Page 1

Oude Maas Pannenkoekenhuis

WINTERVOORDEEL

Van 1 oktober tot en met 30 april

ALLE OUD HOLLANDSCHE

PANNENKOEKEN

Donderdag 18 april 2013

Deze week o.a. in

E5

NIET IN WEEKEINDEN EN OP FEESTDAGEN

Oranje Strik voor ‘Juliana’

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

Welkom

Op de foto met het nieuwe koningspaar

het hele jaar, 7 dagen in de week

Verzilver uw goud! Inkoop van goud, zilver en munten

Elke dinsdag in Barendrecht Parkeerplaats v/h gemeentehuis, Binnenhof 1

Eerste paal voor nieuwe tribune

www.goudwisselkantoor.nl

sterretje? we komen naar u toe Autotaalglas Ridderkerk 0800-0828

Gemeentenieuws

BARENDRECHT - Woensdag 17 april ontving Oranjevereniging Juliana uit handen van burgemeester Jan van Belzen een oranje strik van het Nationaal Comité Inhuldiging. De Oranjevereniging ontving deze strik voor het organiseren van feestelijke activitei1 GEMEENTEBARENDRECHT ten op de dag van de troonswisseling, 30 april. Oranjevereniging Juliana organiseert al jaren onder leiding van voorzitter Geertrui GEMEENTEBARENDRECHT de Boom Koninginnedagactiviteiten in het oude dorp van Barendrecht. Ook dit jaar zorgt deze vereniging er mede voor dat 30 april een feestelijke dag wordt. Traditiegetrouw zijn er een vrijmarkt en kindervrijmarkt, kinderspelen, een springkussen, Keep Them Rolling (een optocht van legerauto’s) en een Rad van Avontuur. Het Nationaal Comité Inhuldiging gebruikt de oranje strik als officiële erkenning voor feestelijke activiteiten die overal in het land worden voorbereid en voor mensen en organisaties die het Comité daarbij steunen. Activiteiten die origineel, positief en dit nummer: authentiek zijn In komen in aanmerking voor een oranje strik. Ook wordt gekeken of de activiteit aansprekend is voor een groot • Doe mee met activiteiten Nationale Sportweek 2 • BurgeVrijwilligers maken fietsmeesterhet Van Belzen loopt meepast: met buurtpreventie 3 • droom Gepubliek en binnen thema ‘Mijn voor ons land, inspiratie voor onze Koning’. Het Comité beloont zelf landelijke zellige kermis gemeentehuisplein 5 • Nieuw in Barendrecht: verkeersexamen weerinitiatieven mogelijk! deschakelbarendrecht.nl metExtraeen oranje strik, maar geeft gemeenten en provincies de mogelijkheid dit ook op lokaal niveau te doen. Zie voor aandacht meertaligheid 7 meer informatie www.mijndroomvooronsland.nl. Roparunteam in beeld: jaargang 5 - nummer 25 - 18 april 2013

BLIK OP BARENDRECHT

Bijna achthonderd fietsende basisschoolleerlingen uit groep 7 nemen deze week deel aan het Verkeers-

examen 2013. De Barendrechtse afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN), het onderwijs en de gemeen-

te zorgen dat het verkeersexamen succesvol verloopt. Wethouder Jeroen Gebben is zeer tevreden: “In 2012 kon het verkeersexamen geen doorgang vinden door een gebrek aan vrijwilligers, terwijl het ontzettend

Deze week bij De Schakel de folder van:

gezamenlijke inspanningen dit jaar wel gelukt is.” Jeroen Gebben gaf maandag 15 april

het eerste startschot voor het Verkeers-

examen. De leerlingen van basisschool Het Kompas beten het spits af. Geb-

ben: “Kinderen zijn soms onvoorspelbaar in het verkeer. Het uiteindelijke doel van het Verkeersexamen is dat kinderen zich in de dagelijkse verkeers-

praktijk veilig gedragen. Een goede voorbereiding erop is heel belangrijk.”

Domino’s Pizza

Hij vervolgt: “Kinderen leren verkeers-

regels en veilig gedrag vooral door lo-

pend of fietsend aan het verkeer deel

2991 en 2992

te nemen. Ook ouders hebben hier een rol in. Ga zo vaak mogelijk met uw

kinderen het verkeer in, vertoon goed voorbeeldgedrag en coach uw kinde-

De Roparun 2013 start zaterdag 18 mei en finisht op maandag 20 mei (Pinksterweekeinde). De teams passeren Barendrecht op weg naar de finish in Rotterdam. Dit jaar doen maar liefst acht Barendrechtse

teams mee. Ook dit keer doet team 275 J.P. van Eesteren mee. Met veertien jaar RopaRun ervaring in de benen, gaan wij dit jaar voor de vijftiende keer op avontuur voor het leven!

BARENDRECHT – Vrijdag 19 april is het de dag tegen pesten. Het landelijke motto dit jaar is ’Laat je horen’. Stichting Omgaan met Pesten en de stichting Jongeren Begeleiding Barendrecht (JBB) gaan het gesprek over pesten aan op drie Barendrechtse scholen. Alle scholen in Barendrecht zijn uitgenodigd om te vertellen waarom zij graag een compleet verzorgde workshop over ‘omgaan met pesten’ in de Loungebus van JBB voor een van hun klassen wil-

den. Massaal hebben zij gereageerd. Lilian Smak Gregoor van stichting Omgaan met Pesten ontving vele aanmeldingen met prachtige motivaties. ,,Een klas heeft een brief geschreven met de vraag ‘Hoe kunnen we pesten stoppen? Want wij willen dat er geen kinderen meer zelfmoord plegen.’ En een andere klas heeft een filmpje gemaakt waarin zij alle vragen die zij hebben over pesten uitbeeldden.”

Saamhorigheid

te halen. Daarnaast hebben wij een

Ook dit jaar gaan wij, met het inmid-

sponsorcommissie die probeert onze

dels traditionele teamnummer 275,

vaste relaties te bewegen geld te do-

weer de 521 kilometer vanuit Parijs

neren. Dat heeft de afgelopen jaren

naar Rotterdam te lijf. Ons team ken-

geresulteerd in een mooie opbrengst

merkt zich door de grote saamhorig-

waar wij trots op zijn. Ons doel is ieder

heid onderling. De collega’s van de

jaar een bedrag van circa € 15.000,-

drie vestigingen van J.P. van Eesteren

over te maken aan Stichting Roparun.

stimuleren elkaar tijdens de run tot

Wethouder Jeroen Gebben en Jan van Tol (voorzitter VVN Barendrecht) gaven 15 april bij Het Kompas het startschot voor het fietsverkeersexamen

ren in hun verkeersgedrag!”

Team 275 J.P. van Eesteren

Loungebus rijdt op ‘dag tegen pesten’

belangrijk is dat kinderen zich goed kunnen redden in het verkeer. Ik ben er trots op dat het door onze

het uiterste te gaan. Jaarlijks komen

Snelheid

er meer aanmeldingen vanuit de me-

Onlangs hielden wij onze traditionele

dewerkers om mee te doen. Dit jaar

nachtelijke oefenloop vanaf ons kan-

bestaat het team voor een derde uit

toor in Bunnik naar het kantoor in Ba-

van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers is

en de gemeente hebben de handen

nieuwe Roparunners. Elke keer ho-

rendrecht. Met zo’n 11,4 km per uur

Theorie en praktijk

het organiseren van een goed en re-

ineengeslagen en ervoor gezorgd dat

ren wij bij de evaluatie dat de nieuwe

liepen wij 72 kilometer in zes-en-een-

Het Verkeersexamen bestaat uit een

alistisch praktijkexamen niet mogelijk.

het fietsverkeersexamen dit jaar weer

deelnemers een onbeschrijflijke erva-

half uur. Met deze gemiddelde team-

theoretisch en een praktisch deel.

Controleposten langs de af te leggen

een succes is. VVN neemt de coördi-

ring hebben beleefd die zij niet snel

snelheid doen wij circa 45 uur over de

Het schriftelijk examen werd dit jaar

route zorgen ervoor dat niemand kan

natie van het verkeersexamen voor

zullen vergeten.

route van Parijs naar Rotterdam.

op donderdag 11 april gehouden. Bij

verdwalen. Jan van Tol (voorzitter VVN

haar rekening en organiseert het prak-

het praktijkexamen wordt rekening

Barendrecht): “De vrijwilligers zijn on-

tijkgedeelte. De scholen organiseren

Opbrengst

Wij kijken uit naar de hopelijk zon-

gehouden met de mogelijkheden en

misbaar als controleurs. Zij beoordelen

het theoretische gedeelte en zorgen

Met het verkopen van de Roporun-

overgoten Pinksterdagen en naar de

beperkingen van kinderen in de leef-

of de leerlingen zich aan de verkeers-

voor de vrijwilligers. Jeroen Gebben

loten en online-donaties trachten wij

altijd fijne Doorkomst en aanmoedi-

tijd van elf en twaalf jaar. Daarom loopt

regels houden en de leerlingen kun-

benadrukt: “Door zo vroeg mogelijk te

ieder jaar weer een mooi bedrag op

gingen in Barendrecht!

de route door een omgeving die zij uit

nen zich met vragen of problemen tot

starten met educatie worden kinderen

de dagelijkse praktijk kennen en krijgen

de vrijwilligers wenden. Ook in 2014

goed voorbereid op deelname aan

de kinderen van tevoren de gelegen-

willen wij het verkeersexamen graag

het verkeer. Wij vinden het dan ook

heid om te oefenen. VVN stippelde

weer organiseren. Geef u daarom al

belangrijk dat het fietsverkeersexamen

in Barendrecht twee routes uit, één in

vroeg in het nieuwe schooljaar bij de

jaarlijks plaatsvindt en doen er samen

Barendrecht-Centrum en één in Car-

leerkracht van groep 7 op als potenti-

alles aan om dat voor elkaar te krijgen.”

nisselande.

ele vrijwilliger!”

Belang vrijwilligers

VVN, onderwijs, gemeente

www.veiligverkeernederland.nl/

De scholen zorgen voor de werving

VVN afdeling Barendrecht, de scholen

verkeersexamen

Oud papier

BARENDRECHT - Van vrijdag 19 april tot maandag 22 april staat er een oudpapiercontainer op de parkeerplaats van De Kandelaar, Meidoorn 2a te Barendrecht.

Kijk voor meer informatie op

De stichting Jongeren Bege-

leiding Barendrecht had de taak te kiezen welke scholen de workshop zouden ontvangen. Coby van Deursen: ,,We ontvingen mooie en ontroerende reacties. Het liefst zouden we ze allemaal honoreren. Helaas gaat ons dat niet lukken op één dag.” Scholen die niet zijn geselecteerd zijn, ontvangen een kleine attentie die zij als werkvorm kunnen inzetten in de klas. Tussen 9 en 15 uur zal de Loungebus door Barendrecht rijden en halt houden bij het Edudelta College, OBS

De Draaimolen en CBS De Hoeksteen. Aan het einde van de dag parkeert de Loungebus bij de bibliotheek aan het Middeldijkerplein. Dan is iedereen, jong en oud, tussen 16 en 18 uur welkom om het gesprek aan te gaan over pesten of informatie te vragen. Ook wethouder Stephanie ter Borg zal de Loungebus bezoeken. Meer informatie op www.jbbarendrecht.nl en www.omgaanmetpesten.nl. Of neem contact op met Lilian Smak Gregoor via lilian@piiple.nl of 06-11432367.

WWW.ZONNECOLLECTIEF-BARENDRECHT.NL

ZONNEPANELEN

COLLECTIEF BARENDRECHT SAMEN KOPEN, SAMEN KORTING IK DO ME E E

CDA-voorzitter Peetoom Gemeentesecretaris ooggetuige in Barendrecht aanslag Boston BARENDRECHT - Maan- In hotel Van der Valk in RidDag tegen pesten

Op 19 april is het de Dag tegen pesten. De Stichting Omgaan met Pesten en de Stichting Jongeren Begeleiding Barendrecht (JBB) gaan het gesprek over pesten aan op de Barendrechtse scholen. In de paarse Loungebus van JBB kunnen schoolklassen een workshop volgen over pesten en hoe je daarmee kunt omgaan. Door middel van gesprekken, spellen en rollenspellen leren kinderen meer over het begrip ‘grenzen’, wat het verschil is tussen plagen en pesten, en hoe je voor je jezelf en een ander kunt opkomen.

dag 22 april bezoekt landelijk voorzitter Ruth Peetoom het Ronald McDonald Huis in Barendrecht. ’s Avonds treedt zij met leden en belangstellenden in discussie over de kracht van de samenleving en de toekomst van het CDA. In het Ronald McDonald Huis wordt gediscussieerd over het ouderenbeleid en de ontwikkelingen in de zorg. Het CDA maakt zich hierover grote zorgen en daarom wil de voorzitter zich graag laten informeren. Peetoom gaat in gesprek met vertegenwoordigers van lokale ouderenbonden, vrijwilligers in de zorg en woordvoerders van lokale CDAfracties in de regio. Ook de directie van het naast gelegen regionaal opererend ziekenhuis Yulius is aanwezig.

Tussen 16.00 en 18.00 uur staat de Loungebus bij de bibliotheek aan het

derkerk is er om 20 uur een feestelijke verenigingsmanifestatie. Wat is de rol van de burger in een maatschappij waarin de overheid zich steeds verder terugtrekt? Het CDA zoekt naar goede voorbeelden van burgerinitiatieven die laten zien dat er toekomst zit in een samenleving met minder overheidsbemoeienis. Ruth Peetoom spreekt daarnaast over de koers die het CDA op dit moment vaart en geeft inzicht in de uitwerking van de rapportages over de partij. Het CDA nodigt leden en belangstellendem van harte uit bij de manifestatie aanwezig te zijn. Meer informatie bij de voorzitter van CDAafdeling Barendrecht, Kees Silvis, via voorzitter@cdabarendrecht.nl.

BARENDRECHT - De Barendrechtse gemeentesecretaris Anneke Knol was een van de 73 Nederlanders die maandag meeliep met de marathon in Boston. Ze was net over de finish en stond te wachten op haar medaille toen ze de eerste explosie hoorde. ,,Er was

Middeldijkerplein. Jong en oud kan hier informatie krijgen of een gesprek voeren over pesten.

eerst een knal. Ik zag een grote stofwolk boven de straten en toen zag ik de tweede explosie vlakbij de finish. Twee minuten ervoor liep ik op die plek. Iedereen raakte in paniek, mensen gingen rennen. Ze kwamen onze kant op, dus wij zijn ook gaan rennen. Het

Anneke Knol bracht in het NOS-Journaal verslag uit.

was heel beangstigend.’’ Anneke Knol stond aan de andere kant van de afrastering op de straat, de gewonden vielen op de stoep. ,,Daardoor heb ik gelukkig geen bloed gezien, maar wel de angst.’’ Al snel was de lucht vol met het geluid van sirenes en helikopters en stonden politie en het leger paraat. ,,Ik ben zo snel mogelijk weggegaan. We werden gevraagd binnen te blijven en geen mensenmassa’s op te zoeken, dus dat hebben we gedaan’’. Anneke Knol is naar het appartement gerend waar ze logeerde en heeft vanaf daar het nieuws gevolgd op televisie. Bij de bomaanslagen zijn drie doden gevallen en 170 mensen gewond geraakt.

OPLEGMATRAS 80 x 200 cm

59.95

iedingen !! Superaagnsben matrassen

Boxsprin

ZIE ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT

www.lionbeddenshop.nl


M OF BREUNU NCH

Onze saucijzen in de prijzen!

19,50 BIEFSTUK

Of wij echt de lekkerste saucijzenbroodjes maken, mag u zeggen. Wel zijn wij supertrots dat tijdens de najaarskeuringen van het Nederlands Worstmakersgilde onze saucijzenbroodjes met de maximale score van 100 punten met GOUD zijn bekroond. Komt u dit weekend proeven wat u er van vindt?

MET GRATIS VOOR- & NAGERECHT Dagsoep - Biefstuk - Dessert van de dag

Stukje Grillworst + 2 saucijzenbroodjes + 1 Zwerfkei + 400 gram Gegrilde Kipkluifjes

VISGERECHT MET GRATIS VOOR- & NAGERECHT

Huisgemaakte kroketjes - Zarzuela Crème brûlée

€ 7.50

Alleen in de maand april van maandag t/m vrijdag elk 2e vismenu 50% KORTING

ELKE ZONDAG BRUNCH VAN 12.00-14.00 UUR

Aanbieding geldig van 18 t/m 24 april 2013

Slagerij gebr. Hiel, Óók maaltijdspecialist

Alleen op reservering

Noldijk 41a, Rijsoord | T. 0180 - 621220

Kijk voor de mogelijkheden en menu’s op:

www.wevershoeve.nl

Gastronomische verwennerij bij de Wevershoeve

Middenbaan 70 - Barendrecht - Tel. (0180) 61 20 30 - www.slagerijhiel.nl

Eindelijk,“ Lentenieren” ! Heerlijk hè? Lente topper 1

Is de tuin aan nieuwe plantjes toe? Wij hebben het állergrootste assortiment tuinplanten van de regio! Lente topper 2

Zowel vaste planten als seizoen bloeiers. Dagelijks verse aanvoer, direct van de veiling dus

GOEDKOOP!

kte Een met tuinplanten opgemaa stenen schaal. rtjes. Een boeket van 20 (!) roosjes In 3 verschillende lente kl5eu met bijbloemen en groen. Compleet normaal E 14,9 Normaal E 9,95, Nu voor maar

E 9,95

OP=OP !!!

6,95 ACTIE ! de Bloemenjungle: TUINMEUBELEN. NIEUW ! Ubijvindt deze in het woonhuis bij de tuinafdeling. Bij iederevan besteding nu voor maar E

Geldig t/m zaterdag 20 april

Lente topper 3 Een met tuinplanten opgemaa mandje. Verschillende soorte kt Compleet normaal E 9,95 n. nu voor maar E

5,95

E 15,00 aan

tuinplanten een zak actie POTGROND van 20 liter

GRATIS !

Oosterparkweg 15 Ridderkerk Tel: 0180 - 42 45 46 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur. vrijdag koopavond tot 21.00 uur www.bloemenjungle.nl - www.bloemetjebestellen.nl

Bloemen, planten en woondecoraties


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 18 april 2013

Op de foto met het nieuwe koningspaar BARENDRECHT - Naar aanleiding van de kroning van prins Willem-Alexander op dinsdag 30 april, hebben de centrumwinkeliers van Barendrecht een leuke actie bedacht. Zaterdag 27 april kan iedereen die het winkelgebied

van de Middenbaan bezoekt, gratis met de aanstaande koning en koningin op de foto. Natuurlijk komen de prins en prinses hiervoor niet naar Barendrecht. Er wordt een techniek gebruikt waarbij men gefotografeerd wordt te-

gen een groene achterwand, waarna de afbeelding wordt geïmporteerd in een vooraf gekozen setting met WillemAlexander en Máxima. Op ’t Vlak wordt een mobiele fotostudio opgesteld. Van 11 tot 16 uur is hier een professionele fotograaf aanwezig met geavanceerde apparatuur. De consument kan vooraf kiezen in welke setting en met welke achtergrond hij/zij gefotografeerd wil worden. In een balkonscène, voor het paleis op de Dam of in een andere, grappige situatie? Alleen of samen, desgewenst met het hele gezin. De foto wordt direct afgedrukt en gratis meegegeven in een mooi ‘kroningsmapje’. Binnen 48 uur kan de foto eveneens worden gedownload.

Open dag bij Golfschool & Golfclub Cromstrijen NUMANSDORP - Hele gezinnen die gezellig met elkaar aan het golfen zijn. Bryan Seton, ‘head professional’ bij Golfclub Cromstrijen, is er razend enthousiast over. Seton heeft inmiddels zijn enthousiasme voor de golfsport op tientallen kinderen weten over te brengen. ,,Door weer en wind zijn elke week zo’n 45 kinderen met golflessen bezig geweest, ook toen het hartje winter was. Inmiddels hebben we de eerste grote jeugdwedstrijd achter de rug. Nu is het zaak dat ze aan het golfen blijven. Familiegolf is

daarvoor bij uitstek geschikt. Lekker in het weekend met het hele gezin op de golfbaan.” ,,Golf is de snelst groeiende sport in Nederland. Helaas hebben veel gezinnen steeds minder tijd om met elkaar te spenderen. Wij willen bereiken dat ze die schaarse tijd niet stilzittend met elkaar doorbrengen, maar juist naar buiten gaan. Bij de golfsport kan dat, want kinderen kunnen net zo goed presteren als volwassenen. Golf is een van de weinige sporten die ouders

Ukkepukconcert in het Trefpunt

en kinderen samen kunnen doen. Kinderen kunnen zelfs van hun ouders winnen,” promoot Johanneke Hogendoorn, die de sales en marketing van de golfschool voor haar rekening neemt, het familiegolf. Op zaterdag 20 april is het open dag van 12 tot 17 uur. Dan kan men geheel vrijblijvend een kijkje komen nemen bij Golfclub Cromstrijen. Uiteraard is er de mogelijkheid om gelijk een balletje te slaan. Meer informatie op www.bryanseton.com en www.golfschoolcromstrijen.nl.

www.deschakelbarendrecht.nl

TE HUUR IN DIT MODERNE PAND

KORTAF

Kantoorruimte v.a. € 395,- pmd.

Jeugddienst 11+

24/7 te benuttigen, alle voorzieningen aanwezig, veel daglicht, parkeerruimte. Openbaar vervoer en winkels ±30 mtr.

Laagjes 36 - Rotterdam-Lombardijen voor meer inl. 06 53 300 991 www.creativehousesouth.nl

Koningslied bij ToBe BARENDRECHT - Tijdens de open dag van stichting ToBe op zaterdag 20 april in de Baerne, kan iedereen meespelen en meezingen met het Koningslied. De repetitie duurt ongeveer een half uur en begint om 15 uur. Wim Soeters maakte voor deze gelegenheid een arrangement voor alle instrumenten, plus een eigen tekst die bij de officiële Koningsmelodie van componist John Ewbank past. Een tweede moment om met dit lied mee te doen is op vrijdag 26 april tussen 17 en 18 uur in de BaerneZaal. Deze Barendrechtse variant loopt vooruit op de landelijke uitvoering van het lied zoals dat tijdens Koninginnedag op 30 april wordt uitgevoerd. Alle muzikanten, jong en oud, worden uitgenodigd om met dit project mee te doen. In de Baerne aan de Buitenlands Baan ligt muziek klaar voor alle instrumenten. Voor wie alvast wil oefenen

volgt hier tekst van de twee coupletten: 1. Wees niet bang spreek je uit Geef de toekomst een geluid. Wees niet laf vraag je af wat je kunt. Leef je droom leef je lied En vergeet de ander niet. Het is jou en dit land zo gegund. 2. Deel de zorg, deel de kracht Die je van elkaar verwacht. Leef je in leef je uit, jong en oud. Met jouw kleur jouw verhaal Spreken wij een zelfde taal. Dat is ons en dit land toevertrouwd. (Tekst: Wim Soeters) Voor meer informatie kan men contact opnemen met Wim Soeters via 0180-61476 (vanaf 13 uur) of w.soeters@ stichtingtobe.nl. Zie voor het dagprogramma www.stichtingtobe.nl/opendagmuziek.

Braderie bij Carnisse Veste BARENDRECHT - Vrijdag 19 april wordt er van 13 tot 21 uur een braderie gehouden in en rondom winkelcentrum Carnisse Veste aan het Havenhoofd. In het winkelcentrum zijn een aantal winkeliers die met een kraam meedoen aan de braderie. Er staan veel kramen op het Havenhoofd voor de verkoop van onder meer nachtkleding, lingerie, kinderkleding, schoenen, sieraden, lederwaren, Tupperware en speelgoed. Tevens worden er diverse soorten etenswaren verkocht. Denk aan poffertjes, paling, fruit, stroopwafels en oliebollen. Naast de kramen zullen er ook kinderattracties te vinden zijn op de markt. Er is een touwtje-trek, eendjes vissen, kop van Jut en een draaimolen.

Dubbel feest bij De Panda

BARENDRECHT - Anja Leeuwenburg van Muzikanjer geeft zaterdag 8 juni voor het eerste een Ukkepukconcert in Barendrecht. Ze doet dat in samenwerking met Harmonievereniging Barendrecht. Aanleiding voor het concert is dat 2013 het jaar van Muziek met het Jonge Kind is en Muzikanjer vijf jaar bestaat. Muzikanjer geeft lessen Muziek op Schoot in Barendrecht en Rhoon. Anja is gestart met een babygroepje in Barendrecht (‘t Lec) en heeft nu tien groepen op drie locaties. Ukkepukconcerten worden dit jaar speciaal gegeven voor de allerjongste kinderen en hun (groot)ouders. Er is live muziek en er zijn herkenbare liedjes van Muziek op Schoot te horen, zodat kinderen (en

ouders) snel mee kunnen doen. Kinderen kunnen dus niet alleen kijken en luisteren, maar zeker ook meebewegen en meespelen op instrumentjes die geschikt zijn voor hun leeftijd. Aan het eind van het concert kunnen kinderen de instrumenten uit het orkest van dichtbij bekijken, aanraken en eventueel uitproberen. Er zijn twee concerten: van 10.30 tot 11.15 uur en van 13 tot 13.45 uur. Locatie is het Trefpunt aan Dr. Kuyperstraat 4 in Barendrecht. Kaarten reserveren kan via www.muzikanjer.nl. Kinderen van 0 tot 4 jaar hebben gratis toegang. Meer informatie bij Anja Leeuwenburg via 06-21901720 en muzikanjer@hotmail.com.

BARENDRECHT - Donderdag 28 maart was het feest bij kinderdagverblijf De Panda, onderdeel van stichting Kinderopvang Barendrecht (SKB) aan de Hendrikseakker. Sandra van de Bruine Beren-groep werd 50 jaar. Voordat Sandra kwam, hadden de kinderen en de pm’er de groep en hal versierd met zelfgemaakte vlaggetjes en gestempelde ’50-A4-tjes’. Op de groep was er een waar

3

feest voor zowel Sandra als de kinderen. Er waren een heleboel cadeautjes en er werd heel hard gezongen. Deze dag werd er ook een paaslunch in de centrale hal gehouden. Alle kinderen konden genieten van een heerlijke paaslunch. Er werd eerst een mooi paasboek voorgelezen, daarna zijn er een aantal paasliedjes gezongen. Toen konden de kinderen beginnen aan de heerlijke lunch die

bestond uit broodjes, eierkoeken en eieren. De weken voor Pasen is er hard gewerkt aan dit thema. Zo werd er gezongen, waren er kringgesprekken, werd er voorgelezen en is er heel veel geknutseld. Meer informatie bij locatiemanager Annemiek van der Made via 0180-618334. Zie ook www.kinderopvang-barendrecht.nl.

BARENDRECHT – Zaterdag 21 april vanaf 11 uur is er een Jeugddienst 11+ in Carnisse Haven. Het thema is ‘Wat moet dat worden met jou?’. Daarbij staan twee vragen centraal: ‘wat vormt jou?’ en ‘Kun jij er wat aan doen wie jij bent en wie je zult zijn?’. De voorganger is dominee Bert de Wit, de muzikale medewerking wordt verleent door Breakfree. Adres: Carnisse Haven, Noordersingel 130 te Barendrecht. Meer informatie bij Geerco de Voogd via 0629064589 of jeugdouderling.carnissehaven@gmail. com.

Bijeenkomst KBO BARENDRECHT - Woensdag 24 april is er in het Dienstencentrum aan de Windsingel een samenkomst voor KBO-leden. Gerrit Bakker heeft te voet ruim 2.000 kilometer in etappes afgelegd naar Santiago de Compostella. Als architect had hij ook een speciaal oog voor oude monumentale gebouwen, waarvan hij er onderweg velen heeft gezien. Bezoekers kunnen genieten van zijn reportage in woord en beeld. Om 13.45 uur begint men eerst met een kopje koffie of thee. Verder wordt in de pauze nog een consumptie aangeboden. Leden wordt gevraagd uiterlijk om 13.30 uur aanwezig te zijn.

Opbrengst collecte ZOA BARENDRECHT - De huis-aan-huis collecte van ZOA in Barendrecht heeft een bedrag van 3.552,59 euro opgebracht. De opbrengst zal worden besteed aan ZOA’s projecten in veertien landen. ZOA biedt hulp en herstel aan slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten. ZOA is een christelijke hulpverleningsorganisatie voor internationale vluchtelingenhulp. Wie de collectant gemist heeft, kan alsnog geld overmaken op giro 550 t.n.v. ZOA. Of sms ‘ik help’ naar 4333 (1,50 per sms). Meer informatie op www. zoa.nl.

Sponsordiner Roparun BARENDRECHT - Vrijdag 3 mei is er weer een sponsordiner voor de Roparun. De chef-kok van Werelds Eten (Kijk op Welzijn) Barendrecht en zijn team 238 RTZN bereiden een vijfgangenmenu. Dat doen ze in gebouw Waterpoort aan het Middeldijkerplein. Een heerlijk vijfgangenmenu voor 35 euro. De opbrengst gaat in zijn geheel naar de RoPaRun 2013. Men kan nog reserveren via 0623560102 en vandersteenan@gmail.com.


TUINCENTRUM ACHTERZEEDIJK

Nieuw in Barendrecht!

DAMMERS

Achterzeedijk 60, 2992 SC Barendrecht

voor de betere kaassoorten

HET TUINSEIZOEN IS WEER AANGEBROKEN........ VOLOP TUINPLANTEN, ALTIJD LAGE PRIJZEN!!!!!!

elke dinsdagmorgen naast bakkerij t’ stoepje 8:00 tot 12:00 uur. (Lekstraat nabij gemeentehuis)

*OPGELET... VANWEGE HET TUINSEIZOEN ZIJN WIJ NU TIJDELIJK ELKE

MAANDAG OPEN !

Malse geitenkaas Oude kaas jong of pikant

500 gram

3.

95

Leerdammer gatenkaas

5.

NIEUW IN ONZE BOERDERIJWINKEL.........

00

GOUDSE KAAS !

JONG, JONG BELEGEN , BELEGEN HEEL KILO:

6.95

Pittig belegen

5.

heel kilo

heel kilo

(MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 10:00 TOT 17:00 UUR)

00

Heel kilo

EXTRA BELEGEN , OUDE KAAS EN BROKKEL KAAS HEEL KILO:

8.95

4.

80

Verse bruine eieren -L10 stuks 99ct Vers geraspte kaas 100 gram 99ct COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP 7COMPUTERHULP dagen per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur ADOPTEER EEN PUP 7 dagen per COMPUTERHULP 7 per 7 dagen dagen per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF ( -- 546467 AAN ( 0180 0180 HUIS/BEDRIJF 546467 of of 06 06 --- 19160110 19160110 ( 0180 - per 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF 7 dagen week van 08.00-23.00 uur AAN HUIS/BEDRIJF 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 dagen per week van 08.00-23.00 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur uur voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen voor installaties, privélessen, en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al al uw uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, netwerken, privélessen, onderdelen onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 per van 08.00-23.00 uur en Computer nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 dagen dagen per week weekHulp van 08.00-23.00 uur Aan Huis voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al al uw uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor uw installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis voor al alvoor uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Al 10 jaar een begrip in de regio en nieuwe/gebruikte computersystemen. en Computer nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Hulp Aan Huis

( ( ( ( ( (

0180 0180 0180 0180 0180 0180

----

546467 546467 546467 546467 546467 546467

Ook voor uw adsl en Ook voor uw adsl en info@computerstoday.nl Ook voor uw adsl en Ook voor uw adsl en Ook voor uw adsl en Ook voor uw adsl en Ook Ook voor voor uw uw adsl adsl en en

of of of of of of

06 06 06 06 06 06

----

19160110 19160110 19160110 19160110 19160110 19160110

kabel aansluitingen kabel aansluitingen www.computerstoday.nl kabel aansluitingen kabel aansluitingen kabel aansluitingen kabel aansluitingen kabel kabel aansluitingen aansluitingen

JONAGOLD GOUDREINETTEN SNIJBONEN HOLL KAS AARDBEIEN FRIESLANDERS EIGENHEIMERS BILDSTAR

HEEL KILO: 1.HEEL KILO: 1.1/2 KILO: 1.50 1/2 KILO: 2.98 10 KILO: 3.98 10 KILO: 4.98 10 KILO: 4.98

www.kwekerijdezwaan.nl www.graszoden-online.nl

Houten en kunststof kozijnen, ramen, deuren en isolerende beglazing. Alle voorkomende verbouw-, onderhouden renovatiewerkzaamheden.

www.timmerbedrijfschaap.nl Timmerbedrijf Schaap B.V. Bijdorp-Oost 10, 2992 LA Barendrecht 0180 622 925

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

Eigen kweek violen, perkplanten, groenteplanten, zaden, pootaardappelen en pootuien

Bij elke besteding van

€ 5,Gratis

OPENINGSTIJDEN: woensdag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur

Kwekerij ‘De Zwaan’ Rijksstraatweg 164B 2988 BM Rijsoord

bak Violen

Barendrecht (Parkeerplaats voor het gemeentehuis) Binnenhof 1 2991 AA Barendrecht barendrecht@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Elke dinsdag van 10.00 - 16.30 uur

Elke dinsdag!

Verzilver uw goud in ons mobiel kantoor! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie. Let op: verplichte legitimatie bij binnenkomst!

Goudwisselkantoor nten in goud, zilver en mu • ruim 25 jaar ervaring jblijvende taxatie • een deskundige en vri ien gewenst per bank ind of g • contante betalin r de taxatie • discrete ruimte voo en van goud en zilver • advies in het belegg door heel Nederland en • meer dan 25 kantor

Locaties van onze (mobiele) kantoren bij u in de buurt Barendrecht (Parkeerplaats voor het gemeentehuis) Binnenhof 1, 2991 AA Alblasserdam Raadhuisplein, Cortgene 2, 2951 ED Elke donderdag 10:00 – 16:30 uur Ridderkerk Plein Oost, De Genestetstraat 36, 2985 CG Elke vrijdag 10:00 – 16:30 uur Zwijndrecht Wagenveld (parkeerplaats nabij winkelcentrum Passage), 3331 CM Elke vrijdag 10:00 – 16:30 uur facebook.com/ goudwisselkantoor


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 18 april 2013

Volgende week Jos op Donderdag

Patrimonium steunt Voedselbank

BARENDRECHT - Volgende week in Jos op Donderdag (25 april), stelt presentator Jos Vis weer twee Roparunteams aan de luisteraars voor. Tussen 21 en 22 uur is het team Gemeente BaRENdrecht aan de beurt en tussen 22 en 23 uur de Energie Ladies. Team 305 (baRENdrecht) en team 160 (Energie Ladies) krijgen beiden een uur lang de gelegenheid om alles te vertellen over hun deelname aan de Roparun. De lopers, fietsers, chauffeurs, verzorgers en masseurs, ze komen allemaal aan het woord. Daarnaast zijn natuurlijk de teamcaptain present en zullen de cateraars komen vertellen op welke wijze zij hun teams via de maag gaan prepareren. Natuurlijk hoopt presentator Jos Vis dat hij alvast een voorproefje krijgt van datgene wat de cateraars gaan maken.

BARENDRECHT - Woensdag 10 april reikten Peter Hebly en Elly de Lange, twee medewerkers van Patrimonium Barendrecht, een waardecheque van 750 euro uit aan Henk Ferdinandus (voorzitter) en Jeroen ten Hoedt (penningmeester) van de stichting Voedselbank Barendrecht. Medewerkers van Patrimoni-

um kozen voor dit doel omdat ook in Barendrecht gezinnen in financieel moeilijke situaties terecht zijn gekomen of kunnen komen. Dan is het fijn dat zij een beroep kunnen doen op de Voedselbank. Medewerkers van woonvereniging Patrimonium Barendrecht veilen ieder jaar de ontvangen relatiegeschenken

voor een maatschappelijke organisatie die actief is in Barendrecht. Directeur-bestuurder Marja van Leeuwen heeft het bedrag dat de veiling heeft opgebracht namens Patrimonium Barendrecht verdubbeld. Kijk voor meer informatie op www.voedselbankbarendrecht.nl.

Ga naar de website en upload je bericht. www.deschakelbarendrecht.nl

Bridgedrive langs vijf horecalocaties POORTUGAAL - De grote kroegentocht van bridgeclub De Stokpaartjes en Lionsclub Rhoon-Oude Maas wordt zaterdag 20 april voor de achtste keer gehouden. Iedereen die gezellig een dagje wil bridgen kan zich inschrijven. De drive vindt plaats op vijf locaties in Poortugaal die door de deelnemers allemaal worden bezocht. Onderweg kan worden geshopt langs de kramen van de jaarlijkse Voorjaarsbraderie. Naast leuke prijzen wordt gestreden om de wisselbeker als kampioen van Albrandswaard. Met de verkoop van advertenties in het programmaboekje hoopt de organisatie een leuk bedrag op te halen voor de stichting Giri Asih.

De uitzending is 25 april te beluisteren op Exxact FM radio (106.4 in de ether, 105.9 op de kabel en via www. exxactfm.nl).

Oranjeconcert E.M.M. Heerjansdam HEERJANSDAM - Zondag 28 april geeft muziekvereniging E.M.M. een Oranjeconcert in de tent van de Oranjevereniging op de Groenstrook (nabij De Manning/Ds. J.A. Visserstraat) te Heerjansdam. Het fanfareorkest onder leiding van Dik van Doorn brengt dan gevarieerd programma ten gehore. Het concert heeft een Nederlands tintje. Men kan onder meer luisteren naar een medley van Rob de Nijs, een bewerking voor fanfare van Het Dorp, naar De Bestemming van Marco Borsato en Dansen aan Zee van Bløf. Aan het concert wordt medewerking verleend door een accordeonist, een combo bestaande uit een gitarist, basgitarist en een pianist en enkel solisten van popkoor Enjoy More Music. Het concert begint om 15 uur (dit in tegenstelling tot wat er in het programmaboekje staat) en de toegang is gratis. Zie ook www.emm-heerjansdam.nl.

Alles over karpervissen BARENDRECHT – Wie meer wil weten over karpervissen, is aanstaande zaterdag 20 april welkom bij Hengelsport Wesdijk aan Gouwe. Korda-testvisser Martijn Bombeke geeft de laatste tips en trucs op het gebied van onderlijnen, voeren en haakmaten. Martijn is van 10 tot 16 uur aanwezig in de winkel. Zaterdag 27 april verwelkomen men meervoudig Nederlands kampioen en wereldkampioen zeevissen Arjan Rijnberg. Hij vertelt deze dag

alles over zeevissen, want hoe werkt dit nu precies? Arjan geeft tips en demo’s over onderlijnen, aas, lood gewicht, goede stekken en nog veel meer. Hengelsport Wesdijk heeft meer dan 25 jaar ervaring in de verkoop van hengelsport in Barendrecht. De winkel aan de Gouwe wordt gerund door gepassioneerde hengelsporters, die thuis zijn in de verschillende takken van sport, waaronder de karper-, snoek-, zee- en witvisvisserij.

rendrecht. In het najaar van 2012 konden belanghebbenden zienswijzen indienen over het ontwerpinpassingsplan en exploitatieplan. Er zijn circa 150 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan worden wijzigingen voorgesteld voor onder andere de windturbines, de ontsluiting van de Greenery, de eventuele verwerving van woningen aan de kop van de Rijksstraatweg en de eventuele verbinding tussen het bedrijventerrein en het aangrenzende glastuinbouw-

Deze stichting beheert een weeshuis op West Bali. Lionsclub Rhoon Oude-Maas wil graag met de opbrengst enkele weeskinderen financieel adopteren. De drive start en eindigt in De Brinkhoeve aan Kerkstraat 12 in Poortugaal. Aanwezig zijn om 9.30 uur. Prijsuitreiking rond 17.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 27 euro per persoon. De organisatie verzorgt onder meer een lunch en een drankje in één van de horecagelegenheden in Poortugaal. Inschrijven kan bij Marijke of Simon van Praag via 010-5013625 en vpraag@kabelfoon.nl. Meer informatie op www.stokpaartjes.nl en www.lions.nl/ rhoon.oudemaas.

Groei & Bloei op Schaepmanschool BARENDRECHT – Leerlingen van de Dr. Schaepmanschool locatie West (Evertsenstraat) hadden gisteren, woensdag 17 april, een bijzondere dag. Van elke klas mochten twee leerlingen op bezoek bij Kwekerij Ammerlaan Ambacht in Barendrecht. Dit in het kader van het schoolbrede project over het thema ‘Groei & Bloei’.

Inpassingsplan Nieuw Reijerwaard vastgesteld DEN HAAG - Gedeputeerde Staten hebben op 16 april 2013 het inpassingsplan en het exploitatieplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht in concept vastgesteld. Provinciale Staten moeten beide plannen nog goedkeuren. Het inpassingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van een agro-logistiek bedrijventerrein in de ‘oksel’ van het knooppunt Ridderster, op de grens van Ridderkerk en Ba-

5

De leerlingen mochten zelf plantjes planten en kregen een rondleiding, waarin ze plantjes in verschillende groeistadia bekeken. Terug op school hebben de kinderen aan de hand van foto’s en een filmpje

aan hun klasgenoten verteld wat ze geleerd hebben. Een aantal keer per jaar wordt een dergelijk schoolproject gehouden. Leerlingen gaan dan aan het werk met een bepaald thema. Aan ouders wordt gevraagd om leuke ideeën voor activiteiten. Het uitje naar kwekerij Ammerlaan werd geregeld door de Bloemenjungle. De kinderen van de eigenaren zitten namelijk op de Dr. Schaepmanschool. Tijdens het project ‘Groei & Bloei’ zijn de leerlingen bezig met hoe en waarom dingen groeien. Het bezoek aan de kwekerij was niet de enige

activiteit. Leerlingen hebben onder meer een herbarium (plantenboek) gemaakt, zaadjes geplant, tuintjes gemaakt, bomen opgemeten en zijn op excursie geweest naar de Biesbosch. Ook werd een wandeling om de school gemaakt om te kijken wat daar allemaal groeit en bloeit. Als afsluiting van het project bereiden alle klassen een les voor. Vervolgens worden alle ouders op school uitgenodigd om die les te komen volgen. Via onder meer werkbladen en een spel geven de kinderen aan hun ouders door wat ze geleerd hebben.

gebied aan de Hoogzandweg. Er komt geen derde ontsluiting van het bedrijventerrein door de Boomgaard. Wel blijft hiervoor een ruimtelijke reservering opgenomen in het inpassingsplan. Indieners van zienswijzen worden 22 mei in de gelegenheid gesteld om hun opvatting tijdens een openbare hoorzitting toe te lichten aan de Statenleden. Provinciale Staten zullen naar verwachting op 26 juni het inpassingsplan en het exploitatieplan vaststellen.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-barendrecht.nl

Monique Ammerlaan laat de leerlingen plantjes zien en geeft hen uitleg over de groei ervan.


“ De Heer is mijn Herder ”

Op zaterdag 13 april is overleden onze lieve, dappere en zorgzame moeder, trotse groot- en overgrootmoeder

In Memoriam

* 15-09-1942

Zonweringbedrijf Nicolaes al 30 jaar een begrip.

Maaike Schop - Andeweg

Rienk Hein † 18-04-1983

www.otravez.nl. 0180-422743

geboren 24 januari 1923 weduwe van Cornelis Aart Schop sinds 21 maart 1986

Talenpracticum Zuid

Met ma zijn wij erg blij dat ze thuis heeft mogen sterven. Al 30 jaar niet meer in ons midden, maar voor altijd in ons hart

Gert † en Hannie Schop Marcel en Jacobine Olivia, Elodie, Silvijn Erik en Elja Leny en Rob Willers Pieter en Else Reinier en Carola Wim Schop Deborah en Alex Sara Jessica Melissa Arie en Brigitte Schop Robbert en Manon Suzanne

Maddy, Sandra en Ronald Barendrecht, april 2013 In Memoriam Ter nagedachtenis aan

Correspondentieadres:

Corry Havelaar We missen je nog iedere dag. Robert, Peter, Eric & Monique, Cynthia, Eva & Max

Leny Willers-Schop Bazuinlaan 53 4876 AD Etten-Leur

Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

Er is gelegenheid om afscheid van haar te nemen, vrijdag 19 april om 14.00 uur, in de aula van begraafplaats “Den Ouden Dijck”, 3e Barendrechtseweg 460 te Barendrecht.

Nederlands, NT2, Engels, Frans, Duits en Spaans. Alle niveaus, op elk moment beginnen, dag- en avonduren.

GRATIS PROEFLES 010 - 481 37 59

WWW.TALENPRACTICUM.NL info@talenpracticum.nl

Lenteaanbod:

Bij inschrijving tussen 18 april en 21 mei 10% korting!

REPARATIE wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

Aansluitend zal er een dienst van Woord en Gebed worden gehouden. Na afloop is er gelegenheid om elkaar in de aula te ontmoeten. Onze dankbaarheid gaat uit naar de liefdevolle zorg van het personeel van Aafje thuiszorg.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van hem mochten ontvangen, is op dinsdag 9 april toch nog onverwacht overleden mijn lieve man, vader en grootvader

Op 13 april 2013 ontvingen wij het droevige bericht dat onze collega

Adrianus Klaas Edenburg

Cees Kooiman sporthalbeheerder

- Aad Hij overleed in de leeftijd van 92 jaar.

is overleden op 57-jarige leeftijd. Hoewel wij wisten dat Cees ernstig ziek was, komt zijn overlijden toch nog onverwacht. Wij hebben veel respect voor de wijze waarop hij met zijn ziekte is omgegaan.

Het laatste balletje is geslagen.

Alberika Edenburg - Bronnenhuber Gerda en Loot Wesley en Kristie Spikey Correspondentieadres: Goetzee Dela Uitvaartverzorging Boezemsingel 35 3034 EC Rotterdam De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Cees heeft bijna 36 jaar gewerkt bij sporthal De Driesprong. Wij herinneren hem als een enthousiaste en hardwerkende collega die wij bijzonder gaan missen.

In zijn 90ste levensjaar is overleden mijn lieve, zorgzame vader

Govert Burggraaf Goof

De gemeentesecretaris, A.G. Knol

De burgemeester, J. van Belzen

Cees Kooiman Wij hebben hem leren kennen als een enthousiaste collega. Wij wensen Diana en verdere familie veel sterkte met dit verlies. Bestuur Personeelsvereniging gemeente Barendrecht

in leven echtgenoot van Cornelia Schreuder, † 8 februari 2004

Ik ben trots dat hij zijn laatste levensfase zo moedig, vol vertrouwen en zonder klagen volbracht heeft. Coby

We hebben afscheid van hem genomen op zaterdag 13 april in crematorium Rotterdam. Met dank aan vrienden, familie en de medewerkers van Laurens en PuurZorg voor de liefdevolle ondersteuning.

Psalm Psalm 36 36 :: 10 10 Psalm 36 : 10

Verdrietig, maar dankbaar voor de vele mooie Verdrietig, maar dankbaar voor de Verdrietig, maar dankbaar voor beleven, de vele vele mooie mooie jaren die wij met haar mochten geven jaren die wij met haar mochten beleven, geven jaren die wij met haar mochten beleven, geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve wij kennis van het overlijden van mijn wij kennis van het overlijden moeder, van mijn lieve lieve vrouw, onze lieve en zorgzame vrouw, onze lieve en zorgzame moeder, vrouw, onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma schoonmoeder schoonmoeder en en oma oma

Doetje van der Meer-Vlas Doetje der Doetje van van- Doets der Meer-Vlas Meer-Vlas -- Doets Doets --

Wymbritseradeel Wymbritseradeel Wymbritseradeel 16 december 1936 16 16 december december 1936 1936

Barendrecht Barendrecht Barendrecht 14 april 2013 14 14 april april 2013 2013

Arnold Arnold Arnold Peter en Annemieke Peter en Peter en Annemieke Annemieke Robin en Samantha Robin en Robin en Samantha Samantha Joeri Joeri Joeri Mariska Mariska Mariska René en Sao René René en en Sao Sao Sjoukje en Robert-Jan † Sjoukje en Sjoukje en Robert-Jan Robert-Jan † † Pepijn Pepijn Pepijn

Walmolen 68 Walmolen 68 Walmolen 68 2992 DK Barendrecht 2992 DK Barendrecht 2992 DK Barendrecht Doets is thuis, alwaar gelegenheid is tot condoDoets is thuis, gelegenheid is condoDoets is afscheid thuis, alwaar alwaar gelegenheid is tot tot18 condoleren en nemen op donderdag april leren en afscheid nemen op donderdag 18 april leren en afscheid nemen op donderdag 18 april en vrijdag 19 april van 18.30 tot 20.30 uur. en vrijdag 19 april van 18.30 tot 20.30 uur. en vrijdag 19 april van 18.30 tot 20.30 uur. De afscheidsdienst wordt gehouden zaterdag De afscheidsdienst wordt gehouden zaterdag De afscheidsdienst wordt gehouden zaterdag 20 april om 11.00 uur in de Triomfatorkerk, 20 april om 11.00 uur in de Triomfatorkerk, 20 april om 11.00 uur in de Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150 te Barendrecht, waarna Gebroken Meeldijk 150 waarna Gebroken Meeldijk 150 te te Barendrecht, Barendrecht, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op begraafplaats de begrafenis zal plaatsvinden op begraafplaats de begrafenis zal plaatsvinden op begraafplaats Den Ouden Dijck, Derde Barendrechtseweg 460 Den Ouden Den Ouden Dijck, Dijck, Derde Derde Barendrechtseweg Barendrechtseweg 460 460 te Barendrecht. te Barendrecht. te Barendrecht. Aankomst begraafplaats circa 12.20 uur. Aankomst Aankomst begraafplaats begraafplaats circa circa 12.20 12.20 uur. uur. Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot condoleren. tot tot condoleren. condoleren. Wij willen medewerkers van Wij willen de de medewerkers van Wij de medewerkers van Wij willen willen de medewerkers vanHollander Laurens mobiel team en dokter G.J. den Hollander Laurens mobiel team en dokter G.J. den Laurens mobiel team en dokter G.J. den Hollander Laurens bedanken mobiel team en dokter G.J. den Hollander bedanken voor de liefdevolle zorg. voor de liefdevolle zorg. bedanken voor de liefdevolle zorg. bedanken voor de liefdevolle zorg.

Lekkerkerk, 14 september 1923 Barendrecht, 9 april 2013

Correspondentie naar: Charloisse Hoofd 91A 3087 CA Rotterdam cobyburggraaf@tiscali.nl

’Door úw licht zien wij licht.’ ’Door wij licht.’ ’Door úw úw licht licht zien zien wij licht.’ Psalm 36 : 10

Namens het college van burgemeester en wethouders, de directie, de ondernemingsraad en medewerkers van de gemeente Barendrecht wensen wij Diana en naaste familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Ons bereikte het droevige bericht dat is overleden ons lid van de personeelsvereniging Life is but a walking shadow.....

0180 - 612881 BARENDRECHT

We zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend Monuta Memoriam Langenhorst 100 010 - 293 04 22 Monuta Van den Toorn Jacques Dutilhweg 333 010 - 202 14 33 www.monuta.nl

Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Monuta Rijnmond.

Kloeg Uitvaartzorg Sinds 1989 werkzaam op Rhoon, Poortugaal, Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam.

Begrafenis en crematieverzorging Uitvaartcentrum op Rhoon, Begraafplaats Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam. Kerkelijke uitvaarten. Voorbespreking van de uitvaart bij ziekte en gezondheid. Meld- en informatienummer dag en nacht

010-2017165


Mastenbroek

Toen God zag dat de weg te lang was, de berg te hoog en het ademen te zwaar werd, legde Hij Zijn arm om haar heen en zei: “Het is goed zo”.

Uitvaartverzorging

Uw ondernemer in Barendrecht e.o. voor kerkelijke uitvaarten, begrafenissen en crematies.

0180 723204

Verdrietig, maar dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, delen wij u mee dat is overleden onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus en tante

Opbaring thuis of in een rouwcentrum van uw keuze mogelijk. Voor een betaalbare uitvaart, hoe u ook verzekerd bent.

Neeltje Jozina de Ruiter-Molenaar

www.woningontruimingmetspoed.nl Verkoop uit inboedels Oa Kunst - Antiek - Vintage - Design - Witgoed www.tussencorenkitsch.nl

www.ericmastenbroek.nl

~ Nees ~

06-46 39 68 66

VERBOUWEN?

Het is prachtig...

weduwe van Jan de Ruiter Geboren 15 september 1923

Bij overlijden en scheiden uw woning snel en discreet bezemschoon opgeleverd!

PAK HET BTW VOORDEEL

Wat zou hij hier van genoten hebben.

Overleden 16 april 2013

WWW.JANSENGLAS.NL

Nico en Ellie Petra Nico jr. Ali en Peter Matthijs en Fransesc Annemieke en Ilja Evelien en Jochem Karen

mr P.A. (Petra) GHQ Hollander advocaat en mediator mr GHQ Hollander mr P.A. P.A. (Petra) (Petra) GHQ Hollander Advocatenpraktijk GHQ Hollander advocaat en en mediator mediator advocaat

Paula en Sjaak Ria en Jacob Liesbeth en Tim

familierecht | jeugdrecht | arbeidsrecht | mediation post F. van de Poest Clementlaan 53 bellen 010 - 5013230 faxen post bellen 3171 EB Poortugaal - 7122380 post F. bellen 084 F. van van de de Poest Poest Clementlaan Clementlaan 53 53 faxen 010 010 -- 5013230 5013230 faxen 3171 EB Poortugaal 084 084 -- 7122380 3171info@advocatenpraktijkdenhollander.nl EB Poortugaal 7122380

Een persoonlijke uitvaart voor iedereen. Ook als u niet verzekerd bent.

en verdere familie

www.advocatenpraktijkdenhollander.nl info@advocatenpraktijkdenhollander.nl info@advocatenpraktijkdenhollander.nl www.advocatenpraktijkdenhollander.nl www.advocatenpraktijkdenhollander.nl

BUXUS

Visite.indd 1

Oude Haven 7 2992 BH Barendrecht

Visite.indd 2

Rotterdam | Rhoon | 010 280 52 80

Visite.indd 2 Visite.indd 2

Geen bloemen De rouwdienst wordt gehouden op Deo Volente zaterdag 20 april om 10.30 uur in het rouwcentrum op de Algemene Begraafplaats, Scheldestraat 3 te Barendrecht. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. Na de begrafenis is er in het rouwcentrum gelegenheid tot condoleren.

Tot ons leedwezen is op 16 april j.l. overleden onze zuster,

Neeltje Jozina de Ruiter-Molenaar

Voorbespreking? Regel het nu! Ontvang een gratis wilsbeschikkingboekje en informatie over ons depositofonds. •

uitvaartverzorging sinds 1935

persoonlijke begeleiding

opbaring thuis met koeling of in het rouwcentrum

grafmonumenten

Aubadestraat 7 2992 GN Barendrecht

wij verzorgen alléén begrafenissen

Melding van overlijden en informatienummer

www.vanbezeij.nl 0180 - 64 71 01

29-08-12 10:43 29-08-12 10:43

Hoveniersbedrijf Dam.Plant Heerjansdam

29-08-12 10:43 29-08-12 10:43

BUXUS voor het te koop maken van een haag of een blok. Nu: 25 cm hg voor €1,00/st. Andere maten op aanvraag. Ook grote buxusbollen te koop. Bel voor meer info!

Tel.: 078 6771239

Wij, haar zuster, broers, schoonzusters, neven en nichten zullen haar erg missen.

Dag en nacht bereikbaar!

0180 - 699 199

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht & omgeving. Barendrecht & omgeving.

Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven. Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

* Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Bel 0180-612735

0180-612735

Voor Bel informatie en actuele rouwberichten kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl www.arkeltuinverzorging.nl 078 - 677 14 32

KEURSLAGERKOOPJE

PEPERSTEAKS 3 stuks SPECIAL

Italiaanse biefstukrol 100 gram VLEESWARENTRIO

Gebr. Gehakt, Rollade & Crabsalade

3 x 100 gram

0000136

50x74

schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Uw eigen droomtuin

Prei ovenschotel

We zijn al sinds 1968 een begrip

250 gram

in de regio voor zowel ontwerp als de aanleg van tuinen. Daarnaast verzorgen we ook het onderhoud voor particulieren, bedrijven en verenigingen van eigenaren.

Ary Schefferlaan 17 - H.I.Ambacht Willemstraat 239 078-6816260 / 06-53578287 2983 ET Ridderkerk fax 078-6822112 0180-432222 / 06-12505210 Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

TIP VAN UW KEURSLAGER

Neem contact met ons op en vraag de gratis brochure aan.

695 195 555 295

BRADERIE AANBIEDING

Spare Ribs -vrijdag 13.00-20.00 uur

1500 gram Halen, 1000 gram Betalen KEURSLAGERIJ HEUNKS

van Beuningenhaven 7, 2993 EH BARENDRECHT Tel. (0180) 54 76 30 www.heunks.keurslager.nl info@heunks.keurslager.nl

Aanbiedingen zijn geldig van 18-04-2013 t/m 24-04-2013.

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen.


COLUMN - Rob van Hal regelmatig een negatief saldo op zijn of haar bankrekening. Natuurlijk wil je als ouder dat jouw kind op een verstandige manier omgaat met zijn of haar centen. En daar kun je best vroeg mee beginnen. Het geven van zakgeld

Wij stellen ons graag aan u voor:

bijvoorbeeld is een goede eerste stap. Wist je dat bijna 80% van de kinderen van 8 jaar wekelijks zakgeld krijgt? Door ze zelf kleine bedragen te laten betalen, of ze te laten sparen voor een iets grotere aankoop, krijgen ze meer besef van de waarde van een euro. En zo leer je ze dat sparen heel gewoon is als je iets wilt kopen. Maar ook een klusje doen

Pain Christophe

Grand-mère volkoren

Grand-mère wit

Zeer aromatisch vierkant tarwebrood met roggedesem en mout bereid.

Traditioneel volkorenbrood, met zuurdesem bereid van ‘campremy’ tarwe gemalen op molenstenen.

Traditioneel witbrood, met zuurdesem bereid van ‘campremy’ tarwe gemalen op molenstenen.

Grand-mère meergranen

Rogge krenten

Vijgen-hazelnoot-krenten

Traditioneel meergranen bereid van tarwe, mais, gierst, haver, sesamzaad, lijnzaad.

Frans roggebrood boordevol met de fijnste zwarte krenten uit Griekenland en zuurdesem gefermenteerd.

Volkorenbrood gevuld met Turkse vijgen, hazelnoten, krenten en mout en zuurdesem gefermenteerd.

SHARE LIKE & ertentie

deze advbookpagina face op onze k kans op een a a en m erlijke lunch overhe personen voor 2 € 30,t.w.v.

by ZieZo Julianastraat 36 Rhoon

Weet jouw kind nog wat 5 euro waard is?

in huis, in ruil voor een klein bedrag, werkt

Het is zo gewoon: betalen met je bankpas.

Betalen. Hiermee leren kinderen zelf pinnen

Ook onze kinderen zijn gewend aan dit plastic

en chippen. En ze krijgen ook nog rente op

pasje. Ga zelf maar na, hoe vaak betalen we

deze betaalrekening zodat je ook het idee

nog contant bij de bakker of de slager?

van rente en sparen kunt uitleggen. Deze

Dit maakt het soms lastig om kinderen te

leerzame betaalrekening voor kinderen open

leren wat de waarde van een euro nu echt is.

je in een paar stappen. En er is ook een

Uit verschillende onderzoeken blijkt ook dat

speciale iPad app SNS Kidz ‘n Cash en een

het voor jongeren niet altijd even gemakkelijk

handig zakgeldboek. We vertellen er graag

is om verstandig met geld om te gaan. Een

alles over in onze winkel!

goed. En als je kinderen al iets ouder zijn, is het hebben van een bijbaantje zeker aan te bevelen. Zo verdienen jongeren niet alleen een leuk zakcentje, ze doen ook werkervaring op die waardevol is voor hun toekomst. Wij geven graag een steuntje in de rug bij de financiële opvoeding van je kinderen. Bijvoorbeeld met de eigen betaalrekening en betaalpas (met eigen foto) van SNS Jeugd

kwart van de jongeren tussen 15 en 25 zit wel eens krap bij kas, 40% staat wel eens rood en een vijfde van de jongeren heeft zelfs

SNSBank.Ridderkerk@sns.nl

ag

W

U

jn

bi

IE

N

ZONDER ZON TOCH NATUURLIJK BRUIN

D .

.A

n .S eije W

U

E n Va

io

ud

IT

U

st el

Bruin in 10 minuten na slechts 1 behandeling!

Nieuws over de allernieuwste spraytanning Bruin in 10 minuten na slechts 1 behandeling. Geen zon, geen zonnebank, geen schadelijke UV-straling maar een natuurlijke, gezonde, mooie, egaal bruine teint. Het resultaat is direct zichtbaar en dit ECHT binnen enkele minuten! Veilig en aanbevolen door dermatologen. Door verneveling van de VANITAN lotion onstaat er een schitterende bruine teint op je huid. Het spoelt niet weg bij een douchebeurt. De teint vervaagt zoals bij een door de zon gebruinde huid. Nieuw: direct droog, dus de kleding kan direct weer aan. VANITAN lotions zijn hypoallergeen, ontwikkelt op waterbasis en natuurlijke ingrediënten en zijn: parfumvrij, parabenen vrij, olie vrij, alchohol vrij en DIERPROEF VRIJ.

Bovendien hebben VANITAN lotions een langdurige hydraterende werking en een anti-aging formule waardoor je gelijktijdig met een bruine teint je huid in optimale conditie brengt en verzorgt. Het mooiste resultaat krijgt u als u voor de behandeling de huid scrubt. Je huid wordt dan mooi bruin zonder de schadelijke UV-straling van de zon of zonnebank. Je loopt geen gevaar op het risico van huidkanker, huidverbranding, cel veroudering en rimpels. De VANITAN lotion kleurt mooi en natuurlijk bruin op je eigen pigment. Maak snel een afspraak en overtuig jezelf.

Gel FX “Wondergel” nagellak 2/3 weken lang wondernagels op uw natuurlijke nagel. DE WENS VAN IEDERE VROUW. Flinterdun, super hoogglans in vele kleuren, French manicure of natuurlijke transparante nagels Uw nagels blijven flexibel, verkleuren of beschadigen niet meer. Schilferige of splijtende nagels? Geen probleem, slechts 20 minuten en u heeft 10 nieuwe nagels voor € 29,95.

Nieuw

De basisprodukten van ORLY “wondergel” nagellak bevatten een vitaminecocktail met vitamine A-E en B5.

- Reinigende behandeling/scrubben - Mee-eters verwijderen

Uw eigen nagel groeit en herstelt supersnel waardoor u de volgende keer op langere natuurlijke nagels opnieuw deze wondergel kan laten aanbrengen.

Spraytanning voorbehandeling in onze salons voor het gezicht:

Nu 30 min. € 25,00

Ter kennismaking in prijs verlaagd: Spraytanning gezicht 10 minuten van € 14,50

Spraytanning gezicht decolleté en armen van € 25,00

Spraytanning fullbody van € 45,00

Nu € 10,00

Nu € 15,00

Nu € 35,00

drogisterij beautysalon zonnebank

Let op! Zonder de nagels te vijlen, te lijmen of met acryl dikke lagen onnatuurlijk te maken. Wilt u tijdelijk een andere kleur? Geen probleem! Deze topnagels zijn overlakbaar en met nagellakremover is iedere lak weer te verwijderen, maar: de wondergelnagels blijven zoals ze zijn.

MIDDENBAAN 77

-

CENTRUM

making Ter kennis 315 3 1 0180 - 6

ORTING 5,- eureon K met bon alle 30 april geldig t/m

-

BARENDRECHT


3 snh.en verlichting, kleur wit, prijs 25 euro Tel; 0180616268 Te koop: vis/tourboot polyester 3.75x1.65 met 4 pk susuki motor met trailer en ligplaats prijs € 1000,-- tel. 0180-616236

LENTEPRIJS!

Te Koop: wegens verhuizing Hawkeye jacuzzie afm 193 x 206 x 97 compleet, werkend te zien slechts 4 jaar € 3000,- bel 06 18511705

KANTENMAAIERS VANAF LENTEPRIJS! LENTEPRIJS! LENTEPRIJS!

€€ 119 69€ 119€ 119

HEGGENSCHAREN HEGGENSCHAREN HEGGENSCHAREN VANAF VANAF VANAF

2-JARIG BESTA

Te koop: Pirelli winterbanden 195/65 R 15 91H M+S, 3 maanden gebruikt € 60,- tel. 0180-617801

Gevraagd voor een vriendin van ons allerlei gratis babyspullen. Zij is 25 weOnze techniek OVERTUIG UZELF EN KOM ONZE MACHINES TESTEN ken zwanger, alleenstaand Voor de professionele winttuinier terreinen heeft nog niets. Alles is welkom. Langs deze Lagendijk 178 weg proberen wij haar OVERTUIG UZELF OVERTUIG EN KOMUZELF ONZE OVERTUIG EN MACHINES KOMUZELF ONZE TESTEN EN MACHINES KOM ONZE TESTEN MACHINES TESTEN 2988 AD Ridderkerk een stukje verder te hel0180 - 42 13 99 pen. Wij halen het graag gavdwaal.nl NAAM VANNAAM DE WINKEL VANNAAM DE WINKEL VAN DE WINKEL Telefoon Telefax 0180 - 42 34 53 bij u op maar afgeven mag WIJNEGEMSESTEENWEG WIJNEGEMSESTEENWEG 21WIJNEGEMSESTEENWEG • ‘S GRAVENWEZEL 21 • ‘S GRAVENWEZEL 21 • info@gavdwaal.nl ‘S GRAVENWEZEL ook! Familie de Ruiter, Develsluis 17, Heerjansdam. ERKEND VAKHANDELAAR ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT • ADVIES KWALITEIT • SERVICE • ADVIES KWALITEIT • SERVICE • ADVIES • SERVICE Tel. 078-6772604 of 06Lagendijk 178 ERKEND VAKHANDELAAR 41792999. Alle acties zijn geldig totAlle 15 acties juni 2013. zijn geldig totAlle 15 juni acties 2013. zijn geldig tot 15 juni 2013. 2988 AD Ridderkerk

ACTIEWEEK

Alle acties zijn geldig tot 15 juni 2013

OVERTUIG UZELF EN KOM ONZE MACHINES TESTEN

Onze techniek NAAM VAN DE WINKEL

wint WIJNEGEMSESTEENWEG 21 terrein • ‘S GRAVENWEZEL

ERKEND VAKHANDELAAR Telefoon 0180 - 42 13 99 Telefax 0180 - 42 34 53 info@gavdwaal.nl

gavdwaal.nl

VCA* GECERTIFICEERD

AN

MYSC bestaat twee jaar.

Dat vieren wij van 22 t/m 27 april met diverse acties, gratis advies van TOPvisagisten en lekkere hapjes & drankjes. GRATIS GOODIEBAG BIJ UW AANKOOP

Promotiedag

maandag

2P2 RIL

KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

Alle acties zijn geldig tot 15 juni 2013.

Geef je nu op voor gratis huidanalyse en -advies door een huidspecialist.

A

VCA* GECERTIFICEERD

dinsdag

Promotiedag

23

APRIL

Geef je nu op voor gratis huid- en make-up advies door een Chanel topvisagist. woensdag

2P4 RIL A

Promotiedag Geef je op voor gratis huiden make-up advies door een Collistar topvisagist. donderdag

Promotiedag

25

APRIL Geef je op voor gratis huid- en make-up advies door een Guerlain topvisagist. IEF

US

L XC

E

vrijdag

2P6 RIL A

Promotiedag

?

LANCERING NIEUW EXCLUSIEF PRODUCT MIS HET NIET

MET VRIJDAG EEN DJ TOT 20.00 UUR

Promotiedag

zaterdag

Vrijblijvend huid- en make-up advies door een Sisley topvisagist.

27

APRIL

ALTIJD KORTING BIJ MYSC Ook op www.mysc.nl

Zaterdag 20 april a.s. 12.00 - 13.30 - 15.00 uur

COLLISTAR GEL NAGELLAK

HELE ACTIEWEEK

Dibo en ook Bob de Bouwer zijn op Sjoppie’s feestje aanwezig. Vergeet niet je camera mee te nemen! Sjoppie en zijn vriendjes willen maar al te graag met jou op de foto.

CARNISSEVESTE

KL

EU

RE

1 + 1 GRATIS

Sassa, Toto en Koning Koos, Buurman & Buurman, Garfield,

BARENDRECHT - WINKELCENTRUM

37

ELKE DAG COFFEE BAR met heerlijk gebak

CHAMPAGNE BAR met hartige hapjes (vanaf 13.00 uur)

Iedere vrijdag koopavond tot 21.00 uur Goede bereikbaarheid met tramlijn 25 Gratis parkeren!

Zie ook: www.carnisseveste.nl en Facebook

ag

zaterd

2P7RIL A

Hele zaterdag

GRATIS HAMBURGERS van de barbecue.

RIJSDIJK 11 | RHOON | (010) 501 15 41 WWW.MYSC.NL

N


de Plantenhal Bloempot 1.95

kaapse viool 2 voor 1.50

diverse groenteplantjes bak 9 stuks 1.50

phalaenopsis 1.95

div. vaste planten 2 voor 1.50 Rhoon Ridderkerk Zuidland Terneuzen bergschenhoek oud-beijerland

rozen per bos 1.50

Stationsstraat 1 Benedenrijweg 463 Stationsweg 28A Guido gezellestraat 27 Jacob marislaan 6 Langeweg 35

tuin en gazonmest 12+10+18 10kg 10.95

gerbera’s per bos 1.00

Openingstijden: Ma. t/m do.: 09.00-18.00 Vrijdag: 09.00-21.00 Zaterdag: 09.00-17.00 zondag: gesloten

vijversticks 15 liter 3.95

bloemen - planten - diervoeders Meer informatie en vacatures:

www.deplantenhal.nl aanbiedingen geldig van wo 17 april t/m za 20 april

30 MEI A.S. VOORLICHTINGSBIJEENKOMST ‘DIABETES MELLITUS, VOEDING EN MEDICIJNGEBRUIK’ Dagelijks hebben ruim één miljoen mensen in Nederland te maken met Diabetes Mellitus. Binnen het Diabetes Expertisecentrum van het Maasstad Ziekenhuis werken specialisten nauw samen met de huisarts om complete zorg te bieden aan mensen met Diabetes Mellitus. Het Maasstad Ziekenhuis organiseert op donderdag 30 mei a.s. een voorlichtingsbijeenkomst voor mensen met Diabetes Mellitus. Onze specialisten en verpleegkundigen geven u in samenwerking met de huisarts, praktijkondersteuner, de diëtiste en de apotheker van gezondheidscentrum ‘t Slag uitgebreide voorlichting en praktische adviezen over voeding en medicijngebruik bij Diabetes Mellitus. Uiteraard krijgt u ruim de gelegenheid om vragen te stellen.

DIABETES EXPERTISECENTRUM: • Multidisciplinair diabetes team: alle specialisten werken nauw samen • Complete zorg: alle benodigde zorg op de Zorgboulevard • Korte toegangstijd: u kunt binnen één week terecht • Verruimde openingstijden: dinsdagavond spreekuur bij de diabetesverpleegkundige • Speciale spreekuren: voor insulinepompgebruikers, zwangeren en jongvolwassenen

Maasstad Ziekenhuis. Van ons allemaal.

Datum: donderdag 30 mei 2012 Tijd: 19.00 uur - 21.15 uur Locatie: Maasstad Ziekenhuis - Maasstadzaal, Maasstadweg 21, Rotterdam U bent van harte welkom tijdens deze (gratis) voorlichtingsbijeenkomst! U kunt zich aanmelden middels onderstaande antwoordkaart, per mail diabetes@maasstadziekenhuis.nl, telefonisch 010- 291 36 65 of via de website www.maasstadziekenhuis.nl/diabetes.

Parkeren is deze avond kosteloos, u ontvangt een uitrijdkaart voor de parkeergarage. Graag zien wij uw aanmelding tegemoet. U ontvangt een bevestiging na aanmelden.

ANTWOORDKAART ❍ Ja, ik kom graag naar de voorlichtingsbijeenkomst ‘Diabetes Mellitus, voeding en medicijngebruik’ op donderdag 30 mei 2013 Ik kom met: ❍ één persoon ❍ twee personen ❍ Dhr.

❍ Mevr.

Naam: ...................................................................... Straat: ...................................................................... Postcode/Plaats:...................................................... E-mail:...................................................................... Telefoonnummer: .................................................... Geboortedatum: ..................................................... Deze antwoordkaart in een gesloten envelop en zonder postzegel sturen naar: Maasstad Ziekenhuis - T.a.v. afdeling MC&S Locatiecode 3E3 044 - Antwoordnummer 1872 3000 WB Rotterdam


Pluspraktijk B&B Oefentherapie heeft een praktijklocatie geopend in Barendrecht Carnisselande aan de Meerwedesingel 54. Wij zijn gespecialiseerd in kinderoefentherapie. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kan dit op tel: 0180-200940 of mail naar: praktijkbarendrecht@bb-oefentherapie.nl Voor meer informatie, kijk op www.bb-oefentherapie.nl

Ziedewijdsekade 70 2991 SE Barendrecht Telefoon 06-10649438

Onze kracht is Vers en Goedkoop!

De laatste violen 50% korting op alle planten!

• Violen (grootbloemig en bosviooltjes) • Primula’s • Bellis • Hangzakken, schalen, hangpotten met violen • Potgrond/Tuinaarde Nieuw stekplantjes: Kweek zelf u plantjes op tot volgroeide planten.

Stuntaanbieding

kinderoefentherapie

72 violen (3 bakken) van € 10,00 voor slechts € 5,00

kan helpen als uw kind moeite heeft met: Aankleden, veters strikken Leren fietsen en/of skaten Zwemmen Een bal goed vangen en gooien Het evenwicht, valt uw kind veel Leesbaar schrijven Omrollen, kruipen of leren lopen De begrippen links en rechts Stil zitten Klachten bij houding en/of beweging

PLUSPRAKTIJK

Praktijkcentrum Carnisse Meerwedesingel 54 2993 GP Barendrecht www.bb-oefentherapie.nl

Wij zijn geopend op: vrijdag en zaterdag van 10.00 – 17.00 Bezoek onze website:

www.kwekerijammerlaanambacht.nl


Al bijna 30 jaar de ontwerper l j i B c i van de mooiste creaties. Er U kunt bij ons terecht voor o.a.:

Pak uw voordeel en geniet nu van 15% voordeel.

Voortuinen

Vlonders

Terrassen

Overkappingen

Complete tuinaanleg

Beschoeiingen

www.gardenfair.nl

Mijlweg 10 3295 KH ‘s-Gravendeel Tel. 078-6745484 E-mail: info@gardenfair.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 18 april 2013

Open dag golfclub Oude Maas RHOON - Zaterdag 20 april is er een open golfdag bij Rhoon Golfcenter, georganiseerd door golfclub Oude Maas. Tijdens deze dag kan men vrijblijvend kennismaken met de golfpro’s en met clubleden die gastvrouw/gastheer zijn. De open dag begint ‘s morgens om 10 uur en ‘s middags om 13 uur. Onder het genot van een kopje koffie wordt men een half uur van tevoren welkom geheten. Na afloop van de golfsessie krijgt men een consumptie in het clubhuis aangeboden. Golfclub Oude Maas is een club waar men zowel als recreatieve en als prestatieve golfer deel kan nemen aan tal van activiteiten het hele jaar door. Men kan tijdens de open dag kennismaken met de baan en mogelijkheden. Men kan zich aanmelden voor een van de twee sessies door een e-mail te sturen naar golfcluboudemaas@ kabelfoon.nl. Meer informatie bij Evelien Spee via 06-53642286.

Leden Kiwanis steken handen uit de mouwen BARENDRECHT - Op initiatief en verzoek van stichting Present hebben de leden van Kiwanisclub Barendrecht zaterdag 6 april de handen uit de mouwen gestoken bij de Brug 2.0. De Brug 2.0 is een particulier initiatief van het bevlogen echtpaar Linda en Menno. Linda en Menno zijn zelf opgegroeid in een gezin waar ook pleegkinderen werden opgevangen. Nu hebben zij het stokje overgenomen van hun (schoon)ouders en zijn zij gestart met De Brug 2.0. Het opvanghuis is gevestigd in een dubbel woonhuis met de mogelijkheid om 7 tot 8 kinderen voor langere of kortere tijd op te vangen. Het huis is in februari officieel geopend. Er is hard gewerkt (onder meer door een groep van Present) om het huis van binnen woon-

klaar te maken. Het interieur had uiteraard voorrang bij de werkzaamheden. Het opknappen van de tuin stond nu bovenaan het verlanglijstje. Het aanbod van Kiwanis Barendrecht om daarbij te helpen, werd dan ook met beide handen aangegrepen. Met vereende krachten hebben de Kiwanisleden een oude houten afscheiding gesloopt, een coniferenhaag gesnoeid, zijn alle tegels gereinigd en is het afval afgevoerd. De kinderen van de Brug 2.0 hebben daarbij uitstekend geholpen. Het aanbod van één van hen om zijn zakgeld aan Kiwanis af te staan ter betaling hebben de leden natuurlijk afgeslagen. Een gezamenlijke lunch met pannenkoeken, verzorgd door lid Monique, vormde de afsluiting van deze geslaagde activiteit.

Container oud papier BARENDRECHT – Elke laatste woensdag van de maand staat er een oudpapiercontainer op de parkeerplaats van de Christelijk Gereformeerde Kerk (ingang Dudokdreef) aan Voordijk 252. De opbrengst van het oud papier is voor de Rehobothschool. Op woensdag 24 april kan men weer oud papier komen brengen.

Ring kwijtgeraakt Ik ben op 10 april mijn ring kwijtgeraakt. Er zit een hele emotionele waarde aan. De ring heb ik zelf ontworpen en gemaakt ter nagedachtenis aan mijn beste vriendin die is vermoord in september 2011. Het is een echte vrouwenring, maar in een mannenmaat vanwege mijn dikke vingers. Er staat ook een tekst in: friends 4-ever LCA. De vinder kan zich melden via amber_1804@msn.com of 06-14534143. Amber Aarnink

Rode Kruis zoekt bestuurslid De afdeling Barendrecht van het Nederlandse Rode Kruis zoekt een bestuurslid sociale hulp. Het Nederlandse Rode Kruis is een humanitaire hulporganisatie die zich nationaal en internationaal inzet ten behoeve van mensen in kwetsbare posities. De afdeling Barendrecht komt graag in contact met nieuwe vrijwilligers om het bestaande bestuur te versterken en toekomstige bestuurswisselingen mogelijk te maken. De afdeling Barendrecht is van plan om haar activiteiten lokaal te gaan versterken en op termijn uit te breiden. Pioniers worden dus zeker uitgenodigd om te reageren! Bestuurslid sociale hulp De doelstellingen van het verlenen van sociale hulp zijn het bevorderen van de zelfredzaamheid. Doelgroepen zijn chronisch zieken, gehandicapten en vereenzaamde mensen. Als bestuurslid sociale hulp binnen de afdeling Barendrecht van het Nederlandse Rode Kruis beschikt u over de nodige portie creativiteit. U bent verantwoordelijk voor het opzetten, coördineren en (deels) uitvoeren van de activiteiten rondom sociale hulp binnen de afdeling. U maakt deel uit van het dagelijks bestuur.

Wat biedt de afdeling Barendrecht u? De afdeling Barendrecht biedt nieuwe bestuursleden een uitdagende functie met veel mogelijkheden tot het opzetten van nieuwe activiteiten. Bij het Rode Kruis komt u te werken in een internationaal erkende organisatie, waarbij bestuurlijk denken en handelen voor mensen in kwetsbare posities centraal staan. Er zijn goede scholingsmogelijkheden voor bestuursleden en natuurlijk bent u verzekerd tegen aansprakelijkheid en ongevallen. Wat vraagt de afdeling Barendrecht u? U bent enthousiast en capabel om mee te denken en sturing te geven aan de toekomst van de afdeling Barendrecht. Als vrijwilliger bent u gemiddeld 2-4 uur per week actief. Daarnaast woont u ongeveer 5 keer per jaar een bestuursvergadering bij. Bent u enthousiast geworden en wilt u meer informatie? U kunt dan contact opnemen met de secretaris van de afdeling Barendrecht via e-mail: s e c re t a r i s b a re n d re c h t @ gmail.com Meer informatie kunt u vinden op onze website: http://www. rodekruis.nl/barendrecht/

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

13

H&A Dedert wint klanttevredenheidsprijs

BARENDRECHT - Schildersbedrijf H&A Dedert mag zich vanaf maart jongstleden tot de twintig beste vakschilders in Nederland en de beste uit eigen regio rekenen, die zijn aangesloten bij de landelijke kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder. Schildersbedrijf H&A Dedert nam onlangs vanwege de behaalde prestatie mooie prijzen van Repair Care en Staalmeester Kwasten in ontvangst. Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder heeft de verkiezing in het leven geroepen om de kwaliteit en de service van de aangesloten 400 vakschilders te waarborgen en te

controleren. Alleen schildersbedrijven die voldoen aan verschillende strenge kwaliteitsnormen worden toegelaten tot de kwaliteitsorganisatie. De Betere Schilder stimuleert de leden telkens weer om professioneel en gedreven het werk uit te voeren. Deze prijs geeft de winnaars de bevestiging dat ook de klanten overtuigd zijn van de geleverde service en kwaliteit. ,,Ik ben dan ook zeer vereerd dat ook mijn klanten het werk zo enorm waarderen,” aldus de trotse prijswinnaar. De klanten van een Erkend Betere Schilder weten duidelijk waar ze aan toe zijn en

kunnen na het opgeleverde schilderwerk gemakkelijk en online een gedetailleerde beoordeling geven van het werk. Op basis van deze beoordelingen wordt de ranglijst opgemaakt. Niet alleen het schildersbedrijf profiteert. Alle klanten die aan dit klanttevredenheidsonderzoek meedoen, maken namelijk kans op een schildersbon van 500 euro. Graag vertelt Schildersbedrijf H&A Dedert mensen in een persoonlijk gesprek meer over de voordelen van het goed laten uitvoeren van schilderwerk. Bel Schildersbedrijf H&A Dedert via 0104324583.

Inspelen op hogere zorgbijdrage voor vermogenden Hogere zorgbijdrage: manieren om vermogen te verlagen Mensen die in een verzorgings– of verpleeghuis verblijven, of thuiszorg of –hulp krijgen, betalen hiervoor een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De bijdrage is afhankelijk van het inkomen én het vermogen. Het gaat hierbij om het vermogen dat voor de inkomstenbelasting wordt aangegeven in box 3. Sinds 2013 is er een belangrijke wijziging, die ook voor u van belang kan zijn! Hogere zorgbijdrage bij vermogen Sinds 2013 betalen veel zorgbehoevenden een hogere eigen bijdrage. Dat komt doordat vanaf 2013 een extra deel van het vermogen meetelt bij de berekening van de eigen bijdrage. Voorheen telde 4% van het vermogen boven de fiscale vrijstelling mee. Nu is dit 12%. Gevolgen In veel gevallen zal dit tot gevolg hebben dat er moet worden ingeteerd op het vermogen om de zorgbijdrage te kunnen betalen. Ook kunnen mensen door een hogere eigen bijdrage eerder in de problemen raken als het vermogen ‘vastzit’. Dat wil zeggen dat het vermogen op papier aanwezig is, maar niet vrij opneembaar is, dus niet ‘cash op de bank staat’. Denk bijvoorbeeld aan een woning die uit een erfenis is verkregen. Oplossingen Er zijn meerdere manieren waarop u ervoor kunt zorgen dat de zorgbijdrage (in de toekomst) lager wordt. Hierbij plaatsen wij de kanttekening dat een vermindering van het vermogen pas ná 2 jaren effect heeft op de zorgbijdrage. In de berekening van de eigen bijdrage ligt het toetsmoment namelijk 2 jaren terug. Dit houdt in dat de eigen bijdrage van 2013 is gebaseerd op de stand van het vermogen in 2011. Er kan overigens wel een correctie van de bijdrage worden gevraagd als het vermogen in de voorafgaande 2 jaren aanzienlijk is afgenomen. U zou bijvoorbeeld vermogen kunnen schenken aan uw kinderen, eventueel zonder de zeggenschap over het geld te verliezen. Dat laatste heet schenken onder schuldigerkenning. Een andere mogelijkheid is om in het testament op te nemen dat de erfenis naar de kinderen gaat als één van de ouders overlijdt en de ander in een verzorgings- of verpleeghuis terecht komt. Ook kunnen vermogende mensen ervoor kiezen (een deel van) hun vermogen in een vennootschap (bv) onder te brengen. Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste oplossing! Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met:

Miranda van der Nat, mirandavandernat@maesbv.nl of Ad Versluis, adversluis@maesbv.nl Maes B.V. Donk 7a 2991 LE Barendrecht Tel: 0180-645464


SLAGERIJ SCHAAP AL MEER DAN 60 JAAR KWALITEIT Hoe veilig is ons vlees?

Rundgehakt

halve prijs

2e 500 gram

Wij worden er niet moe van om u te wijzen op onze unieke kwaliteit rundvlees. Rechtstreeks van de Nederlandse boer naar uw slager zonder een schimmig handelscircuit, 100 % veilig en vertrouwd. Daar staan wij garant voor.

WOENSDAG T/M DINSDAG

WOENSDAG T/M ZATERDAG

Tartaarbol van

€ 2,95

250 gram

Magere bieflappen 500 gram

€ 7,95

Bacon 100 gram € 1,59 Salami gran magro uit Parma 100 gram

Gegrild gehakt 150 gram

€ 2,79 € 1,79

Worsttrio uit eigen keuken:

Big cheeseburger

gekookte worst, leverworst en grillworst

Griekse kipschotel met kriel

3 x 250 gram

elke 4e gratis

500 gram

€ 7,95

MAANDAG & DINSDAG Magere speklapjes 500 gram

Schouderkarbonade 500 gram

Grillburgers

€ 6,95

Oranjepaté met abrikoos 150 gram

€ 2,29

WOENSDAG GEHAKTDAG

€ 3,25 € 3,49

Gemengd gehakt 500 gram

Rundgehakt 500 gram

€ 3,25 € 3,75

SLAGERIJ

De Gouwe Zeven

Onlangs opende wij de De Gouwe 7b, 0180-613624 wifi aanwezig!!! deuren van onze nieuwe Nieuwe fi liaal op de Gouwe in vesOP: tiginNIEUWE LET OPENINGSTIJDEN g in Barendrecht. Wij hopen u Bare Wij ndzijn rec2htavonden ook op hierafspraak weer goed van geopend, dienst te kunnen zijn.

speciaal voor mensen die niet anders kunnen Fred Motoren Barendrecht Gouwe 1

tel.: 0180 - 64 79 19 Lijkt het u niet makkelijk om direct vanaf email: barendrecht@fredmotoren.nl uw werk lekker uw haar te laten doen? Of wilt u eerst thuis een hapje eten, wij Rotterdam Stieltjesplein 15-17 01021.00 - 486 03 uur!!! 80 zijn er voor tel.: u tot email: info@fredmotoren.nl Bel ons voor een afspraak www.fredmotoren.nl

Binnenkort ook op maandag geopend

elke 4e gratis!

UW SLAGER STAAT GARANT ALLES VOOR FIJNE VLEESWAREN EN VLEES MET SMAAK

Dames- en Herenkapsalon

OPENINGSTIJDEN: OP HET GEBIED Gouwe 11 VAN SCOOTERS, ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

2991 CJ Barendrecht Telefoon 0180 - 61 21 98

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

9.00 uur - 21.00 uur 9.00 uur - 18.00 uur 9.00 uur - 21.00 uur 9.00 uur - 18.00 uur 8.30 uur - 16.00 uur

Gouwe 7b, 2991 CJ Barendrecht, Tel.: 0180-613624

NU OOK ELEKTRISCHE SCOOTERS! De scooter: ideaal voor woon-werk verkeer!

STIELTJESPLEIN 15-17, ROTTERDAM TEL.: 010 - 486 03 80

Scooters zijn modern, snel, moeiteloos te parkeren, gemakkelijk en met plezier te berijden én betaalbaar! Scooters rijden altijd op tijd, zijn trouw als een hond en werken als een paard!

Zaterdag 20 april a.s. Alles over KARPERVISSEN

Na het werk nog even snel een boodschap doen, geen probleem! Is uw bedrijf moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer? De scooter brengt eenieder waar hij zijn moet!

BIJ AANSCHAF VAN EEN NIEUWE SCOOTER EEN GRATIS SLOT TWV 109.95

#

Geen opstoppingen, gratis parkeren voor de deur, geen file en dus geen ergernis meer!! Scooters zijn gemakkelijk en handig in het gebruik. Starten gaat automatisch en schakelen is niet nodig. En … de scooter staat altijd gereed als ú wilt vertrekken. Er is voldoende bergruimte voor bijvoorbeeld een slot of helm en de scooter is meestal voorzien van een tassenhaak. Uiteraard is de scooter in diverse modellen leverbaar, met grote of kleine wielen, modern of retro, een snor- , brom- of motorscooter, met of zonder helm. Kortom voldoende mogelijkheden om dat model te kiezen dat bij u past.

Waardebon STIELTJESPLEIN 15-17, ROTTERDAM Barendrecht Gouwe 1 TEL.: 010 - 486 03 80 T 0180 - 64 79 19 E barendrecht@fredmotoren.nl EMAIL: INFO@FREDMOTOREN.NL WWW.FREDMOTOREN.NL

Waardebon BIJ AANSCHAF VAN 2 NIEUWE BANDEN www.fredmotoren.nl DE MONTAGE GRATIS TWV 37.50 Rotterdam Stieltjesplein 15-17 T 010 - 486 03 80 E info@fredmotoren.nl

#

Niet voor niets pakken steeds meer mensen de scooter. Scooter rijden is verreweg de meest ideale manier om je te verplaatsen. Kijken wij naar de landen om ons heen (en denk aan trendsetter Italië waar het straatbeeld al jaren door de scooter wordt bepaald) dan zien wij dat de scooter niet alleen voor de ‘fun’ wordt gepakt maar ook daar frequent wordt ingezet voor het woon-werkverkeer.

EMAIL: INFO@FREDMOTOREN.NL WWW.FREDMOTOREN.NL

demonstratie door Korda testvisser

Martijn Bombeke

van 10.00 tot 16.00 uur Spectaculaire aanbiedingen, o.a.: # Ultimate rodpod Van € 39.95 voor € 17.95 # Spro Pieperset, 2 piepers + receiver Van € 94.95 voor € 59.95 # Tacklebox Van € 34.95 voor € 19.95 Meer aanbiedingen op de website! Hengelsport Wesdijk

Gouwe 9 | Barendrecht

www.hengelsport.wesdijk.nl

0100610.pdf 1

3-4-2013 11:34:54

De Prinsenschaar

10% korting op kleding reparatie

De prinsenschaar is gespecialiseerd in het maken en vermaken van kleding. Ons bedrijf bestaat nu ruim 29 jaar. Al onze medewerkers zijn allemaal gediplomeerde mensen die van aanpakken weten. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het onderdeel Services, anders neemt u contact met ons op middels dit e-mailadres: info@deprinsenschaar.nl.

MEI ACTIE €2,00 korting op een Fudge product naar keuze bij inlevering van deze advertentie. Kijk voor openingstijden op de website:

www.hairworldkapsalon.nl

Marijkesingel 4A, 2991 BK Barendrecht • T: 0180 - 613911 info@deprinsenschaar.nl • www.deprinsenschaar.nl Openingstijden: Maandag: 12:00-17.00 uur - Dinsdag t/m vrijdag: 09:00-18.00 uur

0180 - 690 425 Marijkesingel 4, Barendrecht


NIEUWS

15

Verkeersschool Megan viert feestje Fred Motoren: kwaliteit, service en ervaring

BARENDRECHT - Ter gelegenheid van het 12,5-jarig bestaan organiseerde Verkeersschool Megan op donderdag 11 april een reünie voor alle (oud-)leerlingen van de autorijschool. Dat gebeurde op het plein voor het gemeentehuis. Hulya Bilgin en haar collega-instructeur Abdel Hammouchi gingen met alle aanwezige cursisten van de afgelopen 12,5 jaar op de foto. Burgemeester Jan van Belzen was ook aanwezig om de gelukwensen van

het gemeentebestuur over te brengen. Ook verrichtte hij de trekking van de jubileumloterij. De prijzen gingen naar Esmee Coenen (reischeque van 400 euro), Marcel Simons (cadeaucheque van Onnink & Zn), Iris van Tol (cadeaucheque van Onnink & Zn), Carella Blok (kaasgeschenkdoos De Weypoort), Mark van der Poel (kaasgeschenkdoos De Weypoort), Robert Kleinjan en Elma Verschoor (beiden cadeaucheque van Parfumerie & Drogisterij van Weijen).

Een reischeque voor de hoofdprijswinnares.

BARENDRECHT - Sinds september vorig jaar is Fred Motoren gevestigd aan de Gouwe in Barendrecht. Eigenaren Thomas Blok en Lizzy Doorewaard verkopen in hun zaak scooters en bromfietsen van Amerken. Ook zijn er gebruikte scooters te koop, die standaard drie maanden Bovag-garantie meekrijgen. Fred Motoren is voorzien van een grote werkplaats, dus ook voor onderhoud kan men er terecht. Er zijn geen lange wachttijden. Mits er geen bijzonderheden zijn, kan de scooter ’s ochtends gebracht en ’s middags weer opgehaald worden. Wie graag zelf sleutelt, kan er onderdelen kopen. Verder is er een uitgebreid assortiment accessoires verkrijgbaar, zoals helmen, windschermen en sloten. Tenslotte kan men zijn scooter of bromfiets ook via Fred Motoren verzekeren. Thomas en Lizzy zijn al zeven jaar eigenaar van een bromfietszaak aan het Stieltjesplein in Rotterdam. Fred Motoren zelf bestaat al dertig jaar. Klanten zijn dus verzekerd van jarenlange ervaring en kwaliteit. Service en klantgerichtheid staan hoog in het vaandel. Lizzy: ,,Scooters zijn ideaal voor woon-werkverkeer. Het is een goed en goedkoop alternatief voor de auto en je hoeft niet in de file te staan.’’ Een andere aantrekkelijk optie is een elektrische scooter. De actieradius daarvan is ongeveer veertig kilometer. ,,Zo’n scooter is iets duurder in de aanschaf, maar je hebt er bijna geen onderhoud aan. Bovendien kan je de accu makkelijk opladen omdat je hem uit de scooter kunt halen.’’ Ook voor bedrijven zijn elektrische scooters een aanrader. ,,De overheid geeft aardig wat subsidie. Je moet het zien als een soort fietsplan: wie een elektrische scooter koopt, kan dat via zijn werk doen, waardoor het veel voordeliger is.’’ Wie meer wil weten, is van harte welkom aan Gouwe 1 in Barendrecht. Fred Motoren is dinsdag tot en met vrijdag geopend van 9.30 tot 18 uur en zaterdag van 9.30 tot 17 uur. Bellen kan naar 0180-647919. Zie ook www.fredmotoren.nl.

Een groot aantal (oud)leerlingen van Verkeersschool Megan kwamen bijeen bij het gemeentehuis.

Paarden in bewaring genomen BARENDRECHT - Op de Ziedewijdsekade in Barendrecht heeft de dierenpolitie, samen met de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit, donderdag 11 april 29 paarden in bewaring genomen. Ze verkeerden in slechte gezondheid en er was sprake van slechte huisvesting. Naar aanleiding van meerdere meldingen via 144 stelde de dierenpolitie samen met de NVWA een onderzoek in. Meerdere paarden waren ondervoed en sommige hadden medische verzorging nodig. Ook de huisvesting was niet op orde, er was slechts stalling voor vijf paarden. Een aantal dieren mag blijven, waaronder een aantal

pony’s. De inspectiediensten zullen de beesten een aantal keren controleren. Tegen de 50-jarige Rotterdamse eigenaresse is een proces-verbaal opgemaakt. De dieren worden tijdelijk ondergebracht, totdat de eigenaresse kan aantonen dat ze de huisvesting op orde heeft en dat ze de gezondheid van de dieren kan waarborgen. De eigenaresse is al jaren in discussie met de gemeente Barendrecht, meldt RTV Rijnmond op de website. Volgens de eigenaresse maakt de gemeente het onmogelijk om goed voor de paarden te zorgen. Barendrecht wil de locatie een andere bestemming geven.

Eerste boom geplant bij Calvijn BARENDRECHT - Afgelopen maandag heeft Mariëlla Kik, leerlinge uit 3 havo van Calvijn Groene Hart, onder toeziend oog van haar enthousiaste klasgenoten samen met directeur Jan Bijsterbosch symbolisch de eerste boom voor het nieuwe gebouw geplant. Het is een Japanse Esdoorn. Deze eer viel Mariëlle ten deel omdat ze op 5 februari als eerste leerling nietsver-

moedend het nieuwe gebouw betrad. Directeur Jan Bijsterbosch sprak de aanwezigen toe en gaf aan niet alleen trots te zijn op de nieuwe school, maar ook erg blij te zijn met de aanleg van de enorme tuin die de gemeente op dit moment in rap tempo laat realiseren. De leerlingen hebben inmiddels zelfs beschikking over een basketbalveld, wat zij erg waarderen.

Ondertekening samenwerking YOUZ en ECB BARENDRECHT - Al vier jaar geeft Edudelta College Barendrecht gestalte aan ‘De Gezonde school’. Dit is een initiatief van GGD Rijnmond en gemeente Barendrecht om verschillende aspecten van de gezondheid op een school in het beleid en in de lessen terug te laten komen. De afgelopen jaren werden de thema’s Voeding en beweging, Veiligheid en welzijn, Relatie en seksualiteit vormgegeven. Dit jaar is het laatste thema Genotmiddelen aan de beurt. Voor dit thema heeft Edudelta College Barendrecht ondersteuning gekregen van YOUZ. Dat is de jeugdafde-

ling van GGZ Bouman, die zich bezighoudt met preventie en behandeling van verslaving bij jongeren op het gebied van roken, alcohol, drugs en gaming. Maandag 22 april zal door Mak Nobelen (regiodirecteur) en Cath McGivern (preventiemedewerker bij YOUZ) hiertoe een overeenkomst worden ondertekend die de samenwerking bekrachtigd. Tevens zal de laatste ster worden uitgereikt, waarmee de school de officiële titel ‘De Gezonde school’ mag dragen. Meer informatie via www.edudelta.nl en 0180-642040 (vmbo).

Stijldansavond BARENDRECHT - Zaterdag 27 april is er bij dansschool Jacques Dance Passion aan Middeldijk 56 te Barendrecht gelegenheid om te stijldansen. De avond staat in het teken van oranje. Bezoekers wordt gevraagd zoveel mogelijk in het oranje gekleed te komen. Men kan genieten van een aantal hapjes (gratis) en dansmuziek. Iedereen die van stijldansen houdt of gewoon een avondje uit wil, is van harte welkom. De zaal gaat open om 20 uur, rond middernacht draait Jacques de laatste quickstep. Verzoeknummers worden door Jacques ingewilligd. De toegangsprijs is zes euro per persoon. Meer informatie via www.jacquesdancepassion.nl en 0180-613207.


G.M.K. CLEANING Keikes ............Gewoon schoon !!

Allround Schoonmaak & Glazenwassersbedrijf Ook voor levering van HUISMEESTER diensten web:www.gmkcleaning.nl

E.mail:info@gmkcleaning.nl

Kerkweg 1 - 2992 SE Barendrecht T: 0180-619242 F: 0180-622255 M: 06 54266955 KvK:54131340 R’dam

Voordelen van ingev roren tarwegras: • Alle belangrijke voed ingswaarde voor die dag in één cupje ! • Zuivert uw bloed en organen (darmen, lev er en nieren) • Ontzuurt het lichaam (detox) / optimale PH -waarde

100% BIO

Met als resultaat: • Uw lichaam gaat op een natuurlijke manier beter functioneren • U krijgt meer energie & vitaliteit • U kunt succesvol afvallen (verzadigd gevoel & betere stoelgang) • Tarwegras is de perfecte ondersteuning van een gezond voedingspatroon

schilderwerk binnen en buiten sauzen van plafonds en wanden wandafwerking, latex spuiten. Tel 0653974346 – 0180627419 r.schefers@kpnplanet.nl

Nieuw!

’T is Vers(c)hoor Traiteur & AGF Dillenburgplein 10 Telefoon 0180 413 318

Kwaliteit is een keuze! www.alderliesten.nl Tel: 0180 - 424488 • Ridderkerk

uw oude metaal is geld waard! Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur en zaterdag van 08:00 tot 13:00 uur

Koper kabel

€ 1,60 per kg

Koper handgepeld

€ 5,15 per kg

Koper gemengd

€ 4,60 per kg

Messing/geel koper

€ 3,00 per kg

Aluminium

€ 0,80 per kg

RVS

€ 0,90 per kg

Lood

€ 0,95 per kg

Zink

€ 0,70 per kg

Elektromotoren

€ 0,40 per kg

Accu

€ 0,40 per kg

IJzer

€ 0,18 per kg

Witgoed (elektrische apparaten) € 0,18 per kg Computers Klompenmakerstraat 10, 2984 BB Ridderkerk Tel. +31 (0)85 48 943 30 • info@vanpeltrecycling.nl

€ 0,18 per kg

Koelkast

€ 3,00 per stuk

Wasmachines

€ 6,00 per stuk

Geen vrieskisten, autobanden, gasflessen, beeldschermen, airco’s en ander chemisch afval. Wij behouden ons het recht voor om partijen te keuren en/of te weigeren. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor actuele prijzen en voorwaarden op www.vanpeltrecycling.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 18 april 2013

Schilderijen en Tildapoppen in de bieb BARENDRECHT - Vanaf 13 april zijn er weer drie nieuwe exposities in de Barendrechtse bibliotheken. In Barendrecht Centrum (Middenbaan 109) exposeren leden van de Barendrechtse schilderclub Het Palet hun werk en zijn Tildapoppen van Margaretha van der Ent te bewonderen. In bibliotheek Carnisselande (Middeldijkerplein 248) hangen schilderijen van Bernard van de Graaf. De exposities zijn tot 24 mei gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheken. Het Palet (bibliotheek Barendrecht) Wat begon met een cursus bij Het Kreatief Werkhuis Barendrecht (KWB) is uitgegroeid tot een schilderclub met ca. 12 leden. Al 25 jaar beoefenen liefhebbers van tekenen en schilderen één maal per week gezamenlijk hun hobby bij schilderclub Het Palet in Het Trefpunt in Barendrecht. In bibliotheek Barendrecht is werk van zeven van hen te zien. Er worden verschillende technieken gehanteerd: olieverf, acryl, aquarel en pastel. De kunstenaars die in bibliotheek Barendrecht exposeren, zijn: Anne Verkerk, Marian van Geel, Nel van der Poel, An de Vrijer, Riet Huizer,

Films HVB in Dienstencentrum BARENDRECHT - De vrijdagmiddaggroep ouderen onder leiding van Corrie Elzerman, houdt vrijdag 19 april een bijeenkomst waar de Historische Vereniging twee films vertoond. Voor de pauze ‘Het Velo tijdperk’ en ‘De Watersnood’ en na de pauze ‘In de hoofdrol Hooimeijer, kroniek van een beschuitfabriek’. 55-plussers die het leuk vinden om samen met anderen te kijken naar de films, zijn van harte welkom op vrijdag 19 april van 14 tot 16.45 uur. Locatie is de zaal van het Dienstencentrum aan Windsingel 166 te Barendrecht. Kosten: vijftig cent per persoon. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Corrie Elzerman via c.elzerman-lodder@planet.nl.

Wandelen op woensdagmorgen BARENDRECHT Op woensdag 24 april kan men deelnemen aan een wandeling onder leiding van ervaren wandelaars. De start is vanuit gebouw Waterpoort aan het Middeldijkerplein om 9 uur. De tocht voert door de mooiste plekken in de omgeving van Barendrecht. De te lopen afstanden zijn 10 tot maximaal 15 kilometer. Het tempo en de te lopen afstand worden afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de deelnemers. Onderweg wordt er een pauze ingelast. De wandeling duurt tot ongeveer 12 uur. Ook wandelaars die gebruik maken van Nordic Walkingstokken zijn van harte welkom. Nadere informatie via 010-4826381 (na 19 uur).

Netty Langenbach en Janine Hazenbroek. Margaretha van der Ent (bibliotheek Barendrecht) Margaretha van der Ent heeft veel hobby’s, schilderen, beeldhouwen en pottenbakken. Sinds een jaar maakt zij Tildapoppen. Tildapop-

pen zijn ontworpen door de Noorse Tone Finnanger. Tilda is het meest bekend om de grillige, komische en naïeve personages in de vorm van dieren en poppen. Tilda’s wereld is zonder twijfel een vrouwelijke, kenmerkend zijn de gezichten, met twee stippen voor de ogen en rode

wangen. De poppen hebben een simpele basisvorm en zijn creatief aan te kleden, er kan mee gespeeld worden of zij kunnen als decoratie gebruikt worden. Margaretha maakt ze zo dat de poppen van kleding kunnen wisselen. Dit in tegenstelling tot de originele poppen uit Noorwegen. Ze heeft inmiddels al een aardige verzameling gemaakt en die wordt nu tentoongesteld in de vitrines van de bibliotheek aan de Middenbaan. Bernard de Graaf (bibliotheek Carnisselande) Bernard de Graaf heeft o.a. lessen gevolgd in het maken van pastels en aquarelleren. Hij werkt veelal vanaf zelfgemaakte foto’s die hij tijdens vakanties en tijdens fiets- en wandeltochten in onze eigen omgeving maakt. Zijn inspiratie haalt hij uit mooie landschappen en de natuur. Een nieuwe uitdaging is het maken van pentekeningen met balpen: het moet in één keer lukken. Bernard de Graaf heeft diverse exposities gehouden in zorginstellingen in Rotterdam en Schiedam.

Margaretha van der Ent maakt Tildapoppen.

Multiweld Runners in Jos op Donderdag BARENDRECHT - In opdracht van Exxact FM radio maakt presentator Jos Vis in de maanden april en mei op donderdag een serie programma’s rondom de teams uit Barendrecht die deelnemen aan de Roparun. Na de Taxi Bakker Runners (team 11) en stichting Team Hispa Fruit (team 132) zijn deze week (donderdag 18 april) de Multiweld Runners in de studio aanwezig. Tussen 21 en 23 uur stelt Jos Vis dit team aan de luisteraars voor. Team 305 krijgt twee uur lang de gelegenheid om alles te vertellen over hun deelname aan de Roparun. Daarnaast is de formatie Wasabie Toothpaste aanwezig in de studio. Deze band spelen covers van onder meer Pearl Jam, The Cure en Lenny Kravitz. Zij zullen gesprek-

ken akoestisch omlijsten met diverse optredens. Rond 22.05 uur heeft Jos Vis een telefoongesprek met Gert de Koning over het programma van het Oranjefeest in Heerjansdam. Met name zal er aandacht zijn voor de Playbackshow van 27 april. De uitzending is te beluisteren op Exxact FM radio (106.4 in de ether, 105.9 op de kabel en via www.exxactfm.nl. Het verdere schema: Donderdag 25 april: 21-22 uur: Gemeente BaRENdrecht (team 307), 22-23 uur: Energie Ladies (team 160). Donderdag 2 mei: 21-22 uur: Ziedewij Energie (team 310), 22-23 uur: J.P. Van Eesteren (team 275). Tijdens de Roparun (Pinksterweekend 18 -20 mei) kan men op de genoemde frequenties alle teams volgen via Roparunradio.

Meer informatie over de exposities en openingstijden vindt u op www.bibliotheekzhzo.nl.

Marijke wandelt in Den Haag BARENDRECHT - De leden van wandelsportvereniging Marijke gaan komende zaterdag 20 april wandelen in Den Haag, waar de Zeemansloop wordt gehouden. De te wandelen afstanden zijn 5, 10, 15, 25 en 40 kilometer. Het vertrek is om 6.45 uur vanaf sporthal Vitaal aan de Kruidentuin. Informatie over wandelen bij Marijke via 0105014646 (na 19 uur). Zie ook www.wandelsportmarijke.nl.

17

Snel en milieubewust schoonmaken BARENDRECHT - ,,Voor mij was snel en milieubewust schoonmaken een reden om met het Ha-Ra schoonmaaksysteem te gaan werken’’, vertelt Anja Brand. ,,Jaren geleden kwam ik hier gelukkig mee in aanraking. Doordat ik razend enthousiast was over deze manier van schoonmaken vertelde ik iedereen in onze omgeving over dit product en het kon niet uitblijven dat ik zelf Ha-Ra ging verkopen.’’ Inmiddels is Anja Brand HaRa teamleidster en begeleidt ze een groep gemotiveerde mensen om Ha-Ra producten onder de aandacht te brengen. ,,Mensen moeten hun tijd verdelen tussen hun gezin en baan en tussendoor het huis schoonhouden. Werken met de Ha-Ra doeken en wissers

bespaart heel veel tijd. De ramen zemen, dat is nu in ‘no time’ gebeurd met de Ha-Ra raamreiniger.’’ Met een kopje water en een druppeltje verzorgingsmiddel heeft men snel schone en streeploze ramen, een emmer is niet meer nodig. Zo werkt het ook met de vloerwisser: geen kracht, niet boenen, maar snel en efficiënt een streeploze vloer. Dit alles zonder gebruik van chemische allesreinigers. Op zaterdag 20 april is Anja Brand aanwezig in winkelcentrum Hof van Portland te Rhoon. Bij inlevering van oude raamwisser of raamdoeken ontvangt men twintig procent korting op een Ha-Ra raamwisser. Ook voor het streeploos reinigen van roestvrijstalen afzuigkappen biedt Ha-Ra een topproduct.

Buurtkamers zoeken medewerkers BARENDRECHT - Woensdag 24 april houdt KijkopWelzijn van 19.30 tot 21 uur een themabijeenkomst over de nieuw op te zetten Buurtkamers in Barendrecht. Marsha Rietbergen, werkzaam bij KijkopWelzijn en projectleider Buurtkamers, vertelt meer over de opzet en werkwijze en nodigt buurtbewoners van harte uit om mee te denken over de invulling van de Buurtkamers. Dit jaar worden twee Buurtkamers opgezet, een in het centrum (Dr Kuyperstraat 4) en een in Vrijenburg (Vrijenburglaan). Wie hierover meer wil weten, is van harte welkom om de bijeenkomst, die wordt gehouden in het Dienstencentrum, Windsingel 166 in Barendrecht. Voordat de Buurtkamers daadwerkelijk open kunnen, moet er nog veel gebeuren.

Denk hierbij aan het meedenken over de sfeer, inrichting en aankleding, inkopen doen en helpen met diverse klussen. Wie kijk heeft op welke sfeer en uitstraling van de Buurtkamer bewoners aanspreekt en daaraan een bijdrage wil leveren, kan zich aanmelden. Voor beide Buurtkamers is KijkopWelzijn op zoek naar enthousiaste gastvrouwen en -heren. Wie het leuk lijkt om de Buurtkamer een of meerdere dagdelen te runnen, gastvrij is, veel mensen in zijn/ haar buurt kent, gevoel heeft voor warmte en gezelligheid en een luisterend oor heeft, kan zich aanmelden. Wie interesse heeft, is welkom op de informatieavond. Of neem contact op met Marsha Rietbergen via 0640937582 of m.rietbergen@ kijkopwelzijn.nl.

Een blijk van waardering BARENDRECHT - Zaterdag 20 en zondag 21 april vindt de twintigste editie van de Kunstroute Ridderkerk plaats. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde is hier al jaren sponsor van. Genoeg reden voor de Ridderkerkse beeldhouwer Greeth Zwering

om als blijk van waardering aan de Rabobank het beeldhouwwerk ‘Poort van Harmonie’ te schenken. De Rabobank waardeert dit initiatief. Het beeldhouwwerk staat sinds 9 april in de bankhal van kantoor Kopenhagen 1 te Barendrecht te schitte-

ren. Wie meer werk wil zien van Greeth Zwering of van de andere kunstenaars van de Kunstroute Ridderkerk, is 20 en 21 april welkom in de ateliers. Die zijn geopend van 11 tot 17 uur. Kijk voor meer informatie op www.kunstrouteridderkerk.nl.

Finale ZiZiB in Het Kruispunt BARENDRECHT - Ruim 130 basisschoolkinderen zingen maandag 22 april mee in ZiZiB. ZiZiB staat voor Zin In Zingen In Barendrecht. Het is een zangwedstrijd van ToBe voor de groepen 6, 7 en 8 van de Barendrechtse basisscholen. Deze lokale variant van ZiZiZ (die in ZuidHolland georganiseerd wordt door Kunstgebouw) wordt dit jaar voor de elfde keer gehouden door ToBe. Vijf groepen laten tijdens de ZiZiB-finale van zich horen in theater Het Kruispunt. Zij brengen twee live nummers van de ZiZiB-cd ten gehore, begeleid door een band. Het publiek bestaat uit 350 fans,

die op school een kaartje gekocht hebben. Voorafgaand aan de finaleavond hebben de leerlingen workshops zang en choreografie gekregen. De scholen die meedoen aan ZiZiB 2013 zijn: De Ark groep 6, de Zeppelin groep 6a en 6b en de Draaimolen groep 6a en 6b. In de jury zitten burgemeester Van Belzen, Piet Elenbaas (directeur ToBe) en Desiree Wouters, zangeres en zangdocent bij ToBe. De school met het beste optreden krijgt de wisselbeker. ZiZiB wordt financieel mogelijk gemaakt door ToBe en Gemeente Barendrecht.

Beeldhouwer Greeth Zwering (midden) overhandigde aan Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde haar beeldhouwwerk als blijk van waardering.


Profiteer nu van 15% belastingvoordeel

Tijdelijk bij de S3 GRATIS GripDeck

Strak design hoeft niet saai te zijn Als u minimalistisch te min vindt design en uitgekeken benthoeft op wit, dan laten onze adviseurs nieuwe SieMatic S3 Strak niet saaiu graag te dezijn keukens zien. Strak design maar allesbehalve saai. SieMatic brengt weer kleur in de keuken. Ook in de details: Als u minimalistisch te min vindt en uitgekeken bent op wit, dan laten onze adviseurs u graag de nieuwe SieMatic S3 de horizontale en verticale greeplijsten, de leuke deels geïntegreerde greepjes en de interieurs van de open kasten keukens zien. Strak design maar allesbehalve saai. SieMatic brengt weer kleur in de keuken. Ook in de details: zijn leverbaar in diverse nieuwe kleuren. Elke gewenste combinatie is mogelijk. Zo geeft u uw keuken een persoonlijke de horizontale en verticale greeplijsten, de leuke deels geïntegreerde greepjes en de interieurs van de open kasten stijl, van ingetogen tot uitbundig. De SieMatic S3 is vernieuwend, fris en jong. Ook de prijs maakt vrolijk. zijn leverbaar in diverse nieuwe kleuren. Elke gewenste combinatie is mogelijk. Zo geeft u uw keuken een persoonlijke stijl, van ingetogen tot uitbundig. De SieMatic S3 is vernieuwend, fris en jong. Ook de prijs maakt vrolijk. Van den Berg Edisonstraat 12 Numansdorp Tel. 0186 - 654122 info@vandenbergkasten.nl www.vandenbergkasten.nl

‘t Liefst een SieMatic ‘t Liefst een SieMatic

adv SM S3 Tinnemans keukens.indd 1

20-02-13 09:39

adv SM S3 Tinnemans keukens.indd 1

20-02-13 09:39


jaargang 5 - nummer 25 - 18 april 2013

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

1

BLIK OP BARENDRECHT

Vrijwilligers maken fietsverkeersexamen weer mogelijk! Bijna achthonderd fietsende basisschoolleerlingen uit groep 7 nemen deze week deel aan het Verkeers-

examen 2013. De Barendrechtse afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN), het onderwijs en de gemeente zorgen dat het verkeersexamen succesvol verloopt. Wethouder Jeroen Gebben is zeer tevreden: “In 2012 kon het verkeersexamen geen doorgang vinden door een gebrek aan vrijwilligers, terwijl het ontzettend belangrijk is dat kinderen zich goed kunnen redden in het verkeer. Ik ben er trots op dat het door onze

In dit nummer:

2 • Burgemeester Van Belzen loopt mee met buurtpreventie 3 • Gezellige kermis gemeentehuisplein 5 • Nieuw in Barendrecht: Extra aandacht meertaligheid 7 • Doe mee met activiteiten Nationale Sportweek

Roparunteam in beeld:

Team 275 J.P. van Eesteren De Roparun 2013 start zaterdag 18 mei en finisht op maandag 20 mei

gezamenlijke inspanningen dit jaar wel gelukt is.”

(Pinksterweekeinde). De teams passeren Barendrecht op weg naar Jeroen Gebben gaf maandag 15 april

de finish in Rotterdam. Dit jaar doen maar liefst acht Barendrechtse

het eerste startschot voor het Verkeers-

teams mee. Ook dit keer doet team 275 J.P. van Eesteren mee. Met

examen. De leerlingen van basisschool

veertien jaar RopaRun ervaring in de benen, gaan wij dit jaar voor de

Het Kompas beten het spits af. Geb-

vijftiende keer op avontuur voor het leven!

ben: “Kinderen zijn soms onvoorspelbaar in het verkeer. Het uiteindelijke

Saamhorigheid

te halen. Daarnaast hebben wij een

doel van het Verkeersexamen is dat

Ook dit jaar gaan wij, met het inmid-

sponsorcommissie die probeert onze

kinderen zich in de dagelijkse verkeers-

dels traditionele teamnummer 275,

vaste relaties te bewegen geld te do-

praktijk veilig gedragen. Een goede

weer de 521 kilometer vanuit Parijs

neren. Dat heeft de afgelopen jaren

voorbereiding erop is heel belangrijk.”

naar Rotterdam te lijf. Ons team ken-

geresulteerd in een mooie opbrengst

Hij vervolgt: “Kinderen leren verkeers-

merkt zich door de grote saamhorig-

waar wij trots op zijn. Ons doel is ieder

regels en veilig gedrag vooral door lo-

heid onderling. De collega’s van de

jaar een bedrag van circa € 15.000,-

pend of fietsend aan het verkeer deel

drie vestigingen van J.P. van Eesteren

over te maken aan Stichting Roparun.

te nemen. Ook ouders hebben hier

stimuleren elkaar tijdens de run tot

een rol in. Ga zo vaak mogelijk met uw kinderen het verkeer in, vertoon goed voorbeeldgedrag en coach uw kinde-

Wethouder Jeroen Gebben en Jan van Tol (voorzitter VVN Barendrecht) gaven 15 april bij Het Kompas het startschot voor het fietsverkeersexamen

ren in hun verkeersgedrag!”

het uiterste te gaan. Jaarlijks komen

Snelheid

er meer aanmeldingen vanuit de me-

Onlangs hielden wij onze traditionele

dewerkers om mee te doen. Dit jaar

nachtelijke oefenloop vanaf ons kan-

bestaat het team voor een derde uit

toor in Bunnik naar het kantoor in Ba-

van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers is

en de gemeente hebben de handen

nieuwe Roparunners. Elke keer ho-

rendrecht. Met zo’n 11,4 km per uur

Theorie en praktijk

het organiseren van een goed en re-

ineengeslagen en ervoor gezorgd dat

ren wij bij de evaluatie dat de nieuwe

liepen wij 72 kilometer in zes-en-een-

Het Verkeersexamen bestaat uit een

alistisch praktijkexamen niet mogelijk.

het fietsverkeersexamen dit jaar weer

deelnemers een onbeschrijflijke erva-

half uur. Met deze gemiddelde team-

theoretisch en een praktisch deel.

Controleposten langs de af te leggen

een succes is. VVN neemt de coördi-

ring hebben beleefd die zij niet snel

snelheid doen wij circa 45 uur over de

Het schriftelijk examen werd dit jaar

route zorgen ervoor dat niemand kan

natie van het verkeersexamen voor

zullen vergeten.

route van Parijs naar Rotterdam.

op donderdag 11 april gehouden. Bij

verdwalen. Jan van Tol (voorzitter VVN

haar rekening en organiseert het prak-

het praktijkexamen wordt rekening

Barendrecht): “De vrijwilligers zijn on-

tijkgedeelte. De scholen organiseren

Opbrengst

Wij kijken uit naar de hopelijk zon-

gehouden met de mogelijkheden en

misbaar als controleurs. Zij beoordelen

het theoretische gedeelte en zorgen

Met het verkopen van de Roporun-

overgoten Pinksterdagen en naar de

beperkingen van kinderen in de leef-

of de leerlingen zich aan de verkeers-

voor de vrijwilligers. Jeroen Gebben

loten en online-donaties trachten wij

altijd fijne Doorkomst en aanmoedi-

tijd van elf en twaalf jaar. Daarom loopt

regels houden en de leerlingen kun-

benadrukt: “Door zo vroeg mogelijk te

ieder jaar weer een mooi bedrag op

gingen in Barendrecht!

de route door een omgeving die zij uit

nen zich met vragen of problemen tot

starten met educatie worden kinderen

de dagelijkse praktijk kennen en krijgen

de vrijwilligers wenden. Ook in 2014

goed voorbereid op deelname aan

de kinderen van tevoren de gelegen-

willen wij het verkeersexamen graag

het verkeer. Wij vinden het dan ook

heid om te oefenen. VVN stippelde

weer organiseren. Geef u daarom al

belangrijk dat het fietsverkeersexamen

in Barendrecht twee routes uit, één in

vroeg in het nieuwe schooljaar bij de

jaarlijks plaatsvindt en doen er samen

Barendrecht-Centrum en één in Car-

leerkracht van groep 7 op als potenti-

alles aan om dat voor elkaar te krijgen.”

nisselande.

ele vrijwilliger!” Kijk voor meer informatie op

Belang vrijwilligers

VVN, onderwijs, gemeente

www.veiligverkeernederland.nl/

De scholen zorgen voor de werving

VVN afdeling Barendrecht, de scholen

verkeersexamen

Dag tegen pesten Op 19 april is het de Dag tegen pesten. De Stichting Omgaan met Pesten en de Stichting Jongeren Begeleiding Barendrecht (JBB) gaan het gesprek over pesten aan op de Barendrechtse scholen. In de paarse Loungebus van JBB kunnen schoolklassen een workshop volgen over pesten en hoe je daarmee kunt omgaan. Door middel van gesprekken, spellen en rollenspellen leren kinderen meer over het begrip ‘grenzen’, wat het verschil is tussen plagen en pesten, en hoe je voor je jezelf en een ander kunt opkomen. Tussen 16.00 en 18.00 uur staat de Loungebus bij de bibliotheek aan het Middeldijkerplein. Jong en oud kan hier informatie krijgen of een gesprek voeren over pesten.


jaargang 4 - nummer 28 - 19 april 2012

2

jaargang 5 - nummer 25 - 18 april 2013

GEMEENTEBARENDRECHT

van zaterdag 20 tot en met zaterdag 27 april

Nationale Sportweek en Koningsspelen 2013 is een bijzonder jaar. Dit jaar vindt de Nationale Sportweek voor de tiende keer plaats! Maar dat is niet alles. Tijdens de Nationale Sportweek doen op vrijdag 26 april meer dan anderhalf miljoen kinderen op 7.500 basisscholen mee aan de Koningsspelen. Dit sportieve evenement is georganiseerd ter gelegenheid van de troonswisseling. Nog steeds sporten veel mensen niet.

breid aanbod aan sportverenigingen-

duizend basisscholieren en bijna vier-

Het NOC*NSF organiseert de Nati-

en scholen.

honderd leerkrachten mee! Het gaat

onale Sportweek met als doel meer

Beste Barendrechter, Na een winter die voor ieders gevoel eeuwig door bleef lopen, is het kwik nu eindelijk gestegen. Om mij heen hoorde ik niet anders dan dat mensen geveld werden door de griep. Iedereen was toe aan een zonnig voorjaar. De avonden worden langer en ik zie meer Barendrechters buiten in beweging komen. De trainingslopen voor de marathon in Rotterdam zitten er weer op, maar acht Barendrechtse teams zijn nog volop in training voor de Roparun. Ook de skates zijn uit de kast getrokken, de sportscholen worden drukker bezocht, mensen schrijven zich in bij verenigingen en op het Waaltje zie ik volop roeiers en kanoĂŤrs. Wij hebben er weer zin in! Dit jaar doen wij weer mee met de Nationale Sportweek, een landelijk sportevenement dat een week lang in Nederland de breedtesport in de etalage zet en laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is. Dit sportieve evenement is uitgegroeid tot een van de grootste sportevenementen van Nederland met ieder jaar weer een recordaantal deelnemers, deelnemende gemeenten en sportaanbieders. Uiteraard doen wij daar graag aan mee. Wij kennen in onze sportieve gemeente nog meer van dit soort geweldige sportevenementen voor jong en oud, zoals het Sportgala, de huldiging van onze jeugdkampioenen, de Doorkomst van de Roparun en de Wielerronde. De Nationale Sportweek hoort met recht thuis in dat rijtje. Dankzij de inzet van sportverenigingen en enthousiaste vrijwilligers is alles ook dit jaar tot in de puntjes geregeld. Als wethouder sport ben ik daar enorm trots op. En dat vind ik gelijk ook het mooie van sport, het brengt mensen bij elkaar: vrijwilligers, mensen die zelf graag sporten of die liever iemand anders aanmoedigen. Tijdens de Nationale Sportweek krijgt u uitgebreid de kans kennis te maken met verschillende sportaanbieders en sporten. Ik nodig u uit mee te doen met een van de activiteiten. Ik wens u veel sportief plezier toe. Hopelijk tot ziens! Stephanie ter Borg, wethouder sport

erom dat dit een onvergetelijke dag

mensen kennis te laten maken met

Vrolijke, sportieve dag

wordt, vol sport en spel waarmee de

een sport die bij hen past en ze vervol-

De organisatie van de Koningsspelen

kinderen in beweging komen. Geheel

gens de weg naar de sportvereniging

is in handen van een speciaal comitĂŠ

in de sportieve spirit die onze toekom-

te laten vinden.

onder leiding van Richard Krajicek. Het

stige Koning zo kenmerkt. Nog nooit

doel is een vrolijke, gezellige en bo-

kwamen zoveel basisschoolkinderen

Barendrecht doet mee!

venal sportieve dag voor alle kinderen

in Nederland tegelijk in beweging!

Onze sportieve gemeente doet al

in het basisonderwijs te organiseren.

een aantal jaar mee met de Nationale Sportweek. Op deze manier laten

Koningsontbijt en -sportdag

sportverenigingen en andere aanbie-

De Koningsspelen bestaan uit twee

ders van sport en bewegen zien wat

vaste onderdelen: een gezond en

zij in huis hebben. Barendrecht biedt

feestelijk Koningsontbijt en de Ko-

sporters bovendien het hele jaar door

ningssportdag. Elke school bepaalt zelf

veel mogelijkheden: er zijn goede

hoe zij dit ontbijt en de sportdag vorm-

sportaccommodaties en een uitge-

geven. In Barendrecht doen ruim vijf-

Programma voor Barendrecht Tijdens de Nationale Sportweek worden in het hele land sportieve activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Natuurlijk blijft Barendrecht niet achter! Ook in onze gemeente bieden sportverenigingen u een aantal laagdrempelige (kennismakende) activiteiten aan. Kijk in onderstaand schema of er iets voor u tussen zit! Aarzel niet om aan te sluiten, want de volgende sportverenigingen verwelkomen u graag!

Datum/tijdstip

Activiteit

Locatie

Zaterdag 20 april 10.00-14.00 uur

AEGON Open Roeidag

Roeivereniging Barendrecht, Noldijk 73

10.30-13.00 uur

Soeploop Energieladies

Atletiekvereniging CAV Energie, Sportpark De Bongerd, Dierensteinweg 10

11.00-16.00 uur

Open dag Fietscross Club Barendrecht

FCC Barendrecht, Sportpark De Bongerd, Dierensteinweg 7

12.00-17.00 uur

Kano- of kajakvaren

Kanovereniging Lekko, Noldijk 73

Zaterdag 27 april 10.00 - 15.00 uur

Beoefenen schietsport en demonstraties

Clubgebouw De Vrijheid, Sportpark Ziedewij, Graaf Adolfstraat 8

Het overzicht kan in aanloop naar 20 april nog aangevuld/gewijzigd zijn. Kijk voor het meest actuele overzicht op www.nationalesportweek.nl/sportactiviteiten.


jaargang 5 - nummer 25 - 18 april 2013

GEMEENTEBARENDRECHT

3

Burgemeester Van Belzen Trotse mensen loopt mee met buurtpreventie Column van wethouder Bas Nootenboom

SMITSHOEK/RIEDERHOEK - Sinds

Jeanette vult aan: “Onze zichtbare aan-

nier om als inwoner zelf iets bij te dra-

eind vorig jaar is buurtpreventie

wezigheid werkt preventief. Wij hopen

gen aan de eigen buurt. Wij vragen tijd

actief in de wijken Smitshoek en

medebewoners te motiveren zich als

en energie van onze vrijwilligers, maar

Vorige week mocht ik in een toespraakje iets over de geschiedenis

Riederhoek. Op donderdagavond

goede buren te gedragen. Daarnaast

daar krijgen zij ook veel voor terug.” U

van Barendrecht vertellen aan Australische gasten. U zult over dit be-

11 april liep burgemeester Van

hebben wij een signalerende functie

kunt de vrijwilligers herkennen aan hun

zoek vast wel iets gelezen hebben. Geboeid luisterde men naar het

Belzen mee met de enthousias-

en melden wij ongewenste situaties

opvallend gele hesje met op de rug het

verhaal over de vondsten van de eerste nederzetting uit 4.000 voor

te vrijwilligers tijdens een route

en gebreken bij de gemeente. Wij roe-

reflecterende opschrift ‘Buurtpreventie’.

Christus en de haat-liefdeverhouding met het water. De vorming van

door de buurt.

pen onze buurtbewoners op dit ook te

van het water

het eiland IJsselmonde, de indijking en vorming van de polders en

doen.”

Meld u aan!

de watersnoodramp van 1953. Maar ook de werkgelegenheid die het

De burgemeester was erg onder de

water de Barendrechters bood (visserij) en biedt (wereldhaven Rotter-

indruk: “Ik ben trots op deze vrijwilli-

Uitrol in Centrumgebied

het Centrumgebied? Bent u ook en-

dam). Natuurlijk heb ik ook het een en ander verteld over het huidige

gers. Zij helpen mee de buurt veiliger

De komende tijd wordt buurtpreventie

thousiast geworden om als vrijwilliger

Barendrecht met haar voorzieningen.

en prettiger te maken en dat voelt

verder uitgerold in het Centrumgebied

buurtpreventie aan de slag te gaan

goed. Samen met de politie en andere

van Barendrecht. Het betreft de wijken

in uw buurt? Meld u zich dan aan bij

instanties werken wij aan uw en onze

Centrum, Centrum Oost, Binnenland

Marsha Rietbergen via m.rietbergen@

veiligheid, maar wij kunnen dat niet

en Noord. Marsha Rietbergen (coör-

kijkopwelzijn.nl. Meer informatie vindt

alleen. Wij hebben de hulp nodig van

dinator buurtpreventie en werkzaam

u op www.buurtpreventiebarendrecht.

onze inwoners en daarom is buurtpre-

voor Stichting KijkopWelzijn) ziet de

nl en op www.barendrecht.nl > Leven

ventie zo ontzettend waardevol!”

meerwaarde in van buurtpreventie:

& Werken > Veiligheid > Campagnes/

“Buurtpreventie is een uitstekende ma-

Acties > Buurtpreventie.

Woont u in Smitshoek, Riederhoek of

Enthousiaste vrijwilligers Jeannette Buitendijk en Quirijn de Keizer zijn enthousiast over hun rol als vrijwilliger buurtpreventie. Quirijn: “Wij lopen met minimaal twee vrijwilligers verschillende routes door de buurt, vooral in de weekeinden. Bijzonder aan buurtpreventie is dat je als bewoner Aan het einde van de bijeenkomst

Deze paar uur maakten op de heer

een bijdrage levert aan de samenhang

bedankte de Australische minister van

Delahunty een grote indruk. Hij kon

in de buurt. Je leert je medebewoners

veteranenzaken Delahunty ons voor

niet anders dan de conclusie trekken

goed kennen. Je weet wat er speelt en

de ontvangst. ‘s Ochtends was hij sa-

dat Nederlanders in het algemeen,

waar behoefte aan is. Ik krijg positieve,

men met de overige gasten op pad

maar Barendrechters in het bijzon-

maar ook aarzelende reacties tijdens

geweest onder leiding van Hans en

der trotse mensen zijn. Trots op hun

onze rondes. Daarom roep ik ieder-

Marjoan Onderwater. Zij bezochten op

geschiedenis, trots op wat wij zijn en

een op eens een keer met ons mee

de begraafplaats het graf van de in de

trots op anderen die ons geholpen

te lopen. Zo groeit buurtpreventie uit

Tweede Wereldoorlog in Barendrecht

hebben de vrijheid te veroveren. Pas

tot iets vanzelfsprekends in de buurt.”

omgekomen Australische piloot Jack

nadat hij deze woorden had uitgespro-

Dawson Green. Het pilotengraf wordt

ken, viel bij mij ook het kwartje. Ja, ei-

al jaren vol overgave onderhouden

genlijk zijn wij met elkaar best wel trots

door groep 8 van de Rehobôthschool.

op Barendrecht. Soms heb je anderen nodig om dat te beseffen.

Burgemeester Van Belzen is trots op de vrijwilligers die meehelpen de buurt veiliger te maken

Noord, Binnenland en Centrum weer schoon! NOORD/BINNENLAND/CENTRUM - Actieve bewoners van de Buurt Bestuurt in Noord, Binnenland en Centrum maakten op woensdag 10 april 2013 voor de tweede keer hun wijk schoon. Deze wijken hebben een voorbeeldfunctie: samen houden zij de buurt schoon! Net als vorig jaar werkten de bewoners samen met de leerkrachten en kinderen van CBS De Hoeksteen.

Tweets vanuit Barendrecht www.twitter.com/BARENDRECHTzh Vrijdag 19 april: (lounge)bus op Middeldijkerplein #Barendrecht. Doel: het gesprek over #pesten aangaan. pic.twitter.com/k6QAxmPxOk

Ongeveer 35 deelnemende kinde-

net als vorig jaar won team Groen.

goody bag met wat speelgoed en

ren en ouders gingen in groepjes

Na afloop kregen alle kinderen een

snoep.

met een eigen kleur de buurt in. Zij vulden zakken met zwerfvuil. De kinderen vertellen: “Wij vonden veel blikjes en papier, een cd-speler,

www.twitter.com/StephanietBorg

kerstboom, step, drie lege wietzakjes

Halfjaarlijks overleg gehad met Bewonersraad van @PatrimoniumB over woningbouwprojecten en ontwikkelingen

Het afval werd bij de school verza-

en nog meer vreemde voorwerpen.” meld, waar de jury het totaalgewicht

www.twitter.com/BasNootenboom

per groep vaststelde.

Strategisch overleg met wooncorporaties afgerond. Gesproken over veiligheid en leefbaarheid. We hebben elkaar nodig. pic.twitter.com/Wb9JsIZ9yX

Winnaar: team Groen

www.twitter.com/JeroenGebben Praktijkexamen verkeer #barendrecht vooral mogelijk door inzet vrijwilligers VVN en ouders. Erg belangrijk #mvd01 pic.twitter.com/gnbGAymALv Volg ook de gemeente op Twitter!

Binnen vermaakte Harry de Zwerver de kinderen met een showen goochelprogramma en werden pannenkoeken en limonade uitgedeeld. Gebiedsregisseur Arjen van Breugel maakte de winnaar bekend:


Onderhoud uw Opel bij Van der Tholen Nu met GRATIS één jaar lang Opel Assistance Plus mobiliteitsgarantie

OPEL ERKEND REPARATEUR Periodiek onderhoud is essentieel om onbezorgd te kunnen blijven genieten van uw Opel. Van der Tholen is als Opel Erkend Reparateur daarvoor de aangewezen partij. U krijgt waar voor uw geld én ons specialisme er gratis bij. Waarom onderhoud bij Opel Erkend Reparateur Van der Tholen? • Wij maken altijd gebruik van originele onderdelen met minimaal twee jaar garantie. • Er wordt aan uw Opel gewerkt door specialisten die getraind zijn door de importeur. • De monteurs maken uitsluitend gebruik van gereedschap dat speciaal voor uw Opel model is ontwikkeld. • wij gebruiken volsynthetische olie. • Wij hanteren de officiële, d.w.z. door de fabriek voorgeschreven, onderhoudsbeurten tegen zeer aantrekkelijke prijzen. • Na uitvoering van een onderhoudsbeurt aan uw auto, krijgt u tot maximaal één jaar lang Opel Assistance Plus mobiliteitsgarantie en u kunt lid worden van MijnOpel, een loyaliteitsprogramma met diverse, unieke services en voordelen. Wij zijn namelijk van mening dat het door ons uitgevoerde onderhoud van zodanige kwaliteit is, dat we er een mobiliteitsgarantie op durven te geven. Als u uw Opel door ons laat onderhouden, betekent dit voor u dat uw Opel altijd in topconditie verkeert, met de zekerheid van mobiliteit via Opel Assistance Plus.

VAN DER THOLEN B.V. Bijdorpplein 1 Barendrecht tel. (0180) 61 32 03 www.vandertholen.nl

UW BEDRIJF IN MOEILIJKHEDEN? VAN GASTEL EN BAL HELPT U OM PROBLEMEN TE VOORKOMEN EN/OF SCHADE BEL ONS VOOR DESKUNDIGE BIJSTAND ONDER MEER OP HET GEBIED VAN: HERSTRUCTURERINGEN VOORBEREIDING FAILLISSEMENT ONDERHANDELINGEN MET DE CURATOR

TE BEPERKEN.

CREDITEURENAKKOORD ZEKERHEIDSRECHTEN DOORSTART

HÉT ADVOCATENKANTOOR VOOR HET MKB!

RIDDERPOORT 38 RIDDERKERK T: 0180-820223

WWW.VANGASTEL-BAL.NL VERBOUWEN?

PAK HET

BTW VOORDEEL

WWW.JANSENGLAS.NL


jaargang 5 - nummer 25 - 18 april 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Ruimte voor de raad In deze rubriek geeft elke week een andere raadsfractie haar visie op de lokale politiek. Deze week is de VVD-fractie aan de beurt.

Verantwoord besluiten volgens de VVD

5

Gezellige kermis op het gemeentehuisplein BINNENLAND - Van dinsdag 23 april tot en met woensdag 1 mei staat de kermis traditiegetrouw op het plein voor het gemeentehuis. U en de kinderen zijn van harte welkom om te komen rondtollen, zwieren, draaien en botsen! Laat u verleiden tot een ritje in de botsauto’s of koop een ouderwetse, zoete suikerspin. Neem uw kinderen mee naar het draaimolentje en de rups. Iets te kinderachtig? Ook voor de oudere jeugd is er van alles te beleven. Wie is stoer genoeg voor de Breakdance? En wie wint een prijs bij de schietsalon?

De VVD-fractie wil graag de inwoners van Barendrecht enig inzicht bieden in de manier waarop de raadsfractie van de VVD haar

De openingstijden van de kermis zijn

de kermis tijdelijk niet parkeren op het

4.30 tot 18.30 uur gesloten voor al

verantwoordelijk neemt. Wij doen dat aan de hand van twee ac-

als volgt:

gemeentehuisplein.

het verkeer. Buslijn 183 wordt omge-

tuele onderwerpen, namelijk: de realisatie van het bedrijventer-

- dinsdag 23 april: 14.00-22.30 uur;

rein Nieuw-Reijerwaard als uitbreiding van het AGRIVERScluster

- woensdag 24 april: 13.00-22.00 uur;

Markt 26 april verplaatst

halte Centrumpost (oude postkantoor

en de fusie van de ambtelijke organisaties van Barendrecht, Al-

- donderdag 25 april: 14.00-22.00 uur

De markt van 26 april verplaatst naar

wordt verplaatst naar de 2e Baren-

(van 14.00-15.00 uur gratis kermis

de Binnenlandse Baan (tussen On-

drechtseweg (ter hoogte van theater

voor mensen met een beperking);

derlangs en ‘t Vlak). Deze straat is van

Het Kruispunt).

brandswaard en Ridderkerk tot één BAR-organisatie. In 2008 is de Strategische Visie voor

- vrijdag 26 april: 13.00-22.30 uur;

Barendrecht vastgesteld. Zowel de

- zaterdag 27 april: 13.00-22.30 uur;

uitbreiding van het voor Barendrecht

- zondag 28 april: gesloten;

belangrijke AGRIVERScluster als de

voorkant goed regelen anders houd

- maandag 29 april: 14.00-22.00 uur;

samenwerking met Albrandswaard

je elkaar gevangen en levert de sa-

- dinsdag 30 april: 10.00-22.30 uur;

en Ridderkerk zijn daarin als visie

menwerking de Barendrechters uit-

- woensdag 1 mei: 13.00-22.00 uur.

vastgelegd en passen dus in de stra-

eindelijk niets op.

Op woensdag 24 april en woensdag 1

tegie die de raad heeft vastgesteld.

mei kost elke attractie u slechts € 1,-!

Vanaf januari 2012 is het samenwer-

Positieve effecten voor

kingsverband

Barendrecht

Tijdelijk niet parkeren

wij met Rotterdam en Ridderkerk

Nieuw-Reijerwaard: behoud en forse

gemeentehuisplein

de AGRIVERS-ontwikkeling ter hand

uitbreiding werkgelegenheid voor la-

Van zondagavond 21 april, 18.00 uur

nemen. Er zijn gronden aangekocht

ger opgeleiden in de regio.

tot donderdag 2 mei, 17.00 uur kunt

en de provincie legt in juni 2013 het

BAR-organisatie: betere dienstverle-

u vanwege het op- en afbouwen van

bestemmingsplan vast. Voor de BAR-

ning en betere invulling van taken die

organisatie zijn besluitklare plannen

de provincie en het Rijk aan de ge-

om per 1 januari 2014 met één ge-

meenten overdragen (decentralisa-

meenschappelijke ambtelijke organi-

ties) en dat alles tegen lagere kosten.

operationeel

waarin

leid via de 2e Barendrechtseweg. De

satie te werken. Risico’s

Gemeente ontvangt Wist u dat... Australische scholieren

Besluitvorming

Voor Nieuw-Reijerwaard heeft de

Nieuw-Reijerwaard is bijzonder om-

VVD een analyse gemaakt van de ri-

Op donderdag 11 apil brachten Australische scholieren een bezoek

dat dit bedrijventerrein op Ridder-

sico’s die Barendrecht loopt als het

aan de gemeente Barendrecht. Dit bezoek was onderdeel van een reis

kerks grondgebied ligt en de raad

AGRIVERScluster niet in Barendrecht

door Europa langs plekken die herinneren aan de inzet van Australi-

van Ridderkerk er géén voorstander

zou blijven. Dit is afgezet tegen de

sche militairen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog en in de strijd

van is. Omdat de crisis- en herstel-

risico’s die wij lopen met de partici-

na die tijd.

wet voor Nieuw-Reijerwaard geldt,

patie in de ontwikkeling. De risicoaf-

kan Ridderkerk het niet tegenhou-

weging blijft lastig, zeker als het een

Het bezoek aan Barendrecht werd geor-

inneren, maar ook de zwarte pagina’s

den. Er is nu een constructie waarin

ontwikkeling buiten de gemeente-

ganiseerd door Hans Onderwater. Sinds

in onze geschiedenis, zoals deze groep

Ridderkerk het grondgebied behoudt,

grens betreft, maar deze viel uit in

1980 onderhoudt hij actief contact met

doet. Daarna gingen de scholieren

maar de verantwoordelijkheden en

het voordeel van participatie. Voor

de nabestaanden van de Australische

langs het monument van de overleden

bevoegdheden bij alle belangheb-

de BAR-organisatie zitten de risico’s

Jack Dawson Green. Het graf van deze

vlieger en legden zij een krans bij zijn

benden liggen, namelijk de Provin-

vooral in waardering van de inbreng

in 1945 omgekomen piloot bevindt

graf.

cie, Ridderkerk, Rotterdam en Ba-

en de verrekening van opbrengsten

zich op de algemene begraafplaats aan

rendrecht. Aan deze oplossing is de

en kosten. Dat wil de VVD op voor-

de Scheldestraat.

VVD zowel op de voorgrond als op

hand geregeld zien.

de achtergrond debet. Voor het be-

Rehobôthschool Een bezoek aan de Rehobôthschool

Zwarte pagina’s

was nadrukkelijk opgenomen in het

sluit over de BAR-organisatie geldt dit

Controle

Burgemeester Jan van Belzen ontving

programma. Leerlingen van groep 8

laatste zeker ook. De VVD stelt hoge

Met een niet aflatende betrokken-

de groep scholieren in het gemeen-

van deze school adopteerden het graf

eisen aan de startcondities en aan

heid blijft de VVD vanuit de contro-

tehuis. Hij benadrukte dat het goed is

van Jack Dawson Green in 2007. Zij ver-

de onderlinge verrekeningen tussen

letaak van de raad de vorderingen

om niet alleen de goede tijden te her-

zorgen sindsdien gezamenlijk het graf.

de gemeenten. Je moet dit aan de

volgen. Bij Nieuw-Reijerwaard is één VVD’er namens de raad zeer actief in het bestuur. En bij de BAR-organisatie zorgt de VVD dat de raad invloed en controle krijgt. De VVD staat immers voor het Beste voor Barendrecht. Wilt u contact opnemen met een raadsfractie? Kijk voor contactgegevens op www.barendrecht.nl > Bestuur & organisatie > Gemeenteraad > Samenstelling gemeenteraad.

…gemeente Barendrecht al drie keer is vereerd met een bezoek van een lid van het Koninklijk Huis? Op 16 juni 2007 bezocht Hare Majesteit Koningin Beatrix onze gemeente ter gelegenheid van de opening van de Betuweroute. Bij het treinstation zette zij met een symbolische handeling stroom op de bovenleiding, waarna een goederentrein in beweging kwam. Nog geen twee jaar later, op 3 juni 2009, bracht Koningin Beatrix opnieuw een bezoek aan Barendrecht. Dit keer voor de officiële opening van de nieuwbouwlocatie van het RMPI aan het Dennenhout in Carnisselande (tegenwoordig Yulius). Op 29 maart 2012 bracht Kroonprins Willem-Alexander, Prins van Oranje, vanuit het Oranje Fonds een bezoek aan onze gemeente. Hij sprak met het college van burgemeester en wethouders over de dilemma’s waar Barendrecht als groeigemeente mee te maken heeft. In de Centrumpost bekeek hij diverse vrijwiligersinitiatieven van Stichting Present en KijkopWelzijn. Ook maakte hij een wandeling door de Oude Dorpskern en was hij te gast in de Dorpskerk die dat jaar haar 500-jarig jubileum vierde.


Kun jij ook niet wachten tot het zonnetje doorbreekt en de temperatuur stijgt? Dan is dit hét moment voor jouw nieuwe voorjaarslook! De kapsels van dit seizoen hebben lekker veel luchtige laagjes, waardoor je alle kanten op kunt met je styling. Dit voorjaar zul je veel kapsels zien die luchtig vallen. Dat komt door de vele verschillende tussenlaagjes die je kapper vakkundig in je haar knipt of snijdt met een speciale techniek. Superhandig, want door die laagjes is je haar heel gemakkelijk verschillende kanten op te stylen. Laat je volop inspireren voor jouw perfecte voorjaarslook.

UW DROOMAUTO! Nu in de showroom bij Noteboom Rotterdam + GRATIS GEÏNTEGREERD NAVIGATIE SYSTEEM!

+ GRATIS

De Mitsubishi Outlander

De Mitsubishi ASX • Standaard zeer riant uitgerust • 3 jaar garantie • 5 sterren EURO NCAP

• Trekgewicht vanaf 1200 kg • ClearTec motor met Auto Stop & Go • Gemiddeld verbruik 1 op 19 km

v.a. B-label

Deze droom wordt al werkelijkheid v.a. € 22.990,-

Autobedrijf Noteboom Rotterdam B.V. Kamerlingh Onnesweg 32 • 2991 XL Barendrecht • Tel. 010 2923434

WWW.NOTEBOOM.NL

• Standaard zeer riant uitgerust • 3 jaar garantie • Als 2WD en 4WD

v.a. B-label

GEÏNTEGREERD NAVIGATIE SYSTEEM! EN TREKHAAK

• Tot 7 zitplaatsen • Ook als automaat • Trekgewicht vanaf 1.600 kg • Ook met 2.2 Dieselmotor (B-label)

Deze droom wordt al werkelijkheid v.a. € 31.890,-

(Ring) A15 -afslag 20 Barendrecht/IJsselmonde, naast Makro en Straluma (max reistijd 15 minuten of haal- en breng service)

Brandstofverbr.: 4,8 tot 6,8 l/100 km, CO2-uitstoot: 125 tot 157 g/km. Prijzen inclusief bpm/btw, tenzij anders vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage kosten rijklaar maken. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard specificaties. Gratis navigatiesysteem betreft een Kenwood DDX630WBT. De trekhaak bij de Outlander is een vaste trekhaak met 13 -polige stekker. Navigatie actie bij de Outlander alleen op Intense en Intense+ versies. Acties geldig tot en met 1 juni 2013. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.


jaargang 5 - nummer 25 - 18 april 2013

GEMEENTEBARENDRECHT

5 7

Veilig Barendrecht

Oktober 2013:

Start bouw MFA Vrouwenpolder Succesvolle christelijke basisschool Groen van Prinsterer (1.245 m2), kinderopvang Eiland Marlyne (500 m2) en een gym-

Veiligheidsdag!

zaal (455 m2). Naar verwachting wordt de MFA bij de start van het schooljaar 2014-2015 in gebruik genomen.

Zaterdag 6 april maakte jong

Wat leer ik tijdens een EHBO-cursus?

VROUWENPOLDER - In oktober 2013 starten wij met de bouw van een MultiFunctionele Accommodatie (MFA) in de nieuwbouwwijk Vrouwenpolder. De MFA biedt ruimte aan een tweede vestiging van de protestants-

en oud tijdens de eerste Baren-

Hoe ziet een hennepkwekerij eruit en

De gebruikers krijgen straks allemaal een

drechtse Veiligheidsdag kennis

wat zijn de gevaren? Wat is de rol van

eigen ingang naar het gebouw, maar er

met diverse organisaties die zich

Defensie bij chemische, biologische,

is wel sprake van gemeenschappelijk

24 uur per dag inzetten voor de

radiologische of nucleaire (CBRN) in-

gebruik van bepaalde centrale ruimten.

veiligheid in onze regio. Het in-

cidenten? Wat doet het Waterschap?

De gymzaal wordt gesitueerd op de

drukwekkende aanbod van ac-

Wat is Buurtpreventie? Wat zijn de ge-

eerste verdieping. De gemeente werkt

tiviteiten én het prachtige weer

varen van alcohol- en drugsgebruik?

momenteel samen met de gebruikers,

zorgden voor een enorme publie-

Op deze en nog heel veel andere

de architect en diverse adviseurs aan de

ke belangstelling.

vragen kreeg jong en oud tijdens de

uitwerking van het ontwerp.

Veiligheidsdag antwoord. Met bijdragen van onder andere De-

Ligging

fensie, de Veiligheidsregio Rotterdam-

Spectaculaire demonstraties

De MFA wordt gerealiseerd ten zui-

Rijnmond (Brandweer, GHOR), poli-

en workshops

den van de toekomstige oost-west

tie, douane, het hennepteam, Stedin,

Gedurende de dag vonden door-

verbindingsweg tussen de wijken La-

de

van

lopend demonstraties plaats. Van

gewei en Vrouwenpolder. Samen met

Smitshoek en Riederhoek, het Rode

hulpverlening bij grote ongevallen en

Impressie van de locatie en het gebouw

de naastgelegen nieuwbouwwijk La-

Buurtpreventievrijwilligers

Kruis, DCMR, het Waterschap Hol-

spectaculaire aanhoudingen door de

gewei is Vrouwenpolder de laatste

drecht. De wijk Vrouwenpolder wordt

weg, de Middeldijk en het provinciale

landse Delta, Evides, Humanitas, Pro-

politie tot een demonstratie van de

grote uitbreidingslocatie van Baren-

omsloten door de Kilweg, de Middel-

fietspad.

Rail en het Maasstad Ziekenhuis is dit

douane met drugshonden. Bezoe-

evenement een groot succes gewor-

kers genoten van het materieel van

den. Namens de gemeente waren de

de hulpdiensten zoals brandweer-,

Bijzondere Opsporings Ambtenaren

politie- en defensievoertuigen, een

(BOA’s) en medewerkers Openbare

Mobiele Eenheid-voertuig, nooddrink-

Orde en Veiligheid aanwezig. Ook

watervoorziening, de commando-unit

medewerkers van het Centrum voor

van de Veiligheidsregio, een water-

Jeugd en Gezin namen deel aan deze

werper en een zandzakvuller. Ook

leerzame dag.

konden zij een kijkje nemen in een

Nieuw in Barendrecht

Extra aandacht meertaligheid Barendrecht kent sinds deze week de folder ‘Meertaligheid en de taalontwikkeling van kinderen’ en bijbehorende ‘Richtlijnen voor professionals’. Zij bevatten achtergronden, knelpunten en adviezen voor het omgaan

SIGMA-tent, ambulance of hennep-

met meertaligheid en taalontwikkeling. Logopedist Irma van de Griend en wethouder Jeroen Gebben (onder-

Antwoord op nuttige vragen

wijs) reikten dinsdag 16 april de nieuwe folder en richtlijnen uit aan Lenneke Hordijk (jeugdverpleegkundige

Hoe voorkom ik brand in mijn wo-

van het consultatiebureau), namens het CJG, en Marjolein Kranenburg, namens het basisonderwijs.

ning? Wat zijn de taken van de ver-

Kijk voor een impressie van deze bij-

schillende hulpdiensten bij een groot

zondere dag op www.barendrecht.nl

kwekerij.

Wethouder Gebben: “De behoefte

uitwerking van actiepunten uit het

reikt ouders de folder ‘Meertaligheid

ongeval? Hoe is het om handboeien

> Actueel > Nieuws > Veiligheidsdag:

aan de richtlijnen vloeit voort uit

OAB. De nieuwe folder en richtlijnen

en de taalontwikkeling van kinderen’

of een kogelwerend vest te dragen?

groot succes!

het

zijn daar mooie voorbeelden van.”

uit en bespreekt deze met hen.

duidelijkheid over de beste manier

Rol consultatiebureau Centrum

Betrokkenheid overige partners

waarop ouders en professionals om

Jeugd en Gezin

Het is belangrijk dat diverse profes-

moeten gaan met meertaligheid. Er

Bij het consultatiebureau (CJG) wor-

sionals, zoals huisartsen, paramedici,

worden vaak tegenstrijdige adviezen

den ondersteuningsbehoeften van

onderwijs en medewerkers kinderop-

gegeven.” Irma van de Griend nam

een gezin duidelijk. Jeugdverpleeg-

vang, dezelfde ‘taal’ spreken in de ad-

namens de OAB-werkgroep het initi-

kundigen van het consultatiebureau

viezen rondom meertaligheid. Om dit

atief om de richtlijnen op te stellen.

komen als eerste met de potentiële

mogelijk te maken zijn de ‘Richtlijnen

Deze zorgen voor eenduidigheid.

doelgroep in aanraking. Zij signaleren

voor professionals’ opgesteld.

OnderwijsAchterstandenBeleid

(OAB). In de praktijk bestaat veel on-

knelpunten, ook op het gebied van OnderwijsAchterstandenBeleid

mogelijke taalproblemen, en kunnen

Het OAB richt zich op het vroegtijdig

ouders informeren, begeleiden en

opsporen en bestrijden van onder-

doorverwijzen. Het consultatiebureau

Kijk voor meer informatie over opvoeden en opgroeien op www.cjgbarendrecht.nl Hulpverleners demonstreerden tijdens de Veiligheidsdag wat zij doen bij een ongeval

wijsachterstanden bij jonge kinderen. Die kunnen ontstaan doordat de thuistaal een andere is dan de Nederlandse taal. Het algemene doel is dat

AGENDA

kinderen met zo min mogelijk achterstand aan het basisonderwijs (groep 3) beginnen. Zodra een dreigende onderwijsachterstand bij een kind

20 t/m

Nationale Sportweek

gesignaleerd wordt, krijgen de ouders

27 april

Diverse activiteiten van Barendrechtse sportverenigingen, scholen

informatie over de mogelijkheden om

en andere aanbieders van sport en bewegen. Locatie: geheel Ba-

dit zoveel mogelijk te beperken. De

rendrecht. Het lokale programma vindt u op pagina 2 van deze

OAB-werkgroep bestaat uit vertegen-

gemeentekrant.

woordigers van kinderopvang, CJG, 23 april

logopedist, basisonderwijs (o.a. Intern

t/m 1 mei Locatie: gemeentehuisplein. Op pagina 5 van deze gemeentekrant

Begeleiders) en gemeente. Jeroen Gebben: “Samen zorgen wij voor de

Kermis

Soms is de thuistaal een andere dan de Nederlandse taal

vindt u de openingstijden van de kermis.


www.arkeltuinverzorging.nl 078 - 677 14 32

Uw eigen droomtuin We zijn al sinds 1968 een begrip in de regio voor zowel ontwerp als de aanleg van tuinen. Daarnaast verzorgen we ook het onderhoud voor particulieren, bedrijven en verenigingen van eigenaren.

Neem contact met ons op en vraag de gratis brochure aan.

Bent u op zoek naar een betrouwbare partner op het gebied van groenvoorziening? Wij kunnen uw droomtuin realiseren! De historie van Van Arkel Tuinverzorging gaat ruim 70 jaar terug. In 1968 is het bedrijf overgenomen door Wim van Arkel. Inmiddels is ook zijn zoon Rogier nauw betrokken bij de dagelijkse leiding. Blik op Barendrecht sprak met junior over het bedrijf en ondernemerschap. Vader en zoon vormen de kern van de organisatie en zij zorgen voor hoogwaardig werk. Particulieren, bedrijven, gemeentelijke instellingen en scholen kunnen bij dit bedrijf terecht. Het dienstenpakket is gericht op tuinen in de breedste zin van het woord. Van ontwerp, aanleg tot onderhoud. “Een klant moet zich happy voelen in zijn of haar tuin. En wij weten als geen ander wat er allemaal bij komt kijken,” legt Rogier van Arkel uit. “Uw wensen worden vertaald naar een passend ontwerp op maat. U krijgt dan direct een duidelijk beeld van uw toekomstige tuin, zowel qua vormgeving als prijs. Later volgt de

aanleg van uw tuin, die wordt verzorgd door onze eigen specialisten. Niet alleen beplanting wordt gedaan, ook sier- en projectbestrating, afscheidingen, beregenings- en drainage-installaties, vijvers, zwembaden, tuinverlichting en tuinmuren verzorgen wij voor u. En graag nemen we het onderhoud voor onze rekening. Door onze kennis weten wij uw tuin in top conditie te houden” Van Arkel Tuinverzorging heeft een goede naam opgebouwd en werkt in de gehele regio. Van Barendrecht, Dordrecht, Hoekse Waard tot Spijkenisse. “Onze kracht is de persoonlijke benadering, begeleiding, kennis van zaken en een compleet machinepark. Door regelmatig overleg zorgen we voor een eindresultaat dat zeker aan uw verwachtingen zal voldoen.” Bent u benieuwd wat wij kunnen betekenen voor u! Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Rogier van Arkel Van Arkel Tuinverzorging - T. (078) 677 1432


jaargang 5 - nummer 25 - 18 april 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Publicaties Omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunningen

de belanghebbenden is bij deze uitspraak ongegrond verklaard. In de tweede beroepszaak oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat aanpassing van het vastgestelde bestemmingsplan noodzakelijk was.

9

Beschikking Beschikking ter inzage

Om te voldoen aan de uitspraak van de Raad van State is bestemmingsplan

Het Servicecentrum heeft een be-

Vaanpark op de volgende punten aangepast:

schikking voor de heer B.C. Keeldar,

1. De bedrijfscategorie van bijgebouwen op de te ontwikkelen woon-werk-

geboortedatum 26/11/1979. U kunt

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de vol-

kavel aan de Carnisseweg 67-69 is aangepast tot maximaal categorie 1

de beschikking tot 2 mei 2013 bij het

gende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen:

(artikel 7.1 onder c) met een afwijkingsbevoegdheid tot categorie 2 (artikel

Servicecentrum afhalen (zie voor de

- 2e Barendrechtseweg 195 (B20130077), voor het plaatsen van een dakop-

7.7 onder e).

openingstijden het colofon).

bouw op het achtergeveldakvlak en een dakkapel op het voorgeveldakvlak (08-04-2013);

2. De dakhelling (minimaal 40 tot maximaal 60 procent) ter plaatse van de woon-werkkavel aan de Carnisseweg geldt nu voor alle 4 de bouwvlakken.

- Emmastraat 42 (B20130078), voor het plaatsen van een dakopbouw op het voorgeveldakvlak (09-04-2013); - Gouwe 8 (B20130084), voor het vervangen van een trap (10-04-2013);

keplannen.nl.

ning verleend aan de Nederlandse

(Aesculus carnea 'Briotii') (10-04-2013); (06-04-2013); - Molenleede 102 (B20130079), voor het veranderen van een garagedeur in een kozijnpui (08-04-2013); - Seinhuiswei 70 (B20130080), voor het plaatsen van wegschuifbare balkon-

Voor de periode 15 tot en met 20 april 2013 is een collectevergun-

- Achter 56 t/m 64 (B20130082), voor het kappen van twee bomen - Marjoleinlaan 28 (B20130076), voor het kappen van een boom (berk)

Collecte

Het aangepaste bestemmingsplan is opnieuw gepubliceerd op www.ruimtelij-

Werken aan de weg Werkzaamheden beweegbare afsluitingen

Hartstichting. Voor de periode 22 tot en met 27 april 2013 is een collectevergunning verleend aan stichting Nationaal Fonds Kinderhulp.

In verband met onderhoudswerkzaamheden aan een aantal beweegbare afsluitingen (paaltjes in het wegdek) zijn de volgende locaties buiten werking:

In deze periode hebben deze organi-

- Dorpsstraat;

saties het alleenrecht te collecteren.

- Harplaan;

Iedere collectant heeft een legitima-

- Harmonielaan;

tiebewijs bij zich. U kunt hier altijd

De bovenstaande aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen op de data

- Voordijk.

naar vragen.

die er tussen haakjes bij vermeld staan. De mededeling dat een aanvraag

Wij verwachten dat de werkzaamheden half mei zijn afgerond. Daarna werken

omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvra-

de genoemde afsluitingen weer.

beglazing (08-04-2013); - Zuidersingel 182 (B20130083), voor het plaatsen van wegschuifbare balkonbeglazing (10-04-2013).

gen liggen niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van

Kijk voor de actuele wegwerkzaamheden op www.barendrecht.nl > Actueel >

bezwaar, worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld.

Wegwerkzaamheden.

Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen

Verleende APV-vergunningen/ -ontheffingen

desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend

Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm,

voor:

telefoonnummer: 14 0180.

- het organiseren van de Bethelbazar en andere activiteiten in en rond de

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend de volgende

Bethelkerk aan de Kerkweg 2 op vrijdag 7 juni van 19.00 tot 22.00 uur en zaterdag 8 juni van 10.00 tot 22.30 (verleend: 09-04-2013); - het exploiteren van het horecabedrijf in de inrichting Bastion Hotel Baren-

omgevingsvergunningen te hebben verleend:

drecht, gevestigd Van der Waalsweg 27 voor de periode 10-04-2013 tot

- Bark 24 (B20130072), voor het kappen van drie bomen (berk, conifeer en

10-04-2018 (verleend: 10-04-2013);

hulst) in de zijtuin van de woning (verz. 10-04-2013); - Middeldijk 86 (B20130022), voor het gebruik door een dierenkliniek (verz. 09-04-2013).

- het exploiteren van het horecabedrijf in de inrichting Manege Filip Dros, gevestigd Kooiwalbos 1 voor de periode 10-04-2013 tot 10-04-2018 (verleend: 10-04-2013).

Bezwaar indienen Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen een verleende vergunning of een ander besluit? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt hiertegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden (door verzending van het besluit), dan is

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet en artikel 1 van de ‘Veror-

dat het moment waarop de termijn

besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

dening tot beperking van verstrekking van alcoholhoudende drank’ is vergun-

van zes weken ingaat. Het bezwaar

ning verleend voor:

kunt u richten aan het college van

- het uitoefenen van het horecabedrijf in de inrichting Manege Filip Dros,

burgemeester en wethouders, Post-

Bestemmingsplannen Bestemmingsplan ‘Vaanpark’ gewijzigd vastgesteld Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Vaanpark op 2 april 2013 gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de inventarisatie en

gevestigd Kooiwalbos 1 voor de periode10-04-2013 tot 10-04-2018

bus 501, 2990 EA Barendrecht.

(verleend: 10-04-2013). Een bezwaarschrift heeft geen schorOp grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is vergunning verleend

sende werking. Als er sprake is van

voor:

een spoedeisende zaak, kunt u

- het uitoefenen van het horecabedrijf in de inrichting Bastion Hotel Baren-

tegelijkertijd een verzoek om een

drecht, gevestigd Van der Waalsweg 27 voor de periode 10-04-2013 tot

voorlopige

10-04-2018 (verleend: 10-04-2013).

bij: de voorzieningenrechter van de

voorziening

indienen

rechtbank Rotterdam, sector be-

consolidatie van de bestaande omgeving op bedrijventerrein Vaanpark, gelegen aan de westzijde van de A29. Daarnaast maakt het bestemmingsplan een

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is ontheffing verleend

stuursrecht, postbus 50951, 3007

aantal recente en toekomstige ontwikkelingen in het gebied juridisch mogelijk.

voor:

BM Rotterdam. Hiervoor moet u grif-

- de verstrekking van zwakalcoholhoudende drank in de Bethelkerk aan de

fierecht betalen. Het is niet mogelijk

Op 20 december 2011 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Vaan-

Kerkweg 2 op 7 en 8 juni 2013 (verleend: 09-04-2013).

om per e-mail een bezwaarschrift in te dienen. U kunt wel digitaal uw be-

park vastgesteld. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Vaanpark is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door twee belang-

De vergunningen zijn verleend door de afdeling Publiekszaken op de datum

zwaarschrift indienen via de website

hebbenden beroep ingesteld.

die erbij vermeld staat.

van de gemeente www.barendrecht. nl > Actueel > Bekendmakingen >

Op 27 december 2012 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze

Bezwaar indienen. Hiervoor heeft u

van State in beide beroepszaken uitspraak gedaan. Het beroep van een van

besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

DigiD nodig.


Volledig verzorgde verhuizingen voor senioren in héél Nederland Inclusief:  In- en uitpakken van al uw bezittingen die u wilt verhuizen  Demontage en montage van grote meubels  Inrichten en woonklaar maken van uw nieuwe woning  Ophangen van lampen, klokken, schilderijen en decoratie  Aansluiten en instellen van apparatuur zoals televisie en wasmachine  Stoffeer- schilder- en behangwerk  Kopen en opbouwen van nieuwe meubels zoals wandkasten  Opslag van meubels of gehele inboedels Wij onderscheiden ons door de volledige manier van werken, de grote hoeveelheid werkzaamheden die wij uit handen (kunnen) nemen en door onze focus op het verhuizen van ouderen. U ervaart zo min mogelijk van uw verhuizing, omdat wij zoveel mogelijk werk bij en rondom uw verhuizing verzorgen en u daarmee alles uit handen geeft aan één organisatie met één telefoonnummer. Wij werken naar uw wensen en verwachtingen, dus u bepaalt wat we wel en niet voor u doen.

Correcte woningontruiming en oplevering van uw oude woning na uw verhuizing of na een overlijden Na uw verhuizing of na een overlijden kunnen we de oude woning netjes leegruimen en opleveren volgens de verwachtingen van de verhuurder of makelaar. Zo hoeft u niets meer in de betreffende woning te doen en verwijderen wij de achtergelaten inboedel en zaken zoals vloerbedekking, gordijnen en gordijnrails, lampen, spijkers, schroeven en aangebrachte niet-originele zaken. We laten uw oude woning leeg, schoon en representatief achter voor de overdracht aan uw verhuurder of makelaar.

Heeft u vragen of ontvangt u graag een brochure? Belt u dan 010 888 22 15

www.seniorenhulp.com|info@seniorenhulp.com


jaargang 5 - nummer 25 - 18 april 2013

GEMEENTEBARENDRECHT APV-ontheffing werkzaamheden Vaanplein

De geplande uitvoeringsperiode, waarvoor de APV-ontheffing is verleend, loopt van maandag 22 april 2013 tot en met 22 juli 2013.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht had A-lanes A15 op 10 april 2013 een ontheffing verleend op de Algemene

Alle maatregelen worden genomen om geluidoverlast te voorkomen.

Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:5 overige geluidhinder. Deze ontheffing is vervallen en vervangen door een ontheffing van 17 april 2013. Hierin is

Bezwaar

de uitvoeringsperiode aangepast en worden de fundatiewerkzaamheden en

Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u binnen 6 weken na be-

de aanleg van de weg gedeeltelijk in de nacht uitgevoerd.

kendmaking van het genomen besluit bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u

Rijkswaterstaat verbreedt de rijksweg A15 tussen de Maasvlakte en het Vaan-

een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

plein (MaVa) om de files terug te dringen. Het consortium A-Lanes A15 voert de werkzaamheden uit. Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl.

Nadere informatie over deze werkzaamheden worden telefonisch verstrekt door de projectleider MaVa van de gemeente Barendrecht, telefoonnummer

A-Lanes A15 werkt vanwege de beperkte werkruimte en de complexe fasering

14 0180.

veelal vanaf de A15, waardoor werkzaamheden moeten plaatsvinden in de nachtelijke uren omdat rijbanen moeten worden afgesloten. Zo wordt de ver-

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij:

keersveiligheid gegarandeerd en de verkeershinder zoveel mogelijk beperkt.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht Postbus 501 2990 EA Barendrecht

Nieuws uit de raad Adviezen commissies Ruimte en Samenleving Op dinsdag 16 april vergaderden de commissies Ruimte en Samenleving.

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij: De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam Afdeling Bestuursrecht Postbus 50951 3007 BM Rotterdam

Deze commissies adviseren aan de gemeenteraad. De onderwerpen die deze keer aan de orde kwamen waren: Commissie Ruimte Vaststelling bestemmingsplan Zuidrand. De vaststelling is de laatste fase in een bestemmingsplanprocedure. Hierbij wordt door de gemeenteraad een definitieve beslissing genomen over de inhoud van het bestemmingsplan. Hierbij wordt ook een standpunt inge-

Bekendmaking Vaststelling beleidsregels Kinderopvang bij Re-integratie Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in haar vergadering van 2 april 2013 hebben besloten tot vaststelling van de beleidsregels Kinderopvang bij Re-integratie trajecten.

nomen over de ingediende zienswijzen. Tegen bestemmingsplan Zuidrand zijn 13 zienswijzen ingediend. Enkele van de indieners van zienswijzen

Voor klanten die deelnemen aan een traject in het kader van een gemeente-

hebben ingesproken tijdens de commissievergadering. Naar aanleiding

lijke uitkering bestaat de mogelijkheid om een gedeeltelijk tegemoetkoming in

van de inspreekreacties zal de wethouder het ontwerp bestemmingsplan

de kosten voor kinderopvang aan te vragen bij de gemeente Barendrecht.

11

Wat is Omgevingsloket online?

Wilt u een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning? Dan is het Omgevingsloket online de plaats waar u moet zijn. Dit is het digitaal loket waar burgers en bedrijven een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen indienen. Ook kunt u via Omgevingsloket online een vergunningcheck uitvoeren, om na te gaan of een vergunning of melding nodig is. Via www.omgevingsloket.nl kunt u: - de vergunning- en meldingsplicht controleren; - online voor alle werkzaamheden binnen uw project één vergunning aanvragen; - volgen wat de status van uw aanvraag is. Waarom het Omgevingsloket Online? Sinds oktober 2010 is de Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht (WABO) van kracht. Sindsdien hoeft u voor bijvoorbeeld slopen of bouwen geen losse vergunningen meer aan te vragen. Alle vergunningen die betrekking hebben op de zogenoemde fysieke leefomgeving zijn gebundeld. Deze vergunningen samen vormen nu één omgevingsvergunning en deze kunt u aanvragen via Omgevingsloket Online. Hoe werkt het? Zo dient u een verzoek in via Omgevingsloket online: - doe de Vergunningcheck; - log in met uw DigiD; - dien uw aanvraag in.

nog aanpassen. Hier is enige tijd voor nodig. Hierdoor kan het bestemmingsplan niet in de raadsvergadering van 7 mei worden vastgesteld, maar

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking ervan.

vindt er over circa een maand een nieuwe behandeling in de commissie Ruimte plaats. Daarna wordt een nieuwe datum voor behandeling door de

Ter inzage

gemeenteraad vastgesteld.

De beleidsregel Kinderopvang bij Re-integratie ligt met ingang van 18 april 2013 tot en met 30 mei 2013 ter inzage bij het Servicecentrum (zie voor de

Vaststelling bestemmingsplan Woongebied-Oost.

openingstijden het colofon). Ook zijn de regeling en de bijbehorende stukken

De vaststelling is de laatste fase in een bestemmingsplanprocedure. Hierbij

digitaal beschikbaar op www.overheid.nl.

wordt door de gemeenteraad een definitieve beslissing genomen over de inhoud van het bestemmingsplan. Hierbij wordt ook een standpunt ingenomen over de ingediende zienswijzen. Tegen bestemmingsplan Woongebied-Oost zijn negentien zienswijzen ingediend. Indien men zich niet kan vinden met het standpunt van de gemeenteraad staat beroep open bij de

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met afdeling Beleid van de gemeente, telefoonnummer 14 0180. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Naar aanleiding van het inspreken tijdens de vergadering door diverse personen zal de wethouder nog nader schriftelijk reageren op de inspreekreactie van de Monumentencommissie aangaande de Oude Dorpskern. Het voorstel zal als bespreekstuk behandeld worden in de raadsvergadering van 7 mei. Commissie Samenleving Verordening Leerlingenvervoer Barendrecht 2013. Gelet op de vergaande samenwerking van de BAR-gemeenten (Baren-

Vergaderingen Oriënterende commissie Samenleving Op dinsdag 23 april vergadert de oriënterende commissie Samenleving in de Van de Wouwzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. De agenda bevat de volgende punten: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Burgerparticipatie Behandeltijd 90 minuten 4. Sluiting

drecht, Albrandswaard en Ridderkerk) is het voornemen om de huidige Verordeningen Leerlingenvervoer van de betreffende gemeenten samen te

De commissiegriffier is mevrouw A. Mak, telefoonnummer 14 0180.

voegen en aan te passen aan de huidige wetgeving, de landelijke ontwikkelingen en inzichten. De commissie adviseert de gemeenteraad de verorde-

Ter inzage

ning vast te stellen. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de

De stukken zijn digitaal te raadplegen op onze website www.barendrecht.nl >

raadsvergadering van 7 mei 2013.

Bestuur & Organisatie > Vergaderingen en stukken.

Colofon Blik op Barendrecht is een uitgave van de gemeente Barendrecht. Eindredactie: gemeente Barendrecht. Eindredactie Nieuws uit de raad en Ruimte voor de raad: griffie gemeente Barendrecht Fotografie: gemeente Barendrecht en Rob Kamminga Advertentieverkoop: Mahony Media groep, Heerjansdam, (078) 6777879 Advertenties aanleveren maandag middag voor 16.00 uur via; bianca@mahonymediagroep.nl Opmaak en Druk: BAR Uitgeverij BV, Barendrecht Bezoekadressen Gemeentehuis, Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Afvalaanbiedstation Londen 15, 2993 LA Barendrecht Postadres: Postbus 501, 2990 EA Barendrecht Tel: 14 0180 (Servicecentrum) www.barendrecht.nl gemeente@barendrecht.nl Openingstijden Servicecentrum + VVV-agentschap Ma. t/m vr. 9.00 tot 15.00 uur Op afspraak: Ma. en wo. 15.00 tot 20.00 uur Di. en do. 15.00 tot 17.00 uur Het Servicecentrum is elke dag tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar: 14 0180. Afvalaanbiedstation Ma. t/m vr.: 7.30 uur tot 16.00 uur Zaterdag: 8.30 uur tot 15.00 uur


ACTIE MAAND

Alleen deze ! maand

De luifels zijn zowel links als rechts te monteren!

Profiteer van de scherpe prijzen!

TIJDE

LI

€ 1.29 JK 9,-

Blokhut Elburg

Blokhut Hattem

250x250 cm + zijluifel 250 cm

JK DELI

TIJ

9,-

9 € 1.6

300x300 cm + zijluifel 300x300 cm

TIJDE

LI

€ 1.69 JK 9,-

Blokhut Amstelveen

Blokhut Zutphen 500x300 cm

LIJK

TIJDE

,-

9 € 1.59

300x250 cm + luifel 300x250 cm

Incl. gratis vloer IJK

L TIJDE

-

99, 0 . 1 €

NL

Blokhut Rotterdam 300x300 cm + zijluifel 100 cm

J. van der Heijdenstraat 10 3281 NE Numansdorp T: +31 (0)186-655990 F: +31 (0)186-652112 E: info@blokhutvillage.nl www.blokhutvillage.nl

BE

Autolei 315 2160 Wommelgem T: +32 (0)335-52555 F: +32 (0)335-52550 E: info@blokhutvillage.be www.blokhutvillage.be


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 18 april 2013

Tentoonstelling Historisch Genootschap HEERJANSDAM - Historisch Genootschap Heerjansdam exposeert vrijdag 19 april van 19 tot 21 uur en zaterdag 20 april van 10 tot 16 uur in de grote zaal van het Dorpshuis aan de Molenweg te Heerjansdam. Het gaat om een overzichtstentoonstelling van zestig jaar watersnood. De speurtocht van de samenstellers, Cees en Nellie van Rijswijk met medewerking van Arie Gouw, heeft een groot aantal foto’s opgeleverd. Max Herlaar zal aanwezig zijn met oude films van Heerjansdam. De historische medewerkers hebben nog meer te bieden. Natuurlijk de eerder verschenen uitgaven, zoals de fotoboeken, het ansichtkaartenboek, de jaarboeken van het historisch genootschap, dat over de middenstand, de tachtigjarige oorlog, enzovoorts. Bovendien is er een snuffelbak met boeken over meer algemene historische onderwerpen. Men kan ze inzien en voor een enkele euro kopen.

Bootcamp Club gestart BARENDRECHT - Zaterdag 6 april vond de aftrap plaats van The Bootcamp Club. Bijna zestig ‘bootcampers’ stonden klaar om het avontuur aan te gaan. Onder leiding van vijf enthousiaste instructeurs werd het startschot gegeven. Vanaf nu traint men iedere dinsdag om 19.30 uur vanaf de Van der Vormhaven en zaterdag om 10.30 uur vanaf

www.deschakelbarendrecht.nl

Gastouder 12,5 jaar werkzaam BARENDRECHT - Gastouder Corina de Jong is door het gastouderbureau SKB in het zonnetje gezet omdat zij daar al 12,5 jaar werkzaam is. Haar toewijding, enthousiasme en inzet worden door zowel de medewerkers van het gastouderbureau, de vraagouders en de kinderen erg gewaardeerd.

,,Wij hopen dat ze nog lang met veel liefde de kinderen wilt blijven opvangen voor ons gastouderbureau SKB. Corina Bedankt!’’ Wie geïnteresseerd is in gastouderopvang, kan contact opnemen met het gastouderbureau via gastouderbureau@ kinderopvang-barendrecht.nl.

de parkeerplaats aan de Carnisseweg. Instructeur Stefana Dronkers: ,,We trainen op twee waanzinnige en afwisselende locaties. Trappen, bergjes, bankjes en grasvelden, de twee totaal verschillende locaties zorgen voor de perfecte afwisseling en uitdaging in de training. Ik geloof zeker in succes. We zullen op korte termijn ons lessenaanbod ver-

breden met nieuwe locaties, trainingen en specials.’’ Kijk voor meer informatie over de trainingen, tijden en locaties op www.thebootcampclub.nl. Daar kan men teven inschrijven voor een gratis proefles. Zie ook www. facebook.com/TheBootcampClubZuidHollandZuid en Twitter: @TBCCSpijkenisse.

Braderie voor Roparun BARENDRECHT - Sportschool Want to Move houdt zaterdag 20 april een braderie in de gymzaal van VV Smitshoek. Deze braderie staat geheel in het teken van de Roparunteam 217 ‘From Paris With Love’. Van 10 tot 12.30 uur is iedereen van harte welkom bij de kraampjes van diverse zelfstandigen uit Barendrecht. Ook zal popkoor A Lot Of komen zingen. Een grote groep zangers en zangeressen zal de leukste pop- en rocksongs ten gehore brengen. Men kan

Gratis kennismaken met Carryoga BARENDRECHT - Zaterdag 20 april van 11 tot 12.30 uur verzorgt Jacqueline Luchtmeijer van A Beautiful Balance een kennismaking met Carryoga in Wellnesselande Barendrecht. Ouders met baby’s, dreumesjes en peutertjes en aanstaande ouders worden van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen en te ervaren wat Carryoga voor hen kan betekenen. Carryoga is yoga samen met je kindje. Het is ontwikkeld om te helpen de balans in je leven te (her)ontdekken en het is voor iedereen geschikt. Carryoga wordt beoefent met het kindje in de draagdoek. De kindjes raken in de draagdoek in een diepe ontspanning en vallen regelmatig in slaap. Ondertussen doen ouders yogaoefeningen, maar ook oefeningen voor ontspanning, ademhaling, bekkenbo-

BARENDRECHT - Loes Arends- van Uffelen geeft binnenkort een nieuwe cursus van vijf lessen van een uur. De lichte ontspannings- en aandachtsoefeningen vormen de basis van veel mindfulness-trainingen. De meditatieve oefeningen worden uitgevoerd op een speciaal kussen en/of bankje. Men leert technieken, zoals lichte strekoefeningen en ademhalingsoefeningen, om het lichaam voor te bereiden op het zitten. Positieve effecten van regelmatig mediteren zijn het verminderen van spierspanning en stress. Men

krijgt een scherpere focus en de kracht en stemming verbeteren. Men kan een keer vrijblijvend meedoen. Ook bij de yogalessen op dinsdag om 11.45 uur is nog voldoende plaats. Meditatie is op dinsdag van 20.30 tot 21.30 uur en vrijdag van 13.30 tot 14.30 uur. Locatie is het Dienstencentrum aan Windsingel 166 in Barendrecht. Meer informatie bij Loes Arends- van Uffelen via 0180-621163 en loes. arends@hetnet.nl. Zie ook www. yogapraktijkbarendrecht.com.

dem, rug- en buikspieren. Ervaring met het omknopen van de draagdoek is niet nodig. Ter plekke kan een draagdoek geleend worden. Vanaf mei wordt CarryogA door Jacqueline Luchtmeijer van A Beautiful Balance geïntegreerd in de cursussen ‘Mama & baby yoga’ en ‘Mama & kind yoga’. Jacqueline Luchtmeijer is fysiotherapeut, gespecialiseerd in zwangerschapsgerelateerde rug- en bekkenpijn. Zij staat voor kwaliteit met enthousiasme, passie en plezier. Zij geeft ook diverse cursussen ter voorbereiding op de bevalling. De cursussen worden gegeven in Wellnesselande Barendrecht. Wie geïnteresseerd is en wil je meedoen of kijken, kan zich inschrijven op www.abeautiful-balance.nl.

ideeën opdoen voor accessoires in de woning en zich laten masseren. Ook kan men terecht voor adviezen op het gebied van huidverzorging. Ook zijn er babyspullen te koop. Wie last heeft van zijn knie of rug, kan zich laten adviseren door een bewegingsdeskundige. Kinderen worden gratis geschminkt. En zo nog veel meer. De entree is een euro. Meer informatie over deze braderie bij Sonja Aarden via 0645462267, of kijk op www. w12move.nl.

Hart voor Barendrecht

Rijd uw eigen ,,toer de bieb”

Leren mediteren

31

Drie van de vier bibliotheken in Albrandswaard en Barendrecht dreigen te worden wegbezuinigd. Over het lot van deze openbare ruimten voeren de beide gemeenteraden en wethouders samen al een tijdje geheim overleg. Eind mei hoort de burger van de klap. De SP wil het zover niet laten komen. We roepen iedereen op uw stem nu te laten horen.

kaart bij de dichtstbijzijnde bieb afhalen en invullen. Ook als het die zaterdag geen mooi weer is raden wij u aan de tocht te maken. Als de plannen doorgaan moet u er immers straks door weer en wind en in het donker aan geloven. Voor een enkele OV-reis PoortugaalBarendrecht Centrum moet u in de avonduren algauw drie kwartier uittrekken.

Dit kan door ZATERDAG 27 APRIL tussen 10:00 en 13:00 uur zelf alvast de reis te maken waartoe u straks bent verplicht, als u een boek wilt uitkiezen in de enige bibliotheek die open blijft. We nodigen inwoners van beide gemeenten uit op eigen gelegenheid per fiets of openbaar vervoer het traject af te leggen tussen de bieb die nu nog het dichtst bij u in de buurt is en de vestiging die openblijft. Leden van de SP zijn zaterdag 27/4 bij alle vier de bibliotheken (Middeldijkerplein, Middenbaan, Poortugaal en Portland) om kaarten uit te delen. Daarop kunt u als deelnemer aan de Toer de Bieb aangeven hoe lang u onderweg bent geweest en waarom u tegen het onzinnige plan bent de bibliotheken in onze gemeenten kapot te bezuinigen. Mensen die slecht ter been zijn, kunnen hun protest-

In de bezuinigingsplannen is geen rekening gehouden met de slechte verbindingen tussen de twee gemeenten. Beide gemeentebesturen probeerden vorig jaar al samen plannen te maken voor kaalslag in de bibliotheeksector. Ze konden het niet eens worden. Het dreigde zelfs op ruzie uit te draaien. In november besloot de Barendrechtse raad de bieb in het centrum open te houden en die aan het Middeldijkerplein op te doeken. Een voorgekookt besluit waarover de mening van de burger niet werd gehoord. De SP heeft toen in korte tijd vele honderden handtekeningen opgehaald en die aangeboden aan de burgemeester. Nog geen paar weken later leken B en W van Barendrecht een draai van 180 graden te willen maken. Centrum toch dicht; Carnisselande openhouden in samenwerking met

Albrandswaard. Deze aanpak stelt die gemeente in staat haar beide, mooie vestigingen te degraderen tot ordinair afhaalpunt. Zonder professioneel personeel; vrijwilligers moeten maar zien hoe zij de tent draaiende houden. De SP wil alle vier biebs openhouden. Alleen over een andere functie van Portland valt te praten, mits de vestiging Carnisselande blijft. De gemeente Barendrecht is verdeeld in twee kernen. De oplaaiende discussie over sluiting van biebs dreigt bewoners aan weerskanten tegen elkaar op te zetten. Barendrecht en Albrandswaard zijn volop bezig een aantal zaken samen te regelen, omdat dit goedkoper zou zijn (BARsamenwerking). Onze politici zeggen dat dit niet ten koste mag gaan van de openheid in het bestuur en de dienstverlening aan de burgers. Als het achterkamertjesoverleg over de bibliotheken een eerste concrete stap is in BAR-verband, dan is het een voorproefje met een heel naar smaakje. SP Barendrecht en SP Albrandswaard mail: sp@barendrecht.nl website: http:// barendrecht.sp.nl

BARENDRECHT Op woensdag 24 april besteedt het ExxactFM radioprogramma Hart voor Barendrecht o.a. aandacht aan de Bethelbazar. De Bethelbazar wordt op 7 en 8 juni gehouden, maar de inzameling van spullen gaat op 19 april al van start. Met pastor W. Frooger wordt vooruitgeblikt naar de viering op zondag 28 april in de St. Augustinusparochie. Het radioprogramma Hart voor Barendrecht is iedere woensdagavond tussen 19.00 tot 20.00 uur en elke zondag morgen tijdens de herhaling tussen 08.00 en 09.00 uur te beluisteren bij ExxactFM. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel en via internet op www.exxactfm.nl. Voor meer informatie over Hart voor Barendrecht, het nabeluisteren van een uitzending of de activiteitenagenda zie: www. hartvoorbarendrecht.nl

Playbackshow HEERJANSDAM - Ook dit jaar houdt Oranjevereniging Heerjansdam weer diverse feestelijkheden op en om Koninginnedag. Dit jaar is de Playbackshow op zaterdag 27 april. Hiervoor zoekt de vereniging kandidaten om deel te nemen. Men kan zich aanmelden bij Gert de Koning via 078-6772689 en info@ ovheerjansdam.nl.


Altijd goed en gezellig!

woonkeuzekrant informatie voor woningzoekenden

Prettig wonen in Noordhave, huurprijs vanaf € 317,72

Kom genieten vanStationsweg onze27 • Heenvliet • T.0181 66 13019 high tea € 15,of high tea de luxe € 20,Bij mooi weer gezellig op het terras!

Dit complex met seniorenwoningen ligt midden in woonzorgzone Bolnes te Ridderkerk. Een woonzorgzone is een woonomgeving waar medische voorzieningen in de directie nabijheid zijn. Ook is er een winkel-centrum op loopafstand. En dat maakt het wonen prettig.

Kruisdijk 8 Poortugaal T.010 501 55 11 magneetcafe.nl • etenbij.nl

Alle woningen in Noordhave zijn aangesloten op een alarmoproepsysteem, voor persoonlijke en medische hulp. Er is ook een huismeester aanwezig voor de nodige hand- en spandiensten. In het complex bevindt zich ook het gezellige wijkvoorzieningencentrum, dat gewoon binnen door bereikbaar is. Hier worden veel activiteiten georganiseerd: sjoelen, klaverjassen, biljarten, diverse cursussen, yoga, voor elk wat wils. In het wijkvoorzieningencentrum is een bibliotheek gevestigd met een ruime collectie aan boeken. U kunt hier altijd binnen stappen voor het lezen van een krantje, om te internetten of om een hapje te eten in het seniorenrestaurant. In Noordhave hoeft u niet alleen te zijn.

OF

‘de huiskamer van Poortugaal‘

Maandmenu € 29,50

Hebt u interesse in een woning in Noordhave? Bent u 55 jaar of ouder en is uw inkomen niet hoger dan 34.229 euro per jaar? Neemt u dan contact met ons op: de heer J.J. van de Haar (0180) 49 49 37 of mevrouw A. Ramadhin (0180 ) 49 49 89.

Huisgemaakte terrine van krab en zalm met Wakamé en little gem ** Hollandse asperges op Vlaamse wijze met beenham,botersaus en een eitje -OFGebakken botervisfilet met Witte wijn en pesto *** Oranjedessert van Dunya’s taartenatelier met champagne-sorbetijs

Koningsplein 50, Ridderkerk | Ghijseland 305, Rhoontelefoon (0180) 49 49 49. www.wv.nl

Restaurant de Wagenmaker - Achterweg 21 - 3171 EA Poortugaal - Tel.: 010 - 501 65 15 Arie en Nellie Jordaan - U vindt ons ook op Facebook en dichtbij.nl

Woonvisie heeft regelmatig een- en tweekamerwoningen in Noordhave beschikbaar voor een gunstige huurprijs.

Bij aankoop van een nieuwe fiets

ALTIJD KORTING!

n* 20% op alle kinder fietse n* 15% op alle overige fietse *Vraag in de winkel naar de voorwaarden

van 1949,voor

van 2499,voor

Orange Excellent Innergy

1650,-

Orange Plus Innergy

2125,-

E-Motion C4

van 2149,voor

sche i r t c e l De e specialist fietsen

Sparta Granny Electric

1825,van 2399,voor

Chamonix Xtra Innergy

2039,-

Dorpsstraat 147 | 2992 BD Barendrecht | Tel. 0180-612100

van 1499,voor

1275,-

www.peterterlouw.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 18 april 2013

Eervolle herdenking van Jack Dawson Green Door Hans Onderwater BARENDRECHT - Op donderdag 11 april brachten 10 Australische jongeren en hun begeleiders een bezoek aan Barendrecht. Het bezoek was in het kader van de Australische herdenking van de gevallenen en richtte zich op het graf van de hier sinds maart 1945 begraven Australische piloot Johnny Green. Het gezelschap stond onder leiding van de Australische minister van Veteranenzaken de heer Hugh Delahunty en de voorzitter van het Parlement de heer David Koch. Verder waren er een aantal begeleiders uit het Australische onderwijs. Ook de nicht van de piloot, Mrs. Margaret Bardwell en de ambassadeur van Australië waren hierbij aanwezig als gast. Op het gemeentehuis van Barendrecht was er een welkomstwoord van burgemeester Van Belzen. De kinderen van groep 8 van de Rehobothschool met eigen muzikale begeleiding zongen met de

De Australische jongeren bij het graf van Green op de begraafplaats aan de Scheldestraat. jonge Australiërs het volkslied van dat land. Hans Onderwater deed een presentatie over het eind van de vlieger en de relatie met Barendrecht sinds 1981. Nadat de Minister van Veteranenzaken enkele geschenken had aangeboden namens zijn regering, ging het gezelschap naar de Alge-

Mevrouw Bardwell onthult bij de Rehobothschool de naam van het Jack Dawson Greenpad.

Dierenbescherming start themamaand ‘Ik zoek baas’ BARENDRECHT - De Dierenbescherming vraagt de hele maand april aandacht voor de dieren in de ruim vijftig opvangcentra, die steeds meer worden geconfronteerd met de gevolgen van de financiële crisis. Volgens de organisatie hebben veel asielen te maken met hogere kosten voor onder meer medische zorg. Dieren moeten vaker dan voor de crisis worden ‘opgelapt’. Bovendien zitten ze langer in de opvang. Dit blijkt uit een analyse van de jaarcijfers (2012) van bij de Dierenbescherming aangesloten asielen en gesprekken met asielbeheerders, dierenartsen en regiomanagers. Vorig jaar vingen de opvangcentra 30.592 katten en 11.684 honden op. Steeds vaker gaat het ook om konijnen en knaagdieren, jaarlijks zo’n 6.000. Op zich laten deze getallen geen schrikbarende trend zien. Toch is er volgens de Dierenbescherming reden tot zorg. Zo kan de opnamecapaciteit onder druk komen als dieren te lang in het asiel moeten worden verzorgd. De problemen in de asielen zijn volgens de Dierenbescherming een symptoom van een groter probleem. Volgens de organisatie moet

serieus gekeken worden naar ‘verantwoord huisdierbezit’, juist in de huidige crisistijd. Directeur Frank Dales van de Dierenbescherming roept op tot een serieuze maatschappelijke discussie. Volgens de Dierenbescherming moet onder meer worden nagedacht over de koppeling van uitkeringen aan ziektekostenverzekeringen voor huisdieren en andere manieren om mensen met een smalle beurs toch in staat te stellen een huisdier te verzorgen. De actie ‘Ik zoek baas’ ging dinsdag 2 april ludiek van start. Op diverse plaatsen werden mensen geconfronteerd worden met gedumpte (pluche) hondjes, die een boodschap aan hun halsband hadden: een mini-boekje met de titel ‘Ik zoek baas’. In het boekje wordt informatie gegeven over de problemen en wordt de lezer uitgenodigd te kijken op www.ikzoekbaas. nl. Hier staan alle dieren die een nieuw baasje zoeken. Uiteraard wordt het publiek ook gevraagd het asielwerk te steunen door eenmalig twee euro te doneren (sms ASIEL naar 4333). Ze maken daarbij kans op een grote versie van de gedumpte hondjes.

mene Begraafplaats voor een eerbetoon aan de vlieger. Er werden kransen gelegd door de Minister en de parlementsvoorzitter, door de heer Sean Singh namens de ambassade en door de Australische studenten. Daarbij hing de Australische vlag halfstok. Er was grote belangstelling op de begraafplaats, vooral van ouders van de leerlingen. Na een minuut stilte vertrok de groep per bus langs het monument aan de Dorpsstraat naar de Rehobothschool, waar de Australiers door een erehaag van leerlingen werden ontvangen. In de school verwelkomde voorzitter Kleinjan namens bestuur, leerkrachten en leerlingen de groep Australische gasten. Ook hier werden geschenken uitgewisseld. Daarna werden de leerlingen van 8A en 8B en de Australiërs in groepen verdeeld en konden de kinderen hun kennis van de Engelse taal uitproberen. De Australiërs waren verbaasd over het

Vrijmarkt voor kinderen hoge niveau en de durf van deze 11 en 12-jarigen. Aan het einde van de samenkomst wordt door mevrouw Bardwell een bord onthuld, waarmee het pad langs de school Jack Dawson Greenpad werd genoemd. Dit gebaar van de school ontroerde de Australische dame in hoge mate. Juist nu vorig jaar de nog levende zuster van Green was overleden gaf het troost te weten dat de naam van de vlieger voor altijd met de school verbonden zal blijven. Uitgezwaaid door de leerlingen vertrokken de Australische gasten weer naar het gemeentehuis, waar de lunch werd gebruikt en waar wethouder Bas Nootenboom hen door het vertonen van een film iets van Barendrecht liet zien. Na de lunch vertrok de groep naar de Blaaksedijk waar zij het monument bezochten dat aan het neerstorten van de piloot herinnert. Hierna vertrokken de Australiërs naar het OorlogsVerzetsmuseum in Rotterdam voor een uitleg over de bezettingstijd in deze regio. Het bezoek werd afgesloten met een gezellige maaltijd in het Pannenkoekenhuis aan de Oude Maas. Dit bezoek was het resultaat van gesprekken die hans Onderwater in 2012 voerde met de gouverneur-generaal van Australië en met de premier. Met dit bezoek wilden de autoriteiten hun waardering tonen voor de zorg die aan het graf en het monument wordt besteed en voor het feit dat deze piloot elk jaar op 4 mei deel uitmaakt van de Barendrechtse dodenherdenking. Op 4 mei zal mevrouw Bardwell aanwezig zijn en met twee leerlingen van de Rehobothschool een blomstuk leggen bij het monument aan de Dorpsstraat.

Beste dierenopvang in Rotterdam ROTTERDAM - Woensdag 20 maart was een zeer bijzondere en speciale dag voor Dierenbescherming Rijnmond. In de ochtend tekende algemeen directeur Rinus Hitzert het veelzeggende contract ‘Dierennoodhulp’. Elke gemeente in Nederland heeft wettelijke verplichtingen als het gaat om dierennoodhulp. Om de gemeente in staat te stellen op professionele en efficiënte wijze uitvoering te geven aan de inrichting van dierennoodhulp, biedt de Dierenbescherming een ‘basisarrangement’ aan.

33

Dit arrangement omvat een volledig productenpakket als vervoer, opvang en registratie van dieren, waardoor de hulp aan dieren goed geregeld is. Net als de Dierenbescherming is de gemeente Rotterdam van mening dat dit arrangement goede handvatten biedt. Dierenbescherming Rijnmond en de gemeente Rotterdam hebben uitstekende afspraken gemaakt voor de opvang van zwervend aangetroffen dieren. Rotterdam is hiermee een voorloper en een goed voorbeeld voor alle omliggende gemeenten.

BARENDRECHT - Oranjevereniging Juliana houdt op Koninginnedag een vrijmarkt voor de kinderen. Kinderen kunnen in de oude dorpskern hun speelgoed en andere spullen verkopen. Een deelnamebewijs is aan te vragen bij mevrouw A. de Boom, 0180-6111924. Net als alle voorgaande jaren wordt van de kinderen een borgsom van 10 euro gevraagd. Dit is nodig omdat er soms overkochte spulletjes en lege dozen achtergelaten worden, die door de vereniging opgeruimd moeten worden. Als na controle de verkoopplek netjes is opgeruimd, wordt de 10 euro weer terugbetaald. Oranjeverniging Juliana hoopt ook dit jaar op vele deelnemers, om er samen een gezellige en fijne Koninginnedag van te maken.

Mijlpaal met tarwegrassap RIDDERKERK - Aankomende week verwacht Rob Verschoor (Verschoor traiteur & AGF) zijn 100.000ste cupje tarwegrassap te verkopen in zijn groentewinkel aan het Dillenburgplein in Slikkerveer. “Het is ongelooflijk wat een vlucht dit prachtige product heeft gemaakt het afgelopen jaar. Ik was per ongeluk gestuit op het tarwegrassap en besloot het voor mezelf te gaan persen. Toen ik merkte dat ik meer energie kreeg, besloot ik het een jaar geleden ook in de winkel te introduceren` vertelt de groenteman. In eerste instantie waren klanten sceptisch en terughoudend, maar gaandeweg is er een grote vraag ontstaan, ook vanuit de wijde regio. Tarwegras bevat de meeste vitamine, mineralen, antioxidanten en levende enzymen van alle planten en gewassen. Dat maakt het een welkome

Met het persen van het tarwegras wordt sap met de meeste vitaminen, mineralen en antioxidanten gemaakt. aanvulling op onze voeding. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www. tarwegrasbezorgen.nl of u kunt een uitgebreide folder ophalen in de winkel.

Gratis afvalbegeleiding voor hond en kat RIDDERKERK – Dierenkliniek Ridderkerk biedt gratis afvalbegeleiding voor hond en kat. Overgewicht is niet alleen bij mensen een bekend probleem, ook steeds meer huisdieren zijn zwaarder dan ze zouden moeten zijn. De meeste eigenaren beseffen vaak niet dat hun dier lijdt aan overgewicht: als een dier 5 procent zwaarder is dan het zou moeten zijn, is er al sprake van overgewicht. Is een dier 20 procent te zwaar, dan is er zelfs sprake van ernstig overgewicht of obesitas. Dat overgewicht een extra belasting is voor de gewrichten, arthrose (gewrichtsslijtage) en hart- en vaatziekten bij de hond kan veroorzaken is bij de meeste mensen wel bekend. Maar dat het ook suikerziekte bij de kat en ademhalingsproblemen kan veroorzaken of verergeren is minder bekend. Ook verhoogt het de kans op infecties, kanker en complicaties als het dier onder narcose

zou moeten voor een operatie. Ondanks dat een eigenaar zich bewust is van het overgewicht, lukt het toch niet altijd om een dier te laten afvallen. Om eigenaren hierbij te helpen heeft Dierenkliniek Ridderkerk een gratis afvalspreekuur: Fit for Pets. Hier worden eigenaren door ervaren assistentes op weg geholpen om hun hond of kat te laten afvallen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van speciale dieetvoeding met een laag energiegehalte. Lukt het met alleen de voeding niet om (voldoende) af te vallen, dan bestaat er voor honden ook medicatie die bijdraagt tot gewichtsverlies. Verder geven de assistentes tips over hoe een dier op een verantwoorde manier meer kan gaan bewegen. Neem voor meer informatie contact op met Dierenkliniek Ridderkerk: 0180-425253. Zie ook www.dierenkliniekridderkerk.nl.

Inschrijven voor schoolkorfbaltoernooi BARENDRECHT - Op maandag 20 mei, 2e Pinksterdag, vindt dit jaar het Rabobank Schoolkorfbaltoernooi plaats bij korfbalvereniging Vitesse. De Rabobank heeft voor drie seizoenen haar naam aan het toernooi gekoppeld, waar Vitesse natuurlijk erg blij mee is. Aan het toernooi kunnen kinderen uit de groepen 3 en 4 van de basisscholen in Barendrecht en Portland mee doen. Op de dag krijgen de kinderen een (eerste) kennismaking met korfbal, worden wedstrijdjes gespeeld en spelletjes georganiseerd. Inschrijven kan nog tot 19 april aanstaande door een mailtje te sturen naar sktvitesse@gmail.com.


Planner ompak (40 uur per week) Binnen deze functie ben je de spil tussen diverse voormannen, inkopers, verkopers en de afdeling ompak Wat verwachten wij van jou in deze functie?: • Je bent het aanspreekpunt voor de voormannen, inkopers en verkopers voor alle activiteiten die door de ompak worden uitgevoerd; • Je zorgt ervoor dat voormannen, inkopers en verkopers je tijdig informeren, zo nodig spreek je ze hierop aan; • Vanuit de wensen / vragen en de ingeboekte orders binnen het systeem Fresh, maak je de planning voor de opdrachten voor de ompak; • Tezamen met de voorman Ompak bepaal je de personeelsplanning voor de uitzendkrachten; • Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van de externe ompak (ompak door derden); • Je bent verantwoordelijk voor het beheer en het uitgeven van barcodes; • In- en externe kosten die worden gemaakt door de afdeling ompak boek je op een juiste wijze in op de inkoop- en verkooporders. Daar dit een nieuw in te vullen functie is zal deze zeker nog aan verandering onderhevig zijn en kun je groeien in de functie. Functie-eisen: • MBO werk- en denkniveau; • Ervaring binnen de AGF; • Stressbestendig en flexibel; • Juiste prioriteiten kunnen stellen onder druk.

  MX-verspreidingen zoekt post- en/of folderbezorgers die nu al een bezorgwijk hebben en 1 keer per week een aantal geadresseerde poststukken in zijn/haar wijk mee wil nemen.

Heb je nu een post- of folderwijk?

Bezorg je in postcode 2993 of 2994 (Carnisselande)? Zin in een extra bijverdienste bij je gewone wijk?

Bel: 0180-418710 (e-mailen mag natuurlijk ook). MX-verspreidingen is de lokale vertegenwoordiger van DHL-Selektvracht en verzorgt de distributie van folders, “de Combinatie”, “de Ambachter”, partijenpost, pakketten, express zendingen en pallets.

AMOTEX TAXI RIDDERKERK

Arbeidsvoorwaarden: • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens tenminste CAO AGF • Goede werksfeer in een ambitieuze groeiende organisatie Is dit de baan die je zoekt? Voel jij je thuis in een informele, jonge, dynamische handelsorganisatie en voldoe je aan de functie-eisen? Reageer dan snel! Voor meer informatie over HillFresh International B.V. kun je onze website bezoeken op www.hillfresh.eu. Je sollicitatie met CV kun je sturen naar: vacature@hillfresh.eu . of per post naar HillFresh International B.V. Postbus 463, 2990 AL te Barendrecht. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Simone Kievits op 0180 898 041.

- Vast tarief per rit binnen Ridderkerk - Speciaal tarief naar ziekenhuis - Vervoer naar en van luchthavens - Korting bij retourboekingen - U kunt in de taxi pinnen

BEGIN HET FAIRSEIZOEN MET

FAIDRE AAN

MAAS

Gevraagd enthousiaste gediplomeerde

doktersassistente

TEL.: 0180-468724 / 06-23910654

In verband met doorstroming van huidige assistente naar poh funktie zijn we per direct op zoek naar versterking op de dinsdag en de donderdag. Op termijn is uitbreiding mogelijk. We bieden een zeer goed georganiseerde praktijk met een breed takenpakket voor de assistente. Je werkt in een leuk team. Als dit je aanspreekt kun je je sollicitatie brief richten aan:

AMOTEX Transport- & Koerierservice - Transport tot 1.500 kg. netto lading - Opslag van goederen en materialen - Nachtdistributie

TEL.: 0180-468724 / 06-23910654 Te koop: Petrof piano met kruk ieder jaar gestemd. noten hoogglans tel. 0180617693

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

SFEER

Extra verdienen in je eigen bezorgwijk!

HillFresh International B.V. groeit en om die reden zijn wij opzoek naar een:

  

Mathilde Wisse, Nicolaas Beetslaan 3, 2985 VG Ridderkerk.

LENTE fotoshoot 1/2 uur studiofotografie max. 5 personen + DVD high resolution om zelf af te laten drukken € 150,00 all-in

Te koop: Philips Avent babyflessenwarmer,2x gebruikt dus z.g.a.n. € 10, baby draagzak van topmark, kleur zwart/licht blauw, nooit gebruikt € 10 en Grundig TV met ophangstuk en afstandbediening, beeld 37cm, t.e.a.b, Handstoomapparaat,1000watt,9 accesoires, 06-55830549

(geldig van 1 maart t/m 1 juli 2013) Bel of mail: o6-46398890 | info@riconfotografie.nl

0000123

Te koop: licht-beuken vitrinekast met verlichting, aan 3 zijden glas. br 36 D 32 H 176 Prijs 30 euro tel. 0180-546570 Graag na 18.00 bellen

SHOPPEN

MIJNSHEERENLAND 18 t/m 21 april 2013 GENIETEN

FAIRAANDEMAAS.NL

50x112

Uw rijbewijs is onze reklame!

Te koop: 2 kaarten Dutch Valley go apres ski, 80’ en 90’s , hip hop acts, piratenfestival, kortom van alles te beleven een hele dag! 2 kaarten voor 50 euro! Tel. 06 4 222 13 61 Te koop: Tuintafel wit kunststof, weerbestendig. afm. 170x100x73cm, verlengbaar tot 25x100x73cm. prijs 30,-- euro. Tel 0180-616267 Te koop: Keyboard Yamaha PSR-48 Vol automatisch € 25,- Tel. 0105018031 Te koop: wegens verbouwing grote praktische kledingkast. 2.10m hoog en 2.15m breed. verlichting boven 3 schuifdeuren waarvan de middelste een spiegel is. vr. prijs € 250,- tel. 06 51260504

0180 - 613047

Te koop : scooter, Peugeot Vivacity geel kenteken. 185 euro Tel. 06- Particulier-33890254 & Zakelijk vervoer

- taxi - taxibus (8 pers) - vip Te koop: Complete Sansui - zorg- en contractvervoer geluidsinstallatie met Bose boxen Radio/TV meubel

120x45x48 (lxbrxh) L.P’s. www.taxibakker.nl 2 TV’s Tegen een redelijk bod. Tel. 06-55737175

Te koop: SPRINGER fietsbeugel voor veilig fietsen met de hond. Weinig

U kunt bij ons terecht voor;

1 DAG WERKEN 1 DAG BIJKOMEN EEN NIERPATIËNT MOET ER VEEL VOOR OVER HEBBEN OM EEN BEETJE NORMAAL TE LEVEN. WAT HEEFT U OVER VOOR EEN NIERPATIËNT? STEUN ONS! KIJK WAT U KUNT DOEN OP NIERSTICHTING.NL

- Sterreparatie - Ruitvervanging - Glaslook - Blinderen - Glasopmaat Automobielglas Carnisselande BV Bedrijventerrein Vaanpark 4 Deventerseweg 9c 2994 LE Barendrecht T. 0180 - 649 995 - M. 06 - 5354 3040 E. info@automobielglas.com

www.automobielglas.com


BRASSERIE VRIJENBURGS INHULDIGINGSMENU

25 JAAR VAN HEMERT WOONSFEER

Maxima cocktail met kip en appeltjes van oranje en oranje cocktailsaus Of Konings duo Duo soepje van Koninklijke runderbouillon en Prinsessen doperwtjessoep <><><><> Alexanderbaarsfilet met een saus witte wijn en bieslook uit de paleistuin Of Koninginnehapje Inhuldigingsmantel van bladerdeeg gevuld met Argentijnse diamanthaaspuntjes en champignonsaus <><><><> Bavarois van zomer koninkjes Of Koffie of thee met Wilhelmina pepermunt

Iets om niet ongemerkt voorbij te laten gaan ! We vieren ons 25 jarig bestaan met u, met een spetterende 25% kortingsactie op de onderstaande artikelen. Profiteer hiervan, reserveren voor latere levering is mogelijk !

Combineer 7 en 6 letters uit dit menu en vorm een lid van het koninklijk huis. Als u het goed heeft ontvangt u een waardebon van 2 glazen wijn of frisdrank naar keuze te besteden bij een volgend bezoek. U mag 1x meedoen aan dit raadseltje. ( alleen bij bestellen van dit menu of ander 3 gangen menu)

PARKET ACTIE

Vrijenburgweg 2 te Barendrecht 010-4100131 www.brasserievrijenburg.nl

Duoplank parket ongeveer 15 cm breed Met een toplaag van 6 mm ! Geschikt om zwevend te leggen of te verlijmen Nu omdat we 25 jaar bestaan 25% korting Tropische houtsoorten; Lapacho / Walnoten / Jatoba / Curupau

De prijs van dit menu is € 16,75 (midweekmenu) en serveren we van zondag 14 april t/m zondag 28 april) P.S. Naam komt niet in menu voor.

GORTER

Jonge Jenever Hele Liter

€ 79

p/m2 Van € 99 voor Professioneel leggen is mogelijk tegen meerprijs.

nu: €

9,99

nu: €

13,75

GLEN TALLOCH Scotch Whisky Hele Liter

T’ HAACHJE

Friesche kruiden likeur Hele Liter

TOP MERKEN TAPIJT

TAPIJT 400 BREED IN HET GEHELE HUIS TOEPASBAAR NU EXTRA VOORDELIG

BOOMSMA

25 JARIG BESTAAN IS 25% KORTING.

Vieux

PARADE TOSCANA BONAPARTE IMPACT DESSO VIBE

De Wijnkelder

nu: €

Vlierbessen of Bramen Hele Liter

Onderlangs 8a-10a, Barendrecht Tel.: 0180-616701 www.dewijnkelder.net

9,99

nu: €

9,75

nu: €

9,99

nu: €

12,99

PARADE Hele Liter

101,25 p/mtr van € 105 voor € 78,75 p/mtr van € 142 voor € 106,50 p/mtr

van € 135,- voor €

KETEL 1

Jonge Graan Jenever Hele Liter

Ook verkrijgbaar bij Wijnhuis Rhoon, Dorpsdijk 106b, Rhoon

Incl meten / Incl stofferen / Incl ondertapijt 5 jaar garantie op slijtage.

Introductie GOLFcursus

BINNEN ZONWERING

4 weken les voor E 89,-

VAN HEMERT WOONSFEER BINNENZONWERING IS, ZOWEL EFFECTIEF ALS DECORATIEF. NU MET HOGE KORTINGEN WANT;

Wilt u kennismaken met de golfsport? Dan is dit de kans.

25 jaar bestaan is 25% korting op;

Rolgordijnen / Jaloezieën / Lamellen / Plisse / Duette / Multi- shade’s Incl meten/advies Incl montage

BOXSPRING BEDCOMBINATIE COMPLEET BOXSPRING BEDDENSET.

Nu 25 jarig bestaan is 25% korting MAAT 160 X 200

1995. van € 2790 voor € 2095. van € 2495 voor €

g rda e t il za apr G 0 2 A N D ur E P O 7u 1 12

MAAT 180 X 200 Ook in 210 lengte maat leverbaar Incl achterwand / Incl boxspring onderstel / Incl matrassen / Incl topper / Incl montage

Bezoek onze vernieuwde website!

In 4 weken wordt een programma doorlopen waarbij de volgende onderdelen aan bod komen: • Les 1 - Kort spel - Putten / Chippen • Les 2 - Kort spel - Chippen / Pitchen • Les 3 - Lang spel - Pitchen / Full Swing • Les 4 - Baanles Totaal 4 uur les

• De lessen zijn mogelijk op woensdag, donderdag, vrijdag of zondag • De lessen vinden plaats in groepsverband (min. 4, max. 8 deelnemers)

N

NE

IJ RD

‘t Vlak 5, Barendrecht - T: 0180 - 62 26 66 info@vanhemertwoonsfeer.nl

O T- G INAA TEN LAM NPIJ A ITE T TU : E B IN RK N G PA -E AK RIN A N E Z E N L E N W IAA BEDD BIN ZON PEC

www.vanhemertwoonsfeer.nl

S

Golfschool Cromstrijen

Informatie en inschrijven: PGA HeadPro Bryan Seton 06-41292155 info@bryanseton.com www.bryanseton.com


Ja��� Wo��mo��

CONTARGO ROAD LOGISTICS B.V. houdt zich bezig met alle facetten van transport zowel over de weg als over het water en door de lucht.

25 jaar ervaring!

In verband met het vertrek van één van onze medewerkers hebben wij plaats voor een

EEN DOORBRAAK IN DE TAPIJTWERELD!

ASSISTENT DECLARANT / EXPEDITEUR m/v op de afdeling Declaratie/Expeditie. Als Assistent Declarant/Expediteur verwachten wij van u dat u: - stressbestendig bent, - geen 9 tot 5 mentaliteit heeft, - bij voorkeur bekend bent met douaneaangiften en -systemen, - kennis van de Engelse taal, kennis van de Duits taal is een pré, - in teamverband kunt werken.

Bestendig tegen alle vlekken, antiallergisch, antistatisch, etc. Zie voor verdere info en aanbiedingen onze website

Salariëring is overeenkomstig de zwaarte van de functie.

www.jackewoonmode.nl

Gelieve uw sollicitatie te richten aan: Contargo Road Logistics B.V. T.a.v. de Directie Postbus 4197 2980 GD RIDDERKERK

West-Voorstraat 26 3262 JP Oud Beijerland Tel: 0186 - 750 635

Aquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Door uitbreiding van onze activiteiten zijn wij per direct op zoek naar een

Openingstijden: di-do 10 00-17.30 uur vr 10.00-21.00 uur za 10.00-17.00 uur

SPORTSCHOOL NICK VAN HOORN Alle inlichtingen v.w.b. judo en jeugdkarate www.sportschoolnickvanhoorn.nl

LOGISTIEK MEDEWERKER M/V voor 25-30 uur per week verdeeld over 5 dagen. Werkzaamheden bestaan uit het dagelijks administreren van de orders, het up to date houden van de voorraad, contact onderhouden met de opdrachtgevers zowel telefonisch als per mail gedurende de dag en bij grote drukte assisteren in het warehouse. Functie eisen: MBO werk en denkniveau / Positieve instelling met hands on mentaliteit. Ervaring in een logistieke werkomgeving, goede kennis van Excel en ERP systemen, wijzelf werken met AFAS. Klantvriendelijk, kwaliteit- en kostenbewust. Wij bieden: Een prettige werksfeer in een familiebedrijf / ruimte voor eigen initiatief Flexibele arbeidstijden / Marktconforme betaling Indien u geïnteresseerd bent in deze functie verzoeken wij u een uitgebreide CV, binnen 7 dagen na het verschijnen van deze advertentie, te zenden aan directie@fitslogistics.com. Voor meer informatie over ons bedrijf, kijk op onze website, www.fitslogistics.com.

Swift Marine is een jong en zeer dynamisch internationaal bedrijf, met eigen kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Athene, Istanbul en Singapore. Onze specifieke dienstverlening, die zich richt op de logistieke behoeftes van scheepseigenaren en scheepsmanagers houdt zich bezig met het aansturen van logistieke processen en de daarbij behorende partners in binnen- maar voornamelijk het buitenland. Wij verzorgen dat alle aankopen die wereldwijd voor een schip gedaan worden ook daadwerkelijk aan boord van het schip geleverd worden, wereldwijd. Voor ons kantoor in Rotterdam zijn wij op zoek naar:

Jong talent m/v Fulltime (40 uur) Wij vragen: • Goede communicatieve eigenschappen en een klantvriendelijke houding • HBO denk niveau • Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is een absolute must • Leergierig, alert, accuraat en scherp • Geen 9 tot 5 mentaliteit • Kennis van de diverse vervoersmodaliteiten is een pré • Omgang Outlook (MS Office) Wij bieden: • Een zeer afwisselende functie • Uitstekende doorgroeimogelijkheden, waaronder ook indien gewenst betrekkingen in het buitenland • Goede arbeidsvoorwaarden • Laptop etcetera Ben je geïnteresseerd in de boven omschreven functie? E-mail jouw Curriculum Vitae met motivatie in het Engels naar Dhr. Koornneef, d.koornneef@swiftmarine.eu Voor verdere informatie verwijzen wij u naar www.swiftmarine.eu .

In verband met de aanhoudende groei van onze onderneming zijn wij op zoek naar een enthousiaste medewerker die ons service team wil komen versterken als

Chef Werkplaats De functie Jouw inzicht zorgt voor een effectieve inzet van de monteurs. Je bent eindverantwoordelijk voor alle activiteiten en de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden in de werkplaats. Je regelt dat de reparaties tijdig, correct en efficiënt uitgevoerd worden. Je stuurt de monteurs aan bij kwalitatief hoogstaande reparaties en waar nodig help je de juiste diagnose te stellen. Bovenal ben je klantvriendelijk en motiveer je jouw team, zodat je samen met hen een prettige en informele werksfeer creëert. Als chef werkplaats geef je leiding aan een team van binnen- en buitendienstmonteurs, je onderhoudt contacten met klanten en leveranciers. Tevens ben je verantwoordelijk voor het administratief verwerken van diverse werkzaamheden en het maken van planningen.

Wat verwachten we van je? Voor een goed functioneren achten wij noodzakelijk: > Goede contactuele vaardigheden en klantgerichte opstelling; > No-nonsense instelling en geen 9 tot 5 instelling; > Opleiding MTS-niveau (wtb) of gelijkwaardig door ervaring en cursussen; > Affiniteit met intern transport & hoogwerkers; > Bereidheid tot het volgen van cursussen;

!

> Bekend met gebruik computer (o.a. Word/ Excel/Navision); > Stressbestendigheid; > Initiatief en doorzettingsvermogen; > In het bezit van een dosis zelfkritiek; > Woonachtig in de regio Rotterdam/Ridderkerk.

Wij bieden een plezierige en uitdagende baan in een uniek en groeiend bedrijf met daarbij marktconforme arbeidsvoorwaarden en prima secundaire voorwaarden.

Informatie Heb je interesse en denk je de juiste persoon te zijn, stuur ons dan jouw sollicitatiebrief en CV voorzien van foto. HDW Nederland BV, Postbus 4002, 2980GA Ridderkerk t.a.v. Willem Blaak of w.blaak@hdwnl.com Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

HDW Nederland BV is al meer dan 30 jaar een begrip als het gaat om de verkoop en service van hoogwerkers en verreikers. Vanuit onze modern uitgeruste vestiging in Ridderkerk bieden wij een full service pakket: advies, onderhoud, keuringen en uiteraard de verkoop van materieel van internationaal gerenommeerde fabrikanten.


n e t n e t ) r o (Vo s n e g a w w u & Vo

W O H S Nu nog snel en ar! a b r e v e l g i l e d r o vo s e i t c A n e g a w w Vou

DOMETIC

KOELBOX MET

OP JA BIJ AANKO voor Van € 269,-

*vraag naar de voorwaarden

NU TOT

€13D6EE6L O,P-

VOOR ES BIJ ACCESSOPIRJAMET O AANKO WAGEN VOUW

€ 99,-

s e i t c A n e t n e t r o Vo

Middenbaan 69, 2991 CS Barendrecht • Telefoon: 0180-614 006 www.optiekbroekhuis.nl

B R I L L E N • C O N TA C T L E N Z E N • H O O R TO E S T E L L E N

OF BIJ ISABELLA ORTENT VENTURA VO

TVOORTETN TAPIJOLON ISABELLA B

30% EN ENT ORT

F

ANA AL V VO

,-

9 € 46

-50%

OP KORTING A DOREM P M N E STARCATEN N E T VOOR S! EN LUIFEL

VOORTENT BIJ DOREMA

COMFORTT PAK+ VEKRAENDASTANG

D STORMBAN ING CK BEVEILIG + QUICK-LO

Kids- en JeugdGOLF Ben jij tussen de 7 en 18 jaar oud? Lijkt het jou leuk om te leren golfen? Of kun jij al golfen en wil je graag beter leren spelen?

-50%

s e i t c A n e t n e t r e e Kamp KORTINGEN TOT

30% g rda e t il za apr G 0 2 DA N E OP 17 uur 12 -

Dat kan bij Golfschool Cromstrijen! Meld je vandaag nog aan voor een gratis proefles. www.bryanseton.com Lessen zijn elke zondagochtend én vrijdagmiddag. De lessen vinden plaats in groepsverband. Je krijgt 1 keer week les op een vaste dag en tijd. De kosten zijn E 29,50 per maand.

Daar komt je vakantie tot leven! Golfschool Cromstrijen

Dethleffs | Jamet | Knaus | TEC | Eriba

Langeweg 1a | 3274 LZ Heinenoord (Ind.terrein Boonsweg) @campolife T 0186-60 40 00 | F 0186-60 42 40 |

www.campolife.nl | Zet- en prijsfouten voorbehouden.

3910-082 02 CML Adv Vouwwagenweekend 130x398.indd 1

10-04-13 15:22

Informatie en inschrijven: PGA HeadPro Bryan Seton 06-41292155 info@bryanseton.com www.bryanseton.com


Arpi Woontrend: veertig jaar service en kwaliteit ,,Op het gebied van vloeren is pvc erg in opkomst. Het is een heel duurzaam product. Het is eenvoudig in onderhoud en minder gehorig dan laminaat.’’ Pvcvloeren heeft Arpi van het merk Quick Step en mFLOR. Ook het laminaat dat verkocht wordt is van Quick Step. Tapijt heeft Arpi onder meer van de merken Desso, Bonaparte en Parade. De grote gordijn-merken zijn Gardisette, Egger en Faden. De grote naam op het gebied van zonnewering is Luxaflex. Ook van dat merk is Arpi officieel dealer. Onder meer vouwgordijnen, jaloezieën, dubbele rolgordijnen, paneelgordijnen en horren behoren tot het assortiment.

Ook van Luxaflex is Arpi officieel dealer. Onder meer vouwgordijnen, jaloezieën, dubbele rolgordijnen, paneelgordijnen en horren behoren tot het assortiment. Kwaliteit en vertrouwen, dat zijn voor Arpi Woontrend sleutelwoorden. ,,Daardoor hebben we een grote kring vaste klanten kunnen opbouwen,’’ vertelt Arie van Wilgen. ,,We zijn dan ook trots op wat we presteren.’’ Klanten kunnen bij Arpi Woontrend terecht voor praktisch alles op het gebied van woninginrichting. De hoofdproducten zijn tapijten, laminaat- en pvc-vloeren en gordijnen.PROJECTINRICHTING Daarnaast is Arpi gespecialiseerd OP in binnenzonwering, dekbedden, matrassen, beddengoed en comfortbedden voor senioren.

ARPI Project, de specialist voor uw interieur

Verder kan men terecht voor dekbedden en overtreksets en hoeslakens van het merk Cinderella. Speciaal voor senioren verkoopt Arpi tevens Comfort-bedden van Vroomshoop. Deze ledikanten zijn hoger dan gewone bedden, waardoor het comfort groter is en men makkelijker in en uit bed kan komen. Ook zijn ze bijvoorbeeld verrijdbaar, waardoor men ze makkelijk kan verplaatsen.

alles geplaatst wordt. De klant hoeft zich dus nergens zorgen over te maken.’’ Door de jaren heen hebben het harde werken en de betrouwbare kwaliteit gezorgd voor een grote kring vaste klanten. ,,We hebben een vaste stoffeerder, Herman van Esch, die tegenwoordig als zelfstandige werkt. Hij zorgt ervoor dat alles er piekfijn uit ziet. Doordat we kleinschalig zijn, weten klanten waar ze aan toe zijn. Kwaliteit en vertrouwen zijn onze drijfveer.’’ De winkel bestaat al veertig jaar en was eerst van Aad van der Laan. Toen hij in 1995 failliet ging, nam Arie van Wilgen de zaak samen met zijn compagnon Piet Plaisier over. De heren waren er al werknemer en konden van start met een kleine

MAAT?

,,Klanten kunnen bij ons rekenen op ouderwetse service en kwaliteit. We meten alles zelf, maken alles op maat en zorgen dat

Klanten kunnen bij Arpi Woontrend terecht voor praktisch alles op het gebied van woninginrichting.

Maak nu voordelig kennis! Combinatie aanbieding

4Biefstukreepjes panklare gehaktballen smaken of naturel +Diverse 4 tartaartjes

openbare instellingen en zelfs stadions en schepen. Van deskundig Topkwaliteit tegen een scherpe prijs! Bel gerust eens voor een vrijblijvende

Wie meer wil weten, is van harte welkom bij Arpi Woontrend aan Middenbaan 47 in Barendrecht. Bellen kan naar 0180616048.

,,Het voordeel van bij ons kopen is, ook al zijn producten wat duurder dan in de bouwmarkt, je er jaren mee kunt doen. Gaat er een onderdeeltje stuk, dan kan je daar jaren later nog voor terecht hier. Bovendien wordt alles op maat gemaakt.’’Naservice is heel belangrijk. Zijn er problemen, dan worden die snel opgelost. ,,We zijn heel eerlijk naar onze klanten, we vertellen altijd hetzelfde verhaal.’’

Tapijten - laminaat - gordijnen ARPI Project verzorgt de stoffering van kantoren, winkels, scholen, zonwering - matrassen advies tot maatwerk in uitvoering.

klantenkring. Arie en Piet veranderden de naam in Arpi Woontrend. Jarenlang hebben ze samen aan het roer gestaan. Piet Plaisier is in januari met pensioen gegaan, waardoor Arie van Wilgen nu alleen eigenaar is. Van Wilgen is nog niet van plan om te stoppen. ,,Ik heb al die jaren gewerkt en vind het nog steeds erg leuk. We hebben klanten uit de hele regio, daar ben ik trots op. En ik kan erg genieten van het persoonlijk contact. Er komen gerust mensen langs om alleen even een praatje te maken, erg gezellig.’’

Kantoren Winkels Openbare ruimtes

afspraak waarbij wij u graag adviseren over de vele mogelijkheden.

Samen 100 gram

en ...

ARPI maakt werk van uw interieur!

6. 1.

75 65

INTERIEUR & PROJECTINRICHTING Bijdorp West 30 | 2992 LC Barendrecht | tel. 0180 - 62 70 98 Middenbaan 47 | fax 2991 | tel.| www.arpi.nl 0180 - 61 60 48 0180CS - 62Barendrecht 28 94 | E info@arpi.nl fax 0180 - 62 28 94 | arpi@live.nl | www.arpi.nl 2307-000 aw Arpi adv business 921 1

Middenbaan 70 - Barendrecht - Tel. (0180) 61 20 30

07-10-2008 16:09:33

ROTTERDAMSCHE FEESTPAKKETTEN

DESKUNDIGE

OOGMETING EN OPTOMETRIE BIJ PEARLE OPTICIENS Middenbaan 53a Barendrecht Tel. (0180) 61 31 81 www.pearle.nl

en Echte kwaliteitsproduct in luxe verpakkingen.

- Verkoopbemiddeling - Aankoopbemiddeling - NWWI Taxaties Wij staan graag voor u klaar! John Kuijt NVM Makelaar Tel. 0180-62 83 25 info@kuijtmakelaardij.nl

Vanaf

12.

95

Middenbaan 87 • tel.: 0180 - 61 29 29 • www.deweypoort.nl deweypoort.nl


De Schakel

INTERVIEW

Donderdag 18 april 2013

Interview met researcher

39

Door Sieka Romeijn-Hedmann

Onderzoek Bert Euser basis voor De Vergelding Jan Brokken bracht zijn jeugd door in Rhoon. Hij was zoon van een dominee. De pastorie stond aan de Singel. Een buurjongen was Bert Euser. Jan en Bert bezochten dezelfde scholen en dezelfde jeugdsoos Sordino. Ze verloren elkaar uit het oog. Hun fascinatie voor de oorlogsgeschiedenis van Rhoon bracht hen weer samen en legde de basis voor de bestseller De Vergelding.

‘Jan schreef en ik zag toe of informatie juist gepresenteerd werd’

Bert Euser (l) en Jan Brokken presenteerden maandag 28 januari samen het boek in de Maranathakerk in Rhoon. Foto: Kor van Pelt.

Jan Brokken verliet voorgoed zijn geboortedorp Rhoon, studeerde in Bordeaux politieke wetenschappen, werkte voor dagblad Trouw en weekblad Haagse Post. Sinds 1986 schrijft hij boeken. Bert Euser studeerde economie in Rotterdam en business administration in Fontainebleau, maar bleef Rhoon trouw. Hij is ondernemer en wethouder en locoburgemeester in Albrandswaard.

Het herdenkingskruis op de plaats waar de fusillade plaats vond. Het staat nu achter de Dorpskerk in Rhoon. Foto: Archief Wim Spoormaker.

Bert volgde alle jaren de auteur Jan Brokken. Pas op de Dag van de Ouderen in 2007 in Rhoon ontmoetten beiden elkaar weer. Jan Brokken kreeg veel reacties op de pagina’s over de Tweede Wereldoorlog in zijn boek Mijn Kleine waanzin. Bert Euser was in 2005 begonnen materiaal te verzamelen over buurtschap Het Sluisje in Rhoon waar aan het einde van de

oorlog zeven onschuldige mannen werden geëxecuteerd en hun huizen en een vlasfabriek in brand werden gestoken. Nadat Bert en Jan elkaar hierover gesproken hadden, besloten ze te gaan samenwerken. Jan zou een boek schrijven op basis van het onderzoek van Bert. Zo werd de basis gelegd voor De Vergelding, het boek dat nu in sneltreinvaart het grote lezerspubliek verovert. De uitgever verwacht de 100.000 exemplaren te gaan halen. Bert Euser is zeven jaar bezig geweest met research. ,,Dat kon niet elke dag vanwege mijn bedrijf en politieke werk, maar ik stak er al mijn vrije tijd in. Vooral de laatste anderhalf jaar was de inspanning enorm. Al werkende weg kwamen vragen boven en dan ging ik er weer achteraan. In de weekeinden sprak ik mensen en in de vakanties zat ik in archieven.’’ Euser voerde in totaal 185 gesprekken en stelde vragen aan de hand van een standaard lijstje. ,,Ik tikte vrolijk mee als mijn respondent aan het woord was. Thuis werd dit verder uitgewerkt. Soms een paar A-4tjes, soms meer. Regelmatig mailde ik de resultaten naar Jan.’’ In het hoofdstuk Verantwoording geeft Brokken aan dat De Vergelding gebaseerd is op de door ‘researcher’ Bert Euser verzamelde documenten en zijn 185 gesprekken. ,,Voor zijn onbaatzuchtige inspanningen en zijn niet aflatende ijver de onderste steen boven te krijgen, ben ik Bert Euser zeer erkentelijk.’’ De auteur bedankt ook Henriëtte, echtgenote van Euser, voor de uitwerking van gesprekken en het ordenen van duizenden pagina’s processtukken en historisch materiaal.

Euser vertelt dat hij steeds samen met Jan Brokken de resultaten besprak. ,,We werkten ook samen aan een analyse van het materiaal. Maar uiteindelijk schreef Jan op basis van hetgeen voorlag het verhaal. Ik las mee en zag er op toe dat de verzamelde informatie op de juiste manier gepresenteerd werd.’’ Het was geen eenvoudige zaak om feiten naar boven te halen. ,,Het Sluisje, waar het oorlogsdrama zich heeft afgespeeld, bestaat niet meer. Daar ligt nu de A15 overheen. Ik moest erachter zien te komen welke bewoners er hadden gewoond en wanneer ze geboren en gestorven waren. Informatie die nodig was om over persoonlijke dossiers te kunnen beschikken. Daarnaast moest ik het vertrouwen van de mensen winnen.

Bij een aantal had ik wel twee tot vier gesprekken nodig om tot de kern te komen.’’ Euser liet niet snel los en uiteindelijk werkte slechts één familie niet mee. ,,Ik ben ontzettend blij dat Jan en ik besloten samen aan het boek te werken. Kijk, je kan nog zo goed onderzoek doen, als je niet het vermogen hebt dat op een goede manier op papier te zetten, krijgt het niet de aandacht die het verdient. We vulden elkaar aan. Jan had niet de tijd om zo diep in de dossiers te duiken en had De Vergelding nooit kunnen schrijven zonder mijn onderzoek. Tegelijk was mijn onderzoek nooit tot z’n recht gekomen als Jan er niet zo’n mooi boek over geschreven had.’’ Bert Euser benadrukt dat bij het succes ook externe omstandigheden meespelen. ,,Het gaat erom dat het goede verhaal op het goede moment verschijnt. Er is nog steeds een enorme behoefte aan verhalen over de oorlog. Verhalen over gewone mensen in een dorp en heel herkenbaar. Bovendien is het spannend geschreven. De vorm van veel tijdrovend onderzoek is niet vaak toegepast. We hebben als het ware een sociologische studie gemaakt van de bevolking van Het Sluisje en aanpalende dijken. Daardoor hebben we veel over het leven van gewone mensen naar boven gekregen dat we anders nooit of te nimmer te weten zouden zijn gekomen.’’

Eén van de weinige foto’s van Het Sluisje. Op de voorgrond enkele buurtkinderen. Rechts de machinistenwoning, in het midden het stoomgemaal en links het veerhuis. In het veerhuis dat door de Duitsers in brand werd gestoken woonden drie gezinnen. Op de achtergrond links de loods van de vlasfabriek. Foto: archief Wim Spoormaker.


SP

De Schakel Donderdag 18 april 2013

Eerste paal voor nieuwe tribune BARENDRECHT - Voetbalvereniging BVV Barendrecht slaat komende woensdag 24 april de eerste paal voor haar nieuwe tribune. Vorige week werd langs het hoofdveld van sportpark De Bongerd begonnen aan de sloop van de huidige tribune, die deze zomer vervangen wordt door een nieuwe tribune met 576 zitplaatsen. Daarnaast worden

er zes nieuwe kleedkamers onder de nieuwe tribune gerealiseerd, zodat ook het nijpende kleedkamertekort bij BVV Barendrecht wordt opgelost. De eerste paal wordt woensdag 24 april om 16.00 uur officieel geslagen. Aangezien de bouw van de kleedkamers en tribune voor de hele vereniging is, heeft het bestuur van BVV Barendrecht al haar

leden die belangstelling hebben uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Leden en eventuele overige geïnteresseerden die van die uitnodiging gebruik willen maken, moeten zich daarvoor wel vóór maandag 22 april aanmelden bij Floor Groeneveldt via facilitairezaken@bvvbarendrecht.nl.

RT Open dag bij Roeivereniging BARENDRECHT - Zaterdag 20 april van 10 tot 14 uur houdt Roeivereniging Barendrecht in samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) en AEGON de AEGON Open Roeidag. Ruim veertig roeiverenigingen in het hele land bieden dan de mogelijkheid om op een leuke en gezellige manier kennis te maken met de roeisport. Tijdens het eerste weekend van de Nationale Sport Week nodigt de vereniging mensen uit bij Roeivereniging Barendrecht aan Noldijk 73. Men kan meedoen met een roeitraining, de vloot

bekijken of kijken naar demonstraties van ervaren roeiers. De AEGON Open Roeidag is een goed moment om zelf kennis te maken met de veelzijdige roeisport. Roeien is een sport die door jong en oud beoefend kan worden. Roeien is bovendien één van de zogeheten focussporten van NOC*NSF, wat betekent dat Nederland tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro kansrijk is om één of meer medailles te winnen. Maak kennis met de gezellige verenigingscultuur, leer meer over roeien en het bijzondere wedstrijdelement.

Energieladies houden soeploop

Barendrecht onderuit na bizarre tweede helft BARENDRECHT - Barendrecht heeft zaterdag in en tegen Lisse vlak voor tijd een punt verspeeld. De roodwitten leken op weg naar 2-2, toen in de extra tijd de thuisploeg alsnog de 3-2 maakte. Beide ploegen speelden op dat moment al met tien man na rode kaarten voor Tom Zoontjes (FC Lisse) en Robbin van Belle (Barendrecht). Barendrecht kon geen beroep doen op Mark Zegers, Jeffrey Aarts, Ramon Salas en Danny Monster. Invaller-doelman Mark van Splunter stond onder de lat en Stephan Kruithof was centrumverdediger. Verder langs de kant de ‘vaste afwezigen’ Yanick Schuls, Mathijs Tabbers en Kerem Yilmaz. Topscorer Christian Opschoor zat op de bank. Marwin Richard kreeg de eerste kans, maar had net iets te veel tijd nodig. Na twintig minuten kwam Lisse op voorsprong. Stephan Kruithof raakte de bal half. Rik Vermeulen profiteerde, 1-0. Even daarna moest Stanley Husen met een rugblessure van het veld, Joey Jongman verving hem. Ivan Almeida schoof een linie naar achteren. Veel meer gebeurde er niet voor de

CSBR naar finale play-offs BARENDRECHT - De dames van Challenge Sports/ Binnenland.Rotterdam (CSBR) hebben voor het derde opeenvolgende jaar de finale serie bereikt voor de strijd om het nationaal kampioenschap. Na vrijdag het derde duel met 59-51 te hebben verloren, werd zaterdag in Amsterdam CTO, na een 35-33 ruststand, met 74-81 verslagen. De eindstand in de best-of-5 serie kwam hiermee op 3-1 in het voordeel van CSBR. De tegenstander in de eindstrijd is ProBuild Lions.

rust. De 22 acteurs hadden het meeste voor de tweede helft bewaard. Want daarin gebeurde werkelijk van alles. Barendrecht kwam beter in de wedstrijd. Een inzet van Joey Jongman had geen succes. Met invaller Jeremy Hensen voor Laurens Visser gingen de bezoekers op jacht naar de gelijkmaker. Die kwam vrij snel daarna. Marwin Richard werd door Tom Zoontjes neergehaald in het strafschopgebied: rood voor Zoontjes en een penalty voor Barendrecht die door Joey Jongman werd benut, 1-1. Topscorer Christian Opschoor kwam na maanden blessureleed weer eens aan spelen toe. Hij kopte twintig minuten voor tijd een hoekschop binnen, 1-2. Toen kwam FC Lisse weer terug. Een omstreden strafschop - was het een overtreding en was dit er binnen of er buiten? - hielp de thuisclub in het zadel. Barendrecht protesteerde en dat kostte Robbin van Belle zijn tweede gele kaart. Dus was het weer tien tegen tien. Mo Messaoud benutte de kalktrap, 2-2. In de slotfase kreeg Marwin Richard nog een kans maar

hij schoot over. Aan de overkant ging het in de extra tijd alsnog mis. Joey Jongman maaide door het slechte veld over de bal heen, waarna Hanne Hagary de 3-2 binnen kon schuiven. Een hard gelag voor Barendrecht dat zo onterecht met lege handen achter bleef. FC Lisse-Barendrecht 3-2 (1-0) Barendrecht maakt een duikeling in de stand van de topklasse, de rood-witten zakken naar plek zes. In de subtop is het dringen geblazen achter koploper Katwijk. Katwijk heeft 56 punten, GVVV 48, FC Lisse 46, Hardenberg, Rijnsburgse Boys en Barendrecht 45. Het duel Hardenberg-GVVV moet nog worden uitgespeeld. Barendrecht wacht nog drie wedstrijden, komende zaterdag komt Excelsior’31 naar De Bongerd. De wedstrijd begint om 15 uur. Bezoekers opgelet: de tribune is zo goed als gesloopt. Woensdag 24 april wordt de eerste paal geslagen voor een nieuwe tribune. Dat gebeurt vanaf 16 uur. De rest van het programma: zaterdag 4 mei: HHC Hardenberg-Barendrecht en zaterdag 11 mei: Barendrecht-Katwijk.

Exxact FM Sportcafé BARENDRECHT - Maandag 18 april ontvangt presentator Jos Vis in het radioprogramma Sportcafé Kok Groenenberg en Laura van der Graaf. Kok is looptrainer bij cav Energie. Laura is de meest veelbelovende sporter van 2012 van Barendrecht en speelster van ZPB H&L Productions dames 1. Met Kok wordt onder meer gesproken over hoe hij zijn looptrainingen voorbereidt en hoe je op een verantwoorde wijze kunt herstellen na deelname aan de marathon van Rotterdam. Met Laura wordt onder meer doorgenomen hoe je als talent de top kunt bereiken en wat je er allemaal voor

moet laten. Verder natuurlijk de actualiteit en het bekende weekendoverzicht met flitsen van de wedstrijden van BVV Barendrecht, vv Smitshoek en vv Heerjansdam. Daarnaast de recente stand van zaken omtrent de competitieverrichtingen van onder meer ZPB H&L Productions, HCB, KV Vitesse, CBV Binnenland, The Flying Shuttle, cvv Spirit en Savosa door bar-gast Jurrien van Neuren. De live uitzendingen van Sportcafé zijn iedere maandag tussen 21 en 23 te beluisteren op Exxact FM radio (105.9 op de kabel en 106.4 in de ether en via www.exxactfm.nl.

BARENDRECHT - Komende zaterdag houdt Roparunteam 160, de Energieladies uit Barendrecht, de jaarlijkse soeploop. Op sportpark De Bongerd bij atletiekvereniging CAV Energie, kunnen kinderen op de baan meedoen met de Heksenbezemsoeploop van een kilometer. De start is om 10.30 uur, meedoen kost drie euro. Voor de sportieve wandelaar is er een parcours uitgezet van 6,5 kilometer. De start is om 10.45 uur, meedoen kost zeven euro. Voor de hardlopers is een run van vijf kilometer over het sportpark.

Die start om 11 uur. Meedoen kost zeven euro. De soeploop is een recreatieve loop voor iedereen. Er is een digitale klok, zodat men zelf zijn eindtijd kan zien. Na afloop kan men genieten van een kom huisgemaakte soep met toebehoren. Voor de kinderen zijn drie entreebewijzen beschikbaar gesteld door PlayCity Barendrecht en voor iedereen staat een flesje water klaar aan de finish. De opbrengst van deze loop komt geheel ten goede aan de Roparun. Men kan zich inschrijven via www.energieladies.nl.

41 0000128

Jer. de Fonkert, 85x40 trefpunt voor Trefpunt voor autoliefhebbers autoliefhebbers.

Jer. de Fonkert bv Burgemeester de Zeeuwstraat 130 3281 AL Numansdorp Tel. (0186) 65 81 11 www.jerdefonkert.nl

BMW maakt rijden geweldig

Moeizame overwinning Binnenland in streekderby BARENDRECHT - In Rotterdam wist Aarnoudse/Binnenland twee weken geleden, na een zeer zwakke eerste helft, een relatief eenvoudige 64-81 overwinning te boeken op Rotterdam Basketball 2. Voor Rotterdam stond er alleen nog de eer op het spel, voor Binnenland was een overwinning noodzakelijk om de derde plaats te verdedigen. Met deze veertiende zege in de laatste zestien wedstrijden blijft Aarnoudse/Binnenland derde in de competitie. Rotterdam speelde een prima wedstrijd en dwong Aarnoudse/Binnenland om volle bak te spelen. Voor de thuisploeg een goede zaak om op die manier de scherpte voor de belangrijkste wedstrijden van het seizoen vast te houden.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

At Home sponsort HCB BARENDRECHT - Hockeyclub Barendrecht heeft een nieuwe sponsor voor de scheidsrechterkleding: At Home Makelaardij uit Barendrecht. Deze actieve makelaar was direct geïnteresseerd in het sponsoren van de club. De onderhandelingen over het totale sponsorpakket liepen

vloeiend en al snel kwamen beide partijen tot een overeenkomst. Naast het sponsoren van de scheidsrechterkleding, is At Home Makelaardij ook een bordsponsor geworden. Marvin van de Velde, lid van de sponsorcommissie, is erg te spreken over de omgang en betrokkenheid van de makelaar.

W. Peters van At Home Makelaardij: ,,Ik vind het erg leuk om iets te kunnen doen voor de hockeyclub op deze manier. Als mijn dochter Indy het een leuke sport vindt, dan zal ze zeker lid worden van deze mooie club. Ze is nog maar twee, dus dat wordt voorlopig nog even aan de zijlijn staan”.


Vind snel een baan bij jou in de regio op BarUitgeverijVacatures.nl Zoek je een nieuwe, uitdagende baan dicht bij huis? Kijk dan eens op de Top Vacaturebank van van Nederland. Nederland. Op Op BarUitgeverijVacatures.nl BarUitgeverijVacatures.nl vind vind je je Top Vacaturebank een overzicht van van actuele actuelevacatures vacatures jouinindede regio. bijbij jouw regio.

BarUitgeverijVacatures.nl

Anti-aging seminar Op zaterdag 20 april van 13.00 tot 16.00 uur te Rhoon

De Top Vacaturebank voor de regio • Snel vacatures zoeken • Direct solliciteren • Vacatures dicht bij huis maar ook landelijk Ook uw vacatures op BarUitgeverijVacatures.nl? Wilt u ook aandacht voor uw vacatures? Tegen lage kosten kunt u uw vacature

In samenwerking met:

(door)plaatsen op onze website en bereikt u ruim 100.000 werkzoekenden per maand.

TopVacaturebank.nl

Neem contact op met BAR Uitgeverij voor meer informatie: 0180 641 022

Directeur Ria Zee van Aqua Mare Groep zal vertellen over het verouderingsproces van de huid en welke AntiAging methoden er mogelijk zijn om de huidstructuur te verbeteren voor zowel gezicht en lichaam. Aqua Mare Huidkliniek / Health & Beauty Spa weten uit ervaring welk middel in jouw geval het mooiste resultaat geeft.

ACTIES Een Facial on the go behandeling plus huidadvies en huidscan (ter waarde van € 48,50) bij uw eerste aankoop van 4 Image skincare producten. Aanpakken van de fijne lijntjes in het gelaat? De Skin Thightening behandeling is dan de oplossing! Behandeling van de huid rond de ogen en fronsrimpels van € 160,- nu voor € 110,-. De zomer komt eraan! Nu Alma IPL – ontharing van bikinilijn en oksels samen van € 160,- voor € 95,- per keer, zolang de kuur duurt.

Er zijn demonstraties met de nieuwste technieken en de mogelijkheid om zelf wat te ondergaan.

 

Shyreen naaldloze injectie Voor rimpeltjes rond de mond wordt met gedoseerde druk Hyaluronzuur diep in de huid gebracht. Kosten per shot tijdelijk € 20,- (bovenlip ca. € 80,-).

Wil je meer weten wat mogelijk is schrijf je dan in voor deze dag via onze website.

Acties geldig tot en met 31 mei 2013



 

kliniek voor huidtherapie & dermatologie Lid van NVH - NVDV DALA - ANBOS

Dorpsdijk 47 Rhoon-Noord

Laan op Zuid 656 Rotterdam

T 010 - 50 16 16 6 www.aquamare.nl Lid van NVH - NVDV - DALA - ANBOS

NEKSTEUN KUSSEN THALALAY LATEX

Afneembare Tijk, gemaakt van 100% Bamboo. Anti-allergisch. Goed ventilerend. Van 89.95 nú 39.95

NIEUWSTE! Collectie

Extra kwali

DEKBED OVERTREKKEN

teit!

1-persoons

Van 19.95

9.95

Strijkvrij. Vele dessins. 1-pers. van 19.95 nú 9.95 2-pers. van 25.- nú 15.95 Lits-jum. van 35.- nú 22.50

KATOENEN HOESLAKENS VOOR OPLEGMATRASSEN

Van 14.95

7.95

OPLEGMATRAS KOUDSCHUIM

Oplegmatras koudschuim, ventilerend, antibacterieel en stevig. 80 x 200 cm. Van 89.95 nú 59.95 90 x 200 cm. Van 99.95 nú 65.140 x 200 cm.Van 149.95 nú 98.Ook andere maten verkrijgbaar !

T!

14.95

Afneembare Tijk. Anti-allergisch. Goed ventilerend. Van 39.95 nú 12.50

Van 39.95

12.50

SUP ERST

UNT!

Profiteer! ALTIJD er!

30 tot 70% goedkop 1-persoons

N SUP ERSTU

39.95

Van 79.95

en ! g in d ie b n a A e t n e L r Supe DE GROOTSTE COLLEIJCZTEIE ! TEGEN DE LAAGSTE PR N

100% katoen. Goede pasvorm. Rondom elastiek. In vele kleuren. 1-pers.van 14.95 nu 7.95 2-pers. Van 22.50 nu 9.95 Lits-Jum. Van 29.95 nu 12.50 Ook in extra lange maten!

OP = OP!

Van 89.95

NEKSTEUN KUSSEN TRAAGSCHUIM

80 x 200 cm

Van 89.95

59.95

RIDDERKERK • WC RIDDERHOF TEL: 0180 - 43 34 81

4- SEIZOENEN

1 Pers. van 79.- nú 49.95 2 Pers. van 120.- nú 69.95 Lits-Jum. van 139.- nú 79.95

erbaar !in Ook levcm g 220 lan

NEEM ME

E!

JERSEY HOESLAKENS

100% katoen. Rondom elastiek. Vele kleuren. 1 pers. van 7.95 nú 3.95 2 pers. van 9.95 nú 4.95 en Lits-jum. van 12.50 nú 5.95 1-persoons

3.95

NÚ OF NOO

IT!

POLYETHER MATRAS.SG 25

CLAUDIA DEKBEDDEN NÚ

Prachtige dessins in diverse kleuren. 100% katoen. Van 79.95 nú 14.95

Van 7.95

Bekijk onze complete collectie op www.lionbeddenshop.nl

Anti-allergisch. 1 Pers. van 49.95 nú 32.50 2 Pers. van 79.95 nú 45.Lits-Jum. van 99.- nú 55.-

SCHITTERENDE BADJASSEN

1 persoons

Van 49.95

32.

Geschikt voor kinderen of als logeer matras. Anti-allergisch. 80/90 x 200 cm Van 79.95 nú 49.95 140/200 cm. nú 110.Ook andere maten verkrijgbaar!

50

80/90 x 200 cm

Van 79.95

RDEEL! Extra VOO

49.95

DE LAAGSTE PRIJZEN VAN NEDERLAND! DE LAAGSTE PRIJZEN VAN NEDERLAND! DE LAAGSTE PRIJZEN VAN NEDE

GSTE PRIJZEN VAN NEDERLAND! DE LAAGSTE PRIJZEN VAN NEDERLAND! DE LAAGSTE PRIJZEN VAN NEDERLAND!

DE LAAGSTE PRIJZEN VAN NEDERLAND! DE LAAGSTE PRIJZEN VAN NEDERLAND! DE LAAGSTE PRIJZEN VAN NEDERLAND! DE LAAGSTE PRIJZEN VAN NEDERLAND!

DE LAAGSTE PRIJZEN VAN NEDERLAND! DE LAAGSTE PRIJZEN VAN NEDERLAND! DE LAAGSTE PRIJZEN VAN NEDERLAND! DE LAAGSTE PRIJZEN VAN NEDERLAND!


De Schakel

SPORT

Donderdag 18 april 2013

Vitesse komt te kort tegen Merwede BARENDRECHT - Op een zonnige, maar winderige, zaterdag speelde Vitesse haar 3e competitiewedstrijd na de zaal. Na eerder goede uitslagen neergezet te hebben tegen Tiel ‘72 (6-12 winst) en Ondo (17-9 winst) was dit keer Merwede aan de beurt. Ondanks de winstpartijen waren er in het vertoonde spel nog de nodige verbeterpunten. Waar tegen Tiel ‘72 en Ondo nog wat minder gespeeld kon worden, is Merwede wel een ploeg die een mindere dag gewoon afstraft. Vitesse, zoals altijd met Cazdak en Aavoid administratie op de borst, wist dus dat het vandaag beter moest spelen om zo niet tegen puntverlies aan te lopen. Merwede wist door de eerste aanval gelijk op voorsprong te komen door een goedkope vrije bal van een dame. Vitesse wist echter direct te antwoorden door een afstandsschot van Christian van Helden. Dit was eigenlijk meteen het verhaal van de eerste helft. Merwede hoopte op slordigheden bij Vitesse, terwijl Vitesse het door middel van afstandsschoten probeerde. De 2-1 voor Merwede kwam opnieuw van een dame. In de 10e minuut wist Mike Bezem de score opnieuw gelijk te zetten, 2-2. Kort hierop volgde een vreemd moment waarbij zowel Pieter Korteweg, als een dame van Merwede, als de scheidsrechter bij betrok-

ken waren. De dame van Merwede moest de scheidsrechter ontwijken, waarna ze hard in botsing kwam met Pieter. Het leek er erger uit te zien dan dat het uiteindelijk was, ze konden dus alle 3 hun wedstrijd hervatten. Maar de wedstrijd lag dus zeker 5 minuten stil. Na de hervatting was het weer een dame van Merwede die wist te scoren en opnieuw uit een korte kans. Christian volgde gelukkig een minuut later door er weer een afstandsschot in te schieten. Vitesse gaf een hoop druk in het voorveld, wat resulteerde in een hoop onderscheppingen van de bal zonder een doelkans van Merwede. Aanvallend had Vitesse echter te weinig rebounds, waardoor het niet echt lekker in de wedstrijd kwam. Een fout bij het “voor” verdedigen werd afgestraft door Merwede: 4-3. Het lukte Vitesse maar niet afstand te nemen van Merwede, ondanks het goede verdedigen. Merwede kwam zelfs op een 5-3 voorsprong door opnieuw een dame. De eerste helft werd afgesloten met een afstandsschot van Christian en een korte kans van Merwede. De rust werd bereikt met een 6-4 achterstand. De 2e helft was het zaak de “ballijn”druk te blijven geven, maar de concentratie rond de paal moest beter. Aanvallend moest er langer gespeeld worden om zo te zorgen dat

er geen andere spelers de rebound konden stelen. Vitesse begon niet scherp aan de 2e helft. Eerst mocht Merwede zonder druk de 7-4 binnen schieten. Daarna werden er teveel schoten gelost die de voorkant van de korf raakten, waardoor ze niet te rebounden waren. Merwede kwam zelfs op een 8-4 voorsprong door een onnodige strafworp. Merwede kwam via weer eens een dame op 9-4, waarna Dennis van der Pol een strafworp voor Vitesse benutte. Trainer Remco den Otter greep bij een 9-5 achterstand na 10 minuten in de tweede helft al in, Bart van der Waal en Marieke van der Pol kwamen in de ploeg voor Pieter en Lisanne Bodde. Maar het was Merwede dat hierna als eerste wist te scoren en bouwde de voorsprong verder uit tot 105. Mike antwoordde direct met de 10-6 van afstand. Inge Kars nam daarna het eerste damesdoelpunt van Vitesse voor haar rekening en Vitesse kroop dichterbij naar 10-7. Dit was het ideale moment voor Vitesse om, als het nog iets wilde, door te drukken. Dennis maakte met één hand de 10-8 en Vitesse rook haar kans. Deze tussenstand stond bijna 10 minuten op het bord, totdat Merwede via een strafworp het verschil weer op 3 bracht. Vitesse bleef het proberen, maar miste vandaag gewoon de kwaliteiten om

Smitshoek eenvoudig langs Nieuw Lekkerland

Gilliomar Leona oog in oog met doelman Aschwin Bakema. BARENDRECHT - Voor Smitshoek stond in de thuiswedstrijd tegen Nieuw-Lekkerland weinig meer op het spel. Voor de bezoekers nog wel. Bij winst kon directe degradatie nog voorkomen worden. Het eerste bedrijf bleef Nieuw-Lekkerland nog op de been (rust 1-0). Na de rode kaart van Daniel Munöz was het verzet gebroken en walste Smitshoek over de bezoekers heen, einduitslag 5-0. Smitshoek liet in de eerste helft weinig zien. Het tempo was te laag en het veelvuldig balbezit kon daarom vrijwel niet in kansen omgezet worden. Aan de andere kant waren de aanvallers van Nieuw -Lekkerland nauwelijks bij machte om het doelman Marvin van Tienen lastig te maken. Buiten twee kansen in de beginfase was de wedstrijd toch voornamelijk onder controle van de mannen van Raymond Frehe. Smitshoek kon slechts twee echt gevaarlijke aanvallen op de mat leggen. John de Ronde

en Ricardo Merrelaar hadden het vizier echter niet op scherp staan. Vlak voor de rust was er dan toch een vrije trap van Erwin Bravenboer vanaf links die achterin de mee opgekomen Rick van der Vliet bereikte die probleemloos de 1-0 binnenkopte. In de rust heeft Raymond Frehe met een paar woorden zijn mannen op scherp gezet. Hij was echter binnen een paar minuten weer buiten om een statement te maken. Blijkbaar had dit het gewenste effect. Zijn mannen begonnen de tweede helft wel wat scherper. Het tempo ging omhoog en al snel scoorde Gilliomar Leona. Deze treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Na 53 minuten was het Thijs Oomsen die vanaf rechts goed doorging en binnen de 16 meter aangetikt werd op het moment dat hij wilde schieten. De strafschop die volgde was terecht, de rode kaart voor Daniël Munöz was wat zwaar bestraft. De penalty werd door

Gerben Achterberg beheerst binnengeschoten: 2-0. Nieuw-Lekkerland liet vervolgens de koppies hangen en Smitshoek kon de wedstrijd rustig uitspelen. Drie minuten later werd de score opgevoerd tot 3-0 door John de Ronde, na goed doorgaan van Gilliomar Leona. Vervolgens werden er nog een aantal kansen verprutst voordat Rafiek Casteleins een afgeslagen bal in één beweging aannam en klaarlegde voor zijn goede been. Het onhoudbare schot betekende de 4-0. Tien minuten voor tijd mocht ook clubtopscorer Ricardo Merrelaar aan zijn gemiddelde werken en de 5-0 op het scorebord brengen. Met deze 5-0 is Nieuw Lekkerland definitief gedegradeerd en kan Smitshoek een plaats in het linker rijtje bijna niet meer ontgaan. Volgende week staat de uitwedstrijd tegen de concurrent voor de eervolle plaats zes, Kloetinge, op het programma.

het gat echt te dichten. Via de derde strafworp van Merwede werd het 12-8. Inge bracht met haar 2e doelpunt de 12-9 op het scorebord. In een allerlaatste poging nog iets te forceren werd Michiel Kleemans ingebracht voor Dennis. Vitesse speelde de laatste fase dus met 4 puntspelers aan de kant van de heren. Het mocht helaas niet baten. De 4e strafworp van Merwede in de tweede helft werd ook benut en het beslissende gat was daar. Beide ploegen wisten nog eenmaal te scoren. Namens Vitesse was dit invaller Bart. De eindstand was dus 14-10 in het voordeel van Merwede. Zoals eerder aangegeven miste Vitesse aanvallend de scherpte en kwaliteit om het Merwede echt lastig te maken. Het feit dat Vitesse slechts 10 doelpunten wist te maken is hier een mooi voorbeeld van. Verdedigend was Vitesse helaas ook niet altijd bij de les. Er werden teveel gemakkelijke doelpunten weggegeven. Ook het feit dat het vier strafworpen in 35 minuten tegen kreeg zegt voldoende. Vitesse heeft nu 2 weken de tijd de vorm te hervinden en hervat op 27 april de competitie met de thuiswedstrijd tegen DSO uit Klundert. Deze wedstrijd zal beginnen om 16:00 uur op sportpark de Bongerd.

43

Heerjansdam en Sliedrecht in evenwicht HEERJANSDAM - De wedstrijd Heerjansdam – Sliedrecht eindigde onbeslist, 1-1, en dat was het maximale resultaat voor de Dammers. Ondanks dat de thuisclub na de rust op voorsprong was gekomen, moest het een kwartier later de (verdiende) gelijkmaker toestaan. De wedstrijd van een week eerder tegen Roda Boys had de ploeg van trainer Philip de Haan drie schorsingen opgeleverd, Andro Franca, Rachid Zenzen en Jeroen Wolf. Daar tegenover stond de terugkeer in de basis van Vincent Monster, Sam de Meester en Remco Roos. De laatste vertolkte een belangrijke rol, ijzersterk aan de bal zette Roos van achter uit de lijnen uit ondanks het jagen en storen van Sliedrecht. Al in een vroeg stadium van de wedstrijd testte Roos keeper Jeffrey ter Veer met een vrije trap, die de doelman moeizaam tot een hoekschop verwerkte. Dat was tot dan toe het gevaarlijkste moment, daarna liet Sliedrecht zich aanvallend ook gelden. Keeper Frank v/d. Pol redde goed na een schot van Fitim Meha en topscoorder Nilton Tavares Ramos schoot een

vrije trap net naast. Daarna was Soufiane Aouragh voor de Dammers gevaarlijk met een verraderlijk schot tegen de buitenkant van de paal. Aan de andere kant moest Willy Hanst de bal uit de doelmond trappen en vond Gert jan Plaizier (net voor de rust) van dichtbij keeper ter Veer op zijn weg om Heerjansdam op voorsprong te zetten. Iets wat Berry de Groot direct na de rust voor Sliedrecht ook had kunnen doen (inzet net naast het doel van v/d. Pol) Halverwege de tweede helft kwam Heerjansdam op voorsprong. Invaller Indomar Valentijn zag zijn lage voorzet door Desley de Wolf in zijn eigen doel gewerkt worden: 1-0. De ploeg van trainer John de Wolf was er niet van onder de indruk en ging , met succes, op zoek naar de gelijkmaker. Tien minuten voor tijd vond invaller Luciano van Harlingen Dennis Verhoef in het strafschopgebied van v/d. Pol en de spits schoot de gelijkmaker laag in de verre hoek: 1-1. Zaterdag speelt Heerjansdam uit tegen Terneuzense Boys, aanvang 14.30 u

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-barendrecht.nl

Opstapdag KV Lekko BARENDRECHT - In het kader van de Nationale Sportweek houdt kano- en kajakvereniging Lekko te Barendrecht zaterdag 20 april een opstapdag. Tijdens deze dag kan men kennismaken met de vereniging, een kijkje nemen in de botenloods en het clubhuis en onder begeleiding van ervaren vaarders in een kano of kajak varen op het Waaltje. Donderdag is er altijd clubavond van 19.30 tot 22.30 uur, waar veel leden het hele jaar door een tochtje op het Waaltje maken. Ook zijn er

op andere dagen vaarders op het Waaltje te vinden. Wie op 20 april verhinderd is, is altijd van harte welkom op een donderdagavond. Dan worden nieuwe leden begeleid in het varen en de daarbij horende technieken. KV Lekko heeft een bijna doorlopend toerprogramma dat begint in maart en, met een tijdelijke stop in de schoolvakantieperiode, doorloopt tot begin november. Eens in de twee weken worden er tochten gepland, ergens in den lande. De afstand die dan

wordt gevaren ligt rond de 20 kilometer, wat na enige oefening goed te doen is. In de warme maanden wordt dit aangevuld met grootwatertochten op rivier en zee. De opstapdag begint om 12 uur en eindigt om 17 uur. KV Lekko is te vinden aan Noldijk 73 in Barendrecht, naast Roeivereniging Barendrecht en Zeeverkennersgroep Brandaen, aan het Waaltje vlak bij het spoor. Meer informatie op www.kv-lekko.nl. Met vragen kan men mailen naar ikwilmee@kv-lekko.nl.

Nieuwe sponsor voor Smitshoek Vet2 RIDDERKERK/BARENDRECHT - Afgelopen zaterdag heeft het elftal van Smitshoek Vet2 haar nieuwe sponsor gepresenteerd. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het maken van gebogen leidingen voor onder andere de luxe jachtbouw. De sponsor die het gehele seizoen op het shirt zal prijken is L.C.S. Piping B.V.

uit Ridderkerk. Daarnaast zal L.C.S. Piping B.V. een trainingskamp in aanloop naar het volgende seizoen bekostigen. Smitshoek Vet2 is erg blij met dit mooie gebaar en zal de naam L.C.S. Piping B.V. met trots op de borst dragen. Afgelopen weekend werd overigens in de competi-

tie met 9-2 gewonnen. Het behalen van het kampioenschap voor Smitshoek Vet2 is slechts een kwestie van tijd, de voorsprong op directe concurrent Rozenburg is aanzienlijk. Ook in het bekertoernooi is de halve finale bereikt, dus het behalen van de dubbel behoort ook nog tot de mogelijkheden.


Wil jij ondernemend leren? Stap dan over naar de Calvijn Business School havo!

Meer informatie? Klantnaam : CALVIJN Projectnaam : LOGO Projectnummer : 15820005 Documentnaam : Calvijn_logo_grafi_fc.eps Laatste correctie : 07-09-04 Gebruikte kleuren : CYAAN PMS nummers :

MAGENTA

YELLOW

000 C

BLACK

000

Bezoek één van de informatieavonden op 24 april of 5 juni om 19.30 uur 000

000

000

000

Status

: DUMMIE

WERKTEK

LITH.INT.

LITH.EXT.

Druktechniek

: OFFSET

FLEXO

DIEPDR.

BOEKDR.

DTP-Programma : ADOBE ILLUSTRATOR 9.0 Account Ontwerper Operator

: Hanneke : Irma/Jeroen : Lex

De kleuren op deze print zijn niet representatief voor het uiteindelijk drukresultaat tenzij dit een proefdruk is.

op Calvijn Maarten Luther te Rotterdam.

Trekken aan de lijn, overmatig blaffen, angst of uitvallen naar andere honden?

Kijk ook op http://maartenluther.calvijn.nl

Heeft u alles al geprobeerd en niets helpt?

Tel. 31 (0)35 623 10 79

U houdt van uw hond, maar af en toe loopt u tegen dingen aan waarvan u niet weet wat u ermee aan moet.

Omdat u het beste wilt voor uw hond!

Nieuw in Barendrecht

Omnia Assist

Voor partyverhuur en feestartikelen!

Wij helpen u en geven u een helder inzicht in het probleemgedrag van de hond met de juiste training en aanpak.

Hondenproblemen... Probleemhonden... Hondsezaken! Gedragsadviesbureau voor Hond(en) en Kat(ten) Marjolein van den Burg en Hedy Halman

WWW.

.NL

06-40474736 info@hondsezaken.nl www.hondsezaken.nl

Recreatiestalling Numansdorp en

Nu ook met showroom

Kolding 9 (vaanpark 2) 2993 LN Barendrecht 0180 435319

Occasion Center Numansdorp LET OP: Caravan/camper verkopen: Voor bemiddeling verkoop vragen wij: Caravans - Campers en Vouwwagens. Voor alle voordelen zie :

WWW.CARVA.NL Contact 0186-652960 - carva@planet.nl NU Stallingplaats. Ook verkoop, reparatie, onderhoud en APK keuring.


Meubelstoffeerderij Meubelstoffeerderij Rhoon Rhoon • • Gespecialiseerd Gespecialiseerd in in modern modern en ambachtelijk stoffeerwerk en ambachtelijk stoffeerwerk • Grote • Grote collectie collectie leer leer en en meubelstoffen meubelstoffen • • • •

Bedschotten Bedschotten en en ombouw ombouw CaravanCaravan- en en bootkussens bootkussens

• • Binnen Binnen 5 5 dagen dagen retour retour Ambachtstraat Ambachtstraat 2 2• • Poortugaal Poortugaal • • T. T. 010-501 010-501 65 65 66 66 www.stoffeerderijrhoon.nl www.stoffeerderijrhoon.nl

0180 - 617592 info@andrenijenhuis.nl

Zonnepanelen op je dak, goed geregeld! Reserveer nu, dan doen wij de rest n u js i in prald! a ged

www.zonzoektdak.nl Vraag vrijblijvend de offerte aan.

10 en Grundig TV met ophangstuk en afstandbediening, beeld 37cm, t.e.a.b, Handstoomapparaat,1000watt,9 accesoires, 06-55830549

0180-616267 Te koop: Keyboard Yamaha PSR-48 Vol automatisch € 25,- Tel. 0105018031

Te koop: licht-beuken vi- Te koop: wegens vertrinekast met verlichting, bouwing grote praktische aan 3 zijden Meadowfield glas. br 36 kledingkast. verse pens 2.10m hoog 2.15m verlichD 32 H 176 400 Prijsgram 30 euro in blik,en direct klaar breed. voor gebruik, boven schuifdeuren tel. 0180-546570 Graag deaal voor thuisting of om mee te3 nemen waarvan de middelste een na 18.00 bellen nu 400 gram voor slechts spiegel is.1.50 vr. prijs € 250,Te koop: 2 kaarten Dutch - tel. 06 51260504 Gedroogde runderachillespezen Valley go apres ski, 80’ en heerlijk voor uw hond Te koop : scooter, Peu90’s , hipkauwplezier hop acts, piratennu 250 gram voorvan slechts geot Vivacity geel kenfestival, kortom alles3.95 te beleven een hele dag! 2 teken. 185 euro Tel. 06kaarten voor 50 euro! Tel. 33890254 06 4 222 13 61Vitakraft fris vogelzand met anijs nu 5 kg voor slechts 1.75 Te koop: Complete Sansui Te koop: Tuintafel wit geluidsinstallatie met Bose kunststof, weerbesten- boxen Radio/TV meubel Beaphar schapenvetbonbons 120x45x48 (lxbrxh) L.P’s. dig. afm. 170x100x73cm, met zeewier verlengbaar tot 25x100x- 2 TV’s Tegen een redelijk 40 stuks,voor een gezonde huid 73cm. prijs 30,-- euro. Tel bod. Tel. 06-55737175 en een glanzende vacht, 0180-616267 deze week 4.25 Te koop: SPRINGER fietsbeugel voor veilig fietTe koop: Marian en Keyboard Michel vanYaAelst dierenbenodigdheden maha PSR-48 Vol auto- sen met de hond. Weinig - Tel. 06 22517622 € 30.00 tel. 0180 25,- Tel. 010- gebruikt. matisch €www.dierenvoedsel.nl Uw Royal Canin voedingsadviseur – 614089 5018031

Mini-Storage

BIJ DE DIERENKRAAM!!

Te koop: wegens verbouwing grote praktische kledingkast. 2.10m hoog en 2.15m breed. verlichting boven 3 schuifdeuren waarvan de middelste een spiegel is. vr. prijs € 250,- tel. 06 51260504

Te koop: Jongens/heren kleding maat M En L colbert-jassen-overhemden T-shirts van bekende merken. Alles als nieuw. Lage prijzen. Ook mooie dameskleding maat S-M en L te koop (ook als nieuw) 0643278133

Te koop : scooter, PeuWoonhuis geot Vivacity geel ken- Gevraagd: teken. 185 euro Tel. 06- of Appartement niet ouder dan bwj 2000 prijs 33890254 plm twee ton. info Tel Te koop: Complete Sansui 06.13.24.53.08 geluidsinstallatie met Bose boxen Radio/TV meubel Te koop: Dakdragers. 120x45x48 (lxbrxh) L.P’s. Aluminium. Origineel Ford. 2 TV’s Tegen een redelijk Vr. prijs: € 20,-- Tel. 0105018517 bod. Tel. 06-55737175 Te koop: SPRINGER fietsbeugel voor veilig fietsen met de hond. Weinig gebruikt. € 30.00 tel. 0180 – 614089 Te koop: Jongens/heren kleding maat M En L colbert-jassen-overhemden T-shirts van bekende merken. Alles als nieuw. Lage prijzen. Ook mooie dameskleding maat S-M en L te koop (ook als nieuw) 0643278133

We houden het kort…

Voor particulier & bedrijf

Opslagruimte nodig? Dat kan bij: Indumat Verhuur bv vanaf 1m3! Al vanaf

¤1,50 Bel nu: 088-4638628

NIEUW

Duitse Top kwaliteit MAAT keukens rechtstreeks vanaf fabriek Wij komen geheel vrijblijvend bij u thuis, op een tijdstip dat u het beste past, dus ook `s avonds. Uw kwaliteit MAAT keuken voor een eerlijke prijs. Bel voor een afspraak 0634-827417 of kijk op: www.AEK-keukens.nl

Te koop: plafondventilator 3 snh.en verlichting, kleur wit, prijs 25 euro Tel; 0180616268 Te koop: vis/tourboot polyester 3.75x1.65 met 4 pk susuki motor met trailer en ligplaats prijs € 1000,-- tel. 0180-616236

AR D EN N EE D S G R U YO IF Te Koop: wegens verhuiR C AL L TH E zing Hawkeye jacuzzie afm O VE A M AK E193 x 206 x 97 compleet,

a -t e a m

werkend te zien slechts 4 jaar € 3000,- bel 06 Gevraagd: Woonhuis 18511705 of Appartement niet ouder dan bwj 2000 prijs Te koop: Pirelli winterplm twee ton. info Tel banden 195/65 R 15 91H M+S, 3 maanden gebruikt 06.13.24.53.08 € 60,- tel. 0180-617801 Te koop: Dakdragers. Aluminium. Origineel Ford. Gevraagd voor een vrienVr. prijs: € 20,-- Tel. 010- din van ons allerlei gratis babyspullen. Zij is 25 we5018517 ken zwanger, alleenstaand Te koop: plafondventilator en heeft nog niets. Alles 3 snh.en verlichting, kleur is welkom. Langs deze wit, prijs 25 euro Tel; 0180- weg proberen wij haar een stukje verder te hel616268 pen. Wij halen het graag Te koop: vis/tourboot po- bij u op maar afgeven mag lyester 3.75x1.65 Ook met 4behoefte pk ook! aan het de A-team? Familie Ruiter,Een De-telefoontje en we komen in actie! susuki motor met trailer en velsluis 17, Heerjansdam. Aardoom Hoveniers BV tel. Tel. 078-6772604 of 06ligplaats prijs € 1000,-Hovystraat 1, 2982 PC Ridderkerk • 0180 42 84 58 • www.aardoomhoveniers.nl 0180-616236 41792999. Te Koop: wegens verhuizing Hawkeye jacuzzie afm 193 x 206 x 97 compleet, werkend te zien slechts Bentbel u de06kleur van uw bankstel helemaal zat of is het dermate verkleurd, 4 jaar € 3000,steek dan uw licht eens op bij de specialisten van MARCO LEER. Daar geven 18511705 ze weer kleur aan uw bankstel waardoor u er weer voor vele jaren met veel winterTe koop: Pirelli zitplezier van kan genieten. banden 195/65 R 15 91H Marco Leer werkt volgens het in eigen huis ontwikkelde applicatiesysteem M+S, 3 maanden gebruikt FACELIFT FOR LEATHER®. Een volkomen uniek procédé wat het leer de € 60,- tel. 0180-617801

UW LEREN BANKSTEL WEER ALS NIEUW

kleur geeft die u wenst maar die bovenal zorgt dat het leer soepel en Gevraagd voor “natuurlijk” een vrienblijft. Na een inschatting van de te verwachten rest-levensduur din van ons allerlei van uw gratis bankstel (minimaal 3 jaar) wordt een duidelijke en heldere oerte babyspullen. Zij opistafel 25gelegd. we-Hierna kan uw bankstel (eventueel) worden gerepareerd ken zwanger, alleenstaand en gereinigd. Een grondlaag en een nieuwe veraag en een nishlaag complementeren het geheel waarna het en heeft nog niets. Alles weer als nieuw bij u in de woonkamer staat voor een prijs die beduidend lager is dan de nieuwprijs.

is welkom. Langs deze weg proberen wij haar een stukje verder te helpen. Wij halen het graag bij u op maar afgeven mag ook! Familie de Ruiter, DeVOOR velsluis 17, Heerjansdam. Tel. 078-6772604 of 0641792999.

Middenbaan 98 • 2991 CT Barendrecht • www.vijfvinkelschoenen.nl

OOK KUNT U BIJ ONS TERECHT VOOR AL UW STOFFEERWERKZAAMHEDEN

Marco Leer geeft drie jaar onverbiddelijke garantie dus wat let u om vandaag nog te bellen met 0186-603268 om een afspraak te maken voor zo’n ‘make-over’. Niet alleen uw leren bankstel is in goede handen bij Marco Leer maar ook (leren) kantoormeubilair, autointerieurs etc. krijgen bij Marco Leer weer hun glans en vitaliteit terug.

NA

MARCO LEER 0186-603268

Nijverheidsweg 31 - Heinenoord - www.marcoleer.nl - info@marcoleer.nl


.....

.....

Voor al uw gloeilampen en TL buizen .................

.................

U weet toch dat we verhuisd zijn naar de overkant!!!

LOODGIETERSBEDRIJF

N.A.J. DEN DRIJVER WIJ VERZORGEN AL UW:

VRAAG & AANBOD

LOODGIETERSWERKZAAMHEDEN SANITAIR- EN ZINKWERK

je t l e k a h c s is t a gr

Achterom 67 – Barendrecht Tel. 0180 – 613308 b.g.g. 620286

HET PERKPLANTEN LENTEFEEST BEGINT Vanaf Vrijdag 19 april zijn wij geopend !!!

“De Bloeiende Reedijk”

DE LENTE DEAL!!

Bloeiende Perkplanten, Hangpotten, Terraspotten en Vaste planten Diverse soorten potgrond verkrijgbaar

Bij ons mogelijk!

Openingstijden: Ma - Za 8.00 –17.00

Fam. Verschoor

www.DeBloeiendeReedijk.nl alles uit eigen kwekerij

Nu bu Avanti autorijschool:

Reedijk C100a 3271 LK Mijnsheerenland t. 0186-601241

20 rijlessen voor € 440,-, én een theoriecursus van € 55 gratis! Dat is een lagere prijs en een hoger slagingspercentage dan andere rijscholen Kijk op avantirijschool.nl, of bel met 010 4673820 KLOK OF HORLOGE STUK?

Zaterdag 20 april WC Portland

A. DE VISSER

gediplomeerd uurwerkhersteller Ook voor uw Antieke klok Haal en brengservice Ridder van Dorpstraat 14 Nieuw-Beijerland 0186-691055 www.adevisseruurwerken.nl

Last van ongedierte?

Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,-. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. één Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan. Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens) Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen. De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

De Ongedierte Expert Anja Brand, Ha-Ra adviseuse Onyxlaan 97, Rhoon-Portland 010 4805538 www.ha-ra.nl/anjabrand

Grote inruil actie! Lever uw oude wisser 1) in en ontvang 20% korting op een originele Ha-Ra raamreiniger. 1)

elk model en merk doet mee!

Tel. 010-7200200 www.deongedierteexpert.nl Uw oplossing tegen: wespen, vliegen, spinnen, kakkerlakken, mieren, vlooien, zilvervisjes, ratten en muizen Het bestellen van bestrijdingsmiddelen voor particulier gebruik is ook mogelijk kijk in onze webwinkel.

WAT DOE

JIJ

BIJ BRAND?

Daar moet je nu over nadenken!

watdoejijbijbrand.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 18 april 2013

ZONDAG 21 APRIL 2013 BARENDRECHT PROT. KERK IN NEDERLAND Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 11.00 uur Ds. W.G. de Wit, jeugddienst Geref. Bethelkerk, Schaatsbaan 09.30 uur dhr. J. Oorebeek Geref. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 09.30 uur Ds. C. Romkes Ned. Herv. Dorpskerk, Dorpsstraat 10.00 uur Ds. P. Taselaar Herv. Gem. Immanuëlkerk, Klarinetweg 09.30 uur Ds. A.A. Floor 17.00 uur Ds A.A. Floor VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Drs. M.I.J. de Winter uit Noordgouwe, Dirksland CHR. GEREF. KERK Eben Haëzerkerk, Voordijk 252 10.00 uur ds. K. Visser 17.00 uur ds. K. Visser NED. GEREF. KERK Maranathakerk, Dorpsstraat 178a 09.30 uur Ds. Tj. Baron, zendingspredikant Zuid-Afrika 16.30 uur Ds. B.J. Eikelboom GEREF. KERK VRIJGEM. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150 11.30 uur Ds. A. van Groos te Hoogvliet-Spijkenisse 16.30 uur Ds. H.D. Bondt GEREF. GEMEENTE Ploegwei 1 10.00 uur leesdienst 16:30 uur leesdienst HERSTELD HERV. GEM.

Rehobothschool, Dorpsstraat 184 09.30 uur kand. W.M. Mulder, Nunspeet 17.00 uur ds. C. Oorschot, Stellendam R.K. KERK Sint Augustinusparochie Marijkesingel 24 10.30 uur Woord- en Communieviering mw Desirée vd Hijden, Op Blote Voeten VEG ‘DE WIJNGAARD’ Iedere zondag om 10.00 uur in gebouw Trefpunt aan de Dr. Kuyperstraat 4. Aparte crèche - en kinderdiensten. Koffie en limonade na de samenkomst. Info: www.egba.nl EVANGELISCHE GEM. Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl GEMEENTE GODS GENADE Gebeds- & Genezingssamenkomst Boerhaavelaan 23 Elke woensdagavond van 20 u. tot 22 u. (open 19.30 u.) en elke eerste en laatste zaterdag van de maand van 13 u. tot 17 u. (open 12.30 u.). Inl. Tel. 0180-617822 HEERJANSDAM PROT. GEMEENTE HEERJANSDAM/KIJFHOEK Dorpskerk, Molenweg 09.30 uur Mw. N. van Embden Kijfhoek 15.00 uur Ds. J. Breure ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL

GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. K. Smits 15.00 uur ds. E.J.H. Kronenburg VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30 uur ds. J. Brederveld REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur dr. K.J. Holtzapffel en Salima Belhaj HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. G. van de Pol ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Bevrijdingsconcert in Dorpskerk BARENDRECHT – Zondag 5 mei vindt is er, zoals inmiddels traditie is, een concert van het Dagorkest van Harmonievereniging Barendrecht ter gelegenheid van Bevrijdingsdag. Dit concert vindt plaats in de Dorpskerk aan Dorpsstraat 146 te Barendrecht en begint om 12 uur. Tijdens dit concert zal wethouder Stephanie ter Borg de winnaars bekend maken van de jaarlijkse gedichtenwedstrijd over het thema ‘Vrijheid

spreek je af’, die de Harmonievereniging in samenwerking met de Dorpskerk en Gemeente Barendrecht houdt. Er zijn ook dit jaar weer inzendingen van scholieren uit de hoogste klassen van het basisonderwijs, naast inzendingen van ouderen, zelfs van mensen die de bevrijding in 1945 hebben meegemaakt. De mooiste gedichten zullen worden voorgedragen, als het even kan door de schrijvers zelf.

Omdat het moeilijk is alle deelnemers tijdig te bereiken door de meivakantie, vraagt de organisatie via deze weg alle inzenders om op 5 mei om 12 uur naar de Dorpskerk te komen, met natuurlijk familieleden en vrienden. Ook alle andere Barendrechters zijn hartelijk welkom. Het concert en de prijsuitreiking zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Bij de uitgang is een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar schakel@moersteeverspreiding.nl of bel Moerstee Verspreiding

Telefoon: 015-3694070

HVB in bruidssferen BARENDRECHT - Vanaf zaterdag 20 april is het museum van Historische Vereniging Barendrecht (HVB) in bruidssferen. Er is een tentoonstelling samengesteld in d’Ouwe School, die bestaat uit een unieke verzameling bruidsjurken en accessoires met modellen uit het heden en verleden. Enkele bruidsjurken zijn hiervoor vrijwillig ter beschikking gesteld, aangevuld met jurken uit de eigen collectie van HVB. Zo is er een satijnen bruidsjurk te zien uit 1939 compleet met jurkjes van drie bruidsmeisjes. Verder is er ook een gedekte tafel voor het bruidsdiner opgesteld met verschillende huwelijksattri-

Medische Diensten

buten uit de eigen historische collectie. De tentoonstelling is geopend vanaf zaterdag 20 april, zal enige weken duren en is ook op Koninginnedag geopend. Het museum is iedere zaterdag geopend van 10 tot 12 uur. Iedereen is van harte welkom in d’Ouwe School aan Dorpsstraat 150150a te Barendrecht.

foto Roroba

Briljant concert Magmaduo in Dorpskerk BARENDRECHT - In de Dorpskerk, begeleid door aarzelende zonneschijn, begon zondagmorgen de lente met een engelachtig gespeeld preludium uit de derde partita voor vioolsolo van Bach, uitgevoerd door Emmy Storms, violiste van het Magmaduo. De Frühlingsonate van Beethoven, uitgevoerd samen met pianiste Cynthia Liem, maakte de lente compleet. Het ontluiken van de natuur kwam tot klinken dankzij het subtiele en volkomen natuurlijke spel van het goed op elkaar ingespeelde duo. De dames ontmoetten elkaar inmiddels negen jaar geleden tijdens hun deelname aan het Prinses Christina Concours. Emmy behaalde afgelopen juni haar Master aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag met een tien met onderscheiding vanwege artisticiteit. Cynthia studeerde een jaar eerder af. Het veelzijdige duo kiest naast het klassieke repertoire nadrukkelijk voor muziek die geïnspireerd is op volksmuziek uit alle delen van Europa. Het begin van Liebesleid van de Weense violist Kreisler was zó magnetiserend, dat sommige luisteraars als aan hun stoel genageld de over-

gang naar het opgewekte Liebesfreud beleefden. Cynhia haalde het beste uit de concertpiano van de Dorpskerk in één van de Goyescas van Granados. De afsluiting met twee delen uit l’histoire du tango van Astor Piazzolla gaf het duo de ruimte elkaar uit te nodigen en bij momenten op te zwepen om van noten emotioneel geladen muziek van het beste soort te maken. Het publiek was terecht buitengewoon enthousiast en werd beloond met Odea Hellados van De Maurici, waarin Emmy haar talenten op het gebied van de zigeunermuziek kon etaleren. De Stichting Barendrecht Klassiek heeft met het Magmaduo een bijzonder concert georganiseerd en staat voor de uitdaging een passend vervolg te verzorgen. De eerste kans doet zich voor op 8 juni, wanneer Mariette Kaasschieter, Lenie de Meij en Marion Schopman een Frans programma voor sopraan, harp en fluit verzorgen tijdens een zaterdagavondconcert. Voordien kan iedereen in de Dorpskerk spelen en zingen tijdens het open podium op 1 juni. Voor informatie, zie de website www.barendrechtklassiek.nl

Donderdag 18 april 2013 - 71e jaargang - nr. 45 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE GEMEENTE BARENDRECHT, CARNISSELANDE, HEERJANSDAM Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 23.900 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres voor redactie en advertenties: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax 0180-619983 Redactie: Jos Wesdijk (06-22499763); Leonie Elzinga (06-10336090); Fax 0180-619983 E-mail: redactiebarendrecht@baruitgeverij.nl Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 20.00 uur in bezit van de redactie te zijn. Servicerubriek: Gegevens voor deze rubriek (kerkdiensten, medische diensten e.d.) dienen uiterlijk tien dagen voor de gewenste plaatsingsdatum in bezit te zijn van De Schakel. E-mail: krant@baruitgeverij.nl Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, 2992 BN Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Klachten over de bezorging: telefoon 015-3694070; email schakel@moersteeverspreiding.nl Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.

Nog meer nieuws op www.deschakelbarendrecht.nl

47

Huisartsen: Barendrecht, Heerjansdam, Rijsoord, Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Avond-, nacht- en weekenddienst. Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 0102909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Barendrecht De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur zijn in Barendrecht ook geopend de apotheken de Lindehoeve en Middeldijkerplein.

Kinderdisco BARENDRECHT – Vrijdag 19 april is er weer een Kids Disco bij dansschool Jacques Dance Passion aan Middeldijk 56 te Barendrecht. De data voor de volgende disco’s zijn te vinden op www. jacquesdancepassion.nl. Kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar zijn welkom om te dansen en feesten. De zaal is open van 18.45 tot 22 uur. De kosten zijn vijf euro per kind. Bij twijfel over de leeftijd wordt om een legitimatiebewijs gevraagd.

Kermismiddag Rode Kruis

Maranathakerk op ExxactFM BARENDRECHT - Zondag 21 april wordt de kerkuitzending van ExxactFM verzorgd door de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Maranathakerk. Voorganger in deze dienst is ds. Tj. Baron, zendingspredikant uit Zuid-Afrika. De kerkdienst begint om 09.30 uur. De kerkuitzendingen van ExxactFM worden roulerend verzorgd door de Protestantse Wijkgemeente Carnisse Haven, de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Maranathakerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. De Kerkuitzendingen van ExxactFM zijn iedere zondag tussen 09.00 en 11.00 uur te beluisteren. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel of via internet. Voor meer informatie over ExxactFM zie www.exxactfm.nl

BARENDRECHT - De afdeling Barendrecht van het Rode Kruis nodigt verstandelijk gehandicapten uit voor een gezellige middag op de kermis. Deze kermismiddag zal plaatsvinden op donderdag 25 april op het gemeentehuisplein in Barendrecht. Vanaf 13.30 uur tot 15.00 uur zijn alle bewoners en hun begeleiders van de vele huizen van harte welkom. Informatie via 0180616131.


High tea

ASPERGEMENU

Sandwiches Gerookte Zalm met zoete mosterd crème Kip met zachte kerrie mayonaise Brie met komkommer Carpaccio met oude kaas en spekjes en aceto balsamico *** Scones met dikke ongezoete room en ambachtelijke jam *** Brownie *** Muffins *** mini saucijsjes *** mini quiche *** Petit four *** Roomboterkoekjes *** bonbon *** Onbeperkt thee

Parmaham Meloen of Asperge room soep Asperge met gegrilde Zalm of Asperge met Beenham Vanille ijs aardbeien en slagroom

€ 19,50

€ 29,50

Reserveer tijdig voor onze Moederdag brunch en 1e en 2e Pinksterdag brunches Grand Café Brussels Lof, Koningsplein 16 - 2981 EA Ridderkerk - 0180-462561

Brussels Lof is gevestigd aan het Koningsplein tegenover het gemeentehuis. Parkeergarage onder het Koningsplein is 24 uur geopend.

Bevershoek Koopsom vanaf € 329.000,= v.o.n. Locatie Smitshoek/Barendrecht

■ 12 twee onder één kapwoningen ■ Kleinschalig project ■ zonder meerkosten een aanbouw of tuinkamer

Vrije kavels en appartementen binnenkort in de verkoop. Stap gerust bij ons binnen voor meer informatie. Ook in verkoop bij:

START VERKOOP: zaterdag 20 april van 10.00 tot 14.00 uur

Arnhemseweg 12 - Barendrecht

TEL: 0180 - 61 42 61

TEL: 0180 - 62 83 25

18_04_2013_barendrecht  

http://deschakelbarendrecht.nl/week16/18_04_2013_barendrecht.pdf

18_04_2013_barendrecht  

http://deschakelbarendrecht.nl/week16/18_04_2013_barendrecht.pdf

Advertisement