Page 1

Oude Maas Pannenkoekenhuis

WINTERVOORDEEL

Van 1 oktober tot en met 30 april

ALLE OUD HOLLANDSCHE

PANNENKOEKEN

Donderdag 31 januari 2013

Deze week o.a. in

Koninklijke bezoeken uit het archief

E5

NIET IN WEEKEINDEN EN OP FEESTDAGEN

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

Welkom

Groene Hart 7 februari open

het hele jaar, 7 dagen in de week DEUREN EN KOZIJNEN

Smaling bileum 30 Jarig Ju Advertentie elders in deze krant.

Vitesse D1 in bekerfinale

Zie onze advertentie elders in de krant

Gemeentenieuws

Koningin Beatrix was in 2007 in Barendrecht voor de opening van de Betuweroute. Foto Jos Wesdijk jaargang 5 - nummer 14 - 31 januari 2013

BARENDRECHT – De aan- juni 2007) en de RMPI-vesti1 GEMEENTEBARENDRECHT gekondigde troonswisseling ging in Carnisselande (3 juni GEMEENTEBARENDRECHT is een mooi moment om eens 2009). De aanstaande Koning terug te blikken op koninklij- Willem-Alexander was voke bezoeken uit het verleden. rig jaar nog in Barendrecht (29 maart). Eerder was hij in In de afgelopen decennia de gemeente voor de officiheeft Barendrecht Inregelmatig ele opening van de eerste gedit nummer: februari: eerste controlebericht bedankt Oranje’s op bezoek• Majesteit gehad. Zo• 3 • 4boorde tunnel van Nederland, Barendrecht zet structureel NL-Alert 7 • Subsidie beschikbaar voor zonnepanelen 7 deschakelbarendrecht.nl bracht Koningin Juliana op 2 de Tweede Heinenoordtunnel • NLdoet ook in Barendrecht 11 in op Wijkregie oktober 1970 een werkbezoek voor langzaam verkeer (16 Vrijwilliger in beeld aan Barendrecht. Koningin september 1999). Beatrix was op Barendrechts In 2007 was Prinses Christina Wim van der Meulen Deze week bij grondgebied voor (Toneelvereniging de opening in Barendrecht Barendrecht)voor de opevan de Betuweroute (op 16 ning van het bedrijf Optelec. De Schakel

Automobielbedrijf Swarttouw

BLIK OP BARENDRECHT

Onlangs heeft de gemeente samen met de deelnemende partijen het functioneren van Wijkregie geëvalueerd. Belangrijke vragen hierbij waren: wat gaat goed, pakt elke partij zijn/haar rol op en wat kan verbeterd worden.

Op basis van deze evaluatie besloot de gemeenteraad op dinsdag 29 januari Wijkregie structureel in te bedden in Barendrecht. De evaluatie, bezuinigingen en veranderde kijk op de rol van de bij Wijkregie betrokken partners leiden er wel toe dat de werkwijze wordt aangepast.

de folder van:

penseerden dit vaak, terwijl die zaken

Zwolseweg 56 (Vaanpark 4) Barendrecht Tel: 0180 - 532393 www.swarttouw.nl

De aanstaande Koning Willem-Alexander verbleef op 29 maart een aantal uren in Barendrecht voor een uitgebreid werkbezoek. Foto Jos Wesdijk

www.deschakel barendrecht.nl

feitelijk door anderen gedaan zouden moeten worden. Dit veroorzaakte

Feestelijk gala voor sporters onduidelijkheid in verantwoordelijkhe-

Click voor kleding (Heerjansdam)

Domino Pizza (2991 – 2992)

Man overvallen en beroofd

den.

Ondersteunen en stimuleren

In de nieuwe situatie ontwikkelt Wijkregie zich tot een instrument dat sti-

BARENDRECHT – Vrijdag en inwoners. Dit jaar wordt 8 februari vindt het Sportgala voor de vierde keer de Jos plaats. Het jaar 2012 leverde Vis-wisselbokaal uitgereikt. Barendrecht weer veel men- Jos Vis overhandigt deze prijs sen op die op het gebied van tijdens het gala aan iemand sport iets bijzonders hebben die belangrijk is (geweest) gepresteerd. Tijdens de 36e voor de sport in Barendrecht. editie van het Sportgala, dat Afgelopen jaar viel de eer te opnieuw plaatsvindt in thea- beurt aan Rabobank Ridderter Het Kruispunt, worden zij kerk Midden-IJsselmonde, in het zonnetje gezet. Het gala vanwege het sponsoren van begint om 20 uur. Tijdens het veel verschillende lokale Sportgala worden in de vol- sportverenigingen en -activigende acht categorieën prijzen teiten. Barendrecht herbergt uitgereikt: beste sportman, veel sportief talent. Dat blijkt beste sportvrouw, beste sport- ook dit jaar weer uit het grote ploeg, meest veelbelovende aantal genomineerden. De sporter, meest veelbelovende genomineerden per categorie sportploeg, beste senioren- zijn: Sportman: Jeroen Baars sporter, beste sportbestuurder (MNC Dordrecht), Patrick PoWie wiltVoor u in het zonnetje zetten? en beste sportvrijwilliger. lak ( TV Barendrecht), Barry iedere categorie is een aan- Wijers (FvT/Visser). Sporttal kandidaten genomineerd. vrouw: Aukje van Belkum De nominaties zijn tot stand (Waterpolo vereniging; ZVL), gekomen op basis van voor- Jantine Kraak (CBV Bindrachten door verenigingen nenland), Jeannette van der

De skatebaan in park Buitenoord is een gezamenlijk initiatief van Wijkregie en bewonersvereniging BOBO

muleert dat de juiste partijen zaken

oppakken en dat de afspraken daar-

over worden nagekomen. Wat blijft is de ondersteuning van de bewoners, bedrijven en andere partners bij hun

Onze gemeente kent één amateur-toneelvereniging: Toneelvereniging

initiatieven. Wijkregie houdt ook in de

Barendrecht. Bij de oprichting in 1986 werd Wim van der Meulen gelijk

nieuwe opzet de onderlinge binding

gebombardeerd tot voorzitter. Daarnaast deed hij penningmeester-

van de bewoners in de gaten en wijst

werkzaamheden. 27 jaar later is hij nog steeds de enthousiaste voor-

hen op de juiste ondersteuning bij za-

zitter, maar staat hij eveneens met plezier op het toneel. “Ik geef veel,

ken die spelen in hun eigen wijk. Regie

maar krijg er ook veel waardering voor terug.“

voeren op de initiatieven betekent het

Het doel van Wijkregie is het vergroten

baan (veilig winkelen) en Moestuin

ondersteunen en stimuleren van het

De toneelvereniging bestaat uit een

bouwen wij decorstukken, kopen wij

van de leefbaarheid voor en door be-

de Rijk (sociale binding en duurzaam-

samenspel tussen maatschappelijke

‘harde kern’ van zo’n twintig leden.

dingen aan en doen wij een deel van

woners. Dit gebeurt samen met profes-

heid), maar ook de overlastbestrijding

partijen en de gemeente.

Regelmatig komen er nieuwe bij,

de kaartverkoop. Verder collecteer ik

sionals. Er wordt hierbij hard gewerkt

met de RET rond tramlijn 25 in Carnis-

maar anderen vertrekken weer. Wim:

voor diverse goede doelen, waaronder

BARENDRECHT – Zaterdagavond 26 januari is op de Maasstraat in Barendrecht een man overvallen en beroofd van de weekopbrengst van zijn voetbalclub. De man was op weg om de weekopbrengst af te storten bij de bank. Hij droeg het geld in een witte sealbag met groene opdruk bij zich. Vlakbij de bank werd hij door twee daders tegen de grond gewerkt. Hierbij raakte hij licht gewond aan zijn elleboog. Zijn belagers gingen er met de buit in onbekende richting vandoor. De politie onderzoekt de zaak. aan de eigen leefomgeving. Dit is geen

selande en de projectplannen van de

Toekomstige situatie

“Jongere leden stoppen vanwege

het Prins Bernhard Cultuurfonds. Een

exclusief terrein van de gemeente,

bewonersvereniging BOBO voor park

In de nieuwe situatie staat Wijkregie

hun drukke baan of gezinssituatie,

derde deel van de opbrengst is voor

maar (georganiseerde) bewoners en

Buitenoord (skaten en fotowedstrijd).

niet meer tussen het veld en de ge-

dat is begrijpelijk. Wij repeteren elke

onze vereniging. Dat kunnen wij goed

meentelijke organisatie in, maar staat

woensdag in een kleine ruimte in het

gebruiken, want financieel krijgen wij

zij als regisseur van alle partijen boven

Trefpunt en hebben dan veel plezier,

het steeds moeilijker. De subsidies

partners als KijkopWelzijn, corporaties,

politie, scholen en verenigingen geven

Wijkregie volwassen geworden

dit vorm. Door samen te werken wordt

De evaluatie liet onder meer zien dat

uitvoering en beleid. Wijkregie wordt

maar er wordt ook serieus gerepe-

worden minder en voor de zaalhuur

de sociale veiligheid verbeterd en de

gebiedsregisseurs veel praktische za-

daarmee veel meer een verbinder en

teerd. Twee keer per jaar treden wij op

betalen wij steeds meer. “

samenhang in de wijk vergroot.

ken oppakten die vooral voor wijkbe-

trendwatcher. Wijkregie houdt over-

in Theater het Kruispunt. Wij trekken

woners belangrijk zijn. Daarbij kwam

zicht over gemaakte afspraken en ziet

volle zalen met onze blijspelen. Het

Krachten bundelen

Goede resultaten geboekt

het nogal eens voor dat Wijkregiepart-

erop toe dat de verantwoordelijke

geeft een goed gevoel als wij mensen

“In economisch mindere tijden moe-

Gedurende de vier jaar dat Wijkregie

ners die zaken onvoldoende inhou-

partijen hun rol pakken. De komende

een leuke avond bezorgen!”

ten culturele instellingen hun krachten

bestaat zijn goede resultaten geboekt

delijk oppakten. Deze zaken dreigden

maanden werken de Wijkregiepartners

op deze terreinen. Voorbeelden zijn

daarmee tussen de wal en het schip

samen aan het opzetten van het nieu-

Dagelijks in de weer

flyeren wij voor het Kruispunt en kun-

de samenwerking met de BIZ-Midden-

te vallen. De gebiedsregisseurs com-

we regiemodel.

Wim is inmiddels gepensioneerd,

nen zij weer iets voor ons betekenen.

maar verveelt zich geen moment.

Een beetje vermaak is goed om je zor-

“Elk dag ben ik wel bezig met de to-

gen even te vergeten. Ik zie cultuur als

neelvereniging. Vooral in de periode

smeermiddel van de samenleving. Het

rond de uitvoering is het druk. Dan

verbindt ons allemaal.”

bundelen”, besluit Wim resoluut. “Zo

In de rubriek ‘Vrijwilliger in beeld’ leest u wat voor vrijwilligerswerk Barendrechters doen en hoeveel tijd zij daaraan besteden. Bent of kent u

iemand die vrijwilligerswerk doet en het ook verdient om in het zonnetje gezet te worden? Stuur dan een e-mail naar blikop@barendrecht.nl of bel naar mevrouw R. van Katwijk via telefoonnummer 14 0180. Vermeld daarbij

s.v.p. de naam van de vrijwilliger en een korte motivatie waarom hij of zij een blijk van waardering verdient.

Werff (The Flying Shuttle). Sportploeg: CBV Binnenland Dames 1, CVV Spirit Heren 1, VV Smitshoek 1. Meest veelbelovende sporter/sportster: Laura van de Graaf (ZPB), Eline Kasius (CBV Binnenland), Annemarie Mudde (GV Barendrecht). Meest veelbelovende sportploeg: CBV Binnenland jongens U 18, GV Barendrecht springploeg, VV Smitshoek B1. Seniorensporter: Hein Cleuskens (Biljartvereniging Vriendenkring), Willem Nolting (Bowling IJsselmonde Rotterdam), Jan van Rijsoort (ZPB). Sportbestuurder: Annelies de Jong (GV Barendrecht), Tom Kros (CVV Spirit), Henk van der Pol (KV Vitesse). Sportvrijwilliger: Bauke en Margriet Fokkema (TV Smitshoek), Arie Molenaar (SV De Vrijheid), Harry Spermon (TV Barendrecht).

Uw ontmoeting met Koningin of Koning Koningin Beatrix en kroonprins Willem-Alexander hebben deze regio regelmatig bezocht, de afgelopen jaren. Hebt u Koningin Beatrix weleens ontmoet, of van heel dichtbij meegemaakt? Of hebt u oog in oog gestaan met onze aanstaande Koning Willem Alexander? In uw woonplaats of ergens anders in binnen- of buitenland? Schrijf erover en laat het ons weten. Als u er een foto bij hebt, is dat helemaal prachtig. Uw verhaal geven we graag een plekje in ons blad en/of op onze website. Stuur uw verhaal (en foto) naar redactiebarendrecht@baruitgeverij.nl. Uw digitale foto kunt u daar ook heen sturen. Hebt u wel een foto maar niet digitaal? Stuur dan de foto met uw adres (voor terugzending) en telefoonnummer naar BAR Uitgeverij BV, t.a.v. redactie, Singel 55, 2992 BN Barendrecht. Vragen? Bel de redactie, 0180-641022.

Barendrechts oudste (107) overleden BARENDRECHT – De oudste inwoonster van Barendrecht, mevrouw A.E. Nijenhuis-Rens, is zondag 27 januari op 107-jarige leeftijd overleden. Morgen om 12.30 uur is de crematie aan de Maeterlinckweg in Rotterdam. Mevrouw Nijenhuis-Rens werd op 22 augustus 1905 in Rotterdam geboren. Tot november 2006, de maand waarin ze naar Borgstede in Barendrecht verhuisde, woonde ze 73 jaar aan de Prins Mauritssingel in Rotterdam-Overschie. Haar man, Lieffert Nijenhuis, geboren op 8 april 1900 in Dwingeloo en chef-kok op onder meer het passagiersschip Nieuw Amsterdam, overleed op 7

juli 1970. Uit het huwelijk werden twee zoons geboren. De gemeente wilde geen naam verstrekken van de man of vrouw die nu de oudste inwoner van Barendrecht is, wel de leeftijd: 101 jaar. Archieffoto Jos Wesdijk

UW HUIS VERKOPEN?

Avenue Carnisse 273, 2993 ME Barendrecht Tel.: 0180 - 556 117


Jabaay Jabaay BV

SLAGERIJ SCHAAP AL MEER DAN 60 JAAR KWALITEIT We hebben donderdag 7 februari voor u weer een sterke selectie vleeswaren voor de halve prijs:

Gebroken Meeldijk 68, 2991 VC Barendrecht (achterzijde NS station) Tel.: 0180 - 616 277 Openingstijden: Ma. t/m vr. van 07.30 - 17.00 uur E-mail: info@jabaaybv.nl www.jabaaybv.nl

Voor al uw tuinbenodigdheden >> Professionele producten óók voor de particulier.

Laat u niet verrassen door de Winter

Corned beef, gebraden fricandeau, boterhamworst, berliner, Zeeuws spek en gebraden gehakt. Bijna alles uit eigen keuken, dus verser, lekkerder en nu ook voor heel weinig geld!

Strooizout, thermolaarzen, Regenkleding Alles nu op voorraad (zolang de voorraad strekt)

WOENSDAG T/M ZATERDAG

WOENSDAG T/M DINSDAG

500 gram Malse varkenshaas

Beenham

met 250 gram saus naar keuze

€ 7,98

Pepersteak 100 gram

€ 1,89

Magere varkensfiletlapjes 500 gram

€ 6,50

Satéschnitzels 4 stuks

Afrikaanse rundvleesschotel

100 gram €

1,95

Apfelstrudelpaté 100 gram €

1,79

Cranberry/ selleriesalade 150 gram €

1,98

zelfgemaakte leverworst 250 gram €

2,50

NIEUW:

Shoarmapizza

compleet 500 gram

€ 5,98

2,98

Corned beef

€ 5,00

maaltijd v.d. week:

Jabaay bv leverancier van: Meststoffen, DCM producten, Gewasbeschermingsmiddelen, Folie, Zaden, Plantmateriaal, Tuingereedschap, Mammoetskelters, Diervoeders, Werk en Regenkleding, Werkschoenen o.a. CAT, laarzen, Klompen, Verf, Schrikdraadapparatuur, Div. rugspuiten en nog veel meer.

150 gram €

2 stuks

€ 8,99

MAANDAG EN DINSDAG Schouderkarbonade 500 gram

Magere speklapjes 500 gram

Slavinken

€ 3,49 € 3,25 GRATIS

elke 4e

WOENSDAG GEHAKTDAG Gemengd gehakt 500 gram

€ 3,25

Rundgehakt

Met gratis kruiden 500 gram

€ 3,75

UW SLAGER STAAT GARANT VOOR FIJNE VLEESWAREN EN VLEES MET SMAAK

SLAGERIJ

BOVAG-RIJSCHOOL AVANTI

Gouwe 11 - 2991 CJ Barendrecht Tel. 0180 - 61 21 98

Winter Sale Pakket * 20 rijlessen + examen € 660,Wegens succes verlengd t/m * Normaal € 792,- bespaar 132,* Gratis theorie cursus t.w.v € 65,- 28 februari! * Let op deze actie geldig t/m 31 januari 2013 * Uw voordeel van € 197,-

0180 - 613047

Privéles Engels in Barendrecht en omstreken.

Stadhoudersweg 6e, Rotterdam Telefoon 010-4673820 / 4679448 www.avantirijschool.nl

Bevoegde ervaren 1e graads docent geeft begeleiding en les op elk niveau. Ook examentraining, scriptiebegeleiding en vertalingen. Bel 0180-532347 of mail: lokai@hetnet.nl

Voor al uw TUINKLUSSEN HOVENIER van der DUSSEN

- Particulier- & Zakelijk vervoer - taxi - taxibus (8 pers) - vip - zorg- en contractvervoer

www.taxibakker.nl

Mobiel: 06 51 33 86 50

30 Jaar deuren en kozijnen, dat vieren wij met mooie jubileum acties! Buitendeur hout type JS 319. Met gietwerk en uniek draairaam aan binnenzijde.

ie Jubileum act

25%

ie Jubileum act

korting

Normaal 1270 Euro Nu

900 Euro

Voor al onze producten geldt: Gratis inmeten en exact op maat gemaakt.

!

s lopen um actie e il b ju e februari. Dez tot eind r o o d g eenmali

bileum 30 Jarig Ju

Smaling

Op de 4 afgebeelde buitendeuren. Met gietwerk en draairaam aan binnenzijde. .

HOUT EN KUNSTSTOF

Showroom en fabriek. Nijverheidsweg 15, 3161 GJ Rhoon. Tel. 010 - 5013191 Email j@smalingdeuren.nl

WWW.SMALINGDEUREN.NL DE GROOTSTE IN DE REGIO


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 31 januari 2013

Groene Hart 7 februari open voor belangstellenden BARENDRECHT - Calvijn Groene Hart opent op donderdag 7 februari haar deuren voor ouders van leerlingen, omwonenden en andere belangstellenden. Iedereen die het gebouw van binnen wil zien, is van harte welkom van 16 tot 20 uur. De reguliere open dag voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders zal plaatsvinden op vrijdag 8 februari van 15 tot 20 uur. Vorige week werd het nog even spannend of alles wel volgens planning door zou kunnen gaan. De school kreeg namelijk de mededeling dat een van de meubelleveranciers failliet was gegaan. Deze leverancier had gelukkig al een deel van de meubels geleverd, maar tijdelijk in het oude gebouw opgeslagen.

Door het faillissement zouden deze niet meer door dit bedrijf naar de nieuwbouw verhuisd worden en niet gemonteerd. Een groep betrokken collega’s heeft daarom afgelopen zaterdag de handen uit de mouwen gestoken. Achter de schermen wordt nu hard gewerkt om ook het resterende meubilair tijdig in het nieuwe pand te krijgen. De komende dagen wordt eveneens nog hard gewerkt aan de inrichting, zodat het gebouw op 5 februari klaar is om onderwijs te kunnen geven en leerlingen te ontvangen. ,,We hebben gemerkt dat er veel belangstelling is om ons markante gebouw van binnen te bekijken’’, vertelt vestigingsdirecteur Jan Bijsterbosch. ,,Natuurlijk zijn we

zelf heel trots op het gebouw en willen we het graag laten zien. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken belangstellenden uit te nodigen de school op 7 februari te bezichtigen’’. Met deze openstelling maakt de school gelijk een onderscheid tussen de bezichtiging van het gebouw op 7 februari, en de open dag, specifiek voor leerlingen en ouders van groep 8 op vrijdag 8 februari. Op 7 februari is de school niet in bedrijf, maar er zijn wel docenten aanwezig om belangstellenden rond te leiden. Op 8 februari is de school in bedrijf en geven docenten en leerlingen demonstraties voor ouders en leerlingen van groep 8.

Ook invloed uitoefenen op de Barendrechtse politieke beslissingen? Word snel lid van het CDA en praat woensdag 6 februari mee tijdens de Algemene Ledenvergadering. Daar maken we een begin met het gemeentelijke verkiezingsprogramma 2014-2018. Kijk op www.cda.nl of op www.cdabarendrecht.nl

Leren ontspannen BARENDRECHT - Veel stress-gerelateerde klachten komen voort uit het feit dat mensen onvoldoende ontspannen. ,,Wij gaan door als marathonlopers en vergeten om te pauzeren. Dit veroorzaakt verschuivingen in de balans in je lichaam en zorgt na verloop van tijd voor energieverlies en andere klachten in de vorm van pijn, ademklachten, je niet lekker voelen en dergelijke. Hoe voorkomt u energie verlies, wat heb je daarvoor nodig?’’ Sien Poll geeft een praktische training

waarin men leert te ontspannen, wat men daarvoor nodig heeft en hoe men de balans tussen inspanning en ontspanning kan houden, zodat men voldoende energie blijft houden. De training van vijf lessen is vooral gericht op hoe je ontspanning in het dagelijks leven kunt toepassen. De lessen zijn op woensdag van 20.45 tot 22. Data: 6 en 20 februari, 6 en 20 maart en 3 april. Kosten: 62,50 euro. Meer informatie en opgave: www.debeweegwinkel.nl, 0180-433149, 06-19882463.

Koninklijke Onderscheiding voor W. Vlasblom

Gelukkige winnaars naar Love & Marriagebeurs BARENDRECHT - Deze week konden lezers van De Schakel en De Combinatie kaarten winnen voor de Love & Marriage beurs, die zaterdag 2 en zondag 3 februari plaatsvindt in Ahoy. BAR Uitgeverij mocht hiervoor vijf keer twee gratis toegangskaarten weggeven. De eerste vijf inzenders hebben een set kaarten gewonnen. De winnaars zijn: Klarinda van der Hoek uit Ridderkerk, Carina de Munck uit Barendrecht, Jasper de Groot uit Barendrecht, Sharita Gokoel uit Barendrecht en Laura Booi uit Ridderkerk. De winnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Edudelta start project Stadslandbouw BARENDRECHT - Het mbo van het Edudelta College Barendrecht start het komende schooljaar met het project ‘Stadslandbouw’. Woensdag 6 februari wordt om 15 uur dit innovatieve project gepresenteerd in het gebouw aan Dierensteinweg 2 te Barendrecht. Met dit project worden studenten op een praktische manier in aanraking gebracht met het op een duurzame manier produceren van voedsel in stedelijke gebieden. Op verschillende niveaus leren ze hoe grond in een stedelijke omgeving hiervoor in ontwikkeling wordt gebracht. De praktische uitvoering zal plaatsvinden bij de vestiging van het Edudelta. Daarbij zullen agrarische producten worden geteeld ten behoeve van de Voedselbank in Barendrecht. Eén van de ele-

menten van de opleiding is de mogelijkheid voor basisscholen, wijkbewoners en maatschappelijke instellingen uit de omgeving om te participeren. Dat zal gebeuren door het aanbieden van bezoekmogelijkheden en workshops. Het project maakt onderdeel uit van de opleiding Beroepsbeoefenaar Teelt. De opleiding Beroepsbeoefenaar Teelt (niveau 2, 3 en 4) bereidt voor op werken in de primaire sector bij een bedrijf waar agrarische producten geteeld worden. Hierbij kan het gaan om binnenteelt, maar ook om buitenteelt. Onder binnenteelt valt bijvoorbeeld de glastuinbouw. Een speciale informatieflyer is op te vragen via barendrechtmbo@edudelta. nl en 0180-547528. Zie ook www.edudelta.nl.

Infoavond over IPL-methode BARENDRECHT - Vrijdag 8 februari is er een informatieavond over definitief ontharen, pigmentvlekken en couperose via de IPL-methode bij Younique Skincare. Met de IPL-methode behoren scheren, harsen en epileren definitief tot het verleden. Dus geen stoppeltjes of ingegroeide haren op oksels, bikinilijn rug of benen meer. Met de IPL wordt via licht warmte opgewekt. Door deze warmte worden de haarzakjes en de haarstamcellen vernietigd, waarna ze nooit meer een haartje kunnen produceren. Omdat de haar zich in de juiste groeifase moet bevin-

den, zijn er meerdere behandelingen nodig om alle haren te verwijderen. Een gladde haarloze huid is het resultaat. Pigmentvlekken en couperose / rosacea kunnen ook met deze niet-invasieve medische methode worden behandeld. De lichtenergie verminderd geleidelijk de overproductie aan melanocyten in de huid, die verantwoordelijk zijn voor de overpigmentatie in de huid, ofwel de donkere vlekken zoals ouderdoms- en zwangerschapsvlekken. Couperose (kleine verwijde haarvaten) of rosacea (rode huid waarin zich verwijde haarvaten bevinden) zal zienderogen

verminderen. De huid wordt weer egaal en komt tot rust. Vrijdagavond 8 februari kan iedereen zich hierover vrijblijvend laten voorlichten. Er zijn dan twee medisch specialisten aanwezig voor intake en advisering. Wie altijd al willen weten of het ook voor hem of haar mogelijk is, is van harte welkom. Vanaf 19.30 uur is een vrije inloop en staat de koffie klaar bij de salon voor huidverbetering. Younique Skincare, Dorpsstraat 153 (boven Atelier Ceramique) te Barendrecht. Meer informatie via 0624841964 en www. youniqueskincare.nl.

BARENDRECHT - Vrijdag 25 januari is drs. W. Vlasblom benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving deze Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Van Belzen. Na een carrière van 35 jaar bij Siemens, legt hij dit jaar zijn functie als directeur HR neer. De afgelopen 26 jaar heeft hij zich naast zijn werk op veel fronten belangeloos ingezet voor de samenleving. Sinds 2004 is Vlasblom lid van de Raad van Overleg in de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Dankzij zijn inzet is het gelukt het ziekteverzuim bij Siemens sterk te verlagen en heeft hij de instroom in de WAO bijna tot nul teruggebracht. Binnen de Raad van Overleg heeft hij een kernrol in het moderniseren en optimaliseren van het Personeelsbeleid in deze sector. Van 2001 tot 2003 was hij lid van de Taskforce Ouderen en Arbeid. Hij ondersteunde ook initiatieven om jeugdige werklozen aan werk te helpen. Van 1990 tot op heden is hij lid van diverse Commissies van Advies in het onderwijs. Hij was betrokken bij onder andere het HBO Rotterdam, de Haagse Hogeschool voor Technisch

Commercieel Onderwijs en het Lucascollege Haaglanden. Hij pleit al jarenlang voor het belang van goed technisch onderwijs in Nederland en adviseerde politiek en overheid hierover. Van 2000 tot op heden is Vlasblom lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Vereniging van Personeelsbeleid. Eveneens van 2000 tot op heden is hij bestuurslid van Business in The Community in Den Haag. Deze organisatie slaat een brug tussen het bedrijfsleven en de maatschappij. Sinds 2004 is hij lid van het CAO-onderhandelingsteam Grootmetaal. Sinds 1996 is hij Bestuurslid van Pensioenfonds Siemens en voorzitter van Ondersteuningsfonds Siemens. Sinds 1986 bekleedt hij verschillende bestuursfuncties binnen de sociëteit Barbarije in Barendrecht. Deze sociëteit zet zich al vijftig jaar in om de maatschappelijke samenhang in Barendrecht te vergroten. Vlasblom is tevens gastdocent bij de masteropleiding Human Resources en voor de Masterclass HRM van het NCOI. Eind vorig jaar is hij voorgedragen als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Trimbos Instituut.

NU BIJ WENSVEEN

Maak je eigen Ka, bijna 6.000 mogelijkheden

Alblasserdam - H.I.Ambacht

www.uniekeford.nl

3

KORTAF Mamacafé voor zwangeren BARENDRECHT Maandag 4 februari is er een Mamacafé bij het Paardensport Centrum aan de Kooiwalweg in Barendrecht. Dit keer met speciale aandacht voor alle zwangere (bijna)moeders. Mamacafé Barendrecht is er voor (bijna) moeders én hun jonge kinderen. Zij kunnen hier terecht om andere moeders te ontmoeten, samen te spelen, ervaringen te delen en vragen te stellen aan professionals op het gebied van opvoeding en opgroeien. Op 4 februari zijn er een verloskundige, een pedagoog en medewerkers van kraamcentrum DAT aanwezig. Verginia van den Akker van www. natuurlijkegeboorte.nl komt vertellen over pijnloos bevallen. De koffie en thee, verzorgd door Kraamcentrum Dat, staat voor iedereen klaar. Er zijn tevens kinderstoelen, een box en speelgoed aanwezig voor de kinderen. Binnenlopen kan tussen 10 en 12 uur. Toegang gratis.

Vanavond Jos op Donderdag BARENDRECHT - Vanavond, donderdag 31 januari, presenteert Jos Vis in Jos op Donderdag tussen 21 en 22 uur weer de ‘Barendrechtse tafel’. Daarin wordt teruggekeken naar nieuws van de afgelopen maand uit Barendrecht en ver daarbuiten. Aan deze tafel zit, naast de vaste gasten van de pers Jos Wesdijk (De Schakel) en Arco van der Lee (Weekkrant Het Zuiden), een actuele gast uit Barendrecht. Deze avond is dat Andy Bengsch, voorzitter van jury van het Sportgala. Het sportgala wordt vrijdag 8 februari in theater Het Kruispunt gehouden. Daar wordt bekend gemaakt wie van de genomineerden in de verschillende categorieën de desbetreffende sporttitel krijgt. Als voorzitter van de jury kan Andy alles vertellen over hoe de nominaties worden beoordeeld en gerangschikt. Tussen 22 en 23 uur zal Jos Vis opnames laten horen van eerdere sessies van Messy, Ellis Eijkenboom, Messy & Eddy Rooss, Evelyne Visser, Robbert en Wouter, the Fab 2, Baggy Trousers, Red Lights en Wooden Shoes. De uitzending te beluisteren op Exxact FM radio (106.4 in de ether, 105.9 op de kabel en via www. exxactfm.nl).


M OF BREUNU NCH

de HELFT van de HELFT

19,50

75%

BIEFSTUK

MET GRATIS VOOR- & NAGERECHT Dagsoep - Biefstuk - Dessert van de dag

Korting

VISGERECHT MET GRATIS VOOR- & NAGERECHT

op de wintercollectie

Huisgemaakte kroketjes - Zarzuela Crème brûlée

uitgezonderd basiscollectie en accessoires

start 1 februari 2013 vanaf 9.00 uur

ELKE ZONDAG BRUNCH VAN 12.00-14.00 UUR Alleen op reservering

Noldijk 41a, Rijsoord | T. 0180 - 621220

Kijk voor de mogelijkheden en menu’s op:

www.wevershoeve.nl Middenbaan 93-95 Barendrecht 0180 – 622 594 www.miragedamesmode.nl

Gastronomische verwennerij bij de Wevershoeve

de Plantenhal kamerplanten

gerbera 1.00 spathyphyllum 1.00 callisia 1.00 miltonia 1.50 hortensia 2.95 ama amaryllis 2 voor 1.50 hyacinth/muscari/narcis pot 12cm 2 voor 1.50 buxus struik 1.50

bloemen

narcis per bos 0.60 kersenbloesem per bos 1.00 tulpen 3 bossen 5.00

Rhoon Ridderkerk Zuidland Terneuzen bergschenhoek

Stationsstraat 1 Benedenrijweg 463 Stationsweg 28A Guido gezellestraat 27 Jacob marislaan 6

Openingstijden: Ma. t/m do.: 09.00-18.00 Vrijdag: 09.00-21.00 Zaterdag: 09.00-17.00 zondag: gesloten

diervoeders

munchy sticks 100 stuks 1.99 geperste staven 10”x20mm zak 20 stuks 9.95 krabpaal anneke hoogte ±190cm 74.95 Meer informatie en vacatures:

www.deplantenhal.nl

aanbiedingen geldig van wo 30 januari t/m za 2 februari


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 31 januari 2013

Bijna 10.000 schaatsers op ijsbaan

5

“Anti-schoonzoon-clausule?” Daar teken je voor.

Testamenten. Bijdorpplein 41 | 2992 LB Barendrecht | T (0180) 556 735 | F (0180) 556 298 info@notbar.nl | www.daartekenjevoor.nl

Bijzonder slagwerk aan slag BARENDRECHT – Vrijdag 8 februari om 19.30 gaan de deuren van Harmonievereniging Barendrecht in ‘t Trefpunt in Barendrecht weer open voor de workshop Bijzonder Slagwerk. Een groep vrijwilligers verzorgt geregeld deze activiteit voor mensen met een verstandelijke beperking vanaf 17 jaar, die met elkaar plezier willen beleven aan samen muziek maken op trommels, schudinstrumenten of djembe’s. Ondersteund door de RGB heeft HarmonievereniBARENDRECHT - De ijsbaan op sportpark Ziedewij is zondag vanwege de invallende dooi gesloten. Gedurende de tien dagen hebben 7.700 betalende schaatsers de ijzers onder gebonden, plus vele kinderen tot 7 jaar die gratis het ijs op mochten. De vierjarige Laurens-Jan Blank, die elke dag van de partij was, werd als 7000e bezoeker in het zonnetje gezet. Voor de baan open ging, was het klusteam van Tennis Vereniging Barendrecht (Philip Molenaar, Huib van Everdingen, Bob Edixoven, Ruud Kapoen, Sjors Callenbach en rayonhoofd Harry Spermon)

druk bezig met het prepareren van de baan. Met spullen van de brandweer werd het voormalig hockeyveld opgespoten. Hierdoor ontstond een ijsvloer van 100 meter lang en 70 meter breed. De sproeiers en professionele veegmachine maakten er elke avond een mooi geprepareerde ijsvloer van. De sfeer werd verhoogd door muziek, met in het weekend een deejay, en sfeerverlichting. Op de eerste zaterdag zorgde dat voor een topdrukte met 1.500 bezoekers. Ondertussen werden in de koek-en-zopie wagen door vrijwilligers liters erwtensoep, glühwein en choco-

lademelk geschonken en vele broodjes worst geserveerd. De politie kreeg complimenten voor haar medewerking, waardoor er geen wanklank te horen was. Wel waren er twee kleine ongelukjes met een hersenschudding en gekneusde ribben als gevolg. Mede dankzij de inzet van gediplomeerd verzorger Dick van Dongen bleef de schade beperkt. Niet alleen individuele sportievelingen waagden zich op het ijs, ook complete schoolklassen. Het hoogtepunt was een groep gehandicapten, met zelfs een rolstoel op de baan. Over enkele weken wordt bekend gemaakt

hoe hoog de opbrengst van dit evenement is. Een groot deel daarvan wordt naar enkele goede doelen overgemaakt. Mocht er nog een strenge vorstperiode komen, dan zullen de vrijwilligers de ijsbaan weer prepareren. Of dat volgend jaar ook het geval is, is nog onzeker omdat grond bestemd is voor huizenbouw. Bezoekers zijn een handtekeningenactie opgestart om deze locatie als evenemententerrein te behouden. Foto’s en filmpjes met muziek zijn te vinden op www.tvbarendrecht.nl. Op www.facebook.com/tvbarendrecht is het laatste nieuws te vinden.

ging Barendrecht ruim tien jaar geleden dit initiatief genomen. Maandelijks is er een groep van ongeveer 22 mensen die op deze manier kennis maakt met ritmes en melodie en dat aangepast aan hun niveau en belevingswereld. Uiteraard zijn nieuwe deelnemers welkom, ook om een keer te proberen. De avond is gratis en wordt om 20.30 uur afgesloten. Opgeven voor de workshop kan bij Jennie Stoop via jstoop6@gmail. com en 0180-614211.

‘Verleiders’ in Barendrecht BARENDRECHT – In een vrijwel uitverkochte theaterzaal van Het Kruispunt werd op 9 januari het toneelstuk De Verleiders opgevoerd. Dit toneelstuk met vijf topacteurs, waaronder Pierre Bokma, gaat over de grootste (vastgoed-) fraude in de Nederlandse geschiedenis. Voorafgaande aan deze voorstelling vertelde Vasco van der Boon, onderzoeksjournalist van het FD en een van de schrijvers van de best-

sellers “De Vastgoedfraude” en “De Ontknoping”, over de karakteristieke eigenschappen en mentaliteit van de hoofdpersonen van deze megafraude. Relaties van SBV Forensics, het fraudebestrijdingsbedrijf van Barendrechter Cees Schaap, konden de inleiding en de aansluitende theatervoorstelling op speciale uitnodiging bijwonen. Daarvan werd grif gebruik gemaakt. Foto Jos Wesdijk

‘Geweldig zoals de historie van Hooimeijer in beeld is gebracht’ BARENDRECHT - Het was zaterdag in de trouwzaal van de Watertoren in Barendrecht een feest van herkenning voor leden van de familie Hooimeijer en oud-medewerkers van de fabriek van Hooimeijer. Historische Vereniging Barendrecht presenteerde er haar

nieuwe dvd: ‘Hooimeijer. Kroniek van een beschuitfabriek’. De Hooimeijerfabriek was en is nog steeds een begrip. Natuurlijk van de bekende beschuiten, maar ook omdat velen het bedrijf aan de Derde Barendrechtseweg talloze malen passeerden. Eind de-

cember 2002 rolden de laatste beschuiten van de band in de fabriek in Barendrecht. Toen werd ook afscheid genomen van de plek die zo’n belangrijke rol heeft gespeeld in het leven van de familie Hooimeijer en die van het personeel. Directeur Joost Hooimeijer legde dat bijzondere moment

Leden van de familie Hooimeijer en enkele oud-medewerkers van de beschuitfabriek. Links dvdsamensteller Bas Romeijn. Foto Jos Wesdijk

in 2002 op de camera vast. Zaterdag was hij present in de Watertoren om, nadat de dvd was vertoont, te trakteren op beschuit met muisjes ter ere van deze ‘boorlinge’ van de Historische Vereniging. ,,Het zijn nu wel beschuiten van de concurrent’’, lachte Joost Hooimeijer. Bij koffie en thee hapten de gasten echter smakelijk in het voor hen zo bekende product. Joost Hooimeijer was zeer content met de dvd en bedankte de Historische Vereniging voor al het werk. Het vele door Joost Hooimeijer aangeleverde filmmateriaal werd gegroepeerd, gedigitaliseerd, bewerkt en op dvd gezet door Bas Romeijn. Andere leden doken het archief in om de verhalen bij de beelden te verzamelen. De geschreven teksten ingesproken en samen met muziek bij de beelden gemonteerd. Hooimeijer prees de inzet en de vele uren werk van de vrijwilligers van de Historische Vereniging. ,,Ik vind het geweldig zoals de historie van Hooimeijer in beeld is gebracht.’’ De dvd (15 euro) is te verkrijgen in museum d’Ouwe School in Barendrecht en via www.historischbarendrecht.nl.

Oude Postkantoor geopend HEERJANSDAM - Op zaterdag 2 februari is het Oude Postkantoor in Heerjansdam van 10 tot 12 uur geopend voor bezoekers. Elke eerste zaterdag van de maand het clubhuis van het Historisch Genootschap open. Dhr. P.J. de Penning zal aanwezig zijn met gegevens voor een genealogie. Verder is er een boekentafel en is het diorama van dichtbij te bekijken. Het gerestaureerde schoorsteenstuk is ook de moeite van een bezoek waard.

Stichting Protestants Christelijke Zorgorganisatie Riederborgh te Ridderkerk zoekt leden Raad van Toezicht Kijk op www.werkenbijriederborgh.nl voor meer informatie.


Verdrietig geven wij kennis dat, na een werkzaam leven, vrij onverwacht van ons is heengegaan onze vader, schoonvader en opa 21-09-1976

30-01-2008 In herinnering

Marjon Haye-van Wijk Wij omarmen de herinneringen aan jou en zullen die altijd blijven koesteren.

Leendert Cornelis Zwaal ~ Leen ~ in de leeftijd van 81 jaar. Harry en Louise Rebecca Austen

Liefs van Mams en Bert

Ron en Irene 30-01-2008

De afscheidsplechtigheid zal gehouden worden vrijdag 1 februari om 14.00 uur in de aula op de algemene begraafplaats Den Ouden Dijck, Derde Barendrechtseweg 460 te Barendrecht. Aansluitend vindt de begrafenis plaats.

Te koop aangeboden: Professional Titanium Straightener/Curler van Balmain Hair. Complete backstage set. Splinternieuw in doos. tfn. 0649926459

Marjon

Annette en Kees Bas Tim

lieve kleindochter

Christine en Ton

30-01-2008

30-01-2013 Liefdevolle herinnering

Marjon Diana, John en Mylo

“Veilig in Jezus’ armen” Dankbaar voor alle liefde en zorgzaamheid die wij van haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat zacht en kalm door haar Heer is Thuisgehaald, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Sara Cornelia van Dalen-Langendoen * 11 oktober 1927

† 24 januari 2013

A.H. van Dalen Marja en Wim den Otter Rob en Petra, Sarah, Marnix Serge en Ester, Sofie, Marijn Mirjam en Ronald, Tim, Sam Leen en Pia van Dalen Martijn en Karin Dennis en Jeanette Jeanine en Annemarieke Esmee Rieneke en Bert den Otter Thijs en Florien Annelein Els en Geert Mans Stefan en Monique Mariëlle en Dennis Piet en Janny van Dalen Patrick Melissa Marjoleinlaan 301 2991 HR Barendrecht De begrafenis heeft woensdag 30 januari plaatsgevonden op de begraafplaats, Scheldestraat 3 te Barendrecht.

250,00 Euro. Mail adres r.poot2@chello.nl. Tel 0613033546

Correspondentieadres: Molenleede 30, 2991 WB Barendrecht

In herinnering

Oma

Te Koop Rihozeggen Zonnehemel wij u hartelijk dank. met statief,waar U heerlijk onderFamilie kunt bruinen, van der kleur Vorm - Familie Stehouwer wit en in goede staat. Heerjansdam, Lengte 1.90 cm. Prijs februari 2013

Te koop: Witte baby/ kleuterkamer van Ikea. Ledikant(kan versteld worden en de voorkant kan eraf) met matras. Commode (kan kast van gemaakt worden) met opstand. Hoge hang/leg kast met een la eronder. Foto’s op aanvraag op Tel: nr. 0180627090 Vraagprijs 260 euro. Tel: 0180-627090

30-01-2013

Ik mis je zo, maar je blijft altijd in mijn gedachten

4 cilinders, motorinhoud 1799CC, 1250kg, 180.000 km, 2950 euro. Voor meer informatie of bezichtingen of voor mailen foto’s 06Dankbetuiging 55830549 Voor uw blijken van belangstelling en medeleven Aangeboden: Een goed ontvangen na het die wij van u mochten werkende stofzuiger overlijden vanmerk mijn broer en onze oom Electrolux,voor een bos bloemen!! tel; 0180849691Arie van Dam

Barendrecht, 26 januari 2013

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en om samen te zijn. Daar is geen zon en geen maan Daar zal God ons verlichten Daar zullen alle gezichten Vol van zijn heerlijkheid staan Michel vd Plas

Onze betrokken en liefhebbende moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zus en vriendin is overleden. Ondanks de moeilijke laatste jaren zei ze “Ik heb een mooi leven gehad. Het is goed zo”.

Johanna Elizabeth Teeuwen - Wijnbergen 1 januari 1926 - 27 januari 2013

Lidi Jansen

40 jaar jong!

papa, mama, Joost, Corinne, Eelko, Roos, neefjes en nichtjes.

Gefeliciteerd!

VERLOREN: in de omgeving van Valeriaan, Morgenster of Marjoleinlaan. 1 gehoorapparaat, een nieuwe kost meer dan € 1200. GRAAG een telefoontje naar: 613682 óf 0622332946

Uw uitvaartleider in Barendrecht en omgeving: H.S. (Harmen) Blijleven Kantoor & Rouwcentrum: Prins Hendrikstraat 20-22 3262 ST Oud-Beijerland

Dag en nacht bereikbaar!

0180 - 699 199

sinds 2 mei 2005 weduwe van Gerrit Teeuwen Bewonderenswaardig hoe zij tot op het laatst de kracht vond om positief in het leven te staan. Herma † Elma en Joris Tom en Elseline, Lena Martien Gerdine en Peter Marleen en Jos Gertie en Albert Bas Beer † en Willy Gieneke en Menno Jip Hanneke Sanne Joost en Nicolien Gerrie

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen. Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven. Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Diny Wijnbergen † Gerrie Wijnbergen Julia en Jan v.d. Hoeven Spits 78 2991 DL Barendrecht. De begrafenis heeft plaatsgevonden op Begraafplaats Oud Kralingen te Rotterdam.

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht & omgeving. Barendrecht & omgeving. * Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Bel 0180-612735 Voor Bel informatie en actuele rouwberichten 0180-612735 kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

grafmonumenten BETAALBAAR & COMPLEET VERZORGD

TEL.: 0186 - 64 95 19 Benjamin Franklinstraat 17, Oud-Beijerland www.kampersnatuursteen.nl


stuk 44-46 € 40,- perPoedersuiTupperware Tel. 0180-611807 kerstrooier NIEUW € 15,-, Skischoenen mt 38 € 15,-. Grote06-28994908. Rieten HondenT.K. Bel Cora mand € 15,-, Vaillant Thermostaat € 85,-, Te koop: NIEUW LG breedbeeld Tupperware Poedersui-TV ca. 80 cm - zwart - i.g.st. kerstrooier € 15,-, 0180-622353 prijs: € 75,00NIEUW Skischoenen mt 38 € 15,-. Bel Cora 06-28994908. t.k. gevraagd: emblemen/ brevetten (stof/metaal)van Te brandweer: koop: LG breedbeeld de het verlo-TV ca. 80 cm - zwart - i.g.st. pen model/logo. tel.01800180-622353 prijs: € 75,00 617345 na 20.00 uur

De zorg van DenO gaat verder Op een persoonlijke en betrokken manier, met oog voor details en altijd meedenkend en invoelend.

Tandarts nodig? Carnisse Mondzorg neemt nieuwe patienten aan! Bij Carnisse Mondzorg vinden wij dat onze cliënten altijd centraal staan. Van mondhygiëne tot cosmetische behandelingen en van angstproblemen tot correcties met beugels, gebitsprotheses, of implantologie; ons mondzorgteam van ervaren tandartsen en cosmetische specialisten beantwoordt al uw mondzorgvragen op maat.

t.k. Color gevraagd: emblemen/ HP LaserJet CP3525 brevetten (stof/metaal)van printer slechts 1,5 jaar oud de brandweer: het €verlo50,-. wegens boventallig pen model/logo. tel.0180Moet een nieuwe kleur 617345 cartridgenain.20.00 uur Info@passionforfood.nl HP Color LaserJet CP3525 printer slechts 1,5 jaar oud “t.k massief, blank ei50,-. wegens boventallig ken dressoir incl. €bijpasMoet spiegel. een nieuwe kleur sende afm. lengte cartridge 200 cm. in. hoogte 100 cm. Info@passionforfood.nl diepte 51 cm. T.e.a.b. Tel. 0180845421 of 0620586387 eiC e n t r a a l m e l d n u m m e r o v e r l i j d e n : 0 8 0 0 “t.k – 0 9massief, 9 5 5 1 5 (blank g ra t i s ) ken dressoir incl. gouden bijpasHeeft iemand een Vo o r d i r e c t e h u l p : 7 d a g e n p e r w e e k , 2 4 u u r p e r d a g b e r e i k b a a r. sende spiegel. afm. lengte zegelring gevonden met 200 initialen cm. hoogte 100 cm. de DW, was van www.uitvaartdordrecht.nl diepteoverleden 51 cm. T.e.a.b. Tel. mijn vader. Ben 0180845421 of 0620586387 er erg aan gehecht. Waarschijnlijk omgeving PaarHeeft iemand 0644522968 een gouden denburg. Voorbespreking? Regel het nu! zegelring gevonden met de initialen was van Ontvang een gratis wilsbeschikkingboekje en Te koop: DW,Mercedesinformatie over ons depositofonds. mijn overleden vader.1998, Ben Benz C180 Sedan er erg aan gehecht. Waarhandgeschakeld, APK • uitvaartverzorging schijnlijk omgeving tot December 2013, Paarkleur sinds 1935 denburg. 0644522968 groen, benzine, 4 deuren, 4 cilinders, motorinhoud • persoonlijke begeleiding Te koop: Mercedes1799CC, 1250kg, 180.000 Benz C180 Sedan km, 2950 euro. Voor 1998, meer • opbaring thuis met koeling handgeschakeld, APK of in het rouwcentrum informatie of bezichtingen tot December of voor mailen2013, foto’skleur 06• grafmonumenten groen, benzine, 4 deuren, 55830549 Aubadestraat 7 4 cilinders, motorinhoud 2992 GN Barendrecht 1799CC, 1250kg, Aangeboden: Een180.000 goed wij verzorgen Melding van overlijden km, 2950 euro. Voormerk meer werkende stofzuiger alléén begrafenissen en informatienummer informatie of bezichtingen Electrolux,voor een bos of voor mailen foto’s 06bloemen!! www.vanbezeij.nl 0180 - 64 71 01 55830549 tel; 0180849691 Aangeboden: Een goed Te Koop Riho Zonnehemel werkende stofzuiger merk met statief,waar U heerlijk Electrolux,voor een kleur bos onder kunt bruinen, bloemen!! wit en in goede staat. tel; 0180849691 Lengte 1.90 cm. Prijs 250,00 Euro. Mail adres Te Koop Riho Zonnehemel r.poot2@chello.nl. Tel 06Sinds 1989 werkzaam op Rhoon, Poortugaal Pernis, met statief,waar U heerlijk 13033546 Hoogvliet Barendrecht en Rotterdam. onder kunt bruinen, kleur Begrafenis en crematieverzorging wit en in goede staat. Witte baby/ Te koop: Lengte 1.90 van cm. Ikea. Prijs kleuterkamer 250,00 Euro.versteld Mail adres Ledikant(kan worUitvaartcentrum op Rhoon, Begraafplaats Pernis, r.poot2@chello.nl. Tel kan 06den en de voorkant Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam. 13033546 eraf) met matras. CommoKerkelijke uitvaarten. de (kan kast van gemaakt Witteopstand. baby/ Te koop: met worden) Voorbespreking van de uitvaart bij ziekte kleuterkamer Hoge hang/legvan kast Ikea. met en gezondheid. Ledikant(kan versteld een la eronder. Foto’sworop den en de kan aanvraag op voorkant Tel: nr. 0180eraf) met matras. CommoMeld- en informatienummer dag en nacht 627090 Vraagprijs 260 de (kan kast van gemaakt euro. Tel: 0180-627090 worden) met opstand. Hoge kast Promet Te koophang/leg aangeboden: een la eronder. op fessional TitaniumFoto’s Straighaanvraag op Tel: 0180tener/Curler van nr.Balmain 627090 Vraagprijs 260 Hair. Complete backstage euro.Splinternieuw Tel: 0180-627090 set. in doos. tfn. 0649926459 Te koop aangeboden: Professional Titanium in deStraighomgeVERLOREN: tener/Curler van Balmain ving van Valeriaan, MorWij werken aan het spoor Hair. Complete backstage genster of Marjoleinlaan. 1 set. Splinternieuw intedoos. gehoorapparaat, een nieuOm het spoor in goede conditie te houden en stiller tfn. 0649926459 we kost dan € 1200. maken, slijpen wij de rails. Daarom rijdt meer op maandag GRAAG een op telefoon11 februari en in de nacht van 16 op 17 februari de omgeVERLOREN: naar: in 613682 óf het traject Maasvlakte-Kijfhoektjeeen slijptrein. ving van Valeriaan, Mor0622332946 Woont u in Barendrecht in de buurt van dit spoor, dan genster of Marjoleinlaan. 1 kunt u hinder ondervinden vangehoorapparaat, het slijpgeluid. een nieuWij hopen op uw begrip. we kost meer dan € 1200. GRAAG eengeluid telefoonNa het slijpen kan het treinverkeer een ander tjeweernaar: 613682 óf maken. Dit zal na enkele weken verdwijnen. 0622332946

Aangeboden: Een goed werkende stofzuiger merk Electrolux,voor een bos bloemen!! tel; 0180849691

Kloeg Uitvaartzorg

foto: Peter Honig

010-2017165

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/slijptrein Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

TE HUUR

Door uitbreiding van ons team met een nieuwe tandarts nemen wij momenteel weer nieuwe patiënten aan! Mail of Bel ons voor een afspraak en kom vrijblijvend langs voor een kennismakingsgesprek of kijk op onze website voor meer informatie over inschrijvingen en onze praktijk. Middeldijkerplein 16-18 / 2993 DL Barendrecht 0180 – 610670 / info@carnissemondzorg.nl

WEEDA

SIERBESTRATINGEN Croonenburgh 69 3261 RE Oud-Beijerland

• VOOR AL UW SIERBESTRATING • UW WEGGEZAKTE STRAAT OPHOGEN • HET UITGRAVEN VAN UW TUIN • HET LEGGEN VAN GRASMATTEN

Wij maken het waar ... dus belt u maar!!

• SCHUTTINGEN PLAATSEN

Tel.: 06 - 209 734 64 • 0186 - 611 340 vraag naar Kees Weeda

INDONESISCH CHINEES RESTAURANT MAANDAANBIEDING

€ 14,80

COMBI A

Met 2 bakken nasi, bami of witte rijst * Babi Pangang + Foe Yong Hai * Kipfilet met Tausie saus (licht pikante zwarte bonen saus) * 2 sate’s + 4 mini loempia’s (meerprijs voor 4 personen € 8,- extra)

€ 16,80

COMBI B

Met 2 bakken nasi, bami of witte rijst * Babi Pangang + Koe Low Kai * Chili saus “MIX” (garnalen, ossenhaas en kipfilet in zoete pikante chili saus.) * 2 sate’s + 4 mini loempia’s (meerprijs voor 4 personen € 8,- extra) Openingstijden: MAANDAG zijn wij ook GEOPEND!

G e m e u b il eerd 4-kam er appar tement i n h e t c en tr u m v an B ar en d recht

maandag t/m donderdag van 16.00-22.00 uur vrijdag t/m zondag van 12.00-22.00 uur Alle feestdagen van 12.00-22.00 uur

Hu u r p r ijs : € 850, -- per m a a nd

ONZE BEZORGSERVICE IS VAN 17.00 TOT 20.00 UUR ’T VLAK 2 - 2991 EP BARENDRECHT (WINKELCENTRUM MIDDENBAAN)

w ww.a c h t e ro m 97.nl

Tel. 0180-611857


Health & Beauty Spa open vanaf 9 februari

SLA UW SLAG!

Health & Beauty Spa in Rhoon is het zusje van de bekende Huidkliniek Aqua Mare in Rotterdam. Je kunt er terecht voor professionele en intensieve huidverbetering bij onder meer huidveroudering, acne, couperose, littekens, pigmentvlekken en cellulite. In de kliniek werken huidtherapeuten en een medisch geschoolde schoonheidsspecialist samen met een dermatoloog en een cosmetisch arts.

Restant rollen Marmoleum

OPEN HUIS

op zaterdag 9 februari a.s. Van 10.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom op de open dag, met doorlopend demonstraties van de nieuwste behandelingen op het gebied van huidverbetering en anti-aging. Om te zien of zelf te proberen! Het nieuwste op het gebied van anti-aging beautytreatments. Zo werken onze specialisten met een nieuwe lijn huidverbeteringsproducten van Image Skincare. De producten en behandelingen bevatten alleen pure ingrediënten waarvan de werking wetenschappelijk is bewezen.

Nieuwste generatie De nieuwste generatie LPG-apparatuur, de Cellu M6. De Lipomassage® voor het lichaam pakt hardnekkige vetophopingen en cellulite aan en een verslapte huid en striae na gewichtsverlies of zwangerschap. Al na zes behandelingen zie je resultaat. De Endermolift® is een anti-agingbehandeling voor het gezicht. Deze maakt verklevingen los en stimuleert de aanmaak van collageen en elastine. Ideaal bij rimpels, verslapte contouren, kraaienpootjes en een grauwe en vermoeide huid.

LAATSTE WEEK WINTEROPRUIMING!!! VAN € 31.00 VOOR

Karpetten OP = OP

1.70 X 2.40 WOL EN SYNTHETISCHE

VAN 20% TOT 50% KORTING.

€ 5.00 P/M2

WINTER SALES

1.00 T/M 5.00 METER LENGTE OP 2.00 METER BREED.

VAN BEKEND FABRICAAT

Overgordijnen en Inbetween

Fabrieks WEG = EG W partij Parket

DUO PLANKEN MET TOPLAAG 6.MM EIKEN –LAPACHO- CURUPAY AMARILLO – WALNOTEN

A-KEUS IN DIVERSE KLEUREN EN DESSINS .

NU MET 40 % KORTING EXCL MAKEN.

VAN 20% TOT 30 % KORTING Injecties zonder naalden De gloed-nieuwe, huidvriendelijke én effectieve fillermethode: het gepatenteerde Poring®-systeem. Met de Shireen PoreJet injecteert de specialist een natuurlijke hyaluronzuuroplossing diep in de huid, zonder naalden en zonder pijn. Ideaal voor fijne lijntjes en rimpels op de wangen, op het decolleté en de bovenzijde van de handen.

Dorpsdijk 47, Rhoon-Noord | T 010 - 50 16 16 6 | www.aquamare.nl Lid van NVH - NVDV - DALA - ANBOS

Opgeruimd staat netjes ! DIVERSE DEKBEDDEN POLYDAUN 1 PERSOONS HALVE PRIJS ! DIVERSE DEKBEDOVERTREKKEN CINDERELLA 1 PERSOONS HALVE PRIJS ! DIVERSE SIERKUSSENS VAN 39.95 VOOR € 10.00 ( 45 X 45 )

‘t Vlak 5, Barendrecht T: 0180 - 62 26 66

www.vanhemertwoonsfeer.nl

N NE DIJ R O T- G INAA N M TE PIJ - LA ITEN A T T U B KE N: K I - PAR EN ING A N ER LZA EN NNE NW I IAA BEDD B O C Z PE

info@vanhemertwoonsfeer.nl

S

Rolluik en Garagedeur actie. Vraag vrijblijvend onze offerte aan. • •

B R I L L E N • C O N TA C T L E N Z E N • H O O R TO E S T E L L E N

Buitenzonwering • Binnenzonwering

Rolluiken • Terrasoverkappingen • Shutters

Onderlangs 11 • 2991 EM Barendrecht T 0180-616088 • F 0180-616700 info@zichtopzonwering.nl • www.zichtopzonwering.nl


Nieuwe cursus Positieve Praktische Psychologie voor Vrouwen Nieuwe & gebruikte auto’s met All-in Bovag Garantie

Op vrijdagochtend 8 februari en woensdagavond 13 februari start drs. Maja Jeffkins in Barendrecht een nieuwe cursus Positieve Praktische Psychologie voor Vrouwen! Deze cursus van acht bijeenkomsten is speciaal bedoeld voor vrouwen die geïnteresseerd zijn in allerlei onderwerpen uit de hedendaagse psychologie en daar graag méér van willen weten. Deze psychologiecursus is een positieve cursus, waarin je aan de hand van vele voorbeelden uit de praktijk van het dagelijks leven inzicht krijgt in het denken en handelen van mensen! Onderwerpen Tijdens deze cursus krijg je antwoord op de vraag, waarom mensen zich gedragen zoals zij dat doen in verschillende situaties en hoe je daar het beste op kunt reageren. Allerlei handige tips, inzichten en handvatten worden gegeven vanuit de moderne psychologie, het Enneagram en N.L.P. om positief om te kunnen gaan met het gedrag van mensen in allerlei situaties. Leuke strategieën worden gegeven om méér begrip en geluk in je leven te brengen. En natuurlijk worden er andere boeiende onderwerpen besproken! Wij doen geen rollenspel en een specifieke vooropleiding is niet nodig.

Merk/type

Kleur Uitvoering Beigemet

MPV

2004

4.950

6 mnd

CITROEN Xsara Picasso 1.6

Groenmet

MPV

2001

2.895

3 mnd

CITROEN C4 1.6 5 deurs

Blauwmet.

HB5

2006

6.950

6 mnd

Rood

Coupe

1990 33.000

-

Zwartmet.

HB3

FORD Mondeo Wagon 2,0i Titanium+opties

Grijsmet.

Station

KIA Sorento 2,4 + opties

Grijsmet.

SUV

2004

6.395

6 mnd

Zwart

HB5

2007

7.950

6 mnd

Blauwmet.

HB3

2009

8.750

24 mnd

OPEL Corsa Enjoy intro+technic pakket 14.000km Blauwmet.

HB3

2007

6.950

12 mnd

RENAULT Modus 1.2 16v 59,000 km

Groen

HB5

2006

5.750

6 mnd

RENAULT Megane GrandTour 1.6 16V +opties

Beigemet

Station

2008

8.250

12 mnd

SUBARU Impreza GL Plus AWD

Roodmet

HB5

2000

1.950

-

Wit

HB5

2010

7.450 Fabrieks

Zwart

Station

2004

6.450

FORD Ka 1.3 Airco - Radio-CD speler 48.000 km

MAZDA 6 5deurs Touring 1.8 + opties MITSUBISHI Colt Invite Cleartec

Alle deelneemsters ontvangen als welkomstgeschenk een leuke verrassing. Data: woensdagavond 13/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5, 5/6 Tijd: woensdagavond, 20.00 tot 22.00 uur Locatie: Theater `t Kruispunt, Middenbaan 111, Barendrecht Er start ook een cursus in Barendrecht op vrijdagochtend 8 februari! Data: vrijdagochtend 8/2, 8/3, 22/3, 5/4, 19/4, 24/5, 7/6, 21/6 Tijd: vrijdagochtend 9.30 tot 11.30 uur

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en Schrijf je snel in, want er is slechts een kost € 220,- incl. materiaal en certificaat beperkt aantal plaatsen beschikbaar om als bewijs van deelname. deel te nemen aan deze unieke cursus!

Bel vrijblijvend voor meer informatie of een folder tel. 010 - 234 45 54 of zie www.praktischepsychologie.nl

SUZUKI Alto Comfort Plus + Airco Parelmoerlak VOLVO V70 2.4 Black Sapphire Edition 2 170PK

5.495

6 mnd

2008 12.500

12 mnd

-

www.boschcarserviceheerjansdam.nl

e-mail info@heerjansdambv.nl tel. 078-6771366

De Super Jungle koopjes van de week: glazen taartstolpglas

OP=OP !!!

ekt g de voorraad str Aanbieding zolan t 2 februari en geldig t/m za

25 cm. x 25 cm. gevuld met 40 (!) Tulpen. Diverse kleuren, compleet opgemaakt voor maar E

Brillen met

2008

Nessenweg 11 - 13 2995 DA Heerjansdam

Glazen cilinder vaas

ALL INCLUSIVE...

prijs Garantie

CITROEN Xsara Picasso 1.8

FERRARI 348TB 53,000 km.

Maja Jeffkins: “Het is een gezellige cursus waarin je veel inzicht krijgt in het denken en handelen van mensen”.

Bj.

compleet opgemaakt met foam of zijde bloemen. Diverse kleuren, nu maar E

9,95

9,95

Oosterparkweg 15 Ridderkerk Tel: 0180 - 42 45 46 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur. vrijdag koopavond tot 21.00 uur www.bloemenjungle.nl - www.bloemetjebestellen.nl

Bloemen, planten en woondecoraties

Kodak Enkelvoudige Brillenglazen

€ 85 VANAF

INFO AVOND IPL VRIJDAGAVOND 8 FEBRUARI 19.30 UUR DEFINITIEF ONTHAREN IPL LASER WEG MET COUPEROSE EN PIGMENTVLEKJES

Kodak Digitale Multifocale Brillenglazen

INTAKE / UITLEG & ADVIES / PROEF FLITS

€ 185 VANAF

Wilt u een gladde haarloze huid, nooit meer scheren of harsen? Een egale huid zonder couperose of pigmentvlekken? Kom dan vrijblijvend langs op de info avond, 2 medisch specialisten zijn aanwezig om u persoonlijk te adviseren.

» Kodak Brillenglazen » Ruime keus mooie monturen » Kodak CleAR Ontspiegeling & Kraswerende laag » Rechtstreekse declaratie bij zorgverzekeraars

OPTIQUE UNIQUE

0180-428005

Voor meer informatie tel: 06 24841964

Younique Skincare Verlengde Kerkweg 20 2985 AZ Ridderkerk

Tussen Jumbo en Rabobank

GRATIS parkeren voor klanten

Dorpstraat 153 2992BD Barendrecht www.youniqueskincare.nl tel:0624841964


Elke vrijdag op het Binnenhof / Gemeenteplein.

DE VLEESWARENEXPRESS

VOOR UW BROODNODIGE BELEG !!! Reclames geldig van 29 januari t/m 2 februari

YORKHAM

150 gram

€ 1,98

1,49 LEVERKAAS 100 gram € 0,98 EIERSALADE 100 gram € 0,89 FRICANDEAU 100 gram € 1,49 BIEFSTUK 4 voor € 5,50 www.vleeswarenexpress.nl GEBRADEN GEHAKT

150 gram €

BARENDRECHT VRIJDAG 1 FEB.

Topkwaliteit snijdbare oude kaas uit Lutjewinkel, Noord-Holland. Deze kaas wordt natuurgerijpt op onbehandeld houten planken. * U krijgt het tweede (lichtste) stuk gratis!

1 1+atis

gr 7,45 Hollands Belegen

500 gram

Deze kaas is groter van formaat en wordt korter gepekeld. Daardoor bevat hij minder zout. Dit proef je in de kaas.

7,95 per kilo 9,50 per kilo

10 kakelverse scharreleieren!

1,00

Prince koeken

1,00 per pak 1,00

San Francisco meergranen

per pak

Milka mouse

per stuk

Autodrop dubbeldekkers

1,00

1,00 per zak 1,50 4 voor 1,00

per doos

Maltesers Kitkat chunky

Beaphar Mondwater

met tandenborstel

van 7.50 voor slechts 5.95

Bij iedere baal

voor hond en kat, zorgt ervoor dat de vorming van tandplak vermindert en geeft een frisse adem bij uw hond of kat.

Deze week van 7.95 voor slechts 6.95.

Royal Canin Premium hondenvoer

Voor de buitenvogels

gratis waardecheque van 5.00

voor slechts 2.50

Heel kilo gemengde zonnenpitten Vetbollen

10 voor 1.50

Pindanetjes 4 voor 2.95 10 voor 6.95

Kilo pindastukjes

3.95

Pindakaashuisjes

5.95

geldig tot 3 februari Marian en Michel van Aelst dierenbenodigdheden www.dierenvoedsel.nl - Tel. 06 22517622 Uw Royal Canin voedingsadviseur

% -16

Scharreleieren 1 doos

Beaphar Hondentandpasta

van 15kg

08.00-15.30 UUR

Superaanbieding! Overjarige kaas

BIJ DE DIERENKRAAM!!

op op=

Kwaliteits Vishandel Marcel Korlaar

Kibbeling

300 gram voor

€ 5,00

Sliptong

€ 17,50 per kilo vers van het mes

normaal € 25,00 nu

Hollandse nieuwe € 1,75 per stuk 3

voor € 5,00

Marcel en Jacqueline Korlaar tegenover de Hema • 06-52054112 Natuurlijk ook op de woensdag markt in Carnisse Veste

SUIKERPINDA’S

€ 2.00

CASHEWNOTEN

€ 6.00

500 gram 500 gram

VOOR EXTRA VITAMINE EN ANTI OXIDANTEN

CRANBERRIE - GOJI BERRIE - INCA BERRIE - MUL BERRIE - CHIA ZAAD TOT ZIENS BIJ KO EN SANNE

Deze week in de reklame: Onze hartige broodjes broodje kebab, broodje shoarma, broodje saté, broodje gehakt staaf, broodje frikandel geschikt voor de oven en magnetron

Brabantse worstenbroodjes Uw marktbakker ruim gesorteerd in brood, koek, banket, en zoetwaren

Elke vrijdag op het Binnenhof / Gemeenteplein.

Kom kijken, kom proeven, kom profiteren. Ook bij ons geldt klein bedrag pinnen mag!!!

4 voor

5.00 + deze week

1 gratis

10 voor

5.00

aardappelen, groenten & fruit Elstar appels super mooi 2 kilo 2,98 Hand/pers sinaasappels 4 kilo +1 kilo kado 5,98 hele kist ruim 15 kilo voor maar 13,95 Witlof klasse 1 heel kilo 1,50 Super navels handsinaasappels nu 3 kilo 4,98 Kiwi gold Zespri 10 super 2,98 Deze aanbiedingen zijn geldig op vrijdag 1 februari 2013.


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 31 januari 2013

Pret op de ijsbaan

Nieuwe locatie voor Automobielglas

BARENDRECHT - Een groepje kinderen van de Groen van Prinsterschool heeft een heerlijke middag gehad en ontzettend veel plezier beleefd op de ijsbaan in Barendrecht. ,,Met dank aan de vrijwilligers van de ijsbaan, die er voor hebben gezorgd dat zij vrijdagmiddag al vroeg op de baan terecht konden’’, mailde Engelien van Ewijk naar de redactie van deze krant.

Avond over Messiah van G.F. Handel BARENDRECHT - Dinsdag 12 februari bespreekt Hans van Gelder (organist Dorpkerk) namens de werkgroep Vorming en Toerusting van PKN Barendrecht de Messiah van G.F. Handel. De Messiah ontstond in 1742 op een keerpunt in Handels leven, mede op initiatief van Charles Jennens, die als librettist verantwoordelijk was voor twee eerder geschreven oratoria: Saul en Israel in Egypt. In een tijdsbestek van drie weken schreef de componist het

werk. De bezetting bestaat uit vier vocale solisten, een vierstemmig koor en een orkest bestaande uit strijkers, basso continuo (vier fagotten, drie celli en twee contrabassen) en twee trompetten plus pauken. De tekst valt uiteen in drie delen: Advent en Kerstmis, Passie en Pasen en Wederkomst. Het werk heeft een voor oratoria ongebruikelijk karakter in de zin dat er geen plot aan ten grondslag ligt. Daarmee is het geheel verschillend in

vergelijking met bijvoorbeeld Bachs Mattheus Passion. In een lezing met geluidsvoorbeelden vertelt Hans van Gelder bezoekers meer over deze indrukwekkende compositie en maakt men kennis met de veelkleurige muzikale wereld van Handel en diens plaats in het Engelse muziekleven. Iedereen is welkom in De Ontmoeting (Dorpskerk) vanaf 20 uur. Meer informatie bij Hans van Herk via 0180-612942 en hvanherk@hetnet.nl.

Het gaat goed met Het Woonrecept BARENDRECHT – In december vierde Het Woonrecept het tweejarig bestaan. Jeffrey en Simone Stout kunnen met trots terugkijken. Want het gaat erg goed met hun bedrijf. De afgelopen twee jaar hebben ze een flinke groei doorgemaakt. Als kers op de taart kregen ze onlangs de kans om de webshop Wonen met LEF! over te nemen. ,,We hebben nog geen minuut stilgezeten sinds we begonnen,’’ vertellen Jeffrey en Simone. ,,We hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan. We begonnen samen en werken hier nu met zijn negenen.’’ Het Woonrecept verkoopt niet alleen meubels en woonaccessoires, maar is ook gespecialiseerd in steigerhout voor particulieren en bedrijven. Onlangs heeft Jeffrey met zijn collega’s bijvoorbeeld de complete showroom van Michael Zijlaards

36 Cycling in Moordrecht betimmerd. Ook in de omgeving van Barendrecht is veel werk van Het Woonrecept te vinden. Op dit moment wordt een juwelier voorzien van een steigerhouten interieur. De showroom aan Lübeck 7 is sinds de opening in september 2011 flink uitgebreid. Om ruimte te creëren, is de opslag inmiddels verhuisd naar een ander pand. ,,We hebben er met Wonen met LEF! veel spullen bij gekregen en willen alles mooi presenteren. Het assortiment is anders dan dat van Het Woonrecept, maar sluit er mooi op aan doordat we veel dezelfde merken verkopen. Het Woonrecept is vooral stoer en landelijk, Wonen met LEF! is meer kleurrijk en trendy’’. Een aantal nieuwe merken zijn Snurk, House Doctor, Ferm Living en Engel. Binnenkort komt van veel merken de nieuwe

11

collectie binnen. De basis blijven de webshops, de showroom is daar een aanvulling op. Toch weten steeds meer mensen uit de wijde omgeving de showroom te vinden. Daarom is die tegenwoordig ook op zaterdag geopend van 10 tot 16 uur. Alles wat in de webshops te vinden is, is in het echt te bekijken in de showroom. ,,We zien steeds meer dat klanten terugkomen. Zeker op vrijdag en zaterdag komen klanten ook van verder weg speciaal naar ons toe, erg leuk’’. Wie meer wil weten, kan terecht op www.hetwoonrecept. nl en www.wonenmetlef.nl. De showroom is van woensdag tot en met zaterdag geopend van 10 tot 16 uur. Bellen naar Het Woonrecept kan via 0180-625900, bellen naar Wonen met LEF! kan via 0180-615101.

BARENDRECHT – Een paar maanden geleden is Automobielglas Carnisselande B.V. verhuisd naar het bedrijfspand aan Deventerseweg 9c (Vaanpark 4). Het bevalt Michel en Jolanda van Opstal goed op hun nieuwe locatie. Het bedrijf bestaat nu ruim 12,5 jaar en is in die jaren flink gegroeid. Voorheen werkten Michel en Jolanda vanuit huis. De overstap naar een bedrijfspand was, zeker met het oog op de groeiende particuliere klandizie, een logische stap. Michel: ,,Voorheen werkte ik voornamelijk op locatie bij bedrijven. Daar kan ik binnen werken. Maar er komen steeds meer particuliere klanten bij. Die kan ik beter bedienen nu we een bedrijfspand hebben. Als het te koud of regenachtig weer is, kan ik niet buiten werken en moesten klanten soms een paar dagen wachten.’’ Klanten kunnen hun auto eventueel ’s avonds al brengen en binnen zetten. Voor wie in de buurt woont of werkt is er een haal- en brengservice. Ook is er een uitleenauto beschikbaar. Wie een afspraak heeft om zijn ruit te laten repareren of vervangen, kan er ook op wachten in de gezel-

lige wachtruimte op de eerste verdieping. Er hangt een televisie, er liggen allerlei tijdschriften en men kan zichzelf voorzien van koffie of thee. Wie wil werken op zijn laptop, kan gebruik maken van Wi-Fi. Kwaliteit staat bovenaan voor Michel en Jolanda. ,,We zijn echte specialisten. Kwaliteit, betrouwbaarheid en een goede prijs vind ik heel belangrijk.’’ Voor Michel voor zichzelf begon, werkte hij negen jaar bij twee bedrijven, waar hij het vak leerde. Sinds 1 oktober is Automobielglas FOCWA-gecertificeerd. ,,We mogen dus voor nagenoeg iedere verzekeringsmaatschappij werken. Ook klanten die naar een Glasgarant aangesloten herstelbedrijf worden

gestuurd kunnen wij helpen. De aanvraag voor het certificaat Glasgarant is ingediend, zodat we ook directe aansturing vanuit de verzekeraars krijgen.’’ Zo weten klanten zeker dat ze door een vakspecialist geholpen worden en garantie hebben. In februari loopt er een actie: wie bij Automobielglas Carnisselande B.V. een autoruit laat repareren of vervangen, krijgt een bon voor een gratis wasbeurt bij Carwash Mobility in Barendrecht. Wie meer wil weten, kan een kijkje nemen op www.automobielglas.com. Wie vragen heeft of een afspraak wil maken, kan bellen naar 0180-649995 of 0653543040. Mailen kan naar info@automobielglas.com.

Voorleesontbijt bij ZieZo BARENDRECHT - Woensdagochtend 23 januari stond in het teken van het nationale voorleesontbijt. Wethouder Stephanie ter Borg bracht een bezoek aan kinderdagverblijf ZieZo, één van de locaties van Stichting Kinderopvang Barendrecht (SKB). Daar las zij het boek ‘Nog 100

nachtjes slapen’ voor aan de kinderen. Het boekje had als thema ‘feest’ en feest was het zeker op Ziezo. De kinderen mochten in hun pyjama naar het kinderdagverblijf komen en werden getrakteerd op een gezellig ontbijt. Dit ontbijt werd verzorgd door bakkerij Pot. SKB vindt het belangrijk

dat kinderen van jongs af aan in aanraking komen met lezen en voorlezen. Dit stimuleert de taalontwikkeling. Door er letterlijk een feestje van te maken beleven de kinderen er plezier aan. Meer informatie over het beleid van de SKB en de verschillende locaties op www. kinderopvang-barendrecht.nl.

Nieuw: Mannenclub in Barendrecht BARENDRECHT - Vijf enthousiaste mannen hebben het idee opgevat om een ‘mannenclub’ in Barendrecht op te richten. Doordat hun vrouwen vaak al lid zijn van onder andere de breiclub en hun enthousiaste verhalen aanstekelijk werkten, besloten zij een eigen club te starten. Er zijn al tal van ideeën om samen dingen te ondernemen. Darten, biljarten, tafelvoetballen, klaverjassen, schaken of gewoon gezellig kletsen

bij een kop koffie. Maar misschien kunnen zij in de toekomst, net als de breiclub, ook iets gaan doen voor het goede doel. Daarover zijn de mannen nog druk aan het brainstormen. Ook willen de heren proberen kleine huishoudelijke apparaten die niet meer goed werken te repareren. Vanaf vorige week kunnen mannen op dinsdag- en vrijdagmiddag terecht in het Centrumpost aan Binnenlandse

Baan 7, van 13.30 tot 16.30 uur. Dit is geheel vrijblijvend. Tijdens de eerste middagen zijn er vooral ideeën besproken en hebben een aantal heren al kennisgemaakt. Ook hopen ze dat er nog veel enthousiaste mannen zullen komen. De kosten zijn een euro per middag. De koffie en thee zijn dan gratis. Voor inlichtingen kan men contact opnemen met Gerda Pradun via 06-23676848 of gerdap55@ hotmail.com.


Hoe gaat u hier wonen?

stel uw eigen woning samen...

Dynamic Koopsom vanaf € 331.500,- v.o.n.

Wij verko pen uw huidig e woning * Dat geeft rust!

alle gemakken van gelijkvloers wonen...

Comfort Koopsom vanaf € 371.500,- v.o.n.

11 woningen Vancouver

Vraag de brochure aan van dit prachtige plan en ontdek de eindeloze mogelijkheden om uw ideale woning samen te stellen.

Het project bestaat uit 10 geschakelde twee-onder-een kapwoningen en 1 vrijstaande woning welke zijn gelegen aan de Robiniahout in deelplan Vrijenburg in Barendrecht.

volop ruimte voor het gezin...

Family Koopsom vanaf € 354.500,- v.o.n.

www.hoegaatuhierwonen.nl

• Woonoppervlakte vanaf 140 m2 • Parkeren op eigen terrein • Ruime zonnige kavels • Keuze uit 3 uitvoeringsvarianten Dynamic, Comfort en Family • Diverse uitbreidings- en indelingsvarianten mogelijk

(015) 276 04 00 Bouwfonds is bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 – 22.00 uur en za van 9.00 tot 17.00 uur

*informeer naar de voorwaarden.

DE KEUKEN... DE BELANGRIJKSTE PLEK VAN UW HUIS! 26.11.2

Op de bovenverdieping bij Budgetplan heeft u volop keus wanneer u een nieuwe keuken zoekt. U kunt kiezen uit meer dan 50 opstellingen. Modern, greeploos gelakt of klassiek vakmanschap, Duitse degelijkheid of Italiaans design…

U vindt het allemaal bij BUDGETPLAN.

De grootste collectie BORETTI fornuizen onder een dak!

Luxe hoekopstelling voorzien met Whirlpool inbouwapparatuur

- Hoogglans gelakte deuren - Kunststof werkblad met rvs spoelbak - Luxe eenhendel mengkraan - Inductiekookplaat compleet met apparatuur - Combimagnetron - RVS wandschouwkap - Inbouwkoelkast - Volledig geïntegreerde afwasautomaat afgeb gebee eeld ld

€5999,model

Waarom kopen bij Budgetplan

geld! Keukentopper voor weinig

Deze keuken wordt geleverd met werkblad voorzien van - rvs spoelbak en mengkraan - inbouwapparatuur o.a. - koelkast - rvs wandschouwkap - combimagnetron, - gaskookplaat - vaatwasser

> Een eerlijke prijs > Al 20 jaar een begrip > Deskundig advies erpe prijzen > Grote inkoop dus sch ntage mo ige nd kku Va > leverbaar ad rra > Apparatuur uitvoo 2 al nza too m 00 20 > > Eigen bezorgdienst > Voldoende gratis parkeergelegenheid

...al meer dan 23 jaar kwaliteitskeukens voor een eerlijke lijk prijs... ij

€2990,compleet met apparatuur

RBAAR

VERSCHILLENDE KLEUREN LEVE IN V

OP ZONDAG GESLOTEN

afgebeeld model

Tinstraat 10 C t/m F - 2984 AN Ridderkerk - (Industrieterrein Donkersloot zuid) Tel: 0180-442322 Fax 0180-421534 Geopend maandag t/m donderdag van 10.00 - 17.30 uur. Vrijdag van 10.00 - 21.00 uur (koopavond). Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur


jaargang 5 - nummer 14 - 31 januari 2013

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

1

BLIK OP BARENDRECHT

Barendrecht zet structureel in op Wijkregie

Onlangs heeft de gemeente samen met de deelnemende partijen het functioneren van Wijkregie geëvalueerd. Belangrijke vragen hierbij waren: wat gaat goed, pakt elke partij zijn/haar rol op en wat kan verbeterd worden. Op basis van deze evaluatie besloot de gemeenteraad op dinsdag 29 januari Wijkregie structureel in te bedden in Barendrecht. De evaluatie, bezuinigingen en veranderde kijk op de rol van de bij Wijkregie betrokken partners leiden er wel toe dat de werkwijze wordt aangepast.

In dit nummer: • Majesteit bedankt • NL-Alert

7

3

• 4 februari: eerste controlebericht

• Subsidie beschikbaar voor zonnepanelen

• NLdoet ook in Barendrecht 11

7

Vrijwilliger in beeld

Wim van der Meulen (Toneelvereniging Barendrecht)

penseerden dit vaak, terwijl die zaken feitelijk door anderen gedaan zouden moeten worden. Dit veroorzaakte onduidelijkheid in verantwoordelijkheden. Ondersteunen en stimuleren In de nieuwe situatie ontwikkelt Wijkregie zich tot een instrument dat stimuleert dat de juiste partijen zaken oppakken en dat de afspraken daarover worden nagekomen. Wat blijft is de ondersteuning van de bewoners,

De skatebaan in park Buitenoord is een gezamenlijk initiatief van Wijkregie en bewonersvereniging BOBO

bedrijven en andere partners bij hun

Onze gemeente kent één amateur-toneelvereniging: Toneelvereniging

initiatieven. Wijkregie houdt ook in de

Barendrecht. Bij de oprichting in 1986 werd Wim van der Meulen gelijk

nieuwe opzet de onderlinge binding

gebombardeerd tot voorzitter. Daarnaast deed hij penningmeester-

van de bewoners in de gaten en wijst

werkzaamheden. 27 jaar later is hij nog steeds de enthousiaste voor-

hen op de juiste ondersteuning bij za-

zitter, maar staat hij eveneens met plezier op het toneel. “Ik geef veel,

ken die spelen in hun eigen wijk. Regie

maar krijg er ook veel waardering voor terug.“

voeren op de initiatieven betekent het Het doel van Wijkregie is het vergroten

baan (veilig winkelen) en Moestuin

ondersteunen en stimuleren van het

De toneelvereniging bestaat uit een

bouwen wij decorstukken, kopen wij

van de leefbaarheid voor en door be-

de Rijk (sociale binding en duurzaam-

samenspel tussen maatschappelijke

‘harde kern’ van zo’n twintig leden.

dingen aan en doen wij een deel van

woners. Dit gebeurt samen met profes-

heid), maar ook de overlastbestrijding

partijen en de gemeente.

Regelmatig komen er nieuwe bij,

de kaartverkoop. Verder collecteer ik

sionals. Er wordt hierbij hard gewerkt

met de RET rond tramlijn 25 in Carnis-

maar anderen vertrekken weer. Wim:

voor diverse goede doelen, waaronder

aan de eigen leefomgeving. Dit is geen

selande en de projectplannen van de

Toekomstige situatie

“Jongere leden stoppen vanwege

het Prins Bernhard Cultuurfonds. Een

exclusief terrein van de gemeente,

bewonersvereniging BOBO voor park

In de nieuwe situatie staat Wijkregie

hun drukke baan of gezinssituatie,

derde deel van de opbrengst is voor

maar (georganiseerde) bewoners en

Buitenoord (skaten en fotowedstrijd).

niet meer tussen het veld en de ge-

dat is begrijpelijk. Wij repeteren elke

onze vereniging. Dat kunnen wij goed

meentelijke organisatie in, maar staat

woensdag in een kleine ruimte in het

gebruiken, want financieel krijgen wij

partners als KijkopWelzijn, corporaties, politie, scholen en verenigingen geven

Wijkregie volwassen geworden

zij als regisseur van alle partijen boven

Trefpunt en hebben dan veel plezier,

het steeds moeilijker. De subsidies

dit vorm. Door samen te werken wordt

De evaluatie liet onder meer zien dat

uitvoering en beleid. Wijkregie wordt

maar er wordt ook serieus gerepe-

worden minder en voor de zaalhuur

de sociale veiligheid verbeterd en de

gebiedsregisseurs veel praktische za-

daarmee veel meer een verbinder en

teerd. Twee keer per jaar treden wij op

betalen wij steeds meer. “

samenhang in de wijk vergroot.

ken oppakten die vooral voor wijkbe-

trendwatcher. Wijkregie houdt over-

in Theater het Kruispunt. Wij trekken

woners belangrijk zijn. Daarbij kwam

zicht over gemaakte afspraken en ziet

volle zalen met onze blijspelen. Het

Krachten bundelen

Goede resultaten geboekt

het nogal eens voor dat Wijkregiepart-

erop toe dat de verantwoordelijke

geeft een goed gevoel als wij mensen

“In economisch mindere tijden moe-

Gedurende de vier jaar dat Wijkregie

ners die zaken onvoldoende inhou-

partijen hun rol pakken. De komende

een leuke avond bezorgen!”

ten culturele instellingen hun krachten

bestaat zijn goede resultaten geboekt

delijk oppakten. Deze zaken dreigden

maanden werken de Wijkregiepartners

op deze terreinen. Voorbeelden zijn

daarmee tussen de wal en het schip

samen aan het opzetten van het nieu-

Dagelijks in de weer

flyeren wij voor het Kruispunt en kun-

de samenwerking met de BIZ-Midden-

te vallen. De gebiedsregisseurs com-

we regiemodel.

Wim is inmiddels gepensioneerd,

nen zij weer iets voor ons betekenen.

maar verveelt zich geen moment.

Een beetje vermaak is goed om je zor-

“Elk dag ben ik wel bezig met de to-

gen even te vergeten. Ik zie cultuur als

neelvereniging. Vooral in de periode

smeermiddel van de samenleving. Het

rond de uitvoering is het druk. Dan

verbindt ons allemaal.”

bundelen”, besluit Wim resoluut. “Zo

Wie wilt u in het zonnetje zetten? In de rubriek ‘Vrijwilliger in beeld’ leest u wat voor vrijwilligerswerk Barendrechters doen en hoeveel tijd zij daaraan besteden. Bent of kent u iemand die vrijwilligerswerk doet en het ook verdient om in het zonnetje gezet te worden? Stuur dan een e-mail naar blikop@barendrecht.nl of bel naar mevrouw R. van Katwijk via telefoonnummer 14 0180. Vermeld daarbij s.v.p. de naam van de vrijwilliger en een korte motivatie waarom hij of zij een blijk van waardering verdient.


De nieuwe ŠKODA Rapid. Doe ook uw familie een plezier.

Brandstofverbruik gemiddeld 3,9-5,9 L/100km (1 op 17,0-25,6) CO2-emissie 104-137 gr/km.

ŠKODA Rapid vanaf € 14.190,De nieuwe ŠKODA Rapid zet een nieuwe standaard in comfort, prestaties en veiligheid. En daar is de hele familie blij mee. Achter het compleet nieuwe design biedt de Rapid ongekend veel beenruimte en zorgen innovatieve systemen voor veiligheid en comfort. In de ŠKODA Rapid wordt ‘Simply Clever’ weer tastbaar door de vele slimme oplossingen en extra’s. Bijvoorbeeld door een ijskrabber in de tankklep en een opberglade voor een veiligheidsvest onder de bestuurdersstoel. En met de zee aan ruimte doet u uw familie ongetwijfeld een groot plezier. Kom langs voor een proefrit. Alleen of met de hele familie. Wij geven u graag alle ruimte.

A-label

De ŠKODA Rapid. Vanaf € 14.190,-. Lease vanaf € 325,- per maand.

Bijtelling € 99,-

www.skoda.nl

Genoemde vanaf prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Genoemde bijtelling is o.b.v. een 42% inkomensschaal. Leasebedrag per maand is excl. BTW en excl. brandstof via ŠKODA Leasing o.b.v. 48 mnd en 20.000 km per jaar full operational lease. Eigen risico € 500,- per gebeurtenis. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten.

AUTOMOBIELBEDRIJF SWARTTOUW Zwolseweg 56 (Vaanpark 4) 2994 LB Barendrecht 0180 - 53 23 93 info@swarttouw.nl, www.skoda.nl/swarttouw


jaargang 5 - nummer 14 - 31 januari 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Column van wethouder Stephanie ter Borg

IJspret

3

Gemeenteraad stelt nota Maatschappelijk Vastgoed vast Op 29 januari 2013 stelde de gemeenteraad de nota Maatschappelijk Vastgoed vast. De nota Maatschappelijk Vastgoed bevat de randvoorwaarden voor ons vastgoedbeleid en accommodaties. De uitvoering van de nota vraagt om een professionele aanpak van ons vastgoedmanagement.

Temperaturen onder nul, oplopende spanning en kriebels die beginnen te komen! Nederland was de afgelopen twee weken weer in de

Onze Externe Strategische Visie 2025

ban van ijs en schaatsen! De schaatsen werden uit het vet gehaald en

en afzonderlijke beleidsnota’s geven

veel mensen zochten meertjes en sloten op. Zo ook in Barendrecht,

antwoord op de vraag welke ambities

waar voor het tweede jaar een prachtige ijsbaan lag op één van de

Barendrecht heeft en wat voor ge-

oude hockeyvelden op Sportpark Ziedewij, het (toekomstige) Amalia-

meente wij willen zijn. Om doelen te

plantsoen.

kunnen bereiken op het gebied van sport, welzijn, onderwijs, recreatie, veiligheid, cultuur en sociale zaken bepalen wij waarin en op welke wijze wij investeren. Maatschappelijk vastgoed Onder maatschappelijk vastgoed ver-

Multifunctionele Accommodatie Riederpoort is een voorbeeld van maatschap-

staan we een gebouw of terrein met

pelijk vastgoed

een publieke maatschappelijke func-

Na het succes van vorig jaar werd ook

muziek, live radio-uitzendingen en na-

dit jaar met man en macht gewerkt

tuurlijk koek en zopie.

en vol spanning uitgekeken naar het

tie op het gebied van onderwijs, sport,

Zelfredzaamheid speelt in de nota

in het subsidiebeleid en de specifieke

recreatie, cultuur, welzijn, (gezond-

een belangrijke rol. Wij stimuleren

analyse van accommodaties. Dit ge-

heids)zorg en/of maatschappelijke

organisaties en verenigingen om zelf

beurt vanuit vier invalshoeken: finan-

opvang. Voorbeelden van maatschap-

in hun eigen accommodatiebehoefte

cieel, inhoudelijk, technisch en de

pelijk vastgoed zijn: scholen, cultu-

te voorzien. Eventuele ondersteuning

mate waarin gebruikers tevreden zijn.

rele centra, theaters, opvangtehuizen,

door de gemeente vindt bij voorkeur

gezondheidscentra, buurthuizen en

plaats via het verstrekken van directe

Meer informatie

sportaccommodaties.

subsidie. Dit gebeurt transparant in de

Wilt u meer inhoudelijke informa-

begroting en richting subsidieontvan-

tie over de nota? Kijk dan op www.

gers.

barendrecht.nl > Bestuur & Organisa-

Samen met onze partners Het bepalen van de richting doen

tie > Gemeenteraad > Vergadering en

opengaan van de ijsbaan. Bijna was

Al die vele vrijwilligers onder leiding

wij gezamenlijk met onze partners.

Vervolg

het de vrijwilligers van Tennisvereni-

van ijsmeester Harry Spermon maak-

Daarom betrekken we de gebruikers

Dit jaar gaan wij aan de slag met de

ari 2013. Heeft u vragen? Neem dan

ging Barendrecht gelukt om als een

ten dit alles mogelijk. Zij hebben

van gemeentelijke accommodaties

kostprijsberekeningsmethode,

contact op met mw. Verwaard van het

van de eersten de ijsbaan te openen.

zich iedere dag weer ingezet en draai-

bij de inhoud van de nota en de

verhuur- en huurprijsbeleid, het ver-

den overuren om dit weer mogelijk

komende jaren bij de vervolgacties.

werken van het accommodatiebeleid

7.700 mensen uit Barendrecht en om-

te maken. Mede dankzij hun inzet

geving genoten tien dagen lang van

was de ijsbaan wederom zo’n groot

het ijs en de gezelligheid. Van jong tot

succes! Geweldig! De dooi is inmid-

oud, van voorzichtige de eerste stap-

dels weer ingevallen, maar wie weet

pen op schoenen tot de eerste sla-

wat de komende weken ons nog

gen, achter een stoel, op schaatsen.

brengt….

Twee weken lang gezelligheid met live

stukken > Raadsvergadering 29 januhet

team Strategie via 14 0180.

Majesteit bedankt! Hier leest u de persoonlijke reactie van burgemeester Jan van Belzen op het nieuws van de troonsafstand van Hare Majesteit de Koningin. Dit naar aanleiding van de berichtgeving van 28 januari waarop de majesteit haar abdicatie aankondigde.

Tweets vanuit Barendrecht www.twitter.com/BARENDRECHTzh RT @CvdMerbel: Snelheidscont. 1e Barendrechtse weg te #Barendrecht 24/01: 1540 passanten, 45 overtredingen, hoogste snelheid 74 km/h, 50 toegestaan.

www.twitter.com/StephanietBorg Van harte gefeliciteerd! “@kvvitesse: Eindstand #rijnmondkorfbalcup @kvvitesse d1 - @sportingdelta d1: 7 - 3. Vitesse D1 bekert verder.”

www.twitter.com/BasNootenboom Raad #Barendrecht besluit nav motie Vlinderslag tot integrale heroverweging projecten woningbouw in juni 2013.

www.twitter.com/JeroenGebben Met college #barendrecht op bezoek bij ODS staalbedrijf. Interessant bedrijf ook voor potentiële leerlingen. pic.twitter.com/AeoCQGHD Volg ook de gemeente op Twitter!

“Uit haar boodschap bleek dat zij het

van ongeduld. Wij zijn ook blij met het

sociaal, heel open, goede contacten

met ontzettend veel plezier heeft wil-

kroonprinselijk paar dat gaat aantre-

met de pers. Ook dat was een fantas-

len doen. Zij sprak de woorden uit ‘be-

den. Prins Willem-Alexander kennen

tisch bezoek dus dat belooft veel voor

dankt dat ik uw koningin mocht zijn’.

wij heel goed van het bezoek dat hij

de toekomst.”

Ik denk dat wij dankbaar mogen zijn

op 29 maart 2012 aan onze gemeen-

dat zij dat de afgelopen 33 jaar heeft

te bracht. Ook heel betrokken, heel

willen doen. Zij heeft dat fantastisch gedaan. Wij kennen haar ook vanuit twee Barendrechtse situaties: in 2007 bij de opening van de Betuwelijn en in 2009 bij de opening van het kinderpsychiatrisch ziekenhuis Yulius. Zeker bij dat laatste bezoek heeft zij zich echt van haar warme kant laten zien. Zij was betrokken en bewogen. Dat was een geweldig bezoek! “ Blij met kroonprinselijk paar Van Belzen vervolgt: “Jammer dat zij aftreedt, maar wij hebben allemaal begrip voor deze beslissing. Er staat een nieuwe generatie te trappelen

Majesteit bedankt!


STUNTPRIJS

Hyundai i10 i-Drive Cool

STUNTVOORDEEL

€1.500,Van €10.195,- Nu voor

€8.695,-

• • • • • •

Airconditioning Centrale deurvergrendeling Electrische ramen Radio / CD / AUX- iPod aansluiting Dakspoiler 5 deuren

Wegenbelastingvrij

Hyundai i20 First Edition

STUNTVOORDEEL

€1.300,Van €14.295,- Nu voor

€12.995,-

• Airconditioning • Vijf deuren • Centrale deur vergrendeling met afstands bediening • Mistlampen • 6 airbags • Zolang de voorraad strekt

Wegenbelastingvrij

AUTOBEDRIJF NOTEBOOM ROTTERDAM B.V.

KAMERLINGH ONNESWEG 32, BARENDRECHT, TELEFOON 010-2923434, NOTEBOOM.HYUNDAI.NL Gecombineerd brandstofverbruik: 3,2-6 (l/100 km) / 31,3-16,7 (km/l); CO2-emissie: 84 -140 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens w w w.hyundai.nl zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.

TM

GENOEMDE PRIJS IS INCL. BTW & BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARDUITVOERING. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. NIET IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES. AANBIEDING GELDT ALLEEN OP UIT VOORRAAD LEVERBARE MODELLEN MET EEN UITERSTE KENTEKENREGISTRATIEDATUM VAN 31 DECEMBER 2012. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG UW DEALER NAAR DE VOORWAARDEN. ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Nu € 2.013,-

voorraadkorting op de M{zd{2 BiFuel Wij beginnen het jaar met korting op onze winnaar van de AutoWeek Tevredenheids Trofee 2012: de Mazda2 BiFuel. Met een energielabel A, 14% bijtelling, geen wegenbelasting, een volle tank voor € 20,- en de voor Mazda kenmerkende wegligging en kwaliteit verdient de Mazda2 BiFuel volgens klanten de eerste prijs in de Autoweek Tevredenheids Trofee. Daar zijn wij op onze beurt weer heel tevreden mee. De Mazda2 BiFuel is er al vanaf € 15.490,-.

Energielabel A

• Geen BPM • Geen wegenbelasting

VOLL TANKE

AUTOBEDRIJF NOTEBOOM ROTTERDAM B.V. Kamerlingh Onnesweg 32 • 2991 XL Barendrecht • Tel. 010 - 292 34 34 • info@noteboom.nl • www.noteboom.nl

¤ 20,-

Gemiddeld brandstofverbruik LPG: 6,5 l/100 km, 15,3 km/l, benzine 5,0 l/100 km, 20,0 km/l. CO2-uitstoot: 102 g/km. Prijs excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Drie jaar algemene garantie tot maximaal 100.000 km. Drie jaar lakgarantie. Twaalf jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit. Drie jaar Mazda Euro Service. Genoemde brandstofprijzen gebaseerd op huidige brandstofprijzen bij geselecteerde aanbieders. Afgebeeld model kan afwijken van daadwerkelijke specificaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Vraag ons naar de voorwaarden van deze actie. Actie geldig zolang de voorraad strekt. Vraag ons naar de voorwaarden van deze actie. Actie geldig zolang de voorraad strekt.


jaargang 5 - nummer 14 - 31 januari 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Ruimte voor de raad In deze rubriek geeft elke week een andere raadsfractie haar visie op de lokale politiek. Deze week is het de beurt aan de PvdA-fractie.

Meer schade tijdens jaarwisseling:

Vooral veel vernielingen van speeltoestellen

Maatschappelijk verantwoord ombuigen en hervormen

Gemeente, politie, brandweer, jongerenwerk, Halt Rijnmond Zuid en

De nieuwjaarsrecepties zijn nauwelijks achter de rug en wij weten nu al dat ook in Barendrecht dit jaar beslissingen moeten worden genomen die ons allemaal zullen raken. Met de focus op kwetsbare inwoners, een aantrekkelijke leefomgeving en samen sterk in de regio zullen wij een balans moeten vinden. Een balans tussen mensen, stenen en geld! Een uitdaging. Reden voor onze fractie om advies in te winnen. Onlangs kregen wij in PvdA BARverband (BAR staat voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) een workshop van Janpeter Hazelaar met als onderwerp ‘Maatschappelijk verantwoord ombuigen en hervormen’.

de jaarwisseling 2012/2013 voor ruim € 76.000,- schade aangericht.

De lokale overheid, dus ook Baren-

komen en bedrijven zich veel meer

drecht, staat voor een zware opgave. Van het Rijk krijgen wij te maken met

het Openbaar Ministerie slaan ieder jaar de handen ineen om het schadebedrag zo laag mogelijk te houden en de jaarwisseling in een prettige sfeer te laten verlopen. Toch is er in aanloop naar en tijdens Dit is € 6.000,- meer dan vorig jaar. Door vuurwerk sneuvelden onder

op kosten.” Hij vervolgt: “Jaar in, jaar

meer vierenzeventig verkeersborden,

uit tasten wij flink in de buidel om

dertig speeltoestellen en negenen-

duizenden euro’s aan schade te be-

dertig prullenbakken. Bijna de helft

talen. Zolang de daders niet bekend

van het schadebedrag wordt veroor-

zijn, zijn de kosten van preventie, re-

zaakt door kapotte speeltoestellen.

paratie en schoonmaak namelijk voor

Zo moesten bijvoorbeeld de speel-

de gemeente. Het gaat om gemeen-

huisjes aan de Klipper, de Marijke-

schapsgeld, dat wij veel beter kunnen

bewust zijn van het maatschappelijk

singel, ’t Ruim, de Koperwiek, de Es-

besteden!”

verantwoord ondernemen.

doornwede en het Leekstermeer het

deregulering, meer taken, maar ook

ontgelden.

met minder budget. Als fractie ligt

Krachten bundelen

onze focus op het behoud van de

Tijdens de workshop kwam Janpe-

sociale gemeente. Dat betekent niets

ter met een prachtig voorbeeld: een

anders dan kiezen tussen kille cijfers en de menselijke maat.

5

Dit speeltoestel is tijdens de jaarwisseling beschadigd door vuurwerk

Melden helpt altijd! Ben u getuige van vernieling? Bel dan

vernielingen ook vastleggen op beeld.

Kosten voor gemeente

direct naar het alarmnummer 112! De

Deze foto’s of video's kunnen later

“Onacceptabel!”, vindt burgemeester

dader kan vaak op heterdaad worden

dienen als bewijsmateriaal. Voor een

buurtbus, die ouderen in de behoef-

Jan van Belzen, “Met deze acties ver-

betrapt en opgepakt. Als u de daders

spoedig herstel van vernielingen kunt

te voorziet om naar het nabijgelegen

knoeien de vandalen niet alleen het

kent, kunt u dit bij het reguliere po-

u contact opnemen met de gemeen-

centrum te kunnen gaan. Langs de

speelplezier van tientallen kinderen.

litienummer 0900 8844 melden of

te Barendrecht via telefoonnummer

Kansen in BAR-verband

route die de buurtbus rijdt, kunnen

Zij jagen de gemeente ook nog eens

anoniem via 0800 7000. U kunt de

14 0180.

Wij zien veel kansen in de samenwer-

ouderen op elke gewenste plaats

king in BAR-verband, maar daarmee

in- en uitstappen, gewoon door een

alleen zullen wij het niet redden. De

hand op te steken. Deze buurtbus

sleutel tot succes is gezamenlijke

werd mogelijk gemaakt door de ge-

verantwoordelijkheid van burgers,

meente, de vervoersmaatschappij en

lokaal bestuur, het maatschappelijke

vrijwilligers. Een goed voorbeeld dat

middenveld en het bedrijfsleven.

laat zien dat door het bundelen van

Steeds meer bedrijven willen laten zien dat zij aan duurzaamheid

krachten veel meer bereikt kan wor-

werken. De Milieubarometer is voor hen een nuttig instrument om

den dan met geld alleen.

hun prestaties te meten en monitoren. Aan de Milieubarometer is de

Draagvlak bij burgers

Handig voor ondernemers: gratis milieurapport rapportgenerator toegevoegd. Met slechts enkele muisklikken kunnen

Mooie woorden, maar alles valt burgers. Dat eigen verantwoordelijk-

Prachtige initiatieven door samenwerking

heidsgevoel moet wel gestimuleerd

Ook dichtbij huis ontstaan mooie

worden. De gemeente kan daarin

projecten, zoals bij de herontwikke-

Deze extra tool bespaart bedrijven die

faciliteren, regisseren en drempels

ling van de kringloopwinkel. De sa-

over hun milieuprestaties willen com-

zullen moeten worden weggeno-

menwerking met de gemeente, de

municeren veel tijd. Het maken van

men. Zoals wijkregie de afgelopen

maatschappelijke organisaties en on-

een rapport kost ongeveer vijf minu-

jaren behoeften is gaan herkennen

dernemers hebben tot een prachtig

ten tijd.

en vertalen richting de ambtelijke or-

initiatief geleid. Zo liggen veel kansen

ganisatie. Deze vragen en behoeften

voor het oprapen. Wij moeten die al-

Milieuprestatie in beeld

moeten vertaald worden naar taken

leen gezamenlijk zien en oppakken!

In het Milieubarometerrapport staat

of staat met het draagvlak bij onze

en kosten.

ondernemers nu een milieurapportage maken. In het rapport staan alle milieuprestaties op een rij, inclusief de CO2-footprint.

hoe het bedrijf scoort op het gebied Wilt u contact opnemen met een

Overheid als regisseur

van milieu, kosten en CO2. De gebrui-

raadsfractie? Kijk voor contactge-

ker selecteert zelf welke grafieken en

De overheid als regisseur draagt bij

gevens op www.barendrecht.nl >

tabellen hij wil tonen in het rapport.

aan het algemeen belang. Daarnaast

Bestuur & organisatie > Gemeente-

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk de

is het belangrijk dat maatschappelijke

raad > Samenstelling raad.

eigen prestatie naast het branchege-

organisaties ook zelf met initiatieven

middelde te zetten. De rapportage is

print en besparingsmogelijkheden. De

direct bruikbaar voor het management

Milieubarometer biedt grafieken, ken-

en om klanten de milieuprestatie van

getallen en branchespecifieke maatre-

het bedrijf te laten zien.

gelenlijsten. Daarnaast is het mogelijk het eigen bedrijf te vergelijken met

Gratis jaarabonnement

een vijftiental branchegemiddelden.

Milieubarometer

Met de rapportgenerator is het nu

De gemeente Barendrecht schenkt

heel simpel om hier doeltreffend over

bedrijven of instellingen een gratis

te communiceren.

jaarabonnement op de Milieubarometer. Dit is een milieumonitor waarmee

Kijk voor meer informatie op https://

bedrijven eenvoudig en snel inzicht

online.milieubarometer.nl/aanmel-

krijgen in hun milieuscore, CO2-foot-

den/stadsregio.

Wist u dat... … de gemeente Barendrecht een klachtenregeling heeft? Wij streven ernaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u desondanks toch niet tevreden over onze producten, diensten of de manier waarop u bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen. Wij behandelen uw klachten zorgvuldig volgens de klachtenregeling. Deze regeling omschrijft wanneer u een klacht kunt indienen en wat u van ons kunt verwachten bij de behandeling van uw klacht. Als u geen (tijdige) reactie ontvangt op uw klacht of niet tevreden bent over de manier waarop uw klacht is behandeld, kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman. Dit kan op verschillende manieren: via www. nationaleombudsman.nl, via telefoonnummer 0800 3355 555 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) en schriftelijk via Nationale ombudsman, antwoordnummer 10870, 2501 WB, Den Haag (geen postzegel nodig). Op de website van de Nationale Ombudsman, www.nationaleombudsman.nl vindt u informatie over het indienen van een klacht. Kijk voor de klachtenregeling op www.barendrecht.nl > Digitale balie > Producten en diensten en zoek op ‘klachtenregeling’. U vindt het klachtenformulier onder het kopje ‘Formulieren’.


Snowboardschoenen Acties o.a.

Tientallen Actie Skischoenen o.a.

Tecnica Phoenix 8

Nike Vapen

Moderne 3 buckle schoen met 45 mm powerstrap Flex 80 voor comfort en directheid

Van 229,95 voor €

Top schoen met super pasvorm en unieke looks

179,95

Salomon Impact 90 CS

Van 200,00 voor

Ideale all mountain schoen voor de gevorderde skiër Volledig aanpasbare buiten en binnenschoen dmv verwarming

Van 399,00 voor €

249,00

Snowboard Acties o.a.

Atomic Life Fit 80 lady

Super comfort schoen Unieke pasvorm door variabele breedte

Van 259,00 voor €

Nidecker Angel / Axxis

Incl Fast Tec binding Instapgemak met straps! Top set voor intermediate boarders die hoge kwaliteit met gebruiksgemak willen combineren Van 469,95 voor

199,95

349,95

Tientallen Actie Skisets o.a.

399,95

Sportieve performance ski voor intermediate en gevorderde skiër

379,95

399,00

Blizzard Viva 7.4

Met z’n iets zachtere flex en piste rocker is dit een droom voor intermediate en gevorderde skiesters

Van 399,00 voor €

K2 Turbo Dream

Top allmountain freerider met flat rocker! Uniek voor piste en offpiste! Van 499,00 voor

Atomic LT Race

Van 599,00 voor €

139,95

399,95

329,95

Burton Sherlock Toys voor de boyzzz Van 490,00 voor

Bataleon the Jam

For those who are serious about riding the whole mountain Van 529,00 voor

Wintersport jacks kortingen tot 50% www.eurofun.nl Rotterdam/Oud Verlaat Strandweg 29 2761 DM Zevenhuizen (010) 455 30 32 Zondags geopend

Alblasserdam Vinkenwaard Ohmweg 33-35 2952 BD Alblasserdam (078) 693 03 47 Zondags gesloten

Scheveningen Vissershavenweg 62 2583 DL Scheveningen (070) 358 48 00 Zondags geopend

Oostvoorne Noordoever Oostvoornse Meer 3 3233 NC Oostvoorne (0181) 26 17 28 Zondags geopend

G

n ee

w

er t n i

sp

ort

t

in nw

e

Ge

ort

p ers

Brouwersdam De Kous Noordzeestrand Brouwersdam (06) 127 297 13 Zondags geopend

check onze webshop


jaargang 5 - nummer 14 - 31 januari 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Maandag 4 februari:

Eerste controlebericht NL-Alert NL-Alert is een nieuw middel van de overheid om mensen bij (drei-

5 7

Duurzaam Barendrecht Subsidie beschikbaar voor zonnepanelen

gende) noodsituaties via mobiele

U kunt op diverse manieren uw energieverbruik verlagen. Dat kan

telefoons te alarmeren. NL-Alert

door kleine aanpassingen in uw gedrag, maar ook door uw woning

vervangt bestaande alarmmidde-

aan te pakken. Zo kunt u bijvoorbeeld zonnepanelen aanschaffen.

len niet, maar wordt aanvullend

Deze investering levert u op termijn geld op. U kunt voor de aanschaf

ingezet. Op maandag 4 februari

van zonnepanelen bovendien subsidie krijgen.

wordt rond 12.00 uur het eerste NL-Alert controlebericht uitgezon-

Vanaf juli 2012 stelt het Ministerie

wezen beschermd stads- of dorps-

den, tegelijk met de maandelijkse

van Economische Zaken subsidie be-

gezicht geplaatst worden.

sirenetest. Aan de hand van dit

schikbaar voor de aanschaf van zon-

- Als het zonnepaneel op een schuin

controlebericht kunnen mensen

nepanelen. In 2013 gaat het om een

dak geplaatst wordt, mag het paneel

nagaan of hun mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert.

bedrag van € 29,3 miljoen. Dit is maar

niet uitsteken. Bovendien moet de

foon. Een tekstbericht van NL-Alert

en betrouwbaarder dan SMS. Het ont-

liefst zo’n acht miljoen meer dan in

hellinghoek van het paneel dezelfde

vertelt u naast wat er aan de hand is,

vangen van NL-Alert berichten is gratis

2012. In 2012 ging het bedrag in zijn

zijn als die van het dakvlak waarop

In het bericht is duidelijk aangegeven

ook wat u op dat moment het beste

en anoniem.

geheel op, dus wees er snel bij.

het staat.

dat het om een controlebericht gaat

kunt doen. Stel uw mobiele telefoon nu in

Voordelen zonnepanelen

Advies nodig?

en dat u niets hoeft te doen. In 2013 volgen nog twee controleberichten:

Relevant voor u

Op de website www.nl-alert.nl kunt

Een zonnepaneel zet zonlicht om in

Wilt u advies over de aanschaf van

op 6 mei en op 4 november.

U ontvangt alleen een bericht als

u nagaan of uw toestel geschikt is

elektriciteit. Door op die wijze ener-

een zonnepaneel voor uw woning?

dat voor u relevant is. De berichten

om NL-Alertberichten te ontvangen.

gie op te wekken, bespaart u op uw

Of wilt u weten hoe u op andere

Waarom NL-Alert?

worden direct vanaf de zendmasten

Hier staat ook beschreven hoe u uw

energierekening. Bijkomend voordeel

manieren geld kunt besparen door

De sirene gaat iedere eerste maandag

van mobiele aanbieders verstuurd

mobiel instelt op NL-Alert. Als u op

is dat bij de productie van zonne-

uw energieverbruik te verminderen?

van de maand. Als de sirene tijdens

naar alle telefoons die zich op dat

4 februari het controlebericht ont-

energie geen schadelijke stoffen in de

Bezoek dan eens de website www.

een noodsituatie gaat, moet u naar

moment in een bepaald gebied be-

vangt, bent u er zeker van dat uw

atmosfeer komen.

milieucentraal.nl.

binnen gaan en ramen en deuren

vinden. Deze manier van verzenden

mobiel juist is ingesteld om NL-Alert-

sluiten. NL-Alert is een aanvullend

heeft geen last van eventuele drukte

berichten te ontvangen.

Regels

Aanvraag indienen

alarmmiddel voor de mobiele tele-

op het netwerk en is daarom stabieler

Voor het aanbrengen van zonnepa-

U kunt uw aanvraag indienen via

nelen heeft u geen vergunning nodig.

www.agentschapnl.nl/zonnepanelen.

Wel gelden bepaalde regels:

Hier leest u tevens of u in aanmerking

- Het paneel moet op het dak ge-

komt en vindt u antwoord op veel

plaatst worden.

Blik op…binnen:

- Het paneel mag niet op een monu-

Onze Wmo-consulenten helpen u graag verder

ment of in een door het Rijk aange-

gestelde vragen. Het subsidiebedrag voor zonnestroom is in alle gevallen maximaal € 650.

Bij de gemeente Barendrecht werken vijf consulenten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zij bekijken of inwoners in aanmerking komen voor een voorziening vanuit de Wmo. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een rolstoel, scootmobiel, hulp bij het huishouden, vervoersvoorziening,gehandicap tenparkeerkaart of woningaanpassingen. Yvonne van Heelsbergen, Carin He-

en gaan uit van hun kracht. Hoe

Telefonisch spreekuur

gen, Sophie van der Kooij, Wietske

zelfredzaam zijn zij? Wie kan hen

Volgens Yvonne Ouderkerk weten

van den Berg en Yvonne Ouderkerk

helpen? Pas wanneer zij er helemaal

mensen vaak niet waar zij moeten

werken nauw samen en leggen graag

niet uit komen, komt de Wmo om de

zijn. “Gelukkig werken wij nauw sa-

uit wat hun werk inhoudt. Yvonne

hoek kijken.”

men met KijkopWelzijn, ergothera-

van Heelsbergen opent het gesprek.

peuten, maatschappelijk werk en

“Mensen met een beperking of be-

Beschikking

ziekenhuizen. En op de gemeente-

lemmering hebben vaak hulpmid-

De consulenten maken vervolgens

lijke website is veel informatie te vin-

delen nodig. Zij dienen daarvoor een

een beschikking. Wietske: “Wanneer

den over de Wmo. Bovendien zijn wij

aanvraag in bij de gemeente. Wij

de aanvrager het daarmee niet eens

van maandag tot en met vrijdag van

gaan vrijwel altijd op huisbezoek om

is, kan hij of zij bezwaar maken. Een

9.00 tot 10.30 uur te bereiken via

de situatie te beoordelen. Op basis

onafhankelijke commissie hoort de

telefoonnummer 14 0180.”

daarvan bekijken wij of de aanvrager

aanvrager en geeft een advies af.”

voor de voorziening in aanmerking

Veel voldoening

komt.”

Alle consulenten zijn het met elkaar eens dat hun werk uitdagend is en

Gezamenlijk zoeken naar

veel voldoening geeft. Carin: “Het

oplossing

werk is zeer afwisselend. Wij hebben

Sophie: “Tijdens het gesprek bren-

veel contact met mensen en probe-

gen wij het probleem in kaart en

ren hen zo goed mogelijk te helpen.

gaan wij gezamenlijk op zoek naar

Daarin ligt de meerwaarde van ons

oplossingen. Wij kijken vooral naar

werk.”

de mogelijkheden van de mensen

Een zonnepaneel zet zonlicht om in elektriciteit

AGENDA 2 en Tentoonstelling ‘Herdenking van de watersnoodramp’ 9 februari Foto’s, maquette en filmcompilatie over watersnoodramp in Barendrecht. Tijd: 10.00-17.00 uur en op afspraak via mevrouw J. Verboom, telefoonnummer (0180) 615 728. Locatie: Historische Vereniging (Dorpsstraat 150a). Toegang gratis. 8 feb

Sportgala Sporters, sportvrijwilligers en -bestuurders worden in het zonnetje gezet. Er zijn prijzen voor acht categorieën. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Theater het Kruispunt. Toegang gratis.

heel feb Diverse open dagen/informatie-avonden basisscholen Kennismaken met verschillende scholen. Zie voor de locaties, data en tijden de Blik op Barendrecht van 24 januari: www.barendrecht.nl > Actueel > Gemeentekrant.


jaargang 5 - nummer 14 - 31 januari 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Publicaties Omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen: - Van Hobokenhaven 15 (B20130017), voor het aanbrengen van een rookgasafvoerkanaal (23-01-2013); - Marijkesingel 45 (B20130014), voor het kappen van zes bomen (kastanje, dennen- en berkenboom) en herplanten van drie bomen (Fraxinus ornus "Obelisk") (21-01-2013); - Voordijk 274a (B20130016), voor het kappen van 28 bomen (23-01-2013); - Voordijk 372 (B20130013), voor het vervangen van een dakkapel door twee dakkapellen op het voorgeveldakvlak (21-01-2013). De bovenstaande aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen op de data die er tussen haakjes bij vermeld staan. De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvragen liggen niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld. Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm, telefoonnummer: 14 0180.

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend de volgende omgevingsvergunningen te hebben verleend: - Bark 66 (B20130012), voor het kappen van 1 boom (berk) (verz. 24-01-2013); - Van Ravesteyndreef 56 (B20130005), voor het kappen van drie bomen (tulpenboom) (verz. 24-01-2013); - 't Ruim tegenover 22 t/m 28 (B20130011), voor het kappen van 10 bomen (platanen) en herplanten van 8 bomen (verz. 24-01-2013); - Trondheim 15 (B20120321), voor het plaatsen van een gevelbord (verz. 22-01-2013). Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

Ontwerpbeschikking voor omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: - Middeldijk 30 (B20120333), voor het wijzigen van de situering van een nieuw te bouwen woning en enkele bouwkundige aanpassingen. Ter inzage De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 februari 2013 tot en met 14 maart 2013 ter inzage bij het Servicecentrum (zie voor de openingstijden het colofon). Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na afspraak met bovengenoemd college. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Werken aan de weg Kijk voor de actuele wegwerkzaamheden op www.barendrecht.nl > Actueel > Wegwerkzaamheden.

Verleende APV-vergunningen Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend voor: - het innemen van een standplaats op de Middenbaan door st. Charité op zaterdag 9 maart 2013 (verleend 21-1-2013); - het exploiteren van het horecabedrijf Grand Café Double Dutch, gevestigd aan het Havenhoofd 15 -17 voor de periode van 5 jaar (verleend:21-01-2013); - het uitbreiden van het sluitingsuur tot 01.00 uur in de nacht van 7 op 8 juni 2013 i.v.m. bedrijventoernooi en aansluitend feestavond bij VV Smitshoek, Smitshoeksebaan 25 (verleend: 24-01-2013). De vergunningen zijn verleend door de afdeling Publiekszaken op de datum die erbij vermeld staat. Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

Registratie persoonsgegevens Als uit informatie blijkt, dat een persoon is vertrokken van het huidige adres, wordt er een onderzoek ingesteld om de nieuwe verblijfplaats te achterhalen. Wanneer het onderzoek geen resultaat oplevert wordt de persoon ambtshalve uitgeschreven van het huidige adres met de vermelding ‘Vertrokken naar een onbekend adres’. De persoon is dan geen ingezetene van Nederland meer. De rechten die aan deze status worden ontleend komen te vervallen. Besluit Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 47 Wet gemeentelijke basisadministratie (GBA) de volgende adresgegevens in deze basisregistratie zijn opgenomen: 1. De heer R. Lussenburg, Donge1, met ingang van 31 december 2012 is vertrokken naar een onbekend adres. 2. Mevrouw N.S. Mohamedali, Braamwede 38, met ingang van 31 december is vertrokken naar een onbekend adres. 3. De heer M.M.O.Omer, Paardenburg 107, met ingang van 31 december 2012 is vertrokken naar een onbekend adres. De gemeentelijke basisadministratie is de basisregistratie waarin persoonsgegevens zoals adresgegevens worden bijgehouden. Het is belangrijk, dat deze gegevens betrouwbaar en actueel zijn. Op dit besluit is artikel 83 van de wet GBA van toepassing. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

Bekendmakingen Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de gemeentesecretaris op 16 januari 2013 bij mandaat heeft besloten de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Barendrecht te wijzigen conform de LOGA circulaire met kenmerk LOGA ECCVA/U201300011 van 14 januari 2013 met betrekking tot de indexering van de maximum vergoedingsbedragen voor verplaatsingskosten van verhuisplichtige ambtenaren. De wijzigingen gaan in met terugwerkende kracht per 1 januari 2013. Ter inzage Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 31 januari 2013 tot en met 14 maart 2013 ter inzage bij het Servicecentrum (zie voor de openingstijden het colofon). Tegen het besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met HRM, Annemarie List, telefoonnummer 14 0180.

Vaststelling milieuprogramma Op 8 januari 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht het Milieuprogramma 2013 vastgesteld. Speerpunten in het milieuprogramma 2013 zijn duurzaamheid met de verdere uitbouw van de Duurzaamheidskring Barendrecht en de regionale duurzaamheidsagenda, de herziening van de geluidsvisie en de externe veiligheidsvisie. Het Milieuprogramma 2013 kunt u vinden op onze website www.barendrecht.nl > Leven & Werken > Milieu & Duurzaamheid > Milieu.

9

Verloren voorwerpen Bent u in Barendrecht een voorwerp verloren? U vindt op de website www.verlorenofgevonden. nl een lijst met alle gevonden en verloren spullen in de regio. U kunt hier gemakkelijk zoeken door aan te geven wat u bent verloren, wanneer dit was en in welke plaats dit gebeurde. Misschien is uw eigendom al gevonden en kunt u het, na aangifte van verlies, meteen komen ophalen. Aangifte van verlies Bent u iets verloren? Doe dan melding van verlies via onze website www.barendrecht.nl > Digitale Balie > Gevonden en Verloren voorwerpen. Als uw voorwerp gevonden is, ontvangt u hierover bericht. Voor de gemeente is het echter onmogelijk om in alle gevallen met zekerheid vast te stellen dat het gevonden voorwerp daadwerkelijk uw verloren voorwerp is. Spullen ophalen Als u denkt eigenaar te zijn van een gevonden voorwerp, kunt u zich melden bij de balie van het gemeentehuis. Om het voorwerp te kunnen afhalen neemt u het formulier van vermissing mee, evenals een identiteitsbewijs. Wanneer het om een fiets of scooter gaat, moet u het proces-verbaal van de politie, uw identiteitsbewijs en de (fiets)sleutel meenemen.

Bezwaar indienen Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen een verleende vergunning of een ander besluit? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt hiertegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden (door verzending van het besluit), dan is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij: de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Hiervoor moet u griffierecht betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail een bezwaarschrift in te dienen. U kunt wel digitaal uw bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente www.barendrecht.nl > Actueel > Bekendmakingen > Bezwaar indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.


Het kan! Makkelijk centimeters verliezen, precies waar jij dat wilt.

Stevig afvallen? Alleen centimeters verliezen op je heupen? Of meer spieren en minder vet? Bailine laat je strakker in je vel zitten met elektrotraining, een wetenschappelijk ontwikkelde methode uit Scandinavië. Terwijl je ontspannen ligt, worden je spieren gericht getraind. Ontdek het geheim uit Scandinavië. Volg ons programma en wij garanderen succes!

Tips om je huid mooi Te houden! Boek

• Blijf niet te lang in de zon zitten. Gebruik altijd een zonnebrandcrème en na het zonnen een lotion die de huid goed laat hydrateren. Heb je last gekregen van een droge huid, gebruik dan een bodymilk.

GRA een TIS pro efndel ing

beha

• Eet niet te veel zout voedsel. Zout houdt vocht vast in je lichaam en hierdoor kan je huid er opgezwolle uitzien. • Neem voldoende nachtrust, als je slaapt geeft je je huid de gelegenheid om te herstellen. Centimeters verliezen waar jij dat wilt! Bel of mail Ria voor een afspraak

• Drink voldoende water. Je huid blijft vochtig door water te drinken. • Scrub je huid één keer per week. Je verwijdert hierdoor dode cellen en je huid zal sneller genezen.

Bailine Barendrecht • 0180 - 617 999 barendrecht@bailine.nl • www.bailine.nl

Als we bedenken dat we gemiddeld ongeveer 8.000 stappen per dag zetten, is het van belang dat we goed voor onze voeten zorgen. Toch blijken we dit in praktijk vaak niet te doen. Sterker nog, we lopen vaak door met voetklachten. Maar voetklachten zijn vervelend en kunnen bovendien leiden tot knie-, heup-, rugklachten, hoofdpijn en vermoeidheid.

Pijnlijke voeten? Vermoeid gevoel in uw rug? Of tóch weer last van diezelfde knie? Laat uw looppatroon gratis controleren! Met behulp van geavanceerde computerapparatuur kunnen we uw looppatroon geheel in kaart brengen. Duizenden sensoren laten zien hoe u loopt, hoe u afwikkelt, hoe de drukverdeling onder uw voeten is en waar zich eventuele drukpunten voordoen. Wanneer? Waar?

Woensdag 20 februari 2013 Vestiging Rotterdam-IJsselmonde

Analyses vinden op deze dag uitsluitend op afspraak plaats, zodat we voor iedereen voldoende tijd kunnen reserveren. Neem contact op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak via onderstaande contactgegevens. Graag tot ziens!

Haastrechtstraat 7 3079 DC Rotterdam

T (010) 292 18 30 F (010) 292 18 40

E info@co-rotterdam.nl W www.co-rotterdam.nl


jaargang 5 - nummer 14 - 31 januari 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Nota Grondprijzen 2013 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad op 18 december 2012 de nota Grondprijzen 2013 heeft vastgesteld. Ter inzage De nota ligt ter inzage bij het Servicecentrum (zie voor de openingstijden het colofon). Tevens kunt u de nota raadplegen via onze website www.barendrecht. nl > Bestuur & organisatie > Verordeningen en nota’s.

Mandaatbesluit uitvoering Wet basisregistraties adressen en gebouwen Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 20 januari 2013 het mandaatbesluit uitvoering Wet BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) vastgesteld. In dit mandaatbesluit is te vinden welke functionaris welke bevoegdheden namens burgemeester en wethouders mag uitoefenen bij de uitvoering van de hiervoor genoemde wet.

Nieuws uit de raad Besluitenlijst raadsvergadering 29 januari 2013 De raad heeft onder andere besloten: - De kadernota Maatschappelijk Vastgoed vast te stellen. Deze nota gaat richting geven aan het toekomstige beleid op het terrein van maatschappelijk vastgoed. Dit betreft gebouwen en terreinen met een publieke functie, zoals onderwijs, cultuur en sport. De nota geeft aan hoe de gemeente Barendrecht ten opzichte van het maatschappelijk vastgoed staat op de gebieden van eigendom, exploitatie, beheer, relatie subsidiebeleid met accommodatiebeleid, multi-functionele accommodaties en ontwikkeling in BAR-verband. Het vaststellen van deze hoofdlijnen

Het mandaatbesluit wordt opgenomen in het totale gemeentelijke mandaatoverzicht, waarin de bepalingen staan over de reikwijdte en de grenzen van de bovengenoemde bevoegdheden. Ter inzage Het (deel)mandaatbesluit ligt voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis (zie voor de openingstijden het colofon) en is tevens te raadplegen via www.overheid.nl. De regeling treedt in werking op de dag na deze publicatie.

Collecte Voor de periode 4 tot en met 9 februari is een collectevergunning verleend aan de Hersenstichting. Voor de periode 11 tot en met 16 februari is een collectevergunning verleend aan Amnesty International. In deze periode hebben deze organisaties het alleenrecht te collecteren. Iedere collectant heeft een legitimatiebewijs bij zich. U kunt hier altijd naar vragen.

Vergaderingen Commissie Ruimte Op dinsdag 5 februari vergadert de commissie Ruimte in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. De agenda bevat de volgende punten: 1. Opening 2. Spreekrecht 3. Vaststelling agenda 4. Actualiteiten 5. Vaststelling bestemmingsplan Notenhof. Door de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt het mogelijk het bestaande appartementencomplex te vervangen voor nieuwe appartementen. Behandeltijd 45 minuten. 6. Sluiting

is essentieel om de detailonderwerpen goed te kunnen uitwerken. Antwoorden op detailvragen over specifieke accommodaties of consequenties voor specifieke gebruikers kunnen in deze nota nog niet worden gegeven. De verwachting is dat met de nieuwe kaders de gemeentelijke doelstellingen beter kunnen worden bereikt. - Tot bundeling van transitiemiddelen in BAR-verband in het kader van de decentralisaties. Het voorstel betreft de verdeling van geld van het rijk voor de uitvoering van Jeugdzorg en AWBZ tussen de gemeenten

De commissiegriffier is de heer C. de Kreek, telefoonnummer 14 0180. Aanmelden Lees voor informatie over het aanvragen van spreekrecht de alinea elders op deze pagina. Ter inzage De stukken zijn digitaal te raadplegen op onze website www.barendrecht.nl > Bestuur & Organisatie > Vergaderingen en stukken.

in het samenwerkingsverband Barendrecht-Ridderkerk-Albrandswaard (BAR). - Wijkregie structureel in te bedden in de gemeentelijke organisatie van Barendrecht en hierover uitvoeringsafspraken te maken met de partners. Wijkregie is een gezamenlijke aanpak van professionele partners en bewoners met als doel de leefbaarheid in een bepaald gebied te

NLdoet ook in Barendrecht

verbeteren. Na vier jaar Wijkregie is ervoor gekozen om op basis van een externe evaluatie te bezien of en hoe Wijkregie structureel vorm kan worden gegeven. Daarnaast leiden bezuinigingen en de veranderde kijk

Het Oranje Fonds organiseert

waarvoor vrijwilligers zich nu al kun-

op de rol van de gemeente tot een grotere noodzaak om nu richting te

op 15 en 16 maart 2013 sa-

nen aanmelden. Ik hoop dat ook dit

geven aan de doorontwikkeling.

men met duizenden organi-

jaar veel Barendrechters warmlo-

saties in het land NLdoet, de

pen voor NLdoet.”

- De motie Vlinderslag, ingediend door alle fracties, unaniem aan te ne-

grootste vrijwilligersactie van

men. In deze motie geven de fracties aan dat er signalen zijn dat er een

Nederland. NLdoet zet vrijwil-

Meld u aan op www.nldoet

marktpartij is die interesse heeft in woningbouw op deze locatie. Het col-

ligerswerk in de spotlights en

Het Oranje Fonds laat met NLdoet

lege wordt verzocht de projectvoorbereiding van locatie Vlinderslag in ver-

stimuleert iedereen om een

zien hoe belangrijk actieve burgers

band met mogelijke concurrentie met het woningbouwprogramma in de

dag(deel) de handen uit de

voor de samenleving zijn en hoe

centrumontwikkeling tot 1 juni 2013 gelijktijdig uit te voeren. Ook wordt

mouwen te steken. De gemeen-

leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Daar-

het college verzocht bij gebleken concrete belangstelling voor de ontwik-

te Barendrecht is heel enthou-

naast draagt NLdoet bij aan een

keling van locatie Vlinderslag alles in het werk te stellen om op zo kort

siast over dit initiatief.

goed imago van het vrijwilligerswerk. Tijdens de vorige editie van

mogelijke termijn ontwikkeling van deze locatie, met in acht name van de wettelijke en financiële kaders, mogelijk te maken. De raad dient kort na

Wethouder Cees Versendaal: “Vrij-

NLdoet waren maar liefst 300.000

1 juni 2013 geïnformeerd te worden over de uitkomsten hiervan.

willigers zijn het kloppend hart

Nederlanders actief bij bijna 7.000

van vele sociale initiatieven. Zonder

klussen, een recordaantal. Versen-

De volledige besluitenlijst is digitaal te raadplegen op de site van de ge-

hen kan een vereniging niet goed

daal: “Ook Barendrecht kan mee-

meente, www.barendrecht.nl > Bestuur & Organisatie > Gemeenteraad

draaien of missen ouderen of juist

helpen dat record in 2013 te ver-

> Vergaderingen en stukken. Ook liggen de volledige besluiten voor u ter

jongeren net dat steuntje in hun

breken! Meld uw klus aan op www.

inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis.

rug. Er zijn diverse lokale klussen

nldoet.nl of doe mee als klusser.”

11

Spreekrecht tijdens commissievergaderingen In een openbare adviserende vergadering van een raadscommissie Ruimte, Samenleving of Planning & Control kunnen burgers inspreken. Dit kan op onderwerpen die op de agenda voorkomen, maar ook op andere onderwerpen. In de volgende situaties kan niet ingesproken worden: - als het mogelijk is tegen een besluit van het college of de gemeenteraad een bezwaarschrift in te dienen; - benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; - indien het mogelijk is over een gedraging een klacht in te dienen; - een ingekomen stuk; - mededelingen van de voorzitter. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten per persoon en maximaal 30 minuten per vergadering. Als er meer dan 6 insprekers zijn, verdeelt de voorzitter naar evenredigheid de spreektijd per inspreker. Inspreken op geagendeerde onderwerpen gebeurt voorafgaand aan het betreffende onderwerp. Inspreken op niet geagendeerde onderwerpen gebeurt na de opening van de vergadering. Aanmelding voor het spreekrecht kan per e-mail (griffie@barendrecht.nl) of telefonisch via telefoonnummer 14 0180 tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering van de commissie bij: de heer C. de Kreek (griffier commissie Planning & Control en commissie Ruimte) en mevrouw A. Mak (griffier Commissie Samenleving).

Colofon Blik op Barendrecht is een uitgave van de gemeente Barendrecht. Eindredactie: gemeente Barendrecht. Eindredactie Nieuws uit de raad en Ruimte voor de raad: griffie gemeente Barendrecht Fotografie: gemeente Barendrecht, Rob Kamminga en Jos Wesdijk Advertentieverkoop: Mahony Media groep, Heerjansdam, (078) 6777879 Advertenties aanleveren maandag middag voor 16.00 uur via; bianca@mahonymediagroep.nl Opmaak en Druk: BAR Uitgeverij BV, Barendrecht Bezoekadressen Gemeentehuis, Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Afvalaanbiedstation Londen 15, 2993 LA Barendrecht Postadres: Postbus 501, 2990 EA Barendrecht Tel: 14 0180 (Servicecentrum) www.barendrecht.nl gemeente@barendrecht.nl Openingstijden Servicecentrum + VVV-agentschap Ma. t/m vr. 9.00 tot 15.00 uur Op afspraak: Ma. en wo. 15.00 tot 20.00 uur Di. en do. 15.00 tot 17.00 uur Het Servicecentrum is elke dag tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar: 14 0180. Afvalaanbiedstation Ma. t/m vr.: 7.30 uur tot 16.00 uur Zaterdag: 8.30 uur tot 15.00 uur


THEBALUX


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 31 januari 2013

Midwinter terrasborrel aan Havenhoofd BARENDRECHT - Zondag 3 februari houden de restaurants Olympiada en De Olijfboom samen een bijzonder en gezellig evenement: een midwinter terrasborrel. De terrassen worden beide verwarmd en deels overdekt. Kussens, een vuurtje en warme dekens maken de wintersfeer compleet. Iedereen is van harte welkom op deze warme winterborrel. Er is glühwein en natuurlijk warme chocolademelk. Gasten worden regelmatig voorzien van gratis lekkere hapjes. De borrel begint om 14 uur en duurt tot 17 uur. Gasten kunnen zelf bepalen wanneer ze aanschuiven op een van de terrassen. Voor wie trek heeft

gekregen van het buiten zitten, bieden beide restaurants een speciaal driegangenmenu aan voor 25 euro. Voor zowel de borrel als het diner dient men vooraf te reserveren. Men mag al een restaurant van voorkeur doorgeven bij de reservering voor het diner, maar mag ook op het terras nog beslissen of het De Olijfboom of Olympiada wordt. Grieks restaurant Olympiada, Havenhoofd 27/29 te Barendrecht, 0180-654960. Restaurant De Olijfboom, Havenhoofd 31 te Barendrecht, 0180-690064. Zie ook www. olympiada.nl en www.deolijfboom.nl.

Gratis vinyasa flow bij de Yogastudio BARENDRECHT - Pablo Montoya geeft zondag 10 februari twee gratis lessen Vinyasa Flow Yoga in de nieuwe Yogastudio aan Middenbaan 105B. De eerste gratis les zal tussen 15 en 16.30 uur plaatsvinden. De tweede gratis les tussen 19 en 20.30 uur. Alleen via telefonisch aanmelden kan men een plaats reserveren. Er is plaats voor tien deelnemers per les. Vinyasa Flow Yoga is een vloeiende en dynamische, actieve vorm van yoga. Het betreft een pittige en met de ademhaling gecoördineerde vloeiende reeks van yogahoudingen, gericht op het strekken en versterken van alle grote spiergroepen. De nadruk wordt gelegd op bewegen vanuit de ‘core’ van het lichaam. Door bewuste en gerichte focus op beweging in coördinatie met de ademhaling ervaart men een ‘flow’ waarin men gedachten los kan laten en meer innerlijke

rust ervaart. Een mooie bijwerking is het ontwikkelen en hanteren van een sterk en energieke gezonde lichaam. Vinyasa Flow Yoga is ook geschikt voor sporters die hun lenigheid en coördinatie willen verbeteren. Er worden ook nieuwe yogalessen aangeboden in Yogastudio Barendrecht: elke dinsdag en donderdag tussen 10.15 en 11.15 uur: Relax Yoga. Elke maandag en donderdag tussen 9 en 10 uur: Power Yoga. Elke maandag tussen 10.15 en 11.15 uur en elke dinsdag tussen 9 en 10 uur: Vinyasa Flow Yoga. Aanmelding voor een gratis proefles bij een van de vaste lessen is ook mogelijk. Ga naar www.montoyoga.nl voor meer details. Meer informatie en aanmeldingen bij Pablo en Ingeborg Montoya via 0180612277, 06-22950381 of 06-21913399. Of per email: info@montoyoga.nl

Dansen in De Elf Ranken BARENDRECHT - Vanaf februari is er de mogelijkheid om te dansen in De Elf Ranken. Iedere donderdagmiddag wordt een half uurtje Zumba Gold gegevens voor de bewoners. Dit onder leiding van Sonja Aarden van sportschool Want to Move. Vanaf donderdag 7 februari kunnen de bewoners iedere donderdag vanaf 13.30 uur Zumba Gold dansen aan Middeldijkerplein 28. Deze les is met name voor de actieve oudere in een rolstoel en voor wie niet lang kan staan. In deze les staat bewegen met de armen en het bovenlichaam centraal, maar vooral plezier hebben is belangrijk. Na deze les voor de bewoners, wordt er een Zumba Gold les gegeven voor iedere bewoner van Barendrecht en omstreken. Van 14.15 tot 15.15 uur Zumba gold, dansen op vrolijke muziek voor de actieve oudere. Aanmelden kan bij Sonja Aarden via 06-45462267 en bij Steven Jugwel via 0180-555500.

Soepel en licht naar de lente BARENDRECHT - Hatha yoga is een methode om je zowel lichamelijk als geestelijk te ontwikkelen. Spierspanning zelf leren loslaten, zodat het lichaam weer soepel, beweeglijk en krachtig wordt. Een wervelkolom die overal makkelijk beweegt, kan energie naar organen en brein doorgeven. Dit kan een grote positieve bijdrage leveren aan kwaliteit van leven. Om dit te ervaren kan men vanaf februari voor yogalessen bij Loes Arends terecht in

de gymzaal van het Dienstencentrum aan Windsingel 166. Lestijden yoga: maandag-, dinsdag- en vrijdagmorgen en maandag- en dinsdagavond. Lestijd lichte ontspanningsoefeningen en meditatie: dinsdag 20.30 uur en vrijdag van 13.30 tot 14.30 uur. Inlichtingen: Yogapraktijk Barendrecht, Loes Arends- van Uffelen, De Keerweer 7 te Barendrecht, 0180-621163, loes.arends@hetnet.nl, www. yogapraktijkbarendrecht. com.

Ellen matcht ondernemers met hun droom BARENDRECHT - Gedurende 2012 heeft Ellen Barendregt uit Barendrecht zich gewijd aan een uniek 365-dagenproject, wat zij begon om persoonlijk meer schrijfervaring op te doen voor het afronden van haar eerste boek. Tijdens haar project benaderde zij 365 naamgenoten en schreef iedere dag een blog over een Ellen die haar inspireerde. Zie hiervoor http:// ellenbarendregt.wordpress. com. Naast de schrijfervaring kreeg Ellen hierdoor een helder beeld van haar andere talenten: organiseren en verbinden. Deze talenten wil zij inzetten in een zakelijk initiatief: ondernemers matchen met hun droom. Daarmee wil zij haar persoonlijke levensmissie vervullen: ‘Altijd iets sprankelends toevoegen aan het leven’. Ellen Barendregt is sinds 2006 zelfstandig ondernemer. Door deze stap is het idee ontstaan voor een volgend zakelijk initiatief, een onderneming voor

verbindingen. Ellen: ,,Tijdens mijn 365-dagenproject heb ik ervaren hoe makkelijk het is om contact te leggen met wildvreemde mensen. Ik merkte hoeveel positieve reacties ik kreeg en hoeveel zakelijke verbindingen er tussen de Ellens zijn gelegd. Als ik dat met 365 Ellens kan, dan kan ik dat vast ook met andere doelgroepen.’’ Uit het 365-dagenproject is een evenement geboren: het EllenEvent. Doel hiervan

is om de Ellens met elkaar kennis te laten maken en te netwerken vanuit het thema ‘Verbinding’. Er meldden zich binnen korte tijd meer dan honderd Ellens aan. Het evenement vindt plaats op zondag 10 februari vanaf 13 uur in het pand van TalentFirst in Amersfoort. Er zijn workshops, gegeven door verschillende Ellens, en er is tijd om te netwerken. Ook zal Ellen Barendregt haar ervaringen over het 365-dagenproject delen. Ellen Barendregt wil tijdens het evenement aandacht geven aan de stichting ‘No Guts No Glory’ van Ellen Gerritsen. Haar stichting zamelt geld in voor mensen met kanker die nog een behandelingsmogelijkheid hebben (vaak in het buitenland), maar die niet door de verzekeraar wordt vergoed. Tijdens het EllenEvent wordt geld ingezameld door de verkoop van t-shirts en armbandjes. Via www. stichtingngng.nl kan ook worden gedoneerd.

Kunst van Licht en Schaduw BARENDRECHT - Tot zondag 1 maart is in bibliotheek Carnisselande (Middeldijkerplein 248) de foto-expositie ‘Kunst van Licht en Schaduw’ te zien. De expositie is georganiseerd door BibliotheekNetwerk ZHZO in samenwerking met stichting Groene Lotus. De foto’s van de Chinese fotograaf Henri Zhang hebben als thema ‘landschap en architectuur in China’. De expositie is gratis toegankelijk tijdens openingsuren. Henry Zhang is fotograaf, grafisch ontwerper en webdesigner. Hij is afgestudeerd aan de China Art Academy en heeft zich gespecialiseerd in bouw en ontwerp van websites, grafisch ontwerpen, interior design en fotografie. Fotografie is voor hem een bijzondere vorm van kunst, waarbij met licht en schaduw een schilderij wordt gemaakt. De foto’s geven een beeld van licht en schaduw in het Chinese landschap en in de Chinese architectuur. Meer informatie over exposities en openingstijden op www.bibliotheeknetwerkzhzo.nl.

Over de streep bij vitaliteitsworkshop BARENDRECHT - Onder het motto ‘start 2013 goed met een persoonlijke vitaliteitsimpuls’, hielden Wellnesselande en Optimaal Talent donderdag 24 januari weer een vitaliteitsworkshop. Het doel van deze avond was om mensen kennis te laten maken met het creëren van een positieve mindset met vitaliteitscoaching. Een van de smaakmakers van de avond was de oefening: “Ga over de streep…” naar het gelijknamige tv-programma. Een spectaculaire en spannende oefening waarbij de deelnemers een gevoel of mening van zichzelf konden onthullen. De reacties van

de circa vijfitg aanwezigen waren zeer positief. In deze praktische workshop werd vooral stil gestaan hoe je van belemmerend denken in een vermogende denkmodus kunt komen. Centraal stond het achtstappenplan van de twee talentcirkels. Er wordt geleerd hoe je kunt omschakelen van een vicieuze naar een virtuose cirkel, waarin je je talentpotentieel kunt aanspreken en het beste uit jezelf kunt halen. De aanpak is gebaseerd op vooraanstaande wetenschappelijke en populaire stromingen, zoals NLP en de Positieve Psychologie. De trainers/talentcoaches

Viktor en Stephen Steijger verzorgden de workshop. Ze zijn oprichters van Optimaal Talent BV, een bureau voor organisatie- en talentontwikkeling. Meer informatie op www.optimaal-talent.nl/ maakwerkvanjetalent. Sporten ontspanningscentrum Wellnesselande wil voor haar leden meer zijn dan alleen een sportcentrum. Wellnesselande is een inspirerende ontmoetingsplaats waar je kunt inspannen en ontspannen. Gelet op het succes is het voornemen van Wellnesselande en Optimaal Talent om deze Vitaliteitsworkshop jaarlijks terug te laten komen.

25

Zangdienst in Carnisse Haven BARENDRECHT - Zondag 3 februari is er een zangdienst in Carnisse Haven aan Noordersingel 30. De dienst begint om 17 uur. Voorganger is de heer Co Elshout uit Rotterdam. Het thema van de dienst is ‘De Opdracht van de Heer’. Op de veertigste dag na de eerste kerstdag (2 februari) wordt vanouds in de kerk alles rond de Kerstviering afgesloten. Nu gaat men op in de richting van Pasen. Met woord, muziek en gebed wordt in deze dienst die overgang gemarkeerd. Medewerking wordt verleend door vocaal ensemble Chantibelle uit Zwijndrecht onder leiding van Ilona Vooijs-de Kievit. Het orgel wordt bespeeld door Edwin Vooijs.

Gevonden: autosleutel merk Daihatsu Op 23 januari jl. heb ik een autosleutel gevonden van het merk Daihatsu. De sleutel lag naast een parkeervak op de Reling in Barendrecht Carnisselande, ter hoogte van de bibliotheek. De sleutel heeft een sleutelhanger (wit met rode letters) van MSTFD hypotheken en verzekeringen. De eigenaar van deze autosleutel kan contact opnemen via 06-46200603. Karin Vink

Stijldansen bij Jacques Dance Passion BARENDRECHT - Zaterdag 2 februari is er in dansschool Jacques Dance Passion aan Middeldijk 56 te Barendrecht een stijldansavond. Men krijgt een aantal gratis hapjes en kan ontspannen genieten van dansmuziek. Iedereen die van stijldansen houdt of zin heeft in een avondje uit, is van harte welkom. De zaal gaat open om 20 uur. Rond middernacht draait Jacques de laatste quickstep. Uiteraard worden verzoeknummers en/ of dansjes door Jacques ingewilligd. Toegangsprijs zes euro per persoon (inclusief een aantal hapjes). Inmiddels is de dansschool gestart met een nieuw dansseizoen. Op maandagavond zijn nog enkele plaatsen vrij. Hierover is de nodige informatie te lezen op de vernieuwde website www.jacquesdancepassion.nl. Bellen kan naar 0180-613207.

Teken- en schildercursus BARENDRECHT - Vanaf dinsdag 5 februari kan men weer meedoen met een tekenen schildercursus in Laurens De Elf Ranken. De cursus wordt gegeven tussen 10 en 12 uur en staat onder leiding van docente Hellen de Cloe. Voor inschrijvingen of meer informatie kan men contact opnemen met S. Jugwels via 06-33896949.


met statief,waar U heerlijk onder kunt bruinen, kleur wit en in goede staat. Lengte 1.90 cm. Prijs RommelEuro. in uw Mail tuin/boom 250,00 adres weghalen/Snoeien/ r.poot2@chello.nl. Tel 06schutting plaatsen? 13033546 Tuin het hele jaar Bijhouden?

A D V O C AT E N & M E D I AT O R S

AMOTEX TAXI RIDDERKERK - Vast tarief per rit binnen Ridderkerk - Speciaal tarief naar ziekenhuis - Vervoer naar en van luchthavens - Korting bij retourboekingen - U kunt in de taxi pinnen

Klein Hoveniersbedrijfje

Te koop: doe hetWitte voor u. baby/ Vakbekwaam - betrouwbaar kleuterkamer van Ikea. en vaste eerlijke prijs worLedikant(kan versteld Vrijbl.inl.Theo 0108851617 den enof de voorkant kan 0615575890 eraf) met matras. Commode (kan kast van gemaakt worden) met opstand. Hoge hang/leg kast met een wasautomaat la eronder. Foto’s op televisie - kabel aanvraag op Tel: nr. 0180627090 260 droger Vraagprijs - koelkast euro. Tel: 0180-627090

ECHTSCHEIDING • VERMOGENSDELING • A L I M E N TAT I E • GEZAG & OMGANG • M E D I AT I O N • ERFRECHT

Verbeeten • Jager • Kouters

W W W. V J K A D V O C AT E N . N L

Mr. Else Verbeeten Mr. Désirée Jager - van den Berg Mr. Wilma Kouters Nieuwe Haven 44 3311 AR Dordrecht T (078) 611 71 00 F (078) 611 71 09 E info@vjkadvocaten.nl

TEL.: 0180-468724 / 06-23910654

AMOTEX Transport- & Koerierservice

REPARATIE

- Transport tot 1.500 kg. netto lading - Opslag van goederen en materialen - Nachtdistributie

TEL.: 0180-437906 / 06-23910654

Te koop aangeboden: Professional Titanium Straigh0180 - 612881 tener/Curler van Balmain BARENDRECHT Hair. Complete backstage set. Splinternieuw in doos. tfn. 0649926459 VERLOREN: in de omgeving van Valeriaan, Morgenster of Marjoleinlaan. 1 gehoorapparaat, een nieuwe kost meer dan € 1200. GRAAG een telefoontje naar: 613682 óf 0622332946

Al meer dan 15 jaar ervaring in: familierecht, strafrecht, arbeidsrecht en andere rechtsgebieden. Ter versterking van ons team zoeken wij een

Boerderijwinkel

Dorpzicht

Deze week in de aanbieding!

Barendrechtse Binten 5 kg voor € 1,99

Mineola’s

Wie lijkt het leuk om ons team te versterken wij vragen een herenkapper/kapster.

(part-time)

Voor de woensdag, donderdag en vrijdag (o.b.v. een contract voor bepaalde tijd voor de duur van 6 maanden) Zoek je een uitdagende baan in een leuk team:

SOLLICITEER DAN NU!!

Solicitaties richten aan Haarmode Meijer. Amerstraat 18 - 2987 CA Ridderkerk Telefoonnummer: 0180-411830 E-mail: h.meijer507@chello.nl

5 voor € 1,49

SECRETARESSE

HAARMODE MEIJER

Sollicitatiebrieven kunnen vóór 1 maart 2013 gericht worden aan: Vermaat & De Boom Advocaten, t.a.v. Diana Hameete, Postbus 71, 2990 AB Barendrecht

Wist u dat … • • • • • •

u bij ons biologische groentepakketten kunt afhalen? u bij ons biologische sappen kunt krijgen? al onze andere sappen ook puur natuur zijn? wij vanaf vandaag met stempelkaarten gaan werken? wij daarvoor leuke acties hebben? deze aanbiedingen tot en met maandag 4 februari geldig zijn?

Dorpsstraat 177 Barendrecht 0180-616133 Boerderijwinkeldorpzicht.nl In verband met de aanhoudende groei van onze onderneming zijn wij op zoek naar een InInverband de groei van onderneming zijn wijop opzoek zoek naareen een verbandmet met deaanhoudende aanhoudende groei van onze onderneming wij enthousiaste medewerker die onze verkoopafdeling wil komenzijn versterken als naar enthousiaste wil komen komen versterken versterkenals als enthousiastemedewerker medewerkerdie die onze onze verkoopafdeling verkoopafdeling wil

Oosters specialiteiten en wok restaurant

LOTUS CORNER

Speciaal aanbiedingsmenu Februari 2013

Menu A:

Voor 3 à 4 personen

€ 20,95

Menu B:

Voor 3 à 4 personen

€ 20,95

• Mini loempia’s (8 stuks)

• Mini loempia’s (8 stuks)

• Kipfilet met zwarte bonensaus

• Tjap Tjoy met kipfilet

• Babi pangang

• Babi pangang

• Foe Yong Hai

• Chew Yin Kai (kruidig gebakken

Incl. 2 bakken nasi, bami of rijst

Incl. 2 bakken nasi, bami of rijst

kipfilet met peper en zout)

Bestel nu ook online via: www.lotuscorner.nl Voor informatie en reserveringen, 0180-618298

Winkelcentrum ”Paddewei” • Paddeweg 29-33 • 2992 CK Barendrecht Telefoon 0180 - 618298 • Fax 0180 - 618912 • www.lotuscorner.nl

Medewerker verkoop binnendienst M/V Medewerker binnendienst M/V Medewerker verkoop binnendienst M/V 40 uur per week 40uur uurper perweek week 40

De functie Defunctie functie De

Je bent verantwoordelijk voor de verwerking bentverantwoordelijk verantwoordelijkvoor voor de de verwerking verwerking JeJebent van allerhande zaken zoals verkooporders, vanallerhande allerhandezaken zakenzoals zoalsverkooporders, verkooporders, van inkooporders, werkorders, binnenkomende inkooporders,werkorders, werkorders,binnenkomende binnenkomende inkooporders, machines en facturatie. Je maakt afspraken machinesen enfacturatie. facturatie.Je Jemaakt maakt afspraken afspraken machines met dedetechnische dienst aangaande het met technische dienst aangaande het met de technische dienst aangaande het klaarmaken van de machines. Je ondersteunt de klaarmaken van de machines. Je ondersteunt de klaarmaken van de machines. Je ondersteunt de vertegenwoordigers en je hebt dagelijks contact vertegenwoordigers en je hebt dagelijks contact vertegenwoordigers en je hebt dagelijks contact met metonze onzeinternationale internationaleklanten klantenen enleveranciers. leveranciers. met onze internationale klanten en leveranciers. Het Hetisiseen eenafwisselende afwisselendefunctie functiedie dienauwkeurigheid nauwkeurigheid Het is een afwisselende functie die nauwkeurigheid vereist vereistenende denodige nodigeverantwoordelijkheid verantwoordelijkheid met met zich zich vereist en de nodige verantwoordelijkheid met zich meebrengt. meebrengt. meebrengt. Wijbieden biedeneen eenplezierige plezierigeen enuitdagende uitdagende baan baan !!!Wij Wij bieden een en uitdagende baan in uniek en groeiend met ineen een uniek enplezierige groeiendbedrijf bedrijf met daarbij daarbij inmarktconforme een uniek en groeiend bedrijf met daarbij marktconforme arbeidsvoorwaarden en arbeidsvoorwaarden en

marktconforme arbeidsvoorwaarden en primasecundaire secundaire voorwaarden. prima voorwaarden. prima secundaire voorwaarden.

Wat verwachten we van jou? Wat Wat verwachten verwachtenwe wevan vanjou? jou? Voor een goed functioneren achten wij Voor Voor een een goed goedfunctioneren functionerenachten achtenwij wij noodzakelijk: noodzakelijk: noodzakelijk:

Opleiding op MBO-niveau; Opleiding Opleidingop opMBO-niveau; MBO-niveau; Commercieelaangelegd; aangelegd; Commercieel Commercieel aangelegd; Affiniteit met techniek, is belangrijk; Affiniteit Affiniteitmet mettechniek, techniek,isisbelangrijk; belangrijk; Goede kennis van de Nederlandse, Engelse Goede kennis van de Nederlandse, Engelse Goede kennis van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift; en Duitse taal in woord en geschrift; en Duitse taal in woord en geschrift; > Kennis Kennis van van geautomatiseerde geautomatiseerdesystemen, systemen, > > Kennis van geautomatiseerde systemen, Navision is een pre; Navision is een pre; Navision is een pre; > Uitstekende Uitstekende communicatieve communicatieveen ensociale sociale > > Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden; vaardigheden; vaardigheden; Zelfstandig kunnen kunnenwerken werkeninineen eenklein kleinteam; team; > Zelfstandig > Zelfstandig kunnen werken in een klein team; Probleemoplossendkunnen kunnendenken; denken; > Probleemoplossend > Probleemoplossend kunnen denken; Een klantgerichte klantgerichteopstelling; opstelling; > Een > Een klantgerichte opstelling; > Stressbestendig; Stressbestendig; > Stressbestendig; > Woonachtig Woonachtig in inde deregio regioRotterdam/Ridderkerk. Rotterdam/Ridderkerk. > Woonachtig in de regio Rotterdam/Ridderkerk. > >> > > > > > > > > >

Informatie Informatie Informatie

Hebjejeinteresse interesseen endenk denkjejede dejuiste juiste persoon persoon te te zijn, zijn, stuur stuur ons Heb ons dan dan jouw jouwsollicitatiebrief sollicitatiebriefen enCV CV Heb je interesse enHDW denk je de juisteBV, persoon te zijn, stuur ons dan jouw sollicitatiebrief en CV voorzien vanfoto. foto. HDWNederland Nederland BV, Postbus 4002, 2980GA Ridderkerk t.a.v. ofof voorzien van Postbus 4002, 2980GA Ridderkerk t.a.v.Remko RemkoJonkergouw Jonkergouw voorzien van foto. HDW Nederland BV, Postbus 4002, 2980GA Ridderkerk t.a.v. Remko Jonkergouw of r.jonkergouw@hdwnl.com r.jonkergouw@hdwnl.com r.jonkergouw@hdwnl.com Acquisitienaar naaraanleiding aanleidingvan vandeze dezeadvertentie advertentie wordt wordt niet niet op op prijs Acquisitie prijs gesteld. gesteld. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

HDWNederland NederlandBV BVisisalalmeer meer dan dan 30 30 jaar jaar een een begrip begrip als HDW als het het gaat gaat omdede verkoopen en service vanhoogwerkers hoogwerkers en verreikers. Vanuit HDW Nederland BV is al van meer dan 30 jaaren een begrip als het onze gaat om verkoop service verreikers. Vanuit onze modern uitgeruste vestiging in Ridderkerk bieden wij een full service om de verkoop en service van en verreikers. onze modern uitgeruste vestiging inhoogwerkers Ridderkerk bieden wij een Vanuit full service pakket:uitgeruste advies, onderhoud, en bieden uiteraard de verkoop van modern vestiging keuringen inkeuringen Ridderkerk wijde een full service pakket: advies, onderhoud, en uiteraard verkoop van materieel van internationaal gerenommeerde fabrikanten. pakket: advies, onderhoud, keuringen en uiteraard de verkoop van materieel van internationaal gerenommeerde fabrikanten. materieel van internationaal gerenommeerde fabrikanten.


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 31 januari 2013

Geslaagden Harmonie gehuldigd BARENDRECHT - Vrijdag 25 januari heeft Maria Prooi, leerlingencoach van Harmonievereniging Barendrecht, de leden die op 18 en 19 januari theorie-examen hebben gedaan gehuldigd. De uitreiking van de certificaten vond plaats in gebouw Het Trefpunt tijdens de repetitie van het Jeugdorkest. De geslaagden voor het HAFA A theorie-examen zijn: Marleen Verschoor, Bart van der Kooij, Fabian Bakker, Arthur Boon, Kylian Drost en Casper Bekkers. De geslaagden voor het HAFA B theorie-examen zijn: Anita Blom, Lennart Nijssen, Robin Visker, Mark

Hannah, Irene de Kok, Rens de Kok, Anne-Marije Bakker en Rik Louman . En voor HAFA C: Willeke Smit. Na de voorjaarsvakantie beginnen weer lessen op alle instrumenten uit de harmoniebezetting voor beginners, met direct daaraan gekoppeld een samenspelgroep. Hierin wordt gebruik gemaakt van de methode Essential Elements, waarin de leerlingencoaches zich hebben geschoold voor de Blazersklas. Ook zijn bij alle andere orkesten leden welkom (volwassenen en jeugd) die al een instrument uit de harmoniebezetting bespelen.

Jongeren tussen dertien en twintig jaar met minimaal Hafa B niveau zijn op alle instrumenten van harte welkom bij het Jongerenorkest B’tween. Dit orkest staat onder leiding van Michiel de Boer en repeteert op dinsdag van 17.50 tot 18.50 uur in het Trefpunt, Dr. Kuyperstraat 4. Wie belangstelling heeft voor de vereniging of een instrument wil leren bespelen, kan contact opnemen via secretaris@harmoniebarendrecht.nl. Vermeld naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer. Kijk voor foto’s en informatie op www.harmoniebarendrecht.nl.

ViZi start nieuwe jaar in Hotel New York BARENDRECHT - Sinds de oprichting van Netwerk ViZi in november 2009, is het netwerk voor ondernemende vrouwen uit Rhoon, Poortugaal en Barendrecht explosief gegroeid. De ledenteller staat inmiddels op ruim honderd. Vorig jaar introduceerde Netwerk ViZi een nieuw introducébeleid dat ook haar vruchten afwerpt. Introducés kunnen samen met een bestaand ViZi-lid gratis een bijeenkomt bijwonen. Iedere keer weer trakteert Netwerk ViZi haar leden op interessante, leerzame en inspirerende netwerkbijeenkomsten. Een goed voorbeeld is de laatste bijeenkomst van 2012. ViZi sloot op 29 november het jaar op een bijzondere manier af. Zo werden de leden dit keer welkom geheten op Rotterdam The Hague Airport. Een locatie die al lange tijd op het verlanglijstje van het ViZi-bestuur stond. Ook de leden waren enthousiast gezien de hoge opkomst van zo’n 65 procent. Tijdens deze avond moesten de aanwezige leden werkelijk inchecken; ze kregen een rondleiding over het hele vliegveld. Via een shuttlebus werden de leden over de verlichte start- en landingsbaan gereden. Maar er stond nog

meer op het programma. ViZilid Laura Bellai presenteerde haar nieuwe boek ‘Rokkie, is de succesvolle zakenvrouw Rocky in een rokkie?’. Er was natuurlijk ook volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en te netwerken. Tijdens deze laatste bijeenkomst heeft ViZi haar nieuwe promotiefilm opgenomen. Deze film geeft in een paar minuten weer waar ViZi voor staat: een professioneel zakelijk netwerken voor ondernemende vrouwen uit de regio. In de film wordt duidelijk dat Netwerk ViZi aan de basis staat van veel succesvolle samenwerkingsverbanden. Deze nieuwe promofilm is te vinden op www. netwerkvizi.nl en op YouTube. Inmiddels is het nieuwe jaar begonnen, wat betekent dat Netwerk ViZi binnenkort haar eerste bijeenkomst van 2013 houdt. Op 29 januari worden de leden ontvangen in Hotel New York. Tijdens deze avond zal de nieuwe promofilm worden getoond en maakt het bestuur haar plannen voor 2013 bekend. Wie deze avond wil bijwonen, kan zich aanmelden via www.netwerkvizi.nl. De enige voorwaarde hierbij is dat je voldoet aan de doelgroep.

27

Collecte Hersenstichting BARENDRECHT – Van maandag 4 tot maandag 11 februari wordt de collecte van de Hersenstichting gehouden. De Hersenstichting zet zich in voor ruim 4 miljoen mensen met hersenaandoeningen. Met de collectie wordt zoveel mogelijk geld opgehaald om deze mensen te helpen. Meer informatie over de Hersenstichting is te vinden op www. hersenstichting.nl.

Schaatspret op De Rank HEERJANSDAM - Vrijdag 25 januari waren de kinderen van groep 5 tot en met 8 van PCB De Rank niet in de klas te vinden, maar op de ijsbaan van Heerjansdam. Het was een heerlijke baan om te schaatsen. De kinderen konden er nog net van genieten, aangezien de dooi eraan kwam. Ouders en leerkrachten waren ook op het ijs te vinden. De kinderen hadden een geweldige middag met tussendoor een beker warme chocolademelk met wat lekkers. Hierbij willen de school de vrijwilligers van de ijsclub van Heerjansdam heel erg bedanken voor deze leuke middag.

Supervlaai viert vijfjarig jubileum De geslaagden. Op de foto ontbreken Anne-Marije Bakker, Rik Louman, Bart van der Kooij, Fabian Bakker, Kylian Drost en Casper Bekkers.

Van de Wereldwinkel De Wereldwinkel in Barendrecht viert haar 40 jarig jubileum, en daarom hebben we gedurende 6 maanden iedere maand een leuke actie. Vanaf 1 februari a.s. staat er een boodschappen pakket in de winkel, en mag u raden wat dat pakket kost. U mag gratis raden, want wie jarig is trakteert! Aan het einde van de maand wordt de winnaar bekend gemaakt. Wij hopen dat u in grote getale een kijkje in de winkel komt nemen, u kunt dan gratis meedoen met het raad spel. Wij zouden het leuk vinden u te ontmoeten in de Wereldwinkel, Middenbaan 107.

Goed weekend judoka’s Gosh BARENDRECHT - Het weekend begon goed voor de judoka’s van Gosh. In de Hellevoetsluise sporthal De Eendracht werden Larissa van Krevel (15) en Isabelle van Biezen (17) kampioen van Zuid-Holland en gaan naar het NK -21 jaar om Gosh te vertegenwoordigen. De volgende dag waren er in Bodegraven eerste plaatsen voor drie Barendrechter: Robbin Olij, Esmee van Schaardenburg en Ilse van Schaardenburg. Voor Sanne Ooms uit Barendrecht was er een derde plaats. De coaches van Gosh judo waren tevreden door het goede judo van de judoka’s.

Uitreiking jaarlijkse RE/ MAX awards BARENDRECHT - Chris Turk van RE/MAX Makelaarsgilde te Leiden is er het afgelopen jaar in geslaagd om de titel ‘Makelaar van het Jaar’ te verwerven. Deze titel komt toe aan de makelaar die binnen het netwerk, naast het verkoop- en/of verhuursucces van woningen, een voortreffelijke kwaliteit van service aan zijn klanten en collegamakelaars heeft verleend. De uitreiking van de award ‘Makelaar van het Jaar’ vond afgelopen weekend plaats tijdens de RE/MAX Awarduitreiking. Een feestelijke avond waarbij alle RE/MAX makelaars die zich in 2012 op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt, onderscheiden werden. De makelaars Jan-Jaap de

Vin en Jan-Hein Schilderman (beide RE/MAX Makelaarsgroep te Barendrecht) zijn toegetreden tot de Hall of Fame voor hun totale verdienste tijdens hun RE/MAXcarrière. Samen met Marco Bos, ook van het kantoor in Barendrecht, eindigden de heren in de top 5 van Nederland. RE/MAX is wereldwijd marktleider in onroerend goed. Franchisenemers van RE/MAX zijn zelfstandige ondernemers die een makelaarskantoor leiden. De binnen zo’n kantoor, eveneens zelfstandig functionerende, makelaars kunnen gebruik maken van de kantoorfaciliteiten, pr en marketingmiddelen en het wereldwijde netwerk van RE/MAX, om zich te profileren als full-service makelaars.

Exxact FM bij open dag Calvijn BARENDRECHT - Calvijn Groene Hart is de trotse eigenaar van een nieuw gebouw. Calvijn Groene Hart opent op donderdag 7 februari haar deuren voor ouders van leerlingen, omwonenden en andere belangstellenden. Iedereen die het gebouw van binnen wil zien, is van harte welkom van 16 tot 20 uur. De reguliere open dag voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders zal plaatsvinden op vrijdag 8 februari van 15 tot 20 uur.

ExxactFM is er live vrijdag 8 februari bij en zal vanaf 15 uur live uitzenden vanuit Calvijn Groene Hart. Tijdens deze speciale uitzending gaat men in gesprek met diverse mensen en partijen die nauw betrokken zijn geweest bij de realisatie van het nieuwe opleidingscentrum. De uitzending is te volgen via ExxactFM, te beluisteren via 106.4FM in de ether, 105.9 op de Barendrechtse kabel en via www.exxactfm.nl.

Door Anoushka Lakerveld BARENDRECHT - Dat de tijd snel is gegaan, beseft Jan Lakerveld maar al te goed. Het voelt voor hem nog steeds als gisteren dat hij samen met zijn zus Petra Troost-Lakerveld de Supervlaai aan de Middenbaan overnam. Toch zijn Jan en Petra op vrijdag 1 februari precies vijf jaar de eigenaren van de ambachtelijke vlaaienwinkel. Iets waar ze van te voren niet van durfden te dromen. Het ondernemerschap van de broer en zus begon met een droom. Beiden wilden ze een leuk winkeltje beginnen dat vooral gezelligheid uit moest stralen. Jan had een eigen kinderspeelparadijs, maar wilde eigenlijk wat anders gaan doen. Ook Petra wilde graag een andere baan, want in de ouderenzorg was te veel veranderd.

ning en sindsdien vliegen de verse vlaaien dagelijks over de toonbank. Hoewel het in het begin vrij goed ging met Supervlaai, is er ook een minder goede tijd geweest voor Jan en Petra. In november 2008 overleed onverwachts de man van Petra na een kort ziekbed van drie maanden. Zeker in die periode twijfelde Petra over het bedrijf en werd het werken extra zwaar. Door de steun van de familie en de wilskracht van Petra bleef ze volhouden. Achteraf is Petra blij dat ze nog steeds trotse eigenaar is van ‘het gezellige ambachtelijke winkeltje’. Samen met Jan werkt ze dan ook keihard om het winkeltje

naar een nog hoger niveau te tillen, ook al is dat soms nog erg moeilijk. De vaste klantenkring is bij Supervlaai heel belangrijk en daar besteden ze dan ook extra aandacht aan. Daarnaast is het assortiment steeds uitgebreider geworden. Naast vlaaien zijn er nu bonbons, slagroomtaarten en zelfs stapeltaarten van marsepein te bestellen. Het vijfjarig jubileum is afgelopen week uitgebreid gevierd samen met de klanten. Jan en Petra zelf gaan niet heel veel bijzonders meer doen op de dag zelf. ,,We hopen in ieder geval veel vlaaien te verkopen op 1 februari. En misschien pik ik zelf ook nog wel een puntje mee’’, aldus Jan.

Even dachten ze beide dat een eigen bedrijf niet zou gaan lukken. Maar toen de ideale kans zich voordeed en Supervlaai wegens gezondheidsredenen verkocht zou worden, twijfelden ze geen moment. De hele familie werkte mee om Supervlaai nog gezelliger en sfeervoller te maken. Op 1 februari was de grote herope-

Hart voor Barendrecht BARENDRECHT - Op woensdag 6 februari besteedt het ExxactFM radioprogramma aandacht aan de Zangavond van Woord en Daad, welke op zaterdag 9 februari gehouden wordt in de Christelijk Gereformeerde Eben Haezer kerk en aan de lezing over de Messiah van Händel, welke op dinsdag 12 februari gehouden wordt in de Ontmoeting bij de Dorpskerk. Aan het begin van het programma wordt de activiteitenagenda doorgenomen en aan het eind van het programma volgt een verhaal, voorgelezen door ds. C. Romkes. Het radioprogramma Hart voor Barendrecht is iedere woensdag te beluisteren van 19.00 tot 20.00 uur bij ExxactFM. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel en via internet op www.exxactfm.nl. Voor meer informatie over Hart voor Barendrecht, het nabeluisteren van een uitzending of de activiteitenagenda zie: www.hartvoorbarendrecht.nl


Mandenmakerstraat 17 b, 2984 AS Ridderkerk • Tel: 0180 - 48 77 88

www.kilinclar.nl

www.ka-base.nl

ridderkerk@kilinclar.nl

ENEN WIJ OP 2eFEBRUARI ORPID DERKERK ! ONS 11 FILIA AL IN 20.00 uur.

Iedereen is wel

en kom tussen 13.00

100 m2 showroom!

2 1000 m magazijn!

Groot assortiment m de scherpste prijzenet ! Kilinclar werkt in uw voordeel

Kom en geniet van onze gastvrijheid met volop eten en drinken bij de opening Voor elke bezoeker een aardigheidje!

Uw valentijnsgroet gratis in De Schakel Wij bieden u de mogelijkheid op donderdag 14 februari uw valentijnsgroet gratis in De Schakel te plaatsen. Ga naar de valentijnsactie op onze site www.deschakelbarendrecht.nl en laat een bericht met eventueel een foto achter. Zorgen wij dat uw bericht op een leuke manier in de krant komt! We behouden ons het recht voor, om zonder opgave van reden, tektsten te weigeren.

Vind snel een baan bij jou in de regio Zoek je een nieuwe, uitdagende baan dicht bij huis? Kijk dan eens op de nieuwste vacaturebank van Nederland. Op BarUitgeverijVacatures.nl vind je een overzicht van actuele vacatures bij jouw in de regio.

BarUitgeverijVacatures.nl

De Top Vacaturebank voor de regio • Snel vacatures zoeken • Direct solliciteren • Vacatures dicht bij huis maar ook landelijk

Assemblage medewerker ( m/v ) HETS bv is actief in de markten Data, Telecom en Energie. Een team van 25 fijne collega’s vormen een flexibel en concurrerend geheel voor onze relaties. Ontwikkeling, productie, assemblage en installatie worden door ons volgens klantspecificatie uitgevoerd. Op onze afdeling Assemblage, zijn wij per direct op zoek naar meerdere:

In samenwerking met:

TopVacaturebank.nl

Assemblage medewerkers ( m/v ) ( 38 uur per week en/of part-time )

Werkzaamheden Tijdens je werkdag hou jij je voornamelijk bezig met eenvoudige assemblage- en montagewerkzaamheden. Een voorbeeld is het samenstellen van kabelassemblages. Je ontvangt hiervoor opdrachten, welke kunnen bestaan uit stuklijsten, tekeningen en bedradingschema’s, eventueel aangevuld met mondelinge toelichting. Dit vereist een goede concentratie en een bepaalde mate van snel handelen. Onze klant verlangd productieaantallen, welke we iedere dag samen met collega’s moeten produceren. Uw profiel: • U heeft een gezond werk- en denkniveau • U kunt na de inwerkperiode zelfstandig eenvoudige productietekeningen lezen • U werkt graag in teamverband • U werkt gestructureerd en ordelijk • U kunt effectief werken onder tijdsdruk • Opleiding en ervaring gewenst, doch niet noodzakelijk, wel een prima en gemotiveerde inzet Wij bieden: • Een leuke baan in een sterk groeiend bedrijf • Arbeidsvoorwaarden en beloning conform CAO Metaal en Techniek Geïnteresseerd? Stuur dan uw sollicitatie met CV bij voorkeur per E-mail, binnen 2 weken aan: Melvin de Vries ( melvin@hets.nl ). HETS bv, Ebweg 62-64, 2991 LT Barendrecht. Voor functie-inhoudelijke vragen kunt u bellen naar tel. nr. 085-4891543 ( direct nummer Melvin ) Meer informatie over HETS bv kunt u vinden op www.hets.nl.

Mooi werk in Waerthove

Bouw mee aan kleinschalige zorg Rivas bouwt aan de zorg: letterlijk en figuurlijk. Dat doen we onder andere met de nieuwbouw en renovatie van verpleeghuis Waerthove in Sliedrecht. Dit voorjaar wordt het eerste complex opgeleverd met groepswoningen voor psychogeriatrie. Voor het ‘nieuwe’ Waerthove zijn we op zoek naar creatieve pioniers die samen met collega’s bouwen aan de zorg:

Verzorgende IG in de functie van Zorgverlener

24 tot 36 uur per week - vacaturenummer 13.005

Als zorgverlener bied je zorg volgens de principes van kleinschalige zorg. Je stelt de wensen, behoeften, leefstijl en gewoonten van bewoners centraal. Dat is bij Rivas het uitgangspunt. Wil je meer weten over deze functie, kijk dan op onze website www.werkenbijrivas.nl of neem contact op met teamleiders Addy Louter via (0184) 43 21 53 of Jacoline Koster via (0184) 43 21 63. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie/online solliciteren: www.werkenbijrivas.nl


De Schakel Donderdag 31 januari 2013

Zaterdag weer topklassevoetbal BARENDRECHT - Barendrecht hoopt zaterdag weer de competitie in de topklasse te kunnen hervatten. De roodwitten spelen thuis op De Bongerd tegen SC Genemuiden, aanvang 15.00 uur. De ploeg van trainer Jack van den Berg zou afgelopen zaterdag oefenen tegen de Feyenoord-amateurs, maar door dat duel ging op het laatste moment een streep vanwege

plotselinge sneeuwval. Genemuiden, nummer een-nalaatst in de topklasse, kwam deze week wel in actie. De ploeg uit Overijssel plaatste zich voor de achtste finale van de districtsbeker in Noord door WKE na strafschoppen te kloppen. Eerder dit seizoen won Barendrecht met 2-1 bij Genemuiden. Er zijn nieuwe data voor eerder afgelaste wedstrijden:

SP

RT Inschrijving open wintertoernooi gestart

Scheveningen-Barendrecht (9 februari) en BarendrechtKozakken Boys (23 februari). Tussendoor spelen de roodwitten uit bij DETO. Nog wat transfernieuws. Daniel Esajas en Maurice Langstraat spelen ook volgend jaar bij Barendrecht. Zij scharen zich in een lange rij spelers die hebben laten weten op De Bongerd te blijven.

Vitesse D1 in bekerfinale

BARENDRECHT - Van zaterdag 2 tot en met zondag maart vindt voor de achtste keer het open wintertoernooi van TV Smitshoek plaats op het sportpark te Smitshoek. Mee kan meedoen met de Dubbel, sterkte 5, 6, 7 en 8. Ook in deze editie staat het sportieve voorop en niet te vergeten de sfeer en aankleding van dit toernooi. Het toernooi heeft tot in de verre omgeving naam gemaakt, deels door de strakke leiding van de wedstrijdleiding onder aanvoering van Ankie Zwaal, maar ook door de ambiance op culinair gebied en op sfeergebied. Alle deelnemers en toeschouwers worden de

gehele week in de watten gelegd met hapjes, drankjes en het enthousiaste spel van deelnemers. Inschrijven kan via www.tvsmitshoek.nl. Dat kan tot eind februari. De organisatie raadt aan snel in te schrijven omdat de animo in sommige sterktes zeer groot is. Voor vragen over dit toernooi kan men terecht bij Ankie Zwaal via a.zwaal7@upcmail.nl. Iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te doen of om langs te komen om te kijken. Men kan zich culinair laten verwennen door chefkok Astrid van Amersfoort en haar keukenbrigade. Zij presenteert een driegangenmenu voor een redelijke prijs.

Prijzen voor Energie Running Team

Een feestvierend D!: naar de finale. BARENDRECHT - Dinsdagavond bereikte Vitesse D1 voor het eerst in haar bestaan de finale van de Rijnmond Korfbal Cup! Na een meer bloedstollende dan hoogwaardige halve finale rekende Vitesse af met het sterke Sporting Delta D1. Vitesse D1 mag met recht een cupfighter genoemd worden. In de eerste ronde werd PKC D1 al verpulverd, waarna de competitie echter erg stroef verliep. Gelukkig steeg Vitesse in de beker dan weer boven zichzelf uit, waardoor dinsdag de halve finale op de rol stond. In eigen huis nog wel, want Vitesse was gastvrouw in De Riederpoort. Voor een goed gevuld huis en met zicht op de cup met inderdaad nogal grote oren stond met name de thuisploeg stijf van de zenuwen. Wethouder van sport Stephanie ter Borg nam de eerste wedstrijdbal, maar zag Vitesse niet sterk beginnen. In de eerste 10 minuten lukte zo goed als niets. Het was dat Sporting Delta het vizier niet

Voetbalclinic bij BVV BARENDRECHT - Lucas Woudenberg zal zondag 10 februari als gasttrainer aanwezig zijn bij de gratis voetbalclinic bij BVV Barendrecht. Lucas heeft net een contract getekend als speler van de Aselectie van Feyenoord. In samenwerking met BVV verzorgt Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek deze clinic voor alle pupillen uit de regio van Barendrecht, spelend bij Barendrecht of een vereniging uit de buurt. Inschrijven voor deze clinic kan via www.decompletetechniek.nl.

Foto Vitesse

op scherp had staan, anders was de pot na een kwart wedstrijd al in het slot gegooid. De gasten weigerden te profiteren van de ene na de andere plaatsfout van de Barendrechtse beloften. Na 10 minuten was het nog 0-0 (!), een ongekende stand. Sporting Delta opende uiteindelijk terecht de score en Vitesse hing aan een flinterdun draadje. Dat het niet brak, kwam deels ook door enorm veel geluk, maar ja, ook dat moet je in bekerduels gewoon afdwingen. Na de bevrijdende 1-1 liep de thuisploeg bij rust uit naar 3-1, maar het zei helemaal niets. Ook Sporting Delta haalde haar normale niveau niet. Natuurlijk, de entourage was anders en de belangen groot, maar kwalitatief was het onder de maat. Vitesse streed wel voor elke meter en dat was nodig ook, want Sporting Delta zette er na de 3-2 flink druk op. Na 4-2 en 5-3 was er nog 10 minuten te gaan en wachtte heel Barendrecht op de bevrijdende 6-3. Die kwam

er en toen het vlak voor tijd zelfs 7-3 werd, kon Vitesse feestvieren. De finale was bereikt en een staande ovatie daalde als een warme deken over het team en coaches Robert en Niels heen. Op dinsdag 19 februari a.s. wacht het sterke KCC D1, dat DeetosSnel D1 met 18-10 geen enkele schijn van kans gaf. Plaats van handeling voor de finale is de DeetosSnel hal in Dordrecht en de wedstrijd begint om 19.00 uur. Na deze spannende pot streden Nieuwerkerk 1 en PKC 1 om een plekje in de seniorenfinale. PKC was zoals verwacht te sterk en een maatje te groot. De Papendrechters gaven korfbal- en met name schotles en stopten pas bij 3015. In de finale wacht streekgenoot DeetosSnel. Maar voor deze derby dus eerst het affiche Vitesse D1-KCC D1. Komt allen naar Dordrecht en houd de site goed in de gaten voor kaartverkoop, die zeer binnenkort al start.

Deze krant nog eens nalezen? www.deschakelbarendrecht.nl

Tweede nederlaag CSBR BARENDRECHT - De dames van CSBR zijn in Bemmel tegen Lekdetec.nl tegen de tweede nederlaag in de competitie aangelopen. De Barendrechtse koploper ging, na een ruststand van 48-38, met 100-81 onderuit. Volgende week krijgt de ploeg de kans zich te revancheren thuis tegen Probuild Lions. Lekdetec.nl begon de wedstrijd scherp en zette CSBR

direct op een achterstand. Gedurende het hele duel liep CSBR achter de feiten aan. Vooral verdedigend maakten de Barendrechtse dames teveel fouten, wat normaal gesproken niet gebeurd. Bij rust was het verschil tien punten, 48-38. Na rust startte CSBR beter, scoorde ook goed tegen, maar verviel later opnieuw in het ritme van de eerste helft. Zodoende wist Lekdetec.nl met 100-81 te winnen.

BARENDRECHT - Haico Boer van het Energie Running Team behaalde een podiumplaats in de Cross Cup België. Bij de miniemen 2001 jongens is het druk aan het front. Tot 250 meter voor de streep kon Haico aanklampen, maar anderen waren net iets vlotter bij de finish. Broer Ewoud werd 33e in zijn klasse en ook zus Gonda deed het prima door zesde te worden. Vorig weekend was het brons in Kerkrade van Haico de 100e podiumplaats op een grote cross voor ERT sinds de oprichting. Zijn start in Hannut was de 200e cross-start voor een ERT-jeugdlid in het lopende seizoen 2012/2013. Ook waren er prijzen voor Ilvia Hederik, Sjors Visser en Lotte de Visser bij de Lengkeek Kruiningercross. Van het Running Team namen een aantal jeugdige atleten deel om op de wat langere afstanden de basisconditie te verbeteren. Sjors Visser was met zijn 14 jaar het snelst terug op de 4.6 km bij de mannen en Ilvia Hederik (11) als tweede

bij de dames op dezelfde afstand. Voor haar de eerste keer dat ze in een wedstrijd langer dan 3 km liep. Lotte de Visser hield het op 2 km, waarin ze als tweede meisje kon finishen. Yosta de Stigter werd derde in de Spiridoncross te Rijen. Een heel mooi resultaat door als eerstejaars C juniore in Rijen het podium te halen. Was er vorige week in Kerkrade nog euforie omdat Mark Naaijer het juiste spoor had gevonden bij de top van de C jongens in Nederland, een paar dagen later is door een val op het ijs een abrupt einde aan zijn crossseizoen gekomen. Gips en enkele weken uit de roulatie. Enkele jeugdleden liepen afgelopen zondag de eerste 10 km mee tijdens de tweede Marathonstrainingsloop van CAV Energie. Aankomende zondag zal het EnergieRunningTeam aanwezig zijn bij de laatste cross van het Nationaal Crosscircuit in Breda bij de Mastboscross. Meer informatie op www.EnergieRunningTeam.nl.

29 0000128

Jer. de Fonkert, 85x40 trefpunt voor Trefpunt voor autoliefhebbers autoliefhebbers.

Jer. de Fonkert bv Burgemeester de Zeeuwstraat 130 3281 AL Numansdorp Tel. (0186) 65 81 11 www.jerdefonkert.nl

BMW maakt rijden geweldig

Exxact FM Sportcafé BARENDRECHT - Maandag 4 februari ontvangt presentator Jos Vis in het radioprogramma Sportcafé Aukje van Belkum, succesvol waterpolospeelster bij ZVL, en Kees de Haan, onder meer bekend als medewerker van Voetbal Rotterdam.nl. Met Aukje, genomineerd voor de titel Sportvrouw van Barendrecht 2012, worden haar prestaties onder de loep genomen en met Kees wordt gesproken over zijn bijdrage aan het voetballen in de regio, zowel van toen als van nu. Ook algemene sportonderwerpen worden besproken en alles wat meer ter tafel komt. Verder het weekendoverzicht met de wedstrijden van BVV Barendrecht, vv Smitshoek en vv Heerjansdam en de recente stand van zaken omtrent de competitieverrichtingen van ZPB H&L Productions, HCB, KV Vitesse, CBV Binnenland, The Flying Shuttle, cvv Spirit en Savosa. De live uitzendingen van Sportcafé zijn iedere maandag tussen 21 en 23 uur te beluisteren op Exxact FM radio (105.9 op de kabel en 106.4 in de ether en via www. exxactfm.nl).

BVV C6 blij met trainingspakken BARENDRECHT - De tweede helft van het seizoen begon goed voor de spelers van Barendrecht C6. Zij werden zaterdag 12 januari verrast met mooie trainingspakken van sponsor Petronas. Peter Huizen, werkzaam bij deze Maleisische oliemaatschappij, verzorgde de trainingspakken tot in de puntjes. Alle jongens konden in hun trainingspak met Petronas-logo aan de voorzijde en hun eigen achternaam op de rug enthousiast aan een goede warming-up beginnen op het veld van Victoria ’04. Ook in de wedstrijd werd vervolgens uitstekend gewerkt, maar de koploper bleek met name in de tweede helft een maatje te groot.


30 De Schakel

Donderdag 31 januari 2012

theaterladder ZO. 3-02, 20.15 UUR

WO. 20-02, 20.15 UUR

THRILLER THEATER – DAIL M FOR MURDER

PIA DOUWES EN RICK ENGELKES KRAMER VS KRAMER

U SPREEKT MET UW MOORDENAAR Na 39 steps afgelopen seizoen is Dial M For Murder het tweede deel van deze trilogie. Tony Wendice bedenkt een ingenieus plan om zijn vrouw Sheila te vermoorden. Maar in de uitvoering loopt alles mis en is hij genoodzaakt te improviseren. € 25,20/€ 23,85 Dial M for murder

Kramer vs Kramer

DO. 7-02, 20.15 UUR ERIC KOLLER – FIRE IN THE HOLE

VR. 22-02, 20.15 UUR

VISUEEL CABARET De altijd klungelige, slungelige, stuntelige Eric Koller stopt ook deze voorstelling vol met prachtige, humorvolle, fysieke, energieke miniatuurtjes. Hij weet de onvolkomenheden van de mens, onze moedwil en misverstanden, met een Toon Hermans-achtige eenvoud tot een feest der herkenning te maken. € 18,90/€ 17,55

MOTEL WESTCOAST - COAST TO COAST (PART IV) VAN DE AMERIKAANSE WESTKUST NAAR AU-

Coast to coast (part IV)

Fire in the hole

ZA. 9-02, 21.00 UUR 40UP – DE DANSNACHT VOOR 40-ERS

De dansnacht voor 40-ers

HOWARD KOMPROE E.A. - DE LULVERHALEN

De lulverhalen

VOOR EN DOOR MANNEN Na alle Gesluierde-, Hormoon-, Vagina- en Overgangsmonologen nu een heerlijke cabareteske tegenhanger. Dit seizoen is het de hoogste tijd voor De LULverhalen. Onder leiding van Howard Komproe komen elke avond drie wisselende gasten voorbij. Dit gelul mag u niet missen. € 19,80/€ 18,45 Wo. 27-02, 20.15 UUR

MICHA WERTHEIM VOOR JE HET WEET

VAN DER LAAN & WOE – BUUTVRIJ

ONGRIJPBAAR EN INTELLIGENT Micha Wertheim grossiert in slimme grappen en aarzelt niet zijn publiek met dubbele bodems in verwarring te brengen. Wie een moraal wil mag daar zelf naar op zoek gaan, want als Wertheim ergens een hekel aan heeft dan zijn het voorgekookte meningen. € 17,55/€ 16,20 Buutvrij

Micha Werthein voor je het weet

ZA. 16-02, 20.15 UUR PAUL HAENEN – DOLMAN & GREMDAAT LIVE UNIEKE CABARETIER Paul Haenen trekt dit seizoen weer eens door het land met Margreet Dolman en dominee Gremdaat. Zij behandelen op humoristische wijze de actualiteit van de dag. En dan gaat het niet alleen om het wereldnieuws, maar ook om het nieuws van de plaats waar Paul Haenen optreedt. Elke avond is anders en daardoor uniek. € 20,70/ € 19,35

FILMAVONDEN

STRALIË Het gezelschap brengt dit seizoen naast de grootste hits van bands van de Amerikaanse Westcoast, zoals o.a. The Eagles, Beach Boys en Venice ook songs van wereldberoemde Australische acts zoals Crowded House, Tim Finn en Little Riverband. € 24,30/€ 22,95

DI. 26-02, 20.15 UUR

EEN ECHTE CLUBAVOND Heb je een stil verlangen naar die tijd dat je zorgeloos met je vrienden aan de zwier ging? Je weet niet waar dat nu kan? Kom dan naar 40UP, waar 40-ers swingen op goede muziek. DJ’s en VJ’s (waaronder Harry de Winter en Alex van Oostrom) draaien muziek uit de jaren ’50, ’60, ’70 en een beetje van nu. € 15,75 Do. 14-02, 20.15 UUR MICHA WERTHEIM –

Dolman & Gremdaat live

HARTVERSCHEUREND RELATIEDRAMA Dit seizoen voor het eerst op de planken met Pia Douwes en Rick Engelkes in de hoofdrollen. Als Ted Kramer op een avond laat van zijn werk thuis komt, heeft zijn vrouw Joanna haar koffers gepakt. Ze verlaat haar man en hun zoon. Ted en zijn zevenjarige zoontje Billy blijven alleen achter. € 24,30/€ 22,95

ABSURDE SKETCHES EN STERKE LIEDJES Van der Laan & Woe zijn gekomen om te blijven. In 2011 wonnen zij de Neerlands Hoop voor meest veelbelovende cabaretiers. “Slim, snel en heerlijk schrijnend” (De Telegraaf) brengen zij een “smakelijke mix van absurde sketches en herkenbare scènes” (de Volkskrant). Van der Laan en Woe zijn elke zaterdagavond te zien in de Kwis bij Paul de Leeuw. € 17,10/€ 15,75

DO. 28-02, 20.15 UUR RAPALJE - HEARTS OF STEEL

Hearts of steel

STOER EN GRILLIG Rapalje heeft een grote voorliefde voor de Keltische muziek en laat dat horen op instrumenten als de fiddle, gitouki, accordeon, mondharmonica, tin-whistle en highland pipes. Met vuur-, lichten rookeffecten neemt Rapalje je mee naar de losbandige ruwe Middeleeuwen. € 20,70/€ 19,35

€ 7,50 / € 6,50 cjp / € 6,- vrienden

DI. 12-02, 20.15 UUR:

DI. 19-02, 20.15 UUR:

DI. 5-03, 20.15 UUR:

ALLES IS FAMILIE

JAGTEN

PLAYING FOR KEEPS

DO. 21-02, 20.15 UUR:

AMOUR

VR. 15-02, 20.15 UUR:

HET BOMBARDEMENT

MA. 25-02, 13.30 UUR:

GROETEN VAN MIKE!

DI. 19-03, 20.15 UUR

DE MARATHON WEGENS SUCCES BIJGEBOEKT!

RESERVEREN VIA WWW.THEATERHETKRUISPUNT.NL OF 0180-615958. THEATER HET KRUISPUNT, MIDDENBAAN 111, 2991 CS BARENDRECHT


Autorecycling W.H. Baris bv Kunt u de auto niet brengen dan halen wij hem op met eigen ophaaldienst

Voor inlevering of inlichtingen: W.H. Baris bv

Tevens inkoop loop– en sloopauto’s

Bij inlevering van uw auto krijgt u direct het R.D.W. vrijwaringsbewijs.

Charloisse Lagedijk 638 3084 LH Rotterdam Telefoon 010 - 480 00 00 Telefoon 06 - 53 18 15 39 E-mail: receptie@baris.nl www.baris.nl

Door de overheid erkend als wettelijk inleverbedrijf aangesloten bij: Auto Recycling Nederland

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP 7 dagen per week COMPUTERHULP 7 dagen per week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur COMPUTERHULP 7 per 7 dagen dagen per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF (voor0180 - per 546467 of08.00-23.00 06privélessen, - 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF 7al dagen week van uur uw reparaties, installaties, netwerken, onderdelen AAN HUIS/BEDRIJF dagen per week van 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, netwerken, privélessen, onderdelen per week 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen 7alal dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor7al dagen uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen per week van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur ( 0180 --Computer 546467 of 06 -- 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 per week van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. ( 0180 546467 of 06 19160110 7 dagen dagen per weekHulp van 08.00-23.00 uur Aan Huis ( 0180 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl ( 546467 of 06 19160110 al uw installaties, onderdelen (voor - nieuwe/gebruikte 546467 of 06privélessen, - 19160110 en computersystemen. Ook uw adsl ennetwerken, kabel aansluitingen voor0180 alvoor uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor uw installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis voor al alvoor uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen

en nieuwe/gebruikte computersystemen. Al 10 jaar een begrip in de regio en computersystemen. en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

Computeren Hulp Aan Huis Ook voor aansluitingen Ook voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen aansluitingen

Hertenbiefstuk met rode wijnsaus

2 stuks

SPECIAL

Peanut pie per stuk VLEESWARENTRIO

Rookvlees,Boterhamw. & Tonijnsalade

3 x 100 gram

GRILLSPECIALITEIT

Gegrilde Drumsticks 250 gram MAALTIJD VAN DE WEEK

Bloemkool Ovenschotel 250 gram

KEURSLAGERIJ HEUNKS

950 1 5

55

1

65

275

van Beuningenhaven 7, 2993 EH BARENDRECHT Tel. (0180) 54 76 30 www.heunks.keurslager.nl info@heunks.keurslager.nl

BIJDORP OOST 14a BARENDRECHT (INDUSTRIETERREIN BIJDORP) TEL.: 0180-64 94 04

Pianoschool John Bakker heeft nog plek op maandag en woensdag. Lid van de KNTV e: pianoschool@themusicschool.nl Mob: 06-53593687

Bij overlijden en scheiden uw woning snel en discreet bezemschoon opgeleverd!

www.woningontruimingmetspoed.nl Verkoop uit inboedels Oa Kunst - Antiek - Vintage - Design - Witgoed www.tussencorenkitsch.nl

06-46 39 68 66

Uw creatieve webwinkel Zaterdag 2 februari 2013 van 10:00 tot 15:00 uur

OPEN-DAG Zaterdag 2 juni 2012

OPEN DAG

Van onze Hendrik-Ido-Ambacht, Noordeinde 146 (nabij Karwei) Toonzaal en Afhaalmagazijn Wij openen onze deuren van ons afhaalmagazijn U kunt dan en houden OPRUIMINGSUITVERKOOP kennismaken met de producten die wij verkopen via Met veel Opruimingsartikelen met hoge kortingen tot 50%. het internet en op diverse hobbybeurzen: En 20% korting op het standaardassortiment *) - Scrapbooking producten. - Stempels en van inkten. [ *)met uitzondering aanbiedingen en opruimingsartikelen ] - Creatieve Hobbygereedschappen en -apparatuur. Wij moeten ruimte maken voor de nieuwe collectie

Tevens magazijnuitverkoop met hoge kortingen:

25% - 50% De oude voorraad moet plaats maken voor de nieuwe collectie Noordeinde 146 H.I.Ambacht

75 Aanbiedingen zijn geldig van 31-01-2013 t/m 06-02-2013.

KEURSLAGERTROTS

www.papillon-hobby.nl

(nabij Karwei)

Tijd: 10.00 uur tot 15.00 uur www.papillon-hobby.nl Uw creatieve webwinkel


VRAAG & AANBOD

Het beste van bestaand en nieuw

IS- 13.00 u U H 00

. a.s

Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,-. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. één Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan.

. 11

te

za

Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens)

Breitnerlaan 33, Rhoon • Vrijstaande villa van 207 m2 • Inpandige garage • Zeer luxe ingerichte keuken

e schikbar Direct be gen in uwwon nieuwbo

Vraagprijs € 699.000,- v.o.n. Bezichtigen? Kom naar het Open Huis of bel voor een afspraak op een ander moment!

Afbouw

ze

naar keu uinig

Energiez

015 - 276 04 00 Bouwfonds is bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 – 22.00 uur en za van 9.00 tot 17.00 uur.

www.nieuwbouwdirect.nl

Wesdijk

NU volop uitverkoop, o.a.:

gratis schakeltje

ur

an EN gv P a d O r

Welkom bij

Nieuwbouw

HENGELSPORT

Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen. De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

- 50% korting op winterkleding - 50% korting op Okuma molens - 50% korting op diverse artikelen (zoals: karperlijn, hangers, haakjes, hoofdlampjes, pluggen, diverse voeren)

Nieuw: Dartafdeling!

op=opruiming Dealer van o.a.: Fox * Piet Vogel * Korda * D.A.M. Reins * Strike Pro * Predox * Savage Gear * Rapala

Gouwe 9 Barendrecht T 0180 - 621 387

Wijbo Wintersport Uw basis voor veilig skiplezier Gouderakstraat 38a Industrieterrein Hordijk-Oost Rotterdam Tel. 010-4977458 / 06-51574881

Totale uitverkoop skikleding voor volwassenen en kinderen

Nu opruiming huurskies en schoenen vanaf € 50,00 Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur

Laat u verrassen door de ruimte! Zéér royaal wonen in Rhoon

OPLEVERING VOORJAAR 2013

Type Type Felix Felix en Sofia Woonoppervlak 155 m2 met 5 kamers ••Geschakelde herenhuizen Uitbreidbaar tot ca. vanaf 190 m2173 met m2 ••Woonoppervlakte 7 kamers en vliering • 5 kamers Tallozetuin opties waaronder ••Ruime opmogelijk het zuiden kamer-en-suite en bijvoorbeeld een Koopsom vanaf € 405.600,- v.o.n. vide in de entreehal (incl. meerwerk) • Stel uw woning samen met onze Woonwijzer op www.essendael.nl Koopsom vanaf € 349.850,- v.o.n.

Verkoop en informatie: Verkoop en informatie:

(015) 276 04 00

(010) 501 50 01

(010) 501 33 22

276 04 Bouwfonds(015) is bereikbaar van 00 ma t/m vr 8.00 - 22.00 en za van 9.00 - 18.00 uur.

www.essendael.nl www.essendael.nl


De Schakel

SPORT

Donderdag 31 januari 2013

Vitesse 1 trekt aan het kortste eind BARENDRECHT - Afgelopen zaterdag stond in sporthal de Riederpoort de wedstrijd tussen Vitesse 1 en Fiks 1 op het programma. De door Cazdak en administratiekantoor Aavoid gesponsorde ploeg uit Barendrecht wist op voorhand dat dit een belangrijk duel in de eerste klasse ging worden. De gasten van Fiks stonden voorafgaand aan het duel op 5 punten, waar Vitesse er tot nu toe 7 wist te noteren. De thuisploeg schoot goed uit de startblokken. Middels mooie aanvallen over meerdere schijven wist men direct vanaf het begin een aantal doelpunten te maken. Mooie dubbels tussen Christian en Dennis, goed steunend en reboundend werk van Jirska en Inge, mooie aanvallen, mooie doelpunten. Aan de andere kant werd scherp verdedigd. Mike Bezem wist in het begin de aanvallende heer van Fiks goed in bedwang te houden. Noortje en Nicky hielden zich prima aan de gemaakte opdrachten en Thomas deed zijn best zo veel mogelijk rebounds te stelen. Halverwege de eerste helft stond er dan ook een verdienstelijke 8 – 4 op het scorebord. Vervolgens wisten de gasten uit Oegstgeest de wedstrijd langzaam te kantelen. Middels een aantal afstandschoten ,van met name de heren, werd de achterstand omgebogen en

Jolijne van der Beek laat progressie zien

BARENDRECHT – Vorige week zaterdag vond de eerste Klasse 5 wedstrijd plaats van dit seizoen. Daarin kwam alleen Jolijne van der Beek van Gymnastiekvereniging Barendrecht in actie, want Jinthe de Pagter was geblesseerd. Jolijne mocht voor de achtkoppige jury als eerst haar oefening zonder materiaal laten zien. Dit deed zij rustig en beheerst. Deze oefening werd beoordeeld met een 7,55. In de tweede ronde mocht de talentvolle gymnaste haar knotsoefening laten zien. Daar had ze hard voor getraind en door een meer dan keurige oefening scoorde zij goed met een 8,05. Uiteindelijk werd Van der Beek achtste in de eindstand.

Word nu donateur Bel gratis 0800 - 8003 www.eyecarefoundation.nl - Giro 5 25 25

stond er bij rust een 8 – 10 op de borden. Vanuit de kleedkamers liepen de gasten langzaam uit naar een gaatje van 5 doelpunten. Coach Remco den Otter besloot dat deze wedstrijd dermate belangrijk was dat punten belangrijker werden geacht dan het vaak genoemde ‘ontwikkelen’. Met vroege wissels werd getracht de wedstrijd te kantelen. Michiel Kleemans en Matthijs van der Welle werden ingebracht om meer schotkracht en rebound te leveren. Beide heren vervulden hun taak met verve. De wedstrijd werd spannend en Lisanne Boddé kwam als extra kracht rondom de korf binnen de lijnen. De wedstrijd kende een zinderende apotheose: met nog 2 minuten op de klok wist Christian de aansluitingstreffer aan te tekenen. 21-22. De erop volgende aanval van Fiks resulteerde in een strafworp die door de aanvoerder koelbloedig benut werd. 2123. Invaller Michiel Kleemans wist nog een doelpunt in de slotfase aan te tekenen. De bal kwam echter niet meer terug en dus kon er geen jacht meer gemaakt worden op een punt. Eindstand 22-23. Volgende week wachten voor Vitesse 1 en 2 de uitwedstrijden tegen VEO in Voorburg. Voor meer informatie, kijk op kvvitesse.nl, op Twitter of Facebook.

Rob Noordzij Europees Binnenland verliest van kampioen wintertriatlon koploper Orca’s BARENDRECHT - Na de prachtige wedstrijd tegen EiffelTowers op maandagavond, moest Aarnoudse/Binnenland het in de Driesprong opnemen tegen Orca’s uit Urk, dat pas een keer heeft verloren in deze competitie. In de uitwedstrijd stond Binnenland zes minuten voor tijd zeventien punten voor, maar ging de winst toch nog naar Orca’s. De eerste score van de wedstrijd was van Kevin en werd gevolgd door een score van Sjoerd, 4-0. Daarna haperde de aanval even en nam Urk de leiding over, 4-5. Beide ploegen hielden elkaar redelijk in evenwicht, waardoor het eerste kwart het aanzien meer dan waard is. Door twee scores van Yasalde nam de thuisploeg vlak voor het einde een 24-20 voorsprong. Aan het begin van het tweede kwart had de Binnenlandseverdediging de bezoekers een aantal minuten in de houdgreep. Onder aanvoering van Lars liep Binnenland uit naar 31-20. De thuisploeg dicteerde het spel en liep verder uit naar 41-27. In de laatste minuten voor rust liet de thuisploeg zich uit haar spel halen en kon Orca’s de achterstand verkleinen tot 45-38.

Het derde kwart begon met twee vrije worpen en balbezit voor de bezoekers. Orca’s profiteerde dankbaar en kwam op 45-45. Een score van Sander en een driepunter van Floris leken de thuisploeg weer op het goede spoor te zetten. Bij 54-47 ging het even helemaal mis. De verdediging zat potdicht en Binnenland wist geen goede openingen te vinden. De bezoekers kwamen via een 0-12 run op een 54-59 voorsprong. Aarnoudse/Binnenland probeert zich te herpakken, maar kan maar geen kansen dicht bij de basket creeren. Eindstand derde kwart: 58-65. Aan het begin van het vierde kwart scoorden Sjoerd en Sander (2x) en leefde de thuisploeg weer op: 65-68. Binnenland was overgeschakeld naar een zoneverdediging en de bezoekers hadden moeite om tot goede kansen te komen. Toch kon Binnenland de achterstand niet wegwerken. In de laatste minuut gaf een driepunter van Floris weer hoop, 74-76. Binnenland moet fouten maken om ervoor te zorgen dat Orca’s de klok niet uitspeelt. Een opzettelijke fout van Floris doet alle hoop vervagen en dus moet Binnenland een zure nederlaag incasseren: 74-79.

Nigel Melker naar World Series by Renault BARENDRECHT - Nigel Melker zal dit jaar de overstap maken van de GP2 series naar de World Series by Renault 3.5. Na een relatief teleurstellend seizoen in de GP2, waarin de rappe Barendrechter alles gaf maar mede door gering materiaal nooit kans maakte op een podium, was het besluit snel genomen. De snelle Barendrechter heeft maar één doel en dat is de Formule 1. Daar zit hij hierdoor heel dichtbij, maar mede door het wegvallen van een noodzakelijke sponsor werd een vervolg in deze klasse en bij een topteam erg moeizaam. Melker reed in 2012 ook al een

33

weekend in deze klasse voor Lotus en reed zich door een knappe derde plek, meteen naar het podium. De 22-jarige racer kreeg hierop de kans om te tekenen bij het kampioensteam van Tech 1 Racing uit het zuid-Franse Toulouse. Na een uitgebreide kennismaking waren beide partijen dusdanig enthousiast dat de nodige handtekeningen werden gezet. Kwalitatief doet deze klasse zeker niet onder voor de GP2 en is uiterst competitief te noemen. Melker zal in de auto gaan rijden van Jules Bianchi, die op zijn beurt de overstap heeft gemaakt naar de koningsklasse Formule 1. Ook voor de fans is er reden tot juichen, want alle races

zullen live worden uitgezonden op Eurosport. Agenda: World Series by Renault Events: 27-28 april: Motorland Aragon - Spanje. 1-2 juni: Spa-Francorchamps - België. 22-23 juni Moscow Raceway - Rusland. 20-21 juli: Red Bull Ring - Oostenrijk. 14-15 september: Hungaroring – Hongarije. 28-29 September: Circuit Paul Ricard - Frankrijk. 19-20 oktober: Catalunya - Spanje. Formula Renault 3.5 Series races only: 6-7 april: Monza - Italië. 25-26 mei: Monaco. Eurocup Clio races only: 1112 mei: Imola - Italië. 2-3 november: Motorland Aragon – Spanje.

Onder een luid applaus is Noordzij gehuldigd als Europees Kampioen Wintertriatlon 2013. BARENDRECHT – ZPB-lid Rob Noordzij mag zich Europees kampioen wintertriatlon noemen. Voor het eerst in de geschiedenis van de wintertriatlon nam er een Nederlandse paratriatleet deel aan het Europees Kampioenschap Wintertriatlon, Rob Noordzij. Het EK wintertriatlon vond dit keer plaats in Tartu, Estland. Voor Rob Noordzij is deze deelname niet zonder succes gebleven. Met een starttempe-

ratuur van –8 graden Celsius en lichte sneeuwval begon hij aan deze zware triatlon. Het zwaar besneeuwde wedstrijdterrein gaf bij het hardlopen de minste problemen. Dit onderdeel werd gevolgd door het mountainbiken in een gebied met diverse steile up- en downhills. De losgereden sneeuw zorgde voor behoorlijke glibber- en glijpartijen. Bij het laatste onderdeel mocht Rob zich stukbijten op het langlaufen.

ZPB knokt zich langs Brandenburg BARENDRECHT - Afgelopen zaterdag speelden de dames van ZPB H&L Productions in Combibad ‘Brandenburg’ in Bilthoven tegen de dames van Brandenburg. Op een ouderwetse manier knokten de dames zich naar een dik erdiende winst in een spannend duel. De Barendrechtse ploeg won knap met 14-12. Vooral de jongste leden van de groep deden het zaterdagavond erg goed. Met Laura van de Graaf aan de hand kwamen de jeugdige speelsters als Nicky en Manouk van Neutegem voortreffelijk tot hun recht. Geweldig om te zien hoe de jongste leden van de damesselectie steeds meer groeien in dit jonge team van de Barendrechtse formatie. Ook de geblesseerde keepster Debby Willemsz werd goed vervangen door Wendy van de Bok.

ZPB H&L Productions nam direct aan het begin van de wedstrijd het voortouw. Met snelle uitvallen en een gedegen verdediging werd de Bilthovense ploeg aan banden gelegd. Aan het einde van de eerste periode stond ZPB met 4-2 voor. In de tweede periode deelde ZPB de genadeklap uit aan Brandenburg. Via Laura van de Graaf, Cyntha Schouten en Daphné van Zijl werd het verschil op twee gehouden, 7-5 in Barendrechts voordeel. Brandenburg probeerde met veel fysiek geweld bij te blijven. Maar door gewoon het eigen spel te blijven spelen werd heel langzaam duidelijk dat ZPB de wedstrijd naar zich toe zou gaan trekken. Uiteindelijk won ZPB met 14-12 van Brandenburg en pakte zodoende belangrijke punten in een beladen duel.

Finale play-offs Eredivisie badminton BARENDRECHT - Op zaterdag 23 februari om 14 uur wordt in sporthal Lagewei van The Flying Shuttle de finale gespeeld van de play-offs tussen DKC en BC Amersfoort. In de voorverkoop zijn de entreebewijzen vijf euro per stuk. Aan de deur kosten kaarten 7,50 euro. Onder de entreebewijzen die in de voorverkoop zijn gekocht, zullen prijzen worden verloot. Men kan het gewenste aantal toegangskaarten mailen naar tc@theflyingshuttle.nl. Na betaling van het totaalbedrag kan men ze op de finaledag afhalen bij de ingang van de sporthal. Het bedrag overmaken kan naar rekeningnummer 1997164, ten name van Penn. The Flying Shuttle, Barendrecht, onder

vermelding van ‘entreebewijzen Play-Offs’ en naam. Van regioverenigingen kunnen twee jeugdleden meedoen met een clinic en meelopen bij de teampresentatie (lineup). Hiervoor aanmelden kan via bovenstaand mailadres. De hal is open vanaf11.30 uur. Programma: 11.50 uur optreden jazzdansgroep. 12 uur - aanvang clinic. 13.00 uur - optreden jazzdansgroep. 13.10 uur - aanvang inspelen teams. 13.45 uur - optreden jazzdansgroep. 14 uur - aanvang line-up. 14.05 uur - aanvang wedstrijd. Zie voor meer informatie www.theflyingshuttle.nl. Men kan met vragen bellen naar 0186-684607 of 06-10786261 of mailen naar tc@theflying shuttle.nl.


Aanbieding AGPO BlueSense HR combi ketel CW4 Zoekt u een cv-ketel met een innovatie die zijn tijd ver vooruit is? Dan is de BlueSense CW4 een uitstekende keuze: Duurzaam, Comfort en Veiligheid.

Waarin is BlueSense onderscheidend?

BlueSense is Innovatie & Eenvoud

BlueSense is Comfort en Veiligheid

Snel en eenvoudig service verlenen kan alleen als de opbouw van een ketel goed doordacht is en de hoofdcomponenten makkelijk bereikbaar zijn.

De BlueSense 4 wordt gekenmerkt door zijn servicevriendelijke uiterlijk. De aangesloten luchtaanzuigbuis zorgt voor optimale geluidsvermindering en met een gewicht van slechts 24,9 kilo behoort de BlueSense tevens tot een van de meest compacte ketels ter wereld.

Duurzaamheid, veiligheid en comfort zijn de pijlers geweest bij de ontwikkeling van de BlueSense.

Het vertrouwen in de BlueSensetechnologie komt tot uiting in een unieke garantie. Door de eenvoudige opbouw en de toepassing van beproefde en bewezen componenten, geeft Ferroli maar liefst tien jaar garantie op de wisselaar en 2 jaar garantie op de overige onderdelen.

Doordat de BlueSense zo compact is kan hij makkelijk geplaatst worden en dankzij zijn opbouw is hij perfect toegankelijk voor onderhoudsdoeleinden.

Aanbieding AGPO BlueSense HR combi ketel CW 4 Normale prijs € 1580,- , nu slechts: Onze ketelaanbiedingen zijn inclusief BTW, montage en standaard installatie* * Vervangen van een combi ketel en alle aansluitingen zitten binnen 1 meter van de ketel. Meerprijs voor een cw5 toestel bedraagt € 100,-

Staalstraat 2 2984 AJ Ridderkerk

0000136

50x74

schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Tel: 0180-423677 Fax: 0180-430763

Naast het standaard CE-keurmerk beschikt de BlueSense over verschillende andere keurmerken. Daarnaast is de BlueSense de afgelopen vijf jaar uitgebreid getest in diverse veldtesten en laboratoria in binnen- en buitenland.

€ 1295,inclusief BTW

www.debruijn-groep.nl info@debruijn-groep.nl KLOK OF HORLOGE STUK? A. DE VISSER

gediplomeerd uurwerkhersteller Ook voor uw Antieke klok Haal en brengservice

Ary Schefferlaan 17 - H.I.Ambacht Willemstraat 239 078-6816260 / 06-53578287 2983 ET Ridderkerk fax 078-6822112 0180-432222 / 06-12505210 Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

Ridder van Dorpstraat 14 Nieuw-Beijerland 0186-691055 www.adevisseruurwerken.nl

SCHAKELTJES Te koop NIEUWE Baby en kindermerkkleding maat 50 t/m 156. Zomerjas meisjes mt 92 t/m 116 van Dirkje 06-18134212 Overcompleet Nieuwe Fauteuil stof kleur wijnrood 195,00 eur. nw.pr. was 600,00 en een Ronde donker eiken salontafel 110 cm. 190,00 euro nw.pr. was 900,00 euro info 06-10188363 Te koop 2 paar kaplaarzen zgan maat 38 en 39 € 12,50 per paar FIFA 12 special PS3 € 19,2x dames winterjack maat 44-46 € 40,- per stuk Tel. 0180-611807 T.K. Grote Rieten Hondenmand € 15,-, Vaillant Thermostaat NIEUW € 85,-, Tupperware Poedersuikerstrooier NIEUW € 15,-, Skischoenen mt 38 € 15,-. Bel Cora 06-28994908. Te koop: LG breedbeeld -TV ca. 80 cm - zwart - i.g.st. prijs: € 75,00 0180-622353 t.k. gevraagd: emblemen/ brevetten (stof/metaal)van de brandweer: het verlopen model/logo. tel.0180617345 na 20.00 uur HP Color LaserJet CP3525 printer slechts 1,5 jaar oud wegens boventallig € 50,-. Moet een nieuwe kleur cartridge in. Info@passionforfood.nl “t.k massief, blank eiken dressoir incl. bijpassende spiegel. afm. lengte 200 cm. hoogte 100 cm. diepte 51 cm. T.e.a.b. Tel. 0180845421 of 0620586387 Heeft iemand een gouden zegelring gevonden met de initialen DW, was van mijn overleden vader. Ben er erg aan gehecht. Waarschijnlijk omgeving Paardenburg. 0644522968 MercedesTe koop: Benz C180 Sedan 1998, handgeschakeld, APK tot December 2013, kleur groen, benzine, 4 deuren, 4 cilinders, motorinhoud 1799CC, 1250kg, 180.000 km, 2950 euro. Voor meer informatie of bezichtingen of voor mailen foto’s 0655830549 Aangeboden: Een goed werkende stofzuiger merk Electrolux,voor een bos bloemen!! tel; 0180849691 Te Koop Riho Zonnehemel met statief,waar U heerlijk onder kunt bruinen, kleur wit en in goede staat. Lengte 1.90 cm. Prijs 250,00 Euro. Mail adres r.poot2@chello.nl. Tel 0613033546 Te koop: Witte baby/ kleuterkamer van Ikea. Ledikant(kan versteld worden en de voorkant kan eraf) met matras. Commode (kan kast van gemaakt worden) met opstand. Hoge hang/leg kast met een la eronder. Foto’s op aanvraag op Tel: nr. 0180627090 Vraagprijs 260 euro. Tel: 0180-627090 Te koop aangeboden: Professional Titanium Straightener/Curler van Balmain Hair. Complete backstage set. Splinternieuw in doos. tfn. 0649926459 VERLOREN: in de omgeving van Valeriaan, Morgenster of Marjoleinlaan. 1 gehoorapparaat, een nieuwe kost meer dan € 1200. GRAAG een telefoontje naar: 613682 óf


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 31 januari 2013

ZONDAG 3 FEBRUARI 2013 BARENDRECHT PROT. KERK IN NEDERLAND Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 10.00 uur mevr. Ds. J.M. Boersde Jong 17.00 uur dhr. C. Elshout uit Rotterdam, Zangdienst Geref. Bethelkerk, Schaatsbaan 10.00 uur Ds. H.J. Ketelaar Geref. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 09.30 uur dhr. S. Sies uit Rotterdam, jeugddienst Ned. Herv. Dorpskerk, Dorpsstraat 10.00 uur Ds. A.S.J. Smilde uit Dordrecht Herv. Gem. Immanuëlkerk, Klarinetweg 09.30 uur Ds A.A. Floor 17.00 uur Ds. L.W. Smelt uit Bodegraven VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur mevr. M.H. van Ameijde uit Barendrecht ZORGCENTRUM BORGSTEDE Marjoleinlaan 43 Vrijdag 8 februari 15.00 uur Ds. J.A. van Rootselaar, weeksluiting CHR. GEREF. KERK Eben Haëzerkerk, Voordijk 252 10.00 uur ds. M. C. Tanis 17.00 uur ds. M. C. Tanis NED. GEREF. KERK Maranathakerk, Dorpsstraat 178a 9.30 uur Ds. B.J. Eikelboom 16.30 uur Ds. P.J.H. Krol, Schiedam GEREF. KERK VRIJGEM. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150 11.30 uur Ds. D.J. Van Diggele 16.30 uur Ds. H.D. Bondt

GEREF. GEMEENTE Ploegwei 1 10.00 uur ds. L. Terlouw 16.30 uur ds. L. Terlouw HERSTELD HERV. GEM. Rehobothschool, Dorpsstraat 184 09.30 uur ds. C. M. Visser, Intrededienst 17.00 uur kand. J. Kooij, Barendrecht R.K. KERK Sint Augustinusparochie Marijkesingel 24 10.30 uur Woord- en Comm. viering, pastor Ton Halin, Samenzang woensdag 6 februari 11.00 uur Eucharistieviering, Seniorenviering, pater Achille Waffo, Samenzang VEG ‘DE WIJNGAARD’ Iedere zondag om 10.00 uur in gebouw Trefpunt aan de Dr. Kuyperstraat 4. Aparte crèche - en kinderdiensten. Koffie en limonade na de samenkomst. Info: www.egba.nl EVANGELISCHE GEM. Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl GEMEENTE GODS GENADE Gebeds- & Genezingssamenkomst Boerhaavelaan 23 Elke woensdagavond van 20 u. tot 22 u. (open 19.30 u.) en elke eerste en laatste zaterdag van de maand van 13 u. tot 17 u. (open 12.30 u.). Inl. Tel. 0180-617822 HEERJANSDAM PROT. GEMEENTE HEERJANSDAM/KIJFHOEK Boomgaardkerk, Dorpsstraat 10.00 uur Ds. J. Breure, clubdienst

Kijfhoek 15.00 uur Ds. H.J. van Beek, Leiden ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. A.C. Baan 15.00 uur ev. J.C. van Beelen VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 10.00 uur ds. J. Brederveld REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur Werelddiaconaatszondag dr. T.R. Barnard en ds. H. Cuperus HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. C. Hendriksen, Woudrichem ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Wat heb je te verliezen? BARENDRECHT – Aan het begin van het nieuwe jaar denken veel mensen na over wat het nieuwe jaar zal brengen, maken goede voornemens en denken na over wat men wil in het leven. De Alpha-cursus, een kennismaking met het christelijk geloof, kan wellicht antwoorden geven op deze en andere vragen. In de Maranathakerk start een nieuwe cursus op dinsdag 5 februari om 18.30 uur. Deze duurt tien weken en een kort weekend. Een cursusavond wordt altijd begonnen met een maaltijd. Deelname is gratis, voor het weekend wordt een bijdrage gevraagd. De cursus is voor iedereen, jong of oud, gelovig of niet-gelovig. Voor informatie of aanmelden kan men terecht bij Jeanette Wolleswinkel via 0180-649853 (na 18 uur) of alphacursus@ngkbarendrecht.nl. Of ga naar www.ngkbarendrecht.nl en klik door naar ‘Alpha’.

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar schakel@moersteeverspreiding.nl of bel Moerstee Verspreiding

Telefoon: 015-3694070

Donderdag 31 januari 2013 - 71e jaargang - nr. 34 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE GEMEENTE BARENDRECHT, CARNISSELANDE, HEERJANSDAM Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 23.900 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres voor redactie en advertenties: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax 0180-619983 Redactie: Jos Wesdijk (06-22499763); Leonie Elzinga (06-10336090); Fax 0180-619983 E-mail: redactiebarendrecht@baruitgeverij.nl Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 20.00 uur in bezit van de redactie te zijn. Servicerubriek: Gegevens voor deze rubriek (kerkdiensten, medische diensten e.d.) dienen uiterlijk tien dagen voor de gewenste plaatsingsdatum in bezit te zijn van De Schakel. E-mail: krant@baruitgeverij.nl Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, 2992 BN Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Klachten over de bezorging: telefoon 015-3694070; email schakel@moersteeverspreiding.nl Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.

Nog meer nieuws op www.deschakelbarendrecht.nl

Resultaten Denk en ZDV BARENDRECHT - Twee achtereenvolgende speelavonden gooide Koning Winter roet in het ‘competitieeten’ bij damvereniging Denk en ZDV uit Barendrecht / Zwijndrecht. Zo werd het volledige programma voor de clubcompetitie in ZuidHolland-Zuid noodgedwongen naar een latere datum verschoven. Voor de onderlinge competitie werd een beperkt programma gespeeld, omdat niet alle spelers de speelzaal konden bereiken. Koploper Ruud Kloosterman bleef op winstkoers via een zege op Wim IJsselstein. Dammis van Oorschot bleef in zijn spoor door Sietze Niemeijer te kloppen. Een flinke stap voorwaarts deden Gerard Noordhoek (via overwinningen op Gert-Jan

Abbing en Antoine Oomen) en Nico Groenendijk, die achtereenvolgens Karel Gouman en Peter de Man klopte. Ook Andries de Vree deed goede zaken door na een puntendeling met Peter de Man Sietze Niemeijer kansloos te laten. Ben Banning kon eveneens drie punten bijschrijven door eerst te remiseren met Sjaak Bakker en daarna na een lang eindspel van Kees Hemmes te winnen. Komende week ontvangt Denk en ZDV 1, ijs en weder dienende, koploper dc Dordrecht, terwijl Denk en ZDV 2 in Herwijnen ongeslagen titelpretendent Amicitia moet bestrijden. Het derde team ontvangt thuis het team van de Personeelsvereniging van de Nederlandse Spoorwegen 2 uit Rotterdam.

Familie-opstellingen, mooie manier om iets te veranderen In een mobiel is heel mooi zichtbaar hoe de beweging van één onderdeel effect heeft op de andere onderdelen. Hoewel dat vaak veel minder zichtbaar is en we ons bovendien van deze dynamiek lang niet altijd bewust zijn, werkt dat ook zo in families en andere verbanden (sytemen) waar wij deel van uitmaken. Met een (familie) opstelling kun je deze dynamiek heel mooi zichtbaar maken en zo mogelijk kan er een verandering in gang gezet worden. Oorspronkelijk werd een (familie)opstelling ontwikkeld voor dingen die in families spelen, maar inmiddels wordt het veel breder toegepast. Er is feitelijk niets wat je niet kunt opstellen. Heb je een vraag, van welke aard dan ook, waar je eens naar zou willen kijken, dan is een (familie)opstelling wellicht iets voor jou. Speelt er bij jou momenteel niet iets

specifieks, maar vind je het leuk om meer over (familie)opstellingen te weten te komen en/of als representant bij een opstelling aanwezig te zijn, ook dan ben je van harte welkom. De eerstvolgende (familie)opstellingsbijeenkomst is op donderdag 14 februari. Mocht je niet kunnen maar wel geïnteresseerd zijn, noteer dan alvast zondag 3 en donderdag 14 maart in je agenda. Om mee te doen met deze bijeenkomst, hoef je geen ervaring te hebben met (familie)opstellingen. Nieuwsgierigheid en de bereidheid mee te doen is voldoende. Je bent dus van harte uitgenodigd! Kijk voor meer informatie over kosten, locatie, tijden etc. even op www. stromen.eu onder activiteiten of neem telefonisch contact op (06-50737260). Warme groet, Ellen Platen

Klassiek slagwerk bij Barendrecht Klassiek BARENDRECHT - Zondag 10 februari speelt Slagwerkduo.nl om 12 uur in de Dorpskerk op uitnodiging van de stichting Barendrecht Klassiek. Jeroen Geevers en Sjoerd Nijenhuis, samen Slagwerkduo.nl, studeerden tegelijk klassiek slagwerk aan het Rotterdams Conservatorium. Zij spelen op klassiek melodisch slagwerk, zoals marimba en vibrafoon. Op het programma staat onder meer muziek van J.S. Bach (Prelude en Fuga nr 10), Ravel (Alborada del Gracioso), Debussy (La fille au cheveux de lin), Piazzolla (Tango suite deel 3) en Steve Reich (Drumming). Sjoerd Nijenhuis speelt bij verschillende orkesten, zoals het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Hij maakt hedendaagse muziek bij het ASKO|Schönberg ensemble. Jeroen Geevers is slagwerker bij de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Als freelance muzikant speelt Jeroen verder in orkesten zoals het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Doelen Ensem-

ble. Daarnaast speelde Sjoerd in musicals en bij theatervoorstellingen en is hij actief als dirigent voor harmonieorkesten. Het concert begint om 12.00 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 11.30 uur en na het concert. De toegang is vrij, een bijdrage na afloop wordt zeer op prijs gesteld. De volgende activiteiten zijn: 14 april - koffieconcert met het Magma duo. Cynthia Liem (piano) en Emmy Stoms (viool). 1 juni: Open Podium voor iedereen die zelf wil ervaren hoe het is in de Dorpskerk te spelen of te zingen. De concerten en het Open Podium vinden plaats in de Hervormde Dorpskerk, Dorpsstraat 146 (naast de Watertoren) en worden georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. De activiteiten van de stichting Barendrecht Klassiek zijn mede mogelijk dankzij bijdragen van de sponsoren. Meer informatie op www. barendrechtklassiek.nl.

35

Medische Diensten Huisartsen: Barendrecht, Heerjansdam, Rijsoord, Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Avond-, nacht- en weekenddienst. Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 0102909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Barendrecht De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur zijn in Barendrecht ook geopend de apotheken de Lindehoeve en Middeldijkerplein.

Nordic Walking in Mastbos BARENDRECHT - Liefhebbers van Nordic Walking kunnen zaterdag 2 februari meelopen in het Mastbos, onder leiding van gediplomeerd instructeur Bob Sjouwerman. De wandeltocht duurt tot 12 uur en is geschikt voor zowel de beginner als gevorderde. Halverwege is er een pauze. Ook mensen zonder stokken zijn welkom. Zij kunnen kennismaken met Nordic Walking. Verzamelen om 9 uur bij de parkeerplaats van hotel Mastboch, Burgemeester Kerstenlaan 20 4837 BM Breda. Meerijden is mogelijk. Meelopen kost vijf euro per persoon. Men dient zich vooraf aan te melden. Dit kan via bob@nordicwalkingbarendrecht.nl en 06-22404552. Zie voor meer informatie www. nordicwalkingbarendrecht.nl.

Koffieochtend HEERJANSDAM - Op woensdag 6 februari is er weer een koffieochtend in Heerjansdam. Iedereen die zin heeft in een kopje koffie of thee is van harte welkom vanaf 10 uur in de benedenzaal van de Boomgaardkerk aan de Dorpsstraat in Heerjansdam. Na de koffie is er tijd om met elkaar een spelletje te doen. Klaverjassen, sjoelen of rummikub spelen, het kan allemaal. Bij het klaverjassen kan men nog wel wat mannen en vrouwen gebruiken. Iedereen is van harte welkom.


In februari

High tea Sandwiches Gerookte Zalm met zoete mosterd crème Kip met zachte kerrie mayonaise Brie met komkommer Carpaccio met oude kaas en spekjes en aceto balsamico *** Scones met dikke ongezoete room en ambachtelijke jam *** Brownie *** Muffins *** mini saucijsjes *** mini quiche *** Petit four *** Roomboterkoekjes *** bonbon *** Onbeperkt thee

ALLEEN OP DINSDAG: alle hoofdgerechten € 15,00 en elke 2e eter € 10,00

DUS VOOR € 25,00 HEB JE SAMEN GEGETEN EN GÉÉN AFWAS!!

€ 19,50

reservering gewenst - vol = vol

RESERVEER VOOR 14 FEBRUARI VALENTIJNSDAG VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Garnalenkroketjes

Garnalenkroketjes met gefrituurde peterselie en romige mosterd

Kabeljauw

€ 9,50

Tonijn gamba

Tataki van tonijn en tempura gamba met wasabi en sojadip op zeewiersalade

€ 9,50

Steak tartare

Steak tartare met gebakken eitje en krokant van Parmezaan

NAGERECHTEN

Gebakken kabeljauw op aardappel puree, wilde spinazie en een jus van kreeft € en knoflook

Chocolade mousse

18,50

Tonijn

Gegrilde tonijn op Chinese wok groenten en een saus van pinda’s

€ 19,50

Hertenbiefstuk

€ 9,50

Gebakken hertenbiefstuk met abrikoos, pistache € 21,50 en een rode wijnjus met cardamom

Tournedos

Carpaccio

Van rund met Parmezaanse kaas, spekjes, zonnebloempitten en truffelmayonaise

€ 10,50

Witlof

Romige witlofsoep

Uiensoep

Klassieke uiensoep met croutons

Kalfs ribeye op gecaramelliseerde witlof en truffeljus

€ 8,50 € 5,50 € 5,50

Brood ‘van Menno’

Boerenlandbrood met gezouten boter uit de guérande en huisgemaakte tapenade

€ 23,50

€ 6,50

Crème Brûlée Crème brûlée met bourbonvanille

€ 6,50

Soesjes

Huisgemaakte soesjes met vanilleroomijs chocolade en karamel

€ 7,50

Crêpes Suzette

Flensjes met sinaasappelsaus, slagroom en vanille ijs

€ 7,50

Citroen

Kalfs ribeye

Geitenkaas

Geitenkaas uit de oven met pecannoten, grapefruit en bloemenhoning op een bonte salade

Gebakken tournedos met haricotsverts, spekjes en jus van gepofte sjalot

Ouderwets lekkere donkere chocolademousse

€ 19,50

Citroentaart van Bastogne crumble en siroop van limocello

€ 6,50

Kaasplateau

Surf en turf

Gebakken stukjes biefstuk van Herefordrund € 18,50 met gamba’s in een pittige saus

Selectie van internationale kazen met kletzenbrood, appelstroop

€ 10,00

Kip

Kippenborst gevuld met mozzarella en tomaat omwikkeld met Serranoham en knoflookjus

€ 17,50

Loempia

€ 5,50

Vegetarische loempia met taugé, mais, champignons, cashewnoten en oude kaas

€ 14,50

= vegetarisch

Grand Café Brussels Lof, Koningsplein 16 - 2981 EA Ridderkerk - 0180-462561

Brussels Lof is gevestigd aan het Koningsplein tegenover het gemeentehuis. Parkeergarage onder het Koningsplein is 24 uur geopend.

barendrecht_wk05_2013  
barendrecht_wk05_2013  

http://deschakelbarendrecht.nl/week05/barendrecht_wk05_2013.pdf

Advertisement