Page 1

Oude Maas Pannenkoekenhuis

LEKKER NAZOMEREN DE HELE MAAND SEPTEMBER

ALLE

IJSJES

Donderdag 29 augustus 2013

%3

NIET IN HET WEEKEND EN OP FEESTDAGEN

Deze week o.a. in

Kasteelfair overweldigend succes

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

Welkom

Zomerfair Vrouwen van Nu druk bezocht

het hele jaar, 7 dagen in de week

DE SCHAKEL ONLINE! Ga voor het laatste nieuws en de digitale krant naar www.deschakelalbrandswaard.nl Ook geschikt voor uw mobiele apparaat!

Onthulling informatiepaneel over kasteel Valckesteyn

Gemeentenieuws zie pag. 8

WAARD ACTUEEL

Nieuws

Bekendmakingen

ester Hans Wagner nodigt u uit

augustus is de Poldermarkt in de Dorpsstraat in Poortugaal. 0 uur en 15.00 uur is burgemeester Hans Wagner daar aanwezig e bank. Hij nodigt u uit om naast hem te komen zitten en kennis e maken. Hans Wagner kijkt er naar uit velen van u op de bank te n is heel benieuwd naar wat u hem allemaal te vertellen heeft.

Aangevraagd / voorgenomen Omgevingsvergunning Rhoon - Zilvermijn 27, 3162 XL, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak Poortugaal - Dorsvlegel 11, 3171 DB, het verbouwen en uitbreiden van de woonruimte d.m.v. het uitbouwen Rotterdam-Albrandswaard - Willem Barentszstraat 15, 3165 AA, het aanbrengen van verlichte gevelreclame Bovenstaande Omgevingsvergunning aanvragen moeten nog volledig worden beoordeeld!

p parkeerplaats Hofhoek bij tion Poortugaal

U kunt uw nieuwe APV aanvraag tegenwoordig ook digitaal bij ons indienen! Gebruik hiervoor het e-mailadres: apv@albrandswaard.nl. Tegen de verleende vergunningen kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) schriftelijk en gemotiveerd een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. De termijn daarvoor is zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden c.q. is uitgereikt (dus niet na de datum van deze publicatie); informatie over bedoelde datum kunt u verkrijgen bij afdeling Bouwen en Wonen, telefoon: 010-5061111.

deschakelalbrandswaard.nl Verleend / besloten

5 september is er kermis op de parkeerplaats aan de Hofhoek al. De kermis wordt op 9 en 10 september opgebouwd en gaat 1 september van start.

kermis op de parkeerplaats aan de Hofhoek bij het n Poortugaal wordt gehouden, komt een deel van deze tsen in week 37 te vervallen. Houdt u dus rekening met beperkte genheid! Alternatieve parkeergelegenheid: ot aan de Limes, halfzijdig (met twee wielen in de grasberm). mondestraat ter hoogte van de Waddingswaard s aan de noordkant van het metrostation).

mogelijk lopend of per fiets naar de kermis. De fietsenstalling bij n Poortugaal (gratis) is tijdens de hele kermisweek open.

den kermis: 1 september van 14.00 uur tot 23.00 uur 12 september van 15.00 uur tot 23.00 uur eptember van 15.00 uur tot 24.00 uur september van 13.30 uur tot 24.00 uur september van 13.00 uur tot 21.00 uur

Omgevingsvergunning Poortugaal - Kijvelandsekade 1, 3172 AB, het intern verbouwen van 2 kantoorruimten tot mindervalide ruimte (datum bekendmaking: 23

Voorgenomen beslissing art. 48 en 83 wet GBA Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat de volgende personen niet meer op het adres wonen waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van Albrandswaard staan ingeschreven: - De heer M.A. Allen, Kwartslaan 42, 3162 RD Rhoon - Mevrouw J.H.I. RamkhelawanMrizak, Kobalt 85, 3162 ZB Rhoon Het college van burgemeester en wethouders is van plan de vermelding in de GBA voor deze personen te wijzigen in ‘verblijfplaats onbekend’. Hierdoor wonen deze personen formeel niet meer in Nederland. Bent / kent u een van genoemde personen? Neem contact op met de gemeente, telefoon (010) 506 11 11 / e-mail: info@albrandswaard.nl.

Deze Deze week week bij bij De Schakel De Schakel de de folder folder van: van:

die maandag 9 september om 8.00 uur nog op het afgezette parkeerplaats staan, worden weggesleept voor rekening van de

Werkzaamheden

in de periode: 29 september t/m 5 oktober 2013 - (datum bekendmaking 18 juli 2013)

Rhoon - Partycentrum ’t Veerhuys Dorpsdijk 238 Rhoon - verleende vergunning voor de volgende drie incidentele festiviteiten : 6 september 2013 van 20:00 uur - 01:00 uur, 14 september 2013 van 19:00 uur - 01:00 uur en 28 september 2013 van 19:00 uur - 01:00 uur (datum bekendmaking 15 augustus 2013)

Overige Dierenbescherming – verleende vergunning voor het houden van een collecte in Albrandswaard

Gemeente Gemeente Albrandswaard Albrandswaard Albrandswaard Albrandswaard Vergaderingen

kzaamheden Revitalisatie centrum Rhoon

Dit werk heeft als doel de kwaliteit van het centrum van Rhoon te verbeteren. Het gebied wordt begrensd door de Julianastraat, de Rijsdijk en de Viaductweg. De werkzaamheden in het centrum worden gefaseerd uitgevoerd. Het gehele werk is in vier fases verdeeld: Fase 1: Korhoenlaan ; van medio 16-9-2013 tot 08-11-2013 Binnenkort vindt u de fasering op www.centrumrhoon.nl Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen dan kunt u de omgevingsmanager bereiken via het volgende email adres: rhoon@bamwegen.nl.

Welstandscommissie Wanneer? Waar? Agenda

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur Gemeentehuis van Barendrecht (Binnenhof 1, Barendrecht) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Inzameling oud papier en karton

e voet en fietspad Rivierweg Rhoon Asfalteren fietspad en (her) aanleg trottoir Vanaf 29 augustus tot medio september 2013 op werkdagen van 07.00 tot 16.00 uur. Rivierweg zuidzijde tussen Binnenbaan en de provinciale N492 (Groene Kruisweg) Tijdens de werkzaamheden worden er tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen voor de voetgangers en (brom) fietsers. Afdeling Beheer Openbare Ruimte, wegbeheerder Henk Landman, telefoon (010) 506 17 45 / e-mail h.landman@ albrandswaard.nl / opzichter Ariën Barendregt, telefoon 06 - 51571619/ e-mail: a.barendregt@albrandswaard.nl.

De Kasteelfair op 24 en 25 augustus in en rondom het kasteel van Rhoon is een overweldigend succes geworden. Ruim tienduizend bezoekers bezochten de Fair. ,,Zo’n stroom aan bezoeker had ik nooit verwacht. Met een bezoekersaantal van drieduizend was ik al blij geweest’’, zegt Corrie Heugens uit Zwijndrecht. Zij liep al enige tijd rond om een fair te organiseren met mooie brocante op een unieke locatie. Door de samenwerking met Ad Janssen kon die droom uitkomen. Het bleek een gouden greep. Bezoekers genoten zichtbaar van al het fraaie brocante dat in de kramen was uitgestald en verwenden zich al te graag met de door Ad Janssen te koop aangeboden overheerlijke zoete lekkernijen. Het overweldigende succes van deze Fair vraagt dan ook om herhaling.Zie verder pagina 5. Foto: Koos Romeijn

Elke laatste zaterdag van de maand zamelt de gemeente in Poortguaal het oud papier en karton in. In de Poortugaalseweg, Rhoonsedijk, Slot Valkensteinsedijk, Slotsedijk en Varleweg wordt het oud papier de eerste zaterdag ingezameld. In de wijken waar papiercontainers zijn uitgedeeld wordt geen los papier meer opgehaald. Zet de papiercontainer voor 09.00 uur op de aanbiedplaats voor minicontainers.

Brug Groene Verbinding ligt over A15

waard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

Meer scheiden, minder afval.

www.albrandswaard.nl

De Groene Verbinding, een fiets- en wandelbrug die de wijk Pendrecht in RotterdamZuid met de wijk Portland in Albrandswaard verbindt, ligt op zijn plek. In de vroege zondagochtenduren van 25 augustus hebben transportexperts het tweede brugdeel van de Groene Verbinding over de Betuwespoorlijn en de A15 ingepast. Het eerste deel van de brug werd de avond daarvoor op vrijdag en zaterdag op haar plaats gehesen. Voor deze spectaculaire handeling werd de A15 in de nachten van donderdag 22 augustus, vrijdag 23 augustus en zaterdag 24 augustus afgesloten voor het verkeer. De Groene Verbinding met zijn reusachtige spantringen valt op door zijn futuristische uitstraling en is 190 meter lang. Het ont-

werp is van architect Mark Verheijen. De brug dient om de stad te verbinden met het groene gebied langs de Oude Maas. De brug is weliswaar zichtbaar aanwezig, maar nog niet toegankelijk voor gebruikers. De brug is op 1 mei 2014 gereed en wordt dan open gesteld voor wandelaars en fietsers. De stalen brugdelen zijn vervaardigd in het constructiebedrijf VDS Staalbouw in Zeeland. Vorige week zaterdag werden de brugdelen vanaf de staalfabriek in Vlissingen over het water naar het opslagterrein van ECT in Rotterdam vervoerd. Het transport met zijn opmerkelijke staalconstructie trok ook over de Oude Maas langs Albrandswaard. Bij de staal-

Het tweede deel van de Groene Verbinding ligt op plek. Kor van Pelt

Klaverjas WCR Het voetbalseizoen is weer begonnen en dat is een teken dat er zolangzaam aan ook weer met klaverjassen wordt begonnen. Vrijdag 6 september start men weer in de kantine van WCR. Iedereen is welkom van af beginner tot louter klaverjasser. Aanvang 20.00 uur. De kantine gaat om 19.30 uur open en ligt op Sportcomplex De Omloop aan de Omloopseweg 6e.

Wethouder Mieke van Ginkel onthult zaterdag 14 september om 10.00 uur aan de Slotsedijk 199 in Poortugaal een informatiepaneel over het kasteel Valckesteyn. De Slotsedijk is de locatie waar dit kasteel eeuwenlang heeft gestaan. Na bijna twee eeuwen onzichtbaar te zijn geweest keert kasteel Valckesteyn terug in het Poortugaalse landschap. De onthulling van het informatiebord is de eerste stap op weg naar de realisatie van een blijvende herinnering aan het kasteel in de vorm van een landmark. De Stichting Landmark Kasteel Valckesteyn zet zich samen met veel enthousiaste vrijwilligers in om een tastbare herinnering te realiseren op dezelfde plek waar ooit het kasteel stond. ,,Wij streven naar het plaatsen van een zogenaamd landmark, een kunstwerk dat de contouren van het kasteel laat zien en het daardoor weer terug in het landschap plaatst. Op andere locaties in Nederland zijn dit soort landmarks al succesvol toegepast’’, aldus Hansch van der Velden, voorzitter Landmark Kasteel Valckesteyn. Meer informatie is te vinden op www.landmarkvalckesteyn.nl.

De brugdelen werden aangevoerd over de Oude Maas en passeerden Albrandswaard. fabriek in Vlissingen werd reeds proefgedraaid met het indraaien van de brugdelen in het bovenste deel van het tijdelijk steunpunt aan de A15. Het definitieve steunpunt wordt 22 meter hoog, te vergelijken met een gebouw van zeven verdiepingen. In november wordt het tussensteunpunt gedemonteerd en heeft de Groene Verbinding een vrije overspanning van 150 meter. Inmiddels vordert het werk aan de oprit van de brug aan de kant van de Charloise Lagedijk gestaag. Aan beide kanten van de A15 worden betonnen funderingen gemaakt die de stalen brug gaan dragen. Donderdag 22 augustus gingen de brugdelen over de weg op transport naar een plek bij het Shell pompstation. In de nacht van 23 augustus werd het brugdeel aan

de kant van Albrandswaard door een gat in het geluidsscherm gemanoeuvreerd om het vervolgens op een tijdelijk steunpunt te laten rusten. In de vroege ochtend van zondag 25 augustus was het de beurt van het het tweede deel van de brug. De constructie werd opgehesen door kranen en op zijn plek gedraaid tot ook deze stevig op het tijdelijk steunpunt lag. De brug wordt 9 meter hoog omdat er in de toekomst dubbeldekstreinen over het Betuwespoor gaan rijden. De Oude Pendrechtsedijk krijgt na afronding van de aanleg weer een grasmat zodat ook de schapen er weer op terug kunnen keren. Op de brug worden aparte stroken voor voetgangers en wandelaars aangebracht. De witte brug wordt voorzien van een vleugje groen.

(010) 438 35 38

www.hypotheekshop.nl/hoogvliet


VR. 13 SEPTEMBER 2013 S

R

E’ TAG

wil ons voor 24 tot 28 uur per week bijstaan met haar inzet aan de behandelstoel? Als je - van aanpakken weet - opgewekt en gezellig bent - het werk “ziet liggen” - bij voorkeur ervaring hebt

‘TH EC LA SS I

C

UR ET

NS NO

Welke TANDARTSASSISTENTE

stuur dan je sollicitatiebrief met c.v naar: DentArt Roerdomp 9 2986 XA Ridderkerk of mail naar: info@dentart.nl Wij zijn een algemene– en verwijspraktijk waar de nadruk op esthetische tandheelkunde en orthodontie ligt. Wij bieden een afwisselende baan waarin je four-handed aan de stoel assisteert en soms ook zelfstandig verrichtingen uitvoert.

transporten b.v. transport@den-otter.nl

70’s - 80’s - 90’s - 00’s

UNTT R HET ATE SPUN THE KRUIISP HETKRU TER THEA

INGG OPENNIN OPE ar er/b Foy /bar Foyer Zaa Zaall

uur 20:00uur 20:00 uur 22:00uur 22:00

WWW.THEATERHETKRUISPUNT.NL Een productie van:

2991 ZA

Barendrecht

Tel. (0180) 62 10 44

Fax (0180) 62 03 00

Den Otter Transporten B.V. verzorgt dagelijks met twintig combinaties transporten voor uiteenlopende opdrachtgevers. Het betreft voornamelijk werk binnen de Benelux. Per direct is er bij ons plaats voor een

Chauffeur trekker / oplegger

,15,deur:€€15 12,50 ,50 deur: vvk €12 vvk €

TS & INFO TICKE TICKETS & INFO 61595 tel: 59588 0180-61 tel: 0180unt.nl kruisp t.nl erhet .theat ruispun www hetk ater www.the

Fennaweg 26

Het bezit van een rijbewijs BCE + chauffeursdiploma is noodzakelijk, een ADR- diploma (basis en tank) of de bereidheid dit te gaan halen is een voordeel. Reacties: den Otter Transporten BV, Fennaweg 26, 2991 ZA Barendrecht, telefoon 0180-621044 Of e-mail: transport@den-otter.nl t.a.v. Ruud Kooijman Acquisitie door uitzendbureaus wordt niet op prijs gesteld.

HEELVEEL JEANS DONDERDAG 29, VRIJDAG 30, ZATERDAG 31 AUGUSTUS EN ZONDAG 1 SEPTEMBER

G-STAR / PALL MALL / ONLY / DIESEL / JACK&JONES / CARS / PETROL / NOIZE / LTB / VERO MODA / ESPRIT / WRANGLER / LEVI’S / PASTRY / OBJECT

PALL MALL

NON-DENIMS

VINGINO

HEEL VEEL KINDERJEANS GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR

25, 25, 119,95 99,95

00

KINDERJASSEN VANAF

00

2 STUKS

39, 69, SLECHTS

95

95

IEDERE VRIJDAG VETTE VRIJDAG JEANS €19,95

BIG L HOOGVLIET | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL WILHELM TELLPLAATS 33, HOOGVLIET | DINSDAG T/M ZATERDAG | TEL: 010 4723277

TROY51401

HEEL VEEL

NU


NIEUWS

Donderdag 29 augustus 2013

‘Er is helemaal geen breuk tussen Albrandswaard FM en Erasmusradio’ ,,Er is helemaal geen breuk tussen Albrandswaard FM en Erasmus Radio’’, is de reactie van voorzitter Anja Latenstein van Voorst-Woldringh van de nu RTV Albrandswaard geheten omroep op het artikel van vorige week in deze krant. ,,Er zijn twee medewerkers weggegaan. Dat zijn Yvonne en Adrie Nieuweland. Zij waren het ergens niet mee eens en zijn uit zichzelf opgestapt. Als je dat doet kun je niet over een breuk spreken.’’ Anja Latenstein geeft aan door deze stap van het tweetal verrast te zijn. ,,Ik was op vakantie en kreeg op een gegeven moment een e-mail waarin ze melding maakten van hun vertrek. Het was voor mij een volslagen verrassing. Over eventuele problemen is nooit met mij gesproken. In de e-mail stelden ze ‘geen gesprek meer te willen’. Dan houdt het op. Dat neemt niet weg dat ik het erg jammer vindt. Zo ga je natuurlijk niet op een leuke manier uit elkaar. Maar wat ik nog het meest erge vind is dat ze schrijven dat ze zich afvragen wat er met het subsidiegeld is gebeurd en met het geld van de founder. Wat ik er over wil zeggen, is dit. We troffen een radio Erasmus aan die zwaar in de financiële problemen zat. En wat onze financiën betreft kunnen we alles zo overleggen, jaarrekeningen, wat we gedaan hebben, waar

Sordino bestaat 45 jaar!

LosZand tijdens Rondje Albrandswaard, Sociëteit Sordino bestaat 45 jaar. ,,En dat moet gevierd worden!’’, beseft het bestuur van Stichting Beheer Sordino Hoeve als geen ander. Kunt u het zich nog herinneren? De schuur naast het Zwarte Schaap, de wederopbouw van ‘de bunker’ en de groei van de jongerenvereniging in de daarop volgende jaren?

Het beheren van het Sordino pand en het bewaken van de continuïteit zijn de belangrijkste taken van de Stichting. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de vereniging, die de uitvoerende taken op zich neemt. Het werven van leden, het organiseren van activiteiten en het samenbrengen van jongeren zijn enkele van

Bibelebont’s uitverkoop en KIKA actie Sordino Kerstfeest 2010 De tweedehands merkkledingwinkel Bibelebont in Poortugaal heeft vanaf woensdag 28 augustus leegverkoop van de zomercollectie. De laatste dagen gaan alle restanten voor bodemprijzen de deur uit. 70 procent korting op alle kleding. Vanaf dinsdag 3 september is de opbrengst geheel voor KIKA . Deze stuntuitverkoop is inmiddels een traditie. Het einde van het seizoen staat Bibelebont in het teken van KIKA. De bedragen liggen tussen de 1 en15 euro. Er is voor zowel dames als kinderen t/m 176 nog voor-

raad. Wees er snel bij deze dagen; de ervaring leert dat het storm loopt. En alles moet weg. Er moet ruimte gemaakt worden voor de kleding voor het nieuwe winterseizoen. De verkoop daarvan start feestelijk op 13 september. De winkel is tijdens de week voor KIKA geopend met aangepaste openingstijden dinsdag 3 september van 10.00 tot 13.00 uur, woensdag 4 september 10.00 tot 13.00 uur en vrijdag 6 september 10.00 tot 13.00 uur. Volg Bibelebont met het laatste nieuws via Facebook en www.bibelebont.nl.

BIEFSTUKEN VISMENU 19,50 MENU’S

3-gangenmenu.

NAZOMERMENU salade, kalfsrib-eye en tiramisu.

BRUNCH ALL-IN elke zondag van 12.00-14.00 uur. Inclusief drankenbuffet. Alleen op reservering.

Noldijk 41a, Rijsoord | T. 0180 - 621220

De lokatie voor feesten en partijen, kijk voor meer info op www.wevershoeve.nl Gastronomische verwennerij bij de Wevershoeve

ZIJKRANT

Jeugdsoos viert feest

we het geld aan hebben uitgegeven, alles keurig opgezet. Dat is de verdienste van Heleen Haan. We hebben mensen gevonden die ons sponsoren en dat geld wordt ook allemaal op een nette manier verantwoord. Ik vind het buitengewoon jammer dat er dan zo’n suggestie gedaan wordt. Daar zijn wij best boos over. Je wordt dus onterecht in een verkeerd daglicht gesteld. Dat moeten mensen niet doen. Even afgezien van de verdienste die zij ook hebben gehad voor de radio. Van het feit dat zij buiten spel zijn gezet weet ik niets. We hebben in mei op een informele manier een heel goede bijeenkomst gehad met alle medewerkers om nader kennis te maken. Ik ben heel erg teleurgesteld en snap het niet. Door dit bericht krijgen mensen een heel verkeerd beeld. Het is pertinent onjuist. Ook weet ik er niets van dat ze er veel geld in hebben gestoken. Er is daar nooit wat over gezegd en nooit overlegd. Wat ik wel heel jammer vind is dat zij op een avond, toen alle medewerkers naar huis waren, allerlei spullen uit ons pand hebben gehaald. Die hebben ze uiteindelijk teruggebracht omdat wij zeiden dat niet te accepteren. Het hele pand was leeggehaald. Dan kun je wel zeggen die computer is van mij, maar je haalt niet zomaar spullen weg!‘’

BRUNCH

24,50

Inmiddels is Sordino in haar 45-jarig bestaan uitgegroeid tot een begrip in de gemeente Albrandswaard. Niet alleen het bevorderen van jeugd- en jongerenactiviteiten, maar ook het bewaken van de continuïteit van de vereniging staat voorop bij het bestuur. En dat is nu juist wat men bij de oprichting in 1968 in de statuten heeft vastgelegd. Een vooruitziende blik kan anno 2013 worden geconcludeerd. Dat er nog voldoende draagvlak is voor een jeugdsoos blijkt wel uit de successen die het bestuur de afgelopen decennia heeft behaald. Niet alleen de bouw van het unieke pand en de stijgende bezoekersaantallen, maar ook de bereidheid om (vrijwillig) de vereniging te ondersteunen valt hierbij op. ,,Nog steeds is Sordino iedere vrijdag geopend voor haar leden. Maar ook jongeren die nog geen lid zijn komen uit nieuwsgierigheid langs’’, vertelt Tom Pijpers van Stichting Beheer Sordino Hoeve met genoegen. ,,Ons motto: iedereen is binnen de kaders en grondslagen van de vereniging van harte welkom. Nieuwe vrienden maken, jezelf ontwikkelen in een commissie of het kader, een organisatorische functie in het verenigingsbestuur. Het is allemaal mogelijk.’’

de voornaamste taken van de vereniging. ,,Deze samenwerking is cruciaal voor een gezonde jeugdsoos die volledig door vrijwilligers wordt gerund. En dit alles zonder enige vorm van gemeentelijke subsidie’’, stelt Tom Pijpers tevreden vast. ,,Het is voor Sordino van belang om zich te richten op de toekomst, zonder de rijke historie uit het oog te verliezen. Vandaar dit bijzondere lustrumfeest, dat een samenwerking is tussen de Stichting en de vereniging.’’ Viering lustrum op 1 en 2 november Op vrijdag 1 november zal er een exclusieve bijeenkomst georganiseerd worden voor alle (oud)leden en (oud)bestuursleden. Er is muziek en

3

ruim de gelegenheid om te toasten op het 45-jarig bestaan. Jong en oud komen bij elkaar om vervlogen herinneringen op te halen en te brainstormen over de toekomst. Een woord van de voorzitter ontbreekt tijdens deze borrel uiteraard niet. Ooit betrokken geweest bij Sordino? Mis dit dan niet! Zaterdag 2 november zal in het teken staan van een optreden van een gerenommeerde pop/rock coverband. Het Sordino pand biedt een uitstekende akoestiek om te genieten van live muziek. Tot de late uurtjes zal er gedanst worden op muziek die zeker zal aanspreken. Van jong tot oud! Om toegang te krijgen tot het lustrum dient men vooraf een toegangskaart te kopen. Dit kan gemakkelijk via www.sordino. nl. Een toegangskaart kost 15 euro en geeft toegang tot het live optreden op zaterdag 2 november. Tevens steunt men met dit geringe bedrag de vereniging, om ook jongerenactiviteiten in de toekomst mogelijk te maken. Voor wie aantoonbaar (of naar oordeel van het bestuur) lid is geweest betaalt voor een toegangskaart slechts 10 euro en heeft dan tevens toegang tot de exclusieve borrel op vrijdag 1 november. Het volledige programma wordt binnenkort op de website gepubliceerd. Wie zeker van een plekje wil zijn dient zich snel aan te melden want zoals bekend heeft Sordino een maximale bezoekerscapaciteit. Kort gezegd, op = op! De Stichting en vereniging hopen Sordinezen van alle leeftijden te mogen verwelkomen tijdens het 45-jarige Lustrumfeest. Voor meer info: website www.sordino.nl en e-mail bestuur@ sordino.nl

De oude Sordino schuur naast het Zwarte Schaap

Schilder zwaargewond na val met hoogwerker Een schilder is vrijdag tijdens het schilderen van appartementen aan de Oostdorpseweg in Poortugaal door onbekende oorzaak omgevallen met de hoogwerker waarop hij bezig was. Hij kwam naast het water rond het gebouw op de harde grond terecht en raakte zwaargewond. Een traumahelikopter kwam bijstand verlenen. Na eerste behandeling is de man per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar niet duidelijk was of de man alleen werkte heeft de brandweer het water doorzocht op andere slachtoffers. Er werd niemand gevonden. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval.

Dierencentrale Nederland Vermist: Poes, zwart, witte sokken en bef, is gechipt, Kwartslaan Rhoon. Gevonden: Kat, cypers, witte bef, sokken voor, kousen achter en snuit, mager, kitten, omgeving Tennisbaan Poortugaal. Konijn, zwart, Ambachtsweg Rhoon. Konijn, wit-zwart, Sportlaan Rhoon. Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0186-603405. Kijk voor meer gegevens op www. dierencentrale.nl

Klaverjassen Oude Maas De zomer is haast voorbij, dus wordt het weer tijd voor de gezellige klaverjasavonden. En één van de plekken waar dat in de wintermaanden gezellig ouderwets kan is in de kantine van vv Oude Maas. De kantine is te vinden aan de Albrandswaardseweg in Poortugaal. Gezellig kaarten met daarbij natuurlijk een echte loterij met mooie prijzen. De eerste avond is op vrijdag 30 augustus. De kantine is open om 19.30 uur. De kaarten worden geschud om 20.00 uur.

Burgemeester Hans Wagner nodigt u uit Zaterdag 31 augustus is de Poldermarkt in de Dorpsstraat in Poortugaal. Tussen 13.30 en 15.00 uur is burgemeester Hans Wagner daar aanwezig met zijn rode bank. Hij nodigt u uit om naast hem te komen zitten en kennis met elkaar te maken. Hans Wagner kijkt er naar uit velen van u op de bank te ontvangen en is heel benieuwd naar wat u hem allemaal te vertellen heeft.
Bedroefd delen wij mede dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan onze lieve zorgzame vader, schoonvader en opa

Š ‹Œ Œ Ž ‰ 

Cornelis Jan Geldof - Cor -

 

weduwnaar van Ineke Lems * 25 augustus 1942  Â Â?Â?Â? Â Â?Â?Â?Â?

†17 augustus 2013 Kinderen Kleinkinderen

 ­€Â? ‚ƒÂ?‚Â?„Â?Â… ­ ­Â?† 

†‡ˆ‚‰

Correspondentieadres: G.A. Soetemanweg 62 3195 TD Pernis Rt. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Voor een betaalbaar grafmonument naar eigen wens

WWW.STEENHUYSNATUURSTEEN.NL Showroom in Zuidland op afspraak T 0181-400989 Info@steenhuysnatuursteen.nl M 06-53252575

uijter

Uitvaartverzorging Omdat een uitvaart goed geregeld moet zijn.

0181 - 645609

Dag en nacht www.deruijteruitvaartverzorging.nl

Z-H. Budget uitvaartverzorging Uitvaartverzorging van Wijngaarden Een goed verzorgde uitvaart vanaf

â‚Ź 2.995,00

voor de inhoud van het pakket zie onze website, of vraag een folder aan

Betaalbare grafmonumenten plaatsing in hĂŠĂŠl Nederland

Tel : 0181-675145 / 620115

www.andersgedenkmonumenten.nl

http://www.budget-uitvaartverzorging.nl

Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel • Tel. 010 75 28 837

Herdacht worden zoals u bent Met CVU geeft u de gewenste kleur aan uw begrafenis of crematie zodat u de uitvaart krijgt die bij u past. Voor meer informatie kunt u bellen met 0800 - 288 22 55 of mailen naar info@cvu.nl.

NIEU W!!!

WWW.CVU.NL

Feestelijke heropening

Kwalitaria Nieuwveld Gratis frites met saus

op woensdag 4 september

van 12.00 tot 16.00 uur Kwalitaria Nieuwveld Langs de baan 108, 3191 TP,

Hoogvliet Rotterdam, T: 010 416 83 83

Tegen inlevering van deze advertentie. Maximaal 1 frites met saus per persoon.


NIEUWS

Donderdag 29 augustus 2013

‘Van zo’n fair kun je alleen maar dromen’ De Kasteelfair op 24 en 25 augustus is een evenement van de bovenste plank wat betreft het hoog gekwalificeerde aanbod aan brocante. Een enorme prestatie van organisator Corrie Heugens die weliswaar een groot liefhebber is van brocante, maar nog nooit eerder een fair had georganiseerd. Voor Corrie was het dan ook best spannend hoe de fair rondom het Kasteel van Rhoon bij het publiek zou worden ontvangen. Maar na de opening zaterdag om 11.00 uur werd direct al duidelijk hoe gewild het eve-

toeloop was voor haar gelijk al aanleiding om logistieke maatregelen te nemen voor de tweede dag. Dat deed ze door extra kassa’s in te zetten en een extra pendelbus. ,,Daardoor verliep de doorstroming veel beter.’’ Voor meesterkok Ad Janssen was de grote belangstelling voor de fair net zo verrassend. Op zaterdag was de voorraad lekkernijen van zijn bedrijf de Taartarchitect, bedoeld voor twee dagen, al volledig uitverkocht. Dat betekende dat de bakkers zondagochtend al weer vroeg aan het werk gingen om een op mijn werk. Volgend jaar kunnen we het nog groter aanpakken. Als organisator weet ik nu dat ik op een groot aantal bezoekers kan rekenen. Ik heb nu gewerkt met een beperkt budget en wist niet wat ik kon verwachten. Het is werkelijk geweldig geweest. Je kunt van zoiets alleen maar dromen.’’ Op initiatief van

Corrie Heugens werkt al een poosje in de brocante wereld en heeft daardoor contacten door heel Nederland opgebouwd. ,,Ik heb heel veel mooie winkels gevonden die wilden meedoen en die ook nog nooit op een fair hebben succes geworden.’’ Gezien het succes overwegen Corrie Heugens en Ad Janssen een Kerstfair in december. ,,In elk geval krijgt de Kasteelfair volgend jaar een vervolg. Ik heb alleen maar leuke reacties ontvangen zoals ‘eindelijk een fair met echte brocante’ en ‘wat een mooie fair, zoiets misten we nog in deze omgeving’. De hoeveelheid positieve reacties is écht uitzonderlijk’’, benadrukt Corrie. ,,Ik vind het mooi en leuk en had het in mijn hoofd. Dat anderen dat ook zo waarderen zie ik dan ook als een kroon

Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar: schakel@moersteeverspreiding.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon 015-3694070

Corrie was schrijfster Heleen van Royen eveneens aanwezig. In de hal van het Kasteel van Rhoon signeerde zij haar nieuwste boek De Hartsvriendin. Ook dat was een succes. Corrie Heugens is blij met de enorme hulp die het Buurtpreventieteam Rhoon Noord heeft geboden bij de regeling van het verkeer. ,,We hebben bij veel evenementen hulp verleend, maar zo’n toestroom aan bezoekers heb ik nog nooit eerder meegemaakt’’, aldus Hans Huygen. Foto’s: Koos Romeijn

Aerobicsportschool Big Fun viert 15-jarig jubileum Bij aerobicsportschool Big Fun begint woensdag 4 september het nieuwe sportseizoen. Big Fun viert dit jaar zijn 15 jarig jubileum. Elke woensdagavond is er van 20.15 tot 21.15 uur een fatburningles, waar de nodige calorieën kunnen worden ver-

brand. Deze les wordt uitgevoerd op moderne muziek. De les wordt gegeven in het gymnastieklokaal aan de Sportlaan te Rhoon. Voor meer informatie of opgeven voor een gratis proefles: telefoon 0181-785969.

Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 32.800 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV.

Donderdag 29 augustus 2013 - 51e jaargang - nr. 38

Nieuws- en advertentieblad voor Albrandswaard (Rhoon en Poortugaal)

Daar teken je voor. Persoonlijk advies over erfrecht, testamenten, excutele, voogdij en bewind.

Bridgeclub De Stokpaardjes speelt voortaan in ’t Veerhuys

nieuwe voorraad aan gebak en macarons te maken.

GEEN SCHAKEL ONTVANGEN?

“Het levenstestament?”

Bijdorpplein 41 | 2992 LB Barendrecht | T (0180) 556 735 | F (0180) 556 298 E info@notbar.nl | I www.daartekenjevoor.nl

gestaan. Voor hen was het ook een risico. Velen kwamen uit het zuiden en moesten onkosten maken. Ik heb de standhouders dan ook niet veel huur gevraagd zodat het voor hen goed te doen was. Daarbij heb ik ook de entree bewust laag gehouden om meer bezoekers binnen te krijgen. Bij elkaar is het een enorm

nement bij het publiek is. De bezoekers stonden tot aan de kerk op de Dorpsdijk in de rij om toegang tot de fair te krijgen. Zelfs laat in de zaterdagmiddag stond er nog een rij op de toegangslaan van het kasteel voor de Fair die tot 18.00 uur duurde. Het grote succes heeft Corrie Heugens volledig overrompeld. De grote

5

Adres uitgever en advertentie-afdeling: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax. 0180-619983 Redactie: Sieka Romeijn-Hedmann (0180-612571, 06-17375371) Leonie Elzinga (06-10336090) Postadres: Postbus 390, 2990 AJ Barendrecht Bezoekadres: Walmolen 74, Barendrecht E-mail: redactiealbrandswaard@baruitgeverij.nl

Bridgeclub De Stokpaartjes speelt met ingang van 3 september elke dinsdag- en woensdagavond in partycentrum ’t Veerhuys aan de Dorpsdijk 238 in Rhoon. Jarenlang hebben de bridgers in gebouw ’t Centrum in Rhoon gespeeld, maar door de interne veranderingen aldaar hebben zij nu

gekozen voor het partycentrum. In het voorjaar hebben De Stokpaardjes twee ‘proefspeeldagen’ in ’t Veerhuys gehad en zowel de mensen van de club als het partycentrum waren erg enthousiast. ’t Veerhuys: ,,Wij zijn er erg blij mee hen te mogen verwelkomen!’’ Zie ook www.stokpaartjes.nl

Brinkhoeve start vrouwenkoor en gemengd shantykoor De Brinkhoeve is van plan om, bij voldoende belangstelling, twee koren te starten. Een vrouwenkoor op de donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en een gemengd shanty-koor op de donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. Het repertoire voor het vrouwenkoor zal breed van opzet zijn. Met klassieke titels zoals het wiegenlied van Brahms, opera en operette tot misschien wel een medley van meer populaire titels. En de liederen die gezongen gaan worden door het op te richten shanty-koor hebben natuurlijk te maken met de zee en het leven van de zeelieden op zee en de vrouwen op de wal. De bedoeling is een gemengd shanty-koor op te richten om ook dames een kans te geven om lid te worden. Dit is niet gebruikelijk: van de meeste shanty-koren zijn alleen mannen lid. Een en ander valt of staat natuurlijk met voldoende aanmeldingen! Omdat beide koren overdag gaan repeteren is dat voor mensen die

graag willen zingen maar ’s avonds niet graag de deur uit willen, dé gelegenheid om lid te worden! De eerste (open) repetitie wordt gehouden op donderdag 5 september. Iedereen is welkom om kennis te maken! Dit initiatief komt van de dirigente José van Putten en wordt gedragen en ondersteund door de leiding van de Brinkhoeve. José van Putten heeft ervaring in het dirigeren van koren met verschillende samenstellingen en divers repertoire. Zaken als contributie, aanschaf bladmuziek en dergelijk zullen t.z.t. worden besproken met de koorleden. Hoe meer aanmeldingen hoe groter de kans dat een en ander in de praktijk kan worden gebracht. Aanmeldingen kunnen worden gedaan bij de Brinkhoeve met een mailtje aan info@debrinkhoeve.nl onder vermelding van: ‘Aanmelding koor’. Telefonisch opgeven kan ook: Brinkhoeve, telefoon 0105017929 of eventueel bij de dirigente: 06-28554574

Bevestiging en intrede predikant Maranathakerk De bevestiging en intrede van de nieuwe predikant voor de Maranathakerk vindt plaats op zondagmiddag 1 september. Het betreft proponent drs. R. Maas uit Rotterdam. De dienst begint om 14.30 uur. Belangstellenden zijn welkom bij deze vreugdevolle dienst. Om iedereen de gelegenheid te geven erbij te kunnen zijn, is er kinderoppas en kindernevendienst. Na de dienst is er een gezellig samenzijn en is er gelegenheid ds. Maas en zijn vrouw te ontmoeten. De predikant

doet zijn intrede na een vacante periode van bijna 2 jaar.

Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Bezorgklachten: Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar schakel@moersteeverspreiding.nl of bel Moerstee Verspreiding, telefoon 015-3694070 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.


Vacature:

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht Barendrecht&&omgeving. omgeving. * Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Bel 0180-612735 Voor Bel informatie en actuele rouwberichten 0180-612735 kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

MASTENBROEK UITVAARTVERZORGING Met 25 jaar ervaring uw vertrouwen waard Hoe u ook verzekerd bent

0180 723204

Molenleede 90 2991 WB Barendrecht

Voor informatie kijk op:

www.ericmastenbroek.nl

Dag en nacht bereikbaar!

0180 - 699 199

Onze opdrachtgever is actief in de kweek van potplanten. En is op zoek naar een talent dat binnen het bedrijf wil doorgroeien naar Logistiek Manager.

Last van ongedierte?

Werkzaamheden: - Intern transport regelen(WPS); - Oplossen kleine storingen - Kwaliteitscontrole planten - Meewerken in productieproces

De Ongedierte Expert Tel. 010-7200200 www.deongedierteexpert.nl

Functieprofiel: - Mbo werk- en denkniveau; - Technisch inzicht; - Ervaring in de tuinbouw; - Kwaliteitsgericht; - Flexibel.

Uw oplossing tegen: wespen, vliegen, spinnen, kakkerlakken, mieren, vlooien, zilvervisjes, ratten en muizen Het bestellen van bestrijdingsmiddelen voor particulier gebruik is ook mogelijk kijk in onze webwinkel.

Mail je CV naar horti@perflexxion.nl of bel 010-5111099 en vraag naar Patrick.

TE KOOP Heerlijke Dore’s uit eigen polder € 0.40 p.kg Verkoop: vrijdag en zaterdag

H. v.d. Linden Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen.

Oudeweg 2 - 3161 ES Rhoon Telefoon: 010 - 5016607 Talenpracticum Zuid Nederlands, NT2, Engels, Frans, Duits en Spaans.

Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven.

Alle niveaus, op elk moment beginnen, dag- en avonduren.

Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

GRATIS PROEFLES

Haal het mooiste uit jezelf !

grafmonumenten BETAALBAAR & COMPLEET VERZORGD

TEL.: 0186 - 64 95 19 Benjamin Franklinstraat 17, Oud-Beijerland www.kampersnatuursteen.nl

Kloeg Uitvaartzorg Sinds 1989 werkzaam op Rhoon, Poortugaal, Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam.

Begrafenis en crematieverzorging Uitvaartcentrum op Rhoon, Begraafplaats Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam. Kerkelijke uitvaarten. Voorbespreking van de uitvaart bij ziekte en gezondheid. Meld- en informatienummer dag en nacht

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP 010-2017165 AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF per week van 08.00-23.00 uur voor7 al dagen uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen AAN HUIS/BEDRIJF per week van 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen 7alalal dagen dagen per week van 08.00-23.00 uur voor uw netwerken, privélessen, per week 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor7 uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen onderdelen 7 dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 dagen dagen per week van van 08.00-23.00 uur ( 0180 --Computer 546467 of 06 -- 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 per week 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. ( 0180 546467 of 06 7 dagen per weekHulp van 08.00-23.00 uur Aan Huis ( 0180 546467 of 06 -- 19160110 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl ( 546467 of 06 19160110 voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen (voor0180 - nieuwe/gebruikte 546467 of 06privélessen, - 19160110 en computersystemen. Ook uw adsl ennetwerken, kabel aansluitingen alvoor uw reparaties, installaties, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis

voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Al 10 jaar een begrip in de regio en computersystemen. en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

Computer Hulp Aan Huis Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen

010 - 481 37 59 WWW.TALENPRACTICUM.NL info@talenpracticum.nl

De Bruin Aardbeien en meer... Vers, lekker en natuurlijk dichtbij

Te koop direct van de teler:

Aardbeien en Hollandse pruimen

Onze verkoop gaat door tot eind september De Bruin Aardbeien ma. t/m vr. 10.00-17.30 uur Achterweg 3, Mijnsheerenland

za.

08.30-15.00 uur

www.debruinaardbeien.nl

LOODGIETERSBEDRIJF K. WIJNTJES • GAS • WATER • CV • RIOOL • SANITAIR • DAKBEDEKKING • ZINK EN LOODWERKZAAMHEDEN info@loodgietersbedrijfwijntjes.nl

Mobiel: 06 22372349 In Rhoon en Poortugaal betaalt u geen voorrijkosten.

REPARATIE wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

0180 - 612881 BARENDRECHT

Onkruid in uw tuin? Heggen snoeien bomen verwijderen enz. U wilt een tuin zonder zorgen? Klein hoveniersbedrijf doet het voor u. Vakbekwaamouderwets betrouwbaar en voor een vaste eerlijke prijs.

vrijbl.inl.Theo 0108851617 of 0615575890

GARAGEBOX / OPSLAGRUIMTE TE HUUR IN RHOON afm. 2.90 x 5.75 Tel . 06-53976009

Verloren: op vrijdag 23 aug.in Barendrecht Swarofski oorbel tel. 0180-626066 Te koop: , in goede staat verkerende SKELTER met aanhanger en twee zitplaatsen ! vraagprijs € 80,- tel 06 51097077 Te koop: antieke eettafel, donker geloogd grenen. 100x 140 hoogte 79cm. prijs: 250 euro, tel : 06-22916826 Te koop:, 2 mooie klassieke lederen fauteuils, zien er nog heel goed uit en zitten heerlijk. Kleur Beige met mahoniehout afgewerkt. prijs per twee,100,00 EURO. telnr: 0180 397246 Te koop:. mooie klassieke gestreepte 2,5

Familieberichten

Junior logistiek medewerker Potplanten


Balkonserres | Terrasoverkappingen | Windschermen

Wij bezorgen

uw vakantie aan huis...

Het hele jaar buiten zitten! Het leek een droom voor mij maar achteraf is het heel goed te doen en nog betaalbaar ook! Hagenland heeft het helemaal waargemaakt.

Ebweg 71-73 2991 LS Barendrecht t 0180 - 557 112 e info@hagenland.nl i www.hagenland.nl

Yvonne van Dongen

Maak een afspraak voor een inspirerend bezoek aan onze nieuwe showroom

Schouderklachten? Kom naar onze gratis informatieavond Met uitgebreide informatie over de diagnose van schouderklachten en de operatiemogelijkheden.

Woensdag 4 september 18:00 - 20:00 uur Meer informatie of aanmelden? Bel 010 - 298 98 98 of kijk op

www.medinova.com

Orthopedisch chirurg R.A.H.E. van Dijck

Vliegveldweg 65, Rotterdam

LET OP: Wij hanteren een maximum leeftijd van 75 jaar voor een schouderoperatie.

gratis introductieavond POORTUGAAL

Scheiden? Alimentatie? Omgang? Voor een vrijblijvend eerste advies kunt u contact opnemen met één van onze advocaten. Park Barendrecht • 1e Barendrechtseweg 76-80 2992 XC Barendrecht Tel 0180 - 695 115 • Fax 0180 - 695 110 E-mail info@vdladvocaten.nl • www.vdladvocaten.nl

Kom vrijdag 1 februari naar

De Brinkhoeve Kerkstraat 12

(de 1e echte les begint op vrijdag 8 februari)

Geen inschrijving nodig. Ook zonder danspartner ben je welkom. Minimum leeftijd 18 jaar. Aanvang 19.45 uur

• Salsa • Bachata • Merengue • Bolero • Zouk

www.buena-vista.nl

tel. 06-20 30 20 69


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 29 augustus 2013 Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: Fax: E-mail: Website:

(010) 506 11 11 (010) 501 81 80 info@albrandswaard.nl www.albrandswaard.nl

Nieuws Burgemeester Hans Wagner nodigt u uit Zaterdag 31 augustus is de Poldermarkt in de Dorpsstraat in Poortugaal. Tussen 13.30 uur en 15.00 uur is burgemeester Hans Wagner daar aanwezig met zijn rode bank. Hij nodigt u uit om naast hem te komen zitten en kennis met elkaar te maken. Hans Wagner kijkt er naar uit velen van u op de bank te ontvangen en is heel benieuwd naar wat u hem allemaal te vertellen heeft.

Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111 Spreekuren burgemeester en wethouders Wilt u met de burgemeester of een van de wethouders spreken? Bij u thuis of in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via bestuurssecretariaat@ albrandswaard.nl. Collecte Van 1 t/m 7 september: Stichting KWF Kankerbestrijding

Omgevingsvergunning Rhoon - Zilvermijn 27, 3162 XL, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak

Rotterdam-Albrandswaard - Willem Barentszstraat 15, 3165 AA, het aanbrengen van verlichte gevelreclame

Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur

Openingstijden afdeling Bouwen en Wonen elke werkdag: 09.00 - 12.30 uur ’s middags: op afspraak

Aangevraagd / voorgenomen

Poortugaal - Dorsvlegel 11, 3171 DB, het verbouwen en uitbreiden van de woonruimte d.m.v. het uitbouwen

Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur

Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht.

Bekendmakingen

Bovenstaande Omgevingsvergunning aanvragen moeten nog volledig worden beoordeeld!

Kermis op parkeerplaats Hofhoek bij metrostation Poortugaal Van 9 t/m 15 september is er kermis op de parkeerplaats aan de Hofhoek in Poortugaal. De kermis wordt op 9 en 10 september opgebouwd en gaat woensdag 11 september van start. Doordat de kermis op de parkeerplaats aan de Hofhoek bij het metrostation Poortugaal wordt gehouden, komt een deel van deze parkeerplaatsen in week 37 te vervallen. Houdt u dus rekening met beperkte parkeergelegenheid! Alternatieve parkeergelegenheid: - Zwaardijk tot aan de Limes, halfzijdig (met twee wielen in de grasberm). - Jan van Almondestraat ter hoogte van de Waddingswaard (alle locaties aan de noordkant van het metrostation). Voertuigen die maandag 9 september om 8.00 uur nog op het afgezette deel van de parkeerplaats staan, worden weggesleept voor rekening van de eigenaar. Kom zo veel mogelijk lopend of per fiets naar de kermis. De fietsenstalling bij metrostation Poortugaal (gratis) is tijdens de hele kermisweek open. Openingstijden kermis: Woensdag 11 september van 14.00 uur tot 23.00 uur Donderdag 12 september van 15.00 uur tot 23.00 uur Vrijdag 13 september van 15.00 uur tot 24.00 uur Zaterdag 14 september van 13.30 uur tot 24.00 uur Zondag 15 september van 13.00 uur tot 21.00 uur

Werkzaamheden

Verleend / besloten Omgevingsvergunning Poortugaal - Kijvelandsekade 1, 3172 AB, het intern verbouwen van 2 kantoorruimten tot mindervalide ruimte (datum bekendmaking: 23 Rhoon - Partycentrum ’t Veerhuys Dorpsdijk 238 Rhoon - verleende vergunning voor de volgende drie incidentele festiviteiten : 6 september 2013 van 20:00 uur - 01:00 uur, 14 september 2013 van 19:00 uur - 01:00 uur en 28 september 2013 van 19:00 uur - 01:00 uur (datum bekendmaking 15 augustus 2013) Overige Dierenbescherming – verleende vergunning voor het houden van een collecte in Albrandswaard

Welstandscommissie

Wat?

Wanneer? Waar? Agenda

Asfalteren fietspad en (her) aanleg trottoir Vanaf 29 augustus tot medio september 2013 op werkdagen van 07.00 tot 16.00 uur. Waar? Rivierweg zuidzijde tussen Binnenbaan en de provinciale N492 (Groene Kruisweg) Let op! Tijdens de werkzaamheden worden er tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen voor de voetgangers en (brom) fietsers. Informatie? Afdeling Beheer Openbare Ruimte, wegbeheerder Henk Landman, telefoon (010) 506 17 45 / e-mail h.landman@ albrandswaard.nl / opzichter Ariën Barendregt, telefoon 06 - 51571619/ e-mail: a.barendregt@albrandswaard.nl.

Tegen de verleende vergunningen kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) schriftelijk en gemotiveerd een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. De termijn daarvoor is zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden c.q. is uitgereikt (dus niet na de datum van deze publicatie); informatie over bedoelde datum kunt u verkrijgen bij afdeling Bouwen en Wonen, telefoon: 010-5061111. Voorgenomen beslissing art. 48 en 83 wet GBA Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat de volgende personen niet meer op het adres wonen waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van Albrandswaard staan ingeschreven: - De heer M.A. Allen, Kwartslaan 42, 3162 RD Rhoon - Mevrouw J.H.I. RamkhelawanMrizak, Kobalt 85, 3162 ZB Rhoon Het college van burgemeester en wethouders is van plan de vermelding in de GBA voor deze personen te wijzigen in ‘verblijfplaats onbekend’. Hierdoor wonen deze personen formeel niet meer in Nederland. Bent / kent u een van genoemde personen? Neem contact op met de gemeente, telefoon (010) 506 11 11 / e-mail: info@albrandswaard.nl.

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur Gemeentehuis van Barendrecht (Binnenhof 1, Barendrecht) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Inzameling oud papier en karton

Renovatie voet en fietspad Rivierweg Rhoon Wat? Wanneer?

U kunt uw nieuwe APV aanvraag tegenwoordig ook digitaal bij ons indienen! Gebruik hiervoor het e-mailadres: apv@albrandswaard.nl.

Vergaderingen

Start werkzaamheden Revitalisatie centrum Rhoon Dit werk heeft als doel de kwaliteit van het centrum van Rhoon te verbeteren. Het gebied wordt begrensd door de Julianastraat, de Rijsdijk en de Viaductweg. Wanneer? De werkzaamheden in het centrum worden gefaseerd uitgevoerd. Het gehele werk is in vier fases verdeeld: Fase 1: Korhoenlaan ; van medio 16-9-2013 tot 08-11-2013 Binnenkort vindt u de fasering op www.centrumrhoon.nl Informatie? Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen dan kunt u de omgevingsmanager bereiken via het volgende email adres: rhoon@bamwegen.nl.

in de periode: 29 september t/m 5 oktober 2013 - (datum bekendmaking 18 juli 2013)

Elke laatste zaterdag van de maand zamelt de gemeente in Poortguaal het oud papier en karton in. In de Poortugaalseweg, Rhoonsedijk, Slot Valkensteinsedijk, Slotsedijk en Varleweg wordt het oud papier de eerste zaterdag ingezameld. In de wijken waar papiercontainers zijn uitgedeeld wordt geen los papier meer opgehaald. Zet de papiercontainer voor 09.00 uur op de aanbiedplaats voor minicontainers.

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

Meer scheiden, minder afval.

www.albrandswaard.nl


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 29 augustus 2013

Atriumzaal Voorzitter: dhr. T. van der Knaap

Vergaderingen Politieke Markt - Carrousel Maandag 2 september 2013 Gemeentehuis, Hofhoek 5, Poortugaal Aanvang: 20.00 uur Griffiezaal Voorzitter: dhr. R. Moret 20.00 - 20.30 uur Marktinitiatieven: a. Molendijk b. Ontwikkelovereenkomst Waterstoftankstation c. Startovereenkomst Achterweg 11 Voorbereidend besluitvormend Portefeuillehouder: de heer Van Praag 20.30 - 21.00 uur Bestemmingsplan Polder Albrandswaard Beeldkwaliteitplan Voorbereidend besluitvormend Portefeuillehouder: de heer Van Praag 21.00 - 21.30 uur Lijkbezorgingsrechten Voorbereidend besluitvormend Portefeuillehouder: mw. M. van Ginkel

BESLOTEN 20.00 - 20.30 uur Stichting Eerstelijnsvoorzieningen Portland Beeldvormend Portefeuillehouder: de heer Euser OPENBAAR 20.30 - 21.15 uur Uitgangspuntennota AWBZ Voorbereidend besluitvormend Portefeuillehouder: mw. M. Rombout 21.15 - 21.25 uur Jaarverslag OPO Voorbereidend besluitvormend Portefeuillehouder: mevrouw Rombout 21.25 - 22.00 uur Taken en bevoegdheden gemeenteraad ten aanzien van het openbaar onderwijs Beeldvormend Portefeuillehouder: mw. M. Rombout 22.00 - 22.30 uur Verordening sociaal medische indicatie Kinderopvang Voorbereidend besluitvormend Portefeuillehouder: mw. M. Rombout De griffier van Albrandswaard, Renske van der Tempel

Voor de laatste stand van zaken kijkt u op onze website www.albrandswaard.nl bij ‘gemeenteraad en formele stukken’

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen. 1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. www.alzheimer-nederland.nl

de Plantenhal grote tuinbamboe ±3 meter 19.95

hedera hangpot 2.95

calluna 2 voor 1.50

Potroos 1.50

capsicum 0.75

dracena ±150cm 3 stam 7.95 Rhoon Ridderkerk Zuidland Terneuzen bergschenhoek oud-beijerland

buxus 5 voor 2.50

Stationsstraat 1 Benedenrijweg 463 Stationsweg 28A Guido gezellestraat 27 Jacob marislaan 6 Langeweg 35

peperomia lilian 1.95

bolchrysant 2.95 Openingstijden: Ma. t/m do.: 09.00-18.00 Vrijdag: 09.00-21.00 Zaterdag: 09.00-17.00 zondag: gesloten

portulaca in schaal 1.95 chrysanten per bos 1.50 alstroemeria per bos 1.95 boeketje per stuk 4.95

tropisch visvoer 27 gram 0.95 goudvisvoer 27 gram 0.95 ligkussen hond/kat 40cm per stuk 1.50

bloemen - planten - diervoeders Meer informatie en vacatures:

www.deplantenhal.nl

aanbiedingen geldig van wo 28 augustus t/m za 31 augustus


    

 

  €† ‡ˆ‡ ‚‰‰ ˆ†‡

          ­ 

‚ƒ„…

€ ­

 


NIEUWS

Donderdag 29 augustus 2013

Veel bezoekers genoten van jaarlijkse jongdierendag Pluimvee en Konijnenhoudersvereniging Nut en Sport Poortugaal hield zaterdag 24 augustus weer haar jaarlijkse jongdierendag bij Intratuin in Rhoon. Fokkende leden konden hun dieren, die dit jaar geboren zijn, tonen en laten beoordelen door keurmeesters op hun raseigenschappen. De dieren zaten in ruime kooien, zodat een ieder ze goed kon bezichtigen. Het bestuur is verheugt over het grote aantal dieren dat ingezonden werd, vooral de kwaliteit daarvan. Hier wordt niet alleen bedoeld de zeer goede

raseigenschappen, maar ook de schoon- en netheid zoals de dieren zijn aan- geleverd. Ook het grote aantal bezoekers en de positieve reacties van deze mensen heeft het bestuur goed gedaan. Aan het eind van de dag werden de winnaars van de mooiste dieren in hun soort bekend gemaakt en daarvoor aan de fokkers de bijbehorende prijzen uitgereikt. Het bestuur is blij met de bijdragen van velen aan het slagen van deze dag, maar in het bijzonder met Intratuin Rhoon voor hun gastvrijheid.

Geen ruzie binnen Eva, wel verschil van mening De overweging van fractievoorzitter Lennard Goudriaan en raadslid Hans de Bruyn om uit de partij te stappen, waarover woensdag 28 augustus door het AD werd bericht, is achterhaald. Dat zegt fractievoorzitter Lennard Goudriaan. ,,Er is geen ruzie geweest, wel verschil van mening. Eva is een open en transparante partij en dan is er ruimte voor verschil van

inzicht. Juist omdat we transparant en open zijn kunnen dit soort van interpretaties je overkomen. Er is een gesprek met het bestuur geweest en we zien de toekomst in het volste vertrouwen tegemoet. Dat vertrouwen wordt breed gedragen binnen Eva.’’ Fractievoorzitter Goudriaan geeft aan dat de partij binnenkort met een berichtgeving hierover naar buiten komt.

11

Zomerfair Vrouwen van Nu druk bezocht De zomerfair van Vrouwen van Nu op het terrein van bloemisterij Van Rosmalen aan de Stationsstraat 7 heeft veel bezoekers getrokken. Behalve de belangstellenden die deze gezellige fair jaarlijks bezoeken waren er dit jaar ook veel nieuwe bezoekers. Aanleiding voor dit onverwachte hoge bezoekerstal was de kasteelfair waarvoor bezoekers in de wijde omgeving hun auto’s parkeerden en vervolgens te voet op weg naar het kasteel langs bloemisterij Van Rosmolen kwamen. Het terrein versierd met onder meer grote pompoenen en kraampjes trok de belangstelling van de passanten die er ook een kijkje kwamen nemen. ,,Het is daardoor drukker geweest dan voorgaande jaren’’, aldus een enthousiaste José van Leeuwen. Vrouwen van Nu weet in samenwerking met Alice van Rosmalen altijd weer een feestje van de fair te maken. De kramen, bemand door de leden van Vrouwen van Nu, boden de bezoekers een keur aan aantrekkelijke artikelen. De ‘bloemenkraam’ deed goede zaken evenals ‘Moeders Gebakskraam’. Voor het goede doel bakten leden van Vrouwen van Nu allerlei soorten gebak om aan de man te brengen. De opbrengst daarvan komt ten goede aan De Zonnebloem. De Tweede Kans Winkel was met een kraam aanwezig en de opbrengst daarvan is bestemd voor het project Casa Lumina in Roemenië. Traditie bij de Zomerfair is ook de show van hoeden. Ze werden weer met veel zwier door leden van Vrouwen van Nu getoond. Vrouwen van Nu, Poortugaal, Rhoon en omstreken is een florerende afdeling met een ledental van bijna driehonderd vrouwen. Het is één van de grootste afdelingen van Zuid-Holland.

Mooi bloemwerk van eigen hand.

Wachten op hun beurt om hun hoed te showen.

Vrouwen van Nu opent nieuw seizoen Een gloedvol optreden van de Vocal Group Lava zal donderdag 12 september het nieuwe seizoen van de Vrouwen van Nu openen. De groep bestaat uit enthousiaste vrouwen die meestal a capella zingen. Vocal Group Lava heeft een gevarieerd repertoire in het genre lichte muziek, met

soms een klassieke twist. De groep doet haar naam eer aan, LAVA is vurig en vol passie. Het optreden vindt plaats in ‘t Veerhuys, Dorpsdijk 238 te Rhoon. Aanvang 19.45 uur. Wie een kijkje wil nemen bij de Vrouwen van Nu is welkom. Toegangsprijs voor nietleden en introducés 2,50 euro.

Een rijk aanbod aan artikelen.

Pompoenen te kust en te keur.

Activiteitenkalender voor senioren maand september 2013 (samengesteld door de seniorenraad) Datum

Organisatie

Locatie

Activiteit

Tijd

Elke maandagmorgen

St. Welzijn A’waard

Dinsdag 3 september Dinsdag 3 september

ANBO De Hooge Werf

ANBO-kantoor, Irenestraat 2a, Poortugaal De Brinkhoeve, Poortugaal Zorgcentrum De Hooge Werf

PC-inloopspreekuur Seniorweb; vragen en problemen over I-pad en PC. Lezing Bonn & Mees Optreden “De Meezingers”

9.30 – 12.00 u 14.00 uur 19.00 uur

Elke dinsdagmorgen Donderdag 5 sept.

St. Welzijn A’waard De Hooge Werf

Wijkcentrum Portland Zorgcentrum De Hooge Werf

Gezelligheid, bewegen, spel en creativiteit BINGO

10-12 uur 14.00 uur

Vrijdag 6 september Dinsdag 10 sept.

De Hooge Werf De Hooge Werf

Zorgcentrum De Hooge Werf Zorgcentrum De Hooge Werf

H & A mode, inclusief modeshow Mosselavond

10.00 uur 17.00 uur

Donderdag 12 sept.

De Klepperwei

Zorgcentrum De Klepperwei

Thema maaltijd Italië met muziek

Donderdag 12 sept.

De Hooge Werf

Zorgcentrum De Hooge Werf

BINGO

14.00 uur

Dinsdag 17 sept.

PCOB

Maranathakerk, Rhoon

14.00 uur

Donderdag 19 sept.

De Hooge Werf

Zorgcentrum De Hooge Werf

Dia-presentatie over “wandeling door Rotterdam en bezoek s.s. Rotterdam door dhr. A. Trouw BINGO

Woensdag 25 sept.

Com. Ouderenwerk Rhoon

Woensdag 25 sept. Donderdag 26 sept. Donderdag 26 sept.

De Klepperwei ANBO De Hooge Werf

Zorgcentrum De Klepperwei

Donderdag 26 sept. Vrijdag 27 september Vrijdag 27 september

De Hooge Werf De Klepperwei St. Welzijn A’waard

Zorgcentrum De Hooge Werf Zorgcentrum De Klepperwei De Brinkhoeve, Poortugaal

Zondag 29 september

Het Boerderijtje

Het Boerderijtje, Rhoon

Zorgcentrum De Hooge Werf

Najaarsreisje naar Natuurmuseum De Wielewaal in Lopik; vertrek: 12.50 uur SWC Ghijseland, 13.00 uur De Klepperwei. opgeven: tel.: 5013445 ( A. Wisseborn) of R. Hahn tel.: 5015851 Verkoop Oud Hollands Snoep in de hal bij biljart Busreis naar Giethoorn en omgeving BINGO Debatex Ondergoed Mode Optreden RET Mannenkoor 50+restaurant “De Ontmoeting” opgeven Joke de Ruiter 010-5017929 ( tot 26 september) Maaltijd voor ouderen en alleen gaande

14.00 uur

Kosten gasten €1,50 p/u cons. €1 € 5,00 incl. cons. Cons. € 2,50 incl. cons. € 10,00 incl. drank € 12,50 incl. drank € 2,50 incl. cons.

€ 2,50 incl. cons. € 17,50

11-13.30 14.00 uur 10.00 uur 14.30 uur 17.45 uur

€ 2,50 incl. cons. € 5,00 € 9,00

Foto’s: Koos Romeijn

Cursus bloemsierkunst In de tweede week van september gaat bij Safora weer een cursus Bloemsierkunst van start. Voortaan geen getob meer met schikken van bloemen (en planten). Je leert diverse soorten boeketten en bloemsoorten schikken in de hand (en vaas), bloemstukken en bloemcreaties maken op oase, zo ook fraaie Kransen, Herfst- en Kerststukken. Na afloop van de cursus kun je voortaan zelf je boeket samenstellen en de leukste bloemstukken maken. Kosten cursus 85 euro per cursus. Inclusief lichte ondersteunende materialen, koffie + thee. Exclusief: bloem en groen en ondergronden. Op aanwijzing zelf meenemen: materialen uit tuinen, tuincentra, bloemist en dergelijke. De cursus bestaat uit 7 woensdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur. Verdere informatie zie website: www.retrogaarde. nl (Workshops/Cursussen). Workshoplocatie: Waterpoort, Middeldijkerplein 9, Barendrecht-Carnisselande (vlakbij winkelcentrum-Carnisseveste en IKEA Barendrecht). Aanmeldingen, alle niveaus, via email: retrogaarde@hetnet.nl of internet www.retrogaarde. nl (formulier contact). Telefoon 06-46523602.


Poldermarkt in Poortugaal

Zaterdag 31 augustus van 10.00-16.00 uur

Poldermarkt in Poortugaal Op de bank met burgemeester Wagner te nemen en met hem in gesprek te gaan. De burgemeester houdt ‘zitting’ van 13.30 tot 15.00 uur. Voor bewoners een unieke gelegenheid om eens met de burgemeester van gedachten te wisselen. Op de poldermarkt treffen bezoekers weer de bekende ambachtelijke producten aan als kaas, brood, honing, cranberries, sappen en taart. Gezien het seizoen van het jaar met augustus als oogstmaand verwacht de organisatie ook deelnemers met allerhande verse

Burgemeester Wagner ontvangt bezoekers op deze rode bank voor een gesprek.

De maandelijkse Poldermarkt in Poortugaal vindt zaterdag 31 augustus weer plaats. Iedere laatste zaterdag van de maand staat het centrum van Poortugaal in het teken van de Poldermarkt. Vorige maand werd

de Poldermarkt vanwege het verwachte zeer slechte weer, code oranje, helaas afgeblazen. Dit tot spijt van deelnemers en bezoekers. Het betekende ook dat burgemeester Hans Wagner niet op de rode bank op

de Poldermarkt kon plaats nemen. De burgemeester zegde toen toe op de volgende Poldermarkt met de bank present te zijn. Hij nodigt bezoekers dan ook uit om komende zaterdag bij hem op de bank plaats

Op de poldermarkt zijn weer veel ambachtelijke producten te vinden.

producten uit de moestuin. Voorts verwelkomt de organisatie twee nieuwe ondernemers uit Villa van Alles uit Rhoon om hun bedrijf en producten meer bekendheid te geven. Ook enkele ondernemers uit Villa van Alles zijn present. Op de foto de opening van de villa in februari 2011.

Kerkstraat 6-8 Poortugaal Tel: 010-5017949 en 5013139

De kapsalon voor hem 010-5013139

De kapsalon voor haar 010-5017949

Nieuw op de poldermarkt: Sublimar: - Subliem - Gezond - Lekker Verkoop van sauzen, bouillons, dressings, soepen en kruiden. Ook geschikt voor mensen met een gluten en / of lactoseallergie. www.sublimar.nl

info@sublimar.nl

Kvk: 57787751

Bij ons is het persoonlijk Dorpsstraat 14 • 3171 EG Poortugaal Tel: 010 - 501 74 10 www.apotheekpoortugaal.nl


NIEUWS

Donderdag 29 augustus 2013

13

Martin Mans, muziekgroep Krooswijk en mannenkoor HW

Echtpaar Herrewijnen-Boender Bijzondere muziekavond in 55 jaar in echt verbonden Breepleinkerk Wethouder Bert Euser bezocht woensdag 21 augustus het echtpaar HerrewijnenBoender aan de Lange Zantelweg in Poortugaal. Aanleiding voor dit bezoek was het 55-jarig huwelijksfeest van Bruin (Bruun) Herrewijnen en Maaike (Ma) HerrewijnenBoender. Bruun is in 1933 in Abbenbroek geboren en Ma in 1934 in Numansdorp. Het paar trouwde in het voormalig gemeentehuis in Poortugaal en woonde na het huwelijk in bij de ouders van de bruid. Na de komst van drie kinderen kregen Bruun en Ma het huis aan de Lange Zantelweg toegewezen door de woningbouwvereniging. Daar woont het paar nu voor het 49ste jaar. ,,We zijn de eerste bewoner en wonen hier naar ons zin’’, zegt Herrewijnen. Het echtpaar kreeg vier kinderen: drie dochters en een zoon. ,,We hebben alle reden tot dankbaarheid’’, vertelt Herrewijnen. Zoon Jacob Herrewijnen

startte een levensmiddelenwinkel in Poortugaal die later uitgroeide tot de eerste Plus Supermarkt in Poortugaal. Dat was op de locatie waar thans de Aldi is gevestigd. Ma Herrewijnen heeft al meer dan 25 jaar reuma. Bruun is mantelzorger en geeft aan blij te zijn, dankzij de grote hulp

van zorginstanties, samen in hun vertrouwde huis te kunnen blijven wonen. ,,De hulp waardeer ik zeer’’, aldus Herrewijnen. Wethouder Euser feliciteerde het bruidspaar namens het gemeentebestuur en liet de felicitaties vergezeld gaan met bloemen. Foto: Kor van Pelt

Bridge op televisie en bij de ANBO Bridge is een kaartspel dat onder de noemer Denksport geplaatst kan worden. Het spel vereist concentratie, geheugen, logisch denken en goede samenwerking tussen partners. Mede hierdoor is het een spel dat uitstekend is voor senioren omdat hierdoor de geestelijke vermogens geprikkeld worden om scherp te blijven. Daarom start de omroep MAX in september op televisie een cursus bridgen voor beginners. Voor wie het leuk vindt om deze cursus te volgen is het een logische vervolgstap om het geleerde in de praktijk te gaan beoefenen. Hiervoor biedt de ANBO afdeling Albrandswaard alle gelegenheid. Het spel wordt gespeeld door vier personen met 52 kaarten. Zij worden een voor een gedeeld, te beginnen bij de speler links van de gever, met de klok mee totdat iedere speler 13 kaarten heeft. De spelers krijgen de naam van een windrichting: Noord, Oost, Zuid of West.

Noord en Zuid spelen samen en vormen een paar en ze spelen tegen Oost en West, die ook samenspelen en een paar zijn. Een paar kan ad hoc zijn, alleen voor deze wedstrijd, maar over het algemeen hebben bridgers vaste partners, die vaak jaren samenspelen. Bridgen bestaat uit twee delen: het bieden en het spelen. Het bieden gaat in een soort veiling bij opbod, waarbij telkens hoger geboden wordt totdat niemand meer hoger wil. Het hoogste bod heet het ‘contract’ en bepaalt de troefkleur en het aantal slagen wat de ‘leider’ in de spelronde tenminste moet zien te maken. De tegenstanders proberen dit juist te voorkomen door ook zo veel mogelijk slagen te halen. Als dit lukt is het ‘contract’ down. Uiteindelijk doel van het spel is zo veel mogelijk punten te scoren. Een gemaakt contract levert punten op voor het paar van de leider, gaat het contract down dan scoren de tegenstanders. De ANBO afdeling Albrands-

waard heeft twee bridgegroepen waar men eventueel terecht kan: Op woensdagmorgen van 09.30 tot 12.00 in de Brinkhoeve te Poortugaal en op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur in de PSV kantine te Poortugaal. De kosten van deelname voor een ANBO lid zijn alleen voor de woensdagmiddag 38 euro per persoon en voor de donderdagmiddag 33 euro per persoon. Wie op beide middagen wil meespelen betaalt 53 euro per persoon. Ook niet-ANBO-leden kunnen deelnemen aan ANBO activiteiten; voor deelname aan 1 activiteit wordt 15 euro per persoon berekend, boven op de normale eigen bijdrage en voor deelname aan twee of meerdere activiteiten 25 euro per persoon. Meer informatie bij de ANBO: email: anbo.albrandswaard@hetnet. nl of via het ANBO Secretariaat: Irenestaat 2a, 3171 CG Poortugaal.

’t Kleinste winkeltje weer open

De nieuwe voorraad

’t Kleinste Winkeltje van Rhoon gaat weer open. Nu lijkt het nog een puinhoop, maar op 3 september is het allemaal opgeruimd en is alles klaar voor de verkoop. ’t Kleinste Winkeltje van Rhoon is gevestigd in Het Boerderijtje op de Dorpsdijk 116 te Rhoon. In ’t Winkeltje wordt tweedehands dameskleding verkocht. De opbrengst van ’t Winkeltje komt voor 100 procent ten goede aan de activiteiten van Het Boerderijtje. ’t Winkeltje is op dinsdag- en woensdag van 10.00 tot 12.30 uur open in de maand september en in oktober tot de 16e.

Het Christelijk Hoekschewaards Mannenkoor, Muziekgroep Krooswijk en de bekende organist Martin Mans komen zaterdag 7 september samen in de Breepleinkerk voor een uniek concert. Het mannenkoor staat onder leiding van dirigent Adri Poortvliet en voor de muziekgroep Krooswijk staat Frouke Leeuwendal. Deze avond van onder meer worden genoten van ‘Oh, when the Saints’, een hymne uit ‘Finlandia’ en veel liedjes van toen. Het repertoire van het Christelijk Hoekschewaards Mannenkoor is bijzonder divers. Van geestelijke liederen tot negrospirituals en van Engels tot Italiaans, de mannen schuwen niets. Combineer dit met het enthousiasme voor samen muziek maken van de andersbegaafden van Muziekgroep Krooswijk en het kan alleen maar een prachtige avond worden in de Breepleinkerk. Zeker als dit alles samenkomt door het orgelspel van organist Martin Mans, die trouwens ook nog samen met dirigent Adri Poortvliet vierhandig in actie komt. Het concert begint om 19.30 uur in de Breepleinkerk aan

de Van Malsenstraat 104 in Rotterdam. De toegang voor volwassenen kost 10 euro. Kinderen tot en met 11 jaar profiteren van de voordelige toegangsprijs à 5 euro. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij het mannenkoor via Piet Verschoor, telefoon 078-6732661. Maar reserveren kan ook op www. martinmans.nl of op de reserveerlijn, telefoon 0625391903. De andersbegaafden van muziekgroep Krooswijk komen uit de hele Hoeksche Waard en zelfs daarbuiten. Het orkest oefent wekelijks in OudBeijerland, waar de groep in 1981 werd opgericht. Bij de muziekgroep draait het vooral om plezier hebben in het samen muziek maken. Daar slagen ze dan ook iedere repetitie en elk optreden weer in. De muzikale leiding van de groep is in handen van Frouke Leeuwendal, Ria Kwast en Henk Berendsen en maar liefst 25 vrijwilligers zetten zich in voor deze bijzonder enthousiaste muziekgroep. Het mannenkoor werd in 1981 opgericht in de Hoeksche Waard, zoals de naam al een beetje doet vermoeden.

Het koor telt meer dan 100 enthousiastelingen uit de Hoeksche Waard, maar ook wat mannelijke zangers van buiten de regio. Het mannenkoor trad in het ruim 30-jarige bestaan met veel bekende solisten en musici op. Sinds 2004 staan ze onder de bezielende leiding van dirigent Adri Poortvliet. Die naast dirigent ook organist is in Puttershoek. Poortvliet is ook vaak in het buitenland te vinden met zijn reiskoor ‘Holland Zingt’. Martin Mans werd in 1965 geboren in Melissant. De basis van zijn orgelspel werd al op jonge leeftijd gelegd. Naast zijn orgelstudie professionaliseerde Martin Mans zich in koordirectie. Mans geeft per jaar gemiddeld 250 concerten. Hij onderneemt buitenlandse reizen, als organist, maar ook als dirigent. Hij is dirigent van drie grote mannenkoren in Waddinxveen, Nijkerk en Zaandam. Daarnaast dirigeert hij het vocaal ensemble The Martin Mans Formation en de Vocalgroup Voice. Dit voorjaar is hij van start gegaan met de Urker Mans Formatie. Een elftal professionele zangers dat optreedt in traditionele Urkerdracht.

De muziekgroep Krooswijk

Project Carte Blanche: start bouw in zicht ROCKANJE - Truijers Vastgoed uit Oostvoorne heeft het startsein gegeven voor de bouwwerkzaamheden van project Carte Blanche in het buitengebied van Rockanje. ,,Wij zijn zeer tevreden over de aanhoudende belangstelling in dit prachtige project en de snelheid waarmee de royale kavels worden verkocht”, aldus Roberto Truijers. Ondanks dat er nog enkele kavels beschikbaar zijn, wil men niet langer wachten om de eerste ontwerpen te laten realiseren. Hieraan voorafgaand zal het huidige kassencomplex worden gesloopt, zodat de enthousiaste kopers binnenkort al kunnen starten met de bouw van hun droomhuis. Doordat Truijers Vastgoed een ‘Koop nu en betaal na verkoop eigen woning-garantie’ aanbiedt, wordt er ook met de verkoop van de eigen woning rekening gehouden. ,,Deze oplossing wordt zeer positief ontvangen. Wij vinden het van groot belang om met onze kopers mee te denken over een passende financieringsoplossing die geen

halve maatregel is”. Volgens Truijers zal men bijna in alle gevallen alleen een verhuisbeweging willen maken als de risico’s te overzien zijn. Aangezien er binnenkort wordt gestart met de sloopwerkzaamheden, kunnen de snelle beslissers nu nog een kavel op naam geleverd krijgen inclusief het lage overdrachtsbelasting-tarief van 6 procent in plaats van 21 procent BTW. De laatste kavels worden nu aangeboden vanaf 3.000 m2 voor 339.500 euro vrij op naam. Zodra de levering heeft

plaatsgevonden, hebben de kopers nog ruim voldoende tijd om hun bouwplannen bij de gemeente in te dienen. ,,Ik heb inmiddels kennis genomen van de eerste ontwerpen en ben zeer onder de indruk van de uitstraling die het totale woningbouwplan nu al gaat krijgen”, aldus Truijers. Wie meer informatie wil of het uitzicht vanaf de locatie over het naastgelegen natuurgebied wil bekijken, kan contact opnemen via info@ truijersvastgoed.nl en 0181850334. Zie ook www.carteblanche.nu.


aannemingsbedrijf

gebr. barendregt

v.o.f.

grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Tsjaikovskistraat 3, Rhoon (hoek bij de Viaductweg)

Kerkstraat 6 3171 GG Poortugaal Telefoon 010-5017949

Herenkapsalon www.mcd-supermarkt.nl

Essendijk 38, 3161 EE Rhoon Tel. 010 5015638

twitter: @mcdolaf

Kerkstraat 8 - 3171 GG Poortugaal Telefoon 010-5013139 Wij werken op afspraak.

De bovenstaande adverteerders en Bar Uitgeverij steunen de KWF Kankerbestrijding

Huis van de Week:

Woningen aan- of verkopen doet u via

Joon 7, Hoogvliet laminaat. Aan de achterzijde van de woonkamer is de toegang tot de keuken, welke voorzien is van een buitendeur naar de achtertuin. De keuken meet 2.50 bij 3.62 meter en is eveneens voorzien

Deze week een zeer royale woning in een van de mooiste wijken van Hoogvliet, de Zalmplaat. Gelegen aan een gemoedelijk pleintje, met veel groen en beslist kindvriendelijk, is dit een heel fijne tussenwoning met talrijke mogelijkheden. De bewoner: ‘Een werkelijk heerlijke omgeving, rustig en geen auto’s voor de deur. Er is er achter het huis ruim voldoende parkeerplek. Het pleintje voor ons huis is een leuke speelplek voor de kleintjes, die kunnen zich er prima vermaken. Heel fijn is ook de zonnige tuin, je kunt er tot laat in de avond lekker genieten, maar ook lekker zonnen en barbecueën.’ Begane grond Via het leuke eigen voortuintje

betreedt men de entree waar de garderoberuimte, meterkast, trapkast, toilet en de toegangen tot de overige benedenvertrekken zich bevinden. Deze hal heeft een laminaatvloer en de meterkast bevat vier elektragroepen. De ruime ‘doorzon’ woonkamer is maar liefst ruim negen meter diep en is aan beide zijden voorzien van grote raampartijen, waardoor er altijd een mooie lichtinval is. De wanden zijn voorzien van granol en netjes aangebrachte steenstrips, de vloer bestaat uit

van een laminaatvloer. Hier treft men een Bruynzeel inrichting en een RVS afzuigschouw aan. Bewoner: ‘Alles is functioneel en je kunt er alles doen wat je in een keuken hoort te doen. Door de vorm en opstelling is de keuken heel efficiënt.’ De eerste verdieping Op de eerste verdieping treft men maar liefst vier slaapkamers aan, twee aan de voorzijde- en twee aan de achterzijde van de woning. Ook de toegang naar de badkamer bevindt zich op de overloop van deze verdieping. De slaapkamers aan de voorzijde meten respectievelijk 3.30 bij 2.00 en 3.81 bij 3.28 meter.

Deze kamers bieden uitzicht op het rustige voorpleintje. De slaapkamers aan de achterzijde meten 3.30 bij 3.74 en 3.74 bij 2.50 meter. Deze laatste slaapkamer beschikt over een handige en grote kastenwand. Badkamer De badkamer (ca. 2.32 m x 1.85 m) is voorzien van een tweede toilet en wastafel. Daarnaast is er een douche en mechanische ventilatie. Tevens is hier de wasmachineaansluiting gesitueerd. Alle gemakken dus op deze verdieping. Tweede verdieping Een vaste trap naar de tweede verdieping komt uit op een mooie en ruime zolder van maar liefst 25 vierkante meter. Bewoner: ‘Het is vrij eenvoudig hier een extra slaap/werkkamer te creëren. Het is echt een heel ruime zolder.’ Op deze zolder is de unit voor de mechanische ventilatie en de combiketel aangebracht. Een groot Velux dakraam zorgt voor voldoende licht en ventilatie. Meer Deze woning heeft aan de achterzijde een riante tuin van ongeveer 14 meter diep,

synchro wonen info@synchrowonen.nl waarin een ‘achterom’ is gerealiseerd. Achterin de tuin bevindt zich een vrijstaande stenen berging, voorzien van elektra. De tuin is gesitueerd op het zonnige zuidwesten. De woning is voor het grootste deel voorzien van dubbele beglazing en staat op eigen grond. De bewoner: ‘De tuin is echt geweldig, we hebben een tuin die net wat groter is dan de meesten hier in de buurt. Boven het woonkamerraam hebben we zonwering geplaatst, zodat we ook bij teveel zon even kunnen schuilen.’ Kortom een aanrader, een heerlijke woning in een sfeervolle en rustige omgeving. is afgekocht tot 2034.


DE SCHAKEL

ONLINE! Vanaf 30 augustus gaat onze vernieuwde site online. Ga voor het laatste nieuws en de digitale krant naar www.deschakelalbrandswaard.nl Ook geschikt voor uw mobiele apparaat!


ALTIJD VERRASSEND!

ar 33 ijjkaenisse

in Sp

ALL YOU CAN

EAT & DRINK* ma-vr za-zo** 65+ Kind 6 t/m 12 jr.

:â‚Ź :â‚Ź :â‚Ź :â‚Ź

V E R S U IT DE POLDE R! '(

2// 60$$.9

Naast Jumbo supermarkt (gratis parkeren) Groenewoud 2, 3203 AM Spijkenisse Tel. 0181 - 620633 â—? Fax. 0181 - 620323 www.pakboli.nl â—? info@pakboli.nl

Tel. 06 - 44 74 44 88!

TE KOOP GEVRAAGD:

langspeelplaten, singles, tevens gehele verzamelingen 06-46917467 | 06-21391217 Na 19.00 uur: 0181-310690

*5$0

Caravan, boot en dergelijke stallen? Oudenhoorn, tel. 0181-320225. Binnen: â‚Ź 45,- p.str.m. Buiten: â‚Ź 22,50 p.str.m. Andreae0016hetnet.nl1.

0.

Choy Lessons

KOMKOMMERS

0. 99 0.TOMMIE-TOMMIE SALADE

99AGF Spaarkaart-actie Bij aankoop van 5 euro in onze winkel ontvangt u 1 AGF-ACTIE-STEMPEL. Een volle stempelkaart kunt u inleveren om te profiteren van het “AGF-SPAARACTIE� artikel van de week. Volle kaart(en) kunt u bewaren voor de volgende weken. Hierdoor is het mogelijk wekelijks te bekijken of de “STEMPEL-ACTIE VAN DE WEEK� iets voor u is.

Op 1 volle AGF

Stempel-Actie-Spaarkaart AllĂŠĂŠn tegen inlevering van 1 volle stempelkaart ontvangt u deze week:

Kilo BANANEN

0.

49

NU:

 Â?Â?Â? Â?   ­€ Â?€ ‚ƒ ƒ„

Onze aanbiedingen staan ook op: www.totaalvers.nl22*67

n e r e p d n a C l a p p s H 3(5.,/21Ă– 49

1,(8:(

(

n e t a m o T Tros 1Ă–

Winkelcentrum Groenewoud

voor de beste gitaar-, bas-, keyboard-, piano- en theorielessen op Conservatoriumniveau in Hoogvliet en ervaar muziekplezier! T: 010-7862808/0642755862 E: info@choyrecords.com

0.

0.

49

Onbeperkt Wok, Grill, Buffet, Sushi, Frisdrank & ijs!*

Handelsonderneming ‘Van alles wat’. TE KOOP GEVRAAGD: hele of gedeeltelijke inboedels van antiek tot modern, bankstellen, kasten, eethoeken, kleingoed, schilderijen enz. Tevens huisontruimingen en verhuizingen.

n e g j i V e s r Ve VWXNV1Ă– 99 *(=21

n e n o b e i c r 1Ă– Spe 0 $ 5 *  9(56(

21,80 23,80 18,80 13,80

49

Voordeel-Topper!

WIJNPRUIMEN 500 GRAM:

0.

99

Boeren

zacht belegen

4.

Italiaanse Pezzo 500 gram NU: Gedroogde Cranberries

200 gram NU:0. 49 1. 99

GRANNY SMITH APPELEN Voorweek-Voordeel

Ambachtelijke Kaas

500 gram NU:

SUIKER MAIS

99

4. 2.69 99

Maandag t/m Woensdag 2 t/m 4 sept.

Kilo Prei

0. 49 0.

voor:

49

Icebergsla per krop:

 

 

 P

www.computerstoday.nl / info@computerstoday.nl

KOZIJNEN EN DEUREN Belisol Glasactie! Bij kozijnen en deuren van Belisol:

Belisol Rotterdam-Zuid

Belisol Eindhoven

Fermiweg 2 Ekkersrijt 4309 3208 KT Spijkenisse 5692 DJ Eindhoven T. 0181-313130 T.rotterdamzuid@belisol.nl 0499 461444 E. E. Eindhoven@belisol.nl

glas voor 1 euro!* *Vraag in de showroom naar de voorwaarden.

www.belisol.nl


KORTING

vrijdag 30 augustus 10-21 uur

zaterdag 31 augustus 10-17 uur

KORTING

donderdag 29 augustus 10-21 uur

Faillissement

Totale leegverkoop TOP

Ingebracht door verschillende curatoren

Net binnen! Uit belangrijke faillissement Meer dan 100 nieuwe bankstellen

Let op!

Op de hele 1e aanvoer een korting van minimaal de

Bankstellen

75% korting

Bankstel 3/2 zits rundleder Normaal 1.999,-

Halve prijs 999,-

Nu

Lavasweg 13-17, 3193 GB Hoogvliet

499,KORTING

KORTING

halve prijs

Collectie van Divani Poltrone

KORTING • KORTING • KORTING

KORTING • KORTING • KORTING

Bankstellen


Sparta Rotterdam Veel Jupiler League voetbal op FOX en FOX Sports Eredivisie De nieuwe basiszender FOX en de abonneezender FOX Sports Eredivisie gaan dit voetbaljaar extra veel Jupiler League uitzenden. In het seizoen 2013/2014 worden de Jupiler League wedstrijden gespeeld van vrijdag tot en met maandag. Op al deze dagen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de kweekvijver van het betaald voetbal.

LEZERSACTIE de volgende wedstrijd van Sparta Rotterdam? Ga naar de website van uw eigen gemeente en klik op lezersactie! Surf naar telstar-online.nl,

FOX Sports Eredivisie zendt per speelronde drie live wedstrijden uit: op vrijdag om 20.00 uur, op zaterdag om 16.30 uur en op maandag vanaf 19.30 uur met een uitgebreide voorbeschouwing en de aftrap van de wedstrijd om 20.00. Op FOX Sports Eredivisie zijn ook Jupiler League wedstrijdsamenvattingen te zien op zaterdag om 16.00 uur, op zondag 19.00 en 21.30 uur en op maandag 19.30 uur.

In de eerste helft was de thuisploeg veel sterker, maar de 1-0 kon niet uitblijven en viel tien minuten voor rust van de voet van Messaoud na een voorzet van Andrade. Aan het spelbeeld veranderde niets na rust. Willem II kreeg de ene na de andere kans. Boymans en Ippel vonden Sinouh op hun weg. De keeper

20.00 UUR SPARTA STADION

Vindt u het leuk om kaarten te winnen voor

weekbladspijkenisse.nl, groothellevoet.nl,

S PA R TA ROTTERDAM

groot-westland.nl, bernisse-online.nl,

FC OSS

brielsnieuwsland.nl of weekbladwestvoorne.nl

EVENEMENTINFORMATIE

STAND JUPILER LEAGUE

Willem II wint overtuigend van Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam heeft de uitwedstrijd bij Willem II met 3-0 verloren. De ploeg van trainer Adrie Bogers kon geen moment aanspraak maken op een goed resultaat in Tilburg, waar de Rotterdammers al sinds 1992 niet meer gewonnen hebben. Ali Messaoud (2x) en Ruud Boymans scoorden voor de Brabanders.

VRIJDAG 30 AUGUSTUS

hield zijn ploeg in die fase op de been, maar ook hij was na een uur spelen kansloos toen Messaoud een vrije trap in de kruising joeg (2-0). De gastheren bleven het Rotterdamse doel zoeken en het wachten was op meer doelpunten. Boymans besliste het duel een

kwartier voor tijd definitief: 3-0. Sparta is door de nederlaag gezakt naar de elfde plaats met vijf punten uit vier wedstrijden en gaat volgende week een dubbel programma spelen met op vrijdag FC Oss thuis en maandag de stadsderby op Woudestein tegen Excelsior.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

FC Dordrecht Telstar Willem II De Graafschap FC Volendam FC Eindhoven Jong FC Twente MVV Maastricht FC Oss Jong PSV Sparta Rotterdam Fortuna Sittard FC Den Bosch Jong Ajax Almere City FC Excelsior FC Emmen Helmond Sport

4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4

10 9 7 7 7 7 6 6 6 5 5 4 3 3 3 3 2 2

Wedstrijd: Sparta Rotterdam - FC Oss Speeldatum: Zaterdag 30 augustus Aanvangstijd: 20:00 uur ClubCard-verplichting: Ja, 4 per (S)CC Internetverkoop: 10-08-13 11:00 uur 30-08-13 17:00 uur TicketBox verkoop: 10-08-13 11:00 uur 30-08-13 17:00 uur Fanshop-verkoop: 10-08-13 11:00 uur 30-08-13 20:00 uur Openingstijden Sparta Fanshop: Dinsdag t/m zaterdag 11:00 - 17:00 uur Verkoop op wedstrijddag: Ja, bij Fanshop vanaf 11:00 uur Vakken en prijzen Normaal tarief - Kind t/m 14 jaar tarief: Tonny van Ede-tribune 22,50 - 15,00 Kasteeltribune 18,50 - 12,50 Denis Neville-tribune 15,00 - 10,00 Bok de Korver-tribune 14,00 - 9,00

Bestel kaarten online via www.spartakaartje.nl

VOLKSUNIVERSITEIT “DE KRING” SPIJKENISSE

JAARPROGRAMMA 2013 / 2014

Op 23 en 26 september 2013 starten diverse avondcursussen bij de Volksuniversiteit “De Kring” TALENCURSUSSEN Engels 1ste jaar, 2e jaar; Spreekvaardigheid en Business Engels; Frans 1ste t/m 5e jaar en 6e jaar/conversatie; Italiaans 1ste en 2e jaar alsook 4e en 5e jaar; Spaans 1ste t/m 5e jaar en conversatie alsook Spaans Culturas Hispanicas; Duits 1ste en 2e jaar. Dagcursus op dinsdag 24 september 2013: Engels 50+ 1ste; 3e jaar en 4e jaar. Vakantiecursussen met start in april 2014 : Frans, Spaans, Italiaans en Turks.

BIJZONDERE TALEN Tsjechisch 1ste en 2e jaar; Nieuw Grieks 1ste en 2e jaar; Russisch 1ste en 2e jaar; Arabische 1ste jaar; Turks 1ste jaar; 2e jaar en Gevorderden/Conversatie; Portugees 1ste jaar. Papiamento 1ste jaar en 2e jaar.

OVERIGE CURSUSSEN Spelling en Grammatica; Creatief schrijven en Praktische/Doelgericht schrijven. Enneagram en Neuro Linguïstisch Programmeren. Noten lezen voor beginners. NIEUW : Maak werk van je baan. NIEUW : Componeer uw eigen muziek. NIEUW : Kennismaken met Ipad (3 lessen) en Werken met Ipad (3 lessen). NIEUW : Psychologie van alledag (workshop van 2 bijeenkomsten).

FOTOGRAFIE Wegens succes wederom : Digitaal fotograferen met spiegelreflexcamera voor beginners.

************************************************************************************ Kijk voor nadere informatie op onze website: www.volksuniversiteit.nl/spijkenisse. VU “De Kring” is bereikbaar via E-mail: spijkenisse@volkuniversiteit.nl en Telefonisch via nummer: 06-24 32 34 22 (op werkdagen) VU “Kring” houdt inschrijf/informatie avonden op: 9 en 12 september van 19.00 uur tot 20.30 uur. (docenten zijn aanwezig voor het beantwoorden van vragen) Deze vinden plaats in de Ring van Putten, Groenewoudlaan 25 te Spijkenisse


NIEUWS

Donderdag 29 augustus 2013

Feestelijke prijsuitreiking Film&Win wedstrijd bij Barth Witgoed

Open monumentendag

Bij Witgoed specialist Barth Witgoed in Barendrecht vond 14 augustus de prijsuitreiking plaats van één van de tien Miele FashionMasters. Eleanor Denneman filmde haar meest problematische strijkklus en werd als één van de winnaars uitgekozen uit de vele inzendingen. Laurens Smits van Barth Witgoed overhandigde haar deze prachtige prijs samen met een mooie bos bloemen.

Ook dit jaar zal het Kasteel van Rhoon haar deuren openen tijdens de Open Monumentendag op zondag 15 september. Er is een programma voor jong en oud rond het thema Macht & Pracht. In en om het Kasteel kunnen de

Witgoed specialist organiseerde de wedstrijd ‘Film&Win één van de tien Miele FashionMasters!’. Om kans te maken moest je een film maken waarin je meest problematische strijkklus duidelijk werd en waarom jij de professionele strijkhulp de Miele FashionMaster ter waarde van maar liefst 1.599 euro verdient. Het nieuwe stoomstrijksysteem de Miele FashionMaster zorgt voor een zeer snel en perfect strijkresultaat dankzij superieure techniek en innovatief bedieningscomfort. Het strijkijzer, de stoomunit en de strijktafel

Macht & Pracht in het Kasteel kinderen een denkbeeldige tijdreis maken terwijl de ouders een kijkje in het verleden nemen tijdens een rondleiding of op de ambachtenmarkt. De toegang is gratis. Voor meer informatie: www.stichtingkasteelvanrhoon.nl

Aafje bereikt akkoord met BAR-gemeenten

zijn uiterst gebruiksvriendelijk en perfect op elkaar afgestemd. Volgens Wouter Groeneveld van Barth Witgoed is gebleken dat dit apparaat aansluit bij de behoefte van de consument. Er zijn sinds de introductie al 6 systemen uitgeleverd. Witgoed specialist is dé specialist in wassen en drogen

Landelijk bridgetoernooi voor broers en zussen Op zondagmiddag 13 oktober wordt een landelijk bridgetoernooi gehouden, speciaal bestemd voor broers en zussen (zogeheten siblings). Deze eerste ‘Dutch Open Siblings Bridge Drive’ zal plaatsvinden in het Nationaal Denksport Centrum ‘Den Hommel’ te Utrecht. Inschrijving is mogelijk voor paren die bestaan uit broer-broer, broer-zus of zus-zus (men hoeft geen lid van een club te zijn). De kosten zijn 25 euro per paar, inclusief ontvangst met koffie/thee en cake. De inschrijving sluit op 30 september of bij het bereiken van 160 paren. Aanmelden kan via een formulier dat op de website www.siblingsbridgedrive.

19

nl staat. Voor zover bekend is het de eerste maal dat een dergelijk algemeen siblingsbridgetoernooi in Nederland wordt georganiseerd. Er is een aparte poule voor recreatiebridgers en voor wedstrijdbridgers. Rekening wordt gehouden met speelsterkte. De arbitrage geschiedt door ervaren scheidsrechters, terwijl meesterpunten zijn te behalen volgens de schaal van de Nederlandse Bridge Bond. Het toernooi is een particulier initiatief. Gastpaar zijn de broers en topbridgers Ton en Frank Bakkeren. Meer informatie staat op de website of is op te vragen bij Eddy Mock, toernooileider. E-mail: eddy@ siblingsbridgedrive.nl.

~ Advertorial ~

Zing je lingerie bij elkaar bij

Miss Sylly

en inbouw en biedt persoonlijk advies, hoge mate van deskundigheid en perfecte service. ,,We kennen de mogelijkheden, innovaties van alle topmerken en bieden u de mooiste en meest praktische oplossingen aan. Witgoed specialist is uw beste keuze, als het gaat om vanzelfsprekende service. In onze

winkels in ’s-Gravendeel en Barendrecht is een Miele FashionMaster aanwezig om de werking en het bedieningscomfort te demonstreren. Kom bij ons langs en overtuig u zelf zodat ook voor u het strijken een plezier gaat worden. Onze adressen kunt u vinden op www.barthwitgoed.nl’’

Rust en ontspanning vinden in yoga In de Bibelebontse Ruif, boven het tweedehands kledingwinkeltje in de Dorpsstraat 53 te Poortugaal beginnen dinsdag 3 september de yogalessen weer. In de 1e les ligt de nadruk op rust en ontspanning volgens de Methode Van Dixhoorn: Tijdens de les staat je ademhaling centraal en voer je kleine bewegingen uit, die herhaalt worden. Deze les is zeer geschikt voor mensen die rust en ontspanning willen, hatha yoga te zwaar vinden of problemen met de adem-

haling hebben. Deze les vind plaats vanaf 17.30 uur. De 2e les bestaat uit Hatha yoga oefeningen en is iets pittiger dan de 1e les: Door de oefeningen wordt je lichaam soepeler en meer ontspannen. Op het psychisch vlak leer je je aandacht beter te richten en te ontspannen. Aan het eind van beide yogalessen volgt een eindonspanning. Deze les start om 19 uur. Wil je informatie, neem dan contact op met Lia Disseldorp-Rienstra, telefoon 0180623378 of bel 06-39313411

beeld een schoon en leefbaar huis) centraal zal staan. ,,We gaan zo spoedig mogelijk met de gemeenten om de tafel om te spreken over hoe we de huishoudelijke ondersteuning volgend jaar gaan vormgeven”, licht Evelyn Lindeman toe. De nieuwe werkwijze wordt ingegeven door de bezuinigingen in de zorg die voor de komende periode op stapel staan. Doordat er minder geld beschikbaar komt, zal er anders moeten worden gewerkt. ,,Nu hebben we ruim de tijd om dat goed in de steigers te zetten.” Aafje biedt zorg in de regio Rotterdam, Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard en de Drechtsteden. Zie www.aafje.nl

Open lessen Muziek op Schoot Na een geslaagd Ukkepukconcert en de juni-series gaan de in september de najaarsseries Muziek op Schoot weer starten! Omdat alle groepen vol zijn komen er open lessen op de nieuwe lokatie in Poortugaal: SKS Alles Kids! de Polderpioniers Albrandswaardsedijk 131. Op vrijdag 20 september vanaf 9.00 uur

is er de baby-dreumesgroep tot 2 jaar en vanaf 10.00 uur de peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Bij genoeg aanmeldingen gaan er in Poortugaal op vrijdag ook lessenseries starten. Opgeven en info bij Anja Leeuwenburg, telefoon 06-21901720 of muzikanjer@hotmail.com. Toegang gratis.

Ideeën voor september opdoen bij Intratuin De vakanties lopen ten einde. Iedereen gaat weer naar zijn normale ritme van werken en naar school. Het einde van de zomer komt in zicht, maar in september kan het nog prachtig weer zijn en wil iedereen nog flink genieten van de laatste zonnestralen. Intratuin Rhoon heeft alles in huis om van buiten een plek te maken waar je volop van de laatste zomerdagen en -avonden kunt genieten. Ook belooft het een gezonde en groene septembermaand te worden met een leuke activiteit voor kinderen.

Jamsessie: Jam maken iets voor je oma? Helemaal niet! Zeker niet als je spannende ingrediënten gebruikt. Op 11 september van 14.00 tot 16.00 uur kunnen kinderen tot en met 12 jaar het zelf proberen. Intratuin zorgt voor het fruit en de jam mogen kinderen gratis mee naar huis nemen. Tijdens de jamsessie zijn er meerdere activiteiten zoals een fruitproeverij, kruiden ruiken en het versieren van etiketten. Aanmelden kan bij de servicebalie van Intratuin Rhoon.

Sylvia Stymans heeft opnieuw een leuke actie bedacht in haar winkel ‘Miss Sylly’. Zo kon je eerder een buitenkachel winnen, of een lingerie cheque van € 250,-. Nu maak je kans op een gratis lingerie-setje.

Directeur wereldhavendagen in TK&KS

Je hoeft geen zangeres te zijn om een leuk setje bij elkaar te zingen. Het gaat Sylvia om de gezelligheid, daarom heeft ze voor zaterdag 31 augustus een karaoke-set gehuurd en iedereen mag natuurlijk zijn of haar liedje in de winkel komen zingen.

Van Wolga tot Maas is het thema wat de eeuwenoude handelsbetrekkingen tussen Rusland en Nederland benadrukt tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam op 6, 7 en 8 september. en spektakel met Russische marineschepen en nog veel meer. Over dit grote evenement komt de directeur van het project, Sabine Bruijninckx, op zondag 1 september praten in het radioprogramma Tus-

Maar het kan zomaar gebeuren dat Sylvia naar jou toe loopt en tegen je zegt,” zingen voor een setje”? Als jij deze uitdaging aandurft, kun jij een leuk lingerie-setje winnen. Hoe het precies werkt vertellen de dames je graag in de winkel van Miss Sylly op de Voorstraat 33 in Spijkenisse, waar je een zeer grote collectie lingerie, badmode, en bruidslingerie zult vinden. Miss Sylly is immers op Voorne-Putten de lingerie-speciaalzaak.

Na intensief overleg is een principe-akkoord bereikt tussen Aafje en de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR-gemeenten). In de eerste zes maanden van volgend jaar blijft Aafje bij haar huidige klanten de huishoudelijke ondersteuning verzorgen. Evelyn Lindeman, lid van de Raad van Bestuur van Aafje: ,,Door dit akkoord kunnen veel klanten hun huishoudelijke hulp houden.’’ Vorige week zag het er nog naar uit dat Aafje collectief ontslag moest aanvragen voor haar 350 vaste thuishulpen in de BAR-gemeenten. Dat is voorlopig afgewend. Wel komt er een andere aanpak waarbij het resultaat (bijvoor-

sen Kerkbank en Kantinestoel bij de regio omroep 010FM. In het tweede uur (12.00-13.00 uur) praat Jan Jongerius met zijn gast over de vele aspecten, bijzondere en mooie dingen van de Wereldhavendagen. Het programma wordt uitgezonden via www.01FM.nl en op de Albrandswaardse kabel FM.107.9. Herhaling op dinsdag 3 september van 19.0021.00 uur.

Cursus Spaans Maandagavond 3 september start er in cultureel centrum De Brinkhoeve te Poortugaal een Cursus Spaans van 10 lessen. Het gaat om een korte en effectieve cursus Spaans die kan helpen om een eenvoudig gesprek te kunnen voeren in een Spaanstalig land. Voor meer informatie een mail sturen naar José Heijboer: plh.jose@hotmail.com of bellen: 0105012117

Wisselend succes regioclubs met voetballen REGIO - Eersteklasser Heerjansdam heeft in het bekertoernooi ruim gewonnen van TOGB. De Berkelse ploeg werd met 3-0 opzij gezet. De treffers kwamen op naam van John Schot, Gelli Koy en Soufiane Aouragh. Barendrecht 2 was met 6-3 te sterk voor het eerste team van Transvalia uit

Royyetdam. Nieuwbakken eersteklasser PSV Poortugaal ging op bezoek bij Dongen met 5-2 onderuit. Rhoon won in het bekertoernooi met 4-2 van Zwarte Pijl uit Rotterdam. Oude Maas ging met 3-2 onderuit bij IJVV Zwervers. PSV Poortugaal (za) verloor nipt met 3-2 van Nieuwenhoorn (za).


Ooms, ook tijdens de zomer uw makelaar! Barendrecht Van Beuningenhaven 67

OPEN HUIS!

Barendrecht Taxushout 20

• Open huis op za. 14 sept. a.s. van 12.00 tot 13.30 uur • 3- en 4-kamer app. beschikbaar met lift en eigen parkeerplaats • Woonopp. variëren van 90 m2 tot 147 m2 • Wie huurt voor 16-9-2013 krijgt een Karweibon van € 1.000,00 cadeau. V.a. € 810,- pmnd.

Barendrecht Vossenburg 66

NIEUW IN VERKOOP!

• Royale woonkamer en complete keuken op een uitstekende ligging met balkon op het zuiden!

• STARTERS OPGELET!

• Uitgebouwde L-vormige woonkamer van bijna 60 m2

• In de ‘Oranjewijk’ ligt deze aantrekkelijke maisonnette op de 1e en 2e verdieping.

• Deze woning is zeer verzorgd en hoogwaardig afgewerkt

• Ruim 3-kamerappartement met groot dakterras van circa 23 m².

• Luxe badkamer en keuken

• Woonoppervlak 92 m²

€ 399.000,- k.k.

€ 149.000,-- k.k. Barendrecht ‘t Weerom 3

• Hoekappartement met groot balkon

• Tussenwoning met 4 slaapkamers gelegen op 172 m2 eigen grond.

• Ruime woonkamer en eetkeuken

• De woonkamer is voorzien van een uitbouw.

• Parkeerplaats in afgesloten parkeergarage

• In centrum gelegen nabij winkels, scholen, NS station, sportverenigingen en scholen.

• Woonoppervlak 88 m²

• Op loopafstand van winkels, medisch centrum en openbaar vervoer.

€ 179.500,-- k.k.

€ 230.000,-- k.k.

• Gelegen op de 1e verdieping, lift aanwezig

NIEUW IN VERKOOP!

• Moderne vrijstaande 2-onder-1 kapwoning met 3 slaapkamers

Barendrecht Zuidersingel 230

• Uitstekend afgewerkt 3-kamer appartement

Barendrecht Marijkesingel 16G

• Diepe achtertuin met veel groen, privacy en rust.

€ 225.000,-- k.k.


Op het marktplein en het winkelcentrum “CARNISSE VESTE”. Zaterdag 31 augustus van 9.30 tot 17.30 uur. Honda Verhagen

Ruim 80 nieuwe auto’s waaronder enkele primeurs, worden door een 12-tal merkdealers uit de regio ’d SW Brooklyn aan het publiek getoond

rdeel* Autobedrijf van Wijngaarden Auto Hoogenboom oordeel 995,g betaalt u het ot die tijd betaalt

Honda Honda Honda Verhagen Verhagen Verhagen Auto Noteboom Honda Verhagen

Jer. de Fonkert bv

Kleinwier Automobielen Honda Verhagen Autobedrijf Autobedrijf Autobedrijf vanWijngaarden van Wijngaarden van Wijngaarden WijngaardenJer. Jer.de Jer. de Jer. Fonkert de deFonkert Fonkert bv bv bv Autobedrijf van Fonkert bv

€ 6.995,VARI VARI VARI VARI

Ardea Auto Rotterdam

Eef en Huub

Eefen Eef en Eef Huub en enHuub Huub Eef Huub

Totale door de consument te betalen bedrag

Contante waarde

€ 18.200,-

€ 21.702,-

cee’d 1.4 SW Brooklyn van € 21.702,eze op via 030-6388180. laar van Kia Finance.

AUTOPOETSBEDRIJF B.V.

BARENDRECHT TEL. 0180 - 557 881


A we ctie ke pe n rio ve d rle e ng is d! !

Voor een heerlijk (personeels) avondje uit!

Vaarten en Shows vanuit de Parkhaven te Rotterdam Op:

Miami zomercruise € 59.65 all-inn Wereldhavendagen Miami cruise, tijdens openingsavond € 69.50 all-inn Wereldhavendagen avond rondvaart met live entertainment en vuurwerk € 25.Wereldhaven dagen Lunch vaart € 54.50 all-inn Wereldhaven dagen rondvaart € 22.50 De Alles gaat Mis Cruise € 69.50 all-inn Miami zomercruise € 69.50 all-inn Dinner & Dance Dinnershow € 89.50 all-inn Stookolie & Dreams Feest dinnershow € 89.50 all-inn Miami Moonlight cruise € 69.50 all-inn

2

31-8 6-9 7-9 8-9 8-9 13-9 21-9 27-9 5-10 11-10

Boekingen en info: www.theaterophetwater.nl tel: 0900-2353337

TZD Budgetcoaching en Schuldhulp www.TZDbudgetcoaching.info NIETS DOEN IS GEEN OPLOSSING!!! Sharon-Ann deMiranda

(+31)648378180

KASTEN OP MAAT Schuifdeurkasten Inloopkasten Boekenkasten Gratis inmeten Vrijblijvende offerte Ook voor doe-het-zelver

OP VLOEREN & GORDIJNEN Toe aan een geheel nieuw interieur? Wij adviseren u graag bij het kiezen van de juiste producten. Kom snel naar de winkel en profiteer tot en met 4 september 2013 van hoge kortingen op gordijnen en diverse vloeren van Desso, Bonaparte en Parade.

Struytse Hoeck 13-14 3224 HA Hellevoetsluis 0181-322600 www.delijnkasten.nl

Openingstijden donderdag t/m zaterdag van 10:00 - 17:00 of bel voor een afspraak

Actie geldt t/m 4 september 2013.

TZD Budgetcoaching en Schuldhulp

GOEDE SCHILDER GOEDE KWALITEIT EN NIET DUUR

HOUD DE INBREKER BUITEN Bouwkundig beveiligingsbedrijf - www.vanduurensecurity.nl

0181-314786

Bel: 06-52326216 Kringloop Hoogvliet zoekt spullen om de winkel te vullen.

Bankstellen, eethoeken, salontafels, vitrines, dressoirs, tv-meubels, kleingoed, witgoed, kleding, lp’s, fietsen, ed.

Tevens doen wij ook huisontruiming & verhuizingen

Openingstijden: ma. 12.00-16.00 uur, di. t/m za. 9.30-16.00 uur.

Mosoelstraat 2, 3193 EL Hoogvliet

06 - 10 91 38 86

FIRMA Bruidsjaponnen PAK-AN collectie

2014

voor schilderwerk.

Witten € 6,- per m2, muren sausen € 7,- per m2, inclusief materiaal.

Boek tijdig! Deze prijzen gelden tot december 2013! Wij werken door het hele Rijnmondgebied. HEENVLIET tel.nr. 0181-611995 na 18.00 uur.

vanaf

heeft op korte termijn nog tijd voor binnen- en buitenschilderwerk, stukadoor- en tegelwerk.

Vraag naar de voorwaarden.

298,-

Al bijna 34 jaar uw senioren specialist!!

Graag even bellen (0187) 482431

De koffie staat altijd voor u klaar

Annette Zandpad 90 Middelharnis

Autohandel De Molshoek (SCHADE) AUTO'S TE KOOP GEVRAAGD contante betaling RDW vrijwaring 06-26 35 26 57 06-15 44 84 78

- Senioren bankstellen - Eettafels 80x80cm ook uitschuifbaar - Salontafels - Relax/opsta fauteuils - Dressoirs - Kleinmeubelen in blank en donker eiken - Senioren ledikanten evt. elektrisch verstelbaar en matrassen - Vitrage en overgordijnen - Div. stroken, M/boogvitrage, sluiervitrage - Tapijt en vinyl - Smyrna tafelkleden/spreien

Vakantie, een dagje uit, muziekles, een sportlidmaatschap, computeren. Het is voor de meeste kinderen de gewoonste zaak van de wereld. Maar er zijn kinderen voor wie dit niet is weggelegd. Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt ze. Helpt u mee? Stort dan vandaag nog een beetje geluk op ING 404040. Of kijk op www.kinderhulp.nl wat u nog meer kunt doen. Dank u wel!

www.kinderhulp.nl

Ziet u er ook zo tegen op?? Nieuw tapijt of vinyl op uw vloer!!

Wij regelen het allemaal voor u in 1 dag tijd!!

Wij verwijderen uw oude tapijt en meubels en plaatsen het nieuwe en zetten de meubels weer op zijn plaats terug.

Wilhelm Tellplaats 18 - 32 Wijk Oudeland, Hoogvliet 3194 HT, 010- 438 12 22 www.tmgcentrumhoogvliet.nl

Openingstijden: Dinsdag t/m Zaterdag 10:00 tot 17:00 uur

Ni

i l fh d

Ni

!! K d

t

* Indien voorradig.

Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

5 jaar verwaarloosd, 1 dag verwend

Dorpsstraat 4-6 | 3171 EG Poortugaal | Telefoon (010) 501 72 27 E-mail walgaard@colorsathome.nl | www.walgaardschilders.nl

Otra Vez

al 30 jaar een begrip

25% korting!

www.otravez.nl 0181-622011

l

?K

Gratis vervoer!! Geen vervoer!! Geen probleem!! Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes thuis. Zonder verplichtingen. Bel gerust voor een afspraak: 010 - 438 12 22 l

tk

R d i k t

l

GLAS- EN KOZIJNENHANDEL Naast alle soorten glas, EN ONDERHOUDSBEDRIJF zoals glas in lood en

PIET HAMERSLAG

DAG & NACHT SERVICE DAG & NACHT

GOEDKOOPSTE IN DE REGIO GOEDKOOPSTE

SERVICE

IN DE REGIO

Bel vrijblijvend voor meer Bel vrijblijvend voor meer informatie: Tel./Fax informatie: : 0181-640386

Tel./Fax 0181-640386 Autotelefoon :: 06-20492168 www.glashandelhamerslag.nl Autotelefoon : 06-20492168

t-e s g , o o 0 h 0 e 1 D r prijs vooo uw aut

tt

spiegels, kunt u bij ons ook terecht voor hardhouten kozijnen. Oók voor schilderwerk. Koop nu voordelig uw

dubbele beglazing

e€ 62,-

vanaf per m2 (inclusief plaatsen)


Donderdag 29 augustus 2013

Gelijkspel voor Oude Maas POORTUGAAL - Afgelopen zaterdag speelde Oude Maas thuis een oefenwedstrijd tegen zaterdag 3e klasser Vicoria’04 uit Vlaardingen. Het werd een 1-1 gelijkspel, mede door een doelpunt in de eerste helft van Todd Wijnstekers. Op dinsdag 27 en zaterdag 31 augustus speelt het team

van trainer Warry van Wattum voor de beker tegen respectievelijk v.v. Zestienhoven en v.v. Gouda. Beide wedstrijden zijn op het sportcomplex aan de Albrandswaardseweg te Poortugaal. De wedstrijd op dinsdag begint om 20.00 uur. Op zaterdag wordt er om 14.45 uur afgetrapt.

Informatieavond bij vv Oude Maas op 4 september POORTUGAAL - Stel je bent de ouder van een zoon of dochter van nog geen 6 jaren oud, die erg graag wil (leren) voetballen. En je hebt de serieuze overweging om hem of haar aan te melden bij een voetbalvereniging. Binnen de gemeente Albrandswaard is v.v. Oude Maas op het gebied van jeugdvoetbal al sinds meerdere jaren een goed begrip. Om jouw kind bij v.v. Oude Maas aan te melden is in de periode tot 15 september wel extra interessant vanwege de kortingsactie van 50% op het contributiegeld. Maar hoe gaat dat dan? En als je dat hebt gedaan, wat komt er daarna allemaal bij kijken? Hoe gaat het met bijvoorbeeld de trainingen, wedstrijden en de tenues? Aan ouders en hun kinderen (tot 6 jaar) wordt nu de gelegenheid geboden om in een ontspannen sfeer vrijblijvend kennis te komen maken, nader te worden geïnformeerd

en ook zelf vragen te stellen. Op woensdagavond 4 september organiseert v.v. Oude Maas daartoe een informatieavond op haar sportcomplex aan de Albrandswaardseweg 84b te Poortugaal. De inloop is vanaf 17.30 uur, de aanvang is om 17.45 uur. Deze avond is ook bedoeld voor de ouders van wiehun kinderen al als mini-F’jes bij v.v. Oude Maas voetballen. Die groep kinderen gaan om 18.15 uur trainen. En de jongens en meisjes die (nog) geen lid zijn, kunnen zelfs al een deel van die training meedoen. Dan moeten zij zelf wel sport- of voetbalschoenen meebrengen. Verder is speciaal voor deze avond de keuken open, die een versnapering verzorgt en voor alle kinderen een heerlijk patatje bakt. Voor verdere informatie zie ww.vvoudemaas.nl. En ook vooraf al vragen stellen kan via info@vvoudemaas.nl.

SP

serve 5e klasse elkaars grote concurrenten waren voor het kampioenschap, wat uiteindelijk door Oude Maas werd behaald. Hun onderlinge wedstrijden waren erg spannend, leuk om te zien, maar bovenal sportief. Daarom werd afge-

23

Spetterende seizoensopening bij Nikantes Nikantes houdt op zaterdag 31 augustus een spetterende seizoensopening op het sportcomplex aan de Botreep te Hoogvliet, het Nikantes Summer Experience weekend. Van 10.00 tot 10.45 uur kunnen kinderen van 3 tot 6 jaar deelnemen aan de Kangoeroe Klup. Er worden dan allerlei leuke spelletjes gedaan en na afloop is er natuurlijk wat lekkers te drinken. Iedereen is van harte welkom. De Hoogvlietse vereniging krijgt om 10.30 uur de Sportplus status toegekend door de directeur van Rotterdam Support Gert-Jan Lammens. Dit is een erkenning voor de vereniging omdat zij zich inzet voor het maatschappelijk verantwoord bezig zijn voor de eigen leden en voor de wijkbewoners. Tijdens een feestelijke bijeenkomst zal dan om 11.00 uur het Nikantes Sportplus bord onthuld worden. Om 11.15 uur is er een demonstratiewedstrijd van het Nikantes G team tegen het Rotterdamse WION G team. Om 13.00 uur is er een demonstratiewedstrijd van Nikantes 1 tegen Harga 1. Het programma is opge-

zet via het stuif-in principe. Heel de dag zijn er dingen te doen zonder vast programma met uitzondering van het bovenstaande. Ook voor de niet sportieve Hoogvlietse inwoners is een programma samengesteld om met name de wijk te bedanken voor de jarenlange gastvrijheid en om iets terug te doen als goede buur. Zo is er een leuke braderie met ouderwets gemaakt houtsnijwerk, kaartenverkoop, een gezellige gebak kraam met koffie en thee, een sieradenkraam en uiteraard zullen popcorn en suikerspinnen ook niet ontbreken. De IJs-Tuk zal ook aanwezig voor het verzorgen van lekkere ijsjes. Kinderen krijgen een rode of groene ballon (de clubkleuren van Nikantes) mee voor naar huis. Daarnaast is er ook een hoogwerker op het terrein aanwezig van bijna 20 meter, waarmee je over het hele Nikantes terrein heen kunt kijken en zelfs over heel de Groene Gordel van Hoogvliet. Het evenement is mede mogelijk gemaakt door Camperience, een Hoogvliets bedrijf dat zich richt op verkoop en on-

RTV Rijnmond tennisdag bij TV Zalmplaat HOOGVLIET - Op vrijdag 30 augustus van 10.00 tot 16.00 uur organiseert TV Zalmplaat in samenwerking met RTV Rijnmond de eerste RTV Rijmond tennisdag. Bekende namen die hierbij aanwezig zullen zijn, zijn o.a. Chantal Quak (van het radioprogramma Dwars door Rijnmond) en Marcia Tap (van het programma Middag aan de Maas). Ben je nieuwsgierig geworden, dan kan je tijdens die

tennisdag een clinic krijgen van een uur om de tennissport wat verder te ontdekken. Ben je wat meer ervaren, dan kun je meedoen met het toernooi dat wordt georganiseerd. Kom 30 augustus dus ook kijken of meedoen op de Dobber 20 en meld je aan via www. rijnmond.nl. Voor meer info kun je langskomen op ons park of bel je met:John Raaijmakers 0655823272 of David de Wit 010-4168916.

Er is veel te doen voor jong en oud bij Nikantes zaterdag. Foto: Enrico Stout. derhoud van alles op het ge- gen met een kaart, zoals; een bied van caravans. Zij zullen springkussen, Bungee Ball, ook op deze dag aanwezig een stormbaan, Bean-Bag zijn en de aanwezigen kunnen Toss, Katakorf schieten, een dan zelf een caravan mover mover circuit, Jeu de Band uitproberen. gooien en snel doelen. Heel de dag is er een professionele De volgende sporten kunnen DJ aanwezig die leuke muop deze dag worden beoe- ziek draait. Vanaf 15.00 uur fend; korfbal, Jeu de Bou- zal blaaskapel de Flaterbende les, Aikido, Nordic Walking, de boel op stelten komen zetVolleybal, Hippische Sport, ten bij Nikantes. Deelname of Trend Dance, voetbal en bok- langskomen is uiteraard gesen. Er zullen ook diverse heel gratis. Voor meer inforspelactiviteiten te doen zijn matie kunt u kijken op www. die kinderen kunnen afleg- nikantes.nl.

WCR start sterk in bekercompetitie

RHOON - WCR zondag is sterk gestart in de bekercompetitie. Vorige week werd zaterdag derdeklasser De Jonge Spartaan met 2-0 opzij gezet. De zaterdagtak was in Herkingen met 7-1 te sterk voor de plaatselijke Herkingen’55. Foto: Aad Kraaijenbrink

Peloton World Ports Classic trekt door regio

Vriendschappelijk voetbal met een grote V POORTUGAAL - Er gebeuren leuke dingen in het voetbal. Een voorbeeld: afgelopen zaterdag stonden de elftallen van v.v. Lombardijen 2 en v.v. Oude Maas 3 tegenover elkaar. Twee elftallen die het afgelopen seizoen in de re-

RT

sproken om voor aanvang van het nieuwe seizoen een oefenwedstrijd te organiseren. Het werd 0-5 voor Oude Maas 3, maar belangrijker is dat de vriendschap tussen deze teams met een hoofdletter V kan worden geschreven.

Foto: PR

REGIO - ‘Komt het op de Rotterdamse Boompjes tot een majestueuze sprint tussen Kittel, Cavendish en Greipel?’ Het is één van de vragen die gesteld kan worden bij de tweede editie van de World Ports Classic. De ‘koers van de wind’ tussen Rotterdam en Antwerpen vertrekt dit keer vanuit de Europese hoofdstad van Sport. Vorig jaar won Tom Boonen de wedstrijd van Tour de France-organisator A.S.O. De renners uit liefst 18 verschillende profploegen trekken op zaterdag 31 augustus in de 191 kilometer lange 2e etappe over Voorne-Putten en Goeree. Na de start in het Rotterdamse Scheepvaartkwartier (11.15 uur) fietst het peloton via de Groene Kruisweg door Albrandswaard (11.35 uur), over de Spijkenisser Brug, langs Geervliet (11.50 uur) via de Kanaaldijk West richting Hellevoetsluis. Langs de Amnesty International Laan gaat

het vervolgens via de Haringvlietdam naar Goedereede. En met mogelijk harde wind in de slotrit door de Provincie Zeeland zal deze rit, net als vorig jaar, in een ‘waaierslachtveld’ kunnen eindigen. Naast het genoemde trio topspurters starten ook Niki Terpstra, Alessandro Pettacchi en Gerald Ciolek (winnaar MilaanSan Remo) in de vorig jaar geintroduceerde koers van Tour de France-organisator A.S.O. Behalve de twee havensteden participeert ook de provincie Zuid-Holland in de wedstrijd. De openingsetappe naar Rotterdam trekt op vrijdag door Brabant en de Hoekse Waard. De finish op de Boompjes wordt verwacht rond 15.30 uur. Voor het zover is hoeven bezoekers van de World Ports Classic zich niet te vervelen. Zo kunnen de kids zich vanaf 14.00 uur uitleven op een mini versie van het parcours van het WK BMX (volgend jaar in Ahoy), zorgt het Fietshar-

monisch Orkest Chasse Patate voor de juiste stemming en is er een muzikaal wielerprogramma. Op het podium verschijnen onder andere de Rotterdamse band Ocobar, acteur/zanger Frank Lammers (De Marathon, Bende van Oss) en J.W. Roy. Verder zal een aantal oud-renners uit de regio achter de derny uitvechten wie van hen nog het beste in vorm is. Voormalig nationaal kampioenen als Maarten den Bakker, John den Braber, Arthur Farenhout en ‘wielerentertainer’ Gert Jacobs (van RTL Tour de Jour) maken hun opwachting rond 14.15 uur. Het live-verslag van de wedstrijd is te volgen op TV Rijnmond en meer informatie vindt u ook op www.twitter. com/WPCcyling Dit evenement is onderdeel van de agenda van Rotterdam Festivals. Kijk voor het complete overzicht op www.rotterdamfestivals.nl.


Keurslager Koot presenteert met trots de RHOONSE SMULWORST! De worst is tot stand gekomen door verschillende bereidingen in onze worstmakerij en bevat maar liefst 21 snufjes verschillende kruidensoorten. Zoals u van ons gewend bent, wordt de worst gemaakt van echt kwaliteitsvarkensvlees. Meer vertellen wij u niet, dat blijft “het geheim van de. slager”. Kom voordelig kennismaken met deze overheerlijke worst!

Met vriendelijke groet, Frans, Paul en Willem, de Rhoonse worstmakende slagers

AANBIEDING:

Koot, keurslager Julianastraat 22, Rhoon Tel. 010 – 501 52 16 www.franskoot.keurslager.nl

Rhoonse Smulworst 100 gram

0

95

Aanbieding geldig van 26 t/m 31 augustus 2013

Wij gaan starten Laatste kavels v.a. 3.000 m2

€ 339.500,vrij op naam

Bespaar

15%

Koop in september en betaal uw kavel na verkoop eigen woning.


WEEKBLAD HOOGVLIET

28 augustus 2013 pagina 9

Een uitgave van Groot Hellevoet

VOORNE-PUTTEN / GOEREE-OVERFLAKKEE

Renault Mini viert jubileum Cooper S met special trekt ten strijde via Facebook Mini viert de vijftigste verjaardag van de legendarische Cooper S met de Cooper Monte Carlo. De supercomplete Cooper S van de huidige generatie – leverbaar in een beperkte oplage – is nu te koop.

Ter introductie van de nieuwe Renault ZOE opent Renault Nederland een ‘dealervestiging’op Facebook. Dit om geïnteresseerden op een laagdrempelige manier elektrisch rijden te laten ervaren. In drie stappen, waarbij een keuze wordt gemaakt uit de voorkeurslocatie van de dealer, datum en dagdeel, kan een ZOE Experience worden gepland. De ZOE Experience biedt liefhebbers de kans om een dagdeel in de nieuwe Renault ZOE te rijden. Daarbij kunnen alle facetten van het elektrisch rijden, zoals het opladen, worden uitgeprobeerd. Ook wordt er informatie verstrekt over de fiscale voordelen van het elektrisch rijden.

Auto-agenda 14/9 t/m 22/9 Internationale autotentoonstelling van Frankfurt (IAA), Messe, Frankfurt (D). Data evenementen onder voorbehoud. Bijdragen voor deze rubriek kunnen worden gestuurd naar Studio Telstar postbus 109 2640 AC Pijnacker onder vermelding van Auto Info auto-agenda.

De MINI Cooper Monte Carlo is er alleen als hatchback. De auto is voorzien van het John Cooper Works Chili pakket met daarin een multifunctioneel stuurwiel,  inch Cross Spoke velgen, bodykit, mistlampen voor, regen- en lichtsensor, automatische airco, witte knipperlichten, sport button, dynamische tractiecontrole en xenon verlichting. Verder heeft de special Mini Connected, navigatiesysteem, USB, telefoonaansluiting, voice control en een boordcomputer, het zogenoemde Wired pakket. Om het jubileumfeest compleet te maken heeft Mini nog wat aardige zaken aan de uitrusting toegevoegd, zoals daar zijn zwarte koplampreflectoren, een elektrisch bediend glazen schuif/ kanteldak, Recaro sportstoelen, par-

keersensoren, Harman Kardon luidsprekers en stoelverwarming. De Mini Cooper Monte Carlo is te herkennen

aan een  years-badge op de grille en zogenoemde  years-side scuttles. Voor de Cooper Monte Carlo wordt

. euro in rekening gebracht. Dat betekent volgens Mini een consumentenvoordeel van ruim . euro.

Suzuki SX4 net onder 18 mille Suzuki heeft de prijzen van de nieuwe SX4 bekendgemaakt. De vanafprijs van de ruime gezinsauto is gesteld op 17.999 euro. Wie snel besluit tot de aankoop van een SX4 krijgt nog een extraatje ook.

De nieuwe SX is een stuk groter dan zijn voorganger. En niet zonder resultaat. Suzuki claimt dat de auto de grootste interieurruimte én de grootste bagageruimte in zijn klasse heeft. Grootste in zijn klasse is volgens de fabrikant ook het op de duurdere versies standaard gemonteerde panoramische schuif-/kanteldak. Voor de SX staan twee motoren ter beschikking: een  kW ( pk) sterke . liter benzinemotor en een . liter diesel met exact hetzelfde vermogen. De benzineversie is naar wens te combineren met een continu variabele transmissie (CVT), de diesel valt dankzij zijn bescheiden verbruik in de  procents bijtellingscategorie. De aandrijfkracht

wordt standaard overgebracht op de voorwielen. Maar Suzuki zou Suzuki niet zijn als de auto niet ook zou worden aangeboden met vierwielaandrijving.

De SX profiteert van een complete basisuitrusting. Tot de veiligheidsvoorzieningen die de auto aan boord heeft, behoren zeven airbags. Wie nu besluit

tot de aanschaf van een SX nieuwe stijl, krijgt er een luxe driedelige kofferset en een reischeque ter waarde van  euro bij.

Oplage . exemplaren.

Gratis verspreiding in:

Advertentie-acquisitie:

Het Autonieuws Voorne-Putten is een structurele bijlage in de edities van Groot Hellevoet.

Hellevoetsluis, Oudehoorn, Nieuwenhoorn, Brielle, Zwartewaal, Vierpolders, Tinte, Oostvoorne, Rockanje, Spijkenisse, Hekelingen, Rozenburg, Bernisse, Hoogvliet, Pernis en op Goeree-Overflakkee.

Henk Priem (- ) henkpriem@groothellevoet.nl

De uitgever van dit blad behoudt zich het recht voor om redactie en advertentiemateriaal zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Advertenties en kopij kunnen tot uiterlijk . uur, vrijdag voor plaatsing aangeleverd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, zonder toestemming van de uitgever.

Autokrant Voorne-Putten / Goeree-Overflakkee Verschijnt als bijlage in de edities: Groot Hellevoet, Briels Nieuwsland, Weekblad Westvoorne, Weekblad Hoogvliet, Weekblad Spijkenisse en Groot Goeree-Overflakkee.

Verschijnt elke maand op de laatste woensdag.

Groot

Colofon

GoereeOverflakkee


Stoopman Auto’s B.V.

WEEKBLAD HOOGVLIET 2

28 augustus 2013 pagina 10

Altijd een zeer ruim aantal - verkoop auto’s op voorraad. - APK Kijk voor het - Reparatie actuele aanbod - Onderhoud occasions op - doe-het-zelf onze site. - inkoop

wasboxen

Nu ook

elektrische scooters en elektrische vouwfietsen Nieuwe modellen 2013

Daltonweg 3 Hellevoetsluis

0181-390183 www.stoopman.nl

Autoschade & Spuitbedrijf

VAN DER HEIDEN Voor vakkundig werk aan uw voertuig, met liefde voor het vak s Schadereparatie

en -herstel s2ENOVATIE s5ITDEUKEN ZONDERSPUITEN s'LASSCHADE s3CHADEAFHANDELING METVERZEKERINGS maatschappijen s'RATISVERVANGENDVERVOER s)NDUSTRIEELSPUITWERK s3TRAALENSCHOOPEERWERKVANGEHELEAUTOCARROSSERIEÔN s"ROMlETSEN s-OTOREN Aut osc had e va 323 Meeld n der i Hei 8 L C Z jk 8 den war tew TEL aal E F 018 OO N 1-6 617 68 F 018 AX 1-6 647 99

www.autoschadevanderheiden.nl

Autocleaning Voorne - Putten

complete autoverzorging op locatie

Bespaar nu 45% op uw brandstofkosten met een LPG installatie van LPG Spijkenisse

Wij kunnen bijna alle auto’s voorzien van een LPG installatie, waardoor u met uw huidige auto kunt genieten van Bi-Fuel technologie. Er zijn installaties leverbaar voor de kleinste 3-cilinder tot de grootste 8-cilinder en tevens voor de meeste direct ingespoten motoren (TSI, TFSI, etc.)

 

Autopoetsen bij u thuis met hoge druk stoom vanaf S25,-

erd in het Gespecialise n! n alle merke onderhoud va

Molendijk 44 | 3227 CC Oudenhoorn T 0181-469946 M 06-20629529 Kijk voor het actuele F 0181-469942 E info@auto-wolters.nl occasionaanbod op onze site I www.auto-wolters.nl

MĂŠĂŠr dan schadeherstel alleen!

Steenbeek

T 

Voor info of een afspraak 06-57588740 info@autocleaningvoorneputten.nl

> Autoruit stuk?

www.autocleaningvoorneputten.nl

Ook voor montage van een trekhaak en onderhoud en reparatie van de airconditioning kunt u bij ons terecht.

specialist in autoruiten

Openingsaanbieding: EEN AIRCO-CHECK VOOR 55.-

STEENBEEK T 

(inclusief koudemiddel, exclusief eventuele reparaties) Geldig t/m 30 september

Vraag ons gerust voor meer informatie 0181-699550 / info@lpgspijkenisse.nl Lorentzweg 33A, 3208 LJ Spijkenisse

UW VELGEN WEER ALS NIEUW! Velgenservice s RICHTENVANLICHTMETALENVELGEN s RENOVATIEVANLICHTMETALENVELGEN s HERSTELVANRANDSCHADEAAN LICHTMETALENVELGEN s VERBREDENVANSTALENVELGEN

sinds 1988 De Pinnepot 15 3233 LP Oostvoorne Tel.: 0181-321728 e-mail: velgen@xs4all.nl www.velgen.nl (Voorheen gevestigd in Hellevoetsluis)

 $% & "e info@steenbeek.info www.steenbeek.info

Ook BMW gaat elektrisch Met de komst van de i3 betreedt ook BMW de wereld van de elektrische auto. Het merk heeft er alle vertrouwen in een bijzonder aanbod in huis te hebben, getuige het credo ‘de juiste auto, het juiste moment, de juiste prijs’.

De elektromotor van de iďœł levert een vermogen van ďœąďœ˛ďœľ kW (ďœąďœˇďœ° pk) ďœąďœłďœ° tot ďœąďœśďœ° kilometer. De ďœśďœľďœ° cc tweecilinder motor die functioneert als range extender, vergroot de actieradius tot ďœłďœ°ďœ° kilometer. Zelfs met gebruik van de range extender blijft de COďœ˛uitstoot beperkt tot ďœ˛ďœ° gram per kilometer. Waardoor de fiscale bijtelling dit jaar nog op ďœ° uitkomt. De iďœł beleeft zijn Nederlandse debuut in november. BMW probeert de eerste auto’s van het model nog voor het einde van dit jaar af te leveren, zodat de berijders nog van het maximale bijtellingsvoordeel kunnen profiteren. De iďœł wordt vanwege zijn specifieke karakter door een geselecteerde groep BMW-dealers verkocht; de auto is daarnaast te koop via internet. De prijs voor de iďœł is vastgesteld op ďœłďœľ.ďœľďœ°ďœ° euro. Voor de versie met actieradiusvergrotende range extender moet een kleine veertig mille worden neergeteld.


WEEKBLAD HOOGVLIET 3

28 augustus 2013 pagina 11

???,2<:8.775

SAME PRICE. DIFFERENT TOPPING.

   C!!   !  *<=?;6**48842;>88:-.9:23;18./<=1.<72.<<.5*<.7.2<:8D7!.7!*+:28B2377*6.5234<23-.52341.<B.5/-.0.9:23;- :2>*<. .*;.*5>*7*/E !'96 867=5*70;2787B.;18?:886.787<-.4=?/*>8:2.<.2<:8D7!8/!*+:28>*7*/E$%"

.6>.:+:=24(!" $%546)$' $!465) ('' !%0462<;<88<.7+:*7-;<8/0.0.>.7;B2370.+*;..:-89<.;<;-2.B237=2<0.>8.:->850.7;:2,1<5237%# %:23;2;27,5.7 .@,5:.,A,5270+23-:*0.5.0.; .748;<.7:2345**:6*4.7B2.>88:48;<.7.7>.:4889>88:?**:-.7???,2<:8.775.B.**7+2.-2702;0.5-20<6!*=0=;<=; !+23-.**7-.*,<2.-..57.6.7-.2<:8D7>.:48899=7<.7:23;68-.5.7/2;,*5.?23B20270.7>88:+.18=-.7/0.+..5-. 68-.55.74=77.7*/?234.7>*7-.;<*7-**:-68-.55.7.5& & "&%$!$8/4234>88:-.*,<2.>88:?**:-.789,2<:8.775:2>*<. .*;.8+>"&6**7-.7"46/4234>88:6..:27/8:6*<2.89???,2<:8.7759:2>*<.5.*;.

       

Schadenet V&M overgenomen door Autoschade Steenbeek Autoschade Steenbeek in Vierpolders heeft per 1 juli Schadenet V&M in Hellevoetsluis overgenomen. De overname betreft de autoschadeherstelwerkzaamheden van Schadenet V&M. Met ingang van 1 juli is het schadebedrijf verder gegaan onder de naam Schadenet Steenbeek. Ook de 13 medewerkers van Schadenet V&M zijn overgenomen door Steenbeek.

Door: Mirjam de Neeff

Dick Steenbeek (Autoschade Steenbeek) en Rinus de Vries (Schadenet V&M) zijn blij met de overname. Voor Dick Steenbeek biedt deze overname de mogelijkheid om zijn marktgebied te vergroten. Rinus de Vries is blij met zijn overname partner voor de schadeafdeling omdat hij zijn lease activiteiten en het bijbehorende dienstenpakket op dit vakgebied verder wil uitbreiden. Zowel V&M Leasing als Schadenet Steenbeek blijven gevestigd aan de Christiaan

Huygensweg ď&#x153;ąď&#x153;´ in Hellevoetsluis op industrieterrein Kickersbloem. Samen met zijn broer AndrĂŠ runt Dick in Vierpolders Autoschade Steenbeek, dat vorig jaar nog het ď&#x153;ľď&#x153;°-jarig jubileum vierde. Dick is het aanspreekpunt voor Schadenet Steenbeek in Hellevoetsluis, AndrĂŠ is dat in Vierpolders. Andere klanten â&#x20AC;&#x2DC;Ondanks het feit dat het hier in beide gevallen om een schadeherstel bedrijf gaat, is het voor mij toch een heel ander bedrijf,â&#x20AC;&#x2122; aldus Dick. â&#x20AC;&#x2DC;In Hellevoetsluis hebben we namelijk andere klanten, ruim ď&#x153;śď&#x153;°ď&#x2122;&#x201A; is leasemaatschappij, en dat betekent veel meer zakelijke klanten. In Vierpolders is ruim ď&#x153;śď&#x153;°ď&#x2122;&#x201A; particulier en de rest is bedrijfswagens. Het contact met de klanten is dus echt heel anders. Overigens blijven we deze constructie wel aanhouden, dat wil zeggen dat de leasemaatschappijen in Hellevoetsluis blijven. Ik zocht een nieuwe uitdaging en toen deze mogelijkheid zich voordeed, hebben we de stap genomen. Het is tenslotte altijd beter om je naaste concurrent over te nemen toch? We hebben direct geĂŻnvesteerd in de automatisering en de werkplaats. Deze is voorzien van nieuw gereedschap en er zijn twee nieuwe bruggen bijgekomen. Al met al is het me wel allemaal ď&#x153;ąď&#x153;°ď&#x153;°ď&#x2122;&#x201A; meegevallen. We hebben een ontzettend leuk team en er wordt prima gewerkt. En daar ben ik blij mee, want wij zijn pas tevreden als de klant tevreden is. Een tevreden klant komt tenslotte altijd weer terug!â&#x20AC;&#x2122; Fotografie: PR en Wil van Balen


WEEKBLAD HOOGVLIET 4

28 augustus 2013 pagina 12

SPETTERENDE

SUMMERSALE-ACTIE! PROFITEER NU!!!

Alleen

bij ons

!

â&#x201A;Ź 8595,- VANAF

â&#x201A;Ź 7.777,-*

INCL. GRATIS GROOT SCHERM NAVIGATIESYSTEEM MET TOUCHSCREEN T.W.V â&#x201A;Ź 1295,-!

KIA PICANTO

l!

rdee o o v w

Pak u

INCL. GRATIS GROOT SCHERM NAVIGATIESYSTEEM MET TOUCHSCREEN T.W.V â&#x201A;Ź 1295,-!

KIA RIO

â&#x201A;Ź 12.295,-* VANAF

* excl. navigatie

Autobedrijf J. van der Sluis

Autobedrijf P. Troost & Zn

Faradayweg 10 3208 KS Spijkenisse Tel. 0181-615533

Christiaan Huygensweg 28-30 3225 LD Hellevoetsluis Tel. 0181-312366

U kunt bij ons ook terecht voor schitterende klassiekers.

BMW 1 Serie 118i 5 drs. Business Line s(ATCHBACKs"ENZINEs6ERSNELLINGENs KMs3PARKLING 'RAPHITMETALLICs$ONKERGRIJZE3TOFs+7 sâ&#x201A;Ź12.900,â&#x20AC;&#x201C;

BMW 3 Serie 320i Executive s3EDANs"ENZINE s6ERSNELLINGEN sKM s-ONACOBLAUWBLAUW s"EIGE,EDERs+W sâ&#x201A;Ź11.500,â&#x20AC;&#x201C;

BMW 5 Serie 525d Executive s3EDANs$IESELs !UTOMAATsKM s4ITANSILBERMETALLICs :WART,EDER s+W sâ&#x201A;Ź5.900,â&#x20AC;&#x201C;

Autobedrijf S.B. Admiraal en zn. Boezemweg 17 | 3255 MC Oude-Tonge | 0187-641954 www.autobedrijf-admiraal.nl Uw BMW-Specialist van Zuid-Holland en verre omstreken

De Kia Picanto: tijdelijk gratis volledig geĂŻntegreerd navigatiesysteem met touchscreen

BMW 5 Serie 530d High Executive s3EDANs$IESEL s!UTOMAAT sKMs#ARBON 3CHWARZMETALLIC s"EIGE,EDERs+W sâ&#x201A;Ź26.900,â&#x20AC;&#x201C;

7IJZIJNOOKOP TWITTERENFACEBOOK TEVOLGEN

Kia is ď&#x153;˛ď&#x153;° jaar in Nederland en dat is reden voor een feestje! Kia maakt de Picanto daarom nĂłg aantrekkelijker: alle Kia Picanto modellen zijn nu tijdelijk gratis uitgerust met een volledig geĂŻntegreerd Pioneer navigatiesysteem met touchscreen ter waarde van â&#x201A;Ź ď&#x153;ą.ď&#x153;˛ď&#x153;šď&#x153;ľ,-. De Kia Picanto is helemaal in topvorm. Met zijn opvallende design heeft hij een krachtige uitstraling. En in zijn klasse biedt de compacte Picanto een ongekend niveau van verfijning en comfort. U rijdt al een Kia Picanto ď&#x153;ł-deurs vanaf â&#x201A;Ź ď&#x153;¸.ď&#x153;ľď&#x153;šď&#x153;ľ,-. De voordelen van de Kia Picanto op een rijtje**: t Wegenbelastingvrij tot ď&#x153;˛ď&#x153;°ď&#x153;ąď&#x153;´ t Verkrijgbaar met ď&#x153;ąď&#x153;´ď&#x2122;&#x201A; netto bijtelling v.a. â&#x201A;Ź ď&#x153;´ď&#x153;˛,- per maand (en A-label) t Standaard ď&#x153;ˇ jaar garantie

BOVAG en RAI optimistisch over verkopen Hoewel de autoverkopen in de eerste helft van ď&#x153;˛ď&#x153;°ď&#x153;ąď&#x153;ł dramatisch inzakten, blijven BOVAG en RAI Vereniging optimistisch. Volgens de brancheverenigingen trekken de verkopen gewoon weer aan. Ze baseren hun optimisme vooral op het vertekende beeld van de verkopen over vorig jaar. In het eerste halfjaar van ď&#x153;˛ď&#x153;°ď&#x153;ąď&#x153;˛ was er een verkooppiek, gevolgd door een dip in het tweede halfjaar. Particuliere en zakelijke rijders trokken hun auto-aankopen naar voren vanwege een verscherping van de COď&#x153;˛-grenzen in de aanschafbelasting BPM en de fiscale bijtelling per ď&#x153;ą juli. De maand juni werd daardoor bepalend voor het hele jaar ď&#x153;˛ď&#x153;°ď&#x153;ąď&#x153;˛. Dit jaar is er geen tussentijdse aanscherping van de COď&#x153;˛-grenzen. Pas in ď&#x153;˛ď&#x153;°ď&#x153;ąď&#x153;´ worden de grenzen weer aangescherpt. Daarom denken BOVAG en RAI Vereniging dat over de tweede helft van dit jaar betere verkoopcijfers kunnen worden genoteerd. Ondanks dat houden de organisaties vast aan hun prognose van ď&#x153;´ď&#x153;ąď&#x153;°.ď&#x153;°ď&#x153;°ď&#x153;° stuks, ď&#x153;ąď&#x153;¸ procent minder dan in ď&#x153;˛ď&#x153;°ď&#x153;ąď&#x153;˛.


WEEKBLAD HOOGVLIET 5

28 augustus 2013 pagina 13

dealer occassions bij troost spijkenisse MERCEDES BENZ

180 â&#x201A;Ź350,- p. mnd. C Kompr. AUTOMAAT automaat, navi PDC, 2008, 46.789 km,

DAIHATSU SIRION â&#x201A;Ź66,- p. mnd.

â&#x201A;Ź 23.950

DAIHATSU CUORE â&#x201A;Ź77,- p. mnd. BELASTINGVRIJ

1.0 12V Comfort, 2011 airco 29.423 km

â&#x201A;Ź150,- p.

mnd. 2.8 V6 Cupra 2003, grijs, airco 116.339 km

SUZUKI ALTO â&#x201A;Ź110,- p.

â&#x201A;Ź60,- p. mnd.

1.0 12V Sxi 2003, groen, 43.311 km,

mnd. 1.0 Comfort, 2010, grijs, airco 32.794 km,

FIAT Grande PUNTO â&#x201A;Ź120,- p.

mnd. airco, zwart, 1.4 8V, Dynamic, 2008, 95.187 km,

MITSUBISHI OUTLANDER â&#x201A;Ź240,- p. mnd. 2.4, airco 2008, zwart, 112.788 km

â&#x201A;Ź50,- p. mnd.

1.1 Gls, 2002, geel, 69.851 km

AUDI TT â&#x201A;Ź150,- p.

â&#x201A;Ź50,- p. mnd. CABRIO

â&#x201A;Ź 3.450

1.2, 16V Sport, 2002, zwart, 120.511 km

mnd. 1.8 5VTurbo, 2001, grijs, airco 156.626 km

OPEL ASTRA â&#x201A;Ź225,- p. CABRIO

Twintop mnd. 2.0 Turbo Cosmo 2006 170 pk 49.165 km

â&#x201A;Ź 14.950

SUZUKI SWIFT â&#x201A;Ź108,- p.

AUTOMAAT

AUTOMAAT

â&#x201A;Ź110,- p.

4 GRATIS PRETPARK

Avantgarde, 2001, 135.012 km

2.2, 16V 2003, grijs 134.522 km

â&#x201A;Ź 6.750

â&#x201A;Ź 5.950 BMW X5

mnd. 1.0 1.2V Comfort, airco, 2011, 10.307 km,

EEN GRATIS IJSJE

kaartjes naar keuze

â&#x201A;Ź 7.900 â&#x201A;Ź90,- p. mnd.

DAIHATSU CUORE

Voor iedere bezoeker

â&#x201A;Ź120,- p. mnd.

OPEL ZAFIRA

mnd. 1.3 Exclusive, 2006, grijs, airco 94.261 km

Kies uw voordeel!

MERCEDES C 180

â&#x201A;Ź 9.950

4.4 Executive 2002, 204.687 km

â&#x201A;Ź135,- p. mnd. AUTOMAAT

â&#x201A;Ź 7450

â&#x201A;Ź 15.950 RENAULT TWINGO

mnd. 1.2 8V Dynamic, 2009, wit, airco 38.940 km

â&#x201A;Ź 7.500

â&#x201A;Ź 7.950

â&#x201A;Ź 3.950 SUZUKI ALTO

â&#x201A;Ź110,- p.

â&#x201A;Ź 7.450

â&#x201A;Ź 9.950

DAIHATSU YRV

FIAT PANDA

â&#x201A;Ź 5.950

â&#x201A;Ź 6.950 SEAT LEON

1.0 12V Trend, 2006, 82.242 km,

GRATIS ACCESSOIRES T.W.V. â&#x201A;Ź 395.EEN GRATIS t.w.v â&#x201A;Ź 399.-

â&#x201A;Ź 8.950

SMART CITY COUPE HYUNDAI ATOS â&#x201A;Ź50,- p. mnd. AUTOMAAT

â&#x201A;Ź 3.450

0.6, aut. 3-drs., airco 2003 97.230 km

â&#x201A;Ź60,- p. mnd. AUTOMAAT

â&#x201A;Ź 3.450

EEN WEEKEND

spirit 1.0i SLX, aut., 2002, 71.879 km

'2!4)3

CABRIO RIJDEN

â&#x201A;Ź 3.950

!54/34%+//0'%62!!'$ Ook voor s2EPARATIEs/NDERHOUD s!0+KEURINGENs3CHADEHERSTEL s'RATISLEENAUTO

6RAAGOOKNAARONZESCHERPEAUTOVERZEKERING METJAARAANSCHAFWAARDEENGEENEIGENRISICO

Autobedrijf P. Troost Spijkenisse Mizartstraat 2 - Spijkenisse Telefoon 0181-612667 Donderdag koopavond WWW.TROOSTAUTOS.NL

FINANCIEREN ALVANAF

 PERMAAND

Frankrijk boycot Mercedes-modellen Frankrijk houdt de registratie van een aantal nieuwe Mercedes-modellen tegen, omdat de airco daarvan is gevuld met een koudemiddel dat volgens de autoriteiten van het land niet is toegestaan. De â&#x20AC;&#x2DC;boycotâ&#x20AC;&#x2122; van de Fransen betreft de nieuwe A-, B- en SL-klasse waarvan de airco nog is gevuld met het koudemiddel Rď&#x153;ąď&#x153;łď&#x153;´a. Het gebruik daarvan is voor nieuwe autoâ&#x20AC;&#x2122;s op grond van Europese milieuregels niet meer toegestaan. In nieuwe autoâ&#x20AC;&#x2122;s moet een milieuvriendelijker koudemiddel worden toegepast. Maar fabrikant Daimler stelt dat het nieuwe koudemiddel tijdens testen niet voldoende veilig is gebleken. Het zou bij ongevallen brandgevaarlijk kunnen zijn. Daarnaast wijst het bedrijf op de goedkeuring van de autoâ&#x20AC;&#x2122;s door KBA (de Duitse tegenhanger van de Rijksdienst voor het Wegverkeer), die in de hele EU zou moeten gelden.

  "%') $%&' !(,$(

 !# !"$##--$ ! *+)%

  "!  " $ ! $ ! "! "# 

 ÄĽ Ä&#x2019;Ĺ?ÄĽ Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2C6;Ĺ?Ĺ&#x2C6;Ä&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x152;Ĺ&#x152;  ÄĽ Ĺ&#x2030;ÄĽ Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2C6;Ĺ?Ĺ&#x2C6;Ä&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x152;  

Watertoren Watertoren 25, 25 3247 3247 CL CL Dirksland Dirksland

BMW 325i Cabrio High Executive

Audi TT Roadster 3.2 V6 Pro-Line S

Fiat 500C 1.2 Funky White

Prijs: â&#x201A;Ź 24.950,â&#x20AC;&#x201C;

Prijs: â&#x201A;Ź 25.850,â&#x20AC;&#x201C;

Prijs: â&#x201A;Ź 13.850,â&#x20AC;&#x201C;

Kilometerstand: 79283 Bouwj.: 2007 / Kleur: Grijs Brandstof: Benzine Transmissie: Handgeschakeld Carrosserie: Cabriolet 2-drs.

Kilometerstand: 43815 Bouwj.: 2008 / Kleur: Grijs Brandstof: Benzine Transmissie: Handgeschakeld Carrosserie: Cabriolet 2-drs.

Kilometerstand: 6700 Bouwj.: 2011 / Kleur: Wit Brandstof: Benzine Transmissie: Handgeschakeld Carrosserie: Cabriolet 3-drs.

Opel Insignia Sports Tourer 1.6T Cosmo

BMW 523i Sedan Business Executive

BMW 523i Sedan Executive

Prijs: â&#x201A;Ź 23.950,â&#x20AC;&#x201C;

Prijs: â&#x201A;Ź 15.850,â&#x20AC;&#x201C;

Prijs: â&#x201A;Ź 39.950,â&#x20AC;&#x201C;

Kilometerstand: 69295 Bouwj.: 2011 / Kleur: Zwart Brandstof: Benzine Transmissie: Handgeschakeld Carrosserie: Combi 5-drs.

Kilometerstand: 120020 Bouwj.: 2006 / Kleur: Zwart Brandstof: Benzine Transmissie: Automaat Carrosserie: Sedan 4-drs.

BMW M6 CoupĂŠ Individual SMG

Audi S5 4.2 V8 CoupĂŠ

Prijs: â&#x201A;Ź 43.950,â&#x20AC;&#x201C;

Prijs: â&#x201A;Ź 25.950,â&#x20AC;&#x201C;

Kilometerstand: 102624 Bouwj.: 2006 / Kleur: Zwart Brandstof: Benzine Transmissie: Automaat Carrosserie: CoupĂŠ 2-drs.

Kilometerstand: 144920 Bouwj.: 2007 / Kleur: Grijs Brandstof: Benzine Transmissie: Handgeschakeld Carrosserie: CoupĂŠ 2-drs.

Kilometerstand: 43008 Bouwj.: 2011 / Kleur: Zwart Brandstof: Benzine Transmissie: Automaat Carrosserie: Sedan 4-drs.

Audi A3 1.8 TFSI 110kw Pro-Line Kilometerstand: 99865 Bouwj.: 2008 / Kleur: Grijs Brandstof: Benzine Transmissie: Handgeschakeld Carrosserie: Hatchback 3-drs.

Prijs: â&#x201A;Ź 12.950,â&#x20AC;&#x201C;

www.axxiauto.nl â&#x20AC;&#x201C; 0187-603590


afgewerkt. prijs twee,100,00 EURO. telnr: 0180 397246

TUINCENTRUM ACHTERZEEDIJK

Achterzeedijk 60, 2992 SC Barendrecht Geopend ma. t/m za. van 10:00 tot 17:00 uur

en

EUROKNALLERS HOLLANDSE AARDBEIEN HOLL OPAL PRUIMEN

1,1/2 KILO 1,HOLL WIJN 1/2 KILO 1,PRUIMEN BRAMEN DOOSJE 1,GALIA MELOEN P/ST 1,1/2 KILO

GOUDSE KAAS JONG T/M OUD KILO

1,POSTELEIN 1/2 KILO 1,RADIJS 2 BOSSEN 1,BOSPEEN 1,JONAGOLD APPELS KILO 1,WITLOF

6,95

Recreatiestalling Numansdorp

KILO

GROTE VLIJTIGE LIES

P/ST

1,5,6,-

GROTE TRAY VIOOLTJES WINTERHARD DIVERSE SNIJBLOEMEN 3 bossen GOUDSE KRUIDENKAAS DIV SMAKEN: FENEGRIEK, OLIJF/TOMAAT,SAMBAL, MOSTERDTUINKRUIDEN KILO

NIEUWE OOGST FRIESLANDER AARDAPPELS 10 KILO

8.95

5,95

Occasion Center Numansdorp LET OP: Caravan/camper verkopen: Voor bemiddeling verkoop vragen wij: Caravans - Campers en Vouwwagens.

Voor alle voordelen zie :

WWW.CARVA.NL

Grote koepel gezinstent merk;fun camp geschikt voor 2 volw. 2 kinderen 3 slaapcabines met opbergvakjes kan ook 1grote slaapcabine v. makan d.m.v. ritsen kleur:groen/ blauw €110 tel.06-44810515

Leeuwenburg GARAGE

Ons bedrijf is gevestigd aan de Charloisse Lagedijk, bij de nieuwbouwwijken Carnisselande en Portland.

• Handel in nieuwe en gebruikte auto’s Voor inlevering of inlichtingen:

Charloisse Lagedijk 638 3084 LH Rotterdam Telefoon 010 - 480 00 00 Telefoon 06 - 53 18 15 39 E-mail: receptie@baris.nl www.baris.nl

Bij inlevering van uw auto krijgt u direct het R.D.W. vrijwaringsbewijs.

Bovag en

• Inruil Financiering mogelijk

Door de overheid erkend als wettelijk inleverbedrijf aangesloten bij:

Altijd voordelig tanken

Bij ARGOS benzinestation kunt u 24 uur per dag benzine en dieselolie met 13 cent korting tanken.

Auto Recycling Nederland

Te koop: Waterpijp, 1x geprobeerd, 42 cm hoog, kleur: groen met goud. € 12,50 euro. Tel. 0180 558993 Te koop: 2 Fietskettingen voor gazellefiets nieuw prijs 30 euro per stuk nu 15 euro per stuk telf: 0180 613715 Te koop: doos met oude Nederlandse en buitenlandse reclamefolders ,teven doos met oude wegen en waterkaarten, 10 euro per doos. Telefoonnummer 010-4162915

NAP Garantiebewijs

W.H. Baris bv

Tevens inkoop loop– en sloopauto’s

Wie kan mij helpen aan een plaats voor een caravan voor een jaar tegen betaling liefst binnen tel 0180-621938

Tel.06-44810515

• Onderhoud en Reparaties alle merken

Kunt u de auto niet brengen dan halen wij hem op met eigen ophaaldienst

Te koop:. mooie klassieke gestreepte 2,5 zits. Ziet er nog prachtig uit en zit heerlijk. kleur goudgeel/ blauwgrijs gestreept, met 4 kussentjes van de zelfde stof er bij. prijs: 50 EURO. telnr 0180 397246

BOVAG Contact 0186-652960 - carva@planet.nl onderhoudsbeurt Automattenset voor suNU Stallingplaats. Ook verkoop, caravan NU € 195,- zuki wagon r+ kleur:grijs/ reparatie, onderhoud en APK keuring. incl. BTW zwart €40

Charloisse Lagedijk 548 Rotterdam Tel. 010 - 4804967 www.garageleeuwenburg.nl

Autorecycling W.H. Baris bv

per

Te koop: Antiek grenen salon tafel 120 x 70 cm Bel voor info. Tel. 06-46280112

Cursus Positieve Psychologie voor Vrouwen

’Een cadeau voor jezelf!’

Op woensdagavond 18 september en vrijdagochtend 20 september start drs. Maja Jeffkins in Barendrecht een geheel nieuwe cursus Positieve Praktische Psychologie voor Vrouwen! Deze cursus van acht bijeenkomsten is speciaal bedoeld voor vrouwen die geïnteresseerd zijn in allerlei onderwerpen uit de hedendaagse psychologie en daar graag méér van willen weten. Deze psychologiecursus is een positieve cursus, waarin je aan de hand van vele voorbeelden uit de praktijk van het dagelijks leven inzicht krijgt in het denken en handelen van mensen!

Onderwerpen

‘De Zilveren Pollepel’ Stockholm 6 A29

Barendrecht

Kilweg

Tijdens deze cursus krijg je antwoord op de vraag, waarom mensen zich gedragen zoals zij dat doen in verschillende situaties en hoe je daar het beste op kunt reageren. Allerlei tips en handvatten worden gegeven om positief om te kunnen gaan met allerlei lastige situaties. Het ontdekken van je verborgen talenten, ’empowerment’ en communicatie op de werkvloer en in relaties en het verschil in communicatie tussen mannen en vrouwen zullen o.a. besproken worden. Maar er zullen natuurlijk nog andere nieuwe en boeiende onderwerpen aan de orde komen! Wij doen geen rollenspel en een specifieke vooropleiding is niet nodig.

Maja Jeffkins: ‘Het is een gezellige cursus waarin je veel inzicht krijgt in het denken en handelen van mensen.’

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en kost € 220,- incl. materiaal en certificaat als bewijs van deelname. Alle deelneemsters ontvangen als welkomstgeschenk een leuke verrassing. Data: woensdagavond, 18/9, 2/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12, 8/1, 22/1 Locatie: Theater ’t Kruispunt, Middenbaan 111, Barendrecht Tijd: woensdagavond, 20.00 tot 22.00 uur Er start ook een cursus in Barendrecht op vrijdagochtend 20 september! Data: vrijdagochtend, 20/9, 27/9, 11/10, 8/11, 22/11, 6/12, 10/1, 17/1 Tijd: vrijdagochtend, 9.30 tot 11.30 uur

Bel vrijblijvend voor meer informatie of een folder Tel. 010-234 45 54 of zie www.praktischepsychologie.nl


DIENSTEN

Donderdag 29 augustus 2013

ZONDAG 1 SEPTEMBER 2013 RHOON PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Geref. Kerk, Maranathakerk, Kleidijk 2 09.30 uur Gez. dienst, geen kindernevendienst dhr. E. de Jongh (Rhoon) 14.30 uur Ds. H. van Solkema bevestiging en intrede ds. R. Maas Herv. Gemeente, Dorpskerk 09.30 uur ds. Th. Wegman, Den Haag 17.00 uur ds. A. Spaans Colijnsplaat ROOMS KATH. KERK H. Willibrordus, Dorpsdijk 11.00 uur Viering Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering POORTUGAAL PROTESTANTSE GEMEENTE TE POORTUGAAL Dorpskerk, Groene Kruisweg 09.30 uur Ds. M.H. v/d. Graaf GEREF. GEMEENTE Achterweg 11 09.30 uur ds. C. Neele 16:00 uur leesdienst PERNIS/ ALBRANDSWAARD GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150, Barendrecht 11.30 uur BARENDRECHT Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur Ds. W.G. de Wit VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Ds. P.C. Koster, Spijkenisse EVANG. GEMEENTE Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur 15.00 uur

VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30. REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl HOOGVLIET PROTESTANTSE GEMEENTE Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200 10.00 uur (P) Ds. R.J. Wilschut Dorpskerk, Achterweg 10 10.00 uur (P) Ds. V.E. Huls, dienst van Schrift en Tafel GEMEENSCHAP VAN KERKEN Samenwerking van de Protestantse Gemeente, de Pinkstergemeente en de roomskatholieke parochie ‘Maria en Johannes onder het kruis’ te Hoogvliet. Gereformeerde Gemeente Diensten: 10.00 en 16.00 uur.

Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) De Hoeksteen, Middenbaan-Zuid 75, diensten: 9.30 en 16.30 uur. Hervormde Gemeente Pernis Ring 1 Gereformeerde Kerk Pernis, Eben Haëzerkerk Pastoriedijk 340 09.30 uur 09.30 Mevr.G.Stougie Capelle a/d IJssel Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Pernis Nieuwedijk 6, 9.45 uur 16.30 uur Pinkstergemeente Hoogvliet Haifaweg 7 Elke zondag om 10.00 uur. Woensdagavond in de even weken Gebedsbijeenkomst, in de oneven weken Bijbelstudie om 19.30 uur. Vrijdagavond Gebedsbijeenkomst om 19.00 uur. Evangelische Gemeente Hoogvliet Scholengemeenschap De Westpunt, Foeliestraat 16 in Hoogvliet. 10.30 uur Baptistengemeente Pernis Ring 322 10.00 uur dienst Rooms-katholieke kerk Parochie ‘Maria en Johannes onder het kruis’ Mariakerk, Parelvissersstraat 131 Zondag 9.30 uur, maandag en donderdag 10.00 uur. Jehovah’s Getuigen Koninkrijkszaal: Venkelweg 40 Vergaderingen: di. en do. 19.30 uur, zo. 10.00 en 16.30 uur. Woonzorgcentrum en verpleeghuis Siloam, Kruisnetlaan 410 10.30 uur Kerkdienst voor ouderen. Kerkblad Voor Hoogvliet Voor de Protestantse Gemeente en de rooms-katholieke parochie ‘Maria en Johannes onder het kruis’ te Hoogvliet. Verschijnt eenmaal per twee weken. Administratie: Kruisnetlaan 200a, 3192 KD, tel. 4168663, e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet. nl. Abonnementen: 22,00 euro per jaar. Redactie: Kruisnetlaan 200a (Antwoordkerk), 3192 KD, tel. (alleen op de redactie-vrijdag 19.30-20.30 uur) tel. 4168068. Inleveren kopij bij voorkeur per e-mail op het adres kerkblad@ kerkhoogvliet.nl of vóór vrijdagavond 20.00 uur op het redactieadres.

Gratis informatieavond over schouderpijn OVERSCHIE - Medinova Kliniek Zestienhoven houdt op woensdag 4 september een gratis informatieavond over de schouder. Schouderpijn is vervelend en de oorzaak is soms lastig vast te stellen. Soms ontstaan de klachten door een val. Vaak komen de klachten echter langzaam op, bijvoorbeeld als gevolg van een probleem van de pezen of de slijmbeurs. De klachten die kunnen wijzen op een peesprobleem of slijmbeursontsteking uiten

zich door pijn rondom de schouder, pijn uitstralend naar de nek en de bovenarm, wakker worden bij het liggen op de schouder en/of pijn bij het heffen van de arm. Soms heeft men baat bij een operatie aan de schouder. Bij een dergelijke operatie is het fijn dat men goed geïnformeerd is over de mogelijkheden, de operatie en het herstel. Op woensdag 4 september van 18.00 tot 20.00 uur houdt Medinova Kliniek Zestienhoven een gratis informatie-

avond voor patiënten. Tijdens deze informatieavond neemt orthopedisch chirurg de heer R.A.H.E. van Dijck bezoekers stap voor stap mee in het traject dat wordt doorlopen bij de diagnose van schouderklachten. Tevens informeert hij hen over de technieken die bij Medinova Kliniek Zestienhoven worden toegepast. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan via www.medinova.com en 010-2989898.

Medische Diensten Hoogvliet Artsenhulp Huisartsenpost Ruwaard, tel. 0181-627055 (avond- en weekenddienst), buiten het spreekuur om. De diensten bij de huisartsenpost Ruwaard voor Hoogvliet en Pernis (behalve dr. Kroes en dr. Staay): iedere werkdag van 17.00 tot de volgende werkdag 08.00 uur en elk weekend en feestdagen. Bereikbaar op het terrein van het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse. Let op! Niet alle huisartsen vallen onder deze regeling. Medisch Centrum Stelle Ruwaard van Putten Ziekenhuis/ Stelle, Stelle 2, 3191 KE Hoogvliet, tel. 0181-658257, info@ rpz.nl, fax: 0181-659280, www. rpz.nl. Verloskundigenpraktijk Jy en ik Achterweg 2f, 3191 VA Hoogvliet. Verloskundige van het jaar

2008! Echo’s maken is mogelijk op de praktijk. Voor meer info: bel 06-14339494 of mail naar info@jyenik.nl. Apotheken Regeling avond-, nacht- en weekenddienst gezamenlijke Apothekers Hoogvliet Pernis Rhoon. CVD Hoogvliet, afdeling maatschappelijk werk, Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW Hoogvliet, tel. 4168128. Spreekuur op afspraak: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.30-11.30 uur. Afspraken kunnen dagelijks gemaakt worden via de balie of tel. 0104168128 van 9.00 tot 17.00 uur. Wijkservicepunt Pernis G. A. Soetemanweg 25. Inloopspreekuur: woensdag 9.30-10.30 uur. Sociaal Raadslieden Rotterdam, bureau Hoogvliet/Pernis, Stads-

winkel Hoogvliet deelgemeentekantoor, Middenbaan-Noord 37, 3191 EM Hoogvliet. Openingstijden van de Stadswinkel: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30-15.00 uur; dinsdag van 12.30-15.00 uur en 18.00-20.00 uur. Spreekuren op afspraak via de balie of tel. 0104726666. Informatie Loket Hoogvliet, voor ouderen en gehandicapten. Stadswinkel Hoogvliet, Middenbaan-Noord 37, 3191 EM Hoogvliet, tel. 010-4726666. Thuiszorgcentrum Rotterdam, telefoonnummer 0102826000, klantencervice@tzr.nl Verloskundigenpraktijk Lize Verbaas, p/a Beugstraat 83, 3192 GA Hoogvliet. Telefonisch spreekuur 08.30-09.30 uur: 0612412271, voor bevallingen en dringende zaken: 06-12444535, l.verbaas@planet.nl.

31

Medische Diensten en Maatschappelijke Organisaties Huisartsen. Uitsluitend voor spoedgevallen. Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 010-2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Albrandswaard De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/ pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Tandartsen Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoedhulp gedurende het weekeinde en feestdagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u ingelicht op welke manier u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. De dienstdoende tandarts is uitsluitend bereikbaar voor spoedeisende klachten en ongevallen. De spoedhulp wordt uitsluitend verleend tegen contante betaling. Verloskundige I. Gerritsen, Doen Beijenslaan 20, Poortugaal; praktijk Ridderspoor 30, 3191 PD Hoogvliet. Verloskundigenpraktijk Carnisselande Dagelijks spreekuur volgens afspraak. Spreekuurlocaties: Gezondheidscentrum Carnisselande (hoofdlocatie), Middeldijkerplein 26, 2993 DL Barendrecht Care&Wellness Portland (tevens echolocatie), Langstraat 11-12, 3162 WC Portland Telefonisch spreekuur ma, di en do 9-12 uur, tel. 0180-627459. Inloopspreekuur wo. 8.30-11 uur (m.u.v. schoolvak.). Inloopspreekuur lactatiekundige; ma. 10-11 uur (m.u.v. schoolvak.) (beide inloopspreekuren vanaf hoofdlocatie). info@verloskundigencarnisselande.nl. www.verloskundigencarnisselande.nl Verloskundigenpraktijk Portland Yolande van den Berg en Gardy Laurijssen, 24 uur per dag bereikbaar via 06-46464942, ook buiten spreekuren overdag voor vragen of afspraak maken. Bij spoed en geen gehoor via de artsentelefoon: 010-2866977. Postadres: Postbus 53019, 3008 AH Rotterdam. www.verloskundigenpraktijkportland.nl, info@ verloskundigenpraktijkportland. nl. Spreekuur op woensdag vanaf 18 uur aan Hendrikse-akker 11, Barendrecht (kinderdagverblijf Panda). Zaterdag spreekuur vanaf 9 uur aan De Beurs 39, Rhoon/ Portland (kinderdagverblijf Jip en Janneke). Verloskundigenpraktijk Albrandswaard / Pendrecht Jacqueline Broersma, Jeannette Hammer, Annemieke Kip en waarneemsters Marloes Lagendijk, Jantine Buxbaum. 06-27850059 b.g.g. 010-4206611 Spreekuur op afspraak: Rijsdijk 15b (Koetshuys) Rhoon en Slinge 773c Rotterdam (tevens echo locatie medisch en pretecho). Voor meer informatie zie onze website: www.verloskundigenpraktijkpendrecht.nl Trombosedienst en artsenlaboratorium Wijkcentrum Hof van Portland, Hof van Portland 41, Rhoon. Di. en do. 8.15-9.15 uur. Kruithof Fysiotherapie en Manuele therapie Avenue Carnisse 317, 2993 ME Barendrecht. Contact: 0180628741 en info@kruithoffysiotherapie.nl. Zie ook www.

kruithoffysiotherapie.nl. Ook ‘s avonds geopend FysiotherapieRotterdam Bijdorp-Zuid 1, Barendrecht gebouw Wellnesselande, tel. 0180-646418 Rosestraat 123, Rotterdam tel. 010-4860978 www.fysiotherapierotterdam.nl info@fysiotherapierotterdam.nl Dierenartsen Dierenkliniek Carnisselande Avenue Carnisse 184, B’drecht tel. 0180-556062. Dierenkliniek Den Otter Dorpsdijk 16, Rhoon tel. 010-5067150. Aafje, thuiszorg huizen zorghotels Aafje klantenservice 088-8233233 Op werkdagen bereikbaar van 08.00 – 17.00 uur voor informatie en advies. Voor dringende (zorg)vragen is de klantenservice 24 uur per dag bereikbaar. Thuiszorgwinkel Zwijndrecht (Vegro) Verpleeg- en hulpmiddelen: 0800 – 2887766: voor uitleen en verkoop. Passage 4-6, Zwijndrecht, maandag t/m vrijdag 9-17.30 uur, zaterdag van 10-16 uur. Artikelen kunnen thuisbezorgd of opgehaald worden. info@aafje.nl, www.aafje.nl Aafje, Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam. Sanare Thuiszorg Altijd bij u in de buurt! Wij bieden zorg in elke thuissituatie en nemen uw wensen en behoeften als uitgangspunt! Bel 0180-310180 voor verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning op afspraak en door een klein team vaste medewerkers. Gratis spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13-17 uur in Paramedisch Centrum ‘Oranjewijk’ aan de Gebroken Meeldijk 123a te Barendrecht. Meer informatie: www.zorgiseenkeuze.nl Alarmnummer. Brandweer, Politie, Ambulance: 112. Politiebureau Poortugaal, Hofhoek, Poortugaal, tel. 0900-8844. Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard. Inl. tel. 010-5013283. Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest Tel. 0900-0101; Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Kraamzorg De Eilanden Vliet 8, Postbus 1185, 3220 BD Hellevoetsluis. Gratis informatienummer: 0800-0225323; Bevallingslijn: 0181-310000 (altijd bereikbaar). Kraamcentrum Dat 24 uur p.d, 7 d.p.w. bereikbaar voor zorg. Bezoekadres: Kerkstraat 18, 3211 AS Geervliet. Tel. 0181-645100. Email: info@KraamcentrumDAT.nl. Website: www.KraamcentrumDAT.nl. Moeders voor Moeders. Ben je net in verwachting? Moeders voor Moeders verzamelt de urine van pril-zwangeren, en helpt zo vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen ook zwanger te worden. Als je nog geen 12 weken zwanger bent, en je wilt meedoen, neem dan contact op met Odette Boekenstijn 06-39442044 of bel gratis 0800-0228070. Inschrijven kan ook via de website www. moedersvoormoeders.nl. CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Telefonisch aanmelden voor aanvraag verzorgings-, verpleeghuis en thuiszorg. Op werkdagen van 8.30-17 uur. Tel. 010-2068650. Het Boerderijtje. Inloop elke ochtend. Gastvrije ontvangst door vrijwilligers voor een praatje en een kop koffie. Iedereen is welkom op ma. t/m vr. van 10 tot 12.30 uur. Op di. en do. middag tevens open voor activiteiten. Verkoop Wereldwinkel, vr. 10 tot 17 uur en za. 10 tot 16 uur. Do.mo koffie drinken in De Brinkhoeve. Tel. 010-5011973 Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) SWA/Vraagwijzer, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon, Tel.: 010-5011222. Website: www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: vraagwijzer@welzijnalbrandswaard.nl Het Loket voor onafhankelijke en gratis informatie en advies in Albrandswaard voor vragen op het gebied van wonen welzijn, zorg en inkomen. Ook voor informatie over individuele voorzieningen, persoonsgebonden budget (PGB),

huishoudelijke verzorging, mantelzorg en voor het aanmelden van vrijwilligers. Inloopspreekuur van Vraagwijzer van 9-13 uur. Telefonische bereikbaarheid van Stichting Welzijn Albrandswaard maandag t/m donderdag van 9-16 uur, vrijdag van 9-13 uur. SWA/Clientadvisering Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl E-mail: clientadviseur@welzijn albrandswaard.nl Ondersteuning bij complexe hulpvragen, Hulp bij thuisadministratie, PlusKlusAdvies (advies en ondersteuning bij klussen in en om het huis), informatie over o.a. valpreventie en eenzaamheidsbestrijding. SWA/Vrijwilligers Vacaturebank Albrandswaard, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl. E-mail: vrijwilligersvacaturebank@welzijnalbrandswaard.nl Voor iedereen die interesse heeft in vrijwilligerswerk. Bemiddeling tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. Informatie over contracten en regelgeving. Voor informatie en aanmelding kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m donderdag van 9-16 uur, vrijdag van 9-13 uur, telefoonnummer 010-5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. SWA/Mantelzorgondersteuning Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Telefoonnummer: 010-5011222 Website: www.alsjevooreenanderzorgt.nl en www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: mantelzorg@welzijnalbrandswaard.nl Voor informatie kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m donderdag van 9-16 uur, vrijdag van 9-13 uur, telefoonnummer 010-5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. Ouders voor ouders is er voor een luisterend oor voor alle Albrandswaardse ouders. Voor meer informatie en agenda van activiteiten kunt u contact opnemen met Annemarie Calon, tel. 06-41840207. SWA/Jongerenwerk Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Webiste: www. enterall.nl E-mail: info@welzijnalbrandswaard.nl SWA help jongeren van 12 tot 23 jaar bij hun ontwikkeling en bij het meedoen aan de maatschappij. De jongerenwerkers van SWA beantwoorden vragen, bieden hulp aan of verwijzen door. Het Jongeren Centrum Albrandswaard is gevestigd aan de Albrandswaardsedijk 180 in Poortugaal. Het JCA is voor alle kinderen/jongeren in Albrandswaard. Er zijn verschillende activiteiten zoals spelletjes, bioscoopavond, disco’s etc. Heb je leuke ideeën, kom dan eens langs! In Albrandswaard is het jongerenwerk beschikbaar van dinsdag t/m vrijdag. Laurens Zorg aan Huis Laurens biedt veel vormen van diensten en zorg voor ouderen. In Rhoon biedt Laurens Zorg aan Huis, ook voor mensen met dementie. Meer informatie: 08005886678 (gratis) of www.laurens.nl. Activiteiten voor ouderen Laurens organiseert voor actieve ouderen activiteiten die het leven leuker maken. Het Laurens UITbureau voor Ouderen neemt u graag mee naar het theater of op vakantie. Meer informatie: 08005886678 (gratis) of www.laurens. nl. Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur. 0900 - 1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@ korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9-17.30 uur via www.korrelatie.nl Vivenz (o.a. maatschappelijk werk), 7x24 uur bereikbaar telefoon: klantenservice 0888233233 info@vivenz.nl www.vivenz.nl


RONDE PRIJSWEKEN

BIJ MCD!

VERS UIT

IJ R E G A L S N EIGE

Kipsaté

3 porties à 3 stokjes

EEK DEZE W

Gemaakt door en volgens eigen recept slager paul

3

PORTIES

Filet Americain

Huiswijn

Ola Magnum

uit eigen slagerij 100 gram

alle soorten literfles

classic of almond pak 4 stuks

EEK DEZE W

BAKJE 100 GRAM

EEK DEZE W

LITERFLES

EEK DEZE W

PAK 4 STUKS

1+1

GRATIS

EXTREEM LAGE, RONDE PRIJZEN! MCD Rhoon - Tsjaikovskistraat 3 - Tel: 010-5012541 - www.mcd-supermarkt.nl

W 35 - Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 31 augustus 2013. Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! * Wij verkopen zwak alcoholische dranken alleen aan personen boven de 16 jaar.

29 08 2013 albrandswaard