Page 1

N I E U W S -

E N

Oude Maas

A D V E R T E N T I E W E E K B L A D

Pannenkoekenhuis

WINTERVOORDEEL

Van 1 oktober tot en met 30 april

ALLE OUD HOLLANDSCHE

PANNENKOEKEN

Donderdag 31 januari 2013

E5

NIET IN WEEKEINDEN EN OP FEESTDAGEN

Deze week o.a. in

Sfeervol schaatsplezier op ijsbaan

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

Welkom

Gospelkoor Relight pakt groots uit

het hele jaar, 7 dagen in de week DEUREN EN KOZIJNEN

Smaling bileum 30 Jarig Ju Advertentie elders in deze krant.

Gemeentenieuws zie pag. 8 ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 31 januari 2013

Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: (010) 506 11 11 Fax: (010) 501 81 80 E-mail: info@albrandswaard.nl Website: www.albrandswaard.nl Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur

Nieuws

Openingstijden afdeling Bouwen en Wonen elke werkdag: 09.00 - 12.30 uur ’s middags: op afspraak Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111 Spreekuren burgemeester en wethouders Wilt u met de burgemeester of een van de wethouders spreken? Bij u thuis of in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via bestuurssecretariaat@ albrandswaard.nl. Collecte 3 t/m 9 februari: Hersenstichting Nederland

Aangevraagd / voorgenomen

Maandag 4 februari rond 12.00 uur wordt het eerste NL-Alert controlebericht uitgezonden. Aan de hand van dit bericht kunnen mensen in Albrandswaard nagaan of hun mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat u niets hoeft te doen. In 2013 volgen nog twee controleberichten: op 6 mei en op 4 november. NL-Alert is een nieuw landelijk alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de direct omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. Kijk voor meer informatie op www.nl-alert.nl

Werkzaamheden Onderhoud bosplantsoen door middel van uitdunning Waarom?

Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht.

Bekendmakingen

Controleberichten NL-Alert

Wanneer? Informatie?

Bosplantsoenen zijn groenstroken van gemengde beplanting met een natuurlijk karakter. Bosplantsoenvakken zijn belangrijk om te hebben en moeten onderhouden worden zodat deze gezond en gevarieerd blijven. Het onderhoud wat toegepast wordt bij bosplantsoen heet dunnen. Bij het uitdunnen wordt een gedeelte van het plantsoen bij de grond afgezaagd. Hierdoor ziet het bosplantsoen er na de werkzaamheden wat kaal uit. U kunt er echter gerust op zijn dat de overgebleven beplanting in het voorjaar weer uitloopt en volop kan groeien en bloeien en dat de afgezaagde struiken na verloop van tijd ook weer uit gaan lopen. Februari 2013 Afdeling Beheer Openbare Ruimte, Stijn Schouwenaars, telefoon (010) 506 17 65 / e-mail s.schouwenaars@ albrandswaard.nl

Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen.

van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening.

Omgevingsvergunning Rhoon - Saffierlaan 29, 3161 PL - plaatsen dakkapel - Werkersdijk 16, 3161 BN - plaatsen twee dakkapellen Voorlopige voorziening aanvra- Op de percelen van voormalige woningen Kleidijk 28 t/m 66, 3161 gen Het kan zijn dat u tegen een bepaald HH - bouwen 28 eengezinswoninbesluit bent en: gen 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt Voorgenomen beslissing art. 48 gedaan en 83 wet GBA 2. dat het besluit van de gemeente Na uitvoerig onderzoek is gebleken leidt tot een situatie die niet kan dat de volgende personen niet meer worden teruggedraaid op het adres wonen waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie U kunt dan een voorlopige voor(GBA) van Albrandswaard staan ziening aanvragen bij de Voorzieingeschreven: ningenrechter van de Arrondis- De heer R.J. Brugman, Spechtsementsrechtbank in Rotterdam. straat 9, 3161 TR Rhoon Een voorlopige voorziening is geen Het college van burgemeester en definitief besluit, maar zorgt ervoor wethouders is van plan de vermelding in de GBA voor deze personen dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie te wijzigen in ‘verblijfplaats onbeover voorlopige voorzieningen kunt kend’. Hierdoor wonen deze personen formeel niet meer in Nederland. u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Bent / kent u een van genoemde personen? Neem contact op met de Omgevingsvergunning gemeente. Telefoonnummer (010) Rhoon 506 11 11 / e-mail: info@albrands- Regenboog 250, 3162 XA waard.nl. plaatsen twee dakkapellen (datum bekendmaking: 23-01-2013) Verleend / besloten - Werkersdijk 33, 3161 BL - uitbreiden bestaande opbouw garage (daBezwaar maken tum bekendmaking: 25-01-2013) Als u het niet eens bent met een

deschakelalbrandswaard.nl Vergaderingen

Politieke Markt - Carrousel Wanneer? Waar? Agenda:

Maandag 4 februari 2013, 19.30 uur Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal Griffiezaal 20.00 - 20.45 uur Recreatiesluis Koedood 20.45 - 21.00 uur Verklaring van geen bedenking nieuwbouw Klepperwei in Essendael Atriumzaal Besloten 19.30 - 20.00 uur MPO tussenstand Openbaar 20.00 - 20.30 uur Bundeling transitiegelden AWBZ en Jeugdzorg BAR-gemeenten

Inzameling plastic

Deze week bij De Schakel de folder van:

Wanneer/waar? Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur, gemeentehuis van Barendrecht (Binnenhof 1, Barendrecht) Agenda Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Elke eerste zaterdag van de maand zamelt de gemeente in Portland en Rhoon-Noord inclusief Poortugaalseweg, Rhoonsedijk, Slot Valkensteinsedijk, Slotsedijk en Varleweg oud papier in. Zet de papiercontainer voor 09.00 uur op de aanbiedplaats voor de containers. Los papier wordt niet meer opgehaald. Meer scheiden, minder afval.

80

Kijk voor de laatste stand van zaken op www.albrandswaard.nl > gemeenteraad en formele stukken.

Welstandscommissie

Inzameling oud papier en karton

100

60

Van januari t/m december 2012 is 95 ton plastic ingezameld. Dit is 8 ton meer dan in 2011. Ca. 1.000 ton verdwijnt nog in het restafval.

40

20

0

Tendens

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl

Care Autoschade (Rhoon)

Charline

(Albrandswaard)

Reactie burgemeester op aankondiging aftreden Beatrix Burgemeester Ger van de Velde-de Wilde stond maandagavond voor aanvang van de raadsvergadering kort stil bij de aankondiging van het komende aftreden van de Koningen. Ook voor de lezers van De Schakel gaf ze een reactie: ‘Met veel respect heb ik kennis genomen van het aangekondigde aftreden van Hare Majesteit Koningin Beatrix. Ik heb haar leren kennen als een enthousiaste, hardwerkende en meelevende persoonlijkheid. Ze straalde grote betrokkenheid uit naar de samenleving en in het bijzonder bij moeilijke situaties werden haar warme woorden als een grote steun ervaren. Ik hoop dat zij nog vele jaren in goede gezondheid in ons midden mag zijn.’

Zie onze advertentie elders in de krant De ijsclub van Poortugaal heeft een royale ijsbaan aan de Albrandswaardsedijk. Zodra het kwik op de thermometer daalt tot onder de nul graden bereidt het bestuur zich voor om te zorgen voor mooi glad ijs. De sneeuw tooide weliswaar het landschap in mooie winterse sfeer, maar voor de groei van het ijs was de sneeuw niet bevorderlijk. Vorige week kon de poort van de ijsclub eindelijk worden opengezet en konden schaatsers hun hart ophalen op de fraaie ijsbaan. Ook in de avonduren kon worden geschaatst. De verlichting aan de hoge masten zorgde voor een sfeervolle aanblik. Foto Kor van Pelt

Derde druk voor boek De Vergelding Voor het boek ‘De Vergelding. Een dorp in oorlog’ bestaat grote belangstelling. Zaterdag 19 januari werd het boek door auteur Jan Brokken en researcher Bert Euser in de Maranathakerk in Rhoon gepresenteerd om vervolgens op de markt te verschijnen. Na ruim een week is uitgeverij Atlas Contact in Amsterdam al bezig met de voorbereiding voor een derde druk. De verkoop loopt als een speer. De eerste en tweede druk omvatten samen een aantal van veertienduizend boeken. De Vergelding gaat over het oorlogsdrama aan Het Sluisje in Rhoon. Een loshangende elektriciteitskabel doodt een Duitse soldaat. Als vergelding worden zeven mannen van buurtschap Het Sluisje geëxecuteerd en hun huizen in brand gestoken. ,,Oorlog en een concreet verhaal is een actueel thema dat zoals gebleken is past in deze tijdgeest’’, verklaart Euser de interesse in het boek. ,,Wij zijn er erg blij mee.’’ Jan Brokken en Bert Euser hadden van boekhandels, die een vooruitgave

(010) 438 35 38

www.hypotheekshop.nl/hoogvliet

Jan Brokken signeert zijn succesvolle boek. Foto Kor van Pelt

en veel aandacht gaat krijgen van lezers die geïnteresseerd zijn in de oorlog dan wel liefhebber zijn van een spannend boek’’, aldus Euser. Na de positieve publicaties in de media liep de verkoop van het boek ook goed in de Boek- en Leeswinkel Het Witte Huys in Rhoon. De NRC wijdde in de vrijdageditie van 25 januari maar liefst twee pagina’s aan de schrijver Jan Brokken en het boek De Vergelding. Bij boekhandel Donner staat De Vergelding op de negende plaats van de top-tien van literaire non-fictie. Gezien de stapels boeken verwacht deze boekhandel veel kopers.

van het boek hadden ontvangen, al enthousiaste reacties ontvangen. ,,Nadat zij het boek hadden gelezen hebben vrijwel allen hun bestellingen verhoogd. Het signaal was duidelijk.’’ Het enthousiasme voor het boek wordt ook nog eens onderstreept door de lovende reacties van boekhandelaren op de site van Jan Brokken. De auteur werd na de presentatie in Rhoon door

Vorige week vond de officiële uitreiking van De Vergelding in Utrecht plaats met Geert Mak als gastheer. Deze bekende auteur merkte op dat het boek leest als een detective. ,,Het verschil is wel dat bij detective boeken de inhoud bij elkaar wordt verzonnen. Bij De Vergelding is dat niet het geval, want hetgeen beschreven is, is wel echt gebeurd’’, benadrukt Bert Euser.

diverse media gevraagd om het boek toe te lichten. Zo wijdde het radioprogramma Met het oog op morgen, dat dagelijks van 23.00 tot 24.00 uur plaats vindt, een gesprek van een klein kwartier met schrijver en researcher. Direct na dit gesprek werden digitaal 250 boeken besteld. ,,Langzaam maar zeker gaan we erin geloven dat dit een prominent boek gaat worden

www.deschakel-albrandswaard.nl

UW HUIS VERKOPEN?

Samen sterk

Jan Brokken zondag in TV-programma Brands boeken Auteur Jan Brokken is zondag 3 februari te gast bij Wim Brands in de VPRO uitzending ‘Boeken’. Wim Brands is dichter en journalist en als presentator werkzaam voor de VPRO sinds 1987. Zijn programma begint om 11.30 uur. Zondag 17 februari wijdt Radio President in het programma Tussen Kerkbank en Kantinestoel aandacht aan het boek en de schrijver. Die uitzending is van 11.00 tot 13.00 uur te beluisteren op de kabel Albrandswaard FM 107.9. De locatie van de uitzending is Boek- en Leeswinkel Het Witte Huys. Aansluitend zijn geïnteresseerden van 13.00 tot 14.00 uur in de winkel welkom om de schrijver te ontmoeten. Om alle inwoners de gelegenheid te geven een toelichting van Jan Brokken op zijn boek te horen wordt zondag 21 april van 15.00 tot 17.00 uur een lezing en ontmoeting met Jan Brokken in Het Kasteel van Rhoon georganiseerd.

O’Liessie Kids Shoes

ORGANISEREN ZONDAG 3 FEBRUARI A.S. EEN

Avenue Carnisse 273, 2993 ME Barendrecht Tel.: 0180 - 556 117

OUTLETMIDDAG zie de advertentie elders in deze krant


LAATSTE WEEK WINTEROPRUIMING!!!

19,50

Karpetten OP = OP

SLA UW SLAG!

Restant rollen Marmoleum VAN € 31.00 VOOR

M OF BREUNU NCH

1.70 X 2.40 WOL EN SYNTHETISCHE

BIEFSTUK

VAN 20% TOT 50% KORTING.

€ 5.00 P/M2

MET GRATIS VOOR- & NAGERECHT

WINTER SALES

1.00 T/M 5.00 METER LENGTE OP 2.00 METER BREED.

VAN BEKEND FABRICAAT

Dagsoep - Biefstuk - Dessert van de dag

Overgordijnen en G Fabrieks WE = EG Inbetween W partij Parket A-KEUS IN DIVERSE KLEUREN EN

VISGERECHT

DESSINS .

DUO PLANKEN MET TOPLAAG 6.MM EIKEN –LAPACHO- CURUPAY AMARILLO – WALNOTEN

NU MET 40 % KORTING EXCL MAKEN.

VAN 20% TOT 30 % KORTING

MET GRATIS VOOR- & NAGERECHT

Huisgemaakte kroketjes - Zarzuela Crème brûlée

Opgeruimd staat netjes ! DIVERSE DEKBEDDEN POLYDAUN 1 PERSOONS HALVE PRIJS !

ELKE ZONDAG BRUNCH VAN 12.00-14.00 UUR

DIVERSE DEKBEDOVERTREKKEN CINDERELLA 1 PERSOONS HALVE PRIJS ! DIVERSE SIERKUSSENS VAN 39.95 VOOR € 10.00 ( 45 X 45 )

Alleen op reservering

‘t Vlak 5, Barendrecht T: 0180 - 62 26 66

N NE DIJ R O T- G INAA N M TE PIJ - LA ITEN A T T U B KE N: K I - PAR EN ING A N ER LZA EN NNE NW I IAA BEDD B O C Z PE

www.vanhemertwoonsfeer.nl info@vanhemertwoonsfeer.nl

S

Noldijk 41a, Rijsoord | T. 0180 - 621220

Kijk voor de mogelijkheden en menu’s op:

www.wevershoeve.nl

Gastronomische verwennerij bij de Wevershoeve

30 Jaar deuren en kozijnen, dat vieren wij met mooie jubileum acties! Buitendeur hout type JS 319. Met gietwerk en uniek draairaam aan binnenzijde.

ie Jubileum act

25%

ie Jubileum act

korting

Normaal 1270 Euro Nu

900 Euro

Voor al onze producten geldt: Gratis inmeten en exact op maat gemaakt.

!

s lopen um actie e il b ju e februari. Dez tot eind r o o d g eenmali

bileum 30 Jarig Ju

Smaling

Op de 4 afgebeelde buitendeuren. Met gietwerk en draairaam aan binnenzijde. .

HOUT EN KUNSTSTOF

Showroom en fabriek. Nijverheidsweg 15, 3161 GJ Rhoon. Tel. 010 - 5013191 Email j@smalingdeuren.nl

WWW.SMALINGDEUREN.NL DE GROOTSTE IN DE REGIO


NIEUWS

Donderdag 31 januari 2013

Gesprek over Watersnood in TK&KS In het radioprogramma Tussen Kerkbank en Kantinestoel wordt zondag 3 februari bij radio President uitvoerig gepraat over de watersnood 1953, nu zestig jaar geleden. Jan Jongerius praat van 12.00 tot 13.00 uur met de voorzitter van de Oudheidkamer RhoonPoortugaal, Arie Beukelman, die heel veel weet over deze enorme ramp en met de heer Verheij, die gespaard is gebleven, terwijl een gedeelte van zijn familie is verdronken. Wat had dit voor impact op een slachtoffer? Zowel in Rhoon, als Poortugaal en Hoogvliet waren er slachtoffers te betreuren, terwijl er ook veel vee is verdronken en er veel materiële schade was op het eiland IJsselmonde.

Gospelkoor Relight pakt met concert en CD-presentatie groots uit ,,We gaan het groots aanpakken, daar houden we van’’, zegt voorzitter Annelies Mons van het Gospelkoor Relight uit Poortugaal over het concert met CD-presentatie op 9 februari in de Hervormde Dorpskerk aan de Groene Kruisweg in Poortugaal. ,,We zingen tegen de achtergrond van een 8 meter breed en 5.5 meter hoog decor met licht. We krijgen techni-

CD bestemd voor de Stichting Victorie Pompen van Jan Mons in Poortugaal. Jan Mons ontwikkelde een touwpomp waarmee in ontwikkelingslanden op een eenvoudige wijze schoon water opgepompt kan worden. Door het schone drinkwater neemt ook de gezondheid van de bewoners toe. Voor koor Relight een prachtig doel om daaraan de opbrengst van de CD

relight.nl. Het Gospelkoor Relight bestaat bijna 30 jaar. ,,Op initiatief van hervormde en gereformeerde jongeren in Poortugaal zijn we in 1984 van start gegaan. We zijn uitgegroeid tot een volwassen koor en inmiddels geen jongerenkoor meer’’, licht de voorzitter toe. Dirigent van het koor is Rob de Jong. ,,Daar zijn wij ontzettend blij mee. Zijn aanpak is bevlogen

Het programma is te volgen via internet op www.radiopresident.nl en in Albrandswaard via de kabel FM.107.9. Het programma wordt herhaald op dinsdag 5 februari van 11.00 tot 13.00 uur.

Dieren Centrale Nederland Vermist: Poes, schildpad, witte bef en wit aan poten, is gechipt, Kruisdijk Poortugaal. Gevonden: Reu, pointer x, wit-bruin gevlekt, zwart tuig om + lampje, Slotsedijk Rhoon. Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0186-603405. Kijk voor meer gegevens op www.dierencentrale.nl

Het gospelkoor Relight is zaterdag te zien en te horen in de Dorpskerk Poortugaal. sche ondersteuning van Frits Heuvelink Graphony en voor enkele nummers studeren we een choreografie in. Ons concert is een totaalplaatje van beeld en geluid in een mooie Dorpskerk. We hopen dat veel mensen op het concert afkomen.’’ Het concert begint om 19.45 uur, de toegang is gratis. Het is de derde CD van Relight en net als bij de tweede is ook de opbrengst van deze

D G A A L R E V S J I R IN P oningen tot 120 m² in Hoogvliet eengezinsw

VANAF

€173.000,- V.O.N.

www.heerlijkhoutingen.nl

 DE VISSER

DE VISSER METAALRECYCLING

METAALRECYCLING

Inkoop oude metalen, kabels, elektronica, schroot en katalysators.

oude metalen, kabels, Ook Inkoop voor analyse van al uw metaal.

te verbinden. ,,De kosten die verbonden zijn aan het maken van de CD hebben we met diverse acties als het houden van een bazar al bij elkaar gesprokkeld’’, aldus Annelies Mons. Na afloop van het concert gaat de CD direct in de verkoop. De kosten zijn 10 euro. Na het concert zijn de CD’s te verkrijgen bij Herjet van Zoest-Visser, 0102028873 of herjet@outlook, com of www.gospelkoor-

en professioneel. Dat kan ook niet anders want onze dirigent is tevens directeur van de stichting Continentals, bekend van de uit Amerika komende Continental Singers die over heel Europa uitzwermde. Rob is daar als jonge knul begonnen en heeft in de jaren ’90 de kindertak in Europa opgepakt. Rob is een dirigent die niet alleen ons weet te enthousiasmeren maar tevens de gehele zaal

meekrijgt.’’ Omdat de leden graag gospelmuziek zingen duidt Relight zich aan als gospelkoor. Ook rustige ballads zijn favoriet. ,,Wel altijd meerstemming met al dan niet solisten van ons eigen koor’’, benadrukt Annelies Mons. Relight is een geliefd koor in de regio. Dat blijkt ook uit de agenda. Voor dit jaar staan alweer diverse optredens genoteerd en inmiddels zelf al een optreden in december 2014. Het gospelkoor repeteert gemiddeld een keer in de week in gebouw De Haven. ,,Nieuwe leden kunnen zich aansluiten, hoewel we sinds enige tijd een ledenstop hanteren. We zijn nu om en nabij de dertig leden. Dat aantal willen we zo houden’’ geeft de voorzitter aan. ,,Wie nu lid wil worden komt op een wachtlijstje te staan. Als er een plekje vrij komt volgt een uitnodiging voor een kleine auditie.’’ Kenmerk van Relight is volgens Annelies Mons dat het op hoog niveau zingt. ,,Onze dirigent haalt dat nog eens extra uit ons. In de afgelopen jaren is dat niveau alleen maar verbetert en het enthousiasme er niet minder op geworden. Wat ook bijzonder aan dit koor is dat het een hechte groep is. Het is niet alleen maar de wekelijkse uurtjes met elkaar zingen. We gaan weekendjes met elkaar op stap en er wordt aandacht besteed aan elkaars rouw- en trouwmomenten. Leden zijn ook trouw, want er zijn nu nog steeds enkele leden die vanaf het prille begin lid zijn. Relight is een koor dat oog en oor heeft voor elkaar.’’

Uw ontmoeting met Koningin of Koning Koningin Beatrix en kroonprins Willem-Alexander hebben deze regio regelmatig bezocht, de afgelopen jaren. Hebt u Koningin Beatrix weleens ontmoet, of van heel dichtbij meegemaakt? Of hebt u oog in oog gestaan met onze aanstaande Koning Willem Alexander? In uw woonplaats of ergens anders in binnen- of buitenland? Schrijf erover en laat het ons weten. Als u er een foto bij hebt, is dat helemaal prachtig. Uw verhaal geven we graag een plekje in ons blad en/of op onze website. Stuur uw verhaal (en foto) naar redactiebarendrecht@baruitgeverij.nl. Uw digitale foto kunt u daar ook heen sturen. Hebt u wel een foto maar niet digitaal? Stuur dan de foto met uw adres (voor terugzending) en telefoonnummer naar BAR Uitgeverij BV, t.a.v. redactie, Singel 55, 2992 BN Barendrecht. Vragen? Bel de redactie, 0180-641022.

,

Column wethouder Raymond van Praag elektronica, schroot en katalysators. Ook voor analyse van al uw metaal.

Poortugaal in ontwikkeling

E.K.-actie bij De Visser metaalrecycling! Op vertoon van deze advertentie ontvangt iedere klant bij inlevering E.K.-actie bij DeIedere Visser van metalen een leuke E.K.-attentie. week wat metaalrecycling! anders in het Opteken vertoon advertentie ontvangt iedere klant bij inlevering van devan E.K. deze Spaar ze allemaal!!! Geldig t/m 11-6-2008.

Ook voor analyse van al uw metaal.

van metalen een leuke E.K.-attentie. week59wat anders in het Deijffelbroekselaan De hoogste inkoopprijzen van de regio. Iedere Pernis-Dorp teken van de E.K. Spaar ze allemaal!!! Geldig t/m 11-6-2008.

59 De hoogste inkoopprijzen de regio. Deijffelbroekselaan CONTANTE BETALING van 06-14226553 Pernis-Dorp

Mobiel

Openingstijden: & SNELLE SERVICE 07.30-17.00 uur CONTANTE BETALING

& SNELLE SERVICE

Weging d.m.v. geijkte weegschaal.

Zaterdag: 07.30-12.00 uur.

Weging d.m.v. geijkte weegschaal.

Mobiel 06-14226553 Openingstijden: 07.30-17.00 uur Zaterdag: 07.30-12.00 uur.

Het is een spannend moment voor de ontwikkelingen in het centrum van Poortugaal. Vorig jaar is de Rabobank gesloopt om plaats te maken voor winkels en woningen. De uitgangspunten die door onze gemeenteraad zijn vast-

gesteld, zijn nog steeds actueel. Het is nu de vraag of dit bouwplan op dit moment ook te verwezenlijken is. Binnen enkele weken hopen we van de ontwikkelaar te vernemen of er een bouwplan te realiseren is dat aan die uitgangspunten voldoet. We willen dat er gebouwd wordt met een dorps karakter wat goed aansluit bij de rest van het centrum van Poortugaal. We zouden graag zien dat er een winkelaanbod wordt gerealiseerd die kan bijdragen aan de loop en de bestedingen. Niet meer van hetzelfde dus, integendeel. Of de woningen zich zullen richten op een bepaalde doelgroep zoals ouderen of starters, is op dit moment ook nog niet duidelijk. In beide gevallen zou het een welkome aanvulling zijn op het

bestaande aanbod. Aan de overzijde van de Waalstraat, in de Emmastraat, zal kinderopvangbedrijf BonBon eind van deze maand helemaal zijn verhuisd naar de nieuwe locatie aan de Albrandswaardsedijk, waarna deze panden ook kunnen worden gesloopt. Het gebouw van de peuterspeelzaal is al een tijd langer leeg door hun verhuizing naar basisschool De Parel. Ook dat gebouw kan dan dus verdwijnen. Aan deze kant van de Emmastraat kan dan een aantal woningen worden gebouwd. Na al het goede nieuws voor het centrum van Rhoon van vorig jaar door de toekenning van bijna negen ton subsidie, ziet het er naar uit dat 2013 ook voor het centrum van Poortugaal een belangrijk jaar wordt!

3

ZIJKRANT Russische middag bij ANBO De ANBO houdt dinsdag 5 februari weer een bijeenkomst. Deze middag zal het Russische ensemble Kwitka optreden. Dit is een Delfts/Oekraïens trio. Het bezorgt met zijn optreden liefhebbers van romantische, folkloristische en licht klassieke klanken een aangename middag. Uitgedost in kleurrijke kleding uit Rusland en Oekraïne is het een daarnaast ook een leuke show om te zien. Het trio staat garant voor een show waarbij het publiek kan weg zwijmelen tijdens soms bekende maar vaak melancholieke en nostalgische zang en muziek. In Rusland is het om deze tijd hartje winter, heel wat graadjes kouder dan in Nederland. Kwitka heeft de show de naam ‘Wintershow 2013’ meegegeven. De bijeenkomst wordt gehouden in De Brinkhoeve aan de Kerkstraat 12 in Poortugaal. Aanvang 14.00 uur; zaal open 13.30 uur.

Andere datum 50+ Restaurant De Ontmoeting Portland In tegenstelling tot voorgaande berichten is de eerstvolgende opening van het 50+ restaurant De Ontmoeting’ op dinsdag 12 februari. (dus niet op 13 februari) Het 50+ restaurant ‘De Ontmoeting’ in Portland bestaat alweer een aantal jaren. Tijdens de maandelijkse diners wordt er lekker gegeten en ontstaat er veel gezelligheid Voor 9 euro wordt er een smakelijk drie-gangendiner geserveerd. Dit keer staat er op het menu: vooraf kippensoep, gevolgd door een stamppotbuffet. Het nagerecht is vruchtenyoghurt. De avond wordt afgesloten met een kopje koffie of thee. In verband met verbouwingen in het wijkcentrum Komforta is het restaurant verplaatst naar een ruimte in de bibliotheek. Het aantal plaatsen is beperkt. Opgeven uiterlijk 11 februari tot 10.00 door te bellen met Stichting Welzijn Albrandswaard, telefoon 010-5011222.

Welkom aan tafel De eerstvolgende maaltijd voor alleenwonenden is gepland op woensdag 6 februari zoals vanouds in ’t Centrum aan de Bernhardstraat te Rhoon. Vanaf 17.15 uur is men welkom voor een kopje koffie of thee waarna iedereen om 17.45 uur aan tafel gaat. De kosten bedragen 7 euro per persoon. Opgeven tot 2 februari bij de bekende adressen: mevrouw R. Verhoeckx, Zwaluwenlaan 28, telefoon 5060226 en mevrouw N. Stout Bachlaan 4, telefoon 5018970.


”•–•—˜™

Een flexibel pakket voor een vaste prijs.

₏ 4950,–

Š ‹Œ Œ Ž ‰   Â Â?Â?Â? Â Â?Â?Â?Â?

Inhoud van het pakket o.a.: - laatste verzorging, aankleden - vervoer naar plaats van opbaring - kist of opbaarplank (keuze uit 5 kisten) - 1 rouwbezoek - 50 rouwbrieven naar keuze, incl. portokosten - crematiekosten/cq. begraven in algemeen graf - 50 kopjes koffie met een cake/koekassortiment - 1 bloemstuk (keuze uit 8 stukken) - de complete regeling en uitvoering van de uitvaart

 ­€Â? ‚ƒÂ?‚Â?„Â?Â… ­ ­Â?† 

†‡ˆ‚‰

Voor het complete pakket, zie onze website of vraag onze folder inclusief wilsbeschikking aan: http://www.uvvw.nl Marguerita en Wouter van Wijngaarden

    Â Â Â?Â?Â?Â?Â?

0181-620115

‘Een leven vol liefde verdient een liefdevol afscheid’

Uitvaartverzorging

010-242.98.12

Voor een betaalbaar grafmonument naar eigen wens

WWW.STEENHUYSNATUURSTEEN.NL Showroom in Zuidland op afspraak T 0181-400989 Info@steenhuysnatuursteen.nl M 06-53252575

De uitvaart die bij u past

Dag en nacht persoonlijk bereikbaar. Helder en transparant in tarieven. Geen financiĂŤle verrassingen achteraf.

Gratis informatie 0800 - 288 22 55

uijter

Binnenkort onze nieuwe vestiging geopend in Hoogvliet.

Melding van overlijden 0800 - 345 67 89 24 uur bereikbaar

Uitvaartverzorging

www.wimzwijnenburg.nl

Uitvaartcentrum Waterweg I Theemsweg 11 3201 LT Spijkenisse I T 0181 - 619 388

Omdat een uitvaart goed geregeld moet zijn. Betaalbare grafmonumenten plaatsing in hĂŠĂŠl Nederland

www.andersgedenkmonumenten.nl Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel • Tel. 010 75 28 837

    

collectie

2013

Graag even bellen (0187) 482431

Annette Zandpad 90 Middelharnis

BOEKHOUDING en

BELASTINGZAKEN

/DQJHZHJFLQGXVWULHWHUUHLQ3LQQHSRW 2RVWYRRUQH ZZZUHSURYRRUQHQO²UHSUR#UHSURYRRUQHQO

Tel. 010-4161039

Bankstellen, eethoeken, salontafels, vitrines, dressoirs, tv-meubels, kleingoed, witgoed, kleding, lp’s, fietsen, ed.

Tevens doen wij ook huisontruiming & verhuizingen

Openingstijden: ma. 12.00-16.00 uur, di. t/m za. 9.30-16.00 uur.

Mosoelstraat 2, 3193 EL Hoogvliet

06 - 10 91 38 86

Vlinderveen 536 3205 EN Spijkenisse www.uitvaartverzorgingspijkenisse.nl

298,-

 

zoekt spullen om de winkel te vullen.

Kijk voor meer informatie op onze website:

www.partuur.nl

TE KOOP GEVRAAGD

kleinmeubelen, boeken, platen, schilderijen, kleding, schoenen, gordijnen, vitrage en diverse klein huisraad.

010-4815166 06-51094965

GLAS- EN KOZIJNENHANDEL Naast alle soorten glas, EN ONDERHOUDSBEDRIJF zoals glas in lood en

PIET HAMERSLAG

DAG & NACHT SERVICE DAG & NACHT

GOEDKOOPSTE IN DE REGIO GOEDKOOPSTE

SERVICE

IN DE REGIO

Bel vrijblijvend voor meer Bel vrijblijvend voor meer informatie: Tel./Fax informatie: : 0181-640386

Tel./Fax 0181-640386 Autotelefoon :: 06-20492168 www.glashandelhamerslag.nl Autotelefoon : 06-20492168

spiegels, kunt u bij ons ook terecht voor hardhouten kozijnen. OĂłk voor schilderwerk. Koop nu voordelig uw

dubbele beglazing

eâ‚Ź 62,-

vanaf per m2 (inclusief plaatsen)

HOUD DE INBREKER BUITEN Bouwkundig beveiligingsbedrijf - www.vanduurensecurity.nl

www.computerstoday.nl / info@computerstoday.nl

Rotterdam e.o. I Capelle a/d IJssel I Schiedam I Spijkenisse I Waddinxveen I Gouda

BruidsjaponnenKringloop Hoogvliet

WWW.CVU.NL

Dag en nacht www.deruijteruitvaartverzorging.nl      

Uitvaartcentrum Wildzang I Wildzang 35 3075 DS Rotterdam-Zuid I T 010 - 466 11 00

0181 - 645609

vanafGeef de gewenste kleur aan uw uitvaart en wordt herdacht zoals u bent...

0181-314786

Al bijna 34 jaar uw senioren specialist!! De koffie staat altijd voor u klaar - Senioren bankstellen - Eettafels 80x80cm ook uitschuifbaar - Salontafels - Relax/opsta fauteuils - Dressoirs - Kleinmeubelen in blank en donker eiken - Senioren ledikanten evt. elektrisch verstelbaar en matrassen - Vitrage en overgordijnen - Div. stroken, M/boogvitrage, sluiervitrage - Tapijt en vinyl - Smyrna tafelkleden/spreien

Ziet u er ook zo tegen op?? Nieuw tapijt of vinyl op uw vloer!!

Wij regelen het allemaal voor u in 1 dag tijd!!

Wij verwijderen uw oude tapijt en meubels en plaatsen het nieuwe en zetten de meubels weer op zijn plaats terug.

Wilhelm Tellplaats 18 - 32 Wijk Oudeland, Hoogvliet 3194 HT, 010- 438 12 22 www.tmgcentrumhoogvliet.nl

Openingstijden: Dinsdag t/m Zaterdag 10:00 tot 17:00 uur

Ni

i l fh d

Ni

!! K d

t

* Indien voorradig. l

?K

Gratis vervoer!! Geen vervoer!! Geen probleem!! Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes thuis. Zonder verplichtingen. Bel gerust voor een afspraak: 010 - 438 12 22 l

tk

tt

R d i k t

l


NIEUWS

Donderdag 31 januari 2013

Kleine tweehonderd foto’s brengen Watersnood in beeld In de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal is zaterdag een foto-expositie van de door Rhoon en Poortugaal geteisterde Watersnood in 1953 geopend. De Oudheidkamer toont een kleine tweehonderd foto’s over de ramp in Rhoon en Poortugaal. Ook geven krantenknipsels een beeld van hetgeen zich in de geteisterde gebieden heeft afgespeeld. De Watersnood eiste in Rhoon drie slachtoffers en in Poortu-

gaal zes slachtoffers. Leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Albrandswaard ontvangen naar aanleiding van de 60-jarige herdenking van de Watersnood een boekwerkje dat geheel is toegespitst op hetgeen zich in Rhoon en Poortugaal heeft afgespeeld. De tekst in het boekje is van Cees Zevenbergen en de afgedrukte foto’s van Kor van Pelt. In 1953 beukte een stormachtige

noordwester wind op Nederlandse dijken. Na middernacht stroomde het water op veel plaatsen over de dijken en enkele uren later braken de eerste dijken door. In Rhoon was de Portlandse Zeedijk niet bestand tegen de storm en het opkomende water en in Poortugaal brak de buitendijk op twee plaatsen door. In Rhoon verdronk vader Cees van Wijnen met zijn twee zoontjes en in Poortugaal ver-

Er worden veel herinneringen opgehaald bij het zien van de foto’s.

Foto’s en rouwadvertenties van slachtoffers Het Sluisje voor het eerst in openbaarheid In de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal zijn behalve foto’s van de Watersnood ook foto’s van de oorlogssituatie bij Het Sluisje te zien. Foto’s worden getoond van de vlasfabriek, café De Tol van Zeger Dits, het stoomgemaal en de huisjes nabij gemaal en vlasfabriek. Zeven van deze huizen werden in 1944 door de Duitsers in de brand gestoken en zeven mannen, ter vergelding van een door een loshangende elektriciteitskabel gedode Duitse soldaat, geexecuteerd. Dit oorlogsdrama is met de komst van het boek ‘De Vergelding. Een dorp in tijden van oorlog’ actueel geworden en staat landelijk in grote belangstelling. In het boek gebruikt de auteur gefingeerde namen.

De Oudheidkamer toont voor het eerst foto’s en rouwadvertenties van de zeven slachtoffers. De namen van de slachtoffers zijn niet onbekend. De slachtoffers worden immers jaarlijks bij het oorlogsmonument achter de Hervormde Dorpskerk in Rhoon herdacht. Bijzonder is wel dat de foto’s van de slachtoffers en de rouwadvertenties te zien zijn. De slachtoffers zijn: Jacob de Raadt (29 jaar), Johannes Hendrik van der Wagt (31 jaar), Cornelis Barendregt (44 jaar), Leendert Hendrik Spoormaker (45 jaar), Leendert Hendrik Spoormaker (21 jaar), Leendert Kouwenhoven (24 jaar) en Johannes Kouwenhoven (22 jaar).

GEEN SCHAKEL ONTVANGEN? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar: schakel@moersteeverspreiding.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon 015-3694070

Foto Kor van Pelt

dronk de familie Verheij: Jan Verheij, zijn vrouw Neeltje, zoon Arie, dochter Maria en haar echtgenoot Klaas Vennema en hun kind Pieter. Zoon Arie Verheij, die zijn gezin verliet om zijn ouders Jan en Neeltje te helpen met huisraad op zolder te zetten, kwam eveneens in de golven om. Het huisje werd door de kracht van het water vrijwel weggeslagen. De Oudheidkamer laat met de foto’s een indrukwekkend beeld zien van de Watersnoodramp die ook Rhoon en Poortugaal trof. Veel ouderen weten zich de ramp nog als de dag van gisteren te herinneren. Schoolkinderen kennen de ramp alleen van verhalen en beelden. ,,Omdat de kinderen een boekje over de Watersnood hebben gekregen is het voor hen interessant om naar de Oudheidkamer te komen om de foto’s te bekijken’’, zegt bestuurslid Dubel. Groepen van scholen zijn dan ook welkom. Omdat de Oudheidkamer alleen op zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur geopend is, kunnen scholen voor een ander tijdstip een afspraak maken met secretaresse Annie van der Veen, 010-5067140. De Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal is gevestigd aan de Dorpsstraat 27.

Nieuws- en advertentieblad voor Albrandswaard (Rhoon en Poortugaal)

Daar teken je voor.

Testamenten. Bijdorpplein 41 | 2992 LB Barendrecht | T (0180) 556 735 | F (0180) 556 298 info@notbar.nl | www.daartekenjevoor.nl

Aantrekkelijke outlet in koepel bij Grand Café Abel Drie vrouwelijke ondernemers, die met hun winkels voor kinderkleding, kinderschoenen en dameskleding en schoenen gevestigd zijn aan het Strawinskiplein in Rhoon houden zondag 3 februari van 12.00 tot 17.00 uur een outlet in de koepel bij Grand Café Restaurant Abel in Rhoon. De ondernemers zijn Petra Havermans van MonnoM, Liesbeth Katsburg met haar winkel O’Liessie Kids Shoes en Bianca Nieswaag eigenaresse van Styledepot. ,,Het idee van organiseren van een gezamenlijke outlet is ontstaan om het zo aantrekkelijk mogelijk voor de mensen te maken’’, vertelt Bianca Nieswaag. ,,Zo’n grote outlet die we nu gaan houden is niet mogelijk in één van onze winkels. Daarom hebben we voor een ruime en leuke locatie gekozen en dat is de koepel

Albrandswaard staat stil bij watersnoodramp van 1953 In de Dorpskerk aan de Groene kruisweg in Poortugaal wordt vrijdagochtend 1 februari om 10.30 uur een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de slachtoffers van de watersnoodramp in 1953. In de dorpen Poortugaal en Rhoon zijn destijds 9 mensen omgekomen bij deze ramp. Samen met de nabestaanden staat burgemeester Ger van de Velde-de Wilde stil bij de ramp. In Rhoon verdronken destijds de echtgenoot en twee zoontjes voor de ogen van mevrouw Van Wijnen en haar dochtertje Willy. Mevrouw is inmiddels 96 jaar oud en de Stichting Ambulancewens aarzelde geen moment om mevrouw op te halen en het voor haar en haar dochter mogelijk te maken bij de herdenking aanwezig te zijn. Samen met de burgemeester zullen mevrouw Van Wijnen en haar dochter bloemen leggen op het graf van haar man en kinderen in Rhoon. Het programma: 10.15 uur: Inloop in de kerk; 10.30 uur:

Welkom en toespraak burgemeester Ger van de Velde-de Wilde; toespraak door de heer ACM van Eekhout, heemraad van het waterschap Hollandse Delta; voorlezen van gedichten door leerlingen van de Don Boscoschool in Rhoon. Tussen de verschillende onderdelen is er orgelmuziek te beluisteren, uitgevoerd door organist Gertjan Schalkoord. Aan het einde volgt een uitnodiging om met elkaar naar het graf van de familie Verheij te gaan voor het leggen van de bloemen. Na het leggen van de bloemen in Poortugaal is iedereen welkom voor een kopje koffie in de kerk. Rond 11.15 uur gaat het gezelschap naar de begraafplaats in Rhoon voor het leggen van bloemen bij het graf van de heer Van Wijnen en zijn zoontjes. Aansluitend gaat men naar de kleine oude begraafplaats in Hoogvliet voor het leggen van bloemen bij het graf van de heer Verheij, één van de slachtoffers uit Poortugaal.

Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 32.800 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV.

Donderdag 31 januari 2013 - 51e jaargang - nr. 8

“Anti-schoonzoon-clausule?”

Adres uitgever en advertentie-afdeling: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax. 0180-619983 Redactie: Sieka Romeijn-Hedmann (0180-612571, 06-17375371) Leonie Elzinga (06-10336090) Postadres: Postbus 390, 2990 AJ Barendrecht Bezoekadres: Walmolen 74, Barendrecht E-mail: redactiealbrandswaard@baruitgeverij.nl

bij Abel geworden. Met een groot aanbod en veel mensen wordt het vast erg gezellig in deze sfeervolle ruimte.’’ Aantrekkelijk van de outlet is natuurlijk ook dat op de te verkopen artikelen een korting van 70 procent wordt gegeven. ,,Onder het genot van een drankje kan er heerlijk worden geshopt’’, aldus een enthousiaste Bianca, want bij binnenkomst krijgt iedereen van de ondernemers een drankje aangeboden. ,,Natuurlijk willen we met dit initiatief ook laten zien dat we het als winkeliers op het Strawinskiplein leuk hebben met elkaar en dat het voor mensen aantrekkelijk is om er naar toe te gaan.’’ Het aanbod aan kinderkleding, kinderschoeisel, dameskleding en schoenen is gevarieerd. ,,We nodigen iedereen dan ook uit om langs te komen.’’

GRATIS KOEK EN ZOPIE in februari!*

Lever deze bon in

Intratuin Rhoon Stationsstraat 5, 010-5017755 Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl

* Geldig van 1 t/m 28 februari 2013. Alleen geldig tegen inlevering van deze bon bij Intratuin Rhoon. Maximaal 1 bon per bezoek per klant.

Expositie in Oudheidkamer

5

geeft kleur aan groen

Stichting Protestants Christelijke Zorgorganisatie Riederborgh te Ridderkerk zoekt leden Raad van Toezicht Kijk op www.werkenbijriederborgh.nl voor meer informatie.

Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Bezorgklachten: Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar schakel@moersteeverspreiding.nl of bel Moerstee Verspreiding, telefoon 015-3694070 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.


6

De Schakel

Donderdag 31 januari 2013

Kloeg Uitvaartzorg

AMOTEX TAXI RIDDERKERK - Vast tarief per rit binnen Ridderkerk - Speciaal tarief naar ziekenhuis - Vervoer naar en van luchthavens - Korting bij retourboekingen - U kunt in de taxi pinnen

Sinds 1989 werkzaam op Rhoon, Poortugaal Pernis, Hoogvliet Barendrecht en Rotterdam.

Begrafenis en crematieverzorging Dag en nacht bereikbaar!

0180 - 699 199

Uitvaartcentrum op Rhoon, Begraafplaats Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam.

TEL.: 0180-468724 / 06-23910654

AMOTEX Transport- & Koerierservice

Kerkelijke uitvaarten.

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen.

Voorbespreking van de uitvaart bij ziekte en gezondheid.

- Transport tot 1.500 kg. netto lading - Opslag van goederen en materialen - Nachtdistributie

Meld- en informatienummer dag en nacht

010-2017165

TEL.: 0180-437906 / 06-23910654

Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven. Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Haal het mooiste uit jezelf !

grafmonumenten BETAALBAAR & COMPLEET VERZORGD

TEL.: 0186 - 64 95 19 Benjamin Franklinstraat 17, Oud-Beijerland www.kampersnatuursteen.nl

Autorecycling W.H. Baris bv Kunt u de auto niet brengen dan halen wij hem op met eigen ophaaldienst

Voor inlevering of inlichtingen: W.H. Baris bv

Tevens inkoop loop– en sloopauto’s

Charloisse Lagedijk 638 3084 LH Rotterdam Telefoon 010 - 480 00 00 Telefoon 06 - 53 18 15 39 E-mail: receptie@baris.nl www.baris.nl

Bij inlevering van uw auto krijgt u direct het R.D.W. vrijwaringsbewijs. Door de overheid erkend als wettelijk inleverbedrijf aangesloten bij: Auto Recycling Nederland

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht Barendrecht&&omgeving. omgeving. * Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Voor Bel informatie en actuele rouwberichten kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

0180 - 612881 BARENDRECHT

Pianoschool John Bakker

Rommel in uw tuin/boom weghalen/Snoeien/ schutting plaatsen?

heeft nog plek op maandag en woensdag. Lid van de KNTV e: pianoschool@themusicschool.nl Mob: 06-53593687

LOTUS CORNER

wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

Bel 0180-612735

0180-612735

Oosters specialiteiten en wok restaurant

REPARATIE

Tuin het hele jaar Bijhouden? Klein Hoveniersbedrijfje doe het voor u. Vakbekwaam - betrouwbaar en vaste eerlijke prijs Vrijbl.inl.Theo 0108851617 of 0615575890

TE HUUR G e m e u b il eerd 4-kam er appar tement i n h e t c en tr u m v an B ar en d recht

Speciaal aanbiedingsmenu Februari 2013

Menu A:

Voor 3 à 4 personen

€ 20,95

Menu B:

Voor 3 à 4 personen

€ 20,95

• Mini loempia’s (8 stuks)

• Mini loempia’s (8 stuks)

• Kipfilet met zwarte bonensaus

• Tjap Tjoy met kipfilet

• Babi pangang

• Babi pangang

• Foe Yong Hai

• Chew Yin Kai (kruidig gebakken

Incl. 2 bakken nasi, bami of rijst

Incl. 2 bakken nasi, bami of rijst

kipfilet met peper en zout)

Bestel nu ook online via: www.lotuscorner.nl

Hu u r p r ijs : € 850, -- per m a a nd

Voor informatie en reserveringen, 0180-618298

w w w.a c h t e ro m 97.nl

Winkelcentrum ”Paddewei” • Paddeweg 29-33 • 2992 CK Barendrecht Telefoon 0180 - 618298 • Fax 0180 - 618912 • www.lotuscorner.nl


INdruk WEKELIJKSE SCHAKELPAGINA TUSSEN GEMEENSCHAP EN GEMEENTE • JAARGANG 2 • NUMMER 5 • 31 JANUARI 2013

Oh, zit dat zo?!

Goede INdruk? KOM VRIJDAG 1 FEBRUARI OOK! Sta morgen van 10.30 - 11.30 uur stil bij de watersnoodramp van 1953. Kom allemaal naar de Dorpskerk aan de Groene Kruisweg in Poortugaal. Open vanaf 10.00 uur. Drie kinderen dragen gedichten voor. Op www.albrandswaard. nl onder ‘Uitgelicht’ in het kopje ‘Herdenking Watersnood’ kunt u een boekje downloaden.

‘Meldingen via meldpunt. Wat gebeurt daar nu mee?’ Ingeborg Pijpers uit Rhoon (48 jaar)

Je wordt gek van de caravan van je buren die het beeld van de straat verpest, hebt overlast van een groepje ‘hangbejaarden’, struikelt net iets te vaak over die losliggende stoeptegel, stoort je ineens enorm aan rondslingerend vuil of je hebt simpelweg een melding over de gemeente als organisatie. Ingeborg Pijpers uit Rhoon: ‘Ik heb wel eens melding willen doen van bepaalde overlast. Hoe werkt dit via het meldpunt en wat wordt er mee gedaan?’ Het Meldpunt Albrandswaard Liesbeth Graaff van het Meldpunt: ‘Als bewoners of ondernemers uit Albrandswaard een melding willen doen, kan dit via het Meldpunt. Dit kan telefonisch of via het digitale meldingsformulier op de website. De melding komt in een systeem en wordt doorgestuurd naar de afdeling die de melding kan behandelen. De digitale ‘melder’ krijgt een ontvangstbevestiging van het Meldpunt met daarin een nummer van de melding en bij welke afdeling het ligt ter afhandeling. Als het is afgehandeld door die afdeling, geeft deze dit door aan de melder en aan het Meldpunt, zodat het in het systeem verwerkt kan worden.’ Snelheid van afhandeling Ingeborg: ‘Hoe lang duurt het voordat een melding afgehandeld wordt. Gaat dat snel?’ Liesbeth: ‘Er zitten termijnen aan vast. Afhankelijk van de klacht verschilt dit van één werkdag tot weken of maanden. Sommige dingen mogen langer duren, zoals verkeersmaatregelen. Denk aan een situatie waarin bewoners vinden dat er te hard gereden wordt. Dat wordt niet gelijk dezelfde dag opgelost, want hier komt veel bij kijken, zoals het verrichten van metingen om te kijken of de melding daadwerkelijk klopt.’ Tips en trucs voor het Meldpunt Ingeborg: ‘Ik ken mensen die een tijd niets hadden gehoord en waar het meldingsnummer niet getraceerd kon worden bij het nabellen.’ Liesbeth: ‘Mensen die een melding hebben of vragen over een melding, kunnen het beste van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 12.30 uur bellen naar 010 506 17 77. Dan krijg je iemand van het Meldpunt aan de lijn. Die persoon kan een meldingsnummer altijd achterhalen en zien hoe het staat met de melding. Je kunt een melding 24 uur per dag doorgeven via het digitale meldingsformulier.’ Ingeborg: ‘Dat is handig! Bedankt voor de informatie.’ Het digitale meldingsformulier vindt u door op ‘Meldpunt’ te zoeken op www.albrandswaard.nl. Heeft u samen met andere inwoners of vereniging(en) uit Albrandswaard ook een relevante vraag (geen klacht) of een goed onderwerp, mail of bel dan naar: E: bedrijfsjournalist@albrandswaard.nl M: 06 53 96 70 53 (Patricia Blomjous)

Volgende INdruk De blokken dozen tegenover de Dorpskerk in Poortugaal, staat dat nou leeg? Hoe lang blijven die en wat gaat daar nu komen in plaats van de school? Bewoners vragen zich dat af.

Verder is er grote kans dat er een artikel komt die inhaakt op vrijwilligers, mantelzorgers of het vrijwilligerswerk. Met wellicht wat interessante websites! Als laatste. Er is een nieuwe speelplaats vanuit ‘natuurlijk spelen’. Leuk voor je kind! Of wordt het toch een ander onderwerp? Lees volgende week maar... in de INdruk. Geef je INdruk! Nog leuke, interessante, boeiende onderwerpen, gewoon benieuwd naar het verhaal achter de schermen of heb je een vraag? Mail of bel mij dan. Niet alles wordt een artikel, maar ik ben echt reuze benieuwd naar jullie INdrukken!

Tot gauw! Patricia Blomjous bedrijfsjournalist@albrandswaard.nl 06 53 96 70 53

Kinderen terug in de tijd... Don Boscoschool aandacht voor watersnood

‘Zo bizar dat zoiets in Albrandswaard gebeurd is vroeger!’ Mees Abel (10 jr), Reneé v.d. Berg (10 jr) en Shaquille Watkin (10 jr) Reneé v.d. Berg uit groep 7 van de Don Boscoschool: ‘Er stond in het boekje Watersnood in Rhoon en Poortugaal 1953-2013 een verhaal over een mevrouw die haar man en haar zoontjes van 2 en 4 jaar zag verdrinken.’ Klasgenote Mees Abel: ‘Ja, dat vond ik zo erg. Dat kun je je toch niet voorstellen... dat je ineens broertjes en vader kwijt bent.’ De enige jongen in het gezelschap, Shaquille: ‘En het is nog hier in Rhoon aan de Essendijk gebeurd ook. Bizar toch?’ Het overkwam mevrouw Van Wijnen-Kooij en haar dochter De 96-jarige mevrouw Van Wijnen-Kooij: ‘Gelukkig hebben de kinderen van nu zoiets nooit meegemaakt. Het is iets wat je je leven lang meedraagt. Het was 31 januari 1953. Het was al noodweer die dag. Stormen en regenen, verschrikkelijk weer. Mijn man was die avond tóch naar de Oranjevereniging gegaan, maar na een uur was hij terug. Ik zei: ‘Is het al afgelopen?’ Mijn man vertelde dat hij naar Jan Verburg was gegaan,

omdat de staldeuren niet dicht gingen. Mijn man, Cees, zei dat het onverantwoordelijk was om met zulk weer in de polder te zitten. Omstreeks twaalf uur á half één ‘s nachts zijn we naar bed gegaan. Het huis kraakte enorm. Rond vier uur werd er op de deur gebonkt en geroepen dat we er uit moesten. Dat was de knecht van de boerderij bovenop de Essendijk. Hij riep dat het water kwam, de Oude Maas was al op drie plaatsen doorgebroken. Cees zei: ‘Ik pak de jongens en zet ze bovenaan de dijk. Daarna kom ik voor jullie’. De knecht was al over de brug en een paar tellen later was de brug weg. Mijn man en twee zoontjes verdwenen voor mijn ogen en voor die van mijn dochter Willy. Die toen 8 was.’ Wethouder Van Ginkel: ‘Stel je voor hoe de mensen tijdens de nacht van de ramp vochten voor hun leven. Storm, het water dat steeds hoger komt en dat je door dat ijskoude water je gezin en soms ook je vee wilt redden.’ Mees, Reneé en Shaquille vragen zich beduusd af... Mees: ‘Mevrouw Van Wijnen denkt hier zeker elke dag aan?’ Mevrouw Van Wijnen: ‘Elke dag voordat ik ga slapen zeg ik welterusten tegen de foto van mijn man en twee zoontjes.’ Shaquille: ‘Heeft mevrouw Van Wijnen dan nooit meer een man gehad?’ Mevrouw Van Wijnen: ‘Ik heb nog een hele lieve man gehad gelukkig.’ Reneé: ‘Hoe zijn de mevrouw en haar dochtertje gered?’ Mevrouw Van Wijnen: ‘Ik kon gelukkig met mijn dochter net op tijd via de trap naar de zolder klimmen. Dankzij de buren die een witte vlag hadden uitgehangen, kwam er een bootje.’ Watersnoodherdenking op vrijdag 1 februari Natascha Buijsse, juf van groep 7: ‘Mees, Reneé en Shaquille dragen vrijdag 1 februari 2013 drie gedichten voor tijdens de herdenking.’ Burgemeester Van de Velde: ‘Herdenken is belangrijk voor jong en oud. Dat blijkt ook uit de reacties van Mees, Reneé en Shaquille.’

Van ‘doorn in het oog’ naar ‘lust voor het oog’... Of je nou van oost naar west of van west naar oost rijdt. Tijdens het opstellen van de Toekomstvisie, bleken veel mensen er wel zo hun gedachten over te hebben... de Groene Kruisweg. ‘Lange, kale houten schuttingen als geluidswering, oude loodsen en achterkanten van bedrijven in het zicht.’ Of ‘zonde dat historische dijken als de Dorpsdijk, Molendijk, Kleidijk en Rijsdijk door de Groene Kruisweg en de metrobaan worden doorsneden.’ Beeld Groene Kruisweg speerpunt Toekomstvisie Wethouder Van Praag: ‘In de Toekomstvisie is het verbeteren van het beeld van de Groene Kruisweg als één van de speerpunten opgenomen.’ Sander van Schagen, planoloog bij de gemeente: ‘Er ligt inmiddels een conceptplan voor de Groene Kruisweg. We zijn erg benieuwd hoe bewoners onze ideeën ervaren en of zij er iets voor voelen.’ Jeannette Collens, 29 jaaruit Rhoon-Zuid: ‘In een enquête voor de Toekomstvisie heb ik aangegeven dat ik het echt doodzonde vind dat de Groene Kruisweg steeds kaler wordt. Toch wel een klein beetje een doorn in het oog. Het verbeteren van het bestaande beeld? Daar ben ik helemaal voor! Dus, wat staat er in dat conceptplan?’ Concept beeldkwaliteitsplan Groene Kruisweg Sander: ‘In het huidige conceptplan hebben we onze ideeën over zes plekken op de Groene Kruisweg beschreven. Zes plekken waar de Groene Kruisweg ‘doorsneden’ wordt. Denk aan de Hofhoek vlakbij het gemeentehuis in Poortugaal. De weg die van noord naar zuid gaat en vice versa. Wij horen graag wat bewoners over die zes ideeen denken. Hierover willen wij dan met hen en de raad in gesprek gaan. Aan de hand van die input kunnen we het concept verder uitwerken. Het gaat dan niet om de concrete invulling van die plekken, maar om de ‘sfeer’ en uitstraling die deze moeten hebben. Het doel? We willen ontwikkelaars verleiden met plannen te komen die in lijn zijn met het, samen met bewoners, opgestelde beeldkwaliteitsplan.’

Sfeervolle plannen voor Groene Kruisweg

‘Zicht vanaf Groene Kruisweg steeds kaler... Een doorn in het oog!’ ‘Plein’ van Poortugaal met sfeerschetsen uit beeldkwaliteitsplan Jeannette: ‘Is het beeldkwaliteitsplan dan ook wettelijk bepalend?’ Sander: ‘Het plan geeft een richting aan. Er wordt bijvoorbeeld niet beschreven dat er ergens een restaurant moet komen. Voor de gemeente is het ook een ‘afwegingskader’ voor het al dan niet aanpassen van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan blijft het ‘wettelijk kader’.’ Kom maandag 11 maart ook! Wethouder Van Praag: ‘Wij willen samen met inwoners verdere ideeen verzamelen voor dit beeldkwaliteitsplan. Op maandagavond 11 maart van 20.00 - 22.00 uur kunt u hierover met de gemeenteraadsleden in gesprek. Hou de INdruk, deze pagina, in de gaten voor meer informatie!’ Jeannette: ‘Ik ga kijken of ik die avond kan en wie ik mee kan nemen. Mooi initiatief, zeker omdat er wat mee gedaan wordt!’ Kijk op http://raad.albrandswaard.nl/vergaderingen onder ‘14 januari 2013 20:00 Carrousel’ voor het eerste conceptplan.


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 31 januari 2013

Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: Fax: E-mail: Website:

(010) 506 11 11 (010) 501 81 80 info@albrandswaard.nl www.albrandswaard.nl

Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur

Nieuws Controleberichten NL-Alert

Openingstijden afdeling Bouwen en Wonen elke werkdag: 09.00 - 12.30 uur ’s middags: op afspraak Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur

NL-Alert is een nieuw landelijk alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de direct omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. Kijk voor meer informatie op www.nl-alert.nl

Werkzaamheden Onderhoud bosplantsoen door middel van uitdunning Waarom?

Wanneer? Informatie?

Collecte 3 t/m 9 februari: Hersenstichting Nederland

Bosplantsoenen zijn groenstroken van gemengde beplanting met een natuurlijk karakter. Bosplantsoenvakken zijn belangrijk om te hebben en moeten onderhouden worden zodat deze gezond en gevarieerd blijven. Het onderhoud wat toegepast wordt bij bosplantsoen heet dunnen. Bij het uitdunnen wordt een gedeelte van het plantsoen bij de grond afgezaagd. Hierdoor ziet het bosplantsoen er na de werkzaamheden wat kaal uit. U kunt er echter gerust op zijn dat de overgebleven beplanting in het voorjaar weer uitloopt en volop kan groeien en bloeien en dat de afgezaagde struiken na verloop van tijd ook weer uit gaan lopen. Februari 2013 Afdeling Beheer Openbare Ruimte, Stijn Schouwenaars, telefoon (010) 506 17 65 / e-mail s.schouwenaars@ albrandswaard.nl

Vergaderingen Politieke Markt - Carrousel Wanneer? Waar? Agenda:

Maandag 4 februari 2013, 19.30 uur Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal Griffiezaal 20.00 - 20.45 uur Recreatiesluis Koedood 20.45 - 21.00 uur Verklaring van geen bedenking nieuwbouw Klepperwei in Essendael

Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen. Omgevingsvergunning Rhoon - Saffierlaan 29, 3161 PL - plaatsen dakkapel - Werkersdijk 16, 3161 BN - plaatsen twee dakkapellen - Op de percelen van voormalige woningen Kleidijk 28 t/m 66, 3161 HH - bouwen 28 eengezinswoningen Voorgenomen beslissing art. 48 en 83 wet GBA Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat de volgende personen niet meer op het adres wonen waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van Albrandswaard staan ingeschreven: - De heer R.J. Brugman, Spechtstraat 9, 3161 TR Rhoon Het college van burgemeester en wethouders is van plan de vermelding in de GBA voor deze personen te wijzigen in ‘verblijfplaats onbekend’. Hierdoor wonen deze personen formeel niet meer in Nederland. Bent / kent u een van genoemde personen? Neem contact op met de gemeente. Telefoonnummer (010) 506 11 11 / e-mail: info@albrandswaard.nl. Verleend / besloten Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een

Atriumzaal Besloten 19.30 - 20.00 uur MPO tussenstand Openbaar 20.00 - 20.30 uur Bundeling transitiegelden AWBZ en Jeugdzorg BAR-gemeenten

Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111 Spreekuren burgemeester en wethouders Wilt u met de burgemeester of een van de wethouders spreken? Bij u thuis of in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via bestuurssecretariaat@ albrandswaard.nl.

Aangevraagd / voorgenomen

Maandag 4 februari rond 12.00 uur wordt het eerste NL-Alert controlebericht uitgezonden. Aan de hand van dit bericht kunnen mensen in Albrandswaard nagaan of hun mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat u niets hoeft te doen. In 2013 volgen nog twee controleberichten: op 6 mei en op 4 november.

Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht.

Bekendmakingen

Inzameling plastic 100

80

Kijk voor de laatste stand van zaken op www.albrandswaard.nl > gemeenteraad en formele stukken.

60

Welstandscommissie Wanneer/waar? Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur, gemeentehuis van Barendrecht (Binnenhof 1, Barendrecht) Agenda Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Van januari t/m december 2012 is 95 ton plastic ingezameld. Dit is 8 ton meer dan in 2011. Ca. 1.000 ton verdwijnt nog in het restafval.

Tendens

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh Overcompleet Nieuwe Fauteuil stof kleur wijnrood 195,00 eur. nw.pr. was 600,00 en een Ronde donker eiken salontafel 110 cm. € 190,- nw.pr. was € 900,- info 06-10188363

Te koop 2 paar kaplaarzen zgan maat 38 en 39 € 12,50 per paar. FIFA 12 special PS3 € 19,- 2x dames winterjack maat 44-46 € 40,- per stuk Tel. 0180-611807

T.K. Grote Rieten Hondenmand € 15,-, Vaillant Thermostaat NIEUW € 85,-, Tupperware Poedersuikerstrooier NIEUW € 15,-, Skischoenen mt 38 € 15,-. Bel Cora 06-28994908.

Heeft iemand een gouden zegelring gevonden met de initialen DW, was van mijn overleden vader. Ben er erg aan gehecht. Waarschijnlijk omgeving Paardenburg. 0644522968

t.k massief, blank eiken dressoir incl. bijpassende spiegel. afm. lengte 200 cm. hoogte 100 cm. diepte 51 cm. T.e.a.b. Tel. 0180845421 of 0620586387

HP Color LaserJet CP3525 printer slechts 1,5 jaar oud wegens boventallig € 50,-. Moet een nieuwe kleur cartridge in. Info@passionforfood.nl

Te koop aangeboden: Professional Titanium Straightener/Curler van Balmain Hair. Complete backstage set. Splinternieuw in doos. tfn. 0649926459

Te koop gevraagd: emblemen/brevetten (stof/ metaal) van de brandweer: het verlopen model/ logo. tel. 0180-617345 na 20.00 uur

Aangeboden: Een goed werkende stofzuiger merk Electrolux,voor een bos bloemen!! tel. 0180849691 Te koop: LG breedbeeld -TV ca. 80 cm - zwart - i.g.st. prijs: € 75,00 0180-622353 Te koop NIEUWE Baby en kindermerkkleding maat 50 t/m 156. Zomerjas meisjes mt 92 t/m 116 van Dirkje 06-18134212

40

20

0

van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening. Voorlopige voorziening aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en: 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Omgevingsvergunning Rhoon - Regenboog 250, 3162 XA plaatsen twee dakkapellen (datum bekendmaking: 23-01-2013) - Werkersdijk 33, 3161 BL - uitbreiden bestaande opbouw garage (datum bekendmaking: 25-01-2013)

Inzameling oud papier en karton Elke eerste zaterdag van de maand zamelt de gemeente in Portland en Rhoon-Noord inclusief Poortugaalseweg, Rhoonsedijk, Slot Valkensteinsedijk, Slotsedijk en Varleweg oud papier in. Zet de papiercontainer voor 09.00 uur op de aanbiedplaats voor de containers. Los papier wordt niet meer opgehaald. Meer scheiden, minder afval.

www.albrandswaard.nl Te koop: Witte baby/kleuterkamer van Ikea. Ledikant (kan versteld worden en de voorkant kan eraf) met matras. Commode (kan kast van gemaakt worden) met opstand. Hoge hang/leg kast met een la eronder. Foto’s op aanvraag op Telefoonnummer: 0180-627090 Vraagprijs 260 euro. Tel: 0180627090

Te Koop: Riho Zonnehemel met statief, waar U heerlijk onder kunt bruinen, kleur wit en i.g.st. lengte 1.90 cm. Prijs € 250,- Mail: r.poot2@ chello.nl. Tel 06-13033546 VERLOREN: in de omg. van Valeriaan, Morgenster of Marjoleinlaan. 1 gehoorapparaat, een nieuwe kost meer dan € 1200. GRAAG een telefoontje naar: 613682 óf 0622332946


Vind snel een baan bij jou in de regio Zoek je een nieuwe, uitdagende baan dicht bij huis? Kijk dan eens op de nieuwste vacaturebank van Nederland. Op BarUitgeverijVacatures.nl vind je een overzicht van actuele vacatures bij jouw in de regio.

www.papillon-hobby.nl Uw creatieve webwinkel

BarUitgeverijVacatures.nl

De Top Vacaturebank voor de regio • Snel vacatures zoeken • Direct solliciteren • Vacatures dicht bij huis maar ook landelijk

In samenwerking met:

TopVacaturebank.nl

Zaterdag 2 februari 2013 van 10:00 tot 15:00 uur

OPEN-DAG Zaterdag 2 juni 2012

OPEN DAG

Van onze Hendrik-Ido-Ambacht, Noordeinde 146 (nabij Karwei) Toonzaal en Afhaalmagazijn Wij openen onze deuren van ons afhaalmagazijn U kunt dan en houden OPRUIMINGSUITVERKOOP kennismaken met de producten die wij verkopen via Met veel Opruimingsartikelen met hoge kortingen tot 50%. het internet en op diverse hobbybeurzen: En 20% korting op het standaardassortiment *) - Scrapbooking producten. - Stempels en van inkten. [ *)met uitzondering aanbiedingen en opruimingsartikelen ] - Creatieve Hobbygereedschappen en -apparatuur. Wij moeten ruimte maken voor de nieuwe collectie

Tevens magazijnuitverkoop met hoge kortingen:

Wijbo Wintersport Uw basis voor veilig skiplezier Gouderakstraat 38a Industrieterrein Hordijk-Oost Rotterdam Tel. 010-4977458 / 06-51574881

Totale uitverkoop skikleding voor volwassenen en kinderen

Nu opruiming huurskies en schoenen vanaf € 50,00 Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur

VRAAG & AANBOD gratis schakeltje Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,-. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. één Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan. Aanleveren alleen via mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens) Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen. De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

25% - 50% De oude voorraad moet plaats maken voor de nieuwe collectie Noordeinde 146 H.I.Ambacht (nabij Karwei)

Tijd: 10.00 uur tot 15.00 uur www.papillon-hobby.nl Uw creatieve webwinkel


FINAL SALE VANAF DONDERDAG 31 JANUARI JACK&JONES / GARCIA / LEVI’S / G-STAR / EDC / LTB / ESPRIT DEPT / ONLY / CARS / VERO MODA / PME LEGEND / WRANGLER

75

WINTERCOLLECTIE

%

TOT

KORTING

GROTE HERENKLEDING GROTE EN MATEN LANGE MATEN HERENKLEDING sJacks s Kostuums sPantalons s Dassen

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR

BIG L HOOGVLIET | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL WILHELM TELLPLAATS 33, HOOGVLIET | DINSDAG T/M ZATERDAG | TEL: 010 4723277

U kunt bij ons sJeans sPolo’s s#OLBERTS sTruinen terecht voor omvang 80 sRiemen sOverhemden t/m 190 cm s%../'6%%,MEER en extra $ITALLESTOT10XL lange maten.

Het Broekenpaleis SINDS 1928 EEN BEGRIP IN ROTTERDAM Pretorialaan 21-23 sRotterdam sTel. 010-4856448 www.het-broekenpaleis.nl

TROY 51175

IEDERE VRIJDAG VETTE VRIJDAG JEANS €19,95

KASTEN OP MAAT Waarom zou u nog langer op uw geld blijven wachten.

Schuifdeurkasten Inloopkasten Boekenkasten Gratis inmeten Vrijblijvende offerte Ook voor doe-het-zelver

Struytse Hoeck 13-14 3224 HA Hellevoetsluis 0181-322600 www.delijnkasten.nl

Openingstijden donderdag t/m zaterdag van 10:00 - 17:00 of bel voor een afspraak

Wij helpen u met: -Incasso “no cure—no pay” -Rechtszaken -Juridisch advies -Algemene Voorwaarden opstellen Tel.:0181-698304 E-mail:info@ahincasso.nl

Fax.:0181-698303 Web:www.ahincasso.nl

MAVO Open lesmiddag voor leerlingen woensdag 6 februari 2013 vanaf 13.30 tot 15.30 uur verzamelen op de Overwolde 46-50, 3191 AG Hoogvliet aanmelden voor de open lesmiddag kan via 010-2950666.

www.hv.penta.nl

Autohandel De Molshoek (SCHADE) AUTO'S TE KOOP GEVRAAGD contante betaling RDW vrijwaring 06-26 35 26 57 06-15 44 84 78

Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

Otra Vez

al 30 jaar een begrip

25% korting!

www.otravez.nl 0181-622011


NIEUWS

Donderdag 31 januari 2013

Welkomdienst met koor Voices in Maranathakerk In de Maranathakerk in Rhoon wordt zondag 3 februari weer een Welkomdienst gehouden. Aanvang 10 uur. In deze dienst gaat mevrouw Els Kleinjan uit Strijen voor. Het thema voor deze dienst is ‘Een wijze en een dwaze bouwer’. Christelijk Koor Voices uit Hoogvliet verleent aan deze dienst zijn medewerking. Het koor staat onder leiding van dirigent Alejandro Orozco. Voor de kinderen van 0 tot 3 jaar is er kinderoppas en voor de iets oudere kinderen is er kindernevendienst. Na afloop is er koffie, thee en limonade in de hal van de kerk. Iedereen is welkom.

Lions Club Rhoon-Oude Maas sponsort ook dit jaar Hulp bij belastingaangifte Vraagwijzer organiseert sinds een aantal jaren een dag waar vrijwilligers voor inwoners van Albrandswaard de aangifte inkomstenbelasting invullen. Deze belastingservice is bedoeld voor alle inwoners van Albrandswaard die moeite hebben met het zelf invullen van belastingformulieren en die voldoen aan de voorwaarden. Zowel jong als oud kan zich aanmelden om de belastingpapieren in te laten vullen. De Belastingdienst helpt mensen die binnen de grens van zorgtoeslag 2012 vallen. Dat houdt in dat het jaarinkomen in totaal niet meer mag zijn dan 35.000 euro voor alleenstaanden en

51.700 euro voor gehuwden. Ondernemers zijn uitgesloten. De invuldag is dit jaar gepland op 3 april; Daarvoor aanmelden voor 15 maart. De deelnemers van vorig jaar krijgen automatisch bericht met de vraag of zij ook dit jaar weer mee willen doen. Aanmelden kan per e-mail: vraagwijzer@welzijnalbrandswaard.nl of telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur via Vraagwijzer, telefoon 010-5011222. Bij aanmelding zijn de volgende gegevens nodig: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN-(sofi)nummer en telefoonnummer.

11

Cursus bloemschikken Retrogaarde geeft voor beginners en gevorderden cursussen bloemschikken in voorjaarsthema’s. De volgende cursus start medio februari en duurt 7 maandagavonden of 7 woensdagavonden: van 19.30 tot 21.30 uur en kost 85 euro per cursus. Inclusief lichte ondersteunende materialen en koffie en thee. Exclusief materialen en ondergronden: deze op aanwijzing zelf meenemen. De cursussen worden gegeven in de Waterpoort aan het Middeldijkerplein 9, in Barendrecht-Carnisselande (vlakbij winkelcentrum-Carnisseveste). Verdere info en aanmelding via email: retrogaarde@hetnet.nl of internet www.retrogaarde.nl of telefoon 06 46 52 36 02.

Deuren inloophuizen staan open

Wereldkankerdag 2013: Kanker heb je samen Voices uit Hoogvliet werkt graag mee aan de welkomdiensten

‘Knofje komt op visite’ in het Kasteel van Rhoon Knofje komt zondag 10 februari vanaf 15.00 uur op visite in de Empirezaal van het kasteel van Rhoon. Maar ze komt niet alleen. Ze heeft namelijk de uitvinding van oma Gooi meegenomen. Wat het precies doet, dat weet Knofje niet. Misschien is het een machine om pannenkoeken mee te bakken. Of heeft het iets te maken met de komst van haar zusje? Hij zou toch niet gevaarlijk zijn? En hoe gaat hij eigenlijk uit? Knofje is een meisje van vier en een half jaar met rood haar, bekend van de boeken van Burny Bos. In de muziekvoorstelling ‘Knofje op visite’ komen Knofje en haar oma op bezoek bij het publiek. Aan de hand van de uitvinding van oma wordt een beroep gedaan op de fantasie en vindingrijkheid van de kinderen. Theatergroep POP vormt een bijzondere combinatie van theatermakers, zangeressen

en spelers en maakt mooie, toegankelijke en betaalbare musicals voor het hele gezin. Eenvoud, eerlijkheid, herkenbare thema’s voor peuters en kleuters en heldere beeldtaal staan daarbij voorop. Op basis van de voorleesboeken van Burny Bos, maakte POP ook de voorstellingen Knofje

en het circus en Knofje waar zit je? De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar, De toegang kost 7,50 euro p.p. Kaarten via www.stichtingkasteelvanrhoon.nl of via boekhandel Het Witte Huys, Dorpsdijk 140, Rhoon.

Het is maandag 4 februari internationale Wereldkankerdag, een dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij kanker. Eén op de drie Nederlanders krijgt in zijn of haar leven kanker. De confrontatie met een levensbedreigende ziekte brengt een heleboel verdriet, onzekerheid en vragen met zich mee. Het kan dan fijn zijn om je zorgen te delen met mensen die weten wat je doormaakt. Of je nu zelf ziek bent (geweest), meeleeft met iemand in je omgeving of een dierbare aan kanker hebt verloren: je staat er niet alleen voor. Kanker heb je samen. In Nederland staan op 65 plekken de deuren van inloophuizen en psycho-oncologische centra open voor iedereen die, op welke manier dan ook, met kanker te maken heeft. Je bent er welkom voor een luisterend oor, contact met mensen die hetzelfde meemaken en ondersteuning bij het verwerken van wat je is overkomen. Er zijn bijeenkomsten voor mensen die zelf kanker hebben (gehad), maar ook voor naasten en nabestaanden. Op veel plekken is tevens psychologische zorg,

hulp bij werkhervatting en specialistische ondersteuning voor kinderen en jongeren beschikbaar. In de dagen rondom Wereldkankerdag houden vrijwel alle inloophuizen en psycho-oncologische centra een open dag. Je kunt vrijblijvend langskomen om kennis te maken, rond te kijken of deel te nemen aan een activiteit. Stap gerust binnen, en laat weten aan welke ondersteuning jij behoefte hebt. Op verschillende plaatsen in Nederland, onder meer bij de inloophuizen en psycho-oncologische centra en op stations, bij ziekenhuizen en op straat, worden op en rondom Wereldkankerdag rozen uitgedeeld aan voorbijgangers. De Wereldkankerdag-roos symboliseert liefde, kracht, erkenning en respect. Wanneer je een roos ontvangt, kun je deze doorgeven om iemand die met kanker geconfronteerd is een hart onder de riem te steken of iemand die zich inzet voor de medemens met kanker te bedanken voor de goede zorgen. Aan de roos is een kaartje bevestigd, waarop een persoonlijke boodschap kan worden geschreven. De roos kan ook virtueel via Facebook

Activiteitenkalender voor senioren maand februari 2013 (samengesteld door de seniorenraad) Datum

Organisatie

Locatie

Activiteit

Vrijdag 1 februari Elke maandagmorgen

Het Boerderijtje St. Welzijn A’waard

Maandag t/m vrijdag Elke dinsdagmorgen Dinsdag 5 februari Zondag 10 februari Dinsdag 12 februari

Het Boerderijtje St. Welzijn A’waard ANBO Het Boerderijtje St. Welzijn A’waard

Het Boerderijtje, Rhoon ANBO-kantoor, Poortugaal, Irenestraat 2a Het Boerderijtje, Rhoon Wijkcentrum Portland De Brinkhoeve, Poortugaal Het Boerderijtje, Rhoon Wijkcentrum Portland

Woensdag 13 februari Vrijdag 15 februari Dinsdag € 19 februari Vrijdag 22 februari Vrijdag 22 februari

De Klepperwei Het Boerderijtje PCOB Het Boerderijtje St. Welzijn A’waard

Zorgcentrum De Klepperwei Het Boerderijtje, Rhoon Maranathakerk, Rhoon Het Boerderijtje, Rhoon De Brinkhoeve, Poortugaal

Dinsdag 26 februari Woensdag 27 februari

De Klepperwei Com. Ouderenwerk Rhoon De Klepperwei

Zorgcentrum De klepperwei ’t Centrum, Rhoon

Workshop sieraden maken, info: 5011973 PC-Inloopspreekuur Seniorweb; vragen over i-pad en PC-problemen Gezellige inloop Gezelligheid, spel, creativiteit en bewegen Russisch Ensemble Kwitka Erwtensoepmaaltijd, info: 5011973 50+restaurant “De Ontmoeting”, aanmelden 5011222 tot 21 februari Optreden “Twice a Lady” Inlooples kaartenmaken: info 5011973 Dia-presentatie over Indonesië Workshop aquarelleren: info 5011973 50+restaurant “De Ontmoeting”,aanmelden 5017929 bij Joke de Ruiter tot 21 februari Verkoop TAP schoenen Mw. Josje v.d. Ploeg komt vertellen over alternatieve geneeswijzen Verkoop kleding : v.d. Kloostermode

Donderdag 28 febr.

Zorgcentrum De Klepperwei

Tijd

Kosten gasten

9.30 – 12.00 uur 10-12.30 10-12 uur 14.00 uur

€ 1,50 per uur

17.30 uur

€ 9,00

14.00 uur

€ 5,00

Cons.

14.00 uur 17.45 uur 10.00 uur 14.00 – 16.30 uur 10.00 uur

€ 9,00

of Twitter worden verzonden. Wanneer je geen Wereldkankerdag-roos bent tegengekomen, dan kun je ook op eigen initiatief een mooi gebaar maken. Koop zelf bij de bloemist een roos en geef deze aan iemand die volgens jou wel een steuntje in de rug of een woord van dank kan gebruiken. De bedoeling is zoveel mogelijk mensen te bereiken en bewust te maken van de beschikbaarheid van psychooncologische zorg tijdens en na kanker. De publiekscampagne ‘Kanker heb je samen’ wordt ondersteund door een televisiespot die tot en met 1 februari op Nederland 1 en 2 wordt uitgezonden, en door de website www.wereldkankerdag.nl. Op Facebook kun je een bericht plaatsen op www.facebook.com/wereldkankerdag. Twitterberichten kunnen worden voorzien van de hashtag #wkd2013. Op 4 februari zullen de hoofdvestiging van inloophuis De Boei aan de Weimansweg in Rotterdam en de dependances in Barendrecht, Zuidland, Schiedam en KralingenCrooswijk open dag houden. Zie ook www.inloophuisdeboei.nl.

Zangdienst in Carnisse Haven BARENDRECHT - Zondag 3 februari is er een zangdienst in Carnisse Haven aan Noordersingel 30. De dienst begint om 17 uur. Voorganger is de heer Co Elshout uit Rotterdam. Het thema van de dienst is ‘De Opdracht van de Heer’. Op de veertigste dag na de eerste kerstdag (2 februari) wordt vanouds in de kerk alles rond de Kerstviering afgesloten. Nu gaat men op in de richting van Pasen. Met woord, muziek en gebed wordt in deze dienst die overgang gemarkeerd. Medewerking wordt verleend door vocaal ensemble Chantibelle uit Zwijndrecht onder leiding van Ilona Vooijs-de Kievit. Het orgel wordt bespeeld door Edwin Vooijs.


12 De Schakel

Donderdag 31 januari 2013

theaterladder ZO. 3-02, 20.15 UUR

WO. 20-02, 20.15 UUR

THRILLER THEATER – DAIL M FOR MURDER

PIA DOUWES EN RICK ENGELKES KRAMER VS KRAMER

U SPREEKT MET UW MOORDENAAR Na 39 steps afgelopen seizoen is Dial M For Murder het tweede deel van deze trilogie. Tony Wendice bedenkt een ingenieus plan om zijn vrouw Sheila te vermoorden. Maar in de uitvoering loopt alles mis en is hij genoodzaakt te improviseren. € 25,20/€ 23,85 Dial M for murder

Kramer vs Kramer

DO. 7-02, 20.15 UUR ERIC KOLLER – FIRE IN THE HOLE

VR. 22-02, 20.15 UUR

VISUEEL CABARET De altijd klungelige, slungelige, stuntelige Eric Koller stopt ook deze voorstelling vol met prachtige, humorvolle, fysieke, energieke miniatuurtjes. Hij weet de onvolkomenheden van de mens, onze moedwil en misverstanden, met een Toon Hermans-achtige eenvoud tot een feest der herkenning te maken. € 18,90/€ 17,55

MOTEL WESTCOAST - COAST TO COAST (PART IV) VAN DE AMERIKAANSE WESTKUST NAAR AU-

Coast to coast (part IV)

Fire in the hole

ZA. 9-02, 21.00 UUR 40UP – DE DANSNACHT VOOR 40-ERS

De dansnacht voor 40-ers

HOWARD KOMPROE E.A. - DE LULVERHALEN

De lulverhalen

VOOR EN DOOR MANNEN Na alle Gesluierde-, Hormoon-, Vagina- en Overgangsmonologen nu een heerlijke cabareteske tegenhanger. Dit seizoen is het de hoogste tijd voor De LULverhalen. Onder leiding van Howard Komproe komen elke avond drie wisselende gasten voorbij. Dit gelul mag u niet missen. € 19,80/€ 18,45 Wo. 27-02, 20.15 UUR

MICHA WERTHEIM VOOR JE HET WEET

VAN DER LAAN & WOE – BUUTVRIJ

ONGRIJPBAAR EN INTELLIGENT Micha Wertheim grossiert in slimme grappen en aarzelt niet zijn publiek met dubbele bodems in verwarring te brengen. Wie een moraal wil mag daar zelf naar op zoek gaan, want als Wertheim ergens een hekel aan heeft dan zijn het voorgekookte meningen. € 17,55/€ 16,20 Buutvrij

Micha Werthein voor je het weet

ZA. 16-02, 20.15 UUR PAUL HAENEN – DOLMAN & GREMDAAT LIVE UNIEKE CABARETIER Paul Haenen trekt dit seizoen weer eens door het land met Margreet Dolman en dominee Gremdaat. Zij behandelen op humoristische wijze de actualiteit van de dag. En dan gaat het niet alleen om het wereldnieuws, maar ook om het nieuws van de plaats waar Paul Haenen optreedt. Elke avond is anders en daardoor uniek. € 20,70/ € 19,35

FILMAVONDEN

STRALIË Het gezelschap brengt dit seizoen naast de grootste hits van bands van de Amerikaanse Westcoast, zoals o.a. The Eagles, Beach Boys en Venice ook songs van wereldberoemde Australische acts zoals Crowded House, Tim Finn en Little Riverband. € 24,30/€ 22,95

DI. 26-02, 20.15 UUR

EEN ECHTE CLUBAVOND Heb je een stil verlangen naar die tijd dat je zorgeloos met je vrienden aan de zwier ging? Je weet niet waar dat nu kan? Kom dan naar 40UP, waar 40-ers swingen op goede muziek. DJ’s en VJ’s (waaronder Harry de Winter en Alex van Oostrom) draaien muziek uit de jaren ’50, ’60, ’70 en een beetje van nu. € 15,75 Do. 14-02, 20.15 UUR MICHA WERTHEIM –

Dolman & Gremdaat live

HARTVERSCHEUREND RELATIEDRAMA Dit seizoen voor het eerst op de planken met Pia Douwes en Rick Engelkes in de hoofdrollen. Als Ted Kramer op een avond laat van zijn werk thuis komt, heeft zijn vrouw Joanna haar koffers gepakt. Ze verlaat haar man en hun zoon. Ted en zijn zevenjarige zoontje Billy blijven alleen achter. € 24,30/€ 22,95

ABSURDE SKETCHES EN STERKE LIEDJES Van der Laan & Woe zijn gekomen om te blijven. In 2011 wonnen zij de Neerlands Hoop voor meest veelbelovende cabaretiers. “Slim, snel en heerlijk schrijnend” (De Telegraaf) brengen zij een “smakelijke mix van absurde sketches en herkenbare scènes” (de Volkskrant). Van der Laan en Woe zijn elke zaterdagavond te zien in de Kwis bij Paul de Leeuw. € 17,10/€ 15,75

DO. 28-02, 20.15 UUR RAPALJE - HEARTS OF STEEL

Hearts of steel

STOER EN GRILLIG Rapalje heeft een grote voorliefde voor de Keltische muziek en laat dat horen op instrumenten als de fiddle, gitouki, accordeon, mondharmonica, tin-whistle en highland pipes. Met vuur-, lichten rookeffecten neemt Rapalje je mee naar de losbandige ruwe Middeleeuwen. € 20,70/€ 19,35

€ 7,50 / € 6,50 cjp / € 6,- vrienden

DI. 12-02, 20.15 UUR:

DI. 19-02, 20.15 UUR:

DI. 5-03, 20.15 UUR:

ALLES IS FAMILIE

JAGTEN

PLAYING FOR KEEPS

DO. 21-02, 20.15 UUR:

AMOUR

VR. 15-02, 20.15 UUR:

HET BOMBARDEMENT

MA. 25-02, 13.30 UUR:

GROETEN VAN MIKE!

DI. 19-03, 20.15 UUR

DE MARATHON WEGENS SUCCES BIJGEBOEKT!

RESERVEREN VIA WWW.THEATERHETKRUISPUNT.NL OF 0180-615958. THEATER HET KRUISPUNT, MIDDENBAAN 111, 2991 CS BARENDRECHT


De Schakel 13

Donderdag 31 januari 2013

Nieuwe & gebruikte auto’s met All-in Bovag Garantie Merk/type

1 stuk

50%

2 STUKS

70% korting

Julianastraat 53-55, 3161 AJ Rhoon Tel:010-5015583 COMPUTERHULP

en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur ( 0180 --Computer 546467 of 06 -- 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 per week van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. ( 0180 546467 of 06 7 dagen dagen per weekHulp van 08.00-23.00 uur Aan Huis ( 0180 546467 of 06 -- 19160110 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl ( 546467 of 06 19160110 voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen (voor0180 - nieuwe/gebruikte 546467 of 06privélessen, - 19160110 en computersystemen. Ook uw adsl ennetwerken, kabel aansluitingen alvoor uw reparaties, installaties, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis

voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Al 10 jaar een begrip in de regio en computersystemen. en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

Computer Hulp Aan Huis Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen

MPV

2004

4.950

6 mnd

CITROEN Xsara Picasso 1.6

Groenmet

MPV

2001

2.895

3 mnd

CITROEN C4 1.6 5 deurs

Blauwmet.

HB5

2006

6.950

6 mnd

Rood

Coupe

1990 33.000

-

Zwartmet.

HB3

FORD Mondeo Wagon 2,0i Titanium+opties

Grijsmet.

Station

KIA Sorento 2,4 + opties

Grijsmet.

SUV

2004

6.395

6 mnd

Zwart

HB5

2007

7.950

6 mnd

Blauwmet.

HB3

2009

8.750

24 mnd

OPEL Corsa Enjoy intro+technic pakket 14.000km Blauwmet.

HB3

2007

6.950

12 mnd

RENAULT Modus 1.2 16v 59,000 km

Groen

HB5

2006

5.750

6 mnd

RENAULT Megane GrandTour 1.6 16V +opties

Beigemet

Station

2008

8.250

12 mnd

SUBARU Impreza GL Plus AWD

Roodmet

HB5

2000

1.950

-

Wit

HB5

2010

7.450 Fabrieks

Zwart

Station

2004

6.450

MAZDA 6 5deurs Touring 1.8 + opties

op alle gestickerde artikelen m.u.v. basis-nieuwe collectie

MITSUBISHI Colt Invite Cleartec

SUZUKI Alto Comfort Plus + Airco Parelmoerlak Te koop: Mercedes-Benz C180 Sedan 1998, handgeschakeld, APK tot Dec. 2013, kleur groen, benzine, 4 deuren, 4 cilinders, motorinhoud 1799CC, 1250kg, 180.000 km, 2950 euro. Voor meer informatie of bezichtingen of voor mailen foto’s 06-55830549

prijs Garantie

Beigemet

FORD Ka 1.3 Airco - Radio-CD speler 48.000 km

3 STUKS

Bj.

CITROEN Xsara Picasso 1.8

FERRARI 348TB 53,000 km.

60%

COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP COMPUTERHULP 7 dagen per week COMPUTERHULP 7 dagen per week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur COMPUTERHULP 7 per 7 dagen dagen per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 0180 HUIS/BEDRIJF - 546467 546467 of of 06 06 -- 19160110 19160110 AAN ( ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF per week van 08.00-23.00 uur voor7 al dagen uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen AAN HUIS/BEDRIJF per week van 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen 7alalal dagen dagen per week van 08.00-23.00 uur voor uw netwerken, privélessen, per week 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor7 uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen onderdelen 7 dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur

Kleur Uitvoering

VOLVO V70 2.4 Black Sapphire Edition 2 170PK

2008

5.495

6 mnd

2008 12.500

12 mnd

Nessenweg 11 - 13 2995 DA Heerjansdam www.boschcarserviceheerjansdam.nl

e-mail info@heerjansdambv.nl tel. 078-6771366

-


3 gratis paardrijlessen?

VMBO

Nieuwe klanten krijgen bij aankoop van een leskaart 3 lessen gratis.

kaderberoepsgerichte leerweg basisberoepsgerichte leerweg

Open lesmiddag voor leerlingen

Manege Tinte, Rietdijk 74-a, 3234 KR Tinte (bij Brielle) tel 0181-415237 ~ 06-30123047 ~ www.manegetinte.nl

woensdag 6 februari 2013 vanaf 13.30 tot 15.30 uur verzamelen op de Overwolde 46-50, 3191 AG Hoogvliet

t-e s g , o o 0 h 0 e 1 D r prijs vooo uw aut

aanmelden voor de open lesmiddag kan via 010-2950666.

www.hv.penta.nl

UITZENDBUREAU Allworks Uitzendbureau is met spoed op zoek naar:

• • • • • • • •

Allround Kitter (Leerling) Reefermonteurs Monteur Airconditioning Elektromonteur 1e Monteur Customer Service Medewerker Expediteurs Logistieke Talenten

www.rr-autos.nl - rr-autos@online.nl

Industrieterrein Halfweg 1 Puntweg 1G – Spijkenisse Tel: 0181-616867

Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Of bent u op zoek naar een andere baan? Wij helpen u graag verder! Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op! Tel.: 0181 - 698 933 of info@all-works.nl

Wij maken werk van banen!

Sure Comfort Care

R

• Gewrichtspijn en hernia • Maag en darm klachten • Vermoeidheidsklachten • Vrouwenklachten, overgang Y I DAO • Migraine en hoofdpijnklachten. Erkend lid van:

Bel voor een afspraak: 0181 77 38 88

UM

Postbus 111 3230 AC Brielle info@scc-care.nl

Chinese dokter, meer dan 30 jaar ervaring in het behandelen van veel voorkomende ISCH chronische klachten. MED CE N ES TR

Schrijf of mail naar:

5 jaar verwaarloosd, 1 dag verwend

E

Is zorgen uw passie? En wilt u intern opgeleid worden?

IN

Oproepkrachten m/v

Chronische gezondheids klachten? CH

particuliere thuiszorg zoekt

ZHONG

Chinees Medisch Centrum

Yidao TE KOOP GEVRAAGD: Vakantie, een dagje uit, muziekles, een sportlidmaatschap, computeren. Het is

langspeelplaten, singles, cd’s 06-54218314 | 06-21391217 Na 19.00 uur: 0181-310690

voor de meeste kinderen de gewoonste

06-23202076.

1000,2450,3450,1850,1950,2150,1950,1950,1450,2450,1850,1450,1450,1750,2950,4450,2450,3250,950,1250,2450,2450,3950,3150,2950,2450,850,950,2750,2250,2450,1950,2450,-

Ned. Ver. T.C.G.

Spijkenisse • www.yidao.nl

Mooie Toyota Funcruiser RAV4 2.0, rood, 1999, 185.000 km, in prima staat. Vraagprijs € 5.000,-.

2012 2001 2005 1998 1999 2001 2002 2000 2001 2002 2000 1997 1998 1999 2002 2003 2002 2002 1989 1996 2001 2000 2002 2002 2001 1999 1993 1995 1998 2001 2000 1996 1999

Specialist in Acupunctuur

www.scc-gezondheidszorg.nl

TE KOOP:

Brommer Xmotos Xb-33-50L schakel 484 km!! z.g.a.n. Chrysler Sebring 2.0i 16v aut airco stb el cv 141dkm! Citroën C2 1.1i Furio stb cv 3-drs Daewoo Matiz 0.8 Se 5-drs stb el cv 88dkm! goud Daewoo Matiz 0.8 Se 5-drs airco stb el cv 60dkm! blauw Daewoo Matiz 0.8 Se 5-drs airco stb el cv 75dkm! rood Daewoo Matiz 0.8 Se 5-drs stb el cv140dkm! zilver Fiat Brava 1.2i 16v airco stb el cv lm 129dkm! Fiat Panda 1100 Young 64dkm! nw st! Fiat Punto 1.2i 16V sporting airco stb el 6 versn lm Fiat Seicento 1100ie 109dkm! Ford Ka 1.3i stb lm cv stereo Ford Escort 1.8i 16V Formula 1 ed. airco stb el lm cv Ford Focus 1.6i 16V wagon stb el cv Ford Focus 1.6i 16V wagon airco stb el cv Ford Mondeo 2.5i Wagon airco stb el cv lm 149dkm! Mazda Demio 1.3i 16V Comfort stb lm 5-drs Mazda Premacy 2.0i Exclusive airco stb el 139dkm! Motorf. Honda CBR 600F 41dkm! Nissan Micra 1.0i 16V Invitation stb 3-drs Nissan Primera 1.8 16V HB airco stb el cv lm nw st! Opel Astra 1.6i 3-drs stb cv 149d km zwart Opel Astra 1.8i 16V Coupe airco stb el cv lm nw st! Opel Corsa 1.4i sport automaat stb el cv 123dkm nw st! Peugeot 206 2.0i GTI airco stb el cv lm zwart 126dkm Peugeot 306 1.6i automaat airco 5-drs stb el cv nw st! Peugeot 405 1.6Glx Break Selection stb cv netjes! Nw apk Renault Twingo 1.2i 123dkm zwart Renault Megane cabrio 1.6e 128dkm stb el cv el-kap Renault Megane coupe 1.9 Dci airco stb el cv lm nwst! Renault Megane coupe 2.0i DE airco leer stb el cv lm Rover 111 1.1i cabriolet el-kap lm leer cv Volkswagen Passat 1.8i Sedan automaat airco el cv stb nw st!

zaak van de wereld. Maar er zijn kinderen voor wie dit niet is weggelegd. Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt ze. Helpt u mee? Stort dan vandaag nog een beetje geluk op ING 404040. Of kijk op www.kinderhulp.nl wat u nog meer kunt doen. Dank u wel!

www.kinderhulp.nl

FIRMA PAK-AN voor schilderwerk.

Witten € 6,- per m2, muren sausen € 7,- per m2, inclusief materiaal.

Boek tijdig! Deze prijzen gelden tot december 2013! Wij werken door het hele Rijnmondgebied. HEENVLIET tel.nr. 0181-611995 na 18.00 uur.

Reserveer tijdig!!!

DONDERDAG 14 FEBRUARI

VALENTIJNSDAG Volwassenen : 65+ : Kind 6 t/m 12 jr. :

€ 21,80 € 18,80 € 13,80

Onbeperkt Wok, Grill, Buffet, Sushi, Frisdrank & ijs!

Winkelcentrum Groenewoud Naast Jumbo supermarkt (gratis parkeren) Groenewoud 2, 3203 AM Spijkenisse Tel. 0181 - 620633 ● info@pakboli.nl www.facebook.com/PakBoli @PakBoli


NIEUWS

Donderdag 31 januari 2013

Nieuwe DVD Historische Vereniging

‘Geweldig zoals de historie van Hooimeijer in beeld is gebracht’ Het was zaterdag in de trouwzaal van de Watertoren in Barendrecht een feest van herkenning voor leden van de familie Hooimeijer en oudmedewerkers van de fabriek van Hooimeijer. De Historische Vereniging Barendrecht presenteerde er haar nieuwe DVD: ‘Hooimeijer. Kroniek van een beschuitfabriek’. De Hooimeijerfabriek was en is nog steeds een begrip en wijd en zijd bekend. Natuurlijk van de bekende beschuiten, maar ook omdat velen het bedrijf aan de 3e Barendrechtseweg tallose malen passeerden. Eind december 2002 rolden de laatste beschuiten van de band in de fabriek in Barendrecht. Toen werd ook afscheid genomen van de plek die zo’n belangrijke rol heeft gespeeld in het leven van de familie Hooimeijer en die van het personeel. Directeur Joost Hooimeijer legde dat bijzondere moment in 2002 op de camera vast. Zaterdag was hij present in de Watertoren om nadat de DVD was vertoont te trakteren op beschuit met muisjes ter ere van deze ‘boorlinge’ van de Historische Vereniging. ,,Het zijn nu wel beschuiten van de concurrent’’, lachte Joost Hooimeijer. Bij koffie en thee hapten de gasten echter smakelijk in het voor hen zo bekende product. De grondlegger van het Hooimeijer bedrijf is Arie Hooimeijer. De bakkersknecht nam op 8 juni 1905 op 25 jarige leeftijd zijn eigen bedrijf in gebruik. Hooimeijer had er zelf 7500 gulden voor gespaard en met een hypotheek van 6000 gulden en 2000 gulden van leveranciers werd hij de trotse eigenaar van een bakkerij in een klein pandje aan de Dordtsestraatweg. De oven werd gestookt met takkenbossen. Het brood werd uitgevent met een kar met hond. De hond werd al ras vervan-

gen door een bakkerskar met paard. Na jaren van groei brak de eerste wereldoorlog aan. Grondstoffen waren schaars en Arie Hooimeijer moest daardoor in productie terug. Na de oorlog floreerde het bakkersbedrijf met het bakken van beschuit en koekjes. Een eerste grote order voor de levering van 10.000 beschuiten voor een wederverkoper werd binnengehaald En daarmee werd Hooimeijer een fabriek. De bakkerij werd uitgebreid en het bakken van beschuit en koekjes gesplitst.

echter 40 gulden de meter. In Barendrecht was de prijs 1.75 en waren ook de benodigde 400 m2 beschikbaar. De keuze was snel gemaakt. Hooimeijer vestigde zich in 1933 in Barendrecht en produceerde vanaf dat moment 10.000 beschuiten per uur. In 1939 werd de fabriek opnieuw uitgebreid en op 25 januari 1940 vond de opening plaats van deze nieuwe fabriek. De productie lag toen op 25.000 beschuiten per uur. Gedurende de Tweede Wereldoorlog lag de produc-

Joost Hooimeijer presenteert beschuiten ter gelegenheid van de ´geboorte´ van de DVD. Foto Koos Romeijn Hooimeijer betrok tevens een nieuw fabriekspand in Rotterdam Zuid. Hooimeijer was zo succesvol met zijn producten dat al snel weer moest worden uitgebreid. De achterliggende grond in Rotterdam kostte

tie voor een groot deel stil. In 1949 werd echter al weer uitgebreid met een nieuwe fabriek met een productiecapaciteit van 50.000 beschuiten per uur. Inmiddels waren ook de zonen van Arie

Hooimeijer: Joost, Jan, Arie en Maarten in het bedrijf gestapt. Het bedrijf floreerde, maar had ook te maken met grote tegenslagen als watersnood en branden. Een jaar na de watersnood opende Hooimeijer dankzij het doortastend handelen van Arie Hooimeijer alweer een nieuwe fabriek. Niemand minder dan staatssecretaris G.M.J. Veldkamp verrichtte de opening. De DVD geeft een duidelijk beeld van de ontwikkelingen en neemt de kijker mee naar de oude tijden en dus het Barendrecht van weleer. In 1964 trakteerde Hooimeijer de inwoners op beschuit met muisje ter gelegenheid van de geboorte van de 10.000ste inwoner. In de DVD worden eveneens de overnamen vanaf de jaren ’80 belicht. Barendrecht groeide en had behoefte aan bouwgrond. Uiteindelijk verhuisde Hooimeijer, inmiddels deel uitmakend van Continental Backeries, naar Dordrecht. Bij de sluiting van de fabriek in Barendrecht in 2002 was de bakcapaciteit 100.000 beschuiten per uur. Joost Hooimeijer was zeer content met de DVD en bedankte de Historische Vereniging voor al het werk. Het vele door Joost Hooimeijer aangeleverde filmmateriaal werd gegroepeerd, gedigitaliseerd, bewerkt en op DVD gezet door Bas Romeijn. Andere leden doken het archief in om de verhalen bij de beelden te verzamelen. De geschreven teksten ingesproken en samen met muziek bij de beelden gemonteerd. Hooimeijer prees de inzet en de vele uren werk van de vrijwilligers van de Historische Vereniging. ,,Ik vind het geweldig zoals de historie van Hooimeijer in beeld is gebracht.’’ De DVD (15 euro) is te verkrijgen in museum d’Ouwe School in Barendrecht en via www.historischbarendrecht.nl.

Boekstart-inloopochtenden bibliotheek Boekstart is een landelijke campagne die zich richt op (groot)ouders van baby’s om hen te wijzen op het belang van voorlezen. De bibliotheek, gemeente en het consultatiebureau werken samen om dit initiatief te promoten. ,,Wellicht heeft u ook een

brief van de gemeente gekregen met daarin een bon voor de bibliotheek. U kunt uw baby al lid maken van de bibliotheek en zo onmiddellijk starten met de taalontwikkeling. De voorleesontwikkeling van baby’s is te onderscheiden in verschillende

fases. In de bibliotheek hebben we een aparte boekstarthoek met een collectie waarin deze fases vertegenwoordigd zijn.’’ De bibliotheek nodigt alle (groot)ouders met hun (klein)kinderen (t/m 2 jaar) uit voor één van de geplande Boekstartochtenden om te laten zien wat er allemaal mogelijk is met Boekstart. ,,Er wordt voorgelezen, we hebben een film ter illustratie van Boekstart en er wordt gebruik gemaakt van de speciale collectie die aansluit bij de ontwikkeling van uw baby. U krijgt tips en ideeën, kunt ervaringen uitwisselen, andere jonge ouders ontmoeten en ook meteen uw kindje inschrijven.’’Er zijn het afgelopen anderhalf jaar 117 baby’s lid geworden van de bibliotheek en die zijn samen met vader, moeder of grootouder van harte welkom. ,,Maar ook als u uw baby nog geen lid heeft gemaakt, bent u uit-

genodigd om mee te doen op deze speciale ochtend.’’ Voor nieuwe Boekstartleden is er een gratis koffertje met een boekje en een cd met kinderliedjes. De boekstart-inloopochtenden worden gehouden van 09.30 tot 10.30 uur volgens het volgende schema: dinsdag 5 februari - bibliotheek Poortugaal; maandag 4 maart - bibliotheek Portland; maandag 1 april - bibliotheek Poortugaal; maandag 6 mei - bibliotheek Portland en maandag 3 juni - bibliotheek Poortugaal. De inloopochtenden zijn gratis toegankelijk en aanmelden is niet nodig. De Bibliotheek Poortugaal is te vinden aan de, Dorpsstraat 34 in Poortugaal, telefoon 010-5014404 en de Bibliotheek Portland ligt aan de Hof van Portland 41 in RhoonPortland, telefoon 0102033810. Meer informatie op www.bibliotheekzhzo.nl.

15

ToBe Sing-in in Barendrecht Regionale muziekschool ToBe organiseert van woensdag 6 februari tot en met zaterdag 16 februari Sing-ins op 7 verschillende locaties, waaronder op zaterdag 16 februari in De Baerne aan de Buitenlandse Baan 1 in Barendrecht. Een Sing-in is een muzikaal feestje voor kinderen vanaf 4 maanden tot en met 3 jaar. Beleef samen met papa, mama, opa of oma een actief muzikaal uurtje. Je bent van harte welkom om een of meerdere locaties langs te komen. De Sing-in begint om

10.00 uur. Deelname is gratis. Van te voren aanmelden is niet nodig. Een Sing-In is een muzikale laagdrempelige bijeenkomst waarbij grotendeels bekend repertoire wordt gezongen. Ouders, grootouders en verzorgers komen met jonge kinderen naar deze bijeenkomst om een uurtje muziekplezier te beleven. Vaak is de herinnering aan de liedjes weggezakt en wordt het geheugen opgefrist, waardoor de liedjes weer een plaats veroveren in het gezin.

Netwerk ViZi start nieuwe jaar in Hotel New York Sinds de oprichting van Netwerk ViZi in november 2009, is het netwerk voor ondernemende vrouwen uit Rhoon, Poortugaal en Barendrecht explosief gegroeid. De ledenteller staat inmiddels op ruim 100. Vorig jaar introduceerde Netwerk ViZi een nieuw introducébeleid dat ook haar vruchten afwerpt. Introducés kunnen samen met een bestaand ViZi-lid gratis een bijeenkomt bijwonen. Iedere keer weer trakteert Netwerk ViZi haar leden op interessante, leerzame en inspirerende netwerkbijeenkomsten. Een goed voorbeeld van de netwerkavonden die ViZi organiseert was de laatste bijeenkomst van 2012. ViZi sloot op 29 november het jaar op een bijzondere manier af. Zo werden de leden dit keer welkom geheten op Rotterdam The Hague Airport. Een locatie die al lange tijd op het verlanglijstje van het ViZibestuur stond. Ook de leden waren enthousiast gezien de hoge opkomst van zo’n 65 procent. Tijdens deze avond moesten de aanwezige leden werkelijk inchecken; we kregen namelijk een rondleiding over het gehele vliegveld. Via een shuttlebus werden de leden zelfs over de verlichte start- en landingsbaan gereden. Maar er stond nog meer op het programma. ViZi-lid

Laura Bellai presenteerde haar nieuwe boek ‘Rokkie, is de succesvolle zakenvrouw Rocky in een rokkie’? Er was natuurlijk ook deze keer weer volop de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan en te netwerken. Tijdens deze laatste bijeenkomst heeft ViZi haar nieuwe promotiefilm opgenomen. Deze film geeft in een paar minuten weer waar ViZi voor staat: een professioneel zakelijk netwerken voor ondernemende vrouwen uit de regio. Het hoge ledenaantal geeft een deel van dit succes weer, maar in de film wordt duidelijk dat Netwerk ViZi aan de basis staat van veel succesvolle samenwerkingsverbanden. Want Netwerk ViZi verbindt. Deze nieuwe promofilm is te vinden op www.netwerkvizi.nl en op YouTube. Inmiddels is het nieuwe jaar volop begonnen wat betekent dat Netwerk ViZi binnenkort haar eerste bijeenkomst van 2013 houdt. Op 29 januari worden de leden ontvangen in Hotel New York. Tijdens deze avond zal de nieuwe promofilm aan alle leden worden getoond en maakt het bestuur haar plannen voor 2013 bekend. Wie deze avond wil bijwonen kan zich aanmelden via www.netwerkvizi.nl. De enige voorwaarde hierbij is dat je voldoet aan de doelgroep.

Gratis bijbelcursus Wilt u de Bijbel leren lezen, maar zonder bezoek aan huis? Dat kan! Er is een eenvoudige schriftelijke bijbelcursus samengesteld door een werkgroep. Deze geeft de mogelijkheid om thuis, in uw eigen tempo, gedeelten uit de Bijbel te bestuderen. De gemaakte lessen worden voor u gecorrigeerd en teruggezonden. Aan de cursus

zijn geen kosten verbonden, alles gaat per post, geen bezoek aan huis. De cursus bestaat uit veertien delen. U kunt uw naam en adresgegevens opsturen naar het volgende adres: Bijbelcursus Barendrecht, Kröllerhaven 11, 2993 ED Barendrecht. Indien u bij de eerste les een Bijbel wilt ontvangen, schrijf dit dan er even bij.


IN SPIJKENISSE 7 KG trommel

6VcW^ZY^c\Zco^_c\ZaY^\kVc'-"%&i$b%("%'"'%&(™OdaVc\YZkddggVVYhigZ`i™6VcW^ZY^c\ZcbVm#&eZg`aVci™<ZZckZg`ddeVVc]VcYZaVgZc™OZi[djiZcZceg^_hl^_o^\^c\ZckddgWZ]djYZc™Eg^_oZco^_cZmXa#kZgl^_YZg^c\hW^_YgV\ZZc thuiskopievergoeding (www.thuiskopie.nl).

Uitgestelde starttijd Signaal einde programma

SAMSUNG SDC35701 CONDENSDROGER 7 KG trommel, Uitgestelde starttijd, Resttijd indicatie, Mogelijkheid condenswater via afvoer, signaal bij einde programma, Energieklasse B. Art.Nr.: 1160571

ECO Bubble A++ Energieklasse

THEATERGARAGE GORSSTRAAT 750 PARKEERPLAATSEN

1400 Toeren Centrifuge

SAMSUNG WF1604YKE WASAUTOMAAT 6 KG inhoud, ECO Bubble, 1400 Toeren Centrifuge, Resttijd Indicatie, Uitgestelde start, Diamond Drum Trommel voor minder slijtage van het wasgoed, A++ Energieklasse. Art.Nr.: 1160567


3D WiFi Smart TV

55"/139 CM

PHILIPS 55PFL5507 FULL HD LED TV 55"- 139 cm Full HD LED TV, 400 Hz, mediaplayer, internet APPS, HDMI, PC, USB, LAN, Digitale TV decoder. Art. Nr.: 1178579

IPOD dock 3D Blu-ray DVD 2.1 Home Cinema

PHILIPS HTS7202 HOMECINEMA SET 440 watt totaal vermogen, DLNA voor streaming, NET TV, USB poort, WiFi met dongle inbegrepen, speelt 3D Blu-ray DVD/+/-/R(W)/MP3/CD/Divx/VCD. Art.Nr.: 1155555

ZONDAG 3 FEBRUARI VAN 12.00 TOT 17.00 UUR GEOPEND! THEATERPLEIN I SPIJKENISSE™NOORDPASSAGE 26 I TEL.: 0181 65 08 00


O’Liessie Kids Shoes ORGANISEREN ZONDAG 3 FEBRUARI A.S. EEN

OUTLETMIDDAG Adres: Abel grand café restaurant Albrandwaardsedijk 196 3172 XB Poortugaal/Rhoon Tijd:

van 12.00 uur tot 17.00 uur!!!

% Geef aan de collectant Van 4 februari t/m 9 februari 2013 zamelen onze collectanten zoveel mogelijk geld in voor mensen met een hersenaandoening of hersenziekte. Laat deze mensen niet in de kou staan en help mee door gul te geven aan de collectant van de Hersenstichting. Of doneer op giro 860.

Wij verwelkomen u graag met een drankje.

Met elkaar helpen we mensen met een hersenaandoening aan een betere toekomst. www.hersenstichting.nl Gratis advertentie

de Plantenhal kamerplanten

gerbera 1.00 spathyphyllum 1.00 callisia 1.00 miltonia 1.50 hortensia 2.95 ama amaryllis 2 voor 1.50 hyacinth/muscari/narcis pot 12cm 2 voor 1.50 buxus struik 1.50

bloemen

narcis per bos 0.60 kersenbloesem per bos 1.00 tulpen 3 bossen 5.00

Rhoon Ridderkerk Zuidland Terneuzen bergschenhoek

Stationsstraat 1 Benedenrijweg 463 Stationsweg 28A Guido gezellestraat 27 Jacob marislaan 6

Openingstijden: Ma. t/m do.: 09.00-18.00 Vrijdag: 09.00-21.00 Zaterdag: 09.00-17.00 zondag: gesloten

diervoeders

munchy sticks 100 stuks 1.99 geperste staven 10”x20mm zak 20 stuks 9.95 krabpaal anneke hoogte ±190cm 74.95 Meer informatie en vacatures:

www.deplantenhal.nl

aanbiedingen geldig van wo 30 januari t/m za 2 februari


NIEUWS

Donderdag 31 januari 2013

Kim Beumer nieuwe voorzitter OVA Kim Beumer van Beumer Advocaten in Rhoon is de nieuwe voorzitter van de Ondernemersvereniging Albrandswaard (OVA). De OVA is in het leven geroepen om ondernemend Albrandswaard bij elkaar te brengen en is voor de (startende) ondernemer bij uitstek geschikt om kennis te maken met andere ondernemers uit de omgeving. ,,Met ondernemers uit de buurt ervaringen delen, sparren op niveau en zo nu en dan met elkaar borrelen, zijn waardevolle activiteiten om het ondernemersnetwerk te verbreden. Dit biedt nieuwe kansen’’, licht de nieuwe voorzitter toe.

tussen advocaat en cliënt. De cliënt staat centraal. Het kantoor straalt warmte en geborgenheid uit, maar naar buiten toe wordt er op een zakelijke en tactische wijze gecommuniceerd. Voor de buitenwereld is Kim dus zeker geen lieverdje, maar een vlotte, gedreven vrouw die van aanpakken weet en niet rust voordat de overwinning behaald is. Niet alleen bedrijft Kim Beumer de advocatuur op een pragmatische en eigenzinnige wijze, maar ze is ook een enthousi-

ast ondernemer in hart en nieren. ,,Doelen stellen, nieuwe kansen creëren, kwaliteit van dienstverlening waarborgen en oplossingsgericht te werk gaan zijn slechts enkele factoren die bij kunnen dragen aan succesvol ondernemen. Zeker in economische crisistijd is het belangrijk je onderneming van anderen te onderscheiden’’, weet Kim als geen ander. Geen wonder dus, dat zij inmiddels benoemd is tot voorzitter van de Ondernemersvereniging Albrands-

Kim Beumer besloot, nadat zij enkele jaren als advocaat bij een ander kantoor werkzaam was geweest, op jonge leeftijd voor zichzelf te beginnen. Haar deskundigheid op het gebied van onder meer het ondernemingsrecht, personen- en familierecht en arbeidsrecht wilde zij tot zijn recht laten komen in een service- en persoonsgericht kantoor. Een kantoor dat zich onderscheidt door de korte lijn

In het Kasteel van Rhoon wordt een cursus gegeven over de architectuur in de 21e eeuw. Hoe staat het met de creativiteit van de Nederlandse architectuur tijdens de crisis? Aan het einde van de 20e eeuw kreeg Nederland een uitstekende naam op het gebied van eigentijdse architectuur. Gelukkig is er een nieuwe generatie architecten gekomen die werken in het neo-modernisme met esthetische gebouwen of die inspelen op een illuster verleden met een knipoog naar architectuur van vroeger. Ook is er meer aandacht voor groene energie-neutrale architectuur dan ooit. In een cursus van vier bijeenkomsten op maandagavond van 20.00 tot 22.00

uur, zal kunsthistoricus dr. Dave van Eijnsbergen op deze onderwerpen ingaan. De cursus wordt afgesloten met een excursie op zaterdag 1 juni naar Amsterdam en Zaandam. Tijdens de cursus, die thematisch naar het gebruik van gebouwen is opgebouwd, staan projecten centraal die in de afgelopen vijf jaar zijn voltooid. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de veranderde situatie op het gebied van architectuur en stedenbouw op dit moment. De kosten van de cursus, die op 4 en 18 februari en op 4 en 18 maart wordt gegeven, bedragen 80 euro. Aanmelding is mogelijk via dhvaneijnsbergen@planet.nl of op 4 februari op de zolder van het kasteel.

milie v.d. Vorm, Handelstraat 14, Rhoon en familie Brand, Albrandswaardseweg 102, Poortugaal. Wie nog vragen heeft over het inleveren of over spullen die men heeft kan bellen met 010-4167443. Wie problemen heeft met vervoer kan na telefonisch overleg worden opgehaald. Daarvoor bellen met 06-51571619. Ook zijn er komend jaar weer de maandelijkse boekverkopen in ’t Centrum. Dat gebeurt elke eerste zaterdag van de maand tussen 10 en 12 uur. De eerstvolgende is op 2 februari. Hier kan men ook uitgelezen boeken al inleveren.

Tentoonstelling ‘Ruimte, Portretten en Patronen’ in Kasteel van Rhoon In het Kasteel van Rhoon wordt zaterdag 24 februari 24 februari om 15.00 uur een tentoonstelling met werk van Germaine Sanders en Marina Snoek. Germaine Sanders toont ‘Patronen en Portretten van Ruimte’. De Patronen van ruimte zijn te kenmerken met: licht en schaduw, materiaal, geografische en morfologische historie- landschap en seizoenen, persoonlijk en gemeenschappelijk, cultureel en toekomstig. De Portret-

Toelichting bij foto’s kalender Gezamenlijke Kerken Rhoon Voor de tiende keer brengen de gezamenlijke kerken van Rhoon een kalender uit. Op de maandelijkse foto’s wordt teruggeblikt in het verleden. De tijd dat de groenteboer, de kolenboer, olieboer, de melkboer en de bakker hun waren nog langs de huizen uitbrach-

Cursus architectuur 21e eeuw in Kasteel van Rhoon

Meer info op www.ova.nl en www.beumeradvocaten.com.

Spullen gezocht voor rommelmarkt De jaarlijkse bazar en rommelmarkt in ’t Centrum aan de Bernhardstraat in Rhoon wordt zaterdag 16 maart gehouden. Hiervoor is men nog op zoek naar leuke, hele en mooie spullen. Speelgoed, puzzels, boeken, werkend elektra of huishoudelijke spulletjes, de markt kan alles gebruiken. Wie nog iets heeft dat nog een tweede ronde kan meegaan kan deze spullen inleveren op de zaterdagen 2 februari, 16 februari en 2 maart tussen 9.00 en 12.30 uur op de adressen: Familie de Mol, Ghijseland 6 Rhoon (graag via de achterdeur), fa-

waard. ,,Ondernemen doe je niet alleen’’, benadrukt Kim. Naast een enthousiast team dat zij om zich heen heeft verzameld, zijn externe contacten net zo belangrijk om ook in de toekomst te kunnen blijven vernieuwen. ,,Want stilstand is achteruitgang. Wat leeft er in de omgeving? Waar liggen de kansen? Waar is absoluut geen vraag naar? Dat schatten ondernemers het best in als zij met ondernemers uit de buurt het gesprek aangaan. Intrigerende verhalen, vooruitstrevende ideeën en vernieuwde aanpakmethodes van anderen geven een verhelderend beeld van ondernemend Albrandswaard en biedt nieuw perspectief.’’ Kim Beumer nodigt ondernemers die actief zijn in de gemeente Albrandswaard uit om kennis te maken met haar en de andere leden van de ondernemersvereniging. ,,De OVA staat midden in de samenleving en laat zien hoe zij een waardevolle bijdrage levert aan het ondernemersklimaat van onze gemeente.’’

19

ten. Bij het produceren van de kalender is bij de foto’s (uit het archief van Kor van Pelt) helaas de begeleidende tekst weggevallen. Omdat velen vragen om nadere informatie wordt in een maandelijks rubriekje toelichting gegeven op de ‘foto van de maand’.

Op de foto van de maand januari staat een petroleumwagen van Andries van der Ent. Andries zelf staat naast het paard en naast hem staat Marius van Deursen. De foto is in 1946 genomen voor het gemeentehuis aan de Dorpsdijk, tegenover Binder.

ten van ruimte hebben als identiteit: herkenbare invloed van mensen op hun ruimte en gebouwen, op de grens van openbaar en privé terrein. Marina Snoek laat Modeltekeningen zien. De tentoonstelling wordt gehouden op de Klokkenzolder van het kasteel. Het kasteel is te vinden aan de Dorpsweg 63, 3061 KD Rhoon. Openingstijden: 24 februari t/m 17 maart op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Edudelta College start project Stadslandbouw Het mbo van het Edudelta College Barendrecht start het komende schooljaar met het project ‘Stadslandbouw’. Op woensdag 6 februari wordt om 15.00 uur dit innovatieve project gepresenteerd in het gebouw aan de Dierensteinweg 2 te Barendrecht. Met dit project worden studenten op een praktische manier in aanraking gebracht met het op een duurzame manier produceren van voedsel in stedelijke gebieden. Op verschillende niveaus leren studenten op welke wijze grond in een stedelijke omgeving hiervoor in ontwikkeling wordt gebracht. De praktische uitvoering van het project zal plaatsvinden bij de vestiging van het Edudelta College aan de Dierensteinweg in Barendrecht. Daarbij zullen agrarische producten worden geteeld ten behoeve van de Voedselbank in Barendrecht. Eén van de elementen van de opleiding is de mogelijkheid voor basisscholen, wijkbewoners en maatschappelijke instellingen uit de omgeving om te participeren. Dat zal

gebeuren door het aanbieden van bezoekmogelijkheden en workshops. Het project Stadslandbouw maakt onderdeel uit van de opleiding Beroepsbeoefenaar Teelt. De opleiding Beroepsbeoefenaar Teelt (niveau 2, 3 en 4) bereidt voor op werken in de primaire sector bij een bedrijf waar agrarische producten geteeld worden. Hierbij kan het gaan om binnenteelt, maar ook om buitenteelt. Onder binnenteelt valt bijvoorbeeld de glastuinbouw. Denk hierbij

niet alleen aan groenten, maar het kan ook om bloembollen, potplanten, champignons of snijbloemen gaan. In de buitenteelt gaat het om akkerbouw, vollegrondgroenteteelt, bloembollenteelt, boomteelt, vaste plantenteelt en fruitteelt. Meer informatie over dit project is verkrijgen bij het mbo van het Edudelta College te Barendrecht. Een speciale informatieflyer is op te vragen via barendrechtmbo@ edudelta.nl of telefonisch via 0180-547528.


Huis van de Week:

Woningen aan- of verkopen doet u via

Beugstraat 29b, Hoogvliet 30 Jaar

deuren en kozijnen, dat vieren wij met mooie jubileum acties!

De massief houten vloerdelen maken het warm en synchro wonen sfeervol. Ook het zicht op de wijk is fijn en er is altijd info@synchrowonen.nl wel weer iets anders te zien.â&#x20AC;&#x2122; Zo vertelde de enthousiaste bewoner. De woonkamer is niet alleen ruim, maar door de speelse koppeling aan de 3.99 x 2.70 meter en de Het is hier gewoon fijn wonen, openkeuken is het een meer ouderslaapkamer 5.31 x 2.74 dichtbij winkelcentrum De Buitendeur type JS 319. dan compleethout vertrek. meter. De ouderslaapkamer Fuik, waar ik graag heen ie Met gietwerk en uniek draairaam is voorzien van een laminaat- Jwandel ubileum acten het water om aan binnenzijde. Luxe keuken het gebouw geeft extra vloer. De keuken is eveneens leven. Het is een rustige lekker ruim (ca. 3.85 m x Badkamer omgeving en we hebben 3.05 m) en voorzien van De sfeervolle badkamer is actieve buurtjes, waarmee ie Het wonen in dit appartement Begane grond een moderne Bruynzeel voorzien van een fraai we regelmatig leuke dingen Jubileum act is heerlijk, de fantastische De gesloten benedenhal is inrichting. Er is diverse badkamermeubel met een organiseren in een algemene korting en praktische indeling, fris en modern en bevat een inbouwapparatuur, zoals een kunstzinnige spiegelpartij. ruimte beneden.â&#x20AC;&#x2122; Normaal alsmede het uitzicht, is trapopgang en toegang tot koelkast, vriezer, vaatwasser, Een ruime douche maakt heel bijzonder. Aldus de de liften, de berging 1270 Euroen Nude combimagnetron en een het samen met de betegeling Kortom een fijn appartement, bewoner, die niets negatiefs toegang tot de parkeergarage vier-pits gaskookplaat, met eigen parkeergarage en compleet. wist te verzinnen over het onder het pand. voorzien van een sierlijk De badkamer is 3.02 x 2.36 m. veel pluspunten. appartementencomplex, weggewerkte afzuigkap. Ook dat mede door de fraaie Bij binnenkomstEuro treft men de keukenvloer is voorzien architectuur een pronkstukje een leuke hal aan, waarin van hardhouten vloerdelen. is in de wijk. De gedeeltelijke een garderobe en meterkast. Vanuit de keuken kan men de plaatsing in het water geeft Tevens treft men hier een toilet inpandige berging bereiken, het gebouw een extra mooie aan met daarin een fonteintje. waarin zich de combiketel Vanuit de hal kan men naar en de aansluitingen voor de aanblik. Voor al onze producten geldt: Op de 4 afgebeelde buitendeuren. de beide slaapkamers, woon- was/droogmachine, alsmede Gratisde inmeten en exact op maat gemaakt. Met gietwerk en draairaam aan binnenzijde. Het appartement van maar kamer en badkamer. unit voor de warmte liefst 100 vierkante meter terugwininstallatie bevinden. op de 9e verdieping, is ruim Woonkamer . n ruim en fantastische e p lo s â&#x20AC;&#x2DC;Geweldig opgezet en over de indeling is e Slaapkamers um acti bilemodern februari.heerlijk in zowel Deze ju lichtinval, goed nagedacht. Een d Beide slaapkamers geven eum in il b e u t J g r to Jari ootalrijke 0 d 3 g li a de zomer als in de winter, en luxe woonhuis met m via de ramen prachtig een HOUT een EN KUNSTSTOF mogelijkheden ten aanzien een woonkamer om van te uitzicht over de omgeving genieten. van de inrichting. meten respectievelijk Showroom en fabriek. Nijverheidsweg en 15, 3161 GJ Rhoon. Tel. 010 - 5013191 Email j@smalingdeuren.nl

25%

900

Smaling

!

WWW.SMALINGDEUREN.NL DE GROOTSTE IN DE REGIO VOOR

12.00

DEZELFDE

UUR G

EKOC

HT VERD

DAG GELE

Inruil actie!!!

AEG WASAUTOMAAT L61473

AEG WASDROGER T65280

SIEMENS WARMTEPOMP DROGER WT44W361NL

Â&#x152;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2039;Â&#x2019; Â&#x152;Â&#x201C;

 Â&#x152;­Â&#x201D;Â&#x201D; Â&#x2022;

Â&#x152;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2039;Â&#x2019; Â&#x2014; Â&#x152;Â&#x2DC; Â&#x2020;Â&#x2122; Â&#x161;Â&#x161; Â&#x152;Â&#x201A;Â Â&#x2022;

Â&#x152;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2039;Â&#x2019; Â&#x2013; Â&#x152;Â&#x2C6; Â&#x203A; Â&#x17D;  Â&#x152;­ Â&#x2022;

van 599,-

van 499,-

499,-*

399,-*

van 699,-

599,-*

ZANUSSI WASAUTOMAAT ZWG6140p

ZANUSSI WASDROGER ZTE277

SIEMENS WASAUTOMAAT WM14E345NL

Â&#x152;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2039;Â&#x2019; Â&#x2013; Â&#x152;Â&#x201C;

 Â&#x152;­Â&#x201D; Â&#x2022;

Â&#x152;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2039;Â&#x2019; Â&#x152;Â&#x2C6; Â&#x203A; Â&#x17D;  Â&#x152;Â&#x201A;Â Â&#x2022;

Â&#x152;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2039;Â&#x2019; Â&#x152;Â&#x201C;

 Â&#x152;­Â&#x201D;Â&#x201D; Â&#x2022;

van 399,-

van 449,-

299,-*

349,-*

IS GRAT THUISBEZORGD & GRATIS OTEN L S E AANG

van 579,-

479,-*

  �

Â?Â?Â?Â?Â? Â?Â? Â?  ­  Â?Â?Â&#x20AC;Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2026;Â?Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x20AC;Â?Â?Â&#x192; Â?Â&#x20AC;­Â&#x20AC;Â?Â?Â&#x20AC; Â?Â?Â?Â&#x2021;­Â&#x2C6;­Â?Â&#x2020;Â&#x2030;­­Â&#x2020;

Electro World van Rij Spijkenisse

   Â&#x160; Â?Â&#x2039;  Â&#x160;Â?Â&#x2C6;

 M         

 

 

 

 

 

 

  Â&#x201C;Â&#x2013;Â&#x152; Â&#x201A;Â&#x201A;Â&#x2C6;Â&#x152;Â?Â&#x161;Â&#x153;Â&#x2039; Â&#x2018; Â&#x152;Â&#x2020;Â&#x17E; Â&#x2014;Â&#x;Â&#x2013; 


Donderdag 31 januari 2013

SP

Solide overwinning RWA De rood-witte brigade van RWA domineerde het duel tegen VEO uit Voorburg. Vanaf het begin van de wedstrijd nam het een voorsprong en het gaf deze niet meer uit handen. Nog tweemaal werd een gelijke stand toegestaan, 4-4 en 6-6, maar na een ruststand van 9-7 liep de ploeg van trainer/coach Rob Berreboom uit naar een 19-12 overwinning. Omdat Jan den Arend van-

wege een enkelblessure niet inzetbaar was, besloot Berreboom A-junior Arnout Geervliet zijn debuut in het door ARCO gesponsorde team te laten maken. Een klein risico, maar het pakte goed uit. In de tweede helft deed hij het subliem en scoorde ook nog twee keer. ,,Fijn om te weten dat we in de breedte ook sterk zijn”, aldus Berreboom. Door deze overwinning ver-

stevigd RWA z’n derde plaats en speelt zich het zo goed als veilig van degradatie. Komende zaterdag moet de ploeg op bezoek bij De Meervogels uit Zoetermeer. Doelpuntenmakers: Steven Huizer (6),Rick van Rossen (5), Nils de Brons (3), Arnout Geervliet (2), Renata Lima Dos Santos (2), Mirjam Huizer(1)

RT

21

SCOM mannen winnen lokale derby Voor de tweede maal dit seizoen troffen de teams van De Kempvis en SCOM elkaar in de competitie. Aangezien SCOM vorige week tegen een zure nederlaag opliep tegen ZPC Rotterdam, was het deze week gebrand op een revanche tegen de Spijkenisser rivalen. Het leverde een zeer aantrekkelijke eerste periode op waarbij beide ploegen goed en geconcentreerd speelden. Het enige doelpunt viel in het voordeel van SCOM uit een strafworp. Ook in de tweede periode behield SCOM het goede spel en kon het de tegenstander van De Kempvis steeds een stap voorblijven. Via 0-2 en 1-3 beëindigden de teams de tweede periode met een tussenstand van 2-4 in het SCOM voordeel. De derde periode

bleek uiteindelijk het echte verschil te maken tussen de twee ploegen. Terwijl SCOM nog steeds geconcentreerd en goed combineerde, haakte de ploeg van De Kempvis af. Het resulteerde in een ruimere voorsprong. De Kempvis wist in een man-meer situatie nog wel een doelpunt te maken, maar moest wel toezien hoe SCOM driemaal de bal te-

gen de touwen kreeg. SCOM speelde de laatste periode goed uit en kon met een aantal lange uitgespeelde aanvallen midvoor Peter Verschoor nog tweemaal goed in stelling brengen. De Kempvis kon aan de andere kant ook nog twee doelpunten maken, zodat de eindstand van deze lokale derby op 5-9 in Hoogvliets voordeel uitkwam.

JudoExtra examens in Rhoon en Rotterdam geslaagd Waterpolosters SCOM moeten genoegen nemen met een punt De vrouwen van SCOM gingen het afgelopen weekeinde op bezoek in Leiden om hun tweede plaats te verdedigen tegen de nummer 3 van de competitie: ZVL. De hele wedstrijd leidden de Hoogvlietse vrouwen, maar in de vierde periode moesten zij uiteindelijk toch de punten delen met de achtervolgers. Het bleek een resultaat waar beide teams niets aan hadden, aangezien beide teams in de stand werden gepasseerd door de ploeg van Wiekslag uit Alblasserdam. Het werd wel een doelpuntrijke wedstrijd. In de eerste periode leek SCOM gemakkelijk weg te kunnen lopen van de Leidse tegenstander. Maar nadat SCOM al snel op een 1-3 voorsprong was ge-

komen, beet ZVL toch enigszins van zich af. De thuisploeg kwam met twee snelle doelpunten op 3-3. Door een doelpunt van Sanne Uitenbroek aan het einde van de periode gingen de SCOM-dames toch met een voorsprong terug naar de kant. Ook in de tweede periode kon SCOM geen afstand nemen van ZVL. Het gat werd uiteindelijk wel met een doelpunt vergroot tot 4-6, maar groter dan twee doelpunten verschil werd het gat nooit. De Hoogvlietse ploeg was nog niet van ZVL af. Dat bleek ook wel in de derde en vierde periode. ZVL kwam al snel weer een doelpunt dichterbij en ook aan het einde van de derde periode kon een nieuw SCOM-doelpunt weer

ongedaan worden gemaakt door de thuisploeg. Met nog drie minuten te spelen in de laatste periode herstelde SCOM het verschil van twee doelpunten tot 6-8 en moest de ploeg de voorsprong zien vast te houden. ZVL rook kansen en benutte die ook. Met twee doelpunten in de laatste twee minuten sleepte het team een punt uit het vuur tegen de SCOM-dames. Volgende week wacht SCOM opnieuw een lastige wedstrijd. Zij moeten dan op bezoek bij de jonge ploeg van het Rotterdamse SVH. Deze tegenstander is niet goed uit de winterstop gekomen en verloor de laatste twee wedstrijden. Evengoed staan zij nog steeds op een vijfde plaats in de stand.

Succes voor recreanten Animo Hoogvliet bij TUCO Vorige week vond de TUCO wedstrijd plaats van 2013. De TUCO is een wedstrijd voor de recreanten van Animo Hoogvliet waarbij je tegen andere verenigingen uit het rayon strijdt. Dit was de allereerste TUCO wedstrijd voor veel recreanten, dus veel nieuwe gezichten leren kennen en kennis

maken met andere jongens en meisjes die het ook erg leuk vinden om te turnen! Maar niet alleen voor de deelnemers was het spannend maar ook voor de trainers van diegene die deelnamen. De jongens en meiden zijn weken in de weer geweest om de oefenstof zo goed mogelijk uit het

De jeugd van Animo deed het uitstekend bij de TUCO.

hoofd te leren! Bij wedstrijden is het immers zo dat je alles uit je hoofd moet proberen te doen. En dat is erg spannend! Gelukkig zat de tribune vol met eigen supporters en fans en werd iedereen hard aangemoedigd. Het onthouden van de oefening was bij iedereen gelukt! De volgende jongens en meiden van Animo hebben deelgenomen aan de wedstrijd en de daarbij behaalde plekken: Colin stam 3e, Jordy de Weerd 3e, Jason Kock 1e, Qibei van der Ploeg 2e, Jochem Goede 2e, Jordi Stam 1e, April Jansen 6e, Suzanne Erenst 3e, Louise Erenst 5e, Melissa Lozano Andujar 3e, Michelle v/d Wakker 1e , Valerie Alders 1e, Jouairia Azzouzi 4e, Arlena Oostdijck 2e, Rachel Rijnen 4e, Joanie van der Stel 6e en Denice de Werker 3e. Het was een leuke gezellige wedstrijd. De trainers zijn trots op de deelnemers van Animo.

De judoka’s van JudoExtra van stichtingSPAL uit Albrandswaard en van omni sport vereniging de Pont uit Rotterdam hebben woensdag 23 januari een hogere band of slip gekregen tijdens de halfjaarlijkse judograduaties. Judo graduaties zijn band examens waarbij de judoka’s laten zien wat ze geleerd hebben en wat ze kunnen. Bij judoka’s van JudoExtra is dat verschillend omdat sommige nog niet goed kunnen bewegen door hun zwakkere motoriek of handicap. Maar door ze te beoordelen voor wat ze wel kunnen is het heel goed

mogelijk ze een hogere kleur band te geven. JudoExtra is een onderdeel van stichtingSPAL, de lessen/trainingen worden gehouden in Rhoon en in Rotterdam, in de budozaal van sv WCR en in de gymzaal van mytylschool de Brug. Karin Wijntjes: ,,JudoExtra is één van de schijfjes van de ‘judosinaasappel’ en zeer geschikt voor kinderen die willen judoën op een rustige, sportieve en recreatieve manier. Behoefte hebben aan positieve aandacht, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen. Een motorische achterstand

en-of lichamelijke beperking hebben en toch goed willen worden in wat zij wel kunnen. Door diverse oorzaken kan het zijn dat een kind motorisch nog niet goed kan meekomen, onhandig, houterig of klungelig overkomt. Grove of fijne motoriek is nog niet volledig en volwaardig. Ze kunnen door wat voor reden nog niet goed functioneren in een reguliere groep. In de gymles worden ze als laatste gekozen, vinden nog geen aansluiting bij een reguliere sportclub, kunnen angstig of verlegen zijn.’’ Dat er behoefte is aan deze vorm van bewegen (judo) is wel duidelijk want beide groepen blijven groeien. Door het speelse karakter van de judolessen en de lage instapdrempel komen er ook broertjes, zusjes en vriendjes meedoen. Zo ontstaat er een gemêleerde groep die elkaar versterkt. Voor meer informatie Karin en Aad Wijntjes, telefoon 010-5017428, www.stichtingspal.nl

Oproep aan leden en oud-leden

Reünie Yu Sin Kwon en Kwan Taekwondo & Hapkido Vereniging Hellevoetsluis en Taekwondo & Hapkido Vereniging Yu Sin Kwan Spijkenisse/Hoogvliet houden vrijdag 8 februari een reünie voor leden en oud-leden. De reünie vindt van 20.00 tot 01.00 uur plaats in Brasserie Me Moeder, Cloese 203 in Hoogvliet (www. brasseriememoeder. nl). Het idee van de reünie werd geboren tijdens de uitvaart in de zomer van 2012 van wijlen Hugo Bel. Als taekwondoka en zwarte bander is hij zowel bij Kwan Spijkenisse als bij Kwon Hellevoetsluis actief geweest. Veel leden en ex-leden uitten bij de begrafenis de wens om in een andere setting weer samen te komen. Heb je bij Yu Sin Kwan en/of Yu Sin Kwon getraind of ben je nog steeds lid, dan ben je van harte welkom. Stuur zo spoedig mo-

Groepsfoto Yu Sin Kwon Hellevoetsluis uit 1993, herkent u ze nog? gelijk een bevestiging met je voor- en achternaam, adres en telefoonnummer naar info@ yu-sin-kwan.nl. Deelname aan de reünie kost 25 euro per persoon. Dit jaar bestaat Yu Sin Kwan Spijke-

nisse/Hoogvliet 32 jaar, zustervereniging Yu Sin Kwon Hellevoetsluis 29 jaar. Voor meer informatie kan gebeld worden met Ignacio Willems, telefoon 06-19958442, of met Roddy Rijke 06-37323442.


collectant

Aanbieding AGPO BlueSense HR combi ketel CW4 Zoekt u een cv-ketel met een innovatie die zijn tijd ver vooruit is? Dan is de BlueSense CW4 een uitstekende keuze: Duurzaam, Comfort en Veiligheid.

Waarin is BlueSense onderscheidend?

BlueSense is Innovatie & Eenvoud

BlueSense is Comfort en Veiligheid

Snel en eenvoudig service verlenen kan alleen als de opbouw van een ketel goed doordacht is en de hoofdcomponenten makkelijk bereikbaar zijn.

De BlueSense 4 wordt gekenmerkt door zijn servicevriendelijke uiterlijk. De aangesloten luchtaanzuigbuis zorgt voor optimale geluidsvermindering en met een gewicht van slechts 24,9 kilo behoort de BlueSense tevens tot een van de meest compacte ketels ter wereld.

Duurzaamheid, veiligheid en comfort zijn de pijlers geweest bij de ontwikkeling van de BlueSense.

Het vertrouwen in de BlueSensetechnologie komt tot uiting in een unieke garantie. Door de eenvoudige opbouw en de toepassing van beproefde en bewezen componenten, geeft Ferroli maar liefst tien jaar garantie op de wisselaar en 2 jaar garantie op de overige onderdelen.

Doordat de BlueSense zo compact is kan hij makkelijk geplaatst worden en dankzij zijn opbouw is hij perfect toegankelijk voor onderhoudsdoeleinden.

Aanbieding AGPO BlueSense HR combi ketel CW 4 Normale prijs € 1580,- , nu slechts: Onze ketelaanbiedingen zijn inclusief BTW, montage en standaard installatie* * Vervangen van een combi ketel en alle aansluitingen zitten binnen 1 meter van de ketel. Meerprijs voor een cw5 toestel bedraagt € 100,-

Staalstraat 2 2984 AJ Ridderkerk

Tel: 0180-423677 Fax: 0180-430763

Naast het standaard CE-keurmerk beschikt de BlueSense over verschillende andere keurmerken. Daarnaast is de BlueSense de afgelopen vijf jaar uitgebreid getest in diverse veldtesten en laboratoria in binnen- en buitenland.

€ 1295,inclusief BTW

www.debruijn-groep.nl info@debruijn-groep.nl

Geef aan de collectant Van 4 februari t/m 9 februari 2013 Van 4 februari t/m zamelen onze collectanten 9 februari 2013 zoveel mogelijk geld in voor zamelen onze collectanten mensen met een hersenzoveel mogelijk geld in voor aandoening of hersenmensen met een hersenziekte. Laat deze mensen aandoening of hersennietVan in de staan en help 4 kou februari t/m ziekte. Laat deze mensen mee9 door gul te geven februari 2013 niet in de kou staan en help aan de collectant van de zamelen onze collectanten mee door gul te geven Hersenstichting. Of doneer zoveel mogelijk geld in voor aan de collectant van de opmet giro mensen een860. hersenHersenstichting. Of doneer aandoening of hersenop giro 860. ziekte. Laat deze mensen

Metin elkaar helpen we niet de kou staan en help

mensen met mee door gul te een geven Met elkaar helpen we hersenaandoening aanmensen de collectant vanaan de met een een betere toekomst. Hersenstichting. Of doneer hersenaandoening aan www.hersenstichting.nl giro toekomst. 860. een op betere www.hersenstichting.nl Met elkaar helpen we mensen met een hersenaandoening aan een betere toekomst. www.hersenstichting.nl Gratis advertentie Gratis advertentie

Gratis advertentie

Gevraagd:

betrouwbare, ervaren huishoudelijke hulp Al meer dan 15 jaar ervaring in: familierecht, strafrecht, arbeidsrecht en andere rechtsgebieden. Ter versterking van ons team zoeken wij een

SECRETARESSE

voor 3 u. per week, liefst op maandag of dinsdagmorgen. S.v.p. bellen tussen 17 en 19 u. tel. 010-5015894. In verband met de aanhoudende groei van onze onderneming zijn wij op zoek naar een InInverband de groei van onderneming zijn wijop opzoek zoek naareen een verbandmet met deaanhoudende aanhoudende groei van onze onderneming wij enthousiaste medewerker die onze verkoopafdeling wil komenzijn versterken als naar enthousiaste wil komen komen versterken versterkenals als enthousiastemedewerker medewerkerdie die onze onze verkoopafdeling verkoopafdeling wil

(part-time)

Voor de woensdag, donderdag en vrijdag (o.b.v. een contract voor bepaalde tijd voor de duur van 6 maanden) Zoek je een uitdagende baan in een leuk team:

SOLLICITEER DAN NU!!

ColleCtanten gevraagd 10 t/m 16 februari 2013 www.amnesty.nl/collecte of bel (020) 626 44 36

Sollicitatiebrieven kunnen vóór 1 maart 2013 gericht worden aan: Vermaat & De Boom Advocaten, t.a.v. Diana Hameete, Postbus 71, 2990 AB Barendrecht

Solicitaties richten aan Haarmode Meijer. Amerstraat 18 - 2987 CA Ridderkerk Telefoonnummer: 0180-411830 E-mail: h.meijer507@chello.nl

40uur uurper perweek week 40

De functie Defunctie functie De

Je bent verantwoordelijk voor de verwerking bentverantwoordelijk verantwoordelijkvoor voor de de verwerking verwerking JeJebent van allerhande zaken zoals verkooporders, vanallerhande allerhandezaken zakenzoals zoalsverkooporders, verkooporders, van inkooporders, werkorders, binnenkomende inkooporders,werkorders, werkorders,binnenkomende binnenkomende inkooporders, machines en facturatie. Je maakt afspraken machinesen enfacturatie. facturatie.Je Jemaakt maakt afspraken afspraken machines met dedetechnische dienst aangaande het met technische dienst aangaande het met de technische dienst aangaande het klaarmaken van de machines. Je ondersteunt de klaarmaken van de machines. Je ondersteunt de klaarmaken van de machines. Je ondersteunt de vertegenwoordigers en je hebt dagelijks contact vertegenwoordigers en je hebt dagelijks contact vertegenwoordigers en je hebt dagelijks contact met metonze onzeinternationale internationaleklanten klantenen enleveranciers. leveranciers. met onze internationale klanten en leveranciers. Het Hetisiseen eenafwisselende afwisselendefunctie functiedie dienauwkeurigheid nauwkeurigheid Het is een afwisselende functie die nauwkeurigheid vereist vereistenende denodige nodigeverantwoordelijkheid verantwoordelijkheid met met zich zich vereist en de nodige verantwoordelijkheid met zich meebrengt. meebrengt. meebrengt.

HAARMODE MEIJER Wie lijkt het leuk om ons team te versterken wij vragen een herenkapper/kapster.

Medewerker verkoop binnendienst M/V Medewerker binnendienst M/V Medewerker verkoop binnendienst M/V 40 uur per week

Wijbieden biedeneen eenplezierige plezierigeen enuitdagende uitdagende baan baan !!!Wij Wij bieden een en uitdagende baan in uniek en groeiend met ineen een uniek enplezierige groeiendbedrijf bedrijf met daarbij daarbij inmarktconforme een uniek en groeiend bedrijf met daarbij marktconforme arbeidsvoorwaarden en arbeidsvoorwaarden en

Drukbezette hondeneigenaar uit Poortugaal zoekt enthousiaste

HONDENVRIEND om dagelijks aan het eind van de middag (tegen beloning) de hond uit te laten. Contact via email: sophia@aihpos.nl

marktconforme arbeidsvoorwaarden en primasecundaire secundaire voorwaarden. prima voorwaarden. prima secundaire voorwaarden.

Wat verwachten we van jou? Wat Wat verwachten verwachtenwe wevan vanjou? jou? Voor een goed functioneren achten wij Voor Voor een een goed goedfunctioneren functionerenachten achtenwij wij noodzakelijk: noodzakelijk: noodzakelijk:

Opleiding op MBO-niveau; Opleiding Opleidingop opMBO-niveau; MBO-niveau; Commercieelaangelegd; aangelegd; Commercieel Commercieel aangelegd; Affiniteit met techniek, is belangrijk; Affiniteit Affiniteitmet mettechniek, techniek,isisbelangrijk; belangrijk; Goede kennis van de Nederlandse, Engelse Goede kennis van de Nederlandse, Engelse Goede kennis van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift; en Duitse taal in woord en geschrift; en Duitse taal in woord en geschrift; > Kennis Kennis van van geautomatiseerde geautomatiseerdesystemen, systemen, > > Kennis van geautomatiseerde systemen, Navision is een pre; Navision is een pre; Navision is een pre; > Uitstekende Uitstekende communicatieve communicatieveen ensociale sociale > > Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden; vaardigheden; vaardigheden; Zelfstandig kunnen kunnenwerken werkeninineen eenklein kleinteam; team; > Zelfstandig > Zelfstandig kunnen werken in een klein team; Probleemoplossendkunnen kunnendenken; denken; > Probleemoplossend > Probleemoplossend kunnen denken; Een klantgerichte klantgerichteopstelling; opstelling; > Een > Een klantgerichte opstelling; > Stressbestendig; Stressbestendig; > Stressbestendig; > Woonachtig Woonachtig in inde deregio regioRotterdam/Ridderkerk. Rotterdam/Ridderkerk. > Woonachtig in de regio Rotterdam/Ridderkerk. > >> > > > > > > > > >

Informatie Informatie Informatie

Hebjejeinteresse interesseen endenk denkjejede dejuiste juiste persoon persoon te te zijn, zijn, stuur stuur ons Heb ons dan dan jouw jouwsollicitatiebrief sollicitatiebriefen enCV CV Heb je interesse enHDW denk je de juisteBV, persoon te zijn, stuur ons dan jouw sollicitatiebrief en CV voorzien vanfoto. foto. HDWNederland Nederland BV, Postbus 4002, 2980GA Ridderkerk t.a.v. ofof voorzien van Postbus 4002, 2980GA Ridderkerk t.a.v.Remko RemkoJonkergouw Jonkergouw voorzien van foto. HDW Nederland BV, Postbus 4002, 2980GA Ridderkerk t.a.v. Remko Jonkergouw of r.jonkergouw@hdwnl.com r.jonkergouw@hdwnl.com r.jonkergouw@hdwnl.com Acquisitienaar naaraanleiding aanleidingvan vandeze dezeadvertentie advertentie wordt wordt niet niet op op prijs Acquisitie prijs gesteld. gesteld. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

HDWNederland NederlandBV BVisisalalmeer meer dan dan 30 30 jaar jaar een een begrip begrip als HDW als het het gaat gaat omdede verkoopen en service vanhoogwerkers hoogwerkers en verreikers. Vanuit HDW Nederland BV is al van meer dan 30 jaaren een begrip als het onze gaat om verkoop service verreikers. Vanuit onze modern uitgeruste vestiging in Ridderkerk bieden wij een full service om de verkoop en service van en verreikers. onze modern uitgeruste vestiging inhoogwerkers Ridderkerk bieden wij een Vanuit full service pakket:uitgeruste advies, onderhoud, en bieden uiteraard de verkoop van modern vestiging keuringen inkeuringen Ridderkerk wijde een full service pakket: advies, onderhoud, en uiteraard verkoop van materieel van internationaal gerenommeerde fabrikanten. pakket: advies, onderhoud, keuringen en uiteraard de verkoop van materieel van internationaal gerenommeerde fabrikanten. materieel van internationaal gerenommeerde fabrikanten.


SPORT

Donderdag 31 januari 2013

René Wolterman langer bij Rijnmond Hoogvliet Sport René Wolterman en Rijnmond Hoogvliet Sport gaan nog minimaal een jaar met elkaar door. Dat is het bestuur van de derdeklasser met de huidige selectie en de trainer overeen gekomen. De voormalige trainer van onder andere Hermes DVS is bezig aan zijn eerste seizoen bij de club uit Hoogvliet. ,,Je bent ergens aan begonnen en al na een half jaar moet je nu besluiten. Ik heb in december al aangegeven graag door te willen, want ik ben nog niet klaar met deze groep’’, zegt de oefenmeester van de zaterdag derdeklasser. ,,Vorige week heb ik de besprekingen pas afgerond. We hebben hier een nieuw bestuur en ik heb met beide besturen gesproken. Dat is uniek, maar het is uitstekend verlopen’’, meent Wolterman. De Hoogvlietse club liet ook de mening van de spelers meewegen voor het besluit om met René Wolterman door te gaan. ,,Dat is van belang, maar als het niet goed zou zijn, dan had ik dat allang gemerkt’’, zegt Wolterman, die geen echte opdracht heeft meegekregen. ,,We moesten dit jaar een beter jaar hebben dan vorig jaar. Dat is denk

ik goed gelukt’’, is de visie van Wolterman halverwege het seizoen. De ploeg heeft enige tijd aan kop gestaan in de derde klasse D en halverwege het jaar staat de ploeg met een wedstrijd minder gespeeld nu op de zesde plaats. ,,Nacompetitie is voor dit jaar meer een eigen doelstelling. Eindigen bij de eerste vier plaatsen. Vervolgens moeten

dat het kan. We spelen donderdag (vanavond) een oefenwedstrijd. Dan kom je toch weer in je ritme, want dat is er nu even niet door de afgelastingen’, zegt René Wolterman tot besluit. Zaterdag staat, als het veld aan de Botreep het toelaat, het duel met Vlotbrug op het programma. De Hellevoetse tegenstander staat twaalfde op de ranglijst.

Paal Centraal kon uitlopen naar 9-10. De scheidsrechter afkomstig van Good Luck uit Middelharnis gaf nog een gele kaart aan Nikantes speler Kim Stehouwer wegens ruw spel. Op een belangrijk moment wist Nikantes speelster Sandra van Dorth door een afstandsschot de 10-10 te maken in de 1 na laatste minuut. Een gelijkspel was nabij. De daarop volgende actie van Paal Centraal was niet succesvol en de aanval van Nikantes kreeg nog een keer een mogelijkheid om te scoren. Kim Stehouwer scoorde vervolgens via een fraai afstandsschot de 11-10 waarna het eindsignaal klonk. Hiermee blijven twee belangrijke punten in Hoogvliet en stijgt Nikantes drie plaatsen op de ranglijst en neemt plaats in de middenmoot. Veilig zijn de Hoogvlieters nog niet, maar de ploeg heeft nu alles zelf weer meer in de hand. Twee wedstrijden in de poule 3J zijn niet doorgegaan vanwege de weersomstandigheden. Aanstaande zaterdag staat de uitwedstrijd tegen RDZ in Zeist op het programma.

Handballers winnen duel om tweede plaats

ETC won in het duel om de tweede plek van Saturnus ’72. Aad van der Voorn Zondag speelde de heren van ETC de wedstrijd tegen Saturnus uit Ridderkerk. Het was een rechtstreeks duel om de 2e plaats in de 1e klasse. ETC kwam aan de start met een gehavend team, twee blessures en ook nog twee zieken. Aanvulling uit het 2e herenteam was er gelukkig voor de Hoogvlieters. Saturnus was op volle oorlogssterkte met meer dan voldoende wissels. Wedstrijd ging voor ETC voortvarend van start, kwamen met 3-0 voor. Edwin Gerritsen (normaal doelman) bleek niet te stoppen als cirkelspeler. Hierna kreeg Saturnus meer grip op ons spel en trok de stand gelijk bij 6-6. Hierna gelijk opgaande wedstrijd en ETC wist tegen het einde van de eerste helft uit te lopen naar 15-11, maar moest genoegen nemen met

Archieffoto René Wolterman

Nikantes doet goede zaken Afgelopen zaterdag speelde Nikantes tegen het uit Delft afkomstige Paal Centraal. Deze ploeg heeft 6 punten, staat in de middenmoot en Nikantes heeft het uitduel eerder gewonnen met 1 punt verschil (14-15). De Hoogvlieters moesten een goede thuispartij neerzetten om de rode lantaarn over te kunnen dragen aan een andere ploeg. De opening was voor Paal Centraal (0-1) en de ploegen wisten elkaar aardig in evenwicht te houden. Nikantes had een voorsprong kunnen nemen maar miste een strafworp op een cruciaal moment. De ruststand was 5-6 in het voordeel van de Delftenaren dus het kon nog alle kanten opgaan na de rust. In de tweede helft liep Paal Centraal uit naar 5-8 en wederom mistte Nikantes een strafworp. Nikantes kon dichtbij blijven en naderde tot 8-9. Paal Centraal mist vervolgens een strafworp en de coach van de ploeg afkomstig van de TU Delft, kreeg daarna een gele kaart door dat hij met een gebarende vinger opdringerig het veld in kwam lopen na een duel onder de paal.

we dan voor komend seizoen de ploeg zo goed mogelijk bij elkaar houden dan kunnen we verder bouwen’’, zegt Wolterman over zijn contractverlenging. Komend weekend hoopt Wolterman weer te kunnen spelen. ,,We hebben er nu enige weken uit gelegen. Ik vermoed dat we zaterdag nog niet kunnen spelen. We hebben gras, maar ik hoop wel

een ruststand van 16-13. Bij de totstandkoming van deze stand was Sjoerd Krook de man die vrijwel elk schot een doelpunt zag worden. Voor de tweede helft ingezet op een strakkere verdediging. Dit leverde op dat de cirkelspeler van Saturnus niet meer werd bereikt. ETC startte de tweede helft slecht, kwamen achter met 16-18, maar hierna werd de stand gelijk getrokken. Door vooral als team te spelen, lukte het Saturnus terug te dringen. Bij een gelijke stand van 23-23 leverde dit een punt voorsprong op. Dit werd niet meer weggeven en door goed keeperswerk in de eindfase van de wedstrijd werd er gewonnen met een stand van 27-25. Gezien de inzet en samenspel een terechte overwinning. ETC staat met deze winst op de tweede plaats.

Animo’s routinier Milou Erkelens districtskampioen Turnsters uit Hoogvliet en Spijikenisse, trainers en supporters reisden afgelopen zaterdag af naar Amsterdam. Daar vond het tweede weekend op rij de districtswedstrijd plaats voor de instap: Michelle Visser, Pupil 1: Esmee Breddels en Nicole Vlasblom en Senior: Milou Erkelens. Voor Michelle was dit haar eerste echte wedstrijd. Michelle turnde een stabiele en nette wedstrijd. Vooral op het onderdeel vloer liet ze een grote verbetering zien ten opzichte van de rayonwedstrijd in december. Haar oefening op vloer en brug werden beoordeeld met een vierde plek! Michelle plaatste zich als achtste voor de landelijke wedstrijden van de in totaal 35 turnsters, een hele mooie prestatie. In de tweede ronde was het de beurt aan Milou Erkelens. Milou turnt al enige jaren en heeft ook al meerdere prijzen in de wacht gesleept. Toch blijft elke wedstrijd spannend of de nieuwe elementen, die regelmatig worden geoefend, ook onder

spanning slagen. Maar Milou, met haar jarenlange ervaring, draaide een geroutineerde wedstrijd waarbij ze op brug en sprong werd beoordeeld met een eerste plaats. Ook op vloer en balk scoorde behaalde ze respectievelijk de tweede en vierde plaats. Deze scores samen resulteerde in

de eerste plaats. Milou Erkelens mag zich districtskampioen 2013 noemen en een stap om in Ahoy te mogen turnen, komt hiermee weer dichterbij. Milou kan terugkijken op een stabiele wedstrijd waarbij er nog punten te behalen zijn op een aantal onderdelen. Aan de derde ronde begonnen een

Nieuw bestuur voor Rijnmond Hoogvliet Sport Vorige week donderdag vond de Algemene Ledenvergadering plaats bij Rijnmond Hoogvliet Sport. De leden kregen een nieuw bestuur voorgeschoteld en stemden hiermee in. Nikantes boekte zaterdag een nipte zege op Paalcentraal. Aad van der Vorm

23

Het bestuur van de Hoogvlietse derdeklasser ziet er

als volgt uit: Jaap Vollebregt is de nieuwe voorzitter, tweede voorzitter is nu Jaap van de Leer. Het secretariaat is in de vertrouwde handen van Joop Hardam en Hans van Steenhoven is als penningmeester gekozen. Het bestuur wordt gecompleteerd door Franz van Bokhoven (PR);

Joop de Jong (Sponsering); Paul Hooft (kantinezaken); Cock Rusner (wedstrijdsecretariaat) en Paul Stol en George Wolvenkamp doen de ledenadministratie. Oud voorzitter Gerard Rijkers gaat de zaken op de website van Rijnmond Hoogvliet Sport verzorgen.

goed uitgeruste Esmee Breddels en Nicole Vlasblom. Zij begonnen de wedstrijd op sprong, een toestel waar Animo meestal goede resultaten boekt. Esmee en Nicole lieten dit ook zien en werden beide beoordeeld met een hoog cijfer. Op brug en vloer liet Nicole zien dat zij met de wedstrijdspanning om kon gaan en turnde een stabiele oefening met veel nieuw geleerde elementen. Esmee liet op alle toestellen zien dat zij een explosieve turnsters is, helaas zorgde dit op de toestellen voor foutjes. Wanneer beide turnsters zo doorgaan op de ingezette weg, zullen wij in de toekomst nog veel van ze horen! Ook Esmee en Nicole plaatsten zich voor de landelijke finales. De turnweekenden zijn nog niet voorbij voor de trainers van Animo Hoogvliet. De komende maanden zullen turnsters, trainers en supporters te vinden zijn door heel het land! Lijkt het je ook leuk om te turnen, kijk dan op onze website: www.animohoogvliet.nl.


Health & Beauty Spa open vanaf 9 februari

Op vrijdagochtend 8 februari en woensdagavond 13 februari start drs. Maja Jeffkins in Barendrecht een nieuwe cursus Positieve Praktische Psychologie voor Vrouwen!

Health & Beauty Spa in Rhoon is het zusje van de bekende Huidkliniek Aqua Mare in Rotterdam. Je kunt er terecht voor professionele en intensieve huidverbetering bij onder meer huidveroudering, acne, couperose, littekens, pigmentvlekken en cellulite. In de kliniek werken huidtherapeuten en een medisch geschoolde schoonheidsspecialist samen met een dermatoloog en een cosmetisch arts.

OPEN HUIS

Deze cursus van acht bijeenkomsten is speciaal bedoeld voor vrouwen die geïnteresseerd zijn in allerlei onderwerpen uit de hedendaagse psychologie en daar graag méér van willen weten. Deze psychologiecursus is een positieve cursus, waarin je aan de hand van vele voorbeelden uit de praktijk van het dagelijks leven inzicht krijgt in het denken en handelen van mensen!

op zaterdag 9 februari a.s. Van 10.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom op de open dag, met doorlopend demonstraties van de nieuwste behandelingen op het gebied van huidverbetering en anti-aging. Om te zien of zelf te proberen! Het nieuwste op het gebied van anti-aging beautytreatments. Zo werken onze specialisten met een nieuwe lijn huidverbeteringsproducten van Image Skincare. De producten en behandelingen bevatten alleen pure ingrediënten waarvan de werking wetenschappelijk is bewezen.

Nieuwste generatie De nieuwste generatie LPG-apparatuur, de Cellu M6. De Lipomassage® voor het lichaam pakt hardnekkige vetophopingen en cellulite aan en een verslapte huid en striae na gewichtsverlies of zwangerschap. Al na zes behandelingen zie je resultaat. De Endermolift® is een anti-agingbehandeling voor het gezicht. Deze maakt verklevingen los en stimuleert de aanmaak van collageen en elastine. Ideaal bij rimpels, verslapte contouren, kraaienpootjes en een grauwe en vermoeide huid.

Nieuwe cursus Positieve Praktische Psychologie voor Vrouwen

Injecties zonder naalden De gloed-nieuwe, huidvriendelijke én effectieve fillermethode: het gepatenteerde Poring®-systeem. Met de Shireen PoreJet injecteert de specialist een natuurlijke hyaluronzuuroplossing diep in de huid, zonder naalden en zonder pijn. Ideaal voor fijne lijntjes en rimpels op de wangen, op het decolleté en de bovenzijde van de handen.

Onderwerpen Tijdens deze cursus krijg je antwoord op de vraag, waarom mensen zich gedragen zoals zij dat doen in verschillende situaties en hoe je daar het beste op kunt reageren. Allerlei handige tips, inzichten en handvatten worden gegeven vanuit de moderne psychologie, het Enneagram en N.L.P. om positief om te kunnen gaan met het gedrag van mensen in allerlei situaties. Leuke strategieën worden gegeven om méér begrip en geluk in je leven te brengen. En natuurlijk worden er andere boeiende onderwerpen besproken! Wij doen geen rollenspel en een specifieke vooropleiding is niet nodig.

Maja Jeffkins: “Het is een gezellige cursus waarin je veel inzicht krijgt in het denken en handelen van mensen”. Alle deelneemsters ontvangen als welkomstgeschenk een leuke verrassing. Data: woensdagavond 13/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5, 5/6 Tijd: woensdagavond, 20.00 tot 22.00 uur Locatie: Theater `t Kruispunt, Middenbaan 111, Barendrecht Er start ook een cursus in Barendrecht op vrijdagochtend 8 februari! Data: vrijdagochtend 8/2, 8/3, 22/3, 5/4, 19/4, 24/5, 7/6, 21/6 Tijd: vrijdagochtend 9.30 tot 11.30 uur

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en Schrijf je snel in, want er is slechts een kost € 220,- incl. materiaal en certificaat beperkt aantal plaatsen beschikbaar om als bewijs van deelname. deel te nemen aan deze unieke cursus!

Dorpsdijk 47, Rhoon-Noord | T 010 - 50 16 16 6 | www.aquamare.nl Lid van NVH - NVDV - DALA - ANBOS

Bel vrijblijvend voor meer informatie of een folder tel. 010 - 234 45 54 of zie www.praktischepsychologie.nl

Laat u verrassen door de ruimte! Zéér royaal wonen in Rhoon

OPLEVERING VOORJAAR 2013

Type Type Felix Felix en Sofia Woonoppervlak 155 m2 met 5 kamers ••Geschakelde herenhuizen Uitbreidbaar tot ca. vanaf 190 m2173 met m2 ••Woonoppervlakte 7 kamers en vliering • 5 kamers Tallozetuin opties waaronder ••Ruime opmogelijk het zuiden kamer-en-suite en bijvoorbeeld een Koopsom vanaf € 405.600,- v.o.n. vide in de entreehal (incl. meerwerk) • Stel uw woning samen met onze Woonwijzer op www.essendael.nl Koopsom vanaf € 349.850,- v.o.n.

Verkoop en informatie: Verkoop en informatie:

(015) 276 04 00

(010) 501 50 01

(010) 501 33 22

276 04 Bouwfonds(015) is bereikbaar van 00 ma t/m vr 8.00 - 22.00 en za van 9.00 - 18.00 uur.

www.essendael.nl www.essendael.nl


Een uitgave van Groot Hellevoet

VOORNE-PUTTEN / GOEREE-OVERFLAKKEE

Even geen afleveringskosten op Alto en Swift

Kopers van een nieuwe Suzuki Alto of Swift betalen tijdelijk geen afleveringsosten. Tijdens de actieperiode, die loopt tot en met  april, neemt Suzuki de kosten van rijklaar maken, de legeskosten en de recyclingbijdrage voor zijn rekening. Deze kosten bedragen voor een Alto iets meer dan  euro en voor een Swift dik  euro. Het voordeel komt bovenop de geneugten van de /-actie. In het kader van die actie betaalt de koper van een nieuwe Suzuki nu de helft van de aanschafprijs en de andere helft in , zonder rente. De /- actie geldt overigens op alle modellen van Suzuki.

Auto-agenda 1/2 t/m 3/2 Bremen Classic Motorshow, Messe, Bremen (D). Inlichtingen: www.classicmotorshow.de 2/2 t/m 3/2 Oldtimerbeurs & Special cars, Autotron, Rosmalen. Inlichtingen:www.oldtimerbeurs. net 16/3-17/3 British Cars & Lifestyle, Autotron, Rosmalen. Inlichtingen: www.britishbest.nl 22/3 t/m 24/3 Vehikel, IJsselhallen, Zwolle. Inlichtingen: www.vehikel.com 20/4 t/m 21/4 Hoogstraatse Oldtimerbeurs, Hoogstraten/Meer (langs de E) (B). Inlichtingen: www.hoogstraatse-oldtimerbeurs.com

Hyundai-dealer van Trigt wil groei dit jaar verder voortzetten

Overeenkomsten tussen Van Trigt en het merk Hyundai zijn treffend De roemrijke geschiedenis van Van Trigt behoeft voor velen weinig toelichting. Met ruim een eeuw ervaring in mobiliteit kan worden geconcludeerd dat het van oorsprong Zuidlandse bedrijf een bijzonder stabiele basis heeft en door de jaren heen een permanente groei heeft doorgemaakt. De start in 1982 met het toen nog onbekende merk Hyundai heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de expansie van Van Trigt. En wie de geschiedenisboeken erop naslaat zal treffende overeenkomsten zien tussen het Koreaanse merk Hyundai en het lokaal opererende Van Trigt.

We spreken Bart Wesdorp, verkoopleider van Van Trigt, op een winterse woensdagmiddag in Zuidland. De ontvangst is hartelijk, de sfeer gemoedelijk en de temperatuur behaaglijk. Hoewel de uitstraling tot in detail is verzorgd en geheel voldoet aan de wereldwijde norm van een grootheid als Hyundai blijft een zekere kleinschaligheid voelbaar. Het antwoord van Bart Wesdorp op de vraag wat ten grondslag ligt aan het succes is van Van Trigt is treffend: groot geworden door klein te blijven. Hij doelt daarmee op de manier waarmee met klanten wordt omgegaan. Hij vertelt: “hoewel wij werken met een in mijn ogen uniek merk dien je als bedrijf onderscheidend te zijn. Een tevreden klant is onmisbaar voor een succesvolle onderneming. Wij proberen dan ook veelal te denken vanuit de klant”. Een werkwijze die Van Trigt klaarblijkelijk geen windeieren heeft gelegd, zo blijkt na een blik in ‘de prijzenkast’. Een groot aantal Hyundai Excellent Dealer Awards, een onderscheiding door Hyundai-importeur Greenib Car voor de beste dealers, staat prominent in het zicht. Als we Bart Wesdorp vragen naar

de factoren van dit succes blijkt daar een heldere strategie achter te zitten. “Een permanente groei in omvang hebben wij altijd als essentieel gezien. Maar niet ten koste van onze kwaliteit Het is de kunst om een gezonde balans te vinden tussen groei en kwaliteit. Groei om de continuïteit van onze bedrijven te garanderen en kwaliteit om deze continuïteit mogelijk te maken”. Sinds  is Hyundai-dealer Van Trigt eveneens vertegenwoordigd in Oostvoorne. Na een jarenlange succesvolle samenwerking met Autobedrijf Bronder nam Van Trigt het besluit het Hyundai-dealerbedrijf over te nemen en de markt te bedienen op de zo kenmerkende Van Trigt-manier. Het bedrijf is in Oostvoorne gevestigd op bedrijvenpark De Pinnepot en heeft onlangs een complete metamorfose ondergaan en heeft sindsdien de uitstraling die wereldwijd zo kenmerkend is voor het merk Hyundai. Evenals de vestiging van Van Trigt in Zuidland beschikt men in Oostvoorne over een moderne fullservice werkplaats. Vraag een Hyundai-man als Bart Wesdorp naar de noviteiten voor  en een enthousiast relaas is het gevolg. Zo vertelt hij over de nieuwe Hyundai i -deurs die onlangs in beide showrooms arriveerde. De laatste telg van de i familie heeft het uiterlijk van een coupé en de praktische voordelen van een hatchback. De cognackleurige lederen bekleding is volgens hem de slagroom op de taart. De meest bijzondere nieuwkomer blijkt dit jaar echter de Hyundai Grand Santa Fe, een Santa Fe voor mensen die een gewone Santa Fe niet groot genoeg vinden. Een auto bovendien die is voorzien van het krachtige stormedge-design “Een heel indrukwekkende auto, standaard voorzien van

Data evenementen onder voorbehoud. Bijdragen voor deze rubriek kunnen worden gestuurd naar Telstar Uitgeveij, postbus ,  AC Pijnacker, onder vermelding van Auto Info auto-agenda.

 zitplaatsen en een bijzonder omvangrijke uitrusting”; aldus Wesdorp die tevens aangeeft dat Hyundai zich met modellen als de Grand Santa Fe steeds meer gaat richten op de zogenaamde nichesegmenten. Met de bijzondere Veloster en spectaculaire Genesis Coupé bleek Hyundai eerder aansprekende modellen in huis te hebben. Verder profiteert Van Trigt dit jaar van de onlangs geïntroduceerde modellen als de i en i alsook van de gefacelifte i en i. Met de H heeft de ondernemer nog altijd een kwalitatief hoogwaardige bedrijfsauto voorzien van veel luxe en een krachtige motor. Zakelijke markt Degelijk, betrouwbaar en representatief. Deze woorden hebben betrekking op zowel het merk Hyundai als Van Trigt. Maar dit zijn ook de kernwoorden die ondernemend Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee enorm aanspreken. Met deze informatie in het achterhoofd besloot Van Trigt in  om de lokale zakelijke markt intensief te gaan bewerken. Om dit te bewerkstelligen werd één van de senior verkoopadviseurs klaargestoomd om de zakelijke markt succesvol te betreden. Want het is zoals Bart Wesdorp aangeeft juist de eerste kennismaking die bij een ondernemer blijft hangen. Marius Troost is dé man die zakelijk Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee gaat voorzien van mobiliteit. Dat zijn enthousiasme zijn weerga niet kent blijkt al snel als

we hem vragen naar zijn werkwijze. “In mijn beginjaren had iemand wat uit te leggen als de autosleutel van een Hyundai op het bureau werd gelegd. Inmiddels hebben we een uitstekend product voorzien van onze unieke  jaar garantie en heeft een wagenparkbeheerder iets uit te leggen wanneer hij niet kiest voor Hyundai”; geeft Marius lachend aan. Met het Business Event dat Van Trigt enige tijd geleden organiseerde in Beachclub Havana in Rockanje werd een dappere poging gedaan om, zoals de uitnodiging al aangaf, ondernemers samen te brengen. Een poging met succes, zo kan nu worden vastgesteld. Ongeveer  lokale ondernemers waren te gast en zorgden er met elkaar voor een succesvol event. Volgens Marius Troost zeker voor herhaling vatbaar! Occasions en onderhoud Uiteraard kunt u bij zowel de vestiging in Zuidland als in Oostvoorne ook terecht voor een goede occasion. Hierbij zijn meerdere merken vertegenwoordigd en voor het aanbod kunt u terecht op de website www.trigt.nl. Ook voor het complete onderhoud van uw auto kunt u bij Van Trigt terecht. Beide werkplaatsen zijn uitgerust met de modernste apparatuur en maken het mogelijk alle merken vakkundig te onderhouden. De deskundige en goed opgeleide monteurs zijn u graag van dienst. Fotografie: Wil van Balen

Colofon Verschijnt als bijlage in de edities; Groot Hellevoet, Briels Nieuwsland, Weekblad Westvoorne, Weekblad Hoogvliet ,Weekblad Spijkenisse en Goedereede Groot.

Oplage . exemplaren. Het Autonieuws Voorne-Putten is een structurele bijlage in de edities van Groot Hellevoet. Verschijnt elke maand op de laatste woensdag.

Gratis verspreiding in: Hellevoetsluis, Oudehoorn, Nieuwenhoorn, Brielle, Zwartewaal, Vierpolders, Tinte, Oostvoorne, Rockanje, Spijkenisse, Hekelingen, Rozenburg, Bernisse, Hoogvliet, Pernis , Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee.

Advertentie-acquisitie Henk Priem (- ) henkpriem@groothellevoet.nl Advertenties en kopij kunnen tot uiterlijk . uur, vrijdag voor plaatsing aangeleverd worden.

De uitgever van dit blad behoudt zich het recht voor om redactie en advertentiemateriaal zonder opgaaf van redenen te weigeren. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, zonder toestemming van de uitgever.

Groot

Autokrant Voorne-Putten / Goeree Overflakkee

GoereeOverflakkee


Stoopman Auto’s B.V.

2

Nu ook elektrische scooters

- inkoop - verkoop - APK

Auto Striping?

 

(voor alle merken)

striping & design

- Reparatie

reclame & belettering

- Onderhoud - doe-het-zelf wasboxen

lakbescherming Altijd een zeer ruim aantal auto’s op voorraad.

erd in het Gespecialise n! n alle merke onderhoud va

privacy film

Kijk voor het actuele aanbod occasions op onze site. Daltonweg 3 Hellevoetsluis

0181-390183 www.stoopman.nl

trimline.nl dchmedia.nl

Curieweg 24 Tel.

Spijkenisse 0181 - 61 88 11

Molendijk 44 | 3227 CC Oudenhoorn T 0181-469946 M 06-20629529 Kijk voor het actuele F 0181-469942 E info@auto-wolters.nl occasionaanbod op onze site I www.auto-wolters.nl

auto schadeherstel #ARKITAANBIEDING

0ARROTINCLUSIEFINBOUW en 1 jaar garantie van 235,- nu

165,- incl. BTW

Schade reparaties s Taxaties s Spuitwerk s Laswerk Krassen verwijderen s Uitdeuken zonder spuiten RWD erkend schadebedrijf

Een proces-verbaal kost u 240,-!!!

Dagelijks geopend van 09.00-18.00 uur s#ARHIl#ENTER s)NBOUW#ENTER s.AVIGATIE s#AR#LEANING s!LARM s3ATELLIET#ENTER

Curieweg 11 3208 KJ Spijkenisse 0181-628140 www.akcenter.nl

Ravenseweg 13J | 3223 LM Hellevoetsluis www.sbsschadeherstel.nl M 06-48373928 | T 0181-328674 F 0181-328413

UW VELGEN WEER ALS NIEUW! Velgenservice s RICHTENVANLICHTMETALENVELGEN s RENOVATIEVANLICHTMETALENVELGEN s HERSTELVANRANDSCHADEAAN LICHTMETALENVELGEN s VERBREDENVANSTALENVELGEN

sinds 1988 De Pinnepot 15 3233 LP Oostvoorne Tel.: 0181-321728 e-mail: velgen@xs4all.nl www.velgen.nl (Voorheen gevestigd in Hellevoetsluis)


3 3

Jan Dingemans: van hobby Op Op zoek zoek naar naar een een top top occasion? occasion? verzamelaar tot museum t"-5*+%0$$"4*0/40170033""% t"-5*+%0$$"4*0/40170033""% t0$$"4*0/47"/"'ĂŠ t0$$"4*0/47"/"'ĂŠ t(0&%0/%&3)06%&/ t(0&%0/%&3)06%&/ t%*7&34&.&3,&/ t%*7&34&.&3,&/

t4$)&31&13*+;&/ t4$)&31&13*+;&/ t.&5%&4&37*$&7"/-67&50 t.&5%&4&37*$&7"/-67&50

U U VINDT VINDT ZE ZE IN IN HET HET LUVETO LUVETO OCCASION OCCASION CENTER! CENTER!

OCCASION CENTER

       Prijzen inclusief BTW/BPM, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden. Prijzen inclusief BTW/BPM, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Vierpolders â&#x20AC;&#x201C; Toen Jan Dingemans op Vierpolders â&#x20AC;&#x201C; Toen Jan Dingemans op 12-jarige leeftijd zijn eerste motor 12-jarige leeftijd zijn eerste motor kreeg van eierboer Lugtenburg, kon kreeg van eierboer Lugtenburg, kon hij in de verste verte niet vermoeden hij in de verste verte niet vermoeden dat hij nu op 74-jarige leeftijd een dat hij nu op 74-jarige leeftijd een museum zou hebben, waar deze BSA museum zou hebben, waar deze BSA motor zeker niet had misstaan. De motor zeker niet had misstaan. De motor reed echter niet, maar Jan kreeg motor reed echter niet, maar Jan kreeg hem wel weer aan de praat. Dat bleek hem wel weer aan de praat. Dat bleek het begin, want in de loop der jaren het begin, want in de loop der jaren volgden nog veel meer motoren, bromvolgden nog veel meer motoren, brommers, tractors en andere machines die mers, tractors en andere machines die opgeknapt werden. Hiervan ging echter opgeknapt werden. Hiervan ging echter weinig meer de deur uit waardoor Jan weinig meer de deur uit waardoor Jan nu inmiddels een echt museum heeft. nu inmiddels een echt museum heeft. Door Mirjam de Neeff-Vermeulen Door Mirjam de Neeff-Vermeulen

In eerste instantie waren het alleen In eerste instantie waren het alleen motoren waar Jan aan kluste, statiomotoren waar Jan aan kluste, statio-

naire motoren volgden, evenals autoâ&#x20AC;&#x2122;s, naire motoren volgden, evenals autoâ&#x20AC;&#x2122;s, bromfietsen en tractoren. Ondertusbromfietsen en tractoren. Ondertussen bleek dat Jan eigenlijk van weinig sen bleek dat Jan eigenlijk van weinig meer afstand kon doen. Zo prijkt in zijn meer afstand kon doen. Zo prijkt in zijn huidige verzameling onder meer nog huidige verzameling onder meer nog de eerste tractor die zijn vader in ď&#x153;ąď&#x153;šď&#x153;ľď&#x153;˛ de eerste tractor die zijn vader in ď&#x153;ąď&#x153;šď&#x153;ľď&#x153;˛ kocht, een Hanomag Rď&#x153;ąď&#x153;ś, heeft hij een kocht, een Hanomag Rď&#x153;ąď&#x153;ś, heeft hij een oude kafmolen, een oude maalmolen, oude kafmolen, een oude maalmolen, een maĂŻskolvenpeller uit ď&#x153;ąď&#x153;šď&#x153;°ď&#x153;° afkomstig een maĂŻskolvenpeller uit ď&#x153;ąď&#x153;šď&#x153;°ď&#x153;° afkomstig uit Frankrijk en een oude vlegeldorsmauit Frankrijk en een oude vlegeldorsmachine uit ď&#x153;ąď&#x153;¸ď&#x153;¸ď&#x153;°. Oude autoâ&#x20AC;&#x2122;s heeft hij nachine uit ď&#x153;ąď&#x153;¸ď&#x153;¸ď&#x153;°. Oude autoâ&#x20AC;&#x2122;s heeft hij natuurlijk ook, zoals een Citroen uit ď&#x153;ąď&#x153;šď&#x153;˛ď&#x153;´. tuurlijk ook, zoals een Citroen uit ď&#x153;ąď&#x153;šď&#x153;˛ď&#x153;´. Deze kocht hij als wrak en na de restauDeze kocht hij als wrak en na de restauratie reed hij weer als een zonnetje. Ook ratie reed hij weer als een zonnetje. Ook een oude Engelse auto is in zijn bezit, een oude Engelse auto is in zijn bezit, een crème kleurige Singer, welke hij ooit een crème kleurige Singer, welke hij ooit kocht van een boer waar hij als een wrak kocht van een boer waar hij als een wrak achter de hooiberg lag. Ook deze werd achter de hooiberg lag. Ook deze werd helemaal opgeknapt en rijdt nog steeds helemaal opgeknapt en rijdt nog steeds prima. Wie echter rondkijkt in de schuprima. Wie echter rondkijkt in de schu-

ren achter Jan zijn ren achter Jan zijn oude huis aan de oude huis aan de Groene Kruisweg, Groene Kruisweg, waar zijn zoon nu woont, ziet echter nog waar zijn zoon nu woont, ziet echter nog veel meer oude dingen. Schaatsen, televeel meer oude dingen. Schaatsen, telefoons, oude prenten, fotoâ&#x20AC;&#x2122;s, oud gereedfoons, oude prenten, fotoâ&#x20AC;&#x2122;s, oud gereedschap, eigenlijk te veel om op te noemen. schap, eigenlijk te veel om op te noemen. Duidelijk is in ieder geval wel dat Jan Duidelijk is in ieder geval wel dat Jan een verzamelaar â&#x20AC;&#x2DC;pur sangâ&#x20AC;&#x2122; is. Gelukkig is een verzamelaar â&#x20AC;&#x2DC;pur sangâ&#x20AC;&#x2122; is. Gelukkig is zoon Michel uit hetzelfde hout gesneden zoon Michel uit hetzelfde hout gesneden en blijft de collectie daar waar hij is open blijft de collectie daar waar hij is opgebouwd. Dit overigens ook tot volle tegebouwd. Dit overigens ook tot volle tevredenheid van kleinzoons Tim en Lars vredenheid van kleinzoons Tim en Lars die zoals het er nu naar uitziet, dezelfde die zoals het er nu naar uitziet, dezelfde interesses hebben als hun opa en hun interesses hebben als hun opa en hun vader. En dat is mooi, want zo blijft de vader. En dat is mooi, want zo blijft de kans heel groot dat de verzameling nog kans heel groot dat de verzameling nog vele jaren in de familie zal blijven! vele jaren in de familie zal blijven!

af. Jan en zijn zoon Michel, die dus af. Jan en zijn zoon Michel, die dus ook met het verzamelvirus is besmet ook met het verzamelvirus is besmet en al jaren helpt met de diverse resen al jaren helpt met de diverse restauraties, laten graag hun collectie aan tauraties, laten graag hun collectie aan de buitenwereld zien. Ze zijn dan ook de buitenwereld zien. Ze zijn dan ook vaak op evenementen, braderieĂŤn en vaak op evenementen, braderieĂŤn en jaarmarkten te vinden. Hier in de regio jaarmarkten te vinden. Hier in de regio zijn de Vestingdagen in Hellevoetsluis zijn de Vestingdagen in Hellevoetsluis daar een goed voorbeeld van, evenals daar een goed voorbeeld van, evenals de burchtfeesten in Oostvoorne of de de burchtfeesten in Oostvoorne of de Molendagen in Brielle. Dit jaar zullen Molendagen in Brielle. Dit jaar zullen enkele pronkstukken te zien zijn tijdens enkele pronkstukken te zien zijn tijdens

Brielle Bruist in augustus. Ondanks dat Brielle Bruist in augustus. Ondanks dat de verzameling van Jan inmiddels ofde verzameling van Jan inmiddels officieel een museumstatus heeft, praat ficieel een museumstatus heeft, praat Jan er nog steeds liever over als zijnde Jan er nog steeds liever over als zijnde een collectie, een hobby dus. Echte een collectie, een hobby dus. Echte openingsdagen heeft hij dus niet, wel openingsdagen heeft hij dus niet, wel kan men hem bellen om een afspraak te kan men hem bellen om een afspraak te maken om de bijzondere verzameling maken om de bijzondere verzameling met eigen ogen te aanschouwen. Zijn met eigen ogen te aanschouwen. Zijn telefoonnummer is: ď&#x153;°ď&#x153;ś-ď&#x153;˛ď&#x153;łď&#x153;ąď&#x153;ľď&#x153;´ď&#x153;´ď&#x153;˛ď&#x153;´. telefoonnummer is: ď&#x153;°ď&#x153;ś-ď&#x153;˛ď&#x153;łď&#x153;ąď&#x153;ľď&#x153;´ď&#x153;´ď&#x153;˛ď&#x153;´. MdN MdN Fotografie: Jos Uijtdehaage Fotografie: Jos Uijtdehaage

Evenementen en braderieĂŤn Evenementen en braderieĂŤn In de loop der jaren leerden velen Jan In de loop der jaren leerden velen Jan kennen en wisten daardoor ook steeds kennen en wisten daardoor ook steeds meer mensen van Jan zijn verzameling meer mensen van Jan zijn verzameling

'/ !*/-%)/ -,(! *#$.!'/)*!+!',!!*,

/// / / / / 

00 / / !+!/ !+!/ .'" .'" 0 0  )&)& .'" .'"

Â&#x2122;HiVcYVVgY8^inHV[Zin Â&#x2122;HiVcYVVgY8^inHV[Zin Â&#x2122;ÂźhLZgZaYhZZghiZkdZi\Vc\ZghV^gWV\ Â&#x2122;ÂźhLZgZaYhZZghiZkdZi\Vc\ZghV^gWV\ Â&#x2122;KZg]dd\YZl^ZaWVh^h Â&#x2122;KZg]dd\YZl^ZaWVh^h Â&#x2122;HidZgZh`^eaViZhkddgZcVX]iZg Â&#x2122;HidZgZh`^eaViZhkddgZcVX]iZg

)7()#3093# 536638275<(>9-.*()8569-.*4)56332645)1-81%0053%()5/31)264327%2)%932785)2)232&)/)2()&)67)11-2+)29)55%66)2((-',7&-. )7()#3093# 536638275<(>9-.*()8569-.*4)56332645)1-81%0053%()5/31)264327%2)%932785)2)232&)/)2()&)67)11-2+)29)55%66)2((-',7&-. 0/):)+0-+79335834)2%2/=-.()9)5,33+():-)0&%6-6)2673)5)6/-(40%7)6&):))+78=-',13)-7)0336=3:)0-2()67%(%063458-+7)55)-2 8%9)-0-+,)-( 0/):)+0-+79335834)2%2/=-.()9)5,33+():-)0&%6-6)2673)5)6/-(40%7)6&):))+78=-',13)-7)0336=3:)0-2()67%(%063458-+7)55)-2 8%9)-0-+,)-( &)6',-/7()#3093# 536638275<39)5()67%2(%%5((-)8+):)2(&)279%2#30931)73%67%2(%%5(-7<!%*)7<)26:)5)0(6))567)93)7+%2+)56%-5&%+ &)6',-/7()#3093# 536638275<39)5()67%2(%%5((-)8+):)2(&)279%2#30931)73%67%2(%%5(-7<!%*)7<)26:)5)0(6))567)93)7+%2+)56%-5&%+ 3/,)7-27)5-)85-6);45)66-)*)2%93278850-./)7)5+3231-6',)673)0)2-2(8%07-27)2)2'3275%67)5)2()67-/6)06   3/,)7-27)5-)85-6);45)66-)*)2%93278850-./)7)5+3231-6',)673)0)2-2(8%07-27)2)2'3275%67)5)2()67-/6)06   

 

 

#3093# 536638275<9%? -2'0 &7:);'0/367)25-./0%%51%/)29)5:-.()5-2+6&-.(5%+))%6)29%? 41);'0&7:)2&5%2(673*3&98004)5%7-32%0)%6) 12(/14.#3093%5)%6) /%2733585)2 #3093# 536638275<9%? -2'0 &7:);'0/367)25-./0%%51%/)29)5:-.()5-2+6&-.(5%+))%6)29%? 41);'0&7:)2&5%2(673*3&98004)5%7-32%0)%6) 12(/14.#3093%5)%6) /%2733585)2 $-.=-+-2+)29335&),38()2 $-.=-+-2+)29335&),38()2 )19)5&58-/ 0

/1  /1 0+)1 8-7673375)64 + /1

.(%.(*+'% .(%.(*+'%

)19)5&58-/ 0

/1  /1 0+)1 8-7673375)64 + /1

6jidWZYg^_[KVcYZgLjaeDjY"7Z^_ZgaVcY7#K# 6jidWZYg^_[KVcYZgLjaeDjY"7Z^_ZgaVcY7#K# 0&)57-267)-2675%%7 8()-.)50%2( 0&)57-267)-2675%%7 8()-.)50%2( " 

-2*338(&)-.)50%2(9%2()5:804'31 " 

-2*338(&)-.)50%2(9%2()5:804'31

6jidWZYg^_[KVcYZgLjaeHe^_`Zc^hhZ7#K# 6jidWZYg^_[KVcYZgLjaeHe^_`Zc^hhZ7#K# -6+316):)+ !4-./)2-66) -6+316):)+ !4-./)2-66) "  -2*364-./)2-66)9%2()5:804'31 "  -2*364-./)2-66)9%2()5:804'31

   


4

VOORRAADOPRUIMING BIJ LUVETO

 %    

 %  1)7);75%9335())0 9%2& 

1)7&#);75%9335())0

 %  -  1)7);75%9335())0 9%2& 

 %   % -  1)7);75%9335())0 9%2&!

  %   

1)7&);75%9335())0

KOM NU LANGS BIJ EN  )19)5&5" 0/1#/10# !!!+/1'7-)/357-2+%00))2+)0(-+34()&39)267%%2()13()00)28-793355%%(34$34335())0+)0(734%87361)7/)27)/)2%%295%%+-2-2(-)2()%87393357)2%%1:35(7

+)67)0('7-)/357-2+%00))2+)0(-+&-. 89)73%873&)(5-.9)27371%%575-.664)'-='%7-))2=6'%0):-.<-+-2+)29335&),38()2*+)&))0()13()00)2/822)2%*:-./)29%2,)767%2(%%5(13()00))7)20)%6)/0%27)2<-.28-7+)6037)29%2()<)%%2&-)(-2+ -./9335 1))5-2*351%7-)34:::089)7320

 %  !"$  

   

  $#   #!    #!!#$

50/50 BETAAL NU DE HELFT EN DE REST IN 2014**

OF

GRATIS TANKPAS

T.W.V.

750,-*

DE NIEUWE KIA CEEâ&#x20AC;&#x2122;D SPORTSWAGON Vanaf

9.747,-**

A lease v.a.

375,-/mnd***

AUTOBEDRIJF J. VAN DER SLUIS FARADAYWEG 10, 3208 KS SPIJKENISSE TEL.: 0181 - 615 533, WWW.KIA-SPIJKENISSE.NL

AUTOBEDRIJF P. TROOST & ZONEN CHRISTIAAN HUYGENSWEG 28, 3225 LD HELLEVOETSLUIS TEL.: 0181 - 312 366, WWW.KIA-HELLEVOETSLUIS.NL

Gem. verbruik: 4,2 â&#x20AC;&#x201C; 5,6 l/100km, 23,8 - 17,9 km/l. CO2-uitstoot: 110 â&#x20AC;&#x201C; 149 g/km. *Tankpas actie is alleen geldig voor een nieuwe Kia ceeâ&#x20AC;&#x2122;d Sportswagon bij kentekenaanvraag t/m 28 februari 2013 en een uiterste registratiedatum van 11 april 2013. De tankpas is 9 maanden geldig en te gebruiken voor brandstof, oli n, ruitensproeiervloeistof en wasbeurten. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties. **Bij de 50/50 actie betaalt u nu de helft en de andere helft in 2014. De 50/50 actie betreft een (niet) doorlopend kredietaanbod van Kia Finance, handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij AFM onder vergunningnummer 12011170. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Informeer bij uw verkoper naar de voorwaarden en standaard informatieblad of bel 030 - 63 88 580. Santander en Kia Finance geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Voor de duur van de uitgestelde betalingsperiode (tot uiterlijk 1 januari 2014) worden geen rente en kosten in rekening gebracht. Het maximale financieringsbedrag bedraagt 10.000,-. **Bij de 50/50 actie betaalt u nu de helft en de andere helft in 2014. De 50/50 actie is alleen geldig voor een nieuwe Kia ceeâ&#x20AC;&#x2122;d Sportswagon bij kentekenaanvraag t/m 28 februari 2013 en een uiterste registratiedatum van 11 april 2013. ***Leaseprijzen gebaseerd op 60 maanden en 20.000 kilometer via Kia Autolease. Rente, afschrijving, reparatie, onderhoud en banden, WA-, Casco- (Eigen risico 227,-),

inzittendenverzekering en rechtsbijstand zijn inbegrepen. De tarieven zijn exclusief BTW. Genoemde prijs is inclusief BTW/BPM, maar exclusief kosten rijklaar maken, leges, recyclingbijdrage, metallic lak en lakbescherming. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard specificaties, drukfouten voorbehouden. Kijk voor meer informatie en de volledige garantievoorwaarden op www.kia.nl.


5

6781735,-6 +\XQGDLL)LUVW(GLWLRQ ,QFOXVLHI s$LUFRQGLWLRQLQJ s9LMIGHXUHQ

678179225'((/

Ď 

Ď 

9DQĎ 1XYRRU :HJHQEHODVWLQJYULM

*$5$*(%('5,-) : 9$1 75,*7 %9 1,-9(5+(,'675$$7 7(/()221 75,*7+<81'$,1/ 9$1 75,*7 226792251( %9 /$1*(:(* 7(/()221 75,*7226792251(+<81'$,1/ *HFRPELQHHUGEUDQGVWRIYHUEUXLN ONP NPO &2HPLVVLH JNP 8LWVWRRWHQEUDQGVWRIYHUEUXLNJHJHYHQV]LMQJHEDVHHUGRS Z Z ZK\XQGDLQO WHVWVGLH]LMQXLWJHYRHUGYROJHQV(XURSHVH9HURUGHQLQJ((*

TM

GENOEMDE PRIJS IS INCL. BTW & BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARDUITVOERING. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. NIET IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES. AANBIEDING GELDT ALLEEN OP UIT VOORRAAD LEVERBARE HYUNDAI I20 FIRST EDITION MET KENTEKENAANVRAAG. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG UW DEALER NAAR DE VOORWAARDEN. ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Klein ruimtewonder van Peugeot Het succes van de 3008 crossover smaakt Peugeot naar meer. Met de 2008 presenteert de fabrikant een soortgelijk model, maar nu in het B-segment. De officiÍle introductie staat gepland voor de Autosalon van Genève in maart, de verkoopstart is nog deze zomer.

In de lofzang van Peugeot krijgt de ď&#x153;˛ď&#x153;°ď&#x153;°ď&#x153;¸ de rijeigenschappen van een berline, de ruimte van een SW en de robuustheid van een SUV toegedicht. Met zijn lengte van ď&#x153;´,ď&#x153;ąď&#x153;ś meter is sprake een compacte auto. Desondanks moet de ď&#x153;˛ď&#x153;°ď&#x153;°ď&#x153;¸ plaats bieden aan vier tot vijf volwassenen en een flinke portie

bagage. Hoeveel bagage, daar laat de fabrikant zich niet over uit. De ď&#x153;˛ď&#x153;°ď&#x153;°ď&#x153;¸ oogt stoer. Dat stoere ontleent de auto aan zijn extra bodemvrijheid (+ ď&#x153;˛ď&#x153;ľ millimeter ten opzichte van de ď&#x153;˛ď&#x153;°ď&#x153;¸) en zijn forse (ď&#x153;ąď&#x153;ˇ inch) wielen. De zwarte afwerking van bumpers en skirts en de roestvrijstalen elementen en stootstrips op de flanken moeten het robuuste karakter helpen versterken. Waar het gaat om de motorisering van de ď&#x153;˛ď&#x153;°ď&#x153;°ď&#x153;¸ laat Peugeot het achterste van zâ&#x20AC;&#x2122;n tong nog niet zien. Maar zeker is dat er een keuze is uit moderne benzine- en dieselmotoren. Daaronder een driecilinder benzinemotor.

Opel presenteert zuinige diesel Opel zet de vernieuwing van zijn motoraanbod door. Nu is het de beurt aan een nieuwe generatie viercilinder turbodieselmotor. De ď&#x153;ą.ď&#x153;ś liter ecoFLEX diesel vervangt de bestaande ď&#x153;ą.ď&#x153;ˇ liter motoren ĂŠn bepaalde minder krachtige versies uit het ď&#x153;˛.ď&#x153;° liter dieselaanbod. Opel claimt dat de krachtbron met ď&#x153;ąď&#x153;° procent minder brandstof genoegen neemt. De Zafira Tourer is het eerste model dat in ons land met de nieuwe motor wordt aangeboden. Bestellen kan nu al, levering zal starten in het voorjaar. De krachtbon springt zo zuinig met brandstof om, dat de zakelijke Zafira-rijder zich kan beperken tot een fiscale bijtelling van ď&#x153;˛ď&#x153;° procent.

Sportwagenmerken bundelen krachten Renault en Caterham gaan samen sportautoâ&#x20AC;&#x2122;s ontwerpen en produceren. Dat hebben beide sportwagenfabrikanten bekendgemaakt. De samenwerking is gericht op het ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van sport- en raceautoâ&#x20AC;&#x2122;s die zoals beide partijen het zeggen. het DNA van Alpine en Caterham zullen bevatten. De productie zal plaatsvinden in de Alpine-fabriek in Dieppe in het Franse NormandiĂŤ.

Fiat 500 met sportieve looks

De Fiat 500-reeks is uitgebreid met een nieuwe, sportieve versie. Fiat zegt met de 500S te mikken op de man die jong is of zich jong voelt. We gokken dat vrouwen die op dezelfde manier in het leven staan de auto ook weten te waarderen.

De ď&#x153;ľď&#x153;°ď&#x153;°S is uiterlijk herkenbaar aan sportbumpers, een achterspoiler en donkergetinte ď&#x153;ąď&#x153;ś inch lichtmetalen wielen. In het interieur zit het onderscheid in sportstoelen met een speciale bekleding voorzien van rode stiksels, een sportstuur, chroomkleurige instaplijsten met ď&#x153;ľď&#x153;°ď&#x153;°-logo, een passagiersstoel met geheugenfunctie, handbediende airco, Blue & Me communicatiesysteem met Bluetooth en USB- en AUX-aansluiting. De ď&#x153;ľď&#x153;°ď&#x153;°S is er in gesloten uitvoering en als cabrio, met een keuze uit twee motoren. Voor benzinerijders is dat

de tweecilinder TwinAir-turbomotor, goed voor ď&#x153;śď&#x153;ł kW (ď&#x153;¸ď&#x153;ľ pk). Voor dieselaars is het de ď&#x153;ˇď&#x153;° kW (ď&#x153;šď&#x153;ľ pk) sterke ď&#x153;ą.ď&#x153;ł liter MultiJet. Een handgeschakelde versnellingsbak is standaard. De benzineversie is er tegen meerprijs ook met Dualogic-halfautomaat. Een bak die ook met flippers vanaf het stuurwiel is te bedienen. Fiat gaat er prat op rijplezier te koppelen aan een bescheiden verbruik en daarmee bescheiden emissies. Dat vertaalt zich in fiscaal voordeel. Zo heeft de ď&#x153;ľď&#x153;°ď&#x153;°S TwinAir Turbo ď&#x153;¸ď&#x153;ľ Dualogic een uitstoot van ď&#x153;šď&#x153;° gram per kilometer. Daarmee geldt voor deze versie een fiscale bijtelling van ď&#x153;ąď&#x153;´ procent. Ook is de auto BPM-vrij en tot ď&#x153;˛ď&#x153;°ď&#x153;ąď&#x153;´ vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Voor de handgeschakelde versie gelden dezelfde voordelen. De Fiat ď&#x153;ľď&#x153;°ď&#x153;°S staat vanaf ď&#x153;ąď&#x153;ś.ď&#x153;°ď&#x153;šď&#x153;ľ euro in de prijslijst.


Uw valentijnsgroet gratis in De Schakel

Nieuwbouw

Het beste van bestaand en nieuw

IS- 13.00 U H 00

Wij bieden u de mogelijkheid op donderdag 14 februari uw valentijnsgroet gratis in De Schakel te plaatsen.

r uu

N n1 PE ag va

1.

Ga naar de valentijnsactie op onze site www.deschakelalbrandswaard.nl en laat een bericht met eventueel een foto achter. Zorgen wij dat uw bericht op een leuke manier in de krant komt!

Oza

. a.s

d ter

We behouden ons het recht voor, om zonder opgave van reden, tektsten te weigeren.

Breitnerlaan 33, Rhoon • Vrijstaande villa van 207 m2 • Inpandige garage • Zeer luxe ingerichte keuken

e schikbar Direct be gen in uwwon nieuwbo

Vraagprijs € 699.000,- v.o.n. Bezichtigen? Kom naar het Open Huis of bel voor een afspraak op een ander moment!

Afbouw

ze

naar keu

’s o c i s i r e d e j . n e v Omdat j i l b l i w de baas

uinig

Energiez

015 - 276 04 00 Bouwfonds is bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 – 22.00 uur en za van 9.00 tot 17.00 uur.

www.nieuwbouwdirect.nl

Hoe gaat u hier wonen?

stel uw eigen woning samen...

Dynamic Koopsom vanaf € 331.500,- v.o.n.

Wij verko pen uw huidig e woning * Dat geeft rust!

alle gemakken van gelijkvloers wonen...

Comfort Koopsom vanaf € 371.500,- v.o.n.

11 woningen Vancouver Het project bestaat uit 10 geschakelde twee-onder-een kapwoningen en 1 vrijstaande woning welke zijn gelegen aan de Robiniahout in deelplan Vrijenburg in Barendrecht.

volop ruimte voor het gezin...

Family Koopsom vanaf € 354.500,- v.o.n. *informeer naar de voorwaarden.

• Woonoppervlakte vanaf 140 m2 • Parkeren op eigen terrein • Ruime zonnige kavels • Keuze uit 3 uitvoeringsvarianten Dynamic, Comfort en Family • Diverse uitbreidings- en indelingsvarianten mogelijk

Vraag de brochure aan van dit prachtige plan en ontdek de eindeloze mogelijkheden om uw ideale woning samen te stellen.

www.hoegaatuhierwonen.nl

(015) 276 04 00 Bouwfonds is bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 – 22.00 uur en za van 9.00 tot 17.00 uur


NIEUWS

Donderdag 31 januari 2013 Protestantse Gemeente, de Pinkstergemeente en de roomskatholieke parochie ‘Maria en Johannes onder het kruis’ te Hoogvliet. Gereformeerde Gemeente Diensten: 10.00 en 16.00 uur. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) De Hoeksteen, Middenbaan-Zuid 75, diensten: 9.30 en 16.30 uur. Hervormde Gemeente Pernis, Ring 1 09.30 en 18.30 uur. ds. C. E. Lavooij Gereformeerde Kerk Pernis, Pastoriedijk 340 Eben Haëzerkerk 09.30 uur. ds. A.B. Worst-de Groot. Gereformeerde Kerk Vrijge­ maakt Pernis, Nieuwedijk 6 09.45 uur dienst 16.30 uur dienst Pinkstergemeente Hoogvliet, Haifaweg 7 Elke zondag om 10.00 uur. Woensdagavond in de even weken Gebedsbijeenkomst, in de oneven weken Bijbelstudie om 19.30 uur. Vrijdagavond Gebedsbijeenkomst om 19.00 uur. Evangelische Gemeente Hoogvliet Scholengemeenschap De Westpunt, Foeliestraat 16 in Hoogvliet. 10.30 uur Baptistengemeente Pernis, Ring 322 10.00 uur dienst Rooms­katholieke kerk Parochie ‘Maria en Johannes onder het kruis’ Mariakerk, Parelvissersstraat 131 Zondag 9.30 uur, maandag en donderdag 10.00 uur. Jehovah’s Getuigen Koninkrijkszaal: Venkelweg 40 Vergaderingen: di. en do. 19.30 uur, zo. 10.00 en 16.30 uur. Pinkstergemeente De Levende Steen De Levende Steen (v/h De Bron), Posweg 99. Woensdagavond gebedsavond 19.30 uur. 1e vrijdag van de maand genezingsdienst 19.30 uur. Zondagdiensten: 09.30 uur en 12.30 uur. Woonzorgcentrum en verpleeg­ huis Siloam, Kruisnetlaan 410 10.30 uur Kerkdienst voor ouderen.

Orgel- en synthesizerconcert Breepleinkerk

ZONDAG 3 FEBRUARI 2013 RHOON PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Geref. Kerk, Maranathakerk, Kleidijk 2 10:00 uur Mw. P. Kleinjan, Strijen, Kindernevendienst Herv. Gemeente, Dorpskerk 10.00 uur ds. J.P. Bijl 17.00 uur ds. D. Westerneng, `s Gravenpolder ROOMS KATH. KERK H. Willibrordus, Dorpsdijk 11.00 uur Viering Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering POORTUGAAL PROTESTANTSE GEMEENTE TE POORTUGAAL Dorpskerk, Groene Kruisweg 10.00 uur Ds. M.H. v/d. Graaf mmv Sparkling Voices KAPEL DELTAZIEKENHUIS 09.45 uur ds. Bert Scholten GEREF. GEMEENTE Achterweg 11 09.30 uur ds. W. Silfhout 16.00 uur ds. W. Silfhout PERNIS/ ALBRANDSWAARD GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Nieuwedijk 6 09.30 uur ds. D.J. van Diggele Viering Heilig Avondmaal 16.30 uur ds. D.J. van Diggele BARENDRECHT Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 10.00 uur mevr. Ds. J.M. Boersde Jong 17.00 uur dhr. C. Elshout uit Rotterdam, Zangdienst VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur mevr. M.H. van Ameijde uit Barendrecht EVANG. GEMEENTE Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. A.C. Baan

15.00 uur ev. J.C. van Beelen VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 10.00 uur ds. J. Brederveld REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur Werelddiaconaatszondag dr. T.R. Barnard en ds. H. Cuperus HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. C. Hendriksen, Woudrichem ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl HOOGVLIET PROTESTANTSE GEMEENTE Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200 10.00 uur (P) Ds. R.J. Wilschut, dienst van Schrift en Tafel Dorpskerk, Achterweg 10 10.00 uur (P) Dhr. C.M. Cornelisse, Nieuwerkerk aan den IJssel; m.m.v. Chr. Gemengd Koor ‘Rejoice’ GEMEENSCHAP VAN KERKEN Samenwerking van de

Inschrijving open wintertoernooi gestart

Sparkling Voices zingt in Dorpskerk Poortugaal

BARENDRECHT - Van zaterdag 2 tot en met zondag maart vindt voor de achtste keer het open wintertoernooi van TV Smitshoek plaats op het sportpark te Smitshoek. Mee kan meedoen met de Dubbel, sterkte 5, 6, 7 en 8. Ook in deze editie staat het sportieve voorop en niet te vergeten de sfeer en aankleding van dit toernooi. Het toernooi heeft tot in de verre omgeving naam gemaakt, deels door de strakke leiding van de wedstrijdleiding onder aanvoering van Ankie Zwaal, maar ook door de ambiance op culinair gebied en op sfeergebied. Alle deelnemers en toeschouwers worden de gehele week in de watten gelegd met hapjes, drankjes en het enthousiaste spel van deelnemers. Inschrijven kan via www.tvsmitshoek. nl. Dat kan tot eind februari. De organisatie raadt aan snel in te schrijven omdat de animo in sommige sterktes zeer groot is. Voor vragen over dit toernooi kan men terecht bij Ankie Zwaal via a.zwaal7@upcmail. nl. Iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te doen of om langs te komen om te kijken. Men kan zich culinair laten verwennen door chef-kok Astrid van Amersfoort en haar keukenbrigade. Zij presenteert een driegangenmenu voor een redelijke prijs.

ROTTERDAM - Zaterdag 9 februari brengen organist Martin Mans en synthesizerspecialist Wim de Penning een muzikaal hoogtepunt in de Breepleinkerk in Rotterdam. Vanaf 15 uur brengen zij composities van hun cd ‘Keys Unlimited’ ten gehore. De arrangementen zijn van eigen hand. Martin en Wim brengen hun muzikale ideeën ten uitvoer in een zestal concerten op twee veelzijdige instrumenten. Tegelijkertijd presenteren zij hun nieuwe cd, die onderdeel uitmaakt van dit muzikale project. De geavanceerde synthesizers zijn voorzien van moderne technieken en maken het mogelijk vele instrumenten levensecht tot klinken te brengen, variërend van orkestinstrumenten tot gillende elektrische gitaren.

Wim de Penning weet bij al deze instrumenten feilloos de ‘juiste snaar’ te raken. Concertorganist Martin Mans laat horen dat het pijporgel zich uitstekend leent voor de combinatie van klassiek en modern. De luisteraar wordt meegenomen door een zeer afwisselend landschap van muziekstijlen en maakt kennis met grote strijkorkesten, vrolijke Latijns-Amerikaanse klanken, meeslepende Keltische ritmes en stoere marsmuziek. Locatie is de Breepleinkerk aan Van Malssenstraat 104 te Rotterdam. Toegang: 12,50 euro. Op vertoon van de advertentie uit deze krant krijgt men 3,50 euro korting. Kinderen tot en met 11 jaar betalen vijf euro. Reserveren: www.martinmans.nl of 0625391903.

Yum Heren verliezen van concurrent De heren van Yum hebben geen gevolg kunnen geven aan het sterke optreden van vorige week. In de doordeweekse uitwedstrijd, vorige week donderdag, tegen de studenten van Erasmus Volley konden de heren van Yum geen vuist maken tegen deze directe concurrent, waarvan in de eerste seizoenshelft nog 3-1 van werd gewonnen. In het begin van de eerste set ging het gelijk op, maar een sterke serviceserie van Erasmus in combinatie met een zwakke pass zorgde voor een ruim verschil, 25-13. In de tweede set kwam Yum een stuk sterker uit de startblokken, met een betere servicepass en een dominante blokkering zette

Yum de tegenstander onder druk. Ondanks een opleving van Erasmus aan het einde van de set pakten de heren van Yum deze set met prima cijfers: 25-18. De derde set waren de teams aan elkaar gewaagd, geen van beide teams wist meer dan een paar punten voorsprong op te bouwen. Ondanks dat Yum de kans had om de set naar zich toe te trekken, zorgen een paar fouten achter elkaar ervoor dat Erasmus de derde set pakte, 27-25. In de vierde set kon Yum geen vuist meer maken, met een te hoge foutenlast in de verdediging en aanval werd het 25-17. Komende zaterdag wacht de zware uitwedstrijd tegen de nummer 2, Vollido.

In de Dorpskerk in Poortugaal wordt zondag 3 februari een kerkdienst gehouden waaraan het koor Sparkling Voices uit Rhoon zijn medewerking verleent. Aanvang 10.00 uur. Het koor staat onder leiding van dirigent Warner Fokkens. In deze dienst gaat dominee Marianna van de Graaf uit Poortugaal voor. Er wordt tijdens de Bijbellezing gelezen uit Lucas 5: 1-11. Dit hoofdstuk gaat over de roeping van Simon Petrus, Jakobus en Johannes, terwijl zij aan het vissen zijn. Jezus draagt hen op te vissen op een manier die voor vissers zinloos moet hebben geleken, maar het werkt wel. Jezus zegt hen dat hij hen vissers van mensen zal maken, ze laten alles achter en volgen Hem. Iedereen is van harte welkom om deze dienst bij te wonen.

31

Medische Diensten Huisartsen. Uitsluitend voor spoedgevallen. Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost RotterdamZuid: 0 1 0 - 2 9 0 9 8 8 8 , Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apothe­ ken Albrandswaard De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen).Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Artsenhulp Hoogvliet Huisartsenpost Ruwaard, tel. 0181-627055 (avonden weekenddienst), buiten het spreekuur om. De diensten bij de huisartsenpost Ruwaard voor Hoogvliet en Pernis (behalve dr. Kroes en dr. Staay): iedere werkdag van 17.00 tot de volgende werkdag 08.00 uur en elk weekend en feestdagen. Bereikbaar op het terrein van het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse. Let op! Niet alle huisartsen vallen onder deze regeling. Apotheken Regeling avond, nacht- en weekenddienst gezamenlijke Apothekers Hoogvliet Pernis Rhoon.

Medische Diensten Hoogvliet Artsenhulp Hoogvliet Huisartsenpost Ruwaard, tel. 0181-627055 (avonden weekenddienst), buiten het spreekuur om. De diensten bij de huisartsenpost Ruwaard voor Hoogvliet en Pernis (behalve dr. Kroes en dr. Staay): iedere werkdag van 17.00 tot de volgende werkdag 08.00 uur en elk weekend en feestdagen. Bereikbaar op het terrein van het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse. Let op! Niet alle huisartsen vallen onder deze regeling. Apotheken Regeling avond, nacht- en weekenddienst gezamenlijke Apothekers Hoogvliet Pernis Rhoon.


BuitenBan Natuur aan de horizon de stad aan uw voeten

Comfortabele en 55+ appartement ! per direct te huur Vanaf prijzen variërend van € 692,- tot € 831, Lichte woningen met ruime balkons

 Winkels en OV aan uw voeten

 Domotica voor gemak en veiligheid

Modelwoning elke donderdag geopend De modelwoning in de Lage Ban is iedere donderdag geopend van 14.00 tot 15.00 uur. De mensen van Synchro Wonen leiden u graag rond. Bezichtigen op afspraak kan natuurlijk ook! U kunt hiervoor bellen met Synchro Wonen, (010) 216 11 10. Het adres van de modelwoning is Klencke 70, Lage Ban, Hoogvliet.

Nu tijdelijk beschikbaar met luxe uitbreiding op keuken of badkamer! Interesse in een vrije sector appartement in de BuitenBan? Wees er dan snel bij en ontvang een wooncheque t.w.v. € 1.500,- om te besteden aan uw keuken of badkamer! Informeer bij Synchro wonen naar de voorwaarden of loop eens binnen in de modelwoning.

Meer informatie vindt u op:

www.buitenban.nl U kunt ook bellen met SOR, (010) 444 33 44 of met Synchro Wonen, (010) 216 11 10

albrandswaard_wk05_2013  
albrandswaard_wk05_2013  

http://deschakelalbrandswaard.nl/week05/albrandswaard_wk05_2013.pdf

Advertisement