Page 1

Oude Maas Pannenkoekenhuis

WINTERVOORDEEL VAN 1 OKTOBER T/M 31 MAART

ELKE ZONDAG VAN 11.00 TOT 13.30 UUR

BRUNCH

Donderdag 18 oktober 2012

E15

RESERVEREN AANBEVOLEN !

Deze week o.a. in

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

Vrolijke start jubileum Rehobothschool

het hele jaar, 7 dagen in de week

Welkom

Barendrecht blijvertje in de top

HI! Tea is ready! High tea for two voor 25 euro! Iedere zondagmiddag, reserveer en laat je verrassen!

Gemeentenieuws Met bruut geweld werden bijna veertig grafstenen omvergehaald. Sommige braken daarbij in stukken. jaargang 5 - nummer 1 - 18 oktober 2012

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

Foto Jos Wesdijk

Bijna veertig graven vernield 1

BLIK OP BARENDRECHT BARENDRECHT - In

Sportgala 2013

Geef nu uw sporttalent op!

In dit nummer: de 3 5 nacht van vrijdag op zater7 9 dag zijn op 11de Algemene Begraafpaats aan de Vrijwilliger in beeld Renald Slag bijna veertig Scheldestraat graven vernield. Een bezoeker ontdekte dit zaterdagmorgen rond tien uur en belde de politie. De ravage moet zijn veroorzaakt tussen zeven uur vrijdagavond en tien uur zaterdagmorgen, omdat aan het begin van de vrijdagavond alles nog intact was op de begraafplaats. De politie stelt een uitgebreid onderzoek in naar de toedracht. Gezien de omvang van de vernielingen vermoedt de politie dat er meerdere

Op vrijdag 8 februari 2013 vindt de 36ste editie van het Sportgala plaats. Het moment waarop wij onze

• Column burgemeester Jan van Belzen: Reanimatiecursus maakt het verschil • NL-Alert: Direct informatie bij noodsituatie • Barendrecht tekent voor statiegeld • Omgevingsvergunningen • Besluitenlijst raad

sporters en zeker ook de sportvrijwilligers en -bestuurders in het zonnetje te zetten. Het lijkt nog ver weg,

deschakelbarendrecht.nl

maar de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Het belooft wederom een sportief feest te worden.

Dat kan alleen niet zonder uw hulp, want zonder genomineerden is er geen Sportgala. Daarom vragen wij u kandidaten voor te dragen.

jaar. In de categorie ‘Meest Veelbelovende Sporter of Sportploeg’ geldt

Deze week bij De Schakel de folder van:

een minimale leeftijd van dertien jaar.

- Individuele sporters zijn aangesloten bij een Barendrechtse vereniging of

bij een sportvereniging buiten Barendrecht, maar hebben wel een duidelijk aantoonbare band met

Barendrecht. In het laatste geval beoordeelt de jury of zij in aanmerking komen voor een nominatie.

Klimatras (Hele oplage Schakel)

- Sporters/bestuurders/vrijwilligers van buiten Barendrecht dienen aan-

Het Sportgala wordt een feest wanneer u uw sporthelden aanmeldt

gesloten te zijn bij een Barendrechtse vereniging.

Het seizoen 2011-2012 leverde Ba-

categorieën Sportman van het jaar,

rendrecht weer veel mensen op die

Sportvrouw van het jaar, Sportploeg

Jos Vis-wisselbokaal

op het gebied van sport iets bijzon-

van het jaar, Sportbestuurder van het

Op het 36e Sportgala wordt voor de

ders hebben gepresteerd. Deze pres-

jaar, Sportvrijwilliger van het jaar, Se-

derde keer de Jos Vis-wisselbokaal uit-

taties worden nog eens extra uitge-

niorensporter van het jaar en Meest

gereikt. Jos Vis reikt deze prijs tijdens

licht tijdens het Sportgala, dat in 2013

Veelbelovende Sporter of Sportploeg

het Sportgala zelf uit aan iemand die

opnieuw plaatsvindt in Theater het

van het jaar. U vindt het aanmeldfor-

voor de promotie van de sport in Ba-

Kruispunt.

mulier op www.barendrecht.nl > Over

rendrecht belangrijk is (geweest).

De Vos (Heerjansdam) Domino’s pizza (2991-2992-2994)

Barendrecht > Sport > Activiteiten.

Bijzondere prestaties

De uiterste aanmelddatum is XXX

Goede vrijetijdsbesteding

Wethouder Stephanie ter Borg (sport)

december. Een onafhankelijke jury

Wethouder Ter Borg hoopt dat veel

benadrukt kort en krachtig: “Baren-

beoordeelt alle genomineerde kan-

verenigingen en inwoners hun ‘sport-

drecht heeft veel waardering voor

didaten en adviseert het college van

helden’ aanmelden. “Het afgelopen

haar sporters en wil dit laten zien! Wij

burgemeester en wethouders over de

jaar is er weer veel gebeurd op sport-

organiseren dit gala al 35 jaar met

winnaars.

gebied. Dat brengen wij graag onder

Burchthuys (2991-2992-2993) groot succes en gaan er ook dit keer

de aandacht tijdens het Sportgala. Dit

weer iets moois van maken. Kent u

Voorwaarden nominaties Sport-

evenement geeft ook een positief sig-

iemand die een bijzondere prestatie

gala

naal af: sport is goed voor je lichaam

op sportgebied heeft neergezet? Meld

Niet iedere sporter komt in aanmer-

en is een goede vrijetijdsbesteding.

hem of haar dan snel aan. U mag ook

king voor een nominatie. Om iemand/

Het gaat natuurlijk niet alleen om de

een heel team aanmelden.”

een team te kunnen nomineren geldt

prestatie, maar ook om het plezier.

Bewoner grijpt inbreekster in de kraag een aantal regels:

Voordragen kandidaten

U kunt kandidaten voordragen in de

- Individuele

daders bezig zijn geweest. De gemeente heeft als eigenaar van de begraafplaats aangifte gedaan. Het is niet de eerste keer dat op deze begraafplaats graven zijn vernield. In juni 2001 werden 21 grafstenen vernield of compleet verplaatst. Burgemeester Jan van Belzen was zaterdagmorgen ter plekke om de schade met eigen ogen te bekijken en te praten met bezoekers van de begraafplaats. “Het is een laffe daad van vandalisme, ik heb er geen andere woorden voor. Er zat geen lijn in de vernielingen. Verspreid over de hele begraafplaats

zijn graven getroffen.” Op de begraafplaats was het zaterdag en zondag erg druk. Veel mensen wilden weten wat de toestand was van graven van overleden familieleden en bekenden. Medewerkers van de gemeente waren aanwezig om mensen te woord te staan. Begin deze week zijn zoveel mogelijk nabestaanden per brief geïnformeerd over de vernielingen en over de verdere stappen die ondernomen worden. Niet alle rechthebbenden konden nog worden achterhaald, vooral die van de graven op het oude gedeelte van de begraafplaats. Het gaat hier om heel oude graven.

De gemeente Barendrecht neemt de kosten van de schade van de vernielingen van de 37 graven op zich. Het totaalbedrag van de schade wordt geschat op circa 15.000 euro, exclusief herstel of vervanging van kapotte grafstenen. De politie is zaterdagmorgen meteen gestart met een onderzoek. Er is zaterdag tevens een buurtonderzoek gehouden. Getuigen of andere personen die meer denken te weten van de vernieling wordt met klem verzocht de politie te bellen via 0900-8844 (recherche District Zuid).

sporters/bestuurders/

Cookers, Van Beuningenhaven 1 Barendrecht, 0180 532880

Openstelling HVB BARENDRECHT - De Historische Vereniging Barendrecht (HVB) is elke zaterdag van 10 tot 12 uur geopend. In de maanden oktober en november houdt HVB open huis. Dit betekent dat, naast de expositieruimte, ook de voorwerpen die men in depot heeft te bezichtigen zijn. Voor de jaarlijkse kerstmarkt op 15 december zijn nog enkele plaatsen te huur. Voor informatie kan men contact opnemen met Joset Verboom, Schaatsbaan 19, 0180-615728.

vrijwilligers zijn ouder dan zestien

Gerben Ton in race voor ‘Schilderij van het jaar’ Informatieavond verbreding A15

Donderdag 1 november 2012 is er voor bewoners en ondernemers in het

gemeentehuis (Binnenhof 1) een inloopavond/informatiemarkt over de ver-

breding van de A15. Van 19.00 tot 21.00 uur geven A-Lanes A15, Rijkswaterstaat en De Verkeersonderneming informatie over de werkzaamheden en de

BARENDRECHT – De bewoner van een woning in Barendrecht heeft dinsdag 9 oktober een inbreekster in de kraag gevat op de Muziekplein. Gealarmeerde politie heeft de vrouw aangehouden. Rond 17 uur zag de bewoner twee vrouwen uit het raam van zijn woning klimmen. De vrouwen gingen er vandoor. De bewoner bedacht zich geen moment en ging er achteraan. Hij wist een 17-jarige vrouw uit Ede in de kraag te vatten op de Muziekplein. Zij had spullen uit de woning op zak en is aangehouden. De politie heeft de zaak in onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

effecten daarvan in Barendrecht. Bezoekers kunnen op elk gewenst moment binnenlopen.

Tijdens de informatiemarkt kunnen bezoekers uiteraard vragen stellen aan

A-Lanes A15, Rijkswaterstaat en De Verkeersonderneming. Rond 20.00 uur is er een presentatie over het project. Ook is de beweegbare maquette van de

‘De weg naar Van Eyck’

nieuwe Botlekbrug te zien.

BARENDRECHT – De Barendrechtse kunstenaar Gerben Ton doet mee aan de verkiezing voor ‘Het schilderij van het jaar’. Hij doet mee met twee schilderijen. Iedereen kan nog stemmen tot 1 december via www. schilderijvanhetjaar.nl/schilderij/106. De eerste twaalf schilderijen uit de stemronde worden daarna aan een vakjury voorgelegd. Deze kiest hier de uiteindelijke winnaar uit. De twaalf werken met de meeste stemmen worden begin 2013 op een prominente locatie in Nederland

Workshop bloemschikken BARENDRECHT - In de Centrumpost wordt vrijdag 26 oktober van 9.45 tot 11.30 uur een workshop bloemschikken gegeven, verzorgd door Blanka. Er wordt een tafelstuk in de moderne stijl gemaakt in een ronde vaas. Deze dient men zelf mee te nemen. Kosten tien euro. Opgeven? Mail naar blanka@bloementaal.nl of bel 06-45229132.

geëxposeerd en reizen daarna af naar de Griffin Gallery in Londen, waar ze in mei 2013 twee weken tentoongesteld zullen worden.

BARENDRECHT - In museum Boijmans Van Beuningen vindt vanaf 13 oktober de tentoonstelling ‘De weg naar van Eyck’ plaats. Co for Art geeft zaterdag 27 oktober een rondleiding. Deelnemers aan deze excursie worden om 14.15 uur verwacht in het speciaal voor deze tentoonstelling ingerichte restaurant voor een kopje koffie. De rondleiding begint om 14.45 uur en duurt ongeveer een uur. Daarna kunnen de deelnemers zelf nog rondkijken in het museum.

Autowasactie IJE-Koor BARENDRECHT - Zaterdag 20 oktober houdt het IJE-Koor een autowasactie. Men kan deze dag voor een klein bedrag de auto van binnen en/of buiten laten wassen en schoonmaken. Men vindt de drive-thru wasstraat bij de Triomfatorkerk aan de Gebroken Meeldijk, vlakbij MCD supermarkt.

Bij het ter perse gaan van dit bericht is de rondleiding al bijna volgeboekt. De rondleiding wordt daarom herhaald op waarschijnlijk 1 of 8 december. De tentoonstelling belicht hoe en door wie de beroemde Vlaamse schilder Jan van Eyck werd geïnspireerd. De expositie biedt een unieke kans om een uitgelezen selectie werken van Van Eyck te zien, te midden van zijn inspiratiebronnen. Kostbare en fragiele schilderijen, beelden, edelsmeedwerken en tekenin-

gen van de belangrijkste kunstenaars uit de tijd rond 1400 zijn speciaal voor deze tentoonstelling uit Europa en de VS naar Rotterdam gekomen. Vanwege de kwetsbaarheid van de eeuwenoude werken is het waarschijnlijk de laatste keer dat deze in een expositie getoond worden. Voor inlichtingen over de rondleiding, de volgende datum waarop deze plaatsvindt en voor aanmeldingen: Co for Art, 0180-617233, co.for.art@planet.nl, www. coforart.nl.


2

De Schakel

Donderdag 18 oktober 2012

WIJ STOPPEN ERMEE! DAAROM GAAN WIJ DOOR MET DE MEEST SPECTACULAIRE

OPHEFFINGS-UITVERKOOP

VAN ONZE TOTALE VOORRAAD HOOGWAARDIGE KWALITEIT

TUIN- EN TERRASMEUBELEN

Op onze enorme kollektie

TUINSTOELKUSSENS

van o.a. Cinderella & Summerset nu 50% tot zelfs 80% KORTING (m.u.v. slingkussens)

Openingstijden winkel: MAANDAG T/M WOENSDAG GESLOTEN

20-70% korting!!

* 70 % of meer kan betrekking hebben op demo-en/ of lichtbeschadigde artikelen en worden geleverd op basis van CASH & CARRY!!

WEGENS MAGAZIJN CASH&CARRY VERKOOP

Donderdag Vrijdag Zaterdag

18 + 25 okt 10.00-17.30 uur 19 + 26 okt 10.00-17.30 uur 20 + 27 okt 10.00-17.30 uur

Nu nog slechts 3 SPECIALE MAGAZIJN VERKOOPDAGEN op basis van CASH&CARRY!! Op het adres: Valkenierstraat 6 in Ind. Donkersloot 2984 AZ Ridderkerk - Tel. 06-51170734 maandag 22 okt 13.00-17.00 uur dinsdag

TUIN- EN TERRASMEUBELEN

23 okt 11.00-17.00 uur

woensdag 24 okt 11.00-17.00 uur

Voorn 35-40, Ridderkerk-Drievliet, tel: 0180-430348

0180 - 613047 Last van ongedierte? - Particulier- & Zakelijk vervoer - taxi - taxibus (8 pers) - vip - zorg- en contractvervoer

www.taxibakker.nl

De Ongedierte Expert Tel. 010-7200200 www.deongedierteexpert.nl Uw oplossing tegen: wespen, vliegen, spinnen, kakkerlakken, mieren, vlooien, zilvervisjes, ratten en muizen

Het kan! Makkelijk centimeters verliezen, precies waar jij dat wilt.

Stevig afvallen? Alleen centimeters verliezen op je heupen? Of meer spieren en minder vet? Bailine laat je strakker in je vel zitten met elektrotraining, een wetenschappelijk ontwikkelde methode uit Scandinavië. Terwijl je ontspannen ligt, worden je spieren gericht getraind. Ontdek het geheim uit Scandinavië. Volg ons programma en wij garanderen succes!

Boek

GRA een TIS pro efndel ing

beha

LEEFTIJDS

KORTING OP ALLE MONTUREN (UW LEEFTIJD IS UW KORTING IN %)

Centimeters verliezen waar jij dat wilt! Bel of mail Ria voor een afspraak

Bailine Barendrecht • 0180 - 617 999 barendrecht@bailine.nl • www.bailine.nl

Donkervoort Optiek Middenbaan 53A BARENDRECHT 0180 - 61 31 81


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 18 oktober 2012

Halloween Oranjespeeltuin

Vrolijke start jubileum Rehobothschool

BARENDRECHT - Na groot succes in vorige jaren, zal de Oranjespeeltuin ook dit jaar een Halloweenavond houden. Vrijdag 26 oktober staat de Oranjespeeltuin geheel in het teken van Halloween. Programma: 18.15 uur: ontvangst. 18.30 uur: start lampionoptocht, route gaat door Oranjewijk. 19.30 uur: einde lampionoptocht in speeltuin, waar deelnemers een verrassende ontvangst wacht met warme dranken en wat lekkers. 20 uur: einde Halloween avond, tevens seizoenafsluiting. Deze Halloweenavond is gratis toegankelijk voor alle kinderen tot en met groep 8 van de basisschool. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. Iedereen dient zijn eigen lampion mee te brengen. De speeltuin en de route tijdens de optocht zullen feestelijk versierd zijn. Bij slecht weer kan het evenement worden afgelast.

BARENDRECHT - Deze week viert de Rehobôthschool haar veertigjarig jubileum. Een ballonnenwedstrijd was maandag het startsein van de jubileumprojectweek. Alle klassen werken aan een thema dat te maken heeft met ’40 jaar’. Donderdag is de jubileumdag waarop (oud-)leerlingen, ouders, (oud-)personeel en belangstellenden van harte welkom zijn tussen 16 en 20 uur om de resultaten te bekijken. In 1972 startte de school met 67 leerlingen aan de Hoefslag. Inmiddels telt de school 361 leerlingen. De Rehobôthschool gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag. Foto Jos Wesdijk

Marijke wandelt in Wormer BARENDRECHT - De leden van wandelsportvereniging Marijke gaan komende zaterdag 20 oktober wandelen in Wormer, waar de eerste van de WS 78 tochten van dit seizoen wordt gehouden. De te lopen afstand is veertig kilometer. Het vertrek is om 7.15 uur vanaf sporthal Vitaal aan de Kruidentuin. Informatie over wandelen bij Marijke via 0105014646 (na 19 uur). Zie ook www.wandelsportmarijke.nl.

‘Vrouwen ontmoeten Vrouwen’ HEERJANSDAM – Vrouwen zijn van harte welkom op de vrouwenavond van ‘Vrouwen ontmoeten Vrouwen’ op vrijdag 26 oktober in de Dorpskerk, Molenweg 8 te Heerjansdam. De vrouwenavond begint om 19.15 uur. Men kan luisteren naar en meezingen met gospelkoor ‘Women in Grace’ onder leiding van Maarten Wassink. In de pauze wordt een high tea geserveerd, sfeervol aangekleed met kanten kleedjes en antieke kopjes. De spreekster is Carolyn Ros. Graag vooraf aanmelden. Toegang vijf euro. Aanmelden kan bij Liesbeth Grootendorst via 078-6771357.

Barendrecht schoon door ludieke inzamelactie de Centrumpost geparkeerd stond. OBS De Draaimolen heeft deelgenomen aan de statiegeldactie. De kinderen hebben elk fietspad, veldje, plantsoen, sportvereniging en zelfs een bioscoop bezocht om zoveel mogelijk kleine plastic flesjes te verzamelen. Dat leverde veel reacties op: er zijn 9070 flesjes verzameld.

BARENDRECHT - Vrijdag 12 oktober ondertekenden wethouder Jeroen Gebben en bedrijven en organisaties die zijn aangesloten bij de Duurzaamheidskring Barendrecht het Statiegeldmanifest van stichting Ons Statiegeld. Het motto van die stichting, ‘Statiegeld: niet afschaffen, maar uitbreiden’, wordt

van harte ondersteund door gemeente Barendrecht. Ook werd er vrijdag een inzamelactie van kleine plastic flesjes gehouden voor scholen, waarbij elk ingeleverd flesje tien cent waard was. Tussen 11 en 15 uur konden de flesjes worden ingeleverd in de statiegeldautomaten in de RE-touringcar, die aan de Binnenlandse Baan naast

Stichting Ons Statiegeld is in het najaar van 2011 begonnen met de campagne ‘Een echte held kiest statiegeld’ in reactie op de dreigende afschaffing van het statiegeldsysteem voor plastic flessen. Met de komst van een nieuw kabinet is ook de hoop voor verbetering en uitbreiding van het statiegeldsysteem weer aan het groeien. Wie ook voor statiegeld is, kan de petitie tekenen via www. echteheld.nl/petitie.

Heerlijk wonen in Barendrecht BARENDRECHT – Wie meer wilde weten over wonen in Barendrecht, kon afgelopen zaterdag 13 oktober terecht op de Middenbaan in Barendrecht. De winkelstraat stond de hele dag in het teken van wonen. Men kon in diverse paviljoens verspreid over de Middenbaan informatie inwinnen over (nieuwbouw)woningen, verzekeringen en hypotheken. Onder meer ING, Rabobank, Willow (Rijtuigwei) en Blokland Huizen (Land van Barendreght) presenteerden zich. Bezoekers werden verwend met een goodie bag van

BIZ Centrum Winkeliers. Ook kon men genieten van een heerlijke smootie bij de smootiebar van Blokland Huizen. Kinderen kregen van een ballonkunstenaar leuke ballonfiguren. Wie tips wilde voor zijn interieur, kon bij het ‘styling centre’ terecht. Met zelfgemaakte foto’s kon men daar terecht voor advies en tips voor het interieur. Deze service werd gratis aangeboden door de partners van de Woondag. De Woondag is georganiseerd door Joep Hendricks van gygga innoventures.

Open huis Nieuw Havenkant HEERJANSDAM - Wie nieuwsgierig is naar project Nieuw Havenkant van Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. in Heerjansdam, is van harte welkom in de volledig ingerichte modelwoning. Hier kan men met eigen ogen zien hoe sfeervol de wijk en woningen zijn. Op dit moment zijn er nog vier eengezinswoningen en twee vrijstaand-geschakelde woningen beschikbaar. Wie interesse heeft, kan woensdag 31 oktober tussen 18.30 en 20.30 uur terecht bij het open huis in de modelwoning aan de Industrieweg (zijstraat Dorpsstraat). Wie

verhinderd is kan zaterdag 3 november tussen 11 en 14 uur langskomen in de modelwoning, om tevens de overige beschikbare woningen te bezichtigen. Er is een styliste aanwezig om bezoekers te informeren over de mogelijkheden. Ook aan een tuininrichting is gedacht. Uiteraard kan men ook een persoonlijke afspraak maken. Voor vragen, bezichtiging of begeleiding staan de makelaars van Intrahuis (0786771938) en Van Spronsen (078-6812566) belangstellenden graag te woord. Of kijk op www.nieuwhavenkant.nl.

3

KORTAF Bijeenkomst KBO BARENDRECHT Woensdag 24 oktober is er weer een bijeenkomst voor KBO-leden in het Dienstencentrum aan de Windsingel te Barendrecht. Ook nu komt dhr. Mathu van Natuurmonumenten een presentatie verzorgen. Eerder konden leden reeds genieten van de opnames op de Veluwe en van de noordelijke provincies. Nu komt het thema ‘leven met water’ aan de orde. Men wordt verzocht uiterlijk 13.45 uur aanwezig te zijn, zodat direct na de koffie/thee kan worden begonnen met de presentatie. In de pauze wordt nogmaals een consumptie aangeboden. De bijdrage voor KBO-leden bedraagt 1,50 euro per persoon. Introducees krijgen ook de consumpties aangeboden. Zij dienen 4,50 euro te betalen ter dekking van de kosten.

Thema-avond Jeugd met een Opdracht BARENDRECHT Vrijdag 19 oktober houdt Jeugd met een Opdracht Rijnmond een avond over het Vaderhart van God. Locatie is de Maranathakerk aan Dorpsstraat 178a in Barendrecht. Spreekster is Lora Kremer. ,,Lora is een Nederlandse zendelinge die anderhalf jaar geleden haar man op bizarre wijze heeft verloren op het zendingsveld in Kenia. Ze vertelt bezoekers nu hoe God haar Zijn vaderhart laat ervaren in deze moeilijke tijd. En over hoe Gods vaderhart naar ons allemaal op een heel persoonlijke manier uitgaat. Het beloofd een bijzondere avond te worden’’. Start om 20 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Kosten voor deze avond zijn tien euro per persoon en vijftien euro voor echtparen, contant te voldoen bij de ingang.

Workshop slagwerk BARENDRECHT Harmonievereniging Barendrecht geeft na de herfstvakantie een workshop slagwerk voor volwassenen en een voor kinderen vanaf 7 jaar. Hierbij zullen diverse slagwerkinstrumenten aan bod komen. Opgeven en/of inlichtingen vanaf heden via secretaris@ harmoniebarendrecht. nl. Of bel Maria Prooi: 06-42412638. Kijk voor informatie over de vereniging op www. harmoniebarendrecht.nl.


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 18 oktober 2012

Themabijeenkomst voor mantelzorgers BARENDRECHT ­ Op vrij­ dag 26 oktober van 10.30 tot 12 uur houdt het Steunpunt Mantelzorg een themabijeen­ komst over voor­ en nazorg bij verlies. Saskia Bloks, onafhankelijk financieel Verliesconsulent en juriste, is te gast. Zij geeft informatie over alle zaken rondom over­ lijden. Als men een dierbare verliest, vragen juridische, financiële, administratieve en verzeke­ ringstechnische zaken om aandacht. Maar daar staan hoofd en hart op dat moment helemaal niet naar. Het is daarom belangrijk voorzor­ gen te nemen en alvast na te denken over later. Men krijgt voldoende ruimte om persoonlijke vragen te stellen. Graag aanmelden bij Steunpunt Mantelzorg KijkopWelzijn voor 23 okto­ ber: 0180­691801 of man­ telzorg@kijkopwelzijn.nl. Entree en koffie zijn gratis. Mantelzorger die zich laten registeren ontvangen een attentie.

Oliespoor op Noldijk BARENDRECHT ­ Even voor 17.30 uur werd afgelo­ pen zaterdag de brandweer opgeroepen voor hulpverle­ ning aan de Ziedewijdsebaan. Bij het inmelden werd dui­ delijk dat het zou gaan om een oliespoor op de kruising Ziedwijdsebaan / Leedeweg. Ter plaatse troffen de brand­ weerlieden inderdaad een groot oliespoor aan. Men is direct begonnen om de glad­ de weg rondom de rotonde

schoon te spuiten. De politie inventariseerde inmiddels de lengte van het oliespoor. De politie con­ stateerde dat het oliespoor over een lengte van circa één kilometer over de Noldijk richting Ridderkerk liep. De brandweer is anderhalf uur bezig geweest om de gladde oliesporen te verwijderen. Hierna is het incident over­ gedragen aan een salvagebe­ drijf. Het salvagebedrijf zal

Bumba komt naar Barendrecht BARENDRECHT – Bumba, de leukste clown van Nederland, komt naar Baren­ drecht. Bumba neemt al zijn trouwe vriendjes mee: Bumbalu, Tumbi de olifant, Poppa de aap, Carla de kip, de gekke vogel Kiwi en Baby. De show van Studio 100 is speciaal gemaakt voor kinderen vanaf 1 jaar. Een aangepast licht­ en geluids­ niveau maakt deze show een

bijzondere belevenis. ‘Bumba in Dromenland’ staat zater­ dag 20 oktober in theater Het Kruispunt in Barendrecht. Inhoud: Kleine Loes moet elke avond op tijd naar bed, samen met haar lievelings­ knuffel Bumba. Maar plots komt haar knuffel tot leven en neemt haar mee naar een wereld waar alles mogelijk is. Namelijk naar het Bumbacircus, waar Bumba

en zijn vriendjes de grappig­ ste avonturen beleven. Kijk voor de actuele speellijst en meer informatie op www. studio100.nl. In Barendrecht is ‘Bumba in Dromenland’ te zien op 20 oktober in Het Kruispunt om 14 en 16 uur. Tickets zijn te koop aan de kassa en via See Tickets: 0900­3005555 (45 cent p.m.) en www.seetickets.nl.

Myrthe Erkens geeft les in Kenia

BARENDRECHT – Afge­ lopen zondag 14 oktober vertrekt de Barendrechtse Myrthe Erkens voor veer­ tien dagen naar Kenia met de Edukans Onderwijsexpeditie. Myrthe studeert aan de pabo aan Hogeschool Rotterdam en gaat op reis met 31 studen­ ten van verschillende hoge­ scholen door heel Nederland. De studenten bezoeken de opleiding voor leraar in Kenia en ontmoeten leeftijdgenoten. Samen met de Keniaanse Pabostudenten geven ze les op basisscholen. Terug in Nederland zullen ze de kin­ deren op hun (stage)scholen voorlichting geven over het onderwijs in Kenia en voeren ze actie voor onderwijspro­ jecten.

Tijdens de reis staat het onderwijs centraal. Er wordt verteld hoe het Keniaanse onderwijssysteem in elkaar steekt, de studenten obser­ veren in kleine groepjes op basisscholen.Myrthe begint met een les over het menselijk lichaam. Tijdens trainingsda­ gen kregen de Nederlandse studenten informatie over de te verwachten situaties op de Keniaanse scholen. Aan de hand daarvan heb­ ben zij hun lessen voorbereid. Ook hebben ze een speciaal lesprogramma met sport en spel voor kinderen ontwik­ keld. Onderwijssituatie Voorafgaand aan en na de reis voerden de studenten actie voor onderwijs in Kenia.

Hulp voor onderwijs in Kenia is hard nodig. Het basisonder­ wijs in Kenia is gratis. Veel kinderen willen naar school. Zelfs ouders gaan onderwijs volgen. Uitpuilende klassen en een groot tekort aan mid­ delen zoals banken, lesmate­ rialen en leraren is het gevolg. De kwaliteit van het onder­ wijs wordt minder. Edukans wil dat verbeteren. Ook HIV/AIDS is een groot pro­ bleem binnen het onderwijs. Kinderen zijn ziek en verlaten vroegtijdig de school. De expeditieleden vertrokken zondag 14 oktober en komen zaterdag 27 oktober terug. Op www.edukans.nl/onder­ wijsexpeditie wordt regel­ matig verslag gedaan van de belevenissen en ervaringen.

het gehele wegdek grondig reinigen met daarvoor gespe­ cialiseerde voertuigen. Gedurende de brandweerin­ zet is de Ziedwijdsebaan rich­ ting de Leedeweg afgesloten geweest. Twee bestuurders die de afzetting negeerden en in tegengestelde richting op de rotonde over reden, kregen een waarschuwing. Onbekend is nog wie het olie­ spoor heeft veroorzaakt.

5

GOEDKOOPSTE

OPEL.NL

GOEDKOOPSTE

AGILA.NL

Opening Erasmus Talent Campus BARENDRECHT ­ Op woensdag 10 oktober is op obs De Draaimolen de Erasmus Talent Campus geopend. Dit is een samen­ werking met Talent World International en stichting 3Primair. Leerlingen met een passie voor voetbal gaan in deze sportklas onder school­ tijd trainen onder leiding van oud­profspeler Errol Refos. Tijdens de opening hebben alle sporttalenten hun ontwik­ kelcontract getekend. Er was een fotomoment, champagne en een stuk taart met een

foto van de sportievelingen. Kortom: een feestelijke hap­ pening. Wie een kind heeft met een passie voor voet­ bal en meer wil weten over dit initiatief, kan kijken op www.erasmustalentcampus. nl. De sportklas is bedoeld voor iedereen, er is dus geen voorselectie aan de poort. Men nodigt belangstellenden van harte uit om een keer naar de sportklas te komen kijken. Afspraken maken kan via info@dedraaimolen.nl en telefonisch via 0180­627431 bij Nancy of Barbara.

Deze krant nog eens nalezen op internet? www.deschakelbarendrecht.nl

Nieuwe fase Land van Barendreght BARENDRECHT – Wet­ houder Stephanie ter Borg deed woensdag 10 oktober de symbolische handeling voor de start van de bouw van fase 2b van plan ‘Duykerzight’ in Barendrecht. Dit deed zij door op hoogte de Nederlandse vlag te ontvou­ wen. Tegelijkertijd lieten de toekomstige bewoners en geïnteresseerden ballonnen op. Het Land van Barendreght fase 2b worden twee gebou­ wen waarbij 70 procent van de 53 luxe appartementen inmiddels verkocht zijn. Projectmanager Jeroen van der Zwaan van Bloklandhuizen legt de opzet van de wijk uit: ,,Het hele

Land van Barendreght is een ruim opgezette wijk, met brede straten, een groene pas­ sage in het hart en water aan de randen. Alle woningen en gebouwen worden gebouwd in jaren ‘30­stijl, die traditi­ oneel degelijk gebouwd wor­ den. Van fase 2b zijn er op dit moment 35 verkocht’’ . De luxe appartementen van fase 2b, plan ‘Duykerzight’, maken deel uit van het com­ plete plan circa 260 wonin­ gen ‘Land van Barendreght’. Met deze appartementen richt Bloklandhuizen zich vooral op medioren en senioren die op zoek zijn naar luxe en comfort op een goede plek. De luxe appartementen van

fase 2a zijn reeds gerealiseerd en opgeleverd. Geïnteresseerden kunnen op www.bloklandhuizen.nl/ land­van­barendreght meer informatie over het nieuw­ bouwproject bekijken. Naar verwachting worden de eer­ ste woningen in het tweede kwartaal van 2013 opgele­ verd. Land van Barendreght fase 4 is ook in aanbouw en bevat 35 woningen, waaron­ der één vrijstaande woning, diverse twee­onder­één­ kappers, eengezinswoningen en benedenbovenwoningen. Zowel in fase 1, 2b en fase 4 zijn nog enkele woningen en/ of appartementen te koop. Zie www.bloklandhuizen.nl.


Met verdriet in ons hart, delen wij u mede dat, onverwacht van ons is heengegaan, onze broer, zwager en oom

Cornelis Jongenotter Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend is hij van ons heengegaan.

op de leeftijd van 89 jaar. Barendrecht Jan en Tiny (beiden in herinnering)

Tot ons groot verdriet, maar ook dankbaar voor al het goede waarmee hij ons omringde, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Bel 0180-612735 Voor Bel informatie en actuele rouwberichten 0180-612735

Hendrik Ido Ambacht Piet (In herinnering) en Ada

Elly van der Jagt-Liebeek

Foxboro (Canada) André en Corrie

Peter en Monique Kevin Dylan

Grimsby(Canada) Lien en Melis

kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

Barendrecht Koos en Leny

Joke en Marco Swen

Dag en nacht bereikbaar!

0180 - 699 199

Neven en nichten Barendrecht, 13 oktober 2012

De begrafenis heeft maandag 15 oktober plaatsgevonden op begraafplaats Den Ouden Dijck.

Er is een God die hoort! Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, maar met verdriet in ons hart, hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man, onze zorgzame vader, onze stoere opa en onze trotse overgrootvader

Cornelis Jongenotter Kees 10 juli 1923

Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Poortugaal Anton en Heiltje

10 oktober 2012

’t Fruit 28 2991 TR Barendrecht

* Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar

Rotterdam Wijntje (in herinnering)

Aart van der Jagt 14 januari 1946

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht & omgeving. Barendrecht & omgeving.

13 oktober 2012 Nel Jongenotter – de Jong

NACHTLICHT spannende debuutroman van Jopie Roijé

Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven.

NU IN DE BOEKHANDEL in Rhoon bij: ALEX, HET WITTE HUIS en PRIMERA in Barendrecht bij: ONNINK

Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Voorbespreking? Regel het nu!

Kloeg Uitvaartzorg

Sinds 1989 werkzaam op Rhoon, Poortugaal Pernis, Hoogvliet Barendrecht en Rotterdam.

Ontvang een gratis wilsbeschikkingboekje en informatie over ons depositofonds. •

uitvaartverzorging sinds 1935

persoonlijke begeleiding

opbaring thuis of in rouwcentrum

grafmonumenten

Begrafenis en crematieverzorging

Lya en Mees Hoogerwerf Edwin, Nikki Marnix en Jessica, Loïs

Uitvaartcentrum op Rhoon, Begraafplaats Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam.

Peter en Yolande Jongenotter Wanda en Remco Nadine en Erik, Jort

Voorbespreking van de uitvaart bij ziekte en gezondheid.

Agnes en Willem de Graaf Vincent en Myrthe Mirjam en Egbert Esther en Bart

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen.

Kerkelijke uitvaarten.

Meld- en informatienummer dag en nacht

010-2017165

wij verzorgen alléén begrafenissen

P. van Bezeij G.J. van Bezeij Aubadestraat 7 2992 GN Barendrecht

www.vanbezeij.nl 0180 - 64 71 01

hij leefde voor ons hij leefde ons vóór De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op vrijdag 19 oktober 2012 om 13.30 uur in de Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150 te Barendrecht. Na de dankdienst zullen we als gezin hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats. Daarna bent u van harte welkom voor een samenzijn in het rouwcentrum aan de Scheldestraat.

Uw uitvaartleider in Barendrecht en omgeving: H.S. (Harmen) Blijleven Kantoor & Rouwcentrum: Prins Hendrikstraat 20-22 3262 ST Oud-Beijerland

Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Monuta Rijnmond. We zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Kees hield van witte bloemen

Monuta Memoriam Langenhorst 100 010 - 293 04 22.

Correspondentie adres: Marjoleinlaan 17 2991 HL Barendrecht

Monuta Van den Toorn Jacques Dutilhweg 333 010 - 202 14 33. www.monuta.nl

Wij zijn onder de indruk van de betrokken en respectvolle manier waarop dokter Blom mijn man en onze vader de afgelopen jaren heeft bijgestaan.

RS KAPPERS BARENDRECHT BESTAAT 20 OKTOBER

5 JAAR

Heel veel dank hiervoor. Familie Jongenotter

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF per week van 08.00-23.00 uur voor7 al dagen uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen AAN HUIS/BEDRIJF per week van 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen 7alalal dagen dagen per week van 08.00-23.00 uur voor uw netwerken, privélessen, per week 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor7 uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen onderdelen 7 dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 dagen dagen per week van van 08.00-23.00 uur ( 0180 --Computer 546467 of 06 -- 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 per week 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. ( 0180 546467 of 06 7 dagen per weekHulp van 08.00-23.00 uur Aan Huis ( 0180 546467 of 06 -- 19160110 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl ( 546467 of 06 19160110 voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen (voor0180 - nieuwe/gebruikte 546467 of 06privélessen, - 19160110 en computersystemen. Ook uw adsl ennetwerken, kabel aansluitingen alvoor uw reparaties, installaties, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis

voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Al 10 jaar een begrip in de regio en nieuwe/gebruikte computersystemen. en Computer nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Hulp Aan Huis

Ook voor uw adsl en Ook voor uw adsl en info@computerstoday.nl Ook voor uw adsl en Ook voor uw adsl en Ook voor uw adsl en Ook voor uw adsl en Ook Ook voor voor uw uw adsl adsl en en

kabel aansluitingen kabel aansluitingen www.computerstoday.nl kabel aansluitingen kabel aansluitingen kabel aansluitingen kabel aansluitingen kabel kabel aansluitingen aansluitingen

Maak nu een afspraak en laat u verwennen. De aktie loopt tot eind december en geldt op de vrijdagavonden. Tot ziens: Team RS Kappers Reuchlinhaven 10 2993 EL Barendrecht Tel. 0180 619811

Om dit te vieren worden op zaterdag 20 oktober alle klanten verwend met een heerlijke handmassage, een handpakking of een lekkere stoelmassage voor de heren. Voor iedere klant een leuke attentie!! U bent van harte welkom!


d

X-mas fotoshoot by

kse?n issnm ieuaw ! n n t e ie k aa n a m etrtde Ko ekneunkm Toe a uwem m e a z n is vro daennkieenenb hooreove t s e t e i e s d v m e m Ko opieduewwde W menten! Kijvkern t arrange kers

f

1/2 1/2 uur uur in in de de studio studio max. max. 55 personen personen DVD DVD high high resolution resolution om om zelf zelf af af te te laten laten drukken drukken + kaartontwerp om zelf af te laten + kaartontwerp om zelf af te laten drukken drukken €€ 150,00 150,00 all-in all-in (geldig (geldig van van 11 oktober oktober t/m t/m 55 december) december)

d

Bel Bel of of mail: mail: o6-46398890 o6-46398890 || info@riconfotografie.nl info@riconfotografie.nl

Gastronomische verwennerij Schere 117, 3085 DV Rotterdam Dag- en avonduren. Gratis inhalen verzuimde lesuren. Ook spoedcursussen.

NIEUW IN DE HOEKSCHE WAARD!

1950

Biefstukmenu

1950

Brunch

soep | biefstuk met verse groenten en aardappelgarnituur | dessert Iedere zondag van 12.00 - 14.00 uur

Kijk voor de mogelijkheden en menu’s op www.wevershoeve.nl Ook voor al uw feesten en partijen. Noldijk 41a | 2988 CD Rijsoord | 0180 62 12 20 | www.wevershoeve.nl

De allerhandigste techniek- en creamethode voor de basisschool

Peperstraat 6, 3262 JK in Oud-Beijerland

Voor info: www.techniekompas.nl

Openingstijden: woe t/m zon van 16:00 – 22:00 Graag reserveren Wij zijn de 1e en 2e kerstdag geopend! 0186-611174 / 06-51060156 www.mathulada.nl info@mathulada.nl

Woningontruimingen Bezemschoon opleveren

Ook voor catering, kookworkshops, feesten en partijen

06-46 39 68 66

www.woningontruimingmetspoed.nl en / of www.tussencorenkitsch.nl

BOVAG-RIJSCHOOL AVANTI DIVERSE OPLEIDINGEN:

BOUW b.v.

10 en 15 dgs, 6 of 8 wkn. Binnen 1 week uw theorie, examen data beschikbaar op zeer korte termijn 2 à 3 weken Stadhoudersweg 6e, Rotterdam Telefoon 010 - 4673820 / 4679448 www.avantirijschool.nl

Prisma 5 3162 XM Rhoon Tel. 010 - 4812866

VOOR AL UW VERBOUWINGEN

• Renovatie • Kozijnen

0000136

• Aanbouw/Serre

50x74

• Dakkapellen

schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Wij leveren een compleet pakket van A(anvang) tot Z(orgeloze aflevering).

www.lzbouw.nl info@lzbouw.nl www.lzbouw.nl

Ary Schefferlaan 17 - H.I.Ambacht Willemstraat 239 078-6816260 / 06-53578287 2983 ET Ridderkerk fax 078-6822112 0180-432222 / 06-12505210 Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

Te koop: LEOLUX salontafel, modern oranje gemeleerde glasplaat in Alu frame, beuken poten. Afm. 1 x 1 mtr. Tel 0180618046 Gezocht: Zonnebank Philips Sunmobile koffermodel, liefst met infra rood. Tel. 06 12463353 Te koop: Stoom(cleaner) reiniger, merk Kärcher, voor o.a. vloerbedekking vr.pr. € 60,Tel 0180-647174 Te koop gevraagd: Navigatie apparaat tom tom moet goed werken met adapter of aansluiting als voeding op pc tel. 0180-647003 Te koop: Sneeuwkettingen Pewang-SL Nieuw bandenmaat 145-12 155/70-12 135-13 145/7013 155/65-13 175/50-13 10 euro Mailadres j.uyl2@chello.nl Te koop: Akai TV met afs. bed. € 20,-- Hanglamp met 2 wandlampen (glas met messing) € 30,-Tel. 0180-611807 Te koop: Div jongenskleding mt M tot 18 jaar en Izgst. shirts, overhemden, colbert, dames kleding maat M Nieuw en als nieuw. Alles tegen zeer lage prijzen. Tel. 06-43278133 Gezocht: Iemand voor tuinklussen. 15 euro per uur. Omgeving Oranjewijk. tel (na 19:00 uur) 0180621294

WAT DOE

JIJ

BIJ BRAND?

Daar moet je nu over nadenken!

watdoejijbijbrand.nl

Voor de professionele tuinier

Sportschool van Hoorn Elke zaterdag kijkdag voor aankomende judoka’s bij Sportschool van Hoorn. Om kinderen een indruk te geven hoe wij judo presenteren kan men op de volgende uren terecht: 10.00 - 11.00 uur 8 t/m 10 jaar. (niet in de 11.00 - 12.00 uur 13 t/m 17 jaar. schoolvakanties) 12.00 - 13.00 uur 5 t/m 7 jaar.

}

VOOR EEN GEKNIPTE PRIJS S 45 (45 cm) S H HST4IE5P(45RIJ RIJS C A ACTIEP cm)

€€ €224991999 € 419

Het leren van de eerste beginselen vindt plaats even na 13.00 uur. Daarna zoeken wij uit in welke van de 21 lesuren men het best geplaatst kan worden. Overigens bestaat de mogelijkheid om meerdere lesuren te bezoeken voor de zelfde prijs. De open dagen voor taekwondo (karate) zijn de volgende: Maandag 18.00 - 19.00 uur 6 t/m 11 jaar. Maandag 19.00 - 20.00 uur 12 jaar en ouder. Woensdag 17.00 - 18.00 uur 6 t/m 11 jaar. Woensdag 18.00 - 19.00 uur 12 jaar en ouder.

}

(niet in de schoolvakanties)

Het adres is Paddeweg 25 - 27, 2992 CK Barendrecht, Tel. 0180 - 613957

www.sportschoolnickvanhoorn.nl

SE 7711 (6(60 cm)S H HSTEIE IJ PR RIJS C A ACTIEP 0 cm)

€€ €112991999 € 219

SE 8811 (6(60 cm)S H HSTEIE RIJ PR IJS C A ACTIEP 0 cm)

€€ €223770999 € 309

NAAM NAAM VAKHANDELAAR VAKHANDELAAR

WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012 WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012

STRAATNAAM STRAATNAAM 55 55 1234 1234 WOONPLAATS WOONPLAATS

UW UW VAKHANDELAAR, VAKHANDELAAR, STERK STERK IN IN STEVIG STEVIG WERK WERK Acties geldig van 15 september tot 15 december 2012. Acties geldig van 15 september tot 15 december 2012.

Lagendijk 178 - Ridderkerk

Telefoon 0180 - 421 399 - www.gavdwaal.nl


De Prinsenschaar

15% korting op kleding reparatie

De prinsenschaar is gespecialiseerd in het maken en vermaken van kleding. Ons bedrijf bestaat nu ruim 29 jaar. Al onze medewerkers zijn allemaal gediplomeerde mensen die van aanpakken weten. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het onderdeel Services, anders neemt u contact met ons op middels dit e-mailadres: info@deprinsenschaar.nl. Marijkesingel 4A, 2991 BK Barendrecht • T: 0180 - 613911 info@deprinsenschaar.nl • www.deprinsenschaar.nl Openingstijden: Maandag: 12:00-17.00 uur - Dinsdag t/m vrijdag: 09:00-18.00 uur

Meer sfeer in huis met

Pillows & Presents

SLAGERIJ SCHAAP AL MEER DAN 60 JAAR KWALITEIT Mooi dat u thuisgebleven bent tijdens de herfstvakantie. Nu kunt u volop profiteren van onze wel heel aantrekkelijke aanbiedingen. Zoals gratis roomboter bij uw rundvlees en heel scherp geprijsd ons magere rundgehakt. En kent u onze XL burger al ? Nu de 4e gratis.

WOENSDAG T/M ZATERDAG Gratis pakje roomboter

100 gram

Grillburger XL, puur rund

Leverkaas original

elke 4e gratis

150 gram

Varkenshaasmedaillons

Gekookte worst

250 gram

250 gram

€ 4,95

Mager rundgehakt per kilo

€ 7,50

Maaltijd v.d. week:

Zuurkoolstamppot 500 gram met gratis halve, met goud bekroonde, rookworst

MAANDAG EN DINSDAG

150 gram

Surinaamse eisalade 150 gram

Schouderkarbonade

500 gram

500 gram

Rundergehakt

€ 3,25

UW SLAGER STAAT GARANT VOOR FIJNE VLEESWAREN EN VLEES MET SMAAK SLAGERIJ

n ijde 0 t s g 0 in - 17.

n Opem Vr 09.30

€ 1,98 € 2,50 € 1,98 € 1,98

WOENSDAG GEHAKTDAG Gemengd gehakt

€ 3,49

€ 2,29

Zeeuws spek gesneden of stukje

Duitse biefstuk elke 4e gratis

500 gram

Met gratis kruiden 500 gram

€ 3,25 € 3,75

Gouwe 11 2991 CJ Barendrecht Telefoon 0180 - 61 21 98

Alles van Fudge bij Hair World

/ .00 Di t - 16 0 3 . 9 Za 0

Ben je opzoek naar echte sfeermakers in huis of zoek je juist dat exclusieve cadeau voor een vriend of vriendin? Kom dan eens aan de Gouwe zoeken bij Pillows & Presents want daar slaag je gegarandeerd!

NOVEMBER ACTIE 10% korting op een knipbeurt voor dames, bij inlevering van deze advertentie.

Kijk voor openingstijden op de website:

www.hairworldkapsalon.nl

0180 - 690 425

Marijkesingel 4

Dames- & Herenkapsalon

De Gouwe Zeven ! r a a j 0 1 t a a best Even thuis geen gepruts en nu de juiste kleur door erkende experts voor u gedaan, hoeft u voor deze prijs geen flater te slaan. Bent u al een klant van ons of niet, kom bij ons zodat u van deze prijs geniet. En mocht deze actie bij u goed aanslaan, dan kunnen wij ook de andere maanden met deze prijs voorlopig doorgaan.

NIET TE GELOVEN € 19,-

Hertz salami

bij 500 gram rundvlees naar keuze

Magere speklapjes

Gouwe 7a 2991 CJ Barendrecht • Tel. 0180 72 22 23 info@pillows-presents.nl • www.pillows-presents.nl

WOENSDAG T/M DINSDAG

(Deze prijs geldt voor iedereen)

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag: 8.30 – 18.00 uur, zaterdag: 8.30 – 16.00 uur, zonder afspraak

BARENDRECHT – Het is alweer zeventien jaar geleden dat Jeannette de Rade voor zichzelf begon met kapsalon Hair World aan de Marijkesingel in Barendrecht. Hair World is een moderne kapsalon. Iedereen is welkom voor een kopje koffie of thee. Jeannette: ,,Behalve senioren met watergolf, komt iedereen hier. Gezinnen, jongeren, ouderen, het klantenbestand is heel divers. Ik heb veel vaste klanten. Klanten komen gerust langs voor alleen een bakkie of om wat lekkers te brengen’’. Jeannette werkt met het merk Fudge. Daarvan is ze de enige officiële dealer in Barendrecht. De lijn bevat onder meer gel, diverse waxen en shapers en haarlak. Ook heeft Fudge nu diverse matterende producten, zoals een mousse ,,Mat haar is het helemaal nu, geen glans meer dus’’. Sinds kort verkoopt Jeannette ook een kleine, wat luxere lijn van Fudge. Bijzonder is dat ze de verf ook verkoopt aan klanten. ,,Ik maak liever een recept voor ze, zodat ik weet wat ze in hun haar doen’’. Een ander hip product is de Tangle Teezer. Deze vrolijke borstel in geschikt voor mensen met een gevoelige hoofdhuid, maar bijvoorbeeld ook voor kinderen die bang zijn om hun haar te kammen vanwege de klitten. De borstel is te gebruiken op nat en droog haar en kost 16,95 euro. Ze zijn er in diverse uitvoeringen: met bloemetjes, een luipaardprintje, Engelse vlaggetjes of effen felle kleuren enzovoorts. Op www.hairworldkapsalon.nl is nu alle informatie over Hair World te vinden. Hair World is op maandag geopend van 11 tot 17.30 uur, woensdag van 9 tot 12 uur, donderdag en vrijdag van 9 tot 17.30 uur en zaterdag van 8.30 tot 16 uur. Een afspraak maken kan door even binnen te lopen of te bellen naar 0180-690425.


‘DE FEESTDAGEN KOMEN ER WEER AAN’

Koude en warme buffetten op uw locatie. CATERING-RIDDERKERK.NL LIFELINE • Vlietplein 10 Ridderkerk • Tel. 0180 - 43 35 32

Bedrijfs- en partycatering

RECEPTIE’S • OVERWERK-MAALTIJDEN • WIJNPROEVERIJEN • GELUID & LICHT • PARTYTENTEN

TUINCENTRUM ACHTERZEEDIJK Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bekendmaking Wegenverkeerswet 1994

Verkeersbesluit tot het gebruikmaken van de nieuwe parallelbaan van de A15 tussen Charlois/Rhoon en knooppunt Vaanplein als tijdelijke hoofdrijbaan De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij een verkeersbesluit heeft genomen tot het gebruikmaken van de nieuwe parallelbaan van de A15 tussen Charlois/Rhoon en knooppunt Vaanplein als tijdelijke hoofdrijbaan van oktober 2012 tot en met december 2013 en het aanpassen van de belijning daarop. Tijdens deze verkeerswissel blijft de verzorgingsplaats Portland bereikbaar. Voor verkeer vanaf de toeritten 18 en 19 is het door een doorgetrokken streep niet meer mogelijk om verzorgingsplaats Portland te bereiken.

Achterzeedijk 60 • 2992 sc barendrecht

Pot roos per stuk: 1.00 Pot chrysant per stuk: 1.00 Buxus per stuk: 1.00 Hedera 1.00 Viooltjes winterhard tas 2.00 3 tassen 6.00

Bol chrysanten extra groot 2.99 Luxe cadeau artikelen 4.99

Bezwaar maken Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Infrastructuur en Milieu, p/a de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Holland, t.a.v. de afdeling BBV, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam.

1 november 2012 40 jaar in dienst

ALLE HOLLANDSE APPELEN,

o.a. Elstar, Cox, Jonagold, Goudreinetten

1.00

Heel kilo Doyenne du comice handperen kilo: 1.00 Uien 5 kilo: 2.50 Frieslander aardappels 10 kilo: 3.50 Eigenheimers 10 kilo: 3.98

GROTE SORTERING TREND EN GIFT ARTIKELEN VAN BEKENDE MERKEN 30 - 50 % ONDER ADVIESPRIJS FABRIEK. Openingstijden dinsdag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur, zondag en maandag gesloten!

Deze tijdelijke situatie is nodig om veilig te kunnen werken aan de verbreding van de werkelijke hoofdrijbaan en om de doorstroming te garanderen. Inzien stukken Het besluit ligt gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage bij het wegendistrict Rijnmond van de Dienst Zuid-Holland, Groene Kruisweg 401 te Rhoon, telefoon 010 - 208 05 55. Aldaar kan nadere informatie worden verkregen.

Volop gratis parkeergelegenheid !

0000123

50x112

Uw rijbewijs is onze reklame!

Help Alzheimer Help Alzheimer overwinnen. Dan overwinnen. Dan hoeft niemand hoeft niemand zichzelf te zichzelf te verliezen. verliezen. www.alzheimer-nederland.nl www.alzheimer-nederland.nl

We zijn er trots op dat Jan Jansen, onze commercieel directeur en collega 40 jaar in dienst is bij de Rabobank organisatie. Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor zijn jubileumreceptie op donderdag 1 november a.s. De receptie vindt plaats van 17.30 tot 20.00 uur in hotel Van der Valk, Krommeweg 1 in Ridderkerk. Uiteraard wordt er voor een hapje en een drankje gezorgd.

April 2010 Benoemd tot commercieel directeur

Omdat Jan Jansen zeer betrokken is bij de lokale samenleving, verwachten we dat de receptie druk bezocht zal worden. We vragen u daarom om zoveel mogelijk met elkaar mee te rijden, omdat het aantal parkeerplaatsen beperkt is.

2008-heden Werkzaam bij Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde

1 november 1997 25 jaar in dienst

Jan Jansen, al 40 jaar een Rabobank gezicht. Rabobank. Een bank met ideeën.

Juli 1995 Benoemd als directeur Particulieren

Aanmelden noodzakelijk! Om een inschatting te kunnen maken van het aantal mensen dat we kunnen verwachten, verzoeken we u om uzelf aan te melden. Aanmelden kan via de website van onze bank: www.rabobank.nl/rmij Onder ‘Jubileumreceptie Jan Jansen’ kunt u het webformulier invullen.

1986

U ontvangt van uw aanmelding geen bevestiging.

Begonnen als Floormanager bij Rabobank Ridderkerk

1976

Begonnen als hypotheek- en beleggingsadviseur Rabobank Barendrecht

rabobank.nl/rmij


10 De Schakel

Donderdag 18 oktober 2012

theaterladder

Bumba in dromenland

ZA. 20-10, 14.00/16.00 UUR

DI. 30-10, 20.15 UUR

BUMBA IN DROMENLAND (2+) ZET JE LEUKSTE CLOWNSNEUS OP De leukste en bekendste clown van dit moment komt eindelijk naar theater het Kruispunt. En hij is niet alleen, want Bumba neemt al zijn vriendjes mee. Kleine Loes moet elke avond op tijd naar bed, samen met haar vaste knuffel Bumba. Maar wat als die knuffel plots tot leven komt en haar meeneemt naar een wereld waar alles mogelijk is en alles kan. Wil je net als Kleine Loes meedromen met de grappen en grollen van Bumba en Bumbalu? Zet dan je leukste clownsneus op en laat van je horen. Na afloop komt Bumba nog even naar de foyer! € 16,20/€ 14,85/ € 13,95 kind tot 12 jaar

ABBA MANIA SUPER TROUPER ABBA Mania is een groot succes op het Londense West End en dit seizoen eindelijk in Nederland te zien. Ga mee terug naar de tijd dat ABBA de radiogolven beheerste. ABBA Mania verpakt de tijdloze songs van ABBA in een flitsend concert dat de muziek en stijl van ABBA eer aan doet. Geniet van hits als Mamma Mia, Voulez Vous, Dancing Queen, The Winner Takes It All, Super Trouper en vele anderen. € 28,80/€ 27,45

Aba Mania

WO. 31-10, 20.15 UUR

WO. 24-10, 20.15 UUR

Jeroen van Merwijk

Omnia - Musick and Poëtree

Are you being served?

mrs. Einstein

JEROEN VAN MERWIJK – DE VLEESGEWORDEN BESCHEIDENHEID SUBTIEL, SPEELS, INTELLIGENT Hij heeft geen eigen reality soap of glossy magazine. Jeroen van Merwijk kan zijn tijd wel beter besteden. Wars van de waan van de dag trekt hij langs de theaterzalen van Nederland. Een man met zijn gitaar, zijn poëzie en zijn opvattingen. Die niets anders wil dan de vruchten van zijn enorme cabarettalent te delen met de crème de la crème van het Nederlandse theaterpubliek. € 19,80/€ 18,45

Roué Verveer

ROUÉ VERVEER – IN ZEER GOEDE STAAT SCHERPE SCHAKELING VAN HUMOR NAAR ERNST Roué Verveer maakte zijn debuut bij de Comedytrain, heeft inmiddels vijf programma’s op zijn naam staan en vormt samen met Jandino Asporaat, Murth Mossel en Howard Komproe het succesvolle Caribbean Combo. In zijn nieuwste programma kijkt de altijd vrolijke Roué Verveer kritisch naar de maatschappij en verbindt daar scherpe en komische conclusies aan. Hij wisselt stand-up comedy af met verhalen met diepgang. € 19,80/€ 18,45

DO. 25-10, 20.15 UUR

DO.1 -11, 20.15 UUR

OMNIA - MUSICK AND POËTREE PUUR EN INTENS Musick and Poëtree is een pure, intense muziekbelevenis. Een nieuwe voorstelling, die een geheel andere kant van Omnia laat zien dan het publiek tot nog toe gewend is van de heftige Pagan Folk shows. Op unieke akoestische instrumenten neemt Omnia je mee op reis naar de oorsprong van de Europese muziek, het oersjamanisme en de kracht van de Keltische druïden. € 19,80/€ 18,45

MATHILDE SANTING - RECITAL INTIEM CONCERT Mathilde Santing, één van Nederlands sterkste zangeressen, blijft doen wat ze het liefste doet; haar publiek trakteren op mooie theaterconcerten. Samen met pianist Marcus Olgers gaat ze dit seizoen op avontuur. Mathilde zingt nieuwe nummers die speciaal voor dit intieme concert zijn geschreven. € 20,70/€ 19,35 Mathilde Santing

VR. 26-10, 20.15 UUR ARE YOU BEING SERVED? / WORDT U AL GEHOLPEN? TV KOMEDIE OP DE PLANKEN Na Allo Allo en Schone Schijn staat dit seizoen de Nederlandse toneelversie van de tv-hit Are You Being Served in het theater. Breng de avond door in het oh zo Britse en volslagen maffe warenhuis Grace Brothers. De medewerkers van de kledingafdeling mogen enkele dagen de geheel nieuwe kampeerafdeling van het warenhuis testen en slaan in hun fantasie behoorlijk door. Alle vertrouwde karakters uit de televisiehit zijn van de partij. € 26,10/€ 24,75

ZA. 27-10, 20.15 UUR MRS. EINSTEIN - VUILE HUICHELAAR: VLUCHTEN KAN NIET MEER! LEKKER MEEZINGEN Na het enorme succes van Vuile Huichelaar in seizoen 2008-2009 en ’T Zal Je Kind Maar Wezen in 2010-2011 heeft Mrs. Einstein een nieuwe selectie gemaakt van geweldig meezingrepertoire. Er zijn namelijk nog liedjes genoeg om je schaamteloos in te verliezen. In Vluchten Kan Niet Meer behandelen Paulette Willemse en Saskia van Zutphen dagelijkse zaken, als-ik- later- groot-ben-dilemma’s en alles wat nog meer voorbij komt in het piekerende vrouwenhoofd. € 22,50/€ 21,15

Freek de Jonge

VR. 2-11, 20.15 UUR FREEK DE JONGE – CIRCUS KRIBBE; EEN KERSTVERTELLING (TRY OUT) NIEUW PROGRAMMA Dit seizoen kruipt Freek de Jonge in de huid van Job Kribbe, de eerste clown in zes generaties Kribbe die niet van nature leuk is. De zoektocht naar het waarom van zijn niet leuk zijn brengt hem bij Jezus en die leidt hem op zijn beurt naar de Pool met de Beer. Een reeks van schijnbaar toevallige gebeurtenissen markeren het ontstaan van Evangelisch Kerstcircus Kribbe. Freek doet opnieuw waar hij goed in is. € 23,85/ € 22,50

ZA. 3-11, 19.30 UUR

De Griezelbus

DE GRIEZELBUS (8+) VOOR IEDEREEN DIE DURFT De Griezelbus is gebaseerd op het beroemde kinderboek De Griezelbus 1, van Paul van Loon. Tijdens de Kinderboekenweek nodigt een bekende schrijver een leraar met zijn leerlingen uit voor een speciale tocht in zijn griezelbus. Gedurende de rit leest de schrijver griezelverhalen voor uit zijn nieuwe boek. Naarmate de tocht vordert, blijkt dat er iemand in de bus zit die een akelig geheim heeft. Zijn er misschien nog meer passagiers die iets te verbergen hebben? € 15,75/€ 14,40/€ 10,35 kind tot 12 jaar.

DINSDAGAVOND FILMAVOND DI. 23-10, 13.30 UUR

DI. 23-10, 20.15 UUR

DI. 20-11, 20.15 UUR

BRAMMETJE BAAS

YOUR SISTER’S SISTER

TO ROME WITH LOVE

Herfstvakantietip! Familiefilm over de zevenjarige Brammetje, een creatief en leergierig jongetje dat onmogelijk stil kan zitten.

€ 7,50/€ 6,50 cjp en kind tot 12 jaar/€ 6,- vrienden

Humoristisch drama over een driehoeksverhouding tussen Jack en de twee zussen Iris en Hannah.

€ 7,50/€ 6,50 cjp/€ 6,- vrienden

Na Barcelona (Vicky, Cristina Barcelona), Londen (You Will Meet a Tall Dark Stranger) en Parijs (Midnight in Paris) brengt Woody Allen nu een hommage aan Rome.

€ 7,50/€ 6,50 cjp/€ 6,- vrienden

RESERVEREN VIA WWW.THEATERHETKRUISPUNT.NL OF 0180-615958. THEATER HET KRUISPUNT, MIDDENBAAN 111, 2991 CS BARENDRECHT


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 18 oktober 2012

Bevlogen blazers in Dorpskerk BARENDRECHT - Zondagochtend 14 oktober speelde blaaskwintet Nux Muscata (muskaatnoot), bestaande uit vijf jonge getalenteerde musici in een goed gevulde Dorpskerk op uitnodiging van de Stichting Barendrecht Klassiek. Barbara Merlijn (fluit), Anna Duinker (hobo), Hilde Kaizer (klarinet), Rosa de Bruin (hoorn) en de uit Barendrecht afkomstige Hanneke Nijs op de fagot namen het publiek letterlijk lopend mee naar de barok, aan de hand van oude fragmenten verklankt door de Hongaarse componist Farkas. Het gezelschap koos vervolgens een blij en virtuoos kwintet van de Italiaanse fluitist-componist Briccialdi, voor het geval het weer tot

somberheid aanleiding zou kunnen geven. Met de zon in de kerk, en dit gekruide gezelschap, dat geen moeite leek te hebben om precisie in hoge tempi vast te houden, was daar geen enkele aanleiding toe. In het niet door Albinoni, maar door zijn biograaf Giazetto geschreven adagio kon het publiek de schoonheid van elk van de vijf verschillende instrumenten goed horen. Hoboïste en bewerkster Anna Duinker vertelde desgevraagd dat zij er als het ware de hemel op aarde in kan ervaren, muziek waarin melancholie een uitweg vindt en daarmee heftige emoties oproept. Het concert werd afgesloten met

het eerste blaaskwintet van Jean Francaix, die met zijn muziek mensen niet zozeer wilde imponeren, maar allereerst wilde plezieren. Nux Muscata bracht dat plezier schijnbaar vanzelfsprekend en moeiteloos over aan het gehoor, dat enthousiast reageerde. Op 11 november speelt het Apaydintrio (klarinet, piano en cello) het laatste koffieconcert van dit jaar, met muziek van onder anderen Piazzolla. Celliste is Marinke Visser, die in Barendrecht haar eerste cellolessen kreeg. Het concert begint om 12.00 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf half 12 en ook na het concert. De toegang is vrij, uw bijdrage na afloop wordt, als altijd, zeer op prijs gesteld. www.barendrechtklassiek.nl.

Goudwisselkantoor elke dinsdag BARENDRECHT - De prijs van goud en zilver staan erg hoog. Dat maakt het voor veel mensen aantrekkelijk hun sieraden en oude munten in te wisselen voor euro’s. Goudwisselkantoor helpt hierbij en is een familiebedrijf pur sang. Naast de twintig kantoren door heel Nederland, kan men nu ook terecht in het mobiele kantoor. Elke dinsdag staat het mobiele kantoor op de parkeerplaats voor het gemeentehuis te Barendrecht. Het mobiele kantoor is uitgerust met alle mogelijke faciliteiten, zodat ze van alle gemakken zijn voorzien. Een ontvangst- en wacht ruimte en een apart taxatiekantoor voor de taxatie zijn belangrijke onderdelen.

Hoe komt het dat het bedrijf zo gegroeid is? Erik de Ruiter: ,,Wij hebben ruim 25 jaar ervaring in de gouden zilverhandel en bieden een goede prijs. Bovendien zijn we discreet en eerlijk: zo testen wij het goud en zilver waar de klant bij is, in een aparte taxatieruimte. Daar nemen we alle tijd voor. Vervolgens kan men bij ons kiezen voor contante betaling of overschrijving via de bank.’’

Naast de goud- en zilverwaarde van munten kan de verzamelwaarde van de munt ook van belang zijn, bleek kort geleden toen Goudwisselkantoor een kwartje uit 1818 kocht dat een waarde vertegenwoordigde van maar liefst 37.000 euro. ,,Dit soort gevallen komen natuurlijk niet vaak voor, maar zijn wel bijzonder.” Het Goudwisselkantoor is gericht op inkoop van goud, zilver en munten. Het mobiele kantoor is elke dinsdag geopend van 10 tot 16.30. Klanten kunnen zonder afspraak binnenlopen voor taxatie. Kijk voor meer informatie op www.goudwisselkantoor.nl.

Wit met rode kater gevonden BARENDRECHT - Op de Middeldijk is een vrij grote wit met rode kater gevonden. Een grijs-witte Europese korthaar, tien jaar, is gevonden aan Tjalk. Vermist wordt Cassy, een wit met zwarte poes, Slotermeer. Aan het Kreeftwater wordt Roxy vermist, een Europese korthaar, cypers grijs met wit, vijf maanden, rond mond wit, witte bef en sokken, niet zo groot. Een cypers grijs met witte Britse korthaar, poes, Griesje, één jaar, wordt vermist aan Ruyshaven. Centrale meldnummer Dierenbescherming tijdens kantooruren: 088-3437112 of www.mijndieriszoek.nl.

Spoed Dierenambulance: 0900-1120000 of www. Amivedi.nl, 088-006463. In dierenasiel De Dierenstee wacht Tommie op een nieuw baasje. Hij is een kruising Chihuahua van zes jaar oud en een heel lief en aanhankelijk hondje. Hij is nogal volslank. Tommie is prima matjes met kinderen, rekent ook katten tot z’n vriendenclub, alleen met andere honden kan hij wat minder enthousiast zijn. Tommie kan wel alleen thuis blijven, maar liever niet te lang achtereen. Ook Baco, een kruising Duitse/Mechelse Herder van 7 jaar, wacht nog op een nieuwe baas. Baco is een

lieve hond, maar heeft wel een ervaren baas nodig. Baco is nogal onbesuisd, erg sterk en beschikt over heel wat energie. Hij is graag bezig en vooral het spelen met ballen vindt hij geweldig. Wanneer Baco goed onder appel staat, luistert hij goed en heb je een trouwe maat aan hem. Baco kan bij kinderen vanaf 12 jaar oud geplaatst worden, hij kan niet bij andere honden, wel bij katten. De Dierenstee is te vinden aan Groene Kruisweg 14a te Numansdorp, 0186-655150. Openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 11 tot 16 uur. Website: www.dierenstee.nl.

Kapper Paul verwent cliënten Voedselbank

BARENDRECHT - Zaterdag 13 oktober is Kapper Paul in Barendrecht speciaal open gegaan om de Voedselbankcliënten van het uitdeelpunt aan de Dorpsstraat gratis te knippen. Zo’n achttien mensen hebben gebruik gemaakt van zijn aanbod, waardoor kapper Paul en zijn medewerkster Cindy de hele dag in de weer waren. Er werd ruim de tijd genomen om iedereen te wassen, knippen en met een mooi kapsel weer naar huis te laten gaan. Voor sommige cliënten was het jaren geleden dat zij in een kapsalon waren geweest. Terwijl kapper Paul de kapsels voor zijn rekening nam, werden de cliënten door Cindy voorzien van een hapje en een drankje. In een ontspannen sfeer hebben de cliënten genoten en heeft men gezellig met elkaar zitten kletsen. Kapper Paul nam alle tijd en had voor iedereen nog bruikbare tips en adviezen. Ook in de toekomst zijn cli-

enten van het uitdeelpunt welkom bij kapper Paul. Om er goed verzorgd uit te blijven zien, biedt hij deze cliënten aan om hen in de toekomst voor een symbolisch bedrag te blijven knippen. Diverse cliënten hebben al aangegeven hier erg graag gebruik van te willen maken. Het bestuur van de Voedselbank Barendrecht is erg blij met deze actie en het aanbod van kapper Paul: ,,Hoewel hij jarenlange ervaring heeft als kapper, heeft hij pas kortgeleden zijn kapsalon geopend aan de Paddeweg. Als je dan meteen zo hartverwarmend bent naar de allerarmste medemens, dan verdient dat veel respect. Mede namens de cliënten willen wij Paul en Cindy heel hartelijk danken voor hun goede werk en de open deur die zij bieden. Mocht u ook eens binnen willen lopen bij kapper Paul, dan kunnen wij u dit van harte aanbevelen.’’

Bewoners Humanitas breien Knittens ROTTERDAM - De bewoners van stichting Humanitas de IJsselburgh zijn in samenwerking met Dierenbescherming afdeling Rijnmond een actie gestart om geld in te zamelen voor de asieldieren in de regio. De bewoners van Humanitas de IJsselburgh zijn al sinds juli met breipennen en wol in de weer om Knittens te breien voor het goede doel. De Knittens zijn gebreide katjes en staan symbool voor de vele kittens die jaarlijks worden opgevangen door de Dierenbescherming. Door middel van de verkoop van deze Knittens willen de bewoners van Humanitas geld in zamelen voor de vele kittens en katten uit de regio die jaarlijks worden opgevangen in de dierenopvangcentra van de Dierenbescherming Rijnmond.

Een keer in de 14 dagen houden de dames van Humanitas de IJsselburgh een breimiddag. Iedere Knitten is uniek en de dames geven alle Knittens verschillende namen. Het aantal Knittens is inmiddels opgelopen tot over de 400. Gisteren, woensdag 17 oktober, startte de verkoop van de Knittens. Men kan deze gebreide katjes adopteren voor 7,95 euro. De Knittens worden verkocht op onder meer alle dierenopvangcentra in de regio. De zes dierenopvangcentra van de Dierenbescherming afdeling Rijnmond zijn gevestigd in Rotterdam, Spijkenisse, Krimpen a/d IJssel, Schiedam, Rozenburg en Ridderkerk. Meer informatie is te vinden op www.dierenbeschermingrijnmond.nl.

11

Gratis EHBOcursus BARENDRECHT - De EHBO-afdelingen Ridderkerk en Barendrecht starten in het najaar 2012 een gratis EHBO-cursus. Na het behalen van het diploma is er gelegenheid tot het volgen van diverse modulaire vervolgopleidingen, zodat men in noodsituaties adequaat hulp kan verlenen. e cursus is gratis wanneer men na het behalen van het diploma als vrijwilliger deel uit wil gaan maken van de organisatie. Voor overige deelnemers wordt er een basistarief berekend. Wie al een EHBO diploma heeft, is van harte welkom op de bijscholingsavonden. Voor inlichtingen en aanmeldingen: Afdeling Ridderkerk, mw. De Jonge, 0180-417068 of dhr. Heil, 06-12588559. Afdeling Barendrecht: voorzitterbarendrecht@redcross. nl. Cursuslocatie: het Rode Kruis gebouw, Anjerstraat 6 2981 BA te Ridderkerk.

Vanavond Jos op Donderdag BARENDRECHT Vanavond in Jos op Donderdag, ontvangt presentator Jos Vis tussen 21 en 22 uur een aantal leden van Toneelvereniging Barendrecht. In de studio zijn Etienne de Graaf, Marion Kozijn en Astrid Krijgsman aanwezig. Zij komen alles vertellen over het komisch blijspel ‘Groeten uit Nice’, dat zij zaterdag 17 november in theater het Kruispunt gaan opvoeren. Ook zal een aantal fragmenten in de uitzending te horen zijn. Tussen 22 en 23 uur wordt Jos Vis omringd door drie dames. Laura van der Voort (dirigent Meezingkoor Barendrecht) komt praten over het soulconcert met haar soulband Laurèntia SoulJ op zaterdag 18 november bij Jacques Dance Passion. Maria Prooi (Harmonievereniging Barendrecht) komt met het laatste nieuws over het komend Winterfeest (15 december in de Oude Dorpskern). Met Myra van de Korput (hoedenontwerpster) gaat Jos praten over vijf jaar Designhoeden Myra in Barendrecht. De uitzending is donderdag 18 oktober te beluisteren op Exxact FM radio (106.4 in de ether, 105.9 op de kabel) en via www. exxactfm.nl.

Van de Wereldwinkel In de Wereldwinkel zijn nu weer chocolade letters verkrijgbaar van Fair Trade en Tony Chocolonely, altijd leuk om te geven of te krijgen! Ook zijn vanaf nu verkrijgbaar alle kerstkaarten, kalenders en agenda’s, als vanouds van Amnesty International, Unicef en Floris. Drie heel verschillende doelen, alle drie heel belangrijk. Loop gerust eens even bij ons binnen, want er zijn ook nog allerlei andere dingen te koop. Tot ziens in de Wereldwinkel, Middenbaan 107.


De 5 succesfactoren voor een goede scheiding De laatste jaren wordt de ‘overlegscheiding’ steeds vaker toegepast. Het meest voorkomende argument is dat partners samen ouders willen blijven voor de kinderen. Wat de overwegingen ook zijn, er zijn een aantal kernfactoren die het slagen van een overlegscheiding bepalen. 1. Wees bereid om te luisteren naar elkaar en te zoeken naar oplossingen. De meeste mensen willen hebben waar ze recht op hebben. Helaas is het bij scheidingen zo dat er geen keiharde waarheid bestaat. Rechters gaan bij scheidingen uit van redelijkheid en billijkheid. Om te voorkomen dat je scheiding escaleert is het dus veel beter om samen te zoeken naar oplossingen waardoor jullie beiden (financieel) verder kunnen. 2. Zorg voor eerlijke en open communicatie. Geheimzinnig doen en zaken achterhouden werkt niet bij een overlegscheiding. Uiteindelijk wordt alles toch wel bekend en het achterhouden van informatie kan tot ruzie leiden. 3. Haal geen ‘oude koeien’ uit de sloot maar kijk naar de toekomst. Anders gezegd: ‘Vooruit rijden - kijkend in de achteruitkijkspiegel - geeft ongelukken’. Maak elkaar geen verwijten, het verleden ligt achter je. 4. Wees je er van bewust dat jullie allebei bang zijn. Een scheiding is enorm ingrijpend. Je leven wordt helemaal overhoop

gehaald. Jullie willen allebei verder kunnen en je ‘overlevingsmechanisme’ werkt op volle toeren. Dus als de ander eens dwars gaat liggen, dan heeft dat bijna altijd te maken met angst voor de eigen toekomst en niet zozeer met het ‘niet gunnen’ naar de ander toe. 5. Schakel altijd een deskundig adviseur in. Een scheiding is emotioneel en complex, daarom is het essenteel dat jullie je laten begeleiden door een professional. Het zorgt voor objectiviteit en nachtrust, waardoor jullie beiden weer verder kunnen na de scheiding. De Scheidingsplanner is een organisatie van financieel deskundigen die de gehele scheiding van A tot Z regelen. Alles in één hand, dus kostenefficiënt. Er geldt een vast tarief voor vastomlijnde werkzaamheden. Je weet dus vooraf waar je aan toe bent. Maar ook als een overlegscheiding voor jou niet geschikt is, kun je bij ons terecht. Als financieel deskundig onderhandelaar behartigen wij efficiënt jouw belangen.

Bel gerust eens voor een kennismakingsafspraak en kijk of het klikt, of wij elkaar begrijpen. Je bent van harte welkom.

Scheidingsplanner Brigitte van Gent geeft deskundig advies over de financiële gevolgen van een scheiding.

Kennismaken? Neem contact op met: De Scheidingsplanner Barendrecht Zwaalweg 24, 2991 ZC Barendrecht (088) 61 61 020 barendrecht@ scheidingsplanner.nl www.scheidingsplanner.nl

Ridderkerk gaat verbouwen!

P O O K R E LEEGV N E G A D 3 G NO Donderdag 18 oktober

15% korting

Vrijdag 19 oktober

25% korting

Zaterdag 20 oktober

35% korting

Ridderhof 61, Ridderkerk Korting alleen geldig op de huidige winkelvoorraad. Max. 3 artikelen per klant. OP=OP

vind. Ontspanning, ontmoetingen en activiteiten. Op onze Ontmoetingspleinen in drie locaties in uw eigen buurt bieden KijkopWelzijn en Laurens verschillende activiteiten op het gebied van zorg en welzijn. Bel 0800 588 66 78 of kijk op www.laurens.nl voor meer informatie.

meer dan zorg

Adv 264x194121009110710.indd 1

10/11/2012 3:09:59 PM


Uitnodiging Plafondshow Van maandag 22 tot en met zaterdag 27 oktober

30 1982 - 2012

2993

www.plamecozh.com


14 De Schakel

Donderdag 18 oktober 2012

De beste kazen uit alle windstreken tie een bepaalde kaas ontdekt hebben en ik die net niet heb. Dan probeer ik die te bestellen.’’ De kaashandelaar is zelf een echte liefhebber en eet elke dag acht boterhammen met kaas. ,,Het liefst een smeuïge oude kaas. Kaas is iets wat je moet leren eten. Veel kinderen krijgen bijvoorbeeld jonge kaas van hun ouders, maar houden niet van dat mondgevoel. Dan raad ik een oude kaas aan, dat voelt heel anders. We hebben in de winkel bij de boerenkazen allemaal kleine pannetjes staan. Vooral op zaterdag is het hier soms net een proeverij. Zeker kinderen vinden dat prachtig’’, vertelt de kaashandelaar enthousiast. Schumacher voelt zich soms meer een adviseur dan een kaasboer. ,,Toen ik net begon zat ik ’s avonds vaak te zoeken in mijn kaasboeken. Nu weet ik over elke kaas wel iets te vertellen, waardoor ik klanten precies kan adviseren welke kaas ze het beste kunnen nemen.’’ ,,Ik probeer altijd te beste te zijn’’, vertelt Dick Schumacher van kaashandel De Weypoort. ,,Zowel op het gebied van kwaliteit als van service’’. Dat Schumacher daar in slaagt, blijkt onder meer uit de grote groep vaste klanten, maar ook uit het feit dat hij al vijf keer het Gouden Kaasmes won. Afhankelijk van het seizoen zijn er in de winkel aan de Middenbaan in Barendrecht tussen de 275 en 350 soorten kaas te vinden. ,,We hebben eigenlijk alles wel op voorraad. Al komt het natuurlijk wel eens voor dat mensen bijvoorbeeld in de vakan-

kie’ Rotterdamsche Oude en de heerlijke brokkelkaas. Een andere specialiteit is de Reblochon. Dat is een kaas uit Frankrijk gemaakt van rauwe, volle koemelk. Hij wordt gebruikt in bijvoorbeeld aardappelgratins, maar is ook heerlijk bij een kaasfondue en met racletten. De ondernemer verkoopt niet alleen kaas, maar steunt ook diverse goede doelen. Zo verkoopt hij Kikakaas. Die is ontwikkeld door De Weypoort. Van de verkoop gaat zestig cent per kilo naar Kika, om kinderen met kanker te steunen. Kikakaas heeft een smaak die kinderen lekker vinden. Niet te pittig en lekker zacht.

Ook steunt Schumacher sinds kort ‘Pareltje Esmee’. Deze sieradenlijn is ontworpen om de tweejarige Esmee de Ron uit Barendrecht te helpen. Haar ouders, Chris en Mariëlle de Ron, kregen onlangs te horen dat Esmee neuroblastoomkanker heeft. Een deel van de behandeling moet in Amerika plaatsvinden. De verzekering vergoed niet alle kosten. Daarom hebben haar ouders onder meer deze sieradenlijn opgezet om geld in te zamelen, die te koop is bij De Weypoort. Zie www.pareltje-esmee.nl. Wie meer wil weten over De Weypoort of de heerlijke kaas wil proeven, is van harte welkom aan Middenbaan 87 te Barendrecht. Bellen kan naar 0180-612929. Zie ook www.deweypoort.nl.

,,Mijn grote liefde is de Rotterdamsche kaas, die ik eigenlijk heb gered van de ondergang.’’ De kaas ontstond bij de businessclub van Feyenoord. ,,Daar zaten ze bij de borrel aan de Old Amsterdam. Dat kon natuurlijk niet, vond een van de leden. Hij heeft een etiket laten ontwerpen en heeft met een kaashandelaar een kaas uitgezocht. Toen het bedrijf failliet ging, heb ik hem benaderd met de vraag of ik de kaas, verpakkingen en etiketten kon overnemen. Nu is de Rotterdamse kaas bijna wereldwijd verkrijgbaar, daar ben ik best trots op.’’ De Rotterdamsche kaas is een mooie, snijdbare oude kaas met een verfijnde smaak. Daarnaast zijn er het bekende ‘platte stuk-

Liever thuis passen? Wij geven ook geld terug op afgeprijsde artikelen

- Verkoopbemiddeling - Aankoopbemiddeling - NWWI Taxaties Wij staan graag voor u klaar! John Kuijt NVM Makelaar Tel. 0180-62 83 25 info@kuijtmakelaardij.nl

Your jeans provider! www.blue-basement.nl Broeken worden GRATIS op lengte gemaakt met de originele rand Middenbaan 104 (schuin t.o. Albert Heijn) I Barendrecht-centrum Tel 0180 - 53 16 14

Meubelstoffeerderij Rhoon • Gespecialiseerd•inGespecialiseerd modern en in modern en ambachtelijk stoffeerwerk ambachtelijk stoffeerwerk Meubelstoffeerderij Rhoon • Grote collectie leer en leer • Grote collectie meubelstoffen • meubelstoffen Gespecialiseerd in modern en •• Gespecialiseerd in modern stoffeerwerk Bedschotten en ombouw en ambachtelijk en•ambachtelijk stoffeerwerk Bedschotten en • Caravanen bootkussens • Grote collectie leer en ombouw • Grote collectie leer en meubelstoffen • Binnen 5 dagen retour • Anna Scott meubelstoffen • Caravan- en • Bedschotten en ombouw • Esprit • Bedschotten en ombouw Ambachtstraat 2 • Poortugaal • T. 010-501 65 66 bootkussens • Bandolera www.stoffeerderijrhoon.nl • Caravanen bootkussens • Caravanen 5 bootkussens • Binnen dagen • Tramontana •5 Binnen 5 dagen retour • Binnen dagen retour retour • MAC

Koop kaas voor het Goede Doel

Meubelstoffeerderij Rhoon

Ambachtstraat 2 • Poortugaal • T. 010-501 65010-501 66 Ambachtstraat 2 • Poortugaal • T. 65 66 www.stoffeerderijrhoon.nl www.stoffeerderijrhoon.nl

• Blue Denim, Lodge en Reset • Josephine & Co • Mark • Poools • Boogs Blue

Julianastraat 53-55, 3161 AJ Rhoon Tel. 010-501 55 83

KikaKaas Per 50 500 gram

6.

Middenbaan 87, Barendrecht • Tel. 0180 - 612 929 www.deweypoort.nl


jaargang 5 - nummer 1 - 18 oktober 2012

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

1

BLIK OP BARENDRECHT In dit nummer:

Sportgala 2013

• Vandalisme op begraafplaats • Column

burgemeester Jan van Belzen: Reanimatiecursus maakt het ver-

Geef nu uw sporttalent op! Op vrijdag 8 februari 2013 vindt de 36e editie van het Sportgala plaats. Het moment waarop wij onze spor-

3 • NL-Alert: Direct informatie bij noodsituatie 5 • Barendrecht tekent voor statiegeld 7 • Omgevingsvergunningen 9 • Besluitenlijst raad 11 schil

ters en zeker ook de sportvrijwilligers en -bestuurders in het zonnetje zetten. Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Het belooft wederom een sportief feest te worden. Dat kan alleen niet zonder uw hulp, want zonder genomineerden is er geen Sportgala. Daarom vragen wij u kandidaten voor te dragen. Dit kan tot 2 januari 2013.

Vrijwilliger in beeld

Aad van Bakel (vrijwillige brandweer)

lovende Sporter of Sportploeg’ geldt een minimale leeftijd van dertien jaar. - Individuele sporters zijn aangesloten bij een Barendrechtse vereniging of bij een sportvereniging buiten Barendrecht, maar hebben wel een duidelijk aantoonbare band met Barendrecht. In het laatste geval beoordeelt de jury of zij in aanmerking komen voor een nominatie. - Sporters/bestuurders/vrijwilligers

Tijdens de Nationale Brandpre-

zij merken dat zij zelf veel bij kunnen

van buiten Barendrecht dienen aan-

ventieweken worden alle huur-

dragen aan hun eigen veiligheid”, aldus

gesloten te zijn bij een Barendrecht-

woningen van Patrimonium Ba-

Aad.

se vereniging.

rendrecht onderworpen aan een

Het Sportgala wordt een feest wanneer u uw sporthelden aanmeldt

‘woningcheck’.

De

brandweer

Inzet voor Barendrechters

Jos Vis-wisselbokaal

geeft huurders, aan de hand van

Mede door het enthousiasme van zijn

Het seizoen 2011-2012 leverde Ba-

categorieën Sportman van het jaar,

Op het 36e Sportgala wordt voor de

een checklijst, advies en tips over

vorige werkgever is Aad bij de vrijwillige

rendrecht weer veel mensen op die

Sportvrouw van het jaar, Sportploeg

derde keer de Jos Vis-wisselbokaal uit-

de brandveiligheid in hun huis en

brandweer beland. “Eenmaal aan de

op het gebied van sport iets bijzon-

van het jaar, Sportbestuurder van het

gereikt. Jos Vis reikt deze prijs tijdens

plaatst kosteloos brandmelders.

slag is het bijna ‘verslavend’. Elke maan-

ders hebben gepresteerd. Deze pres-

jaar, Sportvrijwilliger van het jaar, Se-

het Sportgala zelf uit aan iemand die

Aad van Bakel is al twintig jaar lid

dagavond oefenen wij. Het aantal uit-

taties worden nog eens extra uitge-

niorensporter van het jaar en Meest

voor de promotie van de sport in Ba-

van de vrijwillige brandweer Ba-

rukken varieert van een hele week niet

licht tijdens het Sportgala, dat in 2013

Veelbelovende Sporter of Sportploeg

rendrecht belangrijk is (geweest).

rendrecht en neemt enthousiast

tot drie à vier keer per dag. Ik vind het

opnieuw plaatsvindt in Theater het

van het jaar. U vindt het aanmeld-

deel aan deze actie. “Wij wijzen

heel fijn om mij in te zetten voor Ba-

Kruispunt.

formulier op www.barendrecht.nl >

Goede vrijetijdsbesteding

mensen erop hoe belangrijk het

rendrechters, of dat nu bij een brand is

Over Barendrecht > Sport > Activitei-

Wethouder Ter Borg hoopt dat veel

is om in en rond het huis alles op

of een andere vorm van hulpverlening.”

Bijzondere prestaties

ten. De uiterste aanmelddatum is 2

verenigingen en inwoners hun ‘sport-

orde te hebben. Zo voorkomen zij

Wethouder Stephanie ter Borg (sport)

januari 2013. Een onafhankelijke jury

helden’ aanmelden. “Het afgelopen

brand en andere ongelukken.”

benadrukt kort en krachtig: “Baren-

beoordeelt alle genomineerde kan-

jaar is er weer veel gebeurd op sport-

drecht heeft veel waardering voor

didaten en adviseert het college van

gebied. Dat brengen wij graag onder

“Je kunt zelf veel doen om je huis

geen tijd om na te denken. Wees daar-

haar sporters en wil dit laten zien! Wij

burgemeester en wethouders over de

de aandacht tijdens het Sportgala. Dit

brandveiliger te maken. Het is een goe-

om goed voorbereid op brand en weet

organiseren dit gala al 35 jaar met

winnaars.

evenement geeft ook een positief sig-

de zaak dat veel mensen blusdekens

wat u in geval van nood moet doen.

groot succes en gaan er ook dit keer

Voorzorgsmaatregelen Vuur grijpt snel om zich heen. U heeft

naal af: sport is goed voor je lichaam

en rookmelders hebben aangeschaft,

Denk bijvoorbeeld aan het doorspreken

weer iets moois van maken. Kent u

Voorwaarden nominaties Sportgala

en is een goede vrijetijdsbesteding.

maar de gasslangen bij het fornuis zijn

van vluchtwegen of de aanschaf van

iemand die een bijzondere prestatie

Niet iedere sporter komt in aanmer-

Het gaat natuurlijk niet alleen om de

nogal eens een vergeten gebied. Vaak

blusdekens of brandladders voor hoger

op sportgebied heeft neergezet? Meld

king voor een nominatie. Om iemand/

prestatie, maar ook om het plezier."

zijn die slangen te oud, poreus en/of

gelegen verdiepingen.

hem of haar dan snel aan. U mag ook

een team te kunnen nomineren geldt

een heel team aanmelden.”

een aantal regels: - Individuele

sporters/bestuurders/

Voordragen kandidaten

vrijwilligers zijn ouder dan zestien

U kunt kandidaten voordragen in de

jaar. In de categorie ‘Meest Veelbe-

Kijk voor het aanmeldformulier op www.barendrecht.nl > Over Barendrecht > Sport > Activiteiten.

uitgedroogd. Samen met de bewoners werken wij een lijstje af. Vervolgens

Kom zaterdag 27 oktober tussen 10.00

geven wij aan wat veranderd of aange-

tot 16.00 uur ook naar de Open Dag

past moet worden. De meeste mensen

van de brandweer Barendrecht op de

reageren daar positief op. Vooral als

gemeentewerf (Londen 15).

Informatieavond verbreding A15 Donderdag 1 november 2012 is er voor bewoners en ondernemers in het gemeentehuis (Binnenhof 1) een inloopavond/informatiemarkt over de verbreding van de A15. Van 19.00 tot 21.00 uur geven A-Lanes A15, Rijkswaterstaat en De Verkeersonderneming informatie over de werkzaamheden en de effecten daarvan in Barendrecht. Bezoekers kunnen op elk gewenst moment binnenlopen. Tijdens de informatiemarkt kunnen bezoekers uiteraard vragen stellen aan A-Lanes A15, Rijkswaterstaat en De Verkeersonderneming. Rond 20.00 uur is er een presentatie over het project. Ook is de beweegbare maquette van de nieuwe Botlekbrug te zien.


Autobedrijf Noteboom Barendrecht HYUNDAI I10

SUZUKI SPLASH

HYUNDAI GETZ

1.1 Active Cool Bouwjaar 2010 22435 km

1.2 Exclusive AerowPlus Pakket Bouwjaar 2008 67412 km

1.4i Active Cool 5-drs Bouwjaar 2007 82309 km

€ 6.850,-

€ 7.750,-

€ 5.850,-

€ 7.850,-

MAZDA 6

SUZUKI SWIFT

MAZDA 6 SPORT

HYUNDAI I10

Sport 1.8i Touring Bouwjaar 2005 94614 km

1.3 Shogun 5-drs Bouwjaar 2007 97081 km

1.8i Touring II NAVI Bouwjaar 2005 70704 km

1.1 i-Catcher Bouwjaar 2010 20269 km

€ 7.850,-

€ 7.850,-

€ 7.850,-

€ 7.850,-

HYUNDAI I20

MAZDA 6

MITSUBISHI COLT

HYUNDAI I30

1.2i Active 5-drs Bouwjaar 2009 57492 km

2.0 S-VT Business Plus Bouwjaar 2008 97071 km

1.5 QS Bouwjaar 2007 79214 km

1.4i Active Cool Bouwjaar 2008 97677 km

€ 7.850,-

€ 15.850,-

€ 6.450,-

€ 8.450,-

RENAULT MÉGANE GRAND TOUR

JAGUAR X-TYPE

Gratis tablet bij elke occasion Financiering vanaf €99,- per maand

2.0-16V Dynam.Luxe Bouwjaar 2006 90794 km

MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 Sport 4WD Warrior Bouwjaar 2004 134052 km

2.2 D Executive Navi Bouwjaar 2006 237452 km

€ 8.850,-

€ 8.850,-

SEAT IBIZA

MAZDA 5

1.6 Sport-up 5-dr Bouwjaar 2008 64489 km

1.8 Touring 7 persoons Bouwjaar 2007 95825 km

MITSUBISHI PAJERO PININ

MITSUBISHI 3000 GT

1.8 MPI GLX Long Body Bouwjaar 2005 99876 km

3.0 V6 twinturbo 320 pk VR4 Bouwjaar 1994 49590 km

€ 8.850,-

€ 8.850,-

€ 9.850,-

€ 8.850,-

HYUNDAI I30

MAZDA 6

HYUNDAI I30

HYUNDAI TUSCON

1.6i Style Bouwjaar 2008 48604 km

Sportbreak 1.8i Touring Luxury Bouwjaar 2007 78213 km

1.6i Style 5-dr automaat Bouwjaar 2008 53825 km

2.0i Dynamic Bouwjaar 2007 58594 km

€ 9.850,-

€ 10.850,-

€ 10.850,-

€ 10.850,-

NISSAN NOTE

MAZDA 6

HYUNDAI TUSCON

MAZDA 6

1.6 life automaat Bouwjaar 2008 74556 km

Sportbreak 1.8 Touring nw model Bouwjaar 2008 144466 km

2.0i Style Bouwjaar 2008 90167 km

Sportbreak 2.3i GT-M Bouwjaar 2006 76475 km

€ 11.450,-

€ 11.850,-

€ 11.850,-

€ 11.850,-

MITSUBISHI PAJERO SPORT

MITSUBISHI COLT

SUZUKI SX4

HYUNDAI I30

3.0 V6 GLS aut van Bouwjaar 2004 34044 km

Ralliart 5-drs Turbo navi Bouwjaar 2009 43461 km

1.6 shogun Bouwjaar 2009 31538 km

CW 2.0i i-Catche Bouwjaar 2008 66173 km

€ 11.850,-

€ 11.850,-

€ 11.850,-

€ 12.850,-

OPEL ASTRA

MITSUBISHI OUTLANDER SPORT

1.4 Edition 5-drs Bouwjaar 2010 64727 km

€ 12.850,-

2.4 Invite Scott 4WD Bouwjaar 2007 84218 km

€ 12.850,-

Kamerlingh Onnesweg 32 2991 XL Barendrecht - T. 010 2923434 vrijdagavond koopavond t/m 21.00 uur

www.noteboom.nl


jaargang 5 - nummer 1 - 18 oktober 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Column van burgemeester Jan van Belzen

Reanimatiecursus maakt het verschil

3

37 graven vernield

Vandalisme op begraafplaats Afgelopen vrijdagnacht zijn op de Algemene Begraafplaats aan de Scheldestraat 37 graven vernield. Een bezoeker ontdekte dit zaterdagmorgen rond tien uur en belde de politie. De ravage moet zijn veroorzaakt tussen zeven uur vrijdagavond en tien uur zaterdagmorgen, omdat op vrijdagavond alles nog intact was op de begraafplaats.

Een ontmoeting levert altijd wat op. Zoals de uitreiking van de Baren-

De politie stelt een uitgebreid onder-

de begraafplaats waren zowel zaterdag

hoeven dat dus zelf niet te doen. De

drechtse Waarderingsspeld aan een inwoner die jarenlang actief was

zoek in naar de toedracht. Op dit mo-

als zondag de hele dag ter plaatse om

schade wordt getaxeerd en wij bekij-

bij de Hartstichting, afdeling Barendrecht. Het maakt mij een trotse

ment is daar nog geen nadere infor-

mensen te woord te staan. Zij konden

ken welke herstelwerkzaamheden de

burgemeester als ik een vrijwilliger die zich langdurig inzet voor onze

matie over bekend. Gezien de omvang

nog niet op alle vragen een antwoord

medewerkers van de begraafplaats

gemeente een onderscheiding mag uitreiken.

van de vernielingen vermoedt de poli-

geven, maar wel een luisterend oor

zelf kunnen uitvoeren. Ook de kosten

tie dat er meerdere daders bezig zijn

bieden. Deze week worden de recht-

voor werkzaamheden die door een ex-

geweest.

hebbenden van de betreffende graven

terne partij moeten worden uitgevoerd

Ik leerde op die bijeenkomst iets heel belangrijks: je kunt eraan voorbijgaan

per brief geïnformeerd over de vernie-

nemen wij voor onze rekening, in de

om zelf het verschil te maken. Zo loop

Laffe daad

lingen en over de verdere stappen die

hoop de kosten op termijn te kunnen

ik bijna iedere dag in openbare ge-

Burgemeester Jan van Belzen en ver-

ondernomen worden. Nog niet alle

verhalen op de daders.

bouwen waar veel mensen zijn: het

antwoordelijk wethouder Jeroen Geb-

rechthebbenden konden worden ach-

gemeentehuis, zorgcentra, winkelcen-

ben waren zaterdagmorgen ter plekke

terhaald, vooral die van de graven op

Contact

tra, kantoren en sportkantines. Daar

om de schade met eigen ogen te be-

het oude deel van de begraafplaats.

Nabestaanden die een graf hebben

hangen AED-apparaten aan de muur,

kijken en betrokkenen een hart onder

waarvan ik niet eens weet hoe ik die

de riem te steken. De burgemeester

Gemeente betaalt kosten

de Scheldestraat en vragen hebben

moet bedienen. Ik ben niet in staat

zegt hierover: “Het was echt verschrik-

Als eigenaar van de begraafplaats heb-

kunnen contact opnemen met de

iemand te reanimeren. Opeens werd

kelijk om te zien. Het is een laffe daad

ben wij bij de politie aangifte gedaan

begraafplaats

ik mij bewust van deze voor mij heel

van vandalisme, ik heb er geen andere

van de vernielingen. Nabestaanden

(0180) 532 266.

onbevredigende situatie.

woorden voor. Het frappante is dat er

op de Algemene Begraafplaats aan

via

telefoonnummer

ook geen lijn zat in de vernielingen. Een vraag van een bestuurslid van de

Verspreid over de hele begraafplaats

Hartstichting moest ik ontkennend

zijn graven getroffen.” Hij vervolgt: “Zo-

beantwoorden: “Heeft u wel eens

In Nederland krijgen dagelijks drie-

wel zaterdag als zondag was het erg

deelgenomen aan een reanimatiecur-

honderd mensen een hartstilstand.

druk, met mensen die net zo aangesla-

sus?” En dat terwijl ik wel de kans heb

Het kan ook in uw directe omgeving

gen waren als ik. Iedereen wilde toch

om mensen te helpen. Sterker nog:

gebeuren. Ik weet nu hoe ik moet

even met eigen ogen zien of hun graf

iedere burger is verplicht iemand die

handelen. Wanneer ik nu door het ge-

ongeschonden was. Ik hoop dat de po-

in gevaar is te helpen. Mijn vrouw en

meentehuis loop, kijk ik toch anders

litie gauw de daders vindt!”

ik hebben ons direct opgegeven voor

aan tegen het AED-apparaat. Snel in-

zo’n cursus. De afgelopen weken leer-

grijpen kan mensenlevens redden. Wij

Acties gemeente

den wij hoe je moet reanimeren en

kunnen het verschil maken.

De gemeente is meteen in actie ge-

een AED-apparaat moet gebruiken.

komen na de melding van de politie.

Het is helemaal niet moeilijk, iedereen

Geef u ook op voor de reanimatie-

Bij de ingang van de begraafplaats hing

kan het leren. Voorwaarde is wel dat je

cursus op 20 en 27 november via

vanaf zaterdag een mededeling over

op de cursus (slechts twee avonden)

Aly van de Wal (0180-617 696) en

de gebeurtenissen, met daarbij een

actief oefent en steeds op herhaling

Nelly van Dongen (0180-616 582 of

telefoonnummer dat mensen konden

gaat. Daar leer je de fijne kneepjes.

d.dongen81@kpnplanet.nl).

bellen. Meerdere personeelsleden van

Verspreid over de hele begraafplaats zijn graven getroffen

Volg Wijkregie op Twitter: @Wijkregie Wijkregie Barendrecht is een samenwerkingsplatform waarin met bewoners en instellingen wordt

Tweets vanuit Barendrecht www.twitter.com/BARENDRECHTzh #raad #barendrecht heeft complimenten uitgesproken voor medewerkers&college voor zorgvuldige en snelle aanpak bij vandalisme #begraafplaats

gewerkt aan sociale, schone en veilige wijken. Wijkregie maakt steeds meer gebruik van social media, waaronder Twitter. Een tweet kost niets, in tegenstelling

bijeenkomst? Volg dan Wijkregie op

Kijk voor meer informatie op www.

tot drukwerk (zoals wijkberichten).

@wijkregie en ontvang regelmatig

wijkregie.nl.

Het betekent ook dat bewoners en

tweets over en voor uw wijk!

partners

supersnel

geïnformeerd

www.twitter.com/StephanietBorg

worden over wat er in de wijken

Gemeenteraad #Barendrecht in meerderheid akkoord met heroverweging programma van eisen jongerencentrum. Nu met elkaar aan de slag!

speelt. Zo kunnen wij informatie

www.twitter.com/BasNootenboom

cessen met elkaar delen.

Op bezoek geweest bij waterscouts van de Brandaen. Leuke club met ambitie en ideeën voor toekomst. pic.twitter.com/JWxtXQ0U

www.twitter.com/JeroenGebben Het blijft onbeschrijfelijk laf zoveel schade op begraafplaats. Medewerker Frans legt dit wederom uit aan een TV ploeg pic.twitter.com/lTPIqHBj

Volg ook de gemeente op Twitter!

over allerlei leuke projecten of suc-

Tweets over en voor uw wijk Wilt u als ondernemer, maatschappelijke organisatie of actieve bewoner op de hoogte blijven van wat er in uw wijk of buurt allemaal gebeurt? Wilt u via een tweet uitgenodigd worden voor een interessante


jaargang 5 - nummer 1 - 18 oktober 2012

GEMEENTEBARENDRECHT

5

Gevallen bladeren:

NL-Alert:

Direct informatie Help mee met opruimen bij noodsituatie

Het najaar gaat gepaard met bomen en struiken die hun bladeren verliezen. Ze zorgen voor een bont gekleurd tapijt op wegen, paden en bermen. Een mooi gezicht, maar door gladheid niet altijd even veilig voor voetgangers en fietsers. Om de overlast en onveiligheid zoveel mogelijk te beperken, ruimt de gemeente jaarlijks het blad op. Ook u kunt ons daarbij een handje helpen door alle bladeren die op het trottoir liggen

NL-Alert is een nieuw landelijk

kan de overheid vervolgens besluiten

alarmeringssysteem dat kan wor-

een korte tekstboodschap te versturen

den ingezet bij acute levens- of

naar iedereen die zich in het betref-

Het tijdstip waarop wij vegen is sterk

niet meer van de grasvelden. Ook

contact opnemen met ons Ser-

gezondheidsbedreigende

in de goot te vegen. Zo zorgen wij samen voor een schone en veilige openbare ruimte.

situa-

fende gebied bevindt. Alleen mensen

afhankelijk van weersinvloeden zo-

harken wij de plantsoenen niet meer

vicecentrum

ties. Groot voordeel van NL-Alert

die zich daadwerkelijk in het gebied

als nachtvorst en regen en de soort

uit. Deze keuzes komen voort uit de

14 0180.

is dat met een melding niet alleen

bevinden en gewaarschuwd moeten

boom die in uw buurt staat. Zo laten

bezuinigingen. Vanuit onze verant-

duidelijk wordt dát er iets aan de

worden, ontvangen dus een bericht.

eiken hun blad geleidelijk vallen, ter-

woordelijkheid als wegbeheerder wor-

hand is, maar dat met een kort

wijl platanen het praktisch in één keer

den de wegen en fietspaden nog wel

tekstbericht ook gemeld kan wor-

Stabiel en betrouwbaar

verliezen. Daarom kunnen wij vooraf

geveegd en trottoirs met bladblazers

den wát er aan de hand is en wat

NL-Alert is te vergelijken met sms-be-

geen exacte planning maken. Globaal

schoongeblazen.

de ontvanger moet doen.

richten, maar werkt net even anders.

geldt dat wij het blad voornamelijk van

via

telefoonnummer

De berichten worden direct vanaf de

oktober tot en met december oprui-

Meldingen buitenruimte

NL-Alert is een nieuw, aanvullend

zendmasten van de mobiele aanbie-

men. Vanaf november zetten wij een

Ondanks alle maatregelen kan het

alarmmiddel van de overheid om

ders verstuurd naar alle telefoons die

extra veegwagen in en mensen met

toch zijn dat u iets wilt melden over

mensen bij een (dreigende) noodsi-

zich op dat moment in een bepaald

bladblazers. Wij starten met vegen in

de buitenruimte. Gebruik daarvoor

tuatie via een tekstbericht op de mo-

gebied bevinden. Omdat deze manier

de bladrijkste wijken.

het digitale formulier op onze web-

biele telefoon te alarmeren. Met dit

van verzenden geen last heeft van

middel kunnen burgers in de directe

eventuele drukte op het netwerk, is

Extra veegwagen

balie > Meldingen openbare ruimte.

Veeg bladeren die op het trottoir lig-

omgeving worden geïnformeerd over

dit alarmmiddel stabieler en betrouw-

Net als vorig jaar vegen wij bladeren

Voor meer informatie kunt u ook

gen in de goot

de situatie. In het bericht staat precies

baarder dan sms. Het ontvangen van

wat er aan de hand is en wat u op dat

berichten is gratis en de overheid kan

moment het beste kunt doen. NL-Alert

niet zien naar wie de berichten ver-

wordt aanvullend ingezet op bestaan-

stuurd zijn.

de middelen zoals de alarmsirene, om zo meer mensen sneller en beter te

Vanaf 8 november beschikbaar

kunnen waarschuwen.

Op 8 november wordt NL-Alert in heel Nederland gelanceerd. Vanaf dan kun-

site: www.barendrecht.nl > Digitale

Kids Only najaar 2012:

Kinderen kiezen favoriete ontwerp voor speelplek

Hoe werkt het?

nen de Veiligheidsregio’s zelf NL-Alert-

NL-Alert maakt gebruik van ‘cell broad-

berichten uitsturen tijdens een grote

Binnenkort gaan wij zeven speelplekken opnieuw inrichten. De oude

cast’, een techniek die standaard in-

calamiteit. Barendrecht valt onder de

speeltoestellen worden verwijderd en er komen nieuwe speeltoestel-

gebouwd is in de meeste mobiele

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

len voor in de plaats. Voor iedere speelplek mogen de kinderen kiezen uit twee ontwerpen. Het ontwerp waarop het meest gestemd is, wordt

telefoons. De eigenaar van de telefoon hoeft deze functie alleen maar

Kijk voor meer informatie over het

uitgevoerd. Wij plaatsen de speeltoestellen naar verwachting in no-

aan te zetten. Op het moment dat

instellen van NL-alert op uw mobiele

vember/december.

een ramp of crisissituatie plaatsvindt,

telefoon op www.nl-alert.nl.

Wist u dat... …u elke maand gebruik kunt maken van het collegespreekuur? Wilt u uw mening geven of vragen stellen over een gemeentelijke kwestie of heeft u suggesties? Tijdens het collegespreekuur kunt u persoonlijk in gesprek met één van de wethouders of de burgemeester. Soms kan uw vraag direct beantwoord of behandeld worden. Als er meer tijd nodig is om uw vraag te behandelen, krijgt u naderhand altijd een terugkoppeling. Een afspraak maken voor het collegespreekuur kan via het bestuurssecretariaat (telefoonnummer 14 0180). U kunt meteen doorgeven over welk onderwerp u wilt spreken en met hoeveel personen u komt (maximaal drie personen, acquisitie tijdens het spreekuur wordt niet op prijs gesteld).

NL-Alert is stabieler en betrouwbaarder dan sms

Kunst in de openbare ruimte Kent u ze? De burgers van Carnisse,

wanden tot bronzen beelden. U treft

Vreemde planten en gevallen wol-

ze aan in het park, op straat of in het

ken, Het Saenredameiland? Dit is

water. Het is een bijzondere collectie

slechts een kleine greep uit het vijf-

van kunstwerken die de laatste zestig

tigtal kunstwerken dat Barendrecht

jaar tot stand is gekomen.

telt.

In de omgeving van de Klarinetweg,

eerder hun stem uit en kozen voor ont-

Walmolen en Van Riedevliet stemden

werp A. Vervolgens waren de kinderen

de kinderen onlangs als volgt:

in de omgeving van de Banjohof en

- Klarinetweg: 26 stemmen, waarvan

het Bartokplantsoen aan de beurt. Hier

22 voor ontwerp A; - Walmolen: 15 stemmen, waarvan 13

koos het merendeel van de kinderen voor ontwerp B.

voor ontwerp B; - Van Riedevliet: 22 stemmen, waarvan 12 voor ontwerp B.

Neem voor meer informatie contact op met mevrouw L. de Zwart via telefoonnummer 14 0180. Kijk voor de

Bent u benieuwd naar de achterIn Barendrecht kunt u in de openbare

grond van de kunstwerken in Ba-

Meeste stemmen gelden

winnende ontwerpen op www.baren-

ruimte veel kunstwerken aantreffen.

rendrecht? Kijk dan eens op Baren-

De kinderen in de omgeving van de

drecht.nl > Leven & Werken > Jeugd

Variërend van monumenten en foto-

drecht.kunstwacht.nl.

Händelstraat en de Appeltuin brachten

& Onderwijs > Speelplekken.

Het collegespreekuur vindt maandelijks (met uitzondering van juli en augustus) op een woensdag plaats in het gemeentehuis, van 10.00 tot 11.00 uur. Het actuele overzicht vindt u op www.barendrecht.nl > Bestuur & organisatie > College van B&W > Spreekuur collegeleden.


jaargang 5 - nummer 1 - 18 oktober 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Raad stelt Programma van Eisen jongerencentrum vast De gemeenteraad stelde afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering

het

7

Duurzaam Barendrecht

Barendrecht tekent voor statiegeld

heroverwogen

Programma van Eisen (PvE) voor

Statiegeld: niet afschaffen, maar uitbreiden! Dit motto van Stichting

het jongerencentrum in Lagewei

Ons Statiegeld wordt in Barendrecht van harte ondersteund. Dat bleek

vast. Dit betekent dat we nu kun-

op vrijdag 12 oktober toen wethouder Jeroen Gebben samen met be-

nen starten met het verder vorm-

drijven en organisaties die zijn aangesloten bij de Duurzaamheids-

geven van het jongerencentrum

kring Barendrecht het Statiegeldmanifest ondertekenden. Ook vond

op Campus Lagewei. Wethouder

een succesvolle inzamelactie plaats. Zes Barendrechtse scholen na-

Stephanie ter Borg (Jeugd) is blij

men hieraan deel en ontvingen tien cent per ingeleverd flesje. Geza-

met deze stap: “Ik heb er alle ver-

menlijk leverden zij 18.896 kleine plastic flesjes in.

trouwen in dat we met elkaar een jongerencentrum realiseren, dat

OBS De Draaimolen stak er met kop

een waardevolle aanvulling is op

en schouders bovenuit! Leerlingen van

de reeds bestaande voorzienin-

deze school zamelden 9.070 kleine

Statiegeld uitbreiden naar kleine

gen voor de jeugd.”

plastic flesjes in. De actie leverde de

flesjes

bereikt wordt dankzij statiegeld.”

scholen niet alleen geld op, ook de

De ‘Echte Held’ wil het grote milieu-

Op 20 december 2011 werd tijdens

partners en vertegenwoordigers van

ele risico’s kijken wij kritisch naar alle

omgeving van de deelnemende scho-

voordeel van statiegeld niet alleen

de gemeenteraadsvergadering een

bewoners uit de wijk Lagewei. Er wer-

lopende projecten, dus ook naar de

len werd een stuk schoner. Daarnaast

behouden, maar ook flink uitbreiden.

amendement ingediend, dat bepaalde

den persoonlijke gesprekken gevoerd,

nieuwbouw van de MFA Lagewei. Het

werden veel kinderen zich op een leuke

“Door ook statiegeld op kleine flesjes

dat het PvE op onderdelen opnieuw

er werd een oriënterend bezoek ge-

college stelt de gemeenteraad voor

manier bewust van het verantwoord

te heffen, zullen veel meer flesjes in-

door de gemeenteraad vastgesteld

bracht aan een jongerencentrum in

akkoord te gaan met een onderzoek

omgaan met afval. Als beloning kregen

geleverd en gerecycled worden. Daar

moet worden. Zo werden bijvoorbeeld

Rijen en er vonden gezamenlijke bij-

naar verschillende huisvestingsmoge-

zij een cadeau. Wij danken alle scholen

komt nog bij dat wij door de uitbreiding

het alcoholbeleid en de openingstij-

eenkomsten plaats.

lijkheden voor het jongerencentrum:

voor hun bijdrage aan deze succesvolle

van het statiegeldsysteem verlost zijn

in de MFA Lagewei, gecombineerd

inzamelactie!

van alle flesjes die op straat rondslinge-

den opnieuw bekeken en vroeg de raad aandacht voor het multifunctio-

Vervolg

met onderwijsruimten en een gym-

neel gebruik van het jongerencentrum.

Het jongerencentrum wordt geves-

zaal, of zelfstandig op de geplande

Echte Held kiest Statiegeld

ring op”, aldus de wethouder. Ook de

tigd in de geplande MultiFunctionele

locatie van de MFA Lagewei. De ge-

Wethouder Gebben (afval en reini-

partners van de Duurzaamheidskring

Interactief traject

Accommodatie (MFA) op

Campus

meenteraad neemt op 6 november

ging) zette deze dag vol overtuiging zijn

pleiten voor behoud en uitbreiding van

Om te komen tot het PvE voor het ge-

Lagewei, op de plek van de tijdelijke

2012 bij de begrotingsbehandeling

handtekening onder het Statiegeldma-

statiegeld op kleine plastic flesjes. De

bruik van het jongerencentrum vond

huisvesting van CSG Calvijn Groene

een besluit over het nader onderzoek

nifest ‘Een Echte Held kiest Statiegeld’.

heer Berkman (V.H.B. Elektro Service),

in de afgelopen maanden een interac-

Hart. In het kader van de huidige

naar de huisvestingsmogelijkheden

Met deze actie voegde hij zijn hand-

de heer Van Hellemond (Velo Beheer),

tief traject plaats met direct betrokken

ontwikkelingen en mogelijke financi-

voor het jongerencentrum.

tekening toe aan die van meer dan

mevrouw Waling (Verslagwerk), me-

honderd wethouders. Gebben: “Af-

vrouw Bonten (Echt eten), mevrouw

schaffing van statiegeld heeft nadelige

Prooi

gevolgen voor het milieu. Het percenta-

drecht), mevrouw van Dalen (Stichting

ge recycling van plastic flessen zal flink

Present) en mevrouw Klaassen (Focus

achteruitgaan. Geen enkel systeem kan

Beroepsacademie) ondertekenden het

tippen aan de 95% inzameling die nu

Statiegeldmanifest.

Blik op… binnen:

Gemeentekrant draait door

ren. Dit levert een flinke kostenbespa-

(Harmonievereniging

Baren-

Elke week vindt u in de Schakel een losse gemeentekrant: de Blik op Barendrecht. Wij informeren u over actueel nieuws vanuit de gemeente, beleidsontwikkelingen, thema’s zoals duurzaamheid en veiligheid en diverse projecten. Ook schrijven college- en raadsleden wekelijks over hun werkzaamheden en over wat hen bezig houdt. De redactie van de Blik op Barendrecht doet er alles aan om een waardevolle, betrouwbare gemeentekrant samen te stellen. Renata van Katwijk is eindredacteur.

municatie kijk ik de teksten en druk-

tikelen hebben een vaste plek en de

“De redactie bestaat uit een hoofd-

proeven verschillende keren na. Na-

foto’s een bepaalde grootte. Soms

en eindredacteur en diverse redac-

tuurlijk kan er een foutje insluipen,

zijn de artikelen te kort of te lang en

teuren. Wekelijks overleggen wij over

maar dat proberen wij zoveel moge-

dan zoeken wij met elkaar naar een

de onderwerpen waaraan wij aan-

lijk te voorkomen.

oplossing.”

dacht willen schenken. Vervolgens

De Draaimolen nam succesvol deel aan inzamelactie kleine plastic flesjes

gaat iedereen op zoek naar actuele,

Onderzoek digitaal nieuws

correcte informatie. Alles wordt tot in

Ik schrijf zelf ook mee en de hoofd-

de puntjes gecheckt en afgestemd

redacteur en ik ontwikkelen de krant

met de verantwoordelijke ambtenaar

door. Zo komt er binnenkort een

of wethouder. Wanneer er in de loop

onderzoek naar de digitale behoefte

AGEN DA

van de week iets gebeurt wat meer

aan gemeentelijk nieuws. Misschien

19–21 okt

aandacht nodig heeft, dan schuift het

willen de lezers het nieuws niet al-

Informatie en advies over verbouwen, laten bouwen en in-

andere artikel door. Actualiteit is erg

leen op papier, maar ook of meer

richten van uw eigen huis. De gemeente neemt deel met

belangrijk.”

via onze website, een App of Twitter

informatie over beschikbare kavels. Tijd: 10.00-17.00 uur.

lezen.”

Locatie: Rotterdam Ahoy.

Woonbeurs ‘Eigen huis (ver)bouwen + inrichten’

Deadlines 1 nov

Informatieavond verbreding A15

Renata vervolgt: “Mijn taak is het

Samenwerking BAR Uitgeverij

bewaken van deadlines en het be-

De gemeente werkt nauw samen

Voor bewoners en ondernemers. Informatie en presentatie

oordelen van de teksten op correct

met de vormgevers van BAR-uitge-

over werkzaamheden A15, effecten voor Barendrecht en

taalgebruik en een juiste opbouw.

verij, die ook de Schakel uitgeeft. Re-

maquette nieuwe Botlekbrug. Tijd: 19.00-21.00 uur. Locatie:

Samen met mijn collega’s van com-

nata: “Zij maken de krant op. Alle ar-

gemeentehuis. Zie ook het korte artikel op de voorpagina.


25% KORTING op alle raamdecoratie van

RIVIÈRA MAISON Deze actie is geldig van 1 t/m 31 oktober 2012

INTERIEURVERZORGING

REEWEG 5 • HENDRIK-IDO-AMBACHT TELEFOON: 078 - 6816764 / 6816911 www.dewoonwulp.nl (vrijdag koopavond)


jaargang 5 - nummer 1 - 18 oktober 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Publicaties Omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunningen

Het voorontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken kunt u inzien van 19 oktober tot en met 15 november 2012 bij het Servicecentrum

Verkeer en vervoer

mingsplan en de bijbehorende stukken digitaal beschikbaar op onze website

Gehandicaptenparkeerplaatsen

www.barendrecht.nl > Actueel > Ter inzage > Ruimtelijke ordening.

De gemeente Barendrecht heeft

(zie voor de openingstijden het colofon). Ook zijn het voorontwerpbestem-

9

besloten om op de Grevelingenweg,

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de

Op dit moment kunt u op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Voordijk 274a’

Beukenwede en de Steekkant in

volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen:

geen reactie geven. Tijdens de ter inzage legging van het ontwerpbestem-

Barendrecht, een bestaande parkeer-

- Achterzeedijk 50 (B20120268), voor het vervangen van een balkon

mingsplan wordt gelegenheid tot het indienen van zienswijzen geboden.

plaats aan te wijzen als gereserveerde

Omwonenden worden vooraf geïnformeerd over de ter inzage legging. Ook

gehandicaptenparkeerplaats.

(11-10-2012); - Verspreid over heel Barendrecht (B20120266), voor het kappen van 237 bomen (09-10-2012); - Klaproos 40 (B20120269), voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (12-10-2012);

vindt de bekendmaking van het ontwerpbestemmingsplan te zijner tijd plaats in de Blik op Barendrecht en op www.barendrecht.nl. Op dit moment worden

Burgemeester en wethouders maken

instanties tot en met 15 november 2012 in de gelegenheid gesteld om advies

bekend dat zij daarvoor de volgende

uit te brengen over het plan.

verkeersbesluiten hebben vastgesteld:

- Rozenhout 8 (B20120270), voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (12-10-2012).

- 2012-24; Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer D.T.

- 2012-25;

Amesz, telefoonnummer 14 0180.

- 2012-26.

De bovenstaande aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen op de data die er tussen haakjes bij vermeld staan. De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvragen liggen niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld. Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aan-

Het aanwijzen van gehandicaptenpar-

Verleende APV-vergunningen/ -ontheffingen

keerplaatsen op kenteken, door het plaatsen van het verkeersbord E6 met kenteken onderbord ter plaatse van:

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend voor:

- Grevelingenmeer;

- het ophangen van spandoeken ten behoeve van de Leprastichting gedurende

- Beukenwedel;

de collecteweek van 26 januari t/m 2 februari 2013 (verleend: 09-10-2012);

- Steekkant.

vraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien

- het ophangen van spandoeken ten behoeve van de actie ‘Jeugd met een

van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel

Opdracht’ gedurende de periode 12 november t/m 17 november 2012

Ter inzage

mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen

(verleend: 09-10-2012);

De verkeersbesluiten 2012-24, 2012-

desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie.

- het ophangen van spandoeken ten behoeve van de actie ‘Jeugd met een

Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm,

Opdracht’ gedurende de periode 25 november t/m 2 december 2012

tekeningen (MW-13-07-A, MW-13-08-A

(verleend: 09-10-2012);

en WK-13-01-A) liggen vanaf heden

telefoonnummer 14 0180.

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend de volgende

- het exploiteren van het horecabedrijf De Lachende Zon, gevestigd Havenhoofd 1, voor de periode 10-10-2012 tot 10-10-2017 (verleend: 10-10-2012); - het exploiteren van het horecabedrijf Restaurant-Lunchroom De Lachende

25 en 2012-26 en de bijbehorende

gedurende 6 weken ter inzage bij balie 12 van het Servicecentrum (zie voor de openingstijden het colofon), telefoon-

omgevingsvergunningen te hebben verleend:

Zon B.V., gevestigd Havenhoofd 3-5, voor de periode 10-10-2012 tot 10-10-

nummer 14 0180.

- Dierensteinweg 6 (B20120139), voor het permanent plaatsen van een

2017 (verleend: 10-10-2012);

Lees voor informatie over het indienen

container en aanbouw (verz. 15-10-2012); - Hakwei 2 (B20120253), voor het aanpassen van het westgevelaanzicht ter plaatse van de zij-entree alsmede het aanpassen van de brandscheidingen (verz. 15-10-2012); - Mandolinehof 48 (B20120236), voor het plaatsen van een blokhut (verz. 15-10-2012); - Mazurkastraat 12 (B20120243), voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (verz. 15-10-2012);

- het organiseren van activiteiten in en op het schoolplein van de Rehoboth-

van een bezwaarschrift tegen deze be-

school, Dorpsstraat 184, in verband met het 40-jarig jubileum op donder-

sluiten de alinea over bezwaar indienen

dag 18 oktober 2012 van 16:00 tot 20:00 uur (verleend: 11-10-2012);

hieronder.

- het plaatsen van een puincontainer t.b.v. verbouwingswerkzaamheden aan het Middeldijkerplein 97-99 in de periode 22-10-2012 t/m 29-10-2012 (verleend: 11-10-2012); - het exploiteren van het horecabedrijf Cookers, gevestigd Van Beuningenhaven 1, voor de periode 11-10-2012 tot 11-10-2017 (verleend: 11-10-2012).

- Punter 66 (B20120262), voor het kappen van een boom (valse Christusdoorn) (verz. 15-10-2012); - Schoener 30 (B20120261), voor het kappen van acht bomen (coniferen) (verz. 15-10-2012); - Mr. Thorbeckestraat 34 (B20120260), voor het kappen van een boom

De vergunningen zijn verleend door de afdeling Publiekszaken op de datum die erbij vermeld staat. Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

(spar) (verz. 15-10-2012); - Van der Waalsweg 21 (B20120257), voor het kappen van vijf bomen (verz. 15-10-2012); - Ziedewijdsedijk 83 (B20120205), voor het vergroten van een woning (verz. 15-10-2012).

APV-ontheffing werkzaamheden Zuidelijke rijbaan tussen Groene Kruisweg-Vaanplein Om de files terug te dringen verbreedt Rijkswaterstaat de A15 tussen de

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze

Maasvlakte en het Vaanplein (MaVa). Het consortium A-Lanes A15 voert de

besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

werkzaamheden uit. Kijk voor meer informatie op de site van Rijkswaterstaat, www.rijkswaterstaat.nl/a15mava.

Bestemmingsplannen

A-lanes A15 werkt vanwege de beperkte werkruimte en complexe fasering veelal vanaf de A15. Bouw- en sloopactiviteiten moeten in de nachtelijke uren

Voorontwerpbestemmingsplan Voordijk 274a ter inzage

plaatsvinden, omdat rijbanen worden afgesloten om de verkeersveiligheid te

Op 9 oktober jl. heeft het college van burgemeester en wethouders van Ba-

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht

rendrecht ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Voordijk 274a’.

heeft A-lanes A15 op 14 oktober 2012 een ontheffing verleend op de Alge-

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van twee

mene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:5 overige geluidhinder.

garanderen en de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken.

vrijstaande woningen op het perceel. Het perceel aan de Voordijk 274a wordt in het noorden begrensd door de bocht Dudokdreef, in het zuiden door de

De geplande uitvoeringsperiode waarvoor de APV-ontheffing is verleend, loopt

Voordijk, het fietspad naast het perceel vormt de oostgrens en het voormalige

van zondag 14 oktober 2012 tot en met maandag 31 december 2012.

medisch centrum Bijdorp vormt de westgrens. Alle maatregelen worden genomen om geluidoverlast te voorkomen.

Bezwaar indienen Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen een verleende vergunning of een ander besluit? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt hiertegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden (door verzending van het besluit), dan is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij: de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Hiervoor moet u griffierecht betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail een bezwaarschrift in te dienen. U kunt wel digitaal uw bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente www.barendrecht. nl > Actueel > Bekendmakingen > Bezwaar indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.


(VOORHEEN DOLCE JEWELS & WATCHES)

N E K R E M P O T ERPRIJ P U S R O KEN VO R E M R E P SU

ZEN

Ope ni ngsti jde n Ma a n da g gesl o t en , D i n sdag t / m D o n derdag 9 .3 0 - 1 7 .3 0 u u r Vr i j da g 0 9 .3 0 - 2 1 .0 0 u u r (t u ssen 1 8 .0 0 - 1 9 .0 0 u u r g esl o t en ) Zat erdag 0 9 .0 0 - 1 7 .0 0 u u r

MIDDENBAAN 82A, BARENDRECHT, T. 0180-626462 4189-adv-130x190.indd 1

* Variabele rente per 17 september 2012. Rentewijzigingen voorbehouden.

Het kan weer! Zilvervloot Sparen 10% premi voor 1 e 0 sparenjaar

2,4%e*le variabte ren

Wij zijn uw bank. Bernouw Financiële Dienstverlening O R N B E

U

W

F

I N

A

N

C

I

E

E

D

I E

N

S

T V E R L E N I N G

S

T

V

E

R

L

E

N

I N

G

L

U W B E R N O

N A F I

N

C

I E

L

E

D

I

E

N

¨

Kromme Nering 24 2995 BH HEERJANSDAM T (078) 677 2030 E bfd.heerjansdam@live.nl

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

16-10-12 13:50


jaargang 5 - nummer 1 - 18 oktober 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Bezwaar Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het genomen besluit bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter. Nadere informatie over deze werkzaamheden worden telefonisch verstrekt door de projectleider MaVa van de gemeente Barendrecht. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij: De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Nieuws uit de raad Besluitenlijst raadsvergadering 16 oktober 2012

Registratie persoonsgegevens Als uit informatie blijkt, dat een persoon is vertrokken van het huidige adres, wordt er een onderzoek ingesteld om de nieuwe verblijfplaats te achterhalen. Wanneer het onderzoek geen resultaat oplevert wordt de persoon ambtshalve uitgeschreven van het huidige adres met de vermelding ‘Vertrokken naar een onbekend adres’. De persoon is dan geen ingezetene van Nederland meer. De rechten die aan deze status worden ontleend komen te vervallen. Besluit Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 47 Wet gemeentelijke basisadministratie (GBA) de volgende adresgegevens in deze basisregistratie zijn opgenomen: 1. de heer O. Özbek, Middeldijkerplein 308, met ingang van 18 september 2012 is vertrokken naar een onbekend adres. 2. mevrouw S. Özbek-Yildiz, Middeldijkerplein 308, met ingang van 24 augustus 2012 is vertrokken naar een onbekend adres. 3. de heer E. Özbek, Middeldijkerplein 308, met ingang van 24 augustus 2012 is vertrokken naar een onbekend adres. 4. de heer M. Özbek, Middeldijkerplein 308, met ingang van 24 augustus 2012 is vertrokken naar een onbekend adres. De gemeentelijke basisadministratie is de basisregistratie waarin persoonsgegevens zoals adresgegevens worden bijgehouden. Het is belangrijk, dat deze gegevens betrouwbaar en actueel zijn.

11

Werken aan de weg Bekijk voor de actuele wegwerkzaamheden op www.barendrecht.nl > Actueel > Wegwerkzaamheden.

Werkzaamheden trambaan Om de tramrails van lijn 25 veilig en goed berijdbaar te houden, voert de RET de volgende werkzaamheden uit: - Donderdagnacht 18 op vrijdagnacht 19 oktober: controlewerkzaamheden aan de bovenleiding. - week van 21 oktober van zondagop maandagnacht tot en met donderdag- op vrijdagnacht: snoeien bomen rondom bovenleiding (in samenwerking met de gemeente) De werkzaamheden vinden plaats tussen 01.30 en 05.00 uur. De

De raad heeft onder andere besloten: - De heroverweging van het Programma van Eisen van het jongerencentrum vast te stellen. Op 2 november 2010 heeft de raad het Programma van Eisen t.b.v. de realisatie van het jongerencentrum vastgesteld. Op 20 december 2011 heeft de raad de locatie MFA Lagewei voor de realisatie van het jongerencentrum gekozen. D.m.v. een ingediend amendement door VVD, D66 en PvdA besloot de raad ook dat het PvE op bepaalde punten heroverwogen diende te worden en opnieuw door de raad diende te worden vastgesteld.

Op dit besluit is artikel 83 van de wet GBA van toepassing. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

- De brieven inzake de derde ontsluiting Nieuw-Reijerwaard te bekrachtigen. De provincie heeft gevraagd om een gemeentelijk standpunt over de noodzaak van een derde ontsluitingsmogelijkheid tussen het nieuw te realiseren bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard en het bestaande bedrijventerrein BT-Oost. Op 5 oktober jl. is de brief aan de provincie verstuurd. De gemeenteraad van Ridderkerk is op 4 oktober jl. middels een brief op de hoogte gesteld van het standpunt van de gemeenteraad van Barendrecht.

In Barendrecht staan op verschil-

website www.barendrecht.nl, Twitter

het Klantcontactcenter van de RET

lende plekken sirenes. Mensen

(@BARENDRECHTzh) en/of een brief

via 0900 - 500 60 10 (€ 0,15 per

binnen een straal van zeshonderd

die huis aan huis wordt verspreid. Het

minuut).

meter van een paal moeten de

is belangrijk dat u de instructies en ad-

sirene kunnen horen. Iedere eer-

viezen die u ontvangt altijd opvolgt.

werkzaamheden worden zo stil mogelijk worden uitgevoerd. Toch kan het zijn dat omwonenden van lijn 25 werkgeluiden horen. Wij bieden op voorhand onze excuses aan voor

Waarschuwingsalarm:

eventueel ongemak.

In het belang van uw veiligheid

Heeft u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met

- Het college te mandateren om namens de raad zienswijzen in te dienen en zonodig mondeling toe te lichten met betrekking tot het ontwerp inpassingsplan Nieuw-Reijerwaard, dit na overleg met de betreffende raadscommissie. - De eerste wijziging van de Verordening implementatie Wet elektronische bekendmaking 2012/Raad vast te stellen. Door deze wijziging worden de Telecommunicatieverordening 2012, Kabels- en leidingenverordening gemeente Barendrecht en de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Barendrecht opgenomen in de Verordening implementatie Wet elektronische bekendmaking.

Colofon

ste maandag van de maand gaat om precies 12.00 uur het waar-

Wat moet u doen

schuwingsalarm af. Het testen

als de sirene gaat?

van de apparatuur is in het belang

Blijf bij een alarm zo rustig mogelijk, ga

van ieders veiligheid. Als u de si-

naar binnen, sluit deuren en ramen en

rene op een ander moment hoort,

zet de radio of televisie aan op de of-

waarschuwt de brandweer u voor

ficiële calamiteitenzender. Officiële in-

(dreigend) gevaar.

formatie voor Barendrecht is te horen via radio Rijnmond (etherfrequentie

Er is altijd een kans, ook al is die klein,

93,4 FM of op de kabel). Waarschuw

dat zich in uw woon- of werkomge-

mensen die de sirene niet opgemerkt

ving een ramp of een zwaar ongeval

hebben en leg uit wat de instructies en

voordoet. Daarom is het belangrijk dat

adviezen zijn.

getest wordt of de apparatuur goed - Het gemeenteblad behorend bij het regionaal Beleidsplan eenheid Rotterdam 2013-2014 vast te stellen. Het regionaal beleidsplan biedt de uitgangspunten voor inzet van de politie in 2013 en 2014. In het gemeenteblad wordt deze inzet voor de gemeente Barendrecht verder uitgewerkt. De afspraken in het gemeenteblad vervangen de districsplannen van de politie. In 2012 worden deze gemeentebladen voor het eerst vastgesteld. De thema’s die in het gemeenteblad zijn opgenomen, zijn (jeugd)overlast, veiligheidsgevoel bewoners, woninginbraken, vervoerscriminaliteit en geweldsmisdrijven.

werkt. Bovendien herkent u dankzij het

Wat moet u niet doen

testalarm het geluid van de sirene wan-

als de sirene gaat?

neer er echt iets aan de hand is.

Gaat de sirene, bel dan alleen als u gevaar loopt en iedere seconde telt met

Testsignaal

het nationale alarmnummer 1-1-2. Bel

Op de eerste maandag van de maand

niet met de plaatselijke politie, brand-

gaan de sirenes één keer af en dit

weer of ambulancedienst. De telefoon-

duurt 1 minuut en 26 seconden. Als u

centrales kunnen, indien u enkel belt

dan de sirene hoort, weet u dat er niets

om informatie over de inzet van het

- De voorgestelde zienswijze inzake het Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) vast te stellen en de zienswijze te versturen naar het bestuur van de Veiligheidsregio. De VRR heeft de betrokken gemeenten in de gelegenheid gesteld hun gevoelens betreffende het beleid kenbaar te maken. In haar zienswijze onderschrijft de gemeenteraad de strekking van het beleidsplan, maar maakt zij ook een aantal kritische opmerkingen bij het beleidsplan.

aan de hand is. De sirene wordt op na-

waarschuwingsalarm, overbelast raken.

tionale feestdagen, Dodenherdenking

Dat heeft ernstige gevolgen voor het

en religieuze feestdagen nooit getest.

op gang komen van de hulpverlening.

Sirene gaat meerdere malen

Klacht over sirene

bij alarm

Heeft u de sirene op de eerste maan-

Als u de sirene meerdere malen achter

dag van de maand om 12.00 uur niet

De volledige besluitenlijst is digitaal te raadplegen op de site van de gemeente, www.barendrecht.nl > Bestuur & Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen en stukken. Ook liggen de volledige besluiten voor u ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis.

elkaar hoort, is er sprake van alarm. Het

gehoord, dan kunt u dit melden bij de

kan ook zijn dat u wordt gewaarschuwd

brandweer Barendrecht via telefoon-

door een rondrijdende geluidswagen.

nummer 010-4 468 016 of via e-mail-

De gemeente informeert u via de

adres brandweer@barendrecht.nl.

Blik op Barendrecht is een uitgave van de gemeente Barendrecht. Eindredactie: gemeente Barendrecht Eindredactie Nieuws uit de raad: griffie gemeente Barendrecht Fotografie: gemeente Barendrecht, Rob Kamminga en Jos Wesdijk Advertentieverkoop: Mahony Media groep, Heerjansdam, (078) 6777879 Advertenties aanleveren maandag middag voor 16.00 uur via; bianca@mahonymediagroep.nl Opmaak en Druk: BAR Uitgeverij BV, Barendrecht Bezoekadressen Gemeentehuis, Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Afvalaanbiedstation Londen 15, 2993 LA Barendrecht Postadres: Postbus 501, 2990 EA Barendrecht Tel: 14 0180 (Servicecentrum) www.barendrecht.nl gemeente@barendrecht.nl Openingstijden Servicecentrum + VVV-agentschap Ma. t/m vr. 9.00 tot 15.00 uur Op afspraak: Ma. en wo. 15.00 tot 20.00 uur Di. en do. 15.00 tot 17.00 uur Het Servicecentrum is elke dag tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar: 14 0180. Afvalaanbiedstation Ma. t/m vr.: 7.30 uur tot 16.00 uur Zaterdag: 8.30 uur tot 15.00 uur


Het vertrouwde adres sinds 1926

BARENDRECHT

MET 10 VIP BUSSEN DOOR HEEL NEDERLAND. NU OOK IN DUITSLAND

Wij nodigen u hartelijk uit voor een kosteloze taxatie van uw sieraden. Geen tijd? Dan komen wij zonder enige verplichting naar u toe.

Iedere woensdag en donderdag van 10.00 - 17.00 uur Locatie: Gemeentehuisplein

WWW.GOUDATHOME.NL GOUDATHOME@HOTMAIL.COM

KIJK VOOR ACTUELE DATA EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.DEGOUDBUS.NL

MUNTEN

PAK NU UW KANS, DE GOUDPRIJS IS NOG NOOIT ZO HOOG GEWEEST!

DIAMANTEN JUWELEN

OUD GOUD

GOUDEN TANDEN

ZILVER BESTEK/JUWELEN

DIRECT GELD VOOR GOUD EN ZILVER ONDERZOEK AD: TAXATIE EN PRIJS GOUD BIJ VEEL OPKOPERS ONDER DE MAAT ’13 euro per gram goud is echt bedrog’ Uit het AD onderzoek is gebleken dat de GOUDBUS de beste prijs geeft voor uw goud. Zie het AD van 14 januari jongstleden.

Heeft u ons gemist op TV?

Ga naar www.uitzendinggemist.nl, zoek op NOS-Journaal, aflevering dinsdag 19 juli 2011 en KRO’s de Rekenkamer naar de aflevering van donderdag 12 januari 2012.

Een deel van onze opbrengst doneren wij aan stichting OPKIKKER. Een stichting die zich ten doel heeft gesteld, het verzorgen van een fijne dag voor gezinnen, waarvan een kind in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, in verband met een chronisch fysieke aandoening, langdurig onder behandeling is.

Plaatsen in Nederland waar de 10 Goudbussen staan of in het hotel aanwezig zijn

BREDA

DELFT

DRONTEN

EMMELOORD

GELEEN

GOES

GRONINGEN

GRONINGEN

HARLINGEN

HEERENVEEN

HOORN

LEEUWARDEN

MIDDELBURG

MIDDELHARNIS

OOSTERHOUT

OUDDORP

PURMEREND

SNEEK

TILBURG noord

WAALWIJK

Hoofdkantoor:

OUD-BEIJERLAND

Goud at Home is onderdeel van Schreuders Moerkerken Juweliers, welke sinds 1926 al een vertrouwd adres is. Goud at Home is een van de grootste inkooporganisaties in oud goud en zilver. We zien u graag op een van bovenstaande locaties!


De Schakel

CARNISSELANDE

Donderdag 18 oktober 2012

Mindfulness en yoga in SiSucentrum BARENDRECHT - Ook in het nieuwe seizoen biedt het SiSucentrum aan Zalmwater 31 in Carnisselande weer Mindfulnesslessen aan. In kleine groepen kan men de weldaad van meditatieve oefeningen ervaren. Mindfulness biedt de mogelijkheid om bewuster in het leven te staan. In het SiSucentrum krijgt men technieken aangereikt die helpen om mindful in het leven te staan. Op maandagavond is een training voor mensen die beginnen met Mindfulness. Op de dinsdagavond is er een oefengroep met ervaring. De

yogalessen zijn op de woensdag en donderdag. Overdag en in de avonduren. Het Sisucentrum biedt een eigen mix van Kundalini en Hatha yoga, waarin het vinden van de eigen balans centraal staat. De lessen zijn geschikt voor beginners met yoga en voor gevorderden. Sinds kort biedt het centrum ook de mogelijkheid voor ademtherapie en Thaise yogamassage. Voor informatie en aanmelding kan men bellen naar 06-41291424 of kijken op www.yogastudio yvonne.nl.

Jungletocht door Klein Profijt BARENDRECHT - De vereniging De Carnisse Grienden organiseert maandelijks een activiteit voor leden. Deze maand is er een herfstvakantie junglesurvivaltocht dwars door een compleet dichtgegroeid oud griendbos. ,,Wij vragen nu dan ook: wie gaat er mee op zaterdag 27 oktober, gelaarsd en gekleed op bagger, modder en natte takken? Want dat is wat we gaan doen: dwars door de jungle van Klein Profijt, aan de Oude Maas tussen Barendrecht en Rhoon.’’ Er gaat een deskundige gids mee. De start is om 11 uur op de parkeerplaats aan het einde van de Schenkeldijk. De tocht duurt ongeveer twee uur.

Braderie bij Carnisse Veste BARENDRECHT – Afgelopen vrijdag 12 oktober werd van 13 tot 21 uur een braderie gehouden in en rondom winkelcentrum Carnisse Veste aan het Havenhoofd. Bezoekers konden langs de kramen struinen met onder meer nachtkleding, lingerie, kinderkleding, schoenen, sieraden, lederwaren, Tupperware en speelgoed. Ook was er een hapje en een drankje te koop. Kinderen konden zich vermaken op het luchtkussen, konden touwtjetrekken, eendjes vissen, meedoen met de kop van jut en lekker in de draaimolen. De brandweer was aanwezig en gaf informatie over brandveiligheid. Foto’s Jos Wesdijk

Het maximum ligt op vijftien deelnemers. Laarzen zijn absoluut noodzakelijk. Houd rekening met modder, plassen, gladde boomstammen, klauteren, greppeltjes springen et cetera. Voor deze excursie is het niet noodzakelijk lid te zijn van de vereniging. Men kan voor zeven euro per jaar met het hele gezin deelnemen aan de activiteiten en steunt daarmee het educatieve karakter van de Carnisse Grienden. Opgeven kan deze keer via secretariaat@carnissegrienden.nl en 010-5016532. Deelnemers dienen goed ter been te zijn. Kijk voor een volledig overzicht van de activiteiten in de agenda op www.carnissegrienden.nl.

De Trinoom in de prijzen BARENDRECHT - Leerlingen van basisschool De Trinoom zijn vrijdag 12 oktober verrast door stichting GreensParade. Miss GreensParade Ursula Scheenloop kwam persoonlijk de leerlingen van groep 8 in het zonnetje zetten, omdat zij tijdens de GreensParade voor de activiteit ‘Tafel voor Twee’ de mooiste expositie hadden gemaakt. ‘Kleed de ruimte aan als een gezellige eetkamer met een tafel voor twee personen’, luidde de opdracht voor Tafel

27

voor Twee. Belangrijk was dat groente en fruit hierbij centraal stonden. De kinderen werd gevraagd voor deze opdracht alleen duurzame producten te gebruiken. De leerlingen van groep 8 van De Trinoom hebben als één team samengewerkt, waarbij ieder verantwoordelijk was voor een eigen taak. Met elkaar hebben zij een prachtige tafel gedekt. De leerlingen gaven een korte presentatie en vertelden aan Miss GreensParade en

Henk Ferdinandus (voorzitter stichting GreensParade) hoe ze deze opdracht met elkaar hebben uitgevoerd. Ursula stelde hen de vraag wat zij hadden geleerd: ,,Dat groente en fruit belangrijk zijn” en ,,dat je door samen te werken veel kunt bereiken”. ,,Dit is de boodschap die we met de GreensParade willen uitdragen”, zegt Henk. Ursula deelde vol trots de cadeaubonnen uit waarmee de leerlingen zelf iets moois kunnen aanschaffen voor de hele klas.

Excursie Klimaatbuffer Koedood BARENDRECHT - Sinds afgelopen voorjaar ligt er aan de rand van Barendrecht en Rhoon een nieuw natuurgebied: de Koedood. Grote wilde runderen grazen er en de eerste vogels hebben het gebied ontdekt. De Koedood is onderdeel van Klimaatbuffer IJsselmonde. ARK Natuurontwikkeling houdt zondag 21 oktober een excursie in dit nieuwe natuurgebied. Klimaatbuffers zijn natuurgebieden die ons helpen bij waterveiligheid. Bovendien ontstaat een gebied met spectaculaire natuur waarin omwonenden vrij kunnen kanoën, fietsen en struinen.

Voor een regio waar het aantal inwoners de afgelopen tien jaar verdubbeld is, is dat enorme winst. Kanoën van het Rotterdamse Zuiderpark tot het Oude Waaltje bij Heerjansdam, picknicken in de bloemrijke velden van de Zuidpolder, een stevige struintocht maken langs de randen van de Koedood, dat alles is binnen een aantal jaren mogelijk. Aan een struintocht langs de Koedood kan men nu al deelnemen: Een gids neemt deelnemers mee naar de bijzondere plekjes van het nieuwe begrazingsgebied en vertelt onderweg over de natuurlijke rol van grote grazers in het

landschap en over de effecten van de klimaatbuffer. De excursie op zondag 21 oktober duurt van 15 tot 16.30 uur. Verzamelen aan Poelweg 1, 3161 ET te Rhoon. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Dit kan bij Paul Grootenboer via Paul.Grootenboer@ ark.eu en 06-20447078. Maximale groepsgrootte is twintig personen. Zorg voor stevige schoenen of laarzen en kleding die tegen een stootje kan. Tijdens de excursie gaat men van de paden af. Deelnemers moeten goed ter been zijn. Meer info: www. ark.eu/ijsselmonde of www. klimaatbuffers.nl.

ZPB doet zichzelf tekort BARENDRECHT - Vorig weekend zijn de heren van ZPB op bezoek geweest op het nieuwe schitterende complex van AZC uit Alphen aan den Rijn. De Barendrechters gingen met hoge verwachtingen, maar kwamen van de koude kermis thuis. Zij verloren, onnodig, met 6-5. De ploeg uit Alphen heeft de ambitie om bij de top van Nederland te blijven door een eigen topsportklimaat te ontwikkelen, waar trainingsmogelijkheden en faciliteiten op en top zijn, iets waar de ploeg

uit Barendrecht al sinds jaar en dag problemen mee heeft. Waar de heren van Arnold Nonnekes blij mogen zijn dat ze vier keer in hun eigen Inge de Bruijn Sportfondsenbad mogen trainen, kunnen de heren van AZC twee keer per dag op gunstige tijden trainen. In het verloren duel kwam ZPB weliswaar goed uit de startblokken, verdedigend lag er een blok voor het doel van Gijs van Ouwerkerk, wat resulteerde in een 0-2 voorsprong voor de jonge ploeg uit Barendrecht. In de tweede

periode was ZPB opnieuw sterker, maar gescoord werd er niet. AZC scoorde wel tweemaal in de contra-aanval. In de derde periode liep de thuisploeg onverwacht uit naar een 5-2 voorsprong. Maar ZPB rechtte de rug. Zij knokten zich terug in de wedstrijd tot 6-5, maar de gelijkmaker viel niet meer. Het houtwerk stond deze in de weg. Al met al kan ZPB H&L Productions het zichzelf verwijten dat het in Alphen niet met de drie punten huiswaarts kon keren.


Restaurant

Havenhoofd 1-3-5, 2993 EK Barendrecht Tel. 0180-69 07 51 www.de-lachende-zon.nl

JAN KOOYMANLAAN 8, RHOON te Barendrecht

rstdag 1e en 2e Ke iner nd een 5-gange 8.00 uur vanaf 1 Rese

omen rveer t ijdig om teleurstellingen te voork

OPEN HUIS

vrijdag 19 oktober van 15.00 tot 16.00 uur en zaterdag 20 oktober van 11.00 tot 12.00 uur.

Grote, super mooie en ijzersterke Anthurium plant, Normaal E 5,95 per stuk e nu 2 e GRATIS! Keuze uit diverse kleuren.

Bieden vanaf € 525.000,- k.k. Deze vrijstaande split level villa staat aan één van de mooiste lanen in Rhoon en is nu te koop voor een scherpe vanaf prijs van € 525.000,- k.k. Dit heeft deze villa te bieden: - 2 badkamers; Nu nog kopen - 3 slaapkamers; onder de oude - royale entree; fiscale regeling, - woonkamer met openhaard en schuifpui; ± 22% besparing - keuken met toegang tot de tuin; op uw hypotheek! - zeer ruime garage met werkruimte en tuinkamer; - gelegen op een royaal perceel van ca. 871 m2; - gelegen nabij de dorpskern in Rhoon; - een heerlijke keurige tuin rondom de woning met volop privacy.

Foto dienblad, maat 50 x 30 cm voor 5 eigen foto’s. Normaal E 14,95 nu voor maar E

9,95!

Bieden vanaf: Voor deze villa geldt een vanaf prijs van € 525.000,- k.k. Biedingen vanaf dit bedrag worden serieus door de verkoper in overweging genomen. Sluitingsdatum biedingen: maandag 29 oktober 2012.

Dorpsdijk 132, 3161 CE Rhoon Telefoonnr. : (010) 501 33 22 Faxnr. : (010) 501 81 61

OP=OP !!! Beide aanbiedingen zijn geldig t/m 20 oktober

E-mail : rhoon@zomerhofmuys.nl Website : www.zomerhofmuys.nl

Oosterparkweg 15 Ridderkerk Tel: 0180 - 42 45 46 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur. vrijdag koopavond tot 21.00 uur www.bloemenjungle.nl - www.bloemetjebestellen.nl

Balkonserres | Terrasoverkappingen | Windschermen

Bloemen, planten en woondecoraties

Het hele jaar

buiten zitten! Ontdek de betaalbare mogelijkheden van een balkonserre, terrasoverkapping of windscherm. Breng gerust een inspirerend bezoek aan onze nieuwe showroom.

Het leek een droom voor mij maar achteraf is het heel

goed te doen en nog betaalbaar ook! Ebweg 71-73 2991 LS Barendrecht t 0180 - 557 112 e info@hagenland.nl i www.hagenland.nl Maak een afspraak voor een inspirerend bezoek aan onze nieuwe showroom

Hagenland heeft het écht helemaal waargemaakt. Yvonne van Dongen – Poortugaal


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 18 oktober 2012

29

Fysiotherapie Rotterdam Opening café ’t Lot Prijsuitreiking BARENDRECHT - Na gecreëerd. Elke eerste zater- Kinderplein Life Style en ZPB werken samen weken van voorbereiding dag van de maand zullen er BARENDRECHT - Maan- ten zijn. Verder verzorgt en verbouwing is het einde- verschillende liveoptredens, Barendrecht dag 15 oktober hebben Fysiotherapie sportmedische lijk zover: zaterdag 6 okto- thema-avonden en acties Fysiotherapie Rotterdam (met vestiging Wellnesselande in Barendrecht) en ZPB H&L Productions een overeenkomst getekend voor samenwerking. De samenwerking houdt in dat alle leden van ZPB H&L Productions bij de vestiging van Fysiotherapie Rotterdam terecht kunnen indien er lichamelijke klach-

test voor de dames- en herenselectie en zal er nauw contact zijn tussen de trainers en de therapeuten over de paramedische begeleiding van speelsters en spelers. Deze samenwerking past uitermate goed in het beleidsplan van ZPB H&L Productions met het oog op de toekomst en topsport.

ber was de opening van het vernieuwde café ’t Lot, wat voorheen bekend was als De Casteleyn. Maar liefst 150 genodigden bezochten deze avond. Iedereen was vol bewondering omtrent de vernieuwde huisstijl van dit café. Er bevindt zich zelfs een verwarmd en overdekt terras aan de achterkant van café ’t Lot. Eigenaren Dani en Patricia Iglesias wil ervoor zorgen dat er weer eigen identiteit wordt

plaatsvinden. Daarnaast zijn ook de openingstijden vernieuwd. De zaak zal vanaf nu zeven dagen per week geopend zijn. Doordeweeks is het café van 12.00 tot 1.00 uur geopend en in het weekend zelfs tot 2.00 uur. Vanaf 12.00 uur geopend betekent ook dat iedereen vanaf nu gezellig een kopje koffie met appelgebak kan nuttigen tijdens het winkelen op de Middenbaan.

Bijbelquiz Barendrecht

V.l.n.r.: Pieter van Hengstmengel (Fysiotherapie Rotterdam), Pieter van Campenhout (Fysiotherapie Rotterdam), Gert-Jan Slobbe (ZPB H&L Productions).

Hart voor Barendrecht BARENDRECHT - Op woensdag 24 oktober besteedt het ExxactFM radioprogramma aandacht aan de Barendrechtse BijbelQuiz. Voor de tweede keer in de geschiedenis zal deze BijbelQuiz gehouden worden en wel op dinsdag 30 oktober in de Ontmoeting in de Dorpskerk, tijdens de Nationale Bijbelweek. Een flink aantal mensen uit de verschillende kerken kunnen gezamenlijk strijden om de wisselbeker, die in de vitrine van Carnisse Haven staat. Van individuele spelers tot een jeugdgroep of een predikantenteam kunnen mensen worden uitgedaagd. Het gaat naast het spelelement om elkaar op een gezellige manier te ontmoeten. In de uitzending komen hier verschillende dromen en ver-

wachtingen over naar voren. Verder is er aandacht voor de avond ‘Vrouwen ontmoeten Vrouwen’, die op 26 oktober in de Dorpskerk in Heerjansdam wordt gehouden. Liesbeth Grootendorst vertelt in Hart voor Barendrecht welk onderwerp deze avond wordt besproken en er zal een High Tea worden georganiseerd. Het radioprogramma Hart voor Barendrecht is iedere woensdag te beluisteren van 19.00 tot 20.00 uur bij ExxactFM. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel en via internet op www.exxactfm.nl. Voor meer informatie over Hart voor Barendrecht, het nabeluisteren van een uitzending of de activiteitenagenda zie: www.hartvoorbarendrecht.nl

ToBe All In bij ToBe BARENDRECHT - ToBe Barendrecht houdt ‘ToBe All In’ op zaterdag 10 november. Men kan op deze kunsttotaal-dag in de Baerne (Buitenlandse Baan 1) ontdekken wat ToBe allemaal te bieden heeft. Van 10 tot 23 uur is er veel te doen op het gebied van Kunst & Design, Muziek en Theater voor jong en oud. Denk hierbij aan heel veel workshops, high tea docentenconcert, optredens van leerlingen en een feestavond met DJ Roccalberti. Het zijn zowel gratis als betaalde activiteiten. Alle ToBe docenten doen belangeloos mee. De opbrengst is voor het opknappen van de binnentuin van de Baerne. Wie een KunstKeuzeKaart koopt kan meedoen aan vier workshops naar keuze voor vijftien euro. De workshops

zijn voor jong en oud, starten om 10 uur en duren tot 16.30 uur. De workshops zijn: Kennismaken met de draaischijf, individuele stemtesten, Für Elise für Dümmies, workshop slagwerk, haardecoratie maken, werken met porseleinklei in decembersfeer, we vormen een popkoor, variatie & improvisatie op gitaar, magische snaeren, Who’s afraid of… en maak je eigen monsterspel. Het is mogelijk de KunstKeuzeKaart te delen met maximaal drie personen. De bezitter heeft zaterdag 10 november gratis toegang tot het high tea concert om 16.30 uur en het optreden van DJ Roccalberti vanaf 20.15 uur. Aanmelden is mogelijk tot en met vrijdag 2 november. Kijk voor meer informatie op www.stichtingtobe.nl/allin.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-barendrecht.nl

BARENDRECHT - Na het succes van afgelopen seizoen, wordt ook dit jaar weer de bijbelquiz van Barendrecht gehouden. In het kader van de nationale Bijbelweek wordt op dinsdag 30 oktober de Barendrechtse Bijbelquiz gehouden. Alle wijkgemeenten en werkgroepen en andere belangstellenden worden uitgedaagd om met een team van vier mensen mee te doen. Zijn er mensen die niet in een team zitten, maar wel graag komen kijken of individueel mee willen doen? Ook zij

zijn van harte welkom. Op dezelfde avond wordt dezelfde quiz in andere plaatsen in Nederland gespeeld.

certen vinden plaats in het Trefpunt, Dr. Kuyperstraat 4 in Barendrecht. Toegang voor beide concerten is gratis. Deze concerten zijn tevens een voorbereiding voor het Eiland IJsselmondse Festival dat op 3 november plaats zal vinden in de Levensbron, Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk tussen 10 en 22 uur. Het Dagorkest zal rond 13 uur spelen en het Harmonieorkest rond 17 uur. Meer informatie over de vereniging en het speelschema van het festival staan op www.harmoniebarendrecht. nl. Of neem contact op met secretaris@harmoniebarendrecht.nl.

Open podium en kidsfun HEERJANSDAM - Diverz Welzijnsorganisatie wil graag het pand eens in het zonnetje zetten en houdt daarom in de herfstvakantie diverse activiteiten in het Jeugdhonk. Woensdag 24 oktober is er speciaal voor basisschoolkinderen Kidsfun. Er zijn diverse activiteiten waaronder herfstknutselen, schminken, prikborden maken, eierkoeken versieren en een luchtkussen. Er wordt ook een workshop Streetdance gegeven met als afsluiter een minidisco. De zaal is open vanaf 13.30 uur en sluit uiterlijk 17.30 uur. De streetdance Workshop zal om

Bobbie bij Spar Heerjansdam ZWIJNDRECHT - Bij Spar Heerjansdam konden klanten de afgelopen weken sparen voor een kaartje voor een optreden van Bobbie (van Ernst, Bobbie en de Rest). Bobbie kwam speciaal voor Spar Heerjansdam naar sporthal Den Dam voor een optreden voor de vele kinderen uit de buurt. Vol spanning stonden er woensdag 26 september een hoop kinderen te wachten op deze grote kindervriend. Om 13.30 uur werden ze door Bobbie naar binnen gehaald en begon de show. Er werd gedanst, gelachen, gezongen en feest gevierd. Na afloop mocht iedereen met Bobbie op de foto. Spar Heerjansdam zal deze foto’s laten ontwikkelen. Iedereen ie op de foto is geweest, kan de foto gratis komen afhalen. Na het feest is Bobbie ook nog even langs de Spar geweest. Hier heeft hij de nodige werkzaamheden verricht, van kassa draaien tot groente bijvullen. Uiteraard ging dit op de speciale Bobbie-manier, wat voor de nodige hilariteit

Stichting BIZ Centrum Barendrecht heeft zaterdag 13 oktober de prijswinnaars bekend gemaakt. Twee jonge prijswinnaressen hebben hun prijs opgehaald bij Delicious Traiteur - Cateraar aan ‘t Vlak 3. De prijzen zijn mede mogelijk gemaakt door Blokker aan Middenbaan 34. Op de foto de prijsuitreiking door Nina Trower aan Amber Fräser (3 jaar) en Sophie Hendricks (6 jaar). Helaas kon I. Dingemans (9 jaar) niet aanwezig zijn. Zijn prijs is deze week bij hem afgeleverd.

Locatie is De Ontmoeting bij de Dorpskerk, de quiz duurt van 20 tot 22 uur. Meer informatie bij Jan Henk Penninkhof via 0180-846096 en gemeenteopbouw.carnissehaven@gmail.com Erik Edelman via 0180-623732 en erik.e@kpnmail.nl en Martina Vreriks via 0180619572 en martina.vreriks@ planet.nl.

Dagorkest in het Trefpunt BARENDRECHT Op zaterdag 20 oktober geeft het Dagorkest van Harmonievereniging Barendrecht samen met Harmonie Kunst en Vriendschap uit Maurik een concert, aanvang 19.30 uur. Op het programma staan een Amerikaanse Concertmars, legendes uit onherbergzame gebieden in Polen, de soundtrack van de film Blood Diamond enzovoorts. Voor mensen die liever de deur niet uitgaan in de avond, verzorgt het Dagorkest op vrijdag 26 oktober nog een concert samen met Dagorkest Voorne Putten uit Tinte, aanvang 10 uur. Beide con-

BARENDRECHT - Enorm veel kinderen hebben genoten van het Kinderplein tijdens Life Style Barendrecht op zaterdag 29 september. Er waren vele activiteiten, zoals een stormbaan, springkussen, schminken, cupcakes versieren en bloemstukjes maken. Ook kon er popcorn en een suikerspin gehaald worden. De activiteiten waren te doen met een knipje op de knipkaart die te koop was. Onder degenen die hun volle knipkaart, voorzien van naam en adres, weer inleverden werden mooie prijzen verloot.

in de winkel zorgde. Nadat Bobbie nog diverse fans van handtekeningen had voorzien, was het weer tijd om richting huis te gaan. ,,We

hebben met z’n allen een fantastisch feest beleefd in Heerjansdam. Wat betreft de Spar gaan we hier vaker voor zorgen in het dorp’’.

16 uur plaatsvinden. Opgeven is niet nodig. Op vrijdag 26 oktober is er een open podium in het Jeugdhonk. Plaatselijk talent krijgt de kans zijn talent te laten zien. Er zijn al diverse aanmeldingen, maar er is nog een mogelijkheid om mee te doen. Opgeven kan tot 24 oktober. Voor meer informatie kan men terecht bij Alfons Mientjes via a.mientjes@ diverz.info en 06-33616702. Of kijk op www.diverz.info. De zaal is open vanaf 20 uur en het programma duurt tot middernacht.

MS Collecteweek BARENDRECHT - Van maandag 19 tot zaterdag 24 november wordt de MS Collecteweek gehouden. Al bijna twintig jaar zet het Nationaal MS Fonds zich in voor mensen met Multiple Sclerose, beter bekend als MS. MS is ziekte van het centrale zenuwstelsel. Door nog onverklaarbare redenen valt je eigen lichaam dit zenuwstelsel aan. Hierdoor ontstaan allerlei fysieke ongemakken. Het Nationaal MS Fonds richt zich op toegepast wetenschappelijk onderzoek, patiëntenbegeleiding en voorlichting. Het Fonds is nog op zoek naar collectanten. Men ontvangt van de coördinator de collectebus en overlegt in welk straat men wil collecteren. Dit kost gemiddeld een avond per jaar. Wie zich wil aanmelden of meer wil weten, kan bellen naar 010-5919839 of kijken op www.nationaalmsfonds. nl. Een donatie op giro 5057 is meer dan welkom.


ZOEK JIJ EEN LEUKE EN AFWISSELENDE JOB? HOU JE VAN WERKEN IN TEAMVERBAND, MAAR MET VEEL VERANTWOORDELIJKHEID? BEN JE KLANTGERICHT, FLEXIBEL INGESTELD EN COMMUNICATIEF STERK? HEB JE ENIGE JAREN RELEVANTE WERKERVARING IN BIJVOORBEELD RETAIL OF EEN ANDERE SERVICEGERICHTE OMGEVING?

assistent bedrijfsleider bij BP Ziedewij!

(m/v)

Reageer dan meteen en word

Altijd goed en gezellig!

Wildweken Doe ’s wild voor € 18,50

Ook voor groepen dé plek bij uitstek! Kruisdijk 8 • Poortugaal • T 010 501 55 11

magneetcafe.nl • etenbij.nl

Wegens uitbreiding van ons netwerk, zoeken wij per direct versterking van ons team voor minimaal 32u per week inclusief weekenddiensten. Samen met de bedrijfsleider draag je zorg voor een klantgerichte organisatie, geef je leiding aan het team service medewerkers en onderhoud je contacten met klanten en leveranciers. Je bent performance gericht, flexibel en continu op zoek naar mogelijke verbeteringen in het werkproces en bijvoorbeeld de uitstraling van de shop. Interesse in deze uitdagende job? Mail dan je sollicitatiebrief met CV naar BP Ziedewij, tnv Dhr. O. Posthumus, onno@ziedewij.nl . Voor meer informatie kan je bellen met 0180-611677 en vragen naar Dhr. Posthumus.

www.ziedewij.nl

Romige soep van paprika met reepjes gerookte zalm en crème fraiche *** Hazenrugfilet met klassieke wildsaus en stoofpeertje -ofHeilbot uit de oven met kalfsjus en Parmezaanse kaas *** Parfait van vanille met kastanjelikeur

Commercieel medewerker Binnendienst

BU Energietechniek

BU Energietechniek

Als spin in het web functioneer je binnen een team van technisch commercieel georiënteerde collega’s.

Je voornaamste taken zijn: • algemene secretariaatswerkzaamheden voor de BU Energietechniek • ondersteuning van de BU Manager, Directie en Managementteam • verzorgen van periodieke verkoopen financiële rapportages • redactie van de Seher Intranet site.

Maandmenu € 29,50

Restaurant de Wagenmaker - Achterweg 21 - 3171 EA Poortugaal - Tel.: 010 - 501 65 15 U vindt ons ook op Facebook en dichtbij.nl

Secretaresse Wij zoeken een zelfstandige secretaresse op MBO/HBO niveau met minimaal 5 jaar ervaring op een verkoopsecretariaat. Je verzorgt secretariële werkzaamheden voor de Business Unit Manager en de afdelingsmedewerkers.

‘de huiskamer van Poortugaal‘

Jouw profiel: Je bent representatief en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. Je bent accuraat, betrouwbaar, flexibel, kunt goed organiseren en werkt graag voor en samen met anderen. Je bent gemakkelijk in de omgang en in het leggen en onderhouden van contacten. Daarnaast ben je een ervaren gebruiker van MS Office. Reageren: Je kunt je sollicitatie voor 31 oktober per mail sturen naar Carola van Beekum, HRM Consultant, cvanbeekum@seher.nl. Neem voor meer infomatie contact met haar op via bovenstaand e-mail adres of het volgende telefoonnummer: +31 10 258 08 88.

Seher is op zoek naar een Commercieel medewerker Binnendienst met affiniteit voor techniek. Wij zoeken een enthousiaste binnendienstmedewerker op MBO niveau en minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie. Je voornaamste taken zijn: • assistentie van de technisch commerciële binnendienst • het opvolgen van offertes en registratie hiervan • het registreren van alle acties in het CRM systeem en het vastleggen van afspraken conform de daarvoor geldende procedures • het voorbereiden van orders t.b.v. de orderverwerking/werkvoorbereiding • bijhouden van het artikelregistratie systeem • het op verzoek vertalen/maken van technische specificaties, instructies,

opleidingsvoorschriften of montagehandleidingen. Jouw profiel: Je bent een ervaren binnendienstmedewerker. Je neemt initiatief, stelt je prioriteiten en waar nodig stuur je bij tot het beste resultaat. Daarnaast heb je kennis van de Nederlandse en Engelse taal (Duits is een pre). Reageren: Je kunt je sollicitatie vóór 31 oktober sturen naar Carola van Beekum, cvanbeekum@seher.nl. Neem voor meer informatie contact op met Wim Geneugelijk, Manager BU Energietechniek; wgeneugelijk@seher.nl of +31 10 258 08 88.

Over Seher B.V.

Over Seher B.V.

Technische handelsonderneming Seher, gevestigd in Capelle a/d IJssel, is een bekende speler in de markt en beschikt over een breed assortiment aan producten en diensten voor de marktgroepen Energie Opwekking & Distributie, Railinfra, Bevestigingstechnieken & Systemen, Elektromotoren & Transformatoren en Thermal Management. Seher maakt deel uit van Batenburg Techniek N.V.

Technische handelsonderneming Seher, gevestigd in Capelle a/d IJssel, is een bekende speler in de markt en beschikt over een breed assortiment aan producten en diensten voor de marktgroepen Energie Opwekking & Distributie, Railinfra, Bevestigingstechnieken & Systemen, Elektromotoren & Transformatoren en Thermal Management. Seher maakt deel uit van Batenburg Techniek N.V.

Over Batenburg Techniek N.V.

Over Batenburg Techniek N.V.

Batenburg Techniek N.V. is een technische dienstverlener met circa 1.000 medewerkers. Zij ontwerpen, leveren en onderhouden technische installaties, producten en diensten voor opdrachtgevers in de industrie, utiliteitsbouw en infrastructuurmarkt. De aandelen van de vennootschap zijn genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam N.V.

Batenburg Techniek N.V. is een technische dienstverlener met circa 1.000 medewerkers. Zij ontwerpen, leveren en onderhouden technische installaties, producten en diensten voor opdrachtgevers in de industrie, utiliteitsbouw en infrastructuurmarkt. De aandelen van de vennootschap zijn genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam N.V.

www.seher.nl

www.seher.nl


Lekker bijverdienen! Nu met € 35,00 startpremie!

Peteri b.v. in Ridderkerk, fabrikant van de Quooker, is een jong, succesvol en dynamisch bedrijf. In een aantal jaren is de Quooker, kokend-water-kraan een onmisbaar onderdeel geworden van de betere keuken. Op dit moment zijn wij op zoek naar

Medewerker productie Functie. Als medewerker productie draai je mee in het productieteam dat bestaat uit dertig mensen. Dit team heeft de verantwoording voor de volledige productie van de Quooker van begin tot eind. De werkzaamheden bestaan uit controleren, monteren, testen en inpakken.

voor informatie en aanmelden:

Functie-eisen. Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail. Je kunt meedenken in het bedrijfsproces, toont initiatief en je bent een teamplayer. Ook beheers je de Nederlandse taal in woord en geschrift. Affiniteit met techniek is een pré.

*min. lftd: 15/18 jr (afhankelijk v.d. wijk) - legitimatie verplicht

Wij bieden. Een fulltime functie met afwisselende werkzaamheden en goede arbeidsvoorwaarden. Werken in een enthousiast team met uitzicht op een vast contract binnen een groeiende organisatie.

Standerdmolen 19 te Barendrecht

Vraagprijs € 189.000 k.k. Dorpsplein 2 2995 BS Heerjansdam Tel. 078-6771938 www.intrahuis.nl info@intrahuis.nl

Een prettige ééngezins tussenwoning op een rustige locatie in de wijk Molenvliet. Gebouwd in 1990 en gesitueerd op een perceel eigen grond van 102 m2. Als geheel goed onderhouden, gedeeltelijk houten/kunststof kozijnen, schilderwerk 2011, alle kozijnen met isolerende beglazing, CV combiketel HR (Remeha) 2009. Begane grond met neutrale leistenen vloer voorzien van vloerverwarming. Woonkamer van 33 m2 met veel daglichttoetreding, erker aan de voorzijde en trapkast. De keuken is aan de achterzijde van de woning gesitueerd met loopdeur naar de achtertuin. Keuken met witte inbouwkeuken met kunststof aanrechtblad, diverse losse/inbouw apparatuur. 1e verdieping: gehele verdieping met laminaatvloeren. 2 slaapkamers met dakkapel en rolluik, vaste kastenwand. Ruime badkamer met douchecabine en wastafelmeubel. Bergzolder op 2e verdieping. Besloten achtertuin, fraai aangelegd met veel privacy.

LOODGIETERSBEDRIJF

N.A.J. DEN DRIJVER WIJ VERZORGEN AL UW:

LOODGIETERSWERKZAAMHEDEN SANITAIR- EN ZINKWERK

Medewerker kantine (parttime) Functie. Als medewerker kantine werk je zelfstandig om dagelijks voor ongeveer 80 medewerkers van Peteri b.v. de lunch te verzorgen. De werkzaamheden bestaan uit inkopen en voorbereiden van de lunch alsook het opruimen en schoonmaken van de kantine na de lunch.

Functie-eisen. Je hebt werkervaring in een kantine of bedrijfsrestaurant en bent dienstverlenend. Je kan met de computer werken en spreekt en schrijft daarvoor voldoende de Nederlandse taal en je vindt hygiëne in het werk vanzelfsprekend.

Wij bieden. Een parttime functie van 9.00 tot 16.00 uur met goede arbeidsvoorwaarden voor de duur van 3 tot 6 maanden.

Servicemonteur buitendienst Functie. Als servicemonteur voer je reparaties en plaatsingen uit en verleen je service en onderhoud aan onze Quookers bij particulieren en bedrijven door het hele land. Het voorbereiden van de service-opdrachten behoort ook tot het takenpakket, evenals het ondersteunen van de servicewerkplaats.

Functie-eisen. Je hebt een technische achtergrond, bij voorkeur in de waterAchterom 67 – Barendrecht Tel. 0180 – 613308 b.g.g. 620286

of installatietechniek. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en gaat dienstverlenend en accuraat te werk. Je hebt ervaring met klantencontact en beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. Tevens ben je in het bezit van een rijbewijs.

Wij bieden. Een mooie tweede stap in je carrière met een prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Uiteraard behoren daartoe een bedrijfsauto en een mobiele telefoon.

Solliciteren? Je sollicitatie met c.v. kun je richten aan Peteri b.v., t.a.v. Sabine Kloosterboer, Postbus 155, 2980 AD Ridderkerk of per e-mail aan s.kloosterboer@quooker.nl


Extra verdienen in je eigen bezorgwijk!

www.MX-verspreidingen.nl Kruisweg 2 2987 VP Ridderkerk

info@mx-verspreidingen.nl

MX-verspreidingen zoekt post- en folderbezorgers die in het eind van elke week een aantal poststukken in zijn wijk mee wil nemen.

Heb je nu een post- of folderwijk?

Bezorg je in Carnisselanden?

Zin in een extra bijverdienste bij je gewone wijk?

Bel: 0180-418710 (e-mailen mag natuurlijk ook).

MX-verspreidingen is de lokale vertegenwoordiger van DHL- Selektvracht en verzorgt de distributie van folders, “de Combinatie”, “de Ambachter”, partijenpost, pakketten, express zendingen en pallets.

Stoffeerderij Schuman al 50 jaar gespecialiseerd in stofferen

AMOTEX TAXI RIDDERKERK telefoon 010-4194166 Voor alle rijbewijzen: Gratis theorieopleiding! (B) Kortingspakketten! (A, B, BE, C, CE) Gratis intakeles! (alleen voor spoed/compact opleiding B, C, E) Termijnbetaling

**Bel voor de voorwaarden en mogelijkheden!**

Bree 45-47 3074 BC Rotterdam

www.verkeersschool-blad.nl info@verkeersschool-blad.nl

Ve r k e e r s s c h o o l B l a d , een halve eeuw toonaangevend op weg!

VRAAG & AANBOD

gratis schakeltje Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,-. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. één Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan. Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens) Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen. De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

- Vast tarief per rit binnen Ridderkerk - Speciaal tarief naar ziekenhuis - Vervoer naar en van luchthavens - Korting bij retourboekingen - U kunt in de taxi pinnen

TEL.: 0180-468724 / 06-23910654

AMOTEX Transport- & Koerierservice - Transport tot 1.500 kg. netto lading - Opslag van goederen en materialen - Nachtdistributie

TEL.: 0180-437906 / 06-23910654

Doe uw oude stoelen of bankstel niet weg wij maken ze weer als nieuw! 5 jaar gerantie gratis haal en breng service. Bel nu en wij komen langs een vrijblijvende offerte te maken 010 47 90 731 bgg 06 47 66 56 72

www.stoffeerderijschuman.nl


Nieuwe week ... Nieuwe kansen ... Vergeet niet te reserveren ! Middenbaan 99, 2991 CS Barendrecht - tel. 0180 613736 - www.lustbarendrecht.nl Ziedewijdsekade 70 2991 SE Barendrecht Telefoon 06-10649438

Onze kracht is Vers en Goedkoop! Bezoek onze website: www.kwekerijammerlaanambacht.nl

Herfstvakantie aanbieding! Super Bolchrysant slechts € 3,50 Een greep uit ons assortiment Draagtasje violen € 2,00 per stuk 3 voor € 5,00 Hangpot violen € 2,50 Potchrysanten € 1,00 Heide € 2,00 In december

Kerstworkshops!!

WAT DOE

Bezoek onze website voor meer informatie en aanmelden voor een van onze workshops. Ook kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief, zo blijft u altijd op de hoogte.

De winkel is geopend op: Vrijdag en Zaterdag van 10.00 – 17.00 u

JIJ

BIJ BRAND?

Daar moet je nu over nadenken!

watdoejijbijbrand.nl

(de rest van de week kunt u terecht bij onze onbemande violenkraam)

Is deze bedrijfsruimte geschikt voor u?

OPLEIDINGEN

Gespreid e beta mogelijk ling .

Einsteinweg 11 te Hellevoetsluis Bedrijfsgebouw met 14 zelfstandige bedrijfspanden met eigen voorzieningen, gelegen aan de Einsteinweg 11 te Hellevoetsluis, centraal gelegen op bedrijventerrein “Kickersbloem I”. Indeling • 4 bedrijfspanden van ca.120m² • 60m² bedrijfsruimte/showroom • 60m² kantoorverdieping • 4 bedrijfspanden van ca.180m² • 90m² bedrijfsruimte/showroom • 90m² kantoorverdieping

• • • •

2 bedrijfspanden van ca.240m² 60m² bedrijfsruimte/showroom 60m² showroom/kantoor 120m² kantoorverdieping

• • • •

2 bedrijfspanden van ca.300m² 90m² bedrijfsruimte/showroom 60m² showroom/kantoor 150m² kantoorverdieping

Vanaf

€ 995,- per maand

exclusief BTW en servicekosten

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Is een kortlopende opleiding tot Secretaresse, Administratief medewerk(st)er, Telefoniste/receptioniste, Financieel Administratief medewerk(st)er of Management assistent(e) een idee? Barendrecht: 29 oktober

er in novemb Start 8 ndrecht: tioniste, Bargetelefoniste/recep avond

derdag leidin Avondop per week op don uur. 0 1 avond n 18.30 tot 21.3 va

Administratief medewerk(st)er, 8 weken, ma/di/do Telefoniste/receptioniste, ma/di/do Financieel Administratief medewerk(st)er (Financieel) Administratief medewerk(st)er Telefoniste/receptioniste, 20 weken Administratief medewerk(st)er, 30 weken

dagopleiding dagopleiding dagopleiding avondopleiding avondopleiding avondopleiding

Het is ook mogelijk om je in te schrijven voor een dag- of avondmodule: Spreadsheet, Tekstverwerken, Rekenvaardigheid, Notuleren, Zakelijk Engels, Zakelijk Nederlands, Zakelijk Duits (10 weken, 1 avond per week).

Schrijf je nu in voor bovengenoemde opleidingen. Bel vrijblijvend voor meer informatie of een afspraak.

010 424 88 88

0181 47 04 28

Secretarion Opleidingen B.V. Geuzenstaete Business Center, Krammer 8, 3232 HE Brielle Gebouw Based-Inn, Bijdorp Oost 5, 2992 LA Barendrecht tel.: 0181 - 470 463, www.secretarionopleidingen.nl


SP

De Schakel Donderdag 18 oktober 2012

Barendrecht blijvertje in de top BARENDRECHT - Barendrecht lijkt een blijvertje te worden in de top van de topklasse van het zaterdagamateurvoetbal. De rood-witten wonnen zaterdag in en tegen Noordwijk met 1-0 en grepen opnieuw de koppositie. Verdediger Yanick Schults maakte na rust het enige doelpunt. Barendrecht-trainer Jack van den Berg moest opnieuw puzzelen met zijn middenveld. Immers, Ramon Salas was geschorst, Danny Monster liep op krukken en Kerem Yilmaz herstelt van een buikblessure. Lichtpuntje

was Mathijs Tabbers, die op de bank zat. Achterin miste Jeffrey Aarts (ribblessure) en Ivan Almeida, die opnieuw middenvelder was. Daardoor stond Stefan Kruithof achterin in het centrum naast Stanley Husen. Voorin het vaste duo Christian Opschoor en Marwin Richard. Barendrecht kende een goede start en kreeg al direct een paar kansen. Zeven minuten na de rust kwam Barendrecht op voorsprong. Verdediger Yanick Schults stoomde op en besloot eens op doel te knallen. De pegel van de rechtsachter met links zeil-

Yanick Schults scoorde met een schitterend afstandschot van ca. 30 meter in de kruising de 0-1. Foto BVV Barendrecht

de fraai in de kruising achter doelman Amezrine, 0-1. Daarna was er een kans voor invaller Laurens Visser, in het veld gekomen voor Joey Jongman, maar de bal ging naast. Na ruim een uur kreeg Noordwijk een strafschop na een vermeende handsbal van Ivan Almeida. Bram Meurs schoot in, maar Zegers redde knap. Daarna ging het over en weer. Marwin Richard had nog wat kansjes, Noordwijk zette nog een keer aan voor een slotoffensief, maar het bleef 0-1. De rood-witten hebben nu 21 punten uit 10 wedstrijden. Katwijk en FC Lisse staan op 20, gevolgd door HHC Hardenberg en Kozakken Boys met elk 19. Barendrecht heeft nog kans op een periodetitel, maar dan mag GVVV de inhaalwedstrijd bij DETO niet winnen. De Veenendalers gaan Barendrecht zaterdag bij een zege op doelsaldo voorbij. Het is zaterdag DETOGVVV. Bij een periodetitel is Barendrecht volgend seizoen in de grote KNVB-beker in de eerste ronde vrijgeloot. Komende zaterdag is Barendrecht vrij, volgende week zaterdag (27 oktober) volgt in Gouda de uitwedstrijd bij Jodan Boys.

Heerjansdam werkt zich langs Oranje Wit HEERHANSDAM - Heerjansdam moest zaterdag hard werken om, op de Molenwei, Oranje Wit van het lijf te houden: 4-2. Al dreigde het even mis te gaan, ondanks een snelle 2-0 voorsprong. De Dordtenaren kwamen terug tot 2-2 en daarna ontstond een echt ‘voetbalgevecht’ om de punten. Waarin uiteindelijk de thuisclub aan het langste eind trok. Na de nederlaag tegen GPC Vlissingen (vorige wedstrijd) had trainer Philip den Haan een paar ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. Een ander centraal verdedigingsduo (Rachid Zenzen en Michel Verkaik, die deze competitie voor het eerst in de basis startte) een andere centrumspits (Ivanildo Chobin) en onderling ook wat omzettingen. De eerste kans (2e minuut) was voor Oranje Wit toen Ronald Traets keeper Frank v/d. Pol met een schot in de korte hoek op de proef stelde. Direct daarna kwam Heerjansdam op voorsprong. Soufiane Aouragh kwam vanaf links naar binnen en schoot van afstand prachtig

de bal over de verbaasde keeper Maurice Lagendijk: 1-0. Vier minuten later verslikte Rob v/d. Veen zich op een onschuldige bal door het centrum. Mede omdat hij weggleed lag de weg naar het doel open voor Chobin. Vrij voor Lagendijk schoot hij beheerst de bal langs de keeper: 2-0 Oranje Wit-trainer Pippy Pruimboom keek het nog even aan en besloot na een half uur spelen in te grijpen. Verdediger Robert Versteeg ruimde het veld voor aanvaller Ferdy Yilmaz. Mede daar door kwam Heerjansdam meer onder druk te staan en moest v/d. Pol handelend optreden toen Jeffrey Monster bij de tweede paal een bijna niet te missen kans kreeg. De doelman redde met een prachtige reflex een zeker lijkend doelpunt, maar was drie minuten later toch geklopt toen Traets voorbereidend werk van Okan Arslan afwerkte: 2-1. De aanval daarop schoot Chobin aan de andere kant van dichtbij over het doel en zag Mo Zenzen zijn inzet door Lagendijk net voor de

doellijn gestopt worden. Na de rust scoorde Rob v/d. Veen snel de gelijkmaker met een mooi genomen vrije trap (via de paal) 2-2. Daarna ontstond een felle strijd om de punten, waar beide ploegen vol voor gingen. Heerjansdam was eerst gevaarlijk toen Aouragh de diepte werd ingestuurd door Maarten Koomans. Lagendijk redde toen Aouragh voor hem op dook. Tien minuten later zette Aouragh van links voor op de kleine Chobin, die slim vrij gelopen was en geplaatst inkopte: 3-2. Ook daarna bleef het spannend omdat Oranje Wit zich niet zomaar gewonnen gaf en Heerjansdam tot het uiterste dwong om alles te geven. Invaller Omar Zenzen (Oranje Wit) deed vlak voor tijd nog een verwoede poging om zijn broers Rachid en Mo (Heerjansdam) twee punten afhandig te maken. Keeper v/d. Pol tikte de bal na zijn harde afstandsschot onder de lat vandaan. In de blessuretijd maakte Andro Franca aan alle onzekerheid een eind, na voorbereidend werk van Aouragh: 4-2.

RT ZPB verslaat PSV Rots Vast E BARENDRECHT – Afgelopen zaterdag speelde ZPB H&L Productions haar derde waterpoloduel in het Inge de Bruijn Sportfondsenbad te Barendrecht, tegen het Eindhovense PSV Rots Vast E. De dames wonnen uiteindelijk met 24-8. De Barendrechtse formatie speelde wat slordig in de aanval. De absolute ‘goalgetter’ was Cynthna Schouten met zeven doelpunten. PSV had niet veel in te brengen tegen de snelle tegenaanvallen van de Barendrechtse formatie. Aan het hoofd van de goede verdediging stond keepster Debby Willemsz. Zij stuurde haar speelsters met luide

stem en gaf direct met prachtige passes de aanval een sterke stimulans. ZPB H&L Productions dames groeit langzaam naar een steeds beter en volwassen spelend team. In de toekomst zal dit team voor verrassingen kunnen gaan zorgen. De Barendrechtse formatie wil heel erg graag een plaats in de play-offs behalen. De talentvolle ploeg is misschien nog wat jong, maar de internationale ervaring van keepster Debby Willemsz en speelster Laura van de Graaf druipt er werkelijk vanaf. Met wat meer durf, wat meer onbescheidenheid, kan deze ploeg erg hoog scoren.

35 0000128

Jer. de Fonkert, 85x40 trefpunt voor Trefpunt voor autoliefhebbers autoliefhebbers.

Jer. de Fonkert bv Burgemeester de Zeeuwstraat 130 3281 AL Numansdorp Tel. (0186) 65 81 11 www.jerdefonkert.nl

BMW maakt rijden geweldig

Smitshoek troeft XerxesDZB af BARENDRECHT - Een geconcentreerd en getergd Smitshoek heeft een mooie en verdiende overwinning behaald op XerxesDZB. Smitshoek kwam goed uit de startblokken, zette druk en hield het speelveld goed breed. De oranje-zwarten speelde prima voetbal en lieten het leer snel rond gaan. Al binnen een kwartier stond er 2-0 op het scorebord. Aanvallen over de vleugel leverde de eerste twee goals op. Aangever was Tom den Boer, afmaker spits Ricardo Merrelaar. Xerxes kon geen vuist maken en miste de scherpe en het overzicht voorin . De beide backs Thijs Oomsen en Derk-Jan Dupon speelden een prima wedstrijd en het centrum met een soevereine Etienne Shew-Atjon gaf geen ruimte weg. Op het middenveld vond met elkaar prima en was de tweede bal vaak voor Smitshoek. Ook in de tweede helft speelde het team van trainer Raymond Frehe prima voetbal. Na goed doorgaan van Thijs Oomsen tekende Ricardo Merrelaar zijn derde treffer aan. Smitshoek grossierde in kansen en doelman Lesley van Waas van de gasten uit Rotterdam behoedde zijn team voor een grote

nederlaag. Trainer Raymond Frehe bracht Joren van der Linden, Rafiek Castelijns en Martijn Baan nog in het veld voor Donaldo Sanches Silva, Tom den Boer en Thijs Oomsen. Smitshoek speelde de wedstrijd simpel uit. Een kwartier voor tijd was het duel definitief gespeeld na wederom een prima aanval zorgde Ricardo Merrelaar voor zijn 4e treffer. Vlak voor tijd kopte de ingevallen Miquel Claudio Lopes-Silva de ere treffer binnen: 4-1. Al met al een meer dan verdiende overwinning van

Smitshoek, dat liet zien dat het team met de week beter gaat spelen en het niveau van de hoofdklasse zeker aan kan. Met 11 punten uit 7 wedstrijden staan de oranje-zwarten in de hoofdklasse B in het linkerrijtje op de zesde plaats. Zaterdag 20 oktober speelt Smitshoek voor de KNVBbeker tegen zondag derdeklasser Groeneweg. Op 27 oktober wordt de competitie hervat met het duel in Hoornaar tegen Stedoco. Aanvang van beide wedstrijden 14.30 uur.

Spits Ricardo Merrelaar vier keer trefzeker tegen XerxesDZB. Foto John van Neuren.

Meiden HCB MC1 naar Topklasse BARENDRECHT - De dames van de MC1 van Hockeyclub Barendrecht hebben met het behalen van de eerste plaats in de (voor)competitie een puike prestatie geleverd. Doordat ze eerste zijn geworden, spelen ze na de herfstvakantie in de Topklasse tegen de beste teams uit de regio. Het team, dat gesponsord wordt door Centrum Orthopedie Rotterdam, wordt getraind door Jeroen en Heather Volkers. Een uitstekende keepster, een solide verdediging, een hardwerkend middenveld en een aanval met een neusje voor de goal maken een ideale mix en een onverslaanbaar team.

Barendrecht wint van IFC BARENDRECHT - Barendrecht heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de tweede ronde van de RTV Rijnmond Cup. De rood-witten wonnen in Hendrik-Ido-Ambacht met 4-0 van zondagclub IFC. Voor de rust scoorden op sportpark Schildman Daniel Esajas en de weer herstelde Mathijs Tabbers. Na de onderbreking maakten jeugdspeler Akin Arslan en topscorer Christian Opschoor er een regelmatige 0-4 van. IFC-Barendrecht 0-4 (0-2): 18. 0-1 Esajas, 24. 0-2 Tabbers, 73. 0-3 Arslan, 85. 0-4 Opschoor.

Staand v.l.n.r.: Fabienne, Guusje, Marijn, Denise, Megan, Noa en Carlijn. Zittend v.l.n.r.: Michelle, Marloes, Nina, Fleur, Elsemieke, Britt, Margje. Liggend keepster Renee.


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 18 oktober 2012

Aarnoudse/Binnenland verslaat UBall

Brutaal nam UBall de leiding, 2-6. Onder aanvoering van Sjoerd kwam Binnenland bij 8-8 weer langszij. Toen UBall een driepunter binnenschoot, antwoordde Lars met een score en een bonus: 11-11. Ondanks verwoede pogingen van de thuisploeg, was het toch UBall dat het betere van het spel had. Bij 12-18 was het Sjoerd die met een dunk en een driepunter zijn ploeg terugbracht op 17-18. Eindstand eerste kwart 17-22. In de eerste minuten van het tweede kwart schoot Floris een driepunter binnen en scoorde hij in de volgende aanval vanuit een drive. Toch wist UBall de voorsprong uit te bouwen naar 24-29. Een driepunter van Lars en een score van Yasalde leidden een goede periode in. Vlak voor rust nam Binnenland de leiding. Sjoerd van Vilsteren werd goed vrijgespeeld en rondde de aanval af met een dunk over een

GEZIEN

OP TV

Wel punten voor matig CSBR

Vitesse E1 ongeslagen kampioen

tegenstander heen, die daarbij nog een fout op hem maakte. Ruststand 37-36. Aan het begin van het derde kwart was duidelijk dat Binnenland fanatieker en slimmer verdedigde. Via twee scores van Lars en een score van Sjoerd nam de ploeg een 49-42 voorsprong. Toen UBall iets terugdeed, nam Yalsade aanvallend het voortouw. Hij liet met 13 punten in drie minuten zijn klasse zien: 62-49. Met nog drie seconden op de klok nam Sander de bal uit onder de eigen basket. Wat volgde was een prachtige pass over het hele veld die vervolgens door Sjoerd snoeihard werd afgedunkt: 64-53. In het vierde kwart was het Raven die maar liefst drie punters vrijwel op rij wist te scoren. Aanval na aanval werd hij gezocht door zijn ploeggenoten en met 13 punten in drie minuten stelt hij ze niet teleur: 82-60. In de laatste minuten wist Binnenland de voorsprong niet verder uit te bouwen en liet het UBall weer wat terug komen in de wedstrijd. Eindstand 87-71. Volgend weekeinde is de ploeg vrij. Dinsdag 23 oktober volgt de bekerwedstrijd tegen Rowic in Dordrecht om 20.15 uur. www.binnenlandheren1.nl.

BARENDRECHT – Afgelopen weekend werd E1 van Vitesse ongeslagen kampioen. De door Bastasol gesponsorde ploeg zag aan het eind van vorig seizoen de helft van de spelers vertrekken naar de D-categorie en er moest gebouwd worden aan een nieuwe eenheid. Gesteund door de resultaten in de oefenwedstrijden, maar vooral door de snelheid waarmee de spelers het geleerde oppakten, maakte E1 grote sprongen. In de kampioenswedstrijd tegen de nummer 2, Koag E1, werd al snel duidelijk dat E1 deze wedstrijd ging winnen. Koag had de eerste minuten de zaak verdedigend nog aardig op orde, maar de eerste aanval nam alle tijd om de tegenstander onder druk te zetten. Het wachten was op de 1 – 0 en het was Boaz Jongebreur die Vitesse aan de dikverdiende

NIEUW

voorsprong hielp. Tamara Nijssen vanuit de ruimte en Daniek Haan achter de korf schoten E1 al snel in een riante positie. Na de vakwissel scoorde Louise Stoop uit een doorloper het vierde doelpunt en op dezelfde manier maakte zij ook de vijfde voor E1. De ruime voorsprong, de regen en de kou waren er de oorzaak van dat het in de tweed2e helft soms aan scherpte ontbrak. Toch wist Daniek na een mooie diepe bal van Thijmen Stegenga knap te scoren. Ook Sander den Ouden, goed ondersteund door Lars Molenaar en Femke en Louise Stoop, wist nog tweemaal de korf te vinden. Na het laatste fluitsignaal stond er 8-0 op het scorebord. Uit handen van coördinator Ingrid Haan ontvingen alle spelers een beker en eenmaal binnen was daar de traditionele kampioenstaart.

voor de verschijnselen van de

BARENDRECHT - Een zeer matig spelend Challenge Sports/Binnenland.Rotterdam (CSBR) heeft ook de tweede competitiewedstrijd in winst omgezet. Na de winst vorige week in Katwijk tegen De WitGrasshoppers werd nu in het Topsportcentrum Rotterdam de eerste thuiswedstrijd van het seizoen 2012-2013 omgezet in een 63-52 winst op bekerhouder Lekdetec.nl. Coach Joost van Rangelrooy moest het deze wedstrijd zonder assistent-coach Michel Appers doen, die vrijdagavond de trotse vader van een dochter is geworden. CSBR startte de wedstrijd vrij goed door drie scores op rij van international Leonie Kooij, maar kwam nimmer in het goede ritme. Lekdetec.nl schoot wel met scherp en stond na het eerste kwart op voorsprong, 14-17. Ook in het tweede bedrijf bleven de bezoekers lange tijd aan de goede kant van de score, maar CSBR knokte terug tot een 27-27 ruststand.

Direct na rust oogde Barendrechtse ploeg een stuk scherper, waardoor zij door scores van Leonie Kooij, Eline Kasius en Lisa van den Adel uitliepen 35-30. Maar CSBR drukte niet door en de bezoekers namen opnieuw een voorsprong in het derde kwart, 37-38. Maar voor het einde van het derde bedrijf stond de thuisploeg wel weer voor, 47-42. In het laatste kwart gaf CSBR even gas waardoor het snel uitliep naar een verschil van dertien punten, 55-42. Uiteindelijk winnen de Barendrechtse dames het duel met 63-52. Door het verrassende verlies van Probuild Lions tegen De Wit-Grasshoppers is Challenge Sports/Binnenland. Rotterdam nu samen met BV Den Helder, dat won van CTO Amsterdam, koploper van de dameseredivisie. Beide nog ongeslagen ploegen treffen elkaar volgende week in de strijd om de koppositie om 20 uur in het Topsportcentrum Rotterdam.

Collecte Alzheimer Nederland HEERJANSDAM - In de week van 5 tot en met 10 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. In Heerjansdam gaan zo’n zestien collectanten op pad om geld in te zamelen. Alzheimer Nederland werkt al bijna 30 jaar aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie (waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is) en hun omgeving. Daarnaast financiert Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek naar behandeling, preventie en genezing van dementie. De stichting is volledig afhankelijk van particuliere giften. Wie collectant wil worden kan zich opgeven bij Ada Nieuwstraten via 078-6772002.

medische hulpmiddel

LadyCare

Brandstof voor de

weerstand menopauze

Maar liefst acht op de tien ondervindt uiteenlopende klachten tijdens de over­ gang. Sinds kort is Ladycare ook in Nederland verkrijgbaar. Dit is een gepa­ tenteerd magnetische medische hulpmiddelen die u discreet aan uw onder­ goed vastmaakt en vervolgens de symptomen verminderen of zelfs compleet elimineren. De grote boosdoener van overgangsklachten is hormonale dis­ balans. Daardoor gaan meerdere processen in het vrouwenlichaam minder optimaal verlopen. Ladycare is geen geneesmiddel. De werking van Ladycare bij overgangsklachten is bewezen en mag het predikaat Gepatenteerd ‘Me­ disch Hulpmiddel’ dragen. Patentnummer: GB2377179 US6, 676, 591 B2.

► Een geneesmiddelvrije tegen pool voor overgangsklachten ► Eenmalige aankoop ► Gemakkelijk in gebruik

Bewezen doeltreffendheid Het Resultaat* Maar liefst 508 vrouwen namen in Enge­ Ondersteunt en stimuleert het immuunsysteem bij■ 67% van de testpersonen land deel aan een groot wetenschappe­ ■ Verhoogt de weerstand van het organisme lijk onderzoek naar de werking van Lady­ vermindering van: ■ Versnelt herstel na ziekte • opvliegers • angsten Uw • neerslachtigheid o o r d eel v • vermoeidheid • humeurschommelingen • slaapstoornissen • vaginale droogte • nachtelijke transpiratie

8,95

care bij overgangsklachten. Een maand

Echinacea met lang droegen de deelneemsters Sambucus is ook verkrijgbaar alsdit magnetisch medisch hulpmiddel op hun on­ gezinsverpakking:

dergoed.

Typische

300 tabletjes overgangsklachten voor 19,95 als angst, neerslach­ Ook geschikt voortigheid, gewichtstoe­ kleine kinderen. name, vermoeidheid,

14

* Wetenschappelijk getest op 508 vrouwen

⁹⁵

In o.a. Engeland, Frankrijk, Canada en Amerika zijn deze gepatenteerde magne­ ten al een enorm succes. Ze corrigeren de hormonale disbalans in het lichaam. Dit zorgt ervoor dat alle verstoorde pro­ cessen weer optimaal van energie wor­ den voorzien om zich te herstellen. De magneten kunnen discreet, onzichtbaar en comfortabel aan het ondergoed wor­ den bevestigd. Het resultaat is al in korte tijd voelbaar.

AANBIEDING 95 VAN 95 VOOR

€49 €39

droogte, borsten en Nu tijdelijk slaapproblemen namen 95 2 flesjes van 23,90 voor met 50 tot 67% af. Daarnaast verminderde de opvliegers, verlies aan (gemiddeld 6,4 kg) Kijk voor meer informatie op: www.echinacea-forte.nl seksdrive en pijnlijke spieren met 33%. hinacea-forte.nl

19% verliest ook gewicht

vaginale

60 caps.gevoelige 14,95

Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl.

BARENDRECHT - Na de ongelukkige nederlaag vorige week in Urk, was Binnenland gebrand op een goed resultaat tegen UBall uit Utrecht. Binnenland probeerde de Utrechtse ploeg gelijk flink onder druk te zetten. Dat bleek niet zo eenvoudig, de UBall spelers beschikten over goede fundamentals en wisten goed de gaten in de verdediging te vinden.

37

Extra sterk

De resultaten verbeterden naar gelang de vrouwen de Ladycare langer droegen.

VERKRIJGBAAR BIJ:

G&W Gezondheidswinkel Middenbaan 50, Barendrecht Tel.: 0180 - 610090 G&W Gezondheidswinkel Ridderhof Ridderhof 79, Ridderkerk • Tel.: G&W Gezondheidswinkel W.C. “De Schoof” 53, Hendrik Ido Ambacht Tel.: 078 - 6824550 G&W Gezondheidswinkel Ridderhof Ridderhof 79, Ridderkerk Tel.: 0180 - 422737

0180 - 422737

Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl.


38 NIEUWS

De Schakel Donderdag 18 oktober 2012

Open huis De Vrijheid

Waterpoloërs op stage in Frankrijk BARENDRECHT - Het eerste herenteam van ZPB H&L Productions heeft deze zomer een ware metamorfose ondergaan. Het team, onder leiding van coach Arnold Nonnekes, moest eind vorig seizoen afscheid nemen van vijf basisspelers. Onder hen ook de naar Frankrijk vertrokken doelman Clement Stegman, die in Straatsburg professioneel waterpolo is gaan spelen. En steunpilaar Marco Booij heeft een stapje terug gedaan en speelt bij ZPB in heren 2. Met het vertrek van deze vijf spelers krijgt de jeugd uit

eigen opleiding dit seizoen een grotere rol in de selectie van ZPB. Vanuit dit perspectief heeft de club en trainersstaf gekozen voor een intensief zomerprogramma. Door een combinatie van zwemtrainingen, oefenwedstrijden en krachttraining bij Aad van Loon Sport heeft de groep de zomerperiode gebruikt om grote stappen te zetten. In september reisde, met dank aan taxi Bakker, de selectie van veertien spelers af naar het Franse Taverny, een klein plaatsje onder de rook van Parijs, voor de eerste seri-

euze test van het seizoen. Gedurende vier dagen werd gewerkt aan de conditie, wedstrijdritme en teambuilding tijdens een trainingstage met het plaatselijke Taverny ‘95. De spelers hebben laten zien dat het al een hecht team begint te worden. De zaterdagmiddag werd benut als cultureel uitstapje naar Parijs. Tijdens de officiële wedstrijd tegen de Franse club Taverny ‘95 werd de gastclub bedankt met cadeaus van gemeente Barendrecht, kaasboer De Weypoort en ZPB H&L Productions. Van 3 tot en met 6 januari komt Taverny naar Barendrecht om als sparringpartner te fungeren voor het tweede deel van de competitie. Op zaterdag 5 januari zal er een officiële wedstrijd plaatsvinden tussen Taverny ’95 en ZPB H&L Productions. De eerst volgende wedstrijd van ZPB H&L Productions 1 is de streekderby tegen MNC Dordrecht 1 thuis voor de beker op zaterdag 20 oktober. Het eerste fluitsignaal klinkt om 17.30 uur. Voor meer informatie zie www.zpb.nl.

BARENDRECHT - Ook dit jaar houdt schietvereniging De Vrijheid een open huis. Wie wil meemaken wat de schietsport in Barendrecht inhoudt, kan zaterdag 27 oktober terecht. De schietsport binnen Barendrecht is zeker geen sport voor alleen jongeren (vanaf 14 jaar) en alleen mannen. De schietsport is een sport die geen maximumleeftijd kent en door zowel mannen als vrouwen beoefend wordt. Men kan zaterdag 27 oktober tussen 10 en 15 uur komen kennismaken in het verenigingsgebouw voorzien van veertien indoor schietbanen.

BARENDRECHT - Zaterdag 3 november wordt bij dansschool Jacques Dance Passion aan Middeldijk 56 te Barendrecht de eerste editie van de Woman Passion Party gehouden. Twee enthousiaste dames hebben het idee opgevat dit te organiseren. De zaal gaat open om 20 uur, de gasten worden ontvangen met een welkomstcocktail. Tot 0 uur

OPTIEK

modebrillen en contactlenzen

www.arkeltuinverzorging.nl 078 - 677 14 32

Uw eigen droomtuin

Otra Vez

al 30 jaar een begrip.

25% KORTING www.otravez.nl. 0180-422743

We zijn al sinds 1968 een begrip in de regio voor zowel ontwerp als de aanleg van tuinen. Daarnaast verzorgen we ook het onderhoud

Het gebouw is te vinden op sportpark Ziedewij (achter de tennishal) aan de Graaf Adolfstraat in Barendrecht. Na vertoon van een geldige legitimatie is er gelegenheid om, onder begeleiding van een instructeur, een kaartje (of meer) te schieten.

BARENDRECHT Maandag 22 oktober ontvangt presentator Jos Vis in het radioprogramma Sportcafé Gert Jan Ter Borgh, activiteitencoördinator van BVV Barendrecht, en Piet van der Linden, voorzitter van de Technische Commissie van Hockey Club Barendrecht (HCB). Met Gert Jan wordt onder meer gesproken over het vrijwilligerswerk bij BVV en met Piet wordt het technisch plan van HCB doorgenomen. Verder natuurlijk de actualiteit en het bekende weekendoverzicht met flitsen van de wedstrijden van BVV Barendrecht, vv Smitshoek en vv Heerjansdam. Daarnaast de recente stand van zaken omtrent de competitieverrichtingen van onder meer ZPB H&L Productions, HCB, KV Vitesse, CBV Binnenland, The Flying Shuttle, cvv Spirit en Savosa. De live uitzendingen van Sportcafé zijn iedere maandag tussen 21 en 23 uur te beluisteren op Exxact FM radio (105.9 op de kabel en 106.4 in de ether) en via www.exxactfm.nl.

Men mag natuurlijk altijd kennis komen maken en kan iedere dinsdag en vrijdag tussen 20 en 20.30 uur contact opnemen met het schuttershuis via 0180-613681. Mailen kan naar info@devrijheidbarendrecht.nl. Bezoek ook eens www.devrijheidbarendrecht.nl.

Damesfeest bij Jacques Dance Passion

KRUITHOF

Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

Exxact FM Sportcafé

zal de muziek gedraaid worden en uiteraard zijn verzoeknummers aan te vragen bij de deejay. Miss Valerie Sunshine geeft een optreden. De toegangsprijs is vijf euro per persoon, toegang vanaf achttien jaar. Zie voor meer informatie www.womanspassionparty. nl. Uiteraard is het alleen voor vrouwen.

ZIEN wat u niet voor mogelijk hield!

Wanneer onze ogen ouder worden, wordt het schakelen tussen scherp zien op afstand en dichtbij steeds lastiger.

WIN EEN IPAD 3 TIJDENS DE VARILUX NAJAARSCAM PAGNE* De multifocal e brillenglazen van Va rilux zijn nu extra aantrekk elijk! Want als u tussen 1 okto ber en 30 nove mber aanstaande ee n bril met Varil ux brillenglazen aanschaft bij ons, maakt u kans op een iPad 3* . * vraag

De multifocale brillenglazen van Varilux bieden optimaal kijkcomfort voor alle brildragers die op zoek zijn naar de beste kijkoplossing op maat.

naar de voorwa

arden

voor particulieren, bedrijven en

Elk oog is uniek. Met het geavanceerde meetsysteem Visioffice wordt uw gehele kijkgedrag waaronder uw natuurlijke kijkrichting, de stand van uw hoofd en de draaipunten van uw ogen in kaart gebracht. Vervolgens maken we voor u een glas op maat, met vijf keer meer scherpte, ongeacht de richting waarin u kijkt.

verenigingen van eigenaren.

Neem contact met ons op en vraag de gratis brochure aan.

Houten en kunststof kozijnen, ramen, deuren en isolerende beglazing. Alle voorkomende verbouw-, onderhouden renovatiewerkzaamheden.

www.timmerbedrijfschaap.nl Timmerbedrijf Schaap B.V. Bijdorp-Oost 10, 2992 LA Barendrecht 0180 622 925

UW STRAATMAKER uit Barendrecht BIEDT ZICH AAN voor al uw tuin- en sierbestrating, oprit-en bedrijventerreinen. topbestrating@gmail.com Tel. 0180-842346/06-33753942

Om optimaal zicht te houden en klachten te voorkomen, is het verstandig dat u uw ogen regelmatig door een gediplomeerde opticien laat controleren. Kom langs bij Kruithof Optiek. Wij geven u graag een advies op maat.

WWW.KRUITHOFOPTIEK.NL

Nu op Varilux glazen met CrizalForte UV

20% KORTING* * bij aanschaf van een complete bril ROTTERDAM Keizerswaard 60 T (010) 479 41 14

ROZENBURG Raadhuisplein 2 T (0181) 21 30 96

BARENDRECHT Van Beuningenhaven 37 T (0180) 62 54 30

SPIJKENISSE Zuid Passage 33 T (0181) 62 63 29


De Schakel

DIENSTEN

Donderdag 18 oktober 2012

ZONDAG 21 OKTOBER BARENDRECHT PROT. KERK IN NEDERLAND Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 10.00 uur mevr. Ds. J.M. Boersde Jong Geref. Bethelkerk, Schaatsbaan 10.00 uur Ds. R.J. van Amstel m.m.v. het I.J.E.-koor Geref. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 09.30 uur dhr. J. Oorebeek Ned. Herv. Dorpskerk, Dorpsstraat 10.00 uur drs. M.I.J. de Winter uit Noordgouwe Herv. Gem. Immanuëlkerk, Klarinetweg 09.30 uur Ds. S.J. Kromhout-vd Meer, Zwijndrecht 17.00 uur Ds. A.A. Floor VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Ds. G. Sinke, BurghHaamstede CHR. GEREF. KERK Eben Haëzerkerk, Voordijk 252 10.00 uur ds. K. Visser 17.00 uur ds. K. Visser NED. GEREF. KERK Maranathakerk, Dorpsstraat 178a 09.30 uur ds. C.P. Kleingeld 16.30 uur ds. C.M. van der Klis GEREF. KERK VRIJGEM. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150 11.30 uur J. Bosman, PIO te Kampen 16.30 uur Ds. H.D. Bondt GEREF. GEMEENTE Ploegwei 1 10.00 uur leesdienst 16.30 uur leesdienst

HERSTELD HERV. GEM. Rehobothschool, Dorpsstraat 184 9.30 uur Kand. G.K. Terreehorst, Sommelsdijk 16.00 uur Ds. J. Koppelaar, Abbenbroek R.K. KERK Sint Augustinusparochie Marijkesingel 24 10.30 uur Woord- en Communieviering, pastor Ton Halin, Samenzang VEG ‘DE WIJNGAARD’ Iedere zondag om 10.00 uur in gebouw Trefpunt aan de Dr. Kuyperstraat 4. Aparte crèche - en kinderdiensten. Koffie en limonade na de samenkomst. Info: www.egba.nl EVANGELISCHE GEM. Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl GEMEENTE GODS GENADE Boerhaavelaan 23 Elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur Gebeds- en Genezingsdienst - open 19.30 uur. Eens per maand op zaterdag van 13.00 tot 18.00 uur Genezingsdienst. Inl. Tel. 0180617822 HEERJANSDAM PROT. GEMEENTE HEERJANSDAM/KIJFHOEK Dorpskerk, Molenweg 09.30 uur Mw. N. van Embden Kijfhoek 15.00 uur Ds. J. Riemersma

ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. T. van der Weijden 15.00 uur ds. W.A. Boer VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 10.00 uur uur dhr. W.G. Flach REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur dr. E.P. Meijering HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. G. van de Pol, voorb. heilig avondmaal ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Vrijwillige coördinator activiteiten gezocht BARENDRECHT - Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Barendrecht zoekt een coördinator activiteiten. De taken bestaan onder meer uit het organiseren van creatieve activiteiten in verzorgingshuizen (wekelijks sjoelen in Borgstede), een gezellige middag voor ouderen en een kermismiddag voor gehandicapten. Wie een betrokken persoon is die goed kan organiseren, een budget kan beheren en een

planning kan maken en bewaken, is geschikt. Afhankelijk van het werkaanbod is men gemiddeld acht tot tien uur per maand actief voor het Nederlandse Rode Kruis. Neem voor meer informatie contact op met: Carla van Loon, coördinator sociale hulp, via 06-41109041 of CLoonvan@redcross.nl. Of kijk voor de volledige vacaturetekst op www.rodekruis. nl/barendrecht.

Stem op de mooiste wereld BARENDRECHT - De Kinderboekenweek is nog niet helemaal voorbij. De Barendrechtse bibliotheken houden een wedstrijd voor kinderen van de basisschool. Kinderen konden op school met het geleverde materiaal aan de slag met hun eigen wereld. Wally, bekend van de boeken ‘Waar is Wally?’ gaf hiervoor het startschot via een filmpje, dat werd vertoond

in de klas. De kinderen werden uitgedaagd om hun eigen wereld in allerlei vormen in beeld te brengen. De mooiste werelden zijn sinds afgelopen maandag 15 oktober in de bibliotheek te zien. Het is aan alle bezoekers om tijdens de herfstvakantie en de week ervoor (15 tot en met 27 oktober) te stemmen. Kinderen die stemmen, ontvangen in ruil voor hun stemkaart een Kinderboekenweek kraskaart, zolang de voorraad

strekt. Wie twee wereldbolletjes heeft mag je een prijsje uitzoeken bij de balie. Op woensdag 31 oktober is de bekendmaking van de plaatselijke winnaars en kan iedere winnaar zijn prijs komen afhalen in de bibliotheek. De mooiste wereld verdient een Wallyposterboek voor de school. Pharos Reizen biedt de kinderen daarnaast nog vele andere prijzen aan, zoals rugzakken en telefoonhoesjes.

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar bezorgingbarendrecht@baruitgeverij.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon: 015-3694070

Donderdag 18 oktober 2012 - 71e jaargang - nr. 20 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE GEMEENTE BARENDRECHT, CARNISSELANDE, HEERJANSDAM Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 23.900 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres voor redactie en advertenties: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax 0180-619983 Redactie: Jos Wesdijk (06-22499763); Leonie Elzinga (06-10336090); Fax 0180-619983 E-mail: redactiebarendrecht@baruitgeverij.nl Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 20.00 uur in bezit van de redactie te zijn. Servicerubriek: Gegevens voor deze rubriek (kerkdiensten, medische diensten e.d.) dienen uiterlijk tien dagen voor de gewenste plaatsingsdatum in bezit te zijn van De Schakel. E-mail: krant@baruitgeverij.nl Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, 2992 BN Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Klachten over de bezorging: telefoon 015-3694070 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.

Nog meer nieuws op www.deschakelbarendrecht.nl

Bethelkerk op ExxactFM BARENDRECHT - Zondag 21 oktober wordt de kerkuitzending van ExxactFM verzorgd door het radio team van Protestantse Wijkgemeente Carnisse Haven. Deze dienst in de Bethelkerk is een kerkdienst met een gewone liturgische opbouw, maar wordt extra ondersteund door het ’gemeente project koor’. Dit koor is samengesteld uit gemeenteleden en oud-I.J.E. leden. Onder leiding van Theo Barendrecht en met begeleiding van een combo worden psalmen en gezangen gezongen, alsmede oude liederen van het oorspronkelijk uit Rotterdam-zuid afkomstige I.J.E.-koor. Ds van Amstel preekt in deze dienst, met als thema “Over de rand”, naar de tekst in Matteüs 14 vers 22-33. De organist is Sander van der Kaaij. De organisatie hoopt op een volle kerk waarbij alle aanwezigen na afloop kunnen terug kijken op een goede dienst en een warm gemeente gevoel. Tevens ziet de organisatie dit graag als

een voorbeeld voor andere kerken. Dit project is naar een idee van Ds van Amstel, Theo Barendrecht en Sander van Kaaij. De uitzending duurt tot 12 uur, omdat de kerkdienst later aanvangt dan gebruiken in de kerkuitzendingen. Verder kunt u voor de kerkdienst luisteren naar informatie, de activiteiten agenda van kerkelijk Barendrecht, een herhaling van een deel van de uitzending van Hart voor Barendrecht en gevarieerde christelijke muziek. De kerkuitzendingen van ExxactFM worden roulerend verzorgd door De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt de Kandelaar, Protestantse Wijkgemeente Carnisse Haven en De Nederlands Gereformeerde Kerk de Maranathakerk. De Kerkuitzendingen van ExxactFM zijn iedere zondag tussen 09.00 en 11.00 uur te beluisteren. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel of via internet. www.exxactfm.nl

Volgende week Jos op Donderdag BARENDRECHT - Volgende week donderdag 25 oktober presenteert Jos Vis in Jos op Donderdag tussen 21 en 22 uur weer de Barendrechtse tafel, waarin wordt teruggekeken naar nieuws van de afgelopen maand uit Barendrecht en ver daarbuiten. Aan deze tafel zit een aantal vaste gasten: Jos Wesdijk (De Schakel), Alfred Kooijman (Exxact FM) en Astrid Krijgsman (Weekkrant Het Zuiden). Ook schuift er een actuele gast uit Barendrecht aan. Deze avond

is dat Henk Ferdinandus. Henk is initiatiefnemer en voorzitter van de stichting GreensParade. Tussen 22 en 23 uur is er weer een ‘Jos op donderdag sessie’. Jos Vis ontvangt de popformatie ‘Wooden Shoes’. Deze formatie is de nieuwe band van het Barendrechtse duo Robbert & Wouter. De uitzending is 25 oktober te beluisteren op Exxact FM radio (106.4 in de ether, 105.9 op de kabel) en via www.exxactfm.nl.

39

Medische Diensten Huisartsen: Barendrecht, Heerjansdam, Rijsoord, Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Avond-, nacht- en weekenddienst. Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost RotterdamZuid: 010-2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Barendrecht De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/ pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur zijn in Barendrecht ook geopend de apotheken de Lindehoeve en Middeldijkerplein.

Het mysterie van het Kooiwalbos Na de spannende avonturen van Boer Ben op De Kleine Duiker, zijn hij en het zwarte paardje Noblessa verhuisd naar manege Filip Dros. Ook Astrid en Preska zijn mee, die kennen jullie nog wel van vorig jaar (toen ze behekst waren en onder de groene plekken zaten). Nu is het geen toeval dat Esther en Ben verhuisd zijn… Manegehouder Filip Dros had hun hulp nodig. Met frisse moed begonnen zij aan dit avontuur. Ze kwamen er echter al gauw achter dat Filip hier niet voor niks was. Er zijn rare geluiden, onverklaarbare dingen… Wij hebben jullie hulp nodig om het mysterie op te lossen. Ben jij 5 jaar of ouder en niet snel bang? Kom dan op zaterdag 27 oktober om 19 uur naar manege Filip Dros met een lampion, Kooiwalbos 1 in Barendrecht. De kosten van deze avond zijn vijf euro inclusief een heksen- of tovenaarsdrankje. Degene die het mooiste verkleed is wint een prijs. Esther van Noort


Barendrecht (Parkeerplaats voor het gemeentehuis) Binnenhof 1 2991 AA Barendrecht barendrecht@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Elke dinsdag van 10.00 - 16.30 uur

Elke dinsdag!

Verzilver uw goud in ons mobiel kantoor! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Goudwisselkantoor is eigendom van familie de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Naast onze twintig kantoren door heel Nederland, kunt u nu ook terecht in één van onze mobiele kantoren. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs

Goudwisselkantoor ud, zilver en munten • 25 jaar ervaring in go ijblijvende taxatie • een deskundige en vr nk indien gewenst per ba • contante betaling of de taxatie • discrete ruimte voor n van goud en zilver • advies in het belegge

en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Locaties van ons mobiel kantoor bij u in de buurt

Ridderkerk Alblasserdam

Barendrecht

Zwijndrecht

Alblasserdam Raadhuisplein Cortgene 2, 2951 ED Elke donderdag 10:00 – 16:30 uur

Ridderkerk Plein Oost De Genestetstraat 36, 2985 CG Elke vrijdag 10:00 – 16:30 uur

Barendrecht (Parkeerplaats voor het gemeentehuis) Binnenhof 1, 2991 AA Elke dinsdag 10.00 - 16.30 uur

Zwijndrecht Wagenveld (parkeerplaats nabij winkelcentrum Passage) 3331 CM Elke vrijdag 10:00 – 16:30 uur


Zeer geslaagde middag Op uitnodiging van CDA Barendrecht, werden wij in gelegenheid gesteld om woensdag 10 oktober aan een rondleiding deel te nemen in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. De reis per trein zou plaats vinden onder begeleiding van Cees Silvis en Corrie Righolt-Dam. Wij werden dringend verzocht uiterlijk 11.30 uur op het station van Barendrecht aanwezig te zijn. Met circa twintig personen vertrokken wij met bestemming Centraal Station, Den Haag. Na een voorspoedige reis en een korte wandeling van zo´n 15 minuten arriveerden wij in het gebouw van de Tweede Kamer. Na aankomst hoefden wij ons nog net niet uit te kleden, maar jassen, horloges, riemen, ceintuurs, ringen,

portemonnees etc. moesten af en gedeponeerd in een plastic bakje, nauwgezet bekeken op een monitor, gingen zij hun eigen weg, terwijl wij, na identificatie en beplakt met een sticker, via een apart scanpoortje naar binnen konden. Veiligheid voor alles! Binnen werden wij verwelkomd door Ina de JongNederveen, die de verdere rondleiding voor haar rekening zou nemen. Na een korte inleiding gingen wij op pad, een wandeling door de Statenpassage gaf een indruk van de grootte van het gebouw. Een rij beelden van staatslieden, kunstenaars etc. die voor Nederland van groot belang waren kregen alle aandacht. In de raadszaal konden wij meemaken hoe minister

Leers Kamervragen beantwoordde met betrekking tot de zorgverlening aan asielzoekers. Daarna brachten wij een bezoek aan de CDAfractiekamer, alwaar Sander de Rouwe ons welkom heette en wij de gelegenheid kregen vragen te stellen. Groot was de verrassing toen Sybrand van Haersma Buma in hoogsteigen persoon even binnenstapte om enkele woorden met ons te wisselen. Ook een bezoek aan de Handelingenkamer maakte op ons grote indruk. Met dank aan het CDA Barendrecht, maar in het bijzonder aan Ina de JongNederveen, Cees Silvis en Corrie Righolt-Dam kunnen wij terugzien op een wel zeer geslaagde middag. De heer Anker

Zilvervloot terug bij RegioBank BARENDRECHT - Zilvervloot Sparen is vanaf september terug bij RegioBank. Bij dit jeugdspaarproduct ontvangen spaarders naast de jaarlijkse rente een premie van maximaal tien procent. Zilvervloot Sparen was vanaf 1958 enorm populair tot de overheid in 1992 de regeling stopte. Het populaire spaarproduct is nu weer verkrijgbaar bij Bernouw Financiële Dienstverlening Zelfstandig Adviseur van RegioBank in Heerjansdam. RegioBank loopt met de introductie vooruit op het wetsvoorstel Jeugdsparen dat CDA en ChristenUnie in juni van dit jaar indienden. Doel is om het sparen onder jongeren weer te bevorderen

op vergelijkbare wijze als met de oude Zilvervloot. Vanaf de geboorte tot het bereiken van de leeftijd van 18 jaar kan geld worden ingelegd op Zilvervloot Sparen. De rekening moet wel uiterlijk in het vijftiende levensjaar worden geopend. De maximale inleg bedraagt zeshonderd euro, dat is vijftig euro per maand), bij een rentevergoeding van momenteel 2,4 procent (peildatum: 6 oktober 2012). Per volledig spaarjaar ontvangen spaarders een premie van een procent over de inleg, met een maximum van tien procent. Spaarders die 18 jaar lang zeshonderd euro per jaar sparen, strijken meer dan duizend euro aan

premie (1.080) op, bovenop de jaarlijkse rentevergoeding. Bernouw Financiële Dienstverlening is Zelfstandig Adviseur van RegioBank in Heerjansdam. Fija de JongBernouw is geworteld in de regio, kent de omgeving en spreekt de taal van de klant. RegioBank is onderdeel van SNS REAAL, heeft een eigen vergunning van De Nederlandsche Bank en valt onder het depositogarantiestelsel en het beleggerscompensatiestelsel. Voor advies met koffie kan men terecht bij Bernouw Financiële Dienstverlening, Kromme Nering 24 te Heerjansdam, 078-6772030, bfd.heerjansdam@live.nl.

Edudelta geeft gezonde lunch BARENDRECHT - In het kader van de Gezonde School heeft het Edudelta College inmiddels een traditie als het gaat om gezond voeding. De vmbo-leerlingen kregen onlangs weer de ‘gezonde lunch’ aangeboden. Donderdag 4 oktober kregen de vmbo-leerlingen gezonde lunch voorgeschoteld. Ongeveer 200 leerlingen en docenten konden genieten van deze lunch die bestond uit bruin brood met magere kaas, halfvolle melk en frisse appels. De lunch werd voorbereid een aantal enthousiaste ouders en docenten, met ondersteuning van leerlingen van de Wereldkeukenklas. Ook dit jaar kan er weer teruggekeken worden op een succesvolle en gezonde activiteit. Wie belangstelling heeft voor de Wereldkeukenklas of wil kennismaken met het vmbo-aanbod, kan contact opnemen met Edudelta College Barendrecht: 0180-642040, barendrechtvmbo@edudelta.nl en www.edudelta.nl.

Dit is de PLUS-pagina van De Schakel. Berichten op deze pagina staan alleen in de digitale versie van de krant. Hoewel we ook in de papieren versie graag aan alle berichten ruimte geven, lukt dat om technische redenen niet altijd. De online-krant zorgt voor een compleet aanbod van het nieuws van deze week.

Overige Diensten en Maatschappelijke Organisaties Tandartsen. Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoedhulp gedurende het weekeinde en feestdagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u ingelicht op welke manier u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. De dienstdoende tandarts is uitsluitend bereikbaar voor spoedeisende klachten en ongevallen. De spoedhulp wordt uitsluitend verleend tegen contante betaling. Verloskundigen. M.J. Weerman, L.K. Stewart. Hoefslag 1b. Telefonisch spreekuur ’s ochtends tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 0180-615017. www. verloskundigebarendrecht.nl Verloskundigenpraktijk Carnisselande Dagelijks spreekuur volgens afspraak. Spreekuurlocaties: Gezondheidscentrum Carnisselande (hoofdlocatie) Middeldijkerplein 26, 2993 DL Barendrecht Care&Wellness Portland Langstraat 11-12, 3162 WC Portland (tevens echolocatie Prenataalcentrum Carnisselande) Telefonisch spreekuur ma, di, do en vrij 9-12 uur, tel. 0180627459. Inloopspreekuur wo. 8.30-11.00 uur (m.u.v. schoolvak.). Inloopspreekuur lactatiekundige; ma. 10-11 uur (m.u.v. schoolvak.) (beide inloopspreekuren vanaf hoofdlocatie). info@ verloskundigencarnisselande. nl. www.verloskundigencarnisselande.nl Verloskundigenpraktijk Portland Yolande van den Berg en Gardy Laurijssen, 24 uur per dag bereikbaar via 06-46464942, ook buiten spreekuren overdag voor vragen of afspraak maken. Bij spoed en geen gehoor via de artsentelefoon: 010-2866977. Postadres: Postbus 53019, 3008 AH Rotterdam. Www.verloskundigenpraktijkportland.nl, info@ verloskundigenpraktijkportland. nl. Spreekuur op woensdag vanaf 18 uur aan Hendrikse-akker 11, Barendrecht (kinderdagverblijf Panda). Zaterdag spreekuur vanaf 9 uur aan De Beurs 39, Rhoon/ Portland (kinderdagverblijf Jip en Janneke). Kruithof Fysiotherapie en Manuele therapie Avenue Carnisse 317, 2993 ME Barendrecht. Contact: 0180628741 en info@kruithoffysiotherapie.nl. Zie ook www. kruithoffysiotherapie.nl. Ook ‘s avonds geopend. FysiotherapieRotterdam Bijdorp-Zuid 1, Barendrecht gebouw Wellnesselande, tel. 0180-646418 Rosestraat 123, Rotterdam tel. 010-4860978 www.fysiotherapierotterdam.nl info@fysiotherapierotterdam.nl Dierenartsen Voor spoedgevallen in alle nachten en weekenddiensten bereikbaar: Dierenartsenkliniek Barendrecht, W.J.A. v.d. Broek Binnenlandse Baan 42 0180-612685 Dierenkliniek Stroowaert Avenue Carnisse 38, tel. 0180-618401 Dierenkliniek Carnisselande Avenue Carnisse 184, tel. 0180-556062. Aafje, thuiszorg, huizen, zorghotels Aafje zorglijn, tel. 0900 - 8664 (€ 0,10/min) Op werkdagen van 8 tot 17 uur voor informatie en advies. Voor dringende (zorg)vragen is de zorglijn 24 uur per dag bereikbaar. Thuiszorgwinkel Zwijndrecht

(Vegro) Verpleeg- en hulpmiddelen: 0800 – 2887766: voor uitleen en verkoop. Passage 4-6, Zwijndrecht, maandag t/m vrijdag 9-17.30 uur, zaterdag van 10-16 uur. Artikelen kunnen thuisbezorgd of opgehaald worden. info@aafje.nl, www.aafje.nl Aafje, Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam. Laurens Zorg aan Huis Laurens biedt veel vormen van diensten en zorg voor ouderen. In Barendrecht biedt Laurens Zorg aan Huis (ook voor mensen met dementie), dagopvang, palliatief terminale zorg, tijdelijk verblijf en wonen met zorg. Meer informatie: 0800-5886678 (gratis) of www.laurens.nl. Activiteiten voor ouderen Laurens organiseert voor actieve ouderen activiteiten die het leven leuker maken. In onze locaties De Elf Ranken en Borgstede organiseren wij tal van educatieve, creatieve en gezellige activiteiten voor de ouderen die daar wonen én voor ouderen uit de buurt. Het Laurens UITbureau voor Ouderen neemt u graag mee naar het theater of op vakantie. Meer informatie: 0800-5886678 (gratis) of www.laurens.nl. Sanare Thuiszorg Altijd bij u in de buurt! Wij bieden zorg in elke thuissituatie en nemen uw wensen en behoeften als uitgangspunt! Bel 0180-310180 voor verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning op afspraak en door een klein team vaste medewerkers. Gratis spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13-17 uur in Paramedisch Centrum ‘Oranjewijk’ aan de Gebroken Meeldijk 123a te Barendrecht. Meer informatie: www.zorgiseenkeuze.nl Ridderzorg, thuiszorg met overtuiging. Ridderzorg biedt thuiszorg aan mensen in Barendrecht en omgeving. Deze zorg wordt, zonder onderscheid, geboden aan iedereen die dit nodig heeft door medewerkers die werken vanuit een protestants-christelijke levensbeschouwing. Hierdoor kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen of krijgen ze gelegenheid te herstellen na een periode van ziekte, etc. Ridderzorg biedt alle vormen van zorg: huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding, maar ook dagverzorging en kortdurende opname. Mobiele nachtzorg is beschikbaar van 22.30 uur tot 6.45 uur en omvat alarmering en geplande zorg op afspraak. Meer informatie? Neem dan contact op met onze zorgconsulenten: 0180-452525, tijdens werkdagen bereikbaar van 9 tot 16 uur. Voor dringende vragen zijn wij buiten deze dagen bereikbaar op het telefoonnummer van Riederborgh, waar Ridderzorg onderdeel van is: 0180-452500. Adresgegevens: Boksdoornstraat 82, 2982 BD Ridderkerk. E-mail: info@ridderzorg.nl. Internet: www.ridderzorg.nl. Trombosedienst en Artsenlaboratorium Dienstencentrum Barendrecht, Windsingel 164: maandag t/m vrijdag van 7.45 tot 9.30 uur. Wijkcentrum Waterpoort, Middeldijkerplein 9: ma.-vr. van 8.15-9.15 uur, ma. en do. 18.0019.00 uur. Huisartsenpost H’dam, De Manning 5a, Heerjansdam: ma. wo. vr. van 8.15-9.00 uur. Diabeteslijn (033) 4630566, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ‘s nachts alleen in geval van nood) en over de producten en diensten van de Diabetesvereniging Nederland.

Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest Tel. 0900-0101; Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Kraamzorg De Waarden, regio Hoeksche Waard. Bezoekadres: De Vriesstraat 2, Oud-Beijerland. Postadres: Postbus 1202, 3260 AE Oud-Beijerland, is dag en nacht bereikbaar onder tel. 0186612055. Fax: 0186-620968. Email: kzhw@planet.nl. Website: www.kraamzorg.org. Kraamzorg de Eilanden, Vliet 8, Postbus 1185, 3220 BD Hellevoetsluis. Gratis informatienummer: 0800-0225323; Beval lings lijn: 0181-310000 (altijd bereikbaar). Kraamcentrum DAT. 24 uur p.d, 7 d.p.w. bereikbaar voor zorg. Bezoekadres: Avenue Carnisse 245, 2993 ME Barendrecht. Tel: 0180-690006, email: info@ kraamcentrum dat.nl, Website: www.kraamcentrumdat.nl Moeders voor Moeders. Ben je net in verwachting? Moeders voor Moeders verzamelt de urine van pril-zwangeren, en helpt zo vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen ook zwanger te worden. Als je nog geen 12 weken zwanger bent, en je wilt meedoen, neem dan contact op met Odette Boekenstijn 06-39442044 of bel gratis 0800-022 8070. Inschrijven kan ook via de website www. moedersvoormoeders.nl. CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Telefonisch aanmelden voor aanvraag verzorgings-, verpleeghuis en thuiszorg. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. Tel. nr. 0102068650. Politiebureau Barendrecht Maasstraat 28, tel. 0900-8844. P.C. Sticht. IJsselmonde-Oost Zorg- en Dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Barendrecht, Ridderkerk e.o. Voor informatie, advies en zorg tijdens kantooruren: ma. t/m do. van 9.00 tot 17.00 uur. Vraag naar Wil Vreeke: 0180641059. Bezoekadres: Bijdorp-West 24, 2992 LC Barendrecht. E-mail: info@ijsselmonde-oost.nl. Website: www.ijsselmonde-oost. nl Voedselbank Barendrecht Steunpunt Voedselbank Rotterdam. Verzorgt voedselpakketten naar mensen die deze goed kunnen gebruiken om te overleven. Het hoe en waarom is geen gespreksonderwerp.Coördinator: A. Gouman, tel.: 06-42210256. Vragen of meer informatie, e-mail: info@voedselbankbarendrecht.nl. Internet: www.voedselbankbarendrecht.nl Stichting Psychosociale Klankborden ZHZ Contactpersoon Jeannette Verveer. Telefonisch spreekuur voor advies en begeleiding op wo. en do. van 10 tot 13 uur via 078-8795276. Iedere di. inloop en creativiteit van 15 tot 17.30 uur. Samen lekker eten van 17.30 tot 19, een vers en gezond driegangenmenu voor 3,50 euro. Regelmatig ook themavonden en gespreksgroepen. Hervormd Jeugdcentrum, Vijverhof 10 te Hendrik-Ido-Ambacht. Website: www.stichtingklankborden.nl. Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 - 18:00. 0900 - 1450 (15 ct/pm) Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl Chatten kan op werkdagen van 09:00 - 17:30 via www.korrelatie.nl


Unieke meubels van Brocante Hout & Oud Barendrecht en de lokale politiek, een pleidooi De gemeente Barendrecht heeft recentelijk in samenwerking met afdelingen van alle lokale politieke partijen openbare bijeenkomsten georganiseerd om u als burger kennis te laten maken met de lokale politiek en dan met name gericht op de werkzaamheden van raadsleden en het college van Burgemeester en Wethouders. Zoals u heeft kunnen lezen in vorige edities van De Schakel, zijn velen van u zijn hier op afgekomen om beter te begrijpen wat er zoal in de gemeente gebeurt en hoe beslissingen tot stand komen. Het zal u duidelijk zijn dat wij als VVD afdeling Barendrecht dit initiatief enorm toejuichen. Wel willen wij hier bij herhaling nog iets aan toevoegen, het volgende: Om werkelijk invloed uit te kunnen oefenen op hetgeen er in uw gemeente gebeurt raden wij u aan lid te worden van een politieke partij, want dat brengt u werkelijk dichter bij de politiek en de politieke besluitvorming. De gemeente Barendrecht doet er alles aan om ervoor te zorgen dat u als burger zich thuis voelt en dit is ook haar plicht! Het is natuurlijk niet eenvoudig het een ieder naar de zin te maken in een complexe omgeving waar alles samen lijkt te komen. Om maar een iets te noemen, denk aan de gevolgen van de uitbreiding van de Maasvlakte, het wegennet (aanpassing/verbreding A15) en de ontwikkeling van

Nieuw Rijerwaard. Dit zijn grote uitdagingen voor de lokale politiek en vergt enorm veel van de raadsleden en het college van Burgemeester en Wethouders, zeker wanneer we kijken naar de hoeveelheid aan dossiers die moeten worden bestudeerd, besproken en uiteindelijk besluiten over worden genomen om tot uitvoering over te kunnen gaan. De processen zijn vaak nogal complex en de procedures moeten op de juiste manier worden gevolgd. De burger wordt hierover op geïnformeerd en uitgenodigd mee te praten over al hetgeen er gebeurt binnen en net buiten de gemeentegrenzen. Men kan (openbare) commissievergaderingen en/of raadsvergaderingen bijwonen en daarbij Raadsleden maar ook de Burgemeester en Wethouders ontmoeten. Hier wordt wekelijks over gepubliceerd in Blik op Barendrecht (bijlage in De Schakel). U kunt een brief schrijven aan de gemeenteraad, gebruik maken van het spreekrecht, maar ook raadsleden persoonlijk bellen, schrijven of mailen. Ook kunt u een klacht indienen bij de ombudsman. Nogmaals het advies is om lid te worden van een politieke partij want daar begint het, daar ligt de basis.

BARENDRECHT - Enige tijd geleden begonnen Cees en Heleen van Vugt met hun bedrijf Brocante Hout & Oud. Heleen: ,,Dit is ontstaan nadat we vijf jaar geleden in een huis uit 1932 gingen wonen aan de Eerste Barendrechtseweg, naast het voormalige bankgebouw. Daar woonde ik vroeger al met m’n ouders. Cees, mijn man, en ik hebben allebei een passie voor interieur en zijn altijd bezig om ons huis te verbouwen en te verbeteren. We hebben het van onder tot boven verbouwd om de authentieke sfeer te creëren’’. ,,Cees begon voor onszelf meubelen te maken, zoals een tuintafel met bijpassende banken van steigerhout. Ook onze keuken heeft hij gemaakt van steigerhout. Daardoor begonnen mensen uit onze omgeving te infor-

BARENDRECHT – Kunstrijdsters van het Dordtse Kunstrijvereniging De Drechtsteden hebben zich afgelopen weekend tijdens

Hans van der Burg Voorzitter VVD Afdeling Barendrecht

waaronder een aantal nieuwe gezichten. Om 16 uur werd de ploeg ontvangen met koffie/ thee en zelfgemaakte Canneles de Bordeaux gemaakt door Caroline. Hierna werden twee partijen van een uur gespeeld. Tussen de partijen door was er tijd voor een zoutje en een gezonde hap. De dag werd afgesloten met pompoensoep en een flink aangekleed broodje ham-

ondersteunen zodat je van een huis een thuis kan maken. We verkopen dit alles via www.brocantehoutenoud. nl. Kleinere dingen kunnen worden opgestuurd. Grotere zaken, zoals de meubelen, kunnen worden opgehaald of bezorgd in overleg.’’ ,,Achter in onze tuin heeft Cees een gezellig atelier gebouwd van 60 vierkante

meter, waar alles staat en hangt, zodat men eerst kan komen kijken. Kom gerust langs. Bel of mail eerst om af te spreken. Cees en Heleen van Vugt, Eerste Barendrechtseweg 168, 2992 BS Barendrecht, 06-34772167, info@brocantehoutenoud.nl, www.brocantehoutenoud.nl.

Podiumplaatsen voor kunstrijdsters

Halloweentoernooi bij TV Barendrecht BARENDRECHT - Zaterdag 6 oktober heeft de recreatiecommissie van Tennisvereniging Barendrecht het buitenseizoen afgesloten met een herfsttoernooi, dat helemaal in het teken stond van Halloween. Omdat de dag met veel regen begon, kwamen de banen allemaal blank te staan. Met vereende krachten wisten de leden van de recreatiecommissie met de hulp van Peter Zandbelt de banen op tijd droog te krijgen. Het weer heeft de rest van de dag goed meegewerkt. De meeste banen waren goed bespeelbaar. Een aantal banen was nog wat aan de gladde kant. Daar weet Caroline alles van. Voorzichtig een bal oprapen moest zij bekopen met een flinke schuiver op het gravel die eindigde tegen het hek. In de tweede partij wist zij ook niet overeind te blijven. Gelukkig geen blessures, alleen een vies pak. Er waren 24 deelnemers,

meren of hij dat ook voor hen kon maken. (Tuin)tafels, kasten, (hoek)banken, bedden enzovoorts, zowel in steiger- als vurenhout, geverfd of ongeverfd. We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van gerecycled hout. Zelfs een kamer en suite of gepotdekselde schuttingen kunnen worden gemaakt op aanvraag.’’ ,,Drie jaar geleden ging het bedrijf failliet waar ik werkte. Zo is het idee ontstaan dat wat we eerst voor onszelf deden, wilden gaan uitbreiden zodat iedereen bij ons terecht kan. Ik vind het leuk om oude meubels op te knappen, meubels in brocante stijl, met leuke pootjes en mooie ornamentjes. Die verf ik met krijtverf van l’Authentique die verkrijgbaar is in zeventig gepoederde tinten.’’ ,,Ook verkopen we daarbij nieuwe en brocante woonaccessoires die deze sfeer

burger. Ten slotte was er de traditionele prijsuitreiking, die altijd weer verrassend is. Femmie van Drongelen en Lennart Hesselius vielen in de prijzen. In de winter organiseert de vereniging drie binnen-toernooien. De data zijn nog niet bekend, maar zullen tijdig op de website worden vermeld. De thema’s van deze avonden blijven nog een verrassing.

wedstrijden van de beste kans laten zien. In Leuven wist de talentvolle 10-jarige Sophie Bijkerk uit Barendrecht in een veld van 25, merendeels oudere, rijdsters met een hele mooie kür op de vijfdee plaats te eindigen in de categorie Novice A. De 17-jarige Winnie Dekker werd eerste in de categorie Senioren Dames. De eveneens 17-jarige Tara Reijns uit Goudswaard behaalde de eerste plaats in de categorie Junioren. Uitblinker in deze wedstrijd was de 12-jarige Rotterdamse Kyarha van Tiel. Deze getalenteerde jonge rijdster ging in de

categorie Advanced Novice ruimschoots met het goud aan de haal na het rijden van een foutloze kür, waarin zij als enige rijdster een drievoudige sprong en dubbel Axel liet zien. In dezelfde categorie wist de 14-jarige Amber IJsselstein uit Ridderkerk de zesde plaats te behalen. In Breda werd op dezelfde dag door de jongste rijdsters van DDD deelgenomen aan de MSB Trofee 2012. Van Kunstrijvereniging De Drechtsteden kwamen één rijder en zeven rijdsters in actie. De jonge Julia van Rennes (7) uit Klaaswaal behaalde in deze wedstrijd in de categorie Recreanten

A de eerste plaats. In de eerste wedstrijd van het seizoen debuteerden vier jonge Dordtse rijdsters in de categorie Proms. Demi Sijswerda (10) uit Dordrecht wist hier met het rijden van een kür met veel vaart, waarin zij voor de eerste keer een perfecte Axel sprong, het goud te pakken. Papendrechtse Isa van Swieten (9) pakte de derde plaats op het podium. Isabella Smit (8) liet een kür vol vaart en strakke sprongen zien en eindigde op de vierde plaats. Dani Loonstra (7) uit Barendrecht werd achtste. In de categorie Proms B heren werd Loek Laurens (12) uit Strijen eerste.

Medinova Kliniek loopt Bergse Plasloop ROTTERDAM - Afgelopen zondag 14 oktober heeft Medinova Kliniek Zestienhoven haar hardloophart sneller laten kloppen tijdens de Bergse Plasloop. Dit is het derde jaar dat Medinova Kliniek Zestienhoven zowel sponsor als deelnemer is van dit evenement. Naast een bijdrage in de vorm van sponsoring heeft Medinova Klinieken Zestienhoven met een team van veertien collega’s en genodigden deelgenomen aan de Bergse Plasloop. Het was een geslaagde loop waarbij iedere deelnemer, op de 5 of 10 km, met een mooie tijd de finish heeft bereikt. De Bergse Plasloop ondersteunt met dit evenement het goede doel: Clini Clowns. Medinova Kliniek Zestienhoven is trots dat zij op deze wijze het goede doel kan ondersteunen en

een bijdrage kan leveren aan het organiseren van dergelijke evenementen. Tevens benadrukt zij op deze wijze de waarde van bewegen en sportiviteit voor een goede gezondheid.

een netwerk van klinieken waar onderzoeken, behandelingen en operaties worden aangeboden op het gebied van orthopedie, plastische chirurgie, neurochirurgie, oogheelkunde en heelkunde.

Het trotse lopersteam van Medinova Kliniek Zestienhoven. Medinova Kliniek Zestienhoven geniet al jaren bekendheid in Rotterdam en omstreken en biedt mensen met orthopedische klachten aan schouder, knie, heup en enkel de beste zorg. Dit zelfstandig behandelcentrum is onderdeel van Medinova -

Bij Medinova is een snelle behandeling mogelijk vanwege korte wachttijden. Bovendien worden veel behandelingen volledig vergoed door de verzekering. Kijk voor meer informatie op www.medinova.com.

barendrechtwk42  

http://deschakelbarendrecht.nl/week42/barendrechtwk42.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you