Page 1

Adverteren in de Overschiese Krant? UITGEVERIJ

Woensdag 19 juni 2013

BEL DAN:

Deze week o.a. in de

0180 641 022 www.baruitgeverij.nl info@baruitgeverij.nl

Scouting Starrenburg bestaat 75 jaar

Complimenten voor deelgemeentelijk waterplan ‘Tuinieren voor Ouderen’ viert doorstartdag

www.overschiesekrant.nl

Zie pagina 2

PNL Vastgoedmaatschappij bv Voor aankoop onroerendgoed Overschiese Dorpsstraat 54 3043 CS Rotterdam Tel 010-415 50 85

Overschiese Krant

0180 - 641 022

De Stichting Prachthuis, Bewonersorganisatie Overschie en Stichting VraagWijzer houden donderdag 20 juni van 16.00 tot 18.00 uur een kennismakingsmarkt. foto: Arjen Jan Stada.

PrachtHuis Overschie zet deuren open voor publiek OVERSCHIE - Je hebt een vraag aan een overheidsorganisatie, maar je weet niet waar je moet aankloppen om een antwoord te krijgen. Veel mensen zullen dit probleem herkennen. In deze tijd van online communicatie en social media hebben veel mensen moeite om de weg naar het juiste antwoord te vinden. In deelgemeente Overschie is deze weg snel gevonden, want daar is nog maar één plaats voor alle vragen: het PrachtHuis. De Stichting Prachthuis, Bewonersorganisatie Overschie en Stichting VraagWijzer

Woonarken moeten plaats maken voor zware industrie OVERSCHIE - De gemeente Rotterdam wil alle 28 woonboten aan de Industrieweg in de Spaanse Polder weg hebben. De bewoners kunnen geen kant meer op, want de gemeente koopt de bewoners niet uit en heeft het geld niet om de woonboten te verplaatsen. Op het bedrijventerrein in de Spaanse Polder komt plaats voor zware bedrijven. Andere functies zoals wonen en detailhandel zijn dan niet meer mogelijk. Het is allemaal in 2001 begonnen. Jarenlang leek een verplaatsing naar het einde van de Schie de enige mogelijkheid. Hiervoor had de gemeente al grond geruild met Schiedam. De gemeente zou daar een haven uitgraven voor de woonboten en alle voorzieningen aanleggen. Nu blijkt ineens dat het

voor de helft te duur is, maar om welk bedrag het gaat wil de gemeente niet bekendmaken. De wethouder van ruimtelijke ordening heeft bekendgemaakt nog tien jaar uit te trekken voor de verplaatsing van de boten. Met dat in het vooruitzicht staan de bewoners met de rug tegen de muur. Een flink aantal heeft een hypotheek op hun woonboot. Maar bij een verandering in de levensomstandigheden waarbij de woonboot verkocht moet worden, haken eventuele kopers door alle onzekerheid af. Bij één bewoner is dit al gebeurd. De Rotterdamse raad hebben verleden week nog eens dringend verzocht te onderzoeken of de eigenaren niet terecht kunnen aan de bochtafsnijding in Overschie.

houden donderdag 20 juni van 16.00 tot 18.00 uur een kennismakingsmarkt in het PrachtHuis aan Abtsweg 2. Het doel van deze markt is om na het vertrek van de Stadswinkel en een opfrisbeurt van het pand, de inwoners van deelgemeente Overschie het opgefriste interieur te tonen en om iedereen uit Overschie kennis te laten maken met de diensten en producten die de samenwerkende partijen in het PrachtHuis leveren. Het PrachtHuis is de ‘sociale supermarkt’ van Overschie, een plek waar diverse instanties te vinden zijn die

allemaal een rol spelen in het maatschappelijke werkveld van de deelgemeente. Bewoners kunnen in het PrachtHuis bij Vraagwijzer terecht voor informatie en advies op elk gebied. Geen vraag die bij Vraagwijzer onbeantwoord blijft. In de nieuwe ruimtes van bewonersorganisatie BOOS wordt praktische ondersteuning geboden. In het pand vindt men naast de genoemde partijen ook meerdere vrijwilligersorganisaties op allerlei gebied, en ook voor cursussen en trainingen kan men in het PrachtHuis terecht. Woonstad heeft zijn

spreekuur in het PrachtHuis en er is zelfs een raadsman aanwezig om bewoners van juridisch advies te voorzien. Kortom: teveel gebruikers om hier te noemen en veel redenen om persoonlijk kennis te komen maken. Bewoners van Overschie zijn altijd welkom om onder het genot van een kopje koffie hun vragen of ideeën voor te leggen aan de medewerkers van een van de bovenstaande organisaties. Tijdens de kennismakingsmarkt op 20 juni wordt er bovendien gratis een traktatie bij de koffie geserveerd.

OVERSCHIE - Onlangs heeft de deelraad het deelgemeenteljik waterplan (DGWP) van Overschie vastgesteld. Deze gebiedsgerichte uitwerking van het Waterplan 2 Rotterdam ontving veel complimenten. Overschie is een soort eiland, aan alle kanten omringd door water. Als het water onvoldoende ruimte krijgt zoekt het zelf z’n weg, met natte voeten en andere nare gevolgen tot gevolg. Bovendien komen perioden van hevige regenval en extreme droogte steeds vaker voor. Daar moeten we op anticiperen. Deelgemeente Overschie, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Rotterdam werkten samen met burgers en andere betrokken organisaties bij het maken van het plan. Zo blijven ze samen het water in en rond Overschie de baas. Concrete maatregelen Met deelgemeente Overschie als hekkensluiter hebben alle Rotterdamse deelgemeenten nu een eigen waterplan, dat een gebiedsgerichte uitwerking is van Waterplan 2. Met Waterplan 2 als leidraad stellen de deelgemeenten voor een periode van vijf jaar concrete maatregelen vast en voeren deze uit. De deelgemeentelijke waterplannen vind je op het waterloket. Zie http://www.rotterdam. nl/waterplan_2_en_deelgemeentelijke_waterplannen.

Langs de A13 groeit iets groens

Straatbeeld langs geluidsschermen steeds groener OVERSCHIE - Sinds kort staan er nieuwe bomen en heesters langs de geluidsschermen aan de A13. De nieuwe berken zorgen al voor een flink groener straatbeeld. De geplante heesters in de plantvakken aan Parallelstraat en Oost-Sidelinge zijn nu nog klein, maar ook deze gaan de schermen de komende jaren meer aan het zicht van de bewoners onttrekken. Op den duur groeit de beplanting naar een hoogte van tussen de drie en vijf meter. Soorten als sleedoorn, meidoorn, hazelaar en krentenboom zorgen voor een afwisselende, bloeiende groenstrook. De omgeving langs de A13 wordt dus steeds groener. Inmiddels is duidelijk dat een deel het eerder geplante groen het niet gaat halen. Deze planten worden vervangen door nieuwe exemplaren op het moment dat de voor de soort beste planttijd aanbreekt. De zomer is over het algemeen minder geschikt om bomen

en heesters te planten. De aanplant van het nieuwe groen langs de geluidsschermen maakt deel uit van het Actieprogramma Milieu Overschie. Dit programma van deelgemeente Overschie heeft tot doel om de leefbaarheid in Overschie te vergroten en waar mogelijk milieuwinst te boeken. De aanplant van het nieuwe groen langs de geluidsschermen maakt deel uit van het Actieprogramma Milieu Overschie. foto: Arjen Jan Stada.


2

Overschiese Krant

Woensdag 19 juni 2013 Deelgemeente Overschie Burgemeester Baumannlaan 178 Postbus 10233 3004 AE Rotterdam

Bericht van de deelraad

Wat is Buurt Bestuurt? Bij Buurt Bestuurt maken bewoners samen met politie en stadswachten een top drie van de zaken die als eerste moeten worden aangepakt. Politie en stadswachten pakken deze problemen vervolgens aan. Deze werkwijze is al in een flink aantal Rotterdamse wijken ingevoerd. Bij Buurt Bestuurt gaat het vooral om veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in de buurt. Buurt Bestuurt is eerder toegepast rond de Abtsweg. Binnenkort zal met Buurt Bestuurt worden gestart in een nieuwe buurt in Overschie. Welke? Dat kunt u meebepalen!

Raadsvergadering 27 juni 2013 Op donderdag 27 juni a.s. vergadert de deelraad vanaf 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere de benoeming van dhr. Manifarges tot deelraadslid en motie/statement Spaanse Polder.

Commissievergadering 27 juni 2013 Aansluitend aan de raadsvergadering, vergadert de commissie over de jaarstukken 2012, aanpassen jaarrekening 2011 begrotingswijziging 2012 XVI en begrotingswijziging 2013 VII.

Hoe kan ik mijn buurt aanmelden? Stuur een e-mail naar deelgemeente@ overschie.nl en geef daarin aan welke straat u aandraagt. Het mogen ook meerdere straten zijn. U dient zich met minimaal twee buurtgenoten aan te melden voor Buurt Bestuurt. Belangrijk is dat u en uw buurtgenoten in de straat of straten wonen die u opgeeft. Zet in de mail dus: uw straat/ straten, naam, adres en telefoonnummer, alsmede naam, adres en telefoonnummer van de buurtgenoten die met u meedoen. Geef in uw mail ook kort aan welke zaken er in uw straat zouden moeten worden aangepakt. U kunt ons tot en met maandag 24 juni mailen.

Uitgebreide informatie over bovenstaande agendapunten, de agenda en de daarbij behorende vergaderstukken vindt u op www. overschie.nl (klik op Politiek > Vergaderstukken). Ook kunt , tijdens kantooruren, de stukken inzien of afhalen bij de deelgemeente Overschie. U bent van harte welkom bij de vergadering van de Deelraad. Deze vindt plaats in de raadszaal aan de Burgemeester Baumannlaan 178. Voorafgaand aan de vergadering kunt u om 19.00 uur vragen stellen aan de deelraad. Mensen die van dit spreekrecht gebruik willen maken, kunnen zich tot 25 juni 19.00 uur aanmelden bij de griffier. Aanmelden bij voorkeur via email (a.bleijenberg@overschie. nl) of als u geen email heeft, telefonisch via de deelgemeente. Graag onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.

Hoe wordt bepaald waar Buurt Bestuurt wordt ingevoerd? Omdat buurten en zelfs straten kunnen verschillen, kan het gebied waarop Buurt Bestuurt betrekking heeft niet te groot zijn. De veiligheidspartners in Overschie (politie, Stadsbeheer en deelgemeente) bekijken daarom eerst uit welke straten de meeste aanmeldingen komen. Daarbij houden zij rekening met de aantallen woningen in een straat; in de ene straat staan nu eenmaal meer woningen dan in de andere. Mochten er veel inzendingen komen uit verschillende buurten, dan besluiten de veiligheidspartners op grond van de veiligheidscijfers in welke buurt Buurt Bestuurt uiteindelijk wordt ingevoerd.

Overschie in beeld Het Overschie Weekjournaal Het Overschie Weekjournaal met het laatste nieuws over Overschie is te zien via de deelgemeentesite (www.deelgemeenteoverschie.nl) en op nieuwsschermen bij onder meer bibliotheek, gezondheidscentrum en deelgemeentekantoor. Iedereen kan tips voor het journaal doorgeven aan de redactie: weekjournaal@stolkav.nl

Meer informatie over Buurt Bestuurt vindt u op www.rotterdam.nl/buurtbestuurt en www.buurtbestuurt.nl Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure kunt u contact opnemen met de deelgemeente Overschie via 010-2082222.

Deze week in het Overschie Weekjournaal: • Open Dag Archeologie • Buurt Bestuurt • Inloopspreekuren Thermiek • Gratis buiten sporten • Tractor gestolen • Sportvereniging van de toekomst

Buurt Bestuurt

Spreekuur bouwinspecteur van woensdag 19 juni 2013 vervalt

Hondenpoep. Hardrijders. Zwerfvuil. Foutparkeerders. Afval rond containers. Vandalisme. Diefstal. Overlast. Dit soort zaken kan uw woongenot flink bederven. Breng hier verandering in en meld uw buurt aan voor Buurt Bestuurt.

Deelgemeente werkt maand zonder kantoor Van maandag 24 juni tot en met vrijdag 19 juli is het deelgemeentekantoor verboden gebied voor ambtenaren en bestuurders van de deelgemeente Overschie. Wij werken dagelijks hard voor Overschie en haar bewoners en staan 24 uur per dag, zeven dagen in de week, 365 dagen per jaar klaar met onze kennis van Overschie. Wij denken dat we dat ook zonder kantoor kunnen doen. Zonder dat iemand daar iets van merkt. En dat willen wij ook laten zien! Daarom kunt u ook nu rekenen op de service, diensten en producten die u van ons gewend bent. Als u tussen 09:00 uur en 17:00 uur belt met telefoonnummer 010 - 208 22 22 neemt ons secretariaat uw gesprek aan. U wordt direct doorverbonden met de medewerker die u wilt spreken. Ook uw mail (deelgemeente@overschie.nl) en poststukken worden gewoon in behandeling genomen. Wilt u een afspraak met een van onze medewerkers maken? Dat kan! We ontmoeten u graag! En waar u maar wilt, bijvoorbeeld op uw bedrijf, in de kantine van uw vereniging of in het café. Als het maar in Overschie of elders in Rotterdam is. Voor algemene Rotterdamse zaken/ vragen kunt u natuurlijk altijd bellen met het algemene nummer van de gemeente Rotterdam: 14010.

deelgemeente@overschie.nl www.overschie.nl

Bekendmakingen De publicaties van de deelgemeente Overschie worden elektronisch bekendgemaakt. U vindt ze terug op de website www.rotterdam.nl/rotterdambericht. Dit is de gemeentelijke website voor alle wettelijke bekendmakingen. De bekendmakingen van aanvragen, vergunningen, verkeersbesluiten enz. van de deelgemeente Overschie treft u daar aan.

Openingstijden • Deelgemeente Overschie U kunt bellen voor een afspraak: 010 2082222

Volg Overschie via twitter @overschie en Facebook.com/overschie010

29 juni De meer-dan-voetbal-dag vv HWD Overschie, Taludweg 5, 11.00 uur Kijk voor het complete overzicht van alle Overschiese evenementen en de wekelijks terugkerende activiteiten op: www.facebook. com/overschie010

Van alles te doen in Overschie! 7 juni Show Your Talent De Lugt 17, 19.00 uur, www.freewebs. com/theatermusica Van alles te doen in Overschie!!

12 juni t/m 19 juni Voorleesweek Opzoomercampagne 2013 Opzoomer Mee, www.opzoomermee.nl Opening terrein Tuinieren voor Ouderen

12 juni t/m 17 juli 6 weekse wijkvoetbaltoernooi Overschie vv HWD Overschie, Rotterdam Sportsupport, 8 t/m 12 jaar, aanmelden maatschappelijke-projecten@vvhwd.nl

20 juni Kennismakingsmarkt in het PrachtHuis Stichting Prachthuis, Bewonersorganisatie Overschie en Stichting Vraagwijzer, 16.00 uur

Spreekuur vervalt

Meld uw buurt aan voor Buurt Bestuurt

Deelgemeente zonder kantoor

22 juni Kinderburendag

De bouwinspecteur houdt elke woensdag spreekuur bij de deelgemeente aan de Burgemeester Baumannlaan 178. Het spreekuur van woensdag 19 juni vervalt. Woensdag 26 juni bent u tussen 10.00 uur en 11.00 weer van harte welkom. U kunt de bouwinspecteur wel telefonisch bereiken op 010 – 489 6442.

Rotterdam The Hague Airport, 13.30 uur, aanmelden www.rotterdamthehagueairport. nl/kinderdag

27 juni Raadsvergadering en commissievergadering Deelgemeente Overschie, Burg. Baumannlaan 178, 19.30 uur

Gaaf en Gastvrij Schieveen tijden de Midden Delflandag Foto’s: Arjen Jan Stada. Meer foto’s op: www.facebook.com/overschie010

Werk in uitvoering Project

Periode

Meer informatie

Telefoon/contactpersoon

Werkzaamheden Park 16 Hoven

t/m 2015

www.park16hoven.nl

Projectcommunicatie Park Zestienhoven 010-489 42 48

G.K. van Hogendorpweg

Feb 2013 t/m juni 2013

www.rotterdam.nl/ groenefacelifthogendorpweg

Dhr. M. Mostert 06-12504657

Kleine projecten straatonderhoud door geheel Overschie

t/m december 2013

www.deelgemeenteoverschie.nl Stadsbeheer, Gebiedskantoor Overschie > wonen en leven > werkzaamheden Tel.: 010 489 8700

Vervanging Oudedijkse Schiebrug (tussen Schansweg en Oudedijkse Schiekade)

27 mei t/m 14 juni 2013

www.rotterdam.nl/werkzaamheden

de heer Van der Gaauw (010) 4897638 (bereikbaar op werkdagen tussen 7:30 en 16:00 uur)

Voor meer informatie over werkzaamheden in Overschie kunt u ook terecht op www.rotterdam.nl/werkzaamheden. Onder de link ‘Werken aan de weg’ vindt u de werkzaamheden in de deelgemeente op een rijtje.


Overschiese Krant

NIEUWS

Woensdag 19 juni 2013

Scouting Starrenburg bestaat 75 jaar OVERSCHIE - Op 8 januari 1938 is scouting Starrenburg opgericht en 75 jaar na dato is deze groep nog springlevend. Door inzet van vele vrijwilligers, met name die van het leidingsteam dat elke zaterdag paraat is om de kinderen uit Overschie en omstreken een gevarieerd programma aan te bieden. Door de jaren heen zijn er veel leden geweest, een gedeelte is blijven hangen en vond zijn plek in de leiding, bestuur of groepsraad, maar een groot gedeelte van deze leden vond een andere vrijetijdsbesteding, maar heeft misschien wel hele leuke herinneringen. De scouting nodigt deze oudleden uit om deze herinneringen te komen delen, nog een stukje scoutingcultuur mee te beleven en door te gaan naar de feestavond op zaterdag 6 juli, wanneer de jubileumfeestdag is. Opgeven kan via mary.t@

scoutingstarrenburg.nl en 0644284208. Men krijgt dan verdere informatie over de uitnodiging. Het comité dat

deze dag organiseert bestaat uit Piet Hartog (piet.h@scoutingstarrenburg.nl) , Wilfred Lansbergen (wilfred.l@scou-

Scouting Starrenburg is nog springlevend.

tingstarrenburg.nl), Sebastiaan Borgdorff (sebastiaan.b@ scoutingstarrenburg.nl) en Mary Thomassen.

foto: Mary Thomassen.

Heel Overschie ‘Lekker naar de Boer’ OVERSCHIE - Elk jaar houden de biologische boeren en tuinders van Nederland open erf tijdens het ‘Lekker naar de Boer’-weekend, dit jaar op 22 en 23 juni. Dit weekend kun je de mensen achter het biologische product ontmoeten en zelf ervaren wat biologisch telen inhoudt. De boer en boerin staan klaar om je van alles te laten zien, ruiken en proeven. Je kunt met eigen ogen zien dat samenwerken met de natuur makkelijk lijkt, maar heel veel vakmanschap vereist. Want behalve voor de heerlijkste ingrediënten voor je maaltijd, zorgt de biologische boer ook voor het milieu, dierenwelzijn en de natuur. Zaterdag 22 juni en zondag 23 juni stelt de familie Van den Berg uit Schipluiden hun boerderij Hoeve Ackerdijk aan Rotterdamseweg 233 van 10.00 tor 16.00 uur open. Het bijzondere aan deze boerderij is de ligging aan een lang toegangspad en op een oude

boerderijplaats. Het erf en de gebouwen zijn voortdurend aangepast, ook nu wordt er weer aan groot onderhoud gewerkt. Arie van den Berg van Hoeve Ackerdijk: ,,In 2012 zijn we gestart met onze eigen energieproductie door middel van het plaatsen van 80 zonnecollectoren op onze potstal. Dit jaar hebben wij onze veestal

voor de melkkoeien gerenoveerd en is op de oude fundering een compleet nieuwe stal geplaatst. Je kunt deze nieuwe gebouwen bewonderen en uiteraard nog steeds de koeien en kalfjes aaien. Zoals vertrouwd zal ook de windmolen op ons erf ’t Kleyne Vermogen weer draaien en specerijen malen.’’ Verder is er met of zonder rondlei-

Koeien of kalfjes aaien.

Bakker van den Berg genomineerd als desembroodbakker OVERSCHIE - Warme Bakker van den Berg is genomineerd als desembroodbakker. Desembrood is hot. Lekker thuis, bij het ontbijt of de lunch. Maar ook de betere restaurants hebben het

brood ontdekt. En dan niet als broodje erbij, maar echt als onderdeel van het menu. Werd een paar jaar geleden een restaurant nog beoordeeld op het merk koffie dat het voerde, nu maken ze het

Desembrood is populair aan het worden.

verschil op brood. Steeds meer consumenten kiezen voor puur en eerlijk brood. Authentiek brood zoals het op het Franse platteland wordt gebakken. Met een stevige korst en robuuste vormen. Echt ambachtelijk. De specifieke smaak van desembrood komt door fermentatie van micro-organismen en gisten. Het is een complex en tijdrovend proces dat specifieke uitrusting, maar ook veel vakmanschap vereist. Zelfs voor de meest gepassioneerde en betrokken bakker als Van den Berg is het een uitdaging om dit naast hun reguliere productprocessen te beheren en te beheersen. Van den Berg: ,,Desembrood is zo apart van smaak omdat het proces van meel tot gebakken brood ongeveer 26 uur duurt. Niet alle bakkers nemen daar de tijd voor’’.

ding van alles te zien; geniet van de historische omgeving, maak een wandeling naar het Art Center of loop het struinpad af over het weiland, een leuk ommetje van zo’n vier kilometer. De open dagen zijn voor jong en oud en goed te bereiken met de fiets en auto. Op beide dagen zijn er rondleidingen over het bedrijf, waarbij de boer zijn passie deelt met de bezoekers. Daarbij zijn er proeverijen van Boer en Land en ZuiverZuivel, waar onder andere Hoeve Ackerdijk haar melk aan levert. Ook zijn er een workshops kaas maken, boterschudden, en vele andere (kinder-)activiteiten. Voor elk wat wils. Door te kijken, te ervaren en te proeven gaat er een wereld voor je open. Als afsluiting is er ijs van Tom, gemaakt met biologisch room van de koeien. Zie verder www. hoeveackerdijk.nl of lekkernaardeboer. nl, CampinaBOERenLAND. nl, ZuiverZuivel.nl.

Overschiese Krant iedere vrijdagochtend in museum OVERSCHIE - Iedere vrijdag is redactiemedewerker Ralph van Twist van 9.30 tot 10.30 uur aanwezig in museum Oud Overschie aan Overschiese Dorpsstraat 136-138 om Overschieënaars die niet beschikken over een computer met internet of allerlei zaken met betrekking tot de krant willen bespreken, te woord te staan. Ook het opgeven van advertenties is mogelijk. Redactie Overschiese Krant, tel. 0622503028.

Deze krant nog eens nalezen?

www.overschiesekrant.nl

3

Scheurmail van de Week Rubriek ‘Wist u dat...’ ... er sinds 1 mei 1987 een onderscheid is tussen de termen ‘Koninklijk’ en ‘Hofleverancier’? ... grote, in Nederland gevestigde ondernemingen, het predikaat Koninklijk kunnen krijgen, mèt kroontje? ... de titel Hofleverancier en het bijbehorende wapenschild bestemd is voor kleine en middelgrote bedrijven met een regionale uitstraling die minstens honderd jaar bestaan en een onberispelijke reputatie hebben? ... de Hofleverancier niet daadwerkelijk goederen of diensten aan het Hof hoeft te leveren voor de eretitel? .... voor zover is na te gaan hoedenwinkelier A. van Weezenbeek het eerste Rotterdamse bedrijf was aan wie in 1851 het predikaat Hofleverancier werd toegekend? ... het bedrijf dat momenteel het langst de titel voert Arps & Zoon Drukkerijen B.V. is (sinds 1897)? ... Rotterdam naast Arps & Zoon nog negen Hofleveranciers kent? Dit zijn: Engels B.V. B.V. Woninginrichting v/h Wed. G. Metz & Zonen Banketbakkerij B.J. Carlier Vermeyden Delicatessen B.V. Pelt & Hooykaas B.V. V.O.F. B. Tol & Zn. Eckhart B.V. Oosterboekhandel J. Amesz Siebel Juweliers Scheurmail Rotterdam is tegenwoordig een gratis abonnement. Meld u aan op www. scheurmailrotterdam.nl.

Speeltuindag bij speeltuin Schiewijk druk bezocht Door: Jaap Brommer OVERSCHIE - ‘s Ochtends was het eerst wat regenachtig tijdens de Speeltuindag bij speeltuin Schiewijk, maar later knapte het weer wat op. Het werd zaterdag 15 juni wat zonniger, maar er bleef wel een harde wind over. Dit bleek geen bezwaar, want er zijn heel wat mensen verschenen bij de speeltuin om dit met kun (klein)kinderen mee te maken. De kinderen vooral hebben genoten van het springkussen, de draaimolen, het touwtje trekken, ballen gooien, grabbelton, schminken, pannenkoeken bakken en de diverse spelletjes. Ook het vangen van de ‘boef’ die er rond liep, was een succes. Want als die ge-

vangen was, werd hij naar de paddenstoel gebracht, waarna hij bekogeld werd met natte sponzen. Ook bij het rad van de tuin was de spanning aanwezig of men een prijs won. Al met al mogen ook alle vrijwilligers, die zich weer beschikbaar hebben gesteld, terugzien op een zeer geslaagde dag. Heel hartelijk bedankt voor jullie inzet en bereidwilligheid namens de speeltuin. Mede daardoor kan de speeltuin zulke dagen organiseren. Binnenkort wordt er weer de jaarlijkse snuffelmarkt gehouden, die gedurende een week of zes te bezoeken is. Men houdt u hiervan op de hoogte. ,,Ook dan zien wij u gaarne, want de toegang hiervoor is gratis. Alle spullen zijn voor een koopje aan te schaffen.’’

Ekster met dikke strot

OVERSCHIE - Andries Hoek stuurde de redactie een in zijn tuin gemaakte foto van een ekster met een dikke strot. Andries vraagt zich af wat het kan zijn. Is de vogel ziek, heeft hij iets ingeslikt wat in

zijn keel is blijven zitten of is het een volle krop voor haar jongen? Andries is benieuwd of er lezers zijn die hier antwoord op kunnen geven. Mail naar redactieoverschie@baruitgeverij.nl.


De Meiden

Verse Vis, Gebakken Vis en Haring

Al jarenlang uw vertrouwde adres aan de Burgemeester Baumannlaan. (nabij RK Kerk)

Haring altijd vers van ’t mes

I.v.m. de komst van Hollandse Nieuwe Haring heel de week aanwezig. Ook Hollandse Nieuwe verkoop aan de viskraam bij de ING Bank aan de Burgemeester Baumannlaan.

HOLLANDSE NIEUWE HARING Bij ons volop verkrijgbaar VERS VAN ’T MES

In de overzichtelijke vitrine ligt een gevarieerd scala aan verse en gebakken vissoorten

Ondermeer: garnalen, roodbaars, zeebaars, pangasius, dorade, tonijn, ansjovis, makreel, mosselen en zalm Geopend van maandag tot en met zaterdag van 10:00 uur tot 19:00 uur. Koopavond geopend tot 21:00 uur.

Erasmus Party Service uit Rotterdam is erkend specialist in het tot in de puntjes verzorgen van recepties, partijen en evenementen. De illustere naam Erasmus staat dan ook borg voor een compromisloze kwaliteit. Succes zit ‘m namelijk in de details. In de presentatie van de culinaire hoogstandjes. En in de á la carte aankleding van de ambiance. Met Erasmus Party Service slaagt ‘t altijd. Ook hoog in de lucht is Erasmus Party Service van de partij. In de ultra-moderne keuken worden speciale maaltijden bereid voor enkele gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen alsmede diverse privé vliegtuigen. De snelle luchtvaart of de klassieke sit-down dinners vormen een uitstekend spanningsveld om uw feest te doen slagen. Geprikkeld of nieuwsgierig? Neem contact op met onze party manager.

Fairoaksbaan 70 3045 AS Rotterdam Tel: 010 41 533 77 - Fax: 010 41 533 47 E-mail: operations@erasmuscatering.nl

Happen in

Hollandse Nieuwe nu toch begonnen

De Hollandse Nieuwe komt 19 juni aan wal. Het haringseizoen begint twee weken later dan gepland, omdat de haring nog niet groot en vet genoeg is. Dat zegt het Nederlands Visbureau. Daarom stelt het Nederlands Visbureau het eerste vaatje uit tot 19 juni. Er werd wel haring gevangen bij Denemarken en Noorwegen, maar die wordt verwerkt tot onder meer filets, gemarineerde haring en rolmops. Door het slechte weer kwam er weinig zonlicht in het zeewater. Daardoor kon plankton, het belangrijkste voer van haringen, niet groeien en de haringen zelf dus ook niet. Het is de tweede keer in de geschiedenis dat de start van het haringseizoen is uitgesteld. De vorige keer was in 2006. Elk jaar wordt ruim 400.000 ton Noordzeeharing gevangen. Een klein deel daarvan wordt Hollandse Nieuwe.


Overschiese Krant

NIEUWS

Woensdag 19 juni 2013

‘Tuinieren voor Ouderen’ viert doorstartdag Door: Tim Bazuijnen OVERSCHIE - Tientallen tuinliefhebbers stonden ongeduldig te trappelen voor het hek. Na jaren van onzekerheid over het voortbestaan van ‘Tuinieren voor Ouderen’ (TvO) vond zaterdag 15 juni de officiële ‘doorstartdag’ plaats en betraden de tuinders het nieuwe TvO-complex aan de Achterdijk. ,,Eindelijk kunnen we weer doen waarvoor we hier zijn: lekker tuinieren, genieten van dit prachtige plekje en weer

eens met iedereen een gezellig praatje maken! Wat hebben we het gemist!” Marjo Veringmeier, voorzitster van TvO, stond bij het hek van het nieuwe complex en sprak met een grote glimlach op het gezicht de tuinleden toe. ,,Op de oude tuin hadden we de houding van ‘ach, we gaan toch weg’, maar nu we de kans hebben gekregen om opnieuw te beginnen, moeten we dat ook goed doen!” De voorzitster blikte terug op de roerige tijden waar de tuinvereniging zich lange tijd in heeft bevonden. Bij de plan-

vorming voor Park 16Hoven werd in eerste instantie geen rekening gehouden met ‘Tuinieren voor Ouderen’. Na jarenlang met het Deelraadbestuur en OBR in gesprek te zijn geweest, is er dan eindelijk een nieuwe locatie aan de Achterdijk gevonden om de komende 25 jaar ‘Tuinieren voor Ouderen’ in Overschie te behouden. ‘Tuinieren voor Ouderen’ is in 1985 officieel opgericht voor inwoners van Overschie die al iets meer op leeftijd zijn. De vereniging maakt

Op 15 juni vond de doorstartdag van ‘Tuinieren voor Ouderen’ plaats en betraden de tuinders het nieuwe complex aan de Achterdijk. foto: Arjen Jan Stada.

bijvoorbeeld gebruik van verhoogde tuinbakken zodat ook de ouderen die slecht ter been zijn of last hebben bij het bukken toch naar gelieve kunnen tuinieren. Daarnaast staat het ‘samenhorigheidsgevoel’ hoog in het vaandel. De laatste tijd is er druk gewerkt aan het startklaar maken van het terrein. De grond werd in februari gestort en de verhoogde tuinbakken zijn gereed voor gebruik. Natuurlijk moet er nog veel gebeuren aan de inrichting. De tuin moet helemaal opnieuw worden aangelegd, met nieuwe gezamenlijke tuinen, fruitbomen, meubilair en tuinbanken. Het bestuur zegt dan ook druk zoekende te zijn naar een aantal fondsen of goede gevers die voor deze spullen kunnen zorgen. Op 15 juni werden in ieder geval al de eerste stappen gezet. De tuinders kregen ieder symbolisch een tegel om het nieuwe pad tussen de tuinen gezamenlijk aan te leggen. Het complex bestaat uit in totaal 64 tuinen en 12 tuinbakken. Momenteel zijn er nog zo’n 18 tuinen en 5 tuinbakken vrij voor nieuwe leden. Bent u 55+ en houdt u van tuinieren en gezelligheid? Bezoek dan eens het nieuwe complex van ‘Tuinieren voor Ouderen’ aan de achterkant van de Achterdijk of bezoek de website: http://tuinierenvoorouderen.jouwweb.nl.

Alternatief bomenrij Noord West voor Overschie? OVERSCHIE- Donderdag 23 mei presenteerde de provincie Zuid-Holland drie alternatieven voor de bomenrij langs bedrijventerrein Noord-West bij Overschie. De huidige bomenrij, die het bedrijventerrein deels aan het zicht onttrekt, kan niet in zijn geheel blijven staan. Naar aanleiding van de avond gaat de provincie drie extra opties onderzoeken. Het bedrijventerrein Rotterdam Noord-West wordt vanuit Overschie aan het oog ont-

trokken door een bomenrij. De populieren in de bomenrij hebben een beperkte levensduur en staan straks, als de bochtafsnijding Delftse Schie gerealiseerd is, deels in de nieuwe kade. Dat is niet toegestaan. Als de bochtafsnijding uitgevoerd wordt, wil de provincie de bomenrij aanpassen voor een nieuwe groene beplanting die een flinke tijd mee kan. Tijdens de avond werden drie alternatieven gepresenteerd.

Woonarken moeten plaats maken voor zware industrie OVERSCHIE - De gemeente Rotterdam wil alle 28 woonboten aan de Industrieweg in de Spaanse Polder weg hebben. De bewoners kunnen geen kant meer op, want de gemeente koopt de bewoners niet uit en heeft het geld niet om de woonboten te verplaatsen. Op het bedrijventerrein in de Spaanse Polder komt plaats voor zware bedrijven. Andere functies zoals wonen en detailhandel zijn dan niet meer mogelijk. Het is allemaal in 2001 begonnen. Jarenlang leek een verplaatsing naar het einde van de Schie de enige mogelijkheid. Hiervoor had de gemeente al grond geruild met Schiedam. De gemeente zou daar een haven uitgraven voor de woonboten en alle voorzieningen aanleggen.

Nu blijkt ineens dat het voor de helft te duur is, maar om welk bedrag het gaat wil de gemeente niet bekendmaken. De wethouder van ruimtelijke ordening heeft bekendgemaakt nog tien jaar uit te trekken voor de verplaatsing van de boten. Met dat in het vooruitzicht staan de bewoners met de rug tegen de muur. Een flink aantal heeft een hypotheek op hun woonboot. Maar bij een verandering in de levensomstandigheden waarbij de woonboot verkocht moet worden, haken eventuele kopers door alle onzekerheid af. Bij één bewoner is dit al gebeurd. De Rotterdamse raad hebben verleden week nog eens dringend verzocht te onderzoeken of de eigenaren niet terecht kunnen aan de bochtafsnijding in Overschie.

Dat leidde tot veel vragen en suggesties, zoals: Is er een variant denkbaar waarin meer bomen kunnen blijven staan? Kan het traject van de vaarweg misschien zo verlegd worden, dat kap voorlopig niet aan de orde is? De provincie heeft daarom besloten nu eerst verder onderzoek te doen. De komende weken wordt uitgezocht of: Er in plaats van een dijk een damwand kan komen, de twee dijklichamen uit de huidige plannen kunnen wor-

den samengevoegd tot één en het trace van de nieuwe vaarweg een aantal meter verlegd kan worden. Een besluit over de bomenrij wordt pas genomen als deze opties zijn onderzocht. De provincie kijkt daarbij vooral of ze tot de kap van minder bomen leiden en geen grote kostenstijging of vertraging met zich meebrengen. Meer informatie is te vinden op de webpagina Bochtafsnijding Delftse Schie.

Elitair Nederland Door politiek columnist Jeffrey Rijken Vorige week kwam naar buiten dat VVD-er Fred de Graaf heeft zitten goochelen met Kamerleden. Fred wilde namelijk niet dat Geert Wilders in de buurt zou komen van Koning Willem-Alexander tijdens de inhuldiging in de nieuwe kerk. Stel je voor, een rechts populist die niet met al die saaie tutmutsen meepraat, komt in de buurt van ons staatshoofd. Dat kan natuurlijk niet. Geert moet je zoveel mogelijk overal buiten houden. Fred de Graaf staat symbool voor het elitaire denken dat een hoop politici hebben. Wij zijn beter dan het gewone volk. Het hangt als tegeltje boven Fred zijn bed. Het gedrag van Fred de Graaf staat niet op zichzelf. Het begon in 2001 al met Pim Fortuyn die vooral buiten de macht gehouden moest worden. Pim werd in allerlei manieren tegengewerkt en terwijl Leefbaar Rotterdam de grootste partij in Rotterdam geworden was onder leiding van Fortuyn, probeerde ze er alles aan te doen om Leefbaar buiten de macht te houden. Het volk

Hondenbezitters wordt vriendelijk gevraagd hun vier-

voeter aan de lijn te houden. Volgens schaapherder Martin Oosthoek kan door de inzet van schapen een bijzondere natuurlijke vegetatie ontstaan waarbij zelfs zeldzame bloemen en planten weer tot bloei kunnen komen.

Schapen bij de Overschiese Plassen. foto: R. van Twist.

had dan wel gesproken, maar het volk was een beetje dom. Sinds 2001 probeert elitair Nederland de populistische volkspartijen te kleineren en buiten de macht te houden. Gelukkig laat Geert Wilders zich niet klein krijgen. Hij werd gesteund door de gehele Tweede Kamer, dat dit echt niet kon. Voorzitter Fred de Graaf had onafhankelijk moeten zijn en is dat duidelijk niet geweest. Gelukkig is dat wel veranderd in meer dan tien jaar tijd. Ook politici leren van hun fouten in het verleden. Fred de Graaf heeft moeten aftreden van het VVD-partijbestuur. Een verstandige keuze, aangezien hij zijn geloofwaardigheid en onpartijdigheid totaal kwijt was. Het rare is dat Kamervoorzitter Anouschka van Miltenburg van de VVD niet hoeft af te treden, terwijl zij medeverantwoordelijk was voor de mensen die de koning naar binnen moesten geleiden. Zij organiseerde het samen met Fred de Graaf. Maar ja, ze wist nergens af. De christenen zouden nu zeggen: de haan kraaide drie keer.

Maand zonder kantoor werk gaat gewoon door Wel leuk dat nieuwe werken, maar ik merk persoonlijk (en die geluiden hoor ik meer) dat vragen steeds langzamer worden beantwoord door de deelgemeente Overschie. Het nieuwe werken vergt ook een nieuwe vorm van toezicht en ik betwijfel of dat goed gaat. Ik vraag me dan ook af welke

Geschoren schapen grazen buikje rond OVERSCHIE - Een kudde geschoren schapen van Martin Oosthoek staat op een met schrikdraad afgesloten terrein nabij de Overschiese Plassen.

5

prestaties een ambtenaar moet leveren om goed te functioneren. Een ziekteverzuim van 0 procent is natuurlijk ook totaal ongeloofwaardig. Medewerkers melden zich gewoon niet meer ziek want ze zitten toch al thuis. Mike Berghuis

Door Wil Berkhout

Cocktail van nieuwe haring Ingrediënten: 1 krop sla 4 haringen 2 zure augurkjes 1 zure appel 1 hardgekookt ei 1 bosje dille 1 ui

1 eetlepel zilveruitjes 1 in de schil gekookte aardappel 4 eetlepels slagroom olie citroensap peper, zout azijn

Bereiding: Meng een eetlepel citroensap met de slagroom. Maak de dille schoon en hak hem fijn. Meng de helft van de dille door de slagroom. Bewaar de rest voor garnering. Maak de haringen schoon en snijd de filets in reepjes van 1 cm breed. Snij de ui in dunne reepjes. Maak van de aardappel blokjes van een halve bij een halve cm. Snij de augurkjes in dunne plakjes. Snij de kleine zilveruitjes middendoor. Leg alle ingrediënten in een kom zonder de slagroom toe te voegen, meng ze en breng het mengsel op smaak met olie, azijn, peper en zout. Laat alles een kwartier marineren. Leg een blaadje sla in elk cocktailglas. Verdeel de massa over de glazen. Geef er een lepel room over en garneer met wat gehakte dille en een paar schijven hardgekookt ei. Geef er vers stokbrood bij.


www.dianakledingreparatie.nl - Email: dianakledingreparatie@hotmail.com Ook voor het op maat maken gordijnen, woningtextiel, meubelstoffen en tevens ook het stomen van uw kleding.

ZESTIENHOVENSE

FAMILIEBERICHTEN Voor dankbetuigingsadvertentie, Voorrouw–, rouw – en dankbetuigingsadvertentie kunt u bellenen naar 06 225 03 028 of mailen naar felicitaties bedankadvertentie redactie@overschiesekrant.nl kunt u bellen naar 06 225 03 028 of mailen naar redactieoverschie@baruitgeverij.nl Voor felicitaties en bedankadvertentie kunt u bellen naar 06 225 03 028 of mailen naar redactie@overschiesekrant.nl

Rouwcentrum OverschieKrant. Uw trouwfoto gratis in de Overschiese Mail uw foto met namen en trouwdatum naar redactie@overschiesekrant.nl

krant.nl

WITGOED SERVICE reparaties van alle merken wasmachines M. van Komen Zestienhovensekade 97a Rotterdam Te l / Fa x 010 - 4 15 2 1 0 8 Mo b i e l 0 6 5 4 76 7 3 01 w w w. zw s ro tt e rd a m. n l

Elektrotechnisch Installatiebedrijf J.A. Poot Elektrotechnisch Installatiebedrijf Zwethkade 23 Tel.: 010-471 41 90 Tel.: 06-53 23 09 42 Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden. Fax:Poot 010-470 31 56 J.A. (ook ‘s avonds bereikbaar)

“DE ZWETH”

“DE ZWETH”

Zwethkade 23 Tel.: 010-471 41 90 Tel.: 06-53 23 09 42 Fax: 010-470 31 56

Voor al uw elektrotechnische

werkzaamheden. Gevelrenovatie en onderhoudsbedrijf (ook ‘s avonds bereikbaar)

M.C. Pleune

Telefoon dag en nacht: 010 - 245 70 90

Uitvaartzorg J.Chr. Biemans bv

www.mcpleune.nl online offerte

✓ Gevelreiniging ✓ Hak- en voegwerk ✓ Metselwerk ✓ Graffiti verwijdering ✓ Pannendaken ✓ Schoorstenen ✓ Verbouwingen ✓ Gratis prijsopgave

Overschiese Kleiweg 617 3045 LK Rotterdam Tel.: 010 - 437 02 80 Mobiel: 06 - 502 86 846

Hoornsingel 10 - 3042 NL Rotterdam

Word nu donateur Bel gratis 0800 - 8003

Wilsbeschikkingsboekjes - Depositofonds

www.eyecarefoundation.nl - Giro 5 25 25

Advertenties voor deze rubriek kunnen worden geplaatst via e-mail redactieoverschie@ baruitgeverij.nl

Bezorgers gevraagd Leuke bijverdienste voor een paar uurtjes per week

Inlichtingen 06 50 408 149

TE HUUR in Verzamelgebouw te Overschie: Diverse kantoren v.a. € 175,- per maand Opzegtermijn 3 maanden tel. 06-14153988 Rommel in uw tuin/boom weghalen/Snoeien/ schutting plaatsen?

Tuin het hele jaar Bijhouden? Klein Hoveniersbedrijfje doe het voor u. Vakbekwaam - betrouwbaar en vaste eerlijke prijs Vrijbl.inl.Theo 0108851617 of 0615575890

Hoera! GESLAAGD! Geslaagd gefeliciteerd Ashley en Anne !

Lieve Romy,

Gefeliciteerd Glenn de Haan met je diploma VMBO. Top gedaan, wij zijn trots op je. Papa, mama, Roy, Opa & Oma de Haan

hey Menno, jonge van harte gefeliciteerd met je diploma! Fijne vakantie en op naar de scheepvaart.... Groeten van de familie Meeles

Hoera Brain van den Bogerd is geslaagd Gefeliciteerd jongen groetjes, Papa en mama

Wijktheater

BETER MEEDOEN DAN ZINKEN... Ja het is weer duidelijk geworden. De IJslanders worden net als andere arme landen in de tang genomen. De president van IJsland, O. Grimsson, geeft aan dat Nederland en Engeland met hun positie heeft gespeeld zodat het I.M.F. (Internationaal Monetair Fonds) een duur en oneerlijk voorstel ligt voor IJsland. Ditzelfde gebeurd ook altijd als mensen iets niet van een ander wensen of kunnen accepteren. Dit is dan ook de basis van mij om u als lezer ruimte te geven en verder te denken dan het bekrompen gedoe om de ander - uw en mijn naaste - te gronde te richten. Want dat doen allerlei instellingen en overheden reeds om de mensen (blijvend) te onderdrukken ondanks dat we denken dat we in een vrije wereld leven. O.K.

richtingsverkeer van de mens! Het komt helaas te vaak neer op meedoen of zinken!!! En dan nog op informele wijze anders moet je maar stikken! Bedenkt u dat alles wat de mens gemaakt heeft, ook afgebroken kan worden! Is het niet door de natuur die zijn vrije loop nodig heeft en behoort te hebben dan wel door de mens zelf, die alles aan zijn laars lapt, veel kapot maakt als het hen zelf maar beter gaat...! Maar is elke verandering wel goed? Indien dat zodanig gaat dat iedereen daarvan profiteert dan is het altijd goed, maar kijk dan ook om je heen! Want wat het ene inderdaad goed is voor de mens, kan het andere goede ook de natuur of dierenwereld kapot maken. Neem onder andere het plastic dat zeer, zeer moeilijk in toom gehouden kan worden in deze wereld door men-

men komt op voor het zogeheten algemeen belang en wil iedereen een balans voor het leven geven. Maar dat kan je niet blijvend doen, tenzij je direct hulp biedt aan mensen! En, niet te vergeten eerst in eigen gelederen beginnen alvorens zeer veel geld weg te doen aan anderen, dus ook niet aan EU landen ondanks gemaakte afspraken. Want in feite is dat en alle ander afspraken, ook in de EU, gewoon Kartelvorming te noemen! Daaraan gaat iedereen kapot!!! En datgene wat bedoeld is om inlanders/burgers te helpen in hun bestaan in (helaas) afgebakende grenzen dat een land heet, zal veel beter nagekeken moeten worden of we het goed doen en haalbaar is maar dan ook kijkend naar onze natuurlijke omgeving! Want in die natuur mogen we leven en samengaan, maar dan niet alleen het een-

Wijktheater Musica wenst u een prettige en vooral zonnige vakantie

Wijktheater Musica is gesloten van maandag 22 juli t/m zondag 1 september 2013 Wij heten u in september weer van harte welkom bij ons variërend theateraanbod voor groot en klein. En… voor het vakantiegevoel voor de kinderen hebben we een leuke kleurplaat geplaatst op de website van Musica, www.freebebs.com/theatermusica, die je kan kopiëren, vergroten en vervolgens printen… met wat hulp van je ouders of verzorgers zal dit vast lukken! Veel kleurplezier! In de maand juli zullen diverse basisscholen van Overschie hun eindmusical presenteren in wijktheater Musica.

Melodie en Ritme Als Ritme wakker wordt, doet hij steevast hetzelfde ritueel. In hetzelfde tempo, daar houdt hij van. Maar wie komt daar aangezweefd? Dat is de kleurrijke Melodie die niet stil kan staan. Kunnen Ritme en Melodie het goed met elkaar vinden? Ze zijn heel verschillend. Maar ze passen toch erg goed bij elkaar, want samen zijn ze: muziek!

Woensdag 2 oktober

Aanvang: 14:00 uur

Entree: € 3,00 / R’Pas € 2,25

Zondagmiddaglounge Onderwater producties, FutureShock Wat voelde je bij de ontdekking van je eerste rimpel? En toen je voor het eerst als mevrouw werd aangesproken? Herinner je jouw eerste grijze haar? Peter en Loes wel: zij zijn als de dood om oud te worden. Ze besluiten niet langer te vluchten, maar te experimenteren met ouderdom. Dat hadden ze beter niet kunnen doen...

buur

Aanvang: 14:00 uur

Entree: € 5,00 / R’Pas € 3,75

Cabaret Thijs Kemperink “Gas D’r Op” (try-out)

Hoera!!! Menno is geslaagd voor zijn MAVO-diploma. Van harte gefeliciteerd!!! We zijn trots op je.

Heel veel liefs Papa, Mama, Laura xxx

ploffen. Eigenlijk een prachtig doelpunt maar of het echt Bert’s bedoeling was om op deze wijze de bal in het doel te schieten mag hardop worden afgevraagd. In ieder geval 0-1 en dat in een uitwedstrijd! Daar waar vorig seizoen 70%

Musica Politiek, Psychologie of Realiteit ! s r e d n a e f net ef

Zondag 6 oktober

Geslaagd! Na de zomervakantie beginnen op het Wellantcollege MBO dier&zorg.

Van harte gefeliciteerd met het behalen van je Bachelor of health (Mondhygiënist)! Wij zijn trots op je!

eerste hindernis die genomen moest worden was CVV Berkel en dat het daar niet makkelijk zou worden was vooraf bij alle betrokkenen bekend. De thuiswedstrijd leverde een sensationele 4-3 zege op maar dat was natuurlijk geen maatstaf voor

FutureShock is een meeslepende en tragikomische voorstelling waarin wordt gezocht naar de schoonheid van het ouder worden. Want oud worden we allemaal, maar gelukkig niet in één dag... Idee en concept: Jeroen Rienks en Afke Weltevrede Regie: Milone cultuur Reigman Lichtontwerp: Paul van Laak/ Vincent Bax Tekst en spel: Jeroen Rienks en Afke Weltevrede Productie: Stefanie Vermeiren

Voor het VMBO examen!

Veel liefs van Danny, Denise en Davey

tegenstander die met 10 man rond de eigen zestien speelt. Hoe langer het doelpunt dan uitblijft, hoe moeilijker het wordt. Dan wordt toch wat geforceerd naar de opening gezocht. Zelfs met 3 spelers van C1 in het veld, ingevallen

Pappa, mamma en Jeroen

Op zijn dertigste verjaardag vraagt Thijs zich af welke weg hij moet volgen. De weg van zijn hart, de zandweg of de verharde weg? Als een ware wetenschapper gaat hij te rade bij drie oude wijzen uit het Oosten, die wekelijks zijn te vinden in de stamkroeg van Thijs. De optimist adviseert hem te blijven doen wat hij wil doen, de realist attendeert hem op een vast pensioen en de pessimist moppert dat het nooit wat zal worden met die grapjes op het podium. Wekenlang hoort Thijs verhalen over gelukte en mislukte plannen, voordelen van een vaste baan, vervlogen dromen, verpakt in humor, verdriet en vooral ontroering. Urenlang rijdt Thijs vervolgens rondjes op de plaatselijke rotonde, om vervolgens te kiezen voor de juiste afslag. Wat kan hem gebeuren? Na urenlang rijden stopt Thijs bij het theater en ziet een poster:

Zaterdag 12 oktober

Aanvang: 20:30 uur

Entree: € 7,00 / R’Pas € 5,25

De Wereld van kleintje Bommes, het jonge, gele eendje, is nog maar net uit zijn ei gekropen. Direct moet hij leren zwemmen, want water is lekker, zegt mama. Water is nat, vindt Bommes. Maar naar korte tijd spettert hij in het rond. Steeds beter gaat het. Zwemmen is leuk, maar waar is mama nou? Bommes is te ver gezwommen. Gelukkig wonen er in de vijver nog een heleboel aardige dieren die Bommes een handje helpen op weg naar huis. Een voorstelling met echt water en een paar prachtige poppen. Leeftijd: vanaf 3 jaar

Vrijdag 25 oktober

Aanvang: 16:00 uur

Entree: € 3,00 / R’Pas € 2,25

WIJKTHEATER MUSICA De Lugt 17, 3043 CJ Rotterdam, Reserveren (010) 437 13 61 Reserveren per E-mail: musicasenr@rotterdam.nl Zie ook www.uitindewijk.nl of www.rotterdam.nl of www.freewebs.com/theatermusica

Wij accepteren de Rotterdampas!

25% KORTING op alle voorstellingen

Deze krant nog eens nalezen?

www.overschiesekrant.nl

wat warm koud ook melijk v het veld gewerkt geen spr deze ove wedstrijd

Door: M

sen zelf da dieren die aan kapot buurman? die je ov gemeenten den. Het doen is, i of heel go dit in een bij de (bu lijke plaa Daardoor werkgeleg men er al wat aan d tering in ders en st gelet op alles teza ons land, het systee den waar verander een norma


Overschiese Krant

NIEUWS

Woensdag 19 juni 2013

Laatste ronde Groene Hart Jeugdcup

Wandelaar geraakt door lesauto Door: Jaap Brommer

Overschie 1 begon met twee gelijke spelen tegen CSV 2 en Pionnetjes 2. De laatste ronde werd er echter kansloos met 4-0 verloren van het sterke team van Pionier 1.

Helaas is Overschie 1 daardoor gedegradeerd naar de 4e klasse. De individuele scores : Ashwari (1) 0 uit 3, Karel (2) 1 uit 3, Capan (3) 2 uit 3 en Timo (4) 1 uit 3.

Door Ronald Verbeek

schie 2 gedeeld eerste werden, moest er een beslissende wedstrijd worden gespeeld. Teamcaptain Mounia verloor het vluggertje helaas op tijd en daardoor miste Overschie 2

de 3-Torens. Overschie 2 (4B) startte erg sterk met een 3-1 overwinning op Messemaker 3. Daarna volgde twee gelijke spelen tegen DSC 2 en RSR 2. Omdat zowel DSC 2 als Over-

OVERSCHIE - Op vrijdag 14 juni is de laatste ronde gezamenlijke ronde gespeeld van de GHJC bij gastvereniging

7. G. Boer 8, 9. J. v. d. Graaf & Zn. p.v Het Westen Uitslag van de Midfond vlucht. Oude duiven, vanuit Nanteuil le H. 15 Juni 2013. Afstand 334 km. In concours 69 duiven.

1. Gebr. Poelman 2. Comb. SRV 3, 4. K. v. Dorp & Zn. 5, 10. Gebr. Wiskie 6. A. Kootkar

1 t/m 10. Fr. de Hoog.

OVERSCHIE - Op vrijdag 24 mei zijn vv HWD Overschie en vijftien andere Nederlandse amateurvoetbalclubs uitgeroepen tot een ‘Meer dan Voetbal’-vereniging. In 2004 is Stichting Meer dan Voetbal opgericht door de KNVB, de Eredivisie en de Eerste Divisie om de verbindende kracht van het voetbal in te zetten voor een sterkere samenleving. Tot nu toe kende de stichting deze status alleen toe aan

BVO’s die zich maatschappelijk inzetten. Voor amateurverenigingen is het nieuw, waardoor vv HWD Overschie nu bij de eerste generatie hoort. Maatschappelijke taken die voorheen in buurthuizen plaatsvonden, worden onder druk van bezuinigingen steeds meer door sportverenigingen opgepakt. Vv HWD Overschie neemt al jaren het voortouw op maatschappelijk gebied in de wijk zelf en in

Het kan niet missen of je hebt antwoord ‘C’ gekozen, want tegenwoordig heeft iedereen het druk; te druk om te weten of het ‘goed’, ‘slecht’ of ‘mwah’ met je gaat...

Het Nieuwe Westen en Spangen. Vv HWD Overschie is niet alleen een schoolsportvereniging, maar stelt haar faciliteiten ook beschikbaar voor ouderen, peuters en gehandicapten. Daarnaast is er plaats voor knutselactiviteiten, een klaverjasvereniging en ‘gezond bewegen voor allochtone vrouwen’. De samenwerking die vv HWD Overschie heeft met voetbalclub Feyenoord, helpt beide verenigingen om de maatschappelijke

taken zo goed mogelijk vorm te geven. Om te tonen hoe trots de vereniging is op de erkenning van de stichting Meer dan Voetbal en om uit te leggen hoe een voetbalclub het verschil kan maken in een wijk, houdt vv HWD Overschie op zaterdag 29 juni een ‘Meer dan Voetbal’-dag. Op deze dag kan men deelnemen aan de maatschappelijke projecten, waaronder de slotact van Rui Morais van Bootcamp R.U. Inspired.

te hebben dat we onrustig worden als er stiltes vallen. De knop van de autoradio wordt automatisch aangezet en het zappen langs de tv-programma’s is een wanhopige poging de verveling te verdrijven. Waar ‘drukte’ heerst is wat te doen en ‘gezellig druk’ is een combinatie van woorden,die een absurde tegenstrijdigheid bevatten. Het schijnt een verdienste te zijn het druk te hebben door verschillende dingen tegelijk te doen. Wie voor ‘ontspanning’ op een terrasje zit, heeft zijn pilsje in de ene, de

krant in de andere hand, zijn mobiele telefoon op tafel en zijn observerende blik op iedereen die langs komt, terwijl zijn gedachten teruggaan naar de ruzie die hij net met zijn collega had. En de vader of moeder die met zijn kind een uur achtereen geconcentreerd een spelletje doet, noemt dat tegenwoordig ‘quality time’. Het feit is dat we niet meer weten hoe we één ding tegelijk kunnen doen. En hebben we maar één ding om te doen, dan voelt dat of er wezenlijk iets mis is. Alleen een stukje fietsen in het weekend is niet

genoeg. Onderweg moeten er minstens drie musea en een kinderboerderij worden bezocht. Het is geen wonder dat de laatste jaren yoga-en meditatiecursussen zo populair zijn geworden. Ze hebben in ieder geval één overeenkomst: het (weer) leren concentreren op één ding tegelijk. Ook een bezoek aan de psycholoog of psychiater is om dezelfde reden steeds meer gewild. Deze professionele luisteraar is de enige die je drie kwartier onafgebroken zijn aandacht

geeft. Mensen in je omgeving hebben het daarvoor vaak veel te druk.

leuker - diegene waarop je je concentreert. Dat is mijn definitie van ‘diepgang’.

Heb je behoefte aan een goedkoop, maar effectief advies om je persoonlijke drukte te bestrijden? Ga dan dagelijks een uurtje de was strijken op een stille kamer met de deur dicht! Strijken is een vorm van ouderwetse meditatie. Bovendien hoef je je dan niet druk te maken onnuttig bezig te zijn. Het doen van één ding tegelijk geeft innerlijke rust en bevordert de liefde voor datgene of – nog

Met relaxte groet, Renée

Kom donderdag 20 juni van 16.00 tot 18.00 uur kennis maken met de organisaties in het PrachtHuis aan de Abtsweg in Overschie.

‘Druk’ is het antwoord op alles wat de moderne mens tegenwoordig in zijn dagelijks bestaan meemaakt. We zijn zo gewend geraakt het druk

OVERSCHIE - Het weer was wat sobertjes, erg bewolkt, maar wel droog afgelopen vrijdag 14 juni. We vertrokken met veertien personen vanaf de speeltuin en gingen hiervoor onder meer via de Plassingel, oversteken en vervolgens West Sidelinge, Willem Hedaweg, 2e Hogebanweg, over de Spaanse Brug, Vlaardingweg, Thurledeweg en gingen daarna bij Mac Donald’s onze koffiepauze houden. Na de rust gingen we via de Matlingeweg, Industrieweg, over de Giessenbrug, Delfshavenseweg en Overschiese Dorpsstraat. Hoe de rest verder is gelopen weet ik niet, want hier werd een van de wandelaars geraakt door een

S�������pa�

Diepgang Hoe gaat het met je? A. goed B.slecht C. druk D. mwah....

spiegel van een lesauto, waardoor hij ten val kwam. Met een kapotte lip en een beschadigde neus is hij met mij bij de instructeur in de auto gestapt. Deze heeft ons naar de speeltuin gebracht. Hier hebben we nog even gewacht op de andere wandelaars, van wie een met hem naar het ziekenhuis is geweest. Daar werd zijn lip gehecht, zijn neus geplakt en werd hij verder onderzocht, maar alles bleek verder gelukkig goed te zijn. Natuurlijk was het wel even schrikken. We zijn toch nog wel even bij elkaar gebleven en werd er nog wel wat nagepraat bij een kopje koffie of iets anders. Ditmaal was er geen jarige, dus geen traktatie. Volgende week gaan wij weer op stap met z’n allen.

Meerdanvoetbaldag bij HWD Overschie

Duivensport p.v. De Blauwe Doffer Uitslag van de Midfond vlucht. Oude duiven, vanuit Nanteuil le H. 15 Juni 2013. Afstand 334 km. In concours 520 duiven.

net de promotie naar de derde klasse. Ster van Overschie 2 werd Oumaima met drie uit drie! De individuele scores : Mounia (1) 1 uit 3, Loubna (2) 2 uit 3 en Chloe (3) 1 uit 3.

7

Deze KENNISMAKINGSMARKT wordt u aangeboden door Vraagwijzer, BOOS en het PrachtHuis. Bij inleveren van deze bon ontvangt u een leuke attentie. Een bon per persoon.


Ontvangst IMC Weekendschool 17-2-2013 In 2012 ontving Rotterdam The Hague Airport voor de eerste keer leerlingen van IMC Weekendschool, een project dat de luchthaven van harte ondersteunt. Deze in 1998 opgerichte school voorziet in aanvullend onderwijs voor gemotiveerde jongeren van tien tot veertien jaar uit sociaaleconomische achterstands- wijken. Op de Weekendschool kunnen jongeren kennismaken met interessante vakgebieden uit de wereld van cultuur en wetenschap en bieden enthousiaste professionals een introductie op hun vakgebied. IMC Weekendschool stelt zich ten doel de toekomstperspectieven van haar leerlingen te verbreden, wil hun zelfvertrouwen helpen vergroten en hun gevoel van verbondenheid met de Nederlandse samenleving versterken. Ook dit jaar waren de leerlingen van IMC Weekendschool Rotterdam weer van harte welkom op Rotterdam The Hague Airport en op zondag 17 februari j.l. kwamen ze een kijkje achter de schermen nemen. Na een spel, waarbij de leerlingen moesten raden welke (vreemde) voorwerpen worden gebruikt door bepaalde beroepsgroepen op de luchthaven, werd de luchthavenkennis van de leerlingen op de proef gesteld tijdens de Rotterdam The Hague Airport Quiz. Ze braken hun hoofd over de vraag of de luchthaven een startbaan heeft die ook ingezet kan als worden als landingsbaan en of vliegtuigen tegen de wind in opstijgen. Al deze feitenkennis kon buiten worden gecheckt tijdens een rondleiding over het platform

en (jawel!) de start/landingsbaan. Tenslotte werd de winnaar van de quiz verblijd met een vliegtuigmodel en ging het hele stel weer richting school. Volgend jaar zijn ze weer van harte welkom!

Rotterdam The Hague Airport: een vliegwiel voor de regio OVERSCHIE - Een luchthaven zoals Rotterdam The Hague Airport betekent niet alleen dat mensen uit de directe omgeving snel en comfortabel op het vliegtuig kunnen stappen. Airports fungeren meestal ook als een vliegwiel voor de regio en genereren veel werk. Dit geldt zeker voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA). “Onze luchthaven is als factor voor economische vestiging heel belangrijk”, zegt Steven van der Kleij, de ICT-manager van Rotterdam The Hague Airport. “Als bedrijven zich in een regio willen vestigen dan wel hun vestiging heroverwegen, lopen ze een ‘boodschappenlijstje’ af met zaken die belangrijk zijn. Voor veel internationaal georiënteerde bedrijvigheid komt een luchthaven vrij hoog op de lijst”, aldus Van der Kleij. Volgens de manager is een goed functionerende luchthaven met een goed ontwikkelend en zakelijk georiënteerd netwerk hierbij van groot belang. “Verdere groei van de luchthaven zal een verbetering van dit netwerk tot gevolg hebben waardoor bedrijven eerder geneigd zijn zich in deze regio te vestigen dan wel de regio niet te verlaten.” Van der Kleij voegt eraan toe dat er “natuurlijk” meer factoren zijn die bepalen of bedrijven zich op een bepaalde locatie willen vestigen. “Het is niet zo dat alleen de luchthaven verantwoordelijk is voor de vestiging van een bedrijf in de Rotterdams/Haagse regio, maar het speelt wel een belangrijke rol.” Groei Nu RTHA een periode van snelle groei doormaakt - dit jaar gaat de luchthaven naar een record van ongeveer 1,5 miljoen passagiers - is dat ook goed nieuws voor de economie, zegt Van der Kleij. “De directe en indirecte werkgelegenheid is met name gerelateerd aan het aantal passagiers dat per jaar via een luchthaven reist. In het verleden is voor RTHA vastgesteld dat dit ongeveer

één directe arbeidsplaats per duizend passagiers en 1,3 indirecte arbeidsplaats per duizend passagiers is.” Omgerekend komt dit neer op een groei van de werkgelegenheid in 2013 naar 3.000 arbeidsplaatsen (direct en indirect). RTHA is daarmee een van de grootste werkgevers van de regio Rotterdam-Den Haag. Nu RTHA zich duidelijk een plaats heeft verworven in een van de vestigingsfactoren voor de regio acht Steven van der Kleij het ook tijd om te kijken hoe de situatie van de luchthaven verder kan worden verbeterd. “De bereikbaarheid moet verbeteren, bijvoorbeeld door de aanleg de A13/ A16 en een betere aansluiting op het openbaar vervoer.” De ICT-manager bepleit de aanleg van een aftakking van de Randstadrail. Nu moeten passagiers de bus nemen van en naar Rotterdam Centraal of een klein busje dat pendelt tussen RTHA en het station Meijersplein van de Randstadrail. Van der Kleij hoopt dat RTHA meer mogelijkheden krijgt van het Rijk en de gemeentes om door te groeien, zowel op gebied van vliegverkeer als op het gebied van vastgoedontwikkeling. “Dit laatste is nodig om de luchthaven een betere uitstraling te geven en bedrijven die zijn gerelateerde aan de luchtvaart de mogelijkheid te bieden zich in de directe omgeving van RTHA te vestigen.” ‘Gewone mensen’ Hebben ‘gewone’ Rotterdammers ook iets aan de economische positie van de luchthaven? “Jazeker”, zegt Steven van der Kleij. “Rotterdam The Hague Airport biedt een breed scala aan verschillende arbeidsplaatsen, zowel voor mensen met een relatief lage opleiding, waarbij je kunt denken aan bagagemedewerkers en horecapersoneel, als voor mensen met een hogere opleiding: piloten, vliegtuigmonteurs, etc.” Van der Kleij wijst verder op werkgelegenheidsprojecten die op RTHA lopen of hebben gelopen. “We zijn actief om mensen aan de slag te krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van het project Startbaan, de opvolger van onder andere Marok’kans en stageplekken voor leerlingen op diverse niveau’s. En dit maakt de regio opnieuw aantrekkelijker voor bedrijven om zich hier te vestigen.” © lvdh


Overschiese Krant

NIEUWS

Woensdag 19 juni 2013

Avonturen en mensen uit de Laars (II) Door: Shirley Cottaar Diepe zuchten klinken op de achterbank. Marco en ik rijden een Russin rond over de Giannicolo. Hier ga je voor het perfecte plaatje. Overal glanzen de daken. De Romeinse koepeltjes zetten de puntjes op de i. ,,Beter dan seks, niet Olga?” Haar bontjas lijkt op een uitgeklapte tent die Marco vrijwel het gehele zicht achterin de auto ontneemt. Hoewel haar schoonheid bijna is uitgebloeid, ben ik benieuwd hoe de Italianen op deze blondine gaan reageren. Haar prachtig, topaasblauwe ogen liggen veilig, diep opgeborgen in haar gezichtje met Mongoolse trekken. Gezegend zijn zij die nog nooit in de Eeuwige Stad zijn geweest! Zij bestrijden mijn gewenning. Mijn gasten en de Romani laten het marmer leven. Zelfs de meest waakzame mensen begaan hier een ‘slip of the tongue’. Bevrijdend als de biecht, lijkt het erop dat Rome haar bezoekers verleidt tot het uiten van een emotie. Olga In onze ochtenden geen ‘as usual cappuccino’, maar een Olga die als een bezetene flamenco oefeningen voordoet. Wie dacht dat Russen nors en stilletjes zijn? Elke keer dat we het appartement verlaten moet alles ‘parijedak’ zijn, feilloos in orde. Bye bye dollar! Olga en ik worden bestormd door verkoopsters met roebeltekens in de ogen. Deze mooie Russin zal zeker iets te besteden heb-

ben. Urenlang moet ik in de Via Condotti een losgeslagen Olga temmen. ,,Maar deze jas is ook mooi, maar niet de jas die ik in Genève heb gezien.” Een pruillipje verschijnt. We lopen naar een ander filiaal van Max Mara om de hoek. Ook hier is de betreffende jas niet in het assortiment. Twee uur later glijdt eindelijk haar creditcard door het apparaat. ‘Pff, mamma mia, ik kan voorlopig geen jas meer zien,’ schiet er door mijn hoofd. Topsport winkelen met Olga. Geen wonder dat Russen bij de vleet gouden

medailles winnen. Snel pak ik de tas over van de verkoopster. Naar buiten! Natuurlijk moeten we naar het Vaticaan. Starend naar het beroemdste fresco van Michelangelo met het hoofd in de nek, praten we over de dood. Hoe zal het zijn? Zoals het goed en het kwaad dramatisch van elkaar worden gescheiden in de fresco van het Laatste Oordeel? De monnik Heuse bezienswaardigheden zijn het. Door de afmetingen, de kleuren en of de vormen: de

deuren van Rome. Soms extra fraai gesierd door een knop of een klopper. Interessanter is wat er achter de deuren schuilt van deze wereldstad. Van Marco krijg ik een adres van een deur waar ik op moet kloppen met als wachtwoord: ik ben katholiek en ik wil graag het klooster zien. De deur gaat open en ik kijk in de ogen van George Clooney. He, George in een pij? De Heer weet wel wie hij roept! De blik van de monnik houdt me net iets te lang vast. Een rilling loopt over mijn rug. Verlegen wendt hij zijn hoofd af en laat me het klooster zien. Er danst een rood duiveltje om ons heen. Ik vraag hem naar de betekenis van relikwieën. Iets wat totaal niet leeft in Nederland. Hij haalt zijn schouders op. ,,Tja, soms duiken er wel vijf benen op van de Heilige Nicolaas. Daar heb ik dan ook niet zo veel mee. Maar de Heiligen zijn voor ons voorbeelden’’, vervolgt de monnik. ,,Het conserveren van een lichaamsdeel van een Heilige kan je beschouwen als een aandenken. Zoals de foto van een dierbare overledene. Maar een relikwie bezit kracht.’’ Aan het einde van de tour legt hij zijn hand op mijn hoofd. Terwijl de monnik me zegent en vraagt om Gods bescherming, verdwijnt er stilletjes een rood staartje om de hoek. Voor geïnteresseerden kan ik appartementen in Rome regelen en transfers in een luxe jaguar met chauffeur. Zie voor verdere informatie: www. shirleylovesrome.blogspot.nl.

9

Introductiedag Scoutinggroep OVERSCHIE- Zaterdag 15 juni was bij scouting groep J.C.J. van Speyk de introductiedag voor de nieuwe scouting spelvisie. Door middel van vele opdrachten konden de leeftijdsgroepen bij elkaar kijken hoe en met wat de nieuwe spelvisie is die bij de andere speltakken wordt gespeeld. Voor de takken Bevers en Welpen waren er twee ganzenbordspelen, waarbij spelenderwijs de nieuwe spelfiguren werden voorgesteld en verteld werd wat ze doen. De jeugdleden moesten allemaal opdrachten uitvoeren en vragen beantwoorden over de speltakken. Na het gebruikelijke thee drinken om 14.00 uur gingen ze over op de uitleg en de spelen binnen de nieuwe spel-

visie van de Scouts (Zeeverkenners). Doordat ook hier de Bevers en Welpen meededen, konden ze goed leren samenwerken, zodat iedereen aan bod kwam en er goed rekening gehouden moest worden met ieders capaciteiten. Er blijft namelijk altijd een leeftijds- en lengteverschil. De dag was een goed begin van een nieuwe start. De groep kan nog steeds nieuwe leden gebruiken. Als je 5-7 jaar bent, kan je bij de bevers komen, ben je tussen de 7-11 jaar kan je bij de welpen komen, ben je tussen de 11-17 kan je zeeverkenner worden. De groep doet mee met Overschie sport gratis en ieder nieuw lid mag vier keer gratis komen meedoen. Bij interesse kuan men kijken op www.jcjvanspeyk.nl.

WAT NU?

VANZELFSPREKEND! MÖLLER AUTOSCHADE ƒ Rotterdam Centrum ƒ Rotterdam Hillegersberg/Schiebroek ƒ Rotterdam Zuid ƒ Lansingerland Berkel ƒ Lansingerland Bergschenhoek ƒ

Tel. 010 - 285 44 44 ƒ www.autoschadeherstel.nl


ZWEEDSE PUZZEL nr. 6 Prijswinnaars Zweedse Puzzel 5

Beste Puzzelliefhebber,

Doe mee en win een van de fraaie prijzen 1e prijs Verrassingsprijs 2e prijs Verrassingsprijs 3e prijs Verrassingsprijs

Raamwerk

Muzieknoot

Mindering

Tijdvak

5

Wachthuisje

De oplossing was Roparun Kortademigheid

2e prijs Verrassingsprijs

S. Ata - Burg. Wijnaendtslaan 32 Voor de gewonnen prijzen kunt u terecht bij:

Binnenkort

Wim Neeleman Bezorgd voor U Maaltijden en Boodschappen Service

redactieoverschie@ baruitgeverij.nl

Scheepsvloer

Vrouw

4

Modieus

Toilet

Lof

1

7

Wim Neeleman Hoornweg 35a (Wel even legitimeren svp)

Cosmetisch artikel

Beschaafdheid

Tim Beverwijk - West-Sidelinge 88

3e prijs Verrassingsprijs

Mail uw oplossing binnen 7 dagen voorzien van puzzelnummer, naam, adres, postcode, etc. naar

Schrijfgerei

Deel van gebit

1e prijs Verrassingsprijs Natasja Schoonderwoerd p/a Hondsdijkstraat 33c

Deel van een trap

Zanger

Wasem

Erfelijk materiaal

Pijn

3

Algemene kinderbijslagwet

2

Goedhartig

Godsdienst

2

3

Zuster

4

Ploeteren 1

Grieks eiland

Hemellichaam

5 6

6

Deze prijzen worden aangeboden door:

Wim Neeleman uw versspecialist

7

Hoornweg 35a Heerlijke koelverse maaltijden van EET-GEMAK Drievaks maaltijden van een hoogwaardige kwaliteit van verse ingrediënten, met of zonder voor of nagerecht. Elke dag een verse maaltijd. Keuze uit vier voorgerechten, drie hoofdmenu’s en vier nagerechten Voorgerecht € 1,25 Hoofdmenu € 5,50 Nagerecht € 1,00 Ook is er volop keuze voor mensen met een dieet en voor hen die de voorkeur geven aan vegetarische maaltijden. U bent niet verlicht iedere dag een maaltijd te bestellen

www.drogisterij-paalman.nl

Drogisterij Parfumerie

Paalman Burg. Baumannlaan 151-153 3042 AC Rotterdam Tel: 010-4622146

www.supertapijt.nl Burg. Baumannlaan 165-167, 3042 AD Rotterdam Telefoon (010) 437 1983

Wij leveren de maaltijden twee maal per week GRATIS bij uw thuis.

Kom gezellig binnen voor een hapje of een drankje

Ook voor al uw dagelijkse boodschappen, hoeft u geen beroep te doen aan derden. Wij leveren deze eenmaal per week bij uw thuis Meer info

RDW erkend

UW VERS SPECIALIST Hoornweg 35a I tel 010-4155715 I 0613134147 of E-mail w.neeleman1@chello.nl

Thurledeweg 81 - 3044 ER Rotterdam Spaande polder Tel.: 010-2234799 www.scoorterport.nl info@scooterport.nl

Maandag en Dinsdag

Woensdag en Donderdag

Onbeperkt Spareribs eten

Saté schotel

€ 12,- € 11,-

Burg Baumannlaan 145-147 • 3042 AC Rotterdam T 010 - 437 17 49 • F 010 - 415 05 39 E info@eetcafeboulevard.nl • www.eetcafeboulevard.nl


Overschiese Krant

DIENSTEN

Woensdag 19 juni 2013

Medische Diensten en Maatschappelijke Organisaties DOKTERSDIENSTEN Avond-, nacht- en weekenddienst Bij klachten die niet kunnen wachten tot het volgende spreekuur van uw huisarts kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. Let wel: het gaat om klachten met een spoedeisend karakter. Het is niet de bedoeling dat u naar de huisartsenpost gaat omdat u overdag geen tijd heeft om naar uw huisarts te gaan! Huisartsenpost De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost Sint Franciscus Gasthuis, Kleiweg 500 Rotterdam, tel. 466 95 73. Openingstijden Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag, en op

feestdagen is de huisartsenpost geopend. U dient eerst telefonisch een afspraak te maken.

POLITIEBUREAU OVERSCHIE Burg. Baumannlaan 180 3042 AJ Rotterdam

Afspraken Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand. SFGhuisartsenpost, Kleiweg 500, Rotterdam

Telefoonnummers: Spoedmeldingen 112 Overige politiezaken 0900-8844 (lokaal tarief)

Diabeteslijn (033) 463 05 66, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ’s nachts alleen in geval van nood) en over de producten en diensten van de Diabetesvereniging Nederland. Voor spoedgevallen tijdens avond-, nacht- en weekenduren belt u altijd de Centrale Dokterspost, tel. 010 - 4 66 95 73

Openingstijden bureau: ma. t/mvr. van 9.00-17.00 u. Wijkteam Overschie Overschie-Oost Dick Glimmerveen Overschie-West Helma van Lambalgen Wijkteam Schiedam-Oost / Zuid / Spaanse Polder A. van Wakeren. Afspraken met de buurtagenten gaan eveneens via het telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief)

KERKDIENSTEN Grote Kerk Zondag 23 juni 2013 Grote Kerk 10.00 uur Themadienst Voorganger: ds. W.M. de Boer Er is kindernevendienst en kinderoppas. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken Nederlands Gereformeerde Kerk Zondag 23 juni 10.00 uur Ds. P.J. Weij, Vlaardingen – Openbare Belijdenis Crèche en bijbelklas t/m

groep 5 Parochie H. Nicolaas Kerk van H. Petrus’ Banden – Delftweg 13 Zondag 23 juni - 10.30 uur Woord- en communieviering Kerk O.L.V. Altijddurende Bijstand - Burg. Baumannlaan 171 Zondag 23 juni - geen viering Stichting ‘De Hoeksteen Gemeente’ Breevaartstraat 48

3044 AH Rotterdam (Spaansepolder) Voorganger: Br. Humbert Bruma Ass. Voorganger: Br. Theo Bruma Eredienst elke zondag van 10:00 uur - 12:30 uur. Bidstond elke dinsdag van 19:30 uur - 21:30 uur. Ook activiteiten voor kinderen en jongeren. Site: www.hoeksteengemeente.nl E-mail: hoeksteengemeente. rotterdam@hotmail.com

CJV sluit seizoen af met spelletjes OVERSCHIE - Op vrijdagavond 5 juli houdt het CJV Overschie de laatste activiteit van dit seizoen. Vanaf 18.30 uur zijn alle kinderen van 5 tot en met 15 jaar welkom op het kerkplein van de Grote Kerk aan de Overschiese Dorpsstraat. Met z’n allen sluiten ze het seizoen af met veel leuke spelletjes. Vooraf eten is niet nodig, dat doen de bezoekers met elkaar. Het is buiten, dus neem voor de zekerheid een jas mee. De kosten zijn een euro per persoon. Kinderen hoeven geen lid te zijn van het CJV om mee te doen. De organisatie hoopt natuurlijk op veel kinderen en gezelligheid.

Juridisch advies voor een scherp tarief. Eerste gesprek is geheel kosteloos.

Zacht als het kan, hard als het moet.

Bovendijk 132 3045 PC Rotterdam

KLOKGELUI Bed, bad, brood In Rotterdam leven zo’n 20.000 vluchtelingen. Toen ik dat hoorde, schrok ik er toch weer van. Zóveel? Ik was bij de opening van de nieuwe Pauluskerk. Daar kreeg ik deze info: Vluchtelingen mogen niet werken en – als ze ouder dan 18 zijn – geen opleiding volgen. En toch redden verreweg de meeste vluchtelingen het op eigen kracht. Ook krijgen ze hulp van familie, vrienden en andere Rotterdammers. Sommigen hebben echter niemand. Niets. Zo’n tien procent van hen komt in ernstige problemen en klopt aan bij de Pauluskerk. Voor basisvoorzieningen als een bed om te slapen, de gelegenheid om zich te wassen. En er is voor hen brood of een warme maaltijd. Geweldig dat de Pauluskerk weer open is. Op de oude plek staat nu een bijzonder nieuw gebouw. Grappig om in dit fonkelnieuwe

gebouw een oud orgel te zien staan. Dit is Rotterdam op z’n best. Solidariteit met kwetsbare mensen. Opkomen voor de meest basale mensenrechten. De afgelopen weken en maanden kwam herhaaldelijk in het nieuws hoeveel er juist mis gaat met de opvang van deze kwetsbare mensen in ons land. De dood van de Russische dissident Dolmatov in het detentiecentrum Overschie bracht staatssecretaris Teeven in grote problemen. Hij heeft beloofd aan echte verbeteringen te gaan werken. Maar daar krijgt Dolmatovs moeder haar zoon niet mee terug. Je schrikt als je leest hoe vluchtelingen worden geïntimideerd. En dat er kinderen in de cel zitten. Gezinnen uit elkaar worden gehaald. Het zal je maar overkomen… In de Pauluskerk kent men deze verhalen uit de eerste hand. Van mensen die vertellen hoe ze maandenlang zijn vastgezet zonder te weten waar ze

11

aan toe waren. Soms lijkt ons land vergeten, dat vluchtelingen mensen zijn. Natuurlijk kan Nederland niet de ellende van heel de wereld oplossen. Maar het is toch bedroevend als onze nationale kinderombudsman moet zeggen geschokt te zijn hoe ons land omgaat met het recht van kinderen op hereniging met hun ouders. Men is zo gefocust op mogelijke fraude dat kinderen niet echt gehoord worden. Wat is het verblijdend dat er een Pauluskerk is! Hier worden mensen in nood gehoord. En met bed, bad en brood geholpen. Het Bijbelwoord wordt waar, dat vroeger buiten op de voorgevel hing. Een woord om uit te leven: ‘Overwin het kwade door het goede’.

Wim Koerselman predikant protestantse gemeente www.grotekerkoverschie.nl

Zeilen voor goed doel bezorgt kinderen onvergetelijk vakantiekamp Door : Cynthya Vliegenthart OVERSCHIE - Vrijdag 14 juni heeft de Rotary Rotterdam Overschie voor de derde keer een zeilregatta gehouden op het Haringvliet bij Hellevoetsluis, waarvan dit keer de opbrengst ten goede komt aan de Stichting Kinderkamp. Deze stichting zorgt dat kinderen uit Crooswijk en Het Oude Noorden, die nooit met vakantie gaan, een spetterende zomervakantie krijgen. Net zo leuk als die van kinderen in beter bedeelde wijken. Met de bijdrage kan de Stichting Kinderkamp Oude Noorden en Crooswijk vervoer, verblijf en vertier regelen en zo de kinderen kosteloos een onvergetelijke vakantietijd bieden. Een vakantie waar ze anders nooit aan toe zouden komen.

Twaalf schippers hebben zichzelf met hun boten gratis beschikbaar gesteld voor dit doel. Bedrijven charteren tegen betaling de boot om een wedstrijdje te varen met personeel of relaties. In tegenstelling tot de dag ervoor en

de dag erna, was het weer (en de wind) uitstekend. De super middag werd afgesloten met eten en muziek in het clubhuis van Watersportvereniging Helius in Hellevoetsluis. De opbrengst bedroeg 5.600 euro.

Voor een afspraak bel naar: 010-2850989 of mail naar tpl@hoogenboomjuristen.nl

www.hoogenboomjuristen.nl

OVERSCHIESE

KRANT

Woensdag 19 juni - 58e jaargang nr. 25

Bar Uitgeverij: Singel 55, 2992 BN Barendrecht Oplage: 12.800 onder accountantscontrole Advertentie-afdeling: Tel. 0180 - 641 022 Tel. 06 - 22 50 30 28 Advertenties inleveren t/m maandag 16.00 uur. Redactie en administratie: ma. t/m vrij. van 09.00 tot 17.00 uur Tel. 0180 - 641 022 Fax 0180 - 619 983 E-mail: redactieoverschie@baruitgeverij.nl Site: www.overschiesekrant.nl Bezorging: De Overschiese Krant wordt elke woensdagavond en donderdag gratis huis-aan-huis bezorgd door geheel Overschie, bedrijvenparken Spaanse Polder en Noord-West, ’s-Graven-

landse polder, de Zweth en omstreken. Krant niet ontvangen? Bel tel 06 50 408 149. Columnisten: Oud-Overschie: John v.d. Berg Klokgelui: Parochie Heilige Nicolaas Protestantse Gemeente Overschie Politiek: Jeffrey de Rijken Wijnbespreking: Vinoloog Conny Castelein Overschie in oude ansichten: Dirk Brandhorst en Tineke Hoogenboom Scheurmail: Herco Kruik Journalisten / verslaggevers: Ralph van Twist, Tim Bazuijnen en Desley de Graaf De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en ingezonden kopij te weigeren, zonder opgave van redenen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding naar aanleiding van foutieve plaatsingen van advertenties en berichten in deze krant.

Schansbrug wordt vervangen OVERSCHIE - Overschieenaar Nico Legerstee maakte zich zorgen over de werkzaamheden bij Schansbrug, die de Oude Kleiweg via de Rot-

terdamse Schie met Schansweg verbindt. Deze brug wordt in de volksmond ook wel het kippenbrug-

getje genoemd. Bij navraag bij de Deelgemeente Overschie afdeling communicatie & voorlichting antwoordt Philip Stolk: ,,Het vervangen van bruggen is een stedelijke taak. De schansbrug was aan vervanging toe. De gehele brug wordt vervangen. De werkzaamheden staan gepland tot en met eind juni. De bewoners zijn twee weken voor aanvang geïnformeerd over de vervanging van de brug. Voor de voetganger en fietser is er een omleiding ingesteld.’’ Voor meer info: Werf Overschie, tel.: 010-4898700, email: werfoverschiegw@rotterdam.nl. Werkzaamheden bij de Schansbrug die vervangen zal worden. foto: Nico Legerstee.


Voordelig kamperen begint bij VERVAT

Eurotrail ST Maurin opvouwbare keukenkast van 139,- voor

KOOPZONDAG 23 JUNI 11.00-17.00 DAGELIJKS GEOPEND 09.30-17.00 NIEUW!

99 €99, Safarica Goblin plat opvouwbare campingstoel (alu) blauw en zwart

Vouwwagen Cabanon Jaguar van 4.999,voor

€3.999

Gasfles Easy blue

€39, Degelijke opstappen enkel €15,-/ dubbel €20,Vanaf

€15

Navulling

€15

Eurotrail Memphis BTC familitent van 399,- voor 299,- ademend tc stahoogte 2 slaapcabines

€20

MEGA VOORTENTEN SHOW Nieuw StarCamp Vervat Special Cameo 50% AFHAAL KORTING

99 Bardani windbreker Luxe windscherm met ramen en bovenliggers €99,99 voor

99 €79,

Dorema maten 7 t/m 15, bijv maat 7 van €944,- voor €472,alle maten uit voorraad. Leverbaar grijs en blauw

Vanaf

€299

€472

ZEILMAKERIJ PLUS is zuinig op zijn klanten. Daarom beloont PLUS zijn klanten heel royaal met het meest winstgevende spaarsysteem van Nederland: PLUSpunten. Wacht dus niet langer en spaar mee! PLUS geeft meer, veel meer.

TIJD V

Vennipperstraat 116 3042 XN Rotterdam

www.massagepraktijkmorijn.nl 06 - 489 20 300

Delftweg 129 - tel 010-4379562

Kiala servicepunt Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 19.00

Stadionweg 31 3077 AP Rotterdam vlak bij de kuip 010-4970832

FishSpa Center Rotterdam Massagepraktijk Morijn

KEWI.NL

PLUSpunten

VERVAT.NL

Behandeling volgens afspraak

EIGENRAAM PEUGEOT

Facebook

Richard de Zoete | Burg. Baumannlaan 187-189 | Rotterdam | T: 010 262 34 46 |

Zaterdag 22 Juni van 09:00 tot 15:00 uur Toplokatie: grasveld Burgemeester de Josselin de Jonglaan Rotterdam Overschie West Let op: Alleen 2e hands. Toilet aanwezig. Ruime plaats vanaf € 10,- auto met aanhanger € 15,- bus € 15,- bus met aanhanger € 20,Bezoekers gratis toegang en gratis parkeren. Het is te strengste verboden gestolen fietsen te verkopen, bij sterk vermoeden schakelen wij direct de politie in. Vooraf reserveren via 06-5058-3127

www.beukers-evenementen.nl

Schiedam

Vlaardingen

Naaldwijk

Groot in Peugeot en de beste occasions Schiedam Fokkerstraat 576 (langs A20) - (010) 462 20 22 Vlaardingen Van Beethovensingel 124 - (010) 435 79 00 Naaldwijk Grote Woerdlaan 36F - (0174) 64 18 18

www.eigenraam.peugeot.nl TE HUUR

CEES

GEWOON DE WARMSTE!

Bij de Warmste Bakker dit weekend Desem brood net even anders Representatieve kantoorunits gelegen op de tweede verdieping aan de Burg. Baumannlaan 180 te Overschie. Het kantoor is recent gerenoveerd en voorzien van een nieuwe toiletgroep, systeemplafond, keuken en vloerbedekking. Oppervlakten vanaf ca. 21 m².

Desem volkoren € 1,49 Amore Knopjes

Authentiek fraai, vanzelfsprekend lekker, met tomaat

per stuk €

0,69

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IGLO Vastgoed B.V..

Kaasbroodje per stuk € 1,25 Top Pie Zomertaartje € 6,98 Bakkerij Cees en Stefan van den Berg Burg. Bosstraat 42 tel. winkel 010 - 437 29 59 telefax 010 - 415 18 49

Al meer dan 60 jaar een begrip in Overschie en verre omstreken

Subway Spaanse Polder Vlaardingweg 66 3044CK Rotterdam Tel.: 010 - 4375569

Fokkerst

U vind

Like ons op

MEGA GROTE KOFFERBAK VERKOOP

Au

Openingstijden: Ma t/m Za 09.00 - 21.00 Zo 11.00 - 21.00

Tel. 010 213 1231 www.iglovastgoed.nl

19 06 2013 overschie  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you