Page 1

Adverteren in de Overschiese Krant?

Woensdag 30 januari 2013

UITGEVERIJ

Deze week o.a. in de

De entree in populaire jaren ‘30 stijl

Enthousiast publiek vraagt om toegift

Oud-ledentoernooi bij tafeltennisvereniging

www.overschiesekrant.nl

ANBO bingo OVERSCHIE - Vergeet u de ANBO bingo niet? Op zaterdag 2 en 16 februari bent u weer van harte welkom in de recreatiezaal van speeltuinvereniging Levenslust (Kedichemstraat bij de Abtsweg). Wij bieden u aantrekkelijke prijzen en veel gezelligheid. Alles tegen lage tarieven (aanschaf plankje, consumpties en snacks). Zaal open 13.30 uur en aanvang bingo 14.00 uur. Wij zien u graag op genoemde data en neemt u gerust iemand mee. Vergeet niet Vervoer Op Maat tijdig te bestellen. Tevens uitstekend te bereiken met bus 32.

Extra informatieavond

‘Besluitvorming bochtafsnijding moet worden heroverwogen’

BEL DAN:

0180 641 022 www.baruitgeverij.nl info@baruitgeverij.nl

OVERSCHIE - Op woensdag 23 januari hebben bewoners bij de deelgemeenteraadvergadering ingesproken en aangegeven dat er ruim 600 zienswijzen zijn ingediend en ruim 375 handtekeningen tegen de brug bij de Grote Kerk. De bewoners vinden dat er alle reden is de besluitvorming omtrent de bochtafsnijding Delfse Schie te heroverwegen. Hiervoor zijn de volgende argumenten gebruikt: Voortschrijdend inzicht levert het volgende op: De ‘framing’ van het project is niet correct: Er is geen sprake meer van een ‘bochtafsnijding’ (met behoud functie bestaande Schie). De huidige plannen leiden tot een ‘bochtverlegging’ (van de Schie blijft in de nieuwe plannen niets anders meer over dan een boerensloot). De argumentatie is aan het schuiven: De oorspronkelijke reden was het ‘economisch nut’ en de noodzaak’ (dit werd onderbouwd met een maatschappelijke kostenbaten analyse). Echter, als gevolg van de economische crisis, is deze onderbouwing niet meer hard. Daarom vindt de provincie nu ineens dat de bochtafsnijding door moet gaan, omdat dit de veiligheid vergroot. Maar er is absoluut niet aangetoond dat de nieuwe situatie veiliger zal zijn. Sterker, er ontstaan door de nieuwe kruisingen nieuwe knelpunten. Wij hebben vermoedens dat de nieuwe situatie zelfs onveiliger wordt. De scope wijzigt: Het besluit over de Bochtafsnijding zou via aparte procedures verlopen en er zou voor bewoners voldoende ruimte zijn voor inspraak bij de inpassing en de veranderingen van het gebied rond het toekomstige

Zie pagina 2

eiland en de bestaande Schie. Maar het besluitvormingsproces is zeer ingewikkeld gemaakt. Alles hangt met alles samen. Het is een complex geheel geworden van samenhangende uitwerkingen en besluiten van deelgemeente, gemeente en provincie, die op elkaar inwerken. Wie heeft er nog het overzicht? Er is sprake van voortschrijdend inzicht: Archeologie, natuurwaarde, bomenrij, consequenties gemaal, risico’s ten aanzien van poldersystemen en vervuiling grondwater vanuit Noord-West, allemaal nieuwe vragen waar nog onvoldoende antwoorden op gegeven worden. Het risico van ernstige kostenoverschrijding is gezien het voortschrijdend inzicht, zeer groot. Er zijn betere alternatieven denkbaar: Voordat over het huidige plan besloten werd, zijn enkele jaren geleden ook alternatieve plannen ontwik-

keld. Als die alternatieve plannen nu opnieuw gewogen zouden worden, zou mogelijk een heel ander plan de voorkeur hebben. Bewoners roepen de deelgemeente op nu géén onomkeerbaar besluit te nemen. Bezint eer ge begint, want: Zonder bochtafsnijding, ontstaat er geen eiland; Zonder ontstaan van een eiland was er nooit een fietspad bedacht; Impliciet wordt, onder andere door het fietspad een daarmee verband houdende bruggen aan functiewijziging van de bestaande Schie gewerkt. Door de lage bruggen, natuurvriendelijke oevers wordt de Schie een boerensloot; De functiewijziging van de Schei leidt tot karaktermoord die strijdig is met provinciebeleid en met gemeentebeleid. Overschie is aan de Schie ontstaan. Dit cultureel erfgoed moet behouden worden; Besluiten voor een fietspad als ‘bijvangst’ voor een om-

1 DAG WERKEN 1 DAG BIJKOMEN

streden bochtafsnijding duidt op incompetent bestuur: De samenhang en complexiteit wordt niet begrepen en ar-EEN NIERPATIËNT MOET ER 1 DAG WERKEN gumenten van omwonenden VOORBIJKOMEN OVER HEBBEN en Bond Heemschut wordenVEEL 1 DAG gebagatelliseerd; De volgor-OM EEN BEETJE NORMAAL TE delijkheid van besluitvorming EEN NIERPATIËNT MOET ER WAT HEEFT U OVER en de wijze waarop aan parti-LEVEN. VEEL VOOR OVER HEBBEN cipatie invulling wordt gege-VOOR OMEEN EEN BEETJE NORMAAL TE NIERPATIËNT? ven is strijdig met de wet. LEVEN. WAT HEEFT U OVER

STEUN ONS! VOOR EEN NIERPATIËNT?

STEUN ONS! Op woensdag 30 januari om 20.00 uur houdt de groepKIJK WAT U KUNT DOEN OP KIJK WAT U KUNT DOEN OP bewoners ‘tIsOVERzonder-NIERSTICHTING.NL NIERSTICHTING.NL SCHIE een informatieavond in museum Oud-Overschie (Overschiese Dorpsstraat 136-140). De bijeenkomst heeft een informatief karakter. Bewoners en belangstellenden zijn van harte welkom om mee te denken over de plannen die voorliggen.

Jubileumconcert ‘Waar is WE?’ door Vocalgroup ‘WE’ OVERSCHIE - Vocalgroup ‘WE’ uit Rotterdam verzorgt op vrijdag 22 maart, zaterdag 23 maart (in wijktheater Musica) en zaterdag 6 april een aantal spetterende jubileumconcerten. Tijdens deze voorstelling neemt ‘WE’ bezoekers mee op een muzikale reis rond de wereld, aan de

hand van een aantal bekende pop- en musicalsongs. Een aantal van de uitgevoerde nummers zijn speciaal voor deze voorstelling opnieuw gearrangeerd door dirigent John Muller. De begeleiding wordt verzorgd door een voor deze gelegenheid samengesteld combo.

Jubileumconcert In 2013 bestaat Vocalgroup ‘WE’ vijftig jaar en ter gelegenheid daarvan is een bijzondere jubileumvoorstelling samengesteld die diverse keren gespeeld wordt. De rode draad van de voorstelling is een muzikale reis rond de wereld. De voorstelling begint in Nederland en eindigt ook weer hier. Behalve voor de prachtige nieuwe arrangementen is er natuurlijk aandacht voor de visuele presentatie. Er zijn choreografieën ontwikkeld om de voorstelling een fantastisch geheel te laten worden. Ook de overgangen tussen de verschillende nummers worden op een bijzondere manier ingevuld. ‘WE’ toen en nu Vocalgroup ‘WE’ werd op 4

oktober 1963 opgericht als De Maastieners. Een aantal dirigenten en naamswisselingen later wordt ‘WE’ sinds 1983 gedirigeerd door John Muller. Met hem begon ‘WE’ aan het opbouwen van een geheel nieuw repertoire, variërend van popsongs tot musicalselecties. Natuurlijk is er inmiddels ook een uitgebreid kerstrepertoire. Het huidige ‘WE’ bestaat uit 23 zangers en zangeressen en heeft een pianiste en een slagwerker als vaste begeleiding. Wilt u graag een concert bijwonen, dan kunt u reserveren via www.vocalgroupwe.nl of kaarten kopen op de dag zelf aan de kassa van het theater. Voor meer informatie over Vocalgroup ‘WE’ en boekingen kunt u ook terecht op de website.

Dierenfestijn bij Intratuin Pijnacker

Zaterdag 2 februari van 12.00 tot 16.00 uur

Diverse activiteiten: Gezondheidscheck honden en knaagdieren Gratis nagels knippen Voedingsdeskundige Nutro Speurtocht voor kinderen Aquariumvereniging Danio Rerio Delft Dierenfotograaf: (www.ingisartofnature.nl) Intratuin Pijnacker Rijskade 1a, 015-3610000 Donderdag en vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

geeft kleur aan groen


2

Overschiese Krant

Woensdag 30 januari 2013 Deelgemeente Overschie Burgemeester Baumannlaan 178 Postbus 10233 3004 AE Rotterdam deelgemeente@overschie.nl www.overschie.nl

Bekendmakingen De publicaties van de deelgemeente Overschie worden elektronisch bekendgemaakt. U vindt ze terug op de website www.rotterdam.nl/ rotterdambericht. Dit is de gemeentelijke website voor alle wettelijke bekendmakingen. De bekendmakingen van aanvragen, vergunningen, verkeersbesluiten enz. van de deelgemeente Overschie treft u daar aan.

Overschie in beeld

Openingstijden • Deelgemeente Overschie

Het Overschie Weekjournaal Het Overschie Weekjournaal met het laatste nieuws over Overschie is te zien via de deelgemeentesite (www.deelgemeenteoverschie.nl) en op nieuwsschermen bij onder meer bibliotheek, gezondheidscentrum en deelgemeentekantoor. Iedereen kan tips voor het journaal doorgeven aan de redactie: weekjournaal@stolkav.nl

U kunt bellen voor een afspraak: 010 2082222

Informatie en dienstverlening • Beleidszaken

Daan Blij veldje schoongemaakt

Nieuwe tafeltennistafels voor Mytylschool

• Spreken met de portefeuillehouder Voor een persoonlijk gesprek met leden van het dagelijks bestuur kunt u op werkdagen een afspraak maken. Telefoon 208 22 22.

• Deelraad en commissies Voor vragen over werkwijze, agenda’s en vergaderingen van deelraad en commissies kunt u terecht bij de griffie. Telefoon 208 22 01.

Van alles te doen in Overschie! va 1 nov (20x) Afscheid van Jolanda en Paula, personeelsleden van de Tennisvereniging

Lezing over het maken van Quilts

Wekelijks terugkerende activiteiten 20 jan t/m 28 apr. Quilts expositie Betty Prins, Monica Zandee-van Zuijlen, Leslie Gabriëlse Museum Oud Overschie, Overschiese Dorpsstraat 136- 140, 16.00 uur, www.museumoudoverschie.nl

03 feb Rondje Oud Overschie Grote Kerk, Overschiese Dorpsstraat 95, 12.00 uur, www.rondjeoudoverschie.nl

06 feb Elle Bezemer Meespeelmusical Wijktheater Musica, De Lugt 17, 4-8 jr, 14.00 uur, € 3,00/ RdamPas € 2,25, www.freewebs.com/theatermusica

09 feb Workshop applicatietechniek (Quilts maken) Museum Oud Overschie, Overschiese Dorpsstraat 136- 140, 14.00 – 16.30 uur, www.museumoudoverschie.nl

• Bouwzaken Spreekuur bouwinspecteur elke woensdag van 10.00-11.00 uur aan de Burgemeester Baumannlaan 178. Telefoon 14010.

Deze week in het Overschie Weekjournaal: • Witte lakens langs de A13 • Gratis kinderactiviteiten • Start gratis computerlessen • Body-Shape in wijktheater Musica • Nieuwe tafeltennistafels voor De Pont

Feel Good Kids: over voeding en bewegen Wijktheater Musica, De Lugt 17, 15.30 - 17.00 uur, 6-12 jr, € 10,00 voor 20 weken, info@aerobicstudio.nl

O.a. beheer buitenruimte, cultuur, recreatie, ruimtelijke ontwikkeling, sport, verkeer, voorzieningen, welzijn, wijkveiligheid. Telefoon 14010.

Wim en Bea’s creaclub ma, 8-14 jr, Buurthuis Landzicht, Schipholstraat 76 Sportinstuif Ma en wo, gymzalen Rammelandstraat en Jan Steenstraat. Meer info: www.rotterdam.nl/sportenrecreatie Girlz Only di, 18.00-20.00 Adriaen Brouwerstraat 1, www.thermiek-welzijn.nl Open computerinloop di en do 13.00- 17.00 u, Adriaen Brouwerstraat 1, www.thermiek-welzijn.nl After School activiteiten di, 15.45-17.45 u, Musica, www.freewebs.com/theatermusica Gymnastiek 55+ wo, 09.00-09.30u, Plein 13 olv G. v Brugghe, 10.00-11.00 u Mookhoek Abtsweg Kinderactiviteiten wo, 13.30-15.00u, Prachthuis (JUPO en OVE)

Optreden van koor Defundo in de Grote Kerk Knutselmiddag wo, 14.00-16.00u, Adriaen Brouwerstraat1, www.thermiek-welzijn.nl Creatieve groep, ouderen do 13.00- 17.00 u, Adriaen Brouwerstraat 1, www.thermiek-welzijn.nl Leren gezond bewegen voor vrouwen vr, HWD, Taludweg 5, 10.00-11.15 u, www.fysiohoed.nl Sportinloop vr, gymzaal Rammelandstraat, www.thermiek-welzijn.nl Kickbokslessen vr, Rammelandstraat, www.thermiek-welzijn.nl Brassbandlessen Adriaen Brouwerstraat 1, www.thermiek-welzijn.nl

• Stadswinkel De Stadswinkel Overschie is gesloten. Bewoners van Overscie kunnen terecht in een van de andere elf Rotterdamse stadswinkels. De dichtstbijzijnde locaties zijn: Eudokiaplein 35, Centrum, Coolsingel 40 en Argonautenweg 23. Voor inwoners die slecht ter been zijn of om andere redenen moeite hebben om een naar een andere Stadswinkel te gaan organiseert de deelgemeente dienstverlening aan huis. Mensen die hier gebruik van willen maken kunnen contact opnemen met 14010. Tevens zijn er spreekuren in verpleegtehuis Stadszicht en verzorgingstehuis Den Hoogenban.

Handige telefoonnummers • Gemeentelijke informatie en service 14010 ( ma t/m vr 8.00 - 20.00 uur, za 9.00 - 17.00 uur, zon- en feestdagen gesloten) Voor al uw vragen en meldingen aan de gemeente Rotterdam.

• DCMR Milieudienst Rijnmond 0888-333 555 Milieuklachten (stank, lawaai, bodemverontreiniging)

• Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 (gratis)

• Meld Huiselijk Geweld 443 84 44

• Alarmnummer hulpdiensten 112

• In niet-levensbedreigende situaties Politie 0900 - 8844 (lokaal tarief)

Volg Overschie via twitter @overschie

Werk in uitvoering > werkinuitvoering.onsoverschie.nl Project

Periode

Meer informatie

Telefoon

Werkzaamheden Park 16Hoven

t/m 2015

Gemeentewerken www.overschie.nl >werkzaamheden

010 - 489 42 48

Voor meer informatie over werkzaamheden in Overschie kunt u ook terecht op www.rotterdam.nl/werkzaamheden. Onder de link ‘Werken aan de weg’ vindt u de werkzaamheden in de deelgemeente op een rijtje.

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22

morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen

Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord


Overschiese Krant

NIEUWS

Woensdag 30 januari 2013

De entree in populaire jaren ‘30 stijl met VON-prijzen die variëren van 230.000 tot 260.000 euro. Hiervoor heeft men dan een woning van 116 of 124 m2 op een royaal perceel eigen grond. Veel woningen hebben zelfs een eigen carport.

Aan de westkant van Overschie wordt een geheel nieuwe entree ontwikkeld. OVERSCHIE - De komende jaren verandert de entree van Overschie West ingrijpend. Straks is het een groen en waterrijk gebied met veel aandacht voor natuur en duurzaamheid waar ooit dertien flats stonden. Woonstad Rotterdam start in 2013 met de bouw van woningen voor gezinnen in de populaire jaren ’30 stijl. Jaren 30 stijl Aan de westkant van Overschie wordt een geheel nieuwe entree ontwikkeld, eentje waar Overschie trots op zal zijn. Deze nieuwe entree wordt gevormd door een vernieuwde toegangsweg, die wordt omzoomd door een

Plus chocolademelk als beste getest OVERSCHIE - Onmisbaar na een schaatstocht, sneeuwballengevecht of winterse boswandeling: een beker warme chocolademelk. Chocolatier Kees Raat, initiatiefnemer van De Chocoladefabriek Maurits Rubinstein, en schaatser Leon Essink testten de traditionele volle chocolademelk van verschillende supermarkten. Die van Plus eindigt met stip op 1. De jury over de chocolademelk van PLUS: “Deze chocolademelk is écht lekker na het schaatsen. Heeft een volle, romige smaak en het lijkt wel of we een vleugje van noten proeven. De romigheid en samenstelling zit goed in elkaar. Ook zit er een dikke schuimkraag op de chocolademelk.” De test werd op 16 januari 2013 gehouden door het RTLtelevisieprogramma Editie NL. De uitslag: 1. Plus. 2. C1000. 3. Albert Heijn. 4. Nutricia (Chocomel). 5. Jumbo. 6) Lidl

Luxe afwerking De woningen zijn van binnen zeer luxe afgewerkt met drie slaapkamers en een ruime zolder. In de grote badkamer heeft u de beschikking over een ligbad, aparte douche en tweede toilet. De grote hoekkeuken is voorzien van diverse Siemens apparatuur. Voor meer informatie kunt u terecht bij Velthaak & Keijzer Makelaars/Taxateurs OG uit Overschie. Telefoon 0102330202 of e-mail: info@ venk.nl.

groene zone. Aan weerszijde van deze toegangsweg worden nieuwe eengezinswoningen ontwikkeld, die aansluiten op het tuinstedelijke karakter van de omgeving. De architectuur is hierbij geïnspireerd op de jaren ‘30 stijl die men hier ook veelvuldig ziet. Aandacht voor water en groen Woonstad ontwikkelt in het westelijke deelgebied 84 eengezinswoningen in een parkachtige setting, met veel ruimte en aandacht voor groen en water. Een autovrij binnengebied vormt het groene hart van de nieuwe buurt. 25 van de 84 woningen zullen worden verkocht,

De komende jaren verandert de entree van Overschie West ingrijpend. Foto’s: Woonstad Rotterdam

Gratis boodschappenpakket bij Plus

3

Scheurmail van de Week Rotterdamse Havens

De Nijlhaven Natuurgebied De Beer was oorspronkelijk een strandvlakte met duinen en een rietmoeras behorend tot het gebied dat bekend stond als de ‘Hoek van Holland’. De papegaaienbek nog voor de Met de aanleg van de Nieuwe Waterweg in doorsteek 1872 werd het gebied afgesneden van het vasteland van Zuid-Holland en werd het toegevoegd aan het eiland van Rozenburg. In 1935 was het gebied 1.300 hectare groot en broedden er talloze kust- en zeevogels. Tijdens de oorlog werd er 400 hectare ingepolderd en in het kader van de Atlantik Wall werden er betonnen verdedigingswerken aangelegd, die ook na de oorlog in gebruik bleven bij het Nederlandse leger. Prins Bernard was er geregeld te vinden om zijn favoriete hobby uit te oefenen: jagen. In 1964 veranderde het gebied dramatisch met de aanleg van de Europoort. De natuur moest plaatsmaken voor de havens en op de plek van het voormalige vogelreservaat werd het Beerkanaal aangelegd tussen de Europoort en de Maasvlakte. Op de kop bij de Nieuwe Waterweg ontstond een gebied wat de naam ‘De Papegaaienbek’ kreeg. Voor de aanleg van de gate terminal voor vloeibaar aardgas op deze plek, werd in 2011 een doorsteek gemaakt aan de westzijde en zo ontstond het Kleine Beerkanaal. Maar deze naam hield niet lang stand, want in 2011 werd deze omgedoopt in Nijlhaven. De reden was dat het woord ‘kanaal’ aan het scheepvaartverkeer kon suggereren dat men er doorheen kon varen richting het Beerkanaal, maar dat was om veiligheidsredenen niet de bedoeling. Scheurmail Rotterdam is tegenwoordig een gratis abonnement. Meld u aan op www. scheurmailrotterdam.nl.

Een geweldig initiatief’, vonden de vele klanten die hun gespaarde boodschappenpakket kwamen afhalen. Huizenhoog stonden de pakketten opgestapeld. Plus Eigenaar Richard de Zoete, die de pakketten persoonlijk overhandigde, werd meerdere malen bedankt. Foto: R. van Twist OVERSCHIE - Klanten van Plus Richard de Zoete aan de Burgemeester Baumannlaan konden de afgelopen periode sparen voor een gratis boodschappenpakket. Dit pakket zit vol toegankelijke, bruikbare en kwalitatief goede producten waar iedereen volop van kan genieten. Het heeft een waarde van 40 euro. Bij iedere 10 euro aan

boodschappen én bij speciale actieproducten ontvingen klanten een spaarzegel. Een volle spaarkaart voorzien van zestig spaarzegels kon tijdens de actieperiode bij de kassa worden ingeleverd voor een tegoedbon. Het boodschappenpakket konden afgelopen weekend tegen inlevering van de tegoedbon door de Plusklanten worden opgehaald. Het boodschappenpakket be-

staat uit: Silvo zeezout molen, Hak pastagroente, Vanish hygiëne poeder, Blue Wonder, Edet toiletpapier, Tempo tissues, Vicks citroen, Ariel Excel tabs, Wieckse Witte, Hellema banket speculaas, Verkade Digestive, Dr. Oetker cupcake pakket, Stimorol kauwgom, Tyrrels chips, Honig boeren soepgroente, Knorr smulgerecht, Appelsientje sap en Plus Kroepoek.

Deze krant nog eens nalezen?

www.overschiesekrant.nl

Door Wil Berkhout

Winter-Familiepot Ingrediënten 2 blikken witte bonen in tomatensaus 1 grote ui 1 groene paprika 2 eetlepels boter of margarine 1 blikje tomatenpuree 2 eetlepels bloem 1 blikje ananas 1 rookworst 2 bananen zout, peper Bereiding Snipper de ui en snij de paprika in stukjes. Fruit ze beiden enkele minuten in de boter. Voeg dan de tomatenpuree toe en roer het geheel goed door. Strooi de bloem erover en giet er dan, al roerend, water (of boullion) bij tot een dik gebonden tomatensaus ontstaat. Laat de inhoud van het blikje ananas uitlekken, maar vang het sap op. Roer het sap door het sausje. Doe de witte bonen in de braadpan en schep het sausje door de bonen. Snij de worst in plakjes en schep deze ook door het bonenmengsel. Laat dit enkele minuten zachtjes pruttelen. Snij de ananas en de gepelde bananen in kleine stukjes. Schep ze door de ‘familiepot’ en warm alles nog even door. Breng de bonenschotel op smaak met peper en zout. Serveer met frisse salade en stokbrood. Eet smakelijk.


Voor een gezellige zondagmiddag... Het Rondje Oud Overschie opent komende zondag 3 februari haar deuren Wij verwelkomen u dan graag!

Portret tekenen in MFA gebouw, Rodenburgstraat 58

Marian Puntman gaat die dag met een groepje tot half 4 portret tekenen en schilderen. Vanaf 12 uur kunt u komen kijken.(Rodenburgstraat 58) Kijk voor meer informatie op:

www.rondjeoudoverschie.nl Het 23e Rondje Oud Overschie opent FishSpa Center Rotterdam komende zondag 3 februari haar deuren Massagepraktijk Morijn Ik ga een dag portret tekenen en schilderen met een groepje tot half 4, we beginnen al om 10 uur, zodat we de opzet ongestoord kunnen maken , mochten er mensen komen kijken

Vennipperstraat 116 3042 XN Rotterdam

TIJD VOOR 'N PEUGEOT

www.massagepraktijkmorijn.nl 06 - 489 20 300 Behandeling volgens afspraak

EIGENRAAM PEUGEOT

Autoservice Eigenraam Fokkerstraat 576 • Schiedam • Telefoon (010) 462 20 22 • www.eigenraam.nl

U vindt ons ook in Naaldwijk en Vlaardingen

Schiedam

Vlaardingen

Naaldwijk

Groot in Peugeot en de beste occasions Schiedam Fokkerstraat 576 (langs A20) - (010) 462 20 22 Vlaardingen Van Beethovensingel 124 - (010) 435 79 00 Naaldwijk Grote Woerdlaan 36F - (0174) 64 18 18

www.eigenraam.peugeot.nl

PLUSpunten PLUS is zuinig op zijn klanten. Daarom beloont PLUS zijn klanten heel royaal met het meest winstgevende spaarsysteem van Nederland: PLUSpunten. Wacht dus niet langer en spaar mee! PLUS geeft meer, veel meer.

Kiala servicepunt Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 19.00

Like ons op

Facebook

Richard de Zoete | Burg. Baumannlaan 187-189 | Rotterdam | T: 010 262 34 46 |


Overschiese Krant

NIEUWS

Woensdag 30 januari 2013

Snel zelf bagage inchecken op Rotterdam The Hague Airport OVERSCHIE- Op Rotterdam The Hague Airport kunnen reizigers nu nog gemakkelijker hun bagage inchecken. Sinds dinsdag 22 januari is de luchthaven in samenwerking met transavia.com een proef van drie weken gestart met ‘Scan&Fly’, een gebruiksvriendelijk systeem om zelf ruimbagage in te checken. Scan&Fly is ontwikkeld door het Delftse bedrijf Type22 en speelt in op de toenemende vraag van reizigers naar geautomatiseerde bagage drop off faciliteiten wanneer zij zelf al thuis online hebben ingecheckt. Rotterdam The Hague Airport en transavia.com nodigen in de komende weken reizigers uit die al online hebben ingecheckt, om Scan&Fly te testen en hun mening erover te geven. Op basis van de ervaringen en de meningen van reizigers zal besloten worden of het systeem in een later stadium definitief wordt inge-

voerd. Er wordt onder andere onderzocht of de passagiers toegevoegde waarde zien in het systeem en of het in de praktijk voldoet aan de eisen en verwachtingen van de luchthaven en transavia.com. Roy Scheerder, commercieel directeur transavia.com: ,,Reizigers maken in toenemende mate graag gebruik van de vele transavia.com vluchten vanaf Rotterdam

The Hague Airport omdat de luchthaven snelheid, reisgemak en een hoog serviceniveau biedt. Wij verwachten dat de Scan&Fly deze voordelen nog verder zal vergroten. Door thuis in te checken en op de luchthaven gebruik te maken van Scan&Fly, zijn passagiers straks nog sneller klaar om het vliegtuig in te stappen. Transavia.com blijft investeren in innovatieve pro-

ducten om de reisbeleving van de passagier steeds weer te verbeteren.” Jan-Willem Perdon, operationeel manager van Rotterdam The Hague Airport: ,,Wij zijn constant op zoek naar innovatieve oplossingen om het reizigerscomfort, en met name de snelheid van reizen, verder te vergroten. De proef met Scan&Fly past hierbij omdat het systeem eenvoudig in het gebruik is, in de eerste plaats voor de reiziger, maar ook voor de luchthaven. Door de bescheiden afmetingen van het innovatieve, gepatenteerde ontwerp is het te plaatsen in de bestaande check in infrastructuur en dat betekent dat de ruimte in de terminal ten goede komt aan de passagiers en niet in beslag wordt genomen door grote apparaten’’. Tijdens de proefperiode, die tot en met donderdag 7 februari zal duren, zal Scan&Fly gedurende een aantal uren per dag beschikbaar zijn.

‘Eerlijke kans is eerlijke prijs’ bij Wereldwinkel OVERSCHIE - Aan de koop van ieder artikel in de Wereldwinkel zit een bijzondere gebeurtenis vast. Een kind kan weer spelen in plaats van werken, een vader kan zijn dochter naar school laten gaan en een heel dorp kan in zijn eigen levensonderhoud voorzien. Dit alles door het fenomeen eerlijke handel. Vind jij ook niet dat iedereen een eerlijke kans verdient op een eerlijke prijs? Het doel van eerlijke handel, oftewel ‘fair trade’, is dat

boeren en andere producenten een eerlijke prijs krijgen voor de producten die ze leveren. Hierdoor kunnen ze een volledig zelfstandig bestaan opbouwen en hun familie voorzien van de benodigde basisbehoeften. Helaas is dit in veel ontwikkelingslanden nog niet het geval. Producenten krijgen extreem lage prijzen voor hun producten en dus blijft er voor de mensen een te laag loon over. Daarnaast is er ook regelmatig sprake van kinderarbeid.

Omdat er geen geld is om het kind naar school te sturen en omdat het kind verplicht moet werken om een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Fair trade organisaties brengen hier verandering in. Jij wilt toch ook een minimale levensstandaard op het moment dat je fulltime werkt? Fair trade organisaties zorgen er voor dat boeren en producenten eerlijk betaald krijgen, waardoor ze onderdak, voedsel, kleding, school voor hun kinderen en een ge-

zonde bedrijfsvoering kunnen bekostigen. De hele maand februari staat bij de Wereldwinkel in het teken van de uitFair-koop. Men krijgt twintig tot vijftig procent korting op geselecteerde artikelen. Ook tijdens de uit-Fair-koop is de prijs die de producent krijgt ‘fair’. Kortom: met de koop van ieder product in de Wereldwinkel draag jij je steentje bij aan leefbare wereld voor iedereen. Wereldwinkel Overschie, Burgemeester Baumannlaan 132a.

Enthousiast publiek vraagt om toegift van De.fundo OVERSCHIE - Zondagmiddag 27 januari trad het jonge mannenkoor De.fundo op in de Grote Kerk van Overschie. De aankondiging in de Overschiese Krant van 23 januari ‘De.fundo overdondert Overschie opnieuw’ beloofde niets teveel. Het koor van vijftien jonge mannen gaf een schitterende uitvoering van zowel ingetogen religieuze werken uit de 16e eeuw van de Spaanse priester Tomás Luis de Victoria, als hedendaagse muziek van jonge Europese componisten uit Estland, zoals Sander Pekh en Evelin Seppar. Zeer bijzonder was de première van de compositie ‘ Muze’ van de Nederlandse Mathilde Wantenaar. Het was voor het eerst dat deze eerste compositie van de 19-jarige leerlinge van het Amsterdamse Conservatorium voor publiek werd opgevoerd. Ze zat vast in de file en kwam bijna te laat voor de uitvoering haar eigen premièrestuk, maar eenmaal in de Grote Kerk viel de elegante jonge dame een hartstochtelijk applaus ten deel. Het stuk ‘Muze’ is gebaseerd op een jeugdgedicht van de Nederlandse dichteres Vasalis (1908-1998). Na de uitvoering in Overschie wordt de première van Muze nog

herhaald in Den Haag en Amsterdam. Dat de jonge mannen van De.fundo oog hebben voor het vrouwelijke, bleek ook uit het stuk Presto Isterico van de Finse componist Ulf Langbacka. Hysterie was een psychische aandoening die lange tijd uitsluitend aan vrouwen werd toegeschreven. In dit stuk presteerden de

stemmen van de zangers vrijwel het onmogelijke en klonken niet langer als menselijke stemmen, maar eerder als volstrekt onbekende muziekinstrumenten. Het viel zozeer bij het publiek in de smaak dat het in de toegift werd herhaald. De uitvoeringen van De.fundo kenmerken zich door een ragfijn samenspel

5

Yes or No Door politiek columnist Jeffrey Rijken Yes or No. Deze vraag krijgen de Engelsen over een paar jaar voorgelegd. Willen zij in de Europese Unie blijven of worden ze onafhankelijk van Brussel? Premier Cameron durft het aan om tegen de Europese Unie in te gaan en de soevereiniteit van Groot-Brittannie voorop te zetten. De Britten zullen waarschijnlijk in de Europese Unie willen blijven, maar het feit dat Britse volk hun mening gevraagd wordt is al een winst voor de democratie. De Britten zijn hierdoor een stuk democratischer dan wij. In Nederland zijn de heren in Den Haag heel bang voor zo’n referendum. Het Nederlandse volk heeft zich namelijk als eens uitgesproken over de Europese Unie en toen kwam de uitslag niet zo goed uit. De Europese grondwet kon op een keiharde nee rekenen van de Nederlanders. Niet dat ze de grondwet zo slecht vonden, maar gewoon om hun ongenoegen te uitten over het gedrocht dat

de Europese Unie heet. Een referendum is leuk, maar de uitslag moet natuurlijk wel binnen hun straatje passen. De PVDA wist mij op een bijzondere manier te verrassen. Samsom sprak in Nieuwsuur zich uit voor een referendum. Hierdoor was er waarschijnlijk een meerderheid in de Tweede Kamer voor een referendum. Geert Wilders was zo slim en sluw om Samsom direct uit te nodigen om samen het referendum aan te vragen. Een wonderlijke samenwerking van PVV, PVDA en SP. Maar ja, de PVDA zou de PVDA niet zijn als ze de volgende dag niet van mening zou veranderen. We hadden het allemaal verkeerd begrepen en Samson zal geen steun verlenen aan een referendum. In Nederland krijgen wij geen referendum over Europa. Ze zijn veel te bang voor de uitslag. Stel je voor dat die domme burgers opeens besluiten uit Europa te stappen. Hoe moet het dan met al die mooie baantjes??

Bezoek de lammetjes OVERSCHIE - Iedereen is zaterdag 2 februari welkom bij Landschapsbeheerder Oosthoek op de grens Berkel en Rodenrijs, Pijnacker en Overschie. De schaapskuddes die in de omgeving rondtrekken en grazen, zijn in augustus gedekt. Nu, vijf maanden later, krijgen zij hun lammetjes. Inmiddels zijn er al heel veel geboren en wachten zij om

geknuffeld te worden. Aan Oude Bovendijk 287 zullen er tussen 10.00 en 16.00 uur een aantal demonstraties worden gegeven, zoals schapen drijven met border collies, scheren en een demo met politiehonden. Verder is er veel te beleven voor jong en oud. Deze dag zullen ook de plannen voor een educatieve en recreatieve schapenboerderij in polder Schieveen voor het eerst gepresenteerd worden.

van alle individuele stemmen, waarbij geen enkele zanger het zich kan permitteren om zelfs maar een steekje te laten vallen. In de Grote Kerk van Overschie, mooi gekleurd door de lichtval van de winterzon door de grote beschilderde ramen, werd door dit koor een prachtige prestatie geleverd.

Plaats voor nieuwe leden bij Zeeverkennersgroep

Het koor van vijftien jonge mannen gaf een schitterende uitvoering.

Arjen Jan Stada

OVERSCHIE - Bij zeeverkennersgroep J.C.J. van Speijk hebben alle leden van het leidingsteam een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd en gekregen. Het aanvragen van een VOG is voor scoutingvrijwilligers gratis in 2012 en 2013, dit was een extra reden om de aanvragen te doen. Het is verplicht om als leiding van een scoutinggroep een VOG te hebben.

Er is nog plaats voor nieuwe jeugdleden. De bevers (5-7 jaar), de welpen (7-11 jaar) en de scouts (11-18 jaar) vinden het erg leuk als er nieuwe kinderen bij komen. Nieuwe leden mogen altijd vier keer gratis komen kijken en meedoen. De scouting doet ook mee met Overschie Sport Gratis. Meer informatie is te vinden op www.jcjvanspeyk.nl.


www.dianakledingreparatie.nl - Email: dianakledingreparatie@hotmail.com Ook voor het op maat maken gordijnen, woningtextiel, meubelstoffen en tevens ook het stomen van uw kleding.

ZESTIENHOVENSE

FAMILIEBERICHTEN Voor dankbetuigingsadvertentie, Voorrouw–, rouw – en dankbetuigingsadvertentie kunt u bellenen naar 06 225 03 028 of mailen naar felicitaties bedankadvertentie redactie@overschiesekrant.nl kunt u bellen naar 06 225 03 028 of mailen naar redactieoverschie@baruitgeverij.nl Voor felicitaties en bedankadvertentie kunt u bellen naar 06 225 03 028 of mailen naar redactie@overschiesekrant.nl

Rouwcentrum Overschie

Uw trouwfoto gratis in de Overschiese Krant. Mail uw foto met namen en trouwdatum naar redactie@overschiesekrant.nl

krant.nl

WITGOED SERVICE reparaties van alle merken wasmachines M. van Komen Zestienhovensekade 97a Rotterdam Te l / Fa x 010 - 4 15 2 1 0 8 Mo b i e l 0 6 5 4 76 7 3 01 w w w. zw s ro tt e rd a m. n l

Elektrotechnisch Installatiebedrijf

Elektrotechnisch Installatiebedrijf J.A. Poot Zwethkade 23 Tel.: 010-471 41 90 Tel.: 06-53 23 09 42 Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden. J.A. Poot Fax: 010-470 31 56 (ook ‘s avonds bereikbaar)

“DE ZWETH”

“DE ZWETH”

Zwethkade 23 Tel.: 010-471 41 90 Tel.: 06-53 23 09 42 Fax: 010-470 31 56

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden.

Gevelrenovatie en (ook onderhoudsbedrijf ‘s avonds bereikbaar)

M.C. Pleune

✓ Gevelreiniging IETS TE VIEREN? ✓ Hak- en voegwerk

Telefoon dag en nacht: 010 - 245 70 90

Uitvaartzorg J.Chr. Biemans bv Hoornsingel 10 - 3042 NL Rotterdam Wilsbeschikkingsboekjes - Depositofonds

www.mcpleune.nl online offerte

✓ Metselwerk ✓ Graffiti verwijdering ✓ Pannendaken ✓ Schoorstenen ✓ Verbouwingen ✓ Gratis prijsopgave

Bij ons wordt uw droomfeest werkelijkheid! All-in arrangement vanaf € 20,- p.p.

Overschiese Kleiweg 617 3045 LK Rotterdam Tel.: 010 - 437 02 80 Mobiel: 06 - 502 86 846

Advertenties voor deze rubriek kunnen worden geplaatst via e-mail redactieoverschie@ baruitgeverij.nl

www.reginarotterdam.nl

Bezorgers gevraagd Leuke bijverdienste voor een paar uurtjes per week

Inlichtingen 06 50 408 149

TE HUUR in Verzamelgebouw te Overschie: Diverse kantoren v.a. € 175,- per maand Opzegtermijn 3 maanden tel. 06-14153988

Verloren in Overschie Zilveren armband Zeeuws knopje

tegenstander die met 10 man rond de eigen zestien speelt. Hoe langer het doelpunt dan uitblijft, hoe moeilijker het wordt. Dan wordt toch wat geforceerd naar de opening gezocht. Zelfs met 3 spelers van C1 in het veld, ingevallen

eerste hindernis die genomen moest worden was CVV Berkel en dat het daar niet makkelijk zou worden was vooraf bij alle betrokkenen bekend. De thuiswedstrijd leverde een sensationele 4-3 zege op maar dat was natuurlijk geen maatstaf voor

ploffen. Eigenlijk een prachtig doelpunt maar of het echt Bert’s bedoeling was om op deze wijze de bal in het doel te schieten mag hardop worden afgevraagd. In ieder geval 0-1 en dat in een uitwedstrijd! Daar waar vorig seizoen 70%

Wijktheater

Musica Politiek, Psychologie ofs! Realiteit r e d n a e f net ef

richtingsverkeer van de mens! men komt op voor het zogeheten BETER MEEDOEN Het komt helaas te vaak neer op algemeen belang en wil iedereen DAN ZINKEN... meedoen of zinken!!! En dan nog een balans voor het leven geven. Ja het is weer duidelijk geworop informele wijze anders moet je Maar dat kan je niet blijvend den. De IJslanders worden net maar stikken! doen, tenzij je direct hulp biedt als andere arme landen in de Edo en Jasper dubbelen! Bedenkt u dat alles wat de mens aan mensen! En, niet te vergeten tang genomen. De president Een dubbelvoorstelling vanvan Edo Berger en Jasper Smit. eerst in Jasper eigen gelederen IJsland, O. Edo Grimsson, Jasper en doen geeft allebeiaan 45 minuten voor de begin- gemaakt heeft, ook afgebroken dat Nederland en de Engeland pauze en Edo na pauze. met nen alvorens zeer veel geld weg kan worden! Is het niet door de te duo doenOlaf aan en anderen, dus hun positie gespeeld zodat Jasper Smit;heeft vroeger de helft van het Jasper. In ook niet natuur die zijn vrije loop nodig heeft en behoort te hebben dan aan EU landen ondanks gemaakhet I.M.F. (Internationaal Monezijn show kan iedereen genieten van heel veel cabaretnumwel door de mens zelf, die alles te afspraken. Want in feite is dat tair Fonds) een duur en oneerlijk mers met verhalen tussendoor. Edo Berger verschijnt aan aan zijn laars lapt, veel kapot en alle ander afspraken, ook in voorstel ligt voor IJsland. Ditzelfde start met keiharde feiten, experimenteert met het publiek en voert je een als eindeloze grappen maakt het hen sloot zelf maar beter de EU, gewoon Kartelvorming te de gebeurd ook altijd als mensen om de bittere waarheid mee weg te spoelen. Edo speelt in dit dubbel programma uit zijn gaat...! Maar45isminuten elke verandenoemen! Daaraan gaat iedereen iets niet van een ander wensen of show ‘iedereen heeft er 1’. ring wel goed? Indien dat zodakapot!!! En datgene wat bedoeld kunnen accepteren. nig gaat dat iedereen daarvan is om inlanders/burgers te helpen Dit is dan ook de basis van mij profiteert dan is het altijd goed, in hun bestaan in (helaas) afgeom u als lezer ruimte te geven Aanvang: 20.30 uur Zaterdag 2 februari Entree: € 7,00 / R’Pas € 5,25 maar kijk dan ook om je heen! bakende grenzen dat een land en verder te denken dan het beWant wat het ene inderdaad goed heet, zal veel beter nagekeken krompen gedoe om de ander - uw is voor de mens, kan het andere moeten worden of we het goed en mijn naaste - te gronde te richEllyWant Bezemer goede ook de natuur of dierendoen en haalbaar is maar dan ten. dat doen allerlei instelwereld kapot maken. Neem onder ook kijkend naar onze natuurlijlingen en overheden reeds om de Meespeelmusical andere het plastic dat zeer,meezeer omgeving! Want in die natuur mensen (blijvend) te onderdruk-‘Op ke een bewoond eiland’ is een door Elly Bezemer ontwikkelde moeilijk toomgeschreven gehouden kan mogen wewaarvoor leven enzijsamengaan, ken ondanks dat we denken datspeelmusical alle muziek en teksteninheeft en worden en in deze wereldTijdens door menmaar dan niet alleen hetheeft een-ontworpen we in een vrije wereld leven. O.K.tevens speciale instrumenten gebouwd. de

voorstelling kunnen in totaal ongeveer 45 kinderen/verstandelijk gehandicapten uit het publiek uitgenodigd worden om op het toneel te komen. Ze dansen en spelen op tot muziekinstrument ontwikkelde dierfiguren. De kleurrijke voorstelling zit bomvol verrassingen. Het plezier dat de spelers tijdens het meedoen in de voorstelling uitstralen is dan ook groot. Ook voor het publiek blijft de voorstelling, in afwachting van wat er nu weer gaat komen, spannend. Het is een komen en gaan van veel verschillende interessante en zeer muzikale dieren. Het publiek wordt ook regelmatig actief bij de voorstelling betrokken. De meespeelmusical is geschikt voor kinderen van 4 t/m 8 jaar en voor verstandelijk gehandicapten.

Woensdag 6 februari

Aanvang: 14.00 uur

Entree: € 3,00 / R’Pas € 2,25

Elly Bezemer Meespeelmusical

De workshop wordt gegeven door Big J . Door middel van eigen creativiteit maak je een positieve tekst, deze tekst wordt vervolgens verwerkt in een positieve rap. Je eigen rap kan je tijdens de voorstelling van 17 februari ten gehore brengen aan familie en vrienden met ondersteuning van de Black Gospel band.

Zaterdag 16 februari

15.00 tot 18.00 uur

Entree: € 5,00 / R’Pas € 3,50

Workshop Gospel

Joany Muskiet zal de geschiedenis van Black Gospel vertellen en zal met de deelnemers twee liedjes instuderen, o.a. de song Amazing grace. De deelnemers zullen de volgende dag tijdens de voorstelling deze liederen zingen met begeleiding van het Gospel koor van Joany Muskiet. Aansluitend is er voor de deelnemers van beide workshops van 19.00 tot 22.00 uur gelegenheid voor een praatje en een drankje in de foyer.

Zaterdag 16 februari

19.00 tot 21.00 uur

Entree: € 5,00 / R’Pas € 3,50

Dierbare herinnering. Telefoon 06 - 28960538

Voorstelling Rap meets Gospel

Joany Muskiet zal met haar gospelkoor en band gospelliederen zingen en Big J zal de rapuitvoering verzorgen. Een vrolijke en interactieve voorstelling van twee muziekstromen die elkaar tegenkomen in deze uitvoering. Uniek aan deze uitvoering is dat de deelnemers van de workshop het geleerde tijdens deze voorstelling ten gehore kunnen brengen aan het publiek.

Zondag 17 februari

Aanvang: 14.00 uur

Entree: € 7,00 / R’Pas € 5,25

Kees & Koos Ik word een heel blij visje

Dit is het strand, dat is de zee. Kijk daar de zon, wie gaat ermee? Een meespeel-theatervoorstelling voor peuters en kleuters: met een liedje, een verhaaltje, de golven, de zee en het strand, je hoeft niet op je billen te blijven zitten; je verandert vanzelf in een blij visje. Het duurt ongeveer 30 minuten en je ouders blijven in de buurt.

• ALARMSYSTEMEN • BEVEILIGINGEN • SLUITSYSTEMEN • VEILIGHEIDSCILINDERS • TOEGANGSCONTROLE • GRAVEERWERK • BRANDKASTEN • EIGEN BUITENDIENST WOONHUISBEVEILIGING VOLGENS POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN

Industrieweg 113 - 3044 AS Rotterdam Tel. 010-4154444 - Fax 010-4376993 maandag t/m vrijdag geopend van 08.00 tot 17.30 uur zaterdag’s geopend van 9.00 tot 14.00 uur

www.sleutel-slotenhuis.nl

Zondag 17 februari

Aanvang: 14.00 uur

Entree: € 7,00 / R’Pas € 5,25

WIJKTHEATER MUSICA De Lugt 17, 3043 CJ Rotterdam, Reserveren (010) 437 13 61 Reserveren per E-mail: musicasenr@rotterdam.nl Zie ook www.uitindewijk.nl of www.rotterdam.nl of www.freewebs.com/theatermusica

Wij accepteren de Rotterdampas!

25% KORTING op alle voorstellingen

Kapsalon ASHA

De voordeligste van Overschie

Dames en Heren knippen € 14,50 Alleen op donderdag- vrijdag en zaterdag Abtsweg 59 tel 010-437 38 43

wat warm koud ook melijk v het veld gewerkt geen spr deze ove wedstrijd

Door: M

sen zelf da dieren die aan kapot buurman? die je ov gemeenten den. Het doen is, i of heel go dit in een bij de (bu lijke plaa Daardoor werkgeleg men er al wat aan d tering in ders en st gelet op alles teza ons land, het systee den waar verander een norma


Uw auto al winterklaar ? Autorijden in de winter

TIJD V TIJD VOOR 'N PEUGEOT staan aan de elektronica. * Schaf een spuitbus met ruitontdooier aan. Deze kan zijn diensten ook voor vastgevroren deuren bewijzen. Leg deze bus daarom niet in de auto. * Er zijn speciale dekens te koop voor over de voorruit. Die zorgen er voor dat je niet hoeft te krabben. Gebruik geen kranten, als die nat worden en vastvriezen ben je nog veel verder van huis.

In de winter heeft uw auto het door de kou extra zwaar. Veel problemen zijn eenvoudig te voorkomen. Waar moet u op letten om de auto winterklaar te maken en hoe rijdt u het veiligst onder gladde omstandigheden? Problemen voorkomen * Deuren kunnen vastvriezen. Soms helpt het om de vastgevroren deur even extra dicht te duwen zodat het ijs breekt, maar voorkomen is beter. Er zijn sticks in de handel met

autoruit stuk?

Autotaalglas laat je niet barsten • 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week • direct en vriendelijk geholpen, ook zonder afspraak • mobiele deinst, vervangend vervoer, haalen brengservice • rechtstreekse schadeafhandeling met uw maatschappij • volledige vergoeding van uw sterreparatie vanaf WA extra • maximale korting op uw eigen risico bij een nieuwe voorruit • levenslange garantie • kijk op autotaalglas.nl

een smeerseltje om het rubber niet vast te laten vriezen. Talkpoeder of siliconenspray op de rubbers wil ook helpen. * Ook een handrem kan vastvriezen. Trek die dan nog eens extra aan, alweer om het ijs te breken. Maar nog beter: gebruik de handrem in de winter niet. Laat de auto in P of in zijn achteruit staan. * Als de auto niet wil starten, schakel dan bij voorkeur voor starthulp de Wegenwacht in. Door ondeskundig handelen kan vooral bij moderne auto’s door starthulp schade ont-

Tips om zelf problemen te verhelpen: * Sloten bevroren: thuis: slotontdooier, zakje warm water, sleutelbaard verwarmen met aansteker of föhn. Niet thuis: met je lichaam ongeveer 5 minuten tegen slot aan staan. * Portier dichtgevroren: Deuren nog meer dicht drukken, dan breekt het ijs tussen de rubbers, of zakje warm water of föhn. * Pas op met een föhn en gebruik zeker geen verfafbrander. Met name ramen die je met een föhn verwarmt kunnen stuk gaan als je hem te dichtbij of te veel op een plek houdt. * Bevroren handrem: als hij niet losgaat door hem extra aan te trekken, dan de motor een minuut of 15 laten draaien en kachel hoog zetten. De handremkabel ontdooit dan vanzelf. * Ruitensproeiers werken niet: leg op de sproeierkopjes een zakje warm water. Als het reservoir (door zomervulling) bevroren is, aanvullen met warm water. Na het ontdooien het water vervangen door winterharde vloeistof.

TIJD VOOR ' N P TIJD VOOR ' N PEU TIJD VOOR ' N PEUGEO TIJD VOOR 'N PEUGEOT TIJD VOOR 'N PEUGEOT

TIJD VOOR 'N PEUGEOT

A

Fokk

Autoservice Eigenraam Autoservice Eigenraam Autoservice Eigenraam

Autoservice Eigen Uv AutoserviceUEigenraam Autoservice vindt ons ook in Naaldwijk en VlaardiE Fokkerstraat 576 • Schiedam • Telefoon (010) 462 20 22

APK

Fokkerstraat 576 • Schiedam • Telefoon (010) 462 20 22 • www.eigenraam.nl

Fokkerstraat 576 • Schiedam • Telefoon (01 Fokkerstraat 576 • Schiedam • Telefoon (010) 462 20 22 • www.eigenraam U vindt ons ook in Naaldwijk e Fokkerstraat 576 • Schiedam • Telefoon (010) 462 20 22 • www.eigenraam.nl U vindt ons ook in Naaldwijk en Vlaardingen

(010) 462 20 22 • www.eigenraam.nl 5 Fokkerstraat 576 • Schiedam • Telefoon U vindt ons ook in Naaldwijk en Vlaardingen € 19,9 U vindt ons ook in Naaldwijk en Vlaardingen

U vindt ons ook in Naaldwijk en Vlaardingen Autoservice Eigenraam Fokkerstraat 576 • Schiedam • Telefoon (010) 462 20 22 • www.eigenraam.nl

autotaalglas laat je niet barsten

U vindt ons ook in Naaldwijk en Vlaardingen

0800-0828

Autobedrijf

Sjors & Co Voor al uw auto-reparaties, APK en airco-service van alle merken autotaalglas Rotterdam (Schiebroek) Fröbenstraat 17c 010-418 17 54

Delftweg 114b - 3043 NB Rotterdam - 010 245 73 54 06 49 631 728 - info@autobedrijfsjorsenco.nl


www.wijkdeals.nl/overschie

Elke week fantastische aanbiedingen van de deelnemende winkeliers bij u in de wijk!

Uitnodiging Openingstijden: Maandag: 13.00 – 17.30 uur Dinsdag t/m/ vrijdag: 9.00 – 17.30 uur Zaterdag: 9.00 – 16.00 uur Burg. Baumannlaan 165-167 3042 AD Rotterdam Tel: 010 - 4371983 Email: info@supertapijt.nl www.supertapijt.nl

Algemene Ledenvergadering OndernemersVereniging Overschie Datum: Donderdag 21 februari 2013 Plaats: Het Prachthuis Abtsweg 2 Aanvang: 19.00 uur

Adres: Vliegveldweg 59-61 3043 NT Rotterdam

Naast alle OVO-leden zijn alle Overschiese ondernemers uitgenodigd om kennis te maken met de OVO en haar activiteiten!

Tel: 010 - 4625566

Wilt u ook lid worden?

info@airporthotelrotterdam.nl

Meld u aan via info@ ondernemersverenigingoverschie.nl!

Openingstijden: 24/7

www.airporthotelrotterdam.nl

Voor meer info: beukersevenementen@hotmail.com Tel: 06 50583127

Tel 010-4152099

www.santosmodeatelier.nl Open: dinsdag - vrijdag 09.00 - 17.00 uur - Zaterdag 09.00 - 16.00 uur Zondag & Maandag gesloten

Knie-, schouder- of enkeloperaties 100% vergoed

MEDINOVA

Z K L I N I E K

Vliegveldweg 65 | 3043 NT Rotterdam Tel 010-2989898

Kom gezellig binnen voor een hapje of een drankje

voor al uw snuffelmarkten, kofferbakverkopen en braderieën

www.beukers-evenementen.nl

Duyvesteynstraat 15a - 3042 BA Rotterdam-Overschie

www.medinova.com

Beukers -Evenementen Alle markten van Beukers Evenementen zijn vrij toegankelijk voor alle bezoekers

Kledingreparatie • Nieuw maken voor dames • Verkoop dames kleding en mode accessoires • Cursussen en workshops

Wij bezorgen ook uw boodschappen GRATIS aan huis Geopend ma. t/m za. 8.00-19.00 uur zo. 11.00-18.00 uur Abtsweg 34-38, 3042 GD Rotterdam, 010-2450081

Maandag Woensdag en Dinsdag en Donderdag Onbeperkt Saté Spareribs eten schotel

€ 12,- € 11,-

Burg Baumannlaan 145-147 • 3042 AC Rotterdam T 010 - 437 17 49 • F 010 - 415 05 39 E info@eetcafeboulevard.nl • www.eetcafeboulevard.nl


Overschiese Krant

NIEUWS

Woensdag 30 januari 2013

Wereldkankerdag 2013: Kanker heb je samen OVERSCHIE - Op maandag 4 februari is het internationale Wereldkankerdag, een dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij kanker. Een op de drie Nederlanders krijgt in zijn of haar leven kanker. De confrontatie met een levensbedreigende ziekte brengt een heleboel verdriet, onzekerheid en vragen met zich mee. Het kan dan fijn zijn om je zorgen te delen met mensen die weten wat je doormaakt. Of je nu zelf ziek bent (geweest), meeleeft met iemand in je omgeving of een dierbare aan kanker hebt verloren: je staat er niet alleen voor. Kanker heb je samen. 65 deuren naar begeleiding en ondersteuning In Nederland staan op 65 plekken de deuren van inloophuizen en psycho-oncologische centra open voor iedereen die, op welke manier dan ook, met kanker te maken heeft. Je bent er welkom voor een luisterend oor, contact met mensen die hetzelfde meemaken en ondersteuning bij het verwerken van wat je is overkomen. Er zijn bijeenkomsten voor mensen die zelf kanker hebben (gehad), maar ook voor naasten en nabestaanden. Op veel plekken is tevens psychologische zorg,

hulp bij werkhervatting en specialistische ondersteuning voor kinderen en jongeren beschikbaar. In de dagen rondom Wereldkankerdag houden vrijwel alle inloophuizen en psycho-oncologische centra een open dag. Je kunt vrijblijvend langskomen om kennis te maken, rond te kijken of deel te nemen aan een activiteit. Stap gerust binnen en laat weten aan welke ondersteuning jij behoefte hebt. Publiekscampagne Wereldkankerdag 2013 Op verschillende plaatsen in Nederland – onder meer bij de inloophuizen en psychooncologische centra en op stations, bij ziekenhuizen en op straat – worden op en rondom Wereldkankerdag rozen uitgedeeld aan voorbijgangers. De Wereldkankerdag-roos symboliseert liefde, kracht, erkenning en respect. Wanneer je een roos ontvangt, kun je deze doorgeven om iemand die met kanker geconfronteerd is een hart onder de riem te steken of iemand die zich inzet voor de medemens met kanker te bedanken voor de goede zorgen. Aan de roos is een kaartje bevestigd, waarop een persoonlijke boodschap kan worden geschreven. De roos kan ook virtueel via

Facebook of Twitter worden verzonden. Wanneer je geen Wereldkankerdag-roos bent tegengekomen, dan kun je ook op eigen initiatief een mooi gebaar maken. Koop zelf bij de bloemist een roos en geef deze aan iemand die volgens jou wel een steuntje in de rug of een woord van dank kan gebruiken. De bedoeling is zoveel mogelijk mensen te bereiken en bewust te maken van de beschikbaarheid van psycho-oncologische zorg tijdens en na kanker. De publiekscampagne ‘Kanker heb je samen’ wordt ondersteund door een televisiespot die tussen 28 januari en 1 februari op Nederland 1 en 2 wordt uitgezonden en door de website www.wereldkankerdag.nl. Op Facebook kun je een bericht plaatsen op www.facebook.com/wereldkankerdag. Twitterberichten kunnen worden voorzien van de hashtag #wkd2013. Ook in Overschie is er een inloophuis waar u van harte welkom bent. Elke dinsdagmiddag zijn wij geopend van 14.00 tot 17.00 uur. We zitten in het Prachthuis aan Abtsweg 2. Wij zijn een dependance van De Boei, Stichting Inloophuis Rotterdam. www.inloophuisdeboei.nl. Voor inlingingen bel 06-29504543.

9

De drogist vertelt Door Albert–Jan Zwanenburg

Natuurlijk witte tanden Steeds meer mensen willen witte en gezond ogende tanden. Go White is een tandbleekmethode voor thuisgebruik, die in drie dagen drie tinten wittere tanden biedt. Deze eenvoudige en effectieve methode is makkelijk in gebruik door de dubbele brush stick. Gele tanden worden witter en zelfs de meest hardnekkige koffie- en theeaanslag wordt verwijderd. Go White verzorgt de tanden en bevat mineralen van hoge kwaliteit. Sur Plus Go-White Light is een revolutionair nieuw systeem gebaseerd op licht technology en een speciaal samengestelde gel om snel uw tanden witter te maken. Het whitening system verwijdert snel vlekken en dringt diep door om ingesloten vlekken te verwijderen. U kunt nu eenvoudig en effectief thuis uw tanden bleken. Het witte tanden systeem bevat: Light transmitter, geavanceerd flexibel bitje, gebruiksaanwijzing, twee tubes bleekgel. Gemakkelijk in gebruik: Verwijdert hardnekkige vlekken. Gemakkelijk te onderhouden voor langdurig resultaat! Groet, Albert

Winterwandeling eindigt met erwtensoep Door: Jaap Brommer OVERSCHIE - Het was lekker winterweer afgelopen vrijdag 25 januari en de wandelpaden waren goed begaanbaar, We vertrokken met twaalf personen, onder wie de negen ‘die-hards’ van de vorige week. We gingen dit keer over het bruggetje rechtdoor Achterdijk, rechtsaf Vliegveldweg, rechtdoor Delflandstraat,

rechtsaf V.d. Duyn van Maasdamweg, oversteken Bovendijk en Van Limburg Stirumplein, verder Melanchthonweg tot het einde, oversteken Wilgenplaslaan, rechtsaf Melanchthonweg en daarna naar zwembad De Wilgenring voor onze koffiepauze. Na de rust gingen we via het laatste gedeelte van onze heenreis weer terug tot aan de Bovendijk, gingen hier rechtsaf, daarna linksaf Woensdrechtstraat,

rechtsaf Gize-Rijenstraat, linksaf Fairoaksbaan (parkeerplaats vliegveld) tot het einde, oversteken Vliegveldweg en rechtdoor Achterdijk naar de speeltuin. Uiteraard zijn we daar nog een poosje gebleven om wat na te praten met een kop heerlijke erwtensoep, koffie/thee of een ander drankje, de verloting, om ten slotte weer huiswaarts te keren. Daarmee was voorlopig een einde gekomen aan de winterwandelingen.

Vind snel een baan bij jou in de regio Zoek je een nieuwe, uitdagende baan dicht bij huis? Kijk dan eens op de nieuwste vacaturebank van Nederland. Op BarUitgeverijVacatures.nl vind je een overzicht van actuele vacatures bij jou in de regio. Op deze site vind je niet alleen de vacatures van adverteerders uit deze krant maar kun je ook heel eenvoudig zoeken naar vacatures in jouw regio.

BarUitgeverijVacatures.nl De Top Vacaturebank voor de regio

• Snel vacatures zoeken • Direct solliciteren • Vacatures dicht bij huis maar ook landelijk

Ook uw vacatures op BarUitgeverijVacatures.nl? Wilt u ook aandacht voor uw vacatures? Tegen lage kosten kunt u uw vacature (door)plaatsen op onze website en bereikt u vele duizenden werkzoekenden per maand.

Neem contact op met BAR Uitgeverij voor meer informatie: 0180 641 022

In samenwerking met:

TopVacaturebank.nl


www.papillon-hobby.nl

ZEILMAKERIJ

Uw creatieve webwinkel Zaterdag 2 februari 2013 van 10:00 tot 15:00 uur

OPEN-DAG Zaterdag 2 juni 2012

OPEN DAG

Van onze Hendrik-Ido-Ambacht, Noordeinde 146 (nabij Karwei) Toonzaal en Afhaalmagazijn Wij openen onze deuren van ons afhaalmagazijn U kunt dan en houden OPRUIMINGSUITVERKOOP kennismaken met de producten die wij verkopen via Met veel Opruimingsartikelen met hoge kortingen tot 50%. het internet en op diverse hobbybeurzen: En 20% korting op het standaardassortiment *) - Scrapbooking producten. - Stempels en van inkten. [ *)met uitzondering aanbiedingen en opruimingsartikelen ] - Creatieve Hobbygereedschappen en -apparatuur. Wij moeten ruimte maken voor de nieuwe collectie

Tevens magazijnuitverkoop met hoge kortingen:

KEWI.NL Delftweg 129 - tel 010-4379562

25% - 50% De oude voorraad moet plaats maken voor de nieuwe collectie Noordeinde 146 H.I.Ambacht (nabij Karwei)

Tijd: 10.00 uur tot 15.00 uur www.papillon-hobby.nl Uw creatieve webwinkel

Zonnepanelen op je dak, goed geregeld! Reserveer nu, dan doen wij de rest n in pru ged ijs a al d!

www.zonzoektdak.nl Vraag vrijblijvend de offerte aan.


Overschiese Krant

DIENSTEN

Woensdag 30 januari 2013

Medische Diensten en Maatschappelijke Organisaties DOKTERSDIENSTEN Avond-, nacht- en weekenddienst Bij klachten die niet kunnen wachten tot het volgende spreekuur van uw huisarts kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. Let wel: het gaat om klachten met een spoedeisend karakter. Het is niet de bedoeling dat u naar de huisartsenpost gaat omdat u overdag geen tijd heeft om naar uw huisarts te gaan! Huisartsenpost De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost Sint Franciscus Gasthuis, Kleiweg 500 Rotterdam, tel. 466 95 73. Openingstijden Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag, en op

feestdagen is de huisartsenpost geopend. U dient eerst telefonisch een afspraak te maken.

POLITIEBUREAU OVERSCHIE Burg. Baumannlaan 180 3042 AJ Rotterdam

Afspraken Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand. SFGhuisartsenpost, Kleiweg 500, Rotterdam

Telefoonnummers: Spoedmeldingen 112 Overige politiezaken 0900-8844 (lokaal tarief)

Diabeteslijn (033) 463 05 66, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ’s nachts alleen in geval van nood) en over de producten en diensten van de Diabetesvereniging Nederland. Voor spoedgevallen tijdens avond-, nacht- en weekenduren belt u altijd de Centrale Dokterspost, tel. 010 - 4 66 95 73

Openingstijden bureau: ma. t/mvr. van 9.00-17.00 u. Wijkteam Overschie Overschie-Oost Dick Glimmerveen Overschie-West Helma van Lambalgen Wijkteam Schiedam-Oost / Zuid / Spaanse Polder A. van Wakeren. Afspraken met de buurtagenten gaan eveneens via het telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief)

KERKDIENSTEN Kerkdienst Grote Kerk Zondag 3 februari 2013 Grote Kerk 10.00 uur Voorganger: ds. W. Koerselman Er is kinderoppas en kindernevendienst Nederlands Gereformeerde Kerk Zondag 3 februari 10.00 uur ds. P.J. Weij, Vlaardingen Crèche en bijbelklas t/m groep 5, JaTov

Parochie H. Nicolaas Kerk van H. Petrus’ Banden – Delftweg 13 Zondag 3 febr.geen viering Kerk O.L.V. Altijddurende Bijstand - Burg. Baumannlaan 171 Zondag 3 febr.- 10.30 uur Eucharistieviering

Voorganger: Br. Humbert Bruma Ass.Voorganger:Br. Theo Bruma Eredienst elke zondag van 10:00 uur - 12:30 uur. Bidstond elke dinsdag van 19:30 uur - 21:30 uur. Ook activiteiten voor kinderen en jongeren.

Stichting ‘De Hoeksteen Gemeente’ Breevaartstraat 48 3044 AH Rotterdam (Spaansepolder)

Site: www.hoeksteengemeente.nl E-mail: hoeksteengemeente.rotterdam@hotmail. com

Live muziek groot succes bij Bingo Prachthuis OVERSCHIE - Het was geweldig gezellig bij de eerste live muziek bingo in Het PrachtHuis met deze keer zanger René. Jammer genoeg was Jack gevraagd te komen zingen in het Feyenoord Stadion. Maar hij had voor een vervanger gezorgd en wat voor een zanger, net zo gezellig. Alle aanwezigen kregen bij binnenkomst lekkere broodjes, gesponsord door Plus Richard de Zoete, en heerlijke hapjes in de pauze (alles natuurlijk inclusief voor 12,50 euro). Iedereen was aan het meezingen op de gezellige muziek en natuurlijk werd er gedanst en geswingd. En niet te vergeten dertien rondes bingoën. Met een nieuwe aanwinst (sponsor) Sammy’s

Snackbar & Grill, die ons geweldig verraste met een schaal vol heerlijke bitterballen. Waar iedereen lekker van gegeten heeft en vroeg: wij willen meer. Sorry dames, de volgende keer komt Sammy terug (dat is wat Sammy heeft beloofd). En top, pie de zonnebankbonnen van Be Sunny Zonnestudio, die geweldig

OVERSCHIESE

hielpen de bingo tot een succes te maken. Ook deze bingo was weer een gezellig succes, mede door de sponsors. Daarom bedanken wij onze sponsors Sammy’s Snackbar & Grill, Be Sunny Zonnestudio en Plus Rochard de Zoete voor hun medewerking. Op naar de volgende bingo op zondag 10 februari.

KRANT

Woensdag 30 januari - 58e jaargang nr. 5

Bar Uitgeverij: Singel 55, 2992 BN Barendrecht Oplage: 12.800 onder accountantscontrole Advertentie-afdeling: Tel. 0180 - 641 022 Tel. 06 - 22 50 30 28 Advertenties inleveren t/m maandag 16.00 uur. Redactie en administratie: ma. t/m vrij. van 09.00 tot 17.00 uur Tel. 0180 - 641 022 Fax 0180 - 619 983 E-mail: redactieoverschie@baruitgeverij.nl Site: www.overschiesekrant.nl Bezorging: De Overschiese Krant wordt elke woensdagavond en donderdag gratis huis-aan-huis bezorgd door geheel Overschie, bedrijvenparken Spaanse Polder en Noord-West, ’s-Graven-

landse polder, de Zweth en omstreken. Krant niet ontvangen? Bel tel 06 50 408 149. Columnisten: Oud-Overschie: John v.d. Berg Klokgelui: Parochie Heilige Nicolaas Protestantse Gemeente Overschie Politiek: Jeffrey de Rijken Wijnbespreking: Vinoloog Conny Castelein Overschie in oude ansichten: Dirk Brandhorst en Tineke Hoogenboom Scheurmail: Herco Kruik Journalisten / verslaggevers: Ralph van Twist, Tim Bazuijnen en Desley de Graaf De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en ingezonden kopij te weigeren, zonder opgave van redenen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding naar aanleiding van foutieve plaatsingen van advertenties en berichten in deze krant.

KLOKGELUI Dichter bij het geheim Een paar dagen terug moest ik in het huis zijn waar in zijn studentenjaren de dichter Leopold had gewoond. Ik wil niet beweren dat ik dan het gevoel heb heilige grond te betreden, maar toch, in precies dat zelfde huis waar ik op dat moment mijn zaakjes regelde had lang geleden, ergens tot in de loop van 1889, de dichter zitten blokken op zijn klassieke talen om vervolgens naar Rotterdam te verhuizen en daar voor bijna de rest van zijn leven als docent werkzaam te zijn. Één van zijn leerlingen aan het Erasmiaans was, zoals bekend, de latere dichteres Ida Gerhardt. Zij bewonderde haar oude leermeester zeer en schreef onder andere over hem: ‘Heel Rotterdam, zijn huizen en zijn kaden,/ bestond voor mij bij Leopolds genade./ Ik zag – een kind – hem in de avondstad/ als Cheops door de sterrentuinen waden’. Donderdag 31 januari, een uitzonderlijk goed gekozen datum trou-

wens, vindt, als start van de Poëzieweek, de 14e Gedichtendag plaats en wordt tevens afscheid genomen van de huidige Dichter des Vaderlands, oud-Overschieënaar Ramsey Nasr. Leopold noteerde ooit de prachtige regel ‘O rijkdom van het onvoltooide’ en ik zie dan altijd meteen Mozes staan op de top van de Nebo, heel dicht bij het beloofde land waarin hij zelf niet zou binnengaan. Leopold stierf jong, 60 pas. Herman de Coninck, net een paar maanden 53 toen hij kwam te overlijden, schreef vrolijk en aanstekelijk in alle ernst over de kracht van de poëzie ‘Zo is hier elke dag: de bloemen/ gaan de perken te buiten, bomen/ waaien in het honderd, en van overal/ stroomt klaarte toe/ als volk voor een voetbalwedstrijd./ Reeds komt de zon het terrein op-/ gelopen, stralend van zelfvertrouwen./ En even sterk zijn hier de dichters./ Hun stevige beelden bewerken de realiteit/ als boeren het land,/ een hele werkelijkheid kunnen zij/ in hun armen dragen./ Ik hou van dit land./ Als ik ooit uitwijk neem ik het mee./ Ik zal zijn naam noemen/ en het zal me volgen.’

11

Dat gedicht zou mooi letter voor letter en woord voor woord geschilderd kunnen worden op de kopmuur van de flat hoek Baumannlaan-De Lugt. Kan de Deelgemeente daar even voor zorgen? En wij? Wij lezen op donderdag 31 januari allemaal een stuk of wat gedichten, - ga u gang! Proef de woorden, laat u verrassen, laat u meenemen door de beelden en de woorden naar het schone land van de poëzie. Uw dag wordt er beter van. Lees van Leopold of Gerhardt, Nasr of De Coninck, wie ook. Lees desnoods vanwege de jarige Koningin Beatrix alle verzen van het Wilhelmus. En als u toch bezig bent, lees een Psalm! En mocht u er echt niets van snappen, van die Psalm, laat het me weten. Dan kom ik langs, lezen we samen, lezen we ons samen dichter bij het geheim van Gods genade.

Willem M. de Boer predikant Grote Kerk www.grotekerkoverschie.nl

Oud-ledentoernooi bij tafeltennisvereniging OVERSCHIE - Dit jaar bestaat tafeltennisvereniging Overschie 65 jaar. Voorzitter André van der Heijden: ,,Om dat te vieren, staat er in 2013 een hele reeks activiteiten op het programma”. De eerste was op 20 januari, een toernooi voor oudleden. Bij de start om 11.00 uur was de kantine van de tafeltennisvereniging overvol. Deelnemers kwamen uit alle windstreken, er waren zelfs deelnemers speciaal uit het buitenland voor dit toernooi overgekomen. Onder het motto ‘gezellig en veel spelen’ had de toernooileiding een indeling gemaakt met twee sterktegroepen die beiden uit twee meerkampen bestonden. Na een aantel speelronden was al duidelijk dat bij de conditie van sommige oud-leden vraagtekens gezet konden worden. De pauze met erwtensoep en broodjes kwam dan voor velen als een welkom geschenk. Na het optrekken van de kruiddampen, waren de vier poulewinnaars bekend. Winnaar van poule A1 werd

(niet geheel onverwacht) Dario Prodanovic, met als verrassende tweede Gerard de Kovel. Poule A2 werd gewonnen door de uit Ierland overgekomen Erwin de Zwarte met op een goede tweede plaats Quan. Poule B1 werd een prooi voor Wim de Gast, die oud-jeugdlid Eno Mulder naar de tweede plaats verwees. De laatste poule tenslotte ging naar Annie Edixhoven, die met rugklachten nog een prima prestatie leverde en in vier games de sterkste was over Cor Sannes. De finales tenslotte waren van een hoog niveau. Dario pakte op de beslissende momenten de punten en werd daarmee

winnaar van de A-poule. Erwin mocht de beker voor de tweede plaats mee naar Ierland nemen. De eerste plaats in poule B ging naar Wim de Gast, die de moegestreden Annie geen kans meer gaf. Na de prijsuitreiking (de prijzen werden beschikbaar gesteld door SuperSports) was het nog lang gezellig in de kantine van de tafeltennisvereniging. De deelnemers waren allen zeer te spreken over de organisatie, waarbij het initiatief van TTV Overschie zeer werd gewaardeerd. Er waren zelf oudleden die een jaarlijks toernooi wel zouden zien zitten. Misschien?

Tennispark Overschie wordt tennispark OverdeSchie OVERSCHIE -Tennispark Overschie, met dertien kunstgrasbanen die het hele jaar open zijn, is nog altijd een begrip in de regio. Op 1 februari 2013 maakte Pascal Grootscholten, samen met zijn vrouw Belinda, een nieuwe start als exploitant van het park. Pascal is al 25 jaar actief in het tennisvak als hoofdtrainer en parkmanager. Deze overname ziet hij als een geweldige kans om het park nieuw leven in te blazen en tennis weer terug op de kaart van Overschie te zetten.

Metamorfose Tennispark Rotterdam Overschie wordt tennispark OverdeSchie, met een knipoog naar de ligging van het park (over de Spaanse brug aan de Schie). De komende weken wordt er hard gewerkt om het tennispark in een nieuw jasje te steken. Het paviljoen ondergaat een metamorfose en krijgt een frisse uitstraling in beach-stijl. Het hekwerk en de paden rondom de banen krijgen een opknapbeurt. Vanwege de verbouwing is het

paviljoen van vrijdag 1 tot en met zaterdag 9 februari gesloten. Tijdens deze periode kan er wel getennist worden en is er gratis koffie en thee. Op zondag 10 februari is er een openingstoernooi waar de leden van het park kennis kunnen maken met de nieuwe eigenaren. Op zaterdag 9 maart is de officiële opening op de open dag. Dan is iedereen welkom om een kijkje te nemen op het park en een balletje te slaan.


. N O O S COMING

De nieuwe

OPEL ADAM

ÉÉN AUTO. DUIZEND GEZICHTEN.

De ADAM brengt personalisatie naar een hoger niveau. Van de velgen tot aan het dak, het ontwerp van ieder interieur en exterieur detail ligt in jouw handen. Jij vormt de auto precies zoals ‘ie het best bij jou past. En om dat nog eenvoudiger te maken, krijg je nu € 500,- cadeau om je ADAM verder te personaliseren. Kom voor meer informatie naar onze showroom.

l

Voor de zekerheid

w w w.eefenhuub.nl

Eef en Huub Rotterdam-Noord Ceintuurbaan 133 3051 KA Rotterdam Tel. (010) - 211 11 11

Eef en Huub Rotterdam-Zuid Aristotelesstraat 34 3076 BD Rotterdam Tel. (010) - 291 61 61

Eef en Huub Berkel Raadhuislaan 20 2651 DB Berkel en Rodenrijs Tel. (010) - 511 27 66

Eef en Huub Capelle Klaverbaan 22 2908 KD Capelle aan den IJssel Tel. (010) - 442 23 88

Gemiddeld brandstofverbruik 5,5-5,0 l/100km; gemiddelde CO²-uitstoot 129-118 g/km, volgens richtlijn R (EC) nr. 715/2007.

Deze actie is van toepassing op ADAM JAM, GLAM en SLAM en is geldig op nieuwe klantenorders t/m 28 februari 2013, registratie uiterlijk 30 juni. Zie voor volledige actievoorwaarden opel.nl.

Kokosmassage

Dit weekend bij de Warmste Bakker

30 minuten voor 15 euro

Voor de Liefhebbers Bij aankoop van een Speltbrood

2 Spelteierkoeken GRATIS Appelflap 100% Roomboter

Espresso Nougatine taartje nu €

nu per stuk €

1,35

Roomboter Jan Hagel

7,98

nu per zakje € Kaas:

Jong Belegen

De verzachtende werking van kokos is geschikt voor het soepel houden van de huid. Kokos laat een dun beschermlaagje achter op de huid en is dus geschikt voor de droge en gevoelige huid. De pakking voedt de huid en maakt de huid zacht. De behandeling wordt uitgevoerd op de rug. Deze aanbieding is geldig in februari 2013.

Verfijnde Vleeswaren:

500 gram

€ 4,55

500 gram

€ 4,55

Jong Komijne

2,98

U bent van harte welkom bij Massagepraktijk Morijn om een kokosmassage te ervaren. De heerlijke ontspanningsmassage met pakking wordt uitgevoerd met heerlijk geurende warme kokosolie en kokospakking. Laat u meevoeren op de geur van kokos en ervaar een moment voor uzelf!

Katenspek 100 gram

€ 1,49

100 gram

€ 0,98

Ardenner boterhamworst

WAT MAG U VERTELLEN OVER VOLKOREN?

Over vezelrijke producten zoals volkorenbrood mag u zeggen dat ze een positief effect hebben op de werking van de darmen en de stoelgang. Dit omdat volkorenbrood per 100 gram 6 gram of meer voedingsvezels uit tarwe, rogge, haver of gerst bevat.

STOER VOLKOREN ONS NIEUWE SUCCES BROOD !!!

Massagepraktijk Morijn & Fishspa Center Rotterdam

Cees v.d. Berg - Burg. Bosstraat 42

Vennipperstraat 116 www.massagepraktijkmorijn.nl 06-489 20 300 Behandeling volgens afspraak.

tel. winkel 010 - 437 29 59 - telefax 010 - 415 18 49

overschie_wk05_2013  

http://overschiesekrant.nl/week05/overschie_wk05_2013.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you