Page 1

Oude Maas Pannenkoekenhuis

WINTERVOORDEEL VAN 1 OKTOBER T/M 31 MAART

ELKE ZONDAG VAN 11.00 TOT 13.30 UUR

BRUNCH

Donderdag 29 november 2012

Duurzaamheidsprijs voor ‘Moestuin’

Deze week o.a. in

E15

RESERVEREN AANBEVOLEN !

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

Welkom

het hele jaar, 7 dagen in de week

‘Parel van een dag voor Hans en Irene

Onderhoud en reparaties SKODA - VW - SEAT Nieuwe en gebruikte auto’s SIMPLY CLEVER

Zwolseweg 56 2994 LB Barendrecht (Vaanpark 4)

0180 - 532393 Barendrecht te sterk voor Katwijk

De Duurzaamheidsprijs 2012 was voor Moestuin Rijk.

Foto Jos Wesdijk

BARENDRECHT - Woensdag 21 november vond de tweede conferentie plaats van de Duurzaamheidskring Barendrecht in Theater Het Kruispunt. Met inspirerende sprekers als Anne-Marie Rakhorst (Search BV) en Thomas Rau (Architectenbueau RAU) was het voor de circa 150 belangstellenden een enerverende middag. Notaris Pieter Verboon en wethouder Bas Gemeentenieuws Nootenboom (voorzitter van de Duurzaamheidskring) hebben hun handtekening geplaatst onder de oprichtingsakte van Stichting Duurzaamheidskring Barendrecht. Tijdens deze bijeenkomst werd ook de Rabo duurzaamheidsprijs 2012 uitgereikt. De geno1 GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT mineerden waren de Greensparade, Stichting Present en Moestuin Rijk. De winnaar is Moestuin Rijk geworden, een buurtinitiatief in de Korianderhof in Barendrecht waarin wijkgenoten gezamenlijk een braakliggend stukje groen hebben omgetoverd tot educatieve moestuin. jaargang 5 - nummer 6 - 29 november 2012

BLIK OP BARENDRECHT In dit nummer:

Voedselbank: Ook in Barendrecht onmisbaar!

Kom gezellig naar het Pietenhuis

• Winkeliers rekenen af met winkeldieven

3 • Column van wet-

houder Jeroen Gebben Steve Jobs-school: droom of werkelijkheid? 3 • Nieuwe gemeentegids 5 • Winnaar Duurzaamheidsprijs 2012: Moestuin Rijk 7 • Omgevingsvergunningen 9

Uw buurman, mijnheer Den Haan, werkt al jaren bij een gerenommeerd bedrijf. Plotseling gaat zijn werkgever failliet en komt hij zonder werk te zitten. De problemen stapelen zich al snel op. Het duurt een

Vrijwilliger in beeld

paar maanden voor een uitkering rond is, maar de hypotheek is gebaseerd op twee inkomens en de drie

Lou Heijnen (Inloophuis De Boei)

thuiswonende kinderen studeren. Het gezin komt financieel niet meer rond, het huwelijk eindigt in een scheiding en de bank verkoopt het huis gedwongen met verlies, waardoor schulden ontstaan. Mevrouw Den Haan klopt aan bij de voedselbank. leveren meer op bestelling. Minder

Lou Heijnen werkte tien jaar als

voedsel wordt vernietigd en er gaat

vrijwilliger voor Inloophuis De

minder naar de voedselbanken. Sa-

Boei Rotterdam.

menwerking met het bedrijfsleven is

derde de directeur hem om een

daarom van levensbelang. Onze voed-

dependance in Barendrecht op te

selbank kent een relatief jong bestuur

zetten. Lou was net met vervroegd

met een actief netwerk. Wij halen zo-

pensioen, na jarenlang een lei-

deschakelbarendrecht.nl

In 2010 bena-

veel mogelijk ondernemers over ons te

dinggevende functie vervuld te

ondersteunen.”

hebben in de zorg voor mensen met een beperking. Een mooie uitdaging lag in het verschiet.

Meedoen in samenleving

Deze week bij De Schakel de folder van:

“Het is schrijnend dat kinderen gecon-

Volgens wethouder Versendaal (l) en Henk Ferdinandus (voorzitter voedselbank Barendrecht) kan iedereen buiten zijn schuld om in de problemen komen

fronteerd worden met armoede”, be-

Inloophuis De Boei is gevestigd in de

sluit de voorzitter van de voedselbank.

Centrumpost, het voormalige post-

“Ons primaire doel is het verstrekken

kantoor aan de Binnenlandse Baan 7.

van etenswaren, maar wij maken ons

Mensen die kanker hebben (gehad),

ook sterk voor allerlei activiteiten. Door

hun partners en nabestaanden van

“Door de crisis hebben de voedselban-

ziening zoals de voedselbank is!”

de samenwerking met bijvoorbeeld

mensen die aan deze vreselijke ziekte

ken het drukker dan ooit”, licht Henk

Hoofd boven water krijgen

het Inge de Bruijn sportfondsenbad en

zijn overleden, kunnen hier terecht.

Ferdinandus (voorzitter voedselbank

“Het is niet makkelijk om over het ge-

Theater het Kruispunt op te zoeken,

Barendrecht) toe. “Zo’n vier jaar ge-

voel van schaamte heen te stappen”,

kunnen kinderen gratis zwemmen,

Luisterend oor

leden deden circa 35 Barendrechtse

geeft Ferdinandus toe. “Niemand komt

hun zwemdiploma halen en voorstel-

In Inloophuis De Boei zijn zowel Lou

gezinnen wekelijks een beroep op

hier voor zijn plezier. Cliënten hebben

lingen bezoeken. Onlangs bracht een

als gastvrouwen aanwezig om, on-

Van Weijen (Tax Free)

in beeld. Vaak komen mensen bij mij

de plaatselijke voedselbank. Nu is dat

‘de boot gemist’ en doen voor de eer-

aantal gezinnen een gratis bezoek aan

der het genot van een kopje koffie

of een collega hun hart luchten. Dat

aantal gestegen naar zo’n vijftig huis-

ste levensbehoeften een beroep op

Diergaarde Blijdorp. Wethouder Ver-

of thee, een luisterend oor te bie-

gaat niet alleen over hun ziekte, maar

houdens.

ons. Toch is het niet iets om je voor

sendaal belde naar de dierentuin waar-

den. Ook worden activiteiten geor-

ook over andere zaken waar zij tegen-

te schamen. Wij zijn een tijdelijke voor-

door de toegangskaartjes met korting

ganiseerd zoals workshops, lezingen,

aan lopen. Wij bieden een plekje aan

Het kan iedereen overkomen

ziening, waar mensen drie jaar gebruik

konden worden ingekocht. De Kiwa-

yoga, tekenen en schilderen. Lou:

waar mensen zichzelf mogen zijn.

Wethouder Cees Versendaal (sociale

van mogen maken. In de tussentijd

nisclub Barendrecht organiseerde en

“Elke maandag neemt een groep van

Hier krijgen zij persoonlijke aandacht

zaken) verwacht een verdere toename:

moeten zij het hoofd boven water zien

financierde dit uitje. Zij regelt ook de

ongeveer tien tot twaalf man deel aan

en kunnen zij praten met mensen die

“Het kan iedereen overkomen: buiten

te krijgen.”

kerstpakketten. De plaatselijke kerken

de schilderactiviteiten. Dit is een vaste

weten wat de ziekte met je doet.”

organiseren voedselpakketten voor de

groep mensen. Onderling ontstaan

waar u niet om heeft gevraagd. Een

Samenwerking met bedrijfsleven

laatste vrijdag van het jaar.”

vaak contacten.”

Zelfstandige Zonder Personeel die het

Terwijl de vraag naar voedselpakket-

niet redt, belandt gelijk in de bijstand.

ten stijgt, neemt het aanbod af. Verse

Meer informatie: www.voedselbank-

Begrip en aandacht

De Boei. Wilt u meer weten over de

En in de politiek gaan stemmen op om

groente is duur en schaars geworden.

barendrecht.nl of neem contact op

Lou: “Ik kijk altijd erg uit naar de maan-

activiteiten? Bezoek dan de website

de duur van een Werkloosheidswet-

Ferdinandus:

met coördinator Afra Gouman via

dag. Ik vind het leuk om met mensen

www.inloophuisdeboei.nl of bel voor

uitkering te verkorten. Het is ontzet-

letten scherper op hun productiepro-

info@voedselbankbarendrecht.nl

bezig te zijn. De totale mens komt dan

meer informatie naar 06-17739666.

tend mooi dat er dan een noodvoor-

ces, brengen de voorraden terug en

06-42210256.

Barendrecht - Heerjansdam

Domino Pizza (Hot Sizzler)

uw schuld om in een situatie belanden

Barendrecht “Voedingsproducenten

Chick voor Kleding Heerjansdam

Iedere maandag bent u tussen 10.00 en 16.00 uur welkom bij Inloophuis

of

Gemeentehuis op pakjesavond gesloten In verband met de verjaardag van Sinterklaas zijn het gemeentehuis en de balies van ons Servicecentrum op woensdagavond 5 december vanaf 17.00

BARENDRECHT - Zaterdag opende het Pietenhuis in Barendrecht. Ondanks het slechte weer was het een groot succes. De Pieten hebben vol trots hun tijdelijke huis laten zien en leerden de kinderen hoe ze hulp-piet konden worden. Ook hebben de eerste

uur gesloten. U bent op donderdag weer van harte welkom vanaf 9.00 uur.

Eenzijdig ongeval oprit A29 BARENDRECHT - Zaterdagavond heeft er omstreeks 20.45 uur een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de oprit naar de A29. De automobilist verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en belandde met de auto in de berm. De brandweer werd gealarmeerd voor een mogelijk beknelling. Ter plaatse troffen zij het voertuig gekanteld in de berm aan. De bestuurder zat nog in het voertuig, maar bleek niet bekneld te zitten. Met behulp van de brandweer kon de bestuurder op eigen kracht uit het voertuig klimmen. Hij is voor controle overgebracht naar een ziekenhuis. De oprit naar de snelweg in de richting van Rotterdam is gedurende de inzet van hulpdiensten afgesloten geweest. Nadat het voertuig was geborgen, werd de oprit weer opengesteld voor verkeer.

Beperkte dienstverlening vanaf 12.00 uur Op 5 december krijgen onze systemen een uitgebreide update. Hierdoor is het op deze dag vanaf 12.00 uur alleen nog mogelijk om reisdocumenten en rijbewijzen af te halen. Houd hier alstublieft rekening mee.

schoolgroepen het Pietenhuis al weten te vinden. Zij hebben marsepein gemaakt en kruidnoten gebakken. In het Pietenhuis wordt ook deze week nog hard gewerkt om alles op tijd klaar te hebben voor pakjesavond. Maar natuurlijk is er ook genoeg

HI! Tea is ready! High tea for two voor 25 euro! Iedere zondagmiddag, reserveer en laat je verrassen!

Cookers, Van Beuningenhaven 1 Barendrecht, 0180 532880

tijd om kinderen te ontvangen. Nog tot en met 5 december zijn alle kinderen in Barendrecht en omgeving van harte welkom om te komen kijken, een heerlijk avondje te vieren (vrijdag), marsepein te maken (zaterdag) of het hulp-pietendiploma te halen

(woensdag). Voor de kleinsten is er op woensdagochtend een peuterochtend. Meer informatie en het volledige programma zijn te vinden op www.metons.nl. Tot ziens in het Pietenhuis, Middenbaan 55 te Barendrecht. Foto’s Jos Wesdijk

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

Treinverkeer uur stilgelegd BARENDRECHT - Rond 23.15 uur zaterdagavond is het treinverkeer rond Barendrecht uit voorzorg stilgelegd. Het automatische brandalarm in de tunnelbuis voor personentreinen was geactiveerd. De brandweer kwam ter plaatse en stelde onderzoek in. Getuige wisten te melden dat voor het alarm een harde knal te horen was gevolgd door rookontwikkeling. Daarna liepen enkele jongeren weg bij de ingang van de tunnelbuis. Al snel kon worden vastgesteld dat de oorzaak van het brandalarm het afsteken van vuurwerk was. Hierop is de politie ter plaatse gekomen. Op het station zijn verschillende personen door de politie gefouilleerd. Hierop zijn twee jongeren voor nader onderzoek meegenomen door de politie. Het treinverkeer heeft door het afsteken van het vuurwerk ruim een uur stilgelegen. Of de jongeren de daders zijn en zijn aangehouden is niet bekend.


• O nbeperkt fitness

rUiM 2000 M2

EN GROEPSLESSEN

SPORT PLEZIER!!

• U w eigen fitness

OP SLECHTS 1 KM AFSTAND VAN BARENDRECHT!

COACH

MAAND DECEMBER ACTIE!

• g ratis dOUche en saUna • gratis wifi

GRATIS

• gratis parkeren

DIT ALLES VOOR € 27,95 P/M

2 WEKEN SPORTEN!!

!

lf Kom langs en overtuig u ze WWW.HEALTHCENTERZUID.NL • info@healthcenterzuid.nl

Ridderkerkstraat 70 • 3076 JW Rotterdam • Tel.: 010 - 419 77 67

SLAGERIJ SCHAAP AL MEER DAN 60 JAAR KWALITEIT Donderdag 6 december halveprijzendag

WOENSDAG T/M ZATERDAG

WOENSDAG T/M DINSDAG

Malse varkenshaas

Gebr. fricandeau

500 gram €

Deze maand weer 6 toppers voor de halve prijs. Let op: berliner, gesneden grillworst, boterhamworst, Iberico achterham, leverworst en Surinaamse eisalade. Allemaal voor de helft van de normale prijs. Pak aan!

7,98

Boomstammetjes elke 4e gratis

Verse kip cordon bleu

elke 4e gratis

100 gram €

Truffelham 100 gram €

gesneden uien

Maaltijd van de week: Chili Con Carne

500 gram €

4,99

2,98

Salami 100 gram €

1,79

Schouderkarbonade 500 gram

Magere speklapjes 500 gram

Saksische leverworst 150 gram €

1,25

Gerookte kipsalade 150 gram €

1,98

€ 3,49 € 3,25

Italiaanse gehakt cordon bleu

GRATIS

elke 4e

WOENSDAG GEHAKTDAG Gemengd gehakt 500 gram

Bij 500 gram Hacheevlees

gratis

1,59

MAANDAG EN DINSDAG

€ 3,25

Rundgehakt

Met gratis kruiden 500 gram

€ 3,75

UW SLAGER STAAT GARANT VOOR FIJNE VLEESWAREN EN VLEES MET SMAAK

SLAGERIJ

Gouwe 11 - 2991 CJ Barendrecht Tel. 0180 - 61 21 98

www.arkeltuinverzorging.nl 078 - 677 14 32

Uw eigen droomtuin

0000123

50x112

We zijn al sinds 1968 een begrip in de regio voor zowel ontwerp als

KLOK OF HORLOGE STUK? A. DE VISSER

Uw rijbewijs is onze reklame!

de aanleg van tuinen. Daarnaast

gediplomeerd uurwerkhersteller

verzorgen we ook het onderhoud

Ook voor uw Antieke klok

voor particulieren, bedrijven en

Haal en brengservice

verenigingen van eigenaren.

Neem contact met ons op en vraag de gratis brochure aan.

Het kan! Makkelijk centimeters verliezen, precies waar jij dat wilt.

Stevig afvallen? Alleen centimeters verliezen op je heupen? Of meer spieren en minder vet? Bailine laat je strakker in je vel zitten met elektrotraining, een wetenschappelijk ontwikkelde methode uit Scandinavië. Terwijl je ontspannen ligt, worden je spieren gericht getraind. Ontdek het geheim uit Scandinavië. Volg ons programma en wij garanderen succes!

Boek

GRA een TIS pro

beha efndel ing

Centimeters verliezen waar jij dat wilt! Bel of mail Ria voor een afspraak

Bailine Barendrecht • 0180 - 617 999 barendrecht@bailine.nl • www.bailine.nl

Ridder van Dorpstraat 14 Nieuw-Beijerland 0186-691055 www.adevisseruurwerken.nl

HO HO HO … KERST VIEREN DOE JE BIJ DIGGELS

Kerstavond (24-12) Live Music bij Diggels Barendrecht! Diggels Barendrecht 2e kerstdag geopend Diggels Oud-Beijerland 1e en 2e kerstdag geopend Luxe 5 gangen kerstmenu € 49,50 of a la carte € 37,50 In Oud-Beijerland ook luxe kerstbrunch € 24.50 pp

DORPSSTRAAT 141 BARENDRECHT ( 0180-612130 WEST VOORSTRAAT 22-23 OUD-BEIJERLAND ( 0186-610035

WWW.DIGGELS-EETCAFE.NL


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 29 november 2012

Hertenburg in actie tegen inbraken BARENDRECHT - De bewoners van de Hertenburg in Barendrecht zijn het zat. In het afgelopen jaar is minimaal zes keer ingebroken. Ook heeft al elf keer een poging tot inbraak plaatsgevonden. Vooral de laatste weken is het raak. Enkele bewoners zijn ’s morgens onaangenaam verrast met een opengebroken raam en verdwenen spullen. De criminelen zijn binnen geweest terwijl zij en hun kinderen sliepen.

De woningen zijn alle voorzien van een politiekeurmerk veilig wonen, maar dat is geen garantie gebleken. De bewoners van de Hertenburg voelen zich dermate onveilig dat ze gezamenlijk besloten hebben hun gezinnen te beschermen. Hiertoe hebben ze twee bouwhekken geplaatst, die het wandelpad achter hun huizen afsluit. ‘Dit achterpad aan de singel geeft de inbrekers de gelegenheid rustig te werk te gaan. Er is immers geen duidelijk

zicht op dit pad. De enige mogelijkheid om per direct te reageren is het afsluiten van dit pad. Omdat om de paar dagen een poging tot inbraak plaats vindt en effectieve maatregelen te lang op zich laten wachten, hebben we gekozen voor deze rigoureuze actie’, aldus de bewoners. Ze gaan daarnaast in overleg met de gemeente voor een structurele oplossing. Zij verwachten dan ook een goede samenwerking met zowel de gemeente als de politie.

Turkse en Nederlandse ondernemers bijeen BARENDRECHT - Op donderdag 6 december vindt er in het gemeentehuis van Barendrecht een bijeenkomst plaats met Turkse en Nederlandse ondernemers in het kader van de viering van het 400-jarige jubileum van de betrekkingen tussen Turkije en Nederland. De Turkse Consul generaal Togan Oral wordt dan ontvangen door burgemeester Jan van Belzen en wethouder economie Cees Versendaal. Tijdens de bijeenkomst zullen zowel de Consul generaal als de algemeen directeur van de Greenery, de directeur van TransMatch BV en de CEO van de Rabobank Turkey spreken. De presentatie van de avond is in handen van raadslid Ali Keles. Hij is ook de initiatiefnemer van deze bijeenkomst. Gezamenlijk wordt die avond onderzocht wat voor potentieel er ligt voor de toekomst in economische, culturele en politieke zin.

Burgemeester Jan van Belzen is enthousiast over de bijeenkomst. “Het jaar 2012 staat in het teken van het 400-jarig jubileum van de vriendschap tussen Turkije en Nederland. Er zijn reeds vele cultuurhistorische activiteiten georganiseerd om dit jubileum te vieren, waaronder het staatsbezoek van de president van Turkije, de heer Abdullah Gül aan Nederland en het tegenbezoek van Koningin Beatrix aan Turkije.” Hij vervolgt: “Ook in Barendrecht willen wij aandacht besteden aan deze bijzondere band, samen met Turkse en Nederlandse ondernemers. We blikken dan terug, en zeker ook vooruit. Barendrecht kijkt over de grenzen heen, en we pakken dit jubileum van harte aan om dat nu op deze wijze te doen.” Barendrechtse ondernemers van Turkse en Nederlandse komaf zijn van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden via p.utberg@barendrecht.nl of via 0180-698209.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

Koop een zeepje voor Esmee BARENDRECHT – Aanstaande zaterdag 1 december is er bij kaashandel De Weypoort weer iets bijzonders te koop. Klanten kunnen zeepjes kopen van Pareltje Esmee. Daarmee steunen ze de tweejarige Esmee de Ron uit Barendrecht. De zeepjes zijn speciaal gemaakt voor deze actie. Esmees ouders, Chris en Mariëlle de Ron, kregen onlangs te horen dan Esmee neuroblastoomkanker heeft. Esmee wordt nu behandeld in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Een deel van de behandeling moet in Amerika plaatsvinden. De verzekering vergoed niet alle kosten. Daarom hebben haar ouders onder meer een sieradenlijn opgezet en zijn er andere acties om geld in te zamelen. ,,De verkoop heeft, inclusief giften, in onze winkel in totaal al 1800 euro opgebracht’’, vertelt Dick Schumacher, eigenaar van de kaashandel. ,,En de verkoop gaat gewoon door, dus klanten zijn nog steeds van harte welkom.’’ Wie meer wil weten, kan kijken www. pareltje-esmee.nl.

Opbrengst collecte Alzheimer Nederland BARENDRECHT - De collecte van stichting Alzheimer Nederland heeft in Barendrecht 3291,88 euro opgebracht. De opbrengst is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie en hulp, informatie en belangenbehartiging voor mensen met dementie en hun naasten. Hartelijk dank aan alle gevers en collectanten.

Goede ideeën voor Oude Dorpskern welkom BARENDRECHT - Wethouder Cees Versendaal wil graag zoveel mogelijk mensen betrekken bij het ontwikkelen van ideeën voor de Oude Dorpskern. ,,Als gemeente kan je veel willen, maar je hebt daar elkaar bij nodig”, zei hij woensdag 21 november op de jaarvergadering van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht. Versendaal hoopt dat in de toekomst meer mensen vanaf de Middenbaan zullen doorlopen naar de winkels van de Oude Dorpskern. ,,Hoe krijgen we vanuit de Middenbaan mensen het kruispunt over en via Heuvelsteyn (de nieuwbouw naast de rijwielzaak van Geertrui de Boom) naar de Oude Dorpskern?”, vroeg hij zich af. Versendaal hoopt dat er in Heuvelsteyn aantrekkelijke winkels in het luxe segment komt, die mensen naar de overkant lokken. De wethouder zou graag iets meer horeca zien. Versendaal juicht het toe dat er in de Oude Dorpskern festiviteiten plaatsvinden. ,,Dan is het beregezellig. Als we dit soort evenementen kunnen behouden voor het gebied, dan is dat wel wat waard.” Op geld van de gemeente hoeven de organisatoren echter voorlopig niet te rekenen. Het beperkte aantal parkeerplaatsen noemde hij ‘een aandachtspunt’. Het plein voor het gemeentehuis zou volgens de wethouder meer gebruikt moeten worden door bezoekers aan de Oude Dorpskern. Ook wil hij kijken naar parkeerplaatsen

bij de kerken. ,,Maar ik heb hier niet direct een oplossing voor. Was het maar waar.” Er is tijdens het weekeinde steeds meer overlast op en rond het Doormanplein. Ook is de handel in drugs toegenomen. ,,Het was een tijd lang rustig, maar de laatste tijd neemt de overlast weer toe”, vertelde bestuurslid Arjan Morêe van de Vereniging Dorpskern OudBarendrecht. De politie is gevraagd om tijdens het weekeinde vaker te surveilleren. Ook stond het afgelopen weekeinde een camera van de politie op het plein. Er komt voorlopig geen muziektent op het Doormanplein, zo werd duidelijk tijdens de jaarvergadering. Deze optie is afgelopen twee jaar onderzocht door

bestuursleden van onder meer Harmonievereniging Barendrecht en de Vereniging Dorpskern OudBarendrecht. Voor het bouwwerk zouden echter bomen of een deel het plein moeten worden opgeofferd. Er is de afgelopen twee jaar geen plan op tafel gekomen waar alle betrokken tevreden mee zijn. Bovendien is er onvoldoende geld. ,,We laten het daarom even rusten”, aldus voorzitter Dik. Er komt wel een plan voor een nieuwe inrichting van het Doormanplein. Daar is overleg over geweest tussen de gemeente, ondernemers, Harmonievereniging Barendrecht en de Vereniging Dorpskern OudBarendrecht. ,,Niemand is tevreden met de situatie zoals

die nu is”, zegt Buitenhuis. Hij verwacht binnen enkele weken een plan voor het plein waar een breed draagvlak voor is. Erelid Mevrouw Dam, eigenares en bewoonster van de boerderij aan Dorpsstraat 168, is benoemd tot erelid van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht. Voorzitter Dik Buitenhuis reikte de bijbehorende oorkonde uit tijdens de jaarvergadering. Volgens Buitenhuis wil de vereniging zo haar respect uitdrukken voor de manier waarop mevrouw Dam met haar boerderij omgaat. Deze zomer werd de schuur gerestaureerd. Daarbij werd onder meer een nieuw rieten dak aangebracht.

3

KORTAF Zingen in de Dorpskerk BARENDRECHT - Woensdag 12 december heeft christelijk gemengd koor Sanctus haar jaarlijkse kerstzangavond in de Dorpskerk. Dit jaar met medewerking van vocal group Charmony, Marieke den Otter-Gouman (sopraan), Hidde Zwart (trompet), Arie de Korte (piano) en Jan van der Hel (orgel). De algehele muzikale leiding is in handen van Everhard Zwart. Dit alles in een sfeervol versierde kerk bij kaarslicht. De kerk is te vinden aan Dorpsstraat 146 te Barendrecht. De zangavond begint om 20 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Cadeauwinkel Joy (’t Vlak 12 in Barendrecht), Rinus Kasius (0180558395), Henk den Otter (078-6772054), Adrie Heijnsdijk (0180-417295) en voor aanvang in de kerk. Toegangsprijs is 7,50 euro.

Oude Postkantoor geopend HEERJANSDAM - Op zaterdag 1 december is het Oude Postkantoor in Heerjansdam weer geopend van 10 tot 12 uur. Elke eerste zaterdag van de maand is het clubhuis van het Historisch Genootschap open. De heer P.J. de Penning hoopt aanwezig te zijn met gegevens voor een genealogie. Wie na ontvangst van het jaarboek 2012 donateursgeld wil betalen, is van harte welkom bij secretaris N. van Rijswijk. Verder is er een boekentafel en is het diorama van dichtbij te bekijken. Het gerestaureerde schoorsteenstuk is ook de moeite van een bezoek waard.

Koffieochtend HEERJANSDAM - Op woensdag 5 december is er weer een koffieochtend in Heerjansdam. Iedereen die zin heeft in een kopje koffie of thee is van harte welkom vanaf 10 uur in de benedenzaal van de Boomgaardkerk aan de Dorpsstraat in Heerjansdam. Na de koffie is er tijd om met elkaar een spelletje te doen. Klaverjassen, sjoelen of rummikub spelen, het kan allemaal. Bij het klaverjassen kan men nog wel wat mannen en vrouwen gebruiken. Iedereen is van harte welkom.

Active Kids filmmiddag

Mevrouw Dam werd erelid van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht. Foto Jos Wesdijk

BARENDRECHT - Op zaterdagmiddag 15 december houdt Active Kids een gratis filmmiddag voor alle kinderen uit groep 1 tot en met 6. De films staan in het teken van kerst en natuurlijk wordt er ook gezongen en voor warme chocolademelk gezorgd. Locatie: Maranathakerk, Dorpsstraat 178a te Barendrecht, zaterdag 15 december van 16 tot 17.30 uur. Zie voor meer informatie www.ngkbarendrecht.nl of mail naar activekids@ngkbarendrecht.nl.


Vacature Teler sierteelt

Younique cadeautip Soothing Treatment € 42,50

Heb jij een afgeronde MBO opleiding gericht op teelt? En ben je bekend met fytosanitaire regelgeving?

• reiniging • scrub • kompress • oogmasker • massage gezicht/hals/decolleté • masker • kompres voet • voetmassage DORPSSTRAAT 153 2992 BD BARENDRECHT WWW.YOUNIQUESKINCARE.NL

Aangeboden: Nieuwe Viking schaatsen, lage Noren met leren schoen. Maat 38 Tel. 06-55737175

Interesse? Neem contact op via 010-5111099 en vraag naar Ronald of mail je CV naar werkzoeken@hotmail.com.

Bel voor een afspraak: 06-24841964

Ook verkrijgbaar als cadeaubon

Te Koop: Centrifuge merk Tomas 2800 t/m werkt prima 10 euro tel. 0625525220

Te koop: PANASONIC-KXTG7102 DIGT. DECT. Huistelefoonset z.g.a.n. € 20,na 17.00 uur 0180-624013

Ook dit jaar kunt u weer op 2e Kerstdag bij ons sfeervol brunchen. U wordt opgehaald en thuisgebracht met een luxe BMW beschikbaar gesteld door Jer. de Fonkert te Numansdorp. Over de rode loper wordt u ontvangen met een aperitief in onze gezellige sfeervolle stijlkamer. De brunch wordt volledig geserveerd zodat u in alle rust kunt genieten. Dit alles omlijst met een passende achtergrondmuziek.

Te koop: wegens overcompleet een service kast h. 223 br. 84 + 4 eiken stoelen. Tel. 0180-616977

Winter K erstbrunch LE BONHEUR

Reserveer telefonisch voor een sfeervolle 2e Kerstdag! One stop shopping: www.letspiek.nl

Middenbaan 83-85 2991 CS

Barendrecht Tel 0180-621912 Fax 0180-647355 www.le-bonheur.nl

Barendrecht

- Transport tot 1.500 kg. netto lading - Opslag van goederen en materialen - Nachtdistributie

TEL.: 0180-437906 / 06-23910654

minimaal 4 pers.

Datum: woensdag 26 december 2012 Aanvang: 11.00 uur. Prijs: € 32,50 p.p. (Kinderen 3 t/m 12 jaar € 17,50 p.p.)

Le Bonheur - kwaliteit en gezelligheid

AMOTEX Transport- & Koerierservice

Panhappen € 19,50

WOENSDAG 26 DECEMBER 2012

Mede mogelijk gemaakt door:

TEL.: 0180-468724 / 06-23910654

Wij introduceren zondag 2 en vrijdag 7 december met een gratis kopje Mosterdsoep met spekjes

Barendrecht

Barendrecht

Winter Kerstbrunch 2012

Aangeboden: grijs kleurenTV 55 cm en met videoaansluiting en kabel: € 55.Tel. 0180 616667

AMOTEX TAXI RIDDERKERK - Vast tarief per rit binnen Ridderkerk - Speciaal tarief naar ziekenhuis - Vervoer naar en van luchthavens - Korting bij retourboekingen - U kunt in de taxi pinnen

Havenhoofd 1-3-5 2993 EK Barendrecht Tel. 0180-69 07 51

www.de-lachende-zon.nl

Keuze uit vlees: Kip piri piri Varkenshaas oosters Ossehaaspuntjes

Keuze vis: Zalm Kabeljauw Gamba’s

Bijgeleverde groente: Champignons, paprika, uienringen, prei gebakken aardappeltjes, stokbrood en sla

Sausjes: Pindasaus, knoflooksaus, mosterdsaus en kruidenboter

Inclusief een kopje koffie/thee


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 29 november 2012

‘Parel van een dag’ voor Hans en Irene BARENDRECHT - Afgelopen zaterdag 17 november was een bijzondere dag voor Hans en Irene Keijsers uit Barendrecht. In het bijzijn van familie en vrienden legden zij opnieuw hun trouwgelofte af.

en vrienden. Hans hoopte dat het een mooie dag zou worden. ,,Maar het werd een parel van een dag, veel meer dan we hadden durven dromen’’.

Hans (52) en Irene (45) zijn zich er door de levensbedreigende ziekte van Irene van bewust dat ze binnenkort afscheid van elkaar moeten nemen. Daarom wilden ze elkaar graag opnieuw trouw beloven. Hans en Irene trouwden in 1993 in Maastricht. Sinds 2006 wonen ze in Barendrecht, meer in de buurt van Irene’s familie. Het stel heeft samen veel meegemaakt en had de wens om met familie en vrienden de mooie herinneringen te vieren en hen te laten weten dat ze samen een mooi leven hebben gehad. Dat deden ze afgelopen zaterdag tijdens een mooie ceremonie in kerkelijk centrum Carnisse Haven, ondersteund door een zangduo. Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Hans Haring vertelde over de levensgeschiedenis van het stel en nam de geloftes af. Daarna sneden Hans en Irene samen de bruidstaart aan en hadden een feestelijk en gezellig samenzijn met hun familie

Gilde zoekt coördinator rondleidingen

De wens van Hans en Irene werd vervuld door stichting Oppepper4all, een stichting die ze via internet vonden. Wensstichting Oppepper4all vervult wensen voor chronisch zieke mensen van alle leeftijden. Sinds de oprichting in 2006 zijn al meer dan 190 wensen uitgekomen. De stichting ontvangt geen subsidie en drijft volledig op de inzet van betrokken vrijwilligers, die zich inzetten om zo veel mogelijk wensaanvragen om te zetten in een onvergetelijke ‘oppepper’. Diverse organisaties sponsorden deze dag. Carnisse Haven stelde kosteloos de locatie beschikbaar. Sfeer Decor heeft gratis alle ruimtes voorzien van gordijnwanden, Hospitalitea Catering verzorgde de catering tegen kostprijs en was de hele dag aanwezig. Span AudioVisuals maakte gratis videoboodschappen van gasten, filmde en monteert een dvd. Ook Puur Bloemen, Odd & Even, Presents & Balloons, De Bakkende Zusjes en Wed and Walk werkten mee aan de feestelijke dag. Foto’s Jos Wesdijk

Vrachtwagenverbod Heerjansdam

BARENDRECHT - Gilde Barendrecht zoekt een vrijwilliger voor de functie ‘coördinator rondleidingen’. De coördinator rondleidingen ontvangt de aanvragen voor rondleidingen en verdeelt deze, overlegt regelmatig met de gidsen en maakt afspraken met aanvragers. Hij/zij neemt initiatieven naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en activiteiten in Barendrecht en verzorgt de PR. Wie belangstelling heeft voor deze functie of eerst nadere informatie wil, kan contact opnemen met Gilde Barendrecht via 06-83459818. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12.30 uur. Mailen kan naar info@gilde-barendrecht.nl. Voor informatie over de activiteiten van Gilde Barendrecht zie ook www. gilde-barendrecht.nl.

HEERJANSDAM - De inwoners, de Dorpsraad en de wethouder hebben er lang op moeten wachten, maar het vrachtwagenverbod in Heerjansdam is nu definitief een feit en wordt met een duidelijk bord aangegeven. Maandagmiddag onthulde

Elbert Vissers (wethouder Verkeer) aan het begin van de Molenweg dit bord met hulp van Arnold de Jong (Dorpsraad). Eerdere verbodsborden werkten niet goed omdat chauffeurs te veel van hun naviga-

tieapparatuur uitgingen. Dit bord geeft nu duidelijk aan dat de GPS uit moet en de route via Barendrecht gekozen moet worden. De wethouder en de Dorpsraad hopen dan ook dat dit werkt en dat de politie niet te veel handhavend hoeft op te treden.

MAGAZIJNVERKOOP

Sinterklaas bezoekt Hollandse Heerlijkheid

29

BARENDRECHT – Vrijdag 30 november krijgt Hollandse Heerlijkheid hoog bezoek. Om 15.00 uur komt Sinterklaas langs. Voor het tweede jaar organiseert Hollandse Heerlijkheid eten en drinken een sinterklaasfeest voor alle kinderen uit Barendrecht en omstreken. Dit jaar in samenwerking met stichting Met Ons. Vanuit het Pietenhuis, gevestigd op de Middenbaan, loopt Sinterklaas om 15.00 uur naar het Kruispunt en weer terug om vervolgens

DONDERDAG

NOVEMBER

9.30 - 18.00 UUR

VRIJDAG

30

NOVEMBER

9.30 - 21.00 UUR

ROLF BENZ | MINOTTI | MOLINARI LEOLUX | DE SEDE | VITRA JORI | DUTCH ORIGINALS

ZATERDAG

1 DECEMBER

9.30 - 17.00 UUR

15-85% KORTING

GULDEN INTERIEUR CHRISTIAAN HUYGENSSTRAAT 11 - 2665 KX BLEISWIJK INDUSTRIETERREIN “DE HOEFSLAG” - TEL. 010 - 521 64 47

bij Hollandse Heerlijkheid te blijven tot 19 uur. Kinderen kunnen hier dan met de Sint op de foto, ze kunnen een liedje zingen voor Sinterklaas, worden getrakteerd op wat lekkers en ontvangen een cadeautje. Om 19 uur zal Sinterklaas zich terug begeven naar het Pietenhuis om de kinderen daar welterusten te zeggen en de mooie liederen van de kinderen aan te horen. Hollandse Heerlijkheid eten en drinken is te vinden aan Middenbaan 24 te Barendrecht, 0180-623413.

5

GOEDKOOPSTE

OPEL.NL

GOEDKOOPSTE

AGILA.NL

15% korting

op hang- en sluitwerk kijk op buva-online.nl/actie

Kerstmarkt in Kringloopwinkel BARENDRECHT - Vrijdag 30 november en vrijdag 7 december is er een grote kerstmarkt in de Kringloopwinkel. Johan van de Zande van de Kringloopwinkel: ,,We hebben een enorme partij kerstspullen binnengekregen. De partij is zo groot dat wij dit jaar de kerstspullen niet in onze winkel kunnen presenteren, vandaar dat we weer naar buiten gaan.” Bij deze partij is ook een grote hoeveelheid ongebruikte materialen, zoals kerstkransen, decoratiemateriaal en bloemschikmateriaal. De kerstmarkt zal in de overdekte koopjeshal gehouden worden. De winkel is tijdens deze

kerstmarkten gesloten. Op zaterdag is de winkel geopend en is men van harte welkom. Het parkeerterrein is gratis toegankelijk, maar zal waarschijnlijk snel vol zijn. Daarom wordt bezoekers aangeraden zo veel mogelijk per fiets of lopend te komen. Op 30 november en 7 december is men welkom van 18 tot 21 uur in de loods van de Kringloopwinkel aan Voordijk 277 in Barendrecht. De winkel is open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Meer informatie via 0180629782 en op www.kringloopwinkelbarendecht.nl.

Creatieve kerststukjes maken bij Ammerlaan BARENDRECHT – Wie zin heeft in een gezellig en creatief avondje uit, kan in december terecht bij Kwekerij Ammerlaan Ambacht in Barendrecht. Daar kan men in diverse workshops kerststukjes maken. Maandag 3 december kan men een tafelstuk komen maken. Er wordt gewerkt met een witte schaal en met witte, dunne bloemen en kaarsen en veel natuurlijke materialen. Vrijdag 7 december is er een workshop met rieten ‘hoorn des overvloeds’. Die wordt bewerkt met kralen en knopen en er wordt een stukje in gemaakt. Dinsdag 11 december kunnen creatievelingen een oasekrans opmaken met kerstgroen en veel natuurlijk materiaal en waxinelichtglaasjes. Woensdag 12 december wordt er gebruik gemaakt van kerstgroen, bladmaterialen en kerstversiering. Het stuk komt in een zwart zinken emmer met takken erin en waxinelichtjes. Vrijdag 14 december is er een workshop waarbij op een langwerpige schaal twee stukjes gemaakt worden met lange kaarsen en waxinelichtglaasjes. Alle workshops kosten 30 euro, de workshop rieten ‘hoorn des overvloeds’ kost 25 euro. Voor koffie en thee met wat lekkers wordt gezorgd. De workshops beginnen om 19.30 uur en duren 2,5 uur. De workshop

op 14 december duurt van 9 tot 11.30 uur. Aanmelden kan via workshopsammerlaan@ hotmail.nl of eventueel via 06-29399730 of www.kwekerijammerlaanambacht.nl. Op de website is tevens meer informatie te vinden. Groepen vanaf acht personen kunnen ook op afspraak terecht voor workshops. De materialen zijn ook te krijgen in de winkel, zodat men thuis aan de slag kan. Ook zijn er in de winkel allerlei kerststukjes te vinden in diverse stijlen en formaten, evenals leuke cadeauartikelen. Binnenkort komen daar nog kerstbomen en kerststerren uit eigen kwekerij bij. De kerstbomenverkoop begint op vrijdag 30 november. De winkel is dan geopend tot 17.30 uur. De kwekerij is te vinden aan Ziedewijdsekade 70. De winkel is geopend van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur.


30 november 2002

30 november 2012

Uw uitvaartleider in Barendrecht en omgeving: H.S. (Harmen) Blijleven Kantoor & Rouwcentrum: Prins Hendrikstraat 20-22 3262 ST Oud-Beijerland

In herinnering

Matthias Jansen Nog zo dicht bij ons Familie van Matthias

Dag en nacht bereikbaar!

0180 - 699 199

20-02-1991

Sinds 1989 werkzaam op Rhoon, Poortugaal Pernis, Hoogvliet Barendrecht en Rotterdam.

03-12-2007

Begrafenis en crematieverzorging

In loving memory my dear child and little brother

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen.

Anand Ramfali Maandag 3 december zal nooit vergeten worden Waar ben je vragen we ons af Jouw liefde, warmte en aanwezigheid voelen we heel sterk Dat voelt goed en maakt ons sterk en we putten daaruit de kracht om verder te gaan Anand, jij leeft in ons hart voort Wij hopen dat je een mooie plek hebt en dat je onze liefde en warmte voelt En doorgaat in het leven, heb een gezegende leven Onze liefde en band zal voor eeuwig en altijd sterk blijven We houden van je en missen jou heel erg Al hoe het leven zal zijn, vecht om verder te gaan Samen staan we sterk en samen gaan we door

Forever Together, Never Walk Alone Love you every day, more and more Rest in Peace Liefs je Nani, Ma en Oom Teus Zus, broers en gezin Sunita en Whitney Aniel, Kim, Steven en Nomi Rakesh en Sharona Wiedjai, Zurika, Raoul en Hailey Santa en kinderen Vikram, Purdy en Falicia Rakhee en Maikel Djaisy en Lady

* 17-6-1958

† 28-11-2008

Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven.

uitvaartverzorging sinds 1935

persoonlijke begeleiding

opbaring thuis of in rouwcentrum

grafmonumenten wij verzorgen alléén begrafenissen

P. van Bezeij G.J. van Bezeij Aubadestraat 7 2992 GN Barendrecht

www.vanbezeij.nl 0180 - 64 71 01

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht Barendrecht&&omgeving. omgeving.

Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

4e Dan Judo

Voorbespreking van de uitvaart bij ziekte en gezondheid. Meld- en informatienummer dag en nacht

010-2017165

Ontvang een gratis wilsbeschikkingboekje en informatie over ons depositofonds.

Joke den Otter - Winterswijk

Proficiat

Kerkelijke uitvaarten.

Voorbespreking? Regel het nu!

* Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar

Sjoerd Stuit

Uitvaartcentrum op Rhoon, Begraafplaats Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam.

Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Bedankt voor al je liefde, je vriendschap en je trouw. Ook over de grens van het leven, houden we van jou!

Jaap en Heleen Anita en Herman Daimy en Michelle Martin en Mahrou

Kloeg Uitvaartzorg

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Bel 0180-612735

0180-612735

Voor Bel informatie en actuele rouwberichten COMPUTERHULP kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl COMPUTERHULP of kijk www.klinkuitvaart.nl

COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF per week 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, netwerken, privélessen, onderdelen AAN HUIS/BEDRIJF 7alal dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen dagen per week van 08.00-23.00 uur voor uw netwerken, privélessen, per week 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor7 uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen onderdelen 7alal dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur

Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Monuta Rijnmond. We zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. Monuta Memoriam Langenhorst 100 010 - 293 04 22. Monuta Van den Toorn Jacques Dutilhweg 333 010 - 202 14 33. www.monuta.nl

Open dag bij het bloematelier Odeur de Fleur met kerststukken, natuurlijke objecten in kerstsfeer, vazen en meer… ook voor persoonlijke kerststukken. U bent van harte welkom om eens een kijkje te nemen op

vr. 7 december 16:00-19:00 en za. 8 december 10:00-17:00 Voordijk 495a • 2993 BE Barendrecht (grens portland/carnisselande)

06 - 51 29 68 30 • www.odeurdefleur.nl

0000136

50x74

schilders- en wandafwerkingsbedrijf

en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 dagen dagen per week van van 08.00-23.00 uur ( 0180 --Computer 546467 of 06 -- 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 per week 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. ( 0180 546467 of 06 7 dagen per weekHulp van 08.00-23.00 uur Aan Huis ( 0180 546467 of 06 -- 19160110 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl ( 0180 546467 of 06 19160110 voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 0180 546467 of 06 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl ennetwerken, kabelprivélessen, aansluitingen voor alvoor uw reparaties, installaties, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, onderdelen Ook uw adsl ennetwerken, kabelprivélessen, aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor uw installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis voor al alvoor uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen

en nieuwe/gebruikte computersystemen. Al 10 jaar een begrip in de regio en computersystemen. en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

Computer Hulp Aan Huis Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen

Grote Klasse

d d

Ary Schefferlaan 17 - H.I.Ambacht Willemstraat 239 078-6816260 / 06-53578287 2983 ET Ridderkerk fax 078-6822112 0180-432222 / 06-12505210 Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

winter winterfotoshoot fotoshootbyby

f f

Jeanne, Nathalie

1/2 1/2uur uurininde destudio studio max. max.55personen personen DVD DVDhigh highresolution resolutionom omzelf zelfafaftetelaten latendrukken drukken €€150,00 150,00all-in all-in

Kim Finasense

Belastingadvies? Bel voor een gesprek 0786840205 ZZP en particulier

Schere 117, 3085 DV Rotterdam

d d

WINTERAANBIEDING

(geldig (geldigvan van1 1november november2012 2012t/m t/m1 1maart maart2013) 2013)

Dagen avonduren. Gratis Bij inschrijving tussen inhalen verzuimde lesuren. 26 nov. en 21 dec. Ookkorting spoedcursussen. 15% op lesgeld

Bel Belofofmail: mail:o6-46398890 o6-46398890| info@riconfotografie.nl | info@riconfotografie.nl


De Schakel

Donderdag 29 november 2012

Bij overlijden en scheiden uw woning snel en discreet bezemschoon opgeleverd!

Gastronomische verwennerij

www.woningontruimingmetspoed.nl Verkoop uit inboedels Oa Kunst - Antiek - Vintage - Design - Witgoed www.tussencorenkitsch.nl

3850

Reserveer nu uw kerstbrunch

4250

Reserveer nu uw kerstdiner

per persoon

06-46 39 68 66

va

per persoon

1e en 2e kerstdag van 12.00 - 14.00 uur Kinderen t/m 11 jaar halve prijs 1e en 2e kerstdag van 14.30 - 17.00 uur en vanaf 19.30 uur

Brunch Iedere zondag van 12.00 - 14.00 uur Aan u de keuze menu Iedere dag

MIJNRIDDERKERK

Noldijk 41a | 2988 CD Rijsoord | 0180 62 12 20 | www.wevershoeve.nl

Ook adverteren? kijk achterop of bel met +31 (0)6 2032 6942

3 stuks SPECIAL

Italiaanse Cordon Bleu 100 gram SINTERKLAASTIP

Gekookte worst of Grillworst

100 gram

SINTERKLAASTIP

Gebraden Kip Borrelboutjes

500 gram

SINTERKLAASTIP

Saucijzenletter per stuk

6

245 1

25

350

11

KEURSLAGERIJ HEUNKS

50

HEIJKAMP

SALE!

95

homestyle

i.v.m. 10 jarig be st

aan

20% korting op

TOT 40% KORTING

vouwgordijncolle ctie! (500 kleuren)

Nu tot 40% korting op de showroommodellen kleinmeubels!

..............................................................................................................................

Ook uw adres voor de complete woninginrichting!

..............................................................................................................................

Topkwaliteit Keramische vloertegel actie! Ook leverbaar met vloerverwarming.

Geen koopavond!

PEPERSTEAKS

Aanbiedingen zijn geldig van 29-11-2012 t/m 05-12-2012.

KEURSLAGERKOOPJE

AUGUSTUS 2012

Kijk voor de mogelijkheden en menu’s op www.wevershoeve.nl Ook voor al uw feesten en Design partijen. Log • www.mijn-ridderkerk.nl Een uitgave van

Nu voor:

€ 29,95 in antraciet en beige

van Beuningenhaven 7, 2993 EH BARENDRECHT Tel. (0180) 54 76 30 www.heunks.keurslager.nl info@heunks.keurslager.nl

Noordenweg 18 • Ridderkerk T 0180 - 422513 • E info@heijkamphomestyle.nl

www.heijkamphomestyle.nl

KERSTBOMENLAND TUINCENTRUM ACHTERZEEDIJK Achterzeedijk 60 • 2992 SC Barendrecht

VERKOOP IS GESTART!

Volop gratis parkeergelegenheid!

VOLOP

KERSTSTERREN CYCLAMEN KERST DECORATIES CADEAU ARTIKELEN OASIS BLOKKEN KERSTTAKKEN ENZ.

het al; wij geven u gratis keukenadvies op maat, die past bij uw situatie thuis.

REPARATIE wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

0180 - 612881 BARENDRECHT

MINI KERSTBOOM 1.95 KERSTBOOM MET KLUIT IN POT 1.50-1.75M HOOG VANAF 9.95 BLAUWSPARREN BLAUWSPARREN MET KLUIT IN POT LUXE NORDMANNEN KERSTBOMEN EXTRA GROOT 3–4 M.

BEKIJK ONS OP FACEBOOK.COM Tuincentrum achterzeedijk

HEEL KILO WITLOF ELSTAR APPELS KILO JONAGOLD KILO REMBRANDT APPELS KILO FRIESLANDERS 10 KILO EIGENHEIMERS 10 KILO

1.1.1.1.3.98 3.98

LET OP... GEDURENDE DE KERSTBOMEN VERKOOP GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN ! • Advies aan huis *MAANDAG 3 DEC ,DI 4 WOE 5 DEC VAN 10:00- 17:00 DONDERDAG 6 DEC-+VRIJ 7 DEC KOOPAVOND TOT 20:00 UUR • Scherpe prijzen *MAANDAG 10 T/M VRIJDAG 14 DEC ALLE AVONDEN KOOPAVOND TOT 20:00 !!!! • Vakkundige montage • Eén aanspreekpunt • Geen aanbetaling

‘DE FEESTDAGEN KOMEN ER WEER AAN’

Koude en warme buffetten op uw locatie. CATERING-RIDDERKERK.NL LIFELINE • Vlietplein 10 Ridderkerk • Tel. 0180 - 43 35 32

Bedrijfs- en partycatering

RECEPTIE’S • OVERWERK-MAALTIJDEN • WIJNPROEVERIJEN • GELUID & LICHT • PARTYTENTEN

7


8

De Schakel

Donderdag 29 november 2012

theaterladder

Top 2000 Live

DO. 6-12, 20.15 UUR

VR. 14-12, 20.15 UUR

TOP 2000 LIVE

JANNE SCHRA - DE NIEUWE… JANNE SCHRA

DE GROOTSTE HITS Aan het einde van elk jaar komt de Radio 2 Top 2000 weer in zicht. Een dynamische band brengt een avondvullende versie van de Top 2000 hits in het theater. Motown, rock, pop, disco, chanson, reggae, nederpop en meezingers van formaat. €24,30/€22,95

LIEDJES MET EEN DIEPERE LAAG In een intieme bezetting (o.a. strijkers, gitaar en percussie) brengt Janne Schra met haar concert De Nieuwe…Janne Schra nieuw werk, maar uiteraard ook de mooiste nummers uit haar Room Eleven en Schradinova tijdperk. “Als je aandachtig luistert, is elk nummer een klein kunstwerkje. De diepere laag maakt Janne Schra een van Nederlands beste zangeressen.” – AD €19,35/€18,-

Janne Schra

VR. 7 -12, 20.15 UUR BIG, BLACK & BEAUTIFUL

Big, Black & Beautiful

SOULDIVA’S Zin in een feest vol onvergetelijke soulhits, gevoelige ballades en zelf geschreven songs? Put on your dancin’ shoes en shake what your mama gave you. Als je eenmaal een avondje Big Black & Beautiful hebt meegemaakt, begrijp je precies waarom Rocq-E Harrell, Lucretia van der Vloot en Michelle David een waanzinnige hoeveelheid fans achter zich weten te scharen. €27,90/€26,55

ZA. 15-12, 20.15 UUR WIBI SOERJADI

Wibi Soerjadi

ZA. 8-12, 20.15 UUR

VR. 21-12, 20.15 UUR

DANIËL BOISSEVAIN E.A. - HAANTJES

LOVER OF LOSER (12+)

NAAR DE BESTSELLER VAN KLUUN Haantjes is vlammend theater met de grilligheid van een reclameblok: muziek, cabaret en drama wisselen elkaar in hoog tempo af. Met o.a. Daniël Boissevain en Peggy Vrijens. “Een snelle voorstelling vol jargon, verkleedpartijen en testosteron” - Parool. €25,20/€23,85 Haantjes

Lover of Loser

WO. 12-12, 20.15 UUR STAND-UPPER DIE GEHOORD WIL WORDEN Eerste soloprogramma van stand-upper Emilio Guzman, het jongere broertje van Javier Guzman. Emilio is lid van Comedytrain en treedt regelmatig op in Toomler. In 2010 won hij de publieksprijs op het Leids Cabaretfestival. Doen En Laten gaat over het doen en laten van Emilio Guzman en over datgene wat wij mensen allemaal doen en wat wij (om welke reden dan ook) allemaal laten. €16,65/€15,30

Sjaak Bral

BARBARA

MA. 17-12, 20.15 UUR

ERNST DANIËL SMID - KERSTCONCERT

Ernst Daniël Smid Kerstconcert

SFEERVOLLE KERST Kom in kerstsfeer met Ernst Daniël Smid. Deze kerstvoorstelling bevat alle ingrediënten voor een heerlijke en sfeervolle theateravond. Met als speciale gast, de dochter van Ernst Daniël, Coosje Smid. Onder begeleiding van het Orkest van Max Smeets, brengen zij vele kersthits waaronder Stille Nacht Heilige Nacht, Oh Happy Days en I’m Dreaming Of A White Christmas. €25,20/€23,85

DO. 13-12, 20.15 UUR

ZO. 23-12, 14.30 UUR

SJAAK BRAL – VAARWEL 2012

KLEIN DUIMPJE HET ECHTE VERHAAL (5+)

OUDEJAARSCONFERENCE 2012; zo’n jaar kan fout gaan of zo’n jaar kan goed gaan. Maar meestal gaat het goed fout. Alle reden voor Sjaak Bral om samen met u voor de laatste keer het hoofd te draaien en terug te blikken op het afgelopen jaar. 2012 voelt als een cruiseschip op de klippen. €21,15/€19,80

SPROOKJE KOMT TOT LEVEN Jeugd-en muziektheatergezelschap Het Filiaal bewerkte het verhaal van Klein Duimpje tot een familievoorstelling vol muziek, avontuur en spannende effecten. Een heerlijke voorstelling voor de kerstdagen! €17,55/€16,20/€13,05 kind tot 12 jaar

FILMAVONDEN DI. 4-12, 20.15 UUR

NAAR DE BESTSELLER VAN CARRY SLEE Het boek Lover of Loser van Carry Slee was eerder als bioscoopfilm te zien en komt nu als interactieve musical naar de theaters. In het boek bepaalt de lezer de afloop van het verhaal door te kiezen, nu bepaalt het publiek in de theaterzaal hoe de voorstelling verloopt. €20,70/€19,35/€16,20

ZA. 22-12, 20.15 UUR

EMILIO GUZMAN – DOEN EN LATEN

Emilio Guzman

GERENOMMEERD PIANIST Afgelopen seizoen stond Wibi Soerjadi al voor een uitverkochte zaal in het Kruispunt. Als geen ander weet hij met zijn pianospel een groot publiek te raken. Hij imponeert zowel kenners als minder ervaren luisteraars met zijn fabelachtige pianotechniek. Opnieuw een programma van wereldniveau. €23,40/€22,05

Klein Duimpje en het echte verhaal

€ 7,50 / € 6,50 cjp / € 6,- vrienden

DI. 18-12, 20.15 UUR

ZA. 12-01, 20.15 UUR

DE VERBOUWING

SKYFALL

WO. 02-01, 13.30 UUR

DI. 15-01, 20.15 UUR

MEES KEES

ALLEEN MAAR NETTE MENSEN

ZA. 05-01, 20.15 UUR

DI. 22-01, 20.15 UUR

SKYFALL

DE MARATHON

DI. 08-01, 20.15 UUR

WO. 23-01, 20.15 UUR

DE VERBOUWING TED

DE MARATHON

Ik speel altijd op zeker.

typischTinke.nl

| verzekeringen | hypotheken | pensioenen | lenen | sparen |

RESERVEREN VIA WWW.THEATERHETKRUISPUNT.NL OF 0180-615958. THEATER HET KRUISPUNT, MIDDENBAAN 111, 2991 CS BARENDRECHT


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 29 november 2012

Gebedspunt geopend aan ‘t Vlak BARENDRECHT - Woensdagmiddag 21 november werd aan ’t Vlak een gebedspunt geopend. Het gebedspunt is een initiatief van Jeugd met een Opdracht Rijnmond. Christenen uit verschillende kerken werken mee aan dit initiatief. Het Gebedspunt gaat van start op zaterdag 1 december. Iedereen is welkom om binnen te lopen. Er staat een gebedsteam klaar om bezoekers te ontvangen, te luisteren en met mensen te bidden. De bedoeling is dat het een rustpunt is in de drukte van alledag.

Gebedspunt.nl is te vinden aan ’t Vlak 3a in Barendrecht. Met zorg en aandacht was deze middag voorbereid en de sfeer was opgewekt. Op straat ontstonden enkele leuke en bijzondere gesprekken en belangstellenden schreven een kort gebed op een kaartje. Na een korte opening door Corma Bezemer gaf zij het woord aan Dick Brouwer, leider van Jeugd met een Opdracht Nederland. Onder zijn leiding werden ballonnen met de ‘gebedskaartjes’ opgelaten. Enkele ballonnen gingen moeizaam de lucht in. Rolinka van der Graaff (CDA) sprong hier leuk op

in en vertelde: ,,Ik zie dat sommige ballonnen moeite hebben om op te stijgen. Zo kan het ook voelen met onze gebeden. Maar houd vol!’’ Het gebedspunt gaat van start op zaterdag 1 december van 14 tot 15.30 uur. Het is iedere eerste en derde zaterdagmiddag van de maand geopend, evenals iedere tweede en vierde woensdagavond van de maand van 20 tot 21.30 uur. Zie voor meer informatie www.gebedspunt.nl. Wie de stap te groot vindt om naar het gebedspunt toe te komen, kan het gebedsbriefje invullen op bovengenoemde website. Foto Jos Wesdijk

Geest en lichaam in balans ROTTERDAM - Nederland vergrijst in een snel tempo. Dit is ook te merken op de arbeidsmarkt, waar steeds vaker en steeds langer een beroep zal worden gedaan op de ‘oudere’ werknemer. Om aan deze vraag invulling te kunnen geven, is het van belang de lichamelijke en geestelijke conditie op peil en in balans te krijgen. Health Center Zuid springt in op deze trend. Met verschillende uitgebalanceerde programma’s bieden zij klanten maatwerktrajecten die er voor zorgen dat men in conditie komt en dit met een minimale inspanning vast kan houden. Of dit nu met fitness, cardiofitness, diversen groepstrainingen is, Health Center Zuid werkt met hoge kwaliteit apparatuur en professioneel geschoolde instructeurs. Samen met specialisten wordt gekeken naar de huidige fysieke conditie en worden realistische doelen vastgesteld. Deze doelen worden vertaald in een helder pro-

gramma en regelmatig wordt de voortgang gemeten en besproken. Dit is motiverend, verantwoord en veilig. Health Center Zuid is een kwaliteittraject gestart en streeft er naar om het beste en meest klantgerichte healthcenter van Rotterdam en omstreken te worden. Stap voor stap worden verbeteringen doorgevoerd en wordt de service verhoogd. Enkele voorbeelden hiervan zijn het aanbieden van gratis WIFI in de loungeruimte, herkenbare bedrijfskleding, het aanschaffen van een AED en het trainen van het personeel in het gebruik hiervan. Degene die uiteindelijk bepalen of Health Center Zuid de nummer één van Rotterdam en omstreken is, zijn de klanten. Via www. healthcenterzuid.nl kunnen zij wensen en aanbevelingen kenbaar maken. Voor verdere informatie of voor het maken van een eerste afspraak kan men bellen naar 010-4197767 of even binnenlopen.

Winterfeest met Moonlight Shopping BARENDRECHT – De winkeliers van Barendrecht houden zaterdag 15 december van 11 tot 21 uur het Winterfeest met Moonlight Shopping. De winkels aan de Dorpsstraat, Middenbaan, ‘t Vlak, Onderlangs en Achterom zijn deze dag en avond extra lang open met speciale acties en aanbiedingen. Zowel overdag als ‘s avonds is er muziek en entertainment aanwezig om

Vanavond Jos op Donderdag BARENDRECHT – Vanavond, donderdag 29 november, presenteert Jos Vis in Jos op Donderdag tussen 21 en 22 uur weer de Barendrechtse tafel, waaraan wordt teruggekeken naar nieuws van de afgelopen maand uit Barendrecht en ver daarbuiten. Aan deze tafel zitten de vaste gasten Jos Wesdijk (De Schakel), Arco van der Lee (Weekkrant Het Zuiden), Wouter Gorter (Locom TV Krant) en een actuele gast uit Barendrecht. Deze avond is dat Maria Prooi van Harmonievereniging Barendrecht. Zij weet alles over het komende Winterfeest, dat op 15 december in de Oude Dorpskern wordt gehouden en te volgen zal zijn op Exxact FM radio. Tussen 22 en 23 uur is er aandacht voor de workshop Vitaliteit en Voeding. Dit is een workshop om de overtollige kilo’s kwijt te raken en om meer te leren over gezonde voeding, om (nog) gezonder te sporten, minder stress te ervaren of beter in je vel te komen zitten. In de studio praat Jos Vis met de initiatiefnemers Bert Flier en Tabhita Dingjan. De uitzending is 29 november te beluisteren op Exxact FM radio (106.4 in de ether, 105.9 op de kabel) en via www.exxactfm.nl.

Nog enkele buitenkramen WinterFeest BARENDRECHT - Op zaterdag 15 december van 12 tot 21 uur zal het vierde WinterFeest worden gehouden in de kern van het oude centrum van Barendrecht. Een belangrijk onderdeel is de markt met kramen die op het Doormanplein, Dorpsstraat en Kerkplein te vinden zijn. Dit jaar is er een vergunning voor meer kramen dan vorig jaar. In de kramen vindt men allerhande winter- en kerstgerelateerde artikelen. Zoals bloem- en kerststukken, kerstversiering, cadeau-

artikelen, sieraden, kleding, handgeschilderde woondecoraties, wintermode en gebak. Daarnaast zijn er vrijwilligersorganisaties aanwezig, onder meer Humanitas en het Rode Kruis. Wie winter- en/of kerstgerelateerde spullen wil verkopen of een goed doel wil promoten, kan voor informatie mailen naar kraam@ winterfeestbarendrecht.nl of bellen naar Maria Prooi: 06-42412638. De kramen zullen van 12 tot 21 uur geopend zijn. Zie ook www. winterfeestbarendrecht.nl.

alvast in de kerststemming te komen. Daarnaast presenteren verschillende horecaondernemers zich met kraampjes waar iedereen zich te goed kan doen aan warme dranken en winterse happen. De ideale dag om de laatste inspiratie op te doen of juist nu al in te kopen voor de kerst. De winkeliers zien iedereen graag tegemoet.

9

Woefdram’s Labradors scoort BARENDRECHT - 2012 was een zeer succesvol jaar voor de Woefdram’s Labrador Kennel in Barendrecht. Diverse labradors van het kleine kennel hebben uitstekend gescoord op de Internationale Hondententoonstellingen. Het jaar werd afgesloten toen de gele reu Carpenny Micah at Suttonpark (Micah) ‘Res. Best in Show’ werd van de 4500 ingeschreven honden op de Winner show in Amsterdam. Zie ook www. woefdrams.nl.

De vertelpiet bij u thuis BARENDRECHT - Sinterklaas heeft het erg druk de komende tijd, de vertelpiet kan u daar hele verhalen over vertellen. Bent u hier nieuwsgierig naar, dan kunt u de vertelpiet vragen bij u langs te komen. Op uw sinterklaasfeest thuis of bij uw vereniging, school of werk, Piet komt langs voor een kort of lang bezoek. Informeer naar de mogelijkheden bij het secretariaat van Sinterklaas. Hij heeft nog tijd van 1 tot 7 december. Hierna moet hij weer met de boot mee naar Spanje. Voor meer informatie of boeking kunt u bellen met het secretariaat van Sinterklaas: 0180-558804 of kijk op www. verhalenmand.nl.

Gezonde Vriendjes voor zieke kinderen BARENDRECHT - De succesvolle spaaractie van MCD supermarkten, waarbij klanten konden sparen voor groente- en fruitknuffels is een aantal weken geleden afgelopen. Er werd bij alle MCD vestigingen druk gespaard voor de leuke knuffels, Gezonde Vriendjes, in de vorm van een aardbei, banaan, wortel, aubergine of broccoli. Kinderen stonden zelfs voorbij de kassa’s om zegeltjes te vragen aan de klanten. Toen medewerk(st)ers van

het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam van de actie hoorden, werd bij een lokale MCD supermarkt aangeklopt om te vragen of er wellicht voor de patiëntjes van het kinderziekenhuis iets te regelen was. MCD supermarkten en TCC (de leverancier van deze knuffels en organisator spaaracties) hebben gezamenlijk besloten om in te gaan op dit verzoek en de overgebleven Gezonde Vriendjes aan het Sophia Kinderziekenhuis te schenken. Op donderdag 22 novem-

ber zijn 528 Gezonde Vriendjes bij het Sophia Kinderziekenhuis afgeleverd. Maartje de Jong van MCD en Esmay van der Lek van TCC hebben ze vervolgens uitgedeeld aan de kinderen in het ziekenhuis, die erg blij waren met deze leuke verrassing. OK verpleegkundige Liz Illidge nam de knuffels met veel plezier in ontvangst. Er zijn genoeg Gezonde Vriendjes om ook toekomstige patiëntjes van het kinderziekenhuis op te vrolijken.

Nieuwe editie Mamacafé BARENDRECHT Maandag 3 december is er weer een Mamacafé bij Paardensport Centrum aan de Kooiwalweg in Barendrecht. Alle (bijna)moeders en hun kinderen zijn van harte welkom. Zij kunnen hier terecht om andere moeders te ontmoeten, samen te spelen, ervaringen te delen en vragen te stellen aan professionals op het gebied van opvoeding en opgroeien. Maandag 3 december is pedagoog Esther van Noort aanwezig om vragen te beantwoorden. Naast het ontmoeten van andere moeders en hun kinderen biedt het Mamacafé

Barendrecht iedere maand een gratis mini-workshop aan. Dit keer is er een workshop over babytaal, geschikt voor moeders van baby’s jonger dan drie maanden. Leer in de workshop wat de verschillende huiltjes en geluidjes betekenen. Uiteraard zijn moeders van oudere kinderen ook van harte welkom. De koffie en thee, verzorgd door Kraamcentrum Dat, staat voor iedereen klaar. Er zijn tevens kinderstoelen, een box en speelgoed aanwezig voor de kinderen. Binnenlopen kan tussen 10 en 12. De toegang is gratis.

Vanaf links Esmay van der Lek (TCC), Maartje de Jong (MCD) en Liz Illidge (Sophia). Met hoofddeksel twee medewerksters van het Sophia. Op de voorgrond de Gezonde Vriendjes.


Zaterdag 1 december om 15.00 uur prijsuitreiking kleurplaatwedstrijd in het Kruispunt ‘Vol verwachting klopt zijn hart’

Ooooo, kom maar eens kijken !!!

gehele wintercollectie TOT

40% KORTING

voor mannenpantoffels van Esprit

€ 24,95 in blauw en zwart

Middenbaan 98 • 2991 CT Barendrecht

Hier is uw toetje voor na uw kerstdiner! Ambachtelijk gemaakte ijstaarten in 8 verschillende smaken verkrijgbaar. Bestel vóór 9 december en u bent verzekert van een heerlijke ijstaart. Maandag 13.00 - 17.30 Dinsdag t/m Donderdag 11.00 - 17.30 Vrijdag 11.00 - 21.00 Zaterdag 11.00 - 17.30 Zondag Gesloten

Middenbaan 66

Profiteer van onze aantrekkelijke dagaanbiedingen

Topkwaliteit vis

Woensdag = Lekkerbekdag

3 voor

Vrijdag = Kibbelingdag

500 gram voor

Zaterdag = Maatjesharingdag

4 voor

600 600 600

Onderlangs 28 Barendrecht leukstekindermode.nl

Sinterklaas is jarig…

In je Sok?! De Pieten hebben de sleutel gevonden en jij hebt daarbij geholpen. De sleutel zat in de SOK van Sleutelpiet! Dank je wel voor je hulp! Het Pietenhuis is nu open voor alle kinderen in Barendrecht en omgeving. Kom je ook je hulp-pietendiploma halen, marsepein maken of lunchen met Sinterklaas? Kijk voor het hele programma en openingstijden op: www.metons.nl Tot in het Pietenhuis! Prijsuitreiking Zaterdag is Sinterklaas weer met zijn Pieten in het centrum te vinden. Vanaf 13.00 uur is hij aanwezig en de Pietenband is ook weer van de partij! Bij het grote podium voor Theater Het Kruispunt reikt Sinterklaas om 15.00 uur prachtige prijzen uit aan de winnaars van de kleurplatenactie. Kom je ook? Er is voor ieder kind een prijsje!

20 snackballetjes + bakje satésaus

€ 4,95

Slagerij gebr. Hiel, Óók maaltijdspecialist

Middenbaan 70 - Barendrecht Tel. (0180) 61 20 30 - www.slagerijhiel.nl

P.S.: Je kan je kleurplaat nog inleveren t/m vrijdag 30 november in de gele bussen op de Middenbaan.

Aanbiedingen gelden t/m 31 december 2012

VISGILDE LEEN DE JONG Middenbaan 73 * Barendrecht T (0180) 61 75 41 www.leendejong.visgilde.nl • info@leendejong.visgilde.nl

PROJECTINRICHTING OP MAAT? ARPI Project, de specialist voor uw interieur

’Op voorraad collectie’

’s a c i h Mode

ARPI Project verzorgt de stoffering

C

Achterom 113 Barendrecht Tel: 0180-611066

van kantoren, winkels, scholen, openbare instellingen en zelfs

en schepen. Van-deskundig Dekbeddenstadions - Kussens Hoeslakens advies tot maatwerk in uitvoering. - Cinderella DekbedovertrekkenKantoren Topkwaliteit tegen een scherpe prijs!

Design aquarium ‘Home 25’ Modern plug & play aquarium, incl. filter en LED verlichting Van € 99.85 voor

30% echte korting Bel gerust eens voor een vrijblijvende

adviseren over de vele mogelijkheden.

en ...

ARPI maakt werk van uw interieur!

€ 89.95

OP = OP Wesdijk B.V. | Middenb Middenbaan 56-62 | www.wesdijk.nl

Winkels

Openbare ruimtes

afspraak waarbij wij u graag

INTERIEUR & PROJECTINRICHTING Bijdorp West 30 | 2992 LC Barendrecht | tel. 0180 - 62 70 98 fax 0180 - 62 28 94 | E info@arpi.nl | www.arpi.nl

Middenbaan 47 | 2991 CS Barendrecht | tel. 0180 - 61 60 48 fax 0180 - 62 28 94 | arpi@live.nl | www.arpi.nl 2307-000 aw Arpi adv business 921 1

07-10-2008 16:09:33


Zaterdag 1 december om 15.00 uur prijsuitreiking kleurplaatwedstrijd in het Kruispunt

De heerlijke avondjes zijn gekomen

dijkxhoorn lingerie Cadeautip: Lekker thermo-ondergoed!

middenbaan 35

webshop www.dijkxhoorn.nl

PYXIS PYXIS KIDS & WONEN

tm 31-12-2012 3+1 actie

tm 31-12-2012 3+1 actie

tm 05-12-2012 DIESEL 2 +1 actie

3 VOOR1

Wij zijn geopend op: Maandag

3 december van 09.00 tot 21.00 uur

Dinsdag

4 december van 09.00 tot 21.00 uur

Woensdag 5 december van 09.00 tot 17.00 uur

KIDS & WONEN MIDDENBAAN 106 BARENDRECHT 0180-620581

Middenbaan 34, Barendrecht

MIDDENBAAN 106 BARENDRECHT 0180-620581

Bij Theater Het Kruispunt GOEIE ACTIE Middenbaan 53a Barendrecht , Tel. (0180) 61 31 81 Vraag naar de voorwaarden.

..VOL VERWACHTING KLOPT ONS HART.. Nu bij de Wereldwinkel: prachtige, feestelijke sieraden; speciaal voor u ingekocht! Laat de komende feestdagen extra fonkelen met een ketting, armband of ring. Of geef een hele set cadeau! Kom kijken en genieten; wij helpen u graag.

Vanaf zaterdag 24 november is het Pietenhuis geopend. Vanaf zaterdag 24 november Locatie is Middenbaan 55. is het Pietenhuis geopend. Gedurende 10 dagen zijn hier Locatie is Middenbaan 55. leuke activiteiten te doen! Gedurende 10 dagen zijn hier Meer weten? leuke activiteiten te doen! www.metons.nl

Meer weten? www.metons.nl

TOT ZIENS Wereldwinkel Barendrecht, Middenbaan 107, Tel. 622134

wat doe jij op zaterdag 1 december?

2 jaar lang slechts €

18

toestelprijs

€ 99,-

75 . p.mnd

Apple iPhone 4

2 jaar lang slechts €

31.25p.mnd

toestelprijs

Gratis

Samsung Galaxy S III

abonnementskosten:

abonnementskosten:

Nu € 32,50

Nu € 52,50

18.75 p.mnd

31.25 p.mnd


JAMMER DAT JE EENMAAL

BINNEN DE BUITENKANT NIET MEER ZIET 14% BIJTELLING & GÉÉN WEGENBELASTING NIEUWE MOTOR 3,2L/100KM 5 STERREN EURONCAP MULTIMEDIA SCHERM MET NAVIGATIE

VANAF € 13.990,EXCLUSIEF KOSTEN RIJKLAAR MAKEN à € 855,-

WWW.INDUMIJ.NL

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK.INDUMIJ.NL + TWITTER.INDUMIJ.NL

JE HERINNERT JE ALTIJD DE EERSTE KEER. DE NIEUWE RENAULT CLIO.

AUTO INDUMIJ BARENDRECHT DORDRECHT HARDINXVELD

TUINDERSWEG 34 MIJLWEG 69 WIEDHAAK 1

TEL. (0180) 65 62 50 TEL. (078) 617 00 00 TEL. (0184) 62 05 70

OUD-BEIJERLAND RIDDERKERK

ISAAC NEWTONSTRAAT 7 HAVENKADE 3

TEL. (0186) 62 26 55 TEL. (0180) 43 14 95

De nieuwe Renault Clio vanaf € 13.990,-. De genoemde vanafprijs is inclusief BTW en BPM. Exclusief kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en leges. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. en 12 jr. plaatwerkgarantie. Rentewijzigingen, drukfouten, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van daadwerkelijk geleverde auto. Voor meer informatie: bel gratis 0800-0303, kijk op renault.nl of raadpleeg uw Renault-dealer. Min./max. verbruik getoonde modellen: 3,0-5,5 l/100 km. Resp. 33,3-18,2 km /l. CO 2 83-104 g/km.

Last van uw

snurkende partner? U krijgt informatie over een eenvoudige en betaalbare anti-snurkbeugel.

Betaalbare Esthetische tandheelkunde? Informeer naar een stralende lach!

Kom naar de Open Dag Zaterdag 8 december 2012

Kunstgebit problemen?

Een GRATIS* klik-gebit kan de oplossing zijn!

Bij ons krijgt iedere patiënt de juiste aandacht! Oral Care Center Rhoon organiseert daarom een Open Dag: Datum: 8 december 2012 Tijd: 10.00 uur tot 15.00 uur Locatie: Oral Care Center Rhoon, Verdistraat 1, Rhoon Tel: 010-5016819 www.oralcarecenter.nl, info@oralcarecenter.nl

BON

Gratis gebitsreinigingsset (Ter waarde van € 18,95)

*Vraag op de Open Dag naar de voorwaarden.

Tijdens onze informatiedag kunt u tegen inlevering van deze bon gratis een gebitsreinigingsset ontvangen. 1 Set per persoon zolang de voorraad strekt.


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 29 november 2012

Kerstmarkt in Heerjansdam HEERJANSDAM – Op initiatief van de Protestantse Gemeente Heerjansdam / Kijfhoek is er een kerstmarkt in de Dorpskerk aan de Molenweg te Heerjansdam. Vrijdag 7 december is iedereen van harte welkom van 17 tot 21 uur en zaterdag 8 december van 10 tot 14 uur. De traditionele kerstmarkt in de in kerstsfeer aangeklede Dorpskerk heeft een nostalgisch karakter. Er zijn onder meer kramen met kerststukken, groente en fruit, wijn en kaas, boeken, brocante,

Vitaliteit & Voeding

Verkoopdag voor goed doel BARENDRECHT - Op vrijdag 30 november houdt dagbesteding Lavendel haar jaarlijkse verkoopdag. Wie op zoek is naar een leuk cadeautje en tegelijk een goed doel wil steunen, is van harte welkom op de verkoopdag van Lavendel, de dagbesteding bij de Barendrechtse woonvoorziening Meliom (Stichting IJsselmondeOost).

kunst, en voor de kinderen is er een grabbelton. Ook is er een sfeervolle horecahoek waar men kan bijpraten en kan genieten van een glaasje glühwein, koffie of thee en winterse lekkernijen. Feestelijke klanken van het leerlingenorkest van EMM vormen de muzikale omlijsting. Buiten is er een oliebollenkraam en worden er verschillende soorten kerstbomen verkocht. De opbrengst is bestemd voor de Heerjansdamse kerken.

Kerstzang bij kaarslicht BARENDRECHT - Op vrijdag 21 december houdt zal het Barendrechts mannenkoor De Verenigde Zangers weer twee zangdiensten bij kaarslicht in de Dorpskerk te Barendrecht. De diensten vangen aan om 19 uur en om 21 uur. Tien minuten voor aanvang is er samenzang. De verbindende teksten zullen worden verzorgd door dominee Ben Eikelboom. De muzikale leiding is in handen van dirigent John Bakker. Lennart Morée zal het koor, solisten en samenzang begeleiden op piano en orgel. Verdere medewerking

Organist gezocht ROTTERDAM - Een kerkdienst zonder organist is als een woonkamer zonder inrichting. Door bijzondere omstandigheden heeft de Petrakerk in Rotterdam Lombardijen geen organist gedurende een zeer lange tijd. Uit de omliggende gemeenten hebben de afgelopen tijd een aantal organisten als een invaller gefunctioneerd, maar daar komt een einde aan. Wie het leuk vindt om op zondagochtend de dienst muzikaal te begeleiden, kan contact opnemen met Gert Witter via 0104329089.

wordt verleend door sopraan Anna Majchzak en bas/bariton David Visser. De toegangsprijs is vijf euro. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar vanaf 4 december bij Stoomerette ’t Vlak (Onderlangs 20A), Cadeauwinkel Joy (t Vlak 12), Broekhuis Optiek (Middenbaan 69), Onnink Luxe (Middenbaan 33), Kruithof Optiek (Carnisse Veste), Fam. W. Maaskant (Leerlooijerij 40, Barendrecht), Fam. W. Blaak (Burg. B. van Bloklandlaan 22, Heerjansdam) en bij de leden van het koor.

BARENDRECHT - Maandag 19 november was de laatste van zes avonden over Vitaliteit & Voeding. Dat is het lifestyleprogramma dat Bert Flier en Tabitha Dingjan in Waterpoort geven. ,,Met alle vragen, weetjes en uitwisselingen die de thema’s opriepen, hebben we de avonden een half uurtje verlengd tot twee uur. Het is mooi om te zien hoe het trainingsmateriaal, de inbreng van de deelnemers en de werkvormen elke keer weer inspirerende, afwisselende avonden opleveren.’’

Muziek voor de kleinsten BARENDRECHT - De nieuwe series Muziek op Schoot in Rhoon en Barendrecht starten eind januari weer. Ouders kunnen met hun baby, dreumes of peuter op muziekreis op maandag, woensdag of zaterdag. Meer informatie en inschrijven via www.muzikanjer.nl.

PvdA in de buurt BARENDRECHT - De PvdA-afdeling Barendrecht bezoekt al enige tijd bewoners van telkens een andere buurt om van die bewoners te horen hoe ze het wonen in hun buurt ervaren. Men doet dit met een zogenaamd canvasteam, bestaande uit Barendrechters, Ridderkerkers en Albrandswaarders. Met de verzamelde opmerkingen van de bewoners gaan de fractie en het bestuur aan de slag, met het doel om het woongenot te vergroten. Op zaterdag 24 november kreeg het team bij het canvassen in de wijk Noord 1 assistentie van het kersverse PvdA-kamerlid Michiel Servaes. Hij ‘doet’ in de fractie Europa en buitenlandse zaken en is een oud-medewerker van de huidige minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans. ,,Wij vonden het leuk met hem samen te kunnen canvassen, want ook dat ligt hem goed’’, vertelt Ruud Kappetijn, voorzitter PvdA Barendrecht.

Bibi vermist BARENDRECHT - Kater Bibi is een kleine kater met een hangbuik, 2,5 jaar, wordt vermist aan Tweede Barendrechtseweg. Kater Robben is een grijs-wit, 6 jaar, heeft een witte bef, wordt vermist aan Bartokplantsoen. Vermist wordt Minoes, 2,5 jaar, cypers grijs met witte streepjes, bij neus en buik beetje wit, staat hoog op de pootjes. Centrale meldnummer Dierenbescherming tijdens kantooruren: 0883437112 of www.mijndieriszoek.nl. Spoed Dierenambulance: 09001120000 of www.Amivedi. nl, 088-006463. In De Dierenstee wacht Moortje, een zwarte kater van 9 jaar oud, al een tijd lang op een nieuw baasje. Moortje is een leuke ondernemende kat,

13

een lieve kat ook die af en toe naar je toekomt om kopjes te geven en een beetje aandacht te krijgen. Als hij het zat wordt, deelt hij gewoon even een tik uit. Moortje moet zich aan een dieet houden, hij heeft namelijk last van een darmafwijking die diarree veroorzaakt. Om dat te voorkomen krijgt hij speciaal dieetvoer. Moortje kan bij kinderen vanaf 12 jaar oud geplaatst worden. Het gezelschap van andere katten of honden in huis wordt door hem niet op prijs gesteld. De Dierenstee is te vinden aan Groene Kruisweg 14a te Numansdorp, 0186-655150. Openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 11 tot 16 uur. Website: www.dierenstee.nl.

Een van de deelnemers: ,,De training vormt een unieke combinatie van praktijk, theorie en bewegen gericht op vitaliteit en voeding, maar ook het inspireren van jezelf en van anderen. Dit alles gebeurt onder leiding van ervaren begeleiders die de training levendig maken met aansprekende anekdotes, illustraties en video’s.’’ Vandaag, donderdag 29 november, zullen Bert en Tabitha samen met een van de deelnemers te gast zijn bij Exxact FM in Jos op Donderdag. Op

www.3in1sports.com is meer informatie te vinden en kan men inschrijven voor de volgende training Vitaliteit en Voeding. De locatie is gebouw Waterpoort in Carnisselande. De avondgroep start maandag 7 januari om 19.30 uur. Er start ook een ochtendgroep op dinsdag 8 januari om 9.30 uur. Vragen stellen kan aan Bert Flier via 06-18388571. Of luister vandaag van 21 tot 23 uur naar Exxact FM: 106.4 in de ether en 105.9 op de kabel.

Zandkunstenaar sluit WinterFeest af BARENDRECHT - Het WinterFeest, dat zaterdag 15 december gehouden wordt in het centrum van Barendrecht, wordt op een bijzondere wijze afgesloten. Zandkunstenaar Gert van den Vijver geeft twee kerstvoorstellingen in de Dorpskerk aan de Dorpsstraat. Gert van der Vijver is onder meer bekend van de videoclip Dichtbij van Marco Borsato. De optredens worden gegeven om 17.30 uur en 20 uur. Toegangskaarten kosten 3,50 euro en zijn nu al verkrijgbaar bij Dierenspeciaalzaak Wesdijk BV (Middenbaan 56-62, Barendrecht) en bij Peter Terlouw Tweewielers (Dorpsstraat 147, Barendrecht). Tijdens het WinterFeest zijn er bij de organisatiekraam op het Doormanplein nog kaarten te verkrijgen. Na zijn opleiding aan ‘The Conservatory of Ministering Arts’ in Amerika begon Gerts creativiteit pas echt op gang te komen. Hij toerde door Amerika en Europa als zanger, acteur, danser en mimespeler en werkte mee

aan musicals, concerten en festivals. In 2006 begon hij te experimenteren met een hele nieuwe kunstvorm, het zandschilderen, waarbij hij zand gooit en strooit op een verlichte glasplaat en allerlei tekeningen laat verschijnen. In 2008 maakte Gert van der Vijver in opdracht van de Efteling en in samenwerking met The Media Brothers de ‘Sprookjes van Klaas Vaak’. In 2009 toerde hij, samen met multi-muzikant Frank van Essen, langs de theaters met ‘De Zandtovenaar in Afrika’. Vanaf 2009 verzorgt Gert van der Vijver ook internationale zandvoorstellingen en maakt hij filmpjes op maat voor verschillende merken, bedrijven en artiesten. In 2010 volgde een tweede theatertour, ‘Beertje Paddingtons eerste concert’. Tijdens het tv-programma ‘Op zoek naar God’ wist hij Gordon te ontroeren. In 2011 tekende hij de videoclip ‘Dichtbij’ voor Marco Borsato en was hij live te bewonderen tijdens Borsato’s 3Dimensies tour. Kijk voor informatie op www.winterbarendrecht.nl.

Zandkunstenaar Gert van der Vijver.

Op de dagbesteding is iedereen de afgelopen weken druk bezig geweest met het maken van onder meer schilderijen, sieraden, speculaasbrokken en zeepkettingen. Het is de derde keer dat de verkoopdag wordt gehouden. De helft van de opbrengst gaat naar stichting Priyanthi. Een stichting die mensen in Sri Lanka hulp biedt, onder andere met het bouwen van huizen. De andere helft wordt besteed aan activiteiten voor de cliënten. De verkoopdag vindt plaats van 13 tot 15 uur aan Kruidentuin 9 in Barendrecht. Iedereen is welkom. Kijk voor meer informatie op www.ijsselmonde-oost.nl.

Zaalvoetbaltoernooi kerst BARENDRECHT - De leerlingen van de groepen 7 en 8 kunnen donderdag 27 december meedoen aan een kerstzaalvoetbaltoernooi in gebouw Waterpoort. Het toernooi duurt van 12 tot 16 en wordt gehouden in sporthal Waterpoort aan het Middeldijkerplein. De kosten zijn twaalf euro per team. In een team zitten vijf veldspelers en een keeper. Aanmelden kan via www.jongerenwerkbarendrecht.nl en w.pas@kijkopwelzijn.nl. Het toernooi wordt georganiseerd vanuit Jongerencentrum The Wave, Middeldijkerplein 9 te Barendrecht, 0180-647520.

Kerstmarkt in Augustinuskerk BARENDRECHT - Vrijdag 7 december van 17 tot 21 uur en zaterdag 8 december van 10 tot 16 uur houdt de Sint Augustinuskerk een kerstmarkt. De kerk aan Marijkesingel 24 doet dat in het kader van vele jubileumactiviteiten die over meer dan een vol jaar verspreid plaatsvinden en tot ver in 2013 duren. Met de gelden die worden opgebracht, hoopt de parochie een jubileumraam in de kerk te kunnen bekostigen. Wat is er op 7 en 8 december zoal te doen? Bezoekers kunnen meedoen aan activiteiten als het maken van kerststukjes, er kan gekocht worden: kleine kerststallen, kaarsen, kerstballen, kerstkaarten, kerstverlichting en nog veel meer. Er is muziek. En er kan genoten worden van eten en drinken dat bij een kerstsfeer hoort: poffertjes, slagroomwafels, warme chocolademelk en nog veel meer. Iedereen is van harte welkom.


Elke vrijdag op het Binnenhof / Gemeenteplein.

Nieuwe kar voor Travelman

Volop keuze uit Damesen Herenportemonnees

nu voor €

9.95

BARENDRECHT – Morgen, vrijdag 30 november, staat Travelman voor de derde keer met de nieuwe verkoopkar op de Barendrechtse markt. Voorheen werkte Johan Hoek vanuit een kraam. Hij is erg blij met zijn nieuwe aanwinst. ,,Het is heel anders, werkt veel makkelijker. We hebben veel meer licht en ruimte nu. Bovendien staan we droog, dat is een groot voordeel’’. Klanten kunnen terecht tassen en portemonnees in alle soorten en maten. ,,We kunnen heel veel tassen ook bestellen, als iemand bijvoorbeeld een bepaald model wil of een tas liever in een andere kleur heeft. ‘’ Klanten zijn van harte welkom om vrijdag binnen te lopen bij Travelman en de kar met eigen ogen te bekijken.

En leuke cadeauideeën voor Sinterklaas en Kerst

Kaashandel Jac. v.d. Wal BIJ DE DIERENKRAAM!! NIEUW

Slibtong

Nitedawg lichtgevende halsbanden en riemen

de rode LED’s zijn zichtbaar tot 300m. Instelbaar op continu licht of knipperen. Duurzame, wasbare nylon band met quick release. Geeft ongeveer 150 uur licht op een batterij, Waterbestendig. Inclusief batterij. Kijk ook op http://www.youtube. com/watch?v=GNb24rKinX4

normaal € 25,00

nu € 17,50 per kilo

GRATIS KALENDER

Beenmode zoals u dat wenst!

nu 2 kilo voor slechts 17.95  

Voersilo voor kleinevogels, geeft duiven en kraaien geen kans,in 3 soorten, voor pinda’s,vetbollen of strooivoer,

Nu slechts 13.95 inclusief vulling

 

Heren sok

MET PRINT 1,85 nu  3  voor  €5,-­‐     per paar Kousevoetjes   van  katoen  in  s2,50 choenmaat  3nu 5/38  en  39/42.   voor Kousevoetjes  van  katoen  in  schoenmaat  35/38  en  39/42.    

3

€ 6,50

Skikousen

1,85 nu  3  voor  €5,-­‐    

Heren sokken  katoen  met  opdruk      

2 voor € 6,95

2,50  nu  3  voor  €7,-­‐   Heren  sokken  katoen  met  opdruk    

Marian en Michel van Aelst dierenbenodigdheden www.dierenvoedsel.nl - Tel. 06 22517622 Uw Royal Canin voedingsadviseur

½ kg

10,95 € 7,95 € 6,95

Thijs Bouter Beenmode Thijs Bouter Beenmode zoals uBeenmode dat wenst!

deze week van 7.95 voor 6.95

Leuke Sinttip:

1 kg

Natuurlijk ook op de woensdag markt in Carnisse Veste

beschermt uw hond deze winter tegen sneeuw en pekel, met o.a. bijenwas en tea tree olie

voor katten met een gevoelige spijsvertering

1 kg

Elke kaasklant

Marcel en Jacqueline Korlaar tegenover de Hema • 06-52054112

Nieuw Beaphar voetzolenspray

Royal Canin Sensible 33

Ouwe Daalder Gatenkaas Bergkaas

Thermosokken

2,50 nu  3  voor  €7,-­‐  

wol,

3 paar € 9,50

CHOCOMIX 500 gram

€ 3.75

500 gram

€ 6.50

500 gram

€ 6.50

CASHEWNOTEN POWERMIX

TOT ZIENS BIJ KO, INEKE EN SANNE


Elke vrijdag op het Binnenhof / Gemeenteplein. ✁

DE VLEESWARENEXPRESS

VOOR UW BROODNODIGE BELEG !!!

Nog een lekker warme

voor de Sint of de Kerst nodig? Met deze uitknipbon

winterpyjama

BOEREN ACHTERHAM

150 gram

ONTBIJTSPEK

100 gram €

CORNED BEEF GRILLWORST

€ 1,98

0,89 100 gram € 0,99 100 gram € 0,99 4 voor € 5,50

10% KORTING

BIEFSTUK

(Alleen geldig vrijdag 30 november)

www.vleeswarenexpress.nl

op nachtkleding ✁

Het juiste adres voor het repareren en veranderen van uw sieraad op de vrijdagmarkt Barendrecht.

Speculaaspakket: 1 blok gevuld speculaas met amandel spijs 2 plakken ouderwetse brokken 14 speculaasmolens

2,00 2,75

Normaal

7,00

Nu voor

5,00

2,25

per pakket

Roomboter amandel staaf € 2,50 Roomboter speculaasstaaf € 2,50 Kruidnootjes per zak € 1,50 Warme gevulde koeken 5 voor € 3,50

Gouda M&M grote zak Chocolademuntjes Marsepein Bros puur, Bounty puur/melk

Alles voor het HEERLIJK avondje

200 gram

1,00 1,00 3,00

3 voor

1,00

per stuk 3 netjes

Groot assortiment

Wij verwelkomen u graag bij onze verkoopwagen. Ook bij ons geldt klein bedrag pinnen mag!!!

CHOCOLADELETTERS

Zondag 2 december komt de Sint om 18.00 uur naar Lust

WORDT DIT UW OF JOUW ZITPLAATS?

Middenbaan 99, 2991 CS Barendrecht - tel. 0180 613736 - www.lustbarendrecht.nl

Passen deze cadeautjes in een schoen? Vast wel Sinterklaas! OP=OP !!!

g1 geldig t/m zaterda

december

Een trendy beton pot (2kg!) compleet met een slechts E

3,95 !

Cyclaam of Kalanchoë

Modern bloemstukje met een

Vanda Orchidee

Compleet in een sierpot, slechts E

3,95 !

Oosterparkweg 15 Ridderkerk Tel: 0180 - 42 45 46 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur. vrijdag koopavond tot 21.00 uur www.bloemenjungle.nl - www.bloemetjebestellen.nl

Bloemen, planten en Bloemen, planten en woondecoraties

In de kerken in Heerjansdam zoeken de drie organisten er een collega bij. Iedere zondag komen we als gemeente bij elkaar en het gezongen woord is in Heerjansdam een groot onderdeel van onze samenkomsten. We zoeken dan ook als collega van Sijtje, Bas en Leo een vierde organist en pianist. Omdat wij een aantal organisten hebben is het zeker niet zo dat er iedere zondag gespeeld moet gaan worden. Waarschijnlijker is, dat 1 maal per maand de frequentie wordt. Wil u/jij , mail dan even naar Scriba@heerjansdam.nl of bel met 0653159698 Als u iemand kent die dit misschien wil, geef deze advertentie dan door.


Te koop: Beuken kastjes (4 st., Ikea) voor woon-, slaap- of studiekamer met melkwitte glazen deurtjes! Het betreft een hoge - en half hoge kast en twee wandkastjes. Als nieuw maar wegens verbouwing wil ik deze kasten verkopen voor euro 100,- Tel 0618431982 Te koop: Nette, donkerbruine, winterjas v Benton Ville, mt 50, z.g.a.n! Met ritssluiting, drukknopen en binnenzakken. De jas heeft een dubbele kraag (incl capuchon). Machine-wasbaar. € 19,50 Mooi l.blauw, herencolbert, mt 52, met ingekorte mouwen, 1 maal gedragen! Uitgevoerd met een zacht wit/oranje subtiele ruit en 3 knopen. Gevoerd. € 14,50 Tel. 06-17046782

Te koop: Twee verhuisdozen vol (ca.50 stuks) vlotte, nette dames mode, maat 46-48-50 z.g.a.n./nw! Vesten, blouses, broeken, truien, rokken etc., zomer en winter. Vaste prijs € 25,- (€ 0,50 p.stuk) Tel.: 010 5014872 (tevens ant.app.)

Gevraagd: Oude brommer, Snorbrommer bv Zundapp Puch Kreidler Tomos. Alles is welkom met of zonder kenteken, kenteken wordt direct overgeschreven. Geen scooters aanbieden. Prijs en ophalen in overleg. jasy@kpnplanet.nl tel 06Te koop: grote Winkler 41354127 Prins encyclopedie. Echt iets voor de liefhebber/verzamelaar. 25 delig en sup- Te koop: Prachtige Ripplement 1984 Is natuurlijk pen piano met sierlijk niet up to date maar wel gebogen poten, licht als nieuw! Schitterende glanzende notenkleur, foto’s, kaarten en vaak van binnen en buiten in tijdloze teksten PRIJS: perfecte staat! Richtprijs € 50,00 tel. 06-54274639 1250 euro. Tel. 0180621282 Te koop: donker bruine 3-zits lederen bank hoge rugleuning merk natuzi Te koop: 4 winterbanden 40 euro, grote kunstkerst- Fulda 165/65R 13 incl boom in goede staat ruim velgen voor o.a. Ford Ka 2 meter kan buiten staan 1,5 winter gebruikt, prijs 10 euro, Tel. 0180-619833 € 249,-. Tel 0180-616445

gratis schakeltje

Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,-. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. één Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan. Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens) Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen. De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

BOUW b.v.

Prisma 5 3162 XM Rhoon Tel. 010 - 4812866

VOOR AL UW VERBOUWINGEN

• Renovatie • Kozijnen

Meer dan tapas… Vanaf vandaag bent u van harte welkom in Bon Moment. Voor de lekkerste verse tapas, warme grillspecialiteiten, noten en nog veel meer! Speciaal voor u heeft Bon Moment 3 spectaculaire openingsaanbiedingen: 2 gegrilde kippen voor:

3 zakjes/ bakjes noten voor:

3 bakjes olijven voor:

€ 9,⁹⁵

€ 6,⁹⁹

€ 5,⁰⁰

• Aanbouw/Serre • Dakkapellen

Wij leveren een compleet pakket van A(anvang) tot Z(orgeloze aflevering).

www.lzbouw.nl info@lzbouw.nl www.lzbouw.nl

Aanbiedingen geldig tot 6 december • ’t Vlak 7 • 2991 EP Barendrecht • Tel: 0180-745040 Openingstijden • DI-DO 09:00-19:00 • VRIJ 09:00-21:00 • ZAT 08:00-17:00


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 29 november 2012

Pietendag in Kringloopwinkel BARENDRECHT - Afgelopen zaterdag arriveerden de bakfietspieten bij de Kringloopwinkel aan de Voordijk. De twee Pieten waren in de mist de weg kwijt, maar met enige vertraging en een goede walkietalkie lukte het uiteindelijk toch. Nadat de bakfiets met de Pieten werkelijk letterlijk was binnengehaald en de bakfiets was geparkeerd, begonnen de Pieten met knutselen en tekenen. Er werd een stoomboot geknutseld en de kinderen

en ouders genoten met volle teugen. Er werd natuurlijk uit volle borst gezongen en het bleek zelfs dat die Pieten toch aardig konden dansen. Het was gezellig druk in de knutselhoek. Na het knutselen was er nog een Pietenstoelendans en mochten de kinderen op de foto met de Pieten. Verder was er een jutezakkenrace. Al met al een geslaagde dag voor de ouders en de kinderen. Aankomende vrijdagavond is de eerste kerstmarkt bij de Kringloopwinkel.

17

RE/MAX for Kids helpt Mega Meike BARENDRECHT - Namens de makelaars van RE/MAX heeft de stichting RE/MAX for Kids vorige week een cheque uitgereikt aan een goed kinderdoel in Nederland. Armin Streekstra, voorzitter van de stichting, reikte een cheque van vijfhonderd euro uit aan Marco Zuijderwijk, bestuurslid van de stichting Help Mega Meike. Meike lijdt aan de ernstige ziekte neuroblastoom. Een neuroblastoom is een kwaadaardige tumor. Na de chemokuren moet Meike naar Amerika voor een immuno-

therapie. Deze behandeling zal ervoor zorgen dat haar overlevingskansen aanzienlijk toenemen. Om dit mogelijk te maken is er veel geld nodig. Streekstra: ,,Onze makelaars vinden het belangrijk dat zij ook in tijden van economische tegenwind toch een steentje kunnen bijdragen aan het welzijn van zieke en/ of hulpbehoevende kinderen’’. Zuijderwijk bedankt de makelaars en vele andere particulieren en bedrijven voor de bijdragen en acties voor Help Mega Meike. ,,Op

www.megameike.nl gaat de donatiemeter richting het streefbedrag en met de donatie van RE/MAX Makelaars komen we steeds meer in de richting van onze uiteindelijke doelstelling. Bedankt!’’, aldus Zuijderwijk. RE/MAX for Kids is in 2008 opgericht naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de makelaarsorganisatie RE/ MAX in Nederland. De stichting doneert de geworven fondsen op frequente basis aan erkende goede kinderdoelen in Nederland.

Vermissing Minoes Vanaf 10 november ben ik vermist. Zo zie ik er uit: Ik ben lichtgrijs met witte streepjes en ik ben gechipt. Groene ogen, lange staart en ik sta wat hoog op mijn pootjes. Met oppakken ben ik wat schuw en mopperig. Maar wilt u mij toch naar huis terug brengen? U kunt bellen naar 0180-611258 of 06-34811365.

Nieuwe voorzitter Genootschap Nederlandstalige Misdaadauteurs

Creatieve jaarafsluiting in Schrijfcafé BARENDRECHT - Op vrijdag 7 december is er van 10 tot 12 uur een Schrijfcafé in het Van der Valk Hotel te Ridderkerk. Begeleiding is in handen van Sarine Zijderveld van de Papieren Spiegel. De maandelijkse creatieve schrijfochtend staat deze keer in het teken van de jaarafsluiting: terugkijken en vooruitkijken. Sarine Zijderveld: ,,Je hoeft voor deze workshop geen schrijfervaring te hebben. Het gaat namelijk niet om het maken van goede teksten, maar om het ontdekken wat je pen te zeggen heeft als je terugkijkt op 2012 en vooruitkijkt naar 2013. Via korte opdrachten komen de woorden als vanzelf op het papier te staan. Het wordt een leuke

en verrassende ochtend.” Het Schrijfcafé wordt elke maand gehouden en heeft steeds een ander thema. Zo sluit het programma in januari aan bij de maand van de spiritualiteit. Sarine is coauteur van het boek ‘Word je bewust’, een begeleid dagboek vol met reflectieve schrijfopdrachten, foto’s en citaten. In dit boek en in de workshops die zij organiseert is schrijven geen moeilijk karwei, maar een bron van inspiratie, ontspanning en inzicht. Entree twaalf euro inclusief twee consumpties (koffie, thee of frisdrank). Aanmelden is niet nodig. Meer informatie via 0180-616406 en op www. papierenspiegel.nl.

Calvijn zet zich in voor Serious Request BARENDRECHT - Leerlingen van Calvijn Groene Hart zetten zich de komende weken door middel van diverse activiteiten in voor de actie Serious Request van het Nederlandse Rode Kruis en Radio 3FM. Dit jaar wordt geld ingezameld tegen babysterfte. Leerlingen organiseren deze activiteiten zelf in het kader van hun maatschappelijke stage van 30 uur. Uiteindelijk gaan zij in de week dat de drie deejays in het glazen huis zitten het opgehaalde geld aanbieden. Calvijn Groene Hart zet verschillende acties op touw. Een van deze acties is het

verkopen van tweedehands kerstspullen tijdens het WinterFeest op 15 december in Barendrecht. Men kan oude kerstspullen aan het Calvijn doneren. Wie in Barendrecht woont kan deze spullen laten ophalen, maar men kan ze ook op vrijdag 14 december tussen 13 en 16 uur langsbrengen op de vestiging aan Derde Barendrechtse 450 te Barendrecht. Men kan de spullen bij de conciërge (aan het begin van beide gebouwen te vinden) afleveren. Wie vragen heeft, kan contact opnemen met Lianne de Koning via l.j.de.koning@ calvijn.nl.

BARENDRECHT - Zaterdag 24 november heeft het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs (GNM) haar goedkeuring gegeven aan de benoeming van het nieuwe bestuur. Voorzitter Willem Asman treedt na vier jaar af en geeft het stokje over aan bestuurslid Wendela de Vos. Wendela de Vos maakt samen met Atie Vogelenzang deel uit van het schrijversduo Tupla M. Hun debuut stond op de longlist van de Gouden Strop en de Diamanten Kogel en ontving de Schaduwprijs voor beste thrillerdebuut. Inmiddels verschenen er vijf thrillers van hun hand.

Wendela de Vos is tevens theatermaker en jurist. Wendela de Vos: ,,Ik ben goed in ordenen en structuur geven. Meningen, problemen, taken, verantwoordelijkheden. Alles uit elkaar trekken en overzichtelijk weer neerzetten. Het lijkt me erg leuk om dat in mijn functie als voorzitter van het GNM bestuur ook te gaan doen.’’ Willem Asman: ,,Het verheugt me zeer dat ik het Genootschap en onze mooie prijzen in goede handen achterlaat. Ik ga weer schrijven, daar waar het allemaal om begon.’’ Het GNM werd in 1986 opgericht op initiatief van Tomas

Ross. Het GNM heeft een netwerkfunctie voor thrillerauteurs in het Nederlands taalgebied, bevordert de onderlinge expertise-uitwisseling en heeft een nauw samenwerkingsverband met de stichting CPNB aangaande De Gouden Strop (jaarlijkse prijs beste Nederlandstalige thriller), De Schaduwprijs (jaarlijkse prijs beste Nederlandstalige thrillerdebuut) en De Maand van het Spannende Boek. Het GNM telt ruim 100 leden. Het bestuur bestaat naast voorzitter Wendela de Vos uit Daniëlle Hermans, John Brosens en René van de Meerakker.

Feestelijke onthulling Technasium predicaat BARENDRECHT - Woensdagavond 14 november stroomde de aula van het Dalton Lyceum Barendrecht vol met ouders en leerlingen voor de presentaties van de technasiumklassen BT1C en BT1D. Na een kort woord van welkom door de unitdirecteur Peter Timmers, werd samen met de leerlingen Kari en Daan het officiële technasiumbord aan de gevel van het gebouw bevestigd. Dit plechtige moment was in de aula voor alle aanwezigen live te volgen. Met dit technasiumbord bevestigde de school het behalen van het technasiumpredicaat. In zijn functie als opdrachtgever van de eerste

technasiumopdracht, met als opzet een spel te ontwikkelen om leerlingen van groep 8 goed voor te bereiden op de overstap naar de brugklas van het voorgezet onderwijs, werden door de heer Louis de Haan (algemeen directeur OZHW), de door de leerlingen zelf geselecteerde vier presentaties aangekondigd. Aansluitend kregen de aanwezige ouders de gelegenheid om ook de overige oplossingen te gaan bewonderen. De jury, bestaande uit de heer De Haan, de heer Van Duivenbode (expert) en enkele docenten, heeft zich vervolgens teruggetrokken om te beraadslagen over de uitvoerbaarheid van het gepre-

senteerde spelen. Opzet is immers het spel dat de beste mogelijkheden biedt daadwerkelijk uit te gaan voeren. Unaniem werd gekozen voor de door Romy, Tamira, Maryse en Doesjka uit BT1C gepresenteerde oplossing. Zij mogen dan ook verder werken aan de ontwikkeling van het spel, om dit samen met de heer Van Duivenbode uit te bouwen en gereed te maken voor de website. Het Dalton Lyceum Barendrecht kan terugkijken op een goede afronding van het eerste technasium-project next level! Brugklas en een geslaagde avond.

Volgende week Jos op Donderdag BARENDRECHT - Volgende week in Jos op Donderdag (6 December) ontvangt presentator Jos Vis tussen 21 en 22 uur wielerjournalist Peter Ouwerkerk. Peter komt alles vertellen over zijn boek ‘Joop Zoetemelk, een open boek’ en laat zijn licht schijnen over de affaire Lance Armstrong. Tevens zal Dick van Maaren uit Heerjansdam aanschuiven. Dick organiseerde dertig jaar achtereenvolgens de populaire Molenweiloop in Heerjansdam en maakte jarenlang deel uit van de organisatie van de Marathon van Rotterdam. Tussen 22 en 23 uur besteedt Jos Vis speciale aandacht aan het Heerjansdamse Houten Hok, dat tussen 20 en 23 december voor de tweede keer in Heerjansdam wordt gehouden ter ondersteuning van het bekende Glazen Huis (Serious Request Radio 3FM). In de studio zullen diverse gasten aanwezig zijn die een en ander komen vertellen over hun bijdrage aan het komende festijn. Daarnaast zijn er een aantal telefoongesprekken met de optredende artiesten. Voor de volledige programmering van Het Houten Hok kan men kijken op www.hethoutenhok.nl. De uitzending is 6 december te beluisteren op Exxact FM radio (106.4 in de ether, 105.9 op de kabel en www.exxactfm.nl).

Is jouw mobiel al geschikt? REGIO - NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie beter informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat je het beste kunt doen. NL-Alert ontvang je gratis en is anoniem. NL-Alert werkt al op meer dan de helft van alle mobiele telefoons. De komende jaren neemt dat aantal verder toe. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Kijk op nl-alert.nl of jouw mobiel al geschikt is.


OP=OPRUIMING

LAATSTE WEEK RESTANTPAREN

DAMES & HEREN SCHOENEN & LAARZEN

VOOR

1/3

VAN DE PRIJS!

Middenbaan 98 • 2991 CT Barendrecht • www.vijfvinkelschoenen.nl

Ziedewijdsekade 70 2991 SE Barendrecht Telefoon 06-10649438 06-30381962 www.kwekerijammerlaanambacht.nl

Onze kracht is Vers en Goedkoop!

schilderwerk binnen en buiten sauzen van plafonds en wanden wandafwerking, latex spuiten. Tel 0653974346 – 0180627419 r.schefers@kpnplanet.nl

Kerstbomen Verkoop Vanaf vrijdag 30 november

Nog op zoek naar dé ideale locatie voor uw feestelijke nieuwjaarsborrel of receptie?

Diverse soorten bomen in alle maten. Gezaagd of in Pot

* Nordmann * Omorika * Gewone kerstboom

Brasserie Rhoonse Polder nodigt u van harte

Wij pakken in… en bezorgen thuis (bezorgkosten € 2,50) * Kerststerren (uit de kwekerij) * Kerststukken (div soorten en maten) * Kerstdecoraties * Kerstspullen om zelf een stukje te maken * Kerstkaarten zelfgemaakt NIEUW KERSTWORKSHOPS Vanaf dit jaar kunt u weer terecht bij ons voor een kerstworkshop. Maak zelf uw eigen kerststuk. Meer informatie op: www.kwekerijammerlaanambacht.nl of in onze winkel

Wij zijn geopend van: Maandag t/m Zaterdag van 10.00 – 17.30

uit om in een rustige en natuurlijke omgeving het nieuwe jaar goed te starten.

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22 Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

U kunt bij ons in een sfeervolle, ontspannen omgeving genieten van bijvoorbeeld een lunch, borrel of diner. Samen met vrienden, familie of collega’s. Welkom!

NATUURLIJK GENIETEN!

Informeer vrijblijvend naar de mogelijk­ heden en beschikbare data. U kunt bij ons gratis parkeren op de ruime parkeerplaats.

Veerweg 2a t 010 501 79 28 info@rhoonsepolder.nl

3161 EX Rhoon f 010 501 30 55 www.rhoonsepolder.nl


jaargang 5 - nummer 6 - 29 november 2012

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

1

BLIK OP BARENDRECHT In dit nummer:

Voedselbank: Ook in Barendrecht onmisbaar!

• Winkeliers rekenen af met winkeldieven

3 • Column van wet-

houder Jeroen Gebben Steve Jobs-school: droom of werkelijkheid? 3 • Nieuwe gemeentegids 5 • Winnaar Duurzaamheidsprijs 2012: Moestuin Rijk 7 • Omgevingsvergunningen 9

Uw buurman, mijnheer Den Haan, werkt al jaren bij een gerenommeerd bedrijf. Plotseling gaat zijn werkgever failliet en komt hij zonder werk te zitten. De problemen stapelen zich al snel op. Het duurt een

Vrijwilliger in beeld

paar maanden voor een uitkering rond is, maar de hypotheek is gebaseerd op twee inkomens en de drie

Lou Heijnen (Inloophuis De Boei)

thuiswonende kinderen studeren. Het gezin komt financieel niet meer rond, het huwelijk eindigt in een scheiding en de bank verkoopt het huis gedwongen met verlies, waardoor schulden ontstaan. Mevrouw Den Haan klopt aan bij de voedselbank. leveren meer op bestelling. Minder

Lou Heijnen werkte tien jaar als

voedsel wordt vernietigd en er gaat

vrijwilliger voor Inloophuis De

minder naar de voedselbanken. Sa-

Boei Rotterdam.

menwerking met het bedrijfsleven is

derde de directeur hem om een

daarom van levensbelang. Onze voed-

dependance in Barendrecht op te

selbank kent een relatief jong bestuur

zetten. Lou was net met vervroegd

met een actief netwerk. Wij halen zo-

pensioen, na jarenlang een lei-

veel mogelijk ondernemers over ons te

dinggevende functie vervuld te

ondersteunen.”

hebben in de zorg voor mensen

In 2010 bena-

met een beperking. Een mooie uitdaging lag in het verschiet.

Meedoen in samenleving “Het is schrijnend dat kinderen gecon-

Volgens wethouder Versendaal (l) en Henk Ferdinandus (voorzitter voedselbank Barendrecht) kan iedereen buiten zijn schuld om in de problemen komen

fronteerd worden met armoede”, be-

Inloophuis De Boei is gevestigd in de

sluit de voorzitter van de voedselbank.

Centrumpost, het voormalige post-

“Ons primaire doel is het verstrekken

kantoor aan de Binnenlandse Baan 7.

van etenswaren, maar wij maken ons

Mensen die kanker hebben (gehad),

ook sterk voor allerlei activiteiten. Door

hun partners en nabestaanden van

“Door de crisis hebben de voedselban-

ziening zoals de voedselbank is!”

de samenwerking met bijvoorbeeld

mensen die aan deze vreselijke ziekte

ken het drukker dan ooit”, licht Henk

Hoofd boven water krijgen

het Inge de Bruijn sportfondsenbad en

zijn overleden, kunnen hier terecht.

Ferdinandus (voorzitter voedselbank

“Het is niet makkelijk om over het ge-

Theater het Kruispunt op te zoeken,

Barendrecht) toe. “Zo’n vier jaar ge-

voel van schaamte heen te stappen”,

kunnen kinderen gratis zwemmen,

Luisterend oor

leden deden circa 35 Barendrechtse

geeft Ferdinandus toe. “Niemand komt

hun zwemdiploma halen en voorstel-

In Inloophuis De Boei zijn zowel Lou

gezinnen wekelijks een beroep op

hier voor zijn plezier. Cliënten hebben

lingen bezoeken. Onlangs bracht een

als gastvrouwen aanwezig om, on-

in beeld. Vaak komen mensen bij mij

de plaatselijke voedselbank. Nu is dat

‘de boot gemist’ en doen voor de eer-

aantal gezinnen een gratis bezoek aan

der het genot van een kopje koffie

of een collega hun hart luchten. Dat

aantal gestegen naar zo’n vijftig huis-

ste levensbehoeften een beroep op

Diergaarde Blijdorp. Wethouder Ver-

of thee, een luisterend oor te bie-

gaat niet alleen over hun ziekte, maar

houdens.

ons. Toch is het niet iets om je voor

sendaal belde naar de dierentuin waar-

den. Ook worden activiteiten geor-

ook over andere zaken waar zij tegen-

te schamen. Wij zijn een tijdelijke voor-

door de toegangskaartjes met korting

ganiseerd zoals workshops, lezingen,

aan lopen. Wij bieden een plekje aan

Het kan iedereen overkomen

ziening, waar mensen drie jaar gebruik

konden worden ingekocht. De Kiwa-

yoga, tekenen en schilderen. Lou:

waar mensen zichzelf mogen zijn.

Wethouder Cees Versendaal (sociale

van mogen maken. In de tussentijd

nisclub Barendrecht organiseerde en

“Elke maandag neemt een groep van

Hier krijgen zij persoonlijke aandacht

zaken) verwacht een verdere toename:

moeten zij het hoofd boven water zien

financierde dit uitje. Zij regelt ook de

ongeveer tien tot twaalf man deel aan

en kunnen zij praten met mensen die

“Het kan iedereen overkomen: buiten

te krijgen.”

kerstpakketten. De plaatselijke kerken

de schilderactiviteiten. Dit is een vaste

weten wat de ziekte met je doet.”

organiseren voedselpakketten voor de

groep mensen. Onderling ontstaan

laatste vrijdag van het jaar.”

vaak contacten.”

uw schuld om in een situatie belanden waar u niet om heeft gevraagd. Een

Samenwerking met bedrijfsleven

Zelfstandige Zonder Personeel die het

Terwijl de vraag naar voedselpakket-

niet redt, belandt gelijk in de bijstand.

ten stijgt, neemt het aanbod af. Verse

Meer informatie: www.voedselbank-

Begrip en aandacht

De Boei. Wilt u meer weten over de

En in de politiek gaan stemmen op om

groente is duur en schaars geworden.

barendrecht.nl of neem contact op

Lou: “Ik kijk altijd erg uit naar de maan-

activiteiten? Bezoek dan de website

de duur van een Werkloosheidswet-

Ferdinandus:

met coördinator Afra Gouman via

dag. Ik vind het leuk om met mensen

www.inloophuisdeboei.nl of bel voor

uitkering te verkorten. Het is ontzet-

letten scherper op hun productiepro-

info@voedselbankbarendrecht.nl

bezig te zijn. De totale mens komt dan

meer informatie naar 06-17739666.

tend mooi dat er dan een noodvoor-

ces, brengen de voorraden terug en

06-42210256.

“Voedingsproducenten

Iedere maandag bent u tussen 10.00 en 16.00 uur welkom bij Inloophuis

of

Gemeentehuis op pakjesavond gesloten In verband met de verjaardag van Sinterklaas zijn het gemeentehuis en de balies van ons Servicecentrum op woensdagavond 5 december vanaf 17.00 uur gesloten. U bent op donderdag weer van harte welkom vanaf 9.00 uur. Beperkte dienstverlening vanaf 12.00 uur Op 5 december krijgen onze systemen een uitgebreide update. Hierdoor is het op deze dag vanaf 12.00 uur alleen nog mogelijk om reisdocumenten en rijbewijzen af te halen. Houd hier alstublieft rekening mee.


jaargang 5 - nummer 6 - 29 november 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Column van wethouder Jeroen Gebben

Steve Jobs-school: droom of werkelijkheid?

3

Winkeliers verhalen schade op winkeldieven Winkeldiefstal is een vervelend fenomeen. In Nederland wordt jaarlijks

denbaan werden in totaal negentig ar-

voor ongeveer vijfhonderd miljoen euro aan artikelen gestolen uit win-

tikelen gestolen. Niet door criminelen,

kels. Daar komt nog een bedrag van 290 miljoen euro aan preventiekos-

maar door ‘Secret Scanners’. Dit zijn

Een veel gehoorde mening over het onderwijs is dat het achter de

ten bij. Iedereen weet dat winkeldiefstal strafbaar is. Minder bekend is

professionals die artikelen uit winkels

feiten aanloopt en te weinig met de tijd meegaat. Het dient ook een

dat winkeliers de schade volgens het Burgerlijk Wetboek mogen verha-

‘lenen’. Hierdoor worden ondernemers

veilige omgeving te zijn waar kinderen vooral veel leren. Daarbij komt

len op de dief. De winkelier mag minimaal 151 euro in rekening bren-

zich bewust van de veiligheidsrisico’s in

dat het onderwijs nogal eens gezien wordt als dé instelling waar alle

gen bij de winkeldief als compensatie voor oponthoud en overlast. Het

hun winkel.

maatschappelijke problemen even teniet moeten worden gedaan. Of

Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) ondersteunt winkeliers hierbij. Eye opener

het nu gaat om opvoedingsvraagstukken of veiligheid in het verkeer: het onderwijs lost het wel op!

Als winkelier hoeft u niet zelf achter uw

en komt daardoor bovenop de straf

Tijdens een ondernemersbijeenkomst

geld aan, maar kunt u gebruik maken

van de rechter. Hiermee wordt winkel-

in het gemeentehuis kregen winkeliers

van de diensten van het HBD. Het HBD

diefstal onaantrekkelijker gemaakt en

en de personeelsleden preventietips

biedt daarvoor de regeling ‘afrekenen

het doen van aangifte beloond.

om winkeldiefstal te kunnen voorkomen. Ook kregen zij hun ‘geleende'

met winkeldieven’ aan. Deze regeling is voor iedere winkelier toegankelijk en

Gelegenheidsdieven

artikelen weer terug. Deze druk be-

houdt in dat het HBD de afhandeling

Onder ondernemers leeft vaak het

zochte avond, waarop ook burgemees-

van de schadeclaim voor de winkeliers

beeld dat veelal professionals winkel-

ter Van Belzen aanwezig was, was voor

verzorgt. Winkeliers die willen deelne-

diefstal plegen. In de praktijk blijkt dit

veel ondernemers een ware eye ope-

men aan de regeling kunnen zich re-

niet het geval. Veel dieven zijn ‘ge-

ner.

gisteren via www.afrekenenmetwinkel-

legenheidsdieven’. Juist deze groep

dieven.nl. Na aanmelding ontvangen

wordt met de regeling aangepakt. Het

Vragen?

zij gratis posters en stickers om in hun

samen optrekken als winkeliers in een

Heeft u vragen over deze regeling?

zaak te laten zien dat zij afrekenen met

winkelgebied is belangrijk. Samenwer-

Neem dan gerust contact op met één

winkeldieven.

king op het gebied van winkeldiefstal

van de gemeentelijke bedrijfscontact-

heeft een grote afschrikkende werking.

functionarissen: Jos Lukasse, telefoon-

U zult begrijpen dat ik deze signalen

van scholen zich op dit thema gaat

Aangifte doen loont

als onderwijswethouder herken, maar

manifesteren.

Voor winkeliers is dit een positieve ont-

Secret scanners

j.lukasse@barendrecht.nl of Paul Visser,

nummer (0180) 698 355, e-mailadres

wikkeling. Winkeldiefstal kost hen veel

Begin november onderzochten secret

telefoonnummer (0180) 698 303,

lans voor het onderwijs als instituut

Welke

nieuwe

geld en tijd. De schadevergoeding staat

scanners de veiligheidsrisico’s in win-

e-mailadres

waarbij het hart op de goede plek zit

concepten met iPad’s, flexibele roos-

los van een strafrechtelijke vervolging

kels. Uit diverse winkels op de Mid-

Zij hebben contact met het HBD.

en het welbevinden en vooruithelpen

ters en ‘het nieuwe werken’-con-

van kinderen diep in de genen veran-

structies te gaan werken? Krijgen wij

kerd zit.

Steve Jobs-scholen, die wat mij betreft

niet volledig onderschrijf. Ik breek een school

durft

via

p.visser@barendrecht.nl.

geen doel maar een middel zijn om Wel denk ik dat ook het onderwijs

onze kinderen klaar te stomen voor

mee moet gaan met de verande-

de nieuwe wereld? Wat mij betreft

rende ‘social network’-samenleving

starten wij hier morgen mee, omdat

waarin het ‘nieuwe werken’, of beter

de leerlingen van nu in 2020-2030

gezegd het anders werken, steeds

uitstromen in een andere wereld.

meer haar intrede doet. Eerlijk gezegd

Ik ben bereid met het onderwijs

vind ik het onderwijs daar krampachtig

en ministerie hierover het gesprek

en klassiek op reageren. Mijn gevoel

aan te gaan. Onze kinderen verdienen

is dat het onderscheidend vermogen

dat!

Winkeldiefstal kost winkeliers veel geld en tijd

Tweets vanuit Barendrecht www.twitter.com/BARENDRECHTzh U vindt alle informatie over het bouwen van uw droomhuis in het Amaliaplantsoen (Oranjewijk) op bit.ly/TY2MkM

Loket voor startersleningen is weer open Minister Stef Blok van Wonen maakte woensdag 14 november aan

schil tussen de verwervingskosten

de Tweede Kamer bekend dat de starterslening in 2013 onder de

(koopsom + bijkomende kosten)

huidige voorwaarden kan blijven bestaan. Met de starterslening

van de woning en het bedrag dat

kan de gemeente een gunstige lening verstrekken aan mensen die

de starter maximaal kan lenen vol-

voor het eerst een woning willen kopen. Het Stimuleringsfonds

gens de normen van de Nationale

www.twitter.com/BasNootenboom

Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voert de bereke-

Hypotheek Garantie (NHG). Over

Nieuw Dagelijks Bestuur gekozen voor belastingdienst #SVHW. Werken aan toekomstbestendigheid belangrijk. Succes voor nieuwe DB-leden.

ning van de starterslening uit.

de starterslening hoeft de eerste

www.twitter.com/JeroenGebben

Begin november konden tijdelijk

www.twitter.com/StephanietBorg Veel jonge sporters en publiek bij FCC Barendrecht voor wedstrijden Zuid Holland Cup #Barendrecht #sportgemeente http://t.co/k8kXiVV5

Met VBO afgesproken om een kernteam overheid, bedrijfsleven en onderwijs te vormen die verbinding onderwijs en bedrijfsleven echt regelt.

Volg ook de gemeente op Twitter!

drie jaar geen rente en aflossing belijkheid rondom het regeerakkoord.

taald te worden.

starterslening in behandeling wor-

Overbrugging

Kijk voor meer informatie op

den genomen vanwege onduide-

De starterslening overbrugt het ver-

www.svn.nl.

geen nieuwe aanvragen voor de


jaargang 5 - nummer 6 - 29 november 2012

GEMEENTEBARENDRECHT

5

Vanaf 1 januari 2013:

Ruimte voor de raad In deze rubriek geeft elke week een andere raadsfractie haar visie op de lokale politiek. Deze week is het de beurt aan de CDA-fractie.

CDA draagt Maatschappelijke stage warm hart toe

Subsidie voor elektrische oplaadpaal op eigen grond Elektrisch rijden wint snel aan terrein. Om het gebruik van elektrisch vervoer in Barendrecht te faciliteren en te bevorderen, zijn op dit moment vijf elektrische oplaadpalen in onze gemeente te vinden. In 2013 komen daar nog vier oplaadpalen bij. Wilt u een elektrische oplaadpaal laten plaatsen op uw eigen terrein, dan kunt u daarvoor een subsidie van maximaal duizend euro aanvragen. Met dit initiatief van de stadsregio Rotterdam kunnen zowel inwoners als ondernemers vanaf 1 januari 2013 subsidie aanvragen. De subsidieregeling voor laadpalen op eigen terrein bestond al in de gemeente Rotterdam. Deze nieuwe regeling geldt voor de andere veertien gemeenten van de stadsregio. In de nieuwe regeling is voldoende geld beschikbaar voor ongeveer 110 palen. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Aanvragen subsidie

Een Maatschappelijke stage maakt jongeren enthousiast om zich in te zetten voor de medemens

In september namen wethouders Nootenboom (tweede van links) en Gebben (tweede van rechts) officieel vijf oplaadpalen in gebruik

De aanvrager moet een factuur van het laadpunt en het kentekenbewijs of

dernemers gratis een laadpaal aan-

Meer weten?

leasecontract van de elektrische auto

vragen bij stichting E-laad. Stichting

Wilt u meer weten over de subsidie

Rolinka van der Graaff, Pe-

Goedlopende vorm

laten zien. Er is geen subsidie mogelijk

E-laad plaatste de oplaadpaal in de

voor de oplaadpalen voor elektrische

ter Luijendijk en Jilles van

Het is leuk te horen dat in de afgelo-

wanneer de laadpaal wordt geleverd

openbare ruimte en zorgt voor het

auto’s? Neem dan contact op met

der Stoep van de CDA-fractie

pen jaren een goedlopende vorm is

door de leverancier van de auto.

onderhoudt. Stichting E-laad heeft

Stadsregio Rotterdam via telefoon-

Barendrecht hadden op 7 no-

gevonden. De stagemakelaar vertelt

echter een aanvraagstop, waardoor

nummer 010-267 2389.

vember een gesprek met Dana

daar enthousiast over: “Het is zelfs

Stichting E-laad

oplaadpalen niet meer bij deze stich-

Gooijers, stagemakelaar van

zo dat een aantal jongeren in de va-

Voorheen konden bewoners en on-

ting aangevraagd kunnen worden.

Calvijn Het Groene Hart, met

kanties teruggaat naar hun stageplek,

als onderwerp de Maatschap-

bijvoorbeeld Meliom, omdat het van

pelijke Stage (MAS).

beide kanten zo goed klikte… Dat is toch helemaal waar het voor be-

Nieuwe gemeentegids Wist u dat...

Vanaf de start van de MAS heeft

doeld was, die MAS! Zo maken wij

Deze en volgende week valt in heel Barendrecht de nieuwe gemeen-

het CDA

gepleit voor deze stage.

onze jongeren al vroeg enthousiast

tegids weer op de mat. De verspreiding van de gemeentegids gebeurt

Jongeren komen in aanraking met

om zich binnen de eigen omgeving

met de grootste zorg en aandacht. Heeft u onverhoopt geen gids ont-

vrijwilligerswerk, omdat zij hier via de

in te zetten voor de medemens.”

vangen en wilt u er toch graag één toegestuurd krijgen? Stuur dan een e-mail naar verspreiding@mijngemeentegids.nl. Vergeet niet uw

school een opdracht voor krijgen en een aantal uren moeten volmaken.

Leuke stageplekken

adres, postcode en woonplaats te vermelden. Er is maar een beperkt

Dat is voldoende voor jongeren om

Een aantal projecten loopt goed,

aantal exemplaren, dus dit aanbod geldt zolang de voorraad strekt.

over de drempel te stappen en ver-

zoals die van het Rode Kruis (met

volgens vaak te ontdekken dat het

een bijdrage voor de actie van Seri-

eigenlijk heel fijn is iets voor ande-

ous Request), de Voedselbank en de

ren te kunnen betekenen.

Oranjespeeltuin. Ook Stichting Present is een enthousiaste partner in

MAS verdwijnt?

het vinden van leuke stageplekken.

In de laatste begrotingsbehandeling

Binnenkort wordt zelfs gestart met

vroeg het CDA aan wethouder Geb-

een pilot om vanuit de groep scho-

ben (onderwijs) om met de scholen

lieren zelf om te gaan met agressie

over de invulling van de MAS in ge-

en brutaliteit in de school. Daarbij

sprek te blijven. In de landelijke poli-

hoort een trainingsprogramma waar-

tiek is namelijk besloten dat de MAS

bij ook twee dagen wordt meegelo-

weer moet gaan verdwijnen, juist nu

pen met een steward in De Kuip.

het goed lijkt te draaien. Dat geldt

Het klinkt als een soort Buurtpreven-

zeker voor Barendrecht. Dana vertelt

tie, maar dan in de school!

Voorin de gemeentegids vindt u de

Onderzoek behoefte gemeentegids

milieukalender van 2013. Net als vorig

Veel van de informatie in de gemeen-

er in de Eerste Kamer niet door-

Wat CDA Barendrecht betreft blijft de

jaar is dit een handige tabkaart die u

tegids kunt u ook vinden op www.

komt. Daar heeft men de MAS hoog

MAS op de politieke agenda staan!

eenvoudig uit de gids kan scheuren.

barendrecht.nl. Wij horen graag of

dat het goed mogelijk is dat dit plan

op de agenda staan. “Het zou goed

u in deze tijd waarin duurzaamheid

zijn als de financiën voor de MAS via

Wilt u contact opnemen met een

Milieukalender

en digitalisering centraal staan, nog

de gemeente gaan lopen. Nu kan

raadsfractie? Kijk voor contactge-

De milieukalender van 2013 is vanaf

wel behoefte hebt aan een gedrukte

een school er ook nog voor kiezen

gevens op www.barendrecht.nl >

nu ook online beschikbaar als pdf via

gemeentegids. Daarom vindt u tot

het geld voor andere doeleinden in

Bestuur & organisatie > Gemeente-

www.barendrecht.nl > Milieu en duur-

1 januari 2013 op onze website www.

te zetten”, aldus Dana.

raad > Samenstelling raad.

zaamheid > Afval > Milieukalender.

barendrecht.nl > Actueel > Nieuws > Poll een korte enquête.

Het gemeentehuis in Barendrecht vroeger aan de Dorpsstraat stond? Eind 1930 werd dit voormalige gemeentehuis te klein. Er was maar één toilet en de bode moest tijdens de raadsvergaderingen de koffie en thee vanuit zijn eigen woonkamer serveren. Een verhuizing was noodzakelijk. In 1964 startte de bouw van het nieuwe gemeentehuis aan het Binnenhof, dat in 1966 officieel werd geopend door de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, mr. J. Klaassesz. De gemeente bleef groeien en had op den duur meer ambtenaren nodig. Daarom kreeg het gemeentehuis in 1989 een nieuwe kantoortoren. Vanaf 1998 groeide het inwoneraantal van Barendrecht explosief door de bouw van Carnisselande. Nieuwe uitbreiding van het gemeentehuis was nodig. Het gemeentehuis werd voor de tweede keer verbouwd en werd in 2003 geopend door oud-burgemeester Van de Wouw. Op http://educatief.historischbarendrecht.nl vindt u foto’s van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat en aan het Binnenhof, voor en na de twee uitbreidingen. Op deze website staat nog veel meer interessante informatie over de geschiedenis van Barendrecht.


RESTAURANT IN BEELD A l l - Yo u - C a n - E a t J a p a n s Re s t a u r a n t Voorkom teleurstelling!

Reserveer nu voor de Kerstdagen Dinertijden:

1e zitting 16.30 tot 19.30 uur 2e zitting 20.00 tot 22.30 uur

€ 32 ,50

p

.p. Kinder en Inclusi € 17 ,50 p.p. ef kers t desser t

• All-you-can-eat formule, keuze uit 90 overheerlijke verschillende ambachtelijke bereide gerechten(jes). • Alle gerechten worden a la minuut bereid, dus kers(t)vers.

0

,5 p.p. 7 2 € deren Kin 0 .p. € 17,5 p

Kerstlunch 13.00 - 16.00 uur

voor meer informatie: www.restaurantbanzai.nl

Havenhoofd 2 - 2993 EK Barendrecht - Tel.: (0180) 53 26 58/06 487 989 80/06 345 69 619

Reserveren kan ook per mail: info@restaurantbanzai.nl


GEMEENTEBARENDRECHT

Nu bij Noteboom

volop winterse korting! Hyundai Noteboom is al jaren de officiële Hyundai-dealer in uw regio. Inmiddels met ruim 60 jaar auto ervaring, maar het vak wordt nog steeds met veel enthousiasme uitgeoefend. In onze showroom staat de complete range van Hyundai voor u klaar om bewonderd te worden. Maar dat niet alleen, we hebben ook een flink aantal aantrekkelijke aanbiedingen die zeker de moeite waard zijn. Kom dus snel langs!

De Hyundai i10

Extra’s op de Hyundai i10 Pro: • Lichtmetalen velgen • Zwarte B-stijl en raamstijl • Skidplates voor en achter • Uitlaatsierstuk Van: €1.182,Voor:

€495,-

0em,-ie 1a in.0ru0 € r il p n ex t r

ee haf van bij aansc undai i10 Hy nieuwe

U rijdt al een Hyundai i10 vanaf: €8.195,-

i20 Color Pack Color pakket: • • • •

Dakfolie Getinte ramen achter Middenarmsteun voor Lichtmetalen velgen 15”

Van: €1.880,Voor:

€1.390,-

€1.000,-

ex tr a in ru il p re m ie bij aanscha f van een nieuwe Hy undai i20

U rijdt al een Hyundai i20 vanaf: €12.295,-

COMPANY CARS VOOR EEN WINTERZACHT PRIJSJE! Hyundai Pro-modellen

De nieuwe Hyundai Santa Fe

Aantrekkelijke occasions

7


De Hyundai Pro-modellen Spectaculair in look én prijs

Kwaliteit herken je meteen. Slimme details verwerkt in het design of hoogwaardige materialen die zorgen voor extra comfort... maar kwaliteit heeft vaak wel zijn eigen prijskaartje. Zo ook bij de Pro-modellen van Hyundai, de Hyundai ix20 en de Hyundai ix35. Alleen is dit prijskaartje bij ons prettig klein! De Pro-modellen van Hyundai bieden vele extra’s tegen een aantrekkelijke prijs. Kom snel naar de showroom en ontdek het zelf.

€1.000,-

ex tr a in ru il p re m ie bij aanscha f van een nieuwe Hyu ndai ix20

De Hyundai ix20 Pro

€20.290,-

U rijdt al een Hyundai ix20 voor €17.295,-

De Hyundai ix35 Pro

€27.090,-

U rijdt al een Hyundai ix35 voor €24.295,-

De Pro-modellen van Hyundai bieden: • Skidplates voor • Two-tone lederen en achter bekleding met • Uitlaatsierstuk stoelverwarming • RVS instaplijsten

€1.500em,-ie

ruilpr extra in f van een cha bij aans i Hyunda e nieuw e S a n ta F

€1.000,-

ex tr a in ru il p re m ie bij aanscha f van een nieuwe Hyu ndai ix35

Van €2.221,-

Nú voor

€495,-

De nieuwe Hyundai Santa Fe Groter, langer en ruimer dan zijn voorganger. Met een onderscheidend design en keus uit krachtige motoren: de 2.4 GDi benzinemotor met directe injectie (141kW/192 pk) of de 2.2 CRDi-turbodiesel (145kW/197pk). U weet aan welke eisen een dergelijke auto moet voldoen. Daarom bent u de aangewezen persoon om te ontdekken welke grenzen de compleet nieuwe Hyundai Santa Fe heeft verlegd. U bent welkom voor een uitgebreide proefrit. U rijdt al een Hyundai Santa Fe vanaf

€38.995,Leaseprijs vanaf €739,- p.m.


GEMEENTEBARENDRECHT

9

U mag kiezen: 50/50 deal, gratis * winterbanden of extra inruilpremie De Hyundai i30 Airconditioning Parkeersensoren achter Regensensor Navigatiesysteem met achteruitrijcamera • Dual zone climate control • • • •

U rijdt al een Hyundai i30 vanaf

€18.295,-

TRA €1.0M0IE0B,IJ-AEAXNSCHAF

INRUILPRE NDAI i30 IEUWE HYU N N E E N A V

Hyundai i30: Betaal 50% nu en de andere helft begin 2015 tegen 0% rente TRA €1.0M0IE0B,IJ-AEAXNSCHAF

AGON INRUILPRE NDAI i30 W U Y H E W U IE VAN EEN N

De Hyundai i30 Wagon Airconditioning Parkeersensoren achter Regensensor Navigatiesysteem met achteruitrijcamera • Dual zone climate control • • • •

U rijdt al een Hyundai i30 Wagon vanaf

€19.795,-

De Hyundai i40 NDEN

RBA ** SET WINTE S I T A R G UNDAI i40 AN EEN HY

OP V BIJ AANKO

OF

TRA €1.0M0IE0B,IJ-AEAXNSCHAF

I i40 INRUILPRE E HYUNDA W U IE N N E VAN E

De Hyundai i40 Wagon

* Vraag de dealer naar de voorwaarden. ** Actie is alleen geldig op voorraadmodellen.

€25.995,-

U rijdt al een Hyundai i40 voor €24.995,Gecombineerd brandstofverbruik: 4,3 - 9,1 (l/100 km) / 23,3 - 11,0 (km/l); CO2 - emissie: 114 - 212 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW EN BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN LAKTOESLAG. AFGEBEELDE MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARDUITVOERING. DE HYUNDAI i10, HYUNDAI i20 EN HYUNDAI ix20 1.4 SPECIAL BETREFFEN GEREGISTREERDE VOORRAADMODELLEN. GENOEMDE ACTIES ZIJN NIET GELDIG I.C.M. ANDERE ACTIES. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG UW DEALER NAAR DE VOORWAARDEN.

www.hyundai.nl TM


Noteboom Top occasions Dit is slechts een kleine greep uit ons totale assortiment. Kom snel bij ons langs en bekijk deze Noteboom top voccasions.

Hyundai Genesis Coupé 2.0 T 2011 - 16.296 km

Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6 2011 - 25.721 km

Hyundai i40 Sedan 1.6 16V 2012 - 7.649 km

Hyundai Veloster 1.6 i-Catcher 2012 - 13.122 km

Hyundai i30 Wagon 1.6 GDi 2012 - 4.800 km

Hyundai ix20 1.4i i-Light 2012 - 1.310 km

ALFA ROMEO MiTo 1.4 2009 - 69.025 km

BMW 3-serie Cabrio 320i 2008 - 64.727 km

Citroën C5 Tourer 2.0 16V 2009 - 78.260 km

Dacia Logan MCV 1.6-16V 2008 - 71.854 km

Fiat 500 Cabrio 0.9 TwinAir 2012 - 4.630 km

Ford Fiesta 1.25 Trend 2010 - 20.249 km

€29.850,-

€24.450,-

€16.850,-

€32.850,-

€19.850,-

€22.850,-

€11.850,-

€8.850,-

€15.850,-

€24.850,-

€25.850,-

€9.250,-

Hyundai i10 1.0 i-Drive Cool Hyundai i20 1.2i Dynamic 2012 - 2.500 km 2010 - 8.920 km

€8.850,-

€9.850,-

Hyundai i30 CW 1.4i i-Motion Hyundai i30 CW 2.0i i-Catcher 2011 - 49.832 km 2008 - 66.173 km

€14.850,-

€11.850,-

Hyundai ix35 2.0i Style 2010 - 24.951 km

Mazda 2 1.3 S-VT Touring 2008 - 53.027 km

Mazda 2 1.3 TS 2011 - 73.285 km

Mazda 5 1.8 Touring Sense 2008 - 60.020 km

Mitsubishi ASX 1.6 2011 - 35.111 km

Mitsubishi ASX 1.6 2011 - 39.217 km

€22.450,-

€8.850,-

Mazda MX-5 1.6i Twins airco Mini Clubman 1.6 Cooper 2011 - 31.213 km 2003 - 81.269 km

€8.450,-

€19.850,-

Hyundai Noteboom

€11.850,-

€21.850,-

€14.850,-

€19.850,-

AUTOBEDRIJF NOTEBOOM ROTTERDAM B.V.

Kamerlingh Onnesweg 32, Barendrecht Tel. 010-2923434 noteboom.hyundai.nl


jaargang 5 - nummer 6 - 29 november 2012

GEMEENTEBARENDRECHT

11

Sinterklaasactie afvalaanbiedstation Duurzaam Barendrecht Moestuin Rijk wint Duurzaamheidsprijs 2012

Als u vanaf 6 december elektri-

sche apparaten, spelcomputers of ander elektrisch speelgoed in-

levert bij het afvalaanbiedstation, krijgt u een leuk Wecycle-sleetje.

Op woensdag 21 november ontving een blij verraste Simon Perquin de

Wees er snel bij, want op is op.

Rabobank Duurzaamheidsprijs 2012. Deze prijs werd uitgereikt tijdens

Van de Sint een scheerapparaat,

de tweede jaarlijkse conferentie van de Duurzaamheidskring Baren-

föhn of bestuurbare auto ge-

drecht. Perquin kreeg de prijs als waardering voor de realisatie van

kregen ter vervanging van oude

Moestuin Rijk in 2012.

spullen? Zodra wij iets nieuws hebben, danken wij oude spullen

Samen met buurtbewoners, diverse

samen sterk!’ werd tevens de Stich-

vaak snel af. Zonde, want elek-

partners en de gemeente zette Per-

ting Duurzaamheidskring opgericht.

trische apparaten kunnen gere-

quin een biologische en educatieve

Pieter Verboon (Notariskantoor Bij-

cycled worden en als grondstof

moestuin op aan de Korianderhof en

dorp Barendrecht) en wethouder Bas

het Kervellaantje. Oorspronkelijk was

Nootenboom (duurzaamheid) zet-

het doel kinderen kennis en waarden

ten deze dag hun handtekening on-

dienen voor nieuwe producten. Oude elektrische apparaten leveren grondstoffen voor nieuwe producten Op deze manier hoeven minder

bij te brengen over groenten en fruit.

der de oprichtingsakte. Deelnemers

grondstoffen uit de natuur gehaald

recyclen. In 2011 heeft Wecycle bijna

vanglijstje. Jij wilt toch ook zo’n leuk

Dat is in ieder geval gelukt! Een bijko-

aan de conferentie werden geïnspi-

te worden. Wacht dus even met het

110 miljoen kilo e-waste ingezameld.

Wecycle-sleetje?

mend positief effect is dat bewoners

reerd door twee grote namen op het

weggooien

Dit komt neer op 6,55 kilo per per-

en kinderen elkaar beter hebben

gebied van duurzaamheid: sprekers

Afvalaanbiedstation

leren kennen en meer zijn gaan sa-

Annemarie Rakhorst en Thomas Rau.

Het afvalaanbiedstation bevindt zich

menwerken.

Zij benadrukten de urgentie en nood-

van

oude

elektrische

apparaten en doe mee aan de actie.

soon!

Bij inlevering maakt u ook nog eens kans op een familiebox hotelover-

VerVanglijstje

aan de Londen 15 en is op werkda-

nachting.

Wecycle roept kinderen op om naast

gen geopend van 7.30 tot 16.00 uur

Voorbeeld voor anderen

zaak van het samenwerken aan een duurzaam Barendrecht.

een verlanglijstje ook een verVang-

en op zaterdag van 8.30 tot 15.00

De jury van de Duurzaamheidsprijs

Wecycle

lijstje te maken. Hier staat niet op wat

uur.

waardeert vooral het volgende: “Van-

Bevorderen duurzame

De actie wordt georganiseerd door

je graag wilt hebben, maar wat je na

uit hun persoonlijke gedrevenheid

ontwikkelingen

Wecycle. Deze stichting streeft ernaar

Sinterklaas kunt inleveren bij het af-

Zie voor meer informatie over de ac-

hebben bewoners de buurtmoestuin

De Duurzaamheidskring Barendrecht

zoveel mogelijk elektrische apparaten

valaanbiedstation. Kijk dus even in je

tie en het verVanglijstje de website

opgezet. Zij creëerden hierdoor een

komt vier keer per jaar bijeen met

en energiezuinige verlichting (zoge-

kamer welk speelgoed je niet meer

www.wecycle.nl/acties/sint/home.

plek waar kennis en verbintenis tot

het doel duurzame ontwikkelingen in

naamde e-waste) in te zamelen en te

wilt bewaren en zet alles op je ver-

html.

stand komen.” Volgens de jury zijn

Barendrecht te bevorderen. De leden

zij daardoor een prachtig voorbeeld

delen kennis en ervaring, leren van

voor anderen. Initiatiefnemer Simon

elkaar, netwerken en pakken geza-

Blik op… binnen:

Perquin nam de Duurzaamheidsprijs

menlijk projecten op.

Hart voor groen

quin: “De afstand tussen bewoners

Heeft u vragen of wilt u zich aanmel-

is daadwerkelijk kleiner geworden,

den voor de Duurzaamheidskring

maar de grootste winst is dat kinde-

Barendrecht? Neem dan contact

Willem Goudzwaard is beleidsmedewerker groen (beheer) bij de gemeente. Inwoners en Barendrechtse

ren veel leren over de afkomst van

op met Jory Rombouts via telefoon-

ondernemers kunnen bij hem terecht met vragen over het beheer en onderhoud van groen en bomen,

voedsel.”

nummer 14 0180 of e-mailadres

met enthousiasme in ontvangst. Per-

het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de openbare ruimte en alle zaken die met de Flora-

j.rombouts@barendrecht.nl. Conferentie 21 november

en faunawet hebben te maken.

Tijdens de conferentie ‘Duurzaam: “Als beleidsmedewerker analyseer ik

ren en aan te planten. Ik draag ook

met de wethouder de mogelijkhe-

problemen en schrijf ik plannen voor

oplossingen aan bij het inzetten

den van biologische bestrijding bij

verbetering. Deze leg ik voor aan het

van chemische bestrijdingsmiddelen,

overlast van luizen in bomen. Het

college van burgemeester en wet-

bijvoorbeeld bij de bestrijding van de

komt ook voor dat ik een college-

houders. Verder zorg ik voor het be-

eikenprocessierups. Daarnaast geef

voorstel wil maken over het vervan-

leid en de uitvoering van de plannen.

ik adviezen bij plannen die mogelijk

gen van bomen, maar ineens met

Ik evalueer of het allemaal gaat zoals

schade aanbrengen aan bescherm-

spoed moet adviseren over vleer-

van tevoren is bedacht en kijk of het

de flora en/of fauna.”

muizen die zijn aangetroffen bij het

beleid eventueel moet worden aangepast”, aldus Willem.

slopen van gebouwen.” Vleermuizen Willems werkdag is dynamisch. “Zo

Contact met inwoners

Bestrijden eikenprocessierups

spreek ik bijvoorbeeld ‘s ochtends

Willem streeft ernaar vragen en pro-

Zijn werkzaamheden zijn gevarieerd.

toezichthouders over specifieke be-

blemen van inwoners en onderne-

“Ik schrijf beleidsplannen en geef

wonersvragen of het onderhoud van

mers op korte termijn op locatie te

opdracht om beplanting te leve-

het groen en ‘s middags bespreek ik

bespreken. “Hierdoor krijg ik meer inzicht in wat er speelt en kan ik meestal snel antwoord geven. Soms krijg ik het verzoek een gemeenteboom te laten kappen, omdat de bladeren zo’n troep geven op de oprit. Wanneer ik uitleg dat bladval een natuurlijk proces is en bladeren op de oprit geen kwestie van onevenredig veel overlast is, begrijpen mensen waarom wij zo’n verzoek niet inwilligen.”

Uit 3 projecten (Moestuin Rijk, activiteiten Stichting Present en GreensParade) koos de jury het project van Simon Perquin als winnaar

AGENDA

24 nov- Activiteiten Pietenhuis 5 dec Kom samen met je (groot)ouders, school of club op bezoek in het Pietenhuis. Neem een kijkje in de pakjeskamer, spiek door het sleutelgat naar de kamer van Sinterklaas en schuif aan bij de Pietenwerktafels. Zie voor het complete programma en de locatie: www.metons.nl. 1 dec

Sinterklaasactiviteiten Barendrecht-Centrum Sint en Pieten zijn in het centrum te vinden. Tijd: 12.00-17.00 uur, met om 15.00 uur prijsuitreiking kleurwedstrijd in Theater het Kruispunt. Locatie: Middenbaan / 't Vlak, Onderlangs, Achterom.


jaargang 5 - nummer 6 - 29 november 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Publicaties Omgevingsvergunningen Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend de volgende omgevingsvergunningen te hebben verleend:

van artikel 47 Wet gemeentelijke basisadministratie (GBA) de volgende adresgegevens in deze basisregistratie zijn opgenomen: 1. De heer E. Bouazzaoui, Riederakker 16, met ingang van 24 oktober 2012 is vertrokken naar een onbekend adres. 2. mevrouw C.F. Brouwer, Rietgors 199, met ingang van 2 november is vertrokken naar een onbekend adres.

- t.h.v. achterzijde Botter 50 (B20120299), voor het kappen van een boom (Ailanthus altissima) (verz. 20-11-2012); - Gaffelaar 23 (B20120297), voor het kappen van drie bomen (esdoorn,

3. de heer B.E.J.J. Lokker, Kooiwalbos 1, met ingang van 31 oktober 2012 is vertrokken naar een onbekend adres.

berk en prunus) (verz. 20-11-2012); - Haarspitwei 11 (B20120289), voor het wijzigen van brandcompartimenten (verz. 22-11-2012);

4. mevrouw S.Y. Windster, Van der Vormhaven 46, met ingang van 31 oktober 2012 is vertrokken naar een onbekend adres.

- Oranjestraat 42 (B20120256), voor het plaatsen van een tuinkamer (verz. 20-11-2012); - Sportpark de Bongerd t.h.v. veld 4, Klompenmakerij t.h.v. 11-17, Smederij t.h.v. 18-24, Vlietweg t.h.v. 67 en Schoener t.h.v. 15 en 38 (B20120296),

- Torenmolen 13 (B20120283), voor het vervangen van een houten borstwering door metselwerk in de voorgevel (verz. 20-11-2012).

gevens zoals adresgegevens worden bijgehouden. Het is belangrijk, dat deze gegevens betrouwbaar en actueel zijn. Op dit besluit is artikel 83 van de wet GBA van toepassing. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

Bekendmakingen Verleende APV- vergunningen

Bekendmaking nieuwe opname Wet Kinderopvang

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend

Volgens de Wet kinderopvang moet een nieuwe opname in het Register

voor:

kinderopvang bekend worden gemaakt. Het college van burgemeester en

- het organiseren van een kerstloop door CAV Energie op zondag 16 decem-

wethouders maakt bekend dat in het Landelijk register kinderopvang is opge-

ber 2012 tussen 13.00 en 15.00 uur (verleend: 20-11-2012);

nomen:

- het houden van een collecte t.b.v. Roparun (Energieladies team 160) in de week van 18 februari 2013 tot en met 23 februari 2013 (verleend: 16-11-

- per 01-01-2013 halve dagopvang Dakota, Kruidentuin 10, 2991 RK Baren-

2012);

drecht met uniek registratienummer 533637272

- het houden van een doorlopende collectevergunning t.b.v. ZOA in de week van 24 maart 2013 tot en met 30 maart 2013 (verleend: 16-11-2012); - het houden van een doorlopende collectvergunning t.b.v. Nationaal Fonds

- het houden van een doorlopende collectevergunning t.b.v. Nationaal

landelijkregisterkinderopvang.nl. Voor vragen of meer informatie over het Landelijk Register Kinderopvang kunt u contact opnemen met mevrouw C. Zanen, telefoonnummer 14 0180.

Epilepsie Fonds in de week van 3 juni 2013 tot en met 8 juni 2013 (verleend:16-11-2012); - het exploiteren van het horecabedrijf Oma’s Kitchen, gevestigd Platehaven 7, voor de periode 20-11-2012 t/m 20-11-2017 (verleend: 20-11-2012). Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is vergunning verleend voor: - het uitoefenen van het horecabedrijf Café ’t Lot, gevestigd aan de Middenbaan 101 (i.v.m. opvoeren nieuwe leidinggevende) (verleend: 16-11-2012).

Vrijdag 18 januari 2013 staat volledig in het teken van onze jonge sporters. Tijdens de huldiging van de jeugdkampioenen feliciteren wij onze sporthelden met hun mooie sportieve resultaten in het seizoen 2011-2012. Helpt u mee de jeugdkampioenen in 2013 opnieuw in het zonnetje te zetten? U kunt sporters tot en met twaalf jaar tot en met 15 december aanmelden voor de huldiging. Heeft uw vereniging jonge winnaars in huis? Meld ze dan aan! Op onze website www.barendrecht. nl > Over Barendrecht > Sport > Activiteiten vindt u een digitaal aanmeldformulier. Vermeld op het formulier ook de bijzonderheden van deze speler(s) of van het team en wat deze speler(s) of het team het afgelopen jaar precies heeft/ hebben gewonnen. Voorwaarden U kunt alleen jeugdkampioen aanmelden die niet ouder zijn dan twaalf jaar. Bovendien moeten zij lid zijn van een Barendrechtse vereniging. De kampioenen worden via de vereniging(leiders) geïnformeerd. Het aanmeldformulier vindt u op www.barendrecht.nl > Over Barendrecht > Sport > Activiteiten.

Het Landelijk Register Kinderopvang is te raadplegen via de website www.

Kinderhulp in de week van 21 april 2013 tot en met 27 april 2013 (verleend: 16-11-2012);

Barendrechtse sporthelden gezocht: Meld nu uw jeugdkampioen(en) aan!

De gemeentelijke basisadministratie is de basisregistratie waarin persoonsge-

voor het kappen van 20 bomen en herplantplicht van 15 bomen (verz. 2011-2012);

13

Vergaderingen Commissie Planning & Control Op maandag 3 december vergadert de commissie Planning & Control in de Van de Wouwzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. De agenda bevat de volgende punten: 1. Opening

De vergunningen zijn verleend door de afdeling Publiekszaken op de datum

2. Spreekrecht

die erbij vermeld staat.

3. Vaststelling agenda

Bezwaar indienen Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen een verleende vergunning of een ander besluit? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt hiertegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden (door verzending van het besluit), dan is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

4. Actualiteiten college, gemeenschappelijke regelingen, overige Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

5. Verordening op de heffing en invordering van de leges en de bijbehorende tarieventabel. Aan het einde van het jaar moeten de tarieven voor de leges en de belastingen opnieuw worden vastgesteld. Bij nieuwe verordeningen en uitbreiding van tarieven in bestaande verordeningen moet dit worden

Registratie persoonsgegevens

vastgesteld door de raad. In de raadsvergadering van 6 november 2012 zijn de verordeningen en tarieven 2013 voor de lokale lasten al vastgesteld. Dit zijn lasten waar ieder burger van Barendrecht mee te maken

Als uit informatie blijkt, dat een persoon is vertrokken van het huidige adres,

krijgt. In het onderliggende voorstel wordt nog een aantal specifieke

wordt er een onderzoek ingesteld om de nieuwe verblijfplaats te achterhalen.

tarieventabellen zoals o.a. de leges, marktgelden, lijkbezorgingsrechten en

Wanneer het onderzoek geen resultaat oplevert wordt de persoon ambtshalve

gemeentelijke accommodaties voorgelegd voor vaststelling. Behandeltijd

uitgeschreven van het huidige adres met de vermelding ‘Vertrokken naar een onbekend adres’. De persoon is dan geen ingezetene van Nederland meer. De rechten die aan deze status worden ontleend komen te vervallen.

45 minuten 6. Interne Strategische bedrijfsvoeringsvisie. In navolging van de strategische visie Barendrecht 2025, die de raad eind 2008 heeft vastgesteld, hebben college en organisatie gewerkt aan de opstelling van een strategische

Besluit

bedrijfsvoeringsvisie. In deze visie staat de vraag centraal welke organisatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond

nodig is om de doelstellingen uit de strategische visie te kunnen realiseren.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij: de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Hiervoor moet u griffierecht betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail een bezwaarschrift in te dienen. U kunt wel digitaal uw bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente www.barendrecht.nl > Actueel > Bekendmakingen > Bezwaar indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.


INRUIL GOUD EN ZILVER NIEUW IN BARENDRECHT!

Zilver bestek/juwelen

Munten

De Goudbus in Barendrecht Locatie: Gemeentehuisplein

IEDERE WOENSDAG EN DONDERDAG VAN 10.00 - 17.00 UUR

Nieuw: nu ook verzilverd bestek

Diamanten juwelen

Oud goud

NS, A K W U U PAK N JS IS I R P D U O DE G IT ZO O O N G O N EST! E W E G G HOO

GoudatHome.nl Wij nodigen u hartelijk uit voor een kosteloze taxatie van uw sieraden. Geen tijd om naar de bus of hotel te komen om wat voor reden dan ook? Wij bieden een full-service pakket aan. We komen ook bij u aan huis.

Gouden tanden

Kijk op www.goudathome.nl of bel voor het maken van een afspraak 06-26442394. Tevens rijden we met VIP Goudbussen door heel Nederland op circa 25 locaties per week, kijk op www.goudathome.nl voor de actuele locaties.

Goud at Home is onderdeel van Schreuders Moerkerken Juweliers, welke sinds 1926 al een vertrouwd adres is. Goud at Home is een van de grootste inkooporganisaties in oud goud en zilver.


jaargang 5 - nummer 6 - 29 november 2012

GEMEENTEBARENDRECHT In de visie wordt een koers uitgezet naar de gewenste Barendrechtse be-

Ter inzage

drijfsvoering in 2015, waarin o.a. de volgende aspecten aan bod komen:

De stukken zijn digitaal te raadplegen op onze website www.barendrecht.nl >

- Huidige en toekomstige rol van de medewerkers

Bestuur & Organisatie > Vergaderingen en stukken.

- Nieuwe manier van werken (Het Nieuwe Werken) - Samenwerking met andere partners /regierol gemeente

Commissie Ruimte

- BAR-samenwerking

Op dinsdag 4 december 2012 vergadert de commissie Ruimte in de raadzaal

- Doelstellingen en ontwikkelprogramma’s

van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. De agenda bevat de volgende

Het vaststellen van een strategische bedrijfsvoeringsvisie is een verant-

punten:

woordelijkheid van het college. Het college stelt desalniettemin prijs op

1. Opening

een reactie van de raad op de ontwerp-visie, die op een interactieve wijze

2. Spreekrecht

ook bij diverse gremia in en buiten de organisatie (College, BAR-directie,

3. Vaststelling agenda

OR, medewerkers, management) is aangeboden voor reactie en bovenal

4. Actualiteiten college, gemeenschappelijke regelingen, overige

discussie. Er zijn geen termijnen. Behandeltijd 45 minuten

5. Motie Dakkapellen. Naar aanleiding van de brief van het college van

7. Sluiting

burgemeester ern wethouders van 7 november is besloten het onderwerp dekkapellen opnieuw in de commissie Ruimte te behandelen.

De commissiegriffier is mevrouw G.E. Figge, telefoonnummer 14 0180.

Behandeltijd 45 minuten 6. Zienswijze ontwerp inpassingsplan Nieuw-Reijerwaard. De provincie Zuid-

Aanmelden

Holland stelt het inpassingsplan op, dat de ontwikkeling van het bedrijven-

Lees voor informatie over het aanvragen van spreekrecht de alinea elders op

terrein Nieuw-Reijerwaard mogelijk maakt. Het bedrijventerrein past niet

deze pagina.

binnen de vigerende bestemmingsplannen op het grondgebied van Ridderkerk en Barendrecht. De gemeente Barendrecht kan op het ontwerp inpassingsplan zienswijzen indienen. Behandeltijd 45 minuten

Nieuws uit de raad Adviezen commissies Ruimte en Samenleving Op dinsdag 27 november hebben de commissie Ruimte en de commissie Samenleving vergaderd. Deze commissies adviseren aan de gemeenteraad. De onderwerpen die deze keer aan de orde kwamen waren: Commissie Ruimte Bestemmingsplan Zuidrand Het voorontwerp bestemmingsplan Zuidrand heeft deze zomer ter inzage gelegen. Hierop zijn diverse overleg- en inspraakreactie ontvangen. Het college heeft hierop gereageerd in een notitie aan de commissie Ruimte. De commissie stemt er niet mee in dat het ontwerp bestemmingsplan, zoals voorgelegd, binnenkort ter inzage wordt gelegd. De commissie wenst bespreking in de raadsvergadering van 18 december. Bestemmingsplan Sportpark Ziedewij Naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan sportpark Ziedewij zijn drie zienswijzen ontvangen. Het college heeft als reactie hierop een nota van beantwoording opgesteld. Tevens wordt de gemeenteraad voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen. De commissie Ruimte heeft het voorstel besproken en stemt er mee in dat het als bespreekstuk geagendeerd zal worden voor de raadsvergadering van 18 december. Beheerplan Groepsrisico Rangeerterrein Kijfhoek Het plan geeft voorwaarden en spelregels voor de ruimtelijke ontwikkelingen die binnen de invloedssfeer van rangeerterrein Kijfhoek liggen. De commissie Ruimte heeft het voorstel besproken en stemt er mee in dat het voorstel als hamerstuk geagendeerd zal worden voor de raadsvergadering van 18 december. Commissie Samenleving Overname en ontwerp-statuten Inge de Bruijnbad Tijdens de begrotingsraad 2012 is de raad akkoord gegaan met het (door) starten van een gemeentelijke besloten vennootschap ten behoeve van de exploitatie, het beheer en onderhoud van het Inge de Bruijnbad. Tevens is besloten het vastgoed over de dragen naar de maatschappelijke onderneming. De ontwerpstatuten voor de nieuwe onderneming worden, conform de gemeentewet artikel 160:2, aan de gemeenteraad voorgelegd. De commissie heeft het voorstel besproken en haar wensen en bedenkingen ter kennis van het college gebracht. Het voorstel wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 december. Begroting Voortgezet Algemeen Volwassenonderwijs 2012 (VAVO) OLIVER (Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond) is een samenwerkingsverband die voor deelnemende gemeenten Voortgezet Volwassenen Onderwijs (VAVO) inkoopt. VAVO bestaat uit VMBO, HAVO en VWO voor leerlingen van 18 jaar en ouder. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de begroting voor de tweede helft van 2012 (augustus tot en met december 2012) inzake de financiering van het VAVO en de financiële bijdrage aan de gemeente Rotterdam voor het organiseren van OLIVER voor het kalenderjaar 2012. Het voorstel wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 december 2012.

7. Het verbrede gemeentelijke rioleringsplan 2013 - 2017. Op basis van artikel 4.22 van de Wet milieubeheer is de gemeente verplicht om over een Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) te beschikken. De planperiode van het huidige GRP (2009-2012) wordt eind 2012 beëindigd. Afgelopen jaar werd gebruikt om het GRP te herzien. Behandeltijd 45 minuten 8. Grondprijzen 2013 Het college stelt voor de nota Grondprijzen te actualiseren. Behandeltijd 45 minuten 9. Sluiting De commissiegriffier is de heer C. de Kreek, telefoonnummer 14 0180. Aanmelden Lees voor informatie over het aanvragen van spreekrecht de alinea elders op deze pagina. Ter inzage De stukken zijn digitaal te raadplegen op onze website www.barendrecht.nl > Bestuur & Organisatie > Vergaderingen en stukken.

Commissie Samenleving Op dinsdag 4 december vergadert de commissie Samenleving in de Van de Wouwzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. De agenda bevat de volgende punten: 1. Opening 2. Spreekrecht 3. Vaststelling agenda 4. Actualiteiten 5. Integraal Veiligheidsbeleid (IVB). Het vaststellen van het Integraal Veiligheidsbeleid voor de jaren 2013-2016 Behandeltijd 60 minuten. 6. BAR-code. In de BAR-code is beschreven hoe de colleges van de drie BAR-gemeenten de samenwerking willen vormgeven waarbij voorgesteld wordt te kiezen voor samenwerkingsscenario 4. Behandeltijd 60 minuten. 7. Sluiting De commissiegriffier is mevrouw A. Mak, telefoonnummer 14 0180. Aanmelden Lees voor informatie over het aanvragen van spreekrecht de alinea elders op deze pagina. Ter inzage De stukken zijn digitaal te raadplegen op onze website www.barendrecht.nl > Bestuur & Organisatie > Vergaderingen en stukken.

Werken aan de weg Kijk voor de actuele wegwerkzaamheden op www.barendrecht.nl > Actueel > Wegwerkzaamheden.

15

Spreekrecht tijdens commissievergaderingen In een openbare adviserende vergadering van een raadscommissie Ruimte, Samenleving of Planning & Control kunnen burgers inspreken. Dit kan op onderwerpen die op de agenda voorkomen, maar ook op andere onderwerpen. In de volgende situaties kan niet ingesproken worden: - als het mogelijk is tegen een besluit van het college of de gemeenteraad een bezwaarschrift in te dienen; - benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; - indien het mogelijk is over een gedraging een klacht in te dienen; - een ingekomen stuk; - mededelingen van de voorzitter. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten per persoon en maximaal 30 minuten per vergadering. Als er meer dan 6 insprekers zijn, verdeelt de voorzitter naar evenredigheid de spreektijd per inspreker. Inspreken op geagendeerde onderwerpen gebeurt voorafgaand aan het betreffende onderwerp. Inspreken op niet geagendeerde onderwerpen gebeurt na de opening van de vergadering. Aanmelding voor het spreekrecht kan per e-mail (griffie@barendrecht.nl) of telefonisch via telefoonnummer 14 0180 tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering van de commissie bij: de heer C. de Kreek (griffier commissie Planning & Control en commissie Ruimte) en mevrouw A. Mak (griffier Commissie Samenleving).

Colofon Blik op Barendrecht is een uitgave van de gemeente Barendrecht. Eindredactie: gemeente Barendrecht Eindredactie Nieuws uit de raad en Ruimte voor de raad: griffie gemeente Barendrecht Fotografie: gemeente Barendrecht, Rob Kamminga en Jos Wesdijk Advertentieverkoop: Mahony Media groep, Heerjansdam, (078) 6777879 Advertenties aanleveren maandag middag voor 16.00 uur via; bianca@mahonymediagroep.nl Opmaak en Druk: BAR Uitgeverij BV, Barendrecht Bezoekadressen Gemeentehuis, Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Afvalaanbiedstation Londen 15, 2993 LA Barendrecht Postadres: Postbus 501, 2990 EA Barendrecht Tel: 14 0180 (Servicecentrum) www.barendrecht.nl gemeente@barendrecht.nl Openingstijden Servicecentrum + VVV-agentschap Ma. t/m vr. 9.00 tot 15.00 uur Op afspraak: Ma. en wo. 15.00 tot 20.00 uur Di. en do. 15.00 tot 17.00 uur Het Servicecentrum is elke dag tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar: 14 0180. Afvalaanbiedstation Ma. t/m vr.: 7.30 uur tot 16.00 uur Zaterdag: 8.30 uur tot 15.00 uur


Fijne feestdagen!

Thuis genieten van heerlijke, culinaire gerechten? Vraag naar onze cateringmogelijkheden.

Bellevue Groothoofd hotel culinair Hotel Bellevue Winter-weekend-arrangement: • Hotelovernachting • 3-gangendiner restaurant Blanc • 3-gangen wijnarrangement • ontbijt €195,00 twee personen

Het Wapen van Rhoon Christm

ALL-IN betekent inclusief dranken uit het basisdrankarrangement, exclusief buitenlands gedistilleerd.

as Turnin

g Tables

(geldig 1e kwartaal 2013)

Kerstavond en 1e en 2e kerstdag Ontvangst: 12.00 uur en 18.30 uur Restaurant Blanc en Nuit 3-gangen lunchmenu €49,50 p.p.

Kerstavond (v.a. 17:00) en 1e en 2e kerstdag (eerste zitting 17:00 tot 19:00, tweede zitting 20:00 tot 22:00) Brasserie en Salon 4-gangen dinermenu €69,75 p.p. ALL-IN 1e en 2e kerstdag (ontvangst v.a. 12:00, lunch 13:00 tot 15:30) Brasserie en Salon Christmas Turning Tables De tafel tolt van alle heerlijkheden,

wij serveren diverse kleine gerechtjes van de chef, verdeeld over drie gangen 3-gangen lunch €47,50 p.p. ALL-IN 1e en 2e kerstdag (eerste zitting 17:00 tot 19:00, tweede zitting 19:30) Café 3-gangen dinermenu €21,50 p.p.

Bijpassend wijnarrangement: €27,50 p.p.

4-gangen dinermenu €62,50 p.p. Bijpassend wijnarrangement: €37,50 p.p.

Brasserie Bellevue 3-gangen kerstlunch (tot 15:00) €39,75 p.p. ALL-IN 3-gangen kerstdiner (eerste zitting 17:00 tot 19:30, tweede zitting 20:00 tot 22:30) €49,50 p.p. ALL-IN

Easy Christmas in Het Kasteel van Rhoon

Dinerbuffet (tot 22:30) €49,50 p.p. ALL-IN Kinderen tot 4 jaar eten gratis mee, tot 12 jaar €27,50 ALL-IN

1 januari 2013 4-gangen verrassingsmenu €47,50 p.p. ALL-IN

www.bellevuegroothoofd.nl

Art & Dining

Easy Ch

ristmas

Easy Christmas word geserveerd op kerstavond, 1e kerstdag en 2e kerstdag. Op kerstavond is ook à la carte dineren mogelijk.

Kinderen tot 4 jaar eten gratis mee, tot 12 jaar €22,50 ALL-IN

Lunch en diner: kinderen tot 4 jaar eten gratis mee, tot 12 jaar €22,50 ALL-IN

www.hetwapenvanrhoon.nl

Chef-kok Michael Verboom en zijn witte brigade en maître Joseph Amhandi en zijn zwarte brigade brengen u dit jaar een nieuw kerstarrangement. In plaats van één gerecht per gang, serveren zij u twee kleinere gerechten per gang. Meer variatie, meer smaak, meer kerst! Easy Christmas.

Groothoofd, Poort en Rivierzalen Brunchbuffet (tot 15:30) €42,50 p.p. ALL-IN

Lunch vier gangen bestaande uit 8 gerechtjes à €5,75 per gerechtje. Ontvangst met amuse 12:00 tot 12:30, aanvang lunch 12:30 Diner zes gangen bestaande uit 12 gerechtjes à €5,75 per gerechtje. Ontvangst met amuse 18:30 tot 19:00, aanvang diner 19:30

Kerstavond gesloten, 1e en 2e kerstdag Brunch (11:00 tot 13:30): €29,50 p.p. Kinderen tot 5 jaar eten gratis mee, tot 12 jaar €19,50 p.p. Inclusief koffie, thee, vruchtensap, karnemelk en dagverse melk

Entertain voor de k ment leintj tijdens h es e kerstmati t nee

Kerstbuffet (19:30 tot 22:30) €29,50 p.p. ALL-IN Kinderen tot 5 jaar eten gratis mee, tot 12 jaar €19,50 p.p.

ALL-IN betekent inclusief dranken uit het basisdrankarrangement, exclusief buitenlands gedistilleerd.

Matinee (15:00 tot 17:30) €29,50 p.p. ALL-IN Kinderen tot 5 jaar eten gratis mee, tot 12 jaar €19,50 p.p.

Ontvangst met een heerlijk glas Kir. Tijdens het kerstmatinee verzorgen wij entertainment voor de kleintjes.

www.hetkasteelvanrhoon.nl

www.art-dining.nl

www.gasterhoon.nl Reserveren (ma. t/m za. 09.00 – 17.00 uur) Kasteel (010) 501 88 96 of info@hetkasteelvanrhoon.nl • Wapen (010) 501 52 30 of info@hetwapenvanrhoon.nl Bellevue (078) 633 25 00 of info@bellevuegroothoofd.nl • Art & Dining (078) 632 91 00 of info@art-dining.nl


De Schakel

CARNISSELANDE

Donderdag 29 november 2012

Carnisse Haven op ExxactFM BARENDRECHT - Zondag 2 december wordt de kerkuitzending van ExxactFM verzorgd door het radio team van Protestantse Wijkgemeente Carnisse Haven. In deze uitzending wordt de eerder opgenomen kerkdienst van 7 oktober uitgezonden. In deze dienst werkt mee de cantorij van Carnisse Haven met nieuwe liederen. De voorganger is de gastpredikant Ds L.J. Verschoor-Schuyer uit Harderwijk en de organist is Ger van Eersel. De schriftlezing is uit 1 Koningen vers 3. Verder kunt u voor de kerkdienst luisteren aanstaande activiteiten van kerkelijk

Barendrecht en gevarieerde christelijke muziek. De kerkuitzendingen van ExxactFM worden roulerend verzorgd door De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt de Kandelaar, Protestantse Wijkgemeente Carnisse Haven en De Nederlands Gereformeerde Kerk de Maranathakerk. De Kerkuitzendingen van ExxactFM zijn iedere zondag tussen 09.00 en 11.00 uur te beluisteren. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel of via internet. Voor meer informatie over ExxactFM zie www. exxactfm.nl

Duurzame bedrijfsvoering bij Mobility Centre BARENDRECHT - Alle Mobility Centre vestigingen zijn wederom met vlag en wimpel geslaagd voor het certificaat ‘Erkend Duurzaam’ van Bovag. Hiermee zetten zij het succesverhaal op het gebied van duurzame bedrijfsvoering voort. Ook vorig jaar verdiende Mobility Centre het certificaat. Begin 2010 was de dea-

lerorganisatie van Volvo Cars Nederland de eerste in Nederland die door Bovag als officieel gecertificeerd ‘Erkend Duurzaam’ werd bestempeld. Mobility Centre is één van de eerste dealers in Nederland die voor de derde keer gecertificeerd is. Diverse vragen op het gebied van bedrijfsvoering, communicatie, financiën, inkoop, verkoop en perso-

neel vormen samen een kritische scan waarmee Bovag de duurzaamheid van elke dealer in kaart brengt. Het onderzoek wordt getoetst door het onafhankelijke Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM).

euthanasiewens, een invalide voetballer, een familieman met een dubbelleven, een hip stel dertigers, een gescheiden echtpaar dat voor hun autistische zoon doet alsof ze nog samen zijn. Ze leven allemaal in één stad, Rotterdam, en in de 24 uur blijken ze meer verbonden dan ze denken. In verband met de logistiek wordt het op prijs gesteld als men zich aanmeldt. De toegang is gratis. Multifunctioneel Centrum Vrijenburg is te bereiken via het schoolplein van CBS Vrijenburg aan Vrijenburglaan 61. Inloop vanaf 13.30 uur, start film 14 uur. Aanmelden voor woensdag 5 december bij Marjon Broekhuizen of Tineke van Lelieveld via 0180-691803 of ouderenadviseur@kijkopwelzijn.nl.

Sanne bakt cupcakes voor Kika

BARENDRECHT - Sanne de Kleijn is 11 jaar en woont in Carnisselande. Zij en haar moeder Monique zijn erg creatief. Toen Sanne op televisie een oproep zag van Stichting Kika op geld in te zamelen, twijfelde ze geen moment. De actie is een samenwerking met Honig. Mensen kunnen cupcakes bakken en die verkopen. De opbrengst hiervan komt ten goede aan een nieuw Oncologisch Centrum in Utrecht voor het behandelen van kanker bij kinderen. Sanne twijfelde geen moment en heeft haar moeder gevraagd om mee te mogen doen. Wat kleinschalig begon met verkoop aan de deur bij mensen in de straat, op basisschool De Driehoek (waar Sanne op school zit) en met haar oma in het verzorgingshuis van de tante van haar oma, leidde tot de huidige verkoop bij het Inge

de Bruijn Sportfondsenbad. Daar worden de cupcakes in grote getallen gekocht om te nuttigen bij een drankje in de horecagelegenheid. Er zijn al veel bestellingen geplaatst voor kinderpartijtjes, wat alle verwachtingen ten boven gaat. Van alle kanten kreeg Sanne erge leuke reacties en verschillende mensen boden hun hulp aan bij het bakken en versieren van de cupcakes. Ze stelden ingrediënten beschikbaar die per post naar haar werden opgestuurd. ,,Dit alles heeft er toe bijgedragen dat het meedoen nog steeds een groot succes is, waarop we met z’n allen erg trots zijn. Langs deze weg willen wij onze dank betuigen aan alle mensen die dit mogelijk maken. Voornamelijk voor KIKA’’, besluiten Sanne en haar moeder.

Rectificatie BARENDRECHT – Vorige week stond in deze krant het artikel ‘Gezellig naar de markt’ over de markt in Carnisselande. Daarin stond per abuis vermeld dat de markt op vrijdag plaatsvindt. Dit is onjuist. Deze markt vindt elke woensdag plaats aan het Havenhoofd. De redactie betreurt de gemaakte fout.

Voor Mobility Centre verliep de audit ook dit jaar weer zonder problemen: de organisatie blinkt uit in duurzame bedrijfsvoering.

Het Kennis Boek

Filmmiddag in MFC Vrijenburg BARENDRECHT - Donderdag 6 december houdt het ouderenwerk van KijkopWelzijn een filmmiddag in het Multifuctioneel Centrum Vrijenburg. Na diverse informatieve bijeenkomsten is het nu tijd voor wat meer ontspanning. Onder het genot van een hapje en een drankje wordt de film Lotus vertoond. Deze film toont het thema eenzaamheid in diverse aspecten. Na afloop van de film is er voldoende gelegenheid om hierover van gedachten te wisselen. De film Lotus is een Nederlands mozaïekdrama met Georgina Verbaan en Monic Hendrickx, waarin de paden van meerdere individuen elkaar kruisen in een tijdsbestek van 24 uur. De dochter van een moeder met een

35

Gastles over kindersterfte BARENDRECHT - Op basisschool De Trinoom in Barendrecht werken de kinderen van de reguliere stroming de komende weken aan het project De Derde Wereld. In het kader hiervan krijgen tien groepen een gastles van Unicef. In deze gastles krijgen de kinderen dit jaar informatie over het landelijke thema: kindersterfte. Met de actie ‘Wij gaan voor 0’ hoopt Unicef het aantal kinderen dat per dag sterft (op dit moment zijn dat er nog 19.000) terug te brengen naar nul. In de gastles wordt uitgelegd wat Unicef doet in onder meer Sierra Leone en laten twee kinderen uit dit West-Afrikaanse land zien hoe ze daar leven en wat er door Unicef wordt gedaan om te zorgen dat er minder kinderen sterven.

Kookclubs samen in Barendrecht BARENDRECHT – Twee amateur-kookverenigingen uit de regio bundelen vanaf november hun krachten in Barendrecht. De kookclubs Cuisine Culinaire Schiedam (CCS) en De Zilveren Pollepel uit Barendrecht gaan samen verder vanuit hun nieuwe kookhome aan de Stockholm 6 in Carnisselande. Met het samengaan van beide kookclubs ontstaat een vereniging van bijna 200 hobbykoks. Vanuit 17 brigades zetten zij maandelijks een smakelijk menu op tafel in hun fonkelnieuwe kookhome tegenover de IKEA. Reden voor de samenvoeging was dat de verenigingen afzonderlijk geen eigen kookhome konden realiseren. Door hun krachten te bundelen, kunnen alle brigades vanuit één eigen kookhome aan de slag. Na

een voorbereidingsproces van drie jaar hebben de voorzitters op 30 oktober jl. hun handtekening gezet bij notaris Groenveld en van Houdt te Barendrecht voor de nieuwe kookclub Cuisine Culinaire Barendrecht ‘De Zilveren Pollepel’. André Vogel, voorzitter van de nieuwe combinatie, is blij dat de verenigingen elkaar hebben gevonden. “Door het samengaan kunnen we de ruimte die we huren nu maximaal benutten. De leden koken een keer per maand op een vaste kookavond, in brigades van circa 14 leden. Door de kookavonden van onze ruim 200 leden over diverse avonden te verdelen, gebruiken we onze keuken optimaal”, vertelt Vogel. De club heeft nog ruimte voor minimaal 75 nieuwe

leden in de avondbrigades. Aanmelden kan via de website www.ccbarendrecht.nl. Cuisine Culinaire Barendrecht ‘De Zilveren Pollepel’, aangesloten bij de landelijke Cuisine Culinaire Nederland, kookt op drie verschillende niveaus, variërend van een 3-gangen diner tot een compleet 6-gangen diner inclusief bijbehorende wijnen. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom bij de vereniging. Om de gezamenlijke ruimte nog optimaler te benutten, overweegt de kookclub ook overdag haar deuren te openen. “We zijn aan het bekijken of we ook een paar dagploegen kunnen samenstellen, die tussen 10.00 en 16.00 uur koken”, besluit Vogel. Op 7 januari 2013 start de vereniging met de eerste kookavond aan de Stockholm 6.

Dit is een oproep voor een introducerende avond over Het Kennnis Boek op donderdag 13 december 2012. In verband met de energie s.v.p. aanwezig zijn vanaf 19.45 uur. Een bijzonder, uniek kosmisch boek dat iedereen hoort te kennen. Uit de verschillende dimensies wordt zeer geavanceerde informatie overgedragen via een techniek die wij hier niet kennen. Intentie is om iedereen te helpen om versneld tot een kosmisch bewustzijn te laten komen noodzakelijk geacht voor de Gouden Tijd. Sandy Hutting, Zon Leraar, legt uitgebreid uit hoe dit boek u hierin kan helpen. Adres: Aalwater 21, Barendrecht-Carnisselande. Aanmelden via contact@sandyhutting.nl, 06-11084457 of 0180-848447. Stichting Het Kennis Boek

Gezellig en fit de winter door BARENDRECHT - Iedere maandag houdt Ontmoetingsplein Barendrecht in Laurens de Elf Ranken aan het Middeldijkerplein ‘Gezellig en Fit de winter door’. Dit is een programma voor ouderen om zo fit mogelijk de winterkou te trotseren. Het programma bevat verschillende dans-, muziek- en bewegingsactiviteiten, waaronder aerobics, djembé, zumba en kegelen. Iedere maandag kan men terecht van 11.30 tot 12.45 uur. Inschrijven kan bij de receptie van Laurens De Elf Ranken en via 0180555500. Kosten per keer 3,50 euro. Gezellig en Fit de winter door is onderdeel van Ontmoetingsplein Barendrecht. Het Ontmoetingsplein is geen fysiek plein, maar een bundeling van alle activiteiten, diensten en producten van Laurens en KijkopWelzijn. Het Ontmoetingsplein draagt eraan bij dat ouderen uit de buurt zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk thuis kunnen blijven wonen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Het activiteitenoverzicht kan men ophalen bij de recepties van Laurens de Elf Ranken en Borgstede en in het Dienstencentrum aan de Windsingel.

www.deschakelbarendrecht.nl


AL

OR

UL

29 november t/m 1 december

SANTA T TA

P

)S

VO

SLIPS

SC

(X

ERI

DT

S M. U . V. D E I N VISI BLE EN

RE

3+1GRATIS

ES

GEL

ENSLIP

TU

LE

ER NH E SME A D

ALLE DAGEN

ALLE DAGEN

10% KORTING MEUBELKORTING Tijdens de Santa Shopping Days ontvangt u 10% korting op alle accessoires. Geen korting op korting.

Tijdens de Santa Shopping Days ontvangt u 10% korting op alle meubels.

Zaterdag 1 december 11.00 - 13.00 uur

ZWARTE PIETEN BIJ HOME TRENDS Iedere kopende klant krijgt tijdens de aanwezigheid van de Zwarte Pieten 20 roosjes GRATIS t.w.v. € 4,99. Voor de kinderen is er een lekkere traktatie!

1 t/ m 31 /1 2 / 2 0

ad s 12 of zolang de voorra

t tr e k

Donderdag 29 november 2012 van 18.30 - 21.30 uur ALLE DAGEN

GIVE AWAY Bij besteding van ten minste € 50,ontvangt u een It’s The Most... Star Plate t.w.v. € 22,95 cadeau. Maximaal 1 give away per klant. Zolang de voorraad strekt. Deze actie geldt niet tijdens de Moonlight Shopping op 29 november 2012.

Middenbaan 28 Barendrecht tel 0180-620961

Adm. de Ruyterstraat 13 - 3262 XB Oud-Beijerland - Telefoon 0186-613160 - E-mail info@hometrends.nl

shop nu ook online op www.mysc.nl

* exclusieve merken uitgezonderd

20% korting op het gehele assortiment

geldig t/m

15 decem

ber

Sinterklaas vier je met MYSC Verwen jezelf of een ander! Ontvang bij aankoop van 1 artikel 10% korting, bij 2 artikelen 15% korting en bij 3 artikelen of meer zelfs 20% korting! RIJSDIJK 11 | RHOON | WWW.MYSC.NL | (010) 501 15 41


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 29 november 2012

37

Kerstconcert Sparkling Voices RHOON - Op vrijdag 21 december geeft Sparkling Voices een kerstconcert in de Maranathakerk te Rhoon. De kerk aan Kleidijk 2 in heeft een goede akoestiek en de kerk heeft een mooi orgel. Sparkling Voices heeft veel nieuwe kerstliederen ingestudeerd. Het koor staat onder

leiding van dirigent Warner Fokkens. Verder werken mee organist/pianist Sander van der Kaaij, pianiste Yolande van den Berg en fluitiste Joke Meijboom. Het koor is blij dat ook sopraan Marjolein de Wit wil meewerken aan het concert. Zij zal een aantal solonummers zingen en een

aantal liederen samen met Sparkling Voices. De entree inclusief programmaboekje is 6,50 euro. De kaarten zijn verkrijgbaar in Barendrecht bij Corrie Ottink (0180-618938) en bij leden van het koor. Tevens is het mogelijk kaarten te bestel-

len via sparklingvoices@ xs4all.nl. Om teleurstelling te voorkomen worden bezoekers geadviseerd de kaarten vroegtijdig te kopen. Het is niet zeker of er nog kaarten over zijn voor verkoop aan de deur voor aanvang van het concert. Het kerstconcert begint om 20 uur.

EMM oliebolactie 2012

Rob Prooi Memorial Cross

HEERJANSDAM - Jarenlang heeft muziekvereniging EMM Heerjansdam in de maand december oliebollen gebakken. Vorig jaar kwam daar helaas een onverwacht einde aan. Er is toen gezocht naar een leverancier voor de levering van kant-en-klare oliebollen. Helaas bleken deze oliebollen niet zo goed als men gewend was. Dat betreurt EMM zeer en biedt daarvoor welgemeende excuses aan. EMM is blij dat de levering van de oliebollen dit jaar in handen is van Bakker Voordijk te Ridderkerk. Bakkerij Voordijk is een ambachtelijke bakkerij waar iedere dag de bakkers met veel enthousiasme (h)eerlijke producten maken. Al meer dan 100 jaar worden met oud en nieuw oliebollen gebakken volgens een traditioneel familierecept. Bij Bakker Voordijk is de kwaliteit gegarandeerd.

BARENDRECHT – Zaterdag 1 december houdt CAV Energie de Rob Prooi Memorial Cross. Locatie van deze veldloop is het natuuren recreatiegebied Zuidelijk Randpark op circa 1500 meter van sportpark De Bongerd. Inschrijven, het ophalen startnummer en kleed/douchegelegenheid zijn in het clubgebouw van Energie. De inschrijving sluit 45 minuten voor de start. De vereniging raadt iedereen aan tijdig aanwezig te zijn om het parcours te verkennen en om de tactiek en materiaal te bepalen. De start/finish is met auto en fiets bereikbaar. Voor iedere deelnemer na afloop een herinnering. Deelname op eigen risico, er is EHBO aanwezig. De kosten voor de recreatie-

Dit jaar verkoopt EMM oliebollen, appelbeignets en saucijzenbroodjes. Men is verzekerd van lekkere, hoogstaande producten en steunt daarmee de vereniging. Vanaf nu kan men al bestellen bij J. Breure (078-6771781), A. van Dijk (078-6772999) en A. Verhoeven (078-6771905) of per e-mail naar info@emmheerjansdam.nl (voorzien van naam, adres, telefoonnummer en het aantal zakken/doosjes van het gewenste product). De oliebollen zijn verpakt in zakken van tien stuks voor zeven euro. De appelbeignets zitten in doosjes van vier stuks voor vijf euro en de saucijzenbroodjes in zakken van vier stuks, ook voor vijf euro. In de periode van 6 tot en met 22 december komen EMMleden aan de deur voor het opnemen van bestelling(en). De bestelling wordt thuis afgeleverd op zaterdag 29 december. Zie ook www. emm-heerjansdam.nl.

Erasmusklas wint jongerendebat ‘Droge Voeten’ BARENDRECHT - Hoe houden wij in Zuid-Holland de voeten droog? Deze vraag stond centraal tijdens het leerlingendebat dat plaatsvond op donderdag 22 november in theater De Regentes in Den Haag. Leerlingen van het Da Vinci College Leiden, de Woutertje Pieterse uit Leiden, de Erasmusklas uit Barendrecht en de Wegwijzer uit Piershil gingen met elkaar in debat over actuele vraagstukken als het laten onderlopen van polders en het ruimte geven aan water in woonwijken en op schoolpleinen. Sebastian Wulff en Tim Murck (bekend van onder meer Spangas en Feuten) presenteerden het debat. Terwijl de debatterende leerlingen zich gingen voorbereiden op de finale, deden hun klasgenoten een waterquiz. In de spannende finale tussen de vier scholen kwamen

er flinke discussies op gang. Moeten we wel of niet onder zeeniveau blijven wonen en kunnen wij ons wel goed voorbereiden op overstromingen? Volgens de jury deden de leerlingen van de Erasmusklas uit Barendrecht dat het beste. Basis voor het debat waren de lesproducten van ‘Stroom Met de titel Droge Voeten en Leven in een Badkuip’. Deze kunnen worden gedownload op www.watereducatie.nl/ZuidHolland. Het leerlingendebat werd georganiseerd door de CEDGroep, in opdracht van Stroom!, een samenwerkingsverband tussen de 23 natuuren milieueducatiecentra in Zuid-Holland, de provincie Zuid-Holland, de waterschappen Delfland, Rijnland en Hollandse Delta, het GDO en IVN.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

loop zijn vijf euro. De 5 en 10 km starten om 12.15 uur. De jeugdloop kost twee euro per persoon. De 1.000 m (tot 12 jr) start om 11 uur, de 2.000 m (tot 16 jr) start om 11.15 uur. Deze lopen zijn uitsluitend voor niet-leden. Voor leden van Energie is aan deze cross ook het Clubkampioenschap Cross verbonden, uitsluitend voor leden. Er zijn ereprijzen voor de snelste man / vrouw en jongen / meisje. De 1.000 m. begint om 11 uur voor Pupillen Mini/C/B/A1/A2. De 2.000 m. begint om 11.15 uur voor Junioren D/C. De 5.000 start om 12.15 uur voor Junioren B/A, Senioren, Masters 40+/50+/60+. De 10.000 m. start ook om 12.15 uur en is voor Senioren, Masters 40+/50+/60+.

Eerste info-middag Edudelta College BARENDRECHT - Woensdag 12 december van 14 tot 16 uur houdt Edudelta College Barendrecht de eerste van een aantal informatiemiddagen. Deze middag is bestemd voor leerlingen van groep 8 van de basisschool die meer willen weten over planten en dieren en tevens belangstelling hebben voor handel en techniek. Ouders zijn vanzelfsprekend hartelijk welkom. Bij het thema Handel staat

de bloemensector centraal. Er zal met de kinderen iets moois met bloemen gemaakt worden. Thema Techniek is één van de thema’s van het brede (groene) onderwijsprogramma van Edudelta College Barendrecht. Daarbij maken leerlingen kennis met allerlei vormen van techniek. Meer informatie via 0180642040 of kom langs aan Dierensteinweg 2 te Barendrecht. Zie ook www. edudelta.nl.

Sinterklaastoernooi TV Barendrecht succes BARENDRECHT – Afgelopen zaterdag werd het jaarlijkse Sinterklaastoernooi voor de senioren gehouden bij Tennisvereniging Barendrecht. Aan het begin van de avond werd de groep ontvangen in de versierde kantine. Op de tafels stonden al Sinterklaaslekkernijen klaar en onder het genot van een kop koffie begon de avond goed. Gedurende de avond speelde elke deelnemer twee keer een uur in de hal van TV Barendrecht. Er werd fanatiek gestreden en uiteindelijk wer-

den Kees Vos en Ingrid Jaape de winnaars van het toernooi. Helaas had de Sint dit jaar geen tijd om te komen, maar dat mocht de pret niet drukken. Want de organisatie had gevraagd aan elke deelnemer een kleinigheidje mee te nemen voor in de zak. Na de prijsuitreiking kon het Sinterklaasspel beginnen. Een ieder mocht een pakje uit de zak pakken en zo ging iedereen tevreden naar huis. Het volgende toernooi is het apres-ski toernooi, dat dit keer plaatsvindt op zaterdag 9 februari.

Winter: wat leeft er vanbinnen? We zitten in de overgang van de herfst naar de winter. De winter nodigt ons traditioneel uit om naar binnen te gaan, rust te vinden, energie te verzamelen. Wijsheid, dood en (weder)geboorte, voltooiing, innerlijke groei en zuiverheid zijn verbonden met deze tijd van het jaar. Dit betekent ook je (weer) bewust(er) wordT van wat er in je leeft. Dat kan van alles zijn. Fijne dingen en soms ook dingen die niet zo fijn zijn. Een (familie)opstelling is een fijne methode om eens naar deze dingen te kijken en je hiermee een stapje verder te helpen. Speelt er bij jou momenteel niet iets specifieks, maar vind je het leuk om meer over (familie)opstellingen te weten te komen en/ of als representant bij een opstelling aanwezig te zijn? ook dan ben je van harte welkom. De eerstvolgende (familie) opstellingsbijeenkomsten zijn op zondag 2 december

en donderdag 13 december. Noteer ook donderdag 10 januari in je agenda. Om mee te doen met de workshop of een losse bijeenkomst hoef je geen ervaring te hebben met (familie)opstellingen. Een (familie)opstelling is een verrassende, prachtige, fascinerende en krachtige manier om meer inzicht te krijgen in een heleboel dingen. Het kan gaan over (familie)relaties, maar ook over gedragspatronen, werksituaties, gezondheid, te maken keuzes en nog veel meer. Het mooie van een (familie)opstelling is dat er altijd verrassende inzichten verkregen worden. En zodra er inzicht is, is er als je dat wilt ook verandering mogelijk. Kijk voor meer informatie over kosten, locatie, tijden op www.stromen.eu onder activiteiten of bel naar 06-50737260. Met vriendelijke groet, Ellen Platen

Nieuwe muziek in Hart voor Barendrecht BARENDRECHT - Op woensdag 5 december besteedt het ExxactFM radioprogramma Hart voor Barendrecht aandacht aan de nieuwe muziek, uitgezocht door Alex Wesdijk van christelijke cadeauwinkel Joy. Elke maand verschijnt er nieuwe christelijke muziek van bekende en minder bekende zangers en groepen. Op 16 november zijn de Zilveren Duif Awards uitgereikt als hoogtepunt in de eerste week van de beste Nederlandse christelijke muziek. Elly en Rikkert ontvingen de Zilveren Duif Award voor heel hun oeuvre en een voor hun beste kinderalbum: Groter groeien. De groep Sela kreeg een Award voor hun album Via Dolorosa en het gospelduo Reni en Elise kregen een Award voor hun album De vijfde symfonie met als winnende lied ‘Hou vol’ en tot slot de band

Trinity, die de Zilveren Duif Award kreeg voor hun album Que Mas. Naast het beluisteren van deze muziek wordt op deze feestelijke avond, 5 december, aandacht besteedt aan de geschiedenis van Sinterklaas. Aan het begin van het programma wordt de activiteitenagenda doorgenomen, aan het eind van het programma volgt een verhaal, voorgelezen door ds. C. Romkes. Het radioprogramma Hart voor Barendrecht is iedere woensdag te beluisteren van 19.00 tot 20.00 uur bij ExxactFM. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel en via internet op www. exxactfm.nl. Voor meer informatie over Hart voor Barendrecht, het nabeluisteren van een uitzending of de activiteitenagenda zie: www.hartvoorbarendrecht.nl

Boek over Barendrecht groot succes BARENDRECHT - Het boek ‘Barendrecht, De ruimtelijke ontwikkeling van dijkdorp tot centrum van IJsselmonde’, dat in mei van dit jaar is uitgegeven is een groot succes. Het boek dat is uitgegeven door de stichting ‘Het monumentale Barendrechtse boek’ is goed ontvangen in de Barendrechtse gemeenschap. De verkoop bij boekhandel Onnink verloopt boven verwachting. De gehele oplage van 1.100 stuks is bijna uitverkocht, waarbij er natuurlijk ook boeken beschikbaar zijn gesteld aan de verschillende sponsors. Met behulp van deze sponsors is het gelukt om het boek voor 19,50 euro aan te bieden. Het boek bestaat uit een overzicht van de ruimtelijk geschiedenis van Barendrecht en geeft antwoord op de vraag hoe het dorp tot stand is gekomen. Een verhaal dat verteld

wordt vanaf het prille begin van 4.000 voor Christus tot de grote groei na de Tweede Wereldoorlog. De verhalen in het boek worden ondersteund met kaarten en foto’s die weergeven hoe het vroeger was en geworden is. Per wijk kan de chronologie van de groei worden gevolgd en de verschillende luchtfoto’s geven verrassende overzichten. De bewoners uit Barendrecht zijn zeker niet vergeten in deze uitgave. Verschillende inwoners geven hun mening en ervaring over het wonen in hun wijk, tenslotte zijn het de mensen die een wijk tot leven brengen. De laatste boeken uit de oplage zijn nog te verkrijgen bij boekhandel Onnink en via www.boekbarendrecht.nl. Een mooi cadeau voor de komende feestdagen voor iedereen die geïnteresseerd is in deze Barendrechtse geschiedenis.


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 29 november 2012

Sponsor voor HCB MD5 BARENDRECHT - Hockey Club Barendrecht heeft een nieuwe sponsor: bbci Frijwijk BV, een bureau voor bouwkundig en civiel technische inspectie. Het bedrijf sponsort dit seizoen meisjes D5 met shirts. Bbci Frijwijk BV wenst het team heel veel succes in de competitie. Natuurlijk zijn de meiden en de trainers/coaches van MD5 de sponsor erg dankbaar voor de shirts en zij gaan er een mooi seizoen van maken.

TopZorg bij behandeling darmkanker ROTTERDAM - Het Ikazia Ziekenhuis krijgt van zorgverzekeraar Menzis het predicaat TopZorg voor de behandeling van darmkanker. Bij het toekennen van TopZorg heeft Menzis naast criteria voor medische kwaliteit vooral de wensen van de patiënt als uitgangspunt genomen. ,,Het TopZorg predicaat laat zien dat een ziekenhuis verder kijkt dan de behande-

ling en de mens centraal stelt,” schrijft Menzis. In TopZorg ziekenhuis Ikazia kunnen patiënten snel terecht bij de specialist, is veel aandacht voor psychosociale ondersteuning en begeleiding door een (specialistisch) verpleegkundige. Bij de toekenning van het TopZorg predicaat is nauw samengewerkt met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de Stichting voor

Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS). Voor het predicaat moet een ziekenhuis het ‘groene vinkje’ hebben, daarmee voldoet zij aan de voorwaarden van de NFK voor goede darmkankerzorg. Daarnaast is gekeken naar extra eisen en wensen van de patiënt, ziekenhuizen die daaraan voldoen hebben het TopZorg predicaat gekregen. Het predicaat geldt tot en met 2014.

Movember: maand van de prostaat

Roos Rozendaal, Sam Deckers, Laura Broers, Bibi van Leeuwen, Manisha Chohan, Tess de Koning, Tamara Speelmeijer, Tessa Elmendorp, Sanne Forman, Josephine Sloots, Laura Barnett, Quinty Lierop, Francesca van Neuren, Jasmijn Duinhouwer. Robin Grootendorst staat niet op de foto. Teammanager Herman Broers en coach Mike Stas.

REGIO - ProstaatKankerStichting.nl introduceert deze ‘Movember’ (prostaatkanker) maand een nieuwe video met onder anderen Harm Kuipers, oud-Olympisch kampioen schaatsen, arts en prostaatkankerpatiënt. In de video legt de organisatie uit wat ze voor patiënt en partner kan betekenen, vanaf het moment dat je hoort dat je prostaatkanker hebt tot en met de fase van uitgezaaide kanker. Prostaatkanker is vaak een langdurige ziekte waarbij het van belang is de regie te houden over het ziekteproces en de behandeling. ProstaatKankerStichting.nl

licht in de video toe dat zij een goede gids is, met uitgebreide informatie over de keuzes die je kunt maken in iedere specifieke situatie. ,,Zo ben je voor de specialist een goede gesprekspartner”, aldus Kuipers. Er zijn in Nederland 85.000 mannen met prostaatkanker en de patiëntenorganisatie groeit snel. De video is te bekijken via de website van ProstaatKankerStichting.nl. Volgens voorzitter Hans Randsdorp is de video een waardevolle manier om te laten zien dat ProstaatKankerStichting. nl een professionele organisatie is. De stichting heeft

DO. 6 DECEMBER, 20.15 UUR Top 2000 Live DE GROOTSTE HITS Aan het einde van elk jaar komt de Radio 2 Top 2000 weer in zicht. Luisteraars mogen hun favoriete platen selecteren en de radio2 dj’s draaien alvast een selectie uit de lijst en geven tips voor bestaande of nieuwe platen. John Vooijs (Tarzan, We Will Rock You!), Erica Groeneveld (de Selectie van Frits Spits), William Kersten (Ga dat zien!) en de Amerikaan Forrest Thomas (Rock the Boat) zijn de zangers in hét Nederlandse muziekspektakel waarbij iedereen uit z’n dak gaat: TOP 2000 LIVE! Een dynamische band voorzien van blazers brengen een avondvullende versie van de Top 2000 hits in het theater. Motown, rock, pop, disco, chanson, reggae, nederpop en meezingers van formaat. EUR24,30/ EUR22,95. VR. 7 DECEMBER, 20.15 UUR Big, Black & Beautiful SOULDIVA’S Als je eenmaal een avondje Big Black & Beautiful hebt meegemaakt, begrijp je precies waarom

Rocq-E Harrell, Lucretia van der Vloot en Michelle David een waanzinnige hoeveelheid fans achter zich weten te scharen. Het zijn die steengoede stemmen, die kanjers van vrouwen, die spetterende live band, die mooie kostuums en opvallende pruiken. Zin in een feest vol onvergetelijke soulhits, gevoelige ballades en zelf geschreven songs? Put on your dancin’ shoes en shake what your mama gave you. EUR27,90/EUR26,55. ZA. 8 DECEMBER, 20.15 UUR Daniël Boissevain, Peggy Vrijens en Harpert Michielsen - Haantjes NAAR DE BESTSELLER VAN KLUUN De jaren negentig in Amsterdam De beurs floreert, het Amsterdamse nachtleven bruist en de reclamewereld is booming. Twee vrienden hebben hun eigen reclamebureau opgericht en hunkeren naar succes en erkenning. Bigger than life is een way of living. Een briljant idee lijkt hun claim to fame te worden. Maar is hun vriendschap wel bestand tegen hun zucht naar macht en geld? Haantjes is vlammend theater met de grilligheid van een reclameblok: muziek, cabaret en drama wisselen elkaar in hoog tempo af. Met o.a. steracteur Daniël Boissevain in de hoofdrol als Stijn. EUR25,20/ EUR23,85. WO. 12 DECEMBER, 20.15 UUR Emilio Guzman – Doen En Laten STAND UPPER DIE GEHOORD WIL WORDEN Emilio Guzman, de jongere broer van Javier Guzman, is een aardige jongen die ruzie en conflicten uit de weg gaat en graag zou zien dat het met alles en iedereen goed gaat. Maar dat gaat nou eenmaal niet altijd. Doen En Laten gaat over het doen en laten van Emilio Guzman en over datgene wat

wij mensen allemaal doen en wat wij om welke reden dan ook allemaal laten. Emilio is lid van Comedytrain en treedt regelmatig op in Toomler. In 2010 won hij de publieksprijs op het Leids Cabaretfestival. Doen En Laten is zijn eerste soloprogramma. EUR 16,65/ EUR 15,30. DO. 13 DECEMBER, 20.15 UUR Sjaak Bral – Vaarwel 2012 OUDEJAARSCONFERENCE 2012; zo’n jaar kan fout gaan of zo’n jaar kan goed gaan. Maar meestal gaat het goed fout. Alle reden voor Sjaak Bral om samen met u voor de laatste keer het hoofd te draaien en terug te blikken op het afgelopen jaar. 2012 voelt als een cruiseschip op de klippen. Chaos overheerst in de hoofden en harten. De enige Nederlanders die nog overzicht hebben zijn astronaut André Kuipers en Sjaak Bral. Die laatste hoeft alleen de ruimte niet in om te zien wat er mis ging dit jaar. EUR21,15/ EUR19,80. VR. 14 DECEMBER, 20.15 UUR Janne Schra - De Nieuwe… Janne Schra Janne Schra brak door met Room Eleven. Na de release van Six White Russians And A Pink Pussycat in 2006 ontving ze in rap tempo gouden en platina platen, won een Zilveren Harp, nam de cd Mmm.. Gumbo? op en trad op in o.a. Canada, Japan en ZuidAfrika. Na Room Eleven was het tijd voor een solo project en onder de naam Schradinova bracht ze het veelgeprezen album India Lima Oscar Victor Echo You uit. Een plaat vol warme, absurdistische en tijdloze liedjes. Een nieuwe Janne liet van zich horen en dat doet ze dit seizoen opnieuw. In een intieme bezetting (o.a. strijkers, gitaar en percussie) brengt Janne Schra met haar concert De

een uitgebreid netwerk van meer dan zeventig vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en partners. Er vinden regelmatig bijeenkomsten plaats. Bovendien praat en denkt Prostaatkankerstichting.nl mee over nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Wie donateur wordt, krijgt gratis het Prostaatkankerlogboek toegestuurd. De ProstaatKankerStichting.nl is één van de snelst groeiende 25 vrijwilligersorganisaties die zijn aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) die steun van de KWF Kankerbestrijding ontvangen.

Gratis bijbelcursus Wilt u de Bijbel leren lezen, maar zonder bezoek aan huis? Dat kan! Er is een eenvoudige schriftelijke bijbelcursus samengesteld door een werkgroep. Deze geeft de mogelijkheid om thuis, in uw eigen tempo, gedeelten uit de Bijbel te bestuderen. De gemaakte lessen worden voor u gecorrigeerd en teruggezonden. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden, alles gaat per post, geen bezoek aan huis. De cursus bestaat uit veertien delen. U kunt uw naam en adresgegevens opsturen naar het volgende adres: Bijbelcursus Barendrecht, Kröllerhaven 11, 2993 ED Barendrecht. Indien u bij de eerste les een Bijbel wilt ontvangen, schrijf dit dan er even bij.

iedereen iedereen verdient een verdient een morgen morgen

Kom op voor jezelf

Uit in Het Kruispunt ZA. 1 DECEMBER, 20.15 UUR De Wëreldbänd – Playground MUZIKALE EN HUMORISTISCHE BAND De vindingrijke muzikanten van De Wëreldbänd buitelen als een stel ontsnapte apen door het theater. De muziek en humor van deze acrobatische band is verrassend en aanstekelijk. Hun nieuwste show Playground draait, schommelt, verbaast en klinkt als een klokje. Na Lekker Warm, Keet en Kopmannen brengt De Wëreldbänd weer een act die met kop en schouders boven al het andere uitsteekt met nog meer instrumenten, sketches en muzikale vondsten. EUR21,60/EUR20,25.

39

Nieuwe…Janne Schra nieuw werk, maar uiteraard ook de mooiste nummers uit haar Room Eleven en Schradinova tijdperk. EUR19,35/EUR18,-. ZA. 15 DECEMBER, 20.15 UUR Wibi Soerjadi GERENOMMEERD PIANIST Afgelopen seizoen stond Wibi Soerjadi al voor een uitverkochte zaal in het Kruispunt. Als geen ander weet hij met zijn pianospel een groot publiek te raken en imponeert zowel kenners als minder ervaren luisteraars met zijn fabelachtige pianotechniek. Dit maakt hem bij uitstek geschikt als vertolker van het grote romantische pianorepertoire van meesters als Liszt en Chopin. Opnieuw een programma van wereldniveau. EUR23,40/EUR22,05. FILM Di. 4 DECEMBER, 20.15 uur Barbara Drama over een jonge arts in het communistische OostDuitsland, die in de zomer van 1980 plannen heeft om naar het Westen te vluchten. Barbara won in 2012 op het Berlijnse Internationaal Filmfestival een Zilveren Beer in de categorie Beste Regisseur. EUR7,50 / EUR6,50 CJP / EUR6,00 VRIEND. Di. 18 DECEMBER, 20.15 uur De Verbouwing Verfilming van Saskia Noorts gelijknamige thriller. Met Tjitske Reidinga als een plastisch chirurg die de greep op haar succesvolle leven verliest. EUR7,50 / EUR6,50 CJP / EUR6,00 VRIEND. Openingstijden kassa: di, wo, vr van 13.30 tot 16.30 uur, do. van 13.30 tot 16.30 uur (alleen telefonisch) en één uur voor afgaande aan een voorstelling. Tel. kassa 0180-615958. www.theaterhetkruispunt.nl.

BARENDRECHT - Bij voldoende aanmeldingen start op dinsdag 15 januari een cursus weerbaarheid ‘Kom op voor jezelf!’. De cursus is bedoeld voor kinderen van het basisonderwijs. De cursus bestaat uit acht lessen van een uur en begint om 18 uur. De cursus wordt in de school Het Kompas aan de Hoefslag in Barendrecht gegeven. Voorafgaand is een ouderbijeenkomst waarin ouders kunnen kennismaken met de trainster en er informatie wordt gegeven over de training. In deze cursus leren de kinderen voor zichzelf op te komen door middel van houding,

stemgebruik en uitstraling en worden zelfbeschermingstechnieken geleerd. Elke les heeft een bepaald thema. De cursus wordt afgewisseld door gesprekjes en oefeningen. Een belangrijk thema in deze cursus is pesten. De cursus kost 95 euro per persoon. Ook voor jongeren van het voortgezet onderwijs wordt een dergelijke training op dezelfde locatie aangeboden. Uiteraard aangepast aan de doelgroep. De cursus wordt gegeven door Monique Jankowski (www. weerbaarheid-jankowski.nl). Informatie en/of aanmelden bij Monique Jankowski via mjankowski@zeelandnet.nl.

Christmas Carols zingen in Barendrecht BARENDRECHT - De afdeling klassieke zang van Stichting ToBe organiseert voor de tiende keer een Christmas Carols dag in Barendrecht op zaterdag 15 december. De uiterste datum voor aanmelding is woensdag 5 december. Ook dit jaar weer in samenwerking met de Stichting WinterFeest, waardoor de dorpskern van Barendrecht net als andere jaren in een kerstplaatje uit de tijd van Charles Dickens wordt omgetoverd. En wat past daar beter bij dan een hartverwarmend concert met Christmas Carols. Iedereen kan meedoen! Voor deze gelegenheid wordt het Groot Barendrechts Carols Koor gevormd. Het geheel staat onder leiding van Mariët Kaasschieter, docent zang bij ToBe. De begeleiding is in handen van Leo Lommers. Voor wie het instuderen van de partijen moeilijk vindt, wordt er een CD ingezon-

gen. Bij de aanmelding kunt u aangeven of u deze wilt ontvangen. De kosten voor deelname bedragen slechts € 15,00. (incl. bladmuziek, CD en lunch). De muziek en CD zijn beschikbaar vanaf 1 november en kunnen worden afgehaald bij Stichting ToBe: de Baerne te Barendrecht, in Ridderkerk (Het Plein) of in Dordrecht (Munt 5). Indien noodzakelijk kan de muziek worden opgestuurd. Meer info en aanmelden: www. stichtingtobe.nl. Programma: 09.00-09.30 uur: inloop met koffie, 09.3012.00 uur: instuderen muziek op de muziekschool De Baerne, Buitenlandsebaan 1 te Barendrecht, 12.00-12.45 uur: gezamenlijke lunch en vertrek naar de Dorpskerk, 13.30-14:00 uur: generale repetitie in de Dorpskerk in het oude centrum, 14.1515.00 uur: concert in Dorpskerk.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl


Thomas Gordon voor ouders:

in contact met je kind

Kinderopvang Jip & Janneke Gecertificeerde kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Opvangsoorten; hele en halve dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang. Geopend van 07.00 uur tot 19.00 uur; op alle dagen van de werkweek behalve de landelijke feestdagen; dus geen vakantiesluitingen! Locatie Poortugaal; Albrandswaardsedijk 74, 3172 AA Poortugaal, Locatie Rhoon-Portland; de Beurs 39, 3162 WB Rhoon,

tel: 010-5031369 tel: 010-5031870

Heeft u vragen of wensen, wij beantwoorden deze graag!

“Ik baal van het gedrag van mijn kinderen!” “Ik krijg geen contact met mijn zoon.” “M’n dochter maakt me alleen nog maar verwijten.” Herkent u deze situaties? Voelt u zich soms gefrustreerd omdat u denkt geen invloed uit te kunnen oefenen op het gedrag van uw kind? En bent u ontevreden over de manier waarop u met de emoties van uw kind omgaat? De Gordontraining ‘Effectief communiceren met

kinderen’ is gericht op het verbeteren van de relatie tussen u en uw kind en biedt inzicht in uw eigen handelen. De cursus leert u hoe u de strikte controle over het gedrag van uw kind los kunt laten en kunt groeien in vertrouwen. U blijft uw eigen grenzen respecteren, maar leert op een andere manier met uw kind communiceren. U zult merken dat uw kind zich sneller begrepen voelt, maar ook met u als ouder rekening wilt houden. Als u de tijd neemt

u te verdiepen in de Gordonmethode, dan zult u merken dat u uw frustraties kunt omzetten in positievere gevoelens en meer voldoening en plezier krijgt bij de opvoeding van uw kind. Op maandag 7 januari 2013 start een Gordontraining voor ouders in Basisschool ‘Het Kompas’, Van Ravesteyndreef 61 in Barendrecht. De training wordt gegeven door Marjolein Langerak. Kijk op www.kindincontact.nl voor meer informatie.

Hadassa’s Family Dinner Afgelopen woensdag was het een feestje bij Hadassa Kinderdagverblijf. Hadassa biedt haar gezinnen de mogelijkheid om maandelijks, na een lange werkdag, met het hele gezin een warme maaltijd te gebruiken op onze locatie. Een ouder: “we hebben ontzettend genoten van deze dankbare, mooie en gezellige avond! Complimenten! Ook zo, komen ouders en kinderopvang dichterbij elkaar.

• • • •

• opvang tussen 07:00 en 19:00 uur

opvang tussen 07:00 en 19:00 uur naar elke vervoer •vanvervoer en naar elkevan schoolen in Barendrecht GEEN vervoerskosten school in Barendrecht keuze tussen 3, 6, 9 en 12 weken vakantie opvang

• GEEN vervoerskosten • keuze tussen 3, 6, 9 en 12 weken vakantie opvang In de vakanties elke dag een buitengewoon leuke activiteit. Marlyne komt de school in met workshops onder leiding van gespecialiseerde beroepskrachten. De lach van een kind doet je dag stralen.

Smullen

Hongerig na een gezellig dagje weg? Ga lekker pannenkoeken eten bij Pannenkoekenhuis Oosterpark te Ridderkerk of bij Pannenkoekenhuis De Oude Maas te Barendrecht. Adresgegevens en openingstijden zijn te vinden op www.pannenkoekenhuisoosterpark.nl en www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl. Foto Jos Wesdijk

Extra activiteiten voor de 3+ zoals ‘peuter bezig‛ en peutergym Eiland Marlyne maakt het verschil!

Uurprijs vanaf

Kinderopvang Jip & Janneke groeit door!

€ 4,13

Op verzoek bieden wij vanaf heden ook peuteropvang! Heeft u behoefte aan ondersteuning in de vorm van peuteropvang voor uw kind, gedurende een aantal uren in de ochtend of middag en nog geen plaats kunnen vinden op een peuterspeelzaal, of een bewuste keuze gemaakt voor andersoortige opvang? Wij bieden het alternatief.

Kinderopvang Eiland Marlyne heeft verschillende locaties en opvangmogelijkheden. Een organisatie waar kinderen kind mogen zijn en ouders ouder!

prijzen inclusief luiers, voeding en activiteiten.

Prijzen inclusief luiers, voeding en activiteiten 0180-557983 www.eilandmarlyne.nl

www.eilandmarlyne.nl 0180-557983 0180-557983

Gedurende 2,5 uur per dag, wordt uw kind: • Gestimuleerd in de ontwikkeling op het gebied van taal, cognitieve vaardigheden, sociale vaardigheden en motoriek! • Voorbereid op de basisschool! • Geobserveerd en begeleid in zijn eigen persoonlijke ontwikkelingstempo! • Samen met uw betrokkenheid gesteund bij het groter groeien! Bent u door deze informatie geïnteresseerd geraakt! Meldt het ons en we gaan de mogelijkheden samen met u bekijken! De afdeling planning en plaatsing denkt via telefoonnummer 010-5031369 graag met u mee.


Oog voor mogelijkheden is mijn motto

Kinderopvang anno 2013 Het zijn roerige tijden voor kinderopvang organisaties. Tegelijkertijd is het in juist in dit soort tijden goed om ons te bezinnen. Om nieuwe koers te bepalen. Wat is het doel van kwalitatieve kinderopvang en hoe kunnen we dat vasthouden. Kinderopvang is ontstaan om de combinatie van zorg en werk mogelijk te maken voor werkende en/of studerende ouders. Een waardevolle aanvulling voor wat betreft de dagelijkse opvoeding en verzorging van kinderen. Maar niet alleen voor ouders is kinderopvang een waardevolle aanvulling, ook voor de kinderen is het bewezen dat kinderopvang een bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen en een goede voorbereiding op de basisschool is. Kinderopvangorganisaties en ouders zijn partners in de opvoeding. Nu de rol van de overheid een meer toezichthoudende, en minder een bijdragende rol in financieel opzicht wordt is het meer dan ooit zaak dat ouders en kinderopvangorganisatie dichter naar elkaar toe groeien en samen een aanbod maken dat voor beide partners interessant is. Laten we samen innovatief zijn, ga in gesprek met elkaar en kom met nieuwe mogelijkheden. Zo varen we samen een nieuwe koers! In plaats van toe te blijven zien op de afname van de vraag naar kinderopvang, terwijl er nog steeds een behoefte is! Deze roerige tijden waarin we van een tekort aan kindplaatsen nu een ruimer aanbod zien, is voor u als ouder een goede kans om uw wensen bekend te maken en gericht te zoeken naar een kinderopvang die aansluit bij uw behoefte aan flexibiliteit maar tegelijkertijd ook een goede partner is waar het komt op ontwikkelingsstimulering en opvoeding. In plaats van een keuze gebaseerd op een klein aanbod, voor de eerste de “beste” beschikbare plek! Sandra Vijber Directrice/oprichtster Hadassa Kinderdagverblijf

Het zit er wel in bij mijn kind maar het komt er niet uit? Matrixcoaching helpt om patronen te doorbreken en remedial teaching om hiaten weg te werken. Kinderen gaan na de begeleiding met zelfvertrouwen en inzicht in eigen leerstijl hun toekomst weer vol vertrouwen tegemoet. Hoe krijg ik mijn schoolteam uit de weerstand met alle nieuwe ontwikkelingen? Ik werk met schoolteams en gebruik mijn huidige werkervaring als intern begeleider om teams weer handvatten te geven voor implementeren van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Mijn kracht ligt in werken vanuit de dagelijkse praktijk. U vindt meer informatie op mijn website: www.mischaput.nl Heeft u vragen? Oog voor mogelijkheden heb ik altijd.

Dagje weg met de kids Allemaal beestjes

In het Knaagdieren- en konijnencentrum het Knaagspoor in het Reijerpark te Ridderkerk kan je alles te weten komen over het houden van knaagdieren. Kinderen kunnen de dieren van dichtbij bekijken door de raampjes en buizen in de konijnenheuvel. Kastanjelaan 27a, 2982 CM Ridderkerk. Meer informatie via 088-3437112 en http://konijnenopvangrijnmond.dieren-bescherming.nl. Meer leren over dieren kan ook bij de Frelu stal aan Achterambachtseweg 10p in Hendrik-Ido-Ambacht. Er zijn oudhollandse runderen en schapen te vinden. Zie voor meer informatie http://frelustal.ambacht.net.

Spelen en knuffelen

Een kinderboerderij en een speeltuin, het Jeugdspeelpark is veel meer dan alleen dat. Kinderen kunnen er spelenderwijs meer leren over flora en fauna. Het Jeugdspeelpark is te vinden aan Van Kijkhoekstraat 302 in Hendrik-Ido-Ambacht. Zie ook www. jeugdspeelpark.nl. Speelparadijs Playcity is er voor alle kinderen tot en met 12 jaar. Ook ideaal als het regent. Door de grote verscheidenheid aan speeltoestellen kun je je hier heerlijk uitleven en ravotten. Er is een grote speelstructuur, een groot luchtkussen en voor de kleintjes een aparte speelhoek. Zie ook www.playcity.nl.

POLDERPIONIERS BIEDT SPORT! Kinderopvang BonBon biedt al meer dan 20 jaar professionele kinderopvang aan in Albrandswaard voor kinderen van 0 tot 13 jaar en maakt onderdeel uit van SKS Alles Kids, de garantie voor kwaliteit! Op de grens tussen Rhoon en Poortugaal bouwen we - in een landelijke omgeving - een prachtige nieuwe kinderopvanglocatie, de Polderpioniers. Een plek waar de natuur en ontdekken centraal staan zowel voor baby’s als oudere kids. Een uniek gebouw met o.a. een eigen mini-deur voor de kleinere gasten, voelwanden voor baby’s, een heuse bedstee en een enorme tuin waar de kinderen heerlijk kunnen spelen, struinen en pionieren! Motorisch worden de kinderen volop uitgedaagd met bijzondere speeltoestellen, geheime gangetjes, een moestuin, grote heuvels die beklommen kunnen worden en een echte boomhut! En een speciaal Sportteam organiseert afwisselende en leuke sportactiviteiten! Maar er is nog veel meer… zoals een speciale babytuin en een plek voor oudere kids om een vuurtje te maken. Het avontuur kan beginnen! Het gaat om uw kinderen! Begin 2013 openen we onze deuren, maar zo nieuw als het pand is, zo betrouwbaar is de organisatie! Met ruim 20 jaar ervaring en veel aandacht voor het welzijn en de ontwikkeling van uw kind, maakt u een goede keus. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen het bij ons naar hun zin hebben. Plezier staat voorop, in alles wat we doen. Méér weten? Er zijn nog een aantal plekken vrij! Wilt u ontdekken wat we u kunnen bieden, kijkt u dan op onze website www. kinderopvangbonbon.nl of neemt u vrijblijvend contact op met onze afdeling Klantrelaties op 0181- 61 35 20. Wij staan u graag te woord.

Voor het welzijn en de ontwikkeling van uw kind!

Onderdeel van SKS Alles Kids


Gratis dessert bij een 3-gangendiner *

Stel zelf uw

3-gangenmenu samen van onze nieuwe menukaart en ontvang uw dessert gratis bij inlevering van de ingevulde coupon. *Deze actie is geldig t/m 31 december 2012 met uitzondering van 24, 25 en 26 december.

Voornaam: .................................................................................... Achternaam: ................................................................................. Huisnr.: ..............Postcode: ............................................................ Woonplaats: .................................................................................. E-mail: .......................................................................................... Houd mij op de hoogte middels de digitale nieuwsbrief. Krommeweg 1, 2988 CB Ridderkerk T +31 (0)180 64 69 00 receptie@ridderkerk.valk.com

hotelridderkerk.nl Volg ons op

@HotelRidderkerk


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 29 november 2012

Ontbijtloop voor Roparun BARENDRECHT - Op zaterdag 5 januari houden de Energie Ladies (Roparun Team 160) een Ontbijtloop bij atletiekvereniging Energie op sportpark De Bongerd te Barendrecht. Een sportieve prestatie na de feestdagen voor het hele gezin. Om 9 uur start de Kinderpyjamaloop. Kinderen rennen bij voorkeur in hun warmste pyjama één kilometer op de atletiekbaan. Voor de mooist versierde pyjama is er een prijs. De kinderen zullen daarna vermaakt worden, zodat de ouders en andere sportievelingen na een warming-up om 9.30 uur van start kunnen gaan met de 5

kilometer run. Omdat deze loop puur recreatief is, worden er geen tijden geregistreerd. Er staat wel een digitale klok, zodat men zelf zijn eindtijd kan zien. Wegens groot succes is sportief wandelen weer bij de activiteiten opgenomen. Om 9.15 uur beginnen de wandelaars aan een mooie route van ruim 6 kilometer.

RG-assistenten geslaagd BARENDRECHT - Zondag 25 november zijn Iris de Heer, Nicole Bahlman

en Suzanne Bonte geslaagd voor hun KNGU assistentencursus. Alle drie de

meiden assisteren al bij Ritmische Gym Barendrecht en zijn ook intern in oplei-

ding om uiteindelijk zelfstandig de lessen te kunnen geven.

Na afloop staat voor iedereen een ontbijtbuffet klaar, gesponsord door Kruidenier Foodservices en Kaashandel Weijpoort. De opbrengst komt ten goede aan de Roparun. Meer informatie en inschrijven via www.energieladies.nl.

ZPB H&L Productions Thuiswedstrijden Inge de Bruijn Sportfondsenbad Zaterdag 1 december 12:00 uur: DG3 - SCOM DG2 12:45 uur: DG2 - ZVVS DG1 13:30 uur : CM2 - Sassenheim CM1 14:15 uur: CJ1 - ZPC Rotterdam CJ1 15:00 uur: DG1 - WZC (SG) DG1 15:45 uur: CM1 - De Kempvis CM1 16:30 uur: BM1 - Widex GZC Donk BM1 17:15 uur: Dames 3 - WSG NieMo-Van Vliet 1 18:00 uur: Heren 7- MNC

Dordrecht 8 18:45 uur: Heren 8 - De Kempvis 4 19:30 uur: Dames 4 - SG de Linge/PCG 3 Uitwedstrijden 13:20 uur: Wiekslag EG1 EG3 14:00 uur: ZVVS EG2 - EG2 14:45 uur: ZVVS EG1 - EG1 17:10 uur: De Zijl (SG) AJ1 - AJ1 17:30 uur: WSG NieMo-Van Vliet 3 - Heren 6 18:25 uur: ZV Westland Dijkglas 2 - Heren 4 18:30 uur: OZV 2 - Heren 5 19.00 uur: UZSC 1 - Dames 1

Gezocht: huishoudelijke hulp

WAT DOE

ROTTERDAM - Dankzij een samenwerking tussen het jubilerende bedrijf Bonn & Mees 125 jaar en stichting Historisch Charlois is er een tentoonstelling samengesteld die zaterdag 1 december om 13 uur opengaat voor publiek. De tentoonstelling draagt de naam van ‘Van scheepswerf tot hijsspecialist’ en gaat over de geschiedenis van het bedrijf Bon & Mees op Katendrecht en Charlois.

Aanvankelijk was het bedrijf vooral bekend als scheepswerf, maar gaandeweg de tijd veranderde hun activiteit in een bokkenbedrijf. De tentoonstelling laat onder meer foto’s zien van de tijd waarin dit bedrijf begon als schepenbouwer met familiefoto’s van de betrokken families Bonn, Mees en Leenheer, de Charloisse havens en het Oude Charlois, maar ook de ontwikkeling naar het

sterke bedrijf van nu met de imposante bokken. Vanaf 1 december is men vanaf 13 uur van harte welkom in de Oudheidkamer van stichting Historisch Charlois aan Wolphaertsbocht 105. De tentoonstelling duurt drie maanden en is geopend van 13 tot 17 uur op zaterdag en zondag, behoudens feestdagen. Meer informatie via 010-4806618.

Exxact FM Sportcafé BARENDRECHT - Maandag 3 december ontvangt presentator Jos Vis in het radioprogramma Sportcafé Mike Bezem en Inge Kars van KV Vitesse en Elise van de Heuvel van Savosa. Met Mike en Inge wordt onder meer gesproken over de rentree en entree in het nieuwe KV Vitesse en met Elise wordt onder meer het begeleiden van en het brengen van jeugdige talenten richting de top doorgenomen. Verder natuurlijk de actualiteit en het bekende weekendoverzicht met flitsen van de wedstrijden van BVV Barendrecht, vv Smitshoek en vv Heerjansdam. Daarnaast de recente stand van zaken omtrent de competitieverrichtingen van onder meer ZPB H&L Productions, HCB, KV Vitesse, CBV Binnenland, The Flying Shuttle, cvv Spirit en Savosa. De live uitzendingen van Sportcafé zijn iedere maandag tussen 21 en 23 uur te beluisteren op Exxact FM radio (105.9 op de kabel en 106.4 in de ether en www. exxactfm.nl).

www.deschakelbarendrecht.nl

BIJ BRAND?

Daar moet je nu over nadenken!

voor 3 uur per week via PGB. Vrijenburg-Carnisselande Tel. 0180-654652

JIJ

Tentoonstelling Bonn & Mees

43

watdoejijbijbrand.nl

Meubelstoffeerderij Meubelstoffeerderij Rhoon Rhoon • • Gespecialiseerd Gespecialiseerd in in modern modern en en ambachtelijk ambachtelijk stoffeerwerk stoffeerwerk • • Grote Grote collectie collectie leer leer en en meubelstoffen meubelstoffen • • • •

Bedschotten Bedschotten en en ombouw ombouw CaravanCaravan- en en bootkussens bootkussens

• • Binnen Binnen 5 5 dagen dagen retour retour

Bij Autobedrijf Jer. De Fonkert in Numansdorp kunt u terecht voor een groot scala aan diensten en services die u van een BMW dealer mag verwachten. Kwaliteit, efficiency en innoverend vermogen: dat zijn de drie pijlers waarop onze service-competentie is gebaseerd. Onze klanten kunnen erop vertrouwen, nu en in de toekomst. Want bij BMW wordt al in planningsfase van nieuwe modellen nagedacht over toekomstige vormen van dienstverlening en service concepten. Daarna is alles erop gericht de BMW’s en MINI’s met een eerste klas service te omringen. Zo is onbezorgd rijplezier gewaarborgd. Autobedrijf Jer. De Fonkert BMW dealer, MINI Erkend Service Partner en BMW M gecertificeerd dealer heeft ruimte voor een fulltime

Diagnose/ Service Technicus

U heeft het eigenlijk best naar uw zin bij uw huidige werkgever, want u bent een enthousiaste Automotive professional. Alle papieren in huis, prima baan en goede vooruitzichten. Er ontbreekt eigenlijk nog maar een ding: u werkt niet aan het merk waarvoor u het liefst zou willen werken. Daarom zoekt u al enige tijd naar een gelegenheid als deze, want de uitstraling en de techniek van BMW en MINI blijft u boeien.

Ambachtstraat Ambachtstraat 2 2• • Poortugaal Poortugaal • • T. T. 010-501 010-501 65 65 66 66 www.stoffeerderijrhoon.nl www.stoffeerderijrhoon.nl

Bij Autobedrijf de Fonkert gaat u nieuwe en gebruikte BMW en MINI automobielen onderhouden en repareren. Hoogstaande techniek vraagt om autotechnici die net zo goed zijn met bits en bytes als met schroeven en olie. U bent een autotechnicus van die nieuwe generatie. U gaat werken in een jong team dat gewend is klantgericht doelstellingen te realiseren. Persoonlijkheid is bij ons zeker zo belangrijk als kunde en de teamprestatie maakt het succes. U komt te werken in onze goed uitgeruste werkplaats van BMW-klasse.

LOODGIETERSBEDRIJF

In de functie van Diagnose / Service technicus staan klantgerichtheid en kwaliteitsbewustzijn bij jou hoog in het vaandel. Je bent een teamspeler, die specialist is binnen zijn eigen vakgebied en veel passie heeft voor het merk BMW.

N.A.J. DEN DRIJVER WIJ VERZORGEN AL UW:

LOODGIETERSWERKZAAMHEDEN SANITAIR- EN ZINKWERK

Achterom 67 – Barendrecht Tel. 0180 – 613308 b.g.g. 620286

Heb je het onderstaande als je bagage? •   MBO  werk  en  denk  niveau  -  Een  afgeronde  opleiding  Diagnose  technicus  en  bereid  verder  te  investeren •   APK certificaat · In bezit van rijbewijs B •   Goede beheersing van de Nederlandse taal. Dan bieden wij je: •   Uitstekende  primaire  en  secundaire  arbeidsvoorwaarden  ·  Werken  in  een  open  en  professionele  organisatie  ·  Goede  specifieke  opleidingsmogelijkheden  ·  Werken  met  modern  gereedschap  en  apparatuur. Interesse? Stuur dan een bondige motivatie met uw c.v. naar: Autobedrijf Jer.de Fonkert, t.a.v. de heer Jan de Fonkert, Postbus 7422, 3281AL Numansdorp of stuur een e-mail naar jandefonkert@jerdefonkert.nl Voor specifieke informatie bel je met de Chef Werkplaats, Marco Dorst, telefoon 0186-658111


RAAT 5-05 RAAT 5-05 BB TILBURG BB TILBURG 19 25 19 25 MEDIA.NL MEDIA.NL

0 0 19 19 26 26

EEconomische Economische conomische zaken zaken Topadvies?

Aftrek hypotheekrente is veel beperkter Het onderwerp van iedere verkiezing en elk nieuw kabinet is toch wel de aftrek van de hypotheekrente. Nu de aftrek van rente op nieuwe leningen vanaf 2013 gaat veranderen is de discussie weer opgelaaid. Maar de vraag is: waren er niet al beperkingen? In onderstaand voorbeeld een indruk van de regelgeving over de aftrek van rente op de eigen woning. - door drs. C. van der Meer RA, adviseur bij Hoek en Blok-

www.hoekenblok.nl Gezond financieel beleid

• Fiscale advisering • Juridische begeleiding • Financiële planning • Interim financieel management • Bedrijfsadministraties

• Salarisadministraties • Financiële Dienstverlening artiesten • Franchisebegeleiding • Online bedrijfs- en Loonadministraties

Adviesgroep JMH BV • Oslo 19 t/m 21 2993 LD Barendrecht • T 0180 556157 www.jmh.nl

Wouter heeft in 1995 een eigen woning gekocht en een hypothecaire lening afgesloten. De lening is aflossingsvrij en Wouter spaart ergens anders voor de aflossingen via een spaarhypotheek. Hierdoor heeft Wouter jaarlijks zijn maximale aftrek van de hypotheekrente gedurende 30 jaar. De 30 jaarperiode is ingegaan in 2001. Wouter kan dus tot 2031 zijn rente aftrekken. Had Wouter zijn woning in 2009 gekocht, dan was de rente tot 2039 aftrekbaar. Ook bij het oversluiten naar een andere verstrekker van leningen of bij verhuizing kan Wouter de bestaande hypotheekvorm meenemen en blijft deze aftrekbaar. Wanneer Wouter een extra lening krijgt voor een verbouwing, dan zal deze vanaf 2013 onder de nieuwe regels vallen. De nieuwe regels houden in dat wanneer er een nieuwe hypothecaire lening wordt afgesloten, deze lening jaarlijks moet worden afgelost. Wanneer een lening aflossingsvrij wordt afgesloten, vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek. Dit geldt ook als gelijktijdig wordt gespaard voor de (gedeeltelijke)

aflossing na maximaal 30 jaar. Ook de maximale hypotheekverstrekking zal worden afgebouwd. Nu kun je nog tot 6% meer lening krijgen om de kosten koper te betalen. Dit bedrag zal jaarlijks met 1% worden verlaagd tot 0% in 2018. Je moet dan eigen geld hebben om een woning te kunnen kopen. De verwachting is ook dat na 2013 de aftrek verder beperkt wordt doordat maximaal tegen 51,5% in plaats van de huidige 52% belasting aftrek mogelijk is en dit percentage jaarlijks met een ½ % zal worden verlaagd naar 38%. Wanneer Wouter in het hogere tarief van de inkomstenbelasting zit, zal hij dus rekening moeten gaan houden met extra maandlasten. De rentebeperking raakt door de termijn van 30 jaar iedereen met een eigen woning en de gevolgen voor de portemonnee kunnen enorm zijn. Door de verschillende maatregelen kan de hypotheekrente een lappendeken worden van verschillende termijnen en voorwaarden, waardoor een goed inzicht en advies geboden is.

“Mijn b.v. zonder 18K?”

THEEUWKENS CONSULTANCY h.o.

A AD DV VE ER RT TE EN NT T II E E D DR RU UK KP PR RO OE EF F

Daar teken je voor.

ABC Financieel is een volwaardig accountants- en belastingadvieskantoor

met een gemotiveerd team. Door de kleinschaligheid en de betrokkenheid alsmede jarenlange ervaring, zijn wij de adviseurs die met u meedenken in verschillende bedrijfsprocessen.

Bij ABC Financieel vind u alles onder één dak • De verwerking van uw gehele (salaris)administratie • Tussentijdse- en jaarrapportages • Belasting- en bedrijfsadviezen • Uw partner bij administratieve- en/of financiële vraagstukken

Voor informatie en een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contact opnemen met: ABC-Financieel Zuideinde 37 2991 LJ Barendrecht 0180-820243 info@abcfinancieel.nl

“Mijn b.v. zonder 18K?” Daar teken je voor.

“Mijn b.v. zonder 18K?” Uw Allround Adviseur Huib Theeuwkens Daar teken je voor.

Alle verzekeringen Financieel advies

“Anti-schoondochter-clausule?” Daar teken je voor. Oprichtingen, bedrijfsopvolging, zakelijk advies en meer.

Oprichtingen, bedrijfsopvolging, Oprichtingen, Flex b.v., Oprichtingen,bedrijfsopvolging, bedrijfsopvolging, zakelijk advies en meer. zakelijk advies enen meer. zakelijk advies meer. olledig onafhankelijk Volledig Testamenten. T: 0180-397279 E: huib@financepoint.nl Kogge 5, 2991 DE Barendrecht

Bijdorpplein 41 | 2992 LB Barendrecht | T (0180) 556 735 | F (0180) 556 298 info@notbar.nl | www.daartekenjevoor.nl

Bijdorp oost 18a (2e etage) 2992 la barendrecht postbus 82 – 2990 ab barendrecht telefoon 0180 – 647245 e-mailadres: info@belafvanschoonhoven.

Onze administratieve dienstverlening omvat: • Boekhoudverzorging met fiscale aangiftes • Samenstellen jaarrekening met beperkingen hiervan • Online boekhoudverzorging met software van een gerenommeerde leverancier, met inlogmogelijkheid door u, zodat wij u bij de verwerking kunnen assisteren of deze tijdelijk kunnen overnemen • Salarisverwerking van uw personeel met advisering • Periodiek “bijpraten” met uw contactpersoon • Alle administratie serviceverlening komt steeds in overleg met u tot stand.

Graag verstrekken wij u geheel vrijblijvend een offerte.

Vragen over zakendoen?

Borsboom & Hamm advocaten Weena 614 3012 CN Rotterdam, 010 - 201 29 39 Henry Dunantlaan 1 2992 KP Barendrecht, 0180 - 642 000 info@borsboomhamm.nl

www.borsboomhamm.nl


De Schakel Donderdag 29 november 2012

SP

Barendrecht te sterk voor koploper Katwijk BARENDRECHT – Topklasser Barendrecht blijft zich stevig roeren in de top van de topklasse van het zaterdagvoetbal. De rood-witten klopten afgelopen weekend koploper Katwijk met maar liefst 4-0. En daar was niets op af te dingen. Dit duel maakte eens te meer duidelijk dat de ploeg van trainer Jack van den Berg een blijvertje is in de bovenste regionen. Barendrecht begon sterk aan de wedstrijd, maar ontsnapte na vijf minuten bij een te korte terugkopbal van Ivan Almeida op Mark Zegers. De doelman redde bekwaam op de inzet van Jeffrey Jongeneelen. Daarna nam Barendrecht het heft stevig in handen en drong

het nauwelijks imponerende Katwijk terug. Bob Vermunt schoot eerst nog naast, maar na achttien minuten was het Laurens Visser die de Bongerd-bewoners op voorsprong zette, 0-1. Barendrecht kreeg nog mogelijkheden de score op te voeren, maar dat gebeurde niet. Na rust startte Barendrecht opnieuw ijzersterk. Binnen een minuut zorgde Visser zelfs voor de 2-0, na een knappe aanval opgezet door Mitchell van Gastel en Marwin Richard. Ook nadien bleef Barendrecht de betere ploeg. Katwijk had op De Krom niets in te brengen. Uiteindelijk maakten Bob Vermunt en invaller Daniel Esajas het viertal treffers vol. Door de knappe zege klimt

Barendrecht naar de vierde plaats in de topklasse met twee punten achterstand op twee koplopers.

RT Heerjandam F4 kampioen HEERJANSDAM - Afgelopen zaterdag 24 november zijn de jongens van Heerjandam F4 kampioen geworden. Na een spannende wedstrijd wonnen ze met 6 -4. De negende wedstrijd op rij gewonnen, dus kampioen. Er stond heel veel publiek langs de lijn en na afloop was er groot feest.

Volgende week zaterdag 8 december is het BarendrechtSpakenburg.

Jer. de Fonkert bv Burgemeester de Zeeuwstraat 130 3281 AL Numansdorp Tel. (0186) 65 81 11 www.jerdefonkert.nl

BMW maakt rijden geweldig

Smitshoek bekert verder BARENDRECHT - Door een 6-0 overwinning (rust 2-0) overwinning op zaterdag vierde-klasser vv Sportief heeft Smitshoek eenvoudig de volgende ronde in de strijd om de districtsbeker West II bereikt. In de openingsfase hielpen de oranje-zwarten diverse mogelijkheden om zeep. Na 20 minuten brak middenvelder Erwin Bravenboer de ban, 1-0. Voor de pauze verdubbelde Tom Achterberg

Lauwrens Visser had met zijn twee doelpunten een groot aandeel in de 0-4 zege op Katwijk. Foto BVV Barendrecht

Vitesse 1 eindigt met remise

Bij aankomst in sporthal ‘De Cuyl’ bleek dat de korfballers van Fiks het qua accommodatie goed voor elkaar hebben. Met het oog op een eventuele nieuwe sporthal in Barendrecht kan er absoluut een voorbeeld genomen worden aan het sportcomplex van de Oegstgeestenaren. Een kantine met uitzicht op het speelveld, een tribune met genoeg publieksruimte en genoeg ruimte voor de warming-up rondom het veld. Jammer genoeg was er ook een minpunt aan het complex van Fiks, de vloer! Bij tijd en wijlen was het voor de spelers alsof ze in Thialf aan het sporten waren en was de grip onder de zolen ver te zoeken. Voor ieder probleem is er echter ook een oplossing. Een bus haarlak van een van de dames bleek goed van pas te komen om de zolen onder het schoeisel van enige plak te voorzien.

Met welgeteld 6 supporters uit Barendrecht op de tribune werd dan eindelijk begonnen aan het 3e duel in de zaalcompetitie. Vanaf minuut 1 werd duidelijk dat de thuisploeg met de nodige fysieke kracht en verbale provocatie erop gebrand was de punten in eigen huis te houden. De Barendrechters hadden de eerste minuten moeite om hier een passend antwoord op te vinden. Vanaf de 1-1 stand wist Vitesse toch een kleine voorsprong op te bouwen naar 1-3. De thuisploeg wist echter op kracht en inzet in het spoor te blijven en via 2-4 zelfs terug te komen tot 6-6. Vlak voor rust wist Vitesse nog de scoren uit te bouwen om met een kleine voorsprong de rust in te gaan. 7 – 10. In de kleedkamer werd nog nagesproken over het duw- en trekwerk van Fiks gedurende de eerste helft. Vitesse wist dat het op basis van kwaliteit de punten binnen moest halen, maar dat het niet mee moest gaan in de provocatie en fysieke speelwijze van de tegenstander. Met een schitterend doelpunt van Christian op aangeven van Jirska wist Vitesse voor het eerst in de wedstrijd het gat op 4 te zet-

0000128

Jer. de Fonkert, 85x40 trefpunt voor Trefpunt voor autoliefhebbers autoliefhebbers.

Nu er vijftien wedstrijden zijn gespeeld, beginnen zaterdag 1 december de returns in de topklasse, met voor Barendrecht direct een kraker. Op ‘t Slot is rivaal en regiogenoot Capelle de tegenstander. Capelle, met oud-Barendrechters Ronald Klinkenberg, Peter de Lange en Marvin van der Pluijm, zit in een mindere periode en verloor afgelopen weekend met 2-0 van Scheveningen.

de score. Toen direct na de hervatting Tom den Boer en Ricardo Merrelaar de score opvoerden tot 4-0 lag een grote uitslag in het verschiet. De doelpuntenmachine stokte vervolgens weer. Door goals van Gilliomar Leona en Tom den Boer werd de eindstand bepaald op 6-0. Rest te vermelden dat de gasten uit Noorden sportief tegenstand boden.

Barendrecht verder in beker

BARENDRECHT - Na de domper tegen Albatros in eigen huis stond afgelopen weekend de uitwedstrijd tegen Fiks op het programma. De door Cazdak dakbedekkingen & Cazdak installatietechniek gesponsorde Barendrechters reisde voor deze derde wedstrijd van het seizoen af naar Oegstgeest.

45

ten. Dit gat bleef gedurende de hele tweede helft in tact. Met nog 4 minuten op de klok stond er dan ook een 12 – 16 voorsprong voor Vitesse op het scorebord. Geen vuiltje aan de lucht. Maar schijn bedriegt. 2 afstandschoten en een vrije bal brachten de voorsprong terug naar 15 – 16. Een ‘supersub’ vanuit de jeugd van Fiks werd ingebracht om het beslissende oordeel te vellen. Een goede steun werd gebracht en de invaller wist met een afstandschot de ploegen naast elkaar te brengen. Eindstand 16-16. Conclusie van de wedstrijd valt samen te vatten in een quote vanuit de wandelgangen van de Fiks supporters: “dat was een knap gelijkspel”. Fiks een punt gewonnen, Vitesse een punt verloren. Beide ploegen blijven in de competitie op gelijke hoogte: 3 punten. Volgende week staat er wederom een wedstrijd in Barendrecht op het programma. In sporthal de Riederpoort komt op zaterdag 1 december VEO op bezoek. Aanvang:18:45uur voor Vitesse 2 – VEO 2 en 20:00 uur voor Vitesse 1 – VEO 1. Volg Vitesse via de website, Twitter of Facebook!

BARENDRECHT Barendrecht heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de derde ronde van het districtsbekertoernooi in West II. De rood-witten klopten op De Bongerd zaterdag-eersteklasser RCL met 2-1. De Leiderdorpers kwamen al snel op voorsprong door Thom Wijnalda, maar na een half uur trok Jeremy Hensen

de stand weer gelijk, 1-1. Na de rust zorgde Joey Jongman voor de 2-1, hij miste even daarna ook nog een strafschop. In de slotfase bleef Barendrecht, dat met een jonge ploeg aantrad, soms met kunst- en vliegwerk overeind. BarendrechtRCL 2-1 (1-1), Barendrecht naar volgende ronde 3. 0-1 Wijnalda, 32. 1-1 Hensen, 55. 2-1 Jongman.

TFS hard onderuit in dubbelweekend BARENDRECHT – Op het hoogste niveau van het badminton in Nederland heeft The Flying Shuttle een slecht weekend achter de rug. De Barendrechters speelden tegen Slotermeer en Amersfoort en verloren beide wedstrijden kansloos. Slotermeer won met 6-2 en Amersfoort was met 7-1 te sterk. Lichtpuntje in het afgelopen speelweekend waren de single zeges van speelster Monique Broeke (tweemaal) en de mixed dubbel zege van Michiel Kruijt en Daisy Bommeleijn. Drie punten is te weinig als je vooraf rekent op minimaal vijf punten. Dat betekent weer vol aan de bak in de komende thuiswedstrijd tegen Almere aankomende zaterdagavond om te voorkomen dat TFS op de onderste plaats eindigt (met nog zeven speelrondes te gaan).

Negen medailles voor runningteam BARENDRECHT - Het energierunningteam (ERT) van CAV Energie heeft op het NK Cross/Warandeloop negen medailles gewonnen afgelopen zaterdag. Dit is een record voor het team. Het NK Cross/ Warandeloop werd gehouden in Tilburg. De resultaten individueel:

Goud: Haico Boer, JD1. Shurianty Mathilda, MD2. Ashley Melcherts, MC2. Zilver: Lieke van Tilburg, MD1. Mark Naaijer, JC1. Brons: Lisa Kroon, MC2. Stan Schipperen, JD1. Estafette: Goud: Haico/ Jaimy/Lotte/Shurianty, Jun. D, 4x600. Zilver: Mark/Lisa/

Sjors/Ashley, Jun. C, 4x600. Shurianty Mathilda en Ashley Melcherts liepen sneller dan ooit tevoren iemand van hun leeftijd had gedaan in de Oude Warande. Voor meer informatie zie www.energierunningteam.nl of kijk op Facebook.


Laat u verrassen door de ruimte! Zéér royaal wonen in Rhoon

BOUW GESTART 12 d 20 Koop voor ein chts en betaal sle 19% BTW

Type Type Felix Felix en Sofia Woonoppervlak 155 m2 met 5 kamers ••Geschakelde herenhuizen Uitbreidbaar tot ca. vanaf 190 m2173 met m2 ••Woonoppervlakte kamers en vliering • 57kamers • Talloze opties waaronder • Ruime tuin opmogelijk het zuiden kamer-en-suite en bijvoorbeeld een Koopsom vanaf € 405.600,- v.o.n. vide in de entreehal (incl. 21%met BTW) • Stelmeerwerk uw woningen samen onze Woonwijzer op www.essendael.nl Koopsom vanaf € 349.850,- v.o.n.

Verkoop en informatie: Verkoop en informatie:

(015) 276 04 00

(010) 501 50 01

(010) 501 33 22

276 04 Bouwfonds(015) is bereikbaar van 00 ma t/m vr 8.00 - 22.00 en za van 9.00 - 18.00 uur.

www.essendael.nl www.essendael.nl

Nieuwe Ford Transit Custom meteen ‘International Van of the Year 2013’!

Al bij de introductie waren vriend en vijand het erover eens: de nieuwe Ford Transit Custom heeft werkelijk alles mee om dé bestelauto van de toekomst te worden. En dat wordt nu dubbel en dwars bevestigd met de prestigieuze titel ‘International Van of the Year 2013’. Zijn opvallende uiterlijk, geavanceerde functionaliteiten, brandstofbesparende technologieën en laagste onderhoudskosten in z’n klasse maken de Transit Custom onweerstaanbaar voor professionals.

TRANSIT CUSTOM vanaf 17.900,-

Prijzen in euro’s excl. BTW/BPM en excl. kosten rijklaarmaken. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde model kan afwijken van standaardspecificaties.

Alblasserdam Bedrijventerrein Vinkenwaard, Ohmweg 1, 078 - 691 39 22 Hendrik-Ido-Ambacht Weteringsingel 139, 078 - 681 47 11 www.wensveen.nl


13

de ce m be r2 01 2

ontdek.

Het Rozenpakhuys

KERSTSHOW Diverse Lekkernijen zoals warme chocolademelk

Dieetadviseering door Laurens. Dieetadvisering is terug in het basispakket! Heeft u een verwijzing van uw (huis)arts en vragen aan een diëtist? Bel Anneke Boersma of Maaike Spaans op 06 20 45 44 18 of 0180 55 55 00 of stuur een email naar: dietetiekzuidrand@laurens.nl.

ef Herle ns k c i e de D ! tijd

Poseren in prachtige kostuums!

Van 15:00 tot 21:00 uur

meer dan zorg

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Ga naar www.miragedamesmode.nl

Vanaf 1 december zijn de kerstbomen weer bij ons te verkijgen!!!

ACTIE!!! Nodmann Kerstboom

de enige echte!

voor €14,99 per stuk (Zolang de voorraad strekt)

30% korting op de wintercollectie* Middenbaan 93-95 Barendrecht Tel.: 0180 - 622 594

*uitgezonderd kerst- en basisartikelen en aanbiedingen

Tevens vindt u bij ons een grote sortering KERSTSTUKKEN!!! En vers materiaal om uw eigen stukjes te maken.

Wij bieden u:

• Supersortering Hollandse rozen in diverse kleuren, lengte’s en prijsklasse! • Ruime sortering boeketten vanuit onze vernieuwde koelcel • Groot assortiment kamer- & tuinplanten • Verzorging van Rouw- en Trouwwerken • Bezorgservice door heel Nederland

Middeldijk 73a – Barendrecht – Tel: 0180-621298

Openingstijden:

Maandag tot zaterdag 8.00 - 18.00 uur Vrijdag 8.00 - 20.00 uur


autobedrijf esberg

BV

KERSTSHOW

DE 1e KEUS IN JONG GEBRUIKTE AUTO’S

KOM NAAR ONZE KERSTSHOW

OP 6, 7 en 8 DECEMBER! EN MAAK KANS OP EEN JAAR LANG GRATIS RIJDEN IN EEN C1

DO 6 DECEMBER

Op zoek naar een zeer jonge en voordelige occassion met volledige fabrieksgarantie?? Kijk op www.autobedrijfesberg.nl

09.00 - 18.00 UUR

VR 7 DECEMBER 09.00 - 21.00 UUR

ZA 8 DECEMBER

Wij zijn aangesloten bij:

Tevens zijn wij op zoek naar jonge schadevrije auto’s

10.00 - 17.00 UUR

CITROËN DAVO PRESENTEERT

BOVAG - RDW erkent - Nationale Autopas

Pascalweg 163 voorheen ”Opel Verhagen” 3076 JN Rotterdam/Barendrecht • Tel. 010-5017469

CITROËN COLLECTION CITROËN DAVO

|

Nijverheidsweg 11

14% BIJTELLING

C1 NORMALE PRIJS

€ 9.770,-

V.A. € 7.970,-

C3 NORMALE PRIJS

|

3161 GJ Rhoon

GEEN BPM

€ 15.250,-

V.A. € 12.950,-

|

Tel. (010) 850 41 00

|

www.citroendavo.nl

GEEN WEGENBELASTING

C4 PICASSO C5 NORMALE PRIJS

€ 28.210,-

V.A. € 24.710,-

NORMALE PRIJS

€ 32.440,-

V.A. € 28.940,-

2014 ETALING TOT 1 JANUARI + GRATIS UITGESTELDE B S OPLOPEND TOT € 250, + GRATIS BRANDSTOFPA INRUILKORTING OPLOPEND TOT 2500,- BIJ AANSCHAF VAN EEN NIEUWE AUTO. AFSCHEIDSPREMIE BIJ AANSCHAF VAN EEN NIEUWE C1, C3, C3 PICASSO, C4, C4 PICASSO, C5, NEMO EN DE BERLINGO OPLOPEND TOT € 1.000,-. FINANCIER UW OCCASSION VANAF 0% RENTE.

De actie is geldig op alle Citroën VP modellen, met uitzondering van de DS-lijn. Het actiemaximum op de C1 is € 5.000,- en op de overige modellen is dit € 10.000,- Financiering is op basis van uitgestelde betaling, rentevrij en verstrekt door Citroën Financial services, handelsnaam van PsA Finance Nederland B.V. (registratienummer AFM 12007744). Meer info via www.citroen.nl of bij Citroën DAVO. Op verzoek sturen wij u het standaard informatiedocument toe. Prijs-, specificatie en fiscale wijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van het standaardmodel. Fleet- en leaseklanten zijn uitgesloten van deze aanbieding. Kijk voor de actievoorwaarden op www.citroen.nl. Druk- en zetfouten voorbehouden. Actie is geldig t/m 31 december 2012.

KNIEBLESSURE? BIJ ONS WEET U IN 1 DAGDEEL WAAR U AAN TOE BENT! Wij vinden het belangrijk om patiënten snel te zien en

Bij een combinatieafspraak (one-stop-shop) krijgt u op één dagdeel (een ochtend of middag) de afspraken die nodig zijn. Zo hoeft u maar één keer naar het ziekenhuis, heeft u een kortere wachttijd en kan dus sneller gestart worden met een eventuele behandeling. Bij een knieblessure ziet dit er als volgt uit:

1. 2. 3. 4.

foto van de knie poliafspraak indien nodig MRI uitslag MRI bij afspraak orthopedisch chirurg

terecht. Voor mensen met een knieblessure hebben onze

Heeft u een knieblessure? Ga dan langs uw huisarts. Indien uw huisarts beoordeelt dat uw knie nader onderzocht moet worden, verwijst hij/zij u door naar onze combinatieafspraak.

orthopedisch chirurgen een combinatieafspraak ontwikkeld.

Kijk voor meer informatie op www.maasstadziekenhuis.nl/knieblessure

te behandelen. U kunt vaak al binnen een week bij ons

Maasstad Ziekenhuis. Van ons allemaal.


De Schakel

SPORT

Donderdag 29 november 2012

Binnenland overklast Leiden 2

Brons voor groepsspringsters GVB BARENDRECHT – Afgelopen weekend werden in Bocholtz de NK Clubteams Groepsspringen gehouden. Dit is de allround wedstrijd van het groepsspringen en alleen voor seniorenteams vanaf 13 jaar. Alle onderdelen worden bij elkaar opgeteld voor de uitslagen. Gymnastiekvereniging Barendrecht deed hier aan mee met één team, bestaande uit Ilse, Minoesch, Lotte, Doris, Daisy, Juliette, Denise en Iris.

Vorig seizoen was dit team Nederlands Kampioen geworden op B-niveau. Daardoor waren zij gepromoveerd naar het A-niveau. Dat is het hoogste niveau binnen het Groepsspringen. Een moeilijke en uitdagende positie om zich te meten met de beste teams van Nederland. De eerste drie onderdelen, springtoestel met plank, tafel en springtoestel met minitrampoline, werden zeer goed uitgevoerd. Bij het laatste onderdeel, de minitrampo-

49

line, werd de vermoeidheid zichtbaar en werden er enkele foutjes gemaakt. Toch leverde de prestatie uiteindelijk de bronzen medaille op. Een zeer goed resultaat voor een debuut bij de senioren op dit niveau. De eerstvolgende wedstrijd voor het groepsspringen zal op zaterdag 15 december zijn. Daar zullen zes springsters van GVB gaan strijden voor de individuele titels op het NK Individueel te Elst.

BARENDRECHT - Met een 110-57 overwinning op Leiden 2 heeft Aarnoudse/ Binnenland zich zaterdagavond voor eigen publiek van zijn beste kant laten zien. De Barendrechtse formatie speelde bij vlagen subliem team basketbal en wist de bezoekers volledig te overklassen. De thuisploeg schoot als een wervelwind uit de startblokken, al na 40 seconden vluchtte de coach van Leiden in een time-out. Pas toen de thuisploeg elf punten had gescoord, wist Leiden de eerste punten te laten aantekenen. Aarnoudse/Binnenland wist de ene na de andere fastbreak af te ronden. Na zeven minuten was de stand 27-2 en leek de wedstrijd al gespeeld. Toch bleef de thuisploeg gedreven

en geconcentreerd spelen. Het kwart eindigde in 35-6. In het tweede kwart kwam Leiden beter in haar spel. Een aantal Barendrecht spelers vond het al tijd voor showacties en dat kwam het spel niet ten goede. Aanvallend waren het vooral Raven en Martijn die voor Binnenland de kar trokken. Halverwege het tweede kwart zette Binnenland onder aanvoering van Sander Trommelen weer aan en liep snel uit naar 52-18. Een verre driepunter van Floris de Jong bepaalde de eindstand van de eerste helft op 59-26. Na de rust leek jeugdinternational Franke de Leidse ploeg op het goede spoor te zetten met vijf punten op rij, maar

Binnenland nam onmiddellijk het initiatief weer over. Floris de Jong werd steeds uitstekend vrijgespeeld en schoot de ene na de andere driepunter binnen. Binnenland liep uit naar een 76-35 voorsprong. De eindstand van het derde kwart was 86-45. In het vierde kwart was het de beurt aan Yasalde. Twee aanvallen achter elkaar wist hij een verdedigde driepunter binnen te schieten en zijn teamgenoten probeerden hem zoveel mogelijk te zoeken. Met elf punten in zes minuten was hij de zesde speler die in de dubbele cijfers eindigde deze wedstrijd. Met een 110-57 overwinning kan Aarnoudse/Binnenland een fraaie overwinning bijschrijven.

Spectaculaire afsluiting BMX-seizoen

Opnieuw ruime zege voor CSBR BARENDRECHT - Na de bekerwinst van vorige week tegen Lekdetec.nl hebben de dames van Challenge Sports/Binnenland.Rotterdam (CSBR) ook de competitiewedstrijd tegen dezelfde opponent in een ruime winst omgezet. In Bemmel werd, na een ruststand van 34-47, een 100-73 zege geboekt. Door de zege van Probuild Lions tegen De Wit-Grasshoppers (5969) staan CSBR en Probuild Lions samen ruim aan kop van de dameseredivisie. CSBR startte scherp en kwam direct op een voorsprong, om deze gedurende de hele wedstrijd niet meer af te geven. Via 0-5 en 7-18 leek CSBR de wedstrijd al snel te willen beslissen, maar Lekdetec.nl

wist aan het einde van het eerste kwart toch weer aan te haken (16-20). In het tweede bedrijf wist de thuisploeg tot op één punt (22-21) te komen, waarna de Barendrechtse dames flink gas gaven. Bij rust stond er een voorsprong van 47-34 op het scorebord in Barendrechts voordeel. Na de rust wist Lekdetec.nl nog eenmaal terug te komen tot vijf punten, maar daarna was het gedaan. Zeker toen Leonie Kooij, niet geheel fit, aan een indrukwekkende scorereeks begon. De international scoorde in vijf minuten tijd maar liefst zestien punten. Lekdetec.nl moest zich erbij neerleggen en verloor in eigen huis kansloos met 100-73.

BARENDRECHT - Zondag 25 november vond in Barendrecht de BMXfinale plaats van de ZuidHolland Cup. De wedstrijd in Barendrecht was de laatste in een serie van drie. Aan de start stonden 109 deelnemers in tien verschillende klassen. Bijna de helft daarvan (54) waren Barendrechters. Door de enorme groei van de vereniging was dit ZuidHollands kampioenschap de eerste echte wedstrijd voor tweederde van deze Barendrechters. Die kennismaking verliep bijzonder succesvol. Waar je ook keek waren de oranje clubshirts te zien en de rijders werden constant aangemoedigd en met applaus beloond door het in grote getale opgekomen publiek. Op de baan werden mooie gevechten geleverd en werd soms letterlijk voor iedere centimeter gestreden. Dit leverde een mooi schouwspel voor de toeschouwers. Dat schouwspel werd alleen

GVB turnt op Entertoernooi BARENDRECHT - Op het Enter Turntoernooi in Rijssen vielen meerdere Barendrechtse turnsters in de prijzen. Instapper Femke Lenten werd derde. Juniorenturnster Daisy Philipsen behaalde een bronzen plak met 44,700 punten. Hoogtepunt was de tweede plaats van senior Juliette Storm, met een totaal van 43,400 punten. Bij de tweede divisie mochten pupil 1 Romy Fonville en pupil 2 Indey van Tricht plaats nemen op het podium. Zij eindigden beiden op de derde plaats.

Een week later turnden vijf Barendrechtse teams de kwalificatieteams in Maarheeze. In niveau 7 deden drie GVBteams mee. Voor het team van Ilonka Hoogeveen, Eva de Moei, Fleur Pellikaan, Verena Onnink en Emilie Verheul was het de tweede keer dat zij hun oefening toonden. De concurrentiestrijd was hevig. Met 130,017 eindigde zij op de zesde plaats. De concurrentie kwam ook vanuit de eigen vereniging, want het tweede team bestaande uit Britt van Adrighem, Isabel Goes, Daphne van der

Maarel en Melissa Zandstra turnde dezelfde oefeningen. Dat hier meer ervaring in zat was duidelijk. Dit team behaalde 145,066 punten en wist zich als vierde te plaatsen voor het NK clubteams. Het derde GVB team met Jill Lewis, Eva van Gemert, Hannelore van der Beek, Indey van Tricht en Desiree Storm liet zien wat er van hen verwacht werd. Mooie en stabiele oefeningen leverden een eerste plaats met een puntentotaal van 159,233 op. Ook zij gaan zaterdag 8 december naar de finale in Alphen aan

maar beter toen de finaleraces begonnen. Het publiek stond ongeduldig te wiebelen. Nu moest het gebeuren. Onder het toeziend oog van wethouder Stephanie ter Borg, die na afloop ook de prijsuitreiking voor haar rekening nam, stelden de rijders niet teleur. Van de jongsten (jongens zes jaar en jonger) tot de oudsten (jongens 16 jaar en ouder) werden adembenemende races gereden. Het publiek kreeg alles wat BMX zo aantrekkelijk maakt te zien: hoge snelhe-

den, hier en daar een kleine valpartij, slim bochtenwerk en hoge sprongen en strijd tot op de finishlijn. Met deze wedstrijd sluit voor FCC Barendrecht het seizoen 2012. Een seizoen waarin de club enorm gegroeid is en veel sportieve hoogtepunten gekend heeft. Het nieuwe seizoen begint in maart 2013. Tot die tijd mogen alle vrijwilligers, ouders en de rijders van hun welverdiende rust genieten. Foto: Jacqueline de Leeuw

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

den Rijn. Het niveau 4 team wist zich niet te plaatsen. Het team met Milena Bakker, Amber Groothuizen, Nikki Kooiman en Kayen van den Berg kon door allerlei tegenslagen er niet voluit voor gaan. Daar kwam bij dat Laura Onnink helemaal niet mee kon doen, waardoor alle oefeningen telden. Toch eindigden zij op de twaalfde plaats. In niveau 3 deed Felicia van Veen mee met een mix-team van KDO Lekkerkerk. Dit team deed het goed en kwalificeerde zich als tweede voor de finale.

Zeges voor dammers Denk & ZDV BARENDRECHT - De spelers van damvereniging Denk en ZDV wisten afgelopen week hun drie wedstrijden voor de clubcompetitie in Zuid-Holland-Zuid allen in winst om te zetten. Denk en ZDV 1 won verdiend, maar wat geflatteerd met 11-5 van NDV 1 uit Nieuwland. Denk en ZDV 2, op bezoek bij De Kroonschijf 2 uit Molenaarsgraaf, boekte een 9-7 zege die evenwel veel ruimer had kunnen uitvallen. Het derde team, een viertal, op verplaatsing naar dv Alblasserwaard in Wijngaarden, lichtte de nummer twee van de ranglijst met 6-2 beentje. Denk en ZDV 1 bezet halverwege de met DEZ 1 uit Hardinxveld-Giessendam gedeelde tweede plaats (bei-

den 6 uit 4) achter koploper DC Dordrecht, dat zeven punten heeft. Het tweede team doet niet onder voor de eerstelingen en deelt de tweede plaats (ook met 6 uit 4) met DEZ uit Woudrichem. Ongeslagen koploper is hier met 8 uit 4 Amicitia uit Herwijnen. Het derde team klom door haar zege naar de derde plaats met 4 uit 4 achter dv Alblasserdam (6 uit 3) en dv Alblasserwaard (5 uit 4). De clubcompetitie staat nu voorlopig even stil en wordt pas vervolgd in de week van 14 januari. De komende weken staan in het teken van sneldammen (voor Sinterklaas) en de interne competitie. Elke maandag wordt er gespeeld in zalencentrum ‘t Spatje aan het Willem Ruysplein in Zwijndrecht.


50 De Schakel

Donderdag 29 november 2012

0180 - 613047 - Particulier- & Zakelijk vervoer - taxi - taxibus (8 pers) - vip - zorg- en contractvervoer

www.taxibakker.nl

Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails. Daarom rijdt in de nachten van 6 op 7 en 11 op 12 december op het traject Waalhaven Zuid-Barendrecht een slijptrein. Woont u in Barendrecht in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

foto: Peter Honig

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen. Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/slijptrein Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

NIEUW IN VERKOOP

TE KOOP: HEERJANSDAM, DEVELSLUIS 8 In het dorp Heerjansdam, op een prachtige landelijke locatie gesitueerd bieden wij deze halfvrijstaande woning aan inclusief een boerenschuur welke uitstekend dienst kan doen als opslag. • PERCEELGROOTTE: 2448 m2 • INHOUD: 750 m3 • WOONOPPERVLAKTE: 240 m2 (waarvan 80 m2 kantoor/praktijkruimte • WONEN EN WERKEN UITSTEKEND TE COMBINEREN • LANDELIJK WONEN IN RUSTIGE OMGEVING • OP 15 AUTOMINUTEN CENTRUM ROTTERDAM

Meer info: www.bremmer.nl / Tel. 078-6772792


De Schakel

DIENSTEN

Donderdag 29 november 2012

ZONDAG 2 DECEMBER BARENDRECHT PROT. KERK IN NEDERLAND Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 10.00 uur mevr. Ds. J.M. Boersde Jong Geref. Bethelkerk, Schaatsbaan 10.00 uur mevr. E.E. Barendregtvan Rietschoten, uit Zwijndrecht Geref. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 09.30 uur Ds. A. van Nierop uit Zwijndrecht Ned. Herv. Dorpskerk, Dorpsstraat 10.00 uur Ds. C. Romkes Herv. Gem. Immanuëlkerk, Klarinetweg 09.30 uur Ds. A.A. Floorl 17.00 uur Ds. H. Russcher uit Nijkerk VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Ds. G. Sinke uit BurghHaamstede ZORGCENTRUM ‘BORGSTEDE’ Marjoleinlaan 43 Vrijdag 30 november 15.00 uur Ds. W. Speelman CHR. GEREF. KERK Eben Haëzerkerk, Voordijk 252 10.00 uur ds. K. Visser 17.00 uur ds. K. Visser NED. GEREF. KERK Maranathakerk, Dorpsstraat 178a 09.30 uur Ds. J.W. Ploeg 16.30 uur Ds. H. van Winkelhoff GEREF. KERK VRIJGEM. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150 11.30 uur Ds. H.D. Bondt 16.30 uur Ds. R.J. Blok te Rozenburg en Voorne GEREF. GEMEENTE Ploegwei 1

10.00 uur ds. L. Terlouw 16.30 uur ds. L. Terlouw HERSTELD HERV. GEM. Rehobothschool, Dorpsstraat 184 09.00 uur Kand. M. Diepeveen, Stellendam 16.00 uur Kand. W.H. Hoorn, Dedemsvaart R.K. KERK Sint Augustinusparochie Marijkesingel 24 10.30 uur Eucharistieviering, Willem Froger, gezinsviering woensdag 5 december 10.00 uur Seniorenviering, Woord- en Communieviering, Ton Halin VEG ‘DE WIJNGAARD’ Iedere zondag om 10.00 uur in gebouw Trefpunt aan de Dr. Kuyperstraat 4. Aparte crèche - en kinderdiensten. Koffie en limonade na de samenkomst. Info: www.egba.nl EVANGELISCHE GEM. Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl GEMEENTE GODS GENADE Boerhaavelaan 23 Elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur Gebeds- en Genezingsdienst - open 19.30 uur. Eens per maand op zaterdag van 13.00 tot 18.00 uur Genezingsdienst. Inl. Tel. 0180617822 HEERJANSDAM PROT. GEMEENTE HEERJANSDAM/KIJFHOEK Dorpskerk, Molenweg 10.00 uur Ds. J. Breure, 1e Advent Kijfhoek

15.00 uur Ds. W.G. Gerritsen, Heilig Avondmaal ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 15.00 uur ev. R.L. Antes VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 10.00 uur ds. J. Brederveld REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur 1e Advent, dr. K.J. Holtzapffel HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. G. van de Pol ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Praktische cursus ‘Eten de baas’ BARENDRECHT – Dinsdag 15 januari start Aafje met de cursus ‘Eten de baas’. De cursus wordt gegeven in het Dienstencentrum aan de Windsingel in Barendrecht en is bedoeld voor vrouwen met eetproblemen. Tijdens deze cursus worden deelnemers gecoacht door een diëtist en een maatschappelijk werker en leert men om te gaan met eetproblemen. De

cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van elk twee uur. De kosten voor deelname bedragen twintig euro per persoon inclusief thee en koffie. Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht en de bereidheid om thuis aan opdrachten te werken. Er is slechts ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. De cursus is niet bedoeld voor vrouwen die snel willen afvallen of een eetstoornis

(bv. anorexia) hebben. Voor de start van de cursus krijgt men een individueel kennismakingsgesprek met de begeleiders. Voor meer informatie en/of aanmelding kan men bellen naar de Aafje klantenservice, bereikbaar via 088-8233233 en dietisten@aafje.nl. Voor meer informatie kan men ook terecht op www. aafje.nl.

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar bezorgingbarendrecht@baruitgeverij.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon: 015-3694070

Donderdag 29 november 2012 - 71e jaargang - nr. 26 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE GEMEENTE BARENDRECHT, CARNISSELANDE, HEERJANSDAM Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 23.900 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres voor redactie en advertenties: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax 0180-619983 Redactie: Jos Wesdijk (06-22499763); Leonie Elzinga (06-10336090); Fax 0180-619983 E-mail: redactiebarendrecht@baruitgeverij.nl Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 20.00 uur in bezit van de redactie te zijn. Servicerubriek: Gegevens voor deze rubriek (kerkdiensten, medische diensten e.d.) dienen uiterlijk tien dagen voor de gewenste plaatsingsdatum in bezit te zijn van De Schakel. E-mail: krant@baruitgeverij.nl Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, 2992 BN Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Klachten over de bezorging: telefoon 015-3694070 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.

Nog meer nieuws op www.deschakelbarendrecht.nl

51

Medische Diensten en Maatschappelijke Organisaties Huisartsen: Barendrecht, Heerjansdam, Rijsoord, Carnisse lande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Avond-, nacht- en weekenddienst. Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 0102909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Barendrecht De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur zijn in Barendrecht ook geopend de apotheken de Lindehoeve en Middeldijkerplein. Tandartsen. Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoedhulp gedurende het weekeinde en feestdagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u ingelicht op welke manier u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. De dienstdoende tandarts is uitsluitend bereikbaar voor spoedeisende klachten en ongevallen. De spoedhulp wordt uitsluitend verleend tegen contante betaling. Verloskundigen. M.J. Weerman, L.K. Stewart. Hoefslag 1b. Tel. spreekuur ’s ochtends 8-9 uur, tel. 0180-615017. www.verloskundigebarendrecht. nl Verloskundigenpraktijk Carnisselande Dagelijks spreekuur volgens afspraak. Spreekuurlocaties: Gezondheidscentrum Carnisselande (hoofdlocatie), Middeldijkerplein 26, 2993 DL Barendrecht Care&Wellness Portland (tevens echolocatie), Langstraat 11-12, 3162 WC Portland Telefonisch spreekuur ma, di en do 9-12 uur, tel. 0180-627459. Inloopspreekuur wo. 8.30-11 uur (m.u.v. schoolvak.). Inloopspreekuur lactatiekundige; ma. 10-11 uur (m.u.v. schoolvak.) (beide inloopspreekuren vanaf hoofdlocatie). info@verloskundigencarnisselande.nl. www.verloskundigencarnisselande.nl Verloskundigenpraktijk Portland Yolande van den Berg en Gardy Laurijssen, 24 uur per dag bereikbaar via 06-46464942, ook buiten spreekuren overdag voor vragen of afspraak maken. Bij spoed en geen gehoor via de artsentelefoon: 010-2866977. Postadres: Postbus 53019, 3008 AH Rotterdam. Www.verloskundigenpraktijkportland.nl, info@verloskundigenpraktijkportland.nl. Spreekuur op woensdag vanaf 18 uur aan Hendrikse-akker 11, Barendrecht (kinderdagverblijf Panda). Zaterdag spreekuur vanaf 9 uur aan De Beurs 39, Rhoon/ Portland (kinderdagverblijf Jip en Janneke). Kruithof Fysiotherapie en Manuele therapie Avenue Carnisse 317, 2993 ME Barendrecht. Contact: 0180628741 en info@kruithoffysiotherapie.nl. Zie ook www. kruithoffysiotherapie.nl. Ook ‘s avonds geopend. FysiotherapieRotterdam Bijdorp-Zuid 1, Barendrecht

gebouw Wellnesselande, tel. 0180-646418 Rosestraat 123, Rotterdam tel. 010-4860978 www.fysiotherapierotterdam.nl info@fysiotherapierotterdam.nl Dierenartsen Voor spoedgevallen in alle nachten en weekenddiensten bereikbaar: Dierenartsenkliniek Barendrecht, W.J.A. v.d. Broek Binnenlandse Baan 42 0180-612685 Dierenkliniek Stroowaert Avenue Carnisse 38, tel. 0180-618401 Dierenkliniek Carnisselande Avenue Carnisse 184, tel. 0180-556062. Aafje, thuiszorg, huizen, zorghotels Aafje zorglijn, tel. 0900 - 8664 (€ 0,10/min) Op werkdagen van 8 tot 17 uur voor informatie en advies. Voor dringende (zorg)vragen is de zorglijn 24 uur per dag bereikbaar. Thuiszorgwinkel Zwijndrecht (Vegro) Verpleeg- en hulpmiddelen: 0800 – 2887766: voor uitleen en verkoop. Passage 4-6, Zwijndrecht, maandag t/m vrijdag 9-17.30 uur, zaterdag van 10-16 uur. Artikelen kunnen thuisbezorgd of opgehaald worden. info@aafje.nl, www.aafje.nl Aafje, Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam. Laurens Zorg aan Huis Laurens biedt veel vormen van diensten en zorg voor ouderen. In Barendrecht biedt Laurens Zorg aan Huis (ook voor mensen met dementie), dagopvang, palliatief terminale zorg, tijdelijk verblijf en wonen met zorg. Meer informatie: 0800-5886678 (gratis) of www.laurens.nl. Activiteiten voor ouderen Laurens organiseert voor actieve ouderen activiteiten die het leven leuker maken. In onze locaties De Elf Ranken en Borgstede organiseren wij tal van educatieve, creatieve en gezellige activiteiten voor de ouderen die daar wonen én voor ouderen uit de buurt. Het Laurens UITbureau voor Ouderen neemt u graag mee naar het theater of op vakantie. Meer informatie: 0800-5886678 (gratis) of www.laurens.nl. Sanare Thuiszorg Altijd bij u in de buurt! Wij bieden zorg in elke thuissituatie en nemen uw wensen en behoeften als uitgangspunt! Bel 0180310180 voor verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning op afspraak en door een klein team vaste medewerkers. Gratis spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13-17 uur in Paramedisch Centrum ‘Oranjewijk’ aan de Gebroken Meeldijk 123a te Barendrecht. Meer informatie: www.zorgiseenkeuze.nl Ridderzorg, thuiszorg met overtuiging. Ridderzorg biedt thuiszorg aan mensen in Barendrecht en omgeving. Deze zorg wordt, zonder onderscheid, geboden aan iedereen die dit nodig heeft door medewerkers die werken vanuit een protestants-christelijke levensbeschouwing. Hierdoor kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen of krijgen ze gelegenheid te herstellen na een periode van ziekte, etc. Ridderzorg biedt alle vormen van zorg: huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding, maar ook dagverzorging en kortdurende opname. Mobiele nachtzorg is beschikbaar van 22.30 uur tot 6.45 uur en omvat alarmering en geplande zorg op afspraak. Meer informatie? Neem dan contact op met onze zorgconsulenten: 0180-452525, tijdens werkdagen bereikbaar van 9 tot 16 uur. Voor dringende vragen zijn wij buiten deze dagen bereikbaar op het telefoonnummer van Riederborgh, waar Ridderzorg onderdeel van is: 0180-452500. Adresgegevens: Boksdoornstraat 82, 2982 BD Ridderkerk. E-mail: info@ ridderzorg.nl. Internet: www. ridderzorg.nl. Trombosedienst en Artsenlaboratorium Dienstencentrum Barendrecht, Windsingel 164: maandag t/m vrijdag van 7.45 tot 9.30 uur.

Wijkcentrum Waterpoort, Middeldijkerplein 9: ma.-vr. van 8.159.15 uur, ma. en do. 18-19 uur. Huisartsenpost H’dam, De Manning 5a, Heerjansdam: ma. wo. vr. van 8.15-9 uur. Diabeteslijn (033) 4630566, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ‘s nachts alleen in geval van nood) en over de producten en diensten van de Diabetesvereniging Nederland. Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest Tel. 0900-0101; Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Kraamzorg De Waarden, regio Hoeksche Waard. Bezoekadres: De Vriesstraat 2, Oud-Beijerland. Postadres: Postbus 1202, 3260 AE Oud-Beijerland, is dag en nacht bereikbaar onder tel. 0186-612055. Fax: 0186-620968. Email: kzhw@ planet.nl. Website: www.kraamzorg.org. Kraamzorg de Eilanden, Vliet 8, Postbus 1185, 3220 BD Hellevoetsluis. Gratis informatienummer: 0800-0225323; Beval lings lijn: 0181-310000 (altijd bereikbaar). Kraamcentrum DAT. 24 uur p.d, 7 d.p.w. bereikbaar voor zorg. Bezoekadres: Avenue Carnisse 245, 2993 ME Barendrecht. Tel: 0180-690006, email: info@kraamcentrum dat.nl, Website: www. kraamcentrumdat.nl Moeders voor Moeders. Ben je net in verwachting? Moeders voor Moeders verzamelt de urine van pril-zwangeren, en helpt zo vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen ook zwanger te worden. Als je nog geen 12 weken zwanger bent, en je wilt meedoen, neem dan contact op met Odette Boekenstijn 06-39442044 of bel gratis 0800-022 8070. Inschrijven kan ook via de website www.moedersvoormoeders.nl. CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Telefonisch aanmelden voor aanvraag verzorgings-, verpleeghuis en thuiszorg. Op werkdagen van 8.30 tot 17 uur. Tel. nr. 0102068650. Politiebureau Barendrecht Maasstraat 28, tel. 0900-8844. P.C. Sticht. IJsselmonde-Oost Zorg- en Dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Barendrecht, Ridderkerk e.o. Voor informatie, advies en zorg tijdens kantooruren: ma. t/m do. van 9 tot 17 uur. Vraag naar Wil Vreeke: 0180-641059. Bezoekadres: Bijdorp-West 24, 2992 LC Barendrecht. E-mail: info@ijsselmonde-oost.nl. Website: www.ijsselmonde-oost.nl Voedselbank Barendrecht Steunpunt Voedselbank Rotterdam. Verzorgt voedselpakketten naar mensen die deze goed kunnen gebruiken om te overleven. Het hoe en waarom is geen gespreksonderwerp. Coördinator: A. Gouman, tel.: 06-42210256. Vragen of meer informatie, e-mail: info@voedselbankbarendrecht.nl. Internet: www.voedselbankbarendrecht.nl Stichting Psychosociale Klankborden ZHZ Contactpersoon Jeannette Verveer. Telefonisch spreekuur voor advies en begeleiding op wo. en do. van 10 tot 13 uur via 078-8795276. Iedere di. inloop en creativiteit van 15 tot 17.30 uur. Samen lekker eten van 17.30 tot 19 uur, een vers en gezond driegangenmenu voor 3,50 euro. Regelmatig ook themavonden en gespreksgroepen. Hervormd Jeugdcentrum, Vijverhof 10 te Hendrik-Ido-Ambacht. Website: www.stichtingklankborden.nl. Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9-18 uur. 0900 - 1450 (15 ct/pm) Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl Chatten kan op werkdagen van 9-17.30 uur via www.korrelatie.nl Vivenz (o.a. maatschappelijk werk), 7x24 uur bereikbaar telefoon: klantenservice 0888233233 info@vivenz.nl www.vivenz.nl


Barendrecht (Parkeerplaats voor het gemeentehuis) Binnenhof 1 2991 AA Barendrecht barendrecht@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Elke dinsdag van 10.00 - 16.30 uur

Elke dinsdag!

Verzilver uw goud in ons mobiel kantoor! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Goudwisselkantoor is eigendom van familie de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Naast onze twintig kantoren door heel Nederland, kunt u nu ook terecht in één van onze mobiele kantoren. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs

Goudwisselkantoor ud, zilver en munten • 25 jaar ervaring in go ijblijvende taxatie • een deskundige en vr nk indien gewenst per ba • contante betaling of de taxatie • discrete ruimte voor n van goud en zilver • advies in het belegge

en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Locaties van ons mobiel kantoor bij u in de buurt

Ridderkerk Alblasserdam

Barendrecht

Zwijndrecht

Alblasserdam Raadhuisplein Cortgene 2, 2951 ED Elke donderdag 10:00 – 16:30 uur

Ridderkerk Plein Oost De Genestetstraat 36, 2985 CG Elke vrijdag 10:00 – 16:30 uur

Barendrecht (Parkeerplaats voor het gemeentehuis) Binnenhof 1, 2991 AA Elke dinsdag 10.00 - 16.30 uur

Zwijndrecht Wagenveld (parkeerplaats nabij winkelcentrum Passage) 3331 CM Elke vrijdag 10:00 – 16:30 uur

barendrecht_wk48_2012  

http://deschakelbarendrecht.nl/week48/barendrecht_wk48_2012.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you