30 05 2013 barendrecht

Page 1

Oude Maas Pannenkoekenhuis

Pannenkoekenhuis

VOORJAARSVOORDEEL HEEL MEI

ALLE IJSJES

Donderdag 30 mei 2013

‘Ontsluiting Nieuw-Reijerwaard moet beter’

Deze week o.a. in

E3

NIET IN WEEKEINDEN EN OP FEESTDAGEN

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

Welkom

Maandag start de avondvierdaagse

het hele jaar, 7 dagen in de week

Automobielbedrijf Swarttouw Zwolseweg 56 (Vaanpark 4) Barendrecht Tel: 0180 - 532393 www.swarttouw.nl

GVB trots op Demogyjada

Tijd voor een echte tuinman!

In opdracht van VBO Fresh World werden onlangs verkeerstellingen gehouden.Daaruit zou blijken dat de derde ontsluitingsweg voor Nieuw Reijerwaard noodzakelijk is.

Gemeentenieuws

BARENDRECHT - Bedrijven op Veren Ambacht in 1 GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT Ridderkerk en BT-Oost in Barendrecht dringen aan op een andere ontsluiting voor het bedrijfsterrein Nieuw Reijerwaard. In dit nummer: Altijd al een ander willen helpen? jaargang 5 - nummer 31 - 30 mei 2013

BLIK OP BARENDRECHT

• Kunstwerk teruggeplaatst in Riederpark: Vreemde planten en

wolken 3 • 21 juni: Barendrechtse Veteranendag 3 Word vrijwilliger bij Barendrechts gevallen • Schoolpleinen in beheer gemeente 5 • Ambert Alert 7 Volgens de ondernemers • Eropuit in Barendrecht: Recreatiegebied Oude Maas 7 Maatjesproject

schiet hetininpassingsplan op Vrijwilligers beeld: dit Dirk punt tekort.Ad“Het is cruHogeweg, van Dijk en Peter ciaal dat van er Dalen nog een andere ontsluiting bij komt”, zegt woordvoerder C.J. van Diest, die vorige week namens de bedrijven aan de Handelsweg heeft ingesproken bij de in Rijsoord gehouden hoorzitting van de Statencommissie. Ook ondernemersvereniging VBO Fresh World en het Ha-

Soms loopt het even niet zo lekker en kunnen mensen tijdelijk wat aandacht, hulp of ondersteuning gebruiken. Dat hoeft lang

deschakelbarendrecht.nl

niet altijd professionele hulp te

zijn. Soms is iemand al geholpen

Op tweede Pinksterdag maakten Dirk, Ad en Peter (op foto van links

met hulp bij de administratie of

naar rechts) deel uit van de actie ‘Klimmen tegen MS’. Zij vormden sa-

het aanbrengen van structuur in

men team ‘De Carnisse Klimmers’. In totaal beklommen 375 wielren-

de dagelijkse dingen. Of doordat

ners (en lopers) de beruchte Mont Ventoux in Frankrijk. Het streven

iemand meegaat naar belangrijke

van de mannen was de berg - waar het in deze periode van het jaar

afspraken of een luisterend oor

nog heftig kan spoken - drie keer op één dag te beklimmen. En alhoe-

biedt. Wilt u iemand zo’n steuntje

wel zij alle drie diep hebben moeten gaan, is het ze gelukt! Een ware

in de rug bieden? Meld u dan aan

topprestatie!

als ‘Maatje’. Het Maatjesproject is een gezamen-

Deze week bij De Schakel de folder van:

lijk project van het Centrum voor

Jeugd en Gezin (CJG), KijkopWelzijn

Maatjes bieden anderen een steuntje in de rug

en Vivenz. Zij zijn dringend op zoek

naar vrijwilligers die zich in willen zet-

rekening gehouden met de wensen

toekomst hebben wij plannen om sa-

ten voor mensen die zichzelf minder

en kwaliteiten van het Maatje.

men eenvoudige activiteiten te onder-

goed kunnen redden en onvoldoende controle hebben over hun leven.

nemen, zoals wandelen en winkelen.

Positieve ervaringen

Zo leren wij elkaar beter kennen.”

Barendrechtse Maatjes

Helpende handen hard nodig

Twee Barendrechtse Maatjes om-

‘Profiel’ Maatje

In Barendrecht zijn al acht Maatjes aan

schrijven hoe zij hun vrijwilligerswerk

Wilt u ook Maatje worden? Een Maatje

de slag, maar meer helpende handen

ervaren. De één vindt het gehele pro-

heeft inlevingsvermogen, is commu-

zijn hard nodig. Maatjes helpen kwets-

ject zeer nuttig. “De cursus voelde als

nicatief sterk, stabiel en heeft inzicht

bare mensen zelfstandiger te worden,

een verkorte cursus psychologie en

in eigen kunnen en eigen normen

‘Klimmen tegen MS’ kent zijn oor-

trainen zijn De Carnisse Klimmers hier

waardoor zij minder afhankelijk van

was zeer leerzaam. Ik help degene

en waarden. Voorwaarde is wel dat u

Drogisterij / parfumerie van Weijen

sprong in onze gemeente. Barendrech-

de afgelopen maanden ook erg druk

zorg worden en complexe problemen

aan wie ik gekoppeld ben bij het vin-

minimaal één dagdeel per week be-

ters Edwin en Cindy van Wijngaarden

mee geweest. Zo verkochten zij onder

verminderen.

den van een baan. Hier hebben wij

schikbaar bent. Om in aanmerking te

en Johan den Ouden waren drie jaar

andere wijnpakketten. Alle inspannin-

samen wat stappen in gezet. Het ver-

komen, moet u een bewijs van goed

Gedeelte Barendrecht

City Tree 2991-2992-2993-2994 Domino’s pizza

Jeugddetentie geëist tegen hacker

Plezier voor twee

trouwen is er. Dat is een goede basis

Bij maatjesinitiatieven hebben beide

om hiermee verder te gaan.” De ander

partijen plezier in het contact. Een

ervaart het vrijwilligerswerk tot nu toe

Aanmelden

Maatje gaat gezellig koffie drinken

als positief. “Na de acht weken du-

Om in Barendrecht Maatje te wor-

bij iemand die een beetje eenzaam

rende opleiding tot Maatje ben ik ge-

den, kunt u zich aanmelden bij

is. Of op stap met een kind dat thuis

koppeld aan een gastvrij gezin waar-

KijkopWelzijn

aandacht tekort komt. Of zwemmen

van specifiek de vrouw op zoek was

met iemand met een beperking. Wat

naar een Maatje. De eerste keer was

een Maatje precies doet, is afhankelijk

natuurlijk voor alle partijen spannend,

van de behoefte van de persoon die

maar het was wel al meteen gezellig.

wordt ondersteund. Er wordt uiteraard

Het ijs is nu gebroken. Voor de nabije

2993-2994-2995

geleden de initiatiefnemers. In dat eerste jaar waren er elf deelnemers. Vorig

gedrag overleggen.

jaar waren het er 37 en aan de edi-

gen van dit Barendrechtse team heb-

ben het prachtige sponsorbedrag van maar liefst € 6.000,- opgeleverd.

tie van dit jaar deden maar liefst 375 mensen mee.

Goede besteding sponsorgeld

De Carnisse Klimmers vinden het

Opbrengst

mooi dat zij hun sportiviteit en liefheb-

(0180) 691 802 of via de website

Doel van de actie is niet alleen het één,

berij konden inzetten voor een ander.

www.Kijkopwelzijn.nl > Maatjespro-

twee of drie keer beklimmen van de

De voorlopige eindstand van Klimmen

ject. Na het aanmelden krijgt u gratis

Reus van de Provence. Achterliggend

tegen MS bedraagt maar liefst ruim

een uitgebreide basistraining en wordt

doel is het inzamelen van geld voor het

€ 250.000,- en wordt goed besteed

u professioneel begeleid.

Nationaal MS Fonds. Behalve het vele

door het Nationaal MS Fonds.

via

venbedrijf Rotterdam dringen aan op andere oplossingen. De Staten van Zuid-Holland moeten over een maand het eindoordeel vellen over het inpassingsplan voor Nieuw Reijerwaard. Dit plan gaat nu uit van een grote rotonde voor de afwikkeling van het verkeer tussen rijksweg 15 en de bedrijven met daarnaast een verbinding voor het onderlinge verkeer tussen Nieuw Reijerwaard en Veren Ambacht/BT-Oost. Uit eerder gehouden verkeersonderzoeken is niet gebleken dat er nog een derde ontsluiting nodig is. Dit wordt aangevochten door de bij VBO Fresh World aangesloten bedrijven.

telefoonnummer

Hans Wagner benoemd ALBRANDSWAARD – Hans Wagner (50) is definitief benoemd tot burgemeester van de gemeente Albrandswaard. Op vrijdag 17 mei werd het Koninklijk Besluit getekend. Hij is de eerste door de nieuwe koning benoemde burgemeester. Op maandag 17 juni wordt Hans Wagner tijdens een bijzondere raadsvergadering geinstalleerd. De Commissaris van de Koning beëdigt dan de nieuwe burgemeester. Hiermee wordt de benoemingsprocedure formeel afgesloten. De bijzondere raadsvergadering in het gemeentehuis van Albrandswaard (Hofhoek 5 in Poortugaal) start om 19.30 uur. Na afloop is er een receptie, waar iedereen kennis kan maken met Hans Wagner en zijn gezin. De receptie in het gemeentehuis begint om 21 uur.

Actie afvalaanbiedstation BARENDRECHT - Het Openbaar Ministerie heeft jeugddetentie en een werkstraf van 200 uur geëist tegen een jongen uit Barendrecht. Hij wordt verdacht van het hacken van KPN vorig jaar januari. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat de 18-jarige jongen 43 dagen onvoorwaardelijk de cel in. Wie in de week van 27 mei tot en met 1 juni kunststof afval naar het afvalaanbiedstation (Londen 15) brengt, krijgt een handige tassenset voor het scheiden van kunststof en oud papier. Wees er snel bij, want op = op!

Dagelijks komt veel kunststof bij het restafval terecht. Zonde, want ingezameld kunststof kan goed hergebruikt worden. Het ingezamelde

kunststof uit Barendrecht gaat naar SITA in Rotterdam. Van het gemengde plastic dat de sorteerinstallatie verwerkt, wordt 40% gesorteerd in zuivere kunststofsoorten. Deze materialen worden volledig hergebruikt. 45% wordt

gesorteerd als ‘mix plastics’ en wordt eveneens hergebruikt. Slechts 15% wordt gesorteerd als restplastic, dat minder geschikt is voor hergebruik.

De jonge hacker had zich zo diep in de systemen van KPN genesteld, dat hij internet en bellen voor alle klanten van het telecombedrijf kon blokkeren. Daarnaast heeft hij een universiteit en een IT-beveiligingsbedrijf gehackt. De 18-jarige jongen zou de hacks hebben gepleegd uit verveling en voor de lol.

Nordic Walking op het strand BARENDRECHT - Liefhebbers van Nordic Walking kunnen op zaterdag 1 juni meelopen op het strand van ‘s-Gravenzande naar Hoek van Holland, onder leiding van gediplomeerd instructeur Bob Sjouwerman. De wandeltocht duurt tot 12 uur en is geschikt voor zowel de beginner als gevorderden. Halverwege is er een pauze. Aandacht is er ook voor techniek en voor barefoot walking. Ook mensen zonder stokken kunnen deelnemen en kennismaken met nordicwalking op het strand. Verzamelen om 9 uur bij Paviljoen de Oase aan Nieuwlandsedijk 20, 2691KW te ‘sGravenzande. Meerijden is mogelijk. Meelopen kost vijf euro per persoon. Het is noodzakelijk vooraf aan te melden. Dit kan via bob@nordicwalkingbarendrecht.nl en 06-22404552. Zie voor informatie www.nordicwalkingbarendrect.nl.

De ondernemersvereniging is op de proppen gekomen met een tegenonderzoek. Op basis hiervan wordt geclaimd dat er nog een extra weg bij moet. Voor de ‘second opinion’ zijn voor de Pinksteren gedurende twee dagen tellingen verricht door verkeerskundig bureau Maris en bureau Adromi. Op basis van dit kentekenonderzoek worden veel hogere verkeersstromen voorspeld. “Bij de berekening van de verkeersgeneratie voor Nieuw Reijerwaard is uitgegaan van een gemiddelde van de bedrijventerreinen BT-Oost en Veren Ambacht. Dat is echter onjuist. Nieuw Reijerwaard is immers niet vergelijkbaar met

BT-Oost, maar wel met Veren Ambacht”, stelt mr. E. Dans namens VBO Fresh World. Met Veren Ambacht als uitgangspunt komt bureau Maris tot 58% meer (onderling) verkeer. Een derde ontsluitingsweg zou daarom noodzakelijk zijn. “Anders zullen de eerste en tweede ontsluitingsweg geregeld vastlopen. Dat zal tot sluipverkeer door Ridderkerk leiden en dat is alleen met een derde ontsluitingsweg te voorkomen”, stelt Dans. Ook als het niet komt tot een derde verbinding zien bedrijven en het Havenbedrijf de tweede ontsluiting liever in de hoek van de boomgaard.

Rommelmarkt en schapen scheren BARENDRECHT - Zaterdag 1 juni is er bij De Kleine Duiker (Derde Barendrechtseweg 511) een rommelmarkt. Ook gaat boer Van Egmond de schapen scheren tijdens het schapenscheerfeest. Iedereen kan komen kijken. Tevens is er een demonstratie schapen drijven en zal een aantal amazones hun rijkunsten te paard vertonen. Voor kinderen zijn er allerlei activiteiten, zoals ravotten op het springkussen, knutselen in de hooimijt, geschminkt worden of oudhollandse spelletjes doen. In de wei kan men een kofferbakverkoop bezoeken.

Hier kan iedereen naar hartenlust tussen de tweedehands spulletjes in de achterbak van ongeveer negentig auto’s komen snuffelen. Ook zijn hier diverse oude tractoren te bezichtigen. Uiteraard zal er voor de inwendige mens gezorgd worden. De Kleine Duiker is deze dag voor bezoekers geopend van 10 tot 16 uur. Er is voldoende parkeergelegenheid naast De Kleine Duiker en aan de overkant bij de scholen en de kerk. De toegang is gratis. Meer informatie: www. dekleineduiker.nl.

www.antwantuintotaal.nl

Verzilver uw goud! Inkoop van goud, zilver en munten

Elke dinsdag in Barendrecht Parkeerplaats v/h gemeentehuis, Binnenhof 1

www.goudwisselkantoor.nl

DESKUNDIGE

OOGMETING EN OPTOMETRIE BIJ PEARLE OPTICIENS Middenbaan 53a Barendrecht Tel. (0180) 61 31 81

OPEN HUIS

Vrijdag 31 mei 09.00 - 19.00 uur

Zie advertentie elders in de krant.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

Filmopnamen aan Gaatkensplas BARENDRECHT - Aanstaande zaterdag 1 juni wordt er aan de Gaatkensplas, ter hoogte van garage Huijgen en tegenover de Panoramaflats, gefilmd voor een korte film over en met jongeren. De opnamen vinden plaats op de vaste wal, maar ook met kleine bootjes op het water. Er wordt tevens een opname gemaakt van een ‘nepongeluk’ met of bij de bootjes. De direct omwonenden worden geïnformeerd over deze opnamen, zodat wordt voorkomen dat bij het zien van het ‘ongeluk’ onnodig naar 112 wordt gebeld. De gemeente heeft toestemming verleend en de hulpdiensten zijn geïnformeerd.


KLOK OF HORLOGE STUK? A. DE VISSER

gediplomeerd uurwerkhersteller Ook voor uw Antieke klok Haal en brengservice Ridder van Dorpstraat 14 Nieuw-Beijerland 0186-691055 www.adevisseruurwerken.nl

www.kwekerijdezwaan.nl www.graszoden-online.nl

SLAGERIJ SCHAAP AL MEER DAN 60 JAAR KWALITEIT Donderdag 6 juni – halve prijzendag! We hebben voor u weer 6 populaire soorten beleg geselecteerd nl. Leverkaas, grillham, boterhamworst, brede grillworst, Saksische smeerworst en pain de Provence. Allemaal voor de halve prijs.

WOENSDAG T/M ZATERDAG

WOENSDAG T/M DINSDAG

Cajunschnitzels

Berliner

500 gram €

1 € 0,95 p. stuk

vanaf 10 € 0,90 p. stuk vanaf 20 € 0,85 p. stuk

€ 1,79

250 gram €

2,95

elke 4e gratis 250 gram €

2,95

Maaltijd van de week: 500 gram €

woensdag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur

5,95

Shoarmapizza

2 stuks €

Kwekerij ‘De Zwaan’ Rijksstraatweg 164B 2988 BM Rijsoord

WOENSDAG GEHAKTDAG

Gebraden rundergehakt 150 gram

€ 1,79 Shoarmasalade

8,50

€ 6,98

Seranoham

€ 2,98

aspergeschotel

OPENINGSTIJDEN:

Schouderkarbonade

€ 3,25

Slavinken/Grillburgers elke 4e gratis

100 gram

Kipfiletblokjes

500 gram

100 gram

€ 1,98

Duitse biefstuk

Magere speklapjes

1 Kilo

Grillham

nat. of gemar.

Volop eigen kweek stekgeraniums, perkplanten, groenteplanten, zaden, pootaardappelen en pootuien

vanaf

150 gram

Filetlapjes

Tast toe!

GERANIUMS

6,95

MAANDAG EN DINSDAG

100 gram

€ 1,79

Gemengd gehakt 500 gram

Rundgehakt 500 gram

€ 3,25 € 3,75

UW SLAGER STAAT GARANT VOOR FIJNE VLEESWAREN EN VLEES MET SMAAK

SLAGERIJ

vanaf 40 € 0,80 p. stuk

Gouwe 11 - 2991 CJ Barendrecht Tel. 0180 - 61 21 98

vanaf 50 € 0,75 p. stuk vanaf 100 € 0,70 p. stuk

G.M.K. CLEANING Keikes ............Gewoon schoon !!

Allround Schoonmaak & Glazenwassersbedrijf Ook voor levering van HUISMEESTER diensten web:www.gmkcleaning.nl

E.mail:info@gmkcleaning.nl

Kerkweg 1 - 2992 SE Barendrecht T: 0180-619242 F: 0180-622255 M: 06 54266955 KvK:54131340 R’dam

Als u vindt dat de zorg voor u niet is, wat het zou

SPORTSCHOOL NICK VAN HOORN Alle inlichtingen v.w.b. judo en jeugdkarate www.sportschoolnickvanhoorn.nl

n e g a w w u o v é d e f li o Camp ! d n a ll o H id u Z n a v t s speciali

moeten zijn, laat dat de PvdA weten! Meldpunt Zorg Heeft u klachten en/ of suggesties over de uitvoering van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Persoonsgebondenbudget (Pgb) en de Zorgverzekeringswet dan kunt u dit melden bij de PvdA Barendrecht. Dit is een onafhankelijk en laagdrempelig meldpunt ingesteld door de PvdA.

Het doel De gemeente krijgt steeds meer verantwoordelijkheden op het terrein van zorg en welzijn. Dit betekent dat wij ons lokaal beleid moeten aanpassen om zo de benodigde zorg voor kwetsbaren in onze Barendrechtse samenleving toch te leveren. Om verstandig beleid te voeren met het oog voor mensen is het van groot belang te weten wat er speelt in onze gemeente. Daarom doen wij een beroep op u. Wij willen weten of u klachten en/ of suggesties heeft over zorg en welzijn. In het bijzonder kwesties die te maken hebben met de Thuiszorg, Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Persoonsgebondenbudget (Pgb) en de Zorgverzekeringswet.

Wat gebeurt er met uw klacht en/ of suggestie?

modellen Nieuwe 2013 rdelig snel en voo erbaar v uit voorraad le

Door uw informatie te registreren krijgt de PvdA een beeld van mogelijke knelpunten in de uitvoering van voorzieningen als het gaat om zorg en welzijn. De PvdA wil de conclusies van uw informatie bespreken met zorginstellingen en de verantwoordelijk wethouder. Bovendien zullen wij de resultaten hiervan overhandigen en bespreken met de staatssecretaris van Sociale Zaken, Jetta Klijnsma.

Anoniem behandelen Vanwege eventuele gevoeligheid en uw privacy kunt u de klachten en suggesties anoniem laten behandelen. Geheimhouding wordt gegarandeerd. Na afronding van dit onderzoek zullen alle gegevens vernietigd worden.

Bereikbaarheid Meldpunt Het meldpunt Zorg is tot 1 juli 2013 bereikbaar via de e-mail: meldpuntzorgbarendrecht@gmail.com. Natuurlijk is het ook mogelijk om meldingen per Indien unaar persoonlijk wilt worden, dient u Waddenring wel uw contactgegevens te melden. post te verzenden ons geïnformeerd secretariaat. Het adres: 1 2993 VA Barendrecht. Indien u persoonlijk geïnformeerd wilt worden, dient u wel uw contactgegevens te melden.

Daar komt je vakantie tot leven!

Dethleffs | Knaus | TEC | Eriba | Jamet

Langeweg 1a | 3274 LZ Heinenoord (Ind.terrein Boonsweg) T 0186-60 40 00 | F 0186-60 42 40 @campolife | www.campolife.nl Zet- en prijsfouten voorbehouden.


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 30 mei 2013

Haringparty Visser & Visser

Maandag start de avondvierdaagse

BARENDRECHT - Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs te Barendrecht houdt een goede traditie graag in ere. Men doelt dan op het arriveren van de nieuwe haring jaarlijks begin juni, maar ook op de haringparty die men vorig jaar voor de eerste keer georganiseerd heeft. Ondernemers uit Barendrecht en omstreken zijn van harte uitgenodigd de Hollandse Nieuwe te komen proeven op donderdag 6 juni. De bijeenkomst wordt in stijl aangekleed met bediening in klederdracht en een visboer die tijdens het snijden van de haring vertelt over de geschiedenis van de maatjes haring. Onder het genot van een Hollandse Nieuwe ontmoet men andere ondernemers en kunnen nieuwe contacten gelegd worden. Om 17.30 uur zal er een Amerikaanse veiling gehouden worden waarbij een vaatje haring geveild wordt. De opbrengst komt ten goede aan stichting Present Barendrecht. Tijdens de bijeenkomst wordt tevens een ballonvaart met de Visser & Visser luchtballon verloot. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 6 juni van 16 tot 18 uur aan Bijdorp Oost 60 te Barendrecht.

BARENDRECHT – Iedereen kan zich nog inschrijven voor de avondwandelvierdaagse van Barendrecht, die start op maandag 3 juni om 18.30 uur vanaf Hockeyclub Barendrecht. De start is op sportpark De Doorbraak aan Zuider Carnisseweg 101 te Barendrecht. De afstanden zijn 5, 10 en 15 kilometer. De kosten bij voorinschrijving, tot vrijdag

Aanmelden kan via www. visser-visser.nl/haringpartybarendrecht.

31 mei, zijn 4 euro. Inschrijven op maandag 3 juni vanaf 18 uur kost 4,50 euro. Men kan zijn tot en met vrijdag 31 mei 16.30 uur inschrijven op de volgende adressen: gebouw Waterpoort, Middeldijkerplein 9 te Barendrecht van 9 tot 16 uur en bij stichting Dajong, Dorpsstraat 175 te Barendrecht van 9 tot 16.30 uur.Tijdens de avondvier-

daagse is de Zuider Carnisseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Het terrein van de Hockeyclub is voor autoverkeer alleen bereikbaar vanaf de Achterzeedijk, waar het parkeerterrein zich bevindt. Fietsen kunnen op het parkeerterrein staan. De intocht donderdag 6 juni is vanaf winkelcentrum Carnisse Veste (Havenhoofd), waar

de wandelaars over de Gaatkensplasbrug en het Swifterbandpad wandelen naar de finish. Automobilisten kunnen ook parkeren op het Kilpad aan de rechterzijde tot het viaduct. Meer informatie is te vinden op www.barendrecht.wandelt.nl en te krijgen via 0636442233 en barendrecht. wandelt@live.nl.

Foto Jos Wesdijk

Maandag ging in Heerjansdam de avondvierdaagse van start.

Franse muziek in Dorpskerk

Veertig jaar Van Waterschoot Koeltechniek B.V. BARENDRECHT – Dinsdag 21 mei vierde Van Waterschoot Koeltechniek B.V. het veertigjarig bestaan. Sinds 1973 is Van Waterschoot een begrip in Barendrecht en ver daarbuiten. Het begon allemaal op 21 mei 1973 aan de Middeldijk, toen Joop van Waterschoot het bedrijf vol vertrouwen oprichtte. Helaas overleed Joop van Waterschoot vroegtijdig. Zijn zoon Stefan van Waterschoot heeft het bedrijf voortgezet. Al veertig jaar staat Van Waterschoot garant voor het leve-

ren van kwaliteit en service. Naast het veertigjarig bestaan, vierde Van Waterschoot ook het 12,5-jarig dienstverband van een trouwe medewerker. Reden voor een dubbel feest dus. Daarom zijn er in de veertig dagen na het jubileum meerdere aanbiedingen. Zie voor meer informatie hierover www.vanwaterschootkoeltechniek.nl. Van Waterschoot Koeltechniek, voor alle nieuwbouw, onderhoud en service, 24 uur per dag en 7 dagen in de week.

Dankzij uw bijdrage krijgen kinderen in ontwikkelingslanden de oogzorg die ze zo hard nodig hebben.

Word nu donateur Bel gratis 0800 - 8003 www.eyecarefoundation.nl - Giro 5 25 25

BARENDRECHT - Op zaterdagavond 8 juni aanstaande organiseert de Stichting Barendrecht Klassiek het laatste concert van dit seizoen. Harpiste Lenie de Meij, sopraan Mariët Kaasschieter en fluitiste Marion Schopman zullen Franse muziek laten horen van de barok tot en met de 20e eeuw. Harpiste Lenie de Meij behaalde daar haar docerend en uitvoerend musicus diploma beide met onderscheiding en ontving in 1995 de Vriendenkrans van het Concertgebouw in Amsterdam. Zij is als harpdocente verbonden aan de SKVR muziekschool in Rotterdam. Daarnaast concerteert zij onder andere met Mariët Kaasschieter, waarmee zij sinds 2002 het duo Cant’Arpa vormt. Ook fluitiste Marion Schopman studeerde met onderscheiding af. Na haar studie maakte zij deel uit van de Stichting Kameropera Nederland en het Nederlands

Promenade Orkest, waar zij eerste fluitiste is. Marion en Lenie spelen sinds hun conservatoriumtijd samen. Mariët is als zangdocent verbonden aan de Stichting ToBe te Barendrecht en de Hoeksche Waard. Als medeoprichtster en artistiek leider van Forum Vocaal, een samenwerkingsverband met Joost van der Linden, organiseert en doceert zij workshops en cursussen voor zangers. Zij zingt sinds 1988 bij het Nederlands Kamerkoor, dat tijdens de inhuldiging in de Nieuwe Kerk te horen was. Naast de koffiecantate van Bernier zullen ondermeer liederen van Eric Satie te horen zijn, het Panis Angelicus van César Franck en een fantasie voor fluit en harp van Camille Saint-Saëns. Het concert vindt plaats in de Dorpskerk, Dorpsstraat 146, naast de watertoren. Het wordt georganiseerd in

samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk en mede mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van de sponsoren. Het concert begint om 20.00 uur. Vanaf half 8 en tijdens de pauze staan koffie en thee klaar. De toegang is vrij, bijdragen na afloop worden, als altijd, zeer op prijs gesteld. Voordien is er op 1 juni van één uur tot half drie een open podium in de Dorpskerk, waar pianoleerlingen van Monique Kooijman zullen spelen, en zangers te horen zullen zijn, begeleid op piano, harp en klokkenspel. Op 28 september start het nieuwe seizoen met een zaterdagavondconcert: het flex ensemble speelt pianokwartetten van Fauré en Schumann. Meer informatie staat op de site: www.barendrechtklassiek.nl.

3

KORTAF Voorlichting over hevig bloedverlies ROTTERDAM - Dinsdag 4 juni van 19 tot 20 uur zijn vrouwen, samen met hun partner of vriend(in), van harte welkom op de voorlichtingsbijeenkomst over hevig menstrueel bloedverlies. In het Ikazia Ziekenhuis zal gynaecoloog Dr. Haitsma uitgebreid vertellen over de mogelijke oorzaken en medische oplossingen voor hevige menstruatie. Eveneens bestaat er volop de gelegenheid om vragen te stellen. Ook is er de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de poliklinische behandelkamer. Tot slot zijn er brochures die mee naar huis genomen kunnen worden. Ziekenhuizen door heel Nederland organiseren tijdens de Draag-Weer-WitWeek bijeenkomsten waar vrouwen voorlichting krijgen over hevig menstrueel bloedverlies. Meer informatie is te vinden op www. hevigbloedverlies.nl. Adres voorlichtingsbijeenkomst: Ikazia Ziekenhuis, Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam.

Jeugddienst: Thank God it’s Sunday BARENDRECHT – ‘Thank God it’s Sunday’ is het thema van de jeugddienst die de jeugddienstcommissie van de Bethelkerk houdt op zondag 2 juni. Waarom hebben wij de zondag als rustdag en niet bijvoorbeeld de zaterdag? Waarom is een kerkdienst op zondag en niet bijvoorbeeld op maandag? Wat zegt de bijbel over deze onderwerpen? Deze en andere vragen komen in deze jeugddienst aan de orde. Locatie is de Bethelkerk, de dienst begint om 9.30 uur. Met medewerking van Inspiration Dordrecht, ds. Henk-Jan Ketelaar en mw. E. Fousert. Zie ook www. facebook.com/JeugddienstenBarendrecht en www. twitter.com/digijdcie.

Oude Postkantoor geopend HEERJANSDAM - Op zaterdag 1 juni is het Oude Postkantoor te Heerjansdam geopend voor bezoekers van 10 tot 12 uur. Dit is de laatste zaterdagochtend voor de vakantietijd ingaat waarop het gebouw van Historisch Genootschap Heerjansdam open is. Op 1 september hoopt men er weer te zijn. Dan is elke eerste zaterdag van de maand het clubhuis weer open. Dhr. P.J. de Penning hoopt aanwezig te zijn met gegevens voor een genealogie. Verder is er een boekentafel en is het diorama van dichtbij te bekijken. Het gerestaureerde schoorsteenstuk is ook de moeite van een bezoek waard.


100% en origineel i.v.m. aanschaf ledverlichting €275.00 tel. 06-15506841 Te koop: fraaie MGB sportwagen cabrio Bouwjr.1979 Kleur: racing green KM/Mls stand: 75000 4 versn.+ overdrive Onderhoudsboekje aanwezig Schappelijk geprijsd ! Tel. 06-55737175 Te koop gevraagd: emblemen/brevetten van de politie: het verlopen model/ logo. tel.0180-617345 na 20.00 uur Te koop: wegens omstandigheden: E-bike nieuw en ongebruikt Vaste Prijs: 800,- Tel. 0180-613657 GEVRAAGD: Woonhuis of Appartement met vrij uitzicht van recent bouwjaar. Prijs idee plm twee ton bel vrijblijvend voor info op 06 13 24 53 08

TUINCENTRUM ACHTERZEEDIJK Achterzeedijk 60 • 2992 SC Barendrecht

Volop gratis parkeergelegenheid!

Geopend maandag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur (*BEKIJK ONZE FOTO S OP FACEBOOK : Tuincentrum achterzeedijk)

500 M2 AGRARISCHE PRODUCTEN..... KOM EENS GEZELLIG SHOPPEN ! PLANTEN AFDELING: STAM FUCHSIA DIVERSE HANGPLANTEN

GROENTEN AFDELING: 3.99 3.99

FRANSE GERANIUMS 3 VOOR 4.99 FUCHSIA’S TRAY A 12 STUKS 8.95 KUNSTMEST KORRELS KILO 2.50

Last van ongedierte?

De Ongedierte Expert Tel. 010-7200200 www.deongedierteexpert.nl Uw oplossing tegen: wespen, vliegen, spinnen, kakkerlakken, mieren, vlooien, zilvervisjes, ratten en muizen Het bestellen van bestrijdingsmiddelen voor particulier gebruik is ook mogelijk kijk in onze webwinkel.

IN DE BOERDERIJWINKEL

DIEREN AFDELING VERWEN UW HOND MET DELICATESSEN VLEES

HOLLANDSE KAS BLOEMKOOL 1.98

ECHTE BOEREN KAAS ZONDER KLEURSTOFFEN EN CONSERVERINGSMIDDELEN, GRAS KAAS, HONING-KRUIDENWIJN, HOEKSCHE CHIPS, KRUIDENKAAS EN NOG VEEL MEER LEKKERNIJEN!

HOLLANDSE KAS AARDBEIEN KILO 4.99

GOUDSE KAAS JONG T/M OUD KILO 6.95

SPINAZIE

KILO 1.-

KROP SLA + KOMKOMMER SAMEN 1.-

TER KENNISMAKING........

20 % KORTING !

Jacké Woonmode

EEN NIEUWE COLLECTIE GORDIJNEN! Verrassende kleurcombinaties gratis gemaakt. Zie voor verdere info en aanbiedingen onze website www.jackewoonmode.nl West-Voorstraat 26 3262 JP Oud-Beijerland

Tel. 0186 75 06 35 COMPUTERHULP COMPUTERHULP Mobiel: 06 132 387 84 COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF per week 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, netwerken, privélessen, onderdelen AAN HUIS/BEDRIJF 7alal dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen dagen per week van 08.00-23.00 uur voor uw netwerken, privélessen, per week 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor7 uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen onderdelen 7alal dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur ( 0180 --Computer 546467 of 06 -- 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 per week van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. ( 0180 546467 of 06 19160110 7 dagen dagen per weekHulp van 08.00-23.00 uur Aan Huis ( 0180 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl ( 0180 546467 of 06 19160110 voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 0180 546467 of 06 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl ennetwerken, kabelprivélessen, aansluitingen voor alvoor uw reparaties, installaties, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, onderdelen Ook uw adsl ennetwerken, kabelprivélessen, aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor uw installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis voor al alvoor uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen

en nieuwe/gebruikte computersystemen. Al 10 jaar een begrip in de regio en computersystemen. en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

Computer Hulp Aan Huis Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen

Barendrecht (Parkeerplaats voor het gemeentehuis) Binnenhof 1 2991 AA Barendrecht barendrecht@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Elke dinsdag van 10.00 - 16.30 uur

Elke dinsdag!

Verzilver uw goud in ons mobiel kantoor! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie. Let op: verplichte legitimatie bij binnenkomst!

Goudwisselkantoor nten in goud, zilver en mu • ruim 25 jaar ervaring jblijvende taxatie • een deskundige en vri ien gewenst per bank ind of g • contante betalin r de taxatie • discrete ruimte voo en van goud en zilver • advies in het belegg door heel Nederland en • meer dan 25 kantor

Locaties van onze (mobiele) kantoren bij u in de buurt Barendrecht (Parkeerplaats voor het gemeentehuis) Binnenhof 1, 2991 AA Alblasserdam Raadhuisplein, Cortgene 2, 2951 ED Elke donderdag 10:00 – 16:30 uur Ridderkerk Plein Oost, De Genestetstraat 36, 2985 CG Elke vrijdag 10:00 – 16:30 uur Zwijndrecht Wagenveld (parkeerplaats nabij winkelcentrum Passage), 3331 CM Elke vrijdag 10:00 – 16:30 uur facebook.com/ goudwisselkantoor


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 30 mei 2013

Brandaen in de prijzen BARENDRECHT - Ook dit jaar deed zeeverkennersgroep Brandaen mee met de Admiralencup. Een wedstrijd waarbij een route van 70 km roeiend, zeilend en jagend afgelegd moet worden. De start is in Uithoorn en de tocht gaat via het Brasemermeer, door de grachten van Amsterdam over de Amstel weer terug richting de eindstreep in Uithoorn. Brandaen deed dit keer met 3 boten mee, 2 heren en 1 dames boot. De Loodsen boot heeft dit jaar een snelle tijd neergezet, ze kwamen na 9 uur en 31 minuten over de finish. Dit was goed voor de 3de plaats. Het damesteam werd 1ste in het damesklassement. Een hele prestatie, want dit was na 2002 niet meer voorgekomen. De Wilde Vaart boot eindigde op een mooie 13de plaats. In totaal deden er 26 boten mee.

Team Hispa loopt twaalfde Roparun BARENDRECHT - Afgelopen weekend heeft Team 132 Hispa voor de twaalfde keer de Roparun volbracht. Team Hispa was een van eerste teams uit Barendrecht die ging deel nemen aan deze estafetteloop. Aan de basis van het team stond de vriendschap tussen Miguel Gonzalez (Hispa) en Arie Breederland. ,,Roparun 2013 was met recht een bijzondere editie te noemen. Waar de afgelopen jaren de zonnige weersomstandigheden de boventoon voerden, heeft het dit weekend bijna onafgebroken geregend. Voor de lopers en fietsers vormde dit een extra uitdaging om

volgens de geplande snelheid het parkoers af te lopen.’’ Het basisteam met chauffeurs, masseurs en catering stond na iedere run klaar om de loop-teams van verzorging te voorzien en hen weer klaar te stomen voor de volgende run. ,,De gedachte aan onze zieke medemens, die vele malen meer te lijden hebben dan een paar uur regen, hielp het team om op moeilijke momenten door te zetten en de Roparun met enthousiasme uit te lopen. De gemiddelde snelheid van 12,3km/u is weliswaar niet gehaald, maar gezien de omstandigheden is Team Hispa erg trots op de gezamenlijk

prestatie. Het team hoopt dit jaar uit te komen op bedrag rond de 28.000 euro. Een prachtig resultaat voor een evenzo mooi goed doel.’’ Team Hispa hoopt positieve kracht te kunnen uitstralen en overdragen aan de mensen voor wie ze het doen. ,,Het mooie aan de Roparun is dat je een prestatie neerzet voor hen die kent, maar vooral ook voor hen die je niet kent, mensen die het nodig hebben.’’ Het team kan elk jaar rekenen op de steun van vele Barendrechters, vrienden en familie en bedrijven die belangeloos zaken ter beschikking stellen of een bedrag doneren.

Deze krant nog eens nalezen op internet? www. deschakel barendrecht.nl

Avondje genieten van komedie

Vandaag Jos op Donderdag

HEERJANSDAM - Toneelvereniging De Zwarte Hazewinden presenteert De Zevende Hemel, geschreven door Aris Bremer. De toneelvereniging heeft weer een leuk stuk voorbereid. Een avondvullende komedie die vergelijkbaar is met alle huidige soaps en reality-tv. Op basis van dit thema heeft de schrijver een verhaal gecreeerd dat bol staat van momenten waarop we even mee kunnen gluren bij situaties die gegarandeerd op de lachspieren werkt.

BARENDRECHT – Vandaag (30 mei) presenteert Jos Vis in Jos op Donderdag tussen 21 en 22 uur de ‘Barendrechtse tafel’, waaraan wordt teruggekeken naar nieuws van de afgelopen maand uit Barendrecht en ver daarbuiten. Aan deze tafel zitten Arco van der Lee (Weekkrant Het Zuiden) en Alfred Kooijman (Exxact FM radio). Verder schuift Jos Wesdijk (De Schakel) aan en natuurlijk een actuele gast uit Barendrecht. Dit keer is dat Michiel Schurer. Michiel is eventmanager bij KijkopWelzijn en komt vertellen over Beach Barendrecht, dat vrijdag 20 en zaterdag 21 juni in de oude dorpskern wordt gehouden. Tussen 22 en 23 uur zal Jos Vis terugblikken op

Ook toe aan een avondje lachen? Kom dan donderdag 6 of vrijdag 7 juni naar de zaal van het Dorpshuis in Heerjansdam. Een kaartje kost acht euro. De zaal gaat om 19.30 uur open en de aanvang is om 20 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal en telefonisch via leden: 06-29581849 en 06-54318890. Deze voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door eetcafé Het Dorpshuis, mw. Kats en Aannemingsbedrijf Overgaauw.

Nieuwe generatie organisten aan het werk ROTTERDAM - Zondagmiddag 9 juni zal er een concert plaatsvinden in de Open Hofkerk in Rotterdam-Pendrecht. Het thema is dit hele jaar ‘Ruslandjaar in Pendrecht’. Drie jonge studenten van Codarts – het Rotterdams Conservatorium – zullen het Vierdagorgel bespelen: werken uit de Franse en Duitse barok worden uitgevoerd door Magdalena Jones (Engeland) en Jan Pieter Lanooy (Nederland). Anna Karpenko (Rusland) speelt een repertoire van componist Valeri Kikta en eindigt het programma met de Toccata, Adagio en Fuga in C van Joh. Seb. Bach. De zondagmiddagconcerten, waar dit er een van is, worden mede mogelijk gemaakt door de deelgemeente Charlois en door de kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Slinge in samenwerking met

Roparun 2013. De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Jos zal terugkijken met de captains van de zeven Barendrechtse Roparunteams: Taxi Bakker Runners (team 11), Stichting Hispafruit (team 132), Multiweld Runners (team 305), gemeente BaRENdrecht (team 307), Energie Ladies (team 160), Ziedewij Energie (team 315) en J.P. van Eesteren (team 275). De uitzending is te beluisteren op Exxact FM radio (106.4 in de ether, 105.9 op de kabel en via www.exxactfm.nl).

Haringparty bij Le Bonheur

Anna Karpenko speelt een repertoire van componist Valeri Kikta. Rotterdam Orgelstad. De Open Hofkerk bevindt zich op de hoek van de Middelharnisstraat en de Sliedrechtstraat. Het concert (met pauze) begint om 15 uur en de toegang is vrij. Na afloop is er een collecte.

BARENDRECHT – Donderdag 27 juni wordt bij Le Bonheur Barendrecht een haringparty gehouden. Iedereen is daar van harte welkom. De toegang en de haring zijn gratis. Vanaf 19 uur kan iedereen binnenlopen bij Le Bonheur Barendrecht aan Middenbaan 83-85. Zowel binnen als buiten kan men genieten van de verse haring, maar bijvoorbeeld ook van kaashapjes en bittergarnituur. ,,Je hoeft dus niet van haring te houden om erbij te zijn,’’ vertelt Maurice van der Hoek van Le Bonheur. ,,Het gaat er om een gezellige avond te hebben met elkaar, waarop iedereen welkom is.’’ Het Dordrechtsch Visscherskoor zal vanaf 19.30 uur

vrolijke shanty’s zingen en zal verschillende keren optreden. Om 20 uur wordt er een tonnetje haring geveild door notaris Pieter Verboon van Notariskantoor Bijdorp Barendrecht. De hoogste bieder wordt eigenaar van het vaatje en steunt daarmee stichting KiKa. De party duurt tot 23 uur. De haringparty is een samenwerking van een groep ondernemers: Le Bonheur Barendrecht, Villex, Bouwbedrijf van der Meer, Nestech, Visgilde Leen de Jong, kaashandel De Weypoort, parfumerie Van Weijen, Remax Makelaars, Notariskantoor Bijdorp Barendrecht, ABS autoschadelijn en De Schakel.

5

Mamacafé met workshop Babytaal BARENDRECHT – Maandag 3 juni is er weer een Mamacafé bij het Paardensport Centrum aan de Kooiwalweg in Barendrecht. Alle (bijna) moeders en hun kinderen zijn van harte welkom. Mamacafé Barendrecht is er voor (bijna) moeders en hun jonge kinderen. Zij kunnen hier terecht om andere moeders te ontmoeten, samen te spelen, ervaringen te delen en vragen te stellen aan professionals op het gebied van opvoeding en opgroeien. Op 3 juni is pedagoog Esther van Noort aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook

biedt het Mamacafé Barendrecht iedere maand een gratis mini-workshop aan. Dit keer komt Anneke van www.ouderkindmoment.nl een workshop verzorgen over babytaal, speciaal geschikt voor moeders van baby’s niet ouder dan 3 maanden. Uiteraard zijn mama’s van oudere kinderen ook van harte welkom. De koffie en thee, verzorgd door Kraamcentrum Dat, staat voor iedereen klaar. Er zijn tevens kinderstoelen, een box en speelgoed aanwezig. Binnenlopen kan tussen 10 en 12. De toegang is gratis.

Nieuw kantoor voor IJsselmonde-Oost RIDDERKERK - Het nieuwe centraal kantoor van stichting IJsselmonde-Oost in Ridderkerk is op donderdag 16 mei officieel geopend. Samen met Annet, een van de cliënten van de stichting, verrichtte burgemeester Anny Attema de openingshandeling. Het doorknippen van het lint zou bij de buitendeur aan de Schoutstraat plaatsvinden, maar wegens het slechte weer werd gekozen voor een deur van het trappenhuis. De protestants-christelijke stichting biedt sinds 1967 huisvesting en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking in Barendrecht en Ridderkerk. Meliom in Barendrecht was de eerste woonvoorziening van de stichting. In Ridderkerk kreeg de organisatie bekendheid door De Bun, die in 1985 als de tweede woonvoorziening werd geopend. Tegenwoordig ondersteunt de stichting ook veel cliënten in diverse kleinschalige woonvoorzieningen in verschillende wijken van Ridderkerk en Barendrecht. Ook worden clienten in de thuissituatie bege-

leid bij zaken uit het dagelijks leven. Momenteel zijn ruim 140 professionele medewerkers en ruim 70 vrijwilligers actief om alle cliënten te begeleiden. Hierbij wordt de begeleiding zoveel als mogelijk afgestemd op elke individuele vraag. ,,We zijn blij dat we, net als Meliom en De Bun, ook met ons centraal kantoor midden in de gemeenschap zitten. Dicht bij de gemeente, Woonvisie, Karaat en andere samenwerkingspartners, maar vooral ook midden in de samenleving”, zegt Wil Vreeke, directeur-bestuurder van stichting IJsselmonde-Oost. Op het nieuwe kantoor aan de Schoutstraat 9 (in het centrum van Ridderkerk) werken tien medewerkers, waaronder de directie, beleidsmakers, intakemedewerker en de personeelsmedewerker. In het kantoor is ook ruimte voor vergaderingen en interne cursussen. De goede ligging en de mooie en lichte werkplekken maken dat de medewerkers erg enthousiast zijn over hun nieuwe kantoor.

Burgemeester Attema knipte samen met Annet het lint door.

Nog enkele kramen te huur BARENDRECHT - Op zaterdag 6 juli zal het ZomerFeest plaatsvinden in de oude dorpskern van Barendrecht. Op het plein voor de Dorpskerk, op het Doormanplein en in de Dorpsstraat komt een markt met kramen met diverse artikelen. Er zijn nog enkele kramen te huur. Aanmelden voor een kraam kan via kraam@zomerfeestbarendrecht.nl. De markt is geen rommelmarkt. Naast kramen is de hele dag live muziek op het Doormanplein, afgewisseld met dans,

demonstraties en workshops. Verder zijn er voor de kinderen diverse activiteiten. In d’Ouwe School is een tentoonstelling te zien, er zijn rondleidingen door kerktuin en de Dorpskerk, er is verkoop in de Snuffelmarkt en men kan de Watertoren beklimmen. Meer informatie bij Maria Prooi via 06-42412638 en maria@zomerfeestbarendrecht.nl. Zie binnenkort ook www.zomerfeestbarendrecht. nl.


Verzekerd van zijn kindschap in Jezus Christus nam de Heere tot zich onze geliefde en zorgzame vader, grootvader en overgrootvader

Bas Slob

In de gezegende ouderdom van 81 jaar. G.J. Arina Onnink A.P. Janneke Onnink -Thiessen Jim Thiessen Gabrielle Wiebe - Onnink Jon Wiebe Ayden en Aria Wiebe

op 65-jarige leeftijd plotseling is overleden. Wij verliezen in Bas een zeer gewaardeerde en enthousiaste collega die zijn werk als groepsleider bij Yulius Autisme met veel plezier en toewijding uitvoerde. Onze gedachten gaan uit naar Bas’ directe familie. Wat zullen we je missen Bas. (Oud-)collega’s van de Zonnewijzer Yulius Autisme (Oud-)collega’s Yulius Autisme

Als je een leven hebt geleefd, waar je met dankbaarheid op terug ziet, dan heb je vrede om het los te laten. Omringd door hen die hem dierbaar waren heeft hij afscheid kunnen nemen. Het was een bijzondere avond voor ons. Rustig en vredig is hij in de vroege ochtend van 25 mei ingeslapen.

Jan Smit

21 juni 1929 - 25 mei 2013

Jan is thuis. Wij willen deze dagen graag in kleine kring met hem doorbrengen. Wij nemen afscheid van onze Jan, vader en opa op vrijdag 31 mei 2013 in de Stadsdennenkerk, J.P. Heijelaan 1, 3842 CH te Harderwijk. Vanaf 12.00 uur bent u welkom voor een informeel samenzijn. Er is dan ook gelegenheid tot condoleren. De Dankdienst voor het leven van Jan start om 13.30 uur. Aansluitend wordt hij in kleine kring gecremeerd.

betuigen wij onze welgemeende dank. T. Booij-Holleman Kinderen en kleinkinderen Barendrecht, mei 2013

4 juni 1963

25 mei 2013

4 juni 2013

‘Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen’

Correspondentie adres: Arina G.J. Onnink 30151 Downes Road Abbotsford BC V4X 1Z8 Canada

[Jozua 24 : 15b]

De begrafenis zal plaats vinden op zaterdag 1 juni in Abbotsford Canada.

Na afnemende gezondheid is overleden onze unieke broer en zwager

Henk Onnink Weduwnaar van Jannie van Drunen Henk emigreerde met Jannie en de kinderen in 1977 naar Canada. Zijn band met Nederland werd met het ouder worden steeds sterker. Wij zullen hem missen. Geboren in Barendrecht 19-6-1930

Overleden te Abbotsford 25-5-2013

Jopie † en Reinier † Visser-Onnink Jan en Trijnie Onnink-den Otter Arend en Rita Onnink-de Klerk Corrie † en Gerrit Vaandrager-Onnink Jaap en To Onnink-Grandia Bernard † en Dirrie Onnink-Monster Riens en Cok Onnink-v.d. Jagt Ruud en Lenie Onnink-Grandia Wim † en Gerrie Onnink-v.d.Heuvel

Loes Sederel Marjo & Ad Willem & Anneke Wim & Harda Béan & Wim Annette & Jurroel klein- en achterkleinkinderen

Gerrit Cornelis Booij

Op 4 juni 2013 Deo Volente hopen onze ouders en mijn opa en oma

Folkert & Ellie Strengholt te gedenken dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Een halve eeuw, waarin zij door de Here God werden verbonden, gedragen en gezegend. Van harte gefeliciteerd met dit gouden huwelijksjubileum. Wij hopen dat de Here hen nog vele jaren wil sparen. Folkert, Annemarie & Marie-Louise Strengholt Devel 11, 2991 RB Barendrecht

Het is prachtig... Wat zou hij hier van genoten hebben.

Neven en Nichten Barendrecht, 28 mei 2013

Een persoonlijke uitvaart voor iedereen.

Correspondentie adres: R. Onnink Riederhagen 45 2993 XE Barendrecht

Ook als u niet verzekerd bent.

Rotterdam | Rhoon | 010 280 52 80

Simon Vestdijkstraat 95 - 3842 LK - Harderwijk Dag en nacht bereikbaar!

29 mei 2003 - 29 mei 2013

Gezocht

0180 - 699 199

eengezinswoning (huur) per 1 juli

Voorkeur oud Barendrecht. Termijn minimaal 1 jaar.

06-54395734

Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

Zonweringbedrijf Nicolaes al 30 jaar een begrip. www.otravez.nl. 0180-422743

Lieve Amber, altijd bij ons. Dennis, Elja, Tim, Bart en Emma

REPARATIE wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

0180 - 612881 BARENDRECHT

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen. Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven. Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Mastenbroek Uitvaartverzorging

Uw ondernemer in Barendrecht e.o. voor kerkelijke uitvaarten, begrafenissen en crematies.

0180 723204

Opbaring thuis of in een rouwcentrum van uw keuze mogelijk. Voor een betaalbare uitvaart, hoe u ook verzekerd bent.

www.ericmastenbroek.nl

Familieberichten

Henk Onnink

Maandag bereikte ons het bericht dat onze (oud-)collega

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk, na het overlijden van mijn geliefde man, onze lieve vader, schoonvader en opa


Voorbespreking? Regel het nu! Ontvang een gratis wilsbeschikkingboekje en informatie over ons depositofonds. •

uitvaartverzorging sinds 1935

persoonlijke begeleiding

opbaring thuis met koeling of in het rouwcentrum

grafmonumenten

MAANDAANBIEDING

Melding van overlijden en informatienummer

www.vanbezeij.nl 0180 - 64 71 01

Te koop aangeboden motorfiets Suzuki Gladius (Blauw) Via deze weg wil ik mijn Suzuki Gladius te koop aanbieden. De motor is origineel, maar heeft wel een 12V aansluiting voor een GPS/druppellader. Motor is in perfecte staat en is schadevrij. Deze motor is gekocht bij de motordealer. Bouwjaar motor: 2009 KM-stand: 9000 Vraagprijs: € 4750,00 De 2 zo goed als nieuwe motorbokken kunnen meegeleverd worden voor Euro 100,- Zie voor foto’s www. marktnet.nl Tel: 0180613442

€ 14,80

COMBI A

Met 2 bakken nasi, bami of witte rijst * Babi Pangang + Foe Yong Hai * Kipfilet met ananas * 2 sate’s + 4 mini loempia’s (meerprijs voor 4 personen € 8,- extra)

€ 16,80

COMBI B

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht Barendrecht&&omgeving. omgeving. * Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Bel 0180-612735 Voor Bel informatie en actuele rouwberichten 0180-612735 kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Monuta Rijnmond.

We zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend Monuta Memoriam Langenhorst 100 010 - 293 04 22

Te koop: Herenfiets sportmodel in goede staat merk: Koga Miyata 7 versnellingen Prijs € 75,00 Tel. 06-23250584

Te koop: Herenfiets sportmodel in goede staat merk: Koga Miyata 7 versnellingen Prijs € 75,00 Tel. 06-23250584 Aubadestraat 7 2992 GN Barendrecht

wij verzorgen alléén begrafenissen

INDONESISCH CHINEES RESTAURANT

Te huur in Ouddorp 4 pers. vakantiehuisje dicht bij het strand tel. 06-16433693 of 06-26848020

Te huur in Ouddorp 4 pers. vakantiehuisje dicht bij het strand tel. 06-16433693 of 06-26848020

Monuta Van den Toorn Jacques Dutilhweg 333 010 - 202 14 33 www.monuta.nl

Kloeg Uitvaartzorg Sinds 1989 werkzaam op Rhoon, Poortugaal, Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam.

Begrafenis en crematieverzorging Uitvaartcentrum op Rhoon, Begraafplaats Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam. Kerkelijke uitvaarten. Voorbespreking van de uitvaart bij ziekte en gezondheid. Meld- en informatienummer dag en nacht

010-2017165

Met 2 bakken nasi, bami of witte rijst * Babi Pangang + Koe Low Yuk * Kong po saus “MIX” (garnalen, ossenhaas, en kipfilet in zoete pikante kong po saus.) Te koop: Brixon herenkos* mt. 2 sate’s 4 mini loempia’s (meerprijs voor 4 personen € 8,- extra) tuum 54, taille + pantalon 102 cm binnenbeenl. 78 cm, slechts 2x gedraOpeningstijden: MAANDAG zijn wij ook GEOPEND! gen, gekocht bij Claudius, kleur middenbruin prijs €90,-- tel. 0180-621588 ofmaandag t/m donderdag van 16.00-22.00 uur 06-14527359 vrijdag t/m zondag van 12.00-22.00 uur

Te koop: Alpina gr. poffertjespan alu 38 cm rond 1800W regelb. therm. anti-aanbak prijs €10,-- en ’T VLAK 2 - 2991 Hema houten winkelspeelgoedbus met accessoires i.z.g.st. prijs € 15,-- tel. 0180-622353

ONZE BEZORGSERVICE IS VAN 17.00 TOT 20.00 UUR

Te koop: 7 merk t-shirts Esprit/Nike €15,--, 6 mooie stoere overhemden Esprit € 18,--, Handstoomapparaat, 1000watt,9 accesoires, € 7,50, tel. 06 558 305 49 Te koop: Isabella panoramische luifel voor caravan. i.g.st. Omloop 9 m. Kleur grijs/groen. Uitritsbare zijkanten. Prijs, 100 euro Tel. 0180-613884/06 13409146 Te koop: Marklin(ho) treinset met trafo, rails, bovenleiding, Zwitserse berglocomotief, 1 stoomloc, div. rijtuigen/wagons, huisjes etc. conditie gebruikt €250,-- tel. 06-33 647 421 Gevraagd: Voor vakantieopvang konijnen gekleurde hekjesren/muntjes van dierenwinkl Wesdijk. Tel. 0180-610496 Te koop: elektrische heggen schaar Merk: Metabo meslengte 60 cm 30 euro Tel. 0180-615872 Te koop: 1 Sony ktv 100 herz compleet met afstandsbediening , scart kabel en gebruiksaanwijzing prijs euro 25,-- tel. 010-4101708 Aangeboden: aantal oude reclamefolders, o.a. Peli ,Gilette,kenmix. HollandAmerikalijn t.e.a.b. Tel. 0104162915 Te koop: thermostaat van Elro KT200, gebruikt, vraagprijs 15 euro; tel. 010-4818343

Bij overlijden en scheiden uw woning snel en discreet bezemschoon opgeleverd!

www.woningontruimingmetspoed.nl Verkoop uit inboedels Oa Kunst - Antiek - Vintage - Design - Witgoed www.tussencorenkitsch.nl

06-46 39 68 66

Alle feestdagen van 12.00-22.00 uur

Te koop: Rode mini laptop, merk Packard Bell inclusief bijpassende laptoptas. Prijs €100 en nieuwe zwarte Adidas Dragon schoenen maat 40, incl gratis zwarte veters Prijs: €50. Interesse? Bellen 06 346 673 61 Te koop: groen Kwasaki kinderfietsje 16 inch, moet wat opgeknapt worden €7.50, V.W. Golf 6 achter en kentekenverlichting 100% en origineel i.v.m. aanschaf ledverlichting

EP BARENDRECHT (WINKELCENTRUM MIDDENBAAN)

Tel. 0180-611857

Te koop aangeboden motorfiets Suzuki Gladius (Blauw) Via deze weg wil ik mijn Suzuki Gladius te koop aanbieden. De motor is origineel, maar heeft wel een 12V aansluiting voor een GPS/druppellader. Motor is in perfecte staat en is schadevrij. Deze motor is gekocht bij de motordealer. Bouwjaar motor: 2009 KM-stand: 9000 Vraagprijs: € 4750,00 De 2 zo goed als nieuwe motorbokken kunnen meegeleverd worden voor Euro 100,- Zie voor foto’s www. marktnet.nl Tel: 0180613442 Te koop: Brixon herenkostuum mt. 54, taille pantalon 102 cm binnenbeenl. 78 cm, slechts 2x gedragen, gekocht bij Claudius, kleur middenbruin prijs €90,-- tel. 0180-621588 of 06-14527359 Te koop: Alpina gr. poffertjespan alu 38 cm rond 1800W regelb. therm. anti-aanbak prijs €10,-- en Hema houten winkelspeelgoedbus met accessoires i.z.g.st. prijs € 15,-- tel. 0180-622353

Te koop: 7 merk t-shirts Esprit/Nike €15,--, 6 mooie stoere overhemden Esprit Duitse Top kwaliteit MAAT keukens Handstoomappa€ 18,--, raat, 1000watt,9 rechtstreeks vanaf fabriek accesoires, € 7,50, tel. 06 558 Wij komen geheel vrijblijvend 305 49bij u thuis, op een

NIEUW

tijdstip dat u het beste past, dus ook `s avonds. panoTevoor koop: Uw kwaliteit MAAT keuken een Isabella eerlijke prijs.

ramische luifel voor cara-

Bel voor een afspraak 0634-827417 of kijk op: van. i.g.st. Omloop 9 m. Kleur grijs/groen. Uitritswww.AEK-keukens.nl

bare zijkanten. Prijs, 100 euro Tel. 0180-613884/06 13409146 Te koop: Marklin(ho) treinset met trafo, rails, bovenleiding, Zwitserse berglocomotief, 1 stoomloc, div. rijtuigen/wagons, huisjes etc. conditie gebruikt €250,-- tel. 06-33 647 421

Gevraagd: Voor vakantieopvang konijnen gekleurde hekjesren/muntjes van dierenwinkl Wesdijk. Tel. 0180-610496 Te koop: elektrische heggen schaar Merk: Metabo meslengte 60 cm 30 euro Tel. 0180-615872 Te koop: 1 Sony ktv 100 herz compleet met afstandsbediening , scart kabel en gebruiksaanwijzing prijs euro 25,-- tel. 010-4101708 Aangeboden: aantal oude reclamefolders, o.a. Peli ,Gilette,kenmix. HollandAmerikalijn t.e.a.b. Tel. 0104162915 Te koop: thermostaat van Elro KT200, gebruikt, vraagprijs 15 euro; tel. 010-4818343 Te koop: Rode mini laptop, merk Packard Bell inclusief bijpassende laptoptas. Prijs €100 en nieuwe zwarte Adidas Dragon schoenen maat 40, incl gratis zwarte veters Prijs: €50. Interesse? Bellen 06 346 673 61 Te koop: groen Kwasaki kinderfietsje 16 inch, moet wat opgeknapt worden €7.50, V.W. Golf 6 achter en kentekenverlichting 100% en origineel i.v.m. aanschaf ledverlichting €275.00 tel. 06-15506841


Elke vrijdag op het Binnenhof / Gemeenteplein.

Kaashandel Jac. v.d. Wal Graskaas

1 kg

Bergkaas

1 kg

Extra belegen

1 kg

6,95 95 € 8, 95 € 7, €

DE VLEESWARENEXPRESS

VOOR UW BROODNODIGE BELEG !!! Reclames geldig van 28 mei t/m 1 juni BOERENHAM

150 gram

€ 1,98

MORTADELLA

100 gram

€ 1,39

KIPFILET

100 gram

€ 1,49

SAKS SMEERWORST

100 gram

€ 0,69

PAARDENWORST

500 gram

€ 3,25

4 voor

€ 4,50

SCHNITZELS

www.vleeswarenexpress.nl

Lekkere kazen voor een scherpe prijs BARENDRECHT - Jacob van der Wal van Daalder Kaas is al jaren een vast gezicht op de markt in Barendrecht. Het hele gezin is bij het bedrijf betrokken. Zoon Laurens staat op vrijdag bij zijn vader in de verkoopkar en staat op woensdag alleen op de markt in Carnisselande. Ook de drie dochters van de marktkoopman werken mee. ,,Zelfs mijn jongste dochter van dertien werkt nu af en toe mee.’’ Jacob van der Wal nam de handel over van zijn vader, die het op zijn beurt in 1953 van iemand overnam. Inmiddels staat Jacob zelf ook alweer 31 jaar op diverse markten. Hij hoopt dat zijn zoon Laurens de zaak in de toekomst zal voortzetten. Een van de topproducten is de Daalder Exclusief. De Daalder-kazen zijn Beemsterkazen en zijn verkrijgbaar in vier soorten: goud mild, exclusief, klassiek en oud. De Daalderkazen zijn tevens verkrijgbaar in een light-variant. ,,Ook geitenkaas loopt tegenwoordig heel goed. Vroeger verkochten we geen geitenkaas, tegenwoordig hebben we vier of vijf soorten. Het is lekker en licht verteerbaar. Het is

ook ideaal voor mensen met koemelkallergie.’’ Op de markt in Barendrecht lopen vooral de bijzondere producten hard. Een van die bijzondere kazen is de Passendale. Het is een Belgische kaas met een luchtige structuur en een romige, zachte smaak. Bijzonders is dat de kaas bolvormig is en dat de witte korst eetbaar is. ,,Het mooie is dat we op de markt de bijzondere kazen voor een lagere prijs kunnen aanbieden dan kaasspeciaalzaken. Dan is de drempel voor de klant lager om af en toe wat lekkers mee te nemen.’’

Rits kapot??? Loopt de rits open van uw jas, broek, rok, laars of tas? Wij kunnen deze in vele gevallen repareren zonder de rits te vervangen!

BIJ DE DIERENKRAAM!! Nieuw Royal Canin rasvoeding speciaal voor Jack Russell terriers, voor pups of

Ook drukknoppen, nestelringen, etc. vervangen wij direct! Waar?? Bij

Van der Wijst Kleinvak

volwassen honden, nu bij aanschaf van 1.5kg gratis zakje Royal Canin beloningsbrokjes,

Elke week op de markt: Vrijdag 8:30 tot 16:00 uur te Barendrecht (centrum markt) Woensdag 8:30 tot 15:00 uur te Hendrik-Ido-Ambacht

Vitakraft Liquidsnack, pure verwennerij voor uw kat, rijk aan omega 3, ook zeer geschikt voor oudere katten, in 3 smaken, nu slechts

1.75

per doosje,

+ BIJ

Supreme Selective konijn of caviavoer,

DE GOOISCHE POELIER (A. van Diermen)

10 kilo voor slechts

Telefoon 06 53 34 30 68

Kipdijrollade authentiek gekruid uit grootmoeders tijd per stuk slechts

750 gram

€ 4,98

Kip piri-piri broodjes per stuk

€ 1,25 4 voor € 3,98

VRIJDAG OP DE MARKT IN BARENDRECHT

39.95

Sliptong

normaal € 25,00

3 panharingen

en gratis thuisbezorgd

nu per kilo

€ 17,50

Vitakraft 6 delige knaagdier-ren om uw konijn of cavia

heerlijk buiten in de tuin te laten lopen, nu van 19.95 voor slechts

12.95

€ 1,75 Nu 3 voor € 5,00 en 4 GRATIS (Ouderwets gebakken)

per stuk

e

Elke 50ste klant ontvangt een vis kookboek OP=OP Marcel en Jacqueline Korlaar tegenover de Hema • 06-52054112 Natuurlijk ook op de woensdag markt in Carnisse Veste

(exclusief net) Marian en Michel van Aelst dierenbenodigdheden www.dierenvoedsel.nl - Tel. 06 22517622 Uw Royal Canin voedingsadviseur


Elke vrijdag op het Binnenhof / Gemeenteplein.

Horloge batterijen €4,95

Horloge banden in diverse kleuren en prijzen.

Gouda Mentos 3-pk div.soorten

per pak

Twix 5-pk

per stuk

Liga Milk Break

per stuk

M & M 45 gram

4 voor

Milka tablet

100gram

3 voor

1,00 1,00 1,00 1,00 2,50

• Nieuw: Gouden trouwringen en zilveren vriendschapsringen • Trendy zilveren sieraden • Goud-en Zilverreparaties • Veranderen van Uw trouwring(en) • Inkoop oud goud tegen contanten

Donderdagmarkt op Zwijndrecht Vrijdagmarkt op Barendrecht

Assortiment snoep voor de avondvierdaagse

Björn Borg dames / heren en kinderboxers

Elke vrijdag op het Binnenhof / Gemeenteplein.

aardappelen, groenten & fruit

Nieuwe oogst Malta aardappelen 2,5 kilo

2,98

nu 5 kilo

4,98

Nieuwe oogst nectarines en perziken volop sap heel kilo 3,98 Volop verkrijgbaar Hollandse aardbeien, kersen, Hollandse doré’s, Hollandse kasbloemkool, Hollandse asperges enz.

Diverse prints 20% korting

Nu Hollandse frambozen, bramen en blauwe bessen per doos

2,98

2 dozen

4,98

Nieuwe oogst boskroten Nu 2 bossen

2,98

Deze aanbiedingen zijn geldig op vrijdag 31 mei 2013.

Nu bu Avanti autorijschool:

DE LENTE DEAL!! 20 rijlessen voor € 440,-, én een theoriecursus van € 55 gratis! Dat is een lagere prijs en een hoger slagingspercentage dan andere rijscholen Kijk op avantirijschool.nl, of bel met 010 4673820

We wilden sparen voor later.

Extra aflossen bleek gunstiger.

Te koop / te huur KANTOORRUIMTE

Samen kom je tot een beter advies. Door uw ideeën en wensen met onze kennis en ervaring te combineren, komen we vaak tot verrassende adviezen. Ons advies helpt u keuzes te maken die goed bij uw situatie passen. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn?

Bekijk op rabobank.nl/advies hoe ons advies u verder brengt Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

gratis advertentie

WWW.MAKEAWISHNEDERLAND.ORG

Ik ben Duchenne-patiënt GEEF KINDEREN MET EEN LEVENSBEDREIGENDE ZIEKTE DE KRACHT OM KIND TE ZIJN. SMS* WENS NAAR 4333 EN DONEER ÉÉNMALIG 2 EURO

®

Oppervlakte 110m2 Onderverdeeld BG 52 m2 VERD 58 m2 6 Parkeerplaatsen Gelegen op het bedrijventerrein Bijdorp Oost 19, Barendrecht Huurprijs € 995,00 / maand Exclusief BTW Tel.: 06 - 53158640


Filmavonden Theater het Kruispunt

DI. 4 JUNI, 20.15 UUR DAGLICHT Nederlandse thriller met Angela Schijf als een advocate die onderzoek doet naar de moord waarvoor haar autistische halfbroer veroordeeld is.

VR. 14 JUNI, 20.15 UUR MOONRISE KINGDOM Humoristisch drama van Wes Anderson over twee kinderen die van huis weglopen, waarop er paniek bij de plaatselijke eilandbevolking ontstaat.

DI. 18 JUNI, 20.15 UUR LINCOLN Lincoln is een onthullend en spannend drama dat zich afspeelt tijdens de onstuimige laatste maanden van één van Amerika’s meest iconische presidenten.

WO. 19 JUNI, 20.15 UUR HYDE PARK ON HUDSON Drama over de relatie tussen de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt en zijn verre nicht Margaret Stuckley.

DO. 20 JUNI, 20.15 UUR SAFE HAVEN Romantische drama gebaseerd op de gelijknamige roman van Nicholas Sparks. Van deze schrijver werd eerder The Notebook en Dear John verfilmd.

RESERVEREN VIA WWW.THEATERHETKRUISPUNT.NL OF 0180-615958. THEATER HET KRUISPUNT, MIDDENBAAN 111, 2991 CS BARENDRECHT

Kom naar onze gratis informatieavond Met uitgebreide informatie over de diagnose van schouderklachten en de operatiemogelijkheden.

Woensdag 5 juni | 18:00 - 20:00 uur

Schouderklachten?

Meer informatie of aanmelden? Bel 010 - 298 98 98 of kijk op

www.medinova.com

Vliegveldweg 65, Rotterdam

LET OP: Wij hanteren een maximum leeftijd van 75 jaar voor een schouderoperatie.

NAAST ONS BIEFSTUKEN VISMENU À €19,50 NU OOK EEN:

ZOMERMENU

19,50

3-GANGEN ZOMERMENU Frisse salade - Entrecote - Vanille ijs met roodfruit

IN DE MAAND JUNI ELK 2E MENU 50% KORTING! Van maandag t/m donderdag

Noldijk 41a, Rijsoord | T. 0180 - 621220 Kijk voor de mogelijkheden en menu’s op:

www.wevershoeve.nl

Ook voor al uw feesten en partijen

Gastronomische verwennerij bij de Wevershoeve


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 30 mei 2013

HVB nog even in bruidssferen BARENDRECHT - Nog tot eind van deze maand staat het museum van Historische Vereniging Barendrecht in het teken van het huwelijk. Er is een tentoonstelling samengesteld in d’Ouwe School die bestaat uit een unieke verzameling bruidsjurken en accessoires met modellen uit het heden en verleden. Enkele bruidsjurken zijn hiervoor vrijwillig ter beschikking gesteld, aangevuld met jurken uit de eigen collectie van HVB. Zo is er een satijnen bruidsjurk te zien uit 1939, compleet met jurkjes van drie bruidsmeisjes. Verder is er ook een gedekte tafel voor het bruidsdiner opgesteld met verschillende hu-

welijksattributen uit de eigen historische collectie. Het museum is iedere zaterdag geopend van 10 tot 12 uur. Iedereen is van harte welkom bij Historische Vereniging Barendrecht in d’Ouwe School, Dorpsstraat 150-150a te Barendrecht.

foto roroba.

Thrilleravond in Jos op Donderdag BARENDRECHT - Donderdag 6 juni is er een speciale aflevering van het programma Jos op Donderdag vanuit de bibliotheek Barendrecht-Centrum. In het kader van de 25e maand van het Spannende Boek houdt de bibliotheek dan een thrilleravond. Vier thrillerschrijvers staan deze avond vanaf 20 uur centraal: John Brosens en Esther Vermeulen uit Barendrecht en Gerhard Hormann en Ellen den Hollander uit Ridderkerk. Presentator Jos Vis zal met de schrijvers praten over hun werk en hun schrijverschap. Natuurlijk zullen zij ook voorlezen uit eigen werk. Daarnaast wordt in deze twee uur durende uitzending de winnaar bekend gemaakt van een schrijverswedstrijd door de bibliotheek uitge-

schreven voor inwoners uit Barendrecht en Ridderkerk. De opdracht was om in 500 woorden een begin te maken van een spannend verhaal. Na het bekendmaken van het winnende ‘begin’, zullen de genoemde schrijvers in het kort vertellen hoe het verhaal in hun optiek zou aflopen. Voor deze avond zijn toegangskaartjes te verkrijgen bij de bibliotheek. Voor verdere informatie zie www. bibliotheekzhzo.nl of bel 0180-616755. Kaartjes zijn ook de bestellen via klsbarendrecht@bibliotheekzhzo. nl. Deze speciale uitzending van Jos op Donderdag is vanaf 20 uur te beluisteren op Exxact FM radio (105.9 op de kabel en 106.4 in de ether en via www. exxactfm.nl).

Schoolpleindag bij De Hoeksteen BARENDRECHT Op woensdag 15 mei hebben de kinderen van CBS de Hoeksteen gespeeld op een plein van 600 vierkante meter. Volgens de plannen voor de nieuwe school, MFA Kruidentuin, is dit de ruimte die de kinderen zullen krijgen. Hoewel de nieuwe MFA veel goede mogelijkheden biedt, voorziet de school problemen rondom het plein en de veiligheid. De kinderen hebben zelf ervaren hoe het in de nieuw situatie zal zijn. Zij vonden het jammer dat ze niet konden voetballen en dat er bijvoorbeeld geen verstopplekjes waren. Bij het naar huis gaan zijn alle kinderen door

dezelfde deur naar buiten gelopen. Het plein stond vol ouders, fietsen, wandelwagens enzovoorts. Langs de stoep stonden auto’s geparkeerd om de nieuwe situatie na te bootsen. De kinderen moesten tussen de auto’s door naar de straat. De kinderen die op de fiets waren, er zijn er woensdag negentig geteld, moesten ook tussen de auto’s door. De school heeft gezien dat dit een onveilige situatie is.

Ontmoet de nieuwe burgemeester HEERJANSDAM - De nieuwe burgemeester van Zwijndrecht, Dominic Schrijer, wil de komende periode bewoners, ondernemers en lokale organisaties ontmoeten en zich door hen laten informeren over zijn nieuwe gemeente. Met ongeveer honderd ontmoetingen verwacht hij een goed beeld te krijgen van Zwijndrecht en de Zwijndrechtenaren. De burgemeester komt graag in contact met bewoners, ondernemers en organisaties die hem plekken van Zwijndrecht laten zien en vertellen over hun woonplaats. Dominic Schrijer: ,,Bij de ontmoetingen gaat het vooral niet om mij, maar om wat de mensen bezighoudt. Daarom ga ik graag op bezoek, voer ik gesprekken en zetten we gezamenlijk de plekken op de foto die zij belangrijk, kenmerkend of interessant vinden.” De komende week heeft Schrijer onder meer afspraken in Het Badhuis en bij

Van Leeuwen Buizen Groep, wordt hij welkom geheten door beiaardier en hoornisten op het Raadhuisplein, moedigt hij wandelaars aan bij de laatste kilometers van de avondvierdaagse en lost hij het startschot voor de 36e fietstoertocht Zwijndrecht (NL) – Zwijndrecht (BE). Wie de burgemeester wil ontmoeten, kan hiervoor een afspraak maken door een mail te sturen naar p.twigt@ zwijndrecht.nl of te bellen met het bestuurssecretariaat, Pyella Twigt, tel. 14078. Mensen kunnen zich als individu of als groep aanmelden. Bij veel aanmeldingen zal er een keuze gemaakt worden. Aanmelders krijgen altijd een reactie of de ontmoeting kan plaatsvinden. Van elke ontmoeting wordt een foto geplaatst op www. zwijndrecht.nl. Zo kunnen Zwijndrechtenaren zien welke indrukken bewoners de nieuwe burgemeester hebben meegegeven.

Open podium bij Barendrecht Klassiek BARENDRECHT - Zaterdag 1 juni aanstaande organiseert de Stichting Barendrecht Klassiek het vierde open podium. Die middag zullen naast een nocturne van Chopin, liederen van onder andere Bach, Fauré en Donizetti te horen zijn, begeleid op piano, harp en klokkenspel. Ook zeven pianoleerlingen van Monique Kooijman laten van zich horen. Het programma duurt van één tot ongeveer drie uur. Vanaf half één staan koffie en thee klaar. Zaterdagavond 8 juni vindt het laatste concert van dit seizoen plaats. Harpiste Lenie de Meij, sopraan Mariët Kaasschieter en fluitiste Marion Schopman zullen Franse mu-

ziek laten horen van de barok tot en met de 20e eeuw. Het concert begint om acht uur, vanaf half acht staan koffie en thee klaar. Op 28 september start het nieuwe seizoen met een zaterdagavondconcert: het flex ensemble speelt pianokwartetten van Fauré en Schumann. De activiteiten vinden plaats in de Dorpskerk, Dorpsstraat 146, naast de watertoren, worden georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk en mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de sponsoren. De toegang is vrij, bijdragen na afloop worden, als altijd, zeer op prijs gesteld. www.barendrechtklassiek.nl.

De kinderen, ouders en leerkrachten van CBS De Hoeksteen hopen bij de nieuwe school meer speelruimte te krijgen en een veilige weg om van en naar school te gaan.

Gratis dansworkshop BARENDRECHT – Dit weekend zijn de King’s Kids op bezoek in Barendrecht. Een enthousiaste groep christenjongeren met een hart voor de medemens, die op verschillende plaatsen in Barendrecht een programma neerzet voor jong en oud. Voor alle jongeren is er zaterdag1 juni een gratis dansworkshop op het schoolplein van OBS de Zeppelin (Haringwater), van 14 tot 16 uur. Geschikt voor beginners en gevorderden. Meer informatie bij Corma Bezemer via info@ywamrijnmond.org of 06012773287.

Bij het naar huis gaan stond het plein stond vol ouders, fietsen, wandelwagens enz. Langs de stoep stonden auto’s geparkeerd om de nieuwe situatie na te bootsen.

11

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-barendrecht.nl

Ga naar de website en upload je bericht. www.deschakelbarendrecht.nl

Kunst en Atelierroute Albrandswaard ALBRANDSWAARD Kunstkring Albrandswaard houdt in het weekend van 1 en 2 juni de Kunst en Atelierroute in Rhoon en Poortugaal. Tijdens deze route zetten 20 kunstenaars de deuren wijd open voor publiek. Op zaterdag 1 juni staan de deuren open van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag 2 juni van 12.00 tot 17.00 uur. Iedereen is welkom om een kijkje in de keuken te komen nemen; iedere kunstenaar zal graag zijn of haar werk toelichten. De kunstenaars vertegenwoordigen een breed aanbod van verschillende kunstvormen. Er zijn onder meer grote abstracte en figuratieve schilderijen, kleine etsen maar ook keramiek, sieraden, en textiele kunst te zien. Enkele kunstenaars exposeren samen op een andere locatie dan hun normale atelier. Zo zijn er kunstenaars te vinden in het gemeentehuis van Albrandswaard en in de bibliotheek van Poortugaal.

In de galerie van stichting Castellum/Met 1624, gevestigd in een oud pandje midden in Poortugaal, is werk te zien van één van de deelnemers. In de hal van het gemeente huis van Albrandswaard is een overzicht van de deelnemende kunstenaars en zijn folders aanwezig met informatie over de deelnemers en een plattegrond van Albrandswaard. Deze folders zijn eveneens te vinden in de bibliotheken van Poortugaal en Portland en bij boekhandel het Witte Huys in Rhoon. Uiteraard is alle informatie ook te vinden op www. kunstkring-albrandswaard.nl.

Ukkepukconcert in het Trefpunt BARENDRECHT - Anja Leeuwenburg van Muzikanjer geeft zaterdag 8 juni voor het eerste een Ukkepukconcert in Barendrecht. Ze doet dat in samenwerking met Harmonievereniging Barendrecht. Aanleiding is dat 2013 het jaar van Muziek met het Jonge Kind is en Muzikanjer vijf jaar bestaat. Ukkepukconcerten worden dit jaar speciaal gegeven voor kinderen van nul tot zes jaar en hun (groot)ouders. Er is live muziek en er zijn herkenbare liedjes van Muziek op Schoot te horen, zodat kinderen (en ouders) snel mee kunnen doen. Er wordt live muziek gespeeld door leden van het Dagorkest en enkele jeugdleden van de blokfluit-

groep van Harmonie Barendrecht. Kinderen kunnen niet alleen kijken en luisteren, maar ook meebewegen en meespelen op instrumentjes. Aan het eind kunnen kinderen de instrumenten uit het orkest van dichtbij bekijken en uitproberen. Er zijn twee concerten: van 10.30 tot 11.15 uur en van 13 tot 13.45 uur. Locatie is het Trefpunt aan Dr. Kuyperstraat 4 in Barendrecht. Kaarten reserveren kan via www.muzikanjer.nl. Kinderen van 0 tot 4 jaar hebben gratis toegang. Meer informatie bij Anja Leeuwenburg via 0621901720 en muzikanjer@ hotmail.com.

Rommelmarkt bij gemeentehuis BARENDRECHT - Zaterdag 1 juni wordt op het Binnenhofplein in Barendrecht een grote rommelmarkt gehouden. Het plein voor het gemeentehuis van Barendrecht wordt gevuld met een gevarieerd aanbod van speelgoed, huishoudelijke spullen, curiosa, boeken, kleding en nog veel meer. De rommelmarkt start om 9.30 uur en eindigt om 14 uur. Gereformeerde Gemeente in Barendrecht organiseert deze rommelmarkt met als doel de schuld op het kerkgebouw af te lossen.


De Oude Dorpskern PROFESSIONELE VERF VAN SIGMA KOOPT U BIJ DECO HOME RIBA

SIGMA GOLD DEALER Dorpsstraat 129, 2992 BD Barendrecht, Dorpsstraat 129, Barendrecht Tel.: 0180 - 61 33 46, www.decohomeriba.nl Tel.: 0180 - 61 33 46, www.decohomeriba.nl

OPRUIMING Regenkleding tot

40% KORTING

Oude Dorpskern toch blij met bestemmingsplan De vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht is toch blij met het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied. “Het Beschermd Dorpsgezicht wordt in het nieuwe bestemmingsplan voldoende beschermd”, vertelt bestuurslid Dik Buitenhuis. De gemeenteraad heeft het nieuwe bestemmingsplan “Woongebied Oost” op 7 mei vastgesteld. Dit bevat nu ook regels voor het beschermd dorpsgezicht van het

oude dorp en voor een deel van de 1e Barendrechtseweg. “De vereniging Dorpskern Oud Barendrecht heeft samen met de Monumentencommissie dit aanpassingsproces gevolgd, zienswijzen ingediend en ingesproken bij de commissie Ruimte. Deze acties waren nodig en zijn door B&W en de commissie Ruimte ook aanvaard, waarvoor onze dank”, zegt Dik Buitenhuis.

Het dorpsgezicht wordt nu voldoende beschermd door het nieuwe bestemmingsplan en het bijgevoegde Beeldkwaliteitsplan. Deze twee plannen vullen elkaar aan. Hierbij spelen de Monumentenwet en de Welstandnota ook een belangrijke rol. In de toekomst zal nieuwbouw of verbouwing getoetst worden aan de nieuwe richtlijnen, waarbij de Monumentencommissie een belangrijke rol zal spelen. Het is niet de bedoeling van het oude dorp een museum te maken. Bouwwerken mogen vernieuwend zijn, mits ze aansluiten bij de ruimtelijke kwaliteit van de dorpskern en niet conflicteren met de beeldkwaliteit en het historisch karakter van het beschermd dorpsgezicht. Want er staan op een relatief kleine oppervlakte zeven rijks- en tien gemeentelijke monumenten. “Onze vereniging wil de vestiging van kleinschalige detailhandel en ambachtelijke ondernemingen in het oude dorp stimuleren. Wethouder Stephanie ter Borg heeft toegezegd dit beleid vanuit de Gemeente Barendrecht in overleg met onze vereniging verder te willen vormgeven. Ons bestuur is verheugd over deze opstelling”, aldus Buitenhuis.

Dorpsstraat 50 • Barendrecht • T 0180 61 21 81

Zie ook www.dorpskern-barendrecht.nl .

www.geertrui-tweewielers.nl

Younique

Skincare

W U E NI HIGH WINE Een glas Prosecco, 2 glazen wijn naar keuze (wit, rood of rosé) met diverse heerlijke warme, koude & hartige hapjes. Vanaf 2 pers. p.p.

€ 24,50

EKT OVERD ARMD W EN VER RAS TER

Dorpsstraat 141 • Barendrecht • 0180-612130 OOK IN OUD-BEIJERLAND • WWW.DIGGELS-EETCAFE.NL

Bikinilijn normale prijs €130,- zomeractie €80,Oksels normale prijs €110,- zomeractie €65,-

Superdeal! Bikinilijn + oksels €125,Onderbenen normale prijs €245,- zomeractie €175,Bovenbenen normale prijs €245,- zomeractie €175,-

Superdeal! Boven- en onderbenen €275,Ook voor: verwijdering pigmentvlekken/ couperose/ overbeharing gezicht. Vergoeding ziekenfonds mogelijk. Dorpstraat 153, 2992BD Barendrecht www.youniqueskincare.nl tel:0624841964


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 30 mei 2013

‘The magic 5.1’ doet mee met Alpe d’HuZes BARENDRECHT – ‘The magic 5.1’ is een vriendenclub uit Barendrecht. Eind 2012 hebben de vrienden besloten mee te doen aan Alpe d’HuZes. Dit is een actie waarbij fietsers geld bijeen fietsen voor de strijd tegen kanker. ,,We fietsen al een paar jaar samen en vonden dit wel een sportieve prestatie. We zijn een behoorlijk prestatie gedreven clubje. Eerlijkheidshalve draaide het meer in het begin om de sportieve prestatie. Gaandeweg ging steeds meer en zwaarder wegen geld op te halen voor mensen die lijden doordat ze kanker hebben of hebben gehad. Zo is er het verhaal van Geert Sipman, een collega van een van ons. Hij heeft zijn dochter Martine van 17 jaar jong verloren aan kanker. Dit greep ons erg aan en heeft ons geïnspireerd’’. Het team ging daardoor steeds fanatieker geld ophalen voor Alpe d’HuZes. Hiernaast doet het team ook mee ter nagedachtenis aan alle mensen die aan kanker zijn overleden. ,,Helaas hebben we allemaal, naast Martine, verschillende mensen in onze omgeving

v.l.n.r.: Xander Heijnen, Jan den Bakker, Martin van der Loos, Stephan Burger, Mark van Son en Patrick Ruberg. die overleden zijn aan kanker. Eén op de drie Nederlanders krijgt kanker. Velen van ons maken van dichtbij mee hoe levens drastisch beïnvloed en verwoest worden.’’ Het motto van de Alpe duZes , opgeven is geen optie, heeft The magic 5.1 volledig omarmd. ,,We accepteren geen beperkingen in wat we kunnen bereiken. Vandaar ons fanatisme om geld op te halen, op dit moment al ruim 33.000 euro, en onze trainingsarbeid.

We willen maximaal presteren voor de Alpe d’HuZes, dus echt zes keer omhoog. Op die dag zullen wij enigszins ervaren wat een kankerpatiënt dagelijks aan den lijve ondervind, namelijk afzien, afzien en nogmaals afzien.’’ Wie graag nu al een bijdrage wil leveren, kan doneren. ,,Iedere euro is er een. Doneren kan via onze website: http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teams/martine-2.

Ronkende motoren en stoomwolken BARENDRECHT - Ronkende motoren, stoomwolken en volle treinen. Enkele begrippen die kenmerkend zijn voor de open dagen van Maasoever Spoorweg het afgelopen weekend. Modelbouwers vanuit het hele land en zelfs het buitenland, kwamen langs om hun trots en passie

met elkaar te delen tijdens een weekend dat volgens meteorologen in het water zou lopen, maar wat uiteindelijk uitgedraaid is op een succes. Niet alleen voor de deelnemers, maar ook bezoekers uit de omgeving en daarbuiten, die ritjes konden maken met verschillende treinen en vol

woensdag 22 mei 36 jongeren hun eigen gedicht. Koen Leeuwenburg ontving uit handen van jurylid en VSB Poëzieprijswinnaar Ester Naomi Perquin de eerste prijs voor zijn gedicht. ,,Een gedicht over licht en donker, dat mooi inzoomt op een klein tafereel en ons toont wat daar allemaal in schuilt”, aldus Perquin. De gedichten van de finalisten waren geselecteerd uit een paar duizend inzendingen. Door heel Nederland en Vlaanderen waren er voorrondes. Alle jongeren schre-

Stichting IJsselmondeOost prokkelt BARENDRECHT Op donderdag 6 juni is het bij stichting IJsselmonde-oost ‘Prokkeldag’. Prokkelen is een landelijke manifestatie in week 23. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder. Dat kan tussen twee mensen zijn, maar ook in een groep. Iedereen kan mee doen en het kan overal plaatsvinden. Het kan van alles zijn: samen werken, schilderen, sporten, discussiëren, musiceren, plezier maken en genieten. In 2013 is er voor het eerst gekozen voor een Prokkelweek. Deze is van maandag 3 juni tot en met zaterdag 8 juni. In

woonvoorziening Meliom/ dagbesteding Lavendel van Stichting IJsselmonde-Oost aan de Kruidentuin in Barendrecht, is er voor gekozen om met dit doel een prokkel speurtocht te houden door clienten samen met buurtgenoten. Inmiddels is de organisatie rond, de antwoordstroken van buurtgenoten zijn ingeleverd en iedereen is er klaar voor. De speurtocht krijgt het startsein om 13 uur door wethouder Cees Versendaal. Hij zal dit doen door het doorprikken (prikkelend) van ballonnen gevuld met confetti, samen met een cliënt van Meliom. Op de route zullen de groep-

jes verschillende opdrachten uitvoeren zoals jeu de boules, sjoelen, kunstkoe melken, ijsje eten bij ‘t Vlak en schilderen. Na afloop gaat men gezamenlijk genieten van een hapje en een drankje in de tuin van Meliom. In de Irenestraat, waar mensen met een verstandelijk beperking zelfstandig begeleid wonen onder begeleiding van Stichting IJsselmonde-Oost, wordt vanaf 17 uur geprokkeld. Er zullen vijftig prokkelballonnen de lucht ingaan, het meezingkoor van Harmonievereniging Barendrecht treedt op en er wordt voor alle bewoners een gezellige barbecue gehouden.

Renes trots op Team 40 BARENDRECHT - Trots. Dat is Renes BV uit Rotterdam op Team 40 Daniel den Hoed van de Roparun. Dit team volbracht de ruim 500 kilometer vanuit Hamburg naar Rotterdam hardlopen en fietsend en kwam Tweede Pinksterdag, maandag 20 mei, moe en zeer voldaan aan op de Coolsingel in Rotterdam. Renes BV sponsort Roparun Team 40, waarbij de complete opbrengst is bestemd voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Vlak voor vertrek naar Duits-

land, kwam de ploeg onverwachts langs bij hun trouwe sponsor. Het bedrijf werd verrast met gebak en bloemen voor het voltallige personeel. Het dankgebaar van Team 40 werd overhandigd aan de directie, Willem en Erik Renes. Het Rotterdamse bedrijf deed niet alleen haar jaarlijkse sponsorbijdrage, maar nam ook een onverwachte dure kostenpost voor het team, de reparatie van de trailer, voor haar rekening. Deze trailer werd vier jaar geleden aangeboden aan dit

Roparun-team en werd ingericht met bedden, een keuken, wc en een douche. Team 40 heeft optimaal deze prestatie kunnen leveren door de steun van Renes BV. Gehuld in gesponsorde kleding van Renes BV en Hiemstra Sport heeft Team 40 Daniel den Hoed de Roparun succesvol kunnen volbrengen. Zie ook http://roparunteamdanieldenhoed.nl en Facebook: Roparun Team 40 Daniel den Hoed.

enthousiasme werden rondgeleid door de werkplaatsen. De vele vrijwilligers van de miniatuurspoorweg hebben zich in de voorgaande weken en op de dag zelf ingezet om het een ieder naar zijn zin te maken, wat ook zeer goed gelukt is. Op verschillende momenten reden de overvolle treinen zelfs met twee of meerdere locomotieven om zoveel mogelijk zonder oponthoud de dienst te rijden. Met een veelzeggende glimlach blikt de organisatie terug op het evenement: ,,Een geweldig en onvergetelijk weekend vol vrolijke gezichten.” De open dagen helaas gemist en toch nieuwsgierig? Neem eens een kijkje op www.maasoeverspoorweg.nl of kom langs op een rijdag op woensdag, zaterdag of zondag (bij goed weer).

Koen (14) wint prijs met zijn eerste gedicht BARENDRECHT - Koen Leeuwenburgh uit Barendrecht heeft onlangs de VERS Poëzieprijs gewonnen. Zijn gedicht werd door de jury uitgekozen als de mooiste van de 36 finalisten. Koen had totaal niet verwacht dat hij zou winnen. Zijn gedicht ‘De lamp’ was het eerste gedicht dat de 14-jarige ooit schreef. ,,Ik begrijp echt niet waarom ze mijn gedicht hebben uitgekozen. Ik heb veel mooiere gedichten gehoord tijdens de finale.” De finale werd gehouden in het MC Theater in Amsterdam. Daar droegen

13

ven hun gedicht geïnspireerd op het werk van de genomineerde dichters voor de VSB Poëzieprijs, de belangrijkste poëzieprijs in Nederland en Vlaanderen. Het winnen van de poëziewedstrijd is voor Koen, leerling van het Marnix Gymnasium uit Rotterdam, een extraatje. ,,Ik heb er een halve les Nederlands aan gewerkt en dacht dat ik met geluk door de voorrondes zou komen. Naast Sinterklaasgedichten heb ik nog nooit iets geschreven.” Wie meer wil weten, kan kijken op www. schoolderpoezie.nl.

ERT bij ‘The Color Run’ Amsterdam BARENDRECHT - Lois Stokkers, Maud Blokzijl, Shurianty Mathilda en Yosta de Stigter van het Energie Running Team hebben afgelopen zondag een duurloop gedaan met veel lol. Ze waren naar Amsterdam afgereisd om mee te doen aan de eerste Color Run van Nederland. Na een paar minuten in de rij staan om de startnummers op te halen, kon hun dag

niet meer stuk. Met z‘n vieren liepen ze een parcours van 5 kilometer. Elke kilometer kwamen ze langs kleurzone‘s waar ze ondergedompeld werden met kleurpoeder in de kleuren oranje, groen en roze. Na de finish liepen ze door naar het festivalterrein. Daar kon het feest nog eens beginnen met kleurpoeder, eten, drinken en dansen.

Houten Hok Zeskamp HEERJANSDAM - Zeskamp is jarenlang een Heerjansdamse traditie geweest rond Koninginnedag. In 2012 heeft Het Houten Hok dit festijn opnieuw leven ingeblazen. Op zaterdag 15 juni wordt er een gezellige sfeer gecreëerd rond het zeskampterrein met eet- en drinkgelegenheden. Deze zeskamp wordt georganiseerd in aanloop naar Het Houten Hok 2013. Het wordt een feest met als doel een gezellige dag te hebben en geld inzamelen voor Het Houten Hok 2013. De zeskamp vindt plaats op en rond de ijsbaan van Activiteiten Vereniging Heerjansdam. Het Houten Hok is op zoek naar enthousiaste teams van minimaal zes en maximaal acht personen. Opgeven kan via www. hethoutenhok.nl.


VANAF 28 MEI 2013

TOTALE LEEGVERKOOP

! G E W T E O M S E L AL

KOM SNEL LANGS IN ONZE SHOWROOM


jaargang 5 - nummer 31 - 30 mei 2013

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

1

BLIK OP BARENDRECHT In dit nummer:

Altijd al een ander willen helpen?

Word vrijwilliger bij Barendrechts Maatjesproject

• Kunstwerk teruggeplaatst in Riederpark: Vreemde planten en

3 • 21 juni: Barendrechtse Veteranendag 3 • Schoolpleinen in beheer gemeente 5 • Ambert Alert 7 • Eropuit in Barendrecht: Recreatiegebied Oude Maas 7 gevallen wolken

Vrijwilligers in beeld:

Soms loopt het even niet zo lekker en kunnen mensen tijdelijk

zijn. Soms is iemand al geholpen

Dirk Hogeweg, Ad van Dijk en Peter van Dalen

met hulp bij de administratie of

Op tweede Pinksterdag maakten Dirk, Ad en Peter (op foto van links

het aanbrengen van structuur in

naar rechts) deel uit van de actie ‘Klimmen tegen MS’. Zij vormden sa-

de dagelijkse dingen. Of doordat

men team ‘De Carnisse Klimmers’. In totaal beklommen 375 wielren-

iemand meegaat naar belangrijke

ners (en lopers) de beruchte Mont Ventoux in Frankrijk. Het streven

afspraken of een luisterend oor

van de mannen was de berg - waar het in deze periode van het jaar

biedt. Wilt u iemand zo’n steuntje

nog heftig kan spoken - drie keer op één dag te beklimmen. En alhoe-

in de rug bieden? Meld u dan aan

wel zij alle drie diep hebben moeten gaan, is het ze gelukt! Een ware

als ‘Maatje’.

topprestatie!

wat aandacht, hulp of ondersteuning gebruiken. Dat hoeft lang niet altijd professionele hulp te

Het Maatjesproject is een gezamenlijk project van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), KijkopWelzijn

Maatjes bieden anderen een steuntje in de rug

en Vivenz. Zij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zet-

rekening gehouden met de wensen

toekomst hebben wij plannen om sa-

ten voor mensen die zichzelf minder

en kwaliteiten van het Maatje.

men eenvoudige activiteiten te onder-

goed kunnen redden en onvoldoende controle hebben over hun leven.

nemen, zoals wandelen en winkelen. Positieve ervaringen

Zo leren wij elkaar beter kennen.”

Barendrechtse Maatjes Helpende handen hard nodig

Twee Barendrechtse Maatjes om-

‘Profiel’ Maatje

In Barendrecht zijn al acht Maatjes aan

schrijven hoe zij hun vrijwilligerswerk

Wilt u ook Maatje worden? Een Maatje

de slag, maar meer helpende handen

ervaren. De één vindt het gehele pro-

heeft inlevingsvermogen, is commu-

zijn hard nodig. Maatjes helpen kwets-

ject zeer nuttig. “De cursus voelde als

nicatief sterk, stabiel en heeft inzicht

bare mensen zelfstandiger te worden,

een verkorte cursus psychologie en

in eigen kunnen en eigen normen

‘Klimmen tegen MS’ kent zijn oor-

trainen zijn De Carnisse Klimmers hier

waardoor zij minder afhankelijk van

was zeer leerzaam. Ik help degene

en waarden. Voorwaarde is wel dat u

sprong in onze gemeente. Barendrech-

de afgelopen maanden ook erg druk

zorg worden en complexe problemen

aan wie ik gekoppeld ben bij het vin-

minimaal één dagdeel per week be-

ters Edwin en Cindy van Wijngaarden

mee geweest. Zo verkochten zij onder

verminderen.

den van een baan. Hier hebben wij

schikbaar bent. Om in aanmerking te

en Johan den Ouden waren drie jaar

andere wijnpakketten. Alle inspannin-

samen wat stappen in gezet. Het ver-

komen, moet u een bewijs van goed

geleden de initiatiefnemers. In dat eer-

gen van dit Barendrechtse team heb-

Plezier voor twee

trouwen is er. Dat is een goede basis

gedrag overleggen.

ste jaar waren er elf deelnemers. Vorig

ben het prachtige sponsorbedrag van

Bij maatjesinitiatieven hebben beide

om hiermee verder te gaan.” De ander

jaar waren het er 37 en aan de edi-

maar liefst € 6.000,- opgeleverd.

partijen plezier in het contact. Een

ervaart het vrijwilligerswerk tot nu toe

Aanmelden

tie van dit jaar deden maar liefst 375

Maatje gaat gezellig koffie drinken

als positief. “Na de acht weken du-

Om in Barendrecht Maatje te wor-

mensen mee.

bij iemand die een beetje eenzaam

rende opleiding tot Maatje ben ik ge-

den, kunt u zich aanmelden bij

is. Of op stap met een kind dat thuis

koppeld aan een gastvrij gezin waar-

KijkopWelzijn

Opbrengst

mooi dat zij hun sportiviteit en liefheb-

aandacht tekort komt. Of zwemmen

van specifiek de vrouw op zoek was

(0180) 691 802 of via de website

Doel van de actie is niet alleen het één,

berij konden inzetten voor een ander.

met iemand met een beperking. Wat

naar een Maatje. De eerste keer was

www.Kijkopwelzijn.nl > Maatjespro-

twee of drie keer beklimmen van de

De voorlopige eindstand van Klimmen

een Maatje precies doet, is afhankelijk

natuurlijk voor alle partijen spannend,

ject. Na het aanmelden krijgt u gratis

Reus van de Provence. Achterliggend

tegen MS bedraagt maar liefst ruim

van de behoefte van de persoon die

maar het was wel al meteen gezellig.

een uitgebreide basistraining en wordt

doel is het inzamelen van geld voor het

€ 250.000,- en wordt goed besteed

wordt ondersteund. Er wordt uiteraard

Het ijs is nu gebroken. Voor de nabije

u professioneel begeleid.

Nationaal MS Fonds. Behalve het vele

door het Nationaal MS Fonds.

via

telefoonnummer

Goede besteding sponsorgeld De Carnisse Klimmers vinden het

Actie afvalaanbiedstation Wie in de week van 27 mei tot en met 1 juni kunststof afval naar het afvalaanbiedstation (Londen 15) brengt, krijgt een handige tassenset voor het scheiden van kunststof en oud papier. Wees er snel bij, want op = op! Dagelijks komt veel kunststof bij het restafval terecht. Zonde, want ingezameld kunststof kan goed hergebruikt worden. Het ingezamelde kunststof uit Barendrecht gaat naar SITA in Rotterdam. Van het gemengde plastic dat de sorteerinstallatie verwerkt, wordt 40% gesorteerd in zuivere kunststofsoorten. Deze materialen worden volledig hergebruikt. 45% wordt gesorteerd als ‘mix plastics’ en wordt eveneens hergebruikt. Slechts 15% wordt gesorteerd als restplastic, dat minder geschikt is voor hergebruik.


Zaterdag Vroege Vogel korting bij Van Asperen! HER

20%

ENS

CHO

ENE

N

30% of 40% KORTING!

Vroege Vogels slaan zaterdag hun slag bij Van Asperen! Van 09:00 tot 11:30 uur krijgt iedereen tot 40% korting op onze herenschoenen van topmerken, zoals Greve, Mephisto, Kops, Floris van Bommel, Livingstone, Hartjes, Finn Comfort, enz.

Laatste kans! Nog één maal Vroege Vogel Aktie op zaterdag 1 juni 2013. Piet Heinstraat 37 2518 CB Den Haag (070) 345 45 62 www.vanasperen.nl

Middenbaan 46 2991 CT Barendrecht (0180) 617 404 info@vanasperen.nl

Geopend: Den Haag: di.-vr. en op zaterdag van Barendrecht: di.-do. Koopavond vrijdag en op zaterdag van

9:00 tot 17:30 9:00 tot 16:30 9:30 tot 17:30 9:30 tot 21:00 9:30 tot 17:00

(Vroege Vogel zaterdag va. 09:00 uur)

Onderhoud uw Opel bij Van der Tholen

Maximale service en kwaliteit voor een scherpe prijs.

onbezorgd is essentieel om d ou rh de on Periodiek n uw Opel. en genieten va rateur te kunnen blijv pel Erkend Repa O s al is en ol t waar Van der Th en partij. U krijg ez ew ng aa de atis bij. daarvoor ecialisme er gr sp s on én ld voor uw ge ur t aan n onderhoudsbe ee n va g rin oe n jaar lang • Na uitv t maximaal éé to u t ijg kr , to uw au itsgarantie. e Plus mobilite Opel Assistanc uitgevoerde t het door ons da g in en m n dat we er Wij zijn va ge kwaliteit is, ni da zo n va d geven. Als u onderhou ie op durven te nt ra ga its te ili n, betekent dit een mob at onderhoude la s on or do l tie verkeert, uw Ope tijd in topcondi al l pe O uw t voor u da via d van mobiliteit met de zekerhei e Plus. Opel Assistanc

ar lang ja n é é IS T A R G Nu met itsgarantie e it il b o m s lu P e Opel Assistanc

VAN DER THOLEN B.V.

OPEL ERKEND REPARATEUR

Bijdorpplein 1 Barendrecht tel. (0180) 61 32 03 www.vandertholen.nl


jaargang 5 - nummer 31 - 30 mei 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Column van wethouder Jeroen Gebben

Uitvliegen

3

Kunstwerk teruggeplaatst in Riederpark:

´Vreemde planten en gevallen wolken´ opnieuw gemaakt In Barendrecht treft u in het park, op straat en in het water verschillende kunstwerken aan. Stuk voor stuk

Het is weer mei. Een spannende tijd voor leerlingen in het middel-

geven zij de openbare ruimte een eigen gezicht. Zo is het Riederpark onder andere herkenbaar aan het

baar onderwijs die eindexamen doen. Slaag ik of ga ik zakken? Welke

kunstwerk ‘Vreemde planten en gevallen wolken’. Het kunstwerk was helaas niet meer compleet doordat

vervolgstap ga ik doen? Veel examenstress, hoewel als je de relaxte

de bronzen planten in 2011 werden gestolen. Kunstenares Hieke Luik maakte de planten zo goed mogelijk

houding van sommige examenkandidaten ziet je als volwassene graag

na. Maandag 27 mei zijn zij in het Riederpark herenigd met de wolken van geglazuurd keramiek.

met deze gasten zou ruilen. Het is een intensieve maar ook mooie tijd. Zeker wanneer je hier jaren later op terugkijkt.

Het kunstwerk maakt deel uit van kun-

dat de beelden hierdoor niet interessant

is verheugd te zien dat de beelden weer

stenplan Het Elastisch Perspectief en

zijn voor dieven.

terug zijn. “Wij zijn blij met het resultaat.”

Na het eindexamen vliegen veel leer-

bestaat uit diverse beelden. Ze geven

lingen uit naar het vervolgonderwijs.

de indruk zomaar uit de lucht te zijn ge-

Eigen karakter

Hoe te handelen bij vernieling of

Dit kan een studie zijn in Barendrecht

vallen en uit de grond te zijn geschoten.

Begin 2012 begon Hieke Luik met het

diefstal kunstwerk?

of Rotterdam, maar ook verder in het

De planten herinneren aan de spruitjes-

opnieuw vervaardigen van de beelden.

Om onze kunstcollectie in de buiten-

land of zelfs in het buitenland. Dan

teelt waar Barendrecht bekend om is.

Volgens haar “een bijzonder proces,

ruimte te waarborgen hebben wij uw

wordt er dus letterlijk uitgevlogen. Het

De wolken doen denken aan zwerfkei-

omdat het bijna onmogelijk is twee

hulp nodig. Bent u getuige van een

ouderlijk huis wordt verlaten en inge-

en. De kunstenares benadrukt met dit

keer dezelfde beelden te maken”. De

vernieling aan, of diefstal van een kunst-

ruild voor een studentenkamer in een

kunstwerk dat de natuur je zomaar kan

kunstenares heeft zo goed mogelijk

werk, bel dan altijd naar 112! Is er geen

vreemde stad. Een dergelijke grote

overkomen. Hoe we planologisch alles

geprobeerd de originele beelden na te

directe actie noodzakelijk maar weet u

stap gaat gepaard met onzekerheid

ook organiseren, op het weer en de na-

bootsen, maar toch hebben de nieuwe

wel wie de dader is of heeft u andere be-

en nieuwe uitdagingen voor zowel

tuur krijgen we nooit helemaal grip.

beelden een eigen karakter. Er zijn mal-

langrijke informatie, bel dan naar 0900

len gemaakt, zodat het in de toekomst

8844. Wilt u liever anoniem blijven?

Ander materiaal gebruikt

makkelijker wordt de beelden te herpro-

Bel dan met M.: 0900 7000 Ziet u een

Gek genoeg kon ik deze week een

De planten waren oorspronkelijk ge-

duceren.

beschadiging of iets verdachts, maak

parallel tussen het eindexamen en

maakt van zwart gepatineerd brons,

student als ook de ouders.

dan een melding via telefoonnummer

het broedseizoen van vogels trekken.

naar hun kroost: “Je kunt vliegen, heb

een zeer gewild materiaal voor dieven.

Blij met resultaat

14 0180 of via www.barendrecht.nl >

Vanuit ons nestkastje vlogen namelijk

vertrouwen en we zullen je straks ook

In goed overleg met de kunstenares is

De gemeente Barendrecht hecht veel

Digitale Balie > Meldingen overlast en

5 jonge koolmeesjes uit. De ouders

nog helpen!” Deze parallel gaat ook

ervoor gekozen dit keer geen brons te

waarde aan kunst in de buitenruimte.

vandalisme of via e-mailadres kunstwer-

hadden hun jongen de afgelopen tijd

op voor de volgende stap van de exa-

gebruiken, maar aluminium. Wij hopen

Wethouder Stephanie ter Borg (cultuur)

ken@barendrecht.nl.

intensief gevoerd en nu was het tijd

menkandidaten. Je kunt vliegen en

om uit te vliegen. Voor het kastje za-

help elkaar als het even niet lukt. Heb

ten de ouders de jonge meesjes te

vooral vertrouwen in jezelf, dan vlieg

stimuleren om de wijde wereld in te

je vast en zeker een mooie toekomst

trekken. Zij riepen op enige afstand

tegemoet.

Het kunstwerk bestaat uit aluminium beelden en keramieken stenen

Tweets vanuit Barendrecht

21 juni: Barendrechtse Veteranendag

www.twitter.com/BARENDRECHTzh

Op vrijdag 21 juni 2013 organiseert de gemeente Barendrecht we-

bijeenkomst vindt plaats in het ge-

Drukte bij #raboloop #barendrecht pic.twitter.com/86UH4DTwyV

derom een Barendrechtse Veteranendag. Veteranen die bij het Ve-

meentehuis.

www.twitter.com/StephanietBorg Van #vvdcongres doorgereden naar sporthal De Driesprong #Barendrecht voor regionale Demogyjada 2013 (dansevent) van oa @GVBarendrecht

teraneninstituut staan geregistreerd ontvangen automatisch een uitnodiging en antwoordformulier.

Programma De veteranen zijn welkom vanaf

Andere geïnteresseerde veteranen

nummer, geboortedatum en met

15.30 uur. Rond 16.00 uur opent

www.twitter.com/BasNootenboom

kunnen zich vóór 7 juni voor deel-

hoeveel personen u komt.

burgemeester Van Belzen het pro-

Commissie ruimte #Barendrecht reageert enthousiast op presentatie van eerste Barendrechtse buitenboek: Mogelijkheden in groene buitenruimte.

name aan deze dag aanmelden bij de gemeente Barendrecht, t.a.v.

Eerbetoon

www.twitter.com/JeroenGebben

mevrouw D. San (afdeling beleid),

De

Veteranendag

genot van een drankje en hapje is

Postbus 501, 2990 EA Barendrecht

is een geschenk voor alle Baren-

er gelegenheid om nader kennis te

of per e-mail: d.san@barendrecht.

drechtse veteranen. Een eerbetoon

maken met elkaar. Van 18.00 tot

nl. Vermeld bij uw aanmelding in ie-

waarbij erkenning en waardering

circa 19.00 uur wordt de middag

der geval uw naam, adres, telefoon

voor veteranen centraal staat. De

afgesloten met een Indisch buffet.

Schaepmanschool bezocht en boeiend gesprek gehad over ontwikkeling kinderen irt invoering passend onderwijs en jeugdzorg. Kansen benutten! Volg ook de gemeente op Twitter!

gramma. Daarna heeft de middag Barendrechtse

een informeel karakter. Onder het


Het zijn weer Zomerspaarweken! *De actie loopt van 16 mei tot en met 31 juli 2013. Vraag naar naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl. Op=op!

Sp â‚Ź 75 aar krijg 0 en volle een ybal *

Wij zijn uw bank. Berkhout Verzekeringen

Kromme Nering 24 2995 BH HEERJANSDAM T (078) 677 2030 E heerjansdam@berkhout-verzekeringen.nl I www.berkhout-verzekeringen.nl

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Wilt u ook adverteren in Blik op Barendrecht? Neem dan contact op met Bianca Boumans van Mahony Media Groep

(078) 677 78 79


jaargang 5 - nummer 31 - 30 mei 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Ruimte voor de raad In deze rubriek geeft elke week een andere raadsfractie haar visie op de lokale politiek. Deze week is het de beurt aan Xander van ’t Hoff van de VVD-fractie.

VVD wil dat Barendrecht 2 bibliotheken behoudt!

5

Notitie Schoolpleinen ondertekend

Schoolpleinen in beheer van de gemeente Op woensdag 29 mei ondertekenden de gemeente Barendrecht en Barendrechtse schoolbesturen de samen opgestelde Notitie schoolpleinen. Hiermee legden de partijen formeel vast dat de gemeente verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de zestien schoolpleinen die sinds 2003 openbaar toegankelijk

De economische crisis heeft vele veranderingen voor onze samen-

zijn. Het is uniek in Nederland dat schoolpleinen zijn toegevoegd aan de openbare ruimte.

leving tot gevolg. Als politiek moet je dan bereid zijn besluiten te nemen die goed zijn voor de hele bevolking. Ook als dit betekent

Hiermee ontstaat kruisbestuiving: de

Budgetten

der geen extra geld voor de pleinen,

dat je van een eerder ingenomen standpunt moet afwijken.

scholen maken binnen schooltijden

De gemeente is verantwoordelijk voor

dus moeten keuzes gemaakt worden

gebruik van hun plein en met regel-

het beheer en onderhoud van de

in het totale budget voor openbare

De bibliotheeksubsidie is daar een

maat van diverse andere speelplek-

pleinen. De scholen dragen bij door

speelplekken. In de praktijk zou het

goed voorbeeld van. De bibliotheek-

ken in de omgeving, terwijl de pleinen

hun voor dit doel bestemde rijksmid-

kunnen betekenen dat een aantal

subsidie is nu € 865.000 per jaar

na schooltijd ingezet worden als extra

delen af te staan aan de gemeente.

buurtspeelplekken in de toekomst op-

voor 10.400 leden, per lid is dat

speelruimte in de diverse wijken.

De gemeente krijgt op haar beurt ver-

geheven moet worden.

€ 83,-. Dat is € 3,45 per uitgeleend boek. In november 2012 hadden

Win-win situatie

wij als raad besloten dat wij ook op

Wethouder Jeroen Gebben is blij met

de bibliotheeksubsidie bezuinigen

de notitie: “Dit betekent een win-win

waardoor één bibliotheek voor heel

situatie voor zowel scholen als de

Barendrecht overbleef. Hierdoor was

buurt. Voor de scholen betekent dit

er geen geld meer om bij kwetsbare

een einde aan de onduidelijkheid

groepen het lezen en taalvaardigheid

over de verdeling van de verantwoor-

te bevorderen of voor de bestrijding

delijkheden voor het onderhoud. De

van laaggeletterdheid.

Xander van 't Hoff

wijken profiteren ook: een omgeving

Samenwerking met

maken. Bij voorkeur in de Baerne

laat onderlinge contacten ontstaan en

Albrandswaard

omdat daar al diverse culturele ac-

is goed voor de samenhang en soci-

Na het besluit om te bezuinigen

tiviteiten zijn die het bezoekers mo-

ale veiligheid in een buurt.”

ontstond de mogelijkheid voor sa-

gelijk maken elkaar te ontmoeten bij

menwerking met Albrandswaard. De

een kop koffie. De basisbibliotheek

wethouders kregen de opdracht van

kan gerund worden met behulp van

beide gemeenteraden om met een

vrijwilligers die een flexibele collectie

voorstel te komen tot samenwerking

van rond de 15.000 boeken beheren

waardoor de bezuinigingen gereali-

en onderhouden en waar de (gere-

seerd worden en er toch meer biblio-

serveerde) boeken afgehaald en te-

theek overblijft voor alle burgers van

ruggebracht kunnen worden. Er zijn

We hebben er even op moeten wachten maar het kan nu niet lang

Albrandswaard en Barendrecht. Deze

vele voorbeelden van gemeentes

meer duren tot het beter weer wordt en wij er lekker op uit kunnen.

maand kwamen de wethouders met

waar deze opzet succesvol is, zo ook

Gaat u buiten wandelen of picknicken? Wees dan wel alert op teken.

het voorstel waarin de hoofdvesti-

in Waalre waar de bibliotheek door

Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán u ziek maken. Een

ging van beide gemeenten verhuist

het enthousiasme van de vrijwilligers

deel van de teken draagt een bacterie waarvan u de ziekte van Lyme

naar het centraal gelegen Middel-

nu zelfs de hele week open is.

kunt krijgen.

bibliotheekservicepunten komen in

Optimaal

Teken lijken op kleine platte spinne-

en hoe u een teek moet verwijde-

Barendrecht-Centrum, Portugaal en

Bij ieder voorstel vraagt de VVD-frac-

tjes en komen op veel plaatsen in

ren. Op de website van het Rijksinsti-

Rhoon. De voordelen van deze sa-

tie zich af wat het meest optimaal is

Nederland voor. Zij leven in bossen,

tuut voor Volksgezondheid en Milieu

menwerking zijn :

voor 47.000 Barendrechters. Nu voe-

duinen, heidegebieden, weilanden,

(www.rivm.nl/tekenbeet/film)

- De kernen van beide gemeenten

len wij ook een verantwoording rich-

parken en tuinen.

u de voorlichtingsfilm 'Een teek? Pak

behouden een bibliotheekfunctie.

ting 25.000 Albrandswaarders! Nu

- De openingsuren van de hoofdves-

ook de directie van de bibliotheek dit

tiging verdubbelen naar 30 uur per week.

met spelende kinderen is levendig,

Schoolpleinen zijn onderdeel van de openbare ruimte

Lekker naar buiten?

Pas op tekenbeten!

Wist u dat... …de wijk Gaatkensoog in Carnisselande toegankelijk is via een veerpont? Het is geen echte pont, het gaat om kunstwerk De Pont van Orgacom. De enige toegangsweg naar Gaatkensoog is een brug. Deze

dijkerplein in Carnisselande en er

vindt

ziet er tegelijkertijd uit als een veerpont. Op het kunstwerk staat de tekst ‘En als de pont zo lang was als de breedte van de stroom, dan kon hij blijven liggen, zei me laatst een econoom’. Dit is een

'm beet!'. De film laat zien waar te-

fragment uit het lied ‘Heen en

Handige informatie

ken voorkomen, hoe ze op mensen

Weer’ van drs. P.

voorstel gezien de bezuinigingen op-

Op de website www.tekenradar.nl

overstappen, hoe u zichzelf kunt con-

timaal vindt, is het voor de VVD dui-

leest u hoe u met eenvoudige maat-

troleren en hoe u een teek moet ver-

Het werk maakt, net als vele an-

- Er blijft voor Barendrecht zo’n

delijk. Door in te stemmen met het

regelen een beet of besmetting kunt

wijderen.

deren kunstprojecten in Carnis-

€ 50.000 per jaar beschikbaar voor

samenwerkingsvoorstel inclusief een

voorkomen, hoe actief de teken zijn

groepen met taal- en leesproble-

basisbibliotheek in de Baerne wijkt

Gezondheidsklachten na

Het Elastisch Perspectief. De kunst

men.

de VVD af van haar eerdere stand-

tekenbeet

in de buitenruimte geeft Carnisse-

- Er

selande, deel uit van kunstenplan

ontstaat een toekomstbesten-

punt. Samenwerking is het beste

Bent u door een teek gebeten? Houd

lande een bijzonder onderschei-

dige bibliotheek die kan inspelen

voor heel Barendrecht en Albrands-

de plek rond de beet nog drie maan-

dend karakter.

op een veranderende vraag uit de

waard: er blijven nu toch twee enigs-

den in de gaten en let op andere ge-

samenleving.

zins aangepast bibliotheken voor Ba-

zondheidsklachten. Krijgt u een rode,

De inwoners van de wijk waren

rendrecht behouden!

ringvormige uitslag rond de beetplek

betrokken bij de ontwikkeling van

of griepachtige klachten? Neem dan

het kunstwerk. De wijk is omgeven

Wilt u contact opnemen met een

contact op met de huisarts. Ook als

door water en de brug is de enige

raadsfractie? Kijk voor contactgege-

de teek waarschijnlijk meer dan 24

toegangsweg. Dat deze brug eruit

Basisbibliotheek in centrum

vens op www.barendrecht.nl > Be-

uur in de huid vast heeft gezeten kunt

ziet als een veerpont, versterkt de

De VVD-fractie zou graag van het bi-

stuur & organisatie > Gemeenteraad

u contact opnemen met de huisarts

verbondenheid van de bewoners

bliotheekservicepunt in Barendrecht-

> Samenstelling gemeenteraad.

om te bespreken of behandeling no-

met het eiland waarop zij wonen

dig is.

en het omringende water.

- Barendrecht bezuinigt vanaf 2014 jaarlijks € 220.000 op de bibliotheeksubsidie.

Centrum een basisbibliotheek willen


CONTROLE HONDENBELASTING

t r a t s n a v Gaat

BINNENKORT GAAN DE CONTROLEURS (WEER) HUIS-AAN-HUIS CONTROLEREN OP HET BEZIT VAN HONDEN. Voor de ondersteuning bij de uitvoering van de controle is het Velpse bureau LEGITIEM BV in de arm genomen. De controleurs bellen bij de inwoners van de gemeente aan om het hondenbezit te inventariseren. Als de controleur bij u aanbelt, kan hij zich legitimeren. De controleurs vullen een aangiftebiljet in, als er een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald.

Aangiftebiljet Hondenbelasting Naam en voorletter(s) __________________________________________________ Adres ________________________________________________________________ Postcode en woonplaats ________________________________________________ Geboortedatum _______________________________________________________

AANMELDEN HOND(EN) Hoeveel honden heeft u aangeschaft? ____________________________________ Wanneer heeft u de hond(en) aangeschaft? ________________________________ Hoeveel honden houdt u op dit moment? __________________________________ Andere informatie die u nodig acht voor het opleggen van de aanslag: _________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Aldus naar waarheid ingevuld, d.d.

Handtekening:

______________________________

___________________________________

N.B. Het SVHW verzorgt de oplegging van de hondenbelasting door middel van de aanslag gemeentelijke heffingen. Het aangiftebiljet dient duidelijk ingevuld en ondertekend binnen 14 dagen teruggezonden te worden aan het SVHW, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal, tel. 0800-0200873.

De hondenbezitter is verplicht aangifte te doen van het hondenbezit. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van het onderstaande formulier. Door zelf aangifte te doen voorkomt u een onnodige boete die kan worden opgelegd bij het niet doen van aangifte. Wijzigt in de loop van het jaar het aantal honden of vertrekt u naar een andere gemeente, dan wordt het belastingbedrag aangepast. U moet wijzigingen zelf doorgeven aan het SVHW. U kunt het bijgevoegde aanmeldformulier gebruiken of zelf een formulier aanvragen via telefoonnummer 0800-0200873 of downloaden van onze website www.svhw.nl. Afmeldformulieren zijn op dezelfde wijze te verkrijgen.


jaargang 5 - nummer 31 - 30 mei 2013

GEMEENTEBARENDRECHT

5 7

Veilig Barendrecht

Eropuit in Barendrecht:

Recreatiegebied Oude Maas Amber Alert In Barendrecht en omgeving is veel te doen en te beleven. Prach-

Elke dag raken in Nederland kinderen vermist. Na enige tijd worden

tige natuur, mooie gebieden, vol-

zij vrijwel allemaal levend teruggevonden. Maar enkele keren per jaar

op fiets- en wandelpaden en veel

worden kinderen vermist waarbij het risico voor het kind veel groter

gezellige evenementen. Zo kunt

is dan normaal. Hiervan zijn de broertjes Ruben en Julian een tragisch

u bijvoorbeeld een dagje eropuit

voorbeeld. Om dit soort vermissingen snel te melden, is er Amber

gaan en recreatiegebied Oude

Alert: een gratis landelijk waarschuwingssysteem van de politie dat

Maas bezoeken.

wordt ingezet bij kindervermissingen en -ontvoeringen.

Recreatiegebied Oude Maas is het

Met Amber Alert kan de politie bij de

oudste, bekendste en meest bezochte

ontvoering of vermissing van een kind

recreatiegebied van Barendrecht. Het

direct heel Nederland waarschuwen via een bericht op televisie, radio, inter-

gebied heeft een parkachtig karakter en ligt ingeklemd tussen de snelweg

in het pannenkoekenhuis. En wie van

van 950 meter tussen het pannen-

net, Twitter, e-mail, sms, snelwegbor-

A29, de Achterzeedijk en de Oude

volledige ontspanning houdt, kan een

koekenhuis en de Camping De Oude

den, reclameschermen en in bussen.

Maas. Er zijn grasvelden, bossen en

bezoekje brengen aan de sauna. In dit

Maas. Het treintje vervoert u langs de

boomgroepen. U kunt er heerlijk wan-

gebied vindt u ook Camping en jacht-

oever van de Oude Maas en door het

Groot bereik

delen of sporten op de trimbaan.

haven de Oude Maas. De camping

groen. Tijdens de route komt u over

Met dit grote bereik wordt de kans op

- Als er voldoende informatie is over

heeft vaste en toeristische camping-

een spoorbrug en gaat u door een

een goede afloop aanzienlijk vergroot.

het slachtoffer, een mogelijke ont-

Leuk voor jong en oud

plaatsen, recreatiewoningen en cam-

spoortunnel. Kortom, een ritje om

Amber Alerts worden altijd in heel het

voerder of een gebruikte auto, zodat

Bij mooi weer kunt u hier gezellig pick-

perplaatsen.

even te genieten van dit mooie na-

land uitgezet, omdat kinderen vaak

Amber Alert de kans vergroot dat het

tuurgebied. De vrijwilligers van Model-

worden vervoerd naar een andere lo-

kind kan worden gelokaliseerd.

nicken met vrienden of familie, een dagje aan de waterkant doorbrengen

Treinritje Maasoever Spoorweg

bouwvereniging Hoekse Waard rijden

catie. Dit is een aanpak die werkt, want

of de kinderen laten spelen in het leu-

Vlakbij het pannenkoekenhuis is het

en onderhouden het treintje. Meer

bij 64% van de Amber Alerts werd

Meld u aan voor Amber Alert!

ke speeltuintje. Heeft u trek gekregen?

station van de Maasoever Spoorweg.

informatie vindt u op www.maasoe-

het kind gevonden dankzij tips van de

Zo kunt u zich aanmelden voor Am-

Dan kunt u iets gaan eten of drinken

Een treintje rijdt over een spoorbaan

verspoorweg.nl.

deelnemers.

bert Alert: - per e-mail. Uw privacy wordt gewaar-

Wanneer Amber Alert?

Nieuw in Barendrecht

In de volgende situaties gaat een

Lokaal Opleidingen Centrum

- Als het vermiste kind jonger is dan

borgd; - via uw mobiele telefoon.

Amber Alert uit:

Sms ‘Amber Aan’ naar 5100;

achttien jaar.

- via Twitter, Hyves of Facebook; - via een RSS, een iGoogle-gadget,

- Als direct gevaar bestaat voor het

NOORD - Medio 2015 verrijst langs de Dierensteinweg het nieuwe Lo-

groepen. Om een zo prettig moge-

leven van het kind of er directe vrees

kaal Opleidingen Centrum (LOC), naast het Edudelta College. “De twee

lijk leerklimaat te realiseren, worden

is voor ernstig letsel.

onderwijslocaties vormen samen een ware Beroepscampus”, vertelt Ba-

maatregelen genomen die zorgen

bet Monsma, projectleider bij de gemeente Barendrecht. “In het gebouw

voor een goede luchtkwaliteit.

een pop-up op uw pc; - door de Amber Alert-software te downloaden (pop-up of screensaver).

worden de Focus Beroepsacademie (vmbo), het Albeda College en het

De Amber Alert-software is geheel

Da Vinci College gehuisvest. Deze twee mbo-scholen zijn een aanwinst

Duurzaam

gratis. Dat geldt ook voor e-mail, sms,

voor het onderwijsaanbod in onze gemeente!”

Het LOC wordt energiezuinig en wa-

instant messenger en newsfeeds.

terbesparend. Het gebouw wordt Het LOC komt te staan op de plek

maakt van transparant kunststof folie.

voorzien van Warmte Koude opslag.

Kijk voor meer informatie over

waar nu veld 10 van de BVV ligt. Dit

Ook wordt het atrium voorzien van

Zonnepanelen op de sporthal ver-

Amber Alert en aanmelden op

veld is vanwege de bouwvoorberei-

een wand helemaal begroeid met

warmen het douchewater. Daarnaast

www.amberalertnederland.nl

dingen vanaf juni niet meer als voet-

planten.”

wordt gebouwd met duurzame, on-

balveld te gebruiken. Het definitieve

Het gebruik van Amber Alert is gratis

derhoudsarme materialen. “Wat be-

ontwerp van het gebouw is nu bijna

Vernieuwend concept

treft verlichting wordt het nieuwste

afgerond, de bouw start eind dit jaar.

Van traditionele leslokalen is in het

van het nieuwste toegepast”, vertelt

Het project is in vele opzichten ver-

nieuwe LOC weinig sprake. In het

Monsma enthousiast. “In dit ontwerp

nieuwend.

ruimtelijke gebouw komen vernieu-

wordt het gebouw voorzien van LED-

wende leerpleinen. Daaraan gren-

verlichting. Er zijn nog maar een paar

Beroepscampus

zen instructieruimtes geschikt voor

onderwijslocaties in Nederland die dit

Wethouder Jeroen Gebben (onder-

werken en leren in kleine en grote

al hebben.”

AGEN DA 1 juni

Rommelmarkt Tijd: 9.00-15.30 uur. Locatie: gemeentehuisplein.

wijs): “Voor het bedrijfsleven wordt de Beroepscampus een geweldige plek

3 t/m 6 juni Avondvierdaagse

om nieuwe werknemers te vinden. In de avonduren is het LOC beschik-

Te lopen afstanden: 5, 10 of 15 kilometer. Start: 18.30 uur vanaf

baar voor maatschappelijke organisa-

Hockeyclub Barendrecht (Sportpark de Doorbraak, Zuider Car-

ties en cursussen. De Beroepscam-

nisseweg 101). Kom s.v.p. lopend/per fiets naar de startlocatie.

pus biedt dus fantastische kansen

Meer informatie: www.barendrecht.wandelt.nl, via telefoonnum-

voor leerlingen, het bedrijfsleven en

mer 06-36 442 233 of via barendrecht.wandelt@live.nl.

Barendrecht.” 10 juni

Informatiebijeenkomst invoering Buurtpreventie/

Buiten naar binnen

1 jaar Buurt Bestuurt

In het LOC komt de buitenwereld

Betreft de wijken Noord, Binnenland en Centrum. Tijd: 19.30-

letterlijk naar binnen. Monsma: “Het

22.00 uur. Locatie: gemeentehuis. Aanmelden: per e-mail: veiligheid@barendrecht.nl.

dak van het atrium is een zogenaamd EFTE-dak: een ‘luchtkussendak’ ge-

Het atrium wordt voorzien van een EFTE-dak en een begroeide wand


Mooi de zomer in! Gezond zijn en je goed voelen is het resultaat van innerlijke en uiterlijke verzorging. Schoonheid en gezondheid gaan samen. De balans tussen lichaam en geest zorgt voor positieve energie. Als je je goed voelt, straal je dat uit. Nu het echte warme weer nog even op zich laat wachten is er genoeg tijd om ons lijf klaar te maken voor die mooie, lange dagen; Benen scrubben en behandelen met Spray Tan waardoor u direct een natuurlijke bruine kleur heeft, uw gezicht laten verzorgen door de dode huidcellen met een goede peeling te verwijderen en een verzorgend masker geven uw gezicht een goede oppepper en... uw voeten zomerklaar maken! Na een lange winter verstopt in dikke sokken en warme laarzen zijn de voeten vaak erg droog en kunnen er zelfs kloven ontstaan. Ook nu de zomer er aan gaat komen, is het weer tijd om de extra kilo’s die er in de winter aan zijn gekomen er weer af te trainen bij 1 van deze bedrijven die in deze special vermeld staan kunt u hiervoor terecht.

- GEZOND BEWEGEN AFSLANKEN - EEN STRAKKER FIGUUR

VOOR

NA

Ria uit Dordrecht: kt ter ben ik 18 kg en 124 cm kwijtgeraa cen ling ysty “Bij DANA Bod n!” leve geb icht gew en ik ben nu al 4 jaar op

Dana Slank & Fit • Rotterdamseweg 74, 3332 AK Zwijndrecht

CHAPPELIJK BEWEZEN METHODE DUURZAAM RESULTAAT - WETENS Hier komen vrouwen om aan hun figuur te werken, gewicht te verliezen of om op een fijne manier aan lichaamsbeweging te doen. In de gezellige, kleinschalige studio aan de Rotterdamseweg heerst een vriendelijke en ontspannen sfeer. Eigenaresse Jacqueline vertelt: “Vrouwen vinden het hier gezelliger dan op een sportschool en het kost ze betrekkelijk weinig tijd. Met 2x per week 30 minuten bewegen merken ze al na een paar weken resultaat!” Er zijn bij DANA Bodystyling center verschillende mogelijkheden om af te slanken. Zo is er de Thermo-Fysische Methode waarbij je liggend in een aangenaam verwarmde cabine een persoonlijk oefenprogramma volgt. Je wordt altijd begeleid door je coach zodat je op de gewenste plaatsen centimeters verliest. Omdat er in de warmte wordt getraind zijn ook vrouwen met reumatische klachten goed in staat de oefeningen te doen. De oefeningen worden liggend gedaan en dat geeft minder belasting voor rug en gewrichten. Deze methode is heel doeltreffend voor het midden (maag/buik/taille) als voor de heupen en bovenbenen. Ook is er Ladyfit, dit is 30 minuten kracht- en conditietraining (vanaf € 25,- per maand). Voor dames die moeilijk afvallen of sneller resultaat willen is er bovendien het D-LINE voedingsprogramma, waarmee je tussen 1 en 3 kg per week kunt afvallen. NIEUW: de Melting Dome - deze warmtetunnel kan worden ingezet voor gewichtsverlies (je verbrandt met niets doen zo’n 600 cal.) en ook bij (reumatische) pijnklachten en als Wellnessbehandeling.


jaargang 5 - nummer 31 - 30 mei 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Publicaties Omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de volgende

2013 tot 23-5-2018 (verleend 23-5-2013). Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is vergunning verleend voor: - het uitoefenen van een horecabedrijf aan Chinees Indisch Restaurant ‘Lotus Corner’, gevestigd aan de Paddeweg 29 te Barendrecht (verleend 23-52013); - het uitoefenen van een horecabedrijf aan Grand Café Double Dutch, gevestigd aan het Havenhoofd 15-17 te Barendrecht (verleend 23-5-2013).

aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen: - Donk 6 (B20130116), voor het maken van een betonvloer in de bedrijfshal (21-05-2013);

De vergunningen zijn verleend door de afdeling Publiekszaken op de datum die erbij vermeld staat.

- Graaf Adolfstraat 4 (B20130122), voor het verbouwen van SKB-ruimte tot een behandelkamer fysio (24-05-2013); - Havenhoofd 1-3-5 (B20130119), voor het plaatsen van terrasschermen en

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

reclame aan de gevel (24-05-2013); - Havenhoofd 2 (B20130118), voor het plaatsen van een overkapping op een dakterras van een restaurant (23-05-2013); - Koraallaan 7 (B20130120), voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (23-05-2013);

Bekendmakingen

- Schoener 45 (B20130117), voor het kappen van een boom (22-05-2013);

Besluit Anticiperen op vast te stellen gebiedsspecifiek bodembeleid (bodembeheernota)

- Stationsweg 96 (B20130115), voor het plaatsen van een dakkapel op de

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in haar

- Rietgors 100 (B20130121), voor het kappen van een boom (spar) (25-05-2013);

zijgeveldakvlakken van een monument (16-05-2013).

vergadering van 21 mei hebben besloten tot vaststelling van het besluit ‘Anticiperen op vast te stellen gebiedsspecifiek bodembeleid (bodembeheernota)’.

De bovenstaande aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen op de data die er tussen haakjes bij vermeld staan. De mededeling dat een aanvraag

Vooruitlopend op een door de gemeenteraad vast te stellen bodembeheer-

omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvragen

plan voor Barendrecht en Ridderkerk gaat het college akkoord met uitvoering

liggen niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De peri-

van gebiedsspecifiek bodembeleid voor grondstromen binnen de gemeente

ode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar,

Barendrecht. De keuze om nu alvast vooruit te lopen op later vast te stellen

worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld.

gebiedsspecifiek beleid zorgt ervoor dat ontwikkelingen binnen de gemeente waarbij grondverzet aan de orde is niet worden belemmerd. Hergebruik van

Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een

licht verontreinigde grond kan binnen het gebiedsspecifieke beleid op een

aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien

verantwoorde wijze worden uitgevoerd. Daarnaast zorgt de keuze voor een

van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel

aanzienlijke besparing van kosten voor aan- en afvoer van grond binnen de

mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen

projecten.

desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm,

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking ervan.

telefoonnummer 14 0180.

Verleende omgevingsvergunningen

Ter inzage dembeheernota)’ ligt van 31 mei 2013 tot en met 12 juli 2013 ter inzage bij

omgevingsvergunningen te hebben verleend:

het Servicecentrum (zie voor de openingstijden het colofon). Ook zijn de rege-

- Barendregt-akker 32 (B20130106), voor het plaatsen van een dakkapel op

ling en de bijbehorende stukken digitaal beschikbaar op onze website www. barendrecht.nl > Bestuur & organisatie > Nota’s en op www.overheid.nl.

- 1e Barendrechtseweg 1 (B20130113), voor het kappen van een boom (wilg) (verz. 23-05-2013); - Willem-Alexanderplantsoen 180 (B20130108), voor het vervangen van een garagedeur door een glaskozijn met loopdeur (verz. 23-05-2013).

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met afdeling Beleid (unit openbare ruimte) van de gemeente, telefoonnummer 14 0180.

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze

Vaststelling besluiten hogere waarden Wet geluidhinder

besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de volgende besluiten hogere waarden wegverkeerslawaai op grond van de Wet geluidhinder ter inzage liggen:

Verleende APV-vergunningen

- het besluit hogere waarden Wet geluidhinder op de vier woningen aan de Dierensteinweg 16 t/m 22 te Barendrecht in verband met het inpassingsplan bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard;

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend voor: - het organiseren van een schapenscheerfeest en kofferbakverkoop op het terrein van De Kleine Duiker aan de 3e Barendrechtseweg 511 op zaterdag 1

- het besluit hogere waarden Wet geluidhinder op de Koedood 4a inzake het bestemmingsplan ‘Zuidrand’ te Barendrecht; - het besluit hogere waarden Wet geluidhinder op het Boezempad 30 inzake het bestemmingsplan ‘Zuidrand’ te Barendrecht.

juni 2013 van 10.00 tot 17.00 uur (verleend: 21-05-2013); - het innemen van een standplaats met een kraam bij Middenbaan 100 op zaterdag 1 juni 2013 (verleend: 23-05-2013);

Het college heeft in de ontwerpbesluit fasen van deze locatiebesluiten geen zienswijzen tegen de hogere waarden ontvangen.

- het organiseren van een autoshow op het plein Havenhoofd op zaterdag 31 augustus 2013 (verleend: 23-05-2013); - het organiseren van een training voor jonge bestuurders op de overkapping

Ter inzage legging De besluiten hogere waarden Wet geluidhinder en de bijbehorende stukken

bij het NS-station op zaterdag 7 september 2013 (verleend: 23-05-2013);

kunt u van 31 mei 2013 tot en met 12 juli 2013 inzien bij het Servicecentrum

- het exploiteren van het horecabedrijf café ’t Schaapje, gevestigd Smitshoek 1,

(zie voor de openingstijden het colofon). Ook zijn de besluiten hogere waarden

voor de periode 22-05-2013 tot 22-05-2018 (verleend: 22-05-2013); - het exploiteren van het horecabedrijf Chinees Indisch Restaurant ‘Lotus Corner’, gevestigd aan de Paddeweg 29 te Barendrecht voor de periode 23-5-

1 juni: Dag van de bouw A-Lanes A15 werkt aan de verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. Dit omvangrijke project bestaat uit de verbreding van de snelweg, de bouw en het aanpassen van veel viaducten en de bouw van de nieuwe Botlekbrug. Op zaterdag 1 juni 2013 doet het consortium ALanes A15 mee aan de Dag van de Bouw. Tussen 10.00 en 16.00 uur opent A-Lanes A15 haar deuren. Neem een kijkje De moedermaatschappijen Ballast Nedam, John Laing, Strabag en Strukton nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen bij de verbreding van de A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein. U krijgt onder andere informatie over wat er allemaal komt kijken bij het werken aan de weg en het werken aan civiel technische constructies. Route Bij de hoofdlocatie in Pernis kunnen volwassenen en kinderen terecht voor verschillende activiteiten. Ook vertrekken vanaf hier de pendelbussen richting de drie overige opengestelde bouwlocaties. In de bus krijgt u uitleg over de locaties waar de bus naartoe gaat: de nieuwe Botlekbrug, het Vaanplein en het Oudelandse viaduct. Bij deze bouwlocaties kunt u over een vastgestelde route over het terrein lopen en kunt u vragen stellen aan de aanwezige medewerkers. Meer informatie vindt u op de website van A-LanesA15: www. verbredinga15.nl / http://www.verbredinga15.nl/public/A15/Paginas/ Dag-van-de-bouw.aspx.

Het besluit ‘Anticiperen op vast te stellen gebiedsspecifiek bodembeleid (bo-

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend de volgende

het voorgeveldakvlak (verz. 23-05-2013);

9

Wet geluidhinder en de bijbehorende stukken digitaal beschikbaar via onze website www.barendrecht.nl > Actueel > Ter inzage > Milieu.

Bezwaar indienen Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen een verleende vergunning of een ander besluit? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt hiertegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden (door verzending van het besluit), dan is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij: de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Hiervoor moet u griffierecht betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail een bezwaarschrift in te dienen. U kunt wel digitaal uw bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente www.barendrecht.nl > Actueel > Bekendmakingen > Bezwaar indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.


Natuurlijk bruin zonder zon

BAILINE BARENDRECHT START MET SPRAY TANNING Wilt u genieten van een natuurlijk ogende, zongebruinde huid? Bruin worden zonder zon? Maak dan een afspraak voor een Spray Tan behandeling! Met ingang van 1 mei is Ria Hagethorn van figuurstudio Bailine, gevestigd aan Het Achterom 62 in Barendrecht, gestart met Spray Tan behandelingen. Binnen tien tot vijftien minuten heeft u een stralende zomerse teint.

De kleur wordt afgestemd op uw teint. U krijgt direct een egaal bruine huid. Het geeft een prachtig natuurlijk resultaat. Spray tanning is een slim alternatief voor de zon. Het is namelijk goed voor uw huid. Het is ook ideaal als u een bruiloft of ander feestje heeft. Door een spray tan behandeling voelt u zich fantastisch en u ziet er ook zo uit! Vanzelfsprekend kunt u bij de figuurstudio ook terecht voor een Bailine behandeling. Een mooier figuur met minder moeite. Laat de zomer maar komen!

De behandeling vindt plaats in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte in de figuurstudio. Deze is voorzien van een professionele afzuigcabine. Er wordt gewerkt met het merk Whitetobrown en het luxueuze organische merk Vita Liberta, dat reeds diverse internationale awards heeft gewonnen. Vita Liberta heeft ook een uitgebreide self tan lijn, waarover Ria Voor een afspraak of Hagethorn u graag adviseert. vragen kunt u bellen Een Spray Tan behandeling duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. naar (0180) 61 79 99.

Bailine Barendrecht Achterom 62 2991 CV Barendrecht

T 0180 617 999 E barendrecht@bailine.nl w www.barendrecht.bailine.nl

A Beautiful Balance

zwangerschapscursussen en fysiotherapie rondom zwangerschap Groepscursussen: - Zwanger, fit & in balans - Bevallen doe je samen - Mama & baby yoga - Mama & kind yoga, carryoga Individuele zwangerschapsbegeleiding Fysiotherapie bij zwangerschapsgerelateerde rug- en bekkenklachten

www.a-beautiful-balance.nl


jaargang 5 - nummer 31 - 30 mei 2013

GEMEENTEBARENDRECHT

11

Collecte

Beroep instellen

De inwerkingtreding van de besluiten kan alleen worden tegen gegaan door

De besluiten hogere waarden Wet geluidhinder zijn voorbereid met toepassing

een voorlopige voorziening van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-

van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van

spraak van de Raad van State. Hiervoor moet binnen de termijn van de terin-

Voor de periode 3 tot en met 8 juni

de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen 6 weken na de

zagelegging van de besluiten hogere grenswaarden beroep worden ingesteld

2013 is een collectevergunning ver-

bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak

en moet ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de

leend aan Nationaal Epilepsie Fonds.

van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Beroep kan

Afdeling bestuursrechtspraak worden ingediend op het bovengenoemde adres.

Voor de periode 10 tot en met 15

alleen worden ingesteld door belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit

juni 2013 is een collectevergunning

tijdig een zienswijze hebben ingediend bij burgemeester en wethouders of

verleend aan het Nederlandse Rode

door belanghebbenden die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit in te dienen.

Nieuws uit de raad Adviezen commissies Ruimte en Samenleving Op dinsdag 21 mei vergaderden de commissies Ruimte en Samenleving. Deze commissies adviseren aan de gemeenteraad. De onderwerpen die deze keer aan de orde kwamen waren:

Commissie Ruimte

Vaststelling bestemmingsplan Noordrand Door de vaststelling neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing over de inhoud van het bestemmingsplan en de ingediende zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan. Met name de afstandsnorm van 1:100 tussen de molen en omliggende objecten i.v.m. de windvang levert nog discussie op. Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 juni. Ontwerp ontwikkelingsvisie Centrum Noordoost Het betreft een ontwikkelingsvisie voor de komende 20-30 jaar. De commissie Ruimte stemt er mee in dat het college inspraak met de burgers op de visie gaat organiseren.

Commissie Samenleving

Concept begroting Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Volgens de wet op de gemeenschappelijke regelingen krijgen gemeenteraden als deelnemers van de VRR de gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpprogrammabegroting. De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert de raad in te stemmen met het indienen van een zienswijze. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 juni. Ontwerp-programmabegrotingen 2014 van Koepelschap Buitenstedelijk Groen (Koepelschap) en Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) Volgens de wet op de gemeenschappelijke regelingen krijgen gemeenteraden als deelnemers aan het Koepelschap Buitenstedelijk Groen en het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde de gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpprogrammabegrotingen. De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert de raad geen zienswijze in te dienen. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 juni. De begroting 2014 van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond Volgens de wet op de gemeenschappelijke regelingen krijgen gemeenteraden als deelnemers van de GGD de gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpprogrammabegroting. De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert de raad akkoord te gaan met de ontwerpbegroting GGD Rotterdam-Rijnmond 2014 en geen zienswijze indienen. Het voorstel wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 juni. Gezamenlijke bibliotheekvoorziening Barendrecht-Albrandswaard In zowel Barendrecht als Albrandswaard is sprake van ingrijpende bezuinigingen op het bibliotheekwerk. De gemeenteraden van Barendrecht en Albrandswaard hebben bij de begrotingsbehandeling van 2012 de wens geuit tot samenwerking tussen de gemeenten met betrekking tot het bibliotheekwerk. Naar aanleiding hiervan is door beide gemeenten gezamenlijk, en in overleg met het bibliotheeknetwerk ZHZO, een onderzoek gestart naar de kansen, mogelijkheden en meerwaarde van een gezamenlijke bibliotheekvoorziening. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in de commissie besproken. De meerderheid van de commissie acht het voorstel besluitrijp. De fracties van D66, CU/SGP en CDA maken een fractievoorbehoud. Het voorstel wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 juni.

Zorgwoningen

Kruis.

Verantwoording toewijzing zorgwoningen Barendrecht

In deze periode hebben deze organi-

Onder inschrijfdatum staat de inschrijfdatum op de wachtlijst Zorgwoningen

bewijs bij zich. U kunt hier altijd naar

vermeld van degene die de woning heeft geaccepteerd.

vragen.

toegewezen woning datum advertentie

inschrijfdatum

Windsingel 50

16-02-2010

07-02-2013

saties het alleenrecht te collecteren. Iedere collectant heeft een legitimatie-

Werken aan de weg Kijk voor de actuele wegwerkzaamhe-

Verloren voorwerpen

den op www.barendrecht.nl > Actueel > Wegwerkzaamheden.

Bent u in Barendrecht een voorwerp verloren? U vindt op de website www.verlorenofgevonden.nl een lijst met alle gevonden en verloren spullen in de regio. U kunt hier gemakkelijk zoeken door aan te geven wat u bent verloren, wanneer dit was en in welke plaats dit gebeurde. Misschien is uw eigendom al gevonden en kunt u het, na aangifte van verlies, meteen komen ophalen. Aangifte van verlies Bent u iets verloren? Doe dan melding van verlies via onze website www.barendrecht.nl > Digitale Balie > Gevonden en Verloren voorwerpen. Als uw voorwerp gevonden is, ontvangt u hierover bericht. Voor de gemeente is het echter onmogelijk om in alle gevallen met zekerheid vast te stellen dat het gevonden voorwerp daadwerkelijk uw verloren voorwerp is. Spullen ophalen Als u denkt eigenaar te zijn van een gevonden voorwerp, kunt u zich melden bij de balie van het gemeentehuis. Om het voorwerp te kunnen afhalen neemt

Colofon

u het formulier van vermissing mee, evenals een identiteitsbewijs. Wanneer het

Blik op Barendrecht is een uitgave van de gemeente Barendrecht. Eindredactie: gemeente Barendrecht. Eindredactie Nieuws uit de raad en Ruimte voor de raad: griffie gemeente Barendrecht Fotografie: gemeente Barendrecht en Rob Kamminga, Jos Wesdijk Advertentieverkoop: Mahony Media groep, Heerjansdam, (078) 6777879 Advertenties aanleveren maandag middag voor 16.00 uur via; bianca@mahonymediagroep.nl Opmaak en Druk: BAR Uitgeverij BV, Barendrecht Bezoekadressen Gemeentehuis, Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Afvalaanbiedstation Londen 15, 2993 LA Barendrecht Postadres: Postbus 501, 2990 EA Barendrecht Tel: 14 0180 (Servicecentrum) www.barendrecht.nl gemeente@barendrecht.nl Openingstijden Servicecentrum + VVV-agentschap Ma. t/m vr. 9.00 tot 15.00 uur Op afspraak: Ma. en wo. 15.00 tot 20.00 uur Di. en do. 15.00 tot 17.00 uur Het Servicecentrum is elke dag tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar: 14 0180. Afvalaanbiedstation Ma. t/m vr.: 7.30 uur tot 16.00 uur Zaterdag: 8.30 uur tot 15.00 uur

om een fiets of scooter gaat, moet u het proces-verbaal van de politie, uw identiteitsbewijs en de (fiets)sleutel meenemen.

Uitbreiding Digitale Vacaturebank Vrijwilligers KijkopWelzijn De Digitale Vacaturebank voor Vrijwilligers en Maatschappelijke Stage is uitgebreid met een derde functie. Tot nu toe konden vrijwilligers alleen zoeken naar een vacature bij een vrijwilligersorganisatie. Vanaf nu kunnen vrijwilligers door middel van een aanmelding zichtbaar maken dat zij beschikbaar zijn voor organisaties. De organisaties die zijn ingeschreven bij de Vacaturebank kunnen, na goedkeuring van de medewerker van het Steunpunt, in contact komen met een vrijwilliger die past bij het profiel voor een bepaalde vacature. Het systeem voldoet aan de algemene privacyregels. Niet alle gegevens van de toekomstige vrijwilliger zijn zonder toestemming zichtbaar. Wilt u zich aanmelden als organisatie, vrijwilliger en/of maatschappelijk stagiaire of heeft u vragen, neem dan contact op met Hilde Fortes via telefoonnummer (0180) 691 802 of per mail h.fortes@kijkopwelzijn.nl. Kijk voor algemene informatie of de digitale vacaturebank op www.kijkopwelzijn.nl. Ook bent u welkom op de inloopspreekuren: - maandag: Waterpoort van 15.00-17.00 uur; - donderdag: Dienstencentrum Windsingel van 14.00-16.00 uur. Kom langs of maak een afspraak!


De Hyundai i10 & Hyundai i20 Pak nu dat voordeel

Hyundai i10 i-Drive Cool • • • • •

Hyundai i20 Limited Edition

Airconditioning Radio/CD-speler Wegenbelastingvrij 5 jaar garantie Direct leverbaar

• • • • •

Nu voor

€8.495,Wegenbelastingvrij

Airconditioning Radio/CD-speler Wegenbelastingvrij 5 jaar garantie Direct leverbaar

U rijdt al een Hyundai i20 Limited Edition 5-drs van €14.295,voor

€12.995,-

Uw voordeel

€1.300,Wegenbelastingvrij

AUTOBEDRIJF NOTEBOOM ROTTERDAM B.V.

KAMERLINGH ONNESWEG 32, BARENDRECHT, TEL. 010-2923434, NOTEBOOM.HYUNDAI.NL Gecombineerd brandstofverbruik: 3,2 - 6 (l/100 km) / 31,3 - 16,7 (km/l); CO2 - emissie: 84 - 140 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. GENOEMDE PRIJS IS INCL. BTW & BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARDUITVOERING. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. NIET IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES. ACTIEPERIODE VANAF 1 MAART 2013. AANBIEDING GELDT ALLEEN OP UIT VOORRAAD LEVERBARE MODELLEN. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG UW DEALER NAAR DE VOORWAARDEN.

www.hyundai.nl TM


SP

De Schakel Donderdag 30 mei 2013

Viermaal scheepsrecht voor Vitesse BARENDRECHT - Afgelopen zaterdag stond voor het door Cazdak en Aavoid gesponsorde Vitesse 1 de wedstrijd tegen Swift op het programma. Het was de vierde confrontatie tussen beide ploegen dit seizoen. De voorgaande drie edities van deze strijd werden allemaal in het voordeel van de fysiek sterke Zeeuwse formatie beslist. Voor Vitesse werd het dus hoogtijd om de punten een keer mee naar Barendrecht te nemen. Het belang van deze confrontatie was groot! De thuisploeg kon bij winst, en afhankelijk van uitslagen op de andere velden in de competitie, het kampioenschap van de 2e klasse in de wacht slepen. De

gasten uit Barendrecht konden bij winst nog een theoretische kans maken op datzelfde kampioenschap. Kortom een beladen duel. De ploeg uit Barendrecht startte scherp aan de wedstrijd en wist vanaf begin af aan de leiding in het duel te nemen. Verdedigend werden de afspraken nageleefd en dat gaf Swift grote moeite om tot scoren te komen. Geduldig en geconcentreerd hielden de toppers van coach Remco den Otter hun Zeeuwse opponent voortdurend onder druk. Aanvallend werd er goed gerouleerd en met scherp geschoten. Opvallend detail was dat Dennis van der Pol op miraculeuze wijze 3 schoten op rij met volle tegenwind door de gele korf wist te toveren.

Na de rust kwam de thuisploeg langzaam terug in de wedstrijd en wist zelfs tot op een gelijke hoogte te komen. Via aanvoerder Mike Bezem, met twee schoten op rij, wisten de Barendrechters echter wederom een voorsprong te pakken. Deze voorsprong werd ondanks de druk van Swift niet meer weggegeven, wat resulteerde in een 13-17 overwinning. Een belangrijke en bovenal zeer terechte overwinning. Na drie nederlagen tegen Swift dit seizoen eindelijk revanche! Volgende week, 1 juni, wacht de laatste opponent van dit seizoen. Vitesse speelt dan thuis op sportpark de Bongerd tegen DES 1. Aanvangstijd voor deze partij is 16:00 uur.

GVB trots op Demogyjada

RT

27

F9 BVV kampioen voorjaarscompetitie

0000128

Jer. de Fonkert, 85x40 trefpunt voor Trefpunt voor autoliefhebbers autoliefhebbers.

Jer. de Fonkert bv Burgemeester de Zeeuwstraat 130 3281 AL Numansdorp Tel. (0186) 65 81 11 www.jerdefonkert.nl

BARENDRECHT - Afgelopen zaterdag is Barendrecht F9 kampioen geworden in de 7e klasse van de F-pupillen, na een klinkende 9-0 overwinning op de nummer 2 en enige overgebleven concurrent Rozenburg. Deze kinderen zijn pas in januari vanuit de interne competitie van BVV F-jes geworden, maar hebben vanaf

de eerste wedstrijd laten zien niet onder te doen voor alle tegenstanders, de meesten al ouder en tweedejaars F, en zijn met de week vooral als team steeds beter en leuker gaan voetballen. Met nog één wedstrijd te gaan mag F9 zich met 13 overwinningen, 1 gelijkspel, 1 verliespartij en meer dan 80 doelpunten de terechte kampioen noemen.

Exxact FM Sportcafé

BARENDRECHT - Na maanden voorbereiden mag de discipline jazzdans van Gymnastiekvereniging Barendrecht trots zijn op het resultaat. De Regionale Demogyjada die zij afgelopen weekeinde hielden in samenwerking met de KNGU was een groot succes. Het was een hele uitdaging om zo’n groot sportevenement in goede banen te leiden. De organisatie was dan ook erg blij met de vele betrokken ouders, vrienden en vriendinnen die vrijwillig hun

Rabobank 40+ toernooi TV Smitshoek BARENDRECHT - Op de kunstgrasbanen van tennisvereniging Smitshoek zal dit jaar voor de vierde keer het 40+ veteranentoernooi gehouden worden. Het door de Rabobank gesponsorde dubbeltoernooi zal worden gespeeld van 29 juni tot en met 7 juli. Tennisliefhebbers kunnen zich vanaf heden inschrijven voor de heren-, dames- en mixdubbel in de categorieën 5, 6, 7 en 8. Wie zin heeft in een gezellig en sportief toernooi, kan zich inschrijven via www.toernooi.nl of de website van de tennisvereniging, www.tvsmitshoek.nl.

tijd, energie en enthousiasme hebben ingezet. In de Tip-inn Bar waren de mannen van CVB Binnenland druk bezig iedereen in de pauze van een drankje en een hapje te voorzien. In totaal zijn ongeveer duizend mensen naar sporthal de Driesprong gekomen om te genieten van hun zoon, dochter, kleinkind of zusje. Alle deelnemende groepen hebben hun uiterste best gedaan. Cowboys, watermensen, politieagenten, modepopjes, stoere meiden,

romantische danseressen en Zumba-danseressen; het kwam allemaal aan bod. Met Koekiemonster als de nieuwe mascotte van GVB werd de voorstelling afgesloten met een flitsende slotdans. Zowel de KNGU als Gymnastiek Vereniging Barendrecht waren erg blij met de samenwerking en kunnen terugkijken op een geslaagd dansweekend. Kijk voor foto’s en filmpjes van alle dansen van GVB op www.jazzdancing.nl. Daar staat ook meer informatie.

BARENDRECHT - Maandag 3 juni ontvangt presentator Jos Vis in het radioprogramma Sportcafé de voltallig kampioensploeg van BVV Barendrecht dames 1. Zij werden onlangs kampioen en komen daardoor volgend jaar uit in de hoofdklasse. Het vlaggenschip is onder leiding van trainer Michiel Visser in drie jaar tijd doorgedrongen tot de top van het damesvoetbal. Naast datgene wat de gasten in de regio op het gebied van sport doen, zullen ook algemene sportonderwerpen worden besproken en alles wat meer ter tafel komt. Verder

is afgelopen weekend officieel kampioen geworden in de eerste klasse van de districts

Romy en Daniël Hall in actie in Den Haag BARENDRECHT - De Barendrechtse schoonspringers Romy en Daniël Hall, van vereniging Morgenstond uit Rotterdam, komen dit weekend in actie tijdens het Nederlands Kampioenschap B in Den Haag. Dat zal zijn in het Hofbad in Den Haag Ypenburg. De wedstrijden starten om half twee in de middag.

De live uitzendingen zijn iedere maandag tussen 21 en 23 uur te beluisteren op Exxact FM radio (105.9 op de kabel en 106.4 in de ether en via www.exxactfm.nl).

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

Heer Jan Jongens t/m 17 jaar kampioen HEERJANSDAM - Het jongensteam t/m 17 jaar van Tennis Vereniging Heer Jan

natuurlijk de actualiteit en het bekende weekendoverzicht van de wedstrijden van BVV Barendrecht, vv Smitshoek en vv Heerjansdam. Daarnaast de recente stand van zaken omtrent de competitieverrichtingen van onder meer ZPB H&L Productions, HCB, KV Vitesse, CBV Binnenland, The Flying Shuttle, cvv Spirit en Savosa door bar-gast Jeffrey Penning.

BMW maakt rijden geweldig

herfstcompetitie. Het team, bestaande uit Lars Brinkman, Lucas Verloop, Bob den Drijver, Mika Voorbergen en Kevin Dam, won alle zes wedstrijden en eindigde met 24 punten bovenaan in hun poule. Op de laatste speeldag versloegen de Heer Janners Thialf uit Dordrecht overtuigend met 5-0. Op zaterdag 22 juni aanstaande is het voor alle enthousiaste jeugdtennissers t/m 17 jaar mogelijk om voor te spelen voor de nieuwe selectiegroep. Deze gaat na de zomervakantie van start. Volg hiervoor de berichtgeving op de website van TV Heer Jan, www. tvheerjan.nl.

RABO WIELERKLASSEMENT Met het Rabo Wielerklassement leggen wij de verbinding tussen de 4 wielerrondes die wij sponsoren. Meer informatie over dit klassement vindt u op de website: www.rabobank.nl/rmij De tussenstand na het verrijden van de Ronde van Ridderkerk is als volgt:

1. 2. 3. 4. 5.

Wouter de Groot Sander de Kreder Luuc Bugter Ronald Bos Bryan Larsen

Pijnacker Zevenhuizen Arnhem Merkplas (B) Terheijden

aantal punten 53 48 47 43 39


IN WINKELCENTRUM CARNISSEVESTE

Zegels plakken, prijzen pakken

20% jubileumkorting op montuur.

Maandag 27 mei is bij winkelcentrum Carnisse Veste een spaaractie van start gegaan. Men maakt door zegels te sparen kans op vele mooie prijzen. Klanten krijgen in de deelnemende winkels bij besteding van vijf euro een zegel, met een maximum van vijf zegels per aankoop. Op een spaarkaart moeten negen zegels geplakt worden. Wie de volle spaarkaarten inlevert, maakt kans op een Citroën C1, een minuut gratis winkelen in een supermarkt en nog vele andere prijzen.

Van Beuningenhaven 37 Winkelcentrum Carnisse Veste T (0180) 62 54 30

Alberto - Angelo Benelli - Baileys - Casa Moda - Com 4 - Culture - Digel - Dstrezzed - Fellows - Michaelis - Nickelson - Olymp - Vanguard Openingstijden maandag van dinsdag t/m donderdag vrijdag (koopavond) zaterdag

13:00 - 17:30 uur 10:00 - 17:30 uur 10:00 - 21:00 uur 10:00 - 17:00 uur

Van Beuningenhaven 15 - 2993 EH Barendrecht Telefoon 0180 557666 – Winkelcentrum Carnisseveste

www.roelofsmannenmode.nl

De actie loopt tot en met zaterdag 15 juni. Vervolgens wordt op zaterdag 22 juni de prijsuitreiking van de hoofdprijs gehouden. Bovendien zijn er elke week tien extra prijswinnaars. Deze actie is mogelijk met dank aan: Albert Heijn, Bibelot, Bruna Barendrecht, Chiqi Cheri, De Dierenvriend, D-reizen, Gall & Gall, Hema, Isa Telecom, Jamin, Jumbo supermarkt, Keurslagerij Heunks, Kruithof Optiek, Lin-OLux, Roelofs Mannenmode, Shoeby, VIP Ladies Fashion en Citroën DAVO Rhoon.

Actieperiode 27 mei t/m 15 juni 2013

Zegels plakken, prijzen pakken

Maak kans op een Citroën C1

Zie voor meer informatie ook www.carnisseveste.nl en Facebook: Carnisse Veste.

1 minuut gratis supermarkt-shoppen of één van de vele andere prijzen reiking

prijsuit e k j i l e st

NI 2013 s U J 2 2 G naar ATERDA prijswin

Fee

Z

extra eek 10 w e r e Ied

Citroën DAVO Rhoon | Nijverheidsweg 11 | 3161 GJ Rhoon

ter waarde van

€ 8.790,=

Italiaans gemarineerde steaks 3 stuks SPECIAL

VIB speciaal 100 gram

595 150

VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram Parmaham

GRATIS 100 gram Mortadella SPECIAL

Pollo Italiano 100 gram MAALTIJDIDEE

Gehaktballetjes in Italiaanse saus

100 gram

KEURSLAGERIJ HEUNKS

150 098

van Beuningenhaven 7, 2993 EH BARENDRECHT Tel. (0180) 54 76 30 www.heunks.keurslager.nl info@heunks.keurslager.nl

Aanbiedingen zijn geldig van 30-05-2013 t/m 05-06-2013.

KEURSLAGERTROTS

De hier afgebeelde Citroën C1 kan enigszins afwijken van het te winnen model.

Met dank aan: Albert Heijn – Bibelot – Brandstore – Bruna Barendrecht – Chiqi Cheri - De Dierenvriend – D-reizen – Gall & Gall - HEMA –IsaTelecom – Jamin - Jumbo Supermarkt – Keurslagerij Heunks – Kruithof Optiek – Lin-O-Lux – Roelof’s Mannenmode – Shoeby – VIP Ladies Fashion Bij iedere € 5,00 besteding 1 gratis spaarzegel. Maximaal 5 zegels per aankoop. 9 spaarzegels voor een volle spaarkaart.

BARENDRECHT - WINKELCENTRUM Iedere vrijdag koopavond tot 21.00 uur

CARNISSEVESTE

Goede bereikbaarheid met tramlijn 25 Gratis parkeren!

Zie ook: www.carnisseveste.nl en Facebook


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 30 mei 2013

29

Heren TVB redden eer in Atleten ERT willen naar Judoka’s presteren Eredivisie prima groot evenement BARENDRECHT - De confrontatie tussen OpenHuizenLink Tennisvereniging Barendrecht Heren 1 en TCK uit Krimpen aan den IJssel is gelijk geëindigd. De 3-3 was voor het herenteam een morele overwinning na het ongelukkige optreden tot nu toe in de Eredivisie. Captain Erwin Lems kon met opgeheven hoofd het park verlaten. ,,We speelden degelijk tennis vandaag en wat de hele com-

petitie betreft is vandaag ook de eer gered”. Het was namelijk de eerste keer dat Barendrecht zonder verlies een park verliet. Met de laatste competitiewedstrijd in het vooruitzicht zal degradatie uit de Eredivisie dan ook niet meer te verhelpen zijn. Volgend jaar wacht dan een optreden in de hoofdklasse. Zaterdag 1 juni, de laatste competitiedag, is het de uitwedstrijd tegen TOP uit Papendrecht.

BARENDRECHT - Dit jaar staat het tweejaarlijks Europees Jeugd Olympisch Festival te gebeuren in Utrecht. Van 15 tot en met 19 juli strijden in negen verschillende sporten, waaronder atletiek, bijna vijftig landen om de medailles. Het gaat hier om de geboortejaren 1997 en 1998. Het festival is bedoeld voor toptalenten uit Europa die voldaan hebben aan de limieten. Per atletieknummer wordt slechts één atleet uitgezonden na het behalen van de limiet en op voordracht van de KNAU.

Door een wijziging in het reglement is de jaargang 1996 komen te vervallen. Zij dienen zich te kwalificeren voor de Europese Junioren Kampioenschappen die dezelfde maand in Italië worden gehouden. Ook dit is een tweejaarlijks evenement. Namens het Energie Running Team hopen de atleten Ashleu Melcherts, Nisrine Masrhalmi en Kristel van den Berg zich binnenkort te plaatsen voor het evenement. Kijk voor de resultaten van afgelopen weekend op www. cavenergie.nl.

Finalisten bekend NK Ritmische Gymnastiek C lijn

Uitslag Wedvluchten 1602 Barendrecht e.o. Barendrecht. E21 Chateaudun, 25-05-2013. Los: 9.30. Deelnemers: 10. Duiven: 60. Weer: noordwesten wind. Naam - (AP/Mee) - Plaatscijfers P.C. v. Gelder (3/ 6): 1, 6, 11. A.G. v. Krimpen (4/10): 2, 5, 9, 12. A. Droogendijk (2/6): 3, 10. A. Broekhuizen (3/8): 4, 7, 14. J. Koedood (1/6): 8. Beijer Basoski (1/8): 13. C. v. Hengel (1/4): 15. 1602 Barendrecht e.o. Barendrecht. V21 Peronne, 2505-2013. Los: 8.00. Deelnemers: 22. Duiven: 399. Weer: noordwesten wind. Naam - (AP/Mee) - Plaatscijfers P.C. v. Gelder (16/22): 1, 4, 8, 31, 43, 44, 45, 51, 59, 61, 72,

84, 85, 88, 94, 97. P. v.d. Breevaart (11/14): 2, 9, 10, 16, 19, 22, 28, 63, 67, 69, 79. A.G. v. Krimpen (9/17): 3, 23, 35, 38, 41, 42, 48, 53, 57. A. Droogendijk (10/13): 5, 7, 11, 17, 21, 25, 30, 65, 66, 92. H.J. Bergers (7/9): 6, 15, 33, 34, 54, 55, 80. Klijn Comb (3/7): 12, 20, 90. J. Koedood (4/10): 13, 18, 68, 73. L. Eekhof (1/36): 14. Beijer Basoski (4/10): 24, 49, 50, 87. C. v. Hengel (6/10): 26, 52, 58, 82, 91, 95. K. Patijn (6/24): 27, 36, 37, 40, 64, 93. L. Gouw (3/10): 29, 56, 60. J. Kampman (4/12): 32, 47, 70, 71. J. Velthuizen (10/34): 39, 62, 76, 77, 78, 83, 86, 98, 99, 100. V. Smaal (2/6): 46, 74. A. Broekhuizen (4/13): 75, 81, 89, 96.

BARENDRECHT - Op de eerste dag van de meivakantie was het nog erg spannend voor een aantal gymnasten van de C-lijn van de Ritmische Gymnastiek Vereniging Barendrecht. Bij een goed resultaat waren zij zeker van een plaats in de landelijke finale op zaterdag 1 juni in Aalsmeer. Dankzij diverse medailles van onder andere Sophie (zilver), duo Angelos en Fleur (zilver), Angelos (goud), duo Nicole

en Benthe (zilver), Benthe (goud) en Nicole (zilver) en een paar hoge noteringen, hebben dan ook de volgende meisjes te horen gekregen dat ze geplaatst zijn: 4C) Sophie Kurpershoek (individueel), 3C) Angelos de Vries (duo en individueel), Fleur de Heer (duo en individueel) en Chantal van de Zande (individueel), 2C) Benthe Förrer (duo en individueel), 1C) Nicole Bahlman (duo en individueel).

BARENDRECHT - Afgelopen zondag deden negen judoka’s van Budosport John van Eerdenburg mee aan de ZuidHollandse kampioenschappen -12 jaar. Noa van Eerdenburg pakte bij de -10 jaar tot 22 kg de tweede plaats. Haar clubgenoot Ainhoa Hoogerwerf pakte de tweede plaats bij de -10 jaar tot 44 kg. Omdat er geen meisjes in hun gewichtsklasse waren, werden ze ingedeeld bij de jongens en dat maakte de prestatie nog mooier. Beide meiden lieten mooi judo zien en scoorden er lustig op los. Het was voor hen de eerste keer dat zij mee

mochten doen aan een ZuidHollandse kampioenschap, waardoor trainer John van Eerdenburg extra trots is dat ze zich zo manifesteren. Koen Derks, Max v.d. Lubbe, Saleh Kose, Kenai Korving, Iwan Werkman, Milan v.d.Schee en Lucas Doove namen ook deel aan de ZuidHollandse. Ze hebben zich allemaal heel goed ingezet, maar kwamen net iets tekort. Trainer John van Eerdenburg kijkt terug op een goed toernooi dat zeker voor de toekomst perspectieven biedt. foto PR

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-barendrecht.nl

Jeugd Springteam GVB verrast op NK

Zilver voor Jinthe de Pagter BARENDRECHT - De jongste meisjes van de ritmisch gymnastiek vereniging Barendrecht hadden afgelopen week hun laatste wedstrijd. Dit keer een echte thuiswedstrijd in Aksent in Barendrecht. En wat deden ze het weer goed. Jinthe de Pagter mocht zelfs een bronzen medaille mee naar huis nemen, maar ook Jolijne van der Beek heeft met een zevende plaats van de 22 meisjes ook een prima wedstrijd gedraaid.

Dames Savosa kampioen BARENDRECHT - De dames van Savosa zijn zondag in hun thuiswedstrijd tegen Northa uit Noordwijkerhout kampioen in hun klasse geworden. Het succesvolle team van trainer/coach Jan van ’t Hoff was na de winstpartij zondag niet meer te achterhalen voor de concurrentie. Na een kleine achterstand bij rust (5-6) liet Savosa er in de tweede helft geen twijfel over bestaan dat de titel terecht in Barendrecht thuishoort, de eindstand werd 18-10. Het was de tiende zege in elf wedstrijden, met de veelzeggende doelcijfers van 183-104. De Barendrechtse ploeg startte zenuwachtig en liep lange

tijd achter de feiten aan, maar via 1-4 kwam Savosa toch met 5-4 voor. Uiteindelijk wist Northa met 5-6 te gaan rusten. Maar na de theepauze gingen alle remmen los en scoorde Savosa er lustig op los wat resulteerde in een 1810 zege. Na afloop van de wedstrijd was er de traditionele taart van Degenkamp, waarna de kampioensfoto gemaakt kon worden. Voor Savosa breken er mooie tijden aan, zowel de B2, de C1 en de D1 maken goede kans op het kampioenschap. Savosa hoopt op zaterdag 8 juni in het thuisprogramma twee kampioenen te kunnen huldigen.

BARENDRECHT - Afgelopen zaterdag werden in Urk de Nederlandse Kampioenschappen C-lijn georganiseerd door de landelijke commissie Groepsspringen in samenwerking met CGV Urk. Gymnastiekvereniging Barendrecht nam hieraan deel met een jeugdteam, bestaande uit Ilonka Hoogeveen, Zaza van Duijvenbode, Verena Onnink, Anna Ensing, Julie Terlaak, Jasmijn Wierda, Lara Goes en Isa Pellikaan op de onderdelen kast met plank, springtoestel minitrampoline en minitrampoline. De jeugdcategorie telde maar liefst 24 teams. Het doel was om bij elk onderdeel bij de eerste tien te eindigen. Er werd begonnen op het onderdeel minitrampoline. Hier

werden door de zenuwen wat kleine foutjes gemaakt. Kast plank was het volgende onderdeel. De zenuwen waren onder controle en hier werd dan ook zeer goed gesprongen. Als laatste onderdeel was het springtoestel met minitrampoline aan de beurt. Ook hier werd netjes gesprongen. Bij de prijsuitreiking bleek dat dit onervaren team de doelstelling ruimschoots gehaald heeft. Een achtste plaats bij springtoestel minitrampoline, een vierde plaats bij minitrampoline en bij het onderdeel kast plank mocht het team het podium betreden om de beker voor de tweede prijs op te halen. De trainsters, springsters en de meegereisde supporters keerden vol trots huiswaarts.


Oosters specialiteiten en wok restaurant

Vacature:

LOTUS CORNER

VERPAKKINGS OPERATOR

Speciaal aanbiedingsmenu juni 2013

Heb jij ervaring met het verpakken van voedingsmiddelen? En heb je een heftruckcertificaat? Mail dan je CV naar food@perflexxion.nl Of bel 010-5111099 voor meer informatie.

Menu A:

Menu B:

Voor 3 à 4 personen

€ 20,95

Boekhoudkundige medewerkster Sino administratie zoekt gediplomeerde studente van richting MBO administratie niveau 3-4 voor boekhoudkundige werkzaamheden.

Functie omschrijving 1. Het zelfstandig verzorgen van de financiële administratie; 2. Het ondersteunen bij het opstellen van fiscale aangiften. 3. Het verzorgen van zakelijke correspondentie

Functie eisen • In het bezit van MBO niveau 3 en hoger of PD Boekhouden; • Ervaring is niet vereist, wel een goede wiskundige achtergrond is pre. • Fulltime beschikbaar; 1. Rolstijgers 74x104.indd • 17 tot 27 jaar; • Goede beheersing in Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk;

3

Geïnteresseerd?

www.arkeltuinverzorging.nl

15-03-2013 13:57:52

078 - 677 14 32

Uw eigen droomtuin

• • • •

Incl. 2 bakken nasi, bami of rijst

Incl. 2 bakken nasi, bami of rijst

Voor informatie en reserveringen, 0180-618298

Winkelcentrum ”Paddewei” • Paddeweg 29-33 • 2992 CK Barendrecht Telefoon 0180 - 618298 • Fax 0180 - 618912 • www.lotuscorner.nl

0000123

50x112

de aanleg van tuinen. Daarnaast

Cor Kieboomplein 315, 3077 MK Rotterdam 010-4832853, www.sinoa.nl Telefonische benadering of acquisitie wordt niet op het prijs gesteld.

Mini loempia’s (8 stuks) Babi pangang Koe lou kai Gom bao kai

Bestel nu ook online via: www.lotuscorner.nl

in de regio voor zowel ontwerp als

Sino administratie

€ 20,95

• Mini loempia’s (8 stuks) • Babi pangang • Kipfilet met champignons • Daging roedjak

We zijn al sinds 1968 een begrip

Stuur een uw brief met CV naar personeel@sinoa.nl

verzorgen we ook het onderhoud

Uw rijbewijs is onze reklame!

voor particulieren, bedrijven en verenigingen van eigenaren.

College Belastingadviseur Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen

Extra verdienen in je eigen bezorgwijk!

Voor 3 à 4 personen

Neem contact met ons op en vraag de gratis brochure aan.

  

Buiten Gewoon Goed

  MX-verspreidingen zoekt post- en/of folderbezorgers die nu al een bezorgwijk hebben en 1 keer per week een aantal geadresseerde poststukken in zijn/haar wijk mee wil nemen.

Heb je nu een post- of folderwijk?

Bezorg je in postcode 2993 of

“De Bloeiende Reedijk” Bloeiende Perkplanten, Hangpotten, Terraspotten en Vaste planten

2994 (Carnisselande)? •

Zin in een extra bijverdienste bij je gewone wijk?

Diverse soorten potgrond verkrijgbaar Openingstijden: Ma-Za. 8.00 - 17.00 uur

Bel: 0180-418710

www.DeBloeiendeReedijk.nl alles uit eigen kwekerij

(e-mailen mag natuurlijk ook). MX-verspreidingen is de lokale vertegenwoordiger van DHL-Selektvracht en verzorgt de distributie van folders, “de Combinatie”, “de Ambachter”, partijenpost, pakketten, express zendingen en pallets.

Fam. Verschoor Reedijk C100a 3271 LK Mijnsheerenland t. 06-57568271

Meubelstoffeerderij Meubelstoffeerderij Rhoon Rhoon • • Gespecialiseerd Gespecialiseerd in in modern modern en ambachtelijk en ambachtelijk stoffeerwerk stoffeerwerk • • Grote Grote collectie collectie leer leer en en meubelstoffen meubelstoffen

Vanuit ons kantoor in Rhoon zijn 21 medewerk(st)ers, waaronder vier accountant-administratieconsulenten, werkzaam voor cliënten Wij zijn op zoek naar een full-time in het midden- en kleinbedrijf.

jongste bediende

(m/v)

Je maakt onderdeel uit van het secretariaat. Je werkzaamheden bestaan uit het opnemen van de telefoon, het ontvangen van cliënten, het verzorgen van de koffie, dossiers opruimen, licht administratief werk en verder alle voorkomende ondersteunende werkzaamheden.

• • • •

Bedschotten Bedschotten en en ombouw ombouw Caravanen bootkussens Caravan- en bootkussens

• • Binnen Binnen 5 5 dagen dagen retour retour Ambachtstraat Ambachtstraat 2 2• • Poortugaal Poortugaal • • T. T. 010-501 010-501 65 65 66 66 www.stoffeerderijrhoon.nl www.stoffeerderijrhoon.nl

Voor inlichtingen kun je tijdens kantooruren contact opnemen met P.J. Boes AA of A.C. Kleinjan AA (010-5015033). Schriftelijke sollicitaties kun je richten aan Schouten Accountants, Postbus 870, 3160 AB Rhoon of e-mail naar: info@schouten-accountants.nl

Wij bieden een afwisselende baan in een informele werksfeer en we verwachten van jou grote collegialiteit.

zie ook onze website: www.schouten-accountants.nl

0180 - 617592 info@andrenijenhuis.nl


KIJKDAG

Rijksstraatweg 66, Ridderkerk ZATERDAG 1 JUNI 11 - 13 uur! Rust, ruimte en ontspanning! Zó voelt wonen in dit sfeervolle, monumentale landhuis uit 1866. Ook de fraaie, onder architectuur aangelegde tuin - compleet met groot en verwarmd buitenzwembad, karakteristiek koetshuis en garage - ademt de sfeer van vrijheid en ruimte. Maar liefst bijna 2.900 m² rust en ruimte. 5 slaapkamers. 3 badkamers, living met houthaard, eetkamer met gashaard, keuken, bijkeuken, wijnkelder, studeerkamer. Zaterdag 1 juni tussen 11.00 en 13.00 uur bent u van harte welkom op Rijksstraatweg 66 te Ridderkerk

MAKELAARS Kralingse Plaslaan 98, 3061 DG Rotterdam, Telefoon (010) 22 508 22, www.hulstkampgroep.nl, Email info@hulstkampgroep.nl

Profiteer van de vele kortingen = Op Ontwerp, aanleg en onderhoud van particuliere tuinen en bedrijfsterreinen PIJL HOVENIERS

Blokmakersstraat Ook leveren wij de volgende37producten: 2953 Alblasserdam Tuinhuizen • CB Schuttingen • Meubilair

Zaterdag start onze Big Summer sale tot

40% KORTING

Middenbaan 100, Barendrecht

Onze kracht is Vers en Goedkoop! Ziedewijdsekade 70 2991 SE Barendrecht 06-10649438 Wij zijn geopend van: maandag t/m zaterdag van 09.00 – 17.00

zaterdag zijn wij vanaf 9.00 uur geopend!

www.bengelkinderschoenen.nl

Nog steeds giga assortiment perkgoed

• Knolbegonia’s, Spaanse Margiet, Bacopa • Stekperkgoed • Zaaiperkgoed • Diverse Kuipplanten/Sierpotten • Schitterende Hanging Baskets/Hangpotten • Opgemaakte bakjes, leuk om cadeau te geven!! • En nog veel meer eenjarige zomerbloeiers

Bij ons altijd

12 geraniums voor Div. kleuren hangend en/of staand. € 10,00 Bezoek onze website: www.kwekerijammerlaanambacht.nl

Tel. 06-10520099 pijlhoveniers@gmail.com PIJL HOVENIERS www.pijlhoveniers.nl Blokmakersstraat 37 2953 CB Alblasserdam Tel. 06-10520099 pijlhoveniers@gmail.com www.pijlhoveniers.nl

Op Swarovski 35% KORTING Wedgwood 40% KORTING

Geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Middenbaan 33a, Barendrecht Het liefste winkeltje van Barendrecht

Uitzicht op wonen! Barendrecht, Voordijk 520 Smitshoek: Een verrassend royaal pand uit 1990. In 2005 volledig verbouwd: een grote luxe woning (zeer hoog afwerkingsniveau) en bedrijfsruimte/ inpandige garage / kantoorruimte op een praktisch perceel eigen grond van 740 m2. Een multifunctioneel pand geschikt voor veel doeleinden en gebruikers, doordat de combinatie van wonen / hobby / werken op een variabele manier in te zetten is.

WONEN EN WERKEN OP 1 LOCATIE - 250 m2 Woonruimte - 400 m2 Bedrijfsruimte - INRUIL MOGELIJK (vrijstaand huis)

Vraagprijs: € 675.000, k.k.

www.comfortmakelaardij.nl I 0180 - 820 290


In-en Verkoop van Scooters Onderhoud en Reparatie 2e Barendrechtseweg 308c 2992 SL Barendrecht Tel. 0180-557321 Www.scootershop-barendrecht.nl

de scooter Vandaag hebben wij een Piaggio Vespa LXV Vie della moda getest, een gelimiteerde snorscooter. Deze is uitsluitend leverbaar bij officiële dealers, waaronder Fred Motoren, gevestigd aan Gouwe 1 in Barendrecht. Deze klassieke scooter met modern design is voorzien van een hoog windscherm en dat was op de testdag vanwege het stevige windje uitermate comfortabel. De stalen body van deze Vespa is voorzien van meegespoten binnenbeplating, een sportieve en losse ronde koplamp en een chromen, klapbare bagagedrager. Kortom: met dit model kan je alle kanten op. Handig voor in en om de stad, voor naar school of naar het werk.

Piaggio Vespa LXV Vie della moda Zijn rijgedrag bevalt me vanaf het eerste moment helemaal! Lekker sportief optrekken, zonder direct een klap te krijgen in je rug, een comfortabele zitting, fijne vering, stille en zuinige viertakt motor, een krachtig remsysteem en je bent snel vertrouwd met zijn stuurgedrag. Kortom: een ideale toerscooter! Het model dat we hebben getest van Vespa, was de meest luxe uitvoering en kost 3349 euro. Er is al een instapmodel van de Vespa vanaf 2599 euro, namelijk de Vespa LX 2t.

Juni actie* bij Fred motoren Bij aankoop van een nieuwe Vespa LX, gratis binnenbeplating in kleur gemonteerd. Actie is geldig voor de kleuren: rood, zwart, wit, donkerblauw en groen.

Barendrecht

Gouwe 1 T 0180 - 64 79 19 barendrecht@fredmotoren.nl

Rotterdam

Stieltjesplein 15-17 T 010 - 486 03 80 E info@fredmotoren.nl

www.fredmotoren.nl

Uw bromfiets goed verzekerd met de Unigarant Bromfietsverzekering Uw voordelen: Bij diefstal en totaal verlies in het eerste jaar, krijgt u uw volledige aankoopbedrag terug In 4 jaar loopt de no-claimkorting op tot 75% Pechhulp voor onderweg Vraag er naar bij uw tweewielerspecialist

Recreatiestalling Numansdorp en

Occasion Center Numansdorp LET OP: Caravan/camper verkopen:

schilderwerk binnen en buiten sauzen van plafonds en wanden wandafwerking, latex spuiten. Tel 0653974346 – 0180627419 r.schefers@kpnplanet.nl

atste De la e huurieuw drie n tementen r appa ikbaar besch

Voor bemiddeling verkoop vragen wij: Caravans - Campers en Vouwwagens.

Kijk op www.jantjebeton.nl

Voor alle voordelen zie :

Kwaliteit is een keuze! www.alderliesten.nl Tel: 0180 - 424488 • Ridderkerk

WWW.CARVA.NL

BOVAG Contact 0186-652960 - carva@planet.nl onderhoudsbeurt NU Stallingplaats. Ook verkoop, caravan NU € 195,reparatie, onderhoud en APK keuring. incl. BTW

TE HUUR: NIEUW APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM AAN DE DORPSSTRAAT TE BARENDRECHT

Nog en koop PA kele RKE plaatse ER beschik n baar Dorpsstraat 84 • Woonoppervlakte 130 m² • Huurprijs € 1.275,-- per maand • Op de eerste verdieping • Heerlijk balkon van 7 m² • Woonkamer / keuken 75 m² • Zuid gesitueerd, heerlijk zonrijk • Incl. privé berging en parkeerplaats • Twee ruime slaapkamers • Veilig wonen met lift en videofoon • Incl. luxe badkamer/toilet/keuken

Dorpsstraat 96 • Woonoppervlakte van 95 m² • Huurprijs € 995,-- per maand • Op de 1e en 2e verdieping • Twee heerlijke franse balkons • Woonkamer / keuken bijna 50 m² • Zuid gesitueerd, heerlijk zonrijk • Incl. privé berging en parkeerplaats • Twee ruime slaapkamers • Veilig wonen met lift en videofoon • Incl. luxe badkamer/toilet/keuken

Dorpsstraat 120 • Woonoppervlakte van 90 m² • Huurprijs € 1.050,-- per maand • Op de derde verdieping • Heerlijk balkon van 12 m² • Woonkamer / keuken bijna 50 m² • Zuid gesitueerd, heerlijk zonrijk • Incl. privé berging en parkeerplaats • Twee ruime slaapkamers • Veilig wonen met lift en videofoon • Incl. luxe badkamer/toilet/keuken

Informatie Remans Vastgoedbeheer, bel voor een bezoek of informatie: 078-8433573 of 06-20035530 of mail: info@remans.nl


33 De Schakel

Lezers schrijven

NIEUWS

Donderdag 30 mei 2013

Zaterdag 8 juni Kunstmarkt BARENDRECHT - Zaterdag 8 juni worden op het Binnenhof, het plein voor het gemeentehuis, en in de hal van het gemeentehuis, ruim honderd kramen geplaatst. Kunstenaars uit heel Nederland, België, Duitsland en Denemarken exposeren en verkopen hier eigen werk van hoog niveau. Het publiek kan zo ongedwongen kennismaken met een uitgebreid aanbod van schilderijen, keramiek, tekeningen, aquarellen, com-

puter- en fijnschilderkunst. Bijzonder werk is deze keer te zien van Elianne Schoneveld - de Kievit. Zij maakt miniatuurbaby’s. Ze kunnen in een hand liggen en lijken door het materiaal en kleurgebruik levensecht. Ook de kleertjes worden met grote zorg gemaakt. De Barendrechtse deelnemer Afrikaad toont een aantal soorten gerecyclede glaskralen uit Krobo, Ghana. In het atelier gebruiken ze deze kralen samen met bron-

zen kralen, gegoten volgens de verloren wasmethode uit Kumasi, Ghana. De kralen worden in opdracht voor Aad en Willy van de Munnink vervaardigd en geïmporteerd. Afrikaad is ook te bezoeken aan Koedood 2B in Barendrecht. De organisatie is er trots op om te mogen aankondigen dat op de kunstmarkt de Rotterdamse singer-songwriter Delouise 3 optredens gaat verzorgen. De catering wordt verzorgd door Barista Service Nederland. Met een representatieve espressobar zorgt Barista Service Nederland voor pure verwennerij. Ook zijn diverse soorten thee verkrijgbaar. Wie al van meerdere kunstenaars werk wil bekijken, kan terecht op www.barendrechtsekunstmarkt.nl. De organisatoren, Rene Baan en Jo Polak, nodigen iedereen van harte uit de kunstmarkt te bezoeken. De kunstmarkt duurt van 10 tot 17 uur.

43e Wielerronde van Barendrecht BARENDRECHT – Zaterdag 6 juli houdt de stichting Evenementen Barendrecht de 43e Wielerronde van Barendrecht. Evenals vorig jaar belooft het weer een groots spektakel te worden met een deelnemersveld van goede kwaliteit. Door de datum vroeg in juli, hoopt de organisatie op meer publiek. Ook dit jaar wordt er weer gereden in de diverse categorieën en is de ronde voor de Elite Mannen en Elite Beloften het sluitstuk van het Rabo Wielerklassement. Daarnaast wordt er in die categorie weer gereden om de Grote Prijs Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde en om de prijzen in het Rabo Wielerklassement, waarvoor in Barendrecht de beslissing valt en waar de eerder verreden Rondes van Ridderkerk en Albrandswaard onderdeel van uit maken. De start en finish zijn zoals vanouds aan de Binnenlandse Baan. Op 6 juli wordt vanaf 12 uur gereden in de Sportklasse, daarna gevolgd door de Sportklasse Vrouwen en daarna door de Elite Mannen/Elite Beloften.

Lezers schrijven

Geen centrum zonder volwaardige bibliotheek! Dinsdag 21 mei woonde ik de vergadering op het Gemeentehuis bij. Bij de behandeling bibliotheken, bleek dat er nog geen uitgewerkt plan is voor de servicepunten van de bibliotheek. De VVD gaf aan tegen belastingverhoging te zijn. Ook hoorde ik opmerkingen als “Je kunt boeken ook gewoon kopen” en “Het is maar 10 minuten fietsen naar de vestiging in Carnisselande”. Nu heb ik meegedaan aan de actie “Toer de bieb”. Op het Middeldijkerplein ontmoette ik een inwoonster die gebruik maakt van de vestiging Middenbaan. Zij had 4,3 km afgelegd om de bieb Carnisselande te bereiken. Reken het aantal km per uur uit dat je moet fietsen om in 10 minuten Carnisselande te bereiken en je komt tot de conclusie dat de genoemde 10 minuten niet reëel is, of dat er onder de oudere bevolking ongekend fietstalent is. De Barendrechtse bibliotheken lijden niet aan gebrek aan belangstelling. Er is geraamd, dat bij het doorzetten van de plannen, het aantal leden met 75% terugloopt met als gevolg minder inkomsten

voor de bieb. Ook verdwijnen er 4,6 FTE. Lees: Minimaal vijf mensen worden getroffen door werkeloosheid. De bibliotheek verliest, wij dus ook, een schat aan ervaring en kennis. De kosten die de verbouwing van de vestiging Carnisselande met zich mee brengt zijn niet mis. Niet alle boeken van twee vestiging passen in één vestiging. Er moet ‘geruimd’ worden waardoor kapitaalvernietiging ontstaat. Een bibliotheek is meer dan een verzameling boeken. Het is een oase van rust in een jachtige maatschappij. Als je alle cijfers op een rijtje zet en de daadwerkelijke ‘besparing’ ziet, weegt dit m.i. niet op tegen verlies van arbeidsplaatsen (ontslagvergoeding + eventuele WW-uitkering), kapitaalvernietiging etc. Deze onzalige plannen moeten minstens een jaar uitgesteld worden, teneinde heroverweging mogelijk te maken. De kosten voor afvalverwerking kunnen omlaag als, wij Barendrechters, ons afval scheiden, en bereid zijn een gedeelte van deze besparing aan te wenden voor behoud

Leerlingen Calvijn helpen De Groen

BARENDRECHT - Seniorenkoor Carnisse concerteert twee keer in het Grand Café van De Elf Ranken. Het eerste concert voor alle wijkbewoners was afgelopen maandag. Het tweede concert op maandag 3 juni, aanvang 10.45 uur, is voor alle bewoners en personeel van De Elf Ranken. Het koor onder leiding van Hans Cok biedt een gevarieerd programma met gospels, musicalliederen, Mendelssohn, maar ook een werk van Robert Stolz. Voor dit concert heeft het ruim dertig leden tellende koor de afgelopen maanden hard gestudeerd. Foto Jos Wesdijk

Taalcursussen in Barendrecht en Albrandswaard

PIZZAHOUTOVENS VANAF

€ 415

Engels • Frans • Spaans: groepsles en priveles in Barendrecht Engels voor volwassenen: Conversation/Business/Cambridge English • overdag en s’avonds • bevoegde ‘native speaker’ docenten • groepsles • 37,50 p/mnd. • kl.groepjes. Inl: mevr. J. Vijver-McMaster. Tel. 0180 615410. www.ttcb.nl. jmcmaster@upcmail.nl Engels voor kinderen: Tel. 0180 556631/0638130429. katjakooiman@hotmail.nl Franse les: Tel 0180 611187/0646610390. Inl:martine@falque.nl Spaanse les: Tel 010 5019497/0652134344. info@spaanstaalinstituutemperatriz.nl. Spaans wordt ook in Poortugaal gegeven.

De Calvijn-leerlingen vormden onder meer een professioneel schmink- en kleedteam. BARENDRECHT – Vorige week donderdag hebben zo’n vijftig leerlingen van Calvijn Groene Hart met veel plezier geholpen om de circusvoorstelling van basisschool De Groen van Prinsterer een groot succes te maken. De Groen wilde heel graag met alle 460 leerlingen ter gelegenheid van haar 125-jarige jubileum een circusvoorstelling in elkaar zetten, maar daarvoor was natuurlijk wel veel hulp nodig. De Calvijn-leerlingen hadden hun vrije woensdagavond opgeofferd om de volgende dag goed beslagen ten ijs te kun-

van de bibliotheek. Beide vestigingen! Graag wil ik nog reageren op het bericht van Arjan Stolk, waarin hij meent dat de SP zich wil profileren. Goed dat de fractie ChristenUnie/ SGP de afgelopen weken met betrokkenen gesproken heeft. De SP doet dat al de afgelopen twee jaar. Ik ben SP-er en ik onderschrijf dat alles rond de bibliotheken al beklonken lijkt te zijn. Als er besloten vergaderingen gehouden worden, is de besluitvorming rond de bibliotheken niet volledig transparant. Ik kan als burger niet controleren of mijn belangen behartigd worden of dat mij een oor aangenaaid wordt. De heer Stolk stelt mij helemaal gerust: er zijn nog geen definitieve plannen. Op 11 juni is er een raadsvergadering waarin het besluit valt over de bibliotheken. Hierbij roep ik boekenminnend Barendrecht op, om massaal de publieke tribune te bevolken en door uw aanwezigheid uw ongenoegen te uiten over de bezuinigingen op de bieb. Laat uw bieb niet zomaar afnemen! J.J. Gouzij

Kinderyoga Barendrecht breidt uit

De organisatie verwacht een groot spektakel en een geslaagde en gezellige wielerdag. ,,Wij hopen weer velen van u te mogen ontmoeten bij dit prachtige evenement’’, aldus stichting Evenementen Barendrecht.

Seniorenkoor Carnisse in Elf Ranken

33

nen komen. Zij begeleidden groepjes basisschoolleerlingen, hielpen bij het opbouwen en afbreken en vormden een professioneel schmink- en kleedteam. De samenwerking tussen de Groen en Calvijn is zeker voor herhaling vastbaar. De basisschool was erg blij met alle extra hulp, Calvijn vond het fijn op deze manier haar steentje bij te kunnen dragen, de Calvijn-leerlingen hebben naar eigen zeggen genoten en veel geleerd en het allerbelangrijkste: de leerlingen van De Groen hebben een onvergetelijke circusdag beleefd.

BARENDRECHT - Kinderyoga Barendrecht gaat behalve de vaste lessen op donderdag en zaterdag, ook workshops aanbieden op scholen en BSO’s. Kinderyoga maakt kinderen op speelse wijze bewust van lichaam en geest. Tijdens een les worden verschillende houdingen en concentratieoefeningen gedaan. Er wordt gezongen, gedanst, getekend en/of naar verhalen geluisterd. Ook worden ze zich bewust wat spanning en ontspanning betekent, leren ze zich goed te concentreren en hun adem beter te gebruiken. Op een speelse manier ervaren ze hoe het is om rekening te houden met hun eigen grenzen en die van anderen. Plezier in bewegen staat voorop. De lessen worden gegeven door gediplomeerd kinderyogadocente Mira van Herwijnen in de yogastudio van Montoyoga aan de Middenbaan in Barendrecht. Bel voor meer informatie naar 06-48771105 of mail naar info@kinderyogabarendrecht.nl. Zie ook www. kinderyogabarendrecht.nl.

0000136

50x74

schilders- en wandafwerkingsbedrijf

ex. btw

10

0C

M

100 C

M

BEL VOOR MEER INFO 010-511 67 69

info@pizzahoutovens.nl • www.pizzahoutovens.nl

Ary Schefferlaan 17 - H.I.Ambacht Willemstraat 239 078-6816260 / 06-53578287 2983 ET Ridderkerk fax 078-6822112 0180-432222 / 06-12505210 Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.


Capoeira

BARENDRECHT

Capoeira(is(een(Braziliaanse(vechtsport(die(gevecht(combineert(met(dans,(muziek(en(acroba9ek.(Door(haar( verschillende(aspecten(hee<(Capoeira(voor(iedereen(wat(wils.(Kinderen(en(volwassenen:(iedereen(kan(meedoen!( Bij(de(kids(trainen(we(met(Capoeira(spelenderwijs(de(motorische(ontwikkeling(en(reflexen.(Voor(de(volwassenen:( kom(meedoen(met(onze(open(les(en(ontdek(wat(je(lichaam(allemaal(kan(met(deze(complete(sport(vol(energie!((((((( Geef(u(nu(op(voor(de(introduc9eles!(Maximaal(12(personen(&(VOL=VOL!(

Introduc)e+op+donderdag+6+juni: Kinderen+(va+9+jr)+van+17:00+;+18:00+uur Volwassenen+van++ +++++18:30+;+19:30+uur

Club Active & Slender You Salon “Barendrecht” Tel.: 0180 - 62 15 18 club-active@planet.nl www.club-active.nl

Middenbaan 28 Barendrecht tel 0180-620961

Wij zijn gewoon

OPEN

WERK AAN DE WINKELS!

Laatste fase! Profiteer nu nog van héél véél verbouwingsvoordeel.

De verbouwing van Woonboulevard Reijerwaard zit in de laatste fase. Ook nu zijn de winkels gewoon open en profiteert u van héél véél verbouwingsvoordeel! Kijk voor meer informatie over de revitalisatie op www.woonboulevardreijerwaard.nl.

laatste

fase

by HOOGENBOEZEM

www.woonboulevardreijerwaard.nl


Hallo! Ben jij op zoek naar een leuke BSO? Bij Mundo maken we veel plezier, spelen we iedere dag buiten, beleven we avonturen en ontdekken we de wereld. Iedere dag doen we leuke dingen en als het Mundo Activiteitenteam langskomt is het helemaal feest! Dan doen we iets speciaals zoals een cursus boomklimmen of dansen, een insectenboek maken, een toren bouwen van spaghetti met spekjes en nog veel meer. Kom je een keertje kijken of je het leuk vindt bij ons? Je mama of papa mag dan ook mee komen! Op onze website kun je alvast zien waar onze locaties zijn en foto's bekijken.

Het lekkere weer is er eindelijk! U bent welkom!

Groetjes van iedereen bij Kinderopvang Mundo

Vanaf september ook in de Schaepmanschool in Barendrecht en Ridderkerk!

Ontdek de wereld!

• •

www.kinderopvangmundo.nl

Buitenzonwering • Binnenzonwering

Rolluiken • Terrasoverkappingen • Shutters

Onderlangs 11 • 2991 EM Barendrecht T 0180-616088 • F 0180-616700 info@zichtopzonwering.nl • www.zichtopzonwering.nl

VOORDEEL VERKOOP Kom 1 juni kijken! VWO

30%

HAVO MAVO VMBO

KORTING

MBO

za. 1 juni 11.00 - 16.00 uur Bouwterrein Campus (Lengweg)

op de gehele voorjaarscollectie* Middenbaan 93-95 Barendrecht Tel.: 0180 - 622 594

*M.U.V. accessoires en basis artikelen www.miragedamesmode.nl

Zaterdag 1 juni is het landelijke ‘Dag van de Bouw’ en is ook het bouwterrein van Campus Hoogvliet geopend zodat u kunt zien hoe de bouw vordert. Komt u ook? Programma zaterdag 1 juni 11.00 – 16.00 uur 13.00 – 13.30 uur 13.45 – 14.15 uur

Doorlopend rondleidingen bouwterrein Presentatie PENTA college CSG en Zadkine Presentatie Einstein Lyceum

Voor meer informatie: www.campushoogvliet.nl

campushoogvliet.nl


Vroege vogel? Dubbele Spaarpunten ! 1

2

Op donderdag, vrijdag en zaterdag a.s. ontvangt u vóór 10.30 uur dubbele spaarpunten op uw Bloemenjungle klantkaart! Snij Hortensia’s, Onze verdere koopjes:

Een wandbuidel gevuld met zomerbloeiers.

Ideaal aan de schutting of een kale muur. Normaal E 9,95,

e

Luxaflex® hor

50%

KORTING

Luxaflex®maakt vanwonen genieten

Actieperiode: 30maart t/m30juni 2013

Nu voor maar

Een trendy sierpot ( diameter 20 cm ),

E

4

Luxaflex® raamdecoratie product

GRATIS Luxaflex®maakt vanwonen genieten • •

Geldig t/m 1 juni

voor in de vaas, grote bollen. Diverse kleuren, lange stelen. Normaal E 2,95 p.st. Nú E 1,50 p.st. en 3 stuks voor maar E

3,95

3

4,95

2

in 3 verschillende kleuren, Compleet gevuld met Hortensia’s. Normaal E 8,95, Nu voor maar E

5,95

Oosterparkweg 15 Ridderkerk Tel: 0180 - 42 45 46 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur. vrijdag koopavond tot 21.00 uur www.bloemenjungle.nl - www.bloemetjebestellen.nl

e

OP=OP !!!

Bloemen, planten en woondecoraties

Eindelijk visweer! Wij zijn er klaar voor, welkom! Groots assortiment - Scherpe acties - Volop vers aas hengelsport.wesdijk.nl

Actieperiode: 1mei t/m30juni 2013

Buitenzonwering • Binnenzonwering

Rolluiken • Terrasoverkappingen • Shutters

Onderlangs 11 • 2991 EM Barendrecht T 0180-616088 • F 0180-616700 info@zichtopzonwering.nl • www.zichtopzonwering.nl

uw oude metaal is geld waard! Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur en zaterdag van 08:00 tot 13:00 uur

Tegen inlevering van deze bon 15% korting op het gehele* assortiment m.u.v. geldende aanbiedingen.

*

Hengelsportspeciaalzaak Wesdijk Gouwe 9 | Barendrecht | hengelsport.wesdijk.nl

Koper kabel

€ 1,70 per kg

Koper handgepeld

€ 5,00 per kg

Koper gemengd

€ 4,60 per kg

Messing/geel koper

€ 2,90 per kg

Aluminium

€ 0,80 per kg

RVS

€ 0,90 per kg

Lood

€ 1,00 per kg

Zink

€ 0,75 per kg

Elektromotoren

€ 0,40 per kg

Accu

€ 0,40 per kg

IJzer

€ 0,18 per kg

Witgoed (elektrische apparaten) € 0,18 per kg Computers Klompenmakerstraat 10, 2984 BB Ridderkerk Tel. +31 (0)85 48 943 30 • info@vanpeltrecycling.nl

€ 0,18 per kg

Koelkast

€ 3,00 per stuk

Wasmachines

€ 4,00 per stuk

Geen vrieskisten, autobanden, gasflessen, beeldschermen, airco’s en ander chemisch afval. Wij behouden ons het recht voor om partijen te keuren en/of te weigeren. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor actuele prijzen en voorwaarden op www.vanpeltrecycling.nlVind snel een baan bij jou in de regio op BarUitgeverijVacatures.nl

MAGAZIJNVERKOOP MET SPECTACULAIRE

Zoek je een nieuwe, uitdagende baan dicht bij huis? Kijk dan eens op de Top Vacaturebank van van Nederland. Nederland. Op Op BarUitgeverijVacatures.nl BarUitgeverijVacatures.nl vind vind je je Top Vacaturebank een overzicht van van actuele actuelevacatures vacatures jouinindede regio. bijbij jouw regio.

BarUitgeverijVacatures.nl

KORTINGEN

De Top Vacaturebank voor de regio • Snel vacatures zoeken • Direct solliciteren • Vacatures dicht bij huis maar ook landelijk

ALLE ARTIKELEN MET EEN

Ook uw vacatures op BarUitgeverijVacatures.nl?

BLAUW LABEL 50% KORTING ROOD LABEL 70% KORTING

Wilt u ook aandacht voor uw vacatures? Tegen lage kosten kunt u uw vacature

In samenwerking met:

(door)plaatsen op onze website en bereikt u ruim 100.000 werkzoekenden per maand.

TopVacaturebank.nl

Neem contact op met BAR Uitgeverij voor meer informatie: 0180 641 022

Vioollessen in Carnisselande m.i.v. nieuwe seizoen weer vrije plaatsen. Jacinta van Mil 0180-622578

HUGO BOSS • TOMMY HILFIGER • GANT • LACOSTE • NZA NEW ZEALAND AUCKLAND HACKETT • PROFUOMO • BRAX • JOHN MILLER • LEDUB • BRIXON • CUMLAUDE Middenbaan 26 - 2991 CT Barendrecht - 0180-616836 - www.claudius-menswear.nl DECO_03970_Magazijnverkoop_Claudius_A3_poster.indd 1

floorjacinta@hotmail.com

4/25/13 1:54 PM

LOODGIETERSBEDRIJF

N.A.J. DEN DRIJVER

LENTEPRIJS!

WIJ VERZORGEN AL UW:

LOODGIETERSWERKZAAMHEDEN SANITAIR- EN ZINKWERK

GRASMAAIERS VANAF LENTEPRIJS! LENTEPRIJS! LENTEPRIJS!

€€ 119 179 € 119€ 119

HEGGENSCHAREN HEGGENSCHAREN HEGGENSCHAREN VANAF VANAF VANAF

Achterom 67 – Barendrecht Tel. 0180 – 613308 b.g.g. 620286

Alle acties zijn geldig tot 15 juni 2013

Onze techniek wint terrein De

OVERTUIG UZELF EN KOM ONZE MACHINES TESTEN

Voor de professionele tuinier

OVERTUIG UZELF EN KOM ONZE MACHINES TESTEN

Lagendijk 178 OVERTUIG UZELF OVERTUIG EN KOMUZELF ONZE OVERTUIG EN MACHINES KOMUZELF ONZE TESTEN EN MACHINES KOM ONZE TESTEN MACHINES TESTEN 2988 AD Ridderkerk Telefoon 0180 - 42 13 99 NAAM VANNAAM DE WINKEL VANNAAM DE WINKEL VAN DE WINKEL Telefax 0180 - 42 34 53 WIJNEGEMSESTEENWEG WIJNEGEMSESTEENWEG 21WIJNEGEMSESTEENWEG • ‘S GRAVENWEZEL 21 • ‘S GRAVENWEZEL 21 • info@gavdwaal.nl ‘S GRAVENWEZEL

Onze techniek NAAM VAN DE WINKEL

wint WIJNEGEMSESTEENWEG 21 terrein • ‘S GRAVENWEZEL

gavdwaal.nl VCA* GECERTIFICEERD

ERKEND VAKHANDELAAR ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT • ADVIES KWALITEIT • SERVICE • ADVIES KWALITEIT • SERVICE • ADVIES • SERVICE Lagendijk 178 ERKEND VAKHANDELAAR Alle acties zijn geldig totAlle 15 acties juni 2013. zijn geldig totAlle 15 juni acties 2013. zijn geldig tot 15 juni 2013. 2988 AD Ridderkerk ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT • ADVIES • SERVICE Telefoon 0180 - 42 13 99 gavdwaal.nl Alle acties zijn geldig tot 15 juni Telefax 0180 - 42 342013. 53 info@gavdwaal.nl VCA* GECERTIFICEERD

0180 - 613047 - Particulier- & Zakelijk vervoer - taxi - taxibus (8 pers) - vip - zorg- en contractvervoer

www.taxibakker.nl

Bruin Aardbeien en meer... Vers, lekker en natuurlijk dichtbij

te koop: aardbeien / asperges

direct van de teler

zie onze originele cadeauverpakkingen en artikelen

De Bruin Aardbeien Achterweg 3, Mijnsheerenland

ma. t/m vr. 10.00-17.30 uur za. 08.30-15.00 uur

www.debruinaardbeien.nl

LENTE fotoshoot 1/2 uur studiofotografie max. 5 personen + DVD high resolution om zelf af te laten drukken € 150,00 all-in (geldig van 1 maart t/m 1 juli 2013) Bel of mail: o6-46398890 | info@riconfotografie.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 30 mei 2013

ZONDAG 2 JUNI 2013 BARENDRECHT PROT. KERK IN NEDERLAND Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur Ds. W.G. de Wit Geref. Bethelkerk, Schaatsbaan 09.30 uur Ds. H.J. Ketelaar, jeugddienst Geref. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 09.30 uur mevr. Ds. M.A. Sijbrandij-Verbist uit Den Haag Ned. Herv. Dorpskerk, Dorpsstraat 10.00 uur Ds. M.E. Boersma uit Bilthoven Herv. Gem. Immanuëlkerk, Klarinetweg 09.30 uur Ds A A Floor 17.00 uur Ds A A Floor VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Ds. A.N. Rietveld, Barendrecht ZORGCENTRUM ‘BORGSTEDE’ Marjoleinlaan 43 Vrijdag 31 mei 15.00 uur Ds. H.J. Ketelaar, maandsluiting CHR. GEREF. KERK Eben Haëzerkerk, Voordijk 252 10.00 uur ds. A. van de Weerd 17:00 uur ds. A. van de Weerd NED. GEREF. KERK Maranathakerk, Dorpsstraat 178a 09.30 uur Ds. G.J. Zwarts mmv Combo 16:30 uur Ds. K. Muller GEREF. KERK VRIJGEM. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150 11.30 uur Ds. R. Heida, Emeritus predikant te Monster 16.30 uur Ds. Z.J.C. van Harten te Wezep

GEREF. GEMEENTE Ploegwei 1 10:00 uur ds. L. Terlouw, voorbereiding Heilig Avondmaal 16:30 uur ds. L. Terlouw HERSTELD HERV. GEM. Rehobothschool, Dorpsstraat 184 09.30 uur n.n.b. 16.00 uur ds. C. M. Visser R.K. KERK Sint Augustinusparochie Marijkesingel 24 10.30 uur Eucharistieviering pater Frans Wijnen, Samenzang woensdag 5 juni 10:00 uur seniorenviering, woord- en communieviering, Ton Halin, Samenzang VEG ‘DE WIJNGAARD’ Iedere zondag om 10.00 uur in gebouw Trefpunt aan de Dr. Kuyperstraat 4. Aparte crèche - en kinderdiensten. Koffie en limonade na de samenkomst. Info: www.egba.nl EVANGELISCHE GEM. Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinder- en jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl GEMEENTE GODS GENADE Gebeds- & Genezingssamenkomst Boerhaavelaan 23 Elke woensdagavond van 20 u. tot 22 u. (open 19.30 u.) en elke eerste en laatste zaterdag van de maand van 13 u. tot 17 u. (open 12.30 u.). Inl. Tel. 0180-617822 HEERJANSDAM PROT. GEMEENTE HEERJANSDAM/KIJFHOEK Dorpskerk, Molenweg 09.30 uur Ds. J. Breure Kijfhoek 15.00 uur Ds. J.W.

Schellingerhout. Hendrik Ido Ambacht ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. J.C. van Beelen 15.00 uur ev. J.R. van Haastert VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30 uur ds. G. Geitenbeek REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur dr. E.H. Cossee HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur mw. J.C. Scholte-de Jong, Raamsdonksveer, voorbereiding heilig avondmaal ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Bethelbazar in Hart voor Barendrecht BARENDRECHT Op woensdag 5 juni zijn mensen van de organisatie van de Bethelbazar te gast in het ExxactFM radioprogramma Hart voor Barendrecht. Op vrijdagavond 7 en zaterdag 8 juni wordt in en bij de Bethelkerk de Bethelbazar gehouden. De opbrengst van de bazar gaat naar drie goede doelen: Project Share in Ghana, Project Priyanti in Sri Lanka en Project Umang van stichting Bal Anand in India. Tijdens deze radio uitzending vertellen de gasten over alles wat er te doen is tijdens

de bazar en over de goede doelen. Het radioprogramma Hart voor Barendrecht is iedere woensdagavond tussen 19.00 tot 20.00 uur en elke zondag morgen tijdens de herhaling tussen 08.00 en 09.00 uur te beluisteren bij ExxactFM. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel en via internet op www.exxactfm.nl. Voor meer informatie over Hart voor Barendrecht, het nabeluisteren van een uitzending of de activiteitenagenda zie: www. hartvoorbarendrecht.nl

Eerste oogst voor Voedselbank

BARENDRECHT - Bij Edudelta College Barendrecht loopt momenteel het project Stadslandbouw. Hierin worden verschillende soorten groenten en fruit geteeld. Afgelopen week zijn de eerste oogsten gedoneerd aan de Barendrechtse Voedselbank. In januari is het mbo van Edudelta begonnen met het project. Daarvoor is een stuk land geploegd en gefreesd. Verschillende soorten (groente)gewassen zijn gezaaid en gepoot. Ook zijn laagstamfruitbomen met appels, peren en pruimen en bessenstruiken geplant. De fruitbomen en struiken worden bestoven BARENDRECHT – Woensdag 12 juni is er van 17 tot 19 uur door bijen. een zomerfair bij kinderdagverblijf Ienie Mienie. Naast kraam- Het doel is de teelt van groenpjes van onder meer boekhandel Onnink, Pyxis en Ukkado, ten en fruit dichtbij huis te worden er workshops gegeven over haarvlechten, babygebaren brengen. Uitgangspunt hierbij door Baby- en Kindergebaar en peuteryoga door Kind in Bloei. is duurzaamheid. De consuVoor kinderen valt er ook genoeg te beleven. Zo is er naast ment wil ook weten hoe en waar producten worden geschminken en cakejes versieren een mini-camping. Zowel de entree als de workshops zijn gratis. Iedereen is van teeld. Hiervoor heeft het Eduharte welkom aan Paddeweg 24 in Barendrecht. Zie voor meer delta College een projecttuin informatie: www.kinderopvang-barendrecht.nl/locaties/ienie_ gerealiseerd, in aansluiting op mienie/nieuws.

Zomerfair bij Ienie Mienie

zulke projecten die in Rotterdam plaatsvinden, zoals bovenop kantoorpanden. De tuin vereist natuurlijk onderhoud. Hiervoor is beroep gedaan op vrijwilligers die een aantal uren per week kunnen werken. Gemeente Barendrecht heeft positief gereageerd door vrijwilligers uit Iran, Irak en Somalië door te verwijzen. De tuin wordt ook opengesteld voor mensen die iets willen weten over de teeltwijzen en de ideeën die ten grondslag liggen aan stadslandbouw. Ieder is welkom om iets te vragen of te kopen. Alle producten die geoogst worden, vinden hun weg naar de Barendrechtse Voedselbank en worden verkocht voor consumptie bij een verkoopkraam. De verkoop vindt plaats bij Edudelta VMBO aan Dierensteinweg 2. Aan de andere kant van de weg bevindt zich de teelttuin. Zie ook www.edudelta.nl.

Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar schakel@moersteeverspreiding.nl of bel Moerstee Verspreiding

Telefoon: 015-3694070

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE GEMEENTE BARENDRECHT, CARNISSELANDE, HEERJANSDAM Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 23.900 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres voor redactie en advertenties: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax 0180-619983 Redactie: Jos Wesdijk (06-22499763); Leonie Elzinga (06-10336090); Fax 0180-619983 E-mail: redactiebarendrecht@baruitgeverij.nl Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 20.00 uur in bezit van de redactie te zijn. Servicerubriek: Gegevens voor deze rubriek (kerkdiensten, medische diensten e.d.) dienen uiterlijk tien dagen voor de gewenste plaatsingsdatum in bezit te zijn van De Schakel. E-mail: krant@baruitgeverij.nl Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, 2992 BN Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Klachten over de bezorging: telefoon 015-3694070; email schakel@moersteeverspreiding.nl Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.

Nog meer nieuws op www.deschakelbarendrecht.nl

Medische Diensten Huisartsen: Barendrecht, Heerjansdam, Rijsoord, Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Avond-, nacht- en weekenddienst. Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 0102909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Barendrecht De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur zijn in Barendrecht ook geopend de apotheken de Lindehoeve en Middeldijkerplein.

Jeugddienst sporthal Waterpoort

Geen SCHAKEL ontvangen?

Donderdag 30 mei 2013 - 71e jaargang - nr. 51

39

Nieuwe clubruimte MSC Spijkspoor BARENDRECHT - Zaterdag 1 juni opent Modelspoorwegclub Spijkspoor officieel haar nieuwe onderkomen aan Curieweg 13 te Spijkenisse. Na vele jaren als vereniging doorgebracht te hebben in twee kelders aan de Anjerstraat, is het in het najaar van 2012 gelukt om een nieuw, ruim en van alle gemakken voorzien onderkomen te vinden in één van de bedrijfsruimten van het pand waar ook Martinic gereedschappen verhuur gevestigd is. De nieuwe ruimte is in gezamenlijke inspanning van de clubleden zodanig aangepast, verbouwd en ingericht, dat naast de mogelijkheden om

een vaste baan te bouwen er nu ook voldoende ruimte is voor het permanent opstellen van de tentoonstellingsbanen waar de vereniging al jaar en dag veel aanwezig is op grote tentoonstellingen in binnen en buitenland en waarmee al meerdere prijzen mee gewonnen zijn. Leden en genodigden zijn vanaf 14 uur welkom. Kort na 14 uur zal de officiële opening plaatsvinden. Aansluitend kunnen genodigden de nieuwe clubruimte bekijken en zal onder het genot van een hapje en een drankje de opening feestelijk worden gevierd.

BARENDRECHT - Op zondag 2 juni verzorgen de King’s Kids samen met de Waterport gemeenschap een gevarieerde jeugddienst. Wie is God, wie ben ik, wat zijn mijn talenten en wat wordt mijn toekomst? Wie ook een antwoord wil op deze belangrijke vragen, is welkom, jong en oud. Aanvang: 10.30 uur. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar. Locatie: Sporthal Waterport. Ingang en parkeren aan de Haringwater. Meer informatie bij Pieter ’t Hart van Waterport W4C via www.waterport.nl .

Barendrechter in Groningen aangehouden BARENDRECHT - De politie heeft zondagavond een 51-jarige man uit Barendrecht aangehouden aan de Zuiderweg in Groningen wegens het rijden onder invloed. De man blies 985 ugl. Deze bestuurder is mogelijk betrokken geweest bij een aanrijding met twee geparkeerde auto’s aan de Held in Groningen. Een getuige belde de politie, waarop de man kort daarna is aangehouden. De verdachte is ingesloten voor verhoor.


DAAROM NAAR DIRCKIII!

Heeft u onze prijzen wel eens vergeleken met die van onze concurrenten? U ziet direct enorme verschillen! Wij hebben meer dan 450 soorten wijn speciaal geselecteerd en altijd verrassend laag geprijsd! Nóg meer prijsverschillen ziet u op het enorme assortiment bier, frisdrank, sap en water! Het scheelt echt euro’s per week! Dus niet waarom, maar daarom naar Dirck III! CHARDONNAY, PINOTAGE OF MERLOT

Indrukwekkende kwaliteit uit het zonnige Frankrijk! Frisse, opgewekte wijnen met veel fruit en Franse finesse. Na één slok staat u al versteld van de ongelooflijke hoeveelheid smaak in deze toegankelijke Pinot Noir en Viognier. Voor deze prijs een absolute buitenkans. Haal nu snel in huis!

ELDERS 5,09

3.

VASTE LAGE PRIJS!

37 1,5 liter IJSTHEE 45 APPELSAP 1,5 liter 89 ENERGYDRINK 25 cl BLIK 27 FAHNENBRA ¨U 50 cl BIER BLIK 45 COLA OF SINAS

ELDERS 6,79

1,5 liter

8.

4.

49

DAT SCHEELT 2.10

2 FLESSEN

99

5.-

!

Stap ook over van Vieux op de exclusieve Fine Vieille La Tour van Dirck III. Een voortreffelijke kwaliteit voor een verbluffend lage prijs! Ambachtelijk gemaakt van de beste ingrediënten. Zacht van smaak met diepe kruidige accenten.

ELDERS 8,38

DAT SCHEELT 3.38

PRIJS

KNALLER! 1,5 LITER OP = OP

ELDERS 33,19

24.

99 !

DAT SCHEELT 8.20

!

HELE LITER ELDERS 14,99

12.99

CHILI

FRANKRIJK

ZUID-AFRIKA

99

VERGELIJKBARE PRIJS 10,59

Wit of rood

Louis Changarnier

FINE VIEILLE LA TOUR

HELE LITER

LAS MONTAN˜AS

PINOT NOIR OF VIOGNIER

Klein Kasteelberg

KETEL1 GRAANJENEVER

SCHWEPPES

ICE TEA

Bitter Lemon, Bitter Lemon Light, Indian Tonic of Ginger Ale

Lemon-Lime of Peach Blik 33 cl

MINERAALWATER

WITTEKERKE ROSE´ BIER 6 x 25 cl

3 BLIKKEN

ELDERS 5,79

3.99

OP = OP

1.-

ELDERS 1,47

1,5 LITER

6 FLESSEN

1,5 LITER

1.-

ELDERS 1,75

ELDERS 0,39

29

BARENDRECHT Muziekplein 5 | BOLNES Vechtstraat 1 | OUD BEIJERLAND Vierwiekenplein 46 | RIDDERKERK Havenstraat 5 | SPIJKENISSE Rozemarijndonk 33 Acties geldig t/m maandag 3 juni 2013, zolang de voorraad strekt. WWW.DIRCKIII.NL

Geniet, maar drink met mate.

de Plantenhal kalanchoë 0.95 decoratie klomp per stuk 1.50

astilbe 2.95

ijsbloemen 24 stuks 2.95

anthurium 2.95 Rhoon Ridderkerk Zuidland Terneuzen bergschenhoek oud-beijerland

hedera 1.00 boeketje per stuk 4.95

Stationsstraat 1 Benedenrijweg 463 Stationsweg 28A Guido gezellestraat 27 Jacob marislaan 6 Langeweg 35

curcuma 3.95 anthurium per stuk 0.40

Openingstijden: Ma. t/m do.: 09.00-18.00 Vrijdag: 09.00-21.00 Zaterdag: 09.00-17.00 zondag: gesloten

lupine 2.95

hondenbrokken 2 zakken 15kg 20.00

bloemen - planten - diervoeders Meer informatie en vacatures:

www.deplantenhal.nl aanbiedingen geldig van wo 29 mei t/m za 1 juni