Page 1

N I E U W S -

E N

A D V E R T E N T I E W E E K B L A D

Advies dat staat als een huis Nu ook voor al uw verzekeringen

Donderdag 22 maart 2012

Deze week o.a. in

Dorpsstraat 154 a+b 2992 BE Barendrecht Telefoon: 0180 62 54 11 fax: 0180 62 59 52 E-mail info@hypotheekgemak.nl Internet www.hypotheekgemak.nl

Jubileumreceptie Klepperwei druk bezocht

2 uur

Gemeentenieuws zie pag. 8 en 9

Sauna

ALBRANDSWAARD ACTUEEL

derdag 22 maart 2012

eente Albrandswaard ekadres oek 5, 3176 PD Poortugaal

adres bus 1000, 3160 GA Rhoon

oon: (010) 506 11 11 (010) 501 81 80 l: info@albrandswaard.nl ite: www.albrandswaard.nl

ningstijden Burgerzaken ragen reisdocumenten, wijzen en andere producten werkdag: 08.00 - 12.30 uur dagavond: 17.30 - 20.00 uur sdagag: 12.30 - 15.00 uur

en aangevraagde ocumenten, rijbewijzen en re producten werkdag: 08.00 - 16.30 uur dagavond: 17.30 - 20.00 uur

Nieuws

Bekendmakingen

Geldigheid kinderbijschrijving paspoort vervalt

Aangevraagd / voorgenomen

Met ingang van 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. Alle ouders en voogden die kinderen (die jonger zijn dan 16 jaar) in hun paspoort bijgeschreven hebben staan, hebben een brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangen. Hebt u kinderen in uw paspoort bijgeschreven staan, maar geen brief ontvangen, dan kunt u de brief lezen op www.paspoortinformatie.nl In de brief staat of uw (nu nog) bijgeschreven kind voor 1 september 2012 een eigen document nodig heeft. Is dat het geval, kom dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 mei 2012, een paspoort of identiteitskaart voor uw bijgeschreven kind aanvragen. Voor het aanvragen van reisdocumenten is de afdeling Publiekszaken vanaf maandag 26 maart op de volgende tijden geopend: Maandag 08:00 tot 12:30 uur en van 17:30 tot 20:00 uur Dinsdag 08:00 tot 12:30 uur Woensdag 08:00 tot 16:30 uur Donderdag 08:00 tot 12:30 uur en van 17:30 tot 20:00 uur Vrijdag 08:00 tot 12:30 uur

dagavond is Burgerzaken niet end voor burgerlijke stand zaamheden, zoals aangifte orte, huwelijk of overlijden. voor eerste inschrijving in rland en hervestiging uit het nland kunt u op maandagd niet terecht.

Het is ook mogelijk om telefonisch een afspraak te maken op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag, telefoon (010) 506 11 33.

ningstijden scheidingstation dag t/m g: 10.00 - 12.30 uur 13.30 - 15.30 uur dag: 10.00 - 12.30 uur

Meer informatie? Kijk voor veelgestelde vragen op www.albrandswaard.nl Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de afdeling Publiekszaken, telefoon: (010) 506 11 33.

hten en meldingen punt: (010) 506 17 77 uklachten: 0888 333 555 ngen CAI: 088 2249 111

Inwoners van de gemeente Albrandswaard kunnen vanaf zaterdag 24 maart op vertoon van hun afvalpas gratis compost ophalen bij het afvalscheidingstation aan de Nijverheidsweg 3 in Rhoon. Neem een emmer of een zak mee om het compost in te doen. Wees er op tijd bij, want op = op! Met deze actie bedanken de gemeente Albrandswaard en het composteringsbedrijf Delta Milieu B.V. de inwoners voor hun inspanning groente-, fruit-, en tuinafval gescheiden aan te leveren.

ekuur burgemeester en ouders aandag 2 april houdt emeester Harald M. Berg(Openbare Orde, Veiligheid, BAR-samenwerking) van 0 - 20.15 uur spreekuur in emeentehuis, Hofhoek 5 in ugaal (ingang grote trap).

ecte 25 t/m 31 maart: ting ZOA

Reist u vóór 1 september 2012 niet met uw bijgeschreven kind naar het buitenland en heeft uw kind daardoor vóór deze datum géén eigen reisdocument nodig, dan wordt u vriendelijk verzocht om voor die tijd geen document voor hem of haar aan te vragen. Dit in verband met de verwachte drukte aan de balies.

Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen. Het is in bepaalde gevallen wel mogelijk op een andere manier te reageren (bijvoorbeeld door een zienswijze in te dienen). Als dit zo is, dan is dit apart bij de publicatie vermeld. Omgevingsvergunning Rhoon - Rijsdijk 40, 3161 HP - slopen asbesthoudende materialen Voorgenomen beslissing art. 48 en 83 wet GBA Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat de volgende personen niet meer op het adres wonen waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van Albrandswaard staan ingeschreven: - De heer T. van Brienen, Albrandswaardsedijk 74, 3172 AA Poortugaal - De heer H.G. Schalken, Kruisvaarder 14, 3161 LJ Rhoon

12,50

Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en: 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank.

Ieder volgend uur € 5,00 Onbeperkt entree tussen 10.00 uur en sluitingstijd € 30,00

Omgevingsvergunning Rhoon - Essendijk 46, 3161 EG slopen bedrijfspand (datum bekendmaking: 15-03-2012) Overige - Gehele gemeente - venten stroopwafels van deur tot deur op 24 maart 2012 van 09:00 -13:00 uur - Sportvereniging RWA (datum bekendmaking 13-03-2012).

deschakelalbrandswaard.nl

Gratis compost

Besluiten gemeenteraad De gemeenteraad heeft op 12 maart 2012 de volgende verordeningen vastgesteld: - Verordening Langdurigheidstoeslag Samenwerkingsverband Ridderkerk en Albrandswaard 2012 (2012/109540) - Verordening Maatschappelijke participatie Samenwerkingsverband Ridderkerk en Albrandswaard 2012 (2012/109551) - Wijziging van de Algemene Plaatselijke verordening (APV) (2012/110290) De verordeningen liggen vanaf 22 maart 2012 twaalf weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. U kunt deze verordeningen ook vinden op www.albrandswaard.nl. De gemeenteraad heeft op 12 maart 2012 ook besloten: - De Lijst ingekomen stukken 12 maart vast te stellen (2012/111708) - Raadsleden aan te wijzen voor klachtenbehandeling (2012/111400) - De verordening CAI Albrandswaard van 29 juni 2009 in te trekken (2012/109136) - De motierapportage 12 maart 2012 vast te stellen (2012/110700) - De Tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand vast te stellen (2012/109541) - In te stemmen met de brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken m.b.t. afschaffing WGR+ regeling (2012/111711) De volledige tekst van het betreffende raadsbesluit kunt u raadplegen op www.albrandswaard.nl

Het college van burgemeester en wethouders is van plan de vermelding in de GBA voor deze personen te wijzigen in ‘verblijfplaats onbekend’. Hierdoor wonen deze personen formeel niet meer in Nederland. Bent / kent u een van genoemde personen? Neem contact op met de gemeente. Telefoonnummer (010) 506 11 11 / e-mail: info@ albrandswaard.nl. Verleend / besloten Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening. Voorlopige voorziening aanvragen

Verkeersbesluit Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten: - tot het opheffen van het als verplicht fietspad aangewezen vrij liggende pad aan de noordzijde van de straat De Beurs, voor zover gelegen tussen de Portlandse Baan en het punt ter hoogte van basisschool ‘Het Lichtpunt’, door het verwijderen van borden model G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990; - tot het aanwijzen van het vrij liggende pad aan de noordzijde van de straat De Beurs, voor zover gelegen tussen de Portlandse Baan en het punt ter hoogte van basisschool ‘Het Lichtpunt’, als onverplicht fietspad door het plaatsen van borden model G13 van Bijlage 1 van het RVV 1990. Inzage Termijn van zes weken (gerekend vanaf de datum van deze publicatie) in het gemeentehuis. Meer informatie? Afdeling Beheer Openbare Ruimte, Peter Knoester, telefoon (010) 506 17 20.

Vergaderingen Welstandscommissie Wanneer/waar? Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur, gemeentehuis van Ridderkerk (Koningsplein 1, Ridderkerk) Agenda Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712.

Zie onze advertentie elders in het Voorjaars thema

lg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl

HIGH TEA? Natuurlijk bij Diggels.. Voor meer info kijk op onze website

Dorpsstraat 141 • Barendrecht • 0180-612130 • www.diggels-eetcafe.nl OOK IN OUD-BEIJERLAND

Voogdij? Zorg voor de beste oplossing ! Alle puntjes op de i

Rhoon en Hoogvliet 010 - 506 70 44 dekkernotarissen.nl

Willeke Alberti dé ster voor ouderen Voor ouderen uit Rhoon was het vrijdag groot feest in de Klepperwei met de Jantjes en speciale gast Willeke Alberti. Het feest, georganiseerd door de Stichting Ouderen Albrandswaard, biedt ouderen jaarlijks een middag met

optredens van gasten. Ook dit jaar was weer gekozen voor een optreden met Willeke Alberti. Deze vakvrouw, met een bijzonder warm hart voor de ouderen in onze samenleving, weet er altijd weer een feest van herkenning voor

haar gasten van te maken. Het optreden van Willeke werd vooraf opgeluisterd door De Jantjes. Inmiddels is Willeke een goede bekende bij de Rhoonse ouderen. Met groot succes heeft zij al diverse middagen

26 parkeerplaatsen meer gerealiseerd worden. Het meest opzienbarend idee van Kolpa was echter om de groene ‘driehoek’ -ook wel het heilig gras genoemd- met in het midden standbeeld Biggo op de hoek Dorpsdijk met Rijsdijk van parkeerplekken te voorzien. Daarmee kunnen naar zijn zeggen zeker 100 parkeerplekken gecreëerd worden. ,,Het beeld kan in het midden blijven staan. Als je het gebied afscheidt met een haag scherm je de auto’s af en blijft het ‘zielig paard’

op sokkel zichtbaar omdat het boven het groen uittorst.’’ De fractie van EVA bracht eveneens een alternatief plan in. Dit plan behelsde de aanleg van parkeerplaatsen op het onbebouwde perceel grond naast de sporthal. Een strook grond is al van de gemeente Albrandswaard en een ander deel van de gemeente Rotterdam. Volgens de gemeente Albrandswaard is het Rotterdams gedeelte bestemd voor de bouw van een kantoorpand. Bij navraag bij de gemeente door omwo-

Deze krant nog eens teruglezen op internet? www.deschakelalbrandswaard.nl

Pannenkoekenhuis Party-restaurant

Intratuin Rhoon geeft kleur aan het voorjaar

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

koopzondag 25 maart met bbq demonstratie van 12.00 - 17.00 uur woensdag 28 maart Lentevoorverkoopavond van 19.00 tot 21.00 uur zaterdag 7 april bbq demonstratie van 11.00 tot 16.30 uur maandag 9 april 2e Paasdag geopend 10.00 - 17.00 uur, bbq demo.

voorjaar/zomer

2012

Onze tuinmeubel en BBQ catalogus is uit! Gratis op te halen bij Intratuin Rhoon. Het mooiste van het

buitenseizoen

barbecues Tuinmeubelen en

”WINTERTIJD EL” VOORberDE t/m 30 april

Alle soorten aanhangers

Foto: Kor van Pelt

geeft kleur aan groen

nende Gerrit de Reus bleek dat Rotterdam geenszins van plan is dit perceel te bebouwen. De fractie van EVA bepleitte daarom op deze locatie parkeerplaatsen te realiseren zodat ook een deel van het lang parkeren uit het centrum kan worden weggehaald. Resultaat van de discussie van de raadsleden is dat beide initiatiefvoorstellen worden onderzocht om er vervolgens over vier tot zes weken in de Politieke Markt weer op terug te komen.

UITGEVERIJ

BEL DAN:

0180 641 022 www.baruitgeverij.nl info@baruitgeverij.nl

Zorg dat je op tijd bent voor de zomer!

15% korting op het gehele assortiment van klokken

Voor elke klus de juiste oplossing te huur!

van 1 okto

Adverteren in De Schakel?

IKEA Barendrecht

bij BP Ziedewij

Van 21 t/m 24 maart

IKEA PS

€ 5,-

alle oud Hollandsche pannenkoeken

Wandklok

€21.20

24.95

agen helaas niet in de weekends en op feestd

Intratuin Rhoon. Stationsstraat 5, 010-5017755. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

met zang en haar sympathieke voordrachten verzorgd. Vorig jaar trakteerde de Stichting de ouderen op een boottocht met eveneens Willeke Alberti als speciale gast.

Nog geen besluit over extra parkeerplekken Het centrum van Rhoon kampt met een groot tekort aan parkeerplaatsen. Tijdens de jongste politieke markt stond de discussie over enkele door het college uitgewerkte scenario’s voor meer parkeermogelijkheden op de agenda. Inwoner Kolpa dook eveneens in deze problematiek en presenteerde een alternatief plan. Volgens zijn berekening kunnen met een andere indeling op het gedeelte van het Strawinskiplein aan de zijde van de Viaductweg en een strook nog onbenutte grond

www.thermenbarendrecht.nl

www.ziedewij.nl

Zomertijd

Kijk voor al onze aanbiedingen en openingstijden op: IKEA.nl/Barendrecht

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 maart gaat de zomertijd in. Die nacht wordt de klok om 2 uur een uur vooruit gezet, dus van 2 naar 3 uur.


Aanbiedingen zijn aanstaande maandag, dinsdag en woensdag geldig

VOORWEEK VOORDEEL bij MCD

VOORWEEK VOORDEEL bij MCD

VOORWEEK VOORDEEL bij MCD

van de slager Rollade schijven 5 stuks normaal 5.99

3.

99

Kruimige Aardapppelen zak 5 kilo

0.

99

Daily Chef Pannenkoeken naturel of gezoet per pak normaal 1.99

1.

29

Wicky Drink

VOORWEEK VOORDEEL bij MCD

3 pakken Ă 6 pakjes normaal 2.91

1.

99

week 13 - Aanbiedingen gelden van maandag 26 maart t/m woensdag 28 maart 2012. Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! * wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.

MCD Rhoon, Tjaikovskistraat 3 3161 WH Rhoon, 010- 50 12 541

twitter: @mcdolaf

MCD Barendrecht, Marijkesingel 18 2991 BK Barendrecht, 0184- 61 36 53


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 22 maart 2012

Paasstuk maken voor en met oma en/of opa Op woensdag 4 april vanaf 13.30 uur kunnen kleinkinderen samen met hun oma, opa, tante, of buurvrouw weer een mooi Paasstukje maken in de Kinderboerderij De Trotse Pauw aan de Marrewijklaan 101 in Spijkenisse. Het is de bedoeling dat de oma’s en de opa’s zelf ook een Paasstukje maken. Dat stuk zal anders worden dan die van de kinderen en kost 5 euro. Men dient een bord met een doorsnede van ongeveer 30 cm, een mesje en tangetje mee te brengen. Voor de kinderen is alles aanwezig, hun stukje kost maar 2,50 euro. Ervaren bloemschiksters van Groei & Bloei bieden hulp en geven aanwijzingen. Aanmelden en vooraf betalen tot uiterlijk 31 maart bij de kinderboerderij. Voor inlichtingen e-mail: kers0327@planet.nl

Restaurant De Ontmoeting in Brinkhoeve Poortugaal Vijftig plus restaurant De Ontmoeting in de Brinkhoeve biedt tijdens de maandelijkse diners, zoals de naam al doet vermoeden, ruimte voor ontmoetingen tussen de deelnemers. Dit levert hele gezellige gesprekken op. Bovendien krijgt men voor slechts 9 euro een smakelijk driegangendiner geserveerd. De eerstvolgende opening van het 50 + restaurant is op vrijdag 30 maart. Vanaf 17.30 uur is er gelegenheid voor een drankje en om 18 uur wordt het voorgerecht uitgeserveerd. Op het menu staat: lentesoep, gevolgd door kalkoenfilet, bietjes, sla en roomaardappeltjes. Als dessert wordt er een sinaasappelpudding geserveerd. Reserveren en afmelden kan tot uiterlijk 24 uur van te voren bij Joke de Ruiter, 010- 5017929.

‘Het is fijn te ervaren dat we in een warme belangstelling staan’ tig jaar in het verzorgcentrum te wonen. Reden voor het managementteam om mevrouw Langstraat uit te nodigen een foto-expositie over Veertig jaar Klepperwei te openen. ,,Voor ons was het direct vanzelfsprekend dat zij die handeling zou verrichten’’, aldus Vermaas. ,,Immers, hoeveel mensen in Nederland kunnen zeggen dat zij veertig jaar in een verzorgingshuis wonen. Eigenlijk houdt mevrouw Langstraat er niet zo van om in de belangstelling te staan, maar met de start van dit jubileumjaar vindt zij dat ze erbij hoort. En daar heeft zij alle reden toe.’’ In de veer-

tig jaar dat de Klepperwei bestaat is er enorm veel veranderd. Het is nu nauwelijks meer voor te stellen, maar veertig jaar geleden konden Rhoonse inwoners zich zelf inschrijven en aanmelden. Vervolgens kwamen ze op een lijst te staan en werden gebeld als er een plekje was. Vroeger gingen ouderen als fitte mensen het verzorgingstehuis in. De bewoners mankeerden niets. Ze reden zelfs nog auto of stapten op de fiets. Inmiddels is dat al lang vervlogen tijd. ,,De zorg is enorm toegenomen en daarmee ook de functies van het huis veranderd en toegenomen. Die is van een woon-

Mevrouw Langstraat opent samen met manager Arie Vermaas de foto-expositie. Foto: Kor van Pelt

Column burgemeester Harald Bergmann

WEEKAANB

IEDING

Ondernemend Albrandswaard In onze gemeente bruist het de laatste tijd van de nieuwe initiatieven. Initiatieven waarbij ondernemers centraal staan. Zo is een aantal maanden geleden, op initiatief van ondernemer Mark Vijver, de Albrandswaard Business Club (ABC) gestart. Via sociaal netwerk LinkedIn hebben de Albrandswaardse ondernemers elkaar snel gevonden

Zijkrant

Jubileumreceptie Klepperwei drukbezocht:

De receptie van zorgcentrum Klepperwei vorige week donderdag werd druk bezocht. Naar schatting waren 150 belangstellenden, waaronder het voltallige college van B en W, naar de brasserie gekomen om het managementteam te feliciteren met het veertigjarig bestaan van het zorgcentrum. ,,Het was fijn te ervaren dat we in een warme belangstelling staan’’, aldus locatiemanager Arie Vermaas. In de belangstelling stond ook de 91- jarige mevrouw Langstraat. Zij woont vanaf het prille begin in de Klepperwei en zoals ze zelf zegt hoopt ze bij leven en welzijn in september veer-

en nu komen ze eens per maand voor een ‘netwerkborrel’ samen in het kasteel van Rhoon. De ondernemers maken kennis met elkaar, leggen nuttige contacten en soms is er een spreker. Vanuit het veld hoor ik enthousiaste reacties en er vloeien ook daadwerkelijk zakelijk opdrachten uit voort - goed te horen! Parallel hieraan wordt sinds februari in Broodhuys ZieZo in Rhoon een Open Coffee georganiseerd - een initiatief van Meetz. Ook een plek waar ondernemers elkaar treffen, maar dan in de vroege ochtend, bij een kop koffie. Omdat ‘Open Coffee’ een bekend fenomeen is, komen hier ook ondernemers uit omliggende gemeenten op af. Mooi om die kruisbestuiving te zien! Maar ook bij de winkeliers

wordt er actief ondernomen: zo mocht ik afgelopen zaterdag kinderschoenenwinkel O’Liessie aan het Strawinskiplein openen. Het winkelbestand aan het Strawinskiplein is het laatste jaar enorm vernieuwd met ik noem er een paar - zaken als MonNom, de Hema, Trekpleister en ‘om de hoek’ de nieuwe opticien Tom Optiek. In Poortugaal is eenzelfde trend zichtbaar: daar opende afgelopen zaterdag de compleet vernieuwde bakkerij Voskamp en een paar maanden geleden natuurlijk de Aldi en de cadeauwinkel Trends by Hands. Hulde aan al deze ondernemers, die in deze financieel onzekere tijden dit soort investeringen durven te doen. Natuurlijk volgt tot slot mijn bekende oproep: steun onze ondernemers en doe uw inkopen in Poortugaal en Rhoon!

Deze krant nog eens teruglezen op internet? www.deschakelalbrandswaard.nl

De échte kabeljauwkibbeling nu geen 3,95 maar 3,50 per portie

functie verbreed naar een zorgfunctie’’, licht Vermaas toe. ,,In de jaren zeventig toen dit soort voorzieningen op kwamen, hadden kinderen vanwege hun werk geen tijd om voor vader of moeder te zorgen. Mensen gingen daarom bij elkaar wonen in dit soort voorzieningen. Dat ging toen zo. Tegenwoordig moet je eerst gekeurd worden, wil je voor een zorgcentrum in aanmerking komen.’’ Zorgcentrum Klepperwei richt haar blik voor de toekomst nu op nieuwbouw in de wijk Essendael aan de zijde van de Tijsjesdijk. ,,Ik heb het gevoel dat er nu wel heel veel beweging is om dit te realiseren’’, zegt Vermaas. ,,Ik hoop dat we bij ons volgend lustrum, dan spreken we over 2017, al een paar jaar in ons nieuwe pand gehuisvest zijn. Een mooie groene locatie met een goede ontsluiting naar park en dorp, maar voor bewoners is vooral het uitzicht op groen van belang. De discussie, die we tien jaar geleden voerden over een locatie waarbij de bewoners naar het centrum moesten kunnen lopen, is door de tijd achterhaald. In ons verzorgingshuis wonen nu nog slechts 2 van de 72 inwoners die in staat zijn naar het centrum te lopen. Een park in de nabijheid is en blijft prettig, maar nu voor familie er om met onze bewoners naar toe te kunnen gaan.’’ De drukbezochte receptie noemt Vermaas een mooie start van het jubileumjaar. ,,Als dit de voorbode is van alle andere activiteiten dan wordt het een prachtig jaar.’’

Tsjaikovskistr. 1 Rhoon

Kibbeling

3,50 per portie

Geldig t/m 22 maart.

Parkeerproblematiek stijgt bewoners Hobokenstraat tot aan de lippen De parkeerproblematiek stijgt ook de bewoners van de Anthony van Hobokenstraat tot de lippen. Het zinde bewoner Gerrit de Reus dan ook geenszins dat alleen maar over de problemen van het parkeren in het centrum wordt gesproken, terwijl het parkeerprobleem in zijn woonwijk al jarenlang nijpend is. De Reus: ,,In onze wijk staan 46 woningen en als van de norm van 1 parkeerplaats per inwoner wordt uitgegaan, dan zouden wij dus 46 parkeerplekken moeten hebben. We hebben er maar 21. Legt u dat eens uit. Bovendien bevindt zich een aantal praktijken in

3

de wijk die ook parkeermogelijkheden nodig hebben.’’ Het is duidelijk, bewoners bepleiten de aanleg van extra parkeerplekken bij de sporthal. Temeer daar de gemeente in de Anthony van Hoboken ook nog eens parkeerplaatsen wil laten verdwijnen in het kader van de veiligheid. ,,Ik woon er al 32 jaar. En nu zou die straat op advies van de brandweer in verband met de veiligheid verbreed moeten worden ten koste van parkeergelegenheid! Is de straat dan opeens onveilig?’’ Het spreekt voor zich dat de wijkbewoners pleiten voor parkeergelegenheid naast de sporthal.

Grote keuze aan spullen op bazar in ’t Centrum De bekende bazar en rommelmarkt in gebouw ’t Centrum aan de Bernhardstraat 3 in Rhoon wordt dit jaar zaterdag 24 maart gehouden. Er is een grote keuze aan elektra, muziek, boeken, planten, speelgoed, potten pannen en glazen, jam en koek, antiek en nog heel veel meer. Natuurlijk is er het beroemde rad en ook de gezellige kinderhoek ontbreekt niet! Voor de inwendige mens zijn er bolussen, poffertjes en is de bar geopend. Er is nog een aantal loten te koop voor onder meer een mooie fiets of een gezellige pitch and putt high tea arrangement. De opbrengst is voor het restauratiefonds van de Hervormde Kerk te Rhoon. De deuren gaan zaterdag om 10 uur open.

Ouderenmiddag in ’t Centrum De commissie Ouderenwerk Rhoon nodigt alle 55 plussers van Albrandswaard uit voor de ouderenmiddag op woensdag 28 maart in gebouw ’t Centrum aan de Bernhardstraat 3 te Rhoon. De inleiding wordt verzorgd door de heer Peters, pastoraal werker in Rhoon. De heer en mevrouw van Toor vertellen over hun pelgrimstocht naar Santiago de Compastella in Spanje. Natuurlijk is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en te spreken onder het genot van een kopje koffie of thee. De middag begint om 14.uur en eindigt omstreeks 16.30 uur. Wie wil komen maar geen vervoer heeft kan bellen naar Ria Hahn, 0105015851.

Lenteloop Hardloopgroep Team Albrandswaard gaat samen met Stichting Evenememten Albrandswaard een prestatieloop organiseren op zondag 25 maart. De start van deze loop is om 12.00 aan de Molendijk in Rhoon (vlakbij de Sporthal). Er kan gekozen worden uit een 5 of een 10 km loop. Het parcours is exact 5 km lang en voert over de dijken en het groen van de gemeente Albrandswaard. Inschrijving is in de Sporthal van Rhoon. Daar is voldoende kleedgelegenheid aanwezig. Voorinschrijving kost 3 euro voor 22 maart te voldoen door storting op rekening 126125 643 ovv Lenteloop+naam+afstand en geslacht. Na-inschrijving op de dag zelf kost 5 euro en kan vanaf 10.30 uur in de Sporthal. De tijdregistratie gaat met een leenchip. Iedereen krijgt een originele herinnering plus een consumptiebon. Tevens is er na afloop in de Sporthal een tombola op startnummer.


Met het gezin op zoek naar dé ideale locatie voor uw paasbrunch of -diner? Brasserie Rhoonse Polder nodigt u van harte uit om in een rustige en natuurlijke omgeving de paasdagen smakelijk in te vullen. Op 1e Paasdag organiseren wij een prachtige paasbrunch, eventueel in combinatie met een Familie Golfclinic*. Ook voor een paasdiner en op 2e Paasdag bent u van harte welkom! Paasdiner: v.a. € 27,50 p.p. Paasbrunch: volwassenen € 20,50 p.p. kinderen tot 12 jr. € 9,95 p.p., tot 4 jr. GRATIS

NATUURLIJK GENIETEN! * voor meer informatie over de mogelijkheden en de clinic: www.rhoonsepolder.nl

Informeer vrijblijvend naar de mogelijk­ heden en beschikbare data. U kunt bij ons gratis parkeren op de ruime parkeerplaats.

Veerweg 2a t 010 501 79 28 info@rhoonsepolder.nl

3161 EX Rhoon f 010 501 30 55 www.rhoonsepolder.nl

CENTRALE VERWARMING SERVICE - ONDERHOUD

GAS - WATER - SANITAIR - M & R TECHNIEK

P. VOLKMAN SERVICE TECHNIEK lid van de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven

Poortugaalseweg 20 3176 PV Poortugaal Tel. 010-5014887 Fax 010-5012495

G G

TDNERIENDT IR RIENDT SLAS AL LAS RHOON NOOHR RHOON Spiegels, isolatie-, gelaagd

0000123

50x112

Uw rijbewijs is onze reklame!

24-uurs service e24-uurs civrenefiguur s sservice rglas uu-42

06-51987763 3 6778915-60 06-51987763

Wat staat er op het menu? Kom Woonproeven

U bent zaterdag 31 maart a.s. van 11.00 - 15.00 uur van harte welkom in een van onze vele opengestelde nieuwbouwwoningen. Kijk op de website voor het complete en gevarieerde aanbod woningen bij u in de buurt.

015 - 276 04 00

www.woonproeven.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 22 maart 2012

VVD fractievoorzitter Goedknegt na twee jaar oppositie:

‘We missen in deze bestuursperiode daadkracht en transparantie’

De VVD raadsleden Vera Spruit en Marco Goedknegt. Foto: Kor van Pelt Na twee jaar in de oppositie is volgens Vera Spruit eveneens het voor de VVD tijd om de voor de belofte van wethoubalans op te maken. ,,Een ding der Van Praag dat hij eind is duidelijk’’, aldus fractie- januari met een oplossing zou voorzitter Marco Goedknegt, komen komt voor de parkeer,,het is niet transparant waar problematiek in het centrum dit college mee bezig is. Er van Rhoon. ,,Eind februzijn nog nooit zoveel gehei- ari heeft de VVD maar weer me vergaderingen geweest eens gevraagd waar dit voorals in deze bestuursperiode. stel blijft. Het lijkt wel alsof En de gemeenteraad wordt alle ambtelijke uren aan de ook niet geïnformeerd over Toekomstvisie besteed worbelangrijke dossiers en dat den. In de tussentijd blijven terwijl het college toch de hedendaagse problemen een informatieplicht heeft. liggen. Het is maar waar je de Kennelijk gebeurt er niets en prioriteit legt”, aldus Spruit. is er daarom niets te melden.” ,,Die visie op de toekomst is zeker belangrijk”, vervolgt Marco Goedknegt licht toe: Goedknegt. Met name de ,,Dat is het best zichtbaar in ontwikkelingen in de samenhet Centrum van Rhoon. Het werking met Barendrecht en water staat de ondernemers Ridderkerk zinnen de VVD tot aan de lippen. Het pand voorman niet. Samenwerking aan de Dorpsdijk 106 is nog acht hij belangrijk, maar altijd niet aangekocht terwijl dan wel als gelijkwaardige onze motie uit 2010 toch partners. ,,Tot onze verbaduidelijk die opdracht geeft. zing zien we dat dit college Het college wacht op een ineens op eigen houtje een overeenkomst over de par- draai maakt. Albrandswaard keersituatie. Op deze manier moet een regiegemeente worgaat het natuurlijk niet goed den met niet meer dan 25 man komen. Je mag van een col- personeel en alle uitvoerende lege met vier wethouders taken moeten bij Barendrecht toch verwachten dat ze actief en Ridderkerk ondergebracht naar oplossingen zoeken met worden.” De VVD vreest dat alle betrokkenen.” Dat geldt Albrandswaard daardoor haar

Kunst en Spiritualiteit Bent U weleens zomaar op een avond midden in de week naar een bijeenkomst van Kunst en Spiritualiteit geweest. Zij die het meemaakten ervaren de rust, de stilte, de woorden, de muziek en het kunst werk met het daarbij behorende thema, als een moment van grote waarde. In november was het thema ‘Aarde’, in januari was dat ‘Water’. Nu zal het thema ‘Lucht’ centraal staan. Kom en beleef het mee. U bent van harte welkom op woensdag 28 maart in de stilteruimte van de oude Hervormde Kerk aan de Groene Kruisweg te Poortugaal. Inloop vanaf 20.15 uur, aanvang 20.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kopje thee nog wat na te praten. Voor informatie en vervoer kunt U bellen Willy van Pelt-van Bokkem, telefoon 5014043 of Ali MolenaarMudde, telefoon 5016042

invloed kwijt raakt. De vraag is, volgens Goedknegt, of er nog wel genoeg kennis in huis blijft om de aansluiting met de eigen inwoners niet te verliezen. ,,De Rekenkamers zijn in het gezamenlijke onderzoek naar diezelfde samenwerking wel erg hard in hun oordeel geweest dat het al heel veel heeft gekost en niets oplevert”, aldus de financiële vrouw van de VVD. ,,De kost gaat voor de baat uit. Het is ons echter volstrekt onduidelijk op welke grond de coalitiepartijen EVA/PvdA/CDA van mening zijn dat uit de BAR samenwerking op korte termijn al 7 ton aan opbrengsten komt. ,,Wij hebben het rapport van de Rekenkamercommissies

niet nodig om te oordelen dat dit niet realistisch is”, aldus Spruit. Op de vraag of de VVD daarom ook tegen de begroting gestemd heeft, antwoordt Goedknegt bevestigend. ,,Alle ombuigingsvoorstellen hadden een hoog wensgehalte. Er was geen enkele onderbouwing voor. De VVD realiseert zich als geen ander dat er bezuinigd moet worden in deze tijd, maar had liever andere keuzes gemaakt. Er is volgens ons nog veel te halen in het efficiënter beheren van het openbaar groen.’’ Spruit geeft een voorbeeld: ,,Het is toch te gek dat er 22 keer gemaaid wordt, omdat dit in het contract is afgesproken of het nou nodig is of niet.’’

Vera Spruit: ‘Verkoop bezit om leningen af te lossen’ Vera Spruit, VVD woordvoerder financiën, wijst er op dat er nog wel wat panden en gronden in gemeentelijk eigendom zijn waar niets mee gebeurt. ,,Door dit bezit te verkopen, kunnen leningen afgelost worden. Dat betekent een verbetering van de schuldpositie van de gemeente.’’ Spruit heeft het dan niet over de gemeentelijke CAI die onlangs verkocht is. ,,Daar blijft uiteindelijk niets van over. Na het terugbetalen van de leningen voor kabels en andere voorzieningen is er nog slechts een deel over van de opbrengst. Dat hebben we dan nog hard nodig om het verlies te compenseren dat we jaarlijks leiden, omdat we geen inkomsten meer hebben vanuit dit bedrijf.” Volstrekt onbegrijpelijk is voor de VVD dat, ondanks alle noodzakelijke bezuinigingen, de coalitiepartijen veel extra uitgaven doen. Er wordt met het grootste gemak 1,6 miljoen uitgegeven voor nieuwe schoollokalen in Portland zodat de sportschool in het bestaande schoolgebouw kan blijven zitten. Daarnaast is er veel grond gekocht zonder enig strategisch doel. Er is geld vrijgemaakt voor een second opinion voor de ontwikkeling langs de Rijsdijk en onlangs is er weer een pleidooi gehouden om de langdurigheidstoeslag voor mensen in de bijstand op te hogen. ,,Wij zien liever dat het geld gebruikt wordt om mensen weer aan het werk te helpen.” Het is zeker niet de bedoeling om alleen maar te roepen wat er allemaal niet goed gaat, besluiten Goedknegt en Spruit. ,,Wij willen graag constructief meedenken en hopen dat we die kans ook krijgen. Het gaat ons tenslotte om het belang van onze inwoners.”

IJE-koor houdt open repetitie

5

Goedkoopste

opel.nl

Goedkoopste

AGilA.nl

Goed werk voor goed werk Op vrijdag 30 en zaterdag 31 maart houden de Albrandswaardse WereldWinkel en TweedeKansWinkel een bijzondere charity-expositie met een selectie kunstwerken van Arthur Remmig. Met de expositie, die te bewonderen is in Villa van Alles aan de Dorpsdijk 40a, tegenover het Kasteel van Rhoon, wordt geld ingezameld voor twee goede doelen. Marian Heijboer, oprichter van en vrijwilliger bij de TweedeKansWinkel, benaderde de Rhoonse kunstenaar enige tijd geleden met het initiatief voor de charity-expositie. Remmig reageerde enthousiast en schilderde voor deze speciale gelegenheid zelfs een serie karakteristieke Rhoonse

landschappen, omlijst door klassieke paneeldeuren. In totaal worden er tijdens de expositie zo’n twintig werken van Remmig te koop aangeboden. De opbrengst van de charity-expositie komt voor een deel ten goede aan de Wereldwinkel Albrandswaard (voor een eerlijke opbrengst van producten uit ontwikkelingslanden) en de TweedeKansWinkel in Rhoon, die zich inzet voor Casa Lumina. Dit Sociaal Centrum in het Roemeense Oradea helpt jongeren met een moeilijke achtergrond, vanuit hun vroegere verblijf in kindertehuizen, te integreren in de maatschappij. De charity-expositie is vrijdag 30 maart open van 10 tot 21uur en zaterdag van 10 tot 17 uur.

Arthur Remmig aan het werk aan één van zijn landschapschilderijen

Bodes voor Kasteel van Rhoon Het bodeteam van de gemeente Albrandswaard ontving afgelopen zaterdag hun collega’s van de bodekring Zuid-Holland. Burgemeester Harald M. Bergmann heette de bodes voor aanvang van hun vergadering welkom in het kasteel van Rhoon. Later bezochten de bodes uit Zuid-Holland de tentoonstelling Rozengeur en Maneschijn in de Oudheidkamer in Poortugaal.

Het IJE koor houdt zondag 1 april een open koorrepetitie. Wie altijd al eens wilde zingen in een koor met andere jongeren of wie misschien nog niet zo van zingen houdt, maar wel van gezelligheid en activiteiten doen met andere jongeren, wordt die zondag extra welkom geheten. Er kan kennis gemaakt worden met de nummers die worden gezongen, met de koorleden en met de gezelligheid die kenmerkend is voor het koor. Het Interkerkelijke Jeugd Evangelisatie-koor (IJE-koor) is een actief jongerenkoor voor 15 tot 30 jarigen met een

vlot repertoire. Verschillende keren per jaar zingt het in diverse kerken en organiseert het eigen meetings. De repetities zijn elke zondagavond van 19.00 tot 20.15 uur in de Triomfatorkerk aan de Gebroken Meeldijk 150 in Barendrecht. Na de repetitie blijft de groep nog gezellig bij elkaar om wat te drinken. Naast het repeteren zijn er nog vele leuke activiteiten, uitjes en weekendjes weg. Voor meer informatie en een overzicht van de activiteiten en meetings, kan een kijkje worden genomen op de website: www.ije-rotterdam.nl


Te koop: ELECTRISCH ZONNESCHERM, groen/ wit/blauw 6m breed x 2,5m uitval, aluminium behuizing € 125,- Tel. 06-417 309 02

Verlangend naar het einde is zacht en kalm van mij heengegaan mijn lieve vrouw

Te koop: z.g.a.n. kastje van Ikea wit, 2 laden, l x b x h 87x43x78 cm voor € 25,Bureau Ikea beuken, l x b 160x75 cm incl. 2 laden met bureau stoel samen € 25,- Tel. 06 482 219 47

Willempje Dooren ~ Willie ~ * Dwingeloo, 14 februari 1921

** Spijkenisse, 18 maart 2012

Te koop: Bedbodem en matras afm. 200x90 cm, prijs € 50 Tel. 06 22375465

Pieter A.C. Joppe

Te koop: z.g.a.n. overgordijnen met bijpassende originele luxaflex. Kleur roomwit/zacht geel. Maat overgordijnen 5.50 b, 1.47 l. Luxaflex 25 mm breed, Br. 1 x 200cm en 1.60cm h. en 1 x 90 br., 1.75 cm h. Totaal € 200,- 010-5013341 (na 18.00 uur)

Pieter de Raedtstraat 15 3161 XH Rhoon De begrafenis heeft plaatsgevonden op Algemene Begraafplaats Rhoon.

Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Monuta Rijnmond.

We zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. Monuta Memoriam Langenhorst 100

010 - 293 04 22.

Monuta Van den Toorn Jacques Dutilhweg 333

Dag en nacht bereikbaar! 0180 - 699 199

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen. Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven.

010 - 202 14 33 www.monuta.nl

Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

F.X.M. Kloeg Uitvaartzorg Al meer dan 30 jaar een begrip in Barendrecht & omgeving voor een uitvaart geheel naar eigen wens. * Aangesloten bij de NKU (Kwaliteitsraad) * Erkend BGNU-lid * Depositofonds

Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Dag en nacht bereikbaar;

 0180-612735 e-mail: info@uitvaartklink.nl www.klinkuitvaart.nl

Sinds 1989 op Rhoon en Poortugaal Begrafenis en crematieverzorging Uitvaartverzorging geheel naar eigen wens. Uitvaart voorbespreking bij ziekte en gezondheid. Wensenboekje voor uw uitvaart gratis opvraagbaar. Opbaarmogelijkheden in o.a. Rhoon, Poortugaal, Barendrecht en Rotterdam. Meld-en informatienummer dag en nacht

010-2017165

Gevraagd: Oude tractor Voor de hobby en de landbouwdag zoek ik een klein smalspoor of tuintractortje. Heeft u er nog een in de schuur staan en word hij niet meer gebruikt mail of bel even jasy@kpnplanet. nl Tel. 06 221 976 37

Te koop: 4stuks winterbanden compl. met velgen (5gaats) Michelin alpin pilot 205-55-R16. € 100,- Tel. 010 5017289

Te koop aangeboden: Te koop: originele houten HOMETRAINER z.g.a.n. bioscoopbank bestaande € 80,- Tel. 06-306 134 43 uit 6 opklapbare elementen Te koop: damesfiets, ban- met auth. details €100,denmaat 28 inch, terug- Tel. 06 49006233 traprem, merk Magneet in Te koop: rollator model prima staat, lage frame- zorgverz. 15 euro. rollator maat met fietstassen. Tel. model ANWB € 30,-. Beide 0180-617345 z.g.a.n. Tel. 0180-616267

TENNISSCHOOL REYERBOS RIDDERKERK Nooit getennist! Beginner! 5 lessen € 45,-. All-in. Groep 4/6 personen.

Jeugd & Mini’s vanaf 6 jaar

Forum 110, 3176 TC Poortugaal

Woensdag of Zaterdag. (kleine groep, max. 6 kids)

Badkamer- of toiletrenovatie?

KLUSBEDRIJF SCHELLIUS 078 - 645 25 85

Te koop: Vol Automatisch naaimachine. Merk Vendomatic incl. koffer Prijs € 25,- Tel. 010-5014126

Te koop: 2 en 3 zits leer bankstel kleur geel en een blank eiken inboedel t.w. een tweedeurs kast en een hoekkast hoog 1.20 m, een t.v. kast met twee laden een uitschuif-eethoek rond met 4 stoelen en salontafel, een boekenkast en een hoektafel. prijs n.o.v.t Tel. 06 52110150

Seniorlessen

Alle niveau’s, vanaf € 150,-, 15 lessen Meld u nu aan. April beginnen. Bel Desmond Somers 0172-216447 of 0180-462722 of email.djsomers_06@hotmail.com

06 - 12 13 53 32

www.badkamer-vervangen.nl

TE HUUR KANTOORRUIMTE

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/bEdRIjf AAN HUIS/bEdRIjf AAN HUIS/bEdRIjf AAN HUIS/bEdRIjf AAN HUIS/bEdRIjf 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 7 dagen dagen per per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur

7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 week 08.00-23.00 uur ( 0180 546467 of 06 -- 19160110 7 dagen dagenper week van van 08.00-23.00 uur ( 0180 -- per 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 al uw reparaties, installaties, netwerken, onderdelen (voor - 546467 of 06privélessen, - 19160110 voor0180 al uw uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al installaties, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en computersystemen.

voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en Computer nieuwe/gebruikte computersystemen. Aan Huis en nieuwe/gebruikte computersystemen. Alinfo@computerstoday.nl 10 jaar een Hulp begrip in de regio en Computer nieuwe/gebruikte computersystemen. Hulp Aan Huis www.computerstoday.nl

Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen Ook aansluitingen

26 en 27 maart 10.00-17.00 uur

Theater Het Kruispunt Middenbaan 111 2991 CS Barendrecht

Oppervlakte 110m2 Onderverdeeld BG 52 m2 VERD 58 m2 6 Parkeerplaatsen Gelegen op het bedrijventerrein Bijdorp Oost 19, Barendrecht Huurprijs e 995,00 / maand Exclusief BTW 0180-642140 / 06-22462315


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 22 maart 2012

O’Lessie Kids Shoes stijlvolle kinderschoenwinkel in Rhoon Het Strawinskiplein van Rhoon is een nieuwe aansprekende winkel rijker. Het is O’Lessie Kids Shoes van eigenaresse Liestbeth Katsburg. ,,Ik wilde al heel lang een winkel voor mijzelf. Toen dit pand vrij kwam had ik echt zoiets van ’als ik het nu niet doe, komt het er nooit meer van. Voor mij hét moment om te beginnen.’ O’Lessie Kids Shoes is een stijlvolle kinderschoenenwinkel. Het interieur, ontwerp en realisatie van Ennik Interieur, is modern en speels van opzet. Ook de kleintjes zullen zich er zeker thuis voelen. Burgemeester Harald Bergmann verrichtte

zaterdag 17 maart de openingshandeling door samen met Liestbeth Katsburg een lint door te knippen. Na de officiële opening werd O’Lessie Kids Shoes door veel belangstellenden bezocht. Liestbeth Katsburg is blij met de enthousiaste reacties. ,,Eindelijk weer een schoenenzaak voor kinderen in Rhoon’’, zo lieten geïnteresseerden haar weten. Dat de kinderschoenenzaak welkom is werd Liestbeth direct na de opening al duidelijk. ,,Het was de eerste dag druk en ik heb ook al leuk verkocht.’’ De collectie van O’Lessie Kids Shoes omschrijft de

Het lint is geknipt en de kinderschoenenzaak is officieel open. Foto: Kor van Pelt

Inlooples kaarten maken Op zaterdag 24 maart is er in Het Boerderijtje een inlooples om zelfgemaakte kaarten te maken. Iedereen is welkom om van 10 tot 15 uur langs te komen en aan te schuiven om een kaart te maken. Deskundige hulp krijgt men van de vaste begeleidster die de hele tijd aanwezig is. Voor een gering bedrag kan men materiaal kopen om het eens te proberen. Betalen kan men bij degene die deze dag lesgeeft. Iedereen moet wel een klein schaartje meenemen en er wordt geadviseerd om een snijmat of placemat en een stukje keukenrol mee te nemen. Deelnemers kunnen heel de dag binnenlopen, een startpakketje en eventueel een schaartje kopen en aan het werk gaan. Er is ook gezorgd voor voldoende fotolijm en iedereen kan deze lijm gratis gebruiken. Voor het maken

van een ingewikkelde kaart zal men ongeveer twee uur nodig hebben en voor een simpele kaart ongeveer één uur. Degenen die lang willen blijven kunnen hun lunch meenemen en voor een kleine bijdrage staat er koffie en thee klaar. De inlooples is bedoeld voor iedereen die met deze leuke hobby in aanraking wil komen. In Het Boerderijtje komen elke woensdag- en donderdagmorgen een groep kaartenmaaksters hun hobby beoefenen. Degenen die de smaak te pakken hebben gekregen zijn welkom op woensdagochtend, want dan is er nog plaats voor nieuwe leden. Er worden op deze dag ook kant en klare kaarten verkocht. Wilt u eens aan iemand een bijzondere groet sturen, dan bent u hier aan het goede adres.

Huiskamerconcert in Hooge-Werf In zorgcentrum Hooge-Werf geeft woensdag 28 maart het Duo Michelle Mallinger (sopraan) en Jorrit van den

Ham (piano) een gevarieerd klassiek programma. Aanvang 15 uur. Ook geïnteresseerden van buitren de Hooge-Werf zijn zeer welkom aan ‘t Wiel 2 in Poortugaal. Het concert duurt twee maal 30 minuten. Het duo laat een romantisch en vroeg twintigste-eeuwse liedrepertoire horen. Bekende en minder bekende liederen wisselen elkaar af. Het huiskamerconcert wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met Stichting Muziek In Huis.

eigenaresse als ‘stoer maar ook voor netjes’. Het is schoeisel van exclusieve merken als Braqeez en Hip Shoe Style. Het zijn dan ook aparte schoenen die eruit springen. Naast stoere schoenen voor jongens springen vooral de leuke schoenen voor de meisjes in het oog. Bijzonder zijn de zomerse laarzen van linnen voor meisjes. Ook aparte teenslippers en sandalen zijn in de winkel te vinden. Hoewel de winkel nog maar net open is heeft Liestbeth Katsburg de wintercollectie al besteld. ,,Voor de zomercollectie was ik eigenlijk wat laat en had ik niet meer de volle keuze. Maar met de wintercollectie is dat wel het geval. Die wordt dan ook uitgebreider en het aanbod groter.’’ Dat Liestbeth Katsburg de keuze op Rhoon voor haar winkel heeft laten vallen, is vanwege een tip van ‘buurvrouw’ Petra van de kindermodezaak Monnom. Monnom en O’Liessie Kids Shoes versterken elkaar in een gelijkwaardig en gerenommeerd aanbod van merken aan kleding en schoeisel. Burgemeester Harald Bergmann liet in zijn speech weten er trots op te zijn dat Rhoon een mooie winkel rijker is.

Ikazia Ziekenhuis presenteert eerste aflevering Ziekenbuis

Via het digitale gastenboek IK@ZIA kunnen patiënten, bezoekers en medewerkers hun ervaringen in het Ikazia Ziekenhuis delen. Het digitale gastenboek lijkt op een echt boek, maar het is een laptop met webcam. Patiënten, medewerkers, artsen en bezoekers: iedereen kan zijn of haar ‘verhaal kwijt’ aan Ik@zia. Opmerkingen, anekdotes, verslagjes of zelfs klachten. Van droef tot ontroerend, van verdrietig tot uitgelaten. Met dit ‘boek’ wil Ikazia bijzondere verhalen uit het ziekenhuis vastleggen. En zo laten zien dat het ziekenhuis naast hoogstaande medische kwaliteit ook een warme open sfeer hoog in het vaandel heeft. Het digitale gastenboek is in de afgelopen periode, in de vorm van een test, op verschillende plekken in het ziekenhuis aanwezig geweest. Meerdere personen hebben hun verhaal verteld aan Ik@ zia. Uit deze filmpjes is een selectie gemaakt en een ‘mini uitzending’ gemaakt. Deze film, de eerste aflevering van de Ziekenbuis, zal via www. ikazia.nl/ziekenbuis, Twitter, Facebook, het Ikazia Youtube kanaal en de diverse schermen in het Ikazia ziekenhuis vertoond worden. In de toekomst zullen nog meer afleveringen volgen.

Russin zoekt man in Kasteel van Rhoon Zondag 25 maart om 15 uur presenteert Stichting Kasteel van Rhoon een bijzonder tweetalig muziekprogramma van Irena Filippova samen met Hans Visser (gitaar & bas) en Arthur Bont (cajon & percussie). Zij zorgen voor een voorstelling vol passie, humor en een beetje nostalgie. In het verhaal arriveert Filippova, na een busreis van veertig uur, op station Amstel met slechts een accordeon op haar rug. Geen woord Nederlands, geen regenjas, ‘n paar dollars op zak. Met veel nieuwsgierigheid begint ze haar avontuur in Nederland. Alles is anders: het weer, de cultuur, het eten en… de liefde. De vergelijking tussen de Nederlandse en de Russische man pakt niet slecht uit voor de man in ons land, maar: zal een Nederlandse man ooit haar liefde voor de Lada begrijpen?... Filippova en Visser zijn oude bekenden in het theater. Hans Visser, medeoprichter van Flairck, heeft dertig jaar ervaring met theaterprogramma’s en is goed voor een Edison, Zilveren Harp en Gouden Giraffe. Samen met Irena Filippova

Irena Filippova. is hij verantwoordelijk voor programma´s over Rusland: Hier komen de Russen, Een reis door Rusland, Vladimir Vyssotsky en producties voor onder andere het Wereld Natuur Fonds. Kaarten zijn te verkrijgen via www.stichting-kasteelvanrhoon.nl. Ook kan men hiervoor terecht bij Boekhandel Het Witte Huys en mogelijk zijn er nog kaarten verkrijgbaar aan de kassa voorafgaand aan de voorstelling.

7

Maatjes gezocht Voor diverse organisaties uit Albrandswaard is de Vrijwilligersvacaturebank op zoek naar ‘maatjes’. Maatjesprojecten zijn initiatieven waarbij vrijwilligers een-op-een contact hebben met een cliënt. De cliënt is iemand die tijdelijk wat extra aandacht, ondersteuning of begeleiding kan gebruiken. Een maatje gaat bijvoorbeeld gezellig koffie drinken bij iemand die een beetje eenzaam is of misschien dement. Of op stap met iemand met autisme. Of zwemmen met iemand met een beperking. De mogelijkheden zijn heel divers. Cliënten van Philadelphia, de ASVZ, Pameijer, SWA, de Klepperwei, de Hoogerwerf, Home-Start… vele mensen wachten op wat extra aandacht, een uitje of een luisterend oor. Wie een uurtje in de week tijd vrij kan maken om er voor iemand te zijn kan contact opnemen met de Vrijwilligersvacaturebank en vragen naar Yolanda Hekkert, 010-5011222 of e-mail: vrijwilligersvacaturebank@welzijnalbrandswaard. nl. Kijk ook op websitewww. welzijnalbrandswaard.nl voor de vacatures of voor ander interessant vrijwilligerswerk.

Oproep aan AWBZ gebruikers van Platform Gehandicaptenbeleid Deze oproep is bestemd voor inwoners van Albrandswaard die zelf of voor iemand die ze verzorgen, gebruik maken van de volgende AWBZfuncties (via PGB of in natura): Begeleiding individueel, begeleiding groep (al dan niet met vervoer) en verblijf tijdelijk (o.a. logeeropvang). Zoals u waarschijnlijk al weet worden deze functies de komende 2 jaar overgenomen door de gemeente. Dit geldt niet voor mensen die van deze functies gebruik maken vanuit een zorgzwaartepakket (ZZP). Om inzicht te krijgen hoe men deze functies momenteel invult en waar voor u de knelpunten komen te liggen de komende jaren vragen wij u contact met ons op te

nemen en onderstaande vragen voor ons te beantwoorden. Dit kan via de mail: i.kuilman@gehandicaptenalbrandswaard.nl, per telefoon 06-22728017 of schriftelijk via het secretariaat: Heraut 19, 3161 NB Rhoon. Op 19 april willen wij een avond organiseren waarin u kunt vertellen hoe u deze functies momenteel gebruikt. Zou u hieraan mee willen/kunnen doen? Zo niet, wilt u dan wel onderstaande vragen beantwoorden en naar ons doormailen, bellen of opsturen. De volgende vragen zouden wij graag beantwoord zien: 1) Heeft u een indicatie via het CIZ gekregen of via Bureau Jeugdzorg 2) Voor welke functies

3) Hoeveel uur 4) In natura of via PGB 5) Hoe gebruikt u deze uren (thuis, op school, etc, of combinaties), en wat wordt er inhoudelijk gedaan met bijv. de functie begeleiding. 6) Neemt u deze uren af bij een zorgorganisatie of heeft u zelf mensen ingehuurd (of combinatie) Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking en hopen op deze manier meer inzicht te krijgen in de problematiek, zodat wij uw belangen beter kunnen behartigen en de gemeente beter kunnen adviseren. Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard

Inschrijven voor workshop aquarelleren Mathieu Gidding geeft binnenkort in Het Boerderijtje een aantal workshops aquarelleren. De workshops worden gehouden op middagen van 13 tot 17 uur. De data zijn: vrijdag 30 maart, woensdag 9 mei, woensdag 16 mei, woensdag 23 mei en woensdag 30 mei. Er kunnen maximaal zes personen meedoen per workshop. De prijs is 15 euro per workshop, inclusief materiaal en koffie of thee. Men kan inschrijven voor één of meerdere workshops. Mathieu is een goede bekende in Het Boerderijtje. Op maandagmiddag begeleidt hij een tekenclub en op woensdagmiddag en donderdagavond geeft hij teken- en schildercursussen. Hij heeft een ruime ervaring in de ver-

schillende technieken van tekenen en schilderen en heeft al een aantal malen een expositie gehouden in Het Boerderijtje.

Men kan zich opgeven tijdens de openingstijden van Het Boerderijtje op werkdagen van 10 tot 12.30 uur.

Mathieu heeft een ruime ervaring in schildercursussen. Foto: Wim Spoormaker


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 22 maart 2012

Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: (010) 506 11 11 Fax: (010) 501 81 80 E-mail: info@albrandswaard.nl Website: www.albrandswaard.nl Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur

Nieuws Geldigheid kinderbijschrijving paspoort vervalt Met ingang van 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. Alle ouders en voogden die kinderen (die jonger zijn dan 16 jaar) in hun paspoort bijgeschreven hebben staan, hebben een brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangen. Hebt u kinderen in uw paspoort bijgeschreven staan, maar geen brief ontvangen, dan kunt u de brief lezen op www.paspoortinformatie.nl In de brief staat of uw (nu nog) bijgeschreven kind voor 1 september 2012 een eigen document nodig heeft. Is dat het geval, kom dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 mei 2012, een paspoort of identiteitskaart voor uw bijgeschreven kind aanvragen. Voor het aanvragen van reisdocumenten is de afdeling Publiekszaken vanaf maandag 26 maart op de volgende tijden geopend: Maandag 08:00 tot 12:30 uur en van 17:30 tot 20:00 uur Dinsdag 08:00 tot 12:30 uur Woensdag 08:00 tot 16:30 uur Donderdag 08:00 tot 12:30 uur en van 17:30 tot 20:00 uur Vrijdag 08:00 tot 12:30 uur

Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht.

Het is ook mogelijk om telefonisch een afspraak te maken op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag, telefoon (010) 506 11 33.

Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur

Meer informatie? Kijk voor veelgestelde vragen op www.albrandswaard.nl Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de afdeling Publiekszaken, telefoon: (010) 506 11 33.

Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111

Inwoners van de gemeente Albrandswaard kunnen vanaf zaterdag 24 maart op vertoon van hun afvalpas gratis compost ophalen bij het afvalscheidingstation aan de Nijverheidsweg 3 in Rhoon. Neem een emmer of een zak mee om het compost in te doen. Wees er op tijd bij, want op = op! Met deze actie bedanken de gemeente Albrandswaard en het composteringsbedrijf Delta Milieu B.V. de inwoners voor hun inspanning groente-, fruit-, en tuinafval gescheiden aan te leveren.

Spreekuur burgemeester en wethouders Op maandag 2 april houdt burgemeester Harald M. Bergmann (Openbare Orde, Veiligheid, P&O, BAR-samenwerking) van 19.30 - 20.15 uur spreekuur in het gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal (ingang grote trap). Collecte Van 25 t/m 31 maart: Stichting ZOA

Reist u vóór 1 september 2012 niet met uw bijgeschreven kind naar het buitenland en heeft uw kind daardoor vóór deze datum géén eigen reisdocument nodig, dan wordt u vriendelijk verzocht om voor die tijd geen document voor hem of haar aan te vragen. Dit in verband met de verwachte drukte aan de balies.

Gratis compost

Besluiten gemeenteraad De gemeenteraad heeft op 12 maart 2012 de volgende verordeningen vastgesteld: - Verordening Langdurigheidstoeslag Samenwerkingsverband Ridderkerk en Albrandswaard 2012 (2012/109540) - Verordening Maatschappelijke participatie Samenwerkingsverband Ridderkerk en Albrandswaard 2012 (2012/109551) - Wijziging van de Algemene Plaatselijke verordening (APV) (2012/110290) De verordeningen liggen vanaf 22 maart 2012 twaalf weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. U kunt deze verordeningen ook vinden op www.albrandswaard.nl. De gemeenteraad heeft op 12 maart 2012 ook besloten: - De Lijst ingekomen stukken 12 maart vast te stellen (2012/111708) - Raadsleden aan te wijzen voor klachtenbehandeling (2012/111400) - De verordening CAI Albrandswaard van 29 juni 2009 in te trekken (2012/109136) - De motierapportage 12 maart 2012 vast te stellen (2012/110700) - De Tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand vast te stellen (2012/109541) - In te stemmen met de brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken m.b.t. afschaffing WGR+ regeling (2012/111711) De volledige tekst van het betreffende raadsbesluit kunt u raadplegen op www.albrandswaard.nl

Bekendmakingen Aangevraagd / voorgenomen Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen. Het is in bepaalde gevallen wel mogelijk op een andere manier te reageren (bijvoorbeeld door een zienswijze in te dienen). Als dit zo is, dan is dit apart bij de publicatie vermeld. Omgevingsvergunning Rhoon - Rijsdijk 40, 3161 HP - slopen asbesthoudende materialen Voorgenomen beslissing art. 48 en 83 wet GBA Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat de volgende personen niet meer op het adres wonen waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van Albrandswaard staan ingeschreven: - De heer T. van Brienen, Albrandswaardsedijk 74, 3172 AA Poortugaal - De heer H.G. Schalken, Kruisvaarder 14, 3161 LJ Rhoon Het college van burgemeester en wethouders is van plan de vermelding in de GBA voor deze personen te wijzigen in ‘verblijfplaats onbekend’. Hierdoor wonen deze personen formeel niet meer in Nederland. Bent / kent u een van genoemde personen? Neem contact op met de gemeente. Telefoonnummer (010) 506 11 11 / e-mail: info@ albrandswaard.nl. Verleend / besloten Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening. Voorlopige voorziening aanvragen

Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en: 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Omgevingsvergunning Rhoon - Essendijk 46, 3161 EG slopen bedrijfspand (datum bekendmaking: 15-03-2012) Overige - Gehele gemeente - venten stroopwafels van deur tot deur op 24 maart 2012 van 09:00 -13:00 uur - Sportvereniging RWA (datum bekendmaking 13-03-2012). Verkeersbesluit Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten: - tot het opheffen van het als verplicht fietspad aangewezen vrij liggende pad aan de noordzijde van de straat De Beurs, voor zover gelegen tussen de Portlandse Baan en het punt ter hoogte van basisschool ‘Het Lichtpunt’, door het verwijderen van borden model G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990; - tot het aanwijzen van het vrij liggende pad aan de noordzijde van de straat De Beurs, voor zover gelegen tussen de Portlandse Baan en het punt ter hoogte van basisschool ‘Het Lichtpunt’, als onverplicht fietspad door het plaatsen van borden model G13 van Bijlage 1 van het RVV 1990. Inzage Termijn van zes weken (gerekend vanaf de datum van deze publicatie) in het gemeentehuis. Meer informatie? Afdeling Beheer Openbare Ruimte, Peter Knoester, telefoon (010) 506 17 20.

Vergaderingen Welstandscommissie Wanneer/waar? Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur, gemeentehuis van Ridderkerk (Koningsplein 1, Ridderkerk) Agenda Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712.

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl


ALBRANDSWAARD ACTUEEL ACTUEEL ALBRANDSWAARD Werkzaamheden Werkzaamheden

Snoei bomen begraafplaats Rhoon Snoei bomen begraafplaats Rhoon Wat? Wat?

Waarom? Waarom?

Snoei van twee monumentale vleugelnoten op de algeSnoei van twee monumentale vleugelnoten op de algemene begraafplaats Rhoon. mene begraafplaats Rhoon. Uit veiligheidscontrole is afgelopen jaar gebleken dat 1 van Uit veiligheidscontrole is afgelopen jaar gebleken dat 1 van de aanwezige vleugelnoten zwaar aangetast en ingerot de aanwezige vleugelnoten zwaar aangetast en ingerot is. De stam van de boom is grotendeels hol waardoor is. De stam van de boom is grotendeels hol waardoor de boom dreigt te bezwijken onder zijn eigen gewicht. de boom dreigt te bezwijken onder zijn eigen gewicht. Na boomtechnisch onderzoek door een extern bedrijf is Na boomtechnisch onderzoek door een extern bedrijf is gebleken dat de boom alleen veilig te behouden is indien gebleken dat de boom alleen veilig te behouden is indien een flink deel (40 tot 50%) van de kroon verwijderd wordt. een flink deel (40 tot 50%) van de kroon verwijderd wordt. Hiermee daalt de massa en het bladoppervlak waardoor de Hiermee daalt de massa en het bladoppervlak waardoor de kans op bezwijken drastisch afneemt. De ingreep is fors kans op bezwijken drastisch afneemt. De ingreep is fors en het resultaat zal in eerste instantie niet fraai zijn. Het is en het resultaat zal in eerste instantie niet fraai zijn. Het is daarnaast afwachten hoe de boom op de snoei reageert daarnaast afwachten hoe de boom op de snoei reageert en hoe en of deze zal uitlopen. Ingrijpen is echter noodzaen hoe en of deze zal uitlopen. Ingrijpen is echter noodzakelijk waarbij dit de enige mogelijkheid is om de boom van kelijk waarbij dit de enige mogelijkheid is om de boom van kap te redden. kap te redden. Naast deze vleugelnoot is er een tweede vleugelnoot Naast deze vleugelnoot is er een tweede vleugelnoot aanwezig op de begraafplaats. Deze is in redelijke conditie aanwezig op de begraafplaats. Deze is in redelijke conditie

Wanneer? Wanneer? Informatie? Informatie?

maar ook hier is snoei noodzakelijk. Enkele zware takken maar ook hier is snoei noodzakelijk. Enkele zware takken zullen worden ingekort omdat ook deze dreigen te bezwijzullen worden ingekort omdat ook deze dreigen te bezwijken onder het eigen gewicht. Daarnaast zal dood hout verken onder het eigen gewicht. Daarnaast zal dood hout verwijderd worden en in de kroon een aantal takken worden wijderd worden en in de kroon een aantal takken worden verwijderd. Na deze ingreep kan de boom voorlopig weer verwijderd. Na deze ingreep kan de boom voorlopig weer veilig een aantal jaar vooruit. Hierover is uitgebreid overleg veilig een aantal jaar vooruit. Hierover is uitgebreid overleg geweest met de Bomenridders Albrandswaard. geweest met de Bomenridders Albrandswaard. Week 12. Week 12. Afdeling Beheer Openbare Ruimte, Noël Versteeg, telefoon Afdeling Beheer Openbare Ruimte, Noël Versteeg, telefoon (010) 506 17 11 / e-mail: n.versteeg@albrandswaard.nl. (010) 506 17 11 / e-mail: n.versteeg@albrandswaard.nl.

Vervangen gasleiding Werkersdijk in Rhoon Vervangen gasleiding Werkersdijk in Rhoon Wanneer? Wanneer? Waar? Waar? Let op! Let op! Informatie? Informatie?

Zondag 25 maart met als uitloop maandagochtend 26 Zondag 25 maart met als uitloop maandagochtend 26 maart. In verband met verkeersproblemen wordt er op maart. In verband met verkeersproblemen wordt er op zondag gewerkt. zondag gewerkt. Vanaf de Dorpsdijk tot de Julianastraat. Vanaf de Dorpsdijk tot de Julianastraat. In verband met de beperkte werkruimte wordt de weg afIn verband met de beperkte werkruimte wordt de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleidingroute wordt gesloten voor doorgaand verkeer. De omleidingroute wordt met borden aangegeven. met borden aangegeven. Firma Marconi, de heer J. van Marion, Firma Marconi, de heer J. van Marion, telefoon 06-12983891. telefoon 06-12983891.

Volg Volg de de gemeente gemeente Albrandswaard Albrandswaard op: op: http://twitter.com/albrandswaardzh http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl www.albrandswaard.nl

Wegens vakantie gesloten vanaf: 29 april t/m 8 mei 9 mei vanaf 10.00 uur geopend Julianastraat 26 Rhoon T (010) 501 5730

VRAAG VRAAG & & AANBOD AANBOD schakeltje

g is schakeltje tis at ra gr Uitsluitend particulieren in Uitsluitend particulierenvan in het verspreidingsgebied het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot Barendrecht tot vrijdag 14.00en uurRhoon alleenkunnen via e-mail vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben Deze moeten betrekking hebben op op gebruikte gebruikte artikelen, artikelen, die die te te koop koop worden aangeboden of te worden aangeboden of te koop koop gevraagd, gevraagd, beiden beiden tot tot een een maximum maximum van € 5000,-. Dus geen van € 5000,-. Dus geen dieren, dieren, personeel, personeel, huizen, huizen, verzamelingen, verzamelingen, contacten, contacten, rommelmarkten, rommelmarkten, ruilen ruilen e.d. e.d. Max. Max. één één Schakeltje Schakeltje per per keer. keer. Herhaling Herhaling pas pas na na twee twee weken weken toegestaan. toegestaan. Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens) Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen kunnen NIET BELLEN!!! Wij niet telefonisch uw Schakeltje niet telefonisch uw Schakeltje opnemen. opnemen. De gratis gratis advertenties advertenties worden worden De gebruikt om pagina’s op te vullen. vullen. gebruikt om pagina’s op te Er is dus géén plaatsingsgarantie. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw uw advertentie advertentie niet niet Wordt geplaatst, dan kunt u hem voor geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw de volgende uitgave opnieuw opsturen. opsturen.

Bespaar ruim 25% op uw brandstofkosten met de Toyota Auris Full Hybrid. De Auris Full Hybrid verbruikt dankzij slimme hybride techniek zeer weinig brandstof. Hij rijdt namelijk maar liefst 26 kilometer op 1 liter! Gemiddeld 25% minder brandstofverbruik dan andere auto’s uit z’n klasse. En dat scheelt u dus veel geld. Zeker nu de benzineprijzen een recordhoogte hebben bereikt. Daarnaast betaalt u geen BPM- en wegenbelasting en is de bijtelling slechts 14%. De Auris heeft standaard o.a. Climate Control, 15” lichtmetalen velgen en een CVT-automaat. U rijdt de Auris Full Hybrid nu tijdelijk al vanaf € 20.990,- en least ‘m vanaf € 325,- p/mnd. Bekijk op slimdenkenmindertanken.nl wat u kunt besparen.

14% Brandstofverbruik (EC/692/2008A) 3,8l/100 km (26,3 km/l) tot 4,0l (25,0 km/l). CO2 89-93 gr/km. *Lease vanaf € 325,- p/mnd (Toyota Financial Services) op basis van Full Operational Lease, 60 maanden en 20.000 km/ jaar. Incl. 75% bonus/malus, excl. BTW en brandstof. Getoond model is de Full Hybrid Auris Business met Style pakket. Vanaf € 23.485,-. Vergelijk op basis van gemiddeld werkelijk verbruik C-segment modellen via www.werkelijkverbruik.nl. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui BV. Meer info: bel gratis 0800 – 0369 of kijk op www.toyota.nl

495H De Schakel ed. Albrandswaard

Car Net

Hellevoetsluis, Daltonweg 1, 0181-312177, www.car-net.nl Poortugaal, Ambachtsstraat 1, 010-5015088, www.car-net.nl

495H


10 De Schakel

Donderdag 22 maart 2012 www.kwekerijdezwaan.nl www.graszoden-online.nl

Machinaal Timmerbedrijf De Waard bv.

F.X.M. Uitvaartzorg is wegens het toenemende aantal opdrachten op zoek naar een

uitvaartleider m/v voor gemiddeld 10 uur per week.

Uw partner in het realiseren van uw aanbouw of verbouw. Eigen kweekviolen, perkplanten, groenteplanten, pootaardappelen, pootuitjes en zaden. OPENINGSTIJDEN: woensdag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur

Violen

OP = OP

24 stuks

€ 3.95

Viool

Clematis

in 9 cm potje

div. kleuren

€ 0,25

€ 1,95

Uw olieverfschilderij aan een opknapbeurtje toe? Met schoonmaken, ver­ nissen en indien nodig restaureren wordt dat oude vertrouwde schil­ derij weer als nieuw en is weer voor jaren geconserveerd. Kijk op

Kwekerij ‘De Zwaan’ Rijksstraatweg 164B 2988 BM Rijsoord

Voor informatie patricia@geeve.nl

Tevens dé leverancier voor al uw ramen, deuren en kozijnen, levering onder garantie. Gemaakt in onze eigen timmerfabriek en geplaatst door ons vakkundig montageteam! Timmerwerk van de bovenste plank. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte!

Handelsweg 10 – 3161 GD Rhoon – T: 010 – 501 8559 F: 010 – 501 2691 E: dewaardbv@orange.nl www.mtdewaard.gerletnormdeur.nl

Te koop: stalen roeiboot met luchtkasten € 450,-. Inrijpoort 2 x 3,5 m1 x 1,5 h + 2 palen. Restant openhaardhout (hardhout). Jan Visser 0186-684902 Te huur: stalling voor auto in afgesloten parkeerkelder. Stationswijk Barendrecht, € 125,- p/m Tel. 06-53899122

www.kunstplaza.com ATELIER CERAMIQUE Dorpsstraat 153, Baren­ Gevraagd: hulp in de huisdrecht, 0180 ­ 611528. houding, 1x per 2 weken op donderdag evt. maandag, Tel. 06-14267210 na 18.00 uur ande uit 65 beeldjes. Incl.jaarstukken TE HUUR en lidm.schap stukken Tel. 06 428 770 48

garage in Poortugaal

Van bouwtekening tot realisatie staan wij achter u!

Te koop: Donald duck stripboeken, van 1968 t/m 1975 compleet en eerste kwartaal van 1976. Stripboeken zijn ingebonden in totaal 18 boeken. Tel. 06 427 294 82

UW STRAATMAKER

Gevraagd Huishoudelijke hulp 3-4 u/pw Rijsdijk, Rhoon 06-55126488

GEEN AANGIFTE GEHAD? Laat geen geld liggen!! U kan € 50,= tot € 1765,= terug vragen. Wij controleren dit voor u GRATIS No cure no pay Alle aangiften van A tm Z

BIEDT ZICH AAN

voor al uw tuin- en sierbestrating, opriten bedrijventerreinen. topbestrating@gmail.com Tel. 0180-842346/06-33753942

Klusjesman biedt zich aan. 06-50220970

Salaris: Hoger dan de CAO-Uitvaart. Kilometervergoeding voor zakelijke kilometers. Werktijden zijn onregelmatig maar in overleg overeen te komen. Uw sollicitatie met CV ontvangen wij graag uiterlijk binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie via email gericht aan: Frans Kloeg van F.X.M.Kloeg Uitvaartzorg: fkloeg@kpnplanet.nl

Restaurant - Lunchroom Restaurant - Lunchroom

De Lachend e Restaurant - Lunchroom De Lachende te Barendrecht te Barendrecht

REPARATIE

U heeft meerdere klussen in en om het huis? Geen zin of tijd om zelf te klussen.

Gezien het gevoelige karakter van onze opdrachten gaat onze voorkeur uit naar een representatieve 50 plusser. U bent in het bezit van een personenauto en rijbewijs.

uit Barendrecht

078-6840205 KIM FINASENSE

Na een intensieve inwerkperiode bestaan de werkzaamheden uit: · het zelfstandig bespreken van de begrafenis of crematie met de nabestaanden, · het verzorgen van het rouwdrukwerk en de rouwbezoeken, · het verzorgen van de aangiften van overlijden, · het in roosterverband beheren van de overlijdens-meldlijn.

zoekt:

De Lachend Gemotiveerde zoekt: e

parttime medewerksters Gemotiveerde zoekt: in de bediening met ervaring. parttime medewerksters Gemotiveerde in de bediening met ervaring. Bel: 06-53919515 parttime medewerksters Bel: 06-53919515

te Barendrecht

wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

in de bediening met ervaring.

0180 - 612881 BARENDRECHT

Bel: 06-53919515

vacatures@meerendonk Wij hebben diverse vacatures binnen ons hele team Voor meer informatie:

www.meerendonk.com SINCE 1985

PASSION FOR LOGISTICS

Voor alle klussen in en om het huis (010) 501 12 60 (06) 42 44 91 31 p.bastemeijer@klussenier.nl

Patrick Bastemeijer

Gestalttherapie in Rhoon

Wilt u iets veranderen in uw leven, maar kunt u dit niet alleen? Loopt u vast in uw relatie of vriendschappen? Zit u in een rouwproces en heeft u het gevoel dat u niet verder komt? Is grenzen stellen en nee zeggen lastig voor u? Wordt u gek van uw eigen gedachten, spanningen of angsten? Neemt de stress toe en bent u bang voor een burn-out? Worstelt u met één van bovenstaande vraagstukken, misschien is Gestalttherapie dan iets voor u! Sinds augustus 2011 ben ik, Nanna Driessen, actief werkzaam als Gestalttherapeut in Rhoon. Hoe werkt deze vorm van therapie? Gestalttherapie is de therapie van het contact. Dit betekent naast gesprekken, ook aandacht voor wat emoties lichamelijk met u kunnen doen. De inzet van de therapeut is even groot als die van uzelf. Inzicht krijgen in de keuzes die u in uw leven gemaakt hebt en onderzoeken of deze nog zinvol zijn. Samen gaan we op zoek naar de situaties waar u last van heeft in het dagelijks leven. Naast volwassenen heb ik veel met pubers gewerkt. Deze groep heeft mij altijd enorm geboeid. Ik heb gewerkt als kleuterjuf, groepsleidster, maatschappelijk werkster, leerplichtambtenaar en momenteel ben ik werkzaam als jongerencoach voor de groep 18-27 jarigen. Bent u geïnteresseerd of denkt u: dit is echt iets voor mij? Dan kunt u vrijblijvend informatie opvragen door mij te bellen 0613691021 (liefst van maandag t/m donderdag vanaf 18.00 uur) of een email sturen naar: n.driessen@xs4all.nl. De eerste afspraak is gratis.

Stichting ‘IJsselmonde-Oost’ is een kleinschalige organisatie voor zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking te Barendrecht en Ridderkerk. De stichting begeleidt momenteel 120 volwassen cliënten en er zijn meer dan 120 personeelsleden in dienst.

Voor woonvoorziening Meliom te Barendrecht vragen wij per 1 mei 2012

een Begeleider m/v

Voor een dienstverband van circa 15 uur per week. Specifieke taken: • Je bent in staat om samen met de cliënt een ondersteuningsplan op te stellen en actueel te houden. • Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding en verzorging van de cliënten, zoals omschreven in het ondersteuningsplan. • Je voert alle voorkomende werkzaamheden uit t.b.v. de voortgang van de woonvoorziening. • Je neemt deel aan verschillende overlegvormen. Wat wij van jou vragen: • Je bent gemotiveerd en enthousiast en je staat stevig in je schoenen; • Je bent in het bezit van een SPW/MMZ opleiding en je hebt ervaring in de gehandicaptenzorg; • Je bent zelfstandig en kan in teamverband werken; • Je hebt geen bezwaar tegen het werken op onregelmatige tijden en je bent inzetbaarheid tijdens de feestdagen; • Je hebt een groot inlevingsvermogen en een gelijkwaardige houding t.o.v. de doelgroep; • Je kunt flexibel omgaan met diverse hulpvragen van de cliënten; • Je hebt respect voor de protestants christelijke levensovertuiging van de Stichting. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je brief met motivatie en CV binnen 10 dagen na het verschijnen van deze advertentie naar Stichting IJsselmonde-Oost, Postbus 2011, 2990 DA Barendrecht, t.a.v. mw. C. Lorsheijd. Of per e-mail naar: c.lorsheijd@ijsselmonde-oost.nl

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Nelleke Balsters, locatiehoofd, telefoon 0180-613071 of 06-30012495. Het dienstverband wordt aangegaan voor een jaar, waarna de mogelijkheid bestaat tot verlenging van het dienstverband.

Kijk voor meer informatie over Stichting IJsselmonde-Oost op www.ijsselmonde-oost.nl

IJsselmonde-Oost geeft je de ruimte...


De Schakel Donderdag 22 maart 2012

SP

Poortugaal omzeilt moeilijke klip Met de overwinning (2-0) die op DRL werd behaald, wist Poortugaal een lastige klip te omzeilen en in het spoor te blijven van koploper VOC, dat OVV met 4-1 aan de zegekar bond. Vanaf het beginsignaal van de prima leidende scheidsrechter Youp Horst (Leende) oefende DRL druk uit op de Poortugaalse verdediging. In de 23e minuut werd Dave van Driel op de hoek van het strafschopgebied neergelegd. Bij plaatste zichzelf achter de bal en gaf net te weinig effect aan het leer mee. Via de buitenkant van de paal verdween de bal over de achterlijn. Even later was Poortugaal opnieuw dicht bij een voorsprong. Een snel uitgevoerde aanval leverde een voorzet op van Yöri Bosschaart, die de bal perfect op het hoofd van Dave van Driel deponeerde. De kopbal van de topscorer werd met een katachtige reactie door DRL-keeper Baris Cakmak uit zijn doel geranseld. In de 28e minuut was het vervolgens wel raak. Dick Tijdeman

stuurde Niels Versteege de diepte in en zijn voorzet kwam op maat bij Dave van Driel die bij zijn derde doelpoging wel raakschoot. Nog voor de pauze zou Poortugaal de mogelijkheid krijgen om de voorsprong te verdubbelen maar Niels Versteege schoot te gehaast waardoor Baris Cakmak de inzet wist te keren. In de 2e helft raakte PSV Poortugaal het veldoverwicht kwijt aan de Rotterdammers. DRL zette vanaf de hervatting het gas erop en Poortugaal was gedwongen om compacter te gaan spelen. Op alle fronten werden verwoede duels uitgevochten om terreinwinst. Vooral Jeffrey van Velzen streed een tomeloze strijd met Lucien Klaasse waarop de verdediging van de geelzwarten in de thuiswedstrijd geen vat kon krijgen. Het plan van Marco van Rijn om Jeffrey aan deze handenbinder te koppelen had succes. Tien minuten voor het eindsignaal besliste Dave van Driel de wedstrijd. Bij de hoekvlag begon Dick

Tijdeman aan een onnavolgbare actie waarbij hij 4 tegenstanders bezig hield. Ondanks het numerieke overwicht wist de Poortugaalse aanvaller de bal voor te geven op de voor Soliman el Yakoubi ingevallen L’Angiomar Alias. Zijn inzet werd in eerste instantie gekraakt door de DRLverdediging, maar Dave van Driel wist met de terugspringende bal wel raad, 0-2. DRL probeerde hierna de stand nog wel een beter aanzien te geven, maar moest alert zijn op de snel uitgevoerde counters van de geelzwarten. In de 86e minuut had dit de 0-3 op moeten leveren maar op 1 meter van de doellijn wist L’Angiomar Alias de bal over de lat te schieten. Zondag 25 maart ontvangt PSV Poortugaal het tegen degradatie vechtende Dilettant. Poortugaal zal de punten in eigen huis moeten houden om de aansluiting met koploper VOC niet te verliezen. De wedstrijd op sportpark Polder Albrandswaard begint om 14 uur.

Rhoon wint verdiend van CWO

De 3e wedstrijd in een serie van drie tegen de koplopers in 2D was dan eindelijk voor Rhoon. Dit keer was het als derde op de ranglijst genoteerde CWO de tegenstander. Het was niet echt druk op sportcomplex de Omloop. De mensen die verstek lieten gaan hebben wel wat gemist. Vanaf de eerste minuut nam Rhoon het initiatief met een opstelling waarin nog steeds de geblesseerde spitsen Heijboer, Leyten en Maris ontbraken, maar waar aanvoerder Luuk Bijl na zijn schorsing weer zijn plek in de verdediging kon innemen. Freek Zuidgeest mocht weer starten als rechtsback . Rhoon begon met veel druk naar voren hetgeen een aantal corners en gevaarlijke situaties opleverde. CWO werd slechts gevaarlijk bij een paar uitvallen (bal op de paal) waarbij de verder uitstekend leidende arbiter Roeland de assistentgrensrechter liet staan en het vlagsignaal voor buitenspel negeerde. Na ruim een kwartier pressie was het Koen van der Ende die één van zijn rushes richting goal doeltreffend wist af te ronden. Hij

slalomde tussen een aantal verdedigers door, kaatste met een van hen en scoorde beheerst de 1-0. Rhoon bleef de aanval zoeken maar kon de verdedigende taken niet verwaarlozen. CWO probeerde met snelle uitvallen de rood-witte defensie te omzeilen en rond het halfuur kon Remy nog stompend redding brengen. Maar moest zich 5 minuten later gewonnen geven op een schot van Nelson Lima-Lopes van buiten de zestien in de uiterste hoek. Met 1-1 rusten dus. Rhoon kwam onverminderd fel en geconcentreerd uit de kleedkamer en hervatte weer vol op de aanval de tweede helft. Schot op de paal van Koen en een bal van Kevin Stolk net naast getikt en het wachten was op een goal. Die kwam uit een voorzet van Ferry de Heer welke door Willem-Jan Warnaar ineens op de slof werd genomen en snoeihard in het net vloog. In die fase speelde Rhoon erg sterk en was Koen van der Ende met zijn rushes richting doel een doorlopend gevaar. Hij ging vaak zelf maar gaf onder meer ook

Muhammed de 3-1 op een presenteerblaadje, echter die schoot voor open doel naast. Oefening baart kunt zo bleek in de 64e minuut bij een vrije trap buiten de zestien. Bernd Oranje oefent elke donderdagavond na de training op het nemen van vrije trappen en ook deze keer draaide hij perfect in de kruising voor de 3-1. Koen van der Ende, man of the match, was niet af te stoppen en bleef gaan – hij beloonde zichzelf in de 75e minuut door zijn run op het CWO doel, na in eerste instantie afgestopt te worden, alsnog met een kopbal over de keeper te verzilveren naar 4-1. Waarna hij nog een aantal voorzetten (Leon de Groot over) en combinaties (met de ingevallen Olaf Sap) wist op te zetten die echter geen doelpunten meer opleverden. Door de resultaten van de overige clubs onderin verstevigt Rhoon hiermee zijn 9e plek. Komende week uit bij TOGR moet blijken hoe het team van Marcel Langeveld de draad verder oppakt. Er wordt om 14.30 uur afgetrapt aan de Charloisse Lagedijk.

RT Sylvester Kentin uit Rhoon wint ABN AMRO Kinect tennisspel De 39e editie van het ABN AMRO WTT werd gespeeld van maandag 13 tot en met zondag 19 februari en had als mooie apotheose de winst van niemand minder dan Roger Federer. Tijdens het toernooi konden de klanten van de ABN AMRO bank het unieke Kinect Tennisspel spelen. Men kon zoveel mogelijk punten verzamelen door met echte tennisbewegingen de virtuele ballen weg te slaan. De weekwinnaar kon een Xbox 360 Kinect winnen inclusief een tennisspel. Uiteindelijk bleek de winnaar de 17-jarige Sylvester Kentin uit Rhoon te zijn. Sylvester (student sport en beweging bij het Zadkine) is een keeperstalent en speelt momenteel in A-1 bij voetbalvereniging Heerjansdam. De bekende Rob Jacobs voorspelde hem anderhalf jaar geleden een grote toekomst en zei ‘Die knul komt er wel’. Rob Jacobs (69) is een gepokt en gemazelde voetbaltrainer -hij trainde elf clubs en volgt met argusogen de ontwikkeling van Sylvester. Als keeper heeft hij zijn lengte mee 1,90 meter en 90 kilo. Alleen heeft Sylvester nog een ander doel dan keepen voor ogen. Zijn

andere passie is tennis en hij ambieert in de toekomst ook een functie als tenniscoach. Hij is gedreven in de dingen die hij wil bereiken. Op 24 februari werd, in het bijzijn van zijn trotse vader, de prijs aan Sylvester officieel uitgereikt door Ton Lagrand van de ABN AMRO Bank in zijn woonplaats Rhoon.

Ook de zondagselectie van WCR was van de partij en dat zat van Looijen eigenlijk niet zo lekker. Want zo’n 14 uur later moest voor de competitie worden aangetreden tegen Sparta Rotterdam en met drank in de benen wordt winnen een stuk lastiger. De mannen van trainer Henri van Zeist gaven de jarige jubilaris echter het verjaardagscadeau waar hij op hoopte. Sparta werd met een 6-0 nederlaag terug naar Rotterdam gestuurd. De wedstrijd begon gelijk op, maar naar mate de wedstrijd vorderde werd WCR sterker. Met prima combinatievoetbal werd Sparta met de rug tegen de muur gezet. In de 17e minuut, na weer een prima combinatie, kwam de bal bij de 2e paal voorde voeten van de opgebloeide Alex Soares Silva. Zulke kansen moet je de sterke aanvaller niet geven, want dan moet je als tegenstander aftrappen. Dat gebeurde

Klaverjas WCR Bij WCR kan vrijdag 23 maart worden geklaverjast om leuke prijzen. Iedereen is welkom, zowel beginnende, matige als gelouterde klaverjassers. De kantine, aan de Omloopseweg 6a te Rhoon, is om 19.30 uur open. De kaarten worden om 20 uur geschud.

Marijke wandelt in Bleiswijk De leden van de wandelsportvereniging Marijke gaan zaterdag 24 maart wandelen in Bleiswijk, waar de laatste RS80 tocht van dit seizoen wordt gehouden. De te lopen afstand is 25 kilometer. Het vertrek is om 08.00 uur vanaf sporthal Vitaal aan de Kruidentuin in Barendrecht. Informatie over wandelen bij Marijke via 010-5014646 (na 19 uur). Zie ook www. wandelsportmarijke.nl

Dru Yoga in Portland Sylvester Kentin krijgt zijn prijs officieel uitgereikt door Ton Lagrand van de ABN AMRO Bank in zijn woonplaats Rhoon.

Zege op Sparta is verjaardagscadeau voor Joost van Looijen Afgelopen zondag bereikte WCR-vrijwilliger Joost van Looijen de leeftijd van 80 jaar. Daar deze leeftijd niet voor iedereen is weggelegd moest er wat gebeuren om dit te vieren. De zaterdagvond vooraf aan de verjaardag van Joost van Looijen werd door WCR een suprise-party georganiseerd. Ook de KNVB kwam deze avond langs om van Looijen de zilveren speld op te spelden vanwege het feit dat hij al 50 jaar vrijwilliger is bij de geel-blauwen. Het werd een prettig samenzijn met familie, vrienden en bekenden van Joost.

11

dan ook en WCR stond op 1-0. Ook Fabio Leenen deed van zich spreken. Met een prima schuiver, na een half uur spelen, liet de Rhoonse middenvelder deze middag de Spartaanse sluitpost voor de 2e keer de gang naar het net maken. Met de 3e Rhoonse treffer van Jeffrey Borges Querido op het bord werd de rust bereikt. In de rust was WCR-trainer Henri van Zeist nog niet gerust en hamerde hij op het feit dat de wedstrijd nog niet was gespeeld. De mogelijkheid na rust om Sparta op de knieën te krijgen was voor WCRaanvaller Leandro Cardoso. Hij mocht van 11 meter aanleggen, nadat Jeffrey Borges Querido door de Spartagoalie in de zestien ten val was gebracht. Cardoso zag zijn inzet worden gekeerd door de ‘reserve-keeper’. Gelukkig voor WCR pakte Fabio Leenen de rebound en was de wedstrijd gespeeld. Jeffrey Borges Querido zorgde met een beauty voor de 5-0 en Leandro Cardoso maakt zijn gemiste penalty goed door de 6-0 binnen te schieten. Bij WCR stond overigens Ryan Wemmers in het doel voor de geschorste Sander Olsthoorn. Wemmers kreeg niet zo veel te doen, maar na 90 minuten spelen de nul in je tas is toch lekker. Zondag 25 maart moet WCR voor de competitie naar Rotterdam-zuid. Aan op Oldegaarde 665 is DEHMusschen de gastheer. Er wordt om 14.00 uur aangevangen.

Begin april start zowel op woensdagavond als op donderdagmorgen een nieuw blok van 10 lessen Dru Yoga in het Wijkcentrum op het Hof van Portland 41, in Portland. Dru Yoga wordt ook wel de yoga van het hart genoemd omdat de bewegingen vaak het ritme van de adem volgen. De muziek komt uit alle windstreken. De les begint vaak met een vrolijke activatie, gaandeweg komt er steeds meer ruimte voor verstilling. De les eindigt met een ontspanning. Op woensdagavond zijn er twee lessen, om 18.45 uur en om 20.30 uur. Op donderdagmorgen is er een les om 9.15 uur. Om 11 uur is er een les met veel aandacht voor aanpassingen, bijvoorbeeld door de bewegingen te doen op een stoel. Deze les is onder meer geschikt voor ouderen, maar ook jongeren die Dru Yoga zouden willen doen op een meer aangepaste manier kunnen contact opnemen. Voor meer informatie, een proefles of aanmelding kan contact worden opgenomen met de docent, Annemiek Wienke. Telefoon 010-4666047; email: am.wienke@tele2.nl of www.sirinyoga.nl

Dieren Centrale Nederland Vermist: Poes, cypers, witte sokken voor, kale plek op rug, W. Alexanderlaan Poortugaal. Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0186-603405. Kijk voor meer gegevens op www. dierencentrale.nl

Deze krant nog eens teruglezen op internet? www.deschakel albrandswaard.nl


advertorial

Vraag het de deskundigen Groeit hij over het gekwakkel heen?

Barbara Schuurman over Tim (4 jaar) ,,Ons zoontje van vier, dat verder gezond is, is altijd maar verkouden. Niet alleen in de winter maar ook in de zomer. Inmiddels zijn we al drie oorontstekingen verder. Hij heeft altijd een vieze neus en is voortdurend aan het kwakkelen. Van de huisarts hebben we enkele kuurtjes gekregen, maar er lijkt eigenlijk geen einde aan te komen. Andere moeders vertelden me dat als de amandelen geknipt zijn, dit gekwakkel over is. Maar ik zie op tegen de operatie van mijn zoontje, ik vind het zo zielig. Ik heb ook gehoord dat kinderen er overheen kunnen groeien. Wat kunnen we nu het beste doen, wachten of behandelen?’’

Atie van den Berge, huisarts van huisartsenpraktijk Schelmeroord Ik zou graag uw kind op het spreekuur willen zien. Ik stel dan eerst een aantal vragen: Hoe vaak is hij precies ziek? Waar heeft hij dan last van? Zijn keel? Zijn oren? Neusverkouden? Hoe vaak heeft hij al kuurtjes gekregen? Hoe is zijn groei of ontwikkeling? Hoort hij goed? Hoe eet hij, hoe slaapt hij? Wordt er bij u thuis gerookt? Daarna zou ik hem onderzoeken: oren, ogen, neus, keel en zijn hals. Bij de klachten die u noemt, zou sprake kunnen zijn van een chronisch ontstoken neusamandel. Tim kan hier nog overheen groeien. Kleine kinderen moeten nog tegen veel bacteriën en virussen afweer opbouwen, en kunnen dus vaak ziek zijn. Als Tim er heel erg of heel vaak last van heeft en vooral als zijn ontwikkeling eronder lijdt of als u erg ongerust bent, dan stel ik voor de mening van de kno-arts te vragen.

Anton Stoop, KNO-arts De beslissing om de amandelen te knippen, hangt van een aantal factoren af. Hoe ernstig zijn de klachten bij Tim, hoe lang duren ze al, hoeveel last heeft Tim ervan? Hoe staat het met het gehoor van Tim? Hoe reageren u en het gezin op zijn ziek zijn, moet u of uw partner vaak thuis blijven? Het klopt dat kinderen over de klachten heen kunnen groeien. Door lang wachten, kunnen gedragspatronen ontstaan omdat het kind niet lekker in zijn vel zit. Denk aan geïrriteerd en agressiever reageren of juist in zijn schulp kruipen. Als problemen lang aanhouden kan dit ook een reden zijn om de amandelen te knippen. Uw huisarts kent uw kind en kan uw kind eventueel doorverwijzen. Graag zie ik Tim op het spreekuur om hem goed te kunnen beoordelen.

Laura Krul, pedagogisch medewerkster

Doe de zelftest op www.amandelenknippen.nl Op deze website vindt u meer informatie over het knippen van amandelen in het Maasstad Ziekenhuis. Als uw huisarts vindt dat de klachten van uw kind ernstig genoeg zijn voor een verwijzing kunt u direct online een afspraak maken of maak gebruik van het speciale e-consult.

Ouder- en kindvriendelijk ziekenhuis Het Maasstad Ziekenhuis wordt aanbevolen door Stichting Kind en Ziekenhuis en heeft twee smiley’s gekregen voor de afdeling dagbehandeling en de kinderafdeling. In ziekenhuizen met een smiley kunnen ouders altijd bij hun kind blijven slapen. Zelfs bij spoedoperaties mogen ouders bij hun kind blijven als het onder narcose wordt gebracht. We staan dus niet alleen voor snelheid en kwaliteit maar ook voor kindvriendelijkheid. Na afloop van het bezoek aan de KNOarts krijgt uw kind een ijsje en mag er een passend presentje (sticker, sleutelhanger of kleurplaat) worden gekozen uit de gevulde reiskoffer van Panda Maas. Waarom? Het brengt uw kind tot rust en het geeft uw kind een goed gevoel, ondanks het bezoek aan het ziekenhuis. Want daar zien de kinderen toch vaak als een berg tegenop.

Als blijkt dat een operatie de beste optie is, staan u en uw kind voor een spannende gebeurtenis. Voor vragen en een kennismaking met de operatie kunnen u en uw kind terecht bij de pedagogisch medewerksters. In een voorlichtingsgesprek horen jullie wat er op de operatiedag gaat gebeuren. En krijgt u tips voor thuis, na de operatie. Wanneer een kind weet wat er gaat gebeuren, worden de onzekerheid en de bijbehorende spanning en angst voor een deel weggenomen. Een eerlijke voorbereiding is minder beangstigend dan helemaal niets te weten. We bereiden jullie voor met een fotoboek en de benodigde materialen. Op de operatiedag is de pedagogisch medewerkster aanwezig, die jullie de gehele opname zal begeleiden. In het voorlichtingsgesprek hebben jullie al met één van hen kennisgemaakt, zodat er op de operatiedag een ‘vertrouwd’ gezicht aanwezig zal zijn.


De Schakel

SPORT

Donderdag 22 maart 2012

PSV Poortugaal D8 wint van Botlek D3

Joost van Looijen geëerd door KNVB en WCR Door Michael de Vogel In de sportkantine van voetbalvereniging WCR is afgelopen zaterdag is clubicoon én vrijwilliger Joost van Looijen geëerd voor zijn tomeloze inzet voor de club. De Rhoonaar is inmiddels vijftig jaar vrijwilliger. Joost van Looijen staat bij WCR ingeschreven als verenigingslid sinds 1 juni 1942. Maar sinds mensenheugenis is de Rhoonaar betrokken als vrijwilliger. Daar heeft hij al veel verschillende zaken gedaan. Van het krijten van de lijnen op het veld tot aan het ophalen van oud-papier. Voorzitter Jan Backbier bracht dit in zijn toespraak ook naar voren: ,,Joost jij bent een geweldige, bevlogen en betrokken vrijwilliger. Een voorbeeld voor velen binnen onze club. Er gaat geen dag voorbij of je bent aanwezig bij WCR of op de velden of samen met je maten van de papier-

ploeg in het dorp. Als jij ooit stopt met je werk dan hebben we drie vrijwilligers nodig om dit allemaal op te kunnen vangen. Ook voor de opbrengsten kant van de club ben je van onschatbare waarde. Het is een prestatie van formaat dat jij samen

met zijn papierploegmaten zoals: je broer Wim van Looijen, Frans Bresser, Wim Vrijhof en Neem Wesdorp dit seizoen met het ophalen van oud-papier bijna 20.000 euro hebt weten op te halen voor de club. Een compliment voor

Joost van Looijen (midden) poseert met de heer Bakker (links) van de KNVB en voorzitter Jan Backbier. Foto: VogelVlug Media

13

de hele oud-papierploeg waard.” Van Looijen kreeg de surprise van zijn leven. ,,Je bent hier naar toe gelokt; zogenaamd voor je tachtigste verjaardag, waarvoor alvast gefeliciteerd,” lachte de preses. ,,Maar na alles te hebben uitgezocht bleek je inmiddels vijftig jaar vrijwilligerswerk te hebben verricht voor WCR. Een unieke prestatie voor deze club maar ook in de voetballerij.” Daarop besloot zowel de club als de KNVB hem te huldigen. Daarvoor werd de KNVB vertegenwoordigd door de heer Bakker. ,,Gezien uw staat van dienst heeft de KNVB gemeend u te belonen met de Zilveren bondsspeld, met bijbehorende oorkonde als bewijs voor onze waardering en respect.” Van Looijen genoot zichtbaar. ,,Ik vind het enorm leuk dat mijn werk wordt gewaardeerd. Ik doe het met alle liefde en plezier.”

PSV Poortugaal D8 speelde de topper tegen de nummer 1 van de competitie, Botlek D3. Het moest een revanche worden, want de vorige ontmoeting verliep in een onverdiende 5-2 verlieswedstrijd. Dus nu waren de spelertjes extra gemotiveerd. De jongens begonnen fanatiek en probeerden de bal mooi rond te spelen, met de nadruk richting het doel van de tegenstander. De snelheid zat er nog niet in en het spel verliep nogal langzaam. Botlek zat er goed tussen en onderschepte de bal regelmatig en startte de aanval. Maar door goed samenwerken en de verdediging al vanaf de voorhoede in te zetten, konden de aanvallen afgeslagen worden. Toen een onoplettendheid kon Botlek over de linkerzijde uitbreken, voor het doel

komen en scoren! Het ging daarna over en weer, maar de PSV jongens creëerden toch de meeste kansen, maar die werden niet verzilverd. De speelsnelheid ging omhoog en ook het samenspelen werd nauwkeuriger, vaker werd er de vrije ruimte ingelopen en vooral gepraat, aanwijzingen naar elkaar gegeven. Botlek kwam er even niet meer aan te pas en PSV stoomde op. Het kon niet uitblijven en uiteindelijk kon de gelijkmaker op het scoreboard bij laten schrijven, 1-1. Aan de gezichten van de spelers was te zien dat ze meer zelfvertrouwen en vertrouwen in de afloop kregen. Ook nu weer door goed passend, in de vrije ruimte lopend en communicerend kon een aanval afgerond worden en was de 2-1 een feit.

Vreugde na afloop.

Vierde Intratuin open dubbel toernooi Van 10 tot en met 18 maart was er bij Tennis Vereniging Poortugaal weer strijd om de titels van het open dubbeltoernooi in de wacht te slepen. Ruim 270 deelnemers hebben met ongeveer 170 wedstrijden het behoorlijk volle toernooi probleemloos laten verlopen! Naast tennis was er ook dit jaar weer een hoop gezelligheid te vinden bij de tennisvereniging. Dit zorgde ervoor dat men het zowel opals naast de baan prima naar zijn zin had! Landenthema’s legde doordeweeks de basis voor iedere avond. Van hete kip met Vlaamse friet op maandag tot een cocktailavond met hamburger Hawaï op vrijdag is er iedere avond volop genoten. Dit allemaal gecombineerd met terrasbediening, heeft ervoor gezorgd dat iedereen optimaal heeft kunnen (na)genieten van de

Cor van Os ontving een cheque van 200 euro voor Alpe d’Huzes. strijd op de baan. Op de baan is er echt ontzettend hard gestreden om de verschillende titels. Er zijn zeer mooie wedstrijden gespeeld waarin het niveau meestal dicht bij

Uitslagen Intratuin open dubbel toernooi Heren Dubbel 4: Tom van Hensbergen en Frank Seip 5: Patrick de Graaf en Cliff Scheurkogel 6: Leon de Groot en Chiel Kloppenburg 7: Richard Markx en Richard van Dijk 8: Marco Groenenberg en Franklin Verhagen Dames Dubbel 4: Rachelle de Bloois en Janine de Leeuw 5: Leonie van Driel en Eline den Ouden 6: Eveline van Rosmalen en Nynke Vos 7: Maartje Tulp en Marjon Tulp 8: Mariella Arends en Annemarie Westbroek Gemengd Dubbel 4: Sonja van Rennes en Walther de Haan 5: Sophie den Breejen en Edward Feelders 6: Leonie van Driel en Jeffrey Meeusen 7: Claudia Verheij en Richard van Dijk 8: Annika van Leeuwen en Harry van Seventer

elkaar lag. Een aantal lange partijen heeft ervoor gezorgd dat iedereen niet altijd even vroeg thuis was, maar in de meeste gevallen hadden de deelnemers hier geen problemen mee. Vrijwel iedereen ging zelfs na een late wedstrijd nog gezellig in de kantine nakletsen! Een mooi onderdeel van het toernooi dit jaar was de ondersteuning van een goed doel. Cor van Os, bedrijfsleider van Intratuin Rhoon, gaat op 7 juni rijden voor Alpe d’HuZes. Cor van Os wil door het leveren van een sportieve prestatie een bijdrage leveren aan de strijd tegen de gevolgen van kanker. Samen met zijn ploeggenoten van het team R’dam Fund Racers bedwingt hij 7 juni aanstaande minimaal 6 maal de legendarische Alpe d’Huez. Iedere deelnemer aan het toernooi is gevraagd om een bijdrage te leveren aan dit goede doel en dit heeft geresulteerd in een bijdrage van 200 euro voor de Alpe d’HuZes.

Bridge-horecadrive in Poortugaal Zaterdag 14 april wordt voor alweer voor de zevende keer, dé grote kroegentocht gehouden van bridgeclub De Stokpaartjes en de LIONS club Rhoon-Oude Maas. Iedereen die gezellig een dagje wil bridgen kan zich inschrijven. De drive vindt plaats op vijf leuke locaties in Poortugaal die door de deelnemers allemaal worden bezocht. Onderweg kan worden geshopt langs de kramen van de jaarlijkse Voorjaarsbraderie. Naast leuke prijzen wordt gestreden om de fel begeerde wisselbeker en om het kampioenschap van Albrandswaard. Vorig jaar werd de drive gewonnen

door het paar SchalekampRoebersen uit Poortugaal. Een knappe prestatie gezien het sterke deelnemersveld in de wedstrijdlijn. Ook een knappe prestatie: de verkoop van advertenties in het programmaboekje heeft een bedrag van ruim 1.000 euro opgebracht. Dit bedrag werd door de organisatie geschonken aan de Stichting Ambulance Wens en het touwpompen project van Jan Mons (Stichting Victoria), beiden uit Albrandswaard. Dit jaar helaas wat minder advertenties, maar toch een vrolijk programmaboekje. De drive start en eindigt in De

Brinkhoeve, Kerkstraat 12 in Poortugaal. Start om 9.30 uur. Prijsuitreiking rond 17.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 27 euro per persoon. Daarvoor krijgt men onder meer een uitstekende lunch en een drankje in een van de horecagelegenheden in Poortugaal. Inschrijven door te bellen met Marijke of Simon van Praag, 010-5013625. E-mail kan ook vpraag@kabelfoon.nl. Verder meer informatie op de websites: www.stokpaartjes.nl of www.lions.nl/rhoon.oudemaas. Inschrijfformulieren zijn veelal ook aanwezig bij de bridgeclubs.

Voorhoede Poortugaal zaterdag machteloos In de uitwedstrijd tegen Zwartewaal verzuimde PSV Poortugaal om de volle winst mee te nemen. Een machteloze voorhoede wist nauwelijks gevaarlijk te worden tegen de fysiek sterke achterhoede van de gastheren. Een counter van Zwartewaal was voldoende om een voorsprong te nemen. De gelijkmaker van de geelzwarten viel nadat Rayli Joaquin uit een stilstaande situatie raak wist te koppen. Zonder tot gevaarlijke situaties te komen trok PSV Poortugaal na een kwartier het initiatief in de wedstrijd naar zich toe. De eerste kans viel dan ook pas in de 28e minuut te noteren toen Stefan Vermaas een vrije trap mocht nemen op zo’n 20 meter van het doel van A-junior Pascal Quak. De doelman tikte de krul over de muur vanuit de rechter benedenhoek. Ook hierna bleven de geelzwarten de tegenstander onder druk zetten maar op het hobbelige veld was balbezit nauwelijks mogelijk en leek de wedstrijd

meer op flipperkastvoetbal. Kansen werden er voor rust dan ook niet gecreëerd. Na de pauze was eenzelfde spelbeeld te zien. Poortugaal viel aan, maar wist geen vuist te maken en Zwartewaal beperkte zich door de bal zo ver mogelijk naar voren te trappen in de hoop dat deze een keer goed viel. Het eerste gevaar voor het Zwartewaaldoel ontstond uit opnieuw een vrije trap. Rauric Schelvis krulde de bal op het hoofd van Rayli Joaquin. De Poortugaalse aanvaller raakte de bal echter verkeerd en deze ging loodrecht omhoog. Omdat alles wat een geelzwart shirt aanhad, hierna de bal kwijt was, kon deze op eenvoudige wijze onschadelijk worden gemaakt. Na 65 minuten kreeg Zwartewaal op het middenveld een vrije trap toegekend. Bij de snelle spelhervatting van Michael van Mourik stond het merendeel van Poortugaal verdediging te slapen. Kevein van Overbeek strandde in eerste instantie nog op Poortugaal-

keeper Rudolf van Esch maar de terugspringende bal werd door Casper van der Tuin alsnog binnen geschoten. Binnen 10 minuten kwam Poortugaal weer op gelijke hoogte met Zwartewaal. Op de rand van het strafschopgebied werd een overtreding gemaakt op Rayli Joaquin en Stefan Vermaas belastte zich met de vrije trap. Enigszins gelukkig kopte Rayli Joaquin de bal tegen het net, 1-1. In het restant van de wedstrijd konden beide ploegen geen gevaar meer stichtte. Er zal hard gewerkt moeten worden om de Poortugaalse motor weer aan de praat te krijgen. Zaterdag 24 maart ontvangt PSV Poortugaal titelkandidaat Vlotbrug. In de uitwedstrijd werd een verdienstelijk gelijkspel behaald. In de huidige vorm zit dit er niet in. Er zal dan ook veel moeten gebeuren om deze keer één of meer punten in eigen huis te houden. Aanvang van de wedstrijd op sportpark Polder Albrandswaard: 14.30 uur.


RIEDERTOREN HARTJE RIDDERKERK

]

TE KOOP LUXE 3-KAMERAPPARTEMENTEN WWW.RIEDERTOREN.NL

Namens Lust Barendrecht

...GOED VOOR ELKAAR!

M O D E LW O N

willen wij onze gasten bedanken voor hun bezoek het afgelopen jaar!

ING

ZOA stoppers O P E NAG VAN

SD ELKE WOEN 1 7 .0 0 O 1 5 .0 0 T T

Middenbaan 99, 2991 CS Barendrecht - tel. 0180 613736 - www.ds-lust.nl

UUR

Geef aan ZOA

Geef aan ZOA

INGANG VIA DE HOOFDENTREE AAN DE POPULIERENLAAN HULP

HOOP

HERSTEL 966069 amaiamai.nl

KOOPSOM VANAF € 219.500,- V.O.N.

DANKZIJ U.

HULP

WWW.ZOA.NL GIRO 550

VERKOOP: Ridder Huizen Makelaardij o.z. - (0180) 41 36 66 - www.ridderhuizen.nl Heidenreich Makelaars - (0180) 64 65 66 - www.heidenreichmakelaars.nl

Geef aan ZOA

HOOP

WWW.ZOA.NL GIRO 550

Geef aan ZOA

Vrijenburg-Noord Barendrecht

HERSTEL

DANKZIJ U.

stel uw eigen woning samen...

Dynamic

HERSTEL

DANKZIJ U.

Hoe gaat u hier wonen?

HULP

HOOP

HULP

v.o.n. prijs vanaf € 331.500,-

HOOP

HERSTEL

DANKZIJ U.

WWW.ZOA.NL GIRO 550

WWW.ZOA.NL GIRO 550

Geef aan ZOA

Geef aan ZOA

alle gemakken van gelijkvloers wonen...

Comfort v.o.n. prijs vanaf € 371.500,-

11 woningen Vancouver

Graag nodigen wij u uit om uw woonwensen met ons te bespreken en uw ideale woning samen te stellen in dit prachtige plan.

Het project bestaat uit 10 geschakelde twee-onder-een kapwoningen en 1 vrijstaande woning welke zijn gelegen in het deelplan Vrijenburg-Noord in Barendrecht.

Meld u aan voor de preview via

• Woonoppervlakte vanaf 140 m2 • Parkeren op eigen terrein HULP HOOP HERSTEL • Ruime zonnige kavels volop ruimte voor het gezin... • Keuze uit 3 uitvoeringsvarianten Dynamic, Comfort en Family Family DANKZIJ U. • Diverse uitbreidings- en indelingsvarianten mogelijk

HULP

www.hoegaatuhierwonen.nl

HOOP

v.o.n. prijs vanaf € 354.500,-

DANKZIJ U.

HERSTEL

(015) 276 04 00


Kleurige, vrouwelijke mode met opvallende details De modetrend is dit voorjaar en deze zomer: op en top vrouwelijk. Strikken, roesjes, veren, het mag allemaal weer. Het draait om kleding die je vrouwelijke silhouet benadrukt. Bijvoorbeeld een kokerrok tot op de knie, een echte must-have dit seizoen. Ook glamour is belangrijk, denk aan tule en organza voor een echt prinsessengevoel. Combineer felle kleuren met niet-felle kleuren of pastelkleuren. De neontinten

van vorig seizoen gaan mee, maar worden nu gecombineerd met pastelkleuren. Mandarijnoranje wordt de kleur van dit modeseizoen, maar ook veel andere oranje- en geeltinten doen het goed. Een andere belangrijke kleur is marineblauw. Wissel deze felle kleuren af met zachtroze, lila, lichtblauw en zachtgroen. Of gebruik naturelle tinten. Kies voor grote vlakken. Qua accenten zijn zilver en goud de kleuren, metallic is terug. Ook bloemmotieven mogen weer. En natuurlijk 3D-bloemen in je haar, op je schoenen en aan je ketting. Grote oorbellen zijn weer hot; hoe groter, hoe beter. Een opvallend verschijnsel dit seizoen is een aangerimpelde rand in de taille van jasjes, jurken en blouses. De lange rok van vorige zomer mag ook dit voorjaar en deze zomer weer. Is het nu nog een beetje te koud? Doe er dikke kousen onder, niemand die het ziet. Bij mooi weer kun je shorts met een bijpassend jasje dragen. Hoewel hoge laarzen weer helemaal in de mode zijn, kun je gerust je pumps weer uit de kast te halen. De donkere exemplaren mag je verruilen voor felgekleurde of pastelkleurige pumps. Wat denk je van felblauw, zachtgroen of knalgeel? Daar vrolijk je elke outfit mee op. In de wind kan het soms nog koud zijn. Handig is dan dat je veel lagen over elkaar aantrekt. Een hemdje, een vestje of trui en

een voorjaarsklassieker: de trenchcoat. Zomerjurkjes kan je al dragen met een paar panty’s, hoge laarzen en een lekker warm vest. Blote voeten, daar kan je beter nog even mee wachten. Draag tot het warmer wordt pantykousjes of leggings. Heb je al zin in wit? Kies dan voor een witte spijkerbroek, die kan je nu al dragen. Een zonnebril is iedere zomer een musthave. Deze zomer zie je retro-invloeden

terug in de mode. Die invloeden zijn ook vertaald naar monturen: vlinderbrillen, gekleurde monturen en glazen en ronde modellen. Maar denk ook eens aan avantgardistische monturen. Inspiratie genoeg. Duik eens in je kast, verban je warme winterkleding naar zolder en leg alle vrolijke, zomerse kleding weer in de kast. Na de donkere winter is het hoog tijd voor wat kleur!

Business as usual Business Dealkostuum *

2e

, 0 0 1 € €50, korting

e kostuum

1

korting

Alblasserdam | Barendrecht | Dordrecht | Hellevoetsluis | Hendrik-Ido-Ambacht | Krimpen a/d IJssel | Nootdorp | Papendrecht | Ridderkerk | Zwijndrecht

U kunt ons volgen op www.smitmode.nl


Ben jij klaar voor de verzorgings- en stylingsproducten van Sebastian? Maak kennis in onze salon met deze exclusieve lijn, waardoor je de trends van nu perfect kan vertalen. HAIRMAXX, Kappers van Nu! Toonaangevend op het gebied van mooi en verzorgd haar.

Middenbaan 35 Barendrecht

Nu ook websho webshop: dijkxhoorn.nl

HAIRMAXX Barendrecht HAIRMAXX Barendrecht Dorpsstraat 154d, 2992 BE Dorpsstraat 154d, 2992 BE Tel: (0180) 62 52 79 Tel: (0180) 62 52 79

Bij aankoop van een ZOMERJACK je JEANS voor de HELFT

Div jacks vanaf € 69,95

aktie loopt t/m 31 maart Middenbaan 104 (schuin t.o. Albert Heijn)

www.blue-basement.nl

Hairmaxx franchisenemer van het jaar Afgelopen donderdag werd het team van Hairmaxx Barendrecht aangenaam verrast toen zij te horen kregen dat zij de Franchise Award van het jaar hadden gewonnen. Deze wordt door de formule HairmaxX uitgereikt aan de ondernemer die op tal van criteria hoog scoort. Samen met haar team heeft Gerrie Ridderikhoff laten zien dat haar salon innoverend en daarmee ook toonaangevend is voor de formule. Maar niet alleen dat, uit alle mystery guest rapporten blijkt dat klanten niet alleen ‘meer dan tevreden’ zijn, maar ook goed geadviseerd en geknipt

worden Het was al een enorme verrassing toen zij hoorden dat zij genomineerd waren. De weken erop waren spannend omdat er nog twee andere salons in de race waren voor de prijs.Het team staat honderd procent voor de formule en weet als geen ander hoe zij modetrends kunnen vertalen naar de consument. Dat bleek ook wel uit het feit dat tijdens de uitreiking Saskia, een van de kapsters, te horen kreeg dat zij was geselecteerd voor deelname aan een kappersshow. Dubbel feest dus bij Hairmaxx. Hairmaxx Barendrecht is al 12,5 jaar een begrip in Barendrecht!

NIEUWE

Glitz & Glam

VOORJAARS

fashion met alle topmerken!

MODE

TAIFUN • TENCE • ZERRES • DREAMSTAR • OLSEN • VIA APPIA • QUESTION • SIGNATURE

Dorpsdijk 153, 3161 CA Rhoon

Lente aanbieding 10 DAYS

Deze sandalets nu van e 89.95

voor e 69.95

Matinique

Middenbaan 89 Barendrecht Reigerhof 132 Nieuwerkerk aan den IJssel

Deze ballerina’s nu van e 84.95

voor e 69.95

Middenbaan 98 • 2991 CT Barendrecht


Neem eens een kijkje op onze nieuwe website

OpruimiNG

www.kraima.com

20 tot 70 % korting op horloge`s, zilver en gouden sieraden

or vo n in f e g nu rie rtin u sb o ijf uw n k r e h ie Sc e n ng e d va t on

LAATSTE KANS!!! Juwelier Ettema middenbaan 57-59 2991 CS Barendrecht Tel: 0180-618445 www.juwelierettema.nl

Oud goud actie tot en met 70% korting!!

Wegens succes herhalen wij onze “Oud Goud Actie!!” Vanguard Nickelson Dstrezzed Fellows Alberto Baileys Olymp Culture Comeback Gardeur Casa Moda Angelo Benelli

Van Beuningenhaven 15 2993 EH Barendrecht Winkelcentrum Carnisseveste tel. 0180 557666 www.roelofsmannenmode.nl

Middenbaan 81 Barendrecht Tel. 0180 612059

Openingstijden maandag van 13.00 - 17.30 u dinsdag tm donderdag van 10.00 - 17.30 u vrijdag van 10.00 - 21.00u (koopavond) zaterdag van 10.00 - 17.00 u

Fit en fris het voorjaar in Na de lange winter met wollen truien, lange mouwen en lange broeken, snakt je huid naar adem. Tijd om je huid eens goed te verzorgen en zomerklaar te maken. Verwen ook je haar met een heerlijk masker en een zomers kleurtje, dan kan het voorjaar echt beginnen. Begin met een douche en scrub jezelf van top tot teen. Zet de douche daarbij niet te heet, want daarvan droogt je huid uit. Neem een milde scrubcrème en scrub maximaal een keer per week. Droog jezelf na het douchen af met een zachte handdoek. Smeer je huid vervolgens lekker in. Neem liever huidolie dan bodylotion. Die is minder waterig, vetter en wordt sneller door je huid opgenomen. Kies voor producten van hetzelfde merk en zorg ervoor dat de producten bij jouw huid passen. Als je producten van verschillende merken neemt, is de kans groot dat verschillende werkzame stoffen elkaar tegenwerken. Verwen je gezicht door een maskertje te nemen. Kies voor een hydraterend masker. Je voeten verwen je door eerst een voetenbadje te nemen. Dat kun je veraangenamen door er een voetenbruistablet in te doen of wat druppeltjes badolie. Verwij-

der vervolgens het overtollige eelt met een puimsteen of voetrasp. Smeer je voeten ten slotte in met een verzorgende voetcrème. Masseer je voeten daarbij gelijk, dat werkt heerlijk ontspannend. Lak - om het helemaal af te maken - je teennagels in een vrolijke kleur. Neem voor de verzorging van je gezicht een dagcrème en een nachtcrème. Je huid herstelt zich ’s nachts en kan daarbij best wat hulp gebruiken. Heb je puistjes hebt, dan heb je een vettige huid. Toch kan hij wel droog en trekkerig aanvoelen. Je huid is dan vochtarm. Dit kun je verhelpen door met een vochtinbrengende crème te smeren. Die voegt geen water toe aan je huid, maar helpt wel om het vocht vast te houden. Wat ook goed is voor je huid, is veel water drinken. Als je het water even zat bent, is groene thee of kruidenthee een lekker en gezond alternatief. ‘s Nachts verliest je lichaam ongeveer een liter vocht door ademen en zweten. Bovendien voert water afvalstoffen af uit je lichaam. Is je haar droog en dof geworden? Verwen het met een oppeppend haarmasker. Verf je je haar, kies dan voor lichte kleuren of blonde highlights. De donkere kleuren passen beter bij de herfst en de winter. Ten slotte: ga veel naar buiten en pak vanaf het eerste moment de zonnestralen mee. Het geeft je huid een mooi kleurtje, maar de zon levert ook veel vitamines af. Vind je jezelf nog erg wit, neem dan een korte zonnebankkuur of probeer eens een zelfbruinende crème.

s ’ a c Chi mode

Het Voorjaar begint bij

Chica’s

* Elke week nieuwe collectie * Achterom 113 Barendrecht


Winkelcentrum Ridderhof

heeft Lente Kriebels! Fashion

zaterdag

21 april Heel veel leuke GOODIES gratis!

Beauty

Gifts

Shows

Voorjaarsmodeshows

zaterdag

7 april

Gratis chocolade eitjes van de Paashaas

24 maart

nu Van 12.00 tot 15.00 uur Bewonder de nieuwste

voorjaarscollectie langs de catwalk DAAR LOOP JE GRAAG EVEN BINNEN

www.winkelsridderkerk.nl

Winkeliers Ridderhof showen nieuwe collectie Zaterdag 24 maart belooft een bijzondere dag te worden in winkelcentrum de Ridderhof. De hele dag door worden er namelijk diverse spectaculaire modeshows gehouden. Zeker weten dat dit een bron van inspiratie zal zijn voor iedereen die op zoek is naar de leukste kleding en nieuwste trends. Natusor Alcachofa adv 264x194 BERGSEN.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

19-03-12

15:51

R.E.C 40310

zaterdag


HET WOONRECEPT WONEN GENIETEN &

UITVERKOOP ZONNEBRILLEN

% 0 6 10% Wij maken plaats voor de nieuwe zonnebrillencollectie 2012, daarom nu

Bezoek onze showroom

Bezoekadres showroom Lübeck 7 | 2993 LK | Barendrecht Telefoon kantoor +31(0)180 625 900

G N I T KOR

www.hetwoonrecept.nl

Middenbaan 69, Middenbaan 69, Barendrecht Barendrechttel.: tel.:0180 0180 -- 614 614 006 006

www.optiekbroekhuis.nl

BRILLEN - CONTACTLENZEN - HOORTOESTELLEN

Haal de lente in huis Nu de sneeuw verdwenen is, er lammetjes in de wei staan en bloemen gaan bloeien, kan de kachel weer uit. Tijd om het voorjaar in huis te halen. Hoe je dat doet, lees je in onderstaande tips. - Ruim plaids en kaarsen op en verban ze naar zolder. Vervang ze met frisse accessoires in een vrolijke kleur. Geef je kussens een nieuwe kussenhoes volgens de laatste woontrends. - Met potjes en bakjes met bloembollen haal je de lente in huis. Denk aan heerlijk geurende lavendel of vrolijke narcissen. - Houd een voorjaarsschoonmaak. Klop de kleden uit, lucht het huis flink door en haal alle kasten eens leeg. Maak ze schoon en zoek meteen uit wat je weg kunt gooien. Stofzuig en dweil de vloeren en zeem de ramen stralend schoon.

- De kernwoorden van de woontrends van dit moment zijn fris en verleidelijk. Daar past een kleurrijk interieur bij; knalblauw, grasgroen en zuurstokroze. Een vleugje goud en dessins als stippen en strepen mogen daarbij niet ontbreken. - De combinatie van roze en rood zorgt voor een warme tropische sfeer in huis. Ook de zonnige kleur geel is onmisbaar. Combineer die met grasgroen of koningsblauw. Een energiek interieur geeft energie en maakt vrolijk. - Vul de felle kleuren en het goud aan met grafische patronen. Kies voor grote vlakken van één kleur en wissel die af met dessins op muren, meubels en accessoires.


BRENO VERSTELBARE SET 5-delig set. Royal grey aluminium met zwart textileen. Dining tafel 160 x 96 cm royal grey aluminium met een zwart glasblad. 568,80

BOEK JE KORTING NÚ

349,-

229,-

179,975,-

695,-

NEW YORK TERRASHEATER Elektrisch. 210 cm hoog.

5-delig

GRATIS BEZORGD BINNEN 48 UUR*

GRATIS BEZORGD BINNEN 48 UUR*

GRATIS BEZORGD BINNEN 48 UUR*

ie Waarom k

999,-

6-delig set. Zwart kunststof

WALES DINING SET

vlechtwerk incl. light grey kussens.

5-delig set. Teak. Dining tafel 160 x 90 cm.

6-delig

arantie

✔ Laagste prijs-g ■ aar raad leverb ✔ Alles uit voor ■ zorgd be * is 48 uur grat en nn ✔ Bi r ■ de chauffeu pinnen bij n/ le ta ✔ Be 2011 ■ inkelketen inmeubel w tu e st ✔ Be ■ af te halen ✔ Vandaag nog ■

1.374,-

VALENCIA LOUNGE HOEKSET

ns:

zen voor o

GRATIS BEZORGD BINNEN 48 UUR*

VALENCIA-BRIANO DINING SET

995,-

5-delig set. Zwart kunststof vlechtwerk incl. light grey kussen. Briano

795,-

dining tafel 180 x 100 cm royal grey aluminium met antique grijs aintwood blad. (7-delig set van 1.453,-

Dé tuinmeubelspecialist van Nederland!

voor 1.049,-)

GRATIS BEZORGD BINNEN 48 UUR*

Barendrecht

* 48 uur staat voor 2 werkdagen

Woonboulevard Reijerwaard Van ‘t Hoffstraat 28 010 - 482 69 87

collectie 2012

1.115,-

BARCELONA LOVESEAT EN VOETENBANK

795,5-delig

Kubu grey. Kunststof vlechtwerk incl. royal blended grey kussens.

GRATIS BEZORGD BINNEN 48 UUR*

Vraag het gratis magazine aan op onze website

Zonnig lounge n

in eigen tuin

met Valencia Dé trend van 2012

Vakantie in eigen tuin Knock on wood met trendy Teak

Bestellen kan ook via www.roobol.nl

dining sets

Gezellig met z’n allen aan tafel Buitenkeukens en barbecues Royal Eyecat

chers

Dé tuinmeubels

pecialist van Nederland!

19109_magazine_binnw_M .indd 1

06-03-2012

10:57:57

Almere - Barendrecht - Bergen op Zoom - Berkel en Rodenrijs - Beverwijk - Breda - Cruquius - Dordrecht (OUTLET) - Gorinchem - Laren - Leiderdorp - Naaldwijk - Spijkenisse - Utrecht (OUTLET) - Vlaardingen

Eindelijk betaalbaar design BestSeller!

NIEUW

€ 799,-

IN BARENDRECHT

Eetkamertafel “PIURA” 200 x 100 cm

€ 599,-

Best Buy Mali 2,5-zitsbank

€ 799,in stof Inca

Gratis Goodie Bag Bezoek nu, tijdens de openingsweken, onze winkel in Barendrecht! U krijgt dan een gratis Goodie Bag met een leuke inhoud. Kom snel langs, want op=op!

€ 179,-

€ 349,-

Boekenkast “QUITO” 60 x 190 cm

.com

www.xooon

Design armstoel “ZACK” verkrijgbaar in 3 kleurcombinaties

Woonboulevard Reijerwaard • Van ‘t Hoffstraat 36 • tel. 010 - 720 09 58 • Barendrecht www.hoogenboezem.nl


Joling badkamermontage Kunststof kozijnen

Samsung Galaxy P7500 10.1

Nu een gratis tablet cadeau LENTEACTIE !!!!!!

GRATIS SAMSUNG TABLET LENTEACTIE !!!!!!

Cadeau!! In samenwerking met Deceuninck kunststof kozijnen doen wij u ook een Samsung Galaxy P7500 HD tablet cadeau bij een minimale besteding van € 8.500,aan kunststof kozijnen. Deze actie is geldig tot 31 mei 2012. Vraag naar de voorwaarden!

U bent bij ons aan het juiste adres voor:

Dit jaar vieren wij ons 15-jarig b estaan!

• Badkamer en toiletrenovatie • Tegelwerk • Wij zijn gespecialiseerd in het plaatsen van maatwerk Huppe douchewanden • Størvatt buitenbaden U kunt geheel vrijblijvend een offerte laten maken. Onze professionaliteit garandeert u een vakkundig geplaatste badkamer!

www.joling-badkamers.nl joling.badkamermontage@planet.nl tel. 06 54241760 tel. 010 2033883

Tot 25 procent besparen met nieuwe HR-ketel Als gevolg van de plotselinge strenge kou gingen afgelopen maand veel oude en slecht onderhouden cv-ketels stuk. Branchevereniging Uneto-VNI adviseert consumenten dan ook om hun cv-toestel jaarlijks te laten controleren. Is uw cv-ketel ouder dan 12 jaar? Dan kan het raadzaam zijn om aan vervanging te denken: - De nieuwe lichting HR-ketels is tot 25 procent energiezuiniger dan oude ketels waardoor uw energierekening lager uitvalt; - Door het nu goed te regelen, komt u niet voor verrassingen te staan en hoeft u geen

Profiteer nu bij Fegalux van onze doldwaze lenteknallers!

overhaaste keuze te maken; - Een duurzame HR-ketel van kwaliteitsmerk als Nefit biedt zekerheid: u bespaart jarenlang energie op een comfortabele manier. Als erkend Nefit Dealer staat Broekmans Installatie B.V. in Ridderkerk al jaren garant voor deskundig advies en betrouwbare service op maat. Broekmans biedt voor elke situatie de beste oplossing en adviseert u vrijblijvend.

Fegalux staat bekend om zijn full service concept. Toch zijn wij van mening dat raamdecoratie- producten door handige personen zelf opgehangen kunnen worden. Indien u zelf monteert en dus ook zelf meet, krijgt u 15 procent korting bovenop de geldende prijs en dus ook op onze lopende acties en op bekende Amerken die wij in ons assortiment hebben. Uw korting kan oplopen tot wel 40 procent! Bij aanschaf

n e g n i d e i b n a Maart a

van een knikarmscherm Sun-Eye nu een gratis motor ter waarde van 365 euro. Dus een elektrisch bediend zonnescherm voor de prijs van een handbediend, dat is comfortabel en goed voor uw portemonnee. Heeft u een zonnescherm hangen? Geen probleem! Fegalux voert uw bestaande scherm kosteloos af. Sterker nog, tijdens onze actieperiode tot en met 30 april geven wij u er zelfs 75 euro voor. Dat is nog eens een win-win situatie! U leest het er zijn weer genoeg redenen om één van onze showrooms een bezoek te brengen. Fegalux: Vlietplein 239, Ridderkerk Oberonweg 262, Spijkenisse. foto: zenzonFEGALUX

Voordelen om nu uw gaswandketel te vervangen:

P Kortingen tot € 600,P Geen onverwachte uitval van uw oude gasketel P Besparing op uw stookkosten als u van VR naar HR gaat P Op uw nieuwe gaswandketel krijgt u 24 maanden garantie op onderdelen en 10 jaar op de warmtewisselaar

Nefit Baseline HRC 24 cw-klasse 3

€ 1.395,-**

Nefit Proline HRC 24 cw-klasse 4

€ 1.650,-**

* expansiedrukvat, overstortventiel, inlaatcombinatie, vul/aftapkraan, gaskraan, vulslangset, koppelingen en leidingen voor aansluiten van rookgasafvoer, luchttoevoer, gas- water- afvoer- en cv-leidingen binnen 1 meter van ketel. Meerprijs dakdoorvoerset van M&G € 100,-. ** zolang de voorraad strekt.

Zinkstraat 15, 2984 AL Ridderkerk Incl. BTW, arbeid en aansluitmateriaal* en GRATIS klokthermostaat Moduline 300 ter waarde van € 207,-

Tel. 0180-423722 www.broekmans-cv.nl

Openingstijden showroom ma t/m do op afspraak, vrijdag 9.00 - 16.30 uur, zaterdag 9.00-13.00 uur


OP WOENSDAGAVOND 18

APRIL

GEVEN WIJ EEN MODESHOW!!!

HIER SHOWEN WIJ ONZE VOORJAARS- EN ZOMERCOLLECTIE 2012!!! LOCATIE: RIJSDIJK 101 TE RHOON AANVANG: 19.30 UUR ER IS VRIJE INLOOP, DUS U BENT VAN HARTE WELKOM!!!

Vingino – Krunk – Jake Fischer – twin-set – Hookipa – No Tomatoes – Isla-Ibiza – Geisha – Retour Maten 92 t/m 176

25% KORTING 25% OP RAAMDECORATIE

De komende weken is het extra voordelig om uw woning een metamorfose te geven. Bij ons krijgt u t/m 29 maart 25% korting op raamdecoratie! Wacht dus niet te lang en kom naar onze winkel.

bloemen en planten

Bij ons vindt u een ruimte collectie voor een fleurige inrichting dit voorjaar.

Via onze website www.plantenzaak-hoekje.nl kunt u mooie bestellen en eventueel laten bezorgen.

boeketten

Tevens bent u bij ons aan het juiste adres voor DUDOK gebak. (Om af te halen of om te laten bezorgen. Vraag naar de voorwaarden).

Kikkerstraat 2 • 3171 GH Poortugaal • Telefoon 010 50 11 995

Middenbaan Vraag naar onze tuinfolder

Vraag in de winkel naar de voorwaarden en de deelnemende merken.

Tuinset Sintra-Silves

COIFFURES

Signature Pour Vous Coiffures

Loungeset Toulouse Emmastraat 15 - 3171 AH Poortugaal - (010) 438 09 63

Loungeset Monaco

Middenbaan 34

Barendrecht


! ! ! G N I M I R U P O PROFITEER NU VAN SPECTACULAIRE ACTIEPRIJZEN! 649,3-DELIG

4-DELIG Set 2 loungestoelen, 1 loungebank, 1 koffietafel, vlechtwerk grijs

1395,-

COMPLEET

MET KUSSENS

COMPLEET

MET KUSSENS

EN GRATIS OPBERGTAS

PORTO BANUS

MARBELLA

Set 2 loungestoelen, 1 hocker

999,-

699,-

Hoek loungeset incl. koffietafel

6-DELIG

COMPLEET

MET KUSSENS

1499,-

3-DELIG

COMPLEET

MET KUSSENS

Ambachtsweg 8a | 3161 GL | Rhoon | 010 - 50 183 12 | info@mijntuinmeubelen.nl


Pas op voor teken Eindelijk: het wordt voorjaar! Blaadjes aan de bomen, een warm zonnetje en lekker naar buiten met hond of kat. Het voorjaar heeft echter ook nadelen, zoals teken. Hoe kunt u teken voorkomen en bestrijden en wat zijn de gevaren van een tekenbeet? Teken zijn spinachtige dieren die leven van bloed. Ze bijten zich vast in de huid en laten zich na een bloedmaaltijd weer vallen. Teken kunnen verschillende ziekten overbrengen, waarvan de ziekte van Lyme het bekendst is. De meest voorkomende teken in Nederland (Ixodes) zijn vooral actief in voorjaar, zomer en herfst. Maar ook ’s winters kunt u teken op uw dier vinden. Ze komen voor in de bossen, maar ook gewoon in de tuin. Sommige soorten kunnen zelfs binnenshuis overleven. Bij de dierenspeciaalzaak zijn middelen verkrijgbaar die voorkomen dat teken uw dier als gastheer gebruiken. Helaas werkt geen enkel middel voor honderd procent. Ook mensen kunnen worden gebeten door een teek. Een mens of dier dat wordt gebeten, kan een knobbeltje krijgen, het zogenaamde tekengranuloom. Vervelend, maar niet ernstig. Ook kan er een ontstekingsreactie ontstaan, soms met een abces. Daarnaast kunnen bepaalde tekensoorten onder meer de ziekte van Lyme, Babesiose en Ehrlichiose overdragen. Een teek moet er zo snel mogelijk uit. De eerste acht uur na de beet is er geen kans op ziekteoverdracht, daarna neemt die

kans toe. Verdoof een teek nooit met alcohol. Alle methoden waarbij de teek wordt geïrriteerd (alcohol, vuur, inknijpen) geven de kans dat de teek meer speeksel produceert of zijn maaginhoud uitbraakt. Daarin kunnen ziekteverwekkers zitten. Met een tekenpincet, tekenlasso of tekenhaak zijn teken te verwijderen. Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid op. Met een licht draaiende beweging (links- of rechtsom maakt niet uit) trekt u de teek uit de huid. Controleer altijd of de kop ook is meegekomen. Als die blijft zitten, kan dat ontstekingen geven. Ontsmet de aanhechtingsplek. Een teek zal op zoek gaan naar een volgende gastheer of eitjes gaan leggen. Bij het kapot trappen of knijpen is er kans dat er eitjes of ziekteverwekkers vrijkomen. Ook door de gootsteen of toilet spoelen is niet verstandig. Het beste kunt u de teek verbranden of tussen een dubbelgevouwen plakbandje in de prullenbak gooien.

Voor de professionele tuinier

plezier in de tuin... ...met de doordachte Honda tuinmachines bijvoorbeeld Doordachte 4-takt technologie. Duurzame constructie. Zuinig en minder vervuilend in vergelijking met een 2-takt motor. Goed voor u en het milieu.

www.honda.nl Tot ziens in onze showroom:

an

al 65 jaar uw vakm

Lagendijk 178 - Ridderkerk - Telefoon 0180 - 421 399 - www.gavdwaal.nl

PVC stroken Ortega

€ 49,95

p.m2

incl. egaliseren op beton, lijm en stofferen.

‘t Vlak 5, Barendrecht T: 0180 - 62 26 66 www.vanhemertwoonsfeer.nl


Welkom voorjaar, de tuin in Nu het zonnetje weer schijnt en de temperaturen steeds aangenamer worden, heb je weer zin om naar buiten te gaan. Lekker de tuin in met een boek en een glas frisse limonade. Of lekker met je handen in de grond en hard aan de slag om de winter uit de tuin te halen. De winter heeft gezorgd voor dorre bladeren en een kleurloze tuin. Vaak kom je in de winter maar weinig in de tuin. Begin dus eerst met het verwijderen van losse bladeren en het onkruid tussen de tegels en in de perken. Veeg je straatje en zet eventueel de hogedrukspuit er op om de aanslag te verwijderen. Je zult zien dat dat al een heel verschil maakt. Kijk ook welke vaste planten je het beste

in het voorjaar kunt snoeien en doe dat meteen. Vervolgens kan je aan de slag gaan met kleurige plantjes: chrysanten, begonia’s, geraniums, petunia’s, anjers en ga zo maar door. Zet ze in de perken, maar denk ook eens aan plantenbakken vol kleur. Of aan hangende plantenbakken aan de schutting of het balkon. Eenjarige tuinplanten zijn er in talloze soorten en kleuren. Denk voor je naar het tuincentrum gaat dus alvast na welke kleuren je wilt gebruiken. Wil je een mix van alle kleuren of kies je een beperkt aantal kleuren wat steeds terugkeert? Haal je tuinset weer uit de schuur of van zolder en fleur de tafel op met gezellige lantaarns en kleine potjes met bloemen of planten. Kleurrijke kussens maken het helemaal af. Ook sfeervol zijn de oppottafels en etagères die je vol kunt zetten met wat je maar mooi vindt. Verticaal tuinieren komt steeds meer terug. Er zijn bijvoorbeeld zakken te koop die je aan de schutting kunt hangen. Sommigen kant en klaar met eenjarige plantjes, anderen kan je naar eigen smaak beplanten . Een ander sfeerelement is tuinverlichting. Er zijn lampjes te koop met zonnepanelen, waardoor je geen gedoe hebt

met snoeren en elektriciteit. Zet ze op een plek waar ze veel zon pakken, dan laden ze goed op. Als het begint te schemeren springen ze vanzelf aan en zorgen urenlang voor sfeer. Wordt het weer wat warmer en ga je ‘s avonds buiten zitten, zet dan wat leuke fakkels in de tuin. Die zijn er in allerlei kleuren en maten. Praktisch: een tuinfakkel met citronella, die houden

de meteen de muggen op afstand. Zit je liever beschut, zet dan twee loungestoelen of een bistrosetje in je tuinhuis. Gekleurde lampjes of lampionnen zorgen voor sfeerverlichting. Met gezellige kussen of kleurrijke plaids creëer je een vrolijk geheel. Fleur de tafel op met gekleurd plastic servies en een lantaarn met een kaars erin. Dat wordt genieten!

Maak een proefrit tijdens onze Opstapdag elektrische fietsen Ontdek het gemak van trapbekrachtiging op een elektrische fiets van Gazelle

G N I T R O K * % 0 4 e i t t o a t cor e d nu 25 m a ra op alle

,- bij * 5 6 3 € . r t.w.v rmscherm o t o m s Grati knika n e e n a af v aansch

ag Vrijd art a 23 m 9.00 0 van 00 uur 1. tot 2

Bij Gazelle zeggen ze altijd: Ga lekker fietsen. Maar met tegenwind, twee kinderzitjes of zware boodschappen is dat niet altijd even lekker. Daarom presenteert Gazelle haar nieuwe lijn elektrische fietsen met trapondersteuning. Hiermee geniet u van elke fietstocht en houdt u moeiteloos de vaart erin. Wilt u ook eens een e-bike zelf proberen? Maak dan een proefrit bij ons op vrijdag 23 maart van 09.00 tot 21.00 uur.

den orwaar o v e d naar * vraag

Oberonweg 262 | Spijkenisse | T 0181 63 33 33 Vlietplein 239 | Ridderkerk | T 0180 49 73 56 info@fegalux.nl | www.fegalux.nl

Dorpsstraat 50 • Barendrecht • T 0180 61 21 81 www.geertrui-tweewielers.nl


De Schakel

DIENSTEN

Donderdag 22 maart 2012

ZONDAG 25 MAART RHOON PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Geref. Kerk, Maranathakerk, Kleidijk 10.00 uur Ds. Mw. A.H. Tamminga, Rhoon Herv. Gemeente, Dorpskerk 10.00 uur ds. F.A. den Harder, Zwijndrecht 17.00 uur ds. M. Boevè, Swifterbant ROOMS KATH. KERK H. Willibrordus, Dorpsdijk 11.00 uur Viering Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering POORTUGAAL PROTESTANTSE GEMEENTE TE POORTUGAAL Dorpskerk, Groene Kruisweg 09.30 uur Ds. M.H. v/d. Graaf, Diaconale dienst KAPEL DELTAZIEKENHUIS 09.45 uur pastor E. Boleij m.m.v. Keruchma GEREF. GEMEENTE Achterweg 11 09.30 en 16.00 uur ds. C. Neele PERNIS/ ALBRANDSWAARD GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Nieuwedijk 6 09.30 uur ds. D.J. van Diggele 14.30 uur ds. A.S. de Vries

BARENDRECHT Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 10.00 uur Ds. G. Olde, Ridderkerk VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Ds. P.C. Koster uit Spijkenisse EVANG. GEMEENTE Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. D. van Genderen 15.00 uur ev. F.F. Scheffer VRIJE EVANG. GEM. en Petrakerk PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 10.00 uur dhr. W.G. Flach REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.00 uur dr. C.M.G. BerkvensStevelinck

HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. J.F. Kievit, Dordrecht, dovendienst 16.00 uur ds. G. van de Pol, openhuisdienst ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Inschrijven paasbrunch Op eerste paasdag, zondag 8 april, is er in Het Boerderijtje een paasbrunch voor alleengaanden en 65-plussers. Voor alleengaanden geldt geen leef-

tijdsbeperking. Het menu is zorgvuldig samengesteld uit allerlei fijne gerechten. De aankleding van de eetkamers is natuurlijk geheel in paas-

De tafels bij de brunch zijn feestelijk aangekleed. Foto: Wim Spoormaker

stemming. Bij binnenkomst kan men kiezen uit een wijntje of een advocaatje. Daarna een eiersalade op toast, Gevolgd door een pasteitje met runderragout. Verder een uitgebreide brunch met allerlei soorten brood en beleg en er staat melk of karnemelk op tafel. Natuurlijk horen daar ook krentenbrood en matzes bij. De brunch wordt afgesloten met een niet te versmaden paastaartje en er is koffie of thee met wat lekkers na. De maaltijd begint om 12 uur en eindigt omstreeks 14 uur. De deur is open vanaf 11.30 uur. Er wordt een bijdrage gevraagd van 7,50 euro per persoon. Aanmelden kan tot en met woensdag 4 april in Het Boerderijtje, Dorpsdijk 116 te Rhoon. Telefoon 0105011973.

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar: bezorgingalbrandswaard@baruitgeverij.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon 015-3695822

Donderdag 22 maart 2012 - 50e jaargang - nr. 16 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ALBRANDSWAARD (RHOON EN POORTUGAAL)

Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 12.000 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres uitgever en advertentie-afdeling: Singel 55, Barendrecht Tel. 0180-641022; Fax. 0180-619983 Redactie: Sieka Romeijn-Hedmann (0180-612571, 06-17375371) Leonie Elzinga (06-10336090) Postadres: Postbus 390, 2990 AJ Barendrecht Bezoekadres: Walmolen 74, Barendrecht E-mail: redactiealbrandswaard@baruitgeverij.nl Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 20.00 uur in bezit van de redactie te zijn. Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Bezorgklachten: telefoon 015-3695822 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties. Nog meer nieuws uit Albrandswaard op de Pluspagina op:

www.deschakelalbrandswaard.nl www.deschakelalbrandswaard.nl

27

Medische Diensten en Maatschappelijke Organisaties Huisartsen. Uitsluitend voor spoedgevallen. Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 010-2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Albrandswaard De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/ pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden.

Tandartsen Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoedhulp gedurende het weekeinde en feestdagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u ingelicht op welke manier u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. De dienstdoende tandarts is uitsluitend bereikbaar voor spoedeisende klachten en ongevallen. De spoedhulp wordt uitsluitend verleend tegen contante betaling. Verloskundige I. Gerritsen, Doen Beijenslaan 20, Poortugaal; praktijk Ridderspoor 30, 3191 PD Hoogvliet. Verloskundigenpraktijk Carnisselande Dagelijks spreekuur volgens afspraak. Spreekuurlocaties: Gezondheidscentrum Carnisselande (hoofdlocatie) Middeldijkerplein 26, 2993 DL Barendrecht Care&Wellness Portland Langstraat 11-12, 3162 WC Portland Paramedisch Centrum Oranjewijk (tevens echolocatie Prenataalcentrum Carnisselande) Gebroken Meeldijk 123a, 2991 CG Barendrecht Telefonisch spreekuur ma, di, do en vrij 9-12 uur, tel. 0180-627459. Inloopspreekuur wo. 8.30-11.00 uur (m.u.v. schoolvak.). Inloopspreekuur lactatiekundige; ma. 10-11 uur (m.u.v. schoolvak.) (beide inloopspreekuren vanaf hoofdlocatie). info@verloskundigencarnisselande.nl. www.verloskundigencarnisselande.nl (online aanmelden mogelijk) Verloskundigenpraktijk Portland Yolande van den Berg en Gardy Laurijssen, 24 uur per dag bereikbaar via 06-46464942, ook buiten spreekuren overdag voor vragen of afspraak maken. Bij spoed en geen gehoor via de artsentelefoon: 010-2866977. Postadres: Postbus 53019, 3008 AH Rotterdam. www.verloskundigenpraktijkportland.nl, info@ verloskundigenpraktijkportland. nl. Spreekuur op woensdag vanaf 18 uur aan Hendrikse-akker 11, Barendrecht (kinderdagverblijf Panda). Zaterdag spreekuur vanaf 9 uur aan De Beurs 39, Rhoon/ Portland (kinderdagverblijf Jip en Janneke). Verloskundigenpraktijk Albrandswaard / Pendrecht Jacqueline Broersma, Jeannette Hammer, Annemieke Kip en waarneemsters Marloes Lagendijk, Lilian Wong-Si-Kwie. 06-27850059 b.g.g. 010-4206611 Spreekuur op afspraak: Rijsdijk 15b (Koetshuys) Rhoon en Slinge 773c Rotterdam (tevens echolocatie). Voor meer informatie zie onze website: www.verloskundigenpraktijkpendrecht.nl Trombosedienst en artsenlaboratorium Wijkcentrum Hof van Portland, Hof van Portland 41, Rhoon. Di. en do. 08.15-09.15 uur.

Kruithof Fysiotherapie en Manuele therapie Avenue Carnisse 317, 2993 ME Barendrecht. Contact: 0180628741 en info@kruithof-fysiotherapie.nl. Zie ook www. kruithoffysiotherapie.nl. Ook ‘s avonds geopend FysiotherapieRotterdam Bijdorp-Zuid 1, Barendrecht gebouw Wellnesselande, tel. 0180-646418 Rosestraat 123, Rotterdam tel. 010-4860978 www.fysiotherapierotterdam.nl info@fysiotherapierotterdam.nl Dierenartsen Dierenkliniek Carnisselande Avenue Carnisse 184, B’drecht tel. 0180-556062. Dierenkliniek Den Otter Dorpsdijk 16, Rhoon tel. 010-5067150. Aafje, thuiszorg huizen zorghotels Aafje zorglijn, tel. 0900 - 8664 (€ 0,10/min) Op werkdagen van 8 tot 17 uur voor informatie en advies. Voor dringende (zorg)vragen is de zorglijn 24 uur per dag bereikbaar. Thuiszorgwinkel Zwijndrecht (Vegro) Verpleeg- en hulpmiddelen: 0800 – 2887766: voor uitleen en verkoop. Passage 4-6, Zwijndrecht, maandag t/m vrijdag 9-17.30 uur, zaterdag van 10-16 uur. Artikelen kunnen thuisbezorgd of opgehaald worden. info@aafje.nl, www.aafje.nl Aafje, Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam. Sanare Thuiszorg Altijd bij u in de buurt! Wij bieden zorg in elke thuissituatie en nemen uw wensen en behoeften als uitgangspunt! Bel 0180-310180 voor verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning op afspraak en door een klein team vaste medewerkers. Gratis spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13-17 uur in Paramedisch Centrum ‘Oranjewijk’ aan de Gebroken Meeldijk 123a te Barendrecht. Meer informatie: www.zorgiseenkeuze.nl Alarmnummer. Brandweer, Politie, Ambulance: 112. Politiebureau Poortugaal, Hofhoek, Poortugaal, tel. 0900-8844. Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard. Inl. tel. 010-5013283. Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest Tel. 0900-0101; Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Kraamzorg De Eilanden Vliet 8, Postbus 1185, 3220 BD Hellevoetsluis. Gratis informatienummer: 0800-0225323; Beval lings lijn: 0181-310000 (altijd bereikbaar). Kraamcentrum Dat 24 uur p.d, 7 d.p.w. bereikbaar voor zorg. Bezoekadres: Kerkstraat 18, 3211 AS Geervliet. Tel. 0181-645100. Email: info@KraamcentrumDAT.nl. Website: www.KraamcentrumDAT.nl. Moeders voor Moeders. Ben je net in verwachting? Moeders voor Moeders verzamelt de urine van pril-zwangeren, en helpt zo vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen ook zwanger te worden. Als je nog geen 12 weken zwanger bent, en je wilt meedoen, neem dan contact op met Odette Boekenstijn 06-39442044 of bel gratis 0800-022 8070. Inschrijven kan ook via de website www. moedersvoormoeders.nl. CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Telefonisch aanmelden voor aanvraag verzorgings-, verpleeghuis en thuiszorg. Op werkdagen van 08.30-17.00 uur. Tel. 0102068650. Het Boerderijtje. Inloop elke ochtend. Gastvrije ontvangst door vrijwilligers voor een praatje en een kop koffie. Iedereen is welkom op ma. t/m vr. van 10.00 tot 12.30 uur. Op di. en do. middag tevens open voor activiteiten. Verkoop Wereldwinkel, vr. 10.00 tot 17.00 uur en za. 10.00 tot 16.00 uur. Do.mo koffie drinken in De Brinkhoeve. Tel. 0105011973 Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) SWA/Vraagwijzer, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon, Tel.: 010-5011222. Website: www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: vraagwijzer@welzijnal-

brandswaard.nl Het Loket voor onafhankelijke en gratis informatie en advies in Albrandswaard voor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ook voor informatie over individuele voorzieningen, persoonsgebonden budget (PGB), huishoudelijke verzorging, mantelzorg en voor het aanmelden van vrijwilligers. Inloopspreekuur van Vraagwijzer van 09.00 – 13.00 uur. Telefonische bereikbaarheid van Stichting Welzijn Albrandswaard van 09.00 – 16.00 uur. SWA/(Ouderen)advisering, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl E-mail: ouderenadvisering@welzijnalbrandswaard.nl Ondersteuning bij complexe hulpvragen, Hulp bij thuisadministratie, PlusKlusAdvies (advies en ondersteuning bij klussen in en om het huis), informatie over o.a. valpreventie en eenzaamheidsbestrijding. SWA/Vrijwilligers Vacaturebank Albrandswaard, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl. E-mail: vrijwilligersvacaturebank@welzijnalbrandswaard.nl Voor iedereen die interesse heeft in vrijwilligerswerk. Bemiddeling tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. Informatie over contracten en regelgeving. Voor informatie en aanmelding kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur, telefoonnummer 010-5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. SWA/Steunpunt Mantelzorg Albrandswaard, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Telefoonnummer: 010-5011222 Website: www.alsjevooreenanderzorgt.nl en www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: mantelzorg@welzijnalbrandswaard.nl Voor informatie kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur, telefoonnummer 010-5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. SWA/Ouders voor Ouders In het Koetshuis aan de Rijsdijk 17a te Rhoon is er iedere donderdag inloop voor ouders voor een luisterend oor en een kopje koffie of thee. Afwisselend in de ochtend (van 09.00 tot 10.00 uur) of in de middag (van 14.00 – 15.00 uur). Voor meer informatie en agenda: www.albrandswaardseoudersvoorouders.nl Laurens Zorg aan Huis Laurens biedt veel vormen van diensten en zorg voor ouderen. In Rhoon biedt Laurens Zorg aan Huis, ook voor mensen met dementie. Meer informatie: 08005886678 (gratis) of www.laurens.nl. Activiteiten voor ouderen Laurens organiseert voor actieve ouderen activiteiten die het leven leuker maken. Het Laurens UITbureau voor Ouderen neemt u graag mee naar het theater of op vakantie. Meer informatie: 08005886678 (gratis) of www.laurens. nl. Stichting Psychosociale Klankborden ZHZ Contactpersoon Jeannette Verveer. Telefonisch spreekuur voor advies en begeleiding op woensdag en donderdag van 10 tot 13 uur via 078-8795276. Iedere dinsdag inloop en creativiteit van 15 tot 17.30 uur. Samen lekker eten van 17.30 tot 19, een vers en gezond driegangenmenu voor 3,50 euro. Regelmatig ook themavonden en gespreksgroepen. Hervormd Jeugdcentrum, Vijverhof 10 te Hendrik-Ido-Ambacht. Website: www.stichtingklankborden.nl. Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 - 18:00. 0900 - 1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@ korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 09:00 - 17:30 via www.korrelatie.nl


Wij wensen u een fantastisch en betaalbaar Pasen eie Kom ren oo zoe k ken !

Het Wapen van Rhoon

Voor de kinderen is de paashaas aanwezig

Bellevue Groothoofd hotel culinair

Voor de kinderen is de paashaas aanwezig

Paasbrunchbuffet (12.00 - 15.00 uur) €17,50 p.p. Met diverse soorten brood met natuurlijk heerlijk beleg. Uiteraard verzorgt onze keukenbrigade hierbij heerlijke eiergerechtjes.

Paasbrunchbuffet (12.00 - 15.00 uur) €17,50 p.p. Met diverse soorten brood met natuurlijk heerlijk beleg. Uiteraard verzorgt onze keukenbrigade hierbij heerlijke eiergerechtjes.

Turning Tables (v.a. 17.00 uur) €24,75 p.p. De tafel tolt van alle heerlijkheden, wij serveren diverse kleine gerechtjes van de chef verdeeld over 3 gangen.

Easy Pasen (v.a. 17.00 uur) €29,75 p.p. (inclusief glas Prosecco) U wordt ontvangen met een glas Prosecco, waarna de chef-kok een heerlijke Easy Proeverij verzorgt, bestaande uit twee voorgerechten, twee tussengerechten, twee hoofdgerechten en twee desserts. U wordt met dus maar liefst acht gerechten verrast!

Dorpsdijk 42, Rhoon

Boomstraat 37, Dordrecht

www.hetwapenvanrhoon.nl

www.bellevuegroothoofd.nl

eie Kom ren oo zoe k ken !

Het Kasteel van Rhoon

Voor de kinderen is de paashaas aanwezig

Paasbrunchbuffet (12.00 - 15.00 uur) €17,50 p.p. Met diverse soorten brood met natuurlijk heerlijk beleg. Uiteraard verzorgt onze keukenbrigade hierbij heerlijke eiergerechtjes. Easy Pasen (v.a. 17.00 uur) €29,75 p.p. (inclusief glas Prosecco) U wordt ontvangen met een glas Prosecco, waarna de chef-kok een heerlijke Easy Proeverij verzorgt, bestaande uit twee voorgerechten, twee tussengerechten, twee hoofdgerechten en twee desserts. U wordt met dus maar liefst acht gerechten verrast!

Art & Dining

Voor de kinderen is de paashaas aanwezig

Art & Easter: €19,75 p.p. Een educatief bezoek aan het Dordrechts Museum gevolgd door een heerlijke paaslunch bij Art & Dining (of natuurlijk andersom). Bewonder kunst en cultuur uit binnen- en buitenland en praat na over wat u gezien heeft tijdens een overheerlijke lunch. De chef-kok serveert u een plateau met verschillende, verrukkelijke kleine paashapjes.

Dorpsdijk 63, Rhoon

Museumstraat 38, Dordrecht

www.hetkasteelvanrhoon.nl

www.art-dining.nl

Reserveren of bestellen: (010) 506 1600 (afdeling sales & reserveringen ma. t/m vr. 9.00 – 17.00 uur)

Taartarchitect en Sweet & Salty Bestel uw paaslekkernijen voor thuis in onze winkels of via www.taartarchitect.nl of www.sweet-salty.nl

/albrandswaardwk12  

http://deschakelalbrandswaard.nl/week12/albrandswaardwk12.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you