Page 1

Oude Maas Pannenkoekenhuis

MOEDERDAG VANAF 11.00 UUR

MOEDERDAG

BRUNCH

Donderdag 25 april 2013

RESERVEREN AANBEVOLEN !

Feestje Sjoppie groot succes

Deze week o.a. in

E15

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

Welkom

Oranjecomités bekroond met oranje strik

het hele jaar, 7 dagen in de week

Automobielbedrijf Swarttouw Zwolseweg 56 (Vaanpark 4) Barendrecht Tel: 0180 - 532393 www.swarttouw.nl

Gemeentenieuws jaargang 5 - nummer 26 - 25 april 2013

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

1

BLIK OP BARENDRECHT In dit nummer:

Troonswisseling 30 april

Festiviteiten in heel Barendrecht In veel opzichten is 30 april een unieke dag. Deze dinsdag is alles behalve een ‘gewone’ Koninginnedag, het is de dag van de troonswisseling. Om 10.00 uur ’s ochtends doet Koningin Beatrix afstand van de troon om deze over te dragen aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Ondanks de bijzondere gebeurtenis-

Opnieuw & Co nu ook in Barendrecht actief 3 - Volg Wijkregie op Twitter: @Wijkregie 3 - Daktuin op gemeentehuis 5 - Een unieke dag 7

Roparunteam in beeld:

sen van deze dag, wordt het in Barendrecht op 30 april weer ouderwets gezellig.

Team 120 Melius

Zoals u gewend bent, hebben Oran-

De Roparun 2013 start zaterdag 18 mei en finisht op maandag 20 mei

jevereniging Juliana en Oranjever-

(Pinksterweekeinde). De teams passeren Barendrecht op weg naar de

eniging Smitshoek alles in het werk

finish in Rotterdam. Ook dit keer doet team Melius mee. Wij stelden

gesteld om er een feestelijke en ge-

het team wat vragen.

zellige dag van te maken. Misschien wilt u graag de troonswisseling op te-

Waarom doen jullie mee?

een nieuw teamlid bijkomt. Wij heb-

levisie volgen, maar gaat u er vooral

Wij doen al mee vanaf 2001. Het eer-

ben onze naam toen gewijzigd in team

ook op uit. Wij maken er samen een

ste jaar hebben wij vooral meegedaan

Melius. Melius betekent 'beter' in het

feest van!

voor de sportieve prestatie. Het is een

Latijn.

Verzilver uw goud!

geweldige ervaring om deel uit te maKoningslinde

ken van de langste estafetterace ter we-

Hoeveel geld hopen jullie op te

Natuurlijk wordt 30 april ook in Ba-

reld. Daarna kwam ook het besef om

halen?

rendrecht een dag om nooit te ver-

te proberen zoveel mogelijk geld op te

Wij hebben de laatste

geten. Op het Middeldijkerplein wordt

halen voor het goede doel. Omdat de

hoofdsponsor het minimale bedrag

jaren zonder

ter ere van onze nieuwe Koning een

ziekte in januari van dit jaar ons eigen

van € 7.500 opgehaald, maar hopen

Koningslinde onthuld. Deze onthulling

team hard trof, is het voor ons geen

dit jaar zeker meer over te kunnen ma-

krijgt een extra feestelijk tintje door het oplaten van ballonnen, het cere-

Het belooft weer ouderwets gezellig te worden op 30 april 16.00-18.00 uur: Rad van Avontuur in

mei op het gemeentehuisplein (Bin-

darttoernooi.

Sinds de eerste deelname in 2001 is

De Uitspanning

nenhof 1). Op 30 april is de kermis

het aantal teamleden regelmatig gewij-

Hoe lang denken jullie erover te

geopend van 10.00 tot 22.30 uur. Er

zigd, maar was er altijd een vaste kern.

doen?

pagina 7 van deze krant.

Activiteiten Sportpark Smitshoek

zijn attracties voor de kleintjes, zoals

In 2006 viel het team bijna uit elkaar,

Wij hebben altijd vrij snelle lopers ge-

In Sportpark Smitshoek is op 30 april

de draaimolen en de rups. Maar ook

maar met de helft van de teamleden

had en zijn vaak in de top 20 gefinisht.

Activiteiten Oude Dorpskern

ook van alles te beleven. Er is reke-

voor de oudere jeugd is er genoeg te

maakten wij een geslaagde 'doorstart'.

Meestal lopen ze zo rond de dertien ki-

muziek van de Harmonievereniging. Lees meer over deze speciale dag op

Traditiegetrouw organiseert Oranjever-

ning gehouden met het programma

doen op de kermis. Wat dacht je van

De afgelopen jaren is het een hechte

lometer per uur. Ook dit jaar denken wij

eniging Juliana in de Oude Dorpskern

van de troonswisseling. Daarom zijn

de Breakdance of de schietsalon?

groep geworden waar zo nu en dan

er ongeveer veertig uur over te doen.

voor jong en oud allerlei leuke activi-

van 16.00 tot 18.00 uur voor kinde-

teiten. Het programma:

ren van 4 tot en met 12 jaar leuke

De Beuk

9.30 uur: Start Vrijmarkt en Kindervrij-

spelletjes te doen. Zo zijn er spring-

Bij Poppodium De Beuk (1e Baren-

markt

kussens, een grabbelton en roofvogel-

drechtseweg 53-55) zijn op 30 april

deschakelbarendrecht.nl 10.00-13.00 uur: Kinderspelen in zaal

show, kunt u een suikerspin eten en

gratis optredens met het thema ‘Fe-

“De Ontmoeting” van de Hervormde

kunnen kinderen zich laten schmin-

male Fronted Rock’. Drie bands ma-

Kerk

ken. Van 17.00 tot 21.00 uur is er live

ken er een spetterende show van:

10.00-14.00 uur: Looporkesten DIN-

muziek in de kantine van voetbalver-

Silver Linings, Raincheck en Cookie

GES ENZO en Trio Akoustico lopen

eniging Smitshoek.

and the Crunch. De show begint om

Kermis

om 13.00 uur open.

over de Vrijmarkt

15.00 uur, maar de deuren gaan al

10.00-16.00 uur: Springkussen met begeleiding en Kop van Jut

Heeft u zin in een zoete suikerspin of

13.00-16.00 uur: Keep Them Rolling

een ritje in de botsauto’s? De gezellige

(optocht van legerauto’s)

kermis staat tot en met woensdag 1

Inkoop van goud, zilver en munten

ken, onder meer door het organiseren van een spinningmarathon en een

Hebben jullie ervaring?

moniële hijsen van de Nederlandse vlag, het zingen van het Wilhelmus en

vraag meer waarom wij meedoen.

30 april: gemeentehuis en afvalaanbiedstation gesloten Op dinsdag 30 april viert Nederland de inhuldiging van Koning WillemAlexander. Het gemeentehuis en het afvalaanbiedstation zijn deze dag gesloten. De reguliere openingstijden vindt u in het colofon op pagina 11 van deze krant. Tuinafval en oud papier In de wijken waar wij op dinsdagen tuinafval ophalen, verschuift het ophalen naar woensdag 1 mei. Kijk voor meer informatie op uw milieukalender. Deze is ook te vinden op www.barendrecht.nl

BARENDRECHT - Het feestje van Sjoppie, de mascotte van winkelcentrum Carnisse Veste, heeft vele honderden jonge gezinnen met kinderen doen besluiten het winkelcentrum op zaterdag 20 april te bezoeken. Niet alleen Bob de Bouwer was aanwezig, maar ook Sassa, Toto en Koning Koos van het Zandkasteel, Buurman & Buurman, Garfield en Dibo het wensdraakje. De populaire tv-karakters hebben de kinderen de middag van hun leven bezorgd. Samen met hun favoriete tv-held konden ze op de foto of een dansje maken, uitgebreid knuffelen of alleen maar een handje geven. De kinderen genoten er met volle teugen van.

Elke dinsdag in Barendrecht Parkeerplaats v/h gemeentehuis, Binnenhof 1

www.goudwisselkantoor.nl

Ondergrondse containers Op 30 april worden de ondergrondse containers niet geleegd. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk op maandag verricht en indien nodig, op woensdag. Wij vragen om uw begrip daarvoor.

Deze week bij De Schakel de folder van:

Atelier Juwelier Dumas: 2993 Limburgiavlaai: 2993, 2994 Domino pizza: 2991 en 2992 Made by Cynthia: Barendrecht

WWW.ZONNECOLLECTIEF-BARENDRECHT.NL

ZONNEPANELEN

COLLECTIEF BARENDRECHT SAMEN KOPEN, SAMEN KORTING IK DO ME E E

Aangepaste deadlines Vanwege Koninginnedag zijn de deadlines voor de krant van volgende week donderdag 2 mei aangepast. Advertenties dienen maandag 29 april om 16.00 uur binnen te zijn, advertenties met drukproef vrijdag 26 april om 12.00 uur. Aanleveren van materiaal na de sluitingstermijn alleen in overleg. Redactionele kopij dient vrijdag 26 april om 12.00 uur binnen te zijn. Kopij die na de deadline binnenkomt, wordt nog zoveel mogelijk verwerkt.

Barendrechtse versie Koningslied BARENDRECHT - Het gedoe over het landelijke Koningslied is aan Barendrecht niet voorbijgegaan. De muziekschool in gebouw De Baerne presenteerde afgelopen zaterdag, tijdenss het open huis, een Barendrechtse versie. Locatiemanager Wim Soeters van ToBe maakte het lied, gebaseerd op het refrein van het liedje. Morgen, vrijdag om 17.00 uur, volgt een tweede uitvoering in de BaerneZaal. De muziekleerlingen worden uitgenodigd om nog een keer mee te komen spelen en iedereen die wil komen zingen is hartelijk welkom. Er zijn twee coupletten geschreven op het refrein. ,,Het liedje is daarmee een korte maar krachtige boodschap en opdracht geworden aan ons allen’’, aldus Wim Soeters. De tekst van het ‘Barendrechtse’ Koningslied staat op pagina 3.

Mevrouw F.C. den Otter (98) is er helemaal klaar voor: de nieuwe Koning kan worden ingehuldigd. De Borgstede-bewoonster verzamelde in haar lange leven veel foto’s, voorwerpen en krantenknipsels van het Oranjehuis. Een deel ervan wordt nu tentoongesteld in vitrines in de hal van het verzorgingshuis. Maar ook haar kamer in Borgstede is al helemaal in de Oranjestemming. Zelfs de plantenbakjes in de vensterbank zijn versierd met vlaggetjes en oranje knipsels.

VRIJDAG 26 - ZATERDAG 27 - MAANDAG 29 APRIL

Vrijmarkt voor kinderen BARENDRECHT - Oranjevereniging Juliana houdt op Koninginnedag een vrijmarkt voor de kinderen. Kinderen kunnen in de oude dorpskern hun speelgoed en andere spullen verkopen. Een deelnamebewijs is aan te vragen bij mevrouw A. de Boom, 0180-611924. Net als alle voorgaande jaren wordt van de kinderen een borgsom van 10 euro gevraagd. Dit is nodig omdat er soms overkochte spulletjes en lege dozen achtergelaten worden, die door de vereniging opgeruimd moeten worden. Als na controle de verkoopplek netjes is opgeruimd, wordt de 10 euro weer terugbetaald. Oranjeverniging Juliana hoopt ook dit jaar op vele deelnemers, om er samen een gezellige en fijne Koninginnedag van te maken.

Hij komt eraan! 8 mei Het nieuwe programma ’13-’14 van theater het Kruispunt. Als bijlage bij De Schakel.

VROEGE VOGEL ACTIE Zaterdag 27 april tussen 9.00 en 11.00 uur in het centrum van Barendrecht Zie de advertenties elders in deze krant

VAN 11.00 - 16.00 UUR

OP HET TOTALE ASSORTIMENT NIET OP ACTIEARTIKELEN, GENEESMIDDELEN EN KLANTENPAS

VAN WEIJEN DROGISTERIJ - PARFUMERIE

Middenbaan 77 Barendrecht www.parfumerievanweijen.nl

GRATIS OP DE FOTO MET WILLEM-ALEXANDER EN MAXIMA


Weinig gebruikt. Nieuwpr. 6600,- Prijs n.o.t.k. tel. 0610628821 Te Koop aangeboden: Flinke Ruime 3-zits Bank Van stof (bruin/beige) zacht suede € 75,- tel: 0180 – 617501

SCHAKELTJES

Gevraagd: Een fiets stoeltje met scherm voor de voorkant van de fiets in goede staat. Bellen na 5 uur naar 0624168732

Gratis af te halen: 3 Svedex opdek binnendeuren 88 x 231,5 ( 2R, 1L ) zonder hang/sluitwerk, kleur wit. Tel 0180-614089

Te koop In uitzonderlijke staat verkerende Ford Mondeo 1.8 Ghia Station 96. Airco Schuifdak Trekhaak Tech. 100 % 0623192137

SLAGERIJ SCHAAP AL MEER DAN 60 JAAR KWALITEIT

t.k. gevr.: perforator voor 23-gaatjes. Tel.0180 - 617 Te koop: 2 tuinstoelen wit PVC 1 Rietenstoeltje 345 na 20.00 uur 2 Boeken planken met Te koop: AUTOBOE- bevestigings materiaal. KEN DIV. JAREN VANAF Een prijs € 25,- Telf 0180 1976 EN AUTOFOLDERS, 617427 wel ophalen, T.E.A.B. 06 Onze gezellige geschie-38723842 denis leesclub in A’waard Te koop: Honda CBR 600F zoekt nieuwe leden. InBj ’95 45.000 km. Wegens teresse in geschiedenis? te weinig rijden. Net een Mail dan naar tepe@onlibeurt gehad. Vraagprijs ne.nl € 1500,-. Tel 010-4851035. Te koop: prachtig 2 pers. Gevraagd: oude LP’s, deelbaar seniorenbed. singles en stripboeken. Eiken, kersenkleur. Incl. Maak ruimte op zolder, 2 elektr. bedienbare latkelder of garage. bel me tenbodems, luxe maen ik kom even kijken. Tel: trassen en nachtkastjes. 06-54746925 Weinig gebruikt. Nieuwpr. 6600,- Prijs n.o.t.k. tel. Te Koop aangeboden: 0610628821 Een Carmen Feetcare Spa- tril-infrarood Mas- Te Koop aangeboden: sage voetbad. 2 keer ge- Flinke Ruime 3-zits Bank bruikt zo goed als nieuw. Van stof (bruin/beige) Prijs tussen de 40-45 euro. zacht suede € 75,- tel: Telefoon 06-44451815 0180 – 617501 Te koop: Trendy, schoon en zganwe Jongens/heren kleding. Maat M, t shirts € 5 Sweaters € 7,50 over€ 7,5029 Colbert € hemden Ook maandag april open € langs 20 Vervat Veel 17,50 enopJack Voordelig pad eerst merk kleding 06 43278133

SPECTACULAIRE VERVAT VOORJAARSACTIE!

Donderdag 2 mei- halve prij zendag! De toppers van deze maand zijn: tostiham, tostikaas, boterhamworst, gebraden gehakt, Saksische smeerworst en gebraden fricandeau, allemaal voor de halve prijs! Laat dit niet lopen..

Gratis af te halen: 3 Svedex opdek binnendeuren Basecamp 88 x 231,5 ( 2R, 1L ) zonpannenset der hang/sluitwerk, kleur Glasgow wit. Tel 0180-614089

nu €19,99

WOENSDAG T/M ZATERDAG

WOENSDAG T/M DINSDAG

MAANDAG

Vleeswarentrio:

Oranjeballen elke 4e gratis

Gemar. Biefstukreepjes 100 gram

3 x 100 gram achterham, boterhamworst en pain de provence samen

gep. schnitzels div smaken 100 gram

150 gram gebraden mager rundgehakt

Katenhaasjes 100 gram

100 gram gebakken biefstuk

Pepersteak 250 gram

€ 4,95 € 1,98 € 1,10 € 1,98

Bij aankoop van 500 gr. varkenshaassatévlees beker à 500 gr. satésaus gratis

€ 5,00 € 1,98

€ 2,49

Oranje stammen (boomstammetjes) elke 4e gratis Dinsdag 30 april de hele dag gesloten

WOENSDAG GEHAKTDAG Gemengd gehakt

€ 3,25

500 gram

Rundgehakt

€ 3,75

500 gram

150 gram corned beef

€ 1,98

150 gram likkepot uit eigen keuken

€ 1,50

UW SLAGER STAAT GARANT VOOR FIJNE VLEESWAREN EN VLEES MET SMAAK

SLAGERIJ

Gouwe 11 - 2991 CJ Barendrecht Tel. 0180 - 61 21 98

y ent Lake Macka elet ili m fa ca ri fa Sa persoons tunn van sportieve 4r €399,tent€499,- voo Gasfles Easy blue

€39,99

Navulling

€15,-

Basecamp comfort stoel beige 2 stuks

€49

Eurotrail voorraadkast Locarno incl. topblad en draagtas. Diverse kleuren OP=OP nu €49,99

t.k. gevr.: perforator voor 23-gaatjes. Tel.0180 - 617 y ent Lake Macka Af te halen in Barend- 345 na 20.00 uur Safarica familiet rsoons VERVAT.NL recht: Super degelijke sportieve 4/5 pe9,Stadionweg 31 dakkoffer, in goede staat. Te koop: AUTOBOE49 € tunneltent Doremina MItaly. 3077 AP Rotterdam KEN DIV. JAREN VANAF Made UniverISTRAL 2 Degelijke opst voor €399,RIBST rsoons pe 3 vlak bij de kuip 1976 faEN AUTOFOLDERS, OPop ap 2seel, past a pe ni reisvrijwel n Ke a 99 voorteiederic enkel €15,-/ nt welSaophalen, MEGA 9, 99 30% koVervat keukentent rting 30% nuKleur T.E.A.B. rekodagdrager. 010-4970832 ster €706 lye po W O €25grijs. rt SH N in du 9 g TE ,- -38723842 katoen €159, bbel €20,nu €225,TEN Inhoud 450L, ongeveer 30 APRIL GESLOTEN t.c. 150x80cm. laadvermogen 50kg. Voordeel is dat de Te koop: Honda CBR 600F dakkoffer aan beide zijden Bj ’95 45.000 km. Wegens Uitnodiging te openen is. Met slot aan te weinig rijden. Net een beide kanten. FARAD Roof beurt gehad. Vraagprijs Box F1 450L grey. Nieuw- € 1500,-. Tel 010-4851035. prijs 350 euro! Evenueel met dakdrakers voor Sko- Gevraagd: oude LP’s, Vrijdag 26 en zaterdag 27 april van 10.00 - 16.00 uur da Octavia. Mag weg voor singles en stripboeken. 100 euro. Bel 06-28651385 Maak ruimte op zolder, Zondag 28 april 11.00 - 15.00 uur kelder of garage. bel me Gevraagd: Wie wil mij en ik kom even kijken. Tel: helpen om goed met mijn 06-54746925 computer om te gaan, Tijdens de Kroningsweek serveren we een zoals downloaden, uitpak- Te Koop aangeboden: Feetcare Vorstelijk menu. Royale gerechten, bekroond ken enz. Tel. 06 23250584 Een Carmen Spa- tril-infrarood Masmet een internationaal tintje. Reserveer snel! 2 keer geTe Koop: Ned.gulden sage voetbad. postzegels, huidige fran- bruikt zo goed als nieuw. keerwaarde 0.60 eurocent. Prijs tussen de 40-45 euro. per 10 stuks voor 3.00 € te Telefoon 06-44451815 gebruiken tot 1 nov. 2013. Te koop: Trendy, schoon tel: 0180-614772 Geïnspireerd door en onze driekleur serveren wij het volgende voorgerecht; zganwe Jongens/heren kleding. Maatmet M, troommayonaise, shirts € asperges geserveerd met dun Te koop:Witte Grundig TV metgemarineerd 7,50 over5 Sweaters ophangstuk en afstand-rosbief gesneden en een€dressing gemaakt met blue Curaçao bediening, beeld 37cm, hemden € 7,50 Colbert € 15e, Handstoomapparaat, 17,50 en Jack € 20 Veel 1000 watt, 9 accesoi- merk kleding 06 43278133 res, 5e, baby draagzak van topmark, kleur zwart/ Af te halen in Barendlicht blauw, nooit ge- recht: Super degelijke Hollandse kabeljauw, gebakken geserveerd met gebakken raya dakkoffer, in goedeen staat. bruikt,10e.06-55830549. aardappeltjes en een saus van oranje Made in Italy. Univer- groente met pepertjes Te Koop wegens plaats- seel, past op vrijwel iedegebrek: Goed werkende re dagdrager. Kleur grijs. hoge Bauknecht Koelkast Inhoud 450L, ongeveer Argentijnse steak,150x80cm. gebakken laadvermogen en geserveerd met een saus Buenos Aires • Schone montage in één dag. • Voor elke interieurstijl. en een Liebherr Vrieskast 50kg. Voordeel is dat de 75 met tafelmodel. (pikante Per stuk € saus stukjes tomaat, knoflook en diverse specerijen) • Zonder hakken en breken. • Verlichting naar wens. dakkoffer aan beide zijden en samen voor € 125 te openen is. Met slot aan • De meubels kunnen • Uit één geheel op maat Tel. 0180 398140 beide kanten. FARAD Roof blijven staan. gemaakt. Te Koop: Topdek voor ma- Box F1 450L grey. Nieuwtras 130 x 200 e.v. voor prijs 350 euro! Evenueel Camping. 1 jaar oud – ge- met dakdrakers voor SkoRoomsoesje getopt met oranje chocolade, mousse van oranje chocolade en kost € 129 nu voor € 25 / da Octavia. Mag weg voor een sinaasappelijs 100 euro. Belbol 06-28651385 Tel: 0180 558645 Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele Te koop z.g.a.n Dolce Gus- Gevraagd: Wie wil mij mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar! to koffieapparaat, € 25,- helpen om goed met mijn computer om te gaan, T0180-432460 Bovenstaand menu serveren wij van 29-4-2013 t/m 05-05-2013 zoals downloaden, uitpakken enz. Tel. 06 23250584

Kroningsmenu

PLAFONDSHOW

Rood, wit, blauw

d

Hoofdgerecht uit beide landen of

verlichting naar wens

Een nieuw plafond in 1 dag! Geschikt voor elke ruimte.

d

Oranje boven

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

€ 27,50 per persoon

Te Koop: Ned.gulden Krommeweg 1, 2988 CB Ridderkerk postzegels, huidige franT +31 (0)180 64 69 00 | receptie@ridderkerk.valk.com keerwaarde 0.60 eurocent. per 10 hotelridderkerk.nl stuks voor 3.00 € te| @HotelRidderkerk gebruiken tot 1 nov. 2013. tel: 0180-614772 Te koop: Grundig TV met ophangstuk en afstand-

PLAMECO vakbedrijf De Zuidkant, Weidehek 125, 4824 AT Breda Geen tijd? Bel dan voor een gratis advies aan huis 06-20201306


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 25 april 2013

Wissing werkt aan doorstart BARENDRECHT - Het Barendrechtse stedenbouwkundig adviesbureau Wissing is failliet. Het faillissement van het aan de Kruidentuin 5 gevestigde bedrijf werd op 17 april uitgesproken. Volgens Jeroen Goes, een van de drie directieleden, wordt er hard gewerkt om een doorstart van het bureau mogelijk te maken. Een deel van de vijftien medewerkers kan hierdoor aan de slag blijven. Overigens gaan ook nu de werkzaamheden gewoon door, vooruitlopend op de ofďŹ ciĂŤle doorstart. Bureau Wissing maakt ruimtelijke plannen voor diverse gemeenten. In Barendrecht stond het bureau aan de wieg van verreweg het grootste deel van alle uitbreidingsplannen vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw.

OranjecomitÊs bekroond met oranje strik HEERJANSDAM - De oranjecomitÊs uit Zwijndrecht en Heerjansdam ontvingen dinsdag 16 april een oranje strik uit handen van burgemeester Maria Wiebosch-Steeman. ,,Als beloning voor de vele maanden voorbereiding van Koninginnedag mogen jullie comitÊs vanaf nu in alle correspondentie de oranje strik voeren,� aldus de burgemees-

ter. De besturen van beide comitĂŠs zijn verguld met deze erkenning. In het hele land zijn mensen druk bezig met de voorbereidingen voor 30 april, de dag van de abdicatie en inhuldiging. Het Nationaal ComitĂŠ Inhuldiging wil de meest bijzondere initiatieven in een gemeente belonen. Daarvoor

is de oranje strik in het leven geroepen. Deze oranje strik geldt als ofďŹ ciĂŤle erkenning voor feestelijke activiteiten die overal in het land worden voorbereid en voor mensen en organisaties die het Nationaal ComitĂŠ daarbij steunen. Als een activiteit origineel, positief en authentiek is, komt het in aanmerking voor de er-

kenning. Verder wordt gekeken of de activiteit aansprekend voor een groot publiek is en binnen het thema past: Mijn droom voor ons land, inspiratie voor onze Koning. Alle activiteiten met een oranje strik verbinden onze inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden straks op 30 april.

Marijke wandelt in Dongen BARENDRECHT - De leden van wandelsportvereniging Marijke gaan komende zaterdag 27 april wandelen in Dongen, waar de Lentetocht van wandelsportvereniging WIK wordt gehouden. De te lopen afstanden zijn twintig, dertig, veertig en vijftig kilometer. Het vertrek van deze tocht is om 6.45 uur vanaf sporthal Vitaal aan de Kruidentuin. Informatie over wandelen bij Marijke via 010-5014646 (na 19 uur). Zie ook www.wandelsportmarijke.nl.

Traditiegetrouw wordt Koninginnedag gevierd op het complex van voetbalvereni-

KORTAF Sinaasappelsapactie IJE-Rotterdam BARENDRECHT - Net als voorgaande jaren, staat ook dit jaar het IJERotterdam met Koninginnedag op de vrijmarkt om sinaasappels en sinaasappelsap te verkopen. Iedereen is welkom om een glaasje sinaasappelsap te komen drinken of sinaasappels zelf te persen. Men kan de sinaasappels vooraf bestellen, zodat ze klaarliggen bij de kraam. Een zak ĂĄ twintig stuks kost 4,50 euro, een zak ĂĄ vijftig stuks 8,50 euro en een kist ĂĄ honderd stuks kost 15 euro. Deze kisten worden op verzoek gratis thuisgebracht. Bestellen kan door te mailen naar info@ijerotterdam.nl. Vermeld naam, adres en telefoonnummer.

Optocht door Oranjewijk

Oranjestrik voor Smitshoekvrijwilligers BARENDRECHT - Vrijdag 19 april ontvingen enkele Smitshoek-vrijwilligers die nauw betrokken zijn bij de jaarlijkse Koninginnedagviering uit handen van burgemeester Jan van Belzen een oranje strik van het Nationaal ComitĂŠ Inhuldiging. Het Nationaal ComitĂŠ Inhuldiging gebruikt de oranje strik als ofďŹ ciĂŤle erkenning voor feestelijke activiteiten die overal in het land worden voorbereid en voor mensen en organisaties die het ComitĂŠ daarbij steunen.

3

ging Smitshoek. Voetbalvereniging Smitshoek wil deze dag graag een goede gastheer zijn voor de vele buurtbewoners die elkaar in een ontspannen sfeer willen ontmoeten en willen genieten van de festiviteiten. Een aantal vrijwilligers van de voetbalvereniging en de wijkvereniging is nauw betrokken bij de organisatie van de festiviteiten. Dit jaar zetten Arie den Drijver, Ab Sannes, Grietje de Wit, Margo Bravenboer en Wendy Yntema zich in voor de festiviteiten. Om iedereen in de gelegenheid te stellen de inhuldiging van Willem Alexander als nieuwe koning via de televisie te kunnen volgen is het

programma op 30 april a.s. aangepast. De kinderspelen, al een aantal jaren de topactiviteit uit het programma (in 2012 met de deelname van maar liefst 550 kinderen!), vinden plaats van 16.00 tot 19.00 uur. De kinderen kunnen genieten van verschillende springkussens, suikerspin, roofvogels, grabbelton, schminken en nog heel veel meer. Vanaf 17.00 uur is er gezellige livemuziek in de kantine van vv Smitshoek om met elkaar de troonswisseling te vieren. In 2014 vindt tijdens de eerste Koningsdag weer een volledig programma plaats.

Tekst ‘Barendrechtse’ Koningslied Vervolg van de voorpagina

1. Wees niet bang spreek je uit Geef de toekomst een geluid. Wees niet laf vraag je af wat je kunt. Leef je droom leef je lied En vergeet de ander niet. Het is jou en dit land zo gegund. 2. Deel de zorg, deel de kracht Die je van elkaar verwacht. Leef je in leef je uit, jong en oud. Met jouw kleur jouw verhaal Spreken wij een zelfde taal. Dat is ons en dit land toevertrouwd.

W. van de Spaa wint Pluim BARENDRECHT - De heer of mevrouw W. van de Spaa uit Barendrecht heeft een Pluim gewonnen. De winnaar viel in de prijzen door mee te doen aan de landelijke campagne ‘Lege batterijen? Lever ze in en win!’ van stichting Batterijen (Stibat). Door lege batterijen in te leveren, maakt men elke maand kans op het winnen van een reischeque ter waarde van 2000 euro en 50 blauwe Pluimen. Men kan naam, adres en telefoonnummer op een briefje te schrij-

ven en dat samen met tien lege batterijen in een zakje te stoppen. Het zakje kan worden ingeleverd in de inzamelton of box bijeen van de ruim 17.000 deelnemende supermarkten en andere winkels of bij het gemeentedepot of de chemokar. Elke maand is er een trekking. www.legebatterijen.nl worden elke maand de winnaars bekendgemaakt. Een Pluim is een belevenisbon. Meer informatie is tevens te vinden op facebook. com/legebatterijen.

PDDWSDNYDQDI 

Margo Bravenboer, Arie den Drijver en Grietje de Wit ontvangen van burgemeester Jan van Belzen de oranke strik. Op de foto ontbreken Ab Sannes en Wendy Yntema.

PDDWRYHUKHPGYDQDI 

ZZZ0DF7DLORUHX‍_׀‏5LGGHUNHUN 

BARENDRECHT - Vrijdag 26 april houdt de Dr. Schaepmanschool koningsspelen op een bijzondere manier. Alle kinderen zullen in een optocht door de Oranjewijk ďŹ etsen. Zij zullen hun ďŹ ets versieren en mogen zelf als koning of koningin verkleed. De optocht zal starten om 10 uur. Om 12 uur zal de tocht klaar zijn. Het kan voor geluidsoverlast zorgen, want de kinderen mogen aan hun ďŹ ets ook iets toevoegen wat geluid maakt. De school hoopt dat bewoners het feest met hen mee willen vieren en de kinderen langs de route willen aanmoedigen.

Vrouwenavond Centrumpost BARENDRECHT Elke dinsdag is er een vrouwenavond in de Centrumpost aan Binnenlandse Baan 7. Deze avonden duren van 19.30 tot 22 uur. Onder het genot van een kopje kofďŹ e of thee komen vrouwen uit Barendrecht samen om in een ongedwongen sfeer met elkaar te praten of hun hobby’s uit te oefenen, zoals breien, s childeren,handwerken en kaarten maken. Iedereen neemt eigen materialen mee. Wie een (bijzondere) hobby heeft en die graag met anderen wil delen, is van harte welkom. Alle vrouwen uit Barendrecht zijn van harte welkom. De entree is slechts een euro, kofďŹ e en thee zijn gratis.


MOEMDEENRUDA OF BRUNC G BRUNCHH

BIEFSTUK

MET GRATIS VOOR- & NAGERECHT Soep van de dag - Biefstuk - Dessert van de dag

1294,,5500 inclusief drankenbu ffet

VISGERECHT

MET GRATIS VOOR- & NAGERECHT Huisgemaakte kroketjes - Zarzuela visgerecht - Crème brûlée

Alleen in de maand april van maandag t/m vrijdag elke 2e vismenu 50% KORTING

ELKE ZONDAG BRUNCH VAN 12.00 -14.00 UUR Alleen op reservering

Noldijk 41a, Rijsoord | T. 0180 - 621220

OF U N E M CH N U R B

Kijk voor de mogelijkheden en menu’s op:

www.wevershoeve.nl

50

19,

Ook voor al uw feesten en partijen

Gastronomische verwennerij bij de Wevershoeve

Barendrecht (Parkeerplaats voor het gemeentehuis) Binnenhof 1 2991 AA Barendrecht barendrecht@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Elke dinsdag van 10.00 - 16.30 uur

Elke dinsdag!

Verzilver uw goud in ons mobiel kantoor! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie. Let op: verplichte legitimatie bij binnenkomst!

Goudwisselkantoor nten in goud, zilver en mu • ruim 25 jaar ervaring jblijvende taxatie • een deskundige en vri ien gewenst per bank ind of g • contante betalin r de taxatie • discrete ruimte voo en van goud en zilver • advies in het belegg door heel Nederland en • meer dan 25 kantor

Locaties van onze (mobiele) kantoren bij u in de buurt Barendrecht (Parkeerplaats voor het gemeentehuis) Binnenhof 1, 2991 AA Alblasserdam Raadhuisplein, Cortgene 2, 2951 ED Elke donderdag 10:00 – 16:30 uur Ridderkerk Plein Oost, De Genestetstraat 36, 2985 CG Elke vrijdag 10:00 – 16:30 uur Zwijndrecht Wagenveld (parkeerplaats nabij winkelcentrum Passage), 3331 CM Elke vrijdag 10:00 – 16:30 uur facebook.com/ goudwisselkantoor


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 25 april 2013

Extra leesplezier BARENDRECHT – Deze week verschijnt bij De Schakel en De Combinatie een magazine: Made by Cynthia. Collega Cynthia Verschuren van BAR Uitgeverij maakte dit tijdschrift. ,,De laatste maanden ben ik druk bezig geweest met mijn eigen blad. Heel wat anders dan de weekkranten waar ik normaal aan

werk. Het was een hele uitdaging om het blad op te zetten, maar ik moet zeggen dat ik heel trots ben op het eindresultaat. Ik heb geprobeerd heel diverse onderwerpen in het blad uit te lichten; onderwerpen en mensen waar ik interesse in heb en die mij inspireren.’’

Themabijeenkomst over slechtziendheid BARENDRECHT – Donderdag 2 mei houden de ouderenadviseurs van Kijkopwelzijn opnieuw een themabijeenkomst. Dit keer zal het gaan over slechtziendheid. Een consulent van de organisatie voor blinden en slechtzienden Visio komt over dit onderwerp vertellen. Slechtziend betekent dat je gezichtsscherpte lager is dan normaal, je gezichtsveld is verkleind of je hebt bijvoorbeeld veel last van licht. Er zijn veel verschillende vormen van slechtziendheid. Uit cijfers van Vision2020 blijkt dat er naar schatting 223.000 mensen slechtziend zijn in Nederland. Veel ouderen krijgen te maken met een vorm van slechtziendheid. Tijdens deze bijeenkomst zal het vooral gaan

over hoe om te gaan met achteruitgang van het gezichtsvermogen en welke hulpmiddelen hierbij kunnen helpen. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst begint om 14 uur en vindt plaats in het Dienstencentrum aan Windsingel 166 te Barendrecht. De toegang is gratis. Graag vooraf aanmelden, dit kan tot maandag 29 april via 0180691803 of ouderenadviseur@ kijkopwelzijn.nl. Op 6 juni is de volgende bijeenkomst. Dan zal het gaan over artrose en wordt gehouden in MFC Vrijenburg. Vanwege de grote belangstelling voor dit onderwerp is besloten om deze nog eens te doen, maar dan in het Dienstencentrum aan de Windsingel. Meer informatie volgt.

Duo pakt zilver op EK Twirlen BARENDRECHT - Op donderdag 28 maart ging het Europees Kampioenschap Twirlen van start in Amsterdam. Vier dagen lang werd er door een groot aantal Europese landen gestreden om de medailles. Het EK ging van start met een wervelende openingsceremonie waaraan ook enkele dames van Liberté deelnamen. Anouk Lodder en Naomi van der Drift hadden zich voor dit EK weten te plaatsen op het

onderdeel Preteen Duo Twirling en moesten op zaterdag hun routine laten zien in een sporthal waar ook veel supporters van Liberté aanwezig waren. Koelbloedig lieten zij een prachtige routine zien, waarna het lange wachten begon omdat de uitslagen pas op zondagavond bekend werden gemaakt. Groot was dan ook de vreugde toen de dames werden opgeroepen om de zo verdiende zilveren medaille in ontvangst te mogen nemen.

Programma Koninginnedag 2013 Heerjansdam Zaterdag 27 april - Braderie bij de tent, 10 tot 16 uur; - Kinderdisco, 16.30 uur, einde ca. 17.15 uur; - Playbackshow 20 uur en Pre Oranje Party, eindtijd 00.30 uur. Zondag 28 april - 11.00 uur kerk (kerk/zangdienst); - 15.00 uur EMM (muziek- en zanguitvoering) - 20.30 uur OVH (Jan Jaap van der Wal met programma ‘Live’). Maandag 29 april - Darten en klaverjassen, 19.30 uur. Dinsdag 30 april - Vlaghijsen, 9.15 uur, bij de tent, door scouting en met muzikale begeleiding van EMM. Men kan kijken naar uitzending troonswisseling; - Diverse buitenactiviteiten, 10.30 uur: kermisattracties, verenigingen, ijsverkoop, poffertjes, brandweer. - Kindervrijmarkt, 10.30 uur, op het speelveld, de trottoirs lang Ds. Visserstraat en de Manning;

- Kinderspelen, 10.30 uur, verzorgt door de Speel-OTheek, thema ‘kroning’; - Demonstraties modelbotenclub, 11 tot 17 uur, door scheeps- en modelbouwvereniging Ridderkerk; - De Drie Grienduilen, 11 tot 17 uur: Demonstratie rietmatten maken en de geschiedenis van de Biesbosch en baggerbeugel. - Drie grote spelattracties, 11 tot 17 uur: reuze-klimmuur, rodeostier en de octopus-slider; - Muziekauto, demonstraties om 11, 12, 13.45 en 15.30 uur; - Kinderprogramma, 12.45 uur, verzorgt door Wally´s Pretparade. - Voetbaltoernooi op pannaveldje, door VVH, rond 14 uur. Aanvangstijd kan nog wijzigen door live-uitzending. Live-uitzending NOS in tent te volgen op groot scherm; - Keuveluur, 16 uur, einde 18 uur; - Oranjefeest, 20.15 uur, Formatie Q5 en Montmartre.

Wie gaat er mee naar One Direction? Op vrijdag 3 mei geeft One Direction een concert in het Ziggo Dome in Amsterdam. Heb je kaartjes gekocht voor dit concert, maar heb je nog geen idee hoe je er moet komen? Of heb je geen zin om zelf te rijden of je ouders heen en weer te laten rijden? En vind je het openbaar vervoer ook zo’n gedoe of ben je daar nog te jong voor? Dan kan je veilig met een bus mee die door een moeder uit Ridderkerk is gehuurd via Ringelbergtours/partybussen. Deze bus zet je vlak bij de ingang af en haalt je daar ook weer op. Je kunt opstappen bij busstation Kralingse Zoom. Het kost 23,50 euro

voor de heen- en terugreis. Ook hele jonge fans kunnen meerijden, want ze maken een passagierslijst en de bus rijdt pas weg als iedereen in de bus zit. Wil je een ticket reserveren of hier meer over lezen? Kijk dan even op: www.partybussen.nl/busreis/busreis-pagina.php?event_id=738. Voor Justin Bieber waren er door dezelfde moeder ook bussen georganiseerd. Dit bleek een daverend succes! Maar liefst zes bussen met 350 fans werden vanuit Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Breda en Den Bosch naar Arnhem vervoerd.

Barendrechtse monumenten te zien in Tsjechië LOUNY In de bibliotheek van Louny, de Tsjechische partnerstad van Barendrecht, zijn momenteel foto’s van monumenten uit Barendrecht te zien. De foto-expositie “Barendrechtse monumenten: dorp en boerderijen” is door Maarten A. Ouwens , stedenbouwkundige en lid van de Barendrechtse monumentencommissie, samengesteld. Het jaar 2013 is het jaar van de boerderij. Daar sluit onze tentoonstelling precies bij aan. In de hal kunnen de bewoners van Louny meer leren over de verschillende bouwstijlen, geschiedenis van het dijkdorp Barendrecht en de bouwprocedures door de eeuwen heen. De expositie bevat foto’s van boerderijen, maar ook “moderne” huizen uit de jaren dertig op de 1e Barendrechtseweg en de tolhuisjes en de brugwachterswoningen bij de Barendrechtse brug. Alle

mensen kennen de Dorpskerk en de Oude Dorpskern als een beschermd dorpsgezicht , maar aan het complex van 18 woningen uit 1931 op de 1e Barendrechtseweg zal men niet zo snel denken. Mensen in Louny hebben tot 30 april de kans om de foto’s van Barendrechtse monumenten te bekijken en meer te leren over de geschiedenis van hun partnerstad. De tentoonstelling werd maandag 8 april geopend door Blanka Stroosnijder, Tsjechische die in Barendrecht woont, met een lezing over de geschiedenis van de Nederlandse bouwkunde. De tentoonstelling is door Stichting Stedenband Barendrecht-Louny (Barendrecht) en Club 2020 ( Louny, Tsjechië) georganiseerd in het kader de internationale monumentendag en het daarbij behorende thema. Na 30 april komen de foto’s terug naar Barendrecht.

5

“Lopende band of aandacht voor de klant?” Daar teken je voor. De ene notaris is de andere niet, maar bij Notariskantoor Bijdorp Barendrecht is de klant koning. Bijdorpplein 41 | 2992 LB Barendrecht | T (0180) 556 735 | F (0180) 556 298 E info@notbar.nl | I www.daartekenjevoor.nl

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www. deschakel barendrecht.nl

Verzamelbeurs met gratis taxaties in Rotterdam

Munten, postzegels en oude bankbiljetten

Zondag 28 april van 10.00 tot 16.00 uur Regardz Airport Hotel Rotterdam Vliegveldweg 59, Rotterdam Zie verder www.mpo.nl

Oranjeconcert E.M.M. HEERJANSDAM - Zondag 28 april geeft muziekvereniging E.M.M. een Oranjeconcert in de tent van de Oranjevereniging op de Groenstrook (nabij De Manning/Ds. J.A. Visserstraat) te Heerjansdam. Het fanfareorkest onder leiding van Dik van Doorn brengt dan een gevarieerd programma ten gehore. E.M.M. geeft dit concert een Nederlands tintje. Men kan onder meer luisteren naar een medley van Rob de Nijs, een bewerking voor fanfare van ‘Het Dorp’, naar De Bestemming van Marco Borsato en Dansen aan Zee van

Bløf. Aan het concert wordt medewerking verleend door een accordeonist, een combo bestaande uit een gitarist, basgitarist en een pianist en enkel solisten van het popkoor Enjoy More Music. Het concert begint om 15 uur (in tegenstelling tot wat er in het programmaboekje staat) en de toegang is gratis. Zie ook www.emm-heerjansdam.nl. Op dinsdag 30 april zal E.M.M. haar medewerking verlenen aan de ceremonie op de Groenstrook te Heerjansdam. Deze ceremonie wordt door E.M.M. afgesloten met de K(r)oningsmars.

Oranje groente en fruit voor Orange Babies BARENDRECHT – Barendrechter Robert van den Berg staat dinsdag 30 april op de vrijmarkt in Barendrecht met een kraam met oranje groenten en fruit. Daar verkoopt hij voor een goed doel diverse oranje groenten, zoals oranje trostomaten, oranje paprika’s, oranje minipaprika’s, oranje santa-tomaten, sinaasappelen en mandarijnen. Deze producten zijn gesponsord door lokale bedrijven en telers. Men kan voor vijf euro een pakketje kopen. Robert: ,,30 april is de ideale dag om mij in te zetten voor Orange Babies. De combinatie met oranje groenten en fruit vond ik erg leuk en fris bedacht om zo aan mijn sponsorbedrag te komen.’’ Dit jaar

zal Robert per mountainbike de Orange Babies Tour Namibia afleggen. Dat is negen dagen lang elke dag tussen de zestig en tachtig kilometer off-road fietsen, diverse Orange Babies projecten bezoeken en de lokale mensen van Orange Babies in Afrika ontmoeten en steunen. Het doel van deze reis is, naast de sportieve prestatie, ook om geld op te halen voor de stichting Orange Babies. Dit geld zal volledig ten goede komen aan de projecten van Orange Babies. De reis zal plaatsvinden van 21 tot en met 29 september. Op www. orangebabiestournamibia.nl is meer informatie te vinden en te zijner tijd ook de dagelijkse updates van de reis.

Ga naar de website en upload je bericht. www.deschakelbarendrecht.nl


Twee mensen in een kleine kamer zij zegt: “Dag Dirk” en streelt zacht zijn gezicht en dan... die laatste blik in zijn gebroken ogen het diepe heimwee naar het nieuwe licht.

In Memoriam “ This will be heaven for everyone” Freddy Mercury * 29-07-1950

† 24-04-2008

In alle zekerheid waaruit Jaap altijd heeft mogen leven is nu heengegaan tot zijn Heer, gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken, mijn geliefde broer, zwager en onze oom

LIEVE HETTY

Jacob Barthold Zomer

Hetty Hagen-De Haan

Jaap in de leeftijd van 79 jaar.

Alweer 5 jaar uit ons leven, maar voor altijd diep in ons hart Je was, Je bent en Je blijft Onze allerliefste schat, dochter, mama en oma

Toon

Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader, opa en overgrootvader

Dirk Kooiman * 16 juni 1925

† 20 april 2013 Sjaan

Irene IJsselstein-Zomer Arie IJsselstein

Wim en Lia Miriam en Nico Mila, Tom Sandra en Erik Sanne

en verdere familie Rotterdam, 18 april 2013

Ger Ma Julien, Manon Casper, Valentijn, Isabella Barendrecht, 24 april 2013

Correspondentieadres: I. IJsselstein-Zomer Vlist 12 2991 RR Barendrecht De begrafenis heeft dinsdag 23 april plaatsgevonden op het R.K. gedeelte van de Algemene Begraafplaats te Barendrecht.

“Groot is Uw trouw, o Heer” Na een lang en gelukkig leven is zacht en kalm ingeslapen onze lieve moeder, schoonmoeder, trotse oma, schoonzus en tante

Cornelia Zellmann-van Marion ~ Corrie ~ weduwe van Pieter Zellmann † 12 mei 2002

“Vol vertrouwen het onbekende tegemoet” Op 19 april 2013 is overleden onze moeder en lieve oma

Maria Hendrika Jacomina Aalberts

Jan en Ria Barbara en Theo Robbin en Linda Daniël

Barendrecht, 17 april 2013 Oude Haven 4

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van de Palliatieve afdeling van De Elf Ranken.

Wij danken u voor het eerbetoon via kaarten, mail, bloemen, bezoek en vriendschap dat u heeft gegeven bij het afscheid op 29 maart van onze lieve vrouw/moeder

Joop en Tess Koelmans

Marthy en Dick Casper Sebastiaan

Kloeg Uitvaartzorg

Guido en Marieke Thomas Michiel

Sinds 1989 werkzaam op Rhoon, Poortugaal, Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam.

Zorgcentrum Borgstede Marjoleinlaan 247, Barendrecht

De begrafenis heeft op dinsdag 23 april in besloten familiekring plaatsgevonden.

Onze dank gaat uit naar Dr. Blom en de verzorgsters van Aafje die Dirk in zijn laatste weken hebben bijgestaan.

Zij is vredig ingeslapen en heeft de rust gevonden die zij zocht. Het is goed zo...

en verdere familie

Correspondentieadres: Pastoralehof 3 2992 GW Barendrecht

Heden heeft de crematieplechtigheid plaatsgevonden.

Het geeft ons kracht om verder te gaan met leven zonder haar.

in de leeftijd van 84 jaar. Flip en Lina

Correspondentieadres: Goetzee DELA T.a.v. Mw. A. Kooiman Boezemsingel 35 3034 EC Rotterdam

Elza Bijl

Miets

in de leeftijd van 88 jaar.

Cees, in liefdevolle herinnering Cecilia en Frank Martin, Yannic, Kylian

Correspondentie naar: Marthy Wachtberger Botter 95 2991 PD Barendrecht De crematieplechtigheid heeft op woensdag 24 april plaatsgevonden in crematorium Rotterdam.

Begrafenis en crematieverzorging Uitvaartcentrum op Rhoon, Begraafplaats Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam. Kerkelijke uitvaarten. Voorbespreking van de uitvaart bij ziekte en gezondheid. Meld- en informatienummer dag en nacht

010-2017165

Dag en nacht bereikbaar!

0180 - 699 199

Diep geschokt zijn we door het plotseling overlijden van

Lucia Feliziani Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen.

Moeder van onze leerling Damian. Wij wensen Damian en naasten Gods kracht toe in dit grote verdriet.

Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven.

“Sterker dan de dood is de herinnering, en die blijft.” Bestuur PCPO, team, MR en OR CBS “Smitshoek”

Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Meubelsto f f e e r de r i j J. Kornelisse

Weimansweg 89 3075 MK Rotterdam 010-4860930

www.kornelisse.com

BETAALBAAR & COMPLEET VERZORGD

TEL.: 0186 - 64 95 19 Benjamin Franklinstraat 17, Oud-Beijerland www.kampersnatuursteen.nl

Mastenbroek Uitvaartverzorging

Uw ondernemer in Barendrecht e.o. voor kerkelijke uitvaarten, begrafenissen en crematies.

0180 723204

Al 30 jaar. Perfectie tot in het kleinste detail. Bekleed klassiek en modern o.a. Artifort Gelderland.

grafmonumenten

Opbaring thuis of in een rouwcentrum van uw keuze mogelijk. Voor een betaalbare uitvaart, hoe u ook verzekerd bent.

www.ericmastenbroek.nl


bruikt zo goed als nieuw. Prijs tussen de 40-45 euro. Telefoon 06-44451815

Opa Arie

70 jaar Van harte gefeliciteerd

Gert

Te koop: Trendy, schoon en zganwe Jongens/heren kleding. Maat M, t shirts € 5 Sweaters € 7,50 overhemden € 7,50 Colbert € 17,50 en Jack € 20 Veel merk kleding 06 43278133

jaar

Namens Ria, Natasja, Patricia, Peter, Sabrina, Simone, Marijn, Julisa en Mathijs

Gefeliciteerd!!

Laura en Stijn

Voor directe hulp na overlijden C e n t ra a l m e l d n u m m e r o v e r l i j d e n :

0800 – 099 55 15

( g ra t i s ) 7 d a g e n p e r w e e k , 2 4 u u r p e r d a g b e r e i k b a a r.

De zorg van D&O gaat verder

www.uitvaartdordrecht.nl

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht Barendrecht&&omgeving. omgeving. * Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Bel 0180-612735 Voor Bel informatie en actuele rouwberichten 0180-612735 kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

Af te halen in Barendrecht: Super degelijke dakkoffer, in goede staat. Made in Italy. Universeel, past op vrijwel iedere dagdrager. Kleur grijs. Inhoud 450L, ongeveer 150x80cm. laadvermogen 50kg. Voordeel is dat de dakkoffer aan beide zijden te openen is. Met slot aan beide kanten. FARAD Roof Box F1 450L grey. Nieuwprijs 350 euro! Evenueel met dakdrakers voor Skoda Octavia. Mag weg voor 100 euro. Bel 06-28651385 Gevraagd: Wie wil mij helpen om goed met mijn computer om te gaan, zoals downloaden, uitpakken enz. Tel. 06 23250584 Te Koop: Ned.gulden postzegels, huidige frankeerwaarde 0.60 eurocent. per 10 stuks voor 3.00 € te gebruiken tot 1 nov. 2013. tel: 0180-614772 Te koop: Grundig TV met ophangstuk en afstandbediening, beeld 37cm, 15e, Handstoomapparaat, 1000 watt, 9 accesoires, 5e, baby draagzak van topmark, kleur zwart/ licht blauw, nooit gebruikt,10e.06-55830549.

Te Koop wegens plaatsgebrek: Goed werkende hoge Bauknecht Koelkast Voorbespreking?enRegel het Vrieskast nu! een Liebherr Ontvang een gratis wilsbeschikkingboekje en€ 75 tafelmodel. Per stuk informatie over ons endepositofonds. samen voor € 125 Tel. 0180 398140

uitvaartverzorging sinds 1935

Te Koop: Topdek voor matras 130 x 200 e.v. voor • persoonlijke begeleiding Camping. 1 jaar oud – ge• opbaring thuis met koeling kost € 129 nu voor € 25 / Tel: 0180 558645 of in het rouwcentrum •

grafmonumenten

wij verzorgen alléén begrafenissen

TUINCENTRUM ACHTERZEEDIJK

Achterzeedijk 60 2992 SC Barendrecht

Vanwege het tuinseizoen zijn wij nu tijdelijk elke maandag open. (Maandag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur) Geraniums Vaste tuinplanten diverse soorten

Pot chrysant Grote sortering tuinplanten in hangpot Mooie buxes in diverse vormen Prachtige hortensia s *Grote sortering zomerbloeiers super kwaliteit

Extra belegen, 4 planten : 5.- oude kaas, brokkel kaas

kilo : 8.95

Koninginnedag zijn wij open van : 9 tot 1 uur !

Melding van overlijden en informatienummer

www.vanbezeij.nl 0180 - 64 71 01

Alles voor de tuin p.m2 € 9,95 p.m2 € 2,45

Oosters specialiteiten en wok restaurant

voor € 7,00

LOTUS CORNER

Ruim assortiment planten en groenteplanten!

KIJK WAT U KUNT DOEN OP NIERSTICHTING.NL

kilo: 6.95

oa Bacopa snowflake, calibrachoa mini petunia, verbena, fuchsia, Surfinia, enz

Grote beplanting nu 30% korting!!

EEN NIERPATIËNT MOET ER VEEL VOOR OVER HEBBEN OM EEN BEETJE NORMAAL TE LEVEN. WAT HEEFT U OVER VOOR EEN NIERPATIËNT? STEUN ONS!

Goudse kaas Jong, jong belegen, belegen

Te koop z.g.a.n7Dolce GusAubadestraat € 25,to koffieapparaat, 2992 GN Barendrecht T0180-432460

KIKAstenen 20x30 cm Onkruidvrije graszoden Tuinaarde 4 zakken (à 40 liter)

1 DAG WERKEN 1 DAG BIJKOMEN

Hollandse komkommer per stuk : 0.39 Hollandse kas aardbeien 1/2 kilo : 1.50 1.1.- Hollandse bloemkool per stuk : 1.50 Frieslanders 10 kilo : 3.98 Eigenheimers 10 kilo : 4.98 Bildstar 10 kilo : 4.98

per stuk : 1.-

alle kleuren

Tuincentrum J. Meijer b.v. Kooiwalweg 12-14, Rotterdam-Lombardijen Tel.: 010-4326936

Speciaal aanbiedingsmenu Mei 2013 Menu A:

Vlakbij Barendrecht (zijstraat Pascalweg) Wij doen tevens Tuinaanleg en onderhoud, GRATIS PRIJSOPGAVE!

Voor 3 à 4 personen

• • • • Bij overlijden en scheiden uw woning snel en discreet bezemschoon opgeleverd!

www.woningontruimingmetspoed.nl Verkoop uit inboedels Oa Kunst - Antiek - Vintage - Design - Witgoed www.tussencorenkitsch.nl

06-46 39 68 66

Menu B:

€ 20,95

Mini loempia’s (8 stuks) Babi pangang Kipfilet met zwartbonen saus Foe yong Hai

Incl. 2 bakken nasi, bami of rijst

Voor 3 à 4 personen

• • • •

€ 20,95

Mini loempia’s (8 stuks) Babi pangang Tjap Tjoy met kipfilet Babi ketjap (varkensvlees in ketjap saus)

Incl. 2 bakken nasi, bami of rijst

Maandag 29 april zijn wij gesloten Op (koningindag) dinsdag 30 april zijn wij vanaf 12:00 geopend

Bestel nu ook online via: www.lotuscorner.nl Voor informatie en reserveringen, 0180-618298

Winkelcentrum ”Paddewei” • Paddeweg 29-33 • 2992 CK Barendrecht Telefoon 0180 - 618298 • Fax 0180 - 618912 • www.lotuscorner.nl


Wat anders op tafel… De gewoonste zaak van de wereld! Wij maken met gemak van ‘gewone’ vleesproducten de lekkerste specialiteiten! Wilt u ook iets anders op tafel zetten? Deze week zijn onze bijzonder makkelijke producten bijzonder voordelig!

2 Kip Medaillions + 2 Luxemburgers + 2 Biefstukovensleetjes

Samen

€ 9.50

BTW-verlaging van 21% naar 6%

BTW-VERLAGING Passie Passie voor voor groen groen Passie voor groen

VAN 21% NAAR 6% per 1 maart 2013 BEL VOOR EEN OFFERTE Voor uw Tuingeluk® bel: (0180) 611 436

www.gijsbershoveniers.nl

Achterzeedijk Achterzeedijk57-U41 57-U41 57-U41 2992 2992SB SB SBBarendrecht Barendrecht Barendrecht Telefoon: Telefoon:0186 0186 0186611436 611436 611436 Achterzeedijk •••••2992 Telefoon: Achterzeedijk 57-U41••••••Barendrecht •611436 Tel.: 0180 611436 • info@gijsbershoveniers.nl Achterzeedijk 57-U41 2992 SB Barendrecht Telefoon: 0186 611436 Achterzeedijk 57-U41 2992 SB Barendrecht Telefoon: 0186 Mobiel: Mobiel:06 06 06427 427 42732 32 32658 658 658•••••Fax: Fax: Fax:0180 0180 0180398519 398519 398519•••••Email: Email: Email:info@gijsbershoveniers.nl info@gijsbershoveniers.nl info@gijsbershoveniers.nl•••••w w w w w w. w. g jsss b e h o veee e n iee e .nn n Mobiel: w w. gg iiijijijsjs bb eeee rrrsrrssss hhhh oo vvvve nnnn iiieie rrrsrrssss ...n.n lll ll Mobiel: 06 427 32 658 Fax: 0180 398519 Email: info@gijsbershoveniers.nl w w w. gg bb oo Mobiel: 06 427 32 658 Fax: 0180 398519 Email: info@gijsbershoveniers.nl w w w.

Onze “gekroonde” aanbiedingen van deze week! “Margriet”

Onze tuinplanten afdeling staat weer héél vol met de allermooiste compleet • Een volle struik Margriete, kunststof tuinplanten. Dagelijks verse aanvoer in een schitterende, zwart door eigen inkoop op de veiling, vaas, 70 (!) cm hoog. 50 dus... GOEDKOOP! • Compleet, normaal E 17,

Plantenbak prinses

Aanbieding geldig van 25 april t/m 4 mei 2013

Slagerij gebr. Hiel, Óók maaltijdspecialist

Nu slechts E

12,50

Pot & Plant combinatie

”Maxima”

Oranje pluk Tulpen Middenbaan 70 - Barendrecht - Tel. (0180) 61 20 30 - www.slagerijhiel.nl

van de koude grond, • E 1,50 per bos van 10 stuks, 3 “prinsessen” bossen voor slechts E

3,95

LET OP !!!

r” Bloemstuk “Alexande t

• Een oranje glazen potje me kroon opdruk • Compleet, opgemaakt voor slechts E

4,95

• Een oranje of witte sierpot met kroon opdruk. • Compleet (met keus uit verschillende plantjes ) slechts E per stuk

5,95

Omdat wij iedereen een feestje gunnen met de troonopvolging zijn wij met Koninginnedag

GESLOTEN

Wel rijden wij weer mee met de Koninginnenrit door Ridderkerk op Koninginnedag

OP=OP !!!

Geldig t/m zaterdag 27 april

Oosterparkweg 15 Ridderkerk Tel: 0180 - 42 45 46 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur. www.bloemenjungle.nl - www.bloemetjebestellen.nl

Bloemen, planten en woondecoraties

WE ZIJN VANAF HEDEN WEER OPEN VAN APRIL TOT DECEMBER TE KOOP EIGEN GETEELDE AARDBEIEN (kas en vollegrond) NIEUW IN ONS ASSORTIMENT VERSE ASPERGES TIJDENS HET SEIZOEN EIGEN GETEELDE KERSEN - FRAMBOZEN - PRUIMEN Fam. Van Herk - Westdijk 54a - 3274 kg Heinenoord richting Oud-Beijerland Tel.nr. 0186 - 601524 Open van maandag tot zaterdag 09.00-18.00 uur

Voor info www.bestfresh.nl

WEET WAT U EET - KOM ZE PROEVEN


Is DIT nu alles…?

Tandarts nodig? Carnisse Mondzorg neemt nieuwe patienten aan! Bij Carnisse Mondzorg vinden wij dat onze cliënten altijd centraal staan. Van mondhygiëne tot cosmetische behandelingen en van angstproblemen tot correcties met beugels, gebitsprotheses, of implantologie; ons mondzorgteam van ervaren tandartsen en cosmetische specialisten beantwoordt al uw mondzorgvragen op maat.

Voor ons als kerk in Heerjansdam is dit een hoogtepunt in onze diensten. En gezien de opkomst de laatste keren voor alle Heerjansdammers ook. 28 April 11.00 uur Tent Heerjansdam. “voor iedereen dienst”

Door uitbreiding van ons team met een nieuwe tandarts nemen wij momenteel weer nieuwe patiënten aan! Mail of Bel ons voor een afspraak en kom vrijblijvend langs voor een kennismakingsgesprek of kijk op onze website voor meer informatie over inschrijvingen en onze praktijk. Middeldijkerplein 16-18 / 2993 DL Barendrecht 0180 – 610670 / info@carnissemondzorg.nl

Vind snel een baan bij jou in de regio op BarUitgeverijVacatures.nl Zoek je een nieuwe, uitdagende baan dicht bij huis? Kijk dan eens op de Top Vacaturebank van van Nederland. Nederland. Op Op BarUitgeverijVacatures.nl BarUitgeverijVacatures.nl vind vind je je Top Vacaturebank een overzicht van van actuele actuelevacatures vacatures jouinindede regio. bijbij jouw regio.

Gospel Unlimited en band werken zeer enthousiast mee. Maar we zingen zelf ook, en we zingen geweldige liederen. Onze eigen ds Johan Breure is er.

BarUitgeverijVacatures.nl

We hebben koffie en thee na afloop. Voor de kleine kinderen ie er een aparte opvang in de tent.

• Snel vacatures zoeken • Direct solliciteren • Vacatures dicht bij huis maar ook landelijk

IS DIT NU ALLES…?

De Top Vacaturebank voor de regio

Ook uw vacatures op BarUitgeverijVacatures.nl? Wilt u ook aandacht voor uw vacatures? Tegen lage kosten kunt u uw vacature (door)plaatsen op onze website en bereikt u ruim 100.000 werkzoekenden per maand. Neem contact op met BAR Uitgeverij voor meer informatie: 0180 641 022

Balkonserres | Terrasoverkappingen | Windschermen

In samenwerking met:

TopVacaturebank.nl

Wij bezorgen

uw vakantie aan huis...

Ebweg 71-73 2991 LS Barendrecht t 0180 - 557 112 e info@hagenland.nl i www.hagenland.nl Maak een afspraak voor een inspirerend bezoek aan onze nieuwe showroom

Het hele jaar buiten zitten! Het leek een droom voor mij maar achteraf is het heel goed te doen en nog betaalbaar ook! Hagenland heeft het helemaal waargemaakt. Yvonne van Dongen


Elke vrijdag op het Binnenhof / Gemeenteplein.

5,300 gram € 5,300 gram € 5,-

Kibbeling Gebakken mosselen Gebakken kuit Hollandse Nieuwe

300 gram €

Bewogen week voor Michel en Marian van Aelst

Voor al uw tuinplanten WIJ KOMEN DEZE WEEK NIET NAAR DE MARKT Volgende week zijn wij er weer

WIJ ZIJN WEL GEOPEND OP ONZE KWEKERIJ Openingstijden kwekerij:

vers van het mes

3 stuks €

5,-

dinsdag t/m vrijdag van 9.00-14.00 uur (april t/m juni) en elke zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Koninginnedag open van 9.00-14.00 uur daar hebben wij een groter assortiment tuinplanten als op de markt voor zeer aantrekkelijke prijzen, pinautomaat aanwezig en een groot parkeerterrein.

Bij besteding van € 5,GRATIS gerookte Makreel Marcel en Jacqueline Korlaar tegenover de Hema • 06-52054112

Ons adres van de kwekerij is: Rijneveld 1a,2771XX,Boskoop

WWW.HANDELSKWEKERIJMARCELDEJONG.NL

Natuurlijk ook op de woensdag markt in Carnisse Veste

DE VLEESWARENEXPRESS

VOOR UW BROODNODIGE BELEG !!! YORKHAM

150 gram

€ 1,98

PEKELVLEES EN samen 200 gram € 2,25 LEVER € 0,99

ONTBIJTSPEK

100 gram

LEVERKAAS

100 gram

TONIJNSALADE

100 gram

€ 0,99

samen voor

€ 6,95

4 HAMBURGERS + 4 BOSCHE BOLLEN

€ 0,99

www.vleeswarenexpress.nl BARENDRECHT

BARENDRECHT – Michel van Aelst was vrijdag gewoon aan het werk in zijn kraam op de weekmarkt bij het gemeentehuis. Toch zal hij in gedachten ook regelmatig thuis geweest zijn. Daar beviel een week eerder Luna, een flatcoated retriever, van drie puppies. Een ervan werd dood geboren, een andere overleed kort na de geboorte. De derde redde het wel, en heeft intussen van Michel en Marian de voorlopige naam ‘Mirakeltje’ gekregen. Moederhond Luna was drachtig van acht puppies, waarvan er dus drie daadwerkelijk werden geboren. Het was dus een bewogen week in huize Van Aelst. Michel en Marian van Aelst verkopen op de markt onder meer diervoeding, vitamines en bestrijdingsmiddelen. www.dierenvoedsel.nl

VR. 26 APRIL

BIJ DE DIERENKRAAM!! Grote gedroogde Buffeloren met vlees, 10 stuks voor 7.95

Bij iedere baal Royal Canin Premium

Heerlijk vers kattengras,

Renske Koningsmaal,

1.50

Superaanbieding!

3.95

voor een onderdanigprijsje, slechts

nu maar

07.30-15.30 UUR

hondenvoer van 15kg gratis grote buffelhoningtpoot ter waarde van

1.85

Overjarige kaas

Met en zonder komijn

Topkwaliteit snijdbare oude kaas uit Lutjewinkel, Noord-Holland. Deze kaas wordt natuurgerijpt op 1 onbehandeld houten planken. 1+ s

500 gram

Volg ons "mirakeltje" op www.blackmoonlightning.nl

ti gra

* U krijgt het tweede (lichtste) stuk gratis! Een combinatie van naturel en komijn is mogelijk

Marian en Michel van Aelst dierenbenodigdheden

7,45

www.dierenvoedsel.nl - Tel. 06 22517622 Uw Royal Canin voedingsadviseur

Classe Royale

Hollandse kaas bereid volgens authentiek recept uit Westbeemster. Hier grazen de koeien buiten als het mooi weer is.

10,95 per kilo 9,95

per kilo

% -10

Buitenlandse kaasjes 3 voor 5,00

Elke vrijdag op het Binnenhof / Gemeenteplein.

Gouda Mentos 3-pk

per pak

Milka Cake & choc.

per stuk

Liga Milk Break

per stuk

Lu Vitalu crackers

per stuk

M & M 45 gram

4

voor

Kitkat Chunky

4

voor

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

GEDROOGD FRUIT ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS MANGO - ANANAS - KIWI - PAPAYA GUAVE - FRUIT MIX

POWER MIX SUIKERPINDA’S

250 gram €

3,50

500 gram €

2,00

TOT ZIENS BIJ KO EN SANNE


Koninklijke

Rondleiding in Brabanthallen

Toch een hand

Sandra Hollemans was vorig jaar ooggetuige van het bezoek van prins Willem-Alexander aan Barendrecht. Bij aankomst bij het gemeentehuis schudde hij geen handen, maar Sandra wachtte geduldig op het vertrek van de kroonprins. ,,Toen de prins het gemeentehuis was binnengegaan, werden de hekken op het plein weggehaald. Veel mensen

Ontmoetingen

dachten toen dat hij via een andere route het gemeentehuis zou verlaten. Maar wij bleven gewoon bij het bordes wachten. En ja hoor, daar kwam hij aan. Hij poseerde even voor de fotografen en zei geen tijd te hebben om handen te schudden. Maar onder aan de trap kreeg ik toch een ferme handdruk van onze toekomstige koning!’’

Mijn ontmoeting gaat wel 42 jaar terug. Ik was toen, in 1971, 34 jaar, nu in 2013 76 jaar. Op zaterdag 2 oktober 1971 heb ik, als vicevoorzitter van de NUSO (Ned. Unie van Speeltuinorganisaties) en als voorzitter van de werkgroep, met toen nog prinses Beatrix kennisgemaakt. Ik heb haar rondgeleid in de Brabanthallen in ’sHertogenbosch ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de NUSO. Vanaf mijn 14e jaar tot en met mijn 40e jaar heb ik

als vrijwilliger, eerst secretaris van de Speeltuinvereniging Charlois, later voorzitter van de Speeltuinvereniging Meeuwenplaat-Hoogvliet, jeugdwerk gedaan. Ik was tevens vicevoorzitter van de RSC (Rotterdamse Speeltuin Centrale) . De prinses werd door mij in de feestelijk versierde hallen rondgeleid en nam met belangstelling kennis van verschillende takken van het jeugdwerk. Dit was een hele leuke en bijzondere ervaring.

Na mijn 40e jaar ben ik daarna als vrijwilliger haast 28 jaar secretaris geweest van het ROK (Rotterdams Opera Koor), heb enkele jeugdkampen geleid, ben voorzitter geweest van de VvE Reyertoren (5 jaar), penningmeester van de VvE. Van Hoboken (8 jaar) en nu al weer ruim 2 jaar voorzitter van de Cliëntenraad van Verzorgingsen Verpleeghuis De Elf Ranken te Barendrecht. A.J. van Werkhoven

Ontmoeting tijdens veteranendag

Oud-Geuzen

Deze ontmoeting vond plaats in Den Haag tijdens de veteranendag op het Binnenhof, na afloop van de zitting in de Ridderzaal waarvoor ik alle jaren een uitnodiging mag ontvangen. Na mijn drie jaar dienstplicht (1947-1950 in Indonesië) begon ik reeds in 1963 met het zoeken naar onze collega’s, die inmiddels ook zijn getrouwd en dus moeilijk op te sporen waren. Vanaf die tijd verzorgde ik de jaarlijkse reünies van

ons onderdeel, vandaar mijn betrokkenheid. Elk jaar weer even een kort onderonsje met de prins. Zo gewoon is deze man, precies zoals wij hem als kwajongen herinneren. Humor: Ook een Indiëganger, die een foto maakte van de prins, riep: ‘Ja, wij zijn van de oude garde’. Waarop de prins zei: ‘Ja, dat zie ik aan je kodakje’ (oud rolletjestoestel). Job Teunissen

In 2008 sprak koningin Beatrix in Vlaardingen met drie oudGeuzen, onder wie Barendrechter A.M. Overwater. Zij deed dit tijdens een besloten bijeenkomst, na afloop van de jaarlijkse uitreiking van de Geuzenpenning in de Grote Kerk van Vlaardingen. Van de nog levende oud-Geuzen waren er gezien de hoge leeftijden slechts drie in de gelegenheid om naar Vlaardingen te komen. De Geuzen van 1940 vormden de eerste verzetsgroepen in de Tweede Wereldoorlog. Zij kwamen al direct na het begin van de oorlog in opstand tegen de Duitse bezetter. Het Geuzenverzet ontleende zijn naam aan de historische geuzen uit de Tachtigjarige Oorlog. De heer Overwater, zelf Geus

demorgen majesteit’ roepen, maar daartoe kregen we geen kans. De man met de oortjes gebood ons dringend , doch vriendelijk op gepaste wijze de koningin en hofdame te omzeilen en achterin de zaak plaats te nemen aan die grote bruine tafel. Ietwat bekomend van de verbazing slingerden we ons als behendige handballers tussen de stoelen, tafels en protserige lampen door. Een tweede aap met oortjes wees ons onze stoelen en verzocht ons niet al te jolig moppen te gaan tappen om de tijd te doden. Als op een stadiontribune aanschouwden wij hoe de majesteit dingen aanwees, de hofdame de keuzes opschreef en de eigenaresse boog, voor het tweetal, steeds lichtjes door de knieën. Er was een moment dat de voordringende klant ons naderde en ze kon een lichte glimlach niet onderdrukken. Het moet er ook niet uit gezien hebben: vier heren op een rijtje in een meubelzaak, een beetje trommelend met de vingers op de tafel en observerend wat zij voor zichzelf aanschafte in deze zaak. Na ongeveer tien minuten , die overigens

door minister Plasterk en de heer Borghouts (voorzitter van de stichting Geuzenverzet en Commissaris van de Koningin in Noord-Holland), in gesprek met de heer Overwater. Foto: Arie Wapenaar

Twin Towers

Voordringende klant In september 1998 gingen vier mannen uit het toenmalige Sprongschot-bestuur naar een meubelzaak op de onderste etage van de Koopgoot. Al een tijdje waren we op zoek naar een stamtafel voor onze kantine in Sporthal Aksent. Een van ons had een geschikt exemplaar gezien op bovengenoemd adres. We kozen voor een rustige maandagmorgen, zodat we op ons gemak zouden kunnen kijken bij het toenmalige Ann Christian Art. Een beetje jolig stapten we de zaak in en zagen tot onze verbazing enkele fors uitgevallen mannen met oortjes in, ineens ietwat onrustig reageren. Een stak zijn hand op, wij zwaaiden terug en wilden richting de stamtafel lopen. Echter, de eigenaresse had ons al in de peiling en ze heette ons met alle egards welkom. We waren keurig op tijd, maar… heren, u zult even geduld moeten hebben, want ik heb nu een klant en die gaat overal voor. We keken elkaar aan en toen viel het kwartje: halverwege de winkel stond een statige dame met dito kapsel. We keken elkaar aan, wilden in koor ‘Goe-

van het eerste uur, heeft in 1996 een publicatie uitgebracht ‘De Geuzen van 1940’, een uitgebreid en overzichtelijk naslagwerk over de mensen van het Geuzenverzet. Op de foto: Koningin Beatrix, geflankeerd

wel een uur leken, werd het chequeboek gepakt en werd afgerekend. De mannen met de oortjes kwamen daarna weer in beweging en gaven de zaak vrij met brede armgebaren. Wij, het klootjesvolk van een simpele handbalclub uit Barendrecht, waren nu aan de beurt. De eigenaresse kwam met rode konen op ons af en stelde voor eerst maar eens een bakkie thee te maken. Wij vieren waren daar inmiddels ook aan toe en met z’n vijven slurpten we van ons kopje jasmijnthee. Het kon natuurlijk niet anders: de tafel waaraan we gezeten hadden, die moest het worden. Een maand later konden we de tafel ophalen. Hij heeft jaren dienst gedaan waarvoor die bedoeld was. Van stamtafel was de tafel inmiddels verworden tot koninklijke tafel, alhoewel, de sterke verhalen werden er niet minder aan verteld. Inmiddels vijftien jaar verder, is de tafel in de laatste moderniseringsronde van Aksent geruimd. De vervanger kan uiteraard niet tippen aan zijn voorganger. Andy Bengsch

Anneke Roos stuurde een foto in, waarop haar man Wim Roos de hand schudt van koningin Beatrix. Dat was op 20 april 1982 in het World Trade Centre in New York (in de Twin Towers, die in 2001 bij een terreuractie werden

Donderdag 29 maart 2012 was prins Willem-Alexander in Barendrecht. Toen hij langs liep, gaf mijn dochter Deborah hem spontaan een hand. Marjan van Helden

vernietigd). De koningin was daar op bezoek bij exporttentoonstelling The Incredible Dutch ter gelegenheid van de viering van 200 jaar samenwerking tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika.

Koningin en haar gezelschap begeleiden Het was zomer begin tachtiger jaren. Het juiste jaartal, dag, datum en tijdstip weet ik niet meer. De jonge koningin Beatrix was met prins Claus op bezoek in het gemeentehuis van Rotterdam. Ik werkte destijds bij de Verkeerspolitie Rotterdam als motordiender vanuit het Haagseveer. Behalve verkeerstoezicht houden op de doorgaande wegen en de ruit rond Rotterdam, had de Motordienst onder meer als taak het begeleiden van hoogwaardigheidsbekleders, maar ook het begeleiden van zware, uitzonderlijke transporten. Ik had die dag dienst en kreeg samen met een collega de opdracht om de koningin en haar gezelschap te begeleiden naar de A13 richting Den Haag. Dat was redelijk onverwacht, maar we stonden met onze motoren ruim op tijd gepoetst en wel klaar voor het stadhuis. Ik kan me nog goed herinneren dat we van onze chef uitdrukkelijk de opdracht kregen om ons aan de snelheid te houden en ook voor rode lichten te stoppen. Ook mochten geen blauwe zwaailichten worden aangezet. Bij het begeleiden van zware, uitzonderlijke transporten werden overigens wel kruisingen stilgelegd, door rood gereden, werd altijd met blauw zwaailicht gereden en waar nodig verkeer tegengehouden, maar voor de koningin golden andere regels. Ik vond dat wel bijzonder. Uiteindelijk kwam de koningin met haar gevolg naar buiten en ik was zeer verbaasd dat zij en prins Claus op ons afstapten, ons beiden een hand gaven en ons al bij voorbaat bedankten voor onze begeleiding. Helaas was er niemand (zelfs geen pers) bij die een foto van die gebeurtenis maakte. De stoet bestond uit twee voertuigen, de voorste voor de koningin en haar gevolg en de achterste voor de beveiliging van het koninklijk huis. Ik reed vooraan en mijn collega achteraan. Vanaf het stadhuis stonden we bij de Coolsingel al voor het eerste verkeerslicht van het Hofplein stil. Toch een bijzonder moment en ik weet nog dat ik twijfelde aan de veiligheid van de koningin in een stilstaande auto voor een rood verkeerslicht. Gelukkig verliep alles goed en vlot. Bij de A13 aangekomen hield onze begeleiding ter hoogte van de Doenkade alweer op en terwijl de stoet ons voorbijreed, zag ik dat de koningin nog even ter afscheid zwaaide. Zonder begeleiding reed de stoet vervolgens verder richting Den Haag. Ik denk niet dat dat nu nog zo zou gaan. Arno G. Hol


12 De Schakel

Donderdag 25 april 2013

theaterladder

Programma ‘13-’14

WOENSDAG 8 MEI

VR. 10-05, 20.15 UUR

HIJ KOMT ER AAN! HET NIEUWE PROGRAMMA ’13-’14 VAN THEATER HET KRUISPUNT. Let op uw brievenbus! Ons programma wordt in de loop van woensdagmiddag 8 mei als bijlage bij De Schakel huis-aan-huis verspreid in Barendrecht/Albrandswaard. Start kaartverkoop Vanaf 8 mei is het mogelijk om zowel telefonisch, live aan de kassa en via www.theaterhetkruispunt.nl kaarten te bestellen voor het nieuwe seizoen

ROB KAMPHUES – STERKE VERHALEN ONTROEREND, HUMORISTISCH Sterke verhalen zou gaan om de ellende van een ander, maar om dat te kunnen vertellen, moet je bij jezelf beginnen. En dat bleek bij Rob al avondvullend te zijn. Is dat leuk? Sterke verhalen is ontroerend, humoristisch en bij vlagen beklemmend. € 18,- / € 16,65 Rob Kamphues

WO. 1-05, 20.15 UUR HORMONOLOGEN OOK LAST VAN OPVLIEGERS? De toneelhit van de afgelopen 2 seizoenen. In Hormonologen wordt op geestige, spannende en uitdagende wijze het onderwerp ‘de overgang’ uit de taboesfeer gehaald. We zetten graag de ramen voor u open en delen een verkoelende waaier uit, zodat u, nog één keer, van deze herkenbare voorstelling kunt genieten. € 21,15 / € 19,80 Hormonologen

VR. 3-05, 20.15 UUR

De Huisvrouwmonologen

LEO BLOKHUIS – THE BAND, MUSIC FROM BIG PINK TO THE LAST WALTZ ODE AAN THE BAND Een voorstelling over de gelijknamige legendarische succesformatie die rond 1970 één van de meest invloedrijke groepen uit de Verenigde Staten was. The Band was dé band. Leo vertelt het verhaal van Big Pink tot The Last Waltz. € 21,60 / € 20,20 Leo Blokhuis

ZA. 4-05, 14.30 UUR

Het Zandkasteel

Jon van Eerd en Lone van Roosendaal

HET ZANDKASTEEL – OP SAFARI (3+) NIEUW VOORSTELLING Prinses Sassa en Toto beleven in Het Zandkasteel een hoop avonturen en vandaag gaan ze op safari! Tijdens hun spannende tocht komen ze het hele dierenrijk tegen; een brullende leeuw, een krokodil, stampende olifanten, maar ook een sissende slang. Meezingen en dansen is verplicht. € 16,65 / € 15,30 / € 13,95 kind tot 12 jaar

VR. 17-05, 20.15 UUR

DO. 9-05, 20.15 UUR JON VAN EERD EN LONE VAN ROOSENDAAL – JON EN DE JONGENS JUBILEUMTOUR BALLADES, CHANSONS EN SWINGENDE NUMMERS Jon van Eerd zit dit jaar 25 jaar in het vak dus reden voor een feestje en een jubileumtournee, samen met Lone van Roosendaal. Hun hechte vriendschap en het gedeelde vakmanschap is de basis voor de voorstelling Jon En De Jongens waarin ze herinneringen ophalen door middel van hilarische anekdotes, mooie, herkenbare ballades, chansons en swingende Broadwaynummers. € 24,30 / € 22,95

NOORTJE HERLAAR E.A. – DE HUISVROUWMONOLOGEN HUMORISTISCH HERKENBAAR De Huisvrouwmonologen is een humoristische en herkenbare voorstelling over ‘alles goed willen doen’; gezin, carrière, opvoeden, netwerken en 10-minutengesprekken. Drie vrouwen in dialoog met elkaar over de invulling van hun leven. Met Henriëtte Tol, Noortje Herlaar en Lotje van Lunteren. Het creatieve team van De Huisvrouwmonologen bestaat uit Sylvia Witteman, Geert Lageveen en Richard Kemper (van Veldhuis & Kemper). € 24,30 / € 22,95

WO. 15-05, 14.00/16.00 UUR

DOORNROOSJE DE MUSICAL (6+) PRACHTIG SPROOKJE VOL MUZIEK Het eeuwenoude sprookje van Doornroosje is dit seizoen te zien als familiemusical. Geniet van een sprookje vol swingende muziek en mooie kostuums. Na de voorstelling komen alle sprookjesfiguren naar de foyer voor een meet & greet en kun je met Doornroosje op de foto. € 19,35 / € 18,- / € 15,75 kind tot 12 jaar

Doornroosje de Musical

ZA.11-05, 20.15 UUR

Mon Amour

JACK VEERMAN E.A. - MON AMOUR SING ME A SONG EEN AVOND GOUDEN BZN HITS De BZN Tribute Band Mon Amour brengt het repertoire van Nederlands meest succesvolle formatie waar die hoort: in het theater. Mon Amour combineert het vertrouwde BZN-repertoire als Lady McCorey en Sevilla met nieuw, eigen werk in de bekende BZN sound. € 23,40 / € 22,05

ZA. 18-05, 20.15 UUR

Nits

NITS – MALPENSA GROOTS EN MUZIKAAL In maart 2012 verscheen hun nieuwe album Malpensa. De diversiteit in sfeer en muziek is groot op het album en dat maken we ook live mee tijdens het gelijknamige theaterconcert. Met groots muzikaal gemak nemen Henk Hofstede, Robert-Jan Stips en Rob Kloet u mee naar plekken als het Egyptische Tahrir-plein, Keulen, Bern, Berlijn en New York. € 21,60 / € 20,25

FILMAVOND

DI. 7 MEI, 20.15 UUR HET MEISJE EN DE DOOD

WO. 11 MEI, 11.00 UUR NIJNTJE DE FILM

WO. 8 MEI, 13.30 UUR DI. 28 MEI, 20.15 UUR DI. 14 MEI, 20.15 UUR DI. 21 MEI, 20.15 UUR DE KONING VALENTINO LIFE OF PI (2D) HITCHCOCK VAN KATOREN

RESERVEREN VIA WWW.THEATERHETKRUISPUNT.NL OF 0180-615958. THEATER HET KRUISPUNT, MIDDENBAAN 111, 2991 CS BARENDRECHT


seel, past op vrijwel iedere dagdrager. Kleur grijs. Inhoud 450L, ongeveer 150x80cm. laadvermogen 50kg. Voordeel is dat de dakkoffer aan beide zijden te openen is. Met slot aan beide kanten. FARAD Roof Box F1 450L grey. Nieuwprijs 350 euro! Evenueel met dakdrakers voor Skoda Octavia. Mag weg voor 100 euro. Bel 06-28651385

REPARATIE

LENTEPRIJS! LENTEPRIJS!

wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

HEGGENSCHAREN HEGGENSCHAREN VANAF VANAF

LENTEPRIJS! LENTEPRIJS! €LENTEPRIJS! 119

0180 - 612881 BARENDRECHT

Gevraagd: Wie wil mij helpen om goed met mijn computer om te HEGGENSCHAREN gaan, HEGGENSCHAREN HEGGENSCHAREN zoals VANAF downloaden, uitpakVANAF VANAF ken enz. Tel. 06 23250584

2-JARIG BESTA

€ 119€ 119€ 119

Te Koop: Ned.gulden postzegels, huidige franAlle acties zijn geldigeurocent. tot 15 juni 2013 keerwaarde 0.60 per 10 stuks voor 3.00 € te OVERTUIG EN KOM ONZE MACHINES TESTEN gebruiken tot 1 UZELF nov. 2013. tel: 0180-614772

Onze techniek wint terrein

NAAM VAN VAN DE DE WINKEL WINKEL Onze techniek NAAM WIJNEGEMSESTEENWEG 21 • ‘S GRAVENWEZEL

ophangstuk en afstand0180 - 42 13 99 gavdwaal.nl bediening, beeld NAAM VAN37cm, NAAM DE WINKEL VANNAAM DE WINKEL VAN DE WINKEL Telefoon Telefax 0180 - 42 34 53 15e, Handstoomapparaat, WIJNEGEMSESTEENWEG WIJNEGEMSESTEENWEG 21WIJNEGEMSESTEENWEG • ‘S GRAVENWEZEL 21 • ‘S GRAVENWEZEL 21 • info@gavdwaal.nl ‘S GRAVENWEZEL 1000 watt, 9 accesoires, 5e, baby draagzak ERKEND VAKHANDELAAR ERKEND VAKHANDELAAR ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT • ADVIES KWALITEIT • SERVICE • ADVIES KWALITEIT • SERVICE • ADVIES • SERVICE Lagendijk 178 zwart/ van topmark, kleur VAKHANDELAAR KWALITEIT • ADVIES • SERVICE Alle acties zijn geldig totAlle 15 geacties juni 2013. zijn geldig totAlle 15 juni acties 2013. zijn geldig tot 15 juni 2013. licht ERKEND blauw, nooit 2988 AD Ridderkerk ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT • ADVIES • SERVICE bruikt,10e.06-55830549. Telefoon 0180 - 42 13 99

wint WIJNEGEMSESTEENWEG 21 terrein • ‘S GRAVENWEZEL Alle acties zijn geldig tot 15 juni 2013.

Alle acties zijn geldig tot 15 juni Telefax 0180 - 42 342013. 53 Te Koop wegens plaatsinfo@gavdwaal.nl gebrek: Goed werkende hoge Bauknecht Koelkast en een Liebherr Vrieskast tafelmodel. Per stuk € 75 en samen voor € 125 Tel. 0180 398140

MYSC bestaat twee jaar.

VCA* GECERTIFICEERD

Dat vieren wij van 22 t/m 27 april met diverse acties, gratis advies van TOPvisagisten en lekkere hapjes & drankjes. GRATIS GOODIEBAG BIJ UW AANKOOP

2P2 RIL

A D V O C AT E N & M E D I AT O R S

W W W. V J K A D V O C AT E N . N L

Mr. Else Verbeeten Mr. Désirée Jager - van den Berg Mr. Wilma Kouters Nieuwe Haven 44 3311 AR Dordrecht T (078) 611 71 00 F (078) 611 71 09 E info@vjkadvocaten.nl

Geef je nu op voor gratis huidanalyse en -advies door een huidspecialist.

A

VCA* GECERTIFICEERD

Verbeeten • Jager • Kouters

Promotiedag

maandag

gavdwaal.nl

Te Koop: Topdek voor matras 130 x 200 e.v. voor Camping. 1 jaar oud – gekost € 129 nu voor € 25 / Tel: 0180 558645 Te koop z.g.a.n Dolce Gusto koffieapparaat, € 25,T0180-432460

ACTIEWEEK

Voor de professionele tuinier

OVERTUIG UZELF EN KOM ONZE MACHINESLagendijk TESTEN 178 Te koop: GrundigUZELF TV met OVERTUIG UZELF EN KOM ONZE MACHINES TESTEN OVERTUIG OVERTUIG EN KOM UZELF ONZE OVERTUIG EN MACHINES KOM UZELF ONZE TESTEN EN MACHINES KOM ONZE TESTEN MACHINES TESTEN 2988 AD Ridderkerk

ECHTSCHEIDING • VERMOGENSDELING • A L I M E N TAT I E • GEZAG & OMGANG • M E D I AT I O N • ERFRECHT

AN

dinsdag

Promotiedag

23

APRIL

Geef je nu op voor gratis huid- en make-up advies door een Chanel topvisagist. woensdag

2P4 RIL A

Promotiedag Geef je op voor gratis huiden make-up advies door een Collistar topvisagist. donderdag

Promotiedag

25

APRIL Geef je op voor gratis huid- en make-up advies door een Guerlain topvisagist. IEF

US

L XC

0180 - 613047 Voor die twaalf miljoen andere varkens. Zij zitten op elkaar gepropt in donkere, krappe stallen.

- Particulier- & Zakelijk vervoer - taxi - taxibus (8 pers) - vip - zorg- en contractvervoer

E

vrijdag

2P6 RIL A

Promotiedag

?

LANCERING NIEUW EXCLUSIEF PRODUCT MIS HET NIET

MET VRIJDAG EEN DJ TOT 20.00 UUR

Promotiedag

zaterdag

www.taxibakker.nl Vrijblijvend huid- en make-up advies door een Sisley topvisagist.

WEEDA

27

APRIL

ALTIJD KORTING BIJ MYSC

SIERBESTRATINGEN Croonenburgh 69 3261 RE Oud-Beijerland

Ook op www.mysc.nl

COLLISTAR GEL NAGELLAK

37

HELE ACTIEWEEK

KL

EU

RE

1 + 1 GRATIS

• VOOR AL UW SIERBESTRATING • UW WEGGEZAKTE STRAAT OPHOGEN • HET UITGRAVEN VAN UW TUIN • HET LEGGEN VAN GRASMATTEN

Wij maken het waar ... dus belt u maar!!

• SCHUTTINGEN PLAATSEN

Tel.: 06 - 209 734 64 • 0186 - 611 340 vraag naar Kees Weeda

ELKE DAG COFFEE BAR met heerlijk gebak

CHAMPAGNE BAR met hartige hapjes (vanaf 13.00 uur) ag

zaterd

2P7RIL A

Hele zaterdag

GRATIS HAMBURGERS van de barbecue.

RIJSDIJK 11 | RHOON | (010) 501 15 41 WWW.MYSC.NL

N


Een vroege vogel pikt altijd 25% korting 25% korting op zonnebrillen!

Kom zaterdag 27 april tussen 9.00 en 11.00

op zonnebrillen!

Alleen tussen 9.00 – 11.00 uur.

tussen 9.00 - 11.00 uur bij aankoop van 250 gram Cashew noten

250 gram Pinda’s GRATIS Middenbaan 70A - Barendrecht

DAGLENZEN Van 19,95 voor

Alleen geldig zaterdag 27 april van 09.00 - 11.00 uur

14.

95

Selectie zonnebrillen 2012

50T% ING

CHOCOLADE , BONBONS

tussen 9.00 uur - 11.00 uur

KOR

25% korting

Barendrecht, op Middenbaan 53a, zonnebrillen! Tel. (0180) 61 31 81 Barendrecht, Middenbaan 53a,

Voorjaarsactie! Bij aankoop v/e zomerjack

Op de hele collectie Caprice damesschoenen

15% korting!

20%

50% korting

korting op de GEHELE collectie BH’S

Jacks v/a € 59,95

dijkxhoorn lingerie

Barendrecht, Middenbaan 53a, Tel. (0180) 61 31 81

Middenbaan 104 (schuin t.o. Albert Heijn)

www.blue-basement.nl

B R I L L E N • C O N TA C T L E N Z E N • H O O R T O E S T E L L E N

Tijdens de vroege vogel actie:

15% KORTING!

/

HANDWERK BONBONS 100 GRAM

€ 2,95

2,49

ONDERLANGS 26 BARENDRECHT TEL: 0180-396074

geldig op zaterdag 27-4 van 9-11 uur

Tel. (0180) 61 31 81

op een jeans!

Middenbaan 69, Barendrecht • Tel.: 0180-614 006 www.optiekbroekhuis.nl

ALLES

OUD HOLLANDS SNOEPGOED

TAART EN CUPCAKE DECORATIE

Velda Heron Stop Reflector Dé oplossing om ongewenst bezoek te verjagen! Deze drijvende bal met roofvogelogen beschermt uw vissen doeltreffend tegen reigers! Alléén voor vroege vogels!

Kijk voor deze collectie op onze website

Van € 12,95 voor € 7,50

BROEKEN van 99,95 79,95 en 69,95

NU*op geselecteerde €49,95 items

*

en alleen deze zaterdag

middenbaan 35 dijkxhoorn.nl

Vroege Vogel Aktie van 9 tot 11 uur

-20% op alles

De 2e appelpunt voor de helft van de prijs v a n 9 . 0 0 - 1 1 . 0 0 u u r.

Middenbaan 98 • 2991 CT Barendrecht

Vroege Vogel Actie

Van 09.30 t/m 11.00 uur Alle Swarovski artikelen uitgezonderd jaarstuk van dit jaar

Vijverspeciaalzaak Wesdijk Middenbaan 56-62 | Barendrecht

Tafelzeil van € 7,99 voor

€ 5,00 per meter!!

25% korting.

Middenbaan 33a, Barendrecht Het liefste winkeltje van Barendrecht

3 bossen tulpen voor

€ 5,00

200 gram roombrie 200 gram bieslook Italiaanse toast

Alleen tussen 9.00 - 11.00 uur

10% extra kassakorting bij aankopen tussen 9.00 – 11.00 uur

Vlak 11 - Onderlangs 13-17 Barendrecht - Tel. 0180-612460

Tussen 9.00 en 11.00 uur

100 gr. Runder rookvlees 100 gr. Boeren achterham Samen

€ 3,95

Slagerij gebr. Hiel, Óók maaltijdspecialist

Middenbaan 52, Barendrecht

€ 5.

Middenbaan 26, 2991 CT Barendrecht 0180 - 61 68 36 www.claudius-menswear.nl

TAX FREE voor de vroege vogels !!

Alles -21 % !!

Onderlangs 28 Barendrecht leukstekindermode.nl

Middenbaan 70 - Barendrecht Tel. (0180) 61 20 30 - www.slagerijhiel.nl

Dit alles voor

95

Voor iedere ‘Royal’ hond of kat: Royal Canin kleinverpakking

20% korting

Kleinverpakking kat tot 500 gr. voor de hond tot 2 kg. Alleen geldig op bestaande voorraad, geen bestellingen.

Dierenspeciaalzaak Wesdijk Middenbaan 56-62 | Barendrecht


de scherpste aanbiedingen!

uur naar het centrum van Barendrecht en profiteer van onze aanbiedingen. Koninklijk Voordeel

Bij inlevering van deze bon krijgt u

Oranje Heren Boxershort

€ 1,- korting

Voor “de koning” in huis

€ 3.95

Maximaal 3 per klant

r

en uss

1 0 en

09.0

t

Pyxis Middenbaan 106

0180 62 05 81 2991 CT Barendrecht

Bij aankoop van een paar herenschoenen (v.a. €100,-) een paar sokken cadeau! Niet in combinatie met andere acties.

Middenbaan 98 • 2991 CT Barendrecht

20%

op de gehele collectie.

Onderlangs 36 2991 EM Barendrecht T 0180 646800 F 0180 646801 I www.barthwitgoed.nl

uu 1.00

Slijterij • Wijnhandel

KORTING

op ons volledig stofzakken assortiment

NG I T R O K % 0 2

t/m 11.00 uur

Alle OUDE KAAP wijnen

3 halen 2 betalen !! maximaal 12 per klant

FASHION MET ALLE TOPMERKEN!

Onderlangs 8a-10a, Barendrecht Tel.: 0180-616701 www.dewijnkelder.net

INHOUD 30 LITER

Jongens shirts

Touch Bin pedaalemmer

Meiden

KROONPRIJS

2 voor 15 euro, 3de gratis bij aankoop van een legging 2de gratis

MIDDENBAAN 21, BARENDRECHT

SHOEBY.NL

Flat top. Wit of zwart.

OP = OP

Adviesprijs 92.50 NU

59.95

Alleen verkrijgbaar bij Middenbaan 34

Alle aquariumvissen 6 halen = 5 betalen Alle aquariumplanten 4 halen = 3 betalen De goedkoopste plant/vis ontvangt u gratis. Aquariumspeciaalzaak Wesdijk Middenbaan 56-62 | Barendrecht

ALLEEN TUSSEN 9.00 EN 11.00 UUR

Vissoep uit eigen keuken

SHIRTS

&POLO’S NU €25,*op geselecteerde items en alleen deze zaterdag

1 liter

€ 5,00

Let op!! Maandag 29 en dinsdag 30 april zijn wij gesloten

Wij verdubbelen onze wel bekende kadobonnen

bij uw aankoop tussen 9.00 – 11.00 uur Middenbaan 63, 2991 CC Barendrecht

Middenbaan 73 • 2991 CS Barendrecht • 0180 - 61 75 41

www.leendejong.visgilde.nl


Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

Autorecycling W.H. Baris bv

Zonweringbedrijf Nicolaes al 30 jaar een begrip. www.otravez.nl. 0180-422743

Kunt u de auto niet brengen dan halen wij hem op met eigen ophaaldienst

Voor inlevering of inlichtingen: Rommel in uw tuin/boom weghalen/Snoeien/ schutting plaatsen?

W.H. Baris bv

Tevens inkoop loop– en sloopauto’s

Charloisse Lagedijk 638 3084 LH Rotterdam Telefoon 010 - 480 00 00 Telefoon 06 - 53 18 15 39 E-mail: receptie@baris.nl www.baris.nl

Bij inlevering van uw auto krijgt u direct het R.D.W. vrijwaringsbewijs.

Tuin het hele jaar Bijhouden? Klein Hoveniersbedrijfje doe het voor u. Vakbekwaam - betrouwbaar en vaste eerlijke prijs Vrijbl.inl.Theo 0108851617 of 0615575890

Door de overheid erkend als wettelijk inleverbedrijf aangesloten bij:

Voorrang voor darmkankerpatiënten

Auto Recycling Nederland

Jabaay Jabaay BV

078 - 677 14 32

Ga naar DarmkankerNederland.nl

Uw eigen droomtuin We zijn al sinds 1968 een begrip

Gebroken Meeldijk 68, 2991 VC Barendrecht (achterzijde NS station) Tel.: 0180 - 616 277 Openingstijden: Ma. t/m vr. van 07.30 - 17.00 uur E-mail: info@jabaaybv.nl www.jabaaybv.nl

in de regio voor zowel ontwerp als verzorgen we ook het onderhoud voor particulieren, bedrijven en verenigingen van eigenaren.

Begin nu met het bemesten van uw gazon/tuin Wij adviseren uw graag

AMOTEX TAXI RIDDERKERK 15-03-2013 13:57:52

1. Rolstijgers 74x104.indd 3

de aanleg van tuinen. Daarnaast

Voor al uw tuinbenodigdheden >> Professionele producten óók voor de particulier.

Jabaay bv leverancier van: Meststoffen, DCM producten, Gewasbeschermingsmiddelen, Folie, Zaden, Plantmateriaal, Tuingereedschap, Mammoetskelters, Diervoeders, Werk en Regenkleding, Werkschoenen o.a. CAT, laarzen, Klompen, Verf, Schrikdraadapparatuur, Div. rugspuiten en nog veel meer.

Wil je weten hoe?

www.arkeltuinverzorging.nl

Neem contact met ons op en vraag de gratis brochure aan.

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF per week 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, netwerken, privélessen, onderdelen AAN HUIS/BEDRIJF 7alal dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen dagen per week van 08.00-23.00 uur voor uw netwerken, privélessen, per week 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor7 uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen onderdelen 7alal dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 0180 --Computer 546467 of 06 -- 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 per week van 08.00-23.00 uur en computersystemen. 0180 546467 of 06 7 dagen dagen per weekHulp van 08.00-23.00 uur 0180 - nieuwe/gebruikte 546467 ofAan 06Huis - 19160110 19160110

( ( ( -- 546467 of 06 -- 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl ( 0180 546467 of 06privélessen, 19160110 voor al uw installaties, privélessen, onderdelen ( -- nieuwe/gebruikte 546467 of 06 -- 19160110 en computersystemen. Ook uw adsl ennetwerken, kabel aansluitingen voor0180 alvoor uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, onderdelen Ook uw adsl ennetwerken, kabelprivélessen, aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor uw installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis voor al alvoor uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen

en nieuwe/gebruikte computersystemen. Al 10 jaar een begrip in de regio en computersystemen. en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

- Vast tarief per rit binnen Ridderkerk - Speciaal tarief naar ziekenhuis - Vervoer naar en van luchthavens - Korting bij retourboekingen - U kunt in de taxi pinnen

TEL.: 0180-468724 / 06-23910654

AMOTEX Transport- & Koerierservice - Transport tot 1.500 kg. netto lading - Opslag van goederen en materialen - Nachtdistributie

TEL.: 0180-468724 / 06-23910654

Computer Hulp Aan Huis Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen GARAGE

Op de hoogte van ons huizenaanbod

Leeuwenburg

IN MEI OOK ZATERDAG GEOPEND VAN 10.00 TOT 15.00 UUR

Nieuw in Barendrecht Charloisse Lagedijk 548 Rotterdam Tel. 010 - 4804967 www.garageleeuwenburg.nl

Omnia Assist

Ons bedrijf is gevestigd aan de Charloisse Lagedijk, bij de nieuwbouwwijken Carnisselande en Portland.

• Onderhoud en Reparaties alle merken • Handel in nieuwe en gebruikte auto’s • Ridderkerk Reggestraat 47

Rotterdam Bovenstraat 82

Appartement Kamers Slaapkamers Bouwjaar Verdieping Woonopp

2 onder-1-kapwoning Kamers :6 Slaapkamers : 4 Bouwjaar : 1897 Perceelopp : 145 m2 Woonopp : 170 m2

:2 :1 : 1977 :6 : 45 m2

Vraagprijs : € 89.500,- k.k. Makelaar : Jan-Jaap de Vin

Bovag en

Voor partyverhuur en feestartikelen!

WWW.

.NL

NAP Garantiebewijs • Inruil Financiering mogelijk

Vraagprijs : € 249.500,- k.k. Makelaar : Jan-Jaap de Vin

Nu ook met showroom

Altijd voordelig tanken

Bij ARGOS benzinestation kunt u 24 uur per dag benzine en dieselolie met 13 cent korting tanken.

Kolding 9 (vaanpark 2) 2993 LN Barendrecht 0180 435319

Welke makelaar

neemt al uw zorgen uit handen? Rotterdam Zonnehof 31

I

? rren X jaau An nerh Ei/zMe pev R loing bihj u goen r Awf me2e3 r Uwnfol 1

Tussenwoning Kamers :5 Slaapkamers : 4 Bouwjaar : 1988 Perceelopp : 99 m2 Woonopp : 115 m2

a

Vraagprijs : € 159.500,- k.k. Makelaar : Marco Bos

7512-008 aw REMAX Mailings - verhuur -Lisa.indd 1

13-02-13 13:50

Beperk God niet langer! Dit zal je doorbraak geven en Gods beloften, die jou in Christus toekomen, in vervulling brengen. Laat God zijn wie hij werkelijk is!

Kijk voor meer aanbod op: www.remax.nl/makelaarsgroep RE/MAX Makelaarsgroep Bijdorp-Oost 42, 2992 LA Barendrecht • T 1780 - 615 233

14645-Z20K-N16-REMA1K (scptadd *12*)_REMA1K.indd 2

23-04-13 15:46

‘t Vlak 12

BARENDRECHT

0180 628676

,95 € 14


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 25 april 2013

Zilveren afslank-award voor Aad van Loon Sport BARENDRECHT - Afgelopen vrijdag kreeg Remon van Loon van Aad van Loon Sport de zilveren award overhandigd door Sanaslank. Dit betekent dat in heel Nederland na Spijkenisse bij het sportcentrum in Barendrecht de meeste mensen zijn afgeslankt met het Sanaslank eiwitdieet. Remon: ,,Ik ben trots op het bereikte resultaat. En dan heb ik het niet over het aantal deelnemers, maar over de kilo’s die ze kwijt zijn geraakt.” Het voordeel van een eiwitdieet is dat je in kortere tijd snel kunt afvallen. ,,Wij hebben om meerdere redenen gekozen voor Sanaslank. Ten eerste is dit eiwitdieet goedgekeurd door huisartsen en diëtisten. Daarnaast worden de producten volgens strenge normen gefabriceerd in Frankrijk en Canada en is er een enorme variatie”, vervolgt Remon. ,,Kwaliteit is belangrijk en met Sanaslank hebben we een topproduct in handen.” In 2012 zijn meer dan 50 deelnemers afgevallen met Sanaslank. Dat het geen wondermiddel is, blijkt uit het feit dat bij een enkeling het gewicht ook weer is toegenomen. ,,Tijdens het afslankproces leer je hoe je gezond kunt eten. Daarnaast kunnen mensen gratis sporten. Als ze

hun streefgewicht hebben behaald, willen we dat ze door een combinatie van gezond eten en bewegen op gewicht blijven. De eiwitproducten zijn een tijdelijk hulpmiddel. Het is niet de bedoeling dat je ze heel je leven blijft gebruiken om op gewicht te blijven’’, zegt gewichtsconsulente Florien Lemmens. Het sterke punt van Aad van Loon Sport is de combinatie van het eiwitdieet met het sporten. Dat is de mening van Natasja van Sanaslank Nederland. ,,Door te trainen maak je je spieren een beetje kapot. Eiwitten zijn de bouwstenen

voor je spieren. Trainen in combinatie met een eiwitdieet versterkt elkaar dus. Dat zorgt voor de goede resultaten.” Van 1 tot 10 mei krijgen deelnemers tien procent korting op de weekpakketten. Dat geldt voor de huidige deelnemers, maar ook voor nieuwe. Daarnaast krijgen nieuwe deelnemers twee maanden gratis onbeperkt sporten, waarbij ze gebruik kunnen maken van de Milon cirkel, een geavanceerde manier van spiertraining. Zie voor meer informatie en een gratis informatiegesprek www.nugaikafvallen.nl of bel 0180-621229.

Kunstweek en Koningsspelen BARENDRECHT - OBS De Driehoek houdt deze week een Kunstweek. De hele week staat in het teken van alles wat met kunst te maken heeft, zoals rappen, muziekinstrumenten bespelen, schilderen, knutselen, een museum bezoeken, graffiti, mozaïek maken, workshops en beeldende kunst. Tijdens de kijkavond voor (groot)ouders op donderdag, worden er onder andere door de kinderen gemaakte cupcakes verkocht. Deze opbrengst komt ten goede aan het jarige Sofia Kinderziekenhuis. De Kunstweek was ruim voor de aankondiging van de troonswisseling en de bekendmaking van de Koningsspelen gepland. De school heeft besloten, met medewerking van een groot aantal ouders, de Koningsspelen toch een plek te geven in het programma van deze creatieve

week. Zij doet dit door een sportieve dag te organiseren waarbij de spellen die de leerlingen doen zijn gebaseerd op de twaalf provincies. Elk spel wordt gemarkeerd met door de kinderen zelf beschilderde canvasdoeken die de provincie en het spel symboliseren. De doeken zijn terug te vinden op de sportvelden rondom de school. Zo worden sport en kunst en Nederland met elkaar verbonden. Behalve een groot aantal ouders mee werken ook ruim twintig maatschappelijke stagiaires van het Dalton Lyceum mee. Wethouder Stephanie ter Borg zal vrijdag om 9.15 uur de openingshandeling verrichten. Om 12 uur wordt de opbrengst van de projectweek overhandigd aan het goede doel, het Sofia Kinderziekenhuis.

Bonney Bee op vrijmarkt BARENDRECHT – Dinsdag 30 april staat Bonney Bee met een kraam op de vrijmarkt in de oude dorpskern van Barendrecht. De kraam is gevuld met handbeschilderde en gegraveerde geschenkartikelen. Een gedeelte van de omzet is bestemd voor het Sophia kinderziekenhuis. Bonney Bee schenkt jaarlijks 10 procent van haar omzet aan het Sophia kinderziekenhuis. Tevens zijn er tal van Barendrecht-artikelen aanwezig.

Hiervan is een gedeelte van de omzet voor de organisatie van het Zomer- en WinterFeest in Barendrecht. Ook is er op de mogelijkheid om glaswerk te laten graveren. Er is glaswerk aanwezig op de kraam van Bonney Bee. Maar men kan ook eigen glaswerk meenemen om te laten graveren met een tekst en/of afbeelding. Voor meer informatie zie www.bonneybee.nl of mail naar bonneybee@gmail. com.

Daan, Rick, Gerben en Stef helpen Voedselbank BARENDRECHT - Daan, Rick, Gerben en Stef, leerlingen van Calvijn Groene Hart, zamelen voor hun maatschappelijke stage voedsel in voor Voedselbank Barendrecht. De leerlingen proberen voor zeventig gezinnen een voedselpakket bij elkaar te krijgen. De jongens hebben verschillende bedrijven benaderd, maar er kwamen geen positieve reacties. Uiteindelijk mochten ze voor de deur van de Bas van der Heijden aan

het Muziekplein te Barendrecht staan. Hier waren Daan, Rick, Gerben en Stef erg blij mee. De actie van de afgelopen twee zaterdagen was bijzonder succesvol dankzij de gulle gaven van de klanten van Bas van der Heijden. De vier jongens zullen morgen, vrijdag 26 april, weer aanwezig bij Bas van der Heijden aan het Muziekplein. Wie nog houdbare etenswaren over heeft,

kan deze vrijdag afgeven bij Daan, Rick, Gerben of Stef. De jongens zijn er erg blij mee. Ze steken heel wat uurtjes in het verzamelen van voedsel voor de Voedselbank. Ze zullen uiteindelijk op 10 mei ook helpen met het samenstellen van de voedselpakketten, die daarna naar de gezinnen gaan die ze hard nodig hebben. Iedereen wordt namens Daan, Rick, Gerben en Stef alvast reuze bedankt.

17

PvdA: Uw mening telt! De PvdA Barendrecht vindt het belangrijk dat leden en belangstellenden meedenken over het verkiezingsprogramma. Wij willen graag een duidelijk programma presenteren met concrete doelen, waarin u zich herkent. Wij roepen u dan ook op om mee te denken over het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 20142018. De partij heeft al enkele onderwerpen op de agenda staan. Onder andere de kwaliteit van de zorg, de BARsamenwerking, veiligheid en betaalbare huisvesting. Heeft u ideeën en suggesties waarvan u vindt, dat ze in ons lokale verkiezingsprogramma zouden moeten worden opgenomen, laat dan van u horen. Uw mening telt! Mail uw bijdrage naar de heer André Krijgsman via pvdabarendrecht2014@ gmail.com. Het bestuur

De Panda rolt loper uit BARENDRECHT – Deze week, van maandag 22 tot en met vrijdag 26 april, rolt kinderdagverblijf de Panda, onderdeel van stichting Kinderopvang Barendrecht, haar rode loper uit voor alle prinsen en prinsessen van het kinderdagverblijf. Vooruitlopend hierop hebben de kinderen allerlei knutselwerkjes gemaakt en zijn zij met kroon en mantel of jurk als echte koning en koningin op de foto gezet. De kinderen mogen in deze week verkleed komen en er worden allerlei leuke activiteiten gehouden rondom Koninginnedag en de troonswisseling. Wie benieuwd is naar het kinderdagverblijf, is welkom om te komen kijken. Of bel met locatiemanager Annemiek van der Made-Sliep via 0180-618334.

ExxactFM volgt Koninginnedag

Engels op reis BARENDRECHT - Wie deze zomer naar buitenland op vakantie gaat, maar de taal niet spreekt kan nu een taalcursus doen bij Centrumpost Barendrecht. Tijdens deze taallessen worden veelvoorkomende vakantiesituaties behandelt, zoals gesprekken in het restaurant of het hotel, op de camping, in de stad of op de station. Andere dingen die aan de orde komen zijn het vragen van de weg of het invullen van formulieren. Daarnaast worden er elke les wat uitspraak- en grammaticaregels behandeld

en wordt er aandacht besteed aan het alfabet en spelling. In de lessen komen de volgende onderdelen aan bod: conversatie, uitspraak en luisteroefeningen, lezen en begrijpen, grammatica en vertaling. De lessen zijn op donderdag van 13.30 tot 15 uur. De cursus kost twee euro per keer en bestaat uit een set van losse lessen en begint op donderdag 2 mei. Het is ook mogelijk de cursus te doen als algemeen taalcursus. Inschrijven en meer informatie bij Blanka Stroosnijder via 06-45229132 en blanka@ bloementaal.nl.

BARENDRECHT - ExxactFM zal op Koninginnedag rechtstreeks verslag doen van de verschillende activiteiten in de regio. Zo zal de omroep diverse verslaggevers op pad sturen naar Heerjansdam, Smitshoek, Carnisselande en het oude dorp. De verslaggevers zullen de luisteraars van minuut tot minuut op de hoogte houden van wat er in de regio gebeurd. Het programma ‘Koninginnedag live!’ is te beluisteren vanaf 11 uur en zal duren tot 15 uur. Uiteraard is er aandacht voor de abdicatie van koningin Beatrix en de inhuldiging van prins WillemAlexander. Het programma zal omlijst worden met Barendrechts beste muziekmix. De live uitzending is te beluisteren via 106.4FM in de ether in de hele regio, 105.9FM op de kabel in Barendrecht, via ExxactTV en wereldwijd via www.exxactfm.nl.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-barendrecht.nl


Gratis op de foto met

Willem Alexander en Maxima zaterdag

27 april 11.00 - 16.00 uur

Kom naar de fotostudio op ‘t Vlak De foto krijgt u direct mee

en kan tevens worden gedownload.

De hele maand mei zijn wij geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Profiteer nu nog van vele kortingen!! Op = Op er kan niet meer worden bij besteld.

Middenbaan 33a, Barendrecht Het liefste winkeltje van Barendrecht

Adres St. Jorisplein Adres 32, 2981 GC Ridderkerk St. Jorisplein 32, 2981 GC Ridderkerk Telefoon 0180 - 42 55 77 Telefoon 0180 - 42 55 77 E-mail

info@putfashionstore.nl putfashionstore@telfort.nl E-mail putfashionstore@telfort.nl Website www.putfashionstore.nl Website www.putfashionstore.nl

Onze merken zijn o.a.:

Onze merken zijn o.a. Dames: Bandolera, Betty Barclay, Dreamstar, Dames: Gerry Weber, Onze merken zijn o.a. Geisha, Gerry Weber, Frank Walder, Dames: GerryMarcona, Weber, Frank Walder, Marcona, Cecil, Gelco, Setter lady Cecil, Setter lady, Frank Gelco, Walder, Marcona, S. Oliver, Sao Paulo, Heren: Gaastra, For FelCecil, Gelco, Setter lady Taifun, Tom Tailor, Zerres lows, Digel, VANGUARD, Heren: Gaastra, For FelHeren: Gaastra, Olymp, Meyer, Ten Cate lows, Digel, VANGUARD,

For Fellows, Digel,

Olymp, Meyer, Ten Cate VANGUARD, Olymp,

MAC, Meyer, Ten Cate

EE D S IF YO U R G AR D EN N TH E A M AK E- O VE R C AL L

a -t e a m

Ontwerp, aanleg en onderhoud van particuliere tuinen en bedrijfsterreinen PIJL HOVENIERS

Blokmakersstraat Ook leveren wij de volgende37producten: 2953 Alblasserdam Tuinhuizen • CB Schuttingen • Meubilair Tel. 06-10520099 pijlhoveniers@gmail.com PIJL HOVENIERS www.pijlhoveniers.nl Blokmakersstraat 37 2953 CB Alblasserdam Tel. 06-10520099 pijlhoveniers@gmail.com www.pijlhoveniers.nl

Ook behoefte aan het A-team? Een telefoontje en we komen in actie! Aardoom Hoveniers BV Hovystraat 1, 2982 PC Ridderkerk • 0180 42 84 58 • www.aardoomhoveniers.nl

Jassenactie

Vrijdag 26 en zaterdag 27 april Nu op alle onze heren en dames jacks

30% korting


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 25 april 2013

Watersnood in dorpshuis HEERJANSDAM - Historisch Genootschap Heerjansdam exposeerde vrijdag 19 april en zaterdag 20 april in het Dorpshuis aan de Molenweg te Heerjansdam. Het ging om een overzichtstentoonstelling van zestig jaar watersnood. De speurtocht van de samenstellers, Cees en Nellie van Rijswijk met medewerking van Arie Gouw, heeft een groot aantal foto’s opgeleverd. Max Herlaar was aanwezig met oude films van Heerjansdam.

19

Vriendjesdag bij Jeugdorkesten Harmonie BARENDRECHT - Vrijdag 26 april mogen alle leden van de Leerlingenorkesten en het Jeugdorkest, een aantal vriendjes of vriendinnetjes meebrengen. Er is dan in verband met de meivakantie een feestelijke repetitie waarbij iedereen wat te doen heeft. Wie 7 jaar of ouders is en geen vriendje of vriendinnetje bij de Harmonievereniging heeft, maar wel eens wil komen kijken, is van harte welkom. Kinderen kunnen komend seizoen les volgen op blokfluit en alle instrumenten uit de harmoniebezetting (houten en koperen blaasinstrumenten en slagwerk).

Belangstellenden zijn 26 april van 15.45 tot 16.45 uur (beginners) en van 16.45 tot 17.45 uur (vanaf 2 jaar les) welkom in de verenigingsruimte in het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4 in Barendrecht. Iedereen mag meedoen met het orkest. Wie al een instrument bespeelt, is eveneens welkom. Geef dan vooraf per mail aan welk instrument je speelt. Er ligt dan muziek klaar en indien gewenst een instrument. Inlichtingen en opgeven bij secretaris / leerlingencoach Maria Prooi via secretaris@ harmoniebarendrrecht.nl of 06-42412638. Zie ook www. harmoniebarendrecht.nl.

Een jaar Open Coffee Barendrecht Jos op Donderdag BARENDRECHT - In opdracht van Exxact FM radio zal presentator Jos Vis in april en mei op een serie programma’s maken rondom de Barendrechtse Roparunteams. Jos gaat elk team aan de luisteraars voorstellen. Elke ploeg krijgt een uur lang de tijd om alles te vertellen over hun deelname aan de Roparun. Vandaag, donderdag 25 april is tussen 21 en 22 uur Gemeente BaRENdrecht (team 307) aanwezig in de studio. Het team van Gemeente BaRENdrecht, onder leiding van wethouder Stephanie ter Borg, doet voor de tweede keer mee. Tussen 22 en 23 uur is het de beurt aan de

Energie Ladies (team 160). Dit team bestaat alleen uit dames. Zij hebben zich via chocoladeschoenen, het bakken van taarten en soeplopen goed voorbereid op hun zesde Roparun. Het schema is verder: Donderdag 2 mei: 21-22 uur: Ziedewij Energie (team 310), 22-23 uur: J.P. Van Eesteren (team 275). De Roparun-uitzendingen van Jos op Donderdag zijn te beluisteren op Exxact FM radio (106.4 in de ether, 105.9 op de kabel en via www.exxactfm.nl). Tijdens de Roparun 2013 (pinksterweekend 18 tot 20 mei) kan men op genoemde frequenties alle teams volgen via Roparunradio.

Carnisse Klimmers in Hart voor Barendrecht BARENDRECHT Op woensdag 1 mei is in het ExxactFM radioprogramma Hart voor Barendrecht een interview te beluisteren met ‘De Carnisse Klimmers’. Ad van Dijk, Dirk Hogeweg en Peter van Dalen vormen samen het team De Carnisse Klimmers. Op 20 mei doen De Carnisse Klimmers mee met ‘Klimmen tegen MS’ op de Mont Ventoux. In totaal gaan 285 mensen per fiets of lopend de berg beklimmen, met als doel geld bijeen te brengen voor het Nationaal MS Fonds. De Carnisse Klimmers houden meerdere geldwervingsacties voor dit doel. Ad Dirk en Peter kennen elkaar als leden van de Protestantse Wijkge-

Expositie ‘wij portretteren musici’ BARENDRECHT - Van zondag 28 april tot zaterdag 20 juli exposeren de deelnemers aan de cursus Portret- en Model Tekenen en Schilderen de portretten die zij hebben gemaakt van acht verschillende musici. Tijdens de opening door locatiemanager Wim Soeters op zondag 28 april om 15 uur ,wordt met een concert de 94-jarige componist Jan van Dijk geëerd. Jan van Dijk is ook geportretteerd. In de hal van gebouw De Baerne (Buitenlandse Baan 1) is een expositie ingericht van meer dan vijftig portretten. Musici hebben met hun instrument geposeerd voor de cursisten. De portretten, uitgevoerd in verschillende stijlen en technieken, zijn gemaakt tijdens de cursus van tien lessen. Deze cursus wordt gegeven door kunstenaar-docent Jan de Grauw, die al vanaf 1995 les geeft in De Baerne. De uitvoerende musici tijdens het concert zijn: Jan van Dijk

en IJsbrand van Dijk (piano), Stieneke Kamp (blokfluit) en Lidwien Kusters (fluit). In het tweede deel van het concert draagt Jan de Grauw gedichten en verhalen uit WestAfrika voor, daarbij begeleidt door slide-gitarist Ad Vermeer en percussionist Jeroen Peters. Tijdens die middag presenteren zij hun nieuwe cd Witte Vlinders. Andere modellen die gepor-

tretteerd zijn: Tineke van der Meer (fagot), Jan van der Meer (tuba), Margreet de Waard (klarinet), Klaas Brantjes (cello), Ruben Gouman (percussie), Ad Vermeer (banjo en slide-gitaar) en Caroline Liebelt (viool). De expositie is gratis te bezoeken op werkdagen van 13 tot 21 uur. Meer informatie: www.stichtingtobe.nl.

meente Carnisse Haven. Met ds. H.D. Bondt wordt vooruitgeblikt naar de kerkdienst van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt op zondag 5 mei. Het radioprogramma Hart voor Barendrecht is iedere woensdagavond tussen 19.00 tot 20.00 uur en elke zondag morgen tijdens de herhaling tussen 08.00 en 09.00 uur te beluisteren bij ExxactFM. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel en via internet op www. exxactfm.nl. Voor meer informatie over Hart voor Barendrecht, het nabeluisteren van een uitzending of de activiteitenagenda zie: www. hartvoorbarendrecht.nl

BARENDRECHT - Deze maand bestaat Open Coffee Barendrecht een jaar. Dit werd woensdag 17 april tijdens de dertiende Open Coffee Barendrecht met alle aanwezigen gevierd. De bijeenkomst was dit keer bij de nieuwe partner: Rabobank Barendrecht. Vanaf 7.30 uur kon men ontbijten tijden het netwerkontbijt met als thema ‘Bouwen aan de toekomst’. Sander Ros, architect en directeur van Architektenburo Roos en Ros, gaf de ontbijtpresentatie. Om 9 uur ging zoals gebruikelijk de Open Coffee van start, laagdrempelig netwerken onder het genot van koffie en gebak. Rob de Kreek was aanwezig met schitterende roofvogels waarmee geïnteresseerden op de foto konden. Netwerken ontmoeten elkaar

bij Open Coffee Barendrecht. In het kader daarvan waren de leden van JongVBO deze ochtend ook uitgenodigd. In de loop van de ochtend maakte de organisatie bij monde van Marijn Mol van de gelegenheid gebruik alle partners en sponsoren persoonlijk te bedanken. Ook de aanwezigen en de ‘Vrienden’ werden hierbij niet vergeten. Omdat Open Coffee Barendrecht haar eerste verjaardag vierde werden er prijzen verloot. Wethouder Versendaal zorgde samen met notaris Bijdorp, Pieter Verboon voor een eerlijke verloting. De volgende Open Coffee Barendrecht vindt plaats op woensdag 15 mei bij BasedInn. Aanmelden hiervoor kan via www.opencoffeebarendrecht.nl. Iedereen is welkom.

Koninginnedag bij HVB BARENDRECHT - In museum d’Ouwe School is er op Koninginnedag van 11 tot 13.30 uur een inloop- filmpresentatie in de grote zaal. Men kan dan kennismaken met de nieuwste films van de Historische Vereniging. Bezoekers kunnen daarbij zelf aangeven van welke film zij een fragment willen zien. Hierna zal de keuze van een andere bezoeker worden getoond. Die nieuwste films hebben ook buiten Barendrecht de aandacht getrokken. Zo had TV Rijnmond de Hooimeijer-

documentaire in het nieuws en WOS tv uit het Westland bracht het filmpje over een historische ballonvaart met Nini Boesman in het nieuws. Ook enkele regionale bladen en een vakblad hadden artikelen over deze films en bij een paar tijdschriften staat het ingepland. Van Maarten van ‘t Hof kreeg de Historische Vereniging een filmpje dat door zijn vader, brandweercommandant A. van ’t Hof, in 1965 is gemaakt. Daarmee heeft HVB de dvd over de Barendrechtse

Bevrijdingsfeesten in 1960 en 1965 kunnen aanvullen. Tijdens de filmpresentatie blijft de vaste tentoonstelling toegankelijk. Daar zijn onlangs in enkele ruimten kleine videoschermen geplaatst waarop doorlopend korte filmpjes worden vertoond als toelichting op de permanente tentoonstelling. Het is dus de moeite waard om tijdens een bezoek aan de vrijmarkt even bij het museum binnen te stappen. Men kan tevens dvd’s kopen. Er is keuze uit negentien titels.

Alles over zeevissen Wie meer wil weten over zeevissen, is zaterdag 27 april welkom bij Hengelsport Wesdijk aan Gouwe 9. Meervoudig Nederlands kampioen en Wereldkampioen zeevissen Arjan Rijnberg is dan aanwezig en vertelt alles over zeevissen. Hij geeft tips en demo’s over onderlijnen, aas, loodgewicht, goede stekken en nog veel meer. Zaterdag 25 mei houdt Hengelsport Wesdijk in samen-

werking met RDK-Baits een workshop Streetfishing. Streetfishing is een hype aan het worden in vele stadscentra. Met een ultralichte uitrusting vissen op snoekbaars, snoek en baars in de grachtjes van bijvoorbeeld Rotterdam. Ralph de Kock van RDKBaits is de verdeler van het populaire kunstaas Reins en zal deze dag begeleiden. Men start met een stukje theorie om 10 uur. Vervolgens gaat

men het geleerde uitproberen op een water in de buurt. Rond 12.30 staat er in de winkel een lunch klaar. Daarna gaan deelnemers tijdens de wedstrijd op zoek naar hongerige snoekbaarzen. Rond 16 uur is er een prijsuitreiking. Deelname is gratis. Inschrijven kan in de winkel. Hengelsport Wesdijk, Gouwe 9 te Barendrecht, www.hengelsport.wesdijk.nl.


Wij stellen ons graag aan u voor:

Pain Christophe

Grand-mère volkoren

Grand-mère wit

Zeer aromatisch vierkant tarwebrood met roggedesem en mout bereid.

Traditioneel volkorenbrood, met zuurdesem bereid van ‘campremy’ tarwe gemalen op molenstenen.

Traditioneel witbrood, met zuurdesem bereid van ‘campremy’ tarwe gemalen op molenstenen.

Grand-mère meergranen

Rogge krenten

Vijgen-hazelnoot-krenten

Traditioneel meergranen bereid van tarwe, mais, gierst, haver, sesamzaad, lijnzaad.

Frans roggebrood boordevol met de fijnste zwarte krenten uit Griekenland en zuurdesem gefermenteerd.

Volkorenbrood gevuld met Turkse vijgen, hazelnoten, krenten en mout en zuurdesem gefermenteerd.

SHARE LIKE & ertentie

deze advbookpagina face op onze k kans op een a a en m erlijke lunch overhe personen voor 2 € 30,t.w.v.

Op dinsdag 30 april a.s.

zijn onze kantoren niet geopend.

Gewijzigde openingstijden

by ZieZo Julianastraat 36 Rhoon

Op dinsdag 30 april a.s. is het Koninginnedag. Onze kantoren zijn dan niet geopend. Wij wensen u een gezellige Koninginnedag toe!

www.rabobank.nl/rmij Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Wij zijn gewoon

OPEN

WERK AAN DE WINKELS!

Laatste fase! Profiteer nu nog van héél véél verbouwingsvoordeel.

De verbouwing van Woonboulevard Reijerwaard zit in de laatste fase. Ook nu blijven de winkels gewoon open en profiteert u van héél véél verbouwingsvoordeel! Kijk voor meer informatie over de revitalisatie op www.woonboulevardreijerwaard.nl.

laatste

fase

by HOOGENBOEZEM

www.woonboulevardreijerwaard.nl


jaargang 5 - nummer 26 - 25 april 2013

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

1

BLIK OP BARENDRECHT In dit nummer:

Troonswisseling 30 april

Festiviteiten in heel Barendrecht In veel opzichten is 30 april een unieke dag. Deze dinsdag is alles behalve een ‘gewone’ Koninginnedag, het is de dag van de troonswisseling. Om 10.00 uur ’s ochtends doet Koningin Beatrix afstand van de troon om deze over te dragen aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Ondanks de bijzondere gebeurtenis-

Opnieuw & Co nu ook in Barendrecht actief 3 - Volg Wijkregie

op Twitter: @Wijkregie 3 - Daktuin op gemeentehuis 5 - Een unieke dag 7

Roparunteam in beeld:

sen van deze dag, wordt het in Barendrecht op 30 april weer ouderwets gezellig.

Team 120 Melius

Zoals u gewend bent, hebben Oran-

De Roparun 2013 start zaterdag 18 mei en finisht op maandag 20 mei

jevereniging Juliana en Oranjever-

(Pinksterweekeinde). De teams passeren Barendrecht op weg naar de

eniging Smitshoek alles in het werk

finish in Rotterdam. Ook dit keer doet team Melius mee. Wij stelden

gesteld om er een feestelijke en ge-

het team wat vragen.

zellige dag van te maken. Misschien wilt u graag de troonswisseling op te-

Waarom doen jullie mee?

een nieuw teamlid bijkomt. Wij heb-

levisie volgen, maar gaat u er vooral

Wij doen al mee vanaf 2001. Het eer-

ben onze naam toen gewijzigd in team

ook op uit. Wij maken er samen een

ste jaar hebben wij vooral meegedaan

Melius. Melius betekent 'beter' in het

feest van!

voor de sportieve prestatie. Het is een

Latijn.

geweldige ervaring om deel uit te maKoningslinde

ken van de langste estafetterace ter we-

Hoeveel geld hopen jullie op te

Natuurlijk wordt 30 april ook in Ba-

reld. Daarna kwam ook het besef om

halen?

rendrecht een dag om nooit te ver-

te proberen zoveel mogelijk geld op te

Wij hebben de laatste

geten. Op het Middeldijkerplein wordt

halen voor het goede doel. Omdat de

hoofdsponsor het minimale bedrag

ter ere van onze nieuwe Koning een

ziekte in januari van dit jaar ons eigen

van € 7.500 opgehaald, maar hopen

Koningslinde onthuld. Deze onthulling

team hard trof, is het voor ons geen

dit jaar zeker meer over te kunnen ma-

krijgt een extra feestelijk tintje door

vraag meer waarom wij meedoen.

ken, onder meer door het organiseren

het oplaten van ballonnen, het cere-

Het belooft weer ouderwets gezellig te worden op 30 april

van een spinningmarathon en een Hebben jullie ervaring?

moniële hijsen van de Nederlandse

jaren zonder

darttoernooi.

vlag, het zingen van het Wilhelmus en

16.00-18.00 uur: Rad van Avontuur in

mei op het gemeentehuisplein (Bin-

Sinds de eerste deelname in 2001 is

muziek van de Harmonievereniging.

De Uitspanning

nenhof 1). Op 30 april is de kermis

het aantal teamleden regelmatig gewij-

Hoe lang denken jullie erover te

geopend van 10.00 tot 22.30 uur. Er

zigd, maar was er altijd een vaste kern.

doen?

Activiteiten Sportpark Smitshoek

zijn attracties voor de kleintjes, zoals

In 2006 viel het team bijna uit elkaar,

Wij hebben altijd vrij snelle lopers ge-

Lees meer over deze speciale dag op pagina 7 van deze krant.

In Sportpark Smitshoek is op 30 april

de draaimolen en de rups. Maar ook

maar met de helft van de teamleden

had en zijn vaak in de top 20 gefinisht.

Activiteiten Oude Dorpskern

ook van alles te beleven. Er is reke-

voor de oudere jeugd is er genoeg te

maakten wij een geslaagde 'doorstart'.

Meestal lopen ze zo rond de dertien ki-

Traditiegetrouw organiseert Oranjever-

ning gehouden met het programma

doen op de kermis. Wat dacht je van

De afgelopen jaren is het een hechte

lometer per uur. Ook dit jaar denken wij

eniging Juliana in de Oude Dorpskern

van de troonswisseling. Daarom zijn

de Breakdance of de schietsalon?

groep geworden waar zo nu en dan

er ongeveer veertig uur over te doen.

voor jong en oud allerlei leuke activi-

van 16.00 tot 18.00 uur voor kinde-

teiten. Het programma:

ren van 4 tot en met 12 jaar leuke

De Beuk

9.30 uur: Start Vrijmarkt en Kindervrij-

spelletjes te doen. Zo zijn er spring-

Bij Poppodium De Beuk (1e Baren-

markt

kussens, een grabbelton en roofvogel-

drechtseweg 53-55) zijn op 30 april

10.00-13.00 uur: Kinderspelen in zaal

show, kunt u een suikerspin eten en

gratis optredens met het thema ‘Fe-

“De Ontmoeting” van de Hervormde

kunnen kinderen zich laten schmin-

male Fronted Rock’. Drie bands ma-

Kerk

ken. Van 17.00 tot 21.00 uur is er live

ken er een spetterende show van:

10.00-14.00 uur: Looporkesten DIN-

muziek in de kantine van voetbalver-

Silver Linings, Raincheck en Cookie

GES ENZO en Trio Akoustico lopen

eniging Smitshoek.

and the Crunch. De show begint om 15.00 uur, maar de deuren gaan al

over de Vrijmarkt 10.00-16.00 uur: Springkussen met

Kermis

begeleiding en Kop van Jut

Heeft u zin in een zoete suikerspin of

13.00-16.00 uur: Keep Them Rolling

een ritje in de botsauto’s? De gezellige

(optocht van legerauto’s)

kermis staat tot en met woensdag 1

om 13.00 uur open.

30 april: gemeentehuis en afvalaanbiedstation gesloten Op dinsdag 30 april viert Nederland de inhuldiging van Koning WillemAlexander. Het gemeentehuis en het afvalaanbiedstation zijn deze dag gesloten. De reguliere openingstijden vindt u in het colofon op pagina 11 van deze krant. Tuinafval en oud papier In de wijken waar wij op dinsdagen tuinafval ophalen, verschuift het ophalen naar woensdag 1 mei. Kijk voor meer informatie op uw milieukalender. Deze is ook te vinden op www.barendrecht.nl Ondergrondse containers Op 30 april worden de ondergrondse containers niet geleegd. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk op maandag verricht en indien nodig, op woensdag. Wij vragen om uw begrip daarvoor.


Vorstelijk veel voordeel bij Swarttouw! ŠKODA Citigo Arctic 5-DRS 1.0 44 kW In verschillende kleuren leverbaar! 14% bijtelling, Direct leverbaar!

� �Van € 10.827,-

ŠKODA Fabia Fresh 1.2 TSI 63 kW

voor € 9.999,-

Standaarduitrusting o.a.:

Rijklaar! Incl. metallic lak en Design pakket!

Climate control Lichtmetalen velgen Elektrisch bedienbare ramen voor en achter Cruise Control

� � � � In verschillende kleuren leverbaar! � 20% bijtelling, Direct leverbaar! �

ŠKODA Octavia Combi Arctic 1.2 TSI 77 kW In verschillende kleuren leverbaar! Direct leverbaar!

� �Van € 25.110,-

voor € 22.950,Rijklaar! Incl. metallic lak!

Van € 16.145,-

voor € 15.450,-

ŠKODA Yeti Adventure 1.2 TSI 77 kW In verschillende kleuren leverbaar! Direct leverbaar! Zeer rijk uitgerust!

Rijklaar! Incl. metallic lak!

� �

Vanaf € 25.990,Uw vorstelijke voordeel €2.100,-

Brandstofverbruik gemiddeld 4,5 - 6,4 L/100km (1 op 15,6 - 22,2) CO2-emissie 95 - 149 gr/km. Profiteer van vorstelijk veel voordeel op de verschillende ŠKODA actiemodellen. Direct uit voorraad leverbaar! Kom snel naar onze showroom, want OP=OP. www.skoda.nl AUTOMOBIELBEDRIJF SWARTTOUW Zwolseweg 56 (Vaanpark 4), 2994 LB Barendrecht, 0180 - 53 23 93 info@swarttouw.nl, www.skoda.nl/swarttouw

Genoemde prijs is incl. BTW, verwijderingsbijdrage, kosten rijklaarmaken en leges. Wijzigingen druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten. Deze actie wordt u aangeboden door Automobielbedrijf Swarttouw en is geldig zolang de voorraad strekt.


jaargang 5 - nummer 26 - 25 april 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Column van wethouder Jeroen Gebben

Vertrouwen in nieuwe werkelijkheid

3

Opnieuw & Co nu ook in Barendrecht actief NIEUWELAND - Opnieuw & Co

Barendrecht leidt tot minder afval en

Vanaf 1 november 2013 gaat Opnieuw

heeft steeds meer vestigingen in

dat levert duurzaamheidswinst op. Een

& Co tevens de textielcontainers in de

de regio. Naast Dordrecht, Papen-

ander belangrijk winstpunt is de extra

gemeente legen. Het textiel komt terecht in de winkels van Opnieuw & Co.

drecht, Zwijndrecht en Ridderkerk

werkgelegenheid die deze samenwer-

Het woord vertrouwen wordt de laatste tijd te pas en te onpas ge-

is Opnieuw & Co nu ook in Baren-

king oplevert. In Barendrecht kunnen

bruikt. Of het nu gaat over het Sociaal Akkoord of de crisis, steeds

drecht actief. Per 1 april heeft Op-

vier extra medewerkers, die nu nog

Uitgebreid assortiment

weer duikt het woord vertrouwen op. Premier Rutte gebruikte deze

nieuw & Co de Kringloopwinkel

een uitkering ontvangen, aan de slag.

Het assortiment van Opnieuw & Co

term recent als belangrijke drager om uit de crisis te raken. Even los

aan de Voordijk overgenomen.

Bovendien worden ruim dertig werk-

bestaat uit kleding, meubelen, elek-

van de vraag of de timing van zijn oproep goed gekozen was, ben ik

Deze vestiging richt zich op inwo-

ervaringsplaatsen (voor bijvoorbeeld

trische apparaten, bedden, fietsen

van mening dat de premier hier een terecht punt heeft.

ners van Barendrecht, Poortugaal

leerlingen) gerealiseerd.

en kleingoed zoals glazen, vazen en

en Rhoon. De werkzaamheden

schilderijen. Eigenlijk kunt u het zo gek

van Opnieuw & Co dragen bij aan

Een goed alternatief

niet bedenken of het is te koop bij Op-

onze sociale, maatschappelijke

Heeft u flink opgeruimd? Met bruikba-

nieuw & Co. De winkel wordt dagelijks

en duurzame doelstellingen.

re goederen kunt u voortaan terecht bij

aangevuld waardoor het de moeite

Opnieuw & Co. Want wat u niet meer

waard is terug te komen. De winkel is

Kringloopwinkel Barendrecht wordt de

nodig heeft, is voor een ander een

zes dagen per week open: van maan-

komende maanden geleidelijk omge-

goed alternatief. Op deze manier be-

dag tot en met vrijdag van 9.30 tot

vormd tot een volwaardig filiaal van

landen spullen bovendien niet op de

17.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot

Opnieuw & Co. Door de samenvoe-

afvalhoop. U kunt uw goederen gratis

17.00 uur. Voor meer informatie kunt u

ging met Opnieuw & Co zal het kring-

laten ophalen door Opnieuw & Co of

ook terecht op www.opnieuwenco.nl.

loopbedrijf in Barendrecht in staat zijn

afgeven in de winkel aan de Voordijk.

om verder te professionaliseren en te groeien. Wat goed is blijft, maar er worden ook dingen toegevoegd zodat de Vertrouwen gaat over geven en ne-

samenleving zullen wij ons moeten in-

klanten nog beter geholpen worden.

men. Vertrouwen is het los durven la-

richten op deze nieuwe werkelijkheid.

Alle huidige medewerkers gaan mee

ten van eigen verantwoordelijkheden.

Daarbij hoort naar mijn mening een

naar Opnieuw & Co Barendrecht.

Dat loslaten vraagt om lef van de ge-

andere overheid. Een overheid die ver-

ver, maar is essentieel voor groei van

trouwt op de kracht van de maatschap-

Extra werkgelegenheid

diegene die het ontvangt. Kijk maar

pij. Een overheid die loslaat en niet bij

Wethouder Jeroen Gebben (Reiniging)

naar de ontwikkeling van een kind.

iedere schijnbare misstap ingrijpt. Een

is blij met de samenwerking. Gebben:

Een kind dat opgroeit in een omgeving

overheid die erop vertrouwt dat haar

“Opnieuw & Co richt zich op het zoveel

waarin het vertrouwen krijgt, ontwik-

inwoners, vrijwilligers, sportverenigin-

mogelijk inzamelen van herbruikbare

kelt zich sneller, wordt zelfverzekerder

gen, kerken en andere organisaties

goederen. Dit deed de Kringloopwin-

en bereikt over het algemeen betere

goede resultaten kunnen bereiken.

kel weliswaar ook, maar Opnieuw &

resultaten.

Niet om te bezuinigen – zoals menig

Co zamelt intensiever in. Een ver-

kwade tong beweert – maar vooral om

hoogd hergebruik van goederen in

Hetzelfde geldt in mijn ogen voor de

de ontwikkeling van de nieuwe werke-

bestrijding van de huidige crisis, die in

lijkheid te stimuleren. Ik vertrouw erop

mijn ogen inmiddels geen crisis meer

dat deze aanpak ons naar een betere

is, maar de nieuwe werkelijkheid. Als

werkelijkheid brengt.

Per 1 april heeft Opnieuw & Co de kringloopwinkel overgenomen

Nu ook te volgen op Twitter: @Wijkregie Wijkregie Barendrecht is een samenwerkingsplatform waarin met bewoners en instellingen wordt gewerkt aan sociale, schone en veilige wijken. Wijkregie maakt steeds meer gebruik van social media,

Tweets vanuit Barendrecht www.twitter.com/BARENDRECHTzh Ivm Koninginnedag wordt op 30 april geen tuinafval opgehaald. Wij komen dit op woensdag 1 mei ophalen - http://bit.ly/17IOv3W

waaronder Twitter. Een tweet kost niets, in tegenstelling

er in uw wijk of buurt allemaal ge-

@wijkregie en ontvang regelmatig

tot drukwerk (zoals wijkberichten).

beurt? Wilt u via een tweet uitgeno-

tweets over en voor uw wijk!

Het betekent ook dat bewoners en

digd worden voor een interessante

Kijk voor meer informatie op

partners supersnel geïnformeerd

bijeenkomst? Volg dan Wijkregie op

www.wijkregie.nl.

worden over wat er in de wijken

www.twitter.com/StephanietBorg

speelt.

Middag meegelopen met thuisbegeleiding van Vivenz (maatschappelijke dienstverlening) Belangrijke steun in de rug van veel mensen

Informatie delen

www.twitter.com/BasNootenboom Duurzame daktuin op gemeentehuis eindelijk een feit http://bit. ly/15rRU7O

Zo kunnen wij informatie over allerlei leuke projecten of successen met elkaar delen.

www.twitter.com/JeroenGebben

Tweets over en voor uw wijk

Onderweg naar aftrap snelfietsroute F16. Mooie snelle route voor fiets tussen Zwijndrecht en Rotterdam. Mooi alternatief voor de auto!

Wilt u als ondernemer, maatschap-

Volg ook de gemeente op Twitter!

ner op de hoogte blijven van wat

pelijke organisatie of actieve bewo-


vakantie voordeelweken volgens volvo GRATIS VAKANTIECHECK Begin ontspannen aan uw vakantie

GRATIS AIRCOCHECK Voor een vris en gezond klimaat in uw Volvo

VIETSENDRAGER VOOR TWEE VIETSEN NU € 299 Aanbieding geldig tot 31 mei 2013

MOBILITY CENTRE

Officieel dealer Volvo Cars

TOT WEL € 2.500 EXTRA INRUILKORTING

Op nieuwe en gebruikte voorraad Volvo’s

Rotterdam | Barendrecht | Vlaardingen

VOOR MEER INFORMATIE EN VELE VERRASSENDE AANBIEDINGEN KIJK OP WWW.MOBILITYCENTRE.NL Deze acties zijn geldig van 27 april t/m 27 mei 2013

(Ver)bouwen betekent meer leefruimte, plus meer woongenot, plus een goed gevoel.

Ontwikkelen, (ver)bouwen, en Onderhouden ENERGIEZUINIG WONEN BETEKENT MINDER BETALEN!

www.abbbouwgroep.nl/verbouw ABB Bouw B.V. Molendijk 160 3361 ER Sliedrecht Postbus 88 3360 AB Sliedrecht T: 0184 495 495 E: info@abbbouwgroep.nl


jaargang 5 - nummer 26 - 25 april 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Ruimte voor de raad In deze rubriek geeft elke week een andere raadsfractie haar visie op de lokale politiek. Deze week is het de beurt aan Coby van Deursen van de PvdA-fractie.

De bus in en 'laat van je horen'

5

Groene daktuin op het gemeentehuis BINNENLAND - De zon schijnt als wethouder Bas Nootenboom (Duurzaamheid) op 18 april het eerste plantje op het dak van het gemeentehuis plant. Daarna wordt het hele dak van de parkeergarage aan de zijde van de Binnenlandse Baan van plantjes voorzien. Het groene dak van zo’n duizend vierkante meter wordt hierdoor niet alleen aantrekkelijk om te zien, het levert bovendien milieuwinst op. Wethouder Nootenboom is zichtbaar

naast meer comfort een energiebe-

Onderhoudsarm

tevreden. “De daktuin heeft een posi-

sparing op.” En de daktuin heeft meer

In de daktuin zijn duurzame materia-

‘Laat van je horen’ was dit jaar

besteden in de vorm van een com-

tief effect op het binnenklimaat in het

voordelen. Het zorgt tevens voor een

len toegepast die herbruikbaar zijn en

het motto op de Dag tegen

pliment voor elkaar. Complimenten

gemeentehuis. Het dak isoleert: in de

toename van de waterberging, meer

lang meegaan. Voorbeelden hiervan

pesten. Veel organisaties die

zorgen voor meer zelfvertrouwen en

winter houdt het warmte vast en in de

biodiversiteit, een langere levensduur

zijn de bitumen dakbedekking en de

zich sterk maken tegen pesten,

zijn een van de sleutels van succes

zomer koelte. Hierdoor zijn de tem-

van het dak en een betere luchtkwa-

hoogwaardige isolatieplaten. Door de

lieten van zich horen om aan-

tegen pesten.

peratuurschommelingen tussen de

liteit.

gekozen vorm is het dak onderhouds-

dacht te vragen tegen pesten.

winter en de zomer kleiner. Dit levert

arm en gaat het zo’n veertig jaar mee.

De loungebus tegen pesten

Het komende jaar groeit het dak uit

Op 19 april kreeg de landelijke ‘Dag

Het duo Jos Huijgen en Lilian Smak

tot een volwaardige tuin. Op het dak

tegen pesten’ op diverse plaatsen

Gregoor hebben de gehele dag

zijn diverse grassen, kruiden, mos en

aandacht. Zo ook in Barendrecht.

groepen kinderen in de Loungebus

sedum geplant.

ontvangen en zijn het gesprek met Zeg ´Dag tegen het pesten´

hen aangegaan. Lilian brengt op een

Extra maatregelen

Twee Stichtingen in Barendrecht

speelse manier ter sprake waar voor

Naast de realisatie van de daktuin zijn

(Jongeren Begeleiding Barendrecht

de deelnemers de grenzen van pla-

meer maatregelen getroffen. Zo is de

en de Stichting Omgaan met pes-

gen en pesten liggen. Op mijn vraag

vloer van het gemeentehuis beter ge-

ten) hebben die dag de handen in-

wat hen die dag het meest heeft ge-

isoleerd en is nieuwe energiezuinige

eengeslagen en deden de scholen

raakt, krijg ik van beiden het verhaal

en onderhoudsarme verlichting aan-

in Barendrecht het aanbod van een

te horen van de workshop in de eer-

gebracht. Al deze ingrepen leveren

workshop voor een groep leerlingen.

ste klas van het middelbaar onder-

een fors milieurendement en comfort-

Speciaal daarbij was dat de workshop

wijs. Daar had een van de jongens

in de paarse Loungebus in de buurt

uit de Sleutelwerkplaats over zijn

van de school plaatsvond. Om een

‘pestervaringen’ verteld. Na zijn in-

keuze te maken uit de vele aanmel-

drukwekkende verhaal vertelden vijf

dingen was de motivatie vanuit de

leerlingen dat zij ook worden gepest.

leerlingen of leerkracht van belang.

Dat maakte zowel op de leerlingen

Ik kan u zeggen dat er pakkende re-

als leerkracht een grote indruk.

acties werden ontvangen. Een citaat

Bas Nootenboom plant de eerste plant op de daktuin van het gemeentehuis

Gezamenlijke schouw op de Middenbaan

uit de motivatiebrief van leerlingen

Pesten de wereld uit

BINNENLAND - Op dinsdagochtend 16 april hielden de partners van het

van groep 5 luidt als volgt: "Wij vin-

Ter afsluiting een citaat uit de mond

Keurmerk veilig ondernemen (KVO) voor de tweede keer een schouw

den pesten niet leuk. Wij willen graag

van een van de deelnemende kinde-

op de Middenbaan, het Onderlangs en het Achterom. Het viel direct op

meedoen omdat wij willen weten

ren dat voor ons de ervaringen van

dat het totaalbeeld stukken beter was dan tijdens de vorige schouw.

hoe wij pesten kunnen stoppen".

die dag samenvat. " Wij hebben hulp

De gezamenlijke aanpak lijkt hiermee zijn vruchten af te werpen.

nodig omdat kinderen het moeilijk Complimentenkaart

vinden om te stoppen met pesten.

In het KVO werken ondernemers, po-

kan en verwijderen zij stickers en aan-

Alle scholen die zich hadden aange-

Plagen is leuk, maar pesten gaat te

litie, brandweer, het Centrum voor

plakresten.

meld en hadden aangegeven dat zij

ver! Pesten op de wereld moet stop-

Criminaliteitspreventie

het belangrijk vinden dat hun leerlin-

pen!”

(CCV) en de gemeente samen aan een

Aandachtspunten

schoon, veilig en heel winkelgebied.

Ondanks het positieve beeld van de

gen leren omgaan met pestgedrag,

en

Veiligheid

ontvingen een presentje in de vorm

Wilt u contact opnemen met een

van complimentenkaarten. Compli-

raadsfractie? Kijk voor contactgege-

Helpende handen

aandachtpunten om mee aan de slag

menten geven zijn wij niet meer ge-

vens op www.barendrecht.nl > Be-

Winkelgebiedmanager Edwin Markus

te gaan. Vooral de vele sigarettenpeu-

wend. De kaarten helpen om die dag

stuur & organisatie > Gemeenteraad

heeft ervoor gezorgd dat behalve de

ken op de rokersplekken zijn erg sto-

op een ludieke manier aandacht te

> Samenstelling gemeenteraad.

gemeente ook sinds kort de klussen-

rend. Die moeten natuurlijk worden

dienst van Humanitas DMH zwerf-

opgeruimd, maar er moet ook meer

vuil opruimt. De cliënten van Huma-

aandacht komen voor het nonchalante

nitas DMH zijn vier ochtenden per

gedrag van rokers. Wij moeten het uit-

week in het Barendrechtse centrum

eindelijk gezamenlijk doen! Tijdens de

aanwezig

Kinderen van CBS De Hoeksteen bij de Loungebus

tweede schouw zijn er nog voldoende

werkzaam-

schouw zijn de waargenomen knel-

heden te verrichten. Zo vegen zij op

om

allerlei

punten vastgelegd. Deze worden de

plaatsen waar de veegwagen niet bij

komende periode opgelost.

verhoging op.

Wist u dat... …het goed is als regenwater in uw tuin blijft? Als het regent, stroomt het water vanuit de regenpijp naar het riool en het zakt de grond in. Maar regenwater in uw tuin opvangen, kan wateroverlast beperken en is bovendien praktisch. U kunt regenwater uit een regenton gebruiken om de planten water te geven. Zet de ton in de schaduw, dan blijft het water schoon en fris. Het dakwater van uw schuurtje kunt u ook opvangen in een regenton. In plaats van een regenton kunt u ervoor kiezen een fraai vijvertje met waterplanten op uw regenpijp aan te sluiten. Ook voor het riool is het goed als regenwater in uw tuin blijft. Hierdoor kan de riolering de toename van hevige buien beter aan. Ook voorkomt u zo onnodige zuivering van schoon regenwater. Zorg ervoor dat uw tuin lager ligt dan uw woning en schuur, dan stroomt er nooit water naar binnen. Het is het beste als uw tuin niet helemaal bestraat is. Perken, gras en split zorgen ervoor dat regenwater de grond in zakt. Zie www.riool.net voor meer informatie over het riool. Op deze website kunt u informatieve folders downloaden onder Publicaties > Overzicht en bestellen > Voor publiek en bestuur.


De Hyundai i10 & Hyundai i20 Pak nu dat voordeel

Hyundai 10 i-Drive Cool • • • • •

Hyundai i20 Limited Edition

Airconditioning Radio/CD-speler Wegenbelastingvrij 5 jaar garantie Direct leverbaar

• • • • •

Nu voor

€8.995,-

Airconditioning Radio/CD-speler Wegenbelastingvrij 5 jaar garantie Direct leverbaar

U rijdt al een Hyundai i20 Limited Edition 5-drs van €14.295,voor

€13.295,-

Wegenbelastingvrij

Uw voordeel

€1.000,Wegenbelastingvrij

AUTOBEDRIJF NOTEBOOM ROTTERDAM B.V.

KAMERLINGH ONNESWEG 32, BARENDRECHT, TEL. 010-2923434, NOTEBOOM.HYUNDAI.NL Gecombineerd brandstofverbruik: 3,2 - 6 (l/100 km) / 31,3 - 16,7 (km/l); CO2 - emissie: 84 - 140 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.

www.hyundai.nl

GENOEMDE PRIJS IS INCL. BTW & BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARDUITVOERING. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. NIET IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES. ACTIEPERIODE VANAF 1 MAART 2013. AANBIEDING GELDT ALLEEN OP UIT VOORRAAD LEVERBARE MODELLEN. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG UW DEALER NAAR DE VOORWAARDEN.

U ook een nieuw paleisje? Nu 1 maand gratis wonen!

Wonen in De Ooievaar · Mooie appartementen in Rotterdam IJsselmonde, geschikt voor alle leeftijden. · Oppervlakte circa 85 m tot circa 99 m 2

2

Open dagen!

Bezoek onze modelwoning aan Hollands Tuin 160 op:

• Woensdag 1, 8, 15, 22 en 29 mei, van 17.00 - 18.00 uur

· Driekamerappartementen per maand € 807,Vierkamerappartementen per maand € 869,inclusief servicekosten en parkeerplaats in half verdiepte overdekte parkeergarage · Bedrijfsruimten op begane grond. Bel voor informatie

www.wonenindeooievaar.nl

Aansluitend ook andere woningtypen te bezichtigen. Voor meer informatie: telefoonnummer 010 292 41 40 of via e-mail: ijsselmonde@woonbron.nl De modelwoning is mede mogelijk gemaakt door: Casatrend, Roobol en schildersbedrijf E. Marsie

TM


jaargang 5 - nummer 26 - 25 april 2013

GEMEENTEBARENDRECHT

5 7

Vrijwilliger in beeld

Wendy Yntema (wijkvereniging Smitshoek) Wendy is getrouwd en moeder van drie kinderen. Met een groot gezin heeft zij voldoende om handen. Dit houdt haar echter niet tegen om zich als vrijwilliger in te zetten voor haar wijk. Wendy woont sinds 2007 met haar gezin in Smitshoek. Toen zij in de folder van de wijkvereniging las dat er vrijwilligers werden zochten voor onder andere de Koninginnedagviering, meldde zij zich direct aan. Aanrader

Trots

Wendy: “Ik woonde net in de wijk en

Wendy vertelt dat de organisatie van

het leek mij een leuke manier om

Koninginnedag een teamprestatie is.

mijn buurtgenoten te leren kennen.

“Dit soort evenementen kun je niet

En dat is ook zo. Ik kan het iedereen

in je eentje regelen. De voorbereidin-

aanraden”, lacht zij. Hoewel Koningin-

gen treffen wij met z’n zessen. Op de

nedag en straks Koningsdag een jaar-

dag zelf worden wij ondersteund door

lijks terugkerend evenement is, vergt

zo’n veertig enthousiaste ouders en

de organisatie van alle vrijwilligers de

grootouders.” Na 30 april ben ik bekaf,

nodige vrije uurtjes. Naast het bijwo-

maar ook heel trots dat het weer ge-

nen van de vergaderingen is Wendy

lukt is. Als mijn eigen kinderen dan

betrokken bij het bedenken van spel-

vol enthousiasme vertellen wat zij die

len en het maken van de folder en de

dag hebben gedaan, weet ik helemaal

plattegrond. Gelukkig is het werk vol-

waar ik het voor doe!” Omdat Wendy

gens haar meer dan de moeite waard.

binnenkort aan een studie begint,

“Als er op Koninginnedag vijfhonderd

stopt zij tijdelijk met haar werk voor de

kinderen een geweldige dag hebben,

wijkvereniging. ”Maar daarna pak ik de

ben ik tevreden.”

draad weer op, beloofd!”

Nieuw in Barendrecht

Een unieke dag MEERWEDE - 30 april 2013 wordt een memorabele dag in de Nederlandse geschiedenis: om 10.00 uur draagt Hare Majesteit Koningin Beatrix de troon over aan kroonprins Willem-Alexander. Ter ere van dit bijzondere moment wordt om 9.00 uur op het Middeldijkerplein een Koningslinde onthuld. Wethouder Bas Nootenboom (evenementen): “Het planten van de Koningsboom is een mooie, symbolische manier om onze verbondenheid met het Koningshuis te tonen en de inhuldiging van onze nieuwe koning te vieren.” Zoals wij gewend zijn van Koningin-

de inhuldiging van Koning Willem-

denken wij met verschillende instel-

nedag, wordt ook de dag van de

Alexander vieren. Zo wordt het een

lingen na over een andere invulling

troonswisseling in Barendrecht een

feest van ontmoeting en samen blij

van de start van Koninginnedag”,

feestelijke dag. Er is van alles te bele-

zijn.”

vertelt wethouder Nootenboom. “Ik

ven, zowel in Barendrecht-Centrum

In de koude lentedagen waren Barendrechters volop bezig met de voorbereidingen van die mooie zonnige dag die het hopelijk mag worden op 30 april. Een zeer bijzondere dag met dit jaar een extra gouden randje. Aanstaande dinsdag doet de Koningin afstand van de troon en volgt haar oudste zoon, de Prins van Oranje, haar op. Velen van u zullen de troonswisseling vol spanning volgen via de televisie, internet of sociale media. Maar 30 april is ook onlosmakelijk verbonden met lokale feestelijke activiteiten, veel ontmoeting en gezelligheid. Vele vrijwilligers hebben zich ingespannen om u op deze bijzondere dag een gevarieerd programma voor jong en oud aan te bieden, waarvoor mijn dank. Barendrecht kleurt elk jaar oranje. Ik hoop ook dit jaar op u te mogen rekenen! Onze gemeente heeft een bijzondere band met het koningshuis. In 1970 bracht Koningin Juliana een bezoek aan Barendrecht en in 2007 verrichte Koningin Beatrix de officiële opening van de Betuweroute. Twee jaar later opende zij het kinderpsychiatrisch ziekenhuis RMPI (nu Yulius) in Carnisselande. 2012 was een speciaal

jaar door het bezoek van de Prins van Oranje. ‘Het leek wel Koninginnedag’, zei een burger tegen mij. Veel mensen waren op de been, er was een feestelijke sfeer en het Oranje boven was niet van de lucht. Verschillende organisaties sloegen de handen ineen om dit bezoek mogelijk te maken. Dit toonde eens te meer de Barendrechtse verbondenheid en kracht aan. Mijn wens is 30 april opnieuw in die sfeer te mogen beleven. Onze vorstin was 33 jaar lang het symbool van eenheid van ons land. Ik ben trots op de wijze waarop zij haar ambt heeft uitgeoefend. Het koningschap stelt zware eisen om te kunnen voldoen aan de waarden die wij haast als vanzelfsprekend ervaren: continuïteit, allure, vertrouwen en betrokkenheid. Ik ben ervan overtuigd dat ook onze toekomstige Koning Willem-Alexander Nederland op een voortreffelijke wijze zal dienen. Ik wens zowel hem als onze toekomstige Majesteit Koningin Máxima veel succes, maar bovenal vreugde bij de uitoefening van hun taken. 30 april 2013 is een betekenisvolle dag. Ik kijk uit naar de ontmoeting met u op deze oranje dag! Burgemeester Jan van Belzen

hoop dat wij in 2014 verder kunKoningsdag

nen gaan met de vernieuwing van

Hoe Koningsdag in de toekomst in

Koningsdag. Misschien heeft het

Festiviteiten

Barendrecht ingevuld gaat worden,

nieuwe Koningspaar hier ook ideeën

Tijdens de onthulling van de Ko-

is nog niet bekend. “Sinds vorig jaar

over, dat is nog even afwachten.”

als Carnisselande.

Beste Barendrechter,

Gezellige kermis gemeentehuisplein

ningslinde speelt de Harmoniever-

Tot en met woensdag 1 mei kunt u

eniging onder andere het Wilhelmus.

nog gezellig een bezoekje brengen

Barendrechtse scoutingverenigingen

aan de kermis op het gemeentehuisplein.

laten ballonnen op met de aanwe-

Kom ook heerlijk rondtollen, zwieren,

zige kinderen en hijsen de Neder-

draaien en botsen! Er is van alles te beleven.

landse vlag. In de Oude Dorpskern is de vrijmarkt en treden artiesten op.

De openingstijden van de kermis zijn als volgt:

Bij Poppodium De Beuk zijn ook op-

- donderdag 25 april: 14.00-22.00 uur (van 14.00-15.00 uur gratis kermis voor mensen met een beperking);

tredens en in Sportpark Smitshoek is voor kinderen van alles te doen.

- vrijdag 26 april:

13.00-22.30 uur;

Op het gemeentehuisplein staat de

- zaterdag 27 april:

13.00-22.30 uur;

kermis.

- zondag 28 april:

gesloten;

- maandag 29 april:

14.00-22.00 uur;

Feest van ontmoeting

- dinsdag 30 april:

10.00-22.30 uur;

Wethouder Nootenboom: “Wij heb-

- woensdag 1 mei:

13.00-22.00 uur (elke attractie € 1,-).

ben met het tijdstip van de onthul-

Tot donderdag 2 mei, 17.00 uur kunt u tijdelijk niet parkeren op het

ling van de Koningslinde rekening

gemeentehuisplein. De markt van 26 april verplaatst naar de Binnenlandse

gehouden met mensen die de

Baan (tussen Onderlangs en ‘t Vlak). Deze straat is van 4.30 tot 18.30 uur

troonswisseling graag live op televi-

gesloten voor al het verkeer. Buslijn 183 wordt omgeleid via de 2e Barendrechtseweg.

sie volgen. Wel hoop ik dat Barendrechters deze dag erop uit gaan en

De Koningslinde op het Middeldijkerplein is in maart al geplant


Autobedrijf Noteboom Barendrecht Occasions x2

Mazda2 5-dr GT-M Bifuel uit 2011. Oa: lm velgen, climate con control, spoilerpakket, belastingvrij

x3

Vanaf

€ 12.850,-

x6

Hyundai i20 Dynamic uit 2010. Oa: airco, el.ramen, audio

Hyundai Veloster

Vanaf

€ 9.450,-

1.6 Nu Turbo 190pk, 2012, 12.000 km, Oa: navigatie, leer, 18”, panoramadak

Mazda MX-5 1.8

Executive, 2006, 77.000 km Oa: leer, BOSE, climate control

€ 26.850,-

Nu

€ 13.850,-

x3

x2

Mazda6 Sportbreak 2.0

Lease Pack uit 2012. Oa: navigatie, xenon, safetypack, 17” lm velgen

Vanaf

€ 27.850,-

Voor onze volledige voorraad, kijk op www.noteboom.nl

Mitsubishi ASX 1.6

Instyle uit 2012. 2008 met 36.000 km. Oa: navigatie, 17”lm velgen, xenon

Vanaf

€ 23.850,-

business uit 2012. Oa: navigatie, lm Velgen, climate

Vanaf

€ 21.850,-

Hyundai Veloster

Nu

Hyundai Santa Fe 2.7

Nu

Mazda RX-8

Nu

Mitsubishi Eclipse

Nu

automaat DCT, 2012, 17.000 km Oa: navigatie, leer, 18”, panoramadak

190 pk, 2006, 83.000 km. Oa: leer, 18”, climate control

€ 22.850,-

€ 12.450,-

V6 Black Premium, 2009, 70.000 km Oa: leer, navigatie, 18” lmv

3.8 V6 Cabrio, 2007, 36.000 mijl. Oa: leer, climate control, 18”

Mazda CX-5

Leasepack uit 2012. Oa: navigatie, 17”lm velgen, xenon

Vanaf

€ 27.850,-

x3

x2

Hyundai i30 Wagon 1.6

x6

€ 16.850,-

€ 15.850,-

Hyundai i10 iDrive Cool uit 2011. Oa: airco, el,ramen, belastingvrij

PAK HET

BTW VOORDEEL

WWW.JANSENGLAS.NL

€ 7.250,-

x4

Hyundai i40 CW 1.6

business Edition. Oa: lm Velgen, navigatie, camera

Vanaf

€ 19.850,-

Inruil en financiering mogelijk

Westfield Sports 135pk, 2008, 6.500 km. Oa:, leer, lm velgen

Nu

€ 17.450,-

Hyundai iX35

1.6 Business Edition uit 2013. Oa: navigatie, 17”lm Velgen, camera, half leer.

Vanaf

€ 26.850,-

Mazda CX-9

Nu

Ford Focus

Nu

3.7 V6 automaat, 2009, 60.000 km Oa: 20”, leer, 7-persoons, AWD

2.5 ST 226pk, 2009, 64.000 km. Oa: leer, 18”, climate control

Kamerlingh Onnesweg 32 • 2991 XL Barendrecht • Telefoon: (010) 292 34 34 • www.noteboom.nl

VERBOUWEN?

Vanaf

€ 27.850,-

€ 20.850,-


jaargang 5 - nummer 26 - 25 april 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Publicaties Omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de vol-

- het verstrekken van zwakalcoholische dranken door Diggels Barendrecht B.V. tijdens het evenement Doorkomst Roparun op locatie Doormanplein op maandag 20 mei 2013 (2e Pinksterdag) van 12.00 tot 20.00 uur (verleend: 16-04-2013).

04-2013); het voorgeveldakvlak (16-04-2013);

Oversteek Waterkant De oversteekplaats aan de Waterkant wordt verplaatst achter/voor de

- het uitvoeren van gevelwerkzaamheden aan Kruizemunthof 17 van 6 mei tot

bestaande bushalte. In het midden

en met 13 mei 2013 (verleend: 16-04-2013).

wordt een plateau aangebracht waardoor voetgangers veiliger kunnen

De vergunningen zijn verleend door de afdeling Publiekszaken op de datum

oversteken.

die erbij vermeld staat.

- Van Doesburgveld 27 (B20130092), voor het plaatsen van een dakkapel op - Marijkesingel 45 (B20130093), voor het oprichten van een woning (18-04-

Werken aan de weg

Op grond van de Afvalstoffenverordening is ontheffing verleend voor:

gende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen: - Carnisser Baan (B20130094), voor het plaatsen van een verdeelstation (19-

9

De werkzaamheden starten in week Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze

19 (vanaf maandag 6 mei) en duren

besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

ongeveer tot 30 mei.

2013); Kijk voor de actuele wegwerkzaam-

- Van der Meulenstraat 45 (B20130090), voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (15-04-2013); - Middeldijk 73a (B20130088), voor het opheffen van strijdig gebruik (15-042013). De bovenstaande aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen op de data

Bekendmakingen Anterieure overeenkomsten bestemmingsplan Zuidrand ter inzage

heden op www.barendrecht.nl > Actueel > Wegwerkzaamheden.

Collecte

die er tussen haakjes bij vermeld staan. De mededeling dat een aanvraag

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeente in het kader

omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvra-

van het ontwerp-bestemmingsplan Zuidrand een tweetal anterieure overeen-

Voor de periode 29 april tot en met 4

gen liggen niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend.

komsten heeft gesloten als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 van de Wet ruimtelijke

mei 2013 is een collectevergunning

De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van

ordening.

verleend aan de stichting CharitĂŠ.

Het gaat om:

In deze periode heeft deze organisatie

- een (vervangende) bebouwingsmogelijkheid voor het perceel Boezempad

het alleenrecht te collecteren. Iedere

bezwaar, worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld. Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen

30; - de mogelijkheid voor het oprichten van enige extra bedrijfsbebouwing op het

collectant heeft een legitimatiebewijs bij zich. U kunt hier altijd naar vragen.

perceel Achterzeedijk 57, ook bekend als het Veloterrein.

desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm,

Ter inzage

telefoonnummer: 14 0180.

Een zakelijke beschrijving van deze overeenkomsten kunt u van 26 april 2013

Verleende omgevingsvergunningen

tot en met 6 juni 2013 inzien bij het Servicecentrum (zie voor de openingstijden het colofon).

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend de volgende omgevingsvergunningen te hebben verleend: - Haarspitwei 11 (B20130029), voor het plaatsen van 4 vlaggenmasten (verz. 16-04-2013); - Middeldijk 15 (B20130035), voor het verbouwen en uitbreiden van een woning (verz. 15-04-2013); - Noldijk 113 (B20130040), voor ontheffing van het bestemmingsplan voor

Vrijwilligers Vacaturebank KijkopWelzijn

Bezwaar indienen

De Vrijwilligers Vacaturebank KijkopWelzijn Barendrecht brengt de onderstaan-

Heeft u als belanghebbende bezwa-

de vacatures uit de digitale vacaturebank onder de aandacht:

ren tegen een verleende vergunning

- Modelbouwvereniging Hoekse Waard/Maasoever Spoorweg exploiteert

of een ander besluit? Dan kunt u bin-

hondenverenigingsactiviteiten (verz. 16-04-2013).

het treintje aan de Oude Maas. Zij zijn op zoek naar nieuwe machinisten.

nen zes weken nadat het besluit be-

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze

Beschikbaar in overleg op woensdag, zaterdag of zondag.

kend is gemaakt hiertegen schriftelijk

besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

- BVV Barendrecht heeft diverse activiteiten binnen de vereniging, die door leden worden uitgevoerd. De vereniging staat open voor vrijwilligers die binnen de vereniging willen meewerken. Zij zoeken een vrijwilliger voor het

Verleende APV-vergunningen/ -ontheffingen

onderhoud. Na overleg minimaal enkele uren per week overdag beschikbaar. Zin in vrijwilligerswerk? Of wilt u meer informatie over deze en andere vacatu-

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend

res? De inloopspreekuren van de Vrijwilligers Vacaturebank KijkopWelzijn zijn

voor:

als volgt:

- het plaatsen van een container t.b.v. bouwafval op een parkeerplaats bij Ak-

maandag: Waterpoort (Middeldijkerplein 9), van 15.00-17.00 uur;

kerwinde 12 van 22 tot en met 29 april 2013 (verleend: 12-04-2013);

donderdag: Dienstencentrum Windsingel 166, van 14.00-16.00 uur

- het plaatsen van een container t.b.v. bouwafval op een parkeerplaats bij Pruimtentuin 1 van 7 tot en met 13 mei 2013 (verleend: 12-04-2013);

Kijk voor meer informatie en vacatures op www.kijkopwelzijn.nl

- het organiseren van open dagen op 25 en 26 mei 2013 bij modelbouwvereniging Hoekse Waard/Maasoever Spoorweg aan de Achterzeedijk

Wilt u als organisatie de werving van vrijwilligers uitbreiden? In dat geval kunt u

(verleend: 16-04-2013);

het Steunpunt gebruiken als aanvulling op uw eigen werving. Neem daarvoor

- het exploiteren van een horecabedrijf Sportfondsen-Barendrecht/Inge de Bruijn Sportfondsenbad, gevestigd Hamburg 200 voor de periode 16-042013 tot 16-04-2018 (verleend: 16-04-2013); - het exploiteren van het horecabedrijf Food-D Barendrecht BV/Wokkie Wok,

contact op met mevrouw H. Fortes, via e-mailadres h.fortes@kijkopwelzijn.nl of telefoonnummer (0180) 691 802.

en gemotiveerd bezwaar maken. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden (door verzending van het besluit), dan is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige

voorziening

indienen

bij: de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Hiervoor moet u grif-

gevestigd Platehaven 11-13 voor de periode 15-04-2013 tot 16-04-2013

fierecht betalen. Het is niet mogelijk

(verleend: 15-04-2013);

om per e-mail een bezwaarschrift in

- het organiseren van een voetbalkamp voor E-pupillen op veld 2 bij BVV

te dienen. U kunt wel digitaal uw be-

Barendrecht, Dierensteinweg 6 met overnachting in tenten op 9 en 10 mei

zwaarschrift indienen via de website

2013 (verleend: 17-04-2013);

van de gemeente www.barendrecht.

- het organiseren van de wielerronde op 6 juli 2013 (verleend: 17-04-2013).

nl > Actueel > Bekendmakingen > Bezwaar indienen. Hiervoor heeft u

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is ontheffing verleend voor:

DigiD nodig.


KURA BESTAAT 35 JAAR!! 13

JANUARI 20

KUNSTSTOF KOZIJNEN MET GRATIS INSECTENHORREN*

U U R VAN HET VERLAAGDE BTW TARIEF .0 0 PROFITEER

0% BTW!

* vraag naar de voorwaarden

N: 1 % B T W VO O R U )

3

!

5 JA N U A R I 2 0 1 3 O P EN D A G EN 3 T/TOMT 15 .0 0 UU R VA N 10 .0 0

0% BTW!

AC TIE DA GE N: AL LE EN TIJ DE NS DE U) K DE 21 % BT W VO OR (W IJ BE TA LE N TIJ DE LIJ

CUBE KOZIJN CUBE KOZIJN

KURA GEEFT UW PAND KURA GEEFT UW PAND EEN EIGEN GEZICHT EEN EIGEN GEZICHT KELVINRING 40, ALBLASSERDAM T 078 - 699 16 99 WWW.KURA.NL

KELVINRING 40, ALBLASSERDAM T 078 - 699 16 99 WWW.KURA.NL GEEFT UW PAND GEN GEZICHT

G 40, ALBLASSERDAM 16 99 WWW.KURA.NL

ALLE GASFLESSEN OP ONZE SITE LEVEREN WIJ UIT VOORRAAD, OOK VULLINGEN EASY-BLEU GASFLES NIEUWE VOLLE FLES Nu € 39.95 NAVULLING OMRUILEN Nu € 14.95 NIEUWE VOLLE GROENE EURO-GASFLES NU € 37.95 Natuurlijk kunt u ook uw lege groene 5 kg gasfles niet ouder dan 10 jaar omruilen voor een volle groene gasfles dat kost nu € 13.95

Grote gasfles 10.5 kg statiegeld € 20.00 Vulling € 28.73

FOCWA ONDERHOUDSBEURT V/A 125 EURO Voor de merken: Adria Avento Beyerland Biod Burstner Cabby Caravalair Chateau Delta Detleffs Eifelland Elddis Eriba Fendt Hobby Home-Car Homestar Hylander Cabe Kip Knaus Liberty Lmc Polar Predom Rapido Solifer Sprite Sterckeman Sun-Roller Swift Tabbert Tec Wilk Wij verwerken uitsluitend de orginele onderdelen

Zoutverkopersstraat 3, 3334 KJ Zwijndrecht, T 078-6105025

www.caravancentrumzwijndrecht.eu


jaargang 5 - nummer 26 - 25 april 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Afspraak gemeentelijk Servicecentrum

Sportactiviteiten op zaterdag 27 april

Veel zaken kunt u via onze website

Na 15.00 uur werken onze mede-

Tot en met zaterdag 27 april worden in het hele land sportieve activitei-

www.barendrecht.nl

werkers

Wat is Omgevingsloket online?

Servicecentrum

ten voor jong en oud georganiseerd. Het is namelijk Nationale Sport-

voor sommige dingen (zoals een pas-

alleen op afspraak. U vindt de ope-

week. Natuurlijk blijft Barendrecht niet achter! Verschillende sport-

poort of identiteitskaart) moet u toch

ningstijden in het colofon. U kunt zelf

verenigingen boden u de afgelopen dagen een aantal laagdrempelige

naar het gemeentehuis komen. Wij

direct een afspraak maken via www.

(kennismakende) activiteiten aan. Dit weekend kunt u kennismaken

willen u hierbij zo goed mogelijk van

barendrecht.nl > Digitale Balie > Af-

met de schietsport bij Schietsportvereniging De Vrijheid Barendrecht.

dienst zijn en u zo snel mogelijk hel-

spraak maken. Belt u toch liever voor

Aarzel niet om aan te sluiten, want zij verwelkomen u graag in het club-

pen. Wij vragen u daarom hiervoor een

het maken van een afspraak, dan kan

gebouw op Sportpark Ziedewij, Graaf Adolfstraat 8!

afspraak te maken. In het Servicecen-

dat via telefoonnummer 14 0180.

trum hoeft u dan maximaal vijf minu-

U hoeft alleen deze zes cijfers in te

Van 10.00 tot 15.00 uur kunt u onder

ten te wachten.

toetsen.

begeleiding van een instructeur de

regelen,

maar

van

het

een geldige legitimatie VERPLICHT! Er zijn ook demonstraties. Op weg naar sportvereniging Nog steeds sporten veel mensen niet. Het NOC*NSF organiseert de Nationale Raadscommissies

Sportweek met als doel meer mensen

Er zijn in Barendrecht drie raadscommissies, namelijk Ruimte, Samenleving

kennis te laten maken met een sport

De organisatie van de Koningsspelen

en Planning & Control. De raadscommissies bestaan uit afgevaardigden van

die bij hen past en ze vervolgens de

is in handen van een speciaal comité

de verschillende politieke partijen in de gemeenteraad. Deze commissies

weg naar de sportvereniging te laten

onder leiding van Richard Krajicek. Het

adviseren aan de gemeenteraad over de zaken, die in de raadsvergade-

vinden.

doel is een vrolijke, gezellige en bovenal sportieve dag voor alle kinderen

ringen aan de orde komen. De voorzitters van de commissies zijn door de raad uit zijn midden aangewezen en worden ondersteund door een

Barendrecht doet mee!

commissiegriffier. De voorzitters kunnen de leden van het college, hun

Onze sportieve gemeente doet al een

adviseurs en betrokken burgers uitnodigen voor het geven van inlichtingen

aantal jaar mee met de Nationale Sport-

Koningsontbijt en sportdag

of adviezen over onderwerpen die in een commissievergadering worden

week. Op deze manier laten sportver-

De Koningsspelen bestaan uit twee

behandeld.

enigingen en andere aanbieders van

vaste

sport en bewegen zien wat zij in huis

en feestelijk Koningsontbijt en de

Voorbespreken

hebben. Barendrecht biedt sporters

Koningssportdag. Elke school bepaalt

bovendien het hele jaar door veel mo-

zelf hoe zij dit ontbijt en de sportdag

gelijkheden: er zijn goede sportaccom-

vormgeven. In Barendrecht doen ruim

modaties en een uitgebreid aanbod

vijfduizend basisscholieren en bijna

aan sportverenigingen- en scholen.

vierhonderd leerkrachten mee! Het

In de commissies worden zaken voorgesproken, zodat onderwerpen, die in de gemeenteraadsvergaderingen aan de orde komen tot de hoofdlijnen kunnen worden beperkt. Ook geven de commissieleden vaak vroegtijdig hun mening over bepaalde zaken, zodat daarmee bij het maken van de voorstellen rekening kan worden gehouden. Komt een bepaald voorstel in de raad, dan is het voor de besluitvorming belangrijk of de commissie een positief of een negatief advies heeft uitgebracht. Alle raadsleden kunnen in de drie commissies hun politieke partij vertegenwoordigen. De politieke partijen bepalen zelf wie zij van hun fractie in welke commissie afvaardigen. Spreekrecht In een openbare vergadering van een raadscommissie Ruimte, Samenleving of Planning & Control kunnen burgers inspreken. Dit kan op onderwerpen die op de agenda voorkomen, maar ook op andere onderwerpen. De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten per persoon en maximaal dertig minuten per vergadering. Als er meer dan zes insprekers zijn verdeelt de voorzitter naar evenredigheid de spreektijd per inspreker. Inspreken op geagendeerde onderwerpen gebeurt voorafgaand aan het betreffende onderwerp. Inspreken op niet geagendeerde onderwerpen gebeurt na de opening van de vergadering. Aanmelding voor het spreekrecht kan per e-mail (griffie@barendrecht.nl) of telefonisch via telefoonnummer 14 0180 tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering van de commissie bij de betreffende commissiegriffier. Niet mogelijk in te spreken Niet ingesproken kan worden in de volgende situaties: - Als het mogelijk is tegen een besluit van het college of de gemeenteraad een bezwaarschrift in te dienen. - Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. - Indien het mogelijk is over een gedraging een klacht in te dienen. - Op het verslag van de commissievergadering. - Een ingekomen stuk. - Mededelingen van de voorzitter.

Wilt u een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning? Dan is het Omgevingsloket online de plaats waar u moet zijn. Dit is het digitaal loket waar burgers en bedrijven een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen indienen. Ook kunt u via Omgevingsloket online een vergunningcheck uitvoeren, om na te gaan of een vergunning of melding nodig is. Via www.omgevingsloket.nl kunt u: - de vergunning- en meldingsplicht controleren; - online voor alle werkzaamheden binnen uw project één vergunning aanvragen; - volgen wat de status van uw aanvraag is.

schietsport beoefenen. Hiervoor is wel

Nieuws uit de raad

11

in het basisonderwijs te organiseren.

onderdelen:

een

gezond

gaat erom dat dit een onvergetelijke Koningsspelen op 26 april

dag wordt, vol sport en spel waarmee

Tijdens de Nationale Sportweek doen

de kinderen in beweging komen.

op vrijdag 26 april meer dan anderhalf

Geheel in de sportieve spirit die onze

miljoen kinderen op 7.500 basisscho-

toekomstige Koning zo kenmerkt.

len mee aan de Koningsspelen. Dit

Nog nooit kwamen zoveel basis-

sportieve evenement is georganiseerd

schoolkinderen in Nederland tegelijk

ter gelegenheid van de troonswisseling.

in beweging!

Waarom het Omgevingsloket Online? Sinds oktober 2010 is de Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht (WABO) van kracht. Sindsdien hoeft u voor bijvoorbeeld slopen of bouwen geen losse vergunningen meer aan te vragen. Alle vergunningen die betrekking hebben op de zogenoemde fysieke leefomgeving zijn gebundeld. Deze vergunningen samen vormen nu één omgevingsvergunning en deze kunt u aanvragen via Omgevingsloket Online. Hoe werkt het? Zo dient u een verzoek in via Omgevingsloket online: - doe de Vergunningcheck; - log in met uw DigiD; - dien uw aanvraag in.

Colofon Blik op Barendrecht is een uitgave van de gemeente Barendrecht. Eindredactie: gemeente Barendrecht. Eindredactie Nieuws uit de raad en Ruimte voor de raad: griffie gemeente Barendrecht Fotografie: gemeente Barendrecht en Rob Kamminga Advertentieverkoop: Mahony Media groep, Heerjansdam, (078) 6777879 Advertenties aanleveren maandag middag voor 16.00 uur via; bianca@mahonymediagroep.nl Opmaak en Druk: BAR Uitgeverij BV, Barendrecht Bezoekadressen Gemeentehuis, Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Afvalaanbiedstation Londen 15, 2993 LA Barendrecht Postadres: Postbus 501, 2990 EA Barendrecht Tel: 14 0180 (Servicecentrum) www.barendrecht.nl gemeente@barendrecht.nl Openingstijden Servicecentrum + VVV-agentschap Ma. t/m vr. 9.00 tot 15.00 uur Op afspraak: Ma. en wo. 15.00 tot 20.00 uur Di. en do. 15.00 tot 17.00 uur Het Servicecentrum is elke dag tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar: 14 0180. Afvalaanbiedstation Ma. t/m vr.: 7.30 uur tot 16.00 uur Zaterdag: 8.30 uur tot 15.00 uur


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 25 april 2013

Groenkoor straalt in Koningskerk BARENDRECHT - Afgelopen zondag verzorgde het Groenkoor, het kinderkoor van de Groen van Prinstererschool, wederom een gastoptreden in de Koningskerk in Rotterdam. Samen met de huisband Adonaï verzorgden zij de muzikale invulling van de kinderdienst. Er was veel belangstelling. Alle mogelijke zitplaatsen waren in gebruik. De 33 leerlingen hadden goed gerepeteerd. Binnen de kortste keren zat de stemming er goed in. Met veel plezier en overtuiging bracht het Groenkoor de lie-

deren en als snel vulde de kerk zich met de warme, vrolijke en bruisende klanken. In totaal zong het koor vijf liederen. Dit keer stond zelfs een rapnummer op het repertoire. Michelle en Joyce brachten het nummer Noach als volleerde rappers. Wat ook niet onvermeld mag blijven, waren de indrukwekkende solo’s van Nathan en Mathijs. Zij lieten duidelijk horen dat het Groenkoor talent herbergt. De bezoekers van de Koningskerk waren erg enthousiast over het optreden. Dit bleek wel uit het oorverdo-

Veel gevonden dieren BARENDRECHT – Gevonden: een cypers grijs met witte kater, twee jaar, draagt halsband met glazen versiering, witte bef en voetjes, op de Riedermeet. Een cypers grijze kater met wit is gevonden aan Avenue Carree. Een Cypers grijze poes is gevonden aan de Kempenaar. Een wit konijn van het ras pooltje is gevonden aan de Torenmolen. Een wit met bruin konijn, staande oren, overwegend wit met beetje bruin, gevonden aan Torenmolen. Een cypers bruin met witte poes, Luna, 1,5 jaar, witte buik, erg aanhankelijk, wordt vermist aan de Boeier. Vermist wordt op het Heegermeer een cypers rode kater met wit, naam Ginger, 9 maanden, witte bef, onderkant en snoet. Op de Voordijk wordt Spike vermist, 10 maanden, draagt blauwe halsband, witte onderkant en witte kin met zwarte vlek. Centrale meldnummer Dierenbescherming tijdens kantooruren: 088-3437112

of www.mijndieriszoek.nl. Spoed Dierenambulance: 0900-1120000. In De Dierenstee wacht Mandela op een nieuw baasje. Mandela is een leuke zwarte kater van 12 jaar oud. Hij is heel lief en vindt het heerlijk om veel aandacht te krijgen. Hij heeft wel wat last van chronische niesziekte. Mandela’s voorkeur gaat uit naar een gezellig woonstekje zonder kinderen in huis. Hij kan redelijk overweg met andere katten, of dat ook voor honden opgaat is onbekend. Mandela is niet gewend om buiten te komen, maar de indruk is dat hij het toch wel prettig zal vinden om af en toe even een frisse neus te halen. Dierenasiel De Dierenstee is te vinden aan Groene Kruisweg 14a te Numansdorp, 0186-655150. Openingstijden : maandag van 11 tot 15 uur en dinsdag tot en met zaterdag van 11 tot 16 uur. www. dierenstee.nl, www.Amivedi. nl, 088-006463.

Busreis ANBO BARENDRECHT - Woensdag 15 mei houdt ANBO een busreis naar Kevelaer en Xanten. Deelnemers kunnen monumentale panden bekijken onder leiding van een gids. Maar het zijn ook gezellige winkelplaatsjes die men op eigen gelegenheid kan bezoeken. De kosten voor ANBO-leden Barendrecht zijn 45 euro.

Niet-leden betalen 49,50 euro. Dit is inclusief koffie, lunch en diner op de terugreis. Opgeven kan bij: J. Kofman via 0180-617805 en W. van den Berg via 078-6771648. Verder wijst ANBO iedereen graag nog op de landelijke ANBO-actie: vanwege het 112,5 jarig bestaan, kan men nu voor 12,50 euro lid worden voor dit jaar.

Open les mindfulness en yoga

vende applaus na afloop van het laatste gezongen lied. Na de kerkdienst konden de leden zich tegoed doen aan de heerlijke high-tea. Voor de kinderen was er een aparte tafel met snoepjes, spekjes, popcakes en koekjes. De volgende grote uitdaging van het Groenkoor is al bekend. Dit wordt het optreden tijdens de lustrumdienst ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Groen van Prinsterschool op zondag 26 mei in de Bethelkerk in Barendrecht.

BARENDRECHT - Vanaf maandag 27 mei is er weer een mindfulnesstraining van vier avonden in Yogastudio Yvonne aan Zalmwater 31. Peter Thissen: ,,We leven in een drukke tijd en er wordt veel van ons verwacht in werk, gezin en relatie. We proberen greep te houden op de wereld. We piekeren over het verleden en we proberen de toekomst naar onze hand te zetten. In gedachten springen we voortdurend heen en weer. Het is niet gek dat ons hoofd er soms van omloopt. Zou het dan niet heerlijk zijn om te leren het hoofd tot rust te brengen? Merk hoe je door mindfulness de gedachtestroom kunt vertragen of zelfs even kunt stoppen. Er daalt rust neer.’’ Op de minfulnessavonden krijgt men werkvormen aangeboden om de rust in zichzelf opnieuw te vinden. Men leert focussen en de aandacht bewust te sturen. Men kan zich gewaar worden

van lichaam en geest. Diverse methoden komen afwisselend aan bod. Men hoeft geen ervaring te hebben om te kunnen instappen. De avonden worden geleid door Peter Thissen, die opgeleid is als transformatiecoach in het Centrum voor Zijnsorientatie. Hij beoefent al jaren diverse meditatievormen. Het SISucentrum is ook de plek voor jongerencoaching. Het herbergt de Jongeren Advies Coaching voor pubers in de middelbare schoolleeftijd. En men kan er terecht voor Transformatie Coaching. Zaterdag 11 mei vanaf 15 uur kan men komen proeven van de activiteiten van het SiSucentrum, meedoen met mindfulness of een yogales bijwonen. Wie meer informatie wil of zich wil aanmelden, kan terecht op www.yogastudioyvonne.nl. Of bel 0641291424 of 06-44088188. Zie ook Facebook, Twitter en Youtube.

SP in actie tegen sluiting bibliotheken BARENDRECHT - Wie tegen sluiting van de bibliotheken in Albrandswaard en Barendrecht is, kan dit aanstaande zaterdag 27 april laten blijken door mee te doen aan de Toer de Bieb. Het protest is een initiatief van SP Barendrecht en SP Albrandswaard. Zij verzoeken bewoners van beide gemeenten op eigen gelegenheid, per fiets of OV, de tocht te maken van hun huidige buurtbibliotheek naar de

enige volwaardige vestiging die straks dreigt over te blijven. Welke van de vier bibliotheken blijft bestaan is nog onduidelijk. Zoals het er nu uitziet, zal dat de bibliotheek aan de Middenbaan of die aan het Middeldijkerplein zijn. Van 10 tot 13 uur staan leden van de SP bij de vier bibliotheken die er nu nog zijn: Middeldijkerplein, Middenbaan, Poortugaal en Portland. Actievoerders worden daar

opgevangen. Ze kunnen een kaart invullen, waarop men aangeeft te protesteren tegen de voorgenomen sluiting en waarop men aangeeft hoe lang men straks onderweg is om een boek te lenen. Vervolgens kan men met eigen vervoer naar een van de andere vestigingen gaan. Ook mensen die de Toer de Bieb niet kunnen doen, kunnen zaterdag een kaart invullen. Zie verder barendrecht.sp.nl.

Koninklijke feestweek bij ‘t Hoekje BARENDRECHT - Deze week is het bij kinderdagverblijf ’t Hoekje Koningsweek. Iedere dag is er een andere activiteit. Zo maken de kinderen vlaggen en mutsen, versieren ze buggy’s en fietsen, worden de kinderen geschminkt en maken ze een eigen feestlied. Ook staat er iedere dag een feestmaal klaar. De gezellige week wordt feestelijk afgesloten op vrijdagmiddag: vanaf 17 uur is er een versieroptocht door de Oranjewijk met alle juffen, kindjes en ouders.

33

Volgende week Jos op Donderdag BARENDRECHT - Volgende week in Jos op Donderdag (2 mei) stelt presentator Jos Vis opnieuw twee Roparunteams aan de luisteraars voor. Tussen 21 en 22 uur is het team Ziedewij Energie (team 310) aan de beurt en tussen 22 en 23 uur: het team J.P. Van Eesteren (team 275). Beide teams krijgen een uur lang de gelegenheid om alles te vertellen over hun deelname aan de Roparun. De lopers, fietsers, chauffeurs, verzorgers en masseurs, ze komen allemaal aan het woord. Daarnaast zijn de teamcaptains present en zullen de cateraars komen vertellen hoe zij hun teams via de maag gaan prepareren. Natuurlijk hoopt Jos Vis dat hij daarvan alvast een voorproefje krijgt. De uitzending is 2 mei te beluisteren op Exxact FM radio (106.4 in de ether, 105.9 op de kabel en via www.exxactfm.nl).

Opening expositie BOBO BARENDRECHT - Bewoners Organisatie Park Buitenoord en omgeving (BOBO) nodigt belangstellenden uit voor de opening van de foto- / aquarelwedstrijd. Het enthousiasme was groot en er zijn dan ook veel inzendingen. De expositie van een selectie van de werken van de inzenders wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis en is te bezichtigen van 29 april tot en met 9 mei tijdens openingstijden van het gemeentehuis. Wethouder Jeroen Gebben zal maandag 29 april om 19 uur de opening verrichten, waarna hij ook de winnaars van de wedstrijd bekend zal maken. Iedereen is van harte welkom bij deze opening, waar men onder het genot van een kopje koffie de tentoongestelde werken kan bewonderen.

Stijldansen aan Middeldijk BARENDRECHT - Zaterdag 27 april is er in dansschool Jacques Dance Passion aan Middeldijk 56 te Barendrecht gelegenheid om te stijldansen. Deze keer staat de avond in het teken van Oranje. Bezoekers wordt daarom gevraagd zoveel mogelijk in het oranje gekleed te komen. Onder het genot van een aantal gratis hapjes en dansmuziek kan men genieten van een ontspannen avondje uit. Iedereen die van stijldansen houdt of gewoon een avondje uit wil, is van harte welkom. De zaal gaat open om 20 uur en rond middernacht draait Jacques de laatste quickstep. Uiteraard worden verzoeknummers en/of dansjes door Jacques ingewilligd. Toegangsprijs: zes euro per persoon (inclusief een aantal hapjes). Meer informatie op www.jacquesdancepassion.nl en via 0180-613207.

www.deschakelbarendrecht.nl


De Oude Dorpskern Vieren en herdenken in de Oude Dorpskern De Oude Dorpskern is op 30 april en op 4 mei dé plaats waar Barendrechters samen komen. De vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht is er trots op dat zoveel mensen dan de Dorpsstraat en het Doormanplein weten te vinden. Bestuurslid Dik Buitenhuis woont zelf aan de Dorpsstraat en maakt de jaarlijkse drukte van nabij mee. “We gaan op Koninginnedag ‘s morgens altijd eerst naar het gemeentehuis. Daarna zijn we altijd wel te vinden in de Dorpskern”, vertelt hij. Koninginnedag is bij uitstek de dag waarop Barendrechters elkaar ontmoeten in de drukke Dorpsstraat. Of op de vrij-

markt, want voor veel mensen is het ook dé gelegenheid om de zolder te ontdoen van overtollig speelgoed. “Bijzonder is wel de gezellige sfeer”, vervolgt Buitenhuis. “Het zou nog mooier zijn om de feestelijkheden in en rond het Gemeentehuis te verplaatsen naar de Dorpskern.” Helaas heeft het gemeentebestuur er dit jaar voor gekozen om ter gelegenheid van de troonswisseling een boom te planten op het Middeldijkerplein, op kilometers afstand van de plaats waar de meeste Barendrechters jaarlijks Koninginnedag vieren. Misschien dat dit de komende jaren verandert, als op 27

Keukenstudio Konijnendijk is sinds 1985 de keukenspecialist in Barendrecht en omgeving. Over keukens hebben wij heldere ideeën. Wij vinden dat ze lang mee moeten, zonder problemen, zonder narigheid. Daarom vindt u bij ons kwaliteit keukens. Daarnaast staat een persoonlijke en transparante aanpak bij ons voorop. Met ons ruime aanbod kwaliteit keukens en apparatuur in de meest uiteenlopende stijlen en prijsklassen biedt Konijnendijk voor elk wat wils. Ook voor de vervanging van keukenapparatuur en het plaatsen van bijkeukens is men bij Keukenstudio Konijnendijk aan het juiste adres. Bezoek onze showroom en zie met eigen ogen onze kwaliteit keukens met klasse, stijl en karakter!

“Het oude dorp is bij uitstek de plaats, waar tradities met een sterk historisch karakter tot z’n recht komen. Het Doormanplein herinnert natuurlijk ook aan schout-bij nacht Doorman, die met zijn vloot de Japanse opmars naar Java trachtte tegen te houden. Hij is hierbij met het vlaggeschip De Ruijter ten onder gegaan. Een deel van de bemanning kon worden gered, maar Doorman koos er voor om, volgens marinetraditie, met het schip mee te gaan. Een groot en moedig mens”, aldus Buitenhuis.

Boerderijwinkel

Dorpzicht

Deze week in de aanbieding! Vers

van

de t

+

eler!

Oranje-actie Dorpsstraat 174 2992 AB Barendrecht Tel. 0180-611100 info@konijnendijk.nl www.konijnendijk.nl maandag gesloten

april Koningsdag wordt gevierd. Heel anders is de sfeer op 4 mei. Dan vindt in de Dorpskerk en op het Doormanplein de herdenking van de gevallenen plaats. Op 4 mei 1948 werd op het plein het door J. Visser gebouwde monument onthuld, met daarop de namen van gevallenen van het verzet in Barendrecht. Het monument werd onthuld door Cocky Veldhoen en Corrie Keijzer, dochters van gevallen verzetsstrijders. Later zijn aan het monument gedenkstenen toegevoegd voor Barendrechters die in Nederlands-Indië en op zee zijn gesneuveld en voor geallieerde vliegers die in Barendrecht zijn omgekomen. Dik Buitenhuis is één van de vele Barendrechters die de herdenking op 4 mei altijd bijwoont. “Het is een goede traditie en deze wordt altijd op een waardige manier uitgevoerd en beleefd.”

= € 0,99 5 handsinaasappels voor € 0,69 voor een volle stempelkaart!

Boerderijwinkel Dorpzicht voor ... ... een uitgebreid assortiment groente en fruit met altijd de mogelijkheid om niet alledaagse groente, fruit en kruiden te bestellen. ... een uitgebreid assortiment tomaten waaronder de échte en de heerlijke voor op brood! Dorpsstraat 177 Barendrecht 0180-616133 Boerderijwinkeldorpzicht.nl

PROFESSIONELE VERF VAN SIGMA KOOPT U BIJ DECO HOME RIBA

PRESENTEERT :

* NIEUWE MENUKAART

* LIVE MUZIEK OP KONINGSDAG 27-4 v.a. : 20.00 & KONINGINNEDAG 30-04 v.a. 19.00

WWW.DIGGELS–EETCAFE.NL HAIRMAXX Dorpsstraat 154d, 2992 BE Barendrecht Bel 0180-625279 of maak online een afspraak via www.hairmaxx.nl.

SIGMA GOLD DEALER Dorpsstraat 129, 2992 BD Barendrecht, Dorpsstraat 129, Barendrecht Tel.: 0180 - 61 33 46, www.decohomeriba.nl Tel.: 0180 - 61 33 46, www.decohomeriba.nl

DORPSSTRAAT 141 BARENDRECHT T 0180-61.21.30 BEIDE DAGEN OOK LIVE MUZIEK IN OUD BEIJERLAND ! Dorpsstraat 141 • Barendrecht • 0180-612130

www.diggels-eetcafe.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 25 april 2013

Hoe werkt een gitaar? BARENDRECHT – Voor wie er nog nooit op gespeeld heeft, is de gitaar een wonderlijk apparaat. Dat ontdekten ook deze kinderen tijdens het open huis van de muziekschool van ToBe in gebouw De Baerne.

Schrijfwedstrijd bibliotheek BARENDRECHT - In juni wordt de 25e Maand van het Spannende Boek gehouden. Elk jaar staat een bepaald thema rondom thrillers, detectives of andere spannende boeken centraal. Dit jaar draait alles om het jubileum. Ter gelegenheid van dit 25-jarig bestaan organiseert de bibliotheek Barendrecht een schrijfwedstrijd: schrijf in maximaal 500 woorden het begin van een spannend verhaal. Het gaat echt alleen om de start van het verhaal. Stuur dit uiterlijk 15 mei in. Een

Veel konijnen gevonden BARENDRECHT - Een wit konijn is gevonden aan de Torenmolen. Een wit-zwart konijn, klein en tam, hangoor, is gevonden aan Louisapolder. Een beige met bruin konijn is gevonden aan Meeshaven. Een wit met zwarte kater is gevonden aan de Irenestraat. Een wit met zwarte kater, Charley, twee jaar, wordt vermist aan Amstelmeer. Luna, bruin met witte poes van anderhalf jaar, vrij stevig, met wit buikje, erg aanhankelijk wordt vermist aan Boeier. Een cypers rode kater, elf jaar, Binkie, kleiner rechteroog dan het linker, rode rug en staart, witte onderkant en snoet, wordt vermist aan Keerweer. Centrale meldnummer Dierenbescherming tijdens kantooruren: 0883437112 of www.mijndieriszoek.nl. Spoed Dierenambulance: 0900-1120000.

In De Dierenstee wacht hond Pebbles op een nieuw baasje. Ze is een lieve dame op leeftijd. Ze vindt het fijn om aandacht te krijgen en heeft graag gezelschap. Ondanks haar respectabele leeftijd is ze nog heel actief. Ze gaat nog graag uit wandelen en ook zwemmen doet ze graag. Pebbles vindt het prettig om buiten te zijn of in de tuin te luieren. Naar andere honden toe is ze nogal dominant. Met andere teven kan ze niet overweg, maar met sommige reuen wel.

deskundige jury bepaalt op 6 juni de winnaar. Op donderdag 6 juni is er, ook in het kader van de 25e Maand van het Spannende Boek, een thrilleravond in bibliotheek Barendrecht. Hier staan vier schrijvers van spannende boeken centraal. Dit zijn uit Barendrecht: John Brosens en Esther Vermeulen en uit Ridderkerk: Gerhard Hormann en Ellen den Hollander. Zij worden door Jos Vis geïnterviewd over hun werk en hun schrijverschap. Ook zullen zij voorlezen uit eigen werk. Tijdens deze avond wordt de

winnaar van de schrijfwedstrijd bekend gemaakt en de vier schrijvers zullen in het kort vertellen hoe zij het winnende verhaal zouden laten aflopen. De winnaar van de schrijfwedstrijd krijgt tevens een boekenpakket met daarin van elk van de genoemde schrijvers een boek. Men kan zijn of haar bijdrage schriftelijk inleveren onder vermelding van naam, leeftijd en contactgegevens. Dat kan bij de bibliotheek Barendrecht aan Middenbaan 109. Of mail naar klsbarendrecht@bibliotheekzhzo.nl.

Locatiemanagers Bobo halen certificaat Beeldcoaching HEERJANSDAM - De locatiemanagers van Kinderopvang Bobo hebben de training Beeldcoaching met goed gevolg afgerond. Beeldcoaching is een manier van coachen waarbij het gebruik van beelden centraal staat en is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het opgroeien van kinderen. Vanwege het vernieuwen van het pedagogisch beleid van

Kinderopvang Bobo, waren zij op zoek naar een vorm om deze nieuwe manier van werken te kunnen borgen binnen de organisatie. Beeldcoaching bleek het uitgelezen middel. De locatiemanagers zijn het traject ingegaan met een aantal doelen. Bijvoorbeeld door videobeelden van minuut tot minuut te analyseren of werken vanuit empowerment, want de insteek van beeldcoaching is te allen tijde po-

sitief. En natuurlijk was de pedagogische cirkel ook een belangrijk onderdeel tijdens het traject. Naast de training van de locatiemanagers, worden er binnen Bobo nog twee mensen opgeleid in beeldcoaching. Zij worden echter nog een stap verder opgeleid en kunnen uiteindelijk zorg dragen voor een interne opleiding Beeldcoaching.

Dierenasiel De Dierenstee is te vinden aan Groene Kruisweg 14a te Numansdorp, 0186-655150. Openingstijden: maandag van 11 tot 15 uur en dinsdag tot en met zaterdag van 11 tot 16 uur. www.dierenstee.nl, www. Amivedi.nl, 088-006463.

Info-avond zonnecollectief Nestech BARENDRECHT - Nestech is onlangs gestart met een zonnecollectief, waarbij inwoners van Barendrecht samen met extra korting zonnepanelen kunnen inkopen. Hoe meer mensen overgaan tot aanschaf, hoe hoger de kortingen. Na succesvolle informatieavonden te hebben gehad bij Notariskantoor Bijdorp, is er door velen positief gereageerd op dit initiatief om samen zonnepanelen te kopen. Nestech heeft daarom besloten om nog een aantal infor-

matiebijeenkomsten te houden om iedereen op de hoogte te brengen van het zonnecollectief Barendrecht. De actieperiode loopt tot en met 31 juli 2013. Na ontvangst van een vrijblijvende inschrijving neemt Nestech contact op voor inventarisatie aan huis. Dan volgt een voorstel en krijgt men drie weken de tijd om daar op te reageren. De eerste volgende bijeenkomst staat geplant op woensdag 15 mei om 19 uur. Men kan zich aanmelden op www.zonnecollectief-barendrecht.nl.

35

Kinderopvang Bobo feliciteert hun locatiemanagers met het behalen van de certificaat Beeldcoaching.

Bazaar Bethelkerk voor goede doelen BARENDRECHT - Dit jaar is er op vrijdag 7 en zaterdag 8 juni weer bazaar bij de Bethelkerk. Er wordt geld opgehaald voor drie goede doelen. Het eerste is Share in Ghana. Share is een zendingsproject in Gushegu. Het project voorziet in het onderhouden van een voedingscentrum, het bouwen van een school en het ondersteunen en begeleiden van boeren. Het tweede doel is Priyanthi in Sri Lanka. De Stichting Priyanthi heeft als doel het bestrijden van armoede in Sri Lanka door middel van het verlenen van materiele hulp aan onder meer kleinschalig gerichte projec-

ten, alsmede het realiseren van maximale hulp met minimale kosten door samenwerking met de lokale bevolking. Het derde doel is Bal Anand, project Umang. De stichting Welzijn Kinderen van Bal Anand heeft de volledige zorg voor ruim 30 kinderen en jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De stichting bouwt de zorgboerderij Umang voor deze mensen. Het is de bedoeling dat alle kinderen op den duur naar Umang verhuizen. Helpen kan onder meer door spullen in te leveren. Dat kan tot 31 mei elke vrijdag van 19 tot 20.30 uur op het kerkplein van de Bethelkerk. De organisatie zoekt goed verkoopbare

spullen zoals antiek, kunst, boeken, huishoudelijke apparaten, serviesgoed, koffers, speelgoed, elektra, elektronica, platen en dvd’s. Ook zoekt men nieuwe spullen, bijvoorbeeld uit een kerstpakket of relatiegeschenken. Kleding, grote huisraad, bedden en beschadigde spullen kunnen niet worden ingeleverd. Tevens kan men elke eerste en derde zaterdag van 9.30 tot 11.30 uur oud papier inleveren op de parkeerplaats van de Bethelkerk. Wie nog zegeltjes heeft liggen van Pickwick, DE, tankstations, supermarkten et cetera, kan die inleveren in de daarvoor bestemde doos in de Bethelkerk.

Van de Wereldwinkel Vanwege ons 40 jarig jubileum hebben we dit jaar iedere maand een leuke aanbieding. Deze maand staan de goede doelen centraal, en vragen wij uw aandacht voor Amnesty International, Unicef en Floris. Als u deze maand een artikel koopt van één van deze doelen, krijgt u er een aardigheidje bij cadeau. Bij Amnesty International krijgt u een winkelwagen munt, bij Unicef een pen en bij Floris krijgt u een notitieblokje. Wij hopen dat u een bezoekje aan onze winkel gaat brengen, misschien voor bovenstaande, maar daarnaast hebben we nog heel veel andere leuke artikelen die u kunt kopen. Daarbij helpen we dan weer de producenten van de artikelen, die een nette prijs krijgen voor hetgeen ze gemaakt hebben. We hopen u in onze winkel te ontmoeten! Wereldwinkel, Middenbaan 107 in Barendrecht

Workshop haardecoratie BARENDRECHT - Myra van de Korput van Designhoeden Myra geeft mensen de kans een feestelijk haardecoratie voor 30 april te maken. Men kan zich aanmelden voor de workshop haardecoratie maken op het stoomschip de SSRotterdam. Myra van de Korput, hoedenontwerpster uit Barendrecht, heeft al veel hoeden gemaakt voor officiële gelegenheden en begeleidt deze workshop. Men maakt van sinamay, een geweven strosoort, en veren in kleur een koninklijke haardecoratie. De workshop wordt gegeven op zondag 21 april van 14 tot 16.30 uur. Kosten: 25 euro voor de workshop en 15 euro voor het materiaal. Aanmelden bij: Myra van de Korput, Designhoeden Myra, Dorpsstraat 189A te Barendrecht via 06-27208809 of myra@ designhoeden.nl. Zie ook www.designhoeden.nl.

Feestelijke onthulling Koningslinde BARENDRECHT - Dinsdag 30 april wordt ter ere van de troonswisseling een Koningslinde onthuld in Barendrecht. Dat gebeurt om 9 uur op het Middeldijkerplein in het bijzijn van het voltallige college van burgemeester en wethouders. Het planten en onthullen van de Koningsboom is een mooie, symbolische manier om de verbondenheid met het Koningshuis te tonen en de inhuldiging van koning Willem-Alexander te vieren. De Koningslinde is in maart geplant. Harmonievereniging Barendrecht speelt het volkslied en scoutingverenigingen laten ballonnen op en hijsen de Nederlandse vlag.


Op de hoogte van ons huizenaanbod

Barendrecht Elandenburg 46

Barendrecht Essenwede 25

Barendrecht Handelstraat 3

Barendrecht Hazenburg 10

Tussenwoning Kamers :5 Slaapkamers : 4 Bouwjaar : 2005 Perceelopp : 130 m2 Woonopp : 120 m2

Maisonnette Kamers Slaapkamers Bouwjaar Verdieping Woonopp

Tussenwoning Kamers :4 Slaapkamers : 2 Bouwjaar : 1992 Perceelopp : 150 m2 Woonopp : 115 m2

Maisonnette op de begane grond en 1e verdieping Kamers :3 Slaapkamers : 2 Bouwjaar : 2007 Verdieping : bg en 1e verdieping Woonopp : 75 m2

Vraagprijs : € 239.000,- k.k. Makelaar : Jan-Jaap de Vin

Vraagprijs : € 189.500,- k.k. Makelaar : Marco Bos

Vraagprijs : € 214.500,- k.k. Makelaar : Marco Bos

Vraagprijs : € 197.500,- k.k. Makelaar : Jan-Jaap de Vin

Barendrecht Kempenaar 133

Barendrecht Konijnenburg 17

Barendrecht Middeldijkerplein 254

Barendrecht Middeldijkerplein 51

Geschakelde villa met oprit en garage Kamers :4 Slaapkamers : 3 Bouwjaar : 1974 Perceelopp : 550 m2 Woonopp : 165 m2

Maisonnette op de bg en 1e verdieping Kamers :3 Slaapkamers : 2 Bouwjaar : 2007 Verdieping : bg en 1e verdieping Woonopp : 75 m2

Appartement Kamers Slaapkamers Bouwjaar Verdieping Woonopp

Appartement Kamers Slaapkamers Bouwjaar Verdieping Woonopp

Vraagprijs : € 425.000,- k.k. Makelaar : Jan-Hein Schilderman

Vraagprijs : € 174.000,- k.k. Makelaar : Marco Bos

Vraagprijs : € 199.500,- k.k. Makelaar : Jan-Jaap de Vin

Vraagprijs : € 174.500,- k.k. Makelaar : Marco Bos

Barendrecht Molenleede 100

Barendrecht Palmhout 23

Barendrecht Reuchlinhaven 88

Barendrecht Rietgors 84

2 onder-1-kapwoning Kamers :5 Slaapkamers : 4 Bouwjaar : 2006 Perceelopp : 228 m2 Woonopp : 205 m2

Tussenwoning Kamers :4 Slaapkamers : 3 Bouwjaar : 2007 Perceelopp : 135 m2 Woonopp : 125 m2

Appartement met inpandige parkeerplaats Kamers :5 Slaapkamers : 4 Bouwjaar : 2006 Verdieping : 7 Woonopp : 167 m2

Tussenwoning Kamers :4 Slaapkamers : 3 Bouwjaar : 1981 Perceelopp : 110 m2 Woonopp : 110 m2

Vraagprijs : € 429.000,- k.k. Makelaar : Marco Bos

Vanaf prijs : € 250.000,- k.k. Makelaar : Jan-Jaap de Vin

Vraagprijs : € 529.000,- k.k. Makelaar : Jan-Jaap de Vin

Vraagprijs : € 174.500,- k.k. Makelaar : Marco Bos

Barendrecht Schokker 54

Barendrecht Talmaweg 150

Barendrecht Van Beethovensingel 8

Heerjansdam Dorpsstraat 201

Tussenwoning Kamers :4 Slaapkamers : 3 Bouwjaar : 1981 Perceelopp : 124 m2 Woonopp : 120 m2

2 onder-1-kapwoning met garage Kamers :5 Slaapkamers : 4 Bouwjaar : 1960 Perceelopp : 525 m2 Woonopp : 100 m2

Riante villa met vrijstaande garage Kamers :5 Slaapkamers : 4 Bouwjaar : 1994 Perceelopp : 646 m2 Woonopp : 250 m2

Vrijstaande woning Kamers :6 Slaapkamers : 3 Bouwjaar : 1879-8189 Perceelopp : 510 m2 Woonopp : 187 m2

Vraagprijs : € 239.500,- k.k. Makelaar : Marco Bos

Vraagprijs : € 299.500,- k.k. Makelaar : Jan-Jaap de Vin

Vraagprijs : € 945.000,- k.k. Makelaar : Jan-Hein Schilderman

Vraagprijs : € 350.000,- k.k. Makelaar : Marco Bos

:3 :2 : 2000 : 1e en 2e : 120 m2

:3 :2 : 2006 :2 : 90 m2

:3 :2 : 2001 :3 : 90 m2

Kijk voor meer aanbod op: www.remax.nl/makelaarsgroep RE/MAX Makelaarsgroep • Bijdorp-Oost 42, 2992 LA Barendrecht • T 0180 - 615 233

14645-Z20K-N16-REMA1K (scptadd *12*)_REMA1K.indd 1

23-04-13 15:46


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 25 april 2013

Blije gezichten bij Voedselbank BARENDRECHT - Stichting Voedselbank Barendrecht, Cuisine Culinaire Barendrecht De Zilveren Pollepel, stichting Present Barendrecht en Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde hebben hun krachten vrijdag 19 april gebundeld om een diner voor de cliënten van Voedselbank Barendrecht te organiseren. De kantine van de Rabobank was voor de gelegenheid omgetoverd tot een sfeervol restaurant. Zowel de kinderen

als de volwassenen kregen er een heerlijk viergangendiner voorgeschoteld. Voor de kinderen was er een knutselkamer en voor de tieners muziek en film. De volwassenen konden daardoor op hun gemak tafelen en genieten. Het was een zeer geslaagde avond die mede mogelijk is gemaakt door de gulle giften van de plaatselijke winkeliers. Zij hebben de ingrediënten voor dit diner ter beschikking gesteld: Spar Heerjansdam,

Tijd voor yoga en mindfulness MCD, Slagerij Schaap, Boerderijwinkel Dorpzicht, de Weypoort, Bas van der Heijden, de Wijnkelder en Albert Heijn Carnisse. DM Desk heeft de menukaarten vormgegeven en cateraar Carpe Diem heeft het glaswerk, serviesgoed en bestek ter beschikking gesteld. Fotografe Enith Stenhuys heeft gezinsfoto’s gemaakt, een blijvende herinnering aan een gezellige, hartverwarmende avond.

BARENDRECHT - Het is zomertijd, iedereen verlangt naar warmte en zon. Dan is het goed om bewust bezig te zijn met je lichaam. Yoga is daar een uitstekende methode voor, vertelt Yogastudio Yvonne. Daar kan men yogaen mindfulnesslessen volgen. De yogastudio is laagdrempelig en biedt een waaier aan mogelijkheden. De aanpak kenmerkt zich door een grote mate van veiligheid, openheid en aandacht voor spiritualiteit. De lessen zijn een mix van in- en ontspanning, theorie en praktijk, bezinning en duiding. Yvonne Blonk geeft al jarenlang yogalessen in haar eigen studio aan het Zalmwater 31 in Ba-

rendrecht. ,,De combinatie van Kundalini en Hatha yoga heeft bewezen in de praktijk zeer heilzaam te zijn. Ik heb een eigen, prettige en veilige manier van lesgeven ontwikkeld waarbij jong en oud zich goed voelt.’’ Yogastudio Yvonne aan Zalmwater 31 heeft zich de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Er zijn veel activiteiten bijgekomen. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op www.yogastudioyvonne. nl. Met vragen en voor aanmelding kan men ook bellen naar 06-41291424 of 0644088188. De studio is tevens te vinden op Facebook en Twitter. Op Youtube staan demofilmpjes.

Gratis seniorenconsult en verpleegkundig spreekuur

Optometristen nemen werk uit handen van de oogartsen RHOON / HOOGVLIET Steeds meer consumenten zien het belang van een goed gezichtsvermogen en een goede conditie van de ogen in. Dagelijks wordt er veel gevraagd van ogen, zoals met autorijden, televisie kijken en gebruik van de computer en mobiele telefoon. Al vele jaren zijn Frank Groenewegen en Leon de Waard van Groenewegen Brillen & Contactlenzen in Hoogvliet en Tom Werrelmann van optiek TOM in Rhoon werkzaam in het Optometristen Collectief Rijnmond (OCR). Dat is een samenwerkingsverband van veertig optometristen in de regio die nauw samenwerken met oogartsen en huisartsen. Beide ondernemers krijgen steeds meer vragen van klanten hoe het nu staat met de gezondheid van de ogen. Het slechter worden van het gezichtsvermogen is niet altijd

een teken dat de brilsterkte is veranderd. Er zijn meerdere oorzaken die met het uitgebreide onderzoek door de optometrist ontdekt kunnen worden. Met alleen een oogmeting bij de opticien worden vaak problemen over het hoofd gezien. Zeker als er sprake is van erfelijk oogaandoeningen zoals glaucoom en maculadegeneratie of andere risicofactoren zoals diabetes en hypertensie. Met de toename van het aantal diabetespatiënten neemt ook de drukte bij de oogarts toe. Bij de optometristen van Groenewegen Brillen & Contactlenzen en optiek TOM kunnen deze patiënten zonder lange wachttijden terecht voor het jaarlijkse oogonderzoek. Hierbij worden netvlies- ofwel fundusfoto’s gemaakt. Pas indien er sprake is van een afwijking zal de oogarts worden ingeschakeld.

In het onlangs verschenen rapport van onderzoeksbureau NIVEL wordt de filterwerking van de optometrist benadrukt. Optometristen kunnen een aantal oogklachten vaststellen en behandelen. Zo kunnen zij huisartsen en oogartsen ontlasten. Ook volgens Professor Dr. H. Lemeij is het belang van de optometrist groot, omdat deze een belangrijke rol heeft in de eerstelijns oogzorg. De wachttijden worden bij de oogartsen korter. De HBO-optometristen zijn erkend en beschermd in de wet BIG. De vakkennis wordt op peil gehouden door na- en bijscholing volgens de normen van het Kwaliteitsregister Paramedici. Het Tele Oogheelkundig Onderzoek en diabetescontrole worden volledig door de zorgverzekering vergoed. Zie ook www.groenewegen-optiek.nl, www.optiektom.nl en www. oogzorgspecialisten.nl.

BARENDRECHT - Aafje biedt gratis verpleegkundige seniorenconsulten en verpleegkundig spreekuren aan in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Bij Apotheek Boots te Barendrecht kan men op woensdagen het verpleegkundig spreekuur bezoeken. De verpleegkundigen van Aafje bieden met de spreekuren ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan senioren die graag thuis willen blijven wonen. Tijdens het gratis consult krijgen ouderen advies over gezonde voeding, beweging, veiligheid in en om het huis

De verpleegkundige van het seniorenconsult komt ook bij ouderen thuis. Men kan zich hiervoor aanmelden via de Aafje klantenservice: 0888233233. Het verpleegkundig spreekuur is op woensdagen vrij te bezoeken tussen 9.30 en 11 uur bij Apotheek Boots aan iddenbaan 80 te Barendrecht. Aanmelden hiervoor is niet nodig. Meer informatie via de Aafje klantenservice op 088-8233233 en op www. aafje.nl.

Welkom bij Jacke Woonmode OUD-BEIJERLAND - Geen moment hebben ze er spijt van gehad, De beslissing van Aad en Tamara Kramer om na 25 jaar met hun woonwinkel Jacke Woonmode van Rotterdam-Noord naar Oud-Beijerland te verhuizen. De verhuizing heeft prima uitgepakt, vinden ze. De winkel bouwt nu langzaam maar zeker een vaste klantenbestand op. Aad, geboren in Barendrecht: ,,Mensen komen niet elke dag tapijt kopen, dan doen zij zeg maar een keer in de vijf jaar. Maar we merken wel dat er nu inwoners langskomen die via iemand anders in de Hoeksche Waard over hebben gehoord.” Jacke Woonmode heeft enorme keuze van vloerbedekking (zelfs tapijt dat je met bleekwater kunt schoonmaken), PVC, vinyl, een uitgebreide collectie gordijnen en zonwering, behang, enzovoorts. Opmeten en advies krijgt men aan huis. ,,We hopen natuurlijk dat we wat meer klanten krijgen en werken daarom nog aan onze naamsbekendheid. We voelen ons hier zeker thuis, maar moeten nog steeds een beetje inburgeren.’’

Taizé-viering BARENDRECHT - In de Dorpskerk zal zondag 28 april weer een Taizé-viering plaatsvinden. Iedereen is van harte welkom vanaf 18.45 uur. Gebed, stilte, muziek en ontmoeting zijn de belangrijkste onderdelen van de vieringen.

A Beautiful Balance en Wellnesselande werken samen

BARENDRECHT - A Beautiful Balance geeft sinds maart de cursussen ‘Zwanger, fit & in balans, zwangerschapsyoga’, ‘Opnieuw zwanger’, ‘Bevallen doe je samen’, ‘Mama & baby yoga’ en binnenkort ‘Mama & kind yoga’ in Wellnesselande.

Van links naar rechts Tom Werrelmann, Leon de Waard en Frank Groenewegen.

en advies over dagelijkse activiteiten. Ook is er tijdens het consult de mogelijkheid om bloeddruk en bloedsuiker te laten meten.

37

,,We zijn tot een samenwerking gekomen, waarbij we ieder onze identiteit behouden”, aldus Jacqueline Luchtmeijer van A Beautiful Balance. ,,Wellnesselande is een centrum voor jong en oud, een plaats waar voor een ieder wat wils is. Daarom past A Beautiful Balance zo goed in ons concept”, zegt Bastiaan

Booij van Wellnesselande. Zwangere vrouwen met hun partners en jonge moeders met hun kindjes kunnen nu in Wellnesselande een cursus krijgen. Volgens Jacqueline Luchtmeijer is zwangerschapsyoga zo breed te interpreteren dat zij haar zwangerschapsyoga ‘Zwanger, fit & in balans’ heeft genoemd. ,,Dat dekt meer de lading van mijn cursussen en past ook heel goed bij Wellnesselande. Naast versterkende oefeningen gericht op de belasting en conditie tijdens de zwangerschap en oefeningen om de bevalling zo goed mogelijk tegemoet te treden, is er natuurlijk in elke les ook

aandacht voor ademhaling en ontspanning.’’ ,,Door mijn achtergrond als fysiotherapeut, gespecialiseerd in bekkenpijn rond de bevalling en ruim 20 jaar ervaring met zwangerschapsgym, ‘zwanger & fit’ en zwangerschapsyoga, kijk ik heel anders naar mijn cursisten dan een gemiddelde yogadocent die zwangerschapsyoga geeft. Mijn motto is altijd geweest om verantwoord te bewegen met goede informatie, zodat je maximaal profijt van de cursus hebt’’. Zie voor meer informatie en aanmelden www.a-beautifulbalance.nl.


do

en

w az e d a d g lle

bij Aad van Kekem motorshop met héél véél acties ! Het voorjaar is begonnen! U bent welkom!

zaterdag 27 april van 9.00 tot 17.00 uur maandag 29 april van 10.00 tot 16.00 uur Koninginnedag 30 april van 10.00 tot 16.00 uur

Aad van Kekem motor

shop

Lierenstraat 3 • 2984 AE Ridderkerk Tel. 0180-42 73 54 • Fax 0180-43 23 83

www.vankekemmotor

en.nl

Wilt u meer weten? donderdag Kijk voor details vanaf bsite: we e onz op 25 april en.nl www.vankekemmotor

• •

Buitenzonwering • Binnenzonwering

Rolluiken • Terrasoverkappingen • Shutters

Onderlangs 11 • 2991 EM Barendrecht T 0180-616088 • F 0180-616700 info@zichtopzonwering.nl • www.zichtopzonwering.nl

Kwaliteit is een keuze! www.alderliesten.nl Tel: 0180 - 424488 • Ridderkerk

de Plantenhal Koninginnedag geopend!! van 9:00 tot 17:00 uur

home sweet home windlicht 5.95 koninginnedag Aanbieding! bemeste tuinaarde 25 liter 10 zakken 7.50

spaanse margriet 2 voor 1.50

Aubrieta 3 voor 1.00 Rhoon Ridderkerk Zuidland Terneuzen bergschenhoek oud-beijerland

Stationsstraat 1 Benedenrijweg 463 Stationsweg 28A Guido gezellestraat 27 Jacob marislaan 6 Langeweg 35

vlijtige liesje 1.50 Openingstijden: Ma. t/m do.: 09.00-18.00 Vrijdag: 09.00-21.00 Zaterdag: 09.00-17.00 zondag: gesloten

rozen per bos 1.50 boeketjes per stuk 4.95

butchers hondenkuipjes 10 voor 4.00

bloemen - planten - diervoeders Meer informatie en vacatures:

www.deplantenhal.nl aanbiedingen geldig van wo 24 april t/m za 27 april


De Schakel

39

Donderdag 25 april 2013

“Je moet elkaar wat gunnen”

NIEUWS

39

over de A15, vindt Van Belzen fascinerend. “Zo’n hard, massief materiaal als staal in een open vorm, dat maakt het geheel transparant en nodigt uit tot contact met de omgeving.” Spectaculair De brug is geheel van Nederlandse makelij. Ontworpen door gemeente Rotterdam en gebouwd in een staalfabriek in Zeeland. Stadsregio Rotterdam is opdrachtgever van het project. In augustus gaan de twee brugdelen op transport, per ponton van Vlissingen naar Rotterdam. In het weekend van 24-25 augustus worden de brugdelen op vrachtwagens over de A15 gereden en ‘ingehesen’. Dat wordt een spectaculair schouwspel in de nacht. Parel Bang voor overlast in het Buijtenland van Rhoon is Van Belzen niet. “Op mooie dagen als mensen vrij zijn is het in de omgeving van Barendrecht ook druk. Dan komen hier veel mensen uit Rotterdam-Zuid en dat gaat altijd in goede harmonie. Ja, soms moet je wat inschuiven. En verder moet iedereen zijn rommel natuurlijk opruimen.” Van Belzen ziet het Buijtenland van Rhoon als een parel. “Een schat om te onthullen, met respect voor mensen die er wonen, de natuur en de cultuurhistorie. De hoge kwaliteit die het gebied nu heeft, moeten we behouden.”

Ontmoeting in het Buijtenland In deze rubriek, die eens per vier weken verschijnt, komen mensen aan het woord die het gebied Buijtenland van Rhoon een warm hart toedragen. Het Buijtenland van Rhoon ligt als groene long net onder Rotterdam. In het gebied, waar natuur en recreatie de boventoon gaan voeren, is elke dag iets te doen. Karakteristieke kwaliteiten als polderwegen, dijken, verkavelingspatronen en boomgaarden worden gekoesterd. Buijtenland van Rhoon wordt beter bereikbaar gemaakt voor wandelaars, fietsers en bootjes. Zo kunnen straks meer mensen genieten van rust en ruimte.

“De A15 vormt een barrière om vanuit Rotterdam het Buijtenland van Rhoon te bereiken. En dat terwijl er in de stad juist behoefte is aan groen dichtbij huis. Mensen kunnen niet alleen tussen stenen leven, met continu geluid om zich heen. Soms heb je stilte en ruimte nodig om weer in balans te komen. Vandaar de Groene Verbinding voor fietsers en wandelaars uit de stad.” Aan het woord is Jan van Belzen, portefeuillehouder Groen van de stadsregio Rotterdam. In het dagelijks leven is hij burgemeester van Barendrecht en binnen het bestuurlijk overleg Buijtenland van Rhoon verantwoordelijk voor de ontsluiting van het gebied. Leefbaarheid “Ook economisch is dit van belang”, vervolgt hij, “we willen bedrijven immers een goed vestigingsklimaat bieden. Leefbaarheid en groen in de omgeving zijn dan belangrijke factoren.” Het ontwerp van de Groene Verbinding, de wandel- en fietsbrug

OVERSCHIE - Duizenden Nederlanders kampen met artrose in het kniegewricht, oftewel een versleten knie, en worden beperkt in hun mobiliteit. Medinova Kliniek Zestienhoven helpt deze patiënten graag en geeft hun bewegingsvrijheid terug. Woensdag 10 april hield Kliniek Zestienhoven een informatiebijeenkomst over de knieprothese en de Signaturetechniek. De knie is een scharniergewricht bestaande uit drie delen: onderkant bijbeen, bovenkant scheenbeen en knieschijf. De drie delen worden verbonden door een aantal spieren, pezen, kapsels en banden. Aan het uiteinde van de botten bevindt zich kraakbeen dat ervoor zorgt dat de knie soepel en pijnvrij kan bewegen. Dit kraakbeen kan slijten door bijvoorbeeld een ongeluk, botbreuk, eerdere meniscusverwijdering of veroudering. De slijtage staat bekend als artrose en leidt tot een stijve knie en pijn. Ieder mens is uniek en zo ook de wijze waarop artrose de knie heeft aangetast. Daarom maakt Kliniek Zestienhoven gebruik van de Signaturetechniek. Deze techniek

maakt gebruik van een CT- of MRI-scan waarmee patiëntspecifieke zaagmallen worden gecreëerd die het boven- en onderbeen voorbereiden op de plaatsing van de knieprothese. De scan bepaald mede de gewrichtsas. Dat is belangrijk omdat als gevolg van de artrose het been vergroeid kan zijn en scheef kan staan. Zo kan de knieprothese het been weer recht zetten. De Signature-techniek zorgt ervoor dat er sneller en nauwkeuriger geopereerd kan worden. De kortere operatietijd zorgt ook voor een kleinere kans op bloedverlies en risico op infecties is. De hele operatie neemt gemiddeld negentig

Versgemaaid gras Hoe ziet hij zichzelf in het Buijtenland van de toekomst? “Ik fiets op een mooie zomerdag door het gebied en ik ruik de geur van versgemaaid gras. Ik hoor vlakbij de leeuwerik en verderop een grutto en wat kieviten. Geritsel in het gras, er glipt een wezel weg. Hoog in de lucht draait een buizerd zijn cirkels. Ik kom langs een boerderij, omringd door natuurakkers. Een jong gezinnetje loopt met een wandelwagen en een oudere dame op een scootmobiel groet mij vriendelijk. Er hangt een tevreden sfeer. Iedereen geniet.” Zie ook www.buijtenland.nl/de-groene-verbinding Dit is een publicatie van de provincie Zuid-Holland.

Bijzondere dag tegen pesten

Snel op de been na knieprothese Door: Tim Bazuijnen

Ontmoeting Rond het Buijtenland van Rhoon lopen veel verbindingen, zoals de A15 en de Betuwelijn. En vanaf mei 2014 dus ook de Groene Verbinding. “Dat is de infrastructuur, de harde kant. Daarnaast heb je de sociale verbindingen. De ontmoeting tussen mensen, waaruit begrip en tolerantie kan ontstaan. Daarbij moet je elkaar iets gunnen. Nederland is van ons allemaal. De stedeling komt recreëren in het groen. De bewoner van het landelijk gebied maakt gebruik van stedelijke voorzieningen als ziekenhuizen, winkelcentra, hogeschool en universiteit.”

minuten in beslag. Vooraf kan gekozen worden tussen een algehele verdoving of een ruggenprik. Tijdens de operatie wordt het versleten kraakbeen verwijderd en vervangen voor twee metalen prothesedelen die met botcement(lijm) worden vastgezet. Tussen de prothesedelen wordt een kunststof schijf geplaatst die zal functioneren als nieuwe meniscus. In totaal bevat de opnameduur zo’n vier dagen en verblijven de patiënten in het zorghotel van de kliniek. Voor meer informatie kan men terecht bij Medinova Kliniek Zestienhoven aan Vliegveldweg 65 in Rotterdam. Of kijk op www.medinova.nl.

Bij Kliniek Zestienhoven kan men terecht voor een op maat gemaakte knieprothese.

Leerlingen van CBS De Hoeksteen waren blij met de workshop. BARENDRECHT - Afgelopen vrijdag was het de landelijke dag tegen pesten. Het motto was ‘Laat je horen!’, met als doel het gesprek over pesten aan te gaan. Jos Huijgen van stichting Jongeren Begeleiding Barendrecht (JBB) en Lilian Smak Gregoor van stichting Omgaan met Pesten verzorgden met de Loungebus op drie scholen workshops. De Loungebus stopte bij OBS De Draaimolen, CBS de Hoeksteen en Edudelta College. De leerlingen leerden in meer over het verschil tussen plagen en pesten en hoe het komt dat iedereen zijn eigen grenzen heeft. Ze leerden ook hoe je je op zo’n manier kunt gedragen dat je goed voor jezelf kunt opkomen en anderen

niet kwetst. Naar de workshop bij het Edudelta College was de 19-jarige Antonio meegekomen. Hij vertelde hoe hij als zesjarig jongetje naar Nederland kwam en werd gepest omdat hij niet goed Nederlands sprak. Hij wilde door het pesten niet meer naar school. Daardoor raakte hij achterop en ging uiteindelijk naar speciaal onderwijs. Hij was onzeker geworden en zijn zelfvertrouwen was beschadigd. Nu hij bij JBB in de Sleutelwerkplaats aan de slag is, gaat het beter met hem. Antonio deed een beroep op de kinderen om goed te bedenken wat het betekent om iemand te pesten en goed na te denken over de gevolgen,

want het kan iemand écht stuk maken. De leerlingen waren onder de indruk van zijn verhaal. Door wat hij vertelde, durfde een aantal kinderen ook te vertellen dat zij werden of worden gepest. Alle deelnemende klassen ontvingen een set complimentenkaarten. Hiermee worden de leerlingen gestimuleerd om elkaar complimenten te geven. Aan het einde van de middag parkeerde de Loungebus aan het Middeldijkerplein, waar de bezoekers informatie kregen over hoe om te gaan met pesten. Burgemeester van Belzen en de wethouders Ter Borg en Gebben bezochten de Loungebus. Meer informatie via 06-11432367, www.omgaanmetpesten.nl en lilian@ piiple.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 25 april 2013

Doornroosje De Musical in Het Kruispunt BARENDRECHT - Na vier succesvolle sprookjesmusicals heeft Van Hoorne Entertainment nu Doornroosje omgetoverd tot een sprookjesachtige musical voor de hele familie. Zaterdag 4 mei is Doornroosje De Musical te zien in theater Het Kruispunt in Barendrecht. Maud Mulder zal de rol spelen van de mooie prinses die zich prikt aan een betoverd spinnenwiel en in slaap valt. Alleen een kus van haar droomprins kan haar nog wekken. Zal Doornroosje ooit nog wakker worden, of slaapt ze voor eeuwig? De enthousiaste cast laat alle kinderen en hun (groot)ouders genieten van een voorstelling vol vrolijke muziek en veel humor. Na de voorstelling komen alle sprookjesfiguren naar de foyer voor een ‘Meet & Greet’ met het publiek. Doornroosje De Musical is

genomineerd voor de ZAPP theaterprijs. Stemmen kan via www.kijkuit.nu. Wie 4 mei verkleed als zijn/haar favoriete sprookjesfiguur komt, kan zich bij de toverbalie in de foyer van het theater inschrijven. De mooiste creatie

wordt na afloop beloond met een prijs. De voorstelling begint om 14.30 uur. Kaarten kosten 19,35 euro exclusief reserveringskosten. Reserveren kan via www.theaterhetkruispunt. nl en 0180-615958.

Recordaantal vleermuizen in de Vogelklas BARENDRECHT - Stichting Vogelklas Karel Schot uit Rotterdam heeft vorig jaar 133 vleermuizen opgevangen. Daarmee wordt de sterk stijgende lijn van opgevangen vleermuizen van de afgelopen jaren doorgezet. Een duidelijke verklaring van de toename kan de stichting niet geven. Dat vermeldt de Vogelklas in haar jaarverslag over 2012. Voor zowel vogels als egels lieten de cijfers een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren zien. In totaal werden 8.111 dieren opgevangen, 7 procent minder dan in 2011. Dat aantal ligt echter nog altijd ruim boven

het langjarig gemiddelde. Ondanks de daling kan de stichting daarom niet spreken van een rustig jaar. In 2012 kreeg de Vogelklas ook weer diverse bijzondere diersoorten binnen. Zo kwamen er kort na elkaar maar liefst twee verstekelingen binnen: een papegaaiduiker en een Kuhl’s pijlstormvogel. Beide vogels hadden een lange reis op een schip achter de rug, waarna ze in de Rotterdamse haven werden opgepikt en naar het Afrikaanderplein werden gebracht. Allebei konden ze uiteindelijk weer worden vrijgelaten bij de Ne-

derlandse kust. Ook kregen de medewerkers van de stichting een Grootoorvleermuis onder hun hoede; voor de Vogelklas was dat de eerste keer. Het jaarverslag gaat daarnaast in op de onzekere financiele toekomst van de stichting. Hoewel het jaar 2012 met een positief resultaat kon worden afgesloten, is de opbouw van kosten en opbrengsten nog onvoldoende in balans. Dat zal dan ook de grootste prioriteit op de korte termijn zijn. Meer informatie over het jaar 2012 van Stichting Vogelklas Karel Schot is te vinden in het jaarverslag, te vinden op www.vogelklas.nl.

Autobedrijf Noteboom is Hyundai Excellent Dealer BARENDRECHT - Autobedrijf Noteboom Rotterdam B.V. heeft de Hyundai Excellent Dealer Award 2013 in de wacht gesleept. Autobedrijf Noteboom Rotterdam B.V. uit Barendrecht voldoet daarmee aan de strenge eisen van dit hoogste kwaliteitsniveau binnen de Hyundai-organisatie.

Voorlezen op Troubadour en Dubbeldekker BARENDRECHT – Donderdag 11 april was er een gezamenlijke voorleesochtend voor peuters en kleuters van de Troubadour en ODS de Dubbeldekker en hun ouders. De voorleesochtend was het startschot voor het project ‘Allemaal beestjes’. De peuters hadden een liedje geleerd over een spin. Mandy Kreeuseler, medewerker Informatie & Advies BibliotheekNetwerk ZHZO, las kinderen en ouders voor uit ‘Allemaal beestjes’, een

Foto: Nick van Ormondt.

A.J. Hartog ontving de Award vorige week uit handen van managing director van Hyundai-importeur Greenib Car b.v. Hans Kwaad en sales director Peter Jorna, tijdens een feestelijke bijeenkomst in het restaurant Cedars in Amsterdam.

Directeur A.J. Hartog werd extra in het zonnetje gezet door Hans Kwaad, algemeen directeur van Hyundai-importeur Greenib Car, en verkoopdirecteur Peter Jorna.

De heer A.J. Hartog is trots op de award. ,,Wij zorgen er nauwgezet voor dat onze service van hoog niveau is en ook blijft. Want een goede relatie met de klant is van levensbelang. Alleen door een goede band met de klant kun je misverstanden voorkomen en zorg je dat hij of zij tevreden de showroom verlaat. Het is dus de sleutel tot succes.’’ ,,Bovendien hebben we in onze regio een heel goede naam en reputatie’’, vervolgt A.J. Hartog. ,,Iedereen die Autobedrijf Noteboom Rotterdam B.V. kent, weet dat klanttevredenheid, een goede service en maatwerk onze sterke punten zijn. We hebben oog en aandacht voor de klant en zijn duidelijk in onze diensten. Hiermee willen wij ook onaangename verrassingen voor onze klanten voorkomen. De titel Hyundai Excellent Dealer is een teken van waardering voor ons team. Het betekent dat we ons werk op de juiste manier aanpakken’’.

41

prentenboek uit de Boekenpretcollectie in beheer van de stichting Kinderopvang Barendrecht. Aansluitend vertelde Mandy waar ouders op kunnen letten bij het voorlezen. Aan het eind van de ochtend kregen ouders van de kleuters een prentenboek uit de boekenpretkist mee. Deze mogen ze een paar weken lenen om daar thuis uit voor te lezen. Daarna zijn de ouders van de peuters aan de beurt. In de weken erna wordt het

thema van de boekenpretkist verder uitgewerkt op school en in de peutergroep. Ouders zijn welkom in de onderbouwklassen van de Dubbeldekker en in de peutergroep Troubadour: ze kunnen luisteren naar de leerkracht en pedagogisch medewerker die voorleest of ze mogen zelf voorlezen. Op deze manier hopen de Troubadour en de Dubbeldekker dat ouders en kinderen de smaak van het voorlezen te pakken krijgen en dit nog lang na het voorleesproject blijven doen.

Marathonlopers lopen voor Ikazia ROTTERDAM - Tijdens de marathon van Rotterdam op zondag 14 april, hield stichting DaDa haar jaarlijkse Run For Value. Diverse bedrijven liepen met hun team de marathon, met als doel zoveel mogelijk geld inzamelen voor stichting DaDa. Er werd 41.756 euro opgehaald. Dit jaar was de opbrengst voor een project in het Ikazia Ziekenhuis. Het bedrag wordt gebruikt om de wachtkamers van het Ikazia Ziekenhuis op te leuken. Tirza Verduin, een van de pedagogisch medewerkers in Ikazia, vertelt: ,,De faciliteiten voor onze jongere patientjes kunnen wel een boost gebruiken. Kale wachtruimtes en weinig speelmogelijkheden, dat kan echt beter! Maar het gebrek aan financiële middelen laat het niet toe om hierin te investeren.”

Daarom schoot Stichting DaDa te hulp. Er komen verschillende speelhoeken waar kinderen ontspannen en veilig

kunnen spelen met kubussen, speeltorens met spelcomputers en spelmodules voor aan de wanden.

Andre van Duivenbode, bestuur stichting Dada (tweede van links), overhandigde de cheque aan Karl Foets, Hoofd Zorg (niet op de foto) en (v.l.n.r.) Chantal Nieuwenhuijzen, Tirza Verduin en Normi Lenne van het Ikazia Ziekenhuis.

Fietsen door samen te koken BARENDRECHT – Fietsen en koken, dat is geen logisch samenspel. Toch is het Dirk Metselaar en Edwin Oudshoorn gelukt om met deze bijzondere combinatie op een originele manier geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker en ALS. Bij kookclub Cuisine Culinair Barendrecht De Zilveren Pollepel ,waar Edwin lid van is, zijn van maart tot en met mei vier culinaire verrassingsavonden van hoog niveau met tien vrijwilligers. ,,Om deze avonden te realiseren en de opbrengst zo hoog mogelijk te krijgen, zijn wij op zoek gegaan naar leveranciers die met hun eigen producten deze culinaire avonden mogelijk maken.

Denk aan vlees, vis, groenten, fruit, frisdrank, wijn en/ of bier. Maar ook bedrijven en instellingen die bereid zijn om avonden te sponsoren om de inkoopkosten zo laag mogelijk te houden. Elk menu is dus bepaald door de inbreng van de gulle gevers.’’ ,,Het is ons gelukt om nagenoeg de volledige inkoop van vier avonden door de bijdragen in natura gedekt te krijgen. Doordat de gasten allemaal voor een couvert betalen en hiervoor een heerlijke avond ontvangen, staat het sponsorbedrag na drie avonden al op 3800 euro.’’ De laatste avond is op zaterdag 11 mei. Dirk, zijn vrouw Susan en Jolanda van der Veen moeten na deze avonden nog flink aan

het trappen. Ze zullen de Alpe d’Huez en de Mont Ventoux per fiets trotseren. Dit jaar zal Dirk een laatste wens van een ALS-patiënt in vervulling laten gaan door samen op een tandem de Mont Ventoux te beklimmen. Susan en Jolanda gaan de top van de Alpe d’ Huez zien. ,,Dus ja… koken en fietsen gaan echt wel samen! Via deze wijze willen wij dan ook alle gulle gevers en onze vrijwilligers bedanken om dit allemaal mogelijk te maken’’, besluiten Dirk Metselaar en Edwin Oudshoorn. Wie meer informatie wil, kan terecht bij Edwin Oudshoorn via 0180-621470, 0651438037 of e.oudshoorn8@chello.nl.


Ziedewijdsekade 70 2991 SE Barendrecht Telefoon 06-10649438

Enthousiaste telemarketeer (v) gezocht! Bedrijf: Nedelko B.V. Standplaats: Barendrecht Bedrijfsprofiel Nedelko is al 60 jaar dé importeur en distributeur van zeer hoogwaardige elektrotechnische materialen, elektronica componenten, LED verlichting en veiligheidsen codeersystemen. Vanuit ons moderne magazijn in Barendrecht leveren wij producten in heel Nederland en België. Functieomschrijving In de functie van telemarketeer benader je telefonisch, vanuit onze locatie te Barendrecht, op professionele wijze nieuwe en bestaande zakelijke relaties. Hierbij heb jij de volgende taken en verantwoordelijkheden: • • •

Verrichten van telefonische acquisitie met als doel het genereren van afspraken voor de verkoop buitendienst. Verwerken van klanteninformatie in het CRM systeem. Uitvoeren van telefonisch onderzoek.

Zoek jij een uitdaging binnen een snelgroeiende afdeling, een goede werkomgeving en leuke collega’s? Als jij over doorzettingsvermogen, sales drive en zowel mondeling als schriftelijk over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikt, reageer dan snel! Functie-eisen • Je hebt een MBO werk- en denkniveau. • Je bent parttime beschikbaar. • Je beheerst de Nederlandse taal en spreekt deze accentloos. • Je bent in staat om zakelijke gesprekken te voeren. • Je bent in staat om bezoekafspraken te maken vanuit je telefonische werkzaamheden. Contactgegevens: Is jouw interesse gewekt? Stuur dan je CV met een korte motivatie per e-mail naar: info@nedelko.nl of schriftelijk t.a.v. Monique de Jong, Trondheim 1, 2993 LE Barendrecht.

Onze kracht is Vers en Goedkoop! Vanaf vrijdag 26 april

Giga Assortiment Perkgoedverkoop

• Geraniums • Stekperkgoed • Zaaiperkgoed • Diverse Kuipplanten/Sierpotten • Schitterende Hanging Baskets/Hangpotten • Opgemaakte bakjes, leuk om cadeau te geven!! • En nog veel meer eenjarige zomerbloeiers

Superaanbieding

12 geraniums voor € 10,00

Div. kleuren hangend en/of staand. Wij zijn geopend van: maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00

Ook met Koninginnedag zijn wij geopend!!

Bezoek onze website:

www.kwekerijammerlaanambacht.nl


De Schakel 43

Donderdag 25 april 2013

Talenpracticum Zuid Nederlands, NT2, Engels, Frans, Duits en Spaans. Alle niveaus, op elk moment beginnen, dag- en avonduren.

GRATIS PROEFLES 010 - 481 37 59

WWW.TALENPRACTICUM.NL info@talenpracticum.nl

Lenteaanbod:

Shoarmapakket per stuk SPECIAL

Pollo panna pommodoro 100 gram VLEESWARENTRIO

Beenham,Katenspek & kalfssmeerworst

3 x 100 gram

Bij inschrijving tussen 18 april en 21 mei 10% korting!

700 160

Aanbiedingen zijn geldig van 25-04-2013 t/m 01-05-2013.

KEURSLAGERKOOPJE

555

ORANJEAANBIEDING

Oranje Burgers

4 Halen 3 Betalen ORANJEAANBIEDING

Oranjekluifjes 250 gram

KEURSLAGERIJ HEUNKS

175

Michalis Catering staat net als altijd weer op het Doormanplein op KONINGINNEDAG! Kijkt u liever naar het nieuws over het koningshuis? Wij kunnen het ook bij de kraam inpakken voor thuis! Wij wensen u allen een gezellige Kroningsdag Tel. 06-13734146

Totaal onderhoud aan woning of bedrijfspand, 06-23 505 383 ---------------------

Voor al uw SCHILDERWERK binnen- en buiten, 06-23 505 383 ---------------------

van Beuningenhaven 7, 2993 EH BARENDRECHT Tel. (0180) 54 76 30 www.heunks.keurslager.nl info@heunks.keurslager.nl

Renovatie en verbouw aan woning of bedrijfspand, 06-23 505 383 ---------------------

Alle (opruim) werkzaamheden in en rond uw woning of bedrijfspand, 06-23 505 383

www.kwekerijdezwaan.nl www.graszoden-online.nl

Hoopies Car Repair Eigen kweek violen, perkplanten, groenteplanten, zaden, pootaardappelen en pootuien

Koninginnedag geopend van 9.00 - 15.00 uur Voor iedere klant een oranje ijsje OP = OP

OPENINGSTIJDEN: woensdag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur

Kwekerij ‘De Zwaan’ Rijksstraatweg 164B 2988 BM Rijsoord

BOUW b.v.

1 DAG WERKEN 1 DAG BIJKOMEN EEN NIERPATIËNT MOET ER VEEL VOOR OVER HEBBEN OM EEN BEETJE NORMAAL TE LEVEN. WAT HEEFT U OVER VOOR EEN NIERPATIËNT? STEUN ONS! KIJK WAT U KUNT DOEN OP NIERSTICHTING.NL

Reparatie en onderhoud

Airco Services € 45,- ex BTW

Sterreparatie

2e Barendrechtseweg 308, 2992 SL Barendrecht www.hoopiescarrepair.nl

Tel: 06-33283174

Nu bu Avanti autorijschool:

DE LENTE DEAL!! Prisma 5 3162 XM Rhoon Tel. 010 - 4812866

20 rijlessen voor € 440,-, én een theoriecursus van € 55 gratis! Dat is een lagere prijs en een hoger slagingspercentage dan andere rijscholen Kijk op avantirijschool.nl, of bel met 010 4673820

VOOR AL UW VERBOUWINGEN

• Renovatie

0000136

50x74

schilders- en wandafwerkingsbedrijf

• Dakkapellen

Ary Schefferlaan 17 - H.I.Ambacht Willemstraat 239 078-6816260 / 06-53578287 2983 ET Ridderkerk fax 078-6822112 0180-432222 / 06-12505210 Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

Doneer op:

www.lzbouw.nl info@lzbouw.nl www.lzbouw.nl

demonstratie meervoudig Nederlands & Wereldkampioen zeevissen

Arjan Rijnberg van 10.00 tot 16.00 uur

Spectaculaire aanbiedingen, o.a.: # Bij aankoop van een zeemolen Gratis nylon t.w.v. € 9.95 # Shakespeare teambox Van € 89.95 voor € 59.95 # Albatros strandsteun Van € 64.95 voor € 39.95 Meer aanbiedingen op de website! Hengelsport Wesdijk

Gouwe 9 | Barendrecht

www.hengelsport.wesdijk.nl

KLOK OF HORLOGE STUK? A. DE VISSER

gediplomeerd uurwerkhersteller

Haal en brengservice

www.heifer.nl/boerzoektkoe

Wij leveren een compleet pakket van A(anvang) tot Z(orgeloze aflevering).

Alles over ZEEVISSEN

Ook voor uw Antieke klok

• Kozijnen • Aanbouw/Serre

Zaterdag 27 april a.s.

Helpt u een boerengezin aan een onafhankelijke toekomst? Giro 4663

Ridder van Dorpstraat 14 Nieuw-Beijerland 0186-691055 www.adevisseruurwerken.nl


Donderdag 25 april 2013

Extra verdienen in je eigen bezorgwijk!

44 De Schakel

Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails. Daarom rijdt in de nacht van 7 op 8 mei op het traject Barendrecht-Rotterdam Zuid een slijptrein. Woont u in Barendrecht in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

foto: Peter Honig

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen. Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/slijptrein Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

  

  MX-verspreidingen zoekt post- en/of folderbezorgers die nu al een bezorgwijk hebben en 1 keer per week een aantal geadresseerde poststukken in zijn/haar wijk mee wil nemen.

Heb je nu een post- of folderwijk?

Bezorg je in postcode 2993 of 2994 (Carnisselande)?

Zin in een extra bijverdienste bij je gewone wijk?

Bel: 0180-418710 (e-mailen mag natuurlijk ook). MX-verspreidingen is de lokale vertegenwoordiger van DHL-Selektvracht en verzorgt de distributie van folders, “de Combinatie”, “de Ambachter”, partijenpost, pakketten, express zendingen en pallets.

VERBOUWEN?

PAK HET BTW VOORDEEL

WWW.JANSENGLAS.NL

Zelfstandige schoonmaakkracht gezocht Voor een object in Barendrecht (Bedrijventerrein Dierenstein) zijn wij op zoek naar een betrouwbare, zelfstandige schoonmaakkracht. Het gaat om de schoonmaak van de openbare ruimte van een bedrijfsverzamelpand, 5x per week 1 uur. Werktijden in overleg zelf te bepalen. Salaris volgens CAO Schoonmaak. Interesse? Stuur een email met uw contact gegevens en eventuele werkervaring aan: info@zfrbedrijfsdiensten.nl

Vacature: Veredelingsmedewerker (v) (tuinbouwmedewerker)

DE WERELD IS ONZE TUIN

De Staay Food Group is een dynamische organisatie met als kernactiviteit de wereldwijde sourcing en afzet van groenten en fruit. Onze directe lijnen met ons wereldwijde netwerk, van geselecteerde kwaliteitsproducenten waaronder onze eigen teeltbedrijven, waarborgen onze functie in de keten van land tot klant. De hoge servicegraad en onze visie op milieu en kwaliteit maken Staay Food Group een gewaarde partner in groenten en fruit. Bent u enthousiast en gedreven, die in een hecht team wil werken. Dan zijn wij op zoek naar u.

Staay zoekt met spoed; Ter versterking van de afdeling Personeelszaken zoeken wij voor ons hoofdkantoor in Barendrecht een:

Zaterdagvakantiehulp

Binnen een team van 3 medewerkers draag je mede zorg voor het algehele personeelsbeleid binnen Staay Food Group. Je geeft advies over onder andere verzuim, opleidingen, werving & selectie, procesverbeteringen en CAO-wijzigingen. Je houdt je daarnaast bezig met operationele personeelszaken en je voert de salarisadministratie van de diverse gelieerde bedrijven. Je bent tevens het aanspreekpunt betreffende alle personeelsaangelegenheden binnen de organisatie.

Leeftijd vanaf 17 jaar Onze voorkeur gaat uit naar een vrouwelijke sollicitante.

Hollandse garnalen 250 gram

Taakomschrijving:

• Verzorgen van diverse werkzaamheden in het kader van de personeelsadministratie; • Aanleggen van personeelsdossiers en –bestanden, controleren van informatie op compleetheid, verwerken van mutaties; • Samenstellen van diverse financiële overzichten in Excel; • Verstrekken van informatie omtrent voorzieningen, regelingen aan (nieuwe) medewerkers en opstellen van arbeidsovereenkomsten; • Bijhouden van registraties van ziekteverzuim, verlof en opleidingen; • Het onderhouden van telefonisch/schriftelijk contact met werknemers, bedrijfsverenigingen en arbodienst.

7

50

Visgilde Leen de Jong Middenbaan73 2991 CS Barendrecht 0180-617541

www.leendejong.visgilde.nl

Functie-eisen:

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Mail dan je CV met motivatie naar horti@perflexxion.nl. Bel 010-5111099 voor meer informatie. www.perflexxion.nl

Wij zijn op zoek naar:

PERSONEELSFUNCTIONARIS / SALARISADMINISTRATEUR (M/V) Fulltime

• Een afgeronde HBO-opleiding P&A of vergelijkbare studie; • Minimaal 4 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie; • Ervaring met het voeren van een salarisadministratie; • Analytisch vermogen, je bent oplossingsgericht en kunt resultaatgericht werken; • Je bent accuraat en kunt prioriteiten stellen; • Uitstekende communicatieve vaardigheden; • Je bent in staat zelfstandig te werken en neemt initiatieven; • Je hebt een flexibele instelling m.b.t. werktijden; • Gedegen kennis van het Microsoft Office Pakket; • In het bezit van rijbewijs B; • Fulltime beschikbaar (een parttime functie is niet bespreekbaar).

Ben jij nauwkeurig en secuur? En heb je ervaring in de tuinbouw?

Heeft u interesse? Stuur dan uw CV en brief met motivatie naar: Staay Food Group T.a.v. Personeelszaken Postbus 269 2990 AG Barendrecht pz@staayfoodgroup.nl

www.staay.nl


SP

De Schakel Donderdag 25 april 2013

Exxact FM Sportcafé BARENDRECHT - Maandag 29 april ontvangt presentator Jos Vis in het radioprogramma Sportcafé Remon van Loon (Aad van Loon Sport), Fenna Statz en Frank van Duivenbode (speelster en trainer HCB dames 1). Met Remon wordt onder meer gesproken over alle mogelijkheden om fit en gezond te blijven. Met Fenna en Frank wordt onder meer doorgenomen hoe zij denken degradatie van dames 1 van HCB te kunnen voorkomen. Verder natuurlijk de actualiteit en het bekende weekendoverzicht met flitsen van de wedstrijden van BVV Barendrecht, vv Smitshoek en vv Heerjansdam. Daarnaast de recente stand van zaken omtrent de competitieverrichtingen van onder meer ZPB H&L Productions, HCB, KV Vitesse, CBV Binnenland, The Flying Shuttle, cvv Spirit en Savosa door bar-gast Jeffrey Penning. De live uitzendingen van Sportcafé zijn iedere maandag tussen 21 en 23 uur te beluisteren op Exxact FM radio (105.9 op de kabel en 106.4 in de ether en via www.exxactfm.nl).

Daniel Esajas leidt Barendrecht langs Excelsior’31 BARENDRECHT - Barendrecht lijkt het al zo mooie topklasse-seizoen 2012/’13 een nog fraaier einde te willen geven. Na de ongelukkige nederlaag bij FC Lisse kenden de rood-witten een prachtig herstel. Op het eigen sportpark De Bongerd won de ploeg van trainer Jack van den Berg zaterdag met 4-1 van Excelsior’31. De grote man was spits Daniel Esajas, die een onvervalste hattrick produceerde. Doelpunt nummer vier kwam van een andere jeugdspeler, invaller Akin Arslan. Door de dik verdiende zege stijgt Barendrecht naar de gedeelde tweede plaats in de kopklasse achter de aanstaande kampioen Katwijk. Het staat nu gelijk met GVVV, dat een duel minder heeft gespeeld. Hierdoor is er nog kans op een periodetitel en directe plaatsing voor de tweede ronde van de grote

KNVB-beker en nog een aardig geldbedrag. Barendrecht kon zaterdag niet beschikken over Stanley Husen, Jeffrey Aarts, Ramon Salas en Danny Monster (geblesseerd) en Marwin Richard (geschorst). Op de bank zaten topscorer Christian Opschoor en de ook weer herstelde Ya-

de Roparun, de loop tegen kanker. De run startte frisjes, maar met het zonnetje erbij waren de deelnemers al snel opgewarmd. Bij de heksenbezemsoeploop, een 1 km loop voor kinderen, werden het snelste meisje,

de snelste jongen en degene die een aanmoediging had verdiend beloond met gratis entree voor PlayCity in Barendrecht. De snelste man op de 5 km kwam in 18 minuten en 45 seconden over de finish. De snelste dame betrof een meisje van 8 die op 23 minuten finishte. Haar zien de Energieladies graag over enkele jaren terug als deelneemster van team 160 Energieladies.

Missers beslissen partijen stand via een damslag won. Ook Peter de Man behaalde een zege via een damcombinatie, maar die zat verrassend in de stand verborgen en door Karel Gouman te laat ontdekt. De boeiende partij tussen Wim IJsselstein en Nico Groenendijk kende een terechte puntendeling als uitslag. Kees Hemmes maakte het Dammis van Oorschot behoorlijk lastig, maar moest in het eindspel zijn meerdere in zijn tegenstander erkennen. In een spannende partij, waarin Ruud Kloosterman een hekstelling innam, verloor Aart de Bruijn uiteindelijk doordat de dreigingen die eerstgenoemde in de stand had gevlochten be-

ledrie. Koploper Katwijk kan vanavond bij Spakenburg al kampioen worden. De stand bovenaan: 1. Katwijk 27-56, 2. GVVV 27-48, 3. Barendrecht 28-48, 4. Kozakken Boys 28-47, 5. Rijnsburgse Boys en 6. FC Lisse 28-46. Onderaan vechten Spakenburg, SC Genemuiden en Jodan Boys tegen rechtstreekse degradatie. DETO is al afgedaald. Barendrecht heeft nog twee wedstrijden, komende zaterdag zijn de rood-witten vrij. Daarna zaterdag 4 mei de uitwedstrijd bij HHC Hardenberg en vervolgens op 11 mei thuis tegen Katwijk, dat dan waarschijnlijk al kampioen is. Na Ter Leede in de hoofdklasse A is nu ook de titel in de hoofdklasse B vergeven. Die ging zaterdag naar Excelsior Maassluis, de nieuwe ploeg van Stephan Kruithof. Beide teams spelen volgend seizoen in de topklasse.

ZPB plaatst zich voor play-offs

Na afloop kon men genieten van huisgemaakte soepjes. De Energieladies bedanken iedereen die deel heeft genomen aan de Soeploop en daardoor een bijdrage heeft geleverd aan het inzamelen van zoveel mogelijk geld voor de Roparun. Foto’s van de Soeploop en meer informatie: www.energieladies.nl.

BARENDRECHT - Tijdens de laatst gehouden speelronde met partijen voor de interne competitie bij damclub Denk en ZDV uit Barendrecht/ Zwijndrecht werden enkele duels ontsierd door kapitale fouten die meteen winst resp. verlies opleverden. Zo gaf Kamanda Mulaya in een stand vol spanningen tegen Hemant Bhagwanie zó maar schijven weg en kon meteen opgeven. Wim Kanters behaalde vrij eenvoudig twee schijven winst en gaf Ben Banning daarna geen kans meer. Ook Henk v.d. Pols kreeg al snel verlies te slikken toen Andries de Vree in een op het oog gelijkwaardige

nick Schults. Basisplaatsen waren er nu voor Jeremy Hensen en opnieuw Stephan Kruithof en Daniel Esajas. Barendrecht maakt weer een sprongetje in de topklasse, de rood-witten klimmen van plek zes naar drie. Immers, de concurrenten GVVV, FC Lisse en HHC Hardenberg verloren al-

Daniël Esajas, de man van de wedstrijd, uitzinnig blij na het scoren van zijn hattrick. Foto BVV Barendrecht

Zonnige Soeploop BARENDRECHT - De Energieladies waren zaterdag 20 april al vroeg in touw op sportpark De Bongerd in Barendrecht. Voor het tweede achtereenvolgende jaar hebben zij de Soeploop gehouden om geld in te zamelen voor

RT

slissend voordeel opleverden. De partij tussen Sjaak Bakker en Leen Kramer tenslotte zal binnenkort in een tweede zitting worden beslist: een afgebroken partij dus Na 20 partijen gaat Ruud Kloosterman soeverein aan de leiding met 37 punten, ver voor Dammis van Oorschot en Nico Groenendijk met beiden 23 punten, al hebben deze spelers resp. vijf en twee partijen minder gespeeld. Hemant Bhagwanie klom met 22 uit 15 naar plaats 4 op de voet gevolgd door Peter de Man met 21 ui 18. Maandag wordt in zalencentrum ’t Spatje te Zwijndrecht de onderlinge strijd voortgezet.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-barendrecht.nl

BARENDREDHT - Dankzij een zege op De Ham hebben de waterpolosters van ZPB zich geplaatst voor de play-offs dankzij de zesde plaats in de eindrangschikking. De Barendrechtse formatie won met 10-5 en had met Lindsay Bouma haar topschutter in huis met vier treffers. De tegenstander volgend weekeinde in de play-off’s wordt Polar Bears uit Ede. Via de kwartfinale en de halve finale zal over drie weekeinden worden gespeeld. In een “Best of Three” zal het kampioenschap van Nederland over drie weekeinde worden bestreden.

45 0000128

Jer. de Fonkert, 85x40 trefpunt voor Trefpunt voor autoliefhebbers autoliefhebbers.

Jer. de Fonkert bv Burgemeester de Zeeuwstraat 130 3281 AL Numansdorp Tel. (0186) 65 81 11 www.jerdefonkert.nl

BMW maakt rijden geweldig

Nieuw mailadres sportberichten De Schakel (Barendrecht) heeft een nieuw mailadres voor sportkopij. Sportberichten kunt u malei naar sportbarendrecht@ baruitgeverij.nl.

CSBR neemt leiding in finale play-offs BARENDRECHT - De dames van Challenge Sports/Binnenland.Rotterdam zijn de finale serie van de play-offs om het landskampioenschap goed begonnen. In Landsmeer werd Probuild Lions, na een 18-34 ruststand, met 50-62 verslagen. In de best-of-7 serie is de stand daarom 1-0 in het voordeel van de ploeg van de coaches Joost van Rangelrooy en Michel Appers. Eline Kasius was de topscorer met 22 punten.

Smitshoek stevig op plaats zes BARENDRECHT - Inzet van de uitwedstrijd tegen Kloetinge vormde de eervolle plaats zes in het linkerrijtje van de sterke hoofdklasse B. Zowel Smitshoek als Kloetinge waren voorafgaand aan het duel nog in de race voor deze klassering. Smitshoek trok door een 1-3 zege aan het langste eind. De doelpunten kwamen op naam van Tom Achterberg, Gilliomar Leona en aanvoerder Gerben Achterberg (strafschop). Trainer Raymond Frehe hield in Kloetinge de licht geblesseerde topscorer Ricardo Merrelaar aan de kant en posteerde Rafiek Casteleins in de punt van de aanval. Op de linkerflank kreeg Donaldo Sanches Silva weer eens een basisplaats. In het zonovergoten Zeeland was het duel amper twee minuten oud toen Smitshoek al op voorsprong kwam. Tom Achterberg kopte een hoekschop van linkspoot Donaldo Sanches Silva achter doelman Jaco van der Schee. Lang kon de formatie van Raymond Frehe niet van de voorsprong genieten. Uit een hoekschop aan de andere kant gaf Daan Esser het leer in het overvolle doelgebied het laatste zetje en bracht beide partijen weer op gelijke hoogte. Vervolgens ontspon zich in het eerste bedrijf een wedstrijd waarin Smitshoek de bovenliggende partij was.

Centrumspits Rafiek Casteleins werd vanaf de zijkanten en het middenveld onvoldoende ondersteund en Smitshoek dook slechts een enkele maal gevaarlijk op voor het vijandige doel. Na ruim een half uur spelen ontsnapte Rafiek Casteleins aan de rechterkant van het veld. Gilliomar Leona had vervolgens geen moeite zijn team naar een verdiende 1-2 voorsprong te tillen. Na de pauze kwam de formatie van trainer Diederik Hiensch fanatiek uit de startblokken. De thuisclub legde wel veel inzet maar weinig raffinement op de mat. Doelman Marvin van Tienen hield zijn doel in deze fase schoon. Onder aanvoering van de onvermoeibare sterkhouders Gerben en Tom Achterberg en de prima spelende rechtsback Jurien Gaari (hij bracht nog eenmaal op de doellijn redding) bleef Smitshoek in deel twee betrekkelijk eenvoudig overeind. Na ruim een uur spelen gunde Frehe Thijs Oomsen en Martijn Baan speeltijd. Voorstopper Rick van der Vliet en Erwin Bravenboer gingen naar de kant. Eerst in blessuretijd maakte Smitshoek aan alle onzekerheid een einde. Gilliomar Leona profiteerde van de ruimte in de Kloetinge defensie en bood Tom Achterberg de kans zijn tweede treffer aan te tekenen. De middenvelder werd echter onreglementair gestuit

door Bjorn Quartel. Strafschop en rood voor Quartel was het oordeel van de scheidsrechter. Gerben Achterberg schoot de elfmetertrap onberispelijk in, einduitslag 1-3. Rest te vermelden dat de 20-jarige arbiter Benjamin Selier bij zijn debuut in de hoofdklasse uitstekend floot. Om het debuutjaar in de hoofdklasse nog meer cachet te geven moet Smitshoek nog twee keer vol aan de bak. De oranje-zwarten ontvangen op 4 mei degradant Nivo Sparta en spelen de laatste wedstrijd uit bij Alexandria’’66. Plaats zes kan de oranje-zwarten nauwelijks meer ontgaan. Achtervolger Kloetinge telt zes winstpunten achterstand. Om nummer vijf Xerxes DZB nog te verrassen moet een kloof van vier winstpunten worden overbrugd. Zaterdag a.s. treedt Smitshoek in de halve finale van de strijd om de districtsbeker West II op eigen veld aan tegen Ter Leede. De formatie uit Sassenheim werd onlangs met overmacht kampioen van de hoofdklasse A. Het team van trainer Henk Wisman komt volgend seizoen dus uit in de Topklasse. Blikvanger is het team is Yordi Teijsse, met 19 treffers topscorer. Het duel op sportpark Smitshoek begint om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Colin Prooi.


COLUMN - Rob van Hal Weet jij hoe het bijvoorbeeld met jouw woonverzekeringen zit? Zijn je woonhuis en je inboedel tegen de juiste waarde verzekerd? En weet je of je een garantie tegen onderverzekering hebt? En zo ja: geldt die garantie nog? Dit zijn allemaal belangrijke vragen, waar je heel eenvoudig een antwoord op kunt krijgen.

WONINGBEZITTERS OPGELET

Want als je bij de SNS Winkel je verzekeringen laat bekijken, dan kijken we niet alleen naar

Is uw woning toe aan het vernieuwen van de houten kozijnen, ramen of deuren? Wilt u van een raamkozijn, naar een kozijn met openslaande deuren/schuifpui, waarbij metselwerk aangepast dient te worden? Grijp dan nu uw kans! Bouwbedrijf A.P. de Lange & Zn geeft in de maanden mei, juni en juli, 20% extra korting op arbeid en kozijnen. Deze aanbieding is bovenop de tijdelijk naar 6% verlaagde B.T.W. op de arbeid, zo kunt u niet om deze aanbieding heen! - Aanbieding tot stand gekomen in samenwerking met onze leverancier. - Kozijnen, deuren en glas voldoen aan de KOMO certificering. - Hang & sluitwerk voldoet standaard aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. - Uw kozijnen worden geleverd in de houtsoort Mahonie of Meranti, standaard in de kleur wit of blank. Andere kleuren zijn uiteraard op aanvraag leverbaar. Kortom, u kiest voor top kwaliteit tegen een tijdelijk zeer aantrekkelijke prijs! Neem geheel vrijblijvend contact op voor een scherpe offerte.

Bouwbedrijf A.P. de Lange & Zn Voordijk 270 te BARENDRECHT Tel. : 0180-618518 Mobiel : 06-30390953 / 06-50666112 (overdag) E-mail : vofdelange@kpnmail.nl KvK : Rotterdam nr. 24144552 Website : www.bouwbedrijfdelange.nl

onder- of oververzekering, maar ook naar de voorwaarden en de premie. Dat levert je misschien een mooie besparing op. En je weet in ieder geval zeker dat je verzekeringen weer

Zijn jouw verzekeringen nog bij de tijd?

helemaal bij de tijd zijn.

Dit klinkt je vast bekend in de oren: je sluit

aan een goed aanbod. En met succes! De

een verzekering af en kijkt er vervolgens niet

Consumentenbond test elk jaar verzekeringen

meer naar om. Toch is het belangrijk om je

en onze woonhuisverzekering en inboedel-

verzekeringen regelmatig te controleren.

verzekering zijn in juni vorig jaar uitgeroepen

Waarom? Omdat je misschien te veel hebt

tot ‘Beste uit de test ’.

Je kunt bij ons terecht voor alle soorten verzekeringen. Van verzekeringen voor je huis, voor je auto of motor en je vakantie tot verzekeringen voor je gezin en jezelf. We blijven bij SNS Bank bovendien hard werken

verzekerd. Of juist te weinig. Het kan ook zijn dat er iets in je situatie is veranderd.

Loop gerust eens bij ons binnen om je

Denk aan een verhuizing, een verbouwing,

verzekeringen te laten controleren. Dan weet

gezinsuitbreiding, studerende kinderen of

je precies waar je aan toe bent. Het is zo

een scheiding. Maar er is nog een reden om je

gebeurd en wie weet welke mooie voordelen

verzekeringen regelmatig te controleren: veel

dat nog meer oplevert. Je bent van harte

verzekeringen zijn vernieuwd en verbeterd.

welkom in onze winkel.

Dat kan betekenen dat je met een nieuwe

Bouwbedrijf A.P. de Lange & Zn is KOB gediplomeerd en aangesloten bij Bouwend Nederland.

verzekering soms kunt profiteren van betere voorwaarden, en in sommige gevallen nog tegen een lagere premie ook.

SNSBank.Ridderkerk@sns.nl

uw oude metaal is geld waard!

ACTIEWE

KEN!

Iedere klant ontvangt op vrijdag 26, zaterdag 27 én maandag 29 april a.s. een Koninklijke attentie* en op vrijdag 10 én zaterdag 11 mei a.s. een fleurig Moederdagcadeau.* *op=op

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur en zaterdag van 08:00 tot 13:00 uur Koninginnedag en Hemelvaartsdag zijn wij gesloten

Koper kabel

€ 1,50 per kg

Koper handgepeld

€ 4,80 per kg

Koper gemengd

€ 4,20 per kg

Messing/geel koper

€ 2,80 per kg

Aluminium

€ 0,80 per kg

RVS

€ 0,90 per kg

Lood

€ 0,90 per kg

Zink

€ 0,70 per kg

Elektromotoren

€ 0,40 per kg

Accu

€ 0,40 per kg

IJzer

€ 0,18 per kg

Witgoed (elektrische apparaten) € 0,18 per kg Computers

Klompenmakerstraat 10, 2984 BB Ridderkerk Tel. +31 (0)85 48 943 30 • info@vanpeltrecycling.nl

€ 0,18 per kg

Koelkast

€ 3,00 per stuk

Wasmachines

€ 6,00 per stuk

Geen vrieskisten, autobanden, gasflessen, beeldschermen, airco’s en ander chemisch afval. Wij behouden ons het recht voor om partijen te keuren en/of te weigeren. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor actuele prijzen en voorwaarden op www.vanpeltrecycling.nl


De Schakel

SPORT

Donderdag 25 april 2013

Terneuzense Boys effectiever dan Heerjansdam HEERJANSDAM - Kansen afdwingen en scoren gaat Heerjansdam de laatste weken slecht af. Zaterdag werd er bij Terneuzense Boys met 2-0 verloren (ondanks het vele balbezit) de week ervoor tegen Sliedrecht (1-1) was het een eigen doelpunt van de tegenstander. En weer een week eerder tegen Roda Boys / B. werd het 0-0. Dus in drie wedstrijden scoorde er geen Heerjansdammer. Tegen de Zeeuwse ploeg had Heerjansdam een groot deel van de wedstrijd balbezit, met niet al te veel kansen. Mede omdat het tempo te laag was en de goede eindpass ontbrak en dat was niet voor het eerst dit seizoen. De start was nog wel hoopgevend, Gert Jan Plaizier schoot na een voorzet van Andro Franca bij de eerste paal over, Soufiane Aouragh schoot rakelings langs het doel van keeper Sjoerd de Graaf, die even later een schot van Boy Stoops maar net uit het doel kon tikken. Daarna werd de thuisclub gevaarlijk. Ibrahim Eryürük schoot rakelings over het doel van keeper Frank v/d. Pol en de doelman voorkwam even later een doelpunt, door prima in te grijpen toen Frank van Kouteren voor hem opdook. Voordat Terneuzense Boys de score opende kreeg Plaizier een grote kans door in goede positie (voorzet Aouragh) de bal maar half te raken en het

niet meer dan een ‘losse flodder’ werd. Tien minuten later was het aan de andere kant wel prijs. Keeper v/d. Pol tastte na een hoekschop mis en de lange Marco Faassen kon ongehinderd raak koppen: 1-0 Na de rust leek Heerjansdam de druk op te voeren tegen het inzakkende Ternuezense Boys. Dat overigens gevaarlijker was in de tegenaanval dan de weinig inventief en creatief spelende Dammers. Invaller Indomar Valentijn kreeg de beste kans na de rust, door in goede positie over te koppen na een vrije trap van Remco Roos. Heerjansdam speelde ondertussen met vijf aanvallers, die geen potten konden breken tegen de Oranje muur, die bestond uit twee linies van vier spelers, waar nodig gesteund door een van de spitsen. Een kwartier voor tijd straften de Zeeuwen een verkeerde uittrap van v/d. Pol genadeloos af. Ruud Hoogesteger kreeg de bal op een presenteer blaadje en bediende de vrijgelopen Marco Faassen op maat: 2-0. Plichtmatig en zonder overtuiging speelde Heerjansdam daarna de wedstrijd uit en bleven de punten dus in Terneuzen, waar ze nog hopen om rechtstreekse degradatie te ontlopen. Zaterdag speelt Heerjansdam thuis tegen Drechtstreek, aanvang 14.30 u.

Nationale Schoolhockeycompetitie bij HCB BARENDRECHT - Afgelopen vrijdag heeft de KNHB samen met Hockeyclub Barendrecht (HCB) een voorronde van de Nationale Schoolhockeycompetitie 2013 gehouden. Dit jaar werd voor de elfde keer de Nationale Schoolhockeycompetitie ook landelijk georganiseerd. Bij HCB waren de jongens uitgenodigd in de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar, vallend onder de categorie jongens jong. Naast HCB werden er op 49 andere locaties in Nederland voorrondes gehouden. De competitie is verdeeld in vier categorieën: meisjes jong en oud en jongens jong en oud. Totaal deden er ongeveer 730 teams mee aan dit evenement, zij vertegenwoordigden 250 scholen. De twaalf teams waren verdeeld over twee poules. Na vijf wedstrijden binnen de

poule werd de stand opgemaakt en moest nog gestreden worden om een plekje in de finale. De strijd om de eerste plaats is uiteindelijk gewonnen door het Willem de Zwijgercollege uit Papendrecht. De plaatselijke scholen, CSG Calvijn Groene Hart en Dalton Lyceum, hebben goed gepresteerd, maar hebben beiden de finale niet gehaald. De deelnemende teams werden om 9 uur ontvangen. De eerste wedstrijden begonnen vervolgens om 9.30 uur en de finalewedstrijd eindigde om 16.30 uur. Er waren veel vrijwilligers aanwezig bij HCB, veel scheidsrechters, personeel voor de bar en in de keuken. Ook waren er binnen in het clubhuis en buiten op het miniveld nog extra spelen voor de kinderen uitgezet. Al met al was het een bijzonder leuke dag.

Nisrine Masrhalmi wint AD Loop 5 kilometer BARENDRECHT - Zaterdagmiddag 13 april klonk in Rotterdam op de Coolsingel het startschot voor de vijf kilometer lange AD Loop. Opvallend was het aantal vrouwelijke deelneemsters. Ruim 900 dames en meisjes, met onder hen de zestienjarige Barendrechtse atlete Nisrine Masrhalmi. De laatste twee jaar won zij de Kidsrun over 2,5 kilometer al. Dit was haar debuut in de AD Loop. Het was dringen bij de start, dus moest Nisrine op de been blijven bij het startschot. Iets wat een maand geleden niet lukte in Venlo. Een snelle eerste helft maakte dat het geen makkie zou worden. Gelukkig was daar dan toch die laatste bocht, waarna nog

ruim een kilometer gelopen moest worden naar de finish. Met grote voorsprong werd het een mooie overwinning in een parcoursrecord, 50 seconden sneller dan een vrouw hier ooit heeft gelopen. De 17 minuten en 13 seconden is ook een persoonlijk record en een clubrecord. Voor Nisrine is het waarschijnlijk de eerste en laatste vijf kilometer van dit jaar. Het Europees Junioren Kampioenschap atletiek in Rietie (It.) krijgt nu voorrang. Er moeten limieten worden gelopen en de focus is dan ook op het baanseizoen. Als jongste deelneemster moet ze zich zien te plaatsen op de 800, de 1500 of de 3000 meter.

Turnster wint zilver bij bondskampioenschap BARENDRECHT Na prachtige resultaten dit jaar bij voorwedstrijden en de halve finale, mocht Eva van Gemert zaterdag 13 april haar turnseizoen afsluiten met het bondskampioenschap 3e divisie in categorie pupil 2, niveau 7. De beste 36 meisjes uit Nederland deden hieraan mee.

Eva mocht beginnen op balk en werd beloond met een 13.333, het beste cijfer van de wedstrijd. Na balk kwam vloer. Eva liet juryleden en publiek genieten van een goede vloeroefening met een mooie presentatie. Hierna mocht Eva haar overslag en salto laten zien op het toestel sprong. Hier verbaasde zij iedereen door een mooie 13,083 bij elkaar te springen, het vierde hoogste cijfer op dit toestel. Na drie toestellen was op het scorebord te lezen dat Eva tweede stond. Op brug, niet haar favoriete toestel, hield Eva haar zenuwen in bedwang en behaalde een 13,567. Dit bleek genoeg om tweede te blijven. Trots liep Eva naar het podium en ontving haar welverdiende zilveren plak. Eva promoveert dus en zal volgend jaar wedstrijden draaien in tweede divisie.

47

HCB MD7 loopt Kids Run BARENDRECHT - Onlangs heeft MD7 de Kids Run (2,5 km) in Rotterdam gelopen. Ze hebben een bedrag van 1.305,50 euro aan sponsorgeld voor het Sophia Kinderziekenhuis opgehaald. Een geweldige prestatie van het team.

Succes voor Energie bij Kidsrun BARENDRECHT - Tijdens de Rotterdam Marathon deden duizenden scholieren en leden van atletiekverenigingen mee met de Kidsrun. De keuze was uit twee afstanden. De 7- en 8-jarigen, 9- en 10-jarigen en 11- en 12-jarigen konden een kilometer lopen. Bij de 2,5 kilometer gingen de 10- tot 12-jarigen en 13- tot 15-jarigen van start. Er waren aparte klassementen voor jongens en meisjes. Ook leden van cav Energie deden mee. Op de 1 kilometer Kidsrun beten Pieter Fallaux en Britt de Blaauw het spits af. Beiden wonnen afgetekend hun wedstrijd. Lucas Bal en Isabel van Noordenne behaalden brons in deze leeftijdsgroep. Daniël van Noordenne kon in de felle eindfase, net als zijn zus, het brons binnenhalen bij de 9-10 jarige jongens. Lotte de Visser haalde de derde plek bij de meisjes. Shurianty Mathilda liet er bij meisjes 11-12 jaar geen twijfel over bestaan wie de beste was. Ze voert

de ranglijst op de 1000m. KNAU aan. De wedstrijden van de 2,5 kilometer Kidsrun zijn alle vier door leden van het Energie Running Team (ERT) gewonnen. Lotte Veldhoen won bij de meisjes 10-12 jaar met 44 seconden voorsprong in een parcoursrecord van 8.38 min. In de klasse 13-15 jaar werd het spannend tussen twee leden van het ERT. Zij aan zij kwamen Ashley Melcherts en Kristel van den Berg richting de finish, met een nipte overwinning voor Ashley. De jongens 10-12 jaar hadden dubbel succes. Gastlid Stan Schipperen liep weg bij Arne van der Linden (ERT) en verbeterde het parcoursrecord. Zij behaalden de eerste en tweede plek. Bij de 2500 meter jongens 13-15 jaar won Mark Naaijer. Dat deed hij met een parcoursverbetering van 34 seconden, om uit te komen op 7 min. 32 sec. In totaal had de CAV Energie ruim zeventig deelnemers bij deze jeugdwedstrijden.

Halve finale beker op sportpark Smitshoek BARENDRECHT - Zaterdag a.s. treedt Smitshoek in de halve finale van de strijd om de districtsbeker West II op eigen veld aan tegen Ter Leede. De formatie uit Sassenheim werd onlangs met overmacht kampioen van de hoofdklasse A. Het team van trainer Henk Wisman komt volgend seizoen dus uit in de Topklasse. Blikvanger is het team is Yordi Teijsse, met 19 treffers topscorer. De winnaar van dit duel neemt het in de finale op tegen de winnaar van de tweestrijd tussen R.V.V.H. en Capelle. Het duel op sportpark Smitshoek begint om

14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Colin Prooi. Voor elke regionale voetballiefhebber een mooi affiche. De entree bij dit bekerduel is gratis. Smitshoek kent een uitstekend debuut in de hoofdklasse. De eervolle plaats zes in de eindrangschikking (achter kampioen Excelsior Maassluis en de gerenommeerde clubs als R.V.V.H, Hoek, A.S.W.H. en Xerxes DZB) kan de oranje-zwarten met nog twee wedstrijden voor de boeg nauwelijks meer ontgaan. Achtervolger Kloetinge telt zes winstpunten achterstand. Om nummer vijf

Xerxes DZB nog te verrassen moet een kloof van vier winstpunten worden overbrugd. In de strijd om de districtsbeker West II werden onder meer hoofdklasser Quick Boys (5-2) en Westlandia (21) verslagen. Om het seizoen 2012-2013 nog meer cachet te geven gaat Smitshoek met Ter Leede de strijd aan om een plaats in de finale. De bezoekers van dit topduel wordt om een bijdrage gevraagd voor het Ronald McDonald Huis te Barendrecht. Naast de sportieve ambities welke vv Smitshoek met

haar (jeugd)teams nastreeft, wil de vereniging ook graag haar maatschappelijke betrokkenheid tonen. Enige tijd geleden is besloten om het Ronald McDonald Huis aan de Voordijk te Barendrecht te adopteren en hiermee een maatschappelijke samenwerking aan te gaan. Het Ronald McDonald Huis steunt gezinnen van (psychiatrische) zieke kinderen. Oud-voorzitter Kees Boot is bereid gevonden om namens de club als ambassadeur op te treden voor dit project. Het Ronald McDonald Huis is uw gulle gift zeker waard.


48 De Schakel

Donderdag 25 april 2013

Oud-voorzitter Vermaat is nu vrijwilliger, sponsor en supporter BARENDRECHT - Het werkbureau van advocaat mr. Dirk Vermaat is bezaaid met dossiers en andere paperassen, ook ligt er een exemplaar van het Burgerlijk Wetboek tussen. Altijd handig als de 61-jarige Barendrechter weer werkt aan een, zoals hij het noemt, grote zaak. Maar behalve jurist - en voormalig wethouder - is Vermaat bovenal vrijwilliger, sponsor en supporter van de BVV Barendrecht.

Bijdorpplein 41 2992 LB Barendrecht. P.O. Box 281 2990 AG Barendrecht. Tel.: 0180 - 641 690 Fax: 0180 - 627 500. Telex 26438 MIMS NL. E-mail: info@mcsi.nl. Comtext E-mail: A23NL766. Internet: www.mcsi.nl

Sleepvaart & Berging Zware-/Project lading Transport Sleepboten & Pontons Offshore dienstverlening Bevrachting & Aan- en verkoop van zeeschepen

Koopliedenweg 10a 2991 LN Barendrecht Commissiehandel Pakstation Groenten en Fruit Telefoon 0180 - 612733

Hij is nog maar net terug uit Engeland waar hij met de fameuze supportersvereniging De Vijfde Colonne een bezoekje bracht aan het stadje Peterborough en daarbij ook de Championship-partij van Peterborough United tegen Watford (32) mee pikte. ,,We hebben altijd veel plezier,’’ vertelt Vermaat over de club van zestien, waar je volgens de advocaat alleen door middel van coöptatie bij kan komen. Dus de leden moeten je er wel bij willen hebben. Dirk Vermaat vergaarde bekendheid in Barendrecht, omdat hij jarenlang wethouder was voor de PvdA en ook nog een tijdje deel uitmaakte van de gemeenteraad. Maar ook de periode dat hij voorzitter was de BVV Barendrecht wordt hem nagedragen. ,,Ik ben nu sponsor, vanuit betrokkenheid bij de club. Verder ben ik nog steeds regio-afgevaardigde bij de KNVB, ik ben de huisadvocaat en draai vier tot vijf keer per jaar bestuursdienst.’’ Vermaat voetbalde zelf bij Barendrecht toen de club nog op sportpark Ziedewij huisde. ,,Je moest 12 jaar zijn, ik heb in C3 en B3 gespeeld. In die tijd had je ook een bedrijvencompetitie.’’ Al langer volgde hij de verrichtingen van het eerste elftal, waarin lokale helden als Jacob Drinkwaard, Cees van der Velden, Henny Gouw, Chiel Gouweloos, Henk van Vugt en Dammis van Oorschot actief waren. ,,Ik ging met de spelersbus mee naar uitwedstrijden. Zo kwam je bij clubs als Ameide, Pelikaan, Groote Lindt, DBGC en Unicum. En altijd was het vertrekken vanaf het Doormanplein.’’ Toen zijn kinderen gingen voetballen werd de tijdelijk verbroken band met de club weer aangehaald. ,,Ik werd leider

Vijfde Colonnist’ Dirk Vermaat op de tribune bij Peterborough-Watford. en daarna voorzitter.’’ Vermaat diende voor die functie eerst een lange lijst met vragen in. ,,Maar ik heb het toch gedaan. Dit is een mooie vereniging met aardige mensen.’’ In de vier jaar dat de jurist aan de leiding stond was er een degradatie en een promotie onder trainer Steef Buys en moest diens opvolger Ruud Heus worden ontslagen. Als voorzitter - gecombineerd met parttime advocaat zijn - maakte hij lange werkweken. ,,Er gaat al gauw twintig uur per week in de club zitten. Ik heb altijd oog gehad voor de hele vereniging. Je bent geen voorzitter van het eerste, maar van de gehele club.’’ Vermaat ziet een duidelijk verschil met zijn periode als wethouder. ,,Als voorzitter van de voetbalclub krijg je meer waardering dan als wethouder. Bij de voetbal werk je met vrijwilligers die hart hebben voor de club. Dat is anders bij ambtenaren.’’ De advocaat zag de belangrijke rol van de BVV in de groeiende gemeente Barendrecht. ,,Wie is de grootste sponsor? De gemeente. Die vindt dat de jeugd alle ruimte moet krijgen. Wij konden daaraan voldoen. Destijds waren op een zaterdag duizend kinderen actief.

Dat zullen er nu nog wel meer zijn. Een teamsport is goed, vanwege het sociale aspect, het gezamenlijke en ook de vorming. Je wint met zijn allen, je verliest met zijn allen.’’ Nadat hij de voorzittershamer over had gedaan aan Martin Seltenrijch kon Dirk Vermaat zich weer vooral als ‘enthousiaste en positieve’ supporter ontplooien. ,,Lekker langs de kant ouwehoeren over voetbal, de tussenstanden van de andere regioploegen en noem maar op.’’ Hij noemt Barendrecht een stabiele vereniging, die vooral de jeugd en het G-voetbal moet koesteren. ,,Ik ben blij dat we niet naar de Zuidpolder zijn verhuisd, daar ben ik altijd tegenstander van geweest. Waar zit je mooier dan op De Bongerd, een unieke plek in het hart van het dorp. Je moet toch niet buiten het centrum willen zitten.’’ Moet de BVV ooit nog de ambitie koesteren om het betaalde voetbal in te gaan? Vermaat is overduidelijk. ,,Nooit doen. Kijk wat er nu in de Jupiler League gebeurt. Dat zouden ze naar Engels voorbeeld moeten opzetten. Dus weg met de CAO’s en andere regelingen, verder met semi-profs. En natuurlijk niet op vrijdagavond spelen, maar gewoon op zaterdagmiddag.’’

Honderd prijzen te winnen bij Nieuwbouwloterij Ten behoeve van de nieuwbouwplannen van BVV Barendrecht organiseert de club een speciale nieuwbouwloterij, waarmee de zes nieuwe kleedkamers en nieuwe tribune mede bekostigt kunnen worden. Loten voor deze nieuwbouwloterij kosten € 25,- per stuk, maar daarmee zijn dan ook meer dan 100 prachtige prijzen te winnen. De hoofdprijs is een Kia Picanto (foto), maar ook de rest van het prijzenpakket is indrukwekkend: onder meer fietsen, compleet verzorgde reizen, dinercheques, voetbalkaarten en waardebonnen zijn te winnen, mede dankzij de toezegging van talrijke sponsors die de prijzen mogelijk maken. Het complete prijzenpakket vindt u op www.bvvbarendrecht.nl. Loten kunt u bestellen via nieuwbouw@bvvbarendrecht.nl of door contact op te nemen met bestuurslid commerciële zaken Wim Vonk via telefoonnummer 06 – 51 301 583.

VAN DONGE & DE ROO B.V. shipping & forwarding


De Schakel 49

Donderdag 25 april 2013

VERF HAAL JE BIJ VERSLUIS

Nieuwbouw van start bij BVV Barendrecht

Grote loterij met talrijke prijzen om nieuwbouwproject te bekostigen BARENDRECHT – Wie de nieuwbouwplannen van BVV Barendrecht nog niet kende en de afgelopen weken naar sportpark De Bongerd kwam, moet toch even geschrokken zijn over de ravage langs het hoofdveld van de voetbalclub. Nog deze zomer maakt de afgebroken tribune plaats voor een fonkelnieuwe, inclusief zes prachtige nieuwe kleedkamers. Ondertussen organiseert de club talrijke acties om de laatste gelden voor het nieuwbouwproject binnen te halen, zoals een grote loterij met aansprekende prijzen.

Flensburg 11 (Vaanpark III) Barendrecht Openingstijden Ma t/m vr: 07.30 - 17.00 uur

den Otter Verhuizingen

Inboedelopslag

Fennaweg 26 - 2991 ZA Barendrecht

Telefoon (0180) 612900 internet: www.den-otter.nl

Shipping Logistics Automotive Corporate

Door Jeroen Nagtegaal Haast dagelijks voert Martin Seltenrijch overleg over de vordering van de nieuwbouw. De voorzitter van BVV Barendrecht is van meet af aan één van de voorvechters van het nieuwbouwproject, waarbij onder een nieuwe tribune zes splinternieuwe kleedkamers verrijzen. Juist die behoefte lag ten grondslag aan de nieuwbouwplannen, benadrukt Seltenrijch ten overvloede. “Elders op ons sportcomplex hebben we simpelweg de ruimte niet om nieuwe kleedkamers te plaatsen. Door de kleedkamers onder de nieuwe tribune te bouwen, benutten we de ruimte die de tribune inneemt optimaal en lossen we ook ons kleedkamerprobleem op”, herhaalt de preses zijn woorden uit de laatste nieuwsbrief die de BVV begin april verspreidde. G-voetbaltoernooi Nu met de sloop van de tribune is begonnen, wordt ook voor alle leden en bezoekers van BVV Barendrecht duidelijk wat er staat te gebeuren. “Ik ben blij dat er voor alle leden nu eindelijk iets zichtbaar wordt rondom de nieuwbouw. Het is nu natuurlijk nog een kaal gezicht, maar daarmee begint er het bij iedereen toch wel te leven dat er iets nieuws komt”, stelt Seltenrijch. Dat Barendrecht het bij haar laatste twee thuisduels in de Topklasse zonder tribune moet stellen, neemt de voorzitter op de koop toe. “Het wordt een beetje inschikken, maar aan het begin van het nieuwe seizoen

Archiefbeheer

kunnen alle supporters op de nieuwe tribune plaatsnemen”, belooft hij. De oplevering van de nieuwe tribune inclusief de kleedkamers, moet uiterlijk eind september plaatsvinden. Supporters kunnen echter al voor die tijd gebruik maken van de nieuwbouw. “Tijdens het G-voetbaltoernooi van de Coaches Betaald Voetbal op woensdag 31 juli is de nieuwe tribune al klaar voor gebruik. Het meeste werk zit in de realisatie van de nieuwe kleedkamers, dus dat neemt wat meer tijd in beslag. Tussen midden en eind september verwachten we dat de hele nieuwbouw voltooid is”, verduidelijkt de voorzitter. Stoeltjes en loten Uiteraard heeft BVV Barendrecht geld nodig voor het financieren van de nieuwbouw. De gemeente Barendrecht verleent een prachtige subsidie voor het realiseren van de nieuwe kleedkamers, maar uiteraard moet de voetbalvereniging zelf ook een flinke som bijdragen aan de bouwkosten van die kleedkamers. De nieuwe tribune komt bovendien volledig voor rekening van de BVV. Daarom verkocht de club in de afgelopen maanden onder meer stoeltjes voor de nieuwe tribune. Voor een bedrag van € 250,- draagt elk van de 576 nieuwe stoeltjes straks de naam van haar begunstiger(s). “We hebben meer dan 150 stoeltjes ‘verkocht’ en zijn daar best tevreden over. We hebben natuurlijk nog voldoende ruimte voor nieuwe begunsti-

Sloop van de oude BVV tribune in volle gang

Word lid van de Businessclub € 750,- per jaar Informatie bij: Wim Vonk - 0180-612210

gers, dus wie nog interesse heeft kan bij ons terecht”, promoot Seltenrijch. De lotenverkoop kan volgens de voorzitter daarentegen nog beter. De club heeft nog honderden van de 3.000 loten beschikbaar. “We beseffen dat € 25,- voor een lot best hoog is, maar daar staan dan ook meer dan 100 mooie prijzen tegenover. Dankzij vele sponsors hebben we echt een aantrekkelijk prijzenpakket”, meent Seltenrijch. Het prijzenpakket omvat onder meer een Kia Picanto, diverse reischeques, kaarten voor voetbalwedstrijden in de Eredivisie, dinercheques en andere waardebonnen. Op de andere BVV-pagina in deze Schakel leest u hoe u loten kunt bestellen. Het volledige prijzenpakket is bovendien terug te vinden op www.bvvbarendrecht. nl.

Albert Plesmanweg 63 • 3088 GB Rotterdam Tel.: 010 4873 911 • Fax.: 010 4282 215 www.Broekman-Group.nl

Spelersgroep Niet alleen bij het bestuur, maar ook binnen de spelersgroep van BVV Barendrecht leven de nieuwbouwplannen. “Spelers vragen nadrukkelijk om de tekeningen, niet alleen van de nieuwe tribune waar ze straks voor mogen spelen, maar ook van de kleedkamer en de massageruimte waar ze straks gebruik van kunnen maken”, vertelt Mathijs Tabbers, aanvoerder van de rood/witten. De middenvelder raakte dit seizoen al vroegtijdig ernstig geblesseerd en kwam nauwelijks in actie voor het vlaggenschip. “Ik heb het laatste seizoen van de oude tribune van heel dichtbij meegemaakt”, grapt Tabbers, die het succesvolle seizoen van de rood/witten eigenlijk meer als supporter dan als speler beleefde. “Natuurlijk kijk ik met een dubbel gevoel op het seizoen terug omdat ik zelf niet heb gespeeld, maar ik ben wel hartstikke trots op wat de groep dit seizoen bereikt heeft”, stelt hij. Gelukkig is de aanvoerder uit de eigen jeugdopleiding op de weg terug. Voor zijn herstel staat negen tot twaalf maanden, maar stiekem verwacht Tabbers aan het begin van het seizoen weer aan te kunnen sluiten bij de training van de rood/witten. “Ik hoop zo weer wedstrijdfit te zijn als de competitie weer van start gaat. Ik wil in ieder geval komend jaar flink wat meters maken voor de nieuwe tribune!”, besluit hij.

Bedrijvenpark Reijerwaard van ‘t Hoffstraat 21 - Barendrecht - Tel. 010 - 4834066

Dorpsstraat 50 - Barendrecht - Tel. 0180-612181

Aannemers van Grond-, Weg- en Waterbouwkundige werken

Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf b.v. Londen 9 Barendrecht, Postbus 6 2990 AA Barendrecht Tel. 0180 - 613 522 - Fax 0180 - 619 160

’t Vlak B.V. s t o m e r i j

w a s s e r i j

Onderlangs Barendrecht Telefoon 0180 - 615027


Wordt Wordt jouw jouw kind kind de de beste beste verkoper verkoper op op Koninginnedag? Koninginnedag? Doe jij mee met de fotoactie?* Doe jijeen meefoto metvan dejouw fotoactie?* Maak kleine verkoper op Maak een foto van jouw kleine verkoper op de vrijmarkt. We belonen de mooiste foto de vrijmarkt. We belonen de mooiste foto met twee bioscoopbonnen.* Druk je foto met bioscoopbonnen.* Druk je foto af optwee (foto)papier en lever hem in op 4 mei af op (foto)papier lever hem in opgaat 4 mei in de SNS Winkel. en Digitaal inleveren in de SNS Winkel. Digitaal inleveren gaat helaas niet. helaas niet.

Schoutstraat 4 Schoutstraat 4 2981 EZ Ridderkerk 2981 EZ Ridderkerk

* Vraag naar de actievoorwaarden in de SNS Winkel * Vraag naar de actievoorwaarden in de SNS Winkel

Regel ji pleRkeogel j de beste jeij de p d Wij hpelek v b lpeonpj de rijmeasrtket? W2ij he e! Hvaraijma 7 aplrpien j l zatrekt? 27 ap l je vee! rHraasasl zat rdag i e in driel je ve S rrass ng orpdag i in de NS W i n k SNS W enlg op inkel

O OP P= =O OP P


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 25 april 2013

ZONDAG 28 APRIL 2013 BARENDRECHT PROT. KERK IN NEDERLAND Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur Ds. C. Romkes Geref. Bethelkerk, Schaatsbaan 09.30 uur Ds. H.J. Ketelaar Geref. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 09.30 uur Ds. W.G. de Wit Ned. Herv. Dorpskerk, Dorpsstraat 10.00 uur Ds. N. de Lange Herv. Gem. Immanuëlkerk, Klarinetweg 09.30 uur Ds. L. Wüllschleger 17.00 uur Ds. J. Plomp uit Putten VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Ds. B.J.S. Jonker uit Rotterdam CHR. GEREF. KERK Eben Haëzerkerk, Voordijk 252 10.00 uur ds. K. Visser 17.00 uur ds. K. Visser NED. GEREF. KERK Maranathakerk, Dorpsstraat 178a 09.30 uur Ds. F. van Deursen 16.30 uur Ds. A. Beeftink GEREF. KERK VRIJGEM. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150 11.30 uur Ds. D.J. Van Diggele 16.30 uur Ds. H.D. Bondt GEREF. GEMEENTE Ploegwei 1 10.00 uur ds. L. Terlouw 16:30 uur ds. L. Terlouw HERSTELD HERV. GEM. Rehobothschool, Dorpsstraat 184 09.30 uur kand. M.W. Muilwijk

Katwijk 16.00 uur ds. C. M. Visser R.K. KERK Sint Augustinusparochie Marijkesingel 24 10.30 uur Eucharistieviering pastor Willem Froger, Gregoriaans vd Hijden, Op Blote Voeten VEG ‘DE WIJNGAARD’ Iedere zondag om 10.00 uur in gebouw Trefpunt aan de Dr. Kuyperstraat 4. Aparte crèche - en kinderdiensten. Koffie en limonade na de samenkomst. Info: www.egba.nl EVANGELISCHE GEM. Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl GEMEENTE GODS GENADE Gebeds- & Genezingssamenkomst Boerhaavelaan 23 Elke woensdagavond van 20 u. tot 22 u. (open 19.30 u.) en elke eerste en laatste zaterdag van de maand van 13 u. tot 17 u. (open 12.30 u.). Inl. Tel. 0180-617822 HEERJANSDAM PROT. GEMEENTE HEERJANSDAM/KIJFHOEK Boomgaardkerk, Dorpsstraat 09.30 uur Ds. J. Breure, voor iedereen dienst ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. T. Stortenbeker 15.00 uur ev. D. van Genderen

VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30 uur mevr. Ds. F. Wierdsma REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur mw. ds. E. Magnee-de Berg HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur drs. G. Lock 17.00 uur ds. H.E.J. van der Laan, Gouda ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Braderie voor Roparun groot succes BARENDRECHT - Sportschool Want to Move hield afgelopen zaterdag 20 april een braderie in de gymzaal van VV Smitshoek. Deze braderie stond geheel in het teken van de Roparun namens team 217 ‘From Paris With Love’. Vanaf 10 uur was het één groot feest in de zaal, die versierd was met ballonnen. Er waren verschillende stands

met uiteenlopende producten. Rond 10.30 uur was er een optreden van het popkoor A Lot Of . Uiteenlopende hits werden door zo’n zestig man gezongen. Kinderen werden gratis geschminkt en de ballonnenman knoopte grappige figuurtjes en dieren. Vrijwilligers verkochten zelfgebakken pannenkoeken,

cake en boterkoek, waar men van kon genieten met een lekker bakje koffie of thee. Na het tweede optreden van het koor liep de braderie op zijn einde. Er is in korte tijd 900 euro opgehaald voor in de Roparun-pot. Het team wil iedereen die meegeholpen heeft om deze dag tot een succes te maken via deze weg hartelijk bedanken.

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar schakel@moersteeverspreiding.nl of bel Moerstee Verspreiding

Telefoon: 015-3694070

Donderdag 25 april 2013 - 71e jaargang - nr. 46 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE GEMEENTE BARENDRECHT, CARNISSELANDE, HEERJANSDAM Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 23.900 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres voor redactie en advertenties: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax 0180-619983 Redactie: Jos Wesdijk (06-22499763); Leonie Elzinga (06-10336090); Fax 0180-619983 E-mail: redactiebarendrecht@baruitgeverij.nl Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 20.00 uur in bezit van de redactie te zijn. Servicerubriek: Gegevens voor deze rubriek (kerkdiensten, medische diensten e.d.) dienen uiterlijk tien dagen voor de gewenste plaatsingsdatum in bezit te zijn van De Schakel. E-mail: krant@baruitgeverij.nl Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, 2992 BN Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Klachten over de bezorging: telefoon 015-3694070; email schakel@moersteeverspreiding.nl Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.

Nog meer nieuws op www.deschakelbarendrecht.nl

VAC zoekt vrijwilliger website BARENDRECHT - VAC Barendrecht (Voorlichting en Advies Commissie voor de woningbouw) is met spoed op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger met kennis van websitebeheer (ongeveer een dagdeel per week). De VAC bestaat uit een groep vrijwilligers die zich bezighoudt met het beoordelen van bouwtekeningen van nieuw te bouwen woningen, woonomgeving of renovatieplannen. In het belang van toekomstige bewoners stuurt VAC Barendrecht haar aanbevelingen naar de architecten, bouwbedrijven en gemeente. Deze aanbevelingen worden gedaan volgens de procedures en richtlijnen van de landelijke Stichting VACpuntWonen, waarbij de VAC Barendrecht is aangesloten. Van de nieuwe vrijwilliger wordt gevraagd om naast de

algemene VAC activiteiten zich specifiek bezig te houden met het bijhouden van de website. De algemene activiteiten zijn het beoordelen van bouwtekeningen, het meedenken en - werken in specialistische werkgroepen, het deelnemen aan VAC-vergaderingen en het bijwonen van relevante gemeentelijke vergaderingen. Geboden wordt een deskundigheidsbevordering door middel van cursussen en een vergoeding van gemaakte onkosten. Wie interesse heeft, kan voor meer informatie kijken op www.vacbarendrecht. nl. Of bel met de secretaris, mw. I. Plomp via 0180557727. VAC Barendrecht, Steekkant 129, 2993 DB Barendrecht. Of stuur een mail naar vac.barendrecht@freeler.nl.

Maranathakerk op ExxactFM BARENDRECHT - Zondag 28 april wordt de kerkuitzending van ExxactFM verzorgd door de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Maranathakerk. Voorganger in deze dienst is Ds. F. van Deursen. De kerkdienst begint om 09.30 uur. De kerkuitzendingen van ExxactFM worden roulerend verzorgd door de Protestantse Wijkgemeente

Carnisse Haven, de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Maranathakerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. De Kerkuitzendingen van ExxactFM zijn iedere zondag tussen 09.00 en 11.00 uur te beluisteren. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel of via internet. www. exxactfm.nl

Koffieochtend HEERJANSDAM - Op woensdag 1 mei is er weer een koffieochtend in Heerjansdam. Iedereen die zin heeft in een kopje koffie of thee is van harte welkom vanaf 10 uur in de benedenzaal van de Boomgaardkerk aan de Dorpsstraat in Heerjansdam. Na de koffie is er tijd om met elkaar een spelletje te doen. Klaverjassen, sjoelen of rummikub spelen, het kan allemaal. Bij het klaverjassen kan men nog wel wat mannen en vrouwen gebruiken. Iedereen is van harte welkom.

51

Medische Diensten Huisartsen: Barendrecht, Heerjansdam, Rijsoord, Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Avond-, nacht- en weekenddienst. Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost RotterdamZuid: 010-2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Barendrecht De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/ pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur zijn in Barendrecht ook geopend de apotheken de Lindehoeve en Middeldijkerplein.

Holland Zingt presenteert koorreis 2014 BARENDRECHT - Ook in 2014 hoopt het christelijk reiskoor Holland Zingt weer een koorreis te maken. En omdat de voorbereidingen meer dan een jaar van te voren al beginnen, wordt vrijdag 19 april een presentatieavond te houden. Tijdens deze avond wordt officieel bekend gemaakt waar volgend jaar de reis naar toe is. Door middel van een presentatie en het uitreiken van de nieuwe reisfolder worden de plannen toegelicht. Wel wordt nu al bekend gemaakt dat het een tweedaagse koorreis wordt op vrijdag 13 en

zaterdag 14 juni 2014. Iedereen is welkom en het bijwonen van de presentatieavond is geheel vrijblijvend. Nieuwe leden kunnen dan kennismaken met het koor en de plannen voor 2014. Het koor heeft veel leden uit de wijde regio, zoals de Hoeksche Waard, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en de Drechtsteden. Als voorbereiding worden er tien repetities gehouden, eens per twee weken op vrijdagavond in Puttershoek. Er wordt niet alleen gerepeteerd voor de koorreis, maar ook wordt in de aanloop van de

reis nog een aantal keer opgetreden in deze regio. Gezien de bestemming en het programma is de verwachting is dat er veel belangstelling voor deze reis zal zijn. Er kunnen maximaal 180 deelnemers mee. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. De presentatieavond wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk, Rembrandtstraat 1 te Puttershoek. Aanvang 20 uur. Het eerste deel is een open repetitie, om 20.45 uur begint de presentatie. Meer informatie bij Leen Koster via 0628571581.


Bevershoek Koopsom vanaf € 329.000,= v.o.n. Locatie Smitshoek/Barendrecht

■ 12 twee onder één kapwoningen ■ Kleinschalig project ■ zonder meerkosten een aanbouw of tuinkamer

Vrije kavels en appartementen binnenkort in de verkoop. Stap gerust bij ons binnen voor meer informatie. Ook in verkoop bij:

START VERKOOP: zaterdag 20 april van 10.00 tot 14.00 uur

Arnhemseweg 12 - Barendrecht

TEL: 0180 - 61 42 61

TEL: 0180 - 62 83 25

25_04_2013_barendrecht  

http://deschakelbarendrecht.nl/week17/25_04_2013_barendrecht.pdf