Page 1

Oude Maas Pannenkoekenhuis

Pannenkoekenhuis

VOORJAARSVOORDEEL HEEL MEI

ALLE IJSJES

Donderdag 23 mei 2013

E3

NIET IN WEEKEINDEN EN OP FEESTDAGEN

Deze week o.a. in

Uitreiking Blauwe Vlag in Rhoon

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

Welkom

Gasten onder indruk mooie Rhoonse Jachthaven e.o.

het hele jaar, 7 dagen in de week

Benoeming Hans Wagner tot burgemeester definitief Hans Wagner (50) is definitief benoemd tot burgemeester van de gemeente Albrandswaard. Op vrijdag 17 mei werd het Koninklijk Besluit getekend. Hij is de eerste door de nieuwe koning benoemde burgemeester. Op maandag 17 juni wordt Hans Wagner tijdens een bijzondere raadsvergadering geinstalleerd. De Commissaris van de Koning beëdigt dan de nieuwe burgemeester. Daarmee wordt de benoemingsprocedure formeel afgesloten. De bijzondere raadsvergadering in het gemeentehuis van Albrandswaard aan de Hofhoek 5 in Poortugaal start om 19.30 uur. Na afloop is er een receptie, waar iedereen kennis kan maken met Hans Wagner en zijn gezin. De receptie in het gemeentehuis begint om 21.00 uur.

Oude Maas F1 is kampioen

Gemeentenieuws zie pag. 8 8

BRANDSWAARD ACTUEEL

g 23 mei 2013

dag 24 mei is Publiekszaken verband met eelsreis.

ze dag niet reisdocumenten, n andere an te vragen. evraagde kunt u wel

brandswaard

Nieuws

Bekendmakingen

Parkeerschijfzone Hof van Portland, Rhoon

Bekendmakingen

Met ingang van 1 juni 2013 geldt een parkeerschijfzone (blauwe zone) op het parkeerterrein bij het Hof van Portland. De parkeerschijfzone is op zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur van kracht. In de zone mag u uw auto maximaal twee uur parkeren. Wilt u uw auto in de blauwe zone parkeren? Dan is het gebruik van een parkeerschijf verplicht. Met de parkeerschijf geeft u uw aankomsttijd aan. Plaats de parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de vooruit.

76 PD Poortugaal

De komende weken delen de toezichthouders van de gemeente en de politie nog geen boetes uit bij overtredingen. Wel controleren zij het gebruik van de parkeerschijf.

3160 GA Rhoon

Kijk voor meer informatie over de parkeerschijfzone aan het Hof van Portland op www.albrandswaard.nl.

0) 506 11 11 0) 501 81 80 @albrandswaard.nl w.albrandswaard.nl

n Burgerzaken documenten, ndere producten 08.00 - 12.30 uur : 17.30 - 20.00 uur g: 12.30 - 15.00 uur

aagde reisdocumenen andere producten 08.00 - 16.30 uur : 17.30 - 20.00 uur

is Burgerzaken niet burgerlijke stand n, zoals aangifte elijk of overlijden. e inschrijving in ervestiging uit het u op maandagcht.

en afdeling onen 09.00 - 12.30 uur op afspraak

n gstation 10.00 - 12.30 uur 13.30 - 15.30 uur 10.00 - 12.30 uur

meldingen (010) 506 17 77 0888 333 555 088 2249 111

urgemeester s urgemeester of een ders spreken? het gemeentehuis? afspraak via ariaat@ nl.

1 juni: Bernhard

Dag van de Bouw - zaterdag 1 juni Neem een kijkje bij de verbreding van de A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein A-Lanes A15 werkt aan de verbreding van de A15 tussen Maasvlakte en het Vaanplein. Dit omvangrijke project bestaat uit de verbreding van de snelweg, de bouw en het aanpassen van veel viaducten en de bouw van de nieuwe Botlekbrug. Op zaterdag 1 juni, de Dag van de Bouw, opent A-Lanes tussen 10.00 en 16.00 uur haar deuren.

Bestuursrecht van de rechtbank.

Aangevraagd / voorgenomen Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen.

Reguliere omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Uitgebreide omgevingsvergunning

Poortugaal - Blaakse Wetering 10, 3176 XB plaatsen balkonbeglazing Verleend / besloten Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening.

Rhoon - Regenboog 232, 3162 XA plaatsen twee dakkapellen en een dakraam (datum bekendmaking: 13-05-2013)

Poortugaal - Wanmolen 15, 3171 DM brandveilig gebruiken van vier woningen (speciale woonvorm) voor maximaal 10 personen (datum bekendmaking: 13-05-2013) De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking. • Belanghebbenden aan wie Voorlopige voorziening redelijkerwijs niet kan worden aanvragen verweten geen zienswijzen te Het kan zijn dat u tegen een bepaald hebben ingebracht tegen de besluit bent en: ontwerpbeschikking. 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt Evenementen en overige gedaan vergunningen 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan Rhoon worden teruggedraaid - 3161 KD - organiseren U kunt dan een voorlopige middeleeuws evenement in en rond voorziening aanvragen bij de het Kasteel van Rhoon op zaterdag Voorzieningenrechter van de 25 mei van 10.00 - 17.00 uur en Arrondissementsrechtbank in op zondag 26 mei van 13.00 Rotterdam. Een voorlopige 17.00 uur (datum bekendmaking: voorziening is geen definitief 22-05-2013) besluit, maar zorgt ervoor dat een - Broodhuys ZieZo, Julianastraat besluit nog niet in werking kan 36 - incidentele festiviteit zondag treden. Voor meer informatie over 26 mei 2013 van 14:00 - 18:00 voorlopige voorzieningen kunt u uur (datum bekendmaking: 08-05contact opnemen met de sector 2013)

deschakelalbrandswaard.nl

De hoofdlocatie van A-Lanes vindt u aan de Seattleweg 15 in Pernis. Vanaf hier vertrekken er pendelbussen richting de drie overige opengestelde bouwlocaties: de nieuwe Botlekbrug, het Vaanplein en het Oudelandse viaduct. Kijk voor meer informatie op www.verbredingA15.nl/dagvandebouw of www. albrandswaard.nl

Besluiten gemeenteraad De gemeenteraad heeft op 13 mei 2013 de volgende verordeningen vastgesteld: - Verordening leerlingenvervoer 2013 (2013/126225) De verordening ligt vanaf 23 mei 2013 twaalf weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. U kunt deze verordeningen ook vinden op www.albrandswaard.nl.

Deze week bij De Schakel de folder van:

De gemeenteraad heeft op 13 mei 2013 ook de volgende besluiten genomen: - De Lijst ingekomen stukken 13 mei 2013 vast te stellen (2013/128786); - Een zienswijze in te dienen op de begroting 2014 van de Stadsregio Rotterdam (2013/127136) - Een ontwikkelovereenkomst te sluiten en een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor een zorgwoning Buytenhof locatie Oudeweg in Rhoon (2013/126988) - Het college van B&W toestemming te verlenen voor het treffen van een gemeenschappelijke regeling met de colleges van B&W van Barendrecht en Ridderkerk (2013/125889) De volledige tekst van het betreffende raadsbesluit kunt u raadplegen op http://raad.albrandswaard.nl

Vergaderingen

Wanneer Waar? Agenda

Informatie?

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur, Gemeentehuis van Ridderkerk (Koningsplein 1, Ridderkerk) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Inzameling oud papier en karton

Politieke Markt - Carrousel Wanneer Waar? Agenda:

Welstandscommissie

Maandag 27 mei, 20.00 uur Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal Griffiezaal 20.00 - 21.15 uur Sport- en ontspanningsaccommodaties (incl. ambitiedocument Johannapolder) 21.15 - 22.00 uur Zwembad Albrandswaard 22.00 - 22.05 uur Planschade Achterdijk 13a 22.05 - 22.45 uur Evaluatie Bomenbeleid en kapverordening 22.45 - 23.00 uur Jaarrekening 2012 en conceptbegroting 2014 DCMR Atriumzaal 20.00 - 20.15 uur Jaarrekening 2012 en conceptbegroting 2014 OMMIJ - BESLOTEN 20.15 - 20.35 uur Begroting VRR 20.35 - 20.45 uur Begroting GGD-RR 20.45 - 21.15 uur Toekomst bibliotheekvoorziening 21.15 - 22.45 uur Contourennota Jeugdzorg

Elke laatste zaterdag van de maand zamelt de gemeente in Poortguaal het oud papier en karton in. In de Poortugaalseweg, Rhoonsedijk, Slot Valkensteinsedijk, Slotsedijk en Varleweg wordt het oud papier de eerste zaterdag ingezameld. In de wijken waar papiercontainers zijn uitgedeeld wordt geen los papier meer opgehaald. Zet de papiercontainer voor 09.00 uur op de aanbiedplaats voor minicontainers.

Greveling magazine Albrandswaard Meer scheiden, minder afval.

Inzameling plastic

80 90 80 70 70 60 60 50

Van januari t/m maart 2013 is 20 ton plastic ingezameld.

50

40 40 30 30 20 20 10 10 0

Dit is 3 ton minder dan in 2012. Ca. 1.000 ton verdwijnt nog in het restafval.

Kijk voor de laatste stand van zaken op www.albrandswaard.nl > ‘gemeenteraad en formele stukken’.

gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl

De Jachthaven Rhoon stond vorige week donderdag in het teken van de uitreiking van de Blauwe Vlag. Deze Blauwe vlag is één jaar geldig want jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen. Een groot deel van de ceremonie vond plaats bij restaurant Abel, maar het officiële hijsen van de Blauwe Vlag en het maken van een groepsfoto van alle vertegenwoordigers van de organisaties die een vlag ontvingen gebeurde in de open lucht bij het havengebouw buiten de beschutting van de geplaatste partytenten. Helaas was die dag de lucht niet zo fraai blauw als de vlag: het goot van de regen. Dit jaar werden in totaal 153 Blauwe Vlaggen toegekend. Foto Koos Romeijn

Grote evenementen in Rhoon In Rhoon worden het komend weekeinde enkele grote evenementen gehouden. In en rondom het Kasteel van Rhoon wordt op vrijdagavond 24 mei, zaterdag 25 mei en zondag 26 mei het festijn ‘Middeleeuws Rhoon’ gehouden. Dit evenement wordt op vrijdagavond geopend met een concert van het Belgische Koor Psallentes. Aanvang 21.00 uur. Kaarten (12.50 euro) zijn te verkrijgen via www.stichting-kasteelvan Rhoon.nl en boekhandel Het Witte Huys in Rhoon. Zaterdag en zondag laten

Nationale Hypotheek Garantie

pak je voordeel! het Land van Barendreght

huigs n e p o erda

dond 0 mei n3 23 e

ruim 200 re-enactors van reenactment groepen uit diverse landen de Geschiedenis de Middeleeuwen herleven. In het Kasteel van Rhoon is een middeleeuws gasthuis ingericht waar heelmeesters en zusters patiënten behandelen en verzorgen. Openingstijden: zaterdag 10.00 tot 17.00 uur en zondag 12.00 tot 17.00 uur. Entree: 5 euro per persoon; kinderen t/m 12 jaar gratis. De Jachthaven Rhoon staat in verband met het 40-jarig jubileum in het teken van de Oude Maas dag. Van 10.00 tot

17.00 uur zijn er tal van festiviteiten. De gehele dag zijn er oude ambachten te zien en zijn er tal van optredens. DES bijt het muzikale spits af, gevolgd door het shantykoor Barend Fox. Om 13.30 uur demonstreert de mobiele hondenbrigade een inval te water. In de middag zingt het smartlappenkoor Nieuw Zuid en om 15.00 uur treedt de Smokey Town Jazzband op. In de haven liggen historische schepen en aan de wal zijn modelboten te bewonderen. De jeugd kan zich uitleven met tal van activiteiten en

ZONDAG 26 MEI

20% korting op 1 artikel naar keuze*

* Zie www.intratuin.nl/rhoon voor de voorwaarden

open van 12.00 tot 17.00 uur meer informatie achterop deze krant

Intratuin Rhoon Stationsstraat 5, 010-5017755. In mei elke werkdag open tot 21.00 uur. www.intratuin.nl

natuurlijk ontbreekt ook een braderie niet. Op een horecaplein is een hapje en drankje te verkrijgen. In sporthal Rhoon vindt zaterdag een internationaal karate evenement plaats. Zorgboerderij De Buytenhof aan de Rijsdijk 98 in Rhoon houdt zaterdag 25 mei van 10.00 tot 17.00 uur een lentefestival. Het thema is ‘Wat doe je met onkruid’. Er is een kleinschalige markt waar onder meer onkruidhapjes verkocht worden. Ook kan deelgenomen worden aan diverse workshops.

Alternatief programma Middeleeuws Rhoon bij regen De radarbeelden geven op dit moment droog weer op voor komende zaterdag en zondag. Maar mocht het weer in het komend weekend erg nat zijn, dan niet getreurd. Het evenement Middeleeuws Rhoon heeft een slecht weer scenario klaarliggen! Diverse activiteiten en entertainment zullen in dat geval in het kasteel te zien en te horen zijn. Een deel van de ambachten, het hospitaal, een middeleeuws huishouden, muziek, de middeleeuwse goochelaar, Johannes de nar, rechtspraak en ridders zullen in dat geval hun intrek nemen in het kasteel. Ook bij minder weer dus genoeg reden om te komen.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelalbrandswaard.nl


MOGEN WIJ OOK UW WONING VERKOPEN?

T

T

H KOC VER

HOOGVLIET

Bongweg 129

PERNIS

T

H KOC

VER

HOOGVLIET

T

H KOC VER

Cremerstraat 153

HOOGVLIET

T

H KOC

VER

Ferdinand Huyckstraat 2

HOOGVLIET Hoogvlietsekerksingel 410

T

H KOC VER

H KOC VER

Dorpsstraat 193

HOOGVLIET

T

H KOC

VER

HOOGVLIET

Iskanderhof 8

HOOGVLIET

T

T

Koekoek 2

Middenbaan Noord 124, 3191 EK HOOGVLIET, (010) 216 11 10

Murraystraat 52

T

HOOGVLIET

T

T

T

H KOC VER

Pending 9

PERNIS

T

Pernisser Molenweg 42

T

H KOC VER

Viswant 25

PERNIS

Vrijlandstraat 65

H KOC VER

Pieter Stastokweg 22

HOOGVLIET

T

H KOC VER

Platte Drogedijk 47

T

H KOC VER

HOOGVLIET

Othelloweg 367

T

H KOC VER

HOOGVLIET

Koelinge 38

H KOC VER

www.synchrowonen.nl

H KOC VER

HOOGVLIET

HOOGVLIET

Voor meer informatie kijk op

T

HOOGVLIET

Bongweg 153

H KOC R E V

H KOC VER

PERNIS

T

H KOC

VER

H KOC R E V

HOOGVLIET

Eline Verestraat 63

H KOC VER

Bongweg 282

HOOGVLIET

Schakelweg 114


NIEUWS

Donderdag 23 mei 2013

Parkeren Middeleeuws Rhoon Komend weekend zaterdag 25 en zondag 26 mei, vindt in en rond het kasteel van Rhoon het evenement ‘Middeleeuws Rhoon’ plaats. De parkeermogelijkheden zijn beperkt. Daarom wordt het publiek geadviseerd om zoveel mogelijk te voet, per fiets of per openbaar vervoer te komen. In beginsel zijn er parkeermogelijkheden achter Het Wapen van Rhoon, bij het Kasteel van Rhoon, de Dorpskerk (allemaal aan de Dorpsdijk), de Sporthal (Stationsstraat 1a) en bij het Uitvaartcentrum (Viaductweg 89) Op zaterdag 25 is er eveneens een internationaal karate evenement in de Sporthal dat ook een behoorlijke parkeerbelasting geeft. Op zondag is deze parkeerdruk er niet, maar ook dan zijn de terreinen niet van elastiek. Bovendien is de Stationsstraat tussen Sporthal en Dorpsdijk wegens werkzaamheden afgesloten. Het gedeelte van de Dorpsdijk waaraan onder meer Het Kasteel, de Dorpskerk en het Wapen van Rhoon liggen is dus alleen bereikbaar via Zwaardijkse (Poortugaalse) kant van de Stationsstraat. Behalve in de nabijheid van Het Kasteel kan geparkeerd worden op het parkeerterrein bij het Zwembad Albrandswaard aan de Albrandswaardsedijk 188 in Poortugaal. Vandaar wordt een pendeldienst onderhouden van en naar Het Kasteel van Rhoon. Op zaterdag wordt gependeld van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 12.00 tot 18.00 uur. Het metrostation Rhoon ligt op 800 meter van het kasteel. Een afstand die voor mensen zonder loopbeperkingen goed is te overbruggen. Degenen die een deel van de afstand van huis naar Kasteel met de auto willen overbruggen kunnen rijden naar de dichtbij Rhoon gelegen metrostations Poortugaal of Tussenwater. Deze stations beschikken over parkeerterreinen. Van deze stations kan dan per metro naar Rhoon worden gereisd.

Gasten onder de indruk van mooie Rhoonse Jachthaven en omgeving Voor het achtste achtereenvolgende jaar is de Jachthaven Rhoon onderscheiden met de Blauwe Vlag. Dat betekent dat de vereniging de Stootwil, eigenaar van de jachthaven, voldoet aan het hoge eisenpakket dat daarbij hoort. Aandacht voor milieu, veiligheid en duurzaamheid staan hoog in het vaandel. Dit jaar vond de uitreiking van de Blauwe Vlag plaats bij de Jachthaven Rhoon. De Stootwil en gastheer gemeente Albrandswaard ontvingen een gezelschap van 185 afgevaardigden van gemeenten met stranden en havens. Vrijwilliger Piet Floris van de Rhoonse Jachthaven ontving

laten vallen. ,,Dat geeft het 40-jarig bestaan van de jachthaven een extra dimensie’’, aldus Ger van de Velde. ,,Het bijzondere aan deze jachthaven en haar organisatie is dat destijds drie watersportverenigingen WSV Poortugaal, De Koedood en Heerjansdam besloten stichting de Stootwil op te richten en de haven aan te kopen van het Recreatieschap IJsselmonde. Ik denk te mogen zeggen dat dit uniek is in Nederland. Huidig voorzitter Cock Hoekwater is vanaf De onderscheiding 2013 krijgt in het havengebouw direct een plekje naast de zeven eerder ontvangen onderscheidingen. foto: Koos Romeijn. de Blauwe Vlag uit handen van Lenie ’t Hart van Zeehondencrèche Pieterburen. De internationale Jury voor de Blauwe Vlag heeft dit jaar in Nederland 153 Blauwe Vlaggen toegekend. Dit is een stijging van 10 procent ten opzichte van 2012. Met dit hoge aantal behoort Nederland tot de Europese koplopers van de Blauwe Vlag-campagne. De Blauwe Vlag werd uitgereikt aan 58 Nederlandse stranden

Kinderkoor De Regenboog en Wim Bevelander geven concert Kinderkoor De Regenboog geeft op 1 juni samen met Wim Bevelander een concert. Vorig jaar hebben ze ook een gezamenlijk concert gegeven en die samenwerking smaakte naar meer. Kinderkoor De Regenboog is een Christelijk kinderkoor uit Poortugaal. Wim Bevelander reist al 30 jaar door het land om op te treden. Een enkele keer met een band, meestal met een akoestische gitaar, maar altijd met Nederlandstalige, pittige songs. Hij is leerkracht in het basisonderwijs geweest,

Vrijwilliger Piet Floris van de Rhoonse Jachthaven ontvangt uit handen van Lenie ’t Hart de onderscheiding behorende bij de Blauwe Vlag. foto: Koos Romeijn

het eerste uur betrokken bij deze haven. Het bestuur kan een beroep doen op 42 vrijwilligers die voornamelijk uit de ligplaatshouders komen. Ze zijn voor alle hand- en spandiensten beschikbaar en houden zich niet alleen bezig met het onderhoud, maar ook met de investeringen en vernieuwingen, schoonmaak en kantinewerk. Speciale gast bij de uitreiking van de Blauwe Vlag op de Rhoonse Jachthaven was Lenie ’t Hart van de Zeehondencrèche Pieterburen. Zij hield een pleidooi om vooral geen afval en vuil in het water achter te laten. Dit kan grote gevolgen hebben voor dieren. Zo vertelde Lenie ’t Hart dat zeehondjes met plastic zakken of een WC-bril om de kop bij haar binnen worden gebracht. ,,Alstublieft gooi geen afval over boord en voorkom ook dat gif in het water terecht komt. Ook daar worden zeehonden ziek van of gaan eraan kapot.’’ Na het officiële deel maakten de genodigden een vaartocht met de veerpont op de Oude Maas. Vanaf het water werd het de gasten vooral duidelijk hoe mooi de Jachthaven ingebed is in het unieke griendenlandschap.

werkt regelmatig mee met diensten voor basisschoolleeftijd en heeft ook diverse kinder CD’s gemaakt. Het thema van het gezamenlijke concert is ‘Je bent uniek’. Het concert wordt gegeven in kerkgebouw De Haven aan de Emmastraat 9 in Poortugaal. Aanvang 16.00 uur; kerk open om 15.30 uur. De toegang is gratis; bij de uitgang zal er een collecte gehouden worden voor de onkosten. Na afloop is iedereen welkom voor een hapje en een drankje.

(010) 438 35 38

www.hypotheekshop.nl/hoogvliet

en 95 jachthavens. Namens het bestuur van de stichting de Stootwil sprak burgemeester Ger van de Velde-de Wilde een welkomstwoord. De burgemeester vertrouwde het gezelschap toe dat deze uitreiking van de Blauwe Vlag een voor haar vernieuwde kennismaking was. Eerder was zij gastvrouw bij de uitreiking op SchouwenDuiveland en in Goedereede. Zij bedankte de organisatie van de Blauwe Vlag de keuze dit jaar op Rhoon te hebben

Het officiële hijsen van de Blauwe Vlag door burgemeester Ger van de Velde-de Wilde. Foto: Koos Romeijn

Column wethouder Mieke van Ginkel

Boompje opzetten

Beste lezers, graag wil ik met u een boompje opzetten over de bomen in Albrandswaard. Met dit gezegde sla ik een bruggetje naar de honderden bomen die sinds 2011 extra zijn geplant in onze gemeente. En dat is best veel! Ik krijg veel vragen over bomen die gekapt worden verdwijnen. Maar wist u dat vrijwel al deze bomen worden gecompenseerd? Hetzij op dezelfde plek hetzij op een andere plek in Albrandswaard. Maar we investeren ook in extra bomen, afdeling BOR (Beheer Openbare Ruimte) heeft al rond de 75 bomen extra geplant en de afdeling Bestuur was samen met de OMMIJ goed voor nog eens 231 stuks extra bij o.a. de Noordrand in Portland. Dit staat nog los van de honderden krentenbomen die daar zijn geplant want dat zijn in feite struiken. Hier mogen we nog eens 100 bomen bij optellen die elders in de gemeente extra mogen groeien en bloeien. Dit is al een mooi resultaat maar er komen nog meer bomen bij in het volgende plantseizoen. Op

sommige punten, zoals aan de Dorpsdijk in Rhoon, bleek het mogelijk de dijken en lanenstructuur verder te versterken door bomen te verplaatsen. Je kunt stellen dat de bomen bijdragen aan het groene karakter van Albrandswaard en daar zijn we blij mee en daar blijven we in investeren. De platanen aan de Dorpsdijk doen het goed dus oude bomen kunnen (soms) best worden verplaatst. De soort, maar ook de kwaliteit van het wortelstelsel zijn bepalend, waardoor niet alle bomen voor

verplaatsing in aanmerking komen. Een vraag die mij regelmatig gesteld wordt, is of een boom ‘te redden’ is. Helaas gaat het ook met bomen niet altijd goed, ze komen niet tot volle wasdom of worden geveld door ziektes of ouderdom. In Albrandswaard worden de bomen regelmatig geïnspecteerd op ziektes en onregelmatigheden. Dat voorkomt alleen niet dat een boom soms toch ziek wordt, een gevaar vormt of gewoon aan het eind van zijn Latijn is. Helaas kan het dan betekenen dat de boom gekapt moet worden om verdere verspreiding van een ziekte te voorkomen, of omdat de boom een gevaar oplevert voor de omgeving. Momenteel is dit niet aan de orde en kunnen we na een lange winter eindelijk weer genieten van de blaadjes aan de bomen. Tot slot… ik heb de Bomenridders van Albrandswaard regelmatig aan tafel om met elkaar de bomenstand in Albrandswaard te bewaken. Ik wens u dan ook een mooi en groen voorjaar toe.

3

ZIJKRANT Wereldwinkel op Poldermarkt Wereldwinkel staat zaterdag 25 mei met biologische producten en fair trade artikelen op de Poldermarkt in Poortugaal. En natuurlijk zijn van dinsdag tot en met zaterdag ialle artikelen te koop in de Wereldwinkel naast de TweedekansWinkel aan de Dorpsdijk in Rhoon. Wereldwinkel heeft vanaf heden ook leuke kleine cadeauartikelen voor de meesters en de juffen als afscheidcadeau bij het einde van het schooljaar. Ook voor de komende Vaderdag heeft Wereldwinkel prachtige artikelen en heerlijke wijnen ingekocht.

Avondvierdaagse Albrandswaard Van 28 tot en met 31 mei wordt de jaarlijkse avondvierdaagse van Albrandswaard gehouden. Er zijn aantrekkelijke routes door zowel Rhoon als Poortugaal. De laatste avond verzamelen alle lopers zich bij het JCA waarna onder begeleiding van de drum- en showbands het laatste stuk in een grote stoet gelopen wordt. Gekozen kan worden tussen 5 en 10 kilometer wandelen per avond. De start is op dinsdag tot en met woensdag om 19.00 uur. Op vrijdag start de 10 kilometer om 18.30 uur en de 5 kilometer om 19.00 uur. De deelnamekosten zijn 4 euro per persoon. Inschrijven kan op maandag 27 mei van 18.30 tot 20.00 uur in de kantine van PSV Poortugaal en op dinsdag 28 mei direct na de start.

Reisje ouderen gaat naar Het Loo De Commissie Ouderenwerk Rhoon verzorgt woensdag 29 mei een reisje naar paleis het Loo. Vertrek vanaf het Service Wooncentrum Ghijseland om 08.20 uur, vanaf de parkeerplaats bij de Klepperwei om 08.30 uur. ,,Vanuit Rhoon rijden we via een mooie route naar Achterveld, waar we ontvangen worden met koffie en gebak. Daarna gaan we naar restaurant de Molen in de Harskamp voor een koffiemaaltijd. ’s Middags brengen we een bezoek van ongeveer 2 uur aan paleis het Loo en de prachtige tuinen. We hopen om ongeveer 18.00 uur weer terug in Rhoon te zijn.’’ De kosten voor deze dag zijn 45 euro. Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekening 4264613 t.n.v. Comm. Ouderenwerk Rhoon. De betaling geldt als inschrijving. Voor verdere informatie: Adrie Wisseborn, telefoon 0105013445 en Ria Hahn, telefoon 010-5015851.


Een flexibel pakket voor een vaste prijs.

₏ 4950,–

Inhoud van het pakket o.a.: - laatste verzorging, aankleden - vervoer naar plaats van opbaring - kist of opbaarplank (keuze uit 5 kisten) - 1 rouwbezoek - 50 rouwbrieven naar keuze, incl. portokosten - crematiekosten/cq. begraven in algemeen graf - 50 kopjes koffie met een cake/koekassortiment - 1 bloemstuk (keuze uit 8 stukken) - de complete regeling en uitvoering van de uitvaart Voor het complete pakket, zie onze website of vraag onze folder inclusief wilsbeschikking aan: http://www.uvvw.nl Marguerita en Wouter van Wijngaarden

0181-620115

uijter

Uitvaartverzorging Omdat een uitvaart goed geregeld moet zijn.

0181 - 645609

Dag en nacht www.deruijteruitvaartverzorging.nl

’“”“•–—

Š ‹Œ ÂŒ ÂŽ ‰        Â?Â?Â?Â?Â? 

   Â?Â?Â?  Â?Â?Â?Â?  ­€Â? ‚ƒÂ?‚Â?„Â?Â… ­ ­Â?† 

†‡ˆ‚‰

Voor een betaalbaar grafmonument naar eigen wens Betaalbare grafmonumenten plaatsing in hĂŠĂŠl Nederland

www.andersgedenkmonumenten.nl Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel • Tel. 010 75 28 837

WWW.STEENHUYSNATUURSTEEN.NL Showroom in Zuidland op afspraak T 0181-400989 Info@steenhuysnatuursteen.nl M 06-53252575

TE KOOP GEVRAAGD

kleinmeubelen, boeken, platen, schilderijen, kleding, schoenen, gordijnen, vitrage en diverse klein huisraad.

010-4815166 06-51094965

Handelsonderneming ‘Van alles wat’. TE KOOP GEVRAAGD: hele of gedeeltelijke inboedels van antiek tot modern, bankstellen, kasten, eethoeken, kleingoed, schilderijen enz. Tevens huisontruimingen en verhuizingen.

Tel. 06 - 44 74 44 88!

HOUD DE INBREKER BUITEN Bouwkundig beveiligingsbedrijf - www.vanduurensecurity.nl

0181-314786

Herdacht worden zoals u bent Met CVU geeft u de gewenste kleur aan uw begrafenis of crematie zodat u de uitvaart krijgt die bij u past. Voor meer informatie kunt u bellen met 0800 - 288 22 55 of mailen naar info@cvu.nl.

ieuw: n MATRASREINIGINGHOLLAND Mensen met allergie- of verkoudheidsklachten zijn gebaat bij een schoon matras.

t-e s g , o o 0 h 0 e 1 D r prijs vooo uw aut

Heeft u gezondheidsklachten? Kijk dan snel op www.matrasreinigingholland.nl De eerste 100 klanten krijgen een mooi cadeau t.w.v. â‚Ź 35,Vraag een gratis proefreiniging aan!

WWW.CVU.NL

Kringloop Hoogvliet zoekt spullen om de winkel te vullen.

Bankstellen, eethoeken, salontafels, vitrines, dressoirs, tv-meubels, kleingoed, witgoed, kleding, lp’s, fietsen, ed.

Tevens doen wij ook huisontruiming & verhuizingen

Openingstijden: ma. 12.00-16.00 uur, di. t/m za. 9.30-16.00 uur.

Tel. 06-26242900

Mosoelstraat 2, 3193 EL Hoogvliet

06 - 10 91 38 86

GLAS- EN KOZIJNENHANDEL Naast alle soorten glas, EN ONDERHOUDSBEDRIJF zoals glas in lood en

PIET HAMERSLAG

DAG & NACHT SERVICE DAG & NACHT

GOEDKOOPSTE IN DE REGIO GOEDKOOPSTE

SERVICE

IN DE REGIO

Bel vrijblijvend voor meer Bel vrijblijvend voor meer informatie: Tel./Fax informatie: : 0181-640386

Tel./Fax 0181-640386 Autotelefoon :: 06-20492168 www.glashandelhamerslag.nl Autotelefoon : 06-20492168

spiegels, kunt u bij ons ook terecht voor hardhouten kozijnen. OĂłk voor schilderwerk. Koop nu voordelig uw

dubbele beglazing

eâ‚Ź 62,-

vanaf per m2 (inclusief plaatsen)

www.computerstoday.nl / info@computerstoday.nl


NIEUWS

Donderdag 23 mei 2013

Kunst en Atelierroute Albrandswaard Kunstkring Albrandswaard houdt in het weekend van 1 en 2 juni de Kunst en Atelierroute in Rhoon en Poortugaal. Tijdens deze route zetten 20 kunstenaars de deuren wijd open voor publiek. Op zaterdag 1 juni staan de deuren open van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag 2 juni van

5

“WE DID IT! Team Melius Roparun 2013” Daar teken je voor.

12.00 tot 17.00 uur. Iedereen is welkom om een kijkje in de keuken te komen nemen; iedere kunstenaar zal graag zijn of haar werk toelichten. De kunstenaars vertegenwoordigen een breed aanbod van verschillende kunstvormen. Er zijn onder meer grote abstracte en figuratieve schil-

Bijdorpplein 41 | 2992 LB Barendrecht | T (0180) 556 735 | F (0180) 556 298 E info@notbar.nl | I www.daartekenjevoor.nl

Inloopavond Bondscafé FNV Bouw FNV Bouw afdeling Ridderkerk en omgeving houdt maandagdagavond 27 mei weer haar maandelijkse bondscafé in Café Havenzicht aan de Havenstraat 3 in Ridderkerk. Aanvang 20.00 uur. Dit keer staat er geen thema op het programma, maar een inloopavond voor leden en geïnteresseerden. Men kan op deze avond even bijkletsen en vragen of opmerkingen kwijt. Voor vragen is vanaf 19.00 uur ook de vraagbaak aanwezig. Eventuele onderwerpen voor latere themabijeenkomsten kunnen worden ingediend. De consumpties worden aangeboden door het afdelingsbestuur.

Veel vragen tijdens bijeenkomst CDA voor gedeputeerde Veldhuijzen Werk van Blandine van Noordt. derijen, kleine etsen maar ook keramiek, sieraden, en textiele kunst te zien. Enkele

Werk van Bob Kemper.

kunstenaars exposeren samen op een andere locatie dan hun normale atelier. Zo zijn er kunstenaars te vinden in het gemeentehuis van Albrandswaard en in de bibliotheek van Poortugaal. In de galerie van stichting Castellum/Met 1624, gevestigd in een oud pandje midden in Poortugaal is werk te zien van één van de deelnemers. In de hal van het gemeente huis van Albrandswaard is een overzicht van de deelnemende kunstenaars en zijn folders aanwezig met informatie over de deelnemers en een plattegrond van Albrandswaard. Deze folders zijn eveneens te vinden in de bibliotheken van Poortugaal en Portland en bij boekhandel het Witte Huys in Rhoon. Uiteraard is alle informatie ook te vinden op de website http://www.kunstkring-albrandswaard.nl

Werk van Anne Julia van de Beldt.

Nieuw ondernemingsplan Woningbouwvereniging Poortugaal Wo n i n g b o u w v e r e n i g i n g Poortugaal beheert en verhuurt 1190 woningen in Poortugaal en Rhoon in de gemeente Albrandswaard. ,,Wij hebben zeer recent het opstellen van een nieuw ondernemingsplan en een strategisch voorraadbeleid afgerond. Door alle wijzigingen en ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting vonden wij dat ons oude ondernemingsplan uit 2008 niet meer geheel voldeed. Met dit nieuwe ondernemingsplan

willen wij onze corporatie en uiteraard ook de kernen Poortugaal en Rhoon mede toekomstbestendig maken! In de afgelopen weken hebben wij de plannen aan onze belanghouders en huurders gepresenteerd. Wij willen kwalitatief goede, betaalbare en gevarieerde woningen aan onze doelgroepen in de gemeente Albrandswaard bieden, met een duidelijke focus op de kern Poortugaal. Onze primaire doelgroep is de groep huishoudens met

een huishoudinkomen tot de EU-grens (34.229 euro prijspeil 1 januari 2013) of die vanwege een lichamelijke of andere reden op een sociale huurwoning aangewezen is. Daarnaast richten we ons op huishoudens met een middeninkomen, zolang zij geen alternatief hebben in de huurof koopsector. Op dit moment gaat het om huishoudens met een huishoudinkomen tussen de EU-grens en 43.000 euro. Onze drie speerpunten: 1) Verbeteren van kansen van

onze doelgroepen op de woningmarkt in Albrandswaard. 2) Zorgen voor goed woningbeheer 3) Versterken van de samenwerking met partijen en participatie van onze huurders. Onder deze speerpunten hebben wij benoemd wat we willen bereiken en hoe wij dat gaan doen. Op onze website www. wbvpoortugaal.nl onder vereniging/tekst ondernemingsplan kunt u het gehele document lezen.’’

Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 32.800 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV.

Donderdag 23 mei 2013 - 51e jaargang - nr. 24

Nieuws- en advertentieblad voor Albrandswaard (Rhoon en Poortugaal)

Adres uitgever en advertentie-afdeling: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax. 0180-619983 Redactie: Sieka Romeijn-Hedmann (0180-612571, 06-17375371) Leonie Elzinga (06-10336090) Postadres: Postbus 390, 2990 AJ Barendrecht Bezoekadres: Walmolen 74, Barendrecht E-mail: redactiealbrandswaard@baruitgeverij.nl

Met de thema-avond ‘Groen in de buurt’ en speciale gast gedeputeerde Govert Veldhuijzen gaf het CDAAlbrandswaard op dinsdag 14 mei het startsein voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Tijdens de druk bezochte bijeenkomst gaven wethouder Mieke van Ginkel en fractievoorzitter Sandra Hek een toelichting op de toekomstvisie en de trajecten van burgerparticipatie in Albrandswaard op het gebied van groen in de buurt. Maar het grootste gedeelte van de avond stond in het teken van de laatste ontwikkelingen rond het landschapspark ‘Het Buytenland van Rhoon’. Govert Veldhuijzen heeft begin 2012 de portefeuille Ruimte en Wonen overgenomen van zijn voorganger Liesbeth Spies en is hierdoor nu verantwoordelijk voor het landschapspark ‘Het Buytenland van Rhoon’. In zijn betoog gaf hij aan dat er op dit moment gewerkt wordt aan het beheer- en inrichtingsplan van het landschapspark. Onder leiding van wethouder Raymond van Praag en Arie Verhorst, voorzitter LTO Noord Zuid-Holland, is bekeken op welke wijze de agrariërs uit het gebied mee kunnen doen aan het beheer en de inrichting daarvan. Er zijn gesprekken gevoerd om de ambities en mogelijkheden van de agrariërs die activiteiten willen ondernemen, te

bespreken. Naar aanleiding daarvan hebben deze agrariers een bedrijfsplan gemaakt, of zijn ermee bezig, met als doel hierna een intentieovereenkomst met de provincie te tekenen. Over deze intentieovereenkomst hadden de aanwezige agrariërs veel vragen aan gedeputeerde Veldhuijzen. Zo gaven ze aan dat zij onverwacht geconfronteerd werden met een bijlage in de overeenkomst waarin heel precies beschreven is hoe de natuur en recreatie ingevuld en onderhouden moet worden. Door de toevoeging van deze bijlage zien de agrariërs geen mogelijkheden meer om activiteiten in het landschapspark te ondernemen. Door de nieuwe regels uit de bijlage is het perspectief om als agrariër je eigen geld te verdienen en zo het hoofd boven water te houden erg klein geworden. Het wordt hun onmogelijk wordt gemaakt om de plannen die ze hebben gemaakt, uit te voeren. De gedeputeerde gaf aan de belangen en gevoelens van de betrokkenen goed te begrijpen. Hij gaf aan het belangrijk te vinden dat de provincie en de agrariërs met elkaar in gesprek blijven, daarom moet nog eens goed gekeken worden naar de betreffende bijlage. In juni vindt er een stuurgroepvergadering plaats, waarin dit ook aan de orde komt. Veldhuijzen beloofde hierna erop terug te komen.

GEEN SCHAKEL ONTVANGEN? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar: schakel@moersteeverspreiding.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon 015-3694070 Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Bezorgklachten: Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar schakel@moersteeverspreiding.nl of bel Moerstee Verspreiding, telefoon 015-3694070 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.


6

Donderdag 23 mei 2013

MASTENBROEK

Na een leven vol zorg voor alles wat hem lief en dierbaar was, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn allerliefste man, onze liefste en zorgzaamste vader, schoonvader en opa

OF ANDERE LICHAMELIJKE 0180 723204 KLACHTEN Molenleede 90 2991 WB Barendrecht

Voor informatie kijk op:

www.ericmastenbroek.nl

Praktijk voor natuurgeneeskunde

Albertus Piek ~ Bert ~ * 18 november 1951

† 19 mei 2013 Marjo Rogier en Carola Tygo Noa Michiel en Hendrianne

DAN IS BIORESONANTIE DÉ THERAPIE VOOR U.

grafmonumenten BETAALBAAR & COMPLEET VERZORGD

TEL.: 0186 - 64 95 19 Benjamin Franklinstraat 17, Oud-Beijerland www.kampersnatuursteen.nl

Marjo Piek Molenaar 39 3171 HJ Poortugaal Bert is thuis, waar wij in familiekring afscheid van hem nemen.

Hanny Gerritsen www. natuurgeneeskundepraktijk.eu

0180-621527 06-17852966

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in ’t Veerhuys, Dorpsdijk 238 te Rhoon.

Te koop: 7merk t-shirts Esprit/Nike 15e,6 mooie stoere overhemden Esprit 15e, Grundig TV met ophangstuk en afstandbediening, beeld 37cm,10e, Handstoomapparaat, 1000 watt, 9 accesoires, 7, 5e, 0655830549

Bert hield van bloemen (behalve lelies). Wij willen iedereen vragen om een bloem mee te nemen als laatste groet.

t.k. anti-inbraakstrip secu voor voordeur, nieuw, van 65 voor 35 euro. tel.0180617345 na 19.00 uur

De afscheidsmis zal worden gehouden op vrijdag 24 mei om 11.30 uur in de R.K. Sint Willibrorduskerk, Dorpsdijk 236 te Rhoon. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de R.K. begraafplaats aldaar.

VERBOUWEN?

PAK HET BTW VOORDEEL Dag en nacht bereikbaar!

WWW.JANSENGLAS.NL

0180 - 699 199

AMOTEX TAXI RIDDERKERK Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen. Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven. Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

- Vast tarief per rit binnen Ridderkerk - Speciaal tarief naar ziekenhuis - Vervoer naar en van luchthavens - Korting bij retourboekingen - U kunt in de taxi pinnen

TEL.: 0180-468724 / 06-23910654

AMOTEX Transport- & Koerierservice - Transport tot 1.500 kg. netto lading - Opslag van goederen en materialen - Nachtdistributie

TEL.: 0180-468724 / 06-23910654

Talenpracticum Zuid

Welke goed Nederlands sprekende en zelfstandige dame wil ons 4 uur per week op donderdag of vrijdag helpen om een modern penthouse schoon te houden? Reacties graag op tel 0180 618149.

Nederlands, NT2, Engels, Frans, Duits en Spaans. Alle niveaus, op elk moment beginnen, dag- en avonduren.

GRATIS PROEFLES

010 - 481 37 59 WWW.TALENPRACTICUM.NL info@talenpracticum.nl Lenteaanbod:

 

Rotterdamse Accordeon Vereniging Philharmonica zoekt Leden. Geinteresseerd? Bel 0631330170.

Workshops BROODBAKKEN     in  Barendrecht    

Leer brood  bakken  op   ambachtelijke  wijze   tijdens  een  gezellige   workshop!  

Te koop: Izgst en schone jongens kleding. Leeftijd 14-19 jaar. Maat M. Merken als Mexx, OLIVER Ed Shirts, overhemden, jassen en een trendy beige colbert. Prijzen iov 0643278133 Kinderfietshelm € 3,scooterhelm zonder voorzetscherm € 6,- Gasgeveerde bureaustoel met gele zitting voor tiener € 5,- Professionele bureaustoel voor volwassene met oranje bekleding € 17,50 Tel: 0642768627

Bij inschrijving tussen 16 mei en 21 juni 10% korting op lesgeld!

Voor  data  en  meer  info:   06-­‐11290435  

www.bakjebrood.nl

Te koop: Piaggio Zip 4t scooter 5/2010 (geen helm nodig) slechts1700 km, kleur: zwart. Incl .orig. windscherm + 2e spiegel. €999,- / tel. 06-51141000 Te koop: Motorscooter Kymco New Dink 200i. Bj 09-2010, 10400 km. Goed onderhouden, incl. topkoffer en motorhoes. Zeer zuinig in gebruik. Vraagprijs: € 1500,- Tel: 06-11916183 Gezocht: voor oldtimer een afsluitbare garagebox in Barendrecht. Reacties op telefoonnummer 0653446989.

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht & omgeving. Barendrecht & omgeving. * Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar

Open Atelier Arie Dubbeldam Aquarellen - Olieverfschilderijen - Pasteltekeningen – Acrylschilderijen

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Zaterdagmiddag 18 en 25 mei 2013 van 14:00 tot 17:00 uur Adres: Ebweg 31, 2991 LS Barendrecht. Straatje met bord verboden toegang en eigen weg inrijden

kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

tel. 0180-613209 of 06-50278345 of www.ariedubbeldam.nl

Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Bel 0180-612735 Voor Bel informatie en actuele rouwberichten 0180-612735

Familieberichten

Ik heb jou niet verloren, daarvoor gaf je mij teveel Wat je zei, dat blijf ik horen Van wat ik ben, ben jij een deel Ik kom jou overal nog tegen, in wat ik doe en wat ik laat Jij bent en blijft voor mij een zegen, waarvan het spoor nog steeds verder gaat

UITVAARTVERZORGING Met 25 jaar ervaring uw vertrouwen waard Hoe u ook verzekerd bent

HOOIKOORTS, ALLERGIE


INdruk WEKELIJKSE SCHAKELPAGINA TUSSEN GEMEENSCHAP EN GEMEENTE • JAARGANG 2 • NUMMER 21 • 23 MEI 2013

Oh, zit dat zo?!

Goede INdruk? het kappen van bomen. Is daar überhaupt een goede reden voor? Ja, toch wel. Dan het binnenzwembad. Komende maandag staat dit onderwerp op de (carrousel)agenda van onze raad. Nieuwsgierig? Lees het volgende week... de INdruk.

Geef je INdruk!

‘Meerdere aanbieders via ‘nieuw’ glasvezel?’ Camin Vermeer, 26 jaar (uit Poortugaal) Als jonge gozer, wil je niet anders. Razendsnel internet, in luttele seconden onwijs zware bestanden downloaden, in je ‘chille’ modus nog gauw wat draadloos tv kijken op je ‘tablet’ en live tv op pauze zetten wanneer het jou uitkomt. De aanleg van glasvezel in Albrandswaard is in volle gang. ‘Caiway biedt pakketten aan op dit glasvezelnetwerk, maar komen er nog meer aanbieders? Toch wel handig om prijzen tegen elkaar af te wegen. Zeker voor de jongeren onder ons’, zegt Camin Vermeer van 26 jaar uit Poortugaal met een knipoog. Aanleg glasvezel Wethouder Bert Euser: ‘De gemeente heeft CAI Albrandswaard verkocht aan CIF, investeerder in glasvezelnetwerken. Woningen in Albrandswaard krijgt gratis glasvezel. Eerst zou elke voordeur in 2018 voorzien zijn van dit razendsnelle netwerk, maar nu ligt het er al voor het eind van dit jaar.’ Meerdere aanbieders via glasvezel Wethouder Bert Euser: ‘In onze deal met CIF is vastgelegd dat er naast Caiway tenminste één andere aanbieder via het glasvezelnetwerk diensten gaat aanbieden. Dit zodra glasvezel in heel Albrandswaard is aangelegd. Zo kunnen mensen, en zeker ook jonge mensen zoals Camin, kijken welke prijzen en pakketten het beste bij hen passen. CIF communiceert te zijner tijd over de andere aanbieder(s). Nu wordt er per kern, dus Portland, Rhoon en Poortugaal, glasvezel aangelegd. Als het netwerk in een kern klaar is, kan die kern direct gebruik kan gaan maken van de diensten van Caiway. Als heel Albrandswaard voorzien is, komt er tenminste nog een tweede andere aanbieder bij. Camin: ‘Ik kan niet wachten om te kijken bij wie we dan het beste internet, live tv, telefonie etc. kunnen afnemen! Maar stel dat ik het niets vind, kan ik dan via de huidige kabel blijven afnemen?’ Andere mogelijkheden Wethouder Bert Euser: ‘De COAX kabel blijft nog enkele jaren beschikbaar, dus je hoeft tot zo lang geen glasvezel te gebruiken. Daarnaast is er bijvoorbeeld draadloos internet via telefonie.’ Kijk voor meer informatie op: www.cif-glasvezel.nl/albrandswaard Heeft u samen met andere inwoners of vereniging(en) uit Albrandswaard ook een relevante vraag (geen klacht) of een goed onderwerp, mail of bel dan naar: E: bedrijfsjournalist@albrandswaard.nl M: 06 53 96 70 53 (Patricia Blomjous)

Volgende INdruk

Kaal is niets mis mee, maar voor een rotonde is het niet het meest ideale plaatje natuurlijk. Iets over

Heb je een vraag? Benieuwd naar het verhaal achter de schermen of zelf nog leuke, boeiende onderwerpen? Mail of bel mij dan. Niet alles wordt een artikel, maar ik ben echt reuze benieuwd naar jullie INdrukken!

Tot gauw! Patricia Blomjous bedrijfsjournalist@albrandswaard.nl 06 53 96 70 53

Aan ‘het strand’ in Portland... Flink genieten voor kids aan ‘t Strandje van de Noordrand

‘Geweldig dat kids in Portland zo’n leuke speelplek hebben!’

Julia (8jr), Justin (6jr), Frans en Antoinette Kool (fotomaakster) Naast de A15, tussen de Rijsdijk van Rhoon en de gemeentegrens met Barendrecht ligt de ‘Noordrand’. Er gebeurt van alles. Zeker nu! En dan wel op het stuk tegenover de Regenboog en de Saffierlaan. Met een handdoek en een tasje met spulletjes onder de arm, een tasje met spulletjes en in zwemkleding zie je kids in zwemkleding richting het recent gemaakte strandje gaan. Julia Kool (8jaar): ‘Ik vind het zo leuk om naar het strandje te gaan. Ik ga ook vaak met de opblaasboot het water op!’

Noordrand tussen Rijsdijk en grens met Barendrecht

Paul Verweij, projectleider namens de OMMIJ : ‘De ‘Noordrand’ moet een natuur- en recreatiegebied worden. Daar zijn we nu druk mee bezig. Er zijn vijf verschillende plekken waar iets gaat gebeuren.

Zo zijn we bijna klaar met het strandje aan de rand van Portland. We hebben daar ook nog allerlei spelen voor kinderen gemaakt. Het is er goed vertoeven. Er zijn verschillende manieren om daar te komen. Zo worden er paadjes gemaakt voor wandelaars. Dat kon alleen niet overal vanwege de ligging van enkele ondergrondse leidingen.’

Het strandje en het Park van Portland

Antoinette Kool uit Portland: ‘Het strandje en het Park van Portland liggen precies tegenover ons huis. Er wordt echt veel gebruik van gemaakt. Het is ontzettend leuk voor kinderen met die ‘waterglijbaan’, stapstenen door het water en het strandje. Er komt ook nog een kabelbaan. Kinderen die vallen komen nu dan bij ons thuis een pleister halen. Geweldig dat de kinderen nu zo’n leuke plek hebben om te spelen bij het strandje en het park! Ze staan ook regelmatig op onze trampoline te springen voor de deur. Leuk toch?’ Justin Kool (6jaar): ‘Ik ga vaak met mijn zus lekker in het bootje varen. Andere kinderen mogen dan ook mee. Die stapstenen zijn ook leuk en ik speel heel vaak met water in die ‘waterglijbaan’.’ Wethouder Van Ginkel: ‘Het is mooi om te zien hoe de Noordrand wordt ontwikkeld. Ik zie kinderen nu al genieten bij het strandje en het Park. En daar gaat het om! Bij de klimaatbuffer komt uiteindelijk een wandelpad, op de plek waar nu de paardjes staan. De paardjes blijven daar gewoon. Dat zorgt voor een leuke en natuurlijke wandeling.’

Meer informatie over de Noordrand?

Kijk dan gauw op www.albrandswaard.nl. Als je ‘Noordrand’ intypt in het zoekveld, kom je waar je zijn moet voor meer informatie!

Hang die vlag maar uit! Maar dit keer een blauwe... ‘Mam, nou heb ik toch wat! De grootste robbenjager van Zuid-Holland in decennia, is Bastiaan ‘t Hart’. Onderzoeker naar robbenjacht door de jaren heen en zoon van Lenie ‘t Hart ontdekte dit. ‘Dat was dus gewoon één van mijn voorvaderen, dat is nogal wat vind je niet?’, vertelt Lenie ‘t Hart (Zeehondencrèche) met een knipoog en een lach tijdens haar speech bij de Blauwe Vlaguitreiking op donderdag 16 mei bij restaurant Abel. Luid gelach volgt. Lenie: ‘In de kerk van Rhoon hangt een kroonluchter, geschonken door Cornelia ‘t Hart. De ‘t Harten’ hebben hun roots liggen in Rhoon. Geweldig om hier te zijn en de Blauwe Vlag te mogen hijsen met burgemeester Van de Velde van Albrandswaard.’

Wat is de Blauwe Vlag?

Erik van Dijk, directeur Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK): ‘De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding voor jachthavens en stranden. Waarbij wij vooral letten op schoon zwemwater, op reinheid, op natuur- en milieu-informatie en veiligheid. Dat is een belangrijk aspect op zowel stranden als jachthavens. De jaarlijkse uitreiking is een feestje en vele gemeenten willen dat feestje wel organiseren. Toen ik jaren terug benaderd werd door de jachthaven in Rhoon met het verhaal dat zij in 2013 veertig jaar bestaan, leek het me prima om het hier te doen! Ik vind het ook een geweldige jachthaven die al jaren met de Blauwe Vlag is gecertificeerd. Het is een zeer enthousiaste groep vrijwilligers, die in een heel prettige sfeer de zaken goed regelen hier.’

Jachthaven Rhoon - Stichting de Stootwil

Cock Hoekwater, voorzitter Stichting de Stootwil: ‘Het was geweldig

Uitreiking De Blauwe Vlag in Jachthaven Rhoon

‘Jachthaven Rhoon Stichting de Stootwil.. al jaren de Blauwe Vlag! Lenie ‘t Hart (Zeehondencrèche) en Burgemeester Van de Velde hijsen Blauwe Vlag om zoveel mensen te ontvangen. Ik heb genoten van de speeches van de burgemeester en Lenie ‘t Hart. Voor ons is het ‘behalen’ van de Blauwe Vlag ieder jaar weer een ijkpunt. Zo zien we dat we het met onze groep vrijwilligers goed op orde hebben hier!’ Burgemeester Van de Velde: ‘Het bestuur kan een beroep doen op 42 vrijwilligers, voornamelijk ligplaatshouders. Zij zijn voor alle hand en spandiensten beschikbaar en houden zich niet alleen bezig houden met het onderhoud, maar ook met de investeringen en vernieuwingen, schoonmaak, kantinewerk en ga zo maar door. Ik denk dat we mogen zeggen dat dit uniek is in Nederland!’ Meer informatie over de Blauwe Vlag en de uitreiking afgelopen donderdag vind je op: www.deblauwevlag.nl.


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 23 mei 2013 Let op! Vrijdag 24 mei is de afdeling Publiekszaken gesloten in verband met een personeelsreis. Het is op deze dag niet mogelijk om reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten aan te vragen. Eerder aangevraagde documenten kunt u wel ophalen.

Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: Fax: E-mail: Website:

(010) 506 11 11 (010) 501 81 80 info@albrandswaard.nl www.albrandswaard.nl

Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht. Openingstijden afdeling Bouwen en Wonen elke werkdag: 09.00 - 12.30 uur ’s middags: op afspraak Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111 Spreekuren burgemeester en wethouders Wilt u met de burgemeester of een van de wethouders spreken? Bij u thuis of in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via bestuurssecretariaat@ albrandswaard.nl. Collecte Van 26 mei t/m 1 juni: Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds

Nieuws Parkeerschijfzone Hof van Portland, Rhoon Met ingang van 1 juni 2013 geldt een parkeerschijfzone (blauwe zone) op het parkeerterrein bij het Hof van Portland. De parkeerschijfzone is op zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur van kracht. In de zone mag u uw auto maximaal twee uur parkeren. Wilt u uw auto in de blauwe zone parkeren? Dan is het gebruik van een parkeerschijf verplicht. Met de parkeerschijf geeft u uw aankomsttijd aan. Plaats de parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de vooruit. De komende weken delen de toezichthouders van de gemeente en de politie nog geen boetes uit bij overtredingen. Wel controleren zij het gebruik van de parkeerschijf. Kijk voor meer informatie over de parkeerschijfzone aan het Hof van Portland op www.albrandswaard.nl.

Dag van de Bouw - zaterdag 1 juni Neem een kijkje bij de verbreding van de A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein A-Lanes A15 werkt aan de verbreding van de A15 tussen Maasvlakte en het Vaanplein. Dit omvangrijke project bestaat uit de verbreding van de snelweg, de bouw en het aanpassen van veel viaducten en de bouw van de nieuwe Botlekbrug. Op zaterdag 1 juni, de Dag van de Bouw, opent A-Lanes tussen 10.00 en 16.00 uur haar deuren. De hoofdlocatie van A-Lanes vindt u aan de Seattleweg 15 in Pernis. Vanaf hier vertrekken er pendelbussen richting de drie overige opengestelde bouwlocaties: de nieuwe Botlekbrug, het Vaanplein en het Oudelandse viaduct. Kijk voor meer informatie op www.verbredingA15.nl/dagvandebouw of www. albrandswaard.nl

Besluiten gemeenteraad De gemeenteraad heeft op 13 mei 2013 de volgende verordeningen vastgesteld: - Verordening leerlingenvervoer 2013 (2013/126225) De verordening ligt vanaf 23 mei 2013 twaalf weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. U kunt deze verordeningen ook vinden op www.albrandswaard.nl. De gemeenteraad heeft op 13 mei 2013 ook de volgende besluiten genomen: - De Lijst ingekomen stukken 13 mei 2013 vast te stellen (2013/128786); - Een zienswijze in te dienen op de begroting 2014 van de Stadsregio Rotterdam (2013/127136) - Een ontwikkelovereenkomst te sluiten en een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor een zorgwoning Buytenhof locatie Oudeweg in Rhoon (2013/126988) - Het college van B&W toestemming te verlenen voor het treffen van een gemeenschappelijke regeling met de colleges van B&W van Barendrecht en Ridderkerk (2013/125889) De volledige tekst van het betreffende raadsbesluit kunt u raadplegen op http://raad.albrandswaard.nl

Vergaderingen Politieke Markt - Carrousel Wanneer Waar? Agenda:

Maandag 27 mei, 20.00 uur Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal Griffiezaal 20.00 - 21.15 uur Sport- en ontspanningsaccommodaties (incl. ambitiedocument Johannapolder) 21.15 - 22.00 uur Zwembad Albrandswaard 22.00 - 22.05 uur Planschade Achterdijk 13a 22.05 - 22.45 uur Evaluatie Bomenbeleid en kapverordening 22.45 - 23.00 uur Jaarrekening 2012 en conceptbegroting 2014 DCMR Atriumzaal 20.00 - 20.15 uur Jaarrekening 2012 en conceptbegroting 2014 OMMIJ - BESLOTEN 20.15 - 20.35 uur Begroting VRR 20.35 - 20.45 uur Begroting GGD-RR 20.45 - 21.15 uur Toekomst bibliotheekvoorziening 21.15 - 22.45 uur Contourennota Jeugdzorg

Bekendmakingen Bekendmakingen

Bestuursrecht van de rechtbank.

Aangevraagd / voorgenomen Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen.

Reguliere omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Uitgebreide omgevingsvergunning

Poortugaal - Blaakse Wetering 10, 3176 XB plaatsen balkonbeglazing Verleend / besloten Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening.

Rhoon - Regenboog 232, 3162 XA plaatsen twee dakkapellen en een dakraam (datum bekendmaking: 13-05-2013)

Poortugaal - Wanmolen 15, 3171 DM brandveilig gebruiken van vier woningen (speciale woonvorm) voor maximaal 10 personen (datum bekendmaking: 13-05-2013) De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking. • Belanghebbenden aan wie Voorlopige voorziening redelijkerwijs niet kan worden aanvragen verweten geen zienswijzen te Het kan zijn dat u tegen een bepaald hebben ingebracht tegen de besluit bent en: ontwerpbeschikking. 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt Evenementen en overige gedaan vergunningen 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan Rhoon worden teruggedraaid - 3161 KD - organiseren U kunt dan een voorlopige middeleeuws evenement in en rond voorziening aanvragen bij de het Kasteel van Rhoon op zaterdag Voorzieningenrechter van de 25 mei van 10.00 - 17.00 uur en Arrondissementsrechtbank in op zondag 26 mei van 13.00 Rotterdam. Een voorlopige 17.00 uur (datum bekendmaking: voorziening is geen definitief 22-05-2013) besluit, maar zorgt ervoor dat een - Broodhuys ZieZo, Julianastraat besluit nog niet in werking kan 36 - incidentele festiviteit zondag treden. Voor meer informatie over 26 mei 2013 van 14:00 - 18:00 voorlopige voorzieningen kunt u uur (datum bekendmaking: 08-05contact opnemen met de sector 2013)

Welstandscommissie Wanneer Waar? Agenda

Informatie?

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur, Gemeentehuis van Ridderkerk (Koningsplein 1, Ridderkerk) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Inzameling oud papier en karton Elke laatste zaterdag van de maand zamelt de gemeente in Poortguaal het oud papier en karton in. In de Poortugaalseweg, Rhoonsedijk, Slot Valkensteinsedijk, Slotsedijk en Varleweg wordt het oud papier de eerste zaterdag ingezameld. In de wijken waar papiercontainers zijn uitgedeeld wordt geen los papier meer opgehaald. Zet de papiercontainer voor 09.00 uur op de aanbiedplaats voor minicontainers. Meer scheiden, minder afval.

Inzameling plastic

80 90 80 70 70 60 60 50

Van januari t/m maart 2013 is 20 ton plastic ingezameld.

50

40 40 30 30 20 20 10 10 0

Dit is 3 ton minder dan in 2012. Ca. 1.000 ton verdwijnt nog in het restafval.

Kijk voor de laatste stand van zaken op www.albrandswaard.nl > ‘gemeenteraad en formele stukken’.

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl


NIEUWS

Donderdag 23 mei 2013

9

Kanoën in Klimaatbuffer Al peddelend over de Koedoodseplas langs nieuwbouwwijk Portland, met uitzicht op natuurlijke rietoevers en misschien wel een glimp van een grazende Schotse Hooglander! Een gids van ARK Natuurontwikkeling vertelt onderweg over natuur en over Klimaatbuffer IJsselmonde. Dit kan met de kano-excursie op zaterdag 25 mei. Klimaatbuf-

fer IJsselmonde is een gebied waarin water zo lang mogelijk wordt vastgehouden. Schoon regenwater vormt zo een watervoorraad voor tijden van droogte. ARK Natuurontwikkeling is initiator van dit project, waarbij het Zuid-Hollands Landschap aangesloten is als partner. Al peddelend komen de deelnemers van alles te weten over de watervoorraad die hier

wordt aangelegd en over de natuurvriendelijke oevers. Op een aantal plekken is het water zo helder dat vissen en andere waterdiertjes goed te zien zijn. De excursie start bij de Korte Koedoodsedijk ter hoogte van huisnummer 1, 2993 AH Barendrecht. Een zwemdiploma is verplicht! Hoewel er zwemvesten beschikbaar zijn, eist organisator het Zuid-Hollands Land-

schap van de deelnemers dat zij kunnen zwemmen. Een overdraging (sjouwen met de kano) maakt deel uit van deze kanotochten! Bij zeer slecht weer en wind van 5B en harder gaan de tochten niet door! Voor aanmelden, kosten, locatie en starttijden de website van het Zuid-Hollands Landschap www.zhl. nl/natuuragenda. Foto: ARK, natuurontwikkeling.

Ga naar de website en upload je bericht. www.deschakelalbrandswaard.nl

Volharding speelt op muziekfestival Pernis In Pernis spelen zaterdag 1 juni vanaf 12.00 uur diverse harmonie-, fanfare- en brassbandorkesten, maar ook slagwerkensembles, in de muziektent op het Arie den Arendplein in Pernis. Ook muziekvereniging Volharding uit Rhoon o.l.v. Martijn van Tent.verzorgt een optreden van ongeveer 40 minuten. Het festival wordt jaarlijks georganiseerd door OBK Pernis. Het programma: 12.10 uur: welkom; 12.15 - 12.55

uur: Malletband SDG;13.00 - 13.15 uur: Turnlust Freerunning;13.15 - 13.55 uur: Malletband Concordia; 14.00 - 14.40 uur: Muziekvereniging Volharding Rhoon;14.40 - 15.20 uur: Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie; 15.20 - 16.00 uur: Muziekvereniging Door Eendracht Sterk Hoogvliet; 16.10 - 16.50 uur: Malletband Oefening Baart Kunst Pernis; 16.55 - 17.35 uur: Amusements Orkest Oefening Baart Kunst Pernis.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelalbrandswaard.nl

Marijke wandelt in Zoetermeer BARENDRECHT - De leden van de wandelsportvereniging Marijke gaan komende zaterdag 25 mei wandelen in Zoetermeer waar de Floravontuur Wandeltocht wordt gehouden. De te lopen afstanden zijn vijf, tien, vijftien , twintig, vijf en twintig,, en veertig kilometer. Het vertrek is om 06.30 uur vanaf sporthal Vitaal aan de Kruidentuin. Kijk voor meer informatie op www. wandelsportmarijke.nl.

Tuinplezier voor iedereen BARENDRECHT - Op zaterdag 1 en zondag 2 juni houdt De Tuinen van Appeltern het themaweekend ‘Tuingeluk voor iedereen’. Een leerzame dag voor tuinbezitters die op zoek zijn naar het goede tuingevoel en niet precies weten hoe te werk te gaan. Twee jaar geleden zijn de basisvoorwaarden voor tuingeluk gepresenteerd. Vier eenvoudige richtlijnen waarmee de juiste uitgangspositie voor toekomstig tuingeluk bereikt kan worden. ‘Tuingeluk’ wordt inmiddels breed omarmd door iedereen in het vak en ook zijn er al meer dan

honderd Tuingelukcoaches actief. Om zoveel mogelijk nog niet gelukkige tuinbezitters te bereiken, is het speciale weekend ‘Tuingeluk voor iedereen’ opgezet. Meer dan vijftig ontwerpers en hoveniers fungeren deze dagen als gastheer en docent. Onder hen ook Gijsbers Hoveniers uit Barendrecht en Dordrecht. Ze leiden bezoekers rond, geven adviezen en tonen producten en methodieken waarmee het tuingeluk nog sneller bereikt wordt. Geluidsabsorberende muren, stuukwerken die winterhard

Speelmaatjes en vrijwilligers gezocht voor kinderen met autisme De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) organiseert met succes maandelijks in Barendrecht een sport- en speldag voor kinderen met autisme in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar. Tijdens deze ‘Auti-Actie-Dagen worden leuke vrijetijdsactiviteiten georganiseerd. Een team van vaste vrijwilligers begeleidt de kinderen. Voor kinderen met autisme is vrijetijdsbesteding niet altijd vanzelfsprekend. Prikkels, drukte en stress zorgen ervoor dat sporten, spelen of een dagje uit vaak niet op een ontspannen manier lukt. Voor deze kinderen organi-

seert de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)de Auti-Actie-Dagen. Een AutiActie-Dag draait om ‘samen plezier maken’. Verschillende activiteiten op het gebied van muziek, sport, maar ook knutselen of uitstapjes staan op het programma. Wie zijn of haar kind wil aanmelden voor de Auti-Actie-Dagen of meer informatie over deze dagen zoekt, kan telefonisch contact opnemen met Tosca Schoenmakers (NVA), telefoon 030 22 99 800 of via autiactiedagen@autisme.nl. Of kijk op de website www.autisme.nl , onder ‘NVA acties’. Inschrijven is mogelijk voor het ge-

hele jaar, maar een keer proberen mag natuurlijk ook. Om de Auti-Actie-Dagen voor deze kinderen mogelijk te houden is de organisatie op zoek naar enthousiaste vrijwilligers-activiteitenbegeleiders. Wie zich één zaterdag in de maand wil inzetten voor kinderen van 5 t/m 12 met autisme, affiniteit heeft met autisme, 18 jaar of ouder is en deze kinderen graag een leuke dag wil bezorgen kan contact opnemen met Tosca Schoenmakers, telefoon 0302299800/814 of per e-mail autiactiedagen@autisme.nl. Deskundigheidsbevordering behoort tot de mogelijkheden.

zijn, de meest lang en rijk bloeiende planten, onderhoudsarm gazon, voegmortel voor de stenen op het terras, wateropvangsystemen, zon en regen regelbare overkappingen, verlichting op zonne-energie, kantopsluitingen voor ronde vormen, verlijmbare stenen, groene dak- en wandsystemen, grondmengsels die water vasthouden en afgeven. Tuingeluk voor iedereen is dus ook echt voor iedereen. De meer dan 200 voorbeeldtuinen van Appeltern zijn daarvoor het levende bewijs.

Ambulancewens krijgt deel Roparuncheque Barendrecht De Stichting Ambulancewens, Stichting Inloophuis de Boei, Stichting Geven voor jong leven, Stichting Sailing Kids, de Robert Kalkman Foundation en de palliatieve unit van de Elf Ranken krijgen ieder een deel van de 25.000 euro die de gemeente Barendrecht mag verdelen van de Stichting Roparun. Barendrecht kreeg deze cheque omdat ze volgens de deelnemende teams de één na leukste doorkomstgemeen-

te was in 2012 voor de route vanuit Hamburg. Het geld kon worden aangevraagd voor een Barendrechts doel dat te maken heeft met kanker. De Stichting Ambulancewens, Stichting Inloophuis de Boei, Stichting Geven voor jong leven en de Robert Kalkman Foundation ontvangen ieder 3.000 euro, Stichting Sailing Kids 4.000 euro en de palliatieve unit van de Elf Ranken krijgt 9.000 euro.

Zaterdag 25 mei van 10.00-16.00 uur

Messen Kartelen en Slijpen Al uw messen, ongeacht het merk, worden vakkundig geslepen en/of gekarteld. Het slijpen dient contant afgerekend te worden bij de slijper. U kunt uw messen evt. eerder brengen. Een tafelmes kartelen of slijpen kost € 3.– Koks/broodmes slijpen € 4.– Slijpen en stellen van een schaar vanaf € 5.– Voor meer informatie en andere demonstraties kijkt u op www.vgenderen.nl.


20% KORTING

Voor onze vestiging Barendrecht zoeken we een

Medewerker Voorraadbeheer/ Inkoopadministratie

Alleen op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 mei 2013 ontvangt u 20% korting op alles*!

(m/v) 40 uur Wesotronic

OP ALLES

*

B.V.

is

een

dynamisch

in

Barendrecht

bedrijf met vestigingen en

Nunspeet. Wesotronic

is al jaren totaalaan-

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

bieder van hoogwaar-

M.u.v. Narciso Rodriquez, Rituals, Geneesmiddelen, Kadobonnen, Babyvoeding t/m 6 mnd, Reeds afgeprijsde artikelen.

dige zwakstroominstallaties voor beveiliging en communicatie. Daarbij

bieden we onze klanten complete

technische

dienstverlening,

uitvoering, service en onderhoud.

Like en deel onze facebookpagina ! Hier kunt U prachtige prijzen mee winnen.

DA+MOOI Vermeulen J.Louwerensplein 2 3161 WC Rhoon

van

visie en concept tot Hierdoor

zijn we huisleverancier bij

toonaangevende,

landelijk

bedrijven. positie

opererende

zijn

Door

wij

die

ons

sterk bewust van de verwachte kwaliteit en

Ontdek uw OngekendeTalenten

Voor senioren die hun mogelijkheden willen ontdekken. Om u te helpen uw talenten te ontdekken organiseert Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participatie, de cursus Ongekend Talent. De cursus biedt 55-plussers de kans hun ongekende talenten en kwaliteiten te ontdekken en geeft hen inzicht hoe ze deze kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk, het oppakken van een hobby, het opzetten van een activiteit voor de buurt of een ander eigen initiatief.

Een oud-cursist:

‘Ongekend Talent heeft me precies dat duwtje gegeven dat ik nodig had om een droom waar te maken.’

Doelgroep: 55 plussers Cursusdata: 27 mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni en 24 juni Tijd: 09.30 - 11.30 uur Locatie: Villa Vonk, Othelloweg 8, 3194 GS, Hoogvliet Kosten: 5 euro | gratis koffie/thee Aanmelden: bij Pascalle van Leerdam, tel.: 010 467 17 11 of p.vanleerdam@pluspuntrotterdam.nl

service. Daarom werken we met gedreven en

vakbekwame medewerkers en er is volop ruimte voor zelfontplooiing.

De functie

In deze allround en veelzijdige uitvoerende functie ben je verantwoordelijk voor het volledige en zelfstandige beheer van de diverse magazijnen en de bijbehorende administratieve en logistieke processen. Het is jouw persoonlijke doelstelling om te zorgen voor een optimaal logistiek- en inkoopproces binnen de organisatie. De functie bestaat voor 70% uit logistieke handelingen en voor 30% uit administratieve werkzaamheden.

Je taken

Het takenpakket bestaat onder andere uit: • Controle en registratie van in- en uitgaande goederen. • Zorg dragen voor juiste en tijdige bevoorrading monteurs/projecten. • Zorg dragen voor juist beheer van de magazijnen. • Actief beleid voeren t.a.v. beheersing voorraadniveau. • Verantwoordelijkheid voor de logistiek van reparaties. • Onderhouden van leverancierscontacten. • Bewaken van kritische levertijden.

Wat bieden wij

Een leuke en veelzijdige baan van 40 uur bij werktijden tussen 7.00 en 17.00 uur, met een marktconform salaris en bijpassende secundaire arbeidsvoorwaarden, in een gezond en dynamisch bedrijf.

Wie zoeken wij

Een enthousiaste allrounder met een flexibele instelling, die met grote zelfstandigheid de genoemde taken na een korte inwerktijd zelfstandig kan uitvoeren. Je hebt een aantoonbaar MBO werk- en denkniveau en minimaal 2 jaar ervaring op gebied van magazijn, logistiek of vergelijkbare ervaring. Je bent in het bezit van rijbewijs B(E). Je bent nauwkeurig, zorgvuldig, kan systematisch werken en hebt een pro-actieve mentaliteit. Het strekt tot aanbeveling als je beschikt over productspecifieke kennis voor wat betreft de principewerking van door ons gevoerde systemen.

Interesse

Spreekt deze functie je aan? Solliciteer dan bij de afdeling P&O van Wesotronic en stuur een brief met je motivatie en CV naar p&o@wesotronic.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met dhr. Martijn Schot op tel.nr. 0180 - 621 000.

BIEFSTUK

MET GRATIS VOOR- & NAGERECHT Soep van de dag - Biefstuk - Dessert van de dag

Ebweg 10 2991 LT Barendrecht t 0180 - 621 000 www.wesotronic.nl

MENU OF BRUNC H

19,50

VISGERECHT

MET GRATIS VOOR- & NAGERECHT Huisgemaakte kroketjes - Zarzuela visgerecht - Crème brûlée

ELKE ZONDAG BRUNCH VAN 12.00 -14.00 UUR Alleen op reservering

Noldijk 41a, Rijsoord | T. 0180 - 621220 Kijk voor de mogelijkheden en menu’s op:

www.wevershoeve.nl

Ook voor al uw feesten en partijen

Gastronomische verwennerij bij de Wevershoeve


KIJKDAG

25 JAAR VAN HEMERT WOONSFEER Het 25 jarig bestaan van onze winkel vieren we deze week met uitsluitend bekende merken, extra voordelig! Omdat we 25 jaar bestaan, krijgt u op deze merken tot 1 juni, maar liefst 25% korting. Reserveren voor latere levering is mogelijk, maar wees er snel bij !

OVERGORDIJNEN EN VITRAGE GARDISETTE

Het neusje van de zalm in overgordijnen en vitrage. De meeste met loodveter en kamerhoge stof, dus geen naden. Voor zowel klassiek als moderne interieurs. Nu omdat we 25 jaar bestaan op de hele Gardisette collectie eenmalig 25% korting op de stof.

VINYL 200 EN 400 BREED NOVILON VIVA vinyl 2.00 en 4.00 meter breed Geschikt voor slaapkamer, zolder, keuken, berging en woonkamer. Het vinyl is slijtvast, praktisch en is los te leggen tot 40 m2 In diverse hout dessins leverbaar, niet van echt te onderscheiden. Novilon Viva 200 breed van € 48.50 25% korting voor € Novilon Viva 400 breed van € 97.00 25% korting voor €

Rijksstraatweg 66, Ridderkerk ZATERDAG 1 JUNI 11 - 13 uur! Rust, ruimte en ontspanning! Zó voelt wonen in dit sfeervolle, monumentale landhuis uit 1866. Ook de fraaie, onder architectuur aangelegde tuin - compleet met groot en verwarmd buitenzwembad, karakteristiek koetshuis en garage - ademt de sfeer van vrijheid en ruimte. Maar liefst bijna 2.900 m² rust en ruimte. 5 slaapkamers. 3 badkamers, living met houthaard, eetkamer met gashaard, keuken, bijkeuken, wijnkelder, studeerkamer. Zaterdag 1 juni tussen 11.00 en 13.00 uur bent u van harte welkom op Rijksstraatweg 66 te Ridderkerk

36.40 MAKELAARS

72.75

Kralingse Plaslaan 98, 3061 DG Rotterdam, Telefoon (010) 22 508 22, www.hulstkampgroep.nl, Email info@hulstkampgroep.nl

TAPIJT 400 BREED

VOOR TRAPPEN, ZOLDER EN SLAAPKAMER Tapijt van bekende merken nu extra voordelig. Sterk, behaaglijk en luxe kies uit diverse kleuren. Bonaparte Motion 4.00 meter breed van € 103.- 25% korting voor € 77.25 p/mtr Parade Toscana 4.00 meter breed van € 135.- 25% Korting voor €

101.25 p/mtr

Desso Bouquette 4.00 meter breed van € 188.- 25% Korting voor € 141.00 p/mtr Gratis meten Gratis gelegd (slaap-, zolder- en woonkamers)

Ontslag? Arbeidsconflict? Reorganisatie? Voor een vrijblijvend eerste advies kunt u contact opnemen met één van onze advocaten.

DEKBEDOVERTREKKEN EN LINNENGOED.

Park Barendrecht • 1e Barendrechtseweg 76-80 2992 XC Barendrecht Tel 0180 - 695 115 • Fax 0180 - 695 110 E-mail info@vdladvocaten.nl • www.vdladvocaten.nl

Dekbedovertrekken en Linnengoed van het bekende merk Bonnaletto Mooi geweven kwaliteit katoen. Nu omdat we 25 jaar bestaan

25% Korting

Dekbedovertrek 1pers

140x 220 vanaf €39.95 -25% voor €29.95

Dekbedovertrek litz

240x 220 vanaf €79.95 -25% voor €59.95

Hoeslakens

1 pers 90x 200

van

€26.95 -25% voor €19.95

Hoeslakens

litz

van

€39.95 -25% voor €29.95

Moltons stretch 1 pers 90x200

van

€20.95 -25% voor €15.75

Molton stretch

van

€31.95 -25% voor €23.95

litz

180x200

180x200

Vind snel een baan bij jou in de regio op BarUitgeverijVacatures.nl Zoek je een nieuwe, uitdagende baan dicht bij huis? Kijk dan eens op de Top Vacaturebank van van Nederland. Nederland. Op Op BarUitgeverijVacatures.nl BarUitgeverijVacatures.nl vind vind je je Top Vacaturebank een overzicht van van actuele actuelevacatures vacatures jouinindede regio. bijbij jouw regio.

BarUitgeverijVacatures.nl

Bezoek onze vernieuwde website! AT A N I TEN LAM NPIJ A ITE T T U : E B IN RK N G PA -E AK RIN A N E Z E N L E N W IAA BEDD BIN ZON EC -

‘t Vlak 5, Barendrecht - T: 0180 - 62 26 66 info@vanhemertwoonsfeer.nl

www.vanhemertwoonsfeer.nl

EN

N

DIJ

R GO

De Top Vacaturebank voor de regio

SP

• Snel vacatures zoeken • Direct solliciteren • Vacatures dicht bij huis maar ook landelijk Ook uw vacatures op BarUitgeverijVacatures.nl? Wilt u ook aandacht voor uw vacatures? Tegen lage kosten kunt u uw vacature (door)plaatsen op onze website en bereikt u ruim 100.000 werkzoekenden per maand. Neem contact op met BAR Uitgeverij voor meer informatie: 0180 641 022

In samenwerking met:

TopVacaturebank.nl


Kassa-uren: dinsdag t/m vrijdag van 14.30 tot 18.00 uur, zaterdag van 14.30 tot 16.30 uur (zijkant theater) en drie kwartier voor aanvang van een voorstelling (foyer theater).

KAARTVERKOOP theaterkassa 0181-652200 www.destoep.nu

THEATERSEIZOEN 2013 – 2014 Het allerlaatste seizoen op de tijdelijke locatie!

De nieuwe theaterbrochure met het volledige programma voor seizoen 2013/2014 is gratis af te halen bij het theater aan de Groenoordweg 1 in Spijkenisse of aan te vragen via 0181-652200/www.destoep.nu.

Spindoctor Ed! € 26,-/CJP, 65+ € 25,- (incl. consumptie & garderobe)

Woensdag 9 oktober – 20.15 uur

Vrouw: “Maakt deze jurk m’n kont dik?” Man: “Nee schat, dat doet die doos bonbons van daarnet…” Een hilarische voorstelling voor alle vrouwen die meer over De Man te weten willen komen en voor alle mannen die hopen De Vrouw beter te begrijpen. € 23,-/CJP, 65+ € 22,- (incl. consumptie & garderobe)

cabaret Jandino Asporaat De Revue (reprise)

Foto: Peter Boshuijzen

Vorig seizoen geen kaartje kunnen bemachtigen? Dan is dit uw kans met de reprise van Jandino’s ‘De Revue’! € 22,-/CJP, 65+ € 21,- (incl. consumptie & garderobe) Vrijdag 11 oktober – 20.15 uur

muziek/a capella Rock 4 Queen, A Night at the Opera Remastered Rock 4 zingt nummers van het legendarische Queen album! € 21,-/CJP, 65+ € 20,- (incl. consumptie & garderobe) Zaterdag 19 oktober – 20.15 uur

show Lisa Portengen Smart&Sexy Theatershow

jeugd Babyconcerten

Babyconcerten: een unieke belevenis in

Van Muiswinkels nieuwe onemanshow ontleent zijn naam aan het tragikomische verhaal van de dappere kapitein Schettino, die voor een particulier pleziertje zijn complete cruiseschip op de Italiaanse rotsen liet lopen. Waarna hij voor de zekerheid als eerste het zinkende schip verliet in een verwarmde reddingsboot met enkele leuke assistentes… Muziek: Omnibuzz € 21,50/CJP, 65+ € 20,50 (incl. consumptie & garderobe) Donderdag 7 november – 20.15 uur

literair cabaret Nico Dijkshoorn en Ronald Giphart Matennaaiers

“Matennaaiers is energiek literair cabaret, waarin de verhalen van de schrijvers gepaard gaan met stevige rock ’n roll begeleiding van de band The Hank Five.” (Volkskrant, 4 sterren) € 21,-/CJP, 65+ € 20,- (incl. consumptie & garderobe) Woensdag 13 november – 20.15 uur

cabaret Hans Liberg ATTACCA (try-out)

Foto: Anne Lakeman

toneel Haar naam was Sarah (try-out)

Zaterdag 5 oktober 11.00 uur, 13.30 uur, 14.30 uur

muziek/jazz Ronnie Cuber & Rein de Graaff Trio

show Christian Farla The White Magic Tour

Mix van visueel entertainment, humor en vingervlugge magie. In deze nieuwe spectaculaire show gaat illusionist Christian Farla de uitdaging aan om beroemde filmtovenaars te verslaan. € 20,-/CJP, 65+ € 19,- (incl. consumptie & garderobe) Woensdag 20 november – 20.15 uur

cabaret Urbanus Zelf!

cabaret Erik van Muiswinkel Schettino! (try-out)

Vrijdag 27 september – 20.15 uur

Toneelstuk gebaseerd op de aangrijpende roman van Tatiana de Rosnay over de razzia van 16 juli 1942 in Parijs. 13.000 Joden worden door de Franse politie opgepakt, samengedreven in het wielerstadion Vel d’Hiv en daarna afgevoerd naar de vernietigingskampen. Julia komt erachter dat niet alleen haar Franse familie maar ook de Fransen zelf de gebeurtenissen rondom de razzia moedwillig zijn ‘vergeten’. € 25,-/CJP, 65+ € 24,(incl. consumptie & garderobe)

Zaterdag 2 november – 20.15 uur

Zaterdag 16 november – 20.15 uur

Woensdag 6 november – 20.15 uur

Dinsdag 17 september – 20.15 uur Woensdag 18 september – 20.15 uur Vrijdag 20 september – 20.15 uur Zaterdag 21 september – 20.15 uur

‘Het Groot’; nog steeds alive and kicking en klaar voor alweer hun dertiende (!) programma! Gaat u graag naar theater, maar bent u nog op zoek naar gezelschap? U kunt zich bij de voorstelling van 21 september aanmelden voor ‘Samen is Leuker’! Meer informatie: www.destoep.nu of 0181-652200. € 20,- (incl. consumptie & garderobe)

toneel Alfred van den Heuvel e.a. Waarom mannen sex willen en vrouwen liefde

Deze compleet nieuwe show van Hans Liberg zit weer vol bruisende energie en is van een ongekende muzikaliteit. € 25,-/CJP, 65+ € 24,- (incl. consumptie & garderobe)

Jazzconcert met ´s werelds beste baritonsaxofonist Ronnie Cuber en het Rein de Graaff Trio. € 18,-/CJP, 65+ € 16,- (incl. consumptie & garderobe)

Een greep uit het nieuwe aanbod van Theater de Stoep!

show Het Groot Niet Te Vermijden For Once In My Life (Live) (try-out)

Vrijdag 1 november – 20.15 uur

Inspirerende Ladiesnight! Mix tussen de Oprah Winfrey talkshow & theater met bijzondere inzichten, cadeautjes (goodiebag t.w.v. € 75,--!) en muziek. Na afloop afterparty in de foyer met DJ

Foto: Liv Ylva

De losse kaartverkoop start op 18 juni 2013 vanaf 14.30 uur; via theaterkassa/www.destoep. nu/0181-652200.

theaterland en nieuw in ons theater! Voor baby’s van 4 tot 14 maanden zijn deze concerten een ontspannende en tegelijkertijd stimulerende belevenis. In de veilige aanwezigheid van hun ouders/verzorgers zijn zij het stralende middelpunt in een spel van licht, kleur en muziek. € 20,- (één prijs voor 1 baby, 1 ouder/begeleider op het podium en overige familieleden in de zaal) (incl. garderobe)

Foto: Brett Russel

KAARTVERKOOP: De voorverkoop is inmiddels van start gegaan. In de voorverkoop werkt ons theater met abonnementverkoop. Voor een abonnement dient u minimaal vier voorstellingen te reserveren. Het jaar erop heeft u voorrang met reserveren! Voorverkoop via www.destoep. nu of via het bestelformulier in de theaterbrochure.

Na 12 jaar afwezigheid weer terug in het theater! De show is een ‘best of’ met hits als o.a. ‘Hittentit’, ‘Madammen Met Een Bontjas’, Bakske Vol Met Stro’ en ‘Poesje Stoei’, doorspekt met nieuwe nummers en met splinternieuwe sketches, oneliners, twoliners en visuele onnozelheden. € 33,- (incl. consumptie & garderobe) Zaterdag 23 november – 20.15 uur

show Powervrouwen Een revue van nu

De makers van ‘Zadelpijn en ander damesleed’ brengen een nieuw programma op de planken; een eigentijdse revue met sketches en liedjes over damesdingen; onvoorspelbaar maar toch herkenbaar! € 28,-/CJP, 65+ € 27,- (incl. consumptie & garderobe) Zondag 8 december – 15.00 uur MATINEE

show/muziek Opera Familia Het gaat alleen maar om de liefde!

Opera Familia beleefde haar grote doorbraak in 2011 via ‘Holland’s Got Talent’. ‘Het gaat alleen maar om de liefde!’ is een prachtige show met kaskrakers uit de wereld van de klassieke en lichte muziek en schitterende songs en gedichten van eigen hand. Met hoogtepunten als ‘Nessun Dorma’ en ‘Ave Maria’, maar ook bijvoorbeeld een swingende ‘Miss Celie’s blues’ uit de film ‘The Color Purple’. € 24,-/CJP, 65+ € 23,- (incl. consumptie & garderobe)


Donderdag 12 december – 20.15 uur

Zaterdag 4 januari – 14.00 uur

Zaterdag 15 februari – 20.15 uur

Paragnost Peter van der Hurk verrast u met berichten uit het heden, verleden en misschien ook uit de toekomst… € 25,-/CJP, 65+ € 24,- (incl. consumptie & garderobe)

Na zijn succesvolle solo ‘Eindelijk Alleen’, de bekroonde musical ‘TOON’ over Toon Hermans en zijn glansrol in ‘Gooische Vrouwen’ is Alex Klaasen weer helemaal terug in het theater met het programma ‘Spuitsneeuw’ over het echte wonder van Kerstmis! € 27,- (incl. consumptie & garderobe)

Foto: Nick van Ormondt

THEATERSEIZOEN 2013 – 2014 Na het overdonderende succes van ‘De casanova’s van de vastgoedfraude’, komen dezelfde makers met ‘De val van een super-man’, een spannende komedie over de boekhoudfraude bij het Ahold Concern. € 26,- (incl. consumptie & garderobe)

Donderdag 24 april – 20.15 uur

jeugd – 4+ Assepoester De Musical

muziek Kerst met Liesbeth List

Zoals we gewend zijn van Pater Moeskroen is ook ‘KARAVAAN’ een muziekspektakel vol humor en Keltische muziek. Met toegift in de foyer! € 23,-/CJP, 65+ € 22,- (incl. consumptie & garderobe) Met verkleedwedstrijd, Sprookjes Afterparty en Meet & Greet! Betoverend verhaal over het meisje dat door haar gemene stiefmoeder wordt uitgebuit, maar uiteindelijk trouwt met een echte prins. De rol van Assepoester wordt gespeeld door Sita, die eerder ook al te zien was in ‘Klein Duimpje De Musical’. Ron Link, bekend uit o.a. ‘Tarzan’, zal de rol van de knappe Prins spelen. Volwassenen € 19,50 /Kinderen € 18,50 (incl. garderobe) Vrijdag 10 januari – 20.15 uur

cabaret Javier Guzman Delirium II

Gaat u graag naar theater, maar bent u nog op zoek naar gezelschap? U kunt zich bij deze voorstelling aanmelden voor ‘Samen is Leuker’! Meer informatie: www.destoep.nu of 0181-652200. € 25,-/CJP, 65+ € 24,- (incl. consumptie & garderobe) Vrijdag 20 december – 20.15 uur

dans/show LOUD!

Als je houdt van ‘So You Think You Can Dance’ dan móet je hierbij zijn! De nieuwe dansvoorstelling ‘LOUD!’ overspoelt je met een fenomenale mix van verschillende dansstijlen. Het laat het allerbeste zien op het gebied van hiphop, house, moderne dans en jazz dance in een spectaculair decor van animatiebeelden die reageren op de moves van de dansers. € 23,-/CJP, 65+ € 22,- (incl. consumptie & garderobe)

Zaterdag 22 februari – 20.15 uur

muziek Pater Moeskroen KARAVAAN

Woensdag 18 december – 20.15 uur

Liesbeth List zingt hits uit haar lange en succesvolle carrière. Ondersteund door een strijkorkest, een koor, de Amerikaanse soul- & gospelzanger Dennis LeGree en bariton Hans Pieter Herman, wordt het een mix van o.a. ‘I Am dreaming of a White Christmas’, ‘Stille Nacht Heilige Nacht’, ‘Oh Happy Day’ en natuurlijk ‘de Pastorale’.

toneel De Verleiders: De val van een super-man

“‘Delirium II’ blijft ook na het slotapplaus nog lang nazinderen.” (Telegraaf – 4½ sterren) ‘Delirium II’ is meest autobiografische en confronterende show die Javier ooit maakte over zijn verslavingen. € 23,-/CJP, 65+ € 22,- (incl. consumptie & garderobe)

Zaterdag 1 maart – 16.00 uur

jeugd – (2+) Dirk Scheele Op stap met Dirk Scheele: op de boerderij

De nieuwe voorstelling ´Op stap met Dirk Scheele´ is gebaseerd op de gelijknamige televisieserie. Dirk Scheele speelt deze voorstelling in een prachtig decor samen met een aantal poppenspelers en acteurs. Volwassenen € 10,-/Kinderen € 9,- (incl. garderobe) Zaterdag 8 maart – 20.15 uur

muziek 3JS 2014

Van het boek ‘De Kleine Blonde Dood’ van Boudewijn Büch verscheen al eerder de gelijknamige bioscoopfilm. Nu dient het boek als inspiratiebron voor de theatervoorstelling ‘De Kleine Blonde Dood’ met William Spaaij (o.a. bekend van ‘Ramses’ en ‘Shrek’) in de rol van Boudewijn.

dans Internationaal Danstheater SILK

Zondag 29 december – 14.00 en 16.00 uur

jeugd – 2+ Theater Terra Dribbel

Na het succes van hun vorige theatershow ‘Bronnen’, waarin de 3JS op een muzikaal vernuftige manier over hun helden en inspiratiebronnen vertelden, komen de 3JS vanaf januari 2014 terug met een nieuwe show! Na afloop afterparty in de foyer met DJ Spindoctor Ed! € 28,-/CJP, 65+ € 27,- (incl. consumptie & garderobe) Zaterdag 22 maart – 20.15 uur

show Abba Revival A tribute to Abba

Theater Terra, bekend van onder andere ‘Kikker’, ‘Kleine Ezel’ en ‘Koekeloere’, brengt dit seizoen ‘Dribbel’ uit de bekende boeken van Eric Hill naar de theaters. Dribbel gaat met Leentje Nijlpaard logeren op de boerderij. € 13,50 (incl. garderobe)

Theatershow met de grootste hits van Abba. Na afloop afterparty in de foyer met DJ Spindoctor Ed! € 20,- (incl. consumptie & garderobe)

Foto: Carin Verbruggen

Donderdag 27 maart – 20.15 uur

Geplande opening nieuwe theater oktober 2014.

Schitterende dansvoorstelling gebaseerd op twee legendes uit het Verre Oosten. Om 19.15 uur een gratis voorbespreking. € 22,-/CJP, 65+ € 21,- (incl. consumptie & garderobe)

Vrijdag 2 mei – 20.15 uur

toneel Bram van der Vlugt, Jenny Arean e.a. On Golden Pond

Indrukwekkend toneelstuk over liefhebbend ouder worden, mede gebaseerd op de met drie Oscars bekroonde film. € 29,-/CJP, 65+ € 28,- (incl. consumptie & garderobe) Zaterdag 3 mei – 20.15 uur

muziek Country Roots Golden Country

Een wervelende countryshow met een traditioneel bluegrass instrumentarium. € 18,-/CJP, 65+ € 17,- (incl. consumptie & garderobe)

Muziektheater/toneel Gejaagd door de wind

toneel William Spaaij e.a. De Kleine Blonde Dood

Zaterdag 18 januari – 20.15 uur

‘BUG’ is de nieuwe voorstelling van Jakop Ahlbom, gebaseerd op het bestaande toneelstuk van de Amerikaanse schrijver Tracy Letts. Jakop Ahlbom heeft de afgelopen tien jaar een geheel eigen stijl ontwikkeld, waarin hij theater, mime, dans en illusionisme vermengt tot een unieke theatertaal. € 18,-/CJP, 65+ € 17,- (incl. consumptie & garderobe)

Vrijdag 16 mei – 20.15 uur

Vrijdag 17 januari – 20.15 uur

Gaat u graag naar theater, maar bent u nog op zoek naar gezelschap? U kunt zich bij deze voorstelling aanmelden voor ‘Samen is Leuker’! Meer informatie via www.destoep.nu of 0181-652200. € 37,-/CJP, 65+ € 36,- (incl. consumptie & garderobe)

toneel Jakop Ahlbom BUG

Foto: Jean Philipse

cabaret Alex Klaasen Spuitsneeuw

muziek Crazy Piano’s Let’s Go Crazy

Al vijf seizoenen succesvol in het theater! Nu voor het eerst te zien in De Stoep! Deze spectaculaire show, waar muziek en mens één worden door de pianisten die op brandweerrode piano’s de meest verschillende genres ten gehore brengen. € 28,Zaterdag 29 maart – 20.15 uur

show Peter van der Hurk Live!

Gebaseerd op de roman van Margaret Mitchell. ‘Gejaagd door de wind’ is een eigentijdse klassieker over de liefde, met meeslepende muziek, sensuele blikken en opzwiepende jurken. Gaat u graag naar theater, maar bent u nog op zoek naar gezelschap? U kunt zich bij deze voorstelling aanmelden voor ‘Samen is Leuker’! Meer informatie: www.destoep.nu of 0181-652200. € 25,-/CJP, 65+ € 24,- (incl. consumptie & garderobe) Zondag 25 mei – 14.00 en 16.00 uur

Jeugd - 3+ Het Zandkasteel Op zoek naar wilde dieren

Prinses Sassa en Toto beleven in ‘Het Zandkasteel’ veel spannende avonturen en vandaag gaan ze op safari! Tijdens hun tocht komen ze het hele dierenrijk tegen. Gelukkig is Koning Koos met ze mee! Samen dansen ze de Neuzenkriebeldans en zingen ze liedjes over Krokodoke en andere wilde dieren. Ga je ook mee op avontuur met Koning Koos, Sassa en Toto in ‘Het Zandkasteel’? € 14,50 (incl. garderobe)


Poldermarkt in Poortugaal

Zaterdag 27 april van 10.00-16.00 uur

Kindervrijmarkt op Poldermarkt Het is 25 mei de laatste zaterdag van de maand en dat betekent dat in het centrum van Poortugaal weer een Poldermarkt wordt gehouden. Als extra activiteit is er een kindervrijmarkt. Dat betekent dat tussen de kramen ook kinderen aanwezig zijn om hun overtollige speelgoed aan de man te brengen. Kinderen die willen deelnemen mogen niet ouder zijn dan 14 jaar. Opgeven kan nog via info@biblebont.nl. Om de deelname van kinderen aan de Poldermarkt te onderstrepen zorgt een violist voor leuke melodieën die de kinderen zeker bekend in de oren zullen klinken. Op de markt zullen weer veel vertrouwde kramen te vinden zijn met ambachtelijke producten. Brood, kaas in velerlei soorten, marmelade, honing en versgebakken taart zullen weer worden aangeboden. Ook Biomundo uit Rotterdam met zijn Spaanse vleeswaren, hammen en andere Spaanse lekkernijen is weer present.

Een trouwe deelnemer is ook de Wereldwinkel waar men -behalve op maandag- door de weeks voor de bekende Fair Trade artikelen en biologische producten ook terecht kan in het winkelpand aan de Dorpsdijk in Rhoon. Met het oog op het naderend afscheid van basisschoolleerlingen heeft de Wereldwinkel alvast leuke afscheidscadeautjes ingeslagen om daarmee meesters en juffen te verrassen. De Poldermarkt vindt tot en met september iedere laatste zaterdag van de maand plaats. Bezoekers zijn van 10.00 tot 16.00 uur welkom. Foto’s Koos Romeijn

Kik & Degroot is gevestigd in een klein winkeltje in de Dorpsstraat te Poortugaal.

Paul Kok, keurslager Kerkstraat 2, 3171 GG POORTUGAAL Tel. 010-5017360 paulkok.keurslager.nl info@paulkok.keurslager.nl

Kerkstraat 6-8 Poortugaal Tel: 010-5017949 en 5013139

De kapsalon voor hem 010-5013139

De kapsalon voor haar 010-5017949

Wij zijn geopend op woensdag en zaterdag van 10 u tot 16 u. U bent van harte welkom om onze collectie van divers antiek en curiosa te komen bekijken. Combineer een bezoek aan de poldermarkt met een bezoek aan onze winkel. Vriendelijke groet, Hans en Els.

Welhoeksedijk 2 - 3171 TB Poortugaal - M. 06-42825234 E. info@trendsbyhands.nl - W. www.trendsbyhands.nl

Mid-Season Sale t/m 31 mei 2013

Kortingen tot wel 60 % Op = Opruiming!!!

Openingstijden: Donderdag - Vrijdag: 10:00 - 17:00 uur Zaterdag: 10:00 - 16:00 uur

POLDERMARKT AANBIEDING 2 flessen GIJS sap Diverse smaken.

Nu voor

€ 3,00 PLUS Hofland Waalstraat 2a Poortugaal


NIEUWS

Donderdag 23 mei 2013

Spot op vrijwilligers Jachthaven Rhoon De Jachthaven Rhoon draait op basis van een grote groep vrijwilligers. Het veertigjarig bestaan vindt het bestuur van stichting de Stootwil een goede gelegenheid enkele van deze ‘kanjers’ in het zonnetje te zetten. Vorige week waren dat beheerder Sjaan Noordzij en hellingbaas Karel Delvoye. Deze week staan nog eens twee vrijwilligers in het spotlicht. Het zijn havenmeester Ferdinand den Hollander en Piet Floris die onder meer belast is met milieu en blauwe vlag.

‘Jachthaven Rhoon is geliefd’ De Jachthaven Rhoon is geliefd, weet havenmeester Ferdinand den Hollander uit Oud-Beijerland maar al te goed. ,,Vooral bij passanten, waaronder veel buitenlanders. Regelmatig komen hier Duitsers, Belgen en zelfs vanuit Engeland wordt onze haven aangedaan.’’ Ferdinand den Hollander is één van de zeven havenmeesters die zich op vrijwillige basis voor de Vereniging de Stootwil inzet. Een deel van zijn werkzaamheden bestaat uit het coördineren van het werk de havenmeesters. De functie van de havenmeesters is omschreven in een draaiboek. ,,Daarin staat alles van A tot Z genoteerd. Veel van de activiteiten zijn routinewerkzaamheden zoals het inschrijven, de ontvangst van gasten en ze een plek in de haven te wijzen. Maar ondanks die werkomschrijving en de routinematigheid van veel activiteiten doen zich vaak situaties voor waarbij een havenmeester moet improviseren. Het komt dan op eigen visie aan om bepaalde situaties op te lossen. Er komt veel op je pad’’, aldus Ferdinand den Hollander. De havenmeesters draaien in het vaarseizoen enkele dagen achtereen. De indeling is van maandag tot en met donderdag of van vrijdag tot en met zondag. De vier doordeweekse dagen worden afgewisseld met drie weekenddagen. De mix wordt zo goed mogelijk toegepast zodat voor iedere havenmeester de routine erin blijft. In het voorseizoen draaien de havenmeesters dagen van 10.00 tot 17.00 uur en in het hoogseizoen van 10.00 tot 18.00 uur. De havenmeester moet fysiek over een goede conditie beschikken. ,,Het kan met mooi weer bij de pomp erg druk zijn. Dan wachten soms wel drie tot vijf boten. Afrekenen gebeurt met het pinapparaat dat zich op de eerste verdieping bevindt en dan moet je tientallen keren de trap op en af.’’ Een belangrijke taak van de havenmeester is ook het toezicht houden. ,,Als havenmeester ben je ook gastheer van de jachthaven en je kunt niet als een waakhond over de steigers lopen of alles pluis is. Je zorgt er natuurlijk voor dat een passant niet op een verkeerde plek gaat liggen of dat er in de periode dat de mensen met de auto hun trailer met boot willen oppakken om te water te gaan geen andere auto’s in de weg staan.’’ Het allerleukste van de functie van havenmeester vindt Ferdinand den Hollander de afwisseling van de werkzaamheden en het omgaan met de mensen. ,,Het verveelt nooit. De sfeer in de haven is heel plezierig en de mensen zijn vriendelijk. ‘Wie goed doet Ferdinand den Hollander: ,,Als havenmeester ben je ook goed ontmoet’ is hier het gastheer van de jachthaven.’’ Foto Koos Romeijn motto.’’

‘Geïntegreerd in omgeving’ Vrijwilliger Piet Floris uit Rhoon zet zich op velerlei terrein in voor stichting de Stootwil. Hij maakt deel uit van het bestuur, is ook havenmeester en zorgt er in het voorjaar samen met hellingbaas Karel Delvoye voor dat de boten naar de helling worden gebracht om te water te laten. In de herfst helpt hij vervolgens weer mee om de boten op de wal te krijgen. Piet Floris heeft dan ook voor zijn vereniging meerdere petten om op te zetten. Een belangrijke pet is die voor Milieu en Blauwe Vlag. De vereniging kreeg vorige week voor de achtste keer de Blauwe Vlag uitgereikt. Dat resultaat wordt niet zomaar bereikt. Er moet gedisciplineerd worden gehandeld en de milieuregels strikt worden nageleefd. ,,We hebben een milieuvergunning en door de DCRM worden we gecontroleerd of we aan de in de vergunning gestelde eisen voldoen. Met DCRM hebben we een heel goede samenwerking’’, zegt Piet Floris. ,,Wat we moeten doen voor het goede resultaat? Gewoon ervoor zorgen dat je voldoet aan hetgeen je wettelijk voorgelegd krijgt. We hebben een brandstofopslag. Die moet jaarlijks gecontroleerd worden op lekken. Een paar voorbeelden: Er ligt 26.000 liter brandstof. Daarvan wil je niet dat die in het milieu komt. Afvaloliën van schepen slaan wij op en die olie wordt van tijd tot tijd weggehaald. Kortom, we zorgen ervoor dat alles netjes blijft en er geen inbreuk wordt gedaan op de omgeving van het griend. Als haven zijn we volledig geïntegreerd in de natuurlijke omgeving.’’ Op de dag van de uitreiking van de Blauwe Vlag bleek maar weer eens al te duidelijk dat de Stootwil hoog scoort. De vereniging kreeg louter pluimen op de hoed gestoken dat haven en omgeving er zo fantastisch uitzien. ,,Dat krijg je niet cadeau, daar moet je voor werken.’’ Het geven van aanwijzingen om alles zo netjes en mooi mogelijk te houden loopt dan ook als een rode draad door de werkzaamheden van Piet Floris. ,,Voorzitter Cock Hokwater heeft in het verleden een milieuverklaring getekend met zaken waaraan wij moeten voldoen en ik geef gevraagd en ongevraagd advies hoe te handelen. Booteigenaren houden zich aan de voorschriften, zo niet dan worden ze erop aangesproken. Iedereen is in het bezit van het havenreglement en daar staat het ook allemaal duidelijk in Piet Floris heeft voor zijn vereniging meerdere petten om op vermeld. Dat houden we te zetten. Een belangrijke pet is die voor Milieu en Blauwe ook zo actueel mogelijk.’’ Vlag. Foto Koos Romeijn

15

Villa van Alles een succes ‘Soms heeft de economische recessie ook zijn voordelen en dat is zeker zo voor de ondernemers van Villa van Alles die, zolang er nog geen andere bestemming voor het gebouw bekend is, nog tot zeker december 2013 gebruik mogen blijven maken van het pand aan de Dorpsdijk 40a te Rhoon. In de loop van de afgelopen maanden is er een aantal ondernemers verhuisd naar een meer definitieve plek, maar zijn er ook weer nieuwe ondernemers bijgekomen in de villa. Een mooie gelegenheid voor de onder-

nemers om een Wellness- en spiritualiteitsfair te organiseren. Op zaterdag 25 mei van 11.00 tot 17.00 uur zetten vele ondernemers uit de Villa hun deuren open. Belangstellenden kunnen dan een kijkje nemen bij de massage, de 2e hands ‘classy’ kledingwinkel, de pessotherapeute, de reflexzonetherapie, iriscopie en natuurvoedingswinkel, de borduurstudio, de schoonheidspecialiste, de hobbywinkel, en nog veel meer. Er zal een kleine biologische proeverij en workshops voor jong en oud op divers gebied geor-

ganiseerd worden. Ook kan men een eenvoudige lunch gebruiken met soep en een broodstengel. Daarnaast komt er een aantal ondernemers van elders met onder andere sieraden, Aloë Vera producten, jams e.d., een kleurenanalyse, iemand die handen kan lezen, Reiki, Sjamanistische artikelen. Bij mooi weer maakt men misschien wel gebruik van de binnentuin. Het bestuur: ,,Dus zet het in de agenda en kom gezellig de 25e mei met al je vrienden en familie naar Villa van Alles in Rhoon. Iedereen is welkom.’’

Sluiting bibliotheken jaagt lezers massaal weg Opheffing van drie van de vier bibliotheken in Albrandswaard en Barendrecht betekent dat tachtig procent van de lezers in Poortugaal en Barendrecht Centrum zijn lidmaatschap opzegt. De Socialistische Partij (SP) is geschokt door deze berekening van de gemeenten en bibliotheken zelf. Dit maakt dat het plan aan alle kanten rammelt. Hierdoor dreigen in de nabije toekomst nog drastischer bezuinigingen. Het ledenverlies is volgens de gemeenten in de cijfers verwerkt, maar of die ook kloppen ‘moet in de praktijk blijken’, staat in het plan. Vanaf 1 januari volgend jaar zou alleen aan het Middeldijkerplein een volwaardige bieb resteren. Van de drie andere vestigingen blijft slechts een afhaalpunt over. Deze punten moeten worden gerund door vrijwilligers. Of die ook te vinden zijn ‘moet nog verder worden uitgewerkt’. De SP vindt ook dit deel van

het plan ver onder de maat. De zogenoemde ‘servicepunten’ zijn vooral bedoeld voor jonge kinderen, bejaarden en gehandicapten. Zij kunnen de bibliotheek die overblijft niet of zeer moeilijk bereiken. Gemeente Albrandswaard heeft eerder gezegd dat als er geen vrijwilligers te vinden zijn, er kennelijk geen behoefte is aan servicepunten. Blijkbaar is de gemeente niet bereid hier zelf extra geld in te steken. Dat is strijdig met de eigen plannen om kwetsbare groepen tegemoet te komen. De SP-afdelingen in beide gemeenten hebben vanaf het begin actie gevoerd om alle vestigingen open te houden. Er zijn vele honderden handtekeningen opgehaald. Ook werd duidelijk dat veel mensen de reis naar een verafgelegen bieb niet kunnen of willen maken. De gemeenten noemen dit in hun plan het ‘afbreukrisico’. Volgens de SP is het aantal opzeggers en wegblijvers in

de praktijk nog veel groter dan de gemeenten becijferen. Verdere afbraak ligt daardoor op de loer. De plannen zijn de afgelopen tijd achter gesloten deuren voorgekookt. Beide gemeenteraden moeten ze officieel nog goedkeuren. Het lijkt er op dat de collegepartijen dit binnenskamers al hebben gedaan. SP Barendrecht kan dit niet rijmen met de kritiek die CDA onlangs in deze krant gaf op het voorstel. SP roept CDA op beide bibliotheken in Barendrecht te helpen redden. Bewoners in beide delen van de gemeente mogen niet tegen elkaar worden uitgespeeld. SP roept alle vrienden van de bibliotheken op naar de commissie- en raadsvergaderingen te komen. In Barendrecht: 21 mei en 11 juni. In Albrandswaard: 27 mei en 10 juni. SP Barendrecht en SP Albrandswaard

Politiek café EVA over toekomst bieb Binnenkort beslist de gemeenteraad van Albrandswaard over het voortbestaan van de bibliotheken in Albrandswaard. Hoe gaat het daarmee verder? Politieke partij EVA nodigt iedereen uit om mee te denken en mee te praten over de stappen die ná die beslissing genomen kunnen worden. Dat kan op 25 mei vanaf 14.30 uur in het politieke café in gebouw De

Kapel aan de Achterweg 16 in Poortugaal. Wethouder Maret Rombout trapt om 15.00 uur af met een korte toelichting op de stand van zaken van dit moment. Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Om ongeveer 15.30 uur vertelt Marjolein Blok het een en ander over de ‘werkzaamheden’ en ideeën die zijn voortgekomen uit de ‘denktank’, die na het vorige

Politieke Café van EVA over dit onderwerp in het leven geroepen is. Vervolgens kan er gediscussieerd worden over bijvoorbeeld de toekomstige mogelijkheden van de bibliotheken, hoe worden de uitleenpunten ingericht en wat kan er nog meer in en met de bibliotheken in de gemeente. Aanwezigen kunnen nog onderwerpen toevoegen aan deze discussie.


MMM..ASPERGETIJD!

ar 33 ijjkaenisse

in Sp

ALL YOU CAN

VE RS UIT DE POLDER!

EAT & DRINK* ma-vr za-zo** 65+ Kind 6 t/m 12 jr.

:â‚Ź :â‚Ź :â‚Ź :â‚Ź

21,80 23,80 18,80 13,80

 

Winkelcentrum Groenewoud

V

Naast Jumbo supermarkt (gratis parkeren) Groenewoud 2, 3203 AM Spijkenisse Tel. 0181 - 620633 â—? Fax. 0181 - 620323 www.pakboli.nl â—? info@pakboli.nl

e i z a n i p S e ers 

0.

Industrieterrein Halfweg 1 Puntweg 1G – Spijkenisse Tel: 0181-616867

2000 2005 2000 2003 1998 1999 2006 2002 2000 1989 2002 1998 2001 1992 1999 1993 1999 1999 2001 2000 1998 2002 1996 2001 1996 1998 1998 1996 1996 1997

1450,2350,1750,2250,1450,1450,6950,2250,2250,850,3150,1250,2450,895,2250,895,1450,1750,2250,1950,1950,2950,1750,2850,950,1450,1450,1250,1450,1250,-99

www.rr-autos.nl - rr-autos@online.nl

Daewoo Matiz Se 5drs stb el cv 117dkm Fiat Punto 1.2i Sporting airco stb el 6 versn lm Fiat Seicento 1100ie 109dkm Ford Ka 1.3i 16V stb stereo/cd nw st. Ford Escort 1.8i 16V Formula 1 ed. airco stb el lm cv Ford Focus 1.6i 16V wagon stb el cv Ford Focus 1.6i 16V Ghia airco stb el cv lm 80dkm Mazda Demio 1.3i 16V Comfort stb lm 5-drs Mitsubishi Spacestar 1.8i Glx airco stb el cv Motorf. Honda CBR 600F 41dkm! Opel Corsa 1.4i sport stb el cv 123dkm nw st! Opel Omega 2.0i 16V Sed LPG-G3 airco stb el cv lm Peugeot 106 1.4i Sport Xs stb el cv lm geel nw st! Peugeot 205 1.1 Accent schuifdak nieuwstaat! Peugeot 206 2.0 16V Gti airco leer stb el cv lm Peugeot 405 1.6 GlX Break Selection stb cv netjes! Nw apk Renault Twingo 1.2i Helios stb el cv glazen dak zwart Renault Clio 1.4i stb el cv 65dkm nwst! Renault Megane coupe 1.9 Dci airco stb el cv lm nwst! Renault Megane coupe 2.0i 16V airco leer stb el cv lm Renault Laguna 2.0i break automaat stb el cv 157dkm nw st Renault Scenic 1.6i 16V rxt airco stb cv lm nw st Rover 111 1.1i cabriolet el-kap lm leer cv Seat Leon 1.6i 16V 5-drs airco stb el cv lm Suzuki Baleno 1.8i Glx sedan stb el cv lm Suzuki Swift 1.3 Glx airco stb el cv lm Volkswagen Polo 55 kw zwart stb Volvo 850 Sedan 2.5i lpg G3 airco stb el lmcv leer mooi Volvo 850 Estate 2.5 TD airco stb el lm cv leer nw. staat! Volvo V40 1.8i Europa stb airco 1/2 leer el cv

2.

75

     

Onbeperkt Wok, Grill, Buffet, Sushi, Frisdrank & ijs!*MACARONI GROENTEN 

FITNESS SALADE

Â

0. 99 0.

1.

49

Ambachtelijke Kaas

Bij aankoop van 5 euro in onze winkel ontvangt u 1 AGF-ACTIE-STEMPEL. Een volle stempelkaart kunt u inleveren om te profiteren van het “AGF-SPAARACTIE� artikel van de week. Volle kaart(en) kunt u bewaren voor de volgende weken. Hierdoor is het mogelijk wekelijks te bekijken of de “STEMPEL-ACTIE VAN DE WEEK� iets voor u is.

ER IS WEER.....

Op 1 volle AGF

Stempel-Actie-Spaarkaart

GRASKAAS ook met komijn

AllĂŠĂŠn tegen inlevering van 1 volle stempelkaart ontvangt u deze week:

0.

NU:

500 gram

38

NU:

3.

49

­€‚ƒ „  Â…Â?† ‚†­­‡

Een oud-cursist:

‘Ongekend Talent heeft me precies dat duwtje gegeven dat ik nodig had om een droom waar te maken.’

Doelgroep: 55 plussers Cursusdata: 27 mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni en 24 juni Tijd: 09.30 - 11.30 uur Locatie: Villa Vonk, Othelloweg 8, 3194 GS, Hoogvliet Kosten: Aanmelden: bij Pascalle van Leerdam, tel.: 010 467 17 11 of p.vanleerdam@pluspuntrotterdam.nl

Bruidsjaponnen

collectie vanaf

Ontdek uw OngekendeTalenten

5 jaar verwaarloosd, 1 dag verwend

Â

Â?Â? Â?Â?Â

KIWI’S ZESPRIÂ

Voorweek-Voordeel Maandag t/m Woensdag 27 -& 29 mei Verse

0. 69 0. 99 0.

Malse Sla per krop: Jonge

2014

298,Graag even bellen

per kilo:

Jonagold per kilo:

P

PEDICURE WORDEN? OPLEIDINGSINSTITUUT DERMÉ

OPEN DAG ZAT. 22 juni 2013 van 10.00 uur tot 14.00 uur SLAGVELD 25 BRIELLE TELEFOON: 0181 - 41.40.41 Voor meer informatie: WWW.DERME.NL OOK VOOR DE OPLEIDING SCHOONHEIDSVERZORGING, VISAGIE EN SPORTMASSAGE

(0187) 482431

Annette Zandpad 90 Middelharnis

Vakantie, een dagje uit, muziekles, een sportlidmaatschap, computeren. Het is voor de meeste kinderen de gewoonste zaak van de wereld. Maar er zijn kinderen voor wie dit niet is weggelegd. Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt ze. Helpt u mee? Stort dan vandaag nog een beetje geluk op ING 404040. Of kijk op www.kinderhulp.nl wat u nog meer kunt doen. Dank u wel!

www.kinderhulp.nl

49

RabarberVoor senioren die hun mogelijkheden willen ontdekken.

De cursus biedt 55-plussers de kans hun ongekende talenten en kwaliteiten te ontdekken en geeft hen inzicht hoe ze deze kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk, het oppakken van een hobby, het opzetten van een activiteit voor de buurt of een ander eigen initiatief.

1. 25 1. 25

Om u te helpen uw talenten te ontdekken organiseert Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participatie, de cursus Ongekend Talent.

PERZIKEN of NECTARINA’S 

 

  

Onze aanbiedingen staan ook op: www.totaalvers.nl1.

38

ozen b m a r F n e -Bram  -Bosbessen

1.

AGF Spaarkaart-actie

2 BOSSEN RADIJSVoordeel-Topper! HOLLANDSE ANDIJVIE PER 49 KILO:

99

Â

n e n e o l e M a Gali 

GROTE HERENKLEDING GROTE EN MATEN LANGE MATEN HERENKLEDING sJacks s Kostuums sPantalons s Dassen

U kunt bij ons sJeans sPolo’s s#OLBERTS sTruinen terecht voor omvang 80 sRiemen sOverhemden t/m 190 cm s%../'6%%,MEER en extra $ITALLESTOT10XL lange maten.

Het Broekenpaleis SINDS 1928 EEN BEGRIP IN ROTTERDAM Pretorialaan 21-23 sRotterdam sTel. 010-4856448 www.het-broekenpaleis.nl


NIEUWS

Donderdag 23 mei 2013

17

Yvo van Winssen longboardt van Maastricht naar Groningen

De Carnisse Grienden geeft toelichting op ontwikkelingen bezuiniging Elma Schreuders geeft namens het bestuur van Vereniging De Carnisse Grienden toelichting over de ontwikkelingen rond de bezuinigingen van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) met betrekking tot het griendengebied ‘Oude Maas’. ,,Wij hopen dat u zo meer inzicht krijgt in de ontwikkelingen rond de grienden waar de vereniging op dit moment mee te maken heeft. Uw suggesties en ideeën om te helpen de ontwikkelingen ten goede te keren zijn van harte welkom op secretariaat@carnissegrienden.nl.’’

‘Bezuinigingen hebben onomkeerbare gevolgen’ Elma Schreuders: ,,In november 2012 kwam ons ter ore dat het NRIJ concrete plannen had om vanwege bezuinigingsdoelstellingen het onderhoud van zowel de Rhoonse- als de Carnisse grienden drastisch te verminderen. Naast het laten verwilderen van 1/3 van het hakhoutareaal in de grienden naar ruig vloedbos, hielden de plannen verder in dat wilgen en andere bomen langs de laningen in de grienden zouden worden verwijderd. Helaas zijn er inmiddels al ettelijke grote bomen verdwenen uit de Rhoonse grienden.’’ Ema geeft aan dat er in de afgelopen maanden diverse gesprekken zijn geweest met de Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H). ,,Daarin kwamen twee opties ter tafel voor de bezuinigingen op het onderhoud van de grienden. Eén optie was om in zowel de Rhoonse grienden als in de Carnisse grienden percelen te laten verwilderen. Een andere optie was om de Carnisse grienden in zijn geheel te laten verwilderen en de Rhoonse grienden te behouden zoals die nu zijn, namelijk als natuur- en cultuur-historisch griendengebied. De Rhoonse en Carnisse Grienden vormen deel van het Natura 2000-gebied ‘Oude Maas’.’’ Tijdens de Algemene Ledenvergadering vorige maand gaven de leden van Carnisse Grienden aan dat zij wilden dat de vereniging zich in zou zetten voor het behoud van het hele griendengebied, ook het ‘naamsgebied’ de Carnisse Grienden. ,,Sinds november vorig jaar hebben wij de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht (de deelnemers in het NRIJ waarbinnen de Grienden liggen) en vervolgens het NRIJ zelf aangeschreven. Naast deze ‘zienswijzen’ hebben wij verder gesproken met de gemeente Albrandswaard, het NRIJ en de G.Z-H waarbij wij onze zorgen hebben geuit over het voortbestaan van deze unieke natuurgebieden. Tijdens deze gesprekken en bij de ingediende zienswijzen is door ons aangegeven dat de bezuinigingen onomkeerbare veranderingen in het natuurlijk habitat van de grienden tot gevolg kunnen hebben.’’

‘Zonder beheerplan kan afbreuk door bezuiniging niet worden beoordeeld’ Voor alle onder de regels van de Europese Unie vastgestelde beschermde Natura 2000-gebieden moet een beheerplan worden gemaakt waarin de instandhoudingsdoelstellingen voor het betreffende gebied praktisch worden uitgewerkt. Voor het Natura 2000-gebied ‘Oude Maas’ wordt dit beheerplan momenteel door Rijkswaterstaat geschreven en een ontwerp beheerplan zal naar verwacht medio dit jaar klaar zijn. Elma Schreuders van de Vereniging De Carnisse Grienden: ,,Zo’n beheerplan wordt gemaakt aan de hand van een z.g. doelendocument waarin wordt beschreven welke habitattypen en soorten waar en wanneer in het gebied voorkomen. Op basis van deze gegevens wordt bekeken of het huidige beheer voldoende is of dat er extra maatregelen nodig zijn om de habitat te beschermen. Zolang er geen beheerplan is, kan niet worden vastgesteld of de bezuinigingsplannen van het NRIJ al dan niet afbreuk doen aan de instandhoudingstellingen voor het Natura 2000-gebied ‘Oude Maas’. De bezuinigingen zouden daarom in ieder geval moeten worden aangehouden tot er een ontwerp beheerplan ligt waarop ingesproken kan worden. Ook daar is in de zienswijzen en tijdens gesprekken op gewezen. Verder is aangegeven dat er mogelijk ‘subsidiepotjes’ bestaan die zijn aan te spreken door het NRIJ, zoals het EU Life+ fund. Het NRIJ heeft echter laten weten dat het aanvragen ‘een enorme administratieve last met zich meebrengt’ en dat het ‘NRIJ een beperkte ondersteunende organisatie tot haar beschikking heeft’ waardoor zij niet zelfstandig de subsidie kan en wil aanvragen! Voor zover ons bekend heeft het NRIJ een aanvraag ingediend bij het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer dat vanaf 2014 gaat voorzien in natuursubsidie voor organisaties die meer dan 75 ha. grond te beheren hebben. Daarbij zijn twee factoren van belang, namelijk om voor deze subsidie in aanmerking te kunnen komen, mogen er geen fundamentele wijzigingen in het gebied worden aangebracht en moet het schap het beheer van het gebied hebben uitgevoerd conform de eisen die per doeltype zijn beschreven.’’

Inspraak De inspraak die Vereniging De Carnisse Grienden tijdens de Raadsvergadering van 13 mei heeft gedaan, samen met de inspraak van vereniging Albrandswaards Landschap over de gevolgen van de bezuinigingen op de recreatiegebieden langs de Oude Maas, hebben er mede toe bijgedragen dat gemeenteraad van Albrandswaard het college gevraagd heeft om een zienswijze in te dienen bij het bestuur van het NRIJ over de begroting voor 2014. Deze zienswijze zal tijdens de raadsvergadering van 10 juni worden behandeld.

Deel ‘Buijtenlandgeld’ gebruiken voor onderhoud De Carnisse grienden noemt als een oplossing van de bezuinigingsproblematiek ook de optie van het ‘ontschotten’ van het bedrag dat wordt besteed aan het aanleggen van het Buijtenland van Rhoon. ,,Met deze transformatie van polderlandschap naar een hoogwaardig natuur- en recreatiegebied is meer dan 120.000.000 euro gemoeid. In de NRIJ plannen staat voor 2013/14 een bezuiniging van 60.000 euro per jaar op het onderhoud van de grienden. Door het ontschotten zou een deel van het miljoenenbedrag te besteden zijn aan het in stand houden van de meest hoogwaardige natuur, het griendengebied. Om tot de voor de volwaardige ontwikkeling van het krekenlandschap, het zoet klei-oermoeras in het Buijtenland van Rhoon, benodigde 500 hectaren te komen, zijn de grienden in hun totaliteit daarbij gerekend. Redelijkerwijs zouden deze gebieden dus ook voor ‘Buijtenlandgeld’ in aanmerking moeten komen. Helaas hebben tot nu toe het NRIJ en de provincie hier andere gedachten over en houdt men strikt vast aan de pot geld die alleen voor het Buijtenland van Rhoon bestemd zou zijn. In onze zienswijzen hebben wij het eerdere advies van de Rijksadviseur voor het Landschap, de heer Dirk Sijmons, benadrukt om een integraal plan op te stellen voor de natuur- en recreatiegebieden in Midden-IJsselmonde zodat beide gebieden, het Buijtenland van Rhoon zowel als de grienden, elkaar versterken. Daarop en op hoe de bezuinigingen op de gebieden langs de Oude Maas zich hiertoe verhouden, kwam geen duidelijke reactie.’’

Yvo van Winssen De 19-jarige Yvo van Winssen uit Poortugaal is één van de deelnemers van de Grote Wielen Against Muscle Sickness (GWAMS). Samen met nog twee riders Nick Scheffers en Douwe Dulfer uit Rotterdam vormt hij de crew van GWAMS. Het drietal gaat in juli longboarden van Maastricht naar Groningen voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Het initiatief van dit evenement werd genomen door Boards met Grote Wielen Rotterdam. ,,We zijn drie jaar geleden als twee groepen begonnen: Grote Wielen en Longboarding Rotterdam’’, vertelt Yvo Winssen. ,,Toen de beide groepen elkaar tegen kwamen en daarna in een kroeg afspraken besloten we om gezamenlijk verder te gaan. Nu longboarden wij al weer drie jaar samen en hebben al een kleine vierhonderd leden. Begin vorig jaar zijn we begonnen met het trainen voor de actie GWAMS.’’ De riders zien de GWAMS niet alleen als een persoonlijke grote uitdaging, ze willen er ook een goed doel mee ondersteunen. De riders kwamen uit bij het Prinses Beatrix Fonds. In Nederland lijden ruim 200.000 mensen aan een spierziekte. Er zijn zeshonderd verschillende soorten. Sommige zijn dodelijk, andere erfelijk maar alle vormen hebben effect op de spieren. Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert wetenschappelijk onderzoek naar genezing en naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten. ,,Zonder spieren kom je nergens. Alle bewegingen en alle acties hebben spieren nodig. Wij kunnen het ons moeilijk voorstellen hoe ons leven eruit zou zien als we niet meer zouden kunnen

doen waar we het liefst mee bezig zijn. Dat is longboarden.’’ Samen met een skatewinkel en een cultuurplatform organiseren de riders allerlei events. Daarnaast zijn er wekelijks twee vaste items: op dinsdag betreft dat ‘dansen’, truckjes doen op longboards en op vrijdag is dat Fearless Friday. Dan wordt een zogenaamde downhill in en rondom Rotterdam uitgekozen. Vanaf het begin gebruiken de riders Facebook als platvorm voor het werven van leden en het opzetten van events. ,,Het afgelopen jaar was tot nu toe het meest succesvol. Dit jaar willen we dit succes gaan overtreffen met onze grootste prestatie ooit namelijk de GWAMS.’’ De riders starten hun tocht in Maastricht en gaan vervolgens van stad naar stad om uiteindelijk in Groningen te finishen. Tijdens de stops wordt verbleven in jeugdherbergen. ,,Wij hebben er erg veel zin, temeer daar we het voor het goede doel doen. Al het geld, dus de 100 procent, dat we binnenhalen gaat echt naar het goede doel. Zelf verzorgen wij onze eigen accommodatie.’’ Het drietal traint regelmatig individueel en samen. ,,Dit zijn vaak trainingen van 70-plus kilometer per dag. We maken verschillende filmpjes van de trainingen, maar ook van alle andere dingen die we met de groep doen’’, aldus Yvo van Winssen, die al lang meedraait in de skatescene en longboard. Downhillen is zijn specialiteit. Bij Board met Grote Wielen is hij de hoofdorganisator en hoofdbeheerder van het forum. Zowel ’s nachts als overdag is hij werkzaam als procesoperator.

Plaats de elektrode nooit op een sieraad of piercing Wat je al niet leert op een reanimatie- en AED-cursus.

0414.1055 NHS reanimatie_118x40_FC_WT2.indd 1

Weet wat je moet doen bij een hartstilstand. Meld je aan op www.6minuten.nl

06-10-11 14:47


Verlaging btw in de bouw: PROFITEER NU VAN 15% BTW VERLAGING

OP ONS UURTARIEF

Nijverheidsweg 29 | 3161 GJ Rhoon | 010 - 5011150

Joling badkamermontage

Vanaf 1 maart 2013 geldt er een tijdelijke btw-verlaging in de bouw (tot 1 maart 2014), om de woningmarkt en de bouwsector een impuls te geven. Deze regeling mag worden toegepast op arbeid (geen materialen) bij woningen ouder dan twee jaar op onderhouds- en renovatiewerkzaamheden. Ook aanleg en onderhoudt van uw tuin valt onder de 6%-regeling. Wat de voorwaarden van de 6% btw-regeling zijn en bij welke werkzaamheden de verlaagde btw toegepast mag worden, leest u hier. Voorwaarden en aandachtspunten Er zijn uiteraard enkele voorwaarden en aandachtspunten waar je, als uitvoerder van de onderhouds- en renovatiewerkzaamheden, rekening mee moet houden. - De tijdelijke verlaging van 21% naar 6% btw is van toepassing op de arbeid en niet op de materialen. - Op de factuur moeten arbeid en materialen gesplitst worden. Dus arbeid tegen

Profiteer nu van de 6% BTW ver laging!!! U bent bij ons aan het juiste adres voor:

En HOGE ko rtingen op sanitair!! !

• Badkamer en toiletrenovatie • Tegelwerk • Wij zijn gespecialiseerd in het plaatsen van maatwerk Huppe douchewanden

U kunt geheel vrijblijvend een offerte laten maken. Onze professionaliteit garandeert u een vakkundig geplaatste badkamer!

www.joling-badkamers.nl joling.badkamermontage@planet.nl tel. 06 54241760 tel. 010 2033883

6% btw en materialen tegen 21% btw. - Het moment van afronding van de werkzaamheden bepaalt het btw-tarief. Voor de werkzaamheden die afgerond zijn tussen 1 maart 2013 en 1 maart 2014 geldt 6% btw. - De woning waar de renovatie- en/of onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd moet minimaal twee jaar oud zijn. De opdrachtgever hoeft niet perse een schriftelijke verklaring af te geven. De belastingdienst kan dit namelijk zelf controleren. Aangezien het risico echter bij de dienstverlener ligt, is het slim om bij twijfel de opdrachtgever wel een verklaring te laten tekenen. - De verdeling arbeid en materialen dient realistisch te zijn (dus overeenkomstig met de inkoop van de materialen). - Als uzelf als dienstverlener de btw-verleggingsregel moet toepassen, dan is het van belang de kosten voor de arbeid en de materialen apart op de factuur te ver-

Tegelhandel Brand B.V. ALLES ONDER ÉÉN DAK OOK BIJ ONS IS DE ACHT 6% BTW-REGELING VAN KR

De mooiste wand- en vloertegels vindt u bij:

TEGELHANDEL BRAND Óók vóór uw sanitair.

Ambachtsstraat 4 3176 PR Poortugaal Tel. 010 - 5014450 Fax 010 - 5019044

Openingstijden Di. t/m za. 9.00 tot 17.00 uur

www.tegelhandelbrand.nl


Houd de inbrekers buiten de deur ! Laat uw ramen en deuren voorzien van goedgekeurd hang- en sluitwerk. Goed advies, levering en ook plaatsing !

BTW-verlaging van 21% naar 6%

BTW-VERLAGING Passie voor voor groen groen Passie Passie voor groen

VAN 21% NAAR 6% per 1 maart 2013 BEL VOOR EEN OFFERTE Voor uw Tuingeluk® bel: (0180) 611 436

www.gijsbershoveniers.nl

2e Barendrechtseweg 184, 2992 SK Barendrecht - Tel. (0180) 61 28 66 - Fax (0180) 62 07 04

Zie ook onze website: www.onnink-online.nl

Achterzeedijk Achterzeedijk57-U41 57-U41 57-U41 2992 2992SB SB SBBarendrecht Barendrecht Barendrecht Telefoon: Telefoon:0186 0186 0186611436 611436 611436 Achterzeedijk •••••2992 Telefoon: Achterzeedijk 57-U41••••••Barendrecht •611436 Tel.: 0180 611436 • info@gijsbershoveniers.nl Achterzeedijk 57-U41 2992 SB Barendrecht Telefoon: 0186 611436 Achterzeedijk 57-U41 2992 SB Barendrecht Telefoon: 0186 Mobiel: Mobiel:06 06 06427 427 42732 32 32658 658 658•••••Fax: Fax: Fax:0180 0180 0180398519 398519 398519•••••Email: Email: Email:info@gijsbershoveniers.nl info@gijsbershoveniers.nl info@gijsbershoveniers.nl•••••w w w w w w. w. g jsss b e h o veee e n iee e .nn n Mobiel: w w. gg iiijijijsjs bb eeee rrrsrrssss hhhh oo vvvve nnnn iiieie rrrsrrssss ...n.n lll ll Mobiel: 06 427 32 658 Fax: 0180 398519 Email: info@gijsbershoveniers.nl w w w. gg bb oo Mobiel: 06 427 32 658 Fax: 0180 398519 Email: info@gijsbershoveniers.nl w w w.

wanneer 6% btw-regeling? melden. De hoofdaannemer moet dit namelijk doorfactureren. - Ook aanleg en onderhoud van de tuin door hoveniers valt onder het 6%-tarief. Welke werkzaamheden vallen onder de regeling? Onder de tijdelijke verlaging van de btw valt het vernieuwen, vergroten, vervangen of herstellen en onderhouden van (delen van) de woning. Specifiek gaat het om onder andere de volgende werkzaamheden: - De arbeid van het vervangen van een keuken, badkamer en toilet. - Als de installatie bouwkundig deel uitmaakt van de woning, valt een sauna of airconditioningsysteem ook onder de regeling. - Diensten verricht door architecten, maar alleen als de architect de werkzaamheden ook begeleidt. - Een invalidentrap in een woning. - De riolering binnen het perceel van een

woning. - Garages, schuren, carports, schoorstenen, tuinhuisjes e.d. - Het aanleggen en onderhouden van de tuin behorend bij de woning. - Dakterras of veranda. - Boilers, CV-installaties, geisers, zonnepanelen, zonneboilers en gaskachels. - De regeling geldt bij renovatie van een bejaardentehuis, aanleunwoning of appartementencomplex alleen als die ruimten ter beschikking staan aan de bewoners. - Het uitbouwen van een woning. - Het aanbrengen of vernieuwen van (dubbel) glas. - Op maat gemaakte goederen die deel uit zullen maken van de woning, zoals deuren, kozijnen, dakkapellen en inbouwkasten. - Vloeren die in bouwkundig opzicht deel uit maken van de woning. - Aanleg en onderhoud van uw tuin.

BOUW b.v.

Prisma 5 3162 XM Rhoon Tel. 010 - 4812866

VOOR AL UW VERBOUWINGEN

• • • •

Renovatie Kozijnen Aanbouw/Serre Dakkapellen

PROFITEER NU VAN DE 6% BTW REGELING OP ARBEID

Wij leveren een compleet pakket van A(anvang) tot Z(orgeloze aflevering).

BOUWKUNDIGE OF BOUWKUNDIGE OF BOUWKUNDIGE OF BOUWKUNDIGE OF BOUWKUNDIGE OF ELECTRONISCHE BOUWKUNDIGE OF ELECTRONISCHE BOUWKUNDIGE BOUWKUNDIGE BOUWKUNDIGE BOUWKUNDIGE BOUWKUNDIGE OFOF OFOFOF ELECTRONISCHE ELECTRONISCHE ELECTRONISCHE ELECTRONISCHE BEVEILIGING NODIG? ELECTRONISCHE ELECTRONISCHE ELECTRONISCHE ELECTRONISCHE ELECTRONISCHE BEVEILIGING NODIG? BEVEILIGING NODIG?

www.lzbouw.nl

BEVEILIGING NODIG? BEVEILIGING NODIG? BEVEILIGING NODIG? Brandbeveiliging Brandbeveiliging Brandbeveiliging Brandbeveiliging Brandbeveiliging BEVEILIGING NODIG? BEVEILIGING BEVEILIGING NODIG? NODIG? BEVEILIGING BEVEILIGING NODIG? NODIG? Brandbeveiliging Inbraakbeveiliging Inbraakbeveiliging Inbraakbeveiliging Inbraakbeveiliging Inbraakbeveiliging Inbraakbeveiliging Camerasystemen Brandbeveiliging Brandbeveiliging Brandbeveiliging Brandbeveiliging Brandbeveiliging Camerasystemen Camerasystemen Camerasystemen Camerasystemen Camerasystemen Toegangscontrole Inbraakbeveiliging Toegangscontrole Inbraakbeveiliging Inbraakbeveiliging Inbraakbeveiliging Inbraakbeveiliging ToegangscontroleToegangscontrole Toegangscontrole Telefonie Toegangscontrole Telefonie Camerasystemen Camerasystemen Camerasystemen Camerasystemen Camerasystemen Telefonie Telefonie Telefonie Computernetwerken Computernetwerken Toegangscontrole Toegangscontrole Toegangscontrole Toegangscontrole Toegangscontrole Telefonie Computernetwerken Computernetwerken Telefonie Telefonie Telefonie Telefonie Telefonie Computernetwerken Computernetwerken Nobel BV Barendrecht, Gecertificeerd installateur Nobel BV Barendrecht, Gecertificeerd installateur Nobel BV Barendrecht, Gecertificeerd installateur Computernetwerken Computernetwerken Computernetwerken Computernetwerken Computernetwerken

info@lzbouw.nl

• Bouwen • Bouwen • Bouwen • Verbouwen Verbouwen ••Verbouwen • Renoveren • Renoveren • Renoveren

Tielseweg 32 - 2994 LG Barendrecht

32 - 2994 LG Barendrecht Nobel BV 66, Barendrecht, Gecertificeerd installateur 0180 69 16 www.nobelbv.nl Nobel BV Barendrecht, Gecertificeerd 0180 69installateur 16 66, www.nobelbv.nlTielseweg 32Tielseweg Nobel BV Barendrecht, Gecertificeerd installateur 2994 LG Barendrecht 0180 69 16 66, www.nobelbv.nl Nobel BVGecertificeerd Barendrecht, Gecertificeerd installateur Nobel BV Nobel Barendrecht, BVNobel Barendrecht, Gecertificeerd installateur installateur Nobel BV Barendrecht, Gecertificeerd BV Barendrecht, installateur Gecertificeerd installateur Tel: 0180-611 169 Fax: 0180- 557 007 0180 69 16 66, www.nobelbv.nl 0180 69 16 66, www.nobelbv.nl Tel: 0180-611 169 Fax: 0180- 557 007 0180 69 16 66, www.nobelbv.nl Email: Nico@bvrvanvliet.nl 0180 69 16 66, www.nobelbv.nl 0180 0180 69 66, 16 www.nobelbv.nl 66, www.nobelbv.nl 0180 69 69 16 16 66, 0180 www.nobelbv.nl 69 16 66, www.nobelbv.nl Tel: 0180-611 169 Fax: 0180- 557 007 Email: Nico@bvrvanvliet.nlLID VAN

Email: Nico@bvrvanvliet.nl

www.bvrvanvliet.nl

www.bvrvanvliet.nl www.bvrvanvliet.nl

LID VAN


Blik op de wereld door Ank Herstel

Stap in de voetsporen van de gebroeders Grimm Er was eens….. een sprookjesachtig mooi landschap met diepe dalen, heuvels met romantische burchten, klaterende beekjes, donkere mijnen en geheimzinnige bossen. De naam van deze streek is Hessen in midden Duitsland. Hier woonden de broers Jacob en Wilhelm Grimm in de stad Kassel. Deze broers verzamelden de sprookjes en sagen die de bewoners van Hessen aan elkaar vertelden. In Hessen zijn talloze plaatsen verbonden met Grimm. Zelfs voor wie niet in sprookjes gelooft, is het de moeite om daar eens te gaan kijken.

In de Documenta-Halle in Kas Kassel is tot en met 8 september 2013 de tentoonstelling ’Expeditie Grimm’ te zien. Dit jaar is het 200 jaar geleden dat de eerste publicaties van de Grimms in Duitsland verschenen. Er zijn originele manuscripten te zien en gebruiksvoorwerpen. Bovendien wordt een goed beeld gegeven van de achtergrond van de broers die hun stempel op de Duitse taal en cultuur hebben gezet, want behalve sprookjesverzamelaars, waren de broers taalkundigen. Aan Jacob Grimm, die de Duitse grammatica veranderde, hebben wij de voor ons zo moeilijke naamvallen te danken. Het reusachtige ’Levende Boek’ aan het einde van de expositie is een ingenieus samenspel tussen tekst, beeld, film en geluid. Hier kan de complete levens-

loop van de Grimms worden ge- schap dat wordt afgewisseld met volgd. www.expedition-grimm.nl gemengde bossen, basaltformaties en wild aandoende brongebieden. Voordat we Kassel verlaten brengen Vogelsberg is bij uitstek geschikt we natuurlijk nog even een bezoekje voor wandelaars en fietsers. Veel aan het standbeeld van de gebroe- Hollandse motorrijders doen niets ders Grimm. Het staat in een mooi liever dan één van de mooiste motorplantsoentje vóór hun voormalige routes van Duitsland te berijden: woonhuis aan de Gebroeders Grimm Route 276. Platz. We zetten daarna koers naar www.motorradtouren-hessen.eu Het stadje Bad Salzhausen ligt midden in een schitterend natuur- en kuurpark. Ook hier is vroeger zout gewonnen. We halen een flinke teug gezonde, zoute lucht in het ’inhalerium’. In Bad Salzhauzen zelf zijn verschillende medische specialismen gevestigd. Het zwemwater in de thermen is zout. posant om te zien. De hoogste wolwww.bad-salzhausen.de kenkrabber, MAIN TOWER, is 200 meter hoog. Wie sportief is neemt de Een van de heuvels van Vogelsberg 1090 traptreden naar boven, maar hield eeuwenlang een enorme schat met de lift is iets comfortabeler. En verborgen. Bij toeval ontdekte de ademloos wordt je vanzelf van het piloot van een vliegtuigje bijzondere mooie uitzicht. kenmerken in het landschap nabij de Er zijn talloze manier om de stad te heuvel. Bij nader onderzoek bleek verkennen. Via het bureau voor toede heuvel het graf van een Keltische risme zijn stadsrondleidingen met vorst, compleet met vele voorwer- gids te boeken, desgewenst in het pen, te bevatten. De berging begon Nederlands. Wij laten ons rondfietin 1994 en in mei 2011 werd het sen in een velotaxi. In dit gestroomspeciaal gebouwde museum Kelten- lijnde voertuig kunnen twee personen welt-Glauberg geopend. Het prachtig vormgegeven museum kijkt uit over de heuvel van waaruit de vondsten opgegraven zijn. www.keltenwelt-glauberg.de

het Natuurpark Hoher Meissner in het Werratal waar het plaatsje Bad Sooden-Allendorf ligt. In Bad Sooden Allendorf werd eeuwenlang zout gewonnen, maar tegenwoordig is deze plaats een kuuroord. Rondom het imposante houten Gradeerhuis dat bij de ingang van het dorp staat, zijn talloze bankjes geplaatst zodat iedereen vrijelijk de zoute, heilzame lucht kan inademen. Lopend door de poort naar de binnenstad vinden we Niet ver van Glauberg ligt het plaatsje Büdingen met zijn vakwerkhuizen en 800 jaar oude slot, waar ook in overnacht kan worden. Denk de auto’s weg (dat kan in sprookjes) en proef de sfeer van vroeger. www.buedingen-touristik.de plaatsnemen, waarna een fietser het geheel in beweging zet. Niet zo oud als de sprookjes van www.frankfurt.velotaxi.de Grimm, maar o zo leuk voor volwas- Voor een stadstrip naar Frankfurt is senen is het 50-er Jahre Museum in de Frankfurt Card aan te bevelen. Büdingen. Spullen uit de tijd van Voor € 13,50 geeft deze kaart recht talloze vakwerkhuizen, het zoutmu- onze ouders en grootouders roepen op twee dagen openbaar vervoer en seum en een gezellige marktplaats een feest van herkenning op of des- korting op tal van musea en attracmet veel terrasjes. Het symbool van gewenst een aha-erlebnis. Wie een ties. Voor de meeste musea hoef je Bad Sooden-Allendorf is vrouw euro in de jukebox gooit, mag zelf niet ver te lopen want er liggen er al Holle. Jaarlijks wordt hier vanaf een plaatje uitkiezen, net als vroeger. 26 naast, en bij elkaar aan de oever paaszondag, gedurende acht dagen van de Main. een sprookjesfestival gehouden. www.frankfurt-tourismus.de www.bad-sooden-allendorf.de De Pauluskerk in het centrum van De poel van Vrouw Holle ligt op de Frankfurt, was de zetel van het eerste 754 meter hoge berg Hohe Meisnner. Duitse parlement waar Jacob Grimm Deze geheimzinnige waterplas, midin 1848 Kamerlid was. Tegenwoorden in het bos, speelt een belangrijke dig worden in de kerk tentoonstelrol in het sprookje van vrouw Holle. lingen gehouden. Publiekstrekker is In sprookjesland slaap je natuurlijk een muurschildering van kunstschilhet lekkerste in een kasteel. Schlossder Johannes Grützke van 3 bij 32 hotel Wolfsbrunnen in Meinard is De scooter van de Duitse zangeres meter. Wie goed naar dit werk kijkt, in 1904 in de neorenaissancestijl Conny Froboes, de woondroom van zal zeker bekende gezichten herkengebouwd. Momenteel zijn er 59 ver- teenagers uit de zestiger jaren, pet- nen, grapje van de kunstenaar! Goethe nieuwde kamers, verspreid over zes ticoats en keukenspullen; het staat was een tijdgenoot van de gebroeetages, waaronder kamers voor men- allemaal in het museum Auf dem ders Grimm. In het Goethehuis aan sen met een allergie. Het kasteelho- Damm 3 in Büdingen. de Grosser Hirschgraben 23-25 krijg tel leent zich prima voor het vieren www.50er-Jahre-Museum.de je een goede indruk van de manier van grote feesten. waarop rijke families als Grimm en www.schlosshotel-wolfsbrunnen.de De gebroeders Grimm hebben vele Goethe leefden. jaren in Frankfurt gewoond en ge- www.goethehaus-frankfurt.de De regio Vogelsberg, ongeveer in het werkt. Tegenwoordig ziet de stad midden van Hessen, heeft een land- er iets anders uit dan in hun tijd. De bijnaam Mainhattan is te danken aan de wolkenkrabbers en de rivier de Main. De wolkenkrabbers zijn im-

Interesse om te adverteren op deze pagina? Bel voor info: 06-83999785 E-mail: henkpriem@groothellevoet.nl


NIEUWS

Donderdag 23 mei 2013

’t Winkeltje nog twee dagen open ’t Winkeltje voor tweedehandsdames kleding in Het Boerderijtje is dinsdag- en woensdagochtend voor de laatste maal open dit voorjaar. Daarna kan men pas weer terecht in het najaar. Wel is het nog mogelijk overtallige schone en hele dameskleding te blijven inleveren tijdens de openingstijden van Het Boerderijtje op de Dorpsdijk 116 in Rhoon. Dit kan op werkdagen van 10.00 tot 12.30 uur. Ook accessoires zijn welkom. De koffie staat klaar. ’t Winkeltje is open van 10.00 tot 12.30 uur op dinsdag- en woensdagochtend.

21

Inschrijving Fietsvierdaagse ZHZ BARENDRECHT - De commissieleden van Fiets4daagse ZHZ zijn de laatste maanden druk aan de slag geweest om de 33e editie als vanouds van start te laten gaan. Met een prijs vier euro per persoon, bij een van de voor-inschrijfadressen, is de deelname individueel en voor een gezin goed betaalbaar. Dit kunnen ze nog steeds bereiken dankzij de steun van vele vrijwilligers en de steun van de al jaren trouwe financiële en materiële sponsors en nieuwe sponsoren. De start en de finish zijn op het sportpark van v.v. Rijsoord. Leden vanuit de Ridderkerkse Fiets Toer Club

Rekreatoer en Supportersvereniging v.v .Rijsoord zorgen samen dat de commissie, die voor de organisatie tekent, goed is bemand. Voorzitter Marcel van Dongen wil er samen met deelnemers, sponsoren, vrijwilligers en organisatoren weer een feest van maken. Met de keuzes uit de gezinstocht van 15 kilometer, de fietstocht van 30 kilometer en de toertocht van 60 kilometer is er voor de deelnemers voldoende keuze en variatie. Er is voldoende tijd en er zijn rustpauzes zijn, waar bijna altijd wat wordt weggeven door een sponsors. Op maandagavond 17 juni

zullen de eerste deelnemers vertrekken. Iedere avond is er tussen 17.30 en 19 uur gelegenheid om te starten. Finishen kan tot ongeveer 22 uur. De laatste avond, donderdag 20 juni, zal in het teken staan van de feestelijke en muzikale intocht door de Mauritsweg en de Vlasstraat. Voorinschrijving is vanaf dinsdag 25 mei mogelijk bij onderstaande inschrijfadressen: De Weypoort aan Middenbaan 87 en Hiemstra Sport aan Onderlangs 22 in Barendrecht en in Heerjansdam bij Lagendijk Sportprijzen aan Dorpsstraat 41 en Spar Heerjansdam aan De Manning 7.

Smitshoek B2 promoveert naar eerste klasse Foto Gonny Lathouwers

Lions Rhoon Oude-Maas vragen om boeken De Lionsclub Rhoon OudeMaas heeft weer boeken nodig voor zijn jaarlijkse boekenmarkt. Nog voor de vakantie wil de club de boeken gaan verkopen. Het is natuurlijk heerlijk om met een grote tas boeken op vakantie te kunnen gaan, die ook nog eens voor een paar euro zijn aangeschaft. Zaterdag 29 juni vindt de verkoop plaats in de Julianastraat in Rhoon. De opbrengst is voor het goede doel. Dit jaar willen de Lions graag ook veel kinderboeken, dus wie een te volle boekenkast heeft en deze wil opruimen, kan even bellen: 0647118366. Een Lion maakt dan een afspraak om de boeken op te halen.

Buitenspeeldag op 12 juni Over een paar weken is het zover. Op woensdag 12 juni is het Buitenspeeldag. In vrijwel alle gemeenten in Nederland worden buitenactiviteiten voor kinderen georganiseerd. Op meer dan 659 locaties is al een activiteit aangemeld. Aanmelden kan tot 1 juni via www.buitenspeeldag.nl. De initiatiefnemers roepen gemeenten, buurtgroepen, verenigingen, scholen, ouders en kinderen op om er samen voor te zorgen dat de Buitenspeeldag dit jaar weer een mooie dag wordt waarop kinderen buiten volop buitenspelen. Lokale organisatoren die zich aanmelden ontvangen een leuk en handig actiepakket met promotiematerialen die zij op woensdag 12 juni

BARENDRECHT - Smitshoek B2 is er in geslaagd om te promoveren naar de eerste klasse. In de laatste wedstrijd werd uiteindelijk de tweede plaats veilig gesteld. Na een sterke start van het seizoen, was het spel de laatste weken wisselvallig. Daardoor

moest de titel aan NSVV B1 gelaten worden, maar met een sterke eindsprint werd er toch gefinisht op de tweede plaats, die ook recht geeft op promotie naar de eerste klasse. Dit is een beloning voor de talentvolle jongens onder leiding van de trainers Dave

Sietaram en Paulo da Cruz. Tevens past het goed in het Jeugdbeleidsplan dat is uitgestippeld onder leiding van Peter Meijboom (hoofd Jeugdopleidingen) en als doel heeft om de Smitshoek jeugd structureel op een hoger niveau te laten voetballen.

kunnen uitdelen. Iedereen die op 12 juni een activiteit voor kinderen wil houden, maar zich nog niet heeft aangemeld kan dat nog zeker vier weken doen. Voor tips, draaiboeken, promotiematerialen en inspiratie kan men terecht op www. buitenspeeldag.nl. Kinderen kunnen de website bekijken om te zien wat er in hun buurt wordt georganiseerd. Met de Buitenspeeldag willen de initiatiefnemers kinderen stimuleren om lekker buiten te spelen. Onderzoek toont aan dat buitenspelen goed is voor kinderen. Kinderen die meer buitenspelen bewegen meer en hebben aantoonbaar minder overgewicht. Ook bevordert buitenspelen de mentale en sociale ontwikkeling van kinderen.

Van der Valk Hotel officiële trouwlocatie BARENDRECHT - De gemeente Ridderkerk heeft Van der Valk Hotel Ridderkerk officieel aangewezen als trouwlocatie. Nergens anders kan men op één adres in het huwelijk treden, lunchen of dineren, feesten en overnachten. Sinds de benoeming tot officiële trouwlocatie, mag een volledig bevoegde Ridderkerkse ambtenaar van burgerlijke stand in het hotel huwelijken voltrekken. Voor en na de ceremonie zijn er diverse zalen beschikbaar voor een borrel, een receptie of een feest. Bij

mooi weer kan men gebruik maken van de tuin en het terras. Zonder te hoeven reizen kunnen de gasten aan tafel; Van der Valk Hotel Ridderkerk verzorgt lunch, brunch of diner op maat. Na afloop is het nagenieten in de bruidssuite. Voor bruiloftsgasten zijn er diverse soorten kamers beschikbaar. De monumentale boerderij naast het hotel wordt volledig gerestaureerd. In de loop van 2014 kan men hier ook trouwen en de bruiloft vieren in de feestzaal met ruimte voor ongeveer 300 gasten.

Open repetitie bij La Bona Futura Harmonieorkest La Bona Futura zet dinsdag 4 juni van 19.30 tot 22.00 uur zijn deuren in De Brinkhoeve te Poortugaal wagenwijd open voor een open repetitie waarbij iedereen kan aanschuiven om mee te spelen danwel te luisteren. Onder het motto ‘muziek is leuk, muziek maken is leuker, sámen muziek maken is het allerleukst’, laat LBF zien en horen waar het voor staat. Voor de pauze wordt extra aandacht gegeven aan jongeren maar iedereen, hetzij jong of oud en onervaren of geoefend, is welkom. Er zal ruimschoots gelegenheid zijn om kennis te maken met de verschillende instrumenten en informatie in te winnen over orkest en instrumentlessen.


Voordelig op pad eerst langs VERVAT

Defa campingkast Easy Folding Duo pack incl. topblad Aquakem/Rinse en draagtas 1,5 L or 95

KOOPZONDAG 26 MEI 11.00-17.00 vo MEGA VOORT DAGELIJKS GEOPEND 09.30-17.00 EN T EN 39,99 SH € O W Nieuw StarCam Cameo 50% AFHp Vervat Special AAL KORTING Dorema maten 7 van €944,- voor t/m 15, bijv maat 7 uit voorraad. Le €472,- alle maten v.a. verbaar grijs en blauw €472,

Koop nu vast bij

99 Vervat alcohol

€16,

Standenstoel XXL Dukdalf Limbo200 belastbaar tot n kg in de kleure €5 50 9, 3049 en 5871

Bardani windbreker €79, blaaspijpjes voor Luxe windscherm met ramen Frankrijk €2,95 per stuk en bovenliggers€99,99 (2 stuks verplicht) eltent nn tu e ili m fa v.a. Coleman n €265,Coastline 4lx vanritsbare 9,00 7 € VERVAT.NL aa 9, 19 € 00 voor Stadionweg 31 luifel €20, Safarica Kenia 23077 AP Rotterdam 3 pe rs oo ns vlak bij de kuip polyester €7 99 €199, 010-4970832 t.c. katoen €159,99 9,

LENTEPRIJS! LENTEPRIJS!

LOODGIETERSBEDRIJF K. WIJNTJES

HEGGENSCHAREN HEGGENSCHAREN VANAF VANAF

• GAS • WATER • CV • RIOOL • SANITAIR

€ 119

LENTEPRIJS! LENTEPRIJS! LENTEPRIJS!

• DAKBEDEKKING

HEGGENSCHAREN HEGGENSCHAREN HEGGENSCHAREN VANAF VANAF VANAF

• ZINK EN LOODWERKZAAMHEDEN

€ 119€ 119€ 119

info@loodgietersbedrijfwijntjes.nl

Alle acties zijn geldig tot 15 juni 2013

Onze techniek Voor de professionele winttuinier terrein

OVERTUIG UZELF EN KOM ONZE MACHINES TESTEN

Mobiel: 06 22372349

OVERTUIG UZELF EN KOM ONZE MACHINESLagendijk TESTEN 178 OVERTUIG UZELF EN KOM ONZE MACHINES TESTEN OVERTUIG UZELF OVERTUIG EN KOM UZELF ONZE OVERTUIG EN MACHINES KOM UZELF ONZE TESTEN EN MACHINES KOM ONZE TESTEN MACHINES TESTEN 2988 AD Ridderkerk 0180 - 42 13 99 NAAM VAN DE WINKEL Onze techniek NAAM VAN NAAM DE WINKEL VAN NAAM DE WINKEL VAN DE WINKEL Telefoon Telefax 0180 - 42 34 53 NAAM VAN DE WINKEL WIJNEGEMSESTEENWEG WIJNEGEMSESTEENWEG 21WIJNEGEMSESTEENWEG • ‘S GRAVENWEZEL ‘S GRAVENWEZEL 21 • info@gavdwaal.nl ‘S GRAVENWEZEL WIJNEGEMSESTEENWEG 21 •21‘S• GRAVENWEZEL

wint WIJNEGEMSESTEENWEG 21 terrein • ‘S GRAVENWEZEL

In Rhoon en Poortugaal betaalt u geen voorrijkosten.

gavdwaal.nl VCA* GECERTIFICEERD

ERKEND VAKHANDELAAR ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT • ADVIES KWALITEIT • SERVICE • ADVIES KWALITEIT • SERVICE • ADVIES • SERVICE Lagendijk 178 ERKEND VAKHANDELAAR

ERKEND VAKHANDELAAR Alle acties zijn geldig totAlle 15 acties juni 2013. zijn geldig totAlle 15 juni acties 2013. zijn geldig tot 15 juni 2013. 2988 AD Ridderkerk ERKEND VAKHANDELAAR Telefoon 0180 - 42 13 99 gavdwaal.nl

Alle acties zijn geldig tot 15 juni 2013.

Telefax 0180 - 42 34 53 info@gavdwaal.nl

KWALITEIT • ADVIES • SERVICE KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

Voor een snelle berekening of toetsing van uw hypotheek kunt u terecht bij H&A

Alle acties zijn geldig tot 15 juni 2013.

Hypotheekrentes vanaf 5 jaar 3,25%

VCA* GECERTIFICEERD

Autorecycling W.H. Baris bv Kunt u de auto niet brengen dan halen wij hem op met eigen ophaaldienst

Binnen 48 uur een offerte of berekening.

Voor inlevering of inlichtingen: W.H. Baris bv

Tevens inkoop loop– en sloopauto’s

Verzoeken per mail worden binnen 24 uur beantwoordt.

Charloisse Lagedijk 638 3084 LH Rotterdam Telefoon 010 - 480 00 00 Telefoon 06 - 53 18 15 39 E-mail: receptie@baris.nl www.baris.nl

Bij inlevering van uw auto krijgt u direct het R.D.W. vrijwaringsbewijs.

H&A Hypotheken en Assuratiën

Door de overheid erkend als wettelijk inleverbedrijf aangesloten bij:

Hans den Houdijker AFM vergunning;12041383

Auto Recycling Nederland

Kijveland 1 3171 TA-Poortugaal 010-4723741 06-51333750 fax 010-5011555 hans.houdijker@wxs.nl

VERBOUWEN?

2013

We s t e l i j k H a n d e l s t e r re i n , Va n Vo l l e n h o v e n s t r a a t 1 5 , R o t t e rd a m

• Ruim 30 reisorganisaties • Presentaties over bestemmingen • Drankje & hapje

Een bezoek aan de Buitenlandsche Zaken Reisbeurs biedt u: •

een sfeervolle beursvloer met reisspecialisten uit alle windstreken;

15 gratis landen presentaties in The Hospitality Club;

reisbureau Buitenlandsche Zaken is open, dus direct boeken kan;

gezellige sfeer in het Westelijk Handelsterrein met trendy drink- en eetgelegenheden;

dansoptreden, live muziek, cocktails, wijnproeverij, sigaren én culinaire ‘bites’;

Weet u al wat uw volgende vakantiebestemming wordt? Kom 26 mei inspiratie op doen op de Reisbeurs georganiseerd door Reisbureau Buitenlandsche Zaken. Dé specialist op het gebied van (rond)reizen op maat, cruises, stedentrips, groepsreizen en elke andere droomvakantie.

kans op het winnen van mooie prijzen.

Inspirerende presentaties Kom alles te weten over uw droombestemming tijdens een van de 15 presentaties over verschillende bestemmingen en type reizen. Laat u informeren over uw eigen reisplan en maak kennis met de mensen achter de organisatie. Kijk op onze website voor meer informatie en om u aan te melden voor de gratis presentaties.

Reisbureau Buitenlandsche Zaken

American Express Vacations* Antillen (Divi Divi, Avila en Barbados) Askja reizen* Baobab reizen* Barbados, Avila Cur en Divi Cyprus verkeersbureau* De Jong Intra vakanties* EF Education First* Exclusief Sportauto verhuur Executive Vip en Golf travel Fox vakanties HAL-Seabourn* Holland International* Incento trein reizen* Isropa & Discovery reizen* Jamaica tourist board* Kuoni Liaison Travel, culinaire reizen Market Cruises* OAD reizen QAS holidays* Puur en Kuur Wellnessreizen Red Carnation Ringelberg Touringcars RIU resorts* Rotterdam The Hague Airport Stichting UWFF Sunair Steden en Kanaaleilanden The Moorings zeiljachten Thuisvaccinatie Trouwen in je droomauto Van der Valk Caribbean VNC Asia Travel* Zeetours Cruises * Reisorganisaties met een * achter hun naam geven een presentatie

Van Vollenhovenstraat 15, Unit A, 3016 BE Rotterdam T. 010 - 209 29 55 E. info@buitenlandschezaken.nl W. www.buitenlandschezaken.nl Volg ons op Facebook & Twitter

201 3

11.00 - 17.00 UUR

Kom inspiratie op doen voor uw volgende vakantie, of die daarna…

Aanwezige reisorganisaties

PAK HET BTW VOORDEEL

WWW.JANSENGLAS.NL

PIZZAHOUTOVENS VANAF

€ 415 ex. btw

10

0C

M

100 C

M

BEL VOOR MEER INFO 010-511 67 69

info@pizzahoutovens.nl • www.pizzahoutovens.nl

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF per week van 08.00-23.00 uur voor7 al dagen uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen AAN HUIS/BEDRIJF per week van 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen 7alalal dagen dagen per week van 08.00-23.00 uur voor uw netwerken, privélessen, per week 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor7 uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen onderdelen 7 dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 dagen dagen per week van van 08.00-23.00 uur ( 0180 --Computer 546467 of 06 -- 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 per week 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. ( 0180 546467 of 06 7 dagen per weekHulp van 08.00-23.00 uur Aan Huis ( 0180 546467 of 06 -- 19160110 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl ( 546467 of 06 19160110 voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen (voor0180 - nieuwe/gebruikte 546467 of 06privélessen, - 19160110 en computersystemen. Ook uw adsl ennetwerken, kabel aansluitingen alvoor uw reparaties, installaties, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis

voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Al 10 jaar een begrip in de regio en computersystemen. en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

Computer Hulp Aan Huis Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen


SUPER ZOMER ACTIES ƒ­„

”     ¨   § Â? § €˜›Â?   § Â? § Š ™  Â… ‹Â…  Â’ Â…ÂŞ ˆ Â…    Â…

  

                  

Â?‰Â… Â?‹ Â?™Â? Â?  Â?Â? Â? ‹Â… Â?ÂĽÂ… ŒŽ Â’ÂŽ

Â?Â?Â? Â?  Â?­€‚ Â?ƒ Â?„Â… Â?†‡ ˆ Â?‰Š‰‹ 

‹¤­•– Â&#x;˜‘—˜‘——‘š˜ž ‹‰Â?ÂœÂ&#x;ž

œ�—˜

§ ­† 

 § ­ †  €˜›Â?         ÂŽ  Â…      ÂŻ Â…ˆ™Â? Â?  Â… 

Â?¤Â…• – —˜‘——‘š˜‘š—

LEVERING DOOR HEEL NEDERLAND

ž ‹‰�œš€

§ ­

ÂœÂ&#x;Â&#x;˜

Â?‰Â… Â?‹ÂŽ”ƒ›Â&#x;˜”Â… Â?Â?Â? Â?  Â?Â? ÂĽÂ…•ÂŹ–

�‹££¼ž ‹‰�œ—€

œ�™˜

œ�žž

ŒŽ’

Â?Œ‡“°‡ƒ­Â…

ƒ­„

ƒ­ ƒŒ�

Â?­€‚ Â?ƒ Â?†‡ ˆ Â?‰Š‰‹ 

Â?Â?Â? Â?  Â?€‚ Â?ÂĽÂ… Â?‰Â…Â… Â?†‡ ˆ Â?‰Š‰‹ 

ÂŁÂŁÂŒ†‡‹‡¼¹‰‰¼ÂŚÂ?€šÂŚÂ?„

ŒŽ”‘ÂĽ Â’‘“ † Â…¤† Â’ÂŽ—˜‘—™‘š›

†¤“•– Â&#x;—‘—˜‘——‘š˜

Â­ÂĽÂ‰ÂƒÂŚÂ? Œ‡Â?Â?ƒ £§ ‰‰† ÂĄÂŚÂ‡ÂƒÂ?‡Â? ÂŁÂĽ ‰†‡Â?‹£ ÂĽÂ‡Â§Â‰ÂĽÂ‰ÂƒÂŚÂ‡

ŒŽ„

Â?Â?Â? ­€‚ƒ ‚„ €   €‚‚Â… † €‚ ‡†ˆ ‚†  ‡ Â?Â? ‰ 

§ ­€˜›Â?Â…      Š          Â… Â… 

ŒŽ ’Ž

ÂŁÂŁÂŒ†‡‹‡¼¹‰‰¼ÂŚÂ?€šÂŚÂ?„

ŒŽ„‘Â’‘“‘”•– ”‘Â’• – Â’ÂŽ—˜‘—™‘š›•– š—•– ÂœÂ?—˜˜ —˜‘—™‘š›• – š—• – ÂœÂ?—˜˜

Â?‰Â… Â?‹”ƒ›Â&#x;˜” Â?™Â? Â?  Â?Â? ÂĽÂ…•ÂŹ– ŒŽ Â’ÂŽ

ÂŒÂĽÂ‰ÂƒÂŁÂ§ÂƒÂŚÂŁÂ?‡‡†

�‹££¼

±²³ °

ŒŽ”¤ Â’ÂŽ—˜‘—Â?•– —™‘š›•– —Â?‘—™• – š›‘šÂ&#x;• –

�‹££¼

ÂœÂ&#x;Â?ž

œ€‚ž

€Â&#x;  ‡‹ ‡ ”Â…Š‹ÂŒÂĄ° ÂŒ†Â…

“­Ž­

ÂŒ šž Â?›žÂ&#x; •­– ƒ ÂŽ˜›˜€ž—˜™—› ÂĄ Ž˜›˜€ž—˜™—€

‰•–ˆ€Â&#x;   ÂŒ ÂŤ Â…    ‹Â…

‡ÂŽ ¢ ÂŁ ¤ ˜ž ˜˜›™ ˜˜

Kia 20 jaar in Nederland. Dubbel voordeel op alle Kia modellen.

Kia Rio 20th Anniversary

Kia Picanto 20th Anniversary 1.0 CVVT 3-deurs

Rijklaar v.a.

20 Anniversary Surprise Surprise! th

4.703,**

50/50: Betaal nu de helft en de rest over 1 jaar

Uw klantvoordeel loopt op tot wel

1.795,-

Kia Picanto A | wegenbelastingvrij | 14% netto bijtelling v.a.

42,- /mnd*

Alle Kia Picanto en Kia Rio uitvoeringen tijdelijk gratis met een volledig genntegreerd Pioneer navigatiesysteem met touchscreen t.w.v. 1.295,-.

1.2 CVVT 3-deurs

Rijklaar v.a.

6.545,**

50/50: Betaal nu de helft en de rest over 1 jaar

Uw klantvoordeel loopt op tot wel

2.045,-

Kia Rio A | wegenbelastingvrij | v.a. 14% netto bijtelling v.a.

72,- /mnd**

Autobedrijf J. van der Sluis Autobedrijf P. Troost & Zonen Faradayweg 10, 3208 KS Spijkenisse Christiaan Huygensweg 28, 3225 LD Hellevoetsluis Tel.: 0181 - 615 533, www.kia-spijkenisse.nl Tel.: 0181 - 312 366, www.kia-hellevoetsluis.nl Gem. verbruik: 3,2 - 6,3 l/100km, 31,2 - 15,9 km/l. CO2-uitstoot: 85 -147 g/km. Actievoorwaarden: Alle genoemde vanaf verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaarmaken, afleverpakket, brandstof, leges en recyclingbijdrage, metallic lak en lakbescherming. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer. De gratis Pioneer navigatie ontvangt u bij aankoop van een nieuwe Kia Picanto en Rio zolang de voorraad strekt tot uiterlijk 29 juni 2013. *Alle genoemde bijtellingspercentages en het wegenbelastingvrij zijn, zijn afhankelijk van datum van registratie. De vrijstelling van wegenbelastingvrij geldt tot 1 januari 2014. Alle genoemde bijtellingspercentages, energielabels en vanaf netto bijtellingsbedragen (per maand) zijn per model gebaseerd op de uitvoering met het laagste bijtellingspercentage en altijd gebaseerd op 42% inkomstenbelasting. Voor een compleet overzicht met de bijtellingspercentages per model en welke modellen vrijgesteld zijn van wegenbelasting zie kia.com. **De 50/50 actie betreft een (niet) doorlopend kredietaanbod van Kia Finance, handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij AFM onder vergunningsnummer 12011170. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Informeer bij uw verkoper naar de voorwaarden en standaard informatieblad of bel 030 - 63 88 580. Uw Kia-dealer en Kia Finance geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financijle product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Voor de duur van de uitgestelde betalingsperiode (tot uiterlijk 12 maanden na tenaamstelling) worden geen rente en kosten in rekening gebracht. Het maximale financieringsbedrag bedraagt 5.000,- voor de Kia Picanto en 7.500,- voor de Kia Rio. Deze actie is geldig voor het actuele modelprogramma van een nieuwe Kia Picanto of Kia Rio met aankoopdatum t/m 29 juni 2013 en uiterste registratiedatum van 12 juli 2013. Deze actie geldt, tenzij anders vermeld, niet in combinatie met andere acties.

Alle prijzen en informatie onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Zolang de voorraad strekt.

§ Â?§


MAGAZIJNVERKOOP MET SPECTACULAIRE

KORTINGEN

SALE

Alleen zaterdag 25 mei a.s.

MEGAKORTING van 40% op de kids-zomercollectie

ALLE ARTIKELEN MET EEN BLAUW LABEL 50% KORTING ROOD LABEL 70% KORTING

Onderlangs 28 Barendrecht leukstekindermode.nl

De Bruin Aardbeien en meer... Vers, lekker en natuurlijk dichtbij

te koop: aardbeien / asperges

direct van de teler

zie onze originele cadeauverpakkingen en artikelen

De Bruin Aardbeien HUGO BOSS • TOMMY HILFIGER • GANT • LACOSTE • NZA NEW ZEALAND AUCKLAND HACKETT • PROFUOMO • BRAX • JOHN MILLER • LEDUB • BRIXON • CUMLAUDE

DECO_03970_Magazijnverkoop_Claudius_A3_poster.indd 1

Achterweg 3, Mijnsheerenland

ma. t/m vr. 10.00-17.30 uur za. 08.30-15.00 uur

www.debruinaardbeien.nl 4/25/13 1:54 PM


26

Donderdag 23 mei 2013

H

aat

Oudelan

dseweg

at Suikerbakkerstra

Nieuwe

Beurtschipperstraat

Koddeweg Heersdijk

e Wetering uw Nie

J

Carel van Nijnatten

R

Paula Smith

C

Wil Poot-Bakker

K

Regina Bussing

S

Athina Hadziantoniou

D

Robin Smith

L

José van Berk

T

Inloophuis Hoogvliet

E

Eddie Dalm

M

Jaqueline Mook

U

Wilma Tump

F

Galerie de Verassing

N

Len van Gelder

V

Anneke Klein

G

Annie Ras

O

Gertjan Molenaar

W

Marja Diepenhorst

H

Ester Besuijen

P

Joke Piebenga

X

LCC De Zevensprong, Mosoelstraat 20 Beeldende Kunst

LCC De Zevensprong, Mosoelstraat 20 Fotografie

Troubadourlaan 230 Schilderijen en pentekeningen

Zuidzijdsedijk 117 poppenkleren en kussens

M.F.C. Akkerwinde 1 Fotografie

VTV Ons Belang, Volkstuinlaan 3 Schilderijen en Acryl

VTV Ons Belang, Volkstuinlaan 3 Aquarel, Acryl en Artisan

VTV Ons Belang, Volkstuinlaan 3 Keramiek beelden en vazen

VTV Ons Belang, Volkstuinlaan 3 Keramiek Boetseren

VTV Ons Belang, Volkstuinlaan 3 Olieverfschilderijen

VTV Ons Belang, Volkstuinlaan 3 Aquarel, Oostindische inkt

HUIS DUIF

DUIFHUISWEG

Nachtegaal aa l Ja ns w

Grutto

Palingfuik

Bongweg

Bongweg

Speerreep

Vleugel

Schildersgroep de Loods

VTV Ons Belang, Volkstuinlaan 3 Schilderen Beeldhouwen

VTV Ons Belang, Volkstuinlaan 3 Acryl

Wonderklauwpad 122 Mozaiek

Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200 Div. Schilderstechnieken Keramiek Alleen ‘s Zaterdags

De Breede Vliet, Schakelweg 162 Sieraden

De Breede Vliet, Schakelweg 162 DiverseTechnieken

De Breede Vliet, Schakelweg 162 Sieraden

Aphroditi Maravelias

Speeltuinvereniging Meeuwenplaat, Barbeelsingel 55 Maken van Theaterpoppen, Decor en Poppenvoorstellingen

Kaar

Haaf

Zalmsteek

Viswant

Loes de Wolff

LCC De Zevensprong, Mosoelstraat 20 Aquarel en Acryl

Speerre

Peur

Schrobnet

Fleur

Bun

Fleur

Schakelweg

Q

LCC De Zevensprong, Mosoelstraat 20 Acryl op linnen, Diverse Technieken

K L

R

M

Q

Vleugel

Ineke van Engelen

Buidelnet 12 Olieverf, Acryl, Pastel en Aquarel

rf

ko Prik

T

Vleet

Joon

Schutwant

V

S

I

B

ep

Aalkaar

Stolpmand

Kuil

Aquarelgroep de Rotonde

Saraburcht - Sara Burgerhartweg 61 Aquarel

WEG

Plevier

Bekraging Werplijn

Slaghaam

Treil

In de Fuik

Fleur

Schutwant

kelweg

Hoekwant

Scha

Schakelpad

U

W

M.F.C. Akkerwinde 1 Schilderen met olieverf en Acryl

Lijster

Karekiet

Kievit

Bongweg Blinkerd

Breel

Kruisnetlaan

straat

raat

Hoekwant

A

Ekster

g

mp

Roerdo

we Ariaans

eg

Kwikstaart

Speenk r uid

Ariaansw

Wee gbre e

Pending

Bovensim

Puitstraat Ondersim

Bovensim

Bladlood

Viskaarweg

Gebbeweg

oorn Rietv

nstra

aat otstr Tarb

voor

Trommel

Schuiflood

indest

Want

Boomkor

Zetangel Visgard

Kruisnetlaan Goudw

J

Buidelnet

Botreep

Loodreephof Ondersim

pnet

Ruitwagen

Blank

al

kel on Ran ed Vlo

Wer

Snurrevaad

Botreep

Kubbeplantsoen Ankerkuilstraat

Ruitw

net

Viskorfstraat

t rstraa

Steekhaamstr.

Trek

at

el elsing

Janswa

t voe Bij

Vloedlijn

lijn

g net

arweg

Schep

at

Karpe

raat preist

raat reelst Barbe

X

at

Fuut

Hysop Hysop

Heermoes

liets edij k Hoog v ed gv lo t

We

k

edij

eks

Bongweg

Aalreep

Beugstraat

t

Stalne

eg

otstra

Fazant

in Sp r

in nt er Ke

nk rsba

Laafne

tion Sta plaat" lm "Za

Horsw

Tarb

Kievit

Trawlnet

Lam

at

rik

Janswaal

Bongweg

Viskaarweg

Viska

weg Leng

jnstra

Kribbinge

agen

lstra

Toni

Meerkoet

r

we

We

Ruitw

Dogge

Stek at

dijk

eu

Koekoek

Korenbloem

in Hoefblad Kle

Berendruif

Vorsche Cichorei

Vorsche

Onder de baan Tormentil

Henk Sneevlietstraat

wijkpad Fore

Janswaal

Le

Meerkoet

zijdse

Oost-

West-

Nieuwe Wetering

pad

pad

zijdse

Karvelsedijk

Stormshoek

Gerrit Kasteinstr. elstra

Lij

ste

Wikk

Beschoeiing

Drijfnet

Mak

Mak

reelst

raat

ings

traat

traat

weg

Spier

traat

agen

rhof Steu ings

Elritss

Grond

Hesse lin str. g

Steur

Atelier Hoogvliet

Kouwenaardseweg

Kapittelhoek

Overwolde

H.M.van Rand-

at

preist raat

at

Heilb

otstr.

at

rstra

Spier

Bijster

eg

Hallant Joop Westerweelpad

Walraven v.

nnes Taspad

gstra

Plevier

AVELING

straat

eistra

r

lho

Elrits

Kolbl

Lam

Alver

Wijtin

Klaproos

e

ek

rsho

Kape

s

or Rietg

Reige

Akkerwinde

ekse

Puitstraat

Leng weg

eg

straat

mstr.

Posw

Brase

r.

Joha

Mee uwe nwe ide

eg

Welho

k

Vin

Schakelweg

Hoge Weije

oeksew Boom gaardh

ad

Jan de Rooyp

f

ta a

us G

inde Holw

rswe Baa

tr.

traat

a

Eric

ht

ec

Sp

Patrijs

Zilver- schoon

Jan Thijssen pad

puit

Ta

Klaver

k

Heeks

oegs

I

Ridder spoor -

oe

g

er Kl

al

tbr

straat

Reini

Alve

at

Endenhout

Rie

emst

pstra

B

n

Baa

H

dsHonraf d

ek

Gerard Wilschutpad

ij de

K

Basilicum

Janswa

ro

eg

Gee

Hallstr.

Gebr v. Hamel pad

o

an

g Ore

h

rs ape

a Eric

tb

J. Postma pad

Hamelinkpad

eld er pa d

at

Gipskruid

Kle

tion t" Sta ogvlie "Ho

Veenpad

tra

id efkru

Rie

visw

Bras

&

eg emolenw

ss

Johannes Posthof

G

Posw

Kunst Route

Langeweg

Toscalaan

Toscalaan

Lokkerts

Othelloweg

rp

ad

G

AVELING

Klaas je Zev straatenster

Hav elaa Max eg sw va La

Nabuccostraat

Toverfluitstraat

nastraat Desdemo

Troubadourlaan

Gaard

str

Norma hof

Traviataweg

AVELING

Beemd

Nieuw Engeland

aa

t

aa t

in s tr

Soro ng hof

Sorong straat

e

Do

hp

Bieslook

s oek

luur Ture

Boerenhoek

sc

Pa

-

end

iz g Dublad ewe

ek sho per Ka

Bo

hoekseweg

Kapers-

e

le

n

p Ka

R

Diste

pin

er

v pa

aal

lew

Wie

oek

l

Lu

kse

oe

h ers

mil Ka

de

luur

Ture

Zwa

f

delie

Ma

g

h et

M

eg

Pastinaak

we

l

e

m

LIN

eg

Kool

V

m

g

eu

AVE

jtw

we

ing

rd

a olh

Kapittelhoek

Endenhout

ge

eg

KR

sh

Br

ts

Slo

ha er

w

ik er

E

EN

O GR

ro

n

d Ne

at

H

hof

C

s

uin

id Zu

at tra

ra

st

em

at

Als

tra its

ru eel Kan f ho

Ko

Klein P rofi

Bijster

rw

t

a tra

be ob d D pa

at

ra st

naa nb de id M

s er nd ria Ko

ijn

g

we

m

Tij

W

er

a

m

ds

an

Br

eo

us

hte

Im d an v pa a

Th

at

tra ns

je dia uk an Jo Gr

aa

at

W el

S UI

EG

UISW

NE KR

Lisdodde

Cromme Meth

Ac

ad

ffr

Sa

ra st

em

oen

mijn

kk

t

a

Tit

g we

EG

SW

UI

KR

O

E

G

r np oo or st ldo Pa pe A

a ra st er

u -Z an

nb

de

id

hof

NE

RO

id

M

hof

"Tu

luw

r

jm Ti

Kerv

tion r" Sta nwate sse

Hoogvlietsekerksingel

Stelle

Koelinge

Witte Hoek

Sprong

Kard

e

ad

tk

ad

Ra

d.

de

at

EG

v.

nd

Als

g

at

tra

ols

eb

ard

Ka

Zuidzijdsedijk

Kaasmakerstraat

GROE

n de

ge

Bin

t

Zuidzijdsedijk

G

tra

hs

rg

Bu

n Ja

ria Ko

t

aa

aa

str

ma

rcu

Cu

n

Ja

g

at

Kin

we

tra

str

ka

pri

Pa

ne

Bin

Rijk

e

im

he

lein

eep

es

Overhage

ns

Clo an

a nb

er ht

ad

t

at

we

rik

He

tra its

ru

ijn

eg

aa

d

Ac

ffr

tr

Noordzijdsedijk

LANING

e rs ie

ap

r

w as

v

La

Sa

M

Noordzijdsedijk

Hoofdje

Nieuwe Wetering

Henk Miliusstraat

W

t aa

ss

oe

lm

Ka

g we

laa

ve

Ha

Fledermauspad

or

No

n-

aa

nb

de

id

ze

A

traat

at

Hoge Weije

de n rie aa G nb en f ne idd ho rd Bin M aan oo b N naa nb de id

ng

a ra st

W

ax

M

Veres

mLee uil k

Ee

Eline

tweg

Figarostra

Toscalaan

LANING

rhar

lweg

ala G

e

Burge

B.G donc ansenkstraa t

rweg

Sara

Heersdijk

Platte Drogedijk

Platte Molendijk

Platte Driedijk

Nieuwe Wetering

weg

Venke

em Als

at

a str

Lokkertsemolenweg

Fledermauspad

Marthalaan

M

tra

Parelvissersstraat

Haifa

at ra st in Aju

at

eli

Mos oe

WEG

Venkelweg

Fo

l

Bahre

Abada t estraa of

NNA

Lau erne ssest raat

mirh

Oude Wa l

Don Carloshof

B

F

Falstaffstraat

weg

wijd

Jaro

E

t

Mandenmakerstraat

Tell WilhelmFideliolaan plaats

Wilhelm Tellhof

BEDRIJVENPARK GADERING Klompenmakerstraa

Toscaweg

Fauststraat

Rigolettostraat

Achterpad

Siegfriedpad

Nibelungenhof

stok

Lide

hof

Willem

nder

at

OHA

r Sta

Leev en stra d at

Huy ckst r. Ferdi nand

Iska

Piete

D

C

tra

weg

NA J

r

es

n str aa t

Ve ne zue law eg

ko

Kowe itstraat

Ba

Haifa

DIG

s wij

Texasweg

g we

De locaties van de deelnemers zijn herkenbaar aan onze vlag, zoals hier afgebeeld. Wij wensen u veel plezier tijdens de route.

Meeuwenweterin g

k ee eb on ho Sc

A

Ka

Voorweg

Áao Cura in ple

15

Lohengrinhof

Carmenhof

ba Aru in ple

Oberonhof

Tieflandstraat

Aidastraat

Othelloweg

Isoldestraat

Oudelandseweg

Mignonpad

Kaar

N O P


NIEUWS

Donderdag 23 mei 2013

Onkruid centraal op Lentefestival zorgboerderij De Buytenhof Bezoekers van zorgboerderij De Buytenhof kunnen zaterdag 25 mei van 10.00 tot 17.00 uur volop genieten van alles wat de lente heeft te bieden: veldbloemen plukken, wandelen door de bloemenweide en een onkruidsalade maken. Het thema van het Lentefestival is dit jaar ‘Wat doe je met onkruid?’ Op De Buytenhof wordt er niet gespoten met onkruidverdelger, vandaar dat er heel veel onkruid groeit. Soms is onkruid lekker en gezond. Kookboekenschrijfster Caroline Zeevat maakt om 15.00 uur met bezoekers een plukwandeling over de Buytenhof en vertelt welke onkruiden je kunt verwerken in gerechten. Vervolgens maakt ze met de deelnemers een frisse onkruidsalade. Meestal moet onkruid worden bestreden en dat is een zwaar karwei, waarbij de rug wordt overbelast. De Buytenhof heeft daarom onlangs een wiedbed aangeschaft waarop men liggend in ontspannen houding onkruid kan wieden. Onder begeleiding van boer Wiard Visser mogen bezoekers het

wiedbed uit proberen. Ook vertelt de boer over onkruidbestrijding op De Buytenhof. Op het erf is een kleinschalige markt waar men allerlei heerlijke onkruidhapjes kan proeven, zoals frittata met zuring en brandnetelsoep. Verder is er van alles te koop op het erf: Zijden sjaals van Sakina, vilten tasjes en creatief breiwerk van de zorggasten van stichting Pameijer en atelier juffrouw Janssen, appelcider, verse worst van Mangalitza vlees, brood van bakkerij De Blauwe hek, maaltijdpakketten met rabarbergerechten en wereldhapjes van het stadslandbouwproject Schiebroek. Gedurende dag zijn er verschillende workshops zoals Perenstronk beschilderen à la Karel Appel, vilten en de workshop ‘Pluk je eigen veldboeket’. Zorgboerderij De Buytenhof is te vinden aan de Rijsdijk 98. Vanwege de beperkte parkeergelegenheid is het raadzaam om het Lentefestival op de fiets te bezoeken. Meer informatie over het lentefestival vindt u op de website van De Buytenhof, www.debuytenhof.nl.

Kidsdisco BARENDRECHT - Vrijdagavond 24 mei is er weer een Kidsdisco in Dansschool Jacques Dance Passion aan de Middeldijk 56 te Barendrecht. Kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar zijn op deze avond van harte welkom om te dansen en te feesten. Zaal open 18.45 uur, de avond duurt tot 22.00 uur. Toegang vijf euro.

Kookboekenschrijfster Caroline Zeevat:

‘Als je meer van onkruid weet, ga je het met een glimlach bestrijden’ ,,Als eigenaar van een tuin bepaal je zelf of een plant onkruid is of niet. In het gazon kan een paardenbloem onkruid zijn, maar op een ander plekje van de tuin kun je paardenbloem laten groeien om later te verwerken in je salade. Het blad van een jonge paardenbloem geeft pit aan een salade. Het smaakt een beetje naar rucola.” Aan het woord is kookboekenschrijfster Caroline Zeevat. Onlangs is van haar hand, in samenwerking met fotografe Lotte Stekelenburg en tuinarchitect Suze Peters, het ‘Onkruidboek’ uitgekomen. Het boek geeft handige tips voor het gebruik van onkruid in de keuken, maar ook voor milieu vriendelijke bestrijding. Ook dagen ze de lezer uit om hardnekkig onkruid zoals zevenblad te tolereren als bodembedekker en om er heerlijke pesto van te maken. Tijdens het Lentefestival op zorgboerderij De Buytenhof, dat zaterdag 25 mei plaatsvindt, zijn deze dames aanwezig om bezoekers te inspireren om een andere visie te ontwikkelen op onkruid. Van 15.00 en 16.00 uur verzorgen ze de workshop ‘Maak een frisse onkruidsalade’. ,,Als je meer over onkruid weet, ga je het met een glimlach bestrijden”, zegt Caroline enthousiast. In kranten en tijdschriften duiken steeds meer onkruidrecep-

voor de 22 editie van de estafette. Barendrecht was op de finishplaats Rotterdam na de enige gemeente waar alle 328 teams doorheen kwamen. In de aanloop naar de Roparun hebben de teams zoveel mogelijk geld ingezameld. De opbrengst gaat naar goede

De Energie Ladies uit Barendrecht op weg naar de Coolsingel.

ten op. Ook restaurants durven soms brandnetelsoep op de kaart te zetten. Vanwaar deze interesse voor onkruid? Caroline: ,,Veel mensen hebben een klein moestuintje of een pot met kruiden op hun balkon. Ze ervaren dat deze groenten en kruiden veel meer smaak hebben dan bijvoorbeeld de laffe supermarkt sla die in een substraat is opgekweekt. Er is een behoefte aan groenten met een

sterkere natuurlijke smaak. De planten, die wij nu onkruid noemen, zijn eigenlijk wilde planten. Deze planten hebben een wilde en pure smaak, die we steeds meer gaan waarderen. Het mooie van een wilde plant is, dat het zelf bepaalt welk voedsel het uit de grond haalt. De groenten uit de kas kunnen dat niet. En dat verschil proef je.” Caroline benadrukt dat het wel belangrijk

is dat je weet hoe je wilde planten of onkruid moet verwerken in een gerecht. ,,Als je andijvie rauw eet, dan valt het zwaar op de maag, maar verwerkt in een stamppot is het een verrukkelijke combinatie met aardappel. En zo is het ook met onkruiden. Ze hebben vaak een heftige smaak, maar met een heerlijke dressing of met een juiste combinatie van ingrediënten maak je de heerlijkste gerechten.” Geneeskrachtig onkruid Vaak hebben onkruiden een geneeskrachtige werking. In Schiebroek-Zuid stuurt Caroline in opdracht van woningbouwcorporatie Vestia een stadslandbouwproject aan. De buurtbewoners, die deze tuintjes onderhouden, zijn onder andere afkomstig uit Turkije. Caroline vertelt: ,,Eén van de Turkse dames ontdekte in de stadstuin weer de brandnetel. In Turkije maken ze van alles met brandnetel. Toen ze dit onkruid opnieuw ging eten, verdwenen haar darmklachten.” De dames van het stadslandbouw project Schiebroek-Zuid verkopen tijdens het Lentefestival hun onkruid hapjes en geven graag hun kookgeheimen prijs. ,,Ik hoop, dat we tijdens het Lentefestival veel bezoekers zullen overtuigen, dat onkruid echt lekker en gezond is”, aldus Caroline.

Caroline Zeevat.

Beweeg- en sportadvies voor herstellende patiënten

Natte Roparunners enthousiast onthaald BARENDRECHT – De Roparun zit er weer op. Anders dan vorig jaar was het tijdens de doorkomst in Barendrecht, afgelopen maandag, regenachtig weer. Maar het enthousiasme bij deelnemers en publiek was er niet minder om. In Hamburg en Parijs werd zaterdag gestart

27

doelen die zich richten op palliatieve zorg voor mensen met kanker. Vorig jaar was de opbrengst 5,5 miljoen. Die van dit jaar wordt later bekendgemaakt. De Roparun is ontstaan in 1992 en heeft inmiddels ruim 51 miljoen euro opgebracht.

Foto Jos Wesdijk

ROTTERDAM - Regelmatig bewegen is goed voor de gezondheid, ook wanneer sprake is van een (chronische) ziekte of aandoening. Bij het horen van de naam ‘sportmedisch centrum’ wordt vaak gedacht aan (top)sporters die zich melden voor inspanningstesten en onderzoeken. Alhoewel dat veel voorkomt bij Sport Medisch Centrum Maasstad, is de dienstverlening veel uitgebreider. Woordvoerster Carla Jongenengel licht toe: ,,We richten ons op topsporters, op amateursporters die bijvoorbeeld de Alpe d’HuZes gaan fietsen, maar ook op mensen die een ziektetraject achter de rug hebben. We merken dat mensen die (ernstig) ziek geweest zijn vaak worstelen met het opnieuw sporten. Ze willen hun conditie graag verbeteren en fitter worden, maar missen een handvat. Te snel te hard sporten leidt regelmatig tot overbelasting, waardoor ze in hun herstel juist een stap terugzetten. Dat frustreert en demotiveert om weer te bewegen of

sporten en dat is zonde. Wij kunnen deze mensen hierin goed begeleiden, dan blijft sporten ook leuk.’’ Hoe maakt een consult bij een sportmedisch centrum dan het verschil? ,,Een grondige analyse van de huidige situatie en een gerichte aanpak vormen de sleutel tot succes’’, legt Jongenengel uit. ,,Mensen die met een ziekte te maken hebben (gehad), komen bij onze sportarts terecht, mogelijk op verwijzing van hun huisarts of medisch specialist. De sportarts inventariseert de medische historie, huidige conditie, lichamelijke beperkingen en

de levensstijl. Elk onderdeel is van belang om tot een zo goed mogelijk advies te komen. Een op maat gemaakt beweeg- en/ of trainingsschema biedt dan uitkomst, soms in combinatie met een verwijzing naar een ander specialisme. Onze bevindingen en advies koppelen we te allen tijde terug naar de huisarts en/ of medisch specialist.’’ Meer informatie via 0102921847. Sport Medisch Centrum Maasstad is te vinden vlak voor het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-IJsselmonde. Zie ook www.smcmaasstad.nl.

Gratis bridgecursus voor beginners In september begint er op de televisie een serie van 14 wekelijkse 10 minuten programma’s over bridge. De uitzendingen zijn in handen van MAX in samenwerking met de Ned. Bridge Bond. Aan bridgeclubs is gevraagd medewerking te verlenen, zo-

dat cursisten ergens terecht kunnen. In verband met het 50-jarig jubileumjaar 2014 van de bridgeclub Rijnmond in Hoogvliet hebben een aantal leden het plan opgevat om te zorgen dat deze bridgeclub volgend jaar een beginnerslijn van vier of vijf tafels krijgt.

Deze enthousiastelingen willen ieder thuis vier of vijf mensen de eerste beginselen van de bridgekunst bijbrengen. Zij willen zo spoedig mogelijk hiermee beginnen zodat in september, of misschien wel eerder, deze groepjes met elkaar (dus allemaal begin-

ners) bij BC Rijnmond kunnen gaan oefenen. De organisatie: ,,Het voordeel van zulke kleine groepjes is de flexibiiteit. Met elkaar kunnen we de cursustijdstippen afspreken. Een sessie duurt ongeveer 2 uren. En een cursus duurt 12 weken. In verband met het jubileum

doen we de cursus gratis. De enige kosten zijn die van een leerboekje en een CD-rom, samen 40 euro.’’ Voor de wijken Zalmplaat, Middengebied, Westpunt, Boomgaardshoek en Pernis zijn reeds mensen gevonden die de lessen gratis willen gaan geven. Wie inte-

resse heeft mee te doen aan een cursus kan contact opnemen met Ko Kocken, telefoon 0104161788; e-mail: j.kocken9@ upcmail.nl.


Filmavonden Theater het Kruispunt DI. 28 MEI, 20.15 UUR VALENTINO Romantische komedie met Najib Amhali als succesvolle Italiaanse autoverkoper met ĂŠĂŠn groot probleem: zijn vriendin weet niet dat hij geen Italiaan is.

DI. 4 JUNI, 20.15 UUR DAGLICHT Nederlandse thriller met Angela Schijf als een advocate die onderzoek doet naar de moord waarvoor haar autistische halfbroer veroordeeld is.

VR. 14 JUNI, 20.15 UUR MOONRISE KINGDOM Humoristisch drama van Wes Anderson over twee kinderen die van huis weglopen, waarop er paniek bij de plaatselijke eilandbevolking ontstaat.

DI. 18 JUNI, 20.15 UUR LINCOLN Lincoln is een onthullend en spannend drama dat zich afspeelt tijdens de onstuimige laatste maanden van ÊÊn van Amerika’s meest iconische presidenten.

WO. 19 JUNI, 20.15 UUR HYDE PARK ON HUDSON Drama over de relatie tussen de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt en zijn verre nicht Margaret Stuckley.

DO. 20 JUNI, 20.15 UUR SAFE HAVEN Romantische drama gebaseerd op de gelijknamige roman van Nicholas Sparks. Van deze schrijver werd eerder The Notebook en Dear John verfilmd.

RESERVEREN VIA WWW.THEATERHETKRUISPUNT.NL OF 0180-615958. THEATER HET KRUISPUNT, MIDDENBAAN 111, 2991 CS BARENDRECHT

Rommel in uw tuin/boom weghalen/Snoeien/ schutting plaatsen?

Tuin het hele jaar Bijhouden? Klein Hoveniersbedrijfje doe het voor u. Vakbekwaam - betrouwbaar en vaste eerlijke prijs Vrijbl.inl.Theo 0108851617 of 0615575890

REPARATIE Nitram is an international shipping company active in international tanker chartering. We have a young and dynamic team with aspirations to grow our company to the highest standard We are currently looking for a

Junior Shipbroker

Key challenges will include: • Develop chartering skills • Monitor vessels port calls • Update vessel voyage proceedings • Communication directly with principals/agents/captains • Administration like invoicing, data entry, filing • Claim handling • Relay daily correspondence between contract partners (charterers and brokers) • Daily contact with charterers and brokers

wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

0180 - 612881 BARENDRECHT

Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

Zonweringbedrijf Nicolaes al 30 jaar een begrip. www.otravez.nl. 0180-422743

www.kwekerijdezwaan.nl www.graszoden-online.nl

Qualifications and skills: • Graduate in logistics or maritime related studies • Experience in similar position is preferred but not essential • Good grasp of English in listening, speaking, reading and writing You are a dedicated person, self-starting, excellent communication skills, proactive and no 9 to 5 mentality. You are well organized and able to cope with deadlines.

Volop eigen kweek stekgeraniums, perkplanten, groenteplanten, zaden, pootaardappelen en pootuien

GERANIUMS vanaf

1 â‚Ź 0,95 p. stuk

vanaf 10 â‚Ź 0,90 p. stuk vanaf 20 â‚Ź 0,85 p. stuk

Please submit your CV with a covering letter to: info@nitram.nl

vanaf 40 â‚Ź 0,80 p. stuk

Nitram Tankers B.V. Burg van der Jagtkade 10, 33221CB Hellevoetsluis

vanaf 100 â‚Ź 0,70 p. stuk

OPENINGSTIJDEN: woensdag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur Kwekerij ‘De Zwaan’ Rijksstraatweg 164B 2988 BM Rijsoord

vanaf 50 â‚Ź 0,75 p. stuk

Scandia is producent en wereldwijd leverancier van werk-/veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de maritieme en offshore sector met vestigingen in Spijkenisse, Singapore en binnenkort ook Houston.

9RRURQ]HKRRIGYHVWLJLQJLQ6SLMNHQLVVH]LMQZHRS]RHNQDDUGHYROJHQGHHQWKRXVLDVWHFROOHJD¡V

Maritime OutďŹ tte rs since 1974

Rotterdam • Singapore www.scandiagear.com

MEDEWERKER CLIENT SUPPORT

PURCHASER

MANAGEMENT ASSISTENT 24-40 uur p/wk

Je kunt accuraat offertes en orders YHUZHUNHQSULRULWHLWHQVWHOOHQHQ GHDGOLQHVKDQWHUHQ-HEHVFKLNW over een goede beheersing van de (QJHOVHWDDOEHQWLQKHWEH]LWYDQ HHQ0%2GLSORPDHQKHEWPLQVWHQV drie jaar ervaring in een soortgelijke IXQFWLH.HQQLVYDQ([DFW*OREHLV HHQSUp

-HKHEWPLQLPDDOMDDUHUYDULQJ PHWKHWLQNRRSWUDMHFWYDQRIIHUWH aanvraag tot het zelfstandig afhanGHOHQYDQRUGHUV-HEHVFKLNWRYHU YROGRHQGHNHQQLVRPKHWLQNRRS SURFHVWDYSULMVDIVSUDNHQOHYHUWLMG bewaking en voorraadbeheersing WHRSWLPDOLVHUHQ-HKHEW+%2ZHUN HQGHQNQLYHDXHHQVWHUNDQDO\WLVFK YHUPRJHQFLMIHUPDWLJLQ]LFKWHQNXQW GLWJRHGYHUWDOHQQDDU([FHO(HQ goede beheersing van de Engelse WDDOLVYHUHLVW1(9,GLSORPDHQRI NHQQLVYDQ([DFW*OREHLVHHQSUp

-HRQGHUVWHXQWKHWPDQDJHPHQW ELMDOOHYRRUNRPHQGHVHFUHWDULsOH ZHUN]DDPKHGHQZDDURQGHU DJHQGDEHKHHUFRUUHVSRQGHQWLH HQQRWXOHUHQ-HEHVFKLNWRYHU RUJDQLVDWLHWDOHQWJRHGHFRPPXQL catieve vaardigheden en hebt een uitstekende beheersing van de 1HGHUODQGVHHQ(QJHOVHWDDOLQ ZRRUGHQJHVFKULIW+$92GLSORPD HQVHFUHWDULsOHDFKWHUJURQG]LMQ YHUHLVW

VRAAG & AANBOD

gratis schakeltje Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail ĂŠĂŠn GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van â‚Ź 5000,-. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. ĂŠĂŠn Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan. Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltjeâ€? Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens) Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen. De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus gĂŠĂŠn plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

$OVMHMH]HOIKHUNHQWLQppQYDQERYHQVWDDQGHSURĂ€HOHQQRGLJHQZHMHYDQKDUWHXLWRPELQQHQGDJHQMRXZ PRWLYDWLHYRRU]LHQYDQ&9WHPDLOHQQDDUYDFDWXUH#VFDQGLDJHDUFRPWHUDWWHQWLHYDQ.\UD9LHYHHQ :LMELHGHQMHQDDVWJRHGHSULPDLUHHQVHFXQGDLUHDUEHLGVYRRUZDDUGHQYRRUDOHHQSOH]LHULJHZHUNRPJHYLQJPHW YROGRHQGHGRRUJURHLPRJHOLMNKHGHQ 6FDQGLD*HDU%9/RUHQW]ZHJ/-6SLMNHQLVVH7 $FTXLVLWLHQDDUDDQOHLGLQJYDQGH]HDGYHUWHQWLHZRUGWQLHWRSSULMVJHVWHOG

Haal het mooiste uit jezelf !


1 MAAND GRATIS OPVANG Een speciale aanbieding voor Albrandswaard!

Wilt u vrijblijvende informatie, een offerte of proefberekening? U bent van harte welkom om onder het genot van een kopje thee/koffie en iets lekkers kennis te komen maken. Bezoek onze gratis Tea Time op 23 mei om 14.00 uur. Locatie Tea Time:

Polderpioniers, Albrandswaardsedijk 131, Poortugaal.

0181 61 35 20

www.sksalleskids.nl Balkonserres | Terrasoverkappingen | Windschermen

Wij bezorgen

uw vakantie aan huis...

Ebweg 71-73 2991 LS Barendrecht t 0180 - 557 112 e info@hagenland.nl i www.hagenland.nl Maak een afspraak voor een inspirerend bezoek aan onze nieuwe showroom

Het hele jaar buiten zitten! Het leek een droom voor mij maar achteraf is het heel goed te doen en nog betaalbaar ook! Hagenland heeft het helemaal waargemaakt. Yvonne van Dongen


de Plantenhal vlijtige liesje 1.50

margriet 1.95 alstroemeria per bos 2.95

buxus klein 5 voor 2.50 Rhoon Ridderkerk Zuidland Terneuzen bergschenhoek oud-beijerland

Stationsstraat 1 Benedenrijweg 463 Stationsweg 28A Guido gezellestraat 27 Jacob marislaan 6 Langeweg 35

Albrandswaardseweg 88 Poortugaal

Wilt u geknipt worden of een kleurtje of permanentje? Alles kan bij Jessica’s Haircare. € 12,50 € 13,50 € 14,00 € 23,50 € 42,50 € 43,50 € 55,00

Leeuwenburg GARAGE

PIJL HOVENIERS Blokmakersstraat Ook leveren wij de volgende37producten: 2953 Alblasserdam Tuinhuizen • CB Schuttingen • Meubilair Tel. 06-10520099 pijlhoveniers@gmail.com PIJL HOVENIERS www.pijlhoveniers.nl Blokmakersstraat 37 2953 CB Alblasserdam Tel. 06-10520099 pijlhoveniers@gmail.com www.pijlhoveniers.nl

Charloisse Lagedijk 548 Rotterdam Tel. 010 - 4804967 www.garageleeuwenburg.nl

Ons bedrijf is gevestigd aan de Charloisse Lagedijk, bij de nieuwbouwwijken Carnisselande en Portland.

• Onderhoud en Reparaties alle merken • Handel in nieuwe en gebruikte auto’s •

trosanjers per bos 1.95

buffeltruffels zak 1kg 5.95

bloemen - planten - diervoeders Meer informatie en vacatures:

www.deplantenhal.nl aanbiedingen geldig van wo 22 mei t/m za 25 mei

Groene aanpakkers gezocht avondopleiding hovenier/ tuinontwerper!

Bel snel voor een afspraak! 06-25024614 Ik sta dinsdag, woensdag en vrijdag voor u klaar!

Ontwerp, aanleg en onderhoud van particuliere tuinen en bedrijfsterreinen

trixi 3 soorten per pot 2 voor 2.50

Openingstijden: Ma. t/m do.: 09.00-18.00 Vrijdag: 09.00-21.00 Zaterdag: 09.00-17.00 zondag: gesloten

Voor een betaalbare prijs!

Kinderen knippen t/m 11 jaar Kinderen knippen 12 t/m 17 jaar Knippen Dames/ Heren Kinderen / fohnen Knippen / verven Knippen / folie coupe soleil Permanent / Knippen / Fohnen

spaanse margriet 2 voor 1.50

Cu w rsu w s w e .e n du C de on lta tra .n ct l

franse geranium 2 voor 3.00

Bovag en NAP Garantiebewijs

t zoek je een praktijkgerichte opleiding t ben je ouder dan 21 jaar t zoek je een nieuwe uitdaging of wil je een erkend diploma behalen? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op

donderdag 30 mei aanvang 19:30 uur

• Inruil Financiering mogelijk

Edudelta College Barendrecht, Rijnstraat 3 Altijd voordelig tanken

Bij ARGOS benzinestation kunt u 24 uur per dag benzine en dieselolie met 13 cent korting tanken.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met telefoonnummer 0187-480561 of contract@edudelta.nl


SP

Donderdag 23 mei 2013

Oude Maas A1 redt het niet POORTUGAAL - Nadat het hoogste jeugdteam van v.v. Oude Maas een week eerder nog had afgerekend met Haaglandia A2, moesten zij in het Pinksterweekeinde twee keer aantreden tegen v.v. Scheveningen A1. De inzet was een plaats in de finale van de nacompetitie voor een promotieplaats naar de Hoofdklasse. Op zaterdag werd er gespeeld in Scheveningen. Het waren toen twee spelhervattingen die Oude Maas een 2-0 nederlaag bezorgde. Op Tweede Pinksterdag was de return in Poortugaal en wisten de mannen van trainer Ergün Büga wat ze te doen stond. De weersomstandigheden waren echter bar en boos en dat kwam de wedstrijd niet ten goede. Daarbij kwam dat v.v. Scheveningen een fysiek sterk team is, waar je normaal al niet teveel het persoonlijke

duel aan moet willen gaan. En dat deed het grotendeels uit eerstejaars A-junioren bestaande Oude Maas-team juist wel. Met ontzettend veel inzet werd geprobeerd om de wedstrijd onder controle te krijgen. Maar dat leidde nu alleen maar tot vele, soms gevaarlijke glijpartijen en overtredingen. Uiteindelijk bleek v.v. Scheveningen A1 in meerdere opzichten gewoon een maatje

te groot. De 0-3 nederlaag was dan ook verdiend. Leider Stefan Telleman hierover: “Het is natuurlijk jammer. Maar deze uitschakeling doet niets af aan het feit dat wij als vereniging alle reden hebben om erg trots te zijn op de prestatie van deze A-junioren. Ze hebben als team een goed seizoen gespeeld.” Foto PR

Groot karate-toernooi in Albrandswaard Door Michael de Vogel ALBRANDSWAARD - Komend weekend vindt in Albrandswaard, in de sporthal in Rhoon, een groot internationaal karate-toernooi plaats. Dit wordt georganiseerd door Tadashii-Do. Marjanne Deijl, lid van de wedstrijdleiding, is enthousiast over het nieuwe grote sportevenement in de gemeente. Een vraag-antwoord-gesprek. Wat houdt het toernooi precies in? “Het toernooi wordt georganiseerd door karatevereniging Tadashii-do Rhoon/Poortugaal. Het toernooi behelst de verschillende disciplines binnen het karate, te weten kata (het schijngevecht tegen denkbeeldige tegenstander) en het kumite (direct gevecht tussen twee tegenstanders). Tadashii-do heeft als doelstelling om dit toernooi niet alleen nationaal een sterk en breed toernooi te maken, maar ook internationaal op de

kaart te zetten. Tot nu toe lukt dat aardig. Ieder jaar komen er meer inschrijvingen uit het buitenland, naast alle inschrijvingen van de verschillende nederlandse verenigingen.” Waar komen de deelnemers vandaan? “Dit jaar hebben we maar liefst 380 inschrijvingen van 54 karateverenigingen uit 9 verschillende landen. Zelfs een team uit Suriname is speciaal overgevlogen voor dit toernooi hetgeen ook in Suriname niet onopgemerkt is gebleven, getuige de artikelen die in verschillende kranten gepubliceerd zijn. Zaterdagochtend staat de discipline Kata op het programma, in de middag gevolgd door de Kumitewedstrijden. Beide disciplines kennen een behoorlijk sterk deelnemersveld.” Wat kunnen mensen verwachten? “Gezien het sterke deelnemersveld, kunnen toeschouwers spectaculaire wedstrij-

den verwachten en karate op hoog niveau. Dat blijkt wel uit het feit dat er ook veel leden van de nationale selectie meedoen aan het toernooi.” Wat is jullie verwachting als vereniging? “Wij hopen op een mooi toernooi, met spectaculaire partijen, maar ook met een hoog niveau op sportief gebied. Daarnaast willen we tevens laten zien, wat de karatesport voor moois te bieden heeft en waarom karate zeker onderdeel zou moeten gaan uitmaken van de Olympische Spelen, een doel wat door de World Karate Federation en alle bonden wordt nagestreeft. Ook willen we natuurlijk onze karatevereniging Tadashii-do op de kaart zetten en laten zien waar een vereniging uit de Albrandswaard groot in kan zijn. En tenslotte hopen wij de toeschouwers te kunnen laten zien dat karate echt geen sport is voor vechtjassen, maar integendeel, een manier van leven is, met respect en discipline.” Wanneer vindt het toernooi plaats? “Aanstaande zaterdag is alweer de zesde editie van dit toernooi. Het is onze doelstelling om het toernooi uit te laten groeien tot een toernooi wat internationaal op de kaart gezet wordt, met een breed, maar ook sterk deelnemersveld en participatie uit verschillende landen. Een “volwassen” internationaal toernooi dus. Kijk voor meer informatie op www.tadashiido.nl.”

Goud voor wielrenner Marijn Pijper op districtskampioenschap HOOGVLIET - Traditiegetrouw vinden op Tweede Pinksterdag de Districtskampioenschappen plaats. Dit jaar werd er gestreden om deze titel op het parkoers van RCMD De Coureur in Maassluis. En voor PRC Delta uit Spijkenisse werd het een zeer succesvol kampioenschap met als prachtig resultaat drie kampioenen. Bij de 30+ werd Martin Nieuwstraten uit Spijkenisse kampioen, bij de 40+ was het Erik Meerkerk uit Zuidland die de titel pakte. Bij de Amateurs, die later op de middag moesten fietsen, werd Marijn Pijper uit Hoogvliet kampioen van het district Zuid Holland. Nieuwstraten pakte met deze titel zijn eerste overwinning van dit seizoen, en ook voor Pijper was dit zijn eerste. De ploeg, onder leiding van Eef Franke, lijkt klaar te zijn voor aanstaand weekend. Dan staat de klassieker De Omloop Hoekse Waard op de agenda.

RT Boks- en Conditievereniging steunt Lock me Up-Free a Girl! ALBRANDSWAARD - In India, maar ook in andere landen en zelfs in Nederland, worden duizenden minderjarige meisjes gedwongen om in de prostistutie te werken. Zij worden onder mensonterende omstandigheden gevangen gehouden in bordelen. ‘’Om kinderprostitustie en gevangenschap onder de aandacht te brengen laat ik mezelf ook 12 uur lang opsluiten in een hokje ter grootte van de hokjes in Indiase bordelen! Gelukkig word ik na 12 uur gevangenschap weer “bevrijd”. Ik maak een keuze om mij voor dit doel

op te laten sluiten, maar deze meisjes worden gedwongen en misbruikt. Onze hulp, is hun enige kans op een toekomst,” zegt initiatiefnemer Wendy Kristy Hoogerbrugge van Boks- en Conditievereniging Albrandswaard. “De opsluiting zal plaatsvinden op 1 juni a.s van 11.00 tot 23.00 uur in restaurant Las Palmas Rotterdam. Hiermee probeer ik zoveel mogelijk sponsorgeld in te zamelen waarmee STOP kindermisbruik nog meer meisjes uit deze situatie kan bevrijden. En daarmee geven wij hun een kans op een nieuwe toekomst.”

31 Goede uitgangspositie Oude Maas 2 POORTUGAAL - Oude Maas 2 blijft nog altijd in de race voor promotie naar de reserve eerste klaase. Dankzij een 1-3 zege op ARC 4 heeft de ploeg zich een goede uitgangspositie bezorgd. Komende zaterdag wordt op het sportcomplex aan de Albrandswaardseweg te Poortugaal de return gespeeld. De aanvang is 11.00 uur. En natuurlijk wordt er op massale steun gerekend.

Achtjarige Céline Collomb naar NK Gymnastiek

Nieuwe technisch jeugdcoördinator voor vv Rhoon RHOON - VV Rhoon heeft Kor van der Heiden aangesteld als Technisch Jeugd Coordinator met ingang van seizoen 2013/2014. Gezien de grote aanwas van het aantal jeugdleden had VVRhoon dringend behoefte aan een goede sturing van haar jeugdopleiding. Met Kor van der Heiden heeft zij hier een kwalitatief hoogwaardige invulling aan kunnen geven. Als docent van de KNVB en met zijn rijke ervaring zowel als trainer en als jeugdcoordinator zal Kor een grote bijdrage kunnen leveren aan de begeleiding en vorming van de

jeugdtrainers bij VV Rhoon. Zo is hij trainer geweest bij Pellikaan, Puttershoek, Goudwaardse boys en Zuidland. Als jeugdcoordinator heeft hij de afgelopen vijf jaar bij FC Binnenmaas gewerkt Het is de doelstelling van VV Rhoon om op een zo hoog mogelijk niveau te acteren zonder financiële vergoeding aan haar selectiespelers . Daarom is de vereniging afhankelijk van de kwaliteit van haar jeugdopleiding en is bijzonder verheugd het komend seizoen van de kwaliteiten van Kor van der Heiden te kunnen profiteren. Foto PR

Céline Collomb uit Rhoon heeft zich geplaatst voor het NK Fantastic Gymnastic dat gehouden wordt op 15 en 16 juni in Ahoy in Rotterdam. Céline is pas 8 jaar en is daarmee ook de jongste deelneemster in de finale Ritmische Gymnastiek. Op 16 juni zal zij uitkomen in klasse 4A met een oefening Knotsen en een oefening Zonder Materiaal. Céline is 1,5 jaar geleden begonnen met RG (ritmische gymnastiek) en traint inmiddels 4x in de week bij OKK Dordrecht. Zij woont nu 3 jaar met veel plezier in Portland in Rhoon.

Oude Maas F1 is kampioen POORTUGAAL - Oude Maas F1 is kampioen geworden van de voorjaarscompetitie. In twee thuiswedstrijden moesten vier punten worden gepakt. En dat lukt. Barendrecht F6 werd met 13-3 verslagen, OVV F2 werd met 4-0 opzij gezet. Dankzij vijftien zeges in zeventuen duels is Oude Maas F1 terecht kampioen.


TE HUUR Colors@Home is hèt adres voor uw interieur. Voor iedere stijl en elk budget hebben wij een mooie oplossing. Profiteert van een zeer aantrekkelijke korting op diverse soorten tapijt, vinyl, laminaat en pvc stroken. Kom snel kijken!

Multifunctioneel bedrijfspand op bedrijventerrein te Stellendam

Actie geldt tot en met 29 mei 2013.

Begane grond oppervlakte 1200 m2 waarvan 400 m2 koelruimte Kantoorruimte op 1e etage 80 m2 Buitenterrein 2500 m2 Deelhuur, huurtermijn, huurprijs, alles is bespreekbaar

Voor meer info 06-53292130 C u w rsu w s w e .e n du C de on lta tra .n ct l

BOEKHOUDING en

Dorpsstraat 4-6 | 3171 EG Poortugaal | Telefoon (010) 501 72 27 E-mail walgaard@colorsathome.nl | www.walgaardschilders.nl

BELASTINGZAKEN

TE KOOP GEVRAAGD:

Tel. 010-4161039 Kijk voor meer informatie op onze website:

www.partuur.nl

Creatieve mensen gezocht voor de avondopleiding bloemist!

FIRMA PAK-AN voor schilderwerk.

Witten € 6,- per m2, muren sausen € 7,- per m2, inclusief materiaal.

Boek tijdig! Deze prijzen gelden tot december 2013! Wij werken door het hele Rijnmondgebied. HEENVLIET

t Zoek je een praktijkgerichte opleiding t Met persoonlijke aandacht t En een erkend diploma

Autohandel De Molshoek (SCHADE) AUTO'S TE KOOP GEVRAAGD contante betaling RDW vrijwaring 06-26 35 26 57 06-15 44 84 78

Edudelta College Rijnstraat 3 Barendrecht

Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met telefoonnummer 0187-480561 of contract@edudelta.nl

Openingstijden donderdag t/m zaterdag van 10:00 - 17:00 of bel voor een afspraak

Otra Vez

al 30 jaar een begrip

25% korting!

www.otravez.nl 0181-622011

Vermoeidheid of slaap klachten? Chinese dokter, meer dan 30 jaar ervaring in het behandelen van veel voorkomende chronische klachten, zoals o.a.: • Gewrichtspijn en hernia • Maag en darm klachten • Vermoeidheidsklachten M ED

I SCH

UM

YI D AO

• Vrouwenklachten, overgang • Migraine en hoofdpijnklachten Tevens specialist Acupunctuur

Yidao Chinees Medisch Centrum

CE TR

Vergoeding door Zorgverzekeraars

ES

N

NE

Struytse Hoeck 13-14 3224 HA Hellevoetsluis 0181-322600 www.delijnkasten.nl

CHI

KASTEN OP MAAT

langspeelplaten, singles, tevens gehele verzamelingen 06-54218314 | 06-21391217 Na 19.00 uur: 0181-310690

opening! goed gekleed

donderdag d onderd 30 mei

tel.nr. 0181-611995 na 18.00 uur.

Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 30 mei 19:30 - 20:30 uur

Schuifdeurkasten Inloopkasten Boekenkasten Gratis inmeten Vrijblijvende offerte Ook voor doe-het-zelver

Vraag naar de voorwaarden.

®

Zorg op natuurlijke wijze

Spijkenisse • Bel : 0181 77 38 88 • www.yidao.nl

Kom kijken in onze winkel en maak kans op een cadeaubon t.w.v. €25,Middenbaan Noord 43 Hoogvliet (010) 742 07 72 openingstijden: ma. 13.00 - 17.30 uur di. t/m vrij. 9.30 - 17.30 uur za. 09.30 - 17.00 uur

Mode en meer. Net wat ik zoek!


33

Donderdag 23 mei 2013

Meeuwenplaat gelijk tegen SVV Succesvolle motorcross voor HOOGVLIET- In de strijd om een plek in de tweede klasse heeft Meeuwenplaat tweede pinksterdag een gelijkspel behaald tegen SVV. Na negentig minuten stond er een 3-3 stand op het scorebord, bij rust leidden de Schiedammers nog met 2-1. De thuisploeg overklaste de Hoogvlietse club in het eerste half uur en kwam op 2-0. Trainer Peter Burggraaff zette het team vervolgens om en nog voor de thee was het Armen Movsesjan die vanaf elf meter de 2-1 binnen schoot. Na rust een oppermachtig Meeuwenplaat dat SVV nu steeds verder terugdrong en al in de eerste minuten knalde Wesley van Gils tegen de paal. Maar

even later trok Gregory Ott de bal hard en laag voor en scoorde Wesley van Gils zeer beheerst door met een slepende beweging de bal met links om zijn standbeen heen de bal in het doel kon werken. Meeuwenplaat vond 2–2 niet genoeg en ging op zoek naar de derde goal die er al snel kwam toen Richendel Petrona mocht doorlopen door het centrum en de bal met links in de verre hoek schoot 2–3. Jammer voor Meeuwenplaat was dat een ongelukkige handsbal door de scheidsrechter werd gehonoreerd met een strafschop en Raymond Hoornweg was kansloos en was er de 3–3 op het scorebord.

‘In het begin werden we totaal overlopen. Ik zette wat posities om en we maken de aansluitingstreffer. Na rust zette we goed door, maar over heel de wedstrijd is 3-3 een goed resultaat. We hadden na een half uur ook op 4-0 achterstand kunnen staan. We hebben ons goed hersteld’, meent Peter Burggraaf na afloop. Zondag om 14.30 uur is de return in Hoogvliet. Als Meeuwenplaat als winnaar uit de bus komt, volgt nog een twee kamp met vermoedelijk OHVV, dat haar eerste duel van VFC met 0-2 wist te winnen. De winnaar van het nieuwe tweeluik gaat naar de tweede klasse.

Ruben Schaken verzorgt clinic voor jeugd vv Rhoon Ruben Schaken zal dinsdag 28 mei met zijn Voetbalschool Schaken een clinic verzorgen

voor een deel van de jeugd van vv Rhoon. De International en Feyen-

oord-speler gaat samen met 4 hulptrainers vanaf 18 uur 50 vv Rhoon kinderen uit E en F-teams de fijne kneepjes van het voetbal bijbrengen.

Pernisser Dylan van Daele en Joyce Rebel

PERNIS - Tijdens de Pinkstercross in Bleiswijk, op de baan van MCC Bleiswijk, afgelopen weekend heeft Pernisser Dylan van Daele een vijfde plaats behaald in de hoogste categorie, de Superklasse. Zijn vriendin Joyce Rebel uit Baarn werd, ondanks twee valpartijen, knap zesde bij de dames. Het duo was kapot na de modderige race. “Je zou denken dat door de regenval de baan enorm glad en gevaarlijk zou zijn,” gaf Dylan van Daele na afloop toe. “Maar het tegendeel is waar. Je moet eigenlijk je rijstijl aanpassen aan de omstandigheden. Dan kan er best geraced worden.” Joyce Rebel knikt instemmend. “Ik cross nu al zo’n vier jaar en als je bij een wedstrijd bent wil je altijd rijden. Maakt eigenlijk niet uit onder welke omstandigheden mits je de

Dylan van Daele in actie. foto: Michael de Vogel/VogelVlug Media. veiligheid voorop stelt.” Dylan van Daele crosste met zijn 125cc-motor tegen jongens met veel zwaardere motoren. “En ik maakte in het begin nog een klein stuurfoutje,” gaf de Pernisser crosser toe. “Dat je uiteindelijk dan onder deze omstandigheden toch naar een vijfde plaats

Om 19.30 uur zijn de kinderen uit de C teams aan de beurt.

Ruben Schaken.

Het is de doelstelling van vv Rhoon om op een zo hoog mogelijk niveau te acteren zonder financiële vergoeding aan haar selectiespelers. Daarom is de vereniging afhankelijk van de kwaliteit van haar jeugdopleiding en doet ze er door middel van dit soort clinics alles aan om dit te bereiken.

Joyce Rebel door de bocht. foto: Michael de Vogel/VogelVlug Media.

crosst, dan moet je tevreden zijn.” Ook Joyce Rebel kende een zware wedstrijd. “Het was écht werken. Dat maakt het gewoon zwaar.” Maar de jonge crossers lieten zich totaal niet kennen. Vooral voor de sponsors van Van Daele - te weten JVL, MX Parts uit Zelhem en 100%JD Shocks uit Pijnacker - is dit een mooi signaal geweest. “Als crosser laat je je nooit kennen. Daarom heb ik toch gereden,” erkende Dylan van Daele. En Joyce Rebel? Die heeft het vooroordeel over vrouwen in de motor- en autosport voorlopig naar de achtergrond doen verdwijnen. “Ook vrouwen kunnen bikkels zijn,” sloot zij af. Het duo gaat de komende tijd actief door met crossen en zijn ook nog op zoek naar sponsors. Neem dan even contact op via het sportadres van deze krant.


Barendrecht - Banjohof 5

Barendrecht Koot-Akker 9

Barendrecht - Kofschip 28

Barendrecht - Populierenhout 22

NIEUW IN VERKOOP!

Barendrecht - Rijnstraat 17

Rotterdam Kreekplein 27

Barendrecht - Zilverschoon 15

T VE RK O O CH T

Barendrecht - Binnenlandse Baan 38

VE RK

VE RK

O CH T

Rhoon - Mozartlaan 30

CH

T VE RK O

CH

T VE RK O VE RK

O CH T

Barendrecht - Avenue Carnisse 261

O CH T

Ridderkerk - Boksdoornstraat 7

VE RK

VE RK

O CH T

Barendrecht - 1e Barendrechtseweg 134

CH

T VE RK O

CH

T VE RK O

CH

T CH VE RK O VE RK

O CH T

Barendrecht - Schaatsbaan 39

Ridderkerk - Reggestraat 73

Heerjansdam ‘t Achterom 1 • direct te betrekken 3 (voorheen 4) kamer maisonnette woning

• zoekt u een heerlijk royale tuin met rust en privacy?

• ruime 4-kamer bovenwoning op de 1e, 2e en 3e verdieping gelegen in de gezellige dorpskern

• vrij uitzicht vanuit de woonkamer en het zonnige balkon

• wilt u vrijstaand wonen in een notariswoning?

NIEUW IN VERKOOP!

• groot dakterras op de 1e verdieping

• heeft u nog een eigen woning te verkopen?

• compleet uitgevoerd met een luxe keuken en zeer ruime woonkamer

• maak dan een afspraak voor een bezichtiging.

• geheel voorzien van dubbele beglazing

• de living is v.v. een houtgestookte open haard

€ 699.000,- k.k.

€ 125.000,- k.k.

€ 214.000,- k.k.

Barendrecht Waddenring 187-275

Barendrecht Van Beuningenhaven 46-140

• vrijstaande stenen garage/ berging op eigen terrein

OPEN HUIS ZATERDAG 25 MEI A.S. TUSSEN 11.00 EN 12.00 UUR

• open huis aan de Van Beuningenhaven 69 te Barendrecht.

• van deze bijzonder speels ingedeelde eengezinswoningen komen er regelmatig woningen te koop

• wie huurt voor 16-6-2013 ontvangt een karweibon ter waarde van 1000 euro!

• 3- en 4-kamer appartementen beschikbaar met lift en eigen parkeerplaats

• de ligging op eiland Gaatkensoog is uniek te noemen,

• woonoppervlakten variëren van 90 m² tot 147 m²

• woonkeuken op de begane grond, living op de 1e verdieping

Huurprijs v.a. € 780,- pmnd. excl. serv. kosten

• 2 zeer ruime slaapkamers en badkamer op de 2e verdieping

€ 225.000,- k.k. Rhoon Amberhof 35

NIEUWE PRIJS! • aan water gelegen halfvrijst. herenhuis met garage/berging van 29 m2 • ruime, sfeervolle praktijk-/ werkruimte van 18 m2 op de beg. grond en 4 slpks. • ca. 25 m. brede (!) achtertuin met een aanlegsteiger • zeer goed geïsoleerd: een energiezuinige woning

€ 499.000,- k.k. Ridderkerk Waterland 93

Wegens verkoopsucces woningen te koop gevraagd tot € 250.000,Bel Ooms: 0180-626500 Barendrecht

NIEUWE PRIJS!

Barendrecht

Paddeweg 10

BEL DE MAKELAAR!

• bijzonder fraai gelegen en riante vrijstaande villa! • deze traditioneel gebouwde woning ligt op een perceel van ca. 540 m² grond • heeft u een eigen woning? Dubbele woonlastenverzekering (overbruggingsgarantie) bespreekbaar. Inruil eigen woning of app. is bespreekbaar.

€ 659.000,- v.o.n.

• nu extra voordelig kopen! • ruime hoekwoning met maar liefst 5 slaapkamers gelegen in de gewilde woonwijk ‘Paddewei’. • de woning is na 2005 aanzienlijk verbouwd. • bel de makelaar voor de scherpe koopsom!

Vestiging Barendrecht, Brugge 3 | Tel. 0180 - 62 65 00 www.ooms.com | barendrecht@ooms.com Vestigingen in: Rotterdam, Barendrecht, Capelle a/d IJssel, Dordrecht, Hellevoetsluis, Schiedam, Spijkenisse

Avenue Carnisse 252

• Sfeervol 3-kamer appartement met eigen parkeerplaats op afgesloten parkeerterrein • Optimale ligging op loopafstand van het moderne winkelcentrum ‘Carnisse Veste’ • De woon-/eetkamer met sfeervolle serreliving is ruim circa 43 m² • Aparte berging in de onderbouw

€ 185.000,- k.k.


DIENSTEN

Donderdag 23 mei 2013

ZONDAG 26 MEI 2013 RHOON PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Geref. Kerk, Maranathakerk, Kleidijk 2 09.30 uur Dhr. W.D. Wendt, Gouderak Herv. Gemeente, Dorpskerk 09.30 uur ds .H.J. Franzen, Leidschendam 17.00 uur ds. G.J. van Beek, Ridderkerk ROOMS KATH. KERK H. Willibrordus, Dorpsdijk 11.00 uur Viering Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering POORTUGAAL PROTESTANTSE GEMEENTE TE POORTUGAAL Dorpskerk, Groene Kruisweg 09.30 uur Ds. L.J. Scholten GEREF. GEMEENTE Achterweg 11 9.30 uur en 16.00 uur leesdienst dinsdag 28 mei 19.30 uur ds. A. Schot PERNIS/ ALBRANDSWAARD GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150, Barendrecht 11.30 uur Ds. H.D. Bondt 16.30 uur Ds. D.J. Van Diggele BARENDRECHT Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur Ds. W.G. de Wit VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur dhr. E. de Jongh uit Rhoon EVANG. GEMEENTE Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinder­ en jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180­624429, www.waterport.nl ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. R.P. van Asperen 15.00 uur ev. H.J. ten Voorde

Samen zingen in Breepleinkerk ROTTERDAM ­ Onder het motto ‘zingen maakt blij’ houdt de Breepleinkerk een Koor­ en samenzangdienst op zondag 26 mei. Daaraan werken mee The Martin Mans Formation onder leiding van Martin Mans, or­ ganist en pianist Martin Mans en Wim de Penning en Jantine Kalkman. De voorganger is do­ mineee P. Vermaat. De dienst begint om 17 uur. Ongeveer acht minuten voor aanvang is er al samenzang. De Breeplein­ kerk staat op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotter­ dam­Zuid. De toegang is vrij.

VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam­Lomb. 09.30 uur ds. J. Brederveld REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur Cantatedienst dr. T.R. Barnard HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur dhr. J. Bos, Ridderkerk ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vre­ deskerk, Lede 121, Rotterdam­ Zuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam­Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam­Zuid 10.00 uur ­ Eredienst (Neder­ landstalig) 15.00 uur ­ Eredienst (Kaap­ Verdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeente­ kring. www.nazarener.nl HOOGVLIET PROTESTANTSE GEMEENTE Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200 10.00 uur (P) Dhr. M. Boon, Utrecht m.m.v. Chr. Gemengd Koor ‘Rejoice Dorpskerk, Achterweg 10 10.00 uur (P) Ds. R.J. Wilschut m.m.v. Dorpskerkkoor (40­jarig jubileum) GEMEENSCHAP VAN KERKEN Samenwerking van de

Protestantse Gemeente, de Pinkstergemeente en de rooms­ katholieke parochie ‘Maria en Johannes onder het kruis’ te Hoogvliet. Gereformeerde Gemeente Diensten: 10.00 en 16.00 uur. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) De Hoeksteen, Middenbaan­Zuid 75, diensten: 9.30 en 16.30 uur. Hervormde Gemeente Pernis Ring 1 09.30 uur Ds. E. van Rooijen, Bleiswijk, Voorbereiding Heilig Avondmaal 18.30 uur Ds. J. Henzen, Wate­ ringen, Voorbereiding Heilig Avondmaal Gereformeerde Kerk Pernis, Eben Haëzerkerk Pastoriedijk 340 09.30 uur ds. A.B. Worst­de Groot Pinkstergemeente Hoogvliet Haifaweg 7 Elke zondag om 10.00 uur. Woensdagavond in de even weken Gebedsbijeenkomst, in de oneven weken Bijbelstudie om 19.30 uur. Vrijdagavond Gebedsbijeenkomst om 19.00 uur. Evangelische Gemeente Hoogvliet Scholengemeenschap De West­ punt, Foeliestraat 16 in Hoogvliet. 10.30 uur Baptistengemeente Pernis Ring 322 10.00 uur dienst Rooms-katholieke kerk Parochie ‘Maria en Johannes onder het kruis’ Mariakerk, Parelvissersstraat 131 Zondag 9.30 uur, maandag en donderdag 10.00 uur. Jehovah’s Getuigen Koninkrijkszaal: Venkelweg 40 Vergaderingen: di. en do. 19.30 uur, zo. 10.00 en 16.30 uur. Pinkstergemeente De Levende Steen De Levende Steen (v/h De Bron), Posweg 99. Woensdagavond gebedsavond 19.30 uur. 1e vrijdag van de maand genezingsdienst 19.30 uur. Zondagdiensten: 09.30 uur en 12.30 uur. Woonzorgcentrum en verpleeghuis Siloam, Kruisnetlaan 410 10.30 uur Kerkdienst voor oude­ ren.

Jeugddienst Waterpoort BARENDRECHT ­ Op zondag 2 juni verzorgen de King’s Kids samen met de Waterport­gemeenschap een gevarieer­ de en aansprekende jeugddienst. Vragen die aan bod komen zijn onder meer: Wie is God, wie ben ik, wat zijn mijn ta­ lenten en wat wordt mijn toekomst? Jong en oud is welkom. Aanvang 10.30 uur. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar. Loca­ tie: Sporthal Waterport. Ingang en parkeren aan de Haring­ water. Meer informatie bij Pieter ’t Hart, Waterport W4C, via www.waterport.nl.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-albrandswaard.nl

Medische Diensten Hoogvliet Artsenhulp Huisartsenpost Ruwaard, tel. 0181­627055 (avond­ en weekenddienst), buiten het spreekuur om. De diensten bij de huisartsenpost Ruwaard voor Hoogvliet en Pernis (behalve dr. Kroes en dr. Staay): iedere werkdag van 17.00 tot de volgende werkdag 08.00 uur en elk weekend en feestdagen. Be­ reikbaar op het terrein van het Ruwaard van Puttenzieken­ huis in Spijkenisse. Let op! Niet alle huisartsen vallen on­ der deze regeling. Medisch Centrum Stelle Ruwaard van Putten Ziekenhuis/Stelle, Stelle 2, 3191 KE Hoogvliet, tel. 0181­ 658257, info@rpz.nl, fax: 0181­659280, www.rpz.nl. Verloskundigenpraktijk Jy en ik Achterweg 2f, 3191 VA Hoog­ vliet. Verloskundige van het jaar 2008! Echo’s maken is

mogelijk op de praktijk. Voor meer info: bel 06­14339494 of mail naar info@jyenik.nl. Apotheken Regeling avond­, nacht­ en weekend­ dienst gezamenlijke Apothe­ kers Hoogvliet Pernis Rhoon. CVD Hoogvliet, afdeling maatschappelijk werk, Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW Hoogvliet, tel. 4168128. Spreekuur op af­ spraak: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.30­ 11.30 uur. Afspraken kunnen dagelijks gemaakt worden via de balie of tel. 010­4168128 van 9.00 tot 17.00 uur. Wijkservicepunt Pernis G. A. Soetemanweg 25. In­ loopspreekuur: woensdag 9.30­10.30 uur. Sociaal Raadslieden Rotterdam, bureau Hoogvliet/Pernis, Stadswinkel Hoogvliet deel­ gemeentekantoor, Midden­

baan­Noord 37, 3191 EM Hoogvliet. Openingstijden van de Stadswinkel: maan­ dag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30­15.00 uur; dinsdag van 12.30­15.00 uur en 18.00­20.00 uur. Spreek­ uren op afspraak via de balie of tel. 010­4726666. Informatie Loket Hoogvliet, voor ouderen en gehandicap­ ten. Stadswinkel Hoogvliet, Middenbaan­Noord 37, 3191 EM Hoogvliet, tel. 010­ 4726666. Thuiszorgcentrum Rotterdam, telefoonnummer 010­ 2826000, klantencervice@ tzr.nl Verloskundigenpraktijk Lize Verbaas, p/a Beugstraat 83, 3192 GA Hoogvliet. Te­ lefonisch spreekuur 08.30­ 09.30 uur: 06­12412271, voor bevallingen en drin­ gende zaken: 06­12444535, l.verbaas@planet.nl.

35

Medische Diensten en Maatschappelijke Organisaties Huisartsen. Uitsluitend voor spoedgevallen. Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Voor spoedgevallen doorde­ weeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam­Zuid: 010­2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Albrandswaard De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken geslo­ ten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, tele­ foon: 010­486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/ pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Tandartsen Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoedhulp gedu­ rende het weekeinde en feest­ dagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u inge­ licht op welke manier u de dienst­ doende tandarts kunt bereiken. De dienstdoende tandarts is uit­ sluitend bereikbaar voor spoed­ eisende klachten en ongevallen. De spoedhulp wordt uitsluitend verleend tegen contante betaling. Verloskundige I. Gerritsen, Doen Beijenslaan 20, Poortugaal; praktijk Ridderspoor 30, 3191 PD Hoogvliet. Verloskundigenpraktijk Carnisselande Dagelijks spreekuur volgens afspraak. Spreekuurlocaties: Gezondheidscentrum Carnisse­ lande (hoofdlocatie), Middeldijkerplein 26, 2993 DL Barendrecht Care&Wellness Portland (tevens echolocatie), Langstraat 11­12, 3162 WC Portland Telefonisch spreekuur ma, di en do 9­12 uur, tel. 0180­627459. Inloopspreekuur wo. 8.30­11 uur (m.u.v. schoolvak.). Inloopspreekuur lactatiekundige; ma. 10­11 uur (m.u.v. schoolvak.) (beide inloopspreekuren vanaf hoofdlocatie). info@verloskundi­ gencarnisselande.nl. www.verlos­ kundigencarnisselande.nl Verloskundigenpraktijk Portland Yolande van den Berg en Gardy Laurijssen, 24 uur per dag bereik­ baar via 06­46464942, ook buiten spreekuren overdag voor vragen of afspraak maken. Bij spoed en geen gehoor via de artsentelefoon: 010­2866977. Postadres: Postbus 53019, 3008 AH Rotterdam. www.verloskun­ digenpraktijkportland.nl, info@ verloskundigenpraktijkportland. nl. Spreekuur op woensdag vanaf 18 uur aan Hendrikse­akker 11, Barendrecht (kinderdagverblijf Panda). Zaterdag spreekuur vanaf 9 uur aan De Beurs 39, Rhoon/ Portland (kinderdagverblijf Jip en Janneke). Verloskundigenpraktijk Albrandswaard / Pendrecht Jacqueline Broersma, Jeannette Hammer, Annemieke Kip en waar­ neemsters Marloes Lagendijk, Lilian Wong­Si­Kwie. 06­27850059 b.g.g. 010­4206611 Spreekuur op afspraak: Rijsdijk 15b (Koetshuys) Rhoon en Slinge 773c Rotterdam (tevens echo­ locatie). Voor meer informatie zie onze website: www.verloskundigen­ praktijkpendrecht.nl Trombosedienst en artsenlaboratorium Wijkcentrum Hof van Portland, Hof van Portland 41, Rhoon. Di. en do. 8.15­9.15 uur. Kruithof Fysiotherapie en Manuele therapie Avenue Carnisse 317, 2993 ME Barendrecht. Contact: 0180­ 628741 en info@kruithof­ fysiotherapie.nl. Zie ook www.

kruithoffysiotherapie.nl. Ook ‘s avonds geopend FysiotherapieRotterdam Bijdorp­Zuid 1, Barendrecht gebouw Wellnesselande, tel. 0180­646418 Rosestraat 123, Rotterdam tel. 010­4860978 www.fysiotherapierotterdam.nl info@fysiotherapierotterdam.nl Dierenartsen Dierenkliniek Carnisselande Avenue Carnisse 184, B’drecht tel. 0180­556062. Dierenkliniek Den Otter Dorpsdijk 16, Rhoon tel. 010­5067150. Aafje, thuiszorg huizen zorghotels Aafje zorglijn, tel. 0900 ­ 8664 (€ 0,10/min) Op werkdagen van 8 tot 17 uur voor informatie en advies. Voor dringende (zorg)vragen is de zorglijn 24 uur per dag bereikbaar. Thuiszorgwinkel Zwijndrecht (Vegro) Verpleeg­ en hulpmidde­ len: 0800 – 2887766: voor uit­ leen en verkoop. Passage 4­6, Zwijndrecht, maandag t/m vrijdag 9­17.30 uur, zaterdag van 10­16 uur. Artikelen kunnen thuisbe­ zorgd of opgehaald worden. info@aafje.nl, www.aafje.nl Aafje, Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam. Sanare Thuiszorg Altijd bij u in de buurt! Wij bieden zorg in elke thuissituatie en nemen uw wensen en behoeften als uit­ gangspunt! Bel 0180­310180 voor verpleging, verzorging, begelei­ ding en huishoudelijke ondersteu­ ning op afspraak en door een klein team vaste medewerkers. Gratis spreekuur op dinsdag­ en donderdagmiddag van 13­17 uur in Paramedisch Centrum ‘Oranjewijk’ aan de Gebroken Meeldijk 123a te Barendrecht. Meer informatie: www.zorgiseen­ keuze.nl Alarmnummer. Brandweer, Politie, Ambulance: 112. Politiebureau Poortugaal, Hof­ hoek, Poortugaal, tel. 0900­8844. Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard. Inl. tel. 010­5013283. Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest Tel. 0900­0101; Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele onder­ steuning aan slachtoffers van mis­ drijven en verkeersongelukken. Kraamzorg De Eilanden Vliet 8, Postbus 1185, 3220 BD Hellevoetsluis. Gratis informa­ tienummer: 0800­0225323; Beval­ lingslijn: 0181­310000 (altijd bereikbaar). Kraamcentrum Dat 24 uur p.d, 7 d.p.w. bereikbaar voor zorg. Bezoekadres: Kerkstraat 18, 3211 AS Geervliet. Tel. 0181­645100. Email: info@KraamcentrumDAT.nl. Website: www.KraamcentrumDAT.nl. Moeders voor Moeders. Ben je net in verwachting? Moeders voor Moeders verzamelt de urine van pril­zwangeren, en helpt zo vrouwen met vruchtbaarheidspro­ blemen ook zwanger te worden. Als je nog geen 12 weken zwan­ ger bent, en je wilt meedoen, neem dan contact op met Odette Boekenstijn 06­39442044 of bel gratis 0800­0228070. Inschrijven kan ook via de website www. moedersvoormoeders.nl. CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Telefonisch aanmelden voor aan­ vraag verzorgings­, verpleeghuis en thuiszorg. Op werkdagen van 8.30­17 uur. Tel. 010­2068650. Het Boerderijtje. Inloop elke ochtend. Gastvrije ontvangst door vrijwilligers voor een praatje en een kop koffie. Iedereen is wel­ kom op ma. t/m vr. van 10 tot 12.30 uur. Op di. en do. middag tevens open voor activiteiten. Verkoop Wereldwinkel, vr. 10 tot 17 uur en za. 10 tot 16 uur. Do.mo koffie drinken in De Brinkhoeve. Tel. 010­5011973 Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) SWA/Vraagwijzer, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon, Tel.: 010­5011222. Website: www.welzijnalbrandswaard.nl E­mail: vraagwijzer@welzijnal­ brandswaard.nl Het Loket voor onafhankelijke en gratis informatie en advies in Albrandswaard voor vragen op het gebied van wonen welzijn, zorg en inkomen. Ook voor informatie over individuele voorzieningen, persoonsgebonden budget (PGB), huishoudelijke verzorging, man­

telzorg en voor het aanmelden van vrijwilligers. Inloopspreekuur van Vraagwijzer van 9­13 uur. Telefonische bereikbaarheid van Stichting Welzijn Albrandswaard maandag t/m donderdag van 9­16 uur, vrijdag van 9­13 uur. SWA/Clientadvisering Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010­5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl E­mail: clientadviseur@welzijn albrandswaard.nl Ondersteuning bij complexe hulp­ vragen, Hulp bij thuisadministra­ tie, PlusKlusAdvies (advies en ondersteuning bij klussen in en om het huis), informatie over o.a. valpreventie en eenzaamheidsbe­ strijding. SWA/Vrijwilligers Vacaturebank Albrandswaard, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010­5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl. E­mail: vrijwilligersvacature­ bank@welzijnalbrandswaard.nl Voor iedereen die interesse heeft in vrijwilligerswerk. Bemiddeling tussen vraag en aanbod van vrij­ willigerswerk. Informatie over contracten en regelgeving. Voor informatie en aanmelding kan men terecht tijdens het telefo­ nisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m donderdag van 9­16 uur, vrijdag van 9­13 uur, telefoonnummer 010­5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e­mail ook zo spoedig moge­ lijk beantwoord. SWA/Mantelzorgondersteuning Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Telefoonnummer: 010­5011222 Website: www.alsjevooreenanderzorgt.nl en www.welzijnalbrandswaard.nl E­mail: mantelzorg@welzijnal­ brandswaard.nl Voor informatie kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m donderdag van 9­16 uur, vrijdag van 9­13 uur, telefoonnummer 010­5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e­mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. Ouders voor ouders is er voor een luisterend oor voor alle Albrandswaardse ouders. Voor meer informatie en agenda van activiteiten kunt u contact opne­ men met Annemarie Calon, tel. 06­41840207. SWA/Jongerenwerk Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010­5011222. Webiste: www. enterall.nl E­mail: info@welzijnalbrands­ waard.nl SWA help jongeren van 12 tot 23 jaar bij hun ontwikkeling en bij het meedoen aan de maatschappij. De jongerenwerkers van SWA beant­ woorden vragen, bieden hulp aan of verwijzen door. Het Jongeren Centrum Albrandswaard is geves­ tigd aan de Albrandswaardsedijk 180 in Poortugaal. Het JCA is voor alle kinderen/jongeren in Albrandswaard. Er zijn verschil­ lende activiteiten zoals spelletjes, bioscoopavond, disco’s etc. Heb je leuke ideeën, kom dan eens langs! In Albrandswaard is het jongeren­ werk beschikbaar van dinsdag t/m vrijdag. Laurens Zorg aan Huis Laurens biedt veel vormen van diensten en zorg voor ouderen. In Rhoon biedt Laurens Zorg aan Huis, ook voor mensen met dementie. Meer informatie: 0800­ 5886678 (gratis) of www.laurens.nl. Activiteiten voor ouderen Laurens organiseert voor actie­ ve ouderen activiteiten die het leven leuker maken. Het Laurens UITbureau voor Ouderen neemt u graag mee naar het theater of op vakantie. Meer informatie: 0800­ 5886678 (gratis) of www.laurens. nl. Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informa­ tie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werk­ dagen van 9.00­18.00 uur. 0900 ­ 1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@ korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9­17.30 uur via www.korrelatie.nl Vivenz (o.a. maatschappelijk werk), 7x24 uur bereikbaar telefoon: klantenservice 088­ 8233233 info@vivenz.nl www.vivenz.nl


STAPELKORTING

De stapelkorting is niet van toepassing op jeans

1 STUK -15% 2 STUKS -20% 3 STUKS -30%

1 STUK -15%

+ 2 STUKS -20%

+ 3 STUKS -30%

23 mei t/m 2 juni

Van Beuningenhaven 41, Barendrecht Middenbaan 89, Barendrecht Reigerhof 132, Nieuwerkerk aan den IJssel

Nationale Hypotheek Garantie

pak je voordeel! het Land van Barendreght

Leen verantwoord en veilig met de Nationale Hypotheek Garantie en profiteer nu nog tot 1 juli van de hogere hypotheekgrens. Je voordeel kan hierdoor oplopen tot wel € 170 per maand. Dat scheelt honderden euro’s per jaar!

open h uis

dond erd van 1 ag 23 en 3 0m Adres 8.00 tot 2 0.00 u ei : Van der H u oekle r. in Ba ed rendr Geen echt. e 45 moge lij bezoe

kh ken? eid om he t Bel v oor e Open Hu i en af spraa s te k:

0180

200 0

00

vrijblijvende en kosteloze quickscan door de Hypotheekshop tijdens open huis

Luxe hoek- en schakelwoningen

type O: € 279.950 v.o.n.

De laatste twee hoekwoningen van de wijk

type E: € 259.950 v.o.n. Wegens succes van dit type nu ook blok 3 in de verkoop!

type D: € 309.950 v.o.n.

Maak nu gebruik van de vrijblijvende quickscan van de Hypotheekshop. Interesse? Bel 0180 622 355.

Schakelwoning Middenwoning

- 30-er-jaren bouwstijl - dicht bij de voorzieningen in oud-Barendrecht - inclusief vloerverwarming en uitbouw

23_05_2013_albrandswaard  

http://deschakelalbrandswaard.nl/week21/23_05_2013_albrandswaard.pdf

23_05_2013_albrandswaard  

http://deschakelalbrandswaard.nl/week21/23_05_2013_albrandswaard.pdf

Advertisement