Page 1

Oude Maas Pannenkoekenhuis

WINTERVOORDEEL

Van 1 oktober tot en met 30 april

ALLE OUD HOLLANDSCHE

PANNENKOEKEN

Donderdag 17 januari 2013

E5

NIET IN WEEKEINDEN EN OP FEESTDAGEN

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

Deze week o.a. in

Welkom

het hele jaar, 7 dagen in de week

Cursistensalon in Baerne

Topbasketball in Driesprong

Punt maximaal haalbare voor Barendrecht Archieffoto Jos Wesdijk

Vanaf vandaag: schaatsplezier op de ijsbaan in Ziedewij.

Feest op ijsbaan Ziedewij BARENDRECHT - Na over- lange vorstperiode zullen korleg met de Barendrechtse tebaanwedstrijden gehouden weerman Ed Aldus is besloten worden en misschien zelfs de ijsbaan op sportpark Ziede- een marathon. Mede dankzij wij vandaag, donderdag 18 ja- de vele publiciteit zal het een Gemeentenieuws nuari, open te stellen. Enkele gezellig drukke bedoening enthousiaste vrijwilligers van worden. Vorig jaar bonden Tennis Vereniging Barend- gedurende tien dagen 5500 1 GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT recht hebben met hulp van de schaatsers de ijzers onder, brandweer een ijsvloer van 70 een aantal dat men dit jaar bij 100 meter gecreëerd op nog hoopt te overtreffen. De het voormalige hockeyveld beschaafde muziek, gedimde aan de Graaf Adolfstraat. De verlichting en lekkere koeksproeiers en de professionele en-zopie, compleet met erwIn dit nummer: maken er elke tensoep en glühwein, zorgen 36e Barendrechtse Sportgala in theaterveegmachine Het Kruispunt: • Burgemeester en wethouders goed bereikbaar 3 • Onderzoek avond een mooi geprepaeenzet u graag wintersfeer. De digitaliseren gemeentenieuws 3 voor • Welke vrijwilligers Welke sporters maken deschakelbarendrecht.nl in het zonnetje? Wethouder Versendaal opent tentoonstelling reerde ijsvloer van. Bij5 •een politie heeft beloofd zowel jaargang 5 - nummer 12 - 17 januari 2013

BLIK OP BARENDRECHT

kans op de prijzen?

watersnoodramp meer vorm 7

7

• Plannen MFA Kruidentuin krijgen steeds

lige evenement zetten wij de sporters, sportvrijwilligers en –bestuurders van 2012 in het zonnetje. Het

Vrijwilliger in beeld

gala vindt plaats in theater Het Kruispunt. De avond begint om 20.00 uur, maar u bent vanaf 19.30 uur van harte welkom.

belangrijk dat wij als gemeente onze waardering uitspreken over de gele-

HEERJANSDAM - Donderdag 10 januari is Arie WilTheater Het Kruispunt lemstein (68 jaar) overleden. Barendrecht Arie was in de gemeente Heerjansdam D66-raadslid van Domino Pizza 1994 tot 2003 en binnen die Barendrecht periode twee jaar wethouder. postcodes 2991 en 2992 Sinds 2003 was hij lid van de gemeenteraad van Zwijndrecht. Arie had een zeer grote maatschappelijke betrokkenheid. Mensen konden altijd Nominaties sporters, sportvrijwilligers 2012 Postzegels en en -bestuurders op hem rekenen, schrijft de munten gemeente Zwijndrecht in een persbericht. ‘Hij maakte zich BARENDRECHT - Op sterk voor zowel individuele zaterdag 19 januari is er bewoners als voor het collecweer een postzegel- en tief. Als raadslid van D66 zette muntenbeurs in gebouw hij zich actief in om de monuHet Trefpunt aan Dr. Kuymenten in Heerjansdam te beperstraat 4 in Barendrecht. houden. Daarnaast maakte hij Zaal open van 12.30 tot zich hard voor een groen bui16.30 uur. Taxatie mogetengebied, zoals Polder Buitenlijk. land. Het gemeentebestuur van Zwijndrecht en de fractie van Toegang gratis. D66 in het bijzonder verliezen een markante persoonlijkheid.’ verde sportprestaties. Het is geweldig

als je succesvol bent in de sport, maar sportiviteit staat voorop. Plezier heb-

ben en respectvol met elkaar omgaan, dat is waar het om gaat.” Jos Vis-wisselbokaal

Dit jaar wordt voor de vierde keer de Jos Vis-wisselbokaal uitgereikt. Jos

Vis overhandigt deze prijs tijdens het gala aan iemand die belangrijk is (ge-

weest) voor de sport in Barendrecht.

Barendrecht zet ieder jaar haar sporters in het zonnetje

Afgelopen jaar viel de eer te beurt aan Rabobank Ridderkerk Midden-

De organisatie van het Sportgala is

meester en wethouders. Wethouder

IJsselmonde, vanwege het sponsoren

in handen van de gemeente Baren-

Stephanie ter Borg (sport): “Het is

van veel verschillende lokale sport-

drecht. De prijzen worden onder

iedere keer weer mooi om te zien dat

verenigingen en –activiteiten. Wij zijn

andere

vertegen-

wij zoveel sportief kapitaal in onze ge-

benieuwd wie dit jaar de gelukkige is!

woordigers van het college van burge-

meente hebben. Ik vind het dan ook

uitgereikt

door

De openingstijden zijn doordeweeks van 15.30 tot 20.30 uur, op zaterdag van 10 tot 20.30 uur en op zondag van 13 tot 19 uur. Scholen en andere groepen kunnen na contact met ijsmeester Harry Spermon (06-42473401) op werkdagen vanaf 9 uur te-

recht. De entree bedraagt een euro voor kinderen van 7 tot en met 14 jaar en twee euro voor 14-plussers. Hiervoor mag de hele dag worden geschaatst. Kinderen onder de 7 schaatsen gratis. Een deel van de opbrengst is bestemd voor enkele goede doelen, de rest voor onderhoud van het sportpark. Zolang de voorraad strekt kan men ter plaatse schaatsen huren, net als ijshockeysticks en pucks. De rayonhoofden van ijsclub Barendrecht heten een ieder van harte welkom.

Zestig jaar na de watersnood

Arie Willemstein Schadee overledenPiet (BVV Barendrecht)

Deze week bij De Schakel de folder van:

Vrijdag 8 februari 2013 is het tijd voor de 36ste editie van het Barendrechtse Sportgala. Tijdens dit gezel-

overdag als ’s nachts extra te surveilleren. Verkeersregelaars zullen in de weekenden het parkeren begeleiden, waardoor de bewoners in de wijk weinig overlast zullen ervaren.

BARENDRECHT - Maandag 21 januari wordt in sporthal De Driesprong de bekerwedstrijd gespeeld tussen de toppers uit de promotiedivisie respectievelijk de eredivisie, Aarnoudse/Binnenland en Eiffeltowers Den Bosch. Al wekenlang wordt uitgekeken naar deze confrontatie en krachtmeting. Aarnoudse/ Binnenland, onder leiding van Pieter Mourik en Ronald van Ooijen, wat alweer een paar jaar achter elkaar in de top van het amateurbasketbal zijn stempel drukt is er klaar voor. Eiffeltowers Den Bosch staat dit moment bovenaan in de eredivisie. Op papier een ongelijke strijd? Jawel. Het Eiffeltowers onder leiding van Raoul Korner en Sam Jones bestaat uit 7 Nederlandse en 4 Amerikaanse spelers. Onder de Nederlandse spelers bekende internationals zoals Peter van Paassen, Stefan Wessels en Kees Akerboom. Op het centre court een ongelijke strijd? Dat kunt u zelf komen zien op maandag 21 januari om 20:45 uur in sporthal De Driesprong aan de Marijkesingel te Barendrecht. De toegang is gratis.

BARENDRECHT - In het museum van de Historische Vereniging Barendrecht is een tentoonstelling ingericht naar aanleiding van het feit dat zestig jaar geleden, in 1953, een groot deel van de toenmalige Barendrechtse polders door de watersnood werd getroffen. De Zuidpolder en de Buitenpolders kwamen door een dijkdoorbraak volledig onder water te staan.

Canada gereedschappen aan de boeren geschonken om de dagelijkse werkzaamheden weer op te starten. Enkele van deze authentieke gereedschappen zijn op de tentoonstelling te bezichtigen. Er zal doorlopend een door Bas

Romeijn samengestelde filmcompilatie worden vertoond, die is samengesteld uit fragmenten van diverse watersnoodfilms van derden en de watersnoodfragmenten uit de documentaires over VELO en Hooimeijer. De tentoon-

stelling is voor het publiek geopend van 10 tot 17 uur op de volgende zaterdagen: 19 en 26 januari, 2 en 9 februari. Voor scholen en groepen is er de mogelijkheid om op afspraak de tentoonstelling tussendoor te bezoeken.

Piet Schadee is secretaris van BVV Barendrecht en sinds 2006 voorzitter

van de commissie Waarden en normen. Naast zijn werk brengt hij als vrijwilliger vele uren door bij en voor de voetbalvereniging. “Ik vind het

nog steeds leuk om te doen. Wanneer je dat plezier als vrijwilliger niet

Dat Barendrecht veel sportief talent herbergt, blijkt ook dit jaar weer uit het grote aantal genomineerden. De genomineerden per categorie zijn:

Sportploeg: CBV Binnenland Dames 1 CVV Spirit Heren 1 VV Smitshoek 1

Meest veelbelovende sportploeg: CBV Binnenland jongens U 18 GV Barendrecht springploeg VV Smitshoek B1

Sportvrouw: Aukje van Belkum (Waterpolo vereniging; ZVL) Jantine Kraak (CBV Binnenland) Jeannette van der Werff (The Flying Shuttle)

Sportvrijwilliger: Bauke en Margriet Fokkema (TV Smitshoek) Arie Molenaar (SV de Vrijheid) Harry Spermon (TV Barendrecht)

Sportbestuurder Annelies de Jong (GV Barendrecht) Tom Kros (CVV Spirit) Henk van der Pol (KV Vitesse)

Sportman: Jeroen Baars (MNC Dordrecht) Patrick Polak (TV Barendrecht) Barry Wijers (FvT/Visser)

Meest veelbelovende sporter/sportster: Laura van de Graaf (ZPB) Eline Kasius (CBV Binnenland) Annemarie Mudde (GV Barendrecht)

Op 18 januari worden de jeugdkampioenen 2011-2012 gehuldigd

meer hebt, moet je er mee stoppen.” De commissie Waarden en normen

altijd in een open sfeer. Wij proberen

bestaat uit zes mensen die allemaal

boven water te krijgen waarom iets is

één doel voor ogen hebben: meer

gebeurd. Ook dan gaat het om bewust-

aandacht genereren voor respect, eer-

wording. Zo proberen wij herhaling te

lijkheid en sportiviteit. Piet houdt een

voorkomen. De commissie adviseert

vurig pleidooi: “Het gaat erom dat

aan het hoofdbestuur, dat uiteindelijk

mensen zich meer bewust worden van hun gedrag. Hoe gaan we met elkaar

Seniorensporter Hein Cleuskens (Biljartvereniging Vriendenkring) Willem Nolting (Bowling IJsselmonde Rotterdam) Jan van Rijsoort (ZPB)

besluiten neemt.”

om? En dan niet alleen op het veld,

Tulpencompetitie

maar ook langs de lijn.”

Sinds vorig jaar werkt BVV Barendrecht

nauw samen met de Stichting Positieve

Goede voorbeeld geven

Sportbeleving. Deze stichting ontwik-

Piet vervolgt gepassioneerd: “Trainers,

kelde een programma waarbij juist ge-

scheidsrechters, ouders en supporters:

investeerd wordt in wat goed gaat en

zij moeten het goede voorbeeld geven.

waarbij de ontwikkeling van talenten

De trainers spelen daar een belangrijke

gefaciliteerd wordt. Het bijpassende

rol in. Wij helpen ze daarbij en geven

symbool, de tulp, staat voor positivi-

in diverse overleggen voorlichting.

teit, respect en sportiviteit op en rond

Wanneer ouders hun kind aanmelden,

de sportvelden. Piet: “Wij hebben nu

leggen wij duidelijk uit wat wij van ze

ook een ‘Tulpencompetitie’. Scheids-

verwachten. ”

rechters beoordelen tijdens de wedstrijd hoe een team ervoor staat qua

Open sfeer

gedrag. De uitslag hangt in de hal van

Iedere maandagavond komt de com-

het sportcomplex. Je kunt nog zo hoog

missie bijeen, ongeacht of er wel of niet

in de voetbalcompetitie staan, maar

iets gebeurd is. Piet legt uit: “Wanneer

wanneer je laag in de Tulpencompetitie

dat nodig is, voeren wij gesprekken

staat, zegt dat wel iets over de spelers

met individuele spelers. Dat gebeurt

en de ouders.”

Deze week thema

Onderwijs beroep

&

Door de vrijwilligers van de werkplaats is een maquette gemaakt waarin de situatie van destijds aanschouwelijk is gemaakt. Het geheel heeft zelfs een ‘echte’ dijkdoorbraak waarbij men kan zien wat er destijds is ondergelopen en hoe de polders volstroomden. Om het compleet te maken zijn er voor deze maquette ook kleine zandzakjes gemaakt. Verder zijn er diverse wandplaten en attributen aanwezig die onlosmakelijk verbonden zijn met de watersnoodramp, zoals wandkaarten en een expositie van foto’s uit deze moeilijke tijd. Na de ramp werden door

Een ‘echte’ dijkdoorbraak is te zien bij de Historische Vereniging.

Kom naar onze masterclass ‘Sturen op cijfers’! www.visser-visser.nl

Foto: roroba

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-barendrecht.nl


Schaatsen slijpen

Restanten

BH’s

Wij slijpen al uw schaatsen! Middeldijk 61 in Barendrecht - 06-53899787

Runderentrecote met kruidenboter

2 stuks

10

SPECIAL

Bergspitz 100 gram VLEESWARENTRIO

Bourg. Rib,Boterhamworst & Filet

3 x 100 gram

BIJ DE DIERENKRAAM!! Nieuw van Fitness Trainer het meest natuur-

VOOR DE BUITENVOGELS Vetbollen

lijke hondenvoer, Maxi kip/ rijst brokken voor grote honden, nu 12.5kg voor slechts 10 voor

1,50

4 voor 10 voor

2,95 6,95

4 kilo voor

4.95

Pindanetjes

44.95

Gepofte buffelhoningpoot

voor de hond, heerlijk vetarm kauwbot voor uw hond, deze week slechts 2.95 en 2 voor 4.95

Vitakraft Magic Clean,

Strooivoer Voercontainer

de beste en voordeligste kat6 gaats tenbakvulling, 1 zak a 5 liter goed voor 1 maand een schone reukvrije kattenbak voor 1 kat, Pindakaasdeze week slechts 6.95 huisjes per zak en 2 zakken voor slechts 12.95 Aanbiedingen geldig tot 20-01-2013.

€ 7.00

MAALTIJD VAN DE WEEK

Chili con Carne 250 gram TIP VAN UW KEURSLAGER

Lamskarbonade 100 gram

KEURSLAGERIJ HEUNKS

98

140 5

55

298 259

Aanbiedingen zijn geldig van 16-01-2013 t/m 23-01-2013.

TROTS VAN DE KEURSLAGER

slips

€ 3.00

van Beuningenhaven 7, 2993 EH BARENDRECHT Tel. (0180) 54 76 30 www.heunks.keurslager.nl info@heunks.keurslager.nl

4.95 5.95

Marian en Michel van Aelst dierenbenodigdheden www.dierenvoedsel.nl - Tel. 06 22517622 Uw Royal Canin voedingsadviseur

aangeboden Woonruimte: te huur of te koop

woonhuis en loods Dorpsstraat Oost 1 2991 CR Barendrecht woonhuis en loods ook apart mogelijk prijs in overleg tel 0651 313013

Wie komt bij ons deze ruimte opvullen?

middenbaan 28 Barendrecht

Brrr.....Koud hè? Tijd om het voorjaar in huis te halen! Hyacinten

UITGEVERIJ

Zie onze advertentie elders in deze uitgave.

Tulpen Keuze uit héél veel soorten,

3 bollen per pot, keuze uit 3 kleuren, E 1,00 per pot.

!! ( Geldig t/m zat 19 januari, prijs excl. sierpot ) ! P O = P O alleen de zwaarste kwaliteit. E 2,95 per bos en 2 bossen voor E 5,00 ( Geldig t/m zat 19 januari, prijs excl.tasjes en takken ) Oosterparkweg 15 Ridderkerk Tel: 0180 - 42 45 46 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur. vrijdag koopavond tot 21.00 uur www.bloemenjungle.nl - www.bloemetjebestellen.nl

Bloemen, planten en woondecoraties


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 17 januari 2013

Cursistensalon in Baerne BARENDRECHT - In De Baerne werd vrijdag 11 januari de jaarlijkse expositie ‘Cursistensalon’ geopend, waarin het werk van cursisten wordt getoond. In de afgelopen maanden is er door de cursisten weer hard gewerkt aan het maken van bijzondere kunstwerken. De expositie de Cursistensalon is nog tot en met 28 maart te zien op werkdagen van 13.30 tot 19 uur. Foto Jos Wesdijk

Dichter Rien van den Berg in Triomfatorkerk BARENDRECHT - Op donderdag 24 januari komt dichter Rien van den Berg naar de Triomfatorkerk in Barendrecht. Rien van den Berg heeft de gedichten voor de bundel ‘Mens waar ben je?’ geschreven. In ‘Mens waar ben je?’ staan foto’s, met daar bij behorende gedichten en brieven waarmee het kerkelijk jaar op een creatieve manier onder de aandacht wordt gebracht. Op 24 januari draagt Rien van den Berg een aantal gedichten voor en vertelt daarbij over zijn gedachten en motivaties bij het schrijven. Daarna kunnen bezoekers in kleine groepen aan de slag gaan met een gedicht. In deze gesprekken wordt gekeken naar wat men-

sen wel of niet aanspreekt of raakt. Na de pauze dragen ds. C. Romkes en ds. H.D. Bondt elk een gedicht van hun keuze voor, met een korte toelichting. Er is ook gelegenheid voor bezoekers om persoonlijk met Rien van den Berg van gedachten te wisselen. Deze avond begint om 20 uur. De kerk staat aan Gebroken Meeldijk 150. in Barendrecht. Voor de bundel ‘Mens waar ben je’ heeft fotograaf Eljee voor elk onderdeel van het kerkelijk jaar foto’s gemaakt. Op eerste advent is in de Triomfatorkerk een expositie van start gegaan waarbij de foto’s en bijbehorende gedichten gepresenteerd wer-

den. Elke week wordt er op een schildersezel in de hal van de kerk een nieuwe foto met gedicht geplaatst. De foto’s van de voorgaande weken zijn te zien aan een wand in de hal. Door iedere week een foto met gedicht toe te voegen groeit de expositie door tot aan Pinksteren. Deze expositie en lezing zijn een samenwerking van de Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Deze samenwerking is ontstaan door de gegroeide contacten tussen beide gemeenten. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt houdt al ruim een half jaar haar erediensten in de Triomfatorkerk.

Harmonie huldigt speculaasverkoper

Holland Kaascentrum viert feest BARENDRECHT - In 1973 stond de eerste kraam van Holland Kaascentrum op de markt in Nederland. Sinds een aantal jaren kan men ook in Barendrecht wekelijks genieten van de kaas van Holland Kaascentrum. Het veertigjarig jubileum van de marktformule wordt in 2013 met allerlei activiteiten gevierd. Op de vrijdagmarkt in Barendrecht wordt vier dit heuglijke feit gevierd. De vrolijke kleuren maken de kramen van Holland Kaascentrum sinds de beginperiode voor iedereen herkenbaar. Het blijft bijzonder om al die grote ronde Hollandse kazen bij elkaar te zien, het is echt vakmanschap. Inmiddels weten vele liefhebbers van kaas vers van het mes de weg naar Holland Kaascentrum dan ook te vinden. Holland Kaascentrum kent een brede kring van trouwe klanten die iedere week door weer en wind naar de markt komen. Waarin zit dat succes? Arjan: ,,Holland

Kaascentrum onderscheidt zich door de topkwaliteit kaas die we verkopen. De klant kan bij ons iedere week rekenen op dezelfde vertrouwde kwaliteit. De smaak moet in orde zijn, daar doen wij geen concessies aan. Daarom verkopen wij kazen onder speciale receptuur en worden alle kazen traditioneel gerijpt. En wat is er nu lekkerder dan een stuk kaas vers van het mes? Kom daar tegenwoordig in een supermarkt nog maar eens om. Met onze vakkennis kunnen we de klant van persoonlijk advies voorzien. En dat alles tegen een eerlijke prijs.” Alle inwoners van Barendrecht en omstreken zijn uitgenodigd om het veertigjarig jubileum mee te komen vieren. Naast het uitdelen van een presentje kan er volop geproefd worden van alle kazen van Arjan en zijn team. Kom langs op de vrijdagmarkt in Barendrecht op vrijdag 18 januari van 8 tot 15.30 uur.

Voorlichtingen over rugklachten en Milon Cirkel BARENDRECHT - Zaterdag 19 januari zijn er bij Aad van Loon Sport twee voorlichtingen voor mensen die willen (of moeten) gaan sporten. Op zaterdag 19 januari is er een actieve voorlichting over de cursus rugklachten. Hierin wordt onder meer uitgelegd hoe rugklachten kunnen ontstaan en op welke manier je daar zelf iets aan kunt doen. Naast luisteren kun je ook actief aan de slag om te ervaren hoe een aangepaste training voor lage rugklachten werkt. De voorlichting start om 13 uur en duurt tot ongeveer 16 uur. Deelname is gratis, neem sportkleding mee. Zie ook www.wegmetmijnrugpijn. nl of www.aadvanloonsport. nl. Sinds 2010 hebben bijna 200 mensen de speciale training gevolgd. Na drie maanden gaf negentig procent van de deelnemers aan minder of zelfs helemaal geen rugklachten meer te hebben. Het gaat

daarbij om mensen met regelmatig terugkerende rugklachten, maar de oorzaak van hun rugpijn kan niet worden vastgesteld met bijvoorbeeld een MRI-scan. Dezelfde middag is er voorlichting over Milon Cirkel. Met een keer per vijf dagen 35 minuten sporten resultaat behalen is nu mogelijk op de Milon Cirkel. Door de speciale apparatuur en het grote gebruiksgemak traint men zeer effectief. Op de Milon Cirkel traint men zowel spierkracht als uithoudingsvermogen. Ideaal om conditie op te bouwen of als ondersteuning bij een afslankprogramma. Kom 19 januari om 13.30 uur naar de voorlichten. Zie ook www. milonbarendrecht.simpsite.nl en www.aadvanloonsport.nl. Opgeven voor beide voorlichtingen kan bij Aad van Loon Sport via 0180-621229 en info@aadvanloonsport.nl.

Recordopbrengst zwemmarathon

BARENDRECHT - Secretaris en leerlingencoach Maria Prooi van Harmonievereniging Barendrecht huldigde onlangs in het Trefpunt de top-speculaasverkoper onder de jeugd. De speculaasactie wordt al jarenlang in de maand november gehouden

en levert de vereniging een flink bedrag voor de verenigingskas op. De winnaar van 2012 is Lars van der Burg. Hij is nog maar kort lid, maar heeft nu al bewezen een betrokken lid te zijn die wat over heeft voor zijn club. Lars leert voor slagwerker. Hij is

een sprekend voorbeeld voor de verenigingsmentaliteit waar de Harmonievereniging zo trots op is. Inlichtingen en aanmeldingen bij Maria Prooi via 0180-617891 en secretaris@harmoniebarendrecht.nl. Of kijk op www.harmoniebarendrecht.nl.

BARENDRECHT - Afgelopen weekend hebben vier teams van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) een succesvolle zwemmarathon gehouden. Nadat burgemeester Van Belzen het startsein had gegeven, zwommen zeven zwemteams bestaande uit hulpverlener twaalf uur lang in het Inge de Bruijn Sportfondsenbad te Barendrecht. Ondersteund door muziek en verrassende bezoeken van typetjes kregen zij het voor elkaar om 4673 baantjes te zwemmen, bijna 234 kilometer. Teams van de brandweer Hoek van Holland, twee ambulanceteams, twee teams van de afdeling Risico & Crisisbeheersing VRR, een team van de dialyse-afdeling van het Maasstad Ziekenhuis en een team van de IC-afdeling van het IJsselland Ziekenhuis streden om een van de twee bekers. Het team van Risico & Crisisbeheersing zwom de

meeste baantjes (817). Het Ambulanceteam van VRR had het meeste geld bij elkaar gezwommen, 2.240,32 euro. Het was een zeer gezellige en succesvolle nacht. In totaal is er 7.945,34 euro opgehaald. De directie van VRR heeft dit bedrag afgerond op 10.000 euro. De organisatie is hier erg dankbaar voor en is van plan om volgend jaar de derde editie van ‘Hulpverleners te Water’ te organiseren. Het geld wordt verdeeld over diverse Roparunteams: Team 46 Brandweerteam Rotterdam Zuid, Team 112 Brandweerteam Rotterdam-Rijnmond, Team 115 Ambulanceteam Rotterdam-Rijnmond en Team 181 Runningteam Brandweer Spijkenisse. Via deze teams zal het bedrag over gemaakt worden aan de stichting Roparun. Een uitgebreid verslag met foto’s is terug te vinden op www.ambulanceteam.nl.

3

KORTAF Jeugddienst BARENDRECHT - CZout, dat is het thema van de jeugddienst op zondag 3 februari in de Triomfatorkerk. Hoe ga je als christen door het leven? Draag je naast de kerk ook naar klasgenoten of collega’s uit dat je gelovig bent? Dat zijn vragen die aan bod komen. De dienst in de Triomfatorkerk aan Gebroken Meeldijk 150 in Barendrecht begint om 9.30 uur. Er is medewerking van de Jeugddienstcommissie, Setkin Sies en de Ichtus Praise Band. Zie ook www.facebook.nl/JeugddienstenBarendrecht.

Hart voor Barendrecht BARENDRECHT - Op woensdag 23 januari besteedt het radioprogramma Hart voor Barendrecht aandacht aan de open dagen van het vervolgonderwijs in Barendrecht. Afgevaardigden van scholen vertellen over de profielen van de scholen en de hoogtepunten van de open dagen. Aan het begin van het programma wordt de activiteitenagenda doorgenomen en aan het eind van het programma volgt een verhaal, voorgelezen door ds. C. Romkes. Hart voor Barendrecht is iedere woensdag te beluisteren van 19 tot 20 uur bij ExxactFM. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel en via internet op www.exxactfm.nl. Voor meer informatie zie www.hartvoorbarendrecht.nl.

Teken- en schildercursus BARENDRECHT - De teken- en schildercursussen in het Trefpunt zijn een succes. Het enthousiasme bij de deelnemers is groot. In januari start een nieuwe serie cursussen. Er zijn nog een paar plaatsen vrij, vooral op woensdagavond. In een intieme, gezellige sfeer kan men ontdekken wat zijn of haar teken- en schildervaardigheden zijn. Verschillende tekenen schildermaterialen komen aan de orde. De cursussen starten op dinsdag 22 januari om 19.30 uur en woensdag 23 januari om 20.15 uur. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. De cursus bestaat uit acht lessen van twee uur. De kosten bedragen 95 euro inclusief materiaal, koffie en thee. Inschrijven kan bij Hellen de Cloe-Brus via 0180-846193, 0648582800 en j.cloe8@ chello.nl of hellen decloe@hotmail.com.


BIEFSTUK

MET GRATIS VOOR- & NAGERECHT Soep van de dag - Biefstuk - Dessert van de dag

MENU OF BRUNC H

19,50

VISGERECHT

MET GRATIS VOOR- & NAGERECHT Huisgemaakte kroketjes - Zarzuela visgerecht - Crème brûlée

ELKE ZONDAG BRUNCH VAN 12.00 -14.00 UUR Alleen op reservering

Noldijk 41a, Rijsoord | T. 0180 - 621220 Kijk voor de mogelijkheden en menu’s op:

www.wevershoeve.nl

Ook voor al uw feesten en partijen

Gastronomische verwennerij bij de Wevershoeve


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 17 januari 2013

Nieuw leven voor afgedankte spullen BARENDRECHT – Cor Breedveld uit Barendrecht heeft een voorliefde voor meubels, vooral uit de jaren zestig. Daarnaast is hij gespecialiseerd in het leegruimen van woningen. De pareltjes die hij vindt, knapt hij zelf op en verkoopt die via zijn website ,,Ondernemen en verkopen zit in mijn bloed. Ik ben praktisch op de markt geboren en heb jaren in de meubel export gezeten. Zo’n zes jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen met Tussen Cor & Kitch. Het is zo zonde wat er allemaal wordt weggegooid.’’ Samen met zijn vrouw José doet Cor comple-

Jos op Donderdag BARENDRECHT – Vanavond, donderdag 17 januari, gaat presentator Jos Vis in Jos op Donderdag tussen 21 en 22 uur in gesprek met Jan Jansen. Jan, commercieel directeur van Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde, was eind 2012 veertig jaar in dienst bij de Rabobank. Daarnaast was Jan voetballer bij vv Smitshoek en was hij voorzitter van Tediro en vv Slikkerveer. Tussen 22 en 23 uur neemt Jos Vis de favoriete muziek door van Anne Karlijne. Anne Karlijne is werkzaam bij de plaatselijk Free Record Shop aan de Middenbaan. De uitzending is 17 januari te beluisteren op Exxact FM radio (106.4 in de ether, 105.9 op de kabel en via www.exxactfm.nl).

te woningontruimingen. Alle spullen worden weggehaald, de gaatjes gevuld en de boel wordt bezemschoon achtergelaten. Veel meubels gaan naar kringloopwinkels. De meeste andere dingen worden gedoneerd aan goede doelen of worden weggegeven aan liefhebbers. Voor alles wordt een nieuwe bestemming gezocht, alleen kapotte dingen gaan naar het vuilnis. Cor heeft een oog voor mooie, oude designmeubels. Zo vond hij onlangs een dressoir uit de jaren zestig. ,,Het was helemaal beplakt. Ik heb het gestript en geschuurd en vervolgens weer opgeknapt.

Nu staat er een prachtige kast voor de verkoop op de website’’. Cors meubelen vinden gretig aftrek, zelfs tot in het buitenland. Zo staat een van de bankstellen die hij heeft opgeknapt nu in Parijs. ,,En een poosje geleden zijn we benaderd door Eyeworks. Ze verfilmen het boek Het Diner van Herman Koch. Ze hebben allerlei meubels van me geleend. Als ik dus straks die film zit te kijken, zie ik daar mijn eigen meubels in terug’’. Tijdens de ontruimingen komen Cor en José van alles tegen. Een heel bijzondere vondst was het dagboek van verzetsstrijder Peter Borg-

Vitaliteitsworkshop bij Wellnesselande BARENDRECHT - Onder het motto ‘start 2013 goed met een persoonlijke vitaliteitsimpuls’, houden Wellnesselande Barendrecht en Optimaal Talent dit jaar weer een vitaliteitsworkshop, dit jaar op donderdag 24 januari. Het doel van deze avond is om mensen kennis te laten maken met resultaatgerichte mental coaching om knelpunten op te lossen en ambities te realiseren. Deze praktische workshop richt zich op mental coaching en is gebaseerd op vooraanstaande wetenschappelijke en populaire stromingen. Hierbij ligt de nadruk op de positieve psychologie en het richten op je sterke punten en het verkennen van je potentieel en je mogelijkheden. De deelnemer

heeft na deze workshop een effectief instrument in handen om zijn talenten te ontplooien en daarmee nog meer zijn verlangens, ambities en doelen te realiseren. De workshop ‘Vergroot je vitaliteit en versterk je mindset’ is gratis toegankelijk voor leden en geïnteresseerden. Er zijn tachtig plaatsen beschikbaar. Vooraf per e-mail is inschrijven is noodzakelijk. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in het restaurant van Wellnesselande, Bijdorp-Zuid 1 in Barendrecht. Aanmelding voor de workshop kan door te mailen naar corrien@optimaal-talent.nl. Meer informatie over de open inschrijvingstraining op www. optimaal-talent.nl/maakwerkvanjetalent.

Projectmaand Muziek bij ToBe BARENDRECHT - Maandag 21 januari start bij ToBe de projectmaand Muziek in de Baerne, Buitenlandse Baan 1 in Barendrecht. Een maand waarin tot medio februari de lessen in het teken staan van veel samenspel. Grotendeels zijn deze lessen bedoeld voor de ToBe-leerlingen, maar er zijn ook enkele activiteiten waar niet-leerlingen aan mee kunnen doen. Zo is er op de dinsdagavond een zangproject met Via Crucis van Frans Liszt onder leiding van Mariët Kaasschieter. Zowel mannen als vrouwen kunnen het vrouwenensemble deze maand komen versterken. De kosten zijn vijftien euro. Aanmelden kan via mkaasschieter@

stichtingtobe.nl. Maandag 28 januari houdt Wim Soeters in de Baerne een lezing onder de titel ‘400 jaar melodie, over melodieën van vroeger en nu; klassiek, pop, musical, jazz’. De muziek wordt besproken achter de vleugel en met de iPad en de beamer onder handbereik. Aanvang 20 uur. Niet-leerlingen betalen vijf euro (inclusief kopje koffie). Een deel van de HAFA ToBe leerlingen gebruikt de projectmaand om met elkaar het HAFA-examen te trainen. Alle harpleerlingen doen mee aan Blue Planet, een muzikaal portret van een ruimtereis. Daarnaast zijn er verschillende gitaarprojecten in grote en kleine samenstellingen en

diverse muziekgenres. De docenten lichte muziek formeren popbandjes met of zonder zang en de strijkers spelen barokmuziek of kunnen meedoen met Nederlandse volksliedjes of popliedjes. Voorts is er pianosamenspel met onder meer arrangementen van The Beatles en de onverwoestbare muziek uit The Sound of Music. ToBe leerlingen van de middelbareschoolleeftijd kunnen meespelen in het ensemble 12+, dat op donderdagmiddag repeteert. In de laatste week wordt een aantal projecten uitgevoerd in de Baerne. Met vragen kan men mailen naar projectmaandbaren drecht@stichtingtobe.nl.

houts uit de Tweede Wereldoorlog, vol verslagen van bombardementen en de laatste weken van de oorlog. Het stel is in gesprek met het Oorlogsmuseum in Rotterdam om het dagboek te doneren. ,,Je komt de meest bizarre dingen tegen bij zo’n ontruiming, je gaat echt een heel mensenleven door. Zo heeft ieder huis zijn eigen verhaal.’’ Wie zelf bijvoorbeeld oude spullen, stoelen, fauteuils of dressoirs/ kasten over heeft en die kwijt wil, kan Cor bellen. Hij komt graag kijken of het wat voor hem is. Behalve meubels, lampen en accessoires verkoopt Cor ook tweedehands witgoed. Alles gaat naar een monteur, wordt uit elkaar gehaald en schoongemaakt voor het in de verkoop gaat. Wie iets koopt bij Cor kan kleine artikelen laten versturen of zijn aankoop laten bezorgen. Wie meer wil weten, kan kijken op www.tussencorenkitsch.nl. Daar zijn alle opgeknapte meubels, lampen en woonaccessoires te vinden. Bezichtiging van goederen gebeurt alleen op afspraak. Men kan op de website winkelen en in de loods langskomen om iets te bekijken. Dat kan zeven dagen per week overdag en ’s avonds. Voor ontruimingen kan men kijken op www.woningontruimingmetspoed.nl. Cor is voor vragen en het maken van een afspraak bereikbaar via 0646396866.

5

“Mijn b.v. zonder 18K?” Daar teken je voor. Oprichtingen, bedrijfsopvolging, Flex b.v., zakelijk advies en meer. Bijdorpplein 41 | 2992 LB Barendrecht | T (0180) 556 735 | F (0180) 556 298 info@notbar.nl | www.daartekenjevoor.nl

Drukte bij goudwisselkantoor BARENDRECHT - De prijs van goud is sterk gestegen in de afgelopen tijd. Dat maakt het voor veel mensen aantrekkelijk hun sieraden en oude munten in te wisselen voor euro’s. Al 25 jaar lang kan dat bij het Goudwisselkantoor. Het Goudwisselkantoor staat elke dinsdag op de parkeerplaats bij het gemeentehuis van Barendrecht. De zaak wordt gerund door Arjan Herweijer. ,,We nemen tijd voor de klant er wordt uitgelegd hoe er wordt getaxeerd. Kortom: verzorgd en betrouwbaar.” Het Goudwisselkantoor is een familiebedrijf dat door De Ruiter senior als postzegel- en muntenwinkel in Klaaswaal opgericht werd. ,,Nu zijn we een keten met 24 kantoren. We zitten bijna door heel Nederland.” Hoe komt het dat het bedrijf zo gegroeid is? Arjan: ,,Wij hebben ruim 25

jaar ervaring in de goud- en zilverhandel en bieden een goede prijs. Bovendien zijn we discreet en eerlijk: zo testen wij het goud en zilver waar de klant bij is in een aparte taxatieruimte. Daar nemen we alle tijd voor. Vervolgens kan men bij ons kiezen voor contante betaling of overschrijving via de bank.’’ Wat veel mensen niet weten is dat ook zilver veel waard is op dit moment. Ook zijn er nu goede mogelijkheden om te beleggen in edelmetaal. Arjan Herweijer heeft plezier in zijn werk. ,,Ik ga graag met mensen om. Daarom vind ik dit zo leuk. Wat het werk ook bijzonder maakt is dat je af en toe hele bijzondere munten tegenkomt.” Goudwisselkantoor, elke dinsdag, parkeerplaats bij gemeentehuis, Binnenhof 2991 AA Barendrecht, www. goudwisselkantoor.nl.

Telecombinatie Monditel vernieuwd BARENDRECHT - Telecombinatie Monditel aan Middenbaan 102 (tegenover Albert Heijn), heeft zaterdag 1 december haar deuren heropend na een verbouwing van twee weken. Het assortiment van de winkel bestaat onder meer uit mobiele telefoons, smartphones, vaste telefoons, seniorentelefoons, tablets en alle denkbare accessoires. Omdat Telecombinatie Monditel samenwerkt met alle telefoonmerken en netwerkproviders, zowel prepaid als abonnement, vinden klanten hier een onafhankelijk advies en daardoor altijd de beste telecombinatie. Op de heropeningsdag was er naast gratis poffertjes eten ook een dummyspel waarbij de klanten moesten raden hoeveel

dummy’s er in een glazen bak zaten. Uiteenlopende getallen kwamen voorbij. De gelukkige winnaars hebben inmiddels hun prijzen opgehaald. Telecombinatie Monditel heeft de winkel vernieuwd om haar klanten nog beter van dienst te zijn. Sinds het begin in 2006 is het streven altijd om een onafhankelijk advies te geven door de persoonlijke en vraaggerichte benadering van het winkelpersoneel. Die begrijpen dat mensen door de vele mogelijkheden niet goed weten welk toestel of abonnement het beste bij hen past. De medewerkers staan hen daarom graag bij met een onafhankelijk advies en genieten ervan als een klant het gevoel heeft echt geholpen te zijn en met plezier de winkel (bel-

De gelukkige winnaars van het dummyspel.

lend) uitgaat. Telecombinatie Monditel heeft ook telefoons voor senioren in het assortiment. Dit zijn telefoons met grote, duidelijke cijfers op de toetsen. Sommige van deze seniorentelefoons hebben ook een ingebouwde alarmknop. Telecombinatie Monditel in Barendrecht heeft, net als de ongeveer honderd andere Telecombinatie winkels in Nederland, dezelfde frisse uitstraling gekregen. Een rustig en open interieur en het vernieuwde logo duidelijk herkenbaar op de buitengevel. Iedereen is van harte welkom in de vernieuwde winkel, de koffie staat klaar. Telecombinatie Monditel, Middenbaan 102, 2991 CT Barendrecht, 0180-556009, barendrecht. middenbaan@monditel.com.


“Ik zie een poort wijd open staan”

Langzaam vervaagden herinneringen, gleden gedachten weg, nam je afscheid van ons. Nu nemen wij afscheid van jou. Na een kortstondig ziekbed is, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken, rustig ingeslapen, in aanwezigheid van al zijn kinderen en kleinkinderen, mijn lieve man, onze zorgzame en fijne vader, grootvader en overgrootvader

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons is geweest, geven wij u verdrietig kennis van het overlijden van mijn lieve, zorgzame man, onze lieve vader, schoonvader en opa

Adriaan Vos in de gezegende leeftijd van 88 jaar.

† 8 januari 2013

J. Jochims-van der Zant

Windsingel 10 2991 HN Barendrecht De begrafenis heeft dinsdag 15 januari plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats, Scheldestraat 3 te Barendrecht.

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad Psalm 119: 105 Verdrietig, maar dankbaar, hebben wij afscheid genomen van mijn lieve echtgenoot en onze vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader

Pieter Jannis Lucieer Groede, 17 april 1926

Barendrecht, 9 januari 2013

Het laatste jaar was heel moeilijk voor hem, omdat hij in toenemende mate afhankelijk werd van zorg en zijn ziekte hem steeds meer uitputte. Toch gaf hij bij het afscheid aan dat hij met dankbaarheid op zijn leven en de liefde en hulp waarmee zijn echtgenote, familieleden en verzorgenden hem hebben omringd, kon terugkijken. Berustend en overtuigd dat er na de uitgang van het aardse leven een ingang is naar het eeuwige leven waar hij van zijn lijden verlost is, nam hij afscheid. Barendrecht: Mevr. S. Lucieer-Cijsouw Barendrecht: Marja en Dick Ouwerkerk-Lucieer Sonja en Dennis, Mees Martin en Vivian Rotterdam/Soest: Jacques Lucieer en Ellen Beem Victoire Pieter en Victoria Marianne Susanne en Christian Bergen op Zoom: Marleen en Geert de Haan-Lucieer Nico en Rinke Elsemiek en Koen, Sam Jacolien en Jeroen, Marit Idelet en Wouter

† 9 januari 2013

N. Vos-Leeuwenburg

Bertl van Eijsden-Knapp

Cees Vos

Maaike en Marcel Manon Koen

Nelleke van der Meer-Vos Peter van der Meer Josje Renée

Scholastica en Rob de Vos-Jochims Raymond Annemarie en Kris, Florence Riet en Jan van Noort-Jochims Chantal en Paul Kirsten

* 2 februari 1930

Pleun Vos Anne Ausloos Andrea Martijn

~ Aad ~ * 11 september 1922

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van hem mochten ontvangen, geven wij u kennis dat plotseling van ons is heengegaan mijn lieve man, onze lieve vader, opa, toffe broer, zwager en oom

Aart Gijsbertus van Eijsden

Adrie

Adrianus Johannes Jochims

Hij heeft de strijd op moeten geven, ook al hield hij nog veel van het leven.

Ad Vos

Dietmar en verdere familie Zuidersingel 196 2993 PR Barendrecht De crematieplechtigheid heeft woensdag 16 januari plaatsgevonden in crematorium Rotterdam.

9 januari 2013 Morgenster 11, Barendrecht Correspondentieadres: N. van der Meer-Vos Ouvertureweg 16, 2992 GD Barendrecht De begrafenis heeft woensdag 16 januari plaatsgevonden op begraafplaats Den Ouden Dijck te Barendrecht.

Bedroefd, maar blij dat een verder lijden hem bespaard is gebleven, laten we u weten dat op woensdag 9 januari rustig is overleden, mijn lieve man, onze zorgzame (schoon)vader, opa en “ouwe opa”

Willem Eggens * Borger, 22 mei 1923

† Barendrecht, 9 januari 2013

Roelie Eggens-Schutrups Rieks en Clary Roel en Charlotte Elke en Rogier, Odette Stijn en Simone Jan en Desi Sanne, Merlijn, Roos Alie en Mike Erik, Wouter, Sjoerd, Robbert, Joost Gea en Marc Sjoerd en Vera, Reinier en Wendy Rolien en Ruud Hidde, Iris, Kevin Wim en Joke Merel en Jasper, Milou, Bart Correspondentieadres: Spinetstraat 23 2992 NJ Barendrecht De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bevrijd! Dit gevecht was zelfs voor Arie niet te winnen. Onze allerliefste, onnavolgbare Arie is overleden.

Arie Johannes Willemstein 25 oktober 1944

10 januari 2013

Jannie Denise en Michel Serge, Sandra en Suze Hans en Els Jopie en Cees Ria en Adriaan Nel en Bas Janneke, Rebecca en Elisa Kort Ambachtlaan 302 3333 EP Zwijndrecht De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats aan de Molenweg te Heerjansdam.

“Mijn tijden zijn in Uw hand” In Zijn ondoorgrondelijke wijsheid heeft de Heere tot Zich genomen Zijn moegestreden kind, onze lieve broer, zwager en oom

Arie Willemstein 68 jaar Jopie de Vries-Willemstein Kees de Vries Marga (in dierbare herinnering) Ria van Peenen-Willemstein Adriaan van Peenen Martin en Eugenie Janneke Willemstein Rebecca Peter (in dierbare herinnering) Nel Roobol-Willemstein Bas Roobol Maarten en Suzanne Marian en Dennis Jacomien en Jesus Wij bidden Jannie en de kinderen Gods onmisbare zegen toe.

Dag en nacht bereikbaar!

0180 - 699 199

Barendrecht, 10 januari 2013

Kofschip 16 2991 PT Barendrecht De teraardebestelling heeft op dinsdag 15 januari plaatsgevonden op begraafplaats Den Ouden Dijck te Barendrecht.

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen. Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven. Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

grafmonumenten BETAALBAAR & COMPLEET VERZORGD

TEL.: 0186 - 64 95 19 Benjamin Franklinstraat 17, Oud-Beijerland www.kampersnatuursteen.nl


“Vrees niet, want Ik ben met u, Zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand” Jesaja 41:10 In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons is geweest, geven wij u kennis van het overlijden van mijn zus, onze schoonzus en tante

Leven is als sneeuw Je kunt het niet bewaren Troost is dat jij er was Uren, maanden, jaren...

Johanna den Drijver - de Regt - Ans -

11 januari 2013

sinds 17 december 2006 weduwe van Jacob den Drijver

Jans Robbemont - Oprel † Gé Robbemont

* Rotterdam, 16 juli 1935

Bep Verbeek - Oprel † Jan Verbeek †

† Barendrecht, 12 januari 2013

Neven en nichten Vlaamsestraat 149 3332 ER Zwijndrecht

Leen & Dinie Van der Keur-Berkhout

Pa en Ma, Opa en Oma van harte gefeliciteerd met deze mooie dag! Liefs van de Kinderen en Kleinkinderen.

Hoera!

Claire in één keer geslaagd voor haar autorijbewijs!

Veel veilige kilometers gewenst! Van harte gefeliciteerd van mam, pap en Yvon.

Correspondentieadres:

De Dienst van Woord en Gebed wordt donderdag 17 januari om 14.00 uur gehouden in de Hoeksteen, Thorbeckelaan 1 te Zwijndrecht, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene begraafplaats aan de Jeroen Boschlaan te Zwijndrecht Voorafgaand aan de dienst is er van 13.30 tot 13.50 uur gelegenheid om afscheid van haar te nemen.

Fam. den Drijver Schouw 3 2991 DK Barendrecht Telefoon: 0180-618554 Email: d.drijver@hccnet.nl Er is gelegenheid om afscheid te nemen in Crematorium Rotterdam, Maeterlinckweg 101 te Rotterdam, vrijdag 18 januari om 15.15 uur. Aansluitend zal de crematieplechtigheid worden gehouden.

Na de begrafenis kunt u de familie in het naastgelegen rouwcentrum condoleren.

Verdrietig maar dankbaar voor alle liefde en zorg die zij ons gegeven heeft delen wij U mede dat na een moeilijke periode van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, moeder en schoonmoeder

~ Bep ~

Wij kijken als familie terug op een mooie en warme crematieplechtigheid. Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Wim in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend.

Hans Sparreboom Mirjam en Victor Hans

Plonie van der Vorm-van Dam Kinderen en kleinkinderen

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht Barendrecht&&omgeving. omgeving. * Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Bel 0180-612735 Voor Bel informatie en actuele rouwberichten 0180-612735 kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

Heijningen, januari 2013

Concertweg 120 2992 NP Barendrecht

Kantoor & Rouwcentrum: Prins Hendrikstraat 20-22 3262 ST Oud-Beijerland

Wij danken iedereen voor de grote belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Wim van der Vorm

† Barendrecht, 11 januari 2013

Uw uitvaartleider in Barendrecht en omgeving: H.S. (Harmen) Blijleven

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot samenzijn en de familie te condoleren.

Lambertina Sparreboom - Driessen * Rotterdam, 28 november 1935

50 jaar getrouwd!

Hans en Anita den Drijver Patrick, Melanie Jacques en Yvette den Drijver Amy, Josh Edwin en Marja den Drijver Bram, Suzanne Annette en André Fijan Nathalie, Pascal, Marcel

Sijtje Versnel - Oprel Arie Versnel

Geen bloemen

23-01-2013

Tot ons groot verdriet is, na een jaar van afnemende gezondheid, rustig en toch nog onverwacht van ons heengegaan onze moeder, schoonmoeder en oma,

Maria Oprel 15 december 1926

23-01-1963

Voor al uw TUINKLUSSEN HOVENIER van der DUSSEN

Kloeg Uitvaartzorg

Mobiel: 06 51 33 86 50

Begrafenis en crematieverzorging

Sinds 1989 werkzaam op Rhoon, Poortugaal Pernis, Hoogvliet Barendrecht en Rotterdam.

Uitvaartcentrum op Rhoon, Begraafplaats Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam.

De zorg van DenO gaat verder

morgen mag ik naar huis

Kerkelijke uitvaarten. Voorbespreking van de uitvaart bij ziekte en gezondheid. Meld- en informatienummer dag en nacht

Op een persoonlijke en betrokken manier, met oog voor details en altijd meedenkend en invoelend.

010-2017165 KWF Kankerbestrijding zorgt voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten. Kijk vandaag nog op kwfkankerbestrijding.nl om te zien wat ú kunt doen.

iedereen verdient een morgen

TE HUUR:

Centraal meldnummer overlijden: 0800 – 099 55 15 Vo o r d i r e c t e h u l p : 7 d a g e n p e r w e e k , 2 4 u u r p e r d a g b e r e i k b a a r.

( g ra t i s )

www.uitvaartdordrecht.nl

Nette garagebox Centrum Barendrecht € 130,- p.m. Tel. 0180 - 621116


TE HUUR mr P.A. (Petra) GHQ Hollander advocaat en mediator mr P.A. P.A. (Petra) (Petra) GHQ Hollander mr GHQ Hollander Advocatenpraktijk GHQ Hollander advocaat en mediator advocaat en mediator

G e m e u b il eerd 4-kam er appar tement i n h e t c en tr u m v an B ar en d recht Hu u r p r ijs : € 850, -- per m a a nd

familierecht | jeugdrecht | arbeidsrecht | mediation post F. van de Poest Clementlaan 53 bellen 010 - 5013230 faxen post 3171 bellen 010 -- 7122380 post F. van vanEB de Poortugaal Poest Clementlaan Clementlaan 53 53 bellen 084 5013230 F. de Poest 010 - 5013230 faxen faxen 084 3171info@advocatenpraktijkdenhollander.nl EB Poortugaal Poortugaal 084 -- 7122380 7122380 3171 EB

w w w.a c h t e ro m 97.nl

www.advocatenpraktijkdenhollander.nl info@advocatenpraktijkdenhollander.nl info@advocatenpraktijkdenhollander.nl www.advocatenpraktijkdenhollander.nl www.advocatenpraktijkdenhollander.nl

Visite.indd 2 Visite.indd 2 Visite.indd 2

29-08-12 10:43 29-08-12 10:43

TUINCENTRUM ACHTERZEEDIJK

Achterzeedijk 60 2992 SC Barendrecht www.woningontruimingmetspoed.nl Verkoop uit inboedels Oa Kunst - Antiek - Vintage - Design - Witgoed www.tussencorenkitsch.nl

06-46 39 68 66

Uw basis voor veilig skiplezier

Gouderakstraat 38a Industrieterrein Hordijk-Oost Rotterdam 29-08-12 10:43 Tel. 010-4977458 / 06-51574881 29-08-12 10:43

Visite.indd 1

Bij overlijden en scheiden uw woning snel en discreet bezemschoon opgeleverd!

Wijbo Wintersport

Hyacinten 2 potjes 1,00 Blauwe druifjes 3 potjes 2,50 Narcissen 3 potjes 2,50 Phalaenopsis orchidee 3,99 Grote azalea 3,99 Kalanchoe 3 voor 3,99 Cyclamen 3 voor 5,00 Pot rozen 3 voor 5,00

kilo 1,00 Kleine spruitjes Zuurkool uit ’t vat kilo 1,00 Elstar appels kilo 1,00 Jonagold kilo 1,00 Goudreinetten kilo 1,00 Giesser wildeman kilo 1,98 Frieslander aardappels 10 kilo 3,98 Eigenheimers 10 kilo 4,98

Totale uitverkoop skikleding voor volwassenen en kinderen

STROOIZOUT per zak à 5 kilo 2,49

Houten en kunststof kozijnen, ramen, deuren en isolerende beglazing.

Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur

Alle voorkomende verbouw-, onderhouden renovatiewerkzaamheden.

Nu opruiming huurskies en schoenen vanaf € 50,00 Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur

www.arkeltuinverzorging.nl 078 - 677 14 32

Uw eigen droomtuin We zijn al sinds 1968 een begrip in de regio voor zowel ontwerp als de aanleg van tuinen. Daarnaast verzorgen we ook het onderhoud

www.timmerbedrijfschaap.nl

voor particulieren, bedrijven en verenigingen van eigenaren.

Timmerbedrijf Schaap B.V. Bijdorp-Oost 10, 2992 LA Barendrecht 0180 622 925

Neem contact met ons op en vraag de gratis brochure aan.

Altijd goed en gezellig!

‘de huiskamer van Poortugaal‘

Maandmenu € 29,50 Tartaar van verse zalm met een hart van kreeftenstaartjes *** Suprême van parelhoen op een puree van knolselderij en een jus van salie -ofZeeduivel met beurre blanc en groene kruiden *** Desssert de Wagenmaker Restaurant de Wagenmaker - Achterweg 21 - 3171 EA Poortugaal - Tel.: 010 - 501 65 15 Arie en Nellie Jordaan - U vindt ons ook op Facebook en dichtbij.nl

Kom genieten vanStationsweg onze27 • Heenvliet • T.0181 66 13019 high tea € 15,of high tea de luxe € 20,Bij ontvangst een glaasje prosecco! Kruisdijk 8 Poortugaal T.010 501 55 11 magneetcafe.nl • etenbij.nl

Tandarts nodig? Carnisse Mondzorg neemt nieuwe patienten aan! Bij Carnisse Mondzorg vinden wij dat onze cliënten altijd centraal staan. Van mondhygiëne tot cosmetische behandelingen en van angstproblemen tot correcties met beugels, gebitsprotheses, of implantologie; ons mondzorgteam van ervaren tandartsen en cosmetische specialisten beantwoordt al uw mondzorgvragen op maat. Door uitbreiding van ons team met een nieuwe tandarts nemen wij momenteel weer nieuwe patiënten aan! Mail of Bel ons voor een afspraak en kom vrijblijvend langs voor een kennismakingsgesprek of kijk op onze website voor meer informatie over inschrijvingen en onze praktijk. Middeldijkerplein 16-18 / 2993 DL Barendrecht 0180 – 610670 / info@carnissemondzorg.nl

Scheiden? Alimentatie? Omgang? Voor een vrijblijvend eerste advies kunt u contact opnemen met één van onze advocaten. Park Barendrecht • 1e Barendrechtseweg 76-80 2992 XC Barendrecht Tel 0180 - 695 115 • Fax 0180 - 695 110 E-mail info@vdladvocaten.nl • www.vdladvocaten.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 17 januari 2013

Maasstad Ziekenhuis behaalt NTA-certificaat ROTTERDAM - De directie van het Maasstad Ziekenhuis ontving tijdens haar nieuwjaarsreceptie het NTA 8009 certificaat van de certificerende Instelling DNV Business Assurance. Deze Nederlandse veiligheidsnorm beschrijft de eisen waaraan veiligheidsmanagementsystemen (VMS) van ziekenhuizen moeten voldoen. Hiermee kunnen ziekenhuizen gestructureerd

werken aan patiëntveiligheid door risico’s te signaleren en actie te ondernemen. Het waarborgen van de patiëntveiligheid is een belangrijk aandachtspunt voor het Maasstad Ziekenhuis. Met het behalen van dit certificaat voldoet het Maasstad Ziekenhuis aan de basiseisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt. ,,Het certificaat is met veel trots in ontvangst geno-

men. Het is een bevestiging dat het ziekenhuis een mooie stap heeft gemaakt in de richting van een goed werkend veiligheidsmanagementsysteem. Dit is mede naar aanleiding van de gebeurtenissen in 2011 van belang. Toen werd het Maasstad Ziekenhuis getroffen door een ziekenhuisbacterie met een grote impact op patiënten en het ziekenhuis. Omdat wij onze patiën-

V.l.n.r.: Anton Westerlaken (voorzitter Raad van Bestuur Maasstad Ziekenhuis), Richard Raaphorst (auditor DNV), Johan Dorresteijn (bestuurder Maasstad Ziekenhuis) en Martin van de Ent (voorzitter Medische staf Maasstad Ziekenhuis).

Kater Sirene vermist BARENDRECHT - Sirene is een Europese korthaar kater, schildpad, twaalf jaar, vier witte sokken en witte bef, witte rand langs onderkant bekje, wordt vermist aan Noldijk. Dopey, een Europese korthaar kater, cypers gijs, witte snoet, acht jaar, witte voetjes en bef, vanaf kin witte streep naar buik, wordt vermist aan Brucknerstraat. Centrale meldnummer Dierenbescherming tijdens kantooruren: 088-3437112 of www.mijndieriszoek.nl. Spoed Dierenambulance: 0900-1120000. In De Dierenstee wacht Noortje op een nieuw baasje. Noortje is een lapjespoes van vijf jaar oud. Een lieve poes, maar nog wel wat schuw. Toch laat ze zich al voorzichtig aaien. Noortje wil graag een rustig thuis waar geen kinderen en andere katten aanwezig zijn. Of ze honden wel ziet zitten als gezelschap is niet bekend. Graag wil ze een baasje dat begrijpt dat ze wat tijd nodig heeft om te wennen. De Dierenstee is te vinden aan Groene Kruisweg 14a te Numansdorp, 0186-655150. Openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 11 tot 16 uur. www.dierenstee.nl, www. Amivedi.nl, 088-006463.

tenzorg periodiek evalueren, geeft dit ons tevens zicht op de verbetermogelijkheden van ons ziekenhuis. We zijn op de goede weg”, aldus bestuurslid Johan Dorresteijn. Het VMS is een veiligheidsprogramma van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Orde van Medisch Specialisten, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Met dit programma hebben zij de ambitie het aantal incidenten, waarbij schade optreedt aan de patiënt, te reduceren tot nul. DNV Business Assurance heeft geconcludeerd dat het veiligheidsmanagementsysteem van het Maasstad Ziekenhuis voldoet aan de gestelde Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8009: 2007. De kern van het veiligheidsmanagementsysteem in NTA 8009 bestaat uit risicoinventarisatie, een systematiek voor het (veilig) melden van incidenten, een methode voor incidentenanalyse en een systeem om de hieruit voortkomende aanbevelingen en verbetermaatregelen te managen. Duidelijk zichtbaar commitment van de Raad van Bestuur en medewerkers is essentieel.

9

Open dagen HMC mbo vakschool ROTTERDAM - Op vrijdag 25 januari opent de MBOvakschool Hout- en Meubileringscollege haar deuren van 17 tot 21 uur. Ook zaterdag 26 januari van 10 tot 15 uur is een open dag op beide locaties. Frans Veringa, voorzitter van het College van Bestuur, vertelt wat deze dagen te bieden hebben: ,,Tijdens deze dagen kun je sfeer proeven, kennismaken met de docenten, vertellen leerlingen hun ervaringen en leer je de faciliteiten kennen die de vakschool te bieden heeft, zoals de praktijklokalen, de studio’s en bijvoorbeeld de ‘simulatie woonwinkel’.” Het HMC is sinds 1929 een kleinschalige, zelfstandige MBOvakschool die zich uitsluitend richt op vakmanschap en creativiteit. ,,Het is gezellig en informeel en je merkt dat iedereen heel veel met het vak bezig is. Daarbij scoren we hoog als het gaat om veiligheid en betrokkenheid.” Leerlingen worden klaargestoomd voor in de hout- en meubelbranche of voor de

woon- en interieurbranche. Denk hierbij aan beroepen als meubelmaker, interieuradviseur, creatief vakman, verkoper wonen, timmerman, woning- of meubelstoffeerder en/of pianotechnicus. Binnen deze opleidingen kunnen de leerlingen zich nog verder specialiseren. ,,Je moet het leuk vinden om met je handen te werken, maar daar blijft het niet bij. Je leert bij de niveau 4 opleidingen ook de achtergrond van het vak met vakken als kunstgeschiedenis, managementvaardigheden en stijlleer. Daarbij zijn onze docenten allemaal professionals uit de branche.’’ Het HMC heeft nauw contact met bedrijven in de sectoren. Zo zijn er verschillende adviescommissies waarin professionals advies geven. Maar zo zitten er in de raad van toezicht ook mensen uit het bedrijfsleven. HMC Amsterdam, Arlandaweg 173-175, 020-6802828, www.hmcollege.nl. HMC Rotterdam, Erasmuspad 10, 010-2855555, www.hmcollege.nl.

3Primair-award voor Marjolijn Westerink BARENDRECHT - De 3primair-award wordt jaarlijks toegekend aan een persoon, groep of instelling, die zich dat schooljaar op originele, creatieve en stimulerende wijze heeft ingezet voor het openbaar onderwijs en 3primair in het bijzonder. Dit jaar ging de award naar Marjolijn Westerink-Mak van o.b.s. De Tweemaster. De bedoeling van de award is om waardering te laten blijken en stimulerend te zijn voor diegenen die het openbaar onderwijs op enigerlei wijze steunen. De jury heeft Marjolijn Westerink-Mak van o.b.s. De Tweemaster beloond met award omdat zij zich als ouder geheel belangeloos inzet voor de kinderen die op het gebied van leerstof meer uitdaging nodig hebben in de plusklas van De Tweemaster. Elke week werkt ze op vrijdag vol enthousiasme met deze kinderen. Na elke bijeenkomst schrijft zij een verslag en stuurt dit met de planning voor de komende week naar de leerkrachten, zodat iedereen op de hoogte is wat de leerlingen gedaan hebben en wat het pluswerk van de komende week inhoudt. Weke-

lijks evalueert zij deze taken met de leerlingen en stelt vervolgens samen met de leerlingen het pluswerk voor de volgende week op. Ook woont zij bijeenkomsten en vergaderingen bij die te maken hebben met (hoog)begaafdheid. Voor de jury voldoende redenen om haar met deze award te belonen. Voor de award wordt een bedrag van 1.000 euro

beschikbaar gesteld, waarvan 500 euro bestemd is voor besteding aan materiaal voor de plusklas en 500 euro voor de winnares. Naast dit geldbedrag kreeg ze ook een beeldje en een bos bloemen. Het team van De Tweemaster is erg blij met de inzet van Marjolijn en de betrokkenheid die zij, zelfs nu haar kinderen al jaren van school zijn, nog steeds toont.

Muziek voor de kleinsten BARENDRECHT - De nieuwe series Muziek op Schoot in Rhoon en Barendrecht starten eind januari weer. Ouders kunnen met hun baby, dreumes of peuter op muziekreis op maandag, woensdag of zaterdag. Er is nog plek in de babygroepen en de middaggroepen. Meer informatie en inschrijven via www.muzikanjer.nl.

Informatieavond 50+ op zoek naar werk Onlangs deden wij een oproep aan 50-plussers die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Veel van hen vinden, ook na heel veel solliciteren, geen nieuwe baan. Wij kregen tientallen aanmeldingen; er is duidelijk behoefte aan hulp onder deze groep werkzoekenden! Daarom organiseert Nor&daal Puur Communicatie een gratis informatieavond voor 50-plussers op zoek naar werk. Informatie en aanmelden via www.norendaal. nl, klik via ‘diensten’ door naar ‘50+ solliciteren’. Teleurstelling is de meest voorkomende emotie die we ervaren tijdens het lezen van de brieven. Teleurstelling in zichzelf en teleurstelling in de werkgevers, die veelal niet eens reageren op sollicitatiebrieven. Ook cynisme komen we tegen. We lezen bijvoorbeeld in een sollicitatiebrief: ‘Het zou onzin zijn om te zeggen dat ik altijd gewacht heb op een baan bij bedrijf X…’ Wel eerlijk, maar dit nodigt een werkgever niet echt uit om eens in gesprek te gaan met deze werkzoekende. Veel baanlozen raken tijdens het sollicitatieproces

langzaam maar zeker hun hoop op een baan kwijt, het zelfvertrouwen daalt tot ver beneden het vriespunt en de negatieve gedachten nemen toe. En dat merken werkgevers. Werkgevers zijn op zoek naar positieve mensen, mensen die energie uitstralen zowel in de brieven als tijdens de gesprekken. Mensen die geloven in zichzelf en die duidelijk voor ogen hebben wat hun meerwaarde is. Maar ook hierin kunnen de sollicitanten doorschieten. Wij lezen ‘Met mijn kennis, levenservaring en flexibele werkhouding meen ik u goed van dienst te kunnen zijn’ en ‘Naarmate ik de vacaturetekst verder doorlas, werd ik steeds enthousiaster en nu zit ik met een groot dilemma! Hoe kan ik u vertellen dat U voor mij DE werkgever bent?’. Bent u 50+ en op zoek naar een baan? Kom naar de gratis informatieavond op maandag 28 januari aan Voordijk 400 te Barendrecht. Laat u informeren door lotgenoten en een werkgever, kom inspiratie opdoen en laat uw CV checken door deskundigen. Nor&daal Puur Communicatie


SLAGERIJ SCHAAP AL MEER DAN 60 JAAR KWALITEIT Donderdag 24 januari vlugklaardag!

JANUARI ACTIE €2,50 korting op een Fudge produkt naar keuze,

www.hairworldkapsalon.nl

0180 - 690 425

Marijkesingel 4

De Prinsenschaar

10% korting op kleding reparatie

De prinsenschaar is gespecialiseerd in het maken en vermaken van kleding. Ons bedrijf bestaat nu ruim 29 jaar. Al onze medewerkers zijn allemaal gediplomeerde mensen die van aanpakken weten. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het onderdeel Services, anders neemt u contact met ons op middels dit e-mailadres: info@deprinsenschaar.nl. Marijkesingel 4A, 2991 BK Barendrecht • T: 0180 - 613911 info@deprinsenschaar.nl • www.deprinsenschaar.nl Openingstijden: Maandag: 12:00-17.00 uur - Dinsdag t/m vrijdag: 09:00-18.00 uur

LOOP eens binnen... bij HENGELSPORT WESDIJK!

Varkensfiletlapjes 500 gram

Saucijzen, grillburgers, stroganoffschijven, Gelderse schijven, panklare gehaktballen, slavinken, boomstammetjes, kwartetjes, beefburgers, Duitse biefstuk, cordon bleu.

34

Kijk voor openingstijden op de website:

Bij aankoop van 500 gram ribkarbonade 100 gram truffelham gratis

Elke 4e gratis van:

bij inlevering van deze advertentie.

WOENSDAG T/M DINSDAG

WOENSDAG T/M ZATERDAG

€ 5,00

Onze met goud bekroonde rookworst en de lekkerste erwtensoep elke 2e halve prijs

Div. smaken gevuld € 5,50 stokbrood 2 stuks

Cervelaatworst Gerookte biefstukworst

Pak uw voordeel!

€ 6,98

€ 1,98

100 gram

Bourgondische paté

€ 2,29

150 gram

Serano salami

€ 1,98

.nl

100 gram

nieuwe webshop Kip-kerriesalade 150 gram € 1,98 COMPA TIBLE

MAANDAG & DINSDAG S Schouderkarbonade TONER 1 kilo

€ 1,79

150 gram

CARTR IDGES GEHAKTDAG WOENSDAG

Gemengd gehakt

€ 3,25

500 gram

BROTHER Studie Printer ACTIE* Magere speklapjes 500 gram

Saucijsjes

€ 3,25

elke 4e gratis

Rundergehakt

Met gratis kruiden 500 gram

€ 3,75

UW SLAGER STAAT GARANT VOOR FIJNE EN aan is alweer ruimVLEESWAREN 7 jaar gevestigd VLEES MET SMAAK

Gouwe 11 De Cartridge Family Shop de Koninginneweg 59 te 2991 CJ Ridderkerk, Gouwe 3a te Barendrecht en Van Meelstraat 20 te Zwijndrecht. Barendrecht Vorig jaar is er ook een vestiging geopend Rosariumplein 19. S LinAKrommenie, GERIJ In onze speciaalzaken kunt U terecht voor orginele, compatible of hervulde inkt cartridges. Telefoon Ook voor de wat oudere type printers hebben wij nog voldoen 0180 inkt cartridges op voorraad. - 61 21 98

Enkele PLUSPUNTEN: -

eerlijk en vakkundig advies over printers, breed assortiment cartridges, toners en printers elektronisch testen van lege, gerecycelde, hervulde cartridges (indien van toepassing) Canon/Brother originele refill cartidge vanaf € 8,50, HP 364 cartridges vanaf € 6,-- per stuk 100% kwaliteit en garantie op refills, compatible en originele cartridges & toners parkeren voor de deur *actie is geldig t/m 31 oktober 2012 of zolang de voorraad strektCOMPAT

.nl e webshop ! Nieuw CARTR

IBLE

AL ORIGINGES

BROTHER All in One Studie Printer Actie CARTRIDGES

Met gratis Brother All-in-One Printer Actie

Betaalbaar printen scannen & kopieren 4 aparte cartridges € 62,50

studiebonuspakket T.w.v 19,95

De Cartridge Family Shop is alweer ruim 8 jaar gevestigd aan de Koninginneweg 59 te Ridderkerk, Gouwe 3a te Barendrecht en aan de Van Meelstraat 20 te Zwijndrecht. In onze speciaalzaak kunt U terecht voor originele, huismerk of hervulde inkt cartridges. Ook voor de wat oudere type printers hebben wij nog voldoen inkt cartridges op voorraad.

LOOD

HAAKJES VISKOFFERS ZEEVISSEN VISPAS AAS

All in One

DOBBERS LOKVOER KARPERVISSEN DARTBORD

DARTMAT

SCOREBORD SOFTTIPS

DARTCASE

WALLETS

CASES DARTPIJLEN STARTERSSETS

- eerlijk en vakkundig advies over laser/inktjetprinters, breed assor+ timent cartridges en toners Draadloos vanaf - Canon/Brother refill/huismerk cartidges vanaf € 8,75, HP 364 1 xofpak printpapier BONUSvanaf pakket: 1 x Extra Black cartridge, 1 x pak glossy Foto papier 10x15 je laptop mo€ 6,50 per stuk 120 gram/50 vel 80 gram/500 vel biel/smartphone - 100% kwaliteit en garantie op refills, huismerk en originele carprinten, scannen Met deze printers print U supervoordelig vraag naar onze inktprijzen tridges & toners en kopieren - parkeren voor de deur wi-fi € 72,50 - *actie is geldig t/m 31 januari 2013 waardebonnen zijn geldig t/m 31 oktober 2012

Openingstijden: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

gesloten gesloten 11.00 - 17.00 uur 11.00 - 17.00 uur 11.00 - 17.00 uur 10.00 - 17.00 uur

All in One Wifi

+ GRATIS 84,95 PRINTPAP€ IER

Enkele PLUSPUNTEN: € 72,95

FLIGHTS GRIPS SHAFTS

ID

CARTR

REFILL

S TONER

VASTE HENGEL

IDGE

CARTR

IDGES

WITVISSEN SNOEKEN

AL ORIGIN S

Multibox 40,00

Multibox 45,00 27,50

+

+

+

+

+

Wesdijk Hengelsport

Gouwe 9 | Barendrecht T 0180 621 387 | W www.wesdijk.nl

Koninginneweg 59, Ridderkerk Gouwe 3, Barendrecht Van Meelstraat 20, Zwijndrecht Voor telefonische inlichtingen: 0180-397879, mobiel 06-18882718, e-mail: info@cartridgefamilyshop.nl

Voor vragen kunt u ons mailen: info@cartridgefamilyshop.nl of bellen 0180 397879/06-18882718


Jabaay Jabaay BV

Wij werken aan het spoor

Gebroken Meeldijk 68, 2991 VC Barendrecht (achterzijde NS station) Tel.: 0180 - 616 277 Openingstijden: Ma. t/m vr. van 07.30 - 17.00 uur E-mail: info@jabaaybv.nl www.jabaaybv.nl

Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails. Daarom rijdt in de nacht van 26 op 27 januari op het traject Waalhaven Zuid-Barendrecht een slijptrein. Woont u in Barendrecht in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

Voor al uw tuinbenodigdheden >> Professionele producten óók voor de particulier.

BARENDRECHT – Wie de winkel van Hengelsport Wesdijk binnenstapt, wacht een grote verrassing. De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan een ruimtelijke en overzichtelijk winkel. Het resultaat mag er zijn. Het interieur is gemaakt van steigerhout, wat de winkel een natuurlijke en robuuste look geeft. Vanaf eind deze week staat er zelfs een aquarium van twee meter. De winkel Hengelsport Barendrecht aan Gouwe 9 is eind november overgenomen door de Gebroeders Wesdijk van de Aquarium-, Dieren- en Vijverspeciaalzaak (Middenbaan 5662) en heet nu Hengelsport Wesdijk. Het assortiment is flink verbreed. Voorheen waren er vooral producten te koop voor de karpervisserij. De klant kan nu ook terecht voor een uitgebreider assortiment zee-, roof- en witvisserij. Nieuw zijn producten voor dropshot van Reins. Ook wordt forel- en vliegvisserij nog aan het assortiment toegevoegd. Een greep uit de merken: voor de karpervisserij onder meer Fox, Piet Vogel en Korda, voor de roofvisserij onder meer Strike pro, Predox, Savage Gear en Rapala. ,,De beginnende visser kan bij ons bovendien voor een beperkt bedrag de winkel uit met een complete uitrusting’’, vertelt Willem Willemstein. Ook is een complete lijn dartsproducten te vinden in de winkel van onder meer de merken Bull’s, MC Kicks, Harrow’s, Winmau en Unicorn. ,,Klanten kunnen buiten pijltjes, borden en flights ook terecht voor accessoires als rubber bordranden, matten, dartbordkasten en etuis.’’ Een complete dartsset (bord, pijlen, flights, mat en etui) is er al vanaf 75 euro. De winkel wordt gerund door gepassioneerde hengelsporters. Hengelsport Wesdijk gaat binnenkort online met een professionele webshop. De winkel is geopend van 9 tot 17 uur buiten het seizoen en van 9 tot 17.30 in het seizoen. Vrijdag is er koopavond tot 21 uur. Iedereen is van harte welkom.

Strooizout, thermolaarzen, Regenkleding Alles nu op voorraad (zolang de voorraad strekt)

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/slijptrein Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

Jabaay bv leverancier van: Meststoffen, DCM producten, Gewasbeschermingsmiddelen, Folie, Zaden, Plantmateriaal, Tuingereedschap, Mammoetskelters, Diervoeders, Werk en Regenkleding, Werkschoenen o.a. CAT, laarzen, Klompen, Verf, Schrikdraadapparatuur, Div. rugspuiten en nog veel meer.

Gevonden: Meisjesbodywarmer, zwart kunstbont, gevoerd, hoek Leerlooierij/Wagenmakerij. Tel 0180 846771

0180 - 613047

Te koop: Yamaha Keyboard PSR 27 met adapter en hoofdtelefoon € 60. Tel. 078-6772345

- Particulier- & Zakelijk vervoer - taxi - taxibus (8 pers) - vip - zorg- en contractvervoer

Verzamelaar zoekt postzegelverzamelingen te koop. Contante betaling. Tel. 0180-613033

www.taxibakker.nl

Te koop gevraagd: emblemen/brevetten van de politie: het verlopen model/ logo. tel.0180-617345 na 20.00 uur

www.hypotheekshop.nl/barendrecht

Te koop: 3 paar gevoerde zgan rubb. laarzen maat 43,45 en 46, 10 euro per paar. ZGAN workmate euro 40.- Tel. 06-22909705 na 18.00 uur Te koop: Mercedes-Benz C180 Sedan 1998, handgeschakeld, APK tot December 2013, kleur groen, benzine, 4 deuren, 4 cilinders, motorinhoud 1799 CC, 1250 kg, 180.000 km, 2950 euro. Voor meer informatie of bezichtingen of voor mailen foto’s 0655830549 Te koop: Gameboy Advance SP met opbergbox en 4 spelletjes+ adapter € 35,-2x kaplaarzen mt 38 en 39 € 12,50 per paar Akai KTV + afst. bed. € 20,- Tel. 0180-611807 Te koop: Prachtige Noren met leren schoen: maat 46 1 x gebruikt. nieuwprijs 250 gulden; nu € 30,- Tel: 0180-614772 VERLOREN een zilveren Ti-Sento hanger rond met steentjes aan een grijs koord. Vrijdag 14 december op de kerstmarkt of het Kasteel in Rhoon of de Plus in Poortugaal. Heeft voor mij emotionele waarde. Hoop op een eerlijke vinder. Tel. 06-53963417 Te koop: z.g.a.n. bordeaux rode lederen bank, net twee jaar oud. Vraagprijs € 175,-. Voor informatie 0180 622437 Te koop: lage Viking Noren maat 38 met leren schoen. Nieuw ! Met doos geleverd. Prijs € 50,- Tel. 0180614421

Het team van Hengelsport Wesdijk

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

foto: Peter Honig

Welkom bij Hengelsport Wesdijk

Laat u niet verrassen door de Winter

Te koop: Kinderschaatsen maat 35 kleur zwart/rood spiksplinter nieuw € 10,Tel 0180-623106

Profiteer nu het nog kan! Heb je een (deels) aflossingsvrije of beleggingshypotheek? En wil je aan het einde van de looptijd niet voor verrassingen komen te staan? Zet dan je hypotheek om naar een hypotheek met meer zekerheid. Doe dit wel vóór 1 april 2013, want dat kan je duizenden euro’s schelen. De Hypotheekshop-adviseur rekent graag voor je uit of omzetting zinvol is en hoeveel je eventueel kan besparen. Wacht niet te lang en maak direct een afspraak. Dan is er nog genoeg tijd om alles voor 1 april te regelen.

[Adres], [Plaats], (012) 345 67 89

Achterom 119-121, Barendrecht. (0180) 62 23 55 www.hypotheekshop.nl/plaats www.hypotheekshop.nl/barendrecht


12 De Schakel

Donderdag 17 januari 2013

theaterladder

Woodstock

ZA. 19-01, 20.15 UUR

DO. 31-01, 20.15 UUR

WOODSTOCK – THE STORY

OP STERK WATER - ALFA – α

FLOWER POWER Ga in een avondvullend programma mee terug in de tijd en geniet van de mooiste songs en de beste muziek van bands die op Woodstock stonden, waaronder o.a. The Who, Santana, Joe Cocker, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplane en vele anderen. € 27,-/€ 25,65

IMPROCABARET Twee mogelijkheden: Of je kent Op Sterk Water al en dus kom je dit jaar weer, of je bent nog onwetend en zoekt iets nieuws en unieks om je theaterseizoen perfect te maken. In dat geval is er maar één oplossing: doen wat tienduizenden mensen voor je deden en maak kennis met Op Sterk Water. Nooit eerder stond er een gevatter en grappiger collectief op de planken dat avond aan avond een voorstelling volledig vanuit het niets kan laten ontstaan. € 18,90/€ 17,55

Alfa- α

DO. 24-01, 20.15 UUR ISA HOES, AD KNIPPELS E.A. - VERLIES NICCI FRENCH VOOR HET EERST OP HET TONEEL Speciaal voor de Nederlandse lezers schreven ze Verlies, het allereerste Nicci French boek dat voor het theater is bewerkt met Isa Hoes in een beklemmende hoofdrol. De beklemming begint wanneer het jongste kind van een echtpaar levenloos in het zwembad wordt aangetroffen. Wat begint als een hartverscheurend drama loopt uit op een spannende thriller. € 25,20/€ 23,85

Verlies

VR. 1-02, 20.15 UUR DI GOJIM - JUBILEUMPROGRAMMA

Di Gojim

VR. 25-01, 20.15 UUR

PRACHTIGE KLEZMER Di Gojim maakt al 25 jaar muziektheater met een Nederlandse variant op de klezmer en put inspiratie uit de muzikale schatkamer van OostEuropa. De 6 mannen van Di Gojim bespelen meer dan 30 instrumenten en veranderen in een handomdraai van een strijkensemble naar een blaasorkest. € 19,80/€ 18,45

HANS KAZAN – 4D MAGIC (10+) VERBLUFFENDE ILLUSIES Al meer dan een kwart eeuw staat Hans aan de top in de wonderlijke wereld van de illusie. 4D Magic is het nieuwste soloprogramma van Hans Kazan en zit boordevol visuele verrassingen. Laat je meevoeren in een wervelwind van verhalen, humor en verbijsterende magie. Een voorstelling voor de hele familie! € 18,-/€ 16,65

4D Magic

ZA. 2-02, 20.15 UUR PINK PROJECT - FLOYD THROUGH THE YEARS

Floyd through the years

ZA. 26-01, 20.15 UUR SANNE WALLIS DE VRIES EN PAUL GROOT -

ZO. 3-02, 20.15 UUR

ADÈLE

Ode aan Adèle Bloemendaal

ODE AAN ADÈLE BLOEMENDAAL In dit dubbelportret zijn het cabaretiers Sanne Wallis de Vries en Paul Groot, bekend van o.a. Koefnoen, die de allround theatermaakster Adèle Bloemendaal een gezicht geven. Adèle is een voorstelling met sketches, liedjes, oude verhalen en nieuwe teksten. € 24,75/€ 23,40

THRILLER THEATER – DAIL M FOR MURDER

Dial m for murder

ZO. 27-01, 09.00-16.00 UUR

Peuterfestival

WO. 6-02, 20.15 UUR

TWEE TURVEN HOOG Het peuterfestival is speciaal voor de allerkleinsten van twee turven hoog. Tussen 9.00 en 16.00 uur staan er drie verschillende voorstellingen geprogrammeerd op diverse locaties in het theater. Dat zijn: Theater Terra met Kikker Leest Voor, Rauher Engel met WiWaWit en Ageeth de Haan met Bijt-Ie-In-Je Bil. De foyer is omgetoverd tot theaterspeeltuin. € 9,45

JOHANNA TER STEEGE –

DI. 22-01 EN WO. 23-01, 20.15 UUR

DE MARATHON

ALLES IS FAMILIE

U SPREEKT MET UW MOORDENAAR Na 39 steps afgelopen seizoen is Dial M For Murder het tweede deel van deze trilogie. Tony Wendice bedenkt een ingenieus plan om zijn vrouw Sheila te vermoorden. Maar in de uitvoering loopt alles mis en is hij genoodzaakt te improviseren. € 25,20/€ 23,85

PEUTERFESTIVAL (2+)

FILMAVONDEN

WO. 30-01 EN DI. 12-02, 20.15 UUR

EEN MUST VOOR DE PINK FLOYD FAN Pink Project wordt door de kenners en Floyd fans van het eerste uur gezien als de meest gepassioneerde Pink Floyd tributeband ter wereld. Met hun avondvullende Floyd Through The Years komt al dit moois van de afgelopen shows bij elkaar. € 27,-/€ 25,65

HIROSHIMA MON AMOUR

Hiroshima mon amour

MONOLOOG OVER GEPASSIONEERDE LIEFDE Een Franse actrice beleeft in het naoorlogse Hiroshima een overspelige liefde van één nacht en één dag met een Japanse architect. Een monoloog over een gepassioneerde liefde. € 20,70/ € 19,35

€ 7,50 / € 6,50 cjp / € 6,- vrienden DI. 19-02, 20.15 UUR

MA. 25-02, 13.30 UUR

JAGTEN

DE GROETEN VAN MIKE!

VR. 15-02, 20.15 UUR

HET BOMBARDEMENT DO. 21-02, 20.15 UUR

AMOUR

DI. 05-03, 20.15 UUR

PLAYING FOR KEEPS

RESERVEREN VIA WWW.THEATERHETKRUISPUNT.NL OF 0180-615958. THEATER HET KRUISPUNT, MIDDENBAAN 111, 2991 CS BARENDRECHT


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 17 januari 2013

Burgemeester bezoekt jongerenhuis BARENDRECHT - Burgemeester Jan van Belzen heeft onlangs het jongerenhuis St. IJsselmonde-Oost bezocht. St. Ijsselmonde-Oost heeft naast de 24uurvoorziening Meliom al zestien jaar buitenprojecten in Barendrecht. Hier wonen cliënten die in een bepaalde mate zelfstandig kunnen wonen, met begeleiding waar nodig. Sinds een jaar is er ook een woning waar jongeren wonen met een verstandelijke beperking. Een van de jongeren had het idee om de burgemeester uit te nodigen. Hij en de rest van de cliënten waren erg benieuwd wat de burgemeester doet en of hij iets kan betekenen in de vrijetijdsbesteding van de

jongeren. Dus schreef een van hen een brief naar de burgemeester om hem uit te nodigen voor een maaltijd in de Irenestraat. Al gauw kwam er antwoord: de burgemeester wilde zeker langskomen. De burgemeester en zijn echtgenoot werden door de jongeren ontvangen met een hapje en een drankje. Het gesprek kwam al snel op gang. Er werd zeer belangstellend gereageerd op elkaar. De gesprekken liepen uiteen van werk, dagbesteding, vrijetijdsbesteding en waarom er nieuwe lantaarnpalen geplaatst waren in de straat. Later op de avond gebruikten ze met elkaar de maaltijd die de cliënten met de begeleiding gemaakt had-

Calvijn opent bijna nieuwe deuren BARENDRECHT - Barendrecht is weer een nieuw schoolgebouw voor voortgezet onderwijs rijker: Calvijn Groene Hart gaat namelijk de twee laatste dagen van januari verhuizen naar het nieuwe, duurzame gebouw. De oprijlaan krijgt al duidelijk vorm. Het gebouw is aan de buitenkant gereed, op een enkel rond raam na, dat een dezer dagen speciaal uit Italië komt. Op dinsdag 5 februari zullen de leerlingen kunnen genieten van de eerste lessen in dit pand, dat van alle gemakken voorzien is. Vrijdag 8 februari

vindt de jaarlijkse open dag plaats, waarop groepacht-leerlingen en hun ouders kunnen zien wat de school allemaal te bieden heeft. Echter, omdat de school ook van vele anderen een enorme hoeveelheid enthousiaste reacties heeft ontvangen en tevens verzoeken om het gebouw te mogen komen bewonderen, heet Calvijn Groene Hart alle andere geinteresseerden van harte welkom op donderdag 7 februari tussen 15.30 en 20 uur. Men kan zich hiervoor eventueel aanmelden via www.facebook.nl/calvijngroenehart.

Nationale Voorleesdagen BARENDRECHT - Op woensdag 23 januari starten de Nationale Voorleesdagen. Tien dagen lang, tot en met zaterdag 2 februari, wordt voorlezen aan peuters en kleuters op een speelse en bijzondere wijze gestimuleerd. 2013 is uitgeroepen tot het Jaar van het Voorlezen. Centraal staat het Prentenboek van het Jaar: ‘Nog 100 nachtjes slapen’ van Milja Praagman. Voor wie de kleinsten wil voorlezen is er de Prentenboek TopTien: de tien meest geschikte boeken voor peuters en kleuters, samengesteld door een team van jeugdbibliothecarissen. Kinderen die tijdens de Nationale Voorleesdagen lid van de bibliotheek worden, ontvangen een poppetje van Dorus, de hoofdpersoon uit het boek ‘Nog 100 nachtjes slapen’ (zolang de voorraad strekt). In 2013 bestaat stichting Lezen 25 jaar, stichting Lezen & Schrijven 10 jaar, De Nationale Voorleeswedstrijd 20 jaar, De Nationale Voorleesdagen 10 jaar en het project BoekStart 5 jaar. Aanleiding genoeg om 2013 uit te roepen tot het Jaar van het Voorlezen met als doel iedereen te laten ervaren dat voorlezen leuk en waardevol is.

den. De burgemeester meldde de jongeren dat er een grote kans was dat de jongeren via het steunfonds van St. ijsselmonde-Oost wel een bedrag zouden krijgen waarvoor ze bepaalde vrijetijdsartikelen konden aanschaffen. Dit steunfonds is een fonds waar giften in terecht komen en waarmee zaken kunnen worden aangeschaft die niet bekostigd kunnen worden uit andere financiële middelen. De jongeren wisten prima te benoemen wat ze graag wilden om hun vrije tijd beter in te vullen. De avond werd afgesloten met een heerlijk kopje koffie. De burgemeester bedankte de jongeren voor hun gastvrijheid.

Zingen tijdens ZomerFeest en festival

Een kinderzanggroep trad op tijdens het WinterFeest. BARENDRECHT – Kinderen tussen de 8 en12 jaar oud die beter en makkelijker willen leren zingen, kunnen dat nu doen op woensdagmiddag. In gebouw Waterpoort zijn er lessen van 14 tot 15 uur. Er is nog een beperkt aantal plekken beschikbaar. Meer informatie en aanmelden via zangstem@iacom.nl. Zie ook http://iacomzangstem. blogspot.nl. Bij Harmonievereniging Barendrecht zijn er lessen van 16.30 tot 17.30 uur in het Trefpunt aan Dr. Kuijperstraat 4. Informatie en aanmelden via secretaris@ harmoniebarendrecht.nl. Zie ook www.harmoniebarendrecht.nl. Geef naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer door. Er worden liedjes gezongen tijdens de les. Leerlingen zullen merken dat door de terugkerende oefeningen het zingen makke-

lijker gaat en mooier klinkt. Ook aan de presentatie wordt gewerkt. De zanggroepjes staan onder leiding van Irene Agterkamp. Zij geeft al een aantal jaren zangles aan kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. Ze maakt gebruik van de Estill Voice Training. Praktische aanwijzingen en oefeningen leiden tot een beter stemgebruik en mooier zingen. Het eerste gedeelte van de les wordt besteed aan stem- en zangoefeningen. Het tweede deel aan samen zingen van liedjes waarin het geleerde meteen toegepast kan worden. Het repertoire bestaat uit Nederlandstalige liedjes. De zanggroepjes worden bij presentaties soms begeleid door het jeugdorkest van de Harmonie. Dit jaar wordt er onder meer gezongen tijdens het ZomerFeest en het Jeugdfestival van ToBe in Dordrecht.

Trainingen De Beweegwinkel BARENDRECHT - Sien Poll gaat trainingen geven vanuit ‘De Beweegwinkel’. MedicalKinetics is een training gericht op het ontwikkelen van stabiliteit, souplesse en kracht. Er wordt vooral aandacht besteed aan de manier van bewegen en belasten van het lichaam. Voelen van het lichaam en luisteren naar de signalen van het lichaam zijn onderdeel van de training. De training is geschikt voor mensen zonder klachten of met lichte klachten. Ook zijn de trainingen zeer geschikt als herstel na een periode van therapie of als opstap naar sport na een periode van bij-

voorbeeld rugklachten, nek- / schouderklachten of een burn-out. MedicalKinetics wordt vanaf dinsdag 29 januari doorlopend gegeven op dinsdagen van 16.45 tot 17.30 en op vrijdagen van 9 tot 9.45 uur. De eerste les is gratis. Ook geeft Sien Poll de cursus ‘Gaat ademen vanzelf?’ Sien geeft een cursus van vijf lessen, die om de week worden gegeven. Na afloop hebben deelnemers inzicht in hun adembeweging. Ook leren ze tijdens de cursus op welke wijze ze kunnen luisteren naar en omgaan met de adembeweging. De cursus start op woensdag 30 januari,

de lessen zijn van 20.45 tot 22 uur. Ten slotte is er de cursus ‘Beweging naar en in de stilte’. Men beweegt tijdens de avondsessies van buiten naar binnen en geniet van innerlijke stilte. Vervolgens beweegt men weer van binnen naar buiten en komt weer in balans. Sessies worden gegeven op 25 januari, 15 februari, 15 maart, 12 april, 17 mei en 21 juni van 20 tot 21.15 uur. Zie voor meer informatie www.debeweegwinkel.nl of www.sienpoll.nl. Vragen en/ of opgave via 0180-433149, 06-19882463 of info@sienpoll.nl.

13

Open huis met Israël-producten BARENDRECHT Op woensdag 23 januari is er van 10 tot 16 uur open huis met Israël-producten in christelijke cadeauwinkel Joy. De gastheer deze dag is Wim Fiole. Tevens is er informatie over Christenen voor Israël. In Joy is er woensdag 23 januari heel veel kleurrijks te vinden: hier geldt een speciale uitnodiging voor speciale producten. Van boeken, cd’s, dvd’s, doolhofkleurboek, mijn eerste kleurplaat, kinderpuzzel Ark van Noach en Mozes tot de zilveren Davidsster, Memory, domino, een theedoos, huidverzorging, glas/aardewerk in Israël-afbeeldingen, wijnen en nog heel veel meer. De catalogus is in de winkel te verkrijgen. Gerda en Wim Fiole zijn consulenten in deze regio voor Israël Producten Centrum uit Nijkerk. Zij stellen zich belangeloos beschikbaar en zijn goed op de hoogte van alle producten die er op de markt zijn. Cadeauwinkel Joy houdt deze dag open huis, er is tijd en ruimte voor ontmoeting. De winkel is te vinden aan ’t Vlak 12a in Barendrecht. Meer informatie via www. cadeauwinkeljoy.nl en 0180628676.

Vernielzucht bij dagcentrum Aksent In het weekend van 12 en 13 januari hebben een aantal vandalen de driewieler van onze dochter vernield. De driewieler gebruikt ze om van het dagcentrum naar het zwembad te fietsen. Wij vinden het zeer triest dat men zelfs dit soort vervoermiddel niet met rust kunnen laten. Als er mensen zijn die dit gezien hebben, wilt u dit dan bij ons melden? Onze dochter was erg verdrietig , nu moet ze weer lopen wat voor haar niet mee valt. Weten deze vandalen wel wat zo’n fiets kost? Ons e-mailadres is fredavanvalderen@xs4all.nl. Fam. Van Valderen

Afwisselend voorjaarsprogramma Barendrecht Klassiek BARENDRECHT - Zondagochtend 10 februari speelt “Slagwerkduo” om 12 uur in de Dorpskerk op uitnodiging van de Stichting Barendrecht Klassiek. Slagwerkduo bestaat uit Jeroen Geevers en Sjoerd Nijenhuis, die tegelijk klassiek slagwerk studeerden aan het Rotterdams Conservatorium. Het duo zal de luisteraars onder andere Bach, Chopin en Ravel laten horen op klassiek melodisch slagwerk zoals marimba en vibrafoon. Sjoerd Nijenhuis is werkzaam bij verschillende professionele orkesten zoals het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Hij speelt Hedendaagse muziek bij het ASKO|Schönberg ensemble. Jeroen Geevers is

slagwerker bij de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Als freelance muzikant speelt Jeroen verder in symfonieorkesten zoals het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Doelen Ensemble). Daarnaast speelde Sjoerd mee in musicals en bij theatervoorstellingen. Jeroen is ook actief als dirigent voor harmonieorkesten. Het concert begint om 12.00 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf half 12 en ook na het concert. De toegang is vrij, uw bijdrage na afloop wordt, als altijd, zeer op prijs gesteld. Daarnaast organiseert de Stichting voor de zomer nog drie activiteiten. Op 14 april is er een koffieconcert met het Magma duo, Cynthia Liem

(piano) en Emmy Storms (viool). Behalve de eerste twee delen van de derde partita van Bach voor vioolsolo, zullen onder andere de Frühlingssonate van Beethoven ten gehore worden gebracht. Emmy komt opnieuw naar Barendrecht op veler verzoek, na haar optreden afgelopen september. Emmy sloot afgelopen juni haar opleiding aan het Koninklijk Conservatorium af met een 10, soleerde bij het Nederlands Studentenorkest en was “Artist in Residence” tijdens de Gelderse muziekzomer. Op 1 juni is er weer een open podium voor iedereen die zelf wil ervaren hoe het is in de Dorpskerk te spelen of te zingen. Het afgelopen jaar

werden drie dagen georganiseerd, mede in het kader van de jubilerende Dorpskerk. Alle dagen kenden een goed gevuld programma. Wie mee wil doen, kan zich dus best tijdig aanmelden. Het programma van het zaterdagavondconcert op 8 juni wordt nog bekend gemaakt. De concerten en het open podium vinden plaats in de Hervormde Dorpskerk, Dorpsstraat 146, naast de watertoren en worden georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. De activiteiten van de Stichting Barendrecht Klassiek worden mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de sponsoren. www.barendrechtklassiek.nl.


(advertorial)

Ik ben Joke Hoogendijk en wil u graag over Swiftcon informeren die nu al 30 jaar bestaat!! Momenteel draagt iedereen een GSM bij zich. Maar ook dit brengt wel eens irritatie met zich mee. Of u bent juist in gesprek en moet de andere beller de voice mail in laten spreken, iets dat zelden gebeurd, of de voice mail wordt te laat afgeluisterd en is de klant al naar een ander bedrijf toe. Heel vervelend is dat tegenwoordig telefoontjes, waarvan het nummer niet bekend is, niet worden opgenomen. Hoe aangenaam is het voor u, dat als u naar Swiftcon doorschakelt, alle!! telefoontjes worden opgenomen, dus elk gesprek doorkomt. Men wordt op een beleefde toon te woord gestaan, gegevens worden genoteerd en later aan u doorgegeven. Dringende telefoontjes worden doorgebeld. Staat de GSM ook naar Swiftcon doorgeschakeld, dan wordt er een sms naar u gestuurd. In noodgevallen weet Swiftcon u op te zoeken en laat daarmee de juiste indruk achter bij uw relaties. ’s Avonds kunt u een uitgebreid verslag op de E-mail toegestuurd krijgen. Swiftcon neemt ook de telefoon aan voor boekingsbureau’s/kantoren. Wij geven data overzicht en plannen de telefonisch binnengekomen boekingen in die dan weer online gezet worden voor de klant zodat deze direkt de afspraken kan inzien en daardoor een up-to-date overzicht heeft hoever en wanneer er geboekt is. Ook houden wij scherp in de gaten dat er geen “hiaten” in de boekingen ontstaan zodat deze iedere dag gevuld is. Dit alles om de secretaresse, indien aanwezig, te ondersteunen die het zelf al druk genoeg heeft. Alle boekingen en online boekingen verzorgt Swiftcon zelfstandig voor de klant. U EN UW BEDRIJF ALS EEN EFFICIËNTE EENHEID Altijd paraat voor uw cliënten Ook sponsort Swiftcon al jarenlang de Roparun. U kunt ons bereiken via swiftcon@planet.nl - telefoon 0180-420116 - via twitter, linkedIn en facebook – www.swiftcon.eu

Recreatieschaatsen op de Sportboulevard bij IJssportvereniging Alblasserwaard Houd je van schaatsen en gaat het weer kriebelen nu het kouder wordt, maar hoeft het voor jou allemaal niet zo hard en ben je eigenlijk ook geen mens voor wedstrijden? Ook dan kun je goed bij IJssportvereniging Alblasserwaard terecht! Samen met vele anderen, jong en al wat ouder, kun je bij ons op verschillende uren op een recreatieve manier genieten van de schaatssport en je er tegelijkertijd onder begeleiding in oefenen en verbeteren. Dat gebeurt bij het recreatieschaatsen, de grootste sectie binnen onze vereniging. De trainingen hebben vooral een recreatief karakter, dat wil zeggen op een ontspannen manier toch zo goed mogelijk leren schaatsen. Dit gebeurt onder leiding van gemotiveerde trainers, zodat je, als er dan een winter met natuurijs komt, die prachtige tochten zonder problemen uit kunt rijden. Want ook dát is gaaf! Het is altijd mogelijk om tijdens het seizoen één keer een proefles bij te wonen. Voor verdere informatie: www.schaats.nu.

de Plantenhal planten

Primula 3 voor 1.00 Kaapse Viool 3 voor 1.50 Bladbegonia 2 voor 1.50 Bollen in schaaltje 16cm 1.50 bloemBollen in pot diverse soorten 5 voor 2.00 Kalanchoe 3 voor 2.50 Begonia 2 voor 2.50 Cyclaam 3 voor 2.50

bloemen

Narcis per bos 0.75 kersenbloesem (100cm) 1.50 tulpen 2 bossen 4.50 boeketje 4.95

diversen

strooizout emmer 7,5kg 1.95 Rhoon Ridderkerk Zuidland Terneuzen bergschenhoek

Stationsstraat 1 Benedenrijweg 463 Stationsweg 28A Guido gezellestraat 27 Jacob marislaan 6

Openingstijden: Ma. t/m do.: 09.00-18.00 Vrijdag: 09.00-21.00 Zaterdag: 09.00-17.00 zondag: gesloten

diervoeders

mezenbollen 6 stuks 1.00 strooivoer 1kg 1.25 pindanetje 200 gram 3 voor 1.80 Meer informatie en vacatures:

www.deplantenhal.nl

aanbiedingen geldig van wo 16 januari t/m za 19 januari


Caravan en camper

w o h s n o i s a Occ ri t /m vrijdag 18 janua zaterdag 26 januari

K RLIJ D E E H M T WAR VER ERDEK V EN O

MINI CAFETARIA

LEL E E DE

MEER DAN 100 OCCASIONS

AL VANAF € 1500 ,-

VOOR V

AR KOM NA STE RDELIG O O V E R D CAMPE N E N A N CARAV SHOW E S N O I S OCCA E! EER ME PROFIT

RUIM AANBOD

ALLE MERKEN

KOM GEZELLI G LANGS

E M I U R EER K PAR EGENGEL EID! H

REPARATIE G REC ROTE REA SHO TIEP

wasautomaat - televisie - kabel droger - koelkast

0180 - 612881 BARENDRECHT

BIJDORP OOST 14a BARENDRECHT (INDUSTRIETERREIN BIJDORP) TEL.: 0180-64 94 04

ROUKENS Oogmetingen

oog zorg

Brillen

Monturen van bekende merken!

N

WIJ KOME

OOK BIJ

U AAN

Daar komt je vakantie tot leven!

Jamet | Dethleffs | Eriba | Knaus | TEC

Langeweg 1a | 3274 LZ Heinenoord (Ind.terrein Boonsweg) @campolife T 0186-60 40 00 | F 0186-60 42 40 |

www.campolife.nl | Zet- en prijsfouten voorbehouden.

HUIS

NU TOT

50%

KORTING t/m 31-01-

13

Gezondheidscentrum Heerjansdam De Manning 5 | Heerjansdam Elke dinsdag aanwezig van 9.00 - 15.30 uur. Overige dagen of s´ avonds op afspraak ook mogelijk. U kunt een afspraak maken via 0180 - 531870 of info@roukensoogzorg.nl


Bewonersraad: “Een jaar van plussen en minnen” De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Bewonersraad vond dit jaar plaats op vrijdag 4 januari. Samen met bestuursleden, wijkvertegenwoordigers en overige leden van de Bewonersraad en medewerkers en raad van commissarissen van Patrimonium toostte Henri Struik (voorzitter) op het nieuwe jaar. Hij blikte vooral terug op het afgelopen jaar en stond nog even stil bij het plotselinge overlijden van oudvoorzitter van de Bewonersraad de heer Ton Vet. De Bewonersraad zat het afgelopen jaar met Patrimonium om de tafel over onder meer het nieuwe beleid Zelf aangebrachte voorzieningen en de uitverhuizing van de bewoners van sloopcomplex Notenhof, waarvoor zij plannen hebben aangedragen voor aan- en afvoerroutes van bouwmaterialen. De Bewonersraad benadrukte teleurgesteld te zijn over de beëindiging van de

gratis kleine reparaties door Patrimonium en de invoering van het ServicePlus-abonnement. “Een maatregel die ons weer met beide benen op de grond zette, maar we blijven alert op klachten over dit onderwerp”, verzekert de voorzitter. Wel heeft de huurdersvereniging vertrouwen in de wijze waarop de woonvereniging klachten over de centrale verwarming en tochtende kozijnen van diverse bewoners in Noord IV aanpakt. “Kortom, het jaar 2012 was er een van plussen en minnen. Voor de plannen in het komende jaar waag ik mij, gezien alle onzekere economische omstandigheden, niet aan ook maar een voorspelling. Ik sluit af met vertrouwen in de toekomst en wens u allen die u dierbaar zijn een goede gezondheid toe in een gelukkig 2013!”, aldus voorzitter Struik. Lees de complete toespraak van de Bewonersraad op www. patrimoniumbarendrecht.nl/ik-huur/meedoen

Problemen met de huur betalen? Meld dit op tijd! Het nieuwe jaar is weer begonnen. Na de dure decembermaand vallen de rekeningen gewoon weer op de deurmat, waaronder de huur. De huur moet vóór de eerste van de maand betaald zijn. Het kan gebeuren dat het op tijd betalen van de huur erbij inschiet. U hebt dan al een huurachterstand en dat kan vervelende gevolgen hebben. Het inlopen van een betalingsachterstand is niet altijd even makkelijk, vooral niet als uw financiële situatie is veranderd. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met onze woonconsulenten. Zij zoeken samen met u naar een oplossing, zoals een (kosteloze) betalingsregeling. Ook kunnen zij u

doorverwijzen naar hulpverleningsinstanties die u verder kunnen helpen. Wijziging huurtoeslag In 2013 gaat de eigen bijdrage in de huurtoeslag omhoog met € 8,80 per maand. Dit betekent dat u € 8,80 meer huur betaalt per maand. Meer informatie - huur betalen: http://www.patrimoniumbarendrecht.nl/ ik-huur/huur-betalen/ - huurtoeslag: www.toeslagen.nl

Betere Buurtprijs Wie van onze huurders heeft een goed idee om de buurt een beetje leefbaar te maken of leefbaar te houden? Het beste idee, dat gerealiseerd kan worden binnen een budget van € 1.000 wordt door Patrimonium beloond. Het kan gaan om een activiteit zoals een cursus, bijeenkomst, wedstrijd, feest, kinder- of jongerenactiviteit, buurtzorg, milieuactie of een voorziening in de buurt of in het woongebouw. Is het idee realistisch en uitvoerbaar, heeft het draagvlak in de buurt en wilt u er zelf aan

meewerken? Download dan het ideeënformulier van onze internetsite, of vraag het aan bij Corry van den Berg via e-mail c.vandenberg@ patrimoniumbarendrecht.nl of telefoonnummer (0180) 61 38 77. Graag ontvangen wij uw idee uiterlijk 31 januari. In februari reiken we tijdens een vrijwilligersbijeenkomst de prijs uit. Hebt u een idee ingestuurd dan ontvangt u van ons een uitnodiging voor de bijeenkomst.

Patrimonium werkt samen in Lokaal Zorgnetwerk Op 12 december ondertekenden de gemeente en 22 samenwerkingspartners, waaronder Patrimonium Barendrecht, het convenant Gegevensuitwisseling en privacyreglement gemeente Barendrecht. Met de ondertekening van het convenant start de intensieve samenwerking om mensen die meervoudige problemen hebben, bijvoorbeeld psychische problemen, schulden en huiselijk geweld, goed en tijdig te helpen. De uitwisseling van gegevens van de betrokkenen voorkomt het langs elkaar heen werken van instanties. Het doel van het

Lokaal Zorgnetwerk is dan ook het in een vroeg stadium signaleren van ingewikkelde problemen, bespreken wat er aan de hand is en zorgen voor afstemming tussen de betrokken partijen. Onze woonconsulenten komen in contact met huurders met meerdere problemen. Vanuit het Lokaal Zorgnetwerk krijgen zij nu ook de mogelijkheid om deze huurders makkelijker door te verwijzen naar de juiste instanties die hen kunnen helpen om de problemen op te lossen.

Patrimonium sluit samen met 101-jarige jubileumjaar af Ter afsluiting van het jubileumjaar van Patrimonium heeft directeur-bestuurder Marja van Leeuwen mevrouw Van Rhee (101) verrast met gebak, een bos bloemen en een cadeaubon. Mevrouw Van Rhee is zelfs een jaar ouder dan de woonvereniging en ze woont nog steeds zelfstandig in een woning van Patrimonium. We hopen dat ze nog lang en in goede gezondheid van ons mag blijven huren. Mevrouw Van Rhee is van oorsprong Rotterdamse (Kralingseveer). Ze woont negentien jaar in Barendrecht en is nog volkomen tevreden met haar woning. Ze heeft inmiddels 45 nakomelingen. Met een beetje hulp van thuiszorg en van de familie hoopt ze het nog lang vol te houden in haar eigen huis.

Hoe denken onze huurders over de buurt en de woning? We bieden goed onderhouden woningen in een woonomgeving die schoon, heel en veilig is. Maar hoe ervaren onze huurders hun woning en de buurt? In september heeft het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) vragenlijsten naar 700 huurders gestuurd.We hebben 127 vragenlijsten terug gekregen over de woning en 109 vragenlijsten over de buurt. De woning Onze huurders zijn positief over hun woning, dit punt scoort gemiddeld een 7. Er zijn vragen gesteld over onder meer het thuisgevoel in de woning maar ook over de verschillende ruimten, de indeling, de berging, de tuin of het balkon, het onderhoud en brand- en inbraakbeveiliging. Vochten tochtproblemen en slechte ventilatie en isolatie werden genoemd bij met name de berging en de badkamer en het toilet. Ook hadden huurders tips voor inbraak- en brandbeveiliging: anti-inbraakstrips en beter hang-en-sluitwerk aanbrengen maar ook het plaatsen van brand- en koolmonoxidemelders, goede vluchtroute en vrije vluchtwegen en minder brandbare materialen gebruiken. Ook het schoonhouden van de openbare ruimten is een punt van aandacht volgens onze huurders: afspraken worden niet altijd nagekomen en bewoners moeten worden aangesproken op hun gedrag.

er meer gedaan mag worden aan onder andere verlichting op straat en het achterpad, beter hang-en-sluitwerk, afsluiten van open portieken en meer controle en toezicht (op hangjongeren, vernielingen in de wijk en inbraken). Op de vraag waar huurders € 3.000 aan zouden besteden in hun buurt stond op nummer 1 Aanleg onderhoud en groen. Op de gedeelde tweede plaats staan Een feest/evenement en Aanschaf van speeltoestellen en op nummer 3 staat Bevorderen veiligheid.

Wat doet Patrimonium met de uitkomst? We zijn erg blij dat huurders de moeite hebben genomen om de vragenlijst in te vullen. Er zijn goede suggesties gedaan. Sommigen vallen onder de verantwoordelijkheid van Patrimonium, van de gemeente maar ook van huurders zelf. Patrimonium is vorig jaar al gestart met veiligheidsmaatregelen, zoals het rookmelder- en brandpreventieproject. Bij al onze huurders worden kosteloos brandmelders geplaatst en vrijwilligers van de brandweer lopen de woning door en geven voorlichting over brandveiligheid en brandpreventie. Bij schilderbeurten kunnen onze huurders kiezen om hun woning tegen een huurverhoging te laten voldoen aan de eisen van het politiekeurmerk Veilig Wonen. Bij onderhoudswerkzaamheden nemen we ook comfort verhogende maatregelen mee, zoals extra isolatie van de woning en goede ventilatie- en afzuigmogelijkheden. De uitkomst van dit onderzoek biedt ons De buurt Ook de buurt scoort goed onder onze huurders: voldoende aanknopingspunten en gebruiken we een 7,1. De meerderheid van onze huurders voelt bij toekomstige plannen voor de woningen en de zich thuis en veilig in hun buurt. Wel vinden zij dat buurten.

Met € 5 korting naar Adèle Theater het Kruispunt biedt huurders van Patrimonium € 5 korting aan voor de voorstelling Adèle met Sanne Wallis de Vries en Paul Groot op zaterdag 26 januari, aanvang 20.15 uur. Sanne Wallis de Vries en Paul Groot brengen onder begeleiding van een live orkest een ode aan theatervrouw Adèle Bloemendaal. Een voorstelling met sketches, liedjes, oude verhalen en nieuwe teksten. Huurders van Patrimonium betalen € 19,75 / € 18,40 (senior/CJPprijs). Kaartjes kunt u bestellen via telefoonnummer (0180) 61 59 58 onder vermelding van Patrimonium of per e-mail via kassa@theaterhetkruispunt. nl (vergeet niet om naast Patrimonium ook uw naam en adres te vermelden). Bekijk het complete theaterprogramma op www.theaterhetkruispunt.nl

Lentekanjer gezocht Stichting Lentefonds is in 2009 opgericht om jongeren in Barendrecht kansen te bieden om zich te ontwikkelen. Elk jaar geeft het Lentefonds een donatie aan een Lentekanjer uit Barendrecht. Een Lentekanjer is een project of goed doel in Barendrecht voor of door jongeren waarbij ontwikkeling centraal staat. Voor 2013 is het Lentefonds op zoek naar een Lentekanjer die ondersteuning zoekt. Maak jij deel uit van een goed doel of ken je iemand die een kans verdient om zich te ontwikkelen, maar dit zelf niet waar kan maken? Meld het bij het Lentefonds aan!

Op www.lentefonds.nl vind je meer over het Lentefonds en het aanmelden. Aanmelden kan tot 15 februari 2012.

Contactgegevens Bezoekadres

glasbreuk 0800-022 99 55 (24-uurservice) rioolverstoppingen 06-53 35 04 04 (24-uurservice) cv-storingen 088-89 55 000 (24-uurservice)

Patrimonium Barendrecht is open van maandag tot en met donderdag van 8 uur tot half 5 en vrijdag van 8 tot 12 uur.

Internet

Patrimonium Barendrecht, Londen 14-16 2993 LA Barendrecht

Telefoon

algemeen (0180) 61 38 77 reparatieverzoek (0180) 61 43 33

www.patrimoniumbarendrecht.nl voor nieuws, informatie, formulieren en het doorgeven van reparatieverzoeken (online)

Twitter

http://twitter.com/ PatrimoniumB


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 17 januari 2013

In galop naar de Paardenklas BARENDRECHT - Bij het vmbo van Edudelta College Barendrecht zijn basisschoolleerlingen van harte welkom tijdens de infomiddag voor de Paardenklas. Deze infomiddag op woensdag 23 januari start om 14 uur. De Paardenklas trekt veel leerlingen die fan zijn van de paardensport. Deze opleiding is uniek in de regio. Bijzonder is de doorlopende leerlijn. Leerlingen starten in het eerste leerjaar van het VMBO binnen de PSO-lessen (Praktische Sectororiëntatie) met praktijklessen op school en op een manege in de regio. Kiest de

leerlingen aan het eind van het tweede schooljaar definitief voor deze opleiding, dan worden er naast de reguliere lessen landbouw breed, extra lessen verzorgd op het gebied van paardenhouderij. Woensdag 23 januari kunnen leerlingen zich inschrijven voor het nieuwe cursusjaar. De bijeenkomst vindt plaats in de vmbo-vestiging aan Dierensteinweg 2 te Barendrecht. Een speciale informatiefolder is verkrijgbaar op de informatiemiddag en op te vragen via barendrechtvmbo@edudelta. nl. Meer informatie op www. edudelta.nl.

Uitwisselingsconcert jeugdorkesten BARENDRECHT - Op zaterdag 2 februari vindt er een uitwisselingsconcert plaats tussen de jeugdorkesten van de Harmonieverenigingen uit Loon op Zand en Barendrecht. Het Jeugdorkest van Harmonievereniging Barendrecht neemt bezoekers mee naar het slagveld met de Noorse strijdgodinnen (de Walküren) in het stuk ‘The Valkyries’. Daarna laat solotrompettist Casper Bekkers in ‘Cool Brother’ horen dat in het Jeugdorkest veel talent aanwezig is. Het Opstap-en Middenorkest van Sophia’s Vereeniging uit Loon op Zand zal een koninklijk programma ten gehore

brengen met stukken als ‘Soldaat van Oranje’ en ‘The Lion King’. Na de pauze een optreden van het jongerenorkest B’tween van Harmonievereniging Barendrecht. In december hebben zij drie optredens verzorgd in Ahoy. ‘Gulliver’s Travels’ en ‘A Song for Japan’ komen voorbij. Als uitsmijter zullen de drie orkesten gezamenlijk een nummer laten horen. Het concert op 2 februari begint om 19.30 uur in Het Trefpunt, dr. Kuyperstraat 4 in Barendrecht. De toegang is gratis. Zie ook www.harmoniebarendrecht.nl of mail naar secretaris@harmoniebarendrecht.nl.

Jos Vis zoekt (sport)presentatietalent BARENDRECHT - Presentator Jos Vis van Exxact FM radio is op zoek naar jonge talenten die in het programma Sportcafé op hun eigen manier invulling kunnen geven aan de rubriek ‘Weekendresultaten van de Barendrechtse sportverenigingen’. Het programma is iedere maandag te beluisteren tussen 21 en 23 uur op Exxact FM radio. Daarnaast kunnen zij als een soort bargast deelnemen aan de gesprekken met de aanwezige gasten. Het is de bedoeling dat de jonge talenten bij toerbeurt hun bijdrage aan het programma zullen verlenen, te beginnen in februari. Op dit moment heeft Jos al twee aanmeldingen. Wie geïnteresseerd is om zijn/haar talenten te testen en te laten horen, kan zich melden bij Jos Vis via visjos@tele2.nl. Ook voor meer informatie kan men mailen.

OuderenOmbudsman start campagne: 55+ en werkloos REGIO - De OuderenOmbudsman is een campagne gestart waarbij werkloze 55-plussers worden opgeroepen met hun verhalen en ideeën naar www.ouderenombudsman.nl te gaan of de OuderenOmbudsman te bellen: 0900-6080100 (5 cent/min). Daarnaast wordt een enquête afgenomen waarbij werkloze 55-plussers kunnen aangeven wat zíj vinden van alle oplossingen die de afgelopen tijd zijn genoemd. Werkloze 55-plussers vinden moeilijk een baan. Zo heeft 70 procent van de 55-plussers die werkloos wordt binnen het jaar geen nieuwe baan. Nog steeds heersen hardnekkige vooroordelen. Zo zouden oudere werknemers vaker ziek zijn of minder flexibel. Toch wil de regering de WW beperken en het ontslagrecht versoepelen. Hierdoor bestaat de kans op armoede. In de media zijn de afgelopen tijd heel veel plannen geopperd. Oudere werknemers moesten weerbaarder worden door scholing of salaris inleveren; de Melkertbanen of de VUT konden wel weer ingevoerd. Ook werd er geopperd dat een langere proeftijd voor ouderen dé oplossing was. De OuderenOmbudsman wil nu graag weten wat de werkeloze 55+ zélf van al deze plannen vindt. De OuderenOmbudsman is dagelijks bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 17 uur. Mailen kan naar www.ouderenombudsman.nl. De OuderenOmbudsman is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en is een half jaar geleden opgericht om ouderen een stem te geven, te adviseren of door te verwijzen.

Heerjansdam na rust op schot BARENDRECHT - Heerjansdam speelde de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar, om de VoetbalRotterdam-Cup tegen Poortugaal (4e kl. za). Op de Molenwei werd het 5-0 na een 0-0 ruststand. Poortugaal bleef makkelijk op de been tegen een voorspelbaar voetballend Heerjansdam, dat in een te laag tempo speelde en nogal wat balverlies leed. Toch had de thuisclub voor de rust al op voorsprong moeten staan. Sam de Meester schoot een penalty tegen de paal en kreeg een kwartier later nog een kans, die hij van dichtbij over het doel schoot. Soufiane Aouragh had net voor de rust pech dat hij, na een fraaie aanval over links, de buitenkant van

de paal raakte. Toen na de rust al snel het eerste doelpunt viel, ging het hard, al zag de verdediging van de gasten er niet goed uit. Bij de 1-0, ingeleid door een te zachte terugspeelbal, was Andro Franca attent en zag vervolgens Boy Stoops vrij staan voor het doel. Die had de bal voor het intikken. Bij de 2-0 stond Franca ook aan de basis. Zijn schot tegen de paal belandde voor de voeten van Aouragh, die van dichtbij kon scoren. De 3-0 volgde snel daarna. Na een goede actie van Franca zag de snelle aanvaller De Meester vrij staan bij de tweede paal en die scoorde simpel: 3-0. De dappere ploeg van trainer Andre Linger kreeg zelf bijna

geen kansen. Alleen voor de rust was Poortugaal een paar keer dreigend geweest. Meer doelpunten konden dan ook (bijna) niet uitblijven voor Heerjansdam. Er volgden er in het laatste kwartier nog twee. En dat waren prachtig uitgespeelde goals tegen het moegestreden Poortugaal. Remco Roos bediende slim de wegsprintende Franca en schoot daarna fraai raak: 4-0. Vlak voor tijd zorgde invaller Gert Jan Plaizier (na een voorzet van Franca) voor de eindstand: 5-0. Bijzonderheden: de nieuwe trainer van Heerjansdam voor het nieuwe seizoen, Miguel van den Dungen, was aandachtig toeschouwer bij deze wedstrijd.

Feestelijk moment voor Vitesse BARENDRECHT - Afgelopen zaterdag was er een feestelijk moment bij korfbalvereniging Vitesse, want het contract met (co)hoofdsponsor administratiekantoor Aavoid werd officieel ondertekend. Precies op de middenstip tekenden directeur/eigenaar Theo Vermeulen namens Aavoid en PR & sponsorman Leo van der Pol namens Vitesse het contract, daarbij geflankeerd door de voltallige Vitesse-selectie. Aavoid zal het komende 2,5 seizoen als (co)hoofdsponsor aan Vitesse verbonden zijn. Uiteraard is Vitesse erg blij en tevreden met dit contract en de (financiele) ondersteuning door Theo Vermeulen en zijn administratiekantoor Aavoid.

17

Nog plaats bij Yogastudio BARENDRECHT – Yogastudio Barendrecht heeft nog plek voor nieuwe leden. De studio is gevestigd aan Middenbaan 105B. De volgende extra lessen worden overdag aangeboden: Relax yoga op dinsdag en donderdag tussen 10.15 en 11.15 uur, power yoga op maandag en donderdag tussen 9 en 10 uur en Vinyasa flow op maandag tussen 10.15 en 11.15 uur en dinsdag tussen 9 en 10 uur. Tevens biedt Yogastudio Barendrecht in januari twee basiscursussen dynamische yoga aan. Pablo Montoya is al begonnen met de eerste basisgroep op zondag van 8.45 tot 10.15 uur. Daar is nog een aantal plaatsen vrij. Aanmeldingen voor de tweede les op zondag 20 januari zijn welkom. De tweede basisgroep start vrijdag 18 januari. Die les duurt van 15.30 tot 17 uur. Ook hier is er nog een aantal plaatsen vrij. De basiscursus bestaat uit vijf lessen, een

keer per week. Hierin worden alle basis principes van power yoga en vinyasa flow behandeld. Na de cursus kan men instromen naar de normale wekelijkse lessen. Deze dynamische stijlen zijn ook geschikt voor sporters die hun lenigheid en coördinatie willen verbeteren. Ze hebben een diepe uitwerking op het lichaam en geest. Door de bewuste en gecoördineerde bewegingen, samen met de toegepaste ademhalingstechnieken en bewust gebruik en versterking van de ‘core’ spieren, zullen sportprestaties verbeteren. Aanmelding voor een gratis proefles is mogelijk. Meer informatie en aanmeldingen bij Pablo en Ingeborg Montoya via 0180-612277, 06-22950381 of 06-21913399. Of per email: info@montoyoga.nl en pablo64montoya@hotmail. com. Zie ook www.montoyoga.nl.

Lianne Koopman vierde op NK Baton Twirling BARENDRECHT - Afgelopen weekend werd in Amsterdam het NK Baton Twirling gehouden. Met beide onderdelen werd Lianne Koopman vierde. Lianne zit ook in het A-danceteam en het A-twirlteam. Hiermee behaalde zij een brozen medaille en de vijfde plaats. In 2012 heeft Lianne Koopman tijdens wedstrijden drie keer de minimaal vereiste punten behaald om op de ranking voor het Nederlands Kampioenschappen te komen. De 25 besten van deze ranking mochten deelnemen aan de voorrondes van NK. In december werden deze voorrondes in Almere gehouden. De Barendrechtse Lianne Koopman behoorde tot de beste tien, zowel met haar onderdeel 1-baton als met haar onderdeel rythmic twirl. Lianne is lid van twirlvereniging T.O.S.S. uit Spijkenisse. Niet alleen het A-team presteerde goed. Het

B-team van deze vereniging werd Nederlands Kampioen en het C-team werd vierde. Ook vele solisten mochten aan het NK meedoen. Zij namen vele medaille mee naar huis. Zie ook www.toss.nl of bel 06-40357979.

Indoor Trail ‘leuke afwisseling in winterprogramma’ BARENDRECHT - Een mix van indoor, cross en trailrunning was de gelegenheid voor een groep ERT ‘rs om eens wat anders te doen dan trainen en crossen lopen. Oudtoploper Kim Reynierse had met zijn organisatieteam de Zeelandhallen omgetoverd tot een decor voor hardloopminnend Zeeland en ver daar buiten. Er werd een soort van hindernisbaan uitgezet en tegelijk gebruik gemaakt van wat natuurlijke obstakels. Heuveltjes, greppels, strobalen en trappetjes met vooral veel scherpe bochten moesten de deelnemers overwinnen. In hun categorie werden Haico en Shurianty eerste, Lotte Veldhoen tweede achter Shurianty. Lotte de Visser kwam als derde over de finish. Alvorens in de finale te komen, moest er eerst een kwalificatie gelopen worden. Benjamin Gonda Boer werd

vijfde. Een belangrijk onderdeel in de training van de ERT jeugd is de duurbasis. Niet alleen op de baantrainingen maar ook de klassieke duurloop maakt daar deel van uit. Na een periode van opbouw was een deel van de groep toe aan een wat langere test. De serie trainingslopen voor de marathon van Rotterdam die door de CAV Energie worden georganiseerd zijn dan een uitgelezen mogelijkheid. Mark (13), Ashley (14), Lisa (14), Nisrine (16) en Sjors (14) schoven aan bij de groep die 4’42"/km liep met de opdracht om na 8 kilometer op te schakelen naar 3’45"/km. Heel netjes werden de laatste twee kilometer volgemaakt, al was het niet makkelijk met de noordoostenwind en de vrieskou. zo ‘n 1500m. eerst omhoog en dan nog 500m. dalen aan de noordzijde van de brug.


Voor elke man de juiste outfit toonbank wordt een stenen muur en we gaan eiken planken ophangen. Ook komt er een koffietafel.’’ Bijna zeven jaar geleden begon Dennis met zijn eigen winkel. Hij deed vanaf zijn zestiende werkervaring op in soortgelijke winkels en was een jaar lang vertegenwoordiger. In die tijd heeft hij bij anderen kunnen zien wat wel en niet werkt. Met die ervaring begon Dennis op zijn 32e voor zichzelf. Inmiddels heeft hij een groot bestand aan vaste klanten opgebouwd en is Blue Basement niet meer weg te denken uit Barendrecht.

Bij Blue Basement is kleding te vinden van onder meer Dragster, Petrol, Cars, No Excess en Solid. Klanten kunnen bij de overzichtelijke jeanswand gemakkelijk een model uitkiezen. Ook qua maten is de sortering ruim, er zijn broeken in maat 27 tot 44 inch. De service uit zich ook in het advies. Dennis en zijn collega hebben veel kennis van maten. Bovendien kennen ze hun klanten goed, dus weten wat ze leuk vinden en wat bij hen past. ,,Daardoor kunnen we echt advies op maat geven. Bovendien krijg

je door de jaren heen steeds meer mensenkennis, dus leer je de klant steeds beter in te schatten.’’ Wie meer wil weten, is van harte welkom aan Middenbaan 104 in Barendrecht, ook om gewoon even rond te kijken. Daarnaast kan men terecht op www.blue-basement. nl. Nieuwtjes zijn te vinden op Facebook. Bellen kan naar 0180-531614. Blue Basement is maandag geopend van 13 tot 17.30 uur, dinsdag tot en met donderdag van 9.30 tot 17.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 21 uur en zaterdag van 9 tot 17 uur.

,,Ik streef ernaar leuke producten aan te bieden voor een schappelijke prijs. Je hebt hier bijvoorbeeld een spijkerbroek voor 59 á 69 euro of twee werkbroeken voor 75 euro. Daarbij vind ik het product belangrijker dan het merk. Is een shirt leuk en van goede kwaliteit, dan maakt het me niet zoveel uit van welk merk het is.’’ Eigenaar Dennis Schouwenburg in zijn winkel BARENDRECHT - Blue Basement heeft eigenlijk voor iedereen wel iets leuks. Eigenaar Dennis Schouwenburg (39) zorgt ervoor dat hij zijn collectie goed afstemt op zijn klanten en dat er regelmatig iets nieuws te vinden is in zijn winkel. Hij verkoopt stoere vrijetijdskleding voor mannen van alle leeftijden. Blue Basement is te vinden aan de Middenbaan in Barendrecht. De winkel heeft een gezellige en stoere uitstraling die goed past bij de collectie. Binnenkort gaat Dennis verbouwen. ,,Zodat de winkel een wat luxere uitstraling krijgt en nog meer van deze tijd wordt. De muur achter de

Ook service vindt Dennis heel belangrijk. Zo worden broeken gratis korter gemaakt. Als het rustig is, is de broek dezelfde dag klaar, anders de volgende dag. ,,Ik doe ook niet moeilijk over ruilen of geld teruggeven. Er komen hier veel vrouwen kleding kopen voor hun partner of zoon. Dus komt het regelmatig voor dat het niet goed past of zij het niet leuk vinden. Dan vind ik het geen probleem om het te ruilen of terug te nemen.’’ Het aanbod is altijd goed afgestemd op de vraag. ,,Veel mannen gaan pas winkelen als ze iets nodig hebben. Die hebben er niets aan als ik slippers verkoop terwijl het buiten koud is. Dus zorg ik ervoor dat ik dan bijvoorbeeld truien heb liggen.’’

Voor elke man is er iets leuks te vinden bij Blue Basement.

Middenbaan 104 (schuin t.o. Albert Heijn) Barendrecht-centrum Tel 0180 - 53 16 14

- Verkoopbemiddeling - Aankoopbemiddeling - NWWI Taxaties Wij staan graag voor u klaar! John Kuijt NVM Makelaar Tel. 0180-62 83 25 info@kuijtmakelaardij.nl

/blue.basement www.blue-basement.nl ROTTERDAMSCHE FEESTPAKKETTEN

STOOFVLEESPAKKET BB_Poster verbouwing_70x100.indd 1

500 gram gekruid rundvlees

Tomaten, kruidnageltjes en laurier Receptkaartje Samen € 6.95

03-01-13 15:54

en Echte kwaliteitsproduct . en ing kk rpa ve e lux in

Vanaf

12.

95

Middenbaan 87 • tel.: 0180 - 61 29 29 • www.deweypoort.nl deweypoort.nl


De Schakel

CARNISSELANDE

Donderdag 17 januari 2013

Geslaagde kinderdisco

BARENDRECHT – Afgelopen vrijdag was er een Kids Disco in dansschool Jacques Dance Passion. Tijdens de disco werden er twee toegangskaarten verloot voor het inmiddels uitverkochte concert van Justin Bieber. Het concert vindt plaats in april in het Gelredome te Arnhem. Abigail had het winnende nummer en gaat samen met haar vriendin Kiki naar het concert. Uit-

zinnig blij renden ze door de zaal en stelde meteen heel de familie op de hoogte van de gewonnen, felbegeerde toegangskaarten. De volgende Kids Disco is op vrijdag 25 januari 2013. Iedereen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar is ook dan weer van harte welkom. De zaal gaat open om 18.45 uur en sluit om 22 uur. Zie voor meer informatie www.jacqueskisdisco.nl.

Ontbijtloop brengt ruim 1400 euro op voor het goede doel BARENDRECHT - De Ontbijtloop van de Energie Ladies heeft ruim 1400 euro opgebracht voor het goede doel. Dankzij de vele deelnemers, de inzet van dit Roparun team en de gulle sponsors is dit bedrag beschikbaar gekomen voor het verbeteren van de kwaliteit van het leven van kankerpatiënten. Een recordaantal van bijna 200 deelnemers deed afgelopen zaterdag bij atletiekvereniging Energie in Barendrecht mee aan de Kinderpyjamaloop (1 km), het Sportief Wandelen (6,5 km) en de Ontbijtloop (5 km). De

Ontbijtloop is een recreatief evenement, waarbij geen uitslag wordt opgemaakt. Uiteraard staan er wel een digitale klokken, zodat atleten hun eindtijd kunnen zien. Desondanks was menigeen serieus bezig. Na alle inspanningen of aanmoedigingen genoot iedereen van een heerlijk ontbijtje, compleet met verse jus d’orange, croissants en een eitje. De kantine zat helemaal vol en dankzij het zachte winterweer zaten zelfs atleten buiten te eten. De trouwe sponsors van de Energie Ladies haddenn dit evenement weer mogelijk gemaakt: De

Weypoort (Uw Kaasboer Dick Schumacher) uit Barendrecht voor de kaas en eieren, Kruidenier Foodservices uit Rotterdam voor diverse broodjes, beleg, perssinaasappelen en ander fruit. Hiemstra Sport uit Barendrecht schonk ons de goodiebags. Atletiekvereniging ‘Energie’ uit Barendrecht heeft de Ladies de accommodatie ter beschikking gesteld en de barcommissie heeft voor thee en koffie gezorgd. Kijk voor meer informatie of foto’s op www.energieladies. nl.

Meervogels. Ook na de pauze bleven de gasten het meeste gevaar stichten. Vitesse kwam wel steeds terug, leek ook wat sterker te worden, maar liep toch achter de feiten aan. De Meervogels liep zomaar uit naar 13-15 en zelfs 15-19, waarna de Barendrechtse kopjes wat gingen hangen. Het kwam niet meer goed, want de tijd was te kort om nog een gelijkspel af te dwingen. Met 17-19 trok De Meervogels aan het langste eind en is Vitesse nu op 1 punt genaderd. De Barendrechters staan wel keurig vierde, maar moeten op hun tellen passen. Het verschil met de laatste plaats is slechts 2 (!) punten, dus elke pot telt zwaar mee de komende weken. A.s. zaterdag wacht een forse kluif, als koploper Albatros in Zwijndrecht de zware opponent vormt. De wedstrijd in de Develsteinhal begint om 19.30 uur. Komt kijken en steun Vitesse. Voor meer informatie, kijk op kvvitesse.nl, op twitter of Facebook.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-barendrecht.nl

Klankschalenconcert yogastudio Yvonne BARENDRECHT - Op vrijdag 15 februari geeft Franc Janssen een klankschalenconcert in yogastudio Yvonne aan Zalmwater 31 in Barendrecht. Franc is een multi-instrumentalist die door middel van zang en instrumenten een ‘soundfulness’ omgeving weet te creëren. Hij gebruikt klankschalen, de Indiase tampoera en hij zingt boventonen. De muziek kun je liggend ondergaan en brengt je in een diepe ontspanning. Het concert begint om 19.30 uur. Vrijdag 18 januari start de studio met partner-yogalessen. Op een ontspannen manier kan men met vriend(in) de heilzame werking van yoga ondergaan.

In een prettige en veilige atmosfeer geven Peter Thissen en Yvonne Blonk leiding aan deze oefeningen. De lessen geven rust en ontspanning en door de oefeningen samen te doen, brengen ze lichaam en geest in balans. Je hoeft niet ervaren te zijn in yoga. Yoogastudio Yvonne huisvest het SiSucentrum, de plek voor zowel yoga als mindfulness, Plavayoga en ademtherapie. Yvonne Blonk is een ervaren yoga- en ademtherapeute. Peter Thissen is een opgeleid mindfulnesscoach. Aanmelden en informatie via www.yogastudioyvonne. nl of 06-41291424 en 0644088188.

Kinderkledingbeurs Carnisse Haven BARENDRECHT - De voorbereidingen voor de voorjaarseditie van Kinderkledingbeurs Carnisse Haven zijn in volle gang. Deze beurs wordt zaterdag 16 maart gehouden in kerkelijk centrum Carnisse Haven. De beurs duurt van 8 tot 11.30 uur. Tijdens deze voorjaarsbeurs kan er kinderkleding in de maten 86 tot en met 176 worden gekocht en verkocht. Daarnaast is er een ruim assortiment speelgoed verkrijgbaar. Het grote aanbod wordt in de diverse zalen van het kerkelijk centrum overzichtelijk geëtaleerd.

Stijldansavond

Vitesse onder de maat BARENDRECHT - Terwijl Vitesse A1 en het tweede goede zaken deden in De Riederpoort, kon Vitesse 1 die stijgende lijn niet doortrekken. Tegen De Meervogels werd met 17-19 verloren, wat zeker niet nodig was. De avond begon zo mooi, want Vitesse presenteerde de tweede (co) hoofdsponsor. Administratiekantoor Aavoid siert de komende 2,5 jaar de tenues van de selectie, samen met de al bestaande (co) hoofdsponsor Cazdak. Op de middenstip werd het contract feestelijk ondertekend door directeur/ eigenaar Theo Vermeulen. Het was daarna de beurt aan Vitesse 1 om de avond ook feestelijk af te sluiten. Ondersteund door de voltallige F selectie (4 teams groot op de bank!) ging Vitesse stroef van start en daar kwam de thuisploeg de rest van de wedstrijd eigenlijk niet meer vanaf. Via 3-6 werd het vlak voor rust nog wel 9-9, maar de eerste helft was op punten voor De

19

All Star Cheerleading bij GVB BARENDRECHT – Gymnastiekvereniging Barendrecht gaat starten met All Star Cheerleading. Bij All Star Cheerleading worden geen pomponnen gebruikt, het staat voor lef en expressie. Het is een competitieve wedstrijdsport waar turnen, dans en stunts op een beat worden gecombineerd. Belangrijk zijn coördinatie, concentratie en teamwork. De sport komt uit Amerika en is daar razend populair.

Binnen Nederland is de sport minder groot. Er is een echte competitie waar gestreefd wordt naar een plek op het NK, dat elk jaar vanaf maart wordt gehouden. Leden van het twistersteam hebben een voorkeurspositie, omdat gebruik gemaakt kan worden van de kennis en ervaring van de turndiscipline en goede accommodatiemogelijkheden. De GVB Twisters wordt een All-Girl team, dat betekent dat alleen meisjes/dames tus-

sen 14 jaar en 25 jaar kunnen deelnemen. GVB denkt met de Twisters haar verenigingsaanbod aan te kunnen sluiten op de wensen van de jeugd. GVB start maandag 4 februari met de cheertraining van 19.30 tot 21.30 uur in de turnhal. Vanaf maart komt hier een uur tumbling / turntraining bij op donderdag tussen 20 en 21 uur. Aanmelden kan via cheerleading@gvbarendrecht.nl.

Barendrecht C9 in het nieuw BARENDRECHT - De junioren van Barendrecht C9 hebben vlak voor de winterstop hun nieuwe kleding in gebruik genomen. De fonkelnieuwe tenues werden geschonken door Dutch Marine Insurance (DMI), dat zich recent als sponsor aansloot bij BVV Barendrecht. Directeur Bas Ouwens van het gespecialiseerde

Rotterdamse bedrijf overhandigde namens DMI aan alle spelers hun nieuwe BVV trainingspakken, waarna de trotse spelers samen met hun sponsor op de foto gingen. Vanzelfsprekend is het team en haar begeleiding DMI zeer dankbaar voor de steun. De nieuwe tenues vormen ongetwijfeld aanleiding om na de

winterstop de goede prestaties van de eerste seizoenshelft voort te zetten. Barendrecht C9 voert na promotie niet alleen de competitie aan, maar is na de 9-1 overwinning in de tweede bekerronde nog volop in de race voor de ‘dubbel’. Meer informatie over DMI is te vinden op www.dutchmarineinsurance.com.

BARENDRECHT - Zaterdag 19 januari is er in dansschool Jacques Dance Passion aan Middeldijk 56 te Barendrecht een stijldansavond. De zaal gaat open om 20 uur en rond middernacht draait Jacques de laatste quickstep. Uiteraard worden verzoek nummers en/ of dansjes door Jacques ingewilligd. De toegangsprijs is zes euro per persoon, inclusief een aantal hapjes. In de week van 21 januari start met een nieuw dansseizoen van zeventien weken. Hierover is de nodige informatie te vinden op de vernieuwde website, www.jacquesdancepassion.nl. Bellen kan naar 0180-613207.

Mindfulness voor moeders en yoga BARENDRECHT - In februari start er een achtweekse training Mindfulness voor moeders. De training wordt gegeven door Rosaline Baan van Yoga by Rosa. Tijdens de cursus Mindfulness voor moeders krijgen moeders handvaten mee om met tegenslagen om te gaan. Door bijvoorbeeld de aandacht te richten naar waar men op dat moment mee bezig is, kan men een meer ontspannen gevoel krijgen. Mindfulness vergt wat oefening. Het met aandacht leven wordt op verschillende manieren geoefend, zodat dit op den duur een automatisme wordt. Bij Yoga by Rosa zijn er lessen voor jongeren vanaf 13 jaar op de woensdagavond. In deze lessen leren jongeren hoe ze zich kunnen ontspannen tijdens een toets of andere spannende omstandigheden. Dit doen ze met oefeningen vanuit de Mindfulness, yoga en onbeperkt ontspannen. Zie voor meer informatie en opgeven www.yogabyrosa.nl. Ook zijn er weer kinderyoga lessen voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Spelenderwijs maken de kinderen via een verhaal kennis met de yogahoudingen. Samen met ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen ondersteunt de yoga hun ontwikkeling. Zie ook www. yogabyrosa.nl.


Nieuwe cursus Positieve Praktische Psychologie voor Vrouwen Op vrijdagochtend 8 februari en woensdagavond 13 februari start drs. Maja Jeffkins in Barendrecht een nieuwe cursus Positieve Praktische Psychologie voor Vrouwen! Deze cursus van acht bijeenkomsten is speciaal bedoeld voor vrouwen die geïnteresseerd zijn in allerlei onderwerpen uit de hedendaagse psychologie en daar graag méér van willen weten. Deze psychologiecursus is een positieve cursus, waarin je aan de hand van vele voorbeelden uit de praktijk van het dagelijks leven inzicht krijgt in het denken en handelen van mensen! Onderwerpen Tijdens deze cursus krijg je antwoord op de vraag, waarom mensen zich gedragen zoals zij dat doen in verschillende situaties en hoe je daar het beste op kunt reageren. Allerlei handige tips, inzichten en handvatten worden gegeven vanuit de moderne psychologie, het Enneagram en N.L.P. om positief om te kunnen gaan met het gedrag van mensen in allerlei situaties. Leuke strategieën worden gegeven om méér begrip en geluk in je leven te brengen. En natuurlijk worden er andere boeiende onderwerpen besproken! Wij doen geen rollenspel en een specifieke vooropleiding is niet nodig.

Kwaliteit voor uw geld ! Maja Jeffkins: “Het is een gezellige cursus waarin je veel inzicht krijgt in het denken en handelen van mensen”. Alle deelneemsters ontvangen als welkomstgeschenk een leuke verrassing. Data: woensdagavond 13/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5, 5/6 Tijd: woensdagavond, 20.00 tot 22.00 uur Locatie: Theater `t Kruispunt, Middenbaan 111, Barendrecht Er start ook een cursus in Barendrecht op vrijdagochtend 8 februari! Data: vrijdagochtend 8/2, 8/3, 22/3, 5/4, 19/4, 24/5, 7/6, 21/6 Tijd: vrijdagochtend 9.30 tot 11.30 uur

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en Schrijf je snel in, want er is slechts een kost € 220,- incl. materiaal en certificaat beperkt aantal plaatsen beschikbaar om als bewijs van deelname. deel te nemen aan deze unieke cursus!

Bel vrijblijvend voor meer informatie of een folder tel. 010 - 234 45 54 of zie www.praktischepsychologie.nl

Winter opruiming Hele collectie (m.u.v. lederwaren)

nu met kortingen van

20-50% Middenbaan 98 • 2991 CT Barendrecht


www.reedijkwonen.nl

6 0 % KORTIN NU TOT

G

OP VELE SHOW ROOM MODELLEN!*

Suvero 2,5-zitsbank Van 779,- voor Uitgevoerd in stof voorzien van een bies. H90xB185xD96

€ 579,-

OPRUIMIN.G

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Bretana eettafel

Uitgevoerd in eiken. Zoals afgebeeld L240xB100.

Van 1579,- voor

€ 1199,-

Vanaf

€ 1399,-

Van 429,- voor

OP ALLE IN.HOUSE KARPETTEN (BIJ INLEVERING VAN DEZE VOUCHER)

VOUCHER

VOUCHER

15% KOR KORTIN.G K ORTIN.G ORT

In leder met transparante wieltjes.

5 + 1 GRATIS (BIJ INLEVERING VAN DEZE VOUCHER)

Relo eetstoel In stof.

Van 179,- voor

€ 139,-

€ 349,-

2 + 1 GRATIS* (BIJ INLEVERING VAN DEZE VOUCHER)

SIERKUSSENS IN DIVERSE KLEUREN (BIJ INLEVERING VAN DEZE VOUCHER)

*U ONTVANGT HET GOEDKOOPSTE KUSSEN GRATIS.

Lango armstoel

Eigentijdse hoekbank uitgevoerd in stof. Leverbaar in vele stofsoorten en kleuren. Exclusief sierkussens. H80xB180/223xD90.

VOUCHER

Rovolo hoekbank

Kavena fauteuil

Van 379,- voor

€ 299,Travo 3+2-zitsbank

Royale zitcombinatie uitgevoerd in een mooie structuurstof. H89xB232/194xD108.

Van 1499,- voor

€ 999,-

Tolca dressoir

In massief eiken, uitgevoerd met 3 deuren. H80xB220xD45.

Van 1449,- voor

€ 1199,-

KOM VOOR TOTAALWONEN NAAR ONZE WOONWINKEL IN STRIJEN • Wonen: INhouse, Levanto, Pode, Bert Plantagie, Stressless • Koken: Superkeukens • Slapen: DroomDomein, Auping, Silvana, Tempur, Eastborn, Beddinghouse

Edisonweg 2, 3291 CK Strijen, tel. 078 674 84 85, info@reedijkwonen.nl, www.reedijkwonen.nl

7751 aw reedijk inhouse opruiming 264x398mm.indd 1

Prijs- en modelwijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. De aanbiedingen in deze advertentie zijn geldig tot 2 weken na plaatsing. Niet alle afgebeelde modellen staan in de showroom. 01/13/IH/09

Moderne fauteuil uitgevoerd in stof met rvs sledepoot.

14-12-12 13:57


Heerlijk uit eten in senioren wijkrestaurant Barendrecht! Dagelijks heerlijke maaltijden in De Elf Ranken Laurens De Elf Ranken senioren wijkrestaurant biedt vanaf 21 januari dagelijks diner mogelijkheden: stel zelf uw driegangenmenu samen, geniet van het verrassende weekmenu of bestel alleen een hoofdgerecht. Voor de kleine trek kunt u een gerecht bestellen van de kleine kaart, zoals een uitsmijter.

Ontdek het senioren wijkrestaurant in De Elf Ranken

Alle menu’s zijn uiteraard prettig geprijsd en u wordt aan uw tafel bediend. U kunt dagelijks binnenlopen en tot 18.00 uur uw bestelling doorgeven.

meer dan zorg

FIT EN VITAAL VOOR SENIOREN

nu Probeer nd a een ma S GRATI

PROBEER NU GRATIS EEN MAAND UIT! Vindt u ook uw gezondheid uw kostbaarste bezit, maar weet u niet wat u kunt doen? Wellnesselande heeft speciaal voor u een programma ontwikkeld, waarin training, gezondheid en vitaliteit centraal staan. In een speciaal ingerichte trainingsruimte, onder begeleiding van een personal trainer, helpen wij u graag weer fit en vitaal te voelen! Onze gastvrouwen vertellen u graag meer over fit en vitaal voor senioren. Nu speciaal voor u een maand GRATIS en daarna beslist u pas of u wilt deelnemen! Geen verplichtingen, maar wees er snel bij, want vol=vol.

Laurens De Elf Ranken, Middeldijkerplein 28 2993 DL Barendrecht, T 0180 55 55 00 www.laurens.nl

Samen met Stebru Bouw en Syntrus Achmea ontwikkelt Stichting Humanitas in de Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde het 50+ wooncomplex De Reigers. In het complex komen veel voorzieningen waaronder natuurlijk een Humanitasrestaurant. U woont groen en toch stads ĂŠn natuurlijk zorgeloos en veilig. Want mocht u in de toekomst aanspraak willen maken op welke vorm van zorg dan ook, van huishoudelijke hulp tot persoonlijke verzorging in uw eigen appartement, Humanitas staat met haar Zorg Dichtbij concept voor u klaar en regelt het!

Zorgeloos en veilig

Wonen in De Reigers in IJsselmonde Groen en stads

KOOP & R U U H

N! E K J I K KOM

Bijdorp-Zuid 1 - 2992 LD Barendrecht - t 0180 646400 - info@wellnesselande.nl - www.wellnesselande.nl opzet fit en vitaal.indd 1

8-1-2013 12:45:52

Op maandag 21 januari a.s. vieren we feest: het hoogste punt van de eerste toren en de start van de bouw van de derde toren! U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom aan de Backershagen! Wij vertellen u graag over de mogelijkheden van huur en koop (huren vanaf 750 euro) en over Zorg Dichtbij van Humanitas. (010) 461 57 12 | www.stichtinghumanitas.nl/reigers


jaargang 5 - nummer 12 - 17 januari 2013

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

1

BLIK OP BARENDRECHT 36e Barendrechtse Sportgala in theater Het Kruispunt:

Welke sporters maken kans op de prijzen?

Vrijdag 8 februari 2013 is het tijd voor de 36ste editie van het Barendrechtse Sportgala. Tijdens dit gezellige evenement zetten wij de sporters, sportvrijwilligers en –bestuurders van 2012 in het zonnetje. Het gala vindt plaats in theater Het Kruispunt. De avond begint om 20.00 uur, maar u bent vanaf 19.30 uur van harte welkom. belangrijk dat wij als gemeente onze waardering uitspreken over de gele-

In dit nummer:

• Burgemeester en wethouders goed bereikbaar digitaliseren gemeentenieuws

3 • Onderzoek

3 • Welke vrijwilligers zet u graag

in het zonnetje? 5 • Wethouder Versendaal opent tentoonstelling watersnoodramp meer vorm 7

7

• Plannen MFA Kruidentuin krijgen steeds

Vrijwilliger in beeld

Piet Schadee (BVV Barendrecht)

verde sportprestaties. Het is geweldig als je succesvol bent in de sport, maar sportiviteit staat voorop. Plezier hebben en respectvol met elkaar omgaan, dat is waar het om gaat.” Jos Vis-wisselbokaal Dit jaar wordt voor de vierde keer de Jos Vis-wisselbokaal uitgereikt. Jos Vis overhandigt deze prijs tijdens het gala aan iemand die belangrijk is (geweest) voor de sport in Barendrecht. Barendrecht zet ieder jaar haar sporters in het zonnetje

Afgelopen jaar viel de eer te beurt aan Rabobank Ridderkerk Midden-

De organisatie van het Sportgala is

meester en wethouders. Wethouder

IJsselmonde, vanwege het sponsoren

in handen van de gemeente Baren-

Stephanie ter Borg (sport): “Het is

van veel verschillende lokale sport-

drecht. De prijzen worden onder

iedere keer weer mooi om te zien dat

verenigingen en –activiteiten. Wij zijn

andere

vertegen-

wij zoveel sportief kapitaal in onze ge-

benieuwd wie dit jaar de gelukkige is!

woordigers van het college van burge-

meente hebben. Ik vind het dan ook

uitgereikt

door

Piet Schadee is secretaris van BVV Barendrecht en sinds 2006 voorzitter van de commissie Waarden en normen. Naast zijn werk brengt hij als vrijwilliger vele uren door bij en voor de voetbalvereniging. “Ik vind het

Nominaties sporters, sportvrijwilligers en -bestuurders 2012

nog steeds leuk om te doen. Wanneer je dat plezier als vrijwilliger niet

Dat Barendrecht veel sportief talent herbergt, blijkt ook dit jaar weer uit het grote aantal genomineerden. De genomineerden per categorie zijn:

De commissie Waarden en normen

altijd in een open sfeer. Wij proberen

bestaat uit zes mensen die allemaal

boven water te krijgen waarom iets is

één doel voor ogen hebben: meer

gebeurd. Ook dan gaat het om bewust-

aandacht genereren voor respect, eer-

wording. Zo proberen wij herhaling te

lijkheid en sportiviteit. Piet houdt een

voorkomen. De commissie adviseert

vurig pleidooi: “Het gaat erom dat

aan het hoofdbestuur, dat uiteindelijk

mensen zich meer bewust worden van

besluiten neemt.”

Sportploeg: CBV Binnenland Dames 1 CVV Spirit Heren 1 VV Smitshoek 1

Sportvrouw: Aukje van Belkum (Waterpolo vereniging; ZVL) Jantine Kraak (CBV Binnenland) Jeannette van der Werff (The Flying Shuttle)

Sportvrijwilliger: Bauke en Margriet Fokkema (TV Smitshoek) Arie Molenaar (SV de Vrijheid) Harry Spermon (TV Barendrecht)

Sportman: Jeroen Baars (MNC Dordrecht) Patrick Polak (TV Barendrecht) Barry Wijers (FvT/Visser)

Meest veelbelovende sporter/sportster: Laura van de Graaf (ZPB) Eline Kasius (CBV Binnenland) Annemarie Mudde (GV Barendrecht)

Meest veelbelovende sportploeg: CBV Binnenland jongens U 18 GV Barendrecht springploeg VV Smitshoek B1 Sportbestuurder Annelies de Jong (GV Barendrecht) Tom Kros (CVV Spirit) Henk van der Pol (KV Vitesse)

meer hebt, moet je er mee stoppen.”

hun gedrag. Hoe gaan we met elkaar Seniorensporter Hein Cleuskens (Biljartvereniging Vriendenkring) Willem Nolting (Bowling IJsselmonde Rotterdam) Jan van Rijsoort (ZPB)

om? En dan niet alleen op het veld,

Tulpencompetitie

maar ook langs de lijn.”

Sinds vorig jaar werkt BVV Barendrecht nauw samen met de Stichting Positieve

Goede voorbeeld geven

Sportbeleving. Deze stichting ontwik-

Piet vervolgt gepassioneerd: “Trainers,

kelde een programma waarbij juist ge-

scheidsrechters, ouders en supporters:

investeerd wordt in wat goed gaat en

zij moeten het goede voorbeeld geven.

waarbij de ontwikkeling van talenten

De trainers spelen daar een belangrijke

gefaciliteerd wordt. Het bijpassende

rol in. Wij helpen ze daarbij en geven

symbool, de tulp, staat voor positivi-

in diverse overleggen voorlichting.

teit, respect en sportiviteit op en rond

Wanneer ouders hun kind aanmelden,

de sportvelden. Piet: “Wij hebben nu

leggen wij duidelijk uit wat wij van ze

ook een ‘Tulpencompetitie’. Scheids-

verwachten. ”

rechters beoordelen tijdens de wedstrijd hoe een team ervoor staat qua

Op 18 januari worden de jeugdkampioenen 2011-2012 gehuldigd

Open sfeer

gedrag. De uitslag hangt in de hal van

Iedere maandagavond komt de com-

het sportcomplex. Je kunt nog zo hoog

missie bijeen, ongeacht of er wel of niet

in de voetbalcompetitie staan, maar

iets gebeurd is. Piet legt uit: “Wanneer

wanneer je laag in de Tulpencompetitie

dat nodig is, voeren wij gesprekken

staat, zegt dat wel iets over de spelers

met individuele spelers. Dat gebeurt

en de ouders.”


De nieuwe ŠKODA Rapid Doe ook uw familie een plezier! Nu al v a

€ 14.19

naf

0,-

Brandstofverbruik gemiddeld 5,1-5,5 L/100km (1 op 18,2-19,6) CO2-emissie 119-128 gr/km.

Vanaf 17 januari 2013 is de ŠKODA Rapid te zien in de showroom van Automobielbedrijf Swarttouw. De nieuwe ŠKODA Rapid zet een nieuwe standaard in comfort, prestaties en veiligheid. En daar is de hele familie blij mee. Achter het compleet nieuwe design biedt de Rapid ongekend veel beenruimte en zorgen innovatieve systemen voor veiligheid en comfort. In de ŠKODA Rapid wordt ‘Simply Clever’ weer tastbaar door de vele slimme oplossingen en extra’s. Bijvoorbeeld door een ijskrabber in de tankklep en een opberglade voor een veiligheidsvest onder de bestuurdersstoel. En met de zee aan ruimte doet u uw familie ongetwijfeld een groot plezier. Kom langs voor een proefrit. Alleen of met de hele familie. Wij geven u graag alle ruimte. De nieuwe ŠKODA Rapid. Nu met € 1.800,- introductiekorting vanaf € 14.190,www.skoda.nl AUTOMOBIELBEDRIJF SWARTTOUW Zwolseweg 56 (Vaanpark 4) 2994 LB Barendrecht 0180 - 53 23 93 info@swarttouw.nl, www.skoda.nl/swarttouw

Genoemde vanaf prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten.


jaargang 5 - nummer 12 - 17 januari 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Column van wethouder Jeroen Gebben

Bundeling concurrentie voor betere leerprestaties

3

In contact op vele manieren

Burgemeester en wethouders zijn goed bereikbaar Het dagelijks bestuur van een gemeente is in handen van het college van burgemeester en wethouders. De

Al geruime tijd is het gemeentebestuur van Barendrecht samen met

wethouders en de burgemeester zijn ieder verantwoordelijk voor de gang van zaken op een aantal terrei-

het (voortgezet) onderwijs actief om de kwaliteit van het onderwijs

nen, zoals financiën of verkeer en vervoer. De collegeleden laten op vele manieren zien waar zij mee bezig

naar een hoger plan te tillen. Wij weten al geruime tijd dat noch het

zijn, houden op verschillende manieren voeling met wat er leeft in Barendrecht en gaan op uiteenlopende

onderwijs noch de gemeente dit alleen kan. De gemeente spant zich

wijzen de dialoog aan met inwoners, instellingen en bedrijven.

in om goede gebouwen te realiseren, maar ook om de juiste verbindingen te leggen tussen onderwijs, bedrijfsleven en bijvoorbeeld zor-

De collegeleden zetten een aantal

ginstellingen.

middelen in om met u in contact en gesprek te blijven.

tijdens een bijeenkomst.

vinden openheid en toegankelijkheid naar de inwoners belangrijk. Daarom

Twitter

nemen zij tijdens het collegespreek-

Drie wethouders zijn te vinden op

uur de tijd om met u in gesprek te

Blik op Barendrecht

Twitter: @StephanietBorg, @BasNoo-

gaan. Soms kunnen zij uw vraag direct

In de gemeentekrant Blik op Baren-

tenboom en @JeroenGebben. In

beantwoorden of behandelen. Als er

drecht beschrijven wij wekelijks wat

maximaal 140 tekens per bericht ge-

meer tijd nodig is, krijgt u naderhand

de plannen van de gemeente zijn. Dat

ven zij via Twitter korte impressies van

altijd een terugkoppeling. Deze ge-

gebeurt in de vorm van informerende

hun werkzaamheden, hun gedachten

sprekken zijn maandelijks op woens-

artikelen, achtergrondinformatie, inter-

en ideeën. Soms sturen zij foto’s mee,

dag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt

views en een strip. Ook schrijft elke

om de berichten te illustreren. Zij ge-

hiervoor een afspraak maken via tele-

bestuurder om de vijf weken een co-

bruiken Twitter ook als dialoogmid-

foonnummer 14 0180.

lumn over iets wat hem of haar be-

del, en om (onder andere) gevoel te

zighoudt.

houden bij wat er leeft in de lokale

Persoonlijk ontmoeten

samenleving.

Zoals u leest, gebruikt elk collegelid

Bedrijfsbezoeken

zijn of haar eigen communicatiekana-

Zo hebben wij vorig jaar de Dalton

maken. Kracht waarmee zij leerlingen

Het college probeert tijd te maken om

Collegespreekuur

len. Maar wat zij allemaal belangrijk

mavo opgeleverd, start binnenkort Cal-

tot betere leerprestaties kunnen uit-

met regelmaat een Barendrechts be-

Een vraag, opmerking, idee of klacht

vinden is persoonlijke ontmoeting. Er

vijn Groene Hart in haar nieuwe pand

dagen. Daarom werd op 9 januari de

drijf te bezoeken. Zo krijgen zij meer

over een bepaald onderwerp kunt u

gaat toch niets boven een persoonlijk

en opent begin 2015 het praktijkon-

Federatieovereenkomst getekend.

informatie over wat er op onderne-

tijdens het collegespreekuur met een

gesprek!

mersgebied gebeurt, of dat nu een

collegelid bespreken. De collegeleden

derwijs aan de Dierensteinweg zijn deuren. Op die laatste plek ontwikkelt

Deze Federatie wordt voor de bui-

groothandel, detailhandel of een pro-

zich een uniek onderwijsconcept. Daar

tenwereld het eerste aanspreekpunt

ductiebedrijf is.

gaan namelijk het Dalton, het Calvijn,

en leidt vragen op een doeltreffende

de Edudelta maar ook DaVinci en het

manier door. Bovendien kunnen be-

LinkedIn

Albeda lesgeven. Er ontstaat daarmee

drijven hiermee via één contact zaken

In discussiegroepen als ‘Betrokken bij

een praktijkcampus van ongekende

doen over stageplekken, zoeken naar

Barendrecht’ en ‘Beste voor Baren-

weerga.

opdrachten, geven van gastlessen en

drecht’ vinden met regelmaat discus-

dergelijke. Dit maakt het zaken doen

sies plaats over diverse onderwerpen

Desondanks waren wij met elkaar nog

met het onderwijs in Barendrecht

in de gemeente. Vooral wethouders

niet tevreden. Er moest vanuit het

een stuk overzichtelijker. Door deze

Bas Nootenboom en Jeroen Geb-

onderwijs nog een krachtig signaal

bundeling vervalt het argument van

ben mengen zich in de discussies en

afgegeven worden. De onderwijsin-

onderlinge concurrentie en kan deze

starten er regelmatig zelf één op. De

stellingen wilden laten zien dat zij niet

energie weer in leerlingen gestoken

meesten gaan over onderwerpen uit

elkaars concurrenten zijn, maar vooral

worden. Dat zal tot verbetering van

hun portefeuille. Voorbeelden hier-

van elkaars kracht gebruik wensten te

leerklimaat en leerprestaties leiden.

van zijn de oproep om mee te denken over de bezuinigingen, discus-

Tweets vanuit Barendrecht www.twitter.com/BARENDRECHTzh

sies over het subsidiebeleid en over

(v.l.n.r.) wethouders Cees Versendaal, Jeroen Gebben, Stephanie ter Borg,

evenementen. Vaak start een gesprek

burgemeester Jan van Belzen, gemeentesecretaris Anneke Knol en wethouder

op LinkedIn en krijgt deze een vervolg

Bas Nootenboom

Onderzoek digitaliseren gemeentenieuws

Advies van #brandweer #barendrecht: Ga nog niet op het ijs. Is nog onbetrouwbaar!

De gemeentekrant ‘Blik op Barendrecht’ bestaat sinds september

www.barendrecht.nl. Op basis van

2008. De krant is niet meer weg te denken uit Barendrecht. Toch

deze resultaten bekijken wij in welke

www.twitter.com/StephanietBorg

vinden wij het belangrijk om in een tijd waarin digitalisering en

vorm(en) wij in de toekomst het

Vanavond spreekt de commissie over het ontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Barendrecht noordoost

duurzaamheid centraal staan aan te sluiten bij deze ontwikkelingen.

gemeentenieuws aanbieden. Dat kan

Daarom inventariseerden wij in het najaar van 2012 of u behoefte

in digitale vorm, maar natuurlijk ook

heeft aan gemeentenieuws in een digitale vorm. Op onze enquête

gewoon via de Blik op Barendrecht.

www.twitter.com/BasNootenboom RaadsCommissie #Barendrecht positief over plan van aanpak #windenergie

reageerden maar liefst 136 inwoners. Verloten VVV-bonnen

www.twitter.com/JeroenGebben

Wij bedanken alle inwoners die de

Aan de slag met onderzoeks-

Deelnemers die de enquête heb-

Commissie voor omzettenproject wijkregie in staande organisatie. Veel complimenten over ‘instituut’ en brede steun voor zuivere regiemodel

enquête hebben ingevuld. Dankzij

resultaten

ben ingevuld, maken kans op een

u hebben wij waardevolle informatie

Begin februari informeren wij u over

VVV-bon van € 20,-. Wanneer de

verzameld. Op dit moment verwer-

de onderzoekresultaten via de Blik

winnaars bekend zijn, stellen wij ze

ken wij de gegevens.

op Barendrecht en onze website

persoonlijk op de hoogte.

Volg ook de gemeente op Twitter!


STUNTPRIJS

Hyundai i10 i-Drive Cool

STUNTVOORDEEL

€1.500,Van €10.195,- Nu voor

€8.695,-

• • • • • •

Airconditioning Centrale deurvergrendeling Electrische ramen Radio / CD / AUX- iPod aansluiting Dakspoiler 5 deuren

Wegenbelastingvrij

Hyundai i20 First Edition

STUNTVOORDEEL

€1.300,Van €14.295,- Nu voor

€12.995,-

• Airconditioning • Vijf deuren • Centrale deur vergrendeling met afstands bediening • Mistlampen • 6 airbags • Zolang de voorraad strekt

Wegenbelastingvrij

AUTOBEDRIJF NOTEBOOM ROTTERDAM B.V.

KAMERLINGH ONNESWEG 32, BARENDRECHT, TELEFOON 010-2923434, NOTEBOOM.HYUNDAI.NL Gecombineerd brandstofverbruik: 3,2-6 (l/100 km) / 31,3-16,7 (km/l); CO2-emissie: 84 -140 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens w w w.hyundai.nl zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. GENOEMDE PRIJS IS INCL. BTW & BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARDUITVOERING. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. NIET IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES. AANBIEDING GELDT ALLEEN OP UIT VOORRAAD LEVERBARE MODELLEN MET EEN UITERSTE KENTEKENREGISTRATIEDATUM VAN 31 DECEMBER 2012. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG UW DEALER NAAR DE VOORWAARDEN. ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

TM


jaargang 5 - nummer 12 - 17 januari 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Ruimte voor de raad In deze rubriek geeft elke week een andere raadsfractie haar visie op de lokale politiek. Deze week is het de beurt aan de CDA-fractie.

In gesprek met een burger – dichter-bij-de-politiek

Vrijwilligerswerk in beeld:

Welke vrijwilligers zet u graag in het zonnetje? Op de voorpagina van deze gemeentekrant vindt u de rubriek ‘Vrijwilliger in beeld’. In deze rubriek zetten wij vrijwilligers in

Vlak voor de aanvang van de

de begroting veel insprekers waren.

het zonnetje als bedankje voor

jaarlijkse erwtensoepactie van

Zodra mensen persoonlijk iets gaan

het mooie werk dat zij vrijwillig

het CDA nemen raadsleden

merken van verschillende plannen

voor een ander of hun organisa-

Jilles van der Stoep en Rolinka

komen zij in actie. De politiek is er

tie doen. De redactie van de Blik

van der Graaff de tijd om een

juist voor het algemene belang. Die

op Barendrecht is op zoek naar

gesprek te hebben met Wiljo

afweging interesseert Wiljo.

mensen die wij voor deze rubriek

Reijnders. Wiljo neemt deel

5

kunnen interviewen. Bent of kent

aan de cursus ‘Burger dich-

Pittiger

u een vrijwilliger? Laat het ons

ter bij de politiek’ en is sinds

Wat Wiljo betreft mag de cursus in-

weten!

september 2012 steunfractielid

houdelijk best nog wat pittiger. Hij

van het CDA. Wij zijn benieuwd

zou zelf behoefte hebben aan wat

Sommigen zijn pas sinds kort vrijwil-

naar de ervaringen van Wiljo

meer aandacht voor het debat en

liger, anderen al heel lang. De één

de afgelopen maanden.

hoe je het beste met elkaar kunt ar-

steekt er veel tijd in, de ander wat

Boodschappen doen voor een hulpbehoevende buurvrouw is waardevol vrijwilligerswerk

gumenteren. Hij heeft de indruk dat

minder. Toch zijn alle vrijwilligers even

bij een sportclub tot hulp bij een ba-

steden. Bent of kent u iemand die vrij-

Wiljo woont met zijn jonge gezin

er in de politiek meer aandacht lijkt

waardevol. Zonder hen kan een ver-

sisschool of een zorgcentrum. Zonder

willigerswerk doet en het ook verdient

sinds één jaar in Barendrecht, in

voor Barendrecht-Centrum. Hij roept

eniging niet goed draaien of missen

al deze vrijwilligers zouden veel orga-

om in het zonnetje gezet te worden?

Carnisselande. Hij is werkzaam op

Carnisselanders op om zelf mee te

ouderen net dat steuntje in hun rug.

nisaties hun activiteiten niet kunnen

Stuur dan een e-mail naar blikop@

het gebied van financiële dienstver-

gaan doen in de Barendrechtse sa-

uitvoeren.

barendrecht.nl of bel naar mevr. R.

lening bij een Barendrechts bedrijf.

menleving. Dit vergroot de betrok-

Mogelijk dankzij vrijwilligers!

kenheid.

Ook in Barendrecht voeren veel men-

Ook op voorpagina gemeentekrant?

14 0180. Vermeld daarbij s.v.p. de

sen regelmatig onbetaald werk uit. Dit

In de Blik op Barendrecht leest u wat

naam van de vrijwilliger en een korte

Politieke betrokkenheid

van

Katwijk

via

telefoonnummer

Hoe bevalt het Wiljo in de gemeente

Veiligheid en sport

varieert van boodschappen doen voor

voor vrijwilligerswerk Barendrechters

motivatie waarom hij of zij een blijk

Barendrecht? Wiljo: “Wij wonen met

Zelf merkte Wiljo dat zijn wijk gedu-

een hulpbehoevende buur, trainer zijn

doen en hoeveel tijd zij daaraan be-

van waardering verdient.

veel plezier in deze gemeente in een

rende een periode veel werd ge-

wijk met alle voorzieningen binnen

plaagd door inbraken. Dit gaf veel

bereik. Toen wij hier kwamen wo-

onrust in de wijk. Veiligheid staat

nen, zijn wij zelf werk gaan maken

voor hem hoog op de politieke

van onze betrokkenheid bij onze

agenda, evenals de sportvoorzienin-

woonplaats. Zo ben ik in aanraking

gen in een wijk als Carnisselande.

gekomen met ‘Burger dichter bij de

“Met al die jonge gezinnen een

Schaatspret op natuurijsbaan

politiek’.” Wiljo is positief over de cur-

must!” Dit zijn twee onderwerpen

Met veel inspanning van en-

sus en vindt het een heel uitnodi-

die ook hoog op de agenda van de

thousiaste

vrijwilligers

gend initiatief dat hij elders nog niet

CDA-fractie staan.

brandweer

is

het

en

Wist u dat... …u in Barendrecht bij vijf openbare oplaadpalen uw elektrische auto op kunt laden?

de De oplaadpalen staan verspreid door Barendrecht. U vindt ze aan het Binnenhof, de Reling, het Drontermeer, de Stationsweg en de Nocturnestraat.

voormalige

hockeyveld op sportpark Ziede-

is tegengekomen. “Het is goed om op deze manier de politieke betrok-

Dan wordt het tijd het gesprek af te

wij opnieuw omgetoverd tot na-

kenheid van burgers te vergroten en

ronden om het winkelend publiek

tuurijsbaan. Initiatiefnemer Harry

het verlaagt de drempel om iets op

op de Middenbaan te verrassen met

Spermon (Tennisvereniging Ba-

te gaan pakken.”

een lekker kopje warme erwten-

rendrecht) hoopt dat de tempera-

soep….

tuur een flink tijdje onder de nul

In actie

blijft, zodat heel Barendrecht op het ijs kan staan!

Dat de cursus een succes is, zien

Wilt u contact opnemen met een

wij ook aan het aantal deelnemers.

raadsfractie? Kijk voor contactge-

Er doen zo’n dertig personen aan

gevens op www.barendrecht.nl >

Harry Spermon en zijn ‘schaatsteam’

van de natuurijsbaan soepel. Om de

mee. Wiljo koos zelf voor het on-

Bestuur & organisatie > Gemeen-

hielden de weersverwachting scherp

ijsbaan te kunnen openen, werden de

derdeel Bestuursrapportage en Be-

teraad > Samenstelling gemeente-

in de gaten. Toen voorspeld werd dat

benodigde vergunningen afgegeven.

groting. Wat hem opviel was dat er

raad.

de temperatuur onder de nul zou dui-

Vele vrijwilligers zorgen deze winterse

ken, schakelden zij direct het materi-

dagen voor een moderne versie van

aal van de brandweer in om het veld

koek en zopie. Bezoekers kunnen zich

onder water te laten lopen. Na een

warmen aan heerlijke warme dranken

paar dagen wachten verscheen een

en oer-Hollandse erwtensoep.

in de commissievergadering over

dikke laag ijs van enkele centimeters. Helaas is het dit jaar voor het laatst

Ook ’s avonds winterpret

dat op deze locatie een natuurijsbaan

Ook ’s avonds kunnen mensen

wordt opgespoten. Op het voormalige

genieten van de ijspret, dankzij de

hockeyveld deze locatie worden wo-

lichtmasten

ningen gerealiseerd.

hockeyveld. Samen met gezellige

van

het

voormalige

muziek zorgt dit voor de ultieme win-

(v.l.n.r.) Rolinka van der Graaff, Jilles van der Stoep en Wiljo Reijnders

Gezamenlijke inspanningen

tersfeer. Wat houdt u nog tegen om

Dankzij de goede relatie die de

langs te komen? U kunt overigens

gemeente met de Tennisvereniging

tegen een kleine vergoeding schaat-

onderhoudt, verliep het gereedmaken

sen huren.

Op 24 september werden de oplaadpalen officieel in gebruik genomen door wethouders Bas Nootenboom (duurzaamheid) en Jeroen Gebben (openbare ruimte). De oplaadpalen zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen opladen heeft u een oplaadpas nodig. Deze kunt u aanvragen bij The New Motion, Nuon, Essent, Eneco, Travelcard, Multi Tank Card, EV-BOX of Radiuz. U kunt de oplaadpas bij alle openbare oplaadpunten gebruiken. De kosten voor het opladen van uw auto worden automatisch via de oplaadpas verrekend. Vanaf 1 januari 2013 kunnen inwoners van alle gemeenten van de stadsregio Rotterdam (waaronder Barendrecht) subsidie van maximaal € 1000 aanvragen voor het plaatsen van een e-laadpaal op eigen terrein. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Stadsregio Rotterdam via 010-267 23 89.


INRUIL GOUD EN ZILVER NIEUW IN BARENDRECHT!

IEDERE WOENSDAG EN DONDERDAG VAN 10.00 - 17.00 UUR

De Goudbus in Barendrecht Locatie: Gemeentehuisplein

Oud goud

Munten

Zilver bestek/juwelen

Nieuw: nu ook verzilverd bestek

Diamanten juwelen

GoudatHome.nl Wij nodigen u hartelijk uit voor een kosteloze taxatie van uw sieraden. Geen tijd om naar de bus of hotel te komen om wat voor reden dan ook? Wij bieden een full-service pakket aan. We komen ook bij u aan huis. Kijk op www.goudathome.nl of bel voor het maken van een afspraak 06-26442394.

Gouden tanden

PAK NU UW KANS , DE GOUD PRIJS IS NOG NOO IT ZO HOOG GEWEEST !

Tevens rijden we met VIP Goudbussen door heel Nederland op circa 25 locaties per week, kijk op www.goudathome.nl voor de actuele locaties.

Goud at Home is onderdeel van Schreuders Moerkerken Juweliers, welke sinds 1926 al een vertrouwd adres is. Goud at Home is een van de grootste inkooporganisaties in oud goud en zilver.


jaargang 5 - nummer 12 - 17 januari 2013

GEMEENTEBARENDRECHT

Plannen MFA Kruidentuin krijgen steeds meer vorm

7

bouwplannen van de Multifunctionele Accommodatie (MFA). De architect, wethouders Ter Borg (ruimtelijke

Duurzaam Barendrecht Energiebesparende maatregelen voor ondernemers

ordening) en Gebben (onderwijs) en vertegenwoordigers van de gemeente informeerden hen over de huidige,

Minder geld verspillen aan energie klinkt simpel en aantrekkelijk voor

tijdelijke en nieuwe situatie aan de Kruidentuin en over de lopende bestemmingsplanprocedure.

veel ondernemers. Maar welke maatregelen zijn het meest doeltref-

Donderdag 10 januari vond een inloopavond plaats voor omwonenden van de Kruidentuin over de nieuw-

fend? De gemeente Barendrecht ondersteunt bedrijven en instellinDe MFA Kruidentuin wordt gebouwd

gen graag bij het nemen van energiebesparende maatregelen en CO2-

op de huidige locatie van cbs De

reductie.

4

Hoeksteen. Dit betekent dat voor deze basisschool tijdelijke huisvesting

Meten is weten! Daarom bieden wij

u snel de duurzaamheidsmaatregelen

nodig is. Een deel van ods De Dub-

bedrijven en instellingen verschillende

die voor u relevant zijn en waarmee u

beldekker wordt ten behoeve hiervan

instrumenten aan.

na de verbouwing of verhuizing kos-

3

1

gesloopt. De tijdelijke huisvesting voor de Hoeksteen wordt in het tweede

ten bespaart en milieuwinst boekt. Jaarabonnement Milieu-

2

kwartaal van 2014 geplaatst en met ingang van het schooljaar 2014-2015

Legenda 1: MFA Kruidentuin 2: Binnenlandse Baan 3: Gouwe 4: Rozemarijnsingel

in gebruik genomen. Geen herontwikkeling

barometer

Slimme oplossingen

Wij schenken bedrijven of instellingen

‘Kansen bij Verkassen’ levert u nieuwe

een gratis jaarabonnement op de Mi-

ideeën en slimme oplossingen op,

lieubarometer. De Milieubarometer is

zoals lagere huisvestingskosten, een

een duurzaamheidsmonitor. Door de

toekomstbestendig

De MFA Kruidentuin biedt vanaf me-

Kruidentuin de opstallen van sportzaal

trum Noord' maakt de bouw van de

monitor te gebruiken, worden de mi-

en een pand met een innovatieve,

dio 2015 onderdak aan de beide ba-

Vitaal en de huidige ods De Dubbel-

gewenste MFA niet mogelijk, omdat

lieukosten en prestaties van uw bedrijf

duurzame uitstraling. ‘Kansen bij Ver-

sisscholen. Maar ook sportzaal Vitaal,

dekker worden gesloopt en gelet op

zowel de geldende bouwhoogte als

eenvoudig en snel zichtbaar.

kassen’ helpt u:

Stichting Kinderopvang Barendrecht

de economische situatie zal op de

het geldende bebouwingspercentage

en het Centrum voor Jeugd en Ge-

vrijkomende locaties de komende

worden overschreden. Daarom berei-

Vergelijking met uw branche

zin krijgen een nieuw onderkomen

jaren geen herontwikkeling plaatsvin-

den wij een nieuw bestemmingsplan

Met de Milieubarometer wordt in één

- direct in te zoomen op de adviezen

in de MFA. Tevens biedt het gebouw

den. Meer informatie vind u op www.

voor. Het voorontwerpbestemmings-

oogopslag zichtbaar welke milieuas-

van de fase waarin uw plannen zich

straks ruimte voor wijkactiviteiten. De

barendrecht.nl > Leven & Werken >

plan ligt tot en met 31 januari 2013

pecten het zwaarst wegen in uw or-

gemeenteraad heeft op 6 novem-

Bouwen & Wonen > Bouwprojecten

bij het gemeentelijk Servicecentrum

ganisatie en op welke punten u kunt

- gemakkelijk gesprekspuntenlijsten te

ber 2012 bij de begrotingsbehande-

> MFA Kruidentuin.

ter inzage. Het is ook digitaal te raad-

besparen. Ook kunt u uw milieucijfers

maken voor overleg met architect,

plegen via www.barendrecht.nl > Ac-

vergelijken met de gemiddelde cijfers

installateur en verhuurder.

ling besloten de gebiedsontwikkeling

bedrijfsgebouw

- met adviezen voor alle fasen: van locatiekeuze tot en met verhuizing;

bevinden;

Kruidentuin stop te zetten. Dit bete-

Aanpassing bestemmingsplan

tueel > Ter inzage > Ruimtelijke or-

voor uw branche. Zodoende kunt u

U kunt direct aan de slag met ‘Kansen

kent dat na de realisatie van de MFA

Het huidige bestemmingsplan 'Cen-

dening.

dus energie en geld besparen! Inte-

bij Verkassen’ via: www.kansenbijver-

resse? Meld u aan via www.milieuba-

kassen.nl/aanbod.

Wethouder Versendaal opent tentoonstelling watersnoodramp

rometer.nl/aanbod. Meer informatie Gratis gebruik ‘Kansen bij

Voor meer informatie over de Mi-

Verkassen’

lieubarometer of ‘Kansen bij Verkas-

Voor bedrijven met verhuis- of (ver)

sen’ kunt u contact opnemen met

bouwplannen stellen wij een ander

Jos Lukasse via telefoonnummer

Op 1 februari is het zestig jaar geleden dat een groot deel van de toenmalige Barendrechtse polders door de

digitaal instrument beschikbaar: ‘Kan-

(0180) 698 355 of e-mailadres

watersnoodramp werd getroffen. Naar aanleiding daarvan organiseert de Historische Vereniging Barendrecht

sen bij Verkassen’. Hiermee selecteert

j.lukasse@barendrecht.nl.

(HVB) in het pand aan de Dorpsstraat 150a de tentoonstelling ‘Herdenking van de watersnoodramp’. Wethouder Cees Versendaal (vrijwilligerswerk) verricht de opening op vrijdag 18 januari in het bijzijn van een aantal genodigden. De tentoonstelling is te bezichtigen op zaterdag 19 en 26 januari en 2 en 9 februari, van 10.00 tot 17.00 uur en op afspraak, via mevrouw J. Verboom, telefoonnummer (0180) 615 728. De watersnood van 1953 is de groot-

noodfragmenten uit documentaires

vooruitkijkt. Versendaal: “Sommige Ba-

ste overstromingsramp in Nederland

over de VELO en Hooimeijer.

rendrechters herinneren zich nog haar-

sinds mensenheugenis. De omvang

scherp hoe penibel die dagen waren. Ik

van de ramp hadden velen niet voor-

Herinneren, leren, vooruitkijken

kan me er niet zoveel van herinneren.

zien, al waarschuwde het KNMI op 31

Sinds de watersnoodramp zijn vele

Juist daarom is deze tentoonstelling zo

januari voor gevaarlijk hoog water. Door

maatregelen genomen om herhaling

leerzaam. De vrijwilligers van de HVB

een dijkdoorbraak kwamen ook de Ba-

te voorkomen. Door de stijgende zee-

hebben er veel werk van gemaakt. Ik

rendrechtse Zuidpolder en de Buiten-

spiegel blijft het noodzakelijk dat Ne-

raad iedereen aan een bezoekje te ko-

polders volledig onder water te staan.

derland een actief waterbeleid volgt en

men brengen!”

Dijkdoorbraak in het klein Verschillende foto’s, een maquette en een filmcompilatie maken zichtbaar wat er in 1953 in Barendrecht is ge-

Gemeente helpt ondernemers energiebesparende maatregelen te nemen

AGENDA 18 jan

Huldiging jeugdkampioenen Huldiging jonge sporters die in het seizoen 2011/2012 een titel bemachtigden. Tijd: 19.00-21.00 uur, inloop 18.30 uur. Locatie: Sporthal de Driesprong.

Eind janbegin feb

Diverse open dagen/informatie-avonden basisscholen U kunt kennismaken met verschillende basisscholen en zo de juiste schoolkeuze maken voor uw kind. In de Blik op Barendrecht van 24 januari vindt u alle locaties, data en tijden op een rijtje.

beurd. De maquette laat in het klein een ‘echte’ dijkdoorbraak zien. Zo wordt duidelijk welk gebied destijds is ondergelopen, hoe de polders volstroomden en hoe het ‘gat’ in de dijk met zandzakken werd gesloten. De filmcompilatie bevat fragmenten van diverse watersnoodfilms en waters-


Kom jij ook langs... bij CSG Calvijn in Rotterdam en Barendrecht? Uitnodiging voor de voorlichtingsavonden en open dagen van CSG Calvijn!

Calvijn Groene Hart

Calvijn Juliana

(Haarspitwei 11, Barendrecht)

(Talingstraat 6, Rotterdam)

mavo, havo, atheneum, atheneum plus, tweetalig onderwijs, sportklas

vmbo theoretische en gemengde leerweg met of zonder lwoo

5 februari voorlichtingsavond om 19.30 uur 8 februari open dag van 15.00 - 20.00 uur

24 januari voorlichtingsavond om 19.30 uur 30 januari open dag van 15.00 - 20.00 uur

Focus Beroepsacademie

Calvijn Vreewijk

(Botter 135, Barendrecht)

(Grift 30, Rotterdam)

vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (met of zonder lwoo)

havo, atheneum, gymnasium, gymnasium masterclass, taalklas

mbo niveau 1 en 2

24 januari voorlichtingsavond om 19.30 uur 26 januari open dag van 09.30 - 12.30 uur

5 februari open dag van 16.00 - 20.00 uur 12 februari voorlichtingsavond om 19.30 uur Calvijn Maarten Luther (Roerdomplaan 42, Rotterdam)

Calvijn Lombardijen (Fichtestraat 3, Rotterdam) mavo, vmbo theoretische en gemengde leerweg, sportklas

24 januari voorlichtingsavond op Calvijn Vreewijk 30 januari open dag van 15.00 - 20.00 uur 26 januari open dag van 09.30 - 12.30 uur 2 februari open dag van 10.00 - 13.00 uur 27 maart open dag van 16.00 - 20.00 uur 12 februari voorlichtingsavond van 19.30 - 21.00 uur vmbo gemengde leerweg, mavo, havo, atheneum, Business School

25 januari 26 januari

Open Dagen

DESIGN STYLING LIFESTYLE VAKMANSCHAP VERRASSEND NIEUW CREATIEF BAANBREKEND VAKWERK ORIGINEEL PASSIE Kijk voor meer informatie op www.calvijn.nl ONBEGRENSD PLEZIER EXPERIMENTEEL EXPERT FANTASIERIJK HIP INGENIEUS SPECIALIST VAK VINDINGRIJK ARTISTIEK PASSIE VAKKUNDIG VERFRISSEND VERNIEUWEND EIGENTIJDS STYLE HANDIG VORMGEVING BAANBREKEND TOP MODERN TRENDY FLITSEND VAKSPECIALIST ONTWERP HOOGSTAAND BETROUWBAAR DOORDACHT VAKBEKWAAMHEID SOLIDE ONORTHODOX ECHT CONCEPT DESKUNDIG BEKWAAM DESIGN STYLING LIFESTYLE VAKMANSCHAP VERRASSEND NIEUW CREATIEF BAANBREKEND VAKWERK ORIGINEEL PASSIE ONBEGRENSD PLEZIER EXPERIMENTEEL EXPERT FANTASIERIJK HIP INGENIEUS SPECIALIST VAK VINDINGRIJK ARTISTIEK PASSIE VAKKUNDIG VERFRISSEND VERNIEUWEND EIGENTIJDS STYLE HANDIG VORMGEVING BAANBREKEND TOP MODERN TRENDY FLITSEND VAKSPECIALIST ONTWERP HOOGSTAAND BETROUWBAAR DOORDACHT VAKBEKWAAMHEID SOLIDE ONORTHODOX ECHT CONCEPT DESKUNDIG BEKWAAM DESIGN STYLING LIFESTYLE VAKMANSCHAP VERRASSEND NIEUW CREATIEF BAANBREKEND VAKWERK ORIGINEEL PASSIE ONBEGRENSD PLEZIER EXPERIMENTEEL EXPERT FANTASIERIJK HIP INGENIEUS SPECIALIST VAK VINDINGRIJK ARTISTIEK PASSIE VAKKUNDIG VERFRISSEND VERNIEUWEND EIGENTIJDS STYLE HANDIG VORMGEVING BAANBREKEND TOP MODERN TRENDY FLITSEND VAKSPECIALIST ONTWERP HOOGSTAAND BETROUWBAAR Vrijdag 17.00 -ECHT 21.00 uur DESKUNDIG BEKWAAM DESIGN STYLING LIFESTYLE DOORDACHT VAKBEKWAAMHEID SOLIDE ONORTHODOX CONCEPT VAKMANSCHAP VERRASSEND NIEUW CREATIEF BAANBREKEND VAKWERK ORIGINEEL PASSIE ONBEGRENSD PLEZIER EXPERIMENTEEL EXPERT FANTASIERIJK HIP INGENIEUS SPECIALIST VAK VINDINGRIJK ARTISTIEK PASSIE VAKKUNDIG VERFRISSEND VERNIEUWEND Zaterdag 10.00 - 15.00 uur EIGENTIJDS STYLE HANDIG VORMGEVING BAANBREKEND TOP MODERN TRENDY FLITSEND VAKSPECIALIST ONTWERP HOOGSTAAND BETROUWBAAR DOORDACHT VAKBEKWAAMHEID SOLIDE ONORTHODOX ECHT CONCEPT DESKUNDIG BEKWAAM DESIGN Rotterdam - Erasmuspad 10 Amsterdam - Arlandaweg 173-175 STYLING LIFESTYLE VAKMANSCHAP VERRASSEND NIEUW CREATIEF BAANBREKEND VAKWERK ORIGINEEL PASSIE ONBEGRENSD PLEZIER EXPERIMENTEEL EXPERT FANTASIERIJK HIP INGENIEUS SPECIALIST VAK VINDINGRIJK ARTISTIEK PASSIE VAKKUNDIG VERFRISSEND VERNIEUWEND EIGENTIJDS STYLE HANDIG VORMGEVING BAANBREKEND TOP MODERN TRENDY FLITSEND VAKSPECIALIST ONTWERP HOOGSTAAND BETROUWBAAR DOORDACHT VAKBEKWAAMHEID SOLIDE ONORTHODOX ECHT CONCEPT DESKUNDIG BEKWAAM DESIGN STYLING LIFESTYLE VAKMANSCHAP VERRASSEND NIEUW CREATIEF BAANBREKEND VAKWERK ORIGINEEL PASSIE ONBEGRENSD PLEZIER EXPERIMENTEEL EXPERT FANTASIERIJK HIP INGENIEUS SPECIALIST VAK VINDINGRIJK ARTISTIEK PASSIE VAKKUNDIG VERFRISSEND VERNIEUWEND EIGENTIJDS STYLE HANDIG VORMGEVING BAANBREKEND TOP MODERN TRENDY FLITSEND VAKSPECIALIST ONTWERP HOOGSTAAND BETROUWBAAR DOORDACHT VAKBEKWAAMHEID SOLIDE ONORTHODOX ECHT CONCEPT DESKUNDIG BEKWAAM DESIGN STYLING LIFESTYLE VAKMANSCHAP VERRASSEND NIEUW CREATIEF BAANBREKEND VAKWERK ORIGINEEL PASSIE ONBEGRENSD PLEZIER EXPERIMENTEEL EXPERT FANTASIERIJK HIP INGENIEUS SPECIALIST VAK VINDINGRIJK ARTISTIEK PASSIE VAKKUNDIG VERFRISSEND VERNIEUWEND EIGENTIJDS STYLE HANDIG HOUT MEUBEL INTERIEUR VORMGEVING BAANBREKEND TOP MODERN TRENDY FLITSEND VAKSPECIALIST ONTWERP HOOGSTAAND BETROUWBAAR DOORDACHT VAKBEKWAAMHEID SOLIDE ONORTHODOX ECHT CONCEPT DESKUNDIG BEKWAAM DESIGN STYLING LIFESTYLE Interieuradviseur Meubelmaker/ontwerper  ontwerper  Creatief vakman  Stylist  Manager/ondernemer  Interieurbouwer  VAKMANSCHAP VERRASSEND NIEUW CREATIEFInterieur BAANBREKEND VAKWERK ORIGINEEL PASSIE ONBEGRENSD PLEZIER EXPERIMENTEEL Meubelstoffeerder  Binnenhuisadviseur  Meubelrestaurateur  Botenbouwer  Timmerman  Werkvoorbereider  Pianotechnicus EXPERT FANTASIERIJK HIP INGENIEUS SPECIALIST VAK VINDINGRIJK ARTISTIEK PASSIE VAKKUNDIG VERFRISSEND VERNIEUWEND www.hmcollege.nl EIGENTIJDS STYLE HANDIG VORMGEVING BAANBREKEND TOP MODERN TRENDY FLITSEND VAKSPECIALIST ONTWERP HOOGSTAAND


jaargang 5 - nummer 12 - 17 januari 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Publicaties Vergaderingen Commissie voor de Bezwaarschriften Op woensdag 23 januari 2013 vergadert de commissie voor de Bezwaarschriften in het gemeentehuis. De vergadering begint om 20.00 uur. De eerste 4 hoorzittingen zijn besloten, de laatste hoorzitting is openbaar. In deze vergadering worden de volgende bezwaren behandeld: 1. Tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2012 inzake het buiten behandeling laten van een aanvraag betreffende een urgentieverklaring op grond van artikel 4:5 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht, (behandeling 20.00 uur). 2. Tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2012 betreffende een aanvraag voor een verlenging en uitbreiding van hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, (behandeling om 20.20 uur). 3. Tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 24 september 2012 betreffende een verlaging van de bijstandsnorm met 20% voor de periode van één maand op grond van de Wet werk en bijstand (behandeling 20.40 uur). 4. Tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 2 november 2012 betreffende een afwijzing van bijzondere bijstand op grond van de Wet werk en bijstand (behandeling om 21.00 uur). 5. Behandeling van het bezwaarschrift van de heer en mevrouw Van Etten tegen het besluit van burgemeester en wethouders, verzonden op 17 juli 2012 voor het oprichten van 32 woningen en 8 appartementen (Rijtuigwei 1 t/m 40), (behandeling om 21.20 uur). Let op: de volgorde van behandeling van de bezwaarschriften kan na publicatie gewijzigd zijn. De secretaris van deze commissie is mevrouw mr. R.C. Boiloie, telefoonnummer 14 0180. Ter inzage De stukken van de openbare hoorzitting liggen ter inzage bij balie 12 in de hal van het gemeentehuis (zie voor de openingstijden het colofon).

Omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen: - berm Boezemweg en Tuindersweg (B20130004), voor het kappen van 58 kastanjebomen (Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’) en het herplanten van 73 knotwilgen (Salix alba en 45 moeraseiken (Quercus palustris) (08-012013); - Braamwede en Peppelwede (B20130006), voor het kappen van 17 bomen (Alnus x spaethii) (08-01-2013); - nabij A29 t.h.v. Kilweg (B20130007), voor het aanbrengen van een waterverbinding, het kappen van 27 essen en herplanten van populieren (08-012013); - Mazurkastraat 6 (B20130003), voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (07-01-2013); - Ouvertureweg/Corellipad (B20130008), voor het kappen van 7 valse Christusdoorns (Gleditsia triacanthos Inermis) en herplanten van 4 amberbomen (Liquidambar styraciflua 'Worplesdon') (09-01-2013); - Van Ravesteyndreef 56 (B20130005), voor het kappen van drie bomen (tulpenboom) (08-01-2013); - Roentgenhaven 19 (B20130009), voor het plaatsen van een dakopbouw op een garage (11-01-2013). De bovenstaande aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen op de data die er tussen haakjes bij vermeld staan. De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvragen liggen niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld. Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm, telefoonnummer 14 0180.

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend de volgende omgevingsvergunningen te hebben verleend: - Arent Maertensvliet 58 (B20120336), voor het kappen van een boom (esdoorn) (verz. 10-01-2013); - Cornelis De Mooystraat 27 (B20120312), voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (verz. 10-01-2013); - Ratelaar 2 (B20120327), voor het kappen van een boom (berk) (verz. 10-012013); - Terschellingeroog 14 (B20120326), voor het plaatsen van een dakopbouw (verz. 10-01-2013); - Wesdijkleede 2 (B20120328), voor het plaatsen van balkonbeglazing (verz. 10-01-2013). Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

Beschikking uitgebreide procedure voor omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend: - Muziekplein 32 (B20120249), voor het wijzigen van het brandveilig gebruik voor de buitenschoolse opvang ‘De Jungle’ (verz. 10-01-2013). Ter inzage De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij het Servicecentrum (zie voor de openingstijden het colofon). De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd. Tegen de beschikking kan, binnen zes weken na verzending van de beschikking, beroep worden ingesteld door: - degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; - de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; - degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Verleende omgevingsvergunning 3e Barendrechtseweg 433 (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend aan de heer F.A. Nobel voor de bouw van een woning met een garage aan de 3e Barendrechtseweg 433 en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder definitief hebben vastgesteld. De besluiten zijn ten opzichte van de ontwerpbesluiten niet gewijzigd. Ter inzage Vanaf vrijdag 18 januari 2013 tot en met donderdag 28 februari 2013 liggen de omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken - waaronder de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere waarden Wet geluidhinder, alsmede het besluit inhoudende het niet vaststellen van een exploitatieplan - ter inzage bij het Servicecentrum (zie voor de openingstijden het colofon). Ook zijn het besluit en de bijbehorende stukken digitaal beschikbaar op onze website www. barendrecht.nl > Actueel > Ter inzage > Ruimtelijke ordening en op www. ruimtelijkeplannen.nl. Uitsluitend degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbesluiten, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend, kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank Rotterdam (sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam). Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Rechtbank Rotterdam, treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. D.T. Amesz via telefoonnummer 14 0180.

9

Omgevingsloket online Wat is Omgevingsloket online? Wilt u een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning? Dan is het Omgevingsloket online de plaats waar u moet zijn. Dit is het digitaal loket waar burgers en bedrijven een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen indienen. Ook kunt u via Omgevingsloket online een vergunningcheck uitvoeren, om na te gaan of een vergunning of melding nodig is. Via www.omgevingsloket.nl kunt u: - de vergunning- en meldingsplicht controleren; - online voor alle werkzaamheden binnen uw project één vergunning aanvragen; - volgen wat de status van uw aanvraag is. Waarom het Omgevingsloket Online? Sinds oktober 2010 is de Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht (WABO) van kracht. Sindsdien hoeft u voor bijvoorbeeld slopen of bouwen geen losse vergunningen meer aan te vragen. Alle vergunningen die betrekking hebben op de zogenoemde fysieke leefomgeving zijn gebundeld. Deze vergunningen samen vormen nu één omgevingsvergunning en deze kunt u aanvragen via Omgevingsloket Online. Hoe werkt het? Zo dient u een verzoek in via Omgevingsloket online: - doe de Vergunningcheck; - log in met uw DigiD; - dien uw aanvraag in.

Bezwaar indienen Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen een verleende vergunning of een ander besluit? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt hiertegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden (door verzending van het besluit), dan is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij: de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Hiervoor moet u griffierecht betalen. Het is niet mogelijk om per email een bezwaarschrift in te dienen. U kunt wel digitaal uw bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente www.barendrecht.nl > Actueel > Bekendmakingen > Bezwaar indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.


OPEN DAG Da Vinci College

Vrijdag 1 februari 2013 van 14.00 tot 21.00 uur

Lentiz MBO-opleidingen IN MAASLAND

Meer weten? Kijk op www.davinci.nl of bel: 0900 789 0 789 lokaal tarief

IN RIDDERKERK VIND JE EEN KLEINSCHALIGE LOCATIE VAN HET DA VINCI COLLEGE. ER IS VEEL RUIMTE VOOR PERSOONLIJKE AANDACHT. JE VINDT ONS OP DE GÉNESTETSTRAAT 2. ONZE OPLEIDINGEN IN RIDDERKERK: Business/Office • Verkoper • Verkoopspecialist • Filiaalmanager/ondernemer • Secretarieel medewerker • Secretaresse • Bedrijfsadministratief medewerker • Financieel administratief medewerker

Donderdag 31 januari 2013 Zaterdag 2 februari 2013 Dinsdag 26 maart 2013

19.00-21.00 uur 10.00-13.00 uur 19.00-21.00 uur

www.lentiz.nl Stap je in de goede richting!


jaargang 5 - nummer 12 - 17 januari 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Verleende APV-vergunningen/ -ontheffingen Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning/ontheffing verleend voor: - uitbreiding sluitingstijd voor jaarlijkse ‘Beachparty’ voor vrijwilligers en leden voor de inrichting ‘Jongerensociëtiet De Beuk’ gevestigd aan de 1e Barendrechtseweg 53-55 van zaterdag 19 januari op zondag 20 januari 2013 tot 04.00 uur (verleend: 04-01-2013); - het organiseren van een winterfair bij ZML De Rank, Dorpsstraat-Oost 3a op vrijdag 25-01-2013 van 16.00 tot 20.00 uur (verleend: 08-01-2013); - het houden van een collecte t.b.v. Roparun team 62 in de week van 17 februari 2013 tot en met 23 februari 2013 ( verleend: 09-01-2013). De vergunningen zijn verleend door de afdeling Publiekszaken op de datum die erbij vermeld staat. Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina

Ontheffing Zondagswet werkzaamheden Vaanplein De burgemeester van de gemeente Barendrecht heeft A-Lanes A15 op 9 januari 2013 een ontheffing verleend op de Zondagswet voor de geplande zondag 20 januari 2013 en de geplande zondag 3 februari 2013. Rijkswaterstaat verbreedt de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein (MaVa) om de files terug te dringen. Het consortium A-Lanes A15 voert de werkzaamheden uit. Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl. Alle maatregelen worden genomen om geluidoverlast te voorkomen. Bezwaar Tegen het verlenen van ontheffing op de Zondagswet kunt u van donderdag 17 januari 2013 tot en met donderdag 28 februari 2013 bezwaar maken. Dit

Nieuws uit de raad Adviezen commissies Ruimte en Samenleving Op dinsdag 15 januari vergaderden de commissie Ruimte en Samenleving. Deze commissies adviseren aan de gemeenteraad. De onderwerpen die deze keer aan de orde kwamen waren: Commissie Ruimte Ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Barendrecht Noordoost Het bestemmingsplan omvat de herziening van bestaande bestemmingsplannen voor diverse bedrijfsterreinen in het noordoosten van Barendrecht, zoals het Veilingterrein, Dierenstein, Gebroken Meeldijk, Bedrijventerrein-oost, Cornelisland, De Punt, Reijerwaard, 1e Barendrechtseweg. Het bestemmingsplan heeft als voorontwerp ter inzage gelegen. Hierop zijn inspraak en –overlegreacties ontvangen. Naar aanleiding hiervan is het voorontwerp aangepast. De commissie stemt in met het verder in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan en de nota van inspraak en overleg. Het ontwerp plan zal in het kader van de vervolgprocedure ter inzage worden gelegd. Een ieder kan zienswijzen op het plan indienen, welke vervolgens bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad worden betrokken. Wel is de commissie van opvatting dat voor de vaststelling van het bestemmingsplan overeenstemming met The Greenery bereikt moet zijn en dat een goede aansluiting zal plaatsvinden met het Inpassingsplan voor bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Plan van aanpak windenergie Barendrecht Op 21 juni 2012 is het Convenant Realisatie Windenergie van de stadsregio Rotterdam ondertekend. Hieruit volgt dat door iedere gemeente uit de stadsregio een plan van aanpak voor windenergie wordt opgesteld t.b.v. de mogelijkheden voor het opwekken van windenergie binnen de eigen gemeentegrenzen. Barendrecht heeft een dergelijk plan van aanpak opgesteld. Het plan geeft de uitgangssituatie en processtappen aan voor de plaatsing van windturbines in Barendrecht. De commissie neemt kennis van de notitie “Plan van aanpak windenergie in Barendrecht”. Commissie Samenleving Evaluatie Wijkregie Wijkregie is een gezamenlijke aanpak van professionele partners en bewoners met als doel de leefbaarheid in een bepaald gebied te verbeteren. Na vier jaar wijkregie is ervoor gekozen om op basis van een externe evaluatie te bezien of en hoe wijkregie structureel vorm kan worden gegeven. Daarnaast leiden bezuinigingen en de veranderde kijk op de rol van de gemeente tot een grotere noodzaak om nu richting te geven aan de doorontwikkeling. De commissie kan zich vinden in het voorstel om wijkregie structureel in te bedden in Barendrecht en hierover uitvoeringsafspraken te maken met de partners. Het voorstel wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 januari.

bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij: De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Nadere informatie over deze werkzaamheden worden telefonisch verstrekt door de projectleider MaVa van de gemeente Barendrecht.

Registratie persoonsgegevens Als uit informatie blijkt, dat een persoon is vertrokken van het huidige adres, wordt er een onderzoek ingesteld om de nieuwe verblijfplaats te achterhalen. Wanneer het onderzoek geen resultaat oplevert wordt de persoon ambtshalve uitgeschreven van het huidige adres met de vermelding ‘Vertrokken naar een onbekend adres’. De persoon is dan geen ingezetene van Nederland meer. De rechten die aan deze status worden ontleend komen te vervallen. Besluit Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 47 Wet gemeentelijke basisadministratie (GBA) de volgende adresgegevens in deze basisregistratie zijn opgenomen: 1. De heer Y. Abarnous, Van der Vormhaven 34, met ingang van 19 december 2012 is vertrokken naar een onbekend adres. 2. De heer I. Demir, Wolvenburg 19, met ingang van 10 december 2012 is vertrokken naar een onbekend adres. 3. Mevrouw Y.M. Pang, Koperslagerij 29, met ingang van 12 december 2012 is vertrokken naar een onbekend adres. 4. Mevrouw K. Kandili, Gooimeer 2, met ingang van 12 december 2012 is vertrokken naar een onbekend adres. 5. Mevrouw F.C.T.R. Paulus, De Ruyterstraat 27, met ingang van 19 december 2012 is vertrokken naar een onbekend adres.

11

Vergaderingen Commissie Ruimte Op dinsdag 22 januari vergadert de oriënterde commissie Ruimte in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. De agenda bevat de volgende punten: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Bijpraten ontwikkelingen Zuidpolder. Behandeltijd 60 minuten 4. Presentatie afvalinzamelsysteem Ryck. Behandeltijd 45 minuten. 5. Sluiting De commissiegriffier is de heer C. de Kreek, telefoonnummer 14 0180. Ter inzage De stukken zijn digitaal te raadplegen op onze website www.barendrecht.nl > Bestuur & Organisatie > Vergaderingen en stukken.

Werken aan de weg Kijk voor de actuele wegwerkzaamheden op www.barendrecht.nl > Actueel > Wegwerkzaamheden.

Maak werk van uw wijk, kijk op www.wijkregie.nl

De gemeentelijke basisadministratie is de basisregistratie waarin persoonsgegevens zoals adresgegevens worden bijgehouden. Het is belangrijk, dat deze gegevens betrouwbaar en actueel zijn. Op dit besluit is artikel 83 van de wet GBA van toepassing. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen op pagina 9.

Besluiten Technische wijziging Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht maakt bekend dat de nieuwe Beleidsregels Toelating tot schuldhulpverlening zijn vastgesteld. Volgens deze beleidsregels wordt vastgesteld aan wie schuldhulpverlening wordt aangeboden, onder welke voorwaarden en verplichtingen, en wanneer de schuldhulpverlening wordt beëindigd of geweigerd. Deze beleidsregels treden één dag na datum van publicatie in werking. Ter inzage Deze beleidsregels kunnen kosteloos worden ingezien in het gemeentehuis (zie voor de openingstijden het colofon) en kunnen tevens spoedig worden geraadpleegd op onze website www.barendrecht.nl > Bestuur & organisatie > Verordeningen en nota’s.

Regeling Wmo-raad Barendrecht Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht maakt bekend dat in de vergadering van 18 december 2012 is besloten om de ‘Regeling Wmo-raad Barendrecht december 2012’ vast te stellen. In deze regeling worden de doelstelling, bevoegdheden en werkwijze van de Wmo-raad geregeld. Ter inzage De regeling kan kosteloos worden ingezien in het gemeentehuis en kan tevens worden geraadpleegd op onze website www.barendrecht.nl > Bestuur & organisatie > Verordeningen en nota’s. Ook kan, tegen betaling, een afschrift van de regeling worden opgevraagd bij de gemeente, telefoonnummer 14 0180.

Colofon Blik op Barendrecht is een uitgave van de gemeente Barendrecht. Eindredactie: gemeente Barendrecht. Eindredactie Nieuws uit de raad en Ruimte voor de raad: griffie gemeente Barendrecht Fotografie: gemeente Barendrecht, Rob Kamminga en Pieter Dreef Advertentieverkoop: Mahony Media groep, Heerjansdam, (078) 6777879 Advertenties aanleveren maandag middag voor 16.00 uur via; bianca@mahonymediagroep.nl Opmaak en Druk: BAR Uitgeverij BV, Barendrecht Bezoekadressen Gemeentehuis, Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Afvalaanbiedstation Londen 15, 2993 LA Barendrecht Postadres: Postbus 501, 2990 EA Barendrecht Tel: 14 0180 (Servicecentrum) www.barendrecht.nl gemeente@barendrecht.nl Openingstijden Servicecentrum + VVV-agentschap Ma. t/m vr. 9.00 tot 15.00 uur Op afspraak: Ma. en wo. 15.00 tot 20.00 uur Di. en do. 15.00 tot 17.00 uur Het Servicecentrum is elke dag tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar: 14 0180. Afvalaanbiedstation Ma. t/m vr.: 7.30 uur tot 16.00 uur Zaterdag: 8.30 uur tot 15.00 uur


Nu € 2.013,-

voorraadkorting op de M{zd{2 BiFuel Wij beginnen het jaar met korting op onze winnaar van de AutoWeek Tevredenheids Trofee 2012: de Mazda2 BiFuel. Met een energielabel A, 14% bijtelling, geen wegenbelasting, een volle tank voor € 20,- en de voor Mazda kenmerkende wegligging en kwaliteit verdient de Mazda2 BiFuel volgens klanten de eerste prijs in de Autoweek Tevredenheids Trofee. Daar zijn wij op onze beurt weer heel tevreden mee. De Mazda2 BiFuel is er al vanaf € 15.490,-.

Energielabel A

• Geen BPM • Geen wegenbelasting

VOLL TANKE

AUTOBEDRIJF NOTEBOOM ROTTERDAM B.V.

¤ 20,-

Kamerlingh Onnesweg 32 • 2991 XL Barendrecht • Tel. 010 - 292 34 34 • info@noteboom.nl • www.noteboom.nl Gemiddeld brandstofverbruik LPG: 6,5 l/100 km, 15,3 km/l, benzine 5,0 l/100 km, 20,0 km/l. CO2-uitstoot: 102 g/km. Prijs excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Drie jaar algemene garantie tot maximaal 100.000 km. Drie jaar lakgarantie. Twaalf jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit. Drie jaar Mazda Euro Service. Genoemde brandstofprijzen gebaseerd op huidige brandstofprijzen bij geselecteerde aanbieders. Afgebeeld model kan afwijken van daadwerkelijke specificaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Vraag ons naar de voorwaarden van deze actie. Actie geldig zolang de voorraad strekt. Vraag ons naar de voorwaarden van deze actie. Actie geldig zolang de voorraad strekt.

Vind snel een baan bij jou in de regio Zoek je een nieuwe, uitdagende baan dicht bij huis? Kijk dan eens op de nieuwste vacaturebank van Nederland. Op BarUitgeverijVacatures.nl vind je een overzicht van actuele vacatures bij jou in de regio. Op deze site vind je niet alleen de vacatures van adverteerders uit deze krant maar kun je ook heel eenvoudig zoeken naar vacatures in jouw regio.

BarUitgeverijVacatures.nl De Top Vacaturebank voor de regio

• Snel vacatures zoeken • Direct solliciteren • Vacatures dicht bij huis maar ook landelijk

Ook uw vacatures op BarUitgeverijVacatures.nl? Wilt u ook aandacht voor uw vacatures? Tegen lage kosten kunt u uw vacature (door)plaatsen op onze website en bereikt u vele duizenden werkzoekenden per maand.

Neem contact op met BAR Uitgeverij voor meer informatie: 0180 641 022

In samenwerking met:

TopVacaturebank.nl


De Schakel Donderdag 17 januari 2013

SP

RT

Punt maximaal haalbare voor Barendrecht BARENDRECHT - Het vlaggenschip van BVV Barendrecht is de tweede seizoenshelft begonnen met een gelijkspel. De rood/witten speelden met 1-1 gelijk tegen SV Spakenburg, dat de beste kansen kreeg maar slordig was in de afwerking. Barendrecht kon derhalve wel leven met de remise, waardoor de ploeg op de vijfde plaats in de Topklasse blijft. Barend-

recht begon offensief aan het duel en zag Mitchel van Gastel al na twee minuten de eerste kans krijgen. De middenvelder kreeg de bal echter voor zijn verkeerde been en miste. Tien minuten later kreeg ook Marwin Richard een kans, maar zijn halve volley verdween ruim over het doel. Rond het kwartier kwamen de gasten beter in het duel en ontstonden de eer-

ste kansen voor Spakenburg. Barendrecht-keeper Mark Zegers kon een gevaarlijke voorzet vanaf de linkderkant onschadelijk maken en zag even later een boogbal van Spakenburg-uitblinker Ricky van den Bergh maar net naast de kruising verdwijnen. Er waren kansen over en weer, waarbij Joey Jongman met een schot van afstand en Jaap van Duijn, Maarten Wouden-

Met een collectieve inzet wist Barendrecht een punt op de Bongerd te houden tegen een sterk spelend Spakenburg.Foto BVV Barendrecht

Ervaring Donk doorslaggevend tegen ZPB BARENDRECHT – Afgelopen weekend speelden de dames van ZPB H&L Productions in zwembad “De Tobbe” te Gouda tegen het op de gedeelde eerste plaats staande Donk. Gelijk in de eerste periode gingen de Barendrechtse speelsters er hard tegen aan. Cyntha Schouten schoot ZPB naar een voorsprong, terwijl even later in de tweede minuut Laura van de Graaf een penalty verdiende. Zij schoot zelf de strafworp tegen de kruising. Na scho-

ten van weer Cyntha Schouten en Laura van de Graaf, tegen lat, paal en kruising, kalfde het vertrouwen van de ZPB dames sterk af. Het missen van kansen keerde zich tegen de ploeg. In de zevende en achtste minuut van de eerste periode herstelde de kwartfinalist van de Europesebeker knap de achterstand. Via 1 tegen 1, 2 -1 werd het al direct 3 – 1 voor Donk. In de tweede periode kwamen de Barendrechtse dames even via een sterk doel-

GVB drie keer genomineerd voor Sportgala

Kloosterman zet zegereeks door

BARENDRECHT – Vorige week werden in de uitzending van Jos Vis op Exxact FM radio de genomineerden voor het Sportgala bekend gemaakt. Gymnastiekvereniging Barendrecht werd in maar liefst drie categorieën genoemd. A-Selectieturnster Annemarie Mudde is genomineerd voor Sportvrouw van het jaar, de Junioren Springploeg als Meest Veelbelovende Sportploeg van het jaar en voorzitter Annelies de Jong als Sportbestuurder van het jaar. Een onafhankelijke jury beoordeelt alle genomineerde kandidaten en adviseert het college van burgemeester en wethouders over de winnaars. Tijdens de 36e editie van het Sportgala op vrijdag 8 februari zullen de uiteindelijke winnaars bekend worden gemaakt.

BARENDRECHT - De eerste clubavond van het nieuwe jaar speelden twintig dammers van Denk en ZDV uit Barendrecht/Zwijndrecht hun wedstrijden voor de interne competitie. Koploper Ruud Kloosterman bleef op overwinningskoers door na schijfwinst Sietze Niemeijer kansloos te laten. Andries de Vree en Ben Banning sloten daarna hun duel op remise af, evenals Karel Gouman en Piet de Haan. Leen Kramer maakte het runner-up Hemant Bhagwanie bijzonder lastig, stond op een bepaald moment waarschijnlijk gewonnen, maar accepteerde in tijdnood een strategisch remise-aanbod van zijn opponent om in ieder geval niet op de klok te verliezzn. Wim Kanters boekte zijn eerste zege ten koste van Kees Hemmes en kende daarbij de nodige meeval. De partijen tussen Antoine Oomen en Wim IJsselstein en

punt van Cyntha Schouten, terug in de wedstrijd. Daarna speelde ZPB H&L Productions gewoon te zwak. In de derde periode scoorde Manouk van Neutegem een goed doelpunt en bracht de stand van 9 tegen 3 op de borden. Maar Donk maakte in de derde en vierde periode duidelijk dat ZPB nog veel te leren heeft. De Barendrechtse dames keerden huiswaarts met een 15-3 nederlaag. Een ervaring rijker, maar illusie armer.

Nico Groenendijk en Aart de Bruijn eindigden gelijk. Gerard Noordhoek verloor van Peter de Man, die een foutje afstrafte en een langdurig eindspel tot winst voerde. Gert-Jan Abbing boekte een overwinning op Sjaak Bakker. Dammis van Oorschot en Ton den Hartog leverden een spannend positieduel af, waarin beide spelers nauwkeurig moesten laveren, maar binnen de remise-marges bleven: 1-1. Komende week komen de drie Denk en ZDV-teams in aktie voor de clubcompetitie in Zuid-Holland-Zuid. Het tweede achttal ontvangt thuis KDV uit Krimpen a/d IJssel. Tegelijkertijd stuit het derde team (een viertal) op VGO 2. Een dag later gaat het eerste team in Hoogblokland op bezoek bij VGO 1, een wedstrijd die beslist wie mee blijft doen in de titelrace of wie afhaakt.

berg en Harry Zwarthoed namens Spakenburg het vizier niet op scherp hadden. Vlak voor rust was het uiteindelijk Marwin Richard die vanuit een Barendrechtse counter de score opende. Na de rust ging Spakenburg hartstochtelijker op zoek naar de gelijkmaker. Ibad Muhamadu schoot al binnen de minuut maar net over de lat en ook Ricky van den Bergh vuurde na enkele minuten op het doel van Mark Zegers. Trainer Jack van den Berg bracht rond het uur Christian Opschoor in het veld voor Joey Jongman, om met een iets andere speelstijl te proberen het overwicht van Spakenburg te keren. Dat voorkwam echter niet dat de Blauwen toch op gelijke hoogte kwamen. Een voorzet vanaf links kon onvoldoende worden weggewerkt en kwam bij de tweede paal voor de voeten van David van de Groep, die via het been van verdediger Jeffrey Aarts kon inschieten. In het laatste half uur kregen beide teams nog goede kansen, maar gescoord werd er niet meer. Zaterdag speelt Barendrecht haar achttiende competitieduel van het seizoen bij Scheveningen. Het duel op sportpark Houtrust begint zaterdag om 14.30 uur.

35

Klaverjasavond vv Smitshoek BARENDRECHT - De supportersclub van vv Smitshoek houdt vrijdag 18 januari de maandelijkse klaverjasavond. Alle klaverjasliefhebbers worden uitgenodigd om mee te komen doen. De klaverjaswedstrijd begint om 19.30 uur en zal tot 22.30 uur duren. De avond zal plaatsvinden in de kantine van vv Smitshoek. De kosten bedragen 2,5 euro per persoon. Er zijn weer mooie prijzen te winnen.

0000128

Jer. de Fonkert, 85x40 trefpunt voor Trefpunt voor autoliefhebbers autoliefhebbers.

Jer. de Fonkert bv Burgemeester de Zeeuwstraat 130 3281 AL Numansdorp Tel. (0186) 65 81 11 www.jerdefonkert.nl

BMW maakt rijden geweldig

Exxact FM Sportcafé BARENDRECHT - Maandag 21 januari ontvangt presentator Jos Vis in het radioprogramma Sportcafé Petra van Haaren, bestuurslid kader en opleidingen bij Gymnastiek Vereniging Barendrecht. Ook ontvangt hij Herman Vrijfof , trainer van onder meer de MILA groep bij cav Energie. Naast datgene wat de gasten in de regio op het gebied van sport doen, zullen ook algemene sportonderwerpen worden besproken en alles wat meer ter tafel komt. Verder natuurlijk de actualiteit en het weekendoverzicht met de wedstrijden van BVV Barendrecht, vv Smitshoek en vv Heerjansdam. Daarnaast de recente stand van zaken omtrent de competitieverrichtingen van onder meer ZPB H&L Productions, HCB, KV Vitesse, CBV Binnenland, The Flying Shuttle, cvv Spirit en Savosa. De live uitzendingen van Sportcafé zijn iedere maandag tussen 21 en 23 uur te beluisteren op Exxact FM radio (105.9 op de kabel en 106.4 in de ether en via www.exxactfm.nl).

Smitshoek langs Alexandria’66 BARENDRECHT - Smitshoek is 2013 prima van start gegaan na het trainingskamp in het Turkse Belek, gewonnen na het winnen van de RTV Rijnmond Cup en gesponsord door Corendon. Tegenstander was het eveneens in de hoofdklasse debuterende Alexandria’66. Assistentscheidsrechter Renkema kon door een in de warming up opgelopen liesblessure niet in actie komen. Het zoeken was naar een vervanger. Om 14.50 uur begonnen de oranje-zwarten voor de tweede maal aan de warming up. De twintigjarige Fabiany Lugtigheid, KNVB-arbiter en niet voorkomend op de ledenlijst van Smitshoek, maakte een verdienstelijk debuut als assistent. De Groningse arbiter Will liet om 15.10 uur aftrappen. In het eerste bedrijf was Smitshoek de bovenliggende partij. Het vizier stond echter niet op scherp. Er waren kansen over en weer, maar zonder resultaat. Er was geel voor oren van der Linden van Smitshoek en Vailon Ligeon. Ruststand: 0-0. Na zo’n uur

spelen opende Gilliomar Leona de score voor Smitshoek. Direct daarna bracht Joelle Da Veiga Martins de ploegen weer op gelijke hoogte. De beslissing kwam in minuut 66 op naam van Rafiek Casteleins. De afgelopen zomer van Alexandria’66 overgekomen spits bleek goud waard en deed zijn oude ploeg de das om: 2-1. Vlak voor tijd leek het alsnog gelijk te worden. De uitblinkende doelman Marvin van Tienen hield in de korte hoek Joelle Da Veiga Martin van scoren af. Nog voor het donker floot de ver-

dienstelijk leidende arbiter Will voor het laatst en bleven de punten in Barendrecht. Door de overwinning deed Smitshoek uitstekende zaken in de hoofdklasse B. Precies halverwege staan de Voordijkers met 22 punten uit 13 duels op een mooie gedeelde vijfde paats (Kloetinge heeft een minder doelsaldo). Volgende week speelt het team van trainer Raymond Frehe wederom op het eigen sportpark Smitshoek. Om 14.30 uur wordt afgetrapt tegen de onbetwiste koploper Excelsior Maassluis.

Trainersduo Vitesse-selectie tekent bij BARENDRECHT - Deze week is bekend gemaakt dat het sinds dit jaar nieuwe trainersduo ook volgend jaar weer aan het roer zal staan van de Vitesse-selectie. Remco den Otter (Vitesse 1) en Michiel ten Hove (Vitesse 2) zijn met de club overeengekomen in elk geval nog een jaar te blijven. Beiden hebben laten weten het erg naar hun zin te hebben in hun functie en zien dat spelers zich al

meer hebben ontwikkeld in de afgelopen maanden. Zowel Remco als Michiel is van mening dat zij deze ontwikkeling zeker door kunnen trekken en de spelers ook volgend jaar nog beter kunnen maken. Net als dit jaar zal de doelstelling van volgend seizoen het beter maken van de spelers zijn. Vitesse is blij met de verlenging. Ook in de club is de ontwikkeling van de spelers zichtbaar. Daarnaast is de

rust teruggekeerd rondom de selectie, iets wat binnen heel de vereniging zijn vruchten afwerpt. Hoewel de doelstelling aan het begin van het seizoen niet een kampioenschap was, maar voornamelijk het beter worden van de spelers, zijn de resultaten veelal positief. Allemaal ontwikkelingen die hebben geleid tot een goede sfeer binnen de selectie en de club.


Barendrecht (Parkeerplaats voor het gemeentehuis) Binnenhof 1 2991 AA Barendrecht barendrecht@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Elke dinsdag van 10.00 - 16.30 uur

Elke dinsdag!

Verzilver uw goud in ons mobiel kantoor! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor.

Locaties van ons mobiel kantoor bij u in de buurt

Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Goudwisselkantoor nten in goud, zilver en mu • ruim 25 jaar ervaring e ati tax jblijvende • een deskundige en vri ien gewenst per bank ind of g alin bet te • contan taxatie de r • discrete ruimte voo goud en zilver van en egg • advies in het bel d en door heel Nederlan • meer dan 25 kantor

Alblasserdam Raadhuisplein Cortgene 2, 2951 ED Elke donderdag 10:00 – 16:30 uur Ridderkerk Plein Oost De Genestetstraat 36, 2985 CG Elke vrijdag 10:00 – 16:30 uur Zwijndrecht Wagenveld (parkeerplaats nabij winkelcentrum Passage) 3331 CM Elke vrijdag 10:00 – 16:30 uur

Voorlichtingen bij Aad van Loon Sport: zaterdag 19 januari 13.00 - 16.00 uur Functionele training ter vermindering van rugklachten

13.30 - 14.30 uur Slank, fit & vitaal met 35 minuten sporten per 5 dagen!

Meer dan 90% van de deelnemers aan ons rugprogramma heeft nadien aantoonbaar minder klachten. Bent u benieuwd of het ook voor u werkt? Kom dan naar de voorlichting. Opgeven kan telefonisch op 0180-621229 of via e-mail op info@aadvanloonsport.nl. Meer informatie op www.wegmetmijnrugpijn.nl.

Dat is nu mogelijk met de Milon Cirkel bij Aad van Loon Sport. Een unieke combinatie van spier– en conditietraining. Nieuwsgierig hoe het kan, hoe het werkt en of het iets voor je is? Kom dan naar de voorlichting. Opgeven kan telefonisch op 0180621229 of e-mail op info@aadvanloonsport.nl. Meer informatie op www.aadvanloonsport.nl

Heeft u regelmatig last van lage rugpijn? Heeft u het gevoel dat uw rug zwak is?

'Milonnen', het nieuwe werkwoord voor een fit, vitaal en slank figuur.

“Schiet” het weleens in uw rug? Heeft u een hernia gehad en bent u bang voor herhaling?

10 voordelen van trainen op de Milon Cirkel:

Wilt u graag gaan sporten, maar vraagt u zich af of dit consequenties heeft voor uw rug?

1. De toestellen stellen zich automatisch in naar jouw lichaam. Nooit meer handmatig instellen. 2. Door de unieke mogelijkheid om de heen– en teruggaande beweging verschillend te belasten, train je effectiever. 3. Door de efficiënte training duurt de training korter. 1x 35 minuten in 5 dagen is voldoende voor resultaat. 4. Zeer afwisselend, na 1 minuut ga je naar de volgende oefening. 5. Je kunt “Milonnen” op je eigen tijd.

Is uw antwoord op tenminste één van deze vragen "Ja" én wenst u een gedegen advies, kom dan naar de voorlichting of vraag dan een vrijblijvend informatiegesprek aan met onze gespecialiseerde fysiotherapeut. De voorlichting bestaat uit een uitleg over de oorzaak van veel lage rugklachten. Vervolgens kun je zelf ervaren dat oefeningen uw klachten kunnen verminderen. Het gaat daarbij niet alleen om het soort oefeningen, maar ook de manier waarop ze uitgevoerd moeten worden. De voorlichting en workshop zijn gratis en vrijblijvend.

www.wegmetmijnrugpijn.simpsite.nl

Kijk voor de overige voordelen op www.milonbarendrecht.simpsite.nl

Aad van Loon Sport, al 25 jaar plezier en kwaliteit in beweging in Barendrecht!


UITGEVERIJ

BAR Uitgeverij is de uitgever van vijf lokale weekbladen. Ze spelen alle een belangrijke rol als nieuwsbron en vraagbaak in de plaatselijke samenleving. Voor veel inwoners is het lezen van onze krant een vast onderdeel van de week. Voor onze studio zijn wij op zoek naar een ervaren

DTP-er

m/v

Wij vragen: - Beheersing van de Adobe software pakketten InDesign, Photoshop, Illustrator en Acrobat; - Creativiteit; - Orderlijk, zelfstandig kunnen werken en een accurate instelling. Het betreft een baan voor dinsdag en woensdag. Totaal 15 uur. Heb je interesse in deze job, mail dan je CV naar Ronald Hooijmeijer, ronald@baruitgeverij.nl. Ook zzp’ers nodigen wij uit op deze vacature te reageren.

Singel 55, 2992 BN Barendrecht | T 0180 641 022 | www.baruitgeverij.nl

is per direct op zoek naar:

(AANKOMEND) VERKEERSREGELAARS - Heb je ervaring? - Ben je gecertificeerd verkeersregelaar of bereid een opleiding te volgen? - Ben je in bezit van rijbewijs B (pré)? - 55+ geen probleem. Interesse? Bel 010-4819022. KLOK OF HORLOGE STUK? A. DE VISSER

gediplomeerd uurwerkhersteller

Restaurant - Lunchroom

Ook voor uw Antieke klok Haal en brengservice Ridder van Dorpstraat 14 Nieuw-Beijerland 0186-691055 www.adevisseruurwerken.nl

De beste bijverdienste!

De Lachende te Barendrecht

Gezocht

Ervaren parttime medewerkster in de bediening die ook in de weekenden wil werken vanaf 18 jaar.

Bel: 06-53919515

Nu met € 35,- Snelle Start Premie!

Vrijenburgweg 2 te Barendrecht

zoekt per direct

Medewerkers / sters voor de bediening

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP 7 dagen per week COMPUTERHULP 7 dagen per week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur COMPUTERHULP 7 per 7 dagen dagen per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF (voor0180 - per 546467 of08.00-23.00 06privélessen, - 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF 7al dagen week van uur uw reparaties, installaties, netwerken, onderdelen AAN HUIS/BEDRIJF per week van 08.00-23.00 uur voor7al dagen uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen per week 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, netwerken, privélessen, onderdelen 7al dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen.

sollicitatie mailen aan info@brasserievrijenburg.nl

voor7al dagen uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen per week van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur ( 0180 --Computer 546467 of 06 -- 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 per week van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. ( 0180 546467 of 06 19160110 7 dagen dagen per weekHulp van 08.00-23.00 uur Aan Huis ( 0180 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl ( 546467 of 06 19160110 al uw installaties, onderdelen (voor - nieuwe/gebruikte 546467 of 06privélessen, - 19160110 en computersystemen. Ook uw adsl ennetwerken, kabel aansluitingen voor0180 alvoor uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor uw installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis voor al alvoor uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen

en nieuwe/gebruikte computersystemen. Al 10 jaar een begrip in de regio en computersystemen. en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

Computeren Hulp Aan Huis Ook voor aansluitingen Ook voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

- PLUS: elke dag een gratis krant - PLUS : een gratis regenpak - PLUS: sparen voor leuke cadeaus

voor informatie en aanmelden: *min. leeftijd: 15/18 jaar, afh. vd wijk/legitimatie verplicht

Chocolaterie Seip in Rhoon zoekt:

jonge vriendelijke verkoopmedewerkster, voor de dinsdag, woensdag en vrijdag.

Interesse??? Bel 010-5014426 of kom even langs. Dorpsdijk 220, 3161 CJ Rhoon

Stoutjesdijk Training Solutions “Quality in Performance”

Maatwerk opleidingen voor HR medewerkers Individueel, praktijkgericht, afgestemd op uw wensen. Basisopleiding Loonadministratie (BKL) 8 lessen Praktijkopleiding Loonadministratie (PDL) 15 lessen Ook opleidingsadviezen en vaardigheidstrainingen. Voor informatie: www.stoutjesdijktrainingsolutions.nl Telefoon: 0180-413516 of 06-31 96 95 15


Noort Dak Onderhoud B.V.

Vind snel een baan bij jou in de regio

Uw veelzijdige vakman voor Barendrecht en omgeving!

Zoek je een nieuwe, uitdagende baan dicht bij huis? Kijk dan eens op de nieuwste vacaturebank van Nederland. Op BarUitgeverijVacatures.nl vind je een overzicht van actuele vacatures bij jouw in de regio.

Leveren en monteren van: Dakramen - Dakkapellen - Badkamers - Keukens Dakreparaties - Isolatie - Vloeren leggen - Verbouwingen Timmerwerk - Aanbouwen - Tegelwerk en nog veel meer.

BarUitgeverijVacatures.nl zoekt: Een voorman dakdekker met ervaring in bitumineuze en kunststof dakbedekking. Kan jij leiding geven aan een leerling dakdekker? Mail dan je CV naar: info@noortdakonderhoud.nl

Het kan!

• Snel vacatures zoeken • Direct solliciteren • Vacatures dicht bij huis maar ook landelijk

Martin Harteveld

In samenwerking met:

Van Leidenvliet 11 2992 TH Barendrecht Tel. 0180 - 623263 Mob. 06 - 41827770 m.harteveld@klussenier.nl www.klussenier.nl

TopVacaturebank.nl

Boek

GRA een Weg met de TIS pr beha oefndel decemberkilo’s! ing Stevig afvallen? Alleen centimeters verliezen op je heupen? Of meer spieren en minder vet? Bailine laat je strakker in je vel zitten met elektrotraining, een wetenschappelijk ontwikkelde methode uit Scandinavië. Terwijl je ontspannen ligt, worden je spieren gericht getraind. Ontdek het geheim uit Scandinavië. Volg ons programma en wij garanderen succes!

*Geen voorrijkosten *Gratis offerte *Deskundig advies *Garantie op geleverd werk

De Top Vacaturebank voor de regio

Centimeters verliezen waar jij dat wilt! Bel of mail Ria voor een afspraak

Bailine Barendrecht • 0180 - 617 999 barendrecht@bailine.nl • www.bailine.nl

Nieuw in Carnisselande

naast winkelcentrum Carnisse Veste • broek korter maken • in- en uitnemen • nieuwe rits inzetten • nieuwe voering • gordijnen op maat maken • en alle andere herstelwerkzaamheden • kleding op maat

stomen m u u t Kos 5 van ¤1 11 voor ¤

STOMERIJ • broek, kostuum, jurk, rok stomen • dekbed stomen • tafelkleed stomen

Broek stome van ¤8 n nu voo r ¤5

Kleding reparatie en Stomerij Barendrecht Reuchlinhaven 6, 2993 EL Barendrecht


De Schakel

SPORT

Donderdag 17 januari 2013

Jeannette v.d. Werff genomineerd voor Sportvrouw

TFS opnieuw in Eredivisie BARENDRECHT - In de laatste wedstrijd was het toch nog even spannend wat de concurrenten zouden presteren. Er was frequent contact met de andere sporthallen waar Slotermeer en Victoria hun wedstrijden moesten spelen. Toen duidelijk werd dat TFS zich ging handhaven, was er op de spelersbank direct opluchting te zien.

BARENDRECHT - Afgelopen donderdag heeft wethouder Stephanie van der Borg tijdens een rechtstreekse uitzending bekend gemaakt dat Jeannette van der Werf is genomineerd voor de titel Sportvrouw 2012 van Barendrecht. The Flying Shuttle is trots dat een zeer gewaardeerd lid is voor gedragen voor deze titel. Jeannette heeft al vele titels behaald in haar lange badmintoncarrière, zoals Nederlands kampioen 1976/1977 (jeugd) mix dubbel, Nederlands jeugdkampioen 1980/1981 single, Nederlands kampioen 1983/1984 en 1988/1989 mix dubbel met Bas. Ze is vanaf 2006 zestien keer Nederlands kampioen geweest in diverse leeftijdsklassen. In diezelfde periode mocht ze drie zilver ontvangen. Kroon op haar carrière was het wereldkampioenschap in 2009 in Spanje, derde in het dames dubbel.

Europees kampioen in 2010, eerste single en tweede dames dubbel met Sandra Kroon. Tijdens de All Engeland wist ze de tweede plek te veroveren in de single. Ook de veteranentoernooien in Denemarken en het recente EK in Bulgarije hebben twee eerste plaatsen en twee tweede plaatsen opgeleverd. Daarnaast heeft ze nog vele andere titels behaald, zowel nationaal als regionaal. Ook nu nog acteert ze regelmatig op het hoogste niveau van de nationale badmintoncompetitie Eredivisie en heeft er mede voor gezorgd dat het huidige tweede team kampioen is geworden en The Flying Shuttle het komende seizoen zal uitkomen in de eerste divisie. The Flying Shuttle feliciteert deze unieke sportvrouw en hoopt dat ze nog lang actief zal zijn voor de vereniging.

Zege voor stroef spelend CSBR BARENDRECHT - De dames van Challenge Sports/ Binnenland.Rotterdam zijn de hervatting van de competitie gestart met een 71-61 uitzege op De Wit-Grasshoppers. De winst kwam echter uiterst moeizaam tot stand doordat het team van coach Joost van Rangelrooy na het kerstreces duidelijk nog wedstrijdritme tekort kwam. CSBR kwam in Katwijk goed uit de startblokken door een driepunter van Addie Micir en twee rake vrije worpen van Eline Kasius (0-5). Toen De Wit-Grasshoppers antwoordde, was het Zera Butter die met acht punten op rij een 9-13 stand op het scorebord zette, waarna Addie Micir en Rachel RoubehieFissa beiden na een assist van Lisa van den Adel een 9-17 eindstand van kwart één op het bord zetten. In het tweede bedrijf probeerde CSBR de

voorsprong uit te breiden, maar De Wit-Grasshoppers wisten goed bij te blijven. Er werd gerust met een 25-29 stand in Barendrechts voordeel. In kwart drie en vier bleef CSBR weliswaar de bovenliggende partij en hield het de voorsprong vast, toch wist De Wit-Grasshoppers continu enigszins in het spoor te blijven. Maar uiteindelijk gaf de kwaliteit de doorslag en won de Barendrechtse formatie met 71-61. Komende zaterdag speelt CSBR om acht uur in het Topsportcentrum Rotterdam tegen CTO Amsterdam. Supporters kunnen voor de tweede helft van het seizoen tegen een gereduceerd tarief van 22,50 euro (kinderen tot 16 jaar 12 euro) nog in het bezit komen van een seizoenskaart die toegang geeft tot alle competitie- en play-off-wedstrijden.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-barendrecht.nl

Binnenland ontvangt landskampioen BARENDRECHT Op maandag 21 januari komt de huidige basketbalkampioen van Nederland, Eiffel Towers uit Den Bosch, op bezoek in Barendrecht. Het betreft de achtste finale van de Nederlandse beker, waarvoor de Barendrechtse ploeg zich wist te plaatsen door een overwin-

ning op het Groningse Groene Uilen. Het zal een zware kluif worden voor Aarnoudse Binnenland, aangezien Eiffel Towers maar liefst vier Amerikanen en drie internationals in de ploeg heeft. De wedstrijd wordt gespeeld in sporthal De Driesprong en begint om 20.45 uur.

TFS speelde trouwens zelf ook lang niet slecht tegen de nummer vier op de ranglijst Van Zundert Velo uit Wateringen. Velo trad aan zonder kopman Dicky Palyama en Jim Middelburg. TFS trad aan zonder Dean Versteeg. In de dubbelspelen pakte TFS ook deze week de volle winst. De herenenkelspelen gingen beiden eenvoudig naar Velo. De damesenkelspelen werden eerlijk verdeeld. De gemengddubbels werden beiden een prooi voor Velo.

Velo won uiteindelijk de ontmoeting met 5-3 en hield een redelijk gevoel over aan deze wedstrijd als voorbereiding op de play offs. TFS verliet met een lekker gevoel de sporthal in Wateringen, want handhaving was gerealiseerd zonder ook maar één duel te winnen. Dat geeft aan dat het team over kwaliteiten beschikt die zeker in de Eredivisie thuis horen. Tegen sterker geachte tegenstanders werd gemiddeld goed gescoord, terwijl tegen de zwakkere opponenten de prestaties zwaar tegen vielen. Een feitelijke constatering maar wel met perspectief zullen we maar zeggen. Het toernooicircuit gaat nu beginnen en TFS kan nu rustig uitkijken naar de in het voorjaar te verspelen bekerwedstrijden en zich al vast gaan richten op het komende eredivisieseizoen.

39

BVV dames 1 verslaat mixteam RCL BARENDRECHT - BVV Barendrecht dames 1 heeft de eerste wedstrijd van 2013 winnend afgesloten. Na twee trainingen waren de dames te sterk voor RCL 2, dat voor de helft bestond uit dames die normaal in dames 1 acteren. Dit maakte de prestatie des te knapper, maar niet minder verdiend. De praktijk wees uit dat het elftal flink versterkt was met dames uit RCL 1. Dit hadden zij vorig jaar ook gedaan toen koploper Smerdiek op bezoek kwam. Zodoende wist Barendrecht wat hen te wachten stond. BVV Barendrecht speelde het vertrouwde spelletje: voetballend proberen aan kansen te komen, terwijl RCL op de fysieke toer ging. Barendrecht was levensgevaarlijk in de omschakeling. Annemieke van Elleswijk wist het eerste buitenkansje te benutten, 1-0. Een verdiende voorsprong en het vertrouwen dat het elftal al had, nam zienderogen toe. Het spel was niet altijd even goed, maar er werd voor iedere meter gestreden. Een

kwartier later ging RCL flink in de fout. De bal werd onder druk teruggespeeld naar de keepster, maar deze miste elke richting. Annemieke van Elleswijk profiteerde optimaal, 2-0. Na deze treffer werd de sfeer ineens grimmiger. Overtreding na overtreding volgde. Na de theepauze was opnieuw Barendrecht de betere ploeg. Samira ben Chamach ging wat dieper spelen, waardoor er meer controle ontstond. Met een snelle balverplaatsing werd getracht de tegenstander uit elkaar te spelen en dat lukte aardig. Kansen werden er wel gecreëerd, maar het vizier stond niet op scherp bij Barendrecht. Tien minuten voor tijd maakte RCL toch de aansluitingstreffer, maar verder kwam de Leidse ploeg niet. Het collectief zegevierde, zodat de eerste punten van 2013 konden worden bijgeschreven. Aanstaande zaterdag zullen de dames van Barendrecht een uitwedstrijd spelen bij hoofdklasser Oostkapelle uit Zeeland. Dat duel begint om kwart over twaalf.

Onderlinge Teamwedstrijd GV Barendrecht succes BARENDRECHT - Zaterdag 5 januari werd de Onderlinge Teamwedstrijd voor de selec-tieturnsters van Gymnastiekvereniging Barendrecht gehouden. De turndiscipline van de vereniging heeft een zeer brede selectie met turnsters die uitkomen in de 1e tot en met de 4e divisie. Omdat deze turnsters al met diverse toernooien en KNGU wedstrijden meedoen, had de organisatie gemeend er voor hen een bijzondere onderlinge wed-

strijd van te maken, namelijk een ABC teamwedstrijd. Een team bestond uit een A, een B, en een C-selectie turnster en werd willekeuring samengesteld door namen blind te trekken. Eerlijker kan niet en daardoor werd de wedstrijd heel spannend, want speculeren was er niet bij. De opzet van deze teamwedstrijd benadrukte het clubgevoel tussen turnsters en trainsters. Dit was zichtbaar door het gejuich en de high fives wanneer een teamgenoot een oefening goed uitvoerde, maar

ook doordat bijna alle turnsters het nieuwe wedstrijdtenue aanhadden. Het winnende team van de onderbouwturnsters bestaat uit Romy, Nikki en Emma. Het bovenbouwteam Annemarie, Minousch en Ilse mochten ook de gouden medaille mee naar huis nemen. De turnsters van 6 en 7 jaar uit Jong Talentengroep waren in een speciale ronde ingedeeld. Zo konden zij volop genieten van hun eerste wedstrijd van dit seizoen en zich voorbereiden op de eerste Jong Talenten-

wedstrijd komend februari. In deze wedstrijd kreeg iedere turnster een medaille, maar het goud ging naar Louisa Brit Lewis, Lotte van Noort en Lara van Schelven. De wisselbeker Clubkampioen van 2013, voor de turnster met de hoogste score van de dag, werd met 52,925 punten gewonnen door Desiree Storm. Door het hoge niveau van de turnsters, het enthousiaste publiek, de goede juryleden, organisatie en vrijwilligers was dit een zeer geslaagde GVB clubwedstrijd.


Joling badkamermontage

Autorecycling W.H. Baris bv Kunt u de auto niet brengen dan halen wij hem op met eigen ophaaldienst

Voor inlevering of inlichtingen: W.H. Baris bv

Tevens inkoop loop– en sloopauto’s

Charloisse Lagedijk 638 3084 LH Rotterdam Telefoon 010 - 480 00 00 Telefoon 06 - 53 18 15 39 E-mail: receptie@baris.nl www.baris.nl

Bij inlevering van uw auto krijgt u direct het R.D.W. vrijwaringsbewijs. Door de overheid erkend als wettelijk inleverbedrijf aangesloten bij: Auto Recycling Nederland

Nieuwjaarsa

ctie

U bent bij ons aan het juiste adres voor:

0000136

BOVAG-RIJSCHOOL AVANTI

25% korting

50x74

Winter Sale Pakket

schilders- en wandafwerkingsbedrijf

* 20 rijlessen + examen € 660,* Normaal € 792,- bespaar 132,* Gratis theorie cursus t.w.v € 65,* Let op deze actie geldig t/m 31 januari 2013 * Uw voordeel van € 197,-

op sanitair

• Badkamer en toiletrenovatie • Tegelwerk • Wij zijn gespecialiseerd in het plaatsen van maatwerk Huppe douchewanden

Ary Schefferlaan 17 - H.I.Ambacht Willemstraat 239 078-6816260 / 06-53578287 2983 ET Ridderkerk fax 078-6822112 0180-432222 / 06-12505210 Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

Stadhoudersweg 6e, Rotterdam Telefoon 010-4673820 / 4679448 www.avantirijschool.nl

U kunt geheel vrijblijvend een offerte laten maken. Onze professionaliteit garandeert u een vakkundig geplaatste badkamer!

www.joling-badkamers.nl joling.badkamermontage@planet.nl tel. 06 54241760 tel. 010 2033883

Comfortabel appartement op 5e etage in Carnisselande, opp. 100m2. Ind: ruime, lichte woonk, Siematic kkn. met inbouwapp. Badk m. ligbad & douche, toilet, 2 ruime slpk met fraai uitzicht, zonneterras 12m2. Veel gemakken o.a. lift en ruime berging 10m2. Te huur per 1 feb 2013, gemeubileerd en gestofferd, € 1175,-/mnd, incl. service excl. energie. Info: 06-10312882

AMOTEX TAXI RIDDERKERK - Vast tarief per rit binnen Ridderkerk - Speciaal tarief naar ziekenhuis - Vervoer naar en van luchthavens - Korting bij retourboekingen - U kunt in de taxi pinnen

TEL.: 0180-468724 / 06-23910654

AMOTEX Transport- & Koerierservice

WAT DOE

JIJ

BIJ BRAND?

Daar moet je nu over nadenken!

watdoejijbijbrand.nl

Gelimiteerde oplage.

Wegenbelastingvoordeel en nu met 1.000,- inruilpremie.

- Transport tot 1.500 kg. netto lading - Opslag van goederen en materialen - Nachtdistributie

S E D IT IO N N IO P M A H C A T S F O R D F IE DE OP LA GE ,-

Met o.a.: g • Airconditionin r met • Radio/cd-spele ting lui iPod/USB-aans met • Vloermatten ns UEFA Champio League-logo ns • UEFA Champio League-badge op de B-stijl

13 .3 4 5 GE LI MI TE ER PR IJ S ,0 0-TE GE N 20 12 1.--0 -IE ---IN RU IL PR EM ----------- NA F NU TI JD EL IJ K VA 6 9 0 ,EL T.W .V. ED IT IO N- VO OR DE TI NG* T.W .V. 3 6 8 ,EL AS 1 JA AR WE GE NB ,EL TI JD EL IJ K 2 .0 5 8 TO TA LE VO OR DE

12.3 4 5,-

RD FI ES TA ER IS AL EE N FO ** ,VA NA F 11.8 45

TEL.: 0180-437906 / 06-23910654

De best verkochte auto van Europa in je klasse word je niet zomaar. Daarvoor zijn echte kampioenskwaliteiten nodig. Daarom stellen we u voor aan de zeer rijk uitgeruste Fiesta Champions Edition. Scherp geprijsd en met een Edition-voordeel van 690,- aan opties. Bovendien ontvangt u tijdelijk een extra inruilpremie van maar liefst 1.000,- én een jaar geen wegenbelasting. Het bedrag t.w.v. 368,ontvangt u als korting op de factuur van de dealer. Dat maakt ’m helemáál onverslaanbaar. Wees er snel bij want dit aanbod geldt slechts voor een beperkte voorraad. Dus nú naar de Ford dealer!

Geen wegenbelasting

Er is ook een Fiesta met: 14% bijtelling

*Op basis van wegenbelasting provincie Noord-Holland. **Kentekenaanvraag 2012, zolang de voorraad strekt. Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 15,6-30,3; liter/100 km: 3,3-6,4; CO2 gr/km: 87-149.

www.autorijschoollandzicht.nl 06 - 51383506

internet: www.ardeaauto.nl

Rotterdam Noord: Koperstraat 15, tel. (010) 207 07 07 Rotterdam Zuid: Laagjes 4, tel. (010) 492 77 77 Capelle a/d IJssel: Schermerhoek 523, tel. (010) 264 06 66 Servicedealers: Hardenbol: Noordenweg 37, Ridderkerk tel. (0180) 42 94 49 Van Dijk/Schouten: Weg en Land 4, Bergschenhoek, tel. (010) 521 23 08


PENTA college CSG Hoogvliet gaat naar de Campus! Directeur Klaas Alkema van het PENTA college in Hoogvliet is trots op zijn school. De Hoogvlietse vestiging van het PENTA college krijgt voor alle drie de afdelingen van de school een voldoende van de Inspectie van het Onderwijs. De docenten van de Mavo kregen bij het laatste inspectiebezoek zelfs een dikke pluim omdat zij zeer betrokken zijn bij de leerlingen. In het rapport van de inspectie wordt gesproken over ‘een plezierig schoolklimaat waarbinnen leerlingen soms boven zichzelf uitstijgen’

Relatie Betrokkenheid bij de leerlingen is volgens Alkema een sterk punt van de school: ‘Het is een van de punten waarmee we ons als school al jarenlang profileren. Relatie is het toverwoord als het gaat om het realiseren van goede leeropbrengsten. Leerlingen kunnen pas tot goede prestaties komen als zij een band voelen met de leraar, als deze echte interesse voor hen toont en zorgt voor een veilig leerklimaat in de klas. Zonder relatie geen prestatie

Campusmarkt zeggen we wel. Toen wij onszelf aan het begin van dit schooljaar de vraag stelden welke school we zijn en welke school we willen zijn, kwam dit als belangrijkste punt naar voren. De persoonlijke relatie tussen leraar en leerling komt tot uiting in de 4 thema’s die we naar binnen en naar buiten toe uitdragen. De leuzen Aandacht voor elkaar, Thuis op School en Samen Veilig vatten goed samen waar we voor staan. Met de slogan Nu voor Later willen we duidelijk maken dat het er uiteindelijk om gaat dat je een waardevol diploma haalt waar je later iets mee kan. Maar vóór die tijd willen we dat leerlingen het naar hun zin hebben gehad op school. En dat heeft natuurlijk alles met elkaar te maken. Mooi om te zien dat dat door de onderwijsinspectie wordt herkend.’

Mavo, vmbo én mbo Het compliment voor de mavo geldt ook voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van PENTA Hoogvliet. De school werkt nauw samen met ROC Zadkine. Alkema: ‘We zijn er in geslaagd samen een prachtige doorlopende leerlijn te ontwikkelen in de basisberoepsgerichte leerweg. Leerlingen kunnen binnen één gebouw achter elkaar een vmbo-opleiding én een mbo-opleiding volgen en dit afronden met een mbo-diploma, niveau

2. Dat betekent dat je als je klaar bent met je vmbo niet ver weg hoeft naar een mbo in Rotterdam. Je kunt dicht bij huis, in hetzelfde schoolgebouw, een mbodiploma halen. Bovendien levert je dit een jaar tijdwinst op! Dit is echt een prachtig onderwijsconcept. We zijn hiermee al enkele jaren een van de voorlopers in Nederland. Voor de kaderberoepsgerichte opleiding gaan we hetzelfde doen.

De Campus De directeur is enthousiast over de mogelijkheden die de nieuwe Campus vanaf januari 2014 gaat bieden aan de leerlingen: ‘Het wordt echt een prachtig complex waar je voor alle soorten onderwijs terechtkunt, van vmbo t/m vwo. Naast PENTA-Zadkine staat het gebouw van het Einstein Lyceum. En Zadkine is er vertegenwoordigd met de Veiligheidsacademie, een vooropleiding voor onder meer politie, leger en brandweer. Samen maken we als scholen gebruik van het

Je kunt nu overigens al een goede indruk krijgen van het complex dat naast metrostation Zalmplaat verrijst. Het gebouw van de Veiligheidsacademie heeft het hoogste punt al bereikt. Op de Campusmarkt van 29 oktober was het een gezellige drukte. Honderden belangstellenden waren afgekomen op de mogelijkheid om een rondleiding te krijgen over de bouwplaats. De rondleiding werd verzorgd door twee bouwvakkers van de BAM. Zij hadden er zichtbaar plezier in om de vragen van de toekomstige bewoners van de Campus te beantwoorden. Nog nooit was er zoveel belangstelling geweest voor hun werk. En het moet gezegd: het wordt een indrukwekkend

complex! De leerlingen en leraren die de gebouwen op de Campus straks gaan bevolken, waren razend enthousiast over de gebouwen waarin zij straks mogen leren en werken.

Restaurant In dit woongebouw runnen de leerlingen van PENTA en Zadkine een wijkrestaurant. Nu al zit Le Salon Vert, het restaurant van PENTA Hoogvliet elke woensdag en donderdag vol met gasten uit de buurt. Voor een spotprijs krijg je daar in een chique ambiance een heerlijke maaltijd geserveerd door de leerlingen van de afdeling Consumptief en Toerisme. ‘En natuurlijk hebben onze leerlingen dat allemaal zelf kakelvers bereid’ oreert Alkema, om daar direct enthousiast aan toe te voegen dat het alleen nog maar beter wordt als de leerlingen op de Campus een vervolg kunnen geven aan hun opleiding door de samenwerking

met Zadkine: ‘Het nieuwe gebouw van PENTA-Zadkine op de Campus is de perfecte plek om nog beter met elkaar samen te werken. Ook in de afdelingen Handel en Administratie en Zorg en Welzijn zullen leerlingen met een mbo-diploma de school kunnen verlaten. En denk eens aan de richting Uiterlijke Verzorging en Mode. Een hartstikke mooie opleiding waar steeds meer leerlingen de afgelopen jaren voor kozen. Onze leerlingen krijgen straks op de Campus in de schitterende nieuwe praktijkruimtes modern, eigentijds onderwijs waarin zij hun talenten optimaal kunnen ontplooien’. We zijn klaar voor de 21e eeuw!’

sportgebouw. Hierin komen naast een aantal gymzalen onder meer een klimwand en een zogenaamde dojo, een lokaal voor judo, karate en andere oosterse zelfverdedigingssporten. Verder komt er een art-studio, met daarin een theatertje, en een woongebouw voor jongeren tussen 18 en 30 jaar. We kunnen haast niet wachten om naar de Campus te gaan, maar daar zullen we nog een jaartje mee moeten wachten.’

De heer Alkema bedankt de leerlingen van de afdeling Consumptief voor het fantastische Kerstdiner dat zij klaarmaakten voor het personeel.

Meer weten over PENTA college Hoogvliet? Open lesmiddag Een hele aardige manier om de sfeer te proeven is het bijwonen van de open lesmiddag op woensdag 6 februari 2013 13.30 - 15.45 uur. Je kunt je hiervoor aanmelden bij de administratie van de school. Dit kan telefonisch via nummer 010 – 2950666. Het kan ook via de e-mail: hv@penta.nl De school is nu nog gevestigd op twee locaties. Het vmbo zit op de Endenhout 1-3 en de mavo op de Overwolde 46-50.

Open Huis Je bent ook van harte welkom op het Open Huis: Vrijdag 25 januari 15.30 – 20.00 uur Website: www.hv.penta.nl Website Campus: www. campushoogvliet.nl


BENT U VERHINDERD OP 2 fEBRUARI? Kom dan naar de algemene

voorlichtingsavond op woensdag 13 februari 2013 om 19.30 uur

INfORMATIE OVER TWEETALIG ONDERWIJS? Op dinsdag 19 februari 2013 om 19.30 uur vertellen we er alles over!

WWW.DERINGVANPUTTEN.NL

Inschrijven op De Ring van Putten De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap. Leerlingen en ouders bereiden zich hierop goed voor. Zij bestuderen folders en websites en bezoeken scholenmarkten en open dagen. Veel van hen stellen op De Ring van Putten vragen die over het aannamebeleid van de school gaan. De school is in trek De laatste jaren blijkt dat De Ring van Putten in toenemende mate een school is die in trek is bij veel leerlingen uit groep 8 en hun ouders. De prettige sfeer die er op de school heerst, het feit dat leerlingen kunnen kiezen uit plusprogramma’s en de aparte brugklasafdeling dragen hiertoe vast en zeker bij. Daarnaast geniet De Ring van Putten al jarenlang het vertrouwen van de onderwijsinspectie. De afgelopen jaren staan alle afdelingen van de school ‘in het groen’: dit basisarrangement is het lichtste toezicht dat de inspectie op scholen houdt. Het gevolg hiervan is dat de school de afgelopen jaren is gegroeid.

Grenzen aan de groei De Ring wil graag de school blijven die zij is. Een school waar de medewerkers betrokken zijn bij de leerlingen en contact opnemen met ouders wanneer dat nodig is. Kortom: een school waar de lijnen kort zijn. Dat kan niet wanneer de school blijft groeien. Daarom hanteert de school een aannamebeleid waarmee ‘grenzen aan de groei’ gesteld kunnen worden.

Wat is de kans dat mijn kind geplaatst wordt? Wanneer ouders en leerlingen voorkeur hebben voor De Ring van Putten heeft het altijd zin in te schrijven. Het aantal leerlingen dat uit de verschillende gebieden kan worden aangenomen, is namelijk afhankelijk van het totaal aantal leerlingen dat zich aanmeldt en dat laat zich lastig voorspellen.

Wat betekent het aannamebeleid voor leerlingen uit Hoogvliet en Albrandswaard? De Ring van Putten neemt leerlingen in een zekere volgorde aan: eerst de leerlingen uit Spijkenisse en vervolgens de leerlingen uit o.a. Hoogvliet en Albrandswaard. Dit heeft te maken met het netwerk van basisscholen waarmee De Ring al jaren samenwerkt: de leerlingen van deze basisscholen neemt men het eerst aan. Wanneer er vervolgens voldoende ruimte is binnen de brugklassen kunnen ook de kinderen uit Hoogvliet en Albrandswaard die aan de toelatingseisen voldoen, geplaatst worden. Broertjes en zusjes gaan voor Groep 8-leerlingen van wie al een broer of zus op De Ring zit, beschouwt de school overigens als leerlingen die zij het eerst aanneemt. Ongeacht hun woonplaats neemt De Ring deze aan met de eerste groep leerlingen.

Welkom! Leerlingen uit groep 8 en hun ouders zijn van harte welkom op het Open Huis dat De Ring van Putten op zaterdag 2 februari organiseert. Iedereen heeft dan van 10:00 tot 13:00 uur de gelegenheid kennis te maken met de school en kan zich laten informeren over het onderwijs op de school en het aannamebeleid. Speciaal voor leerlingen die niet met groep 8 op bezoek zijn geweest, maar wel een middagje willen meelopen, organiseert de school op woensdagmiddag 13 februari interessante minilessen. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor inschrijven via de site van de school: www.deringvanputten.nl. De school organiseert op woensdagavond 13 februari een informatieavond voor ouders die niet in de gelegenheid zijn het Open Huis te bezoeken.


gymnasium - technasium - atheneum - havo - mavo

Dalton Lyceum Barendrecht:

een stap in de toekomst Leerlingen uit het vervolgonderwijs geven het vaak aan: “wat je in het daltononderwijs leert, is heel handig voor later. Je leert keuzes maken, meer verantwoordelijk te worden voor je werk en je merkt dat samenwerken met anderen veel kan opleveren. Voor een vervolgstudie zijn dat belangrijke vaardigheden.” Kinderen die bij ons op school in de brugklas komen, hoeven dat allemaal nog niet gelijk te kunnen. Ons uitgangspunt is om ze heel geleidelijk verantwoord te leren loslaten, zelfredzaam te leren zijn. Dat gebeurt in een leeromgeving die goed is georganiseerd en waar kinderen zich veilig, bekend en gekend kunnen voelen. Daarom is er zoveel aandacht voor het pedagogisch klimaat. Korte lijnen,

OPEN DAG Voor leerlingen en ouders Woensdag 30 januari van 16.00-21.00 uur

Inlichtingen: Zichtwei 1 2992 ZA Barendrecht

t : 0180 - 64 21 80 e: info@daltonbarendrecht.nl i : www.daltonbarendrecht.nl

goede begeleiding en persoonlijke aandacht in een sfeer waar personeel, leerlingen en ouders met elkaar bouwen aan goed onderwijs.

• Daltononderwijs voor gymnasium, technasium,

Naast de gewone vakken biedt het Dalton Lyceum ook een aantal extra, maar niet verplichte mogelijkheden: • VTO (versterkt taalonderwijs Engels met Anglia examen) • Kunstklassen (atelier, zang, dans en drama)

• Openbaar onderwijs • Technasiumschool • Universumschool, waarbij extra aandacht gegeven

Voor kinderen met belangstelling voor techniek en technologie heeft onze school nu ook de afdeling Technasium, uitdrukkelijk ook bedoeld voor meisjes!

• Naast LO ook keuze voor Sport en Bewegen

atheneum, havo en mavo

• Daltononderwijs voor vmbo b/k en lwoo via Focus Beroepsacademie dalton

wordt aan het bètaonderwijs.

• Kleinschaligheid door basisteams als eigen thuisbasis • Begeleiding door tutoren: ouderejaars begeleiden brugklassers • Naast de gewone schoolvakken vrije keuze voor VTO of kunstklassen

in bovenbouw

• Heldere zorgstructuur • Open cultuur met structureel overleg met ouder- en leerlingresponsgroepen

EXTRA VOORLICHTINGSAVOND Alleen voor ouders woensdag 23 januari 19.00 - 21.00 uur

Inschrijven voor de extra voorlichtingsavond via voorlichtingsavond@daltonbarendrecht.nl

www.daltonbarendrecht.nl gymnasium - technasium - atheneum - havo - mavo

OPEN DAG voor aanstaande brugklassers, zij-instromers en ouders Zichtwei 1 2992 ZA Barendrecht tel: 0180 - 64 21 80 info@daltonbarendrecht.nl

Woensdag 30 januari van 16.00-21.00 uur Verder zal er een voorlichtingsavond zijn, alleen voor ouders op

Woensdag 23 januari van 19.00 -21.00 uur s.v.p. inschrijven per email voorlichtingsavond@daltonbarendrecht.nl


Ben jij op zoek naar een nieuwe school, dan is Calvijn Groene Hart iets voor jou! mavo | havo | atheneum | atheneum + | tweetalig onderwijs | sportklas

Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie

: : : : :

= C 30, M 87, Y 0, B 47

CALVIJN LOGO 15820005 15820005_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04

Gebruikte kleuren : CYAAN PMS nummers : 000 C 000

MAGENTA

YELLOW

BLACK

000 C

000 C

000

000

000

000

= C 0, M 60, Y 100, B 0

Status

: DUMMIE

WERKTEK

LITH.INT.

LITH.EXT.

Druktechniek

: OFFSET

FLEXO

DIEPDR.

BOEKDR.

DTP-Programma : ADOBE ILLUSTRATOR 9.0

Voorlichtingsavond (voor ouders) 5 februari om 19.30 uur Open dag (voor leerlingen en ouders) 8 februari van 15.00-20.00 uur

Account Ontwerper Operator

: Hanneke : Irma/Jeroen : Lex

De kleuren op deze print zijn niet representatief voor het uiteindelijk drukresultaat tenzij dit een proefdruk is. Tel. 31 (0)35 623 10 79

CSG Calvijn vestiging Groene Hart Haarspitwei 11 2992 ZB Barendrecht 0180 390393 groenehart@calvijn.nl Kijk voor meer informatie, ook voor onze andere vestigingen, op www.calvijn.nl

Calvijn Groene Hart Ieder talent de juiste uitdaging! Calvijn Groene Hart is een school voor mavo, havo en atheneum. Naast de gewone klassen heeft Calvijn Groene Hart ook een aantal bijzondere klassen.

Meer informatie over de school vind je op: groenehart.calvijn.nl/leerlingen-groep-8

Op Calvijn Groene Hart kun je kiezen voor sportklassen voor mavo/havo en havo/atheneum. Ben jij sportief en speelt sport een belangrijke rol in je leven, dan is de sportklas een goede keuze! In de sportklas ga je actief aan de slag met allerlei sporten, ben je eerlijk (fairplay), heb je doorzettingsvermogen en leer je goed samenwerken. Veel sporten is natuurlijk belangrijk in deze klassen, maar uiteindelijk gaat het erom dat je een diploma haalt!

Weet je nu al, dat je naar Calvijn Groene Hart toe wilt, vul dan online de plaatsingsaanvraag in via: groenehart.calvijn.nl/aanmelden

Calvijn Groene Hart heeft ook tweetalig onderwijs (tto) voor mavo, havo en atheneum. Bij tto wordt een aantal vakken volledig in het Engels gegeven. Je krijgt bijvoorbeeld muziek, wiskunde, biologie en lichamelijke opvoeding in het Engels. Je hebt hier veel voordeel van. De Rotterdamse haven is erg Engels georiënteerd en Engels is de wereldtaal. Tto is in het begin best pittig. Je moet echt wennen, maar na een tijdje ga je zelfs in het Engels denken en dromen. Calvijn Groene Hart werkt ook aan sterke atheneumklassen. We hebben zelfs een pluspakket voor de leerlingen, die meer uitdaging willen. Ben jij zo’n ‘plus’leerling? Vind jij filosofie leuk? Werk je graag in projecten? Kun jij dingen zelf zelfstandig oppakken? Dan kun je op Groene Hart prima mee in de plusklas van het atheneum. 5 februari 2013 krijgen de huidige leerlingen hun eerste lessen in het nieuwe gebouw aan de groene rand van Barendrecht. In het nieuwe gebouw zijn veel mogelijkheden om gebruik te maken van ICT binnen het onderwijs. Calvijn Groene Hart gaat daar ook gebruik van maken. Dit is spannend, maar past ook goed bij de leerling van nu!

Voorlichtingsavond (voor ouders) 5 februari om 19.30 uur Open dag (voor leerlingen en ouders) 8 februari van 15.00-20.00 uur

Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie

: : : : :

CALVIJN LOGO 15820005 15820005_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04

Gebruikte kleuren : CYAAN PMS nummers : 000 C 000

MAGENTA

YELLOW

BLACK

000 C

000 C

000

000

000

000

Status

: DUMMIE

WERKTEK

LITH.INT.

LITH.EXT.

Druktechniek

: OFFSET

FLEXO

DIEPDR.

BOEKDR.

DTP-Programma : ADOBE ILLUSTRATOR 9.0 Account Ontwerper Operator

: Hanneke : Irma/Jeroen : Lex

De kleuren op deze print zijn niet representatief voor het uiteindelijk drukresultaat tenzij dit een proefdruk is. Tel. 31 (0)35 623 10 79

= C 30, M 87, Y 0, B 47 = C 0, M 60, Y 100, B 0


Leren in en voor de beroepspraktijk BARENDRECHT – Leren in de praktijk, dat is heel in het kort Focus Beroepsacademie. Leerlingen maken in praktisch ingevulde lessen kennis met een breed en veelzijdig onderwijsaanbod en krijgen een helder beeld van wat een beroep inhoudt. Samenwerking

is het leren indelen van tijd. Indien nodig is er begeleiding van een docent.

Focus Beroepsacademie is een samenwerking tussen CSG Calvijn en Dalton Lyceum Barendrecht. De school biedt onderwijs in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg. Leerlingen kunnen kiezen uit een breed aanbod aan voorbereidend beroepsonderwijs (VBO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) niveau 1 en 2. Beide scholen werken samen, maar hebben hun eigen identiteit. Focus Calvijn biedt christelijk onderwijs, Focus Dalton werkt vanuit het Dalton-principe en heeft een openbare identiteit.

Nieuwbouw

Eind december 2014 hoopt Focus Beroepsacademie te verhuizen van Botter 135 naar ‘veld 10’ op Sportpark De Bongerd. In het nieuwe gebouw zal het onderwijs nog meer op de praktijk gericht zijn met onder meer leerpleinen en instructielokalen. Zo is de school minder gebonden aan lokalen en kunnen leerlingen van de onderbouw ook al snuffelen aan de praktijk van de diverse studierichtingen in de bovenbouw.

Onderbouw

In de onderbouw maken de leerlingen kennis met de studierichtingen. De lessen worden praktisch ingevuld. Er is één basisklas voor leerlingen met LWOO-verklaring, de Focusklas. In de klas zitten leerlingen van beide scholen met een lager IQ en leerachterstanden. De andere klassen zijn gecombineerde basis- en kaderklassen. De klassengrootte is ongeveer 22 leerlingen. Doel van de onderbouw is leerlingen goed gemotiveerd op weg te helpen. Veel leerlingen hebben een leerachterstand, waardoor er onder meer veel aandacht is voor begrijpend lezen. De stof van groep zeven en acht van de basisschool wordt deels herhaald. Ook het vertrouwen in eigen kunnen staat centraal. In de lessen is er veel terugkoppeling en begeleiding. Daarbij geeft de mentor meerdere vakken, zodat er veel contacturen zijn en leerlingen en mentor elkaar goed leren kennen.

Samen

Zelfstandig werken

Meer informatie

Hoewel Calvijn Dalton en Focus Calvijn twee scholen in één gebouw zijn met een duidelijk zichtbare eigen identiteit, wordt er ook veel samengewerkt. Zo zal dit jaar voor het eerst een gezamenlijk brugklaskamp worden gehouden en worden sport- en ontspanningsactiviteiten met elkaar georganiseerd. Leerlingen en leerkrachten van beide scholen kennen elkaar goed en vormen met elkaar één geheel. Ook de zorg voor leerlingen wordt gedeeld en is een grote pijler van de Focus Beroepsacademie. Er is bijvoorbeeld veel aandacht voor dyslexie en dyscalculie. Ook is er een uitgebreid zorgteam met onder meer twee counselors, een orthopedagoog, een remedial teacher en een faalangstreductietrainer. Ook het schoolmaatschappelijk werk en GGD maken deel uit van het zorgteam.

Focus Dalton geeft leerlingen elke dag een Dalton-uur. Daarin kunnen leerlingen, los van de vakken, werken aan iets waar ze behoefte aan hebben. Dat kan een taak of opdracht van een bepaald vak zijn waar ze meer tijd voor nodig hebben. Focus Calvijn kent de zogenaamde coachingsuren; deze worden iets meer gestuurd ingevuld. Belangrijk

Meer informatie is te vinden op www.focusberoepsacademie.nl. Begin februari kunnen ouders en toekomstige leerlingen kennismaken met de school. Op 5 februari is er een open dag voor leerlingen en ouders, op 12 februari een voorlichtingsavond voor ouders. Meer hierover is te vinden op bovengenoemde website.

Focus Beroepsacademie Samenwerking tussen CSG Calvijn en Dalton Lyceum Barendrecht Focus Beroepsacademie is een samenwerking tussen Dal-

Studierichtingen

ton Lyceum Barendrecht en CSG Calvijn. Zij verzorgt onder-

Consumptieve technieken

wijs voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg en

Dienstverlening en Commercie

de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Binnen

Handel en Administratie

deze leerwegen is er een breed aanbod aan voorbereidend

Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV)

beroepsonderwijs en aan middelbaar beroepsonderwijs

Zorg en Welzijn breed

voor niveau 1 en 2. In Focus wordt samengewerkt met bedrij-

ICT-Route

ven en instellingen in de regio.

Technologie en Commercie

Focus Beroepsacademie wil leerlingen meer in de praktijk laten leren. De samenwerking tussen Calvijn en Dalton heeft

En in de nieuwbouw eind 2014:

een meerwaarde doordat beide scholen kennis, krachten en

Technologie en Dienstverlening

middelen bundelen. Er komt een gevarieerd aanbod aan studierichtingen en een uitbreiding van het activiteitenaanbod.

Onderdeel van de nieuwbouw op ‘veld’ 10 van Sportpark De

In de Focus Beroeps Academie houden beide scholen hun

Bongerd is een sporthal die voldoet aan de normen van

specifieke karakter. Het Dalton Lyceum Barendrecht biedt

NOC*NSF. Daarnaast is er ruimte voor het zogenaamde

openbaar daltononderwijs aan, CSG Calvijn biedt christelijk

PLUS-programma, waarin school, sportinstellingen en bedrij-

onderwijs aan. Qua identiteit onderscheiden beide scholen

ven samenwerken

zich van elkaar.

Aanbod

Meerwaarde

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg vmbo-B + lwoo.

Jongeren in Barendrecht en omgeving kunnen uit een

Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg vmbo-K + lwoo.

breed en veelzijdig onderwijsaanbod kiezen. Jongeren kun-

VM2-opleiding (MBO)

nen zich breed oriënteren op verschillende studierichtingen zodat zij een juiste studiekeuze maken. Doordat het onder-

Focus Beroepsacademie

wijs voor een deel in de praktijk wordt aangeboden ontwikke-

Botter 135

len jongeren een helder beeld van wat een bepaald beroep

2991 PE Barendrecht

inhoudt. De motivatie om te leren wordt daardoor vergroot.

0180 613900

Omdat het onderwijs in samenwerking met bedrijven en in-

info@focusberoepsacademie.nl

stellingen wordt opgezet zullen meer jongeren werk kunnen

www.focusberoepsacademie.nl

vinden in de eigen omgeving. Doordat onderwijs, bedrijven en instellingen samenwerken kan er snel worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.

Open dag (voor ouders en leerlingen) 5 februari 2013 van 16.00 uur tot 20.00 uur

Voorlichtingsavond (voor ouders) 12 februari 2013 om 19.30 uur


Voor elk talent de juiste school

OPEN DAG

vmbo • mavo

Palmentuin 77-79 • T 010 - 482 49 66 woensdag 23 januari 2013 woensdag 13 maart 2013

vmbo • KBL • GL • mavo

14.00 - 18.00 uur 14.00 - 18.00 uur

www.palmentuin.info

Beumershoek 3 • T 010 - 481 08 70 woensdag 30 januari 2013 woensdag 13 februari 2013 woensdag 27 maart 2013 woensdag 17 april 2013

13.45 - 15.15 uur 13.45 - 15.15 uur 13.45 - 20.00 uur 13.45 - 15.15 uur

vmbo • BBL • KBL

www.slinge.info

Veenoord 15 • T 010 - 483 23 44 woensdag 23 januari 2013 woensdag 13 februari 2013 woensdag 6 maart 2013

14.00 - 17.00 uur 14.00 - 17.00 uur en 19.00 - 21.00 uur 14.00 - 17.00 uur

vmbo • BBL • BBL/KBL • AKA

www.veenoord.info

Huismanstraat 30 • T 010 - 429 34 88 woensdag 13 maart 2013

14.00 - 17.00 uur en 19.00 - 21.00 uur 14.00 - 17.00 uur en 19.00 - 21.00 uur

vmbo • BBL • KBL • GL

dewaal.lmc-vmbozuid.nl

Montessoriweg 26 • T 010 - 484 84 00 woensdag 13 februari 2013

vmbo • BBL • KBL • GL • mavo

14.00 - 17.00 uur en 19.00 - 21.00 uur

www.zuiderpark.nl

We kennen je bij naam

Op onze vestigingen van LMC vmbo zuid weten we hoe jij heet. En hoe het bij jou thuis gaat. We zijn zorgzaam en geloven in je talent. We helpen je om je zo goed mogelijk te ontwikkelen. We helpen je om steeds zelfstandiger te worden. En we bereiden je voor op de overstap naar het middelbaar beroepsonderwijs. Daarvoor bieden we je een veilige leeromgeving met lessen die bij je passen. Zodat je een fijne schooltijd bij ons hebt. Jij komt toch ook? Op al onze vestigingen worden open dagen gehouden. Je bent van harte welkom!

Vakschool

Drie scholen van LMC vmbo zuid zijn ook een vakschool. Leerlingen doen dan twee opleidingen tegelijk! Hoe werkt het? Je begint in het derde jaar van het vmbo meteen met een mbo-opleiding op niveau 2. In het vierde leerjaar doe je gewoon vmbo-examen en daarna blijf je met je diploma op zak nog een of twee jaar op school voor je mbo-diploma.

Palmentuin

Slinge

Veenoord

De Waal

Zuiderpark

• Lekker Fit!-school met een gezonde kantine • Een kleine, sfeervolle, kleurrijke school met max. 300 leerlingen • In principe geen lesuitval

• Een gezellige en kleine school waar iedereen elkaar kent • Talentontwikkeling & schoolloopbaanbegeleiding met o.a. huiswerkklassen • Veel aandacht voor taal, rekenen, sport en cultuur

• Betrokken docenten die je begeleiden • Respect geven en ook respect krijgen • Elke dag wordt er gewerkt aan een veilige leeromgeving

• Ondernemerschap en het bedrijfsleven • Ons schooluniform, talentontwikkeling & heldere regels • Spaans als extra taal voor gl en kbl

• Intensieve begeleiding, extra ondersteuning in taal en rekenen • Structuur en duidelijke praktische schoolregels • Ons nieuwe schoolgebouw is voorzien van de modernste snufjes

Mavo Vmbo: • kaderberoepsgerichte leerweg • gemengde leerweg

Vmbo: • basisberoepsgerichte leerweg • kaderberoepsgerichte leerweg

Vmbo: • basisberoepsgerichte leerweg • basis/kaderberoepsgerichte leerweg in de onderbouw • Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (AKA)

Vmbo • basisberoepsgerichte leerweg • kaderberoepsgerichte leerweg • gemengde leerweg

Mavo Vmbo: • basisberoepsgerichte leerweg • kaderberoepsgerichte leerweg • gemengde leerweg

Sectoren: Zorg & Welzijn, Economie Profielen: Sportleerlijn, Theaterleerlijn

Sectoren: Zorg & Welzijn, Economie Leerwerktraject Opleiding: Sport, Dienstverlening & Veiligheid

Vakscholen: Zorg, Economie Sectoren: Zorg & Welzijn, Economie Profielen: Sportklas, Voetbalklas, Theaterklas

Vakschool: Economie: Jong Ondernemen & Young Business Sectoren: Zorg & Welzijn en Economie Profiel: Young Business School

Vakschool: Techniek Sectoren: Zorg & Welzijn, Economie, Techniek Profiel: Masterclass Techniek, Zorg & Welzijn, Economie

waar je als kind tot bloei komt

voor de leerling, leren voor later

jóuw onderwijs

kom zaken doen!

samen bouwen aan jouw toekomst

www.lmc-vmbozuid.nl

woensdag 13 februari 2013


Maak kennis met Edudelta College Barendrecht Op dinsdagavond 29 januari 2013, van 19.00 tot 21.00 uur, zet het Edudelta College Barendrecht de deuren weer wijd open. VMBO onderwijs In het schoolgebouw aan de Dierensteinweg 2 te Barendrecht bent u van harte welkom om kennis te maken met de brede vmbo-opleiding. Het onderwijs wordt verzorgd in vier zones, waarbij leerlingen in groepen of individueel begeleid worden door deskundige docenten en instructeurs. Voor de beroepsgerichte opleiding krijgen de leerlingen een (landbouw) breed aanbod met de thema’s Groen & Recreatie, Handel, Techniek en Verzorging.

neges in de regio. Dit alles wordt aangevuld met excursies naar paardenhouderijen, stoeterijen en maneges én algemene praktijklessen over de andere beroepsmogelijkheden. De opleiding “Wereldkeukenklas” kent veel belangstelling. Hierin kunnen leerlingen, vanaf de eerste schooldag, aan de slag binnen de praktijkafdelingen met koken, voeding en voedselproducten uit alle werelddelen. Op het programma staan ook bezoeken aan de veiling en bedrijven in de voedingssector.

Paardenklas en Wereldkeukenklas Naast het reguliere opleidingspakket biedt het Edudelta College ook aantrekkelijke speciale opleidingen: de Paardenklas en de Wereldkeukenklas. Jongeren die graag met paarden en pony’s omgaan en daar veel van willen leren, kunnen daarvoor goed terecht in een speciale VMBO-paardenklas. Buiten het schoolgebouw worden lessen gegeven op ma-

NIEUW: Ondernemersklas Sinds het cursusjaar 2012 – 2013 kent het Edudelta College de nieuwe opleiding Ondernemersklas. Deze opleiding is gericht op leerlingen met een basisschooladvies vmbo GL en hoger. De leerlingen kunnen in een zesjarig vmbo-/mbo-traject kennismaken met alle aspecten van het (groene) ondernemen. Na afronding van deze opleiding is het mogelijk naar het hoger beroepsonderwijs door te stromen

Meer informatie: komt langs op de open avond of kijk op www.edudelta.nl.

lta

.n

l

MBO onderwijs In het voormalige waterschapsgebouw aan de Rijnstraat 3 te Barendrecht verzorgt het Edudelta College haar MBO-opleidingen. Ook hierin veel keuze, vooral in de groene sector. Hierin leidt men competentiegericht op in de BOL (beroepsopleidende leerweg) en de BBL (beroepsbegeleidende leerweg) en dat voor alle mbo-niveaus. Er is een grote keuzemogelijkheid aan opleidingen. Denk hierbij aan: dierverzorging en paardenhouderij, bloemsierkunst en Art of Design, groene ruimte, (glas)tuinbouw en akkerbouw/fruitteelt, tuincentrum

en ondernemer evenals gekwalificeerd assistent. Het zijn niet alleen opleidingen voor de bekende groene beroepen. Het mbo van het Edudelta College (met vestigingen in Barendrecht, Bleiswijk, Goes en Middelharnis) leidt ook op voor beroepen in de nieuwe technologie. Denk bijvoorbeeld aan voedselproductie, logistiek, milieubeheer, ‘urban green’ en ‘biobased economy’. Vooral de laatste twee domeinen staan de laatste tijd erg in de schijnwerpers. De ontwikkeling van stads-, dak- en wijktuinen zijn voorbeelden van ‘urban green’. Bij ‘biobased economy’ draait het om duurzaam gebruik van grondstoffen en energieopwekking met biomassa in plaats van fossiele brandstoffen.

ed ud e

Kom naar de

OPEN AVONDEN vmbo en mbo 29 januari 2013 : 19.00 - 21.00u 30 mei 2013 : 19.00 - 21.00u vmbo 20 maart 2013 : 17.00 - 20.00u mbo 20 maart 2013 : 19.00 - 21.00u VMBO

Dierensteinweg 2, 2991 XJ Barendrecht (0180) 642 040 barendrechtvmbo@edudelta.nl

MBO

Rijnstraat 3, 2991 AH Barendrecht (0180) 547 528 barendrechtmbo@edudelta.nl

Edudelta College Barendrecht: Innovatief, Creatief, Groen


vrijdag 19:00-21:30 uur Kleinschalig vmbo

Met basis, kader en gemengde leerweg met en zonder lwoo Leerwegen in economie, techniek breed en zorg & welzijn Koninginneweg 126, Oud-Beijerland woensdag 30 januari 2013 - 19.30 uur

Voorlichtingsavond

voor ouders van groep 8

Vakkundig in Actief leren www.actiefcollege.nl

IMONTESSORI LYCEUM ROTTERDAMI

vo ma vo ha (t) eum en m ath nasiu ) (t ym tg

VOORLICHTINGSAVOND alleen voor ouders dinsdag 15 januari, 19.30 uur

OPEN LESMIDDAG

woensdag 23 januari en 20 februari, 14.00-16.00 uur Hiervoor kun je je aanmelden op rml.nl

D N O V A 13 0 N 2 E i r P a O nu a j 5 S 2 I U2013 H N ri a E u OP13 febr r uu 0 0 ijk 7. - 1 ortw 0 o 0 P 5. n 1 catie Va lo

OPEN DAG

donderdag 7 februari, 15.30-17.30 en 19.30-21.30 uur

IMONTESSORI LYCEUM ROTTERDAMI

ur 0u 0 . 22 k 0 - wijc 0 . 8 m 1 oo n V a tie Z a .nl loc li lem

ew w.d w w

Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum en havo Schimmelpenninckstraat 17, 3039 KS Rotterdam telefoon 010-465 40 22 www.rml.nl


OPLEIDINGEN

Goede voornemens voor

2013?

Start dan met een kortlopende opleiding tot Secretaresse, Administratief medewerk(st)er, Telefoniste/receptioniste, Financieel Administratief medewerk(st)er of Management assistent(e)! DAGOPLEIDINGEN: ◆ Administratief medewerk(st)er, 8 weken, ma/di/do ◆ Telefoniste/receptioniste, ma/di/do ◆ Financieel Administratief medewerk(st)er

AVONDOPLEIDINGEN: ◆ (Financieel) Administratief medewerk(st)er ◆ Telefoniste/receptioniste, 20 weken ◆ Administratief medewerk(st)er, 30 weken

ontwerp studio V&V onderwijscommunicatie.nu

Het is ook mogelijk om je in te schrijven voor een dag- of avondmodule: Spreadsheet, Tekstverwerken, Rekenvaardigheid, Notuleren, Zakelijk Engels, Zakelijk Nederlands, Zakelijk Duits (10 weken, 1 avond per week).

Secretarion Opleidingen B.V. Geuzenstaete Business Center, Krammer 8, 3232 HE Brielle Gebouw Based-Inn, Bijdorp Oost 5, 2992 LA Barendrecht tel.: 0181 - 470 463, www.secretarionopleidingen.nl

examentrainingen, een initiatief van en door ouders Ouders praten met elkaar over hun kinderen. Zo praten wij over de Cito-toets, over de middelbare school, het huiswerk, en over van alles, maar … liever niet over examens. Zou het niet mooi zijn als wij elkaar juist hiermee zouden helpen?

en in de meivakantie verwachten we met onze professionele docenten een nog grotere rol te spelen, zeker als we kijken naar de verzwaarde exameneisen voor een aantal vakken. Petra en Irene blijven enthousiast. Waar wij heel sterk in geloven, is regelmatig en goed contact met de ouders. Daar wordt bij ons veel tijd aan besteed. En niets is leuker dan een leerling die zelfvertrouwen krijgt.

In Barendrecht vinden we Kennisklas, en dat is nu zo’n uniek initiatief van ouders die elkaar helpen, niet alleen bij de Cito-toets, of bij al het huiswerk, maar juist ook bij het examen. Omdat Kennisklas dit jaar haar eerste lustrum viert, praten we met de oprichters, Petra den Hollander en Irene van Leeuwen. Toen Petra en ik ontdekten dat onze kinderen er moeite mee hadden gericht en tijdig aan hun huiswerk te beginnen, ontdekten we al snel dat niet alleen wij met dit probleem te kampen hadden. En over examens gesproken, in de wijde omgeving was geen training te vinden… Inmiddels zijn we blij dat ons leerlingenaantal jaarlijks toeneemt. Met de examentrainingen in de voorjaars-,

Eén van onze docenten legt het zó uit. Leerlingen krijgen steevast het advies om veel en vaak examens te oefenen, zonder enige garantie. Kennisklas doet dat anders. Uw kind kan zelf controleren of het op de goede weg is, ook tijdens het examen. Dát leren wij uw kind. Als uw kind terugkomt van onze examentraining, en zegt: dat kan ik, dan hebben wij ons doel bereikt. Zo simpel is dat voor ons. Meer informatie: kennisklas.nl/ examentrainingen


Sint-Montfort Open Dagen Informatieavonden Woensdag 28 november, 19.00 Woensdag 6 februari, 19.00 Woensdag 6 maart, 19.00

Open dagen Vrijdag 1 februari, 16.00 tot 19.00 Zaterdag 2 februari, 10.00 tot 12.00

Inschrijven Woensdag 27 maart, 14:00 tot 19:00 Donderdag 28 maart, 14:00 tot 17:00 Of na telefonische afspraak (010-4855277)

Kijk voor het programma, adres en routebeschrijving op

www.passie.net

Vele talen... vele gezichten!

www.sintmontfort.nl • www.gymnasiumsintmontfort.nl • Montessoriweg 55, Rotterdam

Wellant = open zat

erdag

26 JANUARI

Open dagen Wellant vmbo Kies de leukste school voor later.

LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat

wellantvmbo.nl  Hier vind je alles over onze school en andere Wellant vestigingen!

Open dag 26 januari 2013 10.00 - 14.00 uur Inloopavond 14 maart 2013 19.00 - 21.00 uur

Wellantcollege Klaaswaal Wellant vmbo Rijksstraatweg 30b 3286 LS Klaaswaal (0186) 57 20 00

Persoonlijk onderwijs, leren in de praktijk en betrokkenheid van de familie. Het zijn kernwaarden die bij LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat (ongeveer 190 leerlingen) hoog in het vaandel staan. We bieden individueel onderwijs uitgaande van de mogelijkheden en passie van de leerling. We bereiden onze leerlingen voor op een passende plaats op de regionale arbeidsmarkt; leerlingen kunnen op onze school hun AKA (niveau 1 in samenwerking met het Zadkine) diploma halen of branche certificaten in diverse richtingen (Horeca, Detailhandel en Techniek). In een uitdagende leeromgeving stimuleren wij leerlingen hun persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen. Samen met de leerling stellen we een Individueel Ontwikkelplan op, dat twee tot drie keer per jaar wordt geëvalueerd en bijgesteld. Ook de ouders en het stagebedrijf worden daarbij betrokken. LMC Praktijkonderwijs werkt met het onderwijsplan ‘Big Picture’. Doel is dat leerlingen de school verlaten met werk dat ze leuk vinden en bij hun mogelijkheden past. Ouders worden uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten en zijn ook op andere momenten welkom. Iedere week vindt er een “Pick Me Up” plaats per leerjaar. Tijdens de “Pick Me Up” leren de leerlingen elkaar kennen, ze leren samenwerken en presenteren en er wordt verbinding gemaakt met de “Echte Wereld”. Ook stagebedrijven worden uitgenodigd. Stages spelen een belangrijke rol op onze school. Tijdens stage ontdekken leerlingen wat ze hebben geleerd en wat ze nog willen/moeten leren. De ervaring die leerling opdoen bij de stages kan een passende baan opleveren. In de pauzes ondernemen medewerkers van Thuis op Straat activiteiten met leerlingen. Wilt u een afspraak maken voor een eerste kennismaking dan kunt u contact opnemen met onze school: 010-2974580 (Peter Verberne) of kom naar onze

Open Dag op 13 februari 2013 van 13.00 uur – 17.00 uur


Enter the Creative World van het Grafisch Lyceum Rotterdam

Wie het Grafisch Lyceum Rotterdam binnenstapt, komt terecht in een wereld vol creativiteit en ambitie. Een wereld waarin alles draait om media: van het ontwerpen van tijdschriften en websites tot het maken van games en videoclips. Bezoek onze open dag op zaterdag 26 januari 2013 en ontdek de vele mogelijkheden. Grafisch vormgevers, webdesigners, animatie- en gamedesigners, reclametekenaars, fotografen, mediamanagers, redactioneel medewerkers, drukkers, nabewerkers, dtp-ers, signmakers, mediatechnologen, licht- en geluidstechnici, sounddesigners, video-editors en cameramensen: in de creatieve wereld van het Grafisch Lyceum Rotterdam kom je ze allemaal tegen! Gezellig en eigenwijs Het Grafisch Lyceum Rotterdam is een gezellige vakschool, gevestigd in het hart van Rotterdam. Creatief, innovatief en een beetje eigenwijs, dat zijn we ook. We hechten veel waarde aan een goede sfeer. Iedereen heeft respect voor mensen met andere ideeën,

achtergrond of talenten. Of je nu kunstzinnig bent of technisch, ideeën bedenkt of liever zorgt voor de uitvoering ervan: op het Grafisch Lyceum Rotterdam voelt iedereen zich thuis.

kun je ook volgen in een BBLroute: Beroeps Begeleidende Leerweg. Dat betekent dat je werkt in een grafisch bedrijf en een aantal dagdelen per week naar school gaat.

BOL en BBL Op het GLR vind je uitdagende opleidingen op mbo-niveau 2, 3 en 4. Je kunt een BOL-opleiding doen – een Beroeps Opleidende Leerweg – waarbij je elke dag naar school gaat en praktijkervaring opdoet tijdens je stages en praktijkopdrachten. De opleidingen Allround DTP, Printmedia (niveau 2 en 3) en Sign (niveau 2 en 3)

Denken en doen Alle opleidingen zijn zo ingericht dat we de nieuwste mogelijkheden op het gebied van media, design en technologie direct kunnen vertalen in het onderwijs. Een vak leer je niet alleen door theorie. Daarom besteden we in alle opleidingen veel aandacht aan de praktijk. In projecten, stages, themamodulen en mini-on-

dernemingen leer je waar het in de praktijk om gaat. Open Dag: 26 januari 2013 Wil je met eigen ogen zien wat er gebeurt op het Grafisch Lyceum Rotterdam? De sfeer proeven, werk van studenten bekijken en rondkijken in het atelier, de vele designlokalen, de geavanceerde licht-, geluids- en opnamestudio’s en de inpandige drukkerij van de school? Dat kan tijdens de open dag op zaterdag 26 januari 2013. Je kunt dan rondkijken in de school, voorlichtingen bijwonen en informatie verzamelen.

Kijk voor alle informatie op www.glr.nl. Voor vragen kun je ons bellen (088 200 15 00) of mailen (info@glr.nl).

ENTER THE CREATIVE WORLD

OPEN DAG ZA 26 JAN 2013 Wil jij het maken in een wereld die draait om media, design en nieuwe technologie? Stap dan eens binnen in de ‘creative world’ van het Grafisch Lyceum Rotterdam. Het GLR heeft het grootste aanbod aan opleidingen (mbo en vmbo) en cursussen voor de creatieve industrie in Nederland. Maak kennis met ons op de open dag op zaterdag 26 januari 2013. Van 09.30 tot 16.00 uur staan de deuren van onze drie locaties open voor publiek. Kijk voor de adressen en alle informatie op www.glr.nl. Vormgevers, webdesigners, animatie- en gamedesigners, mediamanagers, redactioneel medewerkers, drukkers, dtp-ers, signmakers, mediatechnologen, web developers, lichten geluidstechnici, sounddesigners, video-editors, fotografen en cameramensen: op het VMBO

MBO

CURSUSSEN

Grafisch Lyceum Rotterdam kom je ze allemaal tegen.


Open Dagen

DESIGN STYLING LIFESTYLE VAKMANSCHAP VERRASSEND NIEUW CREATIEF BAANBREKEND VAKWERK ORIGINEEL PASSIE ONBEGRENSD PLEZIER EXPERIMENTEEL EXPERT FANTASIERIJK HIP INGENIEUS SPECIALIST VAK VINDINGRIJK ARTISTIEK PASSIE VAKKUNDIG VERFRISSEND VERNIEUWEND EIGENTIJDS STYLE HANDIG VORMGEVING BAANBREKEND TOP MODERN TRENDY LITSEND VAKSPECIALIST ONTWERP HOOGSTAAND BETROUWBAAR DOORDACHT VAKBEKWAAMHEID SOLIDE ONORTHODOX CHT CONCEPT DESKUNDIG BEKWAAM DESIGN STYLING LIFESTYLE VAKMANSCHAP VERRASSEND NIEUW CREATIEF BAANBREKEND VAKWERK ORIGINEEL PASSIE ONBEGRENSD PLEZIER EXPERIMENTEEL EXPERT FANTASIERIJK HIP INGENIEUS SPECIALIST VAK VINDINGRIJK ARTISTIEK PASSIE VAKKUNDIG VERFRISSEND VERNIEUWEND EIGENTIJDS STYLE HANDIG VORMGEVING BAANBREKEND TOP MODERN TRENDY FLITSEND VAKSPECIALIST ONTWERP HOOGSTAAND BETROUWBAAR DOORDACHT VAKBEKWAAMHEID OLIDE ONORTHODOX ECHT CONCEPT DESKUNDIG BEKWAAM DESIGN STYLING LIFESTYLE VAKMANSCHAP VERRASSEND NIEUW CREATIEF BAANBREKEND VAKWERK ORIGINEEL PASSIE ONBEGRENSD PLEZIER EXPERIMENTEEL EXPERT FANTASIERIJK HIP NGENIEUS SPECIALIST VAK VINDINGRIJK ARTISTIEK PASSIE VAKKUNDIG VERFRISSEND VERNIEUWEND EIGENTIJDS STYLE HANDIG Vrijdag - 21.00 uur VORMGEVING BAANBREKEND TOP MODERN TRENDY17.00 FLITSEND VAKSPECIALIST ONTWERP HOOGSTAAND BETROUWBAAR DOORDACHT VAKBEKWAAMHEID SOLIDE ONORTHODOX ECHT CONCEPT DESKUNDIG BEKWAAM DESIGN STYLING LIFESTYLE VAKMANSCHAP VERRASSEND NIEUW CREATIEF BAANBREKEND VAKWERK ORIGINEEL PASSIE ONBEGRENSD PLEZIER EXPERIMENTEEL XPERT FANTASIERIJK ARTISTIEK ZaterdagHIP INGENIEUS SPECIALIST VAK VINDINGRIJK 10.00 - 15.00 uurPASSIE VAKKUNDIG VERFRISSEND VERNIEUWEND IGENTIJDS STYLE HANDIG VORMGEVING BAANBREKEND TOP MODERN TRENDY FLITSEND VAKSPECIALIST ONTWERP HOOGSTAAND BETROUWBAAR DOORDACHT VAKBEKWAAMHEID SOLIDE ONORTHODOX ECHT CONCEPT DESKUNDIG BEKWAAM DESIGN Rotterdam - Erasmuspad 10 Amsterdam - Arlandaweg 173-175 STYLING LIFESTYLE VAKMANSCHAP VERRASSEND NIEUW CREATIEF BAANBREKEND VAKWERK ORIGINEEL PASSIE ONBEGRENSD LEZIER EXPERIMENTEEL EXPERT FANTASIERIJK HIP INGENIEUS SPECIALIST VAK VINDINGRIJK ARTISTIEK PASSIE VAKKUNDIG VERFRISSEND VERNIEUWEND EIGENTIJDS STYLE HANDIG VORMGEVING BAANBREKEND TOP MODERN TRENDY FLITSEND VAKSPECIALIST ONTWERP HOOGSTAAND BETROUWBAAR DOORDACHT VAKBEKWAAMHEID SOLIDE ONORTHODOX ECHT CONCEPT DESKUNDIG BEKWAAM DESIGN STYLING LIFESTYLE VAKMANSCHAP VERRASSEND NIEUW CREATIEF BAANBREKEND VAKWERK ORIGINEEL PASSIE ONBEGRENSD PLEZIER EXPERIMENTEEL EXPERT FANTASIERIJK HIP INGENIEUS SPECIALIST VAK VINDINGRIJK ARTISTIEK PASSIE VAKKUNDIG VERFRISSEND VERNIEUWEND EIGENTIJDS STYLE HANDIG VORMGEVING BAANBREKEND TOP MODERN TRENDY FLITSEND VAKSPECIALIST ONTWERP HOOGSTAAND BETROUWBAAR DOORDACHT VAKBEKWAAMHEID OLIDE ONORTHODOX ECHT CONCEPT DESKUNDIG BEKWAAM DESIGN STYLING LIFESTYLE VAKMANSCHAP VERRASSEND NIEUW CREATIEF BAANBREKEND VAKWERK ORIGINEEL PASSIE ONBEGRENSD PLEZIER EXPERIMENTEEL EXPERT FANTASIERIJK HIP NGENIEUS SPECIALIST VAK VINDINGRIJK ARTISTIEK PASSIE VAKKUNDIG VERFRISSEND VERNIEUWEND EIGENTIJDS STYLE HANDIG VORMGEVING BAANBREKEND TOP MODERN TRENDY FLITSEND VAKSPECIALIST ONTWERP HOOGSTAAND BETROUWBAAR DOORDACHT VAKBEKWAAMHEID SOLIDE ONORTHODOX ECHT CONCEPT DESKUNDIG BEKWAAM DESIGN STYLING LIFESTYLE HOUT MEUBEL INTERIEUR VAKMANSCHAP VERRASSEND NIEUW CREATIEF BAANBREKEND VAKWERK ORIGINEEL PASSIE ONBEGRENSD PLEZIER EXPERIMENTEEL XPERT FANTASIERIJK HIP INGENIEUS SPECIALIST VAK VINDINGRIJK ARTISTIEK PASSIE VAKKUNDIG VERFRISSEND VERNIEUWEND Interieuradviseur Interieurontwerper  Creatief vakman  Stylist  Manager/ondernemer  Interieurbouwer  IGENTIJDS STYLE HANDIG Meubelmaker/ontwerper  VORMGEVING BAANBREKEND TOP MODERN TRENDY FLITSEND VAKSPECIALIST ONTWERP HOOGSTAAND

25 januari 26 januari

Meubelstoffeerder

Binnenhuisadviseur

Meubelrestaurateur

Botenbouwer

Timmerman

Werkvoorbereider

Pianotechnicus

www.hmcollege.nl

Open Dagen HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur

“Deze vakschool ademt de sfeer van ateliers!” Creatief, praktisch en ondernemend, dit zijn de kernwoorden die de opleidingen van het HMC perfect beschrijven. Of het nou het maken van een designstoel is, het in elkaar zetten van een piano of het geven van interieuradvies; op het Hout- en Meubileringscollege leer je het allemaal.

vertelt wat deze dagen te bieden hebben: “Tijdens deze dagen kun je sfeer proeven, kennismaken met de docenten, vertellen leerlingen hun ervaringen en leer je de faciliteiten kennen die de vakschool te bieden heeft zoals de praktijklokalen, de studio’s en bijvoorbeeld de ‘simulatie’ woonwinkel.”

Lijkt je dit wel iets? Op vrijdag 25 januari opent de MBO-vakschool van 17.00-21.00 uur en op zaterdag 26 januari van 10.00-15.00 uur haar deuren voor een open dag op beide locaties. Iedereen die geïnteresseerd is kan deze dagen een kijkje nemen in de keuken van hout, meubels en interieur. Frans Veringa, voorzitter van het College van Bestuur,

Het HMC is sinds 1929 een kleinschalige, zelfstandige MBO-vakschool die zich uitsluitend richt op vakmanschap en creativiteit. “De vakschool ademt de sfeer van ateliers”, zo vertelt Veringa, “Het is gezellig en informeel en je merkt dat iedereen heel veel met het vak bezig is. Daarbij scoren we hoog als het gaat om veiligheid en betrokkenheid.” Leerlingen worden klaargestoomd voor in de hout- en meubelbranche of voor de woon- en interieurbranche. Denk hierbij aan beroepen als meubelmaker, interieuradviseur, creatief vakman, verkoper wonen, timmerman, woning- of meubelstoffeerder en/of pianotechnicus. Binnen deze opleidingen kunnen de leerlingen zich nog verder specialiseren. “We proberen op het HMC de theorie gelijk toe te passen. De levensechte werkplaatsen zijn ideaal als een praktische leeromgeving. Soms hoor je dat je niet slim hoeft te zijn om met je handen te werken, maar dit klopt niet. Je moet het leuk vinden om met je handen te werken maar daar blijft het bij onze vakschool niet bij, je leert bij de niveau 4 opleidingen ook de achtergrond van het vak met vakken als kunstgeschiedenis, managementvaardigheden en stijlleer. Daarbij zijn onze docenten allemaal professionals uit de branche. Alleen al van hun ervaringen kun je veel leren”, aldus Veringa.

Het HMC heeft nauw contact met bedrijven in de sectoren. Zo zijn er verschillende adviescommissies waarin professionals advies geven. Maar zo zitten er in de raad van toezicht ook mensen uit het bedrijfsleven. Dit intensieve contact zorgt ervoor dat afgestudeerden op het juiste niveau zitten wanneer ze in de branche terechtkomen. Veringa: “Uit onderzoek blijkt dat 95% van alle afgestudeerden binnen vier maanden een baan heeft, dus het vinden van een baan in de sector zal geen probleem zijn!”

HMC Rotterdam Erasmuspad 10 T 010 - 285 55 55 www.hmcollege.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 17 januari 2013

ZONDAG 20 JANUARI 2013 BARENDRECHT PROT. KERK IN NEDERLAND Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 10.00 uur Ds. H.J. Ketelaar, Heilig Avondmaal Geref. Bethelkerk, Schaatsbaan 10.00 uur dhr. G. Matser uit Rotterdam Geref. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 09.30 uur Ds. C. Romkes Ned. Herv. Dorpskerk, Dorpsstraat 10.00 uur mevr. H.A.J. Gaasbeek uit Capelle a/d IJssel Herv. Gem. Immanuëlkerk, Klarinetweg 09.30 uur Ds A.A. Floor 17.00 uur Ds. J.C. de Groot uit Dordrecht VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur mevr. Ds. J.M. Boersde Jong, Maasland CHR. GEREF. KERK Eben Haëzerkerk, Voordijk 252 10.00 uur ds. K. Visser 17.00 uur ds. K. Visser NED. GEREF. KERK Maranathakerk, Dorpsstraat 178a 09.30 uur Ds. J.J.F. Krüger 16.30 uur Ds. G. van Dijk GEREF. KERK VRIJGEM. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150 11.30 uur Ds. H.D. Bondt 16.30 uur Ds. H.D. Bondt GEREF. GEMEENTE Ploegwei 1 10.00 uur ds. L. Terlouw 16.30 uur ds. L. Terlouw, Heilige Doop

HERSTELD HERV. GEM. Rehobothschool, Dorpsstraat 184 09.30 uur Kand. J. Kommerie, de Bilt 16.00 uur Ds. J. Koppelaar, Abbenbroek R.K. KERK Sint Augustinusparochie Marijkesingel 24 10.30 uur Woord- en Comm. viering, dhr Ad Besems, JonaSingers VEG ‘DE WIJNGAARD’ Iedere zondag om 10.00 uur in gebouw Trefpunt aan de Dr. Kuyperstraat 4. Aparte crèche - en kinderdiensten. Koffie en limonade na de samenkomst. Info: www.egba.nl EVANGELISCHE GEM. Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl GEMEENTE GODS GENADE Boerhaavelaan 23 Elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur Gebeds- en Genezingsdienst - open 19.30 uur. Eens per maand op zaterdag van 13.00 tot 18.00 uur Genezingsdienst. Inl. Tel. 0180617822 HEERJANSDAM PROT. GEMEENTE HEERJANSDAM/KIJFHOEK Boomgaardkerk, Dorpsstraat 10.00 uur Ds. J. Breure, Heilig Avondmaal Kijfhoek 15.00 uur Ds. J. Breure

ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. J.T. Brunt 15.00 uur ev. G. Vochteloo VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 10.00 uur ds.Brederveld REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur Oecumenische zondag, prof. dr. P. Nissen HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. G. van de Pol, voorbereiding heilig avondmaal ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Reumafonds zoekt collectanten

Gevonden Gevonden: zwarte Sanofi Aventis etui met daarin diverse spullen van waarschijnlijk een diabetespatiënt. Gevonden op de 1e Barendrechtseweg. Eigenaar kan zich melden op 0180618537. Mw. Smit www.deschakelbarendrecht.nl

BARENDRECHT / HEERJANSDAM – Het Reumafonds zoekt collectanten in Barendrecht en Heerjansdam. Collecteren kost een paar uur per jaar. De collecteweek van het Reumafonds loopt van 11 maart tot en met 16 maart. Opgeven als collectant kan via 0180-620247 en vrijwilligers@reumafonds.nl. Het Reumafonds is al 85 jaar de belangrijkste financier van onafhankelijk wetenschappelijk reumaonderzoek. Het fonds geeft voorlichting, ondersteunt patiëntenactiviteiten en is belangenbehartiger voor mensen met reuma. Het fonds krijgt hiervoor geen subsidie van de overheid en is dus volledig afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. Als collectant of medeorganisator zijn vrijwilligers dan ook van wezenlijk belang.

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar bezorgingbarendrecht@baruitgeverij.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon: 015-3694070

Week van Gebed in Barendrecht BARENDRECHT - Van 20 tot 27 januari houden de Evangelische Alliantie (EA) en de Raad van Kerken (RvK) de Week van Gebed. Ook in Barendrecht zijn er gebedsbijeenkomsten. Hart voor Barendrecht neemt het initiatief. Een week samen bidden met christenen uit verschillende kerken om bruggen te bouwen, in bewogenheid naar niet-christenen en in liefde naar medechristenen. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen. Het thema is ‘Wandelen met God’, gebaseerd op de Bijbeltekst uit Micha 6 vers 8. Die tekst verwijst naar de oproep van de profeet Micha om te midden van onrecht, toch Gods weg van trouw, nederigheid en gerechtigheid te gaan. Elke avond van 19 tot 20

uur is er gelegenheid mee te bidden. Op zaterdagmiddag is er van 15.30 tot 16.30 uur Kidskpraise voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De gebedssamenkomsten vinden plaats op maandag 21 januari in de Maranathakerk aan Dorpsstraat 178a, dinsdag 22 januari in de St. Augustinus Parochie aan Marijkesingel 24, woensdag 23 januari in de Dorpskerk aan Dorpsstraat 146, donderdag 24 januari in Carnisse Haven aan Noordersingel 30 en vrijdag 25 januari in De Kandelaar aan Meidoorn 2a. Zaterdag 26 januari is de Kidspraise in De Triomfatorkerk aan Gebroken Meeldijk 151. Meer informatie op www.weekvangebed.nl en www.hartvoorbarendrecht. nl en bij Jacomien Glasbergen: 0180-618127.

Wat heb je te verliezen? BARENDRECHT – Aan het begin van het nieuwe jaar denken veel mensen na over wat het nieuwe jaar zal brengen, maken goede voornemens en denken na over wat men wil in het leven. De Alpha-cursus, een kennismaking met het christelijk geloof, kan wellicht antwoorden geven op deze en andere vragen. In de Maranathakerk start een nieuwe cursus op dinsdag 5 februari om 18.30 uur. Deze duurt tien weken en een kort weekend. Een cursusavond wordt altijd begonnen met een maaltijd. Deelname is gratis, voor het weekend wordt een bijdrage gevraagd. De cursus is voor iedereen, jong of oud, gelovig of niet-gelovig. Voor informatie of aanmelden kan men terecht bij Jeanette Wolleswinkel via 0180-649853 (na 18 uur) of alphacursus@ ngkbarendrecht.nl. Of ga naar www.ngkbarendrecht.nl en klik door naar ‘Alpha’.

Architectuurfoto’s in bibliotheek BARENDRECHT – Van zaterdag 19 januari tot vrijdag 1 maart zijn in bibliotheek Barendrecht (Middenbaan 109) foto’s van fotoclub F22 te zien. Het gaat om een selectie van door de leden gemaakte foto’s met het onderwerp architectuur. De expositie is gratis toegankelijk tijdens openingsuren van de bibliotheek. Na twee succesvolle tentoonstellingen in bibliotheek Poortugaal en Het Boerderijtje te Rhoon, exposeert fotoclub F22 nu in bibliotheek Barendrecht. Fotoclub F22 is opgericht als een besloten fotoclub en bestaat uit veertien leden, voornamelijk uit Rhoon en Barend-

recht. Het doel is het plezier in het fotograferen met elkaar te delen en van elkaars manier van kijken te leren. De club komt eenmaal per maand bij elkaar in de Maranathakerk aan Kleidijk 2 te Rhoon. Elk lid maakt voor die avond een aantal foto’s van een vooraf gekozen onderwerp. Op de clubavond worden de foto’s bekeken en besproken. Een enkele keer wordt er gezamenlijk op locatie gefotografeerd of wordt om nog meer fijne kneepjes te leren een professionele fotograaf uitgenodigd. Meer informatie over exposities en openingstijden op www.bibliotheeknetwerkzhzo.nl.

55

Medische Diensten Huisartsen: Barendrecht, Heerjansdam, Rijsoord, Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Avond-, nacht- en weekenddienst. Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost RotterdamZuid: 010-2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Barendrecht De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/ pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur zijn in Barendrecht ook geopend de apotheken de Lindehoeve en Middeldijkerplein.

Koffieochtend HEERJANSDAM Op woensdag 23 januari is er weer een koffieochtend in Heerjansdam. Iedereen die zin heeft in een kopje koffie of thee is van harte welkom vanaf 10 uur in de benedenzaal van de Boomgaardkerk aan de Dorpsstraat in Heerjansdam. Na de koffie is er tijd om met elkaar een spelletje te doen. Klaverjassen, sjoelen of rummikub spelen, het kan allemaal. Bij het klaverjassen kan men nog wel wat mannen en vrouwen gebruiken. Iedereen is van harte welkom.

Donderdag 17 januari 2013 - 71e jaargang - nr. 32 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE GEMEENTE BARENDRECHT, CARNISSELANDE, HEERJANSDAM Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 23.900 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres voor redactie en advertenties: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax 0180-619983 Redactie: Jos Wesdijk (06-22499763); Leonie Elzinga (06-10336090); Fax 0180-619983 E-mail: redactiebarendrecht@baruitgeverij.nl Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 20.00 uur in bezit van de redactie te zijn. Servicerubriek: Gegevens voor deze rubriek (kerkdiensten, medische diensten e.d.) dienen uiterlijk tien dagen voor de gewenste plaatsingsdatum in bezit te zijn van De Schakel. E-mail: krant@baruitgeverij.nl Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, 2992 BN Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Klachten over de bezorging: telefoon 015-3694070 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.

Nog meer nieuws op www.deschakelbarendrecht.nl

Gratis bijbelcursus Wilt u de Bijbel leren lezen, maar zonder bezoek aan huis? Dat kan! Er is een eenvoudige schriftelijke bijbelcursus samengesteld door een werkgroep. Deze geeft de mogelijkheid om thuis, in uw eigen tempo, gedeelten uit de Bijbel te bestuderen. De gemaakte lessen worden voor u gecorrigeerd en teruggezonden. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden, alles gaat per post, geen bezoek aan huis. De cursus bestaat uit veertien delen. U kunt uw naam en adresgegevens opsturen naar het volgende adres: Bijbelcursus Barendrecht, Kröllerhaven 11, 2993 ED Barendrecht. Indien u bij de eerste les een Bijbel wilt ontvangen, schrijf dit dan er even bij.


OPRUIMINGS FINALE nu kortingen tot

60%

OP DAMES- HEREN- & KINDERKLEDING Bezoek onze SPORTAFDELINGEN voor een uitgebreid assortiment SCHAATSEN en winterwarme ACCESSOIRES.

VOORWINDEN OUTLET: NU

20% EXTRA KASSAKORTING

BOVENOP DE TOCH AL HOGE OUTLETKORTINGEN! ONLINEKORTINGSCODE: KASSAKORTING

SHOP OOK ONLINE OP VOORWINDEN .NL smidsweg 5-7 ‘s-gravendeel | scheepmakershaven 2 oud-beijerland | wc walburg zwijndrecht | tel. 078-6305050 | www.voorwinden.nl

schakelbarendrecht_wk03_2013  

http://deschakelbarendrecht.nl/week03/schakelbarendrecht_wk03_2013.pdf

Advertisement