Page 1

N I E U W S -

E N

Oude Maas

A D V E R T E N T I E W E E K B L A D

Pannenkoekenhuis

WINTERVOORDEEL VAN 1 OKTOBER T/M 31 MAART

ELKE ZONDAG VAN 11.00 TOT 13.30 UUR

BRUNCH

Donderdag 21 februari 2013

E15

RESERVEREN AANBEVOLEN !

Deze week o.a. in

Platanen verhuisd naar Dorpsdijk

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

Welkom

Column wethouder Bert Euser

het hele jaar, 7 dagen in de week

Bedrijventerrein Vaanpark 4 (naast Tegelhuis)

Deventerseweg 9c 2994 LE Barendrecht T. 0180 - 649 995 M 06 - 5354 3040 www.automobielglas.com

Dames Rhoon naar laatste zestien in bekertoernooi

Gemeentenieuws zie pag. 7 en 8

Zie programma in deze krant!

ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 21 februari 2013

Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: (010) 506 11 11 Fax: (010) 501 81 80 E-mail: info@albrandswaard.nl Website: www.albrandswaard.nl Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht. Openingstijden afdeling Bouwen en Wonen elke werkdag: 09.00 - 12.30 uur ’s middags: op afspraak Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111 Spreekuren burgemeester en wethouders Wilt u met de burgemeester of een van de wethouders spreken? Bij u thuis of in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via bestuurssecretariaat@ albrandswaard.nl.

Bekendmakingen Aangevraagd / voorgenomen Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen. Omgevingsvergunning Poortugaal - Albrandswaardsedijk 74z, 3172 AA - verplaatsen fietsenstalling - Albrandswaardsedijk 169, 3172 VA - plaatsen damwand Voorgenomen beslissing art. 48 en 83 wet GBA Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat de volgende persoon niet meer op het adres woont waar hij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van Albrandswaard staat ingeschreven: - De heer H.P. de Jonge, Kwartslaan 70, 3162 RD Rhoon Het college van burgemeester en wethouders is van plan de vermelding in de GBA voor deze persoon te wijzigen in ‘verblijfplaats onbekend’. Hierdoor woont deze persoon formeel niet meer in Nederland. Bent / kent u genoemde

persoon? Neem contact op met de Arrondissementsrechtbank in gemeente, telefoon (010) 506 11 11 Rotterdam. Een voorlopige / e-mail: info@albrandswaard.nl. voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een Verleend / besloten besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over Bezwaar maken voorlopige voorzieningen kunt u Als u het niet eens bent met een contact opnemen met de sector van onderstaande besluiten van Bestuursrecht van de rechtbank. de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen Omgevingsvergunning zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum Rhoon bekendmaking:…’. - Zantelweg 35, 3161 XR Zet in uw bezwaarschrift in elk geval uitbreiden woning (datum de volgende gegevens: uw naam bekendmaking: 11-02-2013) en adres, de datum waarop het - Julianastraat 3, 3161 AJ - bouwen bezwaarschrift is geschreven, de aanbouw en plaatsen dakkapel beslissing waartegen uw bezwaar is (datum bekendmaking: gericht, de reden van uw bezwaar en 14-02-2013) uw handtekening. - Zantelweg 48, 3161 XS vergroten schuur / blokhut (datum Voorlopige voorziening bekendmaking: 15-02-2013) aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald Vaststelling hogere waarde Wet besluit bent en: geluidhinder / ‘uitwerkingsplan 1. dat het voor u belangrijk is dat Kleidijk’ in Rhoon er zeer snel een uitspraak wordt Burgemeester en wethouders van gedaan Albrandswaard maken bekend dat 2. dat het besluit van de gemeente vanaf vrijdag 22 februari 2013 leidt tot een situatie die niet kan gedurende zes weken tot en met worden teruggedraaid donderdag 4 april 2013 voor een ieder ter inzage ligt: U kunt dan een voorlopige het besluit van 5 februari tot voorziening aanvragen bij de vaststellen van de ontheffing van de Voorzieningenrechter van de in de Wet geluidhinder genoemde

Werkzaamheden Op diverse locaties in de gemeente worden, in bestaande milieuparkjes, ondergrondse containers voor plastic geplaatst. De bovengrondse plasticcontainers worden weggehaald. Vanaf dinsdag 26 februari. Poortugaal: milieuparkjes aan de Achterweg, Irenestraat en Landjonker. Rhoon: milieuparkjes aan de Van Gogh Allee, Ghijseland, Regenboog en de Portlandse Baan. In het milieuparkje aan de Portlandse Baan bij het winkelcentrum wordt over een aantal maanden een ondergrondse perscontainer voor plastic geplaatst. Informatie? Afdeling Beheer Openbare Ruimte, Berend Groeneveld, telefoon (010) 506 17 22 e-mail b.groeneveld@albrandswaard.nl Wanneer? Waar?

Dit besluit betreft een ontheffing voor industrielawaai afkomstig van het industrieterrein ‘Waal-/ Eemhaven’. Omdat het treffen van geluidsmaatregelen om de geluidsbelasting te reduceren niet reëel is, is het noodzakelijk om hogere waarden vast te stellen. Het besluit tot vaststelling hogere waarden en het bijbehorende akoestisch onderzoek liggen ter inzage. Inzage - Gemeentehuis: vrijdag 22 februari 2013 tot en met donderdag 4 april 2013. Tegen vergoeding van de kosten kunt u een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen. - Website gemeente: www.albrandswaard.nl > actueel > bekendmakingen > bestemmingsplannen > ‘hogere waarde uitwerkingsplan Kleidijk’. Bezwaar Schriftelijk: binnen de genoemde (inzage)termijn van zes weken, aan: het college van de gemeente Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon.

Vergaderingen

Aanleg ondergrondse plasticcontainers Wat?

voorkeursgrenswaarde voor het ‘uitwerkingsplan Kleidijk’ in Rhoon.

Welstandscommissie Wanneer? Waar? Agenda

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur Gemeentehuis van Barendrecht (Binnenhof 1, Barendrecht) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

deschakelalbrandswaard.nl Collecte Van 24 februari t/m 2 maart: geen collecte

Inzameling oud papier en karton

Elke laatste zaterdag van de maand zamelt de gemeente in Poortguaal het oud papier en karton in. In de Poortugaalseweg, Rhoonsedijk, Slot Valkensteinsedijk, Slotsedijk en Varleweg wordt het oud papier de eerste zaterdag ingezameld. In de wijken waar papiercontainers zijn uitgedeeld wordt geen los papier meer opgehaald. Zet de papiercontainer voor 09.00 uur op de aanbiedplaats voor minicontainers. Meer scheiden, minder afval.

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl

NOG EEN PAAR NACHTJES SL APEN EN...

De rij platanen die ter hoogte van het ANWB-gebouw langs de Groene Kruisweg stond is verhuisd naar de Dorpsdijk in Rhoon. Dinsdag 19 februari werden de bomen door wethouder Mieke van Ginkel-Van Maren samen met groep 5 en juf Nellie van de Julianaschool op de nieuwe plek op feestelijke wijze verwelkomd. Enkele jaren geleden zijn op de nieuwe bestemming kastanjebomen verwijderd omdat de bomen waren aangetast met de kastanje-bloedingsziekte. Gezien de soort, de huidige staat en grootte van de platanen is de gemeente van mening dat deze bomen een mooie nieuwe laanstructuur zullen gaan vormen langs de Dorpsdijk. De elf platanen stonden op de Groene Kruisweg in het geplande werkgebied van De Nieuwe Warmteweg, de warmteleiding tussen Rozenburg en Rotterdam. Voor de aanleg van dit warmtenet moesten de bomen worden verwijderd. In overleg met de gemeente, het Warmtebedrijf Rotterdam en de provincie is overeengekomen de bomen te herplaatsen. Foto Kor van Pelt

...lees verder in de krant

Buurtpreventie nu ook in Portland

Klaverjas Oude Maas

In Rhoon Noord is het al jaren een succes. Een aantal enthousiaste en betrokken inwoners vormt daar het Buurtpreventieteam Rhoon Noord. Zij zijn extra ogen en oren in de wijk om veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Inmiddels een begrip in de wijk en door hun aanwezigheid een vertrouwd aanspreekpunt voor de bewoners. Vrijdagavond 1 maart om 19.00 uur gaat ook een enthousiast Buurtpreventieteamteam in Portland van start.

In de kantine van vv Oude Maas aan de Albrandswaardsedijk wordt vrijdag 22 februari weer de maandelijkse klaverjasavond gehouden. Zoals gewoonlijk is er ook weer een loterij met mooie en leuke prijzen. De kantine is om 19.30 uur open en de kaarten worden geschud om 20.00 uur. Voor de agenda: op 22 maart wordt de grote Paasklaverjasavond gehouden. Binnenkort meer details.

Eind 2012 kwam een aantal deelnemers uit het ‘buurt bestuurt comité Portland’ met het idee om ook in Portland een buurtpreventieteam te starten. Een groot aantal leden van het comité was hierover erg enthousiast en wilde graag meer informatie. Duidelijk was wel dat er meer deelnemers nodig waren.

Een paar van de comitéleden, Linda en Fatima, zijn daarom heel enthousiast de wijk in gegaan om mensen te werven. Vooral tijdens de avond over wijkgericht werken in Portland zijn veel mensen benaderd om mee te doen aan een buurtpreventieteam in deze wijk. Tijdens een volgende buurt bestuurt bijeenkomst kwam het buurtpreventieteam

GRATIS WOZ BEZWAAR! Onze score in 2012! Gemiddelde WOZ verlaging per woning:

e 40.000,-

GRATIS meedoen? Ga naar vbw.nl of bespaart.nl

&

uit Rhoon-Noord uitleg geven over de manier waarop zij dit initiatief hebben ingestoken. Hoe ze gestart zijn en wat ze zoal tegenkomen tijdens hun rondes op straat. De leden van het buurt bestuurt comité hebben vervolgens afgesproken in januari een bijeenkomst te plannen waarbij concrete afspraken werden gemaakt. Alle bewoners die zich in-

middels bij Fatima en Linda hadden aangemeld werden daarvoor uitgenodigd op 29 januari. Politie en gemeente gaven toen uitleg over de mogelijkheden en onmogelijkheden die je als buurtpreventieteam hebt. De enthousiaste bewoners spraken daarop af om op 1 maart om 19.00 uur te starten als Buurtpreventieteam Portland. De deelnemers en geïnteresseerden verzamelen bij het wijkcentrum aan het Hof van Portland. Hier worden dan de hesjes en zaklampen uitgedeeld, waarna de eerste gezamenlijke ronde door Portland gelopen wordt. Het team wordt hierbij ondersteund door politie, Buurtpreventie Rhoon-Noord en de burgemeester van Albrandswaard. De deelnemende bewoners krijgen hierbij handige tips waar ze op kunnen letten. De volgende rondes worden gelopen volgens een

rooster dat wordt gemaakt door één van de deelnemers. Doe ook mee! In Rhoon Noord is het Buurtpreventieteam een groot succes. Overlast en incidenten zijn daar aantoonbaar teruggebracht. Een buurtpreventieteam is een sociaal gebeuren van, door en voor bewoners die geïnteresseerd zijn in hun wijk en medebewoners en die actief hun steentje willen bijdragen aan de samenhang binnen het eigen leefgebied. ,,Wilt u ook meelopen met het Buurtpreventieteam Portland? Of wilt u meer weten? U bent 1 maart om 19.00 van harte welkom bij het wijkcentrum in Portland. Of u kunt zich aanmelden voor het Buurtpreventieteam en uw voorkeur en mogelijkheden aangeven via buurtpreventieportland@gmail.com’’, wekken de initiatiefnemers op.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelalbrandswaard.nl

BRIL ONLINE

de nieuwste manier van brillen passen

&

BRILLEN OPTOMETRIE

CONTACTLENZEN HOORTOESTELLEN

www.groenewegen-optiek.nl In de Fuik 50, 3192 HD Hoogvliet 010-4163490


n e t n e t ) r o (Vo s n e g a w w & Vou

S H OW

:00/17:00 9 0 i r a u r b fe 3 2 Zaterdag /17:00 0 :0 1 1 i r a u r b fe KoopZondag 24

‘de huiskamer van Poortugaal‘

Maandmenu € 29,50 Terrine van geconfijte eendenbout met gerookte eendenborst en stroop van PX-sherry *** Filet van het Limousinkalf met gratin van sjalot,tijm en paddenstoelen -OFZalmfilet met geitenkaas en basilicum uit de oven

*** “Crêpes Suzette” flensjes met sinaasappelsaus geserveerd met vanille-ijs Restaurant de Wagenmaker - Achterweg 21 - 3171 EA Poortugaal - Tel.: 010 - 501 65 15 Arie en Nellie Jordaan - U vindt ons ook op Facebook en dichtbij.nl

s e i t c A n e g a w w Vou

DOMETIC

KOELBOX MET

OP JA BIJ AANKO voor Van € 269,-

€ 99,-

NU TOT

€13D6EE6L O,P-

VOOR ES BIJ ACCESSOPIRJAMET O AANKO AGEN VOUWW

s e i t c A n e t n e t ) r o o (V OF BIJ ISABELLA ORTENT VENTURA VO

30% N NTE RTE VOO

F ANA V L A

9,

€ 46

TVOORTETN TAPIJ OLON ISABELLA B

-50%

OP KORTING A M E R DO MP EN STARCATEN VOORTEN LS! EN LUIFE

G.M.K. CLEANING

VOORTENT BIJ DOREMA

COMFORTT PADK+ VEKRAENDASTANG

Keikes ............Gewoon schoon !!

STORMBAN ING CK BEVEILIG + QUICK-LO

-50%

e l a S r e Sup peertenten

Allround Schoonmaak & Glazenwassersbedrijf Ook voor levering van HUISMEESTER diensten web:www.gmkcleaning.nl

E.mail:info@gmkcleaning.nl

Kerkweg 1 - 2992 SE Barendrecht T: 0180-619242 F: 0180-622255 M: 06 54266955 KvK:54131340 R’dam

Kam

KORTINGEN TOT

30%

Daar komt je vakantie tot leven! Dethleffs | Jamet | Knaus | TEC | Eriba

Langeweg 1a | 3274 LZ Heinenoord (Ind.terrein Boonsweg) T 0186-60 40 00 | F 0186-60 42 40 | @campolife

www.campolife.nl | Zet- en prijsfouten voorbehouden.

VOORDEEL ACTIE PARKETVLOEREN

Houtsoort Eiken Ybyruro Amarilla Lapacho Curupau Walnoten Eiken

Type Triplank Massief Duoplank Duoplank Duoplank Duoplank Projectplank

Dikte 14 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 21 mm

Toplaag Van Voor 4 mm € 69,00 € 49,95 per m² € 79,00 € 49,95 per m² 6 mm € 99,00 € 75,00 per m² 6 mm € 99,00 € 55,00 per m² 6 mm € 99,00 € 75,00 per m² 6 mm € 149,00 € 79,00 per m² 6 mm € 109,00 € 79,00 per m²

prijzen zijn excl. leggen.

‘t Vlak 5, Barendrecht T: 0180 - 62 26 66 www.infovanhemertwoonsfeer.nl


NIEUWS

Donderdag 21 februari 2013

DorpsBedrijf Albrandswaard een uitdaging voor werkzoekenden Het DorpsBedrijf Albrandswaard is een initiatief van vijf werkzoekende Albrandswaarders die er van balen werkloos te zijn. Het idee ontstond om voor henzelf en lokale collega-werkzoekenden werkplekken te creëren. Projecten waarin ervaring kan worden opgedaan om de kans op de arbeidsmarkt door recente werkervaring te vergroten. Het eerste project is de wekelijkse boodschappendienst voor inwoners die niet zelfstandig boodschappen kunnen doen. De inwoners kunnen op vrijdagen tussen 9.00 tot 12.00 uur met een busje worden opgehaald en naar de MCD in Rhoon worden gebracht. Die dienst gaat op 1 maart van start. Kees van der Lee kwam als eerste met het initiatief van een DorpsBedrijf en stapte hiermee naar wethouder Maret Rombout. Op dat moment speelde de wethouder ook al met de gedachte om een dorpsbedrijf op te zetten. Bovendien kende zij diverse andere inwoners die in het zelfde schuitje zaten en zo ontstond al snel een clubje. Daan Luijkx vervult de functie van voorlichter. ,,Wat wij belangrijk vinden is iets terug te doen voor de lokale gemeenschap in ruil voor onze uitkering. Tegelijkertijd worden we door de werkervaring aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt. Dat perspectief willen we ook aan andere Albrandswaardse werkzoekenden bieden.’’ Het

DorpsBedrijf staat open voor contacten met bedrijven en werkzoekenden. ,,We leggen echter geen bedrijfsbezoeken af. Wat we doen is het bijhouden van lokale vacatures. Als we de mensen die wij in onze projecten hebben leren kennen en goed bij een vacature vinden passen, dan gaan wij ze voorstellen aan het bedrijf.’’ De initiatiefnemers van het Dorpsbedrijf zijn zo gemotiveerd omdat zij vinden dat iedereen recht heeft op regulier betaald werk. ,,De economie zit nu erg tegen. Daarom zetten we projecten

Workshop voor kinderen tot 12 jaar. Alleen geldig bij Intratuin Rhoon.

Gratis

Intratuin Rhoon Stationsstraat 5, 010-5017755. Vrijdag koopavond

Cursus Spaans In de Brinkhoeve te Poortugaal begint maandag 18 maart een korte cursus Spaans. Handig voor in de vakantie in Spanje of Zuid-Amerika. Voor meer informatie: plh. jose@hotmail.com

geeft kleur aan groen

Correctie telefoonnummer Aqua Mare In het artikel over de opening van Aqua Mare Health & Beauty Spa in Rhoon van donderdag 14 februari in De Schakel Albrandswaard is niet het juiste telefoonnummer vermeld. Het telefoonnummer van Aqua Mare is 010-5016166.

(010) 438 35 38

het tijdelijke werk op de uiteindelijk gewenste baan zegt Daan Luijkx: ,,Het kan zijn dat een werkzoekende die in het reguliere werk niet aan de slag wil als bijvoorbeeld chauffeur, misschien wel een tijdje chauffeur wil zijn voor het DorpsBedrijf om zo weer in beweging te komen. Bij het Dorpsbedrijf stellen we dat ‘in beweging zijn’ gezonder is dan ‘thuiszitten’. Het DorpsBedrijf staat ook open voor het geven van andere vormen van ondersteuning bij het zoeken van werk: ,,Bijvoorbeeld als mensen geholpen willen worden met een sollicitatiebrief of het opstellen van een CV. Onder hoogopgeleiden zijn ook werkzoekenden. Ook deze inwoners nodigen wij uit contact met ons op te nemen, want zij kunnen ons ondersteunen met management. Op dit moment voeren wij de regie. Maar naar mate we groeien zal er zeker ook behoefte aan management zijn.’’ Het DorpsBedrijf is een stichting zonder winstbejag. Het DorpsBedrijf heeft een onderkomen in ’t Koetshuys aan de Rijsdijk in Rhoon. Iedere vrijdag van 11.00 tot 13.00 uur zijn er vertegenwoordigers van het DorpsBedrijf aanwezig om werkzoekenden te woord te staan. Voorts is het DorpsBedrijf iedere werkdag bereikbaar via telefoon 06-19872180. Meer informatie is eveneens te verkrijgen via www.dorpsbedrijfalbrandswaard.com.

Column wethouder Bert Euser

Woensdag 27 februari Voor informatie zie www.intratuin.nl/rhoon

Daan en Kees nodigen werkzoekenden uit contact met hen op te nemen. Inmiddels gaan er zeker al drie projecten van start. De eerste twee zijn de Boodschappenservicedienst met het busje en daarnaast een boodschappendienst voor niet mobiele ouderen om thuis de boodschappen te la-

ten bezorgen. Daarvoor worden chauffeurs gezocht, maar ook gastvrouwen en gastheren voor het begeleiden van de mensen in de supermarkt. Een ander project betreft lokaal natuuronderhoud en is opgezet in samenwerking met het Zuid Hollands Landschap. Voor dit project zijn mensen welkom die graag buiten werken om daarna in het regulier groenwerk emplooi te vinden. Het is de intentie van het DorpsBedrijf ook met betrekking tot de zorg projecten te starten. Over de noodzaak van aansluiting van

Daan Luijkx (l) en Kees van der Lee voor ’t Koetshuys, het gebouw waarin DorpsBedrijf elke vrijdagochtend zetelt. Foto: Koos Romeijn.

Workshop van 14.00 tot 16.00 uur

op, maar we willen niet dat iedereen die ervaring wil opdoen standaard onbetaald zou moeten werken. We willen echt een doorstroom naar het reguliere werk bewerkstelligen.’’

www.hypotheekshop.nl/hoogvliet

Meetz waar gaat dat heen … In deze collegeperiode heeft zich als gevolg van de economische crisis een snelle ontwikkeling voltrokken op de arbeidsmarkt, de vastgoedmarkt en de afzetmarkten voor bedrijven. De flexibilisering van de arbeidsmarkt komt o.a. tot uiting in de groei van het aantal ZP’s tot 10 procent van de Nederlandse beroepsbevolking, in Albrandswaard was dit percentage al voor de crisis bereikt. Hoewel beperkt, is er ook in Albrandswaard sprake van enige leegstand van bedrijfspanden. Het flexwerken of wel Het Nieuwe Werken is mede mogelijk door nieuwe ICT-toepassingen. Zoals altijd biedt een crisis juist nieuwe kansen, bestaande bedrijven oriënteren zich op nieuwe producten en nieuwe markten, terwijl nieuwe bedrijven ontstaan. Leegstaande kantoren en bedrijfsruimten worden ook in onze gemeenten omgevormd tot broedplaatsen van nieuwe bedrijvigheid. Het particulier initiatief dat van oudsher sterk ontwikkeld is in onze gemeente, manifesteerde zich in bijna 300 ideeën van de Toekomstvisie Albrandswaard 2025. Maatschappelijke initiatieven en commerciële ideeën. Een van de voorlopers was de zorgboerderij ‘De Buytenhof’, en in de creatieve sector ‘de Villa van Alles’, en recent de markt

van agrarische producten in Poortugaal. Met de komst van Meetz is er nu ook een plek waar ZP’ers, flexwerkers in loondienst, en anderen, zowel een werkplek als een ontmoetingsplaats kunnen vinden. Zelfstandig werken is blijkbaar stimulerend als je dat met anderen samen in een bijzondere omgeving doet. Ongetwijfeld levert dit weer nieuwe initiatieven op. Zo zijn er meer nieuwe ontwikkelingen, die niet nog naar buiten getreden zijn, zoals internetbedrijven, internetwinkels, adviesbureaus, diensten, etc. De rol van een gemeentebestuur is veelal beperkt tot ruimtelijk-economisch beleid, maar startende bedrijven hebben nog geen behoefte aan een bouwkavel op een bedrijventerrein. Onze rol is veel meer een stimulerende (Toekomstvisie) en een faciliterende (Meetz). In plaats van garant

te staan voor de financiering van een nieuw bedrijf heeft de gemeente ruimte gemaakt binnen het gemeentekantoor. Onze ‘bureaucratische’ kantoorruimten hebben een metamorfose ondergaan en zijn door een binnenhuisarchitect omgetoverd tot inspirerende kantoren en vergaderruimten. De kwaliteit van de koffie en de lunch zou ook beter zijn dan voorheen. De eerste gebruikers hebben we enige weken geleden zien komen, en dagelijks of wekelijks zien terugkeren. Het initiatief van Meetz mag wat ons betreft zo groeien, dat de krimpende gemeentelijke organisatie er als het ware uitgeduwd wordt naar een nieuwe omgeving met een nieuwe (regie) organisatie. Met nieuwe bedrijvigheid weet je vaak niet waar je begint, laat staan dat je weet waar het eindigt. Alleen ondernemers zelf kunnen dit proces sturen. De gemeente heeft hierbij een beperkte rol: we stellen onze ruimten beschikbaar, we openen ons netwerk, we houden een enthousiasmerend praatje bij de opening en dienen als referentie voor nieuwe klanten. Bert Euser, trotse wethouder van Economie en Arbeidsmarkt, 06-54932752, b.euser@albrandswaard.nl, Twitter@berteuser

3

ZIJKRANT Vereniging Albrandswaard Landschap in TK&KS Twee bestuursleden en oprichters van de op 31 december 2012 opgerichte V.A.L. (Vereniging Albrandswaard Landschap), Dirk van der Ent en Frans Zomers, zijn zondag 24 februari te gast in het radioprogramma Tussen Kerkbank en Kantinestoel bij radio President. Van 12.00 tot 13.00 uur praat Jan Jongerius met de beide gasten over de polder Albrandswaard tussen Rhoon en Poortugaal. Aan de orde komen behoud en verbetering van natuurwaarden, het aantrekkelijk maken van het landschap door voorlichting en educatie. Wat zijn de mogelijkheden van deze polder in Albrandswaard? Wat kan en wat moet er gebeuren? Het programma is te beluisteren via www.radiopresident.nl of via de Albrandswaardse kabel FM.107.9. Een herhaling van het programma is te horen op dinsdag 26 februari van 11.00 tot 13.00 uur.

Ouderenmiddag De Commissie Ouderenwerk Rhoon nodigt 55 plussers van Albrandswaard uit voor de ouderenmiddag van 27 februari in gebouw ’t Centrum, Bernhardstraat 3 te Rhoon. De inleiding wordt verzorgd door ds. J.A. van Rootselaar, emeritus predikant van de Maranathakerk. Josje van der Ploeg komt vertellen over alternatieve geneeswijzen. Er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en te spreken onder het genot van een kopje koffie of thee. De middag begint om 14.00 uur en eindigt omstreeks 16.30 uur. Wie deze middag wil bezoeken maar afhankelijk is van vervoer kan bellen naar Ria Hahn, telefoon 0105015851.

Oud papier GJO Komend weekend, vrijdagavond tot maandagochtend, staat de oud-papier container van de GJO weer naast de Maranathakerk aan de Kleidijk 2 te Rhoon. De opbrengst van al het papier en karton gaat naar het GJO-jeugdwerk. Hiermee kunnen onder andere het zomerkamp en andere leuke activiteiten georganiseerd worden.

Klaverjas WCR Bij WCR kan vrijdag 22 februari weer geklaverjast worden. Iedereen is welkom, zowel beginnende en matige als gelouterde klaverjassers. Er wordt gespeeld in de kantine van WCR op Sportpark de Omloop aan de Omloopseweg 6e te Rhoon. Voor de reguliere klaverjassers wordt de interne competitie voortgezet. De hoofdprijs, een fiets, wordt ter beschikking gesteld door Bike Totaal A. Stout & Zn uit Rhoon.


˜™š™›œž

Š ‹Œ Œ Ž ‰ 

Een flexibel pakket voor een vaste prijs.

₏ 4950,–  Â Â?Â?Â? Â Â?Â?Â?Â?

Inhoud van het pakket o.a.: - laatste verzorging, aankleden - vervoer naar plaats van opbaring - kist of opbaarplank (keuze uit 5 kisten) - 1 rouwbezoek - 50 rouwbrieven naar keuze, incl. portokosten - crematiekosten/cq. begraven in algemeen graf - 50 kopjes koffie met een cake/koekassortiment - 1 bloemstuk (keuze uit 8 stukken) - de complete regeling en uitvoering van de uitvaart

 ­€Â? ‚ƒÂ?‚Â?„Â?Â… ­ ­Â?† 

†‡ˆ‚‰

Voor het complete pakket, zie onze website of vraag onze folder inclusief wilsbeschikking aan: http://www.uvvw.nl Marguerita en Wouter van Wijngaarden

    Â Â Â?Â?Â?Â?Â?

0181-620115

Binnenkort opening nieuwe toonzaal in Spijkenisse

ULTIMO NATUURSTEEN Voor een stijlvolle en persoonlijke uitvaart Dag en nacht bereikbaar

0180-612735

(Ook voor informatie en vragen) Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

uijter

Uitvaartverzorging Omdat een uitvaart goed geregeld moet zijn.

specialist in Grafmonumenten Bezoek op afspraak bel 06-10851884 of 0181-484208 Ook het renoveren van bestaande monumenten www.ultimo-natuursteen.nl

De uitvaart die bij u past Gratis informatie 0800 - 288 22 55

Gebruikte inboedels verkopen? Bel ons op

Geef de gewenste kleur aan uw uitvaart en wordt herdacht zoals u bent...

Melding van overlijden 0800 - 345 67 89 24 uur bereikbaar

06-44077310

-meubels-witgoedkleding-inboedels Alles op het gebied van wonen en slapen. Tevens ook huisontruiming en verhuizingen. Bewaar deze advertentie, want hij komt u een keer van pas!

Uitvaartcentrum Waterweg I Theemsweg 11 3201 LT Spijkenisse I T 0181 - 619 388 Uitvaartcentrum Wildzang I Wildzang 35 3075 DS Rotterdam-Zuid I T 010 - 466 11 00

WWW.CVU.NL Rotterdam e.o. I Capelle a/d IJssel I Schiedam I Spijkenisse I Waddinxveen I Gouda

0181 - 645609

Dag en nacht www.deruijteruitvaartverzorging.nl Voor een betaalbaar grafmonument naar eigen wens

Betaalbare grafmonumenten plaatsing in hĂŠĂŠl Nederland

WWW.STEENHUYSNATUURSTEEN.NL Showroom in Zuidland op afspraak T 0181-400989 Info@steenhuysnatuursteen.nl M 06-53252575

Vlinderveen 536 3205 EN Spijkenisse www.uitvaartverzorgingspijkenisse.nl

www.andersgedenkmonumenten.nl Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel • Tel. 010 75 28 837

Protestantse Gemeente Oudenhoorn zoekt per april een

ORGANIST om bij toerbeurt de kerkdienst te begeleiden.

Al bijna 34 jaar uw senioren specialist!!

Info Scriba: 0181 322351 pkn-oudenhoorn@kerkklok.info

Kringloop Hoogvliet zoekt spullen om de winkel te vullen.

Bankstellen, eethoeken, salontafels, vitrines, dressoirs, tv-meubels, kleingoed, witgoed, kleding, lp’s, fietsen, ed.

Tevens doen wij ook huisontruiming & verhuizingen

Openingstijden: ma. 12.00-16.00 uur, di. t/m za. 9.30-16.00 uur.

Mosoelstraat 2, 3193 EL Hoogvliet

www.computerstoday.nl / info@computerstoday.nl

06 - 10 91 38 86

De koffie staat altijd voor u klaar - Senioren bankstellen - Eettafels 80x80cm ook uitschuifbaar - Salontafels - Relax/opsta fauteuils - Dressoirs - Kleinmeubelen in blank en donker eiken - Senioren ledikanten evt. elektrisch verstelbaar en matrassen - Vitrage en overgordijnen - Div. stroken, M/boogvitrage, sluiervitrage - Tapijt en vinyl - Smyrna tafelkleden/spreien

Ziet u er ook zo tegen op?? Nieuw tapijt of vinyl op uw vloer!!

Wij regelen het allemaal voor u in 1 dag tijd!!

Wij verwijderen uw oude tapijt en meubels en plaatsen het nieuwe en zetten de meubels weer op zijn plaats terug.

Wilhelm Tellplaats 18 - 32 Wijk Oudeland, Hoogvliet 3194 HT, 010- 438 12 22 www.tmgcentrumhoogvliet.nl

Openingstijden: Dinsdag t/m Zaterdag 10:00 tot 17:00 uur

Ni

i l fh d

Ni

!! K d

t

* Indien voorradig. l

?K

Gratis vervoer!! Geen vervoer!! Geen probleem!! Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes thuis. Zonder verplichtingen. Bel gerust voor een afspraak: 010 - 438 12 22 l

tk

tt

R d i k t

l


NIEUWS

Donderdag 21 februari 2013

Nomadische tekeningen in Kasteel van Rhoon

Naar de wereld kijken vanuit een totaal ander perspectief

Germaine Sanders voor de entree van het Kasteel van Rhoon. Aan de tekeningen van de Rotterdamse kunstenares Germaine Sanders loop je niet zomaar voorbij. Zonder dat ze opdringend zijn vragen de werken om nadere bestudering. Germaine Sander exposeert van 24 februari tot en met 17 maart op de Klokkenzolder van Het Kasteel van Rhoon. ,,Een prachtige locatie waar ik goed gebruik van wil maken’’, vertelt Germaine. De opening van de expositie wordt zondag 24 februari om 15.00 uur verricht door architect Rop van Loenhout van Attika Architecten. Zoals altijd zijn behalve genodigden ook ge-

Rommelmarkt en boekenverkoop De jaarlijkse bazar en rommelmarkt in ’t Centrum aan de Bernhardstraat in Rhoon wordt dit jaar gehouden op zaterdag 16 maart. Daarvoor zoekt ’t Centrum nog naar leuke, hele en mooie spullen. Speelgoed, puzzels, boeken, werkend elektra of huishoudelijke spulletjes, alles kan worden gebruikt. Dus wie denkt nog iets te bezitten dat een tweede ronde meekan, kan deze spullen inleveren op zaterdag 2 maart tussen 9.00 en 12.30 uur maart op de adressen familie de Mol, Ghijseland 6 Rhoon (graag via de achterdeur), familie v.d. Vorm, Handelstraat 14 Rhoon en familie Brand, Albrandswaardseweg 102 Poortugaal.

interesseerden welkom bij deze opening. ,,Mijn werk gaat over ruimte en het beleven van ruimte. Dat is voor mij al mijn hele leven een fascinatie’’, vervolgt Germaine. Om het aspect ruimte en de beleving door de mens ervan zo breed mogelijk in de expositie neer te zetten is eveneens Marina Snoek uit Rotterdam uitgenodigd om werk te exposeren. ,,Marina brengt modeltekeningen en toont het menselijk lichaam in beeld. Haar werken zijn dan ook een interessante aanvulling.’’ Germaine Sanders is steden-

foto: Koos Romeijn bouwkundig ingenieur. Als afgestudeerde trok ze in 1985 op 26-jarige leeftijd naar Japan. ,,Daar leerde ik vanuit een totaal ander perspectief te kijken naar de wereld om mij heen.’’ Met een rugzak vol papier en potloden trok ze erop uit om beelden van de voor haar nieuwe wereld vast te leggen. ,,Wij komen uit een cultuur die gepaard gaat met begrippen van ordenen van ruimten en structuren. In Japan ervoer ik dat de ‘balans’ van het leven niet in deze begrippen gevat kan worden.’’ Voor haar werd de uitdaging om met haar professionele achtergrond

beelden van gebouwen en huizen ‘spannend’ te maken. Germaine Sanders omschrijft haar tekeningen als ‘nomadische werken’. ,,Je kunt dit vergelijken met googelen op de computer waarbij je als het ware over de gehele wereld op reis kunt gaan en vervolgens in kunt zoomen op de gevonden beelden. Dat effect wil ik ook met mijn werken beogen.’’ Dat houdt in dat Germaine soms ook details, vergrotingen van elementen, in haar complete tekenwerk verwerkt. Inmiddels is Germaine ook in de dorpen Rhoon en Poortugaal op stap geweest. De omgeving van de Dorpskerk in Rhoon, de grienden, dijken, de dorpskern Poortugaal en de nieuwbouw. ,,De omgeving is prachtig en inspirerend. Datzelfde geldt voor het kasteel. ,,Het streelt mijn ego om in de mooie ruimten van dat kasteel mijn werken te mogen laten zien.’’ Inmiddels is er een nieuwe kunstcommissie Stichting Kasteel van Rhoon aangetreden. De expositie van Germaine Sanders en Marina Snoek is de eerste door deze nieuwe commissie georganiseerde tentoonstelling. De commissie bestaat uit: Geert Baars, Heleen Dekker, Hanneke Hemelaar, Maarten van Lenteren en Nel Verhagen. ,,We kijken er echt naar uit naar de eersteling’’, zegt Heleen Dekker. De expositie is te bezichtigen van 24 februari tot en met 17 maart op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Besluit over versnelde procedure voor Klepperwei uitgesteld Maandagavond stond op de raadsagenda het onderwerp ‘Verlenen van de verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) met betrekking tot de voorgenomen nieuwbouw van zorgcomplex De Klepperwei aan de Willem de Kooning Allee in Essendael te Rhoon. Met het accorderen van de gevraagde verklaring wordt de proceduretijd aanmerkelijk bekort en zou de bouw nog dit jaar van start kunnen gaan en het gebouw in 2014 kunnen worden opgeleverd. Bij het normaal doorlopen van het RO-proces is minimaal 16 maanden proceduretijd nodig en zou de bouw veel later starten. De raad stond maandag op zich wel positief ten aanzien van het voorstel, maar vroeg het college toch het besluit uit te stellen en de komende maand

te besteden aan ‘een zorgvuldig proces met stakeholders (alle belanghebbenden). Door het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen zou in het 2e kwartaal van dit jaar een omgevingsvergunning kunnen worden verleend voor de nieuwbouw van het zorgcomplex. Argos zou dan kort daarna kunnen starten met de zeer noodzakelijk nieuwbouw en medio 2014 zou het nieuwe zorgcomplex in bedrijf kunnen worden genomen. Een verklaring van geen bedenkingen is noodzakelijk voor een versnelde procedure. Om de procedure voor een uitgebreide omgevingsvergunning te kunnen starten is een verklaring van geen bedenkingen vanuit de gemeenteraad noodzakelijk. De procedure

rond de uitgebreide omgevingsvergunning vraagt op basis van de nWRO (nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening) een voorafgaande beslissing van de gemeenteraad. Met dit besluit geeft de raad aan in te stemmen met het ruimtelijk initiatief en een bestemmingswijziging op bouwplanniveau te ondersteunen. Een andere wijze van planologische medewerking kost meer tijd. Realisatie van het bouwplan is ook mogelijk na het doorlopen van een bestemmingsplanherziening. Hierbij is de verklaring van geen bedenkingen niet noodzakelijk, maar is wel een proceduretijd van minimaal 16 maanden nodig. De noodzaak tot nieuwbouw is hoog, ook gezien de huidige huisvesting in het bestaande pand.

Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 32.800 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV.

Donderdag 21 februari 2013 - 51e jaargang - nr. 11

Nieuws- en advertentieblad voor Albrandswaard (Rhoon en Poortugaal)

Adres uitgever en advertentie-afdeling: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax. 0180-619983 Redactie: Sieka Romeijn-Hedmann (0180-612571, 06-17375371) Leonie Elzinga (06-10336090) Postadres: Postbus 390, 2990 AJ Barendrecht Bezoekadres: Walmolen 74, Barendrecht E-mail: redactiealbrandswaard@baruitgeverij.nl

5

GEEN SCHAKEL ONTVANGEN? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar: schakel@ moersteeverspreiding.nl of bel Moerstee Verspreidingen Telefoon 015-3694070

www.onderhoud-dekker.nl

Meer vrijwilligers nodig voor schoonmaak Klein Profijt De Rhoonse Lions gaan zaterdagmorgen 2 maart weer zwerfvuil ruimen in het natuurgebied Klein Profijt langs de Oude Maas in Rhoon. Deze jaarlijkse voorjaarsschoonmaak, voorafgaand aan het broedseizoen, is hard nodig omdat in dit kwetsbare getijdengebied na hoog water veel grof zwerfvuil vanuit de rivier in de begroeiing achterblijft. De schoonmaak gebeurt nu al voor het zesde jaar door leden en aanhang van de Lionsclub Rhoon-Oude Maas, maar ook andere vrijwilligers zijn hierbij zeer welkom. De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, eigenaar en beheerder van het natuurgebied, geeft leiding aan de schoonmaak en zorgt ook voor het nodige werkmateriaal. De schoonmaak van Klein Profijt blijkt elk jaar weer een gezellige, dankbare klus waaraan ook heel goed ouders met wat grotere kinderen

(vanaf een jaar of tien) kunnen deelnemen. Belangrijk is geschikte werkkleding (die vuil mag worden) en vooral stevig schoeisel (liefst laarzen). Zoals elk jaar zorgen de Lions voor een drankje en een hapje voor alle werkers. Aanmelding vooraf (via een e-mail aan rhoon.oudemaas@lions.nl of telefonisch via 010-4614234 is daarom wel handig maar niet noodzakelijk. Alle schoonmakers verzamelen zich op zaterdag 2 maart om 9.00 uur op de parkeerplaats aan het einde van de Schenkelsdijk (tegen de golfbaan aan) in Rhoon. Vandaar trekt de groep gezamenlijk het gebied in. Omstreeks 12.30 uur wordt de actie afgerond. Alleen bij extreem slecht weer gaat de schoonmaak op 2 maart niet door. Bij twijfel hierover kunnen belangstellenden op die ochtend bellen met het genoemde nummer van de Rhoonse Lionsclub.

Workshop Bloemschikken in Het Boerderijtje Door vrijwilligers van Het Boerderijtje wordt vrijdagmorgen 8 maart een workshop bloemschikken gegeven voor de inwoners van Albrandswaard. Aanvang 10.00 uur. Er zal er een voorjaarsstuk worden gemaakt zoals op de bijgaande foto. De kleuren kunnen nog iets anders worden afhankelijk van de prijzen en de beschikbaarheid van de bloemen. Vrijwilligers van Het Boerderijtje staan klaar om bij te springen en voor koffie en thee te zorgen. Ze raden de cursisten aan een scherp mesje en een ijzer-

kniptangetje mee te nemen om de bloemen en het groen op maat te maken. Verder verzorgen zij alles, inclusief de oase, de vaas, het groen en de bloemen. Iedereen die interesse heeft in deze creatieve hobby is welkom. De kosten bedragen 15 euro inclusief koffie en thee en dienen bij de inschrijving te worden voldaan. Men kan zich inschrijven tot en met woensdag 12 december bij Het Boerderijtje aan de Dorpsdijk 116 tijdens de openingstijden van 10.00 tot 12.30 uur.

Aan het eind van de workshop kan iedereen dit mooie bloemstuk mee naar huis nemen.

Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Bezorgklachten: Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar schakel@moersteeverspreiding.nl of bel Moerstee Verspreiding, telefoon 015-3694070 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.


ERIKA 3004 ELECTR. (nooit gebruikt) 0786771920

6

De Schakel

Donderdag 21 februari 2013

Te Koop: Jongens / meisjesfiets in zeer goede staat. Merk Batavus. met slot, verlichting en brede banden. Prijs € 40. Telefoon 078-6771550.

Teruggegaan naar zijn Schepper

Alfred Henri Pieter Held Fred * 16 december 1949 Amsterdam

† 16 februari 2013 Rhoon

Levenspartner van Willem Adrianus Cornelis Spek De afscheidsbijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 23 februari om 11.00 uur in de Gereformeerde Kerk, Pastoriedijk 340 te Pernis. Aansluitend zal de bijzetting plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats, Ring 548 te Pernis. Na de bijzetting is er in de kerk nog gelegenheid om te condoleren en het glas te heffen op Fred, op Will en op een voor alle aanwezigen hopelijk goede en gezonde toekomst.

Te koop: Witte baby/kleuter kamer van Ikea. Ledikantje met schone matras kan omhoog en omlaag en de naar voorkant kanwens eraf. Hoge Voor een uitvaart geheel naareigen eigen wens Voor een uitvaart geheel hangkast met hang/leg en ininBarendrecht &&omgeving. Barendrechteen omgeving. la eronder. Commode heeft 2 deuren kan kast * Eigen rouwcentrum Barendrecht van gemaakt worden. Er* Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar boven en opstand met planken. Foto’s op aanPrins Willemstraat 2, 2991 BS Vraagprijs Barendrecht vraag. 259.00 Prins Willemstraat 2, 2991 Barendrecht Euro.BS Tel. 0180-627090

Dag en nacht bereikbaar Dag en nachtGezocht bereikbaar Zonnebank

PhiBel 0180-612735 lips Sunmobile opklapbaar koffermodel. Liefst met inVoor Bel informatie en actuele rouwberichten 0180-612735 fra rood 0612463353

Piet, kinderen en kleinkinderen Rhoon, februari 2013

UITVAARTVERZORGING Te koop aangeboden: 1 dames fiets, merkwaard Union in Met 25 jaar ervaring uw vertrouwen prima staat. Zeer geschikt Hoe u ook verzekerd bent

We zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend Monuta Memoriam Langenhorst 100 010 - 293 04 22 Monuta Van den Toorn Jacques Dutilhweg 333 010 - 202 14 33

Dag en nacht bereikbaar!

0180 - 699 199

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen. Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven. Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Voorbespreking van de uitvaart bij ziekte en gezondheid. Meld- en informatienummer dag en nacht

010-2017165

BOUW b.v.

• Renovatie • Kozijnen • Aanbouw/Serre

90 schoenenMolenleede maat 39 zgan. 2991 WB Barendrecht 1x gebruikt 2 paar sneeuwkettingen Voor kijk op: voor informatie diverse maten van banden 25 euro pst. nieuw www.ericmastenbroek.nl Petrof piano met kruk. Noten hoogglans. Ieder jaar gestemd Af te halen tegen een bos bloemen: Koffer met complete jaargangen “Vorsten” v.a. 1976. Iets voor een tehuis of instelling? 0180845421 0620586387

Te huur: verzorgd en compleet appartement in Carnisselande, 100m2, 2 slpk, € 1175,-/m excl. www. vanderkloostervastgoed.nl 06-10312882

Prisma 5 3162 XM Rhoon Tel. 010 - 4812866

VOOR AL UW VERBOUWINGEN

0180 617693 Te Koop:723204 0180 langlaufers 1.75 cm met

• Dakkapellen

Wij leveren een compleet pakket van A(anvang) tot Z(orgeloze aflevering).

www.lzbouw.nl info@lzbouw.nl www.lzbouw.nl

Te koop: med.mrt. 2 pers. Bl.eikenh.slaapkmr.: ledikant + achterwand + 2 nachtk + toiletmeubel + 2 verstelb. Spiralen + 2 matrassen. T.e.a.b Tel: 423100 Voor een mooie bos bloemen, een typemachine = ERIKA 3004 ELECTR. (nooit gebruikt) 0786771920

Te koop: Witte baby/kleuter kamer van Ikea. Ledikantje met schone matras kan omhoog en omlaag en de voorkant kan eraf. Hoge hangkast met hang/leg en een la eronder. Commode heeft 2 deuren kan kast van gemaakt worden. Erboven en opstand met planken. Foto’s op aanvraag. Vraagprijs 259.00 Euro. Tel. 0180-627090 Gezocht Zonnebank Philips Sunmobile opklapbaar koffermodel. Liefst met infra rood 0612463353

www.monuta.nl

Kerkelijke uitvaarten.

voor het station vraagprijs 60,-Euro Tel. 0180-615775

Te Koop: Jongens / meisjesfiets in zeer goede staat. Merk Batavus. met slot, verlichting en brede banden. Prijs € 40. Telefoon 078-6771550.

Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Monuta Rijnmond.

Uitvaartcentrum op Rhoon, Begraafplaats Pernis, Hoogvliet, Spijkenisse, Barendrecht en Rotterdam.

MASTENBROEK

De belangstelling en het medeleven ondervonden na het heengaan van

hebben wij zeer gewaardeerd. Uw aanwezigheid in het crematorium, de schriftelijke reakties en de bloemen die u stuurde, hebben ons gesterkt en bemoedigd.

Begrafenis en crematieverzorging

TE KOOP: Analoge Canon camera, type EOS 3000, compleet met 38-76 en 80-200 objectief met tas en instructieboekje. Prijs € 70,00. Tel. 0180-618559

Correspondentieadres: W.A.C. Spek, De Beuk 28, 3161 JG Rhoon

~ Jeanne ~

Sinds 1989 werkzaam op Rhoon, Poortugaal, Pernis, Hoogvliet, Spijkenisse, Barendrecht en Rotterdam.

kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

Fred hield van witte bloemen.

Bastiana Adriana Zijderveld - de Meer

Kloeg Uitvaartzorg

TE KOOP: Analoge Canon camera, type EOS 3000, compleet met 38-76 en 80-200 objectief met tas en instructieboekje. Prijs € 70,00. Tel. 0180-618559 Te koop aangeboden: 1 dames fiets, merk Union in prima staat. Zeer geschikt voor het station vraagprijs 60,-Euro Tel. 0180-615775 Te Koop: 0180 617693 langlaufers 1.75 cm met schoenen maat 39 zgan. 1x gebruikt 2 paar sneeuwkettingen voor diverse maten van banden 25 euro pst. nieuw Petrof piano met kruk. Noten hoogglans. Ieder jaar gestemd Te huur: verzorgd en compleet appartement in Car2

ALLE MENU’S

1.00 euro KORTING KLEINE LEKKERBEKKEN + SAUS + FRITES + BLIKJE FRIS VAN 8.00 VOOR

7.00

Voor lingen l e t s e b bellen kunt u

Aanbiedingen 2 weken geldig. Andere aanbiedingen aan de kraam

Winkelcentrum Zalmplaat, 06-45241218 www.arjansviskraam.nl - info@avdperk.nl

Machinaal Timmerbedrijf De Waard bv. Uw partner in het realiseren van uw aanbouw of verbouw. Van bouwtekening tot realisatie staan wij achter u!

Tevens dé leverancier voor al uw ramen, deuren en kozijnen, levering onder garantie. Gemaakt in onze eigen timmerfabriek en geplaatst door ons vakkundig montageteam! Timmerwerk van de bovenste plank. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte!

Handelsweg 10 – 3161 GD Rhoon – T: 010 – 501 8559 F: 010 – 501 2691 E: dewaardbv@orange.nl www.mtdewaard.gerletnormdeur.nl


INdruk WEKELIJKSE SCHAKELPAGINA TUSSEN GEMEENSCHAP EN GEMEENTE • JAARGANG 2 • NUMMER 8 • 21 FEBRUARI 2013

Oh, zit dat zo?!

Goede INdruk? een inloopavond. Misschien ook wel weer iets over centrum Rhoon of wordt het toch een artikel over leerplicht? Verder stelt ook volgende week weer iemand een vraag bij ‘Oh zit dat zo?’ Welke vraag dat is? Lees het volgende week... in de INdruk.

Geef je INdruk!

‘Wat kan/mag als het kliko’s betreft?’ Kees Kool, 77 jaar, Poortugaal (Buurt Bestuurt) ‘Schat, vergeet je de bak niet buiten te zetten?’ Een zin die waarschijnlijk veel mannen in (onder andere) Poortugaal Zuid regelmatig als een soort geluidsfragment afgespeeld horen worden op de dinsdagochtend. Je vrouw herinnert je wel aan dit wekelijkse klusje. Dinsdagmiddag stap je de deur uit en zie je de groene of grijze kliko’s van jou en medebewoners staan op de inzamelplaats. Je pakt je kliko en zet deze terug in je tuin en... waarom ook niet? De kliko’s van je buren breng je ook even netjes terug. Kleine moeite en de straat ligt er weer keurig bij. Kees Kool uit Poortugaal doet dit iedere dinsdag: ‘Wat ik me afvraag is wat wel kan/mag als het kliko’s betreft. Wanneer mag je deze buitenzetten, hoe lang mag deze op de inzamelplaats staan, wat mag er wel/niet in etc?’ Buitenzetten en ophalen kliko Patrick Nijmeijer, de kersverse BOA van gemeente Albrandswaard: ‘Op de dag dat de kliko geleegd wordt, mag je eigenlijk pas tussen 7.00 en 7.30 uur je kliko op de inzamelplaats in de straat zetten. Diezelfde dag moet je voor 21.00 uur je kliko ook weer netjes uit het zicht en op eigen terrein terug gezet worden.’ Kees: ‘Dan ziet de straat er weer netjes uit. Ik help mijn buren graag door ook hun kliko’s terug te brengen. Een buurman gaf mij zelfs een kerstpakket voor de goede zorgen. Leuk!’ Wat mag er wel/niet in de kliko? Hanneke Kooijmans, BOA: ‘We komen ook wel eens tegen dat mensen uitpuilende kliko’s hebben of parasols of strijkijzers in de bak doen. Maar kleppen moeten dicht kunnen. De groene kliko is alleen voor groente, fruit en tuinafval en de grijze is voor restafval. Soms attenderen we mensen daar nog even op!’ Marius Heinerman, coördinator reiniging en onderhoud : ‘We zijn altijd wel coulant, maar willen wat scherper zijn in de maatregelen. ‘Rode’ kaarten en het niet legen van kliko’s kan dan het gevolg zijn.’ Meer informatie over afvalinzameling? Zoek op www.albrandswaard.nl op ‘afval’. Ook voor grofvuil, textiel, glas et cetera. Heeft u samen met andere inwoners of vereniging(en) uit Albrandswaard ook een relevante vraag (geen klacht) of een goed onderwerp, mail of bel dan naar: E: bedrijfsjournalist@albrandswaard.nl M: 06 53 96 70 53 (Patricia Blomjous)

Heb je een vraag? Benieuwd naar het ver verhaal achter de schermen of zelf nog leuke, boeiende onderwerpen? Mail of bel mij dan. Volgende INdruk Volgende week waarschijnlijk iets over het Niet alles wordt een artikel, maar ik ben echt Bakkerspark in Portland. Gisteren was hier reuze benieuwd naar jullie INdrukken!

Tot gauw! Patricia Blomjous bedrijfsjournalist@albrandswaard.nl 06 53 96 70 53

Let’s Meetz! again... Meetz! op begane grond in gemeentehuis

ondernemers in Albrandswaard op het gebied van huisvesting en netwerken. Bij de presentatie van dit onderzoek in het gemeentehuis ontmoette ik Jeroen. Het gevolg? Na sparren met de gemeente zit Meetz! nu beneden in het gemeentehuis!’

Concept Meetz!

‘Meetz! biedt mij als ZP’er een unieke gelegenheid!’ Aandachtig luisterend publiek tijden druk bezochte opening Meetz! Je bent een zelfstandige professional (ZP’er) in Albrandswaard. Werkt vanuit huis, op de zolderkamer... gewoon lekker in jouw eigen omgeving. Dat klinkt voor veel mensen als een droom! René Houdtzagers van Meetz!: ‘Ik was voorheen ook ZP’er, maar merkte al gauw dat contacten met andere mensen uit hetzelfde vak miste. Ik miste het sparren met elkaar!’

And then there was Meetz!

René: ‘Ik kwam erachter dat meer ZP’ers dat gevoel hadden. Ik vroeg mij toen af of er hier in Albrandswaard een centrum was dat iets deed op dat vlak en dat was er niet. Tegelijkertijd liep er een onderzoek van de Kamer van Koophandel samen met de gemeente Albrandswaard naar de behoeftes van zelfstandige

Jeroen Prinsen van Meetz!: ‘Ik ben al heel lang een ‘nieuwe werker’, maar ook ik had de behoefte om binnen redelijke afstand van mijn huis te kunnen werken en netwerken.’ Wethouder Euser: ‘Wat het mooie van Meetz! is, is dat zij flexibele werkplekken aanbieden en inspelen op de wens van de ZP’ers in o.a. Albrandswaard. Grotere bedrijven kunnen ook terecht bij Meetz! Voor vergaderingen, trainingen of workshops. De mannen van Meetz! hebben iets moois neergezet op de begane grond van het gemeentehuis!’ Marlous van Marrewijk, MC interieurs: ‘Het concept van Meetz! is ‘ontmoeten en verbinden’. Er zijn verschillende kamers, ieder in eigen sfeer. De inrichting heb ik speels gehouden, laagdrempelig, maar ook zeker professioneel en inspirerend. De koffie-serre is echt typisch Meetz!’

Meetz! in de praktijk

Michel van Loon, VANLOON FINANCE Accountants & Adviseurs: ‘Ik kom oorspronkelijk uit Albrandswaard en focus me ook op de regio in en rondom Albrandswaard. Meetz! biedt mij de unieke gelegenheid om met klanten in een heel prettige omgeving af te spreken en om te netwerken voor mijn bedrijf. Het is hier prima geregeld!’ Kijk gauw op www.meetz.nu.

Nog even geduld alsjeblieft... In de zomermaanden een plek waar genoeg kids uit Poortugaal te vinden zijn. Waar mensen rustig doorheen wandelen en ouders van de hele kleintjes gaan kijken of er nog buren zijn die ook op het geweldige idee zijn gekomen om met hun kleinsten te gaan spelen... de Boomgaard in Poortugaal Zuid, het stuk groen tussen de Kamperfoelie en de Vuurdoorn. Nu, in februari lijkt het te koud om er even lekker te gaan spelen. Of toch niet?

Natuurlijk spelen in de Boomgaard (Poortugaal)

Nieuw speeltoestel in de Boomgaard

Anouk Collee (12 jaar) uit Poortugaal Zuid: ‘We zitten ook op hockey, dus hebben niet zo heel veel last van kou. Wij spelen dus best wel vaak buiten!’ Haar zusje Sascha (10 jaar): ‘Er staat al een tijdje een nieuw speeltoestel in de Boomgaard. Volgens mij voor kleine en grotere kinderen. Het ziet er echt heel leuk uit!’ Wethouder Van Ginkel: ‘Omwonenden en kinderen hebben over het toestel mee kunnen denken tijdens een inloopmiddag. Er zit eigenlijk heel veel variëteit in één speeltoestel. Het prikkelt de fantasie en ik denk dat kinderen er niet zo snel op uitgekeken raken.’ Anouk: ‘Ik vind het wel mooi, dat hout! Je hebt hoge en lage stukken. En touw. Lekker klimmen!’

‘We kunnen niet wachten totdat we lekker op dit nieuwe speeltoestel kunnen!’ Sascha (10 jaar) en Anouk (12 jaar) Collee uit Poortugaal Zuid len met een natuurlijke uitstraling. Het hout van dit toestel zal na verloop van tijd de ‘look’ hebben van een echte boomstam. Het is nu nog vrij geel, maar dat verandert nog!’

Hekken weg!

Sascha: ‘Wanneer gaan de hekken die om het speeltoestel staan weg?’ Anouk: ‘Ja, want we kunnen eigenlijk niet meer Stijn Schouwenaars, beheerder speelvoorzieningen van ge- wachten om er op te kunnen! Stijn: ‘Toen we het aan gingen meente Albrandswaard: ‘Bewoners van Albrandswaard, en met leggen, kwam ineens de sneeuw en de natste decembername kinderen, willen uitdagendere speeltoestellen. Die zien ze maand ooit voorbij. Dus de grond is behoorlijk drassig, nat en in Rotterdam of Barendrecht, maar hier niet. ‘Natuurlijk spelen’ nog niet veilig voor kinderen. We verwachten wel dat de hekvinden bewoners ook belangrijk. Dan houd je rekening met de ken eind februari weg kunnen.’ Anouk en Sascha in koor: ‘Yes!’ natuurlijke omgeving, maar ook met het type toestel. Toestel- Info over speellocaties: s.schouwenaars@albrandswaard.nl

Natuurlijk spelen


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 21 februari 2013

Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal

Aangevraagd / voorgenomen

Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: Fax: E-mail: Website:

Bekendmakingen

(010) 506 11 11 (010) 501 81 80 info@albrandswaard.nl www.albrandswaard.nl

Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht. Openingstijden afdeling Bouwen en Wonen elke werkdag: 09.00 - 12.30 uur ’s middags: op afspraak Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur

Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen. Omgevingsvergunning Poortugaal - Albrandswaardsedijk 74z, 3172 AA - verplaatsen fietsenstalling - Albrandswaardsedijk 169, 3172 VA - plaatsen damwand Voorgenomen beslissing art. 48 en 83 wet GBA Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat de volgende persoon niet meer op het adres woont waar hij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van Albrandswaard staat ingeschreven: - De heer H.P. de Jonge, Kwartslaan 70, 3162 RD Rhoon Het college van burgemeester en wethouders is van plan de vermelding in de GBA voor deze persoon te wijzigen in ‘verblijfplaats onbekend’. Hierdoor woont deze persoon formeel niet meer in Nederland. Bent / kent u genoemde

persoon? Neem contact op met de Arrondissementsrechtbank in gemeente, telefoon (010) 506 11 11 Rotterdam. Een voorlopige / e-mail: info@albrandswaard.nl. voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een Verleend / besloten besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over Bezwaar maken voorlopige voorzieningen kunt u Als u het niet eens bent met een contact opnemen met de sector van onderstaande besluiten van Bestuursrecht van de rechtbank. de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen Omgevingsvergunning zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum Rhoon bekendmaking:…’. - Zantelweg 35, 3161 XR Zet in uw bezwaarschrift in elk geval uitbreiden woning (datum de volgende gegevens: uw naam bekendmaking: 11-02-2013) en adres, de datum waarop het - Julianastraat 3, 3161 AJ - bouwen bezwaarschrift is geschreven, de aanbouw en plaatsen dakkapel beslissing waartegen uw bezwaar is (datum bekendmaking: gericht, de reden van uw bezwaar en 14-02-2013) uw handtekening. - Zantelweg 48, 3161 XS vergroten schuur / blokhut (datum Voorlopige voorziening bekendmaking: 15-02-2013) aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald Vaststelling hogere waarde Wet besluit bent en: geluidhinder / ‘uitwerkingsplan 1. dat het voor u belangrijk is dat Kleidijk’ in Rhoon er zeer snel een uitspraak wordt Burgemeester en wethouders van gedaan Albrandswaard maken bekend dat 2. dat het besluit van de gemeente vanaf vrijdag 22 februari 2013 leidt tot een situatie die niet kan gedurende zes weken tot en met worden teruggedraaid donderdag 4 april 2013 voor een ieder ter inzage ligt: U kunt dan een voorlopige het besluit van 5 februari tot voorziening aanvragen bij de vaststellen van de ontheffing van de Voorzieningenrechter van de in de Wet geluidhinder genoemde

Werkzaamheden

Spreekuren burgemeester en wethouders Wilt u met de burgemeester of een van de wethouders spreken? Bij u thuis of in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via bestuurssecretariaat@ albrandswaard.nl. Collecte Van 24 februari t/m 2 maart: geen collecte

Aanleg ondergrondse plasticcontainers Op diverse locaties in de gemeente worden, in bestaande milieuparkjes, ondergrondse containers voor plastic geplaatst. De bovengrondse plasticcontainers worden weggehaald. Wanneer? Vanaf dinsdag 26 februari. Waar? Poortugaal: milieuparkjes aan de Achterweg, Irenestraat en Landjonker. Rhoon: milieuparkjes aan de Van Gogh Allee, Ghijseland, Regenboog en de Portlandse Baan. In het milieuparkje aan de Portlandse Baan bij het winkelcentrum wordt over een aantal maanden een ondergrondse perscontainer voor plastic geplaatst. Informatie? Afdeling Beheer Openbare Ruimte, Berend Groeneveld, telefoon (010) 506 17 22 e-mail b.groeneveld@albrandswaard.nl

ga nu naar

f f

1/2 1/2uur uurininde destudio studio max. max.55personen personen DVD DVDhigh highresolution resolutionom omzelf zelfafaftetelaten latendrukken drukken €€150,00 150,00all-in all-in

Bel Belofofmail: mail:o6-46398890 o6-46398890| info@riconfotografie.nl | info@riconfotografie.nl

Bezwaar Schriftelijk: binnen de genoemde (inzage)termijn van zes weken, aan: het college van de gemeente Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon.

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur Gemeentehuis van Barendrecht (Binnenhof 1, Barendrecht) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Inzameling oud papier en karton Elke laatste zaterdag van de maand zamelt de gemeente in Poortguaal het oud papier en karton in. In de Poortugaalseweg, Rhoonsedijk, Slot Valkensteinsedijk, Slotsedijk en Varleweg wordt het oud papier de eerste zaterdag ingezameld. In de wijken waar papiercontainers zijn uitgedeeld wordt geen los papier meer opgehaald. Zet de papiercontainer voor 09.00 uur op de aanbiedplaats voor minicontainers. Meer scheiden, minder afval.

DOE MEE. DENK MEE.

G G

TDNERIENDT IR RIENDT SLAS AL LAS RHOON NOOHR RHOON Spiegels, isolatie-, gelaagd

24-uurs service civrenefiguur s sservice rglas uu-42 d d e24-uurs

(geldig (geldigvan van1 1november november2012 2012t/m t/m1 1maart maart2013) 2013)

Inzage - Gemeentehuis: vrijdag 22 februari 2013 tot en met donderdag 4 april 2013. Tegen vergoeding van de kosten kunt u een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen. - Website gemeente: www.albrandswaard.nl > actueel > bekendmakingen > bestemmingsplannen > ‘hogere waarde uitwerkingsplan Kleidijk’.

Wanneer? Waar? Agenda

WWW.WIJWILLENACTIE.NL winter winterfotoshoot fotoshootbyby

Het besluit tot vaststelling hogere waarden en het bijbehorende akoestisch onderzoek liggen ter inzage.

Welstandscommissie

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

d d

Dit besluit betreft een ontheffing voor industrielawaai afkomstig van het industrieterrein ‘Waal-/ Eemhaven’. Omdat het treffen van geluidsmaatregelen om de geluidsbelasting te reduceren niet reëel is, is het noodzakelijk om hogere waarden vast te stellen.

Vergaderingen

Wat?

Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111

voorkeursgrenswaarde voor het ‘uitwerkingsplan Kleidijk’ in Rhoon.

06-51987763 3 6778915-60 06-51987763

www.albrandswaard.nl

K.I.M. FINASENSE 1e hulp bij belasting 0786840205

www.finasense.nl


de Plantenhal kamerplanten

kattegras schaal Ø16cm 0.75 gerbera 1.00 hortensia 2.95 kamerconifeer ±110cm 4.95 arecapalm 140cm 11.95

tuinplanten

Tuinhortensia 1.00 diverse vaste planten 1.00 violen 10 stuks 1.50 bollen in pot Ø12cm 2 voor 1.50 salix 1.95

bloemen

butcher´s gastronomia hondenvoer kuipjes 150 gram diverse smaken 10 voor 4.00 diverse wintervoerpakketten bijvoorbeeld 5-delig voor 2.25

narcis per bos 0.50 gerbera per bos 1.50 alstroemeria per bos 2.95 Openingstijden: Ma. t/m do.: 09.00-18.00 Vrijdag: 09.00-21.00 Zaterdag: 09.00-17.00 zondag: gesloten

WONEN IN HEERJANSDAM Advertentienummer: Adres: KENMERKEN Invalide woning met tuin Aantal kamers:

148 d.d. 18-02-2013 Ganzekant 40 te Heerjansdam

Meer informatie en vacatures:

www.deplantenhal.nl

aanbiedingen geldig van wo 20 februari t/m za 23 februari

WOONBON HEERJANSDAM INSCHRIJFNUMMER: _____________________________________

Stationsstraat 1 Benedenrijweg 463 Stationsweg 28A Guido gezellestraat 27 Jacob marislaan 6

Advertentie nr. ________ Adres _____________________________ Naam en voorletters _______________________________________

4

VOORWAARDEN Urgentieverklaring op medische grond is noodzakelijk Leeftijd: n.v.t. Huurprijs: Servicekosten:

€ 603,85 n.v.t.

Leeg per:

direct

Verhuurder:

Woningbouwvereniging “Heerjansdam”

Huidig adres Woonplaats ___________________________________ Telefoon thuis _____________________________________________ Telefoon overdag __________________________________________ Verzamelinkomen* _________________________________________ Woonbon opsturen naar:

Woningbouwvereniging “Heerjansdam” Postbus 55, 2995 ZJ Heerjansdam

Rhoon Ridderkerk Zuidland Terneuzen bergschenhoek

diervoeders

U kunt de woonbon ook invullen via www.wbvheerjansdam.nl Bijlagen worden niet in behandeling genomen

Voor aanvullende informatie over het huren van een woning in Heerjansdam, verwijzen we u graag naar LOCOM-teletekst pagina 355 of onze website www.wbvheerjansdam.nl. Voor klachten over de woonruimteverdeling kunt u terecht bij de klachtencommissie Woonruimteverdeling, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht. * Per 1 januari 2011 heeft de Nederlandse Regering, gedwongen door de Europese Commissie, inkomenscriteria gesteld voor sociale huurwoningen. In Nederland is de inkomensgrens voor het jaar 2012 vastgesteld op € 34.085,--. Dit betreft het belastbare gezinsinkomen per jaar. Het belastbaar gezinsinkomen betreft het totale gezinsinkomen op jaarbasis, dus van u, uw partner en eventuele medebewoners samen, echter het inkomen van thuiswonende kinderen wordt niet meegerekend. Wanneer u reageert op het actuele woningaanbod, dient u uw exacte gezinsinkomen in te vullen. Zodra een woning definitief aan u wordt toegewezen, dient u het gezinsinkomen te onderbouwen middels aanlevering van uw laatst beschikbare aangifte Inkomstenbelasting en salarisstrook. Doet u geen belastingaangifte? Dan heeft u een IB-60 formulier nodig. Dit formulier kunt u gratis aanvragen bij de Belastingdienst via 0800-0543.


DeGrave Adv 140x107:Opmaak 1

10 De Schakel

31-01-2012

14:56

Pagina 1

Donderdag 21 februari 2013

Voor al uw tandprothetische problemen heeft De Grave dĂŠ oplossing.

Reparaties, klRaa eprarte atrw ies, ijl kluaawr ac terw ht!ijl uNwaac teht l. ! afspraak. Vestiging Hellevoetsluis Rijksstraatweg 90 3223 KB Hellevoetsluis Telefoon 0181-316143 Telefoon 0181-316143

OP RAAMDECORATIE Raamdecoratie wordt steeds meer onderdeel van het interieur. Door de vele verschillende stijlen, kleuren en dessins is het in vele woonstijlen in te passen. U profiteert de komende weken van 25% korting op raamdecoratie, dus grijp uw kans en verwen uw interieur!

Vestiging Hoogvliet Middenbaan-Noord 34 3191 EH Hoogvliet Telefoon 010-8200215 Telefoon 010-8200215

Actie geldt van 18 februari t/m 2 maart 2013.

www.mzcdegrave.nl

0000123

50x112

Uw rijbewijs is onze reklame!

REPARATIE wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

0180 - 612881 BARENDRECHT

vraag naar de voorwaarden

Dorpsstraat 4-6 | 3171 EG Poortugaal | Telefoon (010) 501 72 27 E-mail walgaard@colorsathome.nl | www.walgaardschilders.nl


NIEUWS

Donderdag 21 februari 2013

11

Gezamenlijke expositie Wat is er toch met het groen leden Teken- en Schilderschool in Albrandswaard aan de hand? De Schilder- en Tekenschool Albrandswaard houdt op zaterdag 2 en 9 maart een expositie in Het Boerderijtje. De school in Albrandswaard kent 12 leden en komt elke maandagmiddag bijeen in Het Boerderijtje om hun hobby uit te oefenen. De groep komt hier al een paar jaar bij elkaar en bekwaamt zich onder Mathieu Gidding steeds verder in de techniek van het schilderen en tekenen. Overigens geeft Mathieu ook regelmatig workshops om de leden de mogelijkheid te geven zich extra te bekwamen

in onder andere aquarelleren en pasteltekenen. De leden houden een gezamenlijke expositie van de werken die zij hebben gemaakt. Vele schilderijen en tekeningen zijn ook te koop. Er is ook een aantal nieuwe leden bij de club die nog nooit hebben geëxposeerd. Voor hen is het natuurlijk extra spannend. Er is nog beperkt plaats voor nieuwe leden. De expositie is op zaterdag 2 maart van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdag 9 maart van 10.00 tot 12.30 uur geopend en bezoekers krijgen van de schil-

ders uitleg over gebruikte technieken en materialen. De expositie blijft nog tot en met donderdag 14 maart in Het Boerderijtje hangen en kan bezocht worden tijdens de openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.30 uur. Tevens is er op 9 maart een alternatieve atelierroute waarbij twee locaties, de RWA-kantine in Poortugaal en Het Boerderijtje in Rhoon, worden omgetoverd tot kunstgalerieën. In Poortugaal zal de schildersclub Koffiekunst de expositie verzorgen.

De leden van Teken- en Schilderschool.

Groep 6 De Grote Reis in musical op berenjacht Wie kent het niet, het boek ‘Wij gaan op berenjacht’. Een heerlijk prentenboek, waarin een vader met zijn kinderen het plan opvat om op berenjacht te gaan. Er valt niets te vrezen – het is een prachtige dag en zij gaan een hele grote vangen. Het blijkt nog niet mee te vallen, omdat er vele natuurlijke hindernissen genomen moeten worden waar de vader met de kinderen niet ‘bovenover’ en ook niet ‘onderdoor’ kunnen – zij moeten er wel ‘dwars doorheen’. Uiteindelijk blijkt de beer toch

wel heel griezelig, waarna de hele weg vol hindernissen achterstevoren weer terug afgelegd moet worden. Of de beer daadwerkelijk kwaad in de zin had, valt nog te bezien, wanneer je het laatste plaatje bekijkt. De kinderen van groep 6 van De Grote Reis hebben, met hun leerkracht, dit verhaal als minimusical ingestudeerd, en ze wilden weten of de kleuters zin hadden om dit te komen bekijken. Of zij hier zin in hadden… natuurlijk! Als

voorbereiding is het verhaal in de kleuterklassen voorgelezen, en op verzoek van de kinderen verschillende keren herhaald. Veel kinderen kennen het nu uit hun hoofd! In twee sessies hebben de leerlingen van groep 6 als volleerde theatermensen deze voorstelling verzorgd, compleet met kostuums, rekwisieten en geluid. De kleuters hebben ademloos gekeken en geluisterd, en natuurlijk na afloop de kinderen met hun juf beloond met een welverdiend applaus. Wat een verrassing!

Tussen de in aanbouw zijnde Rhoonse wijk Essendael en de woningen aan de Kastanje en de Beuk is een lange rij elzen aanwezig. Vanaf de Essendijk staat dit omvangrijke bomenscherm min of meer op het schiereiland tussen de watersingel van plan Essendael aan de ene zijde en de sloot langs het openbare boomgaardje nabij de Beuk aan de andere zijde. Aan de zijde van de Essendijk en ter hoogte van de Kastanje 19 is het bomenscherm de laatste weken voor een gedeelte fors teruggesnoeid/geknot. Hierdoor zijn ernstige snoeiwonden ontstaan en nu juist elzen bestaan uit een zeer zacht hout dat gevoelig is voor inrotten vanuit dit soort beschadigingen. Volgens de kapverordening van de gemeente Albrandswaard is het verboden om houtopstanden zonder vergunning te vellen. Volgens de gemeentelijke kapverordening wordt onder ‘vellen’ ook ‘het snoeien van meer dan 20 procent van de kroon’ begrepen. En daarvan is hier sprake. Maar de werkzaamheden worden toch zonder gemeentelijke vergunning uitgevoerd. Hoe kan dat? Volgens de kapverordening moet er voor het vellen van ‘beschermde houtopstanden’ een vergunning worden aangevraagd. Of deze in dit geval ‘beschermd’ zijn moet blijken uit de lijst van waardevolle houtopstanden. En op die lijst staan elzen inderdaad als waardevol aangeduid (voor 3 tot 5 waardepunten, afhankelijk van de soort). Het vellen van de elzen bij Essendael lijkt dus vergunningplichtig en als dat zo is heeft de gemeente in de week van 4 februari terecht het werk stilgelegd. Maar, schijn bedriegt blijkbaar. Want deze elzen zijn geen gemeen-

telijk eigendom, maar zijn in bezit van Essendael BV. En alleen het kappen van bomen in bezit van een overheid is in Albrandswaard vergunningplichtig. Maar de gemeente heeft natuurlijk wel een meerderheidsaandeel in deze ‘private onderneming’ en de gemeente zelf doet vervolgens ook nog eens alle moeite om de bewoners, waarschijnlijk namens Essendael BV, uit te leggen dat het hier slechts om ‘snoeien’ gaat. Toch vreemd dat een vergunning, volgens diezelfde gemeente, in zo’n geval dan niet nodig is. Wij als bomenridders zijn van mening dat ‘dit snoeien’ helemaal niet nodig is. Er bestaat volgens ons geen enkele noodzaak om deze ingrijpende werkzaamheden uit te voeren omdat: de levensduur van deze bomen door dergelijk snoeiwerk sterk verkort wordt; de niet gesnoeide bomen er gezond uitzien; bij het overgrote deel van het elzenscherm voldoende ruimte aanwezig is om deze bomen verder te laten uitgroeien; een niet gesnoeid elzenscherm in de winter vooral veel vogels aantrekt; een volgroeid elzenscherm in deze woonomgeving een

De betreffende bomen.

‘Samen bidden, samen vieren, samen delen’ De eerste vrijdag in maart is een wereldwijde dag van gebed. Mensen over de hele wereld zijn dan verenigd in een keten van gebed. Ali Molenaar- Mudde van het comité Albrandswaard: ,,Met elkaar delen we hoop, zorgen, vreugde, verdriet, mogelijkheden en problemen.’’ De orde van dienst wordt elk jaar door het comité van een ander land samengesteld. Het thema voor de viering in 2013 ‘Hoezo, een vreemdeling?’ is liturgisch vormgegeven door het Franse comité met zijn vele overzeese rijksgebieden. Tijdens de vieringen wordt een collecte gehouden. De opbrengst gaat naar projecten die verbonden zijn met het land waar de orde van dienst is gemaakt. Dat zijn onder meer ‘La Maison des Femmes’ In Parijs, waar vrouwelijke clochards tussen de 45 en 65 jaar worden opgevangen. De stichting ‘Association de secours chrétien contre la misere’, een stichting die weeskinderen helpt in een kindertehuis in Rwanda, die tijdens de oorlog hun ouders hebben verloren. De stichting Creai in de Elzas die zorgt voor speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking en

gedragsstoornissen. Zij geven ook ondersteuning aan de ouders. ,,Alle drie zeker uw gift waardig.’’ Ook in Rhoon en Poortugaal wordt de wereldgebedsdagviering gehouden. Vrijdag 1 maart vanaf 15.00 uur in zorgcentrum De Hooge Werf in Poortugaal. Voorganger is ds. M.G. v.d. Graaf, medewerking verleent het koor De Vrolijke Noot onder leiding van Riet Keppel. Zij zal ook de harp bespelen. In Rhoon wordt de dienst op vrijdag 1 maart gehouden in zorgcentrum De Klepperwei. Aanvang 15.00 uur, Voorganger is ds J.A. van Rootselaar, organist de heer P. Hijzelendoorn met ondersteuning van een gelegenheidskoor. Muzikale medewerking wordt verleend door Dymphy v.d. Bas, dwarsfluit en Jeanette van Leeuwen, harp. Aan beide vieringen werken comitéleden van wereldgebedsdag mee. Iedereen is welkom. Zeker ook van buiten de zorgcentra. ,,Voor de bewoners is het belangrijk om u te zien. Wie problemen heeft om er te komen kan bellen. Voor Poortugaal naar Esther Roetman, telefoon 5017303. Voor Rhoon naar Ria Heezen, telefoon 5015718.

prachtig groenelement vormt waarvan vooral de donkerrode kleur sterk de aandacht trekt; in de brief aan de bewoners onder meer wordt aangegeven dat er in de elzenrij ook ‘groei is ontstaan door zaailingen’. In deze brief wordt verder gesteld: ‘Zaailingen komen voort uit zaad van de bomen en zijn dus niet geplant’. Dat ook de oudere hier aanwezige elzen direct uit zaad zijn gekweekt, is blijkbaar niet bekend ten kantore van de gemeente. De stellingname dat er hier sprake is van ‘fors achterstallig onderhoud’ is volgens de bomenridders dus geheel uit de lucht gegrepen. Samenvattend menen wij als bomenridders dat wanneer er tot snoeien van meer dan 20 procent van de kroon wordt overwogen, hiervoor zeer zwaarwegende redenen moeten zijn. Omdat dit in deze situatie niet het geval is, lijkt dit helaas reeds uitgevoerde snoeiwerk een schadelijke en vooral zinloze geld- en tijdsbesteding te zijn geweest. Bomenridders Albrandswaard; E-mail: info@bomenriddersalbrandswaard.nl; Website: www.bomenriddersalbrandswaard.nl

foto Koos Romeijn

Peter van der Hurk in Wapen van Poortugaal Peter van der Hurk, winnaar van ‘het 6e Zintuig’ komt 13 maart van 18.30 tot 22.00 uur naar het Wapen van Poortugaal. Kaarten zijn te reserveren via telefoon 010-4474341. Het bijwonen kost 35 euro pp inclusief 2 drankjes en een hapje in de pauze. Een foto of ander aandenken meenemen mag. Voor meer info: www.cafe wapenvanpoortugaal.nl

Darten met FNV Bouw FNV Bouw afd. Ridderkerk houdt maandagavond 25 februari in samenwerking met Café Van Ouds Havenzicht (Bondscafé) een dartavond. Aanmelden bij Henk Snip, telefoon 0180-414330 of 06-23197600. Vooraf is er het spreekuur met de vraagbaak. Een kopje koffie en drankje worden aangeboden door de afdeling. Het ‘Vakbondscafe’ wordt gehouden in Café Havenzicht aan de Havenstraat 3 in Ridderkerk . Aanvang 19.30 uur. Open 19.00 uur. Spreekuur vraagbaak tussen 19.00 en 19.30 uur.


VOOR

12.00

DEZELFDE

UUR G

EKOC

HT VERD

DAG GELE

Inruil actie!!!

PHILIPS 3D LED TV 40PFL7007

PHILIPS 3D LED TV 46PFL7007

PHILIPS 3D LED TV 55PFL7007

’ ˆ“ ’”

� ’­“‚ƒ ƒ��

’Ž• ’”

� ’­“‚ƒ ƒ��

’‡ Ž• ’”

� ’­“‚ƒ ƒ��

van 1099,-

849,-*

*â‚Ź 150,- retour bij aankoop van deze Philips LED TV

*â‚Ź 150,- retour bij aankoop van deze Philips LED TV

van 1499,-

1149,-*

SAMUNG 3D LED TV UE46ES8000

SAMUNG 3D LED TV UE55ES8000

’ ˆ“ ’”

�  ‘“­���

’ˆ“ ’”

� ’‘“­���

’‡ ˆ“ ’”

� ’‘“­���

van 1449,-

van 1899,-

1349,-*

van 2199,-

1749,-*

*â‚Ź 150,- retour bij aankoop van deze Philips LED TV

SAMUNG 3D LED TV UE40ES8000

IS GRAT THUISBEZORGD & GRATIS OTEN L S E AANG

van 2799,-

1699,-*

2499,-*

 ���� �� �  ­  ��€‚ƒ„���ƒ€�…ƒ �€­€…… ��†‚ƒ„‡ ƒ€ˆ�‰

†‡Šƒ€ˆ„‰

†‹‹ƒ€ˆ�‰

†

Electro World van Rij Spijkenisse

   ÂŒ Â?ÂŽ  ÂŒÂ?‘

 M         

 

 

 

 

 

 

  ‡Š’ ‚‚‘’�•–Ž — ’�˜ ”™Š 

BOEKHOUDING en

BELASTINGZAKEN Tel. 010-4161039 Kijk voor meer informatie op onze website:

www.partuur.nl

TE KOOP GEVRAAGD

kleinmeubelen, boeken, platen, schilderijen, kleding, schoenen, gordijnen, vitrage en diverse klein huisraad.

010-4815166 06-51094965

PRAKTIJK AMIDA

Shiatsutherapie & Oosterse Wellness Shiatsu, Stoelmassage, Chin-flex (Chinese voetmassage) en Do-in

Behandeling bij u thuis mogelijk.

Nu ook Do-in les met eigen dojo bij Praktijk Amida! Eeuwenoude Japanse gezondheidsoefeningen kunnen klachten voorkomen, oplossen of verbeteren.

Contact: Yvonne Heijberg, T. 06-28921048, W. www.shiatsu-heijberg.nl Praktijkadres: Boerenhoek 92, 3191TD Hoogvliet. Erkend Shiatsutherapeut, lid NVST, (eigen bijdrage is niet van invloed op teruggave van verzekering). Acceptant Pluimen en VVV-bonnen voor Oosterse Wellness.

HOUD DE INBREKER BUITEN Bouwkundig beveiligingsbedrijf - www.vanduurensecurity.nl

0181-314786


NIEUWS

De Vergelding niet áán te slepen De belangstelling voor het boek De Vergelding van Jan Brokken en researcher Bert Euser is enorm groot. Zondag was het tweetal te gast in Boek- en Leeswinkel Het Witte Huys in Rhoon bij het programma TK&KS van radio President. Tijdens de uitzending was een klein gezelschap aan genodigden aanwezig. Daarna werd de winkel opengesteld voor andere belangstellenden. Voor

Brokken en Euser betekende dat gedurende anderhalf uur non-stop boeken signeren. ,,De boeken zijn niet aan te slepen’’, zegt Carina Proveniers van Het Witte Huys. Inmiddels is de zesde druk van 10.000 exemplaren van De Vergelding in aantocht. Dat betekent tot dusverre een totaal van 45.500 boeken. Door het succes van De Vergelding is er ook meer vraag naar de overige boeken van

Jan Brokken waaronder Mijn kleine Waanzin. De uitgeverij overweegt dan ook enkele boeken in herdruk te nemen. Tevens wordt gedacht aan vertalingen van het boek, want ook in Duitsland lijkt er interesse te zijn. Inmiddels is er van diverse zijden belangstelling getoond om De Vergelding ook te verfilmen. De Vergelding voert bovendien voor de tweede achtereenvolgende week de CPNB-

lijst aan. Zondag 21 april organiseert Het Witte Huys in samenwerking met de Stichting Kasteel van Rhoon een lezing en ontmoeting met Jan Brokken en Bert Euser in het Kasteel van Rhoon. Deze bijeenkomst begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

13

Maand van het gebit op onze dierenafdeling.

Zaterdag 23 februari van 11.00 tot 12.00 uur controleert Dierenkliniek Den Otter gratis het gebit van uw huisdier. Intratuin Dentasticks Klein 3.99 49

2.

Intratuin Dentasticks M/l 5.49 49

3.

Aanmelden voor deze lezing kan bij Boek- en Leeswinkel Het Witte Huys, telefoon 010-5011910.

Geldig van 25 februari t/m 9 maart 2013 bij Intratuin Rhoon.

Donderdag 21 februari 2013

Intratuin Rhoon Stationsstraat 5 010-5017755 Vrijdag koopavond

Verdien zorgkosten terug via belastingaangifte

Jan Brokken en Bert Euser in Boek- & Leeswinkel Het Witte Huys.

Verkoop en inname van tweedehands kleding In Het Boerderijtje is er op dinsdag en woensdag verkoop van tweedehands kleding. Het Winkeltje is op deze dagen open van 10.00 tot 12.30 uur. Er wordt uitsluitend dameskleding verkocht. De kledingverkoop vindt plaats in de maanden februari, maart, april en mei. Het Winkeltje wordt geheel gerund door vrijwilligers. De opbrengst is voor de activiteiten van Het

Boerderijtje. Vanwege de goede verkoop kan er nu ook weer goede en schone dameskleding in de maten 40 tot en met 46 worden ingenomen. Men kan hiervoor terecht van maandag- tot en met vrijdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur. De toegang is gratis en de koffie staat klaar. Het Boerderijtje is gevestigd op de Dorpsdijk 116 in Rhoon.

foto: Kor van Pelt.

PSR Partyverhuur Service RIDDERKERK - Wie een feestje geeft, kan sinds oktober 2012 terecht bij PSR Partyverhuur Service Ridderkerk. Dennis Boumans en Dick Harreman zijn toen in Ridderkerk PSR Partyverhuur gestart. Men kan hier terecht voor het huren van partytenten, tafels, stoelen, heaters, verlichting en nog veel meer. Voor kinderfeestjes kan men onder meer een springkussen huren. Ook op audiovisueel gebied is PSR Partyverhuur breed inzetbaar: van beeld, licht en geluid voor een feestje tot een evenement voor grote aantallen mensen. Ook het op- en afbouwen van podiumlicht en -geluid kan door PSR Partyverhuur gedaan worden. Neem eens een kijkje op www.psrpartyverhuurridderkerk. nl voor de vele mogelijkheden. Staat er niet bij wat u zoekt, bel dan gerust. De heren gaan graag op zoek naar een passende oplossing. Men kan bellen naar 06-12047135.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs BARENDRECHT - Zaterdag 16 maart wordt de voorjaarseditie van kinderkleding- en speelgoedbeurs Carnisse Haven gehouden. Donderdag 21 februari om 18 uur start de uitgifte van klantnummers. De uitgifte van maximaal 175 nummers loopt via www. beurscarnissehaven.nl. Hier treft men tevens alle informatie en spelregels aan van de beurs.

Het Boerderijtje ontvangt graag goede dameskleding. Foto: Wim Spoormaker.

Tijdens de beurs kan gebruikte zomerkinderkleding en speelgoed gekocht en verkocht worden. De opbrengst wordt dit keer gelijk verdeeld tussen Carnisse Haven en De Carnisse Klimmers. Ad

van Dijk, Dirk Hogeweg en Peter van Dalen, alle drie lid van Carnisse Haven, gaan op tweede Pinksterdag driemaal de Mont Ventoux in Frankrijk beklimmen voor het Nationaal MS fonds. Zie voor meer informatie hierover www. decarnisseklimmers.weebly. com en www.klimmentegenms.nl. Artikelen brengen kan op vrijdag 15 maart van 8.45 tot 10.45 uur en van 18 tot 19 uur. Na afloop kan men nietverkochte spullen en de opbrengst ophalen tussen 16 en 16.30 uur. Carnisse Haven is te vinden aan Noordersingel 30 te Barendrecht.

REGIO - Chronisch zieken en gehandicapten maken jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld zorg, hulpmiddelen of woningaanpassingen. Gelukkig zijn die kosten voor een groot deel aftrekbaar via de belastingen. Op www. meerkosten.nl van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) Kan men precies zien, hoe men dat moet aanpakken. Men kan ook de brochure Belastingvoordeel 2012 bestellen. Voor mensen met hoge zorgkosten geeft deze website een praktische handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2012, die vóór 1 april ingediend moet zijn bij de Belastingdienst. Met behulp van de site kan men honderden euro’s terugverdienen. De aftrek geldt voor zogenaamde ‘specifieke zorgkosten’, zoals medische hulp, voorgeschreven medicijnen, dieet op doktersadvies en vervoer van en naar het ziekenhuis. Deze informatie is ook gebundeld in de brochure Belastingvoordeel 2012. Men kan deze publicatie bestellen bij de webwinkel van de CG-Raad.

In begrijpelijke taal geeft de website uitleg over het invullen van de belastingaangifte 2012. De site volgt de opbouw van het elektronische aangifteformulier van de Belastingdienst, waardoor het gelijktijdig en stapsgewijs te gebruiken is. Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe gemaakte kosten terug te verdienen zijn. Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van het inkomen en dat van de eventuele fiscale partner. De website geeft ook informatie over andere tegemoetkomingen en financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten. Zoals de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Voor mensen die geen internet hebben, heeft de CG-Raad de brochure Belastingvoordeel 2012 uitgebracht. Die is te bestellen door 5,80 euro over te maken op rekeningnummer 3188522 ten name van de CG-Raad te Utrecht. Vermeld daarbij: Belastingbrochure 2012, naam, adres, postcode en woonplaats. Zie ook www. meerkosten.nl.


Keukens in topdesign...

Bij Van den Berg in Numansdorp zijn deze te bewonderen.

SieMatic SmartDesign SieMatic heeft een grote naam, maar niet alleen voor grote keukens. Meer dan de helft van alle keukens is niet groter dan 10 m². Natuurlijk hebben we daar bij SieMatic ook veel goede ideeën voor. Op basis van onze populairste keukenseries en de meest voorkomende keukenafmetingen ontwierpen we tientallen slimme oplossingen. Die passen in vrijwel elke woning, maar ook in bijna elk keukenbudget.

Een echt familiebedrijf, waar u voldoende aandacht krijgt om tot de juiste keuze te komen. Alle voordelen van individueel design en eerlijk persoonlijk advies, goed naar u luisteren en u beter begrijpen resulteren in een keuken die 100% bij u past. Daar zult u meer en veel langer tevreden over zijn.

Ook voor o nze

De keukens worden onder eigen regie en door eigen monteurs geplaatst. Betrokkenheid en uitmuntende service gegarandeerd.

huiscolle cti het be s adre te s!

e

Van den Berg Edisonstraat 12 • Numansdorp Tel. 0186 - 654122 info@vandenbergkasten.nl www.siematicnumansdorp.nl Siematic 1-1 aug12.indd 1

16-08-2012 14:30:35


Ook in maart

High tea Sandwiches Gerookte Zalm met zoete mosterd crème Kip met zachte kerrie mayonaise Brie met komkommer Carpaccio met oude kaas en spekjes en aceto balsamico *** Scones met dikke ongezoete room en ambachtelijke jam *** Brownie *** Muffins *** mini saucijsjes *** mini quiche *** Petit four *** Roomboterkoekjes *** bonbon *** Onbeperkt thee

ALLEEN OP DINSDAG: alle hoofdgerechten € 15,00 en elke 2e eter € 10,00

DUS VOOR € 25,00 HEB JE SAMEN GEGETEN EN GÉÉN AFWAS!!

€ 19,50

reservering gewenst - vol = vol

KIJK OOK NAAR ONZE VERNIEUWDE WEBSITE WWW.BRUSSELS-LOF.NL VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Garnalenkroketjes

Garnalenkroketjes met gefrituurde peterselie en romige mosterd

Kabeljauw

€ 9,50

Tonijn gamba

Tataki van tonijn en tempura gamba met wasabi en sojadip op zeewiersalade

€ 9,50

Steak tartare

Steak tartare met gebakken eitje en krokant van Parmezaan

NAGERECHTEN

Gebakken kabeljauw op aardappel puree, wilde spinazie en een jus van kreeft € en knoflook

Chocolade mousse

18,50

Tonijn

Gegrilde tonijn op Chinese wok groenten en een saus van pinda’s

€ 19,50

Hertenbiefstuk

€ 9,50

Gebakken hertenbiefstuk met abrikoos, pistache € 21,50 en een rode wijnjus met cardamom

Tournedos

Carpaccio

Van rund met Parmezaanse kaas, spekjes, zonnebloempitten en truffelmayonaise

€ 10,50

Witlof

Romige witlofsoep

Uiensoep

Klassieke uiensoep met croutons

Kalfs ribeye op gecaramelliseerde witlof en truffeljus

€ 8,50 € 5,50 € 5,50

Brood ‘van Menno’

Boerenlandbrood met gezouten boter uit de guérande en huisgemaakte tapenade

€ 23,50

€ 6,50

Crème Brûlée Crème brûlée met bourbonvanille

€ 6,50

Soesjes

Huisgemaakte soesjes met vanilleroomijs chocolade en karamel

€ 7,50

Crêpes Suzette

Flensjes met sinaasappelsaus, slagroom en vanille ijs

€ 7,50

Citroen

Kalfs ribeye

Geitenkaas

Geitenkaas uit de oven met pecannoten, grapefruit en bloemenhoning op een bonte salade

Gebakken tournedos met haricotsverts, spekjes en jus van gepofte sjalot

Ouderwets lekkere donkere chocolademousse

€ 19,50

Citroentaart van Bastogne crumble en siroop van limocello

€ 6,50

Kaasplateau

Surf en turf

Gebakken stukjes biefstuk van Herefordrund € 18,50 met gamba’s in een pittige saus

Selectie van internationale kazen met kletzenbrood, appelstroop

€ 10,00

Kip

Kippenborst gevuld met mozzarella en tomaat omwikkeld met Serranoham en knoflookjus

€ 17,50

Loempia

€ 5,50

Vegetarische loempia met taugé, mais, champignons, cashewnoten en oude kaas

€ 14,50

= vegetarisch

Grand Café Brussels Lof, Koningsplein 16 - 2981 EA Ridderkerk - 0180-462561

Brussels Lof is gevestigd aan het Koningsplein tegenover het gemeentehuis. Parkeergarage onder het Koningsplein is 24 uur geopend.


IN SPIJKEN

6VcW^ZY^c\ZcbVm#&eZg`aVci™<ZZckZg`ddeVVc]VcYZaVgZc™OZi[djiZcZceg^_hl^_o^\^c\ZckddgWZ]djYZc™6VcW^ZY^c\Zco^_c\ZaY^\kVc&-"%'i$b')"%'"'%&(™OdaVc\YZkddggVVYhigZ`i™Eg^_oZco^_cZmXa#i]j^h`de^ZkZg\dZY^c\lll#i]j^h`de^Z#ca

THEATERGARAGE GORSSTRAAT 750 PARKEERPLAATSEN ,-* 25 € F NA VA G IN ED ST BE J BI EN ER RK PA IS AT GR R UU TE EERS I.C.M. 2-JARIG SMART PLUS ABONNEMENT VAN T-MOBILE DE EERSTE 9 MAANDEN

I.C.M. 2-JARIG ISMART ABONNEMENT VAN T-MOBILE. DE EERSTE 9 MAANDEN VOOR

PER MAAND!

PER MAAND!

DAARNA € 25,37 PER MAAND

DAARNA € 50,33 PER MAAND

100 BELMINUTEN, 250 MB INTERNET

200 BELMINUTEN, 24 MAANDEN GRATIS ONBEPERKT INTERNET

per stuk i.c.m. een abonnement

per stuk i.c.m. een abonnement

INCLUSIEF S-PEN OPTIMUS L5 E610 SMARTPHONE SIMLOCK VRIJ Android OS v4.0, Quadband, 5 megapixel camera, 4 GB intern geheugen uitbreidbaar via micro SD tot 32 GB. Art.Nr.: 1178921

I.C.M. 2-JARIG SMART PLUS ABONNEMENT VAN T-MOBILE DE EERSTE 9 MAANDEN

GALAXY NOTE II N7100 SMARTPHONE SIMLOCK VRIJ Android OS v4.1.1, Quadband, 8 megapixel camera, 16 GB intern geheugen uitbreidbaar via micro SD kaart tot 64 GB. Art.Nr.: 1194352

I.C.M. 2-JARIG ISMART ABONNEMENT VAN T-MOBILE DE EERSTE 9 MAANDEN

PER MAAND!

PER MAAND!

DAARNA 35,54 PER MAAND

DAARNA 50,33 PER MAAND

230 BELMINUTEN, 500 MB INTERNET

200 BELMINUTEN, 24 MAANDEN GRATIS ONBEPERKT INTERNET

per stuk i.c.m. een abonnement

GALAXY ADVANCE I9070 SMARTPHONE SIMLOCK VRIJ Android OS V2.3, Quad-band, 8 GB intern geheugen, 5 megapixel camera, 4 inch display, verkrijgbaar in zwart en wit. Art.Nr.: 1175600

per stuk i.c.m. een abonnement

GALAXY SIII I9300 SMARTPHONE SIMLOCK VRIJ Android OS v4.0, Quadband, 8 megapixel camera, 16 GB intern geheugen uitbreidbaar via micro SD tot 64 GB, 4.8 inch display, verkrijgbaar in zwart, blauw en wit. Art.Nr.: 1183592

DE SPECIALIST IN ABONNEMENTEN:

66C7>:9:GK6C6AA:C:IL:G@:C™<GDDIHI:6HHDGI>B:CIID:HI:AA:C™K:GA:C<:C:C66CHAJ>I:C


OPENINGSKRANT SPORT 2000

facebook.com/ Sport2000Hoogvliet

WIJ GAAN NAAR EEN WWW.SPORT2000HOOGVLIET.NL RIJKEEPLEIN 14 VERHUIZEN 3191 VD HOOGVLIET GRO TERE LOKA TIE!

VO ORBUR G Arthur Wijtman vanKon. Sport 2000 Hoogvliet: Julianaplein 15 tel. 070 - 386 18 66

“WIJ GAAN VOOR OPTIMALE SPORTIVITEIT” De echte sportievelingen onder ons kunnen vanaf aanstaande vrijdag hun hart ophalen in een nieuwe vestiging van Sport 2000 en wel aan de Buitenban in Hoogvliet. Om 12.00 uur gaan de deuren aan het Rijkeeplein 14 open en vanaf 15.00 uur worden gesigneerde give-a-ways uitgedeeld door John Goossens en Erwin Mulder van Feyenoord. Verder zullen er het hele weekend activiteiten zijn zoals een springkussen en schminken voor de kleintjes. Op zondag is de winkel ook geopend en zal er een pannatoernooitje worden georganiseerd. Om de feestelijke opening te vieren heeft Sport 2000 Hoogvliet het hele weekend spectaculaire openingsaanbiedingen. Dit mag je niet missen, zorg dus dat je erbij bent!

DE GROOTSTE FORMULE Sport 2000 is de grootste formule in heel Europa en er zijn inmiddels al ruim 2500 vestigingen van te vinden. De uitstraling en huisstijl zijn overal hetzelfde, maar de mensen die het runnen zijn allemaal franchiseondernemers. In Hoogvliet zijn dat de gedreven tweelingbroers Arthur en Victor Wijtman, en voor hen wordt dit al weer de 8e vestiging. Of u nu een fanatieke sporter bent of van sportieve mode houdt?... Wij

hebben het allemaal! Sporten als voetbal, tennis, hardlopen, aerobics, korfbal, handbal, fitness, watersport, etc… U kunt hiervoor vanaf heden bij ons terecht.

350M2 SPORTPLEZIER De nieuwe winkel van Sport 2000 in Hoogvliet heeft een oppervlakte van maar liefst 350 m2 waar werkelijk alle sportgerelateerde schoenen, kleding en accessoires te vinden zijn, maar ook op het gebied van

Arthur Wijtman voor de nieuwe Sport 2000 winkel aan het Rijkeeplein 14 in Hoogvliet. mode zijn alle laatste trends aanwezig! Uiteraard zijn alle A-merken, waaronder bijvoorbeeld Adidas, Nike, Puma, K-Swiss, Brunotti, Protest, O’Neill, Asics, Lacoste en ga zo maar door, bij Sport 2000 vertegenwoordigd. Ook speelt men in op alle seizoenen in het jaar: het voetbalseizoen in juli/augustus, de wintersport in oktober/ november, tennis in maart, het running/ fitness seizoen in februari en het bad/ beach seizoen in juni. Ook met scholen en sportverenigingen wordt door Sport 2000 nauw samengewerkt, het zogeheten Club Support Program. Door intensief contact met de verenigingen wordt de voorraad bij Sport 2000 namelijk aangepast op de vraag. Hierdoor is het aanbod dus niet standaard, maar specifiek afgestemd op wat men nodig heeft en kan er bovendien ook nog eens voordeel behaald worden door collectiviteit.

EEN WEEKEND LANG FEEST Aanstaande vrijdag is de opening van deze nieuwe vestiging van Sport 2000

om 12.00 uur. Behalve het uitdelen van de gesigneerde give-a-ways vanaf 15.00 uur door John Goossens en Erwin Mulder van Feyenoord, is het overigens het hele weekend lang feest. Op zaterdag en zondag kunnen de kinderen zich namelijk helemaal uitleven op een gigantisch springkussen. Zaterdag kunnen ze zich vanaf 13.00 uur ook prachtig laten schminken en zondag is er vanaf 13.00 uur een spannend Pannatoernooi. Uiteraard zijn er het hele weekend door ook geweldige aanbiedingen te bespeuren!

OPENINGSTIJDEN: Maandag van 12.00 tot 17.30 uur Dinsdag t/m donderdag van 9.30 tot 17.30 uur Vrijdag van 9.30 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur Koopzondag laatste zondag van de maand

KIJK VOOR ONZE OPENINGSAANBIEDINGEN OP PAGINA’S 5 EN 8!


OPENINGSKRANT SPORT2000

2

ING feliciteert Sport2000 Hoogvliet met de opening van de nieuwe vestiging

WIJ ZIJN BLIJ MET DE E

82 WINKEL IN NEDERLAND!

En wij feliciteren Victor Wijtman en zijn Wijtman Retailgroup met de opening van hun 8e

SPORT 2000

Advertentie Sport 2000

18-02-2013

12:21

Pagina 1

Landweerstraat - Zuid 140 5349 AK Oss Postbus 653 5340 AR Oss T. 0412 64 25 88 F. 0412 64 88 52 E. info@drtvloeren.nl I. www.drtvloeren.nl

DRT Vloeren feliciteert Sport 2000 Hoogvliet

W ijfe licite re nS P 2 0 0 0H o o g vlie tm e t d eo p e n in gv a nh e tn ie u w ep a n d !

---------------------------------------------------N B CB o u w ,u w a a n n e m e rv o o ra lle so o rte nv e rb o u w in ge n .

w w w .n b cb o u w .n l te l.:0 5 2 1 -3 4 5 4 0 8


OPENINGSKRANT SPORT2000

OPENINGSAANBIEDING SPORT 2000 HOOGVLIET Feyenoord sterren aanwezig bij Sport 2000 Hoogvliet

TRETORN PLUS + TOWEL Actie: van 26,99 voor 17,99 Bij een Tretorn Plus -4-pack krijgt u een gratis handdoek U KUNT UW BESTELLING TELEFONISCH DOORGEVEN, OF DIT BESTELFORMULIER VOLLEDIG INGEVULD MAILEN OF FAXEN NAAR: PRINCE GLOBAL SPORTS - MGR. VAN DEN TILLAARTSTRAAT 13 - 5461 KX - VEGHEL T: 0413-767500 - F: 0413-767501 - E: benelux@princeglobalsports.co.uk

Aanstaande vrijdag 22 februari opent Sport 2000 Hoogvliet vanaf 12.00 uur haar deuren. Feyenoord spelers Erwin Mulder en John Goossens zijn vanaf 15.00 uur aanwezig voor het uitdelen van handtekeningen en gesigneerde merchandise. Dit is mede mogelijk gemaakt door:

3


OPENINGSKRANT SPORT2000

4

w e n s t S p o r t2 0 0 0H o o g v lie t v e e ls u c c e s

� � � �� �� � � � �� � � � �� � � �

� � �� �� � � � �� �� � �� � �� �� � � �� � � � � �� � � � �� � �� � � �� � � � � � �

� � � � � � � � � � � � �

� ��� � � � � � �� � �� � � � � � � � ��� � � �� � � ���� � ����

� � �� � � � ��� � � � � �� � � ������

�� � � � � �� �� � � � � � � �� � � � � � �


OPENINGSKRANT SPORT2000

5


OPENINGSKRANT SPORT2000

6

H E A D

FE LIC IT E E R DSP O R T2 0 0 0W IJT M A N T H ESH O PFO RW IN N E R S

K-Swiss feliciteert Sport 2000 met de opening van het nieuwe pand!

Uitgeverij Groot Hellevoet uitgever van

OPENINGSACTIE feliciteert Sport 2000 met hun nieuwe winkel Bij aankoop van een paar K-Swiss tennisschoenen... Een tennishanddoek cadeau! (Zolang de voorraad strekt...)


OPENINGSKRANT SPORT2000

BuitenBan

Natuur aan de horizon de stad aan uw voeten

7

Comfortabele en 55+ appartement ! r u u h e t t c e ir d r e p an Prijzen variëren v ,1 3 8 € t o t ,2 9 6 €

✔Lichte woningen

met ruime balkons

✔Winkels en OV aan uw voeten

✔Domotica voor gemak en veiligheid

Modelwoning elke donderdag geopend De modelwoning in de Lage Ban is iedere donderdag geopend van 14.00 tot 15.00 uur. De mensen van Synchro Wonen leiden u graag rond. Bezichtigen op afspraak kan natuurlijk ook! U kunt hiervoor bellen met Synchro Wonen, (010) 216 11 10. Het adres van de modelwoning is Klencke 70, Lage Ban, Hoogvliet. Meer informatie vindt u op:

www.buitenban.nl U kunt ook bellen met SOR, (010) 444 33 44 of met Synchro Wonen, (010) 216 11 10


8

OPENINGSKRANT SPORT2000


NISSE

DESIRE C SMARTPHONE PREPAID PAKKET Android 4.0, uitbreidbaar geheugen tot 32 GB, 5 megapixel camera. Art.Nr.: 1195078

WAARDEER € 20 OP EN KRIJG € 60 OF WAARDEER OP MET € 10 EN KRIJG € 25

Prijs per stuk

101 BLACK GSM SIMLOCK VRIJ + LEBARA SIM Dual-band, uitbreidbaar geheugen tot 16 GB met microSD kaart, telefoonboek voor 500 nummers, spreektijd tot 402 minuten, MP3 speler. Art.Nr.: 1170987

OT 993D SMARTPHONE SIMLOCK VRIJ Android OS v4.0, Quadband, 5 megapixel camera, ook verkrijgbaar in wit. Art.Nr.: 1201087

ZONDAG 24 FEBRUARI VAN 12.00 TOT 17.00 UUR GEOPEND! THEATERPLEIN I SPIJKENISSE™NOORDPASSAGE 26 I TEL.: 0181 65 08 00


Het Reumafonds zoekt vrijwilligers De Wijnkelder voor collecte 11 t/m 16 maart 2013

GOBLET

Jonge Graan Jenever Hele Liter

10,49

nu: €

GRANT’S

Scotch Whisky Hele Liter

14,99

Dorpsdijk 106B, Rhoon Tel.: 010-5016032 www.wijnhuisrhoon.nl

nu: €

BOOMSMA

Vlierbessen of Bramen Hele Liter

nu: €

9,75

SCHROBBELER Kruiden likeur Hele Liter

Help reuma de wereld uit

12,99

nu: €

DUJARDIN Vieux

Hele Liter

10,49

nu: €

Organisator Wordt u organisator, dan zorgt u binnen uw eigen stadsdeel of dorp voor een goed verloop van de collecte. U staat wijkhoofden (en collectanten) met raad en daad bij en zorgt voor de afdracht van het opgehaalde bedrag.

THE HIGHLAND BULL Scotch Whisky Hele Liter

12,99

nu: €

Wijkhoofd

Ook verkrijgbaar bij De Wijnkelder, Onderlangs 8a-10a, Barendrecht

Als wijkhoofd zorgt u voor de collecte en de begeleiding van de collectanten in uw wijk.

Collectant

Collecteren kunt u vrijwel altijd in uw eigen buurt of omgeving doen. Dit kost u twee uurtjes van uw tijd. Kent u iemand in uw omgeving die mee wil helpen met de collecte? Of wilt u zelf meehelpen? Aanmelden kan via vrijwilligers@reumafonds.nl of 020 586 6471.

www.reumafonds.nl

Wij spuiten een compleet

leren bankstel 3+2 zits of een Lederen hoekbank voor € 775,-Uw eigen bankstel lijkt weer nieuw na een facelift bij Marco Leer! Als het zitcomfort nog goed is, waarom dan een nieuwe kopen van mindere kwaliteit? Op uw eigen leren bankstel geven wij opnieuw

3 jaar garantie.

Levertijd: 2 weken. Bovenstaande prijzen zijn voor een standaard verf behandeling. Indien nodig kunnen wij het eerst opvullen/verstevigen of een reparatie uitvoeren. Uiteraard wordt de prijs vooraf vastgesteld. OOK KUNT U BIJ ONS TERECHT VOOR AL UW EDEN STOFFEERWERKZAAMH

Bel gerust voor nog veel meer informatie.

  

Bij inlevering van deze advertentie betaalt u géén transportkosten

MARCO LEER 0186-603268

Nijverheidsweg 31 - Heinenoord - www.marcoleer.nl - info@marcoleer.nl

 

www.slaapboulevard.nl

TIP

Noteer voor uw bezoek het formaat van de huidige matras en welk type bodem u nu heeft. Een op maat gemaakt advies is dan een stuk eenvoudiger gemaakt!

Showroomopruiming In verband met nieuwe collecties van Auping, vervanging Tempur, Ultima e.d. Ook hebben wij een aantal showroommodellen boxsprings en slaapkamers!

Actueel Scan deze QR code met uw smartphone voor de meest actuele showroommodellen boxsprings, kinderkamers en kasten!

Blaaksedijk

(Ind.terrein Heinenoord)

Boonsweg 7 - Blaaksedijk (Ind.terrein Heinenoord) - tel. 0186 - 60 13 55 - Vrijdag koopavond - Maandagochtend gesloten - Vanaf de Heinenoordtunnel is het nog slechts enkele minuten rijden - Volop gratis parkeerruimte - e-mail: info@slaapboulevard.nl @pkwakernaat


NIEUWS

Donderdag 21 februari 2013

Greveling Makelaardij & Taxaties verhuisd naar fraaie zichtlocatie Greveling Makelaardij & Taxaties is met ingang van het nieuwe jaar gevestigd aan de Dorpsdijk 56 in Rhoon. Het betreft het voormalig pand van notaris Dekker op de kruising van de Dorpsdijk met de Groene Kruisweg. Een prima locatie om als makelaardij bekendheid te krijgen. Het pand met aan beide zijden duidelijk de naam Greveling kan de vele automobilisten die over de Groene Kruisweg rijden, bepaald niet ontgaan. Zelfs passagiers vanuit

de metro hebben zicht op het kantoorpand. ,,Ons nieuwe onderkomen bevalt prima’’, zegt registermakelaar en taxateur Martin Sekeris. De makelaar runt samen met de medewerkers Stephanie Hoeder en Sylvia Maaskant het kantoor dat actief is in de hele regio, maar met name in Rhoon en Poortugaal. Voordien bevond het makelaarskantoor zich in het pand aan de Dorpsdijk 106 in het centrum van Rhoon. ,,Dat betekent weliswaar dat we ons niet meer in de directe

loop van het winkelend publiek bevinden, maar we zijn nog steeds heel goed bereikbaar. Alleen een klein stukje verder aan de Dorpsdijk’’, geeft Sekeris aan. ,,Voordeel van het nieuwe pand is wel dat er voldoende parkeermogelijkheid aanwezig is.’’ Het NVM-makelaarskantoor op de vorige locatie werd ook nogal eens aangedaan om het Greveling Magazine op te halen. ,,Voor belangstellend winkelend publiek is dat nog steeds op de oude locatie

Het makelaarskantoor Greveling op de nieuwe locatie Dorpsdijk 56 in Rhoon.

Cursus babymassage BARENDRECHT Op woensdag 6 maart start Kind in Bloei een cursus babymassage. Baby’s zijn erg gevoelig voor aanraking, liefdevolle aandacht en rust. Bij de babymassage zijn deze aspecten volledig met elkaar verweven. Door middel van de massage maakt men op een fijne en eenvoudige manier contact. Door de aanraking geeft men zijn of haar baby een gevoel van geborgenheid, veiligheid en vertrouwen en leert de lichaamstaal van de baby te begrijpen. Babymassage verbetert de doorbloeding, kan helpen bij buikkrampjes en verstopping

en helpt baby’s om langer en dieper te slapen. Tijdens de cursus masseren deelnemers volgens de Shantala babymassage. Daarnaast doet men baby-yogaoefeningen wordt aandacht besteed aan tillen en de motoriek van baby’s. Deelnemers krijgen een naslagwerk en de massageolie is inbegrepen. De cursus is voor baby’s van zes weken tot zes maanden en bestaat uit vier lessen van een uur en een kwartier. De kosten hiervan zijn 75 euro per persoon. Meer informatie op www.kindinbloei.nl. Inschrijven kan via nathalie@kindinbloei.nl.

mogelijk. Het Magazine is namelijk te verkrijgen bij het Wijnhuis’’, licht Sekeris toe. Martin Sekeris begon in 2010 zijn makelaardij in het pand aan de Dorpsdijk 106. Hij veranderde de opzet van het bedrijf, maar handhaafde de gevestigde naam Greveling. Het voormalig pand aan de Dorpsdijk 106 staat nu leeg en zal plaats gaan maken voor nieuwe ontwikkelingen in het centrum. Ondanks het economisch reces gaat het volgens Sekeris met de huizenmarkt in Albrandswaard eigenlijk niet slecht. ,,Wij hebben het druk met taxaties, maar ook met verkoop. Gezien het algemene slechte beeld mogen wij hier niet klagen. In Albrandswaard gaat het vergeleken met de landelijke ontwikkeling niet zo slecht. Rhoon en Poortugaal blijven aantrekkelijke dorpen. Goed openbaar vervoer, dicht bij de snelweg en omringd door een groen landschap.’’ Wat de verkoop van de huizen betreft zegt Sekeris: ,,De mensen moeten reëel zijn. We hebben nog steeds te maken met een dalende markt.’’ Makelaardij Greveling heeft volop de ruimte in het nieuwe pand. Achter de ramen hangen vitrines met het actuele aanbod aan woningen. Alles zeer overzichtelijk. ,,Wij zijn klaar voor de toekomst’’, aldus Sekeris. Meer informatie: www. grevelingmakelaardij.nl.

27

Trainingsloop bij Energie BARENDRECHT - Als vervolg op de succesvolle trainingslopen van de afgelopen jaren, houdt atletiekvereniging c.a.v. Energie te Barendrecht ook dit jaar weer zes trainingslopen als voorbereiding op de Rotterdam Marathon van 14 april. Komende zondag 24 februari zal de vierde trainingsloop van 30 kilometer plaatsvinden op sportpark De Bongerd. Deze lopen hebben als doel om het duurvermogen op te bouwen, evenals de vetstofwisseling optimaal te krijgen. De bedoeling is dat het trainingstempo aanzienlijk lager is dan het wedstrijdtempo op de marathon. De volgende trainingslopen zijn op de zondagen 10 en 24 maart. De afstanden zijn 32 en 35 kilometer. De Bongerd is te vinden aan Dierensteinweg 10 te Barendrecht. Deelname kost per losse loop vijf euro. Inschrijven is mogelijk vanaf 9 uur. De loop begint om 10 uur. Inlichtingen via www.cavenergie.nl, coach-trainer@online.nl en 0180-617023 (Clubgebouw, vraag naar een looptrainer).

Info-middag Yogaweekend Frankrijk BARENDRECHT - Ook dit voorjaar houdt Yogastudio Yvonne weer een weekend in Frankrijk. Zaterdag 2 maart is er om 16 uur een gratis informatiebijeenkomst. In het weekend van 5 tot en met 7 april is er een spiritueel weekend met yoga, lichaamswerk, meditatie en bewustwording op een prachtige locatie in Noord-Frankrijk, in het oud Franse landhuis midden in de Picardie. De gastvrouw zorgt voor uitstekende Bourgondische maaltijden en de tweepersoonskamers zijn sfeervol en sober ingericht. Op het landgoed van ruim vijf hectare om het huis is het

heerlijk toeven. Het weekend verloopt in een bewust ritme van lichaamswerk, meditatie en yogaoefeningen, afgewisseld met sessies en gesprekken. De deskundigheid van Yvonne Blonk en Peter Thissen zorgt voor een onvergetelijk, verdiepend en ontspannen weekend. De reis is geschikt voor zowel mensen met als zonder yoga-ervaring. De informatiebijeenkomst is in de yogastudio aan Zalmwater 31 in Barendrecht. Aanmelden voor de informatieavond: 06-412921424, 0644088188 of www.yogastudioyvonne.nl.

Themadag Futureland: Yangtzehaven wordt kanaal ROTTERDAM - Zaterdag 23 februari is FutureLand, het gratis informatiecentrum over de aanleg van Maasvlakte 2, open. Deze dag staat in het teken van de techniek die toegepast werd bij het doorsteken van de Yangtzehaven afgelopen november. Met een geplande dijkdoorbraak zorgde aannemer PUMA ervoor dat de Yangtzehaven inmiddels omgedoopt is tot Yangtzekanaal van 600 meter breed en 20 meter diep. Vanaf komend voorjaar is Maasvlakte 2 nau-

tisch toegankelijk voor de grootste containerschepen ter wereld die hun lading zullen laden en lossen in de nieuwe havens. De geplande dijkdoorbraak was bijzonder omdat dit bijna nooit plaatsvindt. Ook in FutureLand was de doorbraak live te zien. Op 23 februari komt de projectdirecteur van aannemer PUMA, Dirk Hamer, alles vertellen over hoe zo’n geplande dijkdoorbaak in zijn werk gaat en wat er allemaal bij komt kijken. Daarnaast is er een aangepast

filmprogramma te zien in de filmzaal waarin het Yangtzekanaal centraal staat. FutureLand is open van 11 tot 17 uur. Bezoekers kunnen, eventueel aansluitend of voorafgaand aan een lezing, het nieuw aangelegde land van dichtbij bekijken en een rondvaart of -rit maken met de FutureLand Ferry (8,75 euro p.p.) of FutureLand Express XL (5,75 euro p.p.). Een combinatieticket kost 13 euro p.p.. Zowel de Ferry als Express vertrekken om 12, 14 en 15.30 uur. Beide excursies

duren ongeveer een uur. Een ervaren voorlichting geeft toelichting. Reserveren kan via www.futureland.nl. Reserveren voor de lezingen is niet mogelijk. Op de dag zelf zijn toegangsbewijzen gratis af te halen bij de balie. Lezing A start om 13 uur en duurt tot 13.45 uur. Lezing B start om 14.30 uur en duurt tot 15.15 uur. Kijk voor meer informatie en openingstijden op www.futureland.nl. Adres: Europaweg 902, 3199 LC Maasvlakte, Rotterdam Havennummer 8213.

Themabijeenkomst Weerbaarheid BARENDRECHT - Na het succes van de voorlichtingsbijeenkomst over weerbaarheid in februari, start donderdag 14 maart KijkopWelzijn met een weerbaarheidstraining voor ouderen. Weerbaarheid gaat over op een passende manier opkomen voor jezelf. Door middel van oefeningen op mentaal, verbaal en fysiek gebied leren de cursisten beter om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. Na afloop van de cursus staat men zekerder in het leven en kan beter omgaan met gedrag van anderen. Men leert ook voor echt bedreigende situaties een aantal verdedigingstechnieken. Ook voor wie gebruik maakt van een

hulpmiddel, kan het heel verhelderend zijn om te ervaren dat men minder kwetsbaar bent dan hij denkt. De cursus wordt verzorgd door de gediplomeerde weerbaarheidstrainer van KijkopWelzijn, Merijn de Graaf. De cursus wordt gegeven in tien lessen. Locatie is MFC de Vrijenburg aan Vrijenburglaan 61, in het gebouw van CBS de Vrijenburg. Aanvang: 13.30 uur. De kosten zijn 75 euro. Men dient makkelijk zittende kleding te dragen. Meer informatie en aanmelden op ouderenadviseur@ kijkopwelzijn.nl en via 0180691803 Er is een beperkt aantal plaatsen. Inschrijven kan tot 12 maart.

De dijkdoorbraak van de Yangtzehaven.

Foto Freek van Arkel.


Picanto Design Edition

SUPER ACTIE

Design Edition Rijklaar!

v.a. € 13.900,Design Korting -/- 1.000,Inruil premie -/- 500,J. v/d Sluis korting -/- 500,-

Radio/CD en USB

Electrische ramen

Chroom handgreep

Lederen stuur Airconditioning

Achterwisser

6 airbags Spiegels in kleur

Rijklaar! Nu € 11.900,incl. Gratis navigatie*

LED verlichting

Parkeersensoren

LM velgen

Centrale deurvergrendeling

* Er is al een Picanto v.a. € 8.595,* Navigatie Tom Tom

AUTOBEDRIJF J. VAN DER SLUIS Faradayweg 10 3208 KS Spijkenisse Tel. 0181-615533 -

Fax 0181-627536 E-mail: kiaspijkenisse@xs4all.nl Internet: www.kia-spijkenisse.nl

GROTE OPENING

NIEUWE SHOWROOM

MIS HET NIET

1

MAART

MET SPETTERENDE OPENINGSACTIES

Nu voor € 1199,-

Nu voor € 239,-

Infrarood Sauna - 125 x 105 x 190 cm. - 2 persoons - GRATIS thuisbezorgservice

van € 1250,-

Hoekblokhut voor Hortensia € 999,- 260 x 260 cm. - 28 mm. - Daksingles groen, rood of zwart - GRATIS thuisbezorgservice

Blokhut Hyacint voor - 300 x 200 cm. € 799,- 28 mm. - Gratis dakleer - GRATIS thuisbezorgservice

Barrelsauna Nu voor - Ø 190 x 250 cm. € 2999,- In diverse maten leverbaar - GRATIS thuisbezorgservice

€ 1499,Prieel Classico voor - 430 x 430 cm. € 1049,- Daksingles groen, rood of zwart - Geïmpregneerd vurenhout - GRATIS thuisbezorgservice

van

Tuinkast Hyacint -100 x 58 x 190 cm. - Vurenhout Bezorgkosten € 34,95

€ 4395,Grillkota voor - 325 x 325 cm. € 3499,- Vurenhout - GRATIS daksingles en grill - GRATIS thuisbezorgservice

van € 1099,-

van

Wicker dinnerset Biscarosse € - Tafel, 6 stoelen - Verstelbaar met gasveer - GRATIS thuisbezorgservice

van € 1699,-

voor 1299,-

van

€ 2499,Blokhut Yasmina voor - 745 x 326 cm. € 1899,- 28 mm. vurenhout - GRATIS dakleer - GRATIS thuisbezorgserviceKNIP DEZE BON UIT, NEEM HEM MEE NAAR ONZE OPENING EN ONTVANG EEN GRATIS GOODIEBAG Jan v.d. Heijdenstraat 10 3281 NE Numansdorp T: +31 (0)186-655990

F: +31 (0)186-652112 E: info@blokhutvillage.nl www.blokhutvillage.nl

Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag 8:30-17:30 Zaterdag 9:00-16:00

met daarin: een vogelhuisje, brochure, member to member card en een bbq!
NIEUWS

Donderdag 21 februari 2013

Honderd jaar optochten in Oudheidkamer Charlois ‘Optochten en festiviteiten 1913-2013’ is de titel van de nieuwe kwartaalexpositie in de Oudheidkamer van Stichting Historisch Charlois. Deelgemeentebestuurders Ed Goverde en Theo Coskun verzorgen zaterdag 2 maart om 12.45 uur de opening in de voormalige Charloische Apotheek aan de Wolphaertsbocht 105. De tentoonstelling is daarna tot 26 mei op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur gratis te bezichtigen. Tussen 1913 en 2013 hebben in Charlois vele activiteiten plaatsvonden, vaak vergezeld met een parade of optocht. Waaronder natuurlijk de bekende Koninklijke feestdagen, maar ook een terugkerend fruitcorso. Ook de politiek en de kerk manifesteerden zich met een SDAPoptocht op de Boergoensevliet of een processie van de Mariaviering. Verenigingen in de diverse wijken organiseerden feesten, vaak gepaard met

feestelijk en uitbundig gevierd met bewoners in allerlei uitdossingen. Uiteraard is er ook aandacht voor de prachtige en kleurige wijkparade tijdens de Tour de France in 2010, het Hindoestaanse Holi Phagwafeest met een optocht over de Dorpsweg met een heuse olifant. Extra aandacht is er voor het ruim 80-jarige Excelsior, de laatste nog operationele muziekvereniging van Charlois. De expositie is voorts aangevuld met een kleine en actuele Oranje-tentoonstelling over de troonsEen door het gemeentebestuur van Rotterdam in 1938 uitgegeven felicitatiebrochure. Illustratie: Stichting Historisch Charlois. wandeltochten of een optocht met versierde fietsen. Muziekverenigingen als Excelsior, St.-Michael, Crescendo, Tot Steun en Strijd, Dockyard op Heijplaat en later Ahoy waren vertrouwd in het straatbeeld en paradeerden vaak

door de wijken. Vliegveld Waalhaven stond eveneens vaak in het middelpunt van de belangstelling met grote manifestaties, waaronder massale gymnastiekdemonstraties. De bevrijding in 1945 werd in veel straten van Charlois

29

Oranje Fonds zoekt ZuidHollandse Kroonappels REGIO - Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging, houdt het Oranje Fonds een bijzondere zoektocht naar de Oranje Fonds Kroonappels. De Kroonappels zijn de mooiste sociale initiatieven van Nederland en een speciale editie van de Appeltjes van Oranje. Het is voor het eerst dat het publiek mee kan stemmen over de winnaar. Hiermee wijzen zij het beschermpaar van het Oranje Fonds de weg naar de meest bijzondere sociale iniatieven in hun eigen gemeente. Initiatieven kunnen zich aanmelden in drie categorieën: Jeugd, Buurt en Helpende Hand. De drie winnende organisaties krijgen het predicaat Oranje Fonds Kroonappel. Zij winnen elk 50.000 euro en een bronzen beeldje, dat ze op Paleis Noordeinde ontvangen uit handen van de nieuwe koning en koningin. Aanmelden kan tot 8 maart via www. kroonappels.nl. Tijdens het stemweekend van 15, 16 en 17 maart kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen in de eigen gemeente of Caribisch eiland. In iedere categorie wint één initiatief

per gemeente. In de regionale voorronde komt vervolgens wederom één winnaar per categorie uit de bus. Op de landelijke slotdag op 18 april wordt ten slotte duidelijk wie de drie Oranje Fonds Kroonappels zijn. In de categorie Jeugd kunnen organisaties bestaande initiatieven voordragen die de kansen van jongeren versterken. Bij Buurt gaat het om bestaande initiatieven of organisaties die de samenhang tussen groepen mensen in een buurt of wijk verbeteren. De laatste categorie betreft bestaande initiatieven waarbij mensen als vrijwilliger anderen de Helpende Hand reiken. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven door geld, kennis en contacten. Per jaar besteedt het Fonds ongeveer 30 miljoen euro aan zo’n 8.000 grote en kleine maatschappelijke organisaties. De financiering hiervan komt van de Nationale Postcode Loterij, de Lotto en van Vrienden en het bedrijfsleven. De Prins van Oranje en prinses Máxima zijn beschermpaar van het Fonds.

Nieuw in Poortugaal: Knoest flowerworkshops Herinneringspenning van de gemeente Rotterdam bij het huwelijk van koningin Juliana en Prins Bernhard. Illustratie: Stichting Historisch Charlois

Optocht in 1913 op de Wolphaertsbocht met op de achtergrond de muziektent in het Karel de Stouteplantsoen. Foto: Stichting Historisch Charlois.

wisseling op dinsdag 30 april en ook van de onlangs overleden kunstenaar Eldert van Gent is een kleine herinneringsexpositie ingericht. Info: www.historisch-charlois.nl

Smitshoek met 10 man langs RVVH BARENDRECHT - Een collectief Smitshoek won de derby tegen ’ buurman’ RVVH uit Ridderkerk met 1-0. De Smitshoekers speelden ruim een uur met 10 man na een rode kaart voor Tom Achterberg, maar trokken door een mooie goal van spits Rafiek Casteleins toch aan het langste eind. In de eerste helft had RVVH het beste van het spel. Na rust gaf de wilskracht van het team van trainer Raymond Frehe de doorslag. Ondanks de numerieke minderheid gaf Smitshoek zich niet gewonnen en zocht het waar mogelijk de aanval. Die instelling werd beloond met een overwinning. Beide ploegen begonnen voorzichtig aan het duel. Het eerste kansje was voor Tom den Boer. Zijn schot ging naast het doel. Een foutje van Derk-Jan Dupon leverde een prima mogelijkheid op voor de gasten. Guido Luiten schoot te slap in. Na zo’n 20 minuten kwam Smitshoek goed weg toen de verder prima keepende Marvin van Tienen de bal liet glippen en Andrew Dias D’Ullois niet kon profiteren. De sterk spelende Jerry Tieleman van

de Ridderkerkers kopte over. In minuut 38 ging Tom Achterberg op het middenveld [te] hard in op Jordy van Dam. Net als vorige week tegen Excelsior Maassluis riepen verschillende spelers van de gasten om een kaart. Nadat bleek dat Jordy van Dam niets mankeerde, trok de verder rustig en goed leidende arbiter Matthijs Jobse uit Middelburg rood. Een weer was Tom den Boer indirect het slachtoffer. De spits moest naar de kant ten faveure van middenvelder Donaldo Sanches Silva. RVVH speelde in een te laag tempo om het de Smitshoek verdediging onder leiding van de weer voortreffelijk spelende routinier Etienne Shew-Atjon en de verdienstelijke voorstopper Rick van der Vliet moeilijk te maken. Ook Jurien Gaari speelde rechts achterin een prima wedstrijd. Ondanks de individuele kwaliteit van de gasten kwam Smitshoek in het eerste bedrijf niet meer echt in gevaar. De rust brak aan met 0-0. Wie dacht dat Smitshoek zich met een man minder in het tweede bedrijf gewonnen zou geven kwam bedrogen uit.

Een hecht collectief vocht voor elke meter en vooral Gilliomar Leona gaf de defensie van RVVH handen vol werk. De spits vulde zijn vrije rol prima in, daarbij goed bijgestaan door Rafiek Casteleins. Het was Smitshoek doelman Marvin van Tienen die een achterstand voorkwam. Hij kwam prima uit zijn goal en pareerde een inzet van zo’n 8 meter van Jordy van Dam. Aanvoerder Frank Karreman probeerde het van afstand. Zijn schot verdween over het doel. Toen brak het kwartiertje aan van de Smitshoek voorwaartsen Gilliomar Leona en Rafiek Casteleins. Na een goede actie van Leona schoot Rafiek Casteleins hard naast. Een mooie steekbal van Gilliomar Leona kon door Rafiek Casteleins niet tot treffer worden gepromoveerd. Goalie Jacob van de Belt bracht redding voor RVVH. Vrij in de zestien gaf Gilliomar Leona breed in plaats van zelf de trekker over te halen. Tussendoor haalde Marvin van Tienen een keiharde inzet van Robert Kooiman uit de kruising. Thijs Oomsen kwam in het veld voor DerkJan Dupon en zorgde direct

voor dreiging op de flank. Trainer Theo de Boon van RVVH trachtte de wedstrijd te forceren door Roel van Rixoort en Nelson Monteiro in het veld te brengen. Een kwartier voor tijd viel de beslissing. Uit een prima voorzet van Gilliomar Leona scoorde spits Rafiek Casteleins een schitterende treffer: 1-0. Smitshoek ging met 10 man steeds meer in een stunt geloven tegen het hoger geplaatste RVVH. In de slotfase verprutste eerst Donaldo Sanches Silva een vrije bal vlak voor het vijandige doel. Het slotakkoord was voor Roel van Rixoort. Zijn vrije trap vanaf 18 meter belandde voor Smitshoek gelukkig op de kruising, waardoor de drie punten in Barendrecht bleven. Zaterdag 23 februari speelt Smitshoek in het Brabantse Veen tegen het plaatselijke Achilles. De gastheren verloren afgelopen zaterdag met 0-3 tegen Hoek en zullen er dus alles aan gelegen zijn om deze nederlaag goed te maken. Smitshoek heeft een overwinning nodig om in het spoor van de top vier te blijven. Aanvang in Veen om 14.30 uur.

Nu de zon zich weer laat zien beginnen de eerste voorjaarskriebels weer te komen. De bomen gaan in de knop, de eerste krokussen staan al in bloei. Een goed moment om eens kennis te maken met www.KNOEST.net, in hartje Poortugaal. Op dit moment kan al worden ingeschreven voor de paasworkshops. Doel van de workshops is een gezellige ongedwongen kennismaking met diverse technieken van het bloemschikken in huiselijke sfeer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke materialen die de diverse seizoenen ons brengen. De werkstukken zijn zeker twee tot drie weken houdbaar. Deelnemers hoeven zelf niet op pad voor

materialen en bindmiddelen, hier is al voor gezorgd. Ook is er natuurlijk koffie of thee met iets lekkers aanwezig. Na de uitleg gaat iedereen zelf aan de slag, niks leuker dan zelf iets moois maken. Bedrijven kunnen workshops op locatie krijgen voor groepen van minimaal 8 en maximaal 20 personen. De prijs van de workshop is afhankelijk van het te maken bloemstuk en de benodigde materialen en zal variëren tussen de 27,50 en 37,50 euro. De workshop gaat door bij minimaal 8 deelnemers. Voor kinderfeestjes is er de kinderworkshop bij de jarige aan huis, op woensdagmiddag. Meer informatie op www.KNOEST.net. (info@ KNOEST.net)


VACATURES

HillFresh International B.V. groeit en zoekt daarom een:

Functionaris P&O (16-20 uur per week) Profiel U functioneert in een jong en dynamisch familiebedrijf en rapporteert aan de directie. Door uw bewezen kwaliteiten voelt u zich snel op uw gemak. U weet op natuurlijke wijze het vertrouwen van directie en medewerkers voor u te winnen. U bent informeel en ondersteunend naar binnen toe, maar bewaakt, ontwerpt en bevordert procedures die de organisatie naar een verdere professionaliteit brengen. Proactiviteit en servicegerichtheid naar de business vanuit uw eigen vakgebied behoren tot uw standaard vaardigheden. Enerzijds beleidsmatig, anderzijds uitvoerend bezig. Gezien de samenstelling van de directie gaat onze voorkeur uit naar een vrouw. Taken en verantwoordelijkheden: • Eindverantwoordelijk voor personeelszaken • Uitvoering verzuimmanagement • Vertrouwenspersoon binnen organisatie • Ontwikkelen, uitvoeren en bewaken van personeelsbeleid • Beheer van personeelsdossiers • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie op personeelsgebied

”DUIZENDPOOT”

Intertoys & Marskramer Rhoon is op zoek naar:

Aankomend verkoopmedewerker (schoolverlater of BBL-er)

ONDERSTEUNER bij u op kantoor

- 12 - 32 uur per week(flexibel) - Dinsdag, Donderdag, Vrijdag altijd beschikbaar! - overige dagen flexibel inzetbaar stuur je cv naar: vacature@haaitsma.nl

EN

OPRUIMSPECIALIST bij u thuis www.centipedesupport.nl 06 - 2424 3797

of geef hem af aan de Dorpsdijk 108 te Rhoon!

Vind snel een baan bij jou in de regio

Functie-eisen: • Gerichte opleiding op HBO of WO niveau, bijvoorbeeld personeel & arbeid; • ‘No-nonsens’, accuraat en zelfstandig • Organisatie sensitiviteit • Tenminste 10 jaar ervaring op P&O gebied, opgedaan in professionele, commerciële omgeving. Ervaring met een eindverantwoordelijkheidrol is een pre. • Het betreft een parttime functie op basis van 16-20 uur per week

Zoek je een nieuwe, uitdagende baan dicht bij huis? Kijk dan eens op de nieuwste vacaturebank van Nederland. Op BarUitgeverijVacatures.nl vind je een overzicht van actuele vacatures bij jouw in de regio.

Arbeidsvoorwaarden: • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens tenminste CAO AGF • Goede werksfeer in een ambitieuze groeiende organisatie

BarUitgeverijVacatures.nl

Is dit de baan die je zoekt? Voelt u zich thuis in een informele, jonge, dynamische handelsorganisatie en voldoet u aan de functie-eisen? Reageer dan snel! Voor meer informatie over Hillfresh International B.V. kun je onze website bezoeken op www.hillfresh.eu.

• Snel vacatures zoeken • Direct solliciteren • Vacatures dicht bij huis maar ook landelijk

Uw sollicitatie met CV kunt u opsturen naar: vacature@hillfresh.eu . Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Hans van den Heuvel,

De Top Vacaturebank voor de regio

Algemeen directeur op 0180 898 000.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

In samenwerking met:

TopVacaturebank.nl

Gijsbers Hoveniers / Groenprojecten B.V. is een jong hoveniersbedrijf dat zich voornamelijk richt op het Passie voor groen ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het uitvoeren van boomverzorgende werkzaamheden in de breedste zin van het vakgebied en beschikken hiervoor over een gecertificeerd ‘European Treeworker’. In verband met een toename in de werkvoorraad zoeken wij een Boomverzorger met affiniteit voor het hoveniersvak.

Passie voor voo Passie

Achterzeedijk 57-U41 • 2992 SB Barendrecht • Telefoon: 0186 611436 Mobiel: 06 427 32 658 • Fax: 0180 398519 • Email: info@gijsbershoveniers.nl • w w w. g i j s b e r s h o v e n i e r s . n l

Installatietechniek BV Wij zijn op zoek naar een

ALLROUND LOODGIETER

ten behoeve van diverse renovatieprojecten in en buiten de Randstad. Knol Installatietechniek is sinds 1993 een bekend bedrijf in Ridderkerk en omstreken voor alle voorkomende installatietechnische werkzaamheden. Behalve nieuwbouw en renovatie verrichten wij ook geregeld werkzaamheden voor de particuliere sector. Wij verwachten van onze nieuwe collega: • Ruime ervaring in loodgieterswerk; • Zelfstandig kunnen werken; • Flexibiliteit; • Representatief voorkomen; • Goede beheersing van de Nederlandse taal; • In het bezit van rijbewijs B. • In het bezit van VCA. Wij bieden: • Een prettige werksfeer; • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; • Goede salariëring; • Goede opleidings- en bijscholingsmogelijkheden. Spreekt dit je aan? Stuur of mail dan je brief en CV naar onderstaand adres. Knol lnstallatietechniek BV Postbus 94 2980 AB Ridderkerk Tel: 0180 - 462 798 E-mail: info@knolinstall.nl

Wij zijn op zoek naar:

Passie voor groen Passie

Achterzeedijk 57-U41 • 2992 Barendrecht • Telefoon: 0186 611436 Achterzeedijk 57-U41 • 2992 SBSB Barendrecht • hovenier Telefoon: 0186 611436 Boomverzorger /427 Vakbekwaam Mobiel: 658 • Fax: 0180 398519 • Email: info@gijsbershoveniers.nl •w w w. w w. Mobiel: 0606 427 3232 658 • Fax: 0180 398519 • Email: info@gijsbershoveniers.nl •w g igj si jbsebre

De functie: Hoofdzakelijk het volledig zelfstandig en vakbekwaam uitvoeren van allerlei voorkomende boomverzorgingswerkzaamheden, zoals snoeien, rooien, planten en standplaatsverbetering. Daarnaast de bereidheid en kennis om tijdens de minder drukke perioden mee te werken in het aanleggen en onderhouden van Achterzeedijk57-U41 57-U41• •2992 2992SB SBBarendrecht Barendrecht••Telefoon: Telefoon:0186 0186611436 611436 Achterzeedijk tuinen.06 427 32 658 Mobiel: • Fax: 0180 398519 • Email: info@gijsbershoveniers.nl • w w w. g i j s b e r s h o v e n i e r s . n l Mobiel: 06 427 32 658 • Fax: 0180 398519 • Email: info@gijsbershoveniers.nl • w w w. g i j s b e r s h o v e n i e r s . n l

Onze wensen: - een gezonde dosis ambitie en enthousiasme voor het groenvak. - een gediplomeerd ETW-er of de sterke bereidheid om het te worden. - ruime ervaring in het uitvoeren van boomverzorgingswerkzaamheden. - zelfstandig projecten uitvoeren op boomverzorgingsgebied, maar ook in het aanleggen en onderhouden van tuin. - werkervaring in het zelfstandig aanleggen en onderhouden van tuinen. - geen 8 tot 5 mentaliteit. - in het bezit van rijbewijs B(E). - representatief naar onze klanten. Ons aanbod: Werken met een gezellig team van gemotiveerde mensen en werken met het nieuw en goed onderhouden materieel. Salaris en secundaire voorwaarden conform CAO, afhankelijk van leeftijd en ervaring Reacties met CV kunnen opgestuurd worden naar: Gijsbers Hoveniers, Achterzeedijk 57 - unit 41, 2992 SB Barendrecht of per email naar info@gijsbershoveniers.nl. Voor eventuele vragen kun je op werkdagen bellen naar mob.nr.: 06 - 427 32 658 / tel. 0180 - 611 436. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Passie voor groen

Voor uw Tuingeluk® bel: (0180) 611 436

www.gijsbershoveniers.nl


CENTRALE VERWARMING SERVICE - ONDERHOUD

GAS - WATER - SANITAIR - M & R TECHNIEK

P. VOLKMAN SERVICE TECHNIEK ADVANCED PARTS by POSEIDON B.V.

lid van de

Voor onze vestiging in Barendrecht zijn wij op zoek naar een

Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven

DriveteQ Cardanas Service Werkplaatsen: • Driepoortenweg 17, 6827 BP, Arnhem • Hoogeveenenweg 6, 2913 LV, Nieuwerkerk a/d IJssel • Eurekaweg 2, 2991 ZB, Barendrecht

Werkplaatsmedewerker De werkzaamheden bestaan uit het fabriceren en repareren van cardanassen en diverse magazijnwerkzaamheden. Als werkplaatsmedewerker ben je mede verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de productie.

Poortugaalseweg 20 3176 PV Poortugaal Tel. 010-5014887 Fax 010-5012495

M e ube ls toffe e r de r ij J. Kornelisse

Al 30 jaar. Perfectie tot in het kleinste detail. Bekleed klassiek en modern o.a. Artifort Gelderland.

CNC draaier/frezer

De werkzaamheden bestaan uit het draaien cq frezen van grote en/of kleine onderdelen. Ervaring gewenst. Echter belangrijker is motivatie.

Weimansweg 89 3075 MK Rotterdam 010-4860930

Solid-edge tekenaar

www.kornelisse.com

Ervaring met het programma Solid-edge is een pré. Maar de opleiding kan eventueel ook intern gegeven worden. Functie-eisen: Minimaal MBO werktuigbouw met aanvullende ervaring. Leeftijd minimaal 30 jaar.

Recreatiestalling Numansdorp en

U kunt uw sollicitatie voor 12 maart a.s. richten aan: Peter Verspuij op onderstaand adres of u kunt mailen naar peter@driveteq.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Occasion Center Numansdorp LET OP: Caravan/camper verkopen: Voor bemiddeling verkoop vragen wij: Caravans - Campers en Vouwwagens.

Eurekaweg 2 • 2991 ZB Barendrecht • Nederland • Tel +31 (0)180 618 538 • Fax +31 (0)180 621 089 www.driveteq.nl • info@driveteq.nl

Voor alle voordelen zie :

WWW.CARVA.NL Contact 0186-652960 - carva@planet.nl NU Stallingplaats. Ook verkoop, reparatie, onderhoud en APK keuring.

VRAAG & AANBOD

je t l e k a h c s is t a r g

De Ford Focus met EcoBoost motor Ongeëvenaard zuinig en krachtig

Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,-. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. één Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan. Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens) Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen. De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

Tijdelijk met 2.500,- inruilpremie Wie een auto wil kopen, kiest nu voor de de Ford Focus met EcoBoost motor. Superzuinig, maar toch met veel power. Daardoor betaalt u tot 2014 geen wegenbelasting met de 5-deurs 74kW/100pk. Tijdelijk krijgt u op alle versies van de Focus ook nog eens een inruilpremie van maar liefst 2.500,-. Door het hoge uitrustingsniveau voelt u zich helemáál extra rijk. Als u slim wilt kopen, kunt u dus eigenlijk niet om de Ford Focus heen. Als u least trouwens ook niet, want met de speciale lease-uitvoering heeft u maar 14% bijtelling. Ga dus snel naar de Ford dealer!

Ook leverbaar met:

Wij maken de Focus EcoBoost nu extra aantrekkelijk:

De Focus 5-drs EcoBoost 74 kW/100 pk Champions Pack met o.a. navigatie en SYNC Bluetooth® met Voice Control Normaal Inruilpremie

NU TIJDELIJK

20.775,995,21.770,-/- 2.500,-

19.270,-

Geen wegenbelasting

14% bijtelling

U least de Ford Focus al vanaf 299,- met Ford Lease, netto bijtelling vanaf 128,- p.mnd.

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Ford Lease prijzen gebaseerd op 20.000 km/48 mnd. en op full operational lease, excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 13,9-29,4; liter/100 km: 3,4-6,4; CO2 g/km: 88-169.

internet: www.ardeaauto.nl

Rotterdam Noord: Koperstraat 15, tel. (010) 207 07 07 Rotterdam Zuid: Laagjes 4, tel. (010) 492 77 77 Capelle a/d IJssel: Schermerhoek 523, tel. (010) 264 06 66 Servicedealers: Hardenbol: Noordenweg 37, Ridderkerk tel. (0180) 42 94 49 Van Dijk/Schouten: Weg en Land 4, Bergschenhoek, tel. (010) 521 23 08


Kassa-uren: dinsdag t/m vrijdag van 14.30 tot 18.00 uur, zaterdag van 14.30 tot 16.30 uur (zijkant theater) en drie kwartier voor aanvang van een voorstelling (foyer theater).

KAARTVERKOOP theaterkassa 0181-652200 www.destoep.nu

CADEAUTIP! De Podium Cadeaukaart! Verkrijgbaar aan de kassa van het theater en via www.podiumcadeaukaart.nl.

MAART 2013 Muziek Elske DeWall Chasing The Impossible Foto: Wim Lanser

AFTERPARTY

In ‘Ladies First’ brengen de heren van Voice Male een ode aan hun favoriete vrouwen; muzikale vrouwen die hun stempel gedrukt hebben op de internationale muziek. Diva’s, bitches, sloeries, moeders, rockchicks, … ze passeren allemaal de revue, op een chaise longue van zesstemmige harmonie (a capella). € 19,10 (incl. consumptie & garderobe) Vrijdag 8 maart – 19.30 uur

Jeugd Pieter Tiddens Familiepretcabaret (7+)

Pieter Tiddens is tegelijkertijd advocaat van kinderen, maar ook van hun worstelende ouders. Ouders beleven net zoveel plezier aan deze grappige voorstellingen als hun kinderen. Daarom: ‘familiepretcabaret’! Met humor, flauwe grappen, ernst, zelfspot, een mooi lied, een ontroerend gedicht en heel veel keet. Volwassenen € 12,- / Kinderen € 10,(incl.garderobe) Zondag 10 maart – 14.00 en 16.00 uur

Zaterdag 2 maart – 20.15 uur

Muziek Scott Hamilton & Rein de Graaff Trio

Scott Hamilton heeft een prachtig zwoel saxofoongeluid, dat zich met name leent voor ballads. In zijn spel zet hij de traditie voort van legendarische tenorsaxofonisten als Coleman Hawkins en Zoot Sims. Een ‘must’ voor iedereen die op zoek is naar de authentieke swing! € 18,20 /CJP, 65+ € 16,20 (incl. consumptie & garderobe) Woensdag 6 maart – 20.15 uur

Dinsdag 12 maart – 20.15 uur

Cabaret Richard Groenendijk Alle Dagen (reprise) Vrijdag 15 maart – 20.15 uur

Cabaret Vincent Bijlo De cultuuroptimist

Uitverkocht Donderdag 7 maart – 20.15 uur

Zaterdag 16 maart – 20.15 uur

Muziek Beat en Bordeelsluipers Het verhaal van Den Haag popstad nr. 1

Een reis door de geschiedenis van de Haagse popmuziek. Met de leukste anekdotes, beeldfragmenten en natuurlijk met muziek. Zo ontmoeten we bijvoorbeeld: The Tielman Brothers, Johnny Lion, The Golden Earrings, Q65, The Shoes, Earth & Fire, Shocking Blue. We zijn bij de Rolling Stones in het Kurhaus en bij het zendschip Veronica op het strand van Scheveningen. Een feest van herkenning en herinnering waar je bij geweest moet zijn! € 22,20 /CJP, 65+ € 21,20 (incl. consumptie & garderobe) Dinsdag 19 maart – 20.15 uur

Toneel Bram vd Vlugt en Joost Prinsen Oude Meesters

GRATIS

VOORBESPREKING

In het door Ger Thijs geschreven stuk ´Oude Meesters´ spelen Bram van der Vlugt en Joost Prinsen de laatste telgen van een beroemd toneelgeslacht, de broers De Man. De broers haten elkaar, dat is een publiek geheim. Hun beurs raakt angstwekkend leeg, waardoor ze worden gedwongen om op het voorstel van een producent in te gaan: met elkaar optreden in het stuk ´Mijn Broeders Hoeder´ over twee broers die - jawel elkaar haten. We volgen hun eindeloze tournee langs de schouwburgen. Ongemerkt komen ze steeds nader tot elkaar, broederhaat verandert in broederliefde. Maar wat is spel en wat is werkelijkheid? € 26,20 /CJP, 65+ € 25,20 (incl. consumptie & garderobe) Vrijdag 22 maart – 20.15 uur

Muziek The Rosenberg Trio & Johnny Rosenberg Gipsy Nights

Van Swieten Society Paasconcert – Dorpskerkconcert

Het gezelschap heeft een speciaal programma samengesteld voor de tijd rondom Pasen. Locatie: Dorpskerk van Spijkenisse. Kerkring 1 (de kerk is om 19.30 uur geopend). Kaarten € 10,-Zaterdag 23 maart – 20.15 uur

Muziek Scrum A Night of Tunes an’ Tales

Scrum brengt opnieuw het Schotse muziekgevoel tot leven, op dezelfde manier zoals dat in de Schotse en Ierse pubs wordt ervaren. In hun eigen theaterkroeg beleven ze elke avond bijzonder grootse, uitzinnige uitbarstingen, welke afgewisseld worden door kleine intense momenten. € 19,10 /CJP, 65+ € 18,10 (incl. consumptie & garderobe)

Dans Ill Skill Squad / DOX (14+) 155

Uitverkocht Donderdag 21 maart – 20.15 uur

Vrijdag 22 maart – 20.15 uur

Woensdag 27 maart – 20.15 uur

Cabaret Ronald Goedemondt De R van Ronald

AFTERPARTY

AFTERPARTY

Foto: Jurjen Alkema

Foto: Pablo Tijs

Woezel en zijn hartsvriendinnetje Pip in een spiksplinternieuwe theatershow! Met de nieuwe familiemusical ‘Alles is fijn!’ rennen en springen Woezel en Pip weer met veel aanstekelijk plezier door het hele land. Kaarten € 18,- (incl.garderobe)

Uitverkocht

Cabaret Roué Verveer In Zeer Goede Staat

Muziek / a capella Voice Male Ladies First

Jeugd Woezel en Pip (2+) Alles is fijn Foto: Dromejager

De Friese Elske DeWall bracht recentelijk haar 2e studioalbum uit. Haar nummer ‘Chasing The Impossible’ werd titeltrack van de speelfilm ‘Alle Tijd’, een tragikomische film met Paul de Leeuw in de hoofdrol, en genomineerd voor een Rembrandt - beste titeltrack. Elske zingt soulvolle (grotendeels zelfgeschreven) nummers met duidelijke invloeden uit roots, gospel, folk en moderne country. € 18,20 /CJP, 65+ € 17,20 (incl. consumptie & garderobe)

Weg met de doom, weg met het navelstaren en de onheilsprofeten, het is tijd voor cultuuroptimisme € 16,40 /CJP, 65+ € 15,40 (incl. consumptie & garderobe)

De naam Rosenberg staat synoniem voor muzikaal zigeunerspektakel. Zanger en gitarist Johnny Rosenberg, bekend van zijn halve finaleplaats in de ‘Voice of Holland’, zal het publiek beslist weten te ontroeren met enkele prachtige bekende liedjes. Tesamen nemen ze u mee op reis met de oude zigeuners. Daar rondom het kampvuur luisteren we naar de verhalen en muziek die ze zo vurig met elkaar delen, van generatie op generatie. € 22,60 (incl. consumptie & garderobe)

Foto: Tarona Leonora

Vrijdag 1 maart – 20.15 uur

De creatieve, gestoorde gekken van de iLL Skill Squad maken een theatershow vol dans, muziek, video en comedy. ‘155’ is wat elk van de dansers op zijn lichaam heeft getatoeëerd. De voorstelling ‘155’ wordt gemaakt onder de vleugels van DOX. De jongens doen waar ze zin in hebben, maar altijd op hun kenmerkende, eigenwijze superstrakke manier. Deze theatershow gaat over jongens die graag een groep willen zijn in een tijd waarin je aanwezigheid altijd op ‘misschien’ staat, de vraag ‘hoe gaat het?’ steevast wordt beantwoord met ‘druk, druk, druk’, iedereen er goed uit moet zien, falen geen optie is en de gemiddelde attentiespanne 2 seconden bedraagt. € 13,50 (incl. garderobe

Verjaardagsfeestje! Wist u dat er geregeld ook verjaardagsfeestjes gevierd worden in Theater de Stoep? Kijk op www.destoep.nu voor meer informatie.


NIEUWS

Donderdag 21 februari 2013

Uit in Het Kruispunt VR. 22 FEBRUARI, 20.15 UUR Motel Westcoast - Coast to Coast (Part IV) VAN DE AMERIKAANSE WESTKUST NAAR AUSTRALIË Het succesvolle Motel Westcoast is terug. Het gezelschap brengt dit seizoen naast de grootste hits van bands van de Amerikaanse Westcoast, zoals o.a. The Eagles, Beach Boys en Venice ook songs van wereldberoemde Australische acts zoals Crowded House, Tim Finn en Little Riverband. Ook deze acts zijn mede door hun meerstemmige vocalen wereldberoemd en staan hoog in de Radio 2 Top 2000. Syb van der Ploeg (De Kast), singer/songwriter Julian Thomas, Mirjam Timmer (Twarres) en Edward Reekers (Kayak) worden begeleid door een zeskoppige live band. EUR 24,30/EUR 22,95. DI. 26 FEBRUARI, 20.15 UUR Howard Komproe e.a. – De LULverhalen VOOR EN DOOR MANNEN Na alle Gesluierde-, Hormoon-, Vagina- en Overgangsmonologen nu een heerlijke cabareteske tegenhanger. Dit seizoen is het de hoogste tijd voor De LULverhalen. Onder leiding van Howard Komproe komen elke avond drie wisselende gasten voorbij. Met een poel van talrijke grote namen uit de vaderlandse cabaretscène en even klinkende namen van radio, televisie, entertainment en politiek wordt elke avond een bijzondere avond met LULverhalen. Elke avond anders. Altijd lekker. Dit gelul mag u niet missen. EUR 19,80,- /EUR 18,45. WO. 27 FEBRUARI, 20.15 UUR Van der Laan & Woe – Buutvrij ABSURDE SKETCHES EN STERKE LIEDJES Van der Laan & Woe zijn gekomen om te blijven. In 2011 wonnen zij de Neerlands Hoop voor meest veelbelovende

cabaretiers. “Naast venijnige satire en hilarische types brengen ze sterke liedjes. Geëngageerd cabaret zonder vingertje, dat aantoont hoe uitgesproken nuance kan zijn”, aldus de jury. In Buutvrij gaan Niels van der Laan en Jeroen Woe verder waar ze gebleven waren. Van der Laan en Woe zijn elke zaterdagavond te zien in de Kwis bij Paul de Leeuw. EUR 17,10/EUR 15,75. DO. 28 FEBRUARI, 20.15 UUR Rapalje - Hearts Of Steel STOER EN GRILLIG Rapalje heeft een grote voorliefde voor de Keltische muziek en laat dat horen op instrumenten als de fiddle, gitouki, accordeon, mondharmonica, tin-whistle en highland pipes. Met hun tatoeages, middeleeuwse kilts, beenbandages en wilde haardossen lijken de vier mannen rechtstreeks weggelopen uit Mel Gibsons film Braveheart. De heren van Rapalje maken al de nodige indruk voordat ze één noot hebben gespeeld. Na hun programma Celtic Knights in 2010-2011 zijn ze terug met een nieuw programma; Hearts Of Steel. Met vuur-, licht- en rookeffecten neemt Rapalje je mee naar de losbandige ruwe Middeleeuwen. EUR 20,70/ EUR 19,55. VR. 1 MAART, 20.15 UUR Veldhuis & Kemper – Dan Maar Niet Gelukkig DE CHEMIE SPAT ER AF Of het nu komt door die megabonus, een geheime affaire of dat zesde kind, als u maar gelukkig bent. Zo niet, aan de bak! Nog nooit waren er zoveel zelfhulpboeken en cursussen over relationeel ontslakken, megamindfulness, girlpoweryoga en dansen met je innerlijke zelf. Tijd voor Veldhuis & Kemper om na te gaan of ze zelf niet per ongeluk ‘gelukkig’ zijn geworden. Gelukkig niet! Dan Maar Niet Gelukkig gaat over geluk met een grote G, waarbij weer veel te lachen valt. EUR 22,50/EUR 21,15.

ZA. 2 MAART, 19.30 UUR De Meezing Sound Of Music ZING, JUBEL EN JODEL MEE De Meezing Sound Of Music is een unieke en hilarische manier van film kijken. U bent zelf de ster en mag luidkeels meezingen met de klassiekers zoals Do-Re-Mi, Edelweiss en Climb Every Mountain. U mag blaffen naar de butler en sissen tegen de barones. Voor iedere bezoeker ligt er een Meezing Sound Of Music pretpakket klaar: een tasje met allerlei attributen die u kunt gebruiken tijdens de film. Voorafgaand aan de film legt de presentator, Aernoud Florijn, uit hoe het allemaal precies in zijn werk gaat en zingen we de kelen warm. Kom vooral verkleed, want tijdens de kostuumparade strijden alle verklede bezoekers om het hardste applaus. De outfit met de meeste fantasie wordt beloond met een leuke prijs. EUR 22,30/EUR 20,80. WO. 6 MAART, 20.15 UUR Soul Celebration SWINGENDE SOUL Afgelopen seizoenen zetten zowel de Soul & Disco Brothers als de Soul Sisters het Kruispunt op zijn kop. Dit seizoen hebben de Brothers en Sisters hun krachten gebundeld. Soul Celebration is een avond knallende funk , soul en opzwepende discohits. Van Tina Turner, The Jackson Five, Stevie Wonder, Sister Sledge, James Brown en Aretha Franklin tot en met Beyoncé en Alicia Keys. Een avond vol glitter & glamour, uitbundige kostuums, hoge hakken en swingende danspassen. Haal de discokleding en afropruik maar uit de verkleedkist. EUR 28,80/EUR 27,45. DO. 7 MAART, 20.15 UUR Maria de Fatima PURE FADO Alles is fado bij deze pure fadista. Al vanaf haar twaalfde zingt Maria de Fátima het Portugese levenslied met hart en ziel. In Portugal trad ze op met grootheden als Amália Rodrigues. In 2012 bracht ze haar nieuwste album O Vento

Mudou uit, wat de wind is gedraaid betekent. Deze cd staat centraal tijdens haar gelijknamige theatertour. O Vento Mudou is een persoonlijk programma geworden waarin Maria de Fátima veel eigen teksten zingt, maar ook fadofavorieten uit haar jeugd. Maria wordt begeleid door een Daniël Raposo op Portugese gitaar, Hans van Gelderen op klassieke gitaar en Felix Hildenbrand op contrabas.EUR 18,-/EUR 16,65. DINSDAGAVOND = FILMAVOND Ma. 25 FEBRUARI, 20.15 UUR De Groeten van Mike (vakantietip) Familiefilm waarin Mike er alles aan doet om Jeugdzorg te dwarsbomen om de kerstdagen door te kunnen brengen bij zijn moeder. Di. 5 maart, 20.15 UUR Playing for Keeps Romantische komedie over een jeugdtrainer, die onmogelijk de avances van de moeders van zijn jonge voetbalspelers kan weerstaan. Di. 19 maart, 20.15 UUR De Marathon Komedie waarin vier uitgebluste mannen hun garage van de ondergang proberen te redden door samen De Marathon van Rotterdam te gaan lopen. Di. 26 MAART, 20.15 UUR Alles is Liefde Nederlandse komedie van de makers van ‘Alles is liefde’ over de lotgevallen van een familie. Di. 16 APRIL, 20.15 UUR Les Miséreables Anne Hathaway, Hugh Jackman, Amanda Seyfried en Russell Crowe in Tom Hoopers verfilming van de musical naar het beroemde boek van Victor Hugo Openingstijden kassa: Di, wo, vr: 13.00-16.00 uur, één uur voor aanvang van voorstelling. Telefonisch bereikbaar: Di t/m vr: 10.00-16.00 uur, één uur voor aanvang van voorstelling. Tel. kassa 0180-615958. www.theaterhetkruispunt.nl.

Meer grip op emoties hun emoties. Deelnemers krijgen meer mogelijkheden en vaardigheden om hun emoties om te gaan én met die van anderen.

BARENDRECHT – In maart geeft de Ridderkerkse Tineke van Sleen de training ‘Tranen in bedwang’ in Het Coachhuis te Barendrecht. Dat doet ze vanuit haar praktijk Van Sleen Training & Innovatie. De training is voor mensen die meer controle willen over

Eigen praktijk Tineke van Sleen werkt inmiddels zo’n veertig jaar in de gezondheidszorg, waarvan 21 jaar in haar eigen praktijk voor effectieve communicatie. Daarin begeleid ze het veranderingsproces, geeft veel lezingen, voorlichtingen en trainingen en is beschikbaar als coach. Zowel voor individuele personen als voor groepen. Tineke richt zich voornamelijk op de zorg, maar maakt ook uitstapjes naar bijvoorbeeld onderwijs, dienstverlening en welzijnsorganisaties. Dementie De specialisatie van Tineke

is het onderwerp dementie. Ze is ervaringsdeskundige als mantelzorger; ze zorgde voor zowel haar moeder toen die dementie kreeg als voor haar schoonmoeder toen zij Alzheimer kreeg. Ook was Tineke ruim vier jaar projectleider bij het landelijke overheidsprogramma rondom dementie en zette ze onder meer het Ontmoetingscentrum in Dordrecht op. ,,Er is nog een wereld te winnen als het gaat om bewustwording rondom dementie.’’

ken krijgt om er meer over te leren. Automatisme bestaat niet bij dementie: je moet zowel de ziekte als degene die dementie heeft, leren kennen.’’

Tineke coacht bijvoorbeeld mensen die te maken hebben met dementie: de familie / mantelzorgers, de beroepskrachten en de vrijwilligers. Het liefst heeft ze die drie groepen bij elkaar, zodat er meer begrip ontstaat voor elkaars werk. ,,Ik gun het iedereen die hiermee te ma-

De training ‘Tranen in bedwang’ wordt gegeven op 6, 13 en 20 maart in de avonduren. Deelname kost 260 euro. Daarbij geldt nu: wie zich samen opgeeft, betaalt maar voor één persoon. Voor meer informatie en aanmelden kan men terecht op bovengenoemde website.

Meer informatie De meeste zorgverzekeraars vergoeden de coaching van Tineke. Op www.tevansleen. nl is, naast uitgebreide informatie over de praktijk en actuele data van de workshops en trainingen, een lijstje te vinden van zorgverzekeraars.

33

Nieuw beweegprogramma voor knieartrose

BARENDRECHT - Knieartrose is een veelvoorkomend probleem in Nederland. FysiotherapieRotterdam is gestart met de laatste ronde van het innovatieve beweegprogramma KNAP (Knie Artrose Preventie). Het doel is het bevorderen van een actieve leefstijl en integratie van oefeningen in het dagelijks leven. Vaak denkt men dat bewegen de artrose verergert, maar uiteindelijk zorgt het juist voor minder pijn en meer vitaliteit. In KNAP leert de patiënt in twaalf weken hoe en hoeveel te bewegen. Door een week met een bewegingsmonitor te lopen, krijgen patiënten inzicht in bewegingen die ze dagelijks maken. Hierdoor kunnen ze samen met de fysiotherapeut het programma afstemmen op hun mogelijkheden, om zo een operatie uit te stellen of zelfs te voorkomen. De intensiteit wordt stapsgewijs opgevoerd. Ook kennis over artrose, bewegen en gezondheid maakt deel uit van het beweegprogramma. De nadruk komt steeds meer op zelfmanagement te liggen. De resultaten liegen er niet om volgens de begeleidende fysiotherapeuten: ,,De artrose kunnen we niet weg oefenen, maar wat we zien is dat de mobiliteit toeneemt. Ze staan bijvoorbeeld sneller op uit een stoel, wandelen in 6 minuten tot wel 30 procent meer

meters dan tijdens de intake en geven aan minder pijn te hebben.” Er wordt in kleine groepen getraind. Zo kunnen patiënten ervaringen uitwisselen. Iedere deelnemer gaat wel zijn eigen gang. Het programma is opgebouwd in verschillende fases, die worden door iedereen op eigen tempo doorlopen. De fysiotherapiepraktijken die het beweegprogramma geven zijn Achmea PlusPraktijken voor fysiotherapie. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient de deelnemer een aanvullende verzekering fysiotherapie te hebben. Knie Artrose Preventie wordt ondersteund door Achmea, de Vrije Universiteit Amsterdam en het EMGO instituut. McRoberts levert meetsystemen die ter ondersteuning worden ingezet. De MoveMonitor en MoveTest zorgen voor feedback aan behandelaar en patiënt en geven inzicht en ondersteunen de persoonlijke doelstellingen. Wie interesse om mee te doen, kan kijken op www.knieartrosepreventie.nl. Of neem contact op met: FysiotherapieRotterdam, Bijdorp-Zuid 1 te Barendrecht, 0180-646418. Of: Rosestraat 123 te Rotterdam, 010-4860978. www.fysiotherapierotterdam.nl.

Stormbaan in Sportfondsenbad BARENDRECHT - Voor alle kinderen die niet op vakantie gaan heeft het Inge de Bruijn Sportfondsenbad iets leuks georganiseerd. In de voorjaarsvakantie ligt in het wedstrijdbad van woensdag tot en met vrijdag vanaf 10.30 uur een grote stormbaan. Tijdens het recreatief zwemmen overdag kunnen alle kinderen met een zwemdiploma

deze dagen lekker klimmen, klauteren en spetteren. Helaas is het voor de enthousiaste banenzwemmers deze dagen niet mogelijk om banen te zwemmen. In het voorjaarsvakantierooster op www.ingedebruijnsportfondsenbad.nl staan de tijden en tarieven voor het banen- en recreatiefzwemmen.


Hiemstra Sport klaar voor de wintersport BARENDRECHT – Hiemstra Sport in Barendrecht zit op dit moment volop in het wintersportseizoen. Klanten kunnen er tot april terecht voor een compleet assortiment wintersportartikelen. In november is de wintersporthoek ingericht en ging de verkoop van start. De ski’s en snowboards worden zowel verkocht als verhuurd. Ook de ski- en snowboardschoenen staan weer in de winkel en aan de rekken hangt alle benodigde kleding. Hiemstra Sport is een echte wintersportspecialist met ruim 35 jaar ervaring. Eigenaar John Hiemstra: ,,De start van de verkoop is bij ons symbolisch de Seppski-reünie-/ koopavond in de winkel. Dat was een paar

weken geleden. Leden van Seppski komen dan naar de winkel voor een hapje en een drankje en om eventueel nieuwe wintersportartikelen aan te schaffen. We werken al dertig jaar met hen samen en verzorgen voor de busreizen al die jaren al de verhuur van ski’s en snowboards’’. Klanten kunnen bij Hiemstra niet alleen terecht voor het kopen of huren van ‘hardware’ voor de wintersport, maar ook voor onderhoud en reparaties. ,,We hebben een computergestuurd bindingafstelapparaat. Dat luistert heel nauw, de bindingen moeten precies goed afgesteld staan. Je moet een binding dus goed kunnen lezen. Met een paar millimeter verschil past de schoen er wel in, maar kan toch te snel of juist niet losschieten. We zorgen er dus voor dat het qua veiligheid goed geregeld is.’’ Hiemstra is aangesloten bij stichting De Wintersportspecialist. Die stichting verzorgt cursussen voor winkeliers om hun productkennis en algemene kennis van wintersport te vergroten. Wie de cursus volgt, moet examen doen en vervolgens om het jaar een opfriscursus volgen. De ski’s en skischoenen bij Hiemsta Sport zijn onder meer van de merken Head, Rossignol, Salomon en Völkl. Op het gebied van snowboarden kan men onder meer terecht voor de merken Flow en Salomon. De kleding is van de merken Spyder, Protest, Icepeak en voor dames ook Luhta. Het huren van wintersportartikelen kan vanaf vier dagen. De meeste klanten huren voor een weekend of een week. Behalve ski’s en snowboards, verhuurt Hiemstra

Sport ook langlaufski’s, schoenen en stokken. ,,Dat wordt natuurlijk minder verhuurd dan ski’s en snowboards. In strengere winters zie je dat elders in het land wat parkoersen worden uitgezet en dan komen vaak mensen vragen naar langlaufartikelen.’’ Hiemstra Sport is niet alleen specialist op het gebied van wintersport. Ook voor vele andere sporten kan men in de winkel terecht. Hiemstra is als sponsor verbonden aan twintig verenigingen in de regio. De clubkleding van deze verenigingen is dan ook in de winkel te vinden. Hiemstra Sport is al 41 jaar gevestigd in Barendrecht. In het grote pand van 700 vierkante meter is voor vele takken van sport een groot assortiment aanwezig.

Meubelstoffeerderij Rhoon

Vakbekwame medewerkers helpen en adviseren de klanten graag. Service en vakkennis staan dan ook hoog in het vaandel. Het assortiment bestaat onder meer uit kleding, schoenen en accessoires van veel bekende merken. Verder is er een bespanafdeling voor rackets en een afdeling voor textielbedrukking. Iedere klant kan bij Hiemstra Sport een klantenpas aanvragen. Hiermee ontvangt men korting op het gehele assortiment, behalve op afgeprijsde artikelen. Wie meer wil weten, is van harte welkom aan Onderlangs 22 te Barendrecht. Bellen kan naar 0180- 621019, mailen naar info@hiemstrasport.nl. Zie ook www. hiemstrasport.nl.

Maaltijden met gemak

• Gespecialiseerd•inGespecialiseerd modern en in modern Soms heeft u niet veel tijd om te en ambachtelijk stoffeerwerk koken, maar wilt u wel een gezonde ambachtelijk stoffeerwerk Meubelstoffeerderij Rhoon maaltijd op tafel. Om die reden • Grote collectie leer en leer • Grote collectie verkopen wij heerlijke maaltijden. U meubelstoffen • Gespecialiseerd in modern en meubelstoffen kunt zelf variëren en zo uw favoriete •• Gespecialiseerd in modern Bedschotten en ombouw en ambachtelijk stoffeerwerk kant-en-klare maaltijd serveren. We en•ambachtelijk stoffeerwerk Bedschotten en • Caravanen bootkussens • Grote collectie leer engebruiken uitsluitend verse producten, voor een ombouw • Grote collectie leer en meubelstoffen • Binnen 5 dagen retour optimale smaak. meubelstoffen • Caravan- en • •Bedschotten en ombouw • Bedschotten en ombouw Zelf het gemak en de smaak van onze maaltijden Ambachtstraat 2 • Poortugaal T. 010-501 65 66 bootkussens www.stoffeerderijrhoon.nl ervaren? Kom eens langs in de winkel! • Caravanen bootkussens • Caravanen 5 bootkussens • Binnen dagen •5 Binnen 5 dagen retour • Binnen dagen retour retour Frans Koot, keurslager

Meubelstoffeerderij Rhoon

• Anna Scott • Esprit • Bandolera • Tramontana • MAC

• Blue Denim • Lodge Reset • Josephine & Co • Mark • Poools • Boogs Blue

Julianastraat 53-55, 3161 AJ Rhoon, Tel. 010-501 55 83

EEN FIETS DIE U PAST!? DE BODYSCAN VAN BIKE TOTAAL! Laat u bij STOUT opmeten. Zo kunnen we de juiste framemaat en de juiste stand van het stuur en zadel bepalen. Uw fiets wordt dan perfect op uw lichaam afgestemd!

Op de fiets van A naar B, zowel zakelijk als privé!

Kleidijk 8 - 10 · 3161 HG Rhoon · tel. 010 - 501 52 54

stout@stout-fietsen.nl • www.stout-fietsen.nl

Ambachtstraat 2 • Poortugaal • T. 010-501 65010-501 66 Ambachtstraat 2 • Poortugaal • T. 65 66 www.stoffeerderijrhoon.nl www.stoffeerderijrhoon.nl

Julianastraat 22, Rhoon Tel. 010 - 501 52 16 www.franskoot.keurslager.nl


Donderdag 21 februari 2013

SP

RT

BC Portland houdt achtste traditionele Valentijn toernooi Bij Badmintonclub Portland werd afgelopen zondag in de sportzaal in Portland een mooi Valentijn-badmintontoernooi gespeeld. Er waren 32 deelnemers en er werd met hartenlust en veel plezier gebadmintond. Er waren veel deelnemers van bc Portland zelf, maar ook vanuit de regio Hoekschewaard was er veel belangstelling. De spelers en speelsters speelden10 partijen van 15 minuten in een mix tegen elkaar. Dat leverde hele leuke en spannende partijen op, maar de sfeer was geweldig. De zaal was in Valentijnsferen aangekleed en de banen waren omgetoverd in Love banen! Ook de ‘Badminton Loveplaza’ deed het goed! Daar konden de niet spelende deelnemers gezellig kletsen en hangen. Het gaat om de gescoorde punten, maar love was in the air! Dit jaar ging het natuurlijk weer

om de wisselbeker, maar de organisatie had besloten om zowel bij de heren als de dames een aparte puntentelling te houden. Daardoor waren

er 3 prijswinnaars bij de heren en 3 bij de dames. Wie het hoogste puntenaantal van beide scoorde ging naar huis met de wisselbeker.

Verdere groei door meer ruimte in sportzaal De zaal in Portland is aangepast en zodoende kan bc Portland dit seizoen beschikken over 4 banen. Daardoor kunnen weer leden worden toegelaten. Bc Portland mag zich verheugen op een groeiende belangstelling en heeft een jeugdafdeling van omstreeks 40 leden. Elke woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur worden deze kinderen onder de enthousiaste leiding van hoofdtrainer Henk Kruik en assistenten getraind. Groep 1 (18.00 tot 19.00 uur) bestaat uit de leeftijd van 7 tot en met 11 jaar en groep 2 (19.00 tot 20.00 uur) van kinderen van 12 jaar en ouder. Belangstellenden zijn altijd welkom om kennis te komen maken. De eerste keer is altijd gratis en een leenracket is aanwezig. Ook de volwassenen afdeling groeit gestaag en krijgt veel belangstelling. Dit seizoen speelt de club met een team mee in de Hoekschewaard competitie en doet dit niet onverdienstelijk. Er wordt gespeeld op woensdagavond vanaf 20.00 uur en zondagmorgen vanaf 11.00 uur. Voor informatie bellen 010-2330582 of 06-44004480. Op woensdagavond vanaf 20.00 uur geeft de vereniging senioren de gelegenheid om met badminton kennis te maken. ,,Wij willen daarom een aanbieding doen om tot einde van het seizoen voor 40 euro te komen spelen en kennis te maken met BC Portland. Meer informatie op www.bcportland.nl

Nieuw e-mailadres voor sportberichten Met ingang van 1 maart geldt voor het toezenden van sportberichten een nieuw e-mailadres. De sportberichten voor de editie van donderdag 7 maart en later dienen naar dit adres te worden gestuurd. Dat adres is: sportalbrandswaard@ baruitgeverij.nl

Vv Rhoon en trainer Niek Prins gaan verder Niek Prins zal ook volgend seizoen verbonden zijn aan vv Rhoon. Hij traint samen met Dennis Zaal de selectie van het eerste elftal en hij coacht Rhoon 2. Voetbalvereniging Rhoon is blij om ook volgend seizoen te kunnen profiteren van de ruime ervaring van Niek Prins

KOOP GEEN KILOKNALLER!

Marijke wandelt in Maarn Wandelsportvereniging Marijke gaat zaterdag 23 februari wandelen in Baarn, waar de 3e tocht in de WS78 serie wordt gehouden. De te lopen afstand is 40 kilometer. Het vertrek is om 07.15 vanaf sporthal Vitaal aan de Kruidentuin in Barendrecht. Informatie over wandelen bij Marijke via 010-5014646 (na 19 uur). Zie ookwww.wandelsportmarijke.nl

Uitslag bij de Heren 1e plaats Rob Richelle, 2e plaats voor Mark de Munter en 3e plaats voor Chun Duong. Bij de dames: 1e plaats voor Ida Widaningsih, 2e plaats voor Sabrina Buitendijk en de 3e plaats voor Peggy Lapod. Dit jaar ging de wisselbeker naar huis met Rob Richelle en mag hij daar een heel jaar van genieten. De ‘Poedel love prijs’ ging naar Joyce Karangsigh. Ondanks wat de prijs doet vermoeden heeft zij als Jeugdlid van de club een uitstekende prestatie neergezet. Het toernooi werd mede mogelijk door Verhage snackbar, Albert Heijn, Aarts Haarstyling en lindsy’s Bloemen en planten. ,,Daardoor hadden we een geweldige tombola met fantastische prijzen en ging iedereen tevreden naar huis!’’

35

Poortugaal verslikt zich in DRL De wedstrijd tussen DRL en PSV Poortugaal stond in het teken van aanhaken of afvallen. Helaas voor de geelzwarten viel in de blessuretijd het doek en stapte DRL even later met een zwaar bevochten 2-1 overwinning van het veld. Daarmee kregen de Leeuwen iets meer dan waar ze recht op hadden. De ploeg van Richard Koutstaal had de nederlaag echter aan zichzelf te danken. Om succes te hebben moet elke speler zijn taak uitvoeren. Helaas was dit niet het geval. Met name in de 2e helft lieten twee spelers hun teamgenoten in de steek. Met 9 spelers die wel tot het gaatje wilden gaan, bleek het onmogelijk om de in de 2e helft verkregen voorsprong over de streep te trekken. Op een zeer hobbelig en zwaar veld hielden beide ploegen elkaar lange tijd in evenwicht. Kansen ontstonden er nauwelijks omdat beide verdedigingen heer en meester waren. De eerste halve kans ontstond dan ook pas in de 17e minuut toen de weer uitstekend spelende Jordy Rijsdijk een prima pass afleverde bij Niels Versteege. De Poortugaal-spits was echter te veel gefocust op het doel en zag zijn medespelers over het hoofd. De bal verdween rakelings langs de 2e paal. Ondanks het vele balverlies wist Poortugaal na een half uur toch de score te openen. Steven Schreuder kapte zich op de linker flank knap vrij en produceerde een voorzet die door de DRLverdediging met moeite werd weggewerkt. De bal kwam echter voor de voeten van Jeffrey van Velzen die zich geen moment bedacht. Hoewel DRL-keeper Baris Cakmak het leer nog wist te beroeren, verdween de bal in rechter

benedenhoek in het net. DRL voerde direct de druk en wist bij een aantal stilstaande situaties voor gevaar te zorgen in het doelgebied voor Kevin Rijsdijk. Met enige hulp van zijn verdedigers wist de Poortugaalse doelman zijn doel schoon te houden. Na de pauze kwam DRL fel uit de startblokken en kegelde Paulo Garcia-Mendes in de 48e minuut de bal rakelings naast het doel. Hierna pakte ook Poortugaal de draad weer op en zag scheidsrechter Harry Haripersad een handsbal over het hoofd binnen de beruchte lijnen rondom het DRL-doel. DRL probeerde met alle macht controle te krijgen over de wedstrijd maar had in de 73e minuut geluk toen een bal via de onderkant van het DRL-doel, via de doellijn, het veld weer in stuiterde. Zes minuten later wist DRL langszij te komen toen Jerrel Lionel Paskald op 25 meter van het doel een vrije trap mocht nemen. Bij de hoog ingeschoten bal leek het alsof alle spelers, inclusief Poortugaal-doelman Kevin Rijsdijk, verblind werden door de laag staande zon. Zonder dat iemand het leer nog aanraakte verdween deze in het doel. Terwijl de toeschouwers zich neergelegd hadden bij een terechte puntendeling, dacht scheidsrechter Haripersad er anders over. Het vlagsignaal van zijn Poortugaalse assistent wuifde de leidsman weg en daardoor kreeg Remco de Neef in blessuretijd nog de mogelijkheid om zijn ploeg onverwacht aan de overwinning te helpen. Protesten aan Poortugaal zijde werden gedecideerd weggewuifd. DRL was de gelukkige: 2-1.

Dames Rhoon naar laatste zestien in bekertoernooi Afgelopen zaterdag hebben de dames van vv Rhoon de achtste finales van de landelijke KNVB beker bereikt door met 3-1 te winnen van Nooit Gedacht uit Geffen. Na een aftastende beginfase waren het de bezoeksters die de eerste kans lieten optekenen. Een prima pass vanuit het middenveld bereikte de snelle linkerspits en zij kwam vrij voor het doel van Rhoon. Haar schot eindigde echter aan de verkeerde kant van de paal. In de zevende minuut was het Rhoon dat de score wist te openen. Een mooie combinatie op het middenveld eindigde voor de voeten van Tamara Colle die met een schuiver in de verre hoek de keepster van Nooit Gedacht kansloos liet: 1-0. De eerste helft speelde zich vervolgens voornamelijk op het middenveld af; beide ploegen waren niet in staat om echt uitgespeelde kansen te creëren. Het begin van de tweede helft gaf hetzelfde beeld. Veel strijd op het middenveld, zonder dat daar echte kansen uit voort kwamen. De 2-0 van Rhoon kwam dan ook min of meer uit de lucht vallen. Een voorzet vanaf links eindigde voor

de voeten van Tamara Colle die haar tweede treffer van de dag aan liet tekenen: 2-0. Een minuut later kwam Nooit Gedacht alweer terug in de wedstrijd. In de 75e minuut was het een voorzet die op zeer ongelukkige wijze op de hak van de Rhoonse doelvrouw terecht kwam waarna de bal tergend langzaam het doel in rolde: 2-1. Na dit doelpunt werd ontspon zich een span-

nende slotfase. Nooit Gedacht nam meer risico en dus kwam er ruimte voor Rhoon om het duel via een counter te beslissen. En in de 88e minuut was het uiteindelijk Sylke Koumans die de wedstrijd in Rhoons voordeel besliste. Na een goed lopende aanval over diverse schijven schoot zij de bal onberispelijk in het dak van het doel: 3-1 Door deze overwinning gaan de da-

mes van Rhoon door naar de achtste finales waarin ze het zullen opnemen tegen de winnaar van het duel GlanerburgEldenia. Ook deze wedstrijd, de datum is nu nog niet bekend, zal op sportcomplex ‘de Omloop’ gespeeld worden. Aanstaande zaterdag spelen de dames van Rhoon om 14.30 uur een vriendschappelijke wedstrijd tegen SC Botlek.


HET GROTE AANBOD!

ar 33 ijjkaenisse

in Sp

ALL YOU CAN

EAT & DRINK* ma-vr za-zo** 65+ Kind 6 t/m 12 jr.

:â&#x201A;Ź :â&#x201A;Ź :â&#x201A;Ź :â&#x201A;Ź

VE RS UIT DE POLDER!

M i n n e o l a â&#x20AC;&#x2122; s 

n e n o b j i n S e Vers

 

n e l e p p a s a Sina 

f o l t i W e k Blan 21,80 23,80 18,80 13,800.

Onbeperkt Wok, Grill, Buffet, Sushi, Frisdrank & ijs!*

  

Winkelcentrum Groenewoud Naast Jumbo supermarkt (gratis parkeren) Groenewoud 2, 3203 AM Spijkenisse Tel. 0181 - 620633 â&#x2014;? Fax. 0181 - 620323 www.pakboli.nl â&#x2014;? info@pakboli.nl

Struytse Hoeck 13-14 3224 HA Hellevoetsluis 0181-322600 www.delijnkasten.nl

Macaroni/spaghetti 

 

Rode Floriade Grape Fruit    

AGF Spaarkaart-actie

  

Bij aankoop van 5 euro in onze winkel ontvangt u 1 AGF-ACTIE-STEMPEL. Een volle stempelkaart kunt u inleveren om te profiteren van het â&#x20AC;&#x153;AGF-SPAARACTIEâ&#x20AC;? artikel van de week. Volle kaart(en) kunt u bewaren voor de volgende weken. Hierdoor is het mogelijk wekelijks te bekijken of de â&#x20AC;&#x153;STEMPEL-ACTIE VAN DE WEEKâ&#x20AC;? iets voor u is.

          

 

  

Op 1 volle AGF

Stempel-Actie-Spaarkaart AllĂŠĂŠn tegen inlevering van 1 volle stempelkaart ontvangt u deze week:

    Â  

Verse Aardbeien

Â?      

FIRMA PAK-AN voor schilderwerk.

Witten â&#x201A;Ź 6,- per m2, muren sausen â&#x201A;Ź 7,- per m2, inclusief materiaal.

Boek tijdig! Deze prijzen gelden tot december 2013! Wij werken door het hele Rijnmondgebied. HEENVLIET tel.nr. 0181-611995 na 18.00 uur.

TE KOOP GEVRAAGD:

langspeelplaten, singles, tevens gehele verzamelingen 06-54218314 | 06-21391217 Na 19.00 uur: 0181-310690

autoairco.nl

grote doos:

Autoairco defect

0.

99

Voordeel-Topper! 

0.

99

0.

99

PER BOS:

Conference

Handperen 

Blauw/witte

Druiven-mix Â? 

500 gram NU: Sambal kaas

Vo Vooorrwweek-Vo Vooorrddeeeell Maandag t/m Woensdag 25 - t/m 27 feb.

3.

99

500 gram NU:

4. 1.99 99

Japanse familiezak Rijstzoutjes NU:

   Â?­Â? Â?Â?Â? Â? Â&#x20AC;

Otra Vez

al 30 jaar een begrip

25% korting!

www.otravez.nl 0181-622011

0.69 99 0. 99 0.

500 gram: Vers gesneden

A ndijvie

per zak:

Verse Kiwiâ&#x20AC;&#x2122;s 500 gram:

Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

Verse

Broccoli

 

  

Onze aanbiedingen staan ook op: www.totaalvers.nl38Goudse

Extra Belegen

1. 99 0.Ambachtelijke Kaas

Â? Â? Â? 

Wij zijn u graag van dienst Afspraak? 0181-472256 Seggelant west 9b 3237 MJ Vierpolders www.autoairco.nl

99

VERSE BOSPEEN of BOSKROTEN Hellevoetsluis  

99

1.

992.

0. 69 1.

Groenten

Openingstijden donderdag t/m zaterdag van 10:00 - 17:00 of bel voor een afspraak

99KASTEN OP MAAT Schuifdeurkasten Inloopkasten Boekenkasten Gratis inmeten Vrijblijvende offerte Ook voor doe-het-zelver

P

Loop een avondje voor Kinderhulp en geef zo een beetje gewoon geluk aan kinderen in moeilijke, bijzondere thuissituaties. Een bijdrage voor een sportlidmaatschap, zwemles of een weekje kamperen. De collecte-

Collecteer voor geluk

week van Kinderhulp is van 21 t/m 27 april 2013. Aanmelden als collectant kan op www.kinderhulp.nl of bel 0570 - 611 899.

www.kinderhulp.nl

DAAR KRIJG JE EEN KLEUR VAN 125 kleuren leverbaar waaronder diverse houtnerf, matteen metallic-kleuren uit eigen fabriek. Ga voor een persoonlijk advies naar onze showroom Hoefsmidstraat 46 B | 3194 AA HOOGVLIET | 010 438 28 05

KOZIJNEN | RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GARAGEDEUREN | DAKKAPELLEN | VOUWWANDEN | VERANDAâ&#x20AC;&#x2122;S | SERRES SELECTWINDOWS

VOOR BETER WONEN

KOZIJNENZO.NL


SPORT

Donderdag 21 februari 2013

Animo turnsters naar de finale

Zaterdag 16 februari was de laatste wedstrijd uit de reeks van vijf weekenden turnen. Zeer uitzonderlijk voor het turnen zoveel wedstrijden in korte tijd, dit omdat er veel verschillende categorieën en niveaus zijn met overal aparte wedstrijden voor. En Animo mocht deze zaterdag in Amsterdam weer aantreden met drie meisjes in de 3e divisie;

Noor de Korte en Aniek Mostert bij de junioren en Shakina Djojomarto bij de pupillen 1. Het harde werken en wat extra trainingen in Hellevoetsluis waar een prachtige turnhal is, heeft z’n vruchten afgeworpen. De netheid, verzorging en stabiliteit was enorm verbeterd. Het kan altijd meer en beter natuurlijk, maar we mogen absoluut te-

vreden zijn. Helaas voor Noor maakte ze net teveel foutjes om ook door te stromen naar de districtsfinale. Aniek Mostert is het wel gelukt voor het eerst in haar carrière en was zeer opgetogen. Shakina overtrof al haar verwachtingen op sprong en vloer. Met respectievelijk een 12.80 en 13.00 punten was ze helemaal in haar nopjes. Helaas wel een val van balk en van brug waardoor ze de doorstroming naar de landelijke finale misliep. Gelukkig mag ze wel door naar de districtsfinale. Marit Mostert en Laura Sousa hadden vorig week zaterdag hun wedstrijd voor de 4e divisie in Hellevoetsluis. Ook deze 2 dames lieten zien dat ze nu echt hebben leren turnen. Helaas voor Laura vergat ze twee stapjes op haar tenen in haar balkoefening. Dit werd gestraft met 2,3 punten aftrek en belandde daardoor op de 19e plaats en is net niet

door naar de districtsfinale in Amsterdam omdat er achttien meisjes door mochten. Dat is nog eens zonde, ze zal het de volgende keer niet meer vergeten. Animo heeft nu vele doorstromers: Milou Erkelens, Pamela Holder, Aniek Mostert, Nicole Vlasblom, Esmee Breddels, Roxanne van Soest, Michelle Vlasblom, Shakina Djojomarto en Michelle Visser. Wil je de turnselectie meisjes zelf eens in actie zien? Op zaterdag 2 maart is er een Rayonwedstrijd in sporthal Hoogvliet. De entree is gratis en vele verenigingen uit Rotterdam Zuid en omstreken zullen dan tegen elkaar strijden om kampioene van Rayon Rotterdam Zuid te worden. Iedereen is van harte welkom om al deze gymnasten in actie te bewonderen. Voor meer informatie over gymnastiekvereniging Animo: www.animohoogvliet.nl.

Meeuwenplaat stevig op vierde plaats Meeuwenplaat heeft zondag goede zaken gedaan door thuis wederom te winnen van Flakkee. De formatie van Peter Burggraaff won het duel met 4-2, bij rust stond het 2-1. Bij Meeuwenplaat was een tegenvaller dat keeper Raymond Hoornweg deze zondagmorgen in het ziekenhuis moest worden opgenomen wegens darmklachten. Ednardo Lindenborgh verving hem op goede wijze. Meeuwenplaat kon al snel de leiding nemen omdat een lange bal van achteruit bij Daniël Rens kwam, hij nam de bal goed mee en liet de Flakkee keeper kansloos, 1-0. Niet veel later een prima aanval van Flakkee en goed afgerond door Dimry Vogelaar. Het spel bleef snel heen en weer golven met Meeuwenplaat toch wel als de meest aanvallende partij. Na ongeveer 25 minuten spelen werd de actieve Richendel Petrona in het strafschop gebied onderuit gehaald en kon Daniël Rens zich klaarmaken om te scoren. Hij deed dit met een keihard geplaatst schot in de

rechter bovenhoek waardoor Meeuwenplaat weer de leiding nam. Veel boeiende momenten wisselden elkaar in snel tempo af, maar gescoord werd er niet zodat de ruststand 2-1 in het voordeel van Meeuwenplaat bleef. Na de rust werd Flakkee sterker en werd het keeper Ednardo Lindenborgh behoorlijk moeilijk gemaakt maar hij keepte een goede wedstrijd en kon enkele keren een zeker lijkend doelpunt voorkomen. Goed voor de Meeuwen was dat Danny Rens een ware plaag voor de Flakkee ploeg bleef en zijn derde doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening nam. Zijn 3-1 was alweer zijn vijftiende competitietreffer. Aanvoerder Dennis Hol moest helaas met een blessure uitvallen. Een fout in de Meeuwenplaat achterhoede werd door Gerwen van de Nieuwendijk goed afgestraft en de spanning was met de 3-2 volledig terug. Flakkee ging vol op de aanval, maar na een wissel van Meeuwenplaat waar Peter Burggraaff verrassend een aanvaller bijzette, de razend-

Meeuwenplaat won in een mooi duel van Flakkee. Foto: Aad van der Voorn. snelle aanvaller, Shudreny woon te voetballen. Zij maken Serberi. Een vrije trap kwam dan toch 3-2 en in de laatste bij Shudreny terecht die alsnog minuut lopen we naar 4-2 uit. uit een moeilijke hoek scoorde Het was erg onrustig’, ‘vat traien de gerechtigheid hiermede ner Peter Burggraaff samen. aangaf. De 4-2 was wellicht Zondag staat het treffen met iets geflatteerd, maar wel te- GLZ Delfshaven op het prorecht. ,,We maken het onszelf gramma. Door de overwinning erg moeilijk. Je scoorde gelijk staat Meeuwenplaat vierde op en dan wordt het 1-1 doordat de ranglijst. Het verschil met we verslappen. We krijgen een LMO dat vijfde staat is drie strafschop en scoren ook nog punten. OHVV staat derde met na rust de 3-1. Toch wisselde vier punten meer dan de Hooghet spel. Achterin was het erg vlieters. Die ploeg ontmoet onwennig. We vergaten ge- zondag koploper Jai Hind.

DBGC maatje te groot voor Rijnmond Hoogvliet Sport Rijnmond Hoogvliet Sport deed het zo goed in de eerste negen duels van de competitie en zelfs was men even koploper was in de derde klasse D. De laatste weken gaat het een stuk minder. Vorige week was trainer René Wolterman uiterst ontevreden over zijn ploeg. Zaterdag ging men voor elkaar in het veld. Gewonnen werd er niet van DBGC. De formatie uit Oude Tonge won het duel met 2-5, bij rust stond het 0-4. Ruim een uur moest Rijnmond Hoogvliet Sport het doen zonder Remco de Jong, die na een overtreding al na een half uur de kleedkamer mocht opzoeken van de scheidsrechter. Rijnmond was blij dat men ondanks het afkeuren van de consul, zaterdag op het hoofdveld aan de Botreep kon aantreden. Na rust nam DBGC wat gas terug en was het Andres Klinger die namens de ploeg uit Hoogvliet twee keer het doel wist te vinden. De ploeg uit onze deelgemeente startte het duel al zonder de

geblesseerde Roy Tibboel en ook Darwin Essen en François van der Linden bleven aan de kant, vanwege schorsingen. ,,Ik was echt tevreden over de inzet van het team. Er werd behoorlijk gevoetbald. We kwamen achter door persoonlijke fouten. Daar waar het vorige week in elkaar zakte, speelden we nu best goed. Men kwam voor elkaar op. Toch kwamen we achter met 0-4, bij rust en dan nemen zij gas terug. Ver-

volgens kwamen we met tien man te staan in het laatste uur. Ik heb echt vertrouwen in dat het weer goed komt en over het hele jaar ben ik niet ontevreden’’, vertelt trainer René Wolterman terugblikkend. Door de nederlaag blijft Rijnmond Hoogvliet Sport op de zevende plaats staan. Zaterdag is Binnenmaas, dat vierde staat, te gast aan de Botreep. Die ploeg won zaterdag met 2-5 van ’s-Gravendeel.

AZC maatje te groot voor heren Scom

Afgelopen zaterdagavond bleek dat de mannen van Scom toch nog iets tekort kwamen tegen de echte topploegen in de competitie. Vooral fysiek bleek waarom het Alphense AZC in de top-3 van de competitie verkeerd en Scom niet. Scom was bovendien slordig in de afwerking en had vele kansen nodig om doeltreffend te kunnen zijn. In de eerste periode kon Scom nog wel meekomen met de gasten uit Alphen aan den Rijn. Zoals bijna elke week, bleek concentratie de sleutel tot succes te zijn. Toch leverde de tactiek pas aan het einde van de periode succes op met een doelpunt door Alex Heskes. In de tweede periode wreekte het missen van de vele kansen zich direct. Na iets meer dan twee minuten spelen kwam AZC weer op gelijke hoogte. Tot overmaat van ramp voor de thuisploeg, lukte het AZC om aan het einde van de pe-

riode de leiding te nemen. Dat bleek een klap die doordreunde in de derde periode. Het eerste deel van de periode was duidelijk voor AZC en de Alphense ploeg liep snel weg naar 1-5. Pas daarna herpakte Scom zich enigszins en kon de rest van de periode in het spoor van de bezoekers blijven. Desondanks werd de periode afgesloten met een 3-6 stand voor AZC. Ook in de vierde periode kon Scom aanvallend nauwelijks een vuist maken. Halverwege de periode was het uitgerekend AZC dat eerst nog verder wegliep. In de laatste minuut van de wedstrijd krabbelde Scom nog iets terug van 3-7 naar 5-7, maar een nederlaag was voor de Hoogvlietse ploeg onvermijdelijk tegen een fysiek sterker en geslepener ploeg. Scom staat solide op de vijfde plaats in de competitie, maar heeft geen uitzicht op een hogere klassering.

Handbalsters ETC onderuit bij Rowah De dames van ETC hebben averij opgelopen in de strijd om het kampioenschap. Bij Rowah werd met 14-13 verloren, bij rust stond het 7-5 voor de thuisploeg. ,,We begonnen de eerste helft erg gestrest. We kwamen met 2-0 achter en toen op 2-5. Daarna lieten we hen gelijk komen. We hadden wat concentratie verlies. We benutten de kansen niet. Na rust zijn we niet goed gestart. We kwamen direct op vier punten achterstand. We

stonden onder druk. We liepen te langzaam terug en kwamen maar tot 14-13. In de laatste minuut scoorden we niet de gelijkmaker’’, was het commentaar van Ton Kraaij. De ploeg staat nu nog een punt voor op Hercules. Deze ploeg is zondag de tegenstander in sporthal Hoogvliet. Vervolgens kan bij een overwinning dan bijna niets meer mis gaan voor het kampioenschap van de Hoogvlietse dames is de visie van Kraaij. De wedstrijd begint zondag om 12.20 uur.

Minimale winst dames Scom tegen MNC Dordrecht Na de ongelukkig nederlaag vorige week tegen middenmoter ZPC Rotterdam, stond er afgelopen zaterdag alweer een subtopper op het programma voor de Scomdames.

Aad van der Voorn

37

Tegenstander was ditmaal het team van MNC Dordrecht dat zich ook in de middenmoot van de competitie bevindt. Thuis had Scom de wedstrijd ternauwernood met 4-3 gewonnen. Het zou dus een lastige opgave worden voor de jonge Scom-ploeg om zich in Dordrecht te handhaven. De wedstrijd kwam pas echt

op gang in de tweede periode. In de eerste periode was het beide ploegen niet gelukt om de doelvrouw van de tegenstander te passeren. Scom was de ploeg die de ban brak. Via een vrouw-meer situatie kon MNC Dordrecht nog wel op gelijke hoogte komen, maar amper twee minuten later presteerde Scom precies hetzelfde, zodat de stand halverwege de wedstrijd uitviel in een 1-2 voorsprong voor de Scom-vrouwen. Pas halverwege de derde periode was het nog een keer Scom dat scoorden en daarmee was het gedaan met de doelpun-

ten op deze zondagmiddag. In de resterende tijd zette MNC Dordrecht nog wel aan om weer aansluiting bij het Scom-team te vinden. De Hoogvlietse vrouwen moesten een aantal keren verdedigend fors optreden wat nog wel tot een handvol tijdstraffen leidde, maar het lukte de Scom-ploeg om MNC Dordrecht bij het doel vandaan te houden. Met een kleine 1-3 overwinning heeft Scom zich prima gerevancheerd voor de nederlaag in het eigen zwembad vorige week en passeert het SVH weer in de stand. De ploeg staat nu vierde.

Nieuw e-mailadres voor sportberichten Met ingang van 1 maart geldt voor het toezenden van sportberichten een nieuw e-mailadres. De sportberichten voor de editie van donderdag 7 maart en later dienen naar dit adres te worden gestuurd. Dat adres is: sportalbrandswaard@baruitgeverij.nl


woonkeuzekrant

informatie voor woningzoekenden

Editienr. 08 Inleveren uiterlijk op dinsdag 26 februari 2013 a.s. om 12.00 uur op ons kantoor aan het Ghijseland 305 in Rhoon. (Met blokletters invullen s.v.p) In het complex “Noordhave” in Bolnes te Ridderkerk zijn twee 2-kamerwoning en drie 1-kamerwoningen beschikbaar. De woningen zijn gelegen in een goed onderhouden complex met een keurige centrale entree met lift en binnengalerij. Vanuit de woningen heeft u een schitterend uitzicht op een mooie waterpartij met rondom veel groen. Kortom, heerlijk genieten van de natuur!

Vrijgekomen woningen publiceren wij in principe één keer per twee weken in de Woonkeuzekrant, in ons kantoor aan het Ghijseland 305 in Rhoon en op onze internetsite. Als u zich inschrijft bij Woonvisie ontvangt u een woonpas. Hiermee kunt u iedere twee weken op maximaal twee woningen reageren.

Het vernieuwde winkelcentrum “de Werf” ligt op loopafstand. Ook zijn er diverse recreatievoorzieningen, openbaar vervoer (buslijn 144, Fast Ferry) en uitvalswegen (A15, A16) in de nabije omgeving.

Reageren op een woning, hoe gaat dat?

Reageren op de aangeboden woningen kan 24 uur per dag op onze internetsite www.wv.nl. U kunt ook reageren met de woonkeuze-bon op deze pagina. Het heeft alleen zin om te reageren als u aan alle gestelde voorwaarden voldoet. Wij verzoeken u vriendelijk GEEN contact op te nemen met de vertrekkende huurder(s).

Op welke plaats bent u geëindigd?

Kom gerust langs op ons kantoor aan het Ghijseland 305 in Rhoon, of kijk op onze website, www.w.v.nl. U kunt ons natuurlijk ook bellen: 0180-49 49 49.

Openingstijden kantoor in Rhoon

Dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak of komt u naar ons kantoor aan het Koningsplein 50 te Ridderkerk, (geopend maandag t/m vrijdag tussen 08:00 uur en 16:00 uur). Zet- en /of drukfouten voorbehouden.

In het complex vindt u het gezellige Wijkvoorzieningen centrum welke binnendoor te bereiken is. In dit centrum worden diverse activiteiten georganiseerd welke zeer uiteenlopend zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan klaverjassen, handwerken, biljarten, div. cursussen, yogalessen. Óók is er een seniorenrestaurant en een bibliotheek aanwezig.

Kenmerken:

• 1-kamerwoning • 1-kamerwoning • 1-kamerwoning

Vanaf donderdag 28 februari 2013 vanaf 09.00 uur kunt u op onze website www.wv.nl bekijken op welke plaats u bent geëindigd. Wanneer u in aanmerking komt voor een woning waarop u hebt ingeschreven, dan nemen wij contact met u op.

Meer informatie

Woonkeuzebon

Nu wonen in het Ghijseland met een kale huurprijs vanaf € 461,60

Op zoek naar een huurwoning in Albrandswaard?

• 2-kamerwoning • 2-kamerwoning

Noordstraat 207, op de 3e etage € 317,72 (energielabel: D) Noordstraat 235, op de 3e etage € 321,47 (energielabel: C) Noordstraat 253, op de 3e etage € 324,81 (energielabel: D) Noordstraat 103, op de beg. grond € 434,35 (energielabel: E) Noordstraat 139, op de 1e etage € 475,23 (energielabel: D) (de huurprijzen zijn exclusief de service- en stookkosten van € 119,82)

Algemeen: • • • •

Opp. woonk.: 17,60 m² en opp. slaapkamer: 14,00 m² (2-kamerwoning). Opp. woon-/slaapkamer: 30,00 m² (1-kamerwoning). Professionele alarmering. De woningen zijn voorzien van inpandig bergruimte en een collectieve HRketel met boiler. • De raampartijen en de halfopen keuken zorgen voor een mooie lichte woning. • Toegankelijkheid: 2.

Voorwaarden:

• Minimum leeftijd 55 jaar. • Maximum inkomen € 34.229 en aanvraag huurtoeslag is mogelijk. • In het bezit van een IB-60 formulier 2011 of definitieve aanslag inkomstenbelasting 2011.

Advertentienummer: 308008 Advertentienummer: 308009 Advertentienummer: 308010 Advertentienummer: 308011 Advertentienummer: 308012

Noordstraat 103 Noordstraat 139 Noordstraat 207 Noordstraat 235 Noordstraat 253

Woonpasnummer Naam

In de gewilde woonwijk “Het Ghijseland” zijn nog maar TWEE keurige appartementen beschikbaar.

Adres Postcode / Woonplaats

De woningen zijn centraal gelegen ten opzichte van de uitvalswegen A15/A16. Het metrostation Rhoon, verbindt Rhoon met Rotterdam in het “noorden”en Hoogvliet en Spijkenisse in het “zuiden”. In de nabije omgeving zijn de Rhoonse Grienden, de jachthaven en de golfbaan. Blijft u liever dichter bij huis? Dan kunt u in de recreatiezaal van het Servicewooncentrum gebruikmaken van de vele faciliteiten, zoals gymnastiek, handwerken en biljarten. Er is een huismeester aanwezig bij dit complex.

Kenmerken:

• 2-kamerwoning • 2-kamerwoning

Ghijseland 293, op de 1e etage € 465,88 (energielabel: C) Ghijseland 334, op de beg. grond € 461,60 (energielabel: C)

Telefoon overdag / ‘s avonds Ik heb belangstelling voor de volgende woning(en) en voldoe aan de gestelde voorwaarden:

1e keuze Advertentienummer Adres 2e keuze Advertentienummer

*De huurprijzen zijn exclusief de service- en stookkosten van € 170,52.

Adres

• De woningen zijn per heden beschikbaar.

Plaats

Algemeen:

• Opp. woonkamer: 25,20 m² en opp. slaapkamer: 14,40 m² • De woningen zijn voorzien van een collectieve centrale verwarming met boiler • De woningen hebben een open keuken. • Alarmering aanwezig.

Datum Handtekening

Voorwaarden:

• Minimum leeftijd 55 jaar. • Maximum inkomen € 34.229 en aanvraag huurtoeslag is mogelijk. • In het bezit van een IB-60 formulier 2011 of definitieve aanslag inkomstenbelasting 2011. Advertentienummer: 308014 Advertentienummer: 308015

Ghijseland 293 Ghijseland 334

U kunt de bon ook per post versturen naar Woonvisie, vestiging Rhoon, Ghijseland 305, 3161 VV Rhoon. Let op! bij verzending per post: voldoende frankeren en tijdig posten. Te laat ontvangen of onvolledig ingevulde bonnen worden niet verwerkt.

REAGEREN? ZORG DAT U IN HET BEZIT BENT VAN EEN IB-60 FORMULIER 2011

Huis van de Week:

Woningen aan- of verkopen doet u via

Reiger 21, Hoogvliet

‘Een fantastisch mooi gebied, ons huis staat op een plek waar de rust nog heel gewoon is en buitengewoon kindvriendelijk. Er zijn winkelvoorzieningen, scholen en OV op redelijke afstand. Ons huis is ruim en heel fraai vorm gegeven, er zijn talrijke inrichtingsmogelijkheden. Bijzonder prettig zijn de eigen parkeervoorzieningen en de garage.’ Aldus de bewoner, die uitermate tevreden is over de woning, tuin en voorzieningen.

ontworpen, de soms speelse architectuur geeft een echt ‘thuisgevoel’. Onder de creatief aangelegde plavuizen bevindt zich vloerverwarming. De riante schuifpui, inbouwverlichting en de gezellige open haard, maken de kamer tot een eldorado. Vanuit de kamer kijkt men uit op de mooie tuin, die men via de schuifpui kan betreden. Langs een bijna ‘natuurlijke’ overgang kan men de halfopen keuken betreden.

Meteen bij binnenkomst, via de L-vormige hal, waarin men het toilet met fonteintje en de moderne meterkast aantreft, proeft men de sfeer en warmte. Het luxe ontwerp maken het wonen zeer comfortabel.

De comfortabele keuken De ruime halfopen keuken is van alle gemakken voorzien en een eldorado voor hen die iets smakelijks willen creëren. De ruime afmeting, 3.50 bij 3.00 meter, maken veel inrichtingen mogelijk. De uiterst moderne inrichting is voorzien van een handig dubbel werkblad. Tevens is er diverse inbouwap-

De woonkamer De ruime woonkamer is enorm slim en uitermate verrassend

paratuur aanwezig, zoals een 5- pits gaskookplaat, waarboven een vlakscherm afzuigkap, combimagnetron, vaatwasser, koelkast en vriezer. Men treft in de keuken dezelfde kunstzinnige plavuizenvloer met vloerverwarming aan, als in de woonkamer. Ook vanuit de keuken kan men de tuin betreden. De bewoner: ‘De keuken is zeer zeker een genot, alles is handig aangebracht en je loopt elkaar niet in de weg.’ Eerste verdieping De overloop is, net als alle andere vertrekken op deze verdieping, op de badkamer na, voorzien van laminaat. Opvallend ruim is de ouderslaapkamer, die 6.45 bij 3.26 meter groot is. De tweede slaapkamer op deze verdieping is iets kleiner en bevat een Frans balkon. De badkamer is voorzien van een luxe inrichting en bevat een whirlpool, douchecabine en het tweede toilet. Verder is dit vertrek voorzien van een badkamermeubel met wastafel, inbouwverlichting, designradiator en een goede mechanische ventilatie. Tweede verdieping Deze verdieping kan men bereiken via een vaste trap, die uitkomt op een ruime overloop.

synchro wonen info@synchrowonen.nl

In deze ruimte zijn tevens de wasmachine, droger en combiketel ( Bosch 2011) gerealiseerd. Vanaf deze overloop kan men twee slaapkamers betreden, respectievelijk 3.11 bij 4.26 meter en 4.23 bij 2.82 meter. Beide kamers zijn, net als de overloop, voorzien van laminaatvloer. Een van de kamers is voorzien van een wastafel en beide zijn voorzien van een ruim Velux dakraam. De woning is gesitueerd op 235 m2 eigen grond, met ondermeer een riante tuin met houten berging, die is voorzien van

elektra. In de tuin is fraaie sierbestrating aangebracht en er is een buitenkraan. De omheining zorgt voor veel privacy. De voortuin is geheel bestraat en bevat een vrijstaande garage, naast de twee eigen parkeerplaatsen. De woning is perfect onderhouden en grotendeels voorzien van dubbele beglazing, zonwering en deels voorzien van rolluiken. De bewoner: ‘Een heerlijke woning, waar we met veel plezier 30 jaar gewoond hebben, alles is in prima staat en de woning staat in een rustige buurt met veel groen en sfeer.’


NIEUWS

Donderdag 21 februari 2013

ZONDAG 24 FEBRUARI 2013 RHOON PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Geref. Kerk, Maranathakerk, Kleidijk 2 10.00 uur Ds. Mw. C.E. Bakker, Sommelsdijk, Gezamenlijke ZWO Zendingsdienst, Kindernevendienst Herv. Gemeente, Dorpskerk 10.00 uur Gezamenlijke ZWOdienst in Maranathakerk 17.00 uur ds. J.P. Bijl ROOMS KATH. KERK H. Willibrordus, Dorpsdijk 11.00 uur Viering Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering POORTUGAAL PROTESTANTSE GEMEENTE TE POORTUGAAL Kerkgebouw de Haven, Emmastraat 9 09.30 uur Ds. M.H. v/d. Graaf KAPEL DELTAZIEKENHUIS 09.45 uur pastor Emile Boleij GEREF. GEMEENTE Achterweg 11 09.30 uur ds. C. Neele 16.00 uur ds. C. Neele PERNIS/ ALBRANDSWAARD GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Nieuwedijk 6 09.45 uur dienst 16.30 uur dienst BARENDRECHT Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 10.00 uur Ds. W.G. de Wit, doopdienst VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Ds. C. Romkes, Barendrecht EVANG. GEMEENTE Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl

ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 15.00 uur ev. H. Kuipers VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 10.00 uur dhr. J. Oorebeek REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur 2e zondag Veertigdagentijd, dr. C.M.G. BerkvensStevelinck HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. G. van de Pol 17.00 uur ds. J. Schaap, Nigtevecht ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl HOOGVLIET PROTESTANTSE GEMEENTE Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200 10.00 uur (P) Ds. P. Schalk te Rijswijk (ZH)

Dorpskerk, Achterweg 10 10.00 uur (P) Ds. R.J. Wilschut GEMEENSCHAP VAN KERKEN Samenwerking van de Protestantse Gemeente, de Pinkstergemeente en de roomskatholieke parochie ‘Maria en Johannes onder het kruis’ te Hoogvliet. Gereformeerde Gemeente Diensten: 10.00 en 16.00 uur. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) De Hoeksteen, Middenbaan-Zuid 75, diensten: 9.30 en 16.30 uur. Hervormde Gemeente Pernis, Ring 1 09.30 en 18.30 uur. ds. C. E. Lavooij Gereformeerde Kerk Pernis, Eben Haëzerkerk Pastoriedijk 340 09.30 uur eredienst Pinkstergemeente Hoogvliet, Haifaweg 7 Elke zondag om 10.00 uur. Woensdagavond in de even weken Gebedsbijeenkomst, in de oneven weken Bijbelstudie om 19.30 uur. Vrijdagavond Gebedsbijeenkomst om 19.00 uur. Evangelische Gemeente Hoogvliet Scholengemeenschap De Westpunt, Foeliestraat 16 in Hoogvliet. 10.30 uur Baptistengemeente Pernis, Ring 322 10.00 uur dienst Rooms-katholieke kerk Parochie ‘Maria en Johannes onder het kruis’ Mariakerk, Parelvissersstraat 131 Zondag 9.30 uur, maandag en donderdag 10.00 uur. Jehovah’s Getuigen Koninkrijkszaal: Venkelweg 40 Vergaderingen: di. en do. 19.30 uur, zo. 10.00 en 16.30 uur. Pinkstergemeente De Levende Steen De Levende Steen (v/h De Bron), Posweg 99. Woensdagavond gebedsavond 19.30 uur. 1e vrijdag van de maand genezingsdienst 19.30 uur. Zondagdiensten: 09.30 uur en 12.30 uur. Woonzorgcentrum en verpleeghuis Siloam, Kruisnetlaan 410 10.30 uur Kerkdienst voor ouderen.

T-factor goes Barendrecht BARENDRECHT - Al enige weken oefenen kinderen van CBS De Vrijenburg uit Carnisselande aan hun theaterstuk. Ze hebben de verhalen hiervoor ‘opgehaald’ bij de ouderen van de Elf Ranken en daar zelf toneelstukken van gemaakt en decors ontworpen. Op woensdag 3 april voeren ze het stuk op in de Elf Ranken voor de ouderen en andere belangstellenden. In de voorjaarsvakantie is er een theaterproject voor kin-

deren uit Oud-Barendrecht: de T-factor. Op basis van verhalen van Barendrechtse ouderen maken ze samen met andere kinderen een toneelstuk. Daar komt van alles bij kijken: Decor, rekwisieten, reclameposters, toneelspelers. In drie dagen tijd wordt door hard werken en met veel plezier een complete voorstelling in elkaar gezet. Deze voeren we dan weer op voor de ouderen. T-factor is er dinsdag 26 fe-

bruari van 9.30 tot 13 uur en woensdag 27 en donderdag 28 februari van 10 tot 13 uur. Woensdag 6 maart is vanaf 14.30 uur de voorstelling. Inschrijven kan voor leerlingen van groep 6,7 of 8, tot vrijdag 22 februari via info@metons. nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers informatie over de locatie. Meer informatie over de T-factor op www. metons.nl. Deelname aan de T-Factor is gratis.

Medische Diensten Hoogvliet Artsenhulp Huisartsenpost Ruwaard, tel. 0181-627055 (avond- en weekenddienst), buiten het spreekuur om. De diensten bij de huisartsenpost Ruwaard voor Hoogvliet en Pernis (behalve dr. Kroes en dr. Staay): iedere werkdag van 17.00 tot de volgende werkdag 08.00 uur en elk weekend en feestdagen. Bereikbaar op het terrein van het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse. Let op! Niet alle huisartsen vallen onder deze regeling. Medisch Centrum Stelle Ruwaard van Putten Ziekenhuis/Stelle, Stelle 2, 3191 KE Hoogvliet, tel. 0181658257, info@rpz.nl, fax: 0181-659280, www.rpz.nl. Verloskundigenpraktijk Jy en ik Achterweg 2f, 3191 VA Hoogvliet. Verloskundige van het jaar 2008! Echo’s maken is

mogelijk op de praktijk. Voor meer info: bel 06-14339494 of mail naar info@jyenik.nl. Apotheken Regeling avond-, nacht- en weekenddienst gezamenlijke Apothekers Hoogvliet Pernis Rhoon. CVD Hoogvliet, afdeling maatschappelijk werk, Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW Hoogvliet, tel. 4168128. Spreekuur op afspraak: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.3011.30 uur. Afspraken kunnen dagelijks gemaakt worden via de balie of tel. 010-4168128 van 9.00 tot 17.00 uur. Wijkservicepunt Pernis G. A. Soetemanweg 25. Inloopspreekuur: woensdag 9.30-10.30 uur. Sociaal Raadslieden Rotterdam, bureau Hoogvliet/Pernis, Stadswinkel Hoogvliet deelgemeentekantoor, Midden-

baan-Noord 37, 3191 EM Hoogvliet. Openingstijden van de Stadswinkel: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30-15.00 uur; dinsdag van 12.30-15.00 uur en 18.00-20.00 uur. Spreekuren op afspraak via de balie of tel. 010-4726666. Informatie Loket Hoogvliet, voor ouderen en gehandicapten. Stadswinkel Hoogvliet, Middenbaan-Noord 37, 3191 EM Hoogvliet, tel. 0104726666. Thuiszorgcentrum Rotterdam, telefoonnummer 0102826000, klantencervice@ tzr.nl Verloskundigenpraktijk Lize Verbaas, p/a Beugstraat 83, 3192 GA Hoogvliet. Telefonisch spreekuur 08.3009.30 uur: 06-12412271, voor bevallingen en dringende zaken: 06-12444535, l.verbaas@planet.nl.

39

Medische Diensten en Maatschappelijke Organisaties Huisartsen. Uitsluitend voor spoedgevallen. Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 010-2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Albrandswaard De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/ pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Tandartsen Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoedhulp gedurende het weekeinde en feestdagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u ingelicht op welke manier u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. De dienstdoende tandarts is uitsluitend bereikbaar voor spoedeisende klachten en ongevallen. De spoedhulp wordt uitsluitend verleend tegen contante betaling. Verloskundige I. Gerritsen, Doen Beijenslaan 20, Poortugaal; praktijk Ridderspoor 30, 3191 PD Hoogvliet. Verloskundigenpraktijk Carnisselande Dagelijks spreekuur volgens afspraak. Spreekuurlocaties: Gezondheidscentrum Carnisse­ lande (hoofdlocatie), Middeldijkerplein 26, 2993 DL Barendrecht Care&Wellness Portland (tevens echolocatie), Langstraat 11-12, 3162 WC Portland Telefonisch spreekuur ma, di en do 9-12 uur, tel. 0180-627459. Inloopspreekuur wo. 8.30-11 uur (m.u.v. schoolvak.). Inloopspreekuur lactatiekundige; ma. 10-11 uur (m.u.v. schoolvak.) (beide inloopspreekuren vanaf hoofdlocatie). info@verloskundigencarnisselande.nl. www.verloskundigencarnisselande.nl Verloskundigenpraktijk Portland Yolande van den Berg en Gardy Laurijssen, 24 uur per dag bereikbaar via 06-46464942, ook buiten spreekuren overdag voor vragen of afspraak maken. Bij spoed en geen gehoor via de artsentelefoon: 010-2866977. Postadres: Postbus 53019, 3008 AH Rotterdam. www.verloskundigenpraktijkportland.nl, info@ verloskundigenpraktijkportland. nl. Spreekuur op woensdag vanaf 18 uur aan Hendrikse-akker 11, Barendrecht (kinderdagverblijf Panda). Zaterdag spreekuur vanaf 9 uur aan De Beurs 39, Rhoon/ Portland (kinderdagverblijf Jip en Janneke). Verloskundigenpraktijk Albrandswaard / Pendrecht Jacqueline Broersma, Jeannette Hammer, Annemieke Kip en waarneemsters Marloes Lagendijk, Lilian Wong-Si-Kwie. 06-27850059 b.g.g. 010-4206611 Spreekuur op afspraak: Rijsdijk 15b (Koetshuys) Rhoon en Slinge 773c Rotterdam (tevens echolocatie). Voor meer informatie zie onze website: www.verloskundigenpraktijkpendrecht.nl Trombosedienst en artsenlaboratorium Wijkcentrum Hof van Portland, Hof van Portland 41, Rhoon. Di. en do. 8.15-9.15 uur. Kruithof Fysiotherapie en Manuele therapie Avenue Carnisse 317, 2993 ME Barendrecht. Contact: 0180628741 en info@kruithoffysiotherapie.nl. Zie ook www.

kruithoffysiotherapie.nl. Ook ‘s avonds geopend FysiotherapieRotterdam Bijdorp-Zuid 1, Barendrecht gebouw Wellnesselande, tel. 0180-646418 Rosestraat 123, Rotterdam tel. 010-4860978 www.fysiotherapierotterdam.nl info@fysiotherapierotterdam.nl Dierenartsen Dierenkliniek Carnisselande Avenue Carnisse 184, B’drecht tel. 0180-556062. Dierenkliniek Den Otter Dorpsdijk 16, Rhoon tel. 010-5067150. Aafje, thuiszorg huizen zorghotels Aafje zorglijn, tel. 0900 - 8664 (€ 0,10/min) Op werkdagen van 8 tot 17 uur voor informatie en advies. Voor dringende (zorg)vragen is de zorglijn 24 uur per dag bereikbaar. Thuiszorgwinkel Zwijndrecht (Vegro) Verpleeg- en hulpmiddelen: 0800 – 2887766: voor uitleen en verkoop. Passage 4-6, Zwijndrecht, maandag t/m vrijdag 9-17.30 uur, zaterdag van 10-16 uur. Artikelen kunnen thuisbezorgd of opgehaald worden. info@aafje.nl, www.aafje.nl Aafje, Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam. Sanare Thuiszorg Altijd bij u in de buurt! Wij bieden zorg in elke thuissituatie en nemen uw wensen en behoeften als uitgangspunt! Bel 0180-310180 voor verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning op afspraak en door een klein team vaste medewerkers. Gratis spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13-17 uur in Paramedisch Centrum ‘Oranjewijk’ aan de Gebroken Meeldijk 123a te Barendrecht. Meer informatie: www.zorgiseenkeuze.nl Alarmnummer. Brandweer, Politie, Ambulance: 112. Politiebureau Poortugaal, Hofhoek, Poortugaal, tel. 0900-8844. Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard. Inl. tel. 010-5013283. Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest Tel. 0900-0101; Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Kraamzorg De Eilanden Vliet 8, Postbus 1185, 3220 BD Hellevoetsluis. Gratis informatienummer: 0800-0225323; Bevallingslijn: 0181-310000 (altijd bereikbaar). Kraamcentrum Dat 24 uur p.d, 7 d.p.w. bereikbaar voor zorg. Bezoekadres: Kerkstraat 18, 3211 AS Geervliet. Tel. 0181-645100. Email: info@KraamcentrumDAT.nl. Website: www.KraamcentrumDAT.nl. Moeders voor Moeders. Ben je net in verwachting? Moeders voor Moeders verzamelt de urine van pril-zwangeren, en helpt zo vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen ook zwanger te worden. Als je nog geen 12 weken zwanger bent, en je wilt meedoen, neem dan contact op met Odette Boekenstijn 06-39442044 of bel gratis 0800-0228070. Inschrijven kan ook via de website www. moedersvoormoeders.nl. CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Telefonisch aanmelden voor aanvraag verzorgings-, verpleeghuis en thuiszorg. Op werkdagen van 8.30-17 uur. Tel. 010-2068650. Het Boerderijtje. Inloop elke ochtend. Gastvrije ontvangst door vrijwilligers voor een praatje en een kop koffie. Iedereen is welkom op ma. t/m vr. van 10 tot 12.30 uur. Op di. en do. middag tevens open voor activiteiten. Verkoop Wereldwinkel, vr. 10 tot 17 uur en za. 10 tot 16 uur. Do.mo koffie drinken in De Brinkhoeve. Tel. 010-5011973 Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) SWA/Vraagwijzer, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon, Tel.: 010-5011222. Website: www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: vraagwijzer@welzijnalbrandswaard.nl Het Loket voor onafhankelijke en gratis informatie en advies in Albrandswaard voor vragen op het gebied van wonen welzijn, zorg en inkomen. Ook voor informatie over individuele voorzieningen, persoonsgebonden budget (PGB), huishoudelijke verzorging, man-

telzorg en voor het aanmelden van vrijwilligers. Inloopspreekuur van Vraagwijzer van 9-13 uur. Telefonische bereikbaarheid van Stichting Welzijn Albrandswaard maandag t/m donderdag van 9-16 uur, vrijdag van 9-13 uur. SWA/Clientadvisering Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl E-mail: clientadviseur@welzijn albrandswaard.nl Ondersteuning bij complexe hulpvragen, Hulp bij thuisadministratie, PlusKlusAdvies (advies en ondersteuning bij klussen in en om het huis), informatie over o.a. valpreventie en eenzaamheidsbestrijding. SWA/Vrijwilligers Vacaturebank Albrandswaard, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl. E-mail: vrijwilligersvacaturebank@welzijnalbrandswaard.nl Voor iedereen die interesse heeft in vrijwilligerswerk. Bemiddeling tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. Informatie over contracten en regelgeving. Voor informatie en aanmelding kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m donderdag van 9-16 uur, vrijdag van 9-13 uur, telefoonnummer 010-5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. SWA/Mantelzorgondersteuning Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Telefoonnummer: 010-5011222 Website: www.alsjevooreenanderzorgt.nl en www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: mantelzorg@welzijnalbrandswaard.nl Voor informatie kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m donderdag van 9-16 uur, vrijdag van 9-13 uur, telefoonnummer 010-5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. Ouders voor ouders is er voor een luisterend oor voor alle Albrandswaardse ouders. Voor meer informatie en agenda van activiteiten kunt u contact opnemen met Annemarie Calon, tel. 06-41840207. SWA/Jongerenwerk Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Webiste: www. enterall.nl E-mail: info@welzijnalbrandswaard.nl SWA help jongeren van 12 tot 23 jaar bij hun ontwikkeling en bij het meedoen aan de maatschappij. De jongerenwerkers van SWA beantwoorden vragen, bieden hulp aan of verwijzen door. Het Jongeren Centrum Albrandswaard is gevestigd aan de Albrandswaardsedijk 180 in Poortugaal. Het JCA is voor alle kinderen/jongeren in Albrandswaard. Er zijn verschillende activiteiten zoals spelletjes, bioscoopavond, disco’s etc. Heb je leuke ideeën, kom dan eens langs! In Albrandswaard is het jongerenwerk beschikbaar van dinsdag t/m vrijdag. Laurens Zorg aan Huis Laurens biedt veel vormen van diensten en zorg voor ouderen. In Rhoon biedt Laurens Zorg aan Huis, ook voor mensen met dementie. Meer informatie: 08005886678 (gratis) of www.laurens.nl. Activiteiten voor ouderen Laurens organiseert voor actieve ouderen activiteiten die het leven leuker maken. Het Laurens UITbureau voor Ouderen neemt u graag mee naar het theater of op vakantie. Meer informatie: 08005886678 (gratis) of www.laurens. nl. Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur. 0900 - 1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@ korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9-17.30 uur via www.korrelatie.nl Vivenz (o.a. maatschappelijk werk), 7x24 uur bereikbaar telefoon: klantenservice 0888233233 info@vivenz.nl www.vivenz.nl


albrandswaard_wk08_2013  

http://deschakelalbrandswaard.nl/week08/albrandswaard_wk08_2013.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you