiabele huur € 396,88 • De woning ligt op loopafstand van het metrostation. • Collectieve HR-ketel met boiler. • Er is geen aparte berging aanwezig, wel een gezamenlijke fietsenstalling waar plek is voor 1 fiets. • De woning heeft een open keuken • Er kan alleen elektrisch gekookt worden. • Toegankelijkheid: 0. • Energielabel: D.

Voorwaarden:

• Maximum inkomen € 34.085. • Vanaf 23 jaar is aanvraag huurtoeslag mogelijk.

Wilt u op ons woningaanbod reageren? Zorg dan NU vast voor een IB-60 formulier. Woonvisie is vanaf 1 januari 2011 wettelijk verplicht om, voordat u de woning krijgt toegewezen, uw inkomensgegevens te controleren. Wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek dan vragen wij u een IB-60 formulier te overhandigen. Wij verzoeken u daarom met klem een IB-60 formulier voor u en uw eventuele partner en/of huisgenoten aan te vragen. Inwonende kinderen zijn hiervan uitgezonderd, ongeacht of ze meerderjarig zijn. Kunt u dit formulier niet overhandigen, dan zijn wij genoodzaakt om de woning aan de volgende kandidaat aan te bieden. Een IB-60 formulier kunt u aanvragen bij de Belastingdienst (tel: 0800-0543). Zorg ervoor dat u uw BSN-nummer bij de hand heeft. Dit nummer staat op uw paspoort, uw Nederlandse identiteitskaart en uw rijbewijs en bestaat uit 8 of 9 cijfers. Heeft u geen inkomen, vraag dan toch een IB-60 formulier aan. U kunt op deze manier bij Woonvisie aantonen dat u geen inkomen heeft.

Woonkeuzebon

Editienummer 25

Inleveren uiterlijk op dinsdag 26 juni 2012 a.s. tot 12.00 uur op ons kantoor aan het Ghijseland 305 in Rhoon. (Met blokletters invullen s.v.p)

Woonpasnummer Naam Adres Postcode / Woonplaats Telefoon overdag / ‘s avonds Ik heb belangstelling voor de volgende woning(en) en voldoe aan de gestelde voorwaarden:

1e keuze Advertentienummer Adres 2e keuze Advertentienummer Adres Plaats Datum Handtekening

U kunt de bon ook per post versturen naar Woonvisie, vestiging Rhoon, Ghijseland 305, 3161 VV Rhoon. Let op! bij verzending per post: voldoende frankeren en tijdig posten. Te laat ontvangen of onvolledig ingevulde bonnen worden niet verwerkt.

Advertentienummer: 225021

DE EERSTVOLGENDE HUURVERHOGING VOOR DEZE WONINGEN VINDT PLAATS OP 1 JULI 2013


In het vervolg beter, eerst even bellen.

TotaalVERS B.V. te Poortugaal is een zelfstandig opererende versgroothandel gespecialiseerd in de productie van panklare aardappelen, groenten en fruit producten, maaltijdcomponenten en verkoop van een totaal verspakket. Daarbij heeft TotaalVERS B.V. in Poortugaal haar eigen groentespeciaalzaak.

MEDEWERKER(STER) (VERKOOP)ADMINISTRATIE M/V Voor onze afdeling (verkoop)administratie zijn wij op zoek naar een enthousiaste en zelfstandige medewerker(ster) voor 16 uur per week (maandag / dinsdag). Uw werkzaamheden / verantwoordelijkheden zullen onder andere bestaan uit het verwerken van binnenkomende orders welke worden ontvangen via telefoon, fax, internet etc., controle binnenkomende facturen, oplossen calamiteiten, onderhouden klantencontacten en werkzaamheden op projectbasis verrichten. Wij zoeken een medewerker(ster) met de volgende eigenschappen: • accuraat • ervaring in een soortgelijke functie • affiniteit met voedingsmiddelen • stressbestendig • teamplayer • verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen Herkent u zich in bovenstaande punten dan willen wij u graag uitnodigen om binnen 7 dagen te reageren op deze advertentie en ons team te komen versterken. Salariëring volgens CAO groothandel AGF. U kunt uw sollicitatiebrief voorzien van CV richten aan: TotaalVERS B.V., T.a.v. M. Tempelman, Albrandswaardsedijk 177, 3172 VA Poortugaal of via e-mail: mtempelman@totaalvers.nl

Beter, aan uw zijde Natuurlijk bent u persoonlijk betrokken. Raken conflicten u diep. Maar rationeel gezien is er één oplossing: kom met uw probleem bij ons aan tafel. Wij lossen alle juridische, zakelijke en privéconflicten voor u op. Liefst in onderling overleg, maar als het moet via de rechter. Hoe eerder ú belt, hoe sneller de zaak wordt opgelost. Want u kunt ons maar beter aan uw zijde hebben. Daarmee bent u het beste af.

Barendrecht - Spijkenisse

lawbb.nl

Barendrecht: Oslo 20 • 2993 LD • T: +31 (0) 180 64 44 99 • F: +31 (0) 180 64 44 90 Spijkenisse: Jan Campertlaan 4 • 3201 AX • T: +31 (0) 181 61 77 23 • F: +31 (0) 181 62 25 62

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

LANGER PLEZIER VAN UW LEREN BANK? MARCO LEER BLAAST ER NIEUW LEVEN IN! WWW.MARCOLEER.NL

Renoveren en herkleuren lederen bankstel

Marco Leer. Reeds 25 jaar ervaring, dus dat zit wel goed!

OOK KUNT U BIJ ONS TERECHT VOOR AL UW EDEN STOFFEERWERKZAAMH

Marco Leer kan alle leren meubelen behandelen: • Eetkamerstoelen • Banken • Bureaustoelen • Auto interieurs • Fauteuils • Interieurs van een boot Ook schades toegebracht door brand, transport, inbraak en water

MARCO LEER 0186-603268

Nijverheidsweg 31 - Heinenoord - www.marcoleer.nl - info@marcoleer.nl

Nieuwbouwproject

Twee 2-onder-1-kapwoningen

Reijerwaardseweg 56/58

Barendrecht/Rotterdam

2 kavels van ca. 208 m2 en 215 m2. Inhoud ca. 510 m3. Koopsommen v.a. € 272.500,- v.o.n. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op!

Q Makelaars Barendrecht Achterom 1 A 2991 CP Barendrecht, tel: 0180-610922 barendrecht@qmakelaars.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 21 juni 2012

Steeds groter assortiment bij Smaling Deuren en Kozijnen

De showroom aan de Nijverheidsweg 15 in Rhoon. Zoals elk modern bedrijf blijft Smaling Deuren zich ontwikkelen. ,,Klanten kunnen bij ons al meer dan 25 jaar terecht voor alle soorten deuren, ramen en kozijnen (hout en kunststof). Smaling Deuren heeft de afgelopen maanden het assortiment flink uitgebreid met onder meer screens, rolluiken, horren, radiator-ombouwen, lambriseringen en een flink aantal nieuwe buiten deuren. Ook

het assortiment binnendeuren heeft een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Zo is het aantal landelijke en moderne deuren flink uitgebreid om te voldoen aan de behoefte te kunnen kiezen uit een enorm groot assortiment. De radiator-ombouwen en lambriseringen worden net zoals de buitendeuren in eigen fabriek gefabriceerd en ook bij u thuis ingemeten. Elke maat is mogelijk en ook bepaald

de klant of er strakke frezingen in komen of juist sierlijke werkjes. Kortom strak of modern aan u de keus. Al deze nieuwe producten zijn duidelijk en overzichtelijk te vinden in onze showroom’’, licht Jaap Smaling toe. ,,Mijn bedrijf onderscheidt zich niet alleen van de concurrenten door het maatwerk en de snelle leveringen, maar ook door de zeer ruim opgezette showoom.’’ Met de nieuwe producten er bij werd de showroom steeds voller. ,,Daar is aan gewerkt… Door kleine aanpassingen in de showroom lijkt de ruimte nu nog overzichtelijker met meer producten. Laat u verrassen door de korte levertijd en scherpe prijs. De showroom is open van dinsdag tot en met donderdag van 10 tot 17 uur. Vrijdag van 10 tot 21 uur en zaterdag van 10 tot 16 uur. Voor meer informatie, telefoon 010-5013191 of www. smalingdeuren.nl

Prijswinnaars Toekomstvisie onthaalt op Gemeentehuis Het ontwerp Toekomstvisie Albrandswaard 2025 werd op 2 april vastgesteld door de gemeenteraad. Deze Toekomstvisie is tot stand gekomen met de hulp van honderden Albrandswaarders. Een onderdeel van deze manier van burgerparticipatie was de ‘Toekomstenqubte’. De gemeente vroeg in februari de inwoners van Albrandswaard hun mening te geven over de koers die de gemeente moet gaan varen richting 2025. De gemeente beloofde onder de deelnemers een aantal mooie prijzen te verloten, waaronder 5 iPads. De gelukkige winnaars werden op dinsdag 12 juni uitgenodigd door Burgemeester Harald M. Bergmann om hun prijs in ontvangst te nemen. Onder het genot van een drankje verwelkomden burgemeester Harald Bergmann

Bewoners van de Bombary maakt indruk Mosselbank enthousiast in Theater Zuidplein voor buitenspeeldag Straat De Mosselbank in de wijk Portland heeft gehoor gegeven aan de oproep van de gemeente om met een leuk idee te komen voor een buitenspeeldag op woensdag 13 juni. Initiatiefneemster is bewoonster Andrea van de Haterd. ,,Wie een leuk idee inzond kon in aanmerking komen voor een prijs van 250 euro. Omdat er bijna geen aanmeldingen binnen kwamen, hebben wij 500 euro gekregen. Daarmee konden we veel leuke dingen doen’’, vertelt Andrea die veel steun van medebewoners kreeg. Samen bouwden ze een springkussen op, zetten ze een spellencircuit uit, werd een suikerspinautomaat geregeld en pannenkoeken gebakken. Van 13 tot 15 uur waren kinderen van de Mosselbank

welkom om deel te nemen aan het buitenfeest. Daarna was er feest voor alle kinderen van het gehele eiland De Parel. ,,Er namen veel kinderen aan onze activiteiten deel’’, aldus Andrea. ,,Ook volwassenen deden mee bij de begeleiding van spelletjes en een echtpaar bood aan pannenkoeken te bakken. Het was wel even kort draaien, want in anderhalve week tijd moesten wij alles op poten zetten. Maar het was de moeite meer dan waard. Albert Heijn in Portland heeft gezorgd voor de sponsoring van eten en drinken. Leuk was ook dat we aan het einde van de middag alle kinderen een zakje hebben kunnen meegeven met allerlei leuke hebbedingetjes.’’ Foto: Kor van Pelt

Voedingsdeskundige Anneke Palsma in TK&KS De Poortugaalse voedingsdeskundige en sportdiëtiste dr Anneke Palsma is zondag 24 juni te gast in het radioprogramma Tussen Kerkbank en Kantinestoel bij radio President. In het tweede uur (12 tot 13 uur) praat Jan Jongerius met haar over voeding en dieeten, maar ook over diverse supplementen die als doping aangemerkt zouden kunnen

worden. Met de komende evenementen, zoals Wimbledon, Tour de France en de Olympische Spelen is hierover veel te vertellen. Het programma is te beluisteren via www.radiopresident.nl en op de kabel van Albrandswaard FM.107.9. Een herhaling van dit programma is te horen op dinsdag 26 juni van 11 tot 13 uur.

17

en wethouder Bert Euser het gezelschap. Burgemeester en wethouder vertelden blij te zijn met de ruime inbreng die vanuit de samenleving is gekomen en benadrukten dat het erg belangrijk is dat de Toekomstvisie niet alleen door de gemeente geschre-

ven wordt, maar een visie is die we samen maken. Om uiteindelijk over te gaan tot de felicitaties en overhandiging van de prijzen. Een mooie beloning voor het actief meewerken aan de toekomst van Albrandswaard.

De trotse winnaars met hun prijs, overhandigd door burgemeester Harald M. Bergmann en Wethouder Bert Euser.

Achtste Raysland Country festival The Luckymen Band houdt zondagmiddag 24 juni vanaf 13 uur voor de achtste keer een dans-muziek middag voor Country dansers en Country muziek liefhebbers en verder voor iedereen die van een gezellige middag in Country sfeer houdt. De middag wordt gehouden op het terrein van de Raysland studio aan de Kleidijk 102 te Rhoon, de thuishaven van de Countryband. De band geeft deze middag weer een optreden met veel variatie aan muziek o.a. Rock ‘n Roll, Zuid Amerikaans en natuurlijk Country. Om 13 uur start de band Take it Easy met gevarieerde muziek en om 14 uur The Luckymen Band. In de pauzes zullen diverse andere artiesten optreden. Meer informatie www.raysland.nl of 06-53773622.

Veel plezier op Polderdag Hoeve Noordburg aan de Nieuweweg had de activiteiten tijdens de Polderdag vooral gericht op kinderen. Tot groot plezier van de jonge liefhebbers konden ook ritjes op een pony worden gemaakt. Foto: Kor van Pelt

De volwassenen van Jeugden Volwassenenkoor Bombary uit Albrandswaard gaven zaterdag 9 juni een spetterend optreden in het Theater Zuidplein. De show had als titel ‘Men versus Women in a Wicked Way’ en zat vol met clichés over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Dat leidde halverwege de voorstelling tot een breuk tussen de mannen en vrouwen. De avond werd begonnen met enkele ‘figuren’ uit de vorige voorstelling van Bombary, maar al snel

werd duidelijk dat het niet de bedoeling was dat zij een optreden gingen verzorgen. De dames werd te kennen gegeven dat het genoeg was. Alles omlijst met bekende en minder bekende pop en musical nummers. Na de pauze waren er highlights uit de musical Wicked. Het verhaal van twee heksen, Galinda (de goede heks) en Elphaba (de kwade, groene heks). Het verhaal begint met de geboorte van baby Elphaba.

Cursus bloemschikken in Waterpoort

Geen water maar knikkers

BARENDRECHT – In het najaar kan men een cursus bloemschikken voor beginners en gevorderden volgen in gebouw Waterpoort. . Meedoen kost 75 euro per persoon. Dat is inclusief lichte ondersteunende materialen, koffie en thee. Exclusief materialen en ondergronden. Deze kan men op aanwijzing zelf meenemen. De cursus bestaat uit zeven lessen op maandag van 19.30 tot 21.30 uur. De cursusdata: 17 september, 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november en 10 december. Waterpoort is te vinden aan Middeldijkerplein 9 te Barendrecht. Meer informatie en aanmelden via retrogaarde@hetnet.nl, www.retrogaarde.nl of 06-46523602.

Foto: Opifex Fotografie

In Portland werd woensdag 13 juni meegedaan aan de Buitenspeeldag. De dag werd georganiseerd door de Jeugdraad van Portland en ondersteund door het jongerenwerk van Stichting Welzijn Albrandswaard. Oorspronkelijk was het plan allerlei wateractiviteiten en -spelletjes te gaan doen op het schoolplein van De Grote Reis en obs Portland, maar de temperatuur werkte niet echt mee. De meeste kinderen lieten hun waterpistool dus maar thuis en namen daarvoor in de plaats hun knikkers mee. Daarnaast was er de mogelijkheid om te voetballen in een opblaasbare panna-kooi en was er een streetdance workshop van ABBW. Ondanks het frisse weer werd het, mede dankzij de enorme inzet van de Jeugdraad, toch een hele leuke dag.


Barendrecht IN PRIJS VERLAAGD

Riederhagen 43 Ruime 2/1-kapwoning met slaapkamer en badkamer op de begane grond en een fantastische ligging aan het park. Bouwjaar Woonopp. Aantal kamers

: 2006 : 145 m2 :4

Vraagprijs € 375.000,- k.k. Barendrecht IN PRIJS VERLAAGD

Verdistraat 84 Goed onderhouden eengezinswoning met uitgebouwde woonkamer en diepe tuin op het westen. Bouwjaar Woonopp. Aantal kamers

: 1990 : 110 m2 :5

Vraagprijs € 229.500,- k.k.

Barendrecht

Barendrecht

Noldijk 159 Landelijk gelegen vrijstaande villa nabij het Waaltje op de grens van Barendrecht/Heerjansdam. Prachtige woonlocatie met schitterende tuin. Optioneel: aangrenzend stuk grond van circa 1.000 m2 met aanlegplaats aan het Waaltje. • Bouwjaar • Woonopp. • Aantal kamers

: 2001 : 192 m 2 :6

OPEN HUIS 30 JUNI, 13.00-14.30 UUR Waddenring 259

Kopen of huren? Aan u de keuze! U bent van harte welkom om deze bijzondere eengezinswoningen te komen bekijken. Bouwjaar : 1999 Woonopp. : 127 m2 Aantal kamers : 4

Te Koop VRAAGPRIJS € 995.000,-- K.K. Vraagprijs vanaf € 232.500,- k.k. Huurprijs vanaf € 890,00 per maand.

www.ooms.com Brugge 3 • Barendrecht • 0180 - 62 65 00


SALE NÚ 25% KORTING

OP RAAMDECORATIE Raamdecoratie wordt steeds meer onderdeel van het interieur. U profiteert de komende weken van 25% korting op raamdecoratie, dus grijp uw kans en verwen uw interieur! Actie Actie geldt van van 44t/m t/m1628juni juni2012. 2012

Dé locatie voor al uw

feesten, lunches, diners of koffiemomenten! Brasserie Rhoonse Polder nodigt u van harte uit in een rustige, natuurlijke en sfeervolle omgeving. U kunt bij ons op een ontspannen manier genieten van bijvoorbeeld een lunch, borrel of diner. Maar u kunt er ook effectief vergaderen of een onvergetelijke trouwdag, een spetterend feest of een sportieve dag beleven. Samen met vrienden, familie of collega’s. Welkom!

NATUURLIJK GENIETEN!

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. U kunt bij ons gratis parkeren op de ruime parkeerplaats.

Veerweg 2a t 010 501 79 28 Vraag naar de voorwaarden en de deelnemende merken.

Dorpsstraat 4-6 | 3171 EG Poortugaal | Telefoon (010) 501 72 27 E-mail walgaard@colorsathome.nl | www.walgaardschilders.nl

info@rhoonsepolder.nl

3161 EX Rhoon f 010 501 30 55 www.rhoonsepolder.nl

O’Liessie Kids Shoes

50% korting M.u.v. Havanna’s, Birkenstock, Convers en Ash

Strawinskiplein 11 Rhoon 010 501 64 64


SP

De Schakel Donderdag 21 juni 2012

RT

21

Heren 1 LTC Rhoon in halve finale Tadashii-do dames staan hun landskampioenschap

‘mannetje’ met zwarte band Angela Visser (20) en Desiree Vervoort (22), beide lid van de Albrandswaardse kara-

tevereniging Tadashii-do, hebben afgelopen zaterdag in Utrecht deelgenomen aan

De nieuwe zwartebanders Angela Visser en Desiree Vervoort.

Uitslag jeugdviswedstrijd Hengelsportvereniging ’t Pluimpie hield op vrijdag 15 juni een jeugdviswedstrijd. De uitslag was: 1 Lucas Geeve 920 gram, 2 Rick Geeve 800 gram, 3 Sofie van der Pol 740 gram, 4 Sjoerd de Haan 620 gram, 5 Francis de Ronde 480 gram, 6 Jan Peter de Ronde 460 gram, 7 Matthijs van der Vorm 320 gram.

het examen voor de zwarte band. Ten overstaan van de examencommissie van de Karate-do Bond Nederland werden beide dames goed genoeg bevonden voor het dragen van de zwarte band. Met name de onderdelen basis karate, zelfverdediging, kata (sologevecht) en sparren sprongen er uit. Het dames karate is zowel in Nederland als bij Tadashii-do enorm populair. Tadashii-do is dan ook gezegend met vier zwarte banddragers bij de dames. Voor volgend jaar staan alweer drie dames klaar om deel te nemen aan het volgende zwarte band examen. Ook in de wedstrijdgroep staan de Tadashii-do dames hun ‘mannetje’. Zeer regelmatig staan de wedstrijddames op het hoogste nationale en internationale podium. Meisjes en volwassen dames zijn welkom om deel te nemen aan een gratis proefles bij Tadashii-do. Voor informatie kan er contact opgenomen worden met trainer Wim Mallens, 06-30543800 of email tadashii@kabelfoon.nl

Janine van der Meert tweede op NK Wielrennen Aan de start op het NK wielrennen op de weg in Exloo Drenthe stonden zaterdag 16 juni drieJuniordames van PRC Delta/France Limousin/ Lindeloof/de Rijke: Janine van der Meer, Nathasja Heijting en Marieke de Reus. Ondanks het weer was het een mooie wedstrijd, wel veel wind maar geen regen en dat was gezien de afgelopen

dagen een luxe. In een zinderende finale ging Janine solo op avontuur. Ze leek lang op de overwinning af te gaan. In de laatste meters echter kwam Kirsten Coppens langszij en naar de overwinning en de Nederlandse titel snelde. Janine werd tweede, een plek om trots op te zijn. Nathasja werd 14e en Marieke 42e.

Dieren Centrale Nederland Vermist: Poes, cypers, witte bef, voeten voor, sokken achter, zwarte staartpunt, jong, is gechipt, Poortugaalseweg Poortugaal. Gevonden: Kat, cypers /schildpad, witte voeten, schuw, jong, Zantelweg Rhoon. Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0186-603405. Kijk voor meer gegevens op www. dierencentrale.nl.

zaterdag 23 juni. De tegenstander van LTC Rhoon in de halve finale is Woburnpark, de Landskampioen van 2011. Vorig jaar ook de tegenstander van LTC Rhoon in de kwart finale, de uitslag was 3-3. Woburnpark had meer gewonnen sets, waardoor zij doorgingen naar de halve finale. Het won later ook de

finale. Een lastige tegenstander dus voor de heren van LTC Rhoon, maar winnen is niet onmogelijk. Ook de finale van het Landskampioenschap voor Regiokampioenen wordt gespeeld bij LTC Brederode, op zondag 24 juni. Aanvang wedstrijden 11 uur.

Vier het midzomerfeest mee met IKEA Bij IKEA Barendrecht wordt op zaterdag 23 juni het midzomerfeest gevierd, ‘midsommar’, de langste dag van het jaar. Die dag is de winkel extra lang geopend tot 22 uur om deze Zweedse traditie met klanten te delen. Er zijn allerlei activiteiten en natuurlijk aanbiedingen. In Zweden wordt midzomeravond gevierd op de vrijdag die in de periode van 19 juni tot 25 juni valt. Het is samen met Kerstmis het belangrijkste feest van het jaar en het is een echt familiefeest. Een traditie daarbij is de meiboom. Die wordt gemaakt van een houten frame dat wordt versierd met berkenbladeren en gele en blauwe lint. Er wordt vervolgens om de meiboom gedanst. Meisjes zetten die dag een bloemenkrans op hun hoofd. Een andere traditie is dat jonge meisjes zeven verschillende bloemen verzamelen en daarmee onder hun hoofdkussen slapen, zodat ze over hun toekomst zullen dromen. IKEA deelt graag de Zweedse wortels met klanten. Daarom is het zaterdag 23 juni feest. Het midzomerfeest wordt gecombineerd met de finaledag van Plundra. Plundra ging donderdag 7 juni van start. Klanten kunnen twee weken lang profiteren van extra aanbiedingen en kortingen. Op 23 juni is

er tussen 20 en 22 uur twintig procent extra korting op de Plundra-artikelen. Vanaf donderdag 21 juni verzorgt IKEA een aantal traditionele Zweedse buffetten in het restaurant. Al het eten dat daar geserveerd wordt, is ook te koop in de Swedish Food Market. Kaarten kunnen vooraf gekocht worden in het restaurant en zijn te reserveren via IKEA.nl/barendrecht. Op zaterdag 23 juni worden er tussen 10 en 16 uur door-

lopend workshops gegeven waar volwassenen een bloemenkrans kunnen maken. Voor 15 euro kunnen ze meedoen en krijgen ze verse bloemen en de ondergrond. Men kan gewoon binnenlopen, maar kan zich ook vooraf opgeven via IKEA.nl/barendrecht. Kinderen kunnen zich die dag laten schminken. Iedereen is zaterdag 23 juni welkom bij IKEA aan Hamburg 1 in Barendrecht om het midzomerfeest mee te vieren.

Een buffet met daarachter de meiboom.

Vraagwijzer helpt mensen met een laag inkomen

Janine op het podium.

Wandel jeFit testdag fitheid StichtingSPAL houdt zaterdag 30 juni van 11 tot 14 uur een Wandel fitheid testdag. Tijdens deze dag is het mogelijk je lichamelijke fitheid te testen door het afleggen van onder meer een UKK wandeltest. De test wordt gehouden rondom het JCA pleintje aan de Albrandswaardsedijk180 te Poortugaal nabij jachthaven Rhoon. Deelname is gratis. Een UKK test bestaat uit het wandelend afleggen van een 2 km wandelparcours in een zo snel mogelijke tijd. Voor aanvang van de UKK test wordt hartslag, zuurstof

Het Heren 1 team van LTC Rhoon heeft zaterdag 16 juni met 5-1 in Duiven gewonnen van TV Columbae. Door deze winst heeft het de halve finale bereikt van het Landskampioenschap voor Regiokampioenen. De halve finales worden gespeeld op het tennispark van LTC Brederode in Santpoort, op

opname, lichaamsvetpercentage, persoonlijke gegevens en begintijd genoteerd. Direct na het beëindigen van het 2 km wandelparcours worden deze metingen herhaald en kan er een fitheid index berekend worden. Door deze test bijvoorbeeld elk kwartaal te herhalen is vast te stellen hoe het met je fitheid is gesteld. Tijdens deze dag is er ook de Terugkomdag van de landelijke WandelFit Rotterdam pilot van de KNBLO. Deelnemers van deze WandelFit pilot hebben een afsluitende bijeenkomst met onder meer

ook de UKK test en een evaluatie over de eerste landelijke WandelFit trainingen van de KNBLO. Aad Wijntjes, allround wandelsport trainer bij de KNBLO en Atletiek Unie begeleidt deze dag. Via stichtingSPAL is er informatie te verkrijgen over de Wandel jeFit trainingen en wandelingen op gebied van Nordic Walking en SportWandelen. Voor meer informatie 010-5017428 of www.sportbalans.nl

Vraagwijzer is al geruime tijd actief in Albrandswaard. Vraagwijzer is een onderdeel van Stichting Welzijn Albrandswaard. Men kan er terecht voor alle vragen op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. Vraagwijzer is gevestigd in het Koetshuis op de Rijsdijk 17a in Rhoon. Vraagwijzer is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 16 uur. Verder is er elke werkdag van 9 tot 13 uur een inloopspreekuur. Zonder afspraak kan men ’s morgens binnenlopen met allerlei vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Vraagwijzer: ,,Wie een minimuminkomen heeft en bijzondere kosten maakt kan recht hebben op bijzondere bijstand. De mogelijkheid om medische kosten vergoed te krijgen is vervallen. Wel kan men via de

gemeente een collectieve verzekering via CZ afsluiten. Dit kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor de huidige verzekering. Via deze mogelijkheid krijgt men in ieder geval een vergoeding voor de Eigen Bijdrage die via het CAK in rekening wordt gebracht. Een Eigen Bijdrage is verschuldigd indien men huishoudelijke hulp heeft of hulp bij persoonlijke Verzorging. Deelnemen aan leuke activiteiten en lid zijn van een sportvereniging is voor iedereen mogelijk. Om met een laag inkomen niet volledig buitenspel te staan kan men de kosten van een abonnement op een krant of het lidmaatschap van een club declareren. Andere mogelijkheden zijn een abonnement op de bibliotheek, museum, Rotterdampas, zwemonder-

wijs, ouderbijdrage peuterspeelzaal.’’ Ook zijn er speciale vergoedingen mogelijk voor sport en sociale activiteiten voor kinderen tot 18 jaar, is er een jaarlijkse vergoeding mogelijk voor schoolkosten voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. Voor de groep chronisch zieken en gehandicapten zijn er vergoedingen voor de verplichte eigen bijdrage van uw zorgverzekering. Of men in aanmerking komt voor vergoedingen hangt af van het inkomen. Voor informatie over de exacte bedragen en voor het aanvragen van Maatschappelijke Participatie kan men contact opnemen met Vraagwijzer, telefoon 010-5011222 of binnenlopen op het spreekuur van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 13 uur.

Deze krant nog eens teruglezen op internet?

www.deschakel-albrandswaard.nl


VRAAG & AANBOD

gratis schakeltje Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,-. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. één Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan. Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens) Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen. De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

Deze krant nog eens nalezen? www.deschakelalbrandswaard.nl

ZONWERINGSFABRIEK BIEDT AAN TEGEN FABRIEKSPRIJZEN:

Aluminium kleurig Uitval 250 cm Naadloos uni doek van Swela of Dickson Handbediend excl. montage

Prijs € 585,00 € 615,00 € 645,00 € 675,00 € 705,00

Bezoek Bezoe onze ebs wwwwk.oonze w ww.otrt avewzebsiitdee: : ravez.nl .nl

O

0181-622011

Ridderkerk

0180-422743

M e u be ls toffe e r de r ij J. Kornelisse

ALLE IE”S RAT REPA

GRATIS METEN EN PRIJSOPGAVE

*Knikarmschermen*Vaste- Windvastearmschermen*Glijarmschermen*Screens*Rolluiken* *Markiezen*Rolgordijnen*Jaloezieën*Horren*ALLE REPARATIE’S

Al 30 jaar. Perfectie tot in het kleinste detail. Bekleed klassiek en modern o.a. Artifort Gelderland.

Spijkenisse

en computersystemen. voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen.

voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en Computer nieuwe/gebruikte computersystemen. Aan Huis en nieuwe/gebruikte computersystemen. Alinfo@computerstoday.nl 10 jaar een Hulp begrip in de regio en Computer nieuwe/gebruikte computersystemen. Hulp Aan Huis www.computerstoday.nl

Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen aansluitingen

Ook type: FURORE en FURORE CASSETTE

25% korting op alle andere zonwering en Voor AKTIEprijzen rolluiken uit eigen productie jaar (niet op lopende Al 30 grip e b n e acties) e

7 dagen per week van 08.00-23.00 uur

7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 week 08.00-23.00 uur ( 0180 546467 of 06 -- 19160110 7 dagen dagenper week van van 08.00-23.00 uur ( 0180 -- per 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen (voor 0180 546467 of 06 19160110 voor al al uw uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, netwerken, privélessen, onderdelen onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor installaties, privélessen, en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen

KNIKARMSCHERMEN Type 78/110

Breed 350 cm 400 cm 450 cm 500 cm 550 cm

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 7 dagen dagen per per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur

Weimansweg 89 3075 MK Rotterdam 010-4860930

www.kornelisse.com

NLP leren? Vanavond gratis NLP informatieavond in RotterdamLommerrijk.

Aanmelden www.mindacademy.nl

REPARATIE wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

0180 - 612881 BARENDRECHT


De Schakel

DIENSTEN

Donderdag 21 juni 2012

ZONDAG 24 JUNI RHOON PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Geref. Kerk, Maranathakerk, Kleidijk 09.30 uur Mw. P. Kleinjan, Strijen, Afscheid oudste kinderen van kindernevendienst Herv. Gemeente, Dorpskerk 09.30 uur ds. Bijl 17.00 uur dhr. A.L. de Kwaadsteniet, Rotterdam ROOMS KATH. KERK H. Willibrordus, Dorpsdijk 11.00 uur Viering Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering POORTUGAAL PROTESTANTSE GEMEENTE TE POORTUGAAL Kerkgebouw de Haven, Emmastraat 9 09.30 uur Ds. P. ter Veen, Almere KAPEL DELTAZIEKENHUIS 09.45 uur pastor Emile Boleij m.m.v. gospelkoor Crossroads GEREF. GEMEENTE Achterweg 11 09.30 uur ds. C. Neele 16.00 uur ds. C. Neele PERNIS/ ALBRANDSWAARD GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Nieuwedijk 6

09.30 uur br. J.C. Weeda 16.30 uur ds. H. van den Berg BARENDRECHT Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur mevr. J.M. Boers-de Jong VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Ds. A.N. Rietveld, Barendrecht EVANG. GEMEENTE Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. R.P. van Asperen 15.00 uur ev. A.C. Baan VRIJE EVANG. GEM. en Petrakerk PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30 uur ds. J. Brederveld REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.00 uur dr. K.J. Holtzapffel HERVORMDE WIJKGEM.

LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. G. van de Pol,viering heilig avondmaal 17.00 uur ds. G. van de Pol, viering heilig avondmaal en dankzegging ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Ultramoderne endoscopie kamers in Ikazia Ziekenhuis Het Maag-Darm-Levercentrum van het Ikazia Ziekenhuis heeft een primeur. Als eerste ziekenhuis in Nederland heeft Ikazia de beschikking over de modernste endoscopie-apparatuur op een totaal vernieuwde

endoscopie afdeling. Met deze apparatuur kunnen de diagnostiek en behandeling nog verder verbeterd worden en is endoscopisch onderzoek minder belastend voor de patiënt. Endoscopen worden gebruikt

voor onderzoek in het lichaam. Met een flexibele slang met aan het uiteinde een camera worden de maag en darmen bekeken. De nieuwe endoscopen bevatten verschuifbare lenzen, waardoor de MDL-arts beter dan ooit in staat is om afwijkingen zoals bijvoorbeeld een poliep scherp in beeld te krijgen. Het uiteindelijke doel hiervan is dat de arts al tijdens het onderzoek een diagnose kan stellen, zodat weefselonderzoek in een aantal gevallen overbodig zal zijn. Via de bijbehorende ScopeGuide, een soort routeplanner voor de MDL-arts, kan beter ingespeeld worden op moeilijkheden bij een endoscopisch onderzoek. Hierdoor wordt de totale onderzoekstijd korter en de procedure voor de patiënt minder belastend.

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar: bezorgingalbrandswaard@baruitgeverij.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon 015-3695822

Donderdag 21 juni 2012 - 50e jaargang - nr. 29 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ALBRANDSWAARD (RHOON EN POORTUGAAL)

Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 12.000 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres uitgever en advertentie-afdeling: Singel 55, Barendrecht Tel. 0180-641022; Fax. 0180-619983 Redactie: Sieka Romeijn-Hedmann (0180-612571, 06-17375371) Leonie Elzinga (06-10336090) Postadres: Postbus 390, 2990 AJ Barendrecht Bezoekadres: Walmolen 74, Barendrecht E-mail: redactiealbrandswaard@baruitgeverij.nl Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 20.00 uur in bezit van de redactie te zijn. Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Bezorgklachten: telefoon 015-3695822 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties. Nog meer nieuws uit Albrandswaard op de Pluspagina op:

www.deschakelalbrandswaard.nl www.deschakelalbrandswaard.nl

23

Medische Diensten en Maatschappelijke Organisaties Huisartsen. Uitsluitend voor spoedgevallen. Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 010-2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Albrandswaard De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/ pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden.

Tandartsen Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoedhulp gedurende het weekeinde en feestdagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u ingelicht op welke manier u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. De dienstdoende tandarts is uitsluitend bereikbaar voor spoedeisende klachten en ongevallen. De spoedhulp wordt uitsluitend verleend tegen contante betaling. Verloskundige I. Gerritsen, Doen Beijenslaan 20, Poortugaal; praktijk Ridderspoor 30, 3191 PD Hoogvliet. Verloskundigenpraktijk Carnisselande Dagelijks spreekuur volgens afspraak. Spreekuurlocaties: Gezondheidscentrum Carnisselande (hoofdlocatie) Middeldijkerplein 26, 2993 DL Barendrecht Care&Wellness Portland Langstraat 11-12, 3162 WC Portland (tevens echolocatie Prenataalcentrum Carnisselande) Telefonisch spreekuur ma, di, do en vrij 9-12 uur, tel. 0180-627459. Inloopspreekuur wo. 8.30-11 uur (m.u.v. schoolvak.). Inloopspreekuur lactatiekundige; ma. 10-11 uur (m.u.v. schoolvak.) (beide inloopspreekuren vanaf hoofdlocatie). info@verloskundigencarnisselande.nl. www.verloskundigencarnisselande.nl (online aanmelden mogelijk) Verloskundigenpraktijk Portland Yolande van den Berg en Gardy Laurijssen, 24 uur per dag bereikbaar via 06-46464942, ook buiten spreekuren overdag voor vragen of afspraak maken. Bij spoed en geen gehoor via de artsentelefoon: 010-2866977. Postadres: Postbus 53019, 3008 AH Rotterdam. www.verloskundigenpraktijkportland.nl, info@ verloskundigenpraktijkportland. nl. Spreekuur op woensdag vanaf 18 uur aan Hendrikse-akker 11, Barendrecht (kinderdagverblijf Panda). Zaterdag spreekuur vanaf 9 uur aan De Beurs 39, Rhoon/ Portland (kinderdagverblijf Jip en Janneke). Verloskundigenpraktijk Albrandswaard / Pendrecht Jacqueline Broersma, Jeannette Hammer, Annemieke Kip en waarneemsters Marloes Lagendijk, Lilian Wong-Si-Kwie. 06-27850059 b.g.g. 010-4206611 Spreekuur op afspraak: Rijsdijk 15b (Koetshuys) Rhoon en Slinge 773c Rotterdam (tevens echolocatie). Voor meer informatie zie onze website: www.verloskundigenpraktijkpendrecht.nl Trombosedienst en artsenlaboratorium Wijkcentrum Hof van Portland, Hof van Portland 41, Rhoon. Di. en do. 8.15-9.15 uur. Kruithof Fysiotherapie en Manuele therapie

Avenue Carnisse 317, 2993 ME Barendrecht. Contact: 0180628741 en info@kruithof-fysiotherapie.nl. Zie ook www. kruithoffysiotherapie.nl. Ook ‘s avonds geopend FysiotherapieRotterdam Bijdorp-Zuid 1, Barendrecht gebouw Wellnesselande, tel. 0180-646418 Rosestraat 123, Rotterdam tel. 010-4860978 www.fysiotherapierotterdam.nl info@fysiotherapierotterdam.nl Dierenartsen Dierenkliniek Carnisselande Avenue Carnisse 184, B’drecht tel. 0180-556062. Dierenkliniek Den Otter Dorpsdijk 16, Rhoon tel. 010-5067150. Aafje, thuiszorg huizen zorghotels Aafje zorglijn, tel. 0900 - 8664 (€ 0,10/min) Op werkdagen van 8 tot 17 uur voor informatie en advies. Voor dringende (zorg)vragen is de zorglijn 24 uur per dag bereikbaar. Thuiszorgwinkel Zwijndrecht (Vegro) Verpleeg- en hulpmiddelen: 0800 – 2887766: voor uitleen en verkoop. Passage 4-6, Zwijndrecht, maandag t/m vrijdag 9-17.30 uur, zaterdag van 10-16 uur. Artikelen kunnen thuisbezorgd of opgehaald worden. info@aafje.nl, www.aafje.nl Aafje, Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam. Sanare Thuiszorg Altijd bij u in de buurt! Wij bieden zorg in elke thuissituatie en nemen uw wensen en behoeften als uitgangspunt! Bel 0180-310180 voor verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning op afspraak en door een klein team vaste medewerkers. Gratis spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13-17 uur in Paramedisch Centrum ‘Oranjewijk’ aan de Gebroken Meeldijk 123a te Barendrecht. Meer informatie: www.zorgiseenkeuze.nl Alarmnummer. Brandweer, Politie, Ambulance: 112. Politiebureau Poortugaal, Hofhoek, Poortugaal, tel. 0900-8844. Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard. Inl. tel. 010-5013283. Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest Tel. 0900-0101; Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Kraamzorg De Eilanden Vliet 8, Postbus 1185, 3220 BD Hellevoetsluis. Gratis informatienummer: 0800-0225323; Beval lings lijn: 0181-310000 (altijd bereikbaar). Kraamcentrum Dat 24 uur p.d, 7 d.p.w. bereikbaar voor zorg. Bezoekadres: Kerkstraat 18, 3211 AS Geervliet. Tel. 0181-645100. Email: info@KraamcentrumDAT.nl. Website: www.KraamcentrumDAT.nl. Moeders voor Moeders. Ben je net in verwachting? Moeders voor Moeders verzamelt de urine van pril-zwangeren, en helpt zo vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen ook zwanger te worden. Als je nog geen 12 weken zwanger bent, en je wilt meedoen, neem dan contact op met Odette Boekenstijn 06-39442044 of bel gratis 0800-0228070. Inschrijven kan ook via de website www. moedersvoormoeders.nl. CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Telefonisch aanmelden voor aanvraag verzorgings-, verpleeghuis en thuiszorg. Op werkdagen van 8.30-17 uur. Tel. 010-2068650. Het Boerderijtje. Inloop elke ochtend. Gastvrije ontvangst door vrijwilligers voor een praatje en een kop koffie. Iedereen is welkom op ma. t/m vr. van 10 tot 12.30 uur. Op di. en do. middag tevens open voor activiteiten. Verkoop Wereldwinkel, vr. 10 tot 17 uur en za. 10 tot 16 uur. Do.mo koffie drinken in De Brinkhoeve. Tel. 010-5011973 Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) SWA/Vraagwijzer, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon, Tel.: 010-5011222. Website: www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: vraagwijzer@welzijnalbrandswaard.nl Het Loket voor onafhankelijke en gratis informatie en advies in Albrandswaard voor vragen op

het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ook voor informatie over individuele voorzieningen, persoonsgebonden budget (PGB), huishoudelijke verzorging, mantelzorg en voor het aanmelden van vrijwilligers. Inloopspreekuur van Vraagwijzer van 9-13 uur. Telefonische bereikbaarheid van Stichting Welzijn Albrandswaard van 9-16 uur. SWA/(Ouderen)advisering, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl E-mail: ouderenadvisering@welzijnalbrandswaard.nl Ondersteuning bij complexe hulpvragen, Hulp bij thuisadministratie, PlusKlusAdvies (advies en ondersteuning bij klussen in en om het huis), informatie over o.a. valpreventie en eenzaamheidsbestrijding. SWA/Vrijwilligers Vacaturebank Albrandswaard, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl. E-mail: vrijwilligersvacaturebank@welzijnalbrandswaard.nl Voor iedereen die interesse heeft in vrijwilligerswerk. Bemiddeling tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. Informatie over contracten en regelgeving. Voor informatie en aanmelding kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m vrijdag van 9-16 uur, telefoonnummer 0105011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. SWA/Steunpunt Mantelzorg Albrandswaard, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Telefoonnummer: 010-5011222 Website: www.alsjevooreenanderzorgt.nl en www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: mantelzorg@welzijnalbrandswaard.nl Voor informatie kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m vrijdag van 9-16 uur, telefoonnummer 010-5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. SWA/Ouders voor Ouders In het Koetshuis aan de Rijsdijk 17a te Rhoon is er iedere donderdag inloop voor ouders voor een luisterend oor en een kopje koffie of thee. Afwisselend in de ochtend (van 9 tot 10 uur) of in de middag (van 14-15 uur). Voor meer informatie en agenda: www.albrandswaardseoudersvoorouders.nl Laurens Zorg aan Huis Laurens biedt veel vormen van diensten en zorg voor ouderen. In Rhoon biedt Laurens Zorg aan Huis, ook voor mensen met dementie. Meer informatie: 08005886678 (gratis) of www.laurens.nl. Activiteiten voor ouderen Laurens organiseert voor actieve ouderen activiteiten die het leven leuker maken. Het Laurens UITbureau voor Ouderen neemt u graag mee naar het theater of op vakantie. Meer informatie: 08005886678 (gratis) of www.laurens. nl. Stichting Psychosociale Klankborden ZHZ Contactpersoon Jeannette Verveer. Telefonisch spreekuur voor advies en begeleiding op woensdag en donderdag van 10 tot 13 uur via 078-8795276. Iedere dinsdag inloop en creativiteit van 15 tot 17.30 uur. Samen lekker eten van 17.30 tot 19, een vers en gezond driegangenmenu voor 3,50 euro. Regelmatig ook themavonden en gespreksgroepen. Hervormd Jeugdcentrum, Vijverhof 10 te Hendrik-Ido-Ambacht. Website: www.stichtingklankborden.nl. Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur. 0900 - 1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@ korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9-17.30 uur via www.korrelatie.nl


Dit weekend zit u goed bij WEEKEND VOORDEEL

Boonacker Rozijnen bollen 2 zakken Ă 4 stuks deze week

1+1

bij MCD

WEEKEND VOORDEEL bij MCD

WEEKEND VOORDEEL bij MCD

WEEKEND VOORDEEL bij MCD

!

G R AT I S

bij aankoop van 2 artikelen 50% korting 2 zakken van 3.18 voor

1.59

Vers uit eigen oven Roomboter croissants zak 6 stuks

4 HALEN 2 B E TA L E N

Noord Waarland Belegen kaas 500 gram

3.

99

Vers uit eigen slagerij Kippepoten naturel of gemarineerd kilo

1.

99

Zoete kersen

WEEKEND VOORDEEL bij MCD

500 gram

0.

99

week 25 - Aanbiedingen gelden van donderdag 21 juni t/m zaterdag 23 juni 2012. Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! * wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.

MCD Rhoon, Tjaikovskistraat 3 3161 WH Rhoon, 010- 50 12 541

twitter: @mcdolaf

MCD Barendrecht, Marijkesingel 18 2991 BK Barendrecht, 0184- 61 36 53

/albrandswaardwk25  

http://deschakelalbrandswaard.nl/week25/albrandswaardwk25.pdf