Page 1

Verzilver uw goud! Inkoop van goud, zilver en munten

Elke dinsdag in Barendrecht Parkeerplaats v/h gemeentehuis, Binnenhof 1

www.goudwisselkantoor.nl

Donderdag 13 juni 2013

Deze week o.a. in

DESKUNDIGE

Afscheid in stijl voor Marco Booij

OOGMETING EN OPTOMETRIE BIJ PEARLE OPTICIENS Middenbaan 53a Barendrecht Tel. (0180) 61 31 81

Ontspannen en veelkleurig Open Podium

Ook Vaderdag vier je bij Diggels eetcafé! Reserveren gewenst.

Mooi seizoen voor HCB jongens B1

Dorpsstraat 141 • Barendrecht 0180-612130 • www.diggels-eetcafe.nl OOK IN OUD-BEIJERLAND

Gemeentenieuws

BARENDRECHT - Op zaterdag 8 juni was er een bijzondere waterpolowedstrijd in het Inge de Bruijn Sportfondsenbad: de afscheidswedstrijd van Marco Booij. Marco genoot met volle teugen, getuige zijn grote glimlach, van de wedstrijd. Aan het einde van de wedstrijd gingen alle spelers het water uit en vormden een erehaag. Onder daverend applaus verliet Marco Booij het water. Lees verder elders in deze krant. Foto Jos Wesdijk

Houten Hok GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT Zeskamp

jaargang 5 - nummer 33 - 13 juni 2013

1

HEERJANSDAM - Zeskamp is jarenlang een Heerjansdamse traditie geweest rond In dit nummer: Koninginnedag. In 2012 heeft 3 Het Houten5 Hok dit festijn 5 nieuw leven ingeblazen. 7 OpVrijwilligers zaterdag 15 juni wordt er in beeld: Bunk en Inga Hulstkamp eenAnja gezellige sfeer gecreëerd (Alzheimer-café) rond het zeskampterrein met eet- en drinkgelegenheden. Deze zeskamp wordt georganiseerd in aanloop naar Het Houten Hok 2013. De organisatie gaat hier een feest van maken met als doel een gezellige dag te hebben en geld in te zamelen voor Het Houten Hok 2013. De locatie: op en rond de ijsbaan van Activiteiten Vereniging Heerjansdam.

BLIK OP BARENDRECHT

Raad stelt besluit over bibliotheek uit

• Concept ontwikkelingsvisie Centrum Noordoost: Laat uw mening horen

• 27 juni: bijeenkomst Duurzaam-

heidskring: komt u ook?

• Keurmerk Veilig Ondernemen

Carnisse Veste: gezamenlijk optrekken voor goed resultaat • Onvergetelijke ontmoetingen

Dinsdagavond heeft de gemeenteraad door middel van een ordevoorstel besloten het besluit over de toekomst van de bibliotheek uit te stellen. Het te bespreken voorstel omvatte samenwerking met Albrands-

waard, waarbij de bibliotheekvestiging in Carnisselande (Middeldijkerplein) ingezet wordt als volwaardige

deschakelbarendrecht.nl

en toekomstbestendige bibliotheekvoorziening voor beide gemeenten. Daarnaast is het voorstel om twee servicepunten in Albrandswaard en één in Barendrecht centrum te realiseren, zodat gebruikers op meerdere plaatsen terecht kunnen om hun boeken te brengen en te halen. Het voorstel komt opnieuw op de

agenda tijdens een extra commissievergadering op 19 juni. Ook het besluit over het ingediende raadge-

Anja Bunk en Inga Hulstkamp zetten zich al vanaf de start in januari

vend referendum is daarmee opgeschort.

2007 met hart en ziel in als vrijwilliger voor het Alzheimer-café. Iedere

derde woensdag van de maand ontvangen zij hun gasten hartelijk in

De raad vindt het voorstel op bepaal-

de recreatieruimte van Laurens Woonzorgcentrum Borgstede.

de onderdelen nog niet voldoende uitgewerkt om een afgewogen besluit te kunnen nemen. Afgelopen maandagavond stemde de buurgemeente Albrandswaard al voor het samenwer-

Deze week bij De Schakel de folder van:

kingsvoorstel met Barendrecht. Referendum

Het voorstel tot het houden van een

referendum over de plannen voor

de bibliotheek werd ingediend door mevrouw Van den Hout. Zij maakt zich zorgen over de sluiting van de

Anja en Inga werken beiden in de

alle openheid over dementie worden

zorg. Ze hoefden niet lang na te den-

gesproken. “Het is fijn dat we partners,

ken toen zij benaderd werden voor

vrienden, familie en hulpverleners

het Alzheimer-café. Anja: “Ik werk in

kunnen laten weten dat zij er niet al-

de palliatieve terminale zorg in zorg-

leen voor staan. Zij leven vaak op een

centrum Laurens De Elf Ranken. Mijn

eiland en moeten over een drempel

vrijwilligerswerk in het Alzheimer-café

heen stappen om naar ons toe te ko-

verschaft mij veel achtergrondinforma-

men. Maar steun krijgen en geven is

tie waar ik in mijn dagelijkse werk ook

heel belangrijk. En de aanwezigheid

profijt van heb. Ik besef daardoor hoe

van deskundigen zorgt ervoor dat di-

moeilijk het proces is dat vooraf gaat

rect op specifieke vragen ingespeeld kan worden.”

bibliotheek in Barendrecht-Centrum

Beide gemeenten moeten namelijk

volgen. Tijdens de vergadering wordt

aan de opname van een cliënt.” Inga

en is het niet eens met het openen

ingrijpend bezuinigingen op het bi-

het voorstel behandeld. Om de avond

vult aan: “Ook ik zie mijn vrijwilligers-

van slechts een servicepunt voor het

bliotheekwerk. Zo heeft de gemeen-

goed vorm te kunnen geven zullen de

werk vooral als een mooie aanvulling

Het thema van het Alzheimer-café

retourneren en ophalen van boeken.

teraad in november 2012 besloten

woordvoerders van alle fracties aan de

op mijn baan bij het Mobiel Psychoge-

op woensdag 19 juni is ‘Muziekthe-

Mocht de raad positief besluiten over

dat in Barendrecht het jaarlijkse

voorzitter van de agendacommissie

riatrisch Team, dat Zorg aan Huis ver-

rapie’. Het café is gevestigd aan de

het houden van het referendum, dan

subsidiebedrag van € 864.895 per

aangeven op welke onderdelen na-

leent bij mensen met dementie.”

Marjoleinlaan 43. Wilt u meer infor-

moeten de initiatiefnemers binnen

1 januari 2014 verlaagd wordt naar

der gediscussieerd gaat worden. Voor

zes weken na die datum 3.000 hand-

€ 644.895. Als er voor wordt gekozen

de vergadering worden ook de por-

Steun krijgen en geven

coördinator Margriet Krijgsman. Zij is

tekeningen verzamelen. Deze handte-

om niet samen te werken dan bete-

tefeuillehouders van Barendrecht en

Inga en Anja horen regelmatig heftige

tijdens kantooruren te bereiken via

keningen zijn nodig om een definitief

kent dat geen bibliotheekservicepunt

Albrandswaard, de directeur van het

verhalen. In het Alzheimer-café kan in

06-3390 4706.

verzoek voor een referendum in te

gerealiseerd kan worden in het ge-

Bibliotheeknetwerk en de initiatiefne-

kunnen dienen bij de gemeenteraad.

bied waar een vestiging sluit, en dat

mers van het raadgevend referendum

De raad zal vervolgens definitief be-

vrijwel geen middelen overblijven voor

uitgenodigd om mee te praten over

sluiten op het verzoek tot het houden

aanvullende projecten.

mogelijke oplossingen voor invulling

Onnink

2991-2992-2995

Domino’s pizza

van het referendum.

2993-2994-2995

Meer informatie op www.hethoutenhok.nl.

van bibliotheekwerk in het centrum

Commissie 19 juni

van Barendrecht.

Voortraject

De extra ingeplande vergadering start

In de afgelopen maanden onder-

om 20.00 uur in het gemeentehuis en

De agenda en de stukken staan vanaf

zochten Barendrecht, Albrandswaard

is openbaar. De commissie is ook te

donderdagmiddag op www.baren-

en

ZHZO

volgen via Exxact FM op 106.4, zodat

drecht.nl > Bestuur & Organisatie >

samen de kansen, mogelijkheden

ook mensen die niet kunnen komen

Gemeenteraad > Vergaderingen en

en meerwaarde van samenwerking.

in staat zijn de discussie via de radio te

stukken.

het

matie? Neem dan contact op met

Bibliotheeknetwerk

Anouk Merckens kampioen schoonspringen Nieuwe uitgever gemeentegids

Afval weggooien?

Alleen tussen 7.00 en 22.00 uur! Niet naast de container!

Houd rekening met elkaar

BARENDRECHT - Zondag 9 juni 2013 is de Barendrechtse schoonspringster Anouk Merckens (17) kampioen schoonspringen geworden van de 3 meterplank in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven. Ze versloeg de favoriete Nikki van der Kruk van de Amsterdamse vereniging “De Dolfijn” met ruim 18 punten. Zelf behaalde Anouk 302.70 punten met 9 sprongen van de 3 meterplank. Een record voor haar. Nog niet eerder sprong ze boven de 300 punten met 9 sprongen. Zaterdag 8 juni

Gemeente Barendrecht werkt dit jaar voor de gemeentegids samen met een

andere uitgever: FMR Producties. Voorheen werkten wij samen met uitgeverij Lokaal Totaal. Gemeente Barendrecht hoopt in samenwerking met FMR

Producties een gemeentegids uit te geven die beter aansluit bij de wensen van ondernemers en bewoners in Barendrecht.

In november 2013 wordt de gids in beperkte oplage gedrukt. De gids wordt

naar aanleiding van behoefte-onderzoek en met het oog op duurzaamheid, niet meer huis-aan-huis verspreid. De gemeentegids is vanaf eind november/

2013 eindigde Anouk als vierde van de 1 meterplank, ook met 9 sprongen. Hier was de score 252.80 punten. Anouk traint in het Inge de Bruijn Sportfondsenbad in Barendrecht op de zondagmiddag. Voorts reist zij regelmatig naar Den Haag (Ypenburg) naar het nieuwe Hofbad met fantastische mogelijkheden voor het schoonspringen. De trainingen daar worden verzorgt door Jolanda van Ruijven (voormalig internationaal topspringster) en Karel de Bruijn. begin december in ieder geval af te halen in het gemeentehuis (Binnenhof 1). Over de exacte data en afhaallocatie(s) wordt op een later moment via deze gemeentekrant en www.barendrecht.nl gecommuniceerd.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

Nog geen besluit over bieb BARENDRECHT – De gemeenteraad van Barendrecht heeft het besluit over de toekomst van de bibliotheek uitgesteld. Het voorstel dat dinsdagavond op de agenda stond, omvatte samenwerking met Albrandswaard, waarbij de bibliotheekvestiging in Carnisselande (Middeldijkerplein) ingezet wordt als volwaardige en toekomstbesten-

dige bibliotheekvoorziening voor beide gemeenten. Daarnaast is het voorstel om twee servicepunten in Albrandswaard en één in Barendrecht centrum te realiseren, zodat gebruikers op meerdere plaatsen terecht kunnen om hun boeken te brengen en te halen. Het voorstel komt opnieuw op de agenda tijdens een extra commissievergadering op 19

juni. De raad vindt het voorstel nog niet voldoende uitgewerkt om een afgewogen beslissing te kunnen nemen. Ook het besluit over het ingediende raadgevend referendum is daarmee opgeschort. Afgelopen maandagavond stemde de buurgemeente Albrandswaard al wel voor het samenwerkingsvoorstel met Barendrecht.

Gezocht: foto’s examenfeesten Hoe vier jij je examenfeestje? Alle leerlingen die geslaagd zijn voor hun eindexamen, kunnen ons dat laten weten door een foto in te sturen van hun examenfeest. Geef daarbij in 50 woorden aan hoe jij gevierd hebt dat je geslaagd bent. Foto’s insturen kan via info@baruitgeverij.nl onder vermelding van ‘foto examenfeest’. Vermeld daarbij naam, adres en telefoonnummer en een korte uitleg bij de foto. Foto’s insturen kan tot maandag 17 juni 12.00 uur. De leukste foto’s verschijnen donderdag 20 juni in de krant.

Cheque voor Danceclub The Hit BARENDRECHT - Danceclub The Hit organiseert acht maal per jaar disco-avonden voor mensen met een verstandelijke beperking. De kracht van The Hit is de persoonlijke betrokkenheid van het enthousiaste team van 35 vrij-

willigers met de doelgroep. Maar ook The Hit kan niet zonder een bijdrage van sponsors. Daarom is The Hit erg blij dat zij ook dit jaar weer genomineerd waren als één van de goede doelen van de Motorrit Hemelvaart.

Tijdens de disco avond van zaterdag 1 juni in Aksent is het opgehaalde bedrag bekend gemaakt. Met veel motorspektakel heeft Petra de Mol namens alle ruim 150 deelnemers van Motorrit Hemelvaart 2013 een sym-

bolische cheque ter waarde van 2500 euro overhandigd. Iedereen was erg onder de indruk en alle motorliefhebbers mochten natuurlijk met de prachtige motoren op de foto. Zie voor meer informatie en foto’s www.the-hit.nl.


Last van ongedierte?

SLAGERIJ SCHAAP AL MEER DAN 60 JAAR KWALITEIT WOENSDAG T/M ZATERDAG

Geslaagd?

De Ongedierte Expert

Varkenshaas

Gefeliciteerd! En wat dacht je van een barbecue met al je klasgenoten, vrienden en bekenden. Wij zorgen ervoor dat het een succes wordt. Kijk in onze folder, op internet of nog beter laat je adviseren in de zaak. De prijs zal je meevallen.

Tel. 010-7200200 www.deongedierteexpert.nl Uw oplossing tegen: wespen, vliegen, spinnen, kakkerlakken, mieren, vlooien, zilvervisjes, ratten en muizen Het bestellen van bestrijdingsmiddelen voor particulier gebruik is ook mogelijk kijk in onze webwinkel.

WOENSDAG T/M DINSDAG

€ 1,79

Gepaneerde schnitzels,

Schouderkarbonade

€ 1,10

Duitse biefstuk elke 4e gratis

150 gram

€ 1,69

Magere runder braadlappen à 500 gram

Leverworst

Shoarmapakket bestaande uit:

€ 2,50

€ 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG Gemengd gehakt

250 gram

500 gr. vlees, 5 broodjes 150 gr. saus

Beenhamsalade

Maaltijd van de week:

Cranberrypaté

500 gram

Rundgehakt 500 gram

150 gram

€ 1,79

€ 6,95 500 gram

€ 6,95

€ 6,98

1 Kilo

berliner zelf gemaakt

div. smaken 100 gram

€ 3,25

500 gram

150 gram

€ 8,95

zomerzuurkool

Magere speklapjes

Palingworst

à 500 gram

mr P.A. (Petra) GHQ Hollander advocaat en mediator mr P.A. P.A. (Petra) (Petra) GHQ Hollander mr GHQ Hollander Advocatenpraktijk GHQ Hollander advocaat en en mediator mediator advocaat

MAANDAG EN DINSDAG

€ 3,25 € 3,75

UW SLAGER STAAT GARANT VOOR FIJNE VLEESWAREN EN VLEES MET SMAAK

150 gram

€ 2,79

SLAGERIJ

familierecht | jeugdrecht | arbeidsrecht | mediation post F. van de Poest Clementlaan 53 bellen 010 - 5013230 faxen post bellen 3171 EB Poortugaal post F. F. van van de de Poest Poest Clementlaan Clementlaan 53 53 bellen 084 010 --- 7122380 5013230 010 5013230 faxen faxen 3171 EB Poortugaal 084 3171info@advocatenpraktijkdenhollander.nl EB Poortugaal 084 -- 7122380 7122380

Gouwe 11 - 2991 CJ Barendrecht Tel. 0180 - 61 21 98

site.indd 1 Visite.indd 2 Visite.indd 2 Visite.indd 2

29-08-12 10:43

De Bruin Aardbeien en meer... 29-08-12 10:43

gratis advertentie

www.advocatenpraktijkdenhollander.nl info@advocatenpraktijkdenhollander.nl info@advocatenpraktijkdenhollander.nl www.advocatenpraktijkdenhollander.nl www.advocatenpraktijkdenhollander.nl

LENTE fotoshoot

Vers, lekker en natuurlijk29-08-12 dichtbij 10:43 29-08-12 10:43

1/2 uur studiofotografie max. 5 personen + DVD high resolution om zelf af te laten drukken € 150,00 all-in

aardbeien asperges direct van de teler

De Bruin Aardbeien Achterweg 3, Mijnsheerenland

ma. t/m vr. 10.00-17.30 uur za. 08.30-15.00 uur

www.debruinaardbeien.nl

Ik ben leukemiepatiënt

(geldig van 1 maart t/m 1 juli 2013)

GEEF KINDEREN MET EEN LEVENSBEDREIGENDE ZIEKTE DE KRACHT OM KIND TE ZIJN. SMS* WENS NAAR 4333 EN DONEER ÉÉNMALIG 2 EURO

WWW.MAKEAWISHNEDERLAND.ORG

®

Bel of mail: o6-46398890 | info@riconfotografie.nl

Contracten? Contracten? Contracten? Clausules? Algemene voorwaarden? Algemene voorwaarden? Algemene voorwaarden? Clausules? Clausules? Voor een vrijblijvend eerste advies kunt u contact opnemen met één van onze advocaten. Voor een vrijblijvend eerste advies kunt u contact opnemen met één van onze advocaten. Voor een vrijblijvend eerste advies kunt u contact opnemen met één van onze advocaten. Park Barendrecht • 1e Barendrechtseweg 76-80 Park • 1e Barendrechtseweg 76-80 2992Barendrecht XC Barendrecht 2992 XC Barendrecht Park Barendrecht • 1e Barendrechtseweg Tel 0180 - 695 115 • Fax 0180 - 695 11076-80 Tel 0180 - 695 115 • Fax 0180 - 695 110 2992 XC Barendrecht E-mail info@vdladvocaten.nl • www.vdladvocaten.nl E-mail info@vdladvocaten.nl • www.vdladvocaten.nl Tel 0180 - 695 115 • Fax 0180 - 695 110 E-mail info@vdladvocaten.nl • www.vdladvocaten.nl

Hoogwaardige “ Made in EU” zonnepanelen met unieke garanties Zonnepanelen zijn voordeliger dan ooit en de overheid maakt ze tijdelijk nóg voordeliger. Dat is opwekkend nieuws voor iedereen die de energierekening te hoog vindt en de spaarrente te laag. Want investeren in zonnepanelen levert winst op.

Zinkstraat 15 | 2984 AL Ridderkerk E: broekmans@broekmans-cv.nl T: 0180 423 722 | F: 0180 425 562 www.broekmans-cv.nl

Maar kies verstandig: let niet alleen op de prijs! Zonnepanelen moeten jarenlang veilig presteren en een hoog rendement leveren. Alléén bij een systeem van Nefit krijgt u de meest hoogwaardige zonnepanelen van Duits fabrikaat, met 26 jaar vermogensgarantie!


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 13 juni 2013

Lezers schrijven

Een voedselbank? Nee! Ik zou Lezers graag eens iets willen schrijven schrijven Dat nooit geheim mag blijven Er werd al gauw een voedselbank gestart Dit gaat mij werkelijk aan het hart Mensen, grijp die kans eens aan Om hier eens goed bij stil te staan Want een ieder kan dit gebeuren Dat je je financiën moet betreuren En in zorgen moet gaan leven Maar mensen, dit is toch ons streven Dat dit ooit wordt opgeheven Laten wij met elkaar onze schouders hier onder zetten En niet alleen maar op de kleintjes letten Als wij maar steeds solidair kunnen zijn Dan kunnen wij leven met elkaar op één lijn En komt hier ook in Barendrecht Alles wel op zijn pootjes terecht

Ontspannen en veelkleurig Open Podium BARENDRECHT - Op zaterdagmiddag 1 juni organiseerde Stichting Barendrecht Klassiek voor de vierde keer een Open Podium, dit na de drie succesvol verlopen speeldagen in 2012. Het is goed te merken dat ook voor deze activiteit van Barendrecht Klassiek veel belangstelling bestaat in de Barendrechtse samenleving, want ook nu weer vulde de Dorpskerk zich met een aandachtig luisterend publiek dat in een tijdsbestek van drie uur kennis maakte met een groot aantal kleinere en grotere muziekstukken. Margreet Clarijs (sopraan) en Karin Lodder (piano) beten het spits af met een aantal liederen van Vivaldi en Fauré en C.Ph.E. Bach, en met name de werken van laatstgenoem-

de wisten beiden overtuigend te brengen. Uit Ridderkerk kwamen ook dit jaar de drie zussen Verheij: Miranda op klokkenspel, Elsbeth op harp en sopraan Mariët. De middeleeuwse troubadour Richard Leeuwenhart werd gloedvol ten tonele gevoerd in een gezamenlijk optreden van de drie, waarna Elsbeth een hedendaagse harpcompositie vertolkte, waarin het instrument op veelzijdige wijze tot klinken kwam. Hierna was de piano vrij voor de muzikale prestaties van de veelal zeer jonge leerlingen van pianolerares Monique Kooijman, die dit jaar voor het eerst aan het Open Podium deelnam. En hoewel de tafels in de Ontmoeting ook nu weer rijkelijk gevuld waren met gesponsorde dranken

en nootjes, wilden alle spelertjes toch allemaal wachten met hierop aan te vallen: eerst spelen… een heel professionele attitude! Kleine, soms zeer kleine muziekstukjes, brachten de meegekomen vaders en moeders en opa’s en oma’s o.a. in contact met een bumble-beesong, als ook met vrolijke accoorden en al of niet onvoorzichtige hondjes. Leuk! Een woord van dank voor al dit moois daarom aan Lily Min, Julie Urban, Malou van der Poel, Giulia Stefanutto, Sanne van Dijk, Marit Kasius en Eva Wolleswinkel. Het serieuzere werk kwam tenslotte van het duo Fons Hosman (bariton) , aan de piano begeleid door Marijke de Visser. Zij brachten werk van Donizetti, (opnieuw) Fauré, Caccini en Stradella.

Het bekende “Pietà signore” van laatstgenoemde werd met name overtuigend gezongen en vormde een overtuigend slot van deze middag. Stichting Barendrecht Klassiek organiseert op zaterdagavond 8 juni het laatste concert van dit seizoen gegeven door het Ronsard trio, bestaande uit Lenie de Meij (harp), Mariët Kaasschieter (sopraan) en Marion Schopman (fluit). Zij spelen een Frans programma met muziek van onder meer Camille Saint-Saëns, Eric Satie en César Franck. Alle verdere informatie vindt u op de website: www. barendrechtklassiek.nl; de Stichting is ook telefonisch te bereiken onder nummer 0180-619113.

KORTAF Beestjes bij De Troubadour BARENDRECHT - Op peuterspeelgroep De Troubadour, locatie Dakota, is er de afgelopen weken gewerkt aan het thema ‘Beestjes’. Alle kinderen hebben het boek Dag Beestje mogen lenen. In de groep is er geknutseld (vlinders, bijen, lieveheersbeestjes) en gezongen over beestjes. Op de speelplaats hebben de kinderen mieren, een rups en pissebedden gevonden. Deze beestjes hebben ze onder een vergrootglas kunnen bekijken. Er werden ook slakken meegenomen in de groep. Die hebben ze bekeken en sommige kinderen durfden de slakken over hun hand te laten lopen. Al met al een leuk project. Nadere informatie over SKB bij locatiemanager Debbie Adena via 0630993405.

Hondenshow in Heerjansdam

Nederland heeft genoeg aan zijn eigen zaken Laten wij met elkaar hier maar het beste van maken Misschien kunnen wij dan ook anderen laten weten Dat wij met vereende kracht niemand vergeten Nelly Ploreit-Dijkstra

Rabobank Scholenkampioenschappen succesvol BARENDRECHT - Dinsdag 28 mei vonden voor de vijftiende keer de Rabobank Scholenkampioenschappen plaats. De Rabobank is hoofdsponsor van dit evenement. De organisatie is in handen van atletiekvereniging c.a.v. Energie. Hoewel het motto van de organisatie is dat meedoen belangrijker is dan winnen, werd er ook dit jaar weer een sportieve strijd geleverd tussen de dertien deelnemende basisscholen uit Barendrecht. Na het overlijden in 2012 van de heer Ab Enters, jarenlang de enthousiaste organisator

3

van dit evenement, heeft Jeroen van der Have zich als organisator aangeboden. Samen met een groot aantal enthousiaste vrijwilligers van de atletiekvereniging heeft hij de Rabobank Scholenkampioenschappen als sportief evenement voor de jeugd van Barendrecht in stand gehouden. Samen met de voorzitter van c.a.v. Energie, Leen Nobels, verzorgde Mireille Janssen, medewerker van de Rabobank, na afloop de prijsuitreiking. Het eindklassement van 2013 zag er als volgt uit: 1. Dr. Schaepmanschool, 2. Groen

van Prinsterer, 3. c.b.s. Smitshoek. Ook is er een wisselbokaal uitgereikt. Deze trofee is bedoeld voor de school die verhoudingsgewijs met de meeste leerlingen deelneemt aan de Rabobank Scholenkampioenschappen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt. O.b.s. De Draaimolen won, evenals vorig jaar, de wisselbokaal. Traditiegetrouw worden jaarlijks van de deelnemende scholen groepsfoto’s gemaakt. De groepsfoto’s en een kleine sfeerimpressie van 2013 staan op www.rabobank.nl/rmij.

Opvoeden volgens de Gordonmethode werkt. Ziet u soms op tegen uw dagelijkse zorgdag met uw kinderen? Voelt u zich soms meer scheidsrechter dan ouder? Gebruikt u regelmatig macht in de omgang met uw kinderen? Heeft u het gevoel de controle niet te willen verliezen over het gedrag van uw kinderen? Zit u regelmatig met uw handen in het haar als uw kind “nee” zegt? Verlangt u naar een ontspannen manier van omgaan met uw kinderen? Als u op deze vragen bevestigend kunt antwoorden, dan biedt een Gordontraining u de mogelijkheid om te bouwen aan een sterke en duurzame relatie met uw kind. De training biedt inzicht in uw eigen handelen. U leert op een andere manier met uw kind communiceren en de gevolgen zijn positief: meer zelfvertrouwen van ouder en kind - meer begrip en geduld voor elkaar - minder conflicten - een betere sfeer in huis. Op maandag 23 september start een Gordontraining voor ouders in Basisschool ‘Het Kompas’, Van Ravesteyndreef 61 in Barendrecht. De training wordt gegeven door Marjolein Langerak. Kijk op www.kindincontact.nl voor meer informatie over deze training.

HEERJANSDAM - Kynologenvereniging Dordrecht en omstreken houdt zaterdag 15 juni een hondenshow in navolging van een eerdere, succesvolle show in 2011. Rashonden en rasloze honden (rashonden zonder stamboom en rashonden met stamboom, maar met een ‘foutje’) zijn van harte welkom. Hond moeten minimaal drie maanden oud zijn om mee te mogen doen. De hondenshow vindt plaats op het eigen terrein van de Kynologenvereniging Dordrecht en omstreken aan Molenwei 5 te Heerjansdam. Er is voldoende parkeergelegenheid. Voor de niet-hondenbezitters is er ook het nodige te doen tijdens deze show. Diverse bedrijven hebben er een marktkraam, zoals een fotograaf die foto’s maakt van honden en een bedrijf dat werkt met stenen die kwalen kunnen verminderen bij dieren. Er is een loterij met als hoofdprijs een weekendje weg. Ook voor kinderen zullen er allerlei festiviteiten zijn. Verder zal er een demonstratie van jachttraining worden gegeven.

Vlinder- en libellenexcursie RIDDERKERK – Aanstaande zaterdag 15 juni houdt Natuurvereniging Ridderkerk een vlinder- en libellenexcursie naar de Dordse Avelingen, een gebied in de uiterwaarden nabij Gorinchem. Vertrek om 9 uur bij NME centrum de Groene Draak aan de Kastanjelaan te Ridderkerk. Men is rond 14 uur weer terug. Men gaat er alleen heen als het weer goed is (boven de 15 graden en zon). Opgave via mail: spoel1976@hotmail.com.


NAAST ONS BIEFSTUKEN VISMENU À €19,50 NU OOK EEN:

3-GANGEN ZOMERMENU Frisse salade - Entrecote - Vanille ijs met roodfruit

ZOMER MENU -

19,50

GESLAAGD? Uw felicitatie gratis in De Schakel

IN DE MAAND JUNI ELK 2E MENU 50% KORTING!

Wij bieden u de mogelijkheid op donderdag 20 juni uw felicitatie GRATIS in De Schakel te plaatsen. Ga naar de lezersactie op onze site www.deschakelbarendrecht.nl en laat een kort bericht van ongeveer 3 à 4 regels achter met eventueel een foto. Wij zorgen dat uw felicitatie op een leuke manier in de krant komt.

Van maandag t/m donderdag

Noldijk 41a, Rijsoord | T. 0180 - 621220

Kijk voor de mogelijkheden en menu’s op:

www.wevershoeve.nl *Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van reden teksten te weigeren.

Gastronomische verwennerij bij de Wevershoeve

Barendrecht (Parkeerplaats voor het gemeentehuis) Binnenhof 1 2991 AA Barendrecht barendrecht@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Elke dinsdag van 10.00 - 16.30 uur

Elke dinsdag!

Verzilver uw goud in ons mobiel kantoor! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie. Let op: verplichte legitimatie bij binnenkomst!

Goudwisselkantoor nten in goud, zilver en mu • ruim 25 jaar ervaring jblijvende taxatie • een deskundige en vri ien gewenst per bank ind of g • contante betalin r de taxatie • discrete ruimte voo en van goud en zilver • advies in het belegg door heel Nederland en • meer dan 25 kantor

Locaties van onze (mobiele) kantoren bij u in de buurt Barendrecht (Parkeerplaats voor het gemeentehuis) Binnenhof 1, 2991 AA Alblasserdam Raadhuisplein, Cortgene 2, 2951 ED Elke donderdag 10:00 – 16:30 uur Ridderkerk Plein Oost, De Genestetstraat 36, 2985 CG Elke vrijdag 10:00 – 16:30 uur Zwijndrecht Wagenveld (parkeerplaats nabij winkelcentrum Passage), 3331 CM Elke vrijdag 10:00 – 16:30 uur facebook.com/ goudwisselkantoor


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 13 juni 2013

Programma ZomerFeest bekend BARENDRECHT - In het centrum van Barendrecht wordt zaterdag 6 juli het jaarlijkse ZomerFeest gehouden. Het programma van de dag is vrijwel rond. De organisatie van het ZomerFeest werkt ook dit jaar samen met de winkeliers van de Middenbaan. Zo is er de hele dag in het oude en nieuwe deel van het centrum veel te doen. Een ‘ganzenfanfare’ is dit keer misschien wel de opvallend-

ste deelnemer. Op het Doormanplein zijn de hele dag optredens van onder meer de orkesten van Harmonievereniging Barendrecht, dansschool Lucia, de St. Olivers Big Band, Gymnastiekvereniging Barendrecht, twirlgroep Liberté, slagwerkgroep Slaen en het duo Marcel en Denise Koster. Het slotoptreden wordt verzorgd door slagwerkgroep Adrumaline. Wie meer wil weten over het

oudste deel van het dorp Barendrecht, kan zich aansluiten bij een rondleiding. Gids is stedenbouwkundige Maarten Ouwens, die zich voor deze gelegenheid een negentiendeeeuwse jas heeft laten aanmeten en een hoge hoed. Zijn rondleiding start om 13 en 14.30 uur bij de Watertoren. De Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht laat op het plein bij de Watertoren een negen meter hoge klimwand

Tijdens het ZomerFeest zijn er de hele dag optredens op het Doormanplein.

Obese in Barendrecht BARENDRECHT – Dat De Schakel niet alleen in Barendrecht gelezen wordt, blijkt uit de reactie van Corrie uit Rotterdam Ommoord. Zij reageerde op de openingsstunt van Vitaal Praktijk Otten voor het gratis deelnemen aan het twaalf weken durende 1-2-3 Vitaal Stappenplan. Corrie: ,,Na vele pogingen om af te vallen en dan weer te veel aankomen, leek dit mij een ultieme uitdaging. De combinatie van voedingsleer en bewegen spreekt mij heel erg aan. Vooral omdat je een op maat gemaakt trainingsschema krijgt. Ik had nooit gedacht dat ik met mijn beperkingen, waaronder twee kunstknieën, zou kunnen bewegen.” Rob en Christine van Vitaal Praktijk Otten vonden de reactie van Corrie zo leuk dat ze aanbieding hebben uitgebreid

naar vijf mensen. De groep bestaat nu uit Corrie, Tom, Pieter, Joke en Claudie. Iedereen had zo zijn eigen beweegredenen. Tom: ,,Het lukte mij onvoldoende om mijn eetgewoontes zelfstandig bij te sturen. Het bleef beperkt tot tijdelijke acties van meer beweging. Het gaat er mij nu om mijn eetgewoontes positief bij te sturen.” Pieter: ,,Het lukt mij niet om op eigen gelegenheid af te vallen. Ook heb ik veel moeite om naar een sportschool te gaan om te bewegen. Nu we een kleine maand verder zijn, zien de mensen om mij heen al resultaat.” Joke: ,,De reden dat ik voor het 1-2-3 Vitaal Stappenplan gebeld heb, is omdat ik na mijn post traumatische stress stoornis toe was aan gezonde

energie, maar ik wist niet goed hoe ik dat aan moest gaan pakken. Ik had erg veel last van mijn overgewicht. In de workshop leer ik veel over onze dagelijks voeding.” Claudie zegt: ,,Ik heb de telefoon gepakt omdat ik het dik zijn zat ben. Altijd dat jojoeffect. En nu na mijn zwangerschap loopt het de spuigaten uit. Het is onhandig, niet mooi en ik zit mezelf in de weg. Ik heb al zoveel diëten geprobeerd, maar ik geloof er niet meer in. Maar nu onder het mom van gewoon gezonder eten, ga ik er helemaal voor.” Nieuwsgierig? Bel Vitaal Praktijk Otten via 06-27514421 voor een gratis kennismakingsgesprek aan huis. Zie ook www.123vitaal.nl.

plaatsen. Bij de vereniging zijn ookk kaartjes te koop voor het beklimmen van de Watertoren. Voor kinderen zijn er activiteiten in De Ontmoeting. Daarvoor is een knipkaart verkrijgbaar. Ook Flexmen houdt deze dag kinderactiviteiten. In de Dorpskerk worden rondleidingen gegeven. In de kerk wordt momenteel gewerkt aan de muren en aan het orgel. De bezoekers krijgen hierover uitleg. De kerktuin en de snuffelmarkt zijn open. In de Dorpskerk zijn twee workshops djembé, die worden afgesloten met een optreden. De workshop van 13 uur is bedoeld voor verstandelijk gehandicapten. Historische Vereniging Barendrecht houdt een speurtocht door de oude dorpskern. In d’Ouwe School wordt in het schoollokaaltje les gegeven door een strenge juffrouw. Bezoekers kunnen verder rekenen op activiteiten van onder meer de schaakvereniging en de jeugdbrandweer. De organisatie van het ZomerFeest wordt dit jaar gesteund door een aantal nieuwe sponsoren. Een van de sponsors stelt een vrieskist vol ijsjes beschikbaar. Wie die dag een ijsje koopt op het Doormanplein, steunt daarmee de organisatie. Het complete programma is te zien op www.zomerfeestbarendrecht.nl.

5

“My Style, your Style”

Nu a De llee n n uit ieuw bij F o vo eri e Fie rd W ng s va ta St ENS n€ V y vo or 15. le in EEN 49 5-d : 5 eu rs

Normale prijs Ford ACTIE prijs Registratiepremie* Inruilpremie

€1

2.4 95

Vanaf slechts

129,- +

p.mnd met Ford Options

1 jaar gratis autoverzekening

€ € € €

15.495,14.495,1.000,1.000,-

€ 12.495,-

10 x 12

Alle bedragen in Euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en verkoopvoorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot km/liter: 23,3 liter/100 km. 99 co2g/km. * geregistreerd 31-03-2013.

 Constante prijs

AanTotaal Vaste debet Jaarlijks Duur betaling kredietbedrag rentevoet kostenpercentage overeenkomst

€ 12.995,-

€ 4.569,-

€ 8.426,-

8,9%

8,9%

25 mnd

Termijnbedrag

SlotTotaal te termijn betalen bedrag

€ 129,- p.mnd € 6.675,-

€ 9.771,-

nlijk verrassend persoo

Alblasserdam - H.I.Ambacht www.wensveen.nl

Schaepmanschool snelste van Barendrecht BARENDRECHT – Op dinsdag 28 mei hielden CAV Energie en Rabobank Ridderkerk Midden IJsselmonde de Scholenkampioenschappen. Kinderen van groepen 3 tot en met 8 konden in onderlinge wedstrijden laten zien wie de snelste van Barendrecht zijn. Per school werden de

gescoorde punten opgeteld en kwam de organisatie tot een totaalscore. In de spannende prijsuitreiking kwam de Dr. Schaepmanschool als snelste en dus nummer één uit de bus. De kinderen van deze school zijn blij met de beker, die een prominente plaats in de prijzenkast heeft gekregen.

Kwart eeuw Aad van Loon Sport BARENDRECHT - Op 1 juni 1988 opende Aad van Loon de deuren van Aad van Loon Sport. Afgelopen zaterdag 1 juni vierde zijn zoon Remon van Loon met medewerkers en leden het 25-jarig bestaan van het Barendrechtse sportcentrum. Met mooie toespraken, een optreden van de medewerkers in jaren ’80-stijl en lekkere hapjes en drankjes was het een mooi feest. Trots en tevreden kijkt Remon terug op een geslaagde avond. ,,Mensen plezier geven in bewegen, dat was de droom van mijn vader”, vertelt Remon. ,,Als gymleraar op een middelbare school deed hij dat dagelijks met zijn leerlingen. Maar ook na schooltijd wilde hij mensen dat laten ervaren. Verschillende losse sportlessen werden samengevoegd tot Aad van Loon Sport. In de gymzalen van zijn toenmalige werkgever, de Buitenoordschool, werd een fitnesscentrum gestart. Tenminste, vanaf 15 uur in de middag. Daarvoor werden de gymzalen gewoon gebruikt voor de gymlessen aan scholieren. Iedere dag werden de toestellen neergezet en weer opgeruimd.” In 1990 verhuisde de sportschool naar de huidige locatie: de kelder van het gemeentehuis. Een volgende droom kondigde zich aan: sporten voor een ander. ,,Mijn vader wilde sport gebruiken om het leven van anderen draaglijker te maken. Om dat te realiseren werd in januari 1997

meegedaan aan een grote stepmarathon voor het Sophia Kinderziekenhuis. Wat als een hoogtepunt moest eindigen, bleek een eindpunt. Aad stierf in het harnas, sportend op het podium van het WTC tegenover zijn geliefde publiek, zich inzettend voor het Sophia Kinderziekenhuis.” Het voortbestaan van Aad van Loon Sport is nooit in gevaar gekomen. Dankzij het geweldige team van medewerkers dat Aad om zich heen had verzameld, kon Remon het bedrijf voortzetten. Nieuwe tijden braken aan en de ontwikkelingen gingen verder. Het gemeentehuis werd uitgebreid en Aad van Loon Sport kon meegroeien. In 2001 was dat een feit en was er weer de uitdaging om Aad van Loon Sport laagdrempelig te hou-

den voor iedereen die op zijn of haar niveau wil sporten. De droom van Aad om mensen kwaliteit en plezier in bewegen te geven, wordt nog steeds uitgedragen. De afgelopen jaren is er veel veranderd, maar een groot publiek bleef Aad van Loon Sport trouw. Jong of oud, dik of dun, sportief of op weg daarnaartoe, iedereen voelt zich op zijn of haar gemak. Door de investeringen en nieuwe lessen vinden ook nieuwe leden nog steeds de ingang van Aad van Loon Sport, zodat het hele team vol vertrouwen de volgende 25 jaar tegemoet gaat. Zie voor meer informatie over Aad van Loon Sport en de foto’s van het feest www. aadvanloonsport.nl.


Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam daar ben Ik in hun midden. Mattheüs 18:20 Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van hem mochten ontvangen, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader, trotse grootvader en overgrootvader

Adriaan Lodder 29 augustus 1936

4 juni 2013

P. Lodder-Groenendijk Maria en Ruud Kevin, Esmeralda en Mike Brian en Marloes Leendert Johannes en Monique Selena Donna en Collin Bo Jacob en Jeanet Amy en Jeroen Lucas Elizabeth en Marcel Twan Maud Bovenkruier 7 2995 CA Heerjansdam De begrafenis heeft plaatsgevonden zaterdag 8 juni 2013 op de begraafplaats te Heerjansdam.

Helmut Gollwitzer Voorgoed geborgen in de liefde van God onze onvergetelijke, lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

✶ Sleen 5 juli 1925

r Barendrecht 8 juni 2013

Wij zijn verdrietig dat wij haar nu moeten missen, maar dankbaar voor de vele jaren die zij in ons midden was. Piet en Sari Wilschut-Dorleijn Linda en Michel, Vera, Bas Heleen en Mark, Ruben, Thijs Marjolein en Pieter, Thomas, Julia, Iris Roelie en Marius van de Velde-Wilschut Maartje en Alex, Lenny, Mischa Mabel en Ivo, Sivan Aafje en Jorg, Elin Bert en Nanny Wilschut-Hoek Walter en Claudette, Valentijn Lise en Dick Peter Rob en Hélène Wilschut-Hoogendijk Frederike en René Jurjen Enneke en Luuk Luuc en Annemieke Wilschut-van Ameijde Maarten Sophie en Jessy Rutger De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de Hervormde Begraafplaats te RotterdamIJsselmonde.

Adriaan Lodder

Onze dank gaat uit naar het personeel van De Elf Ranken, Reling 27, dat ma zo geweldig verzorgd heeft.

Wij wensen, namens het bestuur en leden van de klaverjasclub Heerjansdam, zijn vrouw en verdere familie veel sterkte toe met dit verlies.

Correspondentieadres: P. Wilschut, Marnixstraat 5 2406 VP Alphen aan den Rijn

Ontvang een gratis wilsbeschikkingboekje en informatie over ons depositofonds. uitvaartverzorging sinds 1935

persoonlijke begeleiding

opbaring thuis met koeling of in het rouwcentrum

grafmonumenten

wij verzorgen alléén begrafenissen

Arie van der Jagt en verdere familie Juni 2013 Tjalk 84, 2991 PP Barendrecht

Hartelijk dank voor het medeleven dat u toonde na het overlijden van onze lieve moeder

MARGARETHA WILLEMINA KOOIJMAN-BAAN - Gré Wij missen haar en beseffen dat wij daarin niet alleen zijn. Laten wij verder gaan met de goede herinneringen die zij ons naliet. Liesbeth Ad Barendrecht, juni 2013

Dag en nacht bereikbaar!

0180 - 699 199

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen. Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven.

Voorbespreking? Regel het nu!

Maria Huijzer-Rosmolen

Hilligje Wilschut-Wilting

gehuwd geweest met Maarten Wilschut (overleden op 2 april 1984)

Tot onze ontsteltenis hebben wij vernomen dat, geheel onverwachts, ons trouwe en gewaardeerd lid

is overleden.

Als u eens wist, die laatste groet, wat het met mij doet. Mijn oprechte dank hiervoor, want het leven gaat toch voor mij weer door. Met veel verdriet in mijn hart, dank ik u voor de gedeelde smart na het overlijden van

Het is goed...

Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Verdrietig geven wij u kennis dat, na een mooi leven, maar laatste moeilijke periode, van ons is heengegaan onze lieve vader, schoonvader en opa

Teunis van Roon Aubadestraat 7 2992 GN Barendrecht Melding van overlijden en informatienummer

www.vanbezeij.nl 0180 - 64 71 01

weduwnaar van Elisabeth Jakoba van Roon-Ewald in de leeftijd van 91 jaar. John † en Wil Antoine en Linda, Aileen, Trevor Jolanda en Sander, Tessa, Bas

Het is prachtig...

Jan en Thea Bianca Ronald en Bianca

Wat zou hij hier van genoten hebben.

Peter en Betsy Liesbeth 10 juni 2013 Correspondentieadres: Jan van Roon Wagenmakerij 32 2993 AW Barendrecht

Een persoonlijke uitvaart voor iedereen. Ook als u niet verzekerd bent.

Rotterdam | Rhoon | 010 280 52 80

Wij komen samen op zaterdag 15 juni om 11.30 uur in het rouwcentrum op de Algemene Begraafplaats, Scheldestraat 3 te Barendrecht. Aansluitend vindt de begrafenis plaats. Voorafgaand aan de samenkomst is er vanaf 11.00 uur gelegenheid tot afscheid nemen in voornoemd rouwcentrum, alwaar na de begrafenis gelegenheid is tot condoleren.

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht Barendrecht&&omgeving. omgeving. * Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Bel 0180-612735

0180-612735

Voor Bel informatie en actuele rouwberichten kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

Mastenbroek Uitvaartverzorging

Uw ondernemer in Barendrecht e.o. voor kerkelijke uitvaarten, begrafenissen en crematies.

0180 723204

Opbaring thuis of in een rouwcentrum van uw keuze mogelijk. Voor een betaalbare uitvaart, hoe u ook verzekerd bent.

www.ericmastenbroek.nl

Familieberichten

Gods liefde …tot mij… is een voortdurende uitnodiging om mee te doen aan Gods liefde …tot de ander…


zoek vut/+er,

We zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend Monuta Memoriam Langenhorst 100 010 - 293 04 22

info 619411

www.woningontruimingmetspoed.nl

Talenpracticum Zuid

Verkoop uit inboedels Oa Kunst - Antiek - Vintage - Design - Witgoed www.tussencorenkitsch.nl

Nederlands, NT2, Engels, Frans, Duits en Spaans. Alle niveaus, op elk moment beginnen, dag- en avonduren.

Monuta Van den Toorn Jacques Dutilhweg 333 010 - 202 14 33

GRATIS PROEFLES

www.monuta.nl

Kloeg Uitvaartzorg Sinds 1989 werkzaam op Rhoon, Poortugaal, Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam.

Begrafenis en crematieverzorging Uitvaartcentrum op Rhoon, Begraafplaats Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam. Kerkelijke uitvaarten. Voorbespreking van de uitvaart bij ziekte en gezondheid. Meld- en informatienummer dag en nacht

010-2017165

Bij overlijden en scheiden uw woning snel en discreet bezemschoon opgeleverd!

010 - 481 37 59

KEURSLAGERKOOPJE

Kipspiezen +GRATIS bbq stempel

4 stuks

SPECIAL

Pineapple inside 100 gram

Te koop: Siemens Gigaset 4170 isdn telefoon centrale met bijbehorende telefoons type Chicago 440S en Siemens telefoon type 4000 In prima staat met de bedieningsvoorschriften € 40,= Tel. 0180-623106

225

Bij 100 gram Parmaham

GRATIS 100 gram Mortadella SPECIAL

Te huur: Patio Bungalow te Barendrecht met overname. 105 m2 huurprijs € 910,00 p.mnd . Vereist bruto inkomen vier maal de maandhuur info 06 101 88 363

595

VLEESWARENAANBIEDING

WWW.TALENPRACTICUM.NL info@talenpracticum.nl

Pizzette voor oven of de barbeque

100 gram

MAALTIJD VAN DE WEEK

Moussaka 250 gram

KEURSLAGERIJ HEUNKS

06-46 39 68 66

150 3

25

Aanbiedingen zijn geldig van 13-06-2013 t/m 19-06-2013.

Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Monuta Rijnmond.

wie helpt; grasmaaien, bijhouden, paardenafrastering, bomen

BIJ DE DIERENKRAAM!!

Knaagdierren

Te koop gevraagd: thee-lepeltjes met afbeelding tractor, landbouwwerktuigen, hijskraan, dragline erop tel. 0180617345 na 20.00 uur Te koop: Petrof piano met kruk, noten hoogglans, ieder jaar gestemd. Tel. 06-44098855 Te Koop: 2 Blauwe Camping Gasflessen ong. 30 cm hoog ( Groten Flessen ) met 2 kook branders in doos. Flessen kosten nieuw +/_ 100 euro per stuk nu Samen met branders 150 euro tel. 010477 27 47

Lijsttrekker CDA Barendrecht

voor katten met een gevoelige spijsvertering, deze week 4kg van 44.95 voor slechts 34.95

12.95

van Beuningenhaven 7, 2993 EH BARENDRECHT Tel. (0180) 54 76 30 www.heunks.keurslager.nl info@heunks.keurslager.nl

(excl. afdek net)

Chuckit “Kick fetch”, de ultime speelbal voor u en uw hond straks op het strand, blijft drijven op het water, nu van 34.95

Nieuw!!Buffelsticks

voor slechts

2.95

27.95

100 gram deze week slechts

V.O.F. van Aelst dierenbenodigdheden

Te koop: Isofix base+Maxi Cosi, zeer nette staat rookvrij. Alleen als set! Prijs € 80,00 Ma t/m Za 06-20848839 Wijk: Ter Leede Te koop: plafondlamp ouderwets; glas; vraagprijs 5,00 euro. tel. 0104818343

Royal Canin Sensible 33,

om uw dier heerlijk buiten in de tuin te laten lopen, nu van 19.95 voor slechts

Uw Royal Canin voedingsadviseur: tel./fax. 0180 - 628220 mobiel 06-22517622

A D V O C AT E N & M E D I AT O R S

Verbeeten • Jager • Kouters

W W W. V J K A D V O C AT E N . N L

Mr. Else Verbeeten Mr. Désirée Jager - van den Berg Mr. Wilma Kouters Nieuwe Haven 44 3311 AR Dordrecht T (078) 611 71 00 F (078) 611 71 09 E info@vjkadvocaten.nl

ECHTSCHEIDING • VERMOGENSDELING • A L I M E N TAT I E • GEZAG & OMGANG • M E D I AT I O N • ERFRECHT

Peter Luijendijk

Te koop: wegens het moeten dragen van steun zolen nieuwe zwarte leren medicus dames schoen, www.cdabarendrecht.nl grote maat 39. Van € 50.- voor € 20,- Telefoon 06 496 625 99 Te koop: geheel aangepaste antraciet grijze c8 MVP. 3.0v6 Lique ambiance. 2003, km 120.223. voorzien van alle CBR codes en oa hercules kofferbaklift. Tel. 06 233 747 67 Te koop: grote maat dameshuispak (nog in verpakking ) 5 euro. 2 persoonslaken set (laken + 2 slopen 5 euro Tel. 010 4162915

LENTEPRIJS! GRASMAAIERS VANAF LENTEPRIJS! LENTEPRIJS! LENTEPRIJS!

€€ 119 179 € 119€ 119

HEGGENSCHAREN HEGGENSCHAREN HEGGENSCHAREN VANAF VANAF VANAF

Alle acties zijn geldig tot 15 juni 2013

Onze techniek wint terrein

OVERTUIG UZELF EN KOM ONZE MACHINES TESTEN

Voor de professionele tuinier

Lagendijk 178 OVERTUIG UZELF EN KOM ONZE MACHINES TESTEN OVERTUIG UZELF OVERTUIG EN KOM UZELF ONZE OVERTUIG EN MACHINES KOM UZELF ONZE TESTEN EN MACHINES KOM ONZE TESTEN MACHINES TESTEN 2988 AD Ridderkerk

Onze techniek NAAM VAN NAAM DE WINKEL VAN NAAM DE WINKEL VAN DE WINKEL Telefax 0180 - 42 34 53 NAAM VAN DE WINKEL WIJNEGEMSESTEENWEG WIJNEGEMSESTEENWEG 21WIJNEGEMSESTEENWEG • ‘S GRAVENWEZEL 21 • ‘S GRAVENWEZEL 21 • info@gavdwaal.nl ‘S GRAVENWEZEL

Telefoon 0180 - 42 13 99

wint WIJNEGEMSESTEENWEG 21 terrein • ‘S GRAVENWEZEL

gavdwaal.nl VCA* GECERTIFICEERD

ERKEND VAKHANDELAAR ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT • ADVIES KWALITEIT • SERVICE • ADVIES KWALITEIT • SERVICE • ADVIES • SERVICE Lagendijk 178 ERKEND VAKHANDELAAR Alle acties zijn geldig totAlle 15 acties juni 2013. zijn geldig totAlle 15 juni acties 2013. zijn geldig tot 15 juni 2013. 2988 AD Ridderkerk ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT • ADVIES • SERVICE Telefoon 0180 - 42 13 99 gavdwaal.nl Alle acties zijn geldig tot 15 juni Telefax 0180 - 42 342013. 53


www.arkeltuinverzorging.nl 078 - 677 14 32

Uw eigen droomtuin We zijn al sinds 1968 een begrip in de regio voor zowel ontwerp als de aanleg van tuinen. Daarnaast verzorgen we ook het onderhoud voor particulieren, bedrijven en verenigingen van eigenaren.

Neem contact met ons op en vraag de gratis brochure aan.

go 440S en Siemens telefoon type 4000 In prima staat met de bedieningsvoorschriften € 40,= Tel. 0180-623106 Te koop: Isofix base+Maxi Cosi, zeer nette staat rookvrij. Alleen als set! Prijs € 80,00 Ma t/m Za 06-20848839 Wijk: Ter Leede Te koop: plafondlamp ouderwets; glas; vraagprijs 5,00 euro. tel. 0104818343 Te koop gevraagd: thee-lepeltjes met afbeelding tractor, landbouwwerktuigen, hijskraan, dragline erop tel. 0180617345 na 20.00 uur Te koop: Petrof piano met kruk, noten hoogglans, ieder jaar gestemd. Tel. 06-44098855

KLOK OF HORLOGE STUK? A. DE VISSER

gediplomeerd uurwerkhersteller Ook voor uw Antieke klok Haal en brengservice Ridder van Dorpstraat 14 Nieuw-Beijerland 0186-691055 www.adevisseruurwerken.nl

schilderwerk binnen en buiten sauzen van plafonds en wanden wandafwerking, latex spuiten. Tel 0653974346 – 0180627419 r.schefers@kpnplanet.nl

Te Koop: 2 Blauwe Camping Gasflessen ong. 30 cm hoog ( Groten Flessen ) met 2 kook branders in doos. Flessen kosten nieuw +/_ 100 euro per stuk nu Samen met branders 150 euro tel. 010477 27 47 Te koop: wegens het moeten dragen van steun zolen nieuwe zwarte leren medicus dames schoen, grote maat 39. Van € 50.- voor € 20,- Telefoon 06 496 625 99 Te koop: geheel aangepaste antraciet grijze c8 MVP. 3.0v6 Lique ambiance. 2003, km 120.223. voorzien van alle CBR codes en oa hercules kofferbaklift. Tel. 06 233 747 67 Te koop: grote maat dameshuispak (nog in verpakking ) 5 euro. 2 persoonslaken set (laken + 2 slopen 5 euro Tel. 010 4162915

NIEUWS OVER Vergadering Algemeen Bestuur van de GR Nieuw Reijerwaard Op maandag 17 juni om 17:00 uur is de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR Nieuw Reijerwaard (GRNR) in de Raadzaal van de gemeente Ridderkerk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Opening Vaststellen agenda Spreekrecht burgers Vragenkwartier AB leden Ingekomen stukken Uitgaande stukken Vaststellen begroting 2014/ 1e begrotingswijziging 2013 Eerste kwartaalrapportage Q1 – 2013 Onderzoek naar aankoop woningen Rijksstraatweg Tijdelijk beheer braakliggende gronden Planning Verslag vorige vergadering Sluiting

De uitgebreide agenda met bijbehorende stukken vindt u op www.nieuwreijerwaard.eu onder het kopje vergaderingen. U kunt inspreken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op punten die op de agenda staan. Dan moet u uiterlijk maandag 17 juni vóór 12.00 uur een verzoek indien bij de GRNR via info@nieuwreijerwaard.eu of via telefoonnummer 0180 – 2000 33. De volgende vergadering van het AB is op 23 september 2013 om 17:00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de GR Nieuw Reijerwaard: E info@nieuwreijerwaard.eu • T 0180 - 2000 30 Postadres: GR Nieuw Reijerwaard Postbus 4010 2980 GA Ridderkerk

uw oude metaal is geld waard! Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur en zaterdag van 08:00 tot 13:00 uur

Bezoekadres: Koningsplein 1 (gemeentehuis) 2981 EA Ridderkerk Kamernummer: A308B

Koper kabel

€ 1,60 per kg

Koper handgepeld

€ 4,80 per kg

Koper gemengd

€ 4,50 per kg

Messing/geel koper

€ 2,80 per kg

Aluminium

€ 0,80 per kg

RVS

€ 0,90 per kg

Lood

€ 0,90 per kg

Zink

€ 0,75 per kg

Elektromotoren

€ 0,40 per kg

Accu

€ 0,40 per kg

IJzer

€ 0,16 per kg

Witgoed (elektrische apparaten) € 0,17 per kg Computers Klompenmakerstraat 10, 2984 BB Ridderkerk Tel. +31 (0)85 48 943 30 • info@vanpeltrecycling.nl

€ 0,17 per kg

Koelkast

€ 3,00 per stuk

Wasmachines

€ 4,00 per stuk

Geen vrieskisten, autobanden, gasflessen, beeldschermen, airco’s en ander chemisch afval. Wij behouden ons het recht voor om partijen te keuren en/of te weigeren. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor actuele prijzen en voorwaarden op www.vanpeltrecycling.nl


25 JAAR VAN HEMERT WOONSFEER Iets om niet ongemerkt voorbij te laten gaan ! We vieren ons 25 jarig bestaan met u, met een spetterende 25% kortingsactie op de onderstaande artikelen. Profiteer hiervan, reserveren voor latere levering is mogelijk !

OVERGORDIJNEN EN VITRAGE GARDISETTE

Het neusje van de zalm in overgordijnen en vitrage. De meeste met loodveter en kamerhoge stof, dus geen naden. Voor zowel klassiek als moderne interieurs. Nu omdat we 25 jaar bestaan op de hele Gardisette collectie eenmalig 25% korting op de stof.

VINYL 200 EN 400 BREED NOVILON VIVA vinyl 2.00 en 4.00 meter breed Geschikt voor slaapkamer, zolder, keuken, berging en woonkamer. Het vinyl is slijtvast, praktisch en is los te leggen tot 40 m2 In diverse hout dessins leverbaar, niet van echt te onderscheiden. Novilon Viva 200 breed van € 48.50 25% korting voor € Novilon Viva 400 breed van € 97.00 25% korting voor €

36.40 72.75

PARKET ACTIE Duoplank parket ongeveer 15 cm breed Met een toplaag van 6 mm ! Geschikt om zwevend te leggen of te verlijmen Nu omdat we 25 jaar bestaan 25% korting Tropische houtsoorten; Lapacho / Walnoten / Jatoba / Curupau

€ 79

p/m2 Van € 99 voor Professioneel leggen is mogelijk tegen meerprijs.

TOP MERKEN TAPIJT PAGANINI van € 189,-

ons 25 Jarig bestaan is 25%

€ 141,75

korting=

TOSCANA van € 114,-

ons 25 Jarig bestaan is 25%

€ 85,50

korting=

Incl meten / Incl stofferen / Incl ondertapijt Reserveren voor latere levering is mogelijk.

Bezoek onze vernieuwde website! N

NE

IJ RD

‘t Vlak 5, Barendrecht - T: 0180 - 62 26 66 info@vanhemertwoonsfeer.nl

O T- G INAA TEN LAM NPIJ A ITE T TU : E B IN RK N G PA -E AK RIN A N E Z E N L E N W IAA BEDD BIN ZON PEC

www.vanhemertwoonsfeer.nl

S


Bij aankoop van een nieuwe fiets

ALTIJD KORTING!

n* 20% op alle kinderfietse n* 15% op alle overige fietse *Vraag in de winkel naar de voorwaarden

van 599,voor

510,-

or Ook voagers dr fietsen e trekhaak pd voor o

Zoekt u een gebruikte elektrische fiets?

Wij hebben er ± 30 op voorraad.

Moederdag vergeten? Wellicht een mooi setje voor hem en haar om het goed te maken!

van 599,voor

510,-

Bezoek het oude centrum eens bij de Watertoren Dorpsstraat 147 | 2992 BD Barendrecht | Tel. 0180-612100

www.peterterlouw.nl

Vind snel een baan bij jou in de regio op BarUitgeverijVacatures.nl Zoek je een nieuwe, uitdagende baan dicht bij huis? Kijk dan eens op de Top Vacaturebank van van Nederland. Nederland. Op Op BarUitgeverijVacatures.nl BarUitgeverijVacatures.nl vind vind je je Top Vacaturebank een overzicht van van actuele actuelevacatures vacatures jouinindede regio. bijbij jouw regio.

BarUitgeverijVacatures.nl

De Top Vacaturebank voor de regio

• 1 CUPJE BEVAT 1,5 KILO GROENTEN & FRUIT • ZUIVERT, ONTGIFT & GEEFT ENERGIE • Alle benodigde minerAlen, Anti-oxidAnten, enzymen & DE 8 ESSENTIËLE AMINOZUREN

nu online bestellen: www.tarwegrasbezorgen.nl

• Snel vacatures zoeken • Direct solliciteren • Vacatures dicht bij huis maar ook landelijk Ook uw vacatures op BarUitgeverijVacatures.nl? Wilt u ook aandacht voor uw vacatures? Tegen lage kosten kunt u uw vacature

In samenwerking met:

(door)plaatsen op onze website en bereikt u ruim 100.000 werkzoekenden per maand.

TopVacaturebank.nl

Neem contact op met BAR Uitgeverij voor meer informatie: 0180 641 022

GRATIS! PROEF behandeling

MEER DAN FIGUURVORMING

Neem vandaag nog contact met ons op om je GRATIS proefbehandeling in te plannen. Kijk voor meer informatie op www.bailine.nl

Bailine® Figuurvorming

Bailine® Mentale motivatie

Bailine® Voedingsadviezen

Bailine® Natuurlijke facelift

Beter en STRAKKER in je vel! Bailine® Barendrecht Achterom 62 2991 CV Barendrecht

T 0180-617 999 E barendrecht@bailine.nl W www.barendrecht.bailine.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 13 juni 2013

Geslaagde viswedstrijd voor jeugd BARENDRECHT - Woensdag 29 mei werd er voor de Barendrechtse jeugd een viswedstrijd gehouden door Hengelsport Wesdijk. Rondom het wilgeneiland en de sloot erachter in de wijk Molenvliet, namen rond 18.15 uur zo’n 45 kinderen hun visstek in. Om 18.30 uur gaf Willem Willemstein het startsein. Anderhalf uur werd er gevist. Geconcentreerd, zelfs een klein buitje kon de jonge

deelnemers niet deren. Er werden vooral voorntjes en brasems gevangen, maar hier en daar zelfs een baars. Na het tellen van de scores, waren er uiteindelijk vier nummers drie, die ieder vier vissen gevangen hadden en een mooie prijs ontvingen. Ook was er een nummer twee die met vijf vissen een beker en vistent in ontvangst mocht nemen. De eerste prijs was een beker en cadeaubon

van Hengelsport Wesdijk. De jongeman had twaalf vissen gevangen en was met recht kampioen. Ook was er nog een prijs voor de grootste vangst, een baars van 28 centimeter. ,,We kijken terug op een leuke avond waarin we lekker hebben kunnen vissen! Bedankt aan alle deelnemers en kijkers.’’ Hengelsport Wesdijk, Gouwe 9 te Barendrecht, 0854884757.

Vandaag Jos op Donderdag BARENDRECHT - Deze week in Jos op Donderdag (13 juni) ontvangt presentator Jos Vis tussen 21 en 22 uur drie gasten. Bert Onnink zal terugblikken op de Thrilleravond van 6 juni. Ook komt hij het boek van de maand bespreken met daarbij nieuwe boekentips. Joyce Engelen en Mariele Tchai, van ‘In Een Lijstje Fotografie’ uit Barendrecht zijn ook te gast. Zij zijn twee enthousiaste fotograven die twee jaar geleden zijn gestart met ‘foto in een lijstje’. Kortgeleden hadden ze nog een actie voor het Roparunteam Multiweld (team 305). Voor 9,95 euro konden mensen een profielfoto voor op social

media laten maken in de studio. Hiermee hebben de dames 270 euro opgehaald voor stichting Roparun. Tussen 22 en 23 uur ontvangt Jos Vis zijn radiocollega Joost Kamerman. Joost is al jaren iedere zondag tussen 14 en 16 uur te horen op Exxact FM radio met de Hollandse Pot. Jos heeft aan Joost gevraagd om speciaal voor deze uitzending de top 10 van de beste Nederlandstalige hit van 2003 tot en met 2012 en de tip voor 2013 samen te stellen. De uitzending is 13 juni tussen 21 en 23 uur te beluisteren op Exxact FM radio (105.9 op de kabel en 106.4 in de ether of viawww.exxactfm.nl).

Wandelen in Trompenburg Tuinen en Arboretum

Auto Hoogenboom opent drie nieuwe vestigingen ROTTERDAM - Deze week opent Auto Hoogenboom drie nieuwe vestigingen in Rotterdam-Zuid; een nieuw schadebedrijf, een nieuwe vestiging voor Volkswagen en Volkswagen Bedrijfswagens én het nieuwe Audi Centrum Rotterdam, het grootste Audi Centrum van de regio. Daarmee breekt een nieuwe fase aan in het 80-jarige bestaan van Auto Hoogenboom, dat begon aan de Waalhaven. De nieuwe locatie ligt aan de A15 op slechts drie minuten van de oude hoofdvestiging aan de Aploniastraat. Hoogenboom Occasions was al eerder verhuisd. Vandaag vindt de officiële opening van Audi Centrum Rotterdam plaats. Audi manager Mark Verhagen: ,,De oude showroom was te klein om het groeiend modellenaanbod van Audi te presenteren en service op het hoogste niveau te bieden. Wij merken dat het nieuwe pand uitnodigend werkt. Er is een lounge-bar (met wifi) waar

men kan wachten. Klanten kunnen zelfs gebruik maken van de vergaderruimte.’’ Voor de aanschaf van een nieuwe of gebruikte Audi is het nieuwe Audi Centrum Rotterdam voortaan het centrale adres, maar voor service kan men ook nog terecht bij Auto Hoogenboom in Vlaardingen, Spijkenisse en op Autostrada in Rotterdam. Nieuw is de Audi exclusive studio op de eerste verdieping, waar een unieke Audi samengesteld kan worden. ,,De nieuwe hoofdvestiging voor Volkswagen en Volkswagen Bedrijfswagens doet zeker niet onder voor het nieuwe Audi Centrum”, aldus Volkswagen manager Antoon van Oosterhout. ,,Wat bijzonder is, is de enorme lichtomgeving. In deze omgeving staat de klant letterlijk centraal, de receptie en wacht-/ loungehoek zijn midden in de showroom gesitueerd. Naast de nieuwe modellen, vindt men hier de nieuwste lifestyle

producten van Volkswagen, 23 bruggen, een lounge-bar met wifi en diverse spreekkamers”. Klanten kunnen voor Volkswagen en Volkswagen Bedrijfswagens (verkoop en service) ook nog terecht bij de vestigingen van Auto Hoogenboom in Vlaardingen en Spijkenisse en voor service in Barendrecht, op Autostrada in Rotterdam en in Hellevoetsluis. De nieuwe vestigingen zijn nu zeven dagen per week geopend en elke werkdag van 7 tot 19 uur. Op 14, 15 en 16 juni kan iedereen de nieuwe vestigingen komen bekijken. Zaterdag zijn er doorlopend rondleidingen. Alle dagen zijn er activiteiten en aanbiedingen. Zie ook www.autohoogenboom.nl/openhuis. Auto Hoogenboom Volkswagen en Volkswagen Bedrijfswagens, Driemanssteeweg 694, Rotterdam. Audi Centrum Rotterdam, Zuiderparkweg 620, Rotterdam.

BARENDRECHT - Samen met vereniging Carnisse Grienden kan men zondag 16 juni een wandeling maken in de Trompenburg Tuinen en Arboretum. Trompenburg Tuinen en Arboretum is ontstaan door samenvoeging van een voormalige Kralingse buitenplaats, diverse percelen weiland en een aantal aangrenzende tuinen. In de loop van bijna 200 jaar is hier een bijzondere verzameling bomen, struiken en planten bijeen gebracht. Eerst was dit privé bezit, maar sinds 1958 is het bezit ondergebracht in een stichting en nu dagelijks toegankelijk. Onder leiding van een gids gaat men een

wandeling maken tussen al dit moois. De wandeling is meer gericht op volwassenen. Er kunnen twintig personen deelnemen. De kosten voor leden zijn 10 euro en voor niet-leden 12,50 euro. Dit is inclusief een bakje koffie of thee met gebak in het theehuis Klip en Koo. De wandeling start om 14 uur en zal anderhalf uur duren. Men kan zich aanmelden via activiteiten@ carnissegrienden.nl en 0652669675. Het Arboretum bevindt zich aan Honingerdijk 86 in Rotterdam. In het weekend kan men gratis parkeren op het parkeerterrein grenzend aan het Arboretum.

Ukkepukconcerten geslaagd

BARENDRECHT - Afgelopen zaterdag 8 juni hebben totaal 75 kinderen met hun (groot)ouder de twee Ukkepukconcerten met veel plezier bijgewoond in het Trefpunt in Barendrecht. Anja Leeuwenburg zorgde samen met enkele leden van het Dagorkest en de Blokfluitgroep van Harmonie Barendrecht voor een afwisselend programma waarbij de jongste mee konden klappen, dansen en spelen op schudinstrumentjes. Luisteren naar klassieke muziek en meezingen met Muziek op Schootliedjes maken Ukkepukconcerten voor alle leeftijden aantrekkelijk. Een toegevoegde waarde is het gedeelte dat ouder en kind tussen het orkest kunnen zit-

ten om zo de instrumenten en de muziek van heel dichtbij te beleven. Aan het eind van het concert was er de mogelijkheid om instrumenten te proberen en ook ouders vonden dit een hele ervaring. Deze dag was ook de 100e geboortedag van Annie Langelaar, die als inspirator van Muziek met het Jonge Kind gestart is om muziek te schrijven voor jonge kinderen. Speciaal als nagedachtenis is een muziekstuk, ‘Annie’s Tune’, voor haar geschreven voor Ukkepukconcerten. Een geslaagde dag vol muziek voor jong en oud die zeker vervolgd wordt. Meer informatie via muzikanjer@hotmail.com en 06-21901720.

11

Van de Wereldwinkel In het kader van ons 40 jarig bestaan hebben we in bijna iedere maand van dit jaar een speciale aanbieding, en die aanbieding is ook heel leuk voor vaderdag! Deze maand hebben we een boekje met spreuken en wijze woorden e.d. van € 9.95 voor € 4.95 en daarbij ook nog een reep chocolade van Tony Chocolonely gratis. We hebben er mooie pakketjes van gemaakt, dus ze staan helemaal klaar om verkocht te worden, en we hopen dat u bij ons langs komt. Uiteraard hebben we nog meer artikelen voor vaderdag: schorten, spullen om te koken en kookboeken, chocolade en diverse soorten wijn. Kom maar gauw eens kijken, u bent van harte welkom op Middenbaan 107.

Groene boodschappentas gevonden Gevonden in Barendrecht op donderdag 6 juni: een groene boodschappentas met inhoud. In de directe omgeving gevonden van de parkeerplaats bij Tennis Vereniging Barendrecht aan de Graaf Adolfstraat. Inlichtingen: tel. 0180-620174.

Ontspannen naar de zomer BARENDRECHT - Het is nu mogelijk om lessen te volgen met lichte ontspannings- en aandachtsoefeningen. Voor de zomervakantie is er nog een cursus van vijf lessen. Deze oefeningen vormen ook de basis van veel mindfulnesstrainingen. De meditatieve oefeningen worden zittend op een bankje, een kussen of een stoel uitgevoerd. De oefeningen geven deelnemers een rechtere houding, zijn spierontspannend en geven rust. De leslocatie is de gymzaal van het Dienstencentrum aan Windsingel 166 in Barendrecht. Meer informatie bij Loes Arends-van Uffelen, De Keerweer 7 te Barendrecht, 0180621163 en loes.arends@ hetnet.nl. Zie ook www.yogapraktijkbarendrecht.com.

Marijke wandelt in Stellendam BARENDRECHT - De leden van wandelsportvereniging Marijke gaan komende zaterdag 15 juni wandelen in Stellendam, waar de aspergetocht wordt gehouden. De te lopen afstanden zijn vijfentwintig en veertig kilometer. Het vertrek is om 6.30 uur vanaf sporthal Vitaal aan de Kruidentuin. Informatie over wandelen bij Marijke via 0105014646 (na 19 uur). Zie ook www.wandelsportmarijke.nl.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-barendrecht.nl


3 JAAR GARANTIE

Loungeset Toulouse Aluminium frame met wicker. Hoekelement (185.-). Middenelement (155.-). Poef (135.-).

* Bij aankoop van 3 producten, het 4e GRATIS! Combineren uit verschillende

Vanaf

1000.-

INCLUSIEF kussens

6-DELIGE SET

799.-

TC TEN CATE collecties is mogelijk m.u.v. de multipacks en bepaalde seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is GRATIS.

* GRATIS it’s a special moment Bij aankoop van 3 producten, het 4e gratis! Combineren uit verschillende Ten Cate collecties is mogelijk m.u.v. de gehele collectie nachtkleding, de voordeelverpakkingen en bepaalde seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is gratis.

* Bij aankoop van 3 producten, het 4e GRATIS! Combineren uit verschillende TC TEN CATE collecties is mogelijk m.u.v. de multipacks en bepaalde seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is GRATIS.

Bij aankoop van 3 producten, het 4e gratis! Combineren uit verschillende Ten Cate collecties is mogelijk m.u.v. de gehele collectie nachtkleding, de voordeelverpakkingen en bepaalde seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is gratis.

INCLUSIEF kussens 3 JAAR GARANTIE

* GRATIS it’s a special moment

7-DELIGE SET

Loungeset Locarno

Aluminium frame met ø 5 mm halfrond wicker (met landelijke uitstraling). Exclusief sierkussens. Vanaf Tafel/poef 73x73x32 cm (177.-). Hoekelement (225.-). Middelelement (199.-). Fauteuilement (249.-)

1499.-

1299.-

G R O Z E B ACTIE*

* WIJ BEZORGEN GRATIS UW TUINMEUBELEN DOOR HET GEHELE LAND BIJ BESTEDING VANAF € 500,(actie geldig tot en met 15 juni 2013)

MIDDENBAAN 34 BARENDRECHT


ROTTERDAMSCHE VADERDAG PAKKETTEN

Vaders

Echte kwaliteitsproducten in luxe verpakking

éch wel!

in het zonnetje

12. Vanaf

95

Aanstaande zondag 16 juni draait het de hele dag om papa’s, dan is het Vaderdag. Tijd om je vader een goed in het zonnetje te zetten. De traditie ontstond naar verluid al in 1909 in Amerika. Na een ochtendje uitslapen mag een uitgebreid ontbijt op bed natuurlijk niet ontbreken. Croissants, versgeperste jus d’orange, warm stokbrood met gesmolten kaas, yoghurt met vers fruit en natuurlijk een kop koffie. Of wat dacht je van een gebakken ei in de vorm van een hartje? Het ontbijt is voor papa, maar vergeet ook jezelf niet. Op bed ontbijten met het hele gezin is natuurlijk nog veel gezelliger.

De Rotterdamsche Oude Kaas is bij ons ook los verkrijgbaar

Uiteraard hoort bij Vaderdag ook een mooi cadeau. Het leukste is natuurlijk iets wat je zelf hebt gemaakt. Denk aan een hoes voor zijn iPad of telefoon, een mooi versierd keukenschort. Je kunt hem natuurlijk ook verrassen met je bakkunsten door lekkere hapjes of een taart voor hem te bakken, of misschien organiseer je liever een barbecue.

500 GRAM

Wie twee linkerhanden heeft, gaat er waarschijnlijk liever een dagje op uit met pa. Mannen vinden het heerlijk om buiten te zijn met hun gezin. Lekker wandelen in het bos of het park, vissen of varen in een kano of bootje, maar ook picknicken kan erg gezellig zijn, net als een barbecue. Of ga op stap voor een ‘high wine’ of ‘high bier’ of een barista-workshop. Ook zijn mannen gek op gadgets.

7.

95

Middenbaan 87, Barendrecht • tel.: 0180 - 61 29 29 www.deweypoort.nl

Cadeautip voor vader... Dan loopt hij er weer netjes bij! Nu met gratis cadeaubon* t.w.v. 5 euro bij een besteding vanaf 50 euro aan heren artikelen. (* Deze actie is geldig op 14 en 15 juni.)

Boekentips voor vaderdag 1

Dan Brown ‘Inferno’ € 22,95

2

Hans Onderwater ‘Meer schetsen uit de nacht’ Nu voor € 9,95

3

Jan Brokken ‘De vergelding’ De oorlog in Rhoon € 19,95

4

‘Pap vertel ’s!’ Boek voor vaders om zelf in te vullen € 9,99

Kent u de OuderenOmbudsman? Die wijst u de weg!

Middenbaan 82 2991 CT Barendrecht Tel. 0180 - 617 018

Bel de OuderenOmbudsman!

0900 - 60 80 100 (5 cent/min.)

dijkxhoorn lingerie barendrecht, middenbaan 35

hellevoetsluis, rijksstraatweg 69

dijkxhoorn.nl

E-mail info@putfashionstore.nl putfashionstore@telfort.nl

GRANDIOZE UITVERKOOP 10-50% korting

Website www.putfashionstore.nl

m.u.v. basisartikelen

Adres St. Jorisplein 32, 2981 GC Ridderkerk Telefoon 0180 - 42 55 77

Onze merken zijn o.a.


ZONNEBRILLEN DAGLENZEN ZOMER OP STERKTE AANBIEDING Ray-Ban en Vogue Zonnebrillen

vanaf

139,-

Compleet op sterkte

30 LENZEN Van 19,95 voor

deze p o s n HIDE nu ka Maak ieve NEVER bij exclus TTOBLASTERen GHE oop van e aank ay-Ban R

Persol Zonnebrillen

vanaf

179,-

* Geldig t/m 20 juli

Volg ons ook op Facebook

Compleet op sterkte

14,

95

*

Middenbaan 69, 2991 CS Barendrecht • Telefoon: 0180-614 006 www.optiekbroekhuis.nl

B R I L L E N • C O N TA C T L E N Z E N • H O O R TO E S T E L L E N

Met Vaderdag geven wij vaderbloeen fles wijn!en emen en plant

Vaderdag actie

POLO’S

1

1 voor € 29,95

50,00

Een bloemstuk met een zomerse, verdiende verfrissing !

Middenbaan 63, 2991 CC Barendrecht

Nu voor maar Een super grote plantenbak gevuld met zomerbloeiers. 1 meter hoog! Dán kom je met iets binnen! Compleet normaal E 19,95

Grand Café

Nu voor slechts

PS

ALTIJD DAGVERSE PRODUKTEN

Dungesneden runderentrecote met Parmezaanse kaas en truffel (warm) xxx Black angus steak met pastinaak en rode wijn saus xxx Grand dessert

MENU PRIJS € 27,50

2

Geldig t/m 15 juni

Compleet normaal E 12,95

V

2 voor €

Vader kan eindelijk in de tuin zitten ! Wat is er dan mooier om iets voor in de tuin te geven? Onze Vaderdag tips : OP=OP !!!

G DA R E D A IP !

T

E

14,95

E

8,95 3

Keramieken klompjes, in geel en wit. Leuk voor aan de schutting of een muurtje! Compleet normaal E 4,95 nu voor slechts

Het Pioenen seizoen is eindelijk losgebarsten! De Allermooiste vindt u natuurlijk bij ons!

E

2,95

Bloemen, planten en woondecoraties Oosterparkweg 15 Ridderkerk Tel: 0180 - 42 45 46 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur. vrijdag koopavond tot 21.00 uur www.bloemenjungle.nl - www.bloemetjebestellen.nl


GESCHIKT

OP WIE LIJKT JOUW VADER?

Voo papar

1

4

3

2

OP WIE LIJKT JOUW VADER? BEKIJK HIERONDER DE JAMBELLE’S STYLEGUIDE: OP WIE LIJKT JOUW VADER?

TRENDY

KLASSIEKE

GRAPPIGE

CHARISMATISCHE

VADER BEKIJKVADER VADER STYLEGUIDE: VADER TRENDY HIERONDER DE JAMBELLE’S

1 1

2 VADER 2 KLASSIEKE VADER

VADER TRENDY

VADER

Deze jonge vader ziet er graag goed uit en is op de hoogte van de laatste mode trends. Hij houdt van mooie, frisse & trendy kleuren. Eventueel met een leuk patroontje.

Deze klassieke vader ziet er graag verzorgd uit. Als hij helemaal zijn merk gevonden heeft, wijkt hij daar niet snel vanaf. Hij houdt van rustige kleurcombinaties eventueel met een chique twist of een rustig patroon.

Deze jonge vader ziet er graag goed uit en is op

mooie, frisse & trendy kleuren. Eventueel met een leuk patroontje.

Deze klassieke vader ziet er graag verzorgd uit. Als hij helemaal zijnaan: merk gevonden heeft, wijkt hij daar Wij raden niet snel vanaf. Hij houdt van rustige kleurcombinaties eventueel met een chique twist of een rustig patroon.

Wij raden aan:

Wij raden aan:

Wij raden de hoogte van aan: de laatste mode trends. Hij houdt van

Verwen je vader deze dag met een speciaal cadeau van MYSC * exclusieve merken uitgezonderd

ALTIJD KORTING BIJ MYSC Ook op www.mysc.nl

vanaf

Diesel Denim Mey

vanaf

Diesel Denim Mey

nu 2 voor

nu 2 voor

Tommy Hilfiger

Polo Ralph Lauren

Tommy Hilfiger

Polo Ralph Lauren

3

VADER

4

CASUAL

5

Wij raden aan:

CHARISMATISCHE

VADER

CHARISMATISCHE

VADER

Deze charmante vader ziet er graag op en top uit. Hij is graag bezig met zijn uiterlijk. Hij houdt van echte kwaliteitsproducten en mooie stoffen. Alles in mooie neutrale tinten en zonder print.

1

VADER

CHARISMATISCHE

Wij raden aan:

Deze vrolijke vader ziet er graag verzorgd uit en is wel in voor een geintje. Hij houdt van trendy frisse kleuren en lekkere drukke gekke prints.

2

VADER

GRAPPIGE

Deze vrolijke vader ziet er graag verzorgd uit en is wel in voor een geintje. Hij houdt van trendy frisse kleuren en lekkere drukke gekke prints.

VADER

Rijsdijk 11 | Rhoon | (010) 5011541 | www.mysc.nl

4 4

KLASSIEKE

GRAPPIGE

3 VADER GRAPPIGE 3 VADER

TRENDY

en profiteer van vele acties.

CASUAL

VADER KLASSIEKE

VADER

RDAG E D A 16 JUNI V

5

Deze charmante vader ziet er graag op en top uit. Wij raden aan: Hij is graag bezig met zijn uiterlijk. Hij houdt van echte kwaliteitsproducten en mooie stoffen. Alles in mooie neutrale tinten en zonder print.

Wij raden aan:

Prijstopp

er!

Brunch

Aanvang 12.00 uur Volwassenen € 29,50 4-12 jaar € 15,00 Bij de Vaderdagbrunch zijn koffie, thee, melk en jus d’orange inbegrepen. Tevens is er voor de kinderen animatie aanwezig Reserveren voor deze evenementen kan via receptie@ridderkerk.valk.com of 0180 64 69 00.

Björn Borg per stuk

Emporio Armani van 25,90

Prijstopp

er!

nu 2 voor

No Publik per stuk 12,95

nu 2 voor

CASUAL

5 VADER

No Publik per stuk 12,95

HOM 2-pack

PrijsToppers HOM 2-pack

Deze casual vader ziet er graag verzorgd uit. Hij houdt vooral van comfort, zachte stoffen en basic kleuren.

2-pack

2-pack

GESCHIKT VOOR ELKE VADER!

2-pack

Wij raden aan:

Tommy Hilfiger quarters 2-pack sneakers 8,95

Tommy Hilfiger Giftbox

3-pack 2-pack

2-pack

Diesel 3-pack van 55,50 Tommy Hilfiger 2-pack van 39,95

Tommy Hilfiger sokken

2-pack 3-pack

Prijstopp

er!

Puma 2-pack van 15,95 Björn Borg Summer 3-pack

Armani Tanktop van 35,90

ALMELO - AMERSFOORT - APELDOORN - ARNHEM - ASSEN - BERGEN OP ZOOM - BREDA DEN HAAG - EDE - ETTEN-LEUR - HILVERSUM - HOOGEVEEN - KATWIJK - OOSTERHOUT OSS-RIDDERKERK-ROTTERDAM(CS)-TILBURG-UTRECHT(CS)-VENLO-ZUTPHEN-ZWOLLE WWW.JAMBELLE.NL /

Krommeweg 1 • 2988 CB Ridderkerk Tel 0180 - 64 69 00

RIDDERHOF 84 | RIDDERKERK | TEL. 0180 - 42 25 11

www.hotelridderkerk.nl

WWW.JAMBELLE.NL

Copywright Euretco Hoevelaken 2013. Aanbiedingen geldig tot 2 weken na verspreiding. Model- en prijswijzigingen voorbehouden. Niet alle afgebeelde artikelen zijn in alle filialen verkrijgbaar.

16 juni 2013

Emporio Armani van 25,90

OP WIE LIJKT JOUW VADER?

g a d r e d a V

Björn Borg per stuk


Algemene Vergadering

Woningen te koop

de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen. We nemen afscheid van de huidige voorzitter van de raad van commissarissen, de heer Pijlman. Medewerkers informeren onze leden na de vergadering graag over projecten van Patrimonium. De agenda voor de vergadering, de notulen van 2012 en het concept jaarverslag en jaarrekening De zaal is open vanaf 18.30 uur. Op de agenda van 2012 kunt u downloaden van onze website staan het jaarverslag en de jaarrekening van 2012, www.patrimoniumbarendrecht.nl

Begin 2012 zijn wij gestart met de verkoop van een aantal garages en een beperkt aantal eengezinswoningen die versnipperd over ons bezit verspreid liggen in het oude gedeelte van Barendrecht. De huurders kregen eerst zelf de keuze om de woning te kopen. De huurders die dat niet wilden konden de woning gewoon blijven huren. De woning wordt te koop aangeboden op het moment dat hij de woning verlaat De garages worden bij leegkomst verkocht. De opbrengst uit de verkoop van woningen en garages investeren

Op woensdag 26 juni is de Algemene Vergadering van Patrimonium Barendrecht. De vergadering wordt gehouden in gebouw De Ontmoeting aan de Dorpsstraat 146 in Barendrecht. Bent u lid van de woonvereniging? Dan kunt u zich voor dinsdag 18 juni opgeven via info@ patrimoniumbarendrecht.nl.

we in onder meer onderhoud, nieuwbouw en leefbaarheidsprojecten. Inmiddels hebben wij vijf woningen en negen garages verkocht. Alle woningen bieden wij te koop aan via Q makelaars in Barendrecht. Er staan op dit moment vier woningen te koop. Uitgebreide informatie over de woningen vindt u op de website van Q makelaars, www.qmakelaars.nl en op www.funda.nl.

Te Koop

Garages Te Huur Bent u op zoek naar stallingsruimte voor uw auto, motor, boot of oldtimer? Patrimonium Barendrecht heeft, voor nog geen € 97 per maand (inclusief btw), een garage voor u te huur in de wijken Centrum, CentrumWest, Binnenland, Noord en Paddewei. Hebt u interesse? Vul dan het inschrijfformulier voor garages in. Het formulier kunt u vinden op onze internetsite: www.patrimoniumbarendrecht. nl/ik-zoek/overige-ruimte. Huurders van Patrimonium krijgen voorrang bij de toewijzing van de garage.

Kogge 6

€ 179.000

Talmaweg 67

€ 177.500

Aak 47

€ 179.000

Standerdmolen 72

€ 172.500

Prokkelstage

Bezoek uit Zuid Afrika

Op woensdag 5 juni kwam Owais prokkelen en donderdag 6 juni was Nicky prokkelstagiair bij Patrimonium. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Patrimonium vindt dit soort ontmoetingen ook erg belangrijk en werkt graag mee aan dit soort initiatieven. Owais werkt op het servicebureau van Humanitas. Nicky werkt bij de Kleine Duiker. Tijdens de Prokkeldagen kregen beide mannen de mogelijkheid om eens een kijkje in de keuken van de woonvereniging te nemen. Samen met wijkbeheerder Dirk van der Heiden hebben zij de Notenhof bezocht. Dirk heeft uitgelegd hoe

het slopen van de appartementen in zijn werk gaat. Daarna zijn ze op pad gegaan om tuintjes te inspecteren. Onze wijkbeheerder spreekt huurders aan die veel rommel of onkruid in de tuin hebben. Behalve dat het er niet gezellig uit ziet kunnen buren daar last van hebben. Hij verzoekt hen vriendelijk om hier iets aan te doen en gelukkig willen huurders dat ook doen maar ontbreekt het vaak aan tijd. Zowel Nicky en Owais hebben ook nog wat kleine klusjes opgeknapt, zoals de lampjes vervanging in fietsenbergingen van appartementencomplexen en zelfs nog een oude fiets weghalen. Al met al was het niet alleen voor Owais, Nicky maar ook voor Dirk een leerzame dag.

Maandag 27 mei kwam Joan Stow op bezoek bij Patrimonium Barendrecht. Joan Stow werkt bij NASHO, een brancheorganisatie van woningcorporaties in Zuid Afrika (vergelijkbaar met Aedes hier in Nederland). De afgelopen jaren heeft Nederland veel ondersteuning geboden bij organisaties op het gebied van sociale huisvesting. Deze ondersteuning bestond uit kennis, mensen en financiële middelen. Sinds de apartheid is afgeschaft was er de mogelijkheid om sociale huisvesting op een democratische manier te organiseren. De ruim achttien organisaties die aangesloten zijn bij NASHO werken daar hard aan. Marja van Leeuwen, directeur-bestuurder van Patrimonium Barendrecht heeft in de periode dat zij in Zuid Afrika woonde met Joan Stow samengewerkt. De sociale huisvesting staat in Zuid-Afrika nog in de kinderschoenen, terwijl de vraag naar goedkope huurwoningen heel groot is. Woningcoporaties zijn nog jong en klein.

Daarom kunnen zij de ondersteuning uit Nederland goed gebruiken. Bij haar bezoek aan Barendrecht heeft zij in een rondgang langs een deel van het woningbezit kennis genomen van de wijze waarop Patrimonium de lokale volkshuisvesting vorm geeft. Naast Patrimonium bezocht zij ook Aedes en een aantal andere corporaties.

Contactgegevens

Patrimonium Barendrecht is open van maandag tot en met donderdag van 8 uur tot half 5 en vrijdag van 8 tot 12 uur.

Internet www.patrimoniumbarendrecht.nl voor nieuws, informatie, formulieren en het doorgeven van reparatieverzoeken (online) E-mail info@patrimoniumbarendrecht.nl

Telefoon algemeen (0180) 61 38 77 reparatieverzoek (0180) 61 43 33 glasbreuk 0800-022 99 55 (24-uurservice) rioolverstoppingen 06-53 35 04 04 (24-uurservice) cv-storingen 088-89 55 000 (24-uurservice)

Bezoekadres Patrimonium Barendrecht Londen 14-16 2993 LA Barendrecht

Twitter en Facebook www.twitter.com/PatrimoniumB www.facebook.com/ woonvereniging-patrimonium-barendrecht


jaargang 5 - nummer 33 - 13 juni 2013

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

1

BLIK OP BARENDRECHT

Raad stelt besluit over bibliotheek uit

Dinsdagavond heeft de gemeenteraad door middel van een ordevoorstel besloten het besluit over de toekomst van de bibliotheek uit te stellen. Het te bespreken voorstel omvatte samenwerking met Albrandswaard, waarbij de bibliotheekvestiging in Carnisselande (Middeldijkerplein) ingezet wordt als volwaardige en toekomstbestendige bibliotheekvoorziening voor beide gemeenten. Daarnaast is het voorstel om twee servicepunten in Albrandswaard en één in Barendrecht centrum te realiseren, zodat gebruikers op meerdere plaatsen terecht kunnen om hun boeken te brengen en te halen. Het voorstel komt opnieuw op de agenda tijdens een extra commissievergadering op 19 juni. Ook het besluit over het ingediende raadge-

In dit nummer:

• Concept ontwikkelingsvisie Centrum Noordoost: Laat uw mening horen

3

• 27 juni: bijeenkomst Duurzaam-

5 • Keurmerk Veilig Ondernemen Carnisse Veste: gezamenlijk optrekken voor goed resultaat 5 • Onvergetelijke ontmoetingen 7 heidskring: komt u ook?

Vrijwilligers in beeld:

Anja Bunk en Inga Hulstkamp (Alzheimer-café) Anja Bunk en Inga Hulstkamp zetten zich al vanaf de start in januari

vend referendum is daarmee opgeschort.

2007 met hart en ziel in als vrijwilliger voor het Alzheimer-café. Iedere De raad vindt het voorstel op bepaal-

derde woensdag van de maand ontvangen zij hun gasten hartelijk in

de onderdelen nog niet voldoende

de recreatieruimte van Laurens Woonzorgcentrum Borgstede.

uitgewerkt om een afgewogen besluit te kunnen nemen. Afgelopen maan-

Anja en Inga werken beiden in de

alle openheid over dementie worden

dagavond stemde de buurgemeente

zorg. Ze hoefden niet lang na te den-

gesproken. “Het is fijn dat we partners,

Albrandswaard al voor het samenwer-

ken toen zij benaderd werden voor

vrienden, familie en hulpverleners

kingsvoorstel met Barendrecht.

het Alzheimer-café. Anja: “Ik werk in

kunnen laten weten dat zij er niet al-

de palliatieve terminale zorg in zorg-

leen voor staan. Zij leven vaak op een

Referendum

centrum Laurens De Elf Ranken. Mijn

eiland en moeten over een drempel

Het voorstel tot het houden van een

vrijwilligerswerk in het Alzheimer-café

heen stappen om naar ons toe te ko-

referendum over de plannen voor

verschaft mij veel achtergrondinforma-

men. Maar steun krijgen en geven is

de bibliotheek werd ingediend door

tie waar ik in mijn dagelijkse werk ook

heel belangrijk. En de aanwezigheid

mevrouw Van den Hout. Zij maakt

profijt van heb. Ik besef daardoor hoe

van deskundigen zorgt ervoor dat di-

moeilijk het proces is dat vooraf gaat

rect op specifieke vragen ingespeeld

Beide gemeenten moeten namelijk

volgen. Tijdens de vergadering wordt

aan de opname van een cliënt.” Inga

kan worden.”

en is het niet eens met het openen

ingrijpend bezuinigingen op het bi-

het voorstel behandeld. Om de avond

vult aan: “Ook ik zie mijn vrijwilligers-

van slechts een servicepunt voor het

bliotheekwerk. Zo heeft de gemeen-

goed vorm te kunnen geven zullen de

werk vooral als een mooie aanvulling

Het thema van het Alzheimer-café

retourneren en ophalen van boeken.

teraad in november 2012 besloten

woordvoerders van alle fracties aan de

op mijn baan bij het Mobiel Psychoge-

op woensdag 19 juni is ‘Muziekthe-

Mocht de raad positief besluiten over

dat in Barendrecht het jaarlijkse

voorzitter van de agendacommissie

riatrisch Team, dat Zorg aan Huis ver-

rapie’. Het café is gevestigd aan de

het houden van het referendum, dan

subsidiebedrag van € 864.895 per

aangeven op welke onderdelen na-

leent bij mensen met dementie.”

Marjoleinlaan 43. Wilt u meer infor-

moeten de initiatiefnemers binnen

1 januari 2014 verlaagd wordt naar

der gediscussieerd gaat worden. Voor

zes weken na die datum 3.000 hand-

€ 644.895. Als er voor wordt gekozen

de vergadering worden ook de por-

Steun krijgen en geven

coördinator Margriet Krijgsman. Zij is

tekeningen verzamelen. Deze handte-

om niet samen te werken dan bete-

tefeuillehouders van Barendrecht en

Inga en Anja horen regelmatig heftige

tijdens kantooruren te bereiken via

keningen zijn nodig om een definitief

kent dat geen bibliotheekservicepunt

Albrandswaard, de directeur van het

verhalen. In het Alzheimer-café kan in

06-3390 4706.

verzoek voor een referendum in te

gerealiseerd kan worden in het ge-

Bibliotheeknetwerk en de initiatiefne-

kunnen dienen bij de gemeenteraad.

bied waar een vestiging sluit, en dat

mers van het raadgevend referendum

De raad zal vervolgens definitief be-

vrijwel geen middelen overblijven voor

uitgenodigd om mee te praten over

sluiten op het verzoek tot het houden

aanvullende projecten.

mogelijke oplossingen voor invulling

zich zorgen over de sluiting van de bibliotheek in Barendrecht-Centrum

van het referendum.

van bibliotheekwerk in het centrum Commissie 19 juni

van Barendrecht.

Voortraject

De extra ingeplande vergadering start

In de afgelopen maanden onder-

om 20.00 uur in het gemeentehuis en

De agenda en de stukken staan vanaf

zochten Barendrecht, Albrandswaard

is openbaar. De commissie is ook te

donderdagmiddag op www.baren-

en

ZHZO

volgen via Exxact FM op 106.4, zodat

drecht.nl > Bestuur & Organisatie >

samen de kansen, mogelijkheden

ook mensen die niet kunnen komen

Gemeenteraad > Vergaderingen en

en meerwaarde van samenwerking.

in staat zijn de discussie via de radio te

stukken.

het

Bibliotheeknetwerk

matie? Neem dan contact op met

Nieuwe uitgever gemeentegids

Afval weggooien? Alleen tussen 7.00 en 22.00 uur! Niet naast de container!

Houd rekening met elkaar

Gemeente Barendrecht werkt dit jaar voor de gemeentegids samen met een andere uitgever: FMR Producties. Voorheen werkten wij samen met uitgeverij Lokaal Totaal. Gemeente Barendrecht hoopt in samenwerking met FMR Producties een gemeentegids uit te geven die beter aansluit bij de wensen van ondernemers en bewoners in Barendrecht. In november 2013 wordt de gids in beperkte oplage gedrukt. De gids wordt naar aanleiding van behoefte-onderzoek en met het oog op duurzaamheid, niet meer huis-aan-huis verspreid. De gemeentegids is vanaf eind november/ begin december in ieder geval af te halen in het gemeentehuis (Binnenhof 1). Over de exacte data en afhaallocatie(s) wordt op een later moment via deze gemeentekrant en www.barendrecht.nl gecommuniceerd.


Elke dag bijzonder. De nieuwe ŠKODA Octavia Combi.

Brandstofverbruik gemiddeld 3,8-6,1 l/100 km (1 op 16,3-26,3) CO2 emissie 99-141 g/km.

ŠKODA Octavia Combi al vanaf € 20.770,De nieuwe ŠKODA Octavia Combi vanaf 14 juni in de showroom. ŠKODA presenteert de nieuwe ŠKODA Octavia Combi. De nieuwe Octavia Combi biedt ongekend veel ruimte voor u en uw passagiers. En dan hebben we nog niet eens gesproken over de bagageruimte. Wat dacht u van 610 liter inhoud die gemakkelijk bereikbaar is door de grote vijfde deur. Ontdek ook de slimme systemen in de nieuwe Octavia Combi die alle inzittenden verregaand beschermen. Zoals Front Assist, om kop-staart botsingen te voorkomen. Of Lane Assist dat corrigerend ingrijpt als u onbedoeld van rijstrook verwisselt. Maak vandaag al bijzonder en ga naar skoda.nl/nieuweoctavia.

A-label Bijtelling vanaf € 145,- p/m.

www.skoda.nl

Genoemde vanaf prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Genoemde bijtelling is o.b.v. een 42% inkomensschaal. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten.

AUTOMOBIELBEDRIJF SWARTTOUW Zwolseweg 56 (Vaanpark 4) 2994 LB Barendrecht 0180 - 53 23 93 info@swarttouw.nl, www.skoda.nl/swarttouw


jaargang 5 - nummer 33 - 13 juni 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Column van wethouder Cees Versendaal

Prokkelstage

3

Concept ontwikkelingsvisie Centrum Noordoost:

Laat uw mening horen Barendrecht wil in de toekomst een aantrekkelijke gemeente blijven. Daarom maakt de gemeente ont-

Zeker weten doe ik het niet, maar ik verwacht

wikkelingsvisies, waarin voor de komende twintig tot dertig jaar gezamenlijke ambities en kwaliteiten

dat u het woord Prokkelstage niet dagelijks

in kaart worden gebracht. Als eerste is een concept ontwikkelingsvisie opgesteld voor de wijken Noord,

gebruikt. Daarom even een korte toelichting over wat een Prokkel

Binnenland en Centrum (Centrum Noordoost). Van 17 juni tot en met 26 juli kunt u hierop reageren via

is. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tus-

reactieformulieren of tijdens rondetafelgesprekken. Deze gesprekken vinden woensdag 26 juni plaats in

sen iemand met én iemand zonder een verstandelijke beperking. Dat

de hal van het gemeentehuis.

kan tussen twee mensen zijn, maar ook in een groep. Iedereen kan meedoen en de ontmoeting kan overal plaatsvinden: in buurten, bij

Wethouder Stephanie ter Borg (Ruim-

Stapjes in gewenste richting

Meeldijk en Binnenlandse Baan vorm-

bedrijven, (zorg)instellingen, met woningcorporaties, fondsen, bij een

telijke Ordening): “Nu de grootste

De visies bieden ruimte om ontwik-

den bijvoorbeeld eerst een duidelijke

speeltuinvereniging of op een (kinder)boerderij. Een Prokkel kan van

groei van Barendrecht achter ons

kelingen tijdig bij te stellen. Zo om-

lijn richting het station. Door nieuw-

alles zijn: samenwerken, schilderen, sporten, discussiëren, musiceren,

ligt, verschuift onze aandacht van uit-

schrijft de concept ontwikkelingsvisie

bouw verschoof de locatie van het

plezier maken en genieten. Prokkels zijn soms kleine gebeurtenissen

breiden naar het behouden en verbe-

Centrum Noordoost de behoefte

station en sluiten dorp en station niet

met een groot effect.

teren van de bestaande situatie. Wij

aan levensloopbestendige woningen

meer goed op elkaar aan. Het plaat-

kijken nu hoe wij onze bruidsschat

voor ouderen. Maar het zou kunnen

sen van routebordjes was een klein

kunnen versterken en de gemeente

dat deze vraag in de loop der tijd

stapje in de gewenste richting, maar

voor kunnen bereiden op de toe-

verschuift. Ter Borg en Matthiessen:

uiteindelijk willen wij een levendige

komst.”

“De wereld verandert continue en dat

verbinding tussen Centrum en station

heeft invloed op onze manier van wo-

creëren.”

Gezamenlijk optrekken Stedenbouwkundige

Annette

nen, werken en leven. De Gebroken Mat-

thiessen vervolgt: “Bij het opstellen van de ontwikkelingsvisies trekken wij gezamenlijk op met onze (maatschappelijke) partners en bewoners. Voor de concept ontwikkelingsvisie De meeste collegeleden deden dit

praktisch is voor deze bijzondere sta-

Centrum Noordoost hebben wij het

jaar ook weer mee. Ook voor mij is

giaires veel leuker.

afgelopen anderhalf jaar gesproken

het een rijke ervaring om met iemand

Reageren en deelname aan rondetafelgesprekken

met raadsleden, overlegpartners en

met een beperking op te trekken. En

In Barendrecht werden de Prokkelsta-

diverse bewoners. Patrimonium is in

Van 17 juni tot en met 26 juli kunt

De avond start om 20.00 uur en

ik kan ervan leren. Deze mensen zijn

ges wederom georganiseerd door Hu-

dit gebied een belangrijke partner,

u reageren op de concept ontwik-

eindigt om 22.00 uur. Aanmelden

heel spontaan, direct en bovendien

manitas en Stichting Present, dit jaar

aangezien zij eigenaar zijn van een

kelingsvisie Centrum Noordoost. In

voor deelname aan de rondetafel-

best nieuwsgierig. Ik merkte wel dat

voor de derde keer. Als het aan de or-

groot deel van de woningen.”

deze periode ligt de visie ter inzage

gesprekken is noodzakelijk. Dit kan

de stagiaires het speciaal en span-

ganisatoren ligt, geven zij er nog vele

bij balie 12 in het gemeentehuis.

via: m.booij@barendrecht.nl.

nend vinden. Ik probeer daarom

jaren een vervolg aan. Daarom doe

Richtlijnen ontwikkelingsvisie

Hier liggen tevens reactieformulie-

een leuk en eenvoudig programma

ik nu maar vast een oproep. Wilt u in

In de concept visie Centrum Noord-

ren. U vindt de visie en een digitaal

Vervolgtraject

voor hen te maken. Zo is het bijwo-

het vervolg ook meedoen? Neem dan

oost zijn ook lopende plannen zoals de

reactieformulier ook op www.baren-

Op basis van de reacties wordt de

nen van drie vergaderingen minder

contact op met Humanitas of Stichting

Centrumontwikkeling, Kruidentuin en

drecht.nl > Actueel > Ter inzage. U

visie aangescherpt. Alle reacties

interessant. Vergaderen is werk voor

Present. Ik kan het u aan bevelen!

de nieuwbouw van de Notenhof op-

kunt op woensdag 26 juni onder lei-

worden gebundeld in een verslag.

genomen. “Als woningen toe zijn aan

ding van een raadslid discussiëren

Dit verslag wordt aan de ontwik-

een wethouder. Een rondgang door het gemeentehuis en het laten zien

Meer over de Prokkelstages in het ge-

renovatie of vervanging, zoals nu bij

over de concept ontwikkelingsvisie

kelingsvisie toegevoegd ter behan-

van dingen of het laten doen van iets

meentehuis leest u op pagina 7.

de Notenhof, dan willen wij graag dat

en uw mening kenbaar maken. De

deling in de raad. Dit gebeurt naar

partijen zoals Patrimonium dit volgens

rondetafelgesprekken vinden plaats

verwachting in het najaar.

de richtlijnen van de ontwikkelingsvisie

in de hal van het gemeentehuis.

aanpakken”, aldus Matthiessen.

Tweets vanuit Barendrecht www.twitter.com/BARENDRECHTzh RT @Wijkregie: Zometeen overleg met wijkverpleegkundigen Laurens Zorg over mogelijkheden tot samenwerking. Ook de zorg gaat steeds meer wijkgericht. #samen

www.twitter.com/StephanietBorg RT @BaRENdrecht307: Team BaRENdrecht heeft dit jaar € 13.507,88 opgehaald!! Dank aan alle sponsoren, donateurs, familie en vrienden voor alle steun! #Roparun

www.twitter.com/BasNootenboom @BasNootenboom: Gemeenteraad #barendrecht stemt unaniem in met toestemming om BAR gemeenschappelijke regeling op te richten.

www.twitter.com/JeroenGebben @JeroenGebben: Enthousiaste uitleg buurtpreventie #barendrecht Smitshoek-Riederhoek door deelnemer voor bewoners Noord met oproep tot deelname. Volg ook de gemeente op Twitter!

De ontwikkelingsvisie Centrum Noordoost schetst lange termijn mogelijkheden


TE LU DER ! SO EI GIO AB TL E E K R D AR W M U IN

BELISOL

KOZIJNEN EN DEUREN KUNSTSTOF - ALUMINIUM – HOUT

BELISOL ZOMER ACTIE!

NU OP ALLES 15% KORTING Maak ook gebruik van het verlaagde BTW tarief van 6%!

*Vraag uw adviseur naar de voorwaarden.

NU KUNSTSTOF KOZIJNEN 

zonder meerkosten binnen een andere kleur dan buiten standaard inbraakwerend veiligheidspakket

diverse kleurencombinaties mogelijk

kosteloos financieringsadvies

kozijnen en deuren

BELISOL DRECHTSTEDEN KELVINRING 56 E+F, 2952 BG ALBLASSERDAM TEL. 078-691.49.91 WWW.BELISOL.NL DRECHTSTEDEN@BELISOL.COM

Onderhoud uw Opel bij Van der Tholen

Maximale service en kwaliteit voor een scherpe prijs.

onbezorgd is essentieel om d ou rh de on Periodiek n uw Opel. en genieten va rateur te kunnen blijv pel Erkend Repa O s al is en ol Th t waar Van der en partij. U krijg ez ew ng aa de gratis bij. daarvoor specialisme er s on én ld ge voor uw beur t aan een onderhouds n va g rin oe tv n jaar lang • Na ui t maximaal éé to u t ijg kr , to ntie. uw au mobiliteitsgara us Pl e nc ta is ss A Opel s uitgevoerde dat het door on g in en m n va , dat we er Wij zijn nige kwaliteit is da zo n va d ou geven. Als u onderh ie op durven te nt ra ga its te ili n, betekent dit een mob at onderhoude la s on or do l ditie verkeert, uw Ope altijd in topcon l pe O uw t da voor u via d van mobiliteit met de zekerhei e Plus. Opel Assistanc

jaar lang n é é IS T A R G t Nu me eitsgarantie it il b o m s lu P e c Opel Assistan

VAN DER THOLEN B.V.

OPEL ERKEND REPARATEUR

Bijdorpplein 1 Barendrecht tel. (0180) 61 32 03 www.vandertholen.nl


jaargang 5 - nummer 33 - 13 juni 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Ruimte voor de raad In deze rubriek geeft elke week een andere raadsfractie haar visie op de lokale politiek. Deze week is het de beurt aan Tessa Augustijn van de GroenLinks-fractie.

5

Keurmerk Veilig Ondernemen Carnisse Veste:

Gezamenlijk optrekken voor goed resultaat HAVENKWARTIER - Op maandag

resultaten worden behaald. Samen

dit traject. Ook wij dragen daar een

10 juni ondertekenden verschil-

staan wij sterker!” De gemeente en

steentje aan bij, onder andere door

lende partijen in het gemeente-

het CCV zijn het hiermee roerend

het leveren van een secretaris. Vanuit

In ons politieke bestel worden besluiten bij meerderheid geno-

huis de intentieverklaring Keur-

eens. Helga van de Mortel (adviseur

onze regierol werken wij met veel ver-

men. Dat stelt je als politicus soms hevig teleur. Voorstellen waar-

merk Veilig Ondernemen (KVO).

CCV): “De samenwerking in de groep

schillende partners. Dit traject is daar

van jij vindt dat ze goed zijn, worden soms niet door andere par-

Zij werken nauw samen en ne-

is goed. Er is veel bereidheid elkaar

een uitstekend voorbeeld van.”

tijen op gelijke waarde geschat. Daar heb je het dan mee te doen,

men maatregelen om winkelcen-

waar mogelijk, te helpen het winkel-

ondanks al je inspanningen. De kunst is dan om je te herpakken

trum Carnisse Veste nog veiliger

centrum nog beter te laten functio-

Op onderstaande foto ziet u (v.l.n.r.):

en op een constructieve manier verder mee te blijven denken.

en mooier te maken.

neren. Zeker in deze tijd van crisis is

N. Witterholt (Politie), R. Wolters

dat belangrijk. Je moet elkaar dingen

(VRR), C. Versendaal (gemeente), H.

Bibliotheek

De werkgroep bestaat uit leden vanuit

gunnen.”

van de Mortel (CCV), P. den Breejen

In november 2012 heeft de Baren-

de ondernemers, politie, brandweer,

Vol goede moed

(voorzitter Promotievereniging Car-

drechtse gemeenteraad in meerder-

gemeente, het Centrum voor crimina-

Wethouder Cees Versendaal (econo-

nisse Veste), R. Tibben (voorzitter

heid een besluit genomen waarbij

liteitspreventie en veiligheid (CCV) en

mie) is ook blij met de samenwerking.

werkgroep KVO) en P. Wijnands (vei-

(weer) een fors bedrag op het bi-

WPM (beheerder Carnisse Veste). Vol-

“De ondernemers trekken hard aan

ligheidsadviseur Carnisse Veste).

bliotheekwerk werd bezuinigd. Op

gens alle leden is het keurmerk een

dat moment was al duidelijk dat voor

“volgende stap in de goede richting”.

twee goed functionerende bibliothe-

Zij gaan de komende maanden hard

ken in Barendrecht geen geld meer

aan de slag om de eerste KVO-ster

zou zijn. Een besluit dat mijn fractie

binnen te halen.

Boter bij de vis….

wilde keren met een voorstel om het bezuinigingsbedrag uit een ander

Samenwerking

potje te halen. Daarmee zouden de

Robert Tibben (restaurant Cookers) is

bibliotheken behouden blijven en de lasten over alle Barendrechters ver-

voorzitter van de werkgroep: “SamenTessa Augustijn

deeld worden. Misschien niet leuk voor diegenen onder u die geen lid

Het geheel leefde; er was gezellige

zijn van de bibliotheek, maar iedereen

bedrijvigheid. Ook buiten kantoor-

moet in onze ogen gebruik kunnen

uren! Als u mij vraag wat mijn droom

maken van basisvoorzieningen. Wel

voor Barendrecht is, dan is dit wel

werd een motie (bij meerderheid)

mijn favoriete.

werking is zeer belangrijk. Wanneer ondernemers met de andere partijen

Verschillende partijen ondertekenden de intentieverklaring Keurmerk Veilig

optrekken, kunnen gezamenlijk goede

Ondernemen Carnisse Veste

27 juni: bijeenkomst Duurzaamheidskring

te doen naar ‘een bibliotheekfunctie’

Financiën

Komt u ook?

voor Carnisselande met daarbij het

De gemeentelijke financiën staan al

LAGEWEI - De Duurzaamheids-

openhouden van de bibliotheek op

jaren onder druk en daarmee ook de

kring Barendrecht is een netwerk

de Middenbaan.

bijdrage aan het bibliotheekwerk. Zo-

van Barendrechtse bedrijven, (ge-

lang binnen de gemeenteraad geen

meentelijke) organisaties, instel-

Andere tijden

meerderheid te vinden is om daar-

lingen, verenigingen en individuele

Tijden veranderen, ook de functie die

aan meer subsidie te verstrekken,

inwoners. Samen zetten zij zich in

de bibliotheek vervult. Dat wil niet

zijn plannen om beide vestigingen

voor een sociaal en economisch

zeggen dat de bibliotheek moet wor-

open te houden onrealistisch. Want

duurzamer Barendrecht. Op don-

den opgeheven, maar wel dat zij hard

ook hier geldt dat ´alleen de zon voor

derdag 27 juni delen zij graag hun

moet nadenken over de toekomst die

niets opgaat´… en ook weer onder.

ideeën over de thema’s ‘duurzaam

aangenomen om nader onderzoek

digitalisering van de dienstverlening

Inspanningen achter de schermen

met u. U bent van harte welkom

den van de Duurzaamheidskring met

en van boeken zelf zijn onmiskenbare

Hoewel dat niet altijd publiekelijk dui-

op de netwerkbijeenkomst in CSG

u willen delen, verkennen en bespre-

ontwikkelingen. Het Bibliotheeknet-

delijk zal zijn, zet mijn fractie zich ach-

Calvijn Groene Hart. De bijeen-

ken. Het wordt een boeiende middag

werk dat in Barendrecht en Albrands-

ter de schermen blijvend in om meer

komst start om 14.30 uur en duurt

waarop de leden tevens hun producten

waard actief is, heeft nog onvoldoen-

geld voor dit soort basisvoorzieningen

tot ongeveer 17.30 uur.

op het gebied van duurzame verlichting

de duidelijk hoe zij daarmee om wil

te behouden. Daarbij bewandelen wij

of kan gaan.

soms vreemde of ongebaande pa-

De Duurzaamheidskring bestaat inmid-

tonen.

den. Helaas is het zo dat ook wij ons

dels uit zeventig leden. De essentie is

Lid worden en aanmelden

Droom voor Barendrecht

dan moeten neerleggen bij die meer-

dat de leden door samenwerking vaker

Overweegt u lid te worden? Bent u op

Een aantal jaar geleden bezocht ik

derheidsstandpunten.

en sneller hun duurzame doelen berei-

zoek naar samenwerkingsmogelijkhe-

ken dan wanneer iedere organisatie of

den op het gebied van duurzaamheid?

het Kulturhus Holten. Daar ging mijn

… Het fietsroutenetwerk in Barendrecht ruim 30 kilometer lang is? In Barendrecht en omgeving kunt u leuk fietsen. Zo loopt een lange fietsroute langs de Oude Maas en kunt u een kunstroute volgen (tussen knooppunt 31 en 34). Deze route voert u door het historische centrum van Barendrecht en over de Binnenlandse Baan. Hier passeert u verschillende moderne kunstwerken.

voedsel’ en ‘duurzame verlichting’

voor haar in het verschiet ligt. Verdere

Wist u dat...

hart sneller van kloppen. Midden in

Wilt u contact opnemen met een

persoon dit op eigen kracht zou doen.

Kom dan naar de eerstvolgende bijeen-

het centrum van het dorp stond een

raadsfractie? Kijk voor contactgege-

Om de samenwerking te bevorderen

komst en proef wat de Duurzaamheids-

open en uitnodigend gebouw waar

vens op www.barendrecht.nl > Be-

wordt drie keer per jaar een netwerk-

kring Barendrecht u zoal kan bieden. U

bijna alle sociale instellingen te vin-

stuur & organisatie > Gemeenteraad

bijeenkomst en één keer per jaar een

kunt zich tot 22 juni aanmelden via

den waren, waaronder de bibliotheek.

> Samenstelling gemeenteraad.

conferentie georganiseerd.

duurzaamheidskring@barendrecht.nl.

Duurzaam voedsel en duurzame

Kijk voor informatie over de Duurzaam-

verlichting

heidskring Barendrecht en het pro-

Op het gebied van duurzaam voedsel

gramma van de bijeenkomst op www.

liggen er kansen en ideeën die de le-

duurzaamheidskringbarendrecht.nl.

De fietsroutes in en rondom Barendrecht maken deel uit van een groot fietsroutenetwerk door de stadsregio Rotterdam. Het fietsroutenetwerk bestaat uit fietsknooppunten, elk met een eigen nummer. Op borden bij kruispunten staan de betreffende nummers aangegeven. Zo kunt u gemakkelijk de juiste route volgen. Bij bijna alle knooppunten staat een plattegrond. Bent u van plan een fietstocht te gaan maken, dan kunt u vooraf een route uitstippelen op de website www.fietseninregiorotterdam. nl of www.fietseninzuidholland.nl. Ook kunt u een knooppuntroutekaart kopen in het gemeentehuis, bij de ANWB en bij de VVV-kantoren in de regio.


OPEN DAGEN: 14 EN 15 JUNI

R I 2 0OP1DE3PLISSÉ HORDEUREN U AKORTING J A N35% KURA BESTAAT 35 JAAR

U U Rinsectenwerende klemhorren bij bestelling van kozijnen .0 0 GRATIS

0% BTW!

N: 1 % B TW V O O R U )

3

!

5 JA N UA RI 20 13 M T/ 3 EN G A D EN P O T 15 .0 0 UU R VA N 10 .0 0 TO

0% BTW!

AC TIE DA GE N: AL LE EN TIJ DE NS DE U) K DE 21 % BT W VO OR (W IJ BE TA LE N TIJ DE LIJ

CUBE KOZIJN

KURA GEEFT UW PAND KURA GEEFT UW PAND EEN EIGEN GEZICHT EEN EIGEN GEZICHT CUBE KOZIJN

KELVINRING 40, ALBLASSERDAM T 078 - 699 16 99 WWW.KURA.NL

KELVINRING 40, ALBLASSERDAM T 078 - 699 16 99 WWW.KURA.NL GEEFT UW PAND GEN GEZICHT

G 40, ALBLASSERDAM 16 99 WWW.KURA.NL

Nieuwe & gebruikte auto’s met All-in Bovag Garantie

AUDI A4 Avant 20V 92KW Uitvoering: Station Bj. 2000 Garantie: -

Prijs

€ 1.950,-

CITROEN Berlingo 1.6 HDi Uitvoering: Van Bj. 2009 Garantie: 6 mnd

Prijs

€ 6.450,-

CITROEN Xsara Picasso 1.6 Uitvoering: MPV Bj. 2001 Garantie: 3 mnd

Prijs

€ 2.895,-

(op afspraak auto is in gebruik)

FERRARI 348TB Uitvoering: Coupe Bj. 1990 Garantie: -

Prijs

€ 33.000,-

MITSUBISHI Space Wagon 2,4 GLX Uitvoering: MPV Bj. 2002 Garantie: 3 mnd

Prijs

€ 4.250,-

RENAULT Twingo Initiale Uitvoering: HB3 Bj. 2011 Garantie: 24 mnd

Prijs

€ 10.500,-

HYUNDAI IX35 2.0 Uitvoering: SUV Bj. 2010 Garantie: Fabrieks

Prijs

€ 18.995,-

NISSAN Almera Tino 1.8 Uitvoering: MPV Bj. 2001 Garantie: 3 mnd

Prijs

€ 2.995,-

RENAULT Clio 1,4 16V Uitvoering: HB5 Bj. 2004 Garantie: 3 mnd

Prijs

€ 3.950,-

LEXUS IS250 Executive Uitvoering: Sed Bj. 2006 Garantie: 6 mnd

Prijs

€ 15.995,-

OPEL Combo Uitvoering: Van Bj. 2010 Garantie: 6 mnd

Prijs

€ 6.495,-

RENAULT Modus 1.2 16v Uitvoering: HB5 Bj. 2006 Garantie: 6 mnd

Prijs

€ 5.750,-

Nessenweg 11-13 2993 DA Heerjansdam | e-mail info@heerjansdambv.nl | Tel. (078) 677 13 66

www.boschcarserviceheerjansdam.nl


jaargang 5 - nummer 33 - 13 juni 2013

GEMEENTEBARENDRECHT

Onvergetelijke ontmoetingen Een gesprek met de burgemeester en wethouders, een kijkje nemen achter de schermen op afdelingen

5 7

Veilig Barendrecht

Jongeren slachtoffer bankrekeningfraude

die normaal niet voor publiek toegankelijk zijn en een blik werpen

Steeds meer jongeren worden slachtoffer van bankrekeningfraude. De

in de kamers van de collegeleden.

gevolgen voor de jongeren (en hun ouders) zijn ingrijpend. De politie

Corine, Kevin, Petra, Denny en

en banken waarschuwen hier dan ook nadrukkelijk voor.

Mandy maakten dit mee op vrijdag 7 juni. Die dag liepen zij Prokkel-

Bij bankrekeningfraude proberen cri-

gebruiken. Zij kunnen dan bijvoor-

stage bij burgemeester Van Belzen

minelen via de bankrekeningen van

beeld geen lening afsluiten of een

en wethouders Ter Borg, Gebben,

de jongeren geld wit te wassen. Zij

nieuwe rekening openen. Dat laatste

Nootenboom en Versendaal.

gebruiken een smoes en vragen of

is zeer lastig als deze jongeren geld

zij geld op hun bankrekening mogen

gaan verdienen en hun werkgever het

storten. De jongeren krijgen de op-

salaris niet kan overmaken. Boven-

dracht het geld op te nemen en af

dien bestaat bij internetbankieren ook

Niet alleen voor de stagiaires was het een bijzondere dag. Ook voor de colle-

Prokkelstagiaires Corine (l) en Petra burgemeester Van Belzen

(3e

van links) met wethouder Ter Borg en

te dragen aan de ronselaar. Als belo-

nog een risico dat criminelen spyware

ontmoetingen. Zij waren dan ook blij

Goede vragen

Gezonde spanning

ning voor het gebruik van de rekening

gebruiken om illegaal toegangscodes

dat er in 2013 alweer voor de derde

Corine liep stage bij wethouder Ter

Stagiair Kevin was wel een beetje ze-

stellen de criminelen een leuk geld-

van hun slachtoffers te verkrijgen.

keer geprokkeld werd.

Borg. Zij was heel verrast te zien en ho-

nuwachtig, maar het ging gelukkig om

bedrag in het vooruitzicht. Dat wordt

geleden waren het weer onvergetelijke

ren hoeveel werk in het gemeentehuis

gezonde spanning. Hij liep stage bij

meestal niet uitbetaald, omdat de

Handige tips

Prokkels

gedaan wordt. Corine vond haar stage

wethouder Nootenboom en kreeg een

ronselaar dan al met de buit is ver-

Op de website www.pasopjepas.nl

‘Prokkels’ staat voor prikkelende ont-

heel interessant en was niet zenuw-

rondleiding langs diverse beleidsafde-

dwenen. Als de bank deze praktijken

staan handige tips om te voorkomen

moetingen tussen mensen met en

achtig. “Ik laat het allemaal gewoon

lingen. Kevin vond alles erg interessant.

opmerkt, moet de jongere het vaak

dat jongeren het slachtoffer worden

zonder een verstandelijke beperking.

op me afkomen”, zei ze. Ze stelde veel

Hij vertelde de wethouder enthousiast

alweer verdwenen geld terugbetalen.

van fraudeurs. Hier vindt u ook film-

Allerlei Barendrechtse instellingen en

goede vragen. Zo vroeg ze zich af wat

over het werk dat hij bij De Kleine

bedrijven kregen op initiatief van Hu-

wethouder Ter Borg ervan vindt om

Duiker doet. Wat hij het leukste vond?

Ernstige gevolgen

en wat de gevolgen zijn voor jonge-

manitas DMH en Stichting Present

vaak speeches te houden. Dat ze de

Daarover bestaat geen twijfel: “De ka-

De pakkans vanuit de banken is zeer

ren.

Barendrecht versterking van een prok-

ambtsketen van de burgemeester om

mer van de burgemeester bekijken.”

hoog. De jongeren draaien op voor de

kelstagiaire.

mocht, vond ze het meest speciaal.

Nieuw in Barendrecht

Buurtpreventie Centrum, Binnenland en Noord Maandag 10 juni kwamen buurtbewoners en medewerkers van de

Eén jaar Buurt Bestuurt

gemeente, politie en KijkopWelzijn bijeen in het gemeentehuis. Het

Bewoners blikten terug op één jaar

eerste deel van de avond stond in het teken van Buurt Bestuurt, het

Buurt Bestuurt. Zij vertelden wat zij tot

tweede deel ging over Buurtpreventie. Na het succes van Buurtpre-

nu toe bereikt hebben en wat zij nog

ventie in Smitshoek en Riederhoek, start dit project ook in de wijken

willen verbeteren. “We hebben nog

Centrum, Binnenland en Noord.

genoeg te doen!” Wethouder Geb-

pjes over hoe criminelen te werk gaan

schade, die vaak oploopt tot duizen-

Slachtoffer? Doe altijd aangifte!

den euro’s. Ook worden zij strafrech-

De politie roept slachtoffers én ge-

telijk vervolgd. Een forse schuld met

tuigen van bankrekeningfraude op

bijbehorende afbetalingsregeling en

aangifte te doen via telefoonnummer

een strafblad zijn het gevolg. Verder

0900-8844. Anoniem melden kan

kunnen de slachtoffers acht jaar lang

ook, via M.: telefoonnummer 0800-

geen financiële diensten van banken

7000.

ben (wijkregie) is trots en hecht veel “Wij gaan ervan uit dat er ook in dit

trum, Binnenland en Noord: “Voelt

waarde aan de inbreng van buurtbe-

gebied genoeg bewoners zijn die zich

u zich betrokken bij uw wijk en wilt

woners. “Wat u met elkaar vindt, daar

willen inzetten voor Buurtpreventie”,

u zich inzetten voor een veilige, so-

moeten wij met elkaar, dus bewoners,

vertelt Geertje van Gastelen, beleids-

ciale en nette buurt? Geef u dan op

gemeente, politie maar ook woning-

medewerker openbare orde en veilig-

als vrijwilliger Buurtpreventie of Buurt

bouwcorporaties wat mee gaan doen.”

heid bij de gemeente.

Bestuurt!” Dit kan via het e-mailadres veiligheid@barendrecht.nl. Kijk voor

Buurtpreventie

Aanmelden als vrijwilliger

meer informatie op de website van

Bij Buurtpreventie lopen bewoners

Burgemeester van Belzen doet een

het team Buurtpreventie: www.buurt-

in teams door de wijk. Burgemeester

oproep aan de inwoners van Cen-

preventiebarendrecht.nl.

Van Belzen: “Zij weten als geen ander wat speelt in hun eigen wijk en zijn onze oren en ogen. Dat maakt buurtpreventie zo ontzettend waardevol”. Marsha Rietbergen, coördinator Buurtpreventie en werkzaam bij KijkopWelzijn: “De vrijwilligers Buurtpreventie in Smitshoek en Riederhoek vinden het

AGEN DA 21 juni

Barendrechtse Veteranendag

stimulerend zich in te zetten voor de

Eerbetoon aan Barendrechtse veteranen, waarbij erkenning en

leefbaarheid en veiligheid in de eigen

waardering centraal staan. Locatie: gemeentehuis.

buurt. Het kost hen niet veel tijd, maar ze merken wel dat hun signalen

De bijeenkomst werd goed bezocht

21/22 juni

Beach Barendrecht

snel worden opgepakt en voelen zich

21e: Beachvolleybaltoernooi op wedstrijdniveau. Tijd: 18.30-

serieus genomen.”

22.30 uur. 22e: Recreatief beachsoccer. Tijd: 10.30-19.30 uur. Locatie: Doormanplein.


Open Coffee Barendrecht.nl Eerstvolgende Open Coffee Barendrecht:

THEMA: Vakantie; hoe belangrijk?! BIJ ONS IN BARENDRECHT STAAT DE KOFFIE ALTIJD KLAAR! BARENDRECHT

TUINDERSWEG 34

TEL. (0180) 65 62 50

Woensdag 19 juni 2013

CarCleanCentrale.nl CarCleanCentrale biedt een totaalconcept op het gebied van auto-onderhoud voor de zakelijke en particuliere markt. U kunt bij ons terecht voor het wassen van uw auto en stofzuigen, poetsen, waxoil, polijsten en reparaties. Voor wie? Voor particulieren en zakelijke klanten, maar ook voor autobedrijven, dealerbedrijven en handelaren voert CarCleanCentrale reeds geruime tijd opdrachten uit.

Wilt u hier de volgende keer op staan? Neem contact op met: Dennis de Jongste Tel.: (078) 677 78 79

Op

Even voorstellen...

Diensten Momenteel biedt CarCleanCentrale alle voorkomende diensten op het gebied van totaalvervoermiddelonderhoud. Ook het poetsen en onderhouden van boten, vrachtwagens, caravans, campers, aanhangwagens en paardentrailers kan door CarCleanCentrale worden uitgevoerd. • Wassen

• Schadeherstel

• Wassen/stofzuigen

• Uitdeuken zonder spuiten

• Poetsen

• Mogelijkheid tot gebruik

• Waxoil

van huurauto

• Polijsten

• Haal-/brengdienstverlening

• Bekledingreparatie

• Inbouw carkit

• Ozonbehandeling

• Inbouw parkeersensoren

• Spotrepair

• Verzekeringen

Kennismaken Maak vrijblijvend kennis met onze onderscheidende manier van werken of laat u informeren middels een bezoek aan ons bedrijf. Daarbij zijn we uitstekend in de gelegenheid om u aan de hand van voorbeelden te laten zien welke materialen we zoal kunnen gebruiken bij het onderhouden van uw auto. Bekijk voor meer informatie onze website www.CarCleanCentrale.nl of mail naar info@CarCleanCentrale.nl. /CarCleanCentrale @CarCleanCentral

en

Co

ffe

eA

cti

e

Bestel 60 EcoMovingBoxes voor uw verhuizing en ontvang er 15 extra gratis! *Actie is tegen inlevering van deze bon geldig t/m 01-08-2013

www.ecomovingbox.nl

Ontmoetingcentrum voor ondernemende mensen. Luxe all-in kantoorunits vanaf 18 m2 met korte huurtermijnen! EASY OFFICES

Gratis werkplekken met snelle wifi in de lounge.

ALS ONDERNEMER

WIL JE ALLES

BEHALVE

GEDOE

Mooie ruime spreek- & vergaderruimten (met smartboard)

Based-inn Barendrecht Bijdorp Oost 5


jaargang 5 - nummer 33 - 13 juni 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Publicaties

Ter inzage U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken van 14 juni 2013 tot en met 25 juli 2013 op de volgende plaatsen inzien: - de gemeente Barendrecht (zie voor de openingstijden het colofon);

Omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen: - Boeier 78 (B20130129), voor het kappen van een boom (esdoorn) (30-05-2013); - Van der Dussenvliet 12 (B20130127), voor het kappen van een boom (conifeer) (02-06-2013); - Fugahof 3 (B20130128), voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (03-06-2013); - Riederhagen 9 (B20130131), voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (06-06-2013); - Rozenhout 19 (B20130132), voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (06-06-2013); - Wilhelminastraat 24 (B20130130), voor het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel op het voorgeveldakvlak (05-06-2013). De bovenstaande aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen op de data die er tussen haakjes bij vermeld staan. De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvragen liggen niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld.

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010-246 86 21). Inspraak Op grond van de artikelen 3:15 en 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht, kan een ieder gedurende de bovengenoemde termijn zijn/haar zienswijze over de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Inlichtingen Mevrouw P. Kox van de DCMR, telefoonnummer: 010-246 85 58. Zaaknum-

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend de volgende omgevingsvergunningen te hebben verleend: - Arnhemseweg 9 (B20130100), voor het plaatsen van een hellingbaan (verz. 07-06-2013); - Van Doesburgveld 38 (B20130099), voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (verz. 03-06-2013); - Donk 6 (B20130116), voor het maken van een betonvloer in de bedrijfshal (verz. 07-06-2013); - Havenhoofd 1-3-5(B20130119), voor het plaatsen van terrasschermen en reclame aan de gevel (verz. 03-06-2013); - Havenhoofd 2 (B20130118), voor het plaatsen van een overkapping op een dakterras van een restaurant (verz. 04-06-2013); - Molenleede 90 (B20130126), voor het vervangen van een garagedeur door een hardhouten kozijn met ramen en een deur (verz. 07-06-2013); - Vrijenburglaan 264, 266, 268 en 270 (B20130094), voor het plaatsen van een verdeelstation (verz. 07-06-2013). Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

Wet Milieubeheer/kennisgeving ontwerpbeschikking Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht (GS) hebben op 28 september 2010 een aanvraag om een revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen van Berkman Beheer B.V. voor de inrichting aan de Tuindersweg 34.

In verband met asfalteringswerkzaamheden wordt op 20 juni 2013 van 09.00 uur tot ongeveer 15.00 uur op een deel van de Henry Dunantlaan (tussen de Boerhaavelaan en Dudokdreef) de deklaag vervangen . Dit gebeurt vanwege schade aan het wegdek. De weg blijft toegankelijk voor verkeer, maar houdt u rekening met enige vertraging.

heden op www.barendrecht.nl >

Bekendmaking Beleidsregels Leerlingenvervoer Barendrecht 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht maakt bekend dat in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013 is besloten de Beleidsregels Leerlingenvervoer Barendrecht 2013 vast te stellen, en geen vergoeding meer te verstrekken voor

De beleidsregels zijn een aanvulling op de Verordening Leerlingenvervoer en dragen bij aan een transparante en duidelijke beoordeling van aanvragen. Beleidsregels voorkomen willekeur in de beoordeling van aanvragen. Zij geven nadere richtlijnen, zodat leerlingen de meest passende voorziening krijgen toegekend, die aansluit bij zijn of haar situatie en die van de directe omgeving.

Actueel > Wegwerkzaamheden.

Spreekuren Collegespreekuur Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van het college is op 19 juni van 10.00 uur tot 11.00 uur. Het spreekuur is alleen op afspraak. Voor een afspraak met een van de collegeleden kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaresses via telefoonnummer 14 0180.

In de beleidsregels zijn met name bepalingen opgenomen over thema's die nieuw zijn in de recent vastgestelde verordening, zoals onder andere het uitgangspunt van ontwikkelleeftijd, het mogelijke gebruik van opstapplaatsen en het omgaan met wangedrag bij het vervoer. De beleidsregels treden één dag na de publicatie van deze bekendmaking in werking. Ter inzage De beleidsregels kunnen kosteloos worden ingezien bij het Servicecentrum (zie voor de openingstijden het colofon) en kunnen ook worden geraadpleegd op www.overheid.nl. Ook kan, tegen betaling, een afschrift van de beleidsregels worden opgevraagd bij de gemeente, telefoonnummer 14 0180.

Verleende APV-vergunningen Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend voor: Leeuwenburg ter hoogte van huisnummer 40 van 12.00 tot 24.00 uur (verleend: 6-06-2013); - het houden van een collecte t.b.v. de Nederlandse Brandwonden Stichting in de week van 6 tot en met 12 oktober 2013 (verleend: 30-05-2013); - het exploiteren van horecabedrijf ‘Croissanterie Reijerwaard’ voor de periode van 4 juni 2013 tot 4 juni 2018 (verleend: 04-06-2013). Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is vergunning verleend voor: - het uitoefenen van het horecabedrijf aan Croissanterie Reijerwaard (verleend:

De activiteiten van de inrichting bestaan uit een garage voor motorvoertuigen, autoshowroom, kantoor, verkooppunt van motorbrandstoffen inclusief LPG, wasplaatsen voor auto’s en vrachtwagens, opslag van brandstoffen en artikelen en het parkeren van voertuigen voor het vervoer van motorbrandstoffen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht hebben het voornemen de gevraagde vergunning te verlenen. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.

Werkzaamheden Henry Dunantlaan

Kijk voor de actuele wegwerkzaam-

- het organiseren van een straatbarbecue op zaterdag 22 juni 2013 aan de

Milieu

Werken aan de weg

mer: 817906, DMS: 21581261.

vervoer naar logeerhuizen. Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm, telefoonnummer: 14 0180.

9

04-06-2013). De vergunningen zijn verleend door de afdeling Publiekszaken op de datum die erbij vermeld staat. Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

Bezwaar indienen Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen een verleende vergunning of een ander besluit? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt hiertegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden (door verzending van het besluit), dan is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij: de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Hiervoor moet u griffierecht betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail een bezwaarschrift in te dienen. U kunt wel digitaal uw bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente www.barendrecht.nl > Actueel > Bekendmakingen > Bezwaar indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.


Scheiden in stappen

Als je in scheiding ligt zijn teleurstelling, frustratie, woede en verdriet emoties die je in deze moeilijke periode zult herkennen. Naast de verwerking van jullie besluit om te gaan scheiden, zullen jullie in deze periode ook afspraken moeten maken over de toekomst. Je zult veel belangrijke beslissingen gaan nemen.

u wilt scheiden. Een bemiddelaar is gericht op harmonie. Hij/zij probeert de scheiding samen met u en uw partner goed en zonder frustraties te laten verlopen. Als u beiden een advocaat in de arm neemt, komt u tegenover elkaar te staan. De procedure duurt dan vaak langer en verloopt soms met een hoop getouwtrek.

Vertel het je partner

De scheiding aanvragen

U weet al een tijdje dat het gewoon echt niet meer gaat. U wilt scheiden, maar hoe gaat u dit vertellen aan uw partner? Deze eerste stap is misschien ook meteen de moeilijkste. Vertel het je partner altijd persoonlijk, hoe eng u dat ook vindt.

Zoek de juiste hulp voor uw scheiding Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter. Daarvoor heeft u een advocaat of echtscheidingsbemiddelaar nodig. Wat de juiste hulp is voor uw scheiding is afhankelijk van de manier waarop u getrouwd bent en hoe

Volgens de Nederlandse wet kun je alleen scheiden als het huwelijk ‘duurzaam ontwricht’ is. Duurzaam ontwricht betekent dat de verhouding tussen u en uw partner zo is verstoord, dat u niet langer bij elkaar kunt blijven. Scheiden kan op twee manieren: u vraagt een echtscheiding aan, ook wel een verzoek tot echtscheiding genoemd, of je vraagt een scheiding van tafel en bed aan. In beide gevallen vraag je de echtscheiding aan bij de rechter. Normaal gesproken doet je scheidingsbemiddelaar of advocaat dat.


jaargang 5 - nummer 33 - 13 juni 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Vergaderingen Commissie Samenleving Op dinsdag 18 juni vergadert de commissie Samenleving in de Van de Wouwzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. De agenda bevat de volgende punten: 1. Opening 2. Spreekrecht 3. Vaststelling agenda 4. Actualiteiten 5. Begroting 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond. Behandeltijd 30 minuten. Volgens de wet op de gemeenschappelijke regelingen krijgen gemeenteraden, als deelnemers in de gemeenschappelijke regeling, de gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpprogrammabegroting. 6. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Behandeltijd 60 minuten. De raden worden gevraagd een principebesluit te nemen over de vorming van een gemeenschappelijke regeling voor samenwerking in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 7. Sluiting De commissiegriffier is mevrouw A. Mak, telefoonnummer 14 0180.

Nieuws uit de raad Besluitenlijst raadsvergadering 11 juni 2013

Commissie Ruimte Op dinsdag 18 juni vergadert de commissie Ruimte in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. De agenda bevat de volgende punten: 1. Opening 2. Spreekrecht 3. Vaststelling agenda 4. Actualiteiten 5. Vaststelling bestemmingsplan Voordijk 274a. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk op het perceel Voordijk 274a de bestaande woning en schuur te vervangen door twee vrijstaande woningen. Behandeltijd 30 minuten. 6. Uitwerking motie Vlinderslag. De locatie voormalig zwembad krijgt de komende vijf jaar een tijdelijke invulling in samenspraak met de wijk. Behandeltijd 60 minuten. 7. Herzien inrichtingsplan Zuidpolder. Er is een nieuw inrichtingsplan voor de Zuidpolder opgesteld dat zal dienen als leidraad voor de ontwikkeling van het gebied. Behandeltijd 45 minuten. 8. Sluiting De commissiegriffier is de heer C. de Kreek, telefoonnummer 14 0180. Aanmelden Lees voor informatie over het aanvragen van spreekrecht de alinea elders op deze pagina. Ter inzage De stukken zijn digitaal te raadplegen op onze website www.barendrecht.nl > Bestuur & Organisatie > Vergaderingen en stukken.

De raad heeft onder andere besloten: - Door middel van het indienen van een ordevoorstel het agendapunt Gezamenlijke bibliotheekvoorziening Barendrecht-Albrandswaard te verdagen. Het geagendeerde voorstel is een nadere uitwerking van het begrotingsbesluit van 5 november 2012 met daarin een taakstellende bezuiniging voor de bibliotheek ad. 120.000,00 en sluiting van één van de vestigingen. In opdracht van de raad heeft het college de samenwerkingsmogelijkheden met de gemeente Albrandswaard onderzocht met als resultaat het huidige voorstel. Op dit moment is het voorstel echter op onderdelen nog niet voldoende uitgewerkt om een gewogen besluit te kunnen nemen. Het voorstel is daarom terug gelegd in de commissie Samenleving. De agendacommissie wordt verzocht een extra commissievergadering uit te schrijven op woensdag 19 juni a.s. De griffier wordt verzocht voor de extra commissievergadering de volgende personen uit te nodigen: de portefeuillehouders van Barendrecht en Albrandswaard, de directeur van het Bibliotheeknetwerk en de initiatiefnemers van het raadgevend referendum. - De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen voor het treffen van een openbaar lichaam genaamd “BAR-organisatie”. Met deze regeling kan de ambtelijke fusie tussen de drie BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) worden gerealiseerd en de politiek-bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeenten worden gewaarborgd, zolang niet tot een bestuurlijke fusie is overgegaan. - De jaarstukken 2012 vast te stellen. Door het aannemen van 2 amendementen is het voorstel van het college aangepast en is de storting in de algemene reserve verhoogd. Deze verhoging is afkomstig van een door alle fracties ingediend amendement om geen nieuwe bestemmingsreserve BAR samenwerking te vormen en een door de VVD-, CDA-, ChristenUnie/SGP- en D66-fractie ingediend amendement om geen nieuwe bestemmingsreserve Participatie-activiteiten te vormen. - Het bestemmingsplan Noordrand gewijzigd vast te stellen. Door de vaststelling neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing over de inhoud van het bestemmingsplan en de ingediende zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan. Als gevolg van het unaniem aannemen van een door de D66-, GroenLinks- en PvdA-fractie ingediend amendement over de Pendrechtse Molen is het voorstel van het college aangepast. Hierdoor wordt in het plan opgenomen dat de Pendrechtse molen een hogere garantie voor windvang krijgt.

Collecte Voor de periode 10 tot en met 15 juni 2013 is een collectevergunning verleend aan het Nederlandse Rode Kruis. Voor de periode 17 tot en met 22 juni 2013 is een collectevergunning verleend aan ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie) Voor de periode 24 tot en met 29 juni 2013 is een collectevergunning verleend aan Maag Lever Darm stichting. In deze periode hebben deze organisaties het alleenrecht te collecteren. Iedere collectant heeft een legitimatiebewijs bij zich. U kunt hier altijd naar vragen.

11

Spreekrecht tijdens commissievergaderingen In een openbare adviserende vergadering van een raadscommissie Ruimte, Samenleving of Planning & Control kunnen burgers inspreken. Dit kan op onderwerpen die op de agenda voorkomen, maar ook op andere onderwerpen. In de volgende situaties kan niet ingesproken worden: - als het mogelijk is tegen een besluit van het college of de gemeenteraad een bezwaarschrift in te dienen; - benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; - indien het mogelijk is over een gedraging een klacht in te dienen; - een ingekomen stuk; - mededelingen van de voorzitter. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten per persoon en maximaal 30 minuten per vergadering. Als er meer dan 6 insprekers zijn, verdeelt de voorzitter naar evenredigheid de spreektijd per inspreker. Inspreken op geagendeerde onderwerpen gebeurt voorafgaand aan het betreffende onderwerp. Inspreken op niet geagendeerde onderwerpen gebeurt na de opening van de vergadering. Aanmelding voor het spreekrecht kan per e-mail (griffie@barendrecht.nl) of telefonisch via telefoonnummer 14 0180 tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering van de commissie bij: de heer C. de Kreek (griffier commissie Planning & Control en commissie Ruimte) en mevrouw A. Mak (griffier Commissie Samenleving).

Colofon

VrijwilligersVacatureBank De VrijwilligersVacatureBank KijkopWelzijn wil onderstaande vacatures uit de digitale vacaturebank onder de aandacht brengen: - BVV Barendrecht is dringend op zoek naar nieuwe begeleiders voor de G-teams. Twee vaders van G-spelers stoppen met ingang van het komend seizoen met de begeleiding op de zaterdag. Vindt u het leuk om samen met een mede-begeleider ‘s zaterdags met een groep voornamelijk verstandelijk beperkte voetballers op stap te gaan? Vindt u goed met elkaar leren voetballen belangrijker dan ‘koste wat het kost’ kampioen worden? Kunt u een beetje relativeren? Raakt u niet snel van slag door ‘ongewone’ situaties? Communiceert u makkelijk en bent u in bezit van een rijbewijs? Dan is dit echt iets voor u! - Barendrecht kent een aantal ‘Maatjesprojecten’: Spreekt het u aan om een paar uur per week aan de slag te gaan als ‘Maatje’? Bijvoorbeeld bij kwetsbare gezinnen, ouderen of als Buddy? Ook dan kunt u terecht in Barendrecht. Wilt u meer informatie over deze en andere vacatures? Neem dan contact op met het Steunpunt Vrijwilligers KijkopWelzijn via e-mailadres h.fortes@ kijkopwelzijn.nl of telefoonnummer (0180) 691 802.

- Akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2014 van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond. Volgens de wet op de gemeenschappelijke regelingen krijgen gemeenteraden als deelnemers van de GGD de gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpprogrammabegroting.

De inloopspreekuren van het steunpunt zijn: - maandag: Waterpoort Middeldijkerplein 9 van 15.00-17.00 uur; - donderdag: Dienstencentrum Windsingel 166 van 14.00-16.00 uur.

De volledige besluitenlijst is digitaal te raadplegen op de site van de gemeente, www.barendrecht.nl > Bestuur & Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen en stukken. Ook liggen de volledige besluiten voor u ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis.

Heeft u zin in vrijwilligerswerk? Meldt u aan via de website www.kijkopwelzijn. nl. Wilt u als organisatie de werving van vrijwilligers uitbreiden? In dat geval kunt u het Steunpunt gebruiken als aanvulling op uw eigen werving. Meer informatie daarover is ook te vinden op www.kijkopwelzijn.nl.

Blik op Barendrecht is een uitgave van de gemeente Barendrecht. Eindredactie: gemeente Barendrecht. Eindredactie Nieuws uit de raad en Ruimte voor de raad: griffie gemeente Barendrecht Fotografie: gemeente Barendrecht, Rob Kamminga en MaSH-fotografie Martin Schepers Advertentieverkoop: Mahony Media groep, Heerjansdam, (078) 6777879 Advertenties aanleveren maandag middag voor 16.00 uur via; bianca@mahonymediagroep.nl Opmaak en Druk: BAR Uitgeverij BV, Barendrecht Bezoekadressen Gemeentehuis, Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Afvalaanbiedstation Londen 15, 2993 LA Barendrecht Postadres: Postbus 501, 2990 EA Barendrecht Tel: 14 0180 (Servicecentrum) www.barendrecht.nl gemeente@barendrecht.nl Openingstijden Servicecentrum + VVV-agentschap Ma. t/m vr. 9.00 tot 15.00 uur Op afspraak: Ma. en wo. 15.00 tot 20.00 uur Di. en do. 15.00 tot 17.00 uur Het Servicecentrum is elke dag tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar: 14 0180. Afvalaanbiedstation Ma. t/m vr.: 7.30 uur tot 16.00 uur Zaterdag: 8.30 uur tot 15.00 uur


LAATSTE KANS! De Hyundai i10 i-Drive Cool

De Hyundai i20 First Edition

€ 8.995,-

€14.450,-

Nu rijklaar voor

• Airconditioning • Radio/CD-/mp3-speler • Elektrisch bedienbare ramen voor • Bestuurderstoel in hoogte verstelbaar • Centrale deurvergrendeling • Stuurbekrachtiging • Incl. afleverkosten

Nu rijklaar incl. metallic lak

Wegenbelastingvrij

• ESP • 6 airbags • LED Dagrijverlichting • Radio/CD/mp3-speler • Centrale deurvergrendeling • En nog veel meer

Wegenbelastingvrij

NOG SLECHT S ENKELE BESCHIKBAA R!

AUTOBEDRIJF NOTEBOOM ROTTERDAM B.V.

Kamerlingh Onnesweg 32, Barendrecht, Tel. 010-292 3434 noteboom.hyundai.nl

www.hyundai.nl

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,2 - 6,0 (l/100 km) / 31,3 - 16,7 (km/l); CO2 - emissie: 84 - 140 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.

TM

GENOEMDE PRIJZEN VAN DE MODELLEN ZIJN INCL. BTW & BPM EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN EN EXCL. METALLIC LAK (HYUNDAI I10), LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. ENERGIELABEL EN WEGENBELASTINGVRIJSTELLING ZIJN AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG IN DE SHOWROOM NAAR DE VOORWAARDEN.

U ook een nieuw paleisje? Nu 1 maand gratis wonen!

Wonen in De Ooievaar · Mooie appartementen in Rotterdam IJsselmonde, geschikt voor alle leeftijden. · Oppervlakte circa 85 m2 tot circa 99 m2

Open dagen!

Bezoek onze modelwoning aan Hollands Tuin 160 op:

• Woensdag 19 en 26 juni van 17.00 - 18.00 uur

· Driekamerappartementen per maand € 807,Vierkamerappartementen per maand € 869,inclusief servicekosten en parkeerplaats in half verdiepte overdekte parkeergarage · Bedrijfsruimten op begane grond. Bel voor informatie

www.wonenindeooievaar.nl

Aansluitend ook andere woningtypen te bezichtigen. Voor meer informatie: telefoonnummer 010 292 41 40 of via e-mail: ijsselmonde@woonbron.nl De modelwoning is mede mogelijk gemaakt door: Casatrend, Roobol en schildersbedrijf E. Marsie


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 13 juni 2013

Alzheimercafé over muziektherapie BARENDRECHT - Binnen Ontmoetingsplein Barendrecht wordt woensdag 19 juni een Alzheimercafé gehouden. Het thema is muziektherapie voor een dementerende. Robert Bloemhoff is de gastspreker. Er is live muziek, er is een quiz en er wordt uitleg gegeven over muziektherapie. Alzheimercafé Barendrecht vindt plaats in Laurens Borgstede, Marjoleinlaan 43 in Barendrecht. De zaal is open vanaf 19 uur, het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21 uur. De toegang is gratis, voor consumpties wordt een kleine bijdrage gevraagd. Het Alzheimercafé wordt gesponsord door ‘Het Rozenpakhuys’ uit Barendrecht. Meer informatie over het Alzheimercafé bij Margriet Krijgsman via 06-33904706 en bij Laurens Borgstede via 0180-613666.

Barendrecht ‘prokkelde’ op 5, 6 en 7 juni BARENDRECHT - Jaarlijks vinden op drie dagen in juni overal in het land activiteiten plaats waarbij mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar ontmoeten. Deze activiteiten heten Prokkels, synoniem voor ‘prikkelende ontmoetingen’. Na het succes van vorige jaren hielden stichting Humanitas DMH en stichting Present Barendrecht voor de derde keer deze prokkelstages. Dit jaar deden maar liefst ruim veertig cliënten van Humanitas DMH mee, die aan de slag gingen op ruim dertig verschillende plaatsen.

Een beetje nerveus waren de meesten natuurlijk wel. Maar nadat de eerste kennismaking had plaatsgevonden, was het ijs snel gebroken. Dankzij de Prokkelstages kregen de cliënten de gelegenheid om te zien wat er zoal gebeurt bij bedrijven en bij de gemeente. Ook gingen de handen uit de mouwen. Zo werd er druk meegewerkt bij de Gemeentewerf en had de directeur van Velo Beheer een persoonlijk assistent. Bij Schildersbedrijf G.J. Andeweg stond er een enthousiaste nieuwe medewerker achter de verfmengmachine en ook het personeelsbestand van VHB

Electro en Paardekooper Verpakkingen was tijdelijk uitgebreid. De deelnemende partijen waren na afloop positief over de Prokkels. Eén van de stagebieders gaf aan: ,,Wat een goede en laagdrempelige manier om elkaar beter te leren kennen. Ik stond versteld van de gerichte vragen die mijn stagiair stelde. Het was voor mij een eye-opener om te zien wat de mensen van Humanitas DMH allemaal kunnen.” Stichting Present Barendrecht en Humanitas DMH zijn blij met deze positieve berichten. De organisatoren merken dat de Prokkels inmiddels bijna

een traditie aan het worden zijn. Ze zijn in een aantal gevallen al ver van te voren benaderd zijn door bedrijven met het aanbod om iemand binnen de organisatie te laten ‘prokkelen’. Donderdagmiddag vond de ‘Prokkelborrel’ plaats, waar bedrijven, stagiairs en organiserende instanties elkaar konden ontmoeten. Deze borrel werd gehouden bij De Kleine Duiker en werd grotendeels verzorgd door de cliënten van Humanitas zelf. De borrel werd financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Deltaport Donatiefonds.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

Open huis Buurtbemiddeling en JOLO BARENDRECHT - Op woensdag 19 juni houdt Buurtbemiddeling en JOLO Jongerenbuurtbemiddeling Barendrecht open huis voor mensen die meer willen weten over de aanpak van woonoverlast door tot buurtbemiddelaar getrainde vrijwilligers. Ook wie zelf overlast ervaart van buren en samen naar een effectieve aanpak wil kijken, is welkom. Verder zijn Barendrechters, vanaf 15 jaar, die meer willen weten over de gratis training tot buurtbemiddelaar van harte welkom. Buurtbemiddeling bemiddelt in conflicten tussen buren. Deze conflicten kunnen over van alles gaan, zoals geluidsoverlast, overlast van jongeren, kinderen of huisdieren, ruzies, vervuiling, parkeeren tuinoverlast. Buurtbemiddeling biedt behalve klassieke buurtbemiddeling ook groepsbemiddeling, portiekgesprekken, conflictcoaching, pendelbemiddeling en mediation. Het open huis op woensdag 19 juni duurt van 14 tot 17 uur. Locatie: ‘t Koffiehuusje, Mr. Lohmanstraat 37. Meer informatie op www.buurtbemiddelingbarendrecht.nl.

www. deschakel barendrecht.nl

Prokkeldag bij Stichting IJsselmonde-Oost BARENDRECHT - Donderdag 6 juni werd er bij stichting IJsselmonde-Oost geprokkeld. Op diverse locaties zijn uiteenlopende initiatieven gehouden met als centraal thema ‘Prikkelende ontmoetingen’. Bij woonvoorziening Meliom aan de Kruidentuin is in de middag een speurtocht gehouden samen met cliënten, vrijwilligers en buurtgenoten. Het startsein werd op ludieke wijze gegeven door wethouder Cees Versendaal. Na afloop van de speurtocht was er in de tuin van Meliom een gezellige muzikale afsluiting voor alle deelnemers. In de Irenestraat, waar mensen begeleid zelfstandig wonen onder begeleiding van stichting IJsselmonde-Oost,

29

werd vanaf 17 uur een gezellig straatfeest met barbecue gehouden voor alle buurtgenoten. Het Meezingkoor van Harmonievereniging Barendrecht kwam het feest muzikaal opluisteren. De prokkeldag van stichting

IJsselmonde-Oost schoot ook in de Irenestraat het doel niet voorbij: er waren vele prikkelende ontmoetingen tussen cliënten van de stichting en andere buurtgenoten. Met elkaar is er een waar feest van gemaakt.

Johan Poel wint thrillerschrijfwedstrijd BARENDRECHT - Tijdens de Thrilleravond op 6 juni werd in de bibliotheek Barendrecht de winnaar van de Thrillerschrijfwedstrijd bekend gemaakt. De keuze van de jury viel op het verhaal Allamagai van Johan Poel uit Barendrecht. Hij beschreef in 500 woorden de start van een spannend verhaal dat vervolgens ‘’live’’ door vier aanwezige lokale en regionale schrijvers werd afgemaakt. De Thrilleravond werd gepresenteerd door Jos Vis en werd rechtsreeks uitgezonden op de Barendrechtse radiozender Exxact FM. Er waren vier thrillerschrijvers te gast: Esther Vermeulen en John Brosens uit Barendrecht en Ellen den Hollander en Gerhard Hormann uit Ridderkerk. Zij lazen voor uit eigen werk en vertelden over de achtergronden van hun schrijversbestaan. De juryvoorzit-

ter M. van der Blom, tevens vestigingsmanager van de bibliotheken in Barendrecht en Albrandswaard, las mede namens de andere juryleden Bert Onnink en Jos Vis de uitslag voor. ,,Alle ingezonden verhalen waren kwalitatief sterk. Geen van de inzendingen was onder de maat. Het winnende verhaal is volgens de jury een verhaal met body en is origineler dan de

andere. Het is spannend geschreven en krijgt een verrassende wending, waardoor de interesse van de lezer wordt gewekt en deze benieuwd is naar het vervolg”. De winnaar kreeg een boekenpakket met daarin vier gesigneerde boeken van de aanwezige auteurs. Op de tweede plaats eindigde Teun Rijsdijk uit Ridderkerk, Yvette de Bruin uit Spijkenisse werd derde.

Exxact FM live bij zeskamp BARENDRECHT - Op zaterdag 15 juni zal er een zeskamp plaatsvinden in Heerjansdam bij Het Houten Hok. De opbrengst van deze zeskamp komt ten goede aan Het Houten Hok dat in december wordt gehouden in Heerjansdam, om geld op te halen voor Het Rode Kruis. Exxact FM zal hier de gehele middag en avond live verslag van doen. Ook gaat de omroep vooruitblikken op wat er van 18 tot en met 22 december te gebeuren staat in Heerjansdam. De uitzending is te beluisteren via 106.4 in de hele regio Barendrecht, Heerjansdam, Rotterdam en Zwijndrecht. Ook kunt is de uitzending te volgen op www.exxactfm.nl. De uitzending begint om 13 uur en duurt tot 20 uur.


de Plantenhal rotan mand Ă˜40cm 6.95

diverse groenteplanten pot 19cm 2.95

lavendel 13cm pot 1.00 Rhoon Ridderkerk Zuidland Terneuzen bergschenhoek oud-beijerland

diverse vaste planten pot 19cm 1.95

gerbera per bos 1.20 geplozen chrysanten per bos 3.95

Stationsstraat 1 Benedenrijweg 463 Stationsweg 28A Guido gezellestraat 27 Jacob marislaan 6 Langeweg 35

tuinaarde 25L 10 voor 8.00 phalaenopsis 1-tak 1.95

Openingstijden: Ma. t/m do.: 09.00-18.00 Vrijdag: 09.00-21.00 Zaterdag: 09.00-17.00 zondag: gesloten

buffelstickies 100gr 1.95

vacature

vrachtwagenchauffeur in bezit van C en E rijbewijs voor onze trekker/trailer. bloemen - planten - diervoeders Meer informatie en vacatures:

www.deplantenhal.nl aanbiedingen geldig van wo 12 juni t/m za 15 juni


De Schakel

Lezers schrijven

NIEUWS

Donderdag 13 juni 2013

Weergaloos wonen langs het Waaltje BARENDRECHT - Rustig wonen in een zelfontworpen droomhuis. Dat is heel kort omschreven project ’t Waelhof. Langs de Waal wordt dit bijzondere nieuwbouwproject in landelijke stijl gerealiseerd. Bijzonder is dat kopers van de zeven kavels samen met een architect hun eigen woning kunnen ontwerpen. ‘t Waelhof is gelegen tussen de Noldijk en het Waaltje aan de rand van Barendrecht. Rust is gegarandeerd op het villapark: de kavels liggen op een met een toegangshek besloten hof. Daardoor is het verkeersluw en kunnen kinderen er veilig spelen. Inmiddels zijn al vier van de zeven kavels verkocht. In september zal een begin gemaakt worden met de bouw. De kavelgrootte varieert van 565 tot 1775 vierkante me-

ter. De bewoners krijgen een gemeenschappelijke binnenplaats en parkeerplaats. Ook komt er een eigen aanlegsteiger. De toegang tot het water wordt afgesloten met een ophaalbrug. De privacy van de bewoners is dus gewaarborgd. Een ander bijzonder aspect is dat de bomen die op het terrein stonden tijdelijk verhuisd zijn. Die blijven dus behouden. Als de bouw straks klaar is, worden de bomen verdeeld onder de bewoners, waardoor zij meteen een prachtige, oude boom in hun tuin hebben. Wie een kavel koopt, wordt alle zorg uit handen genomen. Kopers gaan met de architect om de tafel om hun wensen en plannen te bespreken. Vervolgens krijgen ze een voorstel. Is het plan akkoord, dan worden de vergunningen aan-

gevraagd. Men hoeft dus verder zelf niets te doen voor de bouw van het droomhuis. Er zijn nog drie kavels beschikbaar: nummer 1, 2 en 4. Wie hiervan een indruk wil krijgen, kan terecht op www. waelhof.nl. Daar is alle informatie over het project te vinden. De verkoop van ’t Waelhof wordt gedaan door drie makelaars: Ooms, Remax en Intrahuis. AKM projectontwikkeling verzorgt de ontwerpen. Tevens worden er drie open dagen gehouden waarop men zonder afspraak de locatie kan bezoeken,: donderdag 27 juni van 19 tot 21 uur, zaterdag 29 juni van 11 tot 13 uur en woensdag 3 juli van 17 tot 19 uur. Uiteraard kan men ook op afspraak de locatie bezoeken.

De watergang bij het bouwterrein is flink verbreed.

Lezers schrijven

ADHD-café

Een lezer reageert Met verbazing heb ik de afgelopen week de vele reacties gelezen op de column van mijnheer Van ’t Hoff over de veranderingen bij de bibliotheek. Een bibliotheekvoorziening is heel belangrijk in een gemeente. Maar ook een goede infrastructuur, sportvoorzieningen, mogelijkheden voor economische activiteiten, (verkeersveiligheid) enzovoorts. Kortom: in tijden van economische krapte is het de moeilijke taak van bestuurders een verantwoorde keuze te maken bij de besteding van beperktere financiële middelen. Daarbij is het de taak van bestuurders op basis van feiten beslissingen te nemen en deze naar hun achterban te verantwoorden. Na de beslissing afgelopen najaar tot helaas sluiting van één van de vestigingen, bleef het redelijk stil; niet leuk maar het kan kennelijk niet anders? Nu blijkt dat, mede gezien de omstandigheden in Albrandswaard, de te sluiten vestiging die op de Middenbaan zal betreffen, komen burgers en partijen in actie. De heer Van ’t Hoff zette uiteen dat er een servicepunt kan komen in bijvoorbeeld de Baerne. Een uitstekend idee mijns inziens: huurlasten vormen een grote post op de begroting van bibliotheek, muziekschool en SKB. De ruimte van een bibliotheek staat een groot deel van de

31

week. Met andere woorden: subsidiegeld gaat op aan huurlasten, terwijl de locatie niet optimaal benut wordt! In de nieuwe constructie worden de openingstijden aan het Middeldijkerplein verruimd, waardoor deze locatie beter wordt benut. Veranderingen, hoewel ingegeven door bezuinigingen, betekenen niet per definitie verslechtering. Zelf werkzaam in de culturele sector maak ik aan den lijve mee hoe snel omstandigheden veranderen en gelden verminderen. Het is mooi te zien dat in Barendrecht de bibliotheek en andere voorzieningen wel overeind kunnen blijven en dat de bibliotheek met oog voor de toekomst daarin meebeweegt. Wat is er mooier om je kind naar de muziekschool of SKB te kunnen brengen, tijdens het wachten je bestelde boeken op te halen, misschien wel een theaterkaartje te kopen of informatie te krijgen of een kopje koffie te drinken? Een servicepunt kan dan ineens grote meerwaarde hebben ten opzichte van de huidige situatie. Alle reden de mogelijkheden van het servicepunt te onderzoeken en uit te bouwen. Ik zal graag binnen mijn gemeente naar het servicepunt gaan als centrum van activiteiten en mogelijkheden op één locatie. Jacinta van Mil

Heeft u ook afgelopen maandagavond 10 juni de documentaire op Nederland 2 gezien over ADHD van de NCRV? Mooi en duidelijk gefilmd hoe het verloop is van een procedure bij een gezin met kinderen en volwassenen met ADHD. Volgende week maandag is het vervolg op deze documentaire. Dinsdag 18 juni kunt u eventueel vragen stellen in ons café, want aanstaande dinsdag is het weer zover. Het ADHD-café bij café Den Pimpelaer. Voor een ieder die affiniteit met ADHD heeft, is dit de plek om uw vragen te stellen, uw verhaal te vertellen of gewoon uit belangstelling. Iedereen is welkom. Pauline van Roon en Colien Cogenbach zijn van 20 tot 22.30 aanwezig in café Den Pimpelaer aan het Doormanplein in Barendrecht.

Verkoop voor Wit-Rusland BARENDRECHT - Zaterdag 15 juni heeft stichting Charitè een kraam op de Middenbaan om geld in te zamelen voor de hulp aan Wit-Rusland. Kindertehuizen, ziekenhuizen worden geholpen door middel van het brengen van medische apparaten en kleding. Scholen krijgen schoolmaterialen en in kerken wordt lectuur gebracht. Zaterdag worden er onder meer bolussen, sinaasappels, kaarten, portemonnee ’s en matroeska’s verkocht.

Dennis Smit in De Vreemde Eend Extreme wateroverlast in Louny DORDRECHT - Iedere vrijdagavond verzorgt ToBe cultuurcentrum de muzikale programmering onder de titel ‘ToBe gaat Vreemd’ in café De Vreemde Eend aan het Bagijnhof in Dordrecht. Talentvolle leerlingen en cursisten van ToBe, maar ook gastmusici, treden op in een akoestische set. Vrijdag 14 juni staat singer-songwriter Dennis Smit uit Barendrecht op het podium. De vrijdagavonden worden altijd ingeleid door een huismuzikant. Op 14 juni zijn

dat Rozanne Verhoeven en Nick Beljaars. Om 20.30 uur begint Dennis Smit. Zestien jaar was hij, toen hij voor het eerst optrad voor zijn ouders en familie. Enkele jaren later pakte hij de gitaar op en begon met het schrijven van eigen liedjes. De eerste die zijn teksten hoorde, was zijn gitaarleraar. Aangemoedigd door hem, was daar het eerste optreden in theater Het Kruispunt. ,,Door de lovende reacties die ik na dat optreden kreeg, besloot ik om meer liedjes te gaan schrijven en mij daarnaast te verrijken

met pianolessen’’, aldus Dennis. De inmiddels 22-jarige singer-songwriter heeft nu tientallen (Nederlandstalige) nummers geschreven. Naast het zingen en schrijven van liedjes studeert Dennis aan de lerarenopleiding en geeft hij regelmatig muziekles aan basisschoolleerlingen. Café De Vreemde Eend, Bagijnhof 27 te Dordrecht, aanvang 20 uur, toegang gratis. Meer informatie via 088-8885300, info@tobe. nl, www.tobe.nl en www.devreemdeeend.nl.

Ronsard Trio geeft eerste concert BARENDRECHT - Zaterdagavond debuteerde het Ronsardtrio in de Dorpskerk bij Barendrecht Klassiek. Mariët Kaasschieter (sopraan), Lenie de Meij (harp) en Marion Schopman (fluit) lieten

Franse muziek horen. Het trio liet naast serieuze muziek zoals de Kaffeecantate van Bernier (om mensen tot het drinken van koffie in plaats van wijn aan te moedigen!) en het Panis Angelicus van

César Franck ook humoritsiche en theatrale muziek horen bijvoorbeeld liedjes-op-onzinteksten van Erik Satie. Het thema van de avond, het bezingen van de lente en de liefde, werd warm en aansprekend verklankt onder andere in liederen voor fluit en sopraan van Albert Roussel. Het Ronsard trio is geboren. Er is alle reden uit te zien naar een vervolg. Het volgende concert zal plaatsvinden op zaterdagavond 28 september. Het Flex-ensemble uit Hannover speelt pianokwartetten van Fauré, Schnittke en Schumann. Foto Jos Wesdijk

BARENDRECHT - De rivier de Ohye is flink buiten haar oevers getreden en heeft in partnerstad Louny voor behoorlijk wat overlast gezorgd. De rivier, in het Duits de Eger, heeft een lengte van 291 kilometer en is een zijrivier van de Elbe.

dorpen stonden blank en zo’n 20.000 burgers moesten evacueren. Ook in de hoofdstad Praag, gelegen aan de Moldau, steeg het water tot gevaarlijke hoogten. De schade in Louny is beperkt

gebleven en gelukkig is de wateroverlast in heel Europa op zijn retour. Het geplande bezoek van de delegatie uit Louny naar Barendrecht van 12 tot16 juni gaat dan ook gewoon door.

Sinds 1990 heeft Barendrecht een Stedenband met de Tsjechische gemeente Louny. Partnerstad Louny ligt ongeveer 60 kilometer ten noordwesten van Praag aan de rivier de Ohye. In Tsjechië eiste de extreme wateroverlast acht mensenlevens. Maar gelukkig vielen er in Louny geen slachtoffers. In andere delen van het land was zelfs de noodtoestand afgekondigd. Meer dan 150

Dichter Joop Witkamp in Hart voor Barendrecht BARENDRECHT Op woensdag 19 juni gaat het ExxactFM radioprogramma Hart voor Barendrecht in gesprek met dichter Joop Witkamp uit Barendrecht. Dichten is zijn grote passie. In maart is zijn derde dichtbundel ‘Van Liefde tot Leven’ uitgekomen. Zijn inspiratie haalt hij uit het dagelijks leven. De gedichten gaan over vriendschap, liefde en geloof, waarvan sommigen tot stand komen door een korte indruk of een kleine belevenis. Het zijn gedichten die mensen

raken omdat het over zaken gaat waar alle mensen mee te maken krijgen in het leven. Eerder zijn al drie boekjes uitgegeven met Limericks van zijn hand. Uit deze derde dichtbundel worden door Joop Witkamp een aantal gedichten voorgelezen. Deze bundel met kleurrijke omslag, mooie foto’s en illustraties is in eigen beheer uitgegeven. Met ds. B. de Wit, de nieuwe predikant van Carnisse Haven wordt vooruitgeblikt naar de kerkdienst van zondag 23 juni in Carnisse Haven.

Het radioprogramma Hart voor Barendrecht is iedere woensdagavond tussen 19.00 tot 20.00 uur en elke zondagmorgen tijdens de herhaling tussen 08.00 en 09.00 uur te beluisteren bij ExxactFM. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel en via internet op www. exxactfm.nl. Voor meer informatie over Hart voor Barendrecht, het nabeluisteren van een uitzending of de activiteitenagenda zie: www. hartvoorbarendrecht.nl


Wilt u graag iets méér betekenen voor anderen? Dat kan bij villa MaJa te Rhoon! Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die: • graag buiten in de tuin werken; • een representatieve gastvrouw/-heer kunnen zijn die onze bewoners en bezoekers ontvangt en met plezier wil assisteren bij activiteiten en uitstapjes.

Extra verdienen in je eigen bezorgwijk!

Heeft u interesse? Neem dan contact op met onze locatiemanager Jacqueline de Leyster via 010-5011226 of j.deleyster@zorggroepdelaren.nl

  

  MX-verspreidingen zoekt post- en/of folderbezorgers die nu al een bezorgwijk hebben en 1 keer per week een aantal geadresseerde poststukken in zijn/haar wijk mee wil nemen.

vacature: juridisch secretaresse Beumer Advocaten zoekt een ervaren secretaresse die per direct op maandag,

Heb je nu een post- of folderwijk?

Bezorg je in postcode 2993 of

dinsdag en woensdag beschikbaar is.

Je hebt minimaal 3 jaar relevante en actuele werkervaring binnen de juridische

2994 (Carnisselande)?

dienstverlening. Daarnaast

Zin in een extra bijverdienste bij je gewone wijk?

organisatorisch sterk en voel je je thuis in een kleine organisatie. Je kunt goed

ben

je

enthousiast,

leergierig,

communicatief

en

zelfstandig werken en bent in staat goed verbanden te leggen tussen verschillende

Bel: 0180-418710

werkzaamheden en daaruit voortkomende prioriteiten. Daarnaast kan je discreet, vakkundig en nauwkeurig werken. Je bent een stevige persoonlijkheid met goede

(e-mailen mag natuurlijk ook).

sociale vaardigheden en je hebt een groot gevoel voor verantwoordelijkheid. Anderen

MX-verspreidingen is de lokale vertegenwoordiger van DHL-Selektvracht en verzorgt de distributie van folders, “de Combinatie”, “de Ambachter”, partijenpost, pakketten, express zendingen en pallets.

Gezocht:

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF per week 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, netwerken, privélessen, onderdelen AAN HUIS/BEDRIJF 7alal dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen dagen per week van 08.00-23.00 uur voor uw netwerken, privélessen, per week 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor7 uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen onderdelen 7alal dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur

ORDERPIKKERS AGF

7 uur ( 0180 546467 of 06 -- 19160110 7 uur ( 0180 --Computer 546467 of 06 7 dagenper weekHulp van 08.00-23.00 uur Aan Huis ( 0180 546467 of 06 -- 19160110 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl ( 0180 546467 of 06 19160110 voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 0180 546467 of 06 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl ennetwerken, kabelprivélessen, aansluitingen voor alvoor uw reparaties, installaties, onderdelen

Heb jij ervaring met orderpikken?

en nieuwe/gebruikte computersystemen. Al 10 jaar een begrip in de regio en computersystemen. en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

En heb jij ervaring met het werken in de AGF?

vinden jou stressbestendig, proactief en initiatiefrijk. Verder beheers je de Nederlandse taal uitstekend en beheers je het Officepakket (Outlook, Word, Excel en PowerPoint) alsmede bij voorkeur advocatenprogramma Fidura.

Beumer Advocaten biedt prima arbeidsvoorwaarden en een flexibele uitdagende baan met gezellige, betrokken collega's.

en nieuwe/gebruikte computersystemen. dagen per week week van van 08.00-23.00 en computersystemen. dagen per 08.00-23.00 en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen.

en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, onderdelen Ook uw adsl ennetwerken, kabelprivélessen, aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor uw installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis voor al alvoor uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen

Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan zo snel mogelijk je uitgebreide sollicitatiebrief voorzien van volledig CV toe aan info@beumeradvocaten.com.

Computeren Hulp Aan Huis Ook voor uw kabel aansluitingen Ook voor uw adsl adsl en kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor aansluitingen Ook voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen

Ook voor Ook voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen Ook aansluitingen Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen

Mail dan je CV naar food@perflexxion.nl Of bel 010-5111099 en vraag naar Joris.

Special Constructions - Ridderkerk

Maak een afspraak voor een passende aanbieding T: 088 4 638 628

www.indumat.nl

verhuur van

ROLSTEIGERS

Uw partner voor het huren van al uw aannemers en bouwmaterieel

*ACTIE

*ACTIE

Mikkers Special Constructions Zinkstraat 11 - 2984 AL Ridderkerk Telefoon: 0180 - 43 04 44 Mobiel: 06 - 20 36 09 82 Fax: 0180 - 43 21 11 Internet: www.mikkers-sc.nl

*ACTIE

*ACTIE: aandrijving 50% korting bij aanschaf van een poort. Gratis aandrijving boven een besteding vanaf € 5000,-

Hek/Sierhekwerken - Metaal Constructies - RVS Constructies - Aluminium - Automatisering


0180 - 613047 - Particulier- & Zakelijk vervoer - taxi - taxibus (8 pers) - vip - zorg- en contractvervoer

0180 - 617592

www.taxibakker.nl

info@andrenijenhuis.nl

Recreatiestalling Numansdorp

0000123

Occasion Center Numansdorp LET OP: Caravan/camper verkopen:

50x112

en

vanaf 1 € 0,95 p. stuk www.kwekerijdezwaan.nl vanaf 10 € 0,90 p. stuk www.graszoden-online.nl

Uw rijbewijs is onze reklame! Volop eigen kweek stekgeraniums, perkplanten, groenteplanten, zaden, pootaardappelen en pootuien

Voor bemiddeling verkoop vragen wij: Caravans - Campers en Vouwwagens.

De allerlaatste hanggeraniums 0,75 ct per stuk

Voor alle voordelen zie :

WWW.CARVA.NL

GERANIUMS

BOVAG Contact 0186-652960 - carva@planet.nl onderhoudsbeurt NU Stallingplaats. Ook verkoop, caravan NU € 195,reparatie, onderhoud en APK keuring. incl. BTW

Dankzij uw bijdrage krijgen kinderen in ontwikkelingslanden de oogzorg die ze zo hard nodig hebben.

Word nu donateur Bel gratis 0800 - 8003

0000136

50x74

Kwekerij ‘De Zwaan’ Rijksstraatweg 164B 2988 BM Rijsoord

NIEUW

Ary Schefferlaan 17 - H.I.Ambacht Willemstraat 239 078-6816260 / 06-53578287 2983 ET Ridderkerk fax 078-6822112 0180-432222 / 06-12505210 Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

• • Gespecialiseerd Gespecialiseerd in in modern modern en en ambachtelijk ambachtelijk stoffeerwerk stoffeerwerk • • Grote Grote collectie collectie leer leer en en meubelstoffen meubelstoffen • • • •

€ 0,95 p. stuk € 0,90 p. stuk € 0,85 p. stuk € 0,80 p. stuk € 0,75 p. stuk € 0,70 p. stuk

schilders- en wandafwerkingsbedrijf

www.eyecarefoundation.nl - Giro 5 25 25

Meubelstoffeerderij Meubelstoffeerderij Rhoon Rhoon

vanaf 1 vanaf 10 vanaf 20 vanaf 40 vanaf 50 vanaf 100

OPENINGSTIJDEN: woensdag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur

Duitse Top kwaliteit MAAT keukens rechtstreeks vanaf fabriek Wij komen geheel vrijblijvend bij u thuis, op een tijdstip dat u het beste past, dus ook `s avonds. Uw kwaliteit MAAT keuken voor een eerlijke prijs. Bel voor een afspraak 0634-827417 of kijk op: www.AEK-keukens.nl

Bedschotten Bedschotten en en ombouw ombouw CaravanCaravan- en en bootkussens bootkussens

• • Binnen Binnen 5 5 dagen dagen retour retour Ambachtstraat Ambachtstraat 2 2• • Poortugaal Poortugaal • • T. T. 010-501 010-501 65 65 66 66 www.stoffeerderijrhoon.nl www.stoffeerderijrhoon.nl

Mega hangpotten te koop “De Bloeiende Reedijk” Bloeiende Perkplanten, Hangpotten, Terraspotten en Vaste planten

Lokale wielersport en mensen met elkaar verbinden. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Deelnemende wielerrondes Wielerronde van Rijsoord Ronde van Ridderkerk Wielerronde van Albrandswaard Wielerronde van Barendrecht

Diverse soorten potgrond verkrijgbaar Openingstijden: Ma-Za. 8.00 – 17.00 uur

www.DeBloeiendeReedijk.nl alles uit eigen kwekerij

Fam. Verschoor Reedijk C100a 3271 LK Mijnsheerenland t. 06-57568271

LOODGIETERSBEDRIJF

N.A.J. DEN DRIJVER WIJ VERZORGEN AL UW:

LOODGIETERSWERKZAAMHEDEN SANITAIR- EN ZINKWERK

Achterom 67 – Barendrecht Tel. 0180 – 613308 b.g.g. 620286

woensdag 19 juni zaterdag 6 juli

Als lokale Rabobank zijn we sponsor van alle wielerrondes in ons werkgebied, te weten: de Wielerronde van Rijsoord, de Ronde van Ridderkerk, de Wielerronde van Albrandswaard en de Wielerronde van Barendrecht. Behalve een grote sponsor blijven we in de kern een bank. Een bank die graag verbindingen legt; met klanten, met de lokale samenleving, met mensen, maar ook met wielersport. Daarom hebben wij het Rabo Wielerklassement bedacht. Hiermee legt onze Rabobank de verbinding. Niet alleen tussen mensen, maar ook tussen de wielerrondes. Meer informatie over het Rabo Wielerklassement vindt u op de website: rabobank.nl/rmij U vindt daar tussen mei en augustus ook het tussen- en eindklassement. U kunt onze Rabobank, en dus ook het Rabo Wielerklassement, volgen via Twitter: @rabobankrmij

Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde rabobank.nl/rmij


PROOST OP VADER! DE MOOISTE KADO'S VOOR WEGGEEFPRIJZEN

HELE LITER VERGELIJKBARE PRIJS 12,79

9.

49

Zondag is het Vaderdag. Heeft u al een geschikt kado? Dirck III heeft een enorme keuze aan vaderdagkado’s. Verras vader met zijn lievelingsbiertje of zijn favoriete sterke drank. Wij hebben de mooiste jenevers en de lekkerste whisky’s nu extra scherp geprijsd! Drinkt papa liever een wijntje? Deze week zijn de allermooiste wijnen speciaal voor vader geselecteerd tegen bodemprijzen. Onze deskundige medewerkers staan klaar met het beste advies voor papa en pakken alles ook nog eens extra feestelijk in. En dat voor weggeefprijzen!

1,5 LITER

24.99

!

ELDERS 19,29

ELDERS 9,99

15.

7.

2.- KORTING! VAN 13,99

11.

99

ELDERS 17,99

1.- KORTING! POUILLY FUISSE

La Joue du Roy Chardonnay

OP = OP

1.- KORTING!

BORDEAUX

Vieux Clocher

Domaine Du Père Cabochec

2.- KORTING! VAN 14,99

12.99 ELDERS 17,99

VAN 9,99

OP = OP

2.- KORTING!

RIOJA

Coto de Imaz Reserva

3.- KORTING! KANONKOP KADETTE OP = OP

1.- KORTING! TORRES

Gran Coronas Reserva Cabernet Sauvignon

2.- KORTING! MENETOU SALON

Pierre Archambault Sauvignon Blanc

2.- KORTING!

7.

7.99

ELDERS 7,29

5.

49

ADEN NU INLPR IJZEN! DISCOUNT

4.99

COCA COLA

BEST BIER

Regular, Light of Zero

1,5 LITER ELDERS 0,39

Blik 6 x 33 cl

KRAT

ELDERS 8,99

6.49

4 FLESSEN

29

PALM SPECIAAL BIER

Het beste bier voor vader!

6 BLIKKEN ELDERS 5,39

SINAASAPPELSAP

1,5 LITER

1,5 LITER

ELDERS 0,49

1.09

Ook Lemon & Lime

3.99

1,5 LITER

5.39

LA TRAPPE

Dubbel, Tripel Quadrupel en Blond 4 x 33 cl

DALWHINNIE 15 YEARS 70 cl

SINGLETON 12 YEARS 70 cl

3.- KORTING!

ELDERS 8,39

VAN 37,49

+GRATIS GLAS!

ELDERS 40,49

+2 GLAZEN KADO!

2 glazen kado!

DIMPLE BLENDED SCOTCH WHISKY 15 YEARS 70 cl

5.- KORTING!

2 glazen kado!

VAN 11,99

9.

99

JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK 70 cl

5.- KORTING!

2 glazen kado!

BARENDRECHT Muziekplein 5 | BOLNES Vechtstraat 1 | OUD BEIJERLAND Vierwiekenplein 46 | RIDDERKERK Havenstraat 5 | SPIJKENISSE Rozemarijndonk 33 Acties geldig t/m maandag 17 juni 2013, zolang de voorraad strekt. WWW.DIRCKIII.NL

Geniet, maar drink met mate.

Ook appelsap 0,89

ELDERS 7,39

9.49 DE LEKKERSTE VADERDAGKADO’S! 49 25. 5.- KORTING! 99 8.99 6. 32.49 49 99 25. 9. VAN 11,99

33 CL

COLA OF SINAS

37

VAN 12,49

VAN 9,99

17 IJSTHEE 1,5 LITER 45 MULTI VITAMINE LIGHT 1,5 LITER 87 TOMATENSAP LITER 69 SINAAS-PERZIK NEKTAR 1,5 LITER 69 ENERGYDRINK BLIK 25 CL 27 COLA OF SINAS BLIK

MINERAALWATER

ELDERS 6,79

49

VAN 9,99

Triple C, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvginon Rosé

NIEUW!

8.

VAN 9,49

VACQUEYRAS

HALVE PRIJS!

99

SAUVIGNON BLANC

2.- KORTING!

2E FLES

VAN 9,99

8.99

Villa Maria Private Bin

CHATEAUNEUF DU PAPE

10.

1.- KORTING!

Chateau Tour Prignac Médoc

1.89

99

SPANJE

OP = OP

ELKE 2E FLES

VAN 11,99

9.99

SANTA RITA 120

Ervaar de smaak van Spanje in deze fantastische wijn van wereldkwaliteit! Overweldigend van karakter, intens en vol fruit, dat proeft u maar zelden. Een prachtig kado voor alle vaders. Nu voor een speciale vaderdagprijs!

PER FLES 3,79

ELDERS 12,99

18.99

!

!

HELE LITER

ELDERS 24,99

CAMPO NUEVO CRIANZA

Ruby Cabernet of Chardonnay

U.S.A.

Chardonnay

Chateau d'Arcins Haut-Médoc

DAT SCHEELT 6.30

EAGLE CREEK

WIJNEN VOOR VADER! BORDEAUX

10.49

99

99

DE ALLERMOOISTE CHABLIS 1ER CRU CUVE´ E SAINT VINCENT

VERGELIJKBARE PRIJS 16,79

CHILI

ELDERS 31,99

DAT SCHEELT 7.00

HELE LITER

V.S. COGNAC

OP = OP

DAT SCHEELT 3.30

ELDERS 1,49

VAN 28,49

ELDERS 30,99

VAN 30,49

ELDERS 34,99

VAN 34,99

29.99 ELDERS 36,99

SCHENKKAN KUNSTSTOF

DRINKGLAS

In hippe kleuren

In trendy kleuren

DRINKGLAS PLASTIC

In zomers dessin

PER STUK

PER STUK

PER STUK

1.

69

69

ELDERS 3,99

99

ELDERS 1,19

ELDERS 1,49


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 13 juni 2013

Samuel in finale So You Think You Can Dance BARENDRECHT - De dertienjarige Barendrechter Samuel van der Veer, die meedoet aan So You Think You Can Dance - The Next Generation, is tijdens de tvshow van afgelopen zondag direct tot de finale voor jonge danstalenten doorgedrongen. Door het mixen van diverse dansstijlen bekroonde zelfs één van de juryleden Samuel tot ‘de architect van de dans’. Met zeven andere toptalenten is Samuel overgebleven van de ongeveer 2.000 deelnemers. Zondag 16 juli om 20 uur zal de finale live op RTL 5 worden uitgezonden. Uiteindelijke beslist de jury, bestaande uit Jan Kooijman, Euvgenia Parakhina, Dan Karaty en Ish Ait Hamou, samen met het

Presentatrice Lieke van Lexmond en Samuel van der Veer. tv-publiek, die per sms op hun favoriet kunnen stemmen welk jong talent wint. Samuel

hoopt met steun uit Barendrecht dat hij de eerste prijs mee kan brengen naar huis.

Veel medailles mee naar Barendrecht BARENDRECHT - Zou op zondag de finale plaatsvinden voor de B-lijn gymnasten van ritmische gymnastiek vereniging Barendrecht, eerst was zaterdag de belangrijke finaledag voor klasse C in Aalsmeer. Van Barendrecht deden er zeven meisjes mee. In klasse 1 C deed Nicole Bahlman wat ze het hele seizoen al had gedaan, namelijk goud halen. Een topprestatie, net als Angelos de Vries. Ook zij mocht in klasse 3 C op het hoogste podium plaatsnemen. Angelos mocht daarna nog een keer op de blokken gaan staan en nu met Fleur de Heer. Door hun prima duo oefening haalden ze een zilveren medaille. Chantal van de Zande, die voor het eerst dit jaar op ritmisch gymnastiek zit, haalde verrassend de derde

plaats en kreeg brons. Na een hele ochtend medailles was het de beurt aan 2 en 4 C. Sophie Kurpershoek had pech door net buiten het podium te belanden, maar een vierde plaats is ook erg knap. Benthe Förrer, die het hele jaar al medailles behaalde, redde het net niet. Maar zesde worden in een deelnemersveld van negentien finalisten, is zeker niet verkeerd. Dankzij alle knappe prestaties van de Zuid Hollandse gymnasten en de daarbij behorende punten, kreeg iedereen van Barendrecht nog zilver of brons omgehangen. Een prima afsluiter van deze vruchtbare finaledag en helemaal leuk voor de trainsters Willemijn en Karin, die aan het einde van dit seizoen afscheid nemen als trainsters.

Volle tribunes bij erewedstrijd Marco Booij de Kock, Matthijs de Bruijn en John van den Burg vonden het geweldig om nog eens met of tegen Marco te spelen. Zodoende lagen er twee topteams in het water. De wedstrijd stond onder leiding van Arthur Dikken en Rob van Neutegem, met achter de jurytafel de ‘golden oldies’ Marian Meijer, Martin Koning en Dini Havenga. Betrokkenen en geïnteresseerden kwamen massaal opdagen. Het werd een mooie ere-wedstrijd zonder teveel gekkigheid, want dat hoeft van Booij natuurlijk niet. Desondanks

Marco Booij zoals we hem kennen: met veel machtsvertoon op het doel af. Foto Jos Wesdijk BARENDRECHT - Op zaterdag 8 juni was er een topwedstrijd in het Inge de Bruijn Sportfondsenbad: de erewedstrijd voor Marco Booij. Twee teams van (inter)nationale allure in het water, waarbij het witte team -met Booij als captain- de ploeg vormde waarin Marco in 1988 debuteerde. Blauw was de kampioensequipe uit 1999. Marco genoot met volle teugen, getuige zijn grote glimlach, van de wedstrijd. Vooraf nam hij nog even de tijd om de witte ploeg te bedanken voor de ervaring die hij op jonge leeftijd op mocht doen bij ZPB H&L Productions. Naast die ploeg had hij ook veel goede woorden over voor veel andere betrokkenen in zijn carrière. Onder anderen de gebroeders Nonnekes, gebroeders Slobbe, Arno Havenga, Gijs Marco’s dochters waren er zaterdag ook bij. Foto Jos Wesdijk werd Marco 46 seconden voor tijd plotseling met rood weggestuurd! Alle spelers gingen het water uit en vormden een erehaag. Met een daverend applaus vanaf de tribunes en rond het bad verliet Marco Booij het water. Een mooi open einde in de carrière van een groots waterpolospeler.

Applaus voor Marco vanaf de volle tribune (met o.a, Inge de Bruijn en haar moeder). Foto Jos Wesdijk

Na de wedstrijd werd er afgesloten met een barbecue in de zon. ‘Marco, van harte bedankt voor al je jaren tomeloze inzet. Je bent een voorbeeld voor velen!’, aldus de vereniging.

Ontwerpersduo KongMeis wint wedstrijd BARENDRECHT - Ontwerpersduo KongMeis, bestaande uit de Barendrechtse Manon Rietveld en de Rotterdamse Marco Versloot, heeft de wedstrijd van NNDE café in Rotterdam gewonnen. Eind februari schreef het café een wedstrijd uit voor een origineel idee voor de zestien meter lange wand in het café. Uit de vele inzendingen werden er vijf geselecteerd. Daarna was het de keuze aan het publiek om te stemmen. Ontwerpersduo KongMeis won met 658 stemmen met hun interactief kunstwerk ‘Ik heb U lief, mijn Rotterdam’. KongMeis heeft een interactief kunstwerk ontwikkeld waarbij iedereen kan inloggen om het kunstwerk te beluisteren. Een zestien meter lange canvasprint op de wand laat de bezoeker een muzikale waveform zien met de Rotterdamse skyline met op de achtergrond speakers en typisch Rotterdamse trefwoorden. Na inlog kom je bij het audiovisuele gedeelte van het kunstwerk; een remix van herkenbare Rotterdamse stadsgeluiden met een bijbehorende video. De remix en video versterken de canvasprint aan de wand. Hierdoor komen het audiovisuele en grafische gedeelte samen in dit kunstwerk. Het kunstwerk is sinds afgelopen dinsdag 11 juni te zien en te horen zijn in NNDE café aan het Stationsplein in Rotterdam. Zie ook www.kongmeis.com.

Nieuwe shirtsponsor HCB heren 1 BARENDRECHT - Met ingang van dinsdag 21 mei heeft heren 1 van HCB een nieuwe shirtsponsor: de Nederlandse Energie Maatschappij. Medeoprichter Harald Swinkels tekende een uniek sponsorcontract dat de aanzet moet geven voor de komst van een

vierde veld. Gezien de huidige wachtlijst een grote wens van de hockeyclub. Uiteraard ging het team in de nieuwe outfit op de foto. Een energieke impuls voor het team dat zich opmaakt voor promotiewedstrijden naar de tweede klasse. Foto Jos Wesdijk

35 Lezers schrijven

Tunnelvisie Tientallen verontruste Barendrechters kwamen dinsdag naar de raadsvergadeLezers schrijven ring, waarin het vonnis moest worden geveld over, vooral, de centrumbibliotheek. Binnen tien minuten stond iedereen weer buiten. Onze raadsleden zijn er nog niet uit. De onderlinge verdeeldheid is groot. Volgende week verder. De plannen zijn nog niet voldoende uitgewerkt, heet het. Vreemd, want we zijn anderhalf jaar onderweg. Er is veel overleg geweest ‘achter de schermen’. Dan zou je denken dat alle varianten en details al bekeken konden zijn. Of is toen alleen over geld gesproken ? Sommige fracties gaven dinsdag toe dat zij zijn geschrokken van de weerstand onder bewoners. In maart zijn er raadsverkiezingen. Dan wil je wel luisteren. De VVD liet weten dat nog meer overleg van haar niet hoeft. Er moet worden bezuinigd. PvdA en GroenLinks stemden al eerder in met het plan, maar willen nu best nog een rondje polderen over details. Anders zouden ze de VVD nog rechts inhalen. De SP stelde deze week voor een eind te maken aan deze mistige lijdensweg. De zaak is volkomen verkeerd aangepakt. Partijen moeten nu eerst een duidelijk standpunt bepalen en dit in maart voorleggen aan de kiezer, vindt de SP. Wat nu dreigt is dat betrokkenen (biebs en bewoners) op 19 juni nog een rondje mogen meepraten over bijzaken die overigens niet zijn te regelen in een paar maanden. Het dictaat over de bezuinigingen moet van tafel. Politici met tunnelvisie zijn slechte bruggenbouwers. SP Barendrecht

Lezers schrijven

Besluit bibliotheken Op 11 Lezers juni zou schrijven er een besluit genomen worden over de bibliotheken. Als inwoner van Barendrecht kwam ik voor niets. Er kwam geen besluit. Het debat wordt opgeschort tot 19 juni. Dit had men ‘s middags ook wel op de gemeentesite kunnen zetten. U deelt de Barendrechtse bevolking op in twee kampen. Nu moet er eventueel een raadgevend referendum komen. Weggegooid geld. Er komt geen veertig procent van de kiesgerechtigen opdagen. Carnisselande komt niet als de bieb op de Middenbaan openblijft en oudBarendrecht komt niet stemmen als de bieb in Carnisselande openblijft. Geachte raadslieden en college, u behoort de belangen van Barendrecht te behartigen. Daar zit u voor. U moet bestaand Barendrecht en Carnisselande verenigen, maar u laat allen de samenwerking met Albrandswaard en Ridderkerk prevaleren. Als u kiest voor twee bibliotheekvestigingen, dan legt dat een bom onder de BAR-samenwerking. Pluche zit lekker! Conny Gouzij


Filmavonden Theater het Kruispunt

VR. 14 JUNI, 20.15 UUR MOONRISE KINGDOM Humoristisch drama van Wes Anderson over twee kinderen die van huis weglopen, waarop er paniek bij de plaatselijke eilandbevolking ontstaat.

DI. 18 JUNI, 20.15 UUR LINCOLN Lincoln is een onthullend en spannend drama dat zich afspeelt tijdens de onstuimige laatste maanden van één van Amerika’s meest iconische presidenten.

WO. 19 JUNI, 20.15 UUR HYDE PARK ON HUDSON Drama over de relatie tussen de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt en zijn verre nicht Margaret Stuckley.

DO. 20 JUNI, 20.15 UUR SAFE HAVEN Romantische drama gebaseerd op de gelijknamige roman van Nicholas Sparks. Van deze schrijver werd eerder The Notebook en Dear John verfilmd.

RESERVEREN VIA WWW.THEATERHETKRUISPUNT.NL OF 0180-615958. THEATER HET KRUISPUNT, MIDDENBAAN 111, 2991 CS BARENDRECHT

PIZZAHOUTOVENS VANAF

€ 415 ex. btw

10

0C

M

100 C

M

Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

Zonweringbedrijf Nicolaes al 30 jaar een begrip. www.otravez.nl. 0180-422743

BEL VOOR MEER INFO 010-511 67 69

Pedicure bij u aan huis in de gemeente Barendrecht

Gediplomeerd pedicure Aantekeningen: diabetes, reumavoet en schimmeldiagnostiek Aangesloten bij:

Isabella van Deurzen Tel. 06-19926117 www.dreamfeet.nl

info@pizzahoutovens.nl • www.pizzahoutovens.nl

morgen mag ik naar huis

Nu bij Avanti autorijschool:

DE LENTE DEAL!! 20 rijlessen voor € 440,-, én een theoriecursus van € 55 gratis! Dat is een lagere prijs en een hoger slagingspercentage dan andere rijscholen Kijk op avantirijschool.nl, of bel met 010 4673820

REPARATIE wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

KWF Kankerbestrijding zorgt voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten.

Kwaliteit is een keuze! 0180 - 612881 BARENDRECHT

www.alderliesten.nl Tel: 0180 - 424488 • Ridderkerk

Kijk vandaag nog op kwfkankerbestrijding.nl om te zien wat ú kunt doen.

iedereen verdient een morgen

De Ford Transit Custom Champions Edition

Meervoudig kampioen onder de bedrijfswagens Met de Transit Custom zet Ford ’n ware kampioen op de weg. Vanwege zijn vele onderscheidingen is er nu de Champions Edition. Rijk uitgerust en uitsluitend verkrijgbaar in een exclusieve, gelimiteerde oplage tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Stelt u zich voor: airconditioning, 6 airbags, cruise control, lederen bekleding inclusief stoel- verwarming, Ford SYNC communicatie- en entertainmentsysteem, 5-inch kleurennavigatiesysteem, achteruitrijcamera, 18-inch lichtmetalen velgen, LED dagrijverlichting, RVS side-bars, RVS instaplijsten… en nog veel, veel meer. Ga nu naar uw Ford dealer voor een uitgebreide kennismaking met de Transit Custom Champions Edition!

Nu met 4 jaar onderhoud en 4 jaar garantie voor 1,- per week (maximaal 100.000 km). Multifunctioneel dashboard

Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

Achteruitrijcamera

Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl/verkoopvoorwaarden. Afgebeelde model kan afwijken van standaardspecificaties.

Bedrijventerrein Vinkenwaard, Ohmweg 1, Alblasserdam 078 - 691 39 22 Weteringsingel 139, Hendrik-Ido-Ambacht 078 - 681 47 11 www.wensveen.nl


De Schakel Donderdag 13 juni 2013

Yara Severijn naar NK Fanastic Gymnastics BARENDRECHT - Yara Severijn heeft zich op alle vier de onderdelen en als enige uit Barendrecht geplaatst voor het NK Fanastic Gymnastics, dat gehouden wordt in Ahoy Rotterdam op 15 en 16 juni. In april is Yara tien jaar geworden en is dit seizoen naar vereniging OKK te Dordrecht verhuisd. Dankzij zeer specifieke en gerichte trainingen binnen OKK is ze in een jaar van klasse 4C naar 4A opgeklommen. 15 juni komt zij op het NK uit op het onderdeel Duo Hoepel en Duo Touw en 16 juni op het onderdeel Individueel Knots en Individueel zonder Materiaal in de klasse 4A. Ze traint

inmiddels vier keer per week met veel plezier en woont haar hele leven al in Barendrecht.

vergeten. Voor hen was er een kasteel als springkussen en een opblaasbaar klimspeelkussen. Aan het eind van het programma werd iedereen verzocht naar het hoofdveld te komen. Na een toespraak door de voorzitter van de KNVB, de heer P. Kools, werd (ere)voorzitter Adriaan (Janus) van Peenen benoemd tot lid van verdienste van de KNVB voor zijn verdienste in de voetballerij en kreeg hij uit handen van de voorzitter van de KNVB de bij behorende oorkonde uitgereikt, alsmede een boeket bloemen voor zijn vrouw. Na afloop van deze festiviteiten kon iedereen genieten van een barbecue, mogelijk gemaakt door een groep anonieme sponsors. De vereniging wil iedereen bedanken die deze dag mogelijk heeft gemaakt, maar ook een groot compliment maken aan de organisatie voor een schitterende afsluiting van het seizoen. Foto’s van deze dag zijn terug te zien op www.rdevalk.mijnalbum.nl.

Exxact FM Sportcafé

voetbaloverzicht van de wedstrijden van BVV Barendrecht, vv Smitshoek en vv Heerjansdam. Daarnaast de recente stand van zaken omtrent de competitieverrichtingen van onder meer ZPB H&L Productions, HCB, KV Vitesse, CBV Binnenland, The Flying Shuttle, cvv Spirit en Savosa door bar-gast Jurrian van Neuren. De live uitzendingen van Sportcafé zijn iedere maandag tussen 21 en 23 uur te beluisteren op Exxact FM radio (105.9 op de kabel en 106.4 in de ether en via www. exxactfm.nl).

rendrecht-HBS, 20.00 uur; 3 augustus: Barendrecht-Smitshoek, 14.30 uur; 6 augustus: Barendrecht-Alexandria’66, 20.00 uur; 17 augustus: Barendrecht-Leonidas, 14.30 uur; 24 augustus: begin Topklasse . Het is nog niet bekend hoe de topklasse er in augustus precies uit zal zien. Deze week besloot kampioen Katwijk toch niet naar de Jupiler League over te stappen. Dat betekent dat de hoofdklassekampioenen Ter Leede, Excelsior Maassluis en ONS

Sneek voorlopig de enige nieuwkomers zijn. Spakenburg strijdt nog met ACV en ASWH om de resterende plek. Genemuiden, Jodan Boys en DETO zijn gedegradeerd. Waylon Kampwart, verdediger uit de jeugd van Barendrecht, schuift in het nieuwe seizoen door naar de selectie van Jack van den Berg. Andere nieuwkomers zijn Delano A Cohen (Nieuwenhoorn), Donaldo Sanches Silva (Smitshoek) en Mitch Fransen (Heinenoord).

Mooi seizoen voor HCB jongens B1 BARENDRECHT - Afgelopen weekend hebben de Jongens B1 van Hockeyclub Barendrecht het seizoen in de Topklasse uitstekend afgesloten. De doelstelling om in de

top drie te komen is bereikt. Het team barst van de ambities, want de training voor het nieuwe seizoen is alweer volop aan de gang. Op deze wijze wenst de vereniging

37 0000128

Jer. de Fonkert, 85x40 trefpunt voor Trefpunt voor autoliefhebbers autoliefhebbers.

Jer. de Fonkert bv Burgemeester de Zeeuwstraat 130 3281 AL Numansdorp Tel. (0186) 65 81 11 www.jerdefonkert.nl

BMW maakt rijden geweldig

Wederom succes judoka’s deze talenten alvast een succesvol volgend jaar toe. Speciale dank gaat uit naar de begeleiding en hun trainer Michiel Hoekstra (eerste rij rechts op de foto).

BARENDRECHT - Afgelopen zaterdag streden 23 judoka’s, onder wie zes veteranen, op een judotoernooi te Numansdorp waaraan werd deelgenomen door diverse sportscholen uit Zuid-Holland. De judoka’s van Budosport John van Eerdenburg waren opnieuw zeer succesvol. In totaal veroverden zij 21 prijzen, waarvan zeven eerste plaatsen, zeven tweede plaatsen en zeven derde plaatsen. Zeker van de deelnemende veteranen was het een uitmuntende prestatie. Peter de Jongh en Rob Penders werden eerste, Jaimy van Eerdenburg en Kevin van Lodder werden tweede. Peter van der Net eindigde als derde, terwijl Wouter Onis vierde werd.

Versterking voor Barendrecht

Barendrecht D6 wint Tulpencompetitie BARENDRECHT – Voetbalvereniging BVV Barendrecht heeft zaterdagavond tijdens de jaarlijkse feestavond de winnaars van de Tulpencompetitie gehuldigd. Vijf juniorenelftallen en twee seniorenploegen mogen zich vanaf nu de eerste TulpenTeams en TulpenCoaches van de club en zelfs van Nederland noemen. De TulpenCompetitie is een sportiviteitscompetitie vanuit samenwerkingspartner Stichting Positieve Sportbeleving

BARENDRECHT - Maandag 17 juni ontvangt presentator Jos Vis in het radioprogramma Sportcafé Annelies de Jong (oud-voorzitter GVB) en Priscilla van Andel (CSBR dames 1). Met Annelies wordt teruggekeken op haar zesjarige periode als voorzitter van Gymnastiekvereniging Barendrecht en met Priscilla, die heeft aangegeven te stoppen met basketballen, is er een terugblik op haar sportcarrière. Ook zal er in de uitzending aandacht zijn voor de grote Gymshow van GVB, die zaterdag29 juni wordt gehouden in sporthal De Driesprong. Verder de actualiteit en een

RT

Barendrecht weer tegen Smitshoek BARENDRECHT - De voetballers van Barendrecht, die na de fraaie tweede plaats in de topklasse genieten van hun vakantie, hervatten eind juli de training. De eerste oefenpartij staat gepland voor 30 juni, thuis tegen zondagclub HBS. Op zaterdag 3 augustus staat de traditionele dorpsderby op de rol, Barendrecht-Smitshoek is dit keer op De Bongerd. De competitie in de topklasse begint op zaterdag 24 augustus. Een overzicht van het voorlopige oefenprogramma: 30 juli: Ba-

Clubfamiliedag bij vv Heerjansdam HEERJANSDAM - Voor het eerst in het bestaan van de vereniging hield vv Heerjansdam zaterdag 8 juni een clubfamiliedag ter afsluiting van het seizoen. Onder schitterend weeromstandigheden konden alle leden, maar ook de ouders, broertjes en zusjes op diverse spelonderdelen hun sportieve krachten meten. Men kon meedoen aan Stropdas schieten, Snelheidsdoel (snelheismeter), voetbal jonassen, voetbal estafette, levend tafel voetval en een voetbal race. De leden, maar ook de zusjes, broertjes en ouders hebben veel lol beleef. Nadat iedereen de strijd op de diverse spelonderdelen had gestreden, werd er een gratis lunch aangeboden. Na de lunch waren de seniorleden aan de beurt om hun krachten op de diverse spelonderdelen te meten en was er de mogelijkheid voor de pupillen om tegen de ouders te voetballen, waarvan door diverse teams gretig gebruik werd gemaakt. Ook de kleinsten waren niet

SP

(Stiposport) en geldt voor alle teams, coaches en supporters. Gedurende het gehele wedstrijdseizoen beoordelen de scheidsrechters van BVV de algehele sportiviteit van alle teams. De arbiters beoordelen niet alleen de sportiviteit van de teams, maar ook die van de coaches en de supporters. Barendrecht D6 werd algeheel winnaar, maar ook C8 en C9, B4 en A1 en het vierde en vijfde elftal werden tot sportiefste teams van hun categorie uitgeroepen. Na de huldi-

ging door voorzitter Martin Seltenrijch, Piet Schadee en Ruud de Smit kregen de teams in plaats van een minuut stilte, een minuut lang een daverend applaus als teken van respect voor hun geweldige prestatie om de eerste Tulpencompetitie op hun naam te schrijven. De TulpenCompetitie wordt binnen BVV met veel enthousiasme georganiseerd door scheidsrechtercoördinator Hans Dubbeld en scheidsrechter Arno van Slobbe. Uiteraard zetten ook alle andere scheidsrechters zich enthousiast in. Onderdeel van de TulpenCompetitie is de introductie van de TulpenKaart (groene kaart). Hiermee belonen de scheidsrechter de spelers, coaches, maar wederom ook de supporters voor opvallend sportief gedrag. BVV is de eerste sportvereniging in Nederland die vanuit haar maatschappelijke rol en de wil om de sociale duurzaamheid te bevorderen, actief investeert in een preventief programma om het plezier en de sportiviteit rondom sport te bevorderen. Het unieke programma is geinitieerd door Piet Schadee (secretaris BVV) en Ruud de Smit (initiatiefnemer Stiposport).

BARENDRECHT – BVV Barendrecht heeft nog een versterking toegevoegd aan de selectie voor 2013/’14. Aanvaller Bas Mourits komt over van hoofdklasser FC Rijnvogels. De 24-jarige spits speelde eerder bij Voorschoten ’97 en TOGB. De ploeg van trainer Jack van den Berg hervat op maandag 15 juli de training. Eind juli is de eerste wedstrijd, thuis tegen zondagclub HBS. De topklasse begint op zaterdag 24 augustus. Het bijna volledige oefenprogramma van BVV ziet er als volgt uit: Ma. 15 juli 1e training Barendrecht 1. Di. 30 juli 20 uur Barendrecht 1 – HBS 1. Zat. 3 aug. 14.30 uur Barendrecht 1 – Smitshoek 1. Di. 6 aug. 20 uur Barendrecht 1 – Alexandria’66 1. Zat. 10 aug. 14.30 uur Barendrecht 1 - nog niet bekend. Di. 13 aug. Barendrecht 1 - nog niet bekend. Zat. 17 aug. 14.30 uur Barendrecht 1 - Leonidas 1. Zat. 24 aug. Barendrecht 1 : competitie.


G.M.K. CLEANING

VRAAG & AANBOD

Keikes ............Gewoon schoon !!

Allround Schoonmaak & Glazenwassersbedrijf Ook voor levering van HUISMEESTER diensten

gratis schakeltje Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,-. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. één Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan. Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens) Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen. De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

web:www.gmkcleaning.nl

E.mail:info@gmkcleaning.nl

Kerkweg 1 - 2992 SE Barendrecht T: 0180-619242 F: 0180-622255 M: 06 54266955 KvK:54131340 R’dam

“De voordelen van een bungalow en de flexibiliteit van een eengezinswoning, hier vindt u het allemaal onder één dak” PUTTERSHOEK - ANDROMEDA 1 Keukenstudio Konijnendijk is sinds 1985 de keukenspecialist in Barendrecht en omgeving. Over keukens hebben wij heldere ideeën. Wij vinden dat ze lang mee moeten, zonder problemen, zonder narigheid. Daarom vindt u bij ons kwaliteit keukens. Daarnaast staat een persoonlijke en transparante aanpak bij ons voorop. Met ons ruime aanbod kwaliteit keukens en apparatuur in de meest uiteenlopende stijlen en prijsklassen biedt Konijnendijk voor elk wat wils. Ook voor de vervanging van keukenapparatuur en het plaatsen van bijkeukens is men bij Keukenstudio Konijnendijk aan het juiste adres. Bezoek onze showroom en zie met eigen ogen onze kwaliteit keukens met klasse, stijl en karakter!

Vraagprijs € 335.000,= k.k.

• In de groene Hoeksche Waard • Speels ingedeeld met ruimte voor het hele gezin • 3 slaapkamers en een 2e badkamer op de verdieping • Mooie ligging op royaal perceel • Parkeergelegenheid op eigen terrein • Ruime inpandige garage • Luxe keuken en badkamer • Centraal gelegen in het dorp dus alles op loopafstand www.spieringmakelaardij.nl telefoon : 0186-621299

Oost-Voorstraat 57 3262 JG Oud-Beijerland,

SPORTSCHOOL NICK VAN HOORN Dorpsstraat 174 2992 AB Barendrecht Tel. 0180-611100 info@konijnendijk.nl www.konijnendijk.nl maandag gesloten

Alle inlichtingen v.w.b. judo en jeugdkarate www.sportschoolnickvanhoorn.nl

Dubbel voordeel op Woonboulevard Reijerwaard!

WER KA DE W INK AN ELS !

Summer Sale! De verbouwing van Woonboulevard Reijerwaard is bijna klaar. Bovendien gaat de Summer Sale van start dus profiteert u nu van verbouwingskorting + SALE. Kom snel langs en sla uw slag met dubbel zomers voordeel! Kijk voor meer informatie over de revitalisatie op www.woonboulevardreijerwaard.nl.

laatste

fase

by HOOGENBOEZEM

www.woonboulevardreijerwaard.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 13 juni 2013

Turnsters GVB genieten van bondsfinale BARENDRECHT - In een overvolle sporthal in Opmeer werden de Bondsfinales voor de eerste divisie turnen dames gehouden. De beste zesendertig turnsters van Nederland gingen op vier toestellen de strijd met elkaar aan. De turnsters van Gymnastiek Vereniging Barendrecht hadden geen last van de strijd en konden genieten van het turnen. Het niveau in de eerste divisie is van hoge kwaliteit en voor de toeschouwers een feestje om naar te kijken. GVB-turnster Desiree Storm liet op zaterdag tijdens de meerkamp bij de pupillen een knappe negentiende plaats noteren. Vooral sprong en vloer waren heel goed uitgevoerd. Op zondag turnde Desiree met de beste achtste van Nederland de toestelfinale vloer en liet ze een spetterende oefening zien. Desiree eindige op vloer op de vijfde plaats. Bij de jeugd categorie liet Milena Bakker vier solide oefeningen zien. Zonder fouten eindigde Milena op de achtentwintigste plaats. De volgende dag heeft Milena zich weten te kwalificeren voor de toestelfinale brug. Ze voerde de oefening keurig uit, maar de andere turnsters lieten moeilijkere elementen

zien, waardoor ze op achtste plaats eindigde. Bij de senioren konden Felicia van Veen (drieendertigste plaats) en Annemarie Mudde (tweeendertigste plaats) vrijuit turnen. De top tien bij de senioren is van zo’n hoog niveau dat ze niet veel voor de Topsport onderdoen. Felicia liet haar beste oefening op vloer zien door haar mooie presentatie en uitstraling wist ze veel punten te verdienen. Annemarie liet haar beste oefening op balk zien, maar was het meest blij met haar brugoefening waar ze voor het eerst een dubbel gehoekte salto als afsprong deed. Voor haar was het de laatste officiële wedstrijd. Ze zal GVB als trainster komen versterken. Komend weekend zal GVB met verschillende disciplines in Ahoy te zien zijn tijdens de Fantastic Gymnastics. Meerdere leden en groepen van GVB hebben zich hiervoor weten te plaatsen. De KNGU organiseert alle Nederlandse Kampioenschappen voor de Topsport in Ahoy. Daarnaast zijn er verschillende siteevents voor alle disciplines, zoals turnen voor dames en heren, trampoline springen, ritmische gymnastiek en jazzdance.

Mixteam t/m 17 jaar Heer Jan kampioen HEERJANSDAM - Het mixteam van Heer Jan t/m 17 jaar - bestaande uit Ilian de Snoo, Stephan Schilte, Marlo Neumann, Freija Neumann, Roos van Reek en Denise van der Leer - is zondag 2 juni kampioen geworden in de 2e klasse van de landelijke jeugdcompetitie. In een tennispark in Zeist werd ook de zevende en laatste competitiewedstrijd in winst omgezet. Tegenstander Shot werd overtuigend verslagen met 6-2. Na de vier singles was het nog spannend, want toen was de stand nog 2-2. Maar de Heer Jan spelers wisten alle vier de dubbels naar zich toe te trek-

ken, zodat de kampioensdag met een ruime winst werd afgesloten. Na de laatste gewonnen mixpartij volgde een huldiging met bloemen van ouders en jeugdcommissie en een medaille met inscriptie. Het mixteam kwam voor de eerste keer uit in de 2e klasse van de landelijke jeugdcompetitie. Het is een jong team met spelers van 12 tot en met 15 jaar oud, die nog verder kunnen doorgroeien naar hoofdklasseniveau, de hoogste klasse voor de jeugd in Nederland. Heer Jan is trots op het team en feliciteert de spelers met deze uitstekende prestatie.

Kloosterman blijft koploper BARENDRECHT - Een beperkt programma dit keer voor de interne competitie bij damvereniging Denk en ZDV uit Barendrecht / Zwijndrecht, maar wel een programma met de verheugende terugkeer van drie langdurig afwezige spelers. Dammis van Oorschot pakte de draad op met een overwinning op Leen Kramer, maar Sietze Niemeijer en Antoine Oomen kregen klop van Wim Kanters en Hemant Bhagwanie. Geen schande gezien het feit dat ze

de teamkleuren bekend gemaakt. Als verrassing kregen alle kinderen per team gekleurde shirts, die zij zelf mochten versieren. De middag startte met een clinic van drie speelsters van H.C. Rotterdam Dames 1. Na de clinic kregen alle kinderen wat drinken, want het zonnetje scheen volop. In totaal waren er negen rondes. Per ronde stonden er acht teams op het veld en had één team rust. Tijdens de rust kon er op een ander veld geoefend worden met de trucjes

uit de clinic. Ook konden kinderen zich uitleven op de hardschietmachine. Dit werd begeleid door twee van de dames van H.C. Rotterdam. Na alle rondes waren er twee teams die nogmaals tegen elkaar moesten spelen om te bepalen welk team zich winnaar mocht noemen. Het bleek het jongensteam Donkerblauw te zijn. In de finale waren zij met 4-1 te sterk voor het meidenteam Roze. Team Rood was in de poule op de derde plek terechtgekomen en daarom kregen zij bij de prijsuitrei-

Winnaars nieuwbouwloterij BVV bekend

BARENDRECHT – Tijdens de gezellige feestavond bij BVV Barendrecht heeft de voetbalvereniging afgelopen zaterdag de laatste trekking verzorgd van de Nieuwbouwloterij. Daarmee zijn alle winnende lotnummers bekend en gepubliceerd op www.bvvbarendrecht.nl. De hoofdprijs, een gloednieuwe Kia Picanto, werd gewonnen door Remy de Broer. Uiteraard mocht de gelukkige prijswinnaar zaterdagavond direct op de foto met zijn nieuwe Kia Picanto. Tientallen andere deelnemers wonnen ook prachtige prijzen, die

beschikbaar waren gesteld door talrijke begunstigers van BVV. Alle winnende lotnummers staan op www.bvvbarendrecht.nl. Het bestuur van de BVV feliciteert alle winnaars uiteraard van harte met hun prijzen. BVV bouwt deze zomer een nieuwe tribune, waar onder ook zes nieuwe kleedkamers worden gerealiseerd. De club gebruikt de opbrengsten van de loterij voor de financiering van het nieuwbouwproject, dat aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen wordt opgeleverd.

Vitesse B2 kampioen

tegen respectievelijk de nummers 4 en 2 van de ranglijst uitkwamen. Ben Banning en Andries de Vree pakten een zege tegen Kees Hemmes en Gert-Jan Abbing. Koploper Ruud Kloosterman speelde verrassend gelijk tegen Wim IJsstelsteijn, maar behield wel de leiding in de competitie. De damclub houdt iedere maandagavond vanaf 19.30 uur clubavond in zalencentrum ’t Spatje aan het Willem Ruysplein in Zwijndrecht.

Hockeytoernooi voor Unicef levert 400 euro op BARENDRECHT - Woensdag 5 juni vond er bij Hockeyclub Barendrecht een hockeytoernooi plaats voor basisschoolkinderen uit de groepen 5 tot en met 8. Het hoofddoel was geld ophalen voor Unicef. De dag werd georganiseerd door vier studenten van Hogeschool Rotterdam, studerend aan de opleiding SportMarketing & Management. In totaal waren er negen teams, wat neer kwam op totaal 66 kinderen. Rond 13 uur waren alle deelnemers aanwezig en werden

39

king de bronzen medaille omgehangen. Voor team Roze was er een zilveren medaille en team Donkerblauw won de gouden plak. Als extra verrassing kregen zij van het Inge de Bruijn Sportfondsenbad allemaal een vrijkaartje om te zwemmen. De andere kinderen kregen een strandbal mee. Unicef bedankt Motostore, INHUIS Plaza, BudgetFit Middelharnis, Huisartsenpraktijk Den Bommel en H.C. Barendrecht, die deze dag mede mogelijk hebben gemaakt.

BARENDRECHT - Vitesse B2 heeft laten zien, dat zij geen tweede keer genoegen nemen met een tweede plaats. Direct bij de start van de wedstrijd lieten zij de tegenstander, Korbatjo B1, alle hoeken van het veld zien en binnen korte tijd stond er een mooie voorsprong op het scorebord te lezen. Daarna kon het kampioensteam de wedstrijd relaxed uitspelen om vervolgens de felicitaties in ontvangst te nemen en in de kantine en onder de douche het feestje voort te zetten.

TV Smitshoek Jeugd Jongens 2 kampioen

BARENDRECHT - Het tweede Jongensteam van TV Smitshoek (t/m 17 jaar) is kampioen geworden. De jongens waren de sterkste in de tweede klasse van de districtsjeugdcompetitie Rotterdam. In de laatste wedstrijd versloeg TV Smitshoek opponent Triomf (Bergschenhoek) met 5-0. Het team won vijf van de zes wedstrijden

en wist maar liefst driemaal met 5-0 te winnen. Naast Triomf speelden de Barendrechters tegen TIOD (Gouda) en TOEG (Rotterdam). Het team bestaat uit Reinier Ensing, Bas den Hoedt, Jesse van de Luitgaarden en Jibbe van Kammen en de invallers Sander Ensing, Frank Nootenboom en Ralph Knip.


met afstandsbediening buitenspiegels ESP 5 airbags In hoogte verstelbare Centrale vergrendeling bestuurdersstoel met afstandsbediening In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

met afstandsbediening In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

WWW.INDUMIJ.NL

ACEBOOK.INDUMIJ.NL + TWITTER.INDUMIJ.NL

NDRECHT RECHT NXVELD EIJERLAND RKERK

TUINDERSWEG 34 MIJLWEG 69 WIEDHAAK 1 ISAAC NEWTONSTRAAT 7 HAVENKADE 3

kosten- Totaal te betalen Maandntage bedrag termijn % € 5.000 € 139 % € 7.500 € 208 % € 5.764 € 160 % € 8.646 € 240

TEL. (0180) 64 TEL. (078) 617 TEL. (0184) 62 TEL. (0186) 62 TEL. (0180) 43

36 00 05 26 14

Prijzen incl. BTW/BPM,

Prijzen incl. BTW/BPM, excl. Kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage, leges en eventuele opties. Geregistreerd augustus 2012.

Prijzen incl. BTW/BPM, excl. Kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage, leges en eventuele opties. Geregistreerd augustus 2012.

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK

BARENDRECHT eErT tDORDRECHT n i S lag W DEN Gratis ops N A rT B € 4HARDINXVELD 5,Tuindersweg 34 2991 CR Barendrecht te n fg 7 a i E n S a a l v Tel 0180-656250 - www.indumij.nl W DEN rT BAN 475,- Gratis ops OUD-BEIJERLAN e t RIDDERKERK WinENSE s opsvlaagnaf €

Kosten rijklaar 00excl. 2 maken, verwijderings00bijdrage, leges en TWINGO ECO DIEopties. SEL ÉN BENZINE 70eventuele Geregistreerd 2 55augustus 2012. CLIO ECO DIESEL 95

Prijzen incl. BTW/BPM, excl. Kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage, leges en eventuele opties. Geregistreerd augustus 2012.

rT te n i W DENSE

*Bij € 1.500,- voordeel vervalt gratis customizepakket. Actie alleen geldig bij Renault-dealer Indumij. Genoemde voordelen zijn inclusief landelijke acties Renault Nederland. Bij inruil van een auto dan 1995 en ouder ontvangt u een extra € 500,- Eco2-premie. Eco2-premie ontvangt u alleen bij aankoop van een Clio. Alleen geldig voor particulieren. Actieperiode 09/02/2012 t/m 31/03/2012 met uiterlijke kentekenregistratie 31-03-2012. Vraag in onze showroom naar de voorwaarden. De genoemde vanafprijs van de nieuwe Twingo is gebaseerd op de Twingo Authentique vanaf € 6.990.- inclusief € 1.500,- Indumij-voordeel, btw en bpm. Excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. De genoemde vanafprijs van de Clio is gebaseerd op de Clio Authentique vanaf € 9.990.- inclusief € 3.000,- Indumij-voordeel, btw en bpm. Excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Zonder inruil ontvangt u bij aankoop van de nieuwe Twingo zonder inruil € 1.250,- Indumij-voordeel. Getoond model kan afwijken van het actiemodel. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. 12 jr. plaatwerkgarantie. Aflopend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Alleen geldig op nieuwe Renault Twingo en Clio orders van particulieren tussen 10/01/2012 en 23/04/2012. Jaarlijks kostenpercentage 0% tot 24 maanden, maximaal te financieren bedrag €_5.000,- voor de Twingo en € 7.500,- voor de Clio. Renault Financial Services behoudt zich het recht voor de actie zonder opgaaf van reden te beëindigen. Jaarlijks kostenpercentage na actieperiode bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor de volledige voorwaarden op renault.nl.

g opsla s i t a N r BA ,- G 47589-190 € f Min./max. verbruik: 3,4-8,2 l/100 km. Resp. 29,4-12,2 km /l. CO g/km. a 2 van

De verbeterde versies van de Alblasserdam - H.I.Ambacht populaire Nissan LEAF

D ti BAN 475,- Gra € f vana

Alblasserdam - H.I.Ambacht

Totaal Looptijd in Vaste debet Jaarlijks kosten- Totaa Alblasserdam - H.I.Ambacht www.wensveen kredietbedrag maanden rentevoet percentage b 0% actiefi nanciering € 5.000 36 www.wensveen.nl 0% 0% € Alblasserdam - H.I.Ambacht € 7.500 36 0% 0% € www.wensveen.nl 9,9% standaardtarief € 5.000 36 9,9% 9,9% € € 7.500 36 9,9% 9,9% €

Kia dealer Indumij Automotive Barendrecht, Van ’t Hoffstraat 21 2991 XP Barendrecht, tel. 010-4834066 - www.indumij-automotive.nl

Aristotelesstraat 34 Rotterdam-Zuid Tel: 010 - 291 61 61

www.eefenhuub.nl

Auto Carma BV Het karakteristieke uiterlijk van ‘s werelds populairste volledig elektrisch aangedreven auto blijft hetzelfde. Niettemin is de versie van de gelauwerde Nissan LEAF zoals die in Europa in productie is genomen technisch ingrijpend vernieuwd. De nieuwe LEAF stuurt scherper dankzij een aantal aanpassingen aan het onderstel en hij komt verder op een volledig opgeladen accu. De actieradius, gemeten volgens de NEDC-norm, stijgt van 175 naar 199 kilometer door een serie technische verbeteringen. Met nieuwe, optioneel leverbare oplaadtechniek is de tijd die nodig is voor het volledig opladen van de accu te reduceren tot vier uur. De vele aanpassingen zorgen voor meer efficiency en praktische inzetbaarheid en ze verrijken de bruikbaarheid. Alles bij elkaar maken ze het bezit van een elektrische auto aantrekkelijker. De topsnelheid bedraagt nu 144 km/uur (1 km/uur minder), terwijl de acceleratie van 0-100 km/uur nu uitkomt op 11,5 seconden (0,4 seconden sneller dan voorheen). Door verbeterde aerodynamica, gewichtsreductie en de andere technische wijzigingen is de actieradius volgens de NEDC-meetmethodiek gestegen van 175 naar 199 km. Een optionele ingebouwde 6,6 kW oplaadunit maakt het mogelijk de LEAF met 32 ampère thuis of elders rechtstreeks van het reguliere elektriciteitsnet (220 volt) op te laden. Daarmee is een lege accu in vier in plaats van acht uur weer volledig op te laden. Daarvoor is thuis wel een specifiek 32-ampère laadpunt voor elektrische voertuigen nodig. Bijkomend voordeel van de halvering van de laadtijd is dat het bijladen van een gedeeltelijk lege accu ook twee keer zo snel gebeurt. Met zeshonderd CHAdeMO-snelladers, die nu in heel Europa staan, gaat laden uiteraard nog sneller. Deze laders leveren 50 kW stroom bij hoog voltage. Het kost daarmee slechts 15 minuten om de accu van 30 naar 80 procent op te laden. Op basis van feedback van Nissan LEAF-rijders is het laadpunt op de auto aangepast. De klep is nu elektrisch te openen met een schakelaar in de auto en met de afstandsbediening van de centrale portiervergrendeling. Ook is een led-lampje aangebracht om de stekker ook in het donker makkelijker in het contact te kunnen steken. De stekker is ook beter beveiligd. Dankzij een elektromechanisch slot zit die tijdens het laden goed vergrendeld in het stopcontact. Bij de uitvoeringen Acenta en Tekna krijgt de eigenaar van de LEAF een melding als het opladen onverwacht wordt onderbroken. Het accupakket wordt nu gegarandeerd voor vijf jaar of 100.000 kilometer en bovendien garandeert Nissan dat in die periode ook de capaciteit niet excessief vermindert. Ook is de nieuwe Nissan LEAF is voorzien van een uitgebreider Carwings-navigatiesysteem. Hiermee kan de berijder tal van functies op afstand regelen en bedienen met zijn smartphone en computer. Met de geüpdatete versie van Carwings is het nog makkelijker om vanuit huis of kantoor de verwarming of airconditioning alvast in te schakelen. Ook is het verbinden van de smartphone eenvoudiger en is de spraakherkenning verbeterd. Dat geldt eveneens voor de informatievoorziening over de dichtstbijzijnde oplaadstations. Carwings raakte bij gebruikers van de vorige LEAF al snel populair door het gemak waarmee functies en informatie via een mobiele telefoon, tablet en pc waren te activeren en te raadplegen. Vooral het op afstand bedienen van de climate control om het interieur voor de rit al op een aangename temperatuur te brengen wordt gewaardeerd. Te meer daar de auto verwarmd of gekoeld kan worden als die nog is gekoppeld aan het elektriciteitsnet, wat weer stroomverbruik scheelt tijdens het rijden. Meer uitvoeringen De LEAF is er nu in drie uitvoeringen: de Visia, Acenta en Tekna. De Visia is lager geprijsd dan de huidige LEAF en staat op stalen 16-inchwielen met wieldoppen. Verder is de Visia voorzien van zwarte spiegelkappen en design halogeenkoplampen. Ook zijn een audiosysteem met vier luidsprekers, mistlampen voor en i-Key standaard. De Acenta-uitvoering is uitgerust met lichtmetalen 16-inchwielen en het geavanceerde Carwings-infosysteem. Ook behoren de op afstand inschakelbare airco en verwarming en een achteruitrijcamera tot de uitrusting. Andere bijzonderheden zijn het donkergetint

w

Burgemeester van Slijpelaan 3 3077 AC ROTTERDAM Tel: 010-4792577 A16-Afslag Feyenoord - 1e stoplicht, 2x rechts www.autocarma.nl

Ook een rij impressie op deze pagina?

Bel: 0180 - 641022 privacy glass achter, de audio-installatie met zes luidsprekers, de in carrosseriekleur uitgevoerde spiegelkappen, automatisch inschakelende verlichting, een connectie voor snelladen, een regensensor en de elektrisch inklapbare buitenspiegels. De topversie Tekna voegt daaraan nog koplampen met led-verlichting, het Bose-soundsysteem met zeven luidsprekers, lederen interieurbekleding, lichtmetalen 17-inchwielen en de Around View Monitor toe. Alle uitvoeringen zijn standaard voorzien van een uitgebreid pakket veiligheidsvoorzieningen, met onder meer airbags voorin, zijairbags, gordijnairbags, ABS, EBD en een noodremassistent. Ook is een elektronisch stabilisatiesysteem (ESP) aan boord. De Nissan LEAF scoorde bij zijn lancering de hoogste score van vijf sterren in het Euro NCAP-crashtestprogramma, en was de eerste elektrische auto met een dergelijke score. Mijn conclusie Cynthia Verschuren: , Ik heb de auto meegenomen om korte stukjes mee te rijden, dat gaat perfect. Het is een speciale manier van rijden om zo efficiënt mogelijk met de accu om te gaan, zodat je zoveel mogelijk kilometers met de elektrische motor kan rijden. Maar kijk uit voor de snelheid, je hoeft absoluut niet veel gas te geven, want de Leaf is opvallend snel. Het is een ideale auto voor korte afstanden, zodra je langere afstanden met de Leaf rijdt, neem dan maar de tijd om tussendoor de accu te laden, want je kunt ongeveer 200 km (ligt aan je rij gedrag en wat je onderweg tegenkomt)met een volle accu rijden. En op de snelweg gaat de meter sneller naar beneden dan binnen de bebouwde kom. Wat ik ook prettig vind, dat je je sleutel helemaal niet meer tevoorschijn hoeft te halen. Voor een chaoot zoals ik en de sleutel altijd ergens onder in de tas te vinden is, is dat ideaal. Zodra je vlak bij de auto staat kan je de auto openen, sluiten en starten. Verder zitten de stoelen goed en heb je flink beenruimte. Voordeel is dat de auto beter is voor het milieu en uiteindelijk ook goedkoper is in gebruik, je kunt de Leaf opladen bij de speciale oplaadpunten en ook zit er een kabel in de Leaf thuis op te laden’.

Eén keer per maand ruilt onze vertegenwoordiger zijn/haar auto in voor een testrit. Deze keer viel de beurt aan Cynthia Verschuren. Haar ervaring deelt zij met u op deze pagina.


De Schakel

SPORT

Donderdag 13 juni 2013

Meiden B2 Savosa kampioen

BARENDRECHT - De meiden B2 van handbalvereniging Savosa uit Barendrecht speelden afgelopen zaterdag thuis in sporthal Aksent. In deze laatste wedstrijd van het seizoen konden ze bij winst kampioen worden. Tot dan toe waren alle wedstrijden in de derde klasse van de NHV Zuid Holland gewonnen.

Op papier was het een makkelijke wedstrijd tegen Indus, maar de meiden hebben last van gezonde spanning. Het hele jaar wordt zeer fanatiek getraind en gespeeld door het team dat uit twaalf meiden van 13 en 14 jaar bestaat. In de wedstrijd ervoor werden de meisjes C1 ook kampioen

en er was veel publiek aanwezig. De stand ging eerst gelijk op, maar al snel liepen de meiden uit en was de eindstand 25-10. Toen is het uiteraard groot feest met taart van Degenkamp, bekers en bloemen en ook coach Ruud Krijne werd bedankt door de meiden voor zijn inzicht en inzet dit seizoen.

Slotdag Schutters-toernooi groot succes BARENDRECHT - Op zaterdag 8 juni sloot korfbalvereniging Vitesse het seizoen feestelijk af. In de vroege ochtend mochten de kleinsten van de club zich vermaken met spelletjes, een zeepbaan en een springkussen. Mede door het heerlijke weer, was het met ruim vijftig kinderen een drukte van jewelste op sportpark De Bongerd, waar ook wethouder van sport Stephanie ter Borg een kijkje kwam nemen. Ter afsluiting aan de vrolijke ochtend werden er pannenkoeken gegeten. Na dit festijn werd ’s middags het Aad van Loon Sport Schutterstoernooi gehouden.

Dit jaarlijks terugkerende festijn – nu voor het eerst gesponsord door Aad van Loon Sport – overtrof alle verwachtingen. Ruim tachtig koppels speelden tegen elkaar op de vele palen. Na de poulefase werd verder gespeeld in de verschillende eindrondes. Rond 17 uur feliciteerde Remon van Loon alle prijswinnaars. Het was een geslaagde dag, die werd afgesloten met een Griekse maaltijd. Vitesse bedankt de organisatie van het toernooi en alle vrijwilligers die hebben geholpen en bedankt zeker ook sponsor Aad van Loon Sport voor de vruchtbare samenwerking.

Springploeg GVB sterk in springwedstrijd

Turn4You presteert op open kampioenschappen BARENDRECHT/RIDDERKERK - Afgelopen zaterdag werden de Open Zuid-Hollandse kampioenschappen gehouden in Bergschenhoek. Hieraan hebben vijf jongens van Turn4You deelgenomen. ’s Morgens in de eerste ronde kwam de achtjarige Thijs Eijklenboom in actie. Deze jonge turner, die eerder dit seizoen al aan het Nederlands Kampioenschap turnen deel-

Uitslag Wedvlucht 1602 Barendrecht e.o. Barendrecht. M22 Sens, 01-06-2013. Los: 10.15. Deelnemers: 22. Duiven: 351. Weer: noordnoordwest 5. P.C. v. Gelder (19/26): 1, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 18, 19, 26, 30, 32, 34, 35, 40, 42, 52, 53, 69. L. Eekhof (6/33): 2, 58, 64, 71, 78, 81. A.G. v. Krimpen (12/23): 3, 5, 8, 25, 27, 31, 48, 54, 55, 77, 79, 84. L. Gouw (1/9): 11. A. Broekhuizen (4/20): 12, 22, 37, 65. P. v.d. Breevaart (7/14): 13, 39, 45, 51, 66, 72, 86. Beijer Basoski (3/14): 14, 60, 75. J. Koedood (3/10): 15, 33, 47. A. Droogendijk (4/10): 17, 23, 70, 83. C. v. Hengel (3/12): 20, 56, 73. K. Patijn (6/22): 21, 50, 74, 82, 85, 87. V. Smaal (2/7): 24, 29. Bruin, De en Zn (5/44): 28, 59, 61, 76, 80. H.J. Bergers (4/9): 36, 46, 62, 67. J. Velthuizen (2/14): 38, 63. J. Kampman (4/10): 41, 49, 68, 88. C.A. Kouwenhoven (1/2): 43. Klijn Comb (2/7): 44, 57.

nam, heeft deze wedstrijd het maximale van zijn kunnen laten zien. Op alle toestellen liet hij wederom zien dat hij bij de beste turners van Nederland hoort. Hij mocht dan ook zeer tevreden zijn met zijn zesde plaats. In de volgende ronde waren de negenjarige Bram van Gemert, de tienjarige Björn van der Meulen en de achtjarige Martijn Bal aan de beurt. Ook

deze drie mannen hebben hun beste beentje voorgezet in deze wedstrijd. Voor Bram resulteerde dit in een mooie derde plaats en een bronzen medaille. Voor Björn en Martijn was dit de eerste keer dat zij een wedstrijd turnden. Dat is best wel even wennen en natuurlijk spannend. Maar ook deze jongens mogen trots zijn op het behaalde resultaat. Als laatste kwam de vijftienjarige Jordi de Leeuw aan de beurt. Het was duidelijk dat hij zich in de afgelopen tijd enorm ontwikkeld heeft in het turnen. Helaas maakte hij wel een paar foutjes, waardoor een medaille net aan hem voorbij ging. Maar een vierde plaats was toch een mooie beloning voor deze wedstrijd. Deze jongens van Turn4You en al hun clubgenoten komen nog één keer in actie dit seizoen. En wel op hun eigen club Meerkamp die op 8 juli gehouden wordt van 16.30 tot 18.30 uur in sporthal Waterpoort in Barendrecht.

BARENDRECHT - Afgelopen zaterdag werden de individuele springwedstrijden van Rayon Rotterdam Zuid gehouden te Hoogvliet. Gymnastiekvereniging Barendrecht deed aan deze wedstrijd mee met recreatie- en wedstrijdgroep spring(st)ers. Veertig springers en springsters lieten hun sprongen zien op de onderdelen; minitrampoline, springtoestel met minitrampoline, springtoestel

41

Kevin van Baarle derde zomeraanwinst ZPB BARENDRECHT - Kevin van Baarle maakt komende zomer de overstap van MNC Dordrecht naar ZPB H&L Productions. In navolging van Twan de Kadt (d’Elft) en Bob Hillen (SGHA) is Kevin van Baarle de derde toevoeging voor de Barendrechtse eredivisionist. Eerder maakte Mike van Duinen bekend te vertrekken naar AZC.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www. deschakel barendrecht.nl

met plank, tumbling en airtumbling. Op alle niveaus werden er vele medailles in de wacht gesleept door de Barendrechtse jongens en meisjes. In totaal werden er 97 medailles mee terug naar Barendrecht genomen. Vol trots keerden de trainsters dan ook na een lange dag huiswaarts. Kijk voor alle winnaars op www. gvbarendrecht.nl.

Lisa van den Adel blijft bij CSBR BARENDRECHT - Eredivisionist Challenge Sports Binnenland Rotterdam is blij om te melden dat speelster Lisa van den Adel bij de club blijft. De 24-jarige guard/forward speelt sinds haar tiende voor de club en gaat komende jaargang het zevende seizoen op het hoogste niveau tegemoet.

Ook Zera Butter blijft bij CSBR BARENDRECHT - Basketbalster Zera Butter heeft haar contract bij Challenge Sports Binnenland Rotterdam verlengd. De speelster blijft daarmee de Barendrechtse eredivisionist trouw.

Frank Vermeulen nieuwe coach Binnenland VU20

Mixteam Heer Jan kampioen

BARENDRECHT - Frank Vermeulen is komende jaargang de nieuwe coach van de basketbaldames onder 20 bij Binnenland. Waar mogelijk gaat hij ook bij het eerste team assisteren.

Ook Savosa C1 kampioen BARENDRECHT - Afgelopen zaterdag is C1 van Savosa kampioen geworden op het veld. De meiden van Savosa C1 hebben een fantastisch seizoen achter de rug. Eindigden ze in de eerste helft van het veldseizoen op een gedeelde eerste plaats, in de tweede helft van het veldseizoen zijn ze ongeslagen kampioen geworden. Met een doelsaldo van maar liefst 125 doelpunten voor en 41 tegen werd een succesvol seizoen afgesloten. In de zaal heeft de ploeg in de hoogste poule gespeeld, waar ze als beste Rotterdamse ploeg is geëindigd. Vorige week tegen HVOS werd al een klein feestje gevierd omdat het kampioenschap toen al niet

meer aan de neus voorbij kon gaan, maar zaterdag werd het officieel gevierd met een vaantje van het NHV, een echte kampioenstaart van Peter Degenkamp en een T-shirt

voor alle speelsters en de trainers met een kampioensfoto erop. Natuurlijk mochten ook een feest onder de douche en een picknick met veel snoep niet ontbreken.

HEERJANSDAM - Het mixteam van Heer Jan t/m 17 jaar - bestaande uit Ilian de Snoo, Stephan Schilte, Marlo Neumann, Freija Neumann, Roos van Reek en Denise van der Leer - is vorige week zondag kampioen geworden in de tweede klasse van de landelijke jeugdcompetitie. In een prachtig gelegen tennispark in Zeist werd ook de zevende en laatste competitiewedstrijd in winst omgezet. Tegenstander SHOT werd overtuigend verslagen met 6-2. Na de vier singles was het nog spannend, want toen was de stand nog 2-2. Maar de Heer Jan spelers wisten alle vier dubbels naar zich toe te trekken, zodat de

kampioensdag ook met een ruime winst werd afgesloten. Na de laatste gewonnen mixpartij volgde een huldiging met bloemen van ouders en jeugdcommissie en een medaille met inscriptie. Het mixteam kwam voor de eerste keer uit in de tweede klasse van de landelijke jeugdcompetitie en werd daarin meteen kampioen. Het is een jong team met spelers van 12 t/m 15 jaar oud die nog verder kunnen doorgroeien naar hoofdklasse niveau, de hoogste klasse voor de jeugd in Nederland. Heer Jan is trots op het team en feliciteert de spelers met deze uitstekende prestatie.


Wij gaan stoppen! Alles moet weg. De korting loopt iedere dag op met 1%! Zaterdag 15 juni zitten we op 35%, Zaterdag 22 juni op 40% en zo verder….. Sla op tijd uw slag! Lots of shoes, Julianastraat 61, 3161 JA Rhoon Tel 010-5015318 Open di – vrij 9.30 tot 17.30 zat 9.30 tot 17.00

Op de hoogte van ons huizenaanbod

Barendrecht Boeier 168

Barendrecht Nocturnestraat 1

Ridderkerk Pieter de Hoochstraat 10

Rotterdam Grenenplein 9

Vrijstaande villa met ruime oprit Kamers :6 Slaapkamers : 5 Bouwjaar : 1978 Perceelopp : 695 m2 Woonopp : 250 m2

maisonnette met dakterras Kamers :3 Slaapkamers : 2 Bouwjaar : 1998 Verdieping : bg en 1e verdieping Woonopp : 60 m2

4 kamer appartement met 2 balkons Kamers :3 Slaapkamers : 2 Bouwjaar : 1965 Verdieping : 3 Woonopp : 75 m2

Tussenwoning Kamers :5 Slaapkamers : 4 Bouwjaar : 1988 Perceelopp : 107 m2 Woonopp : 115 m2

Vraagprijs : € 575.000,- k.k. Makelaar : Jan- Hein Schilderman

Vraagprijs : € 156.000,- k.k. Makelaar : Jan-Hein Schilderman

Vraagprijs : € 136.000,- k.k. Makelaar : Jan-Hein Schilderman

Vraagprijs : € 189.000,- k.k. Makelaar : Jan-Jaap de Vin

Barendrecht Duindoornwede 19

VERKOCH

T

Makelaar : Marco Bos

Barendrecht Rietvelddreef 58

Barendrecht Cuypersdreef 57

herenhuis met garage Kamers :6 Slaapkamers : 4/5 Bouwjaar : 1998 Perceelopp : 154 m2 Woonopp : 185 m2

2- onder-1-kapwoning met garage Kamers :6 Slaapkamers : 5 Bouwjaar : 1998 Perceelopp : 216 m2 Woonopp : 185 m2

Vraagprijs : € 342.000,- k.k. Makelaar : Jan-Jaap de Vin

Vraagprijs : € 399.500,- k.k. Makelaar : Jan-Jaap de Vin

Barendrecht Schaarwei 26

Ridderkerk Reggestraat 47

VERHUUR

D

Makelaar : Lisa Hagens

VERKOCH

Makelaar : Jan-Hein Schilderman

T

Barendrecht Klarinetweg 17

VERKOCH

T

Makelaar : Marco Bos

Kijk voor meer aanbod op: www.remax.nl/makelaarsgroep RE/MAX Makelaarsgroep • Bijdorp-Oost 42, 2992 LA Barendrecht • T 0180 - 615 233

20740-B08K-N16-REMA1K (scptadd *12*).indd 1

11-06-13 14:23


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 13 juni 2013

ZONDAG 16 JUNI 2013 BARENDRECHT PROT. KERK IN NEDERLAND Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur mevr. Ds. J.M. Boersde Jong Geref. Bethelkerk, Schaatsbaan 09.30 uur Ds. H.J. Ketelaar Geref. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 09.30 uur dhr. H. Oorebeek Ned. Herv. Dorpskerk, Dorpsstraat 10.00 uur Mevr.T.J. van der Meer-de Bruin Herv. Gem. Immanuëlkerk, Klarinetweg 09.30 uur Ds. A.A. Floor 17.00 uur Ds. W.J. Dekker uit Amersfoort VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur mevr. J. Immerzeel CHR. GEREF. KERK Eben Haëzerkerk, Voordijk 252 10.00 uur ds. K. Visser 17:00 uur ds. K. Visser NED. GEREF. KERK Maranathakerk, Dorpsstraat 178a 09:30 uur Ds. B.J. Eikelboom, Combo 16:30 uur Ds. J.W. van ‘t Hoff GEREF. KERK VRIJGEM. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150 11.30 uur Ds. H.D. Bondt, Openbare Geloofsbelijdenis 16.30 uur Ds. R.J. Blok te Rozenburg en Voorne GEREF. GEMEENTE Ploegwei 1 10:00 uurleesdienst

16:30 uur leesdienst HERSTELD HERV. GEM. Rehobothschool, Dorpsstraat 184 09.30 uur ds. W. Schinkelshoek, IJsselstein 16.00 uur ds. C. M. Visser R.K. KERK Sint Augustinusparochie Marijkesingel 24 10.30 uur Eucharistieviering, pater Charles Eba’a, Gregoriaans VEG ‘DE WIJNGAARD’ Iedere zondag om 10.00 uur in gebouw Trefpunt aan de Dr. Kuyperstraat 4. Aparte crèche - en kinderdiensten. Koffie en limonade na de samenkomst. Info: www.egba.nl EVANGELISCHE GEM. Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinder- en jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl GEMEENTE GODS GENADE Gebeds- & Genezingssamenkomst Boerhaavelaan 23 Elke woensdagavond van 20 u. tot 22 u. (open 19.30 u.) en elke eerste en laatste zaterdag van de maand van 13 u. tot 17 u. (open 12.30 u.). Inl. Tel. 0180-617822

HEERJANSDAM PROT. GEMEENTE HEERJANSDAM/KIJFHOEK Dorpskerk, Molenweg 09.30 uur Mw. N. van Embden Kijfhoek 15.00 uur Mw. Ds. H.W. de Jong, Rotterdam

ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. R.P. van Asperen 15.00 uur ds. W.H.B. ten Voorde VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30 uur ds. J. Brederveld REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur dr. K.J. Holtzapffel HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. G. van de Pol ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Veranderingen in de huiselijke omgeving BARENDRECHT - Van woensdag 12 tot zondag 16 juni komt een tiental inwoners uit de Tsjechische plaats Louny naar Barendrecht. Het is niet de eerste keer dat dit plaatsvindt. Vanaf 1990 vinden deze bezoeken plaats. De bezoekers slapen in gastgezinnen en door de stichting Stedenband wordt hen een mooi programma voorgeschoteld. Elk jaar is er een ander thema.

Dit keer is het thema ‘Family life’. Rond het thema is een programma gemaakt dat bestaat uit uitleg over de veranderingen in het Nederlandse familierecht, de activiteiten van het Centrum voor Jeugd en Gezin en ontwikkelingen rond overlijden en rouw. In gastgezinnen zal aan de hand van vragen gesproken worden over de overeenkomsten, verschillen en ontwikkelingen in

het Nederlandse en Tsjechische familieleven. Op zaterdagavond 15 juni komen tijdens een gezellige avond in de Baerne de resultaten aan de orde. Deze avond begint om 20 uur. In oktober krijgt het programma rond ‘Family Life’ een vervolg in Louny. Wie meer wil weten, kan bellen naar C. van der Schee (0180-615295) of A. Kooyman (0180-614482).

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar schakel@moersteeverspreiding.nl of bel Moerstee Verspreiding

Telefoon: 015-3694070

Donderdag 13 juni 2013 - 72e jaargang - nr. 1 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE GEMEENTE BARENDRECHT, CARNISSELANDE, HEERJANSDAM Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 23.900 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres voor redactie en advertenties: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax 0180-619983 Redactie: Jos Wesdijk (06-22499763); Leonie Elzinga (06-10336090); Fax 0180-619983 E-mail: redactiebarendrecht@baruitgeverij.nl Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 20.00 uur in bezit van de redactie te zijn. Servicerubriek: Gegevens voor deze rubriek (kerkdiensten, medische diensten e.d.) dienen uiterlijk tien dagen voor de gewenste plaatsingsdatum in bezit te zijn van De Schakel. E-mail: krant@baruitgeverij.nl Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, 2992 BN Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Klachten over de bezorging: telefoon 015-3694070; email schakel@moersteeverspreiding.nl Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.

Nog meer nieuws op www.deschakelbarendrecht.nl

Zonnige Kunstmarkt 2013 BARENDRECHT – Kunstliefhebbers konden zaterdag hun hart ophalen in de ruim honderd kramen van de Barendrechtse kunstmarkt. Kunstenaars uit Nederland, België, Duitsland en Denemarken exposeerd en verkochten eigen werk van hoog niveau. De Rotterdamse singer-songwriter Delouise 3 verzorgde enkele optredens. Foto Jos Wesdijk

Maranathakerk op ExxactFM BARENDRECHT - Zondag 16 juni wordt de kerkuitzending van ExxactFM verzorgd door de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Maranathakerk. Voorganger in deze dienst is ds. B.J. Eikelboom. De kerkdienst begint om 09.30 uur. Muzikale medewerking wordt verleend door het combo van de Maranathakerk. De kerkuitzendingen van ExxactFM worden roulerend verzorgd door de Protestantse Wijkgemeente Car-

nisse Haven, de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Maranathakerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. De Kerkuitzendingen van ExxactFM zijn iedere zondag tussen 09.00 en 11.00 uur te beluisteren. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel of via internet. Voor meer informatie over ExxactFM zie www. exxactfm.nl

Bas Nootenboom opent duurzaam slimme woning BARENDRECHT - Inwoners van Barendrecht en omgeving die willen weten hoeveel energie ze in hun woning kunnen besparen, kunnen sinds 1 mei terecht bij de energiecoach. De coach adviseert mensen hoe ze met minder energie meer comfort creëren. Daarnaast geeft hij tips over hoe je energie kunt besparen door je gedrag aan te passen. Ook adviseert hij over de vraag of en hoe rendabel het is om energie-slimme maatregelen te nemen. Het bezoek en het advies van de energiecoach is gratis. De energiecoach is een initiatief van de KOOSgroep, die is ontstaan uit de Duurzaamheidskring Barendrecht. KOOS bestaat uit drie lokale bedrijven met een uitstekende reputatie die gezamenlijk woningen in Barendrecht en

omgeving energieslim renoveren. De KOOS groep wil in alle wijken van Barendrecht modelwoningen realiseren die slim zijn gerenoveerd. Met deze modelwoningen willen zij voor de omgeving presenteren wat de mogelijkheden zijn van slim renoveren en de voordelen hiervan belichten. De eerste modelwoning is inmiddels gerenoveerd van energielabel D naar een label A. Wethouders Bas Nootenboom wil van de gelegenheid gebruik maken maandag 17 juni om deze modelwoning met een extra feestelijk tintje te openen, als startschot voor meerdere modelwoningen in de wijken van Barendrecht. Hiermee wil Barendrecht een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot binnen de gemeentelijke grenzen.

43

Medische Diensten Huisartsen: Barendrecht, Heerjansdam, Rijsoord, Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Avond-, nacht- en weekenddienst. Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost RotterdamZuid: 010-2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Barendrecht De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/ pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur zijn in Barendrecht ook geopend de apotheken de Lindehoeve en Middeldijkerplein.

Kennismaken met predikant BARENDRECHT - Hervormde Gemeente Barendrecht, wijkgemeente Dorpskerk, heeft een beroep uitgebracht op dominee J.W.Stam uit Alkmaar. Vrijdag 21 juni is er gelegenheid om kennis te maken met de predikant en zijn vrouw. Men is van harte welkom om 19.30 uur in gebouw De Ontmoeting achter de Dorpskerk. Voor nadere informatie: scriba@dorpskerkbarendrecht.nl.

BAR-organisatie opgericht BARENDRECHT - De gemeenteraden van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (de BAR-gemeenten) gaan ermee akkoord dat de ambtenaren van de drie gemeenten vanaf 1 januari 2014 in één gezamenlijke organisatie verder gaan. Na Ridderkerk en Albrandswaard heeft ook de Barendrechtse raad hiervoor dinsdagavond unaniem groen licht gegeven. De oprichting van de BARorganisatie is hiermee een feit. Mevrouw Anny Attema, voorzitter van de BAR-stuurgroep en tevens burgemeester van Ridderkerk:”Dit is een belangrijk moment. In de BAR-samenwerking laten we zien dat het vormen van één ambtelijke organisatie kan sa-

mengaan met het behoud van lokale identiteit, met drie besturen die dicht bij hun eigen inwoners staan. We hebben hiervoor een unieke vorm gevonden, daar ben ik bijzonder trots op.’’ De BAR-organisatie wordt per 1 januari de werkgever van de ambtenaren van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Zij verrichten werk voor de drie gemeenten. Zo willen de BAR-gemeenten een betere dienstverlening bieden tegen lagere kosten. De gemeenten blijven bestuurlijk zelfstandig en elke gemeente houdt een eigen gemeentehuis. Daar kunnen mensen terecht voor zaken als paspoorten en rijbewijzen (burgerzaken), vergunningen en uitkeringen (sociale

dienst). De gemeentebesturen behouden alle bevoegdheden om lokaal hun eigen besluiten te nemen. Samen bepalen ze waar hun raakvlakken liggen. Op die terreinen kunnen bestuurders dan afspraken maken om gezamenlijk naar buiten te treden. Zo staan de BAR-gemeenten regionaal en landelijk sterker. De ambtenaren van de drie gemeenten treden in dienst van een zogenoemde gemeenschappelijke regeling. Voor de oprichting daarvan is toestemming van de drie gemeenteraden nodig. De gemeenteraad van Ridderkerk gaf die toestemming op 25 april, de raad van Albrandswaard op 13 mei en de raad van Barendrecht op 11 juni.


Nieuwbouw appartementen type “Zuiderrand”

r a a b l Betaa n wone

g n i n e l s waarden r e t r a t S naar de voor Vraag

St a r t v e r ko o p 2 2 j u n i 2 013 10 : 0 0 – 13 : 0 0 u u r L o c a t i e A r n h e m s e w e g 12 t e B a r e n d r e c h t ( Va a n p a r k I V ) Locatie Bakkersdijk te Smitshoek/Barendrecht Vanaf € 149.500,- tot € 250.000,- v.o.n.

■ Inclusief complete badkamer ■ Terras op het zuiden/westen ■ Eigen parkeerplaats mogelijk

We b s i t e : w w w. w o n e n i n s m i t s h o e k . c o m

4 s d Ree ht! c o k r Ve N i e u w b o u w 12 t w e e o n d e r é é n k a p w o n i n g e n Locatie Lageweg te Smitshoek/Barendrecht Vanaf € 329.000,= v.o.n.

■ Start bouw medio september 2013 ■ Zonder meerkosten: dakkapel en tuinkamer of aanbouw!

Stap gerust bij ons binnen voor meer informatie, en vraag tevens naar onze vrije kavels. In verkoop bij:

TEL: 0180 - 61 42 61

TEL: 0180 - 62 83 25

13 06 2013 barendrecht  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you