Page 1

Oude Maas Pannenkoekenhuis

LEKKER NAZOMEREN DE HELE MAAND SEPTEMBER

ALLE

IJSJES

Donderdag 12 september 2013

%3

NIET IN HET WEEKEND EN OP FEESTDAGEN

Deze week o.a. in

Erf Portlandstee vol geurige uien

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

Welkom

Oudheidkamer heeft sociale functie

het hele jaar, 7 dagen in de week GRIEKS SPECIALITEITEN RESTAURANT

BESTAAT

10 jaar

Dit vieren we met jubileum acties

SEPTEMBER ACTIE

Elk 2e hoofdgerecht

gratis

Gemeentenieuws zie pag. 8 en 9

Alle aanbieding zijn niet geldig i.c.m. andere acties en/of aanbiedingen.

ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 12 september 2013 Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: (010) 506 11 11 Fax: (010) 501 81 80 E-mail: info@albrandswaard.nl Website: www.albrandswaard.nl Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht. Openingstijden afdeling Bouwen en Wonen elke werkdag: 09.00 - 12.30 uur ’s middags: op afspraak Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111

Nieuws

Generaal Smutsstraat 35 Ridderkerk-Bolnes t. 0180 - 414 274 www.plaka-bolnes.nl

Bekendmakingen

Burgemeester Hans Wagner nodigt u uit Zaterdag 14 september is burgemeester Hans Wagner op de Historische Landbouwdag aan de Essendijk in Rhoon aanwezig met zijn rode bank. Hij nodigt u uit om tussen 13.30 uur en 15.00 uur naast hem te komen zitten om kennis met elkaar te maken. Hans Wagner kijkt er naar uit velen van u op de bank te ontvangen en is heel benieuwd naar wat de bezoekers hem allemaal te vertellen hebben.

Kermis op parkeerplaats Hofhoek bij metrostation Poortugaal Tot en met 15 september is er kermis op de parkeerplaats aan de Hofhoek in Poortugaal. Hierdoor komt een deel van de parkeerplaatsen in week 37 te vervallen. Alternatieve parkeergelegenheid: - Zwaardijk tot aan de Limes, halfzijdig (met twee wielen in de grasberm). - Jan van Almondestraat ter hoogte van de Waddingswaard (alle locaties aan de noordkant van het metrostation). De fietsenstalling bij metrostation Poortugaal (gratis) is tijdens de hele kermisweek open.

Openingstijden kermis: Woensdag 11 september van 14.00 uur tot 23.00 uur Donderdag 12 september van 15.00 uur tot 23.00 uur Vrijdag 13 september van 15.00 uur tot 24.00 uur Zaterdag 14 september van 13.30 uur tot 24.00 uur afsluiting met vuurwerk Zondag 15 september van 13.00 uur tot 21.00 uur

Vergaderingen Politieke Markt - Raadsvergadering Wanneer? Waar? Agenda

Maandag 16 september - 20.00 uur Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal 1. Opening 2. Verklaring van de heer Kweekel 3. Verklaring van de heer Euser 4. Spreekrecht 5. Vragenhalfuur 6. Vaststelling besluitenlijst raadsvergaderingen van 8 en 15 juli 2013 7. Ingekomen stukken raad 8. Hamerstukken a. Ontwikkelovereenkomst Waterstoftankstation Rhoon b. Startovereenkomst Achterweg 11 Poortugaal c. Lijkbezorgingsrechten: kostendekkendheid en voorstel 2013-2017 d. Sociaal-medische indicatie kinderopvang (SMI) e. Jaarverslag 2012 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard f. Arbeidsvoorwaarden GR BAR van overeenkomstige toepassing verklaren op griffiepersoneel g. Bekrachtiging geheimhouding Stichting Eerstelijnsvoorzieningen Portland h. Benoeming dhr. J. Gardeitchik in de agendacommissie 9. Voorstel tot onderzoek naar vermeende belangenverstrengeling portefeuillehouder CAI, ingediend door fracties VVD, NAP, CU/SGP 10. Vaststelling beeldkwaliteit plan en ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan polder Albrandswaard 11. Vaststelling beeldkwaliteit plan Molendijk & aangaan ontwikkelingsovereenkomst 12. Uitgangspuntennota AWBZ 13. Sluiting Kijk voor de laatste stand van zaken op www.albrandswaard.nl > ‘gemeenteraad en formele stukken’.

Verleend / besloten Verkeersbesluit Viaductweg Rhoon 1. Fietsstroken 2. Voorrang 3. Voetgangersoversteekplaats 4. Algemene gehandicapten parkeerplaats 5. Bushalte 6. Passeergebod 7. Doorgangsregeling 8. Parkeerverbod 9. K&R strook Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot; 1. het aanbrengen van fietsstroken aan weerszijden van de Viaductweg tussen de Rijsdijk en de Stationsstraat; 2. het opheffen van de voorrangsregeling ter hoogte van de aansluiting van het westelijk deel van de Stationsstraat op de Viaductweg, het instellen van een voorrangsregeling op de volgende locaties waarbij het verkeer op de Viaductweg voorrang geniet t.o.v. het kruisend verkeer; - t.h.v. de aansluiting van de Tsjaikovskistraat op de Viaductweg, - t.h.v. het kruispunt Viaductweg-Bachlaan, - t.h.v. de aansluiting van het onverplichte fietspad, gelegen nabij de begraafplaats Rhoon op de Viaductweg; 3. het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats op de Viaductweg, direct ten zuiden van het kruispunt met de Tsjaikovskistraat; 4. het opheffen van twee algemene gehandicapten parkeerplaatsen aan de oostzijde van de Viaductweg ter hoogte van de Mozartlaan; 5. het opheffen van een bushalte aan de oostzijde van de Viaductweg ter hoogte van de Mozartlaan; 6. het opheffen van het passeergebod bij de noordelijk gelegen wegversmalling ter hoogte van de Mozartlaan; 7. het opheffen van de doorgangsregeling bij de zuidelijk gelegen

wegversmalling ter hoogte van de Bachlaan; 8. het opheffen van parkeerverboden aan: - de westzijde van de Viaductweg vanaf de Bachlaan tot de Stationsstraat en - aan de oostzijde van de Viaductweg tussen de Mozartlaan en de Stationsstraat 9. het aanwijzen van de parkeerhaven aan de westzijde van de Viaductweg, ter hoogte van het metrostation Rhoon, als Kiss & Ridestrook. Uitvoering 1. het aanbrengen van een onderbroken markering en fietssymbolen zoals bedoeld in Hoofdstuk I, artikel 1, onder n van het RVV 1990; 2. - het verwijderen van de haaientanden op het wegdek en verkeersbord B6 van bijlage I van het RVV 1990, - het plaatsen van de verkeersborden B3, B4, B5 en B6 van bijlage I van het RVV1990 en het aanbrengen van haaientanden; 3. het plaatsen van de verkeersborden L2 van bijlage I van het RVV 1990 en het aanbrengen van een zebramarkering; 4. het verwijderen van de verkeersborden E6 van bijlage I van het RVV 1990 en de kruismarkeringen; 5. het verwijderen van verkeersbord L3 van bijlage I van het RVV 1990 alsmede de blokmarkering; 6. het verwijderen van de verkeersborden D2 van bijlage I van het RVV 1990; 7. het verwijderen van de verkeersborden F5 en F6 van bijlage I van het RVV 1990; 8. het verwijderen van de verkeersborden E1 van bijlage I van het RVV 1990; 9. het plaatsen van het verkeersbord L52 van bijlage I van het RVV 1990.

Dinsdag gesloten Keuken open vanaf 16.00 uur

DE SCHAKEL ONLINE!

deschakelalbrandswaard.nl

Spreekuren burgemeester en wethouders Wilt u met de burgemeester of een van de wethouders spreken? Bij u thuis of in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via bestuurssecretariaat@ albrandswaard.nl. Collecte Van 15 t/m 21 september: Nierstichting Nederland

Deze week bij De Schakel de folder van:

Welstandscommissie Wanneer? Waar? Agenda

Inzage Termijn van zes weken (gerekend vanaf de datum van deze publicatie), in het gemeentehuis.

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur Gemeentehuis van Barendrecht (Binnenhof 1, Barendrecht) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Werkzaamheden

Onderhoud hagen Wanneer? Waarom?

Maandag 16 september t/m vrijdag 4 oktober. De komende weken is een machinale heggenknipper aan het werk om de hagen binnen de gemeente te knippen. Naast het machinaal knippen komen op locaties waar de machine niet bij kan onderhoudsploegen langs om de hagen met de hand te knippen. Wanneer mogelijk vindt het handmatig knippen gelijktijdig met het machinaal knippen plaats. Houd u er echter rekening mee dat hier enkele dagen tot maximaal drie weken tussen kan zitten. Informatie? Afdeling Beheer Openbare Ruimte, Stijn Schouwenaars, telefoon (010) 506 17 65 / e-mail s.schouwenaars@albrandswaard.nl.

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl

Kasteel van Rhoon Albrandswaard Nieuwsbrief Albrandswaard

Albrandswaard

Zie programma in deze krant!

Gouden ring gevonden Op de middag van 7 september heeft Sander van den Driesschen een gouden ring gevonden. Hij lag in het zand bij de schommels in de speeltuin aan de Sneeuwbal. Er staan twee data aan de binnenkant met daartussen de naam Arie. Sander heeft de vondst gemeld op de website www.verlorenofgevonden.nl.

Deze week valt er veel regen en laat de zon zich niet meer zo vaak zien, maar vorige week was het ideaal weer. Iedereen genoot van de nazomer. Op de stranden leek het hartje zomerseizoen en op de akkers werd geoogst. Op het erf van de Portlandstee werden de onder goede omstandigheden geoogste geurige uien gesorteerd en gereed gemaakt voor transport. Foto: Kor van Pelt

Albrandswaard in teken van landbouwdag en monumenten Het komend weekeinde valt er met de Historische Landbouwdag in Rhoon en de Open Monumentendag in Rhoon en Poortugaal veel te beleven in Albrandswaard. De Historische Landbouwdag wordt zaterdag 14 september voor de twaalfde keer op een landbouwperceel aan de Essendijk in Rhoon gehouden. De opzet van deze dag is een leuke en leerzame dag voor het hele gezin. Kinderen kunnen spelen op een kinderboerderij, een rondrit maken met paard en wagen, zich laten schminken of zich uitleven op een springkussen. Er worden oude ambachten getoond en de organisatie betrekt daarbij ook de jeugd. Op het land staan naar verwachting 120 tractoren en natuurlijk wordt het land, zoals in vroeger tijden, bewerkt met ploeg en trekpaarden. De Open Monumentendag start zaterdag om 10.00 uur met het onthullen van een

informatiepaneel aan de Slotsedijk. Voor de Stichting Landmark, de stichting die is opgericht om het kasteel Valckesteyn zichtbaar te maken in Poortugaal, wordt dat een bijzonder moment. Opzet is te komen tot een landmark die de contouren van het voormalig kasteel laat zien. Na de onthulling kan een wandeling rond het voormalig kasteelterrein worden gemaakt. Om de historie te laten herleven zijn kampementen van voormalige lijfwachten van Jacoba van Beieren aanwezig. Valken speelden bij de jacht in het verleden een rol bij kasteel Valckesteyn. Om 12.00 en 14.00 uur zullen er dan ook demonstraties met valken worden gegeven. Voorts zetten op zaterdag de kerken in Poortugaal aan de Groene Kruisweg en de Dorpskerk in Rhoon de deuren open. In de Poortugaalse kerk kunnen kinderen deelnemen aan een speurtocht en kan de kerktoren worden

beklommen. In de kerk in Rhoon worden foto´s getoond en is orgelmuziek te beluisteren. De Stichting Kasteel van Rhoon organiseert zondag 15 september vanaf 11.00 uur een aantrekkelijk programma in en rondom het kasteel. Er zijn rondleidingen in het kasteel, er zijn ridders aanwezig, evenals een hoefsmid, een jager en een hofnar. De rondleidingen in het kasteel vinden om 11.00 en 12.00 uur plaats. Prinses Rhona en haar vrienden zijn eveneens in het kasteel aanwezig. Zij zullen de kinderen meenemen op een route langs oude ambachten. De kinderen kunnen worden geschminkt en pannenkoeken versieren. Om 15.15 uur geeft het Matangi Quartet een concert dat gratis is te beluisteren. De dag wordt afgesloten met een show van een vuurspuwer. Meer informatie over de Historische Landbouwdag en Open Monumentendag elders in de krant.

Ga voor het laatste nieuws en de digitale krant naar www.deschakelalbrandswaard.nl Ook geschikt voor uw mobiele apparaat!

Run op nationaal boek ‘Mijn droom voor ons land’ Het nationaal boek ‘Mijn droom voor ons land’ is een initiatief van het Nationaal Comité Inhuldiging ter gelegenheid van de inhuldiging van de nieuwe koning en koningin. Het boek is gebaseerd op ingezonden ‘dromen’ van inwoners. Het resultaat is een ruim 93 bladzijden tellende band met ‘dromen’ die als inspiratiebron dienen voor het nieuwe koningspaar. Ieder huishouden in Nederland ontving van het Comité Inhuldiging een enveloppe met uitnodiging om het boek bij één van de boekhandels in Nederland te kunnen afhalen. Dat kon pas op donderdag 5 september vanaf 18.00 uur, nadat koning Willem Alexander het boek officieel op het Paleis Het Loo in ontvangst had genomen. Het boek is uitsluitend te verkrijgen door inlevering van deze uitnodiging. Burgemeester Hans Wagner nam in Albrandswaard op donderdag 5 september het eerste boek bij Boek- en Leeswinkel Het Witte Huys in ontvangst. ,,Er is veel belangstelling voor

het boek’’, zegt Carina Proveniers van Het Witte Huys in Rhoon. ,,Veel mensen kwamen al voor het tijdstip waarop het boek mocht worden vrijgegeven, maar het mocht echt pas na de officiële uitreiking in Apeldoorn.’’ Voor deze speciale uitreiking was Het Witte Huys op die dag een uur langer open. Ook de volgende dag was het een drukte van belang in Het Witte Huys. Ieder kwartier gingen er 25 boeken over de toonbank. Op vrijdag was Het Witte Huys dan ook al door de voorraad van 500 boeken heen. Zaterdag zijn weer boeken af te halen in Het Witte Huys. De actie duurt nog tot 1 oktober. De uitnodiging om het boek te kunnen afhalen was verpakt in een bescheiden witte envelop met oranjestrik. De ervaring van Carina Proveniers is dat niet iedereen de envelop als zodanig heeft herkend of op een andere manier is kwijt geraakt. Een uitnodiging kan daarom alsnog via de website www.mijndroomvoorhetland. nl. worden aangevraagd.

Burgemeester met Rode Bank op Landbouwdag Burgemeester Hans Wagner is zaterdag 14 september met zijn rode bank aanwezig op de Historische Landbouwdag aan de Essendijk in Rhoon. Hij nodigt inwoners uit om tussen 13.30 en 15.00 uur naast hem te komen zitten om kennis met elkaar te maken. Hans Wagner kijkt er naar uit vele plaatsgenoten op de bank te ontvangen en is heel benieuwd naar wat de bezoekers hem allemaal te vertellen hebben.

Burgemeester Wagner neemt het boek uit handen van Carina Proveniers in ontvangst. Foto: Kor van Pelt


SEIZOENS SEIZOENS AANBIEDING AANBIEDING 469,-

1.199,-

399,-

999,-

Ontslag? Arbeidsconflict? Reorganisatie?

469,-

1.199,-

399,-

999,-

Voor een vrijblijvend eerste advies kunt u contact opnemen met één van onze advocaten.

Benzinemaaier HRX476 VK

Izy Benzinemaaier HRG415 P

Benzinemaaier HRX476 VK

Izy Benzinemaaier HRG415 P

Park Barendrecht • 1e Barendrechtseweg 76-80 2992 XC Barendrecht Tel 0180 - 695 115 • Fax 0180 - 695 110 E-mail info@vdladvocaten.nl • www.vdladvocaten.nl 4.679,-

4.099,-

399,-

299,-

4.679,-

4.099,-

399,-

Zitmaaier HF2417 HB Zitmaaier HF2417 HB

299,Trimmer UMS425 Trimmer UMS425

 

Tot ziens in onze showroom:

Voor de professionele tuinier

Onze techniek wint terrein

Tot ziens in onze showroom:



 

gavdwaal.nl Lagendijk 178 2988 AD Ridderkerk Deze aanbieding is geldig tot 1 oktober 2013. www.honda.nl Telefoon 0180 - 42 13 99 gavdwaal.nl www.honda.nl Telefax 0180 - 42 Deze 34aanbieding 53 is geldig tot 1 oktober 2013. info@gavdwaal.nl VCA* GECERTIFICEERD

VCA* GECERTIFICEERD

NAZOMERMENU salade, kalfsrib-eye en tiramisu.

BIEFSTUKEN VISMENU

MENU’S

19,

50

3-gangenmenu.

BRUNCH ALL-IN

elke zondag van 12.00-14.00 uur. Inclusief drankenbuffet. Alleen op reservering.

Noldijk 41a, Rijsoord | T. 0180- 62 12 20 E. info@landlust.nl De lokatie voor feesten en partijen, kijk voor meer info op www.wevershoeve.nl

Gastronomische verwennerij bij de Wevershoeve

BRUNC

H

24,50


NIEUWS

Donderdag 12 september 2013

Burgemeester opende kermis Gisteren om 14.30 uur gaf burgemeester Hans Wagner het startsein voor een gezellige kermisweek in Albrandswaard. De kermis die te vinden is op parkeerplaats Hofhoek bij metrostation Poortugaal blijft tot en met zondag 15 september. Er is weer van alles te beleven op de kermis. De fietsenstalling bij metrostation Poortugaal (gratis) is tijdens de hele kermisweek open. Openingstijden voor de rest van de week: donderdag 12 september van 15.00 tot 23.00 uur, vrijdag 13 september van 15.00 tot 24.00 uur, zaterdag 14 september van 13.30 tot 24.00 uur (afsluiting met vuurwerk), zondag 15 september van 13.00 tot 21.00 uur.

Stijldansen in de Brinkhoeve In De Brinkhoeve aan de Kerkstraat in Poortugaal wordt dinsdag 17 september een open avond stijldansen gehouden. Aanvang 20.00 uur. Ballroom en Latin en ook de Salsa komen binnen deze cursus aan bod. Voor wie niet precies weet wat voor dansvorm hij of zij leuk vindt, is een stijldanscursus een goed begin, omdat vele muziekstromingen en dus ook dansstijlen geleerd worden. Voor meer informatie 06-54945783, 010-4657886, www.dansschoolwuyster.nl of vrijblijvend langs gaan op dinsdag 17 september. Aanmelden voor deze avond is niet nodig. De lessen starten 24 en 25 september.

Oudheidkamer heeft sociale functie

De Oudheidkamer is ontstaan vanuit de wens van enkele bewoners uit de dorpen Rhoon en Poortugaal. Dat waren de heren A. van Hilten, C. Cense, R. Dubel, C. Zevenbergen, K. van Pelt en J.A. Keppel. Tijdens een vergadering op 20 oktober 1988 ten huize van de heer Cense in Rhoon werd het bestuur door dit zes-

Matangi Quartet speelt Haydn in Kasteel Rhoon De Stichting Kasteel van Rhoon organiseert op monumentendag zondag 15 september een dag vol activiteiten in en rondom het Kasteel. Prinses Rhona en haar vrienden verwachten veel bezoek van kinderen om leuke activiteiten te ondernemen. `s Middags om 15.15 uur geeft het Matangi Quartet een concert in het Kasteel. De toegang is gratis. Het concert wordt gegeven ter gelegenheid van het uitbrengen van het nieuwste

ZIJKRANT

Bestuur kijkt uit naar nieuwe donateurs

De Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal, gevestigd in het voormalig gemeentehuis in Poortugaal aan de Dorpsstraat 27, bestaat 25 jaar. De Oudheidkamer heeft al die jaren haar bezoekers interessante wetenswaardigheden over de geschiedenis van beide dorpen getoond. Nog steeds is de Oudheidkamer actief en zetten de vrijwilligers zich in om jaarlijks interessante tentoonstellingen te organiseren. De Oudheidkamer is behalve een locatie waar het ‘verleden’ herleeft ook een ontmoetingsplek waar mensen elkaar treffen om informatie uit te wisselen en herinneringen op te halen. De Oudheidkamer werd 25 jaar geleden geopend door de toenmalige burgemeester Han Temminck. ,,Aan Temminck hebben we deze locatie te danken’’, aldus voorzitter Arie Beukelman. Temminck was een man die het verleden koesterde en waar zijn interesse naar uit ging. ‘Wie zijn verleden niet kent, begrijpt de toekomst niet’, was één van zijn veelgebezigde uitspraken die hij ook hanteerde bij het nemen van besluiten door de raad.

album van het kwartet. De titel van dit album is Haydn´s Nature. De locatie is speciaal omdat het Kasteel ten tijde van Haydn eigendom was van de bekende redersfamilie Van Hoboken. Anthony van Hoboken catalogiseerde het zeer omvangrijke oeuvre van de Oostenrijkse componist (1732-1808) en publiceerde het resultaat in zijn Joseph Haydn Thematische bibliographisches Werkverzeichnis (1957/1978) in drie delen.

Burgemeester Han Temminck opende 25 jaar geleden de Oudheidkamer. Archief Kor van Pelt tal gevormd. Van Hilten werd benoemd tot voorzitter, Cense werd secretaris en I. Konings penningmeester. Het bestuur was er, maar een locatie ontbrak nog. Na veel gesprekken, en met de doorslaggegevende steun van Temminck, ging de raad er mee akkoord dat de Oudheidkamer de beschikking kreeg over de bovenste verdieping van het voormalig gemeentehuis in Poortugaal. De gemeente verleende ook een eenmalige subsidie die nodig was voor de inrichting van de expositieruimten. Daarna was er voor de bestuursleden veel werk aan de winkel. Op zaterdag 17 december 1988 werd de eerste expositie door burgemeester Han Temminck geopend. De Oudheidkamer was ingericht met een aantal voorwerpen en foto’s

KIA Rio

Expertise Sinds een kleine tien jaar is Arie Beukelman voorzitter van de Oudheidkamer. ,,Nu, 25 jaar later, prijzen wij ons gelukkig dat er van de toenmalige bestuursleden nog steeds vier actief zijn, te weten: Bram van Hilten, Izak Konings, Roelof Dubel en Kor van Pelt. Van hun grote expertise en de waardevolle fotocollectie van Kor van Pelt wordt steeds dankbaar gebruik gemaakt.’’ Blij is de voorzitter ook met de steun van de dames Coby Kranenburg en Annie van der Veen die onder meer veel digitaal werk verzetten. Annie en Coby maken eveneens deel uit van het bestuur, evenals Wim Kranenburg die penningmeester is. Voorts wordt

het bestuur gesteund door de inzet van de vrijwilligers: Diane van Ginkel, Luk VinkeGroenenboom, Ria GeeveHolwerda, Jan Klingens en Anton Mons. De Oudheidkamer is inmiddels niet meer weg te denken uit de Albrandswaardse samenleving. Dat blijkt ook uit de grote belangstelling voor de exposities. Zo stond de teller bij de laatste expositie op 1063 bezoekers. Behalve exposities in het eigen onderkomen organiseren de vrijwilligers met succes ook diavoorstellingen in de verzorgingstehuizen in Rhoon en Poortugaal en kunnen groepen ook na het sluitingsuur van de Oudheidkamer een afspraak voor bezichtiging maken. De Oudheidkamer ontvangt geen gemeentelijke subsidie, maar verwerft haar inkomsten uit de bijdragen van haar donateurs. Het bestuur van de Oudheidkamer heeft haar zaken goed op orde en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Toch heeft de ‘jarige’ nog een grote wens. Dat is de uitbreiding van het aantal donateurs. Voor minimaal 10 euro per jaar is men al donateur en daarvan ontvangt men tweemaal per jaar ook nog eens een nieuwsbrief met wetenswaardige verhalen vanuit het verleden. Aanmelden als donateur kan via het e-mailadres ohk@oudheidkamerrhoonpoortugaal.nl of tijdens de openstelling, iedere zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur van de Oudheidkamer.

We vragen het u steekproef gehouden onder de huishoudens in Rhoon, Portland en Poortugaal. Het onderzoek wordt gedaan door een gespecialiseerd bureau. Alle winkeliers in Albrandswaard worden uitgenodigd om een aantal vragen over de zondagopenstellingen te beantwoorden via de e-mail. De resultaten van de maatschappelijke consultatie in de vorm van gespreksverslagen en aanbevelingen en de uitkomsten van de steekproef en de internetenquête onder winkeliers worden aan de gemeenteraad aangeboden. Op deze manier verwacht het college dat de gemeenteraad een goede afweging van belangen kan maken. De afweging van belangen kan dan onder meer gaan over: de belangen van de consument t.o.v. winkelbedrijven, belangen van kleine detaillisten tegenover grootwinkelbedrijven, de belangen van werknemers tegenover ondernemers, het verschil tussen dorp en stad, etc. Politieke partijen en individuele raadsleden kunnen hier verschillende opvattingen over hebben. Een afweging maken, is niet op voorhand eenvoudig, vandaar dat er gestreefd wordt naar inhoudelijke informatie op grond waarvan politieke en economische keuzes kunnen worden gemaakt. De behandeling van het voorstel vindt naar verwachting plaats in de raadscarrousel

Dans- en conditieles in Brinkhoeve In de Brinkhoeve zijn voor kinderen vanaf 4 jaar tot volwassenen weer Streetdance, klassieke- en conditie lessen begonnen. Meer informatie: 010-5016758.

SWA zoekt computerdocenten Stichting Welzijn Albrandswaard, aangesloten bij Seniorweb, is met spoed op zoek naar vrijwillige computerdocenten voor de cursussen op dinsdag en/of donderdagmiddag in Poortugaal. Gezocht worden mensen die goed overweg kunnen met de computer en het een uitdaging vindt ouderen wat te leren, of wie verstand heeft van tablets/ipad, windows 8 en het maken van fotoboeken. Wie interessen heeft een een paar uurtjes over in de week kan contact opnemen met Yolanda Hekkert, Stichting Welzijn Albrandswaard, telefoon 010-5011222 of e-mail: vrijwilligersvacaturebank@welzijnalbrandswaard.nl. Ook is SWA op zoek naar computerdocenten voor Portland. Met genoeg aanmeldingen kan ook daar weer een inloopspreekuur/cursus worden opgestart.

Gamerensport zoekt Hip Hoppers

Column wethouder Bert Euser

Zoals inmiddels bekend, is de Winkeltijdenwet (WTW) gewijzigd. Met deze wijziging kunnen gemeentebesturen voortaan naar eigen inzicht de avond- en nachtopenstelling, alsmede de zondagopenstelling van winkels regelen. Er hoeft niet één regime voor de gehele gemeente te gelden. Zo kan er bijvoorbeeld voor onze gemeente een onderscheid worden gemaakt tussen de drie kernen en tussen verschillende winkeltypes. Inmiddels zijn van diverse bedrijven verzoeken binnen gekomen voor de zondagopenstelling. Alvorens met een voorstel aan de gemeenteobedrijf P.Troost & Zonen Kom langs Profiteer raad te komen wil het college onder meer maatschappelijke partijen consulteren. Het gaat hierbij om de winkeliers- en ondernemersverenigingen, de Autobedrijf P.Troost & Zonen Raad van Kerken en de regionale vakbonden. Deze partijen BIJ AUTOBEDRIJF P. TROOST & ZONEN worden door ons uitgenodigd zie advertentie elders in deze krant voor een overleg. Daarnaast wordt een representatieve

SPECTACULAIRE SEPTEMBER VOORDEELSHOW

uit eigen collecties van de initiatiefnemers.

3

van 4 november 2013 en de besluitvorming in de raadsvergadering van 24 november 2013. Consumenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben de mogelijkheid om in te spreken in zowel carrousel- als raadsvergadering. De gemeenteraad heeft de keuzemogelijkheid tussen verschillende modellen. Belangrijk is dat de mening van consumenten, ondernemers en instellingen wordt gehoord. De politieke discussie ligt op het raakvlak van burgerparticipatie (algemeen belang) en belangenbehartiging (particuliere en economische belangen). In de lokale politiek zijn er niet vaak meer onderwerpen aan de orde die een ideologische achtergrond hebben, zoals de zondagopenstelling van winkels. De raadsfracties hebben elk voor zich de mogelijkheid om hun leden vrij te laten in de uiteindelijk keuze. Het college wordt geacht met één mond te spreken. Zoals ik al eens eerder heb aangegeven, het uit te dragen collegestandpunt door de portefeuillehouder Economie behoeft niet noodzakelijkerwijs ook zijn persoonlijke opvatting te zijn. Bert Euser, portefeuillehouder Economie (berteuser@twitter.com, b.euser@albrandswaard.nl)

Gamerensport breidt zijn dansafdeling uit met Hip Hop voor stoere jongens en meisjes vanaf 8 jaar. ,,Ben jij ook van So you think you can dance, maar wil je het nu zelf wel eens doen, dan is dit je kans. Kom langs voor een gratis proefles in één van onze vele streetdance en Hip Hop lessen en beleef het nu zelf.’’ Gamerensport staat ook dit jaar weer met zijn dansafdeling in het theater. Op zondag 27 oktober is het zover. ,,Wil jij ook het podium op? Just be there.’’ Alle BSO leden van Gamerensport zijn geïntegreerd met de dansafdeling, zij doen ook mee. Voor meer informatie de Gamerensport app downloaden of kijken op facebook of website www. gamerensport.nl. Bellen kan ook: 010-5013115. Het leukst: langsgaan en mee doen!

Nieuwe groep Yogaschool In De Brinkhoeve start vrijdagavond van 19.00 tot 20.00uur in de YogaSchool een nieuwe groep voor volwassenen. Meer informatie bij marian@ deyogaschool.nl, telefoon 06-10720164, www.deyogaschool.nl


„…†…‡ˆ‰

Š ‹Œ ÂŒ ÂŽ ‰        Â?Â?Â?Â?Â? 

   Â?Â?Â?  Â?Â?Â?Â?  ­€Â? ‚ƒÂ?‚Â?„Â?Â… ­ ­Â?† 

†‡ˆ‚‰

Betaalbare grafmonumenten plaatsing in hĂŠĂŠl Nederland

www.andersgedenkmonumenten.nl Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel • Tel. 010 75 28 837

Voor een betaalbaar grafmonument naar eigen wens

WWW.STEENHUYSNATUURSTEEN.NL Showroom in Zuidland op afspraak T 0181-400989 Info@steenhuysnatuursteen.nl M 06-53252575

uijter

Kringloop Hoogvliet

Uitvaartverzorging

zoekt spullen om de winkel te vullen.

Omdat een uitvaart goed geregeld moet zijn.

Bankstellen, eethoeken, salontafels, vitrines, dressoirs, tv-meubels, kleingoed, witgoed, kleding, lp’s, fietsen, ed.

Tevens doen wij ook huisontruiming & verhuizingen

Openingstijden: ma. 12.00-16.00 uur, di. t/m za. 9.30-16.00 uur.

Mosoelstraat 2, 3193 EL Hoogvliet

06 - 10 91 38 86

0181 - 645609

Dag en nacht www.deruijteruitvaartverzorging.nl

Z-H. Budget uitvaartverzorging Uitvaartverzorging van Wijngaarden Een goed verzorgde uitvaart vanaf

â‚Ź 2.995,00

voor de inhoud van het pakket zie onze website, of vraag een folder aan

Tel : 0181-675145 / 620115 http://www.budget-uitvaartverzorging.nl

Herdacht worden zoals u bent Met CVU geeft u de gewenste kleur aan uw begrafenis of crematie zodat u de uitvaart krijgt die bij u past. Voor meer informatie kunt u bellen met 0800 - 288 22 55 of mailen naar info@cvu.nl.

GOEDE SCHILDER

heeft op korte termijn nog tijd voor binnen- en buitenschilderwerk, stukadoor- en tegelwerk. GOEDE KWALITEIT EN NIET DUUR

Bel: 06-52326216

GLAS- EN KOZIJNENHANDEL Naast alle soorten glas, EN ONDERHOUDSBEDRIJF zoals glas in lood en

PIET HAMERSLAG

DAG & NACHT SERVICE DAG & NACHT

GOEDKOOPSTE IN DE REGIO GOEDKOOPSTE

SERVICE

IN DE REGIO

Bel vrijblijvend voor meer Bel vrijblijvend voor meer informatie: Tel./Fax informatie: : 0181-640386

Tel./Fax 0181-640386 Autotelefoon :: 06-20492168 www.glashandelhamerslag.nl Autotelefoon : 06-20492168

spiegels, kunt u bij ons ook terecht voor hardhouten kozijnen. OĂłk voor schilderwerk. Koop nu voordelig uw

dubbele beglazing

eâ‚Ź 62,-

vanaf per m2 (inclusief plaatsen)

WWW.CVU.NL

Party- & Bowlingcentrum Spijkenisse “Meer dan bowlen alleenâ€? • Bedrijfsfeesten • Kinderfeestjes • Competitiebowlen Maar natuurlijk ook gewoon gezellig Steengrillen, Spidergrillen of Gourmetten.

Voor een heerlijk (personeels) avondje uit!

Vaarten en Shows vanuit de Parkhaven te Rotterdam Op:

13-9 21-9 27-9 5-10 11-10

De Alles gaat Mis Cruise â‚Ź 69.50 all-inn Miami zomercruise â‚Ź 69.50 all-inn Dinner & Dance Dinnershow â‚Ź 89.50 all-inn Stookolie & Dreams Feest dinnershow â‚Ź 89.50 all-inn Miami Moonlight cruise â‚Ź 69.50 all-inn

Boekingen en info: www.theaterophetwater.nl - tel: 0900-2353337

Vaar mee en geniet onbeperkt van het overheerlijke BerenBuffet: afvaarten op wo.-do.-vr.-za.-zo. vanaf slechts â‚Ź 27,50!! Parkhaven Rotterdam. Reserveer op: www.berenboot.nl of bel 0900-2353337.

Party- & Bowlingcentrum Spijkenisse Hoogwerfsingel 2 (aan de Groene Kruisweg) 3202 SP SPIJKENISSE T. 0181 610656

www.bowlingspijkenisse.nl

Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

Otra Vez

al 30 jaar een begrip

25% korting!

www.otravez.nl 0181-622011

www.computerstoday.nl / info@computerstoday.nl


NIEUWS

Donderdag 12 september 2013

Aan het werk met historische dorsmachine

5

“Onze scheiding perfect en snel geregeld?” Daar teken je voor. persoonlijk advies over echtscheiding, erfrecht, testamenten, executele, voogdij en bewind.

De historische Landbouwdag zaterdag 14 september doet zijn naam echt eer aan. Met trekpaarden en ploeg zal het land worden bewerkt en diverse oude tractoren zullen werkend te zien zijn. Ook worden oude ambachten tot leven gebracht. Zo is een ouderwetse smid aanwezig, maar ook een broodbakker, een mandenmaker en een klompenmaker. Een palingroker toont eveneens zijn ambacht.

Bijdorpplein 41 | 2992 LB Barendrecht | T (0180) 556 735 | F (0180) 556 298 E info@notbar.nl | I www.daartekenjevoor.nl

Oude tractor draaide warm voor landbouwdag

Maar voordat de Historische Landbouwdag van start gaat wordt ´s ochtends een rondrit met oude tractoren gemaakt door de dorpen Rhoon en Poortugaal. De organisatie maakt van de Historische Landbouwdag altijd weer een ware happening. Nieuw dit jaar is een show van paarden met landbouwwerktuigen en wagens in combinatie met een historische dorsmachine met in vroegere kledij gestoken dorsmannen en dorsvrouwen. Ook worden demonstraties graandorsen met een dorskast uit de jaren 30 gegeven. De Plattelands Jongeren Euro Delta organiseren een provinciale ploegwedstrijd voor moderne machines. In de grote tent is catering aanwezig en ’s middags speelt een band live muziek. De dag begint om 10.00 uur en eindig om 20.00 uur. De toegang tot de Historische Landbouwdag is gratis.

Eén van de organisatoren van de Historische Landbouwdag is Dennis van der Ent. Samen met zijn vader heeft hij in Poortugaal een loonen grondverzetbedrijf. Grote hobby van Dennis, maar ook die van zijn broer Wim, is het verzamelen en opknappen van oude tractoren. Enige jaren geleden werd de verzameling verrijkt met een zeldzame M.A.N. diesel uit het jaar 1959. In vroege tijden was deze tractor erg geliefd vanwege zijn kracht en de voor die tijd futuristische vierwielaandrijving. Toen Dennis van der Ent deze nauwelijks meer in omloop zijnde M.A.N.

tractor kreeg, werkte de tractor niet meer en zat hij vol roest. Samen met zijn broer sleutelde Dennis een aantal jaren aan deze bijzondere tractor. Resultaat is dat de tractor weer werkt en de ‘aanwinst’ nu tentoongesteld kan worden op de landbouwdag. Inmiddels waren de beide broers met hun tractor ook al werkend te zien. Er werd namelijk proefgedraaid op een weiland langs de Oranje Nassaulaan in Rhoon. De kracht van de motor stuurde de oude brandweerpomp aan waardoor de wei besproeid kon worden. Dat kwam met het droge zomerweer goed uit.

RTV Albrandswaard ‘live’ tijdens Historische Landbouw dag Rhoon De twaalfde Historische Landbouw dag in Rhoon op zaterdag 14 september wordt van 10.00 tot 15.00 uur ‘live’ uitgezonden door RTV Albrandswaard. De presentatie voor de radio is in handen van Herman ten Broeke en Kees Spronk. RTV Albrandswaard is te ontvangen op de kabel 99.0 FM, in de ether 107.1 FM en op kanaal 28+ van de TV en natuurlijk op internet.

DE SCHAKEL ONLINE!

Beurs Spijkspoor Modelspoorwegclub Spijkspoor houdt zaterdag 14 september weer een regionale modelspoorbeurs waar diverse handelaren uit het hele land nieuwe en gebruikte artikelen voor de modelspoorder te koop aanbieden. Naast uiteraard locomotieven, rijtuigen en ander rollende materieel is er ook een ruim aanbod van huisjes, figuurtjes, auto´s, bomen en verder alle materialen die nodig zijn om de modelspoorbaan aan te kleden. De beurs vindt plaats in de grote zaal op Het Plein van Delta Ziekenhuis aan de Albrandwaardsedijk 74 in Poortugaal. Vanaf de Groene Kruisweg

Ga voor het laatste nieuws en de digitale krant naar www.deschakelalbrandswaard.nl

Voor als je wel wat hulp kunt gebruiken

Ook geschikt voor uw mobiele apparaat!

Rhoonse start ‘Buddymama’

(N492) te Poortugaal wordt de beurs met borden aangegeven. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid. De beurs is open van 10.00 tot 15.00 uur en de toegang kost voor personen van 12 jaar en ouder 2,50 euro. Kinderen onder de 12 jaar, mits onder begeleiding, hebben gratis toegang.

(010) 438 35 38

www.hypotheekshop.nl/hoogvliet

Deze maand is de website www.buddymama.nl gelanceerd: een site die moeders met elkaar in contact brengt die voor bijzondere uitdagingen staan. Bijvoorbeeld omdat ze kampen met zaken als depressiviteit, een eetstoornis of het alleenstaand zijn. Of moeders die een kind hebben met bijvoorbeeld ADHD, autisme of een fysieke beperking. Buddymama is een initiatief van Isabel PontePostema uit Rhoon. Zij is zelf orthopedagoog en moeder van twee kinderen. Door andere moeders met Buddymama een plek te bieden waar ze terecht kunnen, hoopt ze mensen bij elkaar te brengen of onderwerpen bespreekbaar te maken waar soms een taboe op rust. Want een baby krijgen of een kind opvoeden, is gewoon niet voor iedereen een roze wolk... Buddymama is uniek, omdat er heel specifiek gezocht kan worden op een bepaalde ‘situatie’, naar moeders en

kinderen die in dezelfde omstandigheden verkeren. Maatwerk, dus! Bovendien bestaat voor moeders de mogelijkheid elkaar te vinden, door te zoeken op woonplaats, leeftijd of de uitdaging waar ze voor staan. Zo kan het online contact voortgezet worden bij een kop koffie of tijdens een gezellig uitje. De site biedt verder diverse fora waar online ervaringen kunnen worden gedeeld, tips worden uitgewisseld of discussie plaatsvindt. Ook deze fora zijn weer opgesplitst per situatie. Uitgebreidere achtergrondinformatie of nieuwe inzichten zijn terug te vinden bij de button ‘artikelen’. Zo biedt Buddymama een schat aan informatie, opinies en nieuws. Om een persoonlijk profiel aan te maken en een andere moeder te kunnen zoeken, is registratie noodzakelijk. Dat geldt ook voor meedoen aan de fora, artikelen plaatsen of een blog starten. Uiteraard is inschrijven gratis.

Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 32.800 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV.

Donderdag 12 september 2013 - 51e jaargang - nr. 40

Nieuws- en advertentieblad voor Albrandswaard (Rhoon en Poortugaal)

Adres uitgever en advertentie-afdeling: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax. 0180-619983 Redactie: Sieka Romeijn-Hedmann (0180-612571, 06-17375371) Leonie Elzinga (06-10336090) Postadres: Postbus 390, 2990 AJ Barendrecht Bezoekadres: Walmolen 74, Barendrecht E-mail: redactiealbrandswaard@baruitgeverij.nl

Deze krant is nu geld waard Lever je oud papier, textiel, plastic, klein elektrisch en frituurvet in voor geld Ga naar www.afvalloont.nl en maak nu ook kans op vele mooie prijzen! www.afvalloont.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

Afval loont Adv 103,5x150mm_FC_V2.indd 1

05-09-13 Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Bezorgklachten: Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar schakel@moersteeverspreiding.nl of bel Moerstee Verspreiding, telefoon 015-3694070

Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.

12:34


tje. Geheel uitneembaar. Slechts 10 euro. tel. 0105060840

Talenpracticum Staat uw bagage of aanhangwagenZuid of vouwwagen in de weg wij halen Nederlands, NT2, Engels, Frans, hem gratis weg 0180Duits en Spaans. 621938 Gratis op te halen : 100 Alle niveaus, op elk moment stoeptegels. Maten : beginnen, Te koop: nette staat 30 x30 x 6 cm. Tel: 06dag- enin avonduren. dames fauteuiltje met 36567528 vlechtwerk en hout, stoffen kussens en rug stof, mooi Te koop: Reismandje voor gesneden houtwerk. Prijs kat of kleine hond (maat €25,-- tel. 0180-558645 Jack Russell) Hxbr. 0,45 0,50. Uitgevoerd in grijs 481 t.v. 37diago59 xkunststof Te010 koop:- Platte met tralie deurnaal 60 centimeter 25 euro, tje. Geheel uitneembaar. WWW.TALENPRACTICUM.NL gratis erbij ;kleinbeeld tv. Slechts 10 euro. tel. 010Tel. info@talenpracticum.nl 010 -4162915 5060840

MASTENBROEK UITVAARTVERZORGING Met 25 jaar ervaring uw vertrouwen waard Hoe u ook verzekerd bent

Johannis Johannis Slooter Slooter

ontvingen wij zeer vele bewijzen van warm ontvingen vele bewijzen van warm medeleven wij in zeer de vorm van een kaart, een medeleven in dehanddruk, vorm van kaart, brief, een stille eeneen woord of een uw brief, een stille handdruk, een woord of uw aanwezigheid. aanwezigheid. Dit was en is voor ons mede een steun om dit Dit wasteendragen. is voor ons mede een steun om dit verlies verlies te dragen. Wij danken u oprecht voor uw medeleven. Wij danken u oprecht voor uw medeleven. Nel Nel Leonie en Cor Leonie en Cor Trudi en Paul Trudi en Paul Joep Joep Barendrecht, 12 september 2013 Barendrecht, 12 september 2013

Dag en nacht bereikbaar!

0180 - 699 199

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen. Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven.

0180 723204

GRATIS PROEFLES

Molenleede 90 2991 WB Barendrecht

Voor informatie kijk op:

www.ericmastenbroek.nl

Te koop: Vitrinekast voor ProfiGleiss HO Spoor 1.45m x 0.45m met 5 x 1.30m rails € 30,-- tel. 010-5011007

Veel voor weinig?

Je wilt je tuin veranderen of compleet herinrichten, Wie, wij oh wie op 3 of maar niet te veel uitgeven? Dan kunnen jeheeft helpen! 4 september j.l. een zwarte Kijk op www.aardoomhoveniers/veelvoorweinig.nl portefeuille met inhoud (geen geld) gevonden? of bel 0180-428458 Tel. 0180-614141

Te koop: verrijdbare bureaustoel, kleur donkerbruin. Vraagprijs 15,- Euro ,hoofdbord voor boxspring, merk Lansom. Breed 2.00 m, hoog 1 m, diep 13 cm. Kleur donkerblauwe stof. Vraagprijs 100,- euro. T. 0180-621722 wasautomaat

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP COMPUTERHULP 7 dagen COMPUTERHULP 7COMPUTERHULP dagen per per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur 7 per 7 dagen dagen per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF (voor0180 - per 546467 of08.00-23.00 06privélessen, - 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF 7al dagen week van uur uw reparaties, installaties, netwerken, onderdelen AAN HUIS/BEDRIJF dagen per week van 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, netwerken, privélessen, onderdelen per week 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen 7alal dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor7al dagen uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen per week van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur ( 0180 --Computer 546467 of 06 -- 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 per week van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. ( 0180 546467 of 06 19160110 7 dagen dagen per weekHulp van 08.00-23.00 uur Aan Huis ( 0180 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl ( 546467 of 06 19160110 al uw installaties, onderdelen (voor - nieuwe/gebruikte 546467 of 06privélessen, - 19160110 en computersystemen. Ook uw adsl ennetwerken, kabel aansluitingen voor0180 alvoor uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis

voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Al 10 jaar een begrip in de regio en computersystemen. en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

Computer Hulp Aan Huis Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen aansluitingen

grafmonumenten BETAALBAAR & COMPLEET VERZORGD

TEL.: 0186 - 64 95 19 Benjamin Franklinstraat 17, Oud-Beijerland www.kampersnatuursteen.nl

Sinds 1989 werkzaam op Rhoon, Poortugaal, Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam.

Begrafenis en crematieverzorging Uitvaartcentrum op Rhoon, Begraafplaats Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam. Kerkelijke uitvaarten. Voorbespreking van de uitvaart bij ziekte en gezondheid. Meld- en informatienummer dag en nacht

010-2017165

Te koop: in nette staat dames fauteuiltje met vlechtwerk en hout, stoffen kussens en rug stof, mooi gesneden houtwerk. Prijs €25,-- tel. 0180-558645 Te koop: Platte t.v. diagonaal 60 centimeter 25 euro, gratis erbij ;kleinbeeld tv. Tel. 010 -4162915

Te koop: Vitrinekast voor ProfiGleiss HO Spoor 1.45m x 0.45m met 5 x 1.30m rails € 30,-- tel. televisie kabel Te koop: zwart/roze da- 010-5011007 droger - koelkast mes city bike merk; Dizzy met 12 versnellingen wiel- Wie, oh wie heeft op 3 of maat 26 inch 4 september j.l. een zwarte frame hoogte 50cm. met portefeuille met inhoud grote koe- (geen geld) gevonden? tassen. 0180 €80, - 612881 pel gezinstent merk;fun Tel. 0180-614141 BARENDRECHT camp geschikt voor 2volw. 2 kinderen 3 slaapcabi- Te koop: verrijdbare bunes met opbergvakjes kan reaustoel, kleur donkerOnkruid in uw tuin? bomen v. bruin. Vraagprijs 15,- Euro ook Heggen 1grotesnoeien slaapcabine verwijderen enz.ritsen U wilt kleur: een makan d.m.v. ,hoofdbord voor boxspring, tuin zonder zorgen? €110 tel. groen/blauw Klein hoveniersbedrijf doet06- merk Lansom. Breed 2.00 het voor u. Vakbekwaam44810515 m, hoog 1 m, diep 13 cm. ouderwets betrouwbaar en Kleur donkerblauwe stof. voor een vaste eerlijke prijs. Te koop: wegens aanschaf Vraagprijs 100,- euro. vrijbl.inl.Theo andere auto,of mooie set van T. 0180-621722 010 8851617 0615575890 4 lichtmetalenvelgen met winterbanden merk Nokian Te koop: zwart/roze daHet beste adres voor alMCV uw voor Dacia Logan mes city bike merk; Dizzy rolluiken: 1,6zonwering 2 wintersenbereden met met 12 versnellingen wielOtra Vez.Prijs 350 maat 26 inch weing kilometers MET KORTING euro Tel.25% 06 263 520 26 frame hoogte 50cm. met (niet op lopende acties) tassen. €80, grote koealkoop: 30 jaar een begrip. kinderbox, stoel- pel gezinstent merk;fun Te verhoger, hobbelpaard en camp geschikt voor 2volw. www.otravez.nl. €60,-- tel. 2 kinderen 3 slaapcabitoilet-opstapje 0180-422743 0180 616728 nes met opbergvakjes kan ook 1grote slaapcabine v. Pianoles bij u thuis? makan d.m.v. ritsen kleur: Gediplomeerde pianodo- groen/blauw €110 tel. 06cente heeft nog plaats voor 44810515 enkele leerlingen. Tel. nr. 06-46436859 Te koop: wegens aanschaf andere auto, mooie set van 4 lichtmetalenvelgen met winterbanden merk Nokian GEEF DEZE WEEK NIET voor Dacia Logan MCV ALLEEN UW STEM MAAR OOK UW STEUN 1,6 2 winters bereden met collecteweek 9 t/m 15 september weing kilometers Prijs 350 euro Tel. 06 263 520 26

REPARATIE

Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Kloeg Uitvaartzorg

Staat uw bagage of aanhangwagen of vouwwagen in de weg wij halen hem gratis weg 0180621938

Te huur per nov ‘13 Nette, comfortabele tussenwoning in wijk Riederhoek, Carnisselande Barendrecht. Geweldige groene en kindvriendelijke omgeving, Italiaanse keuken, smaakvolle woonkamer met eiken vloer, tuin op zuiden, 2 ruime slpk, complete badkamer, ruime zolderkamer. Gemeubileerd en gestoffeerd verhuurd

€ 1200,-/mnd. www.vanderkloostervastgoed.nl

Te koop: kinderbox, stoelverhoger, hobbelpaard en toilet-opstapje €60,-- tel. 0180 616728

prinsesbeatrixspierfonds.nl

TUINCENTRUM ACHTERZEEDIJK

Pianoles bij u thuis? Gediplomeerde pianodocente heeft nog plaats voor enkele leerlingen. Tel. nr. 06-46436859

0001 Stoppers PBS 118x118 Rivka FC.indd 1

23-08-12 10:06

Achterzeedijk 60, 2992 SC Barendrecht Geopend ma. t/m za. van 10:00 tot 17:00 uur

EUROKNALLERS HOLL REINE VICTORIA PRUIMEN 1/2 KILO Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht & omgeving. Barendrecht & omgeving. * Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Bel 0180-612735 Voor Bel informatie en actuele rouwberichten 0180-612735 kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

1,FRAMBOZEN DOOSJE 1,BRAMEN DOOSJE 1,GALIA P/ST 1,MELOEN PITLOZE DRUIVEN

1,-

1/2 KILO

GOUDSE KAAS JONG T/M OUD KILO

6,95

CLAPP S HANDPEREN

DISCOVERY HAND APPELS GROTE PERZIKEN GROTE NECTARINA S

1,KILO 1,1/2 KILO 1,KILO

1/2 KILO

1,-

1,KALANCHOE PER STUK 1,CYCLAAM

PER STUK

DIVERSE SNIJBLOEMEN

6,-

3 BOSSEN

GOUDSE KRUIDENKAAS

DIV SMAKEN: FENEGRIEK, OLIJF/TOMAAT,SAMBAL, MOSTERD KILO

NIEUWE OOGST DORE AARDAPPELS NIEUWE OOGST FRIESLANDERS

10 KILO 10 KILO

8.95

5,95 5,95

Familieberichten

Na het overlijden van onze lieve man, vader Na het overlijden van onze lieve man, vader en opa en opa

SCHAKELTJES


MODE

NAJAAR

2013

Harde lijnen tegenover kanten details

Bij rock draait het om balans Snaren van pingelende gitaren, leren jacks op smalle, slank gesneden jeans en rokerige clubs als decor. Veel collecties hebben deze winter een rauw rockrandje.

R

ock hoeft zeker niet eenzijdig te zijn, rock heeft ook een zwoele, vrouwelijke kant. Het draait allemaal om balans. Harde, sterke en duidelijke lijnen tegenover kanten en vrouwelijke details. Urban geïnspireerde leren jacks, jassen met een military vibe, jurken en jeans in een ‘leather look’ worden geromantiseerd door deze te combineren met kant, grove breisels en vernieuwende prints.

Bij rock hebben donkere kleuren in de basis de overhand. Ze zijn terug te vinden in mannelijke blazers met scherpe snit en worden door een merk als Set gecombineerd met het vrouwelijkste kledingstuk ooit gemaakt: de ‘pencilskirt’. De vrouw van nu zal zich bij het thema rock helemaal op haar plaats voelen. Het thema brengt precies dat wat ze nodig heeft. Maar ook de man is dit thema op het lijf geschreven. En het aardige

is dat je je eigen outfit creëert door volop te combineren. Een schepje rock, een snufje verleiding en een hele hoop fashion. We going to rock this season!

De trend rock heeft ook een zwoele, vrouwelijke kant. Foto's: Set

Kinderen kiezen voor indrukwekkende prints

Voel je thuis in de vrije natuur

Wil je als kind stoer voor de dag komen, dan moet je dit najaar kiezen voor uitgesproken prints. Prints van dieren en natuurelementen komen indrukwekkend over.

Prints van dieren en natuurelementen komen indrukwekkend over. Foto’s: Wild

D

oor de combinatie van dieren en kleuren wanen de kinderen zich nog meer in de natuur. En dat is waar een kind zich toch thuisvoelt. Het merk Wild heeft een speciale collectie rond dit thema ontworpen.

De collectie is stoer, maar ook elegant. Zo zijn er voor jongens stoere capuchon truien en voor meisjes prachtige jasjes met bambi print en jurkjes in zoete flamingo print. De items zijn zeer gevarieerd, waardoor je verschillende outfits kunt creëren.

Uitvoeringen voor hem en haar

Trendy sieraden met strak design Sieraden mogen door zowel mannen als vrouwen gedragen worden. Steeds meer labels komen met prachtige uitvoeringen voor hem en haar.

© Persbelangen

H

eel trendy zijn stoere items met een strak design. Heel stijlvol! Vrouwen kiezen deze winter vooral voor zilver, bijvoorbeeld in combinatie met fijntjes afgewerkt palmhout. Bij een merk als Buddha to Buddha zien we dit fraai terug in een reeks bestaande sieraden zoals slavenarmbanden, ringen en oorbellen. Heel vrouwelijk is de zilveren armband voorzien van schakel en een

bijbehorend collier. Typerend is het verfijnde patroon op de schakels. Maar zoals gezegd mogen ook de mannen zich versieren. Armbanden waarin stoer verfijnd vlechtwerk wordt gecombineerd met wax snijwerk en warme palmhout elementen, zorgen voor een fascinerend samenspel. Diverse merken komen met unixes-lijnen. Series smalle leren armbanden in warme kleuren en aarde tinten

voor hem en haar. Kenmerkend aan de armband is het leren vlechtwerk dat met twee verschillende kleuren gevlochten is, waardoor een levendig effect ontstaat. Als we kijken naar kleur dan is er komende winter veel mogelijk. Zeker bij armbanden die je op twee manieren kunt dragen. Kleur aan de ene kant, verfijnd vlechtwerk aan de andere kant. Mogelijkheden genoeg. Gewoon proberen!

Sieraden mogen door zowel mannen als vrouwen gedragen worden. Foto’s: Buddha to Buddha

Dankzij deze mode, voel je je als kind sterk en onafhankelijk. Daarbij ziet het er ook gewoon stoer uit. Truien en shirts met prints laten zich overigens prima combineren met een ruige spijkerbroek of een iets nettere broek voor naar een feestje.


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 12 september 2013 Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: Fax: E-mail: Website:

(010) 506 11 11 (010) 501 81 80 info@albrandswaard.nl www.albrandswaard.nl

Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht. Openingstijden afdeling Bouwen en Wonen elke werkdag: 09.00 - 12.30 uur ’s middags: op afspraak Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111 Spreekuren burgemeester en wethouders Wilt u met de burgemeester of een van de wethouders spreken? Bij u thuis of in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via bestuurssecretariaat@ albrandswaard.nl. Collecte Van 15 t/m 21 september: Nierstichting Nederland

Nieuws

Bekendmakingen

Burgemeester Hans Wagner nodigt u uit Zaterdag 14 september is burgemeester Hans Wagner op de Historische Landbouwdag aan de Essendijk in Rhoon aanwezig met zijn rode bank. Hij nodigt u uit om tussen 13.30 uur en 15.00 uur naast hem te komen zitten om kennis met elkaar te maken. Hans Wagner kijkt er naar uit velen van u op de bank te ontvangen en is heel benieuwd naar wat de bezoekers hem allemaal te vertellen hebben.

Kermis op parkeerplaats Hofhoek bij metrostation Poortugaal Tot en met 15 september is er kermis op de parkeerplaats aan de Hofhoek in Poortugaal. Hierdoor komt een deel van de parkeerplaatsen in week 37 te vervallen. Alternatieve parkeergelegenheid: - Zwaardijk tot aan de Limes, halfzijdig (met twee wielen in de grasberm). - Jan van Almondestraat ter hoogte van de Waddingswaard (alle locaties aan de noordkant van het metrostation). De fietsenstalling bij metrostation Poortugaal (gratis) is tijdens de hele kermisweek open.

Openingstijden kermis: Woensdag 11 september Donderdag 12 september Vrijdag 13 september Zaterdag 14 september Zondag 15 september

van 14.00 uur tot 23.00 uur van 15.00 uur tot 23.00 uur van 15.00 uur tot 24.00 uur van 13.30 uur tot 24.00 uur afsluiting met vuurwerk van 13.00 uur tot 21.00 uur

Vergaderingen Politieke Markt - Raadsvergadering Wanneer? Waar? Agenda

Maandag 16 september - 20.00 uur Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal 1. Opening 2. Verklaring van de heer Kweekel 3. Verklaring van de heer Euser 4. Spreekrecht 5. Vragenhalfuur 6. Vaststelling besluitenlijst raadsvergaderingen van 8 en 15 juli 2013 7. Ingekomen stukken raad 8. Hamerstukken a. Ontwikkelovereenkomst Waterstoftankstation Rhoon b. Startovereenkomst Achterweg 11 Poortugaal c. Lijkbezorgingsrechten: kostendekkendheid en voorstel 2013-2017 d. Sociaal-medische indicatie kinderopvang (SMI) e. Jaarverslag 2012 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard f. Arbeidsvoorwaarden GR BAR van overeenkomstige toepassing verklaren op griffiepersoneel g. Bekrachtiging geheimhouding Stichting Eerstelijnsvoorzieningen Portland h. Benoeming dhr. J. Gardeitchik in de agendacommissie 9. Voorstel tot onderzoek naar vermeende belangenverstrengeling portefeuillehouder CAI, ingediend door fracties VVD, NAP, CU/SGP 10. Vaststelling beeldkwaliteit plan en ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan polder Albrandswaard 11. Vaststelling beeldkwaliteit plan Molendijk & aangaan ontwikkelingsovereenkomst 12. Uitgangspuntennota AWBZ 13. Sluiting Kijk voor de laatste stand van zaken op www.albrandswaard.nl > ‘gemeenteraad en formele stukken’.

Welstandscommissie Wanneer? Waar? Agenda

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur Gemeentehuis van Barendrecht (Binnenhof 1, Barendrecht) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Verleend / besloten Verkeersbesluit Viaductweg Rhoon 1. Fietsstroken 2. Voorrang 3. Voetgangersoversteekplaats 4. Algemene gehandicapten parkeerplaats 5. Bushalte 6. Passeergebod 7. Doorgangsregeling 8. Parkeerverbod 9. K&R strook Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot; 1. het aanbrengen van fietsstroken aan weerszijden van de Viaductweg tussen de Rijsdijk en de Stationsstraat; 2. het opheffen van de voorrangsregeling ter hoogte van de aansluiting van het westelijk deel van de Stationsstraat op de Viaductweg, het instellen van een voorrangsregeling op de volgende locaties waarbij het verkeer op de Viaductweg voorrang geniet t.o.v. het kruisend verkeer; - t.h.v. de aansluiting van de Tsjaikovskistraat op de Viaductweg, - t.h.v. het kruispunt Viaductweg-Bachlaan, - t.h.v. de aansluiting van het onverplichte fietspad, gelegen nabij de begraafplaats Rhoon op de Viaductweg; 3. het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats op de Viaductweg, direct ten zuiden van het kruispunt met de Tsjaikovskistraat; 4. het opheffen van twee algemene gehandicapten parkeerplaatsen aan de oostzijde van de Viaductweg ter hoogte van de Mozartlaan; 5. het opheffen van een bushalte aan de oostzijde van de Viaductweg ter hoogte van de Mozartlaan; 6. het opheffen van het passeergebod bij de noordelijk gelegen wegversmalling ter hoogte van de Mozartlaan; 7. het opheffen van de doorgangsregeling bij de zuidelijk gelegen

wegversmalling ter hoogte van de Bachlaan; 8. het opheffen van parkeerverboden aan: - de westzijde van de Viaductweg vanaf de Bachlaan tot de Stationsstraat en - aan de oostzijde van de Viaductweg tussen de Mozartlaan en de Stationsstraat 9. het aanwijzen van de parkeerhaven aan de westzijde van de Viaductweg, ter hoogte van het metrostation Rhoon, als Kiss & Ridestrook. Uitvoering 1. het aanbrengen van een onderbroken markering en fietssymbolen zoals bedoeld in Hoofdstuk I, artikel 1, onder n van het RVV 1990; 2. - het verwijderen van de haaientanden op het wegdek en verkeersbord B6 van bijlage I van het RVV 1990, - het plaatsen van de verkeersborden B3, B4, B5 en B6 van bijlage I van het RVV1990 en het aanbrengen van haaientanden; 3. het plaatsen van de verkeersborden L2 van bijlage I van het RVV 1990 en het aanbrengen van een zebramarkering; 4. het verwijderen van de verkeersborden E6 van bijlage I van het RVV 1990 en de kruismarkeringen; 5. het verwijderen van verkeersbord L3 van bijlage I van het RVV 1990 alsmede de blokmarkering; 6. het verwijderen van de verkeersborden D2 van bijlage I van het RVV 1990; 7. het verwijderen van de verkeersborden F5 en F6 van bijlage I van het RVV 1990; 8. het verwijderen van de verkeersborden E1 van bijlage I van het RVV 1990; 9. het plaatsen van het verkeersbord L52 van bijlage I van het RVV 1990. Inzage Termijn van zes weken (gerekend vanaf de datum van deze publicatie), in het gemeentehuis.

Werkzaamheden Onderhoud hagen Wanneer? Waarom?

Maandag 16 september t/m vrijdag 4 oktober. De komende weken is een machinale heggenknipper aan het werk om de hagen binnen de gemeente te knippen. Naast het machinaal knippen komen op locaties waar de machine niet bij kan onderhoudsploegen langs om de hagen met de hand te knippen. Wanneer mogelijk vindt het handmatig knippen gelijktijdig met het machinaal knippen plaats. Houd u er echter rekening mee dat hier enkele dagen tot maximaal drie weken tussen kan zitten. Informatie? Afdeling Beheer Openbare Ruimte, Stijn Schouwenaars, telefoon (010) 506 17 65 / e-mail s.schouwenaars@albrandswaard.nl.

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Thema Macht en Pracht Programma Open Monumentendag Albrandswaard 2013 Vrijdag 13 september 2013 De basisscholen van Albrandswaard doen mee aan de Open Monumenten Klassendag. In de ochtend worden de kinderen op het thema voorbereid, door onder meer een korte introductiefilm en een les door een gastleraar. Voor het thema is een speciale lesbrief opgesteld. De lesbrief staat in het teken van de grondleggers van Poortugaal en Rhoon. Zaterdag 14 september 2013 De 27e landelijke Open Monumentendag start om 10.00 uur aan de Slotsedijk te Rhoon, nabij huisnummer 199, waar een informatiepaneel ter herinnering aan het voormalig Slot Valckesteyn door wethouder Mieke van Ginkel wordt onthuld. 10.00 uur officiële opening door wethouder Mieke van Ginkel-van Maren 10.10 uur onthullen van het informatiepaneel ter herinnering aan het voormalig Slot Valckesteyn door de wethouder met aansluitend het hijsen van de vlag van de Stichting Landmark Kasteel Valckesteyn 10:30 uur Start van het Kampement 11.00 uur Voorlichting over het kasteel en de locatie 12.00 uur 1e demonstratievlucht door de aanwezige valkenier 12:30 uur Einde officiële gedeelte 14:00 uur 2e demonstratievlucht door de valkenier Tussen 12.00 en 17.00 uur is er het volgende programma: • De ‘huurlingen van Voorne’, ooit de persoonlijke lijfwachten van Jacoba van Beieren, hebben nabij de Slotsedijk 199 hun kampement opgeslagen. Als groep reizen zij langs kampementen en kastelen. In de groep bevinden zich zwaardvechters en boogschutters, koks en naaisters. Vele soorten wapens en vechtstijlen zijn bij hen te zien. Zij geven u een indruk van het kampleven begin 15e eeuw. De Stichting Landmark Kasteel Valckesteyn heeft een informatiestand ingericht en geeft voorlichting over het slot en de locatie. www. landmarkvalckesteyn.nl

• Een wandeling rond het voormalige kasteelterrein. • In de NH kerk van Poortugaal aan de Kerkstraat 90 te Poortugaal, eeuwenlang nauw verbonden met Slot Valckesteyn en haar bewoners, is een uitgebreid programma. Er is een maquette en schilderijen van kasteel Valckesteyn te bezichtigen. Er zijn 3 grafstenen in de kerk van de laatste bewoners van het kasteel. Er is een speurtocht voor de jeugd. De toren kan worden beklommen en er is een tentoonstelling ingericht van antieke gebruiksvoorwerpen uit privécollectie… kortom bewonder de ‘macht en pracht’ in en rond de kerk uit die tijd. • In de Oudheidkamer te Poortugaal, Dorpsstraat 27, is een tentoonstelling over ‘25 jaar Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal’. Er is ook een kleine tentoonstelling ingericht met voorwerpen uit het gebied rond het Slot Valckensteyn. De voorwerpen zijn tijdens archeologische werkzaamheden op locatie gevonden www.oudheidkamerrhoonpoortugaal.nl • De dorpskerk van Rhoon, Dorpsdijk 65 is open. Er zijn rondleidingen in de kerk. Ook worden foto’s en tekeningen getoond. U kunt genieten van orgelmuziek. Zondag 15 september 2013 De Stichting Kasteel van Rhoon organiseert zondag 15 september vanaf 11.00 in en rond het kasteel een aantrekkelijk programma. Deze dag biedt een mooie gelegenheid om de rijke geschiedenis van het kasteel met iedereen te delen. Er zijn leuke activiteiten voor jong en oud. Een greep uit het uitgebreide programma: Er is een ambachtenmarkt, er zijn rondleidingen door het kasteel, er is een waarzegster, de kinderen maken een reis door de tijd naar de beroepenmarkt op het grote veld. Wat wil je later worden?.... ridder (ridderestafette), hoefsmid (hoefijzer gooien), jager (boogschieten), hofnar (leren jongleren) of boer (aardappelrace). Alles natuurlijk onder het wakend oog van Prinses Rhona, die ook aanwezig is. De dag wordt om 16.00 uur afgesloten met een show van een vuurspuwer/ degenslikker. Kortom… de kinderen en hun ouders zullen zich die dag zeker niet vervelen.

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl

De Bruin Aardbeien en meer...

Autorecycling W.H. Baris bv

Vers, lekker en natuurlijk dichtbij

Wij plukken ze nog steeds, onze heerlijke

Aardbeien ook voor

Kunt u de auto niet brengen dan halen wij hem op met eigen ophaaldienst

Voor inlevering of inlichtingen:

Tevens inkoop loop– en sloopauto’s

Bij inlevering van uw auto krijgt u direct het R.D.W. vrijwaringsbewijs.

W.H. Baris bv Charloisse Lagedijk 638 3084 LH Rotterdam Telefoon 010 - 480 00 00 Telefoon 06 - 53 18 15 39 E-mail: receptie@baris.nl www.baris.nl

Door de overheid erkend als wettelijk inleverbedrijf aangesloten bij: Auto Recycling Nederland

De nieuwe najaars collectie is binnen * TAIFUN * DREAMSTAR * VIA APPIA * QUESTION * RABE * GELCO * ZERRES

Hollandse pruimen

heerlijk zoet

Achterweg 3, Mijnsheerenland

08.30-15.00 uur

onze verkoop gaat door tot eind september De Bruin Aardbeien ma. t/m vr. 10.00-17.30 uur za.

www.debruinaardbeien.nl

Leven gaat voor. Leven gaat voor. De Nierstichting alles op alles omzet ervoor te zorgen dat nierpatiënten Willem in leven blijven en DezetNierstichting alles op alles om ervoorzoals te zorgen dat nierpatiënten zoals Willem in leven blijven en ook écht kunnen blijven leven. We strijden voorleven. meer donoren, maken ons hardmeer voor preventie en werken ook écht kunnen blijven We strijden voor donoren, maken ons hard voor preventie en werken vastberaden aan een draagbareaan kunstnier. dialyserenkunstnier. is geen leven,Want maar overleven. We doen dan leven, maar overleven. We doen dan vastberaden een Want draagbare dialyseren is geen ook alles wat inook ons alles vermogen hetvermogen leven van nierpatiënten te verbeteren. Datnierpatiënten doen we niet alleen. watligt inom ons ligt om het leven van te verbeteren. Dat doen we niet alleen. Maar samen met patiënten, onderzoekers, professionals, donateurs, bedrijven, vrijwilligers en vele Maar samen met patiënten, onderzoekers, professionals, donateurs, bedrijven, vrijwilligers en vele anderen die het leven liefhebben. gaatliefhebben. voor, in alles wat we doen. www.nierstichting.nl anderen die hetLeven leven Leven gaat voor, in alles wat we doen. www.nierstichting.nl

LANGER PLEZIER VAN UW LEREN BANK? MARCO LEER BLAAST ER NIEUW LEVEN IN! WWW.MARCOLEER.NL

Renoveren en herkleuren lederen bankstel

Marco Leer. Reeds 25 jaar ervaring, dus dat zit wel goed!

OOK KUNT U BIJ ONS TERECHT VOOR AL UW EDEN STOFFEERWERKZAAMH

Marco Leer kan alle leren meubelen behandelen: • Eetkamerstoelen • Banken • Bureaustoelen • Auto interieurs • Fauteuils • Interieurs van een boot Ook schades toegebracht door brand, transport, inbraak en water

MARCO LEER 0186-603268 Dorpsdijk 153, 3161 CA Rhoon

Nijverheidsweg 31 - Heinenoord - www.marcoleer.nl - info@marcoleer.nl


Openingstijden theaterkassa: dinsdag t/m vrijdag van 14.30 tot 17.30 uur, zaterdag van 14.30 tot 16.30 uur (zijkant theater) en drie kwartier voor aanvang van een voorstelling (foyer theater).

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

foto: Peter Boshijzen

bladzijde uit de Franse geschiedenis. In haar zoektocht stuit Julia op het verhaal van Sarah, een 10-jarig meisje dat aan de razzia is ontsnapt. Hierdoor ontdekt zij een geheim dat haar schoonfamilie voor haar verborgen wilde houden.

verzoeknummers van de bezoekers uit zijn uitgebreide repertoire.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

€16,50 / CJP , 65+ €15,50

(incl.consumptie & garderobe)

€25,-/CJP, 65+ €24,- (incl. consumptie & garderobe)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

foto: Peter Cox / Rob Kloet •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Foto: Joris van Bennekom

NUHR wil door waar het begon.

€22,-/CJP, 65+ €21,- (incl. consumptie & garderobe)

Babyconcerten: een unieke belevenis in theaterland! Voor baby's van 4 tot 14 maanden. Een ontspannende en stimulerende belevenis. In de aanwezigheid van ouders/ verzorgers zijn ze het middelpunt in een spel van licht, kleur en muziek.

Vanaf begin september werkt 'Het Groot' in ons theater aan deze nieuwe, muzikale komedie. Aansluitend spelen ze deze show maar liefst vier keer voor ons publiek. U heeft dus de primeur!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

€20,- (één prijs voor baby en (groot) ouders/begeleiders)

€20,- (incl. consumptie & garderobe)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

foto: Martin Oudshoorn

In de slipstream van The Beatles had een hele rits Britse popartiesten en bands succes in de USA. Deze golf van Brits muzikaal succes staat te boek als 'The British Invasion'. Van de makers van de eerste twee shows, alsmede 'A Tribute To Cliff Richard & The Shadows', komt nu deze nieuwe tributeshow die de jaren '60 weer laat herleven!

foto: MKL fotografie

Rock 4 zingt nummers van het legendarische Queen album!

"Lebbis razend knap in strak parcours" (Dagblad van het Noorden) Iedereen die Lebbis de afgelopen jaren gezien heeft, weet met hoeveel liefde en vertrouwen hij de wereld beziet en binnenste buiten keert, afbreekt en weer opbouwt.

€21,-/CJP, 65+ €20,- (incl. consumptie & garderobe)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

€20,-/CJP, 65+ €19,- (incl. consumptie & garderobe)

Uitverkocht

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

€25,-/CJP, 65+ €24,- (incl.

consumptie & garderobe)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

foto:Paulposse@hardromance.com / BeeldbankWO2-NIOD

Gebaseerd op de roman van Tatiana de Rosnay. De journaliste Julia doet onderzoek naar de razzia van 16 juli 1942 in Parijs, een zwarte

Bijzonder muziek-dubbel van twee ouwe rotten in het vak! Saxofonist en zanger Bertus Borgers schreef het boek 'Ik Hou Van Herman'. Borgers vertelt over zijn vriendschap met Herman Brood. Het gaat niet over de gebruikelijke seks, drugs en verdoemenis, maar over finesses en het menselijk detail. Bertus vertelt zijn verhalen uit eerste hand en vanzelfsprekend speelt hij er muziek bij. In 'RJSolo' speelt Robert Jan Stips

Seth Gaaikema's vrolijke afscheidstournee. Volgens Seth zou je dit laatste programma ook wel 'Testament van een springlevende' kunnen noemen. “Het is een mooi programma geworden, want ik wil mijn afscheid wel 'víeren'."

Zijn onschuldige studentenlook is bedrieglijk, want de man kan keihard uithalen om gelijk daarna weer te vertederen. €16,50/CJP, 65+ €15,50 (incl. consumptie & garderobe)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

€19,-/CJP, 65+ €18,- (incl. consumptie & garderobe)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Op de hoogte blijven? Abonneer u dan nu op de digitale nieuwsbrief via www.destoep.nu!

Uitverkocht


NIEUWS

Donderdag 12 september 2013

Oudheidkamer toont fotoserie militair Koch in Rhoonse oorlogstijd Afgelopen zaterdag werd de eerste expositie van het komende seizoen geopend. De expositie staat in het teken van 25 jaar Oudheidkamer en een fotoserie die militair Rudolf Paul Koch in oorlogstijd in Rhoon heeft gemaakt. Deze militair wordt ook beschreven in het boek De Vergelding van Jan Brokken. De foto’s kwamen researcher Bert Euser en fotograaf Kor van Pelt op het spoor in het archief van Rotterdam. Op basis van het researchwerk van Bert Euser schreef Jan Brokken het boek. De in de Oudheidkamer getoonde foto’s uit de collectie van Kor van Pelt waren Jan Brokken bij het schrijven eveneens tot steun omdat hij zo de omgeving waar kon nemen en details beschrijven. De fotoserie van militair Koch is uitermate boeiend, met name ook voor degenen die het boek De Vergelding hebben gelezen.

Het huis werd destijds bewoond door de familie Den Hollander. De familie was in de tijd dat de Duitsers Rhoon introkken niet aanwezig. Toen de familie terugkwam vanuit het buitenland hadden Duitsers hun villa betrokken en was die voor hen niet meer toegankelijk. Ook tonen foto’s een ‘zoeklicht’ dat aan de Rijsdijk stond. Het bijzondere van de serie foto’s is dat alle beelden het boek De Vergelding visueel tot leven brengen. De collectie foto’s omvat ook beelden van een optreden van een militair Duits muziekkorps in het begin van de oorlog in het centrum van

dorp Poortugaal. Inwoners van Poortugaal waren als toeschouwer aanwezig. Het optreden diende ter ondersteuning van een aantal soldaten die vanuit Poortugaal naar het oostfront werden gestuurd. Naast deze bijzondere fotoserie toont de Oudheidkamer foto’s van de opening en het prille bestaan van de Oudheidkamer. De expositie trok zaterdag weer veel geïnteresseerden en vooral weer veel mensen die meer over de oorlog in hun omgeving willen achterhalen. De Oudheidkamer is iedere zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur geopend. De toegang is gratis.

– Advertorial –

OSB reikt keurmerk uit aan Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf F. Schaaij BV Hoogvliet, 06 september 2013. Vandaag kreeg Marco Schaaij van Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf F. Schaaij B.V. (Hoogvliet) het OSB-Keurmerk deurbord uitgereikt uit handen van Ton Christianen, bedrijfsadviseur OSB. Het Keurmerk werd op 1 januari jl. geïntroduceerd en brengt de kwaliteit en betrouwbaarheid van schoonmaak en glazenwasbedrijven in beeld. Aan de introductie van het OSB-keurmerk is door de brancheorganisatie en de leden afgelopen twee jaar gewerkt. Bij het Keurmerk bedrijven zijn de opdrachtgevers ervan verzekerd dat deze bedrijven brede vakkennis hebben, de administratie op orde hebben, belasting en premies betalen, eerlijke zaken doen en over de juiste verzekeringen beschikken. Het keurmerk bestaat uit drie onderdelen: de NEN 4400-1 norm, de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en enkele schoonmaak specifieke eisen.

Ladiesnight in Villa van Alles

Militair Koch heeft veel foto’s gemaakt van het kasteel en zijn omgeving. Zo is te zien dat in het voorbos van het kasteel van Rhoon barakken zijn geplaatst. Van villa Johanna, de villa die nu nog steeds aan de Dorpsdijk staat, zijn eveneens foto’s te zien.

Foto: Kor van Pelt

Modeshows bij Bonaparte mode weer groot succes

Nu de schoolvakanties weer over zijn en iedereen aan het werk is heeft Villa van Alles, Dorpsdijk 40a te Rhoon er ook weer zin in. Met een nieuw fris bord boven de deur is het ook tijd voor een gezellige avond. Op woensdagavond, 18 september vanaf 19.00 tot 22.00 uur zal er dan ook een ‘ladiesnight’ zijn met veel kramen, leuke workshops en diverse aanbiedingen. Naast een groot aantal ondernemers uit Villa van Alles vind je er

kramen met een biologische proeverij, kleding, tassen, sieraden, parfum en huidverzorging. Maar ook woondecoraties en producten van Hara en Tupperware. Je kan zelfs je hand laten lezen of tarotkaarten laten leggen. De toegang is gratis en de eerste 150 bezoekers krijgen een kleine attentie aangeboden namens de ondernemers. Dus noteer het in je agenda en kom gezellig met je buurvrouw, dochter, zus, moeder, vriendin, collega naar Villa van Alles.

Flair, nieuwe dameskledingzaak in Rhoon Keizerswaard in RotterdamIJsselmonde en in winkelcentrum de Ridderhof in Ridderkerk. Wat deze kledingwinkels zo bijzonder maakt is dat er elke week weer nieuwe items te vinden zijn in hun collectie. Hun uitgangspunt is ‘geen dure reclamecampagnes, maar gewoon de laatste mode tegen leuke prijzen’. Je kunt er terecht voor accessoires, bijoux, blouses, coats,

jacks, jasjes, jeans, pantalons, polos, pullovers, rokken, T shirts, topjes of vesten. De klanten reageerden direct al heel goed. Zo waren er een moeder en dochter die beide slaagden en daarover heel enthousiast waren. Een echtpaar was heel positief over de vernieuwing van de winkel. Flair is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur.

Lezing in Inloophuis de Boei In Inloophuis de Boei voor mensen met kanker en hun naasten geeft Esther Peters, therapeute voor huid en oedeem therapie, op 16 september van 14.00 tot 15.30 uur een lezing over lymfoedeem. Mensen die kanker hebben worden door de behandeling (operatie en of bestraling) vaak geconfronteerd met lymfoedeem (lymfoedeem is een abnormale ophoping van lymfevocht in een lichaamsdeel) Daarom wordt er over dit onderwerp een lezing gegeven door een huidtherapeut. De strekking van de lezing is: Wat kan de huidtherapeut betekenen bij lymfoedeem na een operatie of na bestraling. Bijdrage 1,50 euro (inclusief koffie en thee) De Boei is te vinden aan de Weimansweg 70-72, in Rotterdam. Graag vooraf aanmelden via telefoon 010-215 2855 of e-mail co o r d in at ie d eb o ei r o tt erdam@gmail.com

Dierencentrale Nederland Vermist: Konijn, wit-beige gevlekt, hangoor, langharig, Doen Beijenszlaan Poortugaal. Gevonden: Kat, zwart, witte bef, buik, sokken voor en kousen achter, Essendijk Rhoon. Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0186-603405. Kijk voor meer gegevens op www. dierencentrale.nl

EHBO lessen in Poortugaal

De modeshows bij Bonaparte mode in Poortugaal mode zijn ieder seizoen een succes. Zo was ook de modeshow van woensdagmiddag 11 september weer geheel uitverkocht. De mannequins showden de nieuwe herfstcollectie, waarin de nadruk vooral lag op de kleur waarbij de gekleurde pantalons in het oog sprongen. Deze pantalons gecombineerd met een stoere trui, jasje of shirt gaf echt het gevoel van de naderende herfst. Op zaterdag 14 en woensdag 18 september houdt Bonaparte mode nog een modeshow. Hiervoor zijn nog kaarten beschikbaar. Deze kunnen ook telefonisch worden gereserveerd. Telefoon 010-5011022.

Flair opende zaterdag 7 september haar deuren. Flair is de nieuwe dameskledingwinkel in de Julianastraat 61 in Rhoon. Dat is in de vroegere winkel van Lots of Shoes naast Primera. De in Poortugaal wonende Margreet Heiden en Roel Korstanje begonnen hier na een periode van 3 weken verbouwen hun kledingwinkel. Zij zijn al mede eigenaar van twee winkels gevestigd in winkelcentrum

11

Gospelkoor Relight overhandigt 3750 euro aan Stichting Victoriepompen Afgelopen zondag heeft Jan Mons namens de Stichting Victoriepompen een cheque van 3750 euro in ontvangst mogen nemen van Gospelkoor Relight. In februari van dit jaar heeft Relight de cd Watermerk gepresenteerd met de belofte dat de hele opbrengst van de cd voor de ‘touwpompen’ bestemd zou zijn. Voorzitter Herjet van Zoest: ,,Relight draagt de touwpompen van Jan Mons een heel warm hart toe. Door zijn inspanningen zijn er in Togo en Ghana de afgelopen jaren al heel veel touwpompen geplaatst waardoor er schoon drinkwater beschikbaar is gekomen. Relight heeft al eerder geld ingezameld voor de Victoriepompen en mag zich één van de hoofdsponsoren noemen. Iets waar we natuurlijk erg trots op zijn en wat we graag blijven. In de afgelopen periode zijn er 375 cd’s van Wa-

termerk verkocht, waardoor we dit fantastische bedrag aan Jan Mons hebben kunnen overhandigen. Er is nog een aantal cd’s over, dus wanneer mensen de Victoriepompen of Relight een warm hart toedragen, kunnen ze voor 10 euro nog een cd kopen. Ook die opbrengst gaat natuurlijk naar het goede doel.’’ In zijn bedankwoord gaf Jan Mons aan ‘zich dankbaar en gezegend te voelen met zo’n groep als Relight die hem steunt’. Jan had ook een verrassing voor de koorleden meegenomen. Een uit hout gesneden kunstwerk, handgemaakt natuurlijk en meegenomen uit Afrika.Voor het bestellen van een cd kan contact worden opgenomen met Herjet van Zoest-Visser, 010-202 88 73 of herjet@ outlook.com. Kijk voor meer informatie over de VictoriePompen van Jan Mons op www.victoriepompen.nl

EHBO vereniging Poortugaal leidt al meer dan 80 jaar op tot het eenheidsdiploma EHBO. Ook voor het volgen van cursussen Hartreanimatie en AED is dit al lang een vertrouwd adres; iedereen kan voor deze lessen terecht, dus ook degenen zonder EHBO diploma. De cursussen worden gegeven op de donderdagavonden in obs Valckesteijn aan de Emmastraat 46 te Poortugaal. De vervolgcursus start op 3 okotber, de beginnerscursus start bij voldoende aanmeldingen in januari 2014. De cursus eerste hulp aan kinderen (dus niet voor kinderen) start bij voldoende aanmeldingen 7 november. Voor informatie over prijzen, aanmeldingen, lessen of voor wie op zoek is naar EHBOers voor sport en andere evenementen kan contact opgenomen worden met EHBO ver. Poortugaal. Telefoon 010-5014998, 010-2950831, 010-5017382 of email ehbo. poortugaal@kabelfoon.net.

Bingo Luchtpost Op zaterdagavond 14 september wordt de eerste bingo van dit seizoen gehouden bij pv Luchtpost Poortugaal. Ook dit jaar zijn er weer mooie prijzen te winnen. Aanvang 20.00 uur; de zaal is open om 19.00 uur. Bij binnenkomst krijgt iedereen een kopje koffie of thee gratis. Luchtpost is te vinden aan de Oedenvliet 1 in Poortugaal.


Versleten knie? Kom naar onze gratis informatieavond Met uitgebreide informatie over het plaatsen van een knieprothese en de Signature-techniek voor het maken van een “prothese op maat”.

VRAAG & AANBOD

gratis schakeltje Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,-. Dus geen dieren, Uitsluitend particulieren in personeel, huizen, verzamelingen, het verspreidingsgebied van contacten, rommelmarkten, ruilen Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 alleen via e.d. Max. éénuur Schakeltje pere-mail keer. één GRATIS Schakeltje opgeven. Herhaling pas na twee weken Deze moeten betrekking hebben toegestaan. op gebruikte artikelen, die te koop

VRAAG & AANBOD

gratis schakeltje

Woensdag 18 september 18:00 - 20:00 uur Meer informatie of aanmelden? Bel 010 - 298 98 98 of kijk op

www.medinova.com

Vliegveldweg 65, Rotterdam

Orthopedisch chirurg J.W. van Ommeren LET OP: Wij hanteren een maximum leeftijd van 75 jaar voor een knieprothese operatie.

Gebrek aan bergruimte?

worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum Aanleveren via de mail: van € 5000,-.alleen Dus geen dieren, advertentie@baruitgeverij.nl personeel, huizen, verzamelingen, contacten, o.v.v. “gratisrommelmarkten, Schakeltje” Een ruilen spatie e.d. Max. één Schakeltje per keer. tussen de woorden open laten Herhaling pas na twee weken (Max. 100 tekens) toegestaan. Aanleveren alleen via de mail: Alleen advertenties waarbij advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie volledige naamen adresgegevens tussen de woorden open laten en telefoonnummer apart zijn (Max. 100 tekens)

vermeld worden in behandeling Alleen advertenties genomen. waarbij volledige naam- en adresgegevens NIET BELLEN!!! Wij kunnen en telefoonnummer apart zijn niet telefonisch Schakeltje vermeld worden uw in behandeling genomen. opnemen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje De gratis advertenties opnemen. worden

gebruikt om pagina’s op te vullen. gratis advertenties worden ErDe is dus géén plaatsingsgarantie. gebruikt om pagina’s op te vullen. uw advertentie niet Er isWordt dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw de volgende uitgave opnieuw opsturen. opsturen.

Wij hebben de oplossing!

Leeuwenburg GARAGE

Charloisse Lagedijk 548 Rotterdam Tel. 010 - 4804967 www.garageleeuwenburg.nl

Ons bedrijf is gevestigd aan de Charloisse Lagedijk, bij de nieuwbouwwijken Carnisselande en Portland.

• Onderhoud en Reparaties alle merken • Handel in nieuwe en gebruikte auto’s •

Bovag en

(Schuifdeur-)Kastenwanden, inloopkasten en interieuroplossingen exact voor u op maat gemaakt.

NAP Garantiebewijs • Inruil Financiering mogelijk

Altijd voordelig tanken

Bij ARGOS benzinestation kunt u 24 uur per dag benzine en dieselolie met 13 cent korting tanken.

Van den Berg Edisonstraat 12 • Numansdorp Tel. 0186 - 654122 info@vandenbergkasten.nl www.vandenbergkasten.nl


Ik speel altijd op zeker.

BINNENKORT TE ZIEN typischTinke.nl

VR. 13 -09, 20.15 UUR DANCE CLASSICS ON STAGE

VR. 4-10, 20.15 UUR STEF BOS

De eerste editie van Dance Classics on Stage, een swingende 70’s/80’s/90’s/00’s party! Of je nu zin hebt in Madonna, 2 Unlimited of Earth, Wind & Fire; tijdens Dance Classics on Stage ademt het Kruispunt de sfeer en de muziek waar jij naar op zoek bent. DJ: DJ RED Foyer & Bar open: 20.00 uur. Zaal open: 22.00 uur. € 12,50 voor verkoop / €15,- aan de deur.

POËTISCHE EN WARME TEKSTEN De dichterlijke en soms filosofische instelling van Stef Bos levert prachtig materiaal op. Ook dit theaterconcert kenmerkt zich door poëtische, Nederlandstalige nummers, gezongen met een warme stem. € 21,25/ € 19,75

ZA. 14-09, 20.15 UUR BOOGIE BLUES NIGHT ON TOUR – FATS,

DO. 19-09, 20.15 UUR LEBBIS – HET GRIJZE GEBIED ENERGIEK EN SCHERPZINNIG Lebbis is een man met scherpzinnige ideeën, inspiratie en ongebreidelde energie. Het Grijze Gebied is volgens pers het beste programma dat hij als solist maakte sinds het jaar 2000. € 21,25/ € 19,75

VR. 20-09, 20.15 UUR THE DUTCH EAGLES – TAKE IT EASY ÈN TO THE LIMIT The Dutch Eagles zijn al acht jaar de meest succesvolle tribute band van Nederland. Klein en akoestisch, groots en meeslepend. Een avond met alle hits van de Eagles èn andere artiesten uit die tijd. € 23,25/€ 21,75

BOB DE BOUWER VERBOUWD HET THEATER Bob de Bouwer, de bekendste klusjesman ter wereld, komt eindelijk naar theater het Kruispunt. Tijdens een interactieve show boordevol meezingers gaat het dak er af. Niet alleen Bob en zijn vriendin Wendy zijn van de partij, maar ook vogelverschrikker Spud, de gele Graafmachine Scoop en Liftie maken het feest compleet. Bob de Bouwer krijgt een belangrijke opdracht om het theater op te knappen. Bob heeft zijn beste vrienden gevraagd om hem te helpen en alles loopt op rolletjes. Maar als vogelverschrikker Spud ook een handje komt helpen, loopt alles in het honderd. € 19,50/€ 16,50 kind tot 12 jaar

DI. 8-10, 10.00 UUR/11.00 UUR/ 12.00 UUR BABYCONCERTEN (0+)

PETER VAN DER HURK – LIVE!

OM VAN TE SMULLEN ZO MOOI Voor de allerkleinsten van 4 tot 14 maanden. In de veilige aanwezigheid van hun ouders/verzorgers zijn zij het stralende middelpunt in een spel van licht, kleur en muziek. € 21,- voor 1 baby+2volwassenen

HET ZESDE ZINTUIG Bekend van het tv-programma Het Zesde Zintuig. Paragnost Peter van der Hurk krijgt, naar aanleiding van een foto of voorwerp, informatie ‘door’ van en over overledene naar aanleiding van een foto of voorwerp van iemand uit het publiek. Met attributen als een flip-over, camera, sofa en zijn inmiddels bekende “Haagse humor” wordt dit een avond vol vreugde en verdriet. Hij verrast u met berichten uit het heden, verleden en misschien ook uit de toekomst. Op het podium behandelt Peter van der Hurk emotionele zaken, maar weet hij ook op een luchtige manier om te gaan met serieuze levensvraagstukken. Want als Peter ergens niet van houdt is het wel van ‘zweverigheid’. € 25,25/€ 23,75

DO. 24-10, 14.00/16.00 UUR SPROOKJESBOOM DE MUSICAL, EEN GI-

GA-GANTISCH AVONTUUR! (3+)

MUSICALAVONTUUR VAN DE EFTELING De bekende Sprookjesbosbewoners van de Efteling komen naar het Kruispunt voor een gi-ga-gantisch nieuw musicalavontuur! Met o.a. Klein Duimpje, Roodkapje, Assepoester en de Draak. € 18,25/ € 16,50 kind tot 12 jaar

VR. 25-10, 20.15 UUR TOM JANSEN, CHRIS TATES E.A. – HAAR NAAM WAS SARAH AANGRIJPEND EN HARTVERSCHUREND Haar naam was Sarah (naar de gelijknamige roman van Tatiana de Rosnay) vertelt een hartverscheurende geschiedenis en gaat over het universele thema dat we het verleden nooit kunnen ontkennen. Journaliste Julia doet onderzoek naar de razzia van 16 juli 1942 in Parijs. 13.000 Joden worden door de Franse politie opgepakt, samengedreven in het wielerstadion Vel d’Hiv en daarna afgevoerd naar de vernietigingskampen. Ze komt er achter dat niet alleen haar Franse familie maar ook de Fransen zelf de gebeurtenissen rondom de razzia moedwillig zijn ‘vergeten’. € 25,75/ € 24,25

VR. 11-10, 20.15 UUR DEF AMERICANS – THE SOUND OF

ZA. 26-10, 20.15 UUR JULES DEELDER & BAS VAN LIER –

JOHNNY CASH

DE DEELDELIERS

A TRIBUTE TO JOHNNY CASH Meer dan 50 jaar na de eerste hits van Johnny Cash weten deze Brabanders de swing, sfeer en rebellie van een optreden van deze legendarische Amerikaanse outlaw verbluffend goed te raken. € 20,25/€ 18,75

MUZIEK EN WOORDKUNST In dit muzikale programma komt Jules met al zijn disciplines aan bod, op muziek gezet door Bas van Lier. Een must voor iedereen die van muziek en woordkunst houdt. Met elke avond een mystery guest. € 21,25/€ 19,75

ZA. 12-10, 15.00 UUR VET KINDERCABARET –

DI. 29-10, 20.15 UUR THE SOUL OF MOTOWN

MODDERVET (6+)

CABARET VOOR DE HELE FAMILIE Moddervet is een supersnelle show met vette acts, swingende liedjes, rare typetjes en maffe spelletjes. VET Kindercabaret is leuk, speels en stoer. € 18,25/€ 16,50 kind tot 12 jaar

DI.15-10, 20.15 UUR HUUB STAPEL, ANNEKE BLOK E.A. –

VR. 27-09, 20.15 UUR JOOST PRINSEN EN BRAM VAN DER VLUGT

– OUDE MEESTERS

CARNAGE (TRY OUT)

TOPACTEURS VAN FORMAAT Deze topacteurs staan voor het eerst samen op het toneel en spelen de laatste telgen van een beroemd toneelgeslacht, de broers De Man. Reserveer ook de inleiding om 19.30 uur. € 24,60/€ 23,10

ONGEWOON GEESTIG Messcherpe dialogen, vuistharde humor en een cast van topacteurs maken Carnage tot een komedie waarin alle menselijkheid luchtig wordt gerelativeerd. € 23,25/€ 21,75

KWEEKVIJVER VOOR JONG TALENT Jeans is al jarenlang een kweekvijver voor jong talent waar veel grote namen uit voortkomen. Een spetterende nieuwe show met de vertrouwde Jeansband. € 26,75/ € 25,25

L’ESPRIT DE JACQUES

EEN ODE AAN JACQUES BREL Micheline Van Hautem en Bruno Brel brengen met het programma L’esprit de Jacques een ode aan de muziek van Jacques Brel. € 23,25/ € 21,75

BOB DE BOUWER (2+)

DO. 26-09, 20.15 UUR

ZA. 28-09, 20.15 UUR JEANS – WINGS OF DREAMS

WO. 16-10, 20.15 UUR BRUNO BREL E.A. –

ZA. 5-10, 14.00 UUR

TRIBUTE TO FATS DOMINO

EEN AVOND BOOGIE WOOGIE Ga met nummers als Blue Monday, Ain’t That a Shame en Blueberry Hill, mee in de tijd naar de hoogtijdagen van Mr.Rhythm & Blues himself; Fats Domino. € 23,25/€ 21,75

| verzekeringen | hypotheken | pensioenen | lenen | sparen |

Neem een kijkje in theater het Kruispunt. Bekijk de promo op

www.deschakelbarendrecht.nl

ZIN IN EEN AVOND SOUL? Een soulkraker van de bovenste plank met hits van o.a. The Supremes, The Jackson Five, Marvin Gaye, The Temptations. Het wordt een swingende avond. € 29,40/€ 27,90

WO. 30-10, 20.15 UUR PIETER DERKS – VAN NATURE BEKEND VAN DE WERELD DRAAIT DOOR Pieter Derks is bekend van De Wereld Draait Door. Van Nature is elke avond anders, andere grappen en nieuwe verhalen. € 19,50 /€ 18,-

DO. 31-10, 20.15 UUR JON VAN EERD E.A. –

HARRIE EN TWEE MEESTERS NIEUW KOMEDIE VAN JON VAN EERD Jon van Eerd sleurt op zijn eigen unieke manier het publiek mee in een dolkomische wervelwind van gierende intriges en koddige misverstanden. € 28,25/€ 26,75

FILMAVONDEN IN THEATER HET KRUISPUNT € 8,50 normaal/ € 7,50 cjp/ € 7,00 vrienden

DI. 17-09, 20.15 UUR THE BIG WEDDING

Komedie over een gescheiden echtpaar dat tijdens een grote bruiloft de schijn moet ophouden nog altijd bij elkaar te zijn.

DI. 24-09, 20.15 UUR KAPRINGEN

Thriller van de makers van Borgen en Jagten en waarin de bemanning van een Deens vrachtschip wordt gegijzeld door Somalische piraten.

DI.01-10, 20.15 UUR BOVEN IS HET STIL

Drama over een boerenzoon die door de ziekte van zijn vader tot het besef komt dat hij nooit het leven heeft geleid zoals hij dat zelf zou willen.

Reserveren via www.theaterhetkruispunt.nl of 0180-615958

DI.08-10, 20.15 UUR QUARTET

Komische debuutfilm van Dustin Hoffman waarin de bewoners van een huis voor gepensioneerde musici te maken krijgen met de komst van een echte diva.

DI. 22-10, 19.30 UUR SPIJT!

Verfilming van het gelijknamige boek van Carry Slee over een jongen die wordt gepest in de klas.

Theater het Kruispunt, Middenbaan 111, 2991 CS Barendrecht


NIEUWS

Donderdag 12 september 2013

15

ABBW viert vijfjarig bestaan Afgelopen zaterdag vierde Buitenschoolse & Kinderopvang ABBW haar vijfjarig bestaan. Het was een drukte van jewelste op het schoolplein aan de Langstraat in Portland, want vanwege dit jubileum organiseerde ABBW een feestje voor alle kinderen van de opvang én de sportschool. Op z’n ABBW’s stond ‘het op spor-

tieve wijze samen plezier maken’ deze dag centraal. Voor iedereen was er iets leuks te doen. Van sjoelen, blikgooien en kegelen tot rodeostier rijden, skilopen of het bestijgen van een luchtkussenmuur van wel 10 meter hoog! Om 12 uur bracht Arshak Dabaghian, eigenaar van ABBW, samen met alle ouders en kinderen een toast

uit op dit heuglijke feit. Hij bedankte de ouders voor het vertrouwen van de afgelopen jaren en sprak de wens uit om samen te blijven bouwen aan de toekomst. Na een luid ‘hiep-hiep-hoera’ stoven de kinderen naar de poffertjeskraam om daarna weer lekker te gaan spelen. Dabaghian: ,,Niet alleen

Clubs uit Poortugaal verkopen loten voor de Grote Clubactie

Alles op alles, zodat mensen met een nierziekte in leven blijven en ook echt blijven leven! nierstichting.nl

Nieuwe beginnerscursus Mindfulness voor mantelzorgers Op donderdag 17 oktober gaat de cursus Mindfulness voor Mantelzorgers van start. Mindfulness is hot! Veel mensen hebben behoefte aan rust in het hoofd. Met name mantelzorgers met een drukke agenda en veel zorgen kunnen soms geen tijd vinden om tot rust te komen. Dat rust niet alleen een kwestie van tijd is, maar ook met andere aspecten te maken heeft, leert men bij de cursus Mindfulness. Deze cursus richt zich op mantelzorgers die beter in balans willen zijn, die zich niet langer geleefd willen voelen. Mindfulness is heel concreet en praktisch. Uiteraard komen er ontspanningsoefeningen voorbij, maar het

de kinderen en hun ouders, maar ook het hele ABBWteam én de hulpouders hebben gezorgd voor een geweldige dag! Dit feest is voor mijn vrouw en mijzelf een geweldige herinnering en een directe motivatie om onze kinderopvangformule te blijven vernieuwen.”

gaat vooral ook om je denken, je vooronderstellingen. Mindfulness-trainingen leren je om te leven in het hier en nu. Docente is Diana Hagoort. Zij heeft een eigen praktijk voor ontspanningstherapie ‘De Zilveren Lotus’ in Ridderkerk. De cursus bestaat uit 8 lessen. De cursus wordt gegeven aan de Molendijk 2a in Rhoon op de 3e donderdagen van de maand van 19.30 tot 21.30 uur. De kosten zijn 45 euro inclusief lesmateriaal/koffie en thee. Informatie en opgave: SWA/ Mantelzorgondersteuning, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon, telefoon 010-5011222, mantelzorg@welzijnalbrandswaard.nl

Verenigingen uit Poortugaal starten zaterdag 14 september met de verkoop van loten voor de Grote Clubactie. De clubs gebruiken deze actie om de clubkas te spekken; 80 procent van de opbrengst van de loten gaat namelijk direct naar de verenigingen. In Poortugaal doen 6 clubs mee aan de actie. Nieuw dit jaar is het Superlot. De deelnemende verenigingen zijn PRC Delta, Jeugd- en volwassenenkoor Bombary, SV Rood Wit Albrandswaard, Zwemvereniging De Kempvis, SV Shah Mata en Scouting Albrandswaard. De Grote Clubactie heeft in de afgelopen 40 jaar bijna 250.000 clubs geholpen met bijna 230 miljoen euro. Directeur Peter Smit: ,,Onze loterij wordt steeds belangrijker voor verenigingen in Nederland. Het is hartverwarmend om te zien dat de inwoners van Poortugaal elk jaar weer loten willen kopen. Veel clubs kunnen niet meer zonder de

Grote Clubactie. Ook dit jaar gaan er weer vierhonderdduizend lotenverkopers de straat op om geld in te zamelen voor hun club!’’ De Grote Clubactie komt dit jaar met iets nieuws: het Superlot. Een Superlot kost 150 euro en biedt een koper 50x kans op de hoofdprijs van 100.000 euro. Met de verkoop van Superloten maken de clubs kans op het Grote Clubfeest met de 538 DJ’s on Tour. Een leuke beloning voor alle lotenverkopers. De verwachting is dat dit lot erg populair zal zijn bij bedrijven en sponsoren, die hiermee het verenigingsleven ondersteunen. Aan de Grote Clubactie nemen dit jaar bijna 6.000 clubs deel. Gemiddeld wordt per club 1.500 euro bijeen gebracht. Dit geld gaat naar de clubkas, waar vaak speciale projecten mee gefinancierd worden: zoals een trapveldje, de inrichting van het clubhuis of de aanschaf van materialen en uniformen.

EVA in het nieuws Recent heeft Adrie Kweekel in het Algemeen Dagblad uitspraken gedaan over verkoop van de CAI in relatie tot Bert Euser. EVA herkent zich niet in het beeld dat in dit artikel van de partij geschetst wordt. Wat de CAI betreft, geldt dat wij belang hechten aan een gedegen beantwoording van vragen die gerezen zijn n.a.v. de berichtgeving. Als nader onderzoek daar deel van uitmaakt, zien wij de uitkomsten met vertrouwen tegemoet. Als altijd hecht EVA aan duidelijkheid, openheid en transparantie, opdat eventuele misverstanden z.s.m. uit de wereld geholpen kunnen worden. Sinds vorige week maakt Adrie Kweekel geen deel meer uit van de EVA-fractie. Dit op basis van de door hem in het A.D. aangekaarte, vermeende, belangenverstrengeling m.b.t. de CAI. Uiteraard betreuren we de stappen die Adrie heeft gemeend te moeten zetten.

Daarnaast is in het AD een bericht verschenen over ruzie binnen EVA. Deze berichtgeving is achterhaald en doet geen recht aan de werkelijkheid. Er is een verschil van inzicht geweest; binnen een partij als EVA is daar ruimte voor. Sterker: fractie, bestuur en wethouders hebben door open naar elkaar te zijn, het vertrouwen in elkaar bevestigd gezien. EVA staat daarmee ook hierin voor openheid, transparantie en een breed gedragen vertrouwen - nu en in de toekomst. EVA hoopt hiermee de vragen die bij de burgers van Albrandswaard leven over deze onderwerpen voldoende te hebben beantwoord. Uw eventuele vragen of opmerkingen kunt u mailen naar eva@eva-beweegt.nl Liesbeth Roodbol, bestuursvoorzitter Lennard Goudriaan, fractievoorzitter

Eerste lessen bij zwemschool Shoebi Zwemschool Shoebi begon vorige week haar activiteiten in zwembad Albrandswaard. ,,De eerste zwemlessen op de maandag en vrijdag waren een groot succes. Het doel van de zwemschool is dan ook kinderen te enthousiasmeren voor het leren zwemmen van het abc Door de kleine groepen kan Zwemschool Shoebi er voor zorgen dat elk kind veel individuele aandacht krijgt.’’ Na een feestelijke opening met ballonnen en een spetterende zwemles, kwamen de kinderen enthousiast naar buiten en vertelden ze de ouders over hun leuke zwemles.


JE KUNT ER NIET

E E M G E O N E G VROEG

! ! ! N E N N I BEG

Ouder/kind zwemmen vanaf 3 maanden tot 3 jaar

ABC diplomazwemmen vanaf 4 jaar

Voorbereidend ABC zwemmen (zonder ouder) 3 tot 4 jaar

Volwassen zwemmen

TOTAAL VITAAL VOOR JONG EN OUD. Industriestraat 4, 3201 VD Spijkenisse Telefoon 0181 613969, info@deltasportcentrum.nl


NIEUWS

Donderdag 12 september 2013

Familie Vos stelt boerderij open tijdens open AH dagen Tijdens de Albert Heijn Open Dagen op 21 september kan iedereen op expeditie bij de familie Vos uit Rhoon. Zij staan klaar om iedere vraag te beantwoorden. Op de Vossenburg worden elk jaar aardappelen geteeld op een oppervlakte ter grootte van 35 voetbalvelden. Deze aardappelen gaan via een boerencooperatie naar de winkels van Albert Heijn. Een prachtig Hollands product dat rond 21 september geoogst zal worden. Arjan Vos: ,,De oogstdatum bepaalt niet de boer en niet Albert Heijn, maar voornamelijk het weer. Is de grond te droog dan zal de aardappel beschadigen tijdens de oogst en transport, is de grond te nat kunnen de aardappelen niet met machines uit de klei gehaald worden. Het blijft een vak! Wij zullen proberen een beeld te geven van de gehele teelt van aardappelen. We gaan in het land kijken waar ze geoogst moeten worden en hoe ze in de schuur gebracht worden.’’ Tijdens de Open Dagen vertellen de boeren en telers het verhaal achter het product. Door middel van speurtochten en rondleidingen leren bezoekers bijvoorbeeld waarom ijsbergsla ijsbergsla heet, hoe pompoenen worden geteeld en hoeveel liter melk een koe

produceert. Ook kan er op veel locaties worden genoten van een picknick of een proeverij. Kinderen kunnen zich laten schminken en een origineel ‘boeren & telers’diploma verdienen. Om duidelijk te maken waar de verse producten uit de supermarkt vandaan komen organiseert Albert Heijn in september bij zo’n 140 boeren en telers door het hele land Open Dagen. Alfred Levi, directeur Commercie bij Albert Heijn: ,,Het is voor veel mensen heel gewoon dat er elke dag verse en smaakvolle komkommers in de schappen liggen of kaas te koop is. Dit is mede te danken aan onze boeren en telers die daar elke dag hard

De bibliotheek in Poortugaal

###   

# # " # # ! " 

# #    # www.leensvaart.nl Fiets-speciaalzaak Leensvaart uit Heenvliet is op zoek naar een WERKPLAATS-CHEF m/v. Een veelzijdig type, met kennis van (elektrische) ďŹ etsen, die sportief en klantgericht is aangelegd en oplossingsgericht kan denken (minimaal MBO-niveau). De nieuwe collega die ze zoeken moet bovendien een team kunnen aansturen en motiveren.

Interesse of weet je iemand? Bel 0181-661845 en kijk voor meer info op www.leensvaart.nl. Bovendien zoekt Leensvaart een MONTEUR m/v voor het repareren/klaarmaken van ďŹ etsen, die afďŹ niteit heeft met het ďŹ ets-product. Ook wielrenners die het leuk vinden om te sleutelen worden van harte uitgenodigd om te reageren! Vraag naar Alex Leensvaart.

Poppenvoorstelling ‘Pim en Pommelien’

Kijkje op het land van boerderij Vossenburg

Informatiebijeenkomsten in bibliotheken over ‘Online reserveren en verlengen’ Door de gemeenteraden van Albrandswaard en Barendrecht is besloten om per 1 januari 2014 slechts ĂŠĂŠn centrale bibliotheek te behouden, te weten de vestiging in Carnisselande. In Barendrecht Centrum komt een nieuwe bibliotheekvestiging met een kleine collectie (12.000 exemplaren). In Portland en Poortugaal komen afhaalpunten, waar mensen hun gereserveerde materialen kunnen ophalen en weer inleveren. Daarom wordt het reserveren

PERSONEEL GEZOCHT !

voor werken. Met de Open Dagen willen wij laten zien waar de Hollandse verse producten van Albert Heijn nou eigenlijk vandaan komen. En dat in de vorm van een leuke dag voor jong en oud’’ Vorig jaar werd de eerste editie van de Open Dagen bezocht door ruim 85.000 bezoekers. De open dag bij de familie Vos duurt van 10.00 tot 17.00 uur. Het adres is Korteweg 4 in Rhoon in Het Buytenland van Rhoon. Op ah.nl/opendagen is te vinden welke boer of teler op welke dag de deuren openstelt voor het publiek. Bezoekers hoeven zich niet vooraf aan te melden, maar kunnen gewoon binnenlopen. Foto: Archief Koos Romeijn

17

en verlengen via internet belangrijk. Via de website www.bibliotheekzhzo.nl kunnen leden van de bibliotheek 24 uur per dag materialen reserveren en verlengen. De bibliotheken in Barendrecht, Poortugaal en Portland organiseren binnenkort informatiebijeenkomsten voor iedereen die dit wil leren. Hierbij wordt aandacht besteed aan: het zelfstandig zoeken, reserveren en verlengen van materi-

alen en het kennis maken van andere vormen van lezen en muziek op afstand. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. In Poortugaal worden bijeenkomsten gehouden op dinsdag 1 oktober van 15.30 tot17.00 uur en woensdag 16 oktober van 18.30 tot 20.00 uur. In Portland is dat op maandag 30 september van 15.30 tot 17.00 uur en woensdag 16 oktober van 18.30 tot 20.00 uur. Foto: Archief Kor van Pelt

In het najaar is een aantal poppen(kast) voorstellingen te zien in de Bibelebontse Ruif. Zondag 22 september vindt de aftrap plaats en speelt de Duizendpoot voor kinderen vanaf 4 jaar de voorstelling Pim en Pommelien. Natuurlijk willen alle kinderen weten waar de voorstelling over gaat, hierbij een tipje van de sluier‌ Pim heeft een geheim, maar zal hij dit ook delen met zijn beste vriendinnetje Pommelien of staat hun vriendschap op het spel? En wat is er spannend‌, heeft het iets met het geheim te

maken? Ben je benieuwd kom dan naar de voorstelling. De voorstelling begint om 14.15 uur en om 14.00 uur gaat de deur open van de Ruif. Toegang voor kinderen kost 6 euro en voor volwassene 4,50 euro. Natuurlijk

zit hier limonade/kofďŹ e/thee bij in begrepen. Kom je met meer dan 3 personen dan krijg je 4,50 euro korting op het vierde kaartje. Wil je zeker zijn van een plekje reserveer dan van te voren via info@ poppentheaterdeduizendpoot. nl of telefoon 06-37230739. Andere voorstellingen staan gepland op 3 november en 1 december van dit jaar. Wil je er meer over weten, vraag dan informatie op bij het poppentheater of ga langs bij de Bibelebontse Ruif, Dorpsstraat 53 in Poortugaal. Daar ligt een yer klaar.

Afschuw over wijze van jagen in Rhoonse Zegenpolder Twee Rhoonaars die wonen aan de Havendam, mevrouw Len Ruissen en de heer Ruud Simons, hebben het afgelopen weekeinde vastgelegd dat een jager op een terrein in De Zegenpolder aan het jagen was met lokganzen. ,,Het jagen op ganzen is toegestaan, mits de eigenaar van het terrein en de jager zich aan de regels houden die hiervoor gelden’’, aldus de beide bewoners. ,,In de Zegenpolder werd gejaagd met lokganzen terwijl er geen enkele overlast was. We hebben foto’s gemaakt waarop te zien is dat er zich geen enkele gans op het betreffende land bevond. Dus is het verboden.’’ Daarnaast heeft de jager een erecode overschreden. Hij heeft een aangeschoten gans achtergelaten. De dierenambulance heeft deze gans een dag later kunnen vangen. De gans bleek een gebroken poot te hebben alsmede schotwonden in het achterlijf. De gans is door de dierenambulance naar het vogelopvangcentrum Karel Schot gebracht. De beide Rhoonaars hebben melding gedaan bij de Politie, Milieupolitie alsmede de Dierenpolitie. Aan de betreffende boer van het perceel waarop gejaagd werd, heeft het tweetal een aangetekende brief gestuurd. ,,Dit alles in het belang van dieren om deze walgelijke methode van jagen

te stoppen’’, aldus Simons en Ruissen. In hun brief aan de eigenaar van het landbouwperceel schrijft het tweetal dat ze de jager hebben gevraagd waarom hij met lokganzen aan het jagen was. ‘Anders komen er geen ganzen’, was zijn antwoord. Ernstig vinden de briefschrijvers het dat er tot twee keer toe aangeschoten ganzen moeizaam wegvlogen. ,,Een gans heeft de jager zelfs half levend en hevig spartelend van de parkeerplaats bij de Grienden moeten ophalen.’’ De beide bewoners hebben de jager duidelijk gemaakt dat hij de wet overtrad en gevraagd ermee op te houden. ,,Uiteindelijk is de jager gestopt en heeft hij zijn lokganzen weggehaald. Na zijn vertrek troffen we een gewonde aangeschoten gans aan. Helaas kon de gans niet direct meer worden getra-

ceerd omdat hij zich in het riet had verstopt. Zondag konden we de gewonde gans wel traceren.’’ Via de politie werd de Dierenambulance ingeschakeld die uiteindelijk de gans kon vangen. De gans bleek een gebroken poot te hebben alsmede hagel in zijn achterlijf. Enkele kogels konden worden verwijderd. Zaterdag is er volgens de bewoners, bij de politie een dossier aangemaakt. ,,De politie heeft dit dossier doorgestuurd naar de milieupolitie en gevraagd actie te ondernemen. Een aanvullend dossier werd door de Dierenambulance gemaakt. Ook door de beide bewoners werd aangifte gedaan bij de dierenpolitie en hebben alle betrokken instanties gevraagd de jager maar ook de eigenaar van het perceel te bekeuren en tevens de jachtlicentie van de jager in te trekken.


+ 7 jaar garantie + 7 jaar Kia wegenhulp + 7 jaar APK

Kia Picanto 20th Anniversary 1.0 CVVT 3-deurs

Vanaf

8.595,-*

A | wegenbelastingvrij tot 2014 | 14% netto bijtelling v.a. 42,-/mnd*

Gratis genntegreerd navigatiesysteem

Tijdelijk klantvoordeel

plus

Kia Service Plan* (voor 3 jaar onderhoud)

1.630,-

Kia Picanto 20th Anniversary standaard voorzien van: •Genntegreerd Pioneer navigatiesysteem met touchscreen inclusief radio/CD-/MP3-speler •Centrale deurvergrendeling •Bumpers in carrosseriekleur •6 airbags•Getint glas •14” velgen met sierdeksels Meerprijs 5-deurs 500,-

Autobedrijf J. van der Sluis Autobedrijf P. Troost & Zonen Faradayweg 10, 3208 KS Spijkenisse Christiaan Huygensweg 28, 3225 LD Hellevoetsluis Tel.: 0181 - 615 533, www.kia-spijkenisse.nl Tel.: 0181 - 312 366, www.kia-hellevoetsluis.nl Gem. verbruik: 4,1 – 5,3 l/100km, 24,4 - 18,9 km/l. CO2-uitstoot: 95 – 125 g/km. Actievoorwaarden: *De 20th Anniversary actie is alleen geldig voor het actuele modelprogramma van de Kia Picanto bij aankoop van een Kia Picanto met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 1410-13 en uiterste registratiedatum van 31-10-13. Voor de 20th Anniversary actie op de Kia Picanto met gratis genntegreerd navigatiesysteem plus Kia Service Plan geldt het volgende: Het Kia Service Plan is van toepassing bij aankoop van een nieuwe Kia Picanto met een aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 29-08-13 tot en met 14-10-13 en uiterste registratiedatum van 31-10-13. Het Kia Service Plan zoals vermeld in deze advertentie is alleen van toepassing op de Kia Picanto 1.0 en 1.2 benzine en gebaseerd op een kilometrage tot 10.000 km per jaar. Het Kia Service Plan voor 3 jaar onderhoud omvat een op maat gemaakt onderhoudsschema voor de Kia Picanto 1.0 en 1.2 benzine voor 2 onderhoudsbeurten, de eerste bij 12 en de tweede bij 24 maanden na de eerste registratiedatum. Indien u voor bovengenoemde modellen geen Kia Service Plan wenst af te sluiten, is de Kia Picanto in bovengenoemde actieperiode verkrijgbaar voor de actieprijs vanaf 8.260,- i.p.v. de vanafprijs van 8.595,-. De consumentenprijs van het Kia Service Plan van 335,- op de Kia Picanto 1.0 en 1.2 benzine wordt bij afzien van het Kia Service Plan in mindering gebracht op de consumentenprijs van de betreffende uitvoering zoals vermeld op de officijle consumentenprijslijst, te vinden op kia.com. Voor een kilometrage boven 10.000 km per jaar kan uw Kia-dealer u informeren over het daarop van toepassing zijnde onderhoudsschema en de bijbehorende meerkosten t.o.v. bovengenoemde prijzen voor een kilometrage tot 10.000 km. De diesel uitvoeringen, zijn uitgesloten van het Kia Service Plan. Het Kia Service Plan is alleen van toepassing op voertuigen gekocht en geregistreerd op naam van particulier / klein zakelijke eigenaar. Informeer voor de complete actievoorwaarden en de voorwaarden voor het Kia Service Plan bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. De acties gelden, tenzij anders vermeld, niet i.c.m. andere acties en zolang de voorraad strekt. Alle genoemde vanaf verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, incl. BTW/BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken, afleverpakket, brandstof, leges, recyclingbijdrage en de optionele lakbescherming. Alle genoemde bijtellingspercentages en het eventueel wegenbelastingvrij zijn, zijn afhankelijk van datum van registratie. De vrijstelling van wegenbelasting geldt tot 01-01-14. Alle genoemde bijtellingspercentages, energielabels en vanaf netto bijtellingsbedragen (per maand) zijn per model gebaseerd op de uitvoering met het laagste bijtellingspercentage en altijd gebaseerd op 42% inkomstenbelasting. Voor een compleet overzicht met de bijtellingspercentages per model en welke modellen vrijgesteld zijn van wegenbelasting zie kia.com. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Maak nu ook kans op vele leuke prijzen!

Deze krant is nu geld waard

Stap op de fiets voor een tourtocht door de natuur! Ter waar

de van

€ 500,-

3 stuks

Lever je oud papier, textiel, plastic, klein elektrisch en frituurvet in voor geld

Bezoek de mooiste films met de Pathé voucher!

350 stuks

Haal een super lekker patatje bij Bram Ladage!

www.afvalloont.nl 500 stuks

Mede mogelijk gemaakt door:


NIEUWS

Donderdag 12 september 2013

Lezing met Lama Jigmé Namgyal

Ikazia centrum voor bevolkingsonderzoek naar darmkanker Het Ikazia Ziekenhuis gaat meewerken aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. ,,Met het onderzoek zullen op termijn jaarlijks ongeveer 2400 sterfgevallen aan darmkanker in Nederland worden voorkomen’’, vertelt MDL-arts Claudia Verveer. Om mee te kunnen doen aan het bevolkingsonderzoek moeten zowel de artsen als het MDL-centrum voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Het MDL-centrum in het Ikazia Ziekenhuis is getoetst en geselecteerd als één van de drie ziekenhuizen die in september starten met de pilot. Het echte bevolkingsonderzoek zal in januari 2014 van

iedere twee jaar een zelftest. Men doet de test thuis en stuurt deze dan terug. De test wordt in een laboratorium onderzocht. Als de uitslag goed is, is er geen aanleiding voor vervolgonderzoek in het ziekenhuis. Als er twijfel is over de uitslag wordt men verwezen naar een ziekenhuis dat deelneemt aan het onderzoek, zoals Ikazia. Daar zal vervolgonderzoek plaatsvinden.

start gaan. Met het bevolkingsonderzoek kan darmkanker worden voorkomen of in een vroegtijdig stadium worden ontdekt en behandeld. Als darmkanker vroegtijdig

wordt ontdekt, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. Alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen

19

,,Ikazia heeft alle kwaliteit in huis om mensen de beste zorg te bieden. We hebben veel ervaring en we werken met de meest recente technieken. Bovendien worden mensen altijd snel geholpen.” licht MDLarts Claudia Verveer toe.

Hoe gaan we om met stress? Er zijn vele vormen van stress in onze Westerse maatschappij, die ook nog eens versterkt wordt door de aanhoudende onstabiele economie. Dat heeft vele gevolgen in ons dagelijks leven, waardoor relaties verstoord worden, onze groei tot ontwikkeling belemmerd, en we onze blik nog meer op onszelf richtten, puur uit bescherming. Maar wat heeft dat voor effect op langer termijn? Worden we daar gelukkiger van? Als we leren hoe dat we in zulke omstandigheden stabiliteit kunnen ontwikkelen, dan heeft dat niet alleen voordeel voor onszelf, maar ook voor anderen. Lama Jigme zal met zijn humor en zijn praktische kijk op deze zaken, zijn wijsheid delen zodat we die ook kun-

nen toepassen in ons dagelijks leven. De lezing wordt gegeven door Lama Jigmé Namgyal, een uit Tibet afkomstige boeddhistische leraar die op een heldere en zeer toegankelijke wijze uitleg geeft over meditatietechnieken en de positieve invloed hiervan op ons dagelijks leven. Deze lezing is een mooie gelegenheid om meer te weten te komen over het boeddhisme en meditatie. De lezing wordt gehouden op zaterdag 14 september van 19.30 tot 22.00 uur (de zaal is vanaf 19.00 uur open) in Sporthal Boomgaardshoek, Akkerwinde 1 te Hoogvliet. Toegangsprijs 7,50 euro. Reserveren via: aanmelden@ phuntsokcholing.org. Voor meer info: www.phuntsokcholing.org.

Geeft les in verschillende disciplines en niveaus:

Kleuterballet v.a. 4 jaar

Academisch-Klassiekballet v.a. 6 jaar en ouder

Jazz-Showballet-Streetdance v.a. 7 jaar en ouder

Stretching-Zumba-Pilatus voor volwassenen v.a. 16 jaar

inl. tel. 010-5016758 (lid N.B.D.K.)

www.lenyweber.nl

Lessen worden gegeven in het soc. Cultureel centrum “de Brinkhoeve” te Poortugaal

Gratis proefles!

Last van ongedierte?

De Ongedierte Expert Tel. 010-7200200 www.deongedierteexpert.nl Uw oplossing tegen: wespen, vliegen, spinnen, kakkerlakken, mieren, vlooien, zilvervisjes, ratten en muizen Het bestellen van bestrijdingsmiddelen voor particulier gebruik is ook mogelijk kijk in onze webwinkel.

Een kleinere auto rijdt stukken voordeliger en is nu aantrekkelijker dan ooit. Want tijdelijk heeft de Toyota Aygo Now standaard centrale vergrendeling met afstandsbediening, stuurbekrachtiging, radio/CD-speler met MP3 aansluiting, elektrische ramen vóór en airconditioning. En daarbij krijgt u ook nog eens € 1.500,extra inruilwaarde! Daardoor is er al een Aygo Now vanaf €7.790,-. U bent van harte welkom in onze showroom.

Brandstofverbruik (EC/630/2012J) varieert van 4,3 l/100 km (23,3 km/l) t/m 4,5 l/100 km (22,2 km/l) CO2 99-104 gr/km. Prijs incl. BTW en € 1.500,- extra inruilwaarde, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Afgebeeld is de Aygo Now met Sportpakket vanaf € 8.630,-. Actieperiode loopt van 09-09-2013 t/m 30-10-2013 (mits geregistreerd voor 31-12-2013).

Car Net

Haal het mooiste uit jezelf !

Hellevoetsluis, Daltonweg 1, 0181-312177 Poortugaal, Ambachtsstraat 1, 010-5015088 www.car-net.nl

570H


SPECTACULAIRE SEPTEM A BIJ AUTOBEDRIJF P.

Presentatie complet

Donderdag 12, vrijdag 13, zaterdag 14 en zon

30x

12x

KIA Rio

Van S12.295,- voor S11.777,-

10x

KIA Venga

Nu vanaf S17.777,-

1x

KIA Ceed

KIA Pro Ceed GT

Tijdens on

Elk model G navigatie t.w. met groot to 45x

Nu vanaf S16.777,-

Maakt u geen gebruik van hiernaast genoemde aanbiedingen, dan bieden wij u GRATIS metaallak of GRATIS kosten rijklaar maken op uit voorraad leverbare KIA’s.

Alle financieringsvormen tegen aantrekkelijke voorwaarden. n Laat u advisere door onze deskundige adviseurs.

K

LIVE aanwezig!!

U BENT VAN HARTE WELKOM OP: Donderdag 12 september 10.00 tot 21.00 uur Vrijdag 13 september

10.00 tot 21.00 uur

Zaterdag 14 september

10.00 tot 18.00 uur

Zondag 15 september

11.00 tot 18.00 uur

Uiteraard serveren wij u in U een gezellige sfeer diverse e h hapjes en drankjes met live entertainment. e

Van S8.595,-

Kortom de a gezelligste s de regio!

ALTIJD MEER VOOR

Autobedrijf P.Troost & Zonen Chr. Huygensweg 28-30, 3225 * Vraag naar de voorwaarden.

Facebook/autobedrijftroost

www.tro


MBER VOORDEELSHOW

A

TROOST & ZONEN

te KIA modellenlijn

ndag 15 september 2013 KIA Voordeelshow

nze show:

8x

12x

KIA Carens

KIA Sportage

Altijd 7 zitplaatsen!

GRATIS

.v. `1.295,-* ouchscreen!

Nu vanaf S24.777,-

Nu vanaf S23.777,-

1x

5x

KIA Sorento

KIA Optima Hybride

7 zitplaatsen mogelijk!

KIA Picanto

Nu vanaf S39.777,-

Bij aanschaf van een nieuwe KIA uit voorraad 50% korting op accessoires.

Nu vanaf S28.777,-

Veel meer voor minder geld. Op elk type een spectaculaire voordeelaanbieding.

Wij ruilen alles in, ruim boven de BOVAG koerslijst.

- voor S7.777,-*

aller aller show in

Tijdens de show onbeperkt patat, atat, snacks en drankjes!

Meer

dan

400 occ in alle asions

bij on prijsklasse s in vo n orraad .

R MINDER GELD!!!

5 LD Hellevoetsluis

oostautos.nl

0181-312366

All modellen Alle d ll ook leverbaar als AUTOMAAT!


Cursus Positieve Psychologie voor Vrouwen

’Een cadeau voor jezelf!’

Op woensdagavond 18 september en vrijdagochtend 20 september start drs. Maja Jeffkins in Barendrecht een geheel nieuwe cursus Positieve Praktische Psychologie voor Vrouwen! Deze cursus van acht bijeenkomsten is speciaal bedoeld voor vrouwen die geïnteresseerd zijn in allerlei onderwerpen uit de hedendaagse psychologie en daar graag méér van willen weten. Deze psychologiecursus is een positieve cursus, waarin je aan de hand van vele voorbeelden uit de praktijk van het dagelijks leven inzicht krijgt in het denken en handelen van mensen!

Onderwerpen

Tijdens deze cursus krijg je antwoord op de vraag, waarom mensen zich gedragen zoals zij dat doen in verschillende situaties en hoe je daar het beste op kunt reageren. Allerlei tips en handvatten worden gegeven om positief om te kunnen gaan met allerlei lastige situaties. Het ontdekken van je verborgen talenten, ’empowerment’ en communicatie op de werkvloer en in relaties en het verschil in communicatie tussen mannen en vrouwen zullen o.a. besproken worden. Maar er zullen natuurlijk nog andere nieuwe en boeiende onderwerpen aan de orde komen! Wij doen geen rollenspel en een specifieke vooropleiding is niet nodig.

ALTIJD AL UW EIGEN HUIS WILLEN BOUWEN? IN HET AMALIAPLANTSOEN KAN HET! Het Amaliaplantsoen ligt in de geliefde Oranjewijk, aan de zuidoostkant van Barendrecht-Centrum. Hier worden bijna veertig woningen gerealiseerd, in een mix van vrijstaande woningen en twee-onder een-kappers waarbij u zelf een maximale inbreng op stijl en uitvoering heeft. De kavelgrootten variëren tussen de 235 en 800 m2.

Maja Jeffkins: ‘Het is een gezellige cursus waarin je veel inzicht krijgt in het denken en handelen van mensen.’

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en kost € 220,- incl. materiaal en certificaat als bewijs van deelname. Alle deelneemsters ontvangen als welkomstgeschenk een leuke verrassing. Data: woensdagavond, 18/9, 2/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12, 8/1, 22/1 Locatie: Theater ’t Kruispunt, Middenbaan 111, Barendrecht Tijd: woensdagavond, 20.00 tot 22.00 uur Er start ook een cursus in Barendrecht op vrijdagochtend 20 september!

BEZOEK VRIJBLIJVEND DE VERKOOPDAG KAVELS IN HET GEMEENTEHUIS: DONDERDAG 19 SEPTEMBER, 16.00 - 20.00 UUR. KIJK OP WWW.BARENDRECHT.NL

VAN ZIEDEWIJ NAAR AMALIAPLANTSOEN

Data: vrijdagochtend, 20/9, 27/9, 11/10, 8/11, 22/11, 6/12, 10/1, 17/1 Tijd: vrijdagochtend, 9.30 tot 11.30 uur

Bel vrijblijvend voor meer informatie of een folder Tel. 010-234 45 54 of zie www.praktischepsychologie.nl

Kuijt Makelaardij John Kuijt

Q makelaars Johan de Haan

06-14547773

06-52616956

Recreatiestalling Numansdorp en

Occasion Center Numansdorp LET OP: Caravan/camper verkopen: Voor bemiddeling verkoop vragen wij: Caravans - Campers en Vouwwagens.

Voor alle voordelen zie :

WWW.CARVA.NL

BOVAG Contact 0186-652960 - carva@planet.nl onderhoudsbeurt NU Stallingplaats. Ook verkoop, caravan NU € 195,reparatie, onderhoud en APK keuring. incl. BTW

Alles op alles, zodat mensen met een nierziekte in leven blijven en ook echt blijven leven! nierstichting.nl

huidtherapie - schoonheidsverzorging - dermatologie

AANBIEDING 1 Image skincare O2-lift Facial BOOST

AANBIEDING 2 Duurzaam ontharen met Alma Lasers

Voor elk huidtype geschikt Een bruisende huidpeel die voor een verfrissende huidverjonging zorgt, inclusief intake.

Gedurende gehele kuur, inclusief intake Geschikt voor elk huid- en haartype, ook voor de getinte en gebruinde huid en als je lichte haren hebt.

AANBIEDING 3

AANBIEDING 4

Een doffe, kleurloos uitziende huid?

Last van cellulite of een verslapte huid?

Een kristalpeeling voor een stralende, frisse en gladde huid. Inclusief intake en masker.

De beste, natuurlijke techniek is Lipomassage™ van LPG. Inclusief intake en behandelpak t.w.v. € 40,00

Zomeraanbieding van € 125,00 voor € 85,00

TotaalVERS B.V. te Poortugaal is een zelfstandig opererende versgroothandel gespecialiseerd in de productie van panklare aardappelen, groenten en fruit producten, maaltijdcomponenten en verkoop van een totaal verspakket. Daarbij heeft TotaalVERS B.V. in Poortugaal haar eigen groentespeciaalzaak.

MEDEWERKER(STER) PORTIONEER KEUKEN M/V Voor onze afdeling Portioneer Keuken zijn wij op zoek naar gemotiveerde medwerkers(sters) die maximaal 5 tot 7 uur per dag (je gaat werken in ploegen van 2 medewerkers), voor 1 of meerdere dagen in de week, bij ons willen komen werken. Wij portioneren 7 dagen per week (maandag tot en met zondag), voor met name afnemers in de zorgsector. De werkzaamheden bestaan uit het in een gekoelde ruimte, +/- 4 graden, portioneren en verpakken van de maaltijden, afwassen en het schoonmaken van de afdeling.

ZELFSTANDIG WERKEND KOK M/V Voor onze productie keuken zijn wij op zoek naar een full-time zelfstandig werkend kok. Uw werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit het bereiden van grootschalige maaltijden, soepen, sauzen en maaltijdcomponenten voor onder andere ziekenhuizen, instellingen en detailhandel. De werktijden zullen liggen, van maandag tot en met zaterdag, tussen 04.00u ’s ochtends en 20.00u ‘s avonds. U gaat werken volgens wisselende dienstroosters. Ons keukenteam bestaat uit een jonge groep gemotiveerde medewerkers. Salariëring volgens CAO groothandel AGF. Je kunt jouw interesse kenbaar maken aan / via: TotaalVERS B.V., T.a.v. D.Kauffman Albrandswaardsedijk 177, 3172 VA Poortugaal of via e-mail: dkauffman@totaalvers.nl

Microdermabrasie van € 89,00 voor € 75,00

Oksels en bikinilijn van € 160,00 voor € 95,00

10 behandelingen van € 650,00 voor € 525,00

en WIN een gratis I Image Facial on the go gezichtsbehandeling Laan op Zuid 656, Rotterdam | Dorpsdijk 47, Rhoon-Noord

Aanbieding geldt t/m zaterdag 28 september 2013 Lid van NVH - NVDV - DALA - ANBOS


OUTLET AFHAALPRIJZEN

Vind snel een baan bij jou in de regio op BarUitgeverijVacatures.nl

OP=OP

Zoek je een nieuwe, uitdagende baan dicht bij huis? Kijk dan eens op de Top Vacaturebank van Nederland. Op BarUitgeverijVacatures.nl vind je een overzicht van actuele vacatures bij jou in de regio.

BarUitgeverijVacatures.nl Nu van 5 1699,- voor

Dinnerset Wicker Biscarosse Verstelbaar met gasveer Kleur zwart

Loungeset Saint Tropez Kleur zwart

5 899,-*

Nu van 5 1750,- nu voor slechts

5 799,-*

Nu van 5 1249,- voor

Loungeset Wicker Saint-Maxime Verstelbaar met gasveer Kleur zwart

5 699,-*

Wicker loungeset Roquebrune Kleur zwart

Nu van 5 299,- voor

Wicker lounger Montpellier Kleur zwart

De Top Vacaturebank voor de regio

Nu van 5 1999,- voor

5 899,-*

• Snel vacatures zoeken • Direct solliciteren • Vacatures dicht bij huis maar ook landelijk Ook uw vacatures op BarUitgeverijVacatures.nl?

Nu van 5 199,- voor

5 199,-*

Loveseat Wicker Toulon Kleur zwart

Wilt u ook aandacht voor uw vacatures? Tegen lage kosten kunt u uw vacature

5 99,-*

(door)plaatsen op onze website en bereikt u ruim 100.000 werkzoekenden per maand. Neem contact op met BAR Uitgeverij voor meer informatie: 0180 641 022

Nu van 5 949,- voor

Wicker Loungeset de Luxe

5 499,-*

Nu van 5 694,- voor

Wicker bank Menton vierkant Kleur zwart

Nu van 5 949,- voor

Wicker loungeset 2 zits

5 499,-*

NL

J. van der Heijdenstraat 10 3281 NE Numansdorp T: +31 (0)186-655990 F: +31 (0)186-652112 E: info@blokhutvillage.nl www.blokhutvillage.nl

BE

TopVacaturebank.nl

Nu van 5 799,- voor

5 199,-*

Wicker dinnerset Monaco Kleur zwart

5 499,-*

Inclusief grijze Nu van kussens en 3 glasplaten 5 799,- voor (gehard veiligheidsglas)! Barset Bordeaux 5 499,-* Tafel L160xB75xH104cm 6 Barkrukken L49xB50xH99cm Kleur zwart *Alle prijzen zijn afhaalprijzen / bezorgkosten 49,95

Nu van 5 450,- voor

Wicker loungeset Round Kleur zwart

In samenwerking met:

5 249,-*

Autolei 315 2160 Wommelgem T: +32 (0)335-52555 F: +32 (0)335-52550 E: info@blokhutvillage.be www.blokhutvillage.be

NL

Mag uw kind spelen in de regen en lekker vies worden? Bij Kinderdagverblijf Wilhelminahoeve is buiten spelen een vast onderdeel van het programma en hoeft niet gekoppeld te worden aan mooi weer. Want buiten lekker vies worden kan veel plezier opleveren! Wilt u een kijkje nemen op onze locatie?

Antonie van Leeuwenhoekstraat 14 3291 CR Strijen T: +31 (0)78-6745736 F: +31 (0) 78 6745740 E: info@verandavillage.nl www.verandavillage.nl

Neem dan contact op met regiokantoor Zuid-Holland, tel. 010 - 407 47 00

www.kinderopvanghumanitas.nl/kdvwilhelminahoeve

- advertorial -

SHOWROOM GEOPEND VAN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 10 TOT 17 UUR Voortaan is onze showroom dagelijks voor u geopend van maandag t/m zaterdag van 10 tot 17 uur. Bovendien is onze showroom op afspraak ook ’s avonds voor u geopend.

Onze fabriek produceert zelf de deuren, iedere maatvoering is mogelijk dus ook bijvoorbeeld een onderkast met laden van 57,3 cm breedte enz. zonder meerprijs

De keukenshowroom waar de klant nog als klant behandeld wordt! Velen gingen u voor, onze verkoop bestaat uit 70% van de mond tot mond reclame.

Eigen fabricage dus maatwerk voor confectie prijzen, door middel van eigen spuiterij, waardoor iedere kleurstelling mogelijk is.

Waarom kopen bij Keukenathome? U koopt rechtstreeks bij de 1 Duitse leverancier zonder tussenkomst van wie dan ook, dus Duitse prijzen!

Kijk voor onze werkwijze op www.keukenathome.nl

2

Tien jaar garantie!

Absoluut de goedkoopste, prijs - kwaliteit verhouding perfect in balans

3

10

11

Van demontage tot kookklaar opgeleverd, ook leidingwerk ver/aanleggen geen probleem

4

5

Eigen montageteam staat voor u klaar

6

Ook voor renovatie van uw keuken het juiste adres!!!

Onze showroom is op afspraak ook ’s-avonds voor u geopend en een tijdstip dat u het beste uitkomt

7

8 Vrijblijvend advies aan huis! Geen gesjoemel met prijzen, maar altijd direct een scherpe netto prijs

9

www.keukenathome.nl

Keukenathome Industriestraat 18 3281 LB Numansdorp Tel. 0186-576144

U kunt ons bellen voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis, ook in de avonduren geen probleem. Tel. 06 - 12 55 01 47


14 september Autodag! r u u 0 0 : 12 e r i a l u c specta g n i n e p o

Nieuwe ! e g a r a g r e e k r a p

Verschillende dealers presenteren hun nieuwe auto’s

S I T A GR N E R E PARK ! ! T F BLIJ

De

n

low c n e n n o Ball

www.winkelcentrum-hoogvliet.nl


aannemingsbedrijf

gebr. barendregt

v.o.f.

grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Essendijk 38, 3161 EE Rhoon Tel. 010 5015638

Kerkstraat 6 3171 GG Poortugaal Telefoon 010-5017949

Tsjaikovskistraat 3, Rhoon (hoek bij de Viaductweg)

Herenkapsalon www.mcd-supermarkt.nl Kerkstraat 8 - 3171 GG Poortugaal Telefoon 010-5013139 Wij werken op afspraak.

twitter: @mcdolaf

Leven gaat voor. De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat nierpatiënten zoals Willem in leven blijven en ook écht kunnen blijven leven. We strijden voor meer donoren, maken ons hard voor preventie en werken vastberaden aan een draagbare kunstnier. Want dialyseren is geen leven, maar overleven. We doen dan ook alles wat in ons vermogen ligt om het leven van nierpatiënten te verbeteren. Dat doen we niet alleen. Maar samen met patiënten, onderzoekers, professionals, donateurs, bedrijven, vrijwilligers en vele anderen die het leven liefhebben. Leven gaat voor, in alles wat we doen. www.nierstichting.nl

Balkonserres | Terrasoverkappingen | Windschermen

Wij bezorgen

uw vakantie aan huis...

Ebweg 71-73 2991 LS Barendrecht t 0180 - 557 112 e info@hagenland.nl i www.hagenland.nl Maak een afspraak voor een inspirerend bezoek aan onze nieuwe showroom

Het hele jaar buiten zitten! Het leek een droom voor mij maar achteraf is het heel goed te doen en nog betaalbaar ook! Hagenland heeft het helemaal waargemaakt. Yvonne van Dongen


B

Omdat Boot Lederwaren op 12 september 51 jaar bestaat is op donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 september BTW korting op de gehele collectie!

Onze merken: Gigi fratelli, Cowboysbag, Depeche, Castelijn & Beerens, Converse, Eastpak, Kipling, Knirps, Petrol, My Lady, Plevier, Samsonite, Spikes & Sparrow, Senz en Travelite!

B

Binnenban 182, 3191 CLHoogvliet T 010 - 4161842 I www.bootlederwaren.nl

Sparta Rotterdam LEZERSACTIE

Pot: “Sparta moet promoveren” Cor Pot trad onlangs toe tot de Raad van Commissarissen van Sparta Rotterdam. De oudbondscoach van Jong Oranje weet wat er te doen staat op Het Kasteel. “Sparta moet nu gewoon promoveren. Dat is voor de toekomst van de club van levensbelang. Zo simpel is het. Je kan niet nog eens één of twee jaar in de Jupiler League blijven”, aldus Pot in het tv-programma FC Rijnmond. “Ik heb gisteren de ambiance in

Almere gezien en dat is niet aantrekkelijk om daar nog een aantal jaar te spelen.”

de volgende wedstrijd van Sparta Rotterdam?

Pot denkt dat het mogelijk is om dit jaar te promoveren, maar of dat als kampioen van de Jupiler League gebeurt is zeer de vraag. “Voor eerstedivisiebegrippen heeft Sparta een zeer behoorlijke selectie. Het is wel een selectie die bij de bovenste vier plaatsen moet blijven meedraaien en voor het kampioenschap moet spelen. Dat is Sparta verplicht.”

groot-westland.nl, bernisse-online.nl,

Door de zege heeft het team van trainer Adrie Bogers weer

aansluiting bij de subtop. Sparta is na zeven duels in het bezit van elf punten. Door de openingstreffer (0-1) begonnen de bezoekers uit de havenstad wat makkelijker te voetballen. Dit resulteerde na ruim een half uur spelen in een enorme kans voor gelegenheidsspits Soufian El Hassnaoui. Na de thee kwam

20.00 UUR SPARTA STADION

Vindt u het leuk om kaarten te winnen voor Ga naar de website van uw eigen gemeente en klik op lezersactie! Surf naar telstar-online.nl, weekbladspijkenisse.nl, groothellevoet.nl, brielsnieuwsland.nl of weekbladwestvoorne.nl

STAND JUPILER LEAGUE

Eerste uitzege voor Sparta Rotterdam bij Almere City Sparta Rotterdam heeft de uitwedstrijd tegen Almere City FC zonder problemen in winst omgezet: 2-4. Mario Bilate en Donovan Deekman scoorden allebei twee doelpunten.

VRIJDAG 13 SEPTEMBER

er een beter Almere City FC uit de kleedkamer. Een kwartier voor tijd werd de wedstrijd definitief in het slot gegooid door Sparta. Het was opnieuw Deekman die onoplettendheid in de achterhoede van Almere City FC afstrafte. In de slotfase probeerde de thuisploeg nog wel iets te forceren,

maar het doelpunt van oudSpartaan Jason Oost kwam te laat voor de thuisploeg. Opstelling Sparta Rotterdam: Sinouh; Gielisse, Luirink, Ramsteijn (90’ Van Berkel), Slijngard; Nieuwendaal (76’ De Nooijer), Dogan, Bruinier (65’ Langedijk); Deekman, El Hassnaoui en Bilate.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

FC Dordrecht Willem II FC Eindhoven VVV-Venlo Telstar De Graafschap Sparta Rotterdam Fort. Sittard Jong Ajax FC Volendam Excelsior Jong FC Twente Helmond Sport Achilles ‘29 FC Emmen MVV Maastricht FC Oss Almere City FC Jong PSV FC Den Bosch

FC EINDHOVEN EVENEMENTINFORMATIE

7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7 6 7 7 7

19 13 13 13 13 11 11 10 10 10 9 8 8 7 6 6 6 5 5 5

Wedstrijd: Sparta Rotterdam - FC Eindhoven Speeldatum: Vrijdag 13 september Aanvangstijd: 20:00 uur ClubCard-verplichting: Nee Internetverkoop: 24-08-13 11:00 uur 13-09-13 18:00 uur TicketBox verkoop: 24-08-13 11:00 uur 13-09-13 20:00 uur Fanshop-verkoop: 24-08-13 11:00 uur 13-09-13 20:00 uur Openingstijden Sparta Fanshop: Dinsdag t/m zaterdag van 11:00 - 17:00 uur Verkoop op wedstrijddag: Ja, bij Sparta Fanshop van 11:00 - 20:00 uur Vakken en prijzen Normaal tarief - Kind t/m 14 jaar tarief Tonny van Ede-tribune 1 22,50- 1 15,00 Kasteeltribune 1 18,50 - 1 12,50 Denis Neville-tribune 1 15,00 - 1 10,00 Bok de Korver-tribune 1 14,00 - 1 9,00

Bestel kaarten online via www.spartakaartje.nl


NIEUWS

Donderdag 12 september 2013

Ervaar de passie

Salsa leren bij dansschool Buena Vista Wie kent het niet, dat gevoel. Je hoort een heerlijk muzieknummer met een vrolijke, opzwepend ritmische ondertoon en je lichaam gaat een eigen leven leiden. Op zo’n moment kunnen er twee dingen gebeuren: je blijft passief een beetje meewiebelen, niet wetende wat te doen met je gevoel, of je laat je gevoel de vrije loop. Als dit laatste je regelmatig overkomt dan zit dansen je al in het bloed. De cursisten van Buena Vista komen uit beide hoeken maar al snel sluiten zij het Salsagevoel in hun hart. Muziek horen zonder daarbij te bewegen is voor hen volledig onmogelijk, of het nu een vlugge Merengue is, een ‘gevoelige’ Bachata, een ‘lekkere’ Salsa of een romantische Bolero. In een ontspannen sfeer brengen eigenaar Rick Brand en zijn vriendin Josée de passie voor ‘Salsa’ met liefde op u over! Al meer dan 13 jaar geven Rick en Josée lessen in uitsluitend de ‘warme’ dansen van het Caribische werelddeel. Beiden dansen al sinds hun jeugd. ,,Dansen is altijd mijn eerste natuur geweest’’, aldus Rick. ,,Ik doe niets liever dan me overgeven aan de muziek. Bewegen is voor mij het synoniem van genieten.’’

Salsa is een dans van Cubaanse oorsprong en tegelijkertijd een verzamelnaam voor andere dansen zoals onder andere de Merengue, de Bachata en de Bolero. Een salsadans is opgebouwd uit verschillende figuren, maar de volgorde ervan staat nooit vast. Rick: ,,Deze dansen komen uit een Machocultuur. De man leidt dus en danst het figuur dat er op dat moment in hem opkomt. De vrouw herkent het aangegeven figuur of de dansrichting en reageert daarop. Voor een man komt het er dus op aan goed te luisteren

naar de muziek en duidelijk te weten wat hij wil. In principe kan iedereen Salsa dansen. Het enige wat je moet doen is open staan voor de muziek en plezier hebben. Als je geniet van de muziek, komt de rest bijna vanzelf.’’ Salsa Dansschool Buena Vista geeft les in Poortugaal, in De Brinkhoeve in de Kerkstraat 12. Iedereen van 18 jaar en ouder mag zich inschrijven, met of zonder partner. Voor meer informatie over Salsa Dansschool Buena Vista www.buena-vista.nl of 06-20302069

Rick Brand

Presentatie broden en introductie menukaart Ziezo druk bezocht Het Broodhuys Ziezo aan de Julianastraat in Rhoon introduceerde vrijdag 6 september haar nieuw samengestelde menukaart. De nieuwe menukaart valt samen met de komst van de nieuwe chef-kok Diego Buik. Bij Broodhuys Ziezo gaat het om de ambachtelijke zuurdesembroden van het Vlaamsch Broodhuys. Naast snacks en salades staat dan ook een keur aan belegde boterhammen op de menukaart. Maar ook een Croque Madame of een Croque Monsieur is op de kaart te vinden. De broden van het Vlaamsch Broodhuys worden gebakken op basis van recepten van bakker Dimitri Roelofs. Deze bekende bakker was vrijdag eveneens aanwezig om uitleg te geven over de bereiding van de zuurdesembroden en

de hoge kwaliteit ervan. De presentatie van bakker Roelofs werd druk bezocht. Eén ding werd de bezoekers zonder meer duidelijk. Bakker Dimitri Roelofs heeft één grote passie. Dat zijn z’n broden waar hij zeer succesvol mee is. Chef-kok Diego Buik roemt de broodsoorten van het Vlaamsch Broodhuys. Voor hem is Broodhuys Ziezo een nieuwe uitdaging om mensen smakelijke belegde boterhammen te serveren. ,,Het brood is van hoge kwaliteit. Het is puur en eerlijk brood en goed voor het darmstelsel. Het graan komt van een boer uit Frankrijk. Het traject vanaf het land tot in de bakkerij wordt gecontroleerd. Het gehele tracé van het graan is

Diego Buik en Dimitri Roelofs voor hun smakelijke producten.

dus terug te halen. Bij de bereiding wordt in plaats van keukenzout de Franse zoutsoort Sel de Gris toegevoegd. Dat geeft het brood ook veel smaak.’’ De introductie van het dagmenu op vrijdag viel bij bezoekers eveneens in de smaak. De chef-kok werkt met dagverse producten. Salades en bijbehorende sausjes, alles is dagvers. Het interieur van het Broodhuys, met in het midden de toonbank met presentatie van de broden, is aantrekkelijk om er te vertoeven en een broodje, salade of op vrijdag een diner te gebruiken. Vanaf 8.00 uur ’s ochtends kan men er ook terecht voor een ontbijt. Broodhuys Ziezo verzorgt tevens de catering voor bedrijven. ,,Vanaf de kaart kunnen kant en klare lunches worden besteld.’’

27

Seniorweb Rhoon helpt ouderen die geen digibeet willen worden

‘Na de vakantie toch maar eens aan de computer of tablet’ De vakantie van de meeste mensen zit erop, hoewel senioren ook in de maand september er nog wel op uit trekken. Maar het gros van de mensen is weer op de basis teruggekeerd. Misschien hebt u in de rust van de vakantietijd nagedacht over uw ‘toekomst met de computer.’ Steeds meer senioren die eerst dachten dat de computer een rage was, een hype, die vanzelf wel weer voorbij zou gaan, komen nu tot de conclusie dat ze de boot gemist hebben. Seniorweb Rhoon: ,,Zelfs de communicatie met de overheid en bijvoorbeeld de zorgverzekering gaat steeds meer digitaal. Dan toch maar afgeschreven? Met 70 of 80 jaar op het digitale vlak aan de kant, terwijl het verstand nog goed is? Dat hoeft niet!’’ Ook de medewerkers van Seniorweb Rhoon hebben in de vakantietijd nagedacht over het komende seizoen. Voorop staat bij de medewerkers van Seniorweb altijd de visie dat de medewerkers (ambassadeurs noemt Seniorweb deze mensen) er juist zijn om de mensen, die de digitale boot gemist hebben, een herkansing op computergebied aan te bieden. ,,Dat kan met behulp van beginnerscursussen, zowel voor de computer als voor de tablet (een I-pad of een Samsung Galaxy of een

dergelijk tablet). Afgelopen voorjaar hebben wij een groep beginners op de tablet in een zestal lessen omgetoverd tot enthousiaste gebruikers! Dat kan ook u overkomen!’’ Standaard biedt Seniorweb Rhoon beginners en overstapcursussen Windows 8 aan. Verder nog beginnerscursussen I-pad, Samsung Galaxy. Daarnaast zijn er ook meer hobby-achtige cursussen zoals fotobeheer en bewerking met Picasa, films en diavoorstellingen maken met Windows Moviemaker, stamboomonderzoek (genealogie), maar ook cursussen als Word en Excel behoren tot de mogelijkheden. ,,Zo zijn er eigenlijk nog veel meer mogelijkheden. Onze cursussen worden gegeven door minimaal twee docenten aan een groep van minimaal vier en maximaal zeven cursisten. Een cursus gaat pas door als er minimaal vier aanmeldingen voor de cursus zijn. De tijd en de aanvang wordt in onderling overleg vastgesteld, dus als u eerst in september nog met vakantie wil, dan geeft u dat direct bij de aanmelding door. Als u niet meer mobiel bent, en u wil toch meer van de computer of een tablet weten, neem dan ook contact met onderstaand adres op. In deze gevallen komen wij lesgeven bij u aan huis. U moet dan wel zelf een tablet of een

computer en een internetaansluiting hebben.’’ Inloopspreekuur Naast de cursusactiviteiten hebben de mensen van Seniorweb ook nog wekelijks een inloopspreekuur. Dit spreekuur is bedoeld voor mensen die problemen hebben met hun laptop of vragen over programma’s of over hun tablet. Dit spreekuur wordt op maandagmorgen van 9.30 tot 12.00 gehouden in het cursuslokaal van de ANBO in de Brinkhoeve ingang Irenestraat 2. ,,Het kost maar 1,50 euro per uur en veel mensen gingen u al voor.’’ Tenslotte wijzen de leden van Seniorweb nog op de mogelijkheid om gebruik te maken van de landelijke Seniorweb diensten als hulp via internet (voor vragen over software e.d.), hulp per telefoon voor actuele vragen zoals: mijn computer start met foutmeldingen op, de internet explorer doet vreemd enz, hulp op afstand: ervaren gebruikers kijken op afstand mee met uw computer en lossen zo allerhande problemen voor u op. ,,Kortom, u hoeft niet digitaal aan de kant te blijven: er zijn kansen genoeg om mee te gaan doen!’’ Voor informatie contact opnemen met Wim Riegman, email seniorweb. rhoon@gmail.com of telefoon 010-5014037.

Ook 51ste editie GJO kamp weer groot succes

Ook dit jaar is de GJO weer op zomerkamp gegaan, en wel voor de 51e keer. ,,Wederom verkeerden we, dit jaar van 24 tot en met 31 augustus, in Otterlo aan de rand van de Veluwe in een prachtige groepsaccommodatie. En ook dit jaar was het kamp weer een groot succes, de week is voorbij gevlogen! We kunnen u vertellen dat we genoten hebben met het heerlijke weer en de prachtige locatie. We zaten midden in het bos en we hadden er een fantastisch speelveld bij waar de kinderen heerlijk op konden voetballen, hockeyen, tafeltennissen en noem het maar op.’’ Dit jaar stond het kamp in het teken van ‘De Koning van Katoren’ en de kinderen moesten iedere dag Stach helpen met

een moeilijke opdracht om hem uiteindelijk koning van Katoren te kunnen maken. Natuurlijk hoorden hier iedere dag allerlei leuke activiteiten bij, zoals een sportdag, zwemmen, speurdag, dropping, kampvuur en nog veel meer spellen. ,,Natuurlijk dankzij de kinderen die mee waren, maar ook mede dankzij alle sponsoren konden we dit kamp mogelijk maken, we zijn ze daarom allemaal erg dankbaar. Met name willen wij het DeltaPORT Donatiefonds noemen dat ons met een grote gift heeft gesteund. Ook willen we iedereen bedanken die dit jaar weer zijn oud papier tweewekelijks naar de container naast de Maranathakerk heeft gebracht. Wij hopen natuurlijk dat u de komende jaren uw oud

papier naar de container blijft brengen.’’ Na de startzondag op 22 september begint ook het GJO clubseizoen weer. ,,We hopen alle kinderen op donderdag 26 september om 18.45 uur weer te ontmoeten in de Maranathakerk aan de Kleidijk 2 in Rhoon. Wij hopen dat er dit jaar weer nieuwe kinderen bij komen! Alle kinderen vanaf groep 4 tot en met groep 8 zijn welkom.’’ Wie alle kampverhalen eens wil lezen, een reactie wil plaatsen in het kampgastenboek of meer informatie wenst over de clubavonden, kan terecht op www. gjorhoon.nl. Voor vragen kan ook altijd contact worden opgenomen met Jacco van der Kemp, telefoon 06-42268959.


www.reedijkwonen.nl

VEEL VOORDEEL OP BANKEN * ! EN STOELEN *VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL

WOONZIN.NIGE ZIT 10-DAAGSE 6

10

3 1 2 1

9 11

4

Treglio Armstoel. In leder/stof 479.- 399.-

In leatherlook 249.- 199.8

8

7

5

2

Bione Eetstoel. In stof vanaf 199.-

Forano Armstoel. In leder 499.- 399.-

Malonno Armstoel. In leder 399.- 299.-

9

6

7

Imperia eetstoel

In leder met vierkant stiksel.

VAN 1299 VOOR

899.-

229.-

OP S

OP S

H TA

UL P

99

Vanaf

€ 599.-

Vanaf

In massief eiken met stoer metalen onderstel op meerdere posities te plaatsen. Zoals afgebeeld L240xB100. Verkrijgbaar vanaf L200xB100.

U N C TI E XF

KOM VOOR TOTAALWONEN NAAR ONZE WOONWINKEL IN STRIJEN • Wonen: INhouse, Levanto, Pode, Bert Plantagie, Stressless • Koken: Superkeukens • Slapen: DroomDomein, Auping, Silvana, Tempur, Eastborn, Beddinghouse

Edisonweg 2, 3291 CK Strijen, tel. 078 674 84 85, info@reedijkwonen.nl, www.reedijkwonen.nl

Hellas fauteuil

Comfortabele relaxfauteuil voorzien van handmatige verstelling en een moderne poot.

UL P

U N C TI E XF

€ 599.A

€ 10.

03_01 8136 HWE SEPTEMBER.indd 1

H TA

GRATIS Vanaf

Ultima eettafel

KEUZE UIT S, M, L. Handmatige, gasveer of elektrische verstelling. Sta op functie. 10 verschillende onderstelkleuren. Stof of leder.

REL

2=1 +

Hipari fauteuil

SIERKUSSENS

Diverse dessins.

Relo Eetstoel. In stof 179.- 139.-

899.-

A

SIERKUSSENS

11

VAN 1199 VOOR

REL

KEUZE UIT S, M, L. 3 verschillende ruggen. Handmatige, gasveer of elektrische verstelling. 7 verschillende onderstelkleuren. Stof of leder.

Torella Eetfauteuil.

WIN.ST PAKKER

VAN 299 VOOR

Huelva fauteuil

4

Jesoli Eetstoel. In stof 199.- 159.-

Bione Eetstoel. In stof vanaf 199.-

10

WIN.ST PAKKER

Eigentijdse 3+2 zitscombinatie met mooie design pootjes. Exclusief sierkussens. H88xB217/169xD90

Malonno Eetstoel. In leder 249.- 199.-

Hirado Armstoel. In Moreno 249.- 199.-

Sarnico Eetstoel. In leatherlook 179.- 149.-

Kelano 3-2 zitsbank

3

WIN.ST PAKKER VAN 499 VOOR

399.-

Prijs- en modelwijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. De aanbiedingen in deze advertentie zijn geldig tot 2 weken na plaatsing. Niet alle afgebeelde modellen staan in de showroom. 37/13/IH/14

5

05-09-13 15:15


NIEUWS

Donderdag 12 september 2013

Wegwijzer en Julianaschool in Den Haag Op de tweede dinsdag in september vertrokken in alle vroegte de zestig kinderen van de groepen acht van de Julianaschool en de Wegwijzer met de metro vanuit Rhoon richting Den Haag. Het was de eerste gezamenlijke activiteit van de twee scholen die volgend schooljaar samengaan. In Den Haag leerden zij op speelse wijze en met behulp van passende werkvormen wat het parlement in Nederland is en doet. Hierbij hoorde ook een bezoek aan de Tweede Kamer. Helaas was de Ridderzaal deze dag niet beschikbaar voor bezoek. Niettemin was het een leerzame en leuke dag en wie weet inspireert het de kinderen om zich later ook in te zetten in de plaatselijke of landelijke politiek!

29

Open Monumentendagen bij de Pendrechtse Molen De Pendrechtse Molen aan de Charloisse Lagedijk is zaterdag 14 september en zondag 15 september van 9 tot 7 uur, tijdens de Open Monumentendagen, open. De molen zal bij voldoende wind malen. Het motto van deze dagen is ‘Macht en pracht’. Er is nauwelijks een motto te verzinnen dat beter van toepassing is op een windwatermolen. Een molen is mooi, een draaiende molen mooier en een malende molen is prachtig. Een windwatermolen als de Pendrechtse Molen is van een sobere pracht: functioneel en zonder franje. Met de wind als drijvende kracht pompt de molen iedere minuut rond de 25 kubieke meter water. Het is daarom ook te hopen dat er gedurende de Open Monumentendagen voldoende wind zal zijn zodat bezoekers

de macht van de wind en van deze windmolen ten volle kunnen beleven. De Pendrechtse Molen is de enig overgebleven windwatermolen van het eiland IJsselmonde en is tot eind 1957 in bedrijf gebleven. Ooit stonden er 50 windmolens om alle polders met windkracht droog te houden. Nu gebeurt dat door mechanische pompen in onopvallende gebouwen. In de molen is ook de oude molenaarswoning te bezichtigen met naast de molen een plonsplee. De Pendrechtse Molen is te vinden nabij de samenkomst van de Langenhorst, de Vrijenburgweg en de Charloisse Lagedijk en is te bereiken met sneltram 25, halte Vrijenburgerbos. Zie ook: www.pendrechtsemolen.nl

Lezing André Aleman, auteur van Het Seniorenbrein

5 oktober: Open Dag TBS Nederland Op zaterdag 5 oktober 2013 openen zes Forensisch Psychiatrische Centra (tbs-klinieken) hun deuren voor het publiek. Voor bezoekers een unieke kans om een kijkje te nemen achter de muren en een antwoord te krijgen op vragen over tbs en de behandeling en veiligheid in een tbs-kliniek. Inschrijven is verplicht en kan vanaf vrijdag 30 augustus! De FPC’s die deelnemen aan de Open Dag zijn: FPC 2Landen – Utrecht, FPC De Kijvelanden – Poortugaal, FPC Dr. S. van Mesdag – Groningen, FPC Oostvaarderskliniek – Almere Buiten-Oost, FPC Pompestichting – Nijmegen en FPC De Rooyse Wissel – Venray. Inschrijven Inschrijven voor de Open Dag is mogelijk via www.opendagtbsnederland.nl. Inschrijven

is verplicht en kan vanaf vrijdag 30 augustus tot uiterlijk zondag 22 september. Het aantal plaatsen is echter beperkt en ‘vol is vol’. De minimumleeftijd voor deelname is 12 jaar. Personen onder de 18 jaar krijgen alleen toegang mits zij begeleid worden door een volwassene. Programma FPC de Kijvelanden Bezoekers kunnen zich online aanmelden voor één van de drie geplande rondleidingen. Het bezoek start met een presentatie over FPC de Kijvelanden, de behandeling en veiligheid, daarna volgt een rondleiding door de kliniek. De Open Dag is een gezamenlijk initiatief van de FPC’s in Nederland. In de loop van dit jaar gaat ook de gezamenlijke website www.tbsnederland.nl online.

Ga naar de website en upload je bericht. www.deschakelalbrandswaard.nl

Landschapsbeheer ZH heft zichzelf op Landschapsbeheer Zuid-Holland beëindigt per 31 december 2013 al haar activiteiten. De stichting ziet zich hiertoe genoodzaakt door de aanzienlijke verlaging van de vaste financiële ondersteuning door Provincie Zuid-Holland, in combinatie met teruglopende inkomsten uit projecten van Rijks- en andere overheden. Dit heeft gevolgen voor de ondersteuning van het onderhoud van natuur en landschap in de provincie Zuid-Holland. Een groot gedeelte van de huidige taken van Landschapsbeheer Zuid-Holland zal komen te vervallen. Provincie Zuid-Holland zal de haar nog beschikbare middelen op een andere manier gaan inzetten. Sinds 1982 ontvangt Landschapsbeheer Zuid-Holland een jaarlijkse subsidie van Provincie Zuid-Holland voor de professionele ondersteuning van vrijwilligers in landschap en natuur in ZuidHolland. Daarnaast heeft de subsidie tot doel om het agrarisch cultuurlandschap van de provincie Zuid-Holland te helpen beheren en in stand te houden. Vanwege nieuw (subsidie) beleid heeft Provincie Zuid-Holland ervoor gekozen om de financiering van Landschapsbeheer Zuid-Holland op jaarbasis aanzienlijk te verlagen. Door het wegvallen van de vaste financiële ondersteuning ziet Landschapsbeheer Zuid-Holland zich nu gedwongen om haar activiteiten te beëindigen. Netwerk ‘De Groene Motor’ Provincie Zuid-Holland heeft

besloten om de ondersteuning van vrijwilligers in natuur en landschap voort te zetten en een verdere impuls te geven door middel van de oprichting van een nieuw, provinciaal netwerk, genaamd ‘De Groene Motor’. Het netwerk gaat per regio eigen programma’s en projecten ontwikkelen. Naar verwachting zal daardoor de vraag naar en aanbod van vrijwilligerswerk, en de ondersteuning daarvan, beter op elkaar aansluiten. Met Provincie ZuidHolland en de stichtingen Het Zuid-Hollands Landschap en Erfgoedhuis Zuid-Holland (samenwerkingspartners van Landschapsbeheer Zuid-Holland) wordt overlegd of en hoe deze instellingen vanaf 1 januari 2014 de ondersteuning van ‘De Groene Motor’ kunnen uitvoeren. Afronding taken De vaste taken van Landschapsbeheer Zuid-Holland zijn onder andere het geven van cursussen op het gebied van landschaps- en weidevogelbeheer aan vrijwilligers en particulieren, het geven van erfadviezen aan particulieren in het buitengebied, en het coördineren van en adviseren over onderhoud en aanplant van kleine landschapselementen. Voor deze en andere opdrachten zal voortaan op projectbasis naar financiers en uitvoerders worden gezocht. Landschapsbeheer Zuid-Holland spant zich in om lopende projecten en activiteiten zorgvuldig af te ronden.

Stichting Welzijn Albrandswaard organiseert samen met de welzijnsorganisaties Kijkopwelzijn uit Barendrecht en Karaat Ridderkerk én bibliotheek van A-Z uit Ridderkerk een avond met André Aleman, schrijver van de bestseller Het seniorenbrein. De avond wordt donderdag 3 oktober gehouden in bibliotheek Ridderkerk

Professor Aleman.

‘We maken ons allemaal wel eens zorgen over ons geheugen en ons verstand, zeker als we de vijftig gepasseerd zijn. De achteruitgang van het menselijk brein begint al vroeg maar is minder erg dan we soms denken. Sterker nog: een ouder brein is stressbestendiger en kan beter omgaan met complexe situaties dan een jong brein. In zijn baanbrekend boek Het seniorenbrein -het allereerste over dit onderwerp- laat André Aleman zien wat er gebeurt in ons hoofd als we ouder worden. André Aleman (1975) is hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum Gro-

ningen. In 2006 ontving hij de prestigieuze European Young Investigator Award van de European Science Foundation voor zijn onderzoek naar zelfinzicht en psychose. André Aleman is lid van De Jonge Akademie van de KNAW. De bibliotheek ligt aan het St. Jorisplein 77 te Ridderkerk. Zaal open om 19.30 uur, aanvang 20:00 uur. Kosten 5 euro per persoon, te voldoen aan de zaal. Opgeven per mail bij Karaat Ridderkerk o.v.v. lezing André Aleman en uw naam en telefoonnummer/emailadres.Karaat Ridderkerk, telefoon 0180-432350 of mantelzorg@karaatridderkerk.nl

Icoon uit Grienden vermist Wie kent Joris de Rode Noorse boskat nou niet. Sinds 2009 loopt deze uiterst aanhankelijke kat in het recreatie gebied De Grienden en op de Havendam in Rhoon. Hij was wel bekend bij Garage bedrijf Vlasblom, Van Gamerensport, Abel Grand Café en de jachthaven. Hij kwam bij iedereen langs voor een beetje aandacht, maar sinds 24 augustus wordt hij vermist! Bij van Gamerensport was hij te vinden bij de kinderen van de BSO of liep hij rond te struinen op de parkeerplaats bij Abel Grand café. In de jachthaven kwam hij bij verschillende booteigenaren en kinderen in de speeltuin. Bij de Don Bosco school zorgde hij ervoor dat de leerlingen van hun werk gehou-

den werden. Hij was gek op alle aandacht! Wie helpt ons. We willen graag weten wat er met hem is gebeurd. Kenmerken: Rood lang harig (wit onder de kin), volle staart. Grijze vlooienband met kokertje. Afgebroken hoektand. Slank. Voor niets bang en uiterst aanhankelijk. Chipnummer 981100002243245 Eva Alkema telefoon 06-24225165


A.S. ZONDAG 15 SEPT. SPECIAAL GEOPEND VAN 11 TOT 17 UUR

OP RAAMDECORATIE Uw interieur een andere uitstraling geven gaat eenvoudig en snel met raamdecoratie. De woon- of slaapkamer, kinderkamer of het kantoor wordt er snel mee opgeknapt en een metamorfose is nu heel voordelig want t/m 21 september 2013 ontvangt u 25% korting op raamdecoratie van verschillende topmerken. Actie geldt van 9 t/m 21 september 2013.

DEFINITIEVE SLUITING MEUBELEXPERT SPIJKENISSE

LAATSTE WEKEN! INGEN 2 VERDIEP T! O WOONGEN

Vraag naar de voorwaarden.

Dorpsstraat 4-6 | 3171 EG Poortugaal | Telefoon (010) 501 72 27 E-mail walgaard@colorsathome.nl | www.walgaardschilders.nl

Bruidsjaponnen

zijn bij ons in goede handen Vof Administratie en Adviesburo ‘PARTUUR’ De specialist voor de MKB/ZZP ondernemer

collectie

Tel. 010 4161039

vanaf

UW BOEKHOUDING EN BELASTINGZAKEN

www.partuur.nl

2014

298,Graag even bellen (0187) 482431

Annette Zandpad 90 Middelharnis

HOUD DE INBREKER BUITEN Bouwkundig beveiligingsbedrijf - www.vanduurensecurity.nl

0181-314786

Caravan, boot en dergelijke stallen? Oudenhoorn, tel. 0181-320225. Binnen: € 45,- p.str.m. Buiten: € 22,50 p.str.m. Andreae0016hetnet.nl

Kiddoozz is: Kiddoozz is een professionele, ondernemende, multiculturele en zich steeds vernieuwende organisatie met betrokken medewerkers, die kwalitatief goede, toegankelijke en klantgerichte opvang biedt aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Wij stellen ons ten doel om de kinderen te motiveren en te stimuleren, zodat ze zelfstandig kunnen functioneren, zelfredzaam worden en hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen. Onze vijf richtinggevers (liefde, spelen, balans, aandacht en divers) zijn daarbij de basis voor het dagelijks handelen van onze medewerkers. Wij hebben verschillende locaties in Hoogvliet, Rotterdam, Vlaardingen en Dordrecht. Kiddoozz Hoogvliet biedt u: • Kindgerichte opvang met VVE • Hele / halve dagopvang 0-4 jaar • Buitenschoolse opvang 4-12 jaar • Vroeg open; ook in vakanties • Geregistreerd en betaalbaar Onze twee locaties in Hoogvliet bevinden zich op de Nieuwe Langeweg 69 en op de Lavasweg 21. Bent u op zoek naar kinderopvang of BSO? Kom gerust een keer kijken op een van onze locaties. Wij geven u graag een rondleiding! Voor informatie en aanmelding: Eckartstraat 42-52, 3077 XD Rotterdam Telefoon:

010 - 2041820

Email:

info@kiddoozz.nl

Website:

www.kiddoozz.nl

Dat gun je ieder kind

TOTALE FAILLISSEMENTS LEEGVERKOOP De Meubel Expert

ALLES MOET ERUIT! BANKSTELLEN, STOELEN, FAUTEUILS, EETHOEKEN, KASTEN, DRESSOIRS, TAFELS, AUDIO EN TV MEUBELEN, BOXSPRINGBEDDEN OOK ELEKTRISCHE, KWALITEITS MATRASSEN, ORIGINELE OOSTERSE TAPIJTEN, WOONDECORATIE SPIEGELS ETC. ETC.

NU ALLES VOOR

FAILLISSEMENTS PRIJZEN! De Meubel Expert

Ir. H. de Grootweg 2 SPIJKENISSE OPEN: MAANDAG VAN 12-18 UUR. DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 9.30-18 UUR DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21 UUR ZATERDAG VAN 9.30-17 UUR OOK ZONDAG GEOPEND VAN 11-17 UUR Neem bus of aanhanger mee! Thuisbezorging mogelijk. Betaling: contant of Pin


Woonboulevard

Reijerwaard

www.woonboulevardreijerwaard.nl

Pop-up boulevard! vrijdag 20/zaterdag 21 september

Feestelijke heropening met waanzinnige pop-up acties, ballonnenwedstrijd en... kans op één van de zes ballonvaarten! Na een gigantische metamorfose en heel veel ‘werk aan de winkels’ is de nieuwe woonboulevard klaar! Om dat te vieren staan vrijdag 20 en zaterdag 21 september in het teken van Pop-Up Boulevard! Kom langs en profiteer van waanzinnige pop-up acties bij alle winkels. Er is zaterdag pop-up entertainment, een pop-up ballonnenwedstrijd en als pop-up uitsmijter maakt iedere klant kans op een ballonvaart voor twee personen! Kijk voor meer informatie op www.woonboulevardreijerwaard.nl

OP=POP UP Acties

Elke winkel doet mee met waanzinnige pop-up acties met hoge kortingen! Kom langs en profiteer! De acties ziet u in de winkels op de pop-up actieposters.

Win een ballonvaart!

Bij elke aankoop ontvangt u een actieticket voor een ballonvaart voor 2 personen. Lever dit ticket in bij de winkel. Op zaterdag 21 september om 16.00 uur worden de 6 winnaars bekend gemaakt. Dus wie weet gaat u de lucht in! *alleen winnaars die op 21 september om 16.00 uur aanwezig zijn kunnen winnen.

by HOOGENBOEZEM

pantone 123 c pantone 661 c

Kids-ballonnen-actie!

Bij alle winkels liggen ballonkaartjes voor de kids. Vul ze in en kom zaterdagmiddag 21 september om 15.00 uur naar de woonboulevard om alle ballonnen gezamenlijk op te laten. De ballon die het verst komt wint een speelgoedbon t.w.v. € 50,-!


32

SP

RT

Donderdag 12 september 2013

De WeDstrijDen Poortugaal debuteert met gelijkspel NBSVV RHOON

2 1

RHOON – Derdeklasser Rhoon is het nieuwe seizoen slecht gestart. Op bezoek bij NBSVV werd met 2-1 verloren. Tot aan de rust was het een gelijkopgaand duel zonder echt grote kansen. Na de theepauze leek het dezelfde kant op te gaan totdat Jeroen van der Horst (NBSVV) de score opende. Even later kreeg Rhoon een penalty na een overtreding op de teruggekeerde Rob Tonissen. Archie Bovunda profiteerde optimaal van die gelegenheid, 1-1. In de slotfase leek het duel af te stevenen op een gelijkspel totdat aanvaller Robin van Dreumel alsnog een beslissing forceerde in Rhoons nadeel, 2-1. Daardoor verloor de equipe van trainer Dennis Zaal alsnog. Komend weekend komt Piershil naar de Omloop alwaar Rhoon zich wil revancheren voor deze matige start.

WCR (za) Swift Boys

5 1

Transvalia ZW WCR (zo)

2 6

RHOON - Het zaterdagteam van WCR is prima gestart aan de nieuwe competitie. Op de eigen Omloop werd het sterker geachte Swift Boys uit Rotterdam met 5-1 simpel opzij gezet. Op zondag stelde ook de zondagtak niet teleur. Op bezoek bij het Rotterdamse Transvalia ZW werd aan de Charloisse Lagendijk met 6-2 gewonnen. De treffers kwamen op naam van Delgade (2x), Cardoso (2x), Van Lith en Ramos. Trainer Van Zeist. “Dit is een solide zege en dik verdiend. Nu moeten we doorbouwen.” Komend weekend gaat WCR (za) op bezoek bij OSV uit Oud-Beijerland. Zondag speelt WCR thuis tegen BZC’95.

PERNIS WIELDRECHT

4 1

PERNIS – Tweedeklasser VV Pernis is zaterdag de competitie op uitstekende wijze gestart met een 4-1 zege op het Dordtse Wieldrecht. De score werd in het voordeel van de Pernissers geopend dankzij een eigen treffer van de Dortenaren. Vervolgens zorgde Stephan Baaij voor de 2-0. Kort voor rust deed Wieldrecht iets terug. In het begin van de tweede helft was Wieldrecht beter, maar uit het niets was het Ramon Barendregt die voor de 3-1 wist te zorgen. Hierna was het gedaan en bepaalde Loek Visser de eindstand op 4-1 ‘De overwinning is niet meer dan terecht. We startten heel goed en in het laatste kwartier voor rust werd Wieldrecht iets beter,” zei trainer Hans de Rover. Zaterdag staat het treffen met Neptunus/Schiebroek op het programma.

BZC’95 3 MEEUWENPLAAT 3 HOOGVLIET - De ouverture van de competitie is voor Meeuwenplaat gestart met een 3-3 gelijkspel bij BZC ’95. De Hoogvlietse ploeg kwam op een 0-1 voorsprong via Kevin de Grootte. Nog voor de thee kwam BZC’95 op gelijke hoogte. Na rust was het Wesley van Gils die voor de 1-2 en de 1-3 zorgde. In de laatste tien minuten wist de thuisploeg toch de stand gelijk te trekken. ‘We hebben het laten liggen. Het ging goed, maar de manier waarop we gelijk spelen dat vind ik niet leuk. Over het geheel is de uitslag terecht, maar tien minuten voor tijd staan we nog 1-3 voor. Dat mag je niet weggeven,” vond trainer Peter Burggraaf. Zondag speelt Meeuwenplaat tegen het gedegradeerde AGE.

‘Ik denk dat we tevreden moeten zi Door Michael de Vogel en Jaap Lodder POORTUGAAL – PSV Poortugaal heeft afgelopen weekend haar debuut in de eerste klasse opgeluisterd met een 1-1 gelijkspel tegen titelkandidaat UVS uit Leiden. Dit stemde direct trainer Richard Koutstaal tevreden. “Meer dan een gelijkspel hadden we niet verdiend, alhoewel wij in de slotfase nog goede kansen kregen,” zei de coach na afloop. De start van de geelzwarten was zowel overweldigend als onverwacht. Binnen 23 seconden lag de bal achter UVS-doelman Niels van de Burg in het net. Na een lange rush van rechtsback Jeffrey van Velzen gaf nieuweling Maurice Heijboer een prima voorzet op aanvoerder Dave van Driel. De aanvallende pion wist daar wel raad mee en met een zachte roller verschalkte hij de doelman van UVS, 1-0. Een minuut later was het linksbuiten Niels Versteege die gevaarlijk werd, maar zijn inzet werd gekeerd door Van de Burg. Naarmate de eerste helft vorderde werd UVS steeds

De Opstelling PSV Poortugaal

1

USV

1

Opstellingen: PSV Poortugaal: Rijsdijk, Van Velzen, Weeda, Van der Zwan, Rijsdijk, Steenbeek, Heijboer (90. Wigman), Schreuder, Koster (64. Stoop), Van Driel en Versteege. UVS: Van de Burg, Berdai, Van Vliet, Valies (62. Dzulakian), Van der Weyden, Akhamrane (79. Klaassen), Parami, Van de Poel, Mink, Constancia en Neuteboom.

sterker. Het team van trainer Paul van de Zwaan werd alleen nimmer gevaarlijk omdat de organisatie bij PSV Poortugaal prima stond. “Ik vond het nieuwe centrale koppel Sven Weeda en Erie van der Zwan goed staan. Ze gaven geen krimp,” merkte Koutstaal op. “Daarom vond ik het de verdienste van mijn ploeg dat we geen kansen weggaven.” Alleen Remy Constancia werd eenmaal gevaarlijk, maar zijn inzet was een prooi voor doelman Kevin Rijsdijk. Vlak voor rust kreeg PSV Poortugaal zelf nog een goede kans, maar twee inzetten van Niels Versteege werden gepakt door opnieuw Van de Burg. Zwaar In de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld. PSV Poortugaal klopte meer en meer op de deur van sluitpost Van de Burg. Scheidsrechter Tim Wesdorp, uit Bergen op Zoom, leek daarbij zijn beslissingen meer en meer in het voordeel van de Leidenaren te nemen. Dit leverde aan Poortugaalzijde enkele gele kaarten op voor, op het oog, onbenullige overtredingen. “Ik vond inderdaad dat de arbiter meer tegen floot, maar aan de andere kant kregen we het fysiek ook steeds zwaarder en dan maak je wel meer kleine overtredingen.” Halverwege de tweede helft trok UVS plotseling toch de stand gelijk. Een schot an Akhamrane spatte uiteen op de lat, waarna aanvaller Mike Parami profiteerde uit de rebound, 1-1. Erop en erover was hierna het credo van UVS, maar nog altijd gaf de defensie van PSV Poortugaal geen krimp. PSV Poortugaal moest continue in de achtervolging op de tegenstander, en kon af en toe een keer uitbreken. Zoals met

Dave van Driel (links) kijkt toe hoe Steven Schreuder duelleert met een t Maurice Heijboer vlak voor tijd. De van Rhoon overgekomen aanvaller kreeg de kans op de winnende treffer, maar zijn twee inzetten werden door de UVS-goalie Van de Burg knap onschadelijk gemaakt. De punten werden uiteindelijk eerlijk gedeeld, ondanks het feit dat verdediger Erie van der Zwan kort voor tijd

nog met zijn tweede gele kaart mocht vertrekken na een schlemielige aangeschoten handsbal. “Dat was een smet op de wedstrijd. Totaal onnodig van de scheidsrechter. Maar ik denk dat we over de inzet en manier van spelen niet mogen klagen. We moeten tevreden zijn met deze eerste wedstrijd op eerste klasse niveau. We hebben

Oude Maas F2 in het nieuw

Valse start Oude Maas

POORTUGAAL - Afgelopen zaterdag speelde Oude Maas F2 haar eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen DHZ F1. En dat in een prachtig nieuw voetbaltenue, gesponsord door ‘Chiropractie Van Leeuwen’ uit Rhoon. Dat de tegenstanders op deze dag in vele opzichten een ‘maatje te groot’ waren mocht de pret niet drukken. Want de rood-zwarten verloren dan wel met grote cijfers, ze hadden lekker gevoetbald en vooral veel plezier met elkaar gehad.

POORTUGAAL – Oude Maas begon het duel sterk. Na een half uur spelen werd echter een grote kans gemist en uit de tegenaanval kwam prompt de 0-1 van Binnenmaas. Verder werd de wedstrijd in een te hoge mate beïnvloed door het warrige fluiten van de dienstdoende scheidsrechter. En Oude Maas kon daar niet goed mee omgaan. Het gevolg was een direct rode kaart, vier gele kaarten, de wedstrijd beëindigen met 10 man, en tot overmaat van ramp een nederlaag. Want ook al schoten de roodzwarten nog twee keer op de paal, er werd niet meer gescoord.

WFB 2 RIJNMOND HGV SP 2 HOOGVLIET – Rijnmond Hoogvliet Sport is de competitie gestart met een 2-2 gelijkspel bij WFB. De formatie van trainer Rene Wolterman leidde halverwege met 0-1 dankzij een treffer van Vincent Lems. Na de thee stelde WFB orde op zaken, en kwam met 2-1 voor. Dit duurde ondanks diverse kansen tot vier minuten voor tijd. Toen Lesley Bak een penalty mistte, scoorde Lems alsnog vanuit de rebound de gelijkmaker. ‘Over de hele wedstrijd is dit een terechte uitslag. Allebei de strafschoppen waren dubieus. We vergaten na rust het af te maken, als zij dan tot kort voor tijd voorstaan, is dit een uitstekende uitslag’, meent René Wolterman na afloop. Zaterdag speelt de ploeg thuis tegen DBGC.

Komende zaterdag is er de kans om het dan beter te doen in de uitwedstrijd tegen Jonge Spartaan in Middelharnis, aanvang 14.30 uur. Foto: PR


SPORT

Donderdag 12 september 2013

33

YUM opent seizoen met Oranje ijn met deze start’ dameszitvolleybalteam HOOGVLIET - Volleybalvereniging YUM heeft afgelopen zaterdag met een gelegenheidsteam voor de zevende keer deelgenomen aan het internationale zitvolleybaltoernooi in Apeldoorn. Ook de dames van Oranje namen deel als laatste voorbereiding voor het EK in Polen wat plaatsvind van 16 tot 23 september. Volgens de YUM-deelnemers is het zitvolleybal niet alleen leuk, maar ook erg leerzaam en een prima start voor de volleybalcompetitie die op 21 september weer begint. Technisch is zitvolleyballen erg moeilijk, dus werd er goed gekeken naar de wedstrijden van het Nederland team, waarna een fotosessie volgde en de belofte van de dames dat zij geinteresseerd zijn om een clinic te geven om in de

regio Hoogvliet het zitvolleybal te promoten. Al met

Darttoernooi sv Meeuwenplaat

zeggen dat de teams hier minder fysiek zijn en dat is wel fijner handballen’, meent speelster Shannon Burgerhout. Voor het duel werd een minuut stilte in acht genomen, vanwege het overlijden van één van de moeders van een speelster. Zondag is de ploeg vrij. De heren van ETC hadden het zondag makkelijker. Tegenstander Forholte kwam niet opdagen.

ALBRANDSWAARD - In de week van 1 - 6 september 2013 werden in het Pieter van de Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven de Europese Masterkampioenschappen Zwemmen gehouden. Masterwedstrijden zijn wedstrijden voor senior wedstrijdzwemmers vanaf 25 jaar Er werden medailles verdeeld in de disciplines zwemmen, open water zwemmen, schoonspringen en synchroonzwemmen. De wedstrijden worden gezwommen in leeftijdsklassen van 5 jaar, van

25-29 t/m 90-94 jaar. De oudste deelnemer en deelneemster zijn 92 jaar, een man uit Frankrijk en een vouw uit Finland. Er werden zelfs veel Europese records gezwommen. Het motto van het toernooi is als vanouds ‘’Fitness, Friendship and Understanding’’. De ruim 5100 deelnemers kwamen uit heel Europa naar Eindhoven om het tegen elkaar op te nemen. Ook ZPC was hierbij vertegenwoordigd door drie deelnemers. Jim Geestman zette een heel knappe prestatie

Basic Hairline B.V. Onze Kapperscursussen

De kapperscursus met het beste resultaat!

starten in week 40, oktober 2013 in Barendrecht/Carnisselande

Voor informatie: www.basichairline.nl of mail:info@basichairline.nl of bel: 078 6772579

Tot ziens bij onze effectieve maar zeker niet onbelangrijk... gezeligge kapperscursussen!

Foto: Aad vd Voorn

Als we ouder worden merken we dat het geheugen wat trager werkt en we kunnen niet meer zoveel dingen tegelijk onthouden. Is dit nu vergeetachtigheid of dementie? Tijdens het Alzheimer Café Hoogvliet op maandag 16 september staat de vraag ‘is het dementie?’ centraal. Geïnteresseerden zijn vanaf 19.00 uur welkom in de filmzaal van Geriatrisch centrum Breede Vliet aan de Schakelweg 162 in Hoogvliet. De avond start om 19.30 uur. Deelname aan de avond is gratis, voor consumpties vraagt men een kleine vergoeding. Het Alzheimer Café Hoogvliet vindt plaats op iedere derde maandagavond van de maand.

nen de limiet. ZPC nam ook nog deel aan de organisatie van dit grootse evenement. Marianne Hartog en Peter Ouweneel maakten deel uit van de jury als tijdwaarnemers. ZPC kan terugzien op een geslaagde deelname aan dit internationale evenement. ZPC traint elke dinsdagavond van 7.00-8.00 uur in Zwembad Albrandswaard. Belangstelling voor deze sport die je tot op hoge leeftijd kan blijven beoefenen? Bel dan naar 0105016825.

Alzheimer Café Hoogvliet: Is het dementie?

neer door op elke afstand zijn persoonlijk record te breken en dat in een 50 meterbad. Hij finishte op elke afstand bij de eerste dertig en dat is heel knap als je bedenkt dat er op de 50 meter vrije slag 155 deelnemers in zijn leeftijdsklasse waren. Iris van Glinstra Bleeker werd tweeëntwintigste op de 50 meter vrije slag in haar leeftijdsklasse 65-70 jaar. Peter Ouweneel kwam uit op de 100 en 200 meter schoolslag en de 50 meter rugslag. Hij bleef allen op de 100 schoolslag bin-

HOOGVLIET - De dames van ETC zijn zondag de competitie begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van Ton Kraaij, die wegens vakantie ontbrak, verloor het duel met Gemini met 17-7. ‘De overwinning was duidelijk voor hen. Als je verliest met tien punten verschil. We spelen nu in de tweede klasse en merkten wel het verschil met de derde klasse. Ik moet

Handbalsters redden het niet tegen Gemini

gustus, liep goed voor de beide teams met twee mooie overwinningen op Kinderdijk 1 en 2. Afgelopen weekend verliep het sportief wat minder. Het eerste ging met 17-14 onderuit tegen Valto. Het tweede verloor met 20-11 bij Tjoba 2. Komende zaterdag spelen RWA 1 en 2 tegen KOAG 1 en 2, beide lastige tegenstanders. RWA 2 speelt om 14.30 uur en RWA 1 om 16.00 uur op het sportcomplex aan de Landweg. Foto: PR

ZPC zwemt Europese Masterkampioenschappen Eindhoven

Komend weekend speelt PSV Poortugaal (za) thuis tegen ZBVH.

Op bezoek bij Goudswaardse Boys ging PSV Poortugaal nipt met 3-2 onderuit.

ALBRANDSWAARD - Het komende seizoen zijn in de, door ARCO bedrijven gesponsorde, selectie drie wijzigingen te bewonderen. Bij de dames Lisanne Noordzij en Fleur Vink en bij de heren Kaïn Zevenbergen. Zij moeten de zwangere Mirjam Huizer, de met een blessure tobbende Nanette de Lange en de, het meest lastige, veel ervaring hebbende Nils de Brons gaan vervangen. Het eerste speelweekend, zaterdag 31 au-

Zaterdag Afgelopen weekend begon

ook de competitie voor de zaterdagtak in de vierde klasse. En het eerste kende daar een valse start.

Wisselend succes voor RWA

een goede indruk gemaakt, en moeten nu stappen gaan maken om beter te worden. Maar handhaving blijft ons doel.” Komend weekend vervolgt PSV Poortugaal het avontuur in de eerste klasse met een uitwedstrijd tegen VELO uit Wateringen.

Foto: VogelVlug Media

Boevenbende heeft opnieuw de Hoogvlietse zomerdartcompetitie gewonnen. In de finale wonnen ze van het team Nooitnietgemist. Hieronder de teamuitslagen: 1/2e plaats: Boevenbende - Nooitnietgemist. 7-2; 3/4e plaats: The Spiders Tmaaktweluit 3-6; 5/6e plaats: Watzeggie - Robin Hood 5-4; 7/8e plaats: De Meiden - Ferro Fix 9-0; 9/10e plaats: Who’s Next - Broken Arrows 3-6; 11/12e plaats: The Scorpions W.G.H.P. 9-0. De meeste 180ers werden deze zomer gegooid door Frans v.d. Linden, hij deed dit zelfs 6x, goede tweede is Daisy van Driel geworden met een totaal van 4x. Hoogste finish is een prooi geworden van John Pijl, die een uitworp van 145 liet noteren. Richard Meeldijk had de 2e hoogste finish van 130 punten! Zaterdag 14 september starten we eerst met de prijsuitreiking, aansluitend begint het darttoernooi.

nu alweer uitkijkt naar het volgende jaar. Foto: PR

tegenstander van UVS.

Sv Meeuwenplaat houdt 14 september aan de Barbeelsingel 55 een Darttoernooi 501 single. Het is een open toernooi waarbij iedereen vanaf 15 jaar welkom is. Wel is het een vereiste dat je rekenkennis op orde is. Tot 19.45 uur kan worden ingeschreven; de kosten zijn 7 euro p.p. Iedere darter speelt minimaal 2 wedstrijden. Het niveau verschilt, er zijn ervaren darters te bewonderen, maar ook voor de beginnende of minder ervaren darter is het leuk om mee te doen. Er is voor deze avond een 7-tal mooie prijzen te verdelen. Elke woensdagavond is er op de Meeuwenplaat darten vanaf 19.00 uur; voor 19.15 uuur inschrijven, aanvang 19.30 uur. Je speelt in een 2-tal poules om de punten. Een leuke opzet van het darten voor zowel de beginnende als ervaren darter. De poules worden d.m.v. loting samengesteld. Uitslagen Zomercompetitie 2013: Het team

al een geslaagde dag waarop YUM als vijfde eindigde en


Garagedeur vervangen? 1 sept.

t/m 15

Advertentie

Nieuw: de ‘leesbril’ voor uw gehoor

okt. 2

HERF S ACTIE T Vraag ! u

013

w dea le evoorw r naar aarde n

de acti

Heeft u wel eens het idee dat uw gehoor wat hulp kan gebruiken? Bijvoorbeeld als u tv kijkt of tijdens een gesprek? Dan zou de Axon luisterhulp voor u wel eens ideaal kunnen zijn. Een apparaatje dat uw gehoor ondersteunt bij licht gehoorverlies. Het is als het ware de leesbril voor uw oren.

GRATIS

Elektrische aandrijving Tijdelijk krijgt u bij aankoop van een Novoferm garagedeur de elektrische bediening t.w.v. € 470,- gratis. Als dat niet voelt als thuiskomen!

r gara jaa n

tie

10

Marconiweg 23 3225 LV Hellevoetsluis telefoon : 0181 - 311 165 buism231@planet.nl www.interdoors-garagedeuren.nl

***** Wereldmarktleider *****

Welkom thuis, welkom bij Novoferm

Eenvoudig in gebruik De Axon luisterhulp is speciaal ontworpen om geluiden duidelijker te horen. Zo kunt u met de Axon bijvoorbeeld de tv beter verstaan zonder deze harder te zetten. En ook als u met iemand in gesprek bent, kan net wat extra volume uitkomst bieden. De Axon zorgt ervoor, heel eenvoudig zonder ingewikkelde instellingen. U hoeft de luisterhulp alleen maar in uw oor te doen en aan te zetten. Het volume regelt u simpel met een klein draaiknopje.

verschillende maten oordopjes krijgt, past hij vrijwel altijd. A

xon De voordelen op een rijtje: luisterhulp • Eenvoudig in gebruik € • Diverse maten oordopjes voor de juiste pasvorm • Oplaadbaar • Maximaal 24 uur achter elkaar te gebruiken • Volume simpel te regelen

25,-

Niet tevreden, geld terug Bij Schoonenberg kunt u de Axon luisterhulp nu voor slechts € 25,- aanschaffen. U krijgt het direct bij uw bezoek aan onze winkel mee naar huis. Wanneer het apparaatje is opgeladen, ervaart u meteen hoe het uw gehoor ondersteunt. En bent u niet tevreden, dan krijgt u gewoon uw geld terug.

Alleen als het nodig is U gebruikt de Axon luisterhulp alleen in situaties waarin uw gehoor even een steuntje in de rug kan gebruiken. Eigenlijk net zo als u een leesbril gebruikt om die kleine lettertjes te kunnen lezen. En omdat u bij de Axon

voferm No

Kom langs! Kan uw gehoor wel wat hulp gebruiken? U bent van harte welkom bij de Schoonenberg winkel bij u in de buurt. Wij bepalen dan direct of de Axon luisterhulp ook voor u geschikt is. Maak direct een afspraak via 0800-0515 (gratis). Doe het vandaag nog, want dit aanbod geldt zolang de voorraad strekt!

t-e s g , o o 0 h 0 e 1 D r prijs vooo uw aut

tshuysch e o K

KAAS

Spijkenisse, Noordeinde 25, T. 0181-614718

Uw wenkbrauwen altijd in de juiste vorm en kleur? Dat kan met permanente make-up!

Aanstaande zaterdag Noord Hollandse promotiedag Kom lekker proeven JONG BELEGEN EN BELEGEN KAAS kilo

5 jaar verwaarloosd, 1 dag verwend

Vakantie, een dagje uit, muziekles, een sportlidmaatschap, computeren. Het is voor de meeste kinderen de gewoonste zaak van de wereld. Maar er zijn kinderen voor wie dit niet is weggelegd. Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt ze. Helpt u mee? Stort dan vandaag nog een beetje geluk op ING 404040. Of kijk op www.kinderhulp.nl wat u nog meer kunt doen. Dank u wel!

www.kinderhulp.nl

7.95

EXTRA BELEGEN EN OUDE KAAS kilo

U vindt ons op winkelcentrum Zalmplaat/ In De Fuik

8.95

Maak eens een afspraak voor een gratis advies en bespreek wat de mogelijkheden zijn. Of heeft u al permanente make up en moet de kleur opgefrist worden, vraag naar het onderhoudstarief. Voor aanbiedingen kijk op: www.ellydecocq.nl

BLIJ VERDRIETIG OPGELUCHT BOOS WOEST

wat je verhaal ook is, jouw verhaal telt DOE MEE!

www.patientenwetenbeter.nl www.patientenwetenbeter.nl


A9 K

OVERVEEN

ROT

35 N208

HA A RL EM

NIEUWS

Donderdag 12 september 2013

A205

AERDENHOUT

N205

ZANDVOORT

SCOM op trainingskamp in Vlissingen HOOGVLIET - In het laatste weekend voor het begin van de nieuwe competitie trok de waterpoloselectie van het Hoogvlietse SCOM zich terug in Vlissingen. Onder leiding van de technische staf, trainers Erik Havelaar en Harry Kok, bereidde de ploeg zich gedurende dit weekend voor op de zware wedstrijden die de komende maanden op het programma staan. Door de herindeling van de regiocompetities na afloop van het vorige seizoen, is de sterkte van de eerste klasse, waarin SCOM verblijft, fors toegenomen. SCOM zal dus ook dit seizoen vol aan de bak moeten voor een goede klassering. Een plaats in het linkerrijtje zou een mooi resultaat betekenen. In het kwalitatief uitstekende zwembad Vrijburg in Vlissingen kon door de Hoogvlietse mannen op een hoog niveau worden getraind. Op zaterdag werden twee trainingssessies gehouden waarbij de nadruk vooral lag op het verfijnen van de patronen voor het komende seizoen. Er werd hard gewerkt

A200

N200

door de 13-koppige Hoogvlietse selectie. De pastamaaltijd in het knusse onderkomen was naderhand dan ook meer dan verdiend. Op zondag kreeg de SCOMformatie bezoek van de buurvereniging De Kempvis uit Spijkenisse en nadat de ploegen ’s ochtends gezamenlijk de training hadden afgewerkt, werd ’s middags een loodzware oefenpartij van liefst zes periodes gespeeld van zeven minuten elk. De trainingen van

het weekend eisten hun tol en SCOM moest door een snelle grote achterstand in de eerste periode de overwinning laten aan de ploeg uit Spijkenisse (10-16). Een vermoeide, maar voldane, waterpoloselectie keerde op zondagavond weer huiswaarts. De trainersstaf was zeer content met het verloop van het weekend en de verrichtte arbeid. Het bleek een trainingssessie die voor herhaling vatbaar is.

KNOOPPUNT

RAASDORP

Nikantes start met nederlaag

ZWANENB URG

N201

HOOGVLIET - De korfballers van Nikantes zijn zaterdag de competitie gestart met een kleine nederlaag. Tegen Seolto, dat vorig seizoen nog tweede werd, ging de vernieuwde ploeg van de nieuwe coach Chris van Dijk met 12-13 ten onder. Bij rust stond het 4-8 voor de gasten NOORDWIJ KERHOUT uit Vlissingen. ‘We kwamen N208 heel snel in de wedstrijd achter met 0-4. Het was denk ik ook de spanning. Van de acht N OinORDW I JK mensen, zijn er drie nieuw het eerste. We hebben geen SASSENHEIM moment voor gestaan, dus we K ATWIJ K A A N ZEE hebben verdiend verloren. Na Foto: Aad vd Voorn A44 de 0-4 ging het beter. In de VOORHOUT poule met veel afslotfase scoren we drie keer. een sterke WARMOND uit de tweede klasse, Als het vijf minuten langer RIJvallers NSB URG had geduurd, hadden we er het gaat leuk worden’, meent OEGSTGEEST na afloop van minimaal een gelijkspel uit Chris van Dijk LEIDERDORP gehaald. We hebben dit jaar het duel. WA S S ENA A R

HEEMSTEDE

HOOFDDORP B ENNEB ROEK NIEUWVENNEP

N208

HILLEGOM

A4

LISSE KNOOPPUNT

BURGERVEEN

RIJSENHOU LEIMUIDEN ROELOFARENDSVEEN

Zaterdag speelt men bij Ondo, midweeks kwamen de OUDE HoogWETERING vlieters gisterenavond ook HOOGMADE nog in actie bij Olympia in A4 Spijkenisse.

L EI DEN

WOUB RUGGE

TER AAR

A L PHEN A / D RI JN

www.nierstichting.nl

Foto: PR

N11

VOORSCHOTEN

N44

KOUDEKERK AAN DEN RIJN

A4

HAZERSWOUDERIJ NDIJK

ZOETERWOUDE

N11

HAZERSWOUDEDORP

L EI DS C H ENDAM

B OSKOOP

KNOOPPUNT

PRINS CLAUSPLEIN

ZOETERMEER

Verkeershinder A15 A12

KNOOPPUNT

WA DDI NX V EEN

YPENBURG

M ONS TER

A12

A4

KNOOPPUNT

Nachtafsluitingen Botlektunnel in beide richtingen. A12

A13

GOUWE

G OU DA

A4

KNOOPPUNT

A13

Bonaparte Dames- en Herenmode E U R O P O O RT

O O S T VO O R N E

BENEL U XTUNNEL

- woensdag 18 september

OU D D O R P

GO E D E R E E D E

N57 STELLENDAM

A16 VAN B RIENENOORDB RUG

KNOOPPUNT

RIDDERKERK

VAAN PLEIN

BOTL EK BR U G

A15 BOTL EK TU NNEL

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

B ARENDRECHT

BENELUX

A15

HEINENOORDTUNNEL

A16

MERWED B RUG

N217

= wegwerkzaamheden N 3 DRECHTTUNNEL

A29

Nachtafsluitingen Botlektunnel

Actie Bij besteding van elke € 50,- ontvangt u een waardecheque van € 5,00 OVERFLAKKEE GOEREE Deze waardecheques kunnen worden gebruikt in de maand oktober. M I DDEL HA R NI S S O M M EL S DI JK

B RO UWE R S H AV E N

RIDDERKERK

A29

Kaarten zijn verkrijgbaar H E L L E VO ETS Là U I S 2,50 in onze winkel. U kunt deze ook telefonisch bestellen.

B RO UWER S D A M

NIEUWERKERK AAN DEN IJ SSEL

A20

CAPELLE A/ D IJ SSEL

ROTTERDA M

A4

- zaterdag 14 september

H A R IN G V L IET S L U IZ E N

KLEINPOLDERPLEIN

KETHELPLEIN

van de modeshows op:

Aanvang alle dagen om 14.00 u. N 5 7

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

Nodigt u uit voor één

ROCKANJE

TERBREGSEPLEIN

’S-GRAVENDEEL MAASDAM

In de weekenden van 13 tot 16 september en van 20 tot 22 september KILTUNNEL Kijk voor meer informatie op STRIJ EN www.vanAnaarBeter.nl/wegwerkzaamheden of scan de QR-code hiernaast met uw smartphone. NUMANSDORP

A16

MOERDIJ KB RUG

HARINGVLIETB RUG

N59

Meer informatie: www.vanAnaarBeter.nl HELLEGATSPLEIN of N59 OU DETONG E

Dorpsstraat 10, 3171 EG Poortugaal Tel. 010 5011022 www.bonapartemode.nl N59

Z I E R I KZ E E

N I E U W E R K ER K

KNOOPPUNT

KLAVERPOLDER

KNOOPPUNT

Bonaparte Dames- en Herenmode

DORDREC

MIJ NSHEERENLAND Z U I D BEI JER L A ND

LAGE ZWALUWE

bel 0800-8002 (gratis). Download gratis de WILLEMSTAD vanAnaarBeter-app in de App Store of Play Store. A29 Kijk op www.vanAnaarBeter.nl/app KNOOPPUNT

KLUNDERT

SABINA

A16

A17

KNOOPPUNT

ZONZEEL

F IJ NAART

A59 ZEVENB ERGEN


ar 33 ijjkaenisse

in Sp

ALL YOU CAN

EAT & DRINK* ma-vr za-zo** 65+ Kind 6 t/m 12 jr.

:â‚Ź :â‚Ź :â‚Ź :â‚Ź

21,80 23,80 18,80 13,80

VOORDEEL OOGSTEN! V E R S U IT DE POLDE Re!

Naast Jumbo supermarkt (gratis parkeren) Groenewoud 2, 3203 AM Spijkenisse Tel. 0181 - 620633 â—? Fax. 0181 - 620323 www.pakboli.nl â—? info@pakboli.nlOpeningstijden donderdag t/m zaterdag van 10:00 - 17:00 of bel voor een afspraak

VERSE BOSBESSEN

voor schilderwerk.

Witten â‚Ź 6,- per m2, muren sausen â‚Ź 7,- per m2, inclusief materiaal.

Boek tijdig! Deze prijzen gelden tot december 2013! Wij werken door het hele Rijnmondgebied. HEENVLIET tel.nr. 0181-611995 na 18.00 uur.

Autohandel De Molshoek (SCHADE) AUTO'S TE KOOP GEVRAAGD contante betaling RDW vrijwaring 06-26 35 26 57 06-15 44 84 78

TE KOOP GEVRAAGD: langspeelplaten, singles, tevens gehele verzamelingen jaren 50/60/70

ALLEEN POPMUZIEK 06-46917467 | 06-21391217 Na 19.00 uur: 0181-310690

NIETS DOEN IS GEEN OPLOSSING!!! Sharon-Ann deMiranda

(+31)648378180

TZD Budgetcoaching en Schuldhulp

89

‰ ��Š

AGF Spaarkaart-actie Bij aankoop van 5 euro in onze winkel ontvangt u 1 AGF-ACTIE-STEMPEL. Een volle stempelkaart kunt u inleveren om te profiteren van het “AGF-SPAARACTIE� artikel van de week. Volle kaart(en) kunt u bewaren voor de volgende weken. Hierdoor is het mogelijk wekelijks te bekijken of de “STEMPEL-ACTIE VAN DE WEEK� iets voor u is.

Op 1 volle AGF

Stempel-Actie-Spaarkaart AllĂŠĂŠn tegen inlevering van 1 volle stempelkaart ontvangt u deze week:

BLOEM KOOL

TZD Budgetcoaching en Schuldhulp www.TZDbudgetcoaching.info

0. 99 0.

 Â?

� Š

COURGETTES FIRMA PAK-AN

 

0.

38

per stuk NU:

� ��ƒ� ƒ �ƒ ‹� ­‰Œ Ž ­‘ � … ‰†­ˆ… ’‚ �� “ƒ�ƒ�” �• � �Ž • ‹ –— ‹

 — ��…˜

Onze aanbiedingen staan ook op: www.totaalvers.nl

 

n e i U e d r Ha

  99

0.

0.

KASTEN OP MAAT Struytse Hoeck 13-14 3224 HA Hellevoetsluis 0181-322600 www.delijnkasten.nl

1.

1.

f o l t i W e i Moo 

Winkelcentrum Groenewoud

58

Voordeel-Topper! Reine Victoria

500 GRAM:

1.

49

500 gram NU:

4.

99

0. 99 1. 99

100 gram NU:

Hotking Mixcrackers

200 gram NU:

1. 99 0. 25

WEIDELANDSE SALADE

‰†† ƒŠ

Voorweek-Voordeel

Ambachtelijke Kaas

Overjarige Poortugaal

MINNEOLA’s

 Š

PRUIMEN

Brie natureln e r e p d n a H  49

49

Onbeperkt Wok, Grill, Buffet, Sushi, Frisdrank & ijs!*

Schuifdeurkasten Inloopkasten Boekenkasten Gratis inmeten Vrijblijvende offerte Ook voor doe-het-zelver

Triomph

n e l e p p A r E l s t a  Maandag t/m Woensdag 14 t/m 18 sept.

Rode Bieten

0. 58 0.

kilo:

69

Sperciebonen 500 gram:

  �������  ­€€ ‚

ƒ

„ … †­† ‡†­ˆˆ‰­P


de Plantenhal potchrysant schaal 1.95

hortensia 2.95

calluna 2 voor 1.50

cuphea 3 voor 1.00

curcuma 2.95 bolchrysant Âą40cm 1.95

mandevilla 2.95 Rhoon Ridderkerk Zuidland Terneuzen bergschenhoek oud-beijerland

Phalaenopsis mini 1.95

Stationsstraat 1 Benedenrijweg 463 Stationsweg 28A Guido gezellestraat 27 Jacob marislaan 6 Langeweg 35

hebe groot 5.95

chrysanten per bos 1.50 sierfruit Herstasters per bos 1.00 per stuk 0.35 Openingstijden: Ma. t/m do.: 09.00-18.00 Vrijdag: 09.00-21.00 Zaterdag: 09.00-17.00 zondag: gesloten

knaagdierstcks 2 sticks 1.39 hondenshampoo 300 ml 1.69 windlicht h40d22 5.95

bloemen - planten - diervoeders Meer informatie en vacatures:

www.deplantenhal.nl

aanbiedingen geldig van wo 11 september t/m za 14 september

Wij gaan starten Laatste kavels v.a. 3.000 m2

â‚Ź 339.500,vrij op naam

Bespaar

15%

Koop in september en betaal uw kavel na verkoop eigen woning.


PRESENTATIE: SUZANNE MULDER LIVE OPTREDEN:

Verkeershinder A15

GER VOS

DONDERDAG

3 OKTOBER

Nachtafsluitingen Botlektunnel in beide richtingen.

CATHARIJNEKERK BRIELLE

ZAAL OPEN: 19.15 UUR

START MODESHOW 20.00 UUR ONTVANGST MET GLAS PROSECCO KAARTEN À € 15,00 VERKRIJGBAAR BIJ

VO HOME, ZWARTWIT EN PANDORA

KNOOPPUNT

BRIELLE’S GOT

A13

FASHION CARTOUCHE

JUWELIER HOOGVLIET

HOTEL DE NYMPH

ZWARTWIT VARIA

BLUSH!

INSIEME MODE

LA VITA FASHION

OP HOOP

ANGEL AND DEMON

PANDORA MODE & SCHOENEN

SHOWROOM 7

ALEXANDRA HAARMODE

PRIX D’AMI

SILLY STRIK

KAPSALON DE CACTUS

RIJCKEN MODE

HET STYLING HUIS

HOI4U

J&J SPORT KINE MODE EISENGA MODE

Donderdagavond 3 oktober organiseren 28 Brielse ondernemers

THE STONE

BRIELLE’S GOT FASHION. Met een spetterende modeshow

BOOTS

presenteren zij u de allerlaatste trends op het gebied van

KAPSALON DE KAPPER

mode en -accessoires. U wordt getrakteerd op een live optreden

BONNETTERIE ROMIQUE VO HOME & FASHION RONDERSCHOON BLOEMWERK

TERBREGSEPLEIN

KNOOPPUNT

KLEINPOLDERPLEIN

CAPELLE A/D IJSSEL

KNOOPPUNT

KETHELPLEIN

ROTTERDAM

A4

BENELUXTUNNEL

A16 VA N BRIENENOORDBRUG

KNOOPPUNT

RIDDERKERK

VAAN PLEIN

BOTLEKBRUG

A15 BOTLEKTUNNEL

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

A20

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

BARENDRECHT

BENELUX

RIDDERKERK

A15

A29 HEINENOORDTUNNEL

van Ger Vos. De presentatie is in handen van Suzanne Mulder. Een

A16

= wegwerkzaamheden

avondvullend evenement wat u niet mag missen.

Nachtafsluitingen Botlektunnel

In de weekenden van 13 tot 16 september en van 20 tot 22 september Kijk voor meer informatie op www.vanAnaarBeter.nl/wegwerkzaamheden of scan de QR-code hiernaast met uw smartphone.

Meer informatie: www.vanAnaarBeter.nl of bel 0800-8002 (gratis). Download gratis de vanAnaarBeter-app in de App Store of Play Store. Kijk op www.vanAnaarBeter.nl/app

   mijn vriendin

Dansschool Norbert van Wijk Randweg 5 | 3201 VN Spijkenisse 0181-657100 / 06-53549144 www.dansschoolvanwijk.nl | info@dansschoolvanwijk.nl

Organiseer ook een  Nodig vrienden en familie uit en vraag een 

  en kijk hoe jij mee kunt doen!


DIENSTEN

Donderdag 12 september 2013

ZONDAG 15 SEPTEMBER 2013 RHOON PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Geref. Kerk, Maranathakerk, Kleidijk 2 09.30 uur ds. mw. S.A. v.d. Graaf-Leentfaar (Rhoon) Heilig Avondmaal (tafel) Klepperwei woensdag 18 september 11.00 uur ds. G.H. v.d. Graaf (Rhoon) Heilig Avondmaal Herv. Gemeente, Dorpskerk 09.30 uur ds. J.P. Bijl Rhoon Heilig Avondmaal 17.00 uur ds. C. Haasnoot Noordwijkerhout, Heilig Avondmaal ROOMS KATH. KERK H. Willibrordus, Dorpsdijk 11.00 uur Viering Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering POORTUGAAL PROTESTANTSE GEMEENTE TE POORTUGAAL Kerkgebouw de Haven, Emmastraat 9 09.30 uur Ds. M.H. v/d. Graaf, H.A. GEREF. GEMEENTE Achterweg 11 09.30 uur ds. C. Neele 15.00 uur ds. A. Verschuure PERNIS/ ALBRANDSWAARD GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150, Barendrecht 11.30 uur Ds. G.E. Messelink te Maassluis en De Lier 16.30 uur Ds. Z.J.C. van Harten te Wezep BARENDRECHT Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur Ds. D.J. Couvée uit Schiedam, H.A. VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Ds. B.J.S. Jonker uit Rotterdam EVANG. GEMEENTE Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL

GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ds. J. Maliepaard 15.00 uur evang. D. van Steenis VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30 uur dhr. B. Starreveld REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur dr. K.J. Holtzapffel HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. Gert van de Pol ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl HOOGVLIET PROTESTANTSE GEMEENTE Startzondag kerkelijk seizoen Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200 10.00 uur (P) Ds. V.E. Huls en ds. R.J. Wilschut m.m.v. Chr. Gemengd Koor ‘Rejoice’ en Chr. Muziekver. ‘DES’ Dorpskerk, Achterweg 10 10.00 uur (P) Geen dienst GEMEENSCHAP VAN KERKEN Samenwerking van de Protestantse Gemeente, de Pinkstergemeente en de roomskatholieke parochie ‘Maria en

Johannes onder het kruis’ te Hoogvliet. Gereformeerde Gemeente Diensten: 10.00 en 16.00 uur. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) De Hoeksteen, Middenbaan-Zuid 75, diensten: 9.30 en 16.30 uur. Hervormde Gemeente Pernis Ring 1 09.30 uur ds. F. van den Bosch, Katwijk aan Zee. Opening winterwerk 18.30 uur ds. C.D. van Alphen, Numansdorp. Zangdienst Gereformeerde Kerk Pernis, Eben Haëzerkerk Pastoriedijk 340 09.30 uur Dhr.P.Stam Etten-Leur Pinkstergemeente Hoogvliet Haifaweg 7 Elke zondag om 10.00 uur. Woensdagavond in de even weken Gebedsbijeenkomst, in de oneven weken Bijbelstudie om 19.30 uur. Vrijdagavond Gebedsbijeenkomst om 19.00 uur. Evangelische Gemeente Hoogvliet Scholengemeenschap De Westpunt, Foeliestraat 16 in Hoogvliet. 10.30 uur Baptistengemeente Pernis Ring 322 10.00 uur dienst Rooms-katholieke kerk Parochie ‘Maria en Johannes onder het kruis’ Mariakerk, Parelvissersstraat 131 Zondag 9.30 uur, maandag en donderdag 10.00 uur. Jehovah’s Getuigen Koninkrijkszaal: Venkelweg 40 Vergaderingen: di. en do. 19.30 uur, zo. 10.00 en 16.30 uur. Woonzorgcentrum en verpleeghuis Siloam, Kruisnetlaan 410 10.30 uur Kerkdienst voor ouderen. Kerkblad Voor Hoogvliet Voor de Protestantse Gemeente en de rooms-katholieke parochie ‘Maria en Johannes onder het kruis’ te Hoogvliet. Verschijnt eenmaal per twee weken. Administratie: Kruisnetlaan 200a, 3192 KD, tel. 4168663, e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet. nl. Abonnementen: 22,00 euro per jaar. Redactie: Kruisnetlaan 200a (Antwoordkerk), 3192 KD, tel. (alleen op de redactie-vrijdag 19.30-20.30 uur) tel. 4168068. Inleveren kopij bij voorkeur per e-mail op het adres kerkblad@ kerkhoogvliet.nl of vóór vrijdagavond 20.00 uur op het redactieadres.

Verkoop en inname van tweedehands dameskleding Het kleinste winkeltje van Rhoon waar tweede handsdameskleding wordt verkocht is gevestigd in Het Boerderijtje op de Dorpsdijk 116 te Rhoon. Op dinsdag en woensdag van 10.00 tot 12.30 uur kan iedereen binnenlopen om eens te komen kijken of er ook een passend kledingstuk beschikbaar is. Ook kan men er terecht voor accessoires passend bij de

nieuwe outfit. Wie overbodige kleding heeft in de maten 40 t/m 48 kan de medewerkers van ’t Winkeltje daar heel erg blij mee maken. Maar wel graag gewassen en heel. De kleding kan worden ingeleverd in Het Boerderijtje tijdens de openingstijden van het winkeltje.

Een heel tevreden klant van ’t Winkeltje.

De toegang is gratis en de koffie staat klaar. De opbrengst is voor de activiteiten van Het Boerderijtje.

Medische Diensten Hoogvliet Artsenhulp Huisartsenpost Ruwaard, tel. 0181-627055 (avond- en weekenddienst), buiten het spreekuur om. De diensten bij de huisartsenpost Ruwaard voor Hoogvliet en Pernis (behalve dr. Kroes en dr. Staay): iedere werkdag van 17.00 tot de volgende werkdag 08.00 uur en elk weekend en feestdagen. Bereikbaar op het terrein van het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse. Let op! Niet alle huisartsen vallen onder deze regeling. Medisch Centrum Stelle Ruwaard van Putten Ziekenhuis/ Stelle, Stelle 2, 3191 KE Hoogvliet, tel. 0181-658257, info@ rpz.nl, fax: 0181-659280, www. rpz.nl. Verloskundigenpraktijk Jy en ik Achterweg 2f, 3191 VA Hoogvliet. Verloskundige van het jaar

2008! Echo’s maken is mogelijk op de praktijk. Voor meer info: bel 06-14339494 of mail naar info@jyenik.nl. Apotheken Regeling avond-, nacht- en weekenddienst gezamenlijke Apothekers Hoogvliet Pernis Rhoon. CVD Hoogvliet, afdeling maatschappelijk werk, Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW Hoogvliet, tel. 4168128. Spreekuur op afspraak: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.30-11.30 uur. Afspraken kunnen dagelijks gemaakt worden via de balie of tel. 0104168128 van 9.00 tot 17.00 uur. Wijkservicepunt Pernis G. A. Soetemanweg 25. Inloopspreekuur: woensdag 9.30-10.30 uur. Sociaal Raadslieden Rotterdam, bureau Hoogvliet/Pernis, Stads-

winkel Hoogvliet deelgemeentekantoor, Middenbaan-Noord 37, 3191 EM Hoogvliet. Openingstijden van de Stadswinkel: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30-15.00 uur; dinsdag van 12.30-15.00 uur en 18.00-20.00 uur. Spreekuren op afspraak via de balie of tel. 0104726666. Informatie Loket Hoogvliet, voor ouderen en gehandicapten. Stadswinkel Hoogvliet, Middenbaan-Noord 37, 3191 EM Hoogvliet, tel. 010-4726666. Thuiszorgcentrum Rotterdam, telefoonnummer 0102826000, klantencervice@tzr.nl Verloskundigenpraktijk Lize Verbaas, p/a Beugstraat 83, 3192 GA Hoogvliet. Telefonisch spreekuur 08.30-09.30 uur: 0612412271, voor bevallingen en dringende zaken: 06-12444535, l.verbaas@planet.nl.

39

Medische Diensten en Maatschappelijke Organisaties Huisartsen. Uitsluitend voor spoedgevallen. Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 010-2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Albrandswaard De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/ pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Tandartsen Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoedhulp gedurende het weekeinde en feestdagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u ingelicht op welke manier u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. De dienstdoende tandarts is uitsluitend bereikbaar voor spoedeisende klachten en ongevallen. De spoedhulp wordt uitsluitend verleend tegen contante betaling. Verloskundige I. Gerritsen, Doen Beijenslaan 20, Poortugaal; praktijk Ridderspoor 30, 3191 PD Hoogvliet. Verloskundigenpraktijk Carnisselande Dagelijks spreekuur volgens afspraak. Spreekuurlocaties: Gezondheidscentrum Carnisselande (hoofdlocatie), Middeldijkerplein 26, 2993 DL Barendrecht Care&Wellness Portland (tevens echolocatie), Langstraat 11-12, 3162 WC Portland Telefonisch spreekuur ma, di en do 9-12 uur, tel. 0180-627459. Inloopspreekuur wo. 8.30-11 uur (m.u.v. schoolvak.). Inloopspreekuur lactatiekundige; ma. 10-11 uur (m.u.v. schoolvak.) (beide inloopspreekuren vanaf hoofdlocatie). info@verloskundigencarnisselande.nl. www.verloskundigencarnisselande.nl Verloskundigenpraktijk Portland Yolande van den Berg en Gardy Laurijssen, 24 uur per dag bereikbaar via 06-46464942, ook buiten spreekuren overdag voor vragen of afspraak maken. Bij spoed en geen gehoor via de artsentelefoon: 010-2866977. Postadres: Postbus 53019, 3008 AH Rotterdam. www.verloskundigenpraktijkportland.nl, info@ verloskundigenpraktijkportland. nl. Spreekuur op woensdag vanaf 18 uur aan Hendrikse-akker 11, Barendrecht (kinderdagverblijf Panda). Zaterdag spreekuur vanaf 9 uur aan De Beurs 39, Rhoon/ Portland (kinderdagverblijf Jip en Janneke). Verloskundigenpraktijk Albrandswaard / Pendrecht Jacqueline Broersma, Jeannette Hammer, Annemieke Kip en waarneemsters Marloes Lagendijk, Jantine Buxbaum. 06-27850059 b.g.g. 010-4206611 Spreekuur op afspraak: Rijsdijk 15b (Koetshuys) Rhoon en Slinge 773c Rotterdam (tevens echo locatie medisch en pretecho). Voor meer informatie zie onze website: www.verloskundigenpraktijkpendrecht.nl Trombosedienst en artsenlaboratorium Wijkcentrum Hof van Portland, Hof van Portland 41, Rhoon. Di. en do. 8.15-9.15 uur. Kruithof Fysiotherapie en Manuele therapie Avenue Carnisse 317, 2993 ME Barendrecht. Contact: 0180628741 en info@kruithoffysiotherapie.nl. Zie ook www.

kruithoffysiotherapie.nl. Ook ‘s avonds geopend FysiotherapieRotterdam Bijdorp-Zuid 1, Barendrecht gebouw Wellnesselande, tel. 0180-646418 Rosestraat 123, Rotterdam tel. 010-4860978 www.fysiotherapierotterdam.nl info@fysiotherapierotterdam.nl Dierenartsen Dierenkliniek Carnisselande Avenue Carnisse 184, B’drecht tel. 0180-556062. Dierenkliniek Den Otter Dorpsdijk 16, Rhoon tel. 010-5067150. Aafje, thuiszorg huizen zorghotels Aafje klantenservice 088-8233233 Op werkdagen bereikbaar van 08.00 – 17.00 uur voor informatie en advies. Voor dringende (zorg)vragen is de klantenservice 24 uur per dag bereikbaar. Thuiszorgwinkel Zwijndrecht (Vegro) Verpleeg- en hulpmiddelen: 0800 – 2887766: voor uitleen en verkoop. Passage 4-6, Zwijndrecht, maandag t/m vrijdag 9-17.30 uur, zaterdag van 10-16 uur. Artikelen kunnen thuisbezorgd of opgehaald worden. info@aafje.nl, www.aafje.nl Aafje, Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam. Sanare Thuiszorg Altijd bij u in de buurt! Wij bieden zorg in elke thuissituatie en nemen uw wensen en behoeften als uitgangspunt! Bel 0180-310180 voor verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning op afspraak en door een klein team vaste medewerkers. Gratis spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13-17 uur in Paramedisch Centrum ‘Oranjewijk’ aan de Gebroken Meeldijk 123a te Barendrecht. Meer informatie: www.zorgiseenkeuze.nl Alarmnummer. Brandweer, Politie, Ambulance: 112. Politiebureau Poortugaal, Hofhoek, Poortugaal, tel. 0900-8844. Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard. Inl. tel. 010-5013283. Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest Tel. 0900-0101; Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Kraamzorg De Eilanden Vliet 8, Postbus 1185, 3220 BD Hellevoetsluis. Gratis informatienummer: 0800-0225323; Bevallingslijn: 0181-310000 (altijd bereikbaar). Kraamcentrum Dat 24 uur p.d, 7 d.p.w. bereikbaar voor zorg. Bezoekadres: Kerkstraat 18, 3211 AS Geervliet. Tel. 0181-645100. Email: info@KraamcentrumDAT.nl. Website: www.KraamcentrumDAT.nl. Moeders voor Moeders. Ben je net in verwachting? Moeders voor Moeders verzamelt de urine van pril-zwangeren, en helpt zo vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen ook zwanger te worden. Als je nog geen 12 weken zwanger bent, en je wilt meedoen, neem dan contact op met Odette Boekenstijn 06-39442044 of bel gratis 0800-0228070. Inschrijven kan ook via de website www. moedersvoormoeders.nl. CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Telefonisch aanmelden voor aanvraag verzorgings-, verpleeghuis en thuiszorg. Op werkdagen van 8.30-17 uur. Tel. 010-2068650. Het Boerderijtje. Inloop elke ochtend. Gastvrije ontvangst door vrijwilligers voor een praatje en een kop koffie. Iedereen is welkom op ma. t/m vr. van 10 tot 12.30 uur. Op di. en do. middag tevens open voor activiteiten. Verkoop Wereldwinkel, vr. 10 tot 17 uur en za. 10 tot 16 uur. Do.mo koffie drinken in De Brinkhoeve. Tel. 010-5011973 Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) SWA/Vraagwijzer, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon, Tel.: 010-5011222. Website: www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: vraagwijzer@welzijnalbrandswaard.nl Het Loket voor onafhankelijke en gratis informatie en advies in Albrandswaard voor vragen op het gebied van wonen welzijn, zorg en inkomen. Ook voor informatie over individuele voorzieningen, persoonsgebonden budget (PGB),

huishoudelijke verzorging, mantelzorg en voor het aanmelden van vrijwilligers. Inloopspreekuur van Vraagwijzer van 9-13 uur. Telefonische bereikbaarheid van Stichting Welzijn Albrandswaard maandag t/m donderdag van 9-16 uur, vrijdag van 9-13 uur. SWA/Clientadvisering Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl E-mail: clientadviseur@welzijn albrandswaard.nl Ondersteuning bij complexe hulpvragen, Hulp bij thuisadministratie, PlusKlusAdvies (advies en ondersteuning bij klussen in en om het huis), informatie over o.a. valpreventie en eenzaamheidsbestrijding. SWA/Vrijwilligers Vacaturebank Albrandswaard, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl. E-mail: vrijwilligersvacaturebank@welzijnalbrandswaard.nl Voor iedereen die interesse heeft in vrijwilligerswerk. Bemiddeling tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. Informatie over contracten en regelgeving. Voor informatie en aanmelding kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m donderdag van 9-16 uur, vrijdag van 9-13 uur, telefoonnummer 010-5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. SWA/Mantelzorgondersteuning Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Telefoonnummer: 010-5011222 Website: www.alsjevooreenanderzorgt.nl en www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: mantelzorg@welzijnalbrandswaard.nl Voor informatie kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m donderdag van 9-16 uur, vrijdag van 9-13 uur, telefoonnummer 010-5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. Ouders voor ouders is er voor een luisterend oor voor alle Albrandswaardse ouders. Voor meer informatie en agenda van activiteiten kunt u contact opnemen met Annemarie Calon, tel. 06-41840207. SWA/Jongerenwerk Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Webiste: www. enterall.nl E-mail: info@welzijnalbrandswaard.nl SWA help jongeren van 12 tot 23 jaar bij hun ontwikkeling en bij het meedoen aan de maatschappij. De jongerenwerkers van SWA beantwoorden vragen, bieden hulp aan of verwijzen door. Het Jongeren Centrum Albrandswaard is gevestigd aan de Albrandswaardsedijk 180 in Poortugaal. Het JCA is voor alle kinderen/jongeren in Albrandswaard. Er zijn verschillende activiteiten zoals spelletjes, bioscoopavond, disco’s etc. Heb je leuke ideeën, kom dan eens langs! In Albrandswaard is het jongerenwerk beschikbaar van dinsdag t/m vrijdag. Laurens Zorg aan Huis Laurens biedt veel vormen van diensten en zorg voor ouderen. In Rhoon biedt Laurens Zorg aan Huis, ook voor mensen met dementie. Meer informatie: 08005886678 (gratis) of www.laurens.nl. Activiteiten voor ouderen Laurens organiseert voor actieve ouderen activiteiten die het leven leuker maken. Het Laurens UITbureau voor Ouderen neemt u graag mee naar het theater of op vakantie. Meer informatie: 08005886678 (gratis) of www.laurens. nl. Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur. 0900 - 1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@ korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9-17.30 uur via www.korrelatie.nl Vivenz (o.a. maatschappelijk werk), 7x24 uur bereikbaar telefoon: klantenservice 0888233233 info@vivenz.nl www.vivenz.nl


DE SCHAKEL

ONLINE! Onze vernieuwde site staat online. Ga voor het laatste nieuws en de digitale krant naar www.deschakelalbrandswaard.nl Ook geschikt voor uw mobiele apparaat!

12 09 2013 albrandswaard  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you