Page 1

Adverteren in de Overschiese Krant?

Woensdag 12 december 2012

Deze week o.a. in de

Kerstmarkt in winterse sferen

UITGEVERIJ

Kerststallenshow in Grote Kerk

BEL DAN:

0180 641 022 www.baruitgeverij.nl info@baruitgeverij.nl

Vluchtroute Rotterdam naar Londen van start

Wisseltruc bij Telecom2-B Sure

Waardige en waardevolle bijeenkomst bij HWD

www.overschiesekrant.nl

OVERSCHIE - Sneeuw, wollen wanten, sjaals en warme mutsen? Dat hoort natuurlijk bij de Kerstmarkt! Op vrijdag 14 december kunt u van 18.00 tot 21.00 uur weer genieten van de kerstsfeer in de Overschiese Dorpsstraat en kerstinkopen doen bij de vele kramen met een grote diversiteit aan artikelen. Kaarsjesavond in Overschie mag u niet missen.

Reacties van bewoners en bedrijven welkom Zie pagina 2-3

Aangepaste deadlines OVERSCHIE - Vanwege kerst verschijnt er in week 52, op woensdag 26 december, geen krant. De laatste editie van de Overschiese Krant van 2012 verschijnt dus op woensdag 19 december. BAR Uitgeverij is in week 52 gesloten op maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 december. Donderdag 27 december staan wij weer voor u klaar. De eerste krant van het nieuwe jaar komt uit op een afwijkende dag: donderdag 3 januari. Vanwege Oud & Nieuw gelden voor deze krant aangepaste deadlines. Kopij voor deze editie dient op vrijdag 28 december om 12.00 uur binnen te zijn bij de redactie. Kopij die na de deadline binnenkomt wordt nog zoveel mogelijk door de redactie verwerkt. Advertenties voor de krant van donderdag 3 januari dienen uiterlijk vrijdag 28 december om 12.00 uur binnen te zijn.

Waterplan Overschie in concept gereed OVERSCHIE - Overschie is een eiland. Aan alle kanten is het bebouwde gebied omringd door water. Als er geen ruimte aan water gegeven wordt zoekt het water zelf z’n weg, met natte voeten en andere nare gevolgen van dien. Bovendien komen perioden van hevige regenval en extreme droogte steeds vaker voor. Voor verschillende overheden - zoals de deelgemeente Overschie, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en gemeente Rotterdam - een goede reden om samen een plan te ontwikkelen om het water in en rond Overschie de baas te blijven. Het deelgemeentelijke Waterplan is bijna klaar. Voordat het Waterplan definitief wordt vastgesteld, hebben bewoners en bedrijven tot en met donderdag 20 december de kans om er op te reageren. In het Waterplan Overschie leggen de betrokken partijen vast hoe de komende jaren in de deelgemeente met water omgegaan wordt. Thema’s als waterkwantiteit, waterkwaliteit, riolering, grondwater en natuurvriendelijke oevers

Kerstbingo in Schiewijk OVERSCHIE - Zaterdag 15 december is er weer een kerstbingoavond in Speeltuin Schiewijk. Toegang is gratis. Hierbij wordt men van harte uitgenodigd. Aanvang 19.30 uur. Bij ons is gezelligheid troef, dus komt u ook eens binnen.

OVERSCHIE - Zaterdag 8 december om 17.30 uur stapten er vier Oost-Europeanen bij Telecom 2 -B Sure aan de Burgemeester Baumannlaan binnen. Twee mannen bleven buiten voor de deur staan bij een zwarte stationwagen met witte kentekenplaten. Een van de dames moest voor de geleverde diensten tien euro afrekenen. Ze betaalde met een biljet van 200 euro en kreeg vervolgens 190 euro terug. Hierop werd zij plotseling boos en vond het bedrag van tien euro ineens te hoog. In alle verwarring die ontstond, wilde zij haar 200 euro terug. Van de eerder teruggegeven 190 euro kreeg de winkelier maar 100 euro terug, waarop de dames met twee kinderen de zaak snel verlieten om in de gereedstaande auto te vertrekken. Op de videoopname zijn de Oost Europeanen duidelijk zichtbaar, ook hun kinderen stoppen zichtbaar waar onder hun jas. Inmiddels is aangifte gedaan bij de politie.

Overschiese Krant

0180 - 641 022

Waterberging Kleinpolderplein. Foto: Arjen Jan Stada. vormen onderdelen van dit Waterplan. Het Waterplan heeft als planperiode 20132016. Het deelgemeentelijke Waterplan is een gebiedsgerichte uitwerking van het Waterplan Rotterdam 2. Om te komen tot dit Waterplan heeft eerst een inventarisatie plaatsgevonden van het Overschiese watersysteem en van de knelpunten hierin. De inventarisatie bestond uit bureauonderzoek, een waterkwaliteitsanalyse en veldbezoeken. Aanvullend hebben werkbijeenkomsten met spe-

cialisten van de betrokken partijen plaatsgevonden. Belanghebbenden, waaronder woningcorporaties, milieuverenigingen en volkstuinverenigingen, hebben hun inbreng kunnen geven tijdens een werkconferentie. Voor inbreng vanuit de bewoners van Overschie heeft een enquête via internet plaatsgevonden. Het concept Waterplan is nu gereed. Geïnteresseerden kunnen het plan lezen op waterplan.onsoverschie.nl en tot en met donderdag 20 december hun reactie achterlaten.

Zondag 16 december

LAATSTE KANS !! 15% subsidie 2012

ZONNEPANELEN OOK VOOR U !!! Kom naar de showroom of kijk op de site WWW.SOLAR-ZUIDHOLLAND.NL

Tel. 010 820 88 45

Krannebitelaan 13/15 Rotterdam Airport 3045 AW werk dagen van 09.00 tot 17.00

Intratuin Pijnacker van 10.00 tot 17.00 uur Intratuin Zoetermeer van 10.00 tot 17.00 uur Intratuin Pijnacker Rijskade 1a, 015-3610000 Intratuin Zoetermeer Voorweg 192, 079-3515551 T/m 21 december iedere werkdag koopavond. www.intratuin.nl

geeft kleur aan groen


2

Overschiese Krant

Woensdag 12 december 2012

Deelgemeente Overschie Burgemeester Baumannlaan 178 Postbus 10233 3004 AE Rotterdam deelgemeente@overschie.nl www.overschie.nl

Bekendmakingen

ROverschie in beeld Het Overschie Weekjournaal De journaalploeg van het Weekjournaal struint Overschie af op zoek naar nieuwtjes, weetjes en activiteiten. Het journaal is te zien via het OverschieTube kanaal op YouTube en op nieuwsschermen bij onder meer bibliotheek, gezondheidscentrum en deelgemeentekantoor. Iedereen kan tips naar de journaalredactie mailen via weekjournaal@onsoverschie.nl Hoe kan ik mij op het Overschie Weekjournaal abonneren? Niks makkelijker dan een mailtje om u te tippen dat het nieuwe Weekjournaal online staat. Abonneren is eenvoudig: meld u aan bij uw YouTube account (maak eerst een You Tube account aan als u dit nog niet heeft). Ga vervolgens naar www.YouTube.com/OverschieTube. Klik op de knop ‘Abonneren’ en volg de aanwijzingen op het scherm. Vanaf nu ontvangt u automatisch een mailtje als er een filmpje is geplaatst. Er is ook een ‘app’ voor smartphones: zet mobiel.overschie.nl in het beginscherm van uw smartphone en u heeft de mobiele versie van het Weekjournaal op uw telefoon staan! Deze week in het Overschie Weekjournaal: • Kerstconcert in de kerk • Registreer uw fiets • Thermiek lichtjes tour • Veilige jaarwisseling • Prachthuis blijft open • Wensboom, helpt u mee?

Waterplan Overschie in concept gereed Reacties van bewoners en bedrijven van harte welkom Overschie is een eiland. Aan alle kanten is het bebouwde gebied omringd door water. Als er geen ruimte aan water gegeven wordt zoekt het water zelf z’n weg, met natte voeten en andere nare gevolgen van dien. Bovendien komen perioden van hevige regenval en extreme droogte steeds vaker voor. Voor verschillende overheden - zoals de deelgemeente Overschie, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Rotterdam - een goede reden om samen een plan te ontwikkelen om het water in en rond Overschie de baas te blijven. Het deelgemeentelijke Waterplan is bijna klaar. Voordat het Waterplan definitief wordt vastgesteld hebben bewoners en bedrijven tot en met donderdag 20 december de kans om er op te reageren. In het Waterplan Overschie leggen de betrokken partijen vast hoe de komende jaren in de deelgemeente met water omgegaan wordt. Thema’s als waterkwantiteit, waterkwaliteit, riolering, grondwater en natuurvriendelijke oevers vormen onderdelen van dit Waterplan. Het Waterplan heeft als planperiode 2013-2016.

Het deelgemeentelijk Waterplan is een gebiedsgerichte uitwerking van het Waterplan Rotterdam 2. Om te komen tot dit Waterplan heeft eerst een inventarisatie plaatsgevonden van het Overschiese watersysteem en van de knelpunten hierin. De inventarisatie bestond uit bureauonderzoek, een waterkwaliteitsanalyse en veldbezoeken. Aanvullend hebben werkbijeenkomsten met specialisten van de betrokken partijen plaatsgevonden. Belanghebbenden, waaronder woningcorporaties, milieuverenigingen en volkstuinverenigingen, hebben hun inbreng kunnen geven tijdens een werkconferentie. Voor inbreng vanuit de bewoners van Overschie heeft een enquête via internet plaatsgevonden. Reageren? Het concept Waterplan is nu gereed. Geïnteresseerden kunnen het plan lezen op waterplan.onsoverschie.nl en tot en met donderdag 20 december hun reactie achterlaten.

Overschie klaar voor veilige jaarwisseling Ruim vuurwerkafval na afsteken meteen op De deelgemeente Overschie is klaar voor een veilige en feestelijke jaarwisseling. Bestuur en ambtenaren van de deelgemeente hebben samen met politie, brandweer en gemeentelijke diensten alle mogelijk maatregelen getroffen om de jaarwisseling veilig en ordelijk te laten verlopen. Het Overschiese bestuur doet ook een oproep aan de bewoners: maak er samen met de buren een schitterend feest van, maar ruim na afloop wel de rommel op! Vuurwerk mag in Rotterdam afgestoken worden op 31 december van 10:00 uur tot 1 januari 02:00 uur. Let op: vreugdevuren zijn niet toegestaan! Samen met de brandweer, politie en de gemeente Rotterdam doet de deelgemeente Overschie er alles aan om de jaarwisseling feestelijk te laten verlopen. De belangrijkste veiligheidspartners zijn de bewoners zelf. De deelgemeente roept daarom alle bewoners van Overschie op om: • alle losse spullen rondom uw huis weg halen • uw huisdier binnen te houden • Opzoomerbomen in stukjes te zagen en naast de weg of naast de container

te leggen • de eigen kerstboom naast de (ondergrondse) huisvuilcontainer te zetten • de resten van vuurwerk en ander afval zo snel mogelijk op te ruimen • geen vreugdevuren te stoken De deelgemeente Overschie hoopt dat iedereen zijn gezonde verstand gebruikt. Mochten zich toch verdachte of gevaarlijke situaties voordoen, dan kunnen bewoners meteen de politie bellen via het alarmnummer 112. De deelgemeente vraagt bewoners tevens geen glas of vuurwerkresten op straat achter te laten maar de grootste rommel meteen na het afsteken op te ruimen. Dat scheelt enorm veel gevaarlijke situaties, lekke banden, troep en ergernis!

De publicaties van de deelgemeente Overschie worden elektronisch bekendgemaakt. U vindt ze terug op de website www.rotterdam.nl/ rotterdambericht. Dit is de gemeentelijke website voor alle wettelijke bekendmakingen. De bekendmakingen van aanvragen, vergunningen, verkeersbesluiten enz. van de deelgemeente Overschie treft u daar aan.

Openingstijden • Deelgemeente Overschie U kunt bellen voor een afspraak: 010 2082222

Informatie en dienstverlening • Beleidszaken O.a. beheer buitenruimte, cultuur, recreatie, ruimtelijke ontwikkeling, sport, verkeer, voorzieningen, welzijn, wijkveiligheid. Telefoon 14010.

• Bouwzaken Spreekuur bouwinspecteur elke woensdag van 10.00-11.00 uur aan de Burgemeester Baumannlaan 178. Telefoon 14010.

• Spreken met de portefeuillehouder

In het geval van een noodsituatie, u bent getuige van vernielingen, een misdrijf of ongeluk, bel dan 112!

Voor een persoonlijk gesprek met leden van het dagelijks bestuur kunt u op werkdagen een afspraak maken. Telefoon 208 22 22.

• Deelraad en commissies Is er geen directe actie noodzakelijk dan belt u 0900-8844. Meer weten? Kijk op: www.rijksoverheid. nl en op www.brandweer.nl/rotterdamrijnmond

Kom naar de Nieuwjaarsreceptie van Rotterdam Het gemeentebestuur van Rotterdam nodigt haar bewoners graag uit voor de Nieuwjaarsreceptie in de Burgerzaal van het Stadhuis op maandag 7 januari 2013 van 17:00 uur tot 19:00 uur. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u tijdens de receptie luisteren naar de traditionele nieuwjaarstoespraak van burgemeester Ahmed Aboutaleb, waarin hij een vooruitblik op 2013 zal geven. Tevens is er ruim gelegenheid om met elkaar, collegeleden en raadsleden bij te praten.

Voor vragen over werkwijze, agenda’s en vergaderingen van deelraad en commissies kunt u terecht bij de griffie. Telefoon 208 22 01.

• Vanaf maandag 17 december kunt u niet meer in de Stadswinkel Overschie terecht. Bewoners moeten uitwijken naar een van de andere elf Rotterdamse Stadswinkels. De dichtstbijzijnde locaties zijn: Eudokiaplein 35, Centrum, Coolsingel 40 en Argonautenweg 23. Voor inwoners die slecht ter been zijn of om andere redenen moeite hebben om een naar een andere Stadswinkel te gaan organiseert de deelgemeente dienstverlening aan huis. Mensen die hier gebruik van willen maken kunnen contact opnemen met 14010. Ook blijven de spreekuren in verpleegtehuis Stadszicht en verzorgingstehuis De Hoogenban bestaan.

Handige telefoonnummers • Gemeentelijke informatie en service

Bewoners die de receptie willen bezoeken moeten zich wel voor 2 januari aanmelden. De deelgemeente Overschie heeft 25 aanmeldingskaarten voor geïnteresseerde Overschieënaren ontvangen. Wilt u de Nieuwjaarsreceptie bezoeken, vraag dan voor 20 december een aanmeldingskaart aan bij de deelgemeente Overschie (deelgemeente@overschie.nl , (010) 208 22 22). U kunt natuurlijk ook langskomen om een exemplaar af te halen. Wacht niet te lang, want OP = OP!

14010 ( ma t/m vr 8.00 - 20.00 uur, za 9.00 - 17.00 uur, zon- en feestdagen gesloten) Voor al uw vragen en meldingen aan de gemeente Rotterdam.

• DCMR Milieudienst Rijnmond 0888-333 555 Milieuklachten (stank, lawaai, bodemverontreiniging)

• Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 (gratis)

• Meld Huiselijk Geweld 443 84 44

• Alarmnummer hulpdiensten 112

• In niet-levensbedreigende situaties Politie 0900 - 8844 (lokaal tarief)

Volg Overschie via twitter @overschie


Overschiese Krant

Woensdag 12 december 2012

3

Open schaaktoernooi bij SG Overschie

Eerste sneeuwval en overlast voor winkeliers

Kerststallen-tentoonstelling in de Grote Kerk

Foto’s: Arjen Jan Stada

Werk in uitvoering > werkinuitvoering.onsoverschie.nl Project

Periode

Meer informatie

Telefoon

Werkzaamheden Park 16Hoven

t/m 2015

Gemeentewerken www.overschie.nl >werkzaamheden

010 - 489 42 48

Herbestrating Patijnstraat/Hoornweg

10 sept. t/m 21 dec. 2012

Gemeentewerken www.overschie.nl >werkzaamheden

06 - 20705061

Voor meer informatie over werkzaamheden in Overschie kunt u ook terecht op www.rotterdam.nl/werkzaamheden. Onder de link ‘Werken aan de weg’ vindt u de werkzaamheden in de deelgemeente op een rijtje.

Intratuin heeft duidelijk vernieuwd vuurwerkassortiment

OVERSCHIE - Intratuin Pijnacker aan Rijskade 1 is de vuurwerkspecialist van deze regio. Afgelopen jaar is zowel landelijk als lokaal achter de schermen hard gewerkt om vernieuwing op het gebied van vuurwerk door te voeren. Het duidelijk vernieuwde assortiment, maar ook de webshop en het administratieprogramma zijn hier het resultaat van. Hierdoor zijn zaken beter op elkaar afgestemd voor een nog betere en vlottere afhandeling. Om net zoals andere jaren voorop te kunnen blijven lopen in ‘vuurwerkland’ heeft

Intratuin dit jaar voor twee nieuwe leveranciers gekozen, te weten BonFireworks en Broekhoff. Alle assortimentscategorieën zijn hierdoor flink gewijzigd. Het meest opvallend zijn de wijzigingen in de twee folderpagina’s met ‘jeugditems’: deze doelgroep wordt dit jaar ruimschoots op zijn wenken bediend. Ook de categorie (pijlen)pakketten is dit jaar onder handen genomen, zowel in de breedte van het assortiment als in de prijsopbouw. Voorheen lag de nadruk op 500 grams potten en nu is voor een sterke uitbreiding

van het middensegment gekozen.Het aantal mooie potten tussen de 10 en 40 euro is dan ook verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Ook actiematig is er veel aanbod, onder andere in de vorm van goedkope gezinspakketten. Het gratis vuurwerk in de voorverkoop is van topkwaliteit. Er is ook een extra categorie toegevoegd ter waarde van 250 euro of meer, met recht op 60 euro aan gratis vuurwerk. Bekijk de filmpjes van het vuurwerk en bestel makkelijk en snel op www.intratuinvuurwerk.nl.

Meetpunten voor Overschie Zelf was ik circa tien jaar geleden actief op dit vlak, via het project Stad en Milieu van Rijkswaterstaat. Hierin werd via klankbordgroepen op 24 plaatsen in Nederland geprobeerd om min of meer, .m.b.v. deze lokale denktanks gevormd door bewoners en projectmanagers van RWS, tot oplossingen te komen in deze plaatsen, door de know-how van de bewoners te bundelen en een keer met een ‘frisse blik’ te kijken naar alle problemen. Resultaat van het panel / de klankbordgroep / Stad & Milieu-Overschie was destijds de invoering van de 80-km/h-zone op de A-13. Een maatregel die een later kabinet, met teveel gemak en veel te veel ongemak overlast (voor bewoners, herrie, lawaai, stank, de luchtkwaliteit) weer wordt afgeschaft. Mede door deze aandacht kwam er in Overschie een discussie op gang over de Regenboogschool met uiteindelijk nieuwbouw en verhuizing tot gevolg, naar een iets betere locatie wat de luchtkwaliteit betreft, milieuwinst minimaal. Een andere school (de obs aan de Abtsweg) die als je gaat meten in meters, toch ook dichtbij de A13 ligt werd en wordt wat mij betreft nog steeds vergeten in de hele discussie. Kennelijk was de metafoor ‘een oplossing voor aan het einde van de Regenboog staat’ voldoende om alle aandacht aan deze school te geven, te sterk. Zelf heb ik vroeger ook op de school aan de Abtsweg gezeten en woon nu al ruim 25 jaar langs de A13. De reden

voor mij om met deze actie voor een of meerdere meetpunten in Overschie weer mee te gaan doen en me in te zetten. Is het gemak waarmee men iedere keer maatregelen neemt onder de noemer mobiliteit / economie / filebestrijding, waarbij mijn en jullie gezondheid het onderspit delft, van ondergeschikt belang wordt gemaakt. Terwijl er toch steeds meer aanwijzingen bijkomen over negatieve effecten, die een slechte luchtkwaliteit op de volksgezondheid hebbeb. Inmiddels zijn we in Overschie (via de mail) al met zes personen, die willen meehelpen aan het opzetten van het Meetpunt Overschie, misschien zelfs op meerdere plekken in Overschie.

Geïnteresseerde Overschieenaars kunnen zich via het emailadres gezondelucht@milieudefensie.nl melden bij het landelijke bureau van Milieudefensie, zij doen de eerste coordinatie. Of men kan eerst nog kijken via www.milieudefensie. nl/luchtkwaliteit. Op 14 januari 2013 (locatie nog niet bekend) wil men weer een trainingsavond te leren omgaan met de meetbuisjes organiseren. Misschien met meer belangstellenden voor deze actie is er dan een week eerder in Overschie nog een bijeenkomst te organiseren voordat we gezamenlijk naar de training bij Milieudefensie gaan. Remco Kroeze

Vind snel een baan bij jou in de regio BarUitgeverijVacatures.nl De Top Vacaturebank voor de regio

• Snel vacatures zoeken • Direct solliciteren • Vacatures dicht bij huis maar ook landelijk In samenwerking met:

TopVacaturebank.nl


Bezoek onze stand tijdens People’s Business Op 16 en 17 januari zal de People’s Business Beurs in het World Trade Center Rotterdam gehouden worden. Medewerkers van Rotterdam The Hague Airport zijn gedurende deze dagen in een stand aanwezig om antwoord te geven op al uw vragen. Dit evenement trekt jaarlijks zo’n 4000 bezoekers. Zo’n 80 bedrijven met een zeer grote diversiteit zullen vertegenwoordigd zijn. U bent van harte welkom.

Bijzondere - goede doelen kerstboom en winterles op Rotterdam The Hague Airport Op woensdag 12 december zal een hele bijzondere boom op Rotterdam The Hague Airport versierd worden. De kinderen van Basisschool Auris Hildernisse van juf Janneke komen voor een speciale winterles. Hun “toegangsbewijs” is een speciale wens voor SOS Kinderdorpen, een instantie die Rotterdam The Hague Airport van harte ondersteunt. Een medewerker van SOS Kinderdorpen bezoekt de klas en geeft uitleg over het bijzondere werk dat wordt verricht in de Kinderdorpen. Dit jaar is het thema: Familie is je basis. Hierop aansluitend gaan de kinderen knutselen en schrijven, met als resultaat mooi versierde wensen. Die worden opgehangen in de kerstboom in de passagiershal. Na een korte pauze met chocolademelk gaan de kinderen in vliegende vaart over de startbaan met de bus. De verkeerstoren zet speciaal voor deze gelegenheid de baanverlichting aan, zodat de kinderen een echt “pilotengevoel” krijgen. Ook nemen ze een kijkje in de sneeuwloods, waar de luchthavenbrandweer al het materiaal klaar heeft staan om de luchthaven sneeuw -en ijsvrij te houden. Na de overhandiging van een extra donatie-cheque van Rotterdam The Hague Airport aan SOS Kinderdorpen gaan de kinderen weer terug naar school , om (bijna) te gaan genieten van een winterse kerstvakantie.

Een vraag aan Rotterdam The Hague Airport van een inwoner uit Bergschenhoek: Aan het begin van de avond, om 17:52 uur, fietste ik over de Bovendijk ter hoogte van de landingsbaanverlichting. Deze waren uit, bij de landingsbaan brandde een rij rode lampen. Toch kwam een grote zakenjet vanuit de richting Waddinxveen-Bleiswijk ingevlogen en ondanks de rij rode lampen zette deze jet gewoon de landing in. Is dit wel normaal ? Is de veiligheid bij jullie voor passagiers en omwonenden wel op orde? Normaal wordt deze verlichting gevoerd als vanaf de andere kant wordt ingevlogen. Ik ben erg benieuwd naar jullie reactie hierop. Met vriendelijke groet, Inwoner van Bergschenhoek

De reactie van Rotterdam The Hague Airport Bedankt voor uw opmerkzaamheid, maar ik kan u verzekeren dat de veiligheid bij ons voor passagiers en omwonenden prima in orde is ondanks de landing met rode lampen. Ik zal het u uitleggen. Rotterdam The Hague Airport beschikt over één landings-/startbaan, die al naar gelang de gebruikte richting, aangeduid wordt als baan 06 of baan 24. Aan beide zijden is een ILS (Instrument Landing System) en naderingsverlichting aanwezig. Daarnaast is de baan ook voorzien van randverlichting, hartlijnverlichting en einde baanverlichting (rij rode lampen aan het einde). Daarnaast staat op ongeveer 300 meter voorbij het begin van de baan aan de linkerzijde naast de baan (zowel aan de baan 06-zijde als de baan 24-zijde) een set van vier rode lampen. Deze lampen maken deel uit van de zogenaamde PAPI, afkorting van Precision Approach Path Indicator. Dit is een visueel hulpmiddel voor de vlieger om te zien of hij op de juiste dalingshoek zit. Als het vliegtuig op de juiste dalingshoek van 3 graden zit ziet de vlieger twee rode en twee witte lampen. Zit het toestel te hoog dan ziet de vlieger drie witte en één rode lamp of eventueel vier witte lampen. Zit het toestel te laag dan ziet hij drie rode lampen en één witte of misschien wel vier rode lampen. Met behulp van de PAPI kan de vlieger visueel zijn juiste dalingshoek zien. Overigens kan hij dat ook op zijn instrumenten zien als hij gebruik makt van het Instrument Landing System. De PAPI is een zeer nauwkeurig hulpmiddel, is bij dag en nacht bruikbaar en is te zien tot op een afstand van 10 km (bij goed zicht). De PAPI kan aanstaan terwijl de baanverlichting uit is. In de praktijk staat de PAPI het grootste gedeelte van de dag aan. Als u tijdens het fietsen vier rode lampen ziet, dan is dit een sein dat het vliegtuig veel te laag zit. Ter illustratie heb ik een Engelstalige folder meegestuurd met de beschrijving van onze PAPI waarin het misschien nog wat duidelijker wordt. Ik hoop hiermee uw ongerustheid weggenomen te hebben. Met vriendelijke groet, ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT Bedankt voor deze uitgebreide toelichting, duidelijk en zeer interessant. Ik was in de veronderstelling dat de rode lampen van de PAPI de functie van een “rood sein” hadden als vanaf de andere kant werd gevlogen. Het was dus gelukkig geen “incident”.


Overschiese Krant

NIEUWS

Woensdag 12 december 2012

Kerststallenshow in Grote Kerk Door: Tim Bazuijnen OVERSCHIE- Moeder Maria, Jozef, het kindeke Jezus, de os en de ezel. Op zaterdag 8 december vond er een kerststallenshow in de Grote Kerk plaats. Meerdere verzamelaars hadden daar hun collectie aan internationale kerststallen tentoongesteld. In menig huishouden wordt tegen kerst de kerststal weer van zolder afgehaald en afgestoft. Jozef, Maria en Jezus, de ezel en de os, een aantal herders met hun schapen en de drie wijzen uit het oosten worden voorzichtig in het stalletje geplaatst. De kerststal heeft zijn oorsprong in de 13e eeuw bij de Italiaanse heilige Franciscus van Assisi (1181 – 1226). Franciscus vertelde altijd enthousiast over het verhaal van de geboorte van Christus. Volgens hem hadden zijn tijdgenoten weinig oog voor de

menselijke kant in het verhaal van de geboorte van Jezus. Daar wilde hij verandering in aanbrengen door de geboorte visueel te maken. In het jaar 1223 zette hij de eerste ‘levende’ kerststal op. Midden in de bossen van Greccio liet hij een stal bouwen. Franciscus haalde een os en een ezel en vroeg aan een boer uit het dorp of hij Jozef kon uitbeelden. Een boerin zou Maria spelen en hij legde een klein kind in een voerbak. Op kerstnacht kwam het hele dorp het levendige tafereel aanschouwen. De mensen waren zo onder de indruk dat zij het geboorteverhaal ook in hun eigen huis uitgebeeld wilden hebben. Op dat moment zijn de mensen begonnen met het maken van de eigen beeldjes door ze uit hout te snijden of bijvoorbeeld van klei te boetseren. Door de jaren heen heeft de symboliek zich uitgebreid en daar was

de expositie in de Grote Kerk het uitstekende bewijs van. Kerstbeeldjes- en stalletjes uit verschillende landen stonden uitgestald op lange tafels en gaven een goede weerspiegeling van de uiteenlopende culturen. Waar de Zuid-

Amerikaanse beeldjes vaak kleurrijk en vrolijk zijn, zijn de beeldjes uit Israël meestal gemaakt uit olijfhout en wat minder expressief van aard. De Grote Kerk staat deze maand nog vaker in het thema van de kerstdagen.

Tientallen kerststallen uit de hele wereld stonden afgelopen zaterdag uitgesteld in de Grote Kerk.

Nachtafsluiting Oost Abtsbrug

OVERSCHIE- In de nachten van vrijdag 14 op zaterdag 15 december en van zaterdag 15 op zondag 16 december van 22.00 uur tot 5.00 uur wor-

den in opdracht van de gemeente werkzaamheden aan de elektrische installatie van de Abtsbrug uitgevoerd. Gedurende de afsluiting vinden

Feestelijke opening kinderdagverblijf ‘In de Wolken’ Door: Tim Bazuijnen OVERSCHIE- ,,We zijn ook echt een beetje in de wolken nu!” Kinderdagverblijf ‘In de Wolken’ heeft een nieuwe locatie gekregen. Op vrijdagmiddag 7 december kreeg directrice Karin Kok symbolisch de sleutel overhandigd van de nieuwe locatie aan Fairoaksbaan 91. Al vijftien jaar lang zet directrice Karin Kok zich vol enthousiasme in voor vele kinderen in Overschie. Nu ze eindelijk na lang wachten in haar nieuwe locatie zit, heeft het enthousiasme helemaal het toppunt bereikt. ,,Dit nieuwe pand is zo’n verademing’’, glundert Karin. ,,Voorheen zaten wij in meerdere tijdelijke panden, maar dit is echt stukken groter en mooier.’’ Samen met haar partner Etienne Kok staan

zij te genieten van het gloednieuwe kinderdagverblijf. ,,We hebben nu een prachtig groen uitzicht, drie grote zalen, een prachtige keuken en zelfs een invalidentoilet’’, wijst Etienne. Kinderdagverblijf ‘In de Wolken’ biedt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. In de verschillende ruimtes kunnen de peuters en iets oudere kinderen volop gebruik maken van het scala aan speelattributen. ,,Ik wil écht dat de kinderen zich hier thuis voelen en dit als een tweede huis zien”, vertelt Karin. ,,Deze nieuwe locatie helpt daar wel goed bij. Ik heb al veel leuke reacties gehad van ouders.” Kijk op www.kdv-indewolken. nl voor meer informatie.

Het dolblije team van kinderdagverblijf ‘In de wolken’.

testwerkzaamheden plaats en is het niet veilig om de brug te passeren. De brug is dan afgesloten voor schepen en motorvoertuigen, fietsers en voetgangers. Er zijn omleidingsroutes. Met borden wordt aangegeven hoe men het best om kunt rijden. Vanuit Industriegebied Noordwest naar Spaanse Polder: Via Matlingeweg – A13 – A20 – A20 afrit Spaanse Polder – Matlingeweg (blauwe pijlen op de plattegrond); Op A13 voor verkeer vanuit Delft wordt dezelfde omleiding via de A20 en afrit Spaanse Polder aangeven. Bestemming

‘Spaanse Polder’ staat op A13 wel aangegeven, maar is niet meer bereikbaar; Op de N209 wordt voor verkeer richting ‘Spaanse Polder ‘ ook de omleiding via de A13-A20 en de afrit Spaanse Polder aangeven. Vanuit Spaanse Polder naar Industriegebied Noordwest: Via Matlingeweg – A20 – A13 – A13 afrit ‘Berkel en Rodenrijs’ – Matlingeweg (groene pijlen op de plattegrond); Op A20 voor verkeer vanuit Hoek van Holland wordt de zelfde omleiding aangeven; Op de Tjalklaan wordt ook de omleiding aangeven.

Inbraak bij Supertapijt OVERSCHIE - Donderdagavond 6 december is er om 22.30 uur bij Supertapijt ingebroken. Aan de zijde van de Jan Steenstraat is met een steen een raam ingegooid. Er zijn diverse goederen ontvreemd, waaronder een computer, gereedschap en de boodschappen uit de koelkast. Door ingooien van een winkelruit is er veel glasschade ontstaan aan diverse materialen in de zaak. Inmiddels is er aangifte gedaan bij de politie en worden de video-opnamen bekeken.

Nog even dan is de stadswinkel weg en moeten we naar Rotterdam voor onze zaken. We kunnen kiezen uit deelgemeente Noord, Hillergersberg of het Centrum. Ja , makkelijk gezegd, hoe moeten wij daar naartoe? De bus is al weggehaald die richting kleiweg ging en voor de oude mensen is het helemaal een opgave om met een bus die omrijdt en een reistijd heeft van bijna een uur naar de deelgemeente te gaan. Wat is het volgende wat er weg gaat uit Overschie?

Scheurmail van de Week Beroemde Rotterdammers Hendrik Tollens (1780-1856) De grootste dichter in Nederland van zijn tijd kwam uit een familie van verfhandelaren. Tollens grootouders kwamen vanuit Gent naar Rotterdam en begonnen een verfhandel aan de Goudsesingel. Het bedrijf Tollens & Zn. groeide uit tot een verffabriekje net buiten de bestaande stad aan de verdwenen Nieuwe Kerkstraat (nu de Ammanstraat, een zijstraat van de Kruiskade bij het Oude Luxor). Hendrik Tollens werd zelf ook verfhandelaar, maar richtte zich daarnaast op het schrijven van gedichten en in 1799 kwam zijn eerste bundel uit. Een jaar later trouwde hij - tegen de wil van zijn vader in - met Gerbranda Cath. Rivier, met wie hij elf kinderen kreeg. Nadat Napoleon in 1813 was verdreven en het Koninkrijk der Nederlanden was gesticht, schreef Tollens vooral gedichten die vol waren van huiselijk geluk en hij riep veelvuldig op tot trouw aan God en Vaderland. In 1816 werd een competitie uitgeschreven voor het componeren van een volkslied voor het nieuwe Koninkrijk. Tollens won de wedstrijd en fl 500,- prijsgeld met zijn ‘Wie Nêêrlandsch Bloed in den aderen vloeit’. Van 1817 tot 1932 was dit het officiële volkslied van Nederland, totdat op aandringen van Koningin Wilhelmina het Wilhelmus tot volkslied werd verkozen. Tollens verwierf groot aanzien in literaire kringen, ontving hoge onderscheidingen en stond bekend als dé Nederlands volksdichter. Maar hij bleef tot 1846 ook actief in de verfhandel. In dat jaar verliet hij Rotterdam en vestigde zich op Ottoburch in Rijswijk, tegenwoordig het Tollenshuis genoemd, waar hij in 1856 overleed. Na zijn overlijden werd in Het Park in Rotterdam een standbeeld voor hem opgericht en de in 1902 ingestelde vijfjaarlijkse Tollensprijs is een letterkundige prijs die naar hem is genoemd. De verfhandel werd overigens door een schoonzoon van Tollens voortgezet, na het bombardement van de binnenstad, vanuit Overschie. In 1983 werd de productie naar Breda overgeheveld en in 1992 werd het bedrijf overgenomen door de Franse Lafarge groep die de vestiging in Breda sloot. Het verfmerk Tollens bestaat echter nog steeds en wordt met name in België en Frankrijk goed verkocht. Scheurmail Rotterdam is tegenwoordig een gratis abonnement. Meld u aan op www. scheurmailrotterdam.nl.

Mytylschool De Brug houdt uitbundige kerstmarkt OVERSCHIE - Op vrijdag 14 december houdt de Overschiese praktijkafdeling van mytylschool De Brug een gezellige kerstmarkt in haar gebouw.

Stadswinkel weg Houden we nog wel wat over? Een schande dat alles hier ons wordt ontnomen en dan maar adverteren hoe fijn het wel niet is om in Overschie te wonen. Maak het voor de ouderen en mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer niet moeilijk en zorg dat de belangrijkste dingen hier in Overschie moeten blijven. Meneer de burgemeester, rijdt u ons heen en weer naar de deelgemeente, want het is heel fijn wonen in Overschie? Patricia de Koning

5

Alle leerlingen hebben meegeholpen om zelf spullen voor de verkoop te maken. De opbrengst is voor de schoolmusical die later dit jaar op stapel staat. Men vindt de school aan Van der Duijn van Maasdamweg 11. Dat is de oude Xerxesweg, gelegen tussen de Bovendijk en de HSL-buis. Kom gezellig langs tussen 16.00 en 20.00 uur. Van kerstkrans tot glühweinsiroop, op mytylschool de Brug is alles te koop. De kaarsenmakerij verkoopt haar bijzondere creaties en zij bieden hun exclusieve geurkettingen aan. Een leerling van de kantoorgroep zet bezoekers keurig op de kiek in een prachtig wintertafereel en vertelt precies wanneer men moet lachen. De kookafdeling heeft uiteraard heerlijke hapjes in het Grand Café. Verwen uzelf en geniet van de weldaad van het kerstrelaxcentrum. Er zijn schilderijen te koop van Rembrandt en Co, zelfgetimmerde vogel-

huisjes, een bingo, grabbelton, een tweedehandsmarkt, enzovoort. Het hout- en meubileringscollege heeft mooie sleutelkastjes geschonken die voor een zacht prijsje weggaan. De leerlingen blijven speciaal tot 20 uur op school om hun zelfgemaakte spullen te verkopen. Er is ruime parkeergelegenheid, zet navigatie op Xerxesweg 1.

Angela maakt met toewijding een schilderij voor de kerstmarkt van 14 december. Foto: leerling Anthony.

Deze krant nog eens nalezen? www.overschiesekrant.nl


FAMILIEBERICHTEN Voor dankbetuigingsadvertentie, Voorrouw–, rouw – en dankbetuigingsadvertentie kunt u bellenen naar 06 225 03 028 of mailen naar felicitaties bedankadvertentie redactie@overschiesekrant.nl kunt u bellen naar 06 225 03 028 of mailen naar redactieoverschie@baruitgeverij.nl Voor felicitaties en bedankadvertentie kunt u bellen naar 06 225 03 028 of mailen naar redactie@overschiesekrant.nl

Uw trouwfoto gratis in de Overschiese Krant. Mail uw foto met namen en trouwdatum naar redactie@overschiesekrant.nl ‘Goetzee DELA is er voor iedereen’ Ook als u geen verzekering heeft.

Rouwcentrum Overschie

In droeve omstandigheden tellen alleen persoonlijke wensen. Dag en Nacht:

BEGRAFENISSEN EN CREMATIES

010-592 30 78 www.uitvaartrijkeboer.nl

BURG. BAUMANNLAAN 36 - ROTTERDAM-OVERSCHIE

Telefoon dag en nacht: 010 - 245 70 90

Uitvaartzorg J.Chr. Biemans bv

meer dan 100 jaar ervaring in uitvaartverzorging Goetzee DELA Uitvaartverzorging Boezemsingel 35 | 3034 EC Rotterdam www.goetzeedela.nl

rouwcentrum

Boezemsingel 35 | 3034 EC Rotterdam

010 280 52 80 (dag & nacht)

Hoornsingel 10 - 3042 NL Rotterdam Wilsbeschikkingsboekjes - Depositofonds

010 280 52 80

Rits in jas zetten € 17.50 HANS GROEN ELEKTRO Voor het vakkundig ophangen en repareren van uw verlichting. Voor elektriciteitswerkzaamheden. Tel. 010 - 437 16 61 Voor storingen 06-142 76 292 E-mail hge@upcmail.nl

Broeken en rokk en Kostuum12,€ korter maken €5 n e m sto ,-

www.hansgroenelektro.nl

Pantalon stomen €5,-

Hoornweg 31a 3042 BC Rotterdam tel 0659031857

Culinair met Kerst Kom voor een sfeervolle kerstbrunch…

…Naar Airport Hotel Rotterdam Ons hotel biedt wederom de traditionele kerstbrunch aan op 25 december eerste kerstdag. De kerstbrunch bestaat uit een heerlijk en uitgebreid buffet met gerechten als; Beef Wellington, gevulde kalkoen, tongrolletjes, heerlijke patés en luxe vleeswaren. De brunch wordt afgesloten met een prachtig en feestelijk “Grand Dessert”. Aanvang 11.30 uur. Gelieve vooraf te reserveren. Speciale wensen? Bel om te reserveren met 010-462 55 66 en alles wordt geregeld. Kinderen tot 3 jaar gratis. Kinderen tot 12 jaar 50% korting.

airporthotelrotterdam.nl Airport Hotel Rotterdam Vliegveldweg 59-61 3043 NT Rotterdam T 010 462 55 66 E info@airporthotel rotterdam.nl

• Vergaderingen - Recepties - Bruiloften - Jubileums tot 250 personen • Catering (diverse broodjes, maaltijden, koud - warm buffet, salades) • Schotel van de week vanaf € 10,• Nieuwe gerechten A La Carte Industrieweg 46 3044 CC Rotterdam (Spaanse Polder)

Tel 010-415 55 94 fax 010-437 13 34 www.au-marche.nl info@au-marche.nl


Van alles te doen in Overschie!

Wijktheater

14

va 1 Feel Good Kidz: nov over voeding en

Dansvoorstelling M&M Aerobicstudio en Daldec ton Talent Campus

Wijktheater Musica, De Lugt 17, 15.30 - 17.00 uur, 6-12 jr, € 10,00 voor 20 weken, info@ aerobicstudio.nl

Wijktheater Musica, De Lugt 17, 18.00 - 20.00 uur, gratis, wel even reserveren via 010 4371361

(20 x)

bewegen

Joep en Teun, verborgen talent

12 dec

Wijktheater Musica, De Lugt 17, va 4 jr, 14.00 uur, € 3,00/ R’damPas € 1,50, www.freewebs.com/theatermusica

12&19

Gratis computerles

Prachthuis, Abtsweg 2, 17.00 - 18.00 uur, aanmelden: 010 - 415 05 14, www.onsoverschie.nl

dec

13 dec

Deelraad vergadering

Raadszaal, Burgemeester Baumannlaan 178, 19.00 uur, www.deelgemeenteoverschie.nl

14 dec

Kerstmarkt/Lichtjesavond Overschie

Overschiese Dorpsstraat, 18.00 - 21.00 uur, www.onsoverchie.nl

Afsluiting Oost-Abtsbrug

Werkzaamheden elektri- 14 &15 dec sche installatie, 22.00 5.00 uur, www.onsoverchie.nl

Reageren op Waterplan Overschie

tot20

dec http://onsoverschie.nl/ Upload/RT732-1_018rapc05-deelgemeentelijk% 20waterplan%20Overschie.pdf Kerstconcert YCO (v/h Do Re Mi)

22

dec H.Petrus Banden Kerk, Delftweg 13, Kaarten à € 5,- te koop bij Schoenmakerij Leo de Kruijf aan de Burg. Baumannlaan 91, www.onsoverschie.nl Kerstconcert Westlands Mannenkoor

22

dec Grote Kerk, Overschiese Dorpsstraat 95, 20.15 uur, € 22,50, www.stichtinggrotekerkoverschie.nl

Wekelijks terugkerende activiteiten • Leren gezond bewegen voor vrouwen Vr, HWD, Taludweg 5, 10.00-11.15 u, www.fysiohoed.nl

• Sportinstuif Ma en wo, gymzalen Rammelandstraat en Jan Steenstraat. Meer info: www.rotterdam.nl/sportenrecreatie

• Sportinloop vrijdag, gymzaal Rammelandstraat, www.thermiek-welzijn.nl • Open computerinloop Di en do 13.00-17.00 u, Adriaen Brouwerstraat 1, www.thermiek-welzijn.nl

• Creatieve groep, ouderen Do 13.00-17.00 u, Adriaen Brouwerstraat 1, www.thermiek-welzijn.nl

• Wim en Bea’s creaclub Ma, 8-14 jr, Buurthuis Landzicht, Schipholstraat 76 • Girlz Only Ma, wo, Adriaen Brouwerstraat 1, www.thermiek-welzijn.nl • Kickbokslessen Vr, Rammelandstraat, www.thermiek-welzijn.nl • Brassbandlessen Adriaen Brouwerstraat 1, www.thermiek-welzijn.nl • Stichting De Boei Di, Prachthuis, 14.00-17.00u, www.boei.onsoverschie.nl • Gratis bewegen voor ouderen Di, wo, vr, v.a. 55 jr, gratis, www.overschiesportgratis.nl

• Gratis zwemmen voor ouderen Di, do, Zwembad Overschie, v.a. 55 jr, gratis, www.rotterdamsportstad.nl/zwboverschie

• Bootcamptraining Ma & do, Sidelingepark, 19.30-20.30u, va 18 jr, www.ruinspired.nl

• M&M Aerobic Studio Ma, wo, do, Wijktheater Musica,

Advertenties voor deze rubriek kunnen worden geplaatst via e-mail redactieoverschie@ baruitgeverij.nl Wil je lekker een avondje dansen zonder zorgen? Ga dan eens langs bij Airportdancing. Airportdancing is de 40+ dans- en ontmoetings-club van Rotterdam en omstreken. Aanvang is van 21.00 uur tot 01.30 uur en tot 22.00 uur staat er gratis koffie en thee klaar. Tot 02.30 uur kunt u nagenieten in de Cockpitbar van het hotel. Bezoekers die voor het eerst Airportdancing komen bezoeken en dat aankondigen via airportdancing@ipact.nl ontvangen ook nog eens éénmalig 50% korting op de toegangsprijs van €10,(niet op speciale ‘thema’ dans-party’s). Wij vragen van u stijlvolle uitgaanskleding en bieden u een gratis ruime parkeergelegenheid aan. U bent van harte welkom, kom dus ook! Regardz Airport Hotel Vliegveldweg 59-61 te Rotterdam. Zie verder www.airportdancing.nl

Bezorgers gevraagd Leuke bijverdienste voor een paar uurtjes per week

Musica ! s r e d n a e f f e t e n Joep en Teun Verborgen Talent

Joep gaat auditie doen voor het tv-programma “Holland’s got Talent”. Zijn maatje Teun is een bescheiden jongen en helpt Joep graag met het voorbereiden van de auditie. Joep denkt dat hij overal de beste in is. Hij denkt dat heel de wereld alleen maar om hem draait. Joep heeft een probleem: hij weet niet welk talent hij van zichzelf moet gaan laten zien aan de jury. De kinderen mogen voor Joep gaan bepalen welke act hij straks op de auditie moet doen. Wat blijkt: Joep lijkt helemaal niet zo goed te zijn als hij zelf dacht. Hij zingt vals, hij danst als een oen, trombone spelen doet hij oorverdovend slecht en als hij kunstjes met zijn getrainde ooievaar Otje wil laten zien, doet Otje alles behalve wat Joep van hem vraagt. Volop interactie zit er in deze muzikale kindershow! Thema’s die verweven zijn in de show: leren door modelleren, zelfbeeld, presentatie, afgewezen worden, inzicht in wat anderen denken/ voelen/ willen, elkaar helpen, iedereen heeft talent!! Een leerzaam feestje dus... Leeftijd: 4 t/m 12 jaar

Woensdag 12 december

WIJKTHEATER MUSICA De Lugt 17, 3043 CJ Rotterdam, Reserveren (010) 437 13 61 Reserveren per E-mail: musicasenr@rotterdam.nl Zie ook www.uitindewijk.nl of www.rotterdam.nl of www.freewebs.com/theatermusica

www.freewebs.com/theatermusica • Jong van hart Di, Wijktheater Musica, 12.30-14.00u, www.freewebs.com/ theatermusica • Big Salsa Band Wo, Wijktheater Musica, 20.00-22.30u, www.freewebs.com/ theatermusica • After School activiteiten Ma, di, do, Wijktheater Musica, www.freewebs.com/theatermusica • Vrijdagochtendwandelen (ca. 10 km) Vr, 10.00u, start Speeltuin Schiewijk, Sidelingepad 10

Meer weten? Uw activiteit in deze advertentie? Ga naar www.OnsOverschie.nl en klik op ‘Wat is er te doen?’

Deze krant nog eens nalezen?

www.overschiesekrant.nl

25% KORTING op alle voorstellingen

Div. Kerst-Vers UW VERS SPECIALIST Specialiteiten! (1,2) -1- 08 Overschietje-10.indd 08-03-2010 12:21:31 v. d. Berg, December aanbiedingen geldig t/m 31 Bakker december Opzegtermijn

3 maanden Burg. Bosstraat 42 Heel Rotterdams Donker Volkorenbrood € 1,75 Groot Frans Stokbrood tel. 06-14153988 € 0,85 Lunchroom De Vier Seizoenen, Inlichtingen De Lugt 15 € 1,85 Bourgondische Beenham 100 gram 06 50 408 149 Wijncervelaat 100Noord-West, gram € 1,35 Eetcafé Voor het Cranberry Roompate 150 gram 51€ 1,95 Stuttgartstraat TE HUUR laatste Tonijnsalade 150 gram € 1,85 in Verzamelgebouw Gemakswinkel Overschie, nieuws: te Overschie: Ei -Beenhamsalade 100 gram Van Noortwijckstraat€381,25 Diverse kantoren v.a. bezoek de Saladeschotels diverse smaken 900 gram € 6,95 Christa’s Tabakshop, € 175,- per maand Jong belegen Goudse Kaas kilo € 6,95 Overschiese Hoornweg 25a Opzegtermijn 3 maanden Oude Goudse Kaas kilo € 7,95 Krant intertel. 06-14153988 Regardz Rotterdam Airport Hotel, netsite Let op !! Vliegveldweg 59-61 I.v.m. de Kerstdagen zondag 23 december geopend IETS TE VIEREN? Museum Oud-Overschie, www.tot 17.00 uur van 12.00 Overschiese Dorpsstraat 134-140 overschieseBij ons wordt uw Speeltuinvereniging Levenslust, krant.nl droomfeest Sidelingepad 10 Elektrotechnisch Installatiebedrijf werkelijkheid! All-in arrangement “DE ZWETH” J.A. Poot Zwethkade 23 vanaf € 20,- p.p. www.

Tel.: 010-471 41 90 Tel.: 06-53 23 09 42 Fax: 010-470 31 56

www.reginarotterdam.nl

Voor al uw elektrotechnische overschiesewerkzaamheden.

krant.nl (ook ‘s avonds bereikbaar)

www.dianakledingreparatie.nl - Email: dianakledingreparatie@hotmail.com Ook voor het op maat maken gordijnen, woningtextiel, meubelstoffen en tevens ook het stomen van uw kleding.

FishSpa Center Rotterdam Massagepraktijk Morijn Abtsweg 54 3042 GD Rotterdam www.massagepraktijkmorijn.nl 06 - 489 20 300 Behandeling volgens afspraak

ZEILMAKERIJ Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij accepteren de Rotterdampas!

Hoornweg 35 Tel 010-415 57 15

• Radoeha folkloristische dans Ma, Wijktheater Musica, 20.00 – 22.00u, www.freewebs.com/theatermusica

Entree: € 3,00 / R’Pas € 1,50

Wij stellen het zeer op prijs als u even belt om te reserveren: (010) 4371361, mailen kan ook: musicasenr@rotterdam.nl.

www.freewebs.com/theatermusica

• Bewegen voor ouderen Di, Wijktheater Musica, 11.30-12.00u,

Aanvang: 14:00 uur

KEWI.NL Delftweg 129 - tel 010-4379562

ZESTIENHOVENSE WITGOED SERVICE reparaties van alle merken wasmachines M. van Komen Zestienhovensekade 97a Rotterdam Tel / Fax 010 - 415 21 08 M obiel 06 54 76 73 01 www.zws rotterdam .nl

Elektrotechnisch Installatiebedrijf

“DE ZWETH”

J.A. Poot Zwethkade 23 Tel.: 010-471 41 90 Tel.: 06-53 23 09 42 Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden. Fax: 010-470 31 56 (ook ‘s avonds bereikbaar)

Vind snel een baan bij jou in de regio

Gevelrenovatie en onderhoudsbedrijf

BarUitgeverijVacatures.nl M.C. Pleune

De Top Vacaturebank voor de regio ✓ Gevelreiniging

✓ Hak- en voegwerk Snel vacatures zoeken ✓• Metselwerk ✓• Graffiti Directverwijdering solliciteren ✓ Pannendaken Vacatures dicht bij huis ✓• Schoorstenen ✓ Verbouwingen maar ook landelijk ✓ Gratis prijsopgave In samenwerking met:

www.mcpleune.nl online offerte

Overschiese Kleiweg 617 3045 LK Rotterdam Tel.: 010 - 437 02 80 Mobiel: 06 - 502 86 846

TopVacaturebank.nl

Hoe dic geïrrite De sche zo bes ders die thuispu niet nor een be reden t wel, ma waar je In de hier nie probere te spele Bij vlag rondget kansen afgeron viduele geschot kelijk vo Duideli de afron Hierdoo in een d 0-0. Toc geleidin Misschi gepinge niet al t moeilijk tegensta rond de Hoe lan uitblijft wordt. geforcee gezocht van C1

P

Ja het den. D als an tang g IJslan dat N hun p het I.M tair Fo voorst de geb iets ni kunne Dit is om u en ver kromp en mij ten. W lingen mense ken o we in


www.wijkdeals.nl/overschie

Elke week fantastische aanbiedingen van de deelnemende winkeliers bij u in de wijk!

OVO tegen uitbreiding m2 winkelruimte in Overschie Kledingreparatie • Nieuw maken voor dames • Verkoop dames kleding en mode accessoires • Cursussen en workshops Duyvesteynstraat 15a - 3042 BA Rotterdam-Overschie Tel 010-4152099

www.santosmodeatelier.nl Open: dinsdag - vrijdag 09.00 - 17.00 uur - Zaterdag 09.00 - 16.00 uur Zondag & Maandag gesloten

Openingstijden: Maandag: 13.00 – 17.30 uur Dinsdag t/m/ vrijdag: 9.00 – 17.30 uur Zaterdag: 9.00 – 16.00 uur Burg. Baumannlaan 165-167 3042 AD Rotterdam Tel: 010 - 4371983 Email: info@supertapijt.nl www.supertapijt.nl

OVERSCHIE - De afgelopen maanden is de OVO onderdeel van de, inmiddels brede discussie, over de plannen die ontwikkeld worden voor het winkelcentrum van Overschie. De RK-kerk wil de kerk aan de Burg. Baumannlaan afstoten en op die plek zijn plannen ontwikkeld om daar een winkelcentrum te bouwen met een parkeergarage en appartementen. In het winkelcentrum is een nieuwe Bas van der Heijden gepland, waarbij mogelijk ook de vestigingen van DirckIII en Digros gevoegd worden. Een ander plan omhelst de verhuizing van de combinatie Bas van der Heijden – DirckIII – Digros naar de locatie van de Cleynpolder School met nieuwbouw van woningen op de oude Bas-locatie. Beide plannen betekenen een uitbreiding van de hoeveelheid aan m2 winkelruimte en ook leegstand in andere delen van het winkelgebied, waarbij ook de veiligheid en aantrekkelijkheid een rol gaan spelen.

24/7 Adres: Vliegveldweg 59-61 3043 NT Rotterdam

voor al uw snuffelmarkten, kofferbakverkopen en braderieën

Alle markten van Beukers Evenementen zijn vrij toegankelijk voor alle bezoekers

www.beukers-evenementen.nl Voor meer info: beukersevenementen@hotmail.com Tel: 06 50583127

De OVO is samen met andere betrokken partijen in overleg met de leden van de Deelraad over deze plannen en de insteek daarIn deze uitdagende tijd een woning in richt zich op het voorkomen van de sloop kopen in Overschie? van de RK-kerk, het inrichten van deUw kerk makelaar voor een vrijblijvend advies én voor ander gebruik en het voorkomen van aan- en verkoopbegeleiding de uitbreiding van winkelruimte. De discussie richt zich wat de OVO betreft voornamelijk op het ontwikkelen van een bredere visie op de plannen en gevolgen op langereBel ter- 010 2330202 of mail naar info@VenK.nl Ook voor nieuwbouw hebben wij mijn voor Overschie. Voor informatie kunt u gevarieerd aanbod. via info@ondernemersverenigingoverschie. nl contact met ons opnemen. (binnenkort meer nieuws te melden!)

Kijk op VenK.nl voor het aanbod.

Kom gezellig binnen voor een hapje of een drankje

Openingstijden:

Beukers -Evenementen

Maandag Woensdag en Dinsdag en Donderdag Onbeperkt Saté Spareribs eten schotel

€ 12,- € 11,-

Knie-, schouder- of enkeloperaties 100% vergoed

MEDINOVA

Z K L I N I E K

Tel: 010 - 4625566 info@airporthotelrotterdam.nl www.airporthotelrotterdam.nl

Burg Baumannlaan 145-147 • 3042 AC Rotterdam T 010 - 437 17 49 • F 010 - 415 05 39 E info@eetcafeboulevard.nl • www.eetcafeboulevard.nl

Vliegveldweg 65 | 3043 NT Rotterdam Tel 010-2989898

www.medinova.com


Overschiese Krant

NIEUWS

Woensdag 12 december 2012

USA Airforce op Rotterdam The Hague Airport

Foto: Petra Verburgh.

strijdkrachten dat verantwoordelijk is voor de oorlogsvoering in de lucht. De luchtmacht werd een afzonderlijk krijgsmachtonderdeel op 18 september 1947. Hiervoor was het een onderdeel van de landstrijdkrachten als aangeduid met United States Army Air Forces (afgekort tot USAAF). De Amerikaanse luchtmacht is de grootste en meest technologisch geavanceerde luchtmacht ter wereld. De taak van de luchtmacht was van meet af aan redelijk divers: luchtverdediging, nucleaire aanval, ondersteuning van landstrijdkrachten en strategisch luchttransport zijn enkele hiervan. Hiertoe was de USAF opgedeeld in

OVERSCHIE - Op Rotterdam The Hague Airport is verleden week dinsdag een imposante C17 Globemaster van de US Airforce geland. Doel van het bezoek is niet bekend. Er was

veel belangstelling voor de komst dit enorme vliegtuig. De United States Air Force (afgekort tot USAF) is de Amerikaanse luchtmacht, het onderdeel van de Amerikaanse

Inzameling Voedselbank tijdens kerstmarkt

Afscheid juf Marijke

OVERSCHIE - Dit jaar staat er op vrijdag 14 december, tijdens de kerstmarkt/ lichtjesavond in de Overschiese Dorpsstraat, weer een kraam van de Brede Scholen Overschie. Medewerker van de Brede School Evelien Feijter licht toe: ,,Zoals iedereen vast wel weet is kerst niet alleen het feest van lekker eten, drinken en cadeautjes, maar denken we ook aan de mensen die het minder hebben dan wij. Samen met de Voedselbank willen we voor deze mensen kerstpakketjes samen gaan stellen, maar daar hebben we wel uw hulp bij nodig. Heeft u thuis levensmiddelen staan uit bijvoorbeeld uw kerstpakket of voorraadkast (u kunt natuurlijk ook speciaal boodschappen voor dit doel in de winkel kopen), neem die dan mee naar onze kraam op de hoek bij Kruis. Daar hebben wij al doosjes staan, zodat u de levensmiddelen er zelf in kan leggen. Het moeten wel dichte verpakkingen zijn en let ook op de houdbaarheidsdatum. Na de kerstmarkt zorgen wij dat de doosjes bij de Voedselbank komen.’’ De markt is geopend van 18.00 tot 21.00 uur. ,,Dus trotseer de kou en kom gezellig bij ons langs’.

OVERSCHIE - Na vele jaren in Overschie gewerkt te hebben, gaat juf Marijke Bouwman De Regenboog verlaten om van haar welverdiende pensioen te gaan genieten. Meer dan duizend kleuters zullen bij haar de eerste stappen in het onderwijs hebben gezet. Om haar nog een keer in het zonnetje te zetten, kan men op woensdag 19 december tussen 13.00 en 13.45 uur afscheid van haar nemen. Mocht u van deze gelegenheid gebruik willen maken, wilt u dit dan voor 14 december mailen naar c.ramnares@5maalo.nl?

verschillende onderdelen (commando’s) waaronder ook speciale onderdelen voor de taken in Europa en Azië, namelijk de United States Air Forces in Europe en het United States Pacific Air Forces. In Nederland was lange tijd een luchtverdedingssquadron gestationeerd te Soesterberg (32nd (Tactical) Fighter Squadron). Deze had tot taak het Nederlandse luchtruim te beschermen tegen indringers van het Warschaupact. Dit was het enige squadron van de Amerikaanse luchtmacht dat onder operationeel bevel stond van een ander land. Met het eindigen van de Koude Oorlog werd dit squadron teruggetrokken en ontbonden.

Juf Marijke Bouwman neemt afscheid

OVERSCHIE - Nog even snel kerstinkopen doen in de sfeervolle winkelstraten van Londen? Dat kan nu gemakkelijk. Op 9 december landde het eerste vliegtuig van British Airways op Rotterdam The Hague Airport. Daarmee werd het officiële startsein gegeven voor de nieuwe lijndienst tussen Rotterdam en Londen Heathrow. Op zondagmorgen 9 december werd het eerste British Airways toestel op Rotterdam The Hague Airport feestelijk onthaald. Onder de aanwezigen bevonden zich onder andere de Haagse burgemeester Van Aartsen en de Rotterdamse wethouder Baljeu. De landing leidde de opening in van de nieuwe vluchtmogelijkheid van en naar Londen Heathrow. Er wordt drie maal per dag van en naar Londen Heathrow ge-

Dag zwarte pietje Door politiek columnist Jeffrey Rijken Al u dit leest, zit ik heerlijk in het warme Spanje. Ik ben meegenomen door Sinterklaas en Zwarte Piet. Een enkele reis in de zak. Ik ben blijkbaar erg stout geweest dit jaar. Ik heb iets teveel tegen schenen geschopt, iets teveel herrie gemaakt en iets teveel de waarheid verteld en dat is een doodszonde in de politiek. Ik ben nog ouderwets meegenomen door een zwarte Zwarte Piet. Hij was nog zwart doordat hij door de schoorsteen kwam. Hij was niet wit met een zwarte veeg of veranderd in een zuurstok door hem met regenboogkleuren te beschilderen. Ik vroeg aan Piet of hij het erg vond dat mensen zijn kleur zo vervelend vonden? Een duidelijk nee, kwam uit zijn mond. Het waren namelijk de witte mensen die zich er erg druk om maken en niet de zwarte mensen. Hij verbaasde zich wel over één van zijn collega’s bij de politie in Rotterdam. Die collega-piet was

gezellig de straat opgegaan als een lokpiet en kreeg de meest racistische, seksistische en dreigende opmerkingen naar zijn hoofd. Piet was namelijk een racist. En het rare was, het waren allemaal witte mensen die boos waren op de lokpiet. Zwarte Piet heeft de discussie bij politiek correct Nederland met rode oortjes gevolgd. Snappen die mensen niet dat ik door mijn hard werken in al die schoorstenen in het land zwart wordt? Het viel Zwarte Piet ook op dat het vooral weer uit de linkse kerk van GroenLinks en de PvdA kwam. Hadden die witte mensen niet iets belangrijkers te doen. Zoals Marokkaans tuig van de straat vegen die het lef hebben om een oude man in Rotterdam Kralingen de tering te schoppen. Wat een taal gooit die Zwarte Piet er toch uit. Hij wordt rood van woede en de zwarte roet smelt van zijn gezicht. Ik bied hem een sangria aan in het mooie Spaanse land.

Kerstconcert in H. Petrus’ Bandenkerk

Wandelen door besneeuwd Overschie Door: Jaap Brommer Toen ik ‘s ochtends de gordijnen opentrok, zag ik een wit en prachtig panorama met al die besneeuwde grasvelden enzovoorts. Maar ondanks de sneeuw - want het was vrijdag, onze wandelochtend moesten we er toch wel op uit. Want je weet maar nooit, wie er hiervoor op komt dagen. Het waren dit keer elf personen, waarbij weer een nieuwe dame en dus werd er gewandeld. We gingen rechtdoor over het bruggetje, Achter-

dijk, Fair-oaksbaan (via parkeergelegenheid vliegveld), aan het einde rechtsaf Gilze Rijenstraat, linksaf Woensdrechtstraat, rechtsaf Bovendijk, linksaf oversteken, via Melanchthonweg, aan het einde oversteken Wilgenplaslaan, rechtsaf over Melanchthonweg en rechtdoor naar Zwembad De Wilgenring. Want daar stond onze koffiepauze gepland. Na de pauze gingen we door het Schiebroekse Park, langs het spoor, rechtsaf over het

spoor, Kleiweg, fly-over, oversteken Overschiese Kleiweg, door Park Zestienhoven, Achterdijk en zo terug naar de speeltuin. We hadden het wel iets moeilijker gehad dan anders, want door de blubber was het wel goed te lopen, maar het is toch wel iets zwaarder. Maar in de speeltuin hebben we heerlijk zitten uit te rusten met een lekkere kop koffie, soep of een tosti met de verloting erbij. Daarna ging toch iedereen weer met een gerust gevoel huiswaarts.

Vluchtroute Rotterdam naar Londen van start Door: Tim Bazuijnen

9

vlogen met een Airbus A319 of A320. Katinka ven Ekeren is commercial manager van British Airways Nederland en is trots op deze nieuwe route. Van Ekeren benadrukt de sociaaleconomische waarde van de regio Rotterdam/Den Haag en verheugt zich op een lange samenwerking met het Rot-

terdamse vliegveld. ,,Deze regio is vestigingsplaats van diverse grote en internationale bedrijven. Het feit dat veel van deze internationale ondernemingen ook hoofdkantoren hebben in Londen, maakt dat deze route veel toegevoegde waarde biedt en is dan ook ideaal voor zakelijke tripjes

British Airways maakt het nu ook mogelijk om vanaf Rotterdam The Hague Airport naar Londen Heathrow te vliegen. Foto’s: Peter Steehouwer, Aviation Photography.

naar Londen.” Maar Van Akeren richt zich niet slechts op de zakelijke markt, want ook vakantiegangers of weekendplanners kunnen gemakkelijk gebruikmaken van deze nieuwe vluchtroute. Een weekendje shoppen met vriendinnen of een voetbalwedstrijd uit de Premier League bijwonen wordt een stuk gemakkelijker volgens Van Akeren. ,,Vanaf 59 euro voor een enkele reis ben je al op pad naar Londen!” Deze nieuwe vluchtroute betekent ook dat Rotterdam The Hague Airport wordt aangesloten op het wereldwijde netwerk. Vanaf Londen Heathrow is het namelijk gemakkelijk om over te stappen op een vlucht naar wereldsteden als New York, Miami, Los Angeles, Hongkong, of Buenos Aires. Via de website van British Airways vindt u meer informatie en actuele prijzen, www.ba.com.

OVERSCHIE - Zaterdag 22 december geeft YCO, een groep Overschiese jongeren die met elkaar zingen, een kerstconcert in de H. Petrus’ Bandenkerk aan Delftweg 13. YCO is het voormalig Do Re Mi. De kerk moet gerestaureerd worden en de opbrengst zal ten goede komen aan de restauratie. De kaartjes kosten vijf euro per persoon inclusief pauzedrankje. Kaarten zijn te koop bij Schoenmakerij Leo de Kruijf en op de avond

zelf. Het repertoire bestaat uit traditionele meerstemmige kerstnummers, christmas carols en hedendaagse kerstmuziek, sommige liederen opgevrolijkt met dans. De muzikale begeleiding zal verzorgt worden door Robert Schmidt. Het beloofd een sfeervolle avond te worden met een glaasje glühwein en veel kaarslicht. De organisatie hoopt iedereen graag te ontmoeten om samen de kerstdagen in te luiden.

Stadswinkel Overschie dicht, PrachtHuis blijft open OVERSCHIE - Op donderdag 17 december sluiten weliswaar definitief de deuren van de Stadswinkel in Overschie, maar echter niet van Het PrachtHuis. Hierover blijkt verwarring te zijn ontstaan, omdat de Stadswinkel gevestigd is in Het PrachtHuis. De Stadswinkel is een gemeentelijke organisatie die zich bezighoudt met burgerzaken als het verlengen van een paspoort en het afhalen van een

rijbewijs. Overschieënaars zullen vanaf 17 december naar een van de andere stadswinkels moeten gaan. De dichtstbijzijnde stadswinkels voor inwoners van Overschie zijn Noord, HillegersbergSchiebroek en Centrum. Het PrachtHuis blijft geopend van maandag van 9.00 tot 17.00 uur en ’s avonds van 18.00 tot 20.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.


TIJD VOOR EEN PEUGEOT Autoservice Eigenraam Fokkerstraat 576 • Schiedam • Telefoon (010) 462 20 22 www.eigenraam.nl U vindt ons ook in Naaldwijk en Vlaardingen

Autobedrijf

Sjors & Co

Voor al uw auto-reparaties, APK en airco-service van alle merken

Hyundai I30 SW Business edition

Als luxe nog luxer kan

Delftweg 114b - 3043 NB Rotterdam 010 245 73 54 - 06 49 631 728 - info@autobedrijfsjorsenco.nl

Wees er op tijd bij: Uw autowinterklaar maken, Winterbanden en stalling

Ceintuurbaan 133, Rotterdam,

Tel: 010 - 211 11 11

Klaverbaan 22, Capelle a/d IJssel,

Tel: 010 - 442 23 88

Aristotelesstraat 34, Rotterdam-Zuid, Tel: 010 - 291 61 61 Raadhuislaan 30, Berkel en Rodenrijs, Tel: 010 - 511 27 66

www.eefenhuub.nl

Autoruit stuk? Autotaalglas Rotterdam (Schiebroek) Fröbenstraat 17c - 3045 RD Rotterdam 010-418 17 54 - Zie www.autotaalglas.nl

Möller | Autoschade bv Frobenstraat 17b | 3045 RD Rotterdam | Tel. 010-2854459 | Fax. 010-2854455

Möller | Automotive Groep Wat is het geheim van een succesvol bedrijf of product? Geef de klant wat hij/zij wil. Onder de maat presteren levert een slechte reputatie en daarmee blijvende schade op. Te veel van het goede kost geld en dat gaat ten koste van de winst. De kunst is de ideale balans tussen een goed product en een nette prijs te vinden. Hyundai lijkt dat de laatste tijd als geen ander te begrijpen. De Hyundai i30 Wagon is daarvan het laatste bewijs. Hyundai zet sinds enige jaren minder in op een lage prijs en meer op hoge kwaliteit. Die kwaliteit begint met een aansprekend uiterlijk. De nieuwe i30 is in Europa door Europeanen voor Europeanen ontworpen. Als het gaat om het uiterlijk, de uitstraling en de afwerkingskwaliteit, kan de i30 Wagon zich moeiteloos meten met de Europese concurrentie. Het front straalt zelfvertrouwen uit en dat zal de zakelijke rijder aanspreken. Omdat bij het ontwerp van de i30 vanaf het eerste begin rekening is gehouden met een stationcar, heeft deze extra ruime versie dezelfde dynamiek als de hatchback.

Postbus 37108 | 3005 LC ROTTERDAM | 010- 285.44.44 www.autoschadeherstel.nl | www.alacar.nl | www.autozone010.nl www.greenmobility.nl | www.elektrisch-vervoer-centrum.nl

Ook op het gebied van weggedrag houdt Hyundai rekening met de smaak van de gemiddelde bestuurder. De i30 biedt voldoende comfort op slecht wegdek, maar houdt de wielen veilig aan de grond in snelle bochten. Zelfs wanneer moedwillig veel te hard wordt gereden op slecht wegdek, reageert de i30 Wagon voorbeeldig en veilig.

De ervaring van Willem Monteban De Hyundai I30 SW Business edition testauto opgehaald om eens goed aan de tand te voelen. De eerste indruk is een zeer sportieve auto, ondanks dat dit een station wagon is. Tijdens het instappen valt mij op dat het een overzichtelijk dashboard is, met niet al te veel toeters en bellen. Zelf ben ik wel een persoon die gek is op knopjes en schakelaartjes in een auto, want je moet wel wat te ontdekken hebben.

De wielbasis is gelijk aan die van de i30 hatchback. Dankzij een flinke overhang is de Wagon echter 19 cm langer. Uiteraard is de daklijn langer doorgetrokken. Mede daarom is de ruimte op de achterbank nu royaal; ook volwassenen zitten hier prima. De bagageruimte meet standaard 528 liter. Door de achterbank op te klappen is dat uit te breiden tot 1.624 liter, en dat is meer dan alle andere auto’s in dit segment

Deze editie is uitgerust met diverse snufjes zoals climate controle (gescheiden mogelijkheid), touch screen media entertainment (Navigatie, Audio en achteruitrij camera), Verstel bare stoelen, Verschuifbare middenarm steun. De ruimte verder in de auto is goed. Achterin heb je voldoende ruimte om te zitten en stoot je niet snel je hoofd. De kofferbak heeft een grote laad ruimte met onder de laadvloer zelfs nog een apart opberg vak. Het rijgedrag van de auto valt wel in de categorie comfort. Hij schakelt soepel en bij het intrappen van het gaspedaal merk je dat de auto best vooruit wil. Het is tenslotte een 1.6 motor dus verwachte ik niet de straat klinkers weg te trekken. Mijn conclusie is dat deze Hyundai I30 SW een leuke maar vooral sportieve gezinsauto is die geheel is ontworpen in de stijl van 2012.

Eén keer per maand ruilt onze vertegenwoordiger zijn auto in voor een testrit. Deze keer viel de beurt aan Willem Monteban. Zijn ervaring deelt hij met u op deze pagina.


Overschiese Krant

DIENSTEN

Woensdag 12 december 2012

Medische Diensten en Maatschappelijke Organisaties DOKTERSDIENSTEN Avond-, nacht- en weekenddienst Bij klachten die niet kunnen wachten tot het volgende spreekuur van uw huisarts kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. Let wel: het gaat om klachten met een spoedeisend karakter. Het is niet de bedoeling dat u naar de huisartsenpost gaat omdat u overdag geen tijd heeft om naar uw huisarts te gaan! Huisartsenpost De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost Sint Franciscus Gasthuis, Kleiweg 500 Rotterdam, tel. 466 95 73. Openingstijden Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag, en op

feestdagen is de huisartsenpost geopend. U dient eerst telefonisch een afspraak te maken.

POLITIEBUREAU OVERSCHIE Burg. Baumannlaan 180 3042 AJ Rotterdam

Afspraken Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand. SFGhuisartsenpost, Kleiweg 500, Rotterdam

Telefoonnummers: Spoedmeldingen 112 Overige politiezaken 0900-8844 (lokaal tarief)

Diabeteslijn (033) 463 05 66, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ’s nachts alleen in geval van nood) en over de producten en diensten van de Diabetesvereniging Nederland. Voor spoedgevallen tijdens avond-, nacht- en weekenduren belt u altijd de Centrale Dokterspost, tel. 010 - 4 66 95 73

Openingstijden bureau: ma. t/mvr. van 9.00-17.00 u. Wijkteam Overschie Overschie-Oost Dick Glimmerveen Overschie-West Helma van Lambalgen Wijkteam Schiedam-Oost / Zuid / Spaanse Polder A. van Wakeren. Afspraken met de buurtagenten gaan eveneens via het telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief)

KERKDIENSTEN Kerkdienst Grote Kerk Zondag 16 december 2012 Grote Kerk 10.00 uur Voorganger: ds. W. Koerselman Met medewerking van de cantorij Er is kinderoppas en kinder- en jongerennevendienst www.grotekerkoverschie.nl Nederlands Gereformeerde Kerk Zondag 16 december 9.30 uur M.B. Bos Crèche en bijbel-

klas t/m groep 5, JaTov Parochie H. Nicolaas Kerk van H. Petrus’ Banden – Delftweg 13 Zondag 16 december - 10.30 uur Eucharistieviering Kerk O.L.V. Altijddurende Bijstand - Burg. Baumannlaan 171 Zondag 16 december - geen viering Stichting ‘De Hoeksteen Gemeente’

Breevaartstraat 48 3044 AH Rotterdam (Spaansepolder) Voorganger: Br. Humbert Bruma Ass. Voorganger: Br. Theo Bruma Eredienst elke zondag van 10:00 uur - 12:30 uur. Bidstond elke dinsdag van 19:30 uur - 21:30 uur. Ook activiteiten voor kinderen en jongeren. Site: www. hoeksteengemeente.nl Email: hoeksteengemeente.rotterdam@hotmail.com

KLOKGELUI Lichtjesavond In de decembermaand branden vele lichtjes. Niet alleen om een feestelijke gevoel te stimuleren, maar ook om te gedenken. Zondag 9 december een stille tocht voor grensrechter Richard Nieuwenhuizen, met lichtfakkels. Wereldwijd werd Wereldlichtjesdag gevierd. (Worldwide Candle Lightning). Deze maand schijnt de maan door de bomen, de adventskaarsen worden één voor één aangestoken en branden de lichtjes in de kerstboom. Licht is een symbool, dat troost en warmte uit mag stralen. Daarom worden er lichtjes ontstoken en woorden gesproken. Woorden met een boodschap, woorden die vragen om respect voor een medemens. De stille tocht, het lint van lichtjes over de wereld, zijn stille getuigen van betrokkenen die hun diepe wens uitdra-

gen. Op 14 december is het Lichtjesavond. Overschie is sfeervol en feestelijk verlicht. Alle straten, gebouwen en kerken zijn versierd en vol licht. De Grote Kerk en de kerk van H. Petrus Banden zijn open. Er klinkt muziek. Zang en orgelspel van de Cantorij, koor Fortissimo en Kerkkoor St. Gregorius zijn te beluisteren. Tijdens de kerstmarkt in de Overschiese Dorpsstraat worden door een aantal enthousiaste parochianen waxinelichtjes uitgereikt. U wordt gevraagd ‘over de brug te komen’ en uw lichtje te laten schijnen bij de kerststal in de kerk van H. Petrus Banden. Voor de kerk komt een wensboom. Schijf uw wens op een kaartje en hang dat in de wensboom! In deze kersttijd schrijven we vele kaarten en brieven, naar familieleden en goede vrienden. Daarin verwoorden we een kerstwens voor hen, we wensen

OVERSCHIE - Dinsdag 18 december houdt de ANBO een kerstbingo bij Speeltuinvereniging Levenslust (Kedichemstraat 1 bij de Abtsweg). Let op: er is een gewijzigde aanvangstijd. Zaal open om 13.00 uur en aanvang bingo 13.30 uur. Corry en Dick Noordam verwelkomen u speciaal voor de kerst met een hapje en een drankje onder het motto: ‘Gezelligheid en amusement voor weinig geld’ (aanschaf bingo plankje, consumpties en snacks). Iedereen (lid of geen lid) nodigen wij uit het bingo bij te wonen. Vergeet niet tijdig Vervoer Op Maat of de Wijkbus te bestellen.

OVERSCHIE - Scholieren van basisscholen en vrijwilligers van de Zonnebloem gaan weer op pad om senioren te bezoeken en een kerstpakketje aan te bieden. Dit zijn vele betekenisvolle ontmoetingen. Kerst is een feest van samenzijn, maar juist dan voelen veel senioren zich eenzaam en soms zelfs vergeten. In deze tijd van winterse kou is het extra belangrijk om warmte te brengen bij degenen die het zo hard nodig hebben. IJs, sneeuw en kou zorgen ervoor dat veel senioren nu nog minder naar buiten kunnen. Hierdoor raken zij nog meer in een isolement. De Riki Stichting geeft met deze landelijke Kerstactie positieve aandacht aan de oudere medemens en laat weten dat er aan

OVERSCHIESE

hen wordt gedacht. Met deze Kerstactie worden mensen ook bij elkaar gebracht. Bijna de helft van de kerstpakketjes brengen vrijwilligers van de Zonnebloem persoonlijk thuis bij zelfstandig wonende senioren . Op maandag 17 december gaan leerlingen van CBS Het Podium naar Woonzorgcentrum Laurens Den Hoogenban. In het verzorgingshuis vinden ook activiteiten plaats waarbij oud en jong elkaar ontmoeten, zoals samen ontbijten, kerstversiering maken, liedjes zingen of kerststukjes maken. Samen een activiteit doen verbindt en geeft veel plezier. Het zijn waardevolle ontmoetingen waarbij wederzijds respect en begrip ontstaat tussen jong en oud.

KRANT

Woensdag 12 december - 57e jaargang nr. 50

Bar Uitgeverij: Singel 55, 2992 BN Barendrecht Oplage: 12.800 onder accountantscontrole Advertentie-afdeling: Tel. 0180 - 641 022 Tel. 06 - 22 50 30 28 Advertenties inleveren t/m maandag 16.00 uur. Redactie en administratie: ma. t/m vrij. van 09.00 tot 17.00 uur Tel. 0180 - 641 022 Fax 0180 - 619 983 E-mail: redactieoverschie@baruitgeverij.nl Site: www.overschiesekrant.nl Bezorging: De Overschiese Krant wordt elke woensdagavond en donderdag gratis huis-aan-huis bezorgd door geheel Overschie, bedrijvenparken Spaanse Polder en Noord-West, ’s-Graven-

landse polder, de Zweth en omstreken. Krant niet ontvangen? Bel tel 06 50 408 149. Columnisten: Oud-Overschie: John v.d. Berg Klokgelui: Parochie Heilige Nicolaas Protestantse Gemeente Overschie Politiek: Jeffrey de Rijken Wijnbespreking: Vinoloog Conny Castelein Overschie in oude ansichten: Dirk Brandhorst en Tineke Hoogenboom Scheurmail: Herco Kruik Journalisten / verslaggevers: Ralph van Twist, Tim Bazuijnen en Desley de Graaf De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en ingezonden kopij te weigeren, zonder opgave van redenen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding naar aanleiding van foutieve plaatsingen van advertenties en berichten in deze krant.

hen fijne, gezellige en gezegende kerstdagen toe. En voegen er meteen een wens voor het nieuwe jaar aan toe: Een goed 2013, vreugdevol, gezond, vol vrede en liefde. Mogen we elkaar dit jaar ook een respectvol jaar toewensen en een lichtje ontsteken voor een ieder die we willen gedenken, of troost en warmte toe willen wensen. En natuurlijk staat er een lekker warm bekertje gluhwijn voor u klaar! Proost! In deze decembermaand bereiden we ons voor op het kerstfeest. De geboorte van dat kleine kindje, daar in de stal van Betlehem. We noemen Jezus het Licht van de wereld, de Redder en Messias. Hij heeft een boodschap voor de mensen meegegeven. Ga rechtvaardig met elkaar om en ga met je naaste om zoals je wilt dat met jou wordt omgegaan. Mogen we voor elkaar een lichtje zijn, in deze donkere tijd op weg naar het kerstfeest. Pastor Gerda Martens R.K. Pastoraal werker www.parochieheiligenicolaas.nl

Indrukwekkend Kerstconcert in Grote Kerk

Warm kerstmoment voor senioren

ANBO Kerstbingo

11

Foto: Westlands Mannenkoor OVERSCHIE - Een van de hoogtepunten van het kerstgebeuren in Overschie dit jaar wordt het optreden van het Westlands Mannenkoor op zaterdagavond 22 december in

de schitterend versierde Grote Kerk Overschie. Het Westlands Mannenkoor telt maar liefst 150 zangers en zal worden begeleid door een

vijftal blaasinstrumenten, een vleugel en het orgel. Vrouwelijke soliste is Lilian Farahani (sopraan). Het repertoire bestaat uit kerstnummers uit verschillende Europese landen. Tevens is er samenzang met het koor en publiek. Het koor zal in combinatie met de ambiance van de kerk het Overschiese publiek ook dit jaar een indrukwekkend kerstevenement bezorgen. De toegangskaarten van 22,50 euro zijn in Overschie verkrijgbaar bij boekhandel Bennsmann & Blankstein, Burgemeester Baumannlaan 163. Ook zijn de kaarten verkrijgbaar in de Grote Kerk tijdens de kerstmarkt op 14 december. Tijdens de kerstmarkt zal ook al de cd met alle nummers van het kerstconcert te beluisteren zijn.

Waardige en waardevolle bijeenkomst bij HWD OVERSCHIE - Vanwege de trieste gebeurtenis in Almere vorig weekend, was in het weekend van 8 en 9 december het gehele amateurvoetbal afgelast. Bij HWD vond zaterdag van 10 tot 12 uur een bijeenkomst plaats waarvoor alle leden en ouders van jeugdleden waren uitgenodigd. Zo’n 40 tot 50 leden, jeugdleden en ouders verzamelden zich in de kantine waar de voorzitter, John Meertens, iedereen welkom heette en om een minuut stilte vroeg vanwege het overlijden van Richard Nieuwenhuizen, grensrechter en vader van een speler van B1 van sc Buitenboys in Almere. Daarna las de voorzitter de volgende verklaring namens het bestuur voor: ,,Het bestuur van HWD heeft met ontsteltenis kennisgenomen van het overlijden van Richard Nieuwenhuizen, vader van een speler en grens-

rechter bij een wedstrijd van SC Buitenboys in Almere. Al langer zien wij met lede ogen aan dat onze voetbalsport verruwt en agressie en geweld binnen en buiten de lijnen aan de orde van de dag zijn, ook op ons complex. En dat doet ons pijn. Vandaag zeggen wij tegen onze leden: Stop. Het is nu tijd om ons te bezinnen. Laten we onze sport verzieken door agressievelingen of kunnen we onze sport bedrijven vanuit sportiviteit en met respect voor de ander? Het bestuur van HWD neemt nadrukkelijk afstand van agressie en geweld op en om het voetbalveld. Met deze bijeenkomst willen wij een duidelijk signaal afgeven en met onze leden in gesprek komen over de toekomst van onze geliefde voetbalsport.’’ Na het voorlezen van de verklaring ontspon zich een waardevolle discussie aan de

hand van een aantal stellingen die door medewerkers van Rotterdam Sportsupport waren verzorgd. De aanwezige jeugdleden werden uitgenodigd buiten deel te nemen aan een spel met als thema agressie. Ook zij konden daar met elkaar in gesprek. Dit leidde tot een aantal mooie statements: - Zeggen wat er goed gaat. - We willen ook horen wat er minder goed gaat. Over ouders die langs de lijn schreeuwen: - Raar! Brok in mijn keel - Stop! We worden er gek van. - Bereiken er niets mee ( liever positief coachen) - Spiegel (hoe zou u het vinden als ik dat deed?) Laten we regels maken voor de ouders. En daarmee kwam een einde aan deze bijzondere bijeenkomst, die zeker een vervolg krijgt, bijvoorbeeld op de eerstvolgende leiders/ trainersvergadering op 19 december.


Kerstconcert Kerstconcert DE GROTE KERK TE OVERSCHIE Mannen k r Mannenk r

DE GROTE KERK TE OVERSCHIE Overschiese Dorpsstraat 95

Glü hw war ein cho m cola e d em olie boll elk en

Overschie bij kaarslicht Vrijdag 14 december 2012

DE GROTE KERK TE OVERSCHIE Overschiese Dorpsstraat 95 Overschiese Dorpsstraat 95

van 18.00 uur tot 21.00 uur

Kerstmarkt

ZATERDAG ZATERDAG 22 DECEMBER DECEMBER 2012 AANVANG . UUR AANVANG 20.15 UUR MEDEWERKING MEDEWERKING Westlands Mannenkoor

Westlands Mannenkoor Lilian Farahani Sopraan Lilian Farahani Sopraan Hi-Five Blaaskwintet Hi-Five Blaaskwintet Joep Moonen Vleugel Joep Moonen Vleugel Gerard Bal Orgel Gerard Bal Orgel Hans de Wit Algehele muzikale leiding Hans de Wit Algehele muzikale leiding

Overschiese Dorpsstraat van ‘Brug tot Brug’

kaarte €22,50n

• 60 kramen • openstelling Grote Kerk en RK Kerk St. Petrus’ Banden • Speurtocht voor kinderen • Wensboom bij Musica

KAARTEN TE KOOP BIJ KAARTEN TE KOOP BIJ Rotterdam Overschie: Boekhandel Bensmann & Blankstein, Burg.Baumannlaan 163 www.stichtinggrotekerkoverschie.nl Rotterdam Overschie: Boekhandel Bensmann & Blankstein, Burg.Baumannlaan 163 Inlichtingen 010 265 12 25 en 06Bik, 53 31 44 48 28a Bergschenhoek: Schoenmakerij Aad Dorpstraat

Berkel en Rodenrijs: Kantoorboekhandel Janneke, Kerkstraat 29 Per telefoon 010 265 12 25 en 06 53 31 44 48 op 22 december aan de kerk vanaf 19.15 uur en via www.stichtinggrotekerkoverschie.nl

• M uziek door diverse koren Overschie bij kaarslicht wordt ‘verlicht’ door:

Toegangsprijs € 22,50

www.stichtinggrotekerkoverschie.nl

Museum Oud Overschie

poster kerstmarkt 2012.indd 1

Massagepraktijk Morijn & Fishspa Center Rotterdam gaat verhuizen

Bij de Warmste Bakker gaan wij weer

decemberen!

Ministolletje met 100% amandelspijs nu per stuk

Aanbevolen door de echte kenners

Kerststaaf

100% roomboter en 100% amandelspijs, nu voor

Doordat Massagepraktijk Morijn & Fishspa Center Rotterdam u een breder pakket gaat aanbieden wordt de deur van de praktijk aan de Abtsweg 54 op 21 december 2012 gesloten. En dat betekent: Verhuizen!

0.98

4.95 1.49

GROF VOLKOREN IS GEZONDER DAN FIJN FOLKOREN

Ons nieuwe succes! STOER VOLKOREN Bij de Warmste Bakker t/m 24 december! Kaas: Rookkaas

€ 0,79

500 gram

€ 4,

Jonge Kaas

25

Boerenham 100 gram

€ 1,29

100 gram

€ 1,

Zeeuws Spek

55

ELKE KLANT

EEN GRATIS KALENDER 2013 OP = OP

Cees v.d. Berg - Burg. Bosstraat 42 tel. winkel 010 - 437 29 59 - telefax 010 - 415 18 49

In de nieuwe locatie kunt u op vrijdag en zaterdag een massage ondergaan in combinatie met een ontbijt en/of high tea. Een goed begin van de dag is een massage met een heerlijk ontbijt. Of kiest u toch voor de high tea? Een tafel gevuld met zoete en hartige lekkernijen en thee naar keuze. Tevens kunt u (privé) genieten van de infra rood sauna. Deze sauna is goed voor de spieren en gewrichten. Geniet van de rust en warmte. Uiteraard kan dit gecombineerd worden met een massage en/of een ontbijt. Massagepraktijk Morijn blijft zich ontwikkelen en wil de cliënten een divers aanbod geven van massages. Het champagne arrangement is zeer luxe en is een verwenmoment voor u zelf. Dit champagnearrangement is een mooi kerstcadeau. De dode zeezout kruidenstempel massage is inmiddels toegevoegd aan het assortiment. In januari 2013 wordt de kokos stempelmassage en chocolademassage verwacht. In het voorjaar wordt de bindweefsel massage toegevoegd aan het assortiment. Als u een kinderfeestje wilt geven dan bent u bij Massagepraktijk Morijn aan het goede adres. Het is lachen, gieren en brullen als de Garra Rufa visjes aan de voeten sabbelen. De tafel is feestelijk gedekt met hapjes en drankjes. Kinderen vanaf 10 jaar zijn van harte welkom.

Verfijnde Vleeswaren:

100 gram

26-11-12 12:22

De opening van de nieuwe locatie van Massagepraktijk Morijn & Fishspa Center Rotterdam wordt gevierd op: zaterdag 29 december van 11.00 tot 15.30 uur, Vennippertoren, Vennipperstraat 116.

U bent van harte welkom!

overschiesekrant_wk50_2012  

http://overschiesekrant.nl/week50/overschiesekrant_wk50_2012.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you