Page 1

N I E U W S -

E N

Alle soorten aanhangers

A D V E R T E N T I E W E E K B L A D

bij BP Ziedewij

Voor elke klus de juiste oplossing te huur!

Donderdag 19 april 2012

Deze week o.a. in

www.ziedewij.nl

Mevrouw Budding 100 jaar

Pannenkoekenhuis Party-restaurant Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

”WINTERTIJD EL” VOORDE tot eind april

Oranje puzzel 2012

van 1 oktober

€ 5,-

alle oud Hollandsche pannenkoeken

agen helaas niet in de weekends en op feestd

Gemeentenieuws zie pag. 7

LBRANDSWAARD ACTUEEL

dag 19 april 2012

nte Albrandswaard adres 5, 3176 PD Poortugaal

es 1000, 3160 GA Rhoon

Nieuws

Bekendmakingen

Bijeenkomst Polder Albrandswaard Partijen met grondbezit en/of een ontwikkelwens in de polder Albrandswaard tussen Rhoon en Poortugaal worden door de gemeente uitgenodigd voor een bijeenkomst in het gemeentehuis op donderdag 26 april van 19.30 tot 21.30 uur.

gstijden Burgerzaken en reisdocumenten, en en andere producten kdag: 08.00 - 12.30 uur gavond: 17.30 - 20.00 uur g12.30 - 15.00 uur

Samen met de bewoners van de polder ontwikkelt de gemeente een landschappelijke visie. We zijn na de start in november vorig jaar al gekomen tot een raamwerk voor de polder tussen Rhoon en Poortugaal. Het raamwerk is op 16 april in re raadscarrousel besproken en te vinden onder de raadsstukken op de website van de gemeente als ‘Tussendocument Polder Albrandswaard’. Dit document zal voor de zomer van 2012 verder worden uitgewerkt tot een landschapsontwikkelingsplan [LOP]. Het LOP neemt de kwaliteit van het landschap als uitgangspunt. Daarom zal er slechts in beperkte mate ruimte zijn voor ontwikkelingen zoals woningbouw. De gemeente biedt partijen met grondbezit en/of een ontwikkelwens daarom de mogelijkheid samen te onderzoek of onze belangen en wensen verenigbaar zijn, en hoe ze kunnen bijdragen aan de totstandkoming van het LOP.

aangevraagde menten, rijbewijzen en roducten kdag: 08.00 - 16.30 uur gavond: 17.30 - 20.00 uur

Heeft u grondbezit en/of een ontwikkelwens in de polder en sluit u graag aan op 26 april? Meldt u zich dan aan door een e-mail te sturen naar polder@albrandswaard.nl. Leg daar in kort uit waarom u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn, wat uw grondpositie is en /of wat uw ontwikkelwens is. U ontvangt dan meer informatie over het verloop van de avond.

: (010) 506 11 11 (010) 501 81 80 info@albrandswaard.nl : www.albrandswaard.nl

gavond is Burgerzaken niet voor burgerlijke stand mheden, zoals aangifte e, huwelijk of overlijden. r eerste inschrijving in nd en hervestiging uit het d kunt u op maandaget terecht.

gstijden heidingstation g t/m 10.00 - 12.30 uur 13.30 - 15.30 uur : 10.00 - 12.30 uur

n en meldingen t: (010) 506 17 77 chten: 0888 333 555 n CAI: 088 2249 111

e /m 28 april: Stichting al Fonds Kinderhulp

Verleend / besloten Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening. Voorlopige voorziening aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en: 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid

3172 VA in Poortugaal. Voorts is kennisgegeven van de bronsterkte van de mobiele puinbreekinstallatie. Deze bedraagt 115 dB(A). De werkzaamheden zullen naar verwachting drie dagen gaan duren, binnen het tijdsbestek van 20 april t/m 20 juli 2012. Op de werkzaamheden zijn de voorschriften van toepassing die vermeld staan in het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. Opgemerkt wordt dat de feitelijke uitvoering wellicht kan afwijken van de genoemde planning. De gemeente wordt daarover ten minste twee werkdagen voor het begin der werkzaamheden geïnformeerd. De werkzaamheden mogen enkel plaatsvinden van 07.00 tot 19.00 uur en alleen op werkdagen.

Scheiding?

Volharding zorgt voor vrolijke noot

Zorg voor zo min mogelijk ruzie !

De braderie in het centrum van Poortugaal beleefde afgelopen zaterdag een topdag. De Poortugaalse winkeliersvereniging organiseert al vroeg in het seizoen en daarmee als eerste in de regio een braderie. Dat betekent dat mensen echt uitkijken naar een gezellige activiteit om weer rond te kunnen struinen langs de vele kraampjes. Het zonnige weer lokte nog eens extra. Iedereen had er zin in. Ook de muzikanten van de Volharding uit Rhoon zorgden onder de naam De Duyvelanders voor vrolijke noten. Foto: Kor van Pelt

Alle puntjes op de i

deschakelalbrandswaard.nl

Vergaderingen Hoorzitting Commissie voor Bezwaarschriften

Poortugaal - 3171 JD - organiseren Koninginnedag 2012 in dorpskern van Poortugaal op maandag 30 april 2012 (datum bekendmaking: 12-04-2012). - 2993 GD - houden kindervrijmarkt op zaterdag 21 april 2012 aan de Schoolstraat in Poortugaal-Dorp (datum bekendmaking: 17-04-2012).

Deze week bij De Schakel de folders van:

Wanneer? donderdag 26 april 2012 Waar? Gemeentehuis Agenda: Zitting is openbaar 19.30 uur: bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor de verbouw van een lokaal op locatie Langstraat 2 in Rhoon; 20.00 uur: bezwaren tegen het verkeersbesluit waarbij het vrijliggend fietspad aan de zuidzijde van de Albrandswaardseweg gelegen tussen het Ridderpad en de Vogelkers is aangewezen als verplicht brom-/fietspad. Informatie? secretariaat commissie, telefoon (010) 5061163 of 5061159/ e-mail a.ostojic@albrandswaard.nl of r.wiekeraad@albrandswaard.nl

Welstandscommissie

U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank.

Evenementen en overige vergunningen

Wanneer? Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur Waar? Gemeentehuis van Ridderkerk (Koningsplein 1, Ridderkerk) Agenda Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Omgevingsvergunning

Poortugaal - Kruisdijk 57, 3176 PH - bouwen schuur en aanleggen rijbak met omheining (datum bekendmaking: 11-04-2012). - Albrandswaardsedijk 131, 3172 VA - bouwen kinderdagverblijf met fietsenstalling, toegangshek, naamsaanduiding en drie vlaggenmasten (datum bekendmaking: 10-04-2012).

Rhoon - 3161 AE - organiseren Koninginnedag 2012 in het park van Rhoon op maandag 30 april 2012 (datum bekendmaking: 12-04-2012). Overig - 3214 AV - verklaring geen bezwaar afgegeven voor houden van wielertour door Albrandswaard op 19 mei 2012 (datum bekendmaking 12-04-2012). - 3161 KG - plaatsen reclameborden in de periodes van 9 t/m 20 mei, 6 t/m 17 juni en 22 augustus t/m 2 september 2012 (datum bekendmaking: 17-04-2012). - 2993 ME - plaatsen reclameborden in de periodes van 6 t/m 20 juni, 17 t/m 31 augustus, 2 t/m 16 november 2012 (datum bekendmaking: 17-04-2012).

Nieuwsbrief Gemeente Albrandswaard

Werkzaamheden

Melding mobiel Puinbreken Burgemeester en wethouders hebben onderstaande melding ontvangen op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval: - Voor het breken van puin op de locatie Albrandswaardsedijk 131,

Herstellen voetpad en beschoeiing Elzenhoven, Rhoon-Portland Wanneer?

Start in de loop van week 17, de werkzaamheden duren tot eind mei. De beschoeiing langs het water wordt aangepast, het gehele voetpad langs het water wordt opnieuw bestraat en het talud en de beplanting worden opgeknapt Let op! Het voetpad is tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk. Informatie? Afdeling Beheer Openbare Ruimte, vragen over de beschoeiing: Wybe Korpel, telefoon (010) 506 18 20 / e-mail w.korpel@ albrandswaard.nl / vragen over de bestrating: Henk Landman, telefoon (010) 506 17 45 / e-mail h.landman@albrandswaard.nl Wat?

Bevrijdingsconcert in Willibrorduskerk

de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl

De Stichting Vrienden van de Willibroduskerk in Rhoon verzorgt zaterdag 5 mei voor het eerst een bevrijdingsconcert in de RK Dorpskerk aan de Dorpsdijk in Rhoon. Het concert wordt gegeven door het Gospel & Soul Choir Elijah dat bekend is van diverse TV-optredens waaronder Korenslag, Hart in Aktie en de MaDiWoDoVrijdagshow. Daarnaast stond het koor met Chi Coltrane op het podium in Paradiso en begeleidde het Henk Poort en Danny de Munk in de Leidse schouwburg. Het koor zingt voor de pauze bekende soulnummers en na de pauze gospel. Het concert begint om 20 uur. De toegang is vrij. Na afloop van het concert wordt een vrije gift gevraagd waarvan de opbrengst bestemd wordt voor het restauratiefonds van de Willibrorduskerk. De Stichting nodigt iedereen uit voor dit bevrijdingsconcert. Het Gospel & Soul Choir Elijah staat onder leiding van dirigent Trea Kuijsten en wordt op de piano begeleid door Govert van der Kolm.

Geef Poortugaal z’n kasteel terug In januari van dit jaar is de Stichting Landmark Kasteel Valckesteyn opgericht. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door Hansch van der Velden (voorzitter), Plonie Rooimans (secretaris) en Adrie Kweekel (penningmeester). Alle drie hebben ze één grote droom. Dat is het zichtbaar maken van het kasteel Valckesteyn dat eeuwenlang als imposant bouwwerk met torens op drie hoeken en een uitkijktoren op de vierde hoek z’n stempel drukte op Poortugaal. Het kasteel Valckesteyn stond aan de kruising Slotsedijk en Slot Valkensteinsedijk. De plek waar het door de Heer van Putten rond 1310 gebouwde kasteel ooit zijn basis had is nog steeds goed herkenbaar, onder meer doordat de slotgracht er nog ligt. Het kasteel is in 1459 in handen gekomen van de heren van Putten. In het midden van de 16de eeuw werd het eigendom van de heren van Rhoon en Pendrecht. De laatste eige-

Deze krant nog eens teruglezen op internet?

www.deschakel albrandswaard.nl

naar was Pieter Johan Tyken, schout van Poortugaal. Tijken stierf in 1824. Zijn erfgenamen hebben het kasteel in de jaren 1826-1828 laten afbreken. De leden van de Stichting verdiepten zich in diverse mogelijkheden om het kasteel weer ‘zichtbaar’ te maken en lieten zich daarbij inspireren door sculpturen elders in Nederland, zoals de

Uniastate in het Friese Bears en de Oude Delftse Poort in Rotterdam. De Stichting wil zich er hard voor maken om zo’n kunstwerk ook te realiseren voor Kasteel Valckesteyn. Daarvoor vraagt de stichting echter de steun en de support van inwoners. Verdere informatie op pagina 3 van De Schakel.

“Anti-schoondochter-clausule?” Daar teken je voor.

Rhoon en Hoogvliet 010 - 506 70 44 dekkernotarissen.nl

Rommelmarkt in Poortugaal In de dorpskern van Poortugaal wordt zaterdag 21 april weer de traditionele rommelmarkt gehouden, waarvan de opbrengst gaat naar het restauratiefonds van de oude Dorpskerk aan de Groene Kruisweg. Naast de verkoop van alles wat maar voor te stellen is zijn er de traditionele oliebollen, de gebakken vis en de poffertjeskraam. Onder het genot van een kopje koffie met of zonder gebak kan worden deelgenomen aan het rad van avontuur, dat weer fantastische prijzen biedt. De boekenkramen bieden een schat van informatie, waarbij men de boeken per stuk of per gewicht kunt aanschaffen.

Diggels eetcafé heeft een nieuwe menukaart

Ze zijn er weer: Hollandse Asperges op diverse manieren bereid

Dorpsstraat 141 • Barendrecht • 0180-612130 • www.diggels-eetcafe.nl OOK IN OUD-BEIJERLAND

GAMMA Ridderkerk wordt nog mooier!

het is bijna zover! 6500 m2 uitgebreid assortiment

maandag 30 april

heropening

Testamenten. Bijdorpplein 41 | 2992 LB Barendrecht | T (0180) 556 735 | F (0180) 556 298 info@notbar.nl | www.daartekenjevoor.nl

Gieterijstraat 20 | (0180) 43 09 88 | www.gamma.nl


NIEUW GEOPEND IN ROTTERDAM ZUID

Openingstijden: iedere dag geopend v.a. 12.00 uur voor lunch, koffie etc.

Onbeperkt eten en frisdrank vanaf euro 22,50 pp en voor alcoholische dranken speciaal openingsarrangement

Buffet vanaf 17.00 uur.

Ons menu bestaat uit: Soepen – Voorgerechten – Sushi – Teppanyaki / Grill – Lopend buffet en Desserts

SPECIALE AANBIEDING Bij inlevering van deze bon

15% KORTING OP UW REKENING Actiegeldig t/m 29 april 2012

(ca. 10 min. rijden vanaf Barendrecht)

Keuze uit diverse Oosterse & Hollandse buffetgerechten. Oldegaarde 345 (zuiderpark) 3084 AA Rotterdam T. 010-4804034 GRATIS PARKEREN voor klanten

www.orientalparkrestaurant.nl

! ! ! t a e n a c All you


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 19 april 2012

‘Veel in Poortugaal verwijst naar kasteel Valckesteyn’

’t Huis Valkenstein bij Rhoon, zoals het kasteel Valckesteyn ook wel werd genoemd, getekend in 1740. Voorzitter Hansch van der Velden van de Stichting Landmark Kasteel Valckesteyn werd door het kasteel Valckesteyn en zijn geschiedenis gegrepen door een artikel dat op 28 juli 2011 in De Schakel werd gepubliceerd. Dit naar aanleiding van de door de PvdA in de zomertijd gehouden fietstochten. Er werd ook gefietst naar de Slot Valkensteinsedijk waar het befaamde kasteel Valckesteyn heeft gestaan. ,,Ik woon in de wijk Valckesteyn. Grappig is dat er in de wijk in de vorm van straatnamen veel verwijzingen naar het kasteel en zijn bewoners zijn. De grote afwezige is het kasteel zelf. Ik ben een groot bewonderaar van het kasteel van Rhoon. Het is toch fantastisch te weten dat er ooit ook een prachtig kasteel op Poortugaalse bodem

stond.’’ Na het lezen van het artikel was Hansch van der Velden nieuwsgierig waar het kasteel precies had gestaan. ,,Ik was heel verrast over de plek; die is nog goed herkenbaar. Echt uniek. Al snel kwam toen het idee iets van het kasteel op die locatie terug te brengen. Iedereen die ik erover sprak was enthousiast. Op google earth is heel goed te zien waar het kasteel precies gestaan heeft. Je ziet de slotgracht en ook de lange oprijlaan (waarover je thans nog steeds kunt wandelen) is nog goed te zien. Als je je op die locatie bevindt is het heel bijzonder om dat te ervaren.’’ Hansch van der Velden zocht contact met PvdAraadslid Plonie Rooimans die in het artikel in De Schakel ook kenbaar maakte dat ze

de locatie waar het Kasteel ooit gestaan heeft ‘zichtbaar’ wilde maken. Vervolgens werd EVA-raadslid Adrie Kweekel gebeld die eveneens een groot voorstander is om de herinnering aan het prachtige Kasteel Valckesteyn tastbaar en zichtbaar te maken. ,,Het gaat erom op de locatie een aanwijzing te realiseren. Dat kan variëren van een simpel bord tot een doorzichtige sculptuur die de contouren van het voormalig kasteel laat zien.’’ Daarnaast wil de stichting alles wat van het Kasteel nog bewaard is gebleven in kaart brengen met het doel de her en der verspreide vondsten in kaart te brengen en eventueel terug te brengen naar Poortugaal. Stichting Boor heeft bodemkundig onderzoek uitgevoerd en daarbij

Een google foto van de plek waar ooit het kasteel stond.

Column wethouder Mieke van Ginkel

Groen in de buurt

Er is een hoop te doen over het groen in de buurt. Zo was ik in februari boos en verdrietig toen ik de kaalslag langs het metro tracé langs de Groene Kruisweg zag. De reden voor de kap door de Provincie hield verband met de veiligheid, want er dreigden bomen op de metrobaan te vallen. De RET had de Provincie gevraagd de bomen daarom snel te kappen. Maar de aanblik na de kap was verschrikkelijk. Uiteraard heb ik direct contact gezocht met de

Provincie die op haar beurt heeft aangegeven positief te staan tegenover herplant langs de Groene Kruisweg. Wellicht niet op dezelfde plaats maar in ieder geval in de laanstructuur van weleer. De Groene Kruisweg moet echt weer groen worden! Waar ik als wethouder Buurt en Buitenruimte nieuwsgierig naar ben, is hoe u uw buurt nu ervaart. Is de buurt groen genoeg? Wellicht denkt u nu aan de bomen die we noodgedwongen hebben moeten kappen omdat ze ziek waren of de bosschages die zijn kort gezet. Dan ziet het er natuurlijk even minder groen uit maar dat komt weer goed. En voor de gekapte bomen planten we bomen terug. Niet altijd op dezelfde plaats, maar in ieder geval in de buurt. Zo heeft de gemeente dit jaar 36 zieke bomen moeten kappen in Albrandswaard in verband met de veiligheid maar er wel 100 voor terug gezet. Helaas zijn er nog meer bomen ziek waarvoor kap noodza-

kelijk is. Wist u overigens dat we in de gemeente maar liefst 10.000 bomen hebben? Binnenkort komt er een deel op de website van Beheer Openbare Ruimte waarop we u onder meer op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van groen in de buurt. Naast de informatie in de Schakel kunt u dan ook via de website op de hoogte blijven. Maar wellicht leven er bij u toch nog ideeën die niet eerder naar voren zijn gebracht of heeft u plannen voor zelfbeheer. Bij zelfbeheer kiezen bewoners er vrijwillig voor het buurtgroen zelf te onderhouden. In verschillende wijken zijn we hiermee gestart. Bent u ook enthousiast? Meldt u zich dan aan en dan kunnen we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Graag tot ziens in de buurt en een zonnig voorjaar gewenst! U bereikt mij via de e-mail op m.v.ginkel@albrandswaard. nl of via Twitter @wethoudermieke

Deze krant nog eens teruglezen op internet?

www.deschakel albrandswaard.nl

zijn diverse voorwerpen van onder meer aardewerk en glas gevonden. Het Waterschap is in het bezit van een ornament met de afbeelding van een leeuw van het Kasteel Valckesteyn. Het kasteel werd in 1826 vanwege gebrek aan een koper voor afbraak verkocht. Er was twee jaar nodig voor de sloop van gebouwen en muren. De stenen, de zogenaamde kloostermoppen, werden voor 1 gulden per honderd verkocht. Ook boeren in Rhoon en Poortugaal kochten stenen en bouwden er schuren en delen van boerderijen van. ,,Mogelijk zijn er inwoners die ons kunnen verhalen over de nieuwe bestemming van deze stenen. Ook daarin zijn wij geïnteresseerd’’, aldus Plonie. Kasteel Valckesteyn kent een interessante geschiedenis. Het

Tsjaikovskistraat 3, Rhoon (hoek bij de Viaductweg) www.mcd-supermarkt.nl - twitter: @mcdolaf

Een fraaie beker die gevonden werd in de slotgracht. historisch bouwwerk wordt in boekwerken omschreven als ‘het vermaarde en plezante slot’ of ‘Heerlijk Huis te Valckesteyn’ liggende in zijn mooie grachten, met een groot voorplein, tuinen en vruchtrijke boomgaarden, groot vier gemeten, met het recht van zwanendrift (het houden zwanen, in die tijd alleen voorbehouden aan de zeer welgestelden), visserij en duivenvlucht (recht tot houden van duiven). De Stichting wil graag in contact komen met mensen die mee willen helpen om het Kasteel Valckesteyn een zichtbare plek te geven in Poortugaal. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via e-mail: Plonie5@xs4all.nl.

Hij komt eraan! 10 mei Het nieuwe programma ’12-’13 van theater het Kruispunt. Als bijlage bij De Schakel.

Nog geen besluit van raad over gebied aan Molendijk Maandagavond stond de ‘Visie Molendijk’ ter besluitvorming op de raadsagenda van de Carrousel. De publieke ruimte van de Griffiezaal was overvol van bewoners en belangstellenden die het standpunt van de raad wilden vernemen. De raad nam echter geen besluit en stelde de Visie Molendijk niet vast omdat de raadsleden de argumenten van het college voor haar voorstel om een tweede bebouwingslint achter de Molendijk te laten ontstaan, te summier vond. De raad erkent echter dat er snel een besluit genomen moet worden. Het streven van de raad is om, als er een nieuw en meer met argumenten onderbouwd voorstel komt, in de raad van mei een besluit te nemen. Voor aanvang van de vergadering bood bewoner Giel van Strien een petitie aan. Uit de petitie blijkt volgens Van Strien dat een meerderheid

van 61 procent van de huishoudens in het gebied voor een nul-optie, ofwel het continueren van de recreatieve dan wel agrarische bestemming is. Van de 64 huishoudens in dit gebied hebben 39 de petitie ondertekend. Bewoner Dick Hoogstad daarentegen stelde zich achter het standpunt van het college. Hij merkte op dat het marmerbedrijf al jaren uit dit gebied weg wil. De locatie verkopen tegen grondprijs is voor dit bedrijf niet relevant. De gemeente heeft geen geld om de grond aan te kopen. Een geïnteresseerde projectontwikkelaar wil de grond kopen en er huizen opbouwen. ,,Een nul-optie is geen optie’’, benadrukte Hoogstad. ,,Er is al jaren niets gedaan. Deze verdeeldheid over de invulling van het gebied loopt zelfs als een scheiding door gezinnen heen. Doe iets! Maar besluit niet tot een nul-optie.’’

3

Zijkrant Ouderenmiddag De Commissie Ouderenwerk Rhoon nodigt alle 55 plussers van Albrandswaard uit voor de ouderenmiddag op woensdag 25 april in gebouw ’t Centrum aan de Bernhardstraat 3 te Rhoon. De inleiding wordt verzorgd door de commissie. Het Vullejaegerskoor uit Strijen zingt vrolijke liederen en na de pauze vaderlandse liederen. Natuurlijk is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en te spreken onder het genot van koffie of thee. De middag begint om 14 uur en eindigt omstreeks 16.30 uur. Wie deze middag graag wil bezoeken maar afhankelijk is van vervoer kan bellen naar mevrouw B. Barendregt – Dorst, 010- 5015476.

Kramen op Delta te huur Op zaterdag 5 mei van 11 tot 14 uur viert Delta Psychiatrisch Centrum net als de afgelopen drie jaar weer een bevrijdingsfeest. Met onder meer de estafette bevrijdingsvuurloop, een gezellige markt, aantrekkelijke koopjes, kindercircus, gratis workshop schilderen, muziek en spellen wordt uitdrukking gegeven aan het thema van dit jaar, ‘Vrijheid geef je door’. Er is nog een mogelijkheid om een kraam te huren. De markt is bij de Kas; kraamhuur voor een tafel is 7,50 euro. Voor meer informatie of reservering mailen naar communicatie@deltapsy.nl.

Kasteelconcert met opwindende barok Eén van de meest opwindende barokensembles, In Stil Moderno, (barokviool, barokviool, trombone en orgel) speelt zondag 22 april in de serie kamermuziek in het Kasteel van Rhoon. Het ensemble speelt in een bijzondere bezetting het programma ‘Oost West Thuis Best’, een gevarieerd`programma met 17e eeuwse barokmuziek uit vele Europese landen. Het concert in de Empirezaal van het Kasteel begint om 12 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. Kaarten (12.50 euro, kinderen 5 euro ) zijn verkrijgbaar via www.stichting-kasteelvanrhoon.nl, bij boekhandel Het Witte Huys aan de Dorpsdijk 140 te Rhoon of voor aanvang van het concert aan de zaal.

Klaverjas WCR Bij WCR kan vrijdag 20 april weer worden geklaverjast. Iedereen is van harte welkom, zowel beginnende, matige als gelouterde klaverjassers. De kantine, aan de Omloopseweg 6a te Rhoon, is om 19.30 uur geopend en om 20.00 uur worden de kaartengeschud.


voordelig

wonen 17 eengezinswoningen

GEMEENTE BINNENMAAS DE wijk van je leven

€ 229.500 VON

Tel. 0186 - 666 911 www.grootewaard.nl

• Al bereikbaar vanaf € 645 netto per maand • Veel huis voor een bodemprijs • Energiezuinig, duurzaam en onderhoudsarm • Royale woningen op ruime kavels • Maximaal aanpasbaar aan uw woonwensen • Alle voorzieningen dichtbij

Vraag de makelaars naar de andere voordelen!

14 tweekappers

Tel. 0180 - 626 500 www.ooms.com

€ 339.500 VON

Puttershoek WWW.eijckenhorst.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 19 april 2012

Mevrouw Budding 100 jaar

Mevrouw Budding krijgt felicitaties en bloemen van de burgemeester. Foto: Kor van Pelt In de Hooge Werff werd Mevrouw Budding is een maandag een bijzondere ver- vrolijke dame die graag verjaardag gevierd. Bewoonster telt en nieuwsgierig is naar mevrouw Katrien Budding wat er in de wereld gebeurt. bereikte de hoge leeftijd van Zij leest dagelijks kranten en honderd jaar. Burgemeester volgt op de TV alle nieuwsHarald Bergmann bezocht en actualiteitenrubrieken. ,,Je de honderdjarige om haar hoeft haar echt niets wijst namens het gemeentebestuur te maken’’, zegt Kees Kool. te feliciteren en bloemen te Mevrouw Budding en haar overhandigen. Mevrouw man trokken er graag op uit. Budding woont sinds acht Kamperen was hun lust en jaar in verzorgingstehuis De hun leven. Met een bus trokHooge-Werf. In de directe ken ze door Europa. Jaarlijks nabijheid van dochter Gerda werd ook gekampeerd in de en schoonzoon Kees Kool, plaats Warichem in België. die op loopafstand van het Daar was het echtpaar op de verzorgingstehuis wonen, camping zo geliefd dat ze heeft zij het er bijzonder naar in de gemeente de titel van de zin. Voordien woonden ereburger kregen. Mevrouw mevrouw Budding en haar Budding heeft tot haar 86ste man Piet in Vlaardingen. gekampeerd, want na het Het echtpaar kreeg drie kin- overlijden van haar echtgederen: één zoon en twee noot trok ze er niet meer met dochters. Inmiddels zijn er de bus op uit. zes kleinkinderen en zeven De honderdste verjaardag kleinkinderen. Na het over- vierde mevrouw Budding in lijden in 2002 van echtge- de ochtenduren met bewonoot Piet verhuisde mevrouw ners, personeel en familie in Budding met toedoen van de benedenzaal in de Hoogedochter Gerda en schoonzoon Werf en ’s middags met famiKees Kool naar het verzor- lie en bezoek van de burgegingstehuis in Poortugaal. meester op haar appartement.

Bewoners Siloam bezoeken Braderie in Poortugaal De organisatie Giving Back had een verzoek gedaan voor vrijwilligerswerk van een groep studenten in Woonzorgcentrum en Verpleeghuis Siloam. Het voorjaar is buiten al goed te zien dus Siloam maakte dankbaar gebruik van dit aanbod om met de bewoners buiten te gaan wandelen. De studenten die zijn aangesloten bij Giving Back, hebben zich voorbereid om veilig te rijden-met-rolstoel. De bewoners die zich voor deze activiteit hadden opgegeven werden om 14 uur opgehaald. Zij verzamelden zich in het Ontmoetingspunt. Vervolgens werd aan de bewoners gevraagd waar de wandeling naar toe zou moeten gaan. Een aantal suggesties werden gedaan en de keuze viel op de Braderie in Poortugaal. In een grote stoet ging het aan de wandel, over de Kruisnetlaan, Bovensim naar de Aveling richting de

Welhoeksedijk. Het verkeer moest af en toe even wachten, maar het was een gezellige stoet rolstoelen, waar onderweg ook nog tijd was voor een praatje om elkaar beter te leren kennen. Op de Welhoeksedijk was het een plezier om de leuke huisjes te zien. Eén van de bewoners had zijn fototoestel bij zich en moest toch even een paar foto’s maken van al dat moois. Bewoners hebben even kunnen proeven aan de gezellige sfeer op de Braderie, sommige namen een ijsje en andere een suikerspin. Vervolgens ging de wandeling weer terug naar Siloam, waar een kopje koffie of thee klaar stond, met een stuk vlaai, geschonken door Giving Back. De bewoners hebben er heel erg van genoten. ,,Dit willen we vaker”, werd ook geroepen, heerlijk. Het weer was ook nog fantastisch.

Mons Fietsen in Poortugaal houdt zaterdag 21 april van 9 tot 16 uur een opstapdag om elektrische fietsen uit te proberen. De dag is mogelijk door samenwerking met Gazelle fietsen. Elektrische fietsen worden ook wel E-Bikes of fiets met trapondersteuning genoemd. Je moet namelijk wel trappen, maar het trappen valt lichter doordat een elektromotor op accu meehelpt. De

motor helpt alleen als er wordt getrapt. De ondersteuning werkt tot een snelheid van 25 km/uur. Op deze opstapdag heeft Gazelle enkele modellen uit haar elektrische fietsen assortiment ter beschikking gesteld om te testen. Daarnaast zijn er ook Sparta fietsen om uit te proberen. Graag van te voren aanmelden bij Mons Fietsen via telefoon 010-5017387.

GOEDKOOPSTE

OPEL.NL

GOEDKOOPSTE

AGILA.NL

Loop nu warm voor een voorjaarsveiligheidscheck Is uw woning al voorjaarsproof?

2 JAAR GRATIS

TANDPASTA

Kijk op www.bestetandzorg.nl

Goudenregenplantsoen 201, Ridderkerk, 0180-414725

De beste tandzorg voor de beste prijs

Bridgedrive een succes Bridgeclub De Stokpaartjes uit Rhoon en Lionsclub Rhoon Oude-Maas hielden zaterdag 14 april voor de zevende keer de Bridgehorecatocht. Lopend of op de fiets maakten 108 bridgers een rondje door Poortugaal om op 5 locaties een spelletje bridge te spelen. Inzet voor de wedstrijddeelnemers van de bridgedrive was het Kampioenschap van Albrandswaard. Voor de recreanten was het vooral te doen om, naast het leveren van

‘Zelden zo druk op braderie’

Opstapdag Elektrische fiets bij Mons Fietsen

Een braderie is niet geslaagd als er niet kan worden gesmikkeld. Foto: Kor van Pelt ,,Het is zelden zo druk op de muziek uit de jaren zestig braderie geweest’’, zegt een liet klinken. Muziek die uitmeer dan tevreden voorzit- nodigt om mee te swingen. ter Hans den Ouden van de Tal van bezoekers konden Poortugaalse winkeliersver- die verleiding dan ook niet eniging. ,,Vanaf ’s ochtends weerstaan. Naast het podium 10 uur tot ’s middags 15 uur werd het door de RWA-leden was het een en al gezellige gerunde terras goed bezocht. drukte in dorpskern.’’ De Voor het voormalig gemeenPoortugaalse winkeliers orga- tehuis zong het Shantykoor niseerden zaterdag voor de uit Vlaardingen. Hun optreveertigste keer een braderie in het dorpscentrum. Dat deze braderie zo succesvol uitpakt is dan ook een mooi jubileumgeschenk voor de winkeliers. ,,Eigenlijk is het elk jaar weer een succes’’, zegt Hans den Ouden. ,,Een traditie die we dan ook in de toekomst voort willen zetten.’’ Het nieuwe plein bij de Aldi speelt bij een evenement als de braderie eveneens een belangrijke rol. Er is volop de ruimte om er activiteiten te laten plaatsvinden. Zo was er weer een podium opgesteld waarop de inmiddels van de braderie befaamde band Big Caz & The Four Bobs

5

den met zeemansliedjes van weleer sprak het publiek eveneens aan. ,,We zullen hier volgend jaar zeker een vervolg aan geven’’, aldus Hans den Ouden enthousiast. De kids konden zich amuseren met pony rijden, minicars, springkussen en zweefmolen. Voor de oudere jeugd was de bungy jump weer een uitdaging. Letterlijk in trek waren de hamburgers en stroopwafels. Die werden grif verkocht. De paardenen ponymarkt aan de Poest Clementlaan trekt ook altijd. Trend van de laatste jaren is echter wel dat er nauwelijks meer grote paarden, maar praktisch alleen maar pony’s op de markt staan. Vooral de kinderen zijn onder de indruk bij het zien van zoveel ‘lieve’ viervoeters. Zaterdag 12 mei wordt een nieuwe evenement in de dorpskern gehouden. Dat is een biologische streekproductenmarkt. Opzet van deze markt is om eerlijke producten aan te bieden.

De band Big Caz & The Four Bobs liet muziek uit de jaren zestig klinken. Foto: Kor van Pelt

een sportieve prestatie, zich te vermaken. Dat laatste is voor hen dan ook zeker gelukt. Onder een lentezonnetje gingen de deelnemers op pad. Hierbij was er tijd om gezellig over de Voorjaarsbraderie en Paardenmarkt te lopen. Er was genoeg te zien en te koop. Winnaars en de drive zijn de heren Jan en Jack Kocken. Bekende bridgenamen in de regio RotterdamRijnmond. Zij ontvingen de beker en bloemen en mogen zich een jaar de kampioenen noemen.

Plezierjacht zinkt op Oude Maas Vrijdagmiddag rond 12.30 uur zonk een plezierjacht op de Oude maas bij Barendrecht nadat het over een strekdam voer. De twee opvarenden werden gered door de bemanning van een schip van Rijkswaterstaat. De strekdam in kwestie werd gemarkeerd door een boei. De 76-jarige Rotterdamse schipper zag vermoedelijk zowel dam als boei over het hoofd. Het plezierjacht voer vervolgens over de strekdam. Dit veroorzaakte schade waardoor het water maakte. De schipper en een tweede 56-jarige opvarende uit Oldenzaal werden gered door de bemanning van een patrouillevaartuig van Rijkswaterstaat. Het duo is ter controle overgebracht naar een ziekenhuis. Het werd geborgen door een bergingsbedrijf dat toevallig in de buurt voer met een hijskraan.

Bibelebontse kindervrijmarkt In de Schoolstraat in Poortugaal wordt zaterdag 21 april van 8.30 tot 13 uur de 1e Bibelebontse kindervrijmarkt gehouden. De Schoolstraat is het kleine hofje bij het terras van de Bibelebontse Ruif. De kindervrijmarkt is georganiseerd door Bibelebont de winkel voor mooie kwaliteit tweedehands merkkleding. Op de kindervrijmarkt wordt alleen speelgoed verkocht. Dus voor kinderen van kinderen door kinderen! Opgeven kan via de mail naar Bibelebont; er zijn nog maar een paar plaatsjes te vergeven.


Met dank aan God en vervuld van blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze kleindochter

Maria Louise Machdeléne Alida Strengholt Na een waardevol en creatief leven hebben wij afscheid moeten nemen van onze vader en opa

op 16 april 2012. Ellie en Folkert Strengholt

Ge Albers Gerardus Andreas Maria

weduwnaar van Riet Klaasman 16 mei 1928

Bernadet en Edwin Ruurd Ernst Joost en Anne Merlijn Pelle Sanne Lucas

Dag en nacht bereikbaar! 0180 - 699 199

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen. Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven.

Onze lieve, creatieve en vanuit brede interesse in het leven staande vader, schoonvader en opa is er niet meer

Abraham Middelhoek ~ Bram ~

Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Monuta Rijnmond. We zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. Monuta Memoriam Langenhorst 100 010 - 293 04 22. Monuta Van den Toorn Jacques Dutilhweg 333 010 - 202 14 33. www.monuta.nl

Onze vader verblijft tot de dag van de uitvaart in crematorium Rotterdam, Maeterlinckweg 101 te Rotterdam, alwaar geen bezoek. Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren in voornoemd crematorium, vrijdag 20 april van 19:00 tot 19:30 uur. De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

GUERLAIN

dinsdag

Vrijblijvend huid- en make-up advies door een TOPvisagist.. Geef je nu alvast op! Ontvang een gratis goodie bag.

24

APRIL

FEYENOORD spelers bij MYSC

2P5 RIL

Tussen 14:00-15:00 in de winkel

A

Wees erbij!

Promotiedag

donderdag

SISLEY

Voor een uitvaart geheel naar eigen wens in Barendrecht & omgeving. * Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar

Bel

0180-612735

Sinds 1989 op Rhoon en Poortugaal Begrafenis en crematieverzorging Uitvaartverzorging geheel naar eigen wens. Uitvaart voorbespreking bij ziekte en gezondheid. Wensenboekje voor uw uitvaart gratis opvraagbaar. Opbaarmogelijkheden in o.a. Rhoon, Poortugaal, Barendrecht en Rotterdam. Meld-en informatienummer dag en nacht

010-2017165

Forum 110, 3176 TC Poortugaal

APRIL

GEHELE WEEK

KOH nag 1+1 graetllak is

Promotiedag

CHANEL

zaterdag

Vrijblijvend huid- en make-up advies door een TOPvisagist. visagist. Geef je nu alvast op! Ontvang een gratis goodie bag.

28

APRIL

Gratis zak patat bij uw aankoop bij MYSC, 13:00-17:00

of kijk op: www.klinkuitvaart.nl

F.X.M. Kloeg Uitvaartzorg

26

Vrijblijvend huid- en make-up advies door een TOPvisagist. visagist. Geef je nu alvast op! Ontvang een gratis goodie bag.

A

Kees Middelhoek Thea Roubos

Correspondentie-adres: M.C. Middelhoek Doornenburg 75 4385 EK Vlissingen

Promotiedag

2P7 RIL

† 17 april 2012

Michiel Middelhoek Milli Barendse Lieven, Noël

Vrijblijvend huid- en make-up advies door een TOP TOPvisagist. Geef je nu alvast op! Ontvang een gratis goodie bag.

vrijdag

weduwnaar van Lucie Francina Dekker * 18 augustus 1923

COLLISTAR

woensdag

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid elkaar te ontmoeten in de kerk.

Bram

2P3 RIL

Promotiedag

Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Voor de dienst is er vanaf 10.35 uur nog gelegenheid tot afscheid nemen.

De ontoereikendheid van het bestaan.

maandag

A

Poortugaal, Molenweg 12

De Uitvaartdienst zal worden gehouden op maandag 23 april om 11.00 uur in de Ned. Hervormde kerk aan de Groene Kruisweg (hoek Zwaardijk) te Poortugaal, waarna de begrafenis aansluitend zal plaatsvinden op de naast de kerk gelegen begraafplaats.

ACTIEWEEK en dat vieren wij! Deze gehele week diverse acties, gratis advies van TOPvisagisten en lekkere hapjes & drankjes.

Rommy

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op zondag 22 april van 15.00 tot 16.00 uur in uitvaart-centrum ”De Esch”, Oudelandseweg 211 te Hoogvliet.

AN

MYSC bestaat één jaar

16 april 2012

Correspondentieadres: Joost Albers Jessicagang 18 2719 CA Zoetermeer

1-JARIG BESTA

Koninginnedag g

maanda

3P0RIL A

Wij zijn geopend van 09:00 tot 16:00

Diverse koninginnedag activiteiten

Rijsdijk 11 Rhoon (010) 5011541 www.mysc.nl


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 19 april 2012

Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon

Nieuws Bijeenkomst Polder Albrandswaard Partijen met grondbezit en/of een ontwikkelwens in de polder Albrandswaard tussen Rhoon en Poortugaal worden door de gemeente uitgenodigd voor een bijeenkomst in het gemeentehuis op donderdag 26 april van 19.30 tot 21.30 uur.

Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur

Samen met de bewoners van de polder ontwikkelt de gemeente een landschappelijke visie. We zijn na de start in november vorig jaar al gekomen tot een raamwerk voor de polder tussen Rhoon en Poortugaal. Het raamwerk is op 16 april in re raadscarrousel besproken en te vinden onder de raadsstukken op de website van de gemeente als ‘Tussendocument Polder Albrandswaard’. Dit document zal voor de zomer van 2012 verder worden uitgewerkt tot een landschapsontwikkelingsplan [LOP]. Het LOP neemt de kwaliteit van het landschap als uitgangspunt. Daarom zal er slechts in beperkte mate ruimte zijn voor ontwikkelingen zoals woningbouw. De gemeente biedt partijen met grondbezit en/of een ontwikkelwens daarom de mogelijkheid samen te onderzoek of onze belangen en wensen verenigbaar zijn, en hoe ze kunnen bijdragen aan de totstandkoming van het LOP.

Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur

Heeft u grondbezit en/of een ontwikkelwens in de polder en sluit u graag aan op 26 april? Meldt u zich dan aan door een e-mail te sturen naar polder@albrandswaard.nl. Leg daar in kort uit waarom u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn, wat uw grondpositie is en /of wat uw ontwikkelwens is. U ontvangt dan meer informatie over het verloop van de avond.

Telefoon: Fax: E-mail: Website:

(010) 506 11 11 (010) 501 81 80 info@albrandswaard.nl www.albrandswaard.nl

Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht. Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111 Collecte Van 22 t/m 28 april: Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp

Vergaderingen Hoorzitting Commissie voor Bezwaarschriften Wanneer? donderdag 26 april 2012 Waar? Gemeentehuis Agenda: Zitting is openbaar 19.30 uur: bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor de verbouw van een lokaal op locatie Langstraat 2 in Rhoon; 20.00 uur: bezwaren tegen het verkeersbesluit waarbij het vrijliggend fietspad aan de zuidzijde van de Albrandswaardseweg gelegen tussen het Ridderpad en de Vogelkers is aangewezen als verplicht brom-/fietspad. Informatie? secretariaat commissie, telefoon (010) 5061163 of 5061159/ e-mail a.ostojic@albrandswaard.nl of r.wiekeraad@albrandswaard.nl

Welstandscommissie Wanneer? Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur Waar? Gemeentehuis van Ridderkerk (Koningsplein 1, Ridderkerk) Agenda Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Werkzaamheden

Bekendmakingen Verleend / besloten Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening. Voorlopige voorziening aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en: 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Omgevingsvergunning Poortugaal - Kruisdijk 57, 3176 PH - bouwen schuur en aanleggen rijbak met omheining (datum bekendmaking: 11-04-2012). - Albrandswaardsedijk 131, 3172 VA - bouwen kinderdagverblijf met fietsenstalling, toegangshek, naamsaanduiding en drie vlaggenmasten (datum bekendmaking: 10-04-2012). Melding mobiel Puinbreken Burgemeester en wethouders hebben onderstaande melding ontvangen op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval: - Voor het breken van puin op de locatie Albrandswaardsedijk 131,

3172 VA in Poortugaal. Voorts is kennisgegeven van de bronsterkte van de mobiele puinbreekinstallatie. Deze bedraagt 115 dB(A). De werkzaamheden zullen naar verwachting drie dagen gaan duren, binnen het tijdsbestek van 20 april t/m 20 juli 2012. Op de werkzaamheden zijn de voorschriften van toepassing die vermeld staan in het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. Opgemerkt wordt dat de feitelijke uitvoering wellicht kan afwijken van de genoemde planning. De gemeente wordt daarover ten minste twee werkdagen voor het begin der werkzaamheden geïnformeerd. De werkzaamheden mogen enkel plaatsvinden van 07.00 tot 19.00 uur en alleen op werkdagen. Evenementen en overige vergunningen Poortugaal - 3171 JD - organiseren Koninginnedag 2012 in dorpskern van Poortugaal op maandag 30 april 2012 (datum bekendmaking: 12-04-2012). - 2993 GD - houden kindervrijmarkt op zaterdag 21 april 2012 aan de Schoolstraat in Poortugaal-Dorp (datum bekendmaking: 17-04-2012). Rhoon - 3161 AE - organiseren Koninginnedag 2012 in het park van Rhoon op maandag 30 april 2012 (datum bekendmaking: 12-04-2012). Overig - 3214 AV - verklaring geen bezwaar afgegeven voor houden van wielertour door Albrandswaard op 19 mei 2012 (datum bekendmaking 12-04-2012). - 3161 KG - plaatsen reclameborden in de periodes van 9 t/m 20 mei, 6 t/m 17 juni en 22 augustus t/m 2 september 2012 (datum bekendmaking: 17-04-2012). - 2993 ME - plaatsen reclameborden in de periodes van 6 t/m 20 juni, 17 t/m 31 augustus, 2 t/m 16 november 2012 (datum bekendmaking: 17-04-2012).

Herstellen voetpad en beschoeiing Elzenhoven, Rhoon-Portland Wanneer?

Start in de loop van week 17, de werkzaamheden duren tot eind mei. Wat? De beschoeiing langs het water wordt aangepast, het gehele voetpad langs het water wordt opnieuw bestraat en het talud en de beplanting worden opgeknapt Let op! Het voetpad is tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk. Informatie? Afdeling Beheer Openbare Ruimte, vragen over de beschoeiing: Wybe Korpel, telefoon (010) 506 18 20 / e-mail w.korpel@ albrandswaard.nl / vragen over de bestrating: Henk Landman, telefoon (010) 506 17 45 / e-mail h.landman@albrandswaard.nl

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelalbrandswaard.nl


RIEDERTOREN

Goedkoop winkelen

]

M O D E LW O N

Natuurlijk bij Wesdijk..!

super actie! ING

SD ELKE WOEN 1 7 .0 0 U T O T 0 1 5 .0

JAVAME SYSTEM

20 liter Van 8.45

MULTICOLOR 6-DELIG

66,5 x 58 cm Van 19.95

nu 12.95

Officieel Oase dealer

966072 amaiamai.nl

VERKOOP: Ridder Huizen Makelaardij o.z. (0180) 41 36 66 www.ridderhuizen.nl Heidenreich Makelaars (0180) 64 65 66 www.heidenreichmakelaars.nl

VERHUUR: Woonvisie (0180) 49 49 49 www.wv.nl Openingstijden kantoor: 08.00 tot 16.00 uur

nu 6.95

KONIJNENREN

d gezon r e d l & he ! a w ter vijver

OASE FILTRAL Dé multifunctionele oplossing voor kleine vijvers. Gegarandeerd helder en gezond vijverwater. Voor vijvers tot 5.000 liter water. Compacte filtereenheid met UVC.

nu 2.99

KATTENBAKVULLING KLONTVORMEND

nu 9.95

KOOPSOM VANAF € 219.500,- v.o.n. HUURPRIJS VANAF € 750,- incl servicekosten

LUXE 3-KAMERAPPARTEMENTEN RIDDERKERK WEST

500 gram Van 3.99

REZA PREMIUM ELITE 2.5 kilo Van 14.75

O P E NAG VAN

TE KOOP/TE HUUR

WESDIJK’S

SOFTYMIX TRAININGSSNACKS

COLOMBOFLORA-BASE VOEDINGSBODEM Bodem en afdeklaag in één. Bevordert de plantengroei.

vanaf 10.95 Alle aanbiedingen:

Van 129.00

nu 99.00

Aanbiedingen zijn geldig van 1-04-2012 t/m 30-04-2012, zolang de vooraad strekt. Plaatsingsfouten voorbehouden. Scanprijs = juiste prijs.

AQUARIUM-, DIEREN -EN VIJVERSPECIAALZAAK WESDIJK MIDDENBAAN 56-62 | BARENDRECHT | WWW.WESDIJK.NL


Rabobank. Dichtbij en betrokken. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde

April 2012

2012: Jaar van de Coöperatie Stoffig en ouderwets. Dat was tot voor kort de algemene opinie over de coöperatie. Maar sinds het uitbreken van de crisis, toen bleek dat coöperaties zich goed staande hielden in alle onrust, is de opinie 180 graden gedraaid. Nu wordt de coöperatie juist gezien als modern en toekomstvast. Dat blijkt ook uit de keuze van de Verenigde Naties, die 2012 hebben uitgeroepen tot het Jaar van de Coöperatie. De kracht van een coöperatie schuilt in het leggen van verbindingen. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde doet dat op vele manieren. Via het Coöperatiefonds van de bank, door tijd, kennis

Molenbelt stijgt

en netwerken te delen en door verbintenissen aan te gaan met de maatschappelijke omgeving. Zo brengen we dit jaar weer vier edities uit van ons ledenblad Dichterbij, organiseren we ledenbijeenkomsten en doen bankmedewerkers mee aan mooie initiatieven zoals de Homeride, een fietstocht om geld in te zamelen voor het Ronald McDonald Huis. Zo blijft onze coöperatie dichtbij en betrokken in de lokale samenleving en helpen we anderen om hun ambities te realiseren. En dat is iets dat we graag met u delen in deze eerste publicatie van Rabobank. Dichtbij en betrokken.

Stichting de Rijsoordse Molen heeft een gift ontvangen uit het Coöperatiefonds van de Rabobank. Met het geld wordt de molenbelt opgehoogd en opnieuw bestraat. “Dat is hard nodig, anders kunnen we straks de molen niet meer in.”

Bijzonder jubileum Stijgende sterren als Christiaan Hof, Fabiënne Dallau en Leonie Meijer deelden het podium met gelouterde artiesten als Liesbeth List, Sef Thissen en Jeroen van der Boom. Tussen de optredens door vroeg gastvrouw Marlayne Sahupala enkele aanwezigen naar hun band met de stichting. Dit leverde warme verhalen op over bijzondere laatste wensen.

Kees Veldboer richtte vijf jaar geleden de Stichting Ambulancewens op, waarmee hij de laatste wens van terminale patiënten vervult. Zelf had hij al die tijd ook een grote wens: een Mercedes E-klasse-ambulance waarin hij patiënten comfortabel kan vervoeren. Díe ging in vervulling tijdens het jubileumfeest van de stichting. Mede dankzij Rabobank Foundation. Voorafgaand aan de onthulling van de nieuwe ambulance op 1 april jl., de vijfde in het wagenpark van de stichting, werd eerst feestgevierd op het Promenadedek van de SS Rotterdam. Vrijwilligers, donateurs, patiënten en nabestaanden genoten daar van de (belangeloze) optredens van diverse artiesten.

Verrassend eenvoudig Soortgelijke verhalen zijn ook opgetekend in ‘Laatste liefste wensen’, de jubileumuitgave van de stichting. Het boek werd tijdens de feestelijkheden overhandigd aan tv-persoonlijkheid Mies Bouwman en Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam. Zij zijn beiden ambassadeur van de stichting. De stichting laat jaarlijks zo’n achthonderd wensen uitkomen. Vaak gaat het om eenvoudige dingen, zoals familiebezoek of een dag naar het strand. Met de nieuwe ambulance, die Stichting Ambulancewens dankzij een donatie van Rabobank Foundation kon aanschaffen, kunnen heel wat meer wensen in vervulling gaan. Driehonderd zelfs, becijferde René de Beer. De directievoorzitter van Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde onthulde uit naam van Rabobank Foundation samen met Kees Veldboer de nieuwe ambulance. “De ambulance is een stukje hardware, dat al die mooie wensen mogelijk maakt”, aldus de directievoorzitter. Voor Kees Veldboer zelf was het een droom die uitkwam. “Dit type wagen is veel luxer qua rijcomfort dan de bussen die we nu hebben. Daarmee kunnen we patiënten een nog fijnere dag bezorgen!”

Eerste Topkokkies in Ridderkerk

De Kersenboom is elke zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur geopend.

De Rabobank heeft oog voor maatschappelijke, culturele en sociale projecten in het werkgebied. Jaarlijks wordt daarom een deel van de winst gestort in het Coöperatiefonds dat we langs deze weg teruggeven aan de samenleving. Dit noemen wij coöperatief dividend.

Bij Topkokkies krijgen basisschoolleerlingen les over gezonde voeding en bewust boodschappen doen. Daarna gaan steeds twee basisscholen de strijd met elkaar aan. De kinderen doen tijdens een battle zelf boodschappen en koken hun zelfbedachte gerechten. De allereerste Topkokkies-battle werd gehouden tussen de Ridderkerkse basisscholen ‘De Noord’ en ‘De Piramide’.

Brita van den Bos, adviseur Particulieren bij de bank heeft een gastles verzorgd en de kinderen geleerd hoe zij verantwoord met geld moeten omgaan. Immers, een euro kun je maar één keer uitgeven, ook als je boodschappen doet. De eerste battle die gehouden werd in het gemeentehuis van Ridderkerk was een groot succes. “De winnende school was ‘De Piramide’; zij gaan dus door naar de volgende ronde!”, aldus Cas Leenders.

Welkom De stichting is erg blij met de financiële bijdrage uit het Coöperatiefonds. “De Kersenboom is de enige nog werkende korenmolen binnen IJsselmonde. Het kost veel geld om de molen in stand te houden. Het ophogen van de molenbelt stellen we zo lang mogelijk uit, tot het echt moet gebeuren. Dat was nu weer het geval. De bijdrage uit het fonds was dus erg welkom!”

Donaties Coöperatiefonds

Kinderen leren bewust om te gaan met voeding. Dat doet het project Topkokkies. Op 9 maart jl. werd de eerste Topkokkies-battle gehouden tussen twee basisscholen in Ridderkerk.

Het is belangrijk om schoolkinderen te leren bewuster om te gaan met hun voeding, vertelt Cas Leenders, projectleider van Topkokkies. “Zo geef je ze een goede start en krijg je een vitale jeugd, die (hopelijk) gezond oud wordt.” Topkokkies betrekt steeds lokale partijen bij de battles. “Zoals de groenteboer en de slager om de hoek. En samen met de Rabobank hebben we de workshop ‘Bewust boodschappen doen’ ontwikkeld.”

Stichting de Rijsoordse Molen werd 24 jaar geleden opgericht om de Kersenboom aan de Waaldijk in Rijsoord van de ondergang te redden. “De molen stond eerst aan de andere kant van de Waal”, vertelt medeoprichter Louis van Wijhe. “Maar om hem meer wind te laten vangen, is hij verplaatst naar het tegenovergelegen weiland. De molen staat daar op heipalen en kan niet verzakken. Maar de veengrond eromheen zakt wel. Elk jaar een stukje, waardoor we de molenbelt - het terrein rond de molen - om de zoveel tijd moeten ophogen en herbestraten. Ook de kruipalen, waaraan we de molen op de wind trekken, worden dan weer een stukje omhoog getrokken.”

Heeft u ook een maatschappelijk en duurzaam project dat ondersteuning kan gebruiken? Kijk dan op www.rabobank.nl/rmij voor de criteria. Als u meent dat uw project in aanmerking komt, vult u dan gerust een aanvraagformulier in. En wie weet helpt het Coöperatiefonds mee om ook uw project tot een succes te maken! Foto: Ilona Kamps

Meer informatie? Telefoon: (0180) 639 639 E-mail: info@rmij.rabobank.nl Internet: www.rabobank.nl/rmij

In 2012 zijn al mooie initiatieven door ons fonds ondersteund. De Oranjevereniging Heerjansdam ontving een bijdrage voor het plaatsen van een overdekt podium bij hun activiteiten op Koninginnedag. Ook de Stichting Vrienden van de Dorpskerk uit Barendrecht kreeg een bijdrage voor haar jubileumactiviteiten. De gereformeerde kerk ‘De Levensbron’ uit Ridderkerk ontving een bijdrage voor een defibrillator (AED), evenals de Vereniging van Eigenaren ‘Van Hoboken’ uit Barendrecht.


Joling badkamermontage

U bent bij ons aan het juiste adres voor:

Dit jaar vieren wij ons 15-jarig b estaan!

• Badkamer en toiletrenovatie • Tegelwerk • Wij zijn gespecialiseerd in het plaatsen van maatwerk Huppe douchewanden • Størvatt buitenbaden U kunt geheel vrijblijvend een offerte laten maken. Onze professionaliteit garandeert u een vakkundig geplaatste badkamer!

www.joling-badkamers.nl joling.badkamermontage@planet.nl tel. 06 54241760 tel. 010 2033883

Koninginnedagpakket Koninginnedagpakket voor voor jonge jonge winkeliers winkeliers De Rabobank gaat jonge winkeliers helpen om met Koninginnedag de beste winkelier van De Rabobank gaat jonge winkeliers helpen om met Koninginnedag de beste winkelier van de straat te worden. Kinderen die een RaboTopKidrekening of een Rabo de straat te worden. Kinderen die een RaboTopKidrekening of een Rabo Regenboogrekening hebben, kunnen het Koninginnedagpakket bij de bank ophalen. Regenboogrekening hebben, kunnen het Koninginnedagpakket bij de bank ophalen. Daar zit voor hen alles in om hun eigen winkeltje te beginnen op de vrijmarkt. Daarnaast Daar zit voor hen alles in om hun eigen winkeltje te beginnen op de vrijmarkt. Daarnaast hebben we een leuke actie waarmee zij kans maken op toegangskaartjes voor de Efteling. hebben we een leuke actie waarmee zij kans maken op toegangskaartjes voor de Efteling. Onze kantoren zijn op Koninginnedag niet geopend. Onze kantoren zijn op Koninginnedag niet geopend. U kunt 24 uur per dag uw bankzaken zelf regelen via www.rabobank.nl U kunt 24 uur per dag uw bankzaken zelf regelen via www.rabobank.nl

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelalbrandswaard.nl Machinaal Timmerbedrijf De Waard bv. Uw partner in het realiseren van uw aanbouw of verbouw. Van bouwtekening tot realisatie staan wij achter u!

Tevens dé leverancier voor al uw ramen, deuren en kozijnen, levering onder garantie. Gemaakt in onze eigen timmerfabriek en geplaatst door ons vakkundig montageteam! Timmerwerk van de bovenste plank.

Jonge Jonge winkeliers winkeliers stimuleren. stimuleren. Dat is het idee. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabobank. Een bank met ideeën.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte!

Handelsweg 10 – 3161 GD Rhoon – T: 010 – 501 8559 F: 010 – 501 2691 E: dewaardbv@orange.nl www.mtdewaard.gerletnormdeur.nl

Volg ons op Twitter via @rabobankrmij Volg ons op Twitter via @rabobankrmij

Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Telefoon: (0180) 639 639 Telefoon: (0180) 639 639


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 19 april 2012

11

Oranje Puzzel 2012 Vooruitlopend op het programma van het Oranje Comité Rhoon, dat binnenkort gepubliceerd wordt, staat de traditionele Oranjepuzzel nu reeds in De Schakel, daar anders de inzendtermijn van de oplossing te kort is. De trouwe puzzelaars kunnen weer aan het werk om hun kennis op biologisch en aardrijkskundig gebied te testen. De schriftelijke vragen zijn weer aangevulde met raadfoto’s. Dank aan De Schakel, die er ieder jaar weer een mooie blikvanger van maakt. Onderstaand vindt u de omschrijving. U noemt de plant of bloem met hollandse omschrijving en de plaatsnaam. Het mag ook fonetisch zijn.

Opgave vier Raadfoto’s Noem straat/plaats waar de foto genomen is.

Noem de bloem of plant. 1. Welke plant bloeit uitbundig eind april/begin mei langs velden en wegen . . . . . . . . . . . . . . (Zie raadfoto!) 2. Welke bloem wordt in november in Groot-Brittannië door iedereen gedragen ter herdenking van gevallenen in oorlogen en oorlogsgebieden . . . . . . . . . . . . . . 3. Plant met naam van een roofdier, die je niet moet aanraken . . . . . . . . . . . . . . 4. In bloei kunnen de bloemen op de steel een kwartslag gedraaid wordern en blijven ze zo enige tijd staan . . . . . . . . . . . . . . 5. Plant in bloei wordt door bloemist, bloemistenverdriet genoemd, omdat ze zo lang goed blijven in een vaas . . . . . . . . . . . . . . 6. Hij kan het weinige werk op z’n sloffen aan. Noem het plantje met gelijknamige naam als sloffen. . . . . . . . . . . . . . . 7. Bloeiwijze, gevaarlijk bij oudjaar . . . . . . . . . . . . . . 8. De uil zat in de . . . . . . . . . . . . . . 9. Meisjes, die . . . . . . . . . . . . . . dragen mag men kussen zonder vragen. 10. Kan een bruid wel of niet dragen. . . . . . . . . . . . . . . 11. Welriekend boskruid, werd vroeger tussen linnengoed gelegd of in bosjes (tegen motten) in kasten gehangen. Bodembedekker in rotstuinen . . . . . . . . . . . . . . 12. Woekerplant, met oranje bloemetje, en naam van roofvogel in de naam. . . . . . . . . . . . . . . 13. Meisjes, die aan de kant zitten en niet ten dans worden gevraagd, noemt men . . . . . . . . . . . 14. Vroeger noemde men deze bloemen . . . . . . . . . . . . . . 15. Het oog van een koe heeft ook de naam van een plant, t.w. . . . . . . . . . . . . . . 16. Na de hoofdprijzen werd er ook nog een . . . . . . . . . . . . . . toegekend.

Foto nr. 1

Foto nr. 2.

Onder de goede inzenders worden enkele geldprijzen verloot.

Noem de plaatsnamen. Het mag ook fonetisch zijn.

1. Plaats waar begin dit jaar bewoners door wateroverlast moesten evacueren . . . . . . . . . . . . . 2. In dezelfde provincie werd in de middeleeuwen eveneens strijd geleverd door Lodewijk van Nassa bij . . . . . . . . . . . . . . in het jaar . . . . . . . . . . . . . . 3. Met het nieuwe wasmiddel was de was niet wit, maar . . . . . . . . . . . . . . 4. Velen waren het ermee eens, maar . . . . . . . . . . . . . . bestreden het plan. 5. De overste zei tegen zijn manschappen: opstellen in . . . . . . . . . . . . . . van vier. 7. De lezing in de kerk trok weinig belangstellenden. Er kwamen echter . . . . . . . . . . . . . .-. . . . . . . . . . . . . . gangers. 7. Het modebeeld van deze zomer toont rustige kleurschakeringen in de . . . . . . . . . . . . . . (n) zalm en lichtblauw. 8. “Trek die . . . . . . . . . . . . . . uit en je klederdracht aan”, zei de Veluwse moeder tegen haar dochter. 9. In de . . . . . . . . . . . . . . van Sinkel is alles te koop. Hoeden en . . . . . . . . . . . . . . en damescorsetten. Drop om te snoepen en lange onderbroeken. In de zin zit een fout. Deze eveneens vermelden. 10. Op 6 december zegt men tegen Sinterklaas: . . . . . . . . . . . . . . nu maar naar Spanje. 11. Langs . . . . . . . . . . . . . . klinkt . . . . . . . . . . . . . . geschal met volle zuivere toon en fors en stout weerklinkt door het woud, die galm zo schoon (2x). 12. Ik dwaalde door midden Nederland en kwam toch bij. . . . . . . . . . . . . . 13. Een bekend tekenaar/schilder met de naam R. . . . . . . . . . . . . . . (plaats in Zeeland) 14. Zijn werkstukken hebben een permanente plaats gekregen op . . . . . . . . . . . . . . 15. Er komt onweer, de lucht is te . . . . . . . . . . . . . . om te wandelen. 16. Honden aan de lijn. Poezen lopen vrij rond en dan gebeurt het dat ik voor een . . . . . . . . . .

Foto nr. 3.

Oplossingen inzenden aan het Oranje Comité, Sering 16, 3161 CT Rhoon

Laatste dag van inzending: 29 april 2012.

Onder de goede inzenders worden enkele geldprijzen verloot. Uw puzzelaar Truus Visscher

Foto nr. 4.

Albert Heijn groenstrook aangelegd De strook grond naast het parkeerdek, in eigendom van Albert Heijn Rhoon, is ingevuld. Direct naast de schanskorf is een smalle rij tegels neergelegd om het onderhoud aan schanskorf en ‘tuin’ te vergemakkelijken. In de tuin is een zevental bomen geplant en tussen de bomen is de ruimte opgevuld met laurierstruiken die zomer en winter een groene uitstraling behouden. Dit alles is omgeven door een transparant hek waartegen hedera is geplant. De bomen zijn de zogenoemde ‘slanke haagbeuken’, een zeer populaire boom bij professionele tuinontwerpers. Het is dan ook de ideale boom voor toepassingen in een smal straatprofiel, hiermee kan er in een beperkt oppervlak toch

een zekere hoogte worden bereikt. Dat de tuinarchitect in deze tuin heeft gekozen voor

de slanke haagbeuk heeft niet alleen te maken met het smalle profiel. Hij legt uit: ,,Deze

bomen zullen met de modern vormgegeven schanskorf een schitterend contrast vormen. In de zomer met een volle bladerenpracht en in de winter met strak, gestileerd uiterlijk. In alle seizoenen een lust voor het oog!’’ Dat de tuin wordt gewaardeerd blijkt wel uit de vele positieve reacties die Albert Heijn heeft ontvangen. Jurgen Mahu zegt tevreden: ,,Eén van de direct omwonenden kwam zelfs speciaal vertellen dat zij heel blij was met de vormgeving en dat het vervallen, rommelige steegje ineens een mooi laantje was geworden. Dat is fijn om te horen, omdat we echt ons best hebben gedaan om er wat moois van te maken. En dit soort reacties maakt duidelijk dat we daarin zijn geslaagd.’’

Albrandswaardse Kinderjury 2012 In samenwerking met bibliotheek Poortugaal/Portland, boek en leeswinkel ‘Het Witte Huys’ en de Brede School is in januari voor de allereerste keer de Albrandswaardse Kinderjury van start gegaan. Dit is een lokale versie van de landelijke Kinderjury. Ondanks het beperkte aantal deelnemers van de Albrandswaardse Kinderjury waren het wel enthousiaste lezers. Ze konden kiezen uit een lijst boeken die verschenen zijn tussen 1 januari en 31 december 2011. In de afgelopen maanden kwamen de juryleden een aantal keren bij elkaar. Tijdens deze bij-

eenkomsten werd van elk gelezen boek een juryrapport geschreven. Verder werden er ervaringen uitgewisseld en konden ze weer nieuwe boeken uitzoeken om thuis te lezen. Tot slot maakte elk jurylid van alle gelezen boeken een persoonlijke top 5. De Albrandswaardse Kinderjury wordt feestelijk afgesloten op donderdag 19 april om 16.00 uur in Boek en leeswinkel ‘Het Witte Huys’ in Rhoon. Onder het genot van een hapje en een drankje vertellen de kinderen aan elkaar welk boek volgens hem of haar het beste is.


Op de fiets van zowel zakelijk

E-BIKE OPSTAPDAGEN B 27 & 28 APRIL (10 Maak een proefrit tijdens onze Opstapdag elektrische fietsen!

NIEUWE FIETS

3 NACHTEN WEG!

Datum :

27 & 28 april 10:00 tot 16:00 uur Plaats :

Rhoon

Ontdek het gemak van trapbekrachtiging op een elektrische fiets van Gazelle!

SPARTA - EXPERIENCE

NIEUWE FIETS!

+

KEUZE UIT 6 EXCLUSIEVE FIETSEN

www.gazelle.nl/elektrischefietsen

GAZELLE - ORANGE PURE INNERGY

BATAVUS

3 NACHTEN WEG!

KEUZE UIT MEER DAN 10.000 HOTELS

Koop deze exclusieve fiets van Bike Totaal en ontvang 3 hotelovernachtingen voor 2 personen.

DÉ IDEALE DRAGER VOOR ELEKTRISCHE FIETSEN

SPARTA -

TREK - T7

ALLE A-MERKEN ONDER 1 DAK… KOM EN PROFITEER VAN


Kleidijk 8 - 10 3161 HG Rhoon tel. 010 - 501 52 54 www.stout-fietsen.nl

n A naar B, k als privé!

BIJ BIKE TOTAAL STOUT 0:00 TOT 16:00 UUR) GENIET GRATIS VAN EEN PROSECCO-PROEVERIJ VAN GALL & GALL EN EEN VLEESWAREN-PROEVERIJ VAN MCD!

ONZICHTBARE ACCU IN FRAME MAAR TOCH UITNEEMBAAR!

- FUEGO EGO 8P

BATAVUS - GENOVA EGO 7

BATAVUS - VIENTO EASY 7 ONZICHTBARE ACCU IN FRAME MAAR TOCH UITNEEMBAAR!

KOM NAAR DE E-BIKE OPSTAPDAGEN EN ERVAAR ZELF HET GEMAK VAN EEN ELEKTRISCHE FIETS!

EMOTION C3

700

U HEEFT AL EEN E-BIKE VANAF 999,-

KOGA - E-TOUR

Actieradius tot 125 km.

KOGA - E-ACTIVE

Actieradius tot 125 km.

KOGA - E-ACTIVE

N DE ECHTE STOUT VOORDELEN. DE KOFFIE STAAT KLAAR!


G G

TDNERIENDT IR RIENDT SLAS AL LAS RHOON NOOHR RHOON Spiegels, isolatie-, gelaagd

24-uurs service e24-uurs civrenefiguur s sservice rglas uu-42

06-51987763 3 6778915-60 06-51987763 Binnenkort Te Huur in Rhoon

Wilhelminastraat 7 - Split-level woning Perfect gelegen - Ideaal voor 55+ Huur € 923,- p.m. Inl. 010-5017752 (Bouman)

carr. kleur,(incl € 3800,100MhZ teletekst en Tel. 0180-618988 afst.bed.) € 35,- Nike Total 90 voetbalschoen maat 44 Bosch For€ 12,50 Keramisch Tel. 0180-611807 nuis geheel compleet met boekje en Eastborn snoer en elekPeTe koop: rilex Oven is nooit trischstekker eenpersoons Boxgebruikt Hete lucht zonen spring nw.pr 475,00 grill afm. 60 Overcompleet cm breed en der matras. 85 cm info hoog Weg883 voor t.e.a.b. 06 101 63 € 150,00 af te halen op Woensdag 2 Mei Baleno 2012 Te Koop: Suzuki 9 mei vanaf 10.00 uur geopend Telefoon 626 206.000 778 1.8 Estate0180 bj. 1997 km. ApK 10-12, motorisch Te koop: i.v.m. verhuizing: Julianastraat 26radio/cd, Rhoon goed, airco, vrpr i.z.g.s.: Concept 2 Indoor € 1250,Tel: 0180-613234 T (010) 501 5730 Rower, nieuwprijs € 1420,nu 700,- FORD Swing Stepper Te €koop: KA Fu€ 30,Bureaustoel blauw tura, 08-2006, 1.3 benzine, € 15,- km, Bureaustoel 80.000 bumpersgrijs in € 7,50 0180 617607 carr. kleur,tel. € 3800,Tel. 0180-618988 Zou degene die mijn gouchokerketting Te koop gevraagd: in pri- den Bosch KeramischdonderForapril gevonden ma staat verkerende vier dag nuis 7geheel compleetheeft met 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur de buurt van en slagerij pits inbouw gaskookplaat. in boekje en snoer Pe7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur Schaap mij willen bellen? 7 per week 08.00-23.00 uur ( 0180 546467 of 06 -- 19160110 Tel. 06-23211860 rilex stekker Oven is nooit 7 dagen dagenper week van van 08.00-23.00 uur ( 0180 546467 of 06 19160110 ( 0180 -- 546467 of -- 19160110 0651761319 gebruikt Hete lucht en al uw reparaties, installaties, netwerken, onderdelen (voor 0180 546467 of 06 06privélessen, 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( - 546467 of 06 - 19160110 voor al al uw uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, netwerken, privélessen, onderdelen Gevraagd Zonnebank grill afm. 60 cm breed en en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor installaties, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en computersystemen. voor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, z.g.a.n.Weg Jongens/ en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen onderdelen Philips Sunmobile of inner- Te 85 koop: cm hoog voor en Computer nieuwe/gebruikte computersystemen. Aan Huis en nieuwe/gebruikte computersystemen. Alinfo@computerstoday.nl 10al uwjaar een Hulp begrip in de regio herenkleding maat S op en en Computer nieuwe/gebruikte computersystemen. gize opklapbaar koffermo€ 150,00 af te halen Hulpwww.computerstoday.nl Aan Huis Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen M, merken Mexx, OLIVER, del, liefst met infra rood. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Woensdag 2 Mei 2012 Ook voor Cars Ed 0180 T. Shirts, Ook voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen 06 12463353 Telefoon 626 778overOok Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen hemden, jas, vest. Alles lagei.v.m. bedragen. Ook Te koop: Philips TV voor verhuizing: Te koop: nog echte Rollerblade in100MhZ (incl teletekst en i.z.g.s.: Concept 2 Indoor skates maat 42 afst.bed.) € 35,- Nike Total line Rower, nieuwprijs € 1420,06-43278133 90 voetbalschoen maat 44 nu € 700,- Swing Stepper € 12,50 Tel. 0180-611807 € 30,- Bureaustoel blauw Te koop: Voor design grijs lief€ 15,- Bureaustoel met Te koop: Eastborn elek- hebbers: € 7,50 eettafel tel. 0180(wit 617607 trisch eenpersoons Box- chromen poten, 160 à 80) stoelendie van Matteo spring nw.pr 475,00 zon- en Zou4degene mijn gouzwart leer, Italiaans der matras. Overcompleet Grassi, den chokerketting donderAlles in goede t.e.a.b. info 06 101 883 63 ontwerp. dag 7 april gevonden heeft staat, foto beschikbaar. in de buurt van slagerij Badkamer- of toiletrenovatie? 125,- Tel. 06Te Koop: Suzuki Baleno Totaalprijs Schaap mij€ willen bellen? Poortugaal 1.8 Estate bj. 1997 206.000 23370451 0651761319 km. ApK 10-12, motorisch dinsdag 10 april 2012 goed, airco, radio/cd, vrpr Op Te koop: z.g.a.n. Jongens/ ik op Carnisse Veste € 1250,- Tel: 0180-613234 ben herenkleding maat S en mijn goudenMexx, trouwring met M, merken OLIVER, en trouwTe koop: FORD KA Fu- inscriptie Cars Ed (naam T. Shirts, overHeeft u tura, 08-2006, 1.3 benzine, datum) hemden,verloren. jas, vest. Alles 078 - 645 25 85 06 - 12 13 53 32 80.000 km, bumpers in deze neem convoor gevonden, lage bedragen. Ook tact metRollerblade 06-55830549. kleur, € 3800,nog op echte inwww.badkamer-vervangen.nl carr. Beloning 50maat euro.42 Tel. 0180-618988 line skates 06-43278133 Bosch Keramisch For- Gevonden op de markt in portemonnee. nuis geheel compleet met Poortugaal Te koop: Voor design liefu mij kunt zeggen hoe boekje en snoer en Pe- Als hebbers: eettafel (wit met er uit ziet en wat zit rilex stekker Oven is nooit hij chromen poten, 160eràin80) ustoelen contactvanopnemen gebruikt Hete lucht en kunt en 4wasautomaat Matteo 010-5018560 grill afm. 60 cm breed en met: televisie - kabel Grassi, zwart leer, Italiaans 85 cm hoog Weg voor ontwerp. Alles in goede droger koelkast koop 4foto stuks winterban€ 150,00 af te halen op Te staat, beschikbaar. VEEL MUZIEK comlpeet met velgen Woensdag 2 Mei 2012 den Totaalprijs € 125,- Tel. 06(5gaats) Michelin alpin piTelefoon 0180 626 778 23370451 Poortugaal Fair aan de Maas wordt dit lot 205-55-R16. € 100. tel. jaar muzikaal omlijst: het 0180 - 612881 begin van de lente en hetTe koop: i.v.m. verhuizing: 010-5017289 Op dinsdag 10 april 2012 BARENDRECHT nieuwe buitenleven! i.z.g.s.: Concept 2 Indoor ben ik op Carnisse Veste Beloning: voor degene die Op de vele terrasjes en plein-Rower, nieuwprijs € 1420,- mijn gouden trouwring met Chanel zonnebril-optjes klinkt muziek: de op-nu € 700,- Swing Stepper mijn inscriptie (naam en trouwzwepende geluiden van een€ 30,- Bureaustoel blauw sterkte terugbezorgt. datum) verloren. HeeftVeru brassband of de sprankelen-€ 15,- Bureaustoel grijs loren bij AH – Rhoon. Tel: deze gevonden, neem conde klanken van een violist of € 7,50 tel. 0180 617607 06 een accordeonist. tact101 op 237 met30 06-55830549. Beloning 50 euro. dieM mijn SPELEN Zou BIJ Kdegene IDS AAN DE AAS gouden chokerketting donder- Gevonden op de markt in De jonge fairbezoeker totdag 7 april gevonden heeft Poortugaal portemonnee. 12 jaar kan zich uitleven opin de buurt van slagerij Als u mij kunt zeggen hoe het Kids aan de Maas speelSchaap mij willen bellen? hij er uit ziet en wat er in zit terrein. 0651761319 kunt u contact opnemen Ze kunnen er spelen, knutselen en schilderen. Ze wor-Te koop: z.g.a.n. Jongens/ met: 010-5018560 den getracteerd op iets lekkers en zoals ieder jaar is erherenkleding maat S en Te koop 4 stuks winterbanweer iets heel bijzonders teM, merken Mexx, OLIVER, den Lampenkappen, comlpeet met velgen beleven... Cars Ed T. Shirts, over- (5gaats) lampenkappen nog Michelin en alpin pieens lampenkappen hemden, jas, vest. Alles lot 205-55-R16. € 100. tel. Kies uit 24 modellen in voor lage bedragen. Ook 010-5017289 nog echte Rollerblade in- alle maten en 150 kleuren, of met uw eigen stof. line skates maat 42 Beloning: voor degene tot die Ook cilinderkappen 06-43278133 mijn Chanel zonnebril-opeen diameter van 100cm. sterkte terugbezorgt. Verwww.lampenkap.com Te koop: Voor design lief- loren bij AHCERAMIQUE – Rhoon. Tel: ATELIER hebbers: eettafel (wit met 06 101 237 30 153, Dorpsstraat SFEER, SHOPPEN, chromen poten, 160 à 80) Barendrecht en 4 stoelen van Matteo 0180 - 611528. MUZIEK EN GENIETEN Grassi, zwart leer, Italiaans ontwerp. Alles in goede UW STRAATMAKER staat, foto beschikbaar. uit Barendrecht Totaalprijs € 125,- Tel. 06BIEDT ZICH AAN 23370451 Poortugaal voor al uw tuin- en

Wegens vakantie gesloten vanaf: 29 april t/m 8 mei

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN AAN HUIS/BEDRIJF HUIS/BEDRIJF

SCHAKELTJES

KLUSBEDRIJF SCHELLIUS

BEGIN HET FAIRSEIZOEN MET

FANIDRE

MIJNSHEERENLAND 19 t/m 22 april 2012 Recreatieoord Binnenmaas, Vrouwehuisjesweg 7a

SFEER, SHOPPEN, MUZIEK EN GENIETEN SFEER, SHOPPEN EN GENIETEN Van 19 t/m 22 april vindt alweer voor de 7de keer Fair aan de Maas plaats op Recreatieoord Binnenmaas in Mijnsheerenland. Ruim 140 deelnemers stallen hun spullen uit met gevoel voor sfeer en stijl. Het aanbod is breed, bijzonder, interessant en verrassend. Van antiek tot bloemen en planten, van mode en sieraden tot kunst en van decoratie tot culinaire hoogstandjes. Overal op het fairterrein vindt u sfeervolle pleintjes en gezellige terrasjes, waar u koffie, thee, wijn of andere dranken, heerlijke koeken of iets uitgebreiders kunt nuttigen.

REPARATIE

AA

MAAS

SHOWS U kunt ook dit jaar weer dagelijks genieten van de spectaculaire roofvogelshows en de vertederende shows met Alpaca’s. Daarnaast kan men boogschieten, chocolade feestelijk versieren of een kleuradvies aangemeten krijgen.

Voor informatie: SenS Organisatie telefoon: 0113 601508 e-mail: stolkorganisatie@hetnet.nl

Voor wie collecteer jij? wordnucollectant.nl Voor wie collecteer jij?

Voor wie collecteer jij?

070Hartweek: - 315 5615 83t/m 21 april 2012 Gevonden op de markt in Hartweek: 15 t/m 21 april 2012 Poortugaal portemonnee. Als u mij kunt zeggen hoe hij er uit ziet en wat er in zit kunt u contact opnemen met: 010-5018560

wordn

sierbestrating, oprit-en bedrijventerreinen. 070 - 315 topbestrating@gmail.com Hartweek: Tel. 0180-842346/06-33753942

FAIRAANDEMAAS .NL wordnucollectant.nl Voor wie collecteer jij? Op dinsdag 10 april 2012 ben ik op Carnisse Veste mijn gouden trouwring met inscriptie (naam en trouwdatum) verloren. Heeft u 070 - 315 56 83 deze gevonden, neem conwordnucollectant.nl 06-55830549. Hartweek: 15 tact t/mop21met april 2012 070 - 315 56 83 Beloning 50 euro.


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 19 april 2012

MYSC Parfumerie viert 1-jarig bestaan

Ontwerp Toekomstvisie Topvisagistes Guerlain en Chanel vastgesteld

in jubileumweek bij MYSC Deze maand is het een jaar geleden dat Elise en Carolien Roobol hun prachtige parfumeriezaak MYSC aan de Rijsdijk 11 in Rhoon openden. Het eenjarig bestaan is aanleiding voor feestelijke activiteiten in de week van 23 tot en met 28 april. ,,Een feest dat volledig in het teken staat van het verwennen van de consument’’, licht Elise Roobol toe. ,,We delen cadeautjes uit en houden aantrekkelijke acties. Elke dag is er een promotie.’’ Als extra verwennerij ontvangt iedere klant bij een aankoop in deze feestweek een aantrekkelijk gevulde goodybag. Een speciale actie is er onder meer van KOH nagellak. ,,Wie één flesje KOH colour nagellak koopt, krijgt er één ter waarde van 14,95 euro cadeau. Dit jaar is de mode één en al kleur en fleur. Om een modebeeld optimaal tot zijn recht te laten komen, spelen de wereld van beauty en cosmetica daarop in. De producten met de trendy modetinten zijn vanzelfsprekend ook bij MYSC te verkrijgen.’’ Trots is MYSC Pafumerie op het bezoek van onder meer twee topvisagisten van de beroemde merken Guerlain en Chanel. De visagist van Guerlain is dinsdag 24 april de speciale gast en zaterdag 28 april is de visagist van Chanel in MYSC Parfumerie aanwezig. Elise en Carolien Roobol zijn er trots op dat deze befaamde visagisten naar Rhoon willen komen, uitleg willen geven over de mogelijkheden van hun product en dat ook graag willen demonstreren aan de klanten. Omgekeerd zegt dat ook veel

Het interieur van MYSC parfumerie is een lust voor het oog. over MYSC Parfumerie zelf. ,,We zijn enorm blij met onze sterke kracht Marja Verhey. We hebben het met elkaar mogelijk gemaakt dat we behoren tot de top 15-winkels wat betreft het merk Chanel en Guerlian in Nederland’’, vertellen Elise en Carolien Roobol. Bijzonder is ook het bezoek van Feyenoordspelers aan MYSC Parfumerie op woensdagmiddag 25 april rond 14 tot 14.30 uur. ,,Wij richten ons niet alleen op vaders en moeders, maar zoeken ook de jongere generatie op. Voor hen een unieke gelegenheid een handtekening te vragen of met de spelers op de foto te gaan. Sport heeft te maken met prestatie en daarbij hoort niet alleen een goede verzorging van het innerlijk, maar ook die van het uiterlijk.’’ Zaterdag 28 april is het dé dag dat MYSC Parfumerie een jaar geleden werd geopend. Op deze speciale zaterdag worden alle klanten die een aankoop doen, getrakteerd op een zak versgebakken patat van Bram

Ladage. Daartoe staat van 13 tot 17 uur een patatkraam in de nabijheid van de zaak. Op Koninginnedag is de parfumeriezaak eveneens geopend en wel van 9 tot 16 uur. Het afgelopen jaar is gebleken dat niet alleen inwoners uit Albrandswaard, maar ook velen uit de regio blij zijn met de komst van de mooie Parfumeriezaak. ,,De klanten waarderen ons specialisme en exclusiviteit, maar ook onze service. Zo bieden wij de klanten de gelegenheid om de make-up aan te brengen zodat zij gelijk zelf kunnen ervaren wat het effect is. Alles vrijblijvend, want niets is verplicht.’’ Wat Elise en Carolien vooral voor ogen hebben is de toegankelijkheid van hun parfumeriezaak. Naast het brede assortiment van mooie merken biedt MYSC Parfumerie ook producten voor de smallere beurs en niet te vergeten een assortiment aan leuke cadeautjes. Voor meer informatie over de feestweek zie elders in De Schakel.

Alex! Kantoor en Zo nieuwe winkel op het Strawinskiplein Zaterdag 14 april opende Alex Sundermann zijn winkel Alex! Kantoor en Zo op het Strawinskiplein in Rhoon. Gedurende 25 jaar dreef deze nieuwe Rhoonse ondernemer een winkel in schrijf- en kantoorbenodigdheden in Alexandrium I in Rotterdam onder de naam Blok en Schroer. De steeds maar hoger wordende huurprijs voor deze Rotterdamse locatie was aanleiding naar een ander winkelpand uit te kijken. In Rhoon vond Alex Sundermann het winkelpand dat hij voor ogen had. ,,Een mooie locatie midden in het dorp en zeer geschikt voor een

winkel met het assortiment dat wij voeren’’, aldus Alex Sundermann. Het assortiment is breed en zeer gevarieerd. ,,Wij verkopen luxe schrijfwaren, luxe agenda’s en kantoorartikelen zowel voor zakelijk als particulier gebruik’’, licht Sundermann toe. ,,In Rotterdam waren we echt een begrip in Back to school artikelen zoals school agenda’s en alles wat erbij hoort. Dat thema willen we hier ook gaan voeren. Een groot item zijn ook cartridges voor inkjetprinters en laserprinters. Op dit gebied bieden we ook een heel goed alternatief merk. Dat is het merk M-star uit

Alex Sundermann drijft de winkel samen met echtgenote Nerda. Foto: Kor van Pelt

Oostenrijk waarop wij zelfs twee jaar garantie geven.’’ Alex Sundermann is lovend over dit merk. ,,Het bespaart je op de printkosten. Het is vaak goedkoper dan het origineel en er zit veel meer inhoud in. Verder kunnen klanten bij ons terecht voor staatsloten, lotto en krasloten.’’ Een groot artikel van de winkel zijn ook wenskaarten. ,,Vier meter wand is gevuld met wenskaarten en daarnaast staan er nog eens twaalf molens die met kaarten gevuld zijn. Dus we pakken met dit artikel flink uit’’, aldus Sundermann. Een speciale hoek is ingericht voor papier. Papier om te printen en te knutselen in verschillende dikten en allerlei kleuren. Interessant voor de kids zijn de producten van Stabilo als stiften en pennen. Ook voor boeken kan men bij Alex! Kantoor en Zo terecht. ,,We zijn niet echt een boekhandel, maar de gehele top 100 is in onze winkel te vinden’’, aldus Alex Sundermann. ,,Voorts verjaardagskalenders, viltstiften, kleurpotloden, ja alles op schrijfgebied is bij ons te verkrijgen. Mochten er onverhoopt toch nog producten zijn die we niet in huis hebben, dan kunnen ze worden besteld en zijn ze er de volgende dag.’’

Het ontwerp van de Toekomstvisie is op 2 april unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Het document is voortgekomen uit samenwerking tussen burgers, ondernemers en de gemeente Albrandswaard en bepaalt de koers die Albrandswaard zet richting 2025. De toekomstvisie gaat nog niet ver in op details. Het gaat bijvoorbeeld nog niet over het wel of niet bouwen van een speeltuin of een zwembad. De centrale vraag is eigenlijk: ‘Wat voor gemeente wil Albrandswaard over 15 jaar zijn?’ De Toekomstvisie helpt vervolgens in te spelen op zaken die binnen nu en 10-15 jaar op ons af komen. Het is een strategisch document, een vertrekpunt voor het beleid dat de gemeente maakt en gaat over alle onderwerpen die voor de gemeente belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan ruimte, veiligheid, wonen, welzijn, maar ook aan economie.

Het ontwerp toekomstvisie is samen met verschillende partijen opgesteld. Door onder anderen een ruim aantal bijeenkomsten, workshops, een projectwebsite en een enquête is de gemeente uitvoerig in gesprek geweest met de bewoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld van Albrandswaard. Samen zijn zij gekomen tot wat de Toekomstvisie nu is. Nu het ontwerp van de Toekomstvisie klaar is wordt deze uitgewerkt in een structuurvisie (ruimtelijke visie), een actieprogramma en een communicatiestrategie om het ‘merk’ Albrandswaard op de kaart te zetten. Dit geheel moet eind 2012 gereed zijn. De Toekomstvisie wordt beknopt beschreven in de 3e editie van de toekomstvisiekrant, die deze week op de mat valt. Ook is het gehele document en bijbehorende achtergrondstukken beschikbaar op de website www. albrandswaard2025.nl.

DA drogist tevreden in noodlocatie Was het de eerste weken nog wat verwarrend, (de oude Albert Heijn ingang aan de Julianastraat is nu de ingang van de DA drogist en de entree van Albert Heijn is een stukje opgeschoven) zowel de DA als de Albert Heijn klanten zijn er inmiddels aan gewend. De klanten weten beide winkels goed te vinden en zijn ook zeer te spreken over het uiterlijk van beide zaken. Eén van de DA klanten zei verbaasd: ,,Het is dan wel een noodlocatie, maar het ziet er niet als zodanig uit, wat een mooie winkel!’’ DA heeft een mooie rechtlijnige winkelruimte wat maakt dat het assortiment goed tentoongesteld kan wor-

den en dat het een rustige uitstraling heeft. Toch verheugt DA zich op de nieuwe, grotere zaak. Eigenaar Hans Kik: ,,De nieuwe winkel zit straks heel centraal, op de hoek van de Julianastraat/ Louwerensplein. Dan zit je precies in de loop van het winkelend publiek.’’ Aan de nieuwe locatie van DA wordt inmiddels volop gebouwd. De contouren zijn al goed zichtbaar en de muren zijn al grotendeels opgetrokken. Volgens bouwbedrijf Geeve ligt de bouw op schema en de verwachting is dat DA nog voor de bouwvakvakantie naar de definitieve ruimte kan verhuizen.

De contouren van de nieuwe DA winkel zijn al goed te zien.

15

Instituut Meetz centraal in TK&KS Op zondag 22 april kan in het tweede uur (12 tot 13 uur) van het radioprogramma Tussen Kerkbank en Kantinestoel bij Radio President worden geluisterd naar Meetz. Een tweetal gasten, Jeroen Prinsen en Rene Houdtzagers praat met Jan Jongerius over Meeting point for working people. Werken met zzp,ers, netwerken en regelmatig een Open Coffee Shop, waarin ondernemers uit Albrandswaard, Hoogvliet, Pernis en verdere regio zich kunnen orienteren op hun vakgebied en werkterrein en de zakelijke contacten kunnen uitbreiden. Het programma is te volgen via www.radiopresident.nl en via de kabel van Albrandswaard FM.107.9. De herhaling van het programma is op dinsdag 24 april van 11 tot13 uur.

Sam’s Kledingactie Op zaterdag 21 april a.s. vindt weer de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven: van 10.00-12.00 uur in Trefcentrum De Kapel, Achterweg 16 te Poortugaal. De opbrengst van de ingezamelde kleding komt ten goede aan de noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Voor meer informatie kunt u kijken op www. samskledingactie.nl.

Vijftig plus Restaurant De Ontmoeting Poortugaal Het 50+ restaurant De Ontmoeting in de Brinkhoeve biedt tijdens de maandelijkse diners, zoals de naam al doet vermoeden, ruimte voor ontmoetingen tussen de deelnemers. Dit levert hele gezellige gesprekken op. Voor 9 euro krijgt de bezoeker een smakelijk drie-gangendiner geserveerd. De eerstvolgende opening van het restaurant is op vrijdag 27 april. Vanaf 17.30 uur is er een drankje en om 18.00 uur wordt het voorgerecht uitgeserveerd. Reserveren en afmelden kan tot uiterlijk 24 uur van te voren bij Joke de Ruiter, 010-5017929.

Signeersessie bij Het Witte Huys

Laatste lieve wensen – verhalenboek over vijf jaar Ambulance Wens De eerste exemplaren van het boek ‘Laatste liefste wensen’ werden op 1 april overhandigd aan de Ambulance Wens ambassadeurs Ahmed Aboutaleb en Mies Bouwman. Zij kregen het boek op 1 april uitgereikt tijdens het lustrumfeest op cruiseschip ssRotterdam. Het boek verschijnt ter gelegenheid van het eerste lustrum van de stichting Ambulance

Wens en bevat verhalen van terminale patiënten die een dag naar wens aangeboden hebben gekregen van de stichting. Op zaterdag 21 april vanaf 14 uur wordt het boek in Boek & Leeswinkel Het Witte Huys in Rhoon gesigneerd door Lausanne Mies, de schrijfster van het boek en Kees Veldboer, oprichter van de stichting Ambulance Wens. Lausanne

Mies maakte het prachtige boek ter gelegenheid van het jubileum van de stichting. Alle opbrengsten komen ten goede aan de Stichting Ambulance Wens. Het boek bevat foto’s en verhalen van patiënten, nabestaanden, vrijwilligers en ambassadeurs. Het boek is te koop bij Boek & Leeswinkel Het Witte Huys, Dorpsdijk 140 in Rhoon.


Altijd goed en gezellig!

Vier Moederdag bij de Magneet

HET PERKPLANTEN LENTEFEEST HET PERKPLANTEN LENTEFEEST BEGINT BIJ BEGINT BIJ

“De Bloeiende Reedijk” Bloeiende Perkplanten, Hangpotten, Terraspotten en Vaste planten

Alle moeders krijgen een kleine verrassing! Oudedijk 4 • Rotterdam • 010 414 03 77

magneetcafe.nl • etenbij.nl

Diverse soorten potgrond verkrijgbaar Openingstijden:

gratis wifi Bij ons mogelijk!

Fam. Verschoor

Ma-Do 8.00 – 17.30 Vr 8.00 – 20.00 Za 8.00 – 17.00

www.DeBloeiendeReedijk.nl alles uit eigen kwekerij

Reedijk C100a 3271 LK Mijnsheerenland t. 0186-601241

RIVIERPARK DE OUDE MAAS BARENDRECHT

‘de huiskamer van Poortugaal‘

Maandmenu € 29,50 Verse asperges met huisgemarineerde zalm en dille-mosterddressing *** Lamsfilet met een korstje van basilicum en knoflook en jus van Beaujolais -OFBotermakreel met groenteparels en beurre blanc *** Dessert surprise

HET LAATSTE NIEUWE RECREATIECHALET OP KAVEL NO. 5 IS OPGELEVERD EN NU TE KOOP Woon-, slaap- en badkamer op begane grond. Verdieping van 65 m² met 2 slaapkamers. Luxe keuken compleet met apparatuur. Volledig gestoffeerd en gemeubileerd. Compleet aangelegde en bestrate tuin. Kijk op www.rivierparkdeoudemaas.nl voor uitgebreide specificaties of bel met Kees Broere 06-1423 3467 of kom langs bij de Achterzeedijk 1a , BARENDRECHT.

Restaurant de Wagenmaker - Achterweg 21 - 3171 EA Poortugaal Telefoon: 010 - 501 65 15 - Arie en Nellie Jordaan U kunt ons ook vinden op facebook! en dichtbij.nl

OPEN HUIS ZONDAG 22 APRIL van 12.00 tot 16.00 uur

Meer sfeer in uw interieur?

LPG rijders maken kans op een

Kom naar Deco Home Riba - Andeweg

gratis fiets bij BP Ziedewij!

Bij Deco Home Riba - Andeweg vindt u een compleet assortiment verf, behang, raamdecoratie, gordijnen en vloeren. Wij geven u deskundig advies en helpen u desgewenst met het maken van uw keuze. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren!

Verf

Behang

Raamdecoratie

* keuze uit dames-, heren- of kinderfiets ** tankbeurt van minimaal 15 liter

Gordijnen

Vloeren

Dorpsstraat 129, 2992 BD Barendrecht, Tel.: 0180 - 61 33 46, Fax: 0180 - 61 72 34, www.ribadetail.nl

Spaar van april t/m mei fietsknipjes en maak kans op de gratis fiets* t.w.v. €499,Per tankbeurt** ontvangt u 1 fietsknipje. Met iedere volle spaarkaart (6 knipjes) dingt u mee naar de GRATIS FIETS. Hoe meer volle kaarten, hoe groter uw kans!

Dubbele knipjes

Lunch - Borrel Tapas - Diner Middenbaan 99, 2991 CS Barendrecht - tel. 0180 613736 - www.ds-lust.nl

Haal nu uw spaarkaart in de shop!

BP Ziedewij is iedere dag tot 23.00 uur geopend!

www.ziedewij.nl

per tankbeurt

t/m 22 april


SP

De Schakel Donderdag 19 april 2012

RT

17

Poortugaal moeizaam langs Rhoon in degradatiezorgen strijdvaardig JHR

na verlies bij Pernis De pijp van Rhoon lijkt op het eind van deze competitie in het debuutjaar van de 2e klasse leeg te zijn, want wederom lukte het de roodwitte brigade niet in deze cruciale fase van de strijd om prolongatie in West 2D punten te pakken. Waarmee ze op doelsaldo weer een plaats zakken naar een twaalfde plaats, een plaats die nacompetitie inhoudt. Maar dan moeten er nog wel punten worden gepakt want anders behoort rechtstreeks degraderen ook tot het doemscenario en dat zou jammer zijn. Pernis was weliswaar sterker met de juiste mensen op de vitale posities, maar Rhoon kon de opponent redelijk partij bieden. Pernis begon sterk en fel, Rhoon werkte hard, maar kon de aanvallen van de geelblauwen amper stuiten en kwam zelf te weinig aan voetballen toe. De verdediging, versterkt met Michael Stolk mede vanwege het ontbre-

ken van de geschorste Luuk Bijl, had handenvol werk. Het duurde bijna een kwartier vooraleer Rhoon aanvallend iets kon betekenen. Na 20 minuten moest Kevin Stolk zich geblesseerd laten vervangen door Robert Kleinjan, die overigens goed inviel. In die fase wierp Rhoon de schroom ook van zich af en ging meedoen. Een kwartier lang waren er wat uitvallen en kansen voor Koen van der Ende, Maurice Heijboer en Mohammed Oztürk, maar de bal wilde er niet in. Daarna volgden 10 minuten tot het rustsignaal die Rhoon op een onoverbrugbare achterstand zetten. Eerst een vanaf het middenveld doorgekopte bal die door Jay Jay Gulpen werd opgepikt en afgerond, gevolgd vlak voor rust door twee doelpunten uit voorzetten vanaf de flanken door Ivan Diaz Fortes. Als arbiter de Graaf de overduidelijke handsbal op slag van

Maurice Heijboer scoort.

rust gehonoreerd had met een penalty had Rhoon misschien nog een kans gehad in de 2e helft, nu werd de kleedkamer en thee opgezocht met een geflatteerde maar verdiende 3-0. Het tweede deel werd begonnen met Leon de Groot voor Mohammed en probeerde Rhoon het wel, maar kon aanvallend te weinig vuist maken. Olaf Sap en Pascal Leyten hadden wellicht het verschil kunnen maken maar stonden geblesseerd aan de kant. Schoten en kopballen op het Pernisser doel waren onzuiver of werden simpel gevangen door de doelman en hoe hard Rhoon ook werkte, het gaf niet het beoogde resultaat. Slechts eenmaal liet de verdediging van Pernis zich verrassen door een vrije trap van Ferry de Heer die over alles en iedereen heen zeilde en Maurice Heijboer in staat stelde beheerst te scoren. Met nog een paar halve kansen aan beide kanten speelde Pernis zich zodoende min of meer veilig en zal Rhoon nog zwaar aan de bak moeten de laatste wedstrijden. Elke wedstrijd is nu een finale. Zaterdag 21 april staat de belangrijke thuiswedstrijd tegen ‘s-Gravendeel op het programma, een ploeg waar nog iets tegen recht te zetten is. Deze staan weliswaar onder Rhoon maar hebben de laatste maanden goede vooruitgang geboekt.

Gedeeltelijk herstel RWA Na de onnodige nederlaag van vorige week tegen Merwede (12-13), trad het Arco-achttal afgelopen zaterdag aan tegen de gedeelde koploper Korbis uit Waddinxveen. RWA startte sterk en nam al snel een 2-4 voorsprong, waarna Korbis weer op gelijke hoogte wist te komen. RWA had het betere van het spel, maar wist dit nog niet in de score tot uitdrukking te brengen. Toch ging RWA met een kleine voorsprong rusten. In de tweede helft nam RWA opnieuw het heft in handen en nam nu wel afstand van Korbis. Met nog

een kwartier te gaan, was de stand 10-14 in het voordeel van RWA en leek de wedstrijd gespeeld. Korbis gaf echter niet op en kwam langzaam dichterbij en in de laatste minuut zelfs op gelijke hoogte. RWA kreeg nog een grote kans, maar wist deze niet te benutten, waardoor het 14-14 gelijkspel voelde als een nederlaag. RWA 2 trad ook in Waddinxveen aan tegen Korbis 2, de nummer 2 van de competitie, terwijl RWA 2 de trotse lijstaanvoerder is met 1 punt voorsprong op Korbis met een wedstrijd minder gespeeld. In het begin

van de wedstrijd was het Korbis dat telkens een voorsprong nam, maar het verschil werd nooit groter dan 2 doelpunten. In de tweede helft nam RWA 2 het voortouw en wist de wedstrijd met 8-11 uit het vuur te slepen, waardoor de voorsprong op de nummer 2 nu 3 punten bedraagt.

Degradatiekandidaat JHR leverde PSV Poortugaal meer tegenstand dan de stand op de ranglijst deed vermoeden. Enerzijds kwam dit doordat de ploeg uit Rotterdam met man en macht probeerde minimaal een puntje mee naar huis te nemen. Anderzijds gingen de geelzwarten met een te gemakkelijke instelling het veld in. Daardoor ontstond er een wedstrijd waarin Poortugaal weliswaar een veldoverwicht opbouwde maar nauwelijks kansen kreeg om dit overwicht in doelpunten om te zetten. De ploeg had dan ook de medewerking nodig van scheidsrechter Ton van der Haak (Oude Wetering) om aan de leiding te komen. In de 32e minuut meende de man in het zwart een overtreding te zien tegen de naar binnen komende Niels Versteege. Omdat dit binnen de beruchte lijnen gebeurde, ging de bal op de stip en Dave van Driel liet zich dit buitenkansje niet ontnemen, 1-0. Het bleek geen opmaat naar een beter Poortugaal. Integendeel, het spelniveau van de ploeg zakte steeds verder weg. JHR kreeg hieruit de indruk dat er

deze middag iets te halen viel en schakelde nog een tandje bij. Hierbij werd het fysieke duel niet geschuwd. Vlak voor het rustsignaal leverde deze strijdwijze loon naar werken op. De doorgebroken Fabian Keerveld verscheen alleen voor Poortugaal-keeper Marvin van Tienen, die zich genoodzaakt zag om de spits aan te tikken. Hij mocht blij zijn dat het bij een gele kaart bleef. Mustafa Mouna liet de doelman vanaf 11 meter kansloos. De 2e helft begon met een wisseltruc van JHR. Opeens bleken er andere personen te zitten in de shirts met rugnummer 9 en 10. Nadat de scheidsrechter hierop attent was gemaakt, bleek dat deze spelers van shirt waren gewisseld zodat hun namen overeen kwamen met het wedstrijdformulier. In de 53e minuut kreeg Mustafa Mouna de kans om zijn ploeg aan de leiding te schieten. Alleen voor Marvin van Tienen was de inzet te gehaast en de bal verdween over de lat. Met Stefan Sneepels voor de tegenvallende Soliman el Yakoubi probeerde Marco van Rijn de druk op het JHR-doel op te voeren.

Enige minuten later leek dit resultaat op te leveren toen de invaller binnen de beruchte lijnen werd neergelegd. Van der Haak vond blijkbaar dat hij al te veel strafschoppen had toegekend en dekte de overtreding met de mantel der liefde toe. Toch zou Poortugaal de wedstrijd naar zich toetrekken. In blessuretijd werd een hoekschop van Roelof Breukhoven zodanig van richting veranderd dat de bal voor de voeten kwam van de inlopende Wesley Hekelaar. De inzet van de verdediger was JHR-doelman Ragip Ozrak te veel. Poortugaal kreeg hierdoor meer dan het verdiende en verzekerde zich en passant van de 3e plaats. Mocht de 3e periodetitel niet behaald worden, dan bestaat de mogelijkheid dat de geelzwarten de 2e periode kunnen overnemen van de beoogd kampioen VOC. Op zondag 22 april speelt PSV Poortugaal opnieuw een thuiswedstrijd en ontvangt het cvv Zwervers. De ploeg uit Capelle a/d IJssel is na een goede start langzaam weggezakt en speelt nergens meer voor. Aanvang 14 uur.

Open budo dag bij WCR De aiki-jutsu aikido afdeling van sportvereniging WCR houdt op zaterdag 21 april voor het 5de jaar een budodag voor het goede doel. Dit jaar worden de opbrengsten gedoneerd aan team100, dat meedoet aan de Roparun. De lessen beginnen rond 12.30 uur en eindigen rond 17.30 uur. Om dit heugelijk feit te vieren zijn er drie shihans (een shihan is: meester in een martial arts met een dangraad van minimaal 6de dan of hoger)

uitgenodigd om les te geven. De shihans zijn in willekeurige volgorde; Shihan Cees de Jongh - 8ste dan Wakai Ryu Aiki-jutsu; Shihan Bart Hage - 7de dan Kyokushinkai Karate; Shihan Ge van der Elshout – 7de Dan Judo. De andere leraren, die deze dag lesgeven zijn Sensei Willem van Doorn, 5de dan Jui jutsu en sport instructeur Jasper van Santen, krav maga. De leraren geven gemiddeld 1 uur les. De lessen beginnen

om 12.30 uur en eindigen rond 17.30 uur. Per discipline zal er 1 uur les gegeven worden. De dag wordt afgesloten met een barbecue. Iedereen die belangstelling heeft voor de betreffende stijlen kan meedoen. De lessen hebben een algemeen karakter en zijn voor iedereen toegankelijk. Voor het meetrainen wordt een kleine vergoeding gevraagd, maar het kijken en bewonderen van deze stijlen is uiteraard gratis.

Oude Maas C3 ongeslagen kampioen

Komend weekeinde zijn beide ploegen vrij, waarna de competitie wordt hervat op 28 april met thuiswedstrijden tegen respectievelijk Thor uit Harmelen (16.00 uur) en VEO 3 uit Voorburg (14.30 uur).

Menwedstrijd bij de Rhoonse Ruiters Zondag 22 april wordt de eerste opengestelde menwedstrijd verreden op het terrein van de Rhoonse Ruiters aan de Albrandwaardsedijk in Poortugaal. Naast de hindernissen wordt er ook een

vaardigheidsproef uitgezet op het terrein. Er is voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid van het parkoers op het terrein van de vereniging en we mogen gebruik van de openbare parkeerplaats. Ook

niet leden kunnen deelnemen aan deze opengestelde menwedstrijd. Aanmelden kan door een bericht te sturen naar wedstrijden@rhoonseruiters. nl De wedstrijd zal omstreeks 9.00 uur aanvangen, zoals het er nu naar uitziet start de laatste deelnemer rond 16.30 uur. Toeschouwers, supporters en andere paardenliefhebbers zijn deze dag ook van harte welkom, de kantine zal de gehele dag geopend zijn. Iedereen is welkom, als deelnemer of als toeschouwer. Meer over de activiteiten en de vereniging op de website www.rhoonseruiters.nl Voor starttijden kijken op www.startlijsten.nl

De trotse kampioenen met welverdiende bloemen. Oude Maas C3 speelde woensdagavond 11 april thuis tegen vv Heinenoord. Een gelijkspel zou al voldoende zijn voor het kampioenschap in de 6e klasse. Maar er was eerder dit seizoen één keer gelijk gespeeld. En laat dat nu net tegen die tegenstander zijn geweest. De buit was dus niet zomaar binnen te halen. Maar aangezien Oude Maas C3 dit seizoen nog geen enkele partij had verloren, ging het team ook deze keer voluit voor de winst. Want naast een al eerder behaalde

toernooizege bij Oude Maas, zou het toch fantastisch zijn om ongeslagen kampioen te worden. De rood-zwarten startten wat stroef. Maar na een aantal grote kansen werd vlak voor rust de score geopend en zelfs met een 2-0 voorsprong de rust in gegaan. Gelijk in de tweede helft kwam Oude Maas C3 met mooi en goed voetbal, wat uiteindelijk resulteerde in een 4-0 overwinning. Het kampioenschap was hierdoor een feit. Afgelopen zaterdag zou dit met de trouwe supporters

worden gevierd. Maar eerst moest er nog even worden gespeeld tegen de dorpsgenoten van PSV. Vrij snel stond Oude Maas met 0-1 achter. Maar in de 2e helft was iedereen weer wakker en wist de kampioensploeg ook deze partij naar zijn hand te zetten en met 2-1 winst af te sluiten. Een knappe prestatie van het gehele team van Oude Maas C3, d.w.z. de spelers, de trainers en leiders, de vaste vlaggenist en natuurlijk ook de supporters.


260x47_kikkersprong_ECHO.indd 1

26-03-12 14:53

Op zoek naar een vriendelijk geprijsde occassion?

zoekt een

Autobedrijf

zaagmachine medewerker Het werk kan fysiek zwaar zijn. Tevens is het laden en lossen van vrachtwagens onderdeel van het werk. Je beheersing van de Nederlandse taal is goed. Bel: 0180-412022 (Renate Bouwmeester) of e-mail: admin@rowood.nl. Adres: Laantje 8, Ridderkerk

Ebweg 46 - 2991 LT Barendrecht - tel. 0180-699729

A LTIJD 25

VRIENDELIJK GEPRIJSDE OCCASIONS .

Voor meer info kijk op:

www.autobedrijf-onnink.nl

Voor alle klussen in en om het huis (010) 501 12 60 (06) 42 44 91 31 p.bastemeijer@klussenier.nl

Patrick Bastemeijer

Riederborgh zoekt: Verzorgende/EVV-er dagbehandeling www.werkenbijderiederborgh.nl Teamleider PG afdeling Verzorgende IG thuiszorg Of bel: 0180 - Kijk 45op25 00

www.werkenbijderiederborgh.nl

Of bel: 0180 - 45 25 00

Eurocon is een in Ridderkerk gevestigd technisch uitzendbureau dat zich richt op de petrochemische industrie, de scheepsbouw en constructiewerken. Op dit moment zijn we op zoek naar een

Administratief Assistent m/v (24-32 uur) Wat houdt het werk in? Het gaat om een uitvoerende functie ter ondersteuning van Personeelszaken. Daarnaast verricht je administratieve werkzaamheden zoals urenregistratie en bijhouden van personeelsdossiers. Ook voer je secretariële werkzaamheden uit m.b.t. post, telefoon en archivering en andere voorkomende administratieve werkzaamheden. Wat zijn de verantwoordelijkheden? •   Bijhouden van personeelsdossiers, zoals ook controleren van Identiteiten/Paspoorten/ Fasensysteem •   Afhandelen van post en telefoon •   Invoeren van persoonsgegevens in geautomatiseerde systeem •   Controleren van kilometersstanden auto’s Wat bieden wij jou? •   Goede salariëring en secundaire voorwaarden volgens cao NBBU vaste medewerkers

25% KORTING OP BEHANG EN GORDIJNEN Wij zijn de specialist op het gebied van onder andere behang en gordijnen. We kunnen u alleen adviseren, maar we combineren dit graag met een persoonlijk interieuradvies. Bij ons krijgt u t/m 21 april 25% korting op behang en gordijnen! kom snel langs!

Deze functie vereist van jou: •   Minimaal afgeronde MBO opleiding  •   Ruime ervaring met geautomatiseerde systemen •   Motivatie Zijn dit jouw kwaliteiten? •   Communicatief sterk, ook telefonisch •   Stressbestendig •   Accuraat •   Kennis van de Duitse taal  •   Klantvriendelijk gevoel voor mensen Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van C.V. naar: Eurocon B.V., ter attentie van M.A. de Graaf, Tinstraat 49, 2984 AN  RIDDERKERK of mail  naar mdegraaf@euroconri.nl. Ook voor vragen kun je bij mevrouw De Graaf terecht: 0180-427744 Meer informatie over onze organisatie vind je op www.euroconri.nl

Vraag in de winkel naar de voorwaarden en de deelnemende merken.


g n i d e i b n a a April

Vaillant Solide Plus VHR 24/28-3-5 cw-klasse 4

€ 1.550,-

Meerprijs VHR 30/34-3-5 cw-klasse 5 € 100,-

Last van ongedierte?

EEK

W LAATSTE

De Ongedierte Expert Tel. 010-7200200 www.deongedierteexpert.nl

Incl. montage, expansiedrukvat, overstortventiel, inlaatcombinatie, vul/aftapkraan, gaskraan, vulslangset, koppelingen en leidingen voor aansluiten van rookgasafvoer, luchttoevoer, gaswater-afvoer- en cv-leidingen binnen 1 meter van ketel. Meerprijs dakdoorvoerset van M&G € 100,-

Voordelen om bij ons uw gaswandketel te laten vervangen:

850,- korting op de bruto adviesprijs van Vaillant < €Gratis klokthermostaat type 370 ter waarde van € 239,< Gratis Vaillant 5 jaar* garantie op onderdelen (*alleen in combinatie met abonnement) < en 10 jaar op de warmtewisselaar op uw stookkosten met de nieuwste HR techniek en HR-ww < Besparing Met onze eigen serviceteam leveren wij al 40 jaar een snelle en vertrouwde service < Indien gewenst, montage binnen 24 uur <

Wij komen vrijblijvend bij u opnemen, ’s avonds ook mogelijk!

Uw oplossing tegen: wespen, vliegen, spinnen, kakkerlakken, mieren, vlooien, zilvervisjes, ratten en muizen Zinkstraat 15, 2984 AL Ridderkerk Tel. 0180-423722 www.broekmans-cv.nl

Openingstijden showroom ma t/m do op afspraak, vrijdag 9.00 - 16.30 uur, zaterdag 9.00-13.00 uur

31 mei as. voorlichtingsbijeenkomst

‘nier- en voetproblemen bij Diabetes mellitus’ Dagelijks hebben ruim één miljoen mensen in Nederland te maken met Diabetes Mellitus. Binnen het Diabetes Expertisecentrum van het Maasstad Ziekenhuis werken specialisten nauw samen met de huisarts en praktijkondersteuner om complete zorg te bieden aan mensen met Diabetes Mellitus.

Diabetes expertisecentrum: • Multidisciplinair diabetes team: alle specialisten werken nauw samen. • Complete zorg: alle benodigde zorg op de Zorgboulevard. • Korte toegangstijd: u kunt binnen één week terecht. • Verruimde openingstijden: dinsdagavond spreekuur bij de diabetesverpleegkundige. • Speciale spreekuren: voor insulinepompgebruikers, zwangeren en jongvolwassenen.

maasstad Ziekenhuis. van ons allemaal.

www.maasstadziekenhuis.nl/diabetes. Parkeren is deze avond kosteloos, u ontvangt een uitrijdkaart voor de parkeergarage. Graag zien wij uw aanmelding tegemoet. U ontvangt een bevestiging na aanmelden.

Het Maasstad Ziekenhuis organiseert op donderdag 31 mei as. de tweede voorlichtingsbijeenkomst

ANTWOORDKAART

van dit jaar voor mensen met Diabetes Mellitus. Onze specialisten en verpleegkundigen geven u in samenwerking met de huisarts, de nurse practitioner van het dialysecentrum en Livit orthopedie uitgebreide voorlichting en praktische adviezen over de behandeling van mogelijke nier- en voetproblemen bij Diabetes Mellitus. Uiteraard krijgt u ruim de gelegenheid om vragen te stellen.

❍ Ja, ik kom graag naar de voorlichtingsbijeenkomst

Datum: donderdag 31 mei 2012 Tijd: 19.00 - 21.15 uur Locatie: Maasstad Ziekenhuis - Maasstadzaal, Maasstadweg 21, Rotterdam U bent van harte welkom tijdens deze (gratis) voorlichtingsbijeenkomst! U kunt zich aanmelden middels onderstaande antwoordkaart, per mail diabetes@maasstadziekenhuis.nl, telefonisch 010 - 291 36 65 of via de website

‘Nier- en voetproblemen bij Diabetes Mellitus’ op donderdag 31 mei 2012. Ik kom met: ❍ één persoon ❍ twee personen ❍ Dhr.

❍ Mevr.

Naam: ...................................................................... Straat: ...................................................................... Postcode/Plaats:...................................................... E-mail:...................................................................... Telefoonnummer: .................................................... Geboortedatum: ..................................................... Deze antwoordkaart in een gesloten envelop en zonder postzegel sturen naar: Maasstad Ziekenhuis - T.a.v. afdeling MC&S Locatiecode 3E3 044 - Antwoordnummer 1872 3000 WB Rotterdam


www.reedijkwonen.nl

SuperSale Super voordeel van 599,- voor

€ 499,-

Super voordelig

st nieuwe

i.v.m. kom

le!

u woonform

OP=OP Hoekbank Vleuten Uitgevoerd in stof Sunrise grijs of zwart, ook verkrijgbaar in spiegelbeeld. Keuze uit 101 andere stof- en lederkleuren. Direct uit voorraad leverbaar in stof grijs of zwart. H78 x B273 x D195 cm.

Superprijs

van 1199,- voor

€ 999,-

van 999,- voor

€ 499,-

Winkelkast Norwich H220 x B180 x D50 cm.

Relaxfauteuil Bilbao

Super aanbieding van 349,- voor

€ 279,-

Super voordeel van 1299,- voor

€ 999,-

Salontafel Norwich

3+2-Zitsbank Ermelo

Inclusief 2 manden. L120 x B70 cm.

Eigentijds vormgegeven bank uitgevoerd in een uitstekende kwaliteit leder. Om de zithoek compleet te maken is een bijpassende fauteuil verkrijgbaar. H77 x B200/170 x D82 cm.

Super aanbieding

Superprijs van 799,- voor

€ 499,-

Boekenkast Kingston 1 deur, 3 vakken. H200 x B88 x D40 cm.

vanaf

Wijntafel Hoogte 54 cm, Ø 38 cm.

Diverse karpetten

Superprijs Dressoir Kingston 2 deuren, 3 lades. H86 x B200 x D45 cm.

van 1099,- voor

€ 699,-

Superprijs Fauteuil Barda In stof.

van 379,- voor

€ 279,-

KOM VOOR TOTAALWONEN NAAR ONZE WOONWINKEL IN STRIJEN • Wonen: INhouse, Levanto, Pode, Bert Plantagie, Stressless • Koken: Superkeukens • Slapen: DroomDomein, Auping, Silvana, Tempur, Eastborn, Beddinghouse

Edisonweg 2, 3291 CK Strijen, tel. 078 674 84 85, info@reedijkwonen.nl, www.reedijkwonen.nl

Super aanbieding vanaf

€ 179,-

Prijs- en modelwijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. De aanbiedingen in deze advertentie zijn geldig tot 2 weken na plaatsing. Niet alle afgebeelde modellen staan in de showroom. 16/12/RW/01

€ 69,-


De Schakel

SPORT

Donderdag 19 april 2012

Oude Maas na rust ruim langs Zinkwegse Boys Zinkwegse Boys uit, altijd lastig, zo was het de afgelopen seizoenen voor Oude Maas. Thuis werd er met 4-1 gewonnen van ZWB en nu moest Oude Maas winnen om de aansluiting bij koploper Hellevoetsluis niet te verliezen. ZWB is inmiddels al gedegradeerd en had dus niets te verliezen. Trainer Henk Dirven wil graag passend afscheid nemen en had het team gewaarschuwd voor onderschatting. De eerste kans was voor ZWB maar daarna nam Oude Maas het heft in handen en kreeg het vele mogelijkheden om de score te openen. Helaas voor alles en iedereen dat Oude Maas een warm hart toedraagt lukte het niet op voor rust te scoren en de laatste paar minuten van de eerste helft zakte het niveau. Colin Goudt die lichte hamstringklachten had werd in de 2e helft vervangen door Carlo Voogt. Gelukkig kwam Oude Maas goed uit de kleedkamer en binnen een paar minuten

scoorde Marvin Bos beheerst de 0-1. Het wachten was toen op de definitieve knock-out maar deze bleef uit. Sterker nog doelman Arjan Jongerius moest redding brengen toen de bal op korte afstand werd ingeschoten. Trainer Dirven wisselde supersub Yannick vd Waal voor Tom Huisman en even later kwam Stijn Brons in het veld voor Wilson Klooster. 5 minuten voor tijd maakte Marvin Bos fraai de 0-2 en Yannick vd Waal scoorde uit een vrije trap binnen het zestien meter gebied de 0-3. Een matige wedstrijd werd uiteindelijk wel dik verdient gewonnen. Man of the match werd Niels Stok. Oude Maas staat nu, met nog 3 wedstrijden te spelen, 3 punten achter op koploper Hellevoetsluis.

Portland Poema’s doen op alle fronten goed mee De honkbalcompetitie is gestart en Portland Poema’s scoorde afgelopen weekeinde direct al volop punten. Het was spannend want Pupillen 1 komt dit jaar uit in de hoogste (landelijke klasse). Deze derby tegen grote naam Neptunus die meespeelt voor het kampioenschap is zaterdag (natuurlijk) niet gewonnen, maar er werden twee goede honkbalwedstrijden gespeeld met superleuke acties en mooie honkslagen. Het publiek en alle coaches hebben genoten en geluk-

Zaterdag ontvangt Oude Maas thuis SSS uit Klaaswaal dat na de nederlaag tegen OSV 3e staat op 3 punten van Oude Maas. Het is dus zaak om deze thuiswedstrijd te winnen. Aanvang 14.30 uur.

Alex Soares Silva neemt WCR bij de hand De dagen voorafgaand aan de uitwedstrijd bij BZC ’95 werd WCR-trainer Henri van Zeist opgezadeld met spelers die met problemen kampten. Aanvoerder Machiel van der Heijden (liesblessure), Dimitri Lierop (nierstenen), Leandro Cardoso (werk) en Steven Khemon (ziek) konden niet aantreden in het voor WCR o zo belangrijke duel voor de 3e periode. Gelukkig zat de 1 wedstrijd schorsing van Alex Soares Silva er op, dus die mocht gelukkig weer meedoen. En hoe. De sterke aanvaller nam in de 1e helft alle 4 de Rhoonse doelpunten voor zijn rekening. De wedstrijd aan de Oldegaarde begon voor WCR met het slechtst denkbare scenario. Binnen 4 minuten mocht WCR-doelman Sander Olsthoorn de bal uit het net halen. De organisatie bij de Rhoonse trots achterin stond niet goed en daar maakte een BZC ’95-aanvaller dankbaar gebruik van. Het leek dus voor WCR een heet middagje te worden, maar daar dacht WCR-aanvaller Alex Soares Silva anders over. Nog voor de thee op het vuur werd gezet had Soares Silva de hele Rhoonse productie (4 doelpunten) op zijn naam staan, waarvan 1 uit een strafschop en mocht zich na de wedstrijd kronen met de titel man of the match. Ook BZC ’95 mocht in deel 1 met de stand van 1-3 van 11 meter aanleggen, maar Sander Olsthoon keerde de inzet van de kalkstip bekwaam. Dit was een zeer belangrijk moment in de wedstrijd, want had BZC ’95 deze penalty gemaakt, dan was de aansluiting daar. Direct na deze misser, maakte

Soares Silva zijn 4e en kreeg BZC’95 in een tijdsbestek van 2 minuten 2 dompers te verwerken. Ondanks de veilige marge van 3 doelpunten gaf WCR-trainer Henri van Zeist in de rust aan nog niet zeker te zijn van de overwinning en hamerde op onderschatting in de 2e helft. In deel 2 nam WCR wat gas terug, waardoor BZC’95 ook aan aanvallen toekwam. WCR kreeg hierdoor counterkansen. Jeroen Delno en Jerrey Borges Querido hadden WCR op grotere voorsprong kunnen zetten, maar misten meerdere kansen. Sander Olsthoorn moest met nog 10 minuten op de klok nog een keer handelend ingrijpen, ook al was de inzet buitenspel. De tijd tikte weg en Giovanni Delgado had last van zijn voet en Jeroen Delno was leeggespeeld. Van Zeist bracht als invallers Nils van Eijk en Andries Opstal, 2 jongens, die de WCR-opleiding hebben doorlopen en nu voor hun trouw werden beloond. Van Eijk kreeg nog haast de mogelijkheid zijn debuut te bekronen, maar kreeg het speeltuig niet goed mee om richting de BZC ’95-veste te gaan, dus bleef het na 90 minuten bij 1-4 en gingen de 3 punten mee naar Rhoon. Door het 4 – 4 gelijkspel van AGE bij Transvalia/ZW is WCR nu koploper in de 3e periode met 2 punten voorsprong. Aanstaande zondagmiddag 22 april moet WCR voor de competitie wederom naar Rotterdam-zuid. Nu is DHZ aan de Olympiaweg 272 in (3078 HT) de gastheer. Er wordt om 14.00 uur afgetrapt.

Deze krant nog eens teruglezen op internet?

www.deschakelalbrandswaard.nl

Een spelmoment uit de wedstrijd van Pupillen 1 tegen Neptunus.

kig is de ‘schade’ beperkt gebleven met 7 tegen 12 en 4 tegen 8. Van dit Poemateam zijn er niet minder dan 7 spelers geselecteerd voor Little Leaque/Future Stars door Rotterdam United BaseBall, een superprestatie voor een zo jonge vereniging! Het 2e Pupillen-team van de Poema’s was ook lekker op dreef, de tegenstanders van Gophers waren een stuk ouder en groter dus logisch dat ook zij verloren. Het beginnende BeeBallRookies met de allerkleinsten spelertjes vanaf 5 jaar konden zich goed verweren en hebben ook super gespeeld en de uitslag is altijd gelijkspel. Het nieuwe Herensoftbalteam verloor net met 5 tegen 7 en moest een speler missen met een flinke blessure. De Aspiranten hielden de eer hoog en namen als enig uitspelend team de punten mee terug naar huis. Met een fantastische overwinning op Hellevoet Athletics met 4 punten verschil (6 tegen 10). Komend weekend spelen deze jongens zondag thuis op de Zuiderparkweg om 12.30 uur en spelen de andere teams uit. De BeeBall-Majors zijn dit weekend niet in actie geweest en spelen zaterdag 21 april om 10 uur thuis tegen Stags. Elke week staat het speelschema op de website: www.portlandpoemas.nl.

Opstapdag bij kajakvereniging

21

Dressuurwedstrijd bij Rhoonse Ruiters groot succes Zondag 15 april werd de eerste outdoor opengestelde dressuurwedstrijd verreden op het terrein van de Rhoonse Ruiters aan de Albrandwaardsedijk in Poortugaal. Deze wedstrijddag stond eveneens genoteerd op de wedstrijdkalender van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) kring 6, inschrijven was dan ook voor iedereen mogelijk dus ook de amazones en ruiters die geen lid waren van de Rhoonse Ruiters maar wel een startkaart hebben konden zich aanmelden. Voor de deelnemende leden van de vereniging in de klasse paarden M en Z was deze wedstrijd tevens een selectiewedstrijd voor het team wat wordt afgevaardigd naar de selectiewedstrijden om

de Zuid Holland Cup. Deze wedstrijden worden georganiseerd in de periode dat ook het jaarlijkse CHIO in Rotterdam plaatsvindt. In het verleden hebben de dressuurleden van de Rhoonse Ruiters goede successen behaald in deze prestigieuze wedstrijd. Er waren veel deelnemers en voor de winnaars leuke prijzen te verdelen, Hans van Rosmalen stelde een paar extra prijzen ter beschikking wat enorm gewaardeerd werd door de organisatie en de deelnemers. De volgende dressuurwedstrijd wordt verreden op tweede pinksterdag, maandag 28 mei. Aanmelden kan via wedstrijden@rhoonseruiters. nl. Op de foto het terrein van de Rhoonse Ruiters.

Proefles yoga in Bibelebontse Ruif In de Bibelebontse Ruif worden op dinsdagavond van 17.45 tot 18.45 uur adem- en ontspanningsoefeningen aangeboden volgens de Methode van Van Dixhoorn. Deze methode omvat een aantal oefeningen waarbij de ademhaling centraal staat: Het aanleren van een vloeiende manier van ademhalen in plaats van de adem vast te zetten in bepaalde situaties. Deze les is geschikt voor iedereen. In het bijzonder voor mensen die hatha yoga oefeningen te zwaar vinden en/of ademhalings- of longproblemen hebben. Er zijn ook nog enkele plaatsen vrij tijdens de hatha yogales van 20.30 tot 21.45 uur. Informatie: Lia Disseldorp-Rienstra, 0180-623378 of 06-3931341.

E-bike Opstapdagen bij Bike Totaal Stout De elektrische fiets is een groot succes in Nederland. Moeiteloos fietsen met gezonde fysieke inspanning op maat wordt steeds populairder bij fietsers in alle categorieën en leeftijden. ,,Elektrisch fietsen is moeiteloos fietsen. Tegen een heuvel of viaduct op, tegen de wind in. Altijd soepel, snel en met weinig inspanning’’, is een veelgehoorde mening bij mensen die al elektrisch rijden. Elektrische fietsen ondersteunen de berijder op

elk gewenst moment. Het beste bewijs daarvoor is een testrit. Daarom houdt Bike Totaal Stout in samenwerking met alle A-merk fabrikanten op 27 en 28 april van 10 tot 16 uur de E-bike Opstapdagen. Tijdens deze Opstapdagen kan men zichvolledig laten informeren en wordt ook voor de inwendige mens niet vergeten. MCD Bruinenberg en Gall & Gall Rhoon verzorgen een ludieke vlees- en proseccoproeverij!

Leden van Lekko onderweg. In het kader van de Nationale Sportweek organiseert kano en kajakvereniging Lekko in Barendrecht op 21 april een opstapdag. Tijdens deze dag kan kennis worden gemaakt met de vereniging, een kijkje worden genomen in de botenloods en het clubhuis en onder begeleiding van ervaren vaarders in een kano of kajak worden gevaren op het Waaltje. Op donderdag is er altijd clubavond (19.30 tot 22.30 uur) waar veel leden een tochtje op het Waaltje maken. Ook zijn er steeds vaker zaterdagochtendvaarders op het Waaltje te vinden. Wie op 21 april is verhinderd is altijd welkom op een donderdagavond. KV Lekko heeft een bijna doorlopend toerprogramma dat begint in maart en, met een tijdelijke stop in de schoolvakantieperiode, doorloopt tot begin november. Als er geen ijs ligt kan er in principe gevaren wor-

den. Eens in de twee weken worden er tochten gepland, meestal op zondag, ergens in den lande. De afstand die dan wordt gevaren ligt rond de 20 kilometer, wat na enige oefening goed te doen is (er worden altijd enkele pauzes ingelast ). Er zijn ook veel leden die hun eigen tochten organiseren, al dan niet met vriend of vriendin. Ook zijn er buiten de verenigingsactiviteiten regelmatig leden die met elkaar op trektocht gaan. Iedereen is daar volkomen vrij in. De opstapdag begint om 12 uur en eindigt om 17 uur. KV Lekko is te vinden aan de Noldijk 73 in Barendrecht, naast de Roeivereniging Barendrecht en de Zeeverkennersgroep Brandaen, aan het Waaltje, vlak bij het spoor. Meer informatie op de website www.kv-lekko.nl. Bij vragen een e-mail sturen naar opstapdag@kajakroute.nl

Arie Willem Stout tussen de elektrische fietsen. Bike Totaal Stout heeft alle A-merken in elektrische fietsen.


22 De Schakel

Donderdag 19 april 2012

GEMAAIDE PRIJZEN Voor de professionele tuinier

MB 248 S RIJ ACTIEP

T MB 448 IJS R P IE ACT

€ €239499

€ €459899

MB 248 T € 399 € 449

an

al 65 jaar uw vakm

WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012

NAAM VAKHANDELAAR STRAATNAAM 55 1234 WOONPLAATS

Lagendijk 178 - Ridderkerk - Telefoon 0180 - 421 399 - www.gavdwaal.nl UW VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK Acties geldig van maart tot einde juni 2012.

0000123

50x112

Uw rijbewijs is onze reklame!

CENTRALE VERWARMING SERVICE - ONDERHOUD

GAS - WATER - SANITAIR - M & R TECHNIEK

P. VOLKMAN SERVICE TECHNIEK lid van de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven

Poortugaalseweg 20 3176 PV Poortugaal Tel. 010-5014887 Fax 010-5012495

“Praktijk voor natuurgeneeskunde en homeopathie al 15 jaar een begrip in Barendrecht en omstreken! zie www.duurzamegeneeskunde.nl of mail voor informatie naar funcmed@online.nl” www.kwekerijdezwaan.nl www.graszoden-online.nl

Eigen kweek stekgeraniums, perkplanten, groenteplanten en zaden.

GERANIUMS

vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf

1 € 0,95 p. stuk 10 € 0,90 p. stuk 20 € 0,85 p. stuk 40 € 0,80 p. stuk 50 € 0,75 p. stuk 100 € 0,70 p. stuk

verschillende soorten ROTSPLANTEN € 0.50 per stuk

OPENINGSTIJDEN: woensdag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur

Kwekerij ‘De Zwaan’ Rijksstraatweg 164B 2988 BM Rijsoord

Schere 117, 3085 DV Rotterdam Dag- en avonduren. Gratis inhalen verzuimde lesuren. Ook spoedcursussen.


De Schakel

DIENSTEN

Donderdag 19 april 2012

ZONDAG 22 APRIL RHOON PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Geref. Kerk, Maranathakerk, Kleidijk 09.30 uur Ds. J.A. Bos, Papendrecht, Gezinsdienst Herv. Gemeente, Dorpskerk 09.30 uur ds. Bijl 17.00 uur ds. Bijl ROOMS KATH. KERK H. Willibrordus, Dorpsdijk 11.00 uur Viering Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering POORTUGAAL PROTESTANTSE GEMEENTE TE POORTUGAAL Kerkgebouw de Haven, Emmastraat 9 09.30 uur Ds. M.H. v/d. Graaf, Jeugddienst 12+ KAPEL DELTAZIEKENHUIS 09.45 uur pastor Ben van Dam, samenzang GEREF. GEMEENTE Achterweg 11 09.30 uur ds. C. Neele 16.00 uur ds. C. Neele PERNIS/ ALBRANDSWAARD GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Nieuwedijk 6

09.30 uur ds. H. Bondt 16.30 uur br. L. Beuving BARENDRECHT Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur Ds. H.J. Ketelaar, jeugddienst VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Ds. J. Boers-de Jong, Maasland EVANG. GEMEENTE Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ds. A. Christ 15.00 uur ev. R. Antes VRIJE EVANG. GEM. en Petrakerk PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30 uur ds. J. Brederveld REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.00 uur dr. K.J. Holtzapffel

HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. A. Schipper 16.00 uur ds. A. Vastenhoud, ‘s-Gravenhage, openhuisdienst ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Boekstartochtend in Portland De bibliotheek is vorig jaar maart begonnen met de landelijke campagne Boekstart. Boekstart richt zich op ouders van baby’s om hen te wijzen op het belang van voorlezen. De voorleesontwikkeling van baby’s is te onderscheiden in verschillende fases. Vanaf 2 maanden ontdekken baby’s een boekje via de tastzin: voelen met handjes en mondje. Vanaf 6 maanden gaan baby’s een boekje hanteren als een ‘boek’. Je ziet hen bezig met het omslaan van bladzijden, met slaan op het boek of met wrijven over plaatjes. Ze weten dat er op een volgende bladzijde iets nieuws staat. Ze hebben er kort aandacht voor. Vanaf 9 maanden gaan baby’s een boekje bekijken en krijgen de plaatjes en de tekst geleidelijk betekenis. Vanaf nu snappen baby’s steeds beter dat de

plaatjes verwijzen naar objecten die ze kennen in hun eigen omgeving of naar gebeurtenissen en handelingen uit hun eigen ervaring. Met een jaar nemen ze zelf initiatieven en bekijken het boekje van achter naar voor, met een heleboel bladzijden tegelijk vooruit en weer achteruit, voortdurend op zoek naar plaatjes die het spannendst gevonden worden. Kinderen zijn dol op boekjes waarin rijmpjes staan. De bibliotheek nodigt alle ouders met hun baby’s uit voor een Boekstartochtend om te laten zien wat Boekstart inhoudt. ,,Er wordt voorgelezen, we hebben een film ter illustratie van Boekstart en er is een speciale collectie die aansluit bij de verschillende fases. U krijgt tips en ideeën voor het voorlezen en we laten zien welke boeken daarvoor

geschikt zijn. Er zijn de afgelopen periode 50 baby’s lid geworden van de bibliotheek en die zijn samen met vader, moeder of grootouder van harte welkom, maar ook als u uw baby nog geen lid heeft gemaakt, bent u uitgenodigd om mee te doen op deze speciale ochtend.’’ Voor nieuwe Boekstartleden is er een gratis koffertje met een boekje en een cd met kinderliedjes. Aanmelden voor deze ochtend kan telefonisch, via e-mail en in de bibliotheek zelf. De boekstartochtend vindt plaats op woensdag 25 april in Bibliotheek Portland aan de Hof van Portland 41. Aanvang 10 uur, duur 1 uur. Telefoon 010-2033810, email klantenserviceportland@bibliotheeknetwerkzhzo.nl, www.bibliotheeknetwerkzhzo.nl

Eerste e-laadpunt voor elektrische auto’s open Donderdag 12 april is het eerste e-laadpunt voor elektrische auto’s officieel in gebruik genomen door wethouder Mieke van Ginkel. Twee inwoners uit Portland die een elektrische auto hebben, kwamen spontaan langs om met hun auto mee te werken. Ze stonden dus al in de rij…

Informatiebijeenkomst Veilig op pad met rollator Een rollator is een handig hulpmiddel voor mensen die moeite hebben met lopen. Het is belangrijk dat dit middel veilig is en goed gebruikt wordt. Jaarlijks vallen veel ouderen met een rollator door verkeerd gebruik of defecten. Stichting Welzijn Albrandswaard organiseert daarom een Informatiebijeenkomst Rollatorgebruik en Veiligheid in Huis. Belangstellenden zijn welkom op dinsdag 24 april van 14.15 tot 16.15 uur in het restaurant van De Hooge Werf, ’t Wiel 2 te Poortugaal. De zaal is open vanaf 14 uur en de toegang is gratis. Tijdens deze middag is er volop aandacht voor het lopen met een rollator in huis en buitenshuis. Zo wordt bijvoorbeeld voorgedaan hoe

je veilig een stoep op en af kunt gaan met een rollator. Er is een rollatorshow met verschillende rollators, die bijna allemaal vergoed worden door de zorgverzekering. Bezoekers kunnen hun rollator laten keuren en afstellen en kleine reparaties worden kosteloos verricht. Deze middag is bedoeld voor mensen die een rollator hebben of willen aanschaffen. De uitvoering van de bijeenkomst wordt geregeld door Aafje. Het rollator spreekuur wordt mede mogelijk gemaakt door Van Breugel. Stichting Welzijn Albrandswaard heeft graag een idee van het aantal mensen dat deze middag verwacht kan worden. Daarom is aanmelden gewenst. Telefoon 010-5011222.

Geen SCHAKEL ontvangen? MCD sponsort Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar: bezorgingalbrandswaard@baruitgeverij.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon 015-3695822

Donderdag 19 april 2012 - 50e jaargang - nr. 20 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ALBRANDSWAARD (RHOON EN POORTUGAAL)

Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 12.000 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres uitgever en advertentie-afdeling: Singel 55, Barendrecht Tel. 0180-641022; Fax. 0180-619983 Redactie: Sieka Romeijn-Hedmann (0180-612571, 06-17375371) Leonie Elzinga (06-10336090) Postadres: Postbus 390, 2990 AJ Barendrecht Bezoekadres: Walmolen 74, Barendrecht E-mail: redactiealbrandswaard@baruitgeverij.nl Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 20.00 uur in bezit van de redactie te zijn. Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Bezorgklachten: telefoon 015-3695822 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties. Nog meer nieuws uit Albrandswaard op de Pluspagina op: Nog meer nieuws uit Albrandswaard www.deschakelalbrandswaard.nl op www.deschakelalbrandswaard.nl

paasbrunch voor 55+ Het 55+ appartementencomplex aan de Van Gogh Allee in Rhoon organiseerde op 2e paasdag een paasbrunch voor iedereen die er aan mee wilde doen. Slechts een kleine bijdrage voor dit evenement werd aan de deelnemers gevraagd. Een paar vrijwilligers hadden de organisatie op zich genomen om de boodschappen te doen en om de hal in het complex in paassfeer te brengen. ‘s Morgens 8 uur ging men druk aan de slag met broodjes bakken en eieren koken. Zo rond 11 uur waren de tafels gezellig gedekt en kwamen de eerste gasten aan. Men was erg

enthousiast en er waren volop complimenten voor de goede organisatie. Dankzij supermarkt MCD uit Rhoon werd het een heel uitgebreide paasbrunch met paasbrood, paasstol, eieren, croissantjes en beleg. Al deze artikelen werden gratis aangeboden door Olaf Bruinenberg van de MCD. Door deze brunch hebben we elkaar wat beter leren kennen en weet je een beetje wat iedereen doet. Het is zeker voor herhaling vatbaar menen Lenneke Dekker en Els Peters van de ‘feestcommissie’ van het 55+ complex Van Gogh Allee in Rhoon.

23

Medische Diensten Huisartsen. Uitsluitend voor spoedgevallen. Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 010-2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Albrandswaard De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/ pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden.

Vervolg van de diensten zie de Schakelplus pagina op de site

Benefietconcert kinderkoor Kijk verder dan je neus lang is! Dat is het thema voor een benefietconcert van kinderkoor de Regenboog op zaterdag 21 april in kerkgebouw de Haven te Poortugaal. Op hun geheel eigen, enthousiaste wijze zullen ze een keur aan liedjes ten gehore brengen om daarmee geld in het laatje te zingen voor het werkproject in Ttula, Oeganda, waar een groep enthousiaste mensen uit onder andere Albrandswaard deze zomer naar toe gaat. Het betreft een project van de christelijke organisatie Livingstone. Het project omvat het bouwen van een schoolgebouw, eventueel lesgeven aan de 200 kinderen en bijvoorbeeld een sport-en speldag organiseren. De Regenboog zingt samen met Wim Bevelander, die al 30 jaar met akoestisch gitaar door het land reist met zijn pittige, Nederlandstalige songs. Aanvang 16 uur, zaal open 15.30 uur. De toegang is gratis. Voor het goede doel is er een collecte tijdens concert.

Genieten voor het goede doel Op vrijdagavond de werkweek afsluiten met een glaasje wijn en een stukje kaas is altijd gezellig! Voor de Alpe d’HuZes actie organiseren Intratuin Rhoon, het Wijnhuis Rhoon en de MCD Rhoon op vrijdag 28 april vanaf 19 uur een Franse avond. Samen presenteren zij Franse wijnen en Franse kaashapjes tegen een vriendenprijs van 1 euro per stuk. De opbrengst komt in zijn geheel ten goede aan de Alpe d’HuZes actie voor het KWF. Tijdens dit wielerevenement beklimmen deelnemers, individueel of in teamverband, zes maal op één dag de Alpe d’Huez. Het geld voor het KWF verzamelen de deelnemers onder andere door het organiseren van fundraise acties.


Dit weekend zit u goed bij

!

Heineken bier* krat 24 flesjes Ă 30 cl.

WEEKEND VOORDEEL

(maximaal 3 kratten per klant)

8.

99

bij MCD

WEEKEND VOORDEEL

Uit eigen slagerij! Shoarmareepjes kilo

4.

99

bij MCD

WEEKEND VOORDEEL

Uit eigen slagerij! Filet Americain bakje 100 gram

0.

99

bij MCD

WEEKEND VOORDEEL bij MCD

* Wij verkopen zwak alcoholische dranken alleen aan personen boven de 16 jaar.

Deze moet u nog voorbakken! Verse patat kilo

0.

99

week 16 - Aanbiedingen gelden van donderdag 19 april t/m zaterdag 21 april 2012. Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! * wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.

MCD Rhoon, Tjaikovskistraat 3 3161 WH Rhoon, 010- 50 12 541

twitter: @mcdolaf

MCD Barendrecht, Marijkesingel 18 2991 BK Barendrecht, 0184- 61 36 53

/albrandswaardwk16  
/albrandswaardwk16  

http://deschakelalbrandswaard.nl/week16/albrandswaardwk16.pdf

Advertisement