Page 1

Adverteren in de Overschiese Krant?

Woensdag 21 november 2012

Deze week o.a. in de

UITGEVERIJ

Jaouad el Arkoubi gehuldigd in De Kuip

BEL DAN:

0180 641 022 www.baruitgeverij.nl info@baruitgeverij.nl

Kogel niet door de Baumannlaan-kerk

Zie pagina 2

‘Overschieer van het Jaar 2012’

Bezoekers genoten van Shine

www.overschiesekrant.nl

Voortgezetonderwijsmarkt Overschie OVERSCHIE - Woensdag 28 november vanaf 17.00 uur wordt er, alweer voor het vijfde jaar, een voortgezet-onderwijsmarkt gehouden in Overschie. Uit de wijde omgeving van Overschie komen er zo’n twintig scholen uit het voortgezet onderwijs zich presenteren en kan men informatie bij hen krijgen. Gedurende de markt worden er presentaties gegeven waarbij na afloop vragen kunnen worden gesteld. Deze markt is toegankelijk voor de leerlingen van de groepen 8 van alle basisscholen in Overschie en hun ouder(s) / verzorger(s). Dit jaar vindt de markt plaats in het gebouw van de Openbare Daltonschool Overschie aan Abtsweg 77 van 17.00 tot 20.00 uur.

Bingo bij ANBO OVERSCHIE - Op zaterdag 1 en dinsdag 18 december bent u weer van harte welkom bij het ANBO bingo. Het bekende adres: speeltuinvereniging Levenslust (Kedichemstraat 1 bij de Abtsweg). Zaal open zaterdag 13.30 uur en aanvang 14.00 uur. Dinsdag 13.00 uur en aanvang 13.30 uur! Corry en Dick Noordam ontvangen u graag op genoemde data. Wij bieden u naast een gezellig samenzijn aantrekkelijke prijzen tegen lage tarieven ( aanschaf bingo plankje, consumpties en snacks). Iedereen (lid of geen lid) is welkom. Vergeet u niet Vervoer Op Maat of de Wijkbus (rijdt niet op zaterdag) te bestellen.

Sinterklaas aangekomen in Overschie Door Desley de Graaf OVERSCHIE - Sinterklaas is weer terug in het land, en dat was in Overschie goed te merken. De goede Sint werd door middel van een koets vervoert door Overschie, op de voet gevolgd door een lange stoet van zwarte pieten, ouders en kinderen. Afgelopen zaterdag was de intocht van Sinterklaas, wiens aankomst nog vóór hij er was werd gevierd door middel van een pietendisco. Tijdens deze pietendisco stroomde de kade achter de Grote Kerk geleidelijk vol en om 10:45 arriveerde de sint met een groot aantal pieten. Sinterklaas heeft geprobeerd zoveel mogelijk kinderen hun hand te schudden terwijl hun pieten overal handjes met snoepgoed uitdeelden. Daarna vertrok Sinterklaas met een koets in een intocht

door de Overschiese Dorpstraat richting De Lugt. Daar sloeg men bij de Burgemeester Baumannlaan rechtsaf waarbij de intocht doorliep tot aan de baanweg, terwijl ondertussen iedere vorm van verkeer en over de Burgemeester Baumannlaan werd geblokkeerd wat zorgde voor een tijdelijke opstopping. Bij de Baanweg sloeg men links af om uiteindelijk te arriveren in het Sidelingepark. Het paard was onrustig, mogelijk door de drukte, waardoor het een snelle tocht werd. Eenmaal aangekomen in het Sidelingepark werd Sinterklaas welkom geheten op een podium door de voorzitter van het dagelijks bestuur en de deelraad, C. van der Meer . Daarna barstte er een Sinterklaasshow los met RePiet en om 13:00 (het schema liep niet volledig meer gelijk door de intocht eerder) was de

prijsuitreiking voor de kleurplaten en alle winnaars werden beloont met een cadeau overhandigt door de goed heiligman zélf. Na de prijs-

uitreiking konden kinderen tot half vijf langs bij de Burg. Baumannlaan voor een Meet & Greet met Sinterklaas en zijn zwarte pieten.

OVERSCHIE - Traditiegetrouw organiseert de Overschiese Krant de verkiezing ‘Overschieër van het Jaar’. De redactie doet een beroep op haar lezers om een kandidaat voor te dragen, waarvan men vindt dat deze in aanmerking komt voor de onderscheiding. Kent u zo’n persoon die zich op vrijwillige basis heeft ingezet voor het algemeen belang van Overschie, dat kunt u deze voor 28 november voordagen door een briefje te sturen naar BAR Uitgeverij, t.a.v. de Overschiese Krant, Singel 55, 2992 BN te Barendrecht. Of per e-mail naar redactieoverschie@baruitgeverij.nl.

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen. www.alzheimer-nederland.nl

www.overschiesekrant.nl

Mailadres redactie De redactie van de Overschiese Krant heeft een ander mailadres. Kopij kan vanaf heden gemaild worden naar redactieoverschie@baruitgeverij.nl.

Zondag 25 november LAATSTE KANS !! 15% subsidie 2012

ZONNEPANELEN OOK VOOR U !!! Kom naar de showroom of kijk op de site WWW.SOLAR-ZUIDHOLLAND.NL

Tel. 010 820 88 45

Krannebitelaan 13/15 Rotterdam Airport 3045 AW werk dagen van 09.00 tot 17.00

Intratuin Pijnacker van 10.00 tot 17.00 uur Intratuin Zoetermeer van 11.00 tot 17.00 uur Intratuin Pijnacker Rijskade 1a, 015-3610000 Donderdag en vrijdag koopavond. Intratuin Zoetermeer Voorweg 192, 079-3515551 Donderdag en vrijdag koopavond. www.intratuin.nl Intratuin Zevenhuizen iedere doordeweekse dag koopavond en zondag altijd gesloten

geeft kleur aan groen


2

Overschiese Krant

Woensdag 21 november 2012

Deelgemeente Overschie Burgemeester Baumannlaan 178 Postbus 10233 3004 AE Rotterdam deelgemeente@overschie.nl www.overschie.nl

Bekendmakingen

Bericht van de deelraad Extra commissievergadering op 29 november 2012 Op donderdag 29 november a.s. vergadert de commissie, aanvang: 19.30 uur, over het rapport “Festival Zonder Grenzen” van de Rekenkamer over Paradie Overschie. U bent van harte welkom bij de vergadering. Deze vindt plaats in de raadszaal aan de Burgemeester Baumannlaan 178. Voorafgaand aan deze vergadering kunt u , vanaf 19.00 uur, een half uur vragen stellen aan de commissie. Omdat dit een extra vergadering is kunt u uitsluitend inspreken over het geagendeerde onderwerp, het rapport “Festival Zonder Grenzen”. Mensen die van dit spreekrecht gebruik willen maken, kunnen zich tot 48 uur voor aanvang van de vergadering (bij voorkeur via email) aanmelden bij de griffier onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Ook voor meer informatie over de raads- en commissievergaderingen kunt u terecht bij de griffier. Email: a.bleijenberg@overschie.nl (telefoonnummer 010-2082201). Meer informatie over de agendapunten, de agenda en de daarbij behorende vergaderstukken vindt u op www.overschie.nl (klik op Politiek > Vergaderstukken). Ook kunt de stukken inzien of afhalen bij de deelgemeente Overschie aan de Burgemeester Baumannlaan 178.

Overschie in beeld

Krimpenerwaard, Maasboulevard 123, Rotterdam; • het kantoor van de Rotterdamse deelgemeente Overschie, Burgemeester Baumannlaan 178; • het kantoor van de Rotterdamse deelgemeente Noord, stadswinkel Noord, Eudokiaplein 35; • het kantoor van de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, Argonautenweg 23.

Deze week in het Overschie Weekjournaal: • Afsluiting Oost-Abtsbrug • Torenlaan viert St. Maarten • Bloemen voor Deliworld • ‘t is over zonder Schie • Overschieër van het jaar

Bekendmaking Ontwerp-peilbesluit polder Overschie Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard maken bekend dat voor polder Overschie een nieuw peilbesluit in ontwerp is vastgesteld. Het gebied Polder Overschie is grotendeels gelegen in het zuidwesten van de Rotterdamse deelgemeente Overschie. Kleine gedeelten van polder Overschie maken deel uit van de Rotterdamse deelgemeenten Noord en HillegersbergSchiebroek. De polder bevat o.a. de woonkern Overschie. Wat is een peilbesluit? Een peilbesluit is een juridisch document waarin de waterpeilen voor een bepaald gebied zijn vastgelegd. Het hoogheemraadschap is op grond van de waterwet en waterverordening Zuid-Holland verplicht voor zijn gehele beheersgebied peilbesluiten op te stellen. Een peilbesluit bestaat uit een tekstueel rapport met enkele kaarten. Het peilbesluit geeft rechtszekerheid en duidelijkheid aan alle belanghebbenden in het desbetreffende peilgebied aangaande de te handhaven oppervlaktewaterpeilen. Het hoogheemraadschap heeft een inspanningsverplichting om de in een vastgesteld peilbesluit vastgelegde peilen te handhaven.

Het Overschie Weekjournaal De journaalploeg van het Weekjournaal struint Overschie af op zoek naar nieuwtjes, weetjes en activiteiten. Het journaal is te zien via het OverschieTube kanaal op YouTube en op nieuwsschermen bij onder meer bibliotheek, gezondheidscentrum en deelgemeentekantoor. Iedereen kan tips naar de journaalredactie mailen via weekjournaal@onsoverschie.nl Hoe kan ik mij op het Overschie Weekjournaal abonneren? Niks makkelijker dan een mailtje om u te tippen dat het nieuwe Weekjournaal online staat. Abonneren is eenvoudig: meld u aan bij uw YouTube account (maak eerst een You Tube account aan als u dit nog niet heeft). Ga vervolgens naar www.YouTube.com/OverschieTube. Klik op de knop ‘Abonneren’ en volg de aanwijzingen op het scherm. Vanaf nu ontvangt u automatisch een mailtje als er een filmpje is geplaatst. Er is ook een ‘app’ voor smartphones: zet mobiel.overschie.nl in het beginscherm van uw smartphone en u heeft de mobiele versie van het Weekjournaal op uw telefoon staan!

Ter inzage legging Het ontwerp-peilbesluit wordt ter visie gelegd van donderdag 22 november 2012 t/m woensdag 9 januari 2013. Gedurende deze periode kunt u uw zienswijze op het peilbesluit naar voren brengen. U kunt de stukken gedurende deze periode inzien op de volgende adressen: • de website van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard: www.hhsk.nl; • het hoofdkantoor van het hoogheemraadschap van Schieland en de

Het indienen van een zienswijze Tijdens de periode dat de stukken ter visie liggen heeft u de mogelijkheid tot inspraak. Een gemotiveerde schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard. Als u uw zienswijze mondeling wilt toelichten, verzoeken wij u dit uitdrukkelijk te vermelden. Als u mondeling uw zienswijze wilt geven, kunt u een afspraak maken op telefoonnummer 010 45 37 200. Van uw reactie wordt dan een verslag gemaakt.

De publicaties van de deelgemeente Overschie worden elektronisch bekendgemaakt. U vindt ze terug op de website www.rotterdam.nl/ rotterdambericht. Dit is de gemeentelijke website voor alle wettelijke bekendmakingen. De bekendmakingen van aanvragen, vergunningen, verkeersbesluiten enz. van de deelgemeente Overschie treft u daar aan.

Openingstijden • Deelgemeente Overschie U kunt bellen voor een afspraak: 010 2082222

• Stadswinkel Overschie De Stadswinkel Overschie is gevestigd in het Prachthuis, Abtsweg 2. U kunt hier uitsluitend op afspraak terecht voor gemeentelijke producten als pasporten, rijbewijzen, aangiften, uittreksels enz. Voor het maken van en afspraak kunt u bellen met 14010.

Informatie en dienstverlening • Beleidszaken O.a. beheer buitenruimte, cultuur, recreatie, ruimtelijke ontwikkeling, sport, verkeer, voorzieningen, welzijn, wijkveiligheid. Telefoon 14010.

• Bouwzaken Spreekuur bouwinspecteur elke woensdag van 10.00-11.00 uur aan de Burgemeester Baumannlaan 178. Telefoon 14010.

• Stadswinkel Overschie Inloopbijeenkomst Op dinsdag 27 november 2012 wordt in wijktheater Musica, De Lugt 17 3043CJ Rotterdam een inloopavond gehouden. Tussen 19.00 tot 21.00 uur bent u in de gelegenheid om de stukken in te zien en vragen te stellen aan medewerkers van het hoogheemraadschap.

O.a. reisdocumenten, rijbewijs, uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie en Burgerlijke Stand, aangifte geboorte en overlijden, Rotterdampas. Telefoon 14010.

• Spreken met de portefeuillehouder Voor een persoonlijk gesprek met leden van het dagelijks bestuur kunt u op werkdagen een afspraak maken. Telefoon 208 22 22.

Verdere procedure Na afloop van de inspraaktermijn wordt een eindverslag (nota van beantwoording) opgesteld met daarin een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure, een weergave van de zienswijzen en een gemotiveerde reactie op de zienswijzen. Naar verwachting zal het ontwerp-peilbesluit, samen met de nota van beantwoording ter vaststelling worden voorgelegd aan de verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard op 27 maart 2013.

• Deelraad en commissies

Informatie Meer informatie kunt u vinden op www. hhsk.nl > Wat doet HHSK > Waterpeil > Peilbesluiten > Peilbesluit Overschie en Schiebroek Natuurlijk kunt u ook contact opnemen via e-mail info@hhsk.nl of via telefoonnummer 010 45 37 200.

• DCMR Milieudienst Rijnmond

Voor vragen over werkwijze, agenda’s en vergaderingen van deelraad en commissies kunt u terecht bij de griffie. Telefoon 208 22 01.

Handige telefoonnummers • Gemeentelijke informatie en service 14010 ( ma t/m vr 8.00 - 20.00 uur, za 9.00 - 17.00 uur, zon- en feestdagen gesloten) Voor al uw vragen en meldingen aan de gemeente Rotterdam. 0888-333 555 Milieuklachten (stank, lawaai, bodemverontreiniging)

• Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 (gratis)

• Meld Huiselijk Geweld 443 84 44

• Alarmnummer hulpdiensten 112

• In niet-levensbedreigende situaties Politie 0900 - 8844 (lokaal tarief)

Volg Overschie via twitter @overschie

Speciaal voor vrouwen: Kom donderdag 22 november naar de bijeenkomst van MDV Overschie. Het thema is ‘vrouw zijn in al je rollen’ en het start om 9 uur (A. Brouwerstraat 1).

WAT IS DIT? IN THE SPOTLIGHT Daryl Janmaat, de ambassdeur van 'Scoren in Noord'.

Deze Raadplaat is een initiatief van Museum Oud Overschie. Stuur je antwoord in op www.onsoverschie.nl

voor alles in en over Overschie ga je naar www.onsoverschie.nl


Overschiese Krant

Woensdag 21 november 2012

Kennisgeving ontwerp-wijzigingsplan en besluit m.e.r.-beoordeling “Bochtafsnijding Delftse Schie” Rectificatie (rectificatie vindt plaats vanwege verkeerde postcode deelgemeente in eerdere bekendmaking. Indien u eerdere zienswijze onbestelbaar retour ontvangt, kunt u t/m 3 januari 2013 uw zienswijze alsnog indienen) Wijzigingsplan Bochtafsnijding Delftse Schie Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Overschie maakt bekend dat met ingang van vrijdag 23 november 2012 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 3 januari 2013) het ontwerp-wijzigingsplan “Bochtafsnijding Delftse Schie” met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt bij het kantoor van de deelgemeente Overschie, Burgemeester Baumannlaan 178. Het ontwerp-wijzigingsplan met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via de gemeentelijke website http:// www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen. Dit ontwerpwijzigingsplan betreft een wijziging van het bestemmingsplan “Overschie-Dorp”. Het wijzigingsplan beoogt het in de gemeente Rotterdam liggende gedeelte van het project “Bochtafsnijding Delftse Schie” planologisch mogelijk te maken. Het project “Bochtafsnijding Delftse Schie” is een project van de provincie Zuid-Holland. Het project bestaat uit het verleggen van de vaarweg vanaf de Doenbrug tot de aansluiting op de Delfshavense Schie en het gedeeltelijk herinrichten van het nieuwe eiland, inclusief aanpassingen ten behoeve van de waterhuishouding en de bereikFoto’s: Arjen Jan Stada

baarheid van het eiland. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden over het ontwerpwijzigingsplan schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van de deelgemeente Overschie, Postbus 10233, 3004 AE Rotterdam. Na telefonische afspraak (010 – 208 22 22) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht. M.e.r.-beoordeling Burgemeester en wethouders hebben op 18 september 2012 besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor het project “Bochtafsnijding Delftse Schie”. Dit besluit is genomen naar aanleiding van een door de provincie Zuid-Holland ingediende aanmeldingsnotitie. Deze aanmeldingsnotitie ligt samen met het bovengenoemde wijzigingsplan “Bochtafsnijding Delftse Schie” ter inzage van 23 november 2012 t/m 3 januari 2013 op het kantoor van de deelgemeente Overschie aan de Burgemeester Baumannlaan 178. De aanmeldingsnotitie is ook raadpleegbaar via de gemeentelijke website http:// www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen. Tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit staat, gelet op art. 6:3 Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar of beroep open, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. N.B. Het deelgemeentekantoor is gesloten van: maandag 24 december 2012 t/m dinsdag 1 januari 2013 N.B. Dit betreft een rectificatie. De zienswijzen die tijdens de vorige periode van terinzage-legging zijn binnengekomen worden meegenomen bij de behandeling. U hoeft niet nogmaals een zienswijze in te dienen.

Meer foto’s op: http://www.facebook.com/deelgemeente.overschie

Voetballes met Daan Blij op Levenslust

Sinterklaasknutselen in de bieb

Paddestoelen in herfstig Park16hoven

intocht Sinterklaas

Informatie avond over toekomst deelgemeente

Werk in uitvoering > werkinuitvoering.onsoverschie.nl Project

Periode

Meer informatie

Telefoon

Werkzaamheden Park 16Hoven

t/m 2015

Gemeentewerken www.overschie.nl >werkzaamheden

010 - 489 42 48

Herbestrating Patijnstraat/Hoornweg

10 sept. t/m 21 dec. 2012

Gemeentewerken www.overschie.nl >werkzaamheden

06 - 20705061

Voor meer informatie over werkzaamheden in Overschie kunt u ook terecht op www.rotterdam.nl/werkzaamheden. Onder de link ‘Werken aan de weg’ vindt u de werkzaamheden in de deelgemeente op een rijtje.

3


Eetcafé Boulevard Kerstmenu 2012 Amuse

Gevuld ei met gerookte zalm Gerookte eendenborst met toast

Brood

Drie soorten brood met kruidenboter, truffelboter en filet van hertenbiefstuk

Voorgerechten

Gegrilde hazenrug op een schuitje van gekruid bladerdeeg met portsiroop en gebakken rode uitjes Dungesneden bresaola met rucola -sla, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, gehakte champignons en een olijfbasilicum dressing Tataartje van rauwe tonijn metKERSTBRUNCH Hollandse garnaaltjes en een soja mayonaise

Aperitief en aansluitende brunch 11.30-14.30 uur Zoals elk jaar serveren wij de heerlijke kerstbrunch. Vanaf 11.30 uur ontvangen wij u met een sprankelend drankje Bourgondische uiensoep (jus d’orange voor de kleintjes). Na uw aperitief serveren wij aan een verrukkelijke bouillon om u daarna uit te nodigen voor Romigetafel Zaanse mosterdsoep onze koude en warme brunchgerechten. Het feestelijke kerstdessert wordt voor u weer aan tafel geserveerd.

Soepje

Hoofdgerecht

Duo van wildzwijnsaus en kangoeroe -filet met aardbeiencrème Kerstbrunch: € 35,00 p.p. en een jus vanKinder rodekerstbrunch wijn en zwarte peper. € 17,50 p.p. tot 12 jaar: Kinder kerstbrunch t/m 4 jaar:

gratis

Tournedos Boulevard met gebakken spek, ui, champignons en truffel roomsaus

Tijdens de kerstbrunch zal onze huispianist Giorgios Tsolis u in

Gegratineerde panga filet met een muzikale compotekerstsfeer van tomaten en een romige paprika saus brengen.

KERSTBRUNCH à € 35,00 p.p. Dessert Extract de consommé de Boeuf aux légumes divers Grand dessert met verschillende lekkernijen *** Eet smakelijk Koud buffet met o.a.; Boulangerie met verschillende soorten brood, broodjes, € diverse kazen en vleeswaren zoetigheden,

Prijs per persoon € 39,95

pâtéreserveren! met cranberrysaus GraagWild tijdig Hertenham met een taartje van aardappelsalade Kalkoenrozetten met artisjokbodems, gedecoreerd met een mousse Makreelmousse met gerookte forel en gevulde tomaatjes met garnalen Gepocheerde zalmmedaillon Burg Baumannlaan 145-147 • 3042 AC Rotterdammet rivierkreeftjes

Uitsluitend 2e kerstdag

T 010 - 437 17 49 • F 010 - 415 05 39* * * E info@eetcafeboulevard.nl • www.eetcafeboulevard.nl Warm buffet met o.a.;

~ 2012 ~

Wildragout bereid op traditionele wijze In de oven gebraiseerde varkenslende met appel en Calvados Matelot van vis met roomzuurkool en een saus van grove mosterd De gerechten worden geserveerd met stoofpeertjes, spruitjes, aardappelgarnituur en vergeten groentemix

***

Dessert aan tafel geserveerd; Voorgerecht Chocoladetaart met quenelle van slagroom, Graverd Lax met mosterd-dillesaus advocaat en roomijs in kerstversiering of Jamón Pata Negra (Spaanse Ham) MATINÉE Soep Tussen 12.00 tot 17.00 uur kunt u à la carte lunchen & dineren Wildbouillon met mini champignons in ons sfeervolle restaurant

Tussengerecht Gevulde Parelhoen Spoom Champagne Spoom

Kerst High Tea de Luxe:

• Vergaderingen - Recepties - High Tea 14.00-17.00 uur Voor de typical Engels Christmas High Tea de Luxe ontvangen wij Bruiloften - Jubileums u met een heerlijk glaasje mousserende wijn (jus d’orange voor de kleintjes) om daarna aan uw tafel de High Tea te serveren. • Catering (diverse broodjes, Vanaf mooi opgemaakte etagères serveren wij een parade van luxe hartig- en zoetigheden met een keuze uit diverse maaltijden, koud - warm theesoorten.

Hoofdgerecht Hertenhaas met een wild saus en kerstgarnituur Dessert Kerstdessert

buffet, salades)

Kerst High Tea de Luxe: € 25,00 p.p. Kinder High Tea de Luxe tot 12 jaar: € 12,50 p.p. • Schotel van de week Kinder High Tea de Luxe t/m 4 jaar: gratis

Prijs per menu € 65,- per persoon Kerstmenu op dinsdag 25 en woensdag 26 december In verband met het aantal plaatsen verzoeken wij u om ruim van te voren te reserveren.

vanaf € 10,-

• Nieuwe gerechten A La Carte Industrieweg 46 3044 CC Rotterdam (Spaanse Polder)

Tel 010-415 55 94 fax 010-437 13 34 www.au-marche.nl info@au-marche.nl

Culinair met Kerst

KERST HIGH TEA DE LUXE à € 25,00 p.p. 5 ‘finger’ sandwiches belegd met gerookte zalm & komkommer, kaas, filet Americain, kalkoenfilet met cranberrysaus en bieslookkaas *** Zoetigheden met o.a.: Engelse cake, luxe koekjes, petit glacé, petit four, mince pies, kerststol met spijs gevuld, slagroomsoesjes, vers fruit gehuld in een chocoladejasje, mini Schwarzwaldertaartje, cranberry scones, jam, slagroom en boter Keuze uit verschillende theesoorten

KERSTDINER DANSANT, EERSTE KERSTDAG: Tijdens het kerstdiner dansant zal Rebecca Lobry onder begeleiding van het muzikale “Danny Malando Trio” optreden met haar prachtige wereldstem. Voor meer informatie over Rebecca Lobry verwijzen wij u naar onze website www.engels.nl. Aperitief 18.00 uur, aansluitend diner Het kerstdiner serveren wij ook dit jaar in ons Grandcafé-Restaurant. Vanaf 18.00 uur ontvangen wij u met een glaasje bubbels en begeleiden wij u naar uw tafel. Uw gastheer of -vrouw serveert u en uw gasten een 3-gangen kerstdiner, welke u eventueel kunt uitbreiden met een soepje en/of een tussengerecht en/of een spoom. Kerstdiner 3-gangen: Kerstdiner 3-gangen & soep: Kerstdiner 3-gangen & zeeduivel: Kerstdiner 3-gangen & Spoom:

€ 59,50 p.p. € 5,00 p.p. € 14,50 p.p. € 7,50 p.p.

Meerprijs: Meerprijs: Meerprijs:

KERSTDINER DANSANT à € 59,50 p.p.; Tartare van zalm met een kerstroos van gerookte zalm geserveerd met rivierkreeftjes en een quenelle van tonijnmayonaise  ***  Met de feestdagen in zicht is het bij Engels in de maanden november, december en januari feest en Tournedos met Calvadossaus, geserveerd met een Roseval  ook dit jaar hebben wij als traditie een uitgebreid kerstprogramma op beide kerstdagen en met aardappeltje gevuld met Nieuwjaar! mousseline van rode kool, takkebosje van Met de feestdagen in zicht is het bij Engels in de maanden november, december en januari feest en  Tijdens kunt u wij bij Engels op een ongedwongen manierkerstprogramma het jaar afsluiten of beginnen ook deze dit maanden jaar hebben als traditie een uitgebreid op beide kerstdagen en met haricot verts met bacon, artisjokhart met bospaddenstoelen duxelles metNieuwjaar! uw dierbaren, collega’s en vrienden. Voor zowel grote als kleine gezelschappen biedt Engels u  diverse mogelijkheden voor het houden van o.a. borrels, nieuwjaarsrecepties, lunches en diners. *** Tevens hebben wij maanden alle faciliteiten om uis in bij uw Engels bedrijf, bij thuis ofmaanden op een andere locatie dedecember catering Met de feestdagen in kunt zicht het bij Engels in deongedwongen november, en januari en Tijdens deze opu een manier het jaar afsluiten of feest beginnen te met verzorgen. ookuw ditdierbaren, jaar hebben wij alsentraditie een Voor uitgebreid beide kerstdagen metu collega’s vrienden. zowel kerstprogramma grote als kleine op gezelschappen biedt en Engels Kerstparade op bord geserveerd Nieuwjaar! mogelijkheden voor zich het 3houden o.a.welke borrels, nieuwjaarsrecepties, lunches en diners. Opdiverse de daketage van Engels bevinden sfeervollevan ruimtes zeer geschikt zijn voor het Tevensvan hebben wij alle uwombedrijf, bij u thuis een andere locatie de catering verzorgen kerstlunches en faciliteiten diners, maar om ook in leuk te combineren met of eenopaansluitend Tijdens deze maanden kunt u bij Engels op een ongedwongen manier het jaar afsluiten of beginnen kerstfeest. Dit alles tezamen wordt ook wel het ‘Dak van Rotterdam’ genoemd, vanwege het te met verzorgen. uw dierbaren, collega’s en vrienden. Voor zowel grote als kleine gezelschappen biedt Engels u exclusieve uitzicht over de skyline van de stad! Ontvang uw gasten met een verwarmend glaasje mogelijkheden voorbevinden heteen houden van o.a.opgedekte borrels, nieuwjaarsrecepties, lunches envoor diners. Opdiverse dewaarna daketage van uitnodigen Engels 3 sfeervolle ruimtes welke zeer geschikt zijn het glühwein, wij u graag aan vanzich de smaakvol kersttafels.

KERST VOOR DE KINDEREN

Tevens hebben wij faciliteiten omook inmaar uw bij u om thuisteofcombineren op een andere locatie catering Wanneer u kiest voor een kerstarrangement bijalle Engels, debedrijf, kinderen verzorgen van kerstlunches en zijn diners, ook leuk met een de aansluitend te verzorgen. Speciaal voor deDit gasten Engels zijnwordt in dezeook feestelijke maand bijzondere arrangementen kerstfeest. allesvantezamen wel het ‘Dak van Rotterdam’ genoemd, vanwege het van harte welkom. Op eerste kerstdag serveren wij voor de kinderen een samengesteld om er samen met u en uw geliefden, familie, vrienden èn collega´s een gezellige tijd exclusieve uitzicht van overEngels de skyline van de Ontvangruimtes uw gasten met een verwarmend glaasje de daketage zichstad! 3 sfeervolle van teOp maken! In de bijlagen treft u onzebevinden speciale arrangementen aan, die niet alleenwelke tijdens zeer Kerst, geschikt zijn voor het speciaal kindermenu. (bij de ouders aan tafel geserveerd) glühwein, waarna wij u graag uitnodigen aan eenook van de smaakvol opgedekte kersttafels. van kerstlunches en diners, maar omWij te adviseren combineren maar verzorgen ook in november, december en januari gereserveerd kunnenleuk worden. u om met een aansluitend kerstfeest. Dit tezamen wordt ook zalen wel zijn hethet‘Dak deze arrangementen snelalles te reserveren, want de leukste eerst van bezet!Rotterdam’ genoemd, vanwege het

Speciaal vooruitzicht de gasten vanskyline Engels deze feestelijke maand arrangementen exclusieve over de vanzijn de in stad! Ontvang uw gasten metbijzondere een verwarmend glaasje

Komt u met minimaal 20samen personen, dan wij feestavond in opgedekte een èn aparte samengesteld om met u enkunnen uw aan geliefden, vrienden collega´s een gezellige tijd glühwein, waarna u graag uitnodigen eenuw vanfamilie, de smaakvol kersttafels. KINDERKERSTMENU à er€wij 27,50 p.p.; stijlkamer of bar verzorgen. Iedereen in dezespeciale tijd op de kleintjes, daarom van te maken! In de bijlagen treftletu onze arrangementen aan,schenkt die niet alleen tijdens Kerst, u de zaalhuur tijdens de feestmaanden geheel i.c.m. de arrangementen op KippenbouillonEngels met een mozaïek van groente maar ook in november, december en januari gereserveerd kunnen Wij arrangementen adviseren u om Speciaal voor de gasten van Engels zijn in deze feestelijke maandworden. bijzondere pagina 3arrangementen samengesteld samen met u en uw geliefden, familie, vrienden collega´s deze te reserveren, want de leukste zalen zijn hetèn eerst bezet!een gezellige tijd *** om ersnel van te maken! In de bijlagen treft u onze speciale arrangementen aan, die niet alleen tijdens Kerst, Komt met minimaal 20 personen, dangereserveerd kunnen wij uw feestavond in een aparte KERSTPROGRAMMA 2012: december maar uook in november, en januari kunnen worden. Wij adviseren u om Gemarineerde kalkoenmedaillon met kerstgroente, geserveerd met Eerste en tweede 2012 stijlkamer ofkerstdag bar verzorgen. Iedereen letdeinleukste deze zalen tijd op deze arrangementen snel te reserveren, want zijnde hetkleintjes, eerst bezet!daarom schenkt 11.30-14.30 uur: kerstbrunch pommes frites mayonaisedip Engelsenu een de zaalhuur tijdens de feestmaanden geheel i.c.m. de arrangementen op Komt u met minimaal 20 personen, dan kunnen wij uw feestavond in een aparte 14.00-17.00 pagina 3uur: Kerst High Tea de Luxe *** stijlkamer of bar verzorgen. Iedereen let in deze tijd op de kleintjes, daarom schenkt 18.00-23.00 uur: kerstdiner dansant (alleen eerste kerstdag) Engels u de zaalhuur tijdens de feestmaanden geheel i.c.m. de arrangementen op Mini kerstparade ENTERTAINMENT: opKERSTPROGRAMMA bord met een bolletje sortbetijs 2012: pagina 3 OpEerste beide kerstdagen en op nieuwjaarsdag zal onze huispianist Giorgios Tsolis u tijdens de brunch in en tweede kerstdag 2012 muzikale kerstsfeer brengen.

11.30-14.30 uur: kerstbrunch KERSTPROGRAMMA 2012: 14.00-17.00 uur: Kerst High Tea Luxe Eerste en tweede kerstdag 2012deRebecca Zangeres Lobry zal op eerste kerstdag de 18.00-23.00 uur: kerstdiner dansant (alleen eerste kerstdag) 11.30-14.30 uur: kerstbrunch

traditionele kerst- en andere klassiekers voor u ten

14.00-17.00 uur: Kerst High Teabrengen. de LuxeOnder begeleiding van het Danny gehore ENTERTAINMENT: .

Ook dit jaaruur:is kerstdiner er eenMalando crèche met een 18.00-23.00 dansant eerste kerstdag) Trio;(alleen Danny Malando (contrabas,) Ernö Op beide kerstdagen en op nieuwjaarsdag zal onze huispianist Giorgios Tsolis u tijdens de brunch in muzikale kerstsfeerIn brengen. (viool), Gert Wantenaar lieve oppas. een aparteOlah ruimte kunnen ENTERTAINMENT: Samen staan zij garant beide kerstdagen en op nieuwjaarsdag zal onze huispianist Giorgios Tsolis u tijdens de brunch in deOp kinderen kleuren,(accordeon/bandoneon). plakken, knutselen, vol prachtige muziek, passie muzikale kerstsfeer brengen. voor een avond Zangeres Rebecca Lobry zalenop eerste kerstdag de romantiek. Zij trakteren uvan de fantastische muziek DVD kijken, etc. (eerste kerstdag traditioneleopkersten andere klassiekers voor u ten u herkentZvan vroeger,Rebecca maar ook Lobry de hits van angeres zal nu op eerste kerstdag de gehore brengen. Onder begeleiding van het Danny 11.30 tot 21.30. uur,dietweede kerstdag van passeren de kerstrevue! en andere klassiekers voor u ten traditionele Malando Trio; Danny Malando (contrabas,) Ernö 11.30 tot 17.00 uur) gehore brengen. Onder begeleiding van het Danny

Olah (viool), Gert Wantenaar Voor meer informatie en. reserveringen: Malando Trio; Danny Malando (contrabas,) Ernö Op onze website www.engels.nl onder het kopje(accordeon/bandoneon). “Kerst” kunt u meer informatie Samen staan zij garant Olahop(viool), Gert Wantenaar aanvragen of uw evenement reserveren. U kunt ons ook een bereiken voor avondtelefoonnummer vol prachtige muziek, passie en (accordeon/bandoneon). Samen staan zij garant 010-411.95.50 (bij voorkeur op werkdagen tussen 09.00 en 18.00 uur) of via u op romantiek. Zij trakteren de fantastische muziek info@engels.nl. voor een avond vol prachtige muziek, passie en die u herkent van vroeger, maar ook de hits van nu romantiek. Zijbijtrakteren u op deaan fantastische muziek Wilt u op de hoogte gehouden worden van overige activiteiten Engels, meld u nu passeren de revue! op onze website www.engels.nl voor de uitgebreide of gavroeger, naar die unieuwsbrief herkent van maar ook de hits van nu http://www.engels.nl/home/Nieuwsbrief . passeren de revue!

Voor meer informatie en reserveringen:

Wij wensen u alvast een fijne feestmaand,

Op onze website www.engels.nl onder het kopje “Kerst” kunt u meer informatie

Voor meer informatie en reserveringen:

aanvragenenofdirectie, uw evenement reserveren. U kunt ons ook bereiken op telefoonnummer Medewerkers

Op onze website www.engels.nl onder het kopje “Kerst” kunt u meer informatie 010-411.95.50 (bij voorkeur op werkdagen tussen 09.00 en 18.00 uur) of via Els van der Vloed-Engels aanvragen of uw evenement reserveren. U kunt ons ook bereiken op telefoonnummer info@engels.nl. Frans010-411.95.50 Engels (bij voorkeur op werkdagen tussen 09.00 en 18.00 uur) of via Willem van derde Vloed info@engels.nl. Wilt u op hoogte gehouden worden van overige activiteiten bij Engels, meld u nu aan opWilt onze website www.engels.nl voor devan uitgebreide nieuwsbrief ga naar u op de hoogte gehouden worden overige activiteiten bijofEngels, meld u nu aan http://www.engels.nl/home/Nieuwsbrief . op onze website www.engels.nl voor de uitgebreide nieuwsbrief of ga naar http://www.engels.nl/home/Nieuwsbrief . Wij wensen u alvast een fijne feestmaand, Wij wensen u alvast een fijne feestmaand, Medewerkers en directie, en directie, ElsMedewerkers van der Vloed-Engels

Frans Engels Els van der Vloed-Engels Willem der Vloed Frans van Engels Willem van der Vloed


Overschiese Krant

NIEUWS

Woensdag 21 november 2012

Held van de maand

Jaouad el Arkoubi gehuldigd in De Kuip Door Yassine el Ouasghiri OVERSCHIE - Jaouad el Arkoubi, geboren en getogen in Overschie, is door het jongerenwerk van Thermiek voorgedragen bij Feyenoord als held van de maand november. Het jongerenwerk van Thermiek hecht veel waarde aan jongeren die initiatief nemen en zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving. Jaouad heeft bewezen dat hij dat is, door activiteiten te organiseren voor zijn omgeving en zich daar ook verantwoordelijk voor te stellen. Feyenoord was daarom dan ook van mening dat Jaouad held moest worden en kreeg een leuke beloning. Jaouad is namelijk gehuldigd in De Kuip! Voor twee minuten stond Jaouad voor alle mensen op een podium en werd hij geprezen voor zijn heldendaden in Overschie, gevolgd door een spectaculair applaus. Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg Jaouad een Feyenoord T-shirt met held van de maand achterop, een medaille en een oorkonde. Daarna kon hij genieten van een drankje

in het chique maasgebouw van Feyenoord. Ter afsluiting kreeg Jaouad met zijn oom en

broertje luxueuze plaatsen om de wedstrijd Feyenoord-Roda JC te kijken. Jaouad heeft met

zijn familieleden genoten van zijn leuke middag en dat heeft hij verdiend ook!

5

Scheurmail van de Week Rubriek De Rotterdamse Taal

‘Dat is zo oud als Opoe Herfst.’ Uitdrukking voor een zeer oud iets of iemand, die al is terug te leiden tot mevrouw Grietje Herfst die leefde van 1672 tot 1762. Zij runde de herberg ‘In den Rustwat’ in Kralingen en werd dus 90 jaar. Niet echt uitzonderlijk, maar toch is toen al de uitdrukking ontstaan die geleidelijk aan weer in de vergetelheid raakte. Totdat op 8 december 1841 juffrouw P.E. Braams werd geboren in Amsterdam. Op 18-jarige leeftijd verhuisde zij naar Rotterdam en trouwde de heer Herfst. Zij kregen maar liefst zestien kinderen en woonden lange tijd onder aan de Honingerdijk in Kralingen, op ongeveer dezelfde plek als de herberg! Petronella Herfst werd pas een landelijk beroemdheid toen zij de 100-jarige leeftijd bereikte en geregeld de krant, radio en het polygoonjournaal haalde met haar vrolijke uitspraken. Op 105-jarige leeftijd werd zij de oudst levende inwoner van Nederland. Opoe Herfst overleed op 29 juni 1948 en ligt begraven op Crooswijk. Scheurmail Rotterdam is tegenwoordig een gratis abonnement. Meld u aan op www. scheurmailrotterdam.nl.

Jaouad el Arkoubi in het Feyenoordstadion hij geprezen voor zijn heldendaden in Overschie.

Molenlezing in museum Oud-Overschie

Sinterklaasfeest bij Speeltuin Schiewijk Onderzoek rekenkamer Eindelijk is er bericht van de Rekenkamer gekomen na zeker anderhalf jaar onderzoek dat de financiering van Paradie vreselijk uit de hand gelopen is. Deze conclusie was allang getrokken door vele bewoners van Overschie, maar de Deelgemeente onder leiding van de heer Markering wilden op alle mogelijke manieren Overschie in de vaart der volkeren brengen, wat met zich mee bracht dat andere projecten op een lager pitje werden gezet. Het pijnlijke is dat er toen al gesproken werd over belangenverstrengeling en hoewel in 2008 de administratie zoek is geraakt, geloof ik eerder dat de Deelgemeenteraad in zijn geheel Overschie als ideale

Deelgemeente in Rotterdam naar voren wilde schuiven ten koste van alles. Dat het nu bekend wordt gemaakt door de Rekenkamer van Rotterdam vind ik een blamage voor het Gemeentebestuur, want nu blijkt weer dat er zonder controle duizenden euro’s uitgegeven worden die in andere sectoren veel harder nodig waren dan voor een jaarlijks feestje. Alles bij elkaar genomen moeten de burgers van Rotterdam deze manier van smijten met geld, het nu opbrengen met allerlei tariefsverhogingen. Daarom ga ik zeker niet meer stemmen voor welke deelraad ook.

OVERSCHIE - Op zondag 18 november was er in Speeltuin Schiewijk weer een grandioos Sint Nicolaasfeest. Eerst was er ‘s morgens voor de kinderen t/m 8 jaar een optreden van twee clowns en daarna kwam de Goedheiligman zelf met vier van zijn zwarte Pieten.’s Middags waren de kleinsten aan de beurt (geen clowns) en voor alle kinderen hadden zij cadeau-

tjes meegebracht, want er was er niet een ondeugend geweest. Dit was wederom een zeer geslaagde gebeurtenis van Speeltuin Schiewijk. En het volgende gebeuren staat al weer gepland op zaterdag 24 november a.s. Dan is er ‘s middags weer een bingo voor de kinderen en ‘s avonds voor de ouderen. De toegang hiervoor is gratis. Iedereen is welkom.

Lieve Sinterklaas,

Bob Post

Help CJV Overschie in de theelichtjesjacht Omslag van het boek OVERSCHIE - Hans van Krimpen, hoofdauteur van het onlangs verschenen Groot Rotterdams Molenboek, houdt op zondagmiddag 25 november in museum OudOverschie een voordracht over de Rotterdamse en in het bijzonder de Overschiese molens. Met recht kon Overschie ooit het molendorp aan de Schie worden genoemd. Aanvang van de lezing is 12.00 uur. Toegang, inbegrepen een speciale molenlunch, is 7,50 euro per persoon, voor niet-donateurs tien euro. Op deze dag is een gesigneerd exemplaar van het molenboek met een korting van 2,50 euro verkrijgbaar. Aanmelding voor de molenlezing voor vrijdag 23 november via een e-mail aan

evenementen@museumoudoverschie.nl met als onderwerp ‘Molenlezing’. Museum Oud-Overschie, Overschiese Dorpsstraat 134-140, 3043 CV Rotterdam.

OVERSCHIE - CJV (Christelijk Jongeren Verbond) Overschie neemt deel aan de theelichtjesjacht van Ikea. Het CJV is een jeugdvereniging en al ruim 95 jaar actief in Overschie. Zij organiseren gezellige, sportieve en creatieve activiteiten voor kinderen uit Overschie en omgeving. CJV probeert zoveel mogelijk lege aluminiumhouders van theelichtjes te verzamelen, zodat deze gerecycled kunnen worden. Door te helpen met de theelichtjesjacht werken ze mee aan een beter milieu. Bovendien maken ze kans op één van de prijzen, waaronder een cadeaubon van de Ikea die ze kunnen gebruiken voor de verenigingsactiviteiten.

Hoe kan je helpen? Lever je lege aluminiumhouders in. De houders moeten schoon zijn om gerecycled te worden, dus zonder kaarsvet en zonder lonthouder. CJV verzamelt de lege aluminiumhouders en levert ze in bij Ikea. Help mee in de theelichtjesjacht! De lege aluminiumhouders kun je inleveren bij de Overschiese apotheek, Abtsweg apotheek, de Grote Kerk, basisschool het Podium en de Regenboogschool. Kijk voor meer informatie over CJV Overschie, de theelichtjesjacht en andere activiteiten op www.cjvoverschie. nl of volg hen op Twitter: @ CJVOverschie.

Deze krant nog eens nalezen?

Schilderij Wigman

www.overschiesekrant.nl

Wat fijn dat u weer bent gearriveerd in Overschie. Gelukkig kon u dit jaar nog aankomen met de boot. Weet u dat de deelgemeente plannen heeft, omdat straks onmogelijk te maken? Dat er straks bruggen over de Schie liggen, zodat u er niet meer door kunt met de grote stoomboot? Het zou toch jammer zijn als u straks alleen nog maar met

een sloepje naar Overschie kunt komen. ´t is OVER zonder SCHIE doet hard haar best om te zorgen dat er nog heel veel jaren een intocht blijft met een grote boot, met een mooie aankomst achter de grote kerk! Sinterklaas, we wensen u weer fijne dagen toe in ons mooie Overschie! ‘t is OVER zonder SCHIE


Vliegveldweg 59-61 te Rotterdam. Zie verder www.airportdancing.nl

FAMILIEBERICHTEN

Bezorgers gevraagd

Voor dankbetuigingsadvertentie, Voorrouw–, rouw – en dankbetuigingsadvertentie kunt u bellenen naar 06 225 03 028 of mailen naar felicitaties bedankadvertentie redactie@overschiesekrant.nl kunt u bellen naar 06 225 03 028 of mailen naar redactieoverschie@baruitgeverij.nl

Inlichtingen 06 50 408 149

Voor felicitaties en bedankadvertentie kunt u bellen naar 06 225 03 028 of mailen naar redactie@overschiesekrant.nl

Rouwcentrum Overschie

Uw trouwfoto gratis in de Overschiese Krant. Mail uw foto met namen en trouwdatum naar redactie@overschiesekrant.nl

Leuke bijverdienste voor een paar uurtjes per week

Advertenties voor deze rubriek kunnen worden geplaatst via e-mail redactieoverschie@ baruitgeverij.nl Wil je lekker een avondje dansen zonder zorgen? Ga dan eens langs bij Airportdancing.

Airportdancing is de 40+ dans- en ontmoetings-club van Rotterdam en omstreken. Aanvang is van 21.00 uur tot 01.30 uur en tot 22.00 uur staat er gratis koffie en thee klaar. Tot 02.30 uur kunt u nagenieten in de Cockpitbar Telefoon dag en nacht: 010 - 245 70 90 van het hotel. Bezoekers die voor het eerst itvaartzorg Airportdancing komen bezoeken en dat aankondigen via hr. iemans bv airportdancing@ipact.nl Hoornsingel 10 - 3042 NL Rotterdam ontvangen ook nog eens Wilsbeschikkingsboekjes - Depositofonds (1,2) -1- 08 Overschietje-10.indd 08-03-2010 12:21:31 éénmalig 50% korting op de Opzegtermijn toegangsprijs van €10,3 maanden (niet op speciale ‘thema’ dans-party’s). tel. 06-14153988 Wij vragen van u stijlvolle uitgaanskleding en bieden u een gratis ruime parkeergelegenheid aan. U bent van harte welkom, kom dus ook! Regardz Airport Hotel Vliegveldweg 59-61 te Rotterdam. Zie verder www.airportdancing.nl

U J.C B

Bakker v. d. Berg, Burg. Bosstraat 42

Lunchroom De Vier Seizoenen, De Lugt 15 Eetcafé Noord-West, Stuttgartstraat 51

Voor het laatste nieuws: bezoek de Overschiese Krant internetsite

Gemakswinkel Overschie, Van Noortwijckstraat 38

Christa’s Tabakshop, Bezorgers gevraagd HoornwegLeuke 25abijverdienste voor een paar uurtjes per week

Regardz Rotterdam Airport Hotel, Inlichtingen Vliegveldweg06 59-61 50 408 149 TE HUUR Museum Oud-Overschie, in Verzamelgebouw Overschiese Dorpsstraat 134-140 te Overschie:

www. overschiesekrant.nl

Diverse kantoren v.a.

175,- per maand Speeltuinvereniging€Levenslust, Opzegtermijn 3 maanden Sidelingepadtel.10 06-14153988

www.dianakledingreparatie.nl - Email: dianakledingreparatie@hotmail.com Ook voor het op maat maken gordijnen, woningtextiel, meubelstoffen en tevens ook het stomen van uw kleding.

www. overschiesekrant.nl

ZESTIENHOVENSE WITGOED SERVICE reparaties van alle merken wasmachines M. van Komen Zestienhovensekade 97a Rotterdam Tel / Fax 010 - 415 2 1 0 8 Mo b iel 06 54 76 73 01 ww w.zw sr o tt er d a m.n l

Elektrotechnisch Installatiebedrijf

“DE ZWETH”

J.A. Poot Zwethkade 23 Tel.: 010-471 41 90 Tel.: 06-53 23 09 42 Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden. Fax: 010-470 31 56 (ook ‘s avonds bereikbaar)

TE HUUR in Verzamelgebouw te Overschie: Diverse kantoren v.a. € 175,- per maand Opzegtermijn 3 maanden tel. 06-14153988

IETS TE VIEREN? Bij ons wordt uw droomfeest werkelijkheid! All-in arrangement vanaf € 20,- p.p. www.reginarotterdam.nl

Muziektheater Ageeth de Haan Bijt-ie in je bil (met band)

In samenwerking met de Bamboeclub van het Wereld Natuur Fonds produceert muziektheater Ageeth de Haan Bijt-ie in je bil! Ageeth de Haan zingt in haar herkenbare stijl de meeste gezongen crecheliedjes, waaronder Olifantje in het bos en natuurlijk De krokodil! Maar waar wonen de olifanten en de krokodillen eigenlijk? Hoe zit het met de dieren in het wild? Het wordt een geweldig meezingfeest en nog leerzaam ook. Ageeth maakte vorig seizoen een CD bij het succesvolle boekje Bijt-ie in je Bil! met daarin de 25 meest gezongen crèche-liedjes. Van dit boekje uitgegeven door Gottmer zijn inmiddels bijna 30.000 exemplaren verkocht!Met deze bijzondere voorstelling wil het Wereld Natuur Fonds (met ruim 900.000 donateurs het grootste groene doel van Nederland) kinderen al van jongs af aan betrekken bij de natuur. Leeftijd: vanaf 2 jaar

Aanvang: 16.00 uur

Entree: € 3,00 / R’Pas € 2,25

Nederlands Komedie Theater presenteert... Max Tailleur - Ik lach om niet te huilen

Sam en Moos. Wie kent ze niet? De kameraden van raskomiek

en moppentapper Hoe dichter bij de rust , hoe ZESTIENHOVEN HAALT was uitgerekend voorstop Max Tailleur (1909-1990). Decennialang vertelde hij zijn mopgeïrriteerder 16hoven raakte. ZWAAR BEVOCHTEN PUNT en tevenspubliek. aanvoerder Bert pen, witzen en grappen aan het Nederlandse Meestal in zijn vertrouwde theater De Doofpot, maar ook in theaters in De scheidsrechter die het niet TE BERKEL Buuren die naar voren t Nederland en ver daar buiten. Verhalen over de Joodse schlemiel die ondanks alles zijn kop boven water weet te houden. zo best zag, de tegenstanEen voorstelling over een man met de lach en de tragedie. Een ders die om alles zeurden, een leven vol hoogtepunten en diepe dalen. Want hoewel Tailleur en zijn vrouw de oorlog overleefden, verloren ze al hun familiethuispubliek (ouders!) dat zich leden. En na de oorlog verweten de overlevenden Tailleur altijd niet normaal kon gedragen en te lachen om de Joodse tragedie. Daarbij had hij nog last van zware reuma die hem zijn hele leven lang kwelde. Maar altijd bleef hij vechten voor zijn eer en grapeen belabberd veld. Genoeg pen. Want wat moest hij anders? reden tot klagen? Misschien Max Tailleur lachte om niet te huilen. Een ontroerende theatervoorstelling over een leven met grote wel, maar ook allemaaltegenstellingen zaken en ontroerende momenten, afgewisseld met het repertoire van deze ras komiek gespeeld door Danny van Zuijlen & Daniëlle Schel. waar je geen invloed op hebt. In de rust dus afgesproken Aanvang: 20.30 uur Zaterdag 24 november Entree: € 7,00 / R’Pas € 5,25 hier niet op te letten en weer te Workshops in de wijk... proberen een leuke wedstrijd Scapino Academy komt naar jou, kom jij naar hen in… Musica! te spelen. Dit lukte redelijk. Urban workshops: Hiphop, Poppin’&Lockin’, Bij vlagen werd de balStreetdance rustig en Breakdance hebben hun weg gevonbinnen de moderne dans. De diverse Urban rondgetikt en wederomden enkele workshops worden onder meer gegeven door dansers niet Lloyd Marengo en Paulo Nunes, beiden oude kansen gecreëerd, maar bekenden van Scapino uit hun tijd van de 010BBoyz! afgerond. Ook uit enkele indiPopping&Locking door Lloyd Marengo;Breakdance doordoel Paulo Nunes. viduele acties werd op het geschoten, maar veelal te makDeze workshops kan en mag je niet missen, toch? Leeftijd: vanaf 12 jaar tot 18 jaar kelijk voor de Goudse doelman. Aanvang: 20:00 uur Entree: € 2,50 Duidelijk was dat 16hovenVrijdag in 7 december de afronding zijn dag niet had. 25 deelnemers voor deze workshop. Dit is een Cultuurbuur activiteit Maximaal Hierdoor zou het duel eindigen Jong van Hart Première SHEHERAZADE in een doelpuntloos gelijkspel, ‘Jong van Hart’ speelt ‘Sheherazade’ maar 0-0. Toch overheerste bij de be- Na de veelbesproken thuis- enmanier! vanaf de rechterflank op een heel eigentijdse Een voorstelling gebaseerd op de sprookjes 1001 doel nacht, losliet. geleiding een tevreden gevoel. zege van vorige week op kopschot opvanhet gelardeerd met Oosterse en Westerse muziek, al dan niet met Misschien werd er soms veel loper WDS was het nu zaak wind leek te bal op te pak een toepasselijke tekst. Met gekke wendingen in het verhaal, gespeeld door ‘Jong van Hart ‘ een gevarieerde groep van 50Sander gepingeld en was de afronding voor de Romeijnbrigade om en over doelman tot 85 jarige met zeer verrassende talenten! Geniet van deze niet al te best, maar het is erg de stijgende voorstelling lijn door tedelen, trekder Velden van deel de thuisc in drie waarbij de verhaallijn in het eerste bepaald wordt door de Sultan Sjahriaar, het tweede deel door moeilijk voetballen tegen een ken de komende weken. De heen achter hem in het doe Sheherazade en het derde deel door de Geest! tegenstander die met 10 man eerste hindernis die genomen ploffen. Eigenlijk een pra rond de eigen zestien speelt. 14:00Berkel uur Vrijdag 9 moest december Entree: 5,00 / R’Pas maar € 3,00 of het e wordenAanvang: was CVV tig€ doelpunt Hoe langer het doelpunt dan en dat het daar niet makkelijk Bert’s bedoeling was om Joep en Teun Verborgen Talent uitblijft, hoe moeilijker hetauditiezou was vooraf bij alle Joep gaat doenworden voor het tv-programma “Holland’s got Talent”.deze wijze de bal in het d Zijn maatje is een bescheiden jongen en helptDe Joepthuisgraag met hette schieten mag hardop w wordt. Dan wordt toch wat Teunbetrokkenen bekend. voorbereiden van de auditie. Joep denkt dat hij overal de beste in is. Hij geforceerd naar de opening wedstrijd eendraait. sensatiodenkt dat heel de wereld alleenleverde maar om hem Joep heeft eenden afgevraagd. In ieder ge niet welk talent hij van zichzelf moet gaan laten zien gezocht. Zelfs met 3 probleem: spelershij weet nele 4-3 zege op maar dat was 0-1 en dat in een uitwedstr aan de jury. De kinderen mogen voor Joep gaan bepalen welke act hij van C1 in het veld, ingevallen straks op de auditie moet doen. Wat blijkt:maatstaf Joep lijkt helemaal natuurlijk geen voorniet zoDaar waar vorig seizoen 7 goed te zijn als hij zelf dacht. Hij zingt vals, hij danst als een oen, trombone spelen doet hij oorverdovend slecht en als hij kunstjes met zijn getrainde ooievaar Otje wil laten zien, doet Otje alles behalve wat Joep van hem vraagt. Volop interactie zit er in deze muzikale kindershow! Thema’s die verweven zijn in de show: leren door modelleren, zelfbeeld, presentatie, afgewezen worden, inzicht in wat anderen denken/ voelen/ willen, elkaar helpen, iedereen heeft talent!! Een leerzaam feestje dus... Leeftijd: 4 t/m 12 jaar

Politiek, Psychologie of Realiteit

Word nu donateur Bel gratis 0800 - 8003 www.eyecarefoundation.nl - Giro 5 25 25

Woensdag 12 december

Aanvang: 14:00 uur

Entree: € 3,00 / R’Pas € 1,50

richtingsverkeer van de me men komt op voor het zogeheten BETER MEEDOEN Wij stellen het zeeralgemeen op prijs als u belang even belt om reserveren: (010) 4371361, mailen kan ook: musiHet komt helaas te vaak neer en tewil iedereen DAN ZINKEN... casenr@rotterdam.nl. meedoen of zinken!!! En dan een balans voor het leven geven. Ja het is weer duidelijk geworop informele wijze anders moe Maar dat kan je niet blijvend den. De IJslanders worden net WIJKTHEATER MUSICA maar stikken! doen, tenzij je direct hulp biedt als andere arme landen in de De Lugtvan 17, 3043aan CJ Rotterdam, Bedenkt u dat alles wat de m mensen! En, niet te vergeten tang genomen. De president 437 13 61 gemaakt heeft, ook afgebro eerst in(010) eigen gelederen beginIJsland, O. Grimsson, geeft aan Reserveren per E-mail: kan worden! Is het niet door nen alvorens zeer veel geld weg dat Nederland en Engeland met Reserveren natuur die zijn vrije loop no te doen aan anderen, dus ook niet hun positie heeft gespeeld zodat musicasenr@rotterdam.nl de Rotterdampas! ook www.uitindewijk.nl heeft en behoort te hebben EU landen ondanks gemaak-Wij accepteren het I.M.F. (Internationaal Mone- Zie aan wel KORTING door de mens zelf, die a te afspraken. Want in feite is dat 25% tair Fonds) een duur en oneerlijk of www.rotterdam.nl op alle voorstellingen aan zijn laars lapt, veel ka en alle ander afspraken, ook in voorstel ligt voor IJsland. Ditzelf- of www.freewebs.com/theatermusica maakt als het hen zelf maar b de EU, gewoon Kartelvorming te de gebeurd ook altijd als mensen gaat...! Maar is elke veran noemen! Daaraan gaat iedereen iets niet van een ander wensen of ring wel goed? Indien dat zo kapot!!! En datgene wat bedoeld kunnen accepteren. nig gaat dat iedereen daar is om inlanders/burgers te helpen Dit is dan ook de basis van mij profiteert dan is het altijd g in hun bestaan in (helaas) afgeom u als lezer ruimte te geven maar kijk dan ook om je he bakende grenzen dat een land en verder te denken dan het beWant wat het ene inderdaad g heet, zal veel beter nagekeken krompen gedoe om de ander - uw is voor de mens, kan het and moeten worden of we het goed en mijn naaste - te gronde te richgoede ook de natuur of dier doen en haalbaar is maar dan ten. Want dat doen allerlei instelwereld kapot maken. Neem on ook kijkend naar onze natuurlijlingen en overheden reeds om de

M.C. Pleune Vaak vergoed door verzekering

www.mcpleune.nl Afspraak of informatie 06-16989385 online offerte Overschiese Kleiweg 617

Musica ! s r e d n a e f f e t e n

Vrijdag 23 november

Gevelrenovatie en onderhoudsbedrijf Voor dieeten voedingsadviezen ✓ Gevelreiniging ✓ Hak- en voegwerk ✓ Metselwerk ✓ Graffiti verwijdering ✓ Pannendaken

Wijktheater


Overschiese Krant

NIEUWS

Woensdag 21 november 2012

7

Meepraten over de toekomst Door Desley de Graaf OVERSCHIE - Niet alleen Overschie maar heel Rotterdam staat een onbekende situatie te wachten. Vanaf 2014 zullen er namelijk geen deelgemeenten meer bestaan. Overschie wordt dan bestuurd vanuit Rotterdam zelf. In het kader van deze veranderingen trekken de politici van de Coolsingel door alle deelgemeentes van Rotterdam om de bewoners tot debat aan te zetten over model a: “gebiedsbestuur” of model b: “wijkparticipatie”. Overschie was op vrijdag de zestiende de vijfde op het lijstje. Overschie wist een goede opkomst te regelen. Wel opmerkelijk was dat er veel leden van de deelraad aanwezig waren, van wie sommigen ook meededen aan het debat. In tegenstelling tot sommige debatten waarin iemand duidelijk voor of tegen is gebruikte men hier het “meetlintdebat”.

Aan de ene kant van de lijn stond een plus- en aan de andere kant een minteken waartussen men vrij kon bewegen en daarmee gedetailleerder kon aangeven in hoeverre men het met een stelling eens was. Verschillende stellingen kwamen langs, zoals “veel invloed uitoefenen op de besluitvorming vind ik belangrijk” en “alleen professionele politici kunnen de stad besturen”. Na iedere stelling kon iedereen zijn of haar mening en/of zorgen mededelen over de stelling. Na de stellingen ging men kijken naar de twee verschillende modellen, waarvan de eerste “gebiedsbestuur” was. Bij dit model wordt Rotterdam opgedeeld in veertien “stadskwartieren”. De bewoners kiezen per stadskwartier, afhankelijk van hoe groot het kwartier is, vijf tot negen gebiedsbestuurders die geen lid hoeven te zijn van een politieke partij. Zij maken samen

met de bewoners een gebiedsplan en het stadsbestuur stelt hiervoor een budget tot beschikking. Verder kunnen de burgers ook stemmen op onderwerpen die hun omgeving aangaan. Als zij zich niet voldoende gehoord voelen, kunnen de burgers hun stem laten gelden door middel van een referendum. Bij deze methode ontstond een aantal zorgen. De meest opmerkelijke was, dat een gebiedsbestuurder nog steeds een baas boven hem of haar heeft en geld moet verdienen aan zijn of haar baan. Hierdoor zou de baas druk kunnen uitoefenen op de gebiedsbestuurder. Ook was er de zorg dat iemand die veel vrienden heeft maar weinig verstand van de politiek toch gekozen kan worden. Bij het tweede model “wijkparticipatie” bestaat Rotterdam uit 55 stadswijken. Elke stadswijk draagt één vertegenwoordiger voor en deze 55 adviseurs vormen de

adviesraad. Ook bij dit model komt een gebiedsplan, gemaakt door de gebiedsdirecteur. Het deelnemen en invloed uitoefenen door wijkbewoners staat in deze methode centraal. De wijkvertegenwoordiger besteedt aandacht aan alle meningen, ook de minderheidsstandpunten. Als de gemeente een verkeerd besluit neemt, kunnen de burgers hem ‘terugfluiten’’ en met een eigen initiatief komen. Opmerkelijk was de verwarring die het debat overschaduwde over de aanstelling van ambtenaren. Of de nieuwe bestuursvormen uurder zijn dan de deelgemeenten is nog niet helemaal bekend. Op 20 december 2012 neemt de gemeente Rotterdam een besluit over welk model er wordt gekozen. Surf naar http://www.bestuurlijkmodel. mediarotterdam.nl/ als u meer wilt weten over de twee modellen.

Rein Wolters signeert bij Overschiese boekhandel

Auteur Rein Wolters OVERSCHIE – De Rotterdamse auteur Rein Wolters signeert zaterdag 24 november zijn nieuwe boek ‘Momenten uit de Overschiese samenleving – deel 4’ in de Overschiese boekhandel Bensmann en

Blankstein aan Burgemeester Baumannlaan 163. Hij is aanwezig van 11.00 tot 13.00 uur. Ook de drie eerder verschenen delen zijn dan verkrijgbaar. De 112 pagina’s en 132 foto’s omvattende boeken kosten 19,95 euro per stuk. Het is Wolters’ vijftigste boek in 27 jaar met een Rotterdams historisch raakvlak. De gepensioneerde journalist vertoeft dit jaar bovendien een halve eeuw in het schrijversvak. Naast de beschrijving van tal van wijken behoort tot zijn standaardwerk ‘Negentig jaar Spido in vogelvlucht’ en ‘Onverbloemd – 90 jaar Annie de Reuver’.

Op donderdagavond 15 november j.l. heeft de Deelraad van Overschie vergaderd over twee varianten voor een vergroting en verplaatsing van de supermarkt Bas van der Heijden. De Deelraad mocht zich uitspreken over de wenselijkheid van twee alternatieven voorgelegd door het Bestuur van de Deelgemeente, waarbij de keuze is tussen sloop van de kerk in variant 1 en sloop van de Kleinpolderschool in variant 2. Het onderwerp houdt de gemoederen in Overschie flink bezig, zo bleek ook uit het grote aantal bewoners en winkeliers dat spreektijd aanvroeg. Winkeliers en ondernemers maken zich grote zorgen over de vergroting van de supermarkt. Er is veel onduidelijkheid over de noodzaak voor uitbreiding en het draagvlak voor meer winkeloppervlak

van de supermarkt. Ook de logistieke oplossing in de plannen voor de bevoorrading van de supermarkt zorgt voor onveiligheid en overlast. Buurtbewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van cultureel erfgoed in de vorm van de kerk, maar constateren ook dat de plannen zich wel erg eenzijdig concentreren op de nieuwbouw van de supermarkt. Maatschappelijke wensen, zoals bijvoorbeeld de ruimtebehoefte van de Albert Schweitzerschool hebben geen plek gekregen in de plannen. Bewoners en ondernemers hebben daarom met hulp van een lokale ontwikkelaar een alternatief plan ontwikkeld dat haalbaar lijkt en waar de RK Kerk ook enthousiast over is! Bij de behandeling in de Deelraad blijken alle politieke partijen de zorgen van de bewoners en winkeliers te delen. Niemand is gelukkig met de sloop van de kerk. Met name D66 maakt zich druk over de cultuurhistorische waarde van deze wederopbouw kerk die voor zo velen een belangrijke positie inneemt in zijn of haar leven. Mensen zijn er getrouwd, gedoopt of hebben er afscheid genomen van hun naasten. Zij wijst op de wijze

Door politiek columnist Jeffrey Rijken Vorige week was de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad. De honderden miljoenen zijn weer verdeeld en de lasten gaan weer ouderwets omhoog in 2013. Ondanks ons verzet en de 3000 handtekeningen van Rotterdammers die geen lastenverhoging wilden, werden bijna alle voorstellen van de oppositie afgewezen. Er komen gewoon lastenverhogingen en zelfs de VVD stemde ouderwets voor lastenverhogingen. Net zoals ze de inkomstenbelastingen gaan verhogen. Verkiezingsbeloftes worden zo snel vergeten. Maar terug naar Rotterdam. Bijna alle voorstellen van Leefbaar Rotterdam zijn weer ouderwets afgewezen omdat ze van Leefbaar zijn. Zo stemde de gevestigde partijen tegen een motie van Leefbaar om stichting De Boei te redden maar stemde ze graag voor de motie Redt stichting De Boei van de PvdA. Een heel andere motie. Hoor de sarcastisch ondertoon. In 2013 gaat de gemeente

graag door met het verspillen van uw en mijn belastinggeld. Zo geven we in 2013 weer 90.000 euro uit aan de Jongerenraad. 90,000 voor de jongeren in Rotterdam. Niet dus. Er gaat 85.000 euro op aan huur van het pand en slechts 5.000 euro is bedoeld voor de jongeren zelf. En voor die 5000 gaat een groep jongeren adviezen uitbrengen aan het college, die toch nooit opgevolgd gaan worden. Mijn advies aan het college: zet eenss een stoel en tafel in een MBOof VMBO-school. Je hoort meer, tegen een lagere prijs. En investeer die 90.000 in het onderwijs of een goede conciërge. Maar ja, ik heb geen niveau. Althans dat zei de PvdA in het debat. De PvdA kon het debat niet op de inhoud winnen en gooide het dus op de persoonlijke tour. Op zulke momenten mis ik toch Pim Fortuyn. Wat zou ik graag willen zien hoe hij de vloer zou aanvegen met die rooie rakkers. Ach Richard Motie, ga toch koken.

Mooie bijverdienste met Het Nieuwe Parkeren Na een fikse ochtendspits bent u dan eindelijk bij het vliegveld aangekomen. Het kolossale, gevleugelde apparaat staat al gereed op de startbaan, maar u moet de auto nog parkeren. Gestrest rent u met uw koffers over de kleine kiezelsteentjes. Het slot van één van de koffers kan de dreunen niet verdagen en springt open..

Omslag van het boek

Kogel niet door de Baumannlaan-kerk Een paar maanden geleden hoorde ik van het plan om de Rooms-katholieke Baumannkerk te slopen en hiervoor een parkeergarage en supermarkt in de plaats te zetten. Hier schrok ik echt van: het zou toch eeuwig zonde zijn als het laatste stukje gezichtsbepalend cultureel erfgoed uit beeld verdwijnt?

Geen niveau

waarop Overschie werd overvallen door de sloop van de Maranatha-kerk in 2009 en wil voorkomen dat deze kerk hetzelfde lot wacht. Stedenbouwkundig heeft de kerk bovendien een functie als oriëntatiepunt en breekt de kerk de lange Burgemeester Baumannlaan in overzichtelijke delen. PvdA en CDA onderstrepen het belang van een integraal plan voor het hele gebied, waarbij alle belangen van de verschillende belanghebbenden worden afgewogen. Deze partijen verbazen zich er dan ook over dat tot nog toe de betrokkenen en belanghebbenden nooit bij elkaar zijn gekomen om over een totaaloplossing te praten voor dit

belangrijke gebied in Overschie. Aan het bestuur wordt gevraagd of zij dit overleg alsnog kan faciliteren. Leefbaar Rotterdam heeft zelf een plan voor een markthal in de kerk, en toont daarmee aan dat binnen de Raad creatieve ideeën leven om de verschillende wensen en belangen te verenigen. Al met al blijkt dat alle fracties unaniem tegen de sloop zijn, en eerst een variant 3 willen zien met een integraal plan voor de omgeving en een duurzame, creatieve ontwikkeling van de Baumannkerk. De kogel is dus nog niet door de kerk! En dat geeft de burger moed. Roelant Siekman

Door Tim Bazuijnen Herkent u zich in bovenstaande passage? Deze ‘vertrekstress’ is in het vervolg niet meer nodig, want Willy de Kort komt met dé oplossing! Met zijn vernieuwende parkeerconcept Het Nieuwe Parkeren zorgt hij ervoor dat u volledig op uw gemak het vliegtuig instapt. Als u gebruik maakt van Het Nieuwe Parkeren zet u uw auto bij een particulier neer in plaats van bij het parkeerterrein van het vliegveld. De particulier is een bewoner die maximaal 10 autominuten van het vliegveld vandaan woont. U rijdt zelf uw auto naar de particulier toe en vervolgens wordt u netjes door diegene naar het vliegveld gebracht. Bij terugkomst van uw buitenlandse reis belt u even naar uw autobewaker en binnen 10 minuten wordt u weer afgehaald van het vliegveld en naar uw auto gebracht. Het voordeel van deze manier van parkeren is dat u niet meer met alle koffers naar de ingang van de terminal hoeft te lopen, geen gedoe heeft met betaalautomaten en bovendien goedkoper uit bent.

Willy de Kort is inmiddels alweer zo’n twee jaar bezig met zijn parkeerconcept. De Kort is begonnen in Eindhoven voor de reizigers van Eindhoven Airport, maar heeft Het Nieuwe Parkeren inmiddels ook geïntroduceerd bij Maastricht Airport, Rotterdam The Hague Airport en Schiphol. Het idee ontstond toen de ondernemer zelf naar het vliegveld reed om te parkeren. “Als je naar het vliegveld rijdt, kom je langs allemaal particuliere huizen. Toen ontstond bij mij het idee eigenlijk.” De Kort heeft al veel positieve reacties ontvangen van gebruikers van Het Nieuwe Parkeren. “Het mooie is dat het mes aan twee kanten snijdt. De reizigers zijn goedkoper uit en besparen veel tijd, maar ook de particulieren zijn natuurlijk blij omdat zij hier een aardig zakcentje aan verdienen. Ongeveer honderd euro per maand, per parkeerplaats. Op deze manier worden de omwonenden van het vliegveld in ieder geval financieel gecompenseerd voor de overlast die zij ondervinden van het vliegverkeer.” De Kort is nog zoekende naar mensen die in de buurt van Rotterdam The Hague Airport wonen en plek hebben om tegen betaling auto’s tijdelijk te stallen. Als u maximaal tien autominuten van het vliegveld vandaan woont, kunt u zich aanmelden bij Willy de Kort via het contactformulier op de website. Kijk ook voor de exacte parkeertarieven op de website van Het Nieuwe Parkeren; www.hetnieuweparkeren.nl.


Uw auto al winterklaar ? autoruit stuk?

Autotaalglas laat je niet barsten • 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week • direct en vriendelijk geholpen, ook zonder afspraak • mobiele deinst, vervangend vervoer, haalen brengservice • rechtstreekse schadeafhandeling met uw maatschappij • volledige vergoeding van uw sterreparatie vanaf WA extra • maximale korting op uw eigen risico bij een nieuwe voorruit • levenslange garantie • kijk op autotaalglas.nl

autotaalglas laat je niet barsten 0800-0828

autotaalglas Rotterdam (Schiebroek) Fröbenstraat 17c 010-418 17 54

Winterbanden niet alleen beter in sneeuw

TIJD V TIJD VOOR 'N PEUGEOT De dagen worden korter en de temperaturen zakken. De ventilatieroosters in de auto blazen warme lucht naar binnen in plaats van door de airco geproduceerde kou. De ruitenkrabber onder handbereik, de ruitensproeier gevuld met antivries. Of het wegdek nat of glad is, valt door de laagstaande zon nauwelijks te zien. Gelukkig rijdt u op winterbanden, want die zorgen onder winterse omstandigheden voor betere grip en dus meer veiligheid op de weg.

gen. Zeker wie met de auto naar het buitenland rijdt, bijvoorbeeld voor een weekje wintersport, moet weten dat de keuze voor winterbanden minder vrijblijvend is. Veel wintersporters rijden door Duitsland. Daar zijn winterbanden ook niet verplicht, maar moeten auto’s bij winters weer beschikken over een winteruitrusting. Daaronder vallen winterbanden bij uitstek. Wie dit niet in orde heeft, riskeert een boete en het niet gebruiken van winterbanden kan zelfs leiden tot (mede) aansprakelijkheid bij ongevallen.

Door Ralph van Twist

OVERSCHIE- De banden vormen het contact tussen de auto en het wegdek. Juist in de winter zijn goede banden dus essentieel. En bij temperaturen onder de zeven graden Celsius is er maar een soort band die optimaal presteert: de winterband. Winterbanden hebben een ander profiel dan zomerbanden, en hebben een andere rubbersamenstelling. Hierdoor hebben winterbanden aanzienlijk meer grip op glad wegdek, zoals sneeuw en ijs. Doordat het rubber van een winterband soepeler blijft bij lage temperaturen dan een zomerband, is de grip van de band beter. In de sneeuw is de remweg van een auto op winterbanden bij 50 km/u al gauw 10 meter korter dan op zomerbanden: in plaats van na 45 meter staat u na 35 meter stil. En dat kan het verschil zijn tussen een veilige stop en een aanrijding.

TIJD VOOR ' N P TIJD VOOR ' N PEU TIJD VOOR ' N PEUGEO TIJD VOOR 'N PEUGEOT TIJD VOOR 'N PEUGEOT

In Nederland zijn winterbanden nog niet verplicht, maar er zijn genoeg redenen om aanschaf te overwe-

TIJD VOOR 'N PEUGEOT Automobielbedrijf

Richard Sluijter BV

A

Fokk

Autoservice Eigenraam Autoservice Eigenraam Autoservice Eigenraam

Autoservice Eigen Uv AutoserviceUEigenraam Autoservice vindt ons ook in Naaldwijk en VlaardiE

Fokkerstraat 576 • Schiedam • Telefoon (010) 462 20 22

Tel.: Fax: E-mail: Website:

Abr. van Beyerenstraat 31 3043 JA Rotterdam (010) 43 73 905 (010) 41 50 374 info@automobielbedrijfrichardsluijter.nl www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl

APK

Fokkerstraat 576 • Schiedam • Telefoon (010) 462 20 22 • www.eigenraam.nl

Fokkerstraat 576 • Schiedam • Telefoon (01 Fokkerstraat 576 • Schiedam • Telefoon (010) 462 20 22 • www.eigenraa U vindt ons ook in Naaldwijk e Fokkerstraat 576 • Schiedam • Telefoon (010) 462 20 22 • www.eigenraam.nl U vindt ons ook in Naaldwijk en Vlaardingen

(010) 462 20 22 • www.eigenraam.nl 5 Fokkerstraat 576 • Schiedam • Telefoon U vindt ons ook in Naaldwijk en Vlaardingen € 19,9 U vindt ons ook in Naaldwijk en Vlaardingen

U vindt ons ook in Naaldwijk en Vlaardingen Autoservice Eigenraam Fokkerstraat 576 • Schiedam • Telefoon (010) 462 20 22 • www.eigenraam.nl

ZEILMAKERIJ

KEWI.NL Delftweg 129 - tel 010-4379562

U vindt ons ook in Naaldwijk en Vlaardingen Elektrotechnisch Installatiebedrijf J.A. Poot Zwethkade 23 Tel.: 010-471 41 90 Tel.: 06-53 23 09 42 Fax: 010-470 31 56

“DE ZWETH” Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden. (ook ‘s avonds bereikbaar)

HANS GROEN ELEKTRO Voor het vakkundig ophangen en repareren van uw verlichting. Voor elektriciteitswerkzaamheden. Tel. 010 - 437 16 61 Voor storingen 06-142 76 292 E-mail hge@upcmail.nl

www.hansgroenelektro.nl

FishSpa Center Rotterdam Massagepraktijk Morijn Abtsweg 54 3042 GD Rotterdam www.massagepraktijkmorijn.nl 06 - 489 20 300 Behandeling volgens afspraak


Overschiese Krant

NIEUWS

Woensdag 21 november 2012

Op reis met Shirley

De drogist vertelt

Sportvarkens in Praag

Door: Shirley Cottaar Via mijn Russisch taaldocente krijg ik een aanbod om een paar dagen te logeren in Praag. Een andere stad en tegelijkertijd een kennismaking met Russen. Op het vliegveld van Praag worden een bos anjers, een pot augurken en een fles wodka in mijn armen gedrukt. Thuis, tijdens de vroege lunch bewegen de Russische balletdansers zich tussen de kwark, de wodka, de ‘sirniki’ (kaaskoekjes), de ‘blinnie’ (Russische pannekoekjes), ‘pjerits’ (paprika), plankton en de zwarte oploskoffie. Een mannetje schopt flink met zijn laarsjes. Gopak, een dans uit de Oekraïne. Mijn hospita Ole is opnieuw bezig met het stylen van haar blonder dan blond geblondeerde haar. De bjeroska beelden sierlijk de witte berk uit, het symbool van Rusland. Met een klap slaat Ole de laptop dicht. Afgelopen met ballet! Tijd voor een lange wandeling in Praag. Na een knuffel voor Misha, de kat van Ole, verlaten we het appartement en lopen we samen richting centrum.

Zintuigenstad Aan de rand van de Donau rijzen de monumenten op. ‘De zetel van het parlement en de Kathedraal,’ wijst Ole. Adembenemend mooi. De gebouwen zijn omhuld door mist en kou. Toepasselijk voor een centrum van de macht. De beroemde Karelsbrug moet ik even alleen overlopen. Ole is bang dat ze op de brug haar ex-geliefde Sascha tegenkomt die daar zijn kunstwerken verkoopt. Gearmd lopen we door de straatjes van het gebied rondom het Betlemske plein. De sierlijke balkonnetjes worden ondersteund door prachtige ornamenten en stenen figuren. Hoewel Praag in de top vijf staat van de meest toeristische Europese steden, is de sfeer ontspannen en zijn de mensen kalm. Art deco vind je in het prachtige gemeentehuis van Praag met daarin de Smetana Hall. Een lust voor het oog is het interieur van de Amerikaanse bar in hetzelfde gebouw. Koffie drinken met een stuk taart doe je ook hier in allure. Later staan we voor het wereldberoemde astronomisch uurwerk op het Oudestadsplein van Praag. Volgens de legende is de maker, na het voltooien van dit meesterwerk, de ogen uitgestoken. Zo zou hij nooit meer in staat zijn om nog zo een uurwerk te maken. Ole zit tijdens het diner druk een varkensdij te ontleden. ‘Tsjechische lekkernij, maar deze is niet goed. Hij is absoluut niet mals,’ zegt ze boos. De eigenaar van het restaurant wordt gevraagd om een verklaring. ‘Dit zijn sportvarkens mevrouw, ze zijn

gespierd en daardoor taaier dan normaal.’ Zichtbaar geïrriteerd spoelt Ole het varken weg met een Tsjechische pint. Vysehrad in herfstdecor Praag is ook bekend om zijn burchten. De Vsihegrad en de bijbehorende begraafplaats met beroemdheden van Praag doen somber aan. Ole haalt een klein flesje uit haar tas. Wodka. ‘He, nee, niet weer.....ik loop me wel warm.’ Ze lacht. Binnen staren engelen me aan in goud, oranje en turkoois. De gezichtjes doen me denken aan

Door Albert–Jan Zwanenburg de vrouwen van de Tsjechische schilder Alfons Mucha. Het bezoek wordt besloten met een bezoek aan het park boven op een heuvel buiten het centrum. Rode, gele en bruine bladeren dwarrelen om ons heen. Door al de kronkelende bomen waan ik me in een surrealistisch landschap. Slenterend door de bladeren nemen we foto’s en ontdekken we lachend patronen in de gevallen bladeren. In de verte blinken de torentjes van Praag. De wereld is rijk, de wereld is mooi. Stel je hart open voor Praag!

Als Ondernemers Vereniging Overschie (OVO) denken we dat jullie als deelraad momenteel niet zozeer voor een keuze staan, als wel voor een dilemma. Het dilemma wat voor jullie ligt is een keuze tussen twee plannen die je eigenlijk niet wil maken: Plan 1: Sloop van de O.L.V. Altijddurende Bijstand kerk en herontwikkeling van de kerklocatie zoals deze er nu ligt geeft weleens waar de Rooms Katholieke Kerk meer financiele armslag in deze voor hun ongetwijfeld ook moeilijke tijden, het helpt een individuele vastgoed ontwikkelaar om zijn bankrekening te spekken en het grootwinkelbedrijf Bas van der Heijden kan daarmee meer m2 binnen Overschie betrekken. Voor de gemeenschap zien wij enkel dan nadelen: 1. Het plan zorgt dat er een voor Overschie karakteristiek wederopbouw monument object verdwijnt en Overschie verder doordendert in de 13 in een dozijn winkelstraat met blokken winkelpanden. Winkelpanden die detoneren tegen het karakteristieke dorpse karakter waar we ons juist mee zouden kunnen onderscheiden. 2. Voor de huidige winkeliers zal het een definitief einde betekenen voor hun met bloed zweet en tranen opgebouwde

winkel. De afgelopen jaren al hevig interend op hun reserves als gevolg van de crisis en de sterke opkomst van internet verkopen. Vorig jaar nog werden deze winkeliers geconfronteerd met een voldongen feit ten aanzien van toekomstige uitbreiding in m2 winkelruimte door de komst van Park Zestienhoven. En dan nu mogelijk weer met 1250 m2 additionele winkelruimte in een markt waar we nu reeds een overschot aan m2 winkelruimte hebben. 3. Plan 1 laat een oud afgeleefd object achter, de oude locatie van de Bas van der Heijden, waarvoor geen herontwikkeling is geplant in een gebied wat reeds ver af staat van de doelstelling die we ooit gezamenlijk voor het Keurmerk Veilig Ondernemen hebben geformuleerd: “Schoon, heel en veilig”. Verloedering dreigt! En dat nota bene in de achtertuin van de grootste school van Overschie. Willen we onze kinderen daaraan moedwillig blootstellen? 4. Ten slotte de additionele vrachtwagen bewegingen die een toevoeging van m2 met zich mee neemt, zijn logistiek moeilijk in te passen waardoor onveilige situaties ontstaan en de verkeersdoorstroming binnen Overschie nog verder wordt belemmerd. Vele nadelen voor de komende decennia voor onze gemeenschap ten gunste van een vastgoed ontwikkelaar, een groot-

Orthopedische Voetzolen Uw voeten dragen u uw hele leven. Voetklachten zijn daarom erg hinderlijk en staan een goede mobiliteit in de weg. Tijdens de normale ontwikkeling van een kind kunnen afwijkingen van de voetstand voorkomen die passen binnen normale variatie in groei tussen verschillende kinderen. Dit behoeft dan ook vaak geen behandeling (denk aan de platvoetjes bij baby’s en jonge kinderen). Doordat de banden en de voetspieren in de loop van het leven minder sterk worden, kunnen (ook bij aanvankelijk normale voeten) afwijkingen ontstaan die pijnlijk en belemmerend zijn. De voeten spelen een belangrijke rol in het leven. Ze moeten je je hele leven dragen en worden dagelijks gebruikt. Voetproblemen zijn dan ook vaak een groot struikelblok voor degene die er last van heeft, hoe klein de klachten ook zijn. Eigenlijk hebben we allemaal wel eens last van onze voeten. Na een lange dag werken zijn we blij als de schoenen uitgaan. Of als we een leuk dagje op stap gaan hebben we altijd dat ‘speciale’ paar schoenen waarbij we het minste last hebben van onze voeten en waar we lang op kunnen lopen zonder al teveel pijn te hebben aan onze ‘onderdanen’. Eigenlijk zouden we in dit geval al kunnen zeggen dat er wat aan de hand is. Hetzij niet goed passend schoeisel of in het ergste geval een voetproblemen. Het high-tech temperatuurgevoelig traagschuim waaruit het orthopedische voetzolen zijn samengesteld voor druk en zijn temperatuurgevoelig. Hierdoor reageert het op je gewicht en lichaamstemperatuur en heeft zo de mogelijkheid zich aan je voeten aan te passen. Het schuim vormt zich naar je voet, dus voelt direct heerlijk comfortabel aan. Dit betekent ook dat de druk gelijkmatig over je voet verdeeld wordt. Bovendien is er minder druk op je spieren, gewrichten en bloedvaten, waardoor de bloedsomloop verbetert. Omdat je met deze voetzolen een betere houding aanneemt, zal je totale lichaam zich beter kunnen ontspannen. Een geweldig product, waar heel veel mensen met name met gewrichtsproblemen voordeel mee kunnen doen. Heeft u vragen, loopt u even binnen bij ons in de winkel. Groet, Albert

Papegaaiduiker duikt op in Vogelklas

Gezonde, prettige leef- en werkomgeving “Keuzes doe je alleen tussen leuke dingen, dilemma’s heb je als je moet kiezen tussen nare dingen.”

9

winkelbedrijf, met nagenoeg geen maatschappelijke betrokkenheid bij Overschie en de Rooms Katholieke kerk. Voor plan 2, herontwikkeling van de Klein Polderschool, kunnen we een vergelijkbare uiteenzetting maken, al zijn de additionele m2 in dit scenario minder, ze zullen nog steeds afdoende ontwrichtend zijn om het de huidige winkeliers de kop te laten kosten. Een tweede positief punt van plan 2 boven plan 1 is dat de huidige locatie van de Bas van der Heijden locatie wordt ontwikkeld naar nette woningen en de school wordt opgeknapt, voor ons nog altijd beter dan Plan 1. Beste leden van de deelraad, we vragen jullie om jezelf niet op te zadelen met een dilemma, maar met een keuze. Een keuze uit goede dingen een keuze vanuit een visie. Zie jullie huidige dilemma als een kans. Geen keuze tussen plan 1 of 2, maar een kans om te starten invulling te geven aan een visie. Een visie waarvoor de aanzet door jullie is gegeven in de economische paragraaf. Wilden jullie niet meer horeca in het centrum gebied? Wilden we niet meer speciaalzaken (die waar men voor omrijdt naar Overschie)? En wilden we niet een goede werk- en woonomgeving worden voor ZZP-ers? Welnu, zie de kerk en het gebied van om de Klein Polder school als die kans; een leuke horeca gelegenheid

en ontmoetingsplek in het voormalige kerk gebouw met ZZP-werk en -vergaderruimtes. Prachtige woningen bij de singel voor de Klein Polder school, ruimte om eindelijk een keer een centraal plein te creëren in Overschie. Dit gecombineerd met een beleid dat erop is gericht om voor de nu al leegkomende m2 speciaalzaken aan te trekken. En detaillisten buiten dit gebied bewegen te verhuizen naar jullie nieuwe centrum. Buiten. Even los van de economische paragraaf, heeft de Albert Schweitzer school een tekort aan kantoren, klaslokalen en een aula, welnu ik denk aan jullie te ontwikkelen visie en weet dat daar een plek voor is. Kortom kies vanuit een visie en voor de toekomst, uw toekomst, met een plek voor de Kerk want die kan naar de toekomst bijdragen aan het unieke karakter van Overschie. Kies niet om doelbewust de nek om te draaien van de huidige winkeliers, kies niet voor de daarbij horende leegstand, onveiligheid en onprettige leefomgeving. Kies niet op basis van een rapport met gekunstelde plusjes en minnetjes, kies niet voor additionele m2 winkelruimte, kies niet voor plan 1, nog voor plan 2. Kies voor een gezonde en prettige leef- en werkomgeving voor u en uw kinderen! Pascal van Beek Voorzitter OVO

OVERSCHIE- Af en toe krijgt Stichting Vogelklas Karel Schot bijzondere gasten binnen. Op een donderdag bracht de Dierenambulance een jonge verzwakte Papegaaiduiker, een soort die normaal alleen op kale rotsen in het hoge noorden te vinden is. De vogel met de karakteristieke snavel was op een schip met bestemming Rotterdam terecht gekomen. ,,Voor zover bekend is dit de eerste Papegaaiduiker die de Vogelklas aandoet,” aldus Monique de Vrijer, beheerder van de Vogelklas. De papegaaiduiker werd gevonden op een schip uit Aberdeen (Schotland). Vermoedelijk kwam hij daarop terecht toen hij vermoeid raakte en een stek zocht om uit te rusten. Het schip was op weg naar de haven van Rotterdam, waar de verstekeling werd opgemerkt. De reis eindigde toen een medewerker van de Dierenambulance hem bij de Vogelklas in Rotterdam afleverde, waar hij nu wordt

verzorgd om hopelijk uiteindelijk weer in vrijheid gelaten te kunnen worden. De papegaaiduiker heeft een week aan boord gezeten. In die tijd heeft hij niet of nauwelijks gegeten. De eerste taak van de medewerkers van de Vogelklas was daarom hem stabiel te krijgen. Na wat rust en voeding voelde hij zich duidelijk al wat beter; na een aantal uur begon hij voorzichtig wat vis te eten. De Papegaaiduiker zit echter ook onder de olie. Zodra de vogel is aangesterkt zal hij worden gewassen om de olie uit het verenkleed te krijgen. Papegaaiduikers zijn geen zeldzame vogels, maar ze worden zelden in Nederland aangetroffen. Sinds de jaren tachtig zijn slechts zo’n honderd exemplaren langs de Nederlandse kust waargenomen, waar ze bij harde wind aan land komen. Vaak gaat het ook om olieslachtoffers. Papegaaiduikers broeden in kolonies op rotspartijen in Schotland of Scandinavië.

Deze papegaaiduiker werd gevonden op een schip uit Aberdeen (Schotland


Overschiese Krant

SPORT

Woensdag 21 november 2012

Driemaal scheepsrecht? Door Rinus Degeling Het 1e team van Schaakgenootschap Overschie mocht in de hoogste klasse van de Rotterdamse Schaakbond (RSB) voor de 3e ronde naar Gouda, de oostgrens van het werkgebied van de RSB, om daar het 2e team van Messemaker 1847 te bestrijden. Ook deze 3e wedstrijd werd gewonnen maar vraag mij niet hoe. Maar dat doet u nu juist wél. U wilt het immers weten! Laten we beginnen met een rondgang langs de borden op circa een kwart van de wedstrijd. Henk Ochtman (bord 1) staat ietsje beter, Erik Brandenburg (2) staat juist weer een fractie minder, Ronald Ruijtenberg (3) heeft een prima stelling, Albert Segers (4) gaat het moeilijk krijgen maar de ervaring leert dat hij daarin op z’n best is, Cor Feelders (5) heeft duidelijk voordeel en ook Willem Hajenius (6) staat hoop¬gevend, Maurits de Jong (7) heeft een complexe stelling met wederzijdse kansen en Henri Krop (8) staat hooguit iets minder.; laten we concluderen dat er in totaliteit een kleine overwinning in zit, zoiets als 3½ 4½. Maar dit soort wedstrijden worden niet in het eerste kwart van de wedstrijd beslist maar in het laatste half uur, wanneer aan beide zijden van het bord de bedenktijd behoorlijk is geslonken. Maar die stelling gaat niet op voor Ronald want zijn Lxf7 is nog niet totaal verkeerd maar

even later vindt hij het juiste plan niet en onderschat ook nog eens de tegenkansen van zwart (1 0 voor Messemaker) Gelukkig voor ons verrekent de tegenstander van Henk zich in een poging tot stukwinst. Wat hij precies overzag is mij niet bekend maar het resulterende eindspel is kansloos. Henk wikkelt dit geruisloos af naar winst (1 1). Erik heeft werkelijk nergens ook maar een glimp van succes gezien. Van beide kanten een vrijwel vlekkeloze partij maar die eindigen dan ook per definitie in remise (1½ 1½). Die stand blijft lang staan, de tijd vloeit weg en de tijdnoodfase breekt aan. Aan het laatste bord heeft onze man een pion weggeblunderd maar heeft alle moed bijeen geraapt en verzet zich heftig. Aan het 6e bord heeft onze man zijn goede stelling gecompromitteerd door een paardoffer dat niet doorslaat en aan bord 5 hebben we de tegenstander in een dodelijke houdgreep (op het bord dan) kunnen nemen. Maurits is de eerste die de spanning breekt. Met een snel gespeeld Tf1 dacht hij de zwartspeler onder druk te zetten maar die counterde met een paardoffer. Op zijn beurt offert Maurits dan een toren voor een loper maar beiden overzien een paardzet van zwart en dan is het plotseling gedaan met zwart, we staan voor (1½ 2½). Cor’s tegenstander bezwijkt aan de houdgreep en gebrek aan tijd en strijkt het vaantje (1½ 3½).

Maar ook Henri’s opponent gaat in vliegende tijdnood opzichtig in de fout. Met Kh1 had hij op winst kunnen blijven spelen maar na zijn Kf1 is het ineens “over en uit”. De vraag is overigens wel of hij na Kh1 voldoende tijd had de partij te winnen (1½ 4½). De overwinning van het team is binnen. Nog twee partijen te gaan en daarin gebeurt onbeschrijflijk veel. Willem heeft meer tijd over dan wit en dat is de oorzaak van diens onnauwkeurigheden. Plotseling staat Willem weer gelijk of liever, even later, gewonnen maar helaas is ook zijn tijd sterk geslonken. Hij vindt niet de juiste voorzetting maar krijgt een tweede kans. Dat lijkt niet de meest logische zet en die vindt hij dus niet in de beperkte tijd en dan staat hij plotseling weer totaal verloren. Jammer van zo’n boeiende partij (2½ 4½). Albert heeft tenslotte niet echt veel in de melk kunnen brokkelen. Hij stond vanuit de opening steeds iets minder maar dat is een gebruikelijk beeld. Nergens heeft hij grove fouten gemaakt maar de optelsom van af en toe niet de allersterkste zet vinden betekend na zo’n 20 zetten wel dat je verloren staat, helaas (3½ 4½). Na 3 ronden staan we samen met Rokado aan kop van de Promotieklasse maar er is nog een lange weg te gaan en we zullen zeker uit een ander vaatje moeten gaan tappen om aan het einde van het seizoen te promoveren.

10

Zestienhoven wint 9 competitiewedstrijden Het Zegveldse Siveo’60 was op het eigen kunstgras de tegenstander van koploper 16hoven. Het was in elk geval een duel waar iedereen eens rustig voor ging zitten, en terecht! Het werd een duel dat van alles in zich had, vanaf de eerste minuut was zichtbaar dat 16hoven het beste van het spel zou hebben de middag maar de thuisclub voor elke meter zou gaan knokken. Dat resulteerde in een veldoverwicht voor 16hoven zonder dat daar kansen uit voortkwamen echter. De gasten zaten er kort op en probeerde door snelle uitvallen via de flanken tot het vijandige doel te geraken. 16hoven bleef weliswaar de beste ploeg maar Siveo’60 de gevaarlijkste. Op een op het oog ongevaarlijk moment was het ineens raak! Een hoekschop draaide in en werd door iedereen gemist, althans zo leek het: Gilmar Pisas kreeg hierdoor de bal ongelukkig op zijn rug en zag tot zijn schrik de bal in het eigen net ploffen. Erg jammer voor hem, en met hem 16hoven dat nu toch echt in die 1e helft tegen een 1-0 achterstand aan keek. Hierna probeerde

16hoven het tij te keren maar de fysiek sterke thuisformatie gaf tot aan de rust geen krimp. Er werd na rust feller gespeeld en de arbiter kreeg steeds meer moeite de wedstrijd onder controle te houden. Er werd in hoog tempo gespeeld, de thuisclub werd teruggedrongen en het publiek begon steeds feller mee te leven. Kortom alle ingrediënten waren aanwezig voor een meer dan boeiende 2e helft, neem daarbij de grauwe weersituatie met mist en lichte regen en het verhaal is compleet. 16hoven begon flinke druk te zetten en de thuisclub kwam er helemaal niet meer uit, de gevaarlijke counters konden niet meer uitgevoerd worden en iedereen kon zien dat de druk heel erg groot werd op het Zegveldse doel . Het werd er allemaal niet gezelliger op maar het valt te prijzen: 16hoven bleef in deze sfeer op de been en werd hiervoor op het eind van de wedstrijd toch nog beloond, Carlo Leenhouts speelde fraai in op Claudia Santos Silva, die de bal fraai laag langs de keeper schoot , net naast de paal, 1-1 in die slotfase ( 83e minuut )

maar er was nog veel oponthoud geweest ook. In de 88e minuut werd de druk te groot, nadat 16hoven als 2-3 kansen had gemist en de thuisclub werkelijk snakte naar het eindsignaal, aanvoerder Gijs Woldring mocht de trekker overhalen en kalde keihard de 1-2 binnen, was dit de beslissing? Kort hierna ontving Mitchell van Wageningen kon inrukken in de slotfase doordat arbiter Ouwehand hem zijn 2e gele kaart voorhield. 16hoven moest dus met 10 man verder. Er werden nog 7,5 minuut extra tijd toegevoegd waardoor het spannend bleef deze middag. Een prima uitgevoerde aanval werd in de 96e minuut afgerond door Romano Pepermans, die de laatste weken het doel goed weet te vinden, 1-3, dit werd de eindstand. 9 competitiewedstrijden op rij winnen, een prima prestatie maar desondanks meer 1 punt voorsprong op het sterke Alphia. Volgende week zaterdag 24 november14.30 uur is Loosduinen op bezoek. Beide teams strijden dan vanaf 14.30 uur om een plaats bij de laatste 8 van de KNVB beker.

Deze krant nog eens nalezen?

www.overschiesekrant.nl

WAT NU?

VANZELFSPREKEND! MÖLLER AUTOSCHADE Ook dé keus van uw verzekeraar of leasemaatschappij 3 Veilig herstel en 4 jaar garantie. 3 De vervangende auto staat voor u klaar. 3 Nu op 5 plaatsen in Rotterdam en Lansingerland. 3 Möller Autoschade is onderdeel van Schadenet, dé landelijke schadeherstelketen. ƒ Rotterdam Centrum ƒ Rotterdam Hillegersberg/Schiebroek ƒ Rotterdam Zuid ƒ Lansingerland Berkel ƒ Lansingerland Bergschenhoek ƒ Tel. 010 - 285 44 44 ƒ www.autoschadeherstel.nl


Overschiese Krant

DIENSTEN

Woensdag 21 november 2012

Medische Diensten en Maatschappelijke Organisaties DOKTERSDIENSTEN Avond-, nacht- en weekenddienst Bij klachten die niet kunnen wachten tot het volgende spreekuur van uw huisarts kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. Let wel: het gaat om klachten met een spoedeisend karakter. Het is niet de bedoeling dat u naar de huisartsenpost gaat omdat u overdag geen tijd heeft om naar uw huisarts te gaan! Huisartsenpost De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost Sint Franciscus Gasthuis, Kleiweg 500 Rotterdam, tel. 466 95 73. Openingstijden Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag, en op

feestdagen is de huisartsenpost geopend. U dient eerst telefonisch een afspraak te maken.

POLITIEBUREAU OVERSCHIE Burg. Baumannlaan 180 3042 AJ Rotterdam

Afspraken Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand. SFGhuisartsenpost, Kleiweg 500, Rotterdam

Telefoonnummers: Spoedmeldingen 112 Overige politiezaken 0900-8844 (lokaal tarief)

Diabeteslijn (033) 463 05 66, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ’s nachts alleen in geval van nood) en over de producten en diensten van de Diabetesvereniging Nederland. Voor spoedgevallen tijdens avond-, nacht- en weekenduren belt u altijd de Centrale Dokterspost, tel. 010 - 4 66 95 73

Openingstijden bureau: ma. t/mvr. van 9.00-17.00 u. Wijkteam Overschie Overschie-Oost Dick Glimmerveen Overschie-West Helma van Lambalgen Wijkteam Schiedam-Oost / Zuid / Spaanse Polder A. van Wakeren. Afspraken met de buurtagenten gaan eveneens via het telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief)

KERKDIENSTEN Kerkdienst Grote Kerk Zondag 25 november 2012 Grote Kerk 10.00 uur Einde Kerkelijk Jaar Voorganger: ds. W. Koerselman en ds. W.M. de Boer Met medewerking van de Cantorij Er is kinderoppas en kindernevendienst Na de dienst is er koffiedrinken www.grotekerkoverschie.nl Nederlands Gereformeerde Kerk Zondag 25 november 9.30 uur ds. J.M. Smelik

Crèche en bijbelklas t/m groep 5 Parochie H. Nicolaas Kerk van H. Petrus’ Banden – Delftweg 13 Zondag 25 november - geen viering Kerk O.L.V. Altijddurende Bijstand - Burg. Baumannlaan 171 Zondag 25 november - 10.30 uur Woord- en communieviering Stichting ‘De Hoeksteen Gemeente’

Breevaartstraat 48 3044 AH Rotterdam (Spaansepolder) Voorganger: Br. Humbert Bruma Ass. Voorganger: Br. Theo Bruma Eredienst elke zondag van 10:00 uur - 12:30 uur. Bidstond elke dinsdag van 19:30 uur - 21:30 uur. Ook activiteiten voor kinderen en jongeren. Site: www.hoeksteengemeente.nl E-mail: hoeksteengemeente. rotterdam@hotmail.com

VrijdagOchtendWandelaars stappen door Schiebroek Door Jaap Brommer Zijn we de vorige in Overschie gebleven om koffie te drinken bij “De Poort van Oost”, daarom gingen we nu weer naar Schiebroek. Het was wat mistig en koud vrijdag 16 november j.l., maar toch gingen we met 16 personen op stap. We vertrokken vanaf de speeltuin via de Achterdijk, door het Park Zestienhoven, aan het einde oversteken Overschiese Kleiweg en de fly-over, daarna l.a.

Kleiweg, over het spoor en direct l.a. langs het spoor, daarna r.a. door het Schiebroekse Park naar de Enckevoirtlaan en daar gingen we nou onze koffie nuttigen bij Speeltuin “De Torteltuin”. Dat hebben we op een bijzonder rustige manier gedaan. Na de koffie zijn we l.a. de Enckevoirtlaan gegaan, l.a. door het park, daarna langs de Houtcollege en r.a. naar het station Melanchthonweg om daar weer onze oudste deelneemster af te zetten, die dan

OVERSCHIESE

rechtstreeks weer naar huis terugkeert in Rotterdam-Zuid en wij liepen verder via de Melanchthonweg, van Limburg Stirumplein, oversteken Bovendijk,r.d. v/d Duyn van Maasdamweg, Achterdijk en terug naar de speeltuin. Daar hebben we nog enige tijd doorgebracht met z’n allen om nog wat na te praten bij een kop koffie, een glas thee of een flesje fris met of zonder een tosti erbij en daarna verdween iedereen weer huiswaarts.

KRANT

Woensdag 21 november - 57e jaargang nr. 47

Bar Uitgeverij: Singel 55, 2992 BN Barendrecht Oplage: 12.800 onder accountantscontrole Advertentie-afdeling: Tel. 0180 - 641 022 Tel. 06 - 22 50 30 28 Advertenties inleveren t/m maandag 16.00 uur. Redactie en administratie: ma. t/m vrij. van 09.00 tot 17.00 uur Tel. 0180 - 641 022 Fax 0180 - 619 983 E-mail: redactieoverschie@baruitgeverij.nl Site: www.overschiesekrant.nl Bezorging: De Overschiese Krant wordt elke woensdagavond en donderdag gratis huis-aan-huis bezorgd door geheel Overschie, bedrijvenparken Spaanse Polder en Noord-West, ’s-Gra-

venlandse polder, de Zweth en omstreken. Krant niet ontvangen? Bel tel 06 50 408 149. Columnisten: Oud-Overschie: John v.d. Berg Klokgelui: Parochie Heilige Nicolaas Protestantse Gemeente Overschie Politiek: Jeffrey de Rijken Wijnbespreking: Vinoloog Conny Castelein Overschie in oude ansichten: Dirk Brandhorst en Tineke Hoogenboom Scheurmail: Herco Kruik Journalisten / verslaggevers: Ralph van Twist, Tim Bazuijnen en Desley de Graaf De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en ingezonden kopij te weigeren, zonder opgave van redenen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding naar aanleiding van foutieve plaatsingen van advertenties en berichten in deze krant.

KLOKGELUI EEN KAARS AANSTEKEN ‘Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken.’ Ik vergeet nooit wanneer ik dat voor het eerst hoorde. Jaren geleden. Nelson Mandela zat nog gevangen op Robbeneiland. In het Friese stadje waar ik predikant was, ging op een zondag een zwarte predikant uit Zuid Afrika voor in de kerkdienst. Na afloop vroeg ik hem wat we eraan moesten doen als hier het apartheidsregime verdedigd werd soms zelfs met leugens… ‘Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken’, zei hij. Met andere woorden: Doe zelf iets goeds, verspil geen energie aan wat verkeerd is. Het had in de Bijbel kunnen staan: Overwin het kwade door het goede. Ik vergeet die uitspraak nooit. Soms stoppen mensen bij de Grote Kerk met de vraag

‘Kan ik hier een kaarsje aansteken?’ Toeristen die door Overschie fietsen en een kaarsje willen aansteken voor een geliefde. Dan gaat het dus niet om maatschappelijk onrecht, maar om een medemens die ze niet vergeten kunnen. Ze willen een kaarsje aansteken omdat een geliefde ziek is of zelfs al gestorven. Het gebruik is overgewaaid uit katholieke kerken. Maar ook bij ons klopt men er voor aan. En komende zondag gebeurt het bij ons zelfs in een kerkdienst. Familieleden komen naar voren lopen om een lichtje aan te steken voor wie het afgelopen jaar zijn overleden. In onze tijd zijn mensen gevoelig voor symbolen en rituelen, meer dan voor woorden. Maar eigenlijk gaat heel dit ritueel terug op het eerste woord uit de Bijbel: ‘Er zij licht.’ En God schiep het licht en deed de duisternis opzij. Wat een wijsheid zit er in dat oude Bijbelverhaal.

11

Ook al kan het soms heel erg donker zijn in je leven en in de wereld, wanhoop niet. Want de duisternis wint het niet. Er is een God die in deze wereld het licht heeft aangestoken. Soms lijkt het maar een klein kwetsbaar lichtje, dat zomaar uitgeblazen wordt. Vergis je echter niet. Al eerder leek Gods licht gedoofd en zelfs begraven… Het pakte totaal anders uit! Uiteindelijk zal zijn licht overwinnen. Daarom steken we komende zondag die kwetsbare kaarsjes aan. Want beter dan de duisternis te vervloeken is het om te schuilen bij zijn Licht, je eraan te warmen. En in dat Licht te gaan leven.

Wim Koerselman predikant protestantse gemeente www. grotekerkoverschie.nl

Bezoekers genoten van Shine in Grote Kerk OVERSCHIE - Zondag 11 november werd in de Grote Kerk Overschie een concert gegeven door het koor Shine. Een concert is wellicht een vreemde benaming, want het Requiem van Gabriel Fauré werd uitgevoerd. Een requiem is een muziekstuk dat gecomponeerd wordt voor overledenen. Gabriel Fauré (1845-1924) schreef zijn requiem niet in opdracht. Desalniettemin heeft het koor Shine (acht leden, www.koor-shine. nl) met hun ambitie om een aantal stijlen te willen zingen dit Requiem ingestudeerd en uitgevoerd. Inmiddels al driemaal uitgevoerd: in de Goede Herder kerk (Schiebroek), in de Paradijskerk (Centrum) en nu in de Grote Kerk. Voor deze uitvoeringen heeft het koor versterking gekregen van een aantal zangers uit de Oranjekerk (waar het koor vaak oefent) en vanuit de Paradijskerk. Het is een omvangrijk stuk. De zangers hebben aan elkaar

moeten wennen en het koor zong met een andere organist, Bert den Hertog. De akoestiek in de Grote Kerk is geweldig, maar is lastig voor interactie tussen koor, organist en dirigent. Een groot compliment is dus op zijn plaats, want de uitvoering was een kwalita-

tief hoogstandje. De ongeveer tachtig bezoekers hebben enorm genoten. Het concert werd uitgevoerd als een soort kerkdienst (is een mis), die werd geleid door de plaatselijke predikant, een bijzonder enthousiaste en gedreven dominee Wim Koerselman.

Groot succes Wierookavond OVERSCHIE - In de Wereldwinkel in Overschie vond dinsdag 13 november een informatieavond over wierook plaats. Mevrouw Hyacintha Schouten van MIRA International heeft alles verteld over de oorsprong van wierook. De presentatie werd gehouden in de winkel zelf. Alle tafels met Wereldwinkelproducten werden aan de kant geschoven zodat iedereen kon zitten. Een kleine twintig enthousiaste mensen uit Overschie kwamen luisteren en kijken naar de fabricagemethode van wierook in India. In het project van Mira werken ca. 300 vrouwen in India mee aan het

maken van wierookstokjes en -kegeltjes. Alles is echt handwerk. Zelfs de verpakking wordt door de vrouwen zelf gemaakt. Het papier wordt via een speciale methode beschilderd en de kleine pakjes worden met de hand gevouwen en dichtgeplakt. Geen enkel pakje ziet er hetzelfde uit. Ook de geuroliën worden met de hand samengesteld en gemengd, in potjes gedaan en met de hand verpakt. Er komt geen machine aan te pas en daardoor creëert dit project veel werkgelegenheid. De vrouwen verdienen hiermee een zeer goed dagloon waardoor hun kinderen onderwijs kunnen volgen en hun fami-

lies in een hogere kaste kunnen komen. Een heel mooi project dat door het succes van de verkoop van wierook in o.a. de Wereldwinkels steeds groter wordt. De avond was zeer geslaagd. Koffie, thee en cake maakten de avond compleet. Na afloop kreeg iedereen een pakje met wierookstokjes mee en mevrouw Schouten werd verrast met een boeketje thee en een prachtige handgemaakte schaal. Mede door de steun van de Deelgemeente kon deze avond worden georganiseerd. Iedereen gaf aan dat het zeker de moeite waard is dit volgend jaar te herhalen.


Kerstconcert Kerstconcert DE GROTE KERK TE OVERSCHIE Mannen k r Mannenk r

DE GROTE KERK TE OVERSCHIE Overschiese Dorpsstraat 95 Overschiese 95 DE GROTE KERKDorpsstraat TE OVERSCHIE Overschiese Dorpsstraat 95

ZATERDAG ZATERDAG 22 DECEMBER DECEMBER 2012 AANVANG . UUR AANVANG 20.15 UUR MEDEWERKING

MEDEWERKING Westlands Mannenkoor Westlands Mannenkoor Lilian Farahani Sopraan Lilian Farahani Sopraan Hi-Five Blaaskwintet Hi-Five Blaaskwintet Joep Moonen Vleugel Joep Moonen Vleugel Gerard Bal Orgel Gerard Bal Orgel Hans de Wit Algehele muzikale leiding Hans de Wit Algehele muzikale leiding

EIGENRAAM PEUGEOT

Schiedam

Vlaardingen

Schiedam Fokkerstraat 576 (langs A20) - (010) 462 20 22 Vlaardingen Van Beethovensingel 124 - (010) 435 79 00 Naaldwijk Grote Woerdlaan 36F - (0174) 64 18 18

www.eigenraam.peugeot.nl

Toegangsprijs € 22,50

Zaterdag 24 november van 11.00 u - 13.00 u signeert Rein Wolters Momenten uit de Overschiese samenleving dl 4

Iedere dinsdag in zaal Lansbergen bij manege Lansbergen aan de Bergweg-Zuid 135 2661 CS Berschenhoek De bingoboekjes kosten enkel € 20,- en dubbel € 25,-. Zaal open 19.00 uur - Start bingo 20.00 uur U kunt gemakkelijk voor de deur parkeren

www.stichtinggrotekerkoverschie.nl

Naaldwijk

Groot in Peugeot en de beste occasions

met geldprijzen

Berkel en Rodenrijs: Kantoorboekhandel Janneke, Kerkstraat 29 Per telefoon 010 265 12 25 en 06 53 31 44 48 op 22 december aan de kerk vanaf 19.15 uur en via www.stichtinggrotekerkoverschie.nl

Voor meer info kunt u bellen met Annie 0651574617 of Francis 0683971360

Boekhandel

Bensmann & Blankstein Burgemeester Baumannlaan 163a 3042 AD Rotterdam • T (010) 415 82 06

www.benbboeken.nl

www.Twitter.com/BoekhandelBenB

Vijverbuurt De Binnensingel

Dit weekend bij de Warmste Bakker Pepernotenvlaai nu € 8,95 Speculaastaartje met 100% amandelspijs nu € 4,98 Aanbevolen door de echte kenners

Roomboter amandelstaaf nu voor € 3,98

KIES EEN KAVEL

KIES EEN WONING

Kaas: Extra belegen

1,55

• Woonoppervlak van 165 tot 190 m2 KIES UW EXTRA OPTIES

Verfijnde Vleeswaren:

500 gram

€ 4,95

500 gram

€ 5,75

Belegen komijne

• Grote kavels met riante tuinen • Vele uitbreidingsmogelijkheden

Stoer volkoren nu voor € Indisch gehakt 100 gram

€ 0,98

100 gram

€ 1,72

Gebraden fricandeau

STEVIG BROOD MET EXTRA BITE

MAAK SAMEN MET ABB UW WONING NAAR WENS

Wij bakken met dagelijks vers!

STOER VOLKOREN

Cees v.d. Berg - Burg. Bosstraat 42 tel. winkel 010 - 437 29 59 - telefax 010 - 415 18 49

Fokkerst

U vind

kaarte €22,50n

KAARTEN TE KOOP BIJ KAARTEN TE KOOP BIJ Rotterdam Overschie: Boekhandel Bensmann & Blankstein, Burg.Baumannlaan 163 www.stichtinggrotekerkoverschie.nl Rotterdam Overschie: Boekhandel Bensmann & Blankstein, Burg.Baumannlaan 163 Inlichtingen 010 265 12 25 en 06Bik, 53 31 44 48 28a Bergschenhoek: Schoenmakerij Aad Dorpstraat

Au

Van der Werf makelaardij

tel. 0184 - 495 495

tel. 010 - 422 87 25

tel. 010 - 272 00 00

WWW.VIJVERBUURTDEBINNENSINGEL.NL

overschiesekrant_wk47_2012  

http://overschiesekrant.nl/week47/overschiesekrant_wk47_2012.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you