Page 1

Oude Maas Pannenkoekenhuis

WINTERVOORDEEL

Van 1 oktober tot en met 30 april

ALLE OUD HOLLANDSCHE

PANNENKOEKEN

Donderdag 22 november 2012

E5

NIET IN WEEKEINDEN EN OP FEESTDAGEN

Sinterklaas in Barendrecht

Deze week o.a. in

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

Welkom

het hele jaar, 7 dagen in de week

Zeventig jaar bij FNV Bouw

BVV bouwt nieuwe tribune

autoruitschade? bel direct

BARENDRECHT - Zaterdag 17 november heeft Sinterklaas een bezoek gebracht aan Barendrecht. Bij theater Het Kruispunt aan de Middenbaan en in winkelcentrum Carnisse Veste waren vele kinderen en hun ouders op de been om Sinterklaas en zijn Pieten een hartelijke ontvangst te bezorgen. Burgemeester Van Belzen gaf er op beide plekken een officieel tintje aan. Meer foto’s op www.schakelbarendrecht.nl Foto Jos Wesdijk

Gemeentenieuws

Autotaalglas Ridderkerk Wagenmakerstraat 2 0180-490300

‘Bestrijding winkeldiefstal begint bij winkelier’

jaargang 5 - nummer 6 - 22 november 2012

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

1

BLIK OP BARENDRECHT In dit nummer:

Hoe ontvangt u graag gemeentelijk nieuws?

Vul de enquête in en maak kans op een VVV-bon Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat veel inwoners het liefst geïnformeerd worden over gemeentelijk nieuws via de Blik op Barendrecht. Inwoners vinden de gemeentekrant een belangrijk informatiemiddel. In een tijd waarin digitalisering en duurzaamheid centraal staan, blijft de gemeente niet achter. Aan de hand

• Secret Scanners brengen veiligheidsrisico’s in beeld 3 • Kaarten Oud en Nieuwfeest voor jongeren! 5 • Subsidie voor ontwikkeling Zuidpolder 7 • Wees alert op klus-oplichters 7

Vrijwilliger in beeld

Marian Leenders (KijkopWelzijn Drukwerk)

van een enquête inventariseren wij uw behoefte aan digitaal nieuws, mogelijk in aanvulling op de Blik op Barendrecht. steeds vanzelfsprekender. De aandacht voor duurzaamheid is goed voor het milieu en levert vaak ook een besparing op. De gemeente investeert in digitale dienstverlening en is bezig met een omslag naar digitaal werken, waarbij duurzaamheid en toegankelijkheid van de informatie centraal staan. Wij onderzoeken nu op welke digitale manier u het gemeentelijk nieuws graag aangeboden wilt krijgen, zodat wij daar in de toekomst beter op in kunnen spelen.

BARENDRECHT - Winkeliers in het centrum van Barendrecht hebben op 14 november tijdens een drukbezochte bijeenkomst voorlichting gekregen over het terugdringen van winkeldiefstallen en het voorkomen van overvallen. Het werd een

Marian Leenders werkte voorheen als medewerker voor KijkopWelzijn

deschakelbarendrecht.nl

Drukwerk. Vanwege bezuinigingen kon ze haar functie als medewerker

Digitale of schriftelijke enquête

niet blijven vervullen. Marian had zoveel plezier in haar baan, dat ze

Wij stellen het zeer op prijs wanneer

vier jaar geleden besloot als vrijwilliger door te gaan met haar werk

Met dit onderzoek willen wij meer

wilt worden over hetzelfde onderwerp.

u onze enquête invult. Het invullen

voor KijkopWelzijn Drukwerk.

inzicht krijgen in hoe u graag op de

In aanvulling op elkaar

duurt maximaal 6 minuten. U vindt

hoogte gehouden wilt worden. Leest

Een krant, website en sociale me-

de enquête op www.barendrecht.nl

Hoe wilt u graag op de hoogte gehouden worden?

Haar vrijwilligerswerk geeft Marian

Waardering

u het nieuws het liefst in een papieren

dia kunnen elkaar versterken. Zo be-

> Over Barendrecht > Feiten & cijfers

voldoening: ”Ik heb ook voor andere

“Andere mensen helpen geeft mij een

krant of in een digitale vorm, zoals een

staat de Blik op Barendrecht uit een

> Onderzoeken > Enquête gemeen-

projecten van KijkopWelzijn gewerkt,

speciaal gevoel. Een klant was eens zo

e-mail nieuwsbrief, via Twitter, Face-

vast aantal pagina’s met artikelen en

tenieuws. Heeft u geen internet? Bel

maar Drukwerk vind ik toch het leuk-

blij met wat ik voor haar gemaakt had,

book of een App?

rubrieken van een vast aantal woor-

dan naar 14 0180 en wij sturen u een

ste. Je bent vooral bezig met je han-

dat zij een appeltaart voor mij bakte.

den. Onze website is niet gebonden

schriftelijke versie (er zijn geen porto-

den, hebt veel contact met de klanten

De waardering die ik krijg, waaronder

aan ruimte en biedt de mogelijkheid

kosten aan verbonden). U kunt mee-

en ontmoet andere leuke vrijwilligers.”

die van onze projectleider Peter, is mij Marian.

Deze week bij De Schakel de folder van:

Twitter, website, krant

Wij willen ook graag weten of u afhan-

meer

kaart-

doen tot en met zondag 9 december.

kelijk van het soort nieuws een andere

en beeldmateriaal te plaatsen. En de

Het onderzoek is uitsluitend bedoeld

Variatie

informatiebron raadpleegt. Leest u

kracht van Twitter is dat het actueler en

achtergrondinformatie,

meer waard dan een salaris”, vertelt

voor inwoners van Barendrecht.

Marian houdt zich vooral bezig met

bijvoorbeeld het actuele nieuws in de

sneller is dan een krant die één keer in

het printen van opdrachten, kopiëren,

Bent of kent u iemand die vrijwilligers-

Blik op Barendrecht en bezoekt u onze

de week uitkomt. Wij zijn benieuwd of

Onderzoeksresultaten

boeken inbinden, administratief werk

werk doet en het ook verdient in het

website

u op basis van berichtgeving in de Blik

Onder de deelnemers verloten wij een

en klanten telefonisch of persoonlijk

zonnetje gezet te worden? Stuur dan

www.barendrecht.nl

voor

achtergrondinformatie? Volgt u ons

op Barendrecht of een tweet wel eens

aantal VVV-bonnen ter waarde van

te woord staan. “Mijn werkzaamhe-

een e-mail naar blikop@barendrecht.nl

Twitter-account

naar onze website surft voor aanvul-

€ 20,-. Begin volgend jaar maken

den zijn heel divers en ik kom in con-

of bel naar mevrouw R. van Katwijk,

@BARENDRECHTzh

wij bekend wat er uit het onderzoek

tact met veel verschillende mensen.

telefoonnummer 14 0180. Vermeld

is gekomen en wie de winnaars zijn.

Vaak help ik mensen uit het buiten-

in een e-mail s.v.p. de naam van

Duurzaam en toegankelijk

De winnaars worden persoonlijk op de

land die hier voor een taalstage zijn

de vrijwilliger en een korte motivatie

Het kan natuurlijk ook zijn dat u zowel

Mensen zijn steeds digitaler ingesteld

hoogte gesteld.

via de krant als digitaal geïnformeerd

en een duurzame levensstijl wordt

om op de hoogte te blijven van acti-

lende informatie.

viteiten/evenementen of zoekt u die

informatie juist in de gemeentekrant?

leerzame bijeenkomst, waarin bleek dat in sommige winkels het onbetaald meenemen van artikelen wel erg gemakkelijk gaat.

of hier via Humanitas of Yulius komen

waarom hij of zij een blijk van waar-

werken. Wij helpen mensen verder te

dering verdient.

Om dat te illustreren gingen op 7 november twee medewerkers van een adviesbedrijf

over beveiliging op stap. Ze kropen in de huid van de winkeldief en namen ongezien uit 21 winkels zo’n negentig artikelen mee, met een gezamenlijke waarde van ruim 2500 euro. Met verborgen camera’s werden de activiteiten van de ‘secret scanners’ vastgelegd.

komen in de maatschappij.”

Domino’s Barendrecht

Burgers dichterbij politiek In maart 2014 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Voor veel mensen is dat nog een heel eind weg. Voor de politieke partijen in de gemeenteraad is het juist de tijd om na te denken over verkiezingsprogramma’s, campagnes en op zoek te gaan naar politiek geïnteresseerden en talent.

postcode 2991 - 2992

De partijen in de raad van Barendrecht zijn daarom een initiatief gestart om inwoners te laten zien hoe inspirerend én leuk het kan zijn om politiek

Click voor kleding Heerjansdam + buitengebied

actief te zijn. In het interview op pagina 11 leest u hoe twee deelnemende Barendrechters dit traject ervaren.

postcode 2995 Kaas en Zo Carnisselande

Container oud papier

Winkeliers uit het centrum van Barendrecht werden bezocht door ingehuurde ‘winkeldieven’. Hun buit, die netjes werd teruggebezorgd, werd uitgestald tijdens een ondernemersbijeenkomst over het terugdringen van criminaliteit in winkelcentra. Foto Jos Wesdijk

Jack van den Berg blijft bij Barendrecht BARENDRECHT - Jack van den Berg is ook komend seizoen trainer van Barendrecht. De oefenmeester en het bestuur van de zaterdag-topklasser hebben daar dinsdagavond overeenstemming over bereikt. Van den Berg, ook oud-speler van Barendrecht, begint in augustus aan zijn achtste seizoen op De Bongerd. Barendrecht verloor zaterdag op eigen veld met 1-0 van HHC Hardenberg. Zaterdag wacht een nieuwe topper, uit bij koploper Katwijk.

Hamonie verkoopt speculaas BARENDRECHT - Zaterdag 24 november zullen leden van Harmonievereniging Barendrecht weer te vinden zijn op de Middenbaan met de overheerlijke speculaaspoppen die ze daar verkopen. De prijs van de poppen is 3,50 euro per stuk voor een pop van 500 gram. Door de mooie cadeauverpakking leent de pop zich bij uitstek om cadeau te worden gegeven. De opbrengst is voor de verenigingskas die door de gemeente steeds minder wordt gevuld.

In deze krant...

Uitvaart thema 2012

Kerst?

Kom naar Abel.

www.abel-restaurant.nl T (010) 501 15 00 vlakbij Jachthaven Rhoon

GRATIS voordeelkrant bij BP Ziedewij

Pak nu mee in de shop! Boordevol

VOORDEELcoupons!

BARENDRECHT – Elke laatste woensdag van de maand staat er een oudpapiercontainer op de parkeerplaats van de Christelijk Gereformeerde Kerk (ingang Dudokdreef). De opbrengst van het oud papier is voor de Rehobothschool. Op woensdag 28 november kan men weer oud papier komen brengen.

De ‘gestolen’ spullen werden tijdens de bijeenkomst in het gemeentehuis netjes teruggegeven. Maar intussen waren de ondernemers, mede door de onthullende videobeelden, wel met de neus op de feiten gedrukt. Eenmaal van de schrik bekomen kregen de winkeliers uitgebreid te horen hoe winkeldieven te werk gaan, welke hulpmiddelen ze gebruiken en hoe de winkelier zich daartegen kan verdedigen. Uit de boeiende inleiding bleek, dat technische hulpmiddelen, zoals bewakingscamera’s, weliswaar nuttig zijn, maar dat het persoonlijke contact tussen het winkelpersoneel en mensen die de winkel binnenstappen het meeste effect heeft. Winkeldieven blijven immers liever anoniem en willen geen persoonlijk contact. De bestrijding van winkeldiefstallen begint dan ook bij de winkelier. ,,Begroet de klant, maak oogcontact, spreek de man of vrouw aan, en luister goed naar zijn vraag. Mensen met kwade bedoelingen vinden dat allemaal niet prettig’’, aldus een van de adviezen.

www.ziedewij.nl


SLAGERIJ SCHAAP AL MEER DAN 60 JAAR KWALITEIT Uw slager speelt voor Sinterklaas.

BIJDORP OOST 14a BARENDRECHT (INDUSTRIETERREIN BIJDORP) TEL.: 0180-64 94 04

WOENSDAG T/M ZATERDAG

WOENSDAG T/M DINSDAG

Malse entrecôte

Achterham

250 gram €

En dat niet alleen met scherpe prijzen maar ook aan de kinderen wordt gedacht. Nu, bij besteding van € 15,00, krijgt u een stempel. Bij een volle kaart met 8 stempels een modelautootje voor € 1,00.

5,95

150 gram €

Gegrilde

5,95

Gebraden kippenpoten

250 gram €

2,49

Gegrilde entrecôte 100 gram €

5,95

Maaltijd van de week: Roerbakschotel met kip

500 gram €

2,79

Gekookte worst 250 gram €

2,50

Beenhamsalade

5,95

Magere speklapjes

€ 3,25

150 gram €

GRATIS

elke 4e

4 stuks

Katenhaasje

€ 3,49

500 gram

Kwartetjes met ham en kaas

Ibericoham 100 gram €

€ 5,95

Schouderkarbonade

500 gram

Magere Riblappen

500 gram €

2,59

MAANDAG EN DINSDAG

1,95

WOENSDAG GEHAKTDAG Gemengd gehakt

€ 3,25

500 gram

Rundgehakt

Met gratis kruiden 500 gram

€ 3,75

UW SLAGER STAAT GARANT VOOR FIJNE VLEESWAREN EN VLEES MET SMAAK

SLAGERIJ

Gouwe 11 - 2991 CJ Barendrecht Tel. 0180 - 61 21 98

REPARATIE wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

Voor de professionele tuinier

GEKORTWIEKTE PRIJZEN

0180 - 612881 BARENDRECHT

Deze krant nog eens nalezen? www.deschakelbarendrecht.nl

Belastingadvies? Bel voor een gesprek 0786840205 ZZP en particulier

€ €223749

€ €129399

Sint en 2 van zijn Pieten op bezoek????

Dat kan: op 1, 2 en 5 december zijn er nog een paar plaatsjes.

Kim Finasense

0 cm) MS 171 (3 IJS R P ACTIE

D (30 cm) MS 170 RIJS P IE T AC

sintenpietridderkerk@ gmail.com MS 171 35 cm € 244 € 279

Computerproblemen? Compoint helpt! Geen gelegenheid bij ons te komen? No Point voor Compoint! Bel voor een ophaalafspraak:

0180 425621

WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012

UW VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK Acties geldig van 15 september tot 15 december 2012.

Wij halen en brengen uw pc thuis en sluiten hem aan! Sinds 1997 hét vertrouwde adres voor snel, vakkundig én voordelig computeronderhoud. Natuurlijk leveren wij ook nieuwe pc’s en laptops.

Dr. Colijnstraat 22 (oude marktplein) 2982 AC Ridderkerk tel. 0180-425621

www.compoint.nl

Knip uit en bewaar bij uw computer!

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP 7 dagen per week COMPUTERHULP 7 dagen per week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur COMPUTERHULP 7 per 7 dagen dagen per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF (voor0180 - per 546467 of08.00-23.00 06privélessen, - 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF 7al dagen week van uur uw reparaties, installaties, netwerken, onderdelen per week van 08.00-23.00 uur AAN HUIS/BEDRIJF voor7al dagen uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen per week 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, netwerken, privélessen, onderdelen 7al dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. Lagendijk 178 - Ridderkerk

Telefoon 0180 - 421 399 - www.gavdwaal.nl

voor7al dagen uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen per week van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur ( 0180 --Computer 546467 of 06 -- 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 per week van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. ( 0180 546467 of 06 19160110 7 dagen dagen per weekHulp van 08.00-23.00 uur Aan Huis ( 0180 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl ( 546467 of 06 19160110 al uw installaties, onderdelen (voor - nieuwe/gebruikte 546467 of 06privélessen, - 19160110 en computersystemen. Ook uw adsl ennetwerken, kabel aansluitingen voor0180 alvoor uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis

voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Al 10 jaar een begrip in de regio en computersystemen. en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

Computer Hulp Aan Huis Ook voor uw uw adsl en en kabel aansluitingen Ook voor adsl kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen Ook voor aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

Het Bloemenjungle“koopje”van de week:

Lantaarnpot

HO HO HO …

Een grote rieten bol met daarin een stenen vaas. Prijs EXCLUSIEF planten!

KERST VIEREN DOE JE BIJ DIGGELS

Diggels Barendrecht 2e kerstdag geopend Luxe 5 gangen kerstmenu € 49,50 of a la carte € 37,50 Diggels Oud-Beijerland 1e en 2e kerstdag geopend Luxe 5 gangen kerstmenu € 49,50 of a la carte € 37,50 In Oud-Beijerland ook luxe kerstbrunch € 24.50 pp DORPSSTRAAT 141 BARENDRECHT ( 0180-612130 WEST VOORSTRAAT 22-23 OUD-BEIJERLAND ( 0186-610035

WWW.DIGGELS-EETCAFE.NL

Normaal E

OP=OP !!!

dag 24 geldig t/m zater

november

4,95 alleen deze week:

2 e GRATIS!

Bloemen, planten en woondecoraties Oosterparkweg 15 Ridderkerk Tel: 0180 - 42 45 46 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur. vrijdag koopavond tot 21.00 uur www.bloemenjungle.nl - www.bloemetjebestellen.nl

Bloemen, planten en woondecoraties


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 22 november 2012

Zeventig jaar bij FNV Bouw

BARENDRECHT - De heer B. Bevaart is maandag in het zonnetje gezet door FNV Bouw. Aanleiding was het 70-jarig lidmaatschap van de vakorganisatie. In zijn woning aan de Donge kreeg hij uit handen van Dick Koerselman een fraai boeket en een door bondsbestuurders John Kerstens (voorzitter) en Ruud Baars (secretaris) ondertekende oorkonde. Foto Victor van Breukelen

Auto gestolen Op donderdag 15 november is onze auto een Citroen C 4 met kenteken nr 03-SRV-9 gestolen. De auto stond geparkeerd aan de Paddeweg, de diefstal heeft plaats gevonden tussen 19.30 en 20.30 uur. Wie heeft deze auto zien staan of wie ziet deze auto ergens staan. Wij zouden het heel erg op prijs stellen dat wanneer de auto ergens wordt gezien dit gemeld wordt aan de politie.

BARENDRECHT - Sinterklaas is de volgende dagen met zijn Pieten in het centrum te vinden: zaterdag 17 november intocht van 15 tot 17 uur. Zaterdag 24 november van 13 tot 17 uur, opening Pietenhuis om 14 uur. Woensdag 28 november van 13 tot 17 uur in het centrum en het Pietenhuis. Zaterdag 1 december van 13 tot 17 uur in het centrum en het Pietenhuis, prijsuitreiking bij Het Kruispunt

om 15 uur. Nieuw dit jaar is het Pietenhuis (de locatie blijft nog even geheim), waar vanaf 24 november alle kinderen met hun (groot) ouders, school en vereniging uit de regio welkom zijn om deel te nemen aan leuke Sinterklaasactiviteiten. Voor het programma, openingstijden en aanmeldingen zie www.metons.nl. Foto Jos Wesdijk

Accordeonorkest in Dorpskerk BARENDRECHT - Rotterdamse Accordeon Vereniging Scala verzorgt zaterdag 1 december een concert in de Dorpskerk in Barendrecht. Het thema van dit concert is Piazolla en staat onder leiding van dirigente Marieke de Vries. Naast een aantal stukken van de Argentijnse componist zal Scala ook andere stukken uit haar repertoire ten gehore brengen. Het concert wordt gegeven samen met het Akkordeonorchester Hamburg Eimsbüttel. De aanvang is 20 uur. Toegangskaarten á 10 euro (inclusief pauzedrankje) zijn te verkrijgen bij Annemarie Bliek via 06-42538729 en via www.ravscala.nl.

www.deschakelbarendrecht.nl

Verkoopdag Woord en Daad BARENDRECHT - Zaterdag 24 november houdt het comité Barendrecht van de stichting Woord & Daad haar jaarlijkse verkoopdag. Ook dit jaar weer in Focus Beroepsacademie (voorheen scholengemeenschap Johannes Calvijn) aan de Botter. Van 9.30 tot 14.30 uur is iedereen hartelijk welkom om te genieten van de gezelligheid en tevens het ons nieuwe project te steunen: moeder- en kindzorg Haïti. Zoals ieder jaar is er weer een rommelmarkt en een ruime keuze aan tweedehands boeken en ook weer tweedehands kleding. Dit jaar is er een ruime keus aan kinderkleding en accessoires. Verder is er een ruime sortering nieuwe boeken, kleding en -accessoi-

een Finse schoonzus, een zwager uit Zwitserland, een mal uit Duitsland, het prinselijk paar in Griekenland, een buurman uit Polen. Europa is overal om ons heen en klopt in ons hart.’’ De jury bestond o.a uit Marianne Jongkind, Nederlands bekendste hoeden ontwerpster. De hoed is samen met 10 andere genomineerd voor de Nederlandse hoedenprijs welke op 16 maart in Amsterdam op de Landelijke Hoedendag wordt uitgereikt. Nu zijn de deelnemende hoeden te zien op de expositie in DADS. Dutch Art Design Salon in Den Bosch tot 15 december. Daar kan ook een stem uitgebracht worden voor de publieksprijs voor de mooiste hoed. Designhoeden Myra, Dorpsstraat 189, 2992 AA Barendrecht. Tel: 06-27208809, www. designhoeden.nl.

KORTAF Sinterklaasactiviteit in bibliotheek BARENDRECHT - Op woensdag 28 november wordt om 14 uur in bibliotheek Barendrecht een Sinterklaasverhaal voorgelezen voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Aansluitend kunnen kinderen een brief schrijven naar Sinterklaas en die brief versieren. Voor de kleinsten ligt er een kleurplaat klaar. De activiteit duurt tot 16 uur en vindt plaats in bibliotheek Barendrecht aan Middenbaan 109. De toegang is gratis.

Bijeenkomst KBO BARENDRECHT Woensdag 28 november is er weer een KBObijeenkomst voor leden in het Dienstencentrum aan de Windsingel. Direct nadat men koffie/thee heeft gehad, zal KBO-lid Frans Spit de aanwezigen nader informeren omtrent Genero. Hierna gaat men nagenieten van de reis die vele KBO-leden in april dit jaar hebben gemaakt naar St. Petersburg. Voorafgaande aan die mooie reportage die door Ad Besems wordt verzorgd, zal Monique Eenhuizen nog een korte inleiding houden. Men dient uiterlijk 13.45 uur aanwezig te zijn. Vanzelfsprekend wordt er een pauze ingelast voor het nuttigen van een consumptie.

Taizé-viering

Sleutels verloren

(Naam inzender bekend bij de redactie)

BARENDRECHT - Opnieuw is er een hoed van de Barendrechtse hoedenontwerpster Myra genomineerd voor een prijs. Afgelopen zaterdag was in den Bosch in de Zuiderzinkerk een show van de Nederlandse hoedenvereniging . Zij organiseert ieder jaar een wedstrijd voor nationale en internationale hoedenontwerpers met als thema een werelddeel. Dit jaar was het Europa. Myra van de Korput heeft een Europese hartjeshoed ingezonden. De hoed is gemaakt van geweven stro in de vorm van 2-kleurigeharten in de kleuren van de vlaggen van Europa. Haar inspiratie was: ,,Diep in ons hart zijn we allemaal Europeaan. Wie herkent hier niet iets van: een huisje in Frankrijk, een dochter als aupair in Engeland, een weekendje Antwerpen of Parijs,

Sint in centrum Barendrecht

(Naam inzender bekend bij de redactie)

Op donderdag 15 november 2012 heb ik mijn sleutels verloren op de Paddeweg tussen 19.30 en 20.30. Wanneer u deze hebt gevonden wilt u dit dan melden bij de redactie van dit blad.

Nominatie voor Europahoed van Myra

3

res, CD’s, speelgoed, kaarten en ander creatief materiaal. Voor de kinderen is een leuk programma bedacht, compleet met springkussen en knutselhoek. Last van hoge bloeddruk en nog niet langs uw huisarts geweest? Een echte professionele verpleegkundige meet uw bloeddruk vakkundig op. De vertegenwoordiger van HARA is ook weer aanwezig. Ook worden groente, fruit, bloemen, kaas, noten, gebak en veel meer lekkernijen verkocht. Bij het restaurantgedeelte wordt onder andere de befaamde soep van Trijntje geserveerd. Rond 12.00 uur is er overheerlijke warme vis verkrijgbaar van het Vis Gilde.

Sinterklaas in Heerjansdam HEERJANSDAM - Sinterklaas heeft zaterdag ook Heerjansdam met een bezoek vereerd. De Sint arriveerde in de Uilenvlietsehaven, waar hij werd verwelkomd door waarnemend burgemeester Maria Wiebosch-Steeman. Na een rijtoer door het dorp ontving de Sint de kinderen in het Dorpshuis. Foto Wouter Gorter

BARENDRECHT - Zondag 25 november is er een Taizé viering in de Dorpskerk aan de Dorpsstraat in Barendrecht. Aanvang 18.45 uur.

Verkoopdag Lavendel BARENDRECHT - Vrijdag 30 november houdt dagbesteding Lavendel, aan de Kruidentuin 9, haar jaarlijkse verkoopdag. Van 13.00 uur tot 15.00 uur is er van alles te koop, zoals schilderijen, sieraden, speculaasbrokken en zeepkettingen. Kortom leuke cadeautjes voor Sint en Kerst. De helft van de opbrengst gaat naar Stichting Pryanthi. Deze Stichting helpt mensen in Sri Lanka o.a. met het bouwen van huizen. Iedereen is van harte welkom.

Vergadering Oranjevereniging HEERJANSDAM - Het bestuur van Oranjevereniging Heerjansdam roept haar leden op om dinsdag 27 november om 20.00 uur naar het Dorpshuis te komen. In de grote zaal (ingang café) wordt teruggekeken op naar de viering van de 75ste verjaardag van de vereniging. Verder wordt het voorlopige programma voor 2013 onthuld. Ook niet-leden zijn welkom.


Open dag Carnisse Mondzorg Op woensdag 28 november 2012

Hebt u altijd al een kijkje willen nemen achter de schermen bij een tandarts? Carnisse Mondzorg biedt u deze gelegenheid! Op woensdag 28 november vanaf 15 uur. Ons volledige team en al onze tandartsen staan paraat om kennis met u te maken en u vrijblijvend advies te geven over alle mogelijkheden. Er zullen tal van interessante demonstraties zijn op het gebied van implantologie, protheses en preventie. Ook de kinderen zullen worden vermaakt met een bezoek van Sint & Piet!

TIS TE KOOP AANGEBODEN! GRA e risch Electnborstel e 1e Barendrechtseweg Middeldijkerplein 16-18 110 te BARENDRECHT tand eer u zich ls wann meldt a nt! 2993 DL Barendrecht aan e patie 0180 – 610670 w nieu

info@carnissemondzorg.nl

TE KOOP

Tweede Barendrechtseweg 211 Barendrecht

Goed onderhouden tweekapper met garage op centrale locatie!

Ten Cate 60 jaar! k kans Like ons op facebook en maa 60,€ v. t.w. bon eau cad een op shion facebook.com/tencatebodyfa

Deze goed onderhouden en keurig bewoonde woning met garage is geleVraagprijs €499.000,- k.k. gen nabij het dorpscentrum op 244 m2 eigen grond! De woning is goed onderhouden en uitstekend geïsoleerd. Ideaal met maar liefst 9 slaapkamers eenvoudig om Royale tweekapper voor diverse type huishoudens! te bouwen tot 6 grote slaapkamers? Uitstekend onderhouden!

Verkrijgbaar bij:

Mooi centraal gelegen! Prachtige tuin op het zuid-westen. Perceel 416 m2 eigen grond! Oplevering: in overleg.

Vraagprijs: € 269.500,= k.k .

Inlichtingen: 0180 - 62 83 25 www.kuijtmakelaardij.nl info@kuijtmakelaardij.nl [ ADVERTORIAL ]

Ontmoeting, ontspanning en een luisterend oor Lekker bewegen tijdens een Zumba-les, creatief bezig zijn of meer te weten komen over dementie in de Geheugenwinkel? In Laurens Borgstede, Laurens De Elf Ranken en dienstencentrum Windsingel zijn activiteiten, diensten en producten van Laurens en partnerorganisatie KijkopWelzijn gebundeld. Allen dragen bij aan de zelfstandigheid van ouderen uit de buurt. Om zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Els Buchel, teamleider dagvoorzieningen: “We richten ons met de Ontmoetingspleinen op verschillende doelgroepen. Ouderen uit de buurt die nog zelfstandig wonen, mantelzorgers, maar ook bewoners van de Laurens. locaties. We bieden een plek waar ze naar toe kunnen gaan voor ontmoetingen en gezelligheid. Je hoort toch regelmatig dat ouderen vereenzamen. Daarbij kunnen wij door het Ontmoetingsplein in een vroeg stadium signaleren of een oudere behoefte krijgt aan wat hulp thuis, bijvoorbeeld bij het huishouden. Zo willen we ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.” “Met de drie nieuwe Ontmoetingspleinen brengen we extra gezelligheid op de locaties. Voor mensen van buiten Laurens worden de locaties van Laurens toegankelijker.

De activiteiten variëren van ‘Fit & Fun’ (begeleid door een fysiotherapeut van Laurens) tot een teken- en schildercursus en van computercursussen tot een spreekuur met de Wijkverpleegkundige. Bovendien is er een Geheugenwinkel, waar mensen informatie kunnen krijgen over dementie en hulpmiddelen kunnen lenen.

“We hopen dat men zo ontdekt hoe gezellig het hier is.” Kijk voor meer informatie en het activiteitenprogramma op www.laurens.nl.

Bij aankoop van 3 producten, het 4e GRATIS! Actie loopt t/m 29-12-’12.

Kijk voor de actievoorwaarden op www.bodyfashionworld.com


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 22 november 2012

Bedorven vakantiepret in Het Kruispunt

www.onderhoud-dekker.nl

Opbrengst collecte HEERJANSDAM - De collecte van Alzheimer Nederland in de week van 5 tot en met 10 november heeft 1068,01 euro opgebracht in Heerjansdam. Namens de stichting hartelijk dank aan alle gevers en collectanten. Alzheimer Nederland werkt al bijna dertig jaar aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie (waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is) en hun omgeving. Door hulp en informatie te bieden en op te komen voor hun belangen. Daarnaast financiert Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek naar behandeling, preventie en genezing van dementie. De stichting is volledig afhankelijk van particuliere giften. Opgeven als collectant kan bij Ada Nieuwstraten via 078-6772002.

BARENDRECHT - Toneelvereniging Barendrecht speelde zaterdag het blijspel Groeten uit Nice in een bijna uitverkochte zaal in Theater het Kruispunt. Negen vakantiegangers zaten met elkaar opgescheept in een villa in Nice die aan hen allemaal tegelijk was verhuurd. Tussen het ruziemaken door, de ontluikende liefdes die er ontstonden, kwam er ook nog een ongure vent op de proppen die zijn handelswaar opeiste. Het publiek lachten uitbundig en gaf zelfs een open doekje aan Judith Hougee vanwege haar prachtige, nerveuze vertolking van Clara. Tante Mien werd gespeeld door Marion Kozijn die zich voor deze rol een fantastisch plat Rotterdams accent had aange-

men bestellen bij J.Breure, telefoon 078-6771781; A van Dijk, telefoon 078-6772999 en A. Verhoeven, telefoon 0786771905; of per email: info@ emm-heerjansdam.nl – voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal zakken/doosjes van het gewenste product. De Oliebollen zijn verpakt in zakken van 10 stuks (7 euro). De appelbeignets zitten in doosjes van 4 stuks (5 euro), en de saucijzenbroodjes in zakken van 4 stuks (5 euro). Zie ook www.emm-heerjansdam.nl

Kinderopvang Bobo op informatiemarkt Bent u nieuwsgierig naar de opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar die Kinderopvang Bobo gaat verzorgen in het Educatief Plein dat momenteel in aanbouw is in Heerjansdam? Kom dan op woensdag 28 november vanaf 19:00 uur naar de dorpsinformatiemarkt in het voormalig gemeentehuis van Heerjansdam aan de Dorpsstraat 33. Daar vertellen we u graag alles over de buitenschoolse opvang, peuterspeelgroep en het kinderdagverblijf. Het eerste kinderdagverblijf in Heerjansdam bevindt zich straks niet alleen in een mooi nieuwbouwpand, maar krijgt ook eigentijdse opvangmogelijkheden.

We starten er een pilot met meer keuzevrijheid. Ouders kiezen zelf het aantal weken per jaar (minimaal 40), welke weken per jaar en het aantal opvanguren per dag (minimaal 7) voor 0 tot 4-jarigen. En alles tegen één uurtarief van € 6,46 waarover ouders hun Kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Het kinderdagverblijf start zodra het Educatief Plein haar deuren opent; we verwachten in mei 2013. De buitenschoolse opvang en peuterspeelgroep zijn al actief in Heerjansdam en verhuizen in 2013 naar het Educatief Plein. Wij vertellen u er graag alles over tijdens de dorpsinformatieavond.

GOEDKOOPSTE

OPEL.NL

GOEDKOOPSTE

AGILA.NL

meten. Dick Korteland, alias Casper en gefrustreerde vader en Etienne de Graaff in de rol van Vincent Punt, de kunstschilder, hadden de lachers weer om hun hand. Dochters Sita en Mickey, gespeeld door Astrid Krijgsman en Ditte Hogeweg kregen het

weer voor elkaar om pittige meiden neer te zetten. Dea Nunninkhoven Speelde de overbezorgde moeder Pauline wat haar goed af ging. Haar knullige zoon Lammy werd gespeeld door Ibo van Beek die sinds lange tijd weer op het podium stond en meteen weer speelde alsof hij nooit weg was geweest. Lia van de Steen vertolkte de rol van de arrogante Karina meesterlijk en Koos Knook kwam bijna niet meer van zijn geweldige Franse accent af na de voorstelling. Regisseur Marian Boers heeft weer goed werk verricht. Foto’s en een korte film samenvatting zijn te bekijken op www.toneelverenigingbarendrecht.nl De volgende voorstelling zal plaats vinden op 6 april 2013. Foto’s Jos Wesdijk

EMM verkoopt oliebollen Scholenmarkt in HEERJANSDAM - Jarenlang heeft muziekvereniging E.M.M. Heerjansdam in de maand december oliebollen gebakken. Vorig jaar kwam daar helaas een onverwacht einde aan. Er is toen gezocht naar een leverancier voor de levering van kant en klare oliebollen. Helaas bleken deze oliebollen niet zo goed te zijn als men van EMM gewend was. EMM is blij dat de levering van de oliebollen dit jaar in handen is van de ambachtelijke bakker Voordijk te Ridderkerk. Dit jaar verkoopt EMM oliebollen, appelbeignets en saucijzenbroodjes. Vanaf nu kan

5

Het Kruispunt BAREDRECHT - Voor de meeste leerlingen die aan het eind van dit schooljaar de basisschool verlaten, is de zoektocht naar een school voor voortgezet onderwijs begonnen. De Barendrechtse scholen voor voortgezet onderwijs spelen hier maandag 26 november op in met de inmiddels traditionele scholenmarkt in theater Het Kruispunt aan de Middenbaan. Van 19.00 tot 21.00 uur zijn de leerlingen met hun ouders/verzorgers van harte welkom. De deelnemende scholen zijn CSG Calvijn Groene Hart, Dalton Lyceum Barendrecht, Edudelta College Barendrecht en Focus Beroepsacademie. Laatstgenoemde school is een samenwerkingsverband tussen CSG Calvijn en Dalton Lyceum Barendrecht. Dankzij deze scholenmarkt zijn de leerlingen en hun ouders in staat om in korte tijd een indruk te krijgen van het brede onderwijsaanbod (vmbo in diverse schakeringen, mavo, havo, atheneum en gymnasium) binnen de

Barendrechtse gemeentegrenzen. De op de scholenmarkt aanwezige scholen stellen foldermateriaal beschikbaar, maar de kinderen en hun ouders kunnen met hun vragen ook terecht bij de directieleden en docenten van de verschillende scholen. Omdat sommige leerlingen ook in het voortgezet onderwijs een steuntje in de rug kunnen gebruiken, zijn ook de zorgcoördinatoren van de deelnemende scholen aanwezig om antwoord te geven op specifieke hulpvragen. De deelnemende scholen stellen later in het schooljaar (periode januari/februari 2013) hun deuren apart nog een keer open voor belangstellenden. Deze ‘open dagen of avonden’ zullen aangekondigd worden in de plaatselijke pers. De specifieke data en openingstijden worden ook gepubliceerd op de websites van de Barendrechtse scholen voor voortgezet onderwijs. Scholenmarkt in Het Kruispunt, maandag 26 november, 19.00-21.00 uur.

Kerkdienst op ExxactFM BARENDRECHT - Zondag 25 november wordt de kerkuitzending van ExxactFM verzorgd door Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Tijdens deze uitzending is de dienst te beluisteren welke op zondag 18 november is opgenomen. De diensten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt beginnen om 11.30 uur en om 16.30 uur en worden gehouden in de Triomfatorkerk aan de Gebroken Meeldijk 150. De kerkuitzendingen van ExxactFM worden roulerend verzorgd door de Protestantse Wijkgemeente Carnisse Haven, de Nederlands Gereformeerde Kerk de Maranathakerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. De Kerkuitzendingen van ExxactFM zijn iedere zondag tussen 09.00 en 11.00 uur te beluisteren. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel of via internet. www.exxactfm.nl

Zwarte Pietendag in Kringloopwinkel Afgelopen Zaterdag is de Sinterklaasboot alsnog gearriveerd in Roermond nadat er de veel problemen waren met de motor van de pakjesboot 12 en er zelfs een ander bootje moest worden ingezet. Maar gelukkig kwam het allemaal goed en was zelfs het paard nog op tijd in Roermond. Bakfietspiet had geluk hij is zaterdagochtend met zijn bakfiets al afgezet door de snelle speedboot in de haven van Heerjansdam en zodoende was hij lekker vroeg in Barendrecht. Mogelijk hebben jullie hem zelfs al op de Middenbaan gezien?. Hij heeft de Kringloopwinkel in ieder geval al bezocht en hij kwam ook nog met een leuk idee! Bakfietspiet is een echte kringloopfan geworden want hij komt er nu een aantal jaar achter elkaar en heeft ons iets beloofd, Hij komt op 24 November de gehele dag de Kringloopwinkel onveilig maken en wil allerlei leuke activiteiten met jullie doen. Hij heeft beloofd rond 10 uur met zijn bakfiets aan te komen

en dan begint hij met zingen en swingen. Verder gaat hij in de ochtend knutselen met jullie, hij riep ook nog iets over een pieten stoelendans en stopdans of zo? Precies weten wij het ook niet hoor, want oh oh wat zijn die pieten toch vaag maar leuk wordt het zeker! In de middag wilde hij iets met zijn jute zak gaan doen? En volgens mij mogen jullie ook nog op de foto met Bakfietspiet. Natuurlijk gaat hij ook in de middag weer zingen en swingen en nog een wedstrijdje doen of zoiets?. Kortom 24 november wordt een gezellige dag voor jullie bij de kringloopwinkel en we maken er een leuke dag van samen met de pieten. De Kringloopwinkel is te vinden aan de Voordijk 273 in Barendrecht en geopend van Dinsdag t/m Zaterdag van 10-17 uur bereikbaar onder telefoonnummer 0180629782 Voor meer informatie kunt ook terecht op www. Kringloopwinkelbarendrecht. nl

Emilio Guzman in Het Kruispunt BARENDRECHT – Woensdag 12 december staat Emilio Guzman met de voorstelling ‘Doen en Laten’ in theater Het Kruispunt te Barendrecht. Zijn show ‘Doen en laten’ gaat over het doen en laten van Emilio Guzman en over datgene wat wij mensen allemaal doen en, om welke reden dan ook, allemaal laten. Emilio Guzman is een aardige man die liever geen ruzie of conflicten wil en graag zou zien dat het met alles en iedereen goed gaat. Maar dat gaat nu eenmaal niet altijd. Hij is een slimme jongen, maar blijkbaar ook dom genoeg om zich hierdoor altijd te laten verrassen. De wereld zit vol spanningen, er heerst onderontwikkeling en angst. En het populisme speelt hier handig op in. En daar wil Emilio Guzman wel iets over zeggen. Hij wil gehoord worden.

Niet door simpelweg te scoren met wat mensen willen horen, maar te zeggen wat hij wil zeggen. Pas dan wordt je ook echt ‘verstaan’. De voorstelling vangt aan om 20.15 uur en kaarten zijn te koop voor 16,65 euro. Foto Manja Stroomer


God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin. Gezang 1 vers 4 Het is tijd, ik moet gaan Ik zal geen afscheid nemen Kijk naar me uit in de regenboog Hoog in de lucht Als de zon weer opkomt En de hele wereld nieuw is Kijk daar naar uit En hou van mij Zoals ik van jullie hou

Verslagen delen wij u mede dat van ons is heengegaan mijn lieve zus, schoonzus, onze tante en oudtante

Verdrietig, maar ook dankbaar voor haar intense liefde en zorg en inspirerende kracht en wijsheid waarmee ze ons en vele anderen in haar welbestede leven heeft omringd, geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Draagster van de Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in goud.

Jannigje Stok ~ Jannie ~ 28 september 1928

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen. Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven. Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Neven en nichten Spits 76, Barendrecht

Anneke Barendrecht 13 november 2012

in de leeftijd van 65 jaar. Teun

Correspondentieadres: Bachlaan 4 3161 RB Rhoon

Uw uitvaartleider in Barendrecht en omgeving: H.S. (Harmen) Blijleven

De begrafenis heeft woensdag 21 november plaatsgevonden op begraafplaats Den Ouden Dijck te Barendrecht.

Kantoor & Rouwcentrum: Prins Hendrikstraat 20-22 3262 ST Oud-Beijerland

Conny Ricardo Daphne Celeste Shanti

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Marco

2 Korintiërs 5 vers 17

Mozartstraat 148 2992 RJ Barendrecht

Na een periode waarin haar krachten afnamen, werd tot onze droefheid door de Heere uit ons midden weggenomen mijn zus, schoonzus, onze tante en oudtante

We hebben Anneke op maandag 19 november begeleid naar haar laatste rustplaats op begraafplaats Den Ouden Dijck.

Ik heb een goed leven gehad. Het is goed zo!

Kloeg Uitvaartzorg

Sinds 1989 werkzaam op Rhoon, Poortugaal Pernis, Hoogvliet Barendrecht en Rotterdam.

Begrafenis en crematieverzorging Uitvaartcentrum op Rhoon, Begraafplaats Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam. Kerkelijke uitvaarten.

Jantje Henderika Nieborg-Ketelaar

Voorbespreking van de uitvaart bij ziekte en gezondheid.

Janny

Meld- en informatienummer dag en nacht

weduwe van Fredericus Nieborg, † 19 oktober 1983

Met dit besef en met deze gedachte geven wij u kennis dat in zijn vertrouwde omgeving is overleden mijn lieve, zorgzame man, onze trotse vader en schoonvader

010-2017165

in de leeftijd van 88 jaar. Namens de familie: G. Ketelaar

Hendrikus Leonardus Melis

Delft, 15 november 2012

~ Henk ~ * 10 maart 1936

0180 - 699 199

Nel Stout-Stok Piet Stout

Johanna Hendrina Huizer-Mook Rotterdam 23 november 1946

15 november 2012

Dag en nacht bereikbaar!

Correspondentie naar: Oceaanpad 8 2614 XA Delft

† 14 november 2012

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle zorg en hulp van alle medici, verplegend personeel en alle anderen die een verzorgende hand hebben uitgestoken.

De bijzetting in het familiegraf heeft woensdag 21 november plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Barendrecht.

Nel Melis-Aalbregt Walter en Irene

Voorbespreking? Regel het nu!

Martin en Petra Tjalk 96 2991 PP Barendrecht De crematieplechtigheid heeft zaterdag 17 november plaatsgevonden in crematorium Rotterdam.

Ontvang een gratis wilsbeschikkingboekje en informatie over ons depositofonds. •

uitvaartverzorging sinds 1935

persoonlijke begeleiding

opbaring thuis of in rouwcentrum

grafmonumenten wij verzorgen alléén begrafenissen

P. van Bezeij G.J. van Bezeij Aubadestraat 7 2992 GN Barendrecht

www.vanbezeij.nl 0180 - 64 71 01

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht & omgeving. Barendrecht & omgeving. * Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Bel 0180-612735 Voor Bel informatie en actuele rouwberichten 0180-612735 kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

grafmonumenten BETAALBAAR & COMPLEET VERZORGD

TEL.: 0186 - 64 95 19 Benjamin Franklinstraat 17, Oud-Beijerland www.kampersnatuursteen.nl

Deze krant nog eens nalezen? www.deschakelbarendrecht.nl


Te koop: Opel Astra StaTe koop gevraagd: perfo- tion Temptation Business. Aangeboden: 3 Gezel- rator voor 23-gaatjes. tel. Brandstof benzine. Zwart schapsspellen, compleet en 0180-617345 na 20.00 uur Metallic Geïntegreerde navigatie, climate control, cruise in zeer goede staat! Trivial multifuntioneel Pursuit Genus Editie 1995 e Te koop: Opel Astra Sta- control, 11,50, Weekend Miljonairs, tion Temptation Business. stuurwiel, parkeersensoren e 9,50, Ik weet het beter Brandstof benzine. Zwart etc. Bouwjaar 04-2008. e 6,50. Alle drie de spellen Metallic Geïntegreerde navi- Telefoon 06 40218603 samen voor maar e 22,50 gatie, climate control, cruise multifuntioneel Te koop: Gameboy Adeuro! Tel. 06-17046782 control, stuurwiel, parkeersensoren vance SP en box en 4 spelletjes e 40,00 2 paar Te koop: zo goed als nieu- etc. Bouwjaar 04-2008. Gastronomische kaplaarzen maat 38 en 39 Telefoon 06verwennerij 40218603 we rollator e 30,e 12,50 per paar Zwart ijTel. 0180-624066 Te koop: Gameboy Ad- zeren fietsmandje NEW vance SPnu en uw box kerstbrunch en 4 LOOK e 12,50 Tel. 0180Te koop: whitewash/roze 50 Reserveer 1e enspelletjes 2e kerstdag 12.00 - 14.00611807 uur e van 40,00 2 paar Small World per persoon bedbank Kinderen t/m 11 jaar prijs kaplaarzen maathalve 38 en 39 met onderschuifbed/lade, sprei, dekbedhoes & sier- e 12,50 per paar Zwart ij- Te koop: Email de Limoge porcelijn) 50 010zeren fietsmandje NEW (geemailleerd kussens. T.e.a.b. Tel. Reserveer nu uw kerstdiner va schilderij. e 12,50 01803400013 per persoon 1e enLOOK 2e kerstdag vanTel. 14.30 - 17.00winterlandschap uur Het is br. 34 x 29 cm. hg. 611807 en vanaf 19.30 uur Handtekening J.Savager. Te koop: Mooie Gazelle Iedere zondag van 12.00 - 14.00 Te koop: Email de uur Limoge Prijs 99.00 euro. Foto”s damesfiets. Brunch Zeer weinig porcelijn) op aanvraag jc.essers@ gebruikt, in goede staat. (geemailleerd u de keuze menu Iedereschilderij. dag hetnet.nl winterlandschap Lage instap ! Aan Euro 150,= Het is br. 34 x op 29www.wevershoeve.nl cm. hg. Tel. 0180-613183 Kijk voor de mogelijkheden en menu’s Handtekening Ook voor al uw feesten en partijen. J.Savager. Te koop: Petrof Piano met Te koop gevraagd: perfo- Prijs 99.00 euro. Foto”s kruk, noten hoogglans, Noldijk 41a | 2988 CD Rijsoord | 0180 62 12 20 | www.wevershoeve.nl rator voor 23-gaatjes. tel. op aanvraag jc.essers@ ieder jaar gestemd. Tel. 0180-617693 0180-617345 na 20.00 uur hetnet.nl klemmen.

Bij overlijden en scheiden uw woning snel en discreet bezemschoon opgeleverd!

www.woningontruimingmetspoed.nl Schere 117, 3085 DV Rotterdam

WINTERAANBIEDING Dagen avonduren. Gratis Bij inschrijving tussen inhalen verzuimde lesuren. 26 nov. en 21 dec. Ookkorting spoedcursussen. 15% op lesgeld

Verkoop uit inboedels Oa Kunst - Antiek - Vintage - Design - Witgoed www.tussencorenkitsch.nl

06-46 39 68 66

Autorijschool Avance Autorijschool Avance 10 lessen à 50 min voor € 25,- per les Tel: 010 - 423 17 76 Mob: 06 - 10 53 29 74

www.autorijschoolavance.nl Tel: 010 - 423 17 76 Mob: 06 - 10 53 29 74

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen. www.alzheimer-nederland.nl

info@autorijschool-avance.nl

www.autorijschoolavance.nl info@autorijschool-avance.nl

Verloren: wie o wie heeft mijn autosleutel gevonden. Het merk is Ford, zwart met metaal. Er zitten nog twee kleine sleuteltjes aan en een sleutelhanger met het Ford teken. Tel.0624477001 Te koop : Baby-speelkleed, compleet met speeltjes en hoes euro 10,00 tel. 0180– 626903 ZWITSERLAND/VIGNET (Nieuw) geldig t/m 31-012013. Geen e 35,-- maar e 15,-- Tel. 06 13409146 of 0180-613884 Aangeboden: restant metselstenen 1075 stuks. 5 st muffors 3m50 lang 10 gebr. gegalvaniseerde profiel klemmen. 06-33829138 Aangeboden: 3 Gezelschapsspellen, compleet en in zeer goede staat! Trivial Pursuit Genus Editie 1995 e 11,50, Weekend Miljonairs, e 9,50, Ik weet het beter e 6,50. Alle drie de spellen samen voor maar e 22,50 euro! Tel. 06-17046782

06-33829138

38 42

Te koop: Opel Astra Station Temptation Business. Brandstof benzine. Zwart Metallic Geïntegreerde navigatie, climate control, cruise control, multifuntioneel stuurwiel, parkeersensoren Te koop: zo goed als nieu- etc. Bouwjaar 04-2008. Telefoon 06 40218603 we rollator e 30,Tel. 0180-624066 Te koop: Gameboy AdTe koop: whitewash/roze vance SP en box en 4 Small World bedbank spelletjes e 40,00 2 paar met onderschuifbed/lade, kaplaarzen maat 38 en 39 sprei, dekbedhoes & sier- e 12,50 per paar Zwart ijkussens. T.e.a.b. Tel. 010- zeren fietsmandje NEW LOOK e 12,50 Tel. 01803400013 611807 Te koop: Mooie Gazelle damesfiets. Zeer weinig Te koop: Email de Limoge porcelijn) gebruikt, in goede staat. (geemailleerd winterlandschap schilderij. Lage instap ! Euro 150,= Het is br. 34 x 29 cm. hg. Tel. 0180-613183 Handtekening J.Savager. Te koop gevraagd: perfo- Prijs 99.00 euro. Foto”s rator voor 23-gaatjes. tel. op aanvraag jc.essers@ 0180-617345 na 20.00 uur hetnet.nl

Te koop: lichtblauw Small World kasteelbed, halfhoog met Mickeyschilden erop en gordijnen tot de grond en bijpassende dekbedhoes. Te koop: lichtblauw Small T.e.a.b. Tel. 010-3400013 World kasteelbed, halfhoog met Mickeyschilden erop en gordijnen tot de grond enwww.arkeltuinverzorging.nl bijpassende dekbedhoes. 078 - 677 14 32 T.e.a.b. Tel. 010-3400013

Te koop: Petrof Piano met kruk, noten hoogglans, ieder jaar gestemd. Tel. 0180-617693

Uw eigen droomtuin We zijn al sinds 1968 een begrip in de regio voor zowel ontwerp als de aanleg van tuinen. Daarnaast verzorgen we ook het onderhoud voor particulieren, bedrijven en verenigingen van eigenaren.

Neem contact met ons op en vraag de gratis brochure aan.

Te koop: Opel Astra Sta- Te koop: Petrof Piano met tion Temptation Business. kruk, noten hoogglans, Brandstof benzine. Zwart ieder jaar gestemd. Tel. 0180-617693 Metallic Geïntegreerde navigatie, climate control, cruise control, multifuntioneel Te koop: lichtblauw Small stuurwiel, parkeersensoren World kasteelbed, halfhoog Boek Makkelijk centimeters met Mickeyschilden erop etc. Bouwjaar 04-2008. een en gordijnen tot de grond en Telefoon 06 40218603 verliezen, precies waar bijpassende dekbedhoes. pr T.e.a.b. Tel. 010-3400013 Te koop: Gameboy Ad- wilt. jij dat beha oefndel vance SP en box en 4 ing 2 paar spelletjes e 40,00Stevig afvallen? Alleen centimeters kaplaarzen maat 38 en 39 verliezen op je heupen? Of meer e 12,50 per paar Zwart ijspieren zeren fietsmandje NEWen minder vet? Bailine laat0180je strakker in je vel zitten met LOOK e 12,50 Tel. 611807 elektrotraining, een wetenschappelijk ontwikkelde methode uit Scandinavië. Te koop: Email de Limoge Terwijl je ontspannen ligt, worden je (geemailleerd porcelijn) winterlandschap schilderij. spieren gericht getraind. Ontdek het Centimeters verliezen waar jij dat wilt! Het is br. 34 x 29geheim cm. hg.uit Scandinavië. Volg ons Bel of mail Ria voor een afspraak Handtekening J.Savager. programma en wij garanderen succes! Prijs 99.00 euro. Foto”s

Het kan!

GRA TIS

op aanvraag jc.essers@ hetnet.nl Bailine Barendrecht • 0180 - 617 999

barendrecht@bailine.nl • www.bailine.nl

Grandcafé - Restaurant - Verwarmd Terras

ouble D

Te koop: Petrof Piano met kruk, noten hoogglans, ieder jaar gestemd. Tel. 0180-617693 Te koop: lichtblauw Small World kasteelbed, halfhoog met Mickeyschilden erop en gordijnen tot de grond en bijpassende dekbedhoes. T.e.a.b. Tel. 010-3400013

utch D

Zakenborrel - Lunch - Dinner - High Wine

ive usic !!! L M

1 - 8 - 24 en 30 December op de piano: Rens de Ronde - Jack Cross

Havenhoofd 17, 2993 EK Barendrecht

Tel: 0180 - 615 110

www.doubledutchbarendrecht.nl


Voor de professionele tuinier

MAXI HAKSELAAR HAKSELAAR MAXI MINI PRIJS PRIJS MINI VIB Burgers + GRATIS saus

4 Stuks

SPECIAL

Italiaanse cordon bleu 100 gram VLEESWARENTRIO

Frikandeau, Berliner & Zalmsalade

3 x 100 gram

MAALTIJD VAN DE WEEK

Grootmoeders Gehaktschotel

250 gram

TIP VAN UW KEURSLAGER

Nordic Hertenbiefstuk 100 gram

KEURSLAGERIJ HEUNKS

5

245 555 325 4

25

GE 3555 S 3P5RIJ G ACTEIEP RIJS E I ACT € 699 € 699

€€ 663399

€€ 444499

95

Aanbiedingen zijn geldig van 22-11-2012 t/m 28-11-2012.

KEURSLAGERKOOPJE

) GE 2500 (S (S J I 5 R )S AGCET2IEP RIJS E I ACT P € 499 € 499

van Beuningenhaven 7, 2993 EH BARENDRECHT Tel. (0180) 54 76 30 www.heunks.keurslager.nl info@heunks.keurslager.nl

Nieuw bij Kids ’n Stuff: Kitsch Kitchen De aller leukste cadeautjes voor de feestdagen. Nu bij besteding van 25 euro of meer op vertoon van deze advertentie, een leuk presentje van Kitsch Kitchen cadeau (zolang de voorraad strekt).

WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012 WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012

UW VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK UW VAKHANDELAAR, STERK IN december STEVIG WERK Acties geldig van 15 september tot 15 2012. Acties geldig van 15 september tot 15 december 2012.

Jabaay Jabaay BV

Lagendijk 178 - Ridderkerk

Telefoon 0180 - 421 399 - www.gavdwaal.nl

Joling badkamermontage

Gebroken Meeldijk 68, 2991 VC Barendrecht (achterzijde NS station) Tel.: 0180 - 616 277 Openingstijden: Ma. t/m vr. van 07.30 - 17.00 uur E-mail: info@jabaaybv.nl www.jabaaybv.nl

Voor al uw tuinbenodigdheden >> Professionele producten óók voor de particulier.

Laat u niet verrassen door de Winter

Strooizout, thermolaarzen, Regenkleding

Kids ’n Stuff, Dorpsstraat 169, Barendrecht

Alles nu op voorraad

25% korting

(zolang de voorraad strekt)

Deze krant nog eens nalezen? www.deschakelbarendrecht.nl

Jabaay bv leverancier van: Meststoffen, DCM producten, Gewasbeschermingsmiddelen, Folie, Zaden, Plantmateriaal, Tuingereedschap, Mammoetskelters, Diervoeders, Werk en Regenkleding, Werkschoenen o.a. CAT, laarzen, Klompen, Verf, Schrikdraadapparatuur, Div. rugspuiten en nog veel meer.

WELKOM BIJ DE PEDICURE

U bent bij ons aan het juiste adres voor:

op sanitair (bij montage

• Badkamer en toiletrenovatie • Tegelwerk • Wij zijn gespecialiseerd in het plaatsen van maatwerk Huppe douchewanden

)

U kunt geheel vrijblijvend een offerte laten maken. Onze professionaliteit garandeert u een vakkundig geplaatste badkamer!

Ter kennismaking volledige voetbehandeling €19,00 Bel voor een afspraak:

0180-654008

www.joling-badkamers.nl joling.badkamermontage@planet.nl tel. 06 54241760 tel. 010 2033883

Voetverzorging Barendrecht Avenue Carnisse 208a • Gediplomeerd • Diabetische voet • Lid van Provoet

Leuk om te geven, leuk om te krijgen: Een mooi ingepakte cadeaubon van Beautysalon Iduna!

Speciale winteraanbieding! Gezichtsbehandeling van € 43,50 v00r € 39,50 Met make-up en advies!

Geldig van donderdag de 22-11-2012 tot 31-1-2013

Adv Beautysalon Iduna 264x96.indd 1

Beautysalon Iduna Rozemarijnsingel 31 2991 HM Barendrecht Telefoon: 06-14682942 info@beautysalon-iduna.nl www.beautysalon-iduna.nl 19-11-12 07:36


Uitvaart thema 2012

Rouwverwerking is voor iedereen anders Wat moet je weten over erfrecht? Als een familielid sterft, hebben nabestaanden veel werk te doen. Bij een sterfgeval word je ongewild geconfronteerd met erfrecht en word je verantwoordelijk voor de bezittingen en schulden van de overledene. Dat brengt veel regelwerk met zich mee. Erfrecht is bovendien een zaak vol emoties waar veel moeilijkheden en conflicten kunnen ontstaan.

Al dan3030 jaar begrip in Barendrecht wijde omgeving Al meer meer dan jaar eeneen begrip in Barendrecht & wijde & omgeving vooreen een stijlvolle, persoonlijke voor stijlvolle, persoonlijke uitvaartuitvaart Aangesloten bij de NKU (Kwaliteitsraad) ** Aangesloten bij de NKU (Kwaliteitsraad) * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar

* Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar * Vooraf regelen van uw uitvaart? Bel ons gerust

** Vooraf uitvaart? Bel ons gerust Opbaringregelen thuis of van in onsuw eigen rouwcentrum, Scheldestraat 3 ** Opbaring of in ons eigen rouwcentrum, Scheldestraat 3 Stijlvol - op thuis de schouder - gedragen * Stijlvol - op de schouder - gedragen Dag en nacht bereikbaar:

0180 - 612735

(ook voor informatie en vragen) Dag en nacht bereikbaar:

0180 - 612735

(ook informatie en vragen) Prinsvoor Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht info@klinkuitvaart.nl | www.klinkuitvaart.nl

Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht info@klinkuitvaart.nl | www.klinkuitvaart.nl

De belastingaangiften moeten worden gedaan. Is er een bedrijf dat met hulp van de accountant moet worden gestaakt, verkocht of worden voortgezet? Een erfenis is natuurlijk welkom, maar wat als een erfenis die uit schulden bestaat? Ook de bankzaken moeten worden geregeld. Om dat te regelen hebben de nabestaanden vaak een verklaring van erfrecht nodig, daarvoor moet je naar de notaris. Als er door de overledene een testament is gemaakt, vindt de vererving volgens het testament plaats. Als er geen testament is, wordt de erfenis volgens de wet verdeeld, maar alle erfgenamen moeten het wel eens zijn voordat de erfenis verdeeld kan worden. Als er tijdens de afhandeling irritaties ontstaan, kan mediation een oplossing zijn. Ook kunnen nabestaanden na het overlijden van een familielid met een executeur te maken krijgen. Een executeur

is door de overledene aangesteld om de erfenis af te wikkelen. De meest voorkomende testamenten zijn langstlevende testamenten. Dit zijn testamenten die zijn gemaakt ter bescherming van de langstlevende echtgenoot. Als de overledene geen testament heeft gemaakt en dus geen erfgenamen heeft aangewezen, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Bij overlijden krijgt de langstlevende automatisch alle bezittingen (en schulden) van de overledene. De kinderen krijgen slechts een vordering. Kinderen hebben een speciale positie in het erfrecht. Zo hebben zij altijd recht op een bepaald deel van de erfenis van hun ouders. Het maakt daarvoor niet uit hoe de relatie van de kinderen met de ouders is. Op de website van de Rijksoverheid is veel informatie te vinden rondom erfrecht. Het kan een handig hulpmiddel zijn om te ontdekken wat je moet regelen en hoe je dat kunt doen. Zie hiervoor www.rijksoverheid.nl. Bij ieder notariskantoor kan men brochures/ informatie krijgen over erfrecht/ afwikkeling nalatenschappen en over de rol van de notaris. Zie ook www.landelijksteunpuntrouw.nl voor meer informatie. Ook kan men hier de ’gids voor nabestaanden’ bestellen (vaak ontvang je die via de uitvaartverzorger).


Sta er eens bij stil… We willen het liever niet, geconfronteerd worden met een overlijden. Maar toch is het goed hier eens bij stil te staan, want als het zover is dan wilt u de zekerheid dat alles rondom het afscheid goed verloopt. En toch blijkt het in de praktijk dat (te) weinig mensen hier over na willen denken of over willen praten. In een mensenleven wordt bij belangrijke gelegenheden alles tot in de puntjes voorbereid. Neem een huwelijk of de geboorte van een kind. Alles wordt ruim van te voren bepaald. Maar wat als er een overlijden plaatsvindt? Iets wat zich voor een ieder ooit aan zal dienen! Wie wordt er gebeld? U kunt natuurlijk de eventuele verzekeringen erbij nemen en het telefoonnummer draaien dat op de polis staat vermeld, maar wie dan de uitvaartverzorger zal zijn wordt bepaald door afspraken die er zijn gemaakt met de betreffende verzekeringsmaatschappij. Doorgaans weet u dit vooraf niet. Maar wist u dat er vaak veel meer vrijheid is in de keuze van de uitvaartverzorger?

Wat kan ik voor u betekenen Met 25 jaar ervaring ben ik in 2010 als zelfstandig uitvaartverzorger gestart. Persoonlijke aandacht en niet de commerciële belangen zijn voor mij de meest belangrijke motivaties geweest om hiervoor te kiezen. Ik wil mezelf onderscheiden door altijd persoonlijk bereikbaar te zijn en dat u als familie met één aanspreekpunt te maken heeft. Mijn vrouw Ciska staat mij bij als gastdame met uitvaarten. Op deze manier wil ik komen tot een persoonlijk afscheid waar niets aan het toeval wordt overgelaten. Onafhankelijk en deskundig advies, dat bied ik u.

MASTENBROEK UITVAARTVERZORGING Met 25 jaar ervaring uw vertrouwen waard. Voor begrafenissen, crematies en kerkelijke uitvaarten. Onafhankelijk en deskundig advies. Hoe u ook verzekerd bent

Neemt u gerust contact op voor advies of het aanvragen van een informatiebrochure of wilsverklaring.

Mastenbroek Uitvaartverzorging, Molenleede 90, 2991 WB Barendrecht 0180-723204, voor meer informatie kijk op: www.ericmastenbroek.nl

0180 723204 dag en nacht

Molenleede 90 2991 WB Barendrecht

Neem eens contact op en laat u zich hierover informeren, er is veel meer mogelijk dan u denkt!

Voor informatie kijk op:

www.ericmastenbroek.nl

URNbestellen.nl GEDENKSIERAADbestellen.nl

Crematie ?

Zo kan het ook !

Crematieverzorging bij U in de regio:

Complete verzorging van de crematie voor € 3.050,00 www.crematoriarotterdam.nl of 010-2017165 ook voor informatie. • Dag en nacht bereikbaar voor directe hulp. • Bespreken van de crematie bij u thuis of elders.

• Gebruik van de koffieruimte gedurende 45 minuten. • Condoleance register

• Verzorging van de overledene en het kleden.

• Een eenvoudige crematie kist.

• Het overbrengen van de overledene naar de rouwkamer van het crematorium.

• Crematie kosten

• Het verzorgen van het doen van de aangifte van overlijden, u krijgt van ons de akte met kopieën op de dag van de uitvaart.

• Consumpties tot € 100,00

• Gebruik van de aula voor 45 minuten, waarbij het nog even mogelijk is om afscheid te nemen van de overledene.

• As afhandeling kosten. • 25 rouwkaarten met rouwzegels en TPG set • Bewaar deze advertentie bij uw papieren deze verschijnt slechts eenmaal in deze bijlage.

Voor melding van overlijden dag en nacht 010-2017165 een initiatief van Kloeg Uitvaart

Wanneer een dierbare is overleden, is een tastbare nagedachtenis voor veel mensen een troost. Een urn of gedenksieraad is daarvan een voorbeeld. Er zijn veel mogelijkheden op dit gebied waaruit een keuze gemaakt kan worden. Een keuze die recht doet aan de persoonlijkheid van uw dierbare en zo een mooie herinnering vormt. Jessica Vos combineert de webshops URNbestellen. nl en GEDENKSIERAADbestellen. nl met een showroom in Ridderkerk, waarin u alle mogelijkheden met eigen ogen kunt bekijken. Showroom De website biedt een uitgebreid beeld van de vele mogelijkheden. Wie liever niet via internet koopt, is van harte welkom in de showroom. Daar staat een groot deel van de collectie tentoongesteld. De showroom kan ook op zaterdag bezocht worden, maar wel op afspraak. Dat doen we bewust, want we willen de tijd nemen voor de bezoeker. Mensen vinden

het vaak prettig om het materiaal aan te raken en te bekijken. Ze vragen ons om advies of leggen hun wensen uit, zodat wij indien mogelijk maatwerk kunnen leveren. Persoonlijk Jessica merkt dat bezoekers aan de showroom het persoonlijk contact waarderen. ,,Ze vinden het fijn om hun verhaal te kunnen doen. Natuurlijk hoor je soms heel verdrietige verhalen, maar ik heb in al die jaren geleerd om daarmee om te gaan. Het uitzoeken van de urn of gedenksieraad is het laatste wat je voor de mensen kunt doen. Ik vind het mooi om daarin te mogen begeleiden.’’ Wilt u zelf zien welke mogelijkheden er zijn om uw dierbaren op een mooie manier te gedenken? Maak dan een gerust een afspraak met Jessica, tel. 06-13712287, of kijk op de website. www.urnbestellen.nl – www.gedenksieraadbestellen.nl

URNbestellen.nl - GEDENKSIERAADbestellen.nl Uitvaartproducten Ridderkerk


‘Uitvaartverzorging Moree voor een uitvaart in (úw) stijl’

Ik wil dat je altijd bij me blijft...

Ik wil graag dat je helemaal geen zorgen hebt.

(0186) 61 70 78

De uitvaartbranche heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt, tegenwoordig bieden we alles van vroeger, gecompleteerd met de moderne multimediamogelijkheden van nu. Wij, Uitvaartverzorging Moree, zijn niet blijven hangen in het verleden en hebben onze dienstverlening mee laten groeien met de veranderende eisen en wensen van mensen. Dat doen we al ruim 25 jaar voor de bewoners van de Hoeksche Waard, maar steeds vaker ook ‘over de rivieren’, o.a. in Barendrecht! Dat mensen ons ook van buiten de regio inschakelen, is het gevolg van tevreden nabestaanden die dat doorvertellen en dat zien we als een mooie blijk van waardering. Alles wat wij doen, dat doen wij met respect, de grootste zorg en aandacht, maar we moeten ook snel kunnen schakelen. Wij kunnen niet ver vooruit plannen, weten niet hoe onze daginde-

ling er volgende week uitziet en hoeveel mensen we daarvoor moeten inzetten. Dat is de reden dat we alles in eigen beheer hebben, zodat we niet afhankelijk zijn. We drukken zelf de kaarten, hebben kisten in voorraad, eigen rouwauto’s en beschikken over een eigen rouwcentrum met sfeervolle ruimtes om afscheid te nemen. In onze branche bestaat geen negen-tot-vijfmentaliteit, wij zijn 24 uur per dag bereikbaar en klantvriendelijkheid is bij ons nooit een punt van discussie. Menig andere ondernemer zal jaloers zijn op onze medewerkers, gemotiveerde mensen die zich met gevoel, passie en een flexibele instelling met hart en ziel inzetten. Harmen Blijleven, één van onze mensen, is een echte ‘Barendrechter’. Hij, of iemand anders uit ons team, is u graag van dienst indien u te maken krijgt met een overlijden. Afhankelijk van uw wensen, begeleiden we op stijlvolle wijze de totale uitvaart. Want een uitvaart in úw stijl, dat was, is en blijft onze missie! Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken, www. uitvaartverzorgingmoree.nl

Uitvaartleid(st)er(s) van links naar rechts: Piet Moree, Teun Brussaard, Ditje van Arkel-Moree, Hans van de Wetering, Hendrik Moree en Harmen Blijleven

Uitvaartverzorging Moree Rouwcentrum & Kantoor: Prins Hendrikstraat 20-22 3262 ST Oud-Beijerland

Een persoonlijke uitvaart voor iedereen. Ook als u niet verzekerd bent. Soms staat de wereld even stil. Het afscheid van een dierbare is zo’n moment. Bij Goetzee DELA kunnen nabestaanden in een fijne sfeer en omgeving afscheid nemen en herinneringen ophalen. Maar ook na de uitvaart staan wij voor u klaar om de draad van het leven weer zo goed mogelijk op te pakken.

Goetzee DELA is al sinds 1902 een bekende naam in Rotterdam en omgeving. Ook hebben wij een eigen uitvaartcentrum in Rhoon. U kunt vrijblijvend informatie bij ons aanvragen of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. 010 280 52 80 | www.goetzeedela.nl.

Bloemen zeggen meer dan duizend woorden. Voor een plechtigheid als een begrafenis of crematie zijn bloemen het mooiste gebaar om een dierbare de laatste eer te bewijzen. Alle rouwarrangementen worden met verse bloemen gemaakt om topkwaliteit te garanderen. Rouwstu

Wit lint

2 kanten

kken

vanaf

bedrukt

€ 35,-

€ 10,-

Kom langs om in onze uitgebreide fotoboeken te kijken of voor een geheel vrijblijvend advies.

de Bloemenjungle Oosterparkweg 15 Ridderkerk Tel: 0180 - 42 45 46 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur. Vrijdag koopavond tot 21.00 uur. www.bloemenjungle.nl

Groeiende belangstelling voor uitvaartfotografie Vrijwel iedereen heeft in zijn of haar leven mooie fotoherinneringen om deze later nog eens te herbeleven. Waarom zou de allerlaatste herinnering aan een naaste - de uitvaart - dan niet in beeld mogen voortleven? Feit is, dat uitvaartfotografie een tamelijk nieuw fenomeen is. Maar de belangstelling ervoor neemt toe. Een groeiend aantal mensen is zich ervan bewust dat een uitvaartreportage een prachtig blijvend document en eerbetoon aan de overledene is. Bovendien helpt zo’n reportage bij de rouwverwerking. De dag van de uitvaart wordt immers als in een roes ervaren mede vanwege het emotionele aspect. De ceremonie, de gasten, de toespraken, alles wordt in korte tijd beleefd.

Jammer genoeg vervagen veel details van zo’n dag al heel snel. Een beeldreportage kan hierin veel betekenen. Mariska Stieber, sinds 2005 een bekend reportagefotografe in Barendrecht, biedt haar diensten op dit nieuwe terrein aan. ,,Ik werk op uiterst discrete en betrokken wijze en volgens duidelijk gemaakte afspraken’’, vertelt ze. ,,Mijn bijdrage aan de uitvaart is bedoeld om het verlies van een naaste iets draaglijker te maken door een blijvende laatste herinnering aan te bieden, met name ook voor diegenen die de uitvaart vanwege omstandigheden niet konden bijwonen.’’ Meer info: www.uitvaartinherinnering.nl


Het juiste grafmonument Het uitkiezen of ontwerpen van grafmonument is geen alledaagse bezigheid. Steenhouwerijen kunnen u hierin adviseren qua mogelijkheden en de materialen die u kunt kiezen. We zetten de belangrijkste dingen op een rijtje. Een belangrijke factor voor de keuze van een grafmonument is de hoeveelheid onderhoud die men aan het graf wil hebben. Als er in het geheel bijvoorbeeld planten toegepast worden, moet men rekening houden met veel onderhoud. Daarom wordt er vaak gekozen voor een afdekking met een dekplaat of grind. Er zijn vele soorten standaardmonumenten. Steeds meer wordt voor een persoonlijke vormgeving gekozen. Men kan daarbij kiezen uit vele materialen, vormen en opschriften en het monument heel persoonlijk maken. Marmer of kalksteensoorten werden vroeger veel gebruikt. Dit zijn zachtere natuursteensoorten die buiten kunnen verweren en grijzer van kleur worden. Graniet is een glimmende steensoort. Graniet is erg hard en zal jaren zijn glans behouden. Het is in vele kleuren te verkrijgen, zowel in hoogglans gepolijst als mat geslepen. Natuurruwe stenen zijn door de natuur gevormd. Verdere

bewerking is vaak niet mogelijk. Maar men kan ook kiezen voor een grafmonument van bijvoorbeeld glas, brons, hout of RVS. Ook zijn er vele verschillende decoraties verkrijgbaar. Denk aan vazen, bloembakken, beelden, porseleinen foto’s, lantaarns en dergelijke. Op veel begraafplaatsen gelden bepaalde voorschriften met betrekking tot gedenktekens, zoals de hoogte- en breedtematen. Als u (samen met een steenhouwerij) een ontwerp heeft gemaakt, wordt deze ter goedkeuring opgestuurd naar de gemeente. Als de gemeente vergunning verleend om de steen te plaatsen mag deze daadwerkelijk geplaatst worden. Het is dus goed om uw wensen te overleggen met de steenhouwerij of de uitvaartondernemer, zij zijn op de hoogte van de plaatselijke regels.

“Elk afscheid is het begin van een herinnering” Mijn uitvaartverzorging gebaseerd op persoonlijke aandacht: Klaar staan voor nabestaanden zolang het nodig is. Luisteren naar herinneringen, emoties een plaats geven. Tijd bieden om in alle rust een keuze te maken. Alleen dan ontstaat een uitvaart met een persoonlijk karakter. Een begrafenis of crematie die echt in het teken van de overledene staat en recht doet aan de emoties van de nabestaanden.

Voorbespreking Wij staan er niet graag bij stil, maar toch is het goed om tijdig na te denken over de wijze waarop u afscheid wilt nemen van uw eigen leven. Tijdens een voorbespreking kunnen de keuzemogelijkheden worden doorgenomen en krijgt u van mij een op maat gemaakte offerte, zodat u en uw naasten weten waar u aan toe bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvende voorbespreking en u ontvangt gratis het boekje “Gids voor nabestaanden” van het LSR.

0180-840121 dag en nacht bereikbaar

Kerkweg 235 Ridderkerk

info@marjanvandergiessenuitvaartzorg.nl www.marjanvandergiessenuitvaartzorg.nl

Nieuwe uitstraling voor Uitvaartverzorging Yvonne Jonker Dag en nacht bereikbaar!

0180 - 699 199

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen. Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven. Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Wie nu bij Uitvaartverzorging Yvonne Jonker binnenstapt staat een aangename verrassing te wachten. De winkel annex kantoor aan Muziekplein 28 te Barendrecht is verbouwd. Alles is aangepakt en vernieuwd, het resultaat is een nieuwe winkel met een warme, moderne uitstraling. Er is twee weken hard gewerkt, momenteel worden de puntjes op de i gezet. Men kan na binnenkomst neerstrijken aan de mooie ontvangsttafel. Daar worden gordijnen opgehangen, zodat er indien gewenst privacy gecreëerd kan worden. Op de vloer ligt een dik tapijt en er is een grote kastenwand gemaakt waarin onder meer urnen en sieraden tentoongesteld staan. Het kantoorgedeelte is afgescheiden met kast. Uitvaartverzorging Yvonne Jonker bestaat komende voorjaar vijftien jaar. Het familiebedrijf werkt in de regio Barendrecht, Rotterdam en de Hoeksche Waard. Yvonne Jonker begon het bedrijf in 1998 samen met haar zoon Bas, een paar jaar later kwam ook zoon Alex erbij. Yvonne: ,,We zijn een klein bedrijf, waardoor het contact heel persoonlijk is. Mensen hebben altijd met dezelfde persoon te maken, dat is een groot voordeel. Verwacht bij ons geen

zwart pak en strakke gezichten, zo zijn we niet. De sfeer is gemoedelijk. We werken respectvol, open en eerlijk en proberen ook gezelligheid mee te brengen. We merken dat, dat mensen erg aanspreekt.’’ Het werk geeft de familie Jonker veel voldoening. De uitdaging is om een mooie uitvaart op maat neer te zetten. Zowel de zakelijke als praktische kant wordt tot in de puntjes geregeld. Geen uitvaart is hetzelfde. Daarom adviseren Yvonne, Bas en Alex de familie altijd uitgebreid over de mogelijkheden. ,,Mensen krijgen de tijd om erover na te denken. Een uitvaart is heel persoonlijk. Bijzondere wensen zijn altijd bespreekbaar. Het komt bijna nooit voor dat we iets niet kunnen regelen.’’ Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Uitvaartverzorging Yvonne Jonker. Bellen kan dag en nacht naar 0180-699199. Zie ook www.uitvaartyjonker.nl.


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 22 november 2012

Centimeters verliezen bij Bailine BARENDRECHT – Wie nog een aantal kilo’s kwijt wil voor de komende feestdagen, kan terecht bij Bailine Barendrecht. Een mooier figuur met minder moeite of afvallen in centimeters is mogelijk als men nu begint bij figuurstudio Bailine Barendrecht, gevestigd aan Achterom 62. Het bijzondere van Bailine is dat er met zo min mogelijk inspanning, in een korte tijd, resultaat wordt bereikt door middel van elektrotraining. Een wetenschappelijk ontwikkelde methode uit Scandinavië. Het effect van een behandeling van dertig minuten staat gelijk aan de resultaten van anderhalf uur gymmen. Met de elektrotraining van Bailine kunnen specifieke gebieden van het lichaam worden getraind. Rug, taille, heupen en dijen zijn de zones die dames het meeste zorgen baren. Door de spieren van deze lichaamsdelen te stimuleren met elektrische pulsen, wordt het weefsel steviger en strakker. Bovendien worden alle spieren tegelijk getraind. Daarom geeft Bailine snel resultaat. Daar komt bij dat allerlei lichamelijke processen, zoals

de stofwisseling, beter gaan draaien. Daarnaast kunnen allerlei lichamelijke klachten afnemen. Rugklachten kunnen effectief worden verminderd met de behandelingsmethode. Met sterkere buikspieren verminderen bijvoorbeeld rugklachten. Ook bij reumaklachten, cellulitis en menstruatiepijnen, bekkenbodemklachten en slappe armspieren is het doeltreffend. Naast deze figuurvorming, één van de pijlers van het Bailine programma, krijgen klanten voedingsadviezen en worden mentaal gemotiveerd. Dames kunnen op afspraak terecht voor een gratis proefbehandeling. Ria: ,,Dan wordt

men gemeten en gewogen en vervolgens 24 minuten verbonden aan het apparaat. Op deze manier kan men zelf ervaren hoe het voelt. Tijdens de proefbehandeling krijgt men een cd te horen waarop wordt uitgelegd wat Bailine kan bieden. Daarna volgt een computeruitdraai met een figuuranalyse. Hierin staat precies vermeld hoeveel kilo’s en centimeters er eventueel af kunnen. Vervolgens kan men zelf bepalen of men hier wel of niet mee door wil gaan. Deze proefbehandeling verplicht tot niets.” Vrijblijvend een afspraak maken kan via 0180617999 en barendrecht@bailine.nl.

dag van harte welkom. De taxateur neemt voor u de tijd om een duidelijke taxatie te geven van de door u meegebrachte boeken. De toegangsprijs voor de taxatie bedraagt 5 euro per persoon. Zowel in de bibliotheek aan de Middenbaan als die aan het Middeldijkerplein start op vrijdag 7 december de verkoop van afgeschreven bibliotheekmaterialen. De verkoop is zowel voor

bibliotheekleden als voor niet-leden. Het gaat om oude bibliotheekboeken die niet meer aan de eisen voldoen of maar heel weinig worden uitgeleend. Het gaat om verschillende genres, zoals: thrillers, streekromans, jeugdboeken, informatieve boeken en tijdschriften. Er zijn al boeken te koop vanaf 0,50 cent. De boekenverkoop duurt tot 7 januari.

Rabobank en Vitesse intensiveren samenwerking

BARENDRECHT - De Rabobank heeft een traditie in het ondersteunen van lokale sportverenigingen. Zo profiteert korfbalvereniging Vitesse in Barendrecht al jarenlang van de support van de bank, zowel via het coöperatiefonds als via sponsorbijdragen. De goede samenwerking is sinds 2012 verder geïntensiveerd. Vanaf dit jaar verbindt de Rabobank haar naam aan het schoolkorfbaltoernooi bij Vitesse. De komende

Zorgaanbieders en gemeente bundelen krachten HEERJANSDAM - In totaal gaan 18 aanbieders op het gebied van wonen, zorg en welzijn zich samen met de gemeente nog meer inzetten voor een levensbestendig Zwijndrecht, waar ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Om dit te bereiken ondertekende wethouder Elbert Vissers namens de gemeente Zwijndrecht donderdag 15 november het convenant Vivera met de zorgaanbieders. Dit convenant is het vervolg op het convenant dat op 11 juni 2008 is gesloten. Dat convenant was de eerste formele bezegeling van het samenwerken aan een levensloopbestendig Zwijndrecht. Deze afspraken hebben ondermeer geleid tot de ontwikkeling van

de service- en activiteitencentra voor ouderen: onder andere de Nederburgh (aan de Cannenburg), IJsselmeer en Eemzon. Ook zijn er sindsdien diensten, waaronder vijf seniorenrestaurants, gekomen waardoor mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Het nieuwe convenant biedt nieuwe enthousiaste aanbieders de kans om zich ook aan te sluiten bij Vivera. Concrete projecten waaraan de komende jaren wordt samengewerkt is het voorzieningencluster in Heerjansdam, het ontwikkelen van wijkcentra tot multifunctionele centra, het deskundiger maken van de professionele en vrijwillige adviseurs, woningen aanpassen zodat ze geschikt zijn voor mensen met een

handicap, het beter ondersteunen van mantelzorgers en zorgvrijwilligers bij het verzorgen van hun naaste, het beter zichtbaar maken van de Vivera infopunten en het versterken van sociale samenhang in wijken en buurten waardoor bewoners elkaar kunnen ondersteunen. De volgende partners hebben het convenant ondertekend: de gemeente Zwijndrecht, Aafje, Welzijnsorganisatie Diverz, Van den Dool, Zorg en Begeleiding, Internos, Leger des Heils, MEE, Philadelphia Zorg, RIVAS, Stichting Gereformeerde Zorgcentra Zuid-Holland, locatie Nebo, Syndion, Swinhove Groep, SWOZ, Trivire, Vivenz, Woningbouwvereniging Heerjansdam, Woonkracht 10, Yulius en 7 Days Zorg.

Tekening in damstrijd

Boekenverkoop en taxatie oude boeken BARENDRECHT - Op vrijdag 7 december van 14.0018.00 uur vindt er in de bibliotheek aan de Middenbaan een taxatie van oude boeken plaats. De heer A.C. Molendijk, antiquaar en taxateur, is gespecialiseerd in oude geschiedenis, bijbels, theologie en topografie. Alle oude boeken, zoals: de bijbel, oude geschiedenisboeken, handschriften, ansichtkaarten en prenten zijn deze

13

drie seizoenen heet dit toernooi dan ook het Rabobank Schoolkorfbaltoernooi. Uiteraard is Vitesse erg blij met deze verdergaande ondersteuning van de bank. De relatie is al jaren goed te noemen en zal door dit initiatief alleen maar versterkt worden. Het eerste Rabobank Schoolkorfbaltoernooi vindt in het voorjaar van 2013 plaats; nadere datum en tijd volgen binnenkort. De verdergaande samenwerking

werd contractueel vastgelegd tijdens de recente sponsorbijeenkomst van Vitesse. Die vond op woensdag 14 november plaats bij sponsor Nsecure in Barendrecht dat als gastheer optrad. Een andere sponsor, Griekse Wijnen, verzorgde een prima wijnproeverij, terwijl derde sponsor Peter Degenkamp voor de gastronomische invulling zorgdroeg. Het werd een mooie avond met veel informeel contact, waarbij het contract tussen Rabobank en Vitesse formeel werd ondertekend door Hans Aandeweg namens de Rabobank en Leo van der Pol namens Vitesse. Het spreekt voor zich dat Vitesse de Rabobank zeer erkentelijk is voor de langdurige samenwerking en hoopt deze ook de komende jaren verder te kunnen uitbouwen. Op www. kvvitesse.nl vindt u alle informatie over Vitesse en haar sponsormogelijkheden en kunt u ook direct doorklikken naar de eigen Twitter en Facebook pagina’s.

BARENDRECHT/ZWIJNDRECHT - Tijdens de druk bezochte clubavond van damvereniging Denk en ZDV uit Barendrecht / Zwijndrecht stonden maar liefst elf partijen op het programma. Blikvanger was de partij tussen Rein Molendijk en Kamanda Mulaya, beiden tot dan toe nog ongeslagen. Een doorbraak van Molendijk voor een schijfverlies kon Mulaya voorkomen door de schijf winst weer terug te geven, waarna men al snel in de overgang naar het eindspel terecht kwam. Na een op het oog gunstige ruil van Molendijk toonde Mulaya aan dat deze ruil helemaal niet zo goed was.

Al gauw bereikte hij daarna een winnend eindspel, waardoor deze met spanning tegemoet geziene partij al vroeg een beslissing opleverde. Koploper Ruud Kloosterman, tot voor kort ongenaakbaar, lijkt de laatste weken toch kwetsbaar. Ditmaal kwam opponent Peter de Man in een situatie dat een op het oog riskante zet winnend voordeel kon opleveren. Toen hij deze zet vanwege de daaraan verbonden risico’s toch niet aandurfde, kon Kloosterman alsnog de winst naar zich toetrekken en kwam hij dus met de schrik vrij. De enige punten-deling van de avond kwam uit de partij Andries de

Vree - Wim Kanters. Enigszins verrassend was de overwinning van Ben Banning op Antoine Oomen, waarmee eerstgenoemde zijn eerste zege in de vorige ronde een mooi vervolg gaf. Ook Hemant Bhagwanie, Gerard Noordhoek, Aart de Bruijn, Wim IJsselstein, Nico Groenendijk, Dammis van Oorschot en Kees Hemmes pakten de volle winst. Na de clubcompetitiewedstrijden van deze week, staat komende maandag 26 november in Zalencentrum ’t Spatje in Zwijndrecht weer een ronde voor de interne competitie gepland met enkele interessante krachtmetingen.

Succesvolle informatiewandeling BARENDRECHT - Met circa dertig deelnemers kijken GroenLinks Barendrecht, Wissing, Natuurvereniging Ridderkerk en Scouting Fridtjof Nansen terug op een succesvolle informatiewandeling Zuidpolder en Zuidrand. De aanwezigen werden door Wissing geïnformeerd over wat er allemaal bij komt kijken voordat een bestemmingsplan voor een gebied vastligt. En ook over de mogelijkheden als burger om inbreng te hebben, wat niet onderschat mag worden. Belangrijkste tip is: maak altijd uw wensen kenbaar. Dan kunnen ze in het bestemmingsplan worden meegenomen, misschien niet

direct worden gerealiseerd, maar ze liggen wel vast. Het bestemmingsplan Zuidrand is momenteel in ontwikkeling. Natuurvereniging Ridderkerk wist de deelnemers te boeien met informatie over de bijzondere dier- en plantsoorten die in de Zuidpolder zijn gekomen nadat de herontwikkeling startte. Eerst waren er de pioniers. Nu de herontwikkeling een volgende fase ingaat komen er weer andere dier- en plantsoorten. Op dit moment is het landelijk nieuws dat er een zeldzame witoogeend in de Zuidpolder verblijft. Ook ontvingen deelnemers tips waar op te letten in een bestemmingsplan om het gebied zo dier- en plant-

vriendelijk te maken: sloten naast paden, eilandjes, rietkragen en onverharde paden. Tijdens de wandeling bleek dat de huidige paden nog niet zo vriendelijk en veilig zijn voor wandelaars. Veelal moest over fietspad of weg worden gewandeld, de drukke Achterzeedijk overgestoken en ook in het herontwikkelde deel van de Zuidpolder nodigt het verharde pad uit tot fietsen. Wat ook opviel is dat mensen en hun honden makkelijk van het pad af kunnen en daarmee de natuur verstoren. De zeldzame witoogeend is niet gespot tijdens de wandeling.In een ander seizoen zal weer een informatie-wandeling worden gehouden.


www.reedijkwonen.nl

NU BESTELLE VOOR KERN, ST IN. HUIS

Cass 2,5-zitsbank

Nu tijdelijk 599,- voor

Moderne bank met stevig zitcomfort. Leverbaar in diverse uitvoeringen, stof en leder, inclusief sierkussen. Zoals afgebeeld breedte 202.

€ 499,-

ALLES SNEL IN. HUIS Bretana eettafel

Uitgevoerd in eiken. Zoals afgebeeld L240xB100.

SNEL LEVERBAAR IN LEDER TOLEDO ZWART OF AUBERGINE

Van 1579,- nu tijdelijk voor

Van1999,- voor

€ 999,-

OP = OP

€ 1699,SPECIAAL INGEKOCHT VOOR ZEER LAGE PRIJS OP = OP

Van 399,- nu tijdelijk voor

Lango eetstoel

Haldo hoekbank

Moderne hoekbank in wit of zwart leder. H81xB258/201xD94.

In leder toledo met transparante wieltjes.

€ 299,-

VERKRIJGBAAR IN DIVERSE KLEUREN EN DESSINS

Vintano hoekbank

€ 199,NU BESTELLE VOOR KERN, ST IN. HUIS

Moderne hoekbank in leder. Met verplaatsbare rugkussens in stof en leder. Zoals afgebeeld breedte 261x291. Snel leverbaar in wit of zwart leder met als optie rugkussens in ruitstof.

Zoals afgebeeld van € 2149,- voor

€ 1795,Sabioneta fauteuil

Gabara armstoel

Voorzien van verchroomde armen. Ook snel leverbaar in zwart leder 539,- en in stof ambon onyx/leder zwart combinatie zoals afgebeeld.

Eigentijdse armstoel in 4 actuele stoffen.

Van 249,- nu tijdelijk voor

€ 179,-

Nu tijdelijk voor

€ 499,OOK VERKRIJGBA AR ALS BANK

Norwich winkelkast

In wit. H220xB180xD50. Van 1329,- nu tijdelijk voor

€ 999,-

Helvo 3+2-zitsbank

Modern bankstel uitgevoerd in leder zwart, wit of rood. H83xB202/146xD90

KOM VOOR TOTAALWONEN NAAR ONZE WOONWINKEL IN STRIJEN • Wonen: INhouse, Levanto, Pode, Bert Plantagie, Stressless • Koken: Superkeukens • Slapen: DroomDomein, Auping, Silvana, Tempur, Eastborn, Beddinghouse

Edisonweg 2, 3291 CK Strijen, tel. 078 674 84 85, info@reedijkwonen.nl, www.reedijkwonen.nl

7751 aw REEDIJK adv inhouse schakel 264x398mm.indd 1

Van 1695,- nu tijdelijk voor

€ 1395,-

Prijs- en modelwijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. De aanbiedingen in deze advertentie zijn geldig tot 2 weken na plaatsing. Niet alle afgebeelde modellen staan in de showroom. 45/12/IH/08

karpetten vanaf

05-11-12 09:29


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 22 november 2012

Business Meets Rabo: de kracht van verandering BARENDRECHT - De zaal van theater Het Kruispunt in Barendrecht was dinsdag 13 november weer goed gevuld voor de vijfde editie van ondernemersevenement Business Meets Rabo. De presentatie van de avond lag in handen van RTLnieuwslezer Roelof Hemmen. Samen met vier gasten onderzocht hij verschillende kanten van verandering. Zijn ietwat provocerende interviewtechniek leverde vier inspirerende verhalen op. Leo Blokhuis, popkenner bij uitstek, vertaalde de verhalen in muziek. Ruud Smeulders, innovatiemanager en trendwatcher bij Rabobank Nederland, liet zien hoe je als ondernemer gebruik kunt maken van veranderingen. ,,Door goed de trends te volgen en te kijken wat je klanten doen, kun je je strategie bepalen en je innovaties daarop afstemmen.” De muzikale reactie van Blokhuis: ,,Retro is de muziektrend van het moment. Zelfs de banjo is weer in!” Dat het lastig is je als ondernemer staande te houden in een veranderende wereld, bewees Jan Bommerez, auteur en specialist in doorbraak- en transformatieprocessen. ,,Zeventig procent van de verandertrajecten mislukt. Dat komt omdat onder andere doordat managers vaak slecht luisteren. Verandering moet van binnenuit komen. Geef mensen de kans te vertellen

Genezingsdienst in De Wijngaard BARENDRECHT - Zondag 25 november houdt V.E.G. De Wijngaard een genezingsdienst. Tijdens de dienst wordt onderwijs gegeven over hoe men met zieken kan bidden en wordt het geleerde praktisch gemaakt door met de zieken zelf te bidden. Er is veel resultaat op deze bediening, die ondersteund wordt door John G. Lake Ministries uit de U.S.A. . In Nederland wordt deze bediening voortgezet onder de naam John G. Lake Ministries Nederland. Via de site www.jglm.nl kan men ook gebedsverzoeken plaatsen en of iemand uitnodigen om thuis voor de zieke te bidden. De spreker op deze avond is Marcel Gaasenbeek. Voorganger van de Jong & Vrij gemeenten. De dienst begint om 20.00 uur. Locatie: Multicultureel centrum ‘Het Trefpunt’ dr. Kuyperstraat 4 te Barendrecht. Meer informatie vindt u op www.egba.nl.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

waarover ze gefrustreerd zijn. Je krijgt vier keer meer rendement uit een werknemer wanneer je echt naar hem luistert.” Voor Jan Harm Spijkervet, directeur-eigenaar van sui-

kerwerkfabrikant Holland Foodz, is verandering welhaast een manier van leven. Na vier jaar voor de klas te hebben gestaan, verruilde hij het leraarschap voor een baan bij Campina. Hier

werkte hij zich in no-time op tot directeur. Tot de fusie met Friesland Foods. Hij bedankte voor functies in het buitenland, maar blijven was ook geen optie. ,,Er was geen uitdaging meer.” Zijn missie voor Holland Foodz: de Nederlandse en Europese markt veroveren. De laatste gast die bij Hemmen aanschoof was Wilco van Rooijen, beroepsavonturier. Zijn vak brengt hem steeds op de rand van leven en dood. ,,Je kunt niet alles honderd procent controleren. Omstandigheden veranderen, mensen doen onverwachte dingen. Hoe je daarmee omgaat, bepaalt of je de tocht tot een goede einde brengt.” www.rabobank.nl/ rmij. Foto’s Richard van Hoek.

15

Praktische cursus ‘Eten de baas’ BARENDRECHT - Op 15 januari 2013 start Aafje met de cursus ‘Eten de baas’. De cursus wordt gegeven in het dienstencentrum aan de Windsingel in Barendrecht en is bedoeld voor vrouwen met eetproblemen. Tijdens deze cursus worden deelnemers gecoacht door een diëtist en een maatschappelijk werker en leert men om te gaan met eetproblemen. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van elk 2 uur. De kosten voor deelname bedragen € 20,- per persoon. Dit bedrag is inclusief thee en koffie tijdens de bijeenkom-

sten. Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht en de bereidheid om thuis aan opdrachten te werken. De cursus is niet bedoeld voor vrouwen die snel willen afvallen of een eetstoornis (bv. anorexia) hebben. Voor de start van de cursus krijgt u altijd een individueel kennismakingsgesprek met de begeleiders. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u bellen naar de Aafje klantenservice, bereikbaar via 088 8 233 233 of per email dietisten@ aafje.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website www.aafje.nl.

Subsidie voor privé-laadpalen elektrische auto’s ROTTERDAM - De stadsregio Rotterdam gaat volgend jaar subsidie geven aan inwoners die op hun eigen terrein een laadpaal willen plaatsen voor een elektrische auto. De subsidie bedraagt maximaal duizend euro. Er is voldoende geld beschikbaar voor ongeveer 110 palen. Een subsidieregeling voor laadpalen op eigen terrein bestaat al in de gemeente Rotterdam. De nieuwe regeling geldt voor de andere veertien gemeenten van de stadsregio. De subsidie kan worden aangevraagd door particulieren, bedrijven en regiogemeenten.

De aanvrager moet een factuur van het laadpunt en het kentekenbewijs of leasecontract van de elektrische auto laten zien. Er is geen subsidie mogelijk wanneer de laadpaal wordt geleverd door de leverancier van de auto. Het aanvragen van een subsidie zal mogelijk zijn vanaf 1 januari 2013. De aanvragen zullen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. Het besluit van het Dagelijks Bestuur van de stadsregio om deze subsidieregeling in te voeren moet nog worden goedgekeurd door het Algemeen Bestuur.

Hoofdhuidkoeling tegen haaruitval Wijzer op het web met Rijnmond 2.0 BARENDRECHT - Rijnmond 2.0 is een innovatief project van MEE Rotterdam Rijnmond om mensen met een verstandelijke beperking mediawijzer te maken. Mensen met een verstandelijke beperking krijgen eenop-een-begeleiding van een getrainde vrijwilliger in het werken met een computer, tablet of smartphone. Internet is hierbij geen doel, maar een middel om meedoen mogelijk te maken. Contact onderhouden met familie, begeleiders

of mantelzorgers, zelf informatie opzoeken, eenvoudige zaken aanvragen en jezelf ontwikkelen via internet. Een filmpje via YouTube bekijken, sociale contacten onderhouden via Facebook en Twitter, maar ook Skype en Wikipedia. MEE heeft vrijwilligers die cursisten in acht tot tien sessies op een tablet media- en webwijzer maken. MEE biedt deze training kosteloos aan voor mensen met een verstandelijke beperking of autisme.

Kijk voor meer informatie op www.blijfmeedoen.nl of op www.rijnmondtweepuntnul. nl. Opgeven kan bij Sheila Halley via 010-2821111 of rijnmond2.0@meerotterdam. nl. Naast MEE Rotterdam Rijnmond is de Mij Groep uit Zeeland betrokken bij Rijnmond 2.0. Het project is namelijk begonnen in Zeeland, www. zeelandtweepuntnul.nl.

ParcA15 impuls voor Cornelisland RIDDERKERK - Onlangs werd het startschot gegeven van de officiële marktintroductie van project ParcA15 op het nieuwe bedrijventerrein Cornelisland in de kom van de A16/A15. Wethouder Den Ouden van gemeente Ridderkerk verrichtte de officiële openingshandeling door met een 25 meter lang meetlint omhoog te hijsen. De bouwhoogte op deze locatie is immers 25 meter, waarmee een kantoorgebouw al snel boven het talud van de snelweg uittorent. ,,Het unieke project bevindt zich op de koppositie van het nieuwe bedrijventerrein Cornelisland in Ridderkerk,

op de grens tussen Ridderkerk en Rotterdam. Uniek vanwege de bijzondere zichtlocatie, pal aan de A15 en A16 bij knooppunt Ridderkerk. Uniek ook omdat in de huidige economische tijd de ontwikkelingscombinatie Dura Vermeer en Focus Projectontwikkeling & Vastgoed een dergelijke grootschalige ontwikkeling introduceert”, aldus verkopend makelaar Paul Huges van TeamBOG bedrijfsmakelaars. ,,Op bedrijventerrein Cornelisland heeft de firma A. Hak Transportbedrijf en werktuigenverhuur BV zich als pionier in het gebied

gevestigd. Met ParcA15 geven wij invulling aan de koppositie van het bedrijventerrein en hopen wij binnen afzienbare tijd een of meerdere gebruikers op deze locatie te kunnen plaatsen. Wij hebben de beschikking over tenminste 16.000m2 bouwgrond waarop bijvoorbeeld een hoofdkantoor met warehousing van een A-merk organisatie gevestigd kan worden. De toegestane bouwhoogte van 25 meter maakt van deze locatie een absolute zichtlocatie. Met zo’n 226.000 voertuigbewegingen per dag biedt ParcA15 een enorme zichtbaarheid voor een merk of organisatie.”

ROTTERDAM - Haarverlies kan een ingrijpende bijwerking van chemotherapie zijn. Om deze bijwerking van haarverlies mogelijk te voorkomen, schafte het Ikazia Ziekenhuis twee hoofdhuidkoelers aan. Daarmee kan haaruitval bij kankerpatiënten verminderd of zelfs helemaal voorkomen worden. Ikazia is momenteel het enige ziekenhuis in Rotterdam dat deze behandeling aanbiedt. De aanschaf van de koeler is mogelijk gemaakt door financiële steun van de Stichting Roparun. De koelvloeistof in de kap

van de hoofdhuidkoeler zorgt ervoor dat de hoofdhuid kouder wordt, waardoor de bloedtoevoer naar de haarwortels vermindert. Hierdoor komt minder chemotherapie in de haarwortels terecht en kan haaruitval worden verminderd of voorkomen. Helaas is hoofdhuidkoeling niet voor iedere patiënt geschikt, dit hangt af van de soort chemokuur. ,,Wij bieden de hoofdhuidkoeling alleen aan als er een eerlijke kans op haarbehoud is,” vertelt oncologieverpleegkundige Rhodé Wiersma.


Tandarts nodig? Carnisse Mondzorg neemt nieuwe patienten aan! Bij Carnisse Mondzorg vinden wij dat onze cliënten altijd centraal staan. Van mondhygiëne tot cosmetische behandelingen en van angstproblemen tot correcties met beugels, gebitsprotheses, of implantologie; ons mondzorgteam van ervaren tandartsen en cosmetische specialisten beantwoordt al uw mondzorgvragen op maat.

Aanrijding?

Door uitbreiding van ons team met een nieuwe tandarts nemen wij momenteel weer nieuwe patiënten aan! Mail of Bel ons voor een afspraak en kom vrijblijvend langs voor een kennismakingsgesprek of kijk op onze website voor meer informatie over inschrijvingen en onze praktijk.

Oudelandseweg 59 | 2981 BT RIDDERKERK | T 0180-424488

Middeldijkerplein 16-18 / 2993 DL Barendrecht 0180 – 610670 / info@carnissemondzorg.nl

Op zondag 2 december de Sint die er niet vies van is … in Lust !

OPLEIDINGEN

Middenbaan 99, 2991 CS Barendrecht - tel. 0180 613736 - www.lustbarendrecht.nl

Goede voornemens voor

2013?

Start dan op 7 januari 2013 met een kortlopende opleiding tot Secretaresse, Administratief medewerk(st)er, Telefoniste/receptioniste, Financieel Administratief medewerk(st)er of Management assistent(e)! DAGOPLEIDINGEN: ◆ Administratief medewerk(st)er, 8 weken, ma/di/do ◆ Telefoniste/receptioniste, ma/di/do ◆ Financieel Administratief medewerk(st)er

AVONDOPLEIDINGEN: ◆ (Financieel) Administratief medewerk(st)er ◆ Telefoniste/receptioniste, 20 weken ◆ Administratief medewerk(st)er, 30 weken

Het is ook mogelijk om je in te schrijven voor een dag- of avondmodule: Spreadsheet, Tekstverwerken, Rekenvaardigheid, Notuleren, Zakelijk Engels, Zakelijk Nederlands, Zakelijk Duits (10 weken, 1 avond per week).

Secretarion Opleidingen B.V. Geuzenstaete Business Center, Krammer 8, 3232 HE Brielle Gebouw Based-Inn, Bijdorp Oost 5, 2992 LA Barendrecht tel.: 0181 - 470 463, www.secretarionopleidingen.nl

Bieden vanaf € 350.000,- k.k. Boerhaavelaan 46, Barendrecht kijkdag: zaterdag 24 november 2012 tussen 11:00 en 12:00 Op zoek naar ruimte, veel inhoud (680m3!), optimaal woongenot en een inpandige garage? Dan moet u zeker een afspraak maken om dit grootste en meest luxe type (!) herenhuis (1995) te ontdekken! Grote pluspunten zijn o.a. de heerlijk ruime en tuingerichte woonkamer, zeer ruimtelijke bovenverdieping met terras (18m2!), en sfeervol aangelegde tuin. Dit alles op een perceel van 264 m²! En dat voor een biedprijs vanaf € 350.000,-- k.k. Bezoek de kijkdag en breng uw bod uit.

Q Makelaars Barendrecht Achterom 1 A 2991 CP Barendrecht, tel: 0180-610922 barendrecht@qmakelaars.nl


jaargang 5 - nummer 6 - 22 november 2012

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

1

BLIK OP BARENDRECHT In dit nummer:

Hoe ontvangt u graag gemeentelijk nieuws?

Vul de enquête in en maak kans op een VVV-bon Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat veel inwoners het liefst geïnformeerd worden over gemeentelijk nieuws via de Blik op Barendrecht. Inwoners vinden de gemeentekrant een belangrijk informatiemiddel. In een tijd waarin digitalisering en duurzaamheid centraal staan, blijft de gemeente niet achter. Aan de hand

• Secret Scanners brengen veiligheidsrisico’s in beeld 3 • Kaarten

Oud en Nieuwfeest voor jongeren! 5 • Subsidie voor ontwikkeling Zuidpolder 7 • Wees alert op klus-oplichters 7

Vrijwilliger in beeld

Marian Leenders (KijkopWelzijn Drukwerk)

van een enquête inventariseren wij uw behoefte aan digitaal nieuws, mogelijk in aanvulling op de Blik op Barendrecht. steeds vanzelfsprekender. De aandacht voor duurzaamheid is goed voor het milieu en levert vaak ook een besparing op. De gemeente investeert in digitale dienstverlening en is bezig met een omslag naar digitaal werken, waarbij duurzaamheid en toegankelijkheid van de informatie centraal staan. Wij onderzoeken nu op welke digitale manier u het gemeentelijk nieuws graag aangeboden wilt krijgen, zodat wij daar in de toekomst beter op in kunnen spelen.

Marian Leenders werkte voorheen als medewerker voor KijkopWelzijn Drukwerk. Vanwege bezuinigingen kon ze haar functie als medewerker

Hoe wilt u graag op de hoogte gehouden worden?

Digitale of schriftelijke enquête

niet blijven vervullen. Marian had zoveel plezier in haar baan, dat ze

Wij stellen het zeer op prijs wanneer

vier jaar geleden besloot als vrijwilliger door te gaan met haar werk

Met dit onderzoek willen wij meer

wilt worden over hetzelfde onderwerp.

u onze enquête invult. Het invullen

voor KijkopWelzijn Drukwerk.

inzicht krijgen in hoe u graag op de

In aanvulling op elkaar

duurt maximaal 6 minuten. U vindt

hoogte gehouden wilt worden. Leest

Een krant, website en sociale me-

de enquête op www.barendrecht.nl

Haar vrijwilligerswerk geeft Marian

Waardering

u het nieuws het liefst in een papieren

dia kunnen elkaar versterken. Zo be-

> Over Barendrecht > Feiten & cijfers

voldoening: ”Ik heb ook voor andere

“Andere mensen helpen geeft mij een

krant of in een digitale vorm, zoals een

staat de Blik op Barendrecht uit een

> Onderzoeken > Enquête gemeen-

projecten van KijkopWelzijn gewerkt,

speciaal gevoel. Een klant was eens zo

e-mail nieuwsbrief, via Twitter, Face-

vast aantal pagina’s met artikelen en

tenieuws. Heeft u geen internet? Bel

maar Drukwerk vind ik toch het leuk-

blij met wat ik voor haar gemaakt had,

book of een App?

rubrieken van een vast aantal woor-

dan naar 14 0180 en wij sturen u een

ste. Je bent vooral bezig met je han-

dat zij een appeltaart voor mij bakte.

den. Onze website is niet gebonden

schriftelijke versie (er zijn geen porto-

den, hebt veel contact met de klanten

De waardering die ik krijg, waaronder

Twitter, website, krant

aan ruimte en biedt de mogelijkheid

kosten aan verbonden). U kunt mee-

en ontmoet andere leuke vrijwilligers.”

die van onze projectleider Peter, is mij

Wij willen ook graag weten of u afhan-

meer

kaart-

doen tot en met zondag 9 december.

kelijk van het soort nieuws een andere

en beeldmateriaal te plaatsen. En de

Het onderzoek is uitsluitend bedoeld

Variatie

informatiebron raadpleegt. Leest u

kracht van Twitter is dat het actueler en

voor inwoners van Barendrecht.

Marian houdt zich vooral bezig met

bijvoorbeeld het actuele nieuws in de

sneller is dan een krant die één keer in

Blik op Barendrecht en bezoekt u onze

de week uitkomt. Wij zijn benieuwd of

website

voor

u op basis van berichtgeving in de Blik

achtergrondinformatie? Volgt u ons Twitter-account

www.barendrecht.nl

@BARENDRECHTzh

om op de hoogte te blijven van acti-

achtergrondinformatie,

meer waard dan een salaris”, vertelt Marian.

het printen van opdrachten, kopiëren,

Bent of kent u iemand die vrijwilligers-

Onderzoeksresultaten

boeken inbinden, administratief werk

werk doet en het ook verdient in het

Onder de deelnemers verloten wij een

en klanten telefonisch of persoonlijk

zonnetje gezet te worden? Stuur dan

op Barendrecht of een tweet wel eens

aantal VVV-bonnen ter waarde van

te woord staan. “Mijn werkzaamhe-

een e-mail naar blikop@barendrecht.nl

naar onze website surft voor aanvul-

€ 20,-. Begin volgend jaar maken

den zijn heel divers en ik kom in con-

of bel naar mevrouw R. van Katwijk,

lende informatie.

wij bekend wat er uit het onderzoek

tact met veel verschillende mensen.

telefoonnummer 14 0180. Vermeld

is gekomen en wie de winnaars zijn.

Vaak help ik mensen uit het buiten-

in een e-mail s.v.p. de naam van

viteiten/evenementen of zoekt u die informatie juist in de gemeentekrant?

Duurzaam en toegankelijk

De winnaars worden persoonlijk op de

land die hier voor een taalstage zijn

de vrijwilliger en een korte motivatie

Het kan natuurlijk ook zijn dat u zowel

Mensen zijn steeds digitaler ingesteld

hoogte gesteld.

of hier via Humanitas of Yulius komen

waarom hij of zij een blijk van waar-

via de krant als digitaal geïnformeerd

en een duurzame levensstijl wordt

werken. Wij helpen mensen verder te

dering verdient.

komen in de maatschappij.”

Burgers dichterbij politiek In maart 2014 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Voor veel mensen is dat nog een heel eind weg. Voor de politieke partijen in de gemeenteraad is het juist de tijd om na te denken over verkiezingsprogramma’s, campagnes en op zoek te gaan naar politiek geïnteresseerden en talent. De partijen in de raad van Barendrecht zijn daarom een initiatief gestart om inwoners te laten zien hoe inspirerend én leuk het kan zijn om politiek actief te zijn. In het interview op pagina 11 leest u hoe twee deelnemende Barendrechters dit traject ervaren.


Profiteer van de BinnensteBUITENKANS op de ŠKODA Roomster Arctic.

V kleine oor een € 350 meerprijs va ,een R rijdt u nu n ook ooms ter 77 kW / 105 Arctic pk DSG a utom met aat.

Uw voordeel tot € 2.300,-

Brandstofverbruik gemiddeld 5,7 L/100km (1 op 17,5) CO2-emissie 134 gr/km. Met de BinnensteBUITENKANS van ŠKODA profiteert u tot en met 31 december 2012 van extra voordeel op de ŠKODA Roomster Arctic. Kom snel naar onze showroom en overtuig uzelf. U bent van harte welkom voor een proefrit. ŠKODA Roomster Arctic vanaf € 19.110,-

De ŠKODA Roomster Arctic beschikt extra over:

Climatronic, elektronisch geregelde airconditioning

www.skoda.nl AUTOMOBIELBEDRIJF SWARTTOUW Zwolseweg 56 (Vaanpark 4), 2994 LB Barendrecht, 0180 - 53 23 93 info@swarttouw.nl, www.skoda.nl/swarttouw

Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter

Klein leder pakket (stuurwiel, versnellingspook en handremgreep in leder uitgevoerd)

Middenarmsteun vóór met opbergvak

Multifunctioneel lederen 4-spaaks stuurwiel

Navigatiesysteem Amundsen met full-colour touchscreen inclusief data West Europa

Parkeersensoren achter

Genoemde vanafprijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten. Deze actie is geldig vanaf 8 september t/m 31 december 2012 of zolang de voorraad strekt.


jaargang 5 - nummer 6 - 22 november 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Column van burgemeester Jan van Belzen

Buurtpreventie

3

Secret Scanners brengen veiligheidsrisico’s in beeld Op woensdag 7 november zijn uit

van de crimineel waar de veiligheid in

was het resultaat van een intensieve

diverse winkels op de Midden-

hun winkels te wensen overlaat. Waar-

samenwerking tussen de onderne-

baan in totaal negentig artikelen

door was het voor de Secret Scanners

mers, politie, brandweer, gemeente

De buurt is van onze burgers. De buurt wordt er beter van wanneer

gestolen. Niet door criminelen,

mogelijk ongezien artikelen uit de win-

en het Hoofdbedrijfschap Detailhan-

de eigen bewoners samenwerken op het gebied van veiligheid. Op

maar door ‘Secret Scanners’. Dit

kels mee te nemen? De ondernemers

del. Stichting BIZ Centrum Barendrecht

de informatieavond buurtpreventie van 4 oktober jongstleden was

zijn professionals die artikelen uit

gaven vooraf toestemming voor de

heeft zich sterk gemaakt voor de vor-

de zaal in de Riederpoort goed gevuld met belangstellende burgers,

winkels ‘lenen’. Hierdoor worden

Secret Scan, maar lichtten hun perso-

ming van dit samenwerkingsverband.

raadsleden, medewerkers van stichting KijkopWelzijn, de gemeente

ondernemers zich bewust van de

neel daarover niet in. Zij wisten zelf ook

Barendrecht en de politie.

veiligheidsrisico’s in hun winkel.

niet wanneer de Secret Scanners langs

Secret Scan-actie

Op woendag 14 november was

zouden komen.

De Secret Scan-actie is een nieuw po-

in het gemeentehuis een bijeen-

sitief resultaat van het samenwerkings-

komst voor ondernemers. Deze

Preventietips

verband. Edwin Markus (Stichting BIZ

avond, waarop ook burgemeester

Tijdens de druk bezochte bijeenkomst

Centrum Barendrecht): “Het verbete-

Van Belzen aanwezig was, was

kregen winkeliers en de personeels-

ren van de veiligheid in winkels begint

voor veel ondernemers een ware

leden preventietips om winkeldiefstal

bij de ondernemers en hun personeel

eye opener.

te kunnen voorkomen. Ook kregen zij

en hoeft geen geld te kosten.”

hun ‘geleende’ artikelen ter waarde De Secret Scanners maakten beelden

van ruim € 2.500 weer terug. Het te-

Veiligheid hoog op de agenda

met verborgen camera’s. Tijdens de

rugdringen van winkeldiefstal is zowel

Veiligheid staat hoog op de agenda in

bijeenkomst werden ondernemers ge-

voor de ondernemers, hun personeel

Barendrecht. Van Belzen: “Veiligheid

confronteerd met de harde werkelijk-

als voor het winkelend publiek positief.

moet niet eindigen in papier, maar in

De ervaringen van de vrijwilligers buurt-

bewoners van Riederhoek en Smits-

heid. Burgemeester van Belzen: “Voor-

Iedereen heeft profijt van een veiliger

een aanpak. In het winkelgebied Baren-

preventie uit de buurgemeenten maak-

hoek over. Maar liefst negen bewoners

komen is beter dan genezen. Maar om

en daardoor prettiger winkelgebied.

drecht-Centrum is het afgelopen jaar

ten op mij grote indruk. Zij vertelden

gaven zich op als vrijwilliger. Op donder-

te kunnen voorkomen, moet je je wel

hoe zij contacten legden met buurtbe-

dag 8 november, bij de aftrap van het

bewust zijn van de veiligheidsrisico’s.”

woners, onveilige situaties meldden,

project buurtpreventie, mocht ik aan vijf

verdachte personen signaleerden en

van hen een certificaat uitreiken. De vrij-

Verborgen camerabeelden

daarvan melding maakten bij de politie.

willigers volgden met goed gevolg een

Zij werden door hun optreden steeds

weerbaarheidtraining en een training

bekender bij de mensen, konden loca-

communicatieve vaardigheden, onder-

ties en situaties beter in de gaten hou-

steund door de Stichting KijkopWelzijn.

al veel aangepakt. Ondernemers, geSamenwerking

meente, politie en brandweer hebben

In juni dit jaar kregen de winkeliers in

samen al diverse resultaten geboekt:

winkelgebied Barendrecht-Centrum de

er is meer toezicht, meer schoonmaak,

De verborgen camerabeelden toonden

eerste ster Keurmerk Veilig Onderne-

een betere samenwerking en kortere

de ondernemers vanuit het perspectief

men (KVO) uitgereikt. Deze uitreiking

lijnen tussen alle partijen.”

den en hadden zo steeds meer resultaat. Zij kregen een duidelijk gezicht in

Om zichtbaar te zijn dragen de vrijwil-

de buurt. Jongeren en ouderen direct

ligers prachtige, felgekleurde en reflec-

aanspreken vanuit een positieve hou-

terende jassen. Per groep kunnen zij

ding helpt. Het gaat om de verbinding

via een mobiele telefoon direct contact

tussen bewoners van de eigen buurt.

leggen met de politie, die dit project ondersteunt. Wij kijken uit naar posi-

De vrijwilligers gaven aan dat de veilig-

tieve resultaten, zodat buurtpreventie in

heid in hun buurt duidelijk verbeterde

meerdere buurten ingezet kan worden.

dankzij buurtpreventie en dat de bewo-

Wij gaan voor meer veiligheid voor en

ners dit ook zo ervaren. Gelukkig sloeg

door onze burgers in onze mooie ge-

de vonk die avond bij meerdere buurt-

meente Barendrecht!

Secret Scanners namen ongezien artikelen uit winkels mee

Tweets vanuit Barendrecht www.twitter.com/BARENDRECHTzh Vanavond zowel politie als beheerder begraafplaats aan t woord bij #hartvannederland over #vernielingen aan graven

www.twitter.com/StephanietBorg

Meld uw sportheld aan voor het Sportgala 2013 Vrijdag 8 februari 2013 vindt de 36e editie van het Sportgala plaats. Het evenement is hét moment om

Meld nu uw jeugdkampioen aan voor de huldiging op 18 januari a.s.! bit.ly/10erl0C #sportgemeente #Barendrecht

sporters en zeker ook sportvrijwilligers en -bestuurders in het zonnetje te zetten. Dat kan alleen niet

www.twitter.com/BasNootenboom

voor te dragen.

Mooie bomen gepland bij @Dekleineduiker ism Wegener en GZH. Boomplantdag door wandelaars die >8 keer wandelden in '12. pic.twitter.com/ctthUniC

Er zijn prijzen te winnen in de ca-

en Meest Veelbelovende Sporter of

sportgebied? Meld uw sporthelden

tegorieën Sportman van het jaar,

Sportploeg van het jaar.

vóór 2 januari 2013 aan via het

www.twitter.com/JeroenGebben Mooie speelelementen op geluidswal Carnisselande #Barendrecht. Voldoet zichtbaar aan vraag kinderen en volwassenen. pic.twitter.com/SbHNJwj3

Volg ook de gemeente op Twitter!

zonder uw hulp, want zonder genomineerden is er geen Sportgala. Daarom vragen wij u kandidaten

Sportvrouw van het jaar, Sportploeg

aanmeldformulier op onze website

van het jaar, Sportbestuurder van

Voordragen kandidaten

www.barendrecht.nl > Over Baren-

het jaar, Sportvrijwilliger van het

Kent u iemand die, of een team

drecht > Sport > Sportactiviteiten.

jaar, Seniorensporter van het jaar

dat het afgelopen jaar uitblonk op


Dam Loodgieters- & installatiebedrijf is een totaal installatiebedrijf gevestigd in Barendrecht. Voor zowel de particulier als de zakelijke opdrachtgever bieden wij hoge kwaliteit tegen sterk concurrerende tarieven. Met ons vakmanschap en onze persoonlijke service staan we al vele jaren dag en nacht voor u klaar! Dam Loodgieters- & installatiebedrijf

|

Voordijk 367, 2993 BB Barendrecht

|

Tel.: 0180-397589

|

www.daminstallatie.nl

Fax: 0180-397077

|

E-mail: info@daminstallatie.nl


jaargang 5 - nummer 6 - 22 november 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Ruimte voor de raad In deze rubriek geeft elke week een andere raadsfractie haar visie op de lokale politiek. Deze week is het de beurt aan de ChristenUnie/SGP-fractie.

5

Geslaagde praktijkdag jonge automobilisten Op zaterdag 17 november organiseerde de gemeente in samenwerking met het Nederlands Instituut voor

Drank maakt meer kapot dan je lief is

Verkeersveiligheid (NIV) en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid een praktijkdag voor jonge automo-

Kort geleden besliste de gemeen-

’s ochtends vroeg ontvangen in de

teraad van Barendrecht over het

Centrumpost.

programma van eisen voor het jon-

ze ingedeeld in kleine groepen. Elke

gerencentrum. De komst van dit jon-

groep doorliep gedurende de dag een

gerencentrum brengt al jaren de no-

aantal (praktijk)onderdelen. Een van

dige discussie met zich mee. Het is

de groepjes begon de dag met een

daarbij belangrijk dat vooraf duidelijk

discussie over alcohol- en drugs in het

is wat de activiteiten zijn die in ons

verkeer. Aan de hand van een aantal

jongerencentrum ondernomen wor-

filmpjes werden de deelnemers be-

den, welke leeftijdsgroepen uitgeno-

wust gemaakt van de gevaren van al-

digd worden, wat de openingstijden

cohol en drugs in het verkeer.

bilisten. Een van de onderdelen was de mobiele slipbaan. Al snel werd duidelijk dat het nog niet zo makkelijk is om een auto te besturen wanneer je slipt. Zestien jonge bestuurders werden Vervolgens

werden

zijn, enzovoorts. Een van de vragen is of in ons jongerencentrum wel of

Noodstops en uitwijkmanoeuvres

geen alcohol gebruikt mag worden.

Het hoogtepunt in het programma was de mobiele slipbaan op de stati-

Terughoudend alcoholbeleid Het programma van eisen dat nu is

Jan Willem Dirkse

onsoverkapping. De jonge bestuurders moesten op een natte baan met ver-

Het hoogtepunt van de dag was de mobiele slipbaan

vastgesteld gaat uit van een zeer te-

centrum dus ambitieuzer. Wij willen

schillende snelheden noodstops en uit-

rughoudend alcoholbeleid. De frac-

geen alcohol in ons jongerencen-

wijkmanoeuvres maken. Ook wethou-

Certificaat

lueerd wat de dag had opgebracht.

tie van ChristenUnie/SGP is daar op

trum. Geen alcohol: het is duidelijk,

der Jeroen Gebben (verkeer) maakte

De jonge automobilisten werden

Alle deelnemers hadden de dag als

zich blij mee. Tegelijkertijd pleiten

de handhaving is eenvoudig en het

een aantal noodstops op de spiegel-

ook onderworpen aan een theorie-

enorm leuk, maar ook zeer leerzaam

wij ervoor om ons jongerencentrum

is het beste ontmoedigingsbeleid.

gladde slipbaan. Het was voor iedereen

toets en gingen met een instructeur

ervaren. Zij beoordeelden deze ge-

geheel vrij te maken van alcohol.

Daartoe dienden wij ook een amen-

glashelder dat de remweg in de praktijk

de openbare weg op. Hier kregen zij

middeld met een 8,5 en kregen als bewijs van deelname een certificaat.

dement in dat het jongerencentrum

langer is dan gedacht en dat sturen nog

feedback van elkaar en de instructeur.

Bruggen slaan

vrij van alcohol maakt. Helaas werd

niet zo gemakkelijk is als je slipt.

Aan het eind van de dag werd geëva-

De feiten spreken voor zich: onder

dit amendement niet gesteund. De

grote delen van de Nederlandse

ChristenUnie/SGP vindt dit echt een

jeugd heerst een ongezonde cul-

gemiste kans. De gemeenteraad

tuur van te veel drinken op te jonge

had hier een duidelijk kader kunnen

leeftijd. In Europa staan Nederlandse

en moeten stellen. Ook zonder alco-

jongeren bovenaan de lijst van veel-

hol kan een jongerencentrum goed

drinkers. En dat terwijl het gebruik

functioneren.

Verkoop kaarten Oud en Nieuwfeest voor jongeren gestart! Barendrechtse jongeren kunnen rond de jaarwisseling hun hart ophalen. Jongerenwerk van KijkopWelzijn organiseert dit jaar opnieuw het

van alcohol, ook in kleine hoeveelheden, tot het 23e jaar leidt tot

Alcoholvrije brug slaan

Oud en Nieuwfeest: NewYearsEve. Het belooft opnieuw een spektakel

blijvende schade aan de hersenen.

De ChristenUnie/SGP hoopt dan

te worden! Wil jij er ook bij zijn? Koop dan snel je kaartjes, want vaak

De ChristenUnie/SGP Barendrecht

ook dat de andere partijen in de

zijn ze al vóór 31 december uitverkocht en op is op.

is dan ook blij in het regeerakkoord

gemeenteraad op dit punt zich nog

(‘Bruggen slaan’) het volgende te le-

eens achter de oren willen krabben.

zen: ‘Overmatig alcoholgebruik door

Het jongerencentrum wil een brug

met name jongeren is zeer zorgelijk

slaan naar de jongeren in Baren-

en leidt tot grote schade. De mini-

drecht. Wat ons betreft prima, maar

mumleeftijd voor de verstrekking

laat het een alcoholvrije brug zijn.

van alcohol gaat naar 18 jaar. Dit

Drank maakt tenslotte meer kapot

gaat gepaard met intensieve voor-

dan ons allen lief is.

lichting en adequate handhaving.’ Wilt u contact opnemen met een

Het eindejaarsfeest vindt plaats in

zo makkelijk een drankje bemachti-

Alcoholbeleid ambitieuzer

raadsfractie? Kijk voor contactge-

Sporthal Lagewei. Je kunt om 00.00

gen. Om problemen te voorkomen

Wat ChristenUnie/SGP Barendrecht

gevens op www.barendrecht.nl >

uur nog snel even je vrienden what-

wordt dit jaar een extra bar geplaatst,

betreft kan en moet het alcoholbe-

Bestuur & organisatie > Gemeente-

sappen of je vriendin kussen, want de

zodat iedereen makkelijk aan zijn of

leid in ons gemeentelijk jongeren-

raad > Samenstelling raad.

deuren gaan net na de jaarwisseling,

haar drankje kan komen.

om 00.30 uur, open. NewYearsEve eindigt in de vroege ochtenduurtjes

Verkooppunten

om 5.00 uur. Bezoekers worden tot

De kaartjes voor NewYearsEve zijn te

3.00 uur toegelaten. De minimum-

koop bij Movie Max Carnisselande,

leeftijd om toegelaten te worden is

Van Beuningenhaven 2 en Videoland

zestien jaar. Houd er daarom rekening

Ista, Muziekplein 14. De kaartjes kos-

mee dat je een legitimatiebewijs mee-

ten in de voorverkoop € 15,- en (in-

neemt.

dien nog beschikbaar) aan de deur € 19,-. Wees er snel bij!

Extra bar

Kijk voor meer informatie op www.

Vorig jaar konden de feestgangers niet

jongerenwerkbarendrecht.nl.

Wist u dat... … in de afgelopen twee jaar circa 30 Koninklijke Onderscheidingen zijn uitgereikt in Barendrecht? In Barendrecht zijn veel mensen actief als vrijwilliger voor bijvoorbeeld een vereniging of stichting. Zij zetten zich geheel belangeloos in voor de Barendrechtse gemeenschap, vaak bescheiden op de achtergrond. Deze mensen zouden in aanmerking kunnen komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Vrijwilligers die zich vijftien jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Het Nederlandse decoratiestelsel kent twee orden: de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. De Koninklijke Onderscheiding is een benoeming binnen deze orden. Een orde is weer verdeeld in rangen. Lid, Ridder en Officier in de Orde van Oranje-Nassau zijn de meest gebruikelijke rangen.


o.a. OCK BIRKENST & PIEDRO

KORTINGEN

TOT 35%

Kids Week! In de laatste week van november

kortingen tot 35% op kinderschoenen en –slippers! VAN ASPEREN Van Asperen Schoenenspeciaalzaak Middenbaan 46 2991 CT Barendrecht T (0180) 617 404 E info@vanasperen.nl W www.vanasperen.nl

Piet Heinstraat 37 2518 CB Den Haag T (070) 345 45 62 E info@vanasperen.nl W www.vanasperen.nl

Deze kortingen gelden onder meer op onze Birkenstocks, Hafflinger pantoffels, Piedro’s en Twins & Tracks schoenen. Bovendien is in deze week voor alle kinderen een leuke verrassing verkrijgbaar, geheel gratis. Buiten dames- en herenschoenen bieden we bij onze schoenenspeciaalzaak een uitgebreide collectie kinderschoenen. Omdat een goede pasvorm zeker bij kinderen van belang is, meten we elke kindervoet nauwkeurig op. Niet alleen gedurende de Kids Week, maar altijd. Indien nodig kunnen we ook op maat gemaakte inlays (steunzolen) in de schoentjes leveren. Daarnaast bieden we kinderschoenen in uiteenlopende wijdtematen, zodat ook de smalle én brede kindervoet goed ondersteund worden.

 Persoonlijk advies  Schoenen in uiteenlopende wijdtematen  Op maat gemaakte inlays (steunzolen)  Op maat gemaakte schoenen

PERIODIEK ONDERHOUD Met mobiliteitsgarantie!

OPEL ASSISTANCE PLUS Met jaarlijks onderhoud van uw Opel bij van der Tholen bent u verzekerd van zorgeloos autorijden. Want bij de onderhoudsbeurt geven wij een mobiliteitsgarantie, Opel Assistance Plus. Deze is geldig tot de volgende onderhoudsbeurt of maximaal 1 jaar. Mocht u onverhoopt pech krijgen, dan garanderen wij zonder verdere kosten: • 24-uur per dag, zeven dagen per week hulp ter plaatse; • Wegsleepservice naar een Opel Erkend Reparateur van uw keuze als de mobiliteit niet ter plaatse kan worden hersteld; • Een vervangende auto indien uw eigen auto niet binnen 2 uur kan worden gerepareerd, voor maximaal 4 kalenderdagen; • Mogelijkheid van tussentijds instappen; • Levenslang mobiel indien u het jaarlijks onderhoud bij de Opel Erkend Reparateur laat uitvoeren; • Geldigheid in heel Europa.* U ziet het, als u uw Opel bij van der Tholen laat onderhouden, betekent dit dat uw Opel altijd in topconditie verkeert, met de zekerheid van mobiliteit via Opel Assistance Plus. * Alle landen in Europa, zoals vermeld op uw groene kaart excl. het niet-Europese deel van Turkije.

VAN DER THOLEN B.V. Bijdorpplein 1 Barendrecht tel. (0180) 61 32 03 www.vandertholen.nl


jaargang 5 - nummer 6 - 22 november 2012

GEMEENTEBARENDRECHT NL-Alert:

Direct informatie bij noodsituatie Op 8 november werd in heel Nederland NL-Alert gelanceerd, een nieuw landelijk alarmeringssysteem dat kan worden ingezet bij acute levens- of gezondheidsbedrei-

7

Veilig Barendrecht

Wees alert op klus-oplichters

gende situaties. Groot voordeel van NL-Alert is dat met een kort tekstbericht niet alleen duidelijk wordt dát er iets

De afgelopen tijd krijgt de politie meldingen over Engelse en/of Ier-

aan de hand is, maar ook wát er aan de hand is en wat de

se mannen die diensten aanbieden gericht op het opknappen van

ontvanger moet doen.

uw woning, zoals het reinigen van uw gevel of het verven van uw kozijnen. Zij vragen daarvoor een enorm hoog bedrag, dat u het liefst

NL-Alert is een nieuw aanvullend

hoeft deze functie alleen maar aan

vooraf contant dient te betalen. Na de betaling worden de werk-

alarmmiddel van de overheid om

te zetten. Op het moment dat een

zaamheden niet uitgevoerd of afgemaakt. U bent uw geld kwijt en de

mensen bij een (dreigende) noodsi-

ramp of crisissituatie plaatsvindt, kan

oplichters zijn nergens meer te bekennen.

tuatie via een tekstbericht op de mo-

de overheid vervolgens besluiten een

biele telefoon te alarmeren. Met dit

korte tekstboodschap te versturen

Deze ‘klusjesmannen’ in de leeftijd

- Laat uw waardevolle spullen niet

middel kunnen burgers in de directe

naar iedereen die zich in het betref-

van 25 tot 30 jaar zijn al enige tijd ac-

onbeheerd of zichtbaar in uw wo-

omgeving worden geïnformeerd over

fende gebied bevindt. Alleen mensen

de situatie. In het bericht staat precies

die zich daadwerkelijk in het gebied

wat er aan de hand is en wat u op

bevinden en gewaarschuwd moeten

dat moment het beste kunt doen.

worden, ontvangen dus een bericht.

Een bericht op uw mobiele telefoon vermeldt dat er iets aan de hand is en wat u moet doen

daarom extra alert, maak geen gebruik

Iets verdachts? Bel 112!

bestaande middelen zoals de alarmsi-

Stabiel en betrouwbaar

ele drukte op het netwerk, is dit alarm-

van dergelijke diensten en ga niet in

De politie heeft uw hulp en oplet-

rene, om zo meer mensen sneller en

NL-Alert is te vergelijken met sms-be-

middel stabieler en betrouwbaarder

op misleidende verkooppraatjes.

tendheid hard nodig. Wanneer u

beter te kunnen waarschuwen.

richten, maar werkt net even anders.

dan sms. Het ontvangen van berichten

tief in Nederland. Zij trekken met cara-

NL-Alert wordt aanvullend ingezet op

vans langs verschillende campings en gaan vanuit hun tijdelijke verblijf op

ning achter. - Geef nooit uw bankpas en/of pincode af.

pad en bellen aan bij woningen. Wees

wordt benaderd door een mogelijke

De berichten worden direct vanaf de

is gratis en de overheid kan niet zien

Tips

oplichter, bel dan direct het alarm-

Hoe werkt het?

zendmasten van de mobiele aanbie-

naar wie de berichten verstuurd zijn.

Staat er iemand voor uw deur? Wees

nummer 112. Let op kenmerken als

NL-Alert maakt gebruik van cell broad-

ders verstuurd naar alle telefoons die

alert en doe het volgende:

lengte, leeftijd, postuur, huidskleur,

cast, een techniek die standaard inge-

zich op dat moment in een bepaald ge-

Kijk voor meer informatie over het

- Kijk door het raam of de deurspion

tatoeages, bril, baard, snor, kleding,

bouwd is in de meeste mobiele te-

bied bevinden. Omdat deze manier van

instellen van NL-alert op uw mobiele

wie de persoon is of gebruik de in-

sieraden en op het kenteken van

lefoons. De eigenaar van de telefoon

verzenden geen last heeft van eventu-

telefoon op www.nl-alert.nl.

tercom.

een eventuele auto. Een goed signa-

- Vraag wat de reden is van het bezoek en laat onbekenden niet bin-

lement helpt de politie bij het vinden van de dader(s).

nen.

Blik op… buiten:

- Ga niet in op ‘zielige’ praatjes of

Subsidie voor verdere ontwikkeling Zuidpolder De Stadsregio stelt ruim 1,8 miljoen euro subsidie ter beschikking voor de verdere ontwikkeling van de Zuid-

Toch slachtoffer geworden?

vreemde vragen. Wees kritisch als

Meld het zo snel mogelijk via tele-

iemand u onaangekondigd hulp

foonnummer 0900 8844 (lokaal

aanbiedt. Ook achter nette kleding

tarief) en doe aangifte op een po-

en een vriendelijk gezicht kan een

litiebu-reau. In Barendrecht kunt u

oplichter schuilgaan.

voor 3D aangifte terecht in het po-

- Vraag om legitimatie, ook als iemand

litiebureau aan de Maasstraat. Maak

namens een instantie of bedrijf

hiervoor een afspraak via 0900-

komt.

8844.

polder. Op termijn is bovendien zicht op extra subsidies vanuit de Provincie. “Fantastisch nieuws!” volgens verantwoordelijk wethouder Bas Nootenboom, die graag werk maakt van de Barendrechtse Zuidpolder. Bas Nootenboom (Zuidpolder) ver-

wandelpaden. Ook zijn twee recrea-

greep uit de projecten: de opwaar-

telt dat het hele landbouwgebied

tieplassen, twee kanosteigers en een

dering van het Barendbos tot een

tussen de bebouwde kom van Ba-

schapenweide gerealiseerd.”

natuurspeelterrein en de aanleg van

rendrecht en de Oude Maas op ter-

een fiets- en kanoverbinding tussen

mijn ingericht wordt als natuur- en

Inrichting komende jaren

recreatiegebied. "De afgelopen ja-

“Met behulp van de subsidie van

ren zijn belangrijke stappen gezet,

de Stadsregio kunnen wij ook de

Projecten dankzij subsidies

zoals de realisatie van levend land-

komende jaren verder met de in-

De wethouder vindt het soms lastig

bouwmuseum De Kleine Duiker,

richting van dit gebied”, gaat Noot-

uit te leggen dat wij als gemeente

het Barendbos en diverse fiets- en

enboom verder. “Ik noem een kleine

enerzijds veel geld ontvangen en an-

Carnisselande en de Zuidpolder.”

derzijds zelf subsidies stop moeten zetten. “Laat ik helder zijn. De ontwikkelingen in de Zuidpolder kunnen

Ga niet in op misleidende verkooppraatjes

wij uitsluitend realiseren met extern geld. Ik ben er trots op dat wij steeds beter zijn in het verwerven van subsidies. Hierdoor kunnen wij de komende jaren negen nieuwe projecten in de Zuidpolder realiseren.” Doordat de Zuidpolder steeds meer verbin-

AGEN DA

24 en Sinterklaasactiviteiten Barendrecht-Centrum 28 nov Sint en Pieten zijn in het centrum te vinden. Tijd: 13.00-17.00 uur. Locatie: winkelcentrum Middenbaan / 't Vlak, Onderlangs, Achterom.

dingen met de omliggende stad en groengebieden krijgt, wordt het gebied steeds toegankelijker en in alle jaargetijden een aantrekkelijke plek om te vertoeven.

28 nov Sinterklaasactiviteit bibliotheek Voorlezen Sinterklaasverhaal (4-6 jaar), brief schrijven naar Sinterklaas, kleurplaat voor de allerkleinsten. Tijd: 14.00-16.00 uur. Locatie: Bibliotheek Barendrecht-Centrum (Middenbaan 109). Toegang gratis.


Het vertrouwde adres sinds 1926

BARENDRECHT PAK NU UW KANS, DE GOUDPRIJS IS NOG NOOIT ZO HOOG GEWEEST! Wij nodigen u hartelijk uit voor een kosteloze taxatie van uw sieraden. Geen tijd? Dan komen wij zonder enige verplichting naar u toe. Iedere woensdag en donderdag van 10.00 - 17.00 uur Locatie: Gemeentehuisplein

WWW.GOUDATHOME.NL GOUDATHOME@HOTMAIL.COM

DIRECT GELD VOOR GOUD EN ZILVER

Plaatsen in Nederland waar de 10 Goudbussen staan of in het hotel aanwezig zijn BREDA DELFT DRONTEN GELEEN GOES GRONINGEN HARLINGEN HEERENVEEN HOORN

LEEUWARDEN MIDDELBURG MIDDELHARNIS OOSTERHOUT OUDDORP PURMEREND SNEEK TILBURG noord WAALWIJK

Tevens in Duitsland

MET 10 VIP BUSSEN DOOR HEEL NEDERLAND

Nog niet overtuigd, of twijfelt u nog? Te zien bij:

Journaal

ONDERZOEK AD: TAXATIE EN PRIJS GOUD BIJ VEEL OPKOPERS ONDER DE MAAT

’13 euro per gram goud is echt bedrog’ Uit het AD onderzoek is gebleken dat de GOUDBUS de beste prijs geeft voor uw goud. Zie het AD van 14 januari jongstleden.

Een deel van onze opbrengst doneren wij aan stichting OPKIKKER. Een stichting die zich ten doel heeft gesteld, het verzorgen van een fijne dag voor gezinnen, waarvan een kind in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, in verband met een chronisch fysieke aandoening, langdurig onder behandeling is.

Hoofdkantoor: OUD-BEIJERLAND

Goud at Home is onderdeel van Schreuders Moerkerken Juweliers, welke sinds 1926 al een vertrouwd adres is. Goud at Home is een van de grootste inkooporganisaties in oud goud en zilver. We zien u graag op een van bovenstaande locaties!


jaargang 5 - nummer 6 - 22 november 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Publicaties Vergaderingen

- Dintel 11 (B20120295), voor het kappen van een boom (conifeer) (verz.

9

Werken aan de weg

14-11-2012); - Lamoen 8 (B20120290), voor het kappen van twee bomen (atlas ceders) (verz. 13-11-2012).

Kijk voor de actuele wegwerkzaamheden op www.barendrecht.nl > Actueel > Wegwerkzaamheden.

Commissie voor de Bezwaarschriften

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze

Op woensdag 28 november vergadert de commissie voor de Bezwaarschrif-

besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

ten in de Van de Wouwzaal van het gemeentehuis. De vergadering begint

Collecte

om 20.00 uur. De eerste hoorzitting is openbaar, de laatste twee zittingen zijn

Voor de periode 26 november tot en

besloten. In deze vergadering worden de volgende bezwaren behandeld:

met 1 december 2012 is een collec-

In deze vergadering worden de volgende bezwaren behandeld:

Bestemmingsplannen

tevergunning verleend aan Leger des Heils Fondsenwerving.

inzake het verlenen van een omgevingsvergunning voor ontheffing van het

Voorontwerp bestemmingsplan Lokaal Opleidingen Centrum en Schietsportvereniging De Vrijheid

bestemmingsplan voor een ‘virtueel kantoor aan huis’ aan de Voordijk 349

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat op 13

collectant heeft een legitimatiebewijs bij

te Barendrecht, (behandeling 20.00 uur).

november 2012 de commissie Ruimte heeft ingestemd met het voorontwerp

zich. U kunt hier altijd naar vragen.

- Behandeling van twee bezwaarschriften tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2012, verzonden op 6 september 2012,

- Behandeling van het bezwaarschrift tegen het besluit van burgemeester en

mingsplan voorziet in een nieuw schoolgebouw van het LOC ten behoeve van

grond van de Wet werk en Bijstand, (behandeling om 20.20 uur).

beroepsgericht onderwijs inclusief een sportvoorziening. Tevens voorziet het

wethouders van 16 augustus 2012 waarbij de toekenning van bijstand over

ties het alleenrecht te collecteren. Iedere

bestemmingsplan LOC en Schietsportvereniging De Vrijheid. Het bestem-

wethouders van 17 september 2012 betreffende een terugvordering op - Behandeling van het bezwaarschrift tegen het besluit van burgemeester en

In deze periode hebben deze organisa-

Maak werk van uw wijk, kijk op www.wijkregie.nl

bestemmingsplan in een clubgebouw met oefenruimte voor Schietsportvereniging De Vrijheid.

de periode 9 januari 2012 tot en met 23 juli 2012 wordt ingetrokken en tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 23 augustus 2012

Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u inzien in de periode 23 november

waarbij de bijstand over genoemde periode wordt teruggevorderd

2012 tot en met 3 januari 2013 bij het Servicecentrum (zie voor de openings-

(behandeling 20.40 uur).

tijden het colofon).

Let op: de volgorde van behandeling van de bezwaarschriften kan na publica-

Gedurende bovengenoemde periode kan een ieder een mondelinge en /of

tie gewijzigd zijn.

schriftelijke inspraakreactie kenbaar maken aan het college van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Voor een mondelinge inspraakreactie

De secretaris van deze commissie is de heer L.L. Scheppink, telefoonnummer

dient u eerst een afspraak te maken met de heer M. Vorstelman, telefoon-

14 0180.

nummer 14 0180.

Ter inzage De stukken van de openbare hoorzitting liggen ter inzage bij balie 12 in de hal van het gemeentehuis (zie voor de openingstijden het colofon).

Verleende APV-vergunningen Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend

De Nederlandse taal heeft voor jou geen geheimen meer. Maar misschien nog wel voor je familieleden. En dan is het lastig meedoen in Nederland. Dus help hen de taal beter te spreken. Hoe? Kijk op hetbegintmettaal.nl

De Nederlandse taal verbindt ons allemaal

voor:

Omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunningen

- het uitoefenen van een bedrijf ten behoeve van het ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk op locatie 3e Barendrechtseweg 415a op 28, 29 en 31 december 2012 (verleend: 12-11-2012); - het innemen van een standplaats voor een promotiecampagne van het CDA

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de vol-

op zaterdag 15 december 2012 op de Middenbaan

gende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen:

(verleend: 12-11-2012);

- Botter t.h.v. 1-25 en 51-80 (B20120302), voor het kappen van acht bomen (15-11-2012); - Botter t.h.v. achterzijde 50 (B20120299), voor het kappen van een boom (Ailanthus altissima) (12-11-2012); - Van der Dussenvliet 14 (B20120300), voor het kappen van een boom (Japanse kers) (13-11-2012); - Park de Ark in Buitenoord (B20120298), voor het kappen van 58 bomen, herplanten van 48 bomen en aanleggen van speelvoorzieningen (12-11-2012).

- het exploiteren van het horecabedrijf Saboroso B.V., gevestigd Havenhoofd 7, voor de periode 12-11-2012 tot 12-11-2017 (verleend: 12-11-2012); - het houden van een collecte t.b.v. Roparunteam DaniĂŤl den Hoed op zaterdag 23 februari 2013 (verleend: 9 -11-2012); - het houden van een collecte t.b.v. het Prinses Beatrix Spierfonds in de week van 8 september 2013 tot en met 14 september 2013 (verleend: 9-11-2012); - het verspreiden van gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen onder het publiek aan de Middenbaan t.b.v. de Kringloopwinkel op zaterdag 17 november 2012 tussen 10.00 en 18.00 uur (verleend: 9-11-2012);

De bovenstaande aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen op de data die er tussen haakjes bij vermeld staan. De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvragen liggen niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend.

van consumentenvuurwerk op locatie Deventerseweg 44-46 op 28, 29 en 31 december 2012 (verleend: 15-11-2012); - het exploiteren van het horecabedrijf Restaurant de Olijfboom, gevestigd Havenhoofd 31, voor de periode 15 november 2012 tot 15-11-2012

bezwaar, worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld.

(verleend: 15-11-2012);

Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aan-

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is vergunning verleend

vraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien

voor:

van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel

- het uitoefenen van het horecabedrijf Restaurant de Olijfboom, gevestigd aan het Havenhoofd 31 (verleend:15-11-2012).

desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm,

De vergunningen zijn verleend door de afdeling Publiekszaken op de datum

telefoonnummer: 14 0180.

die erbij vermeld staat.

Verleende omgevingsvergunningen

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend de volgende

besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

omgevingsvergunningen te hebben verleend:

Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen een verleende vergunning of een ander besluit? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt hiertegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden (door verzending van het besluit), dan is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

- het uitoefenen van een bedrijf ten behoeve van het ter beschikking stellen

De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van

mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen

Bezwaar indienen

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij: de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Hiervoor moet u griffierecht betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail een bezwaarschrift in te dienen. U kunt wel digitaal uw bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente www.barendrecht.nl > Actueel > Bekendmakingen > Bezwaar indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.


jaargang 5 - nummer 6 - 22 november 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Nieuws uit de raad Burgers dichterbij politiek

In maart 2014 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen in de gemeenteraad denken nu al na over verkiezingsprogramma’s, campagnes en gaan op zoek naar politiek geïnteresseerden en talent. Zij zijn daarom met een initiatief gestart om inwoners te laten zien hoe inspirerend én leuk het kan zijn om politiek actief te zijn. Ger Hagen en Betsie Kleij vertellen hoe zij dit traject ervaren. Ger gaf zich op om meer inzicht te krijgen in het politieke bestel. “Ik hoop meer te weten te komen over alle in's en out's in de gemeentefracties. Tot nu toe ervaar ik het traject als zeer positief en leerzaam. Ik heb algemene informatie gekregen over het functioneren van de gemeenteraad, het college van bestuur en hoe de machtsverhoudingen zijn.” Drie werkgroepen De deelnemers zijn ingedeeld in drie werkgroepen. Elke groep zich richt op een bepaald onderwerp. Ger koos voor wijkregie. “Wij brachten een bezoek aan de Sleutelwerkplaats, waar kansarme jongeren worden opgeleid en begeleid in het vinden van hun plaats binnen de gemeenschap. Jos Huijgen (mentor van de groep) gaf een overtuigend betoog.” Interesse aangewakkerd Het traject wakkerde de interesse van Ger om actief te zijn in de gemeentepolitiek verder aan. “Ik wil de opgedane kennis en ervaring in de praktijk toepassen en stel mij beschikbaar voor de politiek. Het is altijd gemakkelijk commentaar te leveren zonder kennis van zaken. Een mening hebben is goed, maar het is beter om eerst goed te luisteren.”

Spreekrecht tijdens commissievergaderingen

Vergaderingen Commissie Ruimte Op dinsdag 27 november vergadert de commissie Ruimte in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. De agenda bevat de volgende punten: 1. Opening 2. Spreekrecht 3. Vaststelling agenda 4. Actualiteiten college, gemeenschappelijke regelingen, overige 5. Beheerplan Groepsrisico Rangeerterrein Kijfhoek. Het plan geeft voorwaarden en spelregels voor de ruimtelijke ontwikkelingen die binnen de invloedssfeer van rangeerterrein Kijfhoek liggen. Behandeltijd 30 minuten. 6. Presentatie P. Casteleijn. De heer Casteleijn geeft een toelichting op zijn plannen voor een recreatieve inrichting van zijn gronden aan de Noldijk. Behandeltijd 30 minuten. 7. Bestemmingsplan Zuidrand. De commissie spreekt zich uit over de ingediende inspraak- en overlegreactie op het bestemmingsplan. Behandeltijd 45 minuten. 8. Vaststelling bestemmingsplan 'Sportpark Ziedewij'. Met inachtname van de nota van beantwoording van de zienswijze op het ontwerp plan wordt voorgesteld het bestemmingsplan nu vast te stellen. Behandeltijd 45 minuten. 9. Sluiting De commissiegriffier is de heer C. de Kreek, telefoonnummer 14 0180. Aanmelden Lees voor informatie over het aanvragen van spreekrecht de alinea elders op

Onderlinge verhoudingen Betsie vindt dat bewoners het beste voor hun wijken moeten willen. “Ik hoop te leren hoe het onderling werkt tussen partijen die anders over bepaalde onderwerpen denken. In hoeverre gunnen zij elkaar iets, zonder dat de achterban gaat klagen?” Ook zij ervaart het traject als leerzaam en ‘leuk om te volgen’. Betsie zit in dezelfde werkgroep als Ger. “Op 14 november gingen wij samen met de gebiedsregisseurs de wijken in. Wij maakten kennis met bewoners die zich inzetten voor de wijk. Ik hoorde dat je over een lange adem moet beschikken om iets voor elkaar te krijgen. De lijnen naar de wethouders en raadsleden ervaren zij als wat lang.”

deze pagina.

Lastige keuzes Betsie vervolgt: “Het is niet altijd gemakkelijk om in de politiek te zitten. Inwoners verwachten dat hun klacht gelijk wordt behandeld. Als raadslid neem je wel eens besluiten die voor de buurt waar je zelf woont niet zo goed vallen, zoals de besluitvorming rond het jongerencentrum. Zo’n centrum is nodig, maar niet bij ons voor de deur. Dat is dus een lastige keuze.”

volgende punten:

Ter inzage De stukken zijn digitaal te raadplegen op onze website www.barendrecht.nl > Bestuur & Organisatie > Vergaderingen en stukken.

Commissie Samenleving Op dinsdag 27 november vergadert de commissie Samenleving in de Van de Wouwzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. De agenda bevat de

In een openbare adviserende vergadering van een raadscommissie Ruimte, Samenleving of Planning & Control kunnen burgers inspreken. Dit kan op onderwerpen die op de agenda voorkomen, maar ook op andere onderwerpen. In de volgende situaties kan niet ingesproken worden: - als het mogelijk is tegen een besluit van het college of de gemeenteraad een bezwaarschrift in te dienen; - benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; - indien het mogelijk is over een gedraging een klacht in te dienen; - een ingekomen stuk; - mededelingen van de voorzitter. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten per persoon en maximaal 30 minuten per vergadering. Als er meer dan 6 insprekers zijn, verdeelt de voorzitter naar evenredigheid de spreektijd per inspreker. Inspreken op geagendeerde onderwerpen gebeurt voorafgaand aan het betreffende onderwerp. Inspreken op niet geagendeerde onderwerpen gebeurt na de opening van de vergadering. Aanmelding voor het spreekrecht kan per e-mail (griffie@barendrecht.nl) of telefonisch via telefoonnummer 14 0180 tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering van de commissie bij: de heer C. de Kreek (griffier commissie Planning & Control en commissie Ruimte) en mevrouw A. Mak (griffier Commissie Samenleving).

1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Spreekrecht - geagendeerde onderwerpen 4. Actualiteiten 5. Overname en ontwerp-statuten Inge de Bruijnbad Barendrecht. In dit voor-

Belang van stemmen “Ik ben nu nog meer betrokken bij de politiek. Ik vind het belangrijk dat politici naar mensen luisteren en eerlijk zijn. Vertel het ook als iets niet kan. Landelijk zie je de gevolgen van burgers die op drift raken en niet zo trouw aan een partij zijn. Mijn boodschap aan alle inwoners is: ga altijd stemmen en lees de partijprogramma’s. Dan zie je wat bij je past. Wanneer je niet stemt, moet je ook niet mopperen op bestuurders. Het kan het niet altijd zo gaan als jij wilt. Ieder mens denkt anders over dingen. Daarom is samenwerking nodig”, aldus Betsie.

11

stel worden de ontwerpstatuten van de nieuwe onderneming voorgelegd. Behandeltijd 45 minuten. 6. Begroting Voortgezet Algemeen Volwassenonderwijs 2012 (VAVO). De commissie wordt verzocht in te stemmen met de begroting voor de tweede helft 2012 (augustus t/m december 2012) inzake de financiering van het VAVO en de financiële bijdrage aan de gemeente Rotterdam voor het organiseren van het Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond (OLIVER) voor het kalenderjaar 2012. Behandeltijd 30 minuten. 7. Sluiting De commissiegriffier is mevrouw A. Mak, telefoonnummer 14 0180. Aanmelden Lees voor informatie over het aanvragen van spreekrecht de alinea elders op deze pagina. Ter inzage De stukken zijn digitaal te raadplegen op onze website www.barendrecht.nl > Bestuur & Organisatie > Vergaderingen en stukken.

Maak werk van uw wijk, kijk op www.wijkregie.nl

Colofon Blik op Barendrecht is een uitgave van de gemeente Barendrecht. Eindredactie: gemeente Barendrecht Eindredactie Nieuws uit de raad en Ruimte voor de raad: griffie gemeente Barendrecht Fotografie: gemeente Barendrecht en Rob Kamminga Advertentieverkoop: Mahony Media groep, Heerjansdam, (078) 6777879 Advertenties aanleveren maandag middag voor 16.00 uur via; bianca@mahonymediagroep.nl Opmaak en Druk: BAR Uitgeverij BV, Barendrecht Bezoekadressen Gemeentehuis, Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Afvalaanbiedstation Londen 15, 2993 LA Barendrecht Postadres: Postbus 501, 2990 EA Barendrecht Tel: 14 0180 (Servicecentrum) www.barendrecht.nl gemeente@barendrecht.nl Openingstijden Servicecentrum + VVV-agentschap Ma. t/m vr. 9.00 tot 15.00 uur Op afspraak: Ma. en wo. 15.00 tot 20.00 uur Di. en do. 15.00 tot 17.00 uur Het Servicecentrum is elke dag tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar: 14 0180. Afvalaanbiedstation Ma. t/m vr.: 7.30 uur tot 16.00 uur Zaterdag: 8.30 uur tot 15.00 uur


De Schakel

CARNISSELANDE

Donderdag 22 november 2012

Startbijeenkomst ouderkamer Vrijenburg BARENDRECHT - Voor ouders van kinderen uit de wijk Vrijenburg wordt er een ouderkamer door CBS Vrijenburg en kinderdagverblijf Duckstad (SKB) georganiseerd. De ouderkamer heeft verschillende functies. Allereerst die van ontmoeting. Met een kopje koffie of thee met elkaar praten over je kind, de school en de wijk etc. In de ouderkamer organiseren we maandelijks themabijeenkomsten voor en door ouders, waarvoor we graag suggesties voor onderwerpen ingebracht krijgen. De start is op dinsdag 27 november

Open dag op De Trinoom

2012 van 13.30 tot 14.30 uur met een sport- en bewegingsbijeenkomst voor vrouwen. We nodigen u uit om met ons te gaan sporten tijdens een les Dance2Move. Dit wordt begeleid door een vrouwelijke sportinstructrice van Aad van Loon Sport. Het enige wat u hiervoor nodig heeft, is makkelijke (sport) kleding en schoeisel. Met een kop thee en koffie is er tot 15.00 uur gelegenheid om ideeën in te brengen voor Ouderkamer Vrijenburg. Opgeven voor de bijeenkomst van 27 november kan via: zita.hopmans@ kinderopvang-barendrecht.nl

stuk maken met fietsband en grijs geverfd en gedroogd boomafval. De eerstvolgende creatieve avond is op donderdag 13 december. Inloop vanaf 19.30 uur, start workshop 20 uur. De prijs bedraagt vijftien euro per persoon. Wie meer wil weten of zich direct wil aanmelden, kan mailen naar info@stichtingvoorelkaar.nl of bellen naar 0180-699799. Platform Voor Elkaar, Voordijk 440, 2993 BC Barendrecht, Tel. 0180699799, Fax. 0180-699796, info@stichting-voorelkaar.nl, www.stichting-voorelkaar.nl.

BARENDRECHT - Vrijdag 30 november is er een open dag op Montessorischool De Trinoom in Carnisselande. Van 9 tot 11.30 uur zijn geïnteresseerde nieuwe ouders van harte welkom op zowel de hoofdvestiging aan Olmenwede 1 als op de tweede locatie aan Middeldijkerplein 3 (Waterpoort). De

rondleidingen

zullen

onder meer door groepjes kinderen worden geleid. Geïnteresseerde ouders krijgen uit eerste hand een kijkje in de keuken van de school. Zo kan men onder meer zien hoe de Tweetalige Stroming is ingericht, een uniek initiatief in het basisonderwijs waarbij van groep 1 tot en met groep 8 deels in het Engels wordt lesgegeven. In de Reguliere Stroming ligt de

nadruk op presenteren. Het presenteren van je werk, het uitdragen van je mening, drama-activiteiten, maar vooral het kunnen presenteren van jezelf als persoon. Na afloop wordt men door een staflid ontvangen en is er de mogelijkheid om vragen te stellen en een afspraak te maken voor een informatieof intakegesprek.

Sinterklaasdrukte in Carnisse Veste

Hulp nodig ?! Als u hulp nodig heeft bij de dagelijkse bezigheden kan dit gedaan worden door familie, buren en vrienden. Het kan gebeuren dat deze zorg niet toereikend is of dat ondersteuning nodig is. U kunt dan een beroep doen op de vrijwillige thuishulp van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) afdeling Barendrecht. Voorbeelden van hulp die we bieden zijn: (wandel) gezelschap, oppas, begeleiding bij een ziekenhuisbezoek. Aan de hulp zijn geen kosten verbonden. Wilt u meer weten? Bel ons dan. ons nummer is 06-41981466. We zijn bereikbaar tijdens kantooruren. NPV Barendrecht

Wandelen op woensdagmorgen BARENDRECHT - Op woensdagmorgen 28 november kan men deelnemen aan een wandeling onder leiding van ervaren wandelaars. De start is vanuit gebouw Waterpoort aan het Middeldijkerplein om 9.00 uur. De tocht voert door de mooiste plekken in de omgeving van Barendrecht. De te lopen afstanden zijn 10 tot maximaal 15 kilometer, het tempo en de te lopen afstand worden afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de deelnemers. Onderweg wordt er een pauze ingelast om voor eigen rekening een versnapering te gebruiken. De wandeling duurt tot ongeveer 12.00 uur Ook wandelaars die gebruik maken van Nordic Walkingstokken zijn van harte welkom. Info: 0104826381 (na 19.00 uur)

Creatieve workshop Voor Elkaar BARENDRECHT - Mensen met een kind met een autistische of psychiatrische stoornis die hierover graag praten met andere ouders of verzorgers en houden van bloemschikken, zijn van harte welkom deel te nemen aan de creatieve workshops die stichting Voor Elkaar houdt in het Ronald McDonald Huis Barendrecht. Met regelmaat komen ouders bij elkaar om tips en ervaringen uit te wisselen terwijl zij zich bezighouden met het maken van een bloemstuk. Deze keer gaat men een tafel-

29

BARENDRECHT - De komst van Sinterklaas in Nederland is uitbundig gevierd in winkelcentrum Carnisse Veste. Sinterklaas had vele Pieten vooruit gestuurd om zijn bezoek in te leiden met een leuk programma waarin het persoonlijk contact met de kinderen de hoogste prioriteit moest hebben. De Barendrechtse kinderen konden genieten van de aanwezigheid van de kookpiet, de ballonnenpieten, de muziekpieten, de circuspieten, de marionettenpieten en meer dan 20 andere pieten die zich zeer intensief met de kinderen bezighielden. Per helicopter arriveerde de Sint bij het winkelcentrum, maar door de harde wind niet helemaal op de geplande plek. Het was dus even lopen geblazen voor Sint en zijn hoofdpiet, maar gelukkig waren ze op tijd voor de ontvangst door burgemeester Jan van Belzen en Keurslager Gerard Heunks. Daarna begaf Sint zich onder de kinderen om vele handen te schudden. Foto’s Jos Wesdijk

Bijeenkomst De Zonnewens BARENDRECHT - Spirituele Stichting De Zonnewens houdt op woensdagavond 28 november om 19.45 uur een bijeenkomst in gebouw Waterpoort aan het Middeldijkerplein. Marcel verzorgt deze avond door middel van psychometrie via een klein voorwerpje of een foto van een levende.Toegang 7,50 euro. www.zonnewens. jouwweb.nl, 0180-849779.

Gemeente-zijn in deze tijd BARENDRECHT - Dinsdagavond 27 november is er in de Zuiderkapel, Charloisse Lagedijk 593 te Rotterdam een bijeenkomst over ‘gemeentezijn in deze tijd’. De aanvang is 20.00 uur en de zaal is vanaf 19.30 uur open. Zowel jongeren als ouderen zijn van harte welkom. Toegang is gratis. Over het thema zal Bijbelleraar Frits Scheffer uit Rotterdam spreken. Muzikale medewerking is er van de Nederlandstalige gospelgroep “Hart voor Rotterdam” o.l.v. Rob van Haastert.

Gratis bijbelcursus Wilt u de Bijbel leren lezen, maar zonder bezoek aan huis? Dat kan! Er is een eenvoudige schriftelijke bijbelcursus samengesteld door een werkgroep. Deze geeft de mogelijkheid om thuis, in uw eigen tempo, gedeelten uit de Bijbel te bestuderen. De gemaakte lessen worden voor u gecorrigeerd en teruggezonden. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden, alles gaat per post, geen bezoek aan huis. De cursus bestaat uit veertien delen. U kunt uw naam en adresgegevens opsturen naar het volgende adres: Bijbelcursus Barendrecht, Kröllerhaven 11, 2993 ED Barendrecht. Indien u bij de eerste les een Bijbel wilt ontvangen, schrijf dit dan er even bij.


Zaterdag 24 november om 14.00 uur opening pietenhuis! Schoencadeau tip:

Ooooo, kom maar eens kijken !!!

gehele wintercollectie pantoffels € 25,-

Middenbaan 98 • 2991 CT Barendrecht

Hier is uw toetje voor na uw kerstdiner! Ambachtelijke gemaakte ijstaarten in 8 verschillende smaken verkrijgbaar. Bestel voor 9 december en u bent verzekert van een heerlijke ijstaart.

TOT

40% KORTING

Vanmorgen zijn de winkeliers in Barendrecht opgeschrikt door een reeks inbraken. Bert, van IJssalon Hemels, begrijpt er niets van… “Vieze handen op mijn vitrine die we anders zo schoon achterlaten, maar er lijkt niets gestolen te zijn!”

Topkwaliteit vis

Woensdag = Lekkerbekdag

3 voor

Vrijdag = Kibbelingdag

500 gram voor

Zaterdag = Maatjesharingdag

Nicole, van Pearle Opticiens, schrok zich een hoedje toen ze de winkel in kwam. “Er lijkt ingebroken te zijn, maar er is niets weg. Wat wel heel vreemd is dat er overal pepernoten liggen…”

Middenbaan 66

Profiteer van onze aantrekkelijke dagaanbiedingen

4 voor

600 600 600

Aanbiedingen gelden t/m 31 december 2012

VISGILDE LEEN DE JONG Middenbaan 73 * Barendrecht T (0180) 61 75 41 www.leendejong.visgilde.nl • info@leendejong.visgilde.nl

11.95 pst

2 voor 17.00

Onderlangs 28 Barendrecht leukstekindermode.nl

Vergeet niet uw chocoladeletter nog te bestellen voor 27 nov. Maandag 13.00 - 17.30 Dinsdag t/m Donderdag 11.00 - 17.30 Vrijdag 11.00 - 21.00 Zaterdag 11.00 - 17.30 Zondag Gesloten

100 denier panty

SHOARMA PAKKET 400 gram vlees - 5 broodjes - 2 sausjes Samen Slagerij gebr. Hiel, Óók maaltijdspecialist

€ 5.75

Middenbaan 70 - Barendrecht Tel. (0180) 61 20 30 - www.slagerijhiel.nl

Ook bij Albert Heijn troffen we een rare situatie. Jan: ”Het lijkt wel of er iemand ergens naar op zoek is!” De winkeliers en redactie van deze krant staan voor een raadsel. Het lijkt er op dat er niets is gestolen, maar het is een vreemde zaak. Getuigen hebben foto’s gemaakt van Pieten die deuren openen en door ramen klimmen. Onderzoek wijst uit dat zij nog steeds op zoek zijn naar de sleutel van het Pietenhuis. Wil jij de Pieten helpen zoeken naar de sleutel zodat de winkels heel blijven? Tip: in de etalages van de winkels liggen chocoladeletters. Misschien dat die er wat mee te maken hebben. Veel succes! P.S.: een klein beetje hulp bij de zoektocht naar de chocoladeletters vindt je in de etalage van het Pietenhuis en op www.facebook.com/CentrumBarendrecht

PROJECTINRICHTING OP MAAT? ARPI Project, de specialist voor uw interieur

’Op voorraad collectie’

’s a c i Mode Ch

ARPI Project verzorgt de stoffering van kantoren, winkels, scholen, openbare instellingen en zelfs

en schepen. Van-deskundig Dekbeddenstadions - Kussens Hoeslakens advies tot maatwerk in uitvoering. Kantoren - Cinderella Dekbedovertrekken Topkwaliteit tegen een scherpe prijs!

Achterom 113 Barendrecht Tel: 0180-611066

30% echte korting Bel gerust eens voor een vrijblijvende

Openbare ruimtes

afspraak waarbij wij u graag

adviseren over de vele mogelijkheden.

De leukste dierenkalenders voor 2013! Van € 12.99 voor

€ 10.95

Wesdijk B.V. | Middenb Middenbaan 56-62 | www.wesdijk.nl

Winkels en ...

ARPI maakt werk van uw interieur!

OP = OP

INTERIEUR & PROJECTINRICHTING Bijdorp West 30 | 2992 LC Barendrecht | tel. 0180 - 62 70 98 fax 0180 - 62 28 94 | E info@arpi.nl | www.arpi.nl

Middenbaan 47 | 2991 CS Barendrecht | tel. 0180 - 61 60 48 fax 0180 - 62 28 94 | arpi@live.nl | www.arpi.nl 2307-000 aw Arpi adv business 921 1

07-10-2008 16:09:33


Zaterdag 24 november om 14.00 uur opening pietenhuis! De heerlijke avondjes zijn gekomen

dijkxhoorn lingerie Cadeautip: Lekker thermo-ondergoed!

Vrijdag 23 en zaterdag 24 november middenbaan 35

15% korting op speelgoed!

P Y X I S PYXIS

webshop www.dijkxhoorn.nl

Wij zijn geopend op:

Maandag 3 december van 09.00 tot 21.00 uur Dinsdag 4 december van 09.00 tot 21.00 uur Woensdag 5 december van 09.00 tot 17.00 uur

KIDS & WONEN

tm 31-12-2012 3+1 actie

tm 31-12-2012 3+1 actie

KIDS & WONEN

tm 05-12-2012 DIESEL 2 +1 actie

MIDDENBAAN 106 BARENDRECHT 0180-620581

Middenbaan 34, Barendrecht

MIDDENBAAN 106 BARENDRECHT 0180-620581

geldig t/m woensdag 28 november 2012

3 VOOR1

KORTING op de gehele collectie 1 stuk 10% 2 stuks 15% 3 stuks 20%

GOEIE ACTIE

Hét adres in Barendrecht voor alle positie- & kindermode

Middenbaan 94a & Onderlangs 4-8

Middenbaan 53a Barendrecht , Tel. (0180) 61 31 81

Vind ons leuk via www.facebook.com/twistitkinderkleding

Vraag naar de voorwaarden.

Sinterklaas korting

.. GOOI WAT IN MIJN SCHOENTJE .. Een kleinigheid van de Sint in schoen of zak? Dat mag best iets van de Kerst zijn! Bij de Wereldwinkel vindt u nu al vele, verschillende kerstgroepen. Kom ook gezellig snuffelen tussen de agenda’s en kalenders voor 2013. En vergeet uw kerstkaarten niet! TOT ZIENS

van 22 november t/m 29 november Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

€ 10,- KORTING

op de gehele wintercollectie kinderschoenen* * bij besteding vanaf € 50,- en niet in combinatie met andere kortingen.

Wie zoet is .....

Wereldwinkel Barendrecht, Middenbaan 107, Tel. 622134

Middenbaan 100 - Barendrecht

Heropening!

BARENDRECHT

Seniorentoestel

2 jaar lang slechts 75 . € p.mnd

18

Middenbaan 102 - Tel. 0180•55 60 09

3 toestellen

Gratis

Galaxy Ace + Galaxy Y + Auro

abonnementskosten: Nu € 32,50

18.75 p.mnd

toestelprijs

Gratis 2 jaar lang slechts 25 . € p.mnd

SuperDeals i.c.m. 2 jarig Tele2 Voordeelbundel geldig t/m 30 nov. 2012 200 minuten + 500 MB

31

Samsung Galaxy S III

abonnementskosten: Nu € 52,50

31.25 p.mnd

i.c.m. 2 jarig Tele2 Voordeelbundel 500 minuten + 1000 MB


Uitnodiging

24-11-2012 van 11.00 – 16.00 uur SolFood geeft een “Proef”werk op zaterdag 24 november 2012 Presentatie van de kerstbrochure 2012: Modern/Klassiek. Items uit de brochure kunnen geproefd worden Oesterman Marcus verteld en laat u proeven van deze zilte zaligheid. (veel verschillende soorten) Proeverij van Italiaanse kazen met medewerking van DE Italiaanse kaasspecialist Mario Spadafino Een goed huwelijk Kaas & Port. Wijnhuis Rhoon staat met een port-bar bij SolFood om u verschillende soorten te laten proeven – Salute! Het truffel seizoen is begonnen! Proef en laat u informeren over het zwarte goud. Met medewerking van Cees Mourits van Versselect. SolFood heeft omlangs in Turijn het grootste biologische food event ter wereld bezocht. (Salone del Gusto), en laat u proeven van de heerlijkheden die we veroverd hebben.

SolFood geeft een proefwerk

Diverse winkels van het plein hebben voor deze dag “Speciale acties”

Kortom: “Ik proef, U proeft, wij hebben geproefd”

Strawinskiplein 10, 3161 WG Rhoon

SALE

Bij inlevering van deze bon;

10% KORTING op alle kerstkaarten!!!!!

Vanaf 24 november:

STAPELKORTINGEN TOT WEL 50% KORTING

W IN T E R J A S S E N 5 0 % K O RT IN G

Hallmark, Paperclip etc. Geldig tot 31 december 2012.

Alex!

SALE

Kantoor Enzo...

Strawinskiplein 6 - Rhoon – Tel: 010 254 04 56

O’Liessie Kids Shoes Strawinskiplein 11, Rhoon – 010 501 64 64

Sinterklaas kapoentje, korting in m’n schoentje. Korting in m’n laarsje, dank u Sinterklaasje.

Bij inlevering van deze bon:

ALLEEN ZATERDAG 24 NOVEMBER 15% KORTING OP DE GEHELE WINTERCOLLECTIE KLEDING Vrijdag 30 november!!! Klantenkoopavond van 17.30 - 20.00 uur!!

20% korting op de gehele wintercollectie kleding & schoenen 10% korting op meubels en woonaccessoires STRAWINSKIPLEIN 18 3161 WG RHOON

gaat vanaf 24 november a.s. in de

30%

korting geldt alleen op schoenen


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 22 november 2012

Uit in Het Kruispunt ZA. 24 NOVEMBER, 20.15 UUR The Piano Men – A Musical Journey Through The 70’s EEN AVOND MET ELTON JOHN EN BILLY JOEL Singer-songwriter en pianist Jim Witter neemt u samen met zijn band mee terug naar de jaren ’70. Niets roept de sfeer van de jaren ’70 beter op dan de gevoelige en melodieuze songs van pianomannen Billy Joel en Elton John. A Musical Journey Through The 70’s is een ode aan deze twee muzikale grootheden. Met natuurlijk de bekende klassiekers als Candle In The Wind, Your Song, The Pianoman, Crocodile Rock, New York State Of Mind en She ’s Always A Woman To Me. EUR24,30/EUR22,95. ZO. 25 NOVEMBER, 11.00 UUR Karel De Kok En Het Schilderij Van Sinterklaas (4+) SINTERKLAASJE KOM MAAR BINNEN Op het kasteel van de koning Klaagmaarniet werken de vrolijke vrienden Karel de Kok, de altijd drukke hoofdlakei Franciscus en de lieve hofdame Frandolien. Elk jaar krijgen de kasteelbewoners bezoek van Sinterklaas, maar ook opa Piet en Pakjespiet reizen af naar het kasteel en zorgen voor een hoop malle fratsen. Geniet vlak voor Sinterklaas van een vrolijk avontuur met veel muziek en liedjes die je uit volle borst mee kunt zingen. EUR16,65/ EUR15,30/EUR 13,95 kind tot 12 jaar. VR. 30 NOVEMBER, 20.15 UUR Soweto Spiritual Singers GOSPELS RECHT UIT HET HART De Soweto Spirtual Singers zijn al vaker te gast in het Kruispunt. Opgericht door Vicky Vilakazi, een beroemde gospelzangeres en één van de African Mama’s, brengt

ZPB H&L Productions Thuiswedstrijden Inge de Bruijn Sportfondsenbad Zaterdag 24 november 12:00 uur EG3 - MNC Dordrecht EG3 12:40 uur EG2 - SG de Linge/ PCG EG1 13:25 uur DG3 - De Kempvis DG3 14:10 uur CM2 - WZK /AZL CM1 14:55 uur CJ1 - MNC Dordrecht /Devel CJ2 15:40 uur DG1 - AZC DG1 16:25 uur CM1 - Widex GZC Donk CM1 17:10 uur BJ1 - De Kempvis BJ1 17:55 uur Heren 7 - WZC (SG) 5 18:40 uur Heren 8 - ZPC Numansdorp 1 Zondag 25 november 16:15 uur Dames 4 - Spartaan 1 17:00 uur BM1 - d’Elft BM1 Uitwedstrijden Zaterdag 24 november 14:40 uur SCOM EG1 - EG1 15:45 uur Widex GZC Donk 7 - Heren 5 16:00 uur De Devel DG1 - DG2 16:30 uur Widex GZC Donk 2Heren 2 18:15 uur WZK AJ1 - AJ1 18:45 uur Widex GZC Donk 1 – Heren 1 21:15 uur SG DKD/Koudekerk 1 – Heren 4 Zondag 25 november 15:45 uur MNC Dordrecht 7 – Heren 6

dit koor bestaande uit veertien zangers en dansers traditionele en populaire gospels uit Afrika, maar ook swingende spirtuals uit Amerika. Het gezelschap wordt begeleid door een zeskoppige live band. EUR26,10/EUR24,75. ZA. 1 DECEMBER, 20.15 UUR De Wëreldbänd – Playground MUZIKALE EN HUMORISTISCHE BAND De vindingrijke muzikanten van De Wëreldbänd buitelen als een stel ontsnapte apen door het theater. De muziek en humor van deze acrobatische band is verrassend en aanstekelijk. Hun nieuwste show Playground draait, schommelt, verbaast en klinkt als een klokje. Na Lekker Warm, Keet en Kopmannen brengt De Wëreldbänd weer een act die met kop en schouders boven al het andere uitsteekt met nog meer instrumenten, sketches en muzikale vondsten. EUR21,60/ EUR20,25. DO. 6 DECEMBER, 20.15 UUR Top 2000 Live DE GROOTSTE HITS Aan het einde van elk jaar komt de Radio 2 Top 2000 weer in zicht. Luisteraars mogen hun favoriete platen selecteren en de radio2 dj’s draaien alvast een selectie uit de lijst en geven tips voor bestaande of nieuwe platen. John Vooijs (Tarzan, We Will Rock You!), Erica Groeneveld (de Selectie van Frits Spits), William Kersten (Ga dat zien!) en de Amerikaan Forrest Thomas (Rock the Boat) zijn de zangers in hét Nederlandse muziekspektakel waarbij iedereen uit z’n dak gaat: TOP 2000 LIVE! Een dynamische band voorzien van blazers brengen een avondvullende versie van de Top 2000 hits in het theater. Motown, rock, pop, disco, chanson, reggae, nederpop

en meezingers van formaat. EUR24,30/EUR22,95. VR. 7 DECEMBER, 20.15 UUR Big, Black & Beautiful SOULDIVA’S Als je eenmaal een avondje Big Black & Beautiful hebt meegemaakt, begrijp je precies waarom Rocq-E Harrell, Lucretia van der Vloot en Michelle David een waanzinnige hoeveelheid fans achter zich weten te scharen. Het zijn die steengoede stemmen, die kanjers van vrouwen, die spetterende live band, die mooie kostuums en opvallende pruiken. Zin in een feest vol onvergetelijke soulhits, gevoelige ballades en zelf geschreven songs? Put on your dancin’ shoes en shake what your mama gave you. EUR27,90/ EUR26,55/ ZA. 8 DECEMBER, 20.15 UUR Daniël Boissevain, Peggy Vrijens en Harpert Michielsen - Haantjes NAAR DE BESTSELLER VAN KLUUN De jaren negentig in Amsterdam De beurs floreert, het Amsterdamse nachtleven bruist en de reclamewereld is booming. Twee vrienden hebben hun eigen reclamebureau opgericht en hunkeren naar succes en erkenning. Bigger than life is een way of living. Een briljant idee lijkt hun claim to fame te worden. Maar is hun vriendschap wel bestand tegen hun zucht naar macht en geld? Haantjes is vlammend theater met de grilligheid van een reclameblok: muziek, cabaret en drama wisselen elkaar in hoog tempo af. Met o.a. steracteur Daniël Boissevain in de hoofdrol als Stijn. EUR25,20/EUR23,85. WO. 12 DECEMBER, 20.15 UUR Emilio Guzman – Doen En Laten

STAND UPPER DIE GEHOORD WIL WORDEN Emilio Guzman, de jongere broer van Javier Guzman, is een aardige jongen die ruzie en conflicten uit de weg gaat en graag zou zien dat het met alles en iedereen goed gaat. Maar dat gaat nou eenmaal niet altijd. Doen En Laten gaat over het doen en laten van Emilio Guzman en over datgene wat wij mensen allemaal doen en wat wij om welke reden dan ook allemaal laten. Emilio is lid van Comedytrain en treedt regelmatig op in Toomler. In 2010 won hij de publieksprijs op het Leids Cabaretfestival. Doen En Laten is zijn eerste soloprogramma. EUR 16,65/ EUR 15,30. DINSDAGAVOND = FILMAVOND Di. 4 DECEMBER, 20.15 uur Barbara Drama over een jonge arts in het communistische OostDuitsland, die in de zomer van 1980 plannen heeft om naar het Westen te vluchten. Barbara won in 2012 op het Berlijnse Internationaal Filmfestival een Zilveren Beer in de categorie Beste Regisseur. EUR7,50 / EUR6,50 CJP / EUR6,00 VRIEND. Di. 18 DECEMBER, 20.15 uur De Verbouwing Verfilming van Saskia Noorts gelijknamige thriller. Met Tjitske Reidinga als een plastisch chirurg die de greep op haar succesvolle leven verliest. EUR7,50 / EUR6,50 CJP / EUR6,00 VRIEND. Openingstijden kassa: di, wo, vr van 13.30 tot 16.30 uur, do. van 13.30 tot 16.30 uur (alleen telefonisch) en één uur voor afgaande aan een voorstelling. Tel. kassa 0180-615958. www.theaterhetkruispunt.nl.

Vitesse 1 delft onderspit BARENDRECHT - Vorige week wist Vitesse 1 in Zoetermeer een geweldige start te maken in dit zaalseizoen. Met het succes tegen de Meervogels in het achterhoofd besloot coach Remco den Otter dezelfde acht spelers op te stellen voor het duel met Albatros. Aan de hand van de spelers van het team van de week, Vitesse E1, kwam het door Cazdak installatietechniek & Cazdak dakbedekkingen gesponsorde vlaggenschip van Vitesse oplopen voor het eerste thuisduel van deze zaalcompetitie. Vanaf het eerste fluitsignaal werd duidelijk dat de gasten uit Zwijndrecht maar voor één ding naar sporthal de Riederpoort waren afgereisd. Binnen enkele minuten keek de thuisploeg al tegen een 1-3 achterstand aan. Vitesse 1 begon niet scherp en maakte in het begin van de wedstrijd een onrustige indruk. De ervaren ploeg van Albatros maakte hier gretig gebruik van en wist zelfs uit te lopen

naar een 2-9 tussenstand. Het tweede deel van de eerste helft kwam er wat rust en controle in het spel van de Barendrechters. Verdedigend werden de afspraken beter nageleefd en aanvallend werd het vizier wat scherper bijgesteld. Dit resulteerde in een kleine come-back voor rust. Halverwege de partij stond er een stand van 8-12 op het scorebord en was alles nog mogelijk voor de resterende 30 minuten. Toen beide teams weer uit de kleedkamers kwamen en klaar stonden voor het tweede bedrijf, wist iedereen aan Barendrechtse zijde dat de eerste minuten cruciaal waren voor het verdere verloop van de partij. Het aanvalsvak van Christian van Helden, Dennis van der Pol, Inge Kars en Jirska Marseille wist ook direct een doelpunt te maken en de spanning terug in de wedstrijd te brengen. Vitesse wist het gat echter nooit volledig te dichten. De voorsprong voor de gasten uit Zwijndrecht bleef gedu-

rende de hele tweede helft schommelen tussen de 2 en 3 doelpunten. Een keer kwam Albatros op 4 doelpunten, maar het vak van Mike Bezem, Thomas Hilbrands, Noortje Kars en Nicky van Vreeswijk wist hier met doelpunten van beide dames een passend antwoord op te geven. 5 minuten voor tijd werd er nog getracht een doorbraak te forceren met het inbrengen van Michiel Kleemans, Matthijs v/d Welle en Mandy Biesbroek. Had gat bleek echter al te groot en zelfs de invallers konden uiteindelijk geen potten meer breken. Mandy wist haar invalbeurt in de laatste minuut nog wel te bekronen met een mooie treffer, welke tevens de eindstand aantekende op: 18-23 Volgende week staat voor Vitesse 1 en 2 Fiks op het programma. De wedstrijden worden gespeeld in sporthal De Cuyl in Oegstgeest. Aanvang: 17:00 uur Vitesse 2, 18:25 uur Vitesse 1.

33

Orgelconcert Arjen Leistra ROTTERDAM - Zaterdag 1 december om 20 uur bespeelt Arjen Leistra het orgel van de Oude Kerk in RotterdamCharlois. Het concert staat voor een groot deel in het teken van advent. Arjen Leistra is organist van de Grote kerk in Schiedam. Hij is actief als concertorganist in binnen- en buitenland, als orgeldocent en daarnaast als dirigent van het koor Vocalis St. Jan. Op het programma staan werken van Buxtehude, Bruhns, Bach en improvisatie. Na afloop kan men napraten onder het genot van een kop koffie of thee. De toegang

WAT DOE

JIJ

is gratis. Meer informatie op www.oudekerkcharlois.nl en www.arjenleistra.nl.

BIJ BRAND?

Daar moet je nu over nadenken!

watdoejijbijbrand.nl

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

Podiumplaats voor Sophie Bijkerk BARENDRECHT - Zaterdag 17 november werd op de kunstijsbaan Sportiom in ’s-Hertogenbosch de derde kwalificatiewedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap Kunstrijden verreden. In de categorie Debs en een veld van 18 deelneemsters, reed de 10 jarige Sophie Bijkerk uit Barendrecht. Sophie reed een foutloze kür waarin zij dit keer alle dubbele sprongen liet zien. Na het rijden van een mooie elegante kür kreeg Sophie de hoge punten die zij verdiende en pakte hiermee de tweede plaats. Na een eerder behaalde vierde en tweede plaats heeft Sophie zich ruimschoots gekwalificeerd voor het rijden van het Open Nederlands Kampioenschap Kunstrijden in Dordrecht. Dit kampioenschap wordt dit jaar op 15 en 16 december 2012 georganiseerd door Sophie’s eigen vereniging Kunstrijvereniging De Drechtsteden onder auspiciën van de KNSB. De jeugdige kunstrijdster traint momenteel vijf keer in de week op de ijsbaan in Dordrecht onderleiding van hoofdcoach Astrid Tammeling-Winkelman en coaches Nicole Goossens, Marieke Kruithof en Nathalie Oogjen. De begeleiding van ballet-on-Ice is in handen

voormalig Holiday on Ice rijdster en trainster Jacqueline Voll. Tevens traint Sophie als selectielid van het PréNationaal Trainings Centrum in Zoetermeer. Klassieke balletlessen maken tevens onderdeel uit van de training van Sophie. Klassiek ballet volgt zij dan ook bij Dancestudio Lucia van de Barendrechtse balletdocente Lucia Vloedgraven. In de categorie Novice wist Rotterdamse (IJsselmonde) Kyarha van Tiel (12) eveneens de tweede plaats te bemachtigen en Ridderkerkse Amber IJsselstein werd 8 ste. Beiden zullen eveneens te zien zijn op het ONK in Dordrecht. Als voorbereiding op het Nederlands Kampioenschap zullen Sophie en Amber op 24 november a.s. een wedstrijd rijden in het Duitse Bergkamen. Kyarha is door de KNSB geselecteerd voor deelname aan de NRW Trophy 2012 van 5 t/m 9 december in Dortmund. Het Open Nederlands Kampioenschap wordt verreden op de ijsbaan binnen de Sportboulevard in Dordrecht op 15 en 16 december 2012. Toeschouwers zijn welkom en de entree is gratis. Meer informatie is te vinden op www.onk-kunstrijden.nl.

Kyarha van Tiel, Sophie Bijkerk, Amber IJsselstein


De Oude Dorpskern Leuke Sinterklaas cadeaus voor groot en klein

Fietsplezier begint bij Geertrui de Boom Tweewielers Verder zijn er veel accessoires verkrijgbaar, evenals regenkleding. Ook voor kinderfietsen zijn allerlei accessoires te koop. De winkel is zes dagen per week geopend, de werkplaats vijf dagen. Onderhoud en reparatie wordt gedaan aan fietsen van alle merken. Voor kleine reparaties is er een eenuurservice. De fiets wordt gerepareerd terwijl men boodschappen doet. Ook kan men een leenfiets meekrijgen, zowel een gewone als een elektrische. Voor wie zijn kapotte fiets niet kan brengen, is er een haalservice.

Dorpsstraat 50 • Barendrecht • T 0180 61 21 81 www.geertrui-tweewielers.nl

BARENDRECHT – Klanten kunnen bij Geertrui de Boom Tweewielers niet alleen terecht voor fietsen van topmerken, maar kunnen hun fiets nu ook voordelig winterklaar laten maken. Tijdelijk kost een winterbeurt 35 euro in plaats van 49,50 euro. De fiets wordt volledig nagezien, opnieuw afgesteld en gesmeerd. Ook doet de fietsenzaak mee aan de landelijke actie ‘Ik wil je zien’. Tijdens deze actie kan men aangekochte fietsverlichting gratis laten monteren bij Geertrui de Boom Tweewielers. Zie ook www.ikwiljezien.nl. Geertrui de Boom Tweewielers is onder meer dealer van Gazelle, Batavus en Raleigh. Men kan in de winkel terecht voor nieuwe en tweedehands heren-, damesen kinderfietsen en fietsen met trapon-

dersteuning. Van Gazelle is De Boom een van de geselecteerde fietsenzaken om de Goldline te verkopen. Deze exclusieve, handgemaakte fietsen zijn alleen bij de betere speciaalzaken te koop. Het merk Raleigh is van Bike Totaal, waarbij De Boom is aangesloten. Dit jaar hebben ze voor het vierde jaar op rij de titel ‘winkelketen van het jaar’ in de wacht gesleept.

Wie meer wil weten, is van harte welkom aan Dorpsstraat 50 in Barendrecht. Men kan tevens terecht voor Lotto en Staatsloten. Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 8 tot 18 uur, vrijdag van 8 tot 21 uur en zaterdag van 8 tot 17 uur. Bellen kan naar 0180-612181. Zie ook www.geertrui-tweewielers.nl.

Voor elke klus ts a a l p k r e w e z ! On ! ! ! d s i u h r e v is

hebben wij de juiste verf!

Per 19 november kunt u voor al uw fiets reparaties terecht aan de Singel 55 te Barendrecht.

De verkoop van nieuwe fietsen blijft nog gevestigd op het vertrouwde adres, aan de Dorpsstraat 147 Dorpsstraat 147, 2992 BD Barendrecht 0180-612100 - barendrecht@peterterlouw.nl www.peterterlouw.nl

Gaat u voor het binnenschilderwerk ook voor topkwaliteit, dan kiest u voor professionele verf zoals de watergedragen lakken S2U Nova van Sigma. Alleen bij uw Deco Home speciaalzaak vindt u een compleet assortiment professionele verf voor elke toepassing.

Dorpsstraat 129, 2992 BD Barendrecht, Tel.: 0180 - 61 33 46, Fax: 0180 - 61 72 34, www.ribadetail.nl


SP

De Schakel Donderdag 22 november 2012

BVV bouwt nieuwe tribune BARENDRECHT - De leden van voetbalvereniging BVV Barendrecht hebben vrijdag tijdens de Algemene Ledenvergadering enthousiast ingestemd met de nieuwbouwplannen van de club. Het bestuur presenteerde de plannen voor het realiseren van een nieuwe tribune langs het hoofdveld, met daaronder zes nieuwe kleedkamers. Al jaren kampt BVV Barendrecht met een nijpend tekort aan kleedruimtes, maar ook aan de benodigde ruimte op het bestaande complex om

nieuwe kleedkamers te realiseren. Door de kleedkamers op te nemen in de onderbouw van de nieuwe tribune, heeft de club de kans om beide vernieuwingen in één keer door te voeren. De nieuwe tribune gaat 544 zitplaatsen herbergen en zes nieuwe moderne kleedkamers, verzorgingsruimtes, een scheidsrechtersverblijf en een bergingsruimte. De spelers kunnen direct via een spelerstunnel het hoofdveld betreden. Opvallend is het enorme kolomloze/vrije tribunedak,

waardoor alle toeschouwers een vrij uitzicht op het veld hebben. Bovenin de tribune is er brede straat die middels een brug aan de bestuurskamer wordt gekoppeld en die gebruikt kan worden als staantribune. De nieuwe tribune met de zes kleedkamers wordt gerealiseerd door Tribune-Bouw, specialist in het bouwen van tribunes. BVV Barendrecht verwacht de nieuwbouw in het nieuwe voetbalseizoen, in september 2013, in gebruik te nemen.

RT Heerjansdam moeizaam langs Terneuzen Boys HEERJANSDAM – Op een koud en donker sportpark de Molenwei moest Heerjansdam het opnemen tegen Terneuzen Boys. Een duel in de eerste klasse van aanhaken of afhaken. De achterstand op de koplopers in de eerste klasse is slechts zes punten maar gezien de matige prestaties van Heerjansdam mede daarom noodzakelijk om niet verder achterop te geraken. In de eerst helft was er weinig te merken van deze gedachten. Zonder Rachid Zenzen, die niet was komen opdagen voor de wedstrijd speelde Heerjansdam onnauwkeurig en slordig. Pas na 20 minuten kwam er meer lijn in het spel van de Dammers. In deze fase scoorde Franca voor Heerjansdam de 1-0. Lang konden de slechts 160 toeschouwer niet genieten van de

voorsprong. Terneuzen stelde orde op zaken en scoorde nog voor rust de gelijkmaker.

35 0000128

Jer. de Fonkert, 85x40 trefpunt voor Trefpunt voor autoliefhebbers autoliefhebbers.

Na rust een beter Heerjansdam met in ieder geval veel meer inzet. Wederom bracht Franca de ploeg van Philip de Haan op voorsprong. Net zoals in de eerste helft kwam Terneuzen binnen 10 minuten weer langszij. De wedstrijd ontvlamde pas in de laatste 15 minuten, Beide ploegen gingen vol voor de winst maar Heerjansdam trok aan het langste eind. Een schot van Franca werd op de doellijn door een speler weggeslagen. De strafschop werd benut door Sam de Meester. Een moeilijke maar belangrijke 3-2 overwinning.

Jer. de Fonkert bv Burgemeester de Zeeuwstraat 130 3281 AL Numansdorp Tel. (0186) 65 81 11 www.jerdefonkert.nl

BMW maakt rijden geweldig

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel barendrecht.nl

Zaterdag speelt Heerjansdan een oefenwedstrijd, uit tegen Deltasport, aanvang: 14.30 u.

Smitshoek speelt gelijk

Barendrecht kan niet scoren BARENDRECHT - Barendrecht is er zaterdag niet in de geslaagd achtervolger HHC Hardenberg van zich af te schudden. De rood-witten kregen op De Bongerd zeker in het eerste half uur dotten van kansen, maar wisten niet te scoren. De bezoekers deden dat een kwartier voor tijd wel en gingen zo - wat geflatteerd - met een 0-1 zege terug naar Overijssel. Barendrecht-trainer Jack van den Berg kon zaterdag geen beroep doen op topscorer Christian Opschoor, verdedi-

getreuzel achterin voor de voeten, maar mikte over. Laurens Visser was twee minuten later de man die had moeten scoren, hij knalde naast. Na tien minuten soleerde Richard door de wankele HHC-defensie, maar het laatste zetje ontbrak. Een vrije trap van Stanley Husen op de rand van het zestienmetergebied ging over de muur, maar naast het doel. Ivan Almeida mikte over, Mitchel van Gastel kopte in de handen van Hardenbergdoelman Sander Danes. Het

In de slotfase werd de druk op het Hardenberg doel verhoogd door centrumverdediger Jeffrey Aarts naar het front te sturen. Foto BVV Barendrecht ger Thom de Rooij en de inmiddels vaste blessuregevallen Danny Monster en Mathijs Tabbers. Voorin stond Laurens Visser in de basis, achterin was er weer plek voor Jeffrey Aarts. Al na drie miunten had Barendrecht de topper tegen Hardenberg een oppepper kunnen geven. Marwin Richard kreeg de bal na

gebeurde allemaal binnen een half uur, maar het was nog altijd maar 0-0. Barendrecht mazzelde toen aan de overkant invaller Sargon Gouriye tegen de paal schoot. Vlak voor rust moest Yanick Schults geblesseerd naar de kant, hij werd vervanger door Robbin van Belle. Ook

na

de

rust

kreeg

Barendrecht de beste kansen. Laurens Visser al na twee minuten, zonder succes. Ook Bob Vermunt en Ivan Almeida verschenen kansrijk voor het Hardenberg-doel, maar de bal wilde er niet in. En wat er dan vaak gebeurt, het doelpunt valt aan de andere kant. Hardenberg kwam langzaam maar zeker beter in het spel en sloeg een klein kwartier voor tijd toe. Verdediger Thomas Bakker passeerde Mark Zegers en toen stond er ineens 0-1 op het scorebord. Barendrecht stuurde Jeremy Hensen als invaller het veld in, maar wat de rood-witten ook probeerden, het bleef 0-1. Het gemis van doelpuntenmaker Christian Opschoor deed zich zaterdag op De Bongerd toch te veel gelden. Door het tweede (thuis-) verlies van dit seizoen zakt Barendrecht naar de vijfde plaats in de topklasse met twee punten achterstand op maar liefst drie koplopers. Bovenaan staan Katwijk, GVVV en Hardenberg met 28 punten uit 14 wedstrijden. FC Lisse heeft er 27 en Barendrecht 26. In deze afdeling van de wisselende kansen, lijkt het iedere week stuivertje wisselen bovenin. Onderaan heeft DETO Twenterand 6 punten, met daarboven Excelsior’31 en SC Genemuiden met allebei 11. Katwijk Zaterdag weer een krachtproef voor Barendrecht. De rood-witten gaan naar koploper Katwijk. Katwijk speelde zaterdag met 2-2 gelijk bij Scheveningen. Op de Krom wordt zaterdag om half drie afgetrapt. De week daarna is het Capelle-Barendrecht.

BARENDRECHT - Smitshoek speelde afgelopen zaterdag gelijk tegen Kloetinge, de voetbalvereniging uit Zeeland, einduitslag 3-3. In de derde helft werd er in de kantine intensief gecommuniceerd over de vraag of Smitshoek nu een punt had gewonnen of twee had verloren. De wedstrijd ging voor Smitshoek om het behoud van de vijfde plek, terwijl Kloetinge bij winst deze plaats net onder de toppers van deze afdeling kon gaan innemen. Aan het einde van de wedstrijd bleef Smitshoek op die vijfde plek staan, waar uiteindelijk de supporters wel mee konden leven. Smitshoek speelde deze middag in het tenue met daarop de sponsornamen van ITC Rubis en Prins Groenvoorziening. Al in de 11e minuut kwam de ploeg van trainer Raymond Frehe op een 1-0 voorsprong. De eigenlijk verder onzichtbare Rafiek Casteleins plaatste de bal na een uitstekende voorzet van Tom den Boer via een lob op de lat, waarna Donaldo Sanches Silva de terugspringende bal toch nog achter keeper Jaco van Schee van Kloetinge kon plaatsen. In de hierna wat rommelige fase van Smitshoek kant nam Kloetinge wat meer het initiatief, op zoek naar de gelijk-

maker. Het resulteerde in een aantal corners, van waaruit ook de 1-1 in de 33e minuut op het scorebord kwam. Doelpuntenmaker was Tom Blomaard. Smitshoek kon de bal moeilijk in bezit houden, was te onzuiver in het inspelen van de bal. Laatste man Etienne Shew-Atjon stond vaak met de handen in de lucht, daar hij vanuit achteren de bal niet kon inpassen naar een vrije man op het middenveld. Kloetinge zette snel druk, speelde een fysieke wedstrijd waar Smitshoek in de eerste helft moeilijk mee had. Trainer Raymond Frehe van Smitshoek heeft waarschijnlijk de juiste woorden gebruikt in de rust, want Smitshoek nam na de thee het initiatief. De wissel Gilliomar Leona voor Rafiek Casteleins pakte goed uit. Er was direct meer dreiging voor het doel van de ploeg uit Zeeland. Kansen waren er voor spits Ricardo Merrelaar en de in de tweede helft op links spelende Tom den Boer. Een voorsprong kon echter niet worden genomen. Dat realiseerde wel Kloetinge in de 57e minuut. Mats Willems nam een voorzet direct op de schoen en liet keeper Marvin van Tienen kansloos. Ongeveer 10 minuten later was het echter terecht weer gelijk. Joren van der Linden

dook op rechts goed de ruimte in en bood Tom den Boer via een voorzet de gelegenheid de 2-2 aan te tekenen. Joren van der Linden werd in de 79e minuut wegens een blessure gewisseld. Zijn plaats werd ingenomen door Derk Jan Dupon. Beide ploegen gingen volop voor de winst. In de 81e minuut kwam Smitshoek op een 3-2 voorsprong. De grensrechter constateerde een handsbal in het strafschopgebied waarna arbiter Ebink aanvoerder Gerben Achterberg de gelegenheid gaf Smitshoek op voorsprong te schieten vanaf de penalty stip. De aanvoerder faalde niet. Smitshoek probeerde via een wissel Martijn Baan voor Tom den Boer de drie punten veilig te stellen. Dit lukt echter niet daar Kloetinge in de 88e minuut via Bart Deprez op randje buitenspel toch nog de 3-3 op het scorebord bracht. Achteraf gezien een terechte uitslag van geen goede maar wel vermakelijke en spannende wedstrijd. Tom den Boer werd door de supporters gekozen tot man of the match en ontving na de wedstrijd de gebruikelijke fles wijn, gesponsord door de Wijnkelder. De volgende wedstrijd voor de competitie speelt Smitshoek op 1 december a.s. Het betreft een uitwedstrijd tegen Nivo Sparta.

Aanvoerder Gerben Achterberg legt aan voor een rake strafschop.


36 De Schakel

Donderdag 22 november 2012

TUINCENTRUM ACHTERZEEDIJK Achterzeedijk 60 • 2992 SC Barendrecht

Volop gratis parkeergelegenheid!

Kerstbomen met kluit in pot,

verkoop nu gestart! Mini kerststerren Gaultheria Heide Hedera Grote kerststerren Grote cyclamen Skimmia’s

1,00 1,00 1,00 1,00 2 voor 5,00 2 voor 5,00 2 voor 5,00 p/st

Elstar appels

1,00 kilo 1,00 kilo 1,00 kilo 1,00 kilo 1,00 10 kilo 3,98 10 kilo 3,98 10 kilo 4,98 kilo

Goudreinetten Jonagold Kleine spruitjes Zuurkool uit ’t vat Frieslanders Eigenheimers Bonken

Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur, zondag en maandag gesloten!

Sterker dan vinyl en praktischer dan laminaat

Uitnodiging

wintersfeerdagen 29 en 30 nov. & 1 dec. 2012

Novilion p.v.c vloeren

Van 59.95 voor € 49.95 Incl egaliseren (beton) Incl lijm kosten Incl arbeidslonen bezoek onze vernieuwde website!

EN IJN T-G AA N N E I M IJT - LA TAP EN T : I T E N U RK KI G NB AA - PA N- E WERIN Z L N E A E N N A D I ZO BIN BED PEC D OR

‘t Vlak 5, Barendrecht - T: 0180 - 62 26 66 info@vanhemertwoonsfeer.nl

www.vanhemertwoonsfeer.nl

Tijdens deze dagen kunt u kennis maken met de uitbreiding van de Showroom in winterwitte sferen. Graag tot ziens op: • do. 29 november 2012 van 10.00 tot 17.00 • vr. 30 november 2012 van 10.00 tot 21.00 • za. 1 december 2012 van 10.00 tot 17.00 Sober&Sjiek Rijsdijk 35 • 3161 HK Rhoon tel. 010 506 91 37 • mob. 0641 85 97 33 info@soberensjiek.nl • www.soberensjiek.nl

S

Speciale data

Het weekend van 22, 23, 24 nov. en 27 dec. zijn wij gesloten.

Openingstijden do. van 10.00 tot 17.00 • vr. van 10.00 tot 20.00 za. van 10.00 tot 17.00 • ma. t/m wo. op afspraak

GROENDECORATIES • ZITMEUBELEN • VERFSOORTEN • VERLICHTING STOFFENCOLLECTIE • OVERZEES ANTIEK • GLASWERK

Deze krant nog eens nalezen? www.deschakelbarendrecht.nl AMOTEX TAXI RIDDERKERK

TE HUUR:

- Vast tarief per rit binnen Ridderkerk - Speciaal tarief naar ziekenhuis - Vervoer naar en van luchthavens - Korting bij retourboekingen - U kunt in de taxi pinnen

KLOK OF HORLOGE STUK?

TEL.: 0180-468724 / 06-23910654

Ook voor uw Antieke klok

AMOTEX Transport- & Koerierservice - Transport tot 1.500 kg. netto lading - Opslag van goederen en materialen - Nachtdistributie

TEL.: 0180-437906 / 06-23910654

A. DE VISSER

gediplomeerd uurwerkhersteller

Nette garagebox Centrum Barendrecht € 135,- p.m.

Storm, 0180 - 621116

0000136

50x74

schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Haal en brengservice Ridder van Dorpstraat 14 Nieuw-Beijerland 0186-691055 www.adevisseruurwerken.nl

Ary Schefferlaan 17 - H.I.Ambacht Willemstraat 239 078-6816260 / 06-53578287 2983 ET Ridderkerk fax 078-6822112 0180-432222 / 06-12505210 Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.


vind. Ontspanning, ontmoeting en activiteiten. Ontmoetingsplein Barendrecht biedt op drie locaties in uw eigen buurt volop activiteiten. Van sport (Zumba, fitness, Fit&Fun) tot meezingen in het koor, computerles of onze koffie- en filmmiddagen. Bel 0800 588 66 78 of kijk op www.laurens.nl voor het activiteitenprogramma.

meer dan zorg

Adv 264x194121113041408.indd 1

11/16/2012 11:49:30 AM


De Schakel

SPORT

Donderdag 22 november 2012

Huldigingen bij Barendrecht BARENDRECHT - De broers Frans en Marcel Brienen zijn vrijdag benoemd tot lid van verdienste van de BVV Barendrecht. De twee oudspelers, goed voor honderden wedstrijden in het eerste elftal, maken tegenwoordig deel uit van de technische staf op De Bongerd. Tony Schippers kreeg de onderscheiding vrijwilliger van het jaar. Zij is actief als kantinemedewerkster. Daarnaast werd een groot aantal leden gehuldigd omdat

zij al lang lid zijn van de club, zoals de 73-jarige Henk Kooiman (60 jaar lid), Arie Fok en Adrie den Hartigh (beide 50 jaar), Theo Baan, Joop Groeneweg, Jan Versluis en Gert Onnink (allen 40 jaar) en onder anderen Piet Fial, Herman Schippers en Michiel van den Berg (25 jaar). Op zaterdag werden voor Barendrecht-HHC Hardenberg de spelers Stanley Husen en Mathijs Tabbers gehuldigd voor meer dan honderd duels in het eerste.

Veteranen 1 in het nieuw BARENDRECHT - Op zaterdag 10 november kreeg het elftal veteranen 1 van Smitshoek nieuwe shirts en trainingspakken. Deze nieuwe kleding kregen de spelers van Garage Theo de Jong, Monsma Bevrachtingen, Kuipers & Van Loo verzekeringen en Nootenboom Sport BV. Het veteranenvoetbal leeft binnen de Smitshoekse gelederen, het is een nieuwe loot die een belangrijke bijdrage levert aan het voetbalplezier en sfeer aan Smithoekse Baan. Het afgelopen seizoen werd gestart met een veteranen 1 elftal in de tweede klas, waarin het elftal met glans kampioen werd. Inmiddels is men gepromoveerd naar de eerste klas waarin het team inmiddels opgeklommen is naar de tweede plaats. De spelers, supporters en begeleiders van veteranen 1 bedanken voor sponsors dank voor deze outfit.

TFS speelt gelijk tegen landskampioen BARENDRECHT – Afgelopen weekend heeft TFS Barendrecht gelijkgespeeld tegen regerend landskampioen Van Zundert/VELO uit Wateringen. De ploeg van coach Edward van den Heuvel straalde veel beleving uit en streed voor ieder punt. Iets wat we langere tijd toch een beetje hebben gemist. Topper Dicky Palyama ontbrak bij Velo. Voldoende reden voor de coach om Michiel in het enkelspel op te stellen en met succes. Na de heren en vrouwen dubbel stond het gelijk: 1-1. En de enkelspelen werden eveneens keruig verdeeld tussen Velo en TFS. Michiel Kruijt speelde goed en liet zijn soms onwaarschijnlijke techniek zien tot ook soms stomme verbazing van zijn tegenstander Rikkert Suijkerland van Velo. Dean nam het op tegen Russell Muns. Pas in de tweede set wist Dean gelijke tred te houden en begon goed te spelen. Alleen verloor hij wel. De dames single van Pascalle van Nielen was weer een ware thriller. Stressmomenten aan

beide kanten van het net. Het was misschien geen goede wedstrijd, maar de spanning maakte alles goed. Uiteindelijk trok Pascalle aan het langste eind en won met 21-19 in de derde set. Monique probeerde het in haar enkelspel wel, maar trof een hardwerkende Lisa Malaihollo van Velo aan de andere kant, die probeerde alle shuttles te halen en met succes. De scherpte ontbreekt nog bij Monique, maar ten opzichte van vorige wedstrijden gaat het steeds weer een stukje beter. De tussenstand na de enkelspelen was 3-3. Ook in de gemengd dubbels ontliepen de ploegen elkaar weinig, zodat de eindstand werd bepaald op 4-4. Voor TFS een meer dan uitstekend resultaat. Grote overwinnaar was het publiek, dat een aantal mooie en spannende partijen heeft gezien. Dankzij het gelijkspel is TFS opgeklommen naar de achtste plaats. Volgende week speelt de Barendrechtse formatie thuis tegen Slotermeer. Vanaf zes uur start het duel in sporthal Lagewei in Barendrecht.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

Philip de Haan gaat weg bij Heerjansdam HEERJANSDAM – Philip de Haan heeft de spelersgroep laten weten aan het einde van het seizoen te vertrekken bij Heerjansdam. Aanleiding is de aanvaring tussen Philip de Haan en voorzitter Janus van Peenen tijdens de uitwedstrijd bij Sliedrecht. De voorzitter en de Haan zitten niet op één lijn omtrent de inzet van spelers in het eerste elftal van Heerjansdam.

Na afloop van de verloren uitwedstrijd bij Sliedrecht bracht van Peenen zijn mening over de manier van werken van Philip de Haan naar buiten in de bestuurskamer van Sliedrecht. Dit heeft de trainer van Heerjansdam doen besluiten om aan het einde van het seizoen de club te verlaten. Het is nog maar de vraag of Philip de Haan daadwerkelijk de winterstop gaat halen.

Philip de Haan(L) heeft de spelersgroep laten weten dat hij aan het einde van het seizoen Heerjansdam gaat verlaten.

CSBR simpel naar kwartfinale bekertoernooi BARENDRECHT - De dames van Challenge Sports/ Binnenland.Rotterdam hebben door een 86-74 zege op Lekdetec.nl de kwartfinale van het nationale bekertoernooi bereikt. Het krachtsverschil was driekwart van het duel zichtbaar, alleen verzaakte CSBR in het laatste kwart, zodat de eindstand uiteindelijk 86-74 werd. CSBR, nog altijd zonder de geblesseerde Lisa van den Adel, schoot als een komeet uit de startblokken. Na een wat aarzelend begin was het de thuisploeg, die na het eerste kwart de

voorsprong pakte (19-10). De Barendrechtse dames pakten in het tweede kwart goed door en liepen uit naar 40-18, waarna gerust werd met een 46-26 voorsprong. Ook na de theepauze zette de thuisploeg goed door. Addie Micir bouwde onder tussen rustig door aan haar zeer indrukwekende cijfers van deze avond: 21 punten tegen 100%, 4 op 4 tweepunters, 2 op 2 van achter drie driepuntscirkel en 7 op 7 vanachter de vrije worplijn). Ook Leonie Kooij komt voor de tweede opeenvolgende wedstrijd aan een

mooie double-double met 17 punten en 4 rebounds. Aan het einde van kwart drie is het dan ook 71-45 en lijkt Lekdetec. nl een zeer ruimte nederlaag tegemoet te gaan. Maar in kwart vier wisselde coach Joost van Rangelrooy er lustig op los. Alleen pakte dit niet goed uit, waardoor Lekdetec.nl terugknokte tot 86-74. Komende zaterdag speelt Challenge Sports/ Binnenland.Rotterdam wederom tegen Lekdetec.nl, alleen voor de competitie en dan in sporthal De Bongerd in Bemmel.

39

Binnenland bekert verder BARENDRECHT In het Topsportcentrum in Rotterdam heeft Aarnoudse/ Binnenland zich ten koste van Rotterdam Basketball 2 geplaatst voor de volgende ronde van het de bekercompetitie. De Barendrechtse formatie won overtuigend met 81-56. Na twee achtereenvolgende competitienederlagen waren de bezoekers bijzonder gebrand op een goed resultaat tegen de streekgenoot die ook uitkomt in de promotiedivisie. Rotterdam startte de wedstrijd goed, maar naarmate het duel vorderde kwam Binnenland beter in haar spel. Dankzij het overnemen van het initiatief, een prima verdediging en sterk reboundoverwicht lopen de Barendrechtse heren uit naar een 39-31 voorsprong. Na rust zette Binnenland goed door. Rotterdam kwam nauwelijks onder de druk uit en moesten met lede ogen toezien dat Binnenland erop los scoorde. De einstand werd daardoor uiteindelijk 81-56.

Marijke wandelt in ’s-Gravendeel BARENDRECHT - De leden van de wandelsportvereniging Marijke gaan komende zaterdag 24 november wandelen in ’s-Gravendeel, waar de Seutertocht wordt gehouden. De te lopen afstanden zijn tien, vijftien, twintig en dertig kilometer. Het vertrek is om 07.30 uur vanaf sporthal Vitaal aan de Kruidentuin. Informatie via 010-5014646 (na 19 uur). Zie ook www. wandelsportmarijke.nl

Boskamp en Eenhoorn laten Businessclub bulderen BARENDRECHT – De Businessclub van voetbalvereniging BVV Barendrecht kijkt terug op een zeer geslaagde ledenavond. Bijna 200 bezoekers genoten van de grappen en verhalen van Jan Boskamp en Robert Eenhoorn, die door RTV Rijnmond-presentator Frank Vijg vakkundig aan de tand gevoeld werden. De kantine van sportpark De Bongerd was met tientallen Businessclubleden en hun introducés goed gevuld, maar aan het begin van de avond moest presentator Frank Vijg toch even ingrijpen. Met zijn bekende stem van Radio Rijnmond trok hij de bezoekers op gepaste wijze over de streep om vooral een aantal rijen naar voren te komen. “Ik zie een aantal bekende gezichten in het publiek. Als die niet naar voren komen, ga ik daar wat smeuïge verhalen over vertellen!”, trapte Vijg scherp af. Met oud-voetbalinternational Jan Boskamp en voormalig honkbalinternational Robert Eenhoorn maakte Vijg in anderhalf uur een reis door de imposante carrières van beide topsporters. Die begon in het Oude Noorden, waar Boskamp opgroeide. “Ik ben er vandaag nog even doorheen gereden, maar ze hebben er inmiddels wel wat nieuwe klederdracht”, grinnikte Boskamp. De voormalig voetballer is

zonder twijfel de bekendste van de twee. Boskamp maakte onder meer het WK van 1978 mee en speelde een aantal seizoenen in de hoofdmacht van Feyenoord, maar tegenwoordig is hij vooral bekend door zijn regelmatige optredens in het televisieprogramma Voetbal International. Na een minuut of twintig zien de bezoekers van de Businessclubavond dan ook een vertrouwd beeld: een grap van zijn tafelgenoot zorgt bij Boskamp voor de fameuze bulderlach, waarna hij Robert Eenhoorn schaterend op de schouders slaat. Eenhoorn kwam met minstens zo geestige en bijzondere verhalen uit de honkbalwereld. De voormalig international was één van de weinige Nederlanders die het tot de Major League schopte, het hoogste honkbalniveau in de Verenigde Staten. Toen hij na zijn actieve carrière coach werd van de nationale ploeg,

kreeg hij te maken met een aantal spelers die ’s avonds het hotel uitslopen richting de kroeg aan de overkant van het hotel. “Dus besloot ik om die avond om acht uur naar bed te gaan en om één uur m’n wekker te zetten. Heb ik me lekker gedoucht, luchtje op gedaan en ben ik ook naar de overkant gegaan. Toen ik aan de bar een biertje bestelde hadden de jongens me natuurlijk snel in de gaten, maar ik maakte hen geen verwijten. Ik kreeg zelfs een rondje van de jongens, die zich natuurlijk wel wat ongemakkelijk voelden. Toen ik een uurtje binnen was, wilden er twee terug naar het hotel gaan. Toen trok ik ze aan hun arm en zei: ‘Waar gaan we heen? Als je besluit om naar de kroeg te gaan, dan blijven we ook in de kroeg tot ík zeg dat je naar huis mag! Hebben ze nog tot half zes in de kroeg gestaan, maar ik had natuurlijk al een paar uur geslapen”, vertelt

Eenhoorn. Boskamp buldert mee met het publiek. “Als trainer kun je niet elke avond mee”, voegt hij er lachend aan toe. De gedachtes van de oud-international dwalen af naar het WK van 1978, waarin hij met de nationale ploeg meeging naar Argentinië. Het hotel van Oranje sprak niet bepaald tot de verbeelding. “Iemand van de KNVB had een hotel in de bergen uitgezocht, maar in Argentinië is het juist winter in juni en juli, dus het was stervenskoud op die berg!” Wat Boskamp betreft, had Oranje de poulefase niet overleefd: “Ik was woedend op die speler die de beslissende goal maakte waardoor we door gingen. Iedereen wilde naar huis!” Pas na meer dan anderhalf uur aan anekdotes en grappen liep het openhartige verhaal van Boskamp en Eenhoorn ten einde. Uiteraard kregen de gasten als gebruikelijk een BVV Barendrechtstropdas aangeboden van Businessclub-voorzitter Wim Vonk. Bovendien zorgde het kantinepersoneel met een bamihapje – Boskamp’s favoriete snack – voor een passende afsluiting. Als klap op de vuurpijl kondigden Boskamp, Eenhoorn en Vijg aan dat hun gage voor de avond gedoneerd werd voor de nieuwe tribune van BVV Barendrecht.


KODAK BRILLEN OUTLET

DIT JAAR NOG MOGELIJKHEDEN !!

Is een nieuw concept brillenwinkel. Voor het filiaal Optique Unique te Ridderkerk zijn wij met spoed op zoek naar een leuke

W I N KE L M E D E W E R K (ST) E R m/v

Scheldestraat 83 te Barendrecht

In deze fulltime functie adviseer je klanten, help je met de montuurkeuze en assisteer je de opticien bij de diverse voorkomende werkzaamheden. Klant- en servicegericht, flexibel, zelfstandig, sociaal en commercieel moet je zijn voor het goed vervullen van deze uitdagende job. Enige kennis van optiek is een pré. Wij bieden je een prettige werkomgeving en een goed salaris. Heb je interesse? Neem dan contact op met Nico van Nes. Tel. 023-6200983 Prachtig mooi 3-kamer appartement op 2e verdieping, geheel gerenoveerd in 2008, zonder enige aanpassing te betrekken. Perfekte keuken/badkamer/woonkamer/2 slaapkamers. Fraaie ligging, rustig wonen met uitzicht op groenvoorziening en toch op loopafstand van centrum en andere openbare voorzieningen. Woonopp. 85 m2. Komt dat zien!

Vraagprijs € 177.000 k.k.

KODAK BRILLEN OUTLET Optique Unique Verlengde Kerkweg 20 2985 AZ RIDDERKERK

autobedrijf esberg b.v.

Standerdmolen 19 te Barendrecht

DE 1e KEUS IN JONG GEBRUIKTE AUTO’S

Een prettige ééngezinstussenwoning op een heerlijke plek ! wijk Molenvliet. Als geheel heel goed onderhouden, alles dubbel glas, buitenschilderwerk 2011. Begane grond met leistenen vloer voorzien van vloerverwarming. Complete keuken, 2 slaapkamers, keurige badkamer, open zolderruimte. Besloten achtertuin, fraai aangelegd met veel privacy. Woonoppervlakte: 80 m2.

Vraagprijs € 189.000 k.k.

Op zoek naar een zeer jonge en voordelige occassion met volledige fabrieksgarantie?? Kijk op www.autobedrijfesberg.nl Wij zijn aangesloten bij:

Tevens zijn wij op zoek naar jonge schadevrije auto’s

Dorpsplein 2, 2995 BS Heerjansdam Tel. 078-6771938 | info@intrahuis.nl

BOVAG - RDW erkent - Nationale Autopas

Pascalweg 163 voorheen ”Opel Verhagen” 3076 JN Rotterdam/Barendrecht • Tel. 010-5017469

www.intrahuis.nl

Laat u verrassen door de ruimte! Zéér royaal wonen in Rhoon

BOUW GESTART d 2012 Koop voor ein chts en betaal sle 19% BTW

Type Type Felix Felix en Sofia Woonoppervlak 155 m2 met 5 kamers ••Geschakelde herenhuizen Uitbreidbaar tot ca. vanaf 190 m2173 met m2 ••Woonoppervlakte 7 kamers en vliering • 5 kamers Tallozetuin opties waaronder ••Ruime opmogelijk het zuiden kamer-en-suite en bijvoorbeeld een Koopsom vanaf € 405.600,- v.o.n. vide in de entreehal (incl. meerwerk en 21%met BTW) • Stel uw woning samen onze Woonwijzer op www.essendael.nl Koopsom vanaf € 349.850,- v.o.n.

Verkoop en informatie: Verkoop en informatie:

(015) 276 04 00

(010) 501 50 01

(010) 501 33 22

276 04 Bouwfonds(015) is bereikbaar van 00 ma t/m vr 8.00 - 22.00 en za van 9.00 - 18.00 uur.

www.essendael.nl www.essendael.nl


De Schakel

SPORT

Donderdag 22 november 2012

Medailleregen voor GV Barendrecht BARENDRECHT - Zondag 11 november streden de jongste springsters van de wedstrijdgroep en een aantal jongens in Pijnacker op de Open Pijnackerse Springkampioenschappen. Gedurende de hele dag werd er gesprongen op de onderdelen; Lange Mat, Minitrampoline en Kast/Pegases met plank op drie verschillende niveaus. Medailles waren er voor: Kristel (2x goud en zilver), Julie U (goud en brons), Isa (2x goud), Jasmijn (zilver), Lara (goud), Anna(zilver), Julie T (goud en zilver), Ilonka (goud, zilver en brons), Verena (zilver), Fleur 2x goud en brons), Kim (goud), Chantal (2x goud en brons), Wouter (zilver), Jesper (brons), Daan (zilver), Xavier (goud en brons), Davy (brons). In totaal maar liefst 29 medailles voor de Barendrechtse spring(st)ers.

ZPB uitgeschakeld door Polar Bears BARENDRECHT - Afgelopen zaterdag waren de dames van de Barendrechtse formatie echt op Berenjacht. In de kwartfinale van de beker kwamen de Barendrechtse dames net tekort tegen de thuisploeg uit Ede. Polar Bears wankelde in de vierde periode wel, maar viel niet om. Onder leiding van de uitstekend keepende Debby Willemsz speelde ZPB H&L Productions een geweldige wedstrijd. Juist

de verdediging gecombineerd met de snelle uitbraken van Laura van de Graaf gaven ZPB H&L Productions een grote kans deze wedstrijd te winnen. Via een gelijke stand in de eerste periode 2 – 2 werd in de tweede periode duidelijk wat Polar Bears écht wilde. ZPB H&L Productions kwam niet onder de druk uit, waardoor de Edese ploeg vrij gemakkelijk op een 5 – 2 voorsprong kwam. Door een kleine omzetting

in de aanval van ZPB H&L Productions kon de ploeg van aanvoerster Marina van de Werf de derde periode ongeschonden doorkomen. Er werd daarin niet gescoord. Met wat meer durf en een wat betere conditie speelde ZPB H&L Productions een geweldige vierde periode. Via Karin den Hoedt, Cyntha Schouten en Nicky van Neutegem stonden de ploegen slechts 1 minuut voor het einde gelijk: 5-5. In de laatste minuut kon

de coach van ZPB H&L Productions via een timeout nog even de motivatie en teamspirit voor zijn ploeg een goede duw geven. Het mocht niet baten ZPB H&L Productions verloor het duel uiteindelijk nipt met 6-5. Ondanks het verlies waren de Barendrechtse waterpolovrouwen er van overtuigd dat het deze keer echt de winst naar ZPB H&L Production had moeten gaan.

41

Leo Heinen maakt rentree bij 35+ BARENDRECHT - Wat niemand meer voor mogelijk had gehouden, gaat as. zaterdag toch gebeuren. Het “rossige loopwonder” Leo Heinen maakt zijn rentree in de 35+ competitie van Barendrecht. Na een afwezigheid van anderhalf jaar is de man met het zuiverste schot ooit terug op de velden. Leo heeft na een ernstige rugblessure hard getraind om weer volledig fit team Stolk van nieuwe impulsen te voorzien. Met zijn inzicht en verfijnde traptechniek gaat zijn team nog veel plezier aan hem beleven. Verleden week in de kantine wist hij te melden: “Ik ben momenteel 7 kilo afgevallen en bezoek geregeld de fysio en de sauna om op gewicht te blijven. Ook in mijn werk heb ik het behoorlijk druk. Weken van 80 uur zijn geen uitzondering. Ik hoop wel dat aanvoerder Leo Stolk het team op mij

afstemt. Alle ballen op Leo dus”. In 2004 werd Leo met zijn team Royal Haskoning kampioen van de 35+ competitie. Met spelers als Martin Maat, Ron Pols en Anton Slis versloeg men op 13 mei in een legendarische wedstrijd het team van 4FC/Stoomerette met 6-5 De winnende goal kwam van de voet van – u raad het al- Leo Heinen. Als een van de weinigen uit dat team is hij nog steeds actief binnen de BVV Barendrecht. Dan weer trainer van de jeugd, dan weer niet, sponsor van een damesteam, lid van de Businessclub en frequent afnemer van het goudgele vocht is hij nog steeds helemaal gek van het spelletje. Wie Leo in levende lijve aan het werk wil zien op zaterdag 24 november om 12.45 uur op veld 3 is hij te bewonderen in de wedstrijd PEGA tegen Stolk.

Natuurwerkdag in Develbos BARENDRECHT - Op zaterdag 24 november gaat natuurvereniging Ridderkerk aan de slag in het Develbos in Zwijndrecht. In het Develbos moeten de laanbomen worden opgekroond en de opkomende boompjes in de slootkanten worden verwijderd. De vrijkomende takken worden op houtrillen gelegd. Deze houtrillen vormen de overwinteringsplaatsen voor bijvoorbeeld egels maar ook muizen, insecten en in het voorjaar broedgelegenheid voor vogels als de roodborst en de winterkoning. Zaterdag 24 november kunnen de deelnemers om 9 uur verzamelen bij de ingang van het Develbos aan de Munnikensteeg naast de Manege (Munnikensteeg 15 te Zwijndrecht). Er wordt gewerkt tot ca. 14.00 uur. Aanmelden bij Christa Groshart 0180-428262 of cpgroshart@gmail.com.


42 De Schakel

Donderdag 22 november 2012

KAARS JESAVOND GOUDA op de m.p.s. CALYPSO

Gouda bij Kaarslicht Dinsdag 11 december: Inschepen om 13.00/13.30 uur aan de Maasboulevard in Schiedam. Vertrek om 13.30 uur naar Gouda. ‘s Middags 14.30/15.00 koffie met gebak en om 18.00 uur een 4-gangen diner. ‘s Avonds bezoek

BIJ DE DIERENKRAAM!! Bij iedere aankoop van Royal Canin produkten vanaf 2kg gratis kalender

+

Bij iedere baal Royal Canin premium hondenvoer vanaf 10kg gratis honing buffelpoot ter waarde van 3.95 Royal Canin Fit 32 nu 2kg voor slechts 14.95

Blackstone, Van Bommel, Cruyff, Goliath, UGG, Vico. Geen korting op accessoires en damescollectie.

Vogelhart voor de buitenvogels nu 4.95 Marian en Michel van Aelst dierenbenodigdheden www.dierenvoedsel.nl - Tel. 06 22517622 Uw Royal Canin voedingsadviseur

Lots of shoes, Julianastraat 61, 3161 JA Rhoon Tel 010-5015318 Open di. - vr. 9.30 tot 17.30 u. Za. 9.30 tot 17.00 u.

0180 - 613047

Woensdag 12 december: Ontbijt - U heeft ‘s morgens nog de gelegenheid om het gezellige Gouda te bezoeken. Vertrek om 12.00 uur met aansluitend lunch. 15.00 uur terug in Schiedam en uitschepen.

- Particulier- & Zakelijk vervoer - taxi - taxibus (8 pers) - vip - zorg- en contractvervoer

www.taxibakker.nl

Benedenhut 1 60,00 p.p. Bovenhut 1 70,00 p.p. INFO en BOEKINGEN: 06-51439 610 of per e-mail: info@mpscalypso.nl

Leegverkoop van de herencollectie.

-25%

Sinterklaas tip!!!! Hondenletter nu 1.25

Kaarsjesavond Gouda

Wij nemen afscheid van de mannen!

morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22 Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

KERST INKOOP REIS NAAR DÜSSELDORF op de m.p.s.

CALYPSO

Heenreis: vertrek donderdag 13 december 2012 Inschepen: 08.00/09.00 Maasboulevard Schiedam. Koffie/Lunch/Diner. Aankomst 14 dec. Düsseldorf ca. 02.00 uur. Vrijdag 14 december 2012 Ontbijt - Bezoek gezellige kerstmarkten. Diner. Zaterdag 15 december 2012 Ontbijt - ‘s Morgens vrij stadsbezoek, 11.30 u. Lunchbuffet. 12.30 uur: Vertrek met de touringcar naar Schiedam. Prijs e 99,50 p.p. benedenhut / e 120,00 p.p. bovenhut. Ook is er gelegenheid de avond voor vertrek in te schepen voor e 30,00 p.p. (incl. ontbijt). Retourreis: zaterdag15 december 09.30 u. Vertrek vanaf Maasboulevard Schiedam met de touringcar naar Düsseldorf. Aankomst 12.30 u. 13.00 uur Lunchbuffet. Bezoek Düsseldorf - Diner.

www.autorijschoollandzicht.nl 06 - 51383506

Zondag16 december Ontbijtbuffet - Hele dag voor bezoek Düsseldorf, 19.00 uur diner. Tijdens het diner vertrek terugvaart Schiedam. Maandag 17 december Na het ontbijt arriveren we in Schiedam waar we uitschepen. Alle dagen is er live muziek aan boord.

Autorecycling W.H. Baris bv Kunt u de auto niet brengen dan halen wij hem op met eigen ophaaldienst

Voor inlevering of inlichtingen:

Tevens inkoop loop– en sloopauto’s

Bij inlevering van uw auto krijgt u direct het R.D.W. vrijwaringsbewijs. Door de overheid erkend als wettelijk inleverbedrijf aangesloten bij: Auto Recycling Nederland

W.H. Baris bv Charloisse Lagedijk 638 3084 LH Rotterdam Telefoon 010 - 480 00 00 Telefoon 06 - 53 18 15 39 E-mail: receptie@baris.nl www.baris.nl

Prijs e 99,50 p.p. benedenhut / e 120,00 p.p. bovenhut. Ook zijn beide reizen te boeken, met een korting van e 25,00 p.p.

INFO en BOEKINGEN: 06-51439 610 of per e-mail: info@mpscalypso.nl


De Schakel

DIENSTEN

Donderdag 22 november 2012 15.00 uur ev. Joh. Bos VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 10.00 uur ds. J. Brederveld, dienst van gedenken REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur Eeuwigheidszondag dr. T.R. Barnard HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. G. van de Pol 17.00 uur ds. G.J. van Beek, Ridderkerk ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

ZONDAG 25 NOVEMBER BARENDRECHT PROT. KERK IN NEDERLAND Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 10.00 uur mevr. Ds. J.M. Boersde Jong Geref. Bethelkerk, Schaatsbaan 10.00 uur Ds. H.J. Ketelaar Geref. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 09.30 uur Ds. C. Romkes Ned. Herv. Dorpskerk, Dorpsstraat 10.00 uur Ds. J. Haeck uit Zeist Herv. Gem. Immanuëlkerk, Klarinetweg 09.30 uur Ds. A.A. Floor, Heilig Avondmaal 17.00 uur Ds. A.A. Floor, nabetrachting VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Drs. M.I.J. de Winter uit Noordgouwe CHR. GEREF. KERK Eben Haëzerkerk, Voordijk 252 10.00 uur ds. K. Visser 17.00 uur ds. K. Visser NED. GEREF. KERK Maranathakerk, Dorpsstraat 178a 09.30 uur Ds. B.J. Eikelboom 16.30 uur H. van Winkelhoff GEREF. KERK VRIJGEM. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150 11.30 uur Ds. A. van Groos te Hoogvliet-Spijkenisse 16.30 uur Ds. H.D. Bondt GEREF. GEMEENTE Ploegwei 1 10.00 uur ds. L. Terlouw 16.30 uur ds. L. Terlouw HERSTELD HERV. GEM. Rehobothschool,

Dorpsstraat 184 09.30 uur ds. C.M.Visser, Beroepen predikant 16.00 uur ds. J. Koppelaar, Abbenbroek R.K. KERK Sint Augustinusparochie Marijkesingel 24 10.30 uur Eucharistieviering, pater Charles Eba´a, Jona-Singers VEG ‘DE WIJNGAARD’ Iedere zondag om 10.00 uur in gebouw Trefpunt aan de Dr. Kuyperstraat 4. Aparte crèche - en kinderdiensten. Koffie en limonade na de samenkomst. Info: www.egba.nl EVANGELISCHE GEM. Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl GEMEENTE GODS GENADE Boerhaavelaan 23 Elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur Gebeds- en Genezingsdienst - open 19.30 uur. Eens per maand op zaterdag van 13.00 tot 18.00 uur Genezingsdienst. Inl. Tel. 0180617822 HEERJANSDAM PROT. GEMEENTE HEERJANSDAM/KIJFHOEK Boomgaardkerk, Dorpsstraat 10.00 uur Mw. N. van Embden + ds. J. Breure, Laatste zondag krklijk jr ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. A.C. Baan

Spreekuur CDA fractie

Stiltevieringen in Hart voor Barendrecht

BARENDRECHT - De CDA-fractie in de gemeenteraad van Barendrecht houdt donderdag 29 november 2012 an 19.30 uur tot 20.00 uur in het gemeentehuis.

www.deschakelbarendrecht.nl

BARENDRECHT - Op woensdag 28 november besteedt het ExxactFM radioprogramma aandacht aan de stiltevieringen in Carnisse Haven. Deze vieringen worden op de dinsdagavonden tijdens de adventtijd gehouden. De stiltevieringen zijn een tijd van bezinnen, van stil worden op weg naar het feest van de geboorte van Jezus. Het radioprogramma Hart voor Barendrecht is iedere woensdag te beluisteren van 19.00 tot 20.00 uur bij ExxactFM. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel en via internet op www.exxactfm.nl. Voor meer informatie over Hart voor Barendrecht, het nabeluisteren van een uitzending of de activiteitenagenda zie: www.hartvoorbarendrecht.nl

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar bezorgingbarendrecht@baruitgeverij.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon: 015-3694070

Donderdag 22 november 2012 - 71e jaargang - nr. 25 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE GEMEENTE BARENDRECHT, CARNISSELANDE, HEERJANSDAM Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 23.900 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres voor redactie en advertenties: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax 0180-619983 Redactie: Jos Wesdijk (06-22499763); Leonie Elzinga (06-10336090); Fax 0180-619983 E-mail: redactiebarendrecht@baruitgeverij.nl Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 20.00 uur in bezit van de redactie te zijn. Servicerubriek: Gegevens voor deze rubriek (kerkdiensten, medische diensten e.d.) dienen uiterlijk tien dagen voor de gewenste plaatsingsdatum in bezit te zijn van De Schakel. E-mail: krant@baruitgeverij.nl Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, 2992 BN Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Klachten over de bezorging: telefoon 015-3694070 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.

Nog meer nieuws op www.deschakelbarendrecht.nl

43

Medische Diensten en Maatschappelijke Organisaties Huisartsen: Barendrecht, Heerjansdam, Rijsoord, Carnisse lande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Avond-, nacht- en weekenddienst. Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 0102909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Barendrecht De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur zijn in Barendrecht ook geopend de apotheken de Lindehoeve en Middeldijkerplein. Tandartsen. Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoedhulp gedurende het weekeinde en feestdagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u ingelicht op welke manier u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. De dienstdoende tandarts is uitsluitend bereikbaar voor spoedeisende klachten en ongevallen. De spoedhulp wordt uitsluitend verleend tegen contante betaling. Verloskundigen. M.J. Weerman, L.K. Stewart. Hoefslag 1b. Tel. spreekuur ’s ochtends 8-9 uur, tel. 0180-615017. www.verloskundigebarendrecht. nl Verloskundigenpraktijk Carnisselande Dagelijks spreekuur volgens afspraak. Spreekuurlocaties: Gezondheidscentrum Carnisselande (hoofdlocatie), Middeldijkerplein 26, 2993 DL Barendrecht Care&Wellness Portland (tevens echolocatie), Langstraat 11-12, 3162 WC Portland Telefonisch spreekuur ma, di en do 9-12 uur, tel. 0180-627459. Inloopspreekuur wo. 8.30-11 uur (m.u.v. schoolvak.). Inloopspreekuur lactatiekundige; ma. 10-11 uur (m.u.v. schoolvak.) (beide inloopspreekuren vanaf hoofdlocatie). info@verloskundigencarnisselande.nl. www.verloskundigencarnisselande.nl Verloskundigenpraktijk Portland Yolande van den Berg en Gardy Laurijssen, 24 uur per dag bereikbaar via 06-46464942, ook buiten spreekuren overdag voor vragen of afspraak maken. Bij spoed en geen gehoor via de artsentelefoon: 010-2866977. Postadres: Postbus 53019, 3008 AH Rotterdam. Www.verloskundigenpraktijkportland.nl, info@verloskundigenpraktijkportland.nl. Spreekuur op woensdag vanaf 18 uur aan Hendrikse-akker 11, Barendrecht (kinderdagverblijf Panda). Zaterdag spreekuur vanaf 9 uur aan De Beurs 39, Rhoon/ Portland (kinderdagverblijf Jip en Janneke). Kruithof Fysiotherapie en Manuele therapie Avenue Carnisse 317, 2993 ME Barendrecht. Contact: 0180628741 en info@kruithoffysiotherapie.nl. Zie ook www. kruithoffysiotherapie.nl. Ook ‘s avonds geopend. FysiotherapieRotterdam Bijdorp-Zuid 1, Barendrecht

gebouw Wellnesselande, tel. 0180-646418 Rosestraat 123, Rotterdam tel. 010-4860978 www.fysiotherapierotterdam.nl info@fysiotherapierotterdam.nl Dierenartsen Voor spoedgevallen in alle nachten en weekenddiensten bereikbaar: Dierenartsenkliniek Barendrecht, W.J.A. v.d. Broek Binnenlandse Baan 42 0180-612685 Dierenkliniek Stroowaert Avenue Carnisse 38, tel. 0180-618401 Dierenkliniek Carnisselande Avenue Carnisse 184, tel. 0180-556062. Aafje, thuiszorg, huizen, zorghotels Aafje zorglijn, tel. 0900 - 8664 (€ 0,10/min) Op werkdagen van 8 tot 17 uur voor informatie en advies. Voor dringende (zorg)vragen is de zorglijn 24 uur per dag bereikbaar. Thuiszorgwinkel Zwijndrecht (Vegro) Verpleeg- en hulpmiddelen: 0800 – 2887766: voor uitleen en verkoop. Passage 4-6, Zwijndrecht, maandag t/m vrijdag 9-17.30 uur, zaterdag van 10-16 uur. Artikelen kunnen thuisbezorgd of opgehaald worden. info@aafje.nl, www.aafje.nl Aafje, Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam. Laurens Zorg aan Huis Laurens biedt veel vormen van diensten en zorg voor ouderen. In Barendrecht biedt Laurens Zorg aan Huis (ook voor mensen met dementie), dagopvang, palliatief terminale zorg, tijdelijk verblijf en wonen met zorg. Meer informatie: 0800-5886678 (gratis) of www.laurens.nl. Activiteiten voor ouderen Laurens organiseert voor actieve ouderen activiteiten die het leven leuker maken. In onze locaties De Elf Ranken en Borgstede organiseren wij tal van educatieve, creatieve en gezellige activiteiten voor de ouderen die daar wonen én voor ouderen uit de buurt. Het Laurens UITbureau voor Ouderen neemt u graag mee naar het theater of op vakantie. Meer informatie: 0800-5886678 (gratis) of www.laurens.nl. Sanare Thuiszorg Altijd bij u in de buurt! Wij bieden zorg in elke thuissituatie en nemen uw wensen en behoeften als uitgangspunt! Bel 0180310180 voor verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning op afspraak en door een klein team vaste medewerkers. Gratis spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13-17 uur in Paramedisch Centrum ‘Oranjewijk’ aan de Gebroken Meeldijk 123a te Barendrecht. Meer informatie: www.zorgiseenkeuze.nl Ridderzorg, thuiszorg met overtuiging. Ridderzorg biedt thuiszorg aan mensen in Barendrecht en omgeving. Deze zorg wordt, zonder onderscheid, geboden aan iedereen die dit nodig heeft door medewerkers die werken vanuit een protestants-christelijke levensbeschouwing. Hierdoor kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen of krijgen ze gelegenheid te herstellen na een periode van ziekte, etc. Ridderzorg biedt alle vormen van zorg: huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding, maar ook dagverzorging en kortdurende opname. Mobiele nachtzorg is beschikbaar van 22.30 uur tot 6.45 uur en omvat alarmering en geplande zorg op afspraak. Meer informatie? Neem dan contact op met onze zorgconsulenten: 0180-452525, tijdens werkdagen bereikbaar van 9 tot 16 uur. Voor dringende vragen zijn wij buiten deze dagen bereikbaar op het telefoonnummer van Riederborgh, waar Ridderzorg onderdeel van is: 0180-452500. Adresgegevens: Boksdoornstraat 82, 2982 BD Ridderkerk. E-mail: info@ ridderzorg.nl. Internet: www. ridderzorg.nl. Trombosedienst en Artsenlaboratorium Dienstencentrum Barendrecht, Windsingel 164: maandag t/m vrijdag van 7.45 tot 9.30 uur.

Wijkcentrum Waterpoort, Middeldijkerplein 9: ma.-vr. van 8.159.15 uur, ma. en do. 18-19 uur. Huisartsenpost H’dam, De Manning 5a, Heerjansdam: ma. wo. vr. van 8.15-9 uur. Diabeteslijn (033) 4630566, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ‘s nachts alleen in geval van nood) en over de producten en diensten van de Diabetesvereniging Nederland. Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest Tel. 0900-0101; Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Kraamzorg De Waarden, regio Hoeksche Waard. Bezoekadres: De Vriesstraat 2, Oud-Beijerland. Postadres: Postbus 1202, 3260 AE Oud-Beijerland, is dag en nacht bereikbaar onder tel. 0186-612055. Fax: 0186-620968. Email: kzhw@ planet.nl. Website: www.kraamzorg.org. Kraamzorg de Eilanden, Vliet 8, Postbus 1185, 3220 BD Hellevoetsluis. Gratis informatienummer: 0800-0225323; Beval lings lijn: 0181-310000 (altijd bereikbaar). Kraamcentrum DAT. 24 uur p.d, 7 d.p.w. bereikbaar voor zorg. Bezoekadres: Avenue Carnisse 245, 2993 ME Barendrecht. Tel: 0180-690006, email: info@kraamcentrum dat.nl, Website: www. kraamcentrumdat.nl Moeders voor Moeders. Ben je net in verwachting? Moeders voor Moeders verzamelt de urine van pril-zwangeren, en helpt zo vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen ook zwanger te worden. Als je nog geen 12 weken zwanger bent, en je wilt meedoen, neem dan contact op met Odette Boekenstijn 06-39442044 of bel gratis 0800-022 8070. Inschrijven kan ook via de website www.moedersvoormoeders.nl. CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Telefonisch aanmelden voor aanvraag verzorgings-, verpleeghuis en thuiszorg. Op werkdagen van 8.30 tot 17 uur. Tel. nr. 0102068650. Politiebureau Barendrecht Maasstraat 28, tel. 0900-8844. P.C. Sticht. IJsselmonde-Oost Zorg- en Dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Barendrecht, Ridderkerk e.o. Voor informatie, advies en zorg tijdens kantooruren: ma. t/m do. van 9 tot 17 uur. Vraag naar Wil Vreeke: 0180-641059. Bezoekadres: Bijdorp-West 24, 2992 LC Barendrecht. E-mail: info@ijsselmonde-oost.nl. Website: www.ijsselmonde-oost.nl Voedselbank Barendrecht Steunpunt Voedselbank Rotterdam. Verzorgt voedselpakketten naar mensen die deze goed kunnen gebruiken om te overleven. Het hoe en waarom is geen gespreksonderwerp. Coördinator: A. Gouman, tel.: 06-42210256. Vragen of meer informatie, e-mail: info@voedselbankbarendrecht.nl. Internet: www.voedselbankbarendrecht.nl Stichting Psychosociale Klankborden ZHZ Contactpersoon Jeannette Verveer. Telefonisch spreekuur voor advies en begeleiding op wo. en do. van 10 tot 13 uur via 078-8795276. Iedere di. inloop en creativiteit van 15 tot 17.30 uur. Samen lekker eten van 17.30 tot 19 uur, een vers en gezond driegangenmenu voor 3,50 euro. Regelmatig ook themavonden en gespreksgroepen. Hervormd Jeugdcentrum, Vijverhof 10 te Hendrik-Ido-Ambacht. Website: www.stichtingklankborden.nl. Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9-18 uur. 0900 - 1450 (15 ct/pm) Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl Chatten kan op werkdagen van 9-17.30 uur via www.korrelatie.nl Vivenz (o.a. maatschappelijk werk), 7x24 uur bereikbaar telefoon: klantenservice 0888233233 info@vivenz.nl www.vivenz.nl


Barendrecht (Parkeerplaats voor het gemeentehuis) Binnenhof 1 2991 AA Barendrecht barendrecht@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Elke dinsdag van 10.00 - 16.30 uur

Elke dinsdag!

Verzilver uw goud in ons mobiel kantoor! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Goudwisselkantoor is eigendom van familie de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Naast onze twintig kantoren door heel Nederland, kunt u nu ook terecht in één van onze mobiele kantoren. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs

Goudwisselkantoor ud, zilver en munten • 25 jaar ervaring in go ijblijvende taxatie • een deskundige en vr nk indien gewenst per ba • contante betaling of de taxatie • discrete ruimte voor n van goud en zilver • advies in het belegge

en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Locaties van ons mobiel kantoor bij u in de buurt

Ridderkerk Alblasserdam

Barendrecht

Zwijndrecht

Alblasserdam Raadhuisplein Cortgene 2, 2951 ED Elke donderdag 10:00 – 16:30 uur

Ridderkerk Plein Oost De Genestetstraat 36, 2985 CG Elke vrijdag 10:00 – 16:30 uur

Barendrecht (Parkeerplaats voor het gemeentehuis) Binnenhof 1, 2991 AA Elke dinsdag 10.00 - 16.30 uur

Zwijndrecht Wagenveld (parkeerplaats nabij winkelcentrum Passage) 3331 CM Elke vrijdag 10:00 – 16:30 uur

barendrecht_wk47_2012  

http://deschakelbarendrecht.nl/week47/barendrecht_wk47_2012.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you