Page 1

Oude Maas Pannenkoekenhuis

Pannenkoekenhuis

VOORJAARSVOORDEEL HEEL MEI

ALLE IJSJES

Donderdag 30 mei 2013

E3

NIET IN WEEKEINDEN EN OP FEESTDAGEN

Deze week o.a. in

Smikkelen van middeleeuwse pot

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

Welkom

Lintje voor actief vv Rhoon bestuurslid Wout Messemaker

het hele jaar, 7 dagen in de week

Fysio Essendael Oyenshof 2 Rhoon

Revalidatie na operatie

010-7371363 Tijd voor een echte tuinman!

Dames 1 PSV Poortugaal kampioen

www.antwantuintotaal.nl

Dieren Centrale Nederland

Gemeentenieuws zie pag. 8

DSWAARD ACTUEEL Nieuws

Bekendmakingen

Parkeerschijfzone Hof van Portland, Rhoon

Bekendmakingen

Met ingang van 1 juni 2013 geldt een parkeerschijfzone (blauwe zone) op het parkeerterrein bij het Hof van Portland. De parkeerschijfzone is op zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur van kracht. In de zone mag u uw auto maximaal twee uur parkeren. Wilt u uw auto in de blauwe zone parkeren? Dan is het gebruik van een parkeerschijf verplicht. Met de parkeerschijf geeft u uw aankomsttijd aan. Plaats de parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de vooruit.

Omgevingsvergunning

De komende weken delen de toezichthouders van de gemeente en de politie nog geen boetes uit bij overtredingen. Wel controleren zij het gebruik van de parkeerschijf. Kijk voor meer informatie over de parkeerschijfzone aan het Hof van Portland op www.albrandswaard.nl.

Inloopavond mogelijk waterstoftankstation Groene Kruisweg Wanneer? Waar? Wat?

Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening.

Evenementen en overige vergunningen Rhoon - Broodhuys ZieZo, Julianastraat 36 - incidentele festiviteit zondag 2 juni 2013 van 13:30 tot 19:00 uur (datum bekendmaking: 22 mei 2013) - Voetbal Vereniging Rhoon, Omloopseweg 6F - incidentele festiviteit zaterdag 1 juni 2013 van 10:00 tot 01:00 uur (datum bekendmaking: 21 mei 2013) - Partycentrum ’t Veerhuys, Dorpsdijk 238 - incidentele festiviteit vrijdag 7 juni 2013 van 20:00 tot 01:00 uur (datum bekendmaking: 23 mei 2013) Verkeersbesluit Rijsdijk, Rhoon Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot; 1. Voorrang Het regelen van de voorrang ter hoogte van het kruispunt Rijsdijk - Kleidijk, waarbij het verkeer op de Rijsdijk voorrang geniet ten opzichte van kruisend verkeer komende uit de Kleidijk. 2. Voetgangersoversteekplaats Het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats op de Rijsdijk, direct ten zuidwesten van het kruispunt met de Viaductweg. 3. Voetgangersoversteekplaats Het opheffen van de huidige voetgangersoversteekplaats, gelegen op de Rijsdijk, op ongeveer 50 m. ten noordoosten van het kruispunt met de Viaductweg. 4. Fietsstroken Het aanbrengen van fietsstroken, met onderbroken markering, aan weerszijden van het gedeelte van de Rijsdijk tussen de Dorpsdijk en de Viaductweg.

deschakelalbrandswaard.nl

Deze week bij De Schakel de folder van:

Vergaderingen Politieke Markt - Carrousel

Maandag 3 juni, 20.30 uur Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal Griffiezaal 20.30 - 20.45 uur Beleidsnotitie bed & breakfast 20.45 - 21.30 uur Vaststellen bestemmingsplan Poortugaal-Dorp 21.30 - 22.00 uur KNVB rapportage over de veldverdeling sportpark de Omloop Atriumzaal 20.30 - 21.00 uur Begroting OPO 21.00 - 22.00 uur Uitgangspunten AWBZ

Kijk voor de laatste stand van zaken op www.albrandswaard.nl > ‘gemeenteraad en formele stukken’.

Hoorzitting Commissie voor de Bezwaarschriften Wanneer? Waar? Agenda:

Rotterdam-Albrandswaard - Achter Columbusstraat 2, 3165 AD - oprichten LNG installatie - Achter Columbusstraat 2, 3165 AD - uitbreiden bestaand verkooppunt motorbrandstoffen met drie opstelplaatsen incl. luifel Verleend / besloten

Woensdag 5 juni, 19.30 tot 21.30 uur Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal Het bedrijf Air liquide wil u graag informeren over auto’s die nu en in de toekomst op waterstof rijden en een mogelijk waterstoftankstation aan de Groene Kruisweg nabij de leidingstraat. Air Liquide doet dit in overleg met de gemeente Albrandswaard nog voordat Air Liquide een officiële aanvraag indient bij de gemeente. Zo weet iedereen beter wat het idee van een mogelijk waterstoftankstation inhoudt en kunnen vragen vooraf al beantwoord worden. Graag vooraf aanmelden via: s.woudenberg@albrandswaard.nl Informatie? Projectleider Air Liquide, Bertus Cramer, telefoon 0181 651826 / e-mail a.cramer@tebodin.com Projectleider gemeente Albrandswaard, Sander van Schagen telefoon (010) 506 1804 / e-mail s.v.schagen@albrandswaard.nl

Wanneer? Waar? Agenda:

Aangevraagd / voorgenomen Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen.

Voorlopige voorziening aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en: 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank.

Uitvoering? 1. Plaatsen verkeersborden B5 en B6 (volgens bijlage I van het RVV 1990) en het aanbrengen van haaientanden. 2. Plaatsen verkeersborden L2 (volgens bijlage I van het RVV 1990) en het aanbrengen van een zebramarkering. 3. Verwijderen van de verkeersborden L2 en de zebramarkering. 4. Aanbrengen van een onderbroken markering en fietssymbolen.

Middeleeuws Rhoon liet het vijftiende-eeuwse Rhoon op een fantastische manier herleven. Musici, ambachtslieden, kunstenaars, artsen en schrijvers, burgers en buitenlui, arm en rijk, ze waren er allemaal. En beeld vol tegenstellingen. Dicht bij het vreedzame kamp vochten ridders en soldaten en bulderden kanonnen. Tussen alle bedrijvigheid door was er ook tijd om een middeleeuwse pot te koken en te nuttigen. foto Koos Romeijn

OPEN HUIS

Vrijdag 31 mei 09.00 - 19.00 uur

City Tree

Donderdag 6 juni 2013 Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal Zitting is openbaar 19.30 uur: een viertal bezwaarzaken tegen een viertal beslissingen van het college. De bezwaren zijn gericht tegen het besluit van het college om; a. Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, mandaten en machtigingen te verstrekken aan bezwaarde; b. Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, gevraagde aantekeningen van een ambtenaar niet te verstrekken, maar een verslag door een derde wel te verstrekken aan bezwaarde; c. Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur t.a.v. de prestaties van de Afdeling Zorg en Welzijn en het leerwerkbedrijf SDW, gedeeltelijk in te willigen, en; d. Het verzoek van bezwaarde om 16 onderdelen van het dossier van bezwaarde, niet zelf ter hand te nemen. Informatie? Secretaris commissie, Remon Wiekeraad, telefoon (010) 506 11 59 / e-mail r.wiekeraad@albrandswaard.nl

GEWEIGERD

Uitgebreide omgevingsvergunning

3161-3162-3171-3176 geen hoogbouw Rhoon - Kleidijk 120, 3161 EK - tijdelijk stallen van voertuigen op het terrein (datum bekendmaking: 24-05-2013)

Inzage? Termijn van zes weken (gerekend vanaf de datum van deze publicatie), in het gemeentehuis.

Welstandscommissie

Zie advertentie elders in de krant.

Wanneer? Waar? Agenda

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur Gemeentehuis van Ridderkerk (Koningsplein 1, Ridderkerk) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

brandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl

Albrandswaardseweg afgesloten voor intocht avondvierdaagse De Albrandwaardseweg is vrijdagavond 31 mei tijdens de intocht van de avondvierdaagse van Albrandswaard tijdelijk afgesloten vanaf de rotonde bij de Schröder van der Kolklaan tot de rotonde bij de Rhoonse Ruiters. De lopers verzamelen zich deze laatste avond bij het Jongeren Centrum Albrandswaard, drinken daar wat en lopen samen met de show- en drumbands naar het complex van PSV Poortugaal. Verwacht wordt dat de intocht rond 20.00 uur van start gaat. De mensen van het JCA zorgen op het pleintje en op het grasveld voor een gezellig muziekje en MCD Rhoon voorziet iedereen van drinken.

Gevonden: Poes, lapje, Rijsdijk Rhoon. Konijn, wit, grijze oren, tam, P. J. Tijkenstraat Poortugaal, Konijn, witbruin, Ambachtstraat Poortugaal. Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0186-603405. Kijk voor meer gegevens op www. dierencentrale.nl

Werkgroep Bibliotheekvoorziening:

‘Investeert Albrandswaard niet erg voor Barendrecht?’ In de carrousel van maandag discussieerden raadsleden over het voorstel van het college om een samenwerking voor het bibliotheekwerk aan te gaan met de gemeente Barendrecht. Een eerder voorstel van het college om van één van de twee netwerkbibliotheken in Albrandswaard (Portland en De Boekenstal) in het kader van de bezuinigingsoperatie een ruilbibliotheek te realiseren kon binnen de begroting niet worden gehaald. Aanleiding voor het college om samen met Barendrecht te kijken naar nieuwe mogelijkheden. Dat heeft geresulteerd in het voorstel één volwaardige bibliotheekvoorziening voor

beide gemeenten in het Barendrechtse Carnisselande. Voorts worden in dat plan in Albrandswaard twee bibliotheekservicepunten ingericht in Poortugaal en Portland waar gebruikers hun gereserveerde boeken kunnen ophalen en terugbrengen. De gemeenteraadsleden waren zeer kritisch en er kwamen veel vragen omtrent kosten en de invulling van de servicepunten. In de raadsvergadering van 10 juni neemt de raad, na aanvulling met extra informatie over de kosten, definitief een besluit over het voorstel. Diverse insprekers spraken hun bezorgdheid uit over

Deze krant nog eens nalezen op internet? www.deschakel-albrandswaard.nl

Deze week bijgesloten in het hart van deze krant

Hét Specialisten Nieuws Het Specialist

en Nieuws

is een uitgave

van

Editie: Totale oplag

Alle specialisten uit de regio verzameld in een unieke bewaarkrant!

2e uitgav e: 112.70 e • mei 2013 0 exemplaren

Hét Specia

listen Nie

uws

De voor krant leze rs di spec e ialis zoek ten en!

Specialist

en heb je

nodig

i Ze zegge n wel eens: Het was de ieder zijn directeur van Uitgeverij vak. Daar Hellevoet, Erhard Soeterbro Groot kunnen idee bijlage met ek, die op kwam om die naam. gerust van het een Specialiste Al met al eengeslote te geven. maken: een nkrant uit n gebied Nou ja kwam: met een totale aanieder zijn van 112.700 oplage of gezien op een beurs in Erhard had het kranten. haar vak. een de Betuwe Specialisten wordt uitgegeve krantje dat in De full colour dat kunnen n en hij dacht: , mensen Specialiste wij ook en nkrant wordt opgenome misschien beter! Het die goed n in het hart nog plan voor van de krant zijn in een uitneemba een Specialiste wel was geboren! ar katern. nkrant bepaald Ineke Salij-v.d. als (afdeling verkoop): Meer vak, zijn “Het is een een enorme Iedereen krant met niet weg afwisseling die zichzelf te denke aan bedrijven specialist organisati es, die nu en n noemt op een bepaald terrein, vindt of een keer gen komt in aanmerkin de kans krijte vertellen uit onze kwam/ over hun g voor ‘opname’ samenleving en de passie bedrijf, hun Specialiste h

nkrant. Vandaag in de edities van bevatten Uitgeverij de Groot Hellevoet een

waarmee vak ze dat uitoefenen Het is een andere . bedrijf presentere manier van jezelf en je n en in de plaatsen. schijnwerp Wij denken ers dat deze voor veel uitgave mensen een bewaarkra zijn. Aan nt zal het eind van het artikel de contactge staan gevens, zodat kunt bellen je eenvoudig of mailen om van de van de betreffend diensten e specialist maken.” gebruik te

Het grote succes vraagt natuurlijk van de Specialiste om een vervolg. nkrant één keer Minimaal per jaar gaan we er een Specialiste uitgeven. n die de

de nieuwe ontwikkeling. Inspreker Van der Heiden van de Werkgroep Bibliotheekvoorziening merkte op dat de bezuiniging op de bibliotheek zeer fors en ingrijpend is. ,,Er komt nu een volwaardige bibliotheek Carnisselande, te bezoeken door alle inwoners van Albrandswaard. Dat denkbeeld vinden wij een sprookje, want uit enquêtes en gesprekken met bewoners blijkt dat er in de praktijk maar heel weinigen gebruik van zullen gaan maken. In feite komt het op neer dat het alleen een voorziening is voor inwoners van Carnisselande. En dat terwijl de bibliotheken in Portland en Barendrecht meer dan

twee keer zoveel uitleningen en leden hebben dan de bibliotheek Carnisselande. Bibliotheek De Boekenstal is afbetaald en de bibliotheek Portland is voor een deel verhuurd om kosten te besparen. Investeren wij niet erg voor de gemeente Barendrecht?’’ Voorts maakte de werkgroep er op opmerkzaam dat ‘servicepunten’ weliswaar erg mooi klinkt, maar dat we het in wezen hebben over een uitgekleed gebouw. Op dit moment hebben we alleen de zekerheid dat de door een computer bestelde boeken gehaald en gebracht kunnen worden.’’ Zie verder ‘Vervolg discussie bibliotheek’ op pagina 3.

BRIL ONLINE

de nieuwste manier van brillen passen

&

BRILLEN OPTOMETRIE

CONTACTLENZEN HOORTOESTELLEN

www.groenewegen-optiek.nl In de Fuik 50, 3192 HD Hoogvliet 010-4163490


NAAST ONS BIEFSTUKEN VISMENU À €19,50 NU OOK EEN:

ZOMERMENU

19,50

3-GANGEN ZOMERMENU Frisse salade - Entrecote - Vanille ijs met roodfruit

IN DE MAAND JUNI ELK 2E MENU 50% KORTING! Van maandag t/m donderdag

Noldijk 41a, Rijsoord | T. 0180 - 621220 Kijk voor de mogelijkheden en menu’s op:

www.wevershoeve.nl

Ook voor al uw feesten en partijen

Gastronomische verwennerij bij de Wevershoeve

. d l e g e r e g d e o ng e m a s t e h t b e e d f l Je h e z e d n e r e nd i k e j t f e e g e i W zekerheid .

MAGAZIJNVERKOOP MET SPECTACULAIRE

KORTINGEN ALLE ARTIKELEN MET EEN BLAUW LABEL 50% KORTING ROOD LABEL 70% KORTING

ZOMERACTIE Uw wratten snel, pijnloos en effectief behandeld? Medisch pedicure

Ingrid van Leeuwen Rootstraat 6 Poortugaal, 010-50 11 877

De cryopen is een modern instrument waarmee wratten snel en zeer nauwkeurig worden bevroren. De omliggende huid blijft intact waardoor geen pijnlijke blaren ontstaan! Ideaal voor kinderen Deze maand (juni) voor slechts 12,50

Ontwerp, aanleg en onderhoud van particuliere tuinen en bedrijfsterreinen PIJL HOVENIERS

Blokmakersstraat Ook leveren wij de volgende37producten: 2953 Alblasserdam Tuinhuizen • CB Schuttingen • Meubilair Tel. 06-10520099 pijlhoveniers@gmail.com PIJL HOVENIERS www.pijlhoveniers.nl Blokmakersstraat 37 2953 CB Alblasserdam Tel. 06-10520099 pijlhoveniers@gmail.com www.pijlhoveniers.nl

HUGO BOSS • TOMMY HILFIGER • GANT • LACOSTE • NZA NEW ZEALAND AUCKLAND HACKETT • PROFUOMO • BRAX • JOHN MILLER • LEDUB • BRIXON • CUMLAUDE Middenbaan 26 - 2991 CT Barendrecht - 0180-616836 - www.claudius-menswear.nl DECO_03970_Magazijnverkoop_Claudius_A3_poster.indd 1

4/25/13 1:54 PM


NIEUWS

Donderdag 30 mei 2013

Vervolg discussie bibliotheek Directeur Hartman van het bibliotheeknetwerk Zuid Holland Zuidoost noemde de wens om samenwerking te onderzoeken een ‘moedig vertrekpunt’. ,,Je moet over de individuele gemeentegrenzen durven heenkijken. De gekozen oplossing is zeker niet ideaal voor de afzonderlijke gemeente, maar binnen de financiële kaders het maximaal haalbare van het totale werkgebied.‘’ In reactie op de vragen over de servicepunten merkte wethouder Maret Rombout op dat het technisch gezien niet meer en minder betekent dan dat de bestelde boeken op de plank liggen. ,,Voor Albrandswaard gaat het erom hoe wij zo’n punt zelf inrichten. De afgelopen maanden zijn er met diverse instanties gesprekken gevoerd. Zo is Stichting Welzijn bereid om de coördinatie

van vrijwilligers op zich te nemen. In Portland wordt al driftig door vrijwilligers nagedacht over een plek waar je elke ochtend een kop koffie kan drinken, de krant kan lezen in een soort van ‘snuffelbibliotheek’. Er zijn veel mogelijkheden maar concreet kunnen we nog niets zeggen hoe we het in De Boekenstal en Portland gaan aanpakken.’’ De Werkgroep Bibliotheekvoorziening bepleit volwaardige servicepunten met dezelfde faciliteiten als de bibliotheken nu. ,,Zorg ervoor dat vrijwilligers aangestuurd worden door professionals en maak afspraken over behoud van De Boekenstal. Het is erg belangrijk voor het dorp dat zo’n locatie bestaansrecht houdt. Dat geldt ook voor de locatie Portland omdat dat het enige wijkcentrum is waar mensen naar toe gaan.’’

Kunst en Atelierroute Bij veel kunstenaars in Albrandswaard wordt op dit moment extra hard gewerkt. Immers voor de Kunst en Atelierroute moet alles helemaal op orde zijn. Werk moet zijn ingelijst, sokkels moeten er netjes uitzien, ateliers moeten zijn opgeruimd en ingericht. De kunstenaars vinden het plezierig om hun werk en werkplek, en soms ook werkwijze, te laten zien. Voor het publiek is het aardig om een kijkje in de keuken te kunnen nemen en kennis te maken met de persoon achter het kunstwerk. Informatie over de route is te vinden op de website van de kunstkring: www. kunstkring-albrandswaard.nl. Folders met daarin ook een plattegrond zijn onder meer te

vinden in de bibliotheken van Poortugaal en Portland en bij boekhandel ‘het Witte Huys’ in Rhoon. De kunst en atelierroute wordt gehouden in het weekend van 1 en 2 juni. De deuren gaan op zaterdag 1 juni open van 11.30 tot 17.00 uur en op zondag 2 juni van 12.00 tot 17.00 uur.

Marian Klein.

Lintje voor actief vv Rhoon bestuurslid Wout Messemaker

BARENDRECHT - De leden van wandelsportvereniging Marijke gaan komende zaterdag 1 juni wandelen in Waalwijk, waar de Halve Zolentocht wordt gehouden. De te lopen afstanden zijn vijf, tien, vijftien, twintig, vijfentwintig, dertig en veertig kilometer. Het vertrek is om 6.45 uur vanaf sporthal Vitaal aan de Kruidentuin. Informatie over wandelen bij Marijke via 0105014646 (na 19 uur). Zie ook www.wandelsportmarijke.nl.

(010) 438 35 38

www.hypotheekshop.nl/hoogvliet

PCOB Albrandswaard

RTV Albrandswaard zet deuren open Op het complex van vv Rhoon in Rhoon heeft burgemeester Ger van Velde-de Wilde een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Wouter Willem (Wout) Messemaker uit Poortugaal. Daarbij sprak de burgemeester de woorden uit dat het ‘Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft behaagd het actieve lid van de voetbalvereniging Rhoon te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau’. Tevens ontving decorandus dezelfde avond namens de KNVB de hoogste onderscheiding in de vorm van een Gouden Speld. Deze onderscheiding werd hem uitgereikt door scheidend voorzitter Tammo Beishuizen, sinds kort voorzitter van de KNVB district West 2. Beide onderscheidingen ontving Messemaker voor zijn buitengewone inzet voor de voetbalvereniging Rhoon. Wout Messemaker is in 1959 geboren in Rhoon. Sinds

1988 is hij bestuurslid bij vv Rhoon. Hij is verantwoordelijk voor de technische staat van de velden en de gebouwen. Namens de vereniging is Messemaker vier keer per jaar in gesprek met de gemeente Albrandswaard met betrekking tot het benodigd onderhoud van de velden. Voorts is hij de contactpersoon die met de andere voetbalvereniging op het complex in overleg gaat over onder andere de verdeling van de velden. Op de zaterdagen ontvangt decorandus de scheidsrechters van de bezoekende verenigingen en zelf fluit hij wekelijks een wedstrijd bij de senioren. Als wedstrijdsecretaris verzorgt Messemaker de spelerspassen én de in- en overschrijvingen van de spelers. Tevens schrijft hij elk seizoen de seniorenteams en de zaalvoetbalteams in en zorgt hij ervoor dat de sporthal voor de zaalvoetballers wordt geregeld. Messemaker is tevens consul om

de toestand van de velden of trainingen te beoordelen of wedstrijden mogelijk zijn. Op de wedstrijddagen is hij elke zaterdag vóór 7 uur op de velden te vinden om ze te keuren. Bij afkeuring moet immers de bezoekende vereniging zo spoedig mogelijk van dit besluit op de hoogte worden gesteld. Doordeweeks wordt er gekeurd of de trainingen op de velden mogelijk zijn en waar er getraind mag worden. En of dit alles nog niet voldoende is, organiseert Wout met zijn vrouw Ineke ook nog de maandelijkse klaverjasavonden op de club. Hij staat dan zelf achter de bar en zorgt ervoor dat er op deze avonden prijzen zijn om uit te reiken. Kortom Wout Messemaker is meer bij zijn club te vinden dan dat hij thuis is! Een betrokken duizendpoot die zich al een kwart eeuw belangeloos inzet voor zijn club en terecht ‘dubbel’ is beloond. Foto Kor van Pelt

Heimachines

Marijke wandelt in Waalwijk

ZIJKRANT

De PCOB afdeling Albrandswaard gaat woensdag 5 juni met een gedeelte van haar leden met een busreis naar het Pluimveemuseum in Barneveld. Na het diner in restaurant de Molen in Harskamp zal er een prachtige rondrit over de Veluwe en een gedeelte van de Utrechtse Heuvelrug worden gemaakt.

Column wethouder Raymond van Praag

Gerda van der Heijden.

3

Het is nog steeds een rustige tijd voor de verhuurders van heimachines. De Rotterdamse regiogemeenten doen verwoede pogingen om met elkaar en de betrokken investeerders (projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties) het planaanbod voor woningbouw zo op elkaar af te stemmen. Deze partijen streven ernaar om hun aanbod aanvullend op elkaar te maken in plaats van concurrerend. Bovendien willen we met onze nieuwbouwplannen ook niet te veel concurrerend zijn met het grote aantal te koop staande woningen in de bestaande markt, want dat dupeert de betrokken particulieren. Vanuit het Provinciehuis is een brief ontvangen met een dwingende oproep aan alle Zuid-Hollandse gemeenten om het planaanbod met 25 procent terug te brengen, juist om de woningmarkt weer aan het werk te krijgen. Wel, die

markt doet in feite uitstekend zijn werk, want die 25 procent vermindering ten opzichte van eerdere planningen halen we ruimschoots. Met name door verkoopstagnatie in Essendael en Portland blijven de cijfers steken. Voor Albrandswaard zeer gewenste woningen, zoals bijvoorbeeld nultredenwoningen (uitstekend geschikt voor ouderen) blijven daardoor lastig te realiseren.

Het laatste voorbeeld illustreert dat ook voor woningen waar wel vraag naar is, het soms lastig is om ze van de grond te krijgen. Financiering is een taaie kwestie, zowel voor marktpartijen als voor woningbouwverenigingen. Voor de laatste is daar de verhuurdersheffing nog eens bijgekomen die nadelig uitpakt voor de investeringen die zij kunnen doen. En uiteindelijk moet worden opgebracht door de verkoop van woningen (!) en de huurders zelf door de huurverhogingen. De gemeente Albrandswaard prijst zich gelukkig met haar woningbouwverenigingen die ondanks de heffingsmaatregelen gezond zijn en een gedegen visie op de toekomst hebben. En ook voor de gemeente geldt dat de bouwexploitaties op orde en gezond zijn en daarom geen grootschalige afboekingen noodzakelijk zijn. Laat die heimachines maar komen.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-albrandswaard.nl

Bij RTV Albrandswaard kan op 1 en 2 juni, tijdens de jaarlijks terugkerende Open Dagen voor de lokale omroepen, achter de schermen worden gekeken. In heel Nederland zetten lokale omroepen dit weekend hun deuren open voor iedereen die interesse heeft in radio maken. Tussen 10 en 17 uur kan gekeken worden in de techniekruimte, plaats genomen worden achter de microfoon en er kunnen mensen worden ontmoet van achter de programma’s. De studio staat aan de Omloopseweg 6G in Rhoon achter de voetbalvelden van vv Rhoon, naast Kinderopvang Jip en Janneke.

Oud papier GJO Komend weekend, vrijdagavond tot maandagochtend, staat de oudpapier container van de GJO weer naast de Maranathakerk aan de Kleidijk 2 te Rhoon. De opbrengst van al het papier en karton gaat naar het GJO-jeugdwerk. Hiermee kunnen onder andere het zomerkamp en andere leuke activiteiten georganiseerd worden.

De Ontmoeting Portland Het 50+ restaurant ‘De Ontmoeting’ in Portland bestaat alweer een aantal jaren. Woensdag 12 juni is de eerstvolgende opening van het 50+ restaurant ‘De Ontmoeting’ in Portland. Voor 9 euro wordt een smakelijk driegangendiner geserveerd. Het menu is dit keer: vooraf uiensoep met spekjes, gevolgd door kalkoen rollade geserveerd met bietjes en krieltjes. Het dessert is zomerfruit met slagroom. De avond wordt afgesloten met een kopje koffie of thee. Opgeven tot uiterlijk 11 juni 12.00 uur. Voor opgave of informatie bellen met Stichting Welzijn Albrandswaard, telefoon 010-5011222.


–—˜—™š›

uijter

Š ‹Œ ÂŒ ÂŽ ‰        Â?Â?Â?Â?Â? 

  Â Â?Â?Â? Â Â?Â?Â?Â?

Uitvaartverzorging Omdat een uitvaart goed geregeld moet zijn.

0181 - 645609

Dag en nacht www.deruijteruitvaartverzorging.nl

 ­€Â? ‚ƒÂ?‚Â?„Â?Â… ­ ­Â?† 

†‡ˆ‚‰

Een flexibel pakket voor een vaste prijs.

₏ 4950,–

Inhoud van het pakket o.a.: - laatste verzorging, aankleden - vervoer naar plaats van opbaring - kist of opbaarplank (keuze uit 5 kisten) - 1 rouwbezoek - 50 rouwbrieven naar keuze, incl. portokosten - crematiekosten/cq. begraven in algemeen graf - 50 kopjes koffie met een cake/koekassortiment - 1 bloemstuk (keuze uit 8 stukken) - de complete regeling en uitvoering van de uitvaart Voor het complete pakket, zie onze website of vraag onze folder inclusief wilsbeschikking aan: http://www.uvvw.nl Marguerita en Wouter van Wijngaarden

0181-620115

Betaalbare grafmonumenten plaatsing in hĂŠĂŠl Nederland

www.andersgedenkmonumenten.nl Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel • Tel. 010 75 28 837

De uitvaart die bij u past

TE KOOP GEVRAAGD

kleinmeubelen, boeken, platen, schilderijen, kleding, schoenen, gordijnen, vitrage en diverse klein huisraad.

010-4815166 06-51094965

Gratis informatie 0800 - 288 22 55 Melding van overlijden 0800 - 345 67 89

Geef de gewenste kleur aan uw uitvaart en word herdacht zoals u bent...

24 uur per dag bereikbaar Uitvaartcentrum/regiokantoor Waterweg Theemsweg 11 - 3201 LT Spijkenisse T 0181 - 619 388

WWW.CVU.NL Rotterdam e.o. I Capelle a/d IJssel I Schiedam I Spijkenisse I Waddinxveen I Gouda

Voor een betaalbaar grafmonument naar eigen wens

WWW.STEENHUYSNATUURSTEEN.NL Showroom in Zuidland op afspraak T 0181-400989 Info@steenhuysnatuursteen.nl M 06-53252575

HOUD DE INBREKER BUITEN Bouwkundig beveiligingsbedrijf - www.vanduurensecurity.nl

0181-314786

ieuw: n MATRASREINIGINGHOLLAND Mensen met allergie- of verkoudheidsklachten zijn gebaat bij een schoon matras.

Heeft u gezondheidsklachten? Kijk dan snel op www.matrasreinigingholland.nl De eerste 100 klanten krijgen een mooi cadeau t.w.v. â‚Ź 35,Vraag een gratis proefreiniging aan!

Tel. 06-26242900

HA-RA

Op woensdag 29 mei is er OPEN HUIS van ha-ra schoonmaakproducten bij uw ha-ra consulente: Jolanda v Hoven Werpnet 10, Hoogvliet.

Er zijn 5 leuke aanbiedingen: 1 ervan is het verzorgingsmiddel voor â‚Ź10,-.

Behandeling bij u thuis mogelijk.

Kunt u deze dag niet en wilt u gebruik maken van de aanbieding? Bel dan even 010-4720239 / 06-40201368

Handelsonderneming ‘Van alles wat’. TE KOOP GEVRAAGD: hele of gedeeltelijke inboedels van antiek tot modern, bankstellen, kasten, eethoeken, kleingoed, schilderijen enz. Tevens huisontruimingen en verhuizingen.

Tel. 06 - 44 74 44 88!

FIRMA PAK-AN voor schilderwerk.

Kringloop Hoogvliet zoekt spullen om de winkel te vullen.

Bankstellen, eethoeken, salontafels, vitrines, dressoirs, tv-meubels, kleingoed, witgoed, kleding, lp’s, fietsen, ed.

Tevens doen wij ook huisontruiming & verhuizingen

Openingstijden: ma. 12.00-16.00 uur, di. t/m za. 9.30-16.00 uur.

Mosoelstraat 2, 3193 EL Hoogvliet

06 - 10 91 38 86

Witten â‚Ź 6,- per m2, muren sausen â‚Ź 7,- per m2, inclusief materiaal.

Boek tijdig! Deze prijzen gelden tot december 2013! Wij werken door het hele Rijnmondgebied. HEENVLIET tel.nr. 0181-611995 na 18.00 uur.

www.computerstoday.nl / info@computerstoday.nl


NIEUWS

Donderdag 30 mei 2013

Oude Maas Dag feestelijk slot van viering 40 jaar Jachthaven Rhoon In het kader van het 40-jarig bestaan organiseerde de Vereniging de Stootwil, eigenaar van de nachthaven Rhoon, een Oude Maas Dag rondom de haven. Op het parkeerterrein stonden kramen waar bezoekers konden rondneuzen, er waren stands met allerhande lekkernijen en op een bij dit alles gecreëerd terras kon een hapje

en drankje worden genuttigd terwijl op het nabij gelegen podium optredens van koren en bands plaatsvonden. Spectaculair was een optreden van de mobiele hondenbrigade te water. Aandacht was er ook voor oude ambachten. Zo werd op ouderwetse wijze de was gedaan met teil, wasbord, wrin-

Een boeiend spel voor jong en oud.

ger en groene zeep. De was lag op de bleek en wapperde aan de lijn in de zon. In een grote pot op het vuur werden zeilen en netten voor de visvangst op ouderwetse wijze getaand om het materiaal, gemaakt van natuurvezels, extra te beschermen tegen rot. Ook het fraaie zonnige weer speelde mee in het welslagen van deze Oude Maas Dag.

foto Koos Romeijn

Rhoons werk in gemeentemuseum Den Haag Gemeentemuseum Den Haag en Stichting ArtWorlds organiseren voor de derde keer de ZomerExpo. Gevestigde en

niet-gevestigde kunstenaars konden zich met maximaal drie kunstwerken inschrijven voor de tentoonstelling Zo-

merExpo 2013 Aarde. Aan deze oproep hebben ruim 1700 kunstenaars gehoor gegeven met 3000 kunstwerken. Alle werken zijn anoniem gekozen. Alleen de zeggingskracht en de kwaliteit van het werk telde. De naam en achtergrond van de kunstenaars zijn tijdens de selectie niet vermeld. De jury heeft 525 werken gekozen die op de online gallery van de website te zien zijn www.zomerexpo. nl , 239 van deze werken zijn gekozen voor de tentoonstelling Aarde. Ook van beeldend vormgever John Mostert uit Rhoon zijn in de voorronde te Rotterdam twee werken geselecteerd. Deze staan beide op de online gallery en één ervan is gekozen voor de expositie. De expositie wordt gehouden van 9 juni tot en met 15 september. In het najaar zal John een cursus ‘van boetseren naar bronssculptuur’ geven. Wie daarvoor belangstelling heeft kan bellen: 0633890254 of mailen: info@ johnmostert.nl. Om een indruk van het werk van John te krijgen, kijk op de website www.zomerexpo.nl.

Nieuws- en advertentieblad voor Albrandswaard (Rhoon en Poortugaal)

Weer jamsessie in JCA In Jongerencentrum Albrandswaard wordt vrijdag 7 juni weer een jamsessie gehouden. Op de vorige jamsessie die vrijdag 10 mei gehouden werd, was een flink aantal deelnemers afgekomen. Tijdens deze sessie werd in wisselende samenstellingen muziek gemaakt. De muzikanten, veelal jongeren, die vaak niet eerder hadden samengespeeld waren binnen de kortste keren enthousiast bezig met hun muziek, wat ook op de toeschouwers oversloeg waardoor een geweldige sfeer ontstond. De organisatie hoopt dan ook dat er nog meer muziekmakers op af komen waarbij er speciaal wordt uitgekeken naar zangers, zangeressen en muzikanten die een toetseninstrument bespelen. Ook toeschouwers zijn welkom. De sessie begint om 21.00 uur, de zaal gaat open om 20.00 uur. Voor inlichtingen contact opnemen met Ron Ederzeel, telefoon 0623556631. Via www.enterall. nl kan men zich op de hoogte stellen van nieuwtjes en feiten over de sessies.

Veel bezoekers herinnerden zich dat er bij thuis ook nog zo werd gewassen. foto Koos Romeijn

Fiets gevonden

Opgeven voor GJO-kamp

Wie mist haar fiets inclusief boodschappen? De fiets staat al ruim 14 dagen in de wijk Valckesteyn, Poortugaal. Politie kan niets met melding. Voor inlichtingen: Ton Remmers, 06-51500939, t_remmers@hotmail.com

Ieder jaar organiseert de GJO Rhoon weer het zomerkamp. Het GJO-kamp is bedoeld alle leden op basisscholen uit Albrandswaard van 8 tot en met 12 jaar en andere kinderen die graag mee willen. Dit jaar is het kamp van 24 tot en met 31 augustus. De voorbereidingen zijn al in volle gang en het belooft weer een geweldig kamp te worden. Tijdens de kampweek wordt aan de hand van een thema een programma afgewerkt. In dit programma zullen bosspelen, dropping, speurtocht en dergelijke zijn verwerkt. Ook zal met elkaar stil worden gestaan rondom het woord van God. Dit zal onder meer gebeuren tijdens een kampdienst op zondag en tijdens de dagopeningen en -sluitingen. Na het succes van de 50e editie vorig jaar wordt het kamp opnieuw gehouden op kampterrein ‘de Boomstronk’ in

Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 32.800 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV.

Donderdag 30 mei 2013 - 51e jaargang - nr. 25

5

Adres uitgever en advertentie-afdeling: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax. 0180-619983 Redactie: Sieka Romeijn-Hedmann (0180-612571, 06-17375371) Leonie Elzinga (06-10336090) Postadres: Postbus 390, 2990 AJ Barendrecht Bezoekadres: Walmolen 74, Barendrecht E-mail: redactiealbrandswaard@baruitgeverij.nl

Otterlo. Dit kampterrein ligt direct aan een uitgestrekt bos waarin veel leuke activiteiten kunnen worden gedaan. De kosten voor de kampweek zijn 140 euro per kind. Mede door de opbrengsten van het oud papier uit de container die iedere 14 dagen bij de Maranathakerk staat, is de GJO in staat om de prijs te drukken. Iedereen kan helpen door oud papier bij deze container te brengen. In deze krant en via het rooster op de website is te lezen wanneer de container er staat. Wie zich op wil geven voor het kamp kan via info@gjorhoon.nl een inschrijfbrief aanvragen of het formulier downloaden het van de website www.gjorhoon.nl. In deze brief staat ook meer info over het kamp. Het inschrijfformulier kan ingeleverd worden bij Jacco van der Kemp, OudRhoonsedijk 35 in Poortugaal of op clubavonden bij de leiding

GEEN SCHAKEL ONTVANGEN? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar: schakel@moersteeverspreiding.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon 015-3694070

Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Bezorgklachten: Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar schakel@moersteeverspreiding.nl of bel Moerstee Verspreiding, telefoon 015-3694070 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.


www.kwekerijdezwaan.nl www.graszoden-online.nl

Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Monuta Rijnmond.

0180 - 699 199

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen. Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven. Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

We zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend Monuta Memoriam Langenhorst 100 010 - 293 04 22

* Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Bel 0180-612735 Voor Bel informatie en actuele rouwberichten 0180-612735

Monuta Van den Toorn Jacques Dutilhweg 333 010 - 202 14 33

Uitvaartcentrum op Rhoon, Begraafplaats Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam. Kerkelijke uitvaarten. Voorbespreking van de uitvaart bij ziekte en gezondheid. Meld- en informatienummer dag en nacht

010-2017165

Het is prachtig... Wat zou hij hier van genoten hebben.

Een persoonlijke uitvaart voor iedereen. Ook als u niet verzekerd bent.

COMPUTERHULP Rotterdam | Rhoon | 010 280 52 80 COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF per week van 08.00-23.00 uur voor7 al dagen uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen AAN HUIS/BEDRIJF per week van 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen 7alalal dagen dagen per week van 08.00-23.00 uur voor uw netwerken, privélessen, per week 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor7 uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen onderdelen 7 dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 dagen dagen per week van van 08.00-23.00 uur ( 0180 --Computer 546467 of 06 -- 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 per week 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. ( 0180 546467 of 06 7 dagen per weekHulp van 08.00-23.00 uur Aan Huis ( 0180 546467 of 06 -- 19160110 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl ( 546467 of 06 19160110 voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen (voor0180 - nieuwe/gebruikte 546467 of 06privélessen, - 19160110 en computersystemen. Ook uw adsl ennetwerken, kabel aansluitingen alvoor uw reparaties, installaties, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis

voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Al 10 jaar een begrip in de regio en computersystemen. en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

Computer Hulp Aan Huis Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen

1 € 0,95 p. stuk

Te huur in Ouddorp 4 pers.

vanaf 10 € 0,90 p. stukvakantiehuisje dicht bij het Kwekerij ‘De Zwaan’ strand tel. 06-16433693 of

Rijksstraatweg 164B vanaf 20 € 0,85 p. stuk06-26848020 2988 BM Rijsoord

vanaf 40 € 0,80 p. stuk

snellingen Prijs € 75,00 Tel. 06-23250584

G G

www.monuta.nl

Te koop aangeboden motorfiets Suzuki Gladius TDNERIENDT IR (Blauw) Via deze weg wil RIENDT ik mijn Suzuki Gladius te MASTENBROEK SLAS AL koop aanbieden. De motor LAS is origineel, maar heeft wel UITVAARTVERZORGING RHOON N O HGPS/druppellader. R eenO 12V aansluiting voor Te huur in Ouddorp 4 pers. Met 25 jaar ervaring uw vertrouwen waard vakantiehuisje dicht bij het een RHOON in perfecte staat strand tel. 06-16433693 of Motor is gelaagd Spiegels, isolatie-,

24-uurs service e24-uurs civrenefiguur s sservice rglas uu-42 en is schadevrij. Deze motor is gekocht bij de moTe koop: Herenfiets sport- tordealer. Bouwjaar momodel in goede staat tor: 2009 KM-stand: 9000 merk: Koga Miyata 7 ver- Vraagprijs: € 4750,00 De snellingen Prijs € 75,00 2 zo goed als nieuwe moTel. 06-23250584 torbokken kunnen meegeleverd worden voor Euro Te koop aangeboden mo- 100,- Zie voor foto’s www. torfiets Suzuki Gladius marktnet.nl Tel: 0180SERVICE - ONDERHOUD (Blauw) Via deze weg wil 613442 ik GAS mijn -Suzuki te WATERGladius - SANITAIR - M & R TECHNIEK koop aanbieden. De motor Te koop: Brixon herenkosis origineel, maar heeft wel tuum mt. 54, taille pantaeen 12V aansluiting voor lon 102 cm binnenbeenl. een GPS/druppellader. 78 cm, slechts 2x gedra20 lid van de staat gen,Poortugaalseweg Motor is in perfecte gekocht bij Claudius, en is schadevrij. Deze mo- kleur3176 middenbruin prijs PV Poortugaal van tor is gekochtVereniging bij de mo€90,-tel. 0180-621588 of Tel. 010-5014887 Nederlandse tordealer. Bouwjaar mo06-14527359 Installatiebedrijven Fax 010-5012495 tor: 2009 KM-stand: 9000 Vraagprijs: € 4750,00 De Te koop: Alpina gr. pof2 zo goed als nieuwe mo- fertjespan alu 38 cm rond torbokken kunnen meege- 1800W regelb. therm. anleverd worden voor Euro ti-aanbak prijs €10,-- en 100,- Zie voor foto’s www. Hema houten winkelspeelmarktnet.nl Tel: 0180- goedbus met accessoires i.z.g.st. prijs € 15,-- tel. 613442 0180-622353 ex. btw Te koop: Brixon herenkostuum mt. 54, taille panta- Te koop: 7 merk t-shirts mooie lon 10102 cm binnenbeenl. Esprit/Nike BEL€15,--, VOOR 6MEER 0C stoere overhemden Esprit 78 cm, M slechts 2x gedraM C 0 10 INFOHandstoomappa010-511 67 69 € 18,--, gen, gekocht bij Claudius, kleur middenbruin prijs raat, 1000watt,9 accesoiinfo@pizzahoutovens.nl www.pizzahoutovens.nl € 7,50, tel. 06 558 €90,-tel. 0180-621588 of • res, 305 49 06-14527359 06-26848020

06-51987763 6778915-60 0180 723204 3 06-51987763 Molenleede 90 2991 WB Barendrecht

Voor informatie kijk op:

www.ericmastenbroek.nl

Te koop / te huur KANTOORRUIMTE

Kloeg Uitvaartzorg Begrafenis en crematieverzorging

vanaf

OPENINGSTIJDEN: woensdag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur

Te koop: Herenfiets sport-

kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

Sinds 1989 werkzaam op Rhoon, Poortugaal, Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam.

GERANIUMS

vanaf 50 € 0,75 p. stukmodel in goede staat vanaf 100 € 0,70 p. stukmerk: Koga Miyata 7 ver-

Hoe u ook verzekerd bent

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht Barendrecht&&omgeving. omgeving.

Volop eigen kweek stekgeraniums, perkplanten, groenteplanten, zaden, pootaardappelen en pootuien

CENTRALE VERWARMING P. VOLKMAN SERVICE TECHNIEK

PIZZAHOUTOVENS VANAF

€ 415

Oppervlakte 110m2 Onderverdeeld BG 52 m2 VERD 58 m2 6 Parkeerplaatsen Gelegen op het bedrijventerrein Bijdorp Oost 19, Barendrecht Huurprijs € 995,00 / maand Exclusief BTW Tel.: 06 - 53158640 Te huur in Ouddorp 4 pers. vakantiehuisje dicht bij het strand tel. 06-16433693 of 06-26848020

Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

model in goede staat merk: Koga Miyata 7 versnellingen Prijs € 75,00 Tel. 06-23250584

www.otravez.nl. 0180-422743

Zonweringbedrijf Nicolaes Te koop: Herenfiets sport- al 30 jaar een begrip.

Te koop aangeboden motorfiets Suzuki Gladius (Blauw) Via deze weg wil ik mijn Suzuki Gladius te koop aanbieden. De motor is origineel, maar heeft wel een 12V aansluiting voor een GPS/druppellader. Motor is in perfecte staat en is schadevrij. Deze motor is gekocht bij de motordealer. Bouwjaar motor: 2009 KM-stand: 9000 Vraagprijs: € 4750,00 De 2 zo goed als nieuwe motorbokken kunnen meegeleverd worden voor Euro 100,- Zie voor foto’s www. marktnet.nl Tel: 0180613442 Te koop: Brixon herenkostuum mt. 54, taille pantalon 102 cm binnenbeenl. 78 cm, slechts 2x gedragen, gekocht bij Claudius, kleur middenbruin prijs €90,-- tel. 0180-621588 of 06-14527359 Te koop: Alpina gr. poffertjespan alu 38 cm rond

Te koop: Alpina gr. poffertjespan alu 38 cm rond 1800W regelb. therm. anti-aanbak prijs €10,-- en Hema houten winkelspeelgoedbus met accessoires i.z.g.st. prijs € 15,-- tel. 0180-622353 Te koop: 7 merk t-shirts Esprit/Nike €15,--, 6 mooie stoere overhemden Esprit € 18,--, Handstoomapparaat, 1000watt,9 accesoires, € 7,50, tel. 06 558 305 49 Te koop: Isabella panoramische luifel voor caravan. i.g.st. Omloop 9 m. Kleur grijs/groen. Uitritsbare zijkanten. Prijs, 100 euro Tel. 0180-613884/06 13409146

Te koop: Isabella panoramische luifel voor caravan. i.g.st. Omloop 9 m. Kleur grijs/groen. Uitritsbare zijkanten. Prijs, 100 euro Tel. 0180-613884/06 13409146 Te koop: Marklin(ho) treinset met trafo, rails, bovenleiding, Zwitserse berglocomotief, 1 stoomloc, div. rijtuigen/wagons, huisjes etc. conditie gebruikt €250,-- tel. 06-33 647 421 Gevraagd: Voor vakantieopvang konijnen gekleurde hekjesren/muntjes van dierenwinkl Wesdijk. Tel. 0180-610496

Voor een snelle berekening of toetsing van uw hypotheek kunt u terecht bij H&A

Te koop: elektrische heggen schaar Merk: Metabo meslengte 60 cm 30 euro Te koop: Marklin(ho) trein- Tel. 0180-615872 set met trafo, rails, bovenleiding, Zwitserse berglo- Te koop: 1 Sony ktv 100 comotief, 1 stoomloc, div. herz compleet met afrijtuigen/wagons, huisjes standsbediening , scart etc. conditie gebruikt kabel en gebruiksaanwij€250,-- tel. 06-33 647 421 zing prijs euro 25,-- tel. Binnen 48 uur een offerte of berekening. 010-4101708 Gevraagd: Voor vakantieopvang konijnen gekleur- Aangeboden: aantal oude Verzoeken per maildeworden binnen van 24 uur beantwoordt. reclamefolders, o.a. Peli hekjesren/muntjes dierenwinkl Wesdijk. Tel. ,Gilette,kenmix. HollandAmerikalijn t.e.a.b. Tel. 0100180-610496 4162915 H &Te A koop: elektrische hegKijveland 1 Te koop: thermostaat gen schaaren Merk: 3171 MetaboTA-Poortugaal Hypotheken meslengte 60 cm 30 euro van Elro KT200, gebruikt, Assuratiën vraagprijs 15 euro; tel. Tel. 0180-615872 010-4723741 06-51333750 010-4818343 Hans den HoudijkerTe koop: 1 Sony fax ktv 100 010-5011555 herz compleet met af- Te koop: Rode mini lapAFM vergunning;12041383 hans.houdijker@wxs.nl standsbediening , scart top, merk Packard Bell kabel en gebruiksaanwij- inclusief bijpassende lapzing prijs euro 25,-- tel. toptas. Prijs €100 en nieuwe zwarte Adidas Dragon 010-4101708

Hypotheekrentes vanaf 5 jaar 3,25%

Familieberichten

Dag en nacht bereikbaar!


INdruk WEKELIJKSE SCHAKELPAGINA TUSSEN GEMEENSCHAP EN GEMEENTE • JAARGANG 2 • NUMMER 22 • 30 MEI 2013

Oh, zit dat zo?!

Goede INdruk? raad over het voorstel van het college om het zwembad open te houden. Tegen die tijd meer nieuws. Volgende week misschien iets over Bed & Breakfast’s, een bewonersvraag en... Benieuwd? Lees het volgende week! In de INdruk.

Geef je INdruk!

‘Wat komt er kijken bij sponsoring van rotondes?’ Martijn Rietveld, ondernemer, 30 jaar (Rhoon) Als je nu de auto instapt en over de Schroeder van de Kolklaan rijdt, zo de Albrandswaardseweg op richting de Don Boscoschool, dan passeer je twee rotondes. Ze staan volledig kaal! Gek toch? Ze zijn toe aan een opknapbeurt, maar dat is nog niet alles. Een aantal jaar terug is iets leuk bedacht: ‘adopteer’ een rotonde. Interessant voor lokale ondernemers, omdat je reclame mag maken op de rotonde. Martijn Rietveld van Rietveld tuinaanleg & onderhoud, 30 jaar, uit Rhoon: ‘Wat komt er allemaal bij kijken om als ondernemer zo’n rotonde te adopteren?’ Zijn alle rotondes te sponsoren?

Volgende INdruk(ken)

Het zwembad stond er voor deze week op als onderwerp in de INdruk. Op 10 juni debatteert de

Heb je een vraag? Benieuwd naar het verhaal achter de schermen of zelf nog leuke, boeiende onderwerpen? Mail of bel mij dan. Niet alles wordt een artikel, maar ik ben echt reuze benieuwd naar jullie INdrukken!

Buurtnetwerk Rhoon-Noord nu ook Wijkverpleegkundige

‘Dichterbij is echt handig! Erg benieuwd hoe het gaat lopen...’ Bea de Leeuwe (73 jaar) en wijkverpleegkundige Dorothee Peeters (Aafje)

Wat houdt sponsoring in?

Dorothee Peeters, 50 jaar, wijkverpleegkundige (Aafje): ‘Vanaf volgende week heb ik wekelijks een inloopspreekuur als wijkverpleegkundig in Villa ‘t Oog in Rhoon-Noord. Mensen uit de wijk kunnen dan binnen komen lopen met medische vragen, vooral gericht op

E: bedrijfsjournalist@albrandswaard.nl M: 06 53 96 70 53 (Patricia Blomjous)

medische hulp. Het is in principe voor 55+, maar ik ben er gewoon voor iedereen. Het gaat om het ondersteunen van mensen, zodat zij gewoon thuis kunnen blijven wonen. Ze eigenlijk opvangen voordat ze vastlopen. Dus een stukje preventief, zal ik maar zeggen!’

Voor wat kun je terecht bij de Wijkverpleegkundige?

Je bent 73 jaar, ziet er een stuk jonger uit. Daar zijn ‘anderen’ het in ieder geval over eens. Je hebt de uitstraling en (meestal) de energie van een jonge god(in), bent liefst onafhankelijk van hulp... en toch kan het zo zijn dat je hulp nodig hebt. Bea de Leeuwe, 73 jaar uit Rhoon-Noord: ‘Ik heb lymfoedeem en wordt ‘s ochtends netjes ‘ingebonden’ door Dorothee. Uiteindelijk hoop ik die hulp stiekem niet meer nodig te hebben!’

Heeft u samen met andere inwoners of vereniging(en) uit Albrandswaard ook een relevante vraag (geen klacht) of een goed onderwerp, mail of bel dan naar:

Patricia Blomjous bedrijfsjournalist@albrandswaard.nl 06 53 96 70 53

In de wandelgangen van Rhoon-Noord... nu ook wijkverpleging!

Martijn: ‘Zijn alle rotondes in Albrandswaard te sponsoren?’ Noël Versteeg, groenbeheerder Beheer en Openbare Ruimte (BOR) van de gemeente: ‘In totaal zijn er vijf die ‘geadopteerd’ kunnen worden. Er zijn er momenteel al drie vergeven!’ Martijn: ‘Waar zou het nog kunnen?’ Noël: ‘Bij de Don Boscoschool en wellicht in de toekomst wellicht ook bij de Portlandse Baan.’

Martijn: ‘De rotonde bij de Don Boscoschool klinkt interessant voor mijn eigen bedrijf. Ik richt me toch vooral op particulieren en dan zit je met reclame bij een school in de buurt wel goed! Wat komt er kijken bij sponsoring?’ Noël: ‘Dat staat in een overeenkomst waar de sponsor mee akkoord moet gaan. In het kort komt het erop neer dat de sponsor de rotonde inricht met groen, ruimte heeft voor twee reclameborden van 40 x 60 cm en verantwoordelijk wordt voor het onderhoud. Natuurlijk moet de inrichting de veiligheid op de weg niet belemmeren en passen in de omgeving. Dat beoordeelt de gemeente.’ Martijn: ‘Voor mij als hovenier is dat natuurlijk geen probleem. Ik heb ook al echt ideeën voor de inrichting. Ik vind het goede reclame. Ik heb de overeenkomst bekeken en ga daar wel mee akkoord eigenlijk. Kan ik de rotonde bij de Don Boscoschool dan adopteren?’ Noël: ‘Als Martijn akkoord is met de overeenkomst en met een goed plan komt, komen we er vast wel uit! Laten we snel eens om tafel gaan zitten.’ Martijn: ‘Doen we!’ Geïnteresseerd in de (onder voorbehoud) rotonde op de Portlandse Baan? Mail Noël: n.versteeg@albrandswaard.nl

Tot gauw!

Buurtnetwerk Rhoon-Noord opent 3 juni spreekuur

Bea: ‘Het is geweldig om een wijkverpleegkundige in de wijk te hebben, denk ik. Vanuit Aafje komen ze ook bij mensen thuis. Het is mij dus nog niet helemaal duidelijk, hoe de rol van die wijkverpleegkundige eruit gaat zien.’ Dorothee: ‘Ja, dat wordt ook een stukje uitvinden. Wat speelt er in de wijk en waar heeft men behoefte aan? Ik zal ook niet alles zelf oppikken, maar soms ook de juiste hulp erbij betrekken. Heb je vanwege medische gronden bijvoorbeeld huishoudelijke hulp nodig, dan vraag ik dit aan voor je. Ik help zelf bij insuline, het verzorgen van wonden of het ‘inbinden’ zoals Bea dat zo leuk zegt. Ook bij complexe gevallen regel ik er dan van alles omheen. De fysiotherapie en het op en neer rijden naar het ziekenhuis. Ik vervang overigens geen huisarts. Het kan dus zijn dat ik mensen doorverwijs naar hun eigen arts. Kortom, het wordt in deze wijk echt nog zoeken hoe mijn rol eruit gaat zien. Daar heb ik enorm veel zin in!’

Spreekuur Wijkverpleegkundige in Villa ‘t Oog

Dorothee Peeters is elke maandag (vanaf 3 juni) aanwezig tussen 9.30 en 10.30 uur. Mocht je nou nog vragen hebben over de wijkverpleegkundige dan kun je haar bereiken via 0180 - 641540 of dorotheepeeters@aafje.nl. Of neem contact op met de buurtregisseur Sacha Schoonhoven: 06 202 113 68 of s.schoonhoven@albrandswaard.nl

Kappen... alleen als het écht niet anders kan! Platanen die van de Groene Kruisweg ter hoogte van de ANWB ‘verhuisd’ zijn naar de Dorpsdijk in Rhoon. In februari was dit een feest. Kinderen van de Julianaschool: ‘De Dorpsdijk wordt weer een mooie, groene laan zo met de platanen!’ Vanwege de aanleg van een warmteleiding op de Groene Kruisweg door Warmtebedrijf Rotterdam, moesten de platanen ter hoogte van de ANWB weg. Hoe geweldig is het dat de bomen elders ‘verder kunnen’? Dit keer bleek het gelukkig mogelijk dat te doen, maar kan dit altijd?

Bomenbeleid gemeente Albrandswaard

Noël Versteeg, groenbeheerder Beheer en Openbare Ruimte (BOR) van de gemeente: ‘In mei 2012 is er een waardevolle bomenlijst met kaart opgesteld. Als een partij een boom wil kappen, die hierop staat, moet er eerst een kapvergunning aangevraagd worden. Een externe partij kijkt dan naar de status van de bomen, het effect dat verplaatsing bijvoorbeeld heeft en brengt advies uit. Als de vergunning alsnog verleend wordt, dan krijgen mensen in Albrandswaard de tijd om bezwaar in te dienen.’ Willem van Eck, voorzitter Bomenridders Albrandswaard: ‘Wij zijn erg blij met die kapverordening. Op die manier ontstaat er een soort veiligheidsklep en kunnen we reageren. Het overleg met de gemeente verloopt prettig. Ons is gevraagd om de bomenlijst aan te vullen met bomen waarvan wij denken dat deze ook op de lijst moeten komen te staan. Binnenkort hebben we hier overleg over met de wethouder.’ Wethouder Van Ginkel: ‘Ik kijk uit naar dit overleg. De samenwerking verloopt goed!’

Afwegingen bij eventuele kap

Jessica Stok, projectleider bij de gemeente: ‘Vanuit de gemeente

Platanen met succes ‘verhuisd’ naar Dorpsdijk

‘Wij zijn blij met de kapverordening... functioneert als ‘veiligheidsklep!’ Voorzitter Bomenridders Albrandswaard Willem van Eck willen we het allemaal zo groen mogelijk houden. Bij ieder project kijken we naar de bomen en of we die kunnen laten staan. Bij sommige projecten kan dit. Bij andere projecten is dit na veel wikken en wegen en overleg met BOR niet mogelijk. Dan bekijken we of het verplanten van bomen een optie is. Een externe partij bekijkt de staat van de boom, de toekomstverwachting, het effect van verplaatsing etc. Na dit onderzoek ontvangt de gemeente een advies. Soms heeft een boom dan geen hoge levensverwachting, ook niet bij ‘laten staan’ en wordt weloverwogen besloten tot kap. Hier komen dan altijd bomen voor terug (niet altijd op dezelfde plek).’ Willem: ‘Wij zouden graag mee blijven denken over alternatieven om te voorkomen dat kap nodig is.’ Wethouder Van Ginkel: ‘Het proces is zorgvuldiger en overleg met onder andere de Bomenridders is daar onderdeel van. Wij zijn blij met hun ‘input’!’


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 30 mei 2013 Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal

Nieuws Parkeerschijfzone Hof van Portland, Rhoon Met ingang van 1 juni 2013 geldt een parkeerschijfzone (blauwe zone) op het parkeerterrein bij het Hof van Portland. De parkeerschijfzone is op zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur van kracht. In de zone mag u uw auto maximaal twee uur parkeren.

Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: Fax: E-mail: Website:

(010) 506 11 11 (010) 501 81 80 info@albrandswaard.nl www.albrandswaard.nl

Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht. Openingstijden afdeling Bouwen en Wonen elke werkdag: 09.00 - 12.30 uur ’s middags: op afspraak Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111

Wilt u uw auto in de blauwe zone parkeren? Dan is het gebruik van een parkeerschijf verplicht. Met de parkeerschijf geeft u uw aankomsttijd aan. Plaats de parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de vooruit. De komende weken delen de toezichthouders van de gemeente en de politie nog geen boetes uit bij overtredingen. Wel controleren zij het gebruik van de parkeerschijf. Kijk voor meer informatie over de parkeerschijfzone aan het Hof van Portland op www.albrandswaard.nl.

Inloopavond mogelijk waterstoftankstation Groene Kruisweg Wanneer? Waar? Wat?

Woensdag 5 juni, 19.30 tot 21.30 uur Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal Het bedrijf Air liquide wil u graag informeren over auto’s die nu en in de toekomst op waterstof rijden en een mogelijk waterstoftankstation aan de Groene Kruisweg nabij de leidingstraat. Air Liquide doet dit in overleg met de gemeente Albrandswaard nog voordat Air Liquide een officiële aanvraag indient bij de gemeente. Zo weet iedereen beter wat het idee van een mogelijk waterstoftankstation inhoudt en kunnen vragen vooraf al beantwoord worden. Graag vooraf aanmelden via: s.woudenberg@albrandswaard.nl Informatie? Projectleider Air Liquide, Bertus Cramer, telefoon 0181 651826 / e-mail a.cramer@tebodin.com Projectleider gemeente Albrandswaard, Sander van Schagen telefoon (010) 506 1804 / e-mail s.v.schagen@albrandswaard.nl

Vergaderingen Politieke Markt - Carrousel Wanneer? Waar? Agenda:

Spreekuren burgemeester en wethouders Wilt u met de burgemeester of een van de wethouders spreken? Bij u thuis of in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via bestuurssecretariaat@ albrandswaard.nl. Collecte Van 2 t/m 8 juni: Stichting Nationaal Epilepsie Fonds

Maandag 3 juni, 20.30 uur Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal Griffiezaal 20.30 - 20.45 uur Beleidsnotitie bed & breakfast 20.45 - 21.30 uur Vaststellen bestemmingsplan Poortugaal-Dorp 21.30 - 22.00 uur KNVB rapportage over de veldverdeling sportpark de Omloop Atriumzaal 20.30 - 21.00 uur Begroting OPO 21.00 - 22.00 uur Uitgangspunten AWBZ

Kijk voor de laatste stand van zaken op www.albrandswaard.nl > ‘gemeenteraad en formele stukken’.

Bekendmakingen Bekendmakingen Aangevraagd / voorgenomen Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen. Omgevingsvergunning Rotterdam-Albrandswaard - Achter Columbusstraat 2, 3165 AD - oprichten LNG installatie - Achter Columbusstraat 2, 3165 AD - uitbreiden bestaand verkooppunt motorbrandstoffen met drie opstelplaatsen incl. luifel Verleend / besloten Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening. Voorlopige voorziening aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en: 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank.

Hoorzitting Commissie voor de Bezwaarschriften

GEWEIGERD

Wanneer? Waar? Agenda:

Uitgebreide omgevingsvergunning

Donderdag 6 juni 2013 Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal Zitting is openbaar 19.30 uur: een viertal bezwaarzaken tegen een viertal beslissingen van het college. De bezwaren zijn gericht tegen het besluit van het college om; a. Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, mandaten en machtigingen te verstrekken aan bezwaarde; b. Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, gevraagde aantekeningen van een ambtenaar niet te verstrekken, maar een verslag door een derde wel te verstrekken aan bezwaarde; c. Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur t.a.v. de prestaties van de Afdeling Zorg en Welzijn en het leerwerkbedrijf SDW, gedeeltelijk in te willigen, en; d. Het verzoek van bezwaarde om 16 onderdelen van het dossier van bezwaarde, niet zelf ter hand te nemen. Informatie? Secretaris commissie, Remon Wiekeraad, telefoon (010) 506 11 59 / e-mail r.wiekeraad@albrandswaard.nl

Rhoon - Kleidijk 120, 3161 EK - tijdelijk stallen van voertuigen op het terrein (datum bekendmaking: 24-05-2013)

Evenementen en overige vergunningen Rhoon - Broodhuys ZieZo, Julianastraat 36 - incidentele festiviteit zondag 2 juni 2013 van 13:30 tot 19:00 uur (datum bekendmaking: 22 mei 2013) - Voetbal Vereniging Rhoon, Omloopseweg 6F - incidentele festiviteit zaterdag 1 juni 2013 van 10:00 tot 01:00 uur (datum bekendmaking: 21 mei 2013) - Partycentrum ’t Veerhuys, Dorpsdijk 238 - incidentele festiviteit vrijdag 7 juni 2013 van 20:00 tot 01:00 uur (datum bekendmaking: 23 mei 2013) Verkeersbesluit Rijsdijk, Rhoon Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot; 1. Voorrang Het regelen van de voorrang ter hoogte van het kruispunt Rijsdijk - Kleidijk, waarbij het verkeer op de Rijsdijk voorrang geniet ten opzichte van kruisend verkeer komende uit de Kleidijk. 2. Voetgangersoversteekplaats Het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats op de Rijsdijk, direct ten zuidwesten van het kruispunt met de Viaductweg. 3. Voetgangersoversteekplaats Het opheffen van de huidige voetgangersoversteekplaats, gelegen op de Rijsdijk, op ongeveer 50 m. ten noordoosten van het kruispunt met de Viaductweg. 4. Fietsstroken Het aanbrengen van fietsstroken, met onderbroken markering, aan weerszijden van het gedeelte van de Rijsdijk tussen de Dorpsdijk en de Viaductweg. Uitvoering? 1. Plaatsen verkeersborden B5 en B6 (volgens bijlage I van het RVV 1990) en het aanbrengen van haaientanden. 2. Plaatsen verkeersborden L2 (volgens bijlage I van het RVV 1990) en het aanbrengen van een zebramarkering. 3. Verwijderen van de verkeersborden L2 en de zebramarkering. 4. Aanbrengen van een onderbroken markering en fietssymbolen. Inzage? Termijn van zes weken (gerekend vanaf de datum van deze publicatie), in het gemeentehuis.

Welstandscommissie Wanneer? Waar? Agenda

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur Gemeentehuis van Ridderkerk (Koningsplein 1, Ridderkerk) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl


gen, gekocht bij Claudius, kleur middenbruin prijs €90,-- tel. 0180-621588 of 06-14527359 Te koop: Alpina gr. poffertjespan alu 38 cm rond 1800W regelb. therm. anti-aanbak prijs €10,-- en Hema houten winkelspeelgoedbus met accessoires i.z.g.st. prijs € 15,-- tel. 0180-622353

ALBRANDSWAARD ACTUEEL Werkzaamheden Wat?

In de F. van der Poest Clementlaan, tussen de Waalstraat en de Albrandswaardseweg, wordt in de watergang aan de gemeentelijke zijde de oeverbeschoeiing gerepareerd. Wanneer? Vanaf maandag 3 juni t/m eind juni. Let op! Er is geen afsluiting of omleiding, maar ter plaatse van de werkzaamheden kan enige verkeershinder ontstaan door werkvoertuigen. Informatie? Afdeling Beheer Openbare Ruimte, Wybe Korpel, telefoon (010) 506 18 20 / e-mail w.korpel@albrandswaard.nl.

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

Tel. 010-7200200 www.deongedierteexpert.nl Uw oplossing tegen: wespen, vliegen, spinnen, kakkerlakken, mieren, vlooien, zilvervisjes, ratten en muizen

Diverse soorten potgrond verkrijgbaar Openingstijden: Ma-Za. 8.00 - 17.00 uur

www.DeBloeiendeReedijk.nl alles uit eigen kwekerij

Fam. Verschoor Reedijk C100a 3271 LK Mijnsheerenland t. 06-57568271

Het bestellen van bestrijdingsmiddelen voor particulier gebruik is ook mogelijk kijk in onze webwinkel.

n e g a w w u o v é d e f li o Camp ! d n a ll o H id u Z n a v t s speciali

Te koop: thermostaat van Elro KT200, gebruikt, vraagprijs 15 euro; tel. 010-4818343

Te koop: Rode mini laptop, merk Packard Bell inclusief bijpassende laptoptas. Prijs €100 en nieuwe zwarte Adidas Dragon schoenen maat 40, incl Te koop: 1 Sony ktv 100 gratis zwarte veters Prijs: herz compleet met af- €50. Interesse? Bellen 06 standsbediening , scart 346 673 61 kabel en gebruiksaanwijzing prijs euro 25,-- tel. Te koop: groen Kwasaki kinderfietsje 16 inch, moet 010-4101708 wat opgeknapt worden Aangeboden: aantal oude €7.50, V.W. Golf 6 achreclamefolders, o.a. Peli ter en kentekenverlichting ,Gilette,kenmix. HollandA- 100% en origineel i.v.m. ledverlichting merikalijn t.e.a.b. Tel. 010- aanschaf €275.00 tel. 06-15506841 4162915 Te koop: elektrische heggen schaar Merk: Metabo meslengte 60 cm 30 euro Tel. 0180-615872

De Ongedierte Expert

Bloeiende Perkplanten, Hangpotten, Terraspotten en Vaste planten

www.albrandswaard.nl

Gevraagd: Voor vakantieopvang konijnen gekleurde hekjesren/muntjes van dierenwinkl Wesdijk. Tel. 0180-610496

Last van ongedierte?

“De Bloeiende Reedijk”

Te koop: Marklin(ho) treinset met trafo, rails, bovenleiding, Zwitserse berglocomotief, 1 stoomloc, div. rijtuigen/wagons, huisjes etc. conditie gebruikt €250,-- tel. 06-33 647 421

Te koop: 7 merk t-shirts Gevraagd: Voor vakantieEsprit/Nike €15,--, 6 mooie opvang konijnen gekleurstoere overhemden Esprit de hekjesren/muntjes van € 18,--, Handstoomappa- dierenwinkl Wesdijk. Tel. raat, 1000watt,9 Inzameling oudaccesoipapier 0180-610496 en karton res, € 7,50, tel. 06 558 Elke zamelt de gemeenelektrische hegTe koop: 305eerste 49 zaterdag van de maand schaar Merk: Metabo te in Portland en Rhoon-Noord gen inclusief Poortugaalsemeslengte Slotsedijk 60 cm 30en euro Te Rhoonsedijk, koop: Isabella weg, Slot panoValkensteinsedijk, ramische luifel voor cara- Tel. 0180-615872 Varleweg oud papier in. 9Zetm.de papiercontainer voor van. i.g.st. Omloop 09.00 uur op de aanbiedplaats voor minicontainers. koop: 1 Sony ktv 100 Kleur grijs/groen. Uitrits- Te herz compleet met afbare zijkanten. Prijs, 100 Los papier wordt niet meer opgehaald. euro Tel. 0180-613884/06 standsbediening , scart Meer scheiden, minder afval. kabel en gebruiksaanwij13409146 zing prijs euro 25,-- tel. Te koop: Marklin(ho) trein- 010-4101708 set met trafo, rails, bovenleiding, Zwitserse berglo- Aangeboden: aantal oude comotief, 1 stoomloc, div. reclamefolders, o.a. Peli rijtuigen/wagons, huisjes ,Gilette,kenmix. HollandAetc. conditie gebruikt merikalijn t.e.a.b. Tel. 010€250,-- tel. 06-33 647 421 4162915

Herstel oeverbeschoeiing F. van der Poest Clementlaan, Poortugaal

Buiten Gewoon Goed

van. i.g.st. Omloop 9 m. Kleur grijs/groen. Uitritsbare zijkanten. Prijs, 100 euro Tel. 0180-613884/06 13409146

Te koop: fraaie MGB sportwagen cabrio Bouwjr.1979 Kleur: racing green KM/Mls stand: 75000 4 versn.+ overdrive OnderTe koop: Rode mini lap- houdsboekje aanwezig top, merk Packard Bell Schappelijk geprijsd ! Tel. inclusief bijpassende lap- 06-55737175 toptas. Prijs €100 en nieuwe zwarte Adidas Dragon Te koop gevraagd: embleschoenen maat 40, incl men/brevetten van de pogratis zwarte veters Prijs: litie: het verlopen model/ €50. Interesse? Bellen 06 logo. tel.0180-617345 na 20.00 uur 346 673 61 Te koop: thermostaat van Elro KT200, gebruikt, vraagprijs 15 euro; tel. 010-4818343

KIJKDAG Te koop: groen Kwasaki kinderfietsje 16 inch, moet wat opgeknapt worden €7.50, V.W. Golf 6 achter en kentekenverlichting 100% en origineel i.v.m. aanschaf ledverlichting €275.00 tel. 06-15506841

Te koop: wegens omstandigheden: E-bike nieuw en ongebruikt Vaste Prijs: 800,- Tel. 0180-613657

GEVRAAGD: Woonhuis of Appartement met vrij uitzicht van recent bouwjaar. Prijs idee plm twee ton bel Te koop: fraaie MGB vrijblijvend voor info op sportwagen cabrio Bouw- 06 13 24 53 08 jr.1979 Kleur: racing green KM/Mls stand: 75000 4 versn.+ overdrive Onderhoudsboekje aanwezig Schappelijk geprijsd ! Tel. 06-55737175

Rijksstraatweg 66, Ridderkerk ZATERDAG 1 JUNI 11 - 13 uur! Te koop gevraagd: emble-

modellen Nieuwe 2013 rdelig snel en voo erbaar v uit voorraad le

Daar komt je vakantie tot leven!

Dethleffs | Knaus | TEC | Eriba | Jamet

Langeweg 1a | 3274 LZ Heinenoord (Ind.terrein Boonsweg) T 0186-60 40 00 | F 0186-60 42 40 @campolife | www.campolife.nl Zet- en prijsfouten voorbehouden.

Rust, ruimte en ontspanning! Zó voelt wonen in dit monumentale landmen/brevetten vansfeervolle, de politie: het verlopen model/ huis uit 1866. Ook de fraaie, onder architectuur aangelegde tuin - compleet met logo. tel.0180-617345 na groot en verwarmd buitenzwembad, karakteristiek koetshuis en garage - ademt 20.00 uur de sfeer van vrijheid en ruimte. Te koop: wegens omstanMaar liefst bijna 2.900 m² rustdigheden: en ruimte.E-bike 5 slaapkamers. 3 badkamers, nieuw en ongebruikt Prijs:bijkeuken, wijnkelder, living met houthaard, eetkamer met gashaard,Vaste keuken, 800,- Tel. 0180-613657 studeerkamer. GEVRAAGD: Woonhuis of Appartement met vrij uitZaterdag 1 juni tussen 11.00 zicht en 13.00 uur bent u van harte welkom op van recent bouwjaar. Prijs idee plm twee ton bel Rijksstraatweg 66 te Ridderkerk vrijblijvend voor info op 06 13 24 53 08

MAKELAARS Kralingse Plaslaan 98, 3061 DG Rotterdam, Telefoon (010) 22 508 22, www.hulstkampgroep.nl, Email info@hulstkampgroep.nl


Filmavonden Theater het Kruispunt

DI. 4 JUNI, 20.15 UUR DAGLICHT Nederlandse thriller met Angela Schijf als een advocate die onderzoek doet naar de moord waarvoor haar autistische halfbroer veroordeeld is.

VR. 14 JUNI, 20.15 UUR MOONRISE KINGDOM Humoristisch drama van Wes Anderson over twee kinderen die van huis weglopen, waarop er paniek bij de plaatselijke eilandbevolking ontstaat.

DI. 18 JUNI, 20.15 UUR LINCOLN Lincoln is een onthullend en spannend drama dat zich afspeelt tijdens de onstuimige laatste maanden van één van Amerika’s meest iconische presidenten.

WO. 19 JUNI, 20.15 UUR HYDE PARK ON HUDSON Drama over de relatie tussen de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt en zijn verre nicht Margaret Stuckley.

DO. 20 JUNI, 20.15 UUR SAFE HAVEN Romantische drama gebaseerd op de gelijknamige roman van Nicholas Sparks. Van deze schrijver werd eerder The Notebook en Dear John verfilmd.

RESERVEREN VIA WWW.THEATERHETKRUISPUNT.NL OF 0180-615958. THEATER HET KRUISPUNT, MIDDENBAAN 111, 2991 CS BARENDRECHT

Machinaal Timmerbedrijf De Waard bv.

LENTEPRIJS!

Uw partner in het realiseren van uw aanbouw of verbouw. Van bouwtekening tot realisatie staan wij achter u!

Tevens dé leverancier voor al uw ramen, deuren en kozijnen, levering onder garantie. Gemaakt in onze eigen timmerfabriek en geplaatst door ons vakkundig montageteam! Timmerwerk van de bovenste plank.

GRASMAAIERS VANAF LENTEPRIJS! LENTEPRIJS! LENTEPRIJS!

€€ 119 179 € 119€ 119

HEGGENSCHAREN HEGGENSCHAREN HEGGENSCHAREN VANAF VANAF VANAF

Alle acties zijn geldig tot 15 juni 2013

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte!

Handelsweg 10 – 3161 GD Rhoon – T: 010 – 501 8559 F: 010 – 501 2691 E: dewaardbv@orange.nl www.mtdewaard.gerletnormdeur.nl

Onze techniek wint terrein

OVERTUIG UZELF EN KOM ONZE MACHINES TESTEN

Voor de professionele tuinier

Lagendijk 178 OVERTUIG UZELF EN KOM ONZE MACHINES TESTEN OVERTUIG UZELF OVERTUIG EN KOM UZELF ONZE OVERTUIG EN MACHINES KOM UZELF ONZE TESTEN EN MACHINES KOM ONZE TESTEN MACHINES TESTEN 2988 AD Ridderkerk

Onze techniek NAAM VAN NAAM DE WINKEL VAN NAAM DE WINKEL VAN DE WINKEL Telefax 0180 - 42 34 53 NAAM VAN DE WINKEL WIJNEGEMSESTEENWEG WIJNEGEMSESTEENWEG 21WIJNEGEMSESTEENWEG • ‘S GRAVENWEZEL 21 • ‘S GRAVENWEZEL 21 • info@gavdwaal.nl ‘S GRAVENWEZEL

Telefoon 0180 - 42 13 99

wint WIJNEGEMSESTEENWEG 21 terrein • ‘S GRAVENWEZEL

gavdwaal.nl VCA* GECERTIFICEERD

ERKEND VAKHANDELAAR ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT • ADVIES KWALITEIT • SERVICE • ADVIES KWALITEIT • SERVICE • ADVIES • SERVICE Lagendijk 178 ERKEND VAKHANDELAAR Alle acties zijn geldig tot Alle 15 acties juni 2013. zijn geldig tot Alle 15 juni acties 2013. zijn geldig tot 15 juni 2013. 2988 AD Ridderkerk ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT • ADVIES • SERVICE Telefoon 0180 - 42 13 99 gavdwaal.nl Alle acties zijn geldig tot 15 juni Telefax 0180 - 42 342013. 53 info@gavdwaal.nl

de Plantenhal VCA* GECERTIFICEERD

kalanchoë 0.95 decoratie klomp per stuk 1.50

astilbe 2.95

ijsbloemen 24 stuks 2.95

anthurium 2.95 Rhoon Ridderkerk Zuidland Terneuzen bergschenhoek oud-beijerland

hedera 1.00 boeketje per stuk 4.95

Stationsstraat 1 Benedenrijweg 463 Stationsweg 28A Guido gezellestraat 27 Jacob marislaan 6 Langeweg 35

curcuma 3.95 anthurium per stuk 0.40

Openingstijden: Ma. t/m do.: 09.00-18.00 Vrijdag: 09.00-21.00 Zaterdag: 09.00-17.00 zondag: gesloten

lupine 2.95

hondenbrokken 2 zakken 15kg 20.00

bloemen - planten - diervoeders Meer informatie en vacatures:

www.deplantenhal.nl aanbiedingen geldig van wo 29 mei t/m za 1 juni


11

NIEUWS

Donderdag 30 mei 2013

Deel opbrengst bestemd voor Ambulance Wens

Grote uitvoering leerlingen Leny Weber Balletschool Leny Weber houdt op zaterdag 22 juni in De Brinkhoeve te Poortugaal een speciale dansmiddag en -avond. De eerste voorstelling begint om15.15 uur en de tweede presentatie om 19.00 uur. De voorstellingen worden gegeven door alle leerlingen van de dansschool. De leeftijd varieert van ruim 3 tot 27 jaar. De leerlingen presenteren zich in groepjes van diverse leeftijdscategorieën. Er worden 22 dansen uitgevoerd die variëren van klassiek en modern tot streetdance en show. In totaal nemen 66 leerlingen aan de voorstelling deel. Dit jaar heeft Leny Weber ervoor gekozen de grote jaarlijkse uitvoering in De

Brinkhoeve te laten plaatsvinden. Na aftrek van de kosten bestemt de balletschool de opbrengst voor de Stichting Ambulance Wens Albrandswaard. ,,We hebben ook wel uitvoeringen in theater Het Kruispunt gegeven. De kosten zijn echter zo hoog dat ik dit jaar voor De Brinkhoeve heb gekozen en om het geld dat we overhouden te besteden aan een goed doel’’, licht Leny Weber toe. ,,Het wordt dit jaar echt een dorpsfeest.’’ Tijdens de uitvoeringen dragen de leerlingen speciale kostuums die Leny Weber zelf heeft gemaakt. Niet alle kostuums die op deze uitvoering te zien zijn heeft zij dit jaar vervaardigd, er worden

ook fraaie kostuums gedragen van eerdere uitvoeringen. De opbouw van de voorstelling voor licht en geluid wordt verzorgd door een jong talent die er veel werk van maakt. Vrijdag 21 juni begint hij al met de opbouw van het podium. ,,De Brinkhoeve wordt helemaal tot theater opgebouwd’’, zegt Leny Weber enthousiast. De voorstelling heeft de titel Vivace, het Italiaanse woord voor ‘bewegen’. De leerlingen van Leny Weber komen voor het merendeel uit Rhoon en Poortugaal, enkelen komen uit Hoogvliet en Spijkenisse. De leerlingen mochten zelf een keuze maken uit de goede doelen waarvoor een deel van de op-

brengst besteed gaat worden: de Roparun of de stichting Ambulance Wens. Omdat de leerlingen op school al veel voor de Roparun hebben gedaan onder andere door een sponsorloop, kozen zij nu voor de Stichting Ambulance Wens. Leny Weber heeft al 27 jaar haar balletschool in Poortugaal en geeft vanaf het begin al danslessen in De Brinkhoeve. Kaarten voor de voorstelling kosten 10 euro voor volwassenen. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Kaarten zijn te bestellen bij Leny Weber, telefoon 010-5016758. Vrijdag 21 juni kunnen kaarten van 11.00 tot 14.00 uur in De Brinkhove betaald en afgehaald worden. Leny Weber is dan in De Brinkhoeve aanwezig. Ook op de tijdstippen dat Leny Weber les geeft in De Brinkhoeve (maandag t/m donderdag in de middag- en avonduren) kunnen kaarten worden verkregen. Leny Weber rekent net als voorgaande jaren weer op veel belangstellenden. In de hal komt ook een donatiepot voor het goede doel te staan zodat mensen die de Ambulance Wens een warm hart toedragen ook een extra gift kunnen geven. ,,Elke euro is welkom’’, benadrukt Leny Weber. Aan het einde van de avondvoorstelling wordt het te doneren bedrag bekend gemaakt en wordt een symbolische cheque met daarop het bedrag aan een vertegenwoordiger van Ambulance Wens uitgereikt.

Nieuwe editie Mamacafé Rommelmarkt en schapen met workshop Babytaal scheren bij de Kleine Maandagochtend 3 juni is er weer een Mamacafé op het Paardensport Centrum aan de Kooiwalweg in Barendrecht. Alle (bijna) mama’s en hun kinderen zijn van harte welkom. Dit keer met een gratis workshop over Babytaal. Het Mamacafé Barendrecht is er voor (bijna) moeders én hun jonge kinderen. Zij kunnen hier terecht om medemama’s te ontmoeten, samen te spelen, ervaringen te delen en vragen te stellen aan professionals op het gebied van opvoeding en opgroeien. Op 3 juni is pedagoog Esther van Noort aanwezig voor eventuele vragen. Naast het ontmoeten van andere mama’s en hun kinderen biedt het Mamacafé Barend-

recht iedere maand een gratis mini-workshop aan. Dit keer komt Anneke van www.ouderkindmoment.nl een workshop verzorgen over babytaal, speciaal geschikt voor moeders van baby’s niet ouder dan 3 maanden. Leer in de workshop wat de verschillende huiltjes en geluidjes betekenen en leer zo beter begrijpen wat je baby bedoelt. Mama’s van oudere kinderen zijn ook welkom. De koffie en thee, verzorgd door Kraamcentrum Dat, staat voor iedereen klaar. Er zijn tevens kinderstoelen, een box en speelgoed aanwezig voor de kinderen. Binnenlopen op het Paardensport Centrum aan de kooiwalweg kan tussen 10.00 en 12.00. Toegang is gratis.

Duiker

Wie voor zijn kinderen of zichzelf op zoek is naar een leuk uitje is zaterdag 1 juni welkom bij de Kleine Duiker aan de Derde Barendrechtseweg 511 te Barendrecht. Op deze dag gaat boer van Egmond de schapen van hun warme jas ontdoen tijdens het schapenscheerfeest. Iedereen kan komen kijken hoe hij dit precieze werkje uitvoert. Ook is er een demonstratie schapen drijven en zal een aantal amazones haar rijkunsten te paard vertonen. Voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten gepland zoals lekker ravotten op het springkussen, creatief knutselen in de hooimijt, mooi geschminkt worden of proberen om de Oud

Hollandse spelletjes onder de knie te krijgen. In de wei kan men een heuse kofferbakverkoop bezoeken. Hier kan iedereen naar hartenlust tussen de tweedehands spulletjes in de achterbak van ongeveer negentig auto’s komen snuffelen. Ook zijn hier diverse oude tractoren te bezichtigen Uiteraard zal er voor de inwendige mens gezorgd worden. De Kleine Duiker is deze dag voor bezoekers geopend van 10 tot 16 uur. Er is voldoende parkeergelegenheid naast De Kleine Duiker of aan de overkant bij de scholen en de kerk. De toegang voor het publiek is gratis. Voor informatie: www.dekleineduiker. nl

Activiteitenkalender voor senioren maand juni 2013 (samengesteld door de seniorenraad) Datum

Organisatie

Locatie

Activiteit

Tijd

Elke maandagmorgen

St. Welzijn A’waard

PC-Inloopspreekuur voor i-pad en PC-problemen

Elke dinsdagmorgen Woensdag 5 juni Woensdag 5 juni

St. Welzijn A’waard ANBO PCOB

ANBO-kantoor, Irenestraat 2a, Poortugaal Wijkcentrum, Portland

9.30 – 12.00 uur 10-12.00

Dinsdag 11 juni Woensdag 12 juni Woensdag 12 juni Donderdag 13 juni

De Klepperwei De Klepperwei St. Welzijn A’waard De Klepperwei

Zorgcentrum De Klepperwei Zorgcentrum De Klepperwei Wijkcentrum, Portland Zorgcentrum De Klepperwei

Donderdag 13 juni

De Hooge Werf

Zorgcentrum De Hooge Werf

Woensdag 19 juni Vrijdag 21 juni

De Hooge Werf De Klepperwei

Woensdag 26 juni

Com. Ouderenwerk Rhoon

Gezelligheid, spel, bewegen en creativiteit Fietstocht Busreis: Pluimveemuseum Barneveld, diner in Harskamp, rondtoer Veluwe en Utrechtse heuvelrug Verkoop H & A mode Haringmiddag 50+restaurant “De Ontmoeting” Themamaaltijd “Zomer”; inschrijven bij de receptie

10.00 uur 14.30 uur 17.30 uur 17.00 uur 15.00 uur

Zorgcentrum De Hooge Werf Zorgcentrum De Klepperwei

Haringmiddag; opgeven bij de activiteitenbegeleiding tel.010-5018877 Muziek in huis (klassieke muziek) Bruin Café met optreden van zangeres Elly Lockhorst

’t Centrum, Rhoon

Mw. Chan vertelt over een fietstocht door Kenia

14.00 – 16.30 uur

15.00 uur 14.00 uur

Kosten Gasten € 1,50 p/u; cons Cons.

€ 4,00 € 9,00 € 12,50 € 5,00 B € 10,00 € 5,00 € 5,00 incl. 2 drankjes

i Vanaf 6 jun p, o o sc io in de b in 3D en IMAX 3D. Prijzen: - 10x 2 vrijkaarten - 5x regisseursstoel - 5x blue tooth toetsenbord

www.intodarknessfilm.nl Maak kans op één van de 10 fantastische Into Darkness prijzenpakketten! Ga naar de website van deze krant en klik op lezersactie.

De prijswinnaars worden op de hoogte gebracht. Hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

Klantenavond DA+Mooi Vermeulen DA+Mooi Vermeulen aan het J.C. Louwerensplein in Rhoon houdt woensdag 5 juni van 18.00 tot 21.00 uur een klantenavond met als thema Caribian Night. De winkel zal dan ook in tropische sferen worden aangekleed. Hapjes en drankjes zijn volop aanwezig en staan eveneens in het teken van een zomerse avond. Albert Heijn Mahu en Gall & Gall zijn deze avond eveneens geopend en verzorgen de hapjes en drankjes. Op deze avond worden alle klanten in

het zonnetje gezet. Zij kunnen profiteren van leuke kortingen en aanbiedingen. Ook worden demonstraties gegeven op het gebied van huidverzorging, make-up en geuren. Een fotografe is aanwezig om leuke foto’s te maken, een stoelmasseuse geeft een ontspannende massage en nagels kunnen in mooie zomerse kleuren worden gelakt.

In de middag van eerste pinksterdag heeft een automobilist komend vanaf de Sleedoorn richting de Albrandswaardsedijk een meisje op een witte fiets met zijn spiegel geraakt. Hierdoor kwam zij lelijk ten val. De automobilist heeft hier naar alle waarschijnlijkheid niets van gemerkt. De fiets is hierdoor zwaar beschadigd en ook liep het

meisje enkele verwondingen op. Graag zou ik in contact willen komen met getuigen die dit hebben gezien en met degenen die haar hebben geholpen met het verbinden van haar verwondingen. Volgens het meisje ging het om een zwarte auto.

De eerste vijftig klanten krijgen bij een aankoop vanaf 25 euro een goodybag cadeau.

Kees van Scholl Mobiel 06-49849567


opening! goed gekleed

donderdag d onderd 30 mei

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Kennisgeving in het kader van het project A15 Maasvlakte – Vaanplein Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Milieu kennis van het feit dat het volgende ontwerpbesluit is genomen.

Kom kijken in onze winkel en maak kans op een cadeaubon t.w.v. €25,Middenbaan Noord 43 Hoogvliet (010) 742 07 72 openingstijden: ma. 13.00 - 17.30 uur di. t/m vrij. 9.30 - 17.30 uur za. 09.30 - 17.00 uur

Mode en meer. Net wat ik zoek! Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

Otra Vez

al 30 jaar een begrip

25% korting!

www.otravez.nl 0181-622011

BOEKHOUDING en

BELASTINGZAKEN Tel. 010-4161039 Kijk voor meer informatie op onze website:

www.partuur.nl autoairco.nl

Autoairco defect

Wij zijn u graag van dienst Afspraak? 0181-472256 Seggelant west 9b 3237 MJ Vierpolders www.autoairco.nl

Tegel- & Stukadoorswerk? Bel Bas Anemaet

Telefoon

06-30077024

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage? Voor de uitvoering van het Tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein is onderstaand ontwerpbesluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet jo. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het betreft een algemene vergunning op grond van de Spoorwegwet voor het verbreden van de A15 vanaf de Maasvlakte tot aan het Vaanplein met alle daarbij behorende werkzaamheden ter plaatse van: - spoorweg Rotterdam Zuid Goederen – Maasvlakte (geocode 950), tussen km 31.400 en 6.100, alsmede tussen km 206.115 en km 201.300; - spoorweg Kortsluitroute (geocode 951) tussen km 307.300 en km 304.300; - spoorweg Botlektunnel (geocode 952) tussen km 813.184 en km 817.212; - spoorweg Breda – Rotterdam (geocode 663) tussen km 201.300 en km 199.999, alsmede tussen km 199.992 en km 199.500, alsmede tussen km 401.200 en km 399.375; - spoorweg Rotterdam Europoort II (geocode 476) tussen km 100 en km 104.650. Het ontwerpbesluit is op 8 mei 2013, kenmerk V&C-EM/P456679/130130, afgegeven door ProRail, Regio Randstad Zuid. De vergunning als bedoeld in artikel 19, in samenhang met artikel 20 van de Spoorwegwet zal worden verleend aan A-Lanes A15 v.o.f., voor het realiseren van de aanpassing van het alignement en de verbreding A15 en de daarbij behorende werkzaamheden te Rotterdam. De vergunning als bedoeld in artikel 19, in samenhang met artikel 20 van de Spoorwegwet zal worden

verleend aan Rijkswaterstaat te Rotterdam in haar hoedanigheid van eigenaar van het vergunde werk. De vergunning zal worden verleend voor het hebben en in stand houden van de aanpassing van het alignement en de verbreding A15 en de daarbij behorende werkzaamheden te Rotterdam. Waar en wanneer kunt u de stukken inzien? Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken met ingang van 30 mei 2013 tot en met 10 juli 2013 ter inzage bij ProRail, Regio Randstad Zuid. Bezoekadres: Delftseplein 27j, 3013 AA Rotterdam (telefoon 088 - 231 48 00). Contactpersoon is mevrouw mr. E.A. Mom. De openingstijden van de receptie zijn op werkdagen van 7.00 uur tot 17.30 uur. Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht? Van 30 mei 2013 tot en met 10 juli 2013 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij ProRail Regio Randstad Zuid, t.a.v. mevrouw mr. E.A. Mom, Postbus 2625, 3000 CP Rotterdam. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kan contact opgenomen worden met mevrouw mr. E.A. Mom, telefoon 088 - 231 58 67. Meer informatie? Voor nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u zich wenden tot mevrouw mr. E.A. Mom van ProRail, Regio Randstad Zuid, telefoon 088 - 231 58 67. De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het afdelingshoofd BJV-projectadvisering, bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, mevrouw mr. A.K. van de Ven


NIEUWS

Donderdag 30 mei 2013

Een van de zieken in het hospitaal. De koortsige patiënt wordt goed verzorgt door arts en verpleegster.

Overal en op elk moment kon van muziek worden genoten.

Middeleeuws Rhoon één groot fantastisch feest Het evenement Middeleeuws Rhoon afgelopen weekend in en rond het Kasteel van Rhoon is een overweldigend succes geworden. Bezoekers keken hun ogen uit naar alle activiteiten die er plaatsvonden. Op de weide langs het Kerklaantje achter het kasteel was een kampement opgesteld en konden bezoekers kennis maken met het rondtrekkende bestaan van ridders en soldaten. Langs de zoom van de Kasteelgaarde stonden eveneens veel tenten opgeslagen. Hier kon men ambachtslieden aan het werk zien en zorgden de zotten voor gevarieerde voorstellingen en vermaakten de muzikanten de mensen met hun muziek. Een bezoek in het Kasteel van Rhoon was al even verrassend. Op de bovenverdieping was een zaal ingericht als ‘ziekenhuis’. Patiënten lagen lijkbleek in bed en werden goed in de gaten gehouden door de arts. Medicijnen werden veelal verkregen door een goed gebruik van planten en kruiden. De grote kerkzaal was ingericht als ‘rechtszaal’ waar ook recht gesproken werd. De ‘dader’ werd begeleid door indrukwekkende bewakers naar de rechtszaal geleid. Op het voorplein van het kasteel werd gemusiceerd en gedanst. Twee dagen lang was er op alle fronten zoveel te

13

beleven dat je ogen en oren te kort kwam. Gelukkig speelde ook het zonnige weer mee zodat alle buiten geplande activiteiten konden plaatsvinden. De lovende woorden over deze groots opgezet middeleeuws evenement waren niet van de lucht. Er werd zowel door deelnemers als bezoekers volop genoten. ,,Wij zijn buitengewoon tevreden”’, zegt Cora van de Ven van de stichting KSSF uit Rhoon die dit evenement heeft geïnitieerd in samenwerking met de Stichting Kasteel van Rhoon en de GasteRhoon groep van Ad Janssen. Opzet is om Middeleeuws Rhoon jaarlijks te herhalen. Ook de gemeente en de politie zijn enthousiast over het goedlopende evenement. Middeleeuws Rhoon werd bezocht door 4.000 bezoekers: 2.000 betalende gasten en naar schatting ruim 2.000 kinderen die vrije toegang hadden. De deelnemende 220 re-enacters zijn zo enthousiast dat zich binnen een dag al meer dan 400 deelnemers aanmeldden voor een mogelijk te houden evenement voor volgend jaar. ,,Middeleeuws Rhoon heeft het potentieel om een heel groot evenement te worden’’, aldus Cora van de Ven. Foto’s Koos Romeijn

Na een hevig gevecht vraagt de maliënkolder om reparatie.

Veel bewonderaars voor het kunstige diabolospel.

De bezoekers deinzen achteruit bij de kunsten van deze vuurspuwer.

Geboeid door de romantische klanken van de harp.

Een gevangene wordt met stevige hand de trap op gevoerd naar de zitting van de vierschaar.

Veel rook en vuur, maar ook zo’n kabaal bij het afvuren van het kanon dat de soldaten hun oren dichthouden.

Een levende toren van Babel.

Publiek en goochelaar hebben het prima naar hun zin op deze mooie plek in de kasteeltuin.


KLANTENAVOND

WOENSDAG 5 JUNI 18.00 - 21.00 UUR Bij Gall & Gall, Albert Heijn en DA + Mooi

De gehele avond worden er hapjes en drankjes geserveerd!

20% korting op één artikel naar keuze* INTRODUCTIE Nieuwe wijncocktail genaamd HUGO.

PICKWICK ICE TEA Green tea citrus / Green tea pomegranate cranberry en classic tea lemon pak 1,5 liter van 1.49

voor

PICKWICK DEMONSTRATIE MET CLASSIC LEMON SMAAK

AH ANANAS per stuk van 2.00

Een wijncocktail gemaakt van topklasse Prosecco, Soda en fijne vlierbessiroop.

De nieuwe zomerdrank!

voor

CORONA voor

DESPERADO’S 3-pack van 4.69

J. Louwerensplein 4 Rhoon

1.25

DESPERADO’S EN CORONA BIER 25% KORTING 6-pack van 8.82

* m.u.v. actie- en folderartikelen. Alleen geldig bij Gall&Gall Rhoon op woensdagavond 5 juni tussen 18.00 – 21.00 uur. De korting wordt verrekend aan de kassa.

0.99

voor

6.59 3.49

AH INDISCHE BALLETJES vers van eigen grill per 100 gram van 0.99 voor

0.79 Onze openingstijden zijn: Ma. t/m do. 08.00 - 20.00 uur Vr. 08.00 - 21.00 uur Za. 08.00 - 20.00 uur

ALBRANDSWAARD

JULIANASTRAAT 37 - 41

3161 AJ RHOON

TEL 010-5015383

KLANTENAVOND 18.00-21.00 UUR DA+MOOI Vermeulen J.Louwerensplein 2 3161 WC Rhoon

20% KORTING OP GEHELE ASSORTIMENT Goodie bag cadeau voor de eerste 50 klanten die minimaal € 25,- besteden Diverse huidverzorgings-, make-up- en geurdemonstraties op de winkelvloer Glamour fotografe maakt foto’s tijdens de avond Nagels worden gelakt in zomerse kleuren Voor een ontspannende massage: Stoelmassage


NIEUWS

Donderdag 30 mei 2013

“Eerst werken aan vertrouwen”

15

dwang: ik moet iets, waar ik zelf niet om heb gevraagd. Sommigen hebben hun besluit al genomen, anderen twijfelen nog: ‘Welke mogelijkheden zijn er als ik blijf?’ In de media lezen ze berichten over minder geld voor natuurontwikkeling. Wat betekent dat op termijn voor het beheer in het Buijtenland van Rhoon? Stadsregio Rotterdam wil graag stadslandbouw ontwikkelen. Is dat te combineren met natuurakkers en is daar dan een boterham mee te verdienen? Welke ruimte voor een creatieve invulling is er nog? Allemaal vragen.” Toekomst en verleden “Veel verschillende factoren beïnvloeden de uiteindelijke beslissing. Natuurlijk kijk je voor je bedrijf naar de toekomst: is er een opvolger? Ben je zelf toe aan verandering? Tegelijk ontkom je er niet aan ook naar het verleden te kijken. Vaak is het bedrijf al generaties lang overgegaan van vader op zoon. Je bent gewend op een bepaalde manier te boeren, met grootschalige akkerbouw. Dan is de omschakeling naar biologisch boeren best groot. Dat hoeft bedrijfsmatig gezien niet slechter uit te pakken, mits je een zekere vrijheid krijgt om te telen waar echt vraag naar is.”

Ontmoeting in het Buijtenland In deze rubriek, die eens per vier weken verschijnt, komen mensen aan het woord die het gebied Buijtenland van Rhoon een warm hart toedragen. Het Buijtenland van Rhoon ligt als groene long net onder Rotterdam. In het gebied, waar natuur en recreatie de boventoon gaan voeren, is elke dag iets te doen. Karakteristieke kwaliteiten als polderwegen, dijken, verkavelingspatronen en boomgaarden worden gekoesterd. Buijtenland van Rhoon wordt beter bereikbaar gemaakt voor wandelaars, fietsers en bootjes. Zo kunnen straks meer mensen genieten van rust en ruimte.

“Het vertrouwen is op dit moment ver te zoeken, daar moeten we nu eerst aan werken. Ondernemers in het gebied denken dat de provincie hen liever ziet vertrekken, om zelf de handen vrij te hebben. En de provincie is wellicht bezorgd dat de ondernemers afspraken niet nakomen. In zo’n sfeer is het moeilijk om met elkaar tot zaken te komen.” Aan het woord is Arie Verhorst, voorzitter Zuid-Holland van LTO Noord en zelf eigenaar van een gemengd bedrijf (melkvee en akkerbouw) in de Hoeksche Waard. Stadslandbouw en natuurakkers “De meeste boeren in het Buijtenland van Rhoon hadden de gesprekken over grondverkoop of op een andere manier ondernemen liever niet gehad. Ze ervaren een zekere

CU/SGP wil burgerparticipatie over hondenkooi Bakkerspark De ChristenUnie-SGP fractie kwam ter ore dat er sprake is van het opdoeken van de hondenkooi in het Bakkerspark

en stelde hier vragen over aan de verantwoordelijk wethouder. De fractie wil onder meer weten wat de grondslag van

het besluit is, of het besluit onomkeerbaar is en welke alternatieven de wethouder achter de hand heeft. Het actiecomité ’Behoud de Hondenkooi’ gevormd door de dames Dullemond en Cordes, zal een handtekeningenactie gaan starten voor het behoud van de kooi. ,,De hondenkooi in het bakkerspark is het enige omheinde, vrije losloopgebied voor honden. Dit is voor honden een veilige plek waarin zij vrij kunnen rennen en spelen. Juist omdat dagelijks beweging voor honden noodzakelijk is. Tevens is het voor kinderen een veilig en bereikbaar gebied zonder drukke oversteek. Het is dus een must om de hondenkooi voor Portland te behouden’’, aldus mevrouw Dullemond van het actiecomité. De ChristenUnie-SGP fractie is van mening dat dit onderwerp behalve de hondenbezitters ook de niet-hondenbezitters aangaat. Zij verwachten een toename in de problematiek in de omliggende buurten als de hondenkooi op korte termijn zal verdwijnen. Om een degelijk beeld te krijgen en een mening te vormen die gedragen wordt door de bewoners, verzoekt De CU/SGP fractie de buurtbewoners om hun mening kenbaar te maken. De online petitie staat op Hondenkooi.petities.nl

Recreatie en toerisme “Er zijn wel vergelijkbare trajecten, zoals Tiengemeten en de Groenzoom bij Lansingerland. Toch zijn die niet hetzelfde als het Buijtenland van Rhoon. Op Tiengemeten werden alle boeren uitgekocht, dat is helemaal natuurgebied geworden. En in de Groenzoom hebben boeren een coöperatie gevormd om natuur te beheren. Qua teelt en soort grond zijn de gebieden zelfs onvergelijkbaar. Voor natuurontwikkeling heb je idealiter arme grond, zoals laagveen. De vette klei in de polders is daarvoor minder geschikt. Voor recreatie en toerisme zijn er wel mogelijkheden. Soms zitten mensen met hun bedrijf daarvoor echter nog niet op de juiste plek. Dan moet er nog een en ander verschuiven.” Nieuwe tijd “Het Buijtenland van Rhoon over 15 jaar? Daar vraag je me wat. Ik zou vooral graag zien dat boeren die ik nu in het gebied ken, of hun opvolgers, daar nog steeds mooie bedrijven hebben, met verschillende gewassen en wellicht ook andere activiteiten. Dat de streek zich met succes heeft aangepast aan de eisen van de nieuwe tijd. Dat zou me goed doen.” Dit is een publicatie van de provincie Zuid-Holland.

WCR verrast Alpe d’Huzes deelnemer Arie-Willem Stout

De heren Streefkerk en Kuijpers van de klaverjasclub van WCR en de heer Backbier van WCR jl. hebben zaterdag 25 mei een bezoek gebracht aan Bike Totaal A. Stout & Zn te Rhoon. Arie Willem en Wim Stout meenden dat ze op bezoek kwamen om een afspraak te maken over het overhandigen van de fiets. De klaver-

jasclub en WCR hadden echter andere ideeën. Ze hadden gehoord dat Arie-Willem Stout de Alpe d”Huzes ging beklimmen ten behoeve van de kankerbestrijdingsactie ‘Opgeven is geen optie’. Al een aantal jaren schenkt de firma Stout de klaverjasclub een fiets. Deze fiets wordt jaarlijkse als hoofdprijs van de competitie uitgereikt. De

klaverjasclub en WCR vonden dat het nu tijd was om hier wat tegenover te stellen, dus zo gebeurde het op 25 mei. Tot verrassing van ArieWillem Stout en zijn vader en moeder die ook aanwezig waren, overhandigde Eric Kuijpers hem een bedrag van 250 euro voor de Alpe d’Huzes actie.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-albrandswaard.nl


Kijk ook eensoopp WWW.PHOENIX onze websh x WOONWARENHUIS.NL wwwewb.pshhoope.nnil Trolleykoffer Licht gewicht 100% polycarbonaat 3 afmetingen : - Klein 25 x 35 x 56 cm 2.8 KG - Middel 28 x 41 x 67 cm 4 KG - Groot 31 x 47 x 78 cm 5 KG Groot van 99.99 voor 79.99 Middel van 79.99 voor 57.99

34.

Klein van 49.99 voor

99

Afther Eden en Boobs & Bloomers BH’s uitzoeken voor Slips en Hipsters uitzoeken voor

Loungeset Valencia

Bestaande uit : • 1 Bank • 1 Salontafel met glasplaat • 2 Fauteuils Zware kwaliteit met aluminium frame - Inclusief kussens

9. 4.

99 99

Bestaande uit : • Bank • Tafel met opbergvak voor kussens • 2 Fauteuils

Bestaande uit : • 1 Bank • 1 Salontafel met glasplaat • 2 Fauteuils Zware kwaliteit met aluminium frame - Inclusief kussens

In de kleur grijs/taupe/zwart Opdraaimechanisme Stevig doek

Verkrijgbaar in bruin of zwart

36. 1249. 99

Van 49.99 voor

00

00

VERKOOP!!!

Aluminium frame 6 versnellingen (Shimano) 28inch velgen met stadsbanden. Incl. slot

199.

00

Wij kochten een complete klassieke schoenenzaak voor Dames & Heren Nu met

50RT% ING

Partytent 3x3mtr Degelijke kwaliteit In de kleuren groen of blauw

Nu

859.

Van 1099.00 voor

FAILLISSEMENT

Dames & herenfiets libertas

Van 299.00 voor

Van 1999.00 voor

00

Loungeset Palermo

Loungeset Alice

Parasol Deluxe

699.

Van 849.00 voor

KO

34.

99

Stougjesdijk 137a - Mijnsheerenland Telefoon 0186 - 615166 www.phoenixwoonwarenhuis.nl info@phoenix-groep.nl

Maandag:13.00 - 17.30 uur Dinsdag t/m donderdag:09.00 - 17.30 uur Vrijdag:09.00 - 21.00 uur Zaterdag:09.00 - 17.00 uur

Oud-Beijerland Uit Spijkenisse pont Nieuw-Beijerland

Rotterdam Heinenoordtunnel ‘s-Gravendeel Dordrecht

Texaco

PHOENIX Klaaswaal Numansdorp

A29

Zierikzee Roosendaal


NIEUWS

Donderdag 30 mei 2013

Leer op De Buytenhof papier maken van onkruid Marieke de Hoop geeft zaterdag 1 juni op zorgboerderij De Buytenhof een workshop (on)kruidpapier maken. Van 10.00 tot 16.00 uur leert men van haar het ambacht van het papier maken. Er zijn niet veel mensen meer die dit ambacht beheersen. Marieke wil daarom graag haar kennis met belangstellenden delen. De workshop is zo opgezet, dat leraren en begeleiders leren om zelf ook een dergelijk workshop te geven. Natuurlijk zijn andere belangstellenden van harte welkom om mee te doen. Papier maken is een langdurig ambachtelijk proces. Marieke is in de week voor de workshop al bezig met het verzamelen van onkruiden en het maken van pulp van plantenresten. Pulp ontstaat door planten resten te koken en te vermalen. De zorggasten en vrijwilligers

van De Buytenhof assisteren haar bij dit ambachtelijk proces. Voor meer informatie over de workshop mailen naar mariekepapier@gmail.com. Aanmelden kan via joolvanderent@debuytenhof.nl. De kosten zijn 85 euro inclusief lunch, koffie, thee en Buytenhofkoek. Zorgboerderij De Buytenhof is te vinden aan de Rijsdijk 98.

Collecte week voor de Epilepsie In de week van 3 tot en met 8 juni gaan er weer vele vrijwilligers op pad om te collecteren voor het Nationaal Epilepsie Fonds, de Macht van het Kleine. De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, individuele hulp en de organisatie van aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie. Wie zich in de eerste week van juni als collectant wil inzetten kan zich vandaag nog aanmelden via www.ikgacollecteren.nl of bij Jolanda van Doeselaar, telefoon 0105019864) voor Poortugaal of bij Petra van Tienen, telefoon 06-12264363 voor Rhoon. In Nederland leven 120. 000 mensen met epilepsie. Zij kunnen onverwacht een epileptische aanval krijgen: een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrische even-

wicht in de hersenen. Gelukkig hebben de meeste mensen baat bij medicijnen. Helaas 30 procent blijft last houden van aanvallen. Epilepsie is niet te genezen. Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor onderzoek naar de oorzaken ervan. Het Nationaal Epilepsie Fonds financiert onderzoeken die genezing dichterbij brengen. Om dit belangrijke werk te kunnen blijven doen is geld nodig. Daarom komen de collectanten in de week van 3 tot en met 8 juni voor een vrijwillige bijdrager aan de deur. Hoe meer collectanten hoe meer geld er kan worden opgehaald voor mensen met epilepsie. Doe mee. Collecteren kost slechts een paar uur tijd per jaar. En wie collecteert, levert een bijdrage aan een goede behandeling en begeleiding van mensen met epilepsie

17

’t Winkeltje vraagt om miskopen Is uw kledingkast inderdaad zo vol als de kast op de foto? Dan is daar iets aan te doen. Want hoewel tijdens de vakantieperiode juni tot en met augustus ’t Winkeltje in Het Boerderijtje is gesloten, kan men daar toch wel het één en ander kwijt. Dit om de voorraad op peil te brengen en iedereen in september weer volop te kunnen laten kiezen. Alle werkdagen van 10.00 tot 12.30 uur kan overtollige dameskleding afgegeven worden in Het Boerderijtje op de Dorpsdijk 116 te Rhoon. Ook wanneer zich in de kleding-

kast één of meerdere miskopen of overtollige dameskleding bevindt die schoon en heel is kan die naar Het Boerderijtje worden gebracht. Ook overtollige tassen, schoenen, kettingen, armbanden en sjaals zijn welkom. Met kapotte kettingen of armbanden weten de dames van ’t Winkeltje eveneens raad; ze maken er weer iets verkoopbaars van. Met de opbrengst van de verkoop in ’t Winkeltje kunnen de activiteiten van Het Boerderijtje worden bekostigd. Inleveren van de goederen kan tijdens de openingstijden van Het Boerderijtje.

Ukkepukconcerten in Barendrecht

Gevonden voorwerpen! Toen ik ’s morgens op 15 mei 2013 naar mijn werk ging stonden er twee damesfietsen op het trottoir naast onze woning. Gewoon van slot met de sleuteltjes in het slot. Met een gezonde dosis burgerplicht dezelfde dag de fietsen op onze oprit geplaatst en op slot gezet, tevens aangifte gedaan bij de politie. Ai, paniek! Politie weet daar totaal geen raad mee, maar eind van die dag toch bezoek gekregen van een wijkagent, die gelijk duidelijk maakte dat dit geen zaak was voor de politie daar het een zaak van gevonden voorwerpen betrof. Ik snap ook wel dat ik de politie niet met dit soort onbenullige zaken moet lastigvallen, maar waar moet je dan terecht? In alle goedheid heeft deze wijkagent contact gezocht met de Buitgengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s ) van onze gemeente. Die waren ook erg druk dus die konden pas aan het eind van de volgende dag langs komen en hebben de framenummers genoteerd en zouden daarna verder voor de afhandeling zorgen.

De dag erop (17 mei) is er door een BOA naar ons gebeld, dat ze niemand bij de politie te pakken konen krijgen en of beide fietsen nog in het weekend bij ons konden blijven staan. Ik heb ze dus maar weer op slot gedaan en er een extra hangslot erop gedaan. Wij zijn tijdens dit schrijven bijna twee weken verder en nog steeds geen reactie van zowel BOA, politie of iemand van de gemeente om deze fietsen in depot te plaatsen. Als dit soort zaken op deze manier opgelost worden door de overheidsinstanties, kunt u wel snappen dat ik in vervolg gewoon geen actie onderneem en dergelijke goederen gewoon op de plaats laat staan en er gewoon langs loop! Als ik geen reactie krijg, zal ik de gevonden fietsen maar voor het gemeentehuis neerzetten, kijken of er dan ook zo’n tijd overheen gaat voordat de juiste instantie de juiste actie onderneemt. Wat denkt U? Robert Storsbergen

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-albrandswaard.nl

Het is het jaar van Muziek met het Jonge Kind. De opleiding van Muzikanjer van Anja Leeuwenburg met ‘muziek op schoot’ bestaat dit jaar 5 jaar en ter gelegenheid daarvan geeft Anja samen met Harmonie Barendrecht twee concerten op 8 juni voor de allerkleinsten van 0-6 jaar. Er zijn nog enkele kaartjes verkrijgbaar voor de Ukkepukconcerten op zaterdag 8 juni in het Trefpunt, (gebouw van Harmonie Barendrecht) aan de Dr. Kuiiperstraat 4 in Barendrecht. Het eerste concert is van 10.30 tot11.15 uur en tweede concert 13.00 tot13.45 uur. De Ukkepukconcerten worden dit jaar voor het eerst in Barendrecht gegeven speciaal voor de allerjongste kinderen en hun (groot) ouders. Er wordt live muziek

gespeeld door leden van het Dagorkest en enkele jeugdleden van de blokfluitgroep van Harmonie Barendrecht. Ze spelen de herkenbare ‘Muziek op Schootliedjes’ zodat kinderen (en ouders) allen mee kunnen zingen. Beleef samen met je (klein)kind een concert waarbij de kinderen niet alleen kijken en luisteren, maar zeker ook kunnen meebewegen en meespelen op instrumentjes die geschikt zijn voor hun leeftijd. Aan het eind van het concert kunnen kinderen de instrumenten uit het orkest van dichtbij bekijken, aanraken of eventueel uitproberen! Kaarten reserveren via de website www.muzikanjer.nl. Kinderen van 0 tot 4 jaar zijn gratis, Info muzikanjer@hotmail.com of bel Anja Leeuwenburg: 06-21901720.

Schapen vreselijk door nog onbekende hond toegetakeld Zondagochtend werd André Heezen uit Poortugaal gebeld door een bewoner dat er ‘wat ernstigs’ aan de hand was met zijn schapen. Toen Heezen naar de Albrandswaardsedijk ging, de locatie waar de schapen verblijven, zag hij dat enkele schapen door een hond waren aangevallen en zeer ernstig toegetakeld. Van de dertien schapen had meer dan de helft forse beetwonden opgelopen. Een schaap raakte zo ernstig aan kop en bovenpoot verwond dat het dier uit zijn lijden moest worden verlost. De overige schapen met beetwonden werden door de dierenarts voorzien van antibiotica. ,,Het is intens triest wat hier is gebeurd’’, zegt André Heezen. ,,Het kan niet anders of de baas van de hond heeft het gezien. Het kan altijd gebeuren, maar meld het dan. Dan had ik direct de dierenarts erbij geroepen. Nu hebben de dieren urenlang geleden. Zo-

iets wil je toch niet!’’ Heezen houdt de schapen als hobby en vindt het vreselijk wat zijn dieren zijn overkomen. ,,Ze zijn erg schuw en angstig geworden. Het duurt maanden voordat ze hier weer overheen zijn.’’ Heezen pleit er dan ook voor dat eigenaren hun honden aan de lijn moeten houden. Een hond die eenmaal op zo’n bloeddorstige manier achter schapen heeft aangeze-

ten blijft het volgens Heezen doen. ,,Het kan twee tot drie jaar duren, maar als hij eenmaal bloed geroken heeft, zal de hond altijd opnieuw die kans grijpen. Daarom ook in het buitengebied honden aan de lijn en als er wat gebeurt meld het. Bovendien is iedere bezitter van een hond ervoor verzekerd.‘’ De meest gehoorde reactie van hondenbezitters is ‘dat doet mijn hond niet’. Nou dat doet hij echt wel… en bliksemsnel’’, is de reactie van de bewoner die eigenaar Heezen waarschuwde over de toetakeling van zijn schapen. ,,Twee jaar geleden spietste een hond zich nog in een tak toen hij er achter aan wilde rennen. Het gevolg was een klaplong voor de hond die het volgens mij niet heeft overleefd. Wat te doen? Gewoon je hond vast houden, vooral in het voorjaar als er zoveel jonge dieren in de natuur zijn. Dit geldt vooral ook voor katten!’’

Aandacht voor A-lanes A15 in TK&KS In het radioprogramma Tussen Kerkbank en Kantinestoel bij radio President komt zondag 2 juni in het tweede uur (12.00-13.00 uur) een aantal gasten vertellen over de voortgang van de verbreding van de A-15 van het Vaanplein tot de Maasvlakte 2. Jan Jongerius praat met onder meer projectdirecteur Jan van de Meene over de status van de werkzaamheden, de verwachte vakantiedrukte, de voortgang van de bouw van de nieuwe Botlekbrug en de vele nieuwe fly-overs en viaducten. Wanneer is de A 15 helemaal klaar? In het eerste uur is (11.00-12.00 uur) is er aandacht voor de Kunst en Atelier routes in zowel Hoogvliet als Albrandswaard. Het programma is te beluisteren op de kabel van Albrandswaard FM.107.9 of via internet www.radiopresident.nl. Herhaling op dinsdag 4 juni van 11.00 tot13.00 uur.


IN WINKELCENTRUM CARNISSEVESTE

Zegels plakken, prijzen pakken

20% jubileumkorting op montuur.

Maandag 27 mei is bij winkelcentrum Carnisse Veste een spaaractie van start gegaan. Men maakt door zegels te sparen kans op vele mooie prijzen. Klanten krijgen in de deelnemende winkels bij besteding van vijf euro een zegel, met een maximum van vijf zegels per aankoop. Op een spaarkaart moeten negen zegels geplakt worden. Wie de volle spaarkaarten inlevert, maakt kans op een Citroën C1, een minuut gratis winkelen in een supermarkt en nog vele andere prijzen.

Van Beuningenhaven 37 Winkelcentrum Carnisse Veste T (0180) 62 54 30

Alberto - Angelo Benelli - Baileys - Casa Moda - Com 4 - Culture - Digel - Dstrezzed - Fellows - Michaelis - Nickelson - Olymp - Vanguard Openingstijden maandag van dinsdag t/m donderdag vrijdag (koopavond) zaterdag

13:00 - 17:30 uur 10:00 - 17:30 uur 10:00 - 21:00 uur 10:00 - 17:00 uur

Van Beuningenhaven 15 - 2993 EH Barendrecht Telefoon 0180 557666 – Winkelcentrum Carnisseveste

www.roelofsmannenmode.nl

De actie loopt tot en met zaterdag 15 juni. Vervolgens wordt op zaterdag 22 juni de prijsuitreiking van de hoofdprijs gehouden. Bovendien zijn er elke week tien extra prijswinnaars. Deze actie is mogelijk met dank aan: Albert Heijn, Bibelot, Bruna Barendrecht, Chiqi Cheri, De Dierenvriend, D-reizen, Gall & Gall, Hema, Isa Telecom, Jamin, Jumbo supermarkt, Keurslagerij Heunks, Kruithof Optiek, Lin-OLux, Roelofs Mannenmode, Shoeby, VIP Ladies Fashion en Citroën DAVO Rhoon.

Actieperiode 27 mei t/m 15 juni 2013

Zegels plakken, prijzen pakken

Maak kans op een Citroën C1

Zie voor meer informatie ook www.carnisseveste.nl en Facebook: Carnisse Veste.

1 minuut gratis supermarkt-shoppen of één van de vele andere prijzen reiking

prijsuit e k j i l e st

NI 2013 s U J 2 2 G naar ATERDA prijswin

Fee

Z

extra eek 10 w e r e Ied

Citroën DAVO Rhoon | Nijverheidsweg 11 | 3161 GJ Rhoon

ter waarde van

€ 8.790,=

Italiaans gemarineerde steaks 3 stuks SPECIAL

VIB speciaal 100 gram

595 150

VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram Parmaham

GRATIS 100 gram Mortadella SPECIAL

Pollo Italiano 100 gram MAALTIJDIDEE

Gehaktballetjes in Italiaanse saus

100 gram

KEURSLAGERIJ HEUNKS

150 098

van Beuningenhaven 7, 2993 EH BARENDRECHT Tel. (0180) 54 76 30 www.heunks.keurslager.nl info@heunks.keurslager.nl

Aanbiedingen zijn geldig van 30-05-2013 t/m 05-06-2013.

KEURSLAGERTROTS

De hier afgebeelde Citroën C1 kan enigszins afwijken van het te winnen model.

Met dank aan: Albert Heijn – Bibelot – Brandstore – Bruna Barendrecht – Chiqi Cheri - De Dierenvriend – D-reizen – Gall & Gall - HEMA –IsaTelecom – Jamin - Jumbo Supermarkt – Keurslagerij Heunks – Kruithof Optiek – Lin-O-Lux – Roelof’s Mannenmode – Shoeby – VIP Ladies Fashion Bij iedere € 5,00 besteding 1 gratis spaarzegel. Maximaal 5 zegels per aankoop. 9 spaarzegels voor een volle spaarkaart.

BARENDRECHT - WINKELCENTRUM Iedere vrijdag koopavond tot 21.00 uur

CARNISSEVESTE

Goede bereikbaarheid met tramlijn 25 Gratis parkeren!

Zie ook: www.carnisseveste.nl en Facebook


NIEUWS

Donderdag 30 mei 2013

Volop speelgoed op Poldermarkt De Poldermarkt in Poortugaal stond zaterdag niet alleen in het teken van biologische producten, maar voor een groot deel in de verkoop van kinderspeelgoed. Het aanbod was groot en gevarieerd zodat er volop keuze was om je slag te slaan. Het aantal kramen met aanbod van natuurlijke producten was weliswaar wat minder, maar de kramen die er waren trokken weer de belangstelling. Zo was Jeroen van De Smaak van Jeroen aanwezig met onder meer zijn zelfgemaakte mayonaisesoorten en chutneys, Biomundo met zijn Spaanse producten en Sweet Engeland met zelfgebakken carrotcake en coffeewalnuttaart en zelfgemaakte bloemstukjes in Engelse theepotten. Present waren ook weer Westhoek kaas en wordt, Aart van Bokkum met zijn honing uit Kijvelanden en de Wereldwinkel Albrandswaard die naast producten ook een aanbod aan leuke cadeautjes bracht.

REGIO - Voor de vijftiende keer verzamelt Duurzame Dinsdag alle duurzame ideeën uit de samenleving. De Duurzame Dinsdagkoffer, vol met initiatieven van particulieren, bedrijven, jong en oud, wordt op 3 september aangeboden aan het kabinet. Door mee te doen bepaal je met anderen de boodschap aan het kabinet en maak je kans op prijzen. Deelnemers uit Zuid-Holland maken bovendien kans op een Duurzame Date. De gemeente Rotterdam is dit jaar de gaststad van dit netwerkevenement. Duurzame Dinsdag verzamelt innovatieve duurzame ideeën uit de samenleving, die bijdragen aan verduurzaming van Nederland. De afgelopen 15 jaar heeft Duurzame Dinsdag al veel bereikt en vele initiatieven ondersteund. Samen met haar partners zorgt Duur-

Pleegouders gezocht REGIO -Kentalis is op zoek naar pleegouders die een kind willen opvangen met een beperking in horen of communiceren, of een horend kind met ouders, broertjes of zusjes die een auditieve beperking hebben. In Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht, Noord-Holland en Flevoland zijn meer pleegouders nodig voor kwetsbare kinderen die soms veel hebben meegemaakt en voor wie het belangrijk is dat ze in een omgeving wonen die afgestemd is op hun communicatie. Kentalis komt voor deze kinderen op en zoekt ‘passende’ pleegouders. Gedragsdeskundige Conny van Erkel van Kentalis: ,,Het kan

bijvoorbeeld belangrijk zijn dat de pleegouders de Nederlandse Gebarentaal beheersen of bereid zijn dat te leren door een cursus die we aanbieden. Of dat zij weten hoe je een kind aanmoedigt dat grote problemen heeft met praten.” Pleegouders die zich via Kentalis inzetten, hebben uiteenlopende achtergronden en verschillende motieven om een pleegouder te willen zijn. Maar altijd kiezen ze er bewust voor om een kind op te vangen dat bijvoorbeeld doof of slechthorend is. Sommigen zijn zelf doof en willen graag wat betekenen voor een doof of slechthorend kind vanuit hun eigen ervaringen. Andere pleegouders willen iets bete-

Groen Dichterbij Icoonproject 2014 REGIO - In steeds meer buurten slaan mensen de handen ineen om samen het groen in hun omgeving op te knappen, uit te breiden of anders vorm te geven. Daarvan knapt de buurt op en leren buurtbewoners elkaar beter kennen. Groen Dichterbij is ook dit jaar op zoek naar twaalf goede voorbeelden - in elke provincie één - van groene en sociale (buurt)projecten. Tot 15 augustus kunnen projecten zich aanmelden om in aanmerking te komen voor de titel ‘Icoonproject 2014’. Groen Dichterbij zoekt projecten die groen en sociaal zijn en die met hun kennis en uitstraling een voorbeeld zijn voor andere projecten. In iedere provincie ontvangt een Icoonproject steun van een professioneel team en een financiële bijdrage van maximaal 20.000 euro om de plannen uit te voeren. Nieuwe en bestaande projecten met uit-

Duurzame Dinsdag op 3 september zame Dinsdag ervoor dat er ondersteuning komt vanuit de politiek en samenleving om de initiatieven te versnellen in hun verdere ontwikkeling en realisatie een stap dichterbij te brengen. De landelijke bijeenkomst van Duurzame Dinsdag vindt plaats op 3 september op het Binnenhof in Den Haag. Een feestelijke bijeenkomst waar initiatiefnemers en politiek bijeen komen, de Duurzame Dinsdagkoffer vol ideeën wordt aangeboden en een aantal mensen wordt onderscheiden met een duurzaam lintje. Het belang van het verduurzamen van Nederland is vorig jaar onderstreept in de Duurzame Troonrede, uitgesproken door Marjan Minnesma, directeur van Urgenda: ,,We komen alleen uit de crisis als

we nu kiezen voor grote investeringen in een circulaire economie, een radicaal ander belastingsysteem en vernieuwing en investering in onderwijs. De duurzaamheidsbeweging is sterk gegroeid en vraagt om urgente problemen echt anders aan te pakken.” De Duurzame Dates vloeien voort uit Duurzame Dinsdag. De gemeente Rotterdam is dit jaar het podium van de Duurzame Dates ZuidHolland. Deelnemers met de beste ideeën uit Zuid-Holland worden uitgenodigd voor de Duurzame Dates. Tijdens de Duurzame Dates worden deelnemers gekoppeld aan experts die het project een stapje verder helpen door hun expertise te delen. Meedoen met Duurzame Dinsdag kan door ideeën voor 28 juni in te dienen op www. duurzamedinsdag.nl.

19

breidingsplannen kunnen zich aanmelden om kans te maken het Groen Dichterbij Icoonproject van hun provincie te worden. Aanmelden kan tot 15 augustus op www.groendichterbij.nl. De huidige icoonprojecten laten zien dat de effecten van groene buurtprojecten verder gaan dan alleen vergroening van de leefomgeving. Het gaat om ontmoetingen, begrip voor elkaar, strijd tegen eenzaamheid, contact met de buurt en kennis over groen of natuur. Hoogwaardig groen dat draagvlak heeft onder de bewoners en effect heeft op onder andere de sociale cohesie, gezondheid, leefbaarheid en wijkeconomie. Groen Dichterbij is een initiatief van IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies en wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

kenen voor horende kinderen van dove ouders (CODA) die problemen ervaren als gevolg van de handicap van hun ouders. Het kan gaan om opvang bijvoorbeeld in weekenden en vakanties of een aantal dagen of dagdelen per week om de gezinssituatie te ontlasten. Of om fulltime pleegzorg: het kind verblijft dan zeven dagen per week in het pleeggezin. Mensen die pleegouder willen worden, kunnen contact opnemen met Kentalis via 0172-491344 of Pleegzorg@ Kentalis.nl. Zij worden gescreend en voorbereid op het pleegouderschap.

Rabobank 40+ toernooi TV Smitshoek BARENDRECHT - Op de kunstgrasbanen van tennisvereniging Smitshoek zal dit jaar voor de vierde keer het 40+ veteranentoernooi gehouden worden. Het door de Rabobank gesponsorde dubbeltoernooi zal worden gespeeld van 29 juni tot en met 7 juli. Tennisliefhebbers kunnen zich vanaf heden inschrijven voor de heren-, dames- en mixdubbel in de categorieën 5, 6, 7 en 8. Wie zin heeft in een gezellig en sportief toernooi, kan zich inschrijven via www.toernooi. nl of de website van de tennisvereniging, www. tvsmitshoek.nl.

Voorinschrijving voor honden-uitlaatservice In mei is de voorinschrijving gestart van de nieuwe uitlaatservice ‘Rosita & Lolita’. ,,Tijdens een vakantie in Spanje heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij een opvangcentrum: dit door een aantal zwerfhonden regelmatig uit te laten en te laten socialiseren. Dit gaf mij zoveel voldoening dat ik hier iets mee wilde gaan doen. Aangezien door de crisis vaak beide partners aan het werk zijn is er een vraag naar een betrouwbare uitlaatservice in de regio Rhoon en Poortugaal ontstaan’’, legt initiator Robert Schram uit. ,,In Spijkenisse zijn er reeds wachtlijsten van ruim een jaar. Ik zocht al een aanvullende baan in mijn woonplaats en een uitlaatservice past hier prima in’’, zegt hij enthousiast. Robert is auteur en wil naast het schrijven ook een intrinsieke invulling aan zijn leven toevoegen. Om de kwaliteit te garanderen is er ruimte voor het aannemen van 6 honden, de service start bij een minimum van 4

honden. Kosten zijn 150 euro per 4 weken. ,,Ik wil met de honden niet uitsluitend een verplichte wandeling maken, maar ze ook nog een beetje extra liefde en aandacht geven. Dat doet hen maar ook mij goed’’, besluit hij. Een

vrijblijvend introductiegesprek en een gratis kennismakingsweek zijn standaard inbegrepen. Hierna wordt bekeken of er een goede klik is. Voor meer details of contact mailen naar: robschram@zonnet.nl


Taalcursussen in Barendrecht en Albrandswaard Engels • Frans • Spaans: groepsles en priveles in Barendrecht Engels voor volwassenen: Conversation/Business/Cambridge English • overdag en s’avonds • bevoegde ‘native speaker’ docenten • groepsles • 37,50 p/mnd. • kl.groepjes. Inl: mevr. J. Vijver-McMaster. Tel. 0180 615410. www.ttcb.nl. jmcmaster@upcmail.nl Engels voor kinderen: Tel. 0180 556631/0638130429. katjakooiman@hotmail.nl Franse les: Tel 0180 611187/0646610390. Inl:martine@falque.nl Spaanse les: Tel 010 5019497/0652134344. info@spaanstaalinstituutemperatriz.nl. Spaans wordt ook in Poortugaal gegeven.

We wilden sparen voor later.

VRAAG & AANBOD

Extra aflossen bleek gunstiger.

gratis schakeltje Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,-. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. één Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan.

Samen kom je tot een beter advies. Door uw ideeën en wensen met onze kennis en ervaring te combineren, komen we vaak tot verrassende adviezen. Ons advies helpt u keuzes te maken die goed bij uw situatie passen. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn?

Bekijk op rabobank.nl/advies hoe ons advies u verder brengt Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

De Bruin Aardbeien en meer... Vers, lekker en natuurlijk dichtbij

te koop: aardbeien / asperges

direct van de teler

zie onze originele cadeauverpakkingen en artikelen

De Bruin Aardbeien Achterweg 3, Mijnsheerenland

ma. t/m vr. 10.00-17.30 uur za. 08.30-15.00 uur

NIEUW

Duitse Top kwaliteit MAAT keukens rechtstreeks vanaf fabriek Wij komen geheel vrijblijvend bij u thuis, op een tijdstip dat u het beste past, dus ook `s avonds. Uw kwaliteit MAAT keuken voor een eerlijke prijs. Bel voor een afspraak 0634-827417 of kijk op: www.AEK-keukens.nl

www.debruinaardbeien.nl

REPARATIE wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens) Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen. De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

0180 - 612881 BARENDRECHT

LENTE fotoshoot 1/2 uur studiofotografie max. 5 personen + DVD high resolution om zelf af te laten drukken € 150,00 all-in (geldig van 1 maart t/m 1 juli 2013) Bel of mail: o6-46398890 | info@riconfotografie.nl

Meubelstoffeerderij Meubelstoffeerderij Rhoon Rhoon • • Gespecialiseerd Gespecialiseerd in in modern modern en ambachtelijk en ambachtelijk stoffeerwerk stoffeerwerk • • Grote Grote collectie collectie leer leer en en meubelstoffen meubelstoffen • • • •

Bedschotten Bedschotten en en ombouw ombouw CaravanCaravan- en en bootkussens bootkussens

• • Binnen Binnen 5 5 dagen dagen retour retour Ambachtstraat Ambachtstraat 2 2• • Poortugaal Poortugaal • • T. T. 010-501 010-501 65 65 66 66 www.stoffeerderijrhoon.nl www.stoffeerderijrhoon.nl


Het Specialisten Nieuws is een uitgave van

Editie: 1e uitgave • mei 2013 Totale oplage: 112.700 exemplaren

Hét Specialisten Nieuws De kran t voor lez ers die speciali sten zoeken!

Specialisten heb je nodig › Ze zeggen wel eens:

ieder zijn vak. Daar kunnen gerust van maken: ieder zijn of haar vak. Specialisten, mensen die goed zijn in een bepaald vak, zijn niet weg te denken uit onze samenleving ‹

H

et was de directeur van Uitgeverij Groot Hellevoet, Erhard Soeterbroek, die op het idee kwam om een Specialistenkrant uit te geven. Nou ja kwam: Erhard had het gezien op een beurs in een krantje dat in de Betuwe wordt uitgegeven en hij dacht: dat kunnen wij ook en misschien nog wel beter! Het plan voor een Specialistenkrant was geboren! Iedereen die zichzelf specialist vindt of noemt op een bepaald terrein, kwam/ komt in aanmerking voor ‘opname’ in de Specialistenkrant. Vandaag bevatten de

edities van Uitgeverij Groot Hellevoet een bijlage met die naam. Al met al een aaneengesloten gebied met een totale oplage van 112.700 kranten. De full colour Specialistenkrant wordt opgenomen in het hart van de krant als uitneembaar katern. Ineke Salij-v.d. Meer (afdeling verkoop): “Het is een krant met een enorme afwisseling aan bedrijven en organisaties, die nu een keer de kans krijgen te vertellen over hun bedrijf, hun vak en de passie waarmee ze dat uitoefenen. Het is een andere manier van jezelf en je bedrijf presenteren en in de schijnwerpers plaatsen. Wij denken dat deze uitgave voor veel mensen een bewaarkrant zal zijn. Aan het eind van het artikel staan de contactgegevens, zodat je eenvoudig kunt bellen of mailen om van de diensten van de betreffende specialist gebruik te maken.” Het grote succes van de Specialistenkrant vraagt natuurlijk om een vervolg. Minimaal één keer per jaar gaan we er een uitgeven. Specialisten die de boot nu even hebben gemist, krijgen de volgende keer zeker de gelegenheid. Dat kan volgende week al, in de gewone krant maar wel in dezelfde fraaie lay-out die u in de Specialistenkrant aantreft. Wij wensen alle lezers heel speciaal leesplezier met deze Specialistenkrant en de specialisten worden bij deze nogmaals bedankt voor hun medewerking. Mede namens onze collega’s van de afdeling Verkoop, Mirjam de Neeff (Hoofdredacteur Specialisten Nieuws)

‹ Ons eigen Specialistenteam van de verkoop met v.l.n.r. Merel, Peter, Ineke, Henk en Eline.


Hét Specialisten Nieuws

2

De Lijn Kasten al 17 jaar in Hellevoetsluis

Nieuw in Brielle

Tandprothetische Praktijk

Bob Koetsenruiter

Het is zover, de inloopkast of kastwand gaat er komen! Met een kast van De Lijn Kasten gaat veelal een langge-

BRIELLE - Heeft u problemen bij het eten? Heeft u

koesterde wens in vervulling, met een resultaat dat pre-

pijnklachten of een loszittende prothese die niet lan-

cies overeenkomt met uw eigen wensen op het gebied

ger functioneert? Dan kunt u terecht bij de nieuwe Tandprothetische Praktijk van Bob Koetsenruiter aan het Ruggeplein 24 voor het aanpassen van uw huidige prothese, een nieuw kunstgebit of een gebit op implantaten.

B

ob Koetsenruiter is niet alleen tandtechnicus, maar ook tandprotheticus en staat in zijn werk dan ook voor kwaliteit. Bovendien werkt hij met de beste materialen, doet hij de stoelbehandeling zelf, en maakt hij het product ook zelf, geheel naar wens van de patiënt. In zijn praktijk kan men terecht voor een volledige prothese, een immediaat prothese, een implantaat prothese (klikprothese), een all-on- four

(vaste brug op implantaten), een frame prothese, een partiële prothese en rebasing (het aanpassen van de prothese, als deze wat los zit). Bij een breuk of een scheur kunt u ook langskomen. Het zelf lijmen van het kunstgebit kan namelijk een professionele reparatie onmogelijk maken. Reparaties zoals scheurtjes of uitgebroken tanden kunnen ook direct gemaakt worden. U kunt er dan zelfs op wachten! Meer weten? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

van uitstraling en indeling.

M

et De Lijn Kasten, dat te vinden is aan de Struytse Hoeck 13-14, kiest u voor kwaliteit. Een doordacht design, eindeloze maatwerkmogelijkheden en ambachtelijk handwerk maken elke kast uniek. Schuifdeurkasten, draaideurkasten, maar ook dressoirs, een bedombouw, nachtkastjes en roomdividers kunnen naar eigen wens worden gemaakt. Daarbij kunt u ook rekenen op de allerbeste service, van ideeenvorming tot oplevering. De plaatsing bij u thuis wordt verzorgd door eigen vakkundige monteurs, alles wordt dus geregeld.

De Lijn Plafonds Ook voor een prachtig plafond kunt u bij De Lijn terecht want zij zijn ook officieel Luxalon select dealer. Deze plafonds zijn gemaakt van hoogwaardig gecoat aluminium en daardoor absoluut vochtbestendig. Ze zijn dus bij uitstek geschikt voor vochtige ruimtes. De plafonds zijn leverbaar in vele paneelbreedtes, kleuren en structuren. Hierdoor kunt u uw plafond de uitstraling geven die geheel past bij uw smaak. Bovendien krijgt u tot en met half juni ook nog eens 10% korting op een Luxalon plafond!

Ook voor doe-het-zelver

Foto: Jos Uijtdehaage

of bel voor een afspraak

Struytse Hoeck 13-14, 3224 HA Hellevoetsluis 0181-322600 www.delijnkasten.nl

Ruggeplein 24, 3232 AH Brielle 0181-851735 www.bobkoetsenruijter.nl

SWO staat al 36 jaar pal voor welzijn ouderen in spijkenisse Met momenteel ruim 400 vrijwilligers en een kleine professionele staf is de Stichting Welzijn Ouderen (SWO) in Spijkenisse al 36 jaar actief om de kwaliteit van het leven van senioren te helpen verhogen. Vanuit een bescheiden positie werkt de stichting al die jaren aan kwalitatief hoogwaardige ‘producten’, gericht op de oudere medemens. Daarbij is de SWO altijd een welzijnsorganisatie gebleven. De ouderenzorg is in handen van andere organisaties, en dat moet zo blijven.

W

aar staat de SWO dan precies voor? SWO-directeur Frans Stroo en bestuursvoorzitter drs. Marcel Dekker weten wel raad met die vraag. “Voorop staat natuurlijk dat je als welzijnsorganisatie precies in kaart brengt welke behoeften er onder de senioren in je werkgebied leven. Dat hebben we de afgelopen 36 jaar voortdurend gedaan en nog steeds starten we met nieuwe activiteiten omdat er veel vraag naar is,” aldus Marcel Dekker.

Vraaggericht “In de loop der jaren zijn we steeds meer vraaggericht gaan werken,” vult Frans Stroo aan. “Als er een bepaalde behoefte blijkt te zijn, bekijken we kritisch of we er een activiteit aan

kunnen koppelen. Lijkt die levensvatbaar en realiseerbaar, dan starten we ermee. Verder kiest de SWO altijd voor samenwerking met andere partijen in dezelfde segmenten van zorg en welzijn. Zo kan de SWO het gebied helpen opvullen tussen zelfstandig levende ouderen en degenen die volledige zorg nodig hebben. Dat betreft bijvoorbeeld mensen met lichte vormen van dementie.” Maar voor alles geldt: de activiteiten van de SWO kunnen alleen maar succesvol zijn dankzij de inzet van de vrijwilligers en de professionele medewerkers. Zo kunnen goede bestaande en vertrouwde activiteiten als de maaltijdservice, het busvervoer, de alarmering en alle recreatieve

activiteiten in de Mei worden voortgezet. De SWO doet echter nog veel meer. Voor wie dat nog niet weet, een (onvolledige) opsomming: de ouderenadviseur, Alzheimer Café, Internetcafé, gespreksgroepen, uitstapjes, Steunpunt Mantelzorg en administratieve ondersteuning voor zelfstandig thuiswonenden.

praktische activiteiten wil de SWO meer aandacht gaan besteden aan de immateriële kanten van het leven, ook wel omschreven als ‘zingeving’. Dekker: “Voor de wat draagkrachtigere 55-plussers denken we bijvoorbeeld aan cursussen op verschillende culturele terreinen: de betere film, literatuur of beeldende kunst.”

Nieuwe activiteiten

Voorop blijft echter staan dat de activiteiten zo betaalbaar mogelijk blijven, zodat iedereen er in principe een keuze uit kan maken. Die bereikbaarheid geldt ook in letterlijke zin: de activiteiten worden zoveel mogelijk door heel Spijkenisse georganiseerd. Dat de aanpak van de SWO wordt

Marcel Dekker: “Zoals eerder opgemerkt blijven we nieuwe activiteiten ontwikkelen. Zo was er de vraag of we een cursus in het werken met een tablet kunnen aanbieden. In een enkele maand zaten er veertien cursussen bomvol!” Maar naast alle

gewaardeerd, blijkt wel uit de resultaten van een uitgebreide enquête onder cliënten en vrijwilligers: beide groepen geven de SWO als waarderingscijfer een acht! “Dat is voor ons een stimulans om op deze weg voort te gaan,” besluiten Frans Stroo en Marcel Dekker eensgezind.

Telefoon: 0181 - 695255 (tussen 09.00 en 13.00 uur) www.swospijkenisse.nl


Hét Specialisten Nieuws

Geboortekaartjes, maar dan net even anders Marjolijn van Riessen (41), zelf moeder van twee kleine kinderen, eigenares van grafisch ontwerpbureau Abstrakt en tevens ook de grafische vormgeefster van de geboortekaartjes van Mamamila. Keuzes Het is Marjolijn om het even hoe klanten komen tot hun keuze, wel staat zij haar klanten volledig terzijde in het geven van advies. “Meestal hebben mensen al een idee wat ze graag willen, een bepaalde stijl, soms opgedaan via de website www.mamamila.nl, maar dat kan ook via andere kanalen zijn. Soms hebben mensen al iets moois gezien bij vrienden wat ze inspireert. Ik denk dan met ze mee en breng grafisch in beeld waar hun gedachten naar uitgaan. Alles is goed. Of het nu druk is of juist rustig, als het grafisch maar klopt en daar zorg ik voor”, licht Marjolijn toe.

Meedenken Wat Marjolijn zelf verbazingwekkend vindt is dat mannen tegenwoordig echt heel goed meedenken. Soms staan de partners lijnrecht tegen-

Zien en gezien worden dankzij Oogspiegel Optiek Hellevoetsluis Hellevoetsluis – Oogspiegel Optiek Hellevoetsluis is gevestigd in de Struytse Hoeck en heeft al meer dan 35 jaar ervaring in de optiekbranche. Een specialist dus op dit gebied die bovendien service, klantgerichtheid en persoonlijke benadering heel hoog in het vaandel heeft

over elkaar, maar ook dat is geen probleem voor Marjolijn. Ze schroomt niet om zelf een idee te introduceren, dat kan heel verfrissend werken. Gelukkig is het tot nu toe altijd gelukt om iedereen meer dan tevreden te stellen.

Perfect “Natuurlijk is het wel makkelijk als al bekend is of het een jongetje of een meisje wordt, maar ik stuur altijd twee opties onder één noemer. Ik vind het niet erg als er soms een proefje extra heen en weer gaat via de mail. Een geboorte is in de meeste gevallen een fantastische gebeurtenis. Daar werk je samen met de klant naar toe, de ene maanden van tevoren en anderen zelfs wel eens vlak na de geboorte. Dat kan allemaal. Ik heb altijd een moment om er volop aan te werken. De klant streeft naar perfectie, ik ook.”

staan. Bovendien wordt voor een goede oogmeting ook nog eens alle tijd genomen.

M

aatwerk en een goed persoonlijk advies zijn de toverwoorden bij Oogspiegel Optiek Hellevoetsluis. U kunt hier terecht voor een uitgebreide oogmeting of lensaanpassing. Dankzij de modernste meetapparatuur kunnen zij ervoor zorgen dat u weer optimaal kunt zien. Voor de uitgebreide oogmeting bent u bij Gerrit Boer aan het juiste adres. Het aanpassen van

Op en top service bij Leo van den Berg Keukens Hellevoetsluis – Voor alles in en rond uw keuken bent u bij Leo van den Berg Keukens aan de Nijverheidsweg aan het juiste adres. Bent u al een tijdje op zoek en kunt u het niet vinden? Dan kunt u uw zoektocht hier eindigen, want zeker weten dat u het hier namelijk wel vindt!

H

contactlenzen is bij hem in goede handen. Toch liever een bril? Met een keuze uit de stijlvolle brillen en zonnebrillen mag zien ook weer gezien worden. Samen met u gaat Joke Kanters van Oogspiegel Optiek op zoek naar de bril die bij u past. Zo zal een extrovert type eerder kiezen voor een opvallende bril en zal een introvert type eerder kiezen voor een wat ingetogener model. Het belangrijkste hierbij is dat de klant zich er prettig bij voelt. Voor goed zien én er goed uitzien, bent u bij deze specialist dus aan het goede adres!

Struytse Hoeck 80, 3224 HB Hellevoetsluis 0181-316646 www.oogspiegel.nl

Mamamila Telefoon: 015 - 361 54 77 www.mamamila.nl

et bedrijf is niet alleen gespecialiseerd in nieuwe keukens, u kunt er ook uw oude keuken laten restylen. Een nieuw aanrechtblad, nieuwe deurtjes, nieuwe tegels, alles kan. Niet alleen wordt hiermee behoorlijk bespaard, het is ook nog eens snel klaar. Uniek is bij Leo van den Berg ook dat alle reparatie werkzaamheden zelf worden gedaan, een ouderwets servicebedrijf dus met eigen monteurs. Bovendien wordt er geen aanbetaling gevraagd en zijn ze erkend CBW lid. Sinds januari is ook de Kook- en Cadeauwinkel de Garde geïntegreerd in de keukenstudio. Potjes, pannetjes, keukengerei, het aanbod is groot. Twee keer paar jaar komt bovendien een professionele messenslijper langs die ervoor zorgt dat uw keuken-

3

Bent u een specialist en heeft u deze uitgave gemist? Geef u dan op voor de volgende editie! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling, via tel. 0181-316979 en special@groothellevoet.nl

gerei weer vlijmscherp zijn werk kan doen. Uiteraard kan men bij Leo van den Berg ook nog steeds terecht voor witgoed, daar waar het bedrijf ooit mee is begonnen. Ook hierin hebben ze een enorm aanbod met bovendien een prima prijs-kwaliteit verhouding.

Nijverheidsweg 17, 3225 LL Hellevoetsluis 0181-322269 www.leovandenberg.nl

Colofon Het Specialisten Nieuws Een uitgave van Uitgeverij Groot Hellevoet. Verspreiding Hellevoetsluis, Oudehoorn, Nieuwenhoorn, Brielle, Zwartewaal, Vierpolders, Tinte, Oostvoorne, Rockanje, Spijkenisse, Hekelingen, Rozenburg, Bernisse, Hoogvliet, Pernis, Rhoon, Portugaal en Portland.

Uitgever Uitgeverij Groot Hellevoet Christiaan Huygensweg 9, Hellevoetsluis Telefoon: 0181 - 62 87 05 www.groothellevoet.nl Totale oplage 112.7 00 exemplaren Redactie Mirjam de Neeff Advertentieafdeling Ineke, Merel, Peter, Henk en Eline (0181-316979)


Hét Specialisten Nieuws

4 Pijnpraktijk Vitae:

Uitvaartverzorging ‘Spijkenisse’:

pijnbestrijdingstherapie voor iedereen!

een onderneming met passie SPIJKENISSE – Bij een leven hoort ook sterven, al willen we daar niet aan. Helaas komt dus bij iedereen een

SPIJKENISSE- Sinds enkele jaren bestaat er in Nederland

keer dat moment. In deze emotioneel moeilijke periode

een nieuwe manier van pijnbestrijding: APS-therapie (Actie

moet er veel geregeld worden en dat is geen gemakkelijk

Potentiaal Simulatie). APS is een behandelmethode die

opgave voor de nabestaanden. John en Erica van Helden

niet zelf geneest, maar het lichaam aanspoort tot herstel.

van Uitvaartverzorging Spijkenisse staan in deze zware

De therapie wordt wereldwijd met veel succes toegepast

tijd dag en nacht voor u klaar en nemen moeilijke zaken

in pijnklinieken, ziekenhuizen en artsen- en therapieprak-

en taken uit handen.

tijken. In Spijkenisse wordt deze gespecialiseerde therapie uitgevoerd door Robert Bun van Pijnpraktijk Vitae.

A

PS-therapie helpt bij veel lichamelijke en geestelijke klachten. Het herstelproces wordt bereikt door het nabootsen van de lichaamseigen Actie Potentiaal, de ontlading van een cel. Door een blessure of veroudering, maar ook door ontstekingen of slijtage, zoals bij reuma of artrose, kan de actie potentiaal verzwakt zijn. Met APS wordt het door een aandoening verstoorde weefsel weer toegankelijk gemaakt voor lichaamseigen pijnstillers en

ontstekingsremmers. Afvalstoffen worden afgevoerd en herstel kan plaatsvinden. Bovendien heeft APS als voordeel dat het volledig pijnloos is en het lichamelijk herstel zich ook voorzet na de behandeling. Robert Bun is geaccrediteerd lid van de beroepsvereniging BATC, waardoor APS door veel zorgverzekeraars vergoed wordt indien men aanvullend is verzekerd. Ook gaat dit niet ten koste van het eigen risico. Zij zijn continue bezig met nascholing om zo een optimaal resultaat te bereiken om uw klachten te verhelpen. Vanaf juli wordt de praktijk dan ook uitgebreid met op pijn gerichte massages.

J

ohn en Erica hebben de verzorging van een uitvaart hoog in het vaandel staan. Zij zorgen ervoor dat alles perfect geregeld wordt en ook de uitvoering stijlvol verloopt. Het maakt hierbij niet uit of het een begrafenis of een crematie is en ook niet waar, want ondanks de naam Spijkenisse in hun bedrijfsnaam, verzorgen zij uitvaarten

Pijnpraktijk Vitae Tritonpad 9, 3204 TW Spijkenisse 0181-841534 www.pijn-bestrijding.com

in iedere regio. Indien men graag iets zelf wil doen, zoals de verzorging van de overledene, dan kan dat natuurlijk ook. Alles gaat namelijk geheel naar de wensen van de nabestaanden. Bovendien zijn zij ook gespecialiseerd in thuisopbaringen, waarvoor zij zelf al het benodigde materiaal hebben. Al uw zorgen kunnen dus geheel of gedeeltelijk uit handen worden genomen in deze moeilijke tijd. U hoeft hiervoor alleen maar te bellen met John en Erica, en dit kan dag en nacht, 365 dagen per jaar. Zij zijn er voor u!

Uitvaartverzorging Spijkenisse Vlinderveen 536, 3205 EN Spijkenisse 0181-644979 www.uitvaartverzorgingspijkenisse.nl

Van Noort B.V.: een sympathiek familiebedrijf Zuidland – Al ruim 50 jaar is van Noort B.V. aan de Kerkweg in Zuidland te vinden, een gevestigde naam voor wat betreft het leveren van keukens, badkamers en bouwmaterialen. Van fundering tot dakpannen en alles wat daar tussenin zit, bij hen vindt u alles wat u nodig heeft voor bouw en verbouw. Bovendien staan zij bekend om de gemoedelijke sfeer en grote klantvriendelijkheid.

Scherp geprijsd Heeft u nieuwe keukenapparatuur, sanitair, tegels, behang, verf of vloerverwarming nodig? Van Noort BV heeft ongetwijfeld wat u zoekt. Ze hebben een enorm uitgebreid assortiment van kwaliteitsmerken, maar zijn

toch heel scherp geprijsd. Mocht u nog geen inspiratie hebben, dan kunt u deze opdoen in hun showroom van maar liefst 1200 vierkante meter waar u keukens en badkamers in diverse opstellingen kunt bekijken, evenals een uitgebreid assortiment aan wand-

en vloertegels, van romantisch tot modern. U kunt ervoor kiezen om uw vloer zelf te leggen, maar u kunt het ook aan hen overlaten, de keus is aan u. Bij het samenstellen van de keuken of badkamer krijgt u bovendien ook alle hulp. U hoeft alleen maar de afmetingen mee te nemen en zij maken vervolgens een 3D tekening geheel naar uw eigen wensen. Producten kunnen bezorgd worden, keukens en badkamers kunnen worden geïnstalleerd. Kortom, alles is mogelijk bij van Noort.

Uitgebreid aanbod Ook zijn zij al jaren hét adres voor alle bouwmaterialen, verf en behang, tuinartikelen en CV radiatoren. In hun bouwmaterialenwinkel is een showroom van 200 vierkante meter te vinden met onder andere vele soorten

binnen- en buitendeuren, schuifdeurkasten die op maat gemaakt kunnen worden, massieve houten vloeren en andere bouwmaterialen. Er staan ruim 100 boeken met behang met daarin duizenden verschillende behangsoor-

ten. Ook de keus in verf is groot en zit desondanks de gewenste kleur er niet bij, dan kan deze altijd voor u gemengd worden in de moderne mengmachine. Om het in én rond uw huis compleet te maken, vindt u ook alles voor in de tuin bij van Noort. Zij bieden namelijk een ruime keuze aan in tuinschermen, tuinhout, blokhutten, tafels, banken en stoelen en uiteraard ook sierbestrating.

Kerkweg 9, 3214VB Zuidland 0181-451203 www.vannoortzuidland.nl


Hét Specialisten Nieuws

Service en kwaliteit bij Interdoors Garagedeuren Hellevoetsluis – Garagedeuren, inloopdeuren, terrasoverkappingen, rolluiken en carports, zowel particulieren als

5

Alle aandacht en tijd bij Ineke’s Hairstyling & Zonnestudio

bedrijven zijn hiervoor bij Interdoors Garagedeuren op het bedrijventerrein Kickersbloem aan het juiste adres.

Geervliet – Heeft u zin in een ander kapsel? Bij Ineke’s

Onder het genot van een bakje koffie neemt men hier

Hairstyling & Zonnestudio aan het Sint Anthonieplein

alle tijd voor u om op het gemak en zonder haast uw

nemen ze gaag alle tijd voor u en krijgt u een goed per-

keuze te kunnen maken.

soonlijk advies. Wilt u een mooi bruin kleurtje, dan bent u bij hen ook aan het juiste adres.

H

et gaat tenslotte om een degelijk product dat jaren meegaat en dus moet het echt volledig naar uw zin zijn. Interdoors is erkend Novoferm Select dealer en levert de garagedeuren met een uniek geïntegreerd aandrijfsysteem op afstandbediening. De deur vergrendeld automatisch en is dus gelijk op slot. U kunt zo dus nooit vergeten

af te sluiten, wat uw veiligheid ten goede komt. De garagedeuren zijn snel leverbaar in diverse variaties, kunnen voorzien worden van een inloopdeur, zijn onderhoudsvriendelijk en worden standaard geleverd met 10 jaar garantie. Momenteel loopt er een leuke actie bij Interdoors: een geïsoleerde garagedeur met aandrijving, inclusief montage, vanaf 1295,- inclusief btw. Ook voor carports en terrasoverkappingen kunt u bij Interdoors prima terecht. Van standaard maten tot aan maatwerk, alles is mogelijk. Overal is een oplossing voor en desnoods maakt Interdoors het ter plaatse op maat om zo tot het allerbeste resultaat te komen.

Marconiweg 23, 3225 LV Hellevoetsluis 0181-311165 www.interdoors-garagedeuren.nl

I

neke’s Hairstyling & Zonnestudio is een professionele salon met niet alleen vakkundig opgeleid personeel, zij beschikken ook nog eens over heel veel ervaring. Zij zijn bovendien gespecialiseerd in bruidskapsels, hair-extensions, visagie en zijn tevens kleurspecialist. Er wordt gewerkt met producten van het exclusieve Amerikaanse merk Lanza waarvoor zij jaarlijks ook in New York workshops volgen. Bijscholen in Nederland doen de dames ook, want zo’n 6 a 7 keer per jaar volgen ze cursussen en trainingen in Apeldoorn of gaan ze naar shows. Zo zijn ze altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op haargebied. Als extra service krijgen 65 plussers 10% korting en zijn ze ook twee avonden in de week tot 21.00 uur geopend, op dinsdag en donderdagavond. U kunt bellen voor een afspraak, maar ook zo even binnenlopen. Als ze tijd hebben, helpen ze u direct en anders maken ze samen met u een afspraak op een door u gewenst moment.

Ineke’s Hairstyling

Kapsalon & Zonnestudio Ineke’s Hairstyling & Zonnestudio Sint Anthonieplein 1 3211 BJ Geervliet Tel.: 0181-669580 inekeshairstylingzonnestudio

Een kijkje in de keuken bij Klay Schuifdeurkasten Hoogvliet/Spijkenisse – Klay Schuifdeurkasten maakt al meer dan 26 jaar schuifdeurkasten, inloopkasten en boekenkasten op maat. Zij gebruiken hiervoor de laatste hoogwaardige materialen en leveren een perfecte service vanaf het advies en de verkoop tot aan plaatsing. Klay Schuifdeurkasten heeft een showroom aan de Mandenmakerstraat in Hoogvliet en één op de Woonboulevard in Spijkenisse.

dat zich zowel met de particuliere als zakelijke markt bezig houdt. Op maat gemaakte meubels worden in hun eigen meubelmakerij bedacht en ontwikkeld door vakkundig opgeleid personeel. ‘Indien gewenst leveren en monteren wij meubels op locatie en krijgt u tevens het allerbeste advies over de verzorging en het onderhoud’, aldus Hans. ‘Doordat er geen leveranciers meer tussen het ontwikkeltraject zitten, kunnen wij ook hierbij de prijs laag houden en meer flexibiliteit bieden dan elders.’

Goede prijs-kwaliteitverhouding ‘Wij maken niet alleen alles zelf, we kopen ook zelf ons eigen materiaal in’, aldus Hans Klay, eigenaar van Klay Schuifdeurkasten. ‘Hierdoor krijgt de klant bij ons het maximale rendement en is men dus veel goedkoper uit. Een schuifdeurkast is tenslotte niet slechts een bijmeubel, maar een onderdeel van het geheel en bepaalt dus vaak de uitstraling van een kamer. Wij vinden het dan ook heel erg belangrijk de klant goed te adviseren over hun producten en mogelijkheden. Met ons vakmanschap en onze ervaring weten wij als geen ander hoe belangrijk een goede kast voor u kan zijn!’

Klay Interieurbouw BV Klay Schuifdeurkasten is een zusterbedrijf van Klay Interieurbouw

De goedkoopste schuifdeurkast Klay Schuifdeurkasten denkt graag mee en komt daarom speciaal voor de wat kleinere beurs met een nieuwe formule: www.cheapkasten. nl. ‘Via Internet bieden wij hiermee echt de goedkoopste schuifdeurkasten van heel Nederland aan’, aldus Hans. ‘Zelf opmeten en zelf plaatsen en het assortiment en de keus in kleuren is veel beperkter, maar de prijzen voor deze deuren van hoogwaardige kwaliteit zijn werkelijk uniek. Wilt u wel eens weten hoe alles werkt bij Klay Schuifdeurkasten? Kom dan gerust

een keer langs en neem zelf een kijkje in onze keuken, wij laten u met plezier graag alles zien!’

Mandenmakerstraat 31A 3194 DA Hoogvliet Tel. 010-2160000 www.schuifdeurkastenopmaat.nl


Hét Specialisten Nieuws

6

Veiligheid is prioriteit bij van Duuren Security

Grafische vormgeving, een passie die wij graag met u willen delen Anna’s Design Studio, een reclamebureau dat sinds 2010 is Anna’s Design Studio, een reclamebureau dat sinds 2010 is gevestigd in in Oostvoorne. Oostvoorne. De De spil spil van van dit dit bureau bureau is gevestigd is Annette Annette van van Eijsden die een brede waaier aan grafische mogelijkEijsden die een brede waaier aan grafische mogelijkheden hedenaan biedt aan bedrijven, verenigingen en particulieren. biedt bedrijven, verenigingen en particulieren. Of het nu Of het gaat om eenflyer huisstijl, flyer of er wordt gaat omnueen huisstijl, of website, erwebsite, wordt altijd gestreefd naar mooie naar en heldere oplossing. altijdeen gestreefd een mooie en heldere oplossing.

Hellevoetsluis – Het Hellevoetse familiebedrijf van Duuren Security bestaat al bijna 25 jaar en is gespecialiseerd in bouwkundige en elektronische beveiliging van woningen en bedrijven. Veiligheid staat bij hen voorop en ze werken dan ook met hoogwaardige producten, conform de richtlijnen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen en Borg (NCP) voor bedrijven en publieke (overheids)gebouwen.

W

eet u hoe veilig uw huis is? Als u daar het antwoord op verschuldigd moet blijven, is het tijd voor een gratis beveiligingscheck. Van Duuren Security kan hierbij alle mogelijke veiligheidsrisico’s van bijvoorbeeld deuren, ramen, luiken en lichtkoepels bekijken en aan de hand daarvan vrijblijvend een offerte uitbrengen. Geen enkel huis is namelijk hetzelfde en zo krijgt u duidelijkheid in wat het u zou kosten om de kans op een inbraak tot een minimum te beperken. Heeft u al veiligheidsbeslag en denkt u daardoor de gelegenheidsinbreker buiten de deur te kunnen houden? Dan kunt u van een koude kermis thuiskomen, want ook inbrekers gaan met de tijd mee en verzinnen steeds nieuwe methodes om ergens binnen te komen. Het zogenaamde ‘kerntrekken’ is daar een goed voorbeeld van.

Het is dus ook aan te raden uw veiligheidsbeslag te vervangen door kerntrekbeslag om deze ‘modus operandi’, oftewel nieuwe wijze van inbraak tegen te gaan.

Postbus 1058 3220 BB Hellevoetsluis Tel. 0181-314786, Mob. 06-53398438 www.vanduurensecurity.nl

D

irect persoonlijk irect persoonlijk contact contact en en betrokkenheid betrokkenheid met deklant klantstaan staan centraal bij Anna’s met de centraal bij Anna’s DesignStudio Studioin in Oostvoorne. Annette Design Oostvoorne. Annette van van Eijsden, afgestudeerd als grafisch vormgever Eijsden, afgestudeerd als grafisch vormgever startteinin2010 2010 haar aan huis startte haar reclamebureau reclamebureau aan huis en heeft in korte tijd al veel ontwerp, praktijken heeft in korte tijd al veel ontwerp, prakervaring en een vaste klantenkring opgebouwd. tijkervaring en een vaste klantenkring opgeIn een huiselijk wordt de klant ontvangen bouwd. Tevens issfeer het bureau een door GOC en samen worden de mogelijkheden besproken. erkend leerbedrijf. wordt gestreefd bijvoorbeeld een logo InEreen huiselijk sfeer om wordt de klant ontvanen huisstijl zoveel mogelijk te laten aansluiten gen en samen worden de mogelijkheden bij de sfeer van het bedrijf, hierdoor breng je besproken. Er wordt gestreefd om bijvooraltijd de juiste boodschap op de juiste manier beeld logoAnnette en huisstijl zoveel te naar een buiten. heeft veelmogelijk liefde voor laten aansluiten bij de sfeer van het bedrijf, het ontwerpvak wat zeker tot uiting komt in hierdoor breng je altijd de juiste boodschap haar ontwerpen. op de juiste manier naar buiten. Annette heeft U kunt bij Anna’s Design Studio terecht voor veel liefde voor het ontwerpvak wat zeker tot een zeer breed scala aan grafische uitingen uiting in haarflyers, ontwerpen. zoals komt huisstijlen, presentatiemappen, Umagazine’s, kunt bij Anna’s Design Studio terecht voor website’s, (auto)belettering, kortom een breed scala aanals grafische alleszeer waarmee u zich bedrijf uitingen naar buiten toe wilt presenteren. verenigingen zoals huisstijlen, flyers,Particulieren, presentatiemappen, voor kleinewebsite’s, opdrachten zijn natuurlijk ook magazine’s, (auto)belettering, welkom. kortom alles waarmee u zich als bedrijf naar buiten toe wilt presenteren. Particulieren en verenigingen voor kleine opdrachten zijn natuurlijk ook welkom.

Annette eeneen freelance service aan Annettebiedt biedttevens tevens freelance service aan door op locatie te werken. komen werken. “In door op locatie te komen deze economisch moeilijke tijden wordt veelal “In deze economisch moeilijke tijden wordt bezuinigd op een goede reclame” aldus veelal bezuinigd op een goede reclame” aldus Annette. “Er zijn veel goedkope mogelijkheden Annette. “Er zijn veel goedkope mogelijkhete vinden op internet maar uiteindelijk is dit den te vinden op internet maar uiteindelijk is vaak niet wat de klant verwacht en leidt dit dit vaak niet wat de klant verwacht en leidt dit tot teleurstelling”. Het motto van Annette is tot teleurstelling”. Hetinmotto van Annette is “geef uw opdracht professionele handen “geef opdracht in professionele handenkan zodat uw u nauw bij het proces betrokken zodat u nauw bij het proces betrokken kan zijn, dit zal uiteindelijk tot uitdrukking komen in uw naar buiten”. zijn, ditpresentatie zal uiteindelijk tot uitdrukking komen in uw presentatie naar buiten”.

Kantelenweg 70, Kantelenweg 70 3233 RD Oostvoorne 3233 RD Oostvoorne 06-15860090 06-15860090 www.annasdesignstudio.nl

www.annasdesignstudio.nl

Al meer dan 25 jaar fietsplezier bij RS Cycle Parts Hellevoetsluis – In 1986 begonnen Gerrit en Teuni Strikker met hun winkel RS Cycle Parts in een kiosk in de Struytse Hoeck. In 2006 konden ze uitbreiden en schoven ze een klein stukje op naar het prachtige pand waar ze nu nog steeds in gevestigd zijn. Hier vindt u op ruim 850m2 werkelijk alles op het gebied van fietsen. Nieuw, gebruikt of elektrisch Of het nu gaat om een gewone fiets, een racefiets of een mountainbike, RS Cycle Parts heeft een enorm uitgebreid aanbod met daaronder klinkende merknamen als Giant, Gazelle, Koga en Specialized. U kunt kiezen voor een nieuwe of een gebruikte fiets of misschien wel een elektrische fiets, de nieuwste hype op het gebied van fietsen. RS Cycle Parts is ook hierin gespecialiseerd en biedt prachtige modellen aan in diverse A-merken. Voor een fiets op maat bent u bij RS Cycle Parts

ook aan het juiste adres. Door middel van metingen van been-, romp- en armlengte kan bepaald worden welke maat fiets voor u het beste is. Zo zijn er al fietsen vanaf 44cm voor extreem kleine mensen tot aan een framehoogte van 66cm voor grote mensen. Uiteraard kunt u ook voor onderdelen, reparaties en onderhoud aan uw fiets bij hen terecht.

Kleding en accessoires RS Cycle Parts heeft tevens een uitgebreid assortiment in kleding, schoenen en helmen. Hierbij vindt men ook bekende merknamen zoals Specialized, Nalini, Agu, Shimano en Diadora. Ze hebben een grote collectie shirts, broeken, regenkleding, sokken en onderkleding en ook voor de jonge fietsertjes is er genoeg keus. Bovenop het uitgebreide assortiment kunt u bij RS Cycle Parts ook nog terecht voor een scooter of zelfs fitnessapparatuur.

Bij de scooters zijn onder meer de merken Sym, Peugeot, Yamaha, Piaggio en Vespa vertegenwoordigd en op de fitness afdeling vindt men van het merk Flow Fitness onder meer crosstrainers, hometrainers en loopbanden. Nieuwsgierig geworden naar RS Cycle Parts? Dan moet u zeker eens binnen lopen in deze prachtige winkel die een bezoek echt dubbel en dwars waard is!

Struytse Hoeck 94, 3224 HB Hellevoetsluis 0181-310467 www.cycle-parts.nl


Hét Specialisten Nieuws

7

Unieke trouwringen naar eigen ontwerp Maar je eigen inbreng gaat nog verder. Zo kun je ook kiezen voor een ring met diamant in verschillende kleuren en slijpwijzen. Voor het beste resultaat zetten onze edelsmeden alle diamanten onder de microscoop. Ben je al een tijdje getrouwd en vind je je ringen niet meer mooi? Geen punt, ook bestaande ringen kunnen wij zonder problemen aanpassen of moderniseren. Verder kunnen wij naast een standaard gravure je trouwringen ook voorzien met je persoonlijk handschrift. Je ziet: in principe is alles mogelijk.

Ieder mens is uniek. Ieder jong stel dat besluit het leven samen verder te delen is uniek. Bij het bezegelen van die verbondenheid horen unieke trouwringen, ontworpen naar eigen idee. Bij Ed Nobel weten ze daar alles van.

G

oud- en zilveratelier Ed Nobel is dé specialist in zelfontworpen trouwringen in de regio en is inmiddels ook landelijk een begrip. Als je toe bent aan het uitzoeken van deze symbolen van verbondenheid bij uitstek, ben je bij Ed Nobel dus aan het juiste adres. De keuze van een paar trouwringen is heel persoonlijk. Daar moet je rustig de tijd voor nemen. Bij Ed Nobel hebben we die tijd voor je. Je kunt ons bellen via de directe trouwringenlijn voor een afspraak, ook ’s avonds en op zaterdag. En wil je na de eerste afspraak eerst thuis overleggen en dan een vervolgafspraak maken? Je bent welkom! Wat kun je verwachten als je bij ons een afspraak hebt gemaakt? In ons atelier kun je kiezen uit een brede collectie bestaande design trouwringen. Maar je kunt natuurlijk ook gaan voor een paar unieke

ringen, ontworpen en met de hand vervaardigd in eigen atelier. Je hebt keuze uit een groot aantal modellen. Vervolgens kun je je eigen wensen inbrengen voor een ontwerp, geheel naar eigen idee. In ons atelier vormen onze edelsmeden jouw persoonlijke ontwerp tot een uniek paar ringen.

en ook op zaterdag zijn we voortaan geopend. Wij hebben met genoegen geconstateerd dat veel mensen vooral de openstelling op zaterdag erg prettig vinden om een nieuw te vervaardigen sieraad uitvoerig te bespreken.

En wat de kosten betreft: zelfontworpen ringen zijn beslist niet duurder dan machinaal vervaardigde exemplaren. Maar ze komen wel veel meer tegemoet aan je eigen wens! Bovendien zijn met de hand vervaardigde ringen kwalitatief altijd beter. Ze zijn solide en op traditionele wijze vervaardigd. Bij Ed Nobel kun je zelf zien hoe je ringen worden gemaakt. Elke ring uit ons atelier wordt voorzien van een officieel keurstempel, het meesterteken van Ed Nobel en een certificaat met foto. Voor wie het nog niet wist: onze openingstijden zijn onlangs gewijzigd. Op maandag zijn wij gesloten, de koopavond is nu donderdagavond

Oranjelaan 26 3201 CN Spijkenisse 0181-625733 www.ednobel.nl

Moerman Woon Promenade:

ruim 135 jaar uw vertrouwen waard Hellevoetsluis – We gaan 135 jaar terug in de tijd met stamvader Hadde Moerman die zich in 1874 vestigt in het oude dorpje Nieuw Helvoet. Hadde verkocht toen aan de deur gordijnen, karpetten en beddengoed en bouwde een vaste klantenkring op. De generaties Moerman die daarna kwamen bouwden in goede en slechte tijden het bedrijf verder op en inmiddels wordt het gerund door de 5e generatie Moerman. Verschillende woonwinkels

Keukens

Met meer dan 35 werknemers, waarvan velen al 15 tot 20 jaar in vaste dienst, kan men bij Moerman rekenen op vakkundig personeel met een berg kennis en ervaring. Op de promenade van 12000 m2 vindt u Superkeukens, Profijtmeubel, Trendhopper, Meubelaer, Moerman Modern, Droomdomein, Action, Decokay, Banolux. Alle stijlen zijn hierbij vertegenwoordigd, van lifestyle met merken zoals Rviera Maison tot modern, en bovendien voor zowel de kleine als voor de wat grotere beurs. Ook is er voor ieder wat wils. Het is dus eigenlijk onmogelijk als u hier niet vindt wat u zoekt!

Bij uw zoektocht naar een keuken, krijgt u bij Moerman vrijblijvend een gesprek van twee uur aangeboden. Er kan een 3D tekening worden samengesteld aan de hand van al uw wensen en u heeft de keus uit heel veel verschillende modellen, van nostalgisch tot modern en greeploos. Ook hebben zij een uitgebreid aanbod in inbouwapparatuur.

Zit- en slaapmeubels Niet alleen is de keus in deze woonwinkels enorm, uniek is ook dat bij veel banken en tafels niet alles standaard hoeft te zijn. Zo kan men bijvoorbeeld kiezen voor harde of zachte vullingen van zitgedeeltes en armleuningen, kunnen diverse ban-

ken met een slaap- of ladefunctie geleverd worden, maar kunnen ook poten van stoelen, banken en tafels naar keus geleverd worden. Veel van hun leveranciers werken ook nog eens met een algehele stoffen collectie waardoor meerdere fabrieken dezelfde stoffen leveren. Zo kunnen alle meubels met dezelfde stof bekleed worden, ongeacht het merk

of de fabrikant. We hebben een grote collectie van maatwerk boxsprings.

Decokay weer open 15 Juni gaat ook Decokay weer open, na langere tijd gesloten te zijn Rijksstraatweg 120, geweest. Hier komt ook ruimte vrij 3223 KB Hellevoetsluis om te verhuren. Ook voor gordijnen, 0181-312529 verf en tapijt kan men dan weer op deze unieke woonpromenade terecht! www.moermanwoonpromenade.nl


Hét Specialisten Nieuws

8 Uitgeverij Groot Hellevoet

“Mediapartner op allerlei gebied” Uitgeverij Groot Hellevoet is al jaar een dag een begrip in Rotterdam en omgeving. Groot geworden onder auspiciën van de familie Fortuyn, maar inmiddels in vertrouwde handen van Erhard Soeterbroek uit het Zuid-Hollandse Pijnacker. De filosofie van Soeterbroek sluit nauw aan bij wat de familie Fortuyn al die jaren heeft uitgerold: écht dichtbij de mensen staan. Erhard staat in Pijnacker al enige tijd aan het roer van Telstar Uitgeverij, óók dichtbij de inwoners.

Rutten schoenen maakt het verschil ! Als u bij ons binnen komt ervaart u al gelijk het verschil, buiten dat u schoenen gezellig gepresenteerd ziet staan, hebben wij veel comfortabele stoelen waarop u plaats kunt nemen. Wij vragen of we u kunnen helpen, maar als u eerst graag even rondkijkt dan kan dat natuurlijk en laten wij u rustig kijken. Als u aangeeft dat u graag geholpen wilt worden, helpen wij u nog echt op de pasbank en vragen naar uw wensen.

Meten is weten, alleen zijn maten van schoenen niet gestandaardiseerd en blijft het dus altijd een indicatie. Natuurlijk kunnen wij op uw verzoek uw voeten opmeten, standaard doen wij dit niet omdat elk merk anders uitvalt en wij de controle aan de voeten uitvoeren.

Erhard Soeterbroek bij uitgeverij Telstar in Pijnacker, waar dezelfde filosofie wordt gehanteerd als bij Groot Hellevoet.

N

aast het waardborgen van persoonlijk contact en ondernemen vanuit het hart van “Groot Hellevoet”, vraagt de wereld natuurlijk ook om verandering en innovatie. Ze draaien er sinds vorig jaar naast alle gedrukte krantentitels (Groot Hellevoet, Groot Goeree Overflakkee, Brielle, Westvoorne, Spijkenisse, Bernisse en zelfs Groot Westland) fonkelnieuwe websites, waar dagelijks nieuws wordt geplaatst. Een versterking van de krant voor lezer én ondernemer, want nieuws en ondernemen gaat immers 24 uur per dag door. Wij bieden de mogelijkheid!

Social Media Maar met de overname door Soeterbroek is Uitgeverij Groot Hellevoet een nog veel bredere mediapartner geworden. “Door ons pionier gedrag op internet, mogen wij ons specialisten noemen op het gebied van nieuwe media. Twitter en Facebook zijn voor ons geen onbekend terrein. Het hebben is één, maar het goed kunnen

Website maken? Tim en Rick van Telstar Web ontwikkelen uw website of webshop. De mogelijkheden zijn eindeloos en onder de vlag van Uitgeverij Groot Hellevoet en Telstar in vertrouwde handen. Kijk eens op www. telstar-web.nl.

inzetten is weer een vak apart. Wij helpen bedrijven en instellingen graag op weg met een campagne. Zo is Uitgeverij Groot Hellevoet eigenlijk één groot mediaportaal”, vertelt Soeterbroek. Ook op het gebied van vindbaarheid via Google is er een expertiseteam in huis. “Wij helpen je letterlijk naar de top.”

U krijgt een lekker kopje koffie thee of chocomel (mag u ook zelf pakken) en wij gaan schoenen voor u pakken. Voorts komen wij niet met 1 of 2 paar schoenen naar voren, maar nemen gelijk een flinke stapel voor u mee. Dit heeft het voordeel dat u goed schoenen naast elkaar kunt passen en zo kan kiezen welke schoenen het beste passen en lopen. Uw ervaring, van bv: “ deze zitten bij de zijkant van mijn tenen niet lekker”, helpt ons een leest te pakken die daar meer ruimte biedt (dus ook beter zit). Tenslotte is het onze ervaring en deskundigheid, in combinatie met uw ervaring hoe ze zitten/lopen, die tot een goede aankoop zal leiden. Wij hebben de beschikking over vele leesten van heel smal (wijdte C) tot super

breed (wijdte K, M+,W), wel of niet met uitneembaar voetbed, waardoor u uw eigen steunzolen erin kan dragen. De keuze die we hier in brengen is zo groot dat wij inmiddels klanten hebben van ver buiten de regio. Ook voor mensen met bv suikerziekte hebben wij speciaal zacht leren schoenen. Wij hebben dames schoenen van 36 t/m maat 44 a 45 en heren schoenen van 38,5 a 39 t/m maat 50 Mensen goed laten lopen is altijd onze missie geweest, natuurlijk is dat ook voor de wandel/bergsport van groot belang. Juist daar luistert een goede lengte en breedte zeer nauw en maakt het verschil tussen een geslaagde of niet geslaagde vakantie/reis/wandeltocht. Daarvoor bieden we al jaren fijne wandelmerken en hebben wij ook een speciale testhoek, waarop u de stevigheid en stabiliteit van zool en schoen goed kunt testen, daarbij voelt u ook hoe een schoen zit bij bergafwaarts lopen. Een aantal van onze mensen hebben ook zelf ervaring in de (berg)wandel sport.

Tekst en foto Uitgeverij Groot Hellevoet biedt op talloze manieren ondersteuning. Erhard: “Door een breed netwerk selecteren wij de beste partners.” Zo zijn er door de wol geverfde tekstschrijvers in huis en is er een groot bestand met allerhanden fotografen. Daarnaast hebben wij met verschillende tv-opdrachten laten zien dat ook bewegende beeld behoort tot de mogelijkheden bij Uitgeverij Groot Hellevoet. “Wij leggen graag alles voor u vast”, zo zegt hij.

Druk- en printwerk Met een huis-aan-huisoplage van meer dan 250.000 kranten, een breed internetpakket en netwerk, staan wij dichtbij onze lokale inwoners. “Wij weten wat er speelt en… hierop in te spelen! Want ook met drukwerk en folderverspreiding spelen wij in de eredivisie.” Neem voor al deze mogelijkheden én kansen contact op met uw contactpersoon binnen Uitgeverij Groot Hellevoet.

Groot Hellevoet UITGEVERIJ

Christiaan Huygensweg 9 Hellevoetsluis Telefoon: 0181 - 62 87 05 www.groothellevoet.nl

Rutten Schoenen Winkelcentrum ‘De Kopspijker’ Nieuwstraat 135 3201 EE Spijkenisse Tel.: 0181-615173 www.ruttenschoenen.nl


NIEUWS

Donderdag 30 mei 2013

Tentoonstelling in Bibliotheek Poortugaal Blandine van Noordt-Grauer en Margreet Scholten-van Berkel exposeren van 3 tot en met 20 juni in Bibliotheek Poortugaal. De expositie volgt op de Kunstroute Albrandswaard en is in de bibliotheek is te bezoeken tijdens het weekend van de Kunstroute en tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Bibliotheek Poortugaal is te vinden aan de Dorpsstraat 34 in Poortugaal. Telefoon 0105014404. Voor meer informatie www.bibliotheekzhzo.nl Blandine schildert al heel lang met een paletmes waarmee ze diepte in haar werk legt. In haar olieverfschilderijen breekt te midden van de

duisternis het licht weer door. Haar nieuwste manier om met het paletmes te schilderen brengt nog meer rust en diepte in haar werk. Haar inspiratie krijgt zij door haar reizen, bijbelverhalen, muzikale impressies, het impressionisme en fauvisme. Het bekendste schilderij van Blandine is De Schepping. Dit schilderij is door de Raad van Kerken aan TBS Kliniek te Poortugaal geschonken. Blandine is sinds 1997lid van de Kunstkring Albrandswaard. Blandine woont en werkt in Poortugaal. Zij krijgt regelmatig opdrachten, heeft in Nederland, België en Frankrijk geëxposeerd en binnen en buitenland werk verkocht. Website Blandine:

http://paintings-blandine.voila.net. Samen met Blandine exposeert Margreet Scholten- van Berkel in de bibliotheek. Margreets werk bestaat uit schilderijen van stof, verf en garen. Stoffen worden geverfd, soms verknipt en verscheurd, en met de naaimachine geborduurd. De vale achtergrondlappen ontstaan door de lappen na het verven te wassen en zo de verf te slijten. De voorstellingen zijn vaak ontleend aan de natuur of aan een tekst of gedachte. Zo heeft een reis door Nepal een geheel nieuwe serie kleden opgeleverd. Naast haar vrije werk werkt Margreet

Blandine van Noordt.

Boottocht Voorne-Putten RIDDERKERK - Zaterdag 8 juni is er natuurexcursie per boot op Voorne-Putten. Voorne-Putten bestaat uit twee oude eilanden: Voorne en Putten, gescheiden door het riviertje de Bernisse. Spijkenisse neemt nu en groot deel van Putten in. Fluisterboot De IJsvogel vertrekt vanuit het centrum van Spijkenisse en vaart via het Oostenrijk en de Oude Kern naar de wijngaard de Vierambachten, waar men een drankje kan nemen. Onderweg komt men langs het wetland achter het mallebos, waar diverse steltlopers te zien zijn

en verschillende soorten water- en oeverplanten groeien. De excursie kost 5 euro voor leden en 7,50 euro voor nietleden. De excursie vertrekt om 9 uur vanaf NME Centrum de Groene Draak. De fluisterboot vertrekt 9.30 uur vanaf het gemaal ‘De Leeuw van Putten’, Noordeinde 93, 3201 AK Spijkenisse. De vaarttocht duurt twee keer een uur met daartussen een uitstapje naar de wijngaard. Rond 12.30 uur is de boot weer terug in Spijkenisse. Aanmelden kan bij Christa Groshart via 0180-428262 en cpgroshart@gmail.com.

Veertig jaar Van Waterschoot Koeltechniek B.V. BARENDRECHT – Dinsdag 21 mei vierde Van Waterschoot Koeltechniek B.V. het veertigjarig bestaan. Sinds 1973 is Van Waterschoot een begrip in Barendrecht en ver daarbuiten. Het begon allemaal op 21 mei 1973 aan de Middeldijk, toen Joop van Waterschoot het bedrijf vol vertrouwen oprichtte. Helaas overleed Joop van Waterschoot vroegtijdig. Zijn zoon Stefan van Waterschoot heeft het bedrijf voortgezet. Al veertig jaar staat Van Waterschoot garant voor het leve-

ren van kwaliteit en service. Naast het veertigjarig bestaan, vierde Van Waterschoot ook het 12,5-jarig dienstverband van een trouwe medewerker. Reden voor een dubbel feest dus. Daarom zijn er in de veertig dagen na het jubileum meerdere aanbiedingen. Zie voor meer informatie hierover www.vanwaterschootkoeltechniek.nl. Van Waterschoot Koeltechniek, voor alle nieuwbouw, onderhoud en service, 24 uur per dag en 7 dagen in de week.

Nieuwe generatie organisten concerteert in Open Hofkerk Op zondagmiddag 9 juni zal er weer een concert plaatsvinden in de Open Hofkerk in Rotterdam-Pendrecht. Het thema is dit hele jaar ‘Ruslandjaar in Pendrecht’. Drie jonge studenten van Codarts -het Rotterdams Conservatorium- zullen het Vierdagorgel bespelen: werken uit de Franse en Duitse barok worden uitgevoerd door Magdalena Jones (Engeland) en Jan Pieter Lanooy (Nederland). Anna Karpenko (Rusland) speelt interessant repertoire van componist Valeri Kikta en eindigt het programma met de Toccata, Adagio en Fuga in C van Joh. Seb. Bach.

Margreet Scholten. vaak in opdracht. Dat zijn dan opdrachten van kerken en predikanten. Voor hen maakt ze kanselkleden, wandkleden en stola’s. Naast werken met textiel werkt Margreet ook met steen als beeldhouwer. Ook deze beelden zijn ontleend aan de natuur. Vaak zijn het vogels die in steen gevangen worden. Margreet woont en werkt in Poortugaal. Ze heeft een opleiding als lerares textiele werkvormen en tekenen en heeft jarenlang lessen gevolgd aan de Vrije Academie. Beeldhouwlesssen kreeg ze o.a.van Britt Wikstrom en Kees Buckens. Website Margreet: www.paramenten.nl

29

De Open Hofkerk bevindt zich op de hoek van de Middelharnisstraat en de Sliedrechtstraat en op ongeveer 7

Anna Karpenko. minuten loopafstand van metrostation Slinge. Het concert (met pauze) begint om 15.00 uur en de toegang is vrij. Na afloop is er een collecte.

Jan Pieter Lanooy.

Magdalena Jones.

Foto Kalender De foto van de maand mei van het bekende kalendertje toont de familie Van Kempen die aan de Dorpsdijk een smederij had. Van rechts naar links Arendtje Meindert, de dienstbode; Aart van Kempen, de smid; zijn vrouw Wouterina van Kempen-de Haan; dochter Jo en de twee kinderen zijn Pietje en Gerrit de Haan. De foto is rond 1930 gemaakt. De locatie van de smederij was naast boekhandel Het Witte Huis.


Kom 1 juni kijken! VWO HAVO MAVO VMBO MBO

za. 1 juni 11.00 - 16.00 uur Bouwterrein Campus (Lengweg) Zaterdag 1 juni is het landelijke ‘Dag van de Bouw’ en is ook het bouwterrein van Campus Hoogvliet geopend zodat u kunt zien hoe de bouw vordert. Komt u ook? Programma zaterdag 1 juni 11.00 – 16.00 uur 13.00 – 13.30 uur 13.45 – 14.15 uur

Doorlopend rondleidingen bouwterrein Presentatie PENTA college CSG en Zadkine Presentatie Einstein Lyceum

Voor meer informatie: www.campushoogvliet.nl

campushoogvliet.nl

Wij zijn gewoon

OPEN

WERK AAN DE WINKELS!

Laatste fase! Profiteer nu nog van héél véél verbouwingsvoordeel.

De verbouwing van Woonboulevard Reijerwaard zit in de laatste fase. Ook nu zijn de winkels gewoon open en profiteert u van héél véél verbouwingsvoordeel! Kijk voor meer informatie over de revitalisatie op www.woonboulevardreijerwaard.nl.

laatste

fase

by HOOGENBOEZEM

www.woonboulevardreijerwaard.nl


ar 33 ijjkaenisse

in Sp

ALL YOU CAN

EAT & DRINK* ma-vr za-zo** 65+ Kind 6 t/m 12 jr.

:â‚Ź :â‚Ź :â‚Ź :â‚Ź

21,80 23,80 18,80 13,80

OOGSTVERS VOORDEEL! V E R S U IT DE POLDER!

n e t a m o T s o Tr

 

Naast Jumbo supermarkt (gratis parkeren) Groenewoud 2, 3203 AM Spijkenisse Tel. 0181 - 620633 â—? Fax. 0181 - 620323 www.pakboli.nl â—? info@pakboli.nl

0.  

VERSE BOSUITJES     Â  

Schuifdeurkasten Inloopkasten Boekenkasten Gratis inmeten Vrijblijvende offerte Ook voor doe-het-zelver

Struytse Hoeck 13-14 3224 HA Hellevoetsluis 0181-322600 www.delijnkasten.nl

Openingstijden donderdag t/m zaterdag van 10:00 - 17:00 of bel voor een afspraak

0. 99 0. 69

JONAGOLD APPELEN

AGF Spaarkaart-actie Bij aankoop van 5 euro in onze winkel ontvangt u 1 AGF-ACTIE-STEMPEL. Een volle stempelkaart kunt u inleveren om te profiteren van het “AGF-SPAARACTIE� artikel van de week. Volle kaart(en) kunt u bewaren voor de volgende weken. Hierdoor is het mogelijk wekelijks te bekijken of de “STEMPEL-ACTIE VAN DE WEEK� iets voor u is.

Op 1 volle AGF

Stempel-Actie-Spaarkaart AllĂŠĂŠn tegen inlevering van 1 volle stempelkaart ontvangt u deze week:

ROUTIERS RESTAURANTS ZIJN OP ZOEK NAAR • PARTTIME BEDIENINGSMEDEWERKERS • EN VAKANTIEWERKERS EIGEN VERVOER NOODZAKELIJK

BEL VOOR INFO: 0181-362415 Steef Bongaards of 010-4295766 Bert Calis MAIL: maasvlakte@routiers-restaurants.com of distripark@routiers-restaurants.com

DRUIVEN zonder pitjes 2 dozen NU:

Voordeel-Topper!

BANANEN

0.

99

PER KILO:

1.

38

3.

99

0.

99

100 gram:

Japanse Rijstcrakermix

1.

familiezak 175 gram NU:

€  ‚ƒ„ ­„    …

89

Gesneden

Andijvie

0. 58 0. 99 2.

per zak: Krop

99

Icebergsla

per stuk:

25 Pers sinaasappelen

voor: 

Vakantie, een dagje uit, muziekles, een sportlidmaatschap, computeren. Het is voor de meeste kinderen de gewoonste zaak van de wereld. Maar er zijn kinderen voor wie dit niet is weggelegd. Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt ze. Helpt u mee? Stort dan vandaag nog een beetje geluk op ING 404040. Of kijk op www.kinderhulp.nl wat u nog meer kunt doen. Dank u wel!

MOZZARELLA SALADEI

 

  

Onze aanbiedingen staan ook op: www.totaalvers.nlÂ?Â?Â?Â?Â?

Maandag t/m Woensdag 3 t/m 5 juni

Stolwijker Brie naturel0. 99 0.

 

99

Voorweek-Voordeel

Ăˆchte Boeren

500 gram NU:

RUCOLA of MESCLUN Ambachtelijke Kaas

 ­ 

www.1250soorten-vasteplanten.nl

5 jaar verwaarloosd, 1 dag verwend

89Â?      

KASTEN OP MAAT

1.

49

0.

GROTE!

 Hellevoetsluis  

n e z o b m a r F - B r a m e n -Bosbessen

n e o l e M a i l Ga 

   

          

 

  

0.

99

69

Onbeperkt Wok, Grill, Buffet, Sushi, Frisdrank & ijs!*

Winkelcentrum Groenewoud

n e t o r k s o B f o B o s p e e n 

P

VMBO | MBO | HBO | MASTER | TRAINING EN OPLEIDING HAVENS LUCHTVAART WEGTRANSPORT RAIL LOGISTIEK WATERBOUW/BAGGERBEDRIJF ZEEVAART ZEEVISVAART SCHEEPS- EN JACHTBOUW RIJN- EN BINNENVAART PROCESINDUSTRIE

... een wereldkeuze !

INFO MIDDAG 5 JUNI WOENSDAG

13.00-16.00 UUR

Locaties in Rotterdam, Brielle, Stellendam en Katwijk.

www.kinderhulp.nl

WWW.FACEBOOK.COM/STCGROUPNL

WWW.WERELDOPLEIDING.NL


NIEUWS

Donderdag 30 mei 2013

33

Psallentes, verrassend en indrukwekkend Ingetogen, maar waar nodig krachtig; vrouwenstemmen, maar onmiskenbaar gregoriaans; professioneel gedisciplineerd, maar tegelijk sprankelend en vol verrassing; strak, maar vol dynamiek; christelijk liturgisch, maar met verrassende ‘Moorse’ accenten. De acht zangeressen van het Belgische koor Psallentes onder leiding van dirigent Hendrik Vanden Abeele hielden vrijdagavond . 24 mei hun gehoor in de Rhoonse Dorpskerk van begin tot einde volledig in de ban. Het koor zong gezangen uit de Codex Cantimus. Het manuscript uit 1160 wordt bewaard in Santiago de Compostela, het bekende Noord-Spaanse bedevaartoord. Door uit de Codex te zingen brengen de zangeressen de apostel Jacobus de muzikale eer die hem volgens het manuscript toekomt. In Rhoon beloonde het koor niet alleen de apostel, maar ook haar gehoor.

in 2000 met uitsluitend mannenstemmen. In 2007 richtte hij Psallentes Femina op. Hendrik Vanden Abeele deed research aan het Orpheus Instituut Gent, is gastdocent aan de conservatoria van Leuven, Rotterdam en Den Haag, behaalde zijn Diploma piano met grote onderscheiding en werd ‘Meester in de muziek’ eveneens met grote

onderscheiding. Hij zong tot 2005 als vaste bariton bij het Vlaams Radio Koor en is sinds 2007 vaste dirigent Oude Muziek bij het Belgische Amarant. De waardering voor het bijzondere concert kwam behalve in de bloemen en het applaus ook tot uitdrukking in de verkoop van de pas uit-

Ga naar de website en upload je bericht. www.deschakelalbrandswaard.nl

‘Je bent uniek’ thema concert kinderkoor ‘Je bent uniek’ is het thema van het concert dat kinderkoor De Regenboog samen met Wim Bevelander op zaterdag 1 juni geeft. Kinderkoor De Regenboog is een Christelijk kinderkoor uit Poortugaal. Wim Bevelander reist al 30 jaar door het land om op te treden. Hij schrijft teksten die je raken, doen glimlachen en die tot nadenken stemmen.

De uitzonderlijke zangkwaliteit dankt het koor natuurlijk aan de fraaie stemmen van de zangeressen, maar de invloed van de veelzijdige dirigent is onmiskenbaar. Hendrik Vanden Abeele begon Psallentes

foto Koos Romeijn

Eerste hulp bij ‘hondse zaken’ BARENDRECHT - Wie soms niet weet wat hij met zijn hond aan moet, kan voor advies en hulp terecht bij Hondsezaken!. Hedy Halman en Marjolein van den Burg zijn niet alleen gepassioneerd over honden, ze zijn tevens gecertificeerd kynologisch gedragstherapeuten. ,,De aanpak is bij elke hond anders. Elke situatie, hond en baas zijn anders, iedere hond heeft een eigen karakter, beïnvloed door genen, omstandigheden en ervaringen. We zien honden daarom altijd graag in hun thuissituatie, zodat we hen goed kunnen beoordelen,’’ vertellen de dames. Hedy en Marjolein hebben elkaar ontmoet tijdens de opleiding en besloten samen een praktijk te beginnen. Op dit moment zijn ze in het laatste traject van de opleiding tot Feline Kattengedragsthe-

gebrachte CD. Vrijwel alle bezoekers gingen met een exemplaar naar huis. Het duurde dan ook geruime tijd voordat iedereen de kerk na afloop had verlaten. Het koor vond het fijn in de mooie kerk met de schitterende akoestiek te zingen. Wellicht biedt hun programma ruimte om nog eens Albrandswaard aan te doen.

rapeut aan de Martin Gaus Academie. Hondsezaken! heet tegenwoordig dan ook Hondsezaken! & Kattenkwesties en men kan er nu ook terecht voor problemen met de kat. ,,We zijn vooral met mensen bezig: met hoe zij met hun hond omgaan en hoe ze op hem reageren. Vaak is er een onderliggend probleem. Baasjes moeten gemotiveerd zijn om er wat aan te doen, want het is niet altijd leuk om te horen wat het probleem is. En het kost tijd, inzet en energie om iets blijvend op te lossen.’’ Behalve hulp bij gedragsproblemen, geven Hedy en Marjolein ook privéles en kunnen ze mensen adviseren over wat voor soort hond bij hen past. ,,Goed voorbereid beginnen voorkomt namelijk veel problemen. Een pup is bijvoorbeeld heel leuk, maar

ook ontzettend veel werk.’’ Tevens kunnen ze helpen bij juridische kwesties, zoals klachten van buren of bij een echtscheiding. Een belangrijk advies van Hondsezaken! & Kattenkwesties is om niet te lang te wachten als zich problemen voordoen. ,,Veel baasjes verleggen steeds hun grens van wat mag. Maar een hond is een groepsdier en heeft leiding nodig. Verder is het belangrijk dat een hond zich niet verveeld. De een wordt daar apathisch van, de ander juist agressief. Honden vinden het fijn en hebben het nodig om te wandelen, te spelen en bezig te zijn met de eigenaar.’’ Wie graag hulp of advies wil van Hondse Zaken, kan een kijkje nemen op www. hondsezaken.nl. Bellen kan naar 06-40474736, mailen naar info@hondsezaken.nl.

Het concert wordt gegeven in kerkgebouw De Haven, Emmastraat 9 in Poortugaal. Aanvang 16.00 uur; kerk open vanaf 15.30 uur. De toegang is gratis; bij de uitgang zal er een collecte gehouden worden voor de onkosten. Na afloop is iedereen welkom voor een hapje en een drankje.

Seniorenkoor Carnisse in Elf Ranken BARENDRECHT - Seniorenkoor Carnisse concerteert twee keer in het Grand Café van De Elf Ranken. Het eerste concert voor alle wijkbewoners was afgelopen maandag. Het tweede concert op maan-

dag 3 juni, aanvang 10.45 uur, is voor alle bewoners en personeel van De Elf Ranken. Het koor onder leiding van Hans Cok biedt een gevarieerd programma met gospels, musicalliederen, Mendels-

Modelspoorwegclub Spijkspoor opent nieuwe clubruimte Modelspoorwegclub Spijkspoor opent zaterdag 1 juni officieel haar nieuwe onderkomen aan de Curieweg 13 te Spijkenisse. Na vele jaren als vereniging doorgebracht te hebben in twee kelders aan de Anjerstraat is het in het najaar van 2012 gelukt om een nieuw, ruim en van alle gemakken voorzien onderkomen te vinden in één van de bedrijfsruimten van het pand waar ook Martinic gereedschappen verhuur gevestigd is. De

nieuwe ruimte is in gezamenlijke inspanning van de clubleden zodanig aangepast, verbouwd en ingericht, dat naast de mogelijkheden om een vaste baan te bouwen er nu ook voldoende ruimte is voor het permanent opstellen van de tentoonstellingsbanen waar de vereniging al jaar en dag veel aanwezig is op grote tentoonstellingen in binnen en buitenland en waarmee al meerdere prijzen mee gewonnen zijn. Het betreft een gesloten bijeenkomst voor leden en genodigden.

sohn, maar ook een werk van Robert Stolz. Voor dit concert heeft het ruim dertig leden tellende koor de afgelopen maanden hard gestudeerd. Foto Jos Wesdijk

Jeugddienst sporthal Waterpoort BARENDRECHT Op zondag 2 juni verzorgen de King’s Kids samen met de Waterport gemeenschap een gevarieerde jeugddienst. Wie is God, wie ben ik, wat zijn mijn talenten en wat wordt mijn toekomst? Wie ook een antwoord wil op deze belangrijke vragen, is welkom, jong en oud. Aanvang: 10.30 uur. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar. Locatie: Sporthal Waterport. Ingang en parkeren aan de Haringwater. Meer informatie bij Pieter ’t Hart van Waterport W4C via www.waterport.nl .

Deze krant nog eens nalezen op internet? Hedy en Marjolein met hun honden.

www.deschakel-albrandswaard.nl


Kom naar onze gratis informatieavond Met uitgebreide informatie over de diagnose van schouderklachten en de operatiemogelijkheden.

Woensdag 5 juni | 18:00 - 20:00 uur

Schouderklachten?

Meer informatie of aanmelden? Bel 010 - 298 98 98 of kijk op

www.medinova.com

Vliegveldweg 65, Rotterdam

LET OP: Wij hanteren een maximum leeftijd van 75 jaar voor een schouderoperatie.

Vind snel een baan bij jou in de regio op BarUitgeverijVacatures.nl Zoek je een nieuwe, uitdagende baan dicht bij huis? Kijk dan eens op de Top Vacaturebank van van Nederland. Nederland. Op Op BarUitgeverijVacatures.nl BarUitgeverijVacatures.nl vind vind je je Top Vacaturebank een overzicht van van actuele actuelevacatures vacatures jouinindede regio. bijbij jouw regio.

BarUitgeverijVacatures.nl

De Top Vacaturebank voor de regio • Snel vacatures zoeken • Direct solliciteren • Vacatures dicht bij huis maar ook landelijk

zaterdag zijn wij vanaf 9.00 uur geopend!

Zaterdag start onze Big Summer sale

Ook uw vacatures op BarUitgeverijVacatures.nl? Wilt u ook aandacht voor uw vacatures? Tegen lage kosten kunt u uw vacature

In samenwerking met:

(door)plaatsen op onze website en bereikt u ruim 100.000 werkzoekenden per maand.

TopVacaturebank.nl

Neem contact op met BAR Uitgeverij voor meer informatie: 0180 641 022

tot

40% KORTING

Middenbaan 100, Barendrecht

www.bengelkinderschoenen.nl

woonkeuzekrant

informatie voor woningzoekenden

Nu wonen in het Ghijseland met een kale huurprijs vanaf € 438,06

Op zoek naar een huurwoning in Albrandswaard? Vrijgekomen woningen publiceren wij in principe één keer per twee weken in de Woonkeuzekrant, in ons kantoor aan het Ghijseland 305 in Rhoon en op onze internetsite. Als u zich inschrijft bij Woonvisie ontvangt u een woonpas. Hiermee kunt u iedere twee weken op maximaal twee woningen reageren.

Reageren op een woning, hoe gaat dat?

Reageren op de aangeboden woningen kan 24 uur per dag op onze internetsite www.wv.nl. U kunt ook reageren met de woonkeuze-bon op deze pagina. Het heeft alleen zin om te reageren als u aan alle gestelde voorwaarden voldoet. Wij verzoeken u vriendelijk GEEN contact op te nemen met de vertrekkende huurder(s).

Op welke plaats bent u geëindigd?

Vanaf donderdag 6 juni 2013 vanaf 09.00 uur kunt u op onze website www.wv.nl bekijken op welke plaats u bent geëindigd. Wanneer u in aanmerking komt voor een woning waarop u hebt ingeschreven, dan nemen wij contact met u op.

Meer informatie

Kom gerust langs op ons kantoor aan het Ghijseland 305 in Rhoon, of kijk op onze website, www.w.v.nl. U kunt ons natuurlijk ook bellen: 0180-49 49 49.

Openingstijden kantoor in Rhoon

Dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak of komt u naar ons kantoor aan het Koningsplein 50 te Ridderkerk, (geopend maandag t/m vrijdag tussen 08:00 uur en 16:00 uur). Zet- en /of drukfouten voorbehouden.

Woonkeuzebon Editienr. 22 Inleveren uiterlijk op dinsdag 4 juni 2013 a.s. om 12.00 uur op ons kantoor aan het Ghijseland 305 in Rhoon. (Met blokletters invullen s.v.p)

Woonpasnummer

In de gewilde woonwijk “Het Ghijseland” zijn acht keurige appartementen beschikbaar.

De woningen zijn centraal gelegen ten opzichte van de uitvalswegen A15/A16. Het metrostation Rhoon, verbindt Rhoon met Rotterdam in het “noorden”en Hoogvliet en Spijkenisse in het “zuiden”. In de nabije omgeving zijn de Rhoonse Grienden, de jachthaven en de golfbaan. Blijft u liever dichter bij huis? Dan kunt u in de recreatiezaal van het Servicewooncentrum gebruikmaken van de vele faciliteiten, zoals gymnastiek, handwerken en biljarten. Er is een huismeester aanwezig bij dit complex.

Kenmerken:

• 2-kamerwoning Ghijseland 273, op de 1e etage € 459,99 € 442,43 • 2-kamerwoning Ghijseland 281, op de 2e etage € 442,43 • 2-kamerwoning Ghijseland 295, op de 1e etage € 438,06 • 2-kamerwoning Ghijseland 300, op de 2e etage € 442,43 • 2-kamerwoning Ghijseland 339, op de 1e etage € 459,99 • 2-kamerwoning Ghijseland 345, op de 2e etage € 455,61 • 2-kamerwoning Ghijseland 348, op de 2e etage • 2-kamerwoning Ghijseland 334, op de beg. grond € 473,15 *De huurprijzen zijn exclusief de service- en stookkosten van € 170,52. • Ghijseland 300 is per 10 juli beschikbaar. De overige woningen zijn per direct beschikbaar.

Adres Postcode / Woonplaats Telefoon overdag / ‘s avonds Ik heb belangstelling voor de volgende woning(en) en voldoe aan de gestelde voorwaarden:

1e keuze Advertentienummer Adres 2e keuze

Algemeen:

• Alle woningen hebben een ruime badkamer en zijn/worden gerenoveerd. • Opp. woonkamer: 25,20 m² en opp. slaapkamer: 14,40 m². • De woningen zijn voorzien van een collectieve centrale verwarming met boiler. • De woningen hebben een open keuken. • Toegankelijkheid: 2 en alarmering aanwezig. • Energielabel: C (nr 273, 334, 345 en 348). • Energielabel: D (nr 281, 295, 300 en 339).

Voorwaarden:

• Minimum leeftijd 55 jaar. • Maximum inkomen e 34.229 en aanvraag huurtoeslag is mogelijk. • In het bezit van een IB-60 formulier 2011 of definitieve aanslag inkomstenbelasting 2011.

Advertentienummer: 322021 Advertentienummer: 322022 Advertentienummer: 322023 Advertentienummer: 322024 Advertentienummer: 322025 Advertentienummer: 322026 Advertentienummer: 322027 Advertentienummer: 322028

Naam

Ghijseland 273 Ghijseland 281 Ghijseland 295 Ghijseland 300 Ghijseland 339 Ghijseland 345 Ghijseland 348 Ghijseland 334

Advertentienummer Adres Plaats Datum Handtekening

U kunt de bon ook per post versturen naar Woonvisie, vestiging Rhoon, Ghijseland 305, 3161 VV Rhoon. Let op! bij verzending per post: voldoende frankeren en tijdig posten. Te laat ontvangen of onvolledig ingevulde bonnen worden niet verwerkt.

DE EERST VOLGENDE HUURVERHOGING VOOR DEZE WONINGEN VINDT PLAATS OP 1 JULI 2014.


Huis van de Week:

Woningen aan- of verkopen doet u via

Lengweg 33, Hoogvliet

Dit keer een mooie woning, betaalbaar en in een wijk waar alle gemakken te vinden zijn. De Lengweg is een straat met veel variatie en deze woning bevindt zich, met de leuke voortuin, op een rustig plekje. De bewoner: ‘We hebben het huis ongeveer 9 jaar geleden gekocht omdat het in een zeer gezellige buurt gelegen is, de mensen kennen elkaar en weten wat er gaande is in de wijk. De winkels en de scholen liggen op loopafstand. En als je richting de stad, Zuidplein of Spijkenisse wil is dat zeer makkelijk te bereiken met eigen of openbaar vervoer.’

De woonkamer is zeer ruim, met een oppervlakte van omstreeks 31 m2. Het is een doorzonkamer met grote raampartijen, die zorgen voor een zeer vriendelijke lichtinval. Zowel de voor- als achtertuin zijn vanuit deze kamer zichtbaar. De fraaie laminaatvloer maakt het helemaal af.

Keuken In de woonkamer bevindt zich een toog, welke toegang geeft tot de keuken. Hierin is een L-vormig Bruynzeel meubel aanwezig, welke is voorzien van diverse inbouwapparatuur. De keuken bevat ondermeer een 4-pitsgaskookplaat, RVS afzuigkap, oven en vaatwasser. De keuken is netjes afgewerkt en voorzien van een laminaatvloer. Tevens kan men via de buitendeur de achtertuin betreden. De bewoner: ‘Heerlijk die tuin, lekker even in het zonnetje. Ook een fijne plek voor de kinderen, hoewel er in de buurt ook diverse speelpleintjes zijn.’ Bovenverdieping Op de overloop treft men het tweede toilet, de toegangen tot de drie slaapvertrekken en de mooie badkamer. De drie slaapkamers zijn voorzien van

een ruime inloopkast en mag met de afmetingen 3.51 bij 4.20 meter bijzonder ruim genoemd worden. Badkamer De badkamer is van alle gemakken voorzien en keurig onderhouden. Het fraaie badkamermeubel met wastafel siert de ruimte en de douchecabine maakt het nog eens extra mooi. In deze ruime badkamer is tevens de combiketel aanwezig alsmede de aansluitingen voor de wasmachine.

Begane grond De binnenkomst, nadat men de voortuin heeft betreden, is meteen prettig. De ruime hal bevat een garderoberuimte, riant toilet, trapkast, meterkast en de trapopgang naar de bovenverdieping.

5 jaar verwaarloosd, 1 dag verwend

een mooie laminaatvloer. Twee slaapkamers zijn aan de voorzijde van de woning gesitueerd, de derde bevindt zich aan de achterzijde. De ‘ouderslaapkamer’ aan de voorzijde is voorzien van

Vele mogelijkheden De bewoner is zeer lovend over

Vakantie, een dagje uit, muziekles, een sportlidmaatschap, computeren. Het is voor de meeste kinderen de gewoonste zaak van de wereld. Maar er zijn kinderen voor wie dit niet is weggelegd. Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt ze. Helpt u mee? Stort dan vandaag nog een beetje geluk op ING 404040. Of kijk op www.kinderhulp.nl wat u nog meer kunt doen. Dank u wel!

synchro wonen info@synchrowonen.nl

deze woning: ‘De woning geeft veel mogelijkheden om het te maken zoals je zelf wil, Je kunt er eventueel nog een derde etage op laten bouwen. In de loop der jaren zijn er veel nieuwbouwwoningen bij gekomen in de wijk. Er wonen veel jonge gezinnen maar ook oudere, waardoor verschillende leeftijdsgroepen prettig met elkaar samen wonen.’ De woning is geheel voorzien van dubbele beglazing en moderne kunststof kozijnen. Aan de achtertuinzijde is zonwering aangebracht. Kortom een woning met vele mogelijkheden.

HET GROOTSTE ASSORTIMENT VASTE PLANTEN IN DE REGIO !

www.sevenhills-vasteplanten.nl

kwekerij iedere donderdag, vrijdag & zaterdag geopend van 09.00 - 17.00 uur

Willemansweg 3 - 3233KG - OOSTVOORNE - Tel: 0181 486368

www.kinderhulp.nl

* NU 6% BTW

Kunststof kozijnen: 125 kleuren leverbaar Ga voor een persoonlijk advies naar onze showroom Hoefsmidstraat 46 B | 3194 AA HOOGVLIET | 010 438 28 05

* vraag naar de voorwaarden.

KOZIJNEN | RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GARAGEDEUREN | DAKKAPELLEN | VOUWWANDEN | VERANDA’S | SERRES SELECTWINDOWS

VO O R B E T E R WO N E N

KOZIJNENZO.NL


O’Liessie Kids Shoes 40% korting

Vanaf woensdag 29 mei t/m 1 juni

start met de actie HOGE KORTING VIERDAAGSE Strawinskiplein 11 - 3161 WG Rhoon Tel. 010 - 501 64 64 - Volg ons ook op;

.

Na deze actie geven wij 30% korting. Let op… De kortingen gelden alleen op de schoenen. Havaianas, Reef, Teva en Birkenstock zijn uitgesloten.

4ko0% rting

G.M.K. CLEANING

Recreatiestalling Numansdorp

Allround Schoonmaak & Glazenwassersbedrijf Ook voor levering van HUISMEESTER diensten

Voor bemiddeling verkoop vragen wij: Caravans - Campers en Vouwwagens.

Keikes ............Gewoon schoon !!

web:www.gmkcleaning.nl

E.mail:info@gmkcleaning.nl

Kerkweg 1 - 2992 SE Barendrecht T: 0180-619242 F: 0180-622255 M: 06 54266955 KvK:54131340 R’dam

en

Occasion Center Numansdorp LET OP: Caravan/camper verkopen: Voor alle voordelen zie :

WWW.CARVA.NL

BOVAG Contact 0186-652960 - carva@planet.nl onderhoudsbeurt NU Stallingplaats. Ook verkoop, caravan NU € 195,reparatie, onderhoud en APK keuring. incl. BTW

Er gebeurt iets moois onder uw voeten...

CIF legt op dit moment in Albrandswaard een supermodern glasvezelnetwerk aan. In totaal worden 11.000 huishoudens aangesloten op het netwerk. Hiermee wordt uw gemeente één van de snelste breedbandgemeenten van Nederland. Met glasvezel ontdekt u onbegrensde mogelijkheden op het gebied van razendsnel internet, interactieve televisie en voordelig bellen. Wat uw wensen ook zijn. Gamen, films downloaden, live televisie pauzeren, video chatten of onbeperkt bellen, het kan allemaal met de hoogste kwaliteit. Ook biedt een snelle en betrouwbare internetverbinding via glasvezel allerlei mogelijkheden op het gebied van thuis werken, studeren en zorg op afstand. Wilt u meer weten over het glasvezelnetwerk? Kijk dan op www.cif-glasvezel.nl/albrandswaard en ontdek het moois onder uw voeten.

www.cif-glasvezel.nl/albrandswaard


Een uitgave van Groot Hellevoet

VOORNE-PUTTEN / GOEREE-OVERFLAKKEE

Eén dienst voor bewegwijzering

Topmodel Subaru op nieuwe leest geschoeid

Er komt een Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd). Dat heeft het kabinet besloten. De dienst valt onder Rijkswaterstaat en wordt verantwoordelijk voor de samenhang, uniformiteit en continuïteit in de bewegwijzering op de Nederlandse wegen. Het ontwerpen en plaatsen van wegwijzers is nu nog een taak van waterschappen en rijk. Deze gedeelde verantwoordelijkheid pakt niet altijd even gunstig uit. De NBd wordt verantwoordelijk voor ontwerp, plaatsbepaling en het bijbehorende databeheer. De afzonderlijke wegbeheerders blijven verantwoordelijk voor de feitelijke plaatsing en het onderhoud van de borden.

Auto-agenda t/m 2/6 Italiaanse Stijl Iconen, Louwman Museum, Den Haag Inlichtingen: www.louwmanmuseum.nl Data evenementen onder voorbehoud. Bijdragen voor deze rubriek kunnen worden gestuurd naar Studio Telstar postbus 109 2640 AC Pijnacker onder vermelding van Auto Info auto-agenda.

Never change a winning team, moeten ze bij Subaru hebben gedacht toen de restyling van de Outback ter hand werd genomen. Het resultaat van die klus is nu te bewonderen bij de dealer.

De eerste generatie Outback dateert al van . In de jaren daarna heeft de grote stationwagen van Subaru een vaste schare fans aan zich weten te binden. Vanaf het begin combineert de auto het comfort van een personenauto (met veel laadruimte) met een forse portie trekkracht, mede door z’n permanente vierwielaandrijving. De generatie Out-

back die in  het levenslicht zag heeft nu een opvolger. Naast de versie met de  kW ( pk) sterke . liter boxer-benzinemotor (alleen leverbaar met automaat), was er al een versie met een  kW ( pk) sterke . liter boxer-diesel gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Maar voor het eerst in de historie van het merk kan de zelfontbrander ook worden gecombineerd met een automatische versnellingsbak. Om precies te zijn met een continu variabele transmissie (CVT). Bijna vanzelfsprekend ook met aandrijving op alle vier de wielen.

Gebleven is de grote bodemvrijheid ( centimeter), wat de bruikbaarheid van de auto onder zwaardere omstandigheden vergroot. Gelijktijdig met de wijzigingen op motorisch gebied zijn ook aanpassingen gedaan aan de ondersteltechniek. Het nieuws blijft overigens niet beperkt tot de techniek. Zo profiteert de auto van stoerdere looks. In het interieur vallen de verbeterde stoelen en de nieuwe kleuren van de materialen van het interieur op. Dankzij licht toegenomen buitenafmetingen en een langere wielbasis is het comfort van de inzittenden op

een (nog) hoger plan gebracht. Ook de bagageruimte heeft aan ruimte gewonnen. Is de standaard bagageruimte  liter, met de achterbank neergeklapt bedraagt deze meer dan het dubbele: . liter. Subaru meldt trots dat de prijzen van de Executive-uitvoeringen van de Outback modeljaar  ondanks de doorgevoerde verbeteringen ongewijzigd zijn gebleven. Prijzen Outback .i vanaf . euro (Executive Lineartronic CVT), Outback .D vanaf . euro (Business Edition MT).

De allereerste taxi in Oostvoorne Voorne-Putten was in de jaren dertig van de vorige eeuw nog een eiland. Op de foto de allereerste taxi die op het eiland rondreed, een A-Ford ’Woody’ uit . De toeristen kwamen vanuit Rotterdam aan met de ’Voornse boot’ en gingen van daaruit met de tram (het ’Moordenaartje’) naar de Rozenstraat. Per taxi werden de toeristen van en naar de hotels, het kuuroord en naar andere

dorpen gebracht. Achter het stuur zat de heer Hanson. Hij was in die dagen van beroep smid en tevens ketelstoker van een groot tuinwarenhuis. Als extra bijverdienste reed hij met de taxi rond. Het is onbekend of de heer Hanson de Ford destijds nieuw of gebruikt had gekocht. Ondanks de voordelige prijzen voor Fords, lijkt tweedehands in die crisisjaren waarschijnlijker.

Colofon Verschijnt als bijlage in de edities: Groot Hellevoet, Briels Nieuwsland, Weekblad Westvoorne, Weekblad Hoogvliet, Weekblad Spijkenisse en Groot Goeree-Overflakkee.

Oplage . exemplaren.

Gratis verspreiding in:

Advertentie-acquisitie:

Het Autonieuws Voorne-Putten is een structurele bijlage in de edities van Groot Hellevoet.

Hellevoetsluis, Oudehoorn, Nieuwenhoorn, Brielle, Zwartewaal, Vierpolders, Tinte, Oostvoorne, Rockanje, Spijkenisse, Hekelingen, Rozenburg, Bernisse, Hoogvliet, Pernis en op Goeree-Overflakkee.

Henk Priem (- ) henkpriem@groothellevoet.nl

De uitgever van dit blad behoudt zich het recht voor om redactie en advertentiemateriaal zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Advertenties en kopij kunnen tot uiterlijk . uur, vrijdag voor plaatsing aangeleverd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, zonder toestemming van de uitgever.

Verschijnt elke maand op de laatste woensdag.

Groot

Autokrant Voorne-Putten / Goeree-Overflakkee

GoereeOverflakkee


Stoopman Auto’s B.V.

2

Altijd een zeer ruim aantal - verkoop auto’s op voorraad. - APK Kijk voor het - Reparatie actuele aanbod - Onderhoud occasions op - doe-het-zelf onze site. - inkoop

wasboxen

Nu ook

elektrische scooters en elektrische vouwfietsen

UW VELGEN WEER ALS NIEUW! Velgenservice s RICHTENVANLICHTMETALENVELGEN s RENOVATIEVANLICHTMETALENVELGEN s HERSTELVANRANDSCHADEAAN LICHTMETALENVELGEN s VERBREDENVANSTALENVELGEN

sinds 1988 De Pinnepot 15 3233 LP Oostvoorne Tel.: 0181-321728 e-mail: velgen@xs4all.nl www.velgen.nl

Daltonweg 3 Hellevoetsluis

0181-390183 www.stoopman.nl

(Voorheen gevestigd in Hellevoetsluis)

Interesse om te adverteren op deze pagina???

4OPAANBIEDING 672.3RADIONAVIGATIEMULTIMEDIAINCH 2ADIONAVIGATIEMULTIMEDIAMETTOUCHSCREENVOOR6OLKSWAGEN.IEUWSTEMODEL MET!CHIPSET0ASKLAARENSLUITNAADLOOSAAN)NCLUSIEFALLETOEBEHORENEN%UROPA $NAVIGATIESOFTWARE'EEFTOOKAIRCONDITIONINGINFOENPARKEERSENSORENWEEROPHET SCHERMINDIENREEDSAANWEZIGOPSCHERMAFFABRIEK $ITTOESTELNEEMTDAARNAASTOOK DEORIGINELE53"!58AANSLUITINGOVER 5NIEKEEIGENSCHAPPENs:EERSNELLE!CHIPSET$5!,#/2% s#OMPLETEPLUGANDPLAY ORIGINELE#!."53AANSLUITINGKAN DIRECTINDEACHTERKANTZONDERVERLOOPSTEKKERs/VERNAME ORIGINELE'03ANTENNENIEUWE&AKRA'03ANTENNEUITERAARD INCLUSIEF s/VERNAMEORIGINELEACHTERUITRIJCAMERAsP &ULL($VIDEOSTREAMINGs'AANSLUITINGVOORINTERNET 'MODEMOF7IlDONGELAPARTLEVERBAAR s"LUETOOTH TELEFOONBOEKOVERNAMEENZOEKFUNCTIEMETKRISTALHELDERGELUID s+NOPPENVERLICHTINGINSTELBAAR ROOD GROENGEEL GROEN VAN` NU

 

Bel of mail naar Henk Priem:

erd in het Gespecialise n! n alle merke onderhoud va

Molendijk 44 | 3227 CC Oudenhoorn T 0181-469946 M 06-20629529 Kijk voor het actuele F 0181-469942 E info@auto-wolters.nl occasionaanbod op onze site I www.auto-wolters.nl

Méér dan schadeherstel alleen!

Steenbeek

T 

06 - 83 99 97 85 henkpriem@groothellevoet.nl

> Autoruit stuk?

` 399,00

Dagelijks geopend van 09.00-18.00 uur

specialist in autoruiten

s#ARHIl#ENTER s)NBOUW#ENTER s.AVIGATIE s#AR#LEANING s!LARM s3ATELLIET#ENTER

T 

Curieweg 11 3208 KJ Spijkenisse 0181-628140 www.akcenter.nl

Mazdaimporteur gaat voor wereldrecords Onze oosterburen wisten in Essen met  auto’s de langste rij rijdende MXjes bij elkaar te brengen. Mazda Motor Nederland gaat half juni proberen dit record dik te overtreffen. En dat niet alleen. In totaal achthonderd MX-jes moeten zorgen voor een drive-in bioscoop met een omvang die zijn weerga niet kent. Beide activiteiten moeten leiden tot een vermelding in het Guinness Book of Word Records. Plaats van handeling is het RDW-circuit in Lelystad. Meer info is te vinden op www.imax-.nl.

STEENBEEK

06-83999785

 $% & "e info@steenbeek.info www.steenbeek.info


3

ZWEDEN ZIJN Zuinig )?.-.72;0:8<.7-..5;+.-.4<6.<=2<0.;<:.4<.7**5-+8;;.7.7+.A**2-6.< -=2A.7-.76.:.7)?.-.7A237A=272089-.7*<==:2<A2<884>.:?.>.727 1.<!>*7'85>8(.-8.7*55.;**7-.>.:5*0270>*7" =2<;<88<?*< A8:0<>88:;<..-;A=2720.:?8:-.7-.68<8:.7"841*7-20>88:=86-*< 1.<:.;=5<..:<27A..:**7<:.44.5234.+23<.55270;<*:2.>.788427*=<86**< 869:862;588;:2395.A2.:6.<..7;<=43.98;2<2.>.)?..-;.A=27201.2- Bij Volvo draait alles om u.

Uw volvo v70

     

ook in automaat '85>8' >*B

27,5 +<?.@,548;<.7:2345**:6*4.7>.:?23-.:270;+23-:*0..*;.7>*96.@,5+<?.7+:*7-;<8/8+>=55"9.:*<287*5.*;. 67- 4693'85>8*:.*;. 4*7<88:=:.7 (23A20270.7>88:+.18=-.7.6>.:+:=24  5 46 4650.6" =2<;<88<:.;9

 046

 

  5+.:<27;<.27;<:**<  #"&$!  27/88=-+.23.:5*7->*7-.:?=59,86

 

  2;086;.?.0 %#!%% 

 27/8;9234.72;;.>*7-.:?=59,86

volvocars.nl

 

Grootste facelift ooit bij Volvo!

COď&#x153;˛ uitstoot steeds verder verminderd worden en mede daardoor is bijvoorbeeld de Vď&#x153;´ď&#x153;° ď&#x153;ą.ď&#x153;°ď&#x153;°ď&#x153;° euro in prijs omlaag gegaan. Hierdoor is dit model dus al leverbaar vanaf ď&#x153;˛ď&#x153;ľ.ď&#x153;šď&#x153;šď&#x153;ľ euro. Bij de XCď&#x153;ˇď&#x153;° kan men kiezen voor de pakketten Nordic of Nordic+. Dit zijn uitvoeringen met een flink klantvoordeel.

Spijkenisse / Oud-Beijerland Al meer dan 47 jaar is van der Wulp Autobedrijven Volvodealer, waarmee ze tot een van de oudste Volvodealers van Nederland behoren. Dit familiebedrijf met vestigingen in Spijkenisse en OudBeijerland, wordt inmiddels al weer gerund door de 3e generatie van de familie van der Wulp. De visie is in al die jaren hetzelfde gebleven: â&#x20AC;&#x2122;De klant centraal!â&#x20AC;&#x2122;

krijgen per jaar namelijk maar ĂŠĂŠn of twee modellen een nieuw uiterlijk, nu zijn dat er maar liefst zes. Het gaat om de modellen XCď&#x153;ˇď&#x153;°, de Vď&#x153;śď&#x153;°, Sď&#x153;śď&#x153;°, Sď&#x153;¸ď&#x153;°, XCď&#x153;śď&#x153;° en de Vď&#x153;ˇď&#x153;°. Vanaf deze week zullen de eerste exemplaren in de showrooms van de dealers, dus ook bij van der Wulp, te bezichtigen zijn. Een unicum dus met als koploper de XCď&#x153;ˇď&#x153;°, die als allereerste te bewonderen zal zijn.

Veiligheid hoog in het vaandel Door: Mirjam de Neeff Deze zomer vindt bij Volvo de grootste facelift ooit plaats. Normaal gesproken

Bij Volvo hebben ze veiligheid heel hoog in het vaandel staan. Daarom is het een van de meest innovatieve autofabrikanten op dit gebied en komen ze ieder jaar

weer met unieke nieuwigheden. Zo werd vorig jaar de nieuwe Vď&#x153;´ď&#x153;° geĂŻntroduceerd welke standaard is uitgerust met een voetgangers airbag. Standaard op de Vď&#x153;´ď&#x153;° is ook City Safety, een geavanceerd remassistentsysteem met behulp van lasertechnologie. Dit jaar is optioneel op alle modellen die een facelift hebben gehad ook de Pedestrian & Cyclist Detection, een systeem dat remt voor voetgangers en fietsers wanneer een aanrijding dreigt en de bestuurder niet tijdig reageert.

Prijsverlagingen en acties Dankzij diverse nieuwe snufjes kan de

Bovendien is voor de zakelijke rijder de Volvo ook heel interessant. Voor de Vď&#x153;´ď&#x153;° geldt namelijk een bijtelling van slechts ď&#x153;ąď&#x153;´ď&#x2122;&#x201A;, voor de Vď&#x153;´ď&#x153;° Cross Country, de Vď&#x153;śď&#x153;°, Sď&#x153;śď&#x153;°, Vď&#x153;ˇď&#x153;° en Sď&#x153;¸ď&#x153;° ď&#x153;˛ď&#x153;°ď&#x2122;&#x201A; en voor de hybride uitvoering van de Vď&#x153;śď&#x153;° geldt een bijtelling van slechts ď&#x153;ˇď&#x2122;&#x201A;!


4

999&,642(11/

NU BIJ LUVETO AUTOBEDRIJVEN DE NIEUWE = 0(6 374(6(&+ 02624

.00>>4236$1.

 #

 A!!

    

(08(4%4"/.0#.0/# !*.0 4,-5,5,1&/(1 (:&/4(&;&/,1*%,-'4$*(/(*(5(1.256(14,-./$$40$.(1<,(8224.256(1(18(4.22382249$$4'(1999&,642(11///($$1%,(',1*(1<,-1*(/',*600(,%,-'($$1'($&6,( '((/1(0(1'(,642?18(4.2233716(1.00((423>>16$1.,5*(%$5((4'23+(6*(0,''(/'%4$1'562)8(4%47,.8$1'(<(1,(79(, 02624628'(824,*(02624 4,-553(&,@&$6,((1@5&$/(9,-<,*,1*(18224%(+27'(1)*(%((/'02'(/.$1$)9,-.(18$1 +(656$1'$$4'02'(//((6(1/($5(./$16(1<,-17,6*(5/26(18$1'(<($$1%,(',1* ,-.8224'($&6,(82249$$4'(123&,642(11/

  

 "!    ! 

Superb subtiel fijngeslepen

De Superb, het Skoda-vlaggenschip, is vernieuwd. Dankzij zuiniger en daardoor minder dorstige motoren mazzelen zakelijke rijders. Er is nu namelijk weer een mogelijkheid om een Superb te rijden met 20 procent bijtelling.

De Superb hatchback en combi profiteren van een opgefrist exterieur en interieur. Skoda benadrukt dat het opfrissen van de buitenzijde meer betekent dan alleen hier en daar een nieuw sierstripje. Alle panelen tot aan de voorruit zouden nieuw zijn ontworpen. Ook aan de vormgeving van de achterzijde is het een en ander gewijzigd. Het interieur profiteert van onder meer een nieuw vormgegeven stuurwiel en een opgefriste interieurbekleding. Gebleven is het grote ruimteaanbod dat de Superb vanaf het begin kenmerkte. Tot de uitrustingsdetails die zijn gewijzigd, behoort een twindoor (bij de hatchback) met een

eenvoudiger bediening en de aanvulling van de basisuitrusting met een paraplu in een van de portieren. Tegen meerprijs kan de vernieuwde Superb worden voorzien van een verbeterde perkeerassistent (parkeert nu ook achteruit in vakken dwars op de weg), bi-xenon koplampen met LED-dagrijverlichting en een passagiersstoel met chauffeursfunctie. Dankzij aanpassingen in het motorenaanbod voor de Superb is het verbruik van het Skoda-vlaggenschip tot ď&#x153;ąď&#x153;š procent gunstiger dan voorheen. Dit heeft zijn weerslag op de prijzen. Als de nieuwkomer op ď&#x153;˛ď&#x153;š juni bij de Nederlandse dealers debuteert, is de ď&#x153;ą.ď&#x153;´ TSI ongeveer ď&#x153;ľď&#x153;°ď&#x153;° euro goedkoper dan voorheen en de ď&#x153;ą.ď&#x153;ś TDI Greenline zelfs zoâ&#x20AC;&#x2122;n ď&#x153;ą.ď&#x153;´ď&#x153;°ď&#x153;° euro. Er is nu al een Skoda Superb vanaf ď&#x153;˛ď&#x153;ˇ.ď&#x153;´ď&#x153;šď&#x153;° euro (hatchback ď&#x153;ą.ď&#x153;´ TSI ď&#x153;šď&#x153;˛ kW (ď&#x153;ąď&#x153;˛ď&#x153;ľ pk) Active).

Op zoek naar een top occasion? t"-5*+%0$$"4*0/40170033""% t0$$"4*0/47"/"'ĂŠ t(0&%0/%&3)06%&/ t%*7&34&.&3,&/ t4$)&31&13*+;&/ t.&5%&4&37*$&7"/-67&50

U VINDT ZE IN HET LUVETO OCCASION CENTER!

OCCASION CENTER

BMW 1 Serie 116i Executive s(ATCHBACKs "ENZINEs6ERSNELLINGENsKMs -ONACOBLAUs:WART3TOF sK7s â&#x201A;Ź11.250,â&#x20AC;&#x201C;

BMW 3 Serie 320i Executive s3EDANs"ENZINEs6ERSNELLINGENs KMs-ONACOBLAUs"EIGE,EDERs K7s â&#x201A;Ź11.500,â&#x20AC;&#x201C;

BMW 6 Serie 635d High Executive s#OUPĂ?s$IESELs !UTOMAATsKM s3APHIRSCHWARZMETALLIC s"RUIN,EDERsK7

BMW X3 3.0d High Executive s356s$IESELs !UTOMAATsKM s3APHIRSCHWARZMETALLIC s:WART,EDERsK7

sâ&#x201A;Ź37.500,â&#x20AC;&#x201C;

â&#x201A;Ź26.900,â&#x20AC;&#x201C;

Autobedrijf S.B. Admiraal en zn.

   

Boezemweg 17 | 3255 MC Oude-Tonge | 0187-641954 www.autobedrijf-admiraal.nl

Prijzen inclusief BTW/BPM, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Uw BMW-Specialist van Zuid-Holland en verre omstreken

7IJZIJNOOKOP TWITTERENFACEBOOK TEVOLGEN


5

Nieuw in de eCollection, de Picanto lief!byKia

& '

!&#'*

Ee n gree p ui t on ze oc ca si on s

)#)$, &#"

''"'% *#""(

#&+  *

 ,+&( "

%&'  "

 ,+&(  "

#&#"#  *#"

#&#)' )()&)'"''

( $#&( (&('(#$

 &'  "

 &'  "

,+&( "

#&'( 

 *(")!

#&#)'  *#"

#&+ 

 *(")!

&$$  "

,+&( "

!)+ "

 

Kia biedt al langer â&#x20AC;&#x2122;limited editionsâ&#x20AC;&#x2122; aan onder de naam eCollection. Na de Picanto R-SportbyKia is het nu de beurt aan de Picanto lief!byKia. Een auto die alleen online is te bestellen.

Uiterlijk is de Picanto lief! herkenbaar aan een striping, die bestaat uit gekleurde bloemen aan de onderzijde van de portieren en een lief! badge met uniek nummer op de achterzijde. Het lief! thema is, op de striping na, voornamelijk in het interieur terug te vinden. De stoelen zijn bekleed met twee kleuren leer en voorzien van een lief!-logo en lichtblauwe stiknaden. De versnellingspookhoes is ook van leer en heeft dezelfde kleur als de stoelwangen. Accessoires als een lederen sleuteletui en een lederen kentekenbewijsmap met lief!-logo maken het geheel compleet.

De Picanto lief! is er alleen met de ď&#x153;ą.ď&#x153;° CVVT-motor en start/stopsysteem. Tot de basisuitrusting van de auto horen bumpers, deurgrepen en buitenspiegels in carrosseriekleur, radio/CD-/MPď&#x153;ł-speler met USB- en AUX-aansluiting, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels en elektrisch bedienbare ramen vóór en achter. De veiligheidsuitrusting omvat zaken als ABS met elektronische remkrachtbegrenzing (EBD), remassistent (BAS), elektronisch stabiliteitssysteem (ESS) en zes airbags. De Picanto lief! is er alleen in de kleur Clear White. Voor de Picanto lief!byKia wordt ď&#x153;ąď&#x153;ą.ď&#x153;ľď&#x153;šď&#x153;ľ euro in rekening gebracht. Dankzij de lage COď&#x153;˛-uitstoot van de auto is geen wegenbelasting verschuldigd en blijft de bijtelling voor zakelijke rijders beperkt tot ď&#x153;ąď&#x153;´ procent.

  

  

 

 

 

 

$&& '!&#'$-' !&#' !  +++$&& '#!

UW DROOMAUTO! Staat nu bij ons in de showroom + GRATIS GEĂ?NTEGREERD NAVIGATIE SYSTEEM!

+ GRATIS

De Mitsubishi Outlander

De Mitsubishi ASX Ă?5VCPFCCTF\GGTTKCPVWKVIGTWUV Ă?LCCTICTCPVKG Ă?UVGTTGP'7410%#2

Ă?6TGMIGYKEJVXCPCHMI Ă?%NGCT6GEOQVQTOGV#WVQ5VQR)Q Ă?)GOKFFGNFXGTDTWKMQRMO

v.a. B-label

v.a. B-label

Deze droom wordt al werkelijkheid v.a. â&#x201A;Ź 22.990,-

#WVQOQDKGNDGFTKLH.WXGVQ5RKLMGPKUUG 2CUECNYGIĂ?-.5RKLMGPKUUGĂ?

WWW.LUVETO.NL

Ă?5VCPFCCTF\GGTTKCPVWKVIGTWUV Ă?LCCTICTCPVKG Ă?#NU9&GP9&

GEĂ?NTEGREERD NAVIGATIE SYSTEEM! EN TREKHAAK

Ă?6QV\KVRNCCVUGP Ă?1QMCNUCWVQOCCV Ă?6TGMIGYKEJVXCPCHMI Ă?1QMOGV&KGUGNOQVQT $NCDGN

Deze droom wordt al werkelijkheid v.a. â&#x201A;Ź 31.890,-

#WVQ4QOCT*GNNGXQGVUNWKU %JTKUVKCP*W[IGPUYGIĂ?*GNNGXQGVUNWKUĂ?

WWW.AUTOROMAR.NL

! " "" """ " "" " Prijzen inclusief bpm/btw, tenzij anders vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage kosten rijklaar maken. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard specificaties. Gratis navigatiesysteem betreft een Kenwood DDX630WBT. De trekhaak bij de Outlander is een vaste trekhaak met 13 -polige stekker. Navigatie actie bij de Outlander alleen op Intense en Intense+ versies. Acties geldig tot en met 1 juni 2013. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.


6

ALTIJD AL GEDROOMD VAN EEN FIAT 500?

FIAT 500

NU ME T

€ 5.00 KORT 0,ING

NIEUWE SERIE Rekenvoorbeeld: Fiat 500 Lounge Metallic Mistlampen Tomtom voorbereid Kosten rijklaar

€ 16.095,€ 410,€ 180,€ 105,€ 795,-

Rijklaar NU MET KORTING TOTAAL RIJKLAAR

€ 17.585,€ 5.000,€ 12.585,-

F IAT 5 0 0

Kom naar de showroom DC Berkel Maaswijkweg 1 in Spijkenisse! Voor de beste service en onderhoud ga je naar: DC Berkel Spijkenisse B.V. Maaswijkweg 1 - Tel. 0181- 692150 - DC Berkel Hellevoetsluis B.V. Nijverheidsweg 6 - Tel. 0181-322700

www.dcberkel.nl

DCB, daar kom je verder mee!

OOK VOOR

NISSAN & ALFA ROMEO

Peugeot steekt 308 in het nieuw De naam is ongewijzigd, maar voor het overige is aan de kersverse Peugeot 308 alles nieuw. De hatchback beleeft zijn publieksdebuut tijdens de IAA in Frankfurt in september. Nog deze herfst is hij te bewonderen bij de dealer.

De nieuwe generatie van de , Peugeots troef in het C-segment, is , meter lang en , meter hoog. Vijf volwassenen moeten in de auto een volwaardige zitplaats vinden. Daarnaast is er plaats voor  liter bagage. De  nieuwe stijl staat op het nieuw ontwikkelde modulaire EMP-platform van het PSA-concern. Mede door het gebruik van deze bodemplaat is het de fabrikant gelukt het gewicht van de auto met  kilo te drukken ten opzichte van de huidige versie. De afslankoperatie moet bijdragen aan een betere prestatie en een lager

verbruik. Peugeot kondigt alvast een versie aan met een CO-uitstoot van minder dan  gram per kilometer. Dat betekent dat de zakelijke berijder ook in  nog kan profiteren van een fiscale bijtelling van  procent. Onbekend is nog welke krachtbron de nieuwe zuinigheidskampioen in de -reeks onder de kap heeft. Het gerucht gaat dat het handelt om een direct ingespoten . liter dieselmotor. Peugeot roemt de kwaliteitsslag die is gemaakt bij de afwerking van het exterieur en interieur van de . Zo zijn hoogwaardiger materialen gebruikt. Tot de onderscheidende stylingdetails in het interieur behoort de zogenoemde i-cockpit met een compact stuurwiel, een hooggeplaatst instrumentenpaneel en een middenconsole met een , inch groot touchscreen.

Eenmiljoenste Tsjechische Hyundai In de Hyundai-fabriek in het Tsjechische Nošovice is half mei de miljoenste Hyundai van de band gerold: een i. De productie in de Europese Hyundaifabriek begon op  november . Het eerste model dat destijds werd gemaakt

was een i van de eerste generatie. Inmiddels produceert Hyundai er vijf modellen: de ix, ix, i hatchback, i wagon en sinds kort ook de i hatchback. Ook worden er motoren en versnellingsbakken gemaakt.

Hyundai heeft in totaal , miljard euro in de productiefaciliteit geïnvesteerd. Er werken . mensen, nog eens . bij toeleveranciers en  bij ondersteunende diensten.


SP

Donderdag 30 mei 2013

PSV Poortugaal vrouwenvoetbal zoekt speelsters POORTUGAAL - De vrouwenvoetbalafdeling van PSV Poortugaal zoekt voor het komende seizoen versterkingen. PSV Poortugaal vrouwen 1 is kampioen geworden en is gepromoveerd naar de derde klasse, vrouwen 2 speelt vierde klasse. Dus, wil je op niveau voetballen dan is PSV Poortugaal de goede keuze die je kan maken. PSV Poortugaal heeft een fraai complex met vier velden waarvan één kunstgrasveld. Wil je meer informatie over vrouwenvoetbal bij PSV Poortugaal? neem dan contact op met Martin Verhagen via email VEM@ meiko.nl of 0682011017.

Vriendinnendag bij vv Rhoon Alle meisjesleden van vv Rhoon mogen woensdag 5 juni hun vriendinnetje, buurmeisjes of nichtje meenemen om samen te voetballen. De Vriendinnendag van vv Rhoon op Sportcomplex de Omloop begint om 18.00 uur. Tijdens de Vriendinnendag voetballen meisjes in de pupillen- en juniorenleeftijd een deel van de avond met elkaar en staat het plezier voorop. Doel van de dag is om meisjes en hun ouders kennis te laten maken met de voetbalsport en met het meisjesvoetbal bij vv Rhoon. Ook als je geen lid bent van vv Rhoon dan ben je heel welkom. De deelname is gratis. Leeftijd van 5 tot 16 jaar. De dag zal onder leiding staan van Stef Huszarik en enkele dames van het eerste elftal. Wie er bij wil zijn kan zich opgeven door een mail met je naam en leeftijd te sturen naar: dames@ vvrhoon.nl

www.jantjebeton.nl

43

Dames 1 PSV Poortugaal kampioen

POORTUGAAL - Afgelopen zaterdag was het D-day voor de dames van de Vrouwenselectie van PSV Poortugaal. Na de zwaar bevochten overwinning van twee weken geleden was Berkel aan de beurt. In deze laatste competitiewedstrijd was slechts één punt voldoende om de felbegeerde titel te pakken. De dames gingen voortvarend van start, want in een tijdbestek van 20 minuten was het 4-0 door respectievelijk Hanneke Groe-

neweg, Irene Noordzij, Dania Baabbi en Desie van den Worm. Als een wervelwind vlogen de dames over hun tegenstander heen en namen na deze stand wat gas terug, hetgeen Berkel meer lucht gaf om een tegenaanval op te bouwen. In de laatste minuut voor rust was het de topscorer van het team, Hanneke Groeneweg, die haar reputatie waarmaakte. Zij deed dit dunnetjes over met de eerstvolgende treffer in de tweede

helft, waardoor het in de zestigste minuut al 6-0 stond. Het was nu elke 10 minuten raak met achtereenvolgens Irene Noordzij, Cornelia Buizer en Desie van den Worm. Berkel werd met 9-0 van de (kunstgras) mat gespeeld en het eindsignaal werd als een bevrijding gezien. Er volgde een hossend feest met rookpluimen, bloemen, medailles en champagne. Voorzitter Jaap Lodder reageerde enthousiast, “voor het damesvoetbal van PSV Poortugaal is dit een enorme opsteker. Volgend jaar worden twee vrouwenteams ingedeeld en met de aanstormende meisjes uit de jeugd zit het wel goed om deze voortuitgang te continueren. Ook trainer Dolf Schelvis was na afloop euforisch: “De dames hadden zich voorgenomen om kampioen te worden en dat zijn ze nagekomen met dit sambavoetbal.” De scheidende coach wist het zeker: “Ik zal ze missen, maar wens ze veel succes in de derde klasse.” foto PR

RABO WIELERKLASSEMENT Met het Rabo Wielerklassement leggen wij de verbinding tussen de 4 wielerrondes die wij sponsoren. Meer informatie over dit klassement vindt u op de website: www.rabobank.nl/rmij De tussenstand na het verrijden van de Ronde van Ridderkerk is als volgt:

1. 2. 3. 4. 5.

Wouter de Groot Sander de Kreder Luuc Bugter Ronald Bos Bryan Larsen

Pijnacker Zevenhuizen Arnhem Merkplas (B) Terheijden

aantal punten 53 48 47 43 39

Oude Maas 2 blijft in race voor promotie Seizoen Rhoon eindigt

POORTUGAAL - Afgelopen zaterdag leek het voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen ARC 4 al een gelopen race. Want een week eerder hadden de reserves van Oude Maas de uitwedstrijd in Alphen aan den Rijn al met 1-3 gewonnen. Maar in de beide wedstrijden waren deze teams goed aan elkaar gewaagd. In deze return lag het initiatief vooral bij ARC. De wedstrijd had een rommelig karakter en bood beide partijen weinig echte kansen. Toch was het Oude Maas dat halverwege de eerste helft de score opende via Jeffrey Sequira. Maar die vreugde was maar van korte duur. Binnen enkele minuten kreeg ARC een terechte strafschop en was de stand alweer gelijk. Dit was ook de ruststand. In de tweede helft hetzelfde

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-albrandswaard.nl

Dubbele bekroning voor Wout Messemaker RHOON - Tijdens de Algemene Ledenvergadering van v.v. Rhoon op 27 mei is bestuurslid Wout Messemaker

RT

dubbel bekroond voor zijn inzet en vrijwilligerswerk bij de club. Uit handen van scheidend voorzitter Tammo Beishuizen, sinds kort voorzitter van de KNVB district West 2, mocht hij de Gouden KNVB bondsspeld in ontvangst nemen voor zijn verdiensten. Waarna waarnemend burgemeester Ger van de Velde-De Wilde van Albrandswaard hem nog eens extra verraste met een Koninklijke onderscheiding. Vanaf heden is Wouter Willem Messemaker benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Wout Messemaker is sinds 1988 bestuurslid bij Voetbalvereniging Rhoon.

zoals het begon

ALBRANDSWAARD - Het seizoen voor het eerste elftal van vv Rhoon zit er op. Zonder tot op de bodem te gaan heeft KMD uit Wateringen Rhoon zaterdag uit de nacompetitie geknikkerd. Met slecht voetbal dat deed denken aan het optreden in het Albrandswaardtoernooi van vorig jaar, maakte Rhoon geen moment de indruk voor promotie te willen strijden. De einduitslag (4-2) was zelfs nog een geflatteerde afspiegeling van de krachtsverhoudingen. De teleurgestelde aanvoerder Willem Heijboer kon daarover na afloop kort zijn: ,,Die gasten waren gewoon op alle fronten beter’’.

beeld. ARC drong aan en Oude Maas had het bij tijd en wijlen erg lastig. Toch was het opnieuw Jeffrey Sequira die uit een mooie tegenaanval de 2-1 wist te scoren. Dit werd ook de eindstand. Oude Maas 2 gaat hierdoor naar de volgende ronde in deze nacom-

petitie. Daarin een tweekamp tegen Soccer Boys 2. Zaterdag as. eerst om 13.30 uur de uitwedstrijd in Bleiswijk. Een week later de thuiswedstrijd. De winnaar van deze tweekamp promoveert naar de reserve eerste klasse. foto PR

RWA veilig en volop in race voor titel

Oude Maas E5 wint toernooi bij Vierpolders POORTUGAAL - Eindelijk de beloning van een seizoen hard werken. Afgelopen zaterdag stond voor de E5 van vv Oude Maas het toernooi bij Vierpolders op het programma. De eerste twee wedstrijden verliepen moeizaam maar werden wel gewonnen,

de laatste twee duels speelden ze netjes en met veel plezier uit. Met de maximale score van twaalf punten ging E5 met de beker naar huis. Aanstaande zaterdag staat het toernooi bij CWO Vlaardingen op het programma. foto PR

ALBRANDSWAARD - Zaterdag stond een belangrijke wedstrijd op het programma voor de door ARCO gesponsorde brigade. RWA ontving de hoofdmacht uit Maassluis en er moest gewonnen worden. Omdat er elke week zulke verrassende uitslagen zijn in de klasse waar RWA speelt kon winst betekenen meedoen om het kampioenschap. En verlies zou vechten tegen degradatie betekenen. Het begin van de eerste helft moesten de spelers nog wat schroom van zich afspelen, er werd nog even tegen een achterstand aangekeken, 2-3. Maar gaandeweg begon de rood-witte ARCO brigade grip op het spel te krijgen. Tot aan 4-4 ging het nog gelijk op maar RWA kon een gaatje slaan van 3 doelpunten, 7-4. Na 35 minu-

ten spelen stond een ruststand van 8-6 op het scorebord. In de tweede helft kwam Maassluis nog eenmaal op gelijke hoogte, 8-8. RWA liep weer uit naar 10-8 en bleef elke aanval mee scoren zodat er uiteindelijk de eindstand op 14-12 uitkwam. Doelpunten: Rick van Rossen (5), Steven Huizer (4) en Nils de Brons, Nanette de Lange, Jan den Arend, Mirjam Huizer en Renata Lima Dos Santos allen 1 doelpunt. Met deze uitslag en doordat er ook deze zaterdag weer verrassende uitslagen waren, speelt RWA volgende week zaterdag tegen Futura een kampioenswedstrijd. Futura, uit Den Haag, heeft 16 punten en RWA 15 punten. Bij winst is RWA dan kampioen van de eerste klasse. Foto PR


GOLDEN EARRING STRIJEN - OPEN AIR

NU OOK TE HUUR! Zalmplaat Hoogvliet

zaterdag 15 juni 2013 LOKATIE: SPORTVELDEN V.V. STRIJEN AVONDKASSA: 32,50

-

AANVANG: 20.00 UUR VOORVERKOOP: 30,=

+ SUPPORT ACT sponsors:

UIS H N E P O N E R U RHnUi 9.30-11.30 uur en iedere dinsdag tussen STARndTe zaVteE rdag 1 ju 7, Hoogvliet

G. KLINGENS

Aannemersbedrijf VAN ALPHEN

KEUKEN- EN BADKAMERMONTAGE K

raat Aanstaa elwoning Viskorfst od m de in r u u 0 .0 17.00-18

Hoveniersbedrijf

Ruim opgezette nieuwbouwwijk in Zalmplaat, Hoogvliet

PETERS

NAALDWIJK

Snel beschikbaar bedrijfs softw f are

VOORVERKOOPADRESSEN: STRIJEN: â&#x20AC;&#x2122;S-GRAVENDEEL: NUMANSDORP: OUD-BEIJERLAND: PUTTERSHOEK: RIDDERKERK: DORDRECHT: SPIJKENISSE:

www.vvstrijen.nl

PETIT-RESTAURANT HET PLEIN, VOS DIERENSPECIAALZAAK,TANKSTATION ARGOS TRAMBAAN. KAPSALON AD PEGELS, LANGESTRAAT 3A RADIO VOS, VOORSTRAAT 46 V.V.V. HOEKSCHE WAARD, WATERSTAL 3 SPORTCAFÃ&#x2030; â&#x20AC;&#x2122;T CENTRUM, P. REPELAERSTRAAT 64 BOLLE VAKSCHOENMAKERIJ, RIDDERHOF 83 V.V.V. SPUIBOULEVARD 99 MUZIEKCAFE DE FLES, SPUISTRAAT 8 BEL OF BEZOEK TICKET SERVICE @ VIA: 0900 300 1250 (45 CPM) EN DE GROTERE FREE RECORD SHOPS. WWW.TICKETSERVICE.NL

ZEG NEE TEGEN DE IVOORHANDEL! Kom in actie met het IFAW! Voor de bescherming van de laatste wilde olifanten. Voor de bescherming van dieren, waar ook ter wereld.

TE KOOP GEVRAAGD:

langspeelplaten, singles, tevens gehele verzamelingen 06-54218314 | 06-21391217 Na 19.00 uur: 0181-310690

Steun het IFAW vanaf slechts â&#x201A;¬ 3,- per maand. Ga naar www.ifaw.org of bel (070) 33 55 011.

OP RAAMDECORATIE & VERF Krijgt u ook de voorjaarskriebels en wordt het tijd voor een nieuwe look voor uw interieur? Wij helpen u graag om uw plannen te vertalen naar de juiste producten. Wacht niet te lang, want tot en met 15 juni 2013 profiteert u van een hoge korting op raamdecoratie en verf. Actie geldt van 3 t/m 15 juni 2013.

Ruime woning, luxe keuken en badkamer Tuin met stenen berging Huren vanaf â&#x201A;¬ 750,per maand excl. servicekosten (Minimum inkomenseis â&#x201A;¬ 3.500,per maand)

Te koop vanaf â&#x201A;¬ 173.000,- v.o.n.

www.heerlijkhoutingen.nl Meer weten? Vestia Makelaardij (070) 356 51 10

,JBKBBSJO/FEFSMBOE ,PNMBOHTFOQSPGJUFFS

,PNMBOHTFOQSPGJUFFS 䪦 BBOBDDFTTPJSFTDBEFBV

HSBUJT8BYPZMUFSXBBSEFWBO䪦 "MMFFOHFMEJHFOUFCFTUFEFOCJK*OEVNJK3PUUFSEBN;VJE CJKBBOLPPQWBOFFOOJFVXF,JB

,JB1JDBOUPUI"OOJWFSTBSZ $775EFVST

(FIFFMSJKLMBBSWBOBG䪦 #FUBBMOVEFIFMGU FOEFSFTUPWFSKBBS

,MBOUWPPSEFFM UPU䪦 

"]XFHFOCFMBTUJOHWSJK]OFUUPCJKUFMMJOHWB䪦 NOE

UI"OOJWFSTBSZ4VSQSJTF4VSQSJTF "MMF1JDBOUPUI"OOJWFSTBSZNPEFMMFOUJKEFMJKLNFUFFO WPMMFEJHHFä&#x153;¹OUFHSFFSE1JPOFFSOBWJHBUJFTZTUFFN NFUUPVDITDSFFOUXW䪦 

*OEVNJK"VUPNPUJWF "QMPOJBTUSBBU 3PUUFSEBN;VJE 5FM  XXXLJBSPUUFSEBN[VJEOM (FN#SBOETUPGWFSCSVJL m MLN  LNM$0VJUTUPPUmHLN(FOPFNEFWBOBGWFSLPPQQSJKTJT UFO[JKBOEFSTWFSNFME JODM#58#1. FYDMNFUBMMJD MBL LPTUFOSJKLMBBSNBLFO BGMFWFSQBLLFU CSBOETUPG MFHFTFOSFDZDMJOHCJKESBHFFOBMUJKEFYDMEFPQUJPOFMFMBLCFTDIFSNJOH(FUPPOEFNPEFMMFOLVOOFOBGXJKLFOWBOEFCFTDISFWFO VJUWPFSJOH8JK[JHJOHFOFOESVLGPVUFOWPPSCFIPVEFO*OGPSNFFSWPPSEFDPNQMFUFBDUJFWPPSXBBSEFOCJKVX,JBEFBMFSPGLJKLPQLJBDPN%FHSBUJT1JPOFFSOBWJHBUJFPOUWBOHU VCJKBBOLPPQWBOFFOOJFVXF,JB1JDBOUP[PMBOHEFWPPSSBBETUSFLUUPUVJUFSMJKL (FOPFNEFCJKUFMMJOHTQFSDFOUBHFFOIFUXFHFOCFMBTUJOHWSJK[JKO JTBGIBOLFMJKLWBO EBUVN WBO SFHJTUSBUJF %F WSJKTUFMMJOH WBO XFHFOCFMBTUJOH HFMEU UPU "MMF HFOPFNEF CJKUFMMJOHTQFSDFOUBHFT FOFSHJFMBCFMT FO WBOBG OFUUP CJKUFMMJOHTCFESBHFO QFS NBBOE [JKOQFSNPEFMHFCBTFFSEPQEFVJUWPFSJOHNFUIFUMBBHTUFCJKUFMMJOHTQFSDFOUBHFFOBMUJKEHFCBTFFSEPQJOLPNTUFOCFMBTUJOH7PPSFFODPNQMFFUPWFS[JDIUNFUEF CJKUFMMJOHTQFSDFOUBHFTQFSNPEFMFOXFMLFNPEFMMFOWSJKHFTUFME[JKOWBOXFHFOCFMBTUJOH[JFLJBDPN %FBDUJFCFUSFGUFFO OJFU EPPSMPQFOELSFEJFUBBOCPEWBO,JB'JOBODF IBOEFMTOBBNWBO4BOUBOEFS$POTVNFS'JOBODF#FOFMVY#7 HFSFHJTUSFFSECJK"'.POEFSWFSHVOOJOHTOVNNFSWPPSXBBSEFOFOTUBOEBBSEJOGPSNBUJFCMBEPGCFM 6X,JBEFBMFSFO,JB'JOBODFHFWFOHFFOBEWJFT6EJFOU[FMGUFCFQBMFOPGIFUEPPSVHFXFOTUFGJOBODJä&#x153;µMFQSPEVDUBBOTMVJUCJKVXXFOTFO CFIPFGUFOFOQFSTPPOMJKLFTJUVBUJF7PPS EFEVVSWBOEFVJUHFTUFMEFCFUBMJOHTQFSJPEF UPUVJUFSMJKLNBBOEFOOBUFOBBNTUFMMJOH XPSEFOHFFOSFOUFFOLPTUFOJOSFLFOJOHHFCSBDIU)FUNBYJNBMFGJOBODJFSJOHTCFESBH CFESBBHU䪦 %F[FBDUJFJTHFMEJHWPPSIFUBDUVFMFNPEFMQSPHSBNNBWBOFFOOJFVXF,JB1JDBOUPNFUBBOLPPQEBUVNUNFOVJUFSTUFSFHJTUSBUJFEBUVNWBO %F[FBDUJFHFMEU UFO[JKBOEFSTWFSNFME OJFUJDNBOEFSFBDUJFT

Vraag naar de voorwaarden.

Dorpsstraat 4-6 | 3171 EG Poortugaal | Telefoon (010) 501 72 27 E-mail walgaard@colorsathome.nl | www.walgaardschilders.nl


SPORT

Donderdag 30 mei 2013

Meeuwenplaat met lege handen HOOGVLIET - Meeuwenplaat is er niet in geslaagd om de slotronde van de nacompetitie te bereiken. De ploeg van Peter Burggraaff verloor zondag de return van het duel met SVV, waar het vorige week nog 3-3 werd, wonnen de Schiedammers nu met 2-4. ‘Het ging al mis vanaf de eerste minuut, dan kom je door onoplettendheid zaken op 0-2 achter. We hebben alleen voor rust een kans via Daniël Rens gehad. We waren meer met onszelf bezig dan de tegenstander. Dan komen we terug, maar zijn zij toch slimmer dan wij’, meent Peter Burggraaff na afloop. De oefenmeester is tevreden over het seizoen. ‘Doelstelling was naar de derde klasse en daar speelden we dit jaar in voor het eerst. Dan is handhaving het doel en worden we gewoon vierde. We draaien dus een redelijk goed seizoen. Volgend jaar zien we verder, met hopelijk wat versterkingen’, laat de oefenmeester tot besluit weten. Door de overwinning van

Ons Kluppie niet naar Hoogvlietse tafeltennissers HOOGVLIET - Lacrossevereniging Rotterdam Jaguars is zaterdag winnaar geworden van de verkiezing Ons Kluppie 2013. Hier deed ook tafeltennisvereniging Boomgaardshoek uit Hoogvliet aan mee mee. De Kralingse club mag zich een jaar lang Rotterdams leukste ‘kluppie’ noemen en wint een door Rotterdam Sportsupport beschikbaar gestelde cheque van 2.500 euro en een tv-reportage van RTV Rijnmond. “Een club voor álle Rotterdammers, dat is wat de winnaar

van Ons Kluppie 2013 wil zijn”, las juryvoorzitter Deborah Gravenstijn uit het juryrapport voor. De club greep de prijs onder meer vanwege de inzet op middelbare scholen, de gastvrije rol richting buitenlanders die zich in Rotterdam vestigen, de bijdrage om lacrosse in Nederland op de kaart te zetten en de open sfeer die op de club heerst. “Deze eigenschappen zijn voor iedere sportvereniging te prijzen, maar in het bijzonder voor een studentensportvereniging”, aldus Gravenstijn.

Brons voor turnster Animo Aad vd Voorn SVV spelen zij de wedstrijden om promotie naar de tweede klasse tegen OHVV.

Meeuwenplaat heeft een meer dan goed debuut gemaakt in de derde nodige versterkingen

zal volgend seizoen een nieuwe poging gedaan worden om de 2 klasse te bereiken.

Mixteam 2 TV Zalmplaat Nikantes veegt vloer bijna kampioen aan met Scheldevogels HOOGVLIET - Afgelopen zaterdag was de zesde dag van de voorjaarscompetitie voor TV Zalmplaat. Alle teams speelden thuis. Beide mixteams zorgden voor een overwinning. Het herenteam trok net aan het kortste eind. Het eerste mixteam bestond uit: Maartje Tulp, Marjon Tulp, Martin de Jong en Nico Herk, het tweede mixteam uit: René Laurman, John Raaijmakers, Paul v.d. Boom, Denise Laurman en Natasha de Haan en het herendubbelteam uit: Ed Laurman, Rob Noord-

45

zij, Siem Terlaak en John Nievaart. Het eerste mixteam speelde vandaag tegen Spijkenisse en maakte er veel spannende partijen van. Alle partijen werden gewonnen, behalve de mix. De Hoogvlieters wonnen zodoende met 4-1. Het tweede mixteam speelde tegen Capelle en verstevigde haar koppositie. Alle 5 wedstrijden werden vandaag opnieuw in 2 sets gewonnen: 5-0 dus. Het herendubbelteam speelde deze zaterdag tegen LTC Hoogvliet en verloor nipt met 2-3.

Mooie prestaties voor judoka’s De Korte

HOOGVLIET – In de voorlaatste wedstrijd van dit seizoen heeft Nikantes zaterdagmiddag goede zaken gedaan. In de wedstrijd bij Scheldevogels, won de formatie van Joop Edixhoven met 4-16. Bij rust stond de ploeg uit Hoogvliet al voor met 1-6. ‘We hadden vandaag echt heel veel kansen. Die ploeg hoort hier niet thuis, het verschil met ons is zo groot. Als we alle kansen in doelpunten hadden omgezet, dan had-

den we wel dertig treffers gescoord. We misten vrij kansen en doorloopballen. De organisatie was weg. We schoten maar raak. Dit is een hele slechte ploeg en dus een logische uitslag’, zegt trainer Joop Edixhoven na afloop. Zaterdag staat er een tegenstander van een heel ander kaliber aan de Botreep. De laatste tegenstander van dit seizoen is Dijkvogels, dat voor het kampioenschap strijdt in Hoogvliet.

HOOGVLIET - Afgelopen weekend was het Bondskampioenschap 2 en turnster Milou Erkelens was de enige turnster van Animo die zich geplaatst had voor deze finale en twee toestelfinales en een reserve plaats. Op zaterdag werden de allround wedstrijden gehouden. Erkelens pakte een bronzen medialle op het onderdeel paardsprongen. Op de Fantastic Gymnastics

in Ahoy op 15 en 16 juni zal de springgroep van Animo actief zijn. In Hoogvliet wordt op zaterdag 22 juni in sporthal Hoogvliet een eigen toernooi georganiseerd van Animo. Daar worden de onderlinge wedstrijden van Animo gehouden voor de allerkleinste peuters tot en met de senioren, zowel jongens als meisjes, van recreatie tot selecties.

Open dag bij Tempo 34 ALBRANDSWAARD Tempo’34 gelegen aan de Zuiderparkweg 602 in Rotterdam (bij metrostation Slinge) organiseert een open dag op woensdag 5 juni van 13.00 u tot 16.00 uur. Hockey komt steeds meer in trek bij de jeugd en ook wij merken dit bij Tempo 34. Steeds meer enthousiaste kinderen willen kennismaken met hockey. Onlangs heeft Tempo’34 cli-

nics gegeven waaraan honderd kinden hebben deelgenomen. Tijdens de open dag op 5 juni is er de mogelijkheid om wedstrijdjes te spelen onder leiding van ervaren trainers. Er zal een luchthockeyveld aanwezig zijn. Bezoekende kinderen krijgen een leuke attentie. Kijk voor meer informatie op www.tempo34.nl. foto PR

Handballers ETC gaan voor ongeslagen status HOOGVLIET – De handballers van ETC behaalden een aantal weken geleden al het kampioenschap, maar de ploeg wil dat ook graag ongeslagen doen. Hiervoor hoeft het team van Ton Kraaij nog slechts één keer te winnen. Zondag deed de ploeg dat namelijk ook tegen Oliveo 2. De ploeg uit onze deelgemeente won het duel met 21-24, na een ruststand van 13-11. ‘We willen graag onze on-

geslagen status vasthouden. Voor rust waren we erg slordig, vandaar de achterstand. Dat pakte we na rust goed op en vijf minuten voor tijd was het toch weer zo’n moment waarin we ze laten terugkomen. Dat is niet best, maar we hadden een hoop blessures, dus het was even aanpassen’, zegt coach Ton Kraaij na afloop van het duel. Zondag is Achilles de laatste tegenstander van ETC.

Oude Maas F3 kampioen zonder zelf te spelen

HOOGVLIET - Zondag deden judoka’s van het De Korte Sportinstituut in Hoogvliet mee aan het Kan toernooi in Arnhem. De volgende judoka’s eindigden op een tweede plaats: Youri van de Hee -55 kg, Dewi Bernhard -57 kg en Edelaine Westdijk -57 kg. Op de derde plaats zijn geëindigd Ennio Mertens -38 kg, Joey Saarloos -46 kg, Gino Maas -50 kg en Jarno Bouwmeester -50 kg. Een vijfde plaats was er voor Adil Belkaid -42 kg

en Luca Roozeboom -46 kg. Tegelijkertijd werden op deze dag ook de Districtskampioenschappen -12 jaar gehouden in Den Haag. Hierbij wist István de Jong bij de -30 kg een welverdiende eerste plaats te halen, nadat hij negen partijen had gejudood, waarvan acht met ippon. Jesse Flach eindigde bij de -32 kg -10 jaar op een vijfde plaats. Al met al een mooi judoweekend voor de judoka’s van De Korte.

POORTUGAAL - Zelfs bij de F-pupillen kan het verloop van de voetbalcompetitie soms hard zijn. Afgelopen zaterdag was Oude Maas F3 al uitgespeeld. Met maar één punt achterstand moest de naaste concurrent Botlek F4 nog een uitwedstrijd spelen bij de nummer drie: Zuidland F2. Daar werd een aanvankelijke 0-1 voorsprong in de laatste 5 minuten een 2-1 nederlaag. Sneu voor Botlek F4, dat nog wel terug kan zien op een goede competitie. Voor kampioen Oude Maas F3 natuurlijk dik verdiend na al dat harde trainen in het afgelopen seizoen. Binnenkort worden de kampioenen op het Sportpark Albrandswaard volop in het zonnetje gezet. foto PR


Te koop: 7 merk t-shirts Esprit/Nike €15,--, 6 mooie stoere overhemden Donderdag 30 mei Esprit 2013 € 18,--, Handstoomapparaat, 1000watt,9 accesoires, € 7,50, tel. 06 558 305 49

46

Te koop: Isabella panoramische luifel voor caravan. i.g.st. Omloop 9 m. Kleur grijs/groen. Uitritsbare zijkanten. Prijs, 100 euro Tel. 0180-613884/06 13409146 0180 - 617592

0000123

Te koop: Marklin(ho) treinset met trafo, rails, boveninfo@andrenijenhuis.nl leiding, Zwitserse berglocomotief, 1 stoomloc, div. rijtuigen/wagons, huisjes etc. conditie gebruikt €250,-- tel. 06-33 647 421

Gevraagd: Voor vakantieopvang konijnen gekleurde hekjesren/muntjes van Uw rijbewijs is onze reklame! dierenwinkl Wesdijk. Tel. 0180-610496

50x112

Te koop: elektrische heggen schaar Merk: Metabo meslengte 60 cm 30 euro Tel. 0180-615872 Te koop: 1 Sony ktv 100 herz compleet met afstandsbediening , scart kabel en gebruiksaanwijzing prijs euro 25,-- tel. 010-4101708

Eindelijk visweer!

Aangeboden: aantal oude reclamefolders, o.a. Peli ,Gilette,kenmix. HollandAmerikalijn t.e.a.b. Tel. 0104162915

Voor een betaalbare prijs! Albrandswaardseweg 88 Poortugaal

Wilt u geknipt worden of een kleurtje of permanentje? Alles kan bij Jessica’s Haircare. Kinderen knippen t/m 11 jaar Kinderen knippen 12 t/m 17 jaar Knippen Dames/ Heren Knippen / fohnen Knippen / verven Knippen / folie coupe soleil Permanent / Knippen / Fohnen

€ 12,50 € 13,50 € 14,00 € 23,50 € 42,50 € 43,50 € 55,00

Bel snel voor een afspraak! 06-25024614 Ik sta dinsdag, woensdag en vrijdag voor u klaar!

Wij zijn er klaar voor, welkom!

Te koop: thermostaat van Elro KT200, gebruikt, vraagprijs 15 euro; tel. 010-4818343

Groots assortiment - Scherpe acties - Volop vers aas hengelsport.wesdijk.nl

Te koop: Rode mini laptop, merk Packard Bell inclusief bijpassende laptoptas. Prijs €100 en nieuwe zwarte Adidas Dragon schoenen maat 40, incl gratis zwarte veters Prijs: €50. Interesse? Bellen 06 346 673 61

Tegen inlevering van deze bon 15% korting op het gehele* assortiment Te koop:

groen Kwasaki kinderfietsje 16 inch, moet wat opgeknapt worden €7.50, V.W. Golf 6 achHengelsportspeciaalzaak Wesdijk ter en kentekenverlichting Gouwe 9 | Barendrecht | hengelsport.wesdijk.nl 100% en origineel i.v.m. aanschaf ledverlichting €275.00 tel. 06-15506841 m.u.v. geldende aanbiedingen.

*

Te koop: fraaie MGB sportwagen cabrio Bouwjr.1979 Kleur: racing green KM/Mls stand: 75000 4 versn.+ overdrive Onderhoudsboekje aanwezig Schappelijk geprijsd ! Tel. 06-55737175

Vanuit ons kantoor in Rhoon zijn 21 medewerk(st)ers, waaronder vier accountant-administratieconsulenten, werkzaam voor cliënten Wij zijn op zoek naar een full-time in het midden- en kleinbedrijf.

jongste bediende

(m/v)

Je maakt onderdeel uit van het secretariaat. Je werkzaamheden bestaan uit het opnemen van de telefoon, het ontvangen van cliënten, het verzorgen van de koffie, dossiers opruimen, licht administratief werk en verder alle voorkomende ondersteunende werkzaamheden.

Voor inlichtingen kun je tijdens kantooruren contact opnemen met P.J. Boes AA of A.C. Kleinjan AA (010-5015033). Schriftelijke sollicitaties kun je richten aan Schouten Accountants, Postbus 870, 3160 AB Rhoon of e-mail naar: info@schouten-accountants.nl

Te koop gevraagd: emblemen/brevetten van de politie: het verlopen model/ logo. tel.0180-617345 na 20.00 uur Te koop: wegens omstandigheden: E-bike nieuw en ongebruikt Vaste Prijs: 800,- Tel. 0180-613657 GEVRAAGD: Woonhuis of Appartement met vrij uitzicht van recent bouwjaar. Prijs idee plm twee ton bel vrijblijvend voor info op 06 13 24 53 08

Laat kosteloos uw rookmelder plaatsen! Bel 0251 - 275 590

Wij bieden een afwisselende baan in een informele werksfeer en we verwachten van jou grote collegialiteit.

zie ook onze website: www.schouten-accountants.nl www.brandwondenstichting.nl/rookmelderteam


DIENSTEN

Donderdag 30 mei 2013

ZONDAG 2 JUNI 2013 RHOON PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Geref. Kerk, Maranathakerk, Kleidijk 2 09.30 uur Ds. P.C. Koster, Spij­ kenisse Herv. Gemeente, Dorpskerk 09.30 uur ds. J.P. Bijl, Rhoon 17.00 uur ds. G.J. Codee, De Bilt ROOMS KATH. KERK H. Willibrordus, Dorpsdijk 11.00 uur Viering Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering POORTUGAAL PROTESTANTSE GEMEENTE TE POORTUGAAL Kerkgebouw de Haven, Emmastraat 9 09.30 uur Ds. M.H. vd Graaf GEREF. GEMEENTE Achterweg 11 09.30 uur Ds. C. Neele 16.00 uur leesdienst PERNIS/ ALBRANDSWAARD GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150, Barendrecht 11.30 uur Ds. R. Heida, Emeritus predikant te Monster 16.30 uur Ds. Z.J.C. van Harten te Wezep BARENDRECHT Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur Ds. W.G. de Wit VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Ds. A.N. Rietveld, Barendrecht EVANG. GEMEENTE Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinder­ en jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180­624429, www.waterport.nl ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. J.C. van Beelen 15.00 uur ev. J.R. van Haastert

VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam­Lomb. 09.30 uur ds. G. Geitenbeek REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur dr. E.H. Cossee HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur mw. J.C. Scholte­de Jong, Raamsdonksveer, voorbe­ reiding heilig avondmaal ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vre­ deskerk, Lede 121, Rotterdam­ Zuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam­Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam­Zuid 10.00 uur ­ Eredienst (Neder­ landstalig) 15.00 uur ­ Eredienst (Kaap­ Verdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeente­ kring. www.nazarener.nl HOOGVLIET PROTESTANTSE GEMEENTE Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200 10.00 uur (P) Ds. R.J. Wilschut, dienst van Schrift en Tafel Dorpskerk, Achterweg 10 10.00 uur (P) Ds. C.R. Muler, Rotterdam GEMEENSCHAP VAN KERKEN Samenwerking van de Protestantse Gemeente, de

Pinkstergemeente en de rooms­ katholieke parochie ‘Maria en Johannes onder het kruis’ te Hoogvliet. Gereformeerde Gemeente Diensten: 10.00 en 16.00 uur. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) De Hoeksteen, Middenbaan­Zuid 75, diensten: 9.30 en 16.30 uur. Hervormde Gemeente Pernis Ring 1 09.30 uur Ds. S.A. van der Veer, Arnhem. Viering Heilig Avondmaal 18.30 uur Ds. J. Reehorst, Stavenisse. Voortzetting en dank­ zegging Heilig Avondmaal Gereformeerde Kerk Pernis, Eben Haëzerkerk Pastoriedijk 340 09.30 uur ds. A Pilkes­van Delft, Rhenen, Viering Heilig Avondmaal Pinkstergemeente Hoogvliet Haifaweg 7 Elke zondag om 10.00 uur. Woensdagavond in de even weken Gebedsbijeenkomst, in de oneven weken Bijbelstudie om 19.30 uur. Vrijdagavond Gebedsbijeenkomst om 19.00 uur. Evangelische Gemeente Hoogvliet Scholengemeenschap De West­ punt, Foeliestraat 16 in Hoogvliet. 10.30 uur Baptistengemeente Pernis Ring 322 10.00 uur dienst Rooms-katholieke kerk Parochie ‘Maria en Johannes onder het kruis’ Mariakerk, Parelvissersstraat 131 Zondag 9.30 uur, maandag en donderdag 10.00 uur. Jehovah’s Getuigen Koninkrijkszaal: Venkelweg 40 Vergaderingen: di. en do. 19.30 uur, zo. 10.00 en 16.30 uur. Pinkstergemeente De Levende Steen De Levende Steen (v/h De Bron), Posweg 99. Woensdagavond gebedsavond 19.30 uur. 1e vrijdag van de maand genezingsdienst 19.30 uur. Zondagdiensten: 09.30 uur en 12.30 uur. Woonzorgcentrum en verpleeghuis Siloam, Kruisnetlaan 410 10.30 uur Kerkdienst voor oude­ ren.

Pijn en pijnbestrijding bij kanker Bij Inloophuis de Boei wordt dinsdag 11 juni een lezing gege­ ven over pijn en pijnbestrijding bij kanker. De lezing begint om 14.00 uur en zal om ongeveer 15.30 afgelopen zijn. Spreker is Renske Boogaard, verpleegkundig consulent Palliatieve zorg. De lezing zal gaan over pijn, oorzaken en invloed van pijn, pijnbestrijding en hoe je kunt omgaan met pijn. Er is ook ge­ legenheid om vragen te stellen. Graag vooraf aanmelden via telefoon 010­2152855 of via de mail: coordinatiedeboeirotter­ dam@gmail.com. De lezing wordt gehouden in Inloophuis de Boei aan de Weimansweg 70­72 in Rotterdam. Inloophuis de boei is een ontmoetingscentrum voor mensen met kanker en hun naasten. Voor andere activiteiten van Inloophuis de Boei zie: www.in­ loophuisdeboei.nl

Medische Diensten Hoogvliet Artsenhulp Huisartsenpost Ruwaard, tel. 0181­627055 (avond­ en weekenddienst), buiten het spreekuur om. De diensten bij de huisartsenpost Ruwaard voor Hoogvliet en Pernis (behalve dr. Kroes en dr. Staay): iedere werkdag van 17.00 tot de volgende werkdag 08.00 uur en elk weekend en feestdagen. Be­ reikbaar op het terrein van het Ruwaard van Puttenzieken­ huis in Spijkenisse. Let op! Niet alle huisartsen vallen on­ der deze regeling. Medisch Centrum Stelle Ruwaard van Putten Ziekenhuis/Stelle, Stelle 2, 3191 KE Hoogvliet, tel. 0181­ 658257, info@rpz.nl, fax: 0181­659280, www.rpz.nl. Verloskundigenpraktijk Jy en ik Achterweg 2f, 3191 VA Hoog­ vliet. Verloskundige van het jaar 2008! Echo’s maken is

mogelijk op de praktijk. Voor meer info: bel 06­14339494 of mail naar info@jyenik.nl. Apotheken Regeling avond­, nacht­ en weekend­ dienst gezamenlijke Apothe­ kers Hoogvliet Pernis Rhoon. CVD Hoogvliet, afdeling maatschappelijk werk, Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW Hoogvliet, tel. 4168128. Spreekuur op af­ spraak: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.30­ 11.30 uur. Afspraken kunnen dagelijks gemaakt worden via de balie of tel. 010­4168128 van 9.00 tot 17.00 uur. Wijkservicepunt Pernis G. A. Soetemanweg 25. In­ loopspreekuur: woensdag 9.30­10.30 uur. Sociaal Raadslieden Rotterdam, bureau Hoogvliet/Pernis, Stadswinkel Hoogvliet deel­ gemeentekantoor, Midden­

baan­Noord 37, 3191 EM Hoogvliet. Openingstijden van de Stadswinkel: maan­ dag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30­15.00 uur; dinsdag van 12.30­15.00 uur en 18.00­20.00 uur. Spreek­ uren op afspraak via de balie of tel. 010­4726666. Informatie Loket Hoogvliet, voor ouderen en gehandicap­ ten. Stadswinkel Hoogvliet, Middenbaan­Noord 37, 3191 EM Hoogvliet, tel. 010­ 4726666. Thuiszorgcentrum Rotterdam, telefoonnummer 010­ 2826000, klantencervice@ tzr.nl Verloskundigenpraktijk Lize Verbaas, p/a Beugstraat 83, 3192 GA Hoogvliet. Te­ lefonisch spreekuur 08.30­ 09.30 uur: 06­12412271, voor bevallingen en drin­ gende zaken: 06­12444535, l.verbaas@planet.nl.

47

Medische Diensten en Maatschappelijke Organisaties Huisartsen. Uitsluitend voor spoedgevallen. Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Voor spoedgevallen doorde­ weeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam­Zuid: 010­2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Albrandswaard De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken geslo­ ten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, tele­ foon: 010­486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/ pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Tandartsen Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoedhulp gedu­ rende het weekeinde en feest­ dagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u inge­ licht op welke manier u de dienst­ doende tandarts kunt bereiken. De dienstdoende tandarts is uit­ sluitend bereikbaar voor spoed­ eisende klachten en ongevallen. De spoedhulp wordt uitsluitend verleend tegen contante betaling. Verloskundige I. Gerritsen, Doen Beijenslaan 20, Poortugaal; praktijk Ridderspoor 30, 3191 PD Hoogvliet. Verloskundigenpraktijk Carnisselande Dagelijks spreekuur volgens afspraak. Spreekuurlocaties: Gezondheidscentrum Carnisse­ lande (hoofdlocatie), Middeldijkerplein 26, 2993 DL Barendrecht Care&Wellness Portland (tevens echolocatie), Langstraat 11­12, 3162 WC Portland Telefonisch spreekuur ma, di en do 9­12 uur, tel. 0180­627459. Inloopspreekuur wo. 8.30­11 uur (m.u.v. schoolvak.). Inloopspreekuur lactatiekundige; ma. 10­11 uur (m.u.v. schoolvak.) (beide inloopspreekuren vanaf hoofdlocatie). info@verloskundi­ gencarnisselande.nl. www.verlos­ kundigencarnisselande.nl Verloskundigenpraktijk Portland Yolande van den Berg en Gardy Laurijssen, 24 uur per dag bereik­ baar via 06­46464942, ook buiten spreekuren overdag voor vragen of afspraak maken. Bij spoed en geen gehoor via de artsentelefoon: 010­2866977. Postadres: Postbus 53019, 3008 AH Rotterdam. www.verloskun­ digenpraktijkportland.nl, info@ verloskundigenpraktijkportland. nl. Spreekuur op woensdag vanaf 18 uur aan Hendrikse­akker 11, Barendrecht (kinderdagverblijf Panda). Zaterdag spreekuur vanaf 9 uur aan De Beurs 39, Rhoon/ Portland (kinderdagverblijf Jip en Janneke). Verloskundigenpraktijk Albrandswaard / Pendrecht Jacqueline Broersma, Jeannette Hammer, Annemieke Kip en waar­ neemsters Marloes Lagendijk, Lilian Wong­Si­Kwie. 06­27850059 b.g.g. 010­4206611 Spreekuur op afspraak: Rijsdijk 15b (Koetshuys) Rhoon en Slinge 773c Rotterdam (tevens echo­ locatie). Voor meer informatie zie onze website: www.verloskundigen­ praktijkpendrecht.nl Trombosedienst en artsenlaboratorium Wijkcentrum Hof van Portland, Hof van Portland 41, Rhoon. Di. en do. 8.15­9.15 uur. Kruithof Fysiotherapie en Manuele therapie Avenue Carnisse 317, 2993 ME Barendrecht. Contact: 0180­ 628741 en info@kruithof­ fysiotherapie.nl. Zie ook www.

kruithoffysiotherapie.nl. Ook ‘s avonds geopend FysiotherapieRotterdam Bijdorp­Zuid 1, Barendrecht gebouw Wellnesselande, tel. 0180­646418 Rosestraat 123, Rotterdam tel. 010­4860978 www.fysiotherapierotterdam.nl info@fysiotherapierotterdam.nl Dierenartsen Dierenkliniek Carnisselande Avenue Carnisse 184, B’drecht tel. 0180­556062. Dierenkliniek Den Otter Dorpsdijk 16, Rhoon tel. 010­5067150. Aafje, thuiszorg huizen zorghotels Aafje klantenservice 088 8233233 Op werkdagen bereikbaar van 08.00 – 17.00 uur voor informatie en advies. Voor dringende (zorg)vragen is de klantenservice 24 uur per dag bereikbaar. Voor dringende (zorg)vragen is de zorglijn 24 uur per dag bereikbaar. Thuiszorgwinkel Zwijndrecht (Vegro) Verpleeg­ en hulpmidde­ len: 0800 – 2887766: voor uit­ leen en verkoop. Passage 4­6, Zwijndrecht, maandag t/m vrijdag 9­17.30 uur, zaterdag van 10­16 uur. Artikelen kunnen thuisbe­ zorgd of opgehaald worden. info@aafje.nl, www.aafje.nl Aafje, Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam. Sanare Thuiszorg Altijd bij u in de buurt! Wij bieden zorg in elke thuissituatie en nemen uw wensen en behoeften als uit­ gangspunt! Bel 0180­310180 voor verpleging, verzorging, begelei­ ding en huishoudelijke ondersteu­ ning op afspraak en door een klein team vaste medewerkers. Gratis spreekuur op dinsdag­ en donderdagmiddag van 13­17 uur in Paramedisch Centrum ‘Oranjewijk’ aan de Gebroken Meeldijk 123a te Barendrecht. Meer informatie: www.zorgiseen­ keuze.nl Alarmnummer. Brandweer, Politie, Ambulance: 112. Politiebureau Poortugaal, Hof­ hoek, Poortugaal, tel. 0900­8844. Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard. Inl. tel. 010­5013283. Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest Tel. 0900­0101; Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele onder­ steuning aan slachtoffers van mis­ drijven en verkeersongelukken. Kraamzorg De Eilanden Vliet 8, Postbus 1185, 3220 BD Hellevoetsluis. Gratis informa­ tienummer: 0800­0225323; Beval­ lingslijn: 0181­310000 (altijd bereikbaar). Kraamcentrum Dat 24 uur p.d, 7 d.p.w. bereikbaar voor zorg. Bezoekadres: Kerkstraat 18, 3211 AS Geervliet. Tel. 0181­645100. Email: info@KraamcentrumDAT.nl. Website: www.KraamcentrumDAT.nl. Moeders voor Moeders. Ben je net in verwachting? Moeders voor Moeders verzamelt de urine van pril­zwangeren, en helpt zo vrouwen met vruchtbaarheidspro­ blemen ook zwanger te worden. Als je nog geen 12 weken zwan­ ger bent, en je wilt meedoen, neem dan contact op met Odette Boekenstijn 06­39442044 of bel gratis 0800­0228070. Inschrijven kan ook via de website www. moedersvoormoeders.nl. CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Telefonisch aanmelden voor aan­ vraag verzorgings­, verpleeghuis en thuiszorg. Op werkdagen van 8.30­17 uur. Tel. 010­2068650. Het Boerderijtje. Inloop elke ochtend. Gastvrije ontvangst door vrijwilligers voor een praatje en een kop koffie. Iedereen is wel­ kom op ma. t/m vr. van 10 tot 12.30 uur. Op di. en do. middag tevens open voor activiteiten. Verkoop Wereldwinkel, vr. 10 tot 17 uur en za. 10 tot 16 uur. Do.mo koffie drinken in De Brinkhoeve. Tel. 010­5011973 Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) SWA/Vraagwijzer, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon, Tel.: 010­5011222. Website: www.welzijnalbrandswaard.nl E­mail: vraagwijzer@welzijnal­ brandswaard.nl Het Loket voor onafhankelijke en gratis informatie en advies in Albrandswaard voor vragen op het gebied van wonen welzijn, zorg en inkomen. Ook voor informatie

over individuele voorzieningen, persoonsgebonden budget (PGB), huishoudelijke verzorging, man­ telzorg en voor het aanmelden van vrijwilligers. Inloopspreekuur van Vraagwijzer van 9­13 uur. Telefonische bereikbaarheid van Stichting Welzijn Albrandswaard maandag t/m donderdag van 9­16 uur, vrijdag van 9­13 uur. SWA/Clientadvisering Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010­5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl E­mail: clientadviseur@welzijn albrandswaard.nl Ondersteuning bij complexe hulp­ vragen, Hulp bij thuisadministra­ tie, PlusKlusAdvies (advies en ondersteuning bij klussen in en om het huis), informatie over o.a. valpreventie en eenzaamheidsbe­ strijding. SWA/Vrijwilligers Vacaturebank Albrandswaard, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010­5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl. E­mail: vrijwilligersvacature­ bank@welzijnalbrandswaard.nl Voor iedereen die interesse heeft in vrijwilligerswerk. Bemiddeling tussen vraag en aanbod van vrij­ willigerswerk. Informatie over contracten en regelgeving. Voor informatie en aanmelding kan men terecht tijdens het telefo­ nisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m donderdag van 9­16 uur, vrijdag van 9­13 uur, telefoonnummer 010­5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e­mail ook zo spoedig moge­ lijk beantwoord. SWA/Mantelzorgondersteuning Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Telefoonnummer: 010­5011222 Website: www.alsjevooreenanderzorgt.nl en www.welzijnalbrandswaard.nl E­mail: mantelzorg@welzijnal­ brandswaard.nl Voor informatie kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m donderdag van 9­16 uur, vrijdag van 9­13 uur, telefoonnummer 010­5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e­mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. Ouders voor ouders is er voor een luisterend oor voor alle Albrandswaardse ouders. Voor meer informatie en agenda van activiteiten kunt u contact opne­ men met Annemarie Calon, tel. 06­41840207. SWA/Jongerenwerk Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010­5011222. Webiste: www. enterall.nl E­mail: info@welzijnalbrands­ waard.nl SWA help jongeren van 12 tot 23 jaar bij hun ontwikkeling en bij het meedoen aan de maatschappij. De jongerenwerkers van SWA beant­ woorden vragen, bieden hulp aan of verwijzen door. Het Jongeren Centrum Albrandswaard is geves­ tigd aan de Albrandswaardsedijk 180 in Poortugaal. Het JCA is voor alle kinderen/jongeren in Albrandswaard. Er zijn verschil­ lende activiteiten zoals spelletjes, bioscoopavond, disco’s etc. Heb je leuke ideeën, kom dan eens langs! In Albrandswaard is het jongeren­ werk beschikbaar van dinsdag t/m vrijdag. Laurens Zorg aan Huis Laurens biedt veel vormen van diensten en zorg voor ouderen. In Rhoon biedt Laurens Zorg aan Huis, ook voor mensen met dementie. Meer informatie: 0800­ 5886678 (gratis) of www.laurens.nl. Activiteiten voor ouderen Laurens organiseert voor actie­ ve ouderen activiteiten die het leven leuker maken. Het Laurens UITbureau voor Ouderen neemt u graag mee naar het theater of op vakantie. Meer informatie: 0800­ 5886678 (gratis) of www.laurens. nl. Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informa­ tie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werk­ dagen van 9.00­18.00 uur. 0900 ­ 1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@ korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9­17.30 uur via www.korrelatie.nl Vivenz (o.a. maatschappelijk werk), 7x24 uur bereikbaar telefoon: klantenservice 088­ 8233233 info@vivenz.nl www.vivenz.nl


Postbus 4023 3102 GA Schiedam T 010 - 429 81 99

Argos Zorggroep

Berichten

Argos Zorggroep is een organisatie gespecialiseerd in de zorg voor ouderen. Wij bieden verschillende services, dagverzorging, dagbehandeling en hebben dertien zorg- en verpleegcentra in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Spijkenisse, Hoogvliet, Poortugaal en Rhoon. In deze gemeenten bieden wij ook thuiszorg.

Argos ErOpUit Samen naar een theatervoorstelling, een stad bezoeken of winkelen met de BoodschappenPlusBus. Zomaar een greep uit het grote aanbod van ArgosEropUit. Ook als u minder goed ter been bent of gebruik maakt van een rolstoel, zijn er diverse mogelijkheden. Het vervoer regelen we vanaf uw voordeur. Meer informatie vindt u op de nieuwe website www.argoseropuit.nl of installeer de applicatie ‘Op Stap’ op uw iPad.

Activiteiten Breede Vliet

Op zaterdag 1 en zondag 2 juni a.s. stelt Geriatrisch centrum Breede Vliet in Hoogvliet verschillende ruimtes beschikbaar voor de ‘Kunst- en cultuurroute Hoogvliet’. Iedereen is van harte welkom om naar werken van de kunstenaars te komen kijken. Op zaterdag 8 juni viert Breede Vliet vlaggetjesdag met haring en accordeonmuziek. Op woensdagmiddag 12 juni komt het ‘Seniorenkoor Hoogvliet’ optreden. Voor meer informatie over een van deze activiteiten kunt u contact opnemen via telefoonnummer 010 - 438 33 44.

Doe mee met de ‘Blijf Mobiel Dag’

Bij Argos ErOpUit kunt u sparen voor gratis uitstapjes! Kijk voor de actievoorwaarden op www.argoseropuit.nl of bel naar 010 - 427 83 90.

Argos ThuisZorg Altijd in de buurt! Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, ook als u begeleiding, verzorging of verpleging nodig hebt? Dan kunt u op ons rekenen. De professionele medewerkers van Argos ThuisZorg geven de zorg en begeleiding aan huis die u wenst. Zo bieden we bijvoorbeeld hulp bij het wassen en aankleden en medicijnverstrekking. Weet u trouwens dat u zich langer en beter thuis kunt redden met wat praktische aanpassingen in huis? Onze ergotherapeut komt graag bij u langs om de mogelijkheden door te spreken. Huishoudelijke hulp bieden we in Maassluis aan. Bel voor meer informatie 010 - 409 30 00.

De Oproepcentrale

Op zaterdag 29 juni a.s. kunt u deelnemen aan de ‘Blijf Mobiel Dag’. Deze dag staat in het teken van bewegen en ouder worden. Rondom Geriatrisch centrum DrieMaasStede in Schiedam vinden allerlei bewegingsactiviteiten plaats. Daarnaast kunt u deelnemen aan een leuke fietstocht door Midden-Delfland of een wandeltocht. Voor meer informatie kunt u bellen met 010 - 427 84 04. Houd www.argoszorggroep.nl in de gaten voor het laatste nieuws over deze activiteit.

Meeuwenhof organiseert een Oud Hollandse barbecue

Vrijdagavond 21 juni a.s. vanaf 17.30 uur organiseert Geriatrisch centrum Meeuwenhof in Hoogvliet een themamaaltijd voor bewoners en gasten. Deze avond staat in het teken van een Oud Hollandse barbecue. Wij hopen op mooi weer. Eén ding is zeker: u bent van harte uitgenodigd! Gasten betalen € 19,50. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de receptie van Meeuwenhof via telefoonnummer 010 - 295 18 88.

Wijkservicepunt de Es

Zou u wel eens naar buiten willen, maar kunt u dit niet zelfstandig? Zorgt u voor uw dementerende partner, maar wilt u ook wel eens een middag voor uzelf? Een vrijwilliger van de Oproepcentrale biedt ondersteuning en brengt meer kleur in uw leven. De Oproepcentrale is een vrijwilligersorganisatie voor inwoners van Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoogvliet en Spijkenisse. Meer informatie vindt u op www.deoproepcentrale.nl. U kunt ook bellen naar 010 - 427 81 77, ook wanneer u zelf vrijwilligerswerk wilt doen.

Argos Gezond en Bewegen Argos l’Éntreé organiseert ook bij u in de buurt regelmatig themabijeenkomsten op het gebied van gezondheid, welzijn en bewegen. Bijvoorbeeld over gezonde voeding of osteoporose. We helpen u ook gezond en fit te blijven. Zo bieden wij op enkele locaties fysiotherapie aan. Zien we u binnenkort bij de yogalessen, het volksdansen of bij sportief bewegen? Meer informatie vindt u op www.argoszorggroep.nl. U kunt ook bellen naar Argos l’Entrée via telefoonnummer 010 - 427 84 04.

Het Wijkservicepunt de Es aan de Hürthstraat 1 in Spijkenisse organiseert iedere maand allerlei leuke activiteiten voor bewoners van Geriatrisch centrum de Es en omwonenden. De activiteiten richten zich op het geven van informatie, advies en ondersteuning en het stimuleren van sociale contacten. Ook is er een aanmeldpunt voor vrijwilligers en kunnen mantelzorgers er terecht voor ondersteuning. Elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur is er een inloopspreekuur voor vragen, ideeën en opmerkingen. Heleen Wijmans en Antoinette in ‘t Hout staan bezoekers graag te woord. Voor meer informatie over Wijkservicepunt de Es kunt u contact opnemen met Veronique Etienne via telefoonnummer 0181 - 47 55 70.

Vacatures Wil je ook werken in de zorg? Argos Zorggroep zorgt ervoor dat jij plezier hebt in je werk. Kijk voor de meest actuele vacatures op onze website www.argoszorggroep.nl.

Argos Zorggroep

30 05 2013 albrandswaard  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you