Page 1

Inbouw koel- en koel/vriescombinaties

uit voorraad leverbaar in of uit doos voor scherpe prijzen met volledige fabrieksgarantie !

Zie onze advertentie d t ttii elders ld iin ddeze kkrantt

FABRIEKSOPRUIMING! FABRIEKSOPRUIMING!

Donderdag 29 augustus 2013

Diverse maten Diverse maten

NÚ NÚ vanaf vanaf

Groene Verbinding geplaatst

Deze week o.a. in

19.95

Stichting Present bestaat 5 jaar

ZIE ZIE ONZE ONZE ADVERTENTIE ADVERTENTIE ELDERS ELDERS IN IN DEZE DEZE KRANT KRANT

www.lionbeddenshop.nl www.lionbeddenshop.nl

Automobielbedrijf Swarttouw

Valse start voor Barendrecht in Topklasse

Zwolseweg 56 (Vaanpark 4) Barendrecht Tel: 0180 - 532393 www.swarttouw.nl

Oude Maas Pannenkoekenhuis

BARENDRECHT - Het afgelopen weekend hebben de Groene GEMEENTEBARENDRECHT transportexperts GEMEENTEBARENDRECHT Verbinding - , een stalen fietsBLIK OP BARENDRECHTbrug van 200 meter - over de Betuwespoorlijn en de A15 Een watervoorraad en prachtig recreatiegebied geplaatst. Dat gebeurde in het Wandelen door holst van de nacht met een Park de Ark voor alle verkeer afgesloten autosnelweg.

Gemeentenieuws

jaargang 5 - nummer 43 - 22 augustus 2013

1

In dit nummer:

Klimaatbuffer in Zuidpolder

3 • Houd de exoot uit de 3 • Nieuw in Barendrecht: Losloopgebied voor honden

• Veilig zwemmen in natuurwater

sloot!

in Carnisserpark 5

Eropuit in Barendrecht

De Zuidpolder is een landbouwgebied. Sinds 2009 wordt gewerkt aan de herinrichting van de

Zuidpolder als natuur- en recrea-

tiegebied. Het totale gebied heeft een oppervlakte van 172 hectare.

In Barendrecht en omgeving is veel te doen en te beleven. Prachtige

De eerste 44 hectare zijn reeds opgeleverd.

In

de

natuur, mooie gebieden, volop fiets- en wandelpaden en veel gezel-

Zuidpolder

lige evenementen. Zo kunt u bijvoorbeeld heerlijk wandelen in Park

wordt een ‘klimaatbuffer’ gerea-

de Ark, dat dit voorjaar prachtig is vernieuwd.

liseerd. Een klimaatbuffer houdt zoet water vast, zodat een water-

voorraad ontstaat. Maar dat niet

Park de Ark ligt verscholen achter ba-

Voor jong en oud

alleen. Mede dankzij de klimaat-

sisschool De Ark en de woningen aan

Voor de oudere jeugd zijn er een

buffer wordt de Zuidpolder een

de Klipper. Het park is in de maanden

basketbal- en voetbalveldje. Jongere

prachtig recreatiegebied waar u heerlijk kunt wandelen, fietsen en kanoën.

februari, maart en april stevig aange-

kinderen kunnen zich uitleven op drie

pakt. Het eindresultaat valt bij omwo-

nieuwe speeltoestellen. Bij de speel-

nenden goed in de smaak.

plekken zijn poefjes geplaatst waar u

Make-over

lende kinderen in het oog houdt.

Mede dankzij de klimaatbuffer kunt u in de Zuidpolder heerlijk recreëren en is De klimaatbuffer is een initiatief van het

er een grote diversiteit aan flora en fauna

heerlijk kunt zitten terwijl u uw spe-

deschakelbarendrecht.nl Wereld NatuurFonds en ARK Natuurontwikkeling. Zij werken nauw samen met

Park de Ark is nu een gezellig park

het water vast. Als er daarna droogte

is in droge periodes geen water van bui-

voor jong en oud waar u heerlijk kunt

Spelen en leren tegelijk

In de nacht van 23 op 24 augustus is het eerste deel van de brug, aan de kant van Albrandswaard op een tijdelijk steunpunt gezet. De daaropvolgende nacht hebben de experts het tweede, Rotterdamse, deel op zijn plek gehesen.

onder andere de gemeente en water-

komt, stroomt het water langzaam weg.

tenaf meer nodig. Hierdoor verbetert de

slenteren en van de bloemen en plan-

De leerlingen van basisschool De Ark

schap Hollandse Delta.

Zo is er altijd voldoende water voor de

kwaliteit van het water in de Zuidpolder.”

ten kunt genieten. Voor de kinderen

mogen in de pauzes onder toezicht in

zijn er nieuwe speelvoorzieningen. De

het park spelen. Dat is nog eens wat

Film klimaatbuffer

tijen in de stad. Via de nieuwe Blauwe

Kenmerken en voordelen

paden zijn gerepareerd en het park is

anders dan een betegeld schoolplein!

Verbinding stroomt het water uit de

Zichtbare kenmerken van de klimaat-

nu overzichtelijk en ruimtelijk. Dankzij

Bij de keuze van de beplanting in het

landbouw, de natuur en de waterpar-

ARK

Natuurontwikkeling

heeft

een

mooie en interessante film ontwikkeld

klimaatbuffer zelfs tot in het stadshart

buffer zijn bijvoorbeeld hogere en lan-

het warme weer van de afgelopen tijd

park is ook rekening gehouden met

over de klimaatbuffer. Hierin komen

van Rotterdam.” In de klimaatbuffer kun-

gere taluds bij de sloten en een grote

staan de vele hortensia’s, siergrassen

de kinderen. Er zijn planten gekozen waar zij iets van kunnen leren.

onder andere Twan Teunissen van ARK

nen jaarlijks miljoenen kubieke meters

diversiteit aan flora en fauna. Planten en

en vlinderstruiken prachtig in blad en

schoon regenwater opgeslagen worden.

dieren die houden van zowel een natte

bloei.

Betere waterkwaliteit

het wisselende (grond)waterpeil in de

Huffelen van gemeente Rotterdam aan

Saskia Hooijmaaijers, projectleider bij

Zuidpolder thuis.

het woord. In de film wordt uitgelegd

de gemeente Barendrecht licht toe hoe

wat een klimaatbuffer is, wat de voorde-

de klimaatbuffer de waterkwaliteit in de

Natuurontwikkeling,

wethouder

Bas

Nootenboom van gemeente Barendrecht en wethouder Alexandra van

als droge omgeving voelen zich door

Stappen

len van een klimaatbuffer zijn en hoe de

Zuidpolder verbetert: “Landbouwgebie-

De realisatie van de klimaatbuffer is een

natuur in de Zuidpolder de ruimte krijgt.

den zoals de Zuidpolder hebben een

langdurig proces, bestaande uit veel

U kunt de film bekijken via www.ark.eu

stabiel waterpeil nodig om de gewassen

stappen. De eerste stap is al genomen.

> Werk in uitvoering > Klimaatbuffers.

goed te laten groeien. Daarom wordt het

Zo wordt een duiker onder de A29 aan-

waterpeil kunstmatig stabiel gehouden:

gelegd. Later worden de sloten in de

Klimaatbuffer werkt als spons

bij hevige regenval wordt het teveel aan

woonwijken Ter Leede en Vrouwenpol-

In de film legt Twan Teunissen beeldend

water weggepompt en bij droogte wordt

der losgekoppeld van de Zuidpolder. In

uit hoe de klimaatbuffer werkt: “De kli-

juist gebiedsvreemd (vervuild) water,

bewoond gebied is een wisselend wa-

maatbuffer werkt als een spons. Tijdens

bijvoorbeeld uit de Oude Maas in het

terpeil juist niet gewenst.

Deze week bij De Schakel de folder van:

periodes van regen houdt de spons

gebied ingelaten. Met de klimaatbuffer

Werkzaamheden verbreding A15 Wilt u op de hoogte blijven van Vraagwijzer wegens vakantie gesloten De komende maanden vinden werkzaamheden plaats in verband met de verWegens vakantie is de Vraagwijzer van 26 tot 30 augustus en van 23 tot 27 actuele lokale wegwerkzaamheden? breding van de A15. Deze kunnen voor (geluids)overlast zorgen. Voor vragen of klachten kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat of A-LanesA15. Rijkwaterstaat 0800 8002 (6.00-22.30 uur) www.rws.nl/a15mava www.vananaarbeter.nl

september gesloten.

www.barendrecht.nl

De Vraagwijzer is een plek waar u met al uw vragen op het gebied van Wonen,

A-LanesA15 Welzijn, Zorg en Inkomensondersteuning terecht kunt. De Barendrechtse 010 714 75 70 (22.30-6.00 uur) is te vinden in het Dienstencentrum aan de Windsingel 166 en > Actueel > WegwerkzaamhedenVraagwijzer info@a-lanes-a15.nl Middeldijkerplein 248 (bibliotheek). De locatie Windsingel is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 13.00 uur. De locatie aan het www.verbredingA15.nl

Hiermee ligt de bijna 200 meter stalen netkous klaar om in 2014 Rotterdam-Zuid te verbinden met het groen buiten de stad. Vice-voorzitter Koos Karssen van de stadsregio Rotterdam: ‘Door het bijzondere ontwerp duurt het volgens mij niet lang meer voordat iedereen in deze regio de brug kent. De Groene Verbinding zal bekendheid krijgen als toegangspoort naar de natuur buiten de stad.’ De brugdelen hebben al een hele reis gemaakt. Ze zijn gebouwd bij VDS Staalbouw in Vlissingen en over water naar de Waalhaven in Rotterdam getranspor-

teerd. Daarvandaan zijn de twee delen in de nacht van 22 op 23 augustus twee kilometer over de A15 vervoerd naar hun toekomstige bestemming. De Groene Verbinding verbindt Rotterdam-Zuid met het groen buiten de stad, namelijk het Buijtenland van Rhoon en andere natuur langs de Oude Maas. De brug zal een vrije overspanning hebben van 150 meter. Na dit weekend worden de twee stalen delen aan elkaar gelast en in de juiste coating gezet. Volgend jaar is de afwerking van de totale fietsverbinding aan de beurt,

zowel aan de zijde van Rhoon als van Charlois. In het kader van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam wordt Maasvlakte 2 aangelegd als grote uitbreiding van het havengebied. Tegelijk krijgt de leefbaarheid van de regio een impuls. Daarom wordt op verschillende plaatsen in de regio 750 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied gerealiseerd. Het Buijtenland van Rhoon, dat ontsloten wordt door de aanleg van de Groene Verbinding, is één van die projecten. Foto Tom Pilzecker.

LEKKER NAZOMEREN DE HELE MAAND SEPTEMBER

ALLE

IJSJES

%3

NIET IN HET WEEKEND EN OP FEESTDAGEN

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

Welkom

het hele jaar, 7 dagen in de week Deze krant nog eens nalezen op internet? deschakelbarendrecht.nl

Middeldijkerplein is alleen op woensdag open van 14.00 tot 17.30 uur.

Domino’s pizza 2994-2995 Van Weijen Barendrecht

‘Echt voor Barendrecht’: nieuwe partij BARENDRECHT - ‘Echt voor Barendrecht’ is de naam van een nieuwe politieke partij die in Barendrecht is opgericht. De intiatiefnemers zijn Dirk Vermaat, Klaas Orsel en Dick Heijboer. Vermaat is advocaat en was in het verleden raadslid en wethouder voor de PvdA in de Barendrechtse raad. Orsel was raadslid en wethouder voor de VVD. ,, De reden om een nieuwe partij op te richten is het ongenoegen over de plaatselijke politiek. Het beleid van het huidige college van B&W, daarin gesteund door de gemeenteraad heeft er toe geleid dat er onaanvaardbare bestuurlijke en financiële risico’s zijn en worden genomen, die het bestaan van Barendrecht bedreigen’’, aldus Echt Voor Barendrecht. Begin september licht de partij haar standpunten en plannen toe.

Alle fietsers Cycletour bereiken Barendrecht BARENDRECHT - De wethouders Stephanie ter Borg en Kees Versendaal van Barendrecht stonden vrijdagmidag klaar om de deelnemers aan de negende Cycletour, onder wie hun collega Bas Nootenboom, binnen te halen. Op het afgesproken tijdsstip bereikte de groep fietsers het Doormanplein in Barendrecht. De deelnemers, inwoners

van Barendrecht, Louny en Zschopau (Duitsland), hadden 1045 kilometer en zeven dagen nodig om van Louny naar Barendrecht te fietsen. De fietstocht is een van de activiteiten van de stedenband tussen Barendrecht en het Tsjechische Louny. Aan de tocht werd deelgenomen door toerfietsers o.a van

De deelnemers aan de Cycletour bereiken zeven dagen na het vertrek uit het Tsjechische Louny het Doormanplein in Barendrecht.

Barrhopoort die gewend zijn om veel kilometers op een dag af te leggen. Wethouder Bas Nootenboom nam voor de derde maal deel aan de tocht. Naast de sportieve prestatie is het onderling contact belangrijk. De deelnemers spreken Engels of Duits met elkaar. Tijdens belangrijke momenten als maaltijden zijn Tsjechisch en Nederlands niet toegestaan. De deelnemers overnachten onderweg in jeugdherbergen en worden overdag van eten en drinken voorzien door begeleiders. De route was dit keer anders dan de vorige keren. De routemaker had gekozen voor kleine en rustige wegen. Dat leverde meer klimmeters op die een aanslag deden op de conditie. Op een van de laatste dagen was de route verre van rustiek. De deelnemers moesten dwars door het Rhurgebied. Dankzij het gebruik van gps kwam de groep zonder kleerscheuren door dit drukke gebied. De tocht is zonder ongelukken verlopen. De materiële schade bleef beperk tot een tiental lekke banden.

Aafje bereikt overeenstemming met BAR-gemeenten BARENDRECHT - Na intensief overleg is een principeakkoord bereikt tussen Aafje en de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR-gemeenten). In de eerste zes maanden van volgend jaar blijft Aafje bij haar huidige klanten de huishoudelijke ondersteuning verzorgen. Evelyn Lindeman, lid van de Raad van Bestuur van Aafje: “Door dit akkoord kunnen veel klanten hun huishoudelijke hulp houden.” Vorige week zag het er nog naar uit dat Aafje collectief ontslag moest aanvragen voor haar 350 vaste thuishulpen in de BAR-gemeenten. Dat is voor-

lopig afgewend. Wel komt er een andere aanpak waarbij het resultaat (bijvoorbeeld een schoon en leefbaar huis) centraal zal staan. “We gaan zo spoedig mogelijk met de gemeenten om de tafel om te spreken over hoe we de huishoudelijke ondersteuning volgend jaar gaan vormgeven”, licht Evelyn Lindeman toe. De nieuwe werkwijze wordt ingegeven door de bezuinigingen in de zorg die voor de komende periode op stapel staan. Doordat er minder geld beschikbaar komt, zal er anders moeten worden gewerkt. “Nu hebben we ruim de tijd om dat goed in de steigers te zetten.”

Verzilver uw goud! Inkoop van goud, zilver en munten

Parkeerplaats voor het gemeentehuis Binnenhof, 2991 AA Barendrecht Open: elke dinsdag 10.00 - 16.30 uur www.goudwisselkantoor.nl


Mini-Storage Voor particulier & bedrijf

Opslagruimte nodig? Dat kan bij: Indumat Verhuur bv vanaf 1m3!

SLAGERIJ SCHAAP AL MEER DAN 60 JAAR KWALITEIT Donderdag 5 septemberhalve prijzendag! Weer naar school met lekker beleg van uw slager. Deze dag voor de halve prijs! Keuze uit 6 soorten zelf gemaakt beleg: berliner, boterhamworst, grillworst naturel( stuk), grillham, Zeeuws spek en filet Américain. Als dat niet cool is!

Al vanaf

¤1,50 Bel nu: 088-4638628

WOENSDAG T/M ZATERDAG

WOENSDAG T/M DINSDAG

Salami scudetto

Magere riblappen

100 gram

500 gram

€ 6,98

€ 2,49 Barendrechtse

Varkensfiletlapjes

rollade

500 gram

250 gram

150 gram

€ 1,50

Varkensfiletrollade

Saksische leverworst

500 gram

150 gram

€ 6,49

Beenhamsalade 150 gram

€ 1,98

€ 5,98

Het bestellen van bestrijdingsmiddelen voor particulier gebruik is ook mogelijk kijk in onze webwinkel.

WOENSDAG GEHAKTDAG Gemengd gehakt

€ 3,25

500 gram

Rundgehakt

€ 3,75

UW SLAGER STAAT GARANT VOOR FIJNE VLEESWAREN EN VLEES MET SMAAK

SLAGERIJ

Last van ongedierte?

Uw oplossing tegen: wespen, vliegen, spinnen, kakkerlakken, mieren, vlooien, zilvervisjes, ratten en muizen

€ 6,98

500 gram

€ 1,50

500 gram met gratis gehaktbal

Tel. 010-7200200 www.deongedierteexpert.nl

Schouderkarbonade

Gebraden gehakt

€ 4,98

€ 3,25

500 gram

€ 2,49

Varkenshaas

Andijviestamppot

De Ongedierte Expert

Magere speklapjes

1 Kilo

150 gram

€ 5,98

MAANDAG EN DINSDAG

Gouwe 11 - 2991 CJ Barendrecht Tel. 0180 - 61 21 98

Nu bij Avanti autorijschool:

DE ZOMER DEAL!! 20 rijlessen voor € 440,-, én een theoriecursus van € 55 gratis! Dat is een lagere prijs en een hoger slagingspercentage dan andere rijscholen Kijk op avantirijschool.nl, of bel met 010 4673820

De Bruin Aardbeien en meer... Vers, lekker en natuurlijk dichtbij

Te koop direct van de teler:

Aardbeien en Hollandse pruimen

Onze verkoop gaat door tot eind september De Bruin Aardbeien ma. t/m vr. 10.00-17.30 uur Achterweg 3, Mijnsheerenland

za.

08.30-15.00 uur

www.debruinaardbeien.nl

Heerlijk sushi eten in Ridderkerk Er is ruimte voor in totaal 120 mensen. Het restaurant is zo ingedeeld, dat zowel twee gasten als een grotere groep gasten gezellig samen aan tafel kunnen eten. Dat maakt het geschikt voor paren, familie uitjes, verjaardagsfeestjes, en bedrijfsavondjes. Kinderen zijn uiteraard van harte welkom. Voor hun is er een speciaal kindermenu. Beide eigenaren vinden het heel belangrijk om een goede band op te bouwen met hun gasten. Ze kiezen daarom voor het bieden van uitstekende kwaliteit tegen gunstige tarieven. Er geldt een prijs voor onbeperkt sushi en diverse warme gerechten*. Per 1 oktober zijn alle frisdranken, Jupiler bier, huiswijn, koffie en thee maar € 1,- per drankje. *eerste ronde frisdrank is van het huis. Per 1 oktober nieuwe menukaart met extra gerechten.

€ 6,50

€ 8,80

€ 12,50

€ 17,50

€ 25,50

€ 28,50

Afhalen en bezorgen is mogelijk. DINER (Dagelijks van 14.00 tot 22.00) Groen van Prinstererweg 19-21 2982 VA Ridderkerk

Mountain Spring

Tel.0180 0180418 418414 414 Tel.

www.mountainspring-sushiking.nl

Maandag t/m donderdag 65+

€ 21,50 € 17,50

Vrijdag t/m zondag 65+

€ 23.95 € 19.50

Kinderen 4 tot 10 jaar

€ 11,50


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 29 augustus 2013

Achter de Kunst

Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober vindt de jaarlijks terugkerende Kunstroute Barendrecht plaats. Tot die tijd belicht deze rubriek wekelijks het werk en de werkwijze van de deelnemende kunstenaars. Deze week deel twee met vijf inspirerende exposanten. Sira Tamerius is altijd op zoek naar mooie, aparte foto’s en bijzondere of hoopvolle teksten. In gedachten ziet zij daar een schilderij omheen. ‘Alleen over de kleuren en de afmeting van het schilderij denk ik na. De voorbereiding speelt zich af in mijn gedachten’, zegt ze. De schilderijen kunnen ook al doende ontstaan. Vele verflagen, krassen en structuur in het oppervlak zorgen voor diepte. ‘Ik wil doeken tot leven laten komen, licht laten zien, verrassing en emotie, dan is mijn schilderij geslaagd.’ Haar werk valt op door de combinatie van natuurlijk verval, slijtage, afbladdering en andere beelden als teksten en figuratieve elementen. Sira exposeert in Theater het Kruispunt aan de Middenbaan 111. ‘Ik creëer mijn natuurlijke objecten met verzamelde materialen en gebruik hiervoor zowel ruige takken als fijne bloemen’, zegt Jasja Middelbeek. Haar creaties zijn grillig, spontaan, harmonieus en goed toepasbaar in diverse interieurs. Je kunt boeketten bestellen op vrijdag en ze verzorgt bloemabonnementen waarbij je wekelijks of om de 14 dagen een boeket geleverd krijgt. Ook verrassend zijn haar kleurrijke sieraden van diverse materialen zoals tex-

deel 2

tiel, kralen, ritsen en leer. ‘Ik vind grote kettingen altijd mooi, maar het nadeel is dat ze vaak zwaar zijn. Wanneer je textiel gebruikt zijn ze licht en warm als een sjaaltje.’ Jasja toont haar werk in haar eigen atelier aan de Voordijk 495a. ‘Mijn sculpturen hebben als uitgangspunt de metamorfose, de gedaanteverandering’, zegt Ad Timmermans. Na een experimentele periode waarin hij tuintjes in brons maakte, maakt hij nu grotere sculpturen. ‘In de golvende vormen van mijn sculpturen teken ik vaak herkenbare details in, zoals een hand of een borst. Die geven de toeschouwer een opstapje om menselijke gestalten in de abstracte vormen te herkennen.’ Zijn sculpturen dragen titels als Madonna, Imago en ontpoppen. Ad verweeft de abstracte vormentaal met symbolen en archetypen. In 2011 kreeg zijn sculptuur ‘Metamorfose’ een mooie plek op de overkapping van het station in Barendrecht. Ad exposeert bij Bergarde Galleries, Het Buitenland 1 te Heerjansdam. Carla Moerkerken-van Deutekom is op latere leeftijd begonnen met schilderen, handgevormde keramieke en bronzen beelden. Ze is autodidact en haar werk is gevormd door verschillende cursussen en workshops bij diverse kunstenaars. ‘Fantasie is mijn grootste inspiratiebron’, zegt Carla. Ze maakt schalen, potten en figuratieve werken. Sinds 1996 maakt ze beelden van keramiek, klei die na de stook geglazuurd wordt en

Kinderkledingbeurs Carnisse Haven BARENDRECHT - Op zaterdag 28 september is de herfsteditie van kinderkleding- en speelgoedbeurs Carnisse Haven. De beurs begint om 8 uur en eindigt om 11.30 uur. Het is alweer de 24e keer dat deze beurs plaatsvindt in het kerkelijk centrum aan de Noordersingel in Barendrecht.

BIEFSTUKEN VISMENU 19,50 MENU’S

3-gangenmenu.

NAZOMERMENU salade, kalfsrib-eye en tiramisu.

BRUNCH ALL-IN Noldijk 41a, Rijsoord | T. 0180 - 621220

De lokatie voor feesten en partijen, kijk voor meer info op www.wevershoeve.nl Gastronomische verwennerij bij de Wevershoeve

‘De stilte en het wijde open landschap zoek ik steeds op’, zegt Theo Wouters. ‘De horizon, met daarboven de hoge luchten, trage wolkenstromen en lijnen die richting bepalen in het land. Dat te vangen is mijn uitdaging.’ Als kind tekende en kleurde Theo graag. Toen hij eens op zijn verjaardag een Talens olieverfdoos kreeg, was dat een geweldig cadeau. ‘De geur van die verf: heerlijk.’ Theo houdt van afwisseling. ‘In het verleden heb ik geboetseerd, beelden gehakt en met hout en brons gewerkt.’ Naast het schilderen, fotografeert hij nu veel. Hij is autodidact en vertrouwt steeds meer op zijn eigen kunnen. Theo exposeert thuis aan de Nocturnestraat 33 en zijn werk is alleen op zondag 6 oktober te bezichtigen. De Kunstroute vindt plaats op 5 en 6 oktober van 11.00 tot 17.00 uur. Meer informatie over de kunstenaars en de overzichtstentoonstelling is te vinden op www.kunstroute-barendrecht.nl. Tekst: Fleur Kooiman Fotografie: André Nijenhuis.

Dru Yoga in Vrijenburg

Tijdens deze najaarsbeurs kan er speelgoed en winterkleding in de maten 86 t/m 176 worden gekocht en verkocht. Het grote aanbod wordt overzichtelijk geëtaleerd. De nummeruitgave begint op donderdag 12 september om 18 uur. Kijk voor alle informatie op www. beurscarnissehaven.nl.

elke zondag van 12.00-14.00 uur. Inclusief drankenbuffet. Alleen op reservering.

ook raku. Daarnaast boetseert ze beelden in was waarna het beeld in brons gegoten wordt. Dit heet de cire perdue methode (verloren was). ‘Het maken van bronzen beelden is op dit moment mijn grootste uitdaging, maar het werken met klei geeft ook veel voldoening als het na de stook heel uit de oven komt.’ Carla exposeert bij Ans van de Bruin aan de Bark 108.

BRUNCH

24,50

BARENDRECHT Op woensdag 4 en donderdag 5 september start in wijkcentrum Het Hart van Vrijenburg in Carnisselande een nieuwe serie Dru Yoga van tien lessen. Die worden zowel op woensdag- als donderdagavond gegeven. Dru Yoga is een vloeiende, zachte vorm van yoga, die soms meer lijkt op T’ai Chi of Qi Gung. De lessen beginnen verrassend en vrolijk, langzamerhand komt er meer en meer ruimte voor verstilling. De ademhaling wordt rustiger, er ontstaat rust in het hoofd. Tegelijkertijd is er aandacht voor een goede manier van staan en bewegen, met beide voeten stevig op de grond. Elke les eindigt met een ontspanning. De les begint om 20 uur. Meer informatie bij Annemiek Wienke via am.wienke@tele2. nl en 010-4666047. Meer informatie en aanmelden ook via www.sirinyoga.nl.

Zingen voor 20 jaar Stichting Charité BARENDRECHT - Het is in augustus 20 jaar geleden dat de stichting Charité haar werk begon in Wit-Rusland. De stichting staat ook bekend als de “Vrienden van Minsk”. De hulp is niet meer beperkt tot de stad Minsk, maar ook (ver) daar buiten. Stichting Charité viert dit jubileum met gasten uit Wit-Rusland: predikanten, die zitting nemen in de Broederraad van de niet-geregistreerde baptistengemeenten en een orkest van jonge zangers en musici. Het betreft een groep van ca. 36 personen. De groep komt 29 augustus aan in Barendrecht, en zal in 8 dagen alle werkgroepen bezoeken. Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september zal de groep in Barendrecht zijn. Zaterdagavond 31 augustus

is er om 19.30 uur een concert in de Eben Haëzerkerk aan de Voordijk (kerk open vanaf 19 uur), met het koor uit Wit-Rusland en het Delta Mannenensemble o.l.v. Dinant Struijk. Een unieke kans om kennis te maken met de gave van zang en talent van de Wit-Russen. Sprekers zijn ds. K. Visser en een predikant van de baptistengemeente. Vertaling is aanwezig. Er zal een collecte zijn ter bestrijding van de onkosten. De toegang is gratis. De groep zal Barendrecht als basis hebben van donderdag 29 augustus tot maandag 1 september. Maandagmorgen vertrekt de groep richting midden van het land om de andere werkgroepen te bezoeken. www. stichtingcharite.nl

Hoe goed kent u Barendrecht? BARENDRECHT – Wie Barendrecht echt goed wil leren kennen, kan familie en kennissen meenemen op excursie onder de deskundige leiding van de gidsen van Gilde Barendrecht (rondleidingen). Gilde Barendrecht bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, die bereid zijn hun kennis en ervaring, opgedaan in beroep of nevenactiviteit, belangeloos of tegen een zeer geringe kostenvergoeding aan anderen die daar behoefte aan hebben, over te dragen. Het Gilde functioneert thans met diverse werkgroepen onder de paraplu van KijkopWelzijn, gevestigd aan Windsingel 166 (Dienstencentrum) te Barendrecht. Gilde Barendrecht verzorgt voor groepen rondleidingen, zoals de Centrumwandeling, en fietstochten en V.I.P.-bustochten. Indien gewenst zelfs op maat met gezellige stops of activiteiten. De Centrumwandeling (vertrek bij de Watertoren) duurt twee uur.

De fietstochten 2,5 uur en de bustocht per V.I.P.-bus circa 4 uur (inclusief stops). De kosten bedragen drie euro per persoon, deelname is voor kleine kinderen gratis. Bij de tocht per V.I.P.-bus bedragen de totale kosten (incl. bushuur) 22,50 per persoon bij twintig deelnemers. Fietsen kunnen bij de plaatselijke fietsenhandel worden gehuurd. Er wordt goed samengewerkt met andere organisaties, zoals de Historische Vereniging, de gemeente, De Kleine Duiker en Barendrechtse horecabedrijven. Zo heeft een groep jongeren uit onder meer de Verenigde Staten en Canada dit voorjaar de centrumwandeling gecombineerd met een bezoek aan het gemeentehuis. Aanmelden en meer informatie via 06-49674679 en rondleidingen@gildebarendrecht. nl. Folders zijn beschikbaar bij het gemeentehuis en bij KijkopWelzijn (Dienstencentrum).

Gezellig Straatfeest in Vioolhof BARENDRECHT - Om de grote vakantie in te luiden, hebben de bewoners van de Vioolhof en omwonenden onlangs een gezellige straatbarbecue gehouden, waarbij het sociale karakter een belangrijke plaats innam. Voor de kinderen was er een groenezeepbaan gemaakt en er werd een volleybalwedstrijd gehouden, waarbij de mannen (zie foto)

als winnaar uit de bus kwamen. ,,Het was een gezellige middag/avond en wij vonden het leuk dat zoveel bewoners de moeite namen om erbij te zijn. Wij houden zeker tweejaarlijks een straatbarbecue of een kerstboombijeenkomst omdat we dat belangrijk vinden voor de sociale contacten. Het is altijd heel druk en gezellig,’’ aldus de initiatiefnemers.

De winnaars van de volleybalwedstrijd.

3

KORTAF Zomer Terrasborrel op Havenhoofd BARENDRECHT - Op zondag 1 september houdt Grieks restaurant Olympiada, in samenwerking met restaurant de Olijfboom, de eerste Zomer Terrasborrel. Deze borrel zal plaatsvinden op de terrassen van beide restaurants van 13.30 tot 18.00 uur. De band Cabine 09 zal de terrassen voorzien van sfeervolle levende muziek. De hapjes worden verzorgd en aangeboden door De Olijfboom en Olympiada, de drankjes zijn voor eigen rekening. Natuurlijk bieden beide restaurants de mogelijkheid om na afloop van de borrel te dineren. Er zal een passend menu worden samengesteld voor een leuke prijs. Aanmelden kan bij beide restaurants: Grieks Restaurant Olympiada, Havenhoofd 27/29, 0180-654960, www.olympiada.nl. Restaurant de Olijfboom, Havenhoofd 31, 0180-690064, www. deolijfboom.nl.

Koffieochtend HEERJANSDAM - Op woensdag 4 september is er weer een koffieochtend in Heerjansdam. Iedereen die zin heeft in een kopje koffie of thee is van harte welkom vanaf 10 uur in de benedenzaal van de Boomgaardkerk aan de Dorpsstraat in Heerjansdam. Na de koffie is er tijd om met elkaar een spelletje te doen. Klaverjassen, sjoelen of rummikub spelen, het kan allemaal. Iedereen is van harte welkom.

Nordic Walking in de Vlietlanden BARENDRECHT - Liefhebbers van Nordic Walking en wandelaars kunnen zaterdag 31 augustus meelopen in het natuurgebied de Vlietlanden bij Vlaardingen. Deze wandeling is onder leiding van gediplomeerd instructeur Bob Sjouwerman. De wandeltocht duurt tot 12.00 uur en is geschikt voor zowel de beginner als gevorderde wandelaar. Halverwege is er een pauzestop. Ook mensen zonder stokken zijn welkom. Zij kunnen kennismaken met Nordic Walking. Aandacht is er ook voor de techniek van Nordic Walking. Verzamelen om 9.00 uur bij pannenkoekenboerderij ‘t Sonnetje, Korte Buurt 15, 3155 EG Maasland. Meerijden is ook mogelijk. Meelopen kost vijf euro per persoon. Vooraf aanmelden is verplicht. Dit kan via bob@nordicwalkingbarendrecht.nl en 06-22404552. Zie voor overige informatie www. nordicwalkingbarendrecht.nl.


De enige bank die ook hypotheken van andere aanbieders adviseert Schoutstraat 4 2981 EZ Ridderkerk

Cursus Positieve Psychologie voor Vrouwen

’Een cadeau voor jezelf!’

Op woensdagavond 18 september en vrijdagochtend 20 september start drs. Maja Jeffkins in Barendrecht een geheel nieuwe cursus Positieve Praktische Psychologie voor Vrouwen! Deze cursus van acht bijeenkomsten is speciaal bedoeld voor vrouwen die geïnteresseerd zijn in allerlei onderwerpen uit de hedendaagse psychologie en daar graag méér van willen weten. Deze psychologiecursus is een positieve cursus, waarin je aan de hand van vele voorbeelden uit de praktijk van het dagelijks leven inzicht krijgt in het denken en handelen van mensen!

Onderwerpen

Tijdens deze cursus krijg je antwoord op de vraag, waarom mensen zich gedragen zoals zij dat doen in verschillende situaties en hoe je daar het beste op kunt reageren. Allerlei tips en handvatten worden gegeven om positief om te kunnen gaan met allerlei lastige situaties. Het ontdekken van je verborgen talenten, ’empowerment’ en communicatie op de werkvloer en in relaties en het verschil in communicatie tussen mannen en vrouwen zullen o.a. besproken worden. Maar er zullen natuurlijk nog andere nieuwe en boeiende onderwerpen aan de orde komen! Wij doen geen rollenspel en een specifieke vooropleiding is niet nodig.

Maja Jeffkins: ‘Het is een gezellige cursus waarin je veel inzicht krijgt in het denken en handelen van mensen.’

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en kost € 220,- incl. materiaal en certificaat als bewijs van deelname. Alle deelneemsters ontvangen als welkomstgeschenk een leuke verrassing. Data: woensdagavond, 18/9, 2/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12, 8/1, 22/1 Locatie: Theater ’t Kruispunt, Middenbaan 111, Barendrecht Tijd: woensdagavond, 20.00 tot 22.00 uur Er start ook een cursus in Barendrecht op vrijdagochtend 20 september! Data: vrijdagochtend, 20/9, 27/9, 11/10, 8/11, 22/11, 6/12, 10/1, 17/1 Tijd: vrijdagochtend, 9.30 tot 11.30 uur

Bel vrijblijvend voor meer informatie of een folder Tel. 010-234 45 54 of zie www.praktischepsychologie.nl

de Plantenhal grote tuinbamboe ±3 meter 19.95

hedera hangpot 2.95

calluna 2 voor 1.50

Potroos 1.50

capsicum 0.75

dracena ±150cm 3 stam 7.95 Rhoon Ridderkerk Zuidland Terneuzen bergschenhoek oud-beijerland

buxus 5 voor 2.50

Stationsstraat 1 Benedenrijweg 463 Stationsweg 28A Guido gezellestraat 27 Jacob marislaan 6 Langeweg 35

peperomia lilian 1.95

bolchrysant 2.95 Openingstijden: Ma. t/m do.: 09.00-18.00 Vrijdag: 09.00-21.00 Zaterdag: 09.00-17.00 zondag: gesloten

portulaca in schaal 1.95 chrysanten per bos 1.50 alstroemeria per bos 1.95 boeketje per stuk 4.95

tropisch visvoer 27 gram 0.95 goudvisvoer 27 gram 0.95 ligkussen hond/kat 40cm per stuk 1.50

bloemen - planten - diervoeders Meer informatie en vacatures:

www.deplantenhal.nl

aanbiedingen geldig van wo 28 augustus t/m za 31 augustus


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 29 augustus 2013

Kleuters maken kennis met muziek BARENDRECHT – Op maandag 9 september start Harmonievereniging Barendrecht met kennismakingslessen ‘muziek voor kleuters’. De lessen zullen worden verzorgd door Winia Schriek van De Verhalenmand. Tijdens de lessen komen de kleuters meer te weten over de diverse instrumenten, hoe ze muziek kunnen maken, wat een orkest is en wat voor gevoelens muziek op kan roepen. Dit alles wordt begeleid door een verhaal, dans en zang. De kosten zijn 30 euro voor vijf lessen, die plaatsvinden in het Trefpunt aan Dr. Kuyperstraat 4. Aanmelden via secretaris@harmoniebarendrecht.nl. Meer informatie op www.harmoniebarendrecht.nl of www.deverhalenmand.nl.

Getuigen gezocht Ik zoek twee vrouwelijke getuigen van mijn val bij Albert Heijn Carnisselande bij kassa 3 en 4. De val werd veroorzaakt door gemorste gel op de vloer en vond plaats op zaterdag 22 juni om 15.37 uur. Getuigen kunnen mij bellen op 0180-620970. mw. Van Rijs

Chica’s Mode in een nieuw jasje

“Het levenstestament?” Daar teken je voor. Persoonlijk advies over erfrecht, testamenten, excutele, voogdij en bewind. Bijdorpplein 41 | 2992 LB Barendrecht | T (0180) 556 735 | F (0180) 556 298 E info@notbar.nl | I www.daartekenjevoor.nl

Gratis goodybag bij mamacafé

Diane met medewerksters Milène en hondje Bibi. BARENDRECHT – Danny en Diane van den Ouden hebben hun winkel Chica’s Mode in een nieuw jasje gestoken. ,,Na drie jaar vonden we het tijd voor een nieuwe look’’, vertellen de eigenaren. In de gezellige winkel aan Achterom 113 in Barendrecht is voor elk vrouw wat leuks te vinden. En dat is nu precies de kracht van Chica’s Mode: de collectie is uitgebreid en divers met voor ieder wat wils. Danny en Diane gaan bijna wekelijks naar Parijs om nieuwe kleding in te kopen. Die kleding gaat vervolgens meteen de rekken in, waardoor er steeds weer iets nieuws te vinden is in de winkel.

Ook de gezelligheid maakt de kledingzaak tot een succes. Voor iedereen staat de koffie klaar en er is altijd tijd voor een gezellig praatje. Deze dingen zorgen ervoor dat Danny en Diane in korte tijd een grote vaste klantenkring hebben opgebouwd. Die klanten komen niet alleen uit Barendrecht, maar uit de wijde regio. De ondernemers zijn blij met alle trouwe klanten. ,,We hadden toen we drie jaar geleden begonnen niet verwacht dat het zo snel zo goed zou lopen. Zeker in deze tijden is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Het succes is natuurlijk voor een groot deel aan onze klanten te danken.’’

Chica’s Mode verkoopt naast de dameskleding ook allerlei accessoires, zoals tassen en sieraden. Dames kunnen er dus voor een complete outfit terecht. ,,Sommige klanten noemen het hier een snoepwinkel, dat horen we natuurlijk graag.’’ Wie het resultaat van de verbouwing wil zien, is van harte welkom bij Chica’s Mode. De winkel is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 10 tot 17.30 uur en zaterdag van 10 tot 17 uur. Op www.chicasmode.nl en op www.facebook.com/diane.vanchicasbarendrecht is nog veel meer informatie te vinden. Bellen kan naar 0180-611066.

Prins en prinses van Indonesië beginnen voedselbank

Door Anoushka Lakerveld

BARENDRECHT - De Indonesische prins Karel Henry Tellings en zijn vrouw prinses Lydia Tellings, hebben in het Indonesische dorp Soerakarta een voedselbank opgericht. De inwoners van Barendrecht deden dit naar aanleiding van hun verblijf in het paleis eind juli. Sinds 2011 is het echtpaar officieel prins en prinses van Soerakarta, toen bleek dat Karel Henry Tellings de verloren kleinzoon is van de keizer. Karel Henry Tellings had tot

5

twee jaar geleden geen idee dat hij prins van Indonesië was. Hij groeide op in een weeshuis, want het paleis was te gevaarlijk. Op achttienjarige leeftijd besloot Tellings naar Nederland te komen. Pas jaren later kreeg hij een ondergetekende brief dat hij was opgenomen in de familie van Hoge Adeldom. Sindsdien gaat Karel Tellings door het leven als prins en zijn vrouw Lydia is automatisch prinses geworden. Hoewel Karel en Lydia niet

BARENDRECHT - Na de zomer is Mamacafé Barendrecht vanaf maandag 2 september weer iedere eerste maandag van de maand actief. Het nieuwe seizoen wordt feestelijk geopend met voor iedere mama een gratis goodybag en een workshop kinder-ehbo. Het Mamacafé Barendrecht is er voor (bijna)moeders en hun jonge kinderen. Zij kunnen hier terecht om andere moeders te ontmoeten, samen te spelen, ervaringen te delen en vragen te stellen aan professionals op het gebied van opvoeding en opgroeien. Op 2 september is er een lactatiekundige aanwezig voor alle borstvoedingsvragen. In de zomermaanden is de gratis goodybags samenge-

steld. De tas zit vol informatie voor mama’s en jonge kinderen, kortingsbonnen, cadeautjes en aanbiedingen van lokale én landelijke ondernemers. Mamacafé Barendrecht biedt iedere maand een gratis miniworkshop aan. Om het nieuwe seizoen goed te beginnen is dat op 2 september een workshop kinder-ehbo van EHTrainingen. Meer informatie via www.ehtrainingen.nl. Daarnaast staat de koffie en thee, verzorgd door Kraamcentrum DAT, voor iedereen klaar. Er zijn tevens kinderstoelen, een box en speelgoed aanwezig. Binnenlopen kan tussen 10 uur en 12 uur. Toegang is gratis, aanmelden niet nodig.

Cursus Ouderpower BARENDRECHT - Nieuwe informatie opdoen en met andere ouders ervaringen uitwisselen over pubers met ADHD of ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Dat kan nu ook in Barendrecht Oudervereniging Balans (www.balansdigitaal.nl) ontwikkelde daarvoor het afgelopen jaar een speciale cursus. Informatieoverdracht wordt gecombineerd met het leren van elkaars ervaringen. De cursus wordt begeleid door ervaringsdeskundigen die hier speciaal voor getraind zijn. Aan de hand van acht geprotocolleerde modules snijden zij tal van onderwerpen aan waar ouders in de puberteit en adolescentie van hun kind mee te maken kunnen krijgen. De avonden worden eens per veertien dagen gehouden.

Elke keer gaan er vragen voor thuis mee om te experimenteren met een nieuwe aanpak. Tussen de cursusavonden in is er gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen binnen een gesloten Facebookgroep. De groepen bestaan uit acht tot twaalf deelnemers. De kosten zijn, dankzij subsidies van een aantal fondsen, voor leden van Balans zestig euro per persoon inclusief materiaal, koffie en thee. Niet-leden betalen 150 euro. De cursus wordt gegeven op de volgende donderdagen: 5 en 19 september, 3, 17 en 31 oktober, 14 en 28 november en 12 december. Locatie is Centrum voor Jeugd en Gezin Barendrecht, Kruidentuin 2. De avonden duren van 19.30 tot 22 uur. Meer informatie en aanmelden op www.balansdigitaal.nl.

Gratis informatieavond over schouderpijn De prins en prinses in het paleis tijdens het bezoek aan Indonesië.

Twee dames die eten hebben gekregen van de voedselbank.

voor altijd in Indonesië willen wonen, voelen ze zich wel verplicht om het dorp met ruim 1.000 inwoners helpen. ,,De armoede is heel groot. Kinderen lopen op blote voeten en volwassenen moeten leven van negentig cent per dag. Dat is niet te geloven’’, aldus prins Karel. Daarom werd er met het bezoek aan het paleis een voedselbank opgericht. De prins en prinses gingen de straten op en deelde rijst uit en kleding. Lydia: ,,De inwoners zijn zo dankbaar. Daar doe je het uiteindelijk voor’’. Nu het echtpaar terug is in

Nederland, gaat het werk in Indonesië door. ,,’De medewerkers van het paleis hebben de taken overgenomen, zodat de voedselbank open blijft.’’ Zelf sturen ze nog kleding en geld, ook al krijgen ze geen subsidie. Prins Karel: ,,Alle kleine beetjes helpen en wij doen daar graag aan mee’’. Henry Karel en Lydia Tellings doen naast hun werk in Indonesië ook nog vrijwilligerswerk in Israël en Afrika. Voor de opslag van spullen hebben ze een ruimte nodig. Wie daarmee kan helpen, kan echtpaar Tellings bellen op 0180-6111185.

OVERSCHIE - Medinova Kliniek Zestienhoven houdt op woensdag 4 september een gratis informatieavond over de schouder. Schouderpijn is vervelend en de oorzaak is soms lastig vast te stellen. Soms ontstaan de klachten door een val. Vaak komen de klachten echter langzaam op, bijvoorbeeld als gevolg van een probleem van de pezen of de slijmbeurs. De klachten die kunnen wijzen op een peesprobleem of slijmbeursontsteking uiten zich door pijn rondom de schouder, pijn uitstralend naar de nek en de bovenarm, wakker worden bij het liggen op de schouder en/ of pijn bij het heffen van de arm. Soms heeft men baat bij een operatie aan de schouder.

Bij een dergelijke operatie is het fijn dat men goed geïnformeerd is over de mogelijkheden, de operatie en het herstel. Op woensdag 4 september van 18.00 tot 20.00 uur houdt Medinova Kliniek Zestienhoven een gratis informatieavond voor patiënten. Tijdens deze informatieavond neemt orthopedisch chirurg de heer R.A.H.E. van Dijck bezoekers stap voor stap mee in het traject dat wordt doorlopen bij de diagnose van schouderklachten. Tevens informeert hij hen over de technieken die bij Medinova Kliniek Zestienhoven worden toegepast. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan via www.medinova.com en 010-2989898.


Met droefheid geven wij u kennis dat de Heere na een ernstig ziekbed, uit onze familiekring heeft weggenomen onze geliefde broer, zwager en oom Bedroefd namen wij kennis van het overlijden van

Wout Booij

Cor Statz in de leeftijd van 55 jaar. Wij wensen de familie kracht en troost toe om dit verlies te verwerken. Bestuur BVV Barendrecht

Mien en Leen van Steensel

Voorbespreking? Regel het nu! Ontvang een gratis wilsbeschikkingboekje en informatie over ons depositofonds. •

uitvaartverzorging sinds 1935

persoonlijke begeleiding

opbaring thuis met koeling of in het rouwcentrum

grafmonumenten

Teun in herinnering en Coby Booij Jan en Lia Booij Annie en Wim Lukas Adrie en Wim de Graaff

Aubadestraat 7 2992 GN Barendrecht

wij verzorgen alléén begrafenissen

Melding van overlijden en informatienummer

www.vanbezeij.nl 0180 - 64 71 01 Onze lieve vader, schoonvader, vriend en opa is vredig uit ons midden weggegleden.

Adriaan Baaij

Wij wensen Truus en de kinderen en kleinkinderen de kracht en ondersteuning toe om dit zware verlies te kunnen dragen.

Uitvaartverzorging

Barendrecht, 27 augustus 2013

Uw ondernemer in Barendrecht e.o. voor kerkelijke uitvaarten, begrafenissen en crematies.

Aad weduwnaar van Sara Petronella van der Kraan

Alie en Bernhard

in de leeftijd van 82 jaar.

50 jaar getrouwd

Henk † Gerard sr en Greet Geertje † Hanneke en Wil Gerie en Gerard Corrie Adriaan jr Gré Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Van harte gefeliciteerd! René, Miriam, Robin en Remco

Barendrecht, 23 augustus 2013 Correspondentieadres: Brucknerstraat 3, 2992 EX Barendrecht.

Kloeg Uitvaartzorg

De uitvaart plechtigheid heeft plaatsgevonden op dinsdag 27 augustus.

Sinds 1989 werkzaam op Rhoon, Poortugaal, Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam.

Ik zal bevrijden die Mij liefheeft en beschermen die met Mijn naam vertrouwd is. Roep Mij aan Ik geef antwoord, in nood zal Ik bij je zijn. Naar Psalm 91 Bedroefd, maar dankbaar voor alle goedheid en liefde die wij van hem mochten ontvangen, geven wij u kennis dat door de Here uit ons midden is weggenomen mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader en trotse opa

Wouter Booij in de leeftijd van 79 jaar. Wij willen God danken voor wat Hij in Wout aan ons en vele anderen gegeven heeft. Truus Booij-Kranendonk Jan en Caren Wouter Willem, Daan Willem en Willeke Mario en Eline Richard en Petra Aileen en Dennis Malika Metie en Diana Ellert, Albi 27 augustus 2013 Van den Boetzelaervliet 34 2992 TB Barendrecht De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 31 augustus om 11.00 uur in de Christelijk Gereformeerde kerk Rehoboth, Dr. Plesmanstraat 20, 3331 KH Zwijndrecht, waarna de begrafenis zal plaatsvinden omstreeks 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats, Scheldestraat 3 te Barendrecht. Voor de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 10.00 tot 10.45 uur in de zaal van bovengenoemde kerk. Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum op de begraafplaats. Geen bloemen.

Mastenbroek

Begrafenis en crematieverzorging Uitvaartcentrum op Rhoon, Begraafplaats Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam.

0180 723204

Opbaring thuis of in een rouwcentrum van uw keuze mogelijk. Voor een betaalbare uitvaart, hoe u ook verzekerd bent.

www.ericmastenbroek.nl

Dag en nacht bereikbaar!

0180 - 699 199

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen. Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven. Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Kerkelijke uitvaarten. Voorbespreking van de uitvaart bij ziekte en gezondheid. Meld- en informatienummer dag en nacht

010-2017165 Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht Barendrecht&&omgeving. omgeving.

grafmonumenten

* Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar

BETAALBAAR & COMPLEET VERZORGD

Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

TEL.: 0186 - 64 95 19

Bel 0180-612735 Voor Bel informatie en actuele rouwberichten 0180-612735

Benjamin Franklinstraat 17, Oud-Beijerland www.kampersnatuursteen.nl

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

SCHAKELTJES Verloren: op vrijdag 23 aug.in Barendrecht Swarofski oorbel tel. 0180-626066 Te koop: , in goede staat verkerende SKELTER met aanhanger en twee zitplaatsen ! vraagprijs € 80,- tel 06 51097077 Te koop: antieke eettafel, donker geloogd grenen. 100x 140 hoogte 79cm. prijs: 250 euro, tel : 06-22916826 Te koop:, 2 mooie klassieke lederen fauteuils, zien er nog heel goed uit en zitten heerlijk. Kleur Beige met mahoniehout afgewerkt. prijs per twee,100,00 EURO. telnr: 0180 397246 Te koop:. mooie klassieke gestreepte 2,5 zits. Ziet er nog prachtig uit en zit heerlijk. kleur goudgeel/ blauwgrijs gestreept, met 4 kussentjes van de zelfde stof er bij. prijs: 50 EURO. telnr 0180 397246 Wie kan mij helpen aan een plaats voor een caravan voor een jaar tegen betaling liefst binnen tel 0180-621938 Automattenset voor suzuki wagon r+ kleur:grijs/ zwart €40 Tel.06-44810515 Grote koepel gezinstent merk;fun camp geschikt voor 2 volw. 2 kinderen 3 slaapcabines met opbergvakjes kan ook 1grote slaapcabine v. makan d.m.v. ritsen kleur:groen/ blauw €110 tel.06-44810515 Te koop: Waterpijp, 1x geprobeerd, 42 cm hoog, kleur: groen met goud. € 12,50 euro. Tel. 0180 558993 Te koop: 2 Fietskettingen voor gazellefiets nieuw prijs 30 euro per stuk nu 15 euro per stuk telf: 0180 613715 Te koop: doos met oude Nederlandse en buitenlandse reclamefolders ,teven doos met oude wegen en waterkaarten, 10 euro per doos. Telefoonnummer 010-4162915 Te koop: Antiek grenen salon tafel 120 x 70 cm Bel voor info. Tel. 06-46280112

Voor directe hulp na overlijden C e n t ra a l m e l d n u m m e r o v e r l i j d e n :

0800 – 099 55 15

( g r a t i s ) 7 d a g e n p e r w e e k , 2 4 u u r p e r d a g b e r e i k b a a r.

De zorg van D&O gaat verder

www.uitvaartdordrecht.nl


Een boek vol verhalen, anekdotes en herinneringen. Sommigen jaren oud, sommigen als de dag van gisteren. Lange verhalen, korte verhalen. Prachtige en ontroerende, intrigerende en inspirerende, verdrietige en intens blije verhalen... Elke bladzijde is ingekleurd. Door mijzelf en Anrika. Door Stijn, Marnix en Fenna. Mijn ouders, mijn familie en alle mensen om mij heen. Mensen die, elk voor zich, , hebben meegeschreven aan mijn verhaal voor t leven.

-2

8

95

i1

ru ar fe b 25

Op 27 augustus j.l. hebben wij tijdens de crematieplechtigheid afscheid genomen. Anrika Statz-Wesdorp, Stijn Statz en Kiki Kolenberg, Marnix Statz, Fenna Statz. Correspondentieadres: Riviermolen 12, 2992 DP Barendrecht.

Co

rS

gu

ta 2 a tz u

st us 2

01 3

De laatste woorden zet ik nu op papier. De overgebleven bladzijden zullen onbeschreven blijven. Ik had ze zo graag volgeschreven, samen met jullie...


TE HUUR COMFORTABEL APPARTEMENT IN HET OUDE BARENDRECHT, DIRECTNABIJ DE MIDDENBAAN WINKELS

3-kamerappartement Incl. prive berging Incl. prive parkeerplaats Incl. veilige videofoon en lift Incl. luxe badkamer en keuken Nieuw, veilig en zeer comfortabel

WEEDA

Talenpracticum Zuid

SIERBESTRATINGEN

Nederlands, NT2, Engels, Frans, Duits en Spaans.

Croonenburgh 69 3261 RE Oud-Beijerland

Alle niveaus, op elk moment beginnen, dag- en avonduren.

GRATIS PROEFLES

www.weedasierbestratingen.nl

010 - 481 37 59 WWW.TALENPRACTICUM.NL info@talenpracticum.nl

• VOOR AL UW SIERBESTRATING

€. 1.050,-- per maand, Vrijblijvende bezichtiging mogelijk Info: Remans Vastgoedbeheer 078-8433573 - www.remans.nl

• UW WEGGEZAKTE STRAAT OPHOGEN

REPARATIE

• HET UITGRAVEN VAN UW TUIN

wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

• HET LEGGEN VAN GRASMATTEN • SCHUTTINGEN PLAATSEN

0180 - 612881 BARENDRECHT

Huren kan al vanaf € 775,-- per maand, een bijna nieuw 3 kamer appartement aan de Ringdijk in Ridderkerk, informatie of een bezichtiging: info@remans.nl

Wij maken het waar ... dus belt u maar!!

Tel.: 06 - 209 734 64 • 0186 - 611 340 vraag naar Kees Weeda

0180 - 613047 Bij overlijden en scheiden uw woning snel en discreet bezemschoon opgeleverd!

- Particulier- & Zakelijk vervoer - taxi - taxibus (8 pers) - vip - zorg- en contractvervoer

www.woningontruimingmetspoed.nl Verkoop uit inboedels Oa Kunst - Antiek - Vintage - Design - Witgoed www.tussencorenkitsch.nl

www.taxibakker.nl

06-46 39 68 66

TE HUUR gratis introductieavond POORTUGAAL

Kom vrijdag 1 februari naar

Gemeubileerd 4-kamer appartement in het centrum van Barendrecht

De Brinkhoeve Kerkstraat 12

Huurprijs € 850,- per maand

Geen inschrijving nodig. Ook zonder danspartner ben je welkom. Minimum leeftijd 18 jaar. Aanvang 19.45 uur

www.achterom97.nl

(de 1e echte les begint op vrijdag 8 februari)

• Salsa • Bachata • Merengue • Bolero • Zouk

www.buena-vista.nl

tel. 06-20 30 20 69

Schouderklachten? Kom naar onze gratis informatieavond Met uitgebreide informatie over de diagnose van schouderklachten en de operatiemogelijkheden.

Woensdag 4 september 18:00 - 20:00 uur Meer informatie of aanmelden? Bel 010 - 298 98 98 of kijk op

www.medinova.com

Orthopedisch chirurg R.A.H.E. van Dijck

Vliegveldweg 65, Rotterdam

LET OP: Wij hanteren een maximum leeftijd van 75 jaar voor een schouderoperatie.


g! )

Balkonserres | Terrasoverkappingen | Windschermen

Wij bezorgen

uw vakantie aan huis...

Het hele jaar buiten zitten! Het leek een droom voor mij maar achteraf is het heel goed te doen en nog betaalbaar ook! Hagenland heeft het helemaal waargemaakt.

Ebweg 71-73 2991 LS Barendrecht t 0180 - 557 112 e info@hagenland.nl i www.hagenland.nl

Yvonne van Dongen

Maak een afspraak voor een inspirerend bezoek aan onze nieuwe showroom

Nu extra lage rente op een SNS Hypotheek met NHG Woning verkopen? Wij werken op basis “No Cure No Pay” Bel voor een vrijblijvend verkoopgesprek en een gratis waardebepaling.

Leuke woning gezien? Schakel onze At Home Aankoopmakelaar in!

1 juli 2012 van de verlaagde overdrachtsbelasting! (van 6% naar 2%)

Avenue Carnisse 273 2993 ME Barendrecht Tel. 0180-556117 www.athome-makelaardij.nl

Wegens verkoopsucces vraagt At Home woningen te koop Avenue tot €285.000,Carnisse 273 K.K. 2993 ME Barendrecht Tel. 0180-556117 www.athome-makelaardij.nl

LIPVERGROTING 1ml.

Pijnloos Resultaat 1 jaar zichtbaar Gespreide betaling mogelijk vanaf €50,- p.m. Dagopname

PRAKTIJK GABRIELS Avenue Car nisse 221 2993 MD Barendrecht T. +31 (0)180 439001 M. +31 (0)646 093048 www.dianagabriels.nl

lippen_combi.indd 1

normaal nu voor

€550,-

€350,08-08-13 23:23

Ga je een huis kopen of wil je je hypotheek oversluiten? Kies dan voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Daarmee heb je extra zekerheid en krijg je een aantrekkelijke, lagere rente. En als je voor 1 oktober 2013 een SNS Hypotheek met NHG aanvraagt, krijg je ook nog eens extra korting. De korting geldt voor alle rentevaste periodes. Een SNS Adviseur

Schoutstraat 4 2981 EZ Ridderkerk

berekent graag je voordeel en adviseert je uitgebreid welke hypotheek het beste bij je past. Wil je weten of je in aanmerking komt voor een hypotheek met NHG? En wil jij ook profiteren van de extra lage rente op een SNS Hypotheek met NHG? Maak dan nu een afspraak met een SNS Adviseur. Het eerste gesprek is gratis! Bel 0900 - 18 50 of ga naar een SNS Winkel bij jou in de buurt.

Gratis rek 1e gesp


DE SCHAKEL

ONLINE! Vanaf 30 augustus gaat onze vernieuwde site online. Ga voor het laatste nieuws en de digitale krant naar www.deschakelbarendrecht.nl Ook geschikt voor uw mobiele apparaat!


DeSchakel

NIEUWS

Donderdag29augustus2013

Altijdwelkombij Yes!Kinderopvang HEERJANSDAM - Situaties en wensen van ouders zijn vaak verschillend. Daarom introduceert Yes!Kinderopvang vanaf 1 september op een aantal kinderdagverblijven de nieuwe opvangmogelijkheid ‘Altijd welkom’. Met het ‘Altijd Welkom’ pakket hebben de kinderen altijd vijf dagen per week, 52 weken per jaar een opvangplekje in hun vertrouwde omgeving. Ouders betalen echter maar voor drie dagen per week. De kinderen hebben continuïteit, veiligheid en geborgenheid.

Stel dat men een extra dag moet werken, dan is het een geruststellende gedachte dat er altijd plaats is bij de opvang. Doorgeven wanneer de kinderen komen is niet nodig; brengen en halen is altijd mogelijk. Yes!Kinderopvang introduceert dit pakket op de locaties De Were in Zwijndrecht, Sportlaan (RaJuBiBos) in Heerjansdam en Witte de Withstraat (Oase) in HendrikIdo-Ambacht. Meer informatie is te vinden op www.yeskinderopvang.nl.

Spelenmettaal voorpeuters BARENDRECHT - Het is belangrijk om bij jonge kinderen al vroeg met de taalontwikkeling te beginnen. Spelenderwijs pikken jonge kinderen van alles in hun omgeving op. Dit kan hen helpen in hun taalontwikkeling. Daarom start de Verhalenmand in september met een serie van vijf play-shops voor peuters van twee tot vier jaar met hun (groot)vader of (groot)moeder. Samen met de (groot)ouders en kinderen worden er verhalen en pren-

tenboeken beluistert, bekeken en beleefd. Dit kan met poppen, naspelen, muziek, liedjes of lekker dansen. Na afloop wordt er met koffie en thee nog even nagekletst. De kosten zijn 37,50 euro voor vijf play-shops. Die worden gegeven op dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur in ‘t Lec aan Binnenlandse Baan 134. De eerst play-shop is op 3 september, de volgende zijn op 10, 17 en 24 september en 1 oktober. Aanmelden en meer informatie via www.verhalenmand.nl.

TheVoiceof Barendrecht

StichtingPresent bestaat5jaar BARENDRECHT - Stichting Present bestaat vijf jaar. De stichting begon het eerste jaar met zes projecten. Inmiddels is de succesvolle stichting uitgegroeid tot een begrip in Barendrecht. Het afgelopen jaar voerde de stichting 72 projecten uit waar 500 vrijwilligers mee gemoeid waren. Pia van Dalen, coördinator van de stichting is heel tevreden als ze naar de cijfers kijkt. ,,Steeds meer bedrijven en mensen kennen ons en dragen Present een warm hart toe.” Het doel van de stichting - mensen bij elkaar brengen - is dan ook het thema van het vijfjarig jubileum. Op vrijdag 20 september houdt Present een benefiet-avond in de aula van Calvijn het Groene Hart. De toegangsprijs bedraagt 20 euro. Tijdens de avond wordt

er een quiz gespeeld die te vergelijken is met de IQ quiz van BNN. De quiz is gemaakt door de Lions club. Bij de toegangsprijs zijn hapjes en drankjes inbegrepen. De opbrengst gaat uiteraard naar de stichting. Op zaterdag 21 september gaat het feest verder. Men kan een eendje kopen om mee te doen met de Duckrace. ,,Present ben je niet in je eentje”, zegt Pia. ,,De Duckrace is geen nieuw idee, maar het is wel ontzettend leuk. We hebben duizend badeendjes die allemaal voorzien zijn van een nummer. Voor twee euro kan men al een eendje aanschaffen. We geven dan een certificaat uit. De Barendrechtse Brandweer spuit de eendjes naar de finish. Er zijn mooie prijzen te winnen zoals kaartjes voor Feijenoord, de Efteling,

een theatervoorstelling of een echte fotoshoot.’’ Naast de Duckrace, zijn er nog veel meer activiteiten aan de vijver bij Laurens Borgstede aan de Binnenlandse Baan. In samenwerking met onder andere de Kleine Duiker. ,,Er zijn al bedrijven die meer dan honderd eendjes hebben aangeschaft. Zoals de GKB groep, die de eendjes schenkt aan mensen met een beperking of de Jaguar The Fresh Compagny die de eendjes aan de kinderen van de voedselbank geeft. Bedrijven die hier ook aan mee willen werken, kunnen contact opnemen”, zegt Pia. ,,We staan op 7 en 14 september met een kraam bij de Albert Heijn om de eendjes te verkopen.” Meer informatie: www.stichtingpresent-barendrecht.nl.

je gezellig met je verstelklusjes of creatieve plannen naar het naaicafé. Het naaicafé is (behalve in schoolvakanties) afwisselend open op woensdagochtend of -avond. Deelname kost het eerste uur 7,50 euro en ieder volgend uur 5 euro. Wie alleen koffie of thee komt drinken en een kort advies wil of klein klusje wil doen, betaalt 2,50 euro. Men betaalt geen inschrijfgeld, zit niet vast aan een cursus en is vrij om te gaan zoals men zelf wil. Er kunnen maximaal vijf personen tegelijk deelnemen vanwegehet aantal machines en omdat er anders te weinig tijd is om de verschillende werkzaamheden goed te begeleiden. Voor alle informatie kijk op www.naaicafedj.wordpress.com, www.facebook. com/naaicafedj en www.twitter.com/naaicafedj.

BARENDRECHT - In de activiteitenruimte van gebouw Waterpoort worden maandag 2 september de yogalessen weer hervat. In de lessen wordt door het uitvoeren van oefeningen en het bewust omgaan met de adem, gewerkt aan ontspanning en bewustwording. De lessen zijn zowel voor beginners als gevorderden toegankelijk. De lessen vinden wekelijks plaats op maandag van 19 tot 20.15 uur en van 20.30 tot 21.45 uur. Meer informatie via 0180-417475 en 06-33846820.

De organisatoren van het Presentfeest

DanceClassics onStage BARENDRECHT - Theater het Kruispunt presenteert vrijdag 13 september de eerste editie van Dance Classics on Stage, een swingende 70’s, 80’s, 90’s en 00’s party. Madonna, 2 Unlimited, Salt-nPepa of Earth, Wind & Fire, ze komen allemaal voorbij tijdens Dance Classics on Stage. Bezoekers kunnen de

Scheidenislijden, oftochniethelemaal? Jaarlijks trouwen er duizenden stellen en beloven zij elkaar eeuwige trouw. Maar helaas zit een mensenleven vol met onverwachte wendingen en kan die belofte, om wat voor reden dan ook, niet altijd waargemaakt worden. Een scheiding is dan soms het gevolg. De ScheidingsPraktijk van Steven de Leeuw kan bij deze wending een uitkomst zijn. Zodra partners elkaar te kennen geven samen geen toekomst meer te zien en dus het huwelijk willen laten ontbinden, moeten er veel zaken geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan: Wie zorgt voor de kinderen? Wie blijft er in het huis? Wie betaald alimentatie?

Wie neemt wat mee? Er komt dus veel op de aankomende ex-partners af. De ScheidingsPraktijk van Steven de Leeuw kan dan een belangrijke rol vervullen. Namelijk die van bemiddelaar. Vrijblijvend kan men een gesprek aangaan waarbij Steven te kennen geeft wat hij voor de mensen kan betekenen. Als de mensen besluiten met Steven in zee te willen gaan, volgen er gemiddeld vijf gesprekken van ongeveer twee uur. In deze gesprekken wordt onder meer geïnventariseerd en geïnformeerd. Zijn er minderjarige kinderen, dan zal er een ouderschapsplan worden besproken en een alimentatie-

BARENDRECHT - Binnenkort begint de zoektocht naar the Voice of Holland weer. Popkoor J2Sing is op zoek naar de mooiste stemmen uit Barendrecht en omgeving, om het popkoor te komen versterken. Popkoor J2Sing zingt nummers van onder meer The Blackeyed Peas, Lady Gaga, Marco Borsato, Maroon 5 en Queen. Wie kan zingen en het leuk vindt om dit bij het popkoor te doen, kan een keer komen kijken en luisteren tijdens een oefenavond. Het koor oefent iedere donderdagavond in obs De Draaimolen aan Stellingmolen 12 in Barendrecht van 20 tot 22.15 uur. Dit nieuwe seizoen start op donderdag 5 september, iedereen is dan van harte welkom. Wie niet op deze datum kan, kan contact opnemen via popkoorj2sing@gmail.com. Of bel Jenny van Duyvenbodevia 06-24239721 of Jantine Stout via 06-52163754.

Yogain Waterpoort

NieuwinCarnisselande: naaicaféDJ BARENDRECHT – Donderdag 5 september start Dorothé Jansen met een nieuw concept: een naaicafé aan huis, waar iedereen die in de hobbysfeer kleding wil maken, kleding wil herstellen, recyclen of creatief met textiel bezig wil zijn, terecht kan. Het is geen naaiopleiding, maar een huiskamercafé met naaimachines en speciale machines voor een professionele afwerking waar je aan de slag kunt met eigen projecten. Dorothé naait al sinds de middelbare school en heeft diverse opleidingen gevolgd. Zij coacht deelnemers als ze dat willen met haar ervaring en kennis op modevakgebied. Nu iedereen minder te besteden heeft, loont reparatie en zelfmaakmode zeker. Verder is het natuurlijk goed voor het milieu als kleding een tweede kans krijgt. Tegenwoordig ga

11

berekening worden gemaakt. Knel- en discussiepunten komen ter sprake en de verdeling wordt opgesteld. Stap voor stap wordt alles in overleg met beide aankomende ex-partners vastgelegd in hun scheidingsovereenkomst en wordt alles ingediend bij de rechtbank. De scheiding is dan na enige weken een feit. Men heeft hiervoor maar één persoon nodig gehad en dat kan aanzienlijk schelen in de kosten. De regio’s Rotterdam, Dordrecht, Hoeksche Waard en omstreken zijn een scheidingsbemiddelaar rijker. Steven de Leeuw is bereikbaar via 06-15852373 en s.deleeuw@scheidingspraktijk.nl.

dansvloer onveilig maken. De foyer en bar gaan open om 20 uur, de zaal om 22 uur. Kaarten kosten 12,50 euro in de voorverkoop en 15 euro aan de deur. Informatie en kaartverkoop: www. theaterhetkruispunt.nl, 0180615958. Theater Het Kruispunt, Middenbaan 111 te Barendrecht.

CarnisseHavenop ExxactFM BARENDRECHT - Zondag 1 september wordt de kerkuitzending van ExxactFM verzorgd door de Protestantse Wijkgemeente Carnisse Haven. Voorganger in deze dienst is ds. Bert de Wit. De kerkdienst begint om 09.30 uur. De Kerkuitzendingen van ExxactFM zijn iedere zondag tussen 09.00 en 11.00 uur te beluisteren en worden

roulerend verzorgd door de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Protestantse Wijkgemeente Carnisse Haven. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel of via internet. Voor meer informatie over ExxactFM zie www. exxactfm.nl

RotterdamsJongenskoor: nuookvoormeisjes ROTTERDAM - Al bijna zestig jaar is het Rotterdams Jongenskoor dé zangopleiding voor jongens uit Rotterdam en omgeving. Vanaf 2013 krijgen ook meisjes de kans om bij het koor te leren zingen. Na de herfstvakantie begint het Rotterdams Meisjeskoor. Op woensdag 30 oktober om 15.00 uur is de eerste les voor meisjes van 6 tot 16 jaar. Inschrijven kan via 0104836254. De docente is Janneke Spruijt, een zeer ervaren zangeres en zanglerares. Het Jongenskoor treedt veel op. Ook het meisjeskoor zal gaan optreden. Als de les-

sen goed verlopen kunnen de meisjes al meedoen met het kerstoptreden van het Rotterdams Jongenskoor. Op woensdag 2 september vanaf 15.00 uur houdt het koor open middag. Ook meisjes zijn welkom om te kijken of zij het koor leuk vinden. Aanmelden is niet nodig. Jongens, meisjes en hun ouders zijn van harte welkom in De Scheepsbrug, Boompjes 680 / hoek Leuvehaven, van 15 tot 16 uur. Voor meer informatie kunnen belangstellenden terecht bij bestuurslid Hans Fortuin, 010-4836254 en hanscfortuin@gmail.com. Of bij

de lessen op alle volgende woensdagmiddagen, vanaf 16 uur in De Scheepsbrug. Zie ook: www.jongenskoor.nl.


Elke vrijdag op het Binnenhof / Gemeenteplein.

Alles voor telefoons en tablets BARENDRECHT – Sinds juli is er een nieuw gezicht op de markt in Barendrecht: Isa Babakerwal van Essa Telecom uit Dordrecht. Hij verkoopt hoesjes voor praktisch alle mobiele telefoons, zogenoemde flipcases, bookcases, hardcases en siliconen hoesjes. Verder kan men aan de kraam terecht voor hoezen en accessoires voor tablets en voor allerlei telefoonaccessoires. Op alle artikelen zit een jaar garantie. Maar dat is niet het enige wat Isa doet. Ook voor reparaties van telefoons kan

men bij hem terecht. En voor het repareren of herstellen van computers en laptops, evenals het sneller maken daarvan. Isa heeft een diploma voor systeembeheer en liep onder meer stage op de ICT-afdeling van Gemeente Barendrecht. Wie zijn telefoon of computer langsbrengt op de markt, kan het vaak de volgende week al ophalen. ,,Als ze hem vrijdag hier brengen, kunnen ze hem bijvoorbeeld woensdag in Carnisselande komen halen.’’ Maar Essa Telecom kan ook thuisbezorgen in deze regio.

Het telefoonvak leerde Isa onder meer bij een telefoongroothandel waar hij jaren gewerkt heeft. Maar hij wilde graag een eigen bedrijf en staat daarom nu op de markt. Dat bevalt hem goed. ,,Het loopt goed en het is gezellig op de markt.’’ Op woensdag is hij op de markt in Carnisselande te vinden. Ook staat hij met zijn kraam in Dordrecht, Zwijndrecht en Wageningen. Wie meer wil weten, is vrijdag en woensdag van harte welkom bij zijn kraam op de markt.

Openings aanbieding: Bij aankoop van een “Klaphoesje” ontvang je

GRATIS een bescherm folie t.w.v. € 3,00 Wij staan ook elke woensdag op de weekmarkt in Carnisselande.

Leuke collectie zilveren en gouden sieraden John en Jacqueline Dubois

Goud en Zilver reparaties

Gouda Mars / Bounty

4 voor

M & M’s

4 voor

Twix 5-pk

per pak

Liga Fruitkick

per pak

Lollie’s 50 stuks

per zak

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Groot assortiment snoeptaarten


Elke vrijdag op het Binnenhof / Gemeenteplein.

Korlaar Vis

Janse

Terug van vakantie!! Bij besteding van €10,-

kinderkleding

gratis gerookte makreel Super actie 3 kilo verse mosselen

VOOR UW BROODNODIGE BELEG !!!

GEGRILLDE BOERENHAM 150 gram €

1,98

BOURGONDISCH GEBRAAD

1,49 FRICANDEAU 100 gram € 1,49 FILET AMERICAN 150 gram € 1,99 SCHNITZELS 100 gram € 0,99 100 gram €

Gedroogde pensstaafjes Heel kilo slechts

De leukste en betaalbare kinderkleding op de weekmarkt van Barendrecht.

voor €7,50

DE VLEESWARENEXPRESS

BIJ DE DIERENKRAAM!!

Wij zijn weer aanwezig op 6 september a.s. met de nieuwe herfst-/wintercollectie

Grote gedroogde varkensoren Deze week 11 stuks voor

Deze week in de reklame: Grote spakenburgse keek (De echte zoals oma ze maakte)

Witte zachte puntjes Brood van week Brioche broodjes Worstenbroodjes

8.95

nu

9.95

3.50

1.10 per stuk 1.10 4 voor 1.00 10 voor 6.00

Nieuw Haaks Barf gedroogd geitenvlees, Ideaal voor honden met een voedselallergie, nu 150 gram voor

4.95

10 voor

SUPREME science selective

Diverse soorten: biologisch, desem, speltbrood En nog veel meeeeer Kom kijken bij de kraam! OP = OP

konijnen voer, 10kg voor

39.95

en gratis thuisbezorgd

Deze aanbieding is geldig vrijdag 30 augustus Uw marktbakker ruim gesorteerd in brood, koek, banket, en snoep

Marian en Michel van Aelst dierenbenodigdheden www.dierenvoedsel.nl - Tel. 06 22517622

Ook bij ons geldt klein bedrag pinnen mag!!!

Uw Royal Canin voedingsadviseur

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen. 1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. www.alzheimer-nederland.nl Oosters specialiteiten en wok restaurant

LOTUS CORNER

Speciaal aanbiedingsmenu september 2013 Menu A:

Menu B:

Voor 3 à 4 personen

• • • •

€ 20,95

Mini loempia’s (8 stuks) Babi pangang Kipfilet met ananas in zoetzure saus Chew Yin Yuk (kruidig gebakken

Voor 3 à 4 personen

• • • •

€ 20,95

Mini loempia’s (8 stuks) Babi pangang Kipfilet met Thaise currie saus Foe Yong Hai

varkenshaas met peper en zout)

Incl. 2 bakken nasi, bami of rijst

Incl. 2 bakken nasi, bami of rijst

WOKKEN BIJ ONS: Onbeperkt eten & drinken voor een vast bedrag

Winkelcentrum ”Paddewei” • Paddeweg 29-33 • 2992 CK Barendrecht Telefoon 0180 - 618298 • Fax 0180 - 618912 • www.lotuscorner.nl

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP COMPUTERHULP 7 dagen per week COMPUTERHULP 7 dagen per week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur COMPUTERHULP 7 per 7 dagen dagen per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 -- 546467 of 06 -- 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF per week van 08.00-23.00 uur voor7 al dagen uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen AAN HUIS/BEDRIJF dagen per week van 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, netwerken, privélessen, onderdelen per week 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen 7alal dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor7al dagen uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen per week van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur ( 0180 --Computer 546467 of 06 -- 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 per week van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. ( 0180 546467 of 06 19160110 7 dagen dagen per weekHulp van 08.00-23.00 uur Aan Huis ( 0180 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl ( 546467 of 06 19160110 voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen (voor0180 - nieuwe/gebruikte 546467 of 06privélessen, - 19160110 en computersystemen. Ook uw adsl ennetwerken, kabel aansluitingen alvoor uw reparaties, installaties, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis

Te koop gevraagd

meubelstoffeerderij stoelenmatterij gratis offerte aan huis.

ROMMELMARKTSPULLEN

Gratis ophalen en thuisbezorgen

55 plus korting

voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Al 10 jaar een begrip in de regio en nieuwe/gebruikte computersystemen. en Computer nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Hulp Aan Huis

Ook voor uw adsl en Ook voor uw adsl en info@computerstoday.nl Ook voor uw adsl en Ook voor uw adsl en Ook voor uw adsl en Ook voor uw adsl en Ook Ook voor voor uw uw adsl adsl en en

Dmd design

kabel aansluitingen kabel aansluitingen www.computerstoday.nl kabel aansluitingen kabel aansluitingen kabel aansluitingen kabel aansluitingen kabel kabel aansluitingen aansluitingen

en open werkplaats

078-6916684

zoals boeken, platen, serviesgoed, glaswerk, klokken, schilderijen, kleding + div. Tel. 010 - 481 51 66 / 06 - 51 09 49 65

Autorecycling W.H. Baris bv Kunt u de auto niet brengen dan halen wij hem op met eigen ophaaldienst

Voor inlevering of inlichtingen:

Tevens inkoop loop– en sloopauto’s

Bij inlevering van uw auto krijgt u direct het R.D.W. vrijwaringsbewijs. Door de overheid erkend als wettelijk inleverbedrijf aangesloten bij: Auto Recycling Nederland

W.H. Baris bv Charloisse Lagedijk 638 3084 LH Rotterdam Telefoon 010 - 480 00 00 Telefoon 06 - 53 18 15 39 E-mail: receptie@baris.nl www.baris.nl


TROTS VAN DE KEURSLAGER

Ambachtelijke gehaktballen

SPECIAL

Carpaccio Rosso 100 gram

245

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Gebraden Beenham

GRATIS 100 gram eisalade TIP VAN UW KEURSLAGER

Gebraden Kippenbouten 4 stuks SOEP VAN DE WEEK

Tomatensoep per beker

KEURSLAGERIJ HEUNKS

500 500

Aanbiedingen zijn geldig van 29-08-2013 t/m 04-09-2013.

4de GRATIS

van Beuningenhaven 7, 2993 EH BARENDRECHT Tel. (0180) 54 76 30 www.heunks.keurslager.nl info@heunks.keurslager.nl

www.arkeltuinverzorging.nl 078 - 677 14 32

Uw eigen droomtuin We zijn al sinds 1968 een begrip in de regio voor zowel ontwerp als de aanleg van tuinen. Daarnaast verzorgen we ook het onderhoud voor particulieren, bedrijven en verenigingen van eigenaren.

Neem contact met ons op en vraag de gratis brochure aan.

0000136

50x74

schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Ary Schefferlaan 17 - H.I.Ambacht Willemstraat 239 078-6816260 / 06-53578287 2983 ET Ridderkerk fax 078-6822112 0180-432222 / 06-12505210 Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

TUINCENTRUM ACHTERZEEDIJK

Achterzeedijk 60, 2992 SC Barendrecht Geopend ma. t/m za. van 10:00 tot 17:00 uur

EUROKNALLERS HOLLANDSE AARDBEIEN HOLL OPAL PRUIMEN KLOK OF HORLOGE STUK? A. DE VISSER

gediplomeerd uurwerkhersteller Ook voor uw Antieke klok Haal en brengservice Ridder van Dorpstraat 14 Nieuw-Beijerland 0186-691055 www.adevisseruurwerken.nl

1,1/2 KILO 1,HOLL WIJN 1/2 KILO 1,PRUIMEN BRAMEN DOOSJE 1,GALIA MELOEN P/ST 1,1/2 KILO

GOUDSE KAAS JONG T/M OUD KILO

6,95

1,POSTELEIN 1/2 KILO 1,RADIJS 2 BOSSEN 1,BOSPEEN 1,JONAGOLD APPELS KILO 1,WITLOF

KILO

GROTE VLIJTIGE LIES

1,5,6,-

GROTE TRAY VIOOLTJES WINTERHARD DIVERSE SNIJBLOEMEN 3 bossen GOUDSE KRUIDENKAAS DIV SMAKEN: FENEGRIEK, OLIJF/TOMAAT,SAMBAL, MOSTERDTUINKRUIDEN KILO

NIEUWE OOGST FRIESLANDER AARDAPPELS 10 KILO

P/ST

8.95

5,95


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 29 augustus 2013

Schildersclub in bieb Carnisselande BARENDRECHT - Vanaf zaterdag 31 augustus exposeert schildersclub Kleur en Contrast in bibliotheek Carnisselande (Middeldijkerplein 248). De expositie is tot 27 september gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek. De Barendrechtse schildersclub Kleur en Contrast is in het voorjaar van 2001 opgericht in de vinexwijk Carnisselande. Iedere woensdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur werken de leden, allen dames van 55+, in een zaal van de Waterpoort aan hun gezamenlijke kunstzinnige vorming. Inspiratie halen zij uit hun directe omgeving, vakantie-ervaringen en het met elkaar met kunst bezig zijn. Diverse technieken worden gebruikt, van aquarel tot olieverf en gemengde technieken. De leden die aan deze groepstentoonstelling meewerken

zijn: Joke Blokzijl, Doke Bouman, Rie van Geffen, Janine Hendriksma, Simone v.d. Hoeven, Enny Hulshof, Judith de Looper, Rietje de Visser- Bakker en Gerda de Wit v.d. Welle. Van ieder lid is één werk te bewonderen. Bibliotheek Barendrecht In de bibliotheek aan de Middenbaan is nog tot 27 september werk te zien van Carla Moerkerken. Zij maakt schilderijen en beelden van keramiek en brons gemaakt. Haar fantasie is haar grootste inspiratiebron. De schilderijen zijn in acrylverf en heel verschillend van stijl en onderwerp, maar allemaal zeer kleurrijk. De keramieke werken zijn vervaardigd uit verschillende soorten klei en handgevormd. Meer informatie over de exposities en openingstijden vindt u op www.bibliotheekzhzo.nl.

Project Carte Blanche: start bouw in zicht

De kookles is van 13.30 tot 16.00 uur en vindt plaats in gebouw Waterpoort, Middel-

dijkerplein 9. Tijdens de les werken de kinderen soms individueel en soms in groepjes aan een recept. Er worden altijd twee porties gemaakt; één om met elkaar te proeven en één om mee naar huis te nemen. Daarom is het belangrijk dat elk kind een bak meeneemt om het eten in mee naar huis te nemen. Aan bet eind van de les maken de kinderen met elkaar de keuken schoon en doen zij de afwas. Elk kind neemt een schort mee om in te werken. Er is per les plaats voor 12 kinderen. Een les kost €4,00. Het deelnamegeld wordt voorafgaan aan de les betaald. Inschrijven kan alleen via de website van het jongerenwerk: www.jongerenwerkbarendrecht.nl

gramma voor het komende seizoen presenteren. Op zondagmorgen 8 september is er geen kerkdienst in de Bethelkerk, Triomfatorkerk, Carnisse Haven en Augustinuskerk. Het R&G Unity Choir staat onder leiding van dirigent Rob de Jong. R&G Unity Choir zingt Engelstalige Black American Gospel. Deze muziek gaat van vrolijk, up tempo, swingend tot prachtige rustige ballads. Enkele liederen zijn zelfs uniek, omdat ze gearrangeerd zijn door Rob de Jong. Het R&G Unity Choir is in 2006 opgericht en bestaat momenteel uit 30 zangers en zangeressen en heeft een eigen begeleidingsband. Stichting Sonshine is al meer dan 10 jaar actief op het gebied van jeugdwerk en maatschappelijk werk in achterstandswijken. Na 7 jaar te hebben gewerkt in Roermond, is de organisatie begin 2007 verhuisd naar RotterdamZuid. Een team van toegewijde medewerkers en vrijwilligers ontvangt tweemaal per week een grote groep kinderen

BARENDRECHT Op woensdag 4 september besteedt het ExxactFM radioprogramma Hart voor Barendrecht aandacht aan de Startzondagen van de kerken, waaronder de gezamenlijke Startzondag in de Driesprong. Na de zomervakantie gaan allerlei activiteiten zoals het jeugdwerk weer van start bij de kerken. Dat wordt bij veel gemeenten gevierd met een bijzondere kerkdienst met daar omheen diverse feestelijke activiteiten. Aan het begin van de uitzending wordt de activiteiten agenda doorgenomen en aan het eind van de uitzending volgt een verhaal, voorgelezen door ds. C. Romkes. Het radioprogramma Hart voor Barendrecht is iedere woensdagavond tussen 19.00 tot 20.00 uur en elke zondagmorgen tijdens de herhaling tussen 08.00 en 09.00 uur te beluisteren bij ExxactFM. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel en via internet op www.exxactfm. nl. Voor meer informatie over Hart voor Barendrecht, het na beluisteren van een uitzending of de activiteitenagenda zie: www.hartvoorbarendrecht.nl

gaand zal het huidige kassencomplex worden gesloopt, zodat de enthousiaste kopers binnenkort al kunnen starten met de bouw van hun droomhuis. Doordat Truijers Vastgoed een ‘Koop nu en betaal na verkoop eigen woning-garantie’ aanbiedt, wordt er ook met de verkoop van de eigen woning rekening gehouden. ,,Deze oplossing wordt zeer positief ontvangen. Wij vinden het van groot belang om met onze kopers mee te denken over een passende financieringsoplossing die geen

Praktische filosofie

Peloton World Ports Classic door Barendrecht

BARENDRECHT – Op zondag 8 september houdt De Spiegel te Barendrecht een middag ‘Praktische Filosofie in het dagelijks leven’. Men kan deze middag gratis bijwonen. Aanmelding vooraf is wenselijk gezien het beperkte aantal plaatsen. Voor nadere informatie: www. spiegelwerk.nl of info@ despiegel.info. Men kan ook bellen naar 0180-444940 en de folder aanvragen.

Gezamenlijke Startzondag in Driesprong BARENDRECHT - Op zondag 8 september wordt in Sporthal de Driesprong de gezamenlijke Startzondag gehouden van de Augustinusparochie, Bethelkerk, Carnisse Haven, Dorpskerk en de Triomfatorkerk. Voorgangers zijn ds. Bert de Wit en pastor Ton Halin. Het thema is ‘Met hart en ziel geloven’. Muzikale medewerking wordt verleend door het R&G Unity Choir uit Delft. De opbrengst van de collecte gaat naar stichting Sonshine in Rotterdam-Zuid. In Sporthal de Driesprong is kinderoppas aanwezig. Voor de jongste groepen van de basisschool wordt kindernevendienst gehouden in de Augustinuskerk, welke zich naast de Driesprong bevindt. De kinderen worden tijdens de dienst naar voren geroepen voor het kinderblokje en gaan dan gezamenlijk naar de kindernevendienst. De viering begint om 10.30 uur. Na afloop van de viering wordt er koffie, thee en limonade geschonken. Tevens is er gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken, waar werkgroepen en commissies hun activiteitenpro-

Startzondagen in Hart voor Barendrecht

ROCKANJE - Truijers Vastgoed uit Oostvoorne heeft het startsein gegeven voor de bouwwerkzaamheden van project Carte Blanche in het buitengebied van Rockanje. ,,Wij zijn zeer tevreden over de aanhoudende belangstelling in dit prachtige project en de snelheid waarmee de royale kavels worden verkocht”, aldus Roberto Truijers. Ondanks dat er nog enkele kavels beschikbaar zijn, wil men niet langer wachten om de eerste ontwerpen te laten realiseren. Hieraan vooraf-

Kookclub in Carnisselande BARENDRECHT - Op woensdag 4 september zal de kookclub van Stichting KijkopWelzijn kooklessen starten in Carnisselande. De kookclub is een project waarbij kinderen uit groep 7 en 8 zelf gaan koken en bakken. De kookclub biedt kookactiviteiten aan waarbij de kinderen zelf aan de slag gaan met verschillende recepten. De kinderen leren natuurlijk verschillende basistechnieken van het koken, ook werken de kinderen aan samenwerking en creativiteit. Deze activiteit vindt om de andere week plaats. Elke les zal er een ander gerecht gemaakt worden.

15

op de club. Daarnaast doen zij huisbezoeken en wordt hulp verleend waar dat nodig is. Een praatje maken, wat extra boodschappen langsbrengen, gezinnen terzijde staan in moeilijke situaties, de weg wijzen en meegaan naar instanties en vooral: een buurvrouw en buurman zijn, waar kinderen en ouders terecht kunnen, ook buiten kantooruren. De gezamenlijke viering in de Driesprong wordt live uitgezonden via ExxactFM. Omdat vanuit de Driesprong geen verbinding met kerktelefoon aanwezig is, biedt de live uitzending via ExxactFM een mogelijkheid om deze dienst thuis mee te luisteren. Deze uitzending begint om 09.00 uur en duurt tot 12.00 uur. De uitzendtijd voorafgaand aan de viering wordt ingevuld met muziek en interviews. Deze uitzending wordt verzorgd door het team van Kerkuitzendingen van Carnisse Haven. ExxactFM is te beluisteren op 106.4 in de ether en op 105.9 op de kabel in Barendrecht en Heerjansdam.

BARENDRECHT - De tweede editie van de World Ports Classic, de ‘koers van de wind’ tussen Rotterdam en Antwerpen, vertrekt dit keer vanuit de Europese hoofdstad van Sport. Vorig jaar won Tom Boonen de wedstrijd van Tour de France-organisator A.S.O. De renners achttien verschillende profploegen komen morgen, vrijdag 30 augustus, via de Haringvlietbrug de Hoekse Waard binnen. De route van de openingsrit gaat verder via het centrum van Numansdorp (14.50 uur) naar Klaaswaal en Mijnsheerenland (15.05 uur). Na de Heinenoordtunnel rijden de renners via Barendrecht (3e, 2e en 1e Barendrechtseweg,

halve maatregel is”. Volgens Truijers zal men bijna in alle gevallen alleen een verhuisbeweging willen maken als de risico’s te overzien zijn. Aangezien er binnenkort wordt gestart met de sloopwerkzaamheden, kunnen de snelle beslissers nu nog een kavel op naam geleverd krijgen inclusief het lage overdrachtsbelasting-tarief van 6 procent in plaats van 21 procent BTW. De laatste kavels worden nu aangeboden vanaf 3.000 m2 voor 339.500 euro vrij op naam. Zodra de levering heeft plaatsgevonden, hebben de kopers nog ruim voldoende tijd om hun bouwplannen bij de gemeente in te dienen. ,,Ik heb inmiddels kennis genomen van de eerste ontwerpen en ben zeer onder de indruk van de uitstraling die het totale woningbouwplan nu al gaat krijgen”, aldus Truijers. Wie meer informatie wil of het uitzicht vanaf de locatie over het naastgelegen natuurgebied wil bekijken, kan contact opnemen via info@ truijersvastgoed.nl en 0181850334. Zie ook www.carteblanche.nu.

Dierensteinweg 15.15 uur) naar Rotterdam. De finish op de Boompjes wordt verwacht rond 15.30 uur. Kinderen kunnen zich vanaf 14 uur uitleven op een miniversie van het parcours van het WK BMX (volgend jaar in Ahoy). Het Fietsharmonisch Orkest Chasse Patate zorgt voor de juiste stemming en is er een muzikaal wielerprogramma. Op het podium verschijnen onder andere de Rotterdamse band Ocobar, acteur/zanger Frank Lammers en J.W. Roy. Verder zal een aantal oudrenners uit de regio achter de derny uitvechten wie van hen nog het beste in vorm is. Voormalig nationaal kampioenen als Maarten den Bak-

ker, John den Braber, Arthur Farenhout en ‘wielerentertainer’ Gert Jacobs maken hun opwachting rond 14.15 uur. De terugtocht naar Antwerpen vertrekt zaterdagochtend om 11.15 uur vanuit het Scheepvaartkwartier. Daar kunnen de wielerfans proberen een handtekening te scoren bij bekende deelnemers als Niki Terpstra en Gerard Ciolek. Het live verslag van de wedstrijd is te volgen op Sporza, Eurosport en TV Rijnmond. Meer informatie op www. twitter.com/WPCcyling Dit evenement is onderdeel van de agenda van Rotterdam Festivals. Kijk voor het complete overzicht op www.rotterdamfestivals.nl.

Fotocursussen in Barendrecht BARENDRECHT - Heeft u deze zomer minder mooie foto’s gemaakt met uw digitale systeem of spiegelreflexcamera? U fotografeert op de automaat en wilt meer uit uw camera halen? Ontdekken hoe je nu wel die mooie foto kunt maken? Dan zijn de beginnerscursussen die vanaf september in Fotografiecentrum Barendrecht van start gaan de ideale mogelijkheid om een stap verder te komen waardoor fotograferen een leuke en inspirerende vrijetijdsbesteding voor u wordt. De beginnerscursus is bedoeld voor mensen die meer uit hun camera willen halen dan het eenvoudige kiekje. Op instructieve wijze leert u in zes avonden de basisprincipes van het creatief fotograferen. Naast het bestuderen en leren bedienen van alle functies van uw

camera kijken we in de cursus ook naar praktische zaken zoals: hoe krijgt u een goed belichte foto, welke resoluties en bestandsformaten moet ik gebruiken bij de digitale camera? Wat is het verschil tussen de verschillende lenzen? Het

maken van opdrachten en het bespreken van de resultaten zijn belangrijke en leerzame onderdelen van deze cursus. Alle informatie over deze en alle andere fotografiecursussen vindt op de website www. andrenijenhuis.nl.


Garage Leeuwenburg Kerkstraat 6 3171 GG Poortugaal Telefoon 010-5017949

Knikarmschermen Lamelgordijnen - Markiezen Jaloezieën - Screens Vouwgordijnen - Rolluiken Rolgordijnen - Serrezonwering Veluxproducten

Herenkapsalon Kerkstraat 8 - 3171 GG Poortugaal Telefoon 010-5013139 Wij werken op afspraak.

Bel voor een vrijblijvende offerte 06 - 543 45 348

Automobielbedrijf M. Vogelaar Ik sta op voor mijn moeder Els

Onderhoud

Brenda Schaaper (42) mede-organisator KWF SamenLoop

reparaties verkoop automobielen

Zafira Tourer, de 7-persoons superkameleon

APK - Banden - Uitlaten Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

Reparatie & onderhoud alle merken auto’s Charl. Lagendijk 548 3084 LG Rotterdam Telefoon 010 - 4804967

aannemingsbedrijf

gebr. barendregt

v.o.f.

grond-, weg- en waterbouwkundige

APK keuringen v.d. Meulenstraat 6 2992 KM Barendrecht Telefoon 0180-619914 Fax 0180-621642 Internet www.mvogelaar.nl

ZeLftankstation

En wat doe jij? De adverteerders op deze pagina en Bar Uitgeverij steunen de KWF Kankerbestrijding

werken

Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie Essendijk 38, 3161 EE Rhoon Tel. 010 5015638

Aannemingsbedrijf

J. BEVELANDER C.H.D. is een allround onderhoudsbedrijf dat zich richt op zowel bedrijven als particulieren en daarin een hoogwaardige dienstverlening nastreeft.

Bijdorp-zuid 3 - 2992 LD Barendrecht Tel. 0180 - 619832 - Fax 0180 - 619907 Email: bevelander@solcon.nl

Wij staan garant voor vakmanschap, betrouwbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid

aanbouw verbouw nieuwbouw onderhoud

U kunt terecht bij ons terecht voor: - binnen en buiten schilderwerken - sauzen van plafonds en muren - klein stuc- en pleisterwerk - behangwerk o.a. pleisterwerk plaatsen van dubbelglas houtrot reparatie

Erkend Opel Reparateur

VAN DER THOLEN B.V.

Bijdorpplein 1 Barendrecht tel.: (0180) 61 32 03 www.vandertholen.nl

Voor meer info kijk op

www.chd-ridderkerk.nl

Lid NVOB - Stichting Bouwgarant

info@chd-ridderkerk.nl - 06-53925257

Nu ook in Barendrecht: Fit, gezond en slank met slechts 1x 35 minuten trainen in 5 dagen

morgen mag ik naar huis

bij

Harman/ Kardon

De unieke combinatie voor meer spierkracht en conditie. Kijk voor meer informatie op:

www.milonbarendrecht.simpsite.nl of www.aadvanloonsport.nl

Dorpsstraat 50 • Barendrecht

“Milonnen”, het nieuwe werkwoord voor een gezond en vitaal leven

www.geertrui-tweewielers.nl

T 0180 61 21 81

iedereen verdient een morgen

®


jaargang 5 - nummer 44 - 29 augustus 2013

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

1

BLIK OP BARENDRECHT In dit nummer:

De kinderen gaan weer naar school

Pas uw verkeersgedrag aan! In de regio Midden Nederland,

• 6 tot en met 13 september: Dierensteinweg afgesloten door

3 • Vakantie voorbij: verplicht weer naar school 3 • Nieuw in Barendrecht: Gentlemen’s ride 5 • Weet hoeveel energie u verbruikt 5 aanleg verkeersplein

waar Barendrecht in ligt, beginnen de basisscholen weer op

Uw wijk in beeld

maandag 2 september. Dit geldt voor zowel het basisonderwijs

Nieuwe rubriek!

als het voortgezet onderwijs. Dit betekent extra opletten in het verkeer, niet alleen voor de

Vanaf 5 september vindt u op deze plek de nieuwe rubriek ‘Uw wijk in

scholieren, maar voor alle weg-

beeld’. In deze rubriek vertellen wij interessante wetenswaardigheden

gebruikers.

over de verschillende wijken in Barendrecht. Bijvoorbeeld over aantallen inwoners, welke opvallende kenmerken de wijken hebben en wat

Na de schoolvakantie is het voor ieder-

de bouwstijl is van de huizen. Ook vragen wij inwoners hoe zij het

een wennen. Voor de kinderen die weer

wonen in hun wijk ervaren. Elke week is een andere wijk aan de beurt.

naar school gaan en nog vol verhalen van de vakantie zitten en in een nieuwe

Barendrecht telt 25 wijken. De oud-

In Barendrecht ziet u deze bouwstijl

klas komen. Maar ook voor u en alle an-

ste wijk is Dorpzicht en de nieuwste is

duidelijk terug in de wijk Buitenoord.

Vrouwenpolder. De wijk met de mees-

dere weggebruikers die na een rustige vakantieperiode weer veel schoolgaan-

Verkeersdeelname is een belangrijk onderdeel van de opvoeding

te inwoners is Meerwede (6.308).

Uw wijk in beeld?

Vrouwenpolder is de woonwijk met

Vindt u het leuk een bijdrage te leve-

scholen zijn weer begonnen’. Ook in Ba-

de vrachtwagen. Fiets je naar school,

de minste inwoners (253). Al wonen

ren aan deze rubriek? E-mail dan uw

Piek in verkeersongevallen

rendrecht hangen de spandoeken weer

kijk dan extra goed uit voor vrachtwa-

in Buitengebied Noord (het Zuidelijk

antwoorden op de volgende vragen

schoolgaande kinderen

verspreid door de gemeente. De cam-

gens!

Randpark) nog minder mensen: 168

naar blikop@barendrecht.nl:

Helaas gebeuren er jaarlijks, tijdens de

pagne wijst automobilisten en vrachtwa-

(aantallen per 1 januari 2013).

- In welke wijk woont u en sinds wan-

eerste drie maanden na de zomerva-

genchauffeurs erop extra alert te zijn op

Veiligheid ligt in uw handen

kantie, relatief veel verkeersongevallen

schoolgaande kinderen.

Wethouder Jeroen Gebben (verkeer)

Wetenswaardigheden

besluit: “Uw veiligheid en die van an-

De architectuur die u in de wijken te-

de kinderen tegenkomen.

waarbij schoolgaande kinderen in de

neer? - Wat vindt u van het wonen in uw wijk?

leeftijdscategorie van nul tot veertien

Oefenen met de ouders

deren in het verkeer ligt voor een groot

rugziet, herinnert ons vaak aan bepaal-

- Wat vindt u het leukst aan uw wijk?

jaar zijn betrokken. In heel 2012 vielen

Verkeersdeelname is een belangrijk

deel in eigen handen. Wij richten de

de perioden. Zo verrezen tussen 1970

- Is er wel eens iets bijzonders of op-

er onder kinderen van vijf tot elf jaar in

onderdeel van de opvoeding en mag

wegen zo in, dat de kans op ongevallen

en 1985 door heel Nederland de zo-

totaal acht doden. In de leeftijdsgroep

u

uw

zo klein mogelijk is, bijvoorbeeld door

genaamde ’Bloemkoolwijken’. In deze

van twaalf tot vijftien jaar waren het er

kind(eren) zoveel mogelijk zelfstandig

het aanbrengen van verkeersdrempels

wijken vormen de woonerven aparte

Als u dat prettiger vindt, kunt u ano-

in totaal veertien.

naar school gaan. Daarbij is het van

of het instellen van een 30-kilometer-

subwijkjes die als ‘bloemkoolroosjes’

niem blijven. Wij zien uw verhalen

verbonden zijn aan de hoofdwegen.

graag tegemoet!

zeker

niet

vergeten.

Laat

belang om een veilige route te kiezen

gebied. Maar let vooral ook op uw eigen

Kwetsbare groep in verkeer

en die route vooraf te oefenen met uw

gedrag. Zonder (goede) fietsverlichting

Kinderen vormen een kwetsbare groep

kind. Zorg voor reflecterende kleding en

is de kans groot dat een automobilist u

in het verkeer. Zij beschikken nog niet

werkende fietsverlichting. Neem ook de

niet ziet. Een dubbel geparkeerde auto

over alle vaardigheden om zich als een

belangrijkste verkeersregels nog eens

vergroot de kans dat een kind de ver-

ervaren en volleerd deelnemer in het

samen door.

keerssituatie niet goed overziet. Te hard

verkeer te verplaatsen. Bovendien be-

merkelijks gebeurd in uw wijk?

rijden levert gevaarlijke situaties op.

horen zij als voetganger en fietser tot de

Dode hoek

meest kwetsbare verkeersdeelnemers.

Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk

Geef uw verstand daarom voorrang en Onderzoek

pas uw verkeersgedrag aan!”

Verkeers-

Campagne

veiligheid blijkt dat jaarlijks gemiddeld

Kijk voor meer informatie over de cam-

De eerste twee weken van het nieuwe

zeventien mensen, waarvan twaalf

pagne en tips voor ouders en kinderen

schooljaar voert Veilig Verkeer Neder-

(jonge) fietsers, om het leven komen

op www.veiligverkeernederland.nl.

land (VVN) de jaarlijkse campagne ‘De

bij een ongeval met een rechtsafslaan-

Praktijkdag jonge automobilisten

Werkzaamheden verbreding A15 Wilt u op de hoogte blijven van De komende maanden vinden werkzaamheden plaats in verband met de veractuele lokale wegwerkzaamheden? breding van de A15. Deze kunnen voor (geluids)overlast zorgen. Voor vragen of klachten kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat of A-LanesA15. Rijkwaterstaat 0800 8002 (6.00-22.30 uur) www.rws.nl/a15mava www.vananaarbeter.nl

www.barendrecht.nl

A-LanesA15 010 714 75 70 (22.30-6.00 uur) > Actueel > Wegwerkzaamheden info@a-lanes-a15.nl www.verbredingA15.nl

Nog een paar plaatsen vrij! Op zaterdag 7 september organiseert de gemeente Barendrecht in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid (NIV) en het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROVZH) een gratis praktijkdag voor jonge automobilisten. Er zijn nog negen plekken vrij, dus wees er snel bij! Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar m.van.gils@barendrecht.nl met daarin je naam, leeftijd, e-mailadres en telefoonnummer. De praktijkdag is een spannende, leerzame ervaring voor jongeren van 18 tot en met 24 jaar die minimaal drie maanden en maximaal twee jaar hun rijbewijs hebben. De dag duurt van 8.45 tot 16.00 uur en start in de Centrumpost (Binnenlandse Baan 7).


Profiteer nu van extra veel voordeel op de ŠKODA Citigo Sprint. ŠKODA Zekerheidspolis vanaf € 99,-

36 mnd financiering

2,99%*

Geen BPM 14% bijtelling Geen wegenbelasting tot 1 januari 2014

Brandstofverbruik gemiddeld 4,15 L - 4,4 M3/100km (1 op 22,7 - 24,1) CO2-emissie 79 - 98 gr/km.

ŠKODA Citigo Sprint vanaf € 9.990,Uw voordeel is € 525,De Citigo is compact van buiten en ruim van binnen en voorzien van een complete standaarduitrusting, zoals dagrijverlichting, ESC, ISOFIX-voorbereiding en zij- en hoofdairbags. De Citigo Sprint is extra voorzien van airconditioning, Cruise control, Radio 'Funky' met MP3-functionaliteit en 14" Lichtmetalen velgen. Completer kunnen we het niet maken. Bovendien zit er op de Citigo Sprint ook een aantrekkelijke financieringsactie van 2.99%. Of verzeker u, aansluitend op de standaard garantie, van één jaar langer zorgeloos rijplezier met de ŠKODA Zekerheidspolis voor slechts € 99,-. Sprint dus snel naar onze showroom.

Rekenvoorbeeld rente-actie 36 maanden financiering Contante prijs

Aanbetaling

Totaal kredietbedrag

Slottermijn

Termijnbedrag

Totale door de consument te betalen bedrag

Debetrentevoet

Jaarlijks kostenpercentage

Looptijd

€ 9.990,00

€ 2.699,00

€ 4.595,00

€ 7.291,00

€ 79,00

€ 7.838,64

2,99%

2,99%

36 maanden

Financiering wordt verstrekt door ŠKODA Bank te Amersfoort. Ingeschreven in het handelsregister met de statutaire naam Volkswagen Bank GmbH Zweigniederlassung Niederlande onder nummer 32099980 en gevestigd te Amersfoort. Ingeschreven in het register van de AFM onder nummer 12000996. Financieringsaanbieding op basis van een niet-doorlopend krediet. Aanbieding i.c.m. een ŠKODA verzekering. Debetrentevoet zonder deze all risk verzekering 8,49%. Actie aanbod geldig t/m 30 september 2013. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Advieswijzer op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via www.volkswagenbank.nl.

www.skoda.nl

Genoemde vanafprijs is incl. BTW en inruilvoordeel, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten. De verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden. De actieprijs is geldig t/m 31 december 2013 of zolang de voorraad strekt. De financieringsacties op dit model zijn geldig t/m 30 september 2013.

AUTOMOBIELBEDRIJF SWARTTOUW Zwolseweg 56 (Vaanpark 4), 2994 LB Barendrecht, (0180) 53 23 93 info@swarttouw.nl, www.skoda.nl/swarttouw

10 x 12

ŠKODA Bank ŠKODA Leasing


jaargang 5 - nummer 44 - 29 augustus 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Vraagwijzer wegens vakantie gesloten Wegens vakantie is de Vraagwijzer tot en met donderdag 29 augustus en van maandag 23 tot en met donderdag 26 september gesloten.

3

6 tot en met 13 september:

Dierensteinweg afgesloten door aanleg verkeersplein Weggebruikers van de Dierensteinweg hebben vast al opgemerkt dat de afgelopen weken voorbereidingen

De Vraagwijzer is een plek waar u met al uw vragen op het gebied van Wo-

zijn getroffen voor de aanleg van een verkeersplein. Op maandag 9 september starten wij met de aanleg

nen, Welzijn, Zorg en Inkomensondersteuning terecht kunt. De Vraagwijzer

van dit verkeersplein. De Dierensteinweg is van 9 september tot en met vrijdag 13 september afgesloten

heeft contacten en afspraken met vele instanties die werkzaam zijn in Baren-

voor autoverkeer. Voor fietsers en voetgangers geldt de afsluiting niet. Zij kunnen wel hinder ondervinden

drecht. Hierdoor krijgt u het juiste antwoord op uw vraag of wordt u de weg

als gevolg van de werkzaamheden. Het autoverkeer wordt omgeleid over de ring Barendrecht.

gewezen naar de juiste organisatie of instelling. Het verkeersplein wordt aangelegd Locaties

ter hoogte van de toegangsweg naar

De Barendrechtse Vraagwijzer is te vinden in het Dienstencentrum aan de

Sportpark De Bongerd. Aanleiding

Windsingel 166 en Middeldijkerplein 248 (bibliotheek). De locatie Windsin-

hiervoor zijn de bouw van het Lokaal

gel is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Opleidingen Centrum (LOC) en het

De locatie aan het Middeldijkerplein is alleen op woensdag open van 14.00

feit dat de verkeerssituatie te wensen

tot 17.30 uur.

overlaat. Het is voor automobilisten momenteel erg lastig vanaf De Bon-

Meer weten over Vraagwijzer? Neem dan eens een kijkje op de website

gerd de Dierensteinweg richting Ba-

www.vraagwijzerbarendrecht.nl.

rendrecht-Centrum op te komen. Parkeerterrein

Vakantie voorbij:

Het LOC, waarvan de bouw eind dit

Verplicht weer naar school

jaar start, levert meer verkeersdrukte op. Op het lager gelegen terrein aan

bestaande toegangsweg naar Sport-

Wegwerkzaamheden vindt u actuele

de andere kant van de Dierenstein-

park De Bongerd te vervallen. Om de

informatie over de werkzaamheden

Het aantal ouders dat hun kind thuis houdt van school, omdat dit

weg,

paardensportvereniging

bereikbaarheid van de sportverenigin-

en omleidingsroutes. Het autoverkeer

beter uitkomt met een geplande vakantie, stijgt. Wat sommige ou-

Mazeppa zat, komt daarom een extra

gen te waarborgen, is een tijdelijke

kan vanaf zaterdag 14 september ge-

ders niet weten, is dat zij daarmee de Leerplichtwet overtreden en een

parkeerterrein. Aan het nieuwe ver-

toegangsweg aangelegd vanaf het

bruik maken van het nieuwe verkeers-

fikse boete riskeren.

keersplein komt ook een afslag naar

parkeerterrein van het Edudelta Col-

plein op de Dierensteinweg. Tot die

deze nieuwe parkeerplaats.

lege.

tijd staan de omleidingsroutes voor

waar

Tekening van het verkeersplein over een luchtfoto van de bestaande situatie

het autoverkeer ter plaatse met borBereikbaarheid Bongerd

Meer informatie

Tijdens de werkzaamheden komt de

Op www.barendrecht.nl > Actueel >

Rijnmondveilig.nl, Burgernet en NL-alert:

Informeren en alarmeren, opsporen en waarschuwen Rijnmondveilig.nl, Burgernet en NL-alert zijn drie kanalen die ingezet worden om personen op te sporen en inwoners te waarschuwen, inWethouder Jeroen Gebben (onderwijs)

ten de vakanties om niet op school aan-

“De scholen voor basis- en voortge-

wezig zijn en treden handhavend op.

zet onderwijs beginnen officieel weer

formeren en alarmeren bij kleine en grote incidenten. Burgernet

informatie niet verbrokkeld van verschil-

op maandag 2 september. Leerlingen

Schoolvakanties

De politie gebruikt Burgernet om uw

lende instanties, maar centraal via één

zijn verplicht dan weer naar school te

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur

hulp in te roepen bij het snel opsporen

herkenbaar loket.

gaan. Ik zie leren vooral als een recht. In

en Wetenschap (OCW) bepaalt voor

van verdachten en vermiste personen.

Rijnmondveilig.nl informeert en alar-

veel landen kunnen kinderen niet naar

scholen voor basisonderwijs en voort-

U krijgt dan een sms of een e-mail.

meert u over kleine en grote incidenten

school. In Nederland kan iedereen dat

gezet onderwijs de data voor de zomer-

gelukkig wel. Wij doen ons uiterste best

vakantie, kerstvakantie en één week

NL-Alert

nieuwe media. Hierin werken alle hulp-

om kinderen goed onderwijs te bieden.”

meivakantie. De scholen moeten zich

Hulpdiensten zoals onder andere de

diensten samen, zodat zij u echt weten

aan deze data houden. Voor de overige

brandweer gebruiken NL-alert om u via

te bereiken.

Leerplichtig

vakanties geeft het ministerie advies-

uw telefoon te waarschuwen als er spra-

Alle jongens en meisjes die in Neder-

data. Instellingen in het middelbaar be-

ke is van een zeer groot incident waarbij

Aanmelden

land wonen, of hier lang verblijven,

roepsonderwijs (mbo) en hoger onder-

u snel moet handelen voor uw veilig-

Dus: opsporen via Burgernet, direct

zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig.

wijs bepalen zelf de data van vakanties.

heid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het

waarschuwen via NL-alert en informe-

advies uw ramen en deuren te sluiten.

ren en alarmeren via rijnmondveilig.nl.

Zij moeten verplicht naar school tot

via een breed aanbod van bestaande en

het einde van het schooljaar waarin zij

Uitzonderingen

zestien jaar worden. Dat betekent dat

Buiten de vakanties om niet naar

Rijnmondveilig.nl

vindt u alle relevante informatie over

uw kind de school tijdens de voorge-

school gaan, mag alleen in zeer spe-

Brandweer, politie, gemeenten, het Ha-

hoe u zich kunt aanmelden om bij ram-

schreven tijden moet bezoeken. U mag

cifieke gevallen en wanneer daar van

venbedrijf Rotterdam, de Milieudienst

pen en incidenten in uw omgeving te

uw kind niet mee op vakantie nemen

tevoren toestemming voor is gegeven.

DCMR, Burgernet en Amber Alert heb-

worden geïnformeerd en hoe u die be-

buiten de schoolvakanties. Onze leer-

Meer informatie vindt u op onze websi-

ben de handen ineengeslagen voor het

richten wilt ontvangen.

plichtambtenaren bezoeken regelmatig

te www.barendrecht.nl > Leven & Wer-

gemeenschappelijke platform www.rijn-

scholen om daar actief op toe te zien.

ken > Jeugd & Onderwijs > Onderwijs

mondveilig.nl. Dankzij dit platform krij-

Zij onderzoeken waarom kinderen bui-

> Leerplicht.

gen mensen bij calamiteiten belangrijke

Op de website www.rijnmondveilig.nl

den aangegeven.

Wist u dat... …de auto op straat wassen slecht is voor het milieu? Een deel van Barendrecht heeft een zogenaamd gescheiden rioleringsstelsel. Dit betekent dat afvalwater uit huis en het hemelwater gescheiden worden afgevoerd. Het afvalwater uit huis komt bij de waterzuiveringsinstallatie terecht terwijl het regenwater via de straatputten in nabij gelegen singels, slootjes en waterpartijen belandt. Wanneer u de auto op straat wast, komen het water, de schoonmaakmiddelen die u gebruikt en olie- en rubberresten dus in het oppervlaktewater terecht. Deze verontreiniging is nadelig voor de waterkwaliteit en de waterplanten en -dieren. De auto laten wassen bij een wasstraat kost u misschien wat meer, maar biedt diverse milieuvoordelen. Zo wordt bij een wasstraat zeer efficiënt gebruik gemaakt van water. Het waswater wordt namelijk gerecycled en uiteindelijk gezuiverd voordat het wordt geloosd. Er is daardoor weinig verspilling. Verder worden schoonmaakmiddelen gebruikt die niet belastend zijn voor het milieu en komen afvalstoffen zoals olieresten niet in het riool terecht.


Je hoeft geen kenner te zijn om van het design van de Mazda6 te genieten De Mazda6 onderscheidt zich niet alleen door zijn baanbrekende rijprestaties maar ook door zijn oogverblindende design. Iets wat door kenners is beloond met de Red Dot Design Award 2013. Om dat te vieren, komt Mazda met de zeer exclusieve Mazda6 Red Dot Edition. Een gelimiteerde oplage van 200 Mazda6 Sportbreaks, boordevol extra’s als Bi-xenon koplampen met adaptieve bochtenverlichting (AFS), karakteristieke LED-dagrijverlichting, Lane Departure Warning, High Beam Control en een geïntegreerde navigatie (t.w.v. € 2.800,-). En dat al vanaf € 31.990,- met € 2.000,- extra inruilpremie.

Autobedrijf Noteboom Rotterdam B.V. Kamerlingh Onnesweg 32 • 2991 XL Barendrecht • Tel. 010 - 292 34 34 • info@noteboom.nl • www.noteboom.nl Gemiddeld verbruik Mazda6 2.0 G 6MT (145 pk/107 kW) liter per 100 km/km’s per liter/CO2-uitstoot g/km: 5,6/17,9/131. Prijs inclusief BPM en BTW en exclusief kosten rijklaar maken. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl. Prijswijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties. Inruilpremie o.b.v. handelswaarde volgens Autotelex koerslijst in schadevrije staat met max. aantal kilometers Autotelex. Actie geldt niet voor leasecontracten. Vraag ons naar de voorwaarden van deze actie.

Bij aanschaf van één van deze occasions een gratis Ipad Mini €. 17.250

€. 12.999

Renault Clio Dynamique 1.5 DCi

Fiat 500 Easy 85PK TwinAir Turbo

Nagenoeg nieuw - 30-10-2012 met slechts 12.000 km. voorzien van opties zoals navigatie, l.m. velgen, airco, parkeersensoren, cruisecontrol en nog veel meer - 14% bijtelling voor de zakelijke rijder

Nieuwe Fiat 500 - 3 km. - nieuwprijs rijklaar normaal €. 16.708,70 - i.v.m. aanwezig kenteken nu €, 12.999 Airco, met. lak, lm. velgen radio/cd, ABS, Chromepakket, electr. spiegels, ramen en centr. vergrendeling enz.

€. 6.450

€. 5.450

Volvo V70

Hobby 400SB

Volvo V70 Black Sapphire Edition 2.4 170 PK voorzien van veel opties zoals leder, climatronic, l.m. velgen, enz. enz. Nette ruime auto voor een vriendelijke prijs

Nette Hobby in de Excellent Easy uitvoering – voorzien van later gemonteerd vast bed wat in een handomdraai weer is terug te bouwen naar de oorspronkelijke situatie Luifel, rollo’s, reservewiel, en nog veel meer – heeft net onderhoudsbeurt gehad, dus vakantieklaar!

€. 6.495 excl.

Bij point S nú extra voordeel

Montage klaar terw ijl u wacht. Afspraak maken ni et nodig.

APK BANDEN ONDERHOUD AIRCOSERVICE

Opel Combo b.j. 2010 en slechts 48.000 km met zijschuifdeur, airco, radio/CD, betimmering, achterdeuren - reclamevrij

Autobedrijf Heerjansdam Nessenweg 11-13 | 2995 DA Heerjansdam Tel.: 0786771366 | www.boschcarserviceheerjansdam.nl Wij doen alles voor uw auto

exclusief de laagste montage- en servicekosten OPEN: Ma-vr 08.30 - 17.00u • Za op afspraak

ABS Barendrecht Arnhemseweg 14, 2994 LA Barendrecht • Telefoon 0180 - 439 015


jaargang 5 - nummer 44 - 29 augustus 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Voorkom hooikoorts:

Verwijder Ambrosia uit uw tuin De Ambrosia is een éénjarige plant die hooikoortsklachten veroorzaakt. De plant bloeit van eind augustus tot en met oktober. Tijdens de bloei komen grote hoeveelheden pollen vrij. Door de Ambrosia te vernietigen, duurt het hooikoortsseizoen niet onnodig lang. (Ambrosia Melder). - Bestrijd de aanwezige planten in uw

Duurzaam Barendrecht

Weet hoeveel energie u verbruikt Wilt u weten hoe u energie kunt

- de keuken 33% van het totale

besparen terwijl uw huis even

energieverbruik voor zijn rekening

comfortabel blijft? Leen de ener-

neemt?

giemeter! Een gemiddeld Neder-

- 10% van het stroomverbruik opgaat

lands huishouden verspilt jaar-

aan sluipverbruik? (onder andere

Verwijderen vóór bloei

lijks ongemerkt zo’n 14 procent

opladers van telefoon, tandenbor-

U kunt Ambrosia handmatig uittrek-

aan elektriciteit. Daarnaast bezit-

stel, scheerapparaat en het stand-by

ken met wortel en al en deze in een

ten wij steeds meer elektrische

laten staan van bijvoorbeeld tv, dvd,

afgesloten plastic zak stoppen. Doe de

apparaten en gadgets waardoor

cd, spelcomputer, monitor en/of

zak niet bij het tuinafval, maar bij het

het elektriciteitsverbruik kan toe-

luidsprekers van de computer, prin-

huishoudelijk afval. Het is belangrijk

nemen.

ter, koffieapparaat, magnetron, dim-

tuin.

de plant te verwijderen voordat deze De 'hooikoortsplant' ambrosia bloeit van augustus tot en met oktober

5

mer van de lamp)?

bloeit, zodat er geen pollen loskomen

Wilt u meer inzicht in het energiever-

- de stofzuiger, elektrische oven, dro-

en de plant geen zaad kan vormen.

bruik van uw huis? U kunt dan voor

ger, strijkijzer en waterkoker groot-

een maximale periode van zes weken

verbruikers zijn?

In Nederland komt Ambrosia voorna-

> Digitale Balie > Meldingen openbare

Voorzorgsmaatregelen

een energiemeter lenen bij de ge-

melijk voor in tuinen, op plaatsen waar

ruimte. Telefonisch meldingen door-

Om allergische (huid)reacties te voor-

meente Barendrecht. Door energie-

Leen de energiemeter

vogelvoer is gestrooid. Vetbollen, strooi-

geven kan op werkdagen van 8.30 tot

komen, is het belangrijk dat u volledig

meters beschikbaar te stellen laten wij

U kunt een energiemeter reserveren

voer en kippen- en duivenvoer kunnen

17.00 uur via het Servicecentrum, tele-

dekkende kleding en handschoenen

zien dat een gemiddelde elektriciteits-

via j.rombouts@barendrecht.nl. Na

zaden van de plant bevatten. In Baren-

foonnummer 14 0180.

draagt. Draag bij verwijdering tijdens

besparing van 10 tot 20 procent goed

uw aanmelding ontvangt u van ons

het bloeiseizoen ook een mondkapje

haalbaar is. Als een gemiddeld gezin

een bevestiging dat u de energieme-

en veiligheidsbril.

15 procent bespaart, scheelt dat zo’n

ter op kunt halen bij het gemeente-

€ 120,- per jaar. Besparen is dus goed

huis in Barendrecht. Wees er snel bij,

voor de portemonnee en het klimaat.

want op = op.

drecht komt Ambrosia nauwelijks voor in het openbaar groen. Wanneer wij de

Wat kunt u doen?

plant wel aantreffen, verwijderen wij

U kunt op twee manieren bijdragen

deze. Wanneer u de plant in het open-

aan de aanpak van Ambrosia:

baar groen aantreft, kunt u daarvan een

- Meld

melding doen via www.barendrecht.nl

uw

waarnemingen

Kijk voor tips hoe de plant eruit ziet en van

Ambrosia via de gratis iPhone App

veilig kan worden bestreden op www. ambrosiavrij.nu.

Inzicht in verbruik De energiemeter geeft inzicht in het stroomverbruik van het hele huis en

Nieuw in Barendrecht

helpt u energie te besparen. Met de energiemeter kunt u zowel het hui-

Gentlemen’s ride

dige verbruik bekijken als het dagverbruik. Ook kunt u het verbruik van vorig jaar opgeven en aflezen hoeveel

Op zaterdag 7 september moet u niet gek opkijken als u een stoet

een leuk evenement”, vertelt Maurice.

keurig geklede heren door Barendrecht ziet fietsen. Deze dag orga-

“Maar de dames zijn van harte welkom

niseert Le Bonheur namelijk de Gentlemen’s Ride. De dresscode is

op het eindfeest! Wij sluiten het eve-

Interessant om te weten

klassieke, jaren ’50 gentleman-stijl.

nement feestelijk af met onder andere

Wist u dat:

u aan het besparen bent. De energiemeter geeft meer inzicht in uw energieverbruik

een Jazz-band en proeverijen.” Wethouder Bas Nootenboom (evene-

maar wie dit het meest stijlvol gekleed

menten) is enthousiast over de Gent-

doet. De deelnemer met het mooiste

Inschrijven

lemen’s Ride: “In deze tijd van krim-

kostuum wint een horloge en wie de

Barendrechtse gentlemen kunnen zich

pende budgetten en bezuinigingen

origineelste fiets heeft, wint een kle-

voor €10,- inschrijven via www.gentle-

doet het mij goed dat ondernemers

dingbon.” Meerdere ondernemers aan

mensride.nl. Deelnemers krijgen een

initiatief nemen om nieuwe evene-

de Middenbaan sponsoren de Gentle-

drankje, broodje en fruit voor onder-

menten te organiseren.”

men’s Ride.

weg. Tot nu toe meldden 111 deelne-

Ludiek en uniek

Dames ook welkom

taal vijfhonderd heren meedoen. Laat

Maurice van der Hoek, eigenaar van Le

“Wij hebben vier keer een Ladiesnight

uw baard en snor alvast staan, trek uw

Bonheur kwam in Zwitserland op het

georganiseerd, dus nu zijn de Baren-

tweedjas uit de kast, haal uw stalen ros

idee voor dit ludieke en unieke eve-

drechtse heren aan de beurt voor

van stal en schrijf u in!

AGEN DA 30 aug

Wielerkoers World Ports Classic Profs en amateurwielrenners leggen twee etappes af: van Antwerpen naar Rotterdam (30 aug) en van Rotterdam naar Antwerpen (31 aug). Op 30 augustus passeren de wielrenners om circa 15.00 Barendrecht (via Heinenoordtunnel naar 3e, 2e en 1e Barendrechtseweg, Dierensteinweg) op weg naar de finish in Rotterdam.

31 aug

Autoshow Presentatie van nieuwe modellen auto’s. Locatie: Havenhoofd.

7 sept

Training jonge bestuurders Tijd: 8.45-16.00 uur. Locatie: overkapping NS-station, start in Centrumpost (locatie voormalig postkantoor, Binnenlandse Baan 7). Zie ook de voorpagina.

7 sept

Gentlemen’s Ride Fietstocht voor heren van 25 kilometer, dresscode klassieke, jaren ’50 gentleman-stijl. Start: 15.00 uur op gemeentehuisplein, eindfeest om 17.00 uur bij Le Bonheur. Meer informatie en inschrijven via www.gentlemensride.nl. Zie ook het artikel op deze pagina.

mers zich aan, maar er kunnen in to-

nement: “Ik zat in Zürich op een terras toen ineens een grote stoet mannen met bolhoedjes en tweedjassen voorbij kwam fietsen en dacht: zoiets kunnen wij in Barendrecht ook doen!” Samen met zijn compagnon Elroy Verhoeven werkte hij het idee uit. Originaliteit wint Maurice: “De Gentlemen’s Ride is ongeveer 25 kilometer lang en start om 15.00 uur vanaf het gemeentehuisplein. Om 17.00 uur begint het eindfeest bij Le Bonheur. Het gaat er niet om wie de route het snelst aflegt,

Deelnemers aan de Gentlemen’s Ride gaan stijlvol gekleed


jaargang 5 - nummer 44 - 29 augustus 2013

6

GEMEENTEBARENDRECHT

Publicaties Omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen: - Bijdorp-West 26-30 (B20130204), voor het intern verbouwen, het aanbrengen van gevelreclame en wijzigen van gebruik bedrijfspand voor detailhandel (19-08-2013); - Kempenaar 7 (B20130208), voor het kappen van een boom (dennenboom) (19-08-2013); - Sweelincklaan (t.h.v. Voordijk) (B20130209), voor het kappen van acht bomen (19-08-2013); - Zuideinde 44 en 52 (B20130206), voor het samenvoegen van twee bedrijfspanden (19-08-2013). De bovenstaande aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen op de data die er tussen haakjes bij vermeld staan. De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvragen liggen niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld.

kapwoning en een vrijstaande woning op het perceel aan de Stationsweg 108a en respectievelijk 106a mogelijk gemaakt.

Werken aan de weg

Uitspraak Raad van State De Raad van State heeft op 24 juli 2013 uitspraak gedaan. Deze vindt u op: de website www.raadvanstate.nl/uitspraken.

Kijk voor de actuele wegwerkzaamhe-

Ter inzage legging Het onherroepelijke bestemmingsplan Sportpark Ziedewij is vanaf vrijdag 30 augustus 2013 voor een ieder in te zien bij het Servicecentrum. Het Servicecentrum is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00-15.00 uur en op afspraak op dinsdag en donderdag van 15.00-17.00 uur en maandag en woensdag van 15.00-20.00 uur. Ook kunt u de stukken digitaal raadplegen via www.barendrecht.nl > Actueel > Ter inzage > Ruimtelijke ordening en via www. ruimtelijkeplannen.nl.

Verleende APV-vergunningen/ -ontheffingen

den op www.barendrecht.nl > Actueel > Wegwerkzaamheden.

Verkeer Verkeersbesluit, Aanpassen bushalte Stationsweg en bushalten Gebroken Meeldijk Op 29 augustus 2013 is het verkeersbesluit in de Staatcourant gepubliceerd voor de aanpassing van de bushalten aan de Stationsweg en de

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend voor:

Gebroken Meeldijk. De aanpassing is nodig voor het toegankelijk maken van de halten voor mensen met een

Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm, telefoonnummer: 14 0180.

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend de volgende omgevingsvergunningen te hebben verleend: - Coniferenhout 11 (B20130173), voor het afsluitbaar maken van een carport (verz. 26-08-2013). Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

Beschikking verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: - Achterzeedijk 57 (B20130176), voor het oprichten van een bedrijfspand met kantoorruimte en loskuil (verz. 26-08-2013).

- het innemen van een seizoenstandplaats voor de verkoop van oliebollen op locatie Muziekplein van 01-11-2013 t/m 31-12-2013 (verleend: 20-082013); - het innemen van een seizoenstandplaats voor de verkoop van oliebollen op locatie ‘t Vlak van 01-11-2013 t/m 31-12-2013 (verleend: 20-08-2013); - het exploiteren van een horecabedrijf in het perceel Boerhaavelaan 1 voor de periode 20-08-2013 t/m 20-08-2018 (verleend: 20-08-2013); - het exploiteren van een horecabedrijf in het perceel Bijdorp-Zuid 1 voor de periode 20-08-2013 t/m 20-08-2018 (verleend: 20-08-2013); - het organiseren van een kampeerweekend van 30-08-2013 12.00 uur tot 01-09-2013 19.00 uur bij Sociëteit De Beuk, 1e Barendrechtseweg 53-55 (verleend: 22-08-2013);

- het schenken van zwak-alcoholische drank tijdens het evenement 'Danceparty Dance Classics on Stage' in de theaterzaal van theater Het Kruispunt, Middenbaan 111 op 13-09-2013 van 22.00 tot 03.00 uur (verleend: 21-082013). De vergunningen zijn verleend door de afdeling Publiekszaken op de datum die erbij vermeld staat. Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

APV-ontheffing voor feest/partij

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Bezwaar Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Onherroepelijk geworden bestemmingsplan Sportpark Ziedewij Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat het bestemmingsplan Sportpark Ziedewij, dat op 25 juli 2013gewijzigd vastgesteld is door de raad, onherroepelijk geworden is. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de voormalige hockeyvelden op Sportpark Ziedewij in de Oranjewijk. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 40 woningen mogelijk. Tevens wordt naar aanleiding van een particulier initiatief de bouw van een twee-onder-één

Het verkeersbesluit is in te zien op www.officielebekendmakingen.nl. Op deze pagina kunt u via de link ‘zoek. officielebekendmakingen.nl’ naar het volgende blad. Vul bij Woord(en) of zinsdeel Stationsweg of Gebroken Meeldijk in en activeer alléén de Staatscourant. Nadat u Zoek heeft geactiveerd, worden de verkeersbesluiten met betrekking tot de Stationsweg

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is ontheffing verleend voor:

De beslistermijn wordt verlengd in verband met een ruimtelijke onderbouwing waarover geen vooroverleg heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat er meer tijd nodig is voor de inhoudelijke beoordeling hiervan alsmede voor het verwerken en opnieuw beoordelen van noodzakelijke aanpassingen. Door de beslistermijn te verlengen proberen wij de kans te vergroten dat een positief besluit op de aanvraag wordt genomen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 27 februari 2014.

Bestemmingsplannen

mobiliteitsbeperking.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft mevrouw D. in ’t Veen-de Boer, een ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:5, overige geluidhinder. De ontheffing betref het houden van een besloten feest/partij op zaterdag 7 september 2013 van 19.00-01.30 uur, aan de Hazelaarwede 9 in Barendrecht.

Nadere informatie over deze werkzaamheden worden telefonisch verstrekt door mevrouw M. Verschoor, telefoonnummer 14 0180. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij: De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

of de Gebroken Meeldijk getoond.

Bezwaar indienen Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen een verleende vergunning of een ander besluit? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt hiertegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden (door verzending van het besluit), dan is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij: de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Hiervoor moet u griffierecht betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail een bezwaarschrift in te dienen. U kunt wel digitaal uw bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente www.barendrecht.nl > Actueel > Bekendmakingen > Bezwaar indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.


jaargang 5 - nummer 44 - 29 augustus 2013

GEMEENTEBARENDRECHT APV-ontheffing werkzaamheden Vaanplein Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft A-Lanes A15 op 29 augustus 2013 een ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:5 overige geluidhinder.

van artikel 47 Wet gemeentelijke basisadministratie (GBA) de volgende adresgegevens in deze basisregistratie zijn opgenomen:

Spreekrecht tijdens commissievergaderingen

1.

In een openbare adviserende vergadering van een raadscommissie Ruimte, Samenleving of Planning & Control kunnen burgers inspreken. Dit kan op onderwerpen die op de agenda voorkomen, maar ook op andere onderwerpen. In de volgende situaties kan niet ingesproken worden: - als het mogelijk is tegen een besluit van het college of de gemeenteraad een bezwaarschrift in te dienen; - benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; - indien het mogelijk is over een gedraging een klacht in te dienen; - een ingekomen stuk; - mededelingen van de voorzitter.

Bezwaar Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het genomen besluit bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Mevrouw A.A. Burggraaf, Hoefslag 71 , met ingang van 26 juli 2013 is vertrokken naar een onbekend adres. 2. De heer X. Chen, Hazelaarwede 1, met ingang van 1 augustus 2013 is vertrokken naar een onbekend adres. 3. De heer A.H. Güloglu, Vossenburg 53, met ingang van 24 juli 2013 is vertrokken naar een onbekend adres. 4. Mevrouw B.A.M.A.J. Kortmann, Cipreshout 20, met ingang van 1 augustus 2013 is vertrokken naar een onbekend adres. 5. De heer R.R. Lemmob, Avenue Carnisse 231, met ingang van 24 juli 2013 is vertrokken naar een onbekend adres. 6. De heer J.S.R. Lemmob, Avenue Carnisse 231, met ingang van 24 juli 2013 is vertrokken naar een onbekend adres. 7. Mevrouw S. Helder, Avenue Carnise 231, met ingang van 2 augustus 2013 is vertrokken naar een onbekend adres. 8. Mevrouw S.P. de Randamie, Paardenburg 5, met ingang van 10 juli 2013 is vertrokken naar een onbekend adres. 9. De heer J.M.A. Heijns, Paardenburg 5, met ingang van 10 juli 2013 is vertrokken naar een onbekend adres. 10. De heer M. van der Sloot, Bark 129, met ingang van 26 juli 2013 is vertrokken naar een onbekend adres. 11. De heer M. de Veld, Notenhof 41, met ingang van 17 juli 2013 is vertrokken naar een onbekend adres.

Nadere informatie over deze werkzaamheden worden telefonisch verstrekt door de projectleider MaVa van de gemeente Barendrecht, telefoonnummer 14 0180.

De gemeentelijke basisadministratie is de basisregistratie waarin persoonsgegevens zoals adresgegevens worden bijgehouden. Het is belangrijk, dat deze gegevens betrouwbaar en actueel zijn.

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Op dit besluit is artikel 83 van de wet GBA van toepassing. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen op pagina 6.

Rijkswaterstaat verbreedt de rijksweg A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein (MaVa) om de files terug te dringen. Consortium A-Lanes A15 voert de werkzaamheden uit. Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl. A-Lanes A15 werkt vanwege de beperkte werkruimte en de complexe fasering veelal vanaf de A15. De werkzaamheden moeten plaatsvinden in de nachtelijke uren, omdat rijbanen moeten worden afgesloten om zo de verkeersveiligheid te garanderen en de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. De geplande uitvoeringsperiode, waarvoor de APV ontheffing is verleend, loopt van maandag 2 september 2013 tot en met zaterdag 30 november 2013. Alle maatregelen worden genomen om geluidoverlast te voorkomen.

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij: De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 50951 3007 BM Rotterdam.

Bekendmaking Ontheffing Zondagswet werkzaamheden Vaanplein De burgemeester van de gemeente Barendrecht heeft A-Lanes A15 een ontheffing verleend op de Zondagswet voor sloopwerkzaamheden en wegwerkzaamheden op de zondagen 8, 15, 22 en 29 september 2013. Rijkswaterstaat verbreedt de rijksweg A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein (MaVa) om de files terug te dringen. Consortium A-Lanes A15 voert de werkzaamheden uit. Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl. Alle maatregelen worden genomen om geluidoverlast te voorkomen. Bezwaar Tegen het verlenen van ontheffing op de Zondagswet kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het genomen besluit bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Vergaderingen Commissie Samenleving Op dinsdag 3 september vergadert de oriënterende commissie Samenleving in de Van de Wouwzaal van het gemeentehuis. Aanvang 19.30 uur. De agenda bevat de volgende punten: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Presentatie rekenkamerrapport inzake burgerparticipatie betreffende het jongerencentrum 4. Sluiting De commissiegriffier is mevrouw A. Mak, telefoonnummer 14 0180. Ter inzage De stukken zijn digitaal te raadplegen op onze website www.barendrecht.nl > Bestuur & Organisatie > Vergaderingen en stukken.

Commissie Ruimte Op dinsdag 3 september vergadert de commissie Ruimte in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. De agenda bevat de volgende punten:

Nadere informatie over deze werkzaamheden worden telefonisch verstrekt door de projectleider MaVa van de gemeente Barendrecht, telefoonnummer 14 0180.

1. 2. 3. 4.

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

5.

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij: De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Registratie persoonsgegevens Als uit informatie blijkt, dat een persoon is vertrokken van het huidige adres, wordt er een onderzoek ingesteld om de nieuwe verblijfplaats te achterhalen. Wanneer het onderzoek geen resultaat oplevert wordt de persoon ambtshalve uitgeschreven van het huidige adres met de vermelding ‘Vertrokken naar een onbekend adres’. De persoon is dan geen ingezetene van Nederland meer. De rechten die aan deze status worden ontleend komen te vervallen. Besluit Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond

7

6. 7. 8.

Opening Spreekrecht Actualiteiten Barendrechts Buitenboek / Kwaliteitsdocument Buitengebied. Het beleidsdocument geeft richtlijnen voor de gewenste ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied van Barendrecht. Behandeltijd 60 minuten. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zuidrand. Naar aanleiding van ingediende zienswijzen wordt bestemmingsplan Zuidrand gewijzigd vastgesteld. Behandeltijd 60 minuten. Vaststellen bestemmingsplan LOC en SV De Vrijheid. Behandeltijd 30 minuten. Beroep reactieve aanwijzing provincie inzake bestemmingsplan Bedrijventerrein Barendrecht Noordoost. Behandeltijd 30 minuten. Sluiting

De commissiegriffier is de heer C. de Kreek, telefoonnummer 14 0180. Aanmelden Lees voor informatie over het aanvragen van spreekrecht de alinea elders op deze pagina. Ter inzage De stukken zijn digitaal te raadplegen op onze website www.barendrecht.nl > Bestuur & Organisatie > Vergaderingen en stukken.

De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten per persoon en maximaal 30 minuten per vergadering. Als er meer dan 6 insprekers zijn, verdeelt de voorzitter naar evenredigheid de spreektijd per inspreker. Inspreken op geagendeerde onderwerpen gebeurt voorafgaand aan het betreffende onderwerp. Inspreken op niet geagendeerde onderwerpen gebeurt na de opening van de vergadering. Aanmelding voor het spreekrecht kan per e-mail (griffie@barendrecht.nl) of telefonisch via telefoonnummer 14 0180 tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering van de commissie bij: de heer C. de Kreek (griffier commissie Planning & Control en commissie Ruimte) en mevrouw A. Mak (griffier Commissie Samenleving).

Colofon Blik op Barendrecht is een uitgave van de gemeente Barendrecht. Eindredactie: gemeente Barendrecht. Eindredactie Nieuws uit de raad en Ruimte voor de raad: griffie gemeente Barendrecht Fotografie: gemeente Barendrecht en Rob Kamminga Advertentieverkoop: Mahony Media groep, Heerjansdam, (078) 6777879 Advertenties aanleveren maandag middag voor 16.00 uur via; bianca@mahonymediagroep.nl Opmaak en Druk: BAR Uitgeverij BV, Barendrecht Bezoekadressen Gemeentehuis, Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Afvalaanbiedstation Londen 15, 2993 LA Barendrecht Postadres: Postbus 501, 2990 EA Barendrecht Tel: 14 0180 (Servicecentrum) www.barendrecht.nl Openingstijden Servicecentrum + VVV-agentschap Ma. t/m vr. 9.00 tot 15.00 uur Op afspraak: Ma. en wo. 15.00 tot 20.00 uur Di. en do. 15.00 tot 17.00 uur Het Servicecentrum is elke dag tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar: 14 0180. Afvalaanbiedstation Ma. t/m vr.: 7.30 uur tot 16.00 uur Zaterdag: 8.30 uur tot 15.00 uur


DUURZAAMHEIDSMARKT IKEA BARENDRECHT

zaterdag

14

10-16 uur

september

Laad je (auto) op bij IKEA Barendrecht IKEA Barendrecht draagt haar steentje bij! Zaterdag 14 september 2013 is de officiële opening van de oplaadpunten voor elektrische voertuigen bij IKEA Barendrecht. Op deze duurzaamheidsmarkt zullen diverse ondernemers uit de gemeente Barendrecht hun duurzame producten en diensten tonen en informatie verstrekken aan bezoekers van IKEA Barendrecht. De deelnemende ondernemers maken deel uit van de Duurzaamheidskring Barendrecht. Om 13 uur zullen de oplaadpunten voor elektrische voertuigen op het parkeerdek officiëel worden geopend door wethouder Jeroen Gebben en wethouder Bas Nootenboom van de Gemeente Barendrecht. Wil je meer te weten komen over duurzame producten in en rond het huis, auto’s, fietsen en andere zaken kom dan op zaterdag 14 september tussen 10-16 uur naar IKEA Barendrecht. De deelnemende ondernemers zijn:

Openingstijden IKEA Barendrecht (Rotterdam) Ma t/m za tot 21 uur Restaurant ma t/m za 9-20.30 uur

IKEA Barendrecht (Rotterdam) Hamburg 1, 2993 LG Barendrecht IKEA.nl/barendrecht


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 29 augustus 2013

25

Start tiende dansseizoen FunkyFeet Politieke talenten gezocht! In maart 2014 staan er weer gemeenteraadsverkiezingen op het programma. Natuurlijk doet GroenLinks mee… GroenLinks Barendrecht is op zoek naar politieke talenten, jong en oud, man en vrouw, die zich sterk willen maken voor een groene en sociale samenleving. En die zich willen inzetten voor de ontwikkeling van onze gemeente. Wij zoeken talenten op verschillend terrein: - (toekomstig) raadslid - ondersteuning raadsfractie - bestuurslid afdeling - organisatie themabijeenkomsten - vorm en inhoud geven aan

het verkiezingsprogramma - organiseren / meedoen aan de verkiezingscampagne - communicatie en PR Wij kunnen ons voorstellen dat u denkt: is dat nu echt wel iets voor mij? Of dat u zich afvraagt op welk terrein u zich het beste in kunt zetten. In een persoonlijk gesprek verkennen we samen op welke manier u uw talenten het beste tot zijn recht kunt laten komen. Stuur een mailtje naar: bestuurglbarendrecht@gmail.com en we nemen contact met u op. Met vriendelijke groet, Het bestuur van GroenLinks Barendrecht

Filmtheater Het Kruispunt weer van start BARENDRECHT - Het filmseizoen van theater Het Kruispunt gaat op dinsdag 10 september van start. De openingsfilm is The Great Gatsby. Baz Luhrmanns verfilming van F. Scott Fitzgeralds literaire klassieker met Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire en Carey Mulligan in de hoofdrollen. Ook te zien: The Big Wedding, een komedie over een gescheiden echtpaar dat

tijdens een grote bruiloft de schijn moet ophouden nog altijd bij elkaar te zijn, op dinsdag 17 september, en Kapringen, een thriller van de makers van Borgen en Jagten, waarin de bemanning van een Deens vrachtschip wordt gegijzeld door Somalische piraten, te zien op dinsdag 24 september. Informatie en kaartverkoop: www.theaterhetkruispunt.nl, 0180-615958.

Samen onafhankelijk Als je door invaliditeit buiten de maatschappij gezet wordt, kun je alle hulp gebruiken! Met de stichting Coassistencia krijg ik iets van mijn onafhankelijkheid terug. Het doel: kwaliteit van leven verbeteren, niet alleen voor mijzelf, maar juist door andere invalide mensen mee te laten delen. De eerste droom die stichting Coassistencia gaat verwezenlijken, is de aanschaf van een volledig aangepaste invalidebus. Zodat een bezoekje aan familie, vrienden, het theater, een concert, een sportwedstrijd of op vakantie gaan, weer mogelijk is. Zonder ‘eigen’ bus is vervoer te duur of niet te regelen. En bepaalde hulpmiddelen die het par-

ticiperen in de maatschappij bevorderen, worden niet of nauwelijks vergoed.

BARENDRECHT - Maandag 2 september begint het tiende dans seizoen bij FunkyFeet dansstudio Barendrecht. Op de locaties Waterpoort en De Vrijheid (Brandsma-akker) gaat men van start met de lessen: streetdance, hiphop/ urban, modern, kinderdans, show/musical én breakdance. Het komende jaar wordt een spetterend dansseizoen. Op het (dans) programma staan een workshop So You Think You Can Dance, Streetdancewedstrijd/Breakdance battle, Pepernoten-disco, danscertificaten/kijk-lessen en vanwege het tienjarig bestaan een leerlingenvoorstelling in Theater Zuidplein. Kijk op www.funkyfeet.nl voor informatie over het lesrooster en de agenda. Opgeven voor een gratis proefles kan via info4you@ funkyfeet.nl.

Mindfulness en eetgewoonten BARENDRECHT - Eten is iets dat veel mensen op de automatische piloot doen. De verleidingen van eten zijn groot en eten kan men makkelijk tegelijk met andere activiteiten doen. Eten zonder aandacht zorgt ervoor dat er vaak meer gegeten wordt dan nodig is, doordat er geen signalen van honger en verzadiging worden gevoeld of dat er juist te weinig of te laat gegeten wordt. De afdeling Preventie van Yulius wil, in samenwerking met Aad van Loon Sport, op

donderdagmiddag 3 oktober starten met de training ‘Mindfulness en eetgewoonten’. De training is gericht op de omgang met eetgewoonten, voeding, beweging en acceptatie van jezelf. Bewust omgaan met eten helpt om minder ‘automatisch’ te eten, minder de stress weg te eten en om meer bewuste (gezonde) keuzes te maken in eet- en leefpatroon. Daarnaast richt deze training zich ook op het leren jezelf te accepteren zoals je bent. De training bestaat uit acht bijeenkomsten van tweeën-

half uur en is bedoeld voor mensen die last hebben van hun gewicht en/of een problematische relatie hebben met eten of meer bewuste keuzes willen maken in relatie tot eten, voeding en beweging. De training is niet bedoelt voor mensen met een eetstoornis. De kosten voor het cursusmateriaal bedragen 80 euro. Aanmelden kan bij het secretariaat van de afdeling Preventie, via 078 65 450 75 of preventie@yulius.nl. Hier kan men ook terecht met eventuele vragen.

Feestelijke prijsuitreiking bij Barth Witgoed

Het mes snijdt aan twee kanten: u schenkt invaliden een stuk onafhankelijkheid en wij geven u de mogelijkheid om bijvoorbeeld uw bedrijf via onze bus en stichting te promoten. Stichting Coassistencia is een ANBI (algemeen nut beogende instelling) en schenkingen zijn voor bedrijven én particulieren (onder bepaalde omstandigheden) aftrekbaar. Geen enkel woord beschrijft precies het gelukzalige gevoel van de vrijheid die we terugkrijgen.

BARENDRECHT - Zondag 8 september van 19.00 tot 20.15 uur is er een open repetitie van het IJE-koor. Die vindt plaats in de Triomfatorkerk in Barendrecht (Gebroken Meeldijk 150). Jongeren van 15 tot 30 jaarzijn van harte welkom. Het Interkerkelijke Jeugd Evangelisatie-koor (I.J.E.-koor) is een actief jongerenkoor met een vlot repertoire. Verschillende keren per jaar zingen ze in diverse kerken en organiseren zij eigen meetings. Ze repeteren elke zondagavond van 19.00 tot 20.15 uur in de Triomfatorkerk. Na de repetitie komen de leden nog gezellig bij elkaar. Naast het repeteren hebben zij vele leuke activiteiten, uitjes en weekendjes weg. Voor meer informatie en een overzicht van de activiteiten en meetings, zie www.ije-rotterdam.nl en op de Facebookpagina.

Geslaagde ontmoetingsdag

Stichting Coassistencia

Ga naar de website en upload je bericht. www.deschakelbarendrecht.nl

Open repetitie IJE-koor

BARENDRECHT – Woensdag 14 augustus vond de prijsuitreiking plaats van één van de tien Miele FashionMasters bij witgoedspecialist Barth Witgoed in Barendrecht. Eleanor Denneman filmde haar meest problematische strijkklus en werd als één van de winnaars uitgekozen uit de vele inzendingen. Laurens Smits van Barth Witgoed overhandigde haar deze prijs én een mooie bos bloemen. De witgoedspecialist organiseerde de wedstrijd ‘Film&Win één van de tien Miele FashionMasters!’. Om kans te maken moest men een

film maken waarin de meest problematische strijkklus duidelijk werd en bleek waarom men de professionele strijkhulp de Miele FashionMaster ter waarde van 1.599 euro verdient. Het nieuwe stoomstrijksysteem is de oplossing voor een zeer snel en perfect strijkresultaat. Het strijkijzer, de stoomunit en de strijktafel zijn erg gebruiksvriendelijk en perfect op elkaar afgestemd. Volgens Wouter Groeneveld van Barth Witgoed is gebleken dat dit apparaat aansluit bij de behoefte van de consument. Er zijn sinds

de introductie al zes systemen uitgeleverd. Witgoedspecialist Barth Witgoed is de specialist in wassen en drogen en inbouw. ,,We bieden persoonlijk advies, hoge mate van deskundigheid en perfecte service. We kennen de mogelijkheden, innovaties van alle topmerken en bieden de mooiste en meest praktische oplossingen aan.’’ In de winkels in ’s-Gravendeel en Barendrecht is een Miele FashionMaster aanwezig om de werking en het bedieningscomfort te demonstreren. De adressen zijn te vinden op www.barthwitgoed.nl.

MIJNSHEERENLAND - De Bruin Aardbeien uit Mijnsheerenland hield zaterdag 24 augustus een ontmoetingsdag met promotie en voorlichting over streekproducten en creatieve mensen. De dag was ontzettend leuk en het bedrijf kon op veel bezoekers rekenen. ,,Er waren bijvoorbeeld meerdere bezoekers die elkaar na jaren weer ontmoetten op ons erf en met een kopje koffie gezellig bijpraatten op één van de zitjes.’’ Men maakte onder meer kennis met de nieuwste vismethodes en hele gezinnen zaten lekker een visje te eten. Het weer werkte mee en iedereen vond wel iets van zijn gading. Veel kinderen maakten een gratis ritje in het reuzenrad dat gebouwd is door scoutinggroep Lodewijck van Praet uit Mijnsheerenland.

Ik heb een

medisch dilemma... ...waar kan ik daarmee als Christen terecht? De NPV is de vereniging voor voorlichting en begeleiding bij medisch-ethische vragen in bijbels licht.

Word lid! Ook bij ú in de buurt is een NPV-afdeling actief!

Ga naar www.npvzorg.nl en meldt u aan voor € 25,- en krijg een leuk welkomstgeschenk!


Publicatie beschikking Waterwet

Scheiden? Alimentatie? Omgang? Voor een vrijblijvend eerste advies kunt u contact opnemen met één van onze advocaten.

Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden heeft op 9 juli 2013 een aanvraag om vergunning ingevolge de Waterwet ontvangen van de gemeente Barendrecht voor het onttrekken en retourneren van grondwater voor een open bodemenergiesysteem bij de nieuwbouw van Focus Beroepsacademie aan de Dierensteinweg te Barendrecht. Omgevingsdienst Haaglanden maakt kenbaar dat besloten is de vergunning te verlenen.

Park Barendrecht • 1e Barendrechtseweg 76-80 2992 XC Barendrecht Tel 0180 - 695 115 • Fax 0180 - 695 110 E-mail info@vdladvocaten.nl • www.vdladvocaten.nl

Recreatiestalling Numansdorp en

Occasion Center Numansdorp LET OP: Caravan/camper verkopen: Voor bemiddeling verkoop vragen wij: Caravans - Campers en Vouwwagens.

Voor alle voordelen zie :

Kwaliteit is een keuze! www.alderliesten.nl Tel: 0180 - 424488 • Ridderkerk

WWW.CARVA.NL

BOVAG Contact 0186-652960 - carva@planet.nl onderhoudsbeurt NU Stallingplaats. Ook verkoop, caravan NU € 195,reparatie, onderhoud en APK keuring. incl. BTW

SPORTSCHOOL NICK VAN HOORN Alle inlichtingen v.w.b. judo en jeugdkarate www.sportschoolnickvanhoorn.nl

Bezwaar De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de toezending of uitreiking aan de geadresseerde(n). Alleen wanneer bezwaar is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht hierover een voorlopige voorziening wordt getroffen, wordt deze inwerkingtreding geschorst. Tot 6 weken na de inwerkingtreding van deze beschikking kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. Awbsecretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag onder vermelding van het kenmerk ODH-2013-00001015. Omdat de beschikking op 27 augustus 2003 is verzonden aan de vergunninghouder loopt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tot en met 8 oktober 2013. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de van de rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag Inzage U kunt de beschikking en de overige relevante stukken vanaf 2 september 2013 tot en met 14 oktober 2013 inzien op werkdagen tijdens kantooruren: • bij de Omgevingsdienst Haaglanden (na telefonische afspraak), Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 218 99 02; • in het gemeentehuis van Barendrecht, Binnenhof 1, tel.nr. (0180) 69 83 47. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

P O H S N E D D LION BE

CINDERELLA

DEKBED OVERTREKKEN

Vele schitterende dessins. 100% Katoen. Strijkvrij. Dubbele instopstrook over de hele breedte. 140 x 200/220 cm van 59.95 nú 19.95 200 x 200/220 cm van 119.95 nú 25.240 x 200/220 cm van 129.95 nú 29.95

Goedkoper kan

200 x 200/220 cm

Van 119.95

écht niet!!

! ! N G I M U I 25. P R 95 95 FABRIEKSO 19. 29. NIET!! 140 x 200/220 cm

240 x 200/220 cm

Van 59.95

Van 129.95

HT C É N A K R E P O K GOED Nederland!

Laagste prijzen van

ZWIJNDRECHT •WC WALBURG RIDDERKERK•WC RIDDERHOF TEL: 0180 - 43 34 81 TEL: 078 - 612 66 56

Profiteer NÚ!

Bekijk onze complete collectie op www.lionbeddenshop.nl

BOXSPRING ISA

Schitterende Boxspring bestaande uit: 2 vlakke boxen. 1 Hoofdbord. 2 Meegestoffeerde Bonnell veren matrassen. 1 Koudschuim oplegmatras. Verkrijgbaar in 120/140/160 en 180 x 200 cm Van 995.- nú 495.-

ORTHO POCKET SG 40 DE LUXE

ALLE MATEN

495.-

7 slags 5-zone pocketveermatras afgedekt met comfortschuim sg40. Anti-Allergisch, Afneembare hoes. Geschikt tot 120 kg. Dikte 24 cm 70/80/90 x 200 cm van 325,- nu 179.140 x 200 cm van 549.- nu 275.Ook andere maten leverbaar.

JERSEY HOESLAKENS

100% katoen. Rondom elastiek. Hoekhoogte 30 cm. Vele kleuren. 1 pers. van 7.95 nú 3.95 2 pers. van 9.95 nú 4.95 en Lits-jum. van 12.50 nú 5.95 1-persoons

NU of NOOIT

NÚ 120/140/160 en 180 x 200 cm compleet SLAAPKLAAR!

Van 7.95

70/80/90 x 200 cm

! Laagsteprij

Van 325.-

s!

179.-

PrijsTOPPER!

3.95

LAAGSTE CINDARELLAPRIJZEN VAN NEDERLAND! DE LAAGSTE CINDARELLAPRIJZEN VAN NEDERLAND!

LAAGSTE CINDARELLAPRIJZEN VAN NEDERLAND! DE LAAGSTE CINDARELLAPRIJZEN VAN NEDERLAND!

DE LAAGSTE CINDARELLAPRIJZEN VAN NEDERLAND! DE LAAGSTE CINDARELLAPRIJZEN VAN NEDERLAND! DE LAAGSTE CINDARELLAPRIJZEN VAN

P=OP! O DE LAAGSTE CINDARELLAPRIJZEN VAN NEDERLAND! DE LAAGSTE CINDARELLAPRIJZEN VAN NEDERLAND! DE LAAGSTE CINDARELLAPRIJZEN VAN


De Schakel

NIEUWS

Donderdag29augustus2013

Yogastudio begint weer met lessen BARENDRECHT – Ingeborg en Pablo Montoya gaan in september weer beginnen met hun yogalessen in Yogastudio Barendrecht aan Middenbaan 105B. Lessen in verschillende stijlen worden aangeboden, zoals relax yoga, power yoga, vinyasa flow yoga en kinderyoga. Bij relax yoga worden rustige yogaoefeningen met volledige aandacht (mindfulness) uitgevoerd, gecombineerd met een diepe regelmatige ademhaling. Power yoga is een dynamische en uitdagende vorm van yoga. Krachtige gecoördineerde bewegingen worden uitgevoerd synchroon met bewuste diepe ademhalingen, gericht op het strekken en versterken van alle grote spiergroepen. Flow yoga is ook een dynamische en energieke yogastijl, waarbij houdingen worden uitgevoerd op het vloeiende ritme van een

bewuste ademhaling, gecombineerd met het gebruik van de ‘core’ spieren. Voor mensen met weinig/geen ervaring met power yoga en/ of flow yoga worden basiscursussen aangeboden. Hierin worden de basisprincipes behandeld en de reeks houdingen nauwkeurig opgebouwd. Een basiscursus bestaat uit vijf wekelijkse lessen. Na de cursus kan men doorstromen naar de andere lessen. Kinderyoga-lessen worden door een gecertificeerde en ervaren basisschooldocente aangeboden. Voor meer informatie zie www.kinderyogabarendrecht.nl. Zie voor meer informatie over een gratis proefles, data, tijdstippen en kosten www. montoyoga.nl. Of neem voor aanmeldingen en informatie contact op via info@montoyoga.nl, 0180-612277, 0621913399 of 06-22950381.

Start nieuw cursus-seizoen ToBe BARENDRECHT - Het nieuwe cursusseizoen van ToBe cultuurcentrum start maandag 2 september. Voor iedereen is er een uitdagende manier om zich kunstzinnig te ontwikkelen, zowel voor de startende als de gevorderde cursist. Kom naar ToBe in De Baerne, Buitenlandse Baan 1 in Barendrecht. Voor kinderen tussen de 7 en 20 jaar die houden van acteren is er de Jeugdtheaterschool Dordrecht (JTSD) op woensdag. Nieuw dit seizoen is theatertraining voor vol-

wassenen. In deze vijftienweekse training komen alle elementen van theater aan bod. Wie wil weten welk instrument bij hem of haar past, is welkom bij de Open Lesweek Muziek van maandag 9 tot en met zaterdag 14 september in De Baerne. Men kan kijken bij muzieklessen en kennismaken met muziekinstrumenten, docent en de manier van lesgeven. Wie liever zingt kan de korte cursus Young Vocal Group volgen, voor jongeren van 11

Volgende week Jos op Donderdag BARENDRECHT - Deze week is er geen aflevering van Jos op Donderdag, maar donderdag 5 september wel weer. Dan presenteert Jos Vis tussen 21 en 22 uur de ‘Barendrechtse tafel’, waaraan wordt teruggekeken naar nieuws van de afgelopen maand. Aan deze tafel zitten Arco van der Lee (Weekkrant Het Zuiden), Astrid Potuijt (De Schakel) en Alfred Kooijman (Exxact FM radio) en een actuele gast uit Barendrecht. Deze avond is dat Pia van Dalen. Zij komt alles vertellen over de jubileumactiviteiten van stichting Present Barendrecht. Het jubileum wordt gevierd op vrijdag 20 september met een benefietavond en op zaterdagmiddag 21 september

met een Duck-race met badeendjes. Tussen 22 en 23 uur is er weer een ‘Jos op Donderdag sessie’. Jos Vis ontvangt dan Lars Nebel. Hij is jazz-, soul, funk en bluesliefhebber, speelt gitaar en saxofoon en is deejay. Lars maakt deel uit van the Haertbones (waarin ook Maxime Philips speelt), heeft een eigen trio en treedt regelmatig met andere muzikanten en formaties op. Jos zal met hem zijn passie voor muziek bespreken. Natuurlijk gaat hij in de studio een miniconcert geven. De uitzending is 5 september te beluisteren op Exxact FM radio (106.4 in de ether, 105.9 op de kabel en via www. exxactfm.nl).

De Stint, een opvallende verschijning BARENDRECHT / ALBRANDSWAARD - Als eerste kinderopvangorganisatie in de regio gaat kinderopvang Humanitas rijden met ‘de Stint’. De Stint is een elektrische bolderwagen waarmee pedagogisch medewerksters zelfstandig tien kinderen op een veilige en comfortabele manier kunnen vervoeren. Buitenschoolse opvang Het Voorhuis gaat dit voertuig

gebruiken om kinderen van school te halen en uitstapjes te maken. Natuurlijk profiteert het kinderdagverblijf De Wilhelminahoeve ook van de aanwezigheid van de Stint om met de kleine kinderen op stap te gaan. Met dit milieuvriendelijke voertuig laat Kinderopvang Humanitas zien dat ze blijft investeren in kwaliteit en duurzaamheid.

Foto Lars Sørensen.

tot 14 jaar. Twaalf weken lang zingen ze popsongs, soms meerstemmig, soms met een theaterkantje. In Barendrecht zijn er verschillende samenspelmogelijkheden. Uiteraard treden de zanggroepen, koren, bands ensembles regelmatig op. Op woensdag 11 september vindt het Kinder Open Huis plaats in De Baerne. Kinderen tussen de 1 en 12 jaar die houden van tekenen, sieraden maken, mode, muziek maken of acteren, kunnen hun talent ontdekken tijdens één van de mee-doelessen tussen 13 en 15 uur. In de Salon Kunst & Design op vrijdagavond 13 september in de Baerne kan men de werkstukken bekijken van deelnemers aan de cursussen tekenen, schilderen, keramiek, enzovoorts. Ook maakt men meteen kennis met het cursusaanbod Kunst & Design van seizoen 2013-2014 voor volwassenen. Inschrijven voor een cursus Muziek, Kunst & Design en/ of Theater is mogelijk via www.tobe.nl. Hier vindt men ook meer informatie over cursussen, gratis proeflessen en tarieven.

Nieuwe training ‘2 Fabulous’ BARENDRECHT - Maandag 23 en dinsdag 24 september start The Bootcamp Club Barendrecht opnieuw het achtweekse ‘2 Fabulous programma’. Een kleine groep dames start tegelijk met eenzelfde doel: in acht weken fitter en strakker worden en daarnaast afvallen. Ze trainen twee keer per week onder leiding van een personal trainer. De ene groep alleen met reguliere bootcamp-workouts en de andere groep met de combinatie van kickbox bootcamp en reguliere trainingen. Naast de trainingen krijgen de dames de voedingsrichtlijnen van Ralph Moorman, een persoonlijk voedingsadvies, en wordt de fitheid op de proef gesteld voor de special en na de acht weken trainen. Ditzelfde gebeurt met een uitge-

breide lichaamsmeting. Franchisers en personal trainers Léon en Stefana Dronkers wilden Barendrecht kennis te laten maken met dit concept. Inmiddels hebben twee groepen dames hun doelen behaald. Sommigen

trainen nu nog om ‘in shape’ te blijven. Meer informatie over dit programma staat op thebootcampclub.nl/nl/8weeks2fabulousbarendrecht. Of mail naar stefana@thebootcampclub.nl.

Zelfverdediging voor volwassenen BARENDRECHT - Karatevereniging Him Yong Gi biedt volwassen de gelegenheid om kosteloos en vrijblijvend de hele maand september te trainen en meer te leren over zelfverdediging. ,,Weerbaarheid en zelfvertrouwen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Door toename van agressiviteit in de maatschappij is er bij vele mensen behoefte ontstaan aan een stuk fysieke zekerheid. Met onze zelfverdedigingstrainingen leer je voor jezelf opkomen.’’ Locatie: Sporthal Riederpoort, Riederhagen 2 te Barendrecht. Men kan trainen op maandag en woensdag van 19 tot 20 uur. Meer informatie bij Marcel Spierings via 0653684777 en mspierings@ sv.nl. Zie ook www.tangsoodobarendrecht.nl.

Poëtische Stef Bos BARENDRECHT - Stef Bos toert in seizoen 2013-2014 met een titelloos programma en een band door de lage landen. Het uitgangspunt voor zijn nieuwste programma is een kunstwerk van de jonge Zuid-Afrikaanse schilder Christaan Conradie. Dit werk inspireerde Stef Bos tot het schrijven van een verzameling nieuwe nummers, die samen met oudere nummers de verbeelding en verwondering in zijn nieuwste voorstelling ruim baan geven. De dichterlijke en soms filosofische instelling van Stef Bos levert steeds prachtig materiaal op: poëtische, Nederlandstalige nummers, gezongen met een warme stem. Stef Bos is te zien en te horen in Het Kruispunt op vrijdag 4 oktober, 20.15 uur. Voor meer informatie en kaarten: www. theaterhetkruispunt.nl.

Nieuwe reanimatiecursus

Gezonde voeding, bewegen en persoonlijke ontwikkeling BARENDRECHT - Vitaal Praktijk Otten geeft vanaf maandag 2 september de workshop Gezonde Voeding, Bewegen en Persoonlijke Ontwikkeling. In zes avonden leert men veel over gezonde voeding, bewegen en persoonlijke ontwikkeling. De workshop wordt helemaal afgestemd op de deelnemers. Voor een gezonde levensstijl zijn voeding, bewegen en persoonlijke ontwikkeling niet los van elkaar te zien. Tijdens de workshop gaat men daarom echt aan de slag met deze drie stappen. Wat is bijvoorbeeld lekkere en gezonde voeding en hoe bereid je die? Men krijgt tips en trucs om snel en makkelijk gezond te

27

koken en men wisselt recepten uit. Wat klopt er van de beweringen die gedaan worden in de voedingsmiddelenindustrie over nul procent vet en lightproducten? Etiketten lezen is een belangrijk onderdeel. Tijdens het onderdeel bewegen leert men oefeningen die men ook heel makkelijk thuis kan doen. Het gaat dan om rek- en strekoefeningen, stabilisatieoefeningen en oefeningen om de conditie en kracht te vergroten. Ook de lachspier wordt getraind. In het onderdeel persoonlijke ontwikkeling kijkt men hoe men stress kan verminderen. Men leert om te gaan met mensen, leert nee te zeggen

en krijgt ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Verder krijgt men mindfulnessoefeningen, die helpen verwachtingen en (zelf)kritiek los te laten. De cursus start maandag 2 september. De workshop bestaat uit zes avonden, die duren van 19.30 tot 21 uur en worden gehouden in gebouw Waterpoort, Middeldijkerplein 9 in Barendrecht. De totale kosten bedragen negentig euro. Dit is inclusief cursusmateriaal en recepten. Er is plaats voor twintig cursisten. Inschrijven via Christine@123vitaal. nl, Meer informatie via www.123vitaal.nl en 0622100486.

BARENDRECHT - Dit najaar wordt er door de plaatselijk stichting ZBR, partner van de Nederlandse Hartstichting, een reanimatiecursus gegeven. Reanimatie kan bij een hartstilstand levensreddend zijn, maar het reanimeren kan niet uit een boekje geleerd worden. Daarom organiseert men deze reanimatiecursus met AED. Men krijgt les volgens de laatste nieuwe methode van reanimeren. Iedereen kan zich opgeven voor een praktische cursus reanimeren, die slechts twee avonden duurt. De cursus wordt gegeven op dinsdag 1 en dinsdag 8 oktober in het Dienstencentrum, Windsingel 164 te Barendrecht. De lessen duren van 19.30 tot 22 uur. De kosten bedragen veertig euro voor twee avonden, inclusief lesboek en koffie. Men kan zich telefonisch opgeven voor 22 september, tussen 18 en 19 uur bij Aly van der Wal via 0180-617696 of Nelly van Dongen via 0180-616582.

www.deschakelbarendrecht.nl


Op het marktplein en het winkelcentrum “CARNISSE VESTE”. Zaterdag 31 augustus van 9.30 tot 17.30 uur. Honda Verhagen

Ruim 80 nieuwe auto’s waaronder enkele primeurs, worden door een 12-tal merkdealers uit de regio ’d SW Brooklyn aan het publiek getoond

rdeel* Autobedrijf van Wijngaarden Auto Hoogenboom oordeel 995,g betaalt u het ot die tijd betaalt

Honda Honda Honda Verhagen Verhagen Verhagen Auto Noteboom Honda Verhagen

Jer. de Fonkert bv

Kleinwier Automobielen Honda Verhagen Autobedrijf Autobedrijf Autobedrijf vanWijngaarden van Wijngaarden van Wijngaarden WijngaardenJer. Jer.de Jer. de Jer. Fonkert de deFonkert Fonkert bv bv bv Autobedrijf van Fonkert bv

€ 6.995,VARI VARI VARI VARI

Ardea Auto Rotterdam

Eef en Huub

Eefen Eef en Eef Huub en enHuub Huub Eef Huub

Totale door de consument te betalen bedrag

Contante waarde

€ 18.200,-

€ 21.702,-

cee’d 1.4 SW Brooklyn van € 21.702,eze op via 030-6388180. laar van Kia Finance.

AUTOPOETSBEDRIJF B.V.

BARENDRECHT TEL. 0180 - 557 881


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 29 augustus 2013

Ontdekkingstocht cultureel erfgoed en natuur REGIO - Aan de noordrand van de Hoeksche Waard kan sinds juli een mooie wandeltocht worden gelopen, waarbij men kan genieten van de rietlanden langs de Oude Maas en de begroeide dijken. Voor één prijs kom je langs uniek cultureel erfgoed, zoals de Molen van Goidschalxoord en de kleinste watertoren van Nederland. De route is genoemd naar de drie boerderijen die te bewonderen zijn, namelijk Oost-, Midden- en West-Leeuwenstein. Aan de Hofweg te Heinenoord bevinden zich de Nederlands Hervormde Kerk uit de 15e eeuw en ’t Hof van Assendelft, waar het Streekmuseum Hoeksche Waard gevestigd is. Drie unieke culturele partners bieden samen het Leeuwenstein arrangement aan: Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt, onderdeel van Hoeksche Waards Landschap, de Molen van Goidschalxoord en Streekmuseum Hoeksche Waard. De wandeling van zo’n acht kilometer, kan starten bij de vijver en de vlindertuin van Klein Profijt, maar eveneens bij Streekmuseum Hoeksche

Waard. Op beide locaties zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig. De route kan ook gefietst worden. Voor 7,50 euro krijgen de deelnemers het routeboekje met veel informatie, entree en koffie of thee bij een van de deelnemers en een bon voor

bespreekbaar zoals koffie met gebak, een lunch en uiteraard een rondleiding met gids. Er dient minimaal drie weken van te voren gereserveerd te worden. Zie voor meer informatie www.streekmuseumhw.nl, www.hwl.nl en www. molengst.nl.

De prachtig gerenoveerde Molen van Goidschalxoord.

doen. Door middel van begeleide aandachtsoefeningen, concentratieoefeningen en eenvoudige bewegingsoefeningen, leert men de aandacht te richten. Bewust worden van eigen gedachten en gevoelens, zorgt er ook voor dat men weet waar de automatische reacties vandaan komen. Door het bewustzijn te vergroten, wordt er geleerd dat men zelf invloed kan hebben op de manier waarom men reageert op bepaalde situaties. Meer informatie op www.yogabyrosa.nl.

Beurs tweedehands kinderkleding BARENDRECHT- Het comité Tweedehands Kinderkleding houdt zaterdag 14 september een najaarsverkoping. Die wordt van 9 tot 11 uur gehouden in de zalen van de Christelijk Gereformeerde Kerk aan Voordijk 252 te Barendrecht. De opbrengst is bestemd voor The Alkare foundation, een organistatie die zich inzet voor weeskinderen. Op dit moment zijn ze actief in het Hope Centre Uganda (HCU) in Mityana. De weeskinderen worden ondersteunt door bijdrages voor voedsel en medicijnen. Spelregels: Jongens- en meisjeskleding maat 104-176, laarzen en regenkleding toegestaan. Vlotte jonge meidenmode is toegestaan, alleen t/m maat S. Maximum aantal in te leveren stuks: 25. Administratiekosten per nummer 2 euro. Stellen en paren aan elkaar vastmaken, wel alles stickeren. Per verkoper kunnen meerdere nummers worden verstrekt. 15 procent

Gratis bijbelcursus Wilt u de Bijbel leren lezen, maar zonder bezoek aan huis? Dat kan! Er is een eenvoudige schriftelijke bijbelcursus samengesteld door een werkgroep. Deze geeft de mogelijkheid om thuis, in uw eigen tempo, gedeelten uit de Bijbel te bestuderen. De gemaakte lessen worden voor u gecorrigeerd en teruggezonden. Aan de cursus zijn geen kos-

ten verbonden, alles gaat per post, geen bezoek aan huis. De cursus bestaat uit veertien delen. U kunt uw naam en adresgegevens opsturen naar het volgende adres: Bijbelcursus Barendrecht, Kröllerhaven 11, 2993 ED Barendrecht. Indien u bij de eerste les een Bijbel wilt ontvangen, schrijf dit dan er even bij.

Danslessen voor kinderen en pubers

Mindfulness door Yoga by Rosa BARENDRECHT - Vanaf de tweede week van september start Yoga bij Rosa met een vierweekse mindfulness cursus. Mindful leven is leven met aandacht in het moment met een open, milde houding zonder een oordeel. Met aandacht leven kost minder energie en er wordt bewuster geleefd. Er wordt niet gepiekerd of gepland, want de aandacht is bij het ‘nu’. Tijdens de bijeenkomsten worden er handvatten meegegeven hoe men bewust kan worden van eigen emoties, denken en

gratis pannenkoekenmeel (blijft geldig). De Molen in Goidschalxoord is alleen op zaterdag geopend voor bezoekers. Het arrangement is te koop bij de deelnemers. Ook groepen kunnen dit arrangement te boeken. Daarbij zijn diverse mogelijkheden

29

van de aan- en verkoopprijs is bestemd voor het goede doel. Uitsluitend tegen contante betaling. Uit te betalen en af te rekenen bedragen worden afgerond op de halve of hele euro in het voordeel van het goede doel. De spullen kunnen, voorzien van een etiket met omschrijving artikel, maat, prijs en verkoopnummer ingeleverd worden, liefst op hangers. Dat kan op vrijdag 13 september van 14 tot 15 uur en van 19 tot 20 uur. Voor een verkoopnummer en eventuele vragen kan men bellen naar Ingrid Veldhoen, 078-6816194. Een nummer aanvragen kan ook via kledingbeurs.barendrecht.cgk@ gmail.com. Men dient dan naam en telefoonnummer te vermelden en of men de resterende kleding terug wil. De verkoopopbrengst en de nietverkochte spullen kunnen opgehaald worden op zaterdag 14 september van 14 tot 14.30 uur.

Nieuw seizoen KBO gestart BARENDRECHT - Woensdag 11 september vindt de eerste halvedagtrip van KBO plaats. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Donderdag 19 september houdt KBO een samenkomst voor leden in de kerkzaal aan de Marijkesingel. Gezien de vele veranderingen op fiscaal gebied, waarvan verschillende zeer nadelig uitpakken voor ouderen, is contact gezocht met het kantoor van notaris van Spreeuwel. Binnen het kader van de wetgeving zal men uitleg krijgen over eventuele mogelijkheden die nog aanwezig zijn ter vermijding van hogere belasting uitgaven. Verder veel informatie over

AWBZ, testament, schenkingen op termijn etc. Aangezien er ook leden zijn die zich in deze gesteund zullen voelen door aanwezigheid van hun kinderen, krijgen zij de gelegenheid een gezinslid mee te nemen. Om organisatorische redenen is het daarom noodzakelijk dat men zich uiterlijk 6 september telefonisch aanmeld. Deze bespreking begint om 13.45 uur met kopje koffie. Leden wordt gevraagd uiterlijk 13.30 uur aanwezig te zijn. Tegen 15 uur wordt een pauze ingelast. Hierna worden verdere zaken nog nader toegelicht en bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen.

BARENDRECHT - Woensdag 18 september starten de danslessen voor de kinderen bij sportschool Want to Move. Het rooster is uitgebreid met nieuwe lessen. Kidsdance (3-5 jaar): Spelenderwijs werken aan een goede houding en motoriek. Deze les sluit aan op de Streetdance. Vrijdag van 17 tot 17.45 uur en zaterdag van 9.30 tot 10.15 uur. Latin Streetdance (6 -8 jaar): Kinderen leren niet alleen de traditionele pasjes, maar ook de salsa en merengue. Vrijdag van 17.45 tot 18.30 en van 18.30 tot 19.15 uur. Latin Streetdance (9-12 jaar): Kinderen leren iets meer complexe pasjes van de streetdance, salsa, merengue. Ook de samba komt aan bod. Vrijdag van 19.15 tot 20 uur. Breakdance (9-15 jaar): Leer de techniek van diverse acrobatische moves. Lessen door een professionele instruc-

35 jaar getrouwd in Ikazia ROTTERDAM - Donderdag 22 augustus waren de heer en mevrouw Bahlman 35 jaar getrouwd. Mevrouw Bahlman is ernstig ziek en verblijft daarom in het Ikazia ziekenhuis. Daar werd ’s avonds een exclusief diner georganiseerd voor het paar Bahlman en hun kinderen. Met het diner wilde Ikazia het paar toch een bij-

zondere dag bezorgen. In Ikazia wordt met passie voor eten en voor de patiënt gekookt. Persoonlijke aandacht staat centraal, ook bij de bereiding van de maaltijden. Er loopt nu een pilot waarbij voor patiënten die door hun ziekte geen of minder smaak hebben, individueel gekookt wordt.

Met de juiste combinatie van smaken en kruiden kan de maaltijd voor deze patiënten toch smaakvol zijn. ,,Naast gezond en smaakvol moet eten ook staan voor gezelligheid”, vindt kok en organisator Michael van ’t Hoff. ,,Dat geldt zeker op zo’n bijzondere dag.”

teur. Woensdag van 17.30 tot 18.30 uur. Lyrical jazz (11-13 jaar): Kinderen werken naast kracht, flexibiliteit en danstechnieken als sprongen en pirouetten ook aan muzikaliteit en inleving. De eerste les beginnen leerlingen aan een choreografie op ‘Read All About It’ van Emilie Sande. Woensdag van 18.30 tot 19.30 uur. Streetdance (v.a. 13 jaar): Nadat de spieren zijn opgewarmd wordt op moderne, swingende muziek gedanst, waarbij ook conditie/uithoudingsvermogen wordt opgebouwd. Woensdag van 19.30 tot 20.30 uur. De kosten voor deze lessen zijn zestig euro per kwartaal. Adres: MFA-ruimte en speelzaal in CBS Vrijenburg, Vrijenburglaan 61 in Barendrecht. Kijk voor meer informatie op www.w12move.nl, bel 0645462267 of mail naar w.12. move@hotmail.com.

Zomercursus Ikebana Heiko BARENDRECHT – Woensdag 4 september kan men in de Centrumpost kennismaken met de Japanse stijlen van Gyo en So, schikking Heiko. Meenemen: schaar, mesje, hoge vaas. Prijs per avond acht euro, inclusief materiaal en bloemen. Aanmelden bij Blanka via 06-45229132 of blanka@bloementaal.nl. Ikebana is de Japanse kunst van bloemstukken maken. Het wordt ook wel Kadō genoemd, de weg van de bloemen. In tegenstelling tot de kunst van het bloemschikken in de Westerse wereld, waar vooral de kwaliteit voorop staat, is de Japanse bloemschikkenkunst gericht op het scheppen van een fraaie compositie. Met Ikebana brengt men de omgeving binnen, in relatie met buiten, de natuur. Daarom worden in een Ikebanabloemstuk niet de bloemen van één soort gebruikt.


Vacature Broodbakker (zuur desem)

Wij zoeken per direct:

Seizoensmedewerk(st)er

Heb jij een afgeronde MBO brood- en banketopleiding? En ervaring met Zuur Desem?

voor het oogsten en sorteren van snijtakken voor Bloemenveiling.

Mail dan je CV naar food@perflexxion.nl of bel 010-5111099 en vraag naar Marcel.

Bel voor meer info : 078 6771239

Dam.Plant – Heerjansdam

Welke TANDARTSASSISTENTE transporten b.v. transport@den-otter.nl

Fennaweg 26

2991 ZA

Barendrecht

Tel. (0180) 62 10 44

Fax (0180) 62 03 00

Den Otter Transporten B.V. verzorgt dagelijks met twintig combinaties transporten voor uiteenlopende opdrachtgevers. Het betreft voornamelijk werk binnen de Benelux. Per direct is er bij ons plaats voor een

Chauffeur trekker / oplegger Het bezit van een rijbewijs BCE + chauffeursdiploma is noodzakelijk, een ADR- diploma (basis en tank) of de bereidheid dit te gaan halen is een voordeel. Reacties: den Otter Transporten BV, Fennaweg 26, 2991 ZA Barendrecht, telefoon 0180-621044 Of e-mail: transport@den-otter.nl t.a.v. Ruud Kooijman Acquisitie door uitzendbureaus wordt niet op prijs gesteld.

wil ons voor 24 tot 28 uur per week bijstaan met haar inzet aan de behandelstoel? Als je - van aanpakken weet - opgewekt en gezellig bent - het werk “ziet liggen” - bij voorkeur ervaring hebt stuur dan je sollicitatiebrief met c.v naar: DentArt Roerdomp 9 2986 XA Ridderkerk of mail naar: info@dentart.nl Wij zijn een algemene– en verwijspraktijk waar de nadruk op esthetische tandheelkunde en orthodontie ligt. Wij bieden een afwisselende baan waarin je four-handed aan de stoel assisteert en soms ook zelfstandig verrichtingen uitvoert.

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22

morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen

Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord


(Om)scholing?

SCHRIJF JE NU IN VOOR OPLEIDINGEN

Administratief medewerk(st)er

(Start op maandag 2 september, dagopleiding of donderdag 19 september, avondopleiding) Secretarion Opleidingen B.V. tel.: 0181 - 470 463 • www.secretarionopleidingen.nl

1 DAG WERKEN 1 DAG BIJKOMEN

EEN NIERPATIËNT MOET ER VEEL VOOR OVER HEBBEN OM EEN BEETJE NORMAAL TE LEVEN. WAT HEEFT U OVER VOOR EEN NIERPATIËNT? STEUN ONS! KIJK WAT U KUNT DOEN OP NIERSTICHTING.NL

Leeuwenburg GARAGE

Charloisse Lagedijk 548 Rotterdam Tel. 010 - 4804967 www.garageleeuwenburg.nl

Ons bedrijf is gevestigd aan de Charloisse Lagedijk, bij de nieuwbouwwijken Carnisselande en Portland.

• Onderhoud en Reparaties alle merken

‘De Zilveren Pollepel’ Stockholm 6

• Handel in nieuwe en gebruikte auto’s A29

• Barendrecht

Bovag en NAP Garantiebewijs

• Inruil Financiering mogelijk Kilweg

Altijd voordelig tanken

Bij ARGOS benzinestation kunt u 24 uur per dag benzine en dieselolie met 13 cent korting tanken.

VRAAG & AANBOD

gratis schakeltje Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,-. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. één Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan. Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens) Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen. De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.


KORTING

vrijdag 30 augustus 10-21 uur

zaterdag 31 augustus 10-17 uur

KORTING

donderdag 29 augustus 10-21 uur

Faillissement

Totale leegverkoop TOP

Ingebracht door verschillende curatoren

Net binnen! Uit belangrijke faillissement Meer dan 100 nieuwe bankstellen

Let op!

Op de hele 1e aanvoer een korting van minimaal de

Bankstellen

75% korting

Bankstel 3/2 zits rundleder Normaal 1.999,-

Halve prijs 999,-

Nu

Lavasweg 13-17, 3193 GB Hoogvliet

499,KORTING

KORTING

halve prijs

Collectie van Divani Poltrone

KORTING • KORTING • KORTING

KORTING • KORTING • KORTING

Bankstellen


De Schakel

NIEUWS

Donderdag29augustus2013

Van Asperen viert eerste jubileum BARENDRECHT - Meer dan 100 jaar is schoenenspeciaalzaak Van Asperen in Den Haag een begrip. In augustus 2012 verwelkomde de Middenbaan het tweede filiaal. Inmiddels is de zaak behoorlijk uitgebreid. Oprichter en eigenaar Bertine Veenhuizen: ,,Bij ons moet elke schoen over een goede pasvorm beschikken. Daarom kopen we selectief schoenmerken in. Denk aan merken als Greve, Durea, Finn Comfort, Van Bommel, Wolky, Gabor, Mephisto, Piedro en Twins & Trackstyle. Zo is de eerste stap naar kwaliteit gezet. Daarnaast leveren we schoenen in uiteenlopende wijdtematen.’’ ,,Tegenwoordig bieden veel schoenen nauwelijks ondersteuning. Daardoor kunnen niet alleen klachten aan voeten ontstaan, maar ook aan knieën, heupen of rug. Als wij constateren dat confectieschoenen onvoldoende uitkomst bieden, kunnen we op maat gemaakte inlays (steunzolen) leveren of schoenen aanpassen. Bovendien hebben we een medisch pedicure in dienst. Naast de standaard behandelingen kan zij ook reumatische en diabetische

voeten behandelen. Dat onderscheidt ons van reguliere schoenwinkels. Op dat vlak hebben we onze dienstverlening het afgelopen jaar verder uitgebreid.’’ ,,Op dit moment zijn we onze benedenruimte aan het verbouwen. Daar zijn we bezig spreekkamers te maken voor mensen die ernstige (voet) klachten hebben. We werken namelijk samen met een or-

Volksdansen bij La Popoldancantoj

het doopboek en een kopie van het begrafenisboek. Te koop is het boekje ‘God is ons een toevlugt en sterkte’, dat handelt over de geschiedenis van de kerk. Tevens is gratis verkrijgbaar een nieuwe set ansichtkaarten, waarvoor de winnende foto’s van de fotowedstrijd van vorig seizoen zijn gebruikt.

BARENDRECHT - Volksdansvereniging La Popoldancantoj houdt het komende seizoen weer een aantal internationale volksdanscursussen. Voor beginners, gevorderden en voor verstandelijk gehandicapten. Afrikaans, Iers, Turks of Hollands en natuurlijk country.

Komende open dag speelt Niels Martin op het orgel. Niels is VWO6 leerling op het Develsteincollege en is organist in De Hoeksteen in Zwijndrecht. Hij zal van 14 tot 14.30 uur en van 15 tot 15.30 uur te horen zijn.

Iedereen die wil bewegen op muziek is van harte welkom. Kom meedoen en maak kennis met muziek uit allerlei culturen en met een diversiteit aan bewegingen en danspasjes.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

Stichting Velerlei zoekt vrijwilligers BARENDRECHT - Stichting Velerlei organiseert sociaalculturele activiteiten voor alle doelgroepen vanaf 6 jaar, in de Centrumpost (het oude postkantoor ) aan Binnenlandse Baan 7 in Barendrecht. Er worden wekelijks diverse vaste activiteiten georganiseerd: de mannenclub op dinsdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur, de vrouwenclub vanaf 18 jaar op woensdag van 19.30 tot 22 uur, de breiclub iedere vrijdag van 9.30 tot 12 uur en de kinderknutselclub voor kinderen in de basisschoolleeftijd (6 tot en met 12 jaar) in de oneven weken op woensdag van 13.30 tot 16.30 uur. Om de Centrumpost voor iedereen open te kunnen stellen en te houden is stichting Velerlei op zoek naar mensen die de gasten gastvrij willen ontvangen en die willen hel-

komen. Dat kan wel en dat geeft ons voldoening. Voeten dragen ons een leven lang, dus we moeten goed voor ze zorgen. Er zijn écht schoenen die leuk en betaalbaar zijn en onze voeten tegelijkertijd ondersteuning geven.’’ Van Asperen is gevestigd aan Middenbaan 46 in Barendrecht. Meer informatie via 0180-617404 of info@vanasperen.nl.

EMM hervat repetities HEERJANSDAM - Maandag 2 september hervat E.M.M. de repetities, zowel het orkest, het popkoor Enjoy More Music als de slagwerkgroep. De lessen voor blokfluit, slagwerk en blaasinstrumenten starten in overleg met de docenten. Alle onderdelen van E.M.M. verwelkomen graag nieuwe leden. Als dat nodig is, kan E.M.M. zorgen voor een instrument en opleiding. Het fanfareorkest repeteert op maandag van 19.45 tot 22 uur in het mobiele bouwsysteem aan Sportlaan 16 te Heerjansdam. De slagwerkgroep oefent op dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur op dezelfde locatie. Het

popkoor heeft de wekelijkse repetitieavond op dinsdag van 20 tot 22 uur in school RaJuBiBoS aan Sportlaan 6. Belangstellenden kunnen altijd een kijkje komen nemen. Bij E.M.M. kunnen zowel volwassenen als kinderen muzieklessen volgen. Deze lessen, onder leiding van professionele docenten, leiden op voor landelijk erkende muziekdiploma’s. Het is nog mogelijk les te volgen op diverse instrumenten. E.M.M. verzorgt ook blokfluitlessen. Die worden na schooltijd in overleg met de docent gegeven. Voor meer informatie mail naar info@ emm-heerjansdam.nl.

Soepel en sterk met Pilates

Open dag Kijfhoekkerk ZWIJNDRECHT - Zaterdag 14 september is de Kijfhoekkerk geopend voor publiek van 12 tot 16 uur. Jan der Penning van Historisch Genootschap Heerjansdam is aanwezig om informatie te verstrekken en zal bezoekers desgevraagd rondleiden. De herstelwerkzaamheden aan het voegwerk aan de buitenzijde van de kerk zijn inmiddels afgerond. De muren aan de binnenzijde zullen over circa een jaar voorzien worden van een nieuwe stuc laag. Naast de bezichtiging van het kerkje is er de permanente foto-expositie van de restauratie. Tevens zal ter inzage liggen een kopie van

thopedisch schoenmaker, die honderd procent op maat gemaakte schoenen kan leveren. Die dienstverlening bieden we onder meer voor mensen met diabetische of reumatische voeten.’’ ,,Sommige mensen hebben al jaren serieuze klachten, maar blijven doorlopen. Soms beseffen ze niet dat ze met (gedeeltelijk) op maat gemaakte schoenen van hun pijn af kunnen

33

pen bij het serveren van een kopje koffie, thee of siroop voor de kinderen. In overleg wordt men bij een of diverse wisselende activiteiten ingezet, afhankelijk van de beschikbaarheid. Daarnaast is de stichting op zoek naar mensen die mee willen denken bij het binnenhalen, organiseren en uitwerken van nieuwe activiteiten, samen met het bestuur van stichting Velerlei en een groep vrijwilligers die deel uit maken van stichting Velerlei. Ook zoekt men iemand die op vrijwillige basis de stichting kan helpen fondsen te werven . Wie meer informatie wil of zich wil opgeven, kan contact opnemen met voorzitter Gerda Pradun: 06-23676848 of velerlei@hotmail.com. Of kom eens langs op de dagen dat er club is.

- Dinsdagavond vanaf 3-9 in de gymzaal aan Rekerdijk 6 te Rotterdam-IJsselmonde. Van 20.00 - 22.00 uur, gevorderd niveau; - Speciaal voor 50+ : iedere

woensdagmiddag vanaf 2-10 in ‘De Beukenhorst’, Beukendaal 99 in Rotterdam-Tuindorp Vreewijk. Een kleine, gezellige ruimte waar tevens een kopje koffie of thee gebruikt kan worden. Van 13.30 – 14.30 uur; - Woensdagavond vanaf 4-9 in sporthal Vitaal, Kruidentuin 7 te Barendrecht. Van 20.00 – 22.00 uur (eerste woensdag v.d. maand 20.30 – 22.30 uur); - Voor verstandelijk gehandicapten: iedere eerste woensdag van de maand (dus starten op 4-9) van 19.30 – 20.30 in sporthal Vitaal, Kruidentuin 7 te Barendrecht ( ook voor rolstoelers). Voor meer informatie zie www.lapopol.nl of bel Nel Vis, 0180-616645.

Bijzondere muziekavond in Breepleinkerk ROTTERDAM - Zaterdag 7 september komen het Christelijk Hoekschewaards Mannenkoor, Muziekgroep Krooswijk en organist Martin Mans samen in de Breepleinkerk voor een uniek concert. Het mannenkoor staat onder leiding van dirigent Adri Poortvliet en voor de muziekgroep Krooswijk staat Frouke Leeuwendal. Men kan deze avond genieten van bijvoorbeeld ‘Oh, when the Saints’, een hymne uit ‘Finlandia’ en veel liedjes van toen. Het repertoire van het Christelijk Hoekschewaards Mannenkoor is bijzonder divers. Van geestelijke liederen tot negrospirituals en van Engels tot Italiaans, de mannen schuwen niets. Combineer dit met het enthousiasme voor samen

muziek maken van de andersbegaafden van Muziekgroep Krooswijk en het kan alleen maar een prachtige avond worden in de Breepleinkerk. Zeker als dit alles samenkomt door het orgelspel van organist Martin Mans, die ook nog samen met dirigent Adri Poortvliet vierhandig in actie komt. Het concert begint om 19.30 uur in de Breepleinkerk aan Van Malsenstraat 104 in Rotterdam. De toegang voor volwassenen is tien euro per persoon. Kinderen tot en met 11 jaar betalen vijf euro. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij het mannenkoor via Piet Verschoor (0786732661). Maar reserveren kan ook op www.martinmans. nl en via 06-25391903.

BARENDRECHT - Rianne van Beveren geeft al ruim tien jaar met veel plezier Pilateslessen. De lessen zijn te volgen op maandagavond in OBS de Tweemaster (Schoener 120) en op dinsdagochtend en woensdagavond in het Paramedisch Centrum Oranjewijk (Gebroken Meeldijk 123a). Door te werken in kleine groepen is er veel persoonlijke aandacht, waardoor er snel vorderingen kunnen worden behaald. De Pilateslessen zijn voor iedereen geschikt, ongeacht de huidige conditie of leeftijd. Wie een

sterk en soepel lichaam wil, kan zich aanmelden voor een gratis proefles. Meer informatie bij Rianne van Beveren via 06-12620193 en a.beveren@ kpnplanet.nl. De Pilates-methode is ruim negentig jaar geleden ontwikkeld door Joseph Pilates. Dit zorgt voor sterke spieren, een betere houding, souplesse en balans. Het verenigt lichaam en geest en creëert een meer gestroomlijnd uiterlijk. De training op de mat leert deelnemers wat nodig is voor het bereiken van een goede lichamelijke conditie.

Verkiezing Zakenvrouw BAR 2013 BARENDRECHT – Binnenkort wordt de Verkiezing Zakenvrouw BarendrechtAlbrandswaard-Ridderkerk, Zakenvrouw BAR 2013 gehouden. Vrouwelijke ondernemers wonend en werkend in de BAR-regio kunnen zich tot 30 september aanmelden via www.zakenvrouwbar.nl.

woordelijkheid, zakelijke en maatschappelijke invloed, maatschappelijke vaardigheden en betrokkenheid, behaalde successen, onderscheidend vermogen (markt, concurrentie en omgeving), creativiteit, economisch toekomstperspectief van de onderneming en MVO/ duurzaam ondernemen.

De jury wil van de verkiezing een groot succes en een jaarlijks terugkerend evenement maken. De Zakenvrouw van het Jaar in BarendrechtAlbrandswaard-Ridderkerk (BAR) moet een voorbeeld zijn voor andere vrouwelijke ondernemers en hen stimuleren zichzelf te ontwikkelen. Naast haar visie, financieel inzicht en creatief ondernemerschap zal de Zakenvrouw BAR beoordeeld worden op haar successen en onderscheidend vermogen. Haar maatschappelijke betrokkenheid bij en het verstrekken van werkgelegenheid in de regio zal eveneens meewegen in de selectie. Het thema ‘wonen – werken – leven’ in de BAR-regio staat centraal.

Wie zakenvrouwen kent van wie men meent dat ze in aanmerking komen voor de prestigieuze onderscheiding, kan hen tot 30 september aandragen via de website of info@zakenvrouwbar.nl mag ook). De verkozen winnares zal deelnemen in de jury van het daaropvolgende jaar en de nieuwe verkiezing. De zakenvrouwen die zijn voorgedragen worden door de jury separaat benaderd om zichzelf verder voor te stellen, aan te geven hoe zij tegen deelname aankijken en of ze zich kunnen vinden in de selectiecriteria.

De Zakenvrouw BAR zal beoordeeld worden op de volgende selectiecriteria: leidinggevende capaciteiten, visie, organisatietalent, financieel inzicht en verant-

De uitreiking van de titel vindt plaats op woensdag 22 januari. De jury bestaat uit Steven Enneman, Diana van Nugteren, Marijn Mol, Freek van der Valk, Jettie Bourquin, Ramon de Bondt en Jan van Egmond. De verkiezing wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank en Van der Valk hotel Ridderkerk.


Ooms, ook tijdens de zomer uw makelaar! Barendrecht Van Beuningenhaven 67

OPEN HUIS!

Barendrecht Taxushout 20

• Open huis op za. 14 sept. a.s. van 12.00 tot 13.30 uur • 3- en 4-kamer app. beschikbaar met lift en eigen parkeerplaats • Woonopp. variëren van 90 m2 tot 147 m2 • Wie huurt voor 16-9-2013 krijgt een Karweibon van € 1.000,00 cadeau. V.a. € 810,- pmnd.

Barendrecht Vossenburg 66

NIEUW IN VERKOOP!

• Royale woonkamer en complete keuken op een uitstekende ligging met balkon op het zuiden!

• STARTERS OPGELET!

• Uitgebouwde L-vormige woonkamer van bijna 60 m2

• In de ‘Oranjewijk’ ligt deze aantrekkelijke maisonnette op de 1e en 2e verdieping.

• Deze woning is zeer verzorgd en hoogwaardig afgewerkt

• Ruim 3-kamerappartement met groot dakterras van circa 23 m².

• Luxe badkamer en keuken

• Woonoppervlak 92 m²

€ 399.000,- k.k.

€ 149.000,-- k.k. Barendrecht ‘t Weerom 3

• Hoekappartement met groot balkon

• Tussenwoning met 4 slaapkamers gelegen op 172 m2 eigen grond.

• Ruime woonkamer en eetkeuken

• De woonkamer is voorzien van een uitbouw.

• Parkeerplaats in afgesloten parkeergarage

• In centrum gelegen nabij winkels, scholen, NS station, sportverenigingen en scholen.

• Woonoppervlak 88 m²

• Op loopafstand van winkels, medisch centrum en openbaar vervoer.

€ 179.500,-- k.k.

€ 230.000,-- k.k.

• Gelegen op de 1e verdieping, lift aanwezig

NIEUW IN VERKOOP!

• Moderne vrijstaande 2-onder-1 kapwoning met 3 slaapkamers

Barendrecht Zuidersingel 230

• Uitstekend afgewerkt 3-kamer appartement

Barendrecht Marijkesingel 16G

• Diepe achtertuin met veel groen, privacy en rust.

€ 225.000,-- k.k.


De Schakel Donderdag29augustus2013

Maak kennis met Chi Kung en Tai Chi BARENDRECHT - Taneska Tai Chi Chuan geeft al ruim vijftien jaar gecombineerde Chi Kung en Tai Chi trainingen van diverse stijlen. Wie wil kennismaken met Tai Chi en Chi Kung, is welkom op een kennismakingsles op woensdag 11 september om 20 uur in de gymzaal De Zeeheld aan Evertsenstraat 14 in Barendrecht. Tai Chi is een Chinese bewegingskunst die zorgt voor innerlijke rust en ontspanning. Met Tai Chi traint men het hele lichaam en maakt de spieren, zonder ze al te veel te belasten, sterker en soepeler. Chi Kung is een duizenden jaren oude Chinese oefenmethode om fit en gezond te blij-

ven, die overal in de wereld wordt beoefend. Chi Kung activeert verborgen energieën in de mens en versterkt lichaam en geest. Chi Kung voorkomt ziekte, geeft vitaliteit en energie, gaat voortijdige veroudering tegen en schenkt een gezond leven. Zowel Tai Chi als Chi Kung gaan gepaard met langzame bewegingsoefeningen die geschikt zijn voor iedereen, ook voor mensen met een lichte lichamelijke beperking. Meer informatie bij Richard Sudiono (oprichter en trainer) via 06-45348265, ook om in te schrijven. De training zal elke woensdag van 20 tot 21 uur op hetzelfde adres gegeven worden.

Oppermachtig Smitshoek kleineert PFC BARENDRECHT - Afgelopen zaterdag begon Smitshoek aan zijn poulefase voor de districtsbeker. De eerste horde was zondag eersteklasser PFC uit Geervliet. Een goede generale had de thuisploeg niet gehad, want er werd op dinsdagavond met 7-0 verloren van ASWH. Smitshoek zag zijn wedstrijd in en tegen Heerjansdam, na 48 minuten, gestaakt worden. De oranje-witte heren waren veel te sterk voor de thuisploeg, die met maar liefst 0-8 werd verslagen. Doelpunten

werden gemaakt door Rafiek Casteleins (4x), Ricardo Merrelaar (2x), Daniël da Cruz en Tom den Boer. Dinsdagavond speelt Smitshoek tegen VOC. VOC wist de afgelopen drie jaar maarliefst drie maal kampioen te worden en is dit seizoen te bewonderen in de Zondag Hoofdklasse A. VOC wist zijn eerste wedstrijd te winnen met 6-4 van Zuidland, dus de mannen van Frehe zijn gewaarschuwd. Er wordt dinsdagavond om 20:00 afgetrapt op Sportpark Smitshoek.

Versterking en eerste oefenwinst voor Binnenland BARENDRECHT - De dames van Binnenland/Rotterdam zijn de voorbereiding gestart met een 67-60 zege op Basket Groot Willebroek uit België. Bij Binnenland/ Rotterdam ontbraken nog Lisa van den Adel en Linda Appers (vakantie) en Tahnee Vogelsang (herstellende van een knieblessure). Als gastspeelster nodigde coach Joost van Rangelrooy daarom international Tanya Bröring uit en voegde ook de jeugdspeelsters Iris de Raad, Yvette Adriaans, Lois Ottevanger en Yvonne Franssen toe aan de selectie, die hiermee hun debuut konden maken in het eerste damesteam. In de eerste helft wist Binnenland/Rotterdam de mid-

denmoter uit de Belgische hoogste klasse op ruime achterstand te zetten (36-18), waarna Joost van Rangelrooy de jeugdspeelsters volop speeltijd kon geven en de rust werd bereikt met een 38-27 stand. Na rust speelde zich eenzelfde soort scenario zich af als voor rust. In kwart drie wist Binnenland/Rotterdam weer uit te lopen tot 56-38, waarna in het laatste kwart de ploeg uit België de stand met 67-60 een iets dragelijker aanzien kon geven. Daarnaast maakte de club bekend dat zij zich voor komend seizoen versterkt hebben met Rianne de Roos. De 24-jarige center van het Nederlands team komt over van het Belgische Belfius Namur Capitals.

Dammers Denk en ZDV weer aan zet BARENDRECHT - Na een lange vakantieperiode, een tijdvak waarin op diverse plaatsen in Nederland zomertoernooien werden georganiseerd, waren de dammers van Denk en ZDV uit Barendrecht / Zwijndrecht afgelopen maandag voor het eerst weer aan zet tijdens de eerste speelavond (vanaf 19.30 uur) in eigen speelzaal zalencentrum ’t Spatje aan het Willem Ruysplein in Zwijndrecht. Zeventien spelers gebruikten die eerste avond voor een flink aantal inspeelpar-

tijen, om zo weer een beetje in vorm te raken. Aanstaande maandag staat de eerste ronde van de nieuw te starten interne competitie op het programma, waarvoor - op een aantal vakantiegangers na - zo’n 20 spelers worden verwacht. Damliefhebbers zijn van harte welkom en kunnen evt. contact opnemen met Peter de Man, Rossinisingel 19 in Barendrecht (0180-621800) en / of Aart de Bruijn, Hilverbeek 34 in Zwijndrecht (078-6100490). Of maandag zomaar binnenstappen.

SP RT

35

Valse start voor Barendrecht in Topklasse Door Michael de Vogel BARENDRECHT - BVV Barendrecht is het nieuwe seizoen in de Topklasse slecht begonnen. Tegen een scherp, sterk en counterend Excelsior’31 verloren de Bongerdbewoners met 4-2. De goals voor de Barendrechters werden gescoord door Bob Vermunt en Daniel Easjas. Al na amper een halve minuut spelen moest Yannick Schults het veld geblesseerd verlaten. In de rommelige beginfase maakte geen van beide ploegen aanspraak op een treffer. Totdat een uitstekende aanval van Excelsior’31 plots een treffer opleverd. Een goede actie van Ezafzafi werd binnengekopt door aanvaller Wilens, 0-1. Barendrecht ging in de tegenaanval, werd iets sterker en kwam langszij na een aanval over meerdere schijven. Joey Jongman gaf de beslissende pass op Bob Vermunt, die daaruit scoorde, 1-1. Nog geen vijf minuten later bracht Denis Mahmudov zijn ploeg alweer aan de leiding, 1-2. Barendrecht speelde zowel vlak voor als na rust met de hand op de rem, zeer slorig in de combinaties en vaak onnodig balverlies. ,,We waren gewoon niet goed en scherp

vandaag,” vond aanvoeder Stanley Husen na afloop. ,,We moeten dit duel goed doorspreken, schouders eronder zetten en de komende duels knallen. Dit mag gewoon niet gebeuren.” Na de theepauze was het opnieuw Excelsior’31 dat toesloeg. Wilens gaf vanaf links voor en via een verdediger van Barendecht plofte de bal achter doelman Zegers, 1-3. Het duel leek beslist, zeker toen Excelsior’31 een kwartier voor tijd een strafschop mocht nemen. Alleen mikte verdediger David niet raak. Dankzij een tegentreffer van Daniel Esajas kwam Barendrecht onverwacht terug in de

wedstrijd, 2-3. Maar een minuut later besliste Mahmudov alsnog de wedstrijd met zijn tweede treffer. Een prachtig afstandsschot van vijfentwinig meter ging via de rug van doelman Zegers alsnog over de lijn, 2-4. Doelpuntenmaker Bob Vermunt was na afloop diep teleurgesteld. ,,We zaten totaal niet in de wedstrijd. Hoe dat kwam, geen idee. Maar het liep gewoon niet. Dat moet de komende weken ook anders. En dat kunnen we ook, want we hebben voldoende kwaliteit. Zeg nou zelf, het was pas de eerste wedstrijd. Het komt wel goed als we hard werken.”

wicht en golfde het spel op en neer. Naarmate het eerste bedrijf vorderde trok de thuisclub de wedstrijd naar zich toe. Het balbezit resulteerde aanvankelijk nog niet in doelrijpe kansen. Al voor de pauze stelde de formatie van Raymond Frehe echter orde op zaken. Middenvelder Tom Achterberg reageerde attent op een lage hoekschop van Tom den Boer en tekende voor de openingstreffer. Na de pauze bracht Frehe met Robbin van Belle, John de Ronde en Rafiek Casteleins drie verse krachten binnen de lijnen. Thijs Oomsen, Tom

Thomas de Vries (14) schrijft geschiedenis BARENDRECHT - Tijdens de laatste race van het Europees kampioenschap Supermono op het circuit van het Duitse Oschersleben, heeft het 14-jarige motorracetalent Tomas de Vries uit Barendrecht geschiedenis geschreven. Tomas had voor deze jubileumwedstrijd in verband met het 25-jarig bestaan van de Supermonoklasse speciaal

Jer. de Fonkert bv Burgemeester de Zeeuwstraat 130 3281 AL Numansdorp Tel. (0186) 65 81 11 www.jerdefonkert.nl

BMW maakt rijden geweldig

Star4Energie 2013

Smitshoek bluft V.O.C. af BARENDRECHT - Smitshoek legde dinsdagavond in de bekerwedstrijd tegen zondaghoofdklasser V.O.C. een uitstekende teamprestatie op de mat. Met bij vlagen prima veldspel werden de Rotterdammers op een 4-1 nederlaag (rust 1-0) getrakteerd. Voor de oranje-zwarten scoorden Tom Achterberg, Ricardo Merrelaar (twee keer) en Rafiek Casteleins. Smitshoek is na twee fraaie zeges vrijwel verzekerd van een plaats in de knock-out ronde van de strijd om de districtsbeker West II. Het eerste kwartier hielden beide ploegen elkaar in even-

0000128

Jer. de Fonkert, 85x40 trefpunt voor Trefpunt voor autoliefhebbers autoliefhebbers.

dispensatie gekregen. Hij was met zijn 14 jaar en twee EKpunten de jongste deelnemer ooit. Na een goede prestatie in de eerste race, waar Tomas in een deelnemersveld van 28 coureurs een 18e plaats wist te veroveren, lukte het hem in race twee deze prestatie nog verder te verbeteren en kwam hij als 14e over de streep.

Achterberg en Gilliomar Leona bleven in de kleedkamer achter. Smitshoek bleef goed voetballen en direct na de hervatting verdubbelde Ricardo Merrelaar de score. De gasten werden met goed positiespel op eigen helft vastgezet en Smitshoek liep vervolgens vlot uit naar een 4-0 voorsprong. Smitshoek liet vervolgens de teugels wat vieren, waardoor V.O.C. zich in de slotfase weer voor het doel van Van Tienen kon melden. Aanvoerder Wessel Verhaar tekende met een rake kopstoot voor de ere-treffer, eindstand 4-1.

BARENDRECHT - Ook dit najaar verzorgt atletiekvereniging c.a.v. Energie een beginnerscursus voor iedereen die graag wil starten met hardlopen. Door de stapsgewijze opbouw van de cursus is geen minimum basisconditie vereist. De cursus is dus geschikt voor elke beginnende sportster of sporter. Op zaterdag 28 september is er een geheel vrijblijvende introductieles, waarin men kan bepalen of deze cursus wat voor hem of haar is. Start om 10.00 uur; melden in de kantine van c.a.v. Energie op sportpark De Bongerd, Dierensteinweg 10 te Barendrecht. De cursus ‘Start4Energie’ begint een week later op zaterdag 5 oktober en eindigt met een prestatieloop over 5 kilometer op 4 januari. Kijk voor meer informatie op www.cavenergie.nl.

Wisselend succes regioclubs met voetballen REGIO - Eersteklasser Heerjansdam heeft in het bekertoernooi ruim gewonnen van TOGB. De Berkelse ploeg werd met 3-0 opzij gezet. De treffers kwamen op naam van John Schot, Gelli Koy en Soufiane Aouragh. Barendrecht 2 was met 6-3 te sterk voor het eerste team van Transvalia uit

Royyetdam. Nieuwbakken eersteklasser PSV Poortugaal ging op bezoek bij Dongen met 5-2 onderuit. Rhoon won in het bekertoernooi met 4-2 van Zwarte Pijl uit Rotterdam. Oude Maas ging met 3-2 onderuit bij IJVV Zwervers. PSV Poortugaal (za) verloor nipt met 3-2 van Nieuwenhoorn (za).

Proef Vitesse Jeu de Boules geslaagd BARENDRECHT - Het experiment met het spelen van jeu-de-boules op zaterdagmiddag 17 augustus is geslaagd. Een groep van twintig spelers hoopt in de toekomst nog meer geïnteresseerden te kunnen begroeten. Nieuwkomers worden spelenderwijs ingewijd in de technische en taktische geheimen van het spel. Daarom kan er vanaf zaterdag 31 augustus elke

zaterdagmiddag van 13.30 tot 17 uur worden gebould. Een mooie gelegenheid voor liefhebbers die doordeweeks niet de mogelijkheid hebben. Materiaal kan men voorlopig lenen. De aanwezige leden leren deelnemers spelenderwijs de spelregels. Neem voor meer informatie contact op met prman Cees van den Oever via 0180-614859.


VR. 13 SEPTEMBER 2013 S

R TU

E’ TAG

‘TH EC LA SS I

C

RE

NS NO

70’s - 80’s - 90’s - 00’s

UNTT R HET ATE SPUN THE KRUIISP HETKRU TER THEA

INGG OPENNIN OPE ar er/b Foy /bar Foyer Zaa Zaall

uur 20:00uur 20:00 uur 22:00uur 22:00

,15,deur:€€15 12,50 ,50 deur: vvk €12 vvk €

TS & INFO TICKE TICKETS & INFO 61595 tel: 59588 0180-61 tel: 0180unt.nl kruisp t.nl erhet .theat ruispun www hetk ater www.the

WWW.THEATERHETKRUISPUNT.NL Een productie van:

Wij gaan starten Laatste kavels v.a. 3.000 m2

€ 339.500,vrij op naam

Bespaar

15%

Koop in september en betaal uw kavel na verkoop eigen woning.


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 29 augustus 2013

Beachvolleybaltoernooi Het Dorpshuis HEERJANSDAM - Zaterdag 31 augustus wordt het beachvolleybaltoernooi in Heerjansdam gehouden, dat door eetcafé Het Dorpshuis wordt georganiseerd. Het toernooi vindt voor de negentiende keer plaats. De aanvang is om 11.30 uur, de finale wordt omstreeks 21.30 uur bij kunstlicht gespeeld. In totaal zijn er 75 wedstrijden te bewonderen op de twee, door de Schot Groep, aangelegde velden aan het Dorpsplein in Heerjansdam. Dertig uitgenodigde teams zullen gaan strijden om de roem, eer en de felbegeerde ‘Paul van Mastrigtwissel bokaal’, die door de winnaars van vorig jaar, team Dessert Storm, weer beschikbaar is gesteld. Verder is er deze dag genoeg te beleven. Zo is er weer de befaamde buitenkeuken met eigen topkok Alfred, een buiten-bar en de zomerse klanken van drive-indiscotheek

Exxact FM Sportcafé BARENDRECHT - De vakanties zijn nagenoeg achter de rug en sportseizoen 20132014 is van start gegaan. Dus gaan de deuren van radioprogramma Sportcafé op maandag 2 september weer open. Presentator Jos Vis ontvangt dan Arnold Nonnekes (trainer van ZPB H&L Productions heren 1) en Herman Apppers (verslaggever/speaker bij BVV Barendrecht en CBV Binnenland). Met Arnold gaat Jos uitgebreid praten over zijn carrière en trainerschap bij ZPB en met Herman wordt onder

De winnaars van 2012, team Dessert Storm. Montmartre. Voor de kinderen zijn er twee grote springkussens en wordt er natuurlijk een grote zandbak gemaakt. Eigenaar van eetcafé Het Dorpshuis, Patrick Gouman,

hoopt op mooi weer, maar ook een buitje mag de pret niet drukken. Het Dorpshuis dankt de vrijwilligers en sponsors die dit evenement mogelijk maken.

van een onrustige geest. Met mindfulness sla je een richting in die tegengesteld is aan leven op de automatische piloot. Via meditatieoefeningen word je bewuster van automatische reacties. Mediteren is eigenlijk niets anders dan een vorm van mentale training, waarbij je bewust wordt van de adem en je lichaam. Verder lezen kan op www.mindfulness-barendrecht.nl. Opgeven kan via info@mindfulnessbarendrecht.nl.

als de open laden of deur vanaf de straat te zien zijn.” In plaats van via social media wereldkundig te maken dat je op vakantie bent, benadrukt de politieman dat het wel goed is de buren op de hoogte te stellen. ,,Zij kunnen bij verdachte situ aties de politie inschakelen. Maar liefst tachtig procent van alle aanhoudingen wegens woninginbraak, gebeurt dankzij de alertheid van omstanders.” Om mensen te wijzen op het belang van hun eigen gedrag, vinden in heel het land Witte Voetjesacties plaats. Politieagenten letten op alle mogelijke opties voor inbre-

BARENDRECHT - Het SiSucentrum aan Zalmwater 31 in Barendrecht opent het nieuwe seizoen met een open les op zaterdag 7 september. Iedereen die vrijblijvend wil kennismaken met het aanbod is welkom van 10 tot 11 uur. In het nieuwe seizoen is het mogelijk om naast de lessen mindfulness en yoga, ook yoga op de stoel, puberyoga en Kundalini Yoga te vol-

gen. Tevens biedt SiSu een rijk aanbod aan cursussen en massages aan. Yvonne Blonk is gediplomeerd Thaise massagetherapeut. Kijk op de vernieuwde website voor de vele mogelijkheden. Voor vragen en aanmelding voor de open les zie www.yogastudioyvonne.nl of bel 0641291424 of 06-44088188. Zie ook Facebook, YouTube en Twitter.

Learn2sing in Dordrecht

GEEF KINDEREN MET EEN LEVENSBEDREIGENDE ZIEKTE DE KRACHT OM KIND TE ZIJN. SMS* WENS NAAR 4333 EN DONEER ÉÉNMALIG 2 EURO

®

gratis advertentie

Inbrekers hebben de zomer in hun bol REGIO - Nu we weer genieten van zomerse temperaturen, zwaaien overal de ramen en deuren open. Waakzaamheid is echter geboden. ,,Want gelegenheid maakt de dief”, waarschuwt Joop van der Waal, expert bij de politie op het gebied van woninginbraak. Hoewel het najaar nog steeds het topseizoen is, neemt het aandeel woninginbraken in de lente en zomer toe. Ook het aantal inbraken overdag stijgt. Van der Waal wijst erop dat er kwaadwilligen zijn die achterpaden afstruinen op zoek naar openstaande ramen en deuren. Een ander makkelijk doelwit zijn de huizen waarvan de bewoners op vakantie zijn. Veel mensen weten inmiddels wel dat het verstandig is om door de buren de post van de mat te laten halen. ,,Maar vraag hen ook om deze ergens uit het zicht neer te leggen.” Zo zijn er volgens hem nog talloze voorbeelden. ,,Vermeld nooit in je voicemail dat je op vakantie bent. Laat de planten gewoon staan en schakel een tijdschakelaar in voor de lampen. Veel mensen zien de vakantie als goede gelegenheid om de diepvries te ontdooien. Onverstandig

Verder natuurlijk de actualiteit en de laatste stand van zaken van BVV Barendrecht, vv Smitshoek, vv Heerjansdam, ZPB H&L Productions, HCB, KV Vitesse, CBV Binnenland, The Flying Shuttle, cvv Spirit en Savosa. De live uitzendingen zijn iedere maandag tussen 21 en 23 uur te beluisteren op Exxact FM radio (105.9 op de kabel en 106.4 in de ether en via www.exxactfm.nl).

Gratis open les yoga en mindfulness

Zien en Zijn Mindfulness BARENDRECHT - Zien en Zijn Mindfulness heeft vanaf september weer een divers aanbod. Op dinsdag 10 september is er een gratis introductieavond voor volwassenen en op 24 september begint de officiële achtweekse training. Ook is er een training voor kinderen van 8 tot 12 jaar. We verwerken per dag zestig keer meer informatie dan onze voorouders in de negentiende eeuw. Geen wonder dat we vaak last hebben

meer gesproken over de ontwikkelingen bij CBV Binnenland.

kers. Als zij een situatie aantreffen waarin een inbreker gemakkelijk zijn slag kan slaan, laten ze een papieren ‘voetstap’ achter met de tekst ‘Deze schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn’. Hiernaast voert Van der Waal met een aantal vrijwilligers soortgelijke acties bij woontorens. ,,We bellen aan bij bewoners om te kijken hoe gemakkelijk zij de hoofdingang voor onbekenden openen. Vervolgens wijzen we hen op de risico’s. Want veel inbraken kun je voorkomen door gedrag aan te passen.” Bekijk het overzicht met tips op www.politiekeurmerk.nl/ preventietips.

DORDRECHT - Vocal Group Route Sixteen start dit seizoen met de populaire zangcursus via de Learn2sing methode. Op woensdag 4 september vindt de aftrap plaats in de repetitieruimte aan de Reeweg Zuid in Dordrecht. Veel vrouwen zingen graag, onder de douche of in de auto, maar zetten niet zo snel de eerste stap naar een koor of ander muziekgezelschap. Dat is jammer, want zingen ontspant, het is gezond en muziek maken met elkaar is bovenal leuk. Om al die verborgen talenten in Dordrecht en omstreken in de gelegenheid te stellen een keer zonder allerlei verplichtingen kennis te maken met (close harmony) zingen in groeps-

verband, wordt vanaf woensdag 4 september de cursus Learn2sing gegeven. Het is een zesweekse cursus die is opgezet in samenwerking met Vocal Group Route Sixteen. Docent en dirigent is Liesbeth van Wijngaarden. De cursus staat open voor vrouwen van 17 tot 55 jaar. De kosten bedragen 20 euro inclusief cursusmateriaal. Voor scholieren en studenten gratis. Toon kunnen houden is prettig, maar men hoeft geen ervaren zanger te zijn of noten te kunnen lezen. Learn2-Sing wordt gehouden in het schoolgebouw aan Reeweg Zuid 22 te Dordrecht. Start woensdag 4 september 2013 om 19.30 uur. Meer informatie: www.routesixteen.nl.

37

Uitslag Wedvluchten 1602 Barendrecht e.o. Barendrecht. N34 Nivelles/Nijvel, 24-08-2013. Los: 7.55. Deelnemers: 22. Duiven: 357. Weer: zuid-oost. Naam – (AP/Mee) - Plaatscijfers Beijer Basoski (9/20): 1, 2, 6, 19, 40, 57, 67, 68, 77. A. Droogendijk (11/23): 3, 5, 32, 33, 41, 42, 47, 50, 60, 74, 83. J. Velthuizen (11/45): 4, 20, 27, 38, 43, 61, 69, 73, 80, 81, 87. A.G. v. Krimpen (7/26): 7, 18, 24, 37, 58, 65, 85. P.C. v. Gelder (9/17): 8, 11, 12, 14, 15, 26, 34, 49, 66. J. Koedood (5/19): 9, 10, 29, 44, 51. J. Kampman (5/10): 13, 28, 64, 70, 86. K. Patijn (5/10): 16, 25, 35, 48, 59. P. v.d. Breevaart (5/14): 17, 31, 39, 55, 82. A. Broekhuizen (10/32): 21, 22, 23, 52, 53, 54, 56, 62, 63, 75. H.J. Bergers (4/18): 30, 36, 72, 84. J. Wijkstra (2/17): 45, 76. C. v. Hengel (2/8): 46, 71. L. Eekhof (2/5): 78, 89. Klijn Comb (1/15): 79. J. Noordzij (1/3): 88. J34 Pommeroeul, 25-082013. Los: 11.00. Deelnemers: 13. Duiven: 143. Weer: zuid-oosten wind. Naam - (AP/Mee) - Plaatscijfers A. Droogendijk (5/20): 1, 8, 30, 31, 32. J. Noordzij (7/13): 2, 5, 6, 13, 14, 15, 18. P.C. v. Gelder (3/10): 3, 22, 29. C.A. Kouwenhoven (4/6): 4, 19, 28, 35. P. v.d. Breevaart (2/6): 7, 20. V. Smaal (3/7): 9, 21, 33. J. Koedood (3/10): 10, 23, 24. Bruin, De en Zn (2/29): 11, 27. G. Plaisier (2/7): 12, 26. L. Eekhof (2/10): 16, 34. K. Patijn (2/15): 17, 25. A. Broekhuizen (1/ 5): 36.

Nieuw Theaterseizoen BARENDRECHT - Ook zo toe aan een nieuw theaterseizoen? En liefhebber van heerlijke soulvolle programma’s, theater het Kruispunt geeft u graag een paar tips. Natuurlijk kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week online kaarten kopen via www.theaterhetkruispunt.nl Maar in de zomerperiode is het ook mogelijk om op dinsdag en donderdag tussen 10.00 uur en 15.00 uur telefonisch kaarten te bestellen op 0180-615958. ZA. 14 SEPTEMBER, 20.15 UUR Boogie Blues Night on tour – Fats, tribute to Fats Domino Ga met nummers als Blue Monday, Ain’t That a Shame en Blueberry Hill, mee in de tijd naar de hoogtijdagen van Mr.Rhythm & Blues himself; Fats Domino. Gebracht door een 10-mansband met een 6koppige blazerssectie.

DI. 29 OKTOBER, 20.15 UUR Soul of Motown Terug in theater het Kruispunt: de enige, echte soulshow Soul of Motown. Een soulkraker van de bovenste plank met soul uit de jaren ’60, ’70 en ’80. U hoort hits van o.a. The Supremes, The Jackson Five Marvin Gaye, The Temptations, Martha Reeves and the Vandellas. ZA. 2 NOVEMBER, 20.15 UUR Dock of the Bay - “The Big O” Otis Redding In de wervelende show Dock of the Bay wordt een muzikale ode gebracht aan The King of Soul; “The Big O” Otis Redding. Een van de invloedrijke Amerikaanse soulzangers die bekend staat om zijn gepassioneerde manier van zingen, onder andere bekend van de hit (Sittin’ on) the dock of the bay.

ZA. 11 JANUARI, 20.15 UUR Sabrina Starke – Lean on me, Songs of Bill Withers Sabrina Starke laat u kennis maken met het repertoire van soullegende Bill Withers. Ze wordt begeleid door haar eigen band en een virtueel orkest. DO.27 MAART, 20.15 UUR Edsilia Rombley Edsilia bezit de gave het publiek op een natuurlijke manier te entertainen met humor en haar warme soulvolle stem. U hoort een bijzondere verzameling mooie songs, afgewisseld met verrassende anekdotes. De kassa van theater het Kruispunt is in de zomerperiode van 15 juli t/m 2 september alleen telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 15.00 uur. Podiumcadeaukaarten bestelt u in de zomerperiode snel en gemakkelijk via www.podiumcadeaukaart.nl

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl


TUINMEUBEL OPRUIMING BIJ WESDIJK Alle showroom modellen nu tot

40% KORTING KUSSENS 4 HALEN

DreamLite lenzen draagt u alleen ’s nachts. Ze veranderen de vorm van uw hoornvlies zo, dat uw ogen de ideale vorm aannemen en u overdag geen bril of lenzen meer hoeft te dragen. Gecontroleerd, comfortabel en omkeerbaar! Na één nacht is tweederde van de correctie bereikt en binnen enkele dagen heeft u geen lenzen of bril meer nodig. DreamLite is bovendien een voordelig en veilig alternatief voor laserbehandeling. Wanneer u bijziend bent en uw sterkte niet hoger is dan -4.50 D maakt DreamLite uw dromen waar. Maak vandaag nog een afspraak met uw contactlensspecialist!

2 BETALEN

Warenhuis Wesdijk

Middenbaan 69 2991 CS Barendrecht Telefoon: 0180-614 006 www.optiekbroekhuis.nl

Onderlangs 13 Barendrecht

BR ILLEN • CONTACTLENZEN • HOORTOESTELLEN

BUDGETPLAN... AL RUIM 25 JAAR uw adres voor keukens en inbouwapparatuur Royale hoogglans hoekkeuken

Luxe hoekkeuken Keuken wordt geleverd met:

Keuken wordt geleverd met:

- Volledig geïntegreerde afwasautomaat - Inbouw koelkast - Luxe combimagnetron - Rvs 4 pits gaskookplaat - Luxe design wandschouwkap - Solide eenhendel mengkraan

- Werkblad met rvs spoelbak en luxe mengkraan - Koel-/vriescombinatie - Rvs gaskookplaat - Rvs wandschouwkap - Rvs oven - Volledig geïntegreerde

5 JA AR GARANTIE

afwasautomaat

IN DIVERSE KLEUREN LEVERBAAR

Grote keus in inbouw koel- en vrieskasten, direct uit voorraad leverbaar

Inbouw koelkasten 88 cm hoog vanaf

102 cm hoog vanaf

€249,00

OP=OP

Inbouw koel-/vriescombinaties vanaf

€399,00

Inbouw koelkast

Van €979,nu voor

€449,00 Inbouw koel-/vriescombinatie

met 228 liter inhoud

OP=OP Compleet gemonteerd* voor €399,00

energieklasse A+ voorzien van 274 liter inhoud

OP=OP

Compleet gemonteerd* voor €649,00

Van € 697,-

Van €1.035,-

nu voor

nu voor

€299,00

€549,00

RVS Inbouw b combimagnetron

SET AANBIEDING

NU MET GRATIST LAA TEPANYAKI GRILLP

OP=OP

Set bestaande nde uit

- 90 cm breed fornuis voorzien van 6 gaspitten - Multifunctionele oven - rvs achterwand - Design afzuigkap 90 cm

Van € 2.313,- nu

€1.299,00

met magnetron uit de fabrieken van Siemens Van € 2.050,nu voor

OP=OP

€699,00 € 249,00

ZELF GEEN TIJD OM UW APPARATUUR IN TE BOUWEN? ONZE MONTEURS BOUWEN UW APPARATUUR VAKKUNDIG IN!

De nieuwst e ke vindt u bij ukentrends Budgetpla n

Grote pa partijen artijen inbouwapparatuur artije

kookplaat

60 cm brede met GlideControl Van € 1.250,nu voor

€399,00

Wij leveren al een keramischekookplaat

Bij ons vindt u al een inbouw combimagnetron vanaf

€5.950,-

Luxe inbouw

€449,00

Compacte bakoven

Deze droomkeuken vindt u bij ons voor

OP=OP keramische

voorzien van hetelucht en 44 liter inhoud nu voor

voorzien van 266 liter inhoud

Compleet gemonteerd* voor €549,00

€3.999,-

off stto voorzien van extra glanzend kunstst front en composiet werkblad

GROOTSTE COLLECTIE FORNU FORNUIZEN VAN NEDERLAND MET ALLE BEKENDE MERKEN ZOALS:

Inbouw koel-/vriescombinatie

€179,00

Inbouw koelkasten

Deze droomkeuken vindt u bij ons voor

vanaf

€199,00

Uit voorraad leverbaar met volledige fabrieksgarantie!

Wij leveren inbouwapparatuur van alle grote merken zoals; AEG, Atag, Bauknecht, Boretti, Bosch, Gaggenau, Miele, Siemens, Miele, Smeg, Whirlpool, Zanussi

Inductiekookplaat 80 cm breed voorzien van 4 kookzones en timer Van € 1.150,nu voor

OP=OP

€549,00

Wij leveren al een inductiekookplaat vanaf

€299,00

Volledig geïntegreerde afwasautomaat

60 cm breed met diverse afwasprogramma’s

Compleet

gemonteerd* Volledig 9,00 geïntegreerde e voor €69 afwasautomaatt

voorzien van rvs kuip en aquastop beveiliging

van €799,00 Van € 729,nu voor nu voor * Vraag naar de onze voorwaarden in de winkel

€299,00

€599,00

OP ZONDAG GESLOTEN Tinstraat 10 C t/m F - 2984 AN Ridderkerk - (Industrieterrein Donkersloot zuid) Tel: 0180-442322 Fax 0180-421534 Geopend maandag t/m donderdag van 10.00 - 17.30 uur. Vrijdag van 10.00 - 21.00 uur (koopavond). Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 29 augustus 2013

ZONDAG 1 SEPTEMBER 2013 BARENDRECHT PROT. KERK IN NEDERLAND Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur Ds. W.G. de Wit Geref. Bethelkerk, Schaatsbaan 09.30 uur Ds. H.G. van Viegen uit Waddinxveen Geref. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 09.30 uur Ds. C. Romkes Ned. Herv. Dorpskerk, Dorpsstraat 10.00 uur Ds. W. Speelman Herv. Gem. Immanuëlkerk, Klarinetweg 09.30 uur Ds A.A. Floor 17.00 uur Ds A.A. Floor VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Ds. P.C. Koster, Spijkenisse CHR. GEREF. KERK Eben Haëzerkerk, Voordijk 252 10.00 uur ds. K. Visser 17.00 uur ds. K. Visser NED. GEREF. KERK Maranathakerk, Dorpsstraat 178a 09.30 uur 16.30 uur GEREF. KERK VRIJGEM. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150 11.30 uur Ds. D.J. Van Diggele 16.30 uur Ds. J.M. Batteau GEREF. GEMEENTE Ploegwei 1 10.00 uur ds. L. Terlouw, voorbereiding Heilig Avondmaal 16.30 uur ds. L. Terlouw

HERSTELD HERV. GEM. Rehobothschool, Dorpsstraat 184 09.30 uur ds. L. Groenenberg 16.00 uur ds. C. M. Visser R.K. KERK Sint Augustinusparochie Marijkesingel 24 10.30 uur VEG ‘DE WIJNGAARD’ Iedere zondag om 10.00 uur in gebouw Trefpunt aan de Dr. Kuyperstraat 4. Aparte crèche - en kinderdiensten. Koffie en limonade na de samenkomst. Info: www.egba.nl EVANGELISCHE GEM. Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinder- en jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl GEMEENTE GODS GENADE Gebeds- & Genezingssamenkomst Boerhaavelaan 23 Elke woensdagavond van 20 u. tot 22 u. (open 19.30 u.) en elke eerste en laatste zaterdag van de maand van 13 u. tot 17 u. (open 12.30 u.). Inl. Tel. 0180-617822 HEERJANSDAM PROT. GEMEENTE HEERJANSDAM/KIJFHOEK Boomgaardkerk, Dorpsstraat 09.30 uur Mevr. M. van Embden Kijfhoek 15.00 uur Ds. D. Siebelink, Reeuwijk ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL

GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ds. A. Christ 15.00 uur ev. J.T. Brunt VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30 uur dhr. G.J. de Haan REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur ds. F. Knoppers HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Praise Him start met open repetitie

www.jantjebeton.nl

DORDRECHT - De zomervakantie zit er weer op en het christelijk gemengd Drechtstedenkoor ‘Praise Him’ popelt om te gaan repeteren. De eerste repetitieavond van Praise Him is op donderdag 29 augustus. Dit is een open repetitie. Dit houdt in dat iedereen die van zingen houdt van harte welkom is om met de koorleden mee te repeteren. Het koor en dirigent Jan Quintus Zwart hebben er zin in. Er wordt gerepeteerd voor het komende concert op 28 september in de Grote Kerk van Dordrecht en het benefietcon-

cert ten behoeve van het PDC De Herberg te Oosterbeek op 19 oktober in de Grote Kerk te Apeldoorn. Maar ook voor de opname van de nieuwe cd, die gepland staat op 7 november. Nieuwe leden die vanaf de eerste repetitieavond meezingen, kunnen aan de laatste twee genoemde activiteiten meedoen. De repetitie begint om 20 uur. Gasten zijn van harte welkom vanaf 19.30 uur in de Andreaskerk, J. van Heemskerckstraat 19 te Dordrecht. Meer informatie: 0786121064, info@praisehim.nl of www.praisehim.nl.

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar schakel@moersteeverspreiding.nl of bel Moerstee Verspreiding

Telefoon: 015-3694070

Donderdag 29 augustus 2013 - 72e jaargang - nr. 12 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE GEMEENTE BARENDRECHT, CARNISSELANDE, HEERJANSDAM Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 23.900 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres voor redactie en advertenties: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax 0180-619983 Redactie: Jos Wesdijk (06-22499763); Leonie Elzinga (06-10336090); Fax 0180-619983 E-mail: redactiebarendrecht@baruitgeverij.nl Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 20.00 uur in bezit van de redactie te zijn. Servicerubriek: Gegevens voor deze rubriek (kerkdiensten, medische diensten e.d.) dienen uiterlijk tien dagen voor de gewenste plaatsingsdatum in bezit te zijn van De Schakel. E-mail: krant@baruitgeverij.nl Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, 2992 BN Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Klachten over de bezorging: telefoon 015-3694070; email schakel@moersteeverspreiding.nl Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.

39

Medische Diensten en Maatschappelijke Organisaties Huisartsen: Barendrecht, Heerjansdam, Rijsoord, Carnisse lande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Avond-, nacht- en weekenddienst. Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 0102909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Barendrecht De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur zijn in Barendrecht ook geopend de apotheken de Lindehoeve en Middeldijkerplein. Tandartsen. Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoedhulp gedurende het weekeinde en feestdagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u ingelicht op welke manier u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. De dienstdoende tandarts is uitsluitend bereikbaar voor spoedeisende klachten en ongevallen. De spoedhulp wordt uitsluitend verleend tegen contante betaling. Verloskundigen. M.J. Weerman, L.K. Stewart. Hoefslag 1b. Tel. spreekuur ’s ochtends 8-9 uur, tel. 0180-615017. www.verloskundigebarendrecht. nl Verloskundigenpraktijk Carnisselande Dagelijks spreekuur volgens afspraak. Spreekuurlocaties: Gezondheidscentrum Carnisselande (hoofdlocatie), Middeldijkerplein 26, 2993 DL Barendrecht Care&Wellness Portland (tevens echolocatie), Langstraat 11-12, 3162 WC Portland Telefonisch spreekuur ma, di en do 9-12 uur, tel. 0180-627459. Inloopspreekuur wo. 8.30-11 uur (m.u.v. schoolvak.). Inloopspreekuur lactatiekundige; ma. 10-11 uur (m.u.v. schoolvak.) (beide inloopspreekuren vanaf hoofdlocatie). info@verloskundigencarnisselande.nl. www.verloskundigencarnisselande.nl Verloskundigenpraktijk Portland Yolande van den Berg en Gardy Laurijssen, 24 uur per dag bereikbaar via 06-46464942, ook buiten spreekuren overdag voor vragen of afspraak maken. Bij spoed en geen gehoor via de artsentelefoon: 010-2866977. Postadres: Postbus 53019, 3008 AH Rotterdam. Www.verloskundigenpraktijkportland.nl, info@verloskundigenpraktijkportland.nl. Spreekuur op woensdag vanaf 18 uur aan Hendrikse-akker 11, Barendrecht (kinderdagverblijf Panda). Zaterdag spreekuur vanaf 9 uur aan De Beurs 39, Rhoon/ Portland (kinderdagverblijf Jip en Janneke). Kruithof Fysiotherapie en Manuele therapie Avenue Carnisse 317, 2993 ME Barendrecht. Contact: 0180628741 en info@kruithoffysiotherapie.nl. Zie ook www. kruithoffysiotherapie.nl. Ook ‘s avonds geopend. FysiotherapieRotterdam Bijdorp-Zuid 1, Barendrecht gebouw Wellnesselande,

tel. 0180-646418 Rosestraat 123, Rotterdam tel. 010-4860978 www.fysiotherapierotterdam.nl info@fysiotherapierotterdam.nl Dierenartsen Voor spoedgevallen in alle nachten en weekenddiensten bereikbaar: Dierenartsenkliniek Barendrecht, W.J.A. v.d. Broek Binnenlandse Baan 42 0180-612685 Dierenkliniek Stroowaert Avenue Carnisse 38, tel. 0180-618401 Dierenkliniek Carnisselande Avenue Carnisse 184, tel. 0180-556062. Aafje, thuiszorg, huizen, zorghotels Aafje klantenservice 088-8 233 233 Op werkdagen bereikbaar van 8-17 uur voor informatie en advies. Voor dringende (zorg)vragen is de klantenservice 24 uur per dag bereikbaar. Thuiszorgwinkel Zwijndrecht (Vegro) Verpleeg- en hulpmiddelen: 0800–2887766: voor uitleen en verkoop. Passage 4-6, Zwijndrecht, maandag t/m vrijdag 9-17.30 uur, zaterdag van 10-16 uur. Artikelen kunnen thuisbezorgd of opgehaald worden. info@aafje.nl, www.aafje.nl Aafje, Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam. Laurens Zorg aan Huis Laurens biedt veel vormen van diensten en zorg voor ouderen. In Barendrecht biedt Laurens Zorg aan Huis (ook voor mensen met dementie), dagopvang, palliatief terminale zorg, tijdelijk verblijf en wonen met zorg. Meer informatie: 0800-5886678 (gratis) of www.laurens.nl. Activiteiten voor ouderen Laurens organiseert voor actieve ouderen activiteiten die het leven leuker maken. In onze locaties De Elf Ranken en Borgstede organiseren wij tal van educatieve, creatieve en gezellige activiteiten voor de ouderen die daar wonen én voor ouderen uit de buurt. Het Laurens UITbureau voor Ouderen neemt u graag mee naar het theater of op vakantie. Meer informatie: 0800-5886678 (gratis) of www.laurens.nl. Sanare Thuiszorg Altijd bij u in de buurt! Wij bieden zorg in elke thuissituatie en nemen uw wensen en behoeften als uitgangspunt! Bel 0180310180 voor verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning op afspraak en door een klein team vaste medewerkers. Gratis spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13-17 uur in Paramedisch Centrum ‘Oranjewijk’ aan de Gebroken Meeldijk 123a te Barendrecht. Meer informatie: www.zorgiseenkeuze.nl Ridderzorg, thuiszorg met overtuiging. Ridderzorg biedt thuiszorg aan mensen in Barendrecht en omgeving. Deze zorg wordt, zonder onderscheid, geboden aan iedereen die dit nodig heeft door medewerkers die werken vanuit een protestants-christelijke levensbeschouwing. Hierdoor kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen of krijgen ze gelegenheid te herstellen na een periode van ziekte, etc. Ridderzorg biedt alle vormen van zorg: huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding, maar ook dagverzorging en kortdurende opname. Mobiele nachtzorg is beschikbaar van 22.30 uur tot 6.45 uur en omvat alarmering en geplande zorg op afspraak. Meer informatie? Neem dan contact op met onze zorgconsulenten: 0180-452525, tijdens werkdagen bereikbaar van 9 tot 16 uur. Voor dringende vragen zijn wij buiten deze dagen bereikbaar op het telefoonnummer van Riederborgh, waar Ridderzorg onderdeel van is: 0180-452500. Adresgegevens: Boksdoornstraat 82, 2982 BD Ridderkerk. E-mail: info@ ridderzorg.nl. Internet: www. ridderzorg.nl. Trombosedienst en Artsenlaboratorium Dienstencentrum Barendrecht, Windsingel 164: maandag t/m vrijdag van 7.45 tot 9.30 uur. Wijkcentrum Waterpoort, Middel-

dijkerplein 9: ma.-vr. van 8.159.15 uur, ma. en do. 18-19 uur. Huisartsenpost H’dam, De Manning 5a, Heerjansdam: ma. wo. vr. van 8.15-9 uur. Diabeteslijn (033) 4630566, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ‘s nachts alleen in geval van nood) en over de producten en diensten van de Diabetesvereniging Nederland. Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest Tel. 0900-0101; Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Kraamzorg De Waarden, regio Hoeksche Waard. Bezoekadres: De Vriesstraat 2, Oud-Beijerland. Postadres: Postbus 1202, 3260 AE Oud-Beijerland, is dag en nacht bereikbaar onder tel. 0186-612055. Fax: 0186-620968. Email: kzhw@ planet.nl. Website: www.kraamzorg.org. Kraamzorg de Eilanden, Vliet 8, Postbus 1185, 3220 BD Hellevoetsluis. Gratis informatienummer: 0800-0225323; Beval lings lijn: 0181-310000 (altijd bereikbaar). Kraamcentrum DAT. 24 uur p.d, 7 d.p.w. bereikbaar voor zorg. Bezoekadres: Avenue Carnisse 245, 2993 ME Barendrecht. Tel: 0180-690006, email: info@kraamcentrum dat.nl, Website: www. kraamcentrumdat.nl Moeders voor Moeders. Ben je net in verwachting? Moeders voor Moeders verzamelt de urine van pril-zwangeren, en helpt zo vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen ook zwanger te worden. Als je nog geen 12 weken zwanger bent, en je wilt meedoen, neem dan contact op met Odette Boekenstijn 06-39442044 of bel gratis 0800-022 8070. Inschrijven kan ook via de website www.moedersvoormoeders.nl. CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Telefonisch aanmelden voor aanvraag verzorgings-, verpleeghuis en thuiszorg. Op werkdagen van 8.30 tot 17 uur. Tel. nr. 0102068650. Politiebureau Barendrecht Maasstraat 28, tel. 0900-8844. P.C. Sticht. IJsselmonde-Oost Zorg- en Dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Barendrecht, Ridderkerk e.o. Voor informatie, advies en zorg tijdens kantooruren: ma. t/m do. van 9 tot 17 uur. Vraag naar Wil Vreeke: 0180-641059. Bezoekadres: Bijdorp-West 24, 2992 LC Barendrecht. E-mail: info@ijsselmonde-oost.nl. Website: www.ijsselmonde-oost.nl Voedselbank Barendrecht Steunpunt Voedselbank Rotterdam. Verzorgt voedselpakketten naar mensen die deze goed kunnen gebruiken om te overleven. Het hoe en waarom is geen gespreksonderwerp. Coördinator: A. Gouman, tel.: 06-42210256. Vragen of meer informatie, e-mail: info@voedselbankbarendrecht.nl. Internet: www.voedselbankbarendrecht.nl Stichting Psychosociale Klankborden ZHZ Contactpersoon Jeannette Verveer. Telefonisch spreekuur voor advies en begeleiding op wo. en do. van 10 tot 13 uur via 078-8795276. Iedere di. inloop en creativiteit van 15 tot 17.30 uur. Samen lekker eten van 17.30 tot 19 uur, een vers en gezond driegangenmenu voor 3,50 euro. Regelmatig ook themavonden en gespreksgroepen. Hervormd Jeugdcentrum, Vijverhof 10 te Hendrik-Ido-Ambacht. Website: www.stichtingklankborden.nl. Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9-18 uur. 0900 - 1450 (15 ct/pm) Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl Chatten kan op werkdagen van 9-17.30 uur via www.korrelatie.nl Vivenz (o.a. maatschappelijk werk), 7x24 uur bereikbaar telefoon: klantenservice 0888233233 info@vivenz.nl www.vivenz.nl


alle dranken goedkoper!!! STERKE DRANK

TEACHER'S WHISKY

OLIFANT GRAAN JENEVER Hele liter

Hele liter op=op

GIJSBRECHT VAN AEMSTEL VIEUX Hele liter

DON˜A DOMINGA

Heerlijk zacht van smaak.

Betaalbare topkwaliteit uit Chili!

WIJNEN

Wit of rood

BARON D’ARIGNAC Rosé, rood of wit

CHARDONNAY LES ORMES Ook Merlot

Heerlijke wijn voor bij de BBQ.

De lekkerste borrelwijn.

ELDERS 3,89 VERGELIJKBARE PRIJS 12,49

ELDERS 13,49

9.49

9.75

ELDERS 20,99

15.

99

DE KUYPER LIKEUR Alle smaken 50 cl

PRISKAIA VODKA Hele liter

99

Echte vodka voor een bodemprijs!

Maak zelf je eigen favoriete cocktail! Max. 6 per klant!

5.-

ELDERS 9,09

2.99

ELDERS 6,29

4.

ELDERS 12,99

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD Mouton Cadet

Heerlijke lichtzoete bubbelwijn.

Tweede wijn van het huis Mouton Rothschild! ELDERS 11,59

3.49

7.99

BIER EN ALLERLEI BAVARIA PILSENER Blik 50 cl

CORONA BIER 35,5 cl

BEST BIER Krat 24 x 30cl

Heerlijk Mexicaans zomerbiertje. Bij uitstek hét biertje voor bij de BBQ!

Het beste bier voor een eerlijke prijs. Van een hele bekende brouwer!

1.-

ELDERS 1,50

ICE TEA Peach of Lemon Lime Blik 33 cl op=op!

6 FLESSEN!

1.

99

6.

BIERGLAS

Zware kwaliteit kunststof, in verschillende kleuren. op=op!

Horeca kwaliteit!

69

Alle smaken 75 cl

EVIAN MINERAALWATER 50cl

ELDERS 0,49

33

ELDERS 3,99

ELDERS 7,69

DRINKBEKER

ELDERS 1,49

RAAK LIMONADESIROOP

79

1.25

2 BLIKKEN!

FRIS EN FRUITIG

KRAT 24 FLESSEN

ELDERS 1,99

3.99

LAMBRUSCO BIANCO Ook Rosso 1,5 liter

ELDERS 4,69

11.29

ELDERS 5,39

SINAS Ook Cola of Lemon Lime 1,5 liter

ELDERS 1,39 ELDERS 0,69

29

99

ELDERS 0,49

37

MINERAAL WATER 1,5 liter Nergens goedkoper!

ELDERS 0,39

29

WAAROM ELDERS MEER BETALEN? Geniet, maar drink met mate.

BARENDRECHT Muziekplein 5 | BOLNES Vechtstraat 1 | OUD BEIJERLAND Vierwiekenplein 46 | RIDDERKERK Havenstraat 5 | SPIJKENISSE Rozemarijndonk 33 Acties geldig t/m maandag 2 september 2013, zolang de voorraad strekt.

WWW.DIRCKIII.NL

29 08 2013 barendrecht  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you