Page 1

Oude Maas Pannenkoekenhuis

WINTERVOORDEEL VAN 1 OKTOBER T/M 31 MAART

ELKE ZONDAG VAN 11.00 TOT 13.30 UUR

Donderdag 4 oktober 2012

BRUNCH

Deze week o.a. in

E15

RESERVEREN AANBEVOLEN !

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

Een Ambachter vertelt

Welkom

het hele jaar, 7 dagen in de week

Gouden huwelijksjubileum

AMG-automaterialen sponsort FFF-U12mix

deambachter.nl

Man overleden na val H-I-AMBACHT - Een 49-jarige man uit Houten is overleden door een val op het dek van een zeilschip. Het incident gebeurde op zaterdagmiddag 29 september bij een werf op de Veersedijk in HendrikIdo-Ambacht. Bij de hulpdiensten kwam rond 15.00 uur de melding binnen dat daar iets gebeurd was. Direct gingen de ambulancedienst en de politie naar deze plek. Het overleden slachtoffer lag op het dek. Het zeilschip lag aan de kant afgemeerd. Uit het onderzoek bleek dat het slachtoffer bezig was met reparatiewerk aan de mast van een zeilschip. Hij stond in een bakje dat hing aan een kraan. Op een gegeven moment kantelde het bakje, raakte los van de kraan en schoot naar beneden. Het slachtoffer viel op het dek van het schip. De politie heeft in het onderzoek de man gehoord die de kraan bestuurde, dat was een 43-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht.

Veel Ambachters verzetten zich tegen de komst van een Yulius-kliniek. De risico’s van een aardgasleiding waren uiteindelijk voor het gemeentebestuur aanleiding om te besluiten niet mee te werken aan de vestiging van de kliniek. Archieffoto Jos Wesdijk

Yulius niet naar Zuidwende H-I-AMBACHT – Er komt geen nieuwbouw van Yulius aan Zuidwende-Zuid. Maandagavond besloot het college van burgemeester en wethouders tot het stopzetten van de planontwikkeling. Als reden noemt het college de veiligheid rondom de nabijgelegen aardgastransportleiding. De afgelopen maanden is de haalbaarheid van het plan onderzocht. Een cruciaal onderdeel uit het haalbaarheidsonderzoek is de veiligheid in relatie tot de nabijgelegen aardgastransportleiding. Hieruit bleek dat een acceptabel veiligheidsniveau voor de nieuwbouw van Yulius ontbreekt en eventuele maatregelen om dit te bereiken niet haalbaar zijn. Daarom heeft het college besloten geen verdere medewerking te verlenen aan het verzoek tot nieuwbouw van kliniek en kantoor van Yulius. Het college nam het besluit op basis van risicoberekeningen van de Omgevingsdienst en een daaraan gekoppeld advies van de Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid. In de kliniek van Yulius zouden 24 uur per dag minder-zelfredzame mensen gevestigd worden

in een deels gesloten instelling, die op bepaalde plekken slechts 20 tot 50 meter van de gasleiding ligt. Bij een calamiteit met de gasleiding zouden door deze omstandigheden veel slachtoffers vallen. Bovendien zouden meer hulpverleners nodig zijn dan in de regio Drechtsteden beschikbaar zijn. Al is de kans op een incident met de gasleiding klein, dit is een onwenselijke situatie voor het college. De Veiligheidsregio beschrijft in haar advies een aantal oplossingsrichtingen. Het college is van mening die voor de locatie Zuidwende-Zuid niet haalbaar zijn en niet afdoende voor de te huisvesten kwetsbare doelgroep. De gasleiding ligt er al tientallen jaren en er gebeurt niets mee, tenzij deze van buitenaf wordt beschadigd door bijvoorbeeld een graafmachine. Er zijn landelijke afspraken en procedures om een dergelijk incident te voorkomen. De kans dat er iets met de gasleiding gebeurt is onwaarschijnlijk klein en valt binnen de wettelijke normen. Dinsdag 2 oktober werden ook de direct omwonenden van de Zuidwende geïnformeerd over het besluit tot het stopzetten van de pla-

nontwikkeling voor een vestiging van zorginstelling Yulius in Zuidwende-Zuid. Omwonenden ontvingen een brief met een uitnodiging om zich woensdagavond 3 oktober in de raadszaal van het gemeentehuis persoonlijk te laten informeren door burgemeester Jan Heijkoop, wethouder Michiel van der Vlies en projectleider Wim Kamp. Voor bewoners die verhinderd waren volgt er, bij voldoende belangstelling, een tweede bewonersavond op dinsdag 9 oktober. Yulius moet zich nu opnieuw bezinnen op een plek voor een eventuele hoofdvestiging. Wethouder Michiel van der Vlies gaf dinsdag in een persbijeenkomst aan dat Yulius er niets in ziet om alleen het kantoor aan de Zuidwende te bouwen. Gemeente HendrikIdo-Ambacht zal dus op zoek gaan naar een nieuwe bestemming voor het gebied. Yulius kan bij de regio Drechtsteden een verzoek indienen voor ondersteuning bij het zoeken naar een nieuwe plek in een van de Drechtstedengemeentes. Er loopt nog een ‘impactonderzoek’ dat inzicht moet geven in de gevolgen voor de leefbaarheid in de buurt bij de vestiging van een derge-

Paul van Delft directeur Trhiade

H-I-AMBACHT - Het algemeen bestuur van de schoolvereniging Trhiade uit Hendrik-Ido-Ambacht heeft een nieuwe directeur-bestuurder benoemd: Paul van Delft. Hij is op 1 oktober gestart in zijn nieuwe functie. Paul van Delft (59) is afkomstig uit Bleiswijk. Hij begon

zijn loopbaan als leerkracht in het christelijk basisonderwijs. Daarna werd hij basisschooldirecteur. De afgelopen dertig jaar vervulde hij verschillende directiefuncties. Van Delft was tot zijn benoeming bij Trhiade algemeen directeur primair onderwijs bij de Unicoz onderwijsgroep, een groot schoolbestuur in Zoetermeer. Over zijn nieuwe baan zegt hij: ,,De ervaring die ik heb opgedaan in een stedelijk gebied en eerder in een kleinere gemeente, zal ik zeker goed kunnen inzetten. Hendrik-Ido-Ambacht is een gemeente met veel diversiteit en dat spreekt mij aan. Ik vind het een uitdaging een bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkelingen van de kinderen én het christelijk basisonderwijs.’’ Van Delft

is getrouwd en heeft drie kinderen en vier kleinkinderen. In zijn vrije tijd is hij voorzitter van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Bleiswijk. Trhiade is de schoolvereniging voor protestantschristelijk basisonderwijs in Hendrik-Ido-Ambacht. Onder Trhiade vallen drie basisscholen: De Wijngaard, De Tweestroom en De Meander en christelijk educatief kindcentrum De Oase (onderwijs en opvang voor kinderen van 0-13 jaar). De Trhiade-scholen staan voor herkenbaar, hoogwaardig christelijk onderwijs in een eigentijdse vorm. Trhiade wil een christelijke leef- en werkgemeenschap voor onderwijs en vorming zijn met diepgang en resultaat. Meer informatie op www.trhiade.nl.

lijke zorgvoorziening. Eind oktober worden de resultaten verwacht. De gemeente zal dit rapport ter beschikking stellen aan de regio, omdat het van waarde zijn bij de eventuele vestiging van Yulius op een andere plek in de Drechtsteden. De gemeente vindt het impactonderzoek ook belangrijk gezien de vele zorgen die door omwonenden zijn geuit over de plannen. Van der Vlies gaf dinsdag aan dat hij wel weerstand verwacht had, maar verwonderd was over de hardheid en de uitgevoerde acties. ,,Dat er posters worden geplakt over verkiezingsposters en dergelijke, dat is voor mij een brug te ver.’’ Meer informatie is te vinden in de rubriek ‘in het nieuws’ op www.h-i-ambacht.nl. Daar staat onder andere een uitgebreide toelichting op het besluit en de invloed van de gasleiding op de omgeving. De raadsleden hebben aangegeven dat inhoudelijke bestuurlijke behandeling van het principebesluit niet nodig is. Op de eerder genoemde data voor de raadscommissie van 18 oktober en de gemeenteraad van 5 november komt het onderwerp dus niet aan de orde.

Ledenmiddag KBO H-I-AMBACHT - KBO Zwijndrecht / Hendrik-IdoAmbacht heeft haar ledenmiddag op vrijdag 19 oktober in de H. Hartkerk aan Burg. De Bruinelaan 78 te Zwijndrecht. Aanvang 13.30 uur met een korte bezinning en aansluitend een lezing door mevrouw Brugman over de weg naar Spitsbergen.

Postzegel- en muntenbeurs H-I-AMBACHT Op zaterdag 6 oktober houdt de Ambachtse Filatelisten Vereniging weer een postzegel- en muntenbeurs. Deze wordt gehouden in het gebouw van Sandido aan Reeweg 79 te Hendrik-IdoAmbacht. Op deze beurs zullen postzegels en munten te koop worden aangeboden. De beurs is gratis toegankelijk van 12 tot 16 uur. Voor verkopers zijn er nog enkele tafels te huur per beursdag. Voor inlichtingen: 078-6814441 en www.ambfilver.nl.

Najaarsverkoping Petrakerk H-I-AMBACHT Zaterdag 13 oktober wordt in de hal en zalen van de Petrakerk van Gereformeerde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een najaarsverkoping gehouden. De verkoping is georganiseerd door de vrouwenvereniging ‘Bidt en Werkt’ in samenwerking met de Zendingscommissie. De verkoping is van 9.30 tot 13 uur in de Petrakerk, ingang Thorbeckestraat. Een greep uit het aanbod: artikelen van de vrouwenvereniging, boeken en cd’s, gebak en koek, speelgoed, tweedehands boeken, planten en bloemen, ruime sortering textiel, groenten en fruit, kaas en eieren, broodjes hamburger, oliebollen, eierkoeken, bolussen en zelfgemaakte kaarten.

Aardappelenbezorgen.nl Bestel nu online! Gemakkelijk en voordelig uw aardappelen thuis. KRUYTHOF AARDAPPELHANDEL STRIJEN

06 - 41 25 40 17

Sinds 1960


Verwarming-sanitair-ventilatie

CVSSHOP

Glaszettersbedrijf

Nooteboom

Mandenmakerstraat 9 2984 AS Ridderkerk 0180-398610 / 06-27387078

Kerkweg 116 2985 AW Ridderkerk Tel. 06-11 51 58 45 Fax 084-22 900 70 E-mail: info@nooteboomglas.nl

Openingstijden: Maandag-vrijdag 07.00-18.00 uur NU OOK OP ZATERDAG GEOPEND VAN 08.00-12.00 UUR

NU AKTIE:

Italiaanse les!  www.amoitalia.nl    

WOONHUIS VENTILATIE:

Voor beginners  en  gevorderden.    Start    16  oktober   Moedertaal  docente  met  ervaring  geeft    groeples   1  uur  per  week  op  dinsdag  avond    op  professionele  locatie.   Twee  filmavonden  inbegrepen!    Tel.  0180-­‐638560      info@amoitalia.nl  

15950 OP=OP!!!

BTW-vrij tanken bij TinQ Autotaalglas Ridderkerk Wagenmakerstraat 2 0180-490300

autotaalglas laat je niet barsten 0800-0828

van f vervanging bij reparatie o in oktober uw autoruit en tievoorwaard kijk voor de ac taalglas.nl op www.auto

Welke

TANDARTSASSISTENTE

wil ons voor 36 uur per week bijstaan met haar inzet aan de stoel? Als je - van aanpakken weet - opgewekt en gezellig bent - het werk “ziet liggen” - bij voorkeur ervaring hebt Stuur dan je sollicitatiebrief met c.v naar: DentArt Roerdomp 9 2986 XA Ridderkerk of mail naar: info@dentart.nl Wij zijn een algemene- en verwijspraktijk waar de nadruk op esthetische tandheelkunde en orthodontie ligt. Wij bieden een afwisselende baan waarin je four-handed aan de stoel assisteert en soms ook zelfstandig verrichtingen uitvoert.


De Ambachter

NIEUWS

Donderdag 4 oktober 2012

EEN AMBACHTER VERTELT

Over ansichtkaarten uit de oude doos

3

A3 Welzijn wordt opgeheven H-I-AMBACHT - De stichting A3 Welzijn draagt per 1 januari 2013 haar taken, medewerkers en vrijwilligers over aan andere organisaties in de gemeente Hendrik-IdoAmbacht. Het activiteitenaanbod van de stichting voor jong en oud, wordt vanaf dat moment verzorgd door MEE Drechtsteden, De Blije Borgh, Vivenz en stichting Cascade. Het bestuur van A3 Welzijn voerde de afgelopen maanden regelmatig overleg met de gemeente. Uit die gesprekken hebben bestuur en gemeente uiteindelijk samen geconcludeerd dat A3 Welzijn als organisatie te klein is om te voldoen aan de gemeentelijke eisen betreffende bedrijfsvoering. A3 Welzijn heeft relatief hoge overheadkosten. De gemeente heeft bovendien de wens om te komen tot een verbreding van het producten- en dienstenaanbod. De werkzaamheden van A3

Welzijn worden per 1 januari 2013 overgedragen. Voor cliënten verandert er vrijwel niets. Alle activiteiten die A3 Welzijn tot nu toe verzorgde, blijven doorgaan vanuit de vertrouwde locaties. Het personeel en de vrijwilligers van A3 Welzijn worden ondergebracht bij MEE Drechtsteden, De Blije Borgh, Vivenz en Cascade. De Blije Borgh en de Unie Van Vrijwilligers verzorgen welzijnsproducten en activiteiten voor ouderen (exploitatie dienstencentrum Wielzate, maaltijdvoorziening voor ouderen en sociale alarmering). Vivenz verzorgt producten en activiteiten voor jongeren (jongerenwerk vanuit Dock-03 en ambulant jongerenwerk). MEE Plus groep neemt de ouderadvisering en het signalerend huisbezoek over. Stichting Cascade wordt verantwoordelijk voor het beheer van jongerencentrum Dock-03.

Petra van Rijswijk exposeert Nummer 45 Opnieuw een mooie oude ansichtkaart van het begin van de Veersedijk. Een vredig tafereeltje in een rustig dorp voor de oorlog. Ook dit keer – net als de vorige aflevering - de stoep naar de Veersedijk in de volksmond vroeger dikwijls ‘de stoep bij Kauling’ genoemd. Helemaal links zien we nog een stukje van de schilderswerkplaats van Gijs van Kooten. Tegenwoordig is hier restaurant ‘Le Bistroquet’ gevestigd. Vervolgens zien we op de Veersedijk een grote boerderij. Dat is ‘de stee’ van Hendrik de Hartog, later van zoon Aart. Aart was een bekende Ambachter. Tijdens de oorlog hebben de bewoners spannende ogenblikken beleefd. Zo gebeurde het dat er op een gegeven moment in het ene deel van de boerderij Duitsers waren ingekwartierd en in het andere deel geallieerde vliegers verborgen werden gehouden. Aart heeft voor zijn moedig gedrag tijdens de oorlog van de Amerikaanse president Eisenhower een onderscheiding gehad.

Nadat na de oorlog aanvankelijk de grote boerenschuur is afgebroken, is later ook de woning aan de slopershamer prijs gegeven. Thans bevindt zich op deze plek het bedrijf van Stolk’s handelsonderneming. De boerderij lag in een poldertje ‘De Grote Noord’ Dit terrein is later opgehoogd. Verderop de Veersedijk in kijkend zien we eerst het kruidenierswinkeltje van Aagje de Jong. Het is op de foto wat moeilijk te zien. Misschien kan een lezer mij aan een goede foto helpen? Het was een heel klein winkeltje van nauwelijks meer dan drie bij drie meter. In het midden de toonbank. Aan de ene kant was ruimte voor hooguit twee klanten. Achter de toonbank bediende Aagje de klanten. Achter haar rug – tegen de muur – was een rek met alle soort kruidenierswaren, die ze te koop had. En dat was niet zoveel. Enerzijds was het assortiment, dat het winkeltje kon bergen niet zo groot. Maar een kruidenierswinkel uit de jaren vijftig was lang niet zo breed gesorteerd dan de supermarkt van tegenwoordig. Er

waren vroeger meerdere kleine kruidenierswinkeltjes. Voorbij het winkeltje van Aagje zien we de lintbebouwing – vooral buitendijks – verder gaan. We komen dan bij de bekende winkel van Jan Baas, die de oudere Ambachters zich vast nog wel kunnen herinneren. Helemaal rechts zien we onder aan de dijk een aantal bruggetjes naar de bebouwing aan de Onderdijk. Vroeger lag er een sloot langs de Onderdijkse Rijweg. De volgende keer iets over de bebouwing, waarvoor de bruggetjes bedoeld waren.

HEERJANSDAM - Petra van Rijswijk (1964), lid van fotoclub Zwijndrecht, toont in de maand oktober haar werk in Fotogalerie Zwijndrecht aan Rotterdamseweg 126 te Zwijndrecht. Een expositie met de titel: ‘Schoonheid en het leven’. Iedereen is welkom de expositie te komen bekijken. Petra is terughoudend om uit te blinken in een bepaalde stijl van fotografie, dus ze heeft vanaf het begin besloten om alles te doen en te proberen. Haar visie: ‘Er is zo

veel het bekijken waard. Het is jammer om een fotothema te laten voor wat het is’. In de expositie toont ze naar kleurenfoto’s ook zwart-wit beelden met sterke contrasten. Zwart-wit is volgens haar een mooie en sterke vorm van fotografie, waarbij je eigenlijk tot de essentie komt door veel weg te laten. Het indirecte licht brengt schoonheid in de foto’s. Fotogalerie Zwijndrecht is elke zaterdag in oktober open van 11 tot 16 uur. De toegang is gratis.

Opmerkingen, vragen e.d. zijn ook nu welkom. U kunt bellen 078-6819205 of een E-mail sturen naar: hiambachter@kliksafe.nl. Ook informatie over de verschillende middenstanders, die hierboven zijn genoemd is welkom. Wie kan zich bijvoorbeeld nog het winkeltje van Aagje de Jong herinneren? Historisch Genootschap Arie Verhoeven Petra van Rijswijk, Notre Dame

Zaterdag Woondag Drechtsteden

De fotograaf heeft veel bekijks, vooral van de Ambachtse jeugd. Een fotograaf was in het begin van de twintigste eeuw geen alledaagse verschijning in ons dorp.

DORDRECHT – Aanstaande zaterdag 6 oktober is het Woondag Drechtsteden. In de Biesboschhal te Dordrecht kunnen bezoekers informatie krijgen over de gemeenten in onze regio en het nieuwbouwaanbod in zowel de koop- als huursector. Daarnaast zijn er twee financiële instellingen aanwezig die informatie kunnen geven over hypotheken en dergelijke. De beurs Woondag Drechtsteden biedt een totaaloverzicht van alle mogelijkheden onder één dak, voor iedereen. Van starters tot senioren en van huurwoningen tot vrije kavels. Er is ook een speciale stand ingericht voor geïnteresseerden die zelf een woning willen

laten bouwen. Steeds meer mensen willen dit graag. Het kan kosten besparen en de woning sluit het best aan bij de persoonlijke wensen. Ook is er een stand waar meer informatie over de mogelijke woningkwaliteit zal worden gegeven. De Drechtsteden willen graag dat alle nieuwe woningen in deze regio energiezuinig en voor iedereen goed toegankelijk zijn. Meer informatie over Woondag Drechtsteden en wonen in de Drechtsteden op www.wonenindrechtsteden. nl. Woondag Drechtsteden 2012 is een initiatief van Bureau Drechtsteden en wordt georganiseerd door Dordrecht Marketing.


o t au e? d a h c s

7i˜ÃÛii˜ÊˆÃÊÛ>˜>vʘÕÊ …iÌʍՈÃÌiÊ>`ÀiÃÊۜœÀÊ …iÌÊ«ÀœviÃȜ˜iiÊÀi«>ÀiÀi˜Ê Û>˜ÊiŽÊ“iÀŽÊ>Õ̜°

ˆ˜ÊÃ>“i˜ÜiÀŽˆ˜}ʓiÌ\Ê

Wensveen

°°Ê“L>V…ÌÊUÊ7iÌiÀˆ˜}Ș}iÊ£Î™ÊUÊäÇn‡Èn£{Ç££ÊUÊÜÜÜ°Üi˜ÃÛii˜°˜

Actie in Eethuys de Draeck 5, 6 en 7 oktober 2012

Onbeperkt mosselen eten Stokbrood, sausjes, salade, frites, en heel veel pannetjes met mosselen.

€ 18,00 p.p. reserveren gewenst. Zondag 8 oktober

Scheiden? Alimentatie? Omgang?

Warm/koud buffet

Voor een vrijblijvend eerste advies kunt u contact opnemen met één van onze advocaten. Park Barendrecht • 1e Barendrechtseweg 76-80 2992 XC Barendrecht Tel 0180 - 695 115 • Fax 0180 - 695 110 E-mail info@vdladvocaten.nl • www.vdladvocaten.nl

Als u van gezelligheid en lekker eten houdt, mag u dit niet missen!

Spare ribs, saté, vis, vlees en kipgerechten, met lekker salades. 2 Uur lang onbeperkt eten en drinken en genieten van gezellige live muziek en entertainment.

€ 26,00 p.p. reserveren gewenst. Geen oppas voorhanden? In de herfstvakantie vermaken wij uw kinderen ’s middags met knutselen, pannenkoeken, schilderen, een clown of goochelaar. Vanaf 4 jaar en uitsluitend op reservering.

Gieterijstraat 2 2984 AB Ridderkerk 0180 427 444 info@eethuysdedraeck.nl

Buffetten, feestavonden, thema diners, catering op locatie, lunch service voor bedrijven, groepsarrangementen, cursussen/ workshops

Het Bloemenjungle “superkoopje” van de week: Een Phaleanopsis (vlinder Orchidee) plant Keuze uit verschillende kleuren, met 1 tak bloemen voor de

OP=OP !!!

Oosterparkweg 15 Ridderkerk Tel: 0180 - 42 45 46 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur. vrijdag koopavond tot 21.00 uur www.bloemenjungle.nl - www.bloemetjebestellen.nl

STUNT PRIJS van E

2,95!!

Bloemen, planten en woondecoraties


De Ambachter

NIEUWS

Donderdag 4 oktober 2012

Nieuwe bestuurders waterschap

W. de Jong. RIDDERKERK - In de Verenigde Vergadering (algemeen bestuur) van donderdag 27 september zijn W. de Jong en J.G. Hijgemann toegelaten als bestuurder van waterschap Hollandse Delta. Aansluitend zijn zij door dijkgraaf Geluk beëdigd.

J.G. Hijgemann uit Oudenhoorn vertegenwoordigt in het bestuur de PvdA-fractie. Hij neemt de plaats in van mevrouw M. Platteeuw-van der Poel, die haar bestuurslidmaatschap in het algemeen bestuur om persoonlijke redenen heeft beëindigd. W. de Jong uit Hendrik-IdoAmbacht vertegenwoordigt de fractie van de SGP. Hiermee is de vacature in het algemeen bestuur die is ontstaan door het overlijden van de heer J. Klepper ingevuld. De Verenigde Vergadering bestaat uit dertig leden en wordt voorgezeten door de dijkgraaf. Er zijn 21 zetels voor de categorie ingezetenen (burgers). Deze bestuurders worden gekozen door alle inwoners van 18 jaar en ouder in het werkgebied van

Hollandse Delta. Daarnaast zijn er in het bestuur 9 geborgde zetels. Dit zijn zetels voor bestuurders van een bepaalde belangengroepering. Waterschap Hollandse Delta kent hiervoor de categorieën ongebouwd (agrariers), bedrijven en natuurterreinen. De Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) benoemt vier bestuurders, de Kamer van Koophandel ook vier bestuurders en het Bosschap één bestuurder. De zittingstermijn van bestuurders met twee jaar verlengd, tot eind 2014. De Eerste Kamer heeft op 11 september 2012 ingestemd met het voorstel dat de zittingstermijn van de waterschapsbesturen wordt verlengd en dat de verkiezingen worden uitgesteld van 2012 naar 2014.

Uitbreiding Buurtpreventieteam

Baby- en zwangerschapsbeurs

H-I-AMBACHT - Sinds kort is een Buurtpreventieteam met veel succes actief in wijk Centrum van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Het team wordt aangestuurd door een coördinator die onder meer op de uitvalsbasis het centrale punt is voor de lopers van het team en de politie. Aangezien de organisatie met één coördinator kwetsbaar is, is het bestuur van het bewonersplatform Centrum op zoek naar twee á drie gegadigden die gezamenlijk de aansturing van Buurtpreventie op zich willen nemen. Informatie opvragen is telefonisch mogelijk bij Lies Bonsang via 06-15091924 en per email: liesbonsang@kpnmail.nl.

ZWIJNDRECHT - Wijkvereniging Nederhoven ¾ houdt een baby- en zwangerschapsbeurs op zaterdag 13 oktober. Ouders die nog mooie babykleding bezitten en het willen verkopen, kunnen hier terecht. Tussen 10 en 12 uur kunnen de babykleding en andere babyartikelen worden ingeleverd, maximaal twee keer twintig stuks. Luiers, hemdjes en andere kleine artikelen kunnen worden gebundeld per zes stuks en tellen dus voor een artikel. Maat van inlevering is tot en met 74. Vanaf 13 uur worden de volgnummers uitgedeeld voor de verkoop. Officiële verkoop is vanaf 13.30 uur. Het afre-

kenen en ophalen van nietverkochte artikelen is van 16.30 tot 17 uur. Inschrijven kost een euro. Er wordt tien procent van de inkoop- en verkoopprijs ingehouden om de kosten te dekken. Wat er zoal te koop wordt aangeboden is: babykleding, kinderwagens, boxen, kinderstoelen, bedjes, positiekleding, flessenwarmers, lakensetjes, dekbedjes et cetera. Ook babyspeelgoed kan worden ingeleverd. Locatie is activiteitencentrum Nederburgh aan Duivenvoorde 211a te Zwijndrecht. Alles moet schoon en heel aangeleverd worden. Inlichtingen: 0786124519.

Alles voor verwarming en sanitair RIDDERKERK - Een jaar na de start van zijn gespecialiseerde webwinkel heeft André Balkema in Ridderkerk een bedrijfspand ingericht met vrijwel alles op het gebied van centrale verwarming en sanitair. De eerder vele jaren bij een groothandel in deze branche werkzame ondernemer koppelt kennis van zaken aan kwaliteit en lage prijzen. ,,Ik durf te zeggen dat ik met bijna alles veel goedkoper ben dan de grote bouwmarkten. Ik doe alleen niet mee met de materialen in het laagste segment. Met zo’n hele goedkope kraan hebben mensen al snel problemen en daar

kan ik niet achter staan. Daar staat tegenover dat ik makkelijk garantie kan geven op de artikelen die ik verkoop”, vertelt André, die met zijn CVSShop levert aan zowel bedrijven, zelfstandig werkende installateurs en particulieren. Het pand van de groothandel heeft hij afgelopen zomer met eigen handen verbouwd en stap voor stap ingericht met materialen waar de meeste vraag naar is. ,,Alles hier neerzetten is onmogelijk, maar ik kan wel alles leveren”, zegt Balkema bij zijn goed geordende verzameling onderdelen, lei-

André Balkema: ,,Ik durf te zeggen dat ik met bijna alles veel goedkoper ben dan de grote bouwmarkten”.

dingen en pvc-buizen. Er is zelfs een plank met niet meer courante onderdelen, waarin gezocht kan worden voor een oplossing van oude technische installaties. Voor de aanleg van nieuwe verwarmingssystemen en/of vloerverwarming is alles voorhanden, inclusief ketels, boilers of geisers en de benodigde materialen voor ventilatie. Voor sanitair bestaat de keus uit allerhande kranen, wastafels, wc-potten, douches, baden en badmeubels. Ook alle benodigde bevestigingsmaterialen kunnen direct worden meegeleverd. ,,Met mijn webshop heb ik nu al klanten in het hele land. Nu ik dit pand heb, hoop ik ook rechtstreeks mensen in deze regio te kunnen bedienen. Zonder opsturen of transport wordt het bovendien nog goedkoper”, aldus Balkema. CVSShop is te vinden aan Mandenmakerstraat 9 in Ridderkerk op bedrijfsterrein Donkersloot, waar de klanten welkom zijn van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdagen van 8 tot 12 uur. Per 1 oktober wordt een vernieuwde website gelanceerd op: www.cvsshop.nl. Voor informatie: 0180-398610 of info@cvsshop.nl.

5

Gouden huwelijksjubileum H-I-AMBACHT - Woensdag 26 september was het echtpaar Voordendag-Klootwijk uit Hendrik-Ido-Ambacht vijftig jaar getrouwd. Burgemeester Jan Heijkoop bezocht de jubilarissen donderdag 27 september om hen namens de gemeente te feliciteren. Jan Voordendag werd 11

september 1936 geboren in Zwijndrecht. Willemina Klootwijk werd op 14 maart 1940 geboren, eveneens in Zwijndrecht. Het paar trouwde op 26 september 1962 in hun geboorteplaats. Ze kregen samen een dochter en een zoon en hebben vijf kleinkinderen. Foto Cees van Meerten

• personen- en familierecht • echtscheidingsmediation • arbeidsrecht

Voor informatie of het maken van een afspraak: 0180 499 445 info@vanderburgadvocaat.nl www.vanderburgadvocaat.nl

Clubs verkopen loten voor Grote Clubactie

Wally geeft startschot Kinderboekenweek H-I-AMBACHT - De 58e Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 3 tot en met zondag 14 oktober. Het motto is ‘Hallo wereld!’ Wally, bekend van de boeken ‘Waar is Wally?’ vraagt de kinderen om hun eigen wereld in beeld te brengen. Meer dan 75 scholen in de regio doen mee met de bibliotheekactie. Tosca Menten schrijft het Kinderboekenweekgeschenk. Fleur van der Weel en Edward van de Vendel maken het Prentenboek van de Kinderboekenweek. Vanaf 3 oktober vraagt Wally via een filmpje, dat wordt vertoond in de klas, de kinderen om hun eigen wereld in allerlei vormen in beeld te brengen. Zij ontvangen hiervoor een voorgedrukte kaart. De allermooiste werelden komen vanaf 12 oktober in de bibliotheek te hangen. Dan is het

aan alle bezoekers om tijdens de herfstvakantie en de week daarna (13 tot en met 23 oktober) te stemmen. Op 31 oktober is de bekendmaking van de plaatselijke winnaars en kan iedere winnaar zijn prijs komen afhalen in de bibliotheek. De mooiste wereld verdient een Wallyposterboek voor de school. Pharos Reizen biedt nog vele andere prijzen aan, zoals 125 rugzakken, 250 telefoonhoesjes etc. Er zijn allerlei activiteiten in de bibliotheek. Kinderboekenschrijfsters Anke Kranendonk komt op woensdag 3 oktober langs en op woensdag 10 oktober kunnen kinderen een speurtocht maken. Ook wordt er op die middag voorgelezen. Kijk voor het volledige programma op www. bibliotheekzhzo.nl.

H-I-AMBACHT - Verenigingen uit Hendrik-IdoAmbacht en Zwijndrecht zijn weer op pad om loten te verkopen voor de Grote Clubactie. Alle clubs gebruiken deze actie om de clubkas te spekken: tachtig procent van de opbrengst gaat namelijk naar de lokale clubs. In Ambacht doen vier clubs mee aan de actie: Bridgeclub ’t Ambacht, Het Theaterhuis, DVS ’69 en Serve ’71. Uit Zwijndrecht doen O & O, v.v. Pelikaan en Albatros mee. Het unieke is dat tachtig procent direct naar de clubkas gaat. De resterende twintig procent gaat naar onder meer prijzen en de organisatie.

12.616 euro voor KWF H-I-AMBACHT - De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft in Hendrik-Ido-Ambacht 12.616,53 euro opgebracht. Wie de collectant heeft gemist, kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. Wie volgend jaar in september ook wil meehelpen met de plaatselijke collecte, kan contact opnemen met Marja van Driel via 078-6820146.

Prijsvraag Ambachtse Notarissen H-I-AMBACHT - Op zaterdag 8 september was Hendrik-Ido-Ambacht in de ban van de Zomerparkdag. Ook de Ambachtse Notarissen waren met hun medewerksters aanwezig. Er was grote belangstelling voor de door hen uitgeschreven prijsvraag, waaraan menig Ambachter heeft deelgenomen. De prijzen zijn inmiddels aan de winnaars uitgereikt door de notarissen Mr. A.M. List-Plaisier en Mr. R.B. van der Horst op hun kantoor aan de Grotenoord 23. Wie op de Zomerparkdag niet in de gelegenheid was om een vraag te stellen, kan vrijblijvend een afspraak maken voor advies van een van de notarissen. Dat kan via 078-6845999 en www.ambachtsenotarissen.nl. Foto Cees van Meerten


FAMILIEBERICHTEN Wilt u een familiebericht plaatsen? Geboorte, geslaagd, verjaardag, jubileum, felicitatie, rouwbericht of dankbetuiging! Mail de tekst eventueel met foto, en factuurgegeven naar: deambachter@baruitgeverij.nl o.v.v. familiebericht.

URNbestellen.nl GEDENKSIERAADbestellen.nl

Openingstijden: wo - vr - zat - zo 12.00-20.00 uur do 16.00-20.00 uur

dierbare herinneringen vasthouden...

Wij zijn genomineerd voor

Leukste Restaurant

Rouwadvertenties kunnen uiterlijk tot woensdagmorgen 11.00 uur worden aangeleverd, alleen na telefonisch overleg. Felicitatie advertentie De advertentie heeft een afmeting van 74 mm breed en 40 mm hoog. Tekst mag uit maximaal 25 woorden bestaan en als u er een foto bij wilt plaatsen 20 woorden. Kosten € 25,- incl. BTW. (Uitsluitend op rekening)

Stem mee en kijk op

www.restaurantverkiezing.nl/ pannenkoekenhuisoosterpark

In onze showroom kunt u op een overzichtelijke en persoonlijke manier onze grote collectie urnen en sieraden bekijken, wij werken alleen op afspraak zodat wij rustig de tijd voor u kunnen nemen.

Oosterparkweg 17a, 2986 AJ Ridderkerk tel.: 0180-43 66 60

Naast de kinderboerderij

UW STRAATMAKER uit Barendrecht BIEDT ZICH AAN

Wilt u een ander formaat dan hier aangegeven? Neem dan contact met ons op. Telefoon 0180 641022

voor al uw tuin- en sierbestrating, oprit-en bedrijventerreinen. topbestrating@gmail.com Tel. 0180-842346/06-33753942

Uitvaartproducten Ridderkerk 06-13712287, info@mlsupply.nl

Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

Otra Vez

al 30 jaar een begrip.

25% KORTING www.otravez.nl. 0180-422743

uitvaartbegeleiding Sjaan Vliegen

Telefoon

AUTORIJSCHOOL BOOGERT

Lesprijs € 35,-

06 - 51 05 65 16

info@vliege nuitvaartbeg elei www.vliege nuitvaartbeg ding.nl eleiding.nl

per 60 minuten bij vooruitbetaling.

Suurmond en Partners UITVAARTBEGELEIDING

Goedkoop lessen i.v.m. zuinige en schone vw polo bluemotion.

Na 01-10-2012 geen prijsverhogingen door stijging BTW-tarief.

INFO: www.autorijschoolboogert.nl BEL: 0180-432514 / 06-51361870 Voor de professionele tuinier

06 51 37 31 20

Regelen van uitvaarten in de gehele regio met rust, aandacht en respect

www.suurmond-partners.nl

OOK DE PRIJS BLAAST JE OMVER BLADBLAZERS BLADBLAZERS

GE 71 B BGIEEP7R1IJS T RIJS C A ACTIEP

0180 - 699 199

Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven. Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Gevraagd: Oude brommer, Snorbrommer bv zundapp puch kreidler Alles is welkom met of zonder kenteken, kentekens worden direct overgeschreven. Prijs en ophalen in overleg. tel 06-41354127

d

Te koop: Winterbanden 4 stuks op velg met chromen wieldoppen, klaar voor gebruik. maat 21565-16. profiel 7 mm. 450 euro. 0180-433569 foto’s mail ko.pie@upcmail.nl

€€ €€223344009999

€€€ 9911994 € 114

Dag en nacht bereikbaar!

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen.

-D G 5566-D BG B RIJS P IE T C ACTIEPRIJS A

NAAM VAKHANDELAAR VAKHANDELAAR NAAM

WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012 WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012

STRAATNAAM 55 55 STRAATNAAM 1234 WOONPLAATS WOONPLAATS 1234

UW VAKHANDELAAR, VAKHANDELAAR, STERK STERK IN IN STEVIG STEVIG WERK WERK UW

Lagendijk 178 - Ridderkerk

Acties geldig van 15 september tot 15 december 2012. Acties geldig van 15 september tot 15 december 2012.

Design Behang

Tegen dumpprijzen verkrijgbaar. Cadeaushop Kanters

Plein Oost De Genestetstraat 40 RIDDERKERK

Telefoon 0180 - 421 399 - www.gavdwaal.nl

s? ts nieuw ie n a a met de Toe maken

is n kenn Wevershoeve a d m o e K wd vernieu

Gastronomische verwennerij

(naast de Spar)

X-mas fotoshoot by

f

1/2 1/2 uur uur in in de de studio studio max. 5 personen max. 5 personen DVD DVD high high resolution resolution om om zelf zelf af af te te laten laten drukken drukken + + kaartontwerp kaartontwerp om om zelf zelf af af te te laten laten drukken drukken €€ 150,00 150,00 all-in all-in (geldig (geldig van van 11 oktober oktober t/m t/m 55 december) december)

d

Bel Bel of of mail: mail: o6-46398890 o6-46398890 || info@riconfotografie.nl info@riconfotografie.nl

1950

Biefstukmenu

1950

Brunch

soep | biefstuk met verse groenten en aardappelgarnituur | dessert Iedere zondag van 12.00 - 14.00 uur

Kijk voor de mogelijkheden en menu’s op www.wevershoeve.nl Ook voor al uw feesten en partijen. Noldijk 41a | 2988 CD Rijsoord | 0180 62 12 20 | www.wevershoeve.nl


De Ambachter Donderdag 4 oktober 2012

SP

ASWH heeft geen kind aan Nivo Sparta H-I-AMBACHT - ASWH heeft met succes de koppositie in de hoofdklasse B verdedigd. Zelf wonnen de Ambachters met 0-7 van Nivo Sparta. Omdat de andere uitslagen gunstig waren, is ASWH nu inmiddels alleen koploper. Afgelopen zaterdag kende ASWH geen mededogen voor

Nivo Sparta. In Zaltbommel waren de Ambachters van meet af aan de betere ploeg. Met goed spel werd er kans op kans gecreëerd. In de beginfase opende Michael van Dommelen de score, 0-1, na een pass van broer Alexander. Nog binnen het half uur maakte Alex van Dommelen in drie instanties de 0-2. Even

later bezorgde Everton Pires Tavares de bal bij Michael van Dommelen, die de stand op 0-3 bracht. Na de theepauze ging ASWH gewoon door. Ferry van Lare zorgde snel voor de vierde goal. Uiteindelijk zorgden Michael van Dommelen, die driemaal scoorde, Bas van Stokkom en Everton Pires Tavares voor de 0-7 eindstand.

RT Gezinssport bij O & O ZWIJNDRECHT - Vorig seizoen heeft de Zwijndrechtse gymnastiekvereniging O & O met succes meegedaan aan een pilot Gezinssport van de KNGU. Gezien de enthousiaste reacties heeft het O & O-bestuur besloten ook dit seizoen een tienweekse cursus Gezinssport in het lesrooster op te nemen. Er kan gesport worden op zaterdag van 10 tot 11 uur in de gymzaal aan de Prins Bernhardstraat op 6 en 13 oktober, 3, 10, 17 en 24 november en 1, 8, 15, 22 december. Het geheel staat onder leiding van Beb Hoekstra. De lessen zijn bedoeld voor gezinnen met kinderen van 2 tot 5 jaar. Een gezin kan bestaan uit een of twee volwassenen met een of meer kinderen. De volwassenen kunnen moeders, vaders, oma’s, opa’s of andere fami-

lieleden zijn. Gezinssport is ontspannend, leuk, gezond en interessant voor het hele gezin. Er zijn opdrachten voor jong en oud. Ze gaan onbewust werken aan de motorische ontwikkeling. Een les gezinssport start met een speelse warming-up met alle kinderen en ouders. Daarna verdelen de gezinnen zich over de verschillende opdrachten verspreid in de zaal. De opdrachten zijn verwerkt in thema’s als: rollen balanceren, klauteren, maar ook samenwerken, spelletjes en hindernissen komen aan bod. Er is plaats voor maximaal acht gezinnen. Graag van tevoren aanmelden bij het secretariaat: 078-6194230 of info@o-en-o-zwijndrecht. nl. De prijs is 7,50 euro per gezin per les, dus 75 euro per cursus van tien weken.

Zwaar bevochten punten voor Albatros

De behendige Everton Pirus Tavares (11) speelde een uitstekende wedstrijd tegen Nivo Sparta

Drie punten voor Vollido H-I-AMBACHT - In een matig duel hebben de volleyballers van Vollido de volle winst gepakt tegen VolleyZuid. De zege werd in vijf sets met de nodige moeite binnengesleept. Door een gebrek aan overtuiging en slordigheden in het spel moesten de eerste twee sets worden afgestaan aan een beter spelend maar kwalitatief minder Volley-Zuid. De derde set kende twee

gezichten. De eerste helft was het weer Volley-Zuid dat het beste van het spel had, waardoor ze uitliepen naar 19-15. Maar op dat moment herpakte Vollido zich, mede omdat het zich herinnerde dat het genoeg is om slechts één helft van een wedstrijd beter te zijn dan je tegenstander, als het maar de laatste helft is. Met als gevolg dat deze set door Vollido gewonnen werd met 25-21. Mede dankzij slim en goed spel van spelverde-

Bingo in Oostendam RIDDERKERK - Zaterdag 6 oktober is er een bingoavond in speeltuingebouw De Korenbloem. Rond 19 uur worden bezoekers ontvangen met een gratis kop koffie. Om 20 uur begint de bingo. Er zijn prijzen te winnen. Iedereen vanaf zestien jaar is welkom aan Tarwestraat 34a te Oostendam (gemeente Ridderkerk).

Prijsuitreiking bij Aafje H-I-AMBACHT - Zaterdag 8 september werd de

Zomerparkdag gehouden in Hendrik-Ido-Ambacht, met onder meer de traditionele zomermarkt. Veel kramen waren verspreid over het centrum van Hendrik-IdoAmbacht. Medewerkers van Aafje Thuiszorg stonden in hun eigen kraam met natuurlijk hun nieuwe dienstkleding aan, om voorbijgangers te informeren over alle diensten die Aafje kan aanbieden. Tijdens de vele leuke gesprekken werden er vragenlijstjes uitgedeeld met vijf vragen over de organisatie. Uit de vele goed ingevulde formulieren zijn er drie winnaars gekozen. De hoofdprijs was een echte Aafje stofzuiger. De winnares werd verrast met een bezoek van de twee teammanagers, Anneke den Hartog en Ineke Lodder.

ler Ard van der Staaij werd de vierde set een walkover: 25-14. De vijfde set werd aan het eind, zeker door een warrig fluitende scheidsrechter, nog een spannende aangelegenheid. Volley-Zuid mocht zelfs een wedstrijdpunt spelen. Maar het was uiteindelijk Vollido dat de set, en dus de wedstrijd, naar zich toe mocht trekken met een uitslag van 16-18.

ZWIJNDRECHT - Het vlaggenschip van Albatros wist in een spannende wedstrijd twee punten mee naar huis te nemen door te winnen in Nieuwerkerk. De reserves lukte dat niet. Het eerste team van Albatros trad afgelopen zaterdag aan tegen Nieuwerkerk. Scoren gebeurde veelal om en om. Trainer Karim Ratoube deed verdedigend een aantal omzettingen en zag zijn ploeg knokken. Gesteund door een grote groep Albatros-supporters bleef Albatros goed spelen. Doordat Monique van de Net in de voorlaatste minuut gehinderd werd bij de doorloopbal, mocht aanvoerder Rene Havelaar de wedstrijd beslissen: 16-17. De reserves van Albatros konden het niet bolwerken bij KCC en verloren met een stand van 17-12. Het vierde is nog altijd ongeslagen. Ook nu werd er gewonnen, weliswaar nipt tegen AKCK 2: 7-6. Albatros A1 reisde af naar Zaandijk om een wonderbaarlijk duel te spelen tegen KZ. Na een 5-1 achterstand werd er met 11-12 gewonnen. Bij A2 waren de doelpunten duur. Na 20 minuten was de stand bij Ventura Sport nog steeds 0-0. Mirja Kok wist de openingstreffer te maken. Zowel Albatros als Ventura Sport grossierden in gemiste kansen. De ploegen gingen rusten met een stand van 3-2. In de tweede helft veranderde het niet en Albatros kon het tij niet keren en scoorde enkel twee strafworpen: 5-4. Opvallend was de uitslag van F1, zij wisten met maar liefst 2-13 te winnen van Kinderdijk F1. Ook B1 wist heel gemakkelijk te winnen van Kinderdijk, zij wonnen met 15-3.

7 SPORT Ook uw sportvereniging/activiteiten in De Ambachter? Voor meer informatie:

0180 - 641 022 redactieambachter@ baruitgeverij.nl

KVK geen partij voor DVS H-I-AMBACHT - De hoofdselectie van DVS’69 had een gemakkelijk weekend. In Kapelle was KVK kansloos tegen het eerste en tweede team van DVS. Ook de jeugd deed goede zaken. KVK, geteisterd door blessures , kon in het begin DVS bijbenen. Tot 20 minuten was de score echter mager, maar wel in DVS-voordeel (1-3). Daarna gaf DVS gas en was het duel bij rust eigenlijk al gespeeld (1-7). Na een stroeve start in de tweede helft liep DVS simpel uit naar een ruime zege: 15-3. Ondanks de winst van de concurrentie blijft DVS koploper. Komend weekend komt het voor DVS onbekende Melmac, dat momenteel vierde staat met zes punten, op bezoek naar het Ambachtse sportpark Schildman. Het tweede won simpel met 11-5 van KVK. Ook de junioren van de A1 kenden een succesvolle week. Na de midweekse winst in het inhaalduel tegen RWA A2 (15-3 winst), was nu ADO slachtoffer van de Ambachtse dadendrang. Het verschil zat met name in de sterke afronding van de Schildman-bewoners, die effectief met de kansen omgingen. De zege van 12-10 was dan ook dik verdiend. Komend weekend speelt DVS op het Ambachtse sportpark Schildman tegen WION, de huidige nummer twee in de competitie.

AMG-automaterialen sponsort FFF-U12mix H-I-AMBACHT - Het nieuwe basketbalseizoen is begonnen en FlaxFieldFighters heeft een nieuw U12mix-team. AMG-automaterialen B.V. uit Zwijndrecht is de nieuwe sponsor van dit team. Bij een nieuw team hoort ook een nieuw tenue. AMG-automaterialen uit Zwijndrecht werd benaderd en Robert van der Goes

was direct enthousiast. Zijn enthousiasme heeft ook te maken met het feit dat zijn zoon in FlaxFieldFightersU12mix speelt. De band tussen het bedrijf en het team is daardoor nog steviger geworden. De snelle en goed georganiseerde service van AMGautomaterialen b.v. sluit goed aan bij FaxFieldFighters

U12mix. Dit team speelt razend snel en blijft de hele wedstrijd door vechten voor de bal, punten en de overwinning. Samenspel is hier het belangrijke sleutelwoord omdat je niet alleen een basketbalwedstrijd kan spelen. AMG-automaterialen b.v. is niet alleen een enthousiaste sponsor, maar ook een goede inspirator voor

FlaxFieldFighters U12mix. De eerste wedstrijd werd – na een zeer spannende strijd – gewonnen. Afgelopen zaterdag verloor het team helaas, maar speelde wel goed tegen een team dat voor het tweede jaar met elkaar speelt. Kijk voor meer informatie op www.flaxfieldfighters.nl.


WOON

WEGWIJZER schilders aannemers tuinen loodgieters makelaars

Beveiliging van A tot Z BARENDRECHT - Als gecertificeerd installatiebedrijf is Nobel BV gespecialiseerd in adviseren, ontwerpen, installeren en onderhouden van brandbeveiliging, inbraakbeveiliging, camerasystemen, toegangscontrole, telefonie, computernetwerken en bouwkundige beveiliging. ,,Hoewel onze meeste klanten bedrijven zijn, werken we uiteraard ook voor particulieren’’, vertelt eigenaar Frank Nobel. ,,De projecten zijn dus heel divers, van groot tot klein. Op het gebied van beveiliging kunnen we eigenlijk alles van A tot Z voor de klant regelen.’’ Frank Nobel en zijn vrouw Linda Sanders begonnen hun bedrijf in 1993 aan huis in Vlaardingen. Vanaf dat moment is de zaak gaan lopen en groeien. Inmiddels werkt Nobel BV met Keukens Badkamers vijf vaste monteurs en werkt bij grote projecten Keukens - Badkamers Installatiewerkzaamheden samen met collegainstallateurs die ook gecertiInstallatiewerkzaamheden ficeerd zijn. Sinds 1996 is het bedrijf gevestigd Timmerwerkzaamheden Aanbouw Timmerwerkzaamheden - Aanbouw in Barendrecht. Verbouwingen - Dakkapellen Verbouwingen - Dakkapellen Nobel BV heeft heel wat keurmerken die de Velux dakramen - Tegelen Velux dakramen - Tegelen kwaliteit garanderen: het bedrijf is NCP erkend Kozijnen - Serres - Elektra Kozijnen - Serres - Elektra Borg Technisch Beveiligingsbedrijf, NCP erkend Installatie- en onderhoudsbedrijf BrandmeldinArno Bakker stallaties en is tevens VEB Erkend BeveiligingsArno Bakker Hooftwijk 8, 3341 BG Hendrik Ido Ambacht Scheepmakersstraat 6, 3342 BN bedrijf. Ook is Nobel BV Politie Keurmerk Veilig Hooftwijk 8, 3341 BG Wonen bedrijf en is VCA gecertificeerd. Hendrik Ido Ambacht Ambacht t +31 78 6124236 Als erkend installatiebedrijf op het gebied van m +31 6 29154859 t +31 78 6124236 beveiliging heeft Nobel BV te maken met veel e-mail a.bakker@klussenier.nl m +31 6 29154859 wettelijke eisen en verzekeringseisen. Er wordt e-mail a.bakker@klussenier.nl

S Sp ep cei ca il iat lei i tt ee in t e n

dan ook voor gezorgd dat de certificaten en diploma’s op orde zijn en blijven. Ook de gegevens van de klanten zijn gewaarborgd via bepaalde protocollen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met klantnummers en de gegevens worden bewaard in kluizen die in een beveiligde ruimte staan. Wie meer wil weten, kan altijd bellen of mailen naar Nobel BV. Frank Nobel komt graag bij de klant langs om kennis te maken en de situatie te bekijken. Daarna kan hij een beveiligingsplan op maat opstellen. Meer informatie is te vinden op www.nobelbv.nl. Bellen kan naar 0180691666, mailen naar fn@nobelbv.nl. Het bedrijf is gevestigd aan Derde Barendrechtseweg 444 in Barendrecht.

Mini-Storage Voor particulier & bedrijf

Opslagruimte nodig? Mini-Storage Voor particulier & bedrijf

P.M. van Neutigem M O N TA G E B E D R I J F KEUKENS BADKAMERS SANITAIR

Gespecialiseerd in de algehele montage van keukens, badkamers en sanitair Ook geven wij u graag advies over aankoop en ontwerp van uw keuken of badkamer telefoon 0180-435052 • mobiel 06-22377919 email: p.m.van.neutigem@wxs.nl • www.vanneutigemmontage.nl

Duurzaamheidsmarkt woensdag 10 oktober ZWIJNDRECHT - De stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard doet mee aan de landelijke Dag van de Duurzaamheid op woensdag 10 oktober. De stichting organiseert in samenwerking met kinderboerderij de Kiboe-hoeve en Gemeente Zwijndrecht allerlei leuke duurzame activiteiten. Woensdag 10 oktober is er van 13 tot 14 uur een kinderactiviteit: knutselen met oude materialen. Van 13 tot

17 uur is er een duurzaamheidsmarkt. Tijdens de markt worden er duurzame producten/diensten aan het publiek gedemonstreerd. Van 14 tot 17 uur worden er duurzame dates gehouden. Bezoekers kunnen in gesprek met wethouder Mirck over hun duurzame ideeën. Van 15 tot 16 uur is er weer een kinderactiviteit. De Kiboe-hoeve is te vinden aan Parklaan 7 te Zwijndrecht. Meer informatie via madelonry@gmail.com.

IG? TE NOD M I U R G OPSLA

Opslagruimte nodig? Dat kan bij: Indumat Verhuur bv vanaf 1m3! Dat kan bij: Indumat Verhuur bv vanaf Al vanaf 1m3!

¤1,50

Bel nu: 088-4638628 Al vanaf

¤1,50

Bel nu: 088-4638628

Kids Hits bij Shoeby H-I-AMBACHT - Van maandag 1 oktober tot en met zaterdag 6 oktober is het Kids Hits week bij Shoeby. De hele winkel staat dan in het teken van muziek. Tijdens de Kits Hits week maken kinderen bij besteding van vijftig euro aan de kidscollectie kans op een van de honderd iPod Shuffles. Er zijn tijdens de Kids Hits week veel koopjes. De kidsfolder staat vol met de nieuwste najaarsitems en de laatste modetrends. Woensdagmiddag 3 oktober is er een ‘swing it out-

middag’ met top 40 muziek. Kinderen kunnen komen dansen en swingen op de dansvloer met discolampen. De kidscollectie van Shoeby combineert ‘Fashion & Fun’ in de maten 92 tot en met 176. In de funcorner kunnen kinderen zich vermaken met spelcomputers, tv’s en luisterzuilen met populaire muziek. Daarnaast zijn er regelmatig leuke acties en prijsvragen. Jilly & Mitch maakt onderdeel uit van Shoeby, de Nederlandse fashionformule met ruim 240 winkels.

Houten en kunststof kozijnen, ramen, deuren en isolerende beglazing. Alle voorkomende verbouw-, onderhouden renovatiewerkzaamheden.

www.timmerbedrijfschaap.nl Timmerbedrijf Schaap B.V. Bijdorp-Oost 10 2992 LA Barendrecht 0180 622 925 / 06 21 81 36 02

Sandido zoekt rommelmarktspullen H-I-AMBACHT - Showband Sandido houdt zaterdag 20 oktober van 9 tot 12 uur een rommelmarkt in het clubgebouw aan Reeweg 79 te Hendrik-Ido-Ambacht. In het jaar van het 45-jarig jubileum, komt de opbrengst hiervan ten goede aan het instrumentarium en de uniformen. Wie nog oude en/of nieuwe spullen, boeken et cetera heeft die heel en werkend zijn en die kwijt wik, kan bellen. Dat jab naar 078-6816846, 078-6819388 en 078-6819548.


Bezoek Bezoek onze onze winkel winkel

Kleding en cadeaus voor groot en klein H-I-AMBACHT – Sinds 15 augustus kunnen Ambachters in De Schoof terecht bij Groots & Kleintje. Trotse eigenaresse is Cally Biezepol. Ze verkoopt in haar winkel baby- en kinderkleding van maat 44 tot en met 176 en allerlei leuke, bijzondere cadeauartikelen. Voorheen was in het pand La Girafe gevestigd. Toen Cally hoorde dat de eigenaresse er mee stopte, hoefde ze niet lang na te denken: ,,Dit is mijn kans, dacht ik. Wij hebben twee kinderen van zes en elf jaar en hoe leuk is het om in hun leeftijd kleding in te kopen en te verkopen? Zelf wonen we ook in Ambacht. Gezin en winkel zijn zo goed te combineren.’’ Aan de indeling van de winkel is weinig veranderd. De aparte

Voor Voor dede orginele orginele Dubarry Dubarry laarzen, laarzen, kleding kleding && tassen: tassen:

www.deoutdoorshop.nl www.deoutdoorshop.nl

Outdoorshop Outdoorshop Henk Henk vanvan OsOs Ringdijk Ringdijk 26-28 26-28 2981 2981 EWEW Ridderkerk Ridderkerk 0180-414292 0180-414292

hoeken voor baby’s, jongens en meiden zijn gebleven. De grootste verandering is het grote assortiment cadeauartikelen van Groots & Kleintje, waaronder de populaire Sophie de Giraf. Ook voor bijvoorbeeld cadeauboekjes, aankleding voor de kinderkamer van het merk Baby’s Only, knuffeltjes en andere accessoires en cadeautjes kunnen klanten terecht. Cadeaus worden altijd bijzonder en met zorg ingepakt. Een kleine greep uit de kledingmerken die Groots & Kleintje verkoopt: Feetje, Z8, NoNo, Vingino, Moodstreet, NZA, Tuuf’s World, BFC en Fred Mello. Ook hét rompertjesmerk Petit Bateau is nieuw in de collectie. ,,Verder is de kleding van Blue Fish een aan-

Cally Biezepol (staand) en medewerkster Tessa Stolk.

rader. Dat is lounge wear. Op dit moment is dat de trend; comfort met een modieuze uitstraling. Kinderen kunnen het naar school aan, sport of lekker thuis op de bank. We zijn een merkenwinkel, maar hebben voor elke portemonnee wel iets leuks.’’ Groots & Kleintje is te vinden aan De Schoof 21 in HendrikIdo-Ambacht. Wie nieuwsgierig is geworden of vragen heeft, is van harte welkom in de winkel of kan bellen naar 078-6849170. De winkel is maandag geopend van 13.30 tot 17.30 uur, dinsdag tot en met donderdag van 9.30 tot 17.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 21 uur en zaterdag van 9.30 tot 17 uur. De website wordt momenteel gemaakt.


LET OP – LET OP – LET OP – LET OP - LET OP

De nieuwe collectie van lederen kleding is binnen! Zeer scherp geprijsd! Kom kijken en pak die kans!

C. DE REUS

Computeropleidingen

BESPAREN OP VERZENDEN?

WAAR?

Ma. 13.00-17.00, di. t/m za. 10.00-17.00 Vr. koopavond open RIDDERHOF 89 • RIDDERKERK • 0180-465 377

Te koop: Eye Toy voor Playstation 2 met 3 dvd´s Play, Play3, Play Sports prijs € 55 nu € 25 078-6822098 Te koop: z.g.a.n. parkietenkooi 20,- en wegens omstandigheden hondenmand voor achter op de fiets 2x gebruikt 25,- 2 tuigjes maat xs 10,- 0180420021 Te koop: eiken box + boxkleed. 30 euro. Tel. 0180-428903

o.a. Word * Excel * Internet * Digitale fotografie * PowerPoint

0180-623003 - www.internsupport.nl Te koop: Scheepsmodel 52 cm vissersschip Hoogaars met br. zeilen € 50,tel. 0180 427579

Te koop: Herenfiets (merk: MGI); 4 versnellingen. In prima staat. Recent een beurt gehad, daarna is er niet meer op gereden. Prijs: € 175. Tel. 06-51747983 Gevraagd: zangeres (of weet je iemand) die het leuk vindt om samen met mij (man van 56 jaar uit H.I. Ambacht) te zingen met af en toe een optreden? Stuur je reactie en/of vragen naar hermanzangertoetsenist@ hotmail.com

Te koop: marmer beeldje met klokje antiek popje in klederdracht. mail plg.49@hotmail.nl

Te koop: Tasco Verrekijker 7 x 50 mm. In prima staat, als nieuw. Prijs 35 Euro Tel. 0180-427161

Te koop: Houten paard op wielen Zit hoogte 55 cm Lengte 70 cm Totale hoogte 83 cm Staart van kunsthaar t.e.a.b. 06 36012948

T.K. klassieke kersenhouten salontafel 130 x 60 + bijzettafeltje Prijs 75 euro Tel 0180-414234

Te koop: gr. caravanspiegels € 15, level v. zw. caravan € 25, nw. krikken € 10, tel. 0180-415033

Te koop: massief houten leeuw, kan dienen als zitplaats. hoogte vanaf de kop; 90 cm. achterkant; 45 cm/lengte 1 meter voor 200,- tel. 0180-425116

Als Incassospecialist heb je een grote verantwoordelijkheid. Je behartigt de belangen van onze opdrachtgevers en behandelt de ingewikkeldere dossiers in het incasso- en executietraject. Je onderhoudt de tweedelijns contacten met debiteuren en derden, ondersteunt de externe deurwaarderskantoren en je verwerkt acties in het systeem. Je zorgt voor een correcte schriftelijke afhandeling en stelt diverse documenten op zoals dagvaardingen. De werkzaamheden zijn complex en je zal naast het contact met de klant op operationeel niveau ook veel interne contacten moeten onderhouden om de geformuleerde doelstellingen te behalen met en binnen jouw team. Jij hebt een MBO(+) werk- en denkniveau, een afgeronde opleiding op dit niveau en je hebt juridische belangstelling.

Wat wij zoeken is minimaal 2 jaar ervaring op het gebied van incasso en/of ervaring bij een deurwaarderskantoor. Kunnen werken vanuit oplossingen en snel to the point komen Empathie hebben met een zakelijke kant Begrijpen dat de klant centraal staat Integer/nauwgezet Teamplayer zijn Foutloos Nederlands in woord en geschrift Enthousiast en loyaal

Je werkzaamheden bestaan uit: • • • • • • •

GEVONDEN: Kloosplantsoen, Ridderkerk tas inh. pantalon en b.h. Tel. 0180-421267

SERVICE BURO VERSCHOOR

Wij zijn op zoek naar een ervaren medewerker incasso die ons leuke team wil komen versterken.

• • • • • • •

Te koop: Scheepsmodel 52 cm vissersschip Hoogaars met br. zeilen € 50,tel. 0180 427579

Het realiseren van betalingsregelingen Bijhouden van post en beantwoorden email Incasseren van betalingsachterstanden (mondeling en schriftelijk) Dossiers up to date houden en zorgen dat ze volledig zijn Het beoordelen van de opties om de betalingsachterstanden weg te werken Dossiers gereed maken Aanmaken van dagvaardingen

Wij bieden je een fulltime job in Barendrecht aan de Oslo met een uitdagende werkomgeving in een ambitieus en hecht team. Interne opleiding, ontwikkelingskansen en doorgroeimogelijkheden zijn aanwezig. Ben jij die man/vrouw die wij zoeken reageer dan snel op deze vacature en stuur je cv met begeleidende brief per e-mail naar: Dhr T.Klaasman: t.klaasman@directpay. nl. Bellen voor meer info kan ook. (0180-691655)

Reparatie en verkoop van witgoedapparaten Service Buro Verschoor is het adres voor reparatie en verkoop van witgoedapparaten zoals koelkasten, afwasautomaten, wasautomaten en drogers. Daarnaast hebben wij een breed assortiment kleine huishoudelijke apparaten én kunt u terecht voor een zeer uitgebreid assortiment onderdelen en accessoires. Onze specialiteit is het vervangen van inbouwapparaten. SERVICE BURO VERSCHOOR Veersedijk 105 3341 LL, Hendrik-Ido-Ambacht Tel: 078 - 6814674

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: Maandag t/m vrijdag: 13.30 - 17.30 uur Vrijdagavond: 19.00 - 21.00 uur Zaterdag: 09.00 - 12.30 uur

Al sinds 1973 een begrip!

WWW.VERSCHOORWITGOED.NL

VRAAG & AANBOD

gratis schakeltje

Dierenspeciaalzaak

Henk van Os

ZATERDAG 6 OKTOBER ACTIEDAG

DE HELE DAG

Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. één Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan.

10% KORTING

Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens)

Alle Royal Canin grote balen hondenen kattenvoer

Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen. De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

OP ALLE ARTIKELEN IN ONZE WINKEL* *m.u.v. lopende acties & kortingen

voor €

49,50

Alle Eukanuba grote balen hondenvoer voor €

49,50

Ringdijk 22-24 • 2981 EW Ridderkerk Tel. 0180-414292

WWW.VANOSBIRD.NL


De Ambachter

SERVICE EN DIENSTEN

Donderdag 4 oktober 2012

Jehovah’s Getuigen Rembrandtstraat 98, 3331 CR Zwijndrecht zaterdag 6 oktober - 17.30 uur dinsdag 2 oktober - 19.15 uur zondag 7 oktober Doopsgezinde Gemeente Dordrecht e.o S.M. Hugo van Gijnweg 12, 3317 JM Dordrecht Geen dienst Evangelische Gemeente In Hem Kracht Samenkomsten in Aula Walburg College Norderstedtplein 6, 3332 GK Zwijndrecht 10 uur Vrije Evangelische Gemeente P C Hooftsingel 73, 3341 TC Hendrik-Ido-Ambacht 9.45 uur - br. Ten Brinke Vrije Evangelische Gemeente De Ark Kapel De Ark, Rotterdamseweg 137 B, 3332 AL Zwijndrecht. 10 uur - ds. A.J. Wilzing Volle Evangelie Gemeente Nehemia H.A. Lorentzstraat 5, 3331 EE Zwijndrecht 9 uur - Bert de Haan

11.30 uur - Bert de Haan Christelijke Gereformeerde Kerk Dr. Plesmanstraat 20, 3331 KH Zwijndrecht 9.30 uur - ds. J. Breman 16.30 uur - ds. H. van den Heuvel (Ridderkerk) Gereformeerde Gemeente Kerkstraat 10, 3341 LE HendrikIdo-Ambacht 10 uur - ds. M. Joosse 16.30 uur - ds. M. Joosse Oud Gereformeerde Gemeente Onderdijkse Rijweg 214, 3341 BP Hendrik-Ido-Ambacht 10 en 17 uur Gereformeerde Kerk binnen de PKN Schildmanstraat 72a, 3342 BS Hendrik-Ido-Ambacht 10 uur - mw. ds. M. Moerland Israëlzondag Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) Prinses Beatrixstraat 1, 3331 GP Zwijndrecht 9.30 uur - ds. J. Ophoff - Heilig Avondmaal 16.30 uur - ds. J. Ophoff - Heilig Avondmaal

Bekestein Gemeente, Vergadering van Gelovigen Bijeenkomsten in Centrum Cascade Hoge Kade 50, 3341 BE HendrikIdo-Ambacht 9.45 uur Bron Van Levend Water Gemeente Antoniuslaan 2, 3341 Hendrik-Ido-Ambacht 10 uur

GA

Hervormde gemeente binnen de PKN Wijkgemeente De Ark Olijfgaarde 12, 3344 RP HendrikIdo-Ambacht 10 uur - ds. P. van Veldhuizen Wijkgemeente Dorp Kerkplein 13, 3342 BJ HendrikIdo-Ambacht 10 uur - ew. heer J.W. v.d. Kamp (Beverwijk) 17 uur - ds. M.J. Middelkoop Wijkgemeente Elim Jan Wissenslaan 7, 3341 GG Hendrik-Ido-Ambacht 10 uur - ds. C.A. van der Graaf 17 uur - ds. T.W. van Bennekom (Goes) Parochie H. Theresia van Ávila R.K. Kerk H. Nicolaas Weteringsingel 48b, 3342 AJ Hendrik-Ido-Ambacht Zaterdag 6 oktober 19 uur - Tj. Visser - Eucharistie

‘Mensgerichte Zorg’ bij De Blije Borgh H-I-AMBACHT – Deze en volgende week geeft het Toetstheater de aftrap van de training ‘Mensgerichte Zorg’ bij zorgorganisatie De Blije Borgh. Het eerste was op maandag 1 oktober, ook op 9 oktober zijn er twee optreden. Alle medewerkers en UVVvrijwilligers werkzaam bij zorgorganisatie De Blije Borgh, zijn uitgenodigd voor het Toetstheater. Door middel van sketches worden situaties nagespeeld door acteurs van het Toetstheater. Het gaat hier om de bejegening van ouderen door de zorgmedewerkers en/of vrijwilligers in de zorgorganisatie. Het doel van de training is het ‘interactief leren’. Hoe wil ik als oudere benaderd worden? Wordt er geluisterd naar mijn verlangens? Is er aandacht voor mijn levens-

ervaringen? Het gaat om mensgericht werken, waarbij rekening wordt gehouden met de beleving van de oudere, met de levensvragen die zij hebben en met het leren open staan voor het levensverhaal van de oudere. Dit alles past bij de missie van De Blije Borgh: ‘Gastvrij, Geborgen en Betrouwbaar’. Het Toetstheater geeft de aftrap door in vier dagdelen op te treden in De Blije Borgh. Hierna krijgen de medewerkers een training verdeeld over twee jaar. In één trainingsgroep zitten medewerkers vanuit alle verschillende sectoren: van Huishouding, zorgmedewerkers van het Verzorgingshuis, de Thuiszorg, het Verpleeghuis en het Management. Ook de vrijwilligers van het UVV doen mee.

Manifesto, gevestigd in winkelcentrum De Schoof, is klaar voor de herfst. Zij willen graag met klanten naar buiten en nemen hen

mee naar het natuureiland Tiengemeten, gelegen onder de rook van Rotterdam. Bij aankoop van een jas vanaf 69 euro krijgt men twee kaartjes voor een twee uur durende wandeling over het eiland onder begeleiding van een gids. Voorafgaand aan de wandeling wordt men in het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten op het eiland welkom geheten met

koffie en een plak ‘Tientje’. Op Tiengemeten kan men wandelen, genieten van landschap en vogels, een museum bezoeken, spelen in de wildernis en lekker uit eten. Kijk voor meer informatie over Tiengemeten op www. natuurmonumenten.nl/tiengemeten. Het aantal deelnemers is beperkt, op is op. Deze actie geldt van 28 september tot en met 12 oktober.

Kofferworkshop in bibliotheek H-I-AMBACHT – In het kader van de Kinderboekenweek wort in een bibliotheek in HendrikIdo-Ambacht woensdag 10 oktober een workshop gegeven. Bibliotheek Hendrik-Ido-Ambacht, stichting ToBe en Hi5Ambacht verzorgen de workshop rond het thema ‘Hallo Wereld’. De wereld wordt steeds kleiner en kinderen komen daardoor steeds makkelijker in aanraking met andere culturen. De ontmoetingen tussen kinderen uit verschillende werelden levert prachtige verhalen op. et een reiskoffer vol materialen belanden kinderen in allerlei delen van de wereld en wie weet wel in een land hier ver vandaan! Samen met een jeugdbibliothecaris en een theaterdocent maken kinderen een heel bijzondere rondreis. De workshop duurt van 15 tot 17 uur. Inschrijven kan bij de bibliotheek, deelname is gratis.

Geen AMBACHTER ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar: bezorgingambachter@baruitgeverij.nl of bel MX Verspreidingen

Telefoon 0180-418710

Donderdag 4 oktober 2012 - 3e jaargang - nr. 32

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT OPLAGE: 11.750 exemplaren UITGEVER: BAR Uitgeverij B.V., Singel 55, 2992 BN Barendrecht. Tel. 0180-641022. Fax 0180-619983. HOOFDREDACTIE EN ADVERTENTIES: Singel 55, Barendrecht. Tel. 0180-641022. Fax. 0180-619983 REDACTIE: Jos Wesdijk (Tel. 06-22499763) en Leonie Elzinga (Tel. 06-10336090) Tel. 0180-641029, redactieambachter@baruitgeverij.nl INZENDEN KOPIJ, BERICHTEN E.D.: Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 10.00 uur in het bezit van de redactie te zijn. ADVERTENTIES: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden. Aanbieden bij Bar Uitgeverij, Singel 55, Barendrecht, tel. 0180-641022. E-mail: advertentie@baruitgeverij.nl ADVERTENTIEVERKOOP: Willem Monteban (Tel. 06-10529503). KLACHTEN OVER DE BEZORGING: telefoon 0180-418710. De uitgever en de redactie van dit blad nemen bij de vervaardiging van hun producten de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht, doch accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de redactie en advertenties.

Deze krant nog eens teruglezen op internet? www.deambachter.nl

SERVICERUBRIEK

HUISARTSENPOST Huisartsenpost Drechtsteden In de avond, nacht en in het weekend voor dringende zaken. Uitsluitend op afspraak via 078-6542600. Gevestigd in Albert Schweitzer ziekenhuis (locatie Dordwijk), Albert Schweitzerplaats 25 te Dordrecht. APOTHEKEN Dienstapotheek Drechtsteden Albert Schweitzerplaats 25 3300 AS Dordrecht (bij huisartsenpost op terrein Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordwijk), 078-6523476. Iedere werkdag open vanaf 17.30 uur tot de volgende morgen 8.30 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen 24 uur per dag. Vervolg van de diensten zie de Ambachterplus pagina op de site

Naar buiten met Manifesto H-I-AMBACHT - Een waterig zonnetje, ochtenddauw, soms een stortbui, onstuimige wolken, de bladeren aan de bomen verkleuren en waaien van de bomen, de herfst is in aantocht.

11

Schatten in het park

Israëldienst op 7 oktober H-I-AMBACHT - Zondag 7 oktober wordt in veel kerken in Nederland extra aandacht besteed aan Israël. De Bron van Levend Water gemeente uit Hendrik-Ido-Ambacht heeft in dit kader een speciale dienst georganiseerd en heeft Heleen Benard van de stichting Christenen voor Israël uit Nijkerk, uitgenodigd om te komen spreken. Christenen voor Israël is een landelijke organisatie die zich ten doel stelt Israël bekendheid te geven in de kerken. Heleen heeft door het hele land bekendheid vanwege haar boeiende spreekbeurten over Israël. Zij vertelt ook persoonlijke verhalen van haar en haar man Pieter over hun werk in en voor Israël. Zij en haar man hebben in de jaren ’80 en ‘90 veel werk verricht met het terugbrengen van de Russische Joden naar Israël (project let My people go). De dienst begint om 10 uur aan Antoniuslaan 2 in Hendrik-Ido-Ambacht.

De herfst is weer begonnen. Dus is het weer tijd om met de jeugd vanaf 8 jaar een leuke natuuractiviteit te gaan doen. Er zijn op dit moment zoveel soorten herfstschatten te vinden in het park. We gaan van deze schatten iets leuks maken. Wil je ook helpen met zoeken en maken? Kom dan op zaterdag 6 oktober om 13.00 naar ’t Weetpunt. Onze gratis activiteit eindigt om 15.00 uur. Wil je meer informatie over deze natuuractiviteit? Mail naar lidyexler@gmail.com. Lidy Exler

Samen zingen in Open Hof H-I-AMBACHT - Zondag 7 oktober wordt er weer een koor- en samenzang uur gehouden in De Open Hof aan Schildmanstraat 72a in Hendrik-Ido-Ambacht. Aanvang 17 uur. Christelijk gemengd koor De Slagsingers uit Barendrecht zal medewerking verlenen. De koor- en samenzang wordt begeleid door organist Bert Kruis uit Noordeloos. Op het programma staan onder meer ‘Vol van Uw Licht’, ‘Verleih’uns Frieden’, ‘God is trouw’, ‘Honour Him Alone’ en ‘Zie ik de Bergen’. Ook is er ruimschoots gelegenheid samen liederen te zingen uit diverse bundels. De toegang is gratis. Ter bestrijding van de onkosten wordt een collecte gehouden. De volgende zangmiddag is op zondag 4 november. Dan zal christelijk gemengd Koor Debarim uit Rotterdam meewerken. Het orgel wordt dan bespeeld door Johan den Hoedt uit Hendrik-Ido-Ambacht.


chtgaarde fase 9

wee-onder-één-kapwoningen type Zomergeel

Laan van Welhorst Type Linde en Berk

Drechtgaarde fase 9

de fase 9

Drechtgaarde fase 12

s een prachtig plan De Volgerlanden, Hendrik-Ido-Ambacht nden in Hendrikal volop in 8n is ruime twee-onder-één-kapwoningen type Zomergeel De wijk is ruim en met een landelijke Type Linde htgaarde fase 9 ligt Koopsommen vanaf € 179.500,- v.o.n. Drechtgaarde fase 9 Drechtgaarde is een prachtig plan n Drechtgaarde en • Ligging aan het water Kom ook naar de n De Volgerlanden in Hendrikuime twee-onderdo-Ambacht en is al volop in • Woonoppervlak vanaf ca. 90 m2 informatieavond donderdag gen ontwikkeling. De wijk Type is ruimLinde en • Kaveloppervlak vanaf ca. 100 m2 20 september (19:00 - 20.30 uur) groen opgezet met een landelijke g hofje. nu de brochure bij • 2 slaapkamers op de 1e verdieping bij Haal Van Spronsen Makelaars! dentiteit. Drechtgaarde fase 9 ligt 11 0 2 Type Berk r e b m te p aan de rand van Drechtgaarde en Van Makelaars! ag 27 se De Spronsen brochure en prijslijst • Vrij indeelbare zolderruimte Dinsd bestaat uit 8 ruime twee-onderr. u • Heerlijk, ruime 4-kamerwoningen u 0 .3 0 2 t to liggen voor u klaar. 0 • Uitbreidingsmogelijkheden: begane grond, één-kapwoningen van 19.0 op ! • Woonoppervlakte vanaf 143e m2 aan een gezellig hofje. Star t verko e Centrum 1 verdieping en dakkapellen rati 2011 oöpem • Kavels van 228 m2 tot 285 m2 abo C t. r h be c a b te LocatieD: R p m se -A 27 0 g k-Id insda in Hendri • ruime Zeer 4-kamerwoningen royale living met openslaande deuren naar de tuin • Heerlijk, 23.040 tot 20.30 uur. De Schovaonf 19 Typeverdieping Berk • Woonoppervlakte vanaf 143 m2 op de eerste • Drie slaapkamers waarvan één met balkon atie Centrum er 2 2 öp Co bo • Kavels van 228 m tot 285 m a R t. ch a b Koopsommen vanaf 209.500,- v.o.n. Locatie: m 0-A • Mooie badkamer met ligbad apart tweede€toilet in Hendrik-Id • Zeer royale living met openslaande deuren naaren de tuin De Schoof 234 • Woonoppervlak vanaf ca. 113 m2 • Vrij indeelbare • Drie slaapkamers op de eerstezolderruimte verdieping waarvan één met balkon • Mooie • badkamer met ligbad opties en apartzoals: tweede toilet Aantrekkelijke • Kaveloppervlak vanaf ca. 130 m2 • Vrij indeelbare zolderruimte - uitbouw achtergevel van• 1,20 of 2,40 meter 3 slaapkamers op de 1e verdieping • Aantrekkelijke opties zoals: twee extra deindeelbare zolderverdieping - uitbouw- achtergevel vanslaapkamers 1,20 of 2,40 meter •op Vrij zolderruimte - twee extra slaapkamers op de zolderverdieping - extra slaapkamer boven•berging Uitbreidingsmogelijkheden: begane grond, - extra slaapkamer boven berging e€ 369.950,- v.o.n. Prijzen vanaf € 349.950,tot www.wonenindevolgerlanden.nl Prijzen vanaf € 349.950,- tot € 369.950,- v.o.n.1 verdieping en dakkapellen

p! Start verkoo

Verkoop gestart

Rabobank feliciteert Binder Groenprojecten.

wonenindevolgerlanden.nl

rkopende Makelaar: laar:

De Schoof 8, 3341 Hendrik-Ido-Ambacht De Schoof 8, 3341 EB EB Hendrik-Ido-Ambacht T 078 681 25 66, F 078 681 75 71

Projectontwikkeling van: Projectontwikkeling

van:

T 078 681 25 66, F 078 681 75 71 vanspronsenmakelaars.nl

vanspronsenmakelaars.nl info@vanspronsenmakelaars.nl

vormgeven aan vooruitgang

vormgeven aan vooruitgang

info@vanspronsenmakelaars.nl

De Schoof 8, Hendrik-Ido-Ambacht tel: 078 - 681 25 66 info@vanspronsenmakelaars.nl

tel: 015 - 276 04 00 verkoop.delft@bouwfonds.nl

www.wonenindevolgerlanden.nl Wij feliciteren onze relatie Binder Groenprojecten uit Poortugaal met het winnen van twee hoofdprijzen bij de Green-Building-Award 2012.

HEERLIJCK WONEN IN

Vakmanschap, vertrouwen, verbinden en duurzaamheid staan centraal bij de dienstverlening van deze relatie. En daar zijn we als bank trots op.

binnenkijken...

BARENDRECHT

Zaterdag 13 oktober 2012

zaterdag MIDDENBAAN | BARENDRECHT 14 april a.s. van 11-15 uur

in de woningen van Het Land van Barendreght

Dit betreft een artist impression.

Zaterdag 13 oktober staat de Barendrechtse Middenbaan geheel in het teken van Wonen! Op de Middenbaan kan informatie worden ingewonnen over (nieuwbouw)woningen en hypotheken. Wat is er nu zoal te koop in Barendrecht? Hoe zit het nu met hypotheken en verzekeringen? Verdeeld over de Middenbaan zullen diverse partners hun aanbod tonen en adviezen geven. In de verschillende paviljoens krijgt u een antwoord op al uw vragen! Bovendien worden verdeeld ‘Goodie Bags’ uitgedeeld welke worden aangeboden door de Centrum Winkeliers Middenbaan.

Naast informatie over woningen, hypotheken en verzekeringen is er ook speciaal ‘Styling Centre’ ingericht. Hier kunnen bezoekers aan de hand van zelf gemaakte foto’s van het interieur ‘tips & tricks’ krijgen van een professionele stylist! Deze service wordt gratis aangeboden door de partners van de Woondag!

naar Woondag op de Middenbaan in BetrokkenKom en zaterdag dicht bij dedeklant staan. Barendrecht en laat u verrassen! De organisatie van de Dat is hetWoondag idee. en de Centrum Winkeliers verheugen zich op dit

Volg onze bank op Twitter: @rabobankrmij

Kom tijdens de Niki Nieuwbouwdag zonder afspraak binnenkijken in de modelwoning of een van de appartementen in Het Land van

rabobank.nl/rmij

Barendreght. Meer weten? Kijk snel op de site.

evenement en ziet de komst van een ieder graag tegemoet! Rabobank. Een bank met ideeën.

ambachterwk40  

http://deambachter.nl/week40/ambachterwk40.pdf

ambachterwk40  

http://deambachter.nl/week40/ambachterwk40.pdf

Advertisement