Page 1

N I E U W S -

E N

A D V E R T E N T I E W E E K B L A D

Oude Maas Pannenkoekenhuis

WINTERVOORDEEL

Van 31 oktober tot en met 30 april

ALLE OUD HOLLANDSCHE

PANNENKOEKEN

Donderdag 13 september 2012

E5

NIET IN WEEKEINDEN EN OP FEESTDAGEN

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

Deze week o.a. in

Welkom

Valckesteyn was ooit een luxueus kasteel

het hele jaar, 7 dagen in de week

RWA herstelt zich netjes

Vers belegde broodjes bij BP Ziedewij

Iedere dag in de corner! Bekijk onze aanbieding elders in deze krant.

Gemeentenieuws zie pag. 8 ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 13 september 2012

Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: (010) 506 11 11 Fax: (010) 501 81 80 E-mail: info@albrandswaard.nl Website: www.albrandswaard.nl Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht. Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111 Collecte 16 t/m 22 september: Nierstichting Nederland

Nieuws

Bekendmakingen

Inwoners van Albrandswaard bedankt! Niet alleen de gemeente, maar vooral de inwoners van Albrandswaard spelen een grote rol bij het inzamelen van plastic. Sinds de start in 2009 is veel gebeurd. Inmiddels scheiden wij in Albrandswaard ongeveer 90 ton plastic per jaar. Een geweldig resultaat waar we trots op zijn. We zijn goed bezig! In Albrandswaard hebben wij ervoor gekozen om met plastic verzamelcontainers te werken. Mensen moeten het makkelijk vinden om plastic te scheiden. En iedereen die zijn plastic goed scheidt, merkt direct het verschil: een zee van ruimte in de restafvalzak. Helaas zijn er ook minder prettige situaties en valt het soms niet mee om het plastic makkelijk kwijt te raken. Door de enorme belangstelling kan het nog eens gebeuren dat plasticcontainers te snel vol raken. Dit leidt tot overlast en uiteraard lossen wij dit zo goed mogelijk op. Al met al doet dat niets af aan het succes dat behaald is. Het plastic scheiden heeft de afgelopen twee jaar een enorme groei doorgemaakt. Steeds meer huishoudens in Albrandswaard doen mee. Het zegt iets over de positieve instelling van onze inwoners en het belang dat velen hechten aan een beter milieu. Immers, ons plastic afval van vandaag is de nieuwe grondstof van morgen.

Verleend / besloten Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening. Voorlopige voorziening aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en: 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid

Vergaderingen

U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank.

Evenementen en overige activiteiten Rhoon - Stationsstraat 1, 3261 JE - organiseren vechtsportgala zaterdag 20 oktober 2012 van 13:00 - 23:00 uur (datum bekendmaking: 04-09-2012) Overig - Vereniging Bartimeus Sonneheerdt, collecte vergunning voor Poortugaal en Rhoon, periode 10 tot 15 december 2012 (datum bekendmaking: 29 augustus 2012) Beslissing art. 48 en 83 wet GBA Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat de volgende personen niet meer op het adres wonen waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van Albrandswaard staan ingeschreven: • Mevrouw A.I. van Putten, Watering 14, 3171 BG Poortugaal • De heer Yakdan Abdulrazak Abdulnabi Al Salman, Statio 89, 3176 TH Poortugaal

deschakelalbrandswaard.nl

Politieke Markt - Carrousel

Wanneer? Maandag 17 september 2012, 19.30 uur Waar? Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal Agenda: Griffiezaal 19.30 - 20.00 uur Motierapportage 20.00 - 20.45 uur Landschapsontwikkelingsplan Polder Albrandswaard 20.45 - 21.15 uur Krediet voor uitvoeringsplan openbare ruimte Rhoon Centrum tevens stand van zaken Centrumontwikkeling Rhoon 21.15 - 21.45 uur Voorontwerp Structuurvisie 21.45 - 22.15 uur CAI, memo cijferoverzicht 22.15 - 22.45 uur CAI, onderhandelingen over zenders en tarieven

Omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat in de GBA moet worden vermeld: ‘verblijfplaats onbekend’. Dit betekent dat deze persoon formeel niet meer in Nederland woont.

Rhoon - Langstraat 2, 3162 WC - uitbreiden gebouw (datum bekendmaking: 05-09-2012)

Deze week bij De Schakel de folder van:

Atriumzaal 20.00 - 21.00 uur Bezuinigingen bibliotheek 21.00 - 21.45 uur Toekomstscenario sportaccommodaties 21.45 - 22.30 uur Beheer kwaliteitsplan Buitenruimte

Welstandscommissie

Wanneer? Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur Waar? Gemeentehuis van Albrandswaard (Hofhoek 5, Poortugaal) Agenda Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Seniorenraad Albrandswaard

Wanneer? Vrijdag 21 september, 15.30 uur Waar? Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vergadering vrijdag 20 juli 2012 4. Ingekomen en verzonden post 5. Ontwikkelingen rondom kabel TV in Albrandswaard 6. Evaluatie Seniorenraad Albrandswaard 7. Discussie over actieplan Seniorenraad Albrandswaard 8. Zorgcentrum De Klepperwei in Rhoon 9. Bankjes in gemeente Albrandswaard 10. Dag van de ouderen op 1 oktober 2012 11. Bijzondere ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn 12. Actualiteiten vanuit de aangesloten organisaties 13. Wat verder ter tafel komt / rondvraag 14. Sluiting

Inzameling oud papier en karton

Sportvereniging WCR haalt wekelijks op donderdag het oud papier en karton op in de wijk Essendael en het gebied Kleidijk, Achterdijk gelegen tussen Stationsstraat en Groene Kruisweg. Om de week (in de oneven weken) haalt WCR het oud papier en karton in Rijsdijk / buitengebied op. Zet het oud papier gebundeld of in kartonnen doos voor 8.00 uur op de aanbiedplaats voor minicontainers. Wij zijn blij met elke kilo die u scheidt.

Meer scheiden, minder afval

Sportkrant

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl

Gehele oplage

Griendpop live op AlbrandswaardFM Zaterdag 15 september van 19 tot 01 uur komt AlbrandswaardFM live met ‘Griendpop’ vanuit de grote feesttent aan de Albrandswaardsedijk. Optredens van onder meer The Cosmic Carnavalband, de Edwin Eversband en Di-rect. Programma: 20-21 uur: Di-rect. Staat bekend om energieke live optredens. 21.30- 22.15 uur: The Cosmic Carnaval. De Rotterdamse rock&rollband met invloeden vooral uit de 60-jaren. 23-0.30 uur: De Edwin Eversband. De beste muzikanten van Nederland,onder leiding van Edwin Evers, geven een onvergetelijk optreden met bekende hits uit de jaren’ 70, ‘80 en ‘90. De presentatie is in handen van Christiaan Schriel, Herman Spijkers en Nick van Luyk. AlbrandswaardFM is te ontvangen op de kabel van Albrandswaard 99.0FM in de ether 107.1FM en via www. albrandswaardfm.nl

Vrolijk zwieren op kermis

Bestel nu online en laat uw bestelling bezorgen!

De kermis in Poortugaal bracht veel vertier en menigeen genoot volop van het zwieren en draaien. De kermis werd na enkele dagen afgesloten met een spetterend vuurwerk. Foto: Kor van Pelt

www.ziedewij.nl

Albrandswaard monument rijker De gemeente Albrandswaard is een monument rijker. Zaterdag onthulde wethouder Mieke van Ginkel samen met de 7-jarige Kaya Robin Baykal uit Rhoon een monument dat herinnert aan het voormalig stoomgemaal en de molen die eeuwenlang aan de Koedood hebben gestaan. Het monument wordt omklemd door de A15 en de Portlandsebaan en staat op steenworp afstand van de plaats waar ooit stoere maalgebouwen zorgden dat het Rhoonse polderlandschap niet onder water liep. Op de plek van het gemaal ligt nu asfalt en raast dag en nacht verkeer. Het monument bestaat uit een metalen frame in de vorm van een molen waarop de herdenkingsstenen

uit de molen en het stoomgemaal zijn aangebracht. Voorzitter Arie Beukelman van de Oudheidkamer is bijzonder blij met dit monument. Het was de vereniging al lang een doorn in het oog dat de herdenkingsstenen in het leegstaande stoomgemaal hard achteruit gingen. Het gemaal met woonhuis moest in 2008 definitief wijken voor de verbreding en aanleg van de A15. De molen die er ooit heeft gestaan, werd in 1910 gesloopt om plaats te maken voor een stoomgemaal. In de muur van dat gemaal werden de gedenkstenen van de oude molen, maar ook nieuwe gedenkstenen aangebracht. Met de komst van het grote gemaal Breeman

Wethouder Mieke van Ginkel en Kaya Robin Baykal onthulden het monument. Kaya is gevraagd de opening mede te verrichten omdat hij net zo oud is als Claas Korenneef die in 1709 de eerste steen voor de molen heeft gelegd. Op de gedenksteen staat te lezen: Wanneer deze moole was geheydt, soo heb ick den eersen steen geleydt, doen was ick 7 jaar en 3 maanden oudt, als deze moole wierdt opgeboudt’.

aan de Carnissehaven, werd het kleine gemaal overbodig. Zodra bekend werd dat het gebouw van het gemaal in verband met de uitbreiding van de A15 moest worden gesloopt, werden de stenen nog eens extra ‘bevuild’ door graffity. Om verder verval van de stenen tegen te gaan heeft de gemeente de stenen weg laten halen en opgeslagen bij de BOR (Beheer Openbare Ruimte) in Rhoon. De voorzitter van de molenvereniging IJsselmonde volgde eveneens het ‘wel en wee’ van het stoomgemaal. Evenals de Oudheidkamer pleitte ook hij voor een bijzondere bestemming van de stenen om molen en gemaal van het vroegere Rhoonse polderlandschap blijvend te kunnen herdenken. De gemeente heeft de herdenkingsstenen bij een specialistisch bedrijf in Zaltbommel laten schoonmaken. Deze stenen ‘bedekken’ het frame van het monument. Op een nieuw vervaardigd bord staat kort en krachtig de geschiedenis van molen en gemaal te lezen. Deze tekst luidt: ‘U staat aan de oever van de Koedood, een oude kreek door IJsselmonde. De kreek is afgedamd rond 1580. Zo ontstond de polder Het Buijtenland van Rhoon. Niet lang daarna verrees een molen die de polder bemaalde. Hij is vervangen in het jaar 1709 door een stenen molen die meer dan tweehonderd jaar dienst deed. Deze molen werd vervangen in 1910 door een stoomgemaal dat de polder tot 1957 bemaalde. Het

werd in 2008 gesloopt. Molen en gemaal stonden hier vlakbij. De gevelstenen herinneren aan vier eeuwen poldergeschiedenis’. Het monument bevindt zich aan de Nieuweweg 7 en is

bereikbaar via de Rijsdijk, direct na het Viaduct over de Portlandsebaan rechtsaf, daarna de eerste smalle lange weg links die naar rechts afbuigt en vervolgens zicht biedt op het monument.

Drinken uit regenput Bij de onthulling van het Koedoodmonument bevond zich eveneens Arie van der Hoek. Deze inwoner van Rhoon heeft tot zijn zevende jaar in het woonhuis bij het stoomgemaal gewoond. ,,Het was een en al vrijheid, blijheid’’, zegt Van der Hoek. ,,Naar school en dorp was het dwars door de weilanden een flink eind fietsen. Er was geen elektriciteit. Ons drinkwater kwam uit de regenput en het overige water haalden we uit de sloot. Daarna verhuisden we naar Rotterdam in verband met ander werk van mijn vader en was hij geen machinist meer van het gemaal. Het was een erg leuke tijd. Wat ik ook zo leuk vind, is dat het stukje Nieuwe weg met de bomen dat naar het monument leidt, nog steeds de originele weg is.’’

Deze week bij De Schakel de bijlage van:

BARENDRECHT

SPORTIEF


L

“ VOOR DAMES MET EEN EIGEN STIJL, DURF EN SMAAK “

adies Night

LE BONHEUR

NÚ 25% KORTING

OP RAAMDECORATIE Raamdecoratie wordt steeds meer onderdeel van het interieur. Door de vele verschillende stijlen, kleuren en dessins is het in vele woonstijlen in te passen. U profiteert de komende weken van 25% korting op raamdecoratie, dus grijp uw kans en verwen uw interieur!

ZATERDAG 29 SEPTEMBER 2012 VAN 20.00 - 00.00 UUR

Actie geldt van 3 t/m 15 september 2012.

Ladies Night Le Bonheur wordt mede mogelijk gemaakt door

Parfumerie

Pyxis

Jer. de Fonkert

Kaartverkoop exclusief bij Le Bonheur poster_ladies.indd 1

Barendrecht 24-08-12 15:57

Vraag naar de voorwaarden en de deelnemende merken.

Dorpsstraat 4-6 | 3171 EG Poortugaal | Telefoon (010) 501 72 27 E-mail walgaard@colorsathome.nl | www.walgaardschilders.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 13 september 2012

‘Tot uw dienst’ in Oudheidkamer Wie afgelopen zaterdag de nieuwe tentoonstelling van de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal bezocht, trof een interessant overzicht aan van verschillende serviceverlenende bedrijven in Rhoon en Poortugaal. Voor deze gelegenheid werd de stijlkamer omgetoverd tot een ‘politiebureau’. Op 8 fotoborden in de expositieruimte werden herinneringen opgehaald aan politie, brandweer, EHBO, kruisvereniging, huisartsen en bakers, openbaar vervoer, nutsbedrijven, posterijen, en dergelijke. In de vitrines werd onder meer aandacht besteed aan politie, posterijen, EHBO, reinigingsdienst en openbaar vervoer. Zo was er een groot aantal bordjes te zien met gedragsregels voor passagiers, zoals die vroeger en trams voorkwamen. In de vitrines van de brandweer

werd bovendien geattendeerd op het hergebruik van afgedankte brandweerslangen in de vorm van tassen, riemen, portefeuilles, naar een idee van twee jonge Britse ondernemers, Elvis & Kresse. Hun Nederlandse vertegenwoordigers Caspar Wijers en Jasper Henderson waren zo vriendelijk enkele voorbeelden ter beschikking te stellen van de Oudheidkamer. Ook werd uitgebreid stilgestaan bij de kruisvereniging in vroeger tijden, met onder meer een echte wijkzuster, weegschaal, weegkaart. Vermeldenswaard is bovendien de mooie vitrine, gewijd aan het waterschap. De nieuwe expositie van de Oudheidkamer is dan ook zeker een bezoekje waard en is nog te zien tot het einde van dit jaar in de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal aan de Dorpsstraat 27 in Poortugaal.

High five, samen sterker!

Sportmanifestatie in sporthal Rhoon

Het Platform Gehandicaptenbeleid zette de jubileumweek in met een informatiemarkt op het Strawinskiplein. Op de foto het enthousiaste team van Zuid-Wester. Foto: Koos Romeijn Het Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard manifesteerde zich zaterdag op het Strawinskiplein en Dorpsdijk met een markt voor mensen met een beperking. Diverse organisaties waren present om belangstellenden zo breed mogelijk te informeren. ,,Op het gebied van de toegankelijkheid is nog veel werk te verzetten’’, zegt bestuurslid May Ellewsen van Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard. Mede door het mooie weer en de aanstekelijke muziek van de band Sports en de drumband uit Hoogvliet had de markt een vrolijk karakter. De Week van de Toegankelijkheid viert in Albrandswaard het eerste lustrum. In deze week vragen mensen met een beperking aandacht voor een toegankelijke samenleving. Zoals altijd worden de te houden activiteiten vanuit het

Het programma krijgt de gehele week een vervolg. Maandag 17 september wordt in het Jongerencentrum Albrandswaard de film Knetter voor

jeugd (vanaf 12 jaar) vertoond. Aanvang 19 uur. Dinsdag 18 september geven ambassadeurs van KNGF in de ochtenduren voorlichting aan diverse basisscholen. Woensdag 19 september bezoeken kinderen met een verstandelijke beperking van 14.30 tot 16.30 uur zorgboerderij Buytenhof. Donderdag 20 september verzorgen basisscholen van 10.30 tot 15 uur in De Brinkhoeve optredens voor cliënten van de Zonnebloem, bewoners van verzorgingstehuizen en mantelzorgers. Belangstellenden kunnen zich hiervoor nog aanmelden. Dat kan via Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard: 06-15044953 of 06-22728017. Vrijdag 21 september wordt de Week van de Toegankelijkheid met een feest en band Sports van 19 tot 22 uur afgesloten in het Jongerencentrum Albrandswaard.

Column wethouder Maret Rombout

Terug in de tijd.

Gratis scheidingscheck bij Advocatenpraktijk Den Hollander Tijdens de ‘Dag van de Scheiding’ op 14 september kan bij Advocatenpraktijk Den Hollander in Poortugaal een gratis scheidingscheck worden gedaan. Feit is dat één op de drie huwelijken strandt. Niet voor niets heeft de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) de ‘Dag van de Scheiding’ in het leven geroepen. Iedereen die meer wil weten over het onderwerp ‘echtscheiden’ kan vrijblijvend terecht bij Advocatenpraktijk Den Hollander. Tijdens de Dag van de Scheiding worden bezoekers in de gelegenheid gesteld om vrijblijvend kennis te maken met de diensten van het kantoor. Niet alleen kan men een gratis scheidingscheck laten uitvoeren, maar ook kunnen vra-

perspectief van mensen met een beperking georganiseerd, maar tegelijkertijd geldt: toegankelijkheid is een zaak van ons allemaal. De ‘echte’ start van de Week is zaterdag 15 september met een sportmanifestatie van 10 tot 15.30 uur in sporthal Rhoon. Na de officiële opening vinden er diverse sportdemonstraties, workshops en gym plaats. Er is atletiek en er kan gefietst worden op zogenaamde ‘virtuele fietsen’ (een fiets met een computerscherm). Ook zijn enkele fietsers aanwezig die het afgelopen voorjaar de tocht naar Santiago de Compostella hebben gefietst. Iedereen is welkom en bij alle onderdelen is het mogelijk mee te doen.

gen worden gesteld en meer informatie worden verkregen voor alle kwesties rond een scheiding, zoals alimentatie, boedelscheiding, huwelijksvoorwaarden, ouderschapsplan, pensioen, en dergelijke. De verkregen informatie geeft inzicht in de keuzes en gevolgen in specifieke situaties op het gebied van scheiden. Het advies zal geheel kosteloos worden verstrekt en namens Advocatenpraktijk Den Hollander worden verzorgd door mr. P.A. (Petra) den Hollander, zelf ook vFAS-advocaat-mediator. Advocatenpraktijk Den Hollander is gevestigd aan de F. van de Poest Clementlaan 53 in Poortugaal. Kijk voor meer informatie en openingstijden op www.verder-online. nl en www.advocatenpraktijkdenhollander.nl

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-albrandswaard.nl

Bureau Sociaal Raadslieden Ondanks de blijvende noodzaak voor ons allemaal om goed op onze uitgaven te letten, kunnen we heel soms toch iets nieuws opzetten. We verwachten dit najaar in Albrandswaard te starten met een Bureau Sociaal Raadslieden (BSR). Hiermee zou een wens van mij en enkele raadsfracties in vervulling gaan. Sociaal raadslieden geven informatie en advies over onderwerpen op het sociaal juridische vlak. Dat kan gaan over belastingen, huur- en zorgtoeslagen, uitkeringen of wonen. Soms is informatie of advies voldoende, maar wanneer het nodig is helpen ze ook bij het schrijven van een brief of bezwaarschrift. Sinds 2006 stijgt het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening in onze gemeente gestaag. De laatste twee jaar is de groei echter sterker. Dat was te verwachten, gezien de financiële crisis waarin we al tijden zitten, maar verontrustend is het wel. Achter elke aanvraag voor schuldhulpverlening schuilt vaak een hoop zorgen en verdriet. Opvallend is dat schulden niet alleen

ontstaan bij mensen met een uitkering. We zien steeds meer jongeren met grote financiële problemen en gezinnen met grote betalingsproblemen aan hypotheek door verlies van inkomen. Albrandswaard heeft geen actief beleid gevoerd op schuldhulpverlening. Wel is er een mogelijkheid om via de PCOB, ANBO en de SWA vrijwilligers in te zetten die helpen bij de thuisadministratie, of het invullen van belastingen. Wanneer de hulpvraag verder gaat dan vrijwillige hulp ben je in Albrandswaard aangewezen op voorzieningen in Rotterdam. Veel mensen

zoeken dan hulp bij het juridisch loket in Rotterdam. Onderzoek heeft uitgewezen dat in 2009 circa 600 hulpvragen van Albrandswaarders gesteld zijn bij dit loket. Ook zoeken mensen hulp via het Algemeen Maatschappelijk werk. Op dit moment voer ik gesprekken over het uitvoeren van een pilot voor een aantal uur per week Sociaal Raadslieden. Vanuit de extra Rijkssubsidie van de laatste jaren voor schuldhulpverlening betalen we dit. Daar we hier geen structurele middelen voor hebben, maar we de schuldhulpverleningstrajecten steeds maar zien oplopen hopen we dat dit een voorziening wordt die zichzelf gaat terugverdienen. Ik verwacht niet dat dit bureau voor iedereen kan voorkomen dat een schuldsaneringstraject nodig zal zijn, maar ik ben al tevreden wanneer we gaan zien dat de gestage groei geremd wordt, ondanks de ongunstige vooruitzichten. En bovenal ben ik tevreden wanneer mensen hierdoor niet langer onnodig met vragen blijven lopen, maar de stap zetten om advies te vragen en hierdoor zelf weer verder kunnen.

3

ZIJKRANT Zolder opgeruimd? ‘Ons Winkeltje’ van Delta Psychiatrisch Centrum te Poortugaal is op zoek naar tweedehandskleding en tweedehands (rommelmarkt)spullen. De winkel op het terrein van Delta bestaat al meer dan tien jaar. Het is een initiatief voor en door mensen met een psychiatrische achtergrond en wordt zelfstandig gerund door tien medewerkers. Behalve goede tweedehands kleding worden er ook tweedehands artikelen verkocht als tassen, sieraden en beeldjes. Wie spullen over heeft of zelf eens rond wil neuzen, is van harte welkom. ‘Ons Winkeltje’ is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur en van12.45 tot 15.45 uur, woensdagmiddag gesloten. Men kan spulletjes of kleding afgeven bij het Werken Activiteitencentrum. Het adres is: Het Plein, Albrandswaardsedijk 74 in Poortugaal.

Likeurexpert gast Vrouwen van Nu Likeurexpert Willem Heuzinkveld is vandaag, donderdag 13 september, te gast bij de Vrouwen van Nu. Bent u benieuwd wat Papagaaiensoep, Eau de ma tante en Venusolie is? Deze avond komt u het te weten. De geschiedenis van dit, van oorsprong, ‘heksendrankje’ wordt op een bijzondere en humoristische manier verteld, oogstrelend gepresenteerd en uiteraard mag er geproefd worden! Introducés zijn welkom (2,50 euro). De avond wordt gehouden in ’t Veerhuys in Rhoon en begint om 19.45 uur.

Klepperwei gereed voor bazaar Zorgcentrum Klepperwei heeft alles gereed voor de jaarlijkse bazaar op zaterdag 15 september. De bazaar vindt plaats op het terrein rond de Klepperwei (Zwaluwenlaan 1 in Rhoon) en is tussen 9 en 17 uur vrij toegankelijk voor iedereen. Te koop zijn onder andere meubeltjes, cd’s, huishoudelijke artikelen, kinderspeelgoed en vele andere spullen. Voor de inwendige mens zijn er diverse hapjes en drankjes verkrijgbaar. Ook wordt er een loterij georganiseerd met spectaculaire prijzen zoals een iPad, een fiets en een tuinbarbecue. Loten zijn nog tot en met vrijdag 14 september te koop voor 1 euro bij de receptie van Klepperwei. De prijsuitreiking vindt plaats rond 16 uur. De opbrengst van de Bazaar wordt volledig gebruikt om de bewoners van Klepperwei iets extra’s te bieden in de vorm van uitstapjes, verwendagen, optredens van artiesten, en dergelijk.


C ASTRIC UM

DE RI JP

AKERSLOOT

A9

De Bruin Aardbeien

HEEMSKERK

BEVERWIJK ASSENDELFT

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

N208

N205

KNOOPPUNT

A9

DE HOEK

A2

Voordijk 522 - Smitshoek, 2993 BE Barendrecht A4 Telefoon 0180-622205 LEIDEN OUDE WETERING

W I L NI S

A27

ALP HEN A/D RIJN

M A A RTENS DI JK

NIEUWKOOP

S O ES TERB ERG

K A M ERI K

HAZERSWOUDEDORP

LEIDSC HENDAM

A4 WAT E RINGE N

MOERKAPELLE

ZOET ERMEER

A12

KNOOPPUNT

BERKEL EN RODENRIJS

PIJNAC KER

REEUWIJK

ZEVENHUIZEN

M O NTFO O RT

HAASTREC HT V I A NEN

MOORDREC HT STOLWIJK

A13

KNOOPPUNT

A20

TERBREGSEPLEIN

KNOOPPUNT

EVERDINGEN

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

M AASDIJK

KLEINPOLDERPLEIN

M AASLAND

KETHELPLEIN

N15

C APELLE A/D IJSSEL

A20

KNOOPPUNT

A M EI DE

SC HOONHO V EN

L EX M O ND

M EERK ERK

SC HIEDAM

V LAARDINGE N

O O S TVO O R N E

B R IELLE

A4

ROT T ERDAM

R O CK AN J E

VAAN PLEIN

A15 KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

P OORT UGAA L

ZUIDLAND

SP IJKE NISSE

KNOOPPUNT

GORINCHEM

MERWEDEBRUG

ZWIJNDREC HT

N217

M ERW EDEB RUG

A15

WO UDRI C HEM

W ERK ENDA M

A29 MAASDAM

DORDREC HT

KILTUNNEL

GOEREE

A16

MOERDIJKBRUG

KNOOPPUNT

KLAVERPOLDER

KNOOPPUNT

N59

HA M G EERTRUIDENBERG

HARING VLIETBRUG

LAG E ZWALUWE

HELLEGATSPLEIN

Roosendaal A29

OUDE TONGE

A59

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

WA S PI K

LOON OP Z A ND

TERHEIJDEN

MICH

TETERING EN

RI JEN

KNOOPPUNT

ROOSBERG

HOEVEN

OUD G ASTEL

B AV EL

N259

Weekendafsluitingen

A58

S IN TM AARTEN S D IJ K

KNOOPPUNT

DE STOK

T HOLE N

• vrijdag 14 september 22.00 uur tot maandag ROOSENDAAL 17 september 05.00 uur A58 • vrijdag 21 september 22.00 uur tot maandag BERGE N 24 septemberOP 05.00 Z OOMuur HALST E RE N

WOUW

ZOOMLAND

Vrijdag 14 september 22.00 uur tot A58 maandag 17 september 05.00 uur

Afsluiting van de hoofdrijbaan tussen knooppunt Hellegatsplein en OudBeijerland richting Rotterdam. Ook de af- en oprit Numansdorp (22) en afrit OudKR AB B EN D IJ K E Beijerland (21) zijn afgesloten. A58

A58

Omleidingsroutes

A16

SINT WILLEBRORD

ULVENHOUT KNOOPPUNT

ANNABOSCH Doorgaand verkeer volgt de omleidingsroutes overST.de A17, A16 en A15. G I L Z E Verkeer vanuit SPRUNDEL A58 de Hoeksche Waard richting Rotterdam wordt omgeleid over de N217, A16 en A15.

N260

Gratis via Kiltunnel (N217)

KNOOPPUNT

GALDER

Kijk op www.vanAnaarBeter.nl of bel 0800-8002. OSSE NDRE CHT

A2

HA A REN

UDENHO UT

B ERK ELENS C HO T

B OX T

O I S TERW I JK

M O ERG ES TEL

A58 G O I RL E

C HA A M

KNOOPPUNT

DE BAARS

A58 Te koop: Een konijnenhok pas nieuw gekocht eind juli 2012. Kleur bruin. Prijs € 50,- (incl. voer, stro, zagsel) alles ineen keer af te halen. Tel. 06. 56367528.

O I RS C HO T

Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

HOOGE RHE IDE

A4

OPROEP: wie heeft op zondag 15 juli het verkeerde donkerblauwe TensonN261 jackA65uit de Triomfatorkerk TI L B UR G meegenomen? tel: 0180614772

RIJSBERG EN

Tijdens de afsluitingen kunt u kosteloos gebruikmaken van de Kiltunnel (N217). • vrijdag 14 september 21.00A16 uur tot maandag 17 september 06.00 uur, richtingZUNDERT Hoeksche Waard B A A RL E• vrijdag 21 september 21.00 uur tot maandag 24 september 06.00 uur, NA S S A U richting Dordrecht

KNOOPPUNT

MARKIEZAAT

N65

A261

RUC PHEN

VERKEERSPLEIN

K RU IN IN GEN

HUL L EN

OUDENBOSC H

S CH ER PEN IS S E

V UG HT

HELVO I RT

DO NG EN

A16 werkzaamheden uit aan de A29 tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Hellegatsplein, richting Rotterdam. De weg is dan afge- Vrijdag 21 september 22.00 uur tot maandag 24 september 05.00 uur A17 PRINCEVILLE T ENvan de hoofdrijbaan tussen Oud-Beijerland en knooppunt Vaanplein sloten voor al het verkeer. Houd rekening met een langere reistijd. AfsluitingET N282 Uerdam. R richting LE Rott Ook de oprit Oud-Beijerland (21) en af- en oprit Barendrecht Uiteraard proberen we de overlast tot een minimum te beperken. (20) zijn afgesloten. BREDA A27 ST E E NBE RGE N

KNOOPPUN

ZEVENBERG EN

KNOOPPUNT

PRINSENBEEK

A58

R

A2

K A ATS HEUV EL

DINT E LOORD

YER SEKE

EMPE

V RI JHO EV E

S PRA NG -C A PEL L E

KNOOPPUNT

Wat gaat Rijkswaterstaat doen?

KAPELLE

KNOOPPU

DRUNEN

KLUNDERT

FIJNAART

WE ME L D IN G E

K ERK DRI EL

HEDEL

V L I JM EN

RAAM S DO NK S V EER

Breda

MADE

N IEUWE RK E R K

RO S S UM

A59 Te koop: babykamer ’ S - HlichtERTO GEN m. vanillekl. BBed O SCH HOOIPOLDER WA A LW grenen IJK A2 A16 = wegwerkzaamheden N261 met spijlen/lage instap, 2 A17 A59 SABINA VUGHT ZONZEEL deurs kast, commode m. A59 legplank. Incl. matras/dekOOST ERH O UT A29 N257 Omleidingsroutes bed/lakens. € 175,- 06A27 Doorgaand verkeer volgt de omleidingsroutes over de A17, A16 en A15. Verkeer vanNOORDHOEK 13533132 Rijkswaterstaat voert in september grootschalige onderhouds- uit het zuiden richting de Hoeksche Waard wordt omgeleid over de A17, A16 en N217. WILLEMSTAD

N59

HA A FTEN

A M M ERZ O DEN

STRIJEN NUMANSDORP

Z A LTB O M M EL

Te koop: kleding tassen 5 euro pst. bric en brac vr 14.9 13.30 -16.30 uur zat 15.9 10.00-14.00 uur pr.bernhardstraat / 0646024250

A L M K ERK BIESBOSC H

Numansdorp 22

OVERFLAKKEE

Te koop: Royal Albert old DEIL country roses servies, Koffie/Theepot, Thee/ koffiekopjes,groot en klein. Gebakstel/ melk-suikerstell etje,schaaltjes,vaasjes. Voor meer informatie en verkoopprijs. tel. 0105012165 A2 W I JK EN A A L B URG

A27

ZUID BE IJE RLAND

M ID D EL H ARNIS S O M M EL S D IJ K

S L EEUW I JK

’S-G RAVENDEEL

MIJNSHEERENLAND

G EL DERM A L S EN

WA A RDENB URG

B RA K EL

HARDINXVEL DG IESSENDA M

SLIEDREC HT

N3

DREC HTTUNNEL

S TELLENDAM

A15

GO R I N CH EMV UREN

A16

21 Oud-Beijerland

OUD BEIJERLAND

B UREN

KNOOPPUNT

G I ES S ENB URG

PAPENDREC HT

NOORDTUNNEL HEERJANSDAM

CUL EMB O R G

Te koop: wegens ruimtegebrek niet gebruikte echt plantation teakhouten tafeltje rond 64 cm met 2 zelfde A2 teakhouten klapstoeltjes. vr.prijs € 75,- Telf. 0180 -624205 B EES D

A15

A29

HEINENOORDTUNNEL

H EL L EVO ETS L U IS G OED E RE E D E

A27

NIEUWLEKKERKERK

ALBLASSERDAM

RIDDERKERK

BARENDREC HT

Barendrecht 20

H A R I NGVLI ETSLU I Z EN

RIDDERKERK

A RK EL

A15

RHOON

BENELUX

L EERDA M

LEKKERKERK

Nijmegen

BOT LE KT UNNE L

N57

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Rotterdam

KNOOPPUNT

ROZE NBURG

KRIMPEN AAN DE LEK

VAN BRIENENOORDBRUG

P E RNIS

BE NE LUXT UNNE L

T HOM ASSE N T UNNE L

A16

WI DUU

B EUS I C HEM

A27

BERG AMBAC HT

M AASSLUIS

A20

Te koop: RENAULT CLIO 1.4 16V AUTOMAAT 2001 APK 2013 - 4 deurs - 41.000 km tel. 06-54314792 KNOOPPUNT

L O PI K

tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Hellegatsplein richting Rotterdam’

E U R O P O O RT

HO UTEN

A2

BLEISWIJK

DO O RN

A27

I JS S EL S TEI N

‘A29: weekendafsluitingen BERG SC HENHOEK

M

O DI JK

DRI EB ERG ENRI JS ENB URG

N I EUW EGEI N

GOU DA

KNOOPPUNT

A4

SCHIP LUIDE N

KNOOPPUNT

O UDEWATER

GOUWE

NAALDWIJK

B UNNI K

OUDENRIJN

A12

ZEI S T

A27

Te koop: aluminium kamer A12 volliere verrijdbaar incl. A12 vogelsLUNETTEN 125,- euro tel.0640700795

A12

L I NS C HO TEN

A12

A28

KNOOPPUNT

DE M EERN

A12

WADDINXVEEN

A13

DE L FT

DE LIE R

HA RM EL EN

BODEG RAVEN

NOOTDORP

P OE LDIJK

V L EUTEN

WO ER D EN

BOSKOOP

KNOOPPUNT

DEN DO L DER

B I LTHO V EN

M A A RS S ENB RO EK

www.deschakelalbrandswaard.nl

YPENBURG

DE B I LT

M A A RS S EN

A4 N11 Deze krant nog eens nalezen op internet?

N14

Te koop: zeer mooie snorscooter, nog als nieuw. 2 jaar oud km stand is 2400 km. merk: lintex weg weRIJNSWEERD gens UTR ECH T aanschaf auto. prijs in overleg. 06-44736065

A2

HAZERSWOUDERIJNDIJK

ZOETERWOUDE

A MER

B REUK EL EN

N11

PRINS CLAUSPLEIN

A1

S O ES T

TER AAR

WOUBRUG G E

VOORSC HOTEN

N44

RIJSWIJK

N220

B A A RN

Dag- en avonduren. Gratis inhalen verzuimde lesuren. Ook spoedcursussen.

NI EUWL O O S DREC HT

LEIDERDORP

WASSE NAAR

KNOOPPUNT

N213

N201 L O ENEN

V I NK EV EEN

M I JDREC HT

B

EEMNES Schere 117, 3085 DV Rotterdam H I LVER S UM

HOOG MADE

OEG STG EEST

DEN HAAG

H O EK VAN H O L L AN D

EEM NES

UITHOORN

VOORBURG

KWINT SHE UL

L A REN

KNOOPPUNT

KUDELSTAART

ROELOFARENDSVEEN

VOORHOUT

A27

A1

NEDERHO RS T DEN B ERG

N201

LEIMUIDEN

A44

H UI ZEN

NA A RDEN

B L A RI C UM

AALSMEER

RIJSENHOUT

SASSENHEIM

KOUDEKERK AAN DEN RIJN

N221

KNOOPPUNT

MUIDERBERG

HOLENDRECHT

A4

KNOOPPUNT

WARMOND

MONST E R

W EES P

N208

HILLEG OM

LISSE

N305

M UI DERB ERG

B US S UM

BURGERVEEN

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Mail je CV aan: candy@csdesigns.eu C&S Designs BV, Zwolseweg 48 2994 LB Barendrecht. www.csdesigns.eu

A9 A B C O UDE KNOOPPUNT

AMSTELVEEN

KNOOPPUNT

NIEUWVENNEP

Wij bieden Een dynamische werkomgeving in de modewereld. Een veelzijdige functie in een groeiend bedrijf Veel eigen inbreng en verantwoordelijkheid

A2 O UDERK ERK A A N DE A M S TEL

A9

A1

KNOOPPUNT

DIEMEN

KNOOPPUNT

BADHOEVEDORP

➥ Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s Schadereparatie ➥ NOORDWIJK RIJNSBURG

DUI V ENDREC HT

KNOOPPUNT

A27

A L M EREHAV EN

A6

M UI DEN

AMSTEL

BENNEBROEK

KATWIJK AAN ZEE

A1

A4

met afspraak, klaar terwijlDORP u wacht

N208

DI EM EN

S112

A10

A4

A5

HEEMSTEDE

NOORDWIJKERHOUT

A6

WATERGRAAFSMEER

DE NIEUWE MEER

BADHOEVEDORP

N201

Profiel van de geschikte kandidaat HAVO/MBO-niveau Beheersing van MS Office Verkoopervaring in de modebranche is vereist Rijbewijs, woonachtig in de regio Min. leeftijd 25 jaar

KNOOPPUNT

ZUID

KNOOPPUNT

ZWANENBURG

full-time

KNOOPPUN

ALMERE

ROTTEPOLDERPLEIN

RAASDORP

Showroom Medewerkster

S116

A10

N200 KNOOPPUNT

➥ Storings diagnose autoelektronica ➥ APK Keuringsstation eventueel HOOFD-

Importeur en groothandel in modeaccessoires

TER zieA MS Dook A M www.debruinaardbeien.nl

NOORD

A205

AERDENHOUT

A L M EREB UI TEN

A L MER ESTA D

A10

ROTTEPOLDERPLEIN

A200

N200

e verkoopdag 15 september laatst ma. t/m vr. 10.00-17.30 uur Achterweg 3, Mijnsheerenland (nét door de Heinenoordtunnel) za. 08.30-15.00 uur COENPLEIN L A NDS M EER

A9

M A RK EN

M O NNI C K ENDA M

N247

B RO EK I N WATERL A ND

DeZAANDAM Bruin Aardbeien

A208

en onderhoud van alle ➥ Reparatie HAARLEM merken personen- en bestelauto’s

KNOOPPUNT

ZAANDAM

KOOG AAN DE ZAAN

VELSEN

OVERVEEN

’ S - G R AV ENZANDE

ook leuke cadeauverpakkingen O O S TZ A A N

KNOOPPUNT

BLOEMENDAAL

C&S Designs BV

A8

ZAANDIJK

THEO DE JONG

VO L ENDA M

heerlijke aardbeien te koop

A9

VELSERBROEK

P UR MER EN D

Z A A NS E S C HA NS

A7

KNOOPPUNT

ZANDVOORT

WORMER

WESTZAAN KROMMENIE

A22

N244

Vers, lekker en natuurlijk dichtbij

N203

VELSENNOORD

SANTPOORTNOORD

EDA M

WORMERVE ER

BEVERWIJK

IJMU IDEN

N247

A7

N246

Keucheniusschool (1912)

GARAGEBEDRIJF

M I DDENB EEM S TER

N244

UITG EEST

B A A RL EHERTO G

N630

A58

HI LVA RENB EEK

DI ES S EN

M I DDEL B EERS

Te koop: Brabantia emaille broodtrommel en medicijnkastje retro ( wit met rode roos) Prijs NOTK tel.0649006233

V ES S EM

VEL

HO O G EL O O N

Te koop: Mooi !! Modern Berken met roestvrijstaal 1 pers bed 90x200cm compleet; 75,00 Tel 0627360991 HA PERT

K LO OS T E RZ A N DE

B L A DEL

Door goed voorbereid op weg te gaan komen we verder

REUS EL

EERS EL

VA L K

BE


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 13 september 2012

Jacoba van Beieren op jacht bij kasteelheer Van Putten

Valckesteyn was ooit een luxueus kasteel www.onderhoud-dekker.nl

Loterij bazaar Klepperwei Zorgcentrum Klepperwei houdt een loterij met spectaculaire prijzen. Loten zijn tot en met vrijdag 14 september te koop. Een iPad, een fiets en een tuinbarbecue zijn een greep uit het prijzenassortiment. Geïnteresseerden die een gokje willen wagen kunnen voor 1 euro een lootje kopen bij de receptie van Zorgcentrum Klepperwei, aan de Zwaluwenlaan 1 in Rhoon. De prijsuitreiking vindt rond 16 uur plaats tijdens de bazaar van Klepperwei op zaterdag 15 september. Deze gezellige bazaar vindt plaats op het terrein rond Klepperwei en is tussen 9 en 17 uur vrij toegankelijk voor iedereen. De opbrengst van de loterij komt ten goede aan de bewoners van Klepperwei.

Verwenavond voor dames Zaterdag 29 september is er bij croissanterie Le Bonheur aan de Middenbaan in Barendrecht een Ladies Night. Tussen 20 uur en middernacht kunnen dames zich laten verrassen. Voor alle bezoekers staat er een gratis welkomstdrankje klaar. Er wordt sushi uitgeserveerd door aantrekkelijke obers, Club DJ en een saxofonist zorgen voor een sfeervol muziekje en er is modepromotie met de kledingtrends van het komende najaar. Voor elke dame staat er een goodie bag klaar. Kaarten kosten tien euro per persoon en zijn exclusief te koop bij Le Bonheur, Middenbaan 83-85, 2991 CS Barendrecht, telefoon 0180-621912, fax. 0180647355, www.le-bonheur.nl.

GOEDKOOPSTE

OPEL.NL

GOEDKOOPSTE

AGILA.NL

Dankzij onze webshop vindt u hang- en sluitwerk altijd

naast de deur

Albrandswaardse Ouders voor Ouders Ouders Voor Ouders houdt donderdag 20 september van 9 tot 10 uur een inloopochtend in het Koetshuis aan de Rijsdijk 171 te Rhoon. Doel van deze ochtend is ouders de mogelijkheid te bieden om in een informele sfeer te praten met andere ouders over onderwerpen zoals dyslectie, ADHD, Autisme , pesten en dergelijke. De inloopochtend is laagdrempelig en vrijblijvend. Voor verdere informatie: www.albrandswaardseoudersvoorouders.nl

5

Zonnige opbrengst Boekenmarkt Lions Het vraagt wat verbeelding, maar onder dit provisorische pad ligt de kasteelmuur en het slootje naast het pad is een restant van de slotgracht. In het kader van ‘Poortugaal krijgt zijn kasteel terug’ waren leden van de Stichting Landmark Kasteel Valckesteyn zaterdag aan de Slot Valckesteynsedijk aanwezig om bezoekers kennis te laten maken met de locatie waar ooit het kasteel Valckesteyn heeft gestaan. De leden zijn erg enthousiast, temeer daar zij steeds meer te weten komen over de geschiedenis van het ooit eens zo vermaarde kasteel. ,,Het was een zeer luxueus kasteel’’, zegt valkenier Cees den Otter, tevens lid van de Stichting Landmark. ,,Kasteelheer Nico van Putten hield ervan om in dit kasteel feesten te geven. ,,Alles was even luxueus. Het aardewerk was heel mooi gedecoreerd

en het verfijnde glaswerk kwam uit Italië.’’ Oude prenten uit het Loo laten jachttaferelen van de kasteelheer zien. Poortugaal was destijds een geliefd gebied om te jagen. Op één van de prenten ook Jacobba van Beieren die zich bij de jacht in Poortugaal amuseerde. Tijdens de jacht werd in die tijd gebruik gemaakt van giervalken, een kostbare vogelsoort. ,,Deze vogels kosten nu 50.000 euro per stuk’’, zegt Den Otter. Deze roofvogels werden fraai versierd om de strijd aan te gaan. Een ‘versierde’ giervalk zoals die destijds tijdens de jacht werd ingezet was één van de zaken die in de informatietent van de Stichting Landmark te zien waren.

Slotgracht Om bezoekers een idee van de locatie te geven was rondom de met groen bedekte fundamenten van het kasteel een wandelpad gemaaid. Onder het groen ligt nog de oorspronkelijke fundering. Naast het pad bevindt zich een sloot die ooit een deel van de gracht van het fameuze kasteel is geweest. De Stichting Landmark heeft als doel om een tastbare herinnering in de vorm van een kunstwerk (landmark) te realiseren dat de contouren van het kasteel laat zien. Degenen die mee willen helpen om het kasteel Valckesteyn zichtbaar te maken op de historische locatie in Poortugaal, kunnen contact opnemen met de stichting: Plonie5@xs4all.nl.

Lionsclub Rhoon OudeMaas hield 9 september de jaarlijkse boekenmarkt op het Strawinskyplein. Dit jaar samen met de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Al brandswaard. Ook deze stichting zorgde voor spektakel met vrolijke muziek en veel voorlichting aan het publiek. Het was een stralende zonnige zaterdag, waarvan heerlijk kon worden genoten. Wellicht daardoor was er toch minder publiek bij de boeken, platen en cd’s dan verwacht. Gelukkig viel de opbrengst niet tegen. De Lionsclub Rhoon Oude-Maas wist met de verkoop het mooie bedrag van 1338,20 euro bijeen te brengen. Dit jaar stort de Lionsclub de inkomsten op de rekening van Stichting Maaszicht uit Rotterdam en de Stichting Vrienden Murambinda Hospital in

Zimbabwe. Daarnaast werd nog voor een bedrag van 635 euro aan kralensieraden verkocht door Lionslid Paul van Oppen. Hij is betrokken bij het project Bead For Life. Met de verkoop van deze kralen kunnen vrouwen in Oeganda een start maken met het opzetten van een eigen bedrijfje. Al met al een groot succes, reden waarom de Lions volgend jaar opnieuw een boekenmarkt zullen organiseren. Goed te weten is dat de Lionsclub Rhoon OudeMaas het gehele jaar door boeken ophaalt. Eén belletje is genoeg. Bel 06-47118366 en een Lion maakt met u een afspraak. Er zijn weer boeken, platen en cd’s nodig voor een komende boekenmarkt. Ook om te onthouden: 15 december is er een optreden van Petra Berger in de Hervormde Kerk in Rhoon.

Echtpaar Punt-Van der Scheer viert diamanten bruidsfeest Maandag 10 september was het precies zestig jaar geleden dat de heer Jan Punt in het huwelijk trad met zijn bruid Gerry van der Scheer. Jan is in 1926 in Rotterdam geboren en Gerry in 1928. Het paar trouwde in de stad waar zij geboren en getogen zijn. Na het huwelijk kon het jonge paar een noodwoning in Rotterdam Zuid betrekken. Daarna werd een nieuw appartement in Zuidwijk betrokken en toen deze woning te klein werd, verhuisden ze naar een appartement in Reijeroord. Daar heeft het echtpaar precies veertig jaar gewoond. Helaas is de gezondheid

van mevrouw Punt vanwege Parkinson en Alzheimer achteruit gegaan. De heer Punt verzorgt zijn vrouw nu twaalf jaar. Omdat de trap van het appartement in Reijeroord een probleem werd, verhuisde het echtpaar naar ’t Hof van Portland in Rhoon. ,,Daar hebben we vijf jaar gewoond. Toen werd de ziekte van mijn vrouw dermate ernstiger dat ik het niet helemaal meer aan kon en zijn we op medisch indicatie in de Hooge-Werf terecht gekomen. Dat had heel wat voeten in de aarde. De gehele Rijnmond hebben we afgezocht, omdat ik na zestig jaar niet gescheiden

wilde worden. Hier in de Hooge Werf hebben we een schitterend mooi hoekappartement.’’ Het echtpaar heeft een zoon en een dochter. De heer Punt heeft gedurende veertig jaar met plezier in een kledingzaak gewerkt. ,,Eerst als werknemer en later als compagnon. Vanwege de criminaliteit die in 1984 al begon, hebben we de exploitatie moeten beëindigen. Heel jammer, want mijn compagnon was gestopt en ik zou het bedrijf met mijn vrouw voortzetten. We zijn diverse keren overvallen en bedreigd en één keer dermate ernstig dat we ons genoodzaakt zagen ermee te stoppen. Daarna werd het les geven van Frans, Engels en Duits een hobby van de heer Punt evenals het toneel spelen. Zowel bij de Rhoonse Comedie als de toneelvereniging in Barendrecht heeft de heer Punt gastrollen gespeeld. Loco-burgemeester Bert Euser bezocht het paar om namens het gemeentebestuur de felicitaties over te brengen en bloemen aan te bieden. Het huwelijksfeest zelf vierde het echtpaar met alle familieleden in het Wapen van Poortugaal. Foto: Kor van Pelt

De Lions hadden heel veel boeken op kramen aan weerszijde van het plein. Foto: Koos Romeijn

Concert in De Brinkhoeve In Cultureel Centrum De Brinkhoeve in Poortugaal wordt zondag 16 september een koffie/thee concert gegeven. Aanvang 14 uur. Entreeprijs 10 euro inclusief koffie of thee. Medewerking verlenen de groep Frappant bestaande uit de zangers Diny Rijshouwer, Suzanne Kops, Robert Kops, Klaas van der Horst en pianist Theo Kops. Speciale medewerking verleent de Rotterdamse Accordeongroep Philharmonica. Deze accordeongroep staat al 42 jaar en staat onder leiding van Ria van Dinther. Deze vakvrouw heeft

veel onderscheidingen mogen ontvangen waaronder de zeer prestigieuze Erasmusspeld Rotterdam. Het repertoire is zeer gevarieerd: musical, Zuid- Amerikaans, jazz, songs van Frank Sinatra, opera en Nederlands repertoire en dergelijke. Kaarten zijn te bestellen bij R. Kops, 06-50283089, rkops@live.nl. Ans Kops 010-5016836, kops@hetnet. nl. Klaas van der Horst, 0186604415, klaasvanderhorst@ live.nl en bij De Brinkhoeve, 010-5017929, info@debrinkhoeve.nl, Kerkstraat 12, Poortugaal.


F.X.M. Kloeg Uitvaartzorg Ik ben niet bang voor de dood, maar ik had nog wel langer willen leven. Degene die ik lief heb moet ik nu verlaten, om degene die ik lief had terug te vinden. Met groot verdriet, maar ook vol bewondering voor de wijze waarop zij haar strijd heeft gestreden, delen wij u mede dat zacht en kalm van ons is heengegaan onze allerliefste moeder, schoonmoeder en oma,

Sinds 1989 op Rhoon en Poortugaal Begrafenis en crematieverzorging Uitvaartverzorging geheel naar eigen wens. Uitvaart voorbespreking bij ziekte en gezondheid. Wensenboekje voor uw uitvaart gratis opvraagbaar. Opbaarmogelijkheden in o.a. Rhoon, Poortugaal, Barendrecht en Rotterdam. Meld-en informatienummer dag en nacht

010-2017165

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Bel 0180-612735 Voor Bel informatie en actuele rouwberichten 0180-612735

- Atie -

† 3 september 2012

sinds 16 september 2003 weduwe van Dick Vroege Dirk en Leonique Lotte, Thijs, Hidde Gerben en Ingrid Marleda

kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

grafmonumenten BETAALBAAR & COMPLEET VERZORGD

TEL.: 0186 - 64 95 19 Benjamin Franklinstraat 17, Oud-Beijerland www.kampersnatuursteen.nl

Correspondentieadres: Goetzee Dela Uitvaartverzorging T.a.v. familie Vroege Boezemsingel 35 3034 EC Rotterdam

MASTENBROEK

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op 7 september jl.

Met zeer grote bewondering voor haar kracht, zorg en liefde moeten wij afscheid nemen van onze moeder, oma en overgroot oma

Josina Wilhelmina Mulder - Zondag

* Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Forum 110, 3176 TC Poortugaal

Adriaantje Vroege - Hartogh * 10 maart 1931

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht & omgeving. Barendrecht & omgeving.

Geeft les in verschillende disciplines en niveaus:

Kleuterballet v.a. 4 jaar

UITVAARTVERZORGING

Academisch-Klassiekballet

Met 25 jaar ervaring uw vertrouwen waard. In Barendrecht en omstreken voor begrafenissen, crematies en kerkelijke uitvaarten.

Jazz-Showballet-Streetdance

0180 723204 Dag en nacht bereikbaar

Molenleede 90 2991 WB Barendrecht Voor informatie kijk op:

www.ericmastenbroek.nl

sinds 12 oktober 2007 weduwe van J.A.H. Mulder

v.a. 6 jaar en ouder

v.a. 7 jaar en ouder

Stretching-Zumba-Pilatus voor volwassenen v.a. 16 jaar

inl. tel. 010-5016758 (lid N.B.D.K.)

www.lenyweber.nl

Lessen worden gegeven in het soc. Cultureel centrum “de Brinkhoeve” te Poortugaal

Gratis proefles!

Dag en nacht bereikbaar!

in de leeftijd van bijna 92 jaar.

0180 - 699 199

Jac en Myriam Peter en Toke Leo en Liesbeth Ludi en Henk Klein en achterkleinkinderen Correspondentieadres: Leo Mulder Corellistraat 8 3161 RG Rhoon De uitvaartdienst en crematie hebben inmiddels plaatsgevonden.

HerenHeren- en en kinderkapsalon kinderkapsalon Herenen kinderkapsalon Heren- en kinderkapsalon

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen. Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven. Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Wij Wij zijn zijn met met vakantie vakantie van van 23 23 september september t/m t/m 1 1 oktober. oktober. Wij zijn met vakantie van 23 september t/m 1 oktober. Wij zijn met vakantie van 23 september t/m 1 oktober. Julianastraat Julianastraat 26 26 3161 3161 AK AK Rhoon Rhoon Julianastraat 26 Julianastraat 26 3161 AK Rhoon www.kapsalonrhoon.nl 3161 AK Rhoon www.kapsalonrhoon.nl www.kapsalonrhoon.nl www.kapsalonrhoon.nl

Cursus Plaatsingsdata: Plaatsingsdata: 30 30 augustus augustus Plaatsingsdata: ‘Stuur Je Gedachten’ 6 Plaatsingsdata: 630september september augustus 13 30september augustus 13 september

6 september 20 september Therapeutic Touch 6 september 20 september 13 september 13 september Voedingsadviezen 20 september 20 september Psycho-sociaal werk Reiki I, II en III

Bestuur, directie, medewerkers en leerlingen van CBS Het Lichtpunt zijn bedroefd door het overlijden van de heer M.F.E.V. den Dekker Vader van Roy uit groep C en Alyssa uit groep 5A

M.F.E.V. den Dekker 26-09-1971

02-09-2012

Ons medeleven gaat uit naar de familie. Het team van CBS Het Lichtpunt

• Bent u zo gelukkig als u wilt zijn? • Gaat uw tijd op aan de dingen waar u voor kiest? • Kent u uw drijfveren? • Zorgt u goed genoeg voor uzelf? • Voelt u zich altijd goed begrepen? Vanaf 5 oktober begint een cursus in Barendrecht van 8 vrijdagochtenden, met als thema: Ken Uzelf. De kunst van het gelukkig zijn wordt in deze bijeenkomsten geoefend door te beginnen met het verkennen van ieders eigenschappen en talenten. Vervolgens kijken we naar de manier waarop deze ingezet worden; zo doen zich vanzelf nieuwe mogelijkheden voor waardoor deelnemers ‘wijzer’ worden. De cursus begint om 9.30 uur en eindigt om 12.00 uur De kosten voor de cursus zijn € 430 incl. BTW

www.twijfelenaanjezelf.nl

* De cursus ‘Stuur Je Gedachten’ is ontwikkeld op basis van het boek ‘Je Kunt Je Leven Helen’ van Louise Hay. De cursus bestaat uit 8 sessies, kost € 165 en start in september en januari. Kleine groepen! * Therapeutic Touch is een erkende verpleegkundige aanvulling die het zelfhelend vermogen ondersteunt. * Voedingsadviezen op natuurlijke basis. * Als psycho-sociaal werker vind ik het prettig mensen te ontmoeten en te begeleiden op hun levenspad. * Reiki-behandelingen ondersteunen het algeheel welzijn. Diny Brandenburg Tjalk 122 2991 PR Barendrecht 0180-616561 / 06-41262712 diny@stuurjegedachten.nl www.dinybrandenburg.nl Behandeling op afspraak


S R E P KO D N O AV

U

N E 0 0 . 9 1 N E S S GEN W O N I N EN T IG B E Z IC H KTIJD R E W NA

ZONDER

AFSPRA

A K .. ..

14

KEN & KOM KIJ EN IJK VERGEL D UW IN EN V H U IS DROOM

R E B M E SEPT21.00 UUR

S R E P KO D N O V A 0 EN SEN 19.0

TUS

Barendrecht

Barendrecht

Braassemermeer 20

088-123 1000

Vraagprijs € 230.000,- k.k.

Bij Formido kiest u altijd voor de goede partij!

Alle deelnemende Amstelmeer 88 woningen vindt u op: www.123estate.nl

Vraagprijs € 284.500,- k.k.

Alle deelnemende woningen vindt u op: www.123estate.nl Barendrecht

Tel. 088 - 123 1000

Zuidersingel 40

Alle deelnemende woningen vindt u op: Vraagprijs € 375.000,- k.k.

www.123estate.nl

KIEZEN VOOR LUXE EN RUIMTE 32 ruime gezinswoningen 8 appartementen

S TA R T V E R KO O P 2 2 S E P T E M B E R 11.00 - 13.00 UUR O P LO C AT I E A A N D E R I J T U I G W E I

Luxe wonen aan de rand van Oud-Barendrecht • Gezinswoningen met 3 of 4 slaapkamers • Appartementen vanaf 150 m 2 • Complete woning met hoogwaardige afwerking • Veel keuzevrijheid • Ruim terras/balkon of tuin op het zuiden Eengezinswoning te koop vanaf € 249.000,- v.o.n. Voorinschrijving mogelijk op:

WWW.RIJTUIGWEI.NL Verkoopinformatie:

0180 - 20 00 00

Ontwikkeling van:

0180 - 62 65 00

Formido Albrandswaard Zwaardijk 2 Tel.: 010 - 501 52 97 *Zie onze spelregels in de bouwmarkt Geldig t/m 15 september 2012.

Huis. Thuis. Formido.


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 13 september 2012

Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: Fax: E-mail: Website:

(010) 506 11 11 (010) 501 81 80 info@albrandswaard.nl www.albrandswaard.nl

Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht. Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111 Collecte 16 t/m 22 september: Nierstichting Nederland

Nieuws Inwoners van Albrandswaard bedankt! Niet alleen de gemeente, maar vooral de inwoners van Albrandswaard spelen een grote rol bij het inzamelen van plastic. Sinds de start in 2009 is veel gebeurd. Inmiddels scheiden wij in Albrandswaard ongeveer 90 ton plastic per jaar. Een geweldig resultaat waar we trots op zijn. We zijn goed bezig! In Albrandswaard hebben wij ervoor gekozen om met plastic verzamelcontainers te werken. Mensen moeten het makkelijk vinden om plastic te scheiden. En iedereen die zijn plastic goed scheidt, merkt direct het verschil: een zee van ruimte in de restafvalzak. Helaas zijn er ook minder prettige situaties en valt het soms niet mee om het plastic makkelijk kwijt te raken. Door de enorme belangstelling kan het nog eens gebeuren dat plasticcontainers te snel vol raken. Dit leidt tot overlast en uiteraard lossen wij dit zo goed mogelijk op. Al met al doet dat niets af aan het succes dat behaald is. Het plastic scheiden heeft de afgelopen twee jaar een enorme groei doorgemaakt. Steeds meer huishoudens in Albrandswaard doen mee. Het zegt iets over de positieve instelling van onze inwoners en het belang dat velen hechten aan een beter milieu. Immers, ons plastic afval van vandaag is de nieuwe grondstof van morgen.

Vergaderingen Politieke Markt - Carrousel Wanneer? Maandag 17 september 2012, 19.30 uur Waar? Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal Agenda: Griffiezaal 19.30 - 20.00 uur Motierapportage 20.00 - 20.45 uur Landschapsontwikkelingsplan Polder Albrandswaard 20.45 - 21.15 uur Krediet voor uitvoeringsplan openbare ruimte Rhoon Centrum tevens stand van zaken Centrumontwikkeling Rhoon 21.15 - 21.45 uur Voorontwerp Structuurvisie 21.45 - 22.15 uur CAI, memo cijferoverzicht 22.15 - 22.45 uur CAI, onderhandelingen over zenders en tarieven Atriumzaal 20.00 - 21.00 uur Bezuinigingen bibliotheek 21.00 - 21.45 uur Toekomstscenario sportaccommodaties 21.45 - 22.30 uur Beheer kwaliteitsplan Buitenruimte

Bekendmakingen Verleend / besloten Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening. Voorlopige voorziening aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en: 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Omgevingsvergunning

Evenementen en overige activiteiten Rhoon - Stationsstraat 1, 3261 JE - organiseren vechtsportgala zaterdag 20 oktober 2012 van 13:00 - 23:00 uur (datum bekendmaking: 04-09-2012) Overig - Vereniging Bartimeus Sonneheerdt, collecte vergunning voor Poortugaal en Rhoon, periode 10 tot 15 december 2012 (datum bekendmaking: 29 augustus 2012) Beslissing art. 48 en 83 wet GBA Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat de volgende personen niet meer op het adres wonen waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van Albrandswaard staan ingeschreven: • Mevrouw A.I. van Putten, Watering 14, 3171 BG Poortugaal • De heer Yakdan Abdulrazak Abdulnabi Al Salman, Statio 89, 3176 TH Poortugaal Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat in de GBA moet worden vermeld: ‘verblijfplaats onbekend’. Dit betekent dat deze persoon formeel niet meer in Nederland woont.

Rhoon - Langstraat 2, 3162 WC - uitbreiden gebouw (datum bekendmaking: 05-09-2012)

Welstandscommissie Wanneer? Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur Waar? Gemeentehuis van Albrandswaard (Hofhoek 5, Poortugaal) Agenda Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Seniorenraad Albrandswaard Wanneer? Vrijdag 21 september, 15.30 uur Waar? Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vergadering vrijdag 20 juli 2012 4. Ingekomen en verzonden post 5. Ontwikkelingen rondom kabel TV in Albrandswaard 6. Evaluatie Seniorenraad Albrandswaard 7. Discussie over actieplan Seniorenraad Albrandswaard 8. Zorgcentrum De Klepperwei in Rhoon 9. Bankjes in gemeente Albrandswaard 10. Dag van de ouderen op 1 oktober 2012 11. Bijzondere ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn 12. Actualiteiten vanuit de aangesloten organisaties 13. Wat verder ter tafel komt / rondvraag 14. Sluiting

Inzameling oud papier en karton Sportvereniging WCR haalt wekelijks op donderdag het oud papier en karton op in de wijk Essendael en het gebied Kleidijk, Achterdijk gelegen tussen Stationsstraat en Groene Kruisweg. Om de week (in de oneven weken) haalt WCR het oud papier en karton in Rijsdijk / buitengebied op. Zet het oud papier gebundeld of in kartonnen doos voor 8.00 uur op de aanbiedplaats voor minicontainers. Wij zijn blij met elke kilo die u scheidt.

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

Meer scheiden, minder afval

www.albrandswaard.nl


! D R A A W D L E G   FIETS IS

E D U O   UW

Comfortabele appartementen in Park Bolnes fase 2 Park Bolnes is gelegen aan de zuidzijde van de Nieuwe Maas in Ridderkerk, dichtbij Rotterdam. In fase 2 wordt een kleinschalige appartementengebouw gerealiseerd met 14 comfortabele appartementen. Het appartementengebouw heeft een prachtige ligging in een groene parkomgeving.

pa

rte

m

en

tt

yp

eD

1

4-kamerappartementen (11 stuks) en 3-kamerappartementen (3 stuks) Diverse indelingsvarianten Woonoppervlaktes van ca. 93 m2 tot 114 m2 Ruime woonkamer met open keuken 2 of 3 slaapkamers

Ruime terrassen Videofooninstallatie Uitstekend geïsoleerd en onderhoudsvriendelijk Alle appartementen bereikbaar via hal met lift Voldoende parkeergelegenheid

Prijzen vanaf € 203.310,50 v.o.n.

Voor meer informatie:

Verkoopinformatie:

www.parkbolnes.nl

De Schoof 8, 3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht T 078 681 25 66 E info@vanspronsenmakelaars.nl www.vanspronsenmakelaars.nl

Ontwikkeling van:

Admix·Estate PIE10008

14 comfortabele appartementen met berging

Ap


(Advertorial)

Bouw je droomhuis aan de Waal BARENDRECHT / HEERJANSDAM – Langs de Waal wordt binnenkort een bijzonder nieuwbouwproject gerealiseerd in landelijke stijl. ’t Waelhof omvat zeven kavels die kopers naar eigen woonwens kunnen bebouwen. Ze kunnen hun eigen woning, volledig naar hun wensen, realiseren op villapark ’t Waelhof. AKM projectontwikkeling ontwikkelt ‘t Waelhof, gelegen aan de Waal in Barendrecht op de grens met Heerjansdam. ,,Wij stellen de toekomstige bewoner centraal’’, vertelt Nico de Bruijn van AKM projectontwikkeling. ,,We ontwikkelen en ontwerpen samen met de koper hun woonwens op een van de kavels. In samenwerking met gemeente Barendrecht en stedenbouwkundig bureau Wissing is een uniek hof gecreëerd.’’ Het villapark is verkeersluw, zodat kinderen veilig kunnen spelen. In totaal zullen zeven vrijstaande villa’s met eigen parkeerplaatsen gerealiseerd worden. De diverse kavels hebben een eigen oriëntatie, waarbij het zicht op het water centraal staat: een eigen hof met kavel aan het water of een steiger aan het water. Er wordt optimale privacy garandeert, terwijl het open karakter behouden blijft. De twee duurste kavels zijn inmiddels gereserveerd. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2013 te starten met de bouw.

,,We geloven in dit project. We gaan met de koper aan tafel zitten voor het ontwerp, regelen de vergunningen, selecteren een aannemer en overhandigen uiteindelijk zelf de sleutels aan de bewoner. Bovendien kunnen we het budget goed in de gaten houden, waardoor men niet voor verrassingen komt te staan. Het kan niet zo zijn dat het ineens veel duurder wordt. Het is voor de toekomstige bewoners een groot voordeel dat ze één aanspreekpunt hebben terwijl ze hun eigen droomhuis laten bouwen.’’ De verkoop van ’t Waelhof wordt gedaan door drie makelaars: Ooms, Remax en Intrahuis. Alle informatie is te vinden op www. waelhof.nl. Wie vragen heeft, kan tevens terecht bij AKM projectontwikkeling. Ook kan men op afspraak referentiewoningen of het plangebied van ’t Waelhof bezoeken. Wie wil, krijgt hulp krijgen bij de verkoop van zijn huidige woning. AKM Projectontwikkeling is te vinden aan Pesetastraat 48 te Barendrecht en bereikbaar via 0180-890123 en info@akmprojectontwikkeling.nl. Zie ook www.akmprojectontwikkeling.nl. Zaterdag 15 september van 11 tot 15 uur is er een vrije inloop bij Intrahuis Makelaars, waar geïnteresseerden terecht kunnen voor een persoonlijk gesprek. Bouw je droomhuis aan de Waal

woonkeuzekrant

informatie voor woningzoekenden

Op zoek naar een huurwoning in Albrandswaard? Vrijgekomen woningen publiceren wij in principe één keer per twee weken in de Woonkeuzekrant, in ons kantoor aan het Ghijseland 305 in Rhoon en op onze internetsite. Als u zich inschrijft bij Woonvisie ontvangt u een woonpas. Hiermee kunt u iedere twee weken op maximaal twee woningen reageren.* Reageren op een woning, hoe gaat dat? Reageren op de aangeboden woningen kan 24 uur per dag op onze internetsite www.wv.nl. U kunt ook reageren met de woonkeuze-bon op deze pagina. Het heeft alleen zin om te reageren als u aan alle gestelde voorwaarden voldoet. Wij verzoeken u vriendelijk GEEN contact op te nemen met de vertrekkende huurder(s).

Op welke plaats bent u geëindigd? Vanaf donderdag 20 september, vanaf 09.00 uur kunt u op onze website www.wv.nl bekijken op welke plaats u bent geëindigd. Wanneer u in aanmerking komt voor een woning waarop u hebt ingeschreven, dan nemen wij contact met u op.

Meer informatie Kom gerust langs op ons kantoor aan het Ghijseland 305 in Rhoon, of kijk op onze website, www.w.v.nl. U kunt ons natuurlijk ook bellen: 0180-49 49 49.

Openingstijden kantoor in Rhoon Dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak of komt u naar ons kantoor aan het Koningsplein 50 te Ridderkerk, (geopend maandag t/m vrijdag tussen 08:00 uur en 16:00 uur). Zet- en /of drukfouten voorbehouden.

* Inschrijven Wilt u zich bij ons inschrijven als woningzoekende en staat u al bij Woonnet Rijnmond ingeschreven? Dan blijft uw inschrijfduur behouden!

Rhoon

Bolnes, te Ridderkerk

Woningzoekenden opgelet! Afhalen van IB-60 formulier bij Belastingdienst niet meer mogelijk

Ghijseland 346

Noordstraat 89

Beschikbaar per

Beschikbaar per

heden

heden

Afgesloten seniorenwoning in het ServiceWooncentrum in Rhoon.

Kenmerken:

• Seniorenwoning op de 2e etage • 2 slaapkamers • Oppervlakte woonkamer: 31,50 m² slaapkamers: 12,10 m², 13,30 m² Huurprijs: • Totale huur € 742,32 (inclusief € 193,82 service- en stookkosten) • Subsidiabele huur € 571,66 Bijzonderheden: • Huismeester aanwezig. • De woning is gelegen in een rustige woonomgeving. • In het complex bevindt zich een recreatiezaal. • Collectieve centrale verwarming met boiler. • De woning heeft een open keuken. • Toegankelijkheid: 2. • Energielabel: D. Voorwaarden: • Maximum inkomen € 34.085. • Minimum leeftijd 55 jaar. • Aanvraag huurtoeslag is mogelijk.

Advertentienummer: 237011

Om in aanmerking te komen voor een woning van Woonvisie vragen wij aan u en uw eventuele partner en/of medebewoner(s) om een IB-60 formulier te overhandigen tijdens het intakegesprek. Voor dit gesprek wordt u uitgenodigd als u de eerste kandidaat bent voor de woning waar u op heeft gereageerd. Dit formulier heeft u niet nodig voor inwonende kinderen.

Afgesloten flatwoning op de begane grond in het complex De Noordhave met een restaurant en een bibliotheek, nabij winkels en overige voorzieningen.

Tot op heden was het mogelijk om het IB-60 formulier bij de Belastingdienst af te halen. Helaas hebben wij bericht ontvangen dat de Belastingdienst stopt met deze service. IB-60 formulieren worden vanaf heden niet meer afgegeven aan de balie van de Belastingdienst.

Kenmerken:

Wat nu?

• Begane grondwoning • 1 slaapkamer • Oppervlakte woonkamer: 17,60 m² slaapkamer: 14,00 m² Huurprijs: • Totale huur € 600,07 (inclusief € 119,82 service- en stookkosten) • Subsidiabele huur € 512,25 Bijzonderheden: • Complexbeheerder aanwezig. • Professionele alarmering. • Collectieve HR-ketel met boiler. • De woning heeft een dichte keuken. • Toegankelijkheid: 2. • Energielabel: D. Voorwaarden: • Maximum inkomen € 34.085. • Minimum leeftijd 55 jaar. • Aanvraag huurtoeslag is mogelijk.

Advertentienummer: 237013

U kunt een IB-60 formulier telefonisch aanvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543. Binnen 5 werkdagen heeft u de aangevraagde verklaring in huis. Omdat wij u vragen tijdens het intakegesprek het IB-60 formulier te overhandigen adviseren wij u, indien u nog geen IB60 (2011) formulier in huis heeft, NU alvast een telefonische aanvraag te doen.

Woonkeuzebon

Editienummer 37

Inleveren uiterlijk op dinsdag 18 september 2012 a.s. tot 12.00 uur op ons kantoor aan het Ghijseland 305 in Rhoon. (Met blokletters invullen s.v.p)

Woonpasnummer Naam Adres Postcode / Woonplaats Telefoon overdag / ‘s avonds Ik heb belangstelling voor de volgende woning(en) en voldoe aan de gestelde voorwaarden:

1e keuze Advertentienummer Adres 2e keuze Advertentienummer Adres

Instructies voor aanvragen

Bel met 0800-0543 - Kies optie 3 - Kies optie 1 - Kies optie 3 (voor een IB60 over het jaar 2011) - Voer uw BSN-nummer (dit nummer staat op uw paspoort, uw Nederlandse identiteitskaart en uw rijbewijs en bestaat uit 8 of 9 cijfers) in en sluit af met een “hekje”. Let op: Doet u aangifte inkomstenbelasting dan kunt u in plaats van een IB-60 formulier tijdens het intakegesprek ook een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2011 overhandigen.

Plaats Datum Handtekening

U kunt de bon ook per post versturen naar Woonvisie, vestiging Rhoon, Ghijseland 305, 3161 VV Rhoon. Let op! bij verzending per post: voldoende frankeren en tijdig posten. Te laat ontvangen of onvolledig ingevulde bonnen worden niet verwerkt.

HOUDT U REKENING MET HET AANVRAGEN VAN EEN IB-60 FORMULIER 2011


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 13 september 2012

Voorafje voor jubileumconcert Gemengd Koor Chapeau

Workshop Margriet Eshuijs in het Veerhuis Vooruitlopend op het jubileumconcert ‘Gemengd Koor Chapeau in Concert’ dat het koor Chapeau ter gelegenheid van haar 15-jarig bestaan op 10 november geeft in Theater Zuidplein te Rotterdam-Zuid was Margriet Eshuijs zaterdag 8 september voor een workshop in het Veerhuis te Rhoon. Margriet Eshuijs geeft op het jubileumconcert een gastoptreden. Andere gasten zijn dan Maarten Peters en Co Vergouwen. Aanvang 20 uur. Meer info op www. theaterzuidplein.nl. De kaarten kosten 20 euro. Telefoon kassa Theater Zuidplein 0102030203. Koor Chapeau staat onder leiding van Eric van Dalum

en heeft 75 leden. Het is in 1997 opgericht en voortgekomen uit een gelegenheidskoor bestaande uit medewerkers van het Erasmus MC - Daniel den Hoed kliniek. Het koor heeft onder meer diverse KWF Goede Doelen Concerten opgeluisterd, werkte mee aan vele benefietconcerten en organiseert zelf ook concerten. Het repertoire is zeer breed, van pareltjes uit musicals tot popliedjes uit de top 2000 en een enkel licht klassiek stuk. Margriet Eshuijs, Maarten Peters en Co Vergouwen zijn de muzikale gasten van het koor. Ze zingen en spelen als solisten met het koor samen

stukken zoals ‘House for sale’ de grote hit van Margriet, maar ook ‘Tears in Heaven’ van Eric Clapton, The Rose en in een mooi zangarrangement het lied Hallelujah van Leonard Cohen. Daarnaast een aantal solostukken in trio bezetting uit het theaterconcert ‘Daar ben je dan’ waarmee Margriet te zien is in de theaters in Nederland tot en met april 2013. De presentatie wordt gedaan door Margriet Eshuijs. Margriet Eshuijs is te horen als zangeres, maar ook op gitaar, octaafgitaren accordeon. Maarten Peters zingt en bespeelt diverse gitaren. Co Vergouwen zingt en speelt vleugel, keyboards en percussie.

Gratis met de dierenarts naar de film Het jaar 2012 staat bij dierenkliniek Den Otter in het teken van de jubilea. Niet alleen de assistentes vieren hun (12,5 en 15 jarig) jubileum als assistente van de praktijk, maar ook de kliniek zelf bestaat dit jaar 25 jaar. In juni werd er in verband met dit jubileum al een speciale editie van de Rhoonse dierendag georganiseerd. In Oktober staat er wederom een bijzonder uitje op het programma: op woensdagmiddag 3 oktober zal in bioscoop LantarenVenster in Rotterdam (vlakbij Hotel New

York) een speciale film voor de kinderen en hun ouders worden gedraaid. Gekozen is voor de film Kauwboy. De film is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar en is ook zeer geschikt voor oudere kinderen en volwassenen. Vorige week is deze film gekozen tot Nederlandse inzending voor de Oscars. De film begint om 17 uur en de ontvangst is vanaf 16.30 uur. Klanten van dierenkliniek Den Otter kunnen voor deze film een gratis kaartje afhalen in de praktijk (zolang de voorraad strekt).

Door het lokaal Comité Dag van de Ouderen wordt op maandagmiddag 1 oktober voor het 9e achtereenvolgende jaar een feestelijk amusementsprogramma georganiseerd. Aanvang 14 uur. Vanaf 13.30 uur is de zaal open. Deze middag wordt gevierd in het Partycentrum ’t Veerhuys, Dorpsdijk 238 te Rhoon met een zeer gevarieerd programma. Voor en na de pauze zal worden opgetreden door het bekende koor ‘Tranen met tuiten’. Alle inwoners van Albrandswaard van 50 jaar en ouder zijn welkom. Aan deze middag zijn geen kosten verbonden. Informatie: Jan ’t Hart, telefoon 5016129.

Open huis dansles Hoop voor de polders?

Afgelopen woensdag was kamerlid Helma Lodders (VVD) te gast in het door de VVD Albrandswaard georganiseerde politieke café in het tuincafé van Intratuin Rhoon. De avond had als thema om nog eens te discussiëren over de plannen om 600 hectares polderlandschap (een kwart van de hele gemeente Albrandswaard!) terug te geven aan de natuur. De avond werd druk bezocht, waarbij ook vertegenwoordigers van het Platform Polder Albrandswaard en de agrariërs in de polders aanwezig waren. Ondanks het feit, dat de Raad van State alle beroepschriften tegen het bestemmingsplan ongegrond heeft verklaard lijkt er toch nog een sprankje hoop aanwezig om de polders te behouden. De omstreden Planologische Kernbeslissing

(PKB) waarbij werd aangegeven dat de 2e Maasvlakte met natuur zou moeten worden gecompenseerd, is inmiddels 15 jaar oud. De tijden zijn veranderd. Het moet nu geen uitgangspunt meer zijn om alle planologische ontwikkelingen automatisch te compenseren met natuur. Dit gaat immers altijd ten koste va de agrariërs. In een tijd van stijgende voedselprijzen en een toenemende afhankelijk van het buitenland geen goede zaak. Bovendien kan het steeds schaarser worden geld (we hebben het over een bedrag van 120 tot 300 miljoen euro) vast op een betere manier worden ingezet. Dat geldt des te meer nu er binnen Albrandswaard totaal geen maatschappelijk draagvlak is voor deze zogenaamde natuurontwikkeling. Helma Lodders besloot de avond na een boeiend debat met de aanwezigen dan ook af met de mededeling dat zij zich in de Kamer hard wil maken voor een nader besluit over deze omstreden PKB en sloot af met de woorden ‘een koe in de wei is ook natuur’. Suzanne Remijn VVD Albrandswaard secretaris

Binnenkort start er in de Brinkhoeve een cursus stijldansen. Tijdens deze cursus leert men een gevarieerd progamma van foxtrot tot mambo. Dinsdag 18 september is er vanaf 20 uur een open avond.Voor meer informatie www.dansschoolwuyster.nl. of vrijblijvend langsgaan op dinsdagavond 18 september in de Brinkhoeve, Kerkstraat 12 Poortugaal. Aanmelden voor de open avond is niet nodig. Op zaterdagavond zijn er regelmatig dansavonden.

Prijzen zomerfotoactie uitgereikt De Schakel hield deze zomer weer een fotowedstrijd met zomerfoto’s. Velen grepen de kans hun mooiste zomerfoto in te sturen. Elke week is er een weekwinnaar gekozen. Bovendien maakten deze weekwinnaars kans op één van de twee hoofdprijzen. Vorige week, woensdag 5 september, zijn bij restaurant De Oude Haven

Luckymen band Live uit Raysland Maandag 17 september is de Luckymen band live te zien en te horen in de Raysland studio’s. De Luckymen band is geliefd bij het country publiek en bestaat uit zes bandleden: Dick: drum en zang, Rob: bas, Teun: sologitaar, accordeon en mondharmonica, Rinus: Steelgitaar, Renate: zang en percussie, Ray: gitaar en zang. De toegang is gratis. Wilt u deze avond meebeleven, dan graag in verband met het beperkte aantal kaarten aanmelden en reserveren via info@raysland.nl of 06-53773622. Aanvang 20 uur. Het adres is: Kleidijk 102 in Rhoon. De avond wordt opgenomen en later uitgezonden via radio president en is te beluisteren op de kabel FM 107.9 of via de website www. radiopresident.nl

Dieren Centrale Nederland

Dag van de Ouderen

Margriet weet haar gehoor in ’t Veerhuis goed te boeien.

11

in Hendrik-Ido-Ambacht de prijzen uitgereikt. Tien weekwinnaars ontvingen hun foto op dibond, een aluminium plaat. De twee hoofdprijswinnaars kregen hun foto op plexiglas. De winnaars zijn: Martine de Jong, Marianne van de Starre, Ariena van Gelderen-Kroos, Richard van der Voorden, Henk Brinks, Marjolein van Rijsoort, Carla

De prijswinnaars van de fotoactie.

van Wingerden, H.L.N. Bootsman, Erna van ’t Hof en Irene van der Want. De hoofdprijzen werden gewonnen door Hans Hertog en Marianne Plaat. De fotoprint op plaat en de hoofdprijzen zijn aangeboden door Foopla.nl, Grotenoord 31 te Hendrik-Ido-Ambacht, 078-6815683. Zie ook www. foopla.nl.

Vermist: Kater, zwart, witte buik, bef, sokken en 1 achterpoot geheel wit, is gechipt, Ghijseland Rhoon. Gevonden: Reu, yorkshire terrier, grijsbruin, halsband groen met hondjes, Ghijseland Rhoon. Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0186-603405 Kijk voor meer gegevens op www.dierencentrale.nl

Middeleeuws festijn in Klepperwei In het kader van het veertigjarig bestaan van Zorgcentrum de Klepperwei in Rhoon organiseert Esperanza in samenwerking met de re-enactment groep Campvere op zaterdag 22 september een Middeleeuws Festijn. Het festijn zal voornamelijk plaatsvinden op het plein voor de Klepperwei dat wordt omgetoverd tot een Middeleeuws kampement. In het kampement zal te zien zijn hoe men vroeger leefde en zullen allerlei oude Middeleeuwse ambachten worden gedemonstreerd. Ook zullen roofvogels zoals uilen en buizerds in het kampement te bewonderen zijn. De kinderen kunnen boogschieten en meedoen met het Viking spel en zullen ridders in maliënkolders elkaar bevechten met hun zwaarden en een nar, goochelaar en acrobaten hun kunsten laten zien. Muzikaal wordt alles opgevrolijkt door de Medieval Folkgroep de Slag ende Stoot die met Middeleeuwse instrumenten en zang vaak tezamen met Esperanza meeslepende liederen ten gehore zullen brengen. Om 10 uur wordt het festijn muzikaal geopend in het restaurant van de Klepperwei met een optreden van de Slag ende Stoot tezamen met Esperanza. Iedereen is hartelijk welkom. De toegang voor dit Middeleeuwse Festijn is vrij voor iedereen.


12 De Schakel

Donderdag 13 september 2012

Meubelstoffeerderij Rhoon Meubelstoffeerderij Rhoon Meubelstoffeerderij Rhoon Meubelstoffeerderij Meubelstoffeerderij Rhoon Meubelstoffeerderij Rhoon Rhoon

• in modern •• Gespecialiseerd Gespecialiseerd inmodern modern Gespecialiseerd in Gespecialiseerd in modern en ambachtelijk stoffeerwerk •• Gespecialiseerd in modern • en Gespecialiseerd in modern ambachtelijkstoffeerwerk stoffeerwerk en ambachtelijk ambachtelijk stoffeerwerk en ambachtelijk ambachtelijkstoffeerwerk stoffeerwerk • collectie leer en ••• Grote Grote collectie leer en Grote leer en Grote collectie leer Grote collectie collectie leer enen •• meubelstoffen Grote collectie leer en meubelstoffen meubelstoffen meubelstoffen meubelstoffen meubelstoffen • Bedschotten en ombouw • Bedschotten ombouw ••• Bedschotten en ombouw en ombouw Bedschotten en en • Bedschotten Bedschotten enombouw ombouw • Caravanbootkussens • en bootkussens • CaravanCaravan- en en Caravanbootkussens •• enbootkussens bootkussens • CaravanCaravan- en en bootkussens • • • •• •

Binnen dagen retour Binnen dagen retour Binnen 5 555 dagen retour Binnen dagen Binnen 5 dagen retour Binnen 5 dagen retour retour

Ambachtstraat Poortugaal 010-501 65 Ambachtstraat22 2•• •Poortugaal Poortugaal • ••T. T. T. 010-501 65 66 66 Ambachtstraat 010-501 65 66 Ambachtstraat 2 • Poortugaal • T. 010-501 www.stoffeerderijrhoon.nl Ambachtstraat 22 •• Poortugaal 010-50165 6566 66 Ambachtstraat Poortugaal •• T.T.010-501 65 66 www.stoffeerderijrhoon.nl

Autorecycling W.H. Baris bv Kunt u de auto niet brengen dan halen wij hem op met eigen ophaaldienst

Voor inlevering of inlichtingen: W.H. Baris bv

Tevens inkoop loop– en sloopauto’s

Charloisse Lagedijk 638 3084 LH Rotterdam Telefoon 010 - 480 00 00 Telefoon 06 - 53 18 15 39 E-mail: receptie@baris.nl www.baris.nl

Bij inlevering van uw auto krijgt u direct het R.D.W. vrijwaringsbewijs. Door de overheid erkend als wettelijk inleverbedrijf aangesloten bij:

www.stoffeerderijrhoon.nl www.stoffeerderijrhoon.nl www.stoffeerderijrhoon.nl www.stoffeerderijrhoon.nl

Auto Recycling Nederland

Administratief Medewerker (24-32 uur) Maesstad B.V. is een dynamisch, onafhankelijk assurantiemakelaar, gevestigd in Rotterdam. Wij zijn hoofdzakelijk werkzaam in de zakelijke markt en hebben ons gespecialiseerd in het verzorgen van verzekeringsoplossingen voor bedrijven welke actief zijn in de logistieke sector, zowel nationaal als internationaal. Ter ondersteuning van onze schade- en polisadministratie zijn wij op zoek naar een enthousiaste administratief medewerker (m/v) welke zich kan vinden in de navolgende kwalificaties : - leeftijd tussen de 20 en 45 jaar ; - accuraat en zelfstandig kunnen werken ; - geen 9 tot 5 mentaliteit ; - initiatiefrijk ; - klant- en servicegericht ; - gemotiveerd en leergierig, bereid zijn tot volgen van cursussen ; - teamspeler. Opleiding : - Afgerond MBO 4 of gelijkwaardig ; - een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is een vereiste, Engels is een pré ; - Assurantie B-diploma is geen vereiste doch kan in de selectieprocedure een voordeel zijn ; - uitstekende computerbeheersing, office 2010 ( word / exell ) is een vereiste ; - binnen Maesstad werken wij met het assurantiesysteem ANVA, ervaring hiermee zien wij als een belangrijk voordeel. Maesstad biedt u de kans om te werken in een prettige werkomwerking, binnen een jong en ambitieus team en in combinatie met goede arbeidsvoorwaarden. Geïnteresseerden in deze functie worden uitgenodigd voor 23 september a.s. te solliciteren en kunnen een brief sturen naar : Maesstad B.V. T.a.v. de heer A.A. van Zijl Postbus 19012 3001 BA Rotterdam of per mail aat@maesstad.nl

Juwelier Ettema is een modern juweliersbedrijf in Barendrecht in het hoge midden segment en binnenkort ook in het luxe trend segment. Wij onderscheiden ons binnen de regio door een uitgebreide collectie sieraden, relatieringen, toonaangevende horlogemerken en een eigen atelier.

Per direct zijn wij op zoek naar een representatieve

Verkoopmedewerker m/v Voor 15-40 uur per week (incl. zaterdag) die ons enthousiaste team komt versterken.

We zijn op zoek naar iemand die affiniteit heeft met sieraden, zelfstandig kan werken, en die klantvriendelijk en servicegerichtheid als vanzelfsprekend beschouwt.

Ben je tussen de 20 en 45 jaar, stuur dan je sollicitatie met CV en foto naar: Juwelier Ettema, t.a.v. de mevrouw V.G.J. Ettema, Middenbaan 57-59, 2991 CS Barendrecht. E-mail: vivian@juwelierettema.nl

Voor meer informatie omtrent ons bedrijf verwijzen wij u naar www.maesstad.nl.

Wij zijn op zoek naar een

Receptioniste / Telefoniste

Wie zijn wij?

Flexibel en accuraat, bij wie niet de functieomschrijving centraal staat, maar het werk zelf.

Bonn & Mees Drijvende Bokken BV bestaat dit jaar 125 jaar en is daarmee de oudste exploitant van drijvende bokken in Rotterdam. Met een vloot van drie zeegaande drijvende bokken en twee sleepboten, heeft Bonn & Mees een vooraanstaande positie in de haven van Rotterdam, maar heeft haar werkterrein ook steeds meer in het buitenland (West en Noord Europa).

Functie

Functie-eisen

Wat bieden wij?

Wij zien deze functie breder dan de vanzelfsprekende taken van een receptioniste / telefoniste (telefoon en balie). Degene die wij zoeken is het visitekaartje van ons bedrijf. Je zorgt voor een gastvrije ontvangst van onze klanten en voor een representatieve uitstraling van ons kantoor. Daarnaast verricht je ondersteunende administratieve werkzaamheden, assisteer je bij voorraadbeheer en zorg je voor de dagelijkse catering (lunches en koffie).

• MBO werk- en denkniveau • Relevante werkervaring • Je hebt ervaring met MS Office (Word, Excel en Outlook) • Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend zowel in woord als in geschrift • Je beheerst mondeling Engels. Duits is een pré • Je beschikt over goede communicatieve en contactuele vaardigheden, bent representatief en hebt een prettige telefoonstem • Je bent collegiaal, flexibel, stressbestendig en accuraat

Aantrekkelijk salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Werkkring vol afwisseling en uitdagingen. Zelfstandige functie binnen een dynamisch, groeiend en uniek bedrijf. Informele en enthousiaste collega’s.

Bonn & Mees heeft 35 medewerkers in dienst, waarvan er 8 werkzaam zijn op kantoor.

Ben jij degene die we zoeken? E-mail dan je gemotiveerde sollicitatie en een recent CV binnen 2 weken naar: sollicitaties@bonn-mees.com

Contract Het betreft een full-time dienstverband voor bepaalde tijd. Bij gebleken geschiktheid behoort een contract voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden.

Of stuur je sollicitatie naar: Bonn & Mees Drijvende Bokken B.V. t.a.v. mw. J. van Grieken Sluisjesdijk 123, 3087 AE Rotterdam

Voor meer informatie over Bonn & Mees kijk op www.bonn-mees.com


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 13 september 2012

Monumentendag Kasteel groot succes

Het was een drukte van belang voor het Kasteel van Rhoon. De Open Monumentendag bij Kasteel van Rhoon was weer een groot succes. Honderden mensen van alle leeftijd vermaakten zich prima in en rondom het kasteel met rondleidingen, speurtochten en oud-Hollandse spelletjes. Ook prinses Rhona en haar vrienden waren aanwezig. Zij waren zeer content met zoveel aandacht voor dit historische mooie plekje van Rhoon. In Poortugaal stonden zaterdag de deuren van de Dorpskerk aan de Groene Kruisweg open. Het bezoek kreeg behalve uitleg en een rondgang door de kerk ook

de gelegenheid de toren te beklimmen. In de ochtend-

uren was het vrij stil in de kerk, maar ’s middags kwamen zo’n vijftig belangstellenden. Interesse was er ook voor een aantal doopboeken die in de kerk tentoon waren gesteld. Aardig was dat diverse bezoekers hun namen daarin terug vonden. Voorts werden diverse exemplaren van het door William Bik samengestelde boekje ‘Een wandeling door de kerk’ verkocht. In dit boekje is kort de geschiedenis van de kerk weergegeven en worden alle bijzondere details van de kerk beschreven zoals onder meer het houten bord Salomons Ghebedt, een beschrijving van de grafzerken en de brandgeschilderde ramen.

Lakeien begeleidden de kinderspelen in de kasteeltuin. Foto: Kor van Pelt

Met CustoMatraz einde aan slecht slapen Na uitgebreid onderzoek met verschillende kennisinstituten en specialisten uit de medische sector heeft het Nederlandse bedrijf CustoMatraz een oplossing gevonden die een verbetering van de nachtrust garandeert. Slechte slapers wordt vanaf nu een op maat gemaakte oplossing aangeboden: het CustoMatraz. Vele Nederlanders slapen slecht. Van de Nederlanders boven de leeftijd van veertig jaar doet 55 procent dat zo slecht dat ze er lichamelijke klachten in nek, rug en armen van krijgen. Velen van hen lopen al geruime tijd rond met deze klachten. Ten einde raad proberen ze te accepteren dat ze de klachten hebben, als zou het een onvermijdelijk stuk van hun leven zijn. En dat hoeft volgens de producent niet of beter gezegd, niet meer,

dankzij de ontwikkeling van het CustoMatraz. ,,Een modulair matras dat na een digitale meting van het lichaam van de klant wordt samengesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met slaaphouding, drukpunten en de bestaande lichamelijke klachten. Per matraszone - hoofd, schouders, heup, benen - krijgt de klant de ondersteuning die hij behoeft.’’ Het matras is modulair opgebouwd. ,,Naar de toekomst toe heeft dat voordelen. Mocht het lichaam of het klachtenpatroon namelijk veranderen, dan kan het matras te allen tijde op de nieuwe situatie worden afgestemd. Simpelweg door de segmenten te wisselen. Door de losse segmenten hoeft bij slijtage ook niet meer het complete matras te worden vervangen, maar alleen de

versleten delen.’’ De kern van het CustoMatraz bestaat uit een speciale latexsoort die niet temperatuurgevoelig is en dus altijd een constante ondersteuning biedt. De hoes van het matras is antiallergisch en uitwasbaar. Informatiedag Zaterdag 29 september organiseert Chiropractie Rhoon en Van Leeuwen samen met CorrectSlapen een slaapinformatiedag. Deze dag staat volledig in het teken van rug- en of nekklachten. U kunt dan gratis een digitale meting van uw lichaam laten maken en een uitgebreid adviesgesprek met betrekking tot de nachtrust krijgen. Een afspraak kan door te bellen naar 0138892568. Natuurlijk kan ook via uw Chiropractor een afspraak gemaakt worden.

PLUS heeft nu ook cadeaukaarten Supermarkt PLUS biedt vanaf nu ook een uitgebreid assortiment cadeaukaarten aan. Bas Snetselaar, manager Formule & Communicatie van PLUS: ,,Wij maken het onze klanten graag makkelijk! Met ons nieuwe, ruime assortiment cadeaukaarten kan iedereen tijdens het boodschappen doen snel een passend cadeau kopen.” Het assortiment bestaat uit 50 verschillende cadeaukaarten op uiteenlopend gebied: ontspanning & plezier, mode & verzorging, media & muziek en huis & tuin. PLUS biedt kaarten aan voor een vast bedrag tussen de 10 en 50 euro en kaarten waarbij klan-

ten zelf een bedrag kunnen kiezen tussen de 5 en 150 euro. Er zijn onder andere cadeaukaarten van de Bijenkorf, Intratuin, iTunes en Zinzi, maar ook de CadeauBox, Bladcadeau en de Nationale Entertainment Card zitten in het assortiment. Ook is er een keuze aan cadeauverpakkingen. Vanaf begin deze maand verkopen ruim 180 PLUS supermarkten de kaarten. Begin 2013 zijn de cadeaukaarten in alle 259 PLUS vestigingen verkrijgbaar.

Het grote cadeaukaarten assortiment van PLUS

13

Collectieve Zorgverzekering Minima ook voor ouderen

Groenstrook grote puinhoop

De gemeente Albrandswaard heeft per 1 januari van dit jaar, samen met Ridderkerk en Barendrecht, een Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) afgesloten met CZ. Per die datum is ook de mogelijkheid vervallen om bijzondere bijstand aan te vragen voor bepaalde medische kosten. Alleen in heel bijzondere gevallen kun je daar nu nog een beroep op doen. Namelijk door wethouder Rombout te vragen de hardheidsclausule toe te passen. Je hoeft niet ‘in de bijstand te zitten’ om de CZM verzekering af te sluiten. Je komt er voor in aanmerking als je inkomen minder dan 130 procent van het (sociaal) minimum inkomen is. Dus ook ouderen met alleen AOW of met een klein pensioen erbij komen in aanmerking.

Bij de aanleg van de nieuwe parkeerplaats aan de Emmastraat in Poortugaal is tevens nieuwe beplanting aangebracht tussen de parkeerplaats en het achterpad van de woningen aan de Snip. Dit is voor een klein gedeelte uitgevoerd, want de rest van de groenstrook is niet beplant en bestaat alleen nog maar uit een grote puinzooi. Het onkruid staat anderhalve meter hoog. Daar doet de gemeente niets aan. De afgelopen week hebben drie personen van een groenonderhoudsbedrijf het nieuw aangelegde groenperk lopen schoffelen. De rest laat men rotten. De bewoners van de Snip hebben er al diverse keren bij de gemeente over geklaagd, maar de ambtenaren schijnen Oostindisch doof te zijn. Er word door de gemeente gezegd dat er waarschijnlijk iets gaat gebeuren als er meer bekend is met betrekking tot de bouw van een nieuw appartementen complex hoek Emmastraat/ Waalstraat. Maar ook dit project zal wel op de lange baan geschoven worden omdat de gemeente zeer armlastig is. Voor ons bewoners van de Snip verdient de gemeente een zeer dikke onvoldoende!

De gemeente gaat de komende tijd nadenken hoe ze verder wil gaan met de CZM. Opties zijn bijvoorbeeld om een geheel ander pakket met een andere zorgverzekering af te sluiten of deze zorgverzekering te behouden en een tweede keus aan te bieden. De BAR gemeenten voelen er veel voor om een tweede pakket te organiseren voor hun minima. Dit kan een volwaardig pakket zijn zoals nu bij CZ maar het kan ook een pakket zijn voor een bepaalde doelgroep. Bijvoorbeeld voor ‘ouderen’. Het Cliëntenplatform Albrandswaard gaat zich buigen over deze algemene vraag en over de volgende vragen: Hoe wordt het huidi-

ge pakket ervaren en wat ontbreekt er in het huidige pakket? Hebben ouderen behoefte aan een speciaal pakket afgestemd op ouderen? Wat missen de ouderen dan in het huidige pakket? Voor welke leeftijd zou het ‘ouderen’ pakket moeten gelden? Wat zou er uit het huidige pakket kunnen namens de ouderen? Moeten we ons beperken tot de groep minima ouderen (tot 130 procent) of de verzekering openstellen voor alle ouderen in de gemeente? Is er een andere doelgroep waarvoor een speciaal pakket nodig is? Zijn er misschien al genoeg collectieve zorgverzekeringen voor ouderen en chronisch zieken? Zijn er nog andere aandachtspunten? Zonder de polisvoorwaarden te kennen is het moeilijk om commentaar te geven, maar het Cliëntenplatform is gaarne bereid u een kopie van de polis toe te sturen. En ook SWA/Vraagwijzer beschikt over een exemplaar. Minima die deelnemen aan de CZM verzekering krijgen een korting van de gemeente van 10 euro per maand. Alleen u kunt bepalen of een overgang naar de CZM verzekering per 1 januari 2013 gunstig is. Wij van het cliëntenplatform zouden het zeer op prijs tellen als u met ons, en de gemeente, mee zou willen denken. U kunt daarvoor bellen naar de voorzitter (0616 508 924) of mailen naar cpalbrandswaard@gmail.com. N. (Niko) Bom, voorzitter Cliëntenplatform Albrandswaard

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelalbrandswaard.nl

Obs Rhoon-De Overkant op schoolkamp

J.C. Nesselaar

Bridgecursus Op woensdag 19 september start Leo Stok weer een cursus Bridge voor beginners in gebouw de Brinkhoeve in Poortugaal. Iedereen kan zich aanmelden. Het eerste deel van de cursus gaat over tien woensdagavonden. Aanvang 20 uur en einde rond 22.30 uur. Voor informatie of aanmelding bellen naar 010-5015224 of een mailtje sturen naar l.stok@kpnplanet.nl.

RWA A1 wint verdiend bij Meervogels A2

De kinderen van obs Rhoon locatie de Overkant kunnen terugkijken op een prachtig, zomers schoolkamp. Het weer was goed gezind. Een prachtige nazomer in het prachtige Esbeek. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn van maandag t/m woensdag weg geweest. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 kwamen op woensdag aan en bleven tot vrijdag 7 september. Het thema van deze week was Ruimte. Er werd via een nieuwsbericht aangekondigd dat er een ruimteschip was geland in de Brabantse bossen. Heel toevallig bleek dat er een UFO in het speelbos van Esbeek was geland. Er zaten vier ruimtewezens in

de UFO die de weg kwijt waren. Zij vroegen hulp aan de kinderen en met elkaar werd een ruimtedans ingestudeerd, zodat zij daarna weer terug konden naar hun eigen omgeving in de ruimte. Ook werden met elkaar allerlei opdrachten uitgevoerd. Zo’n kamp kan niet zonder hulp van ouders plaatsvinden. Team obs Rhoon-De Overkant: ,,Fijn dat er weer zoveel ouders vrij hadden genomen om groepjes te begeleiden, in de keuken de overheerlijke maaltijden te verzorgen en hielpen met het uitzetten van speurtochten. Dankzij hun enorme inzet is het weer een onvergetelijk schoolkamp geworden.’’

RWA A1 had het betere van het spel en kreeg de meeste kansen, maar Meervogels scoorde. RWA kwam wel 0-1 voor, maar daarna scoorde Meervogels en kwam RWA met 3-1 achter. RWA bleef echter gewoon door korfballen en kansen creëren en dat resulteerde in doelpunten: 3-3. Daarna scoorde Meervogels weer tot 5-3. RWA bewaarde de rust en ging de rust in met een 5-6 voorsprong. Na rust hetzelfde spel. RWA creëerde veel kansen, maar kwam moeilijk tot scoren. RWA maakte wel een gat van 3 doelpunten en kwam daarna niet meer in de problemen, al zegt de uitslag dat niet, 11-12. De wedstrijd duurde 2,5 minuten langer; waarom weet niemand. RWA A1 heeft nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Zaterdag 8 september speelt RWA A1 om 13 uur thuis tegen Tempo A1.


adv kwakernaat:Adv 92 x 135 mm

22-12-2009

09:42

Pagina 1

C ................

34.000 3.983

Kerkstraat 6 3171 GG Poortugaal Telefoon 010-5017949

12.094

K W A K E R N A AT & T R O M P accountants en belastingadviseurs

x

44.650 3.981 23.555 4.004 567

33.024

 

% • Anna Scott • Esprit • Bandolera • Tramontana • MAC • Roberto Sarto

     POST BEZOEK TELEFOON FAX E-MAIL WEB

Postbus 86 2990 AB Barendrecht Achterom 74-80 2991 CV Barendrecht (0180) 61 99 11 (0180) 62 06 68 info@kwakernaat.nl www.kwakernaat.nl

• JO & Co Sport • Josephine & Co • Mark • Poools • Boogs Blue

Herenkapsalon Kerkstraat 8 - 3171 GG Poortugaal Telefoon 010-5013139 Wij werken op afspraak.

Julianastraat 53-55 3161 AJ Rhoon Tel. 010-501 55 83

1 DAG WERKEN 1 DAG BIJKOMEN

1 DAG WERKEN 1 DAG BIJKOMEN

EEN NIERPATIËNT MOET ER VEEL VOOR OVER HEBBEN OM EEN BEETJE NORMAAL TE LEVEN. Charlotte (35) was 14 toen bij haar een nierziekte werd ontdekt. Na twee transplantaties moet ze nu vier nachten per week dialyseren. Dat is weliswaar levensreddend, maar ook loodzwaar. Daarom zet de Nierstichting alles op alles om de kwaliteit van leven van nierpatiënten te verbeteren en doet wetenschappelijk onderzoek. Dat kunnen we echter niet alleen.

OVER VOOROM EENEEN NIERPATIËNT? STEUN ONS! EEN NIERPATIËNT MOET ERWAT VEELHEEFT VOOR U OVER HEBBEN BEETJE GEEF(35) AAN COLLECTANT SMS NIER NORMAAL TE LEVEN. Charlotte wasDE 14 toen bij haar een OF nierziekte werd NAAR 4333 1 SMS IS EEN EENMALIGE GIFT VAN 2 EURO ontdekt. Na twee transplantaties moet ze nu vier nachten per week dialyseren. COLLECTEWEEK: 16Daarom T/M 22zetSEPTEMBER 2012 Dat is weliswaar levensreddend, maar ook loodzwaar. de Nierstichting alles op alles om de kwaliteit van leven van nierpatiënten te verbeteren en doet wetenschappelijk onderzoek. Dat kunnen we echter niet alleen.

WAT HEEFT U OVER VOOR EEN NIERPATIËNT? STEUN ONS! GEEF AAN DE COLLECTANT OF SMS NIER NAAR 4333 1 SMS IS EEN EENMALIGE GIFT VAN 2 EURO

COLLECTEWEEK: 16 T/M 22 SEPTEMBER 2012

DE ADVERTEERDERS OP DEZE PAGINA EN DE UITGEVER STEUNEN DE NIERSTICHTING.

1 DAG WERKENbloemen en meer 1 DAG BIJKOMEN EEN NIERPATIËNT MOET ER VEEL VOOR OVER HEBBEN OM EEN BEETJE NORMAAL TE LEVEN. GEEF AAN DE COLLECTANT OF SMS NIER NAAR 4333

1 SMS IS EEN EENMALIGE GIFT VAN 2 EURO J. Louwerensplein 6, Rhoon, (010) 501 59 69 www.myosotisbloemen.nl

COLLECTEWEEK: 16 T/M 22 SEPTEMBER 2012

Aannemingsbedrijf

J. BEVELANDER

aannemingsbedrijf

gebr. barendregt

v.o.f. Bijdorp-zuid 3 - 2992 LD Barendrecht Tel. 0180 - 619832 - Fax 0180 - 619907 Email: bevelander@solcon.nl

grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Essendijk 38, 3161 EE Rhoon Tel. 010 5015638

Tsjaikovskistraat 3, Rhoon (hoek bij de Viaductweg) www.mcd-supermarkt.nl

aanbouw verbouw nieuwbouw onderhoud

twitter: @mcdolaf Lid NVOB - Stichting Bouwgarant

ELEKTROTECHNIEK

Volg Albert Heijn Rhoon op #AHMAHURHOON Onze openingstijden zijn: Maandag t/m donderdag van 08.00 tot 20.00 uur Vrijdag van 08.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur

3161 AJ RHOON

TEL 010-5015383

Licht en kracht Woning- en bedrijfsinstallaties Storingen en onderhoud

Landelijke erkend volgens: Stichting Erkenning Installatiebedrijven (SEI)

Ebweg 33 - Barendrecht Postbus 2020 - 2990 DA Barendrecht Tel. 0180 - 612461 / 06 - 53240654 Fax 0180 - 620770

www.bkbelektrotechniek.nl


Start nieuwe Tai Chi cursus Met ingang van september elke dinsdag 20:30 - 21:30 uur

Nieuw! Met ingang van september elke donderdag Dance Express 19:00 - 20:00 uur

ACTIE!

Sport nu een maand onbeperkt voor maar 49,95! (incl. sleutel) *t/m oktober geldig

www.facebook.com/Gamerensport

Albrandswaardsedijk 188 | 3172 XB POORTUGAAL | (010) 501 31 15 info@gamerensport.nl | www.gamerensport.nl Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08:00 - 22:00 uur Zaterdag & zondag 08:00 - 14:00 uur


AutoNieuws Op de autotentoonstelling van Parijs (29 september - 14 oktober) beleeft de Audi RS 5 Cabriolet zijn wereldpremière. De vierzitter met elegante softtop brengt twee unieke sensaties samen: die van open rijden en de pure power van de Audi V8. Deze atmosferische krachtbron is met 331 kW/450 pk goed voor sensationele prestaties zoals een spint van 0-100 km/h in 4,9 seconden. De levering in Nederland start in het voorjaar van 2013. De Audi RS 5 Cabriolet heeft een elegante softtop. Deze is licht en perfect geïsoleerd. Na een druk op de knop duurt het openen slechts 15 seconden en het sluiten 17 seconden. Openen en sluiten kan desgewenst rijdend bij een (maximale snelheid van 50 km/h). Met de kap open bedraagt de bagageruimte 320 liter, met gesloten kap 380 liter.

Met de hand geassembleerde V8 De atmosferische, direct ingespoten 4,2-liter V8 van de Audi RS 5 Cabriolet levert een vermogen van 331 kW/450 pk (bij 8.250 tpm) en een koppel van 430 Nm (tussen 4.000-6.000 tpm). Het specifieke vermogen bedraagt 4,27 kg/pk. De motor is met de hand geassembleerd. De RS 5 Cabriolet is standaard uitgevoerd met een zeventraps S tronic-transmissie met dubbele koppeling. Hij sprint in slechts 4,9 s van 0-100 km/h.

De topsnelheid bedraagt 250 km/h (optie: 280 km/h). Het uitlaatgeluid is ook dankzij speciale ‘sound-kleppen’ diep en indrukwekkend. Door diverse efficiencyverhogende

maatregelen (‘lange’ overbrengingsverhouding van de zevende versnelling, minimale interne weerstand, nevenaggregaten die ‘on demand’ werken etc.) komt het gemiddelde verbruik uit op 10,9 l/100 km.

Twee unieke sensaties van Audi RS 5 Cabriolet Ultieme dynamiek De Audi RS 5 Cabriolet beschikt over een sportonderstel en de nieuwste generatie quattro. Het geavanceerde vierwielaandrijvingsysteem is licht, compact en efficiënt. Onder normale omstandigheden gaat 60 procent van de aandrijfkracht naar de achterwielen en 40 procent naar voren. Bij verminderde grip kan maximaal 85 procent van de aandrijfkracht naar de achterwielen gaan of maximaal 70 procent naar de voorwielen. Launch Control, dat bijdraagt aan een supersnelle staande start, is standaard. De voordelen van Torque vectoring (eveneens standaard) komen vooral bij een dynamische rijstijl op bochtige routes naar voren. Dit systeem reguleert de aandrijfkracht op elk individueel wiel. Het resultaat: een neutraal weggedrag - ook bij hoge bochtsnelheden. Een sportdifferentieel is optioneel. De elektromechanische stuurinrichting met snelheidsafhankelijke bekrachtiging werkt direct,

precies én geeft optimale feedback. Dynamic Steering met variabele overbrenging van de stuurinrichting is beschikbaar als optie. Audi drive select is standaard. Hiermee is de respons van stuurinrichting, de transmissie en gaspedaal naar eigen voorkeur in te stellen. Er is keuze uit ‘comfort’, ‘auto’ en ‘dynamic’. Het optionele Dynamic Ride, met schokdempers die diagonaal met elkaar verbonden zijn, wordt ook door Audi drive select aangestuurd.

Stabiliteit van 250 tot 0 De Audi RS 5 Cabriolet heeft standaard een ESC-stabiliteitsysteem met een sportmodus die een zeer dynamische rijstijl toestaat. Het systeem is ook volledig uitschakelbaar (bijvoorbeeld voor circuitgebruik). Achter de standaard 19-inch lichtmetalen wielen met 265/35-banden gaan krachtige schijfremmen schuil. De voorste schijven hebben een diameter van 365 mm en zijn inwendig geventileerd en radiaal doorboord.

De nieuwe Volkswagen Golf Tot 100 kg lichter en 23 procent zuiniger en vooral een echte Golf Volkswagens design-DNA met de horizontale lijnvoering van front en achterzijde sluit hier perfect bij aan.

Tot 23 procent zuiniger

Volkswagen introduceert de nieuwe Golf. De zevende generatie van de bestseller (ruim 29 miljoen verkocht sinds 1974) is veiliger, comfortabeler, dynamischer en ruimer dan zijn voorganger. Daarbij is Volkswagen erin geslaagd het gewicht met zo´n honderd kilogram terug te brengen, afhankelijk van de uitvoering. Mede hierdoor is de Golf tot 23 procent zuiniger dan voorheen. Het gemiddelde verbruik met de nieuwe, 140 pk sterke TSIbenzinemotor met cilinderuitschakeling bedraagt 1 op 20,8. De Golf BlueMotion is goed voor 1 liter diesel op 31,2 km. De Golf staat vanaf 3 november in de showroom. Bestellen kan vanaf 1 oktober. De nieuwe Golf valt direct op door zijn krachtige proporties. Hij is 425,5 cm lang (+56 mm

t.o.v. zijn voorganger), 179,9 cm breed (+13 mm) en 145,2 cm hoog (-28 mm). Daarbij is de wielbasis met 59 mm gegroeid tot 263,7 cm. De wielen staan ‘op de hoeken’ van de carrosserie. Dit draagt bij aan het dynamische voorkomen en het leidt tot extra interieurruimte. De lengte van het interieur bedraagt 175,0 cm (+14 mm) en de bagageruimte met variabele laadvloer heeft nu een inhoud van 380 liter (+30 l). De tildrempel is met 66,5 cm (-17 mm) de laagste in zijn klasse.

Een echte Golf De dynamische lijn van de Golf is te danken aan het nieuwe MQB-platform waarop hij is gebaseerd. Dit maakt het mogelijk de voorwielen ver naar voren te plaatsen. Daardoor lijkt de motorkap extra lang. Maar vóór alles is het nieuwe model een echte Golf. Kenmerkende details zijn de herkenbare C-stijl, de lange daklijn en gunstige stroomlijn (Cw 0,27 (BlueMotion).

Volkswagen heeft voor de Golf nieuwe motoren ontwikkeld, alle met start-stopsysteem en regeneratie van remenergie. Bij de marktintroductie zijn er twee benzineversies. De basisversie, de 1.2 TSI met 85 pk, laat een gemiddeld verbruik noteren van 1 op 20,4 (CO2: 113 g/km). Dat is 0,6 l/100 km zuiniger dan de voorganger. De 140 pk sterke TSI is voorzien van cilinderuitschakeling en voldoet nu al aan de EU6-emissienorm. Het gemiddelde verbruik: 1 op 20,8 (CO2: 112 g/km). Het dieselgamma start met de 105 pk sterke 1.6 TDI die gemiddeld 1 op 26,3 verbruikt (CO2: 99 g/km). De 2.0 TDI met 150 pk laat 1 op 24,4 noteren (CO2: 106 g/km). Later volgt de Golf BlueMotion, met een gemiddeld verbruik van 1 liter diesel op 31,3 km (CO2: 85 g/km). De nieuwe Golf is er met een zesversnellingsbak en met een zes- of zeventraps DSGtransmissie. Het nieuwe bestuurdersprofielsysteem ondersteunt de berijder bij een efficiënte rijstijl.

Veiligheid van topklasse De Golf is als eerste in zijn klasse standaard uitgerust met Multi Collision Brake. Daarmee remt de Golf automatisch af na een botsing.

Sportief en rijk uitgerust Zowel in het in- en exterieur komt de sportiviteit duidelijk tot uiting dankzij een groot aantal specifieke Audi RS-details. Daarbij is de standaarduitrusting zeer compleet. Zo is de Audi RS 5 Cabriolet uitgerust met parkeerhulp plus, verwarmde voorstoelen, een windscherm, lichtpakket en een bestuurdersinformatiesysteem. Tot de opties behoren hoofdruimteverwarming, een volautomatische airconditioning met drie klimaatzones en adaptieve verlichting. Daarnaast is een groot aantal geavanceerde assistentiesystemen beschikbaar zoals de adaptieve cruise control, Audi side assist en Audi active lane assist. De top op het gebied van multimedia wordt gevormd door MMI navigatie plus met harddisk, DVD-speler en 7-inch kleurenscherm. Dit kan worden aangevuld met de connectiviteitsmogelijkheden van Audi connect met geïntegreerde WLAN-hotspot. De Audi RS 5 Cabriolet wordt in het voorjaar van 2013 in Nederland verwacht. De exacte specificaties en de prijzen zijn nog niet bekend.

Dit beperkt het risico op ‘doorschieten’ en daarmee een vervolgaanrijding. De nieuwe Golf is ook leverbaar met het proactieve veiligheidssysteem PreCrash. Dit ‘herkent’ gevaarlijke situaties, spant de gordels aan en sluit ramen en schuifdak. Geavanceerde veiligheidsvoorzieningen als adaptieve cruisecontrol, Front Assist, City Emergency Braking, vermoeidheidsherkenning en Lane Assist zijn optioneel beschikbaar.

Dynamiek én comfort Ook Progressive Steering is een primeur in deze klasse. Daarbij is de overbrengingsverhouding van de stuurinrichting variabel. Dit helpt parkeermanoeuvres te vereenvoudigen en zorgt voor optimale dynamiek op bochtige wegen. De dynamiek wordt verder versterkt doordat het elektronische sperdifferentieel XDS altijd standaard is. Comfortverhogend zijn de elektrische parkeerrem, Light Assist en Dynamic Light Assist, verkeersbordherkenning en Park Assist 2.0.

Hoogwaardig interieur touchscreen standaard Elke nieuwe Golf is standaard uitgerust met een touchscreen (5,0, 5,8 of 8 inch). Al in de basisversie is de boordcomputer geïntegreerd en kunnen instellingen worden gewijzigd. De grotere displays bieden volop infotainment- en connectiviteitsmogelijkheden. De bediening is eenvoudig en intuïtief. Het interieur is ruim, veelzijdig en comfortabel. De nieuwe Golf wordt leverbaar als Trendline, Comfortline en Highline. Hij is vanaf 1 oktober te bestellen en staat vanaf 3 november bij de Nederlandse dealers. Rond 1 oktober worden de prijzen en specificaties bekendgemaakt.


De Schakel Donderdag 13 september 2012

SP

RWA herstelt zich netjes Zaterdag 8 september werd er afgereisd door RWA 1 naar Oud Beijerland voor de wedstrijd tegen Korbatjo 1. Een geduchte tegenstander, maar gezien de resultaten van eerder gespeelde wedstrijden een tegenstander waar een goed resultaat neergezet kon worden. De door ARCO gesponsorde ploeg ging gelijk goed geconcentreerd van start, kwam wel 1-0 achter, maar wist dat snel recht te trekken. De voorsprong werd genomen met 1-2 en deze werd de rest van de wedstrijd niet meer uit handen gegeven. Ondanks het goede spel lukte het niet om in de eerste helft al een goede voorsprong te pakken. De ARCO brigade ging de rust in met een 5-8 voorsprong. Echter na de rust was het gedaan voor Korbatjo, het goede spel werd voortgezet en het scoren verder uitgebreid. In een zeer vermakelijke wedstrijd werd door goed teamspel een duidelijke

overwinning neergezet. De eindstand werd uiteindelijk 7-17. Trainer Rob Berreboom was zeer tevreden. Zaterdag 15 september speelt RWA 1 om 16 uur thuis tegen HKC uit Hardinxveld. RWA 2 moest naar Arnemuiden voor een wedstrijd tegen TOP 2, een goede tegenstander. Dat

bleek ook uit de wedstrijd; RWA 2 had moeite om in het spel te komen en door het goede spel van TOP 2 kon het geen vuist maken. Met een eindstand van 15-12 moesten de punten in Arnemuiden blijven. RWA 2 speelt de volgende wedstrijd ook thuis tegen HKC 2 om 14.30 uur.

Jan den Arend in duel met z’n tegenstander.

PSV Poortugaal boekt geflatteerde overwinning De uitslag van de uitwedstrijd tegen Olympia (4-1) doet vermoeden dat Poortugaal een eenvoudige overwinning wist te boeken op de Gouwenaren. De werkelijkheid was echter anders. Het verschil werd gemaakt doordat de geelzwarten de cadeautjes van de Olympia-achterhoede genadeloos afstraften. Verder was het een wedstrijd tussen twee matige ploegen die nog lang niet op het niveau spelen dat mag worden verwacht. PSV Poortugaal begon sterk aan de wedstrijd. Reeds in de 3e minuut had Paul Norbruis de kans om zijn ploeg aan de leiding te brengen, maar zijn kopbal ging rakelings naast. Na 10 minuten was het toch raak. Dave van Driel maakte het Olympia-keeper Robbert Dols zo moeilijk dat deze een blinde trap naar voren gaf. De bal kwam terecht in de voeten van Dick Tijdeman die van 40 meter de bal in het doel lobde. Vanaf dit moment begon Poortugaal achteruit te lopen en in de 17e minuut leverde dit een tegentreffer op. Van buiten het strafschopgebied mocht de inkomende Marciano IJsselsteyn uithalen. Kevin

Rijsdijk toucheerde het schot nog, maar kon niet voorkomen dat Olympia langszij kwam. Ook in de periode hierna verzuimde Poortugaal tijdig in te grijpen en af en toe kwamen de Gouwenaren dicht bij het doel. Van tijd tot tijd ontstonden er voor het Poortugaalse doel dreigende situaties, maar gescoord werd er niet. Hierna begon langzaam maar zeker de hitte toe te slaan en verplaatste het spel zich als een blok van het ene naar het andere doel. In de 40e minuut was het weer de beurt aan de geelzwarten en na enig gepriegel in het Goudse strafschopgebied was het Dick Tijdeman die Rui Almeida Monteiro in staat stelde om binnen te tikken: 1-2. Lang leek Poortugaal niet te kunnen genieten van deze voorsprong want vanaf de aftrap trok Olympia meteen ten aanval. Laurens Boogaard knalde rakelings naast en kort voor de pauze kreeg Olympia een grote kans toen de uitstekende scheidsrechter Ron de Bruijn (Bodegraven) bij een (aangeschoten) handsbal van Dave Zaal onverbiddelijk naar de stip wees. Van 11 meter schoot Assad el Harti de bal echter hoog over.

In het 1e kwartier na de pauze zakte Poortugaal terug in de eigen gelederen en werd Olympia de kans geboden het initiatief over te nemen. Grote kansen ontstonden er echter niet en in de 61e minuut slaagde Poortugaal er in om tegen de veldverhouding in de voorsprong te vergroten. De ver opgedrongen Ferry Boshart wist de tegenstander de bal te ontfutselen en deze op Dave van Driel te plaatsen. De Poortugaalse aanvalsleider wist zonder problemen de uitkomende doelman te omspelen en doeltreffend uit te halen. De wedstrijd leek gespeeld en Poortugaal zakte zo mogelijk nog verder in en probeerde via een counter eruit te komen. In de 85e minuut leverde dit resultaat op toen een onderschepping van Jeffrey van Velzen de aanleiding was voor een treffer van Niels Versteege. Poortugaal kreeg daarmee te veel, maar over enkele weken weet niemand dit meer. Zondag 16 september krijgt PSV Poortugaal bezoek van Unitas. De Gorinchemers zijn begonnen met een overwinning en een nederlaag. Aanvang 14.00 uur.

Marathonloper verlegt zijn grenzen Afgelopen zaterdag vond de grootste en oudste ultraloop van Nederland plaats in Winschoten. Pedro Heezen de voorzitter van Team Albrandswaard had deze ultraloop nog altijd op zijn verlanglijstje staan. Na eindelijk weer een jaar blessure vrij te zijn was het zaterdag dan zo ver! Zijn doel was om bij zijn debuut gelijk onder de 4 uur te lopen. Na een goede voorbereiding en alles

goed geregeld te hebben, zijn vrouw stond langs de route van de rondjes van 10 km, verliep alles voorspoedig. De marathonloper die normaal niet van warm houdt om in te lopen had zaterdag geen keuze! De temperatuur liep op naar 24 graden maar Pedro hield zich de eerste 30 km keurig aan zijn schema van 45 minuten per 10 km. De één na de ander stapte uit of zakte ver weg. Heezen schoof

steeds meer op om uiteindelijk als 2e overall te finishen en daarmee was hij tevens 1e in zijn klasse van mannen 40 plus! Zijn tijd van 3.51 is tevens een nieuw clubrecord bij zij club Energie in Barendrecht en met deze tijd staat hij nu 8e op de jaarlijst 2012 in Nederland. Zijn volgende uitdaging staat ook al in zijn agenda,volgend jaar 1 april de 60 km van Texel.

www.deschakelalbrandswaard.nl

RT

17

WCR speelt gelijk tegen Antibarbari WCR heeft afgelopen zondag een punt overgehouden aan het treffen met het Rotterdamse Antibabari. Op De Omloop, de thuishaven van WCR, was het na 90 minuten op de klok 1-1. WCR had wat recht te zetten na de schrijnende vertoning een week eerder tegen LMO, dat WCR op een 4-1 nederlaag trakteerde, waar het basisbegrip van het voetbal, strijd, aan Rhoonse zijde ontbrak. De mannen van trainer Henri van Zeist startten dan ook beter aan de wedstrijd dan tegen LMO en waren direct de bovenliggende partij. Het was in de 23e minuut Stephan van Obert, overgekomen van Xerxes/DZB, die de Rhoonse trots verdiend op voorsprong zette. WCR was, zoals eerder al gezegd, de betere, maar de 2-0, die meer zou brengen kwam er niet, dus coachte van Zeist vanaf minuut 41 zijn spelers om met de 1-0 voorsprong de rust te gaan halen. Hij bleek tegen dovemansoren te spreken, want met nog 23 seconden te gaan lag het leder achter WCRdoelman Sander Olsthoorn en kreeg Antibarbari waar het

eigenlijk geen recht op had. In de rust kookte Van Zeist meer dan het theewater en terecht. Het was namelijk niet de 1e keer dat WCR vlak voor rust een voorsprong weggaf. Gelukkig kwamen er nog 45 minuten om deze domper om te buigen. Maar het was Anitibarbari dat beter uit de kleedkamer kwam en mocht WCR een kruis slaan toen een Antibarbariaanvaller in de 46 minuut, alleen voor Olsthoorn, voorlangs schoot. WCR kreeg ook kansen. Jeffrey Querido, ingevallen voor Mohamed Azauag, stond net op het veld en mocht in de 62e minuut alleen op de Antibarbarigoalie afgaan. De doelman van de studentenclub redde bekwaam met de voet. De rebound was voor Fabio Leenen, die prima inschoot, maar ook deze inzet was een prooi voor de Rotterdamse keeper. Met nog een kwartier te gaan leverde de opgestoomde centrale verdediger Tim den Haan een puike voorzet af. Alex Soares Silva had het gewenste resultaat op zijn hoofd, maar knikte over. Hierna was het gedaan met de

wapenfeiten en moest WCR genoegen nemen met een punt. Zondagmiddag 16 september moet WCR voor de competitie naar Rotterdamwest. Daar aan de RFC-weg 155 is JHR om 14.30 uur de gastheer. WCR 2 boekte voor de competitie een 11-0 overwinning op Transvalia/ZW 2. Zondag 16 september hebben de mannen van trainer Mladen Maksimovic voor de competitie wederom een thuiswedstrijd op het programma staan. Op sportcomplex De Omloop komt het Geervlietse PFC 3 op bezoek. WCR 3 won aan de hand van uitblinker Nils van Eijk voor de competitie met 5-2 van Olympia 6. Van Eijk, een speler uit de WCR-opleiding, was met 2 assists en een doelpunt de man of the match. Maar ook een ander jeugdproduct van WCR liet van zich spreken. Menno Dijkstra. Hij maakte de mooiste van de 5. WCR 3 speelt zondag eveneens thuis. Voor de competitie staat om 12.00 uur de wedstrijd tegen Vierpolders 3 op het programma.

Ergün Büga, de nieuwe trainer voor de A-jeugd:

‘Oude Maas is een erg gastvrije club’ Voetbalvereniging Oude Maas is er erg tevreden met hem. De club uit Poortugaal was naarstig op zoek naar een nieuwe trainer voor haar A-jeugd en kwam in haar zoektocht uit bij de 34-jarige Ergün Büga. Deze voormalig speler van SVV was al eerder trainer bij Anadolu, assistent-trainer bij DOTO en hiervoor trainer bij de jeugd van Hellevoetsluis. Hij zag het ook van zijn kant direct zitten. Het nieuwe seizoen is enkele weken aan de gang en het is tijd voor een nadere kennismaking. De afgelopen dagen is Ergün Büga al door vele mensen gefeliciteerd. De kersverse jeugdtrainer van Oude Maas is vorige week vader geworden van een dochtertje. Na een eerdere dochter en zoon voor het gezin Büga hun derde kind. Met zijn ongeschoren uiterlijk oogt de jonge vader op het eerste gezicht misschien wat vermoeid, maar dat is schijn: ,,Ik heb er gewoon erg veel zin in. Mijn gezinssituatie was in eerste instantie wel aanleiding om wat meer afstand te willen nemen van het voetballen. Mijn zoontje werd te vroeg geboren en dat heeft toen nog al wat van mijn vrouw en mij gevraagd. En dat met de wetenschap van een derde kind op komst. Maar toen kreeg ik een telefoontje van Oude Maas. Ik volgde deze vereniging al langer en weet waar ze vandaan komen. Een tweetal gesprekken zorgde ervoor dat ik tegen mijn vrouw heb gezegd dat ik een erg fijn gevoel heb bij deze club en het daar wil gaan oppakken.” Inmiddels is er al enkele weken getraind en zitten de eerste wedstrijden erop. De eerste indrukken maken plaats voor een diepere kijk in de ziel van

Ergün Büga: ,,Het zich laten ontwikkelen van alle jeugdspelers is mijn doel.’’ de vereniging: ,,Oude Maas ervaar ik als een erg gastvrije club. Ook voor de tegenstanders. Verder valt het mij op dat taken worden opgepakt. Spelers die helpen achter de bar, vele mensen die dingen doen. En natuurlijk zie ik een aantal vrijwilligers die zelfs dag en nacht voor Oude Maas bezig zijn. Als je hier iets vraagt, dan wordt het ook gedaan. Er wordt erg hard gewerkt aan de toekomst van deze vereniging. Blijkbaar heeft iedereen bij Oude Maas datzelfde doel voor ogen. En het vriendengevoel binnen deze vereniging is groot. Binnen de seniorenselectie is 80 procent afkomstig uit eigen jeugd. Ook dat zegt wel iets. De leden van Oude Maas mogen daar gerust trots op zijn. En dan is er ook nog die prachtige accommodatie.” Iedere trainer wil wat bereiken. Daarbij is het goed om ook gebruik te maken van de elders opgedane ervaringen. In die zin kan en wil Ergün Büga ook wel wat toevoegen aan de jeugdopleiding van Oude Maas. En dat gaat verder dan alleen maar het voetballen zelf: ,,Ik vraag de jeugdspelers om hun schoolverplichtingen beter af te stemmen op de trainingen, zodat ze kunnen komen trai-

nen. Daarover geen misverstand, school gaat nog altijd voor. Maar het structureel afmelden voor de training op een bepaalde dag, dat gaat er bij mij niet in. Goed plannen, daar heb ik ook zelf mee te maken. In het dagelijks leven ben ik Operations Manager bij een staalconstructiebedrijf. Ik rijd door het hele land om te kijken waar er projecten zijn. Ook zelf moet ik veel in de agenda schuiven om tijdig op het trainingsveld te kunnen staan. En verder moeten ze meer gaan praten en nadenken over het voetballen. Betrokkenheid bij wat er allemaal binnen de vereniging gebeurt. Maar ook, wat wil ik straks als speler in de senioren? Bij de hoogste selectie komen of recreatief gaan voetballen?” Deze week hebben partijen hun handtekening gezet onder een contract dat partijen minstens twee jaren aan elkaar verbindt. Dat blijkt een bewuste keuze: ,,De twee jaar komt vooral vanuit de club. Daarop heb ik van mijn kant bewust ‘ja’ gezegd. Want vooral in het tweede jaar zie je de vruchten van het gedane werk. Het zich laten ontwikkelen van alle jeugdspelers is mijn doel. Het ervoor zorgen dat er jaarlijks een stuk of vier spelers kunnen doorstromen naar de seniorenselectie. Als dat ook lukt, dan ben ik trots op mijn werk. De bedoeling is om dit eerste jaar ergens boven in de middenmoot mee te draaien en het eerstvolgende seizoen een promotie af te dwingen. Daar waar in deze gemeente het jeugdvoetbal misschien weer een beetje afzakt, is het de bedoeling om de jeugd van Oude Maas in de hoofdklasse te krijgen en te houden. Binnen deze vereniging moet dat zeker kunnen lukken.”


‘Alles naar wens’ Om uw eigen leven te kunnen leiden, heeft u anderen nodig. Aafje is graag die ander. Aafje helpt u met thuiszorg, huishoudelijke hulp en begeleiding bij beginnende dementie. Bij Aafje kunt u ook wonen in één van onze huizen of logeren in onze zorghotels.

www.aafje.nl

088 8 233 233

VRIJWILLIGE ONLINE VEILING

Ridderkerk, Rijksstraatweg 133

EEN BIJZONDER OBJECT: deze royale, sfeervolle vrijstaande woning (bouwjaar 1847) met een ruim en luxe gastenverblijf en vrijstaande garage, voldoende parkeerplaats op eigen terrein. Woonoppervlakte 150 m2, perceeloppervlakte 1105 m2 en inhoud 650 m3. Bouwjaar 1847. INZETPRIJS € 500.000,Sluiting veiling: maandag 24 september 2012 om 20.00 uur Voor biedingen en meer informatie: www.vastgoed-auctions.nl/ tel. 0412-851218 Voor een bezichtiging kunt u contact opnemen met

Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

Otra Vez

al 30 jaar een begrip.

25% KORTING www.otravez.nl. 0180-422743

www.bremmer.nl/ tel.nr.: 078 - 677 27 92

1 DAG WERKEN 1 DAG BIJKOMEN

REPARATIE wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

mr P.A. (Petra) GHQ Hollander

1 SMS IS EEN EENMALIGE GIFT VAN 2 EURO

0180 - 612881 BARENDRECHT

familierecht | jeugdrecht | arbeidsrecht | mediation 3171 EB Poortugaal

G.M.K. CLEANING

bellen 010 - 5013230 faxen 084 - 7122380

Computeropleidingen

Visite.indd 2

AMOTEX TAXI RIDDERKERK

Allround schoonmaak & Glazenwassers bedrijf

info@advocatenpraktijkdenhollander.nl www.advocatenpraktijkdenhollander.nl

.indd 1

WAT HEEFT U OVER VOOR EEN NIERPATIËNT? STEUN ONS! GEEF AAN DE COLLECTANT OF SMS NIER NAAR 4333 COLLECTEWEEK: 16 T/M 22 SEPTEMBER 2012

Advocatenpraktijk GHQ Hollander advocaat en mediator post F. van de Poest Clementlaan 53

EEN NIERPATIËNT MOET ER VEEL VOOR OVER HEBBEN OM EEN BEETJE NORMAAL TE LEVEN. Charlotte (35) was 14 toen bij haar een nierziekte werd ontdekt. Na twee transplantaties moet ze nu vier nachten per week dialyseren. Dat is weliswaar levensreddend, maar ook loodzwaar. Daarom zet de Nierstichting alles op alles om de kwaliteit van leven van nierpatiënten te verbeteren en doet wetenschappelijk onderzoek. Dat kunnen we echter niet alleen.

- Vast tarief per rit binnen Ridderkerk - Speciaal tarief naar ziekenhuis - Vervoer naar en van luchthavens - Korting bij retourboekingen - U kunt met uw pinpas betalen

(voorheen w v.d. spoel bv )

Heeft plaats voor een :

29-08-12 10:43

o.a. Word * Excel * Internet UW STRAATMAKER * Digitale fotografie * PowerPoint29-08-12 10:43 uit Barendrecht BIEDT ZICH AAN

0180-623003 - www.internsupport.nl

voor al uw tuin- en sierbestrating, oprit-en bedrijventerreinen. topbestrating@gmail.com Tel. 0180-842346/06-33753942

Leerling glazenwasser / schoonmaker

Voorkeur: 18 + / Rijbewijs / Nederlands sprekend en schrijven.

T: 0180 - 619242 / 06 - 54 266 955 www.gmkcleaning.nl - info@gmkcleaning.nl Kerkweg 1 2992 SE B’drecht

óók voor levering van Huismeester /~ diensten

TEL.: 0180-468724 / 06-23910654 AMOTEX Transport- & Koerierservice - Transport tot 1.500 kg. netto lading - Opslag van goederen en materialen - Nachtdistributie

TEL.: 0180-437906 / 06-23910654

TUINCENTRUM ACHTERZEEDIJK Achterzeedijk 60 • 2992 sc barendrecht

Volop gratis parkeergelegenheid !

Gerbera’s bos € 1.98 Chrysanten bos € 1.98 Gloxinia per stuk € 1.98 Azalea per stuk € 3.98 Bol chrysant in rieten mand € 4.99 Hebe winterhard 2 voor € 4.99 Viooltjes winterhard doos € 4.99 Bemeste tuinaarde 4 zakken € 4.99 Luxe winterharde hortensia’s € 6.95

Hollandse aardbeien

doos 500 gr € 0.99

Jonagold appel

kilo

Delcorf appels nieuwe oogst

kilo

Elstar appels nieuwe oogst

2 kilo

Goudreinetten nieuwe oogst

2 kilo

Frambozen

doosje

Frieslander aardappels

10 kilo

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur, zondag en maandag gesloten!

€ 0.99 € 0.99 € 1.99 € 1.99 € 1.99 € 3.50


De Schakel

DIENSTEN

Donderdag 13 september 2012 10.30 uur dr. A. van der Hoek, Vredeszondag HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. G. van de Pol ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

ZONDAG 16 SEPTEMBER RHOON PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Geref. Kerk, Maranathakerk, Kleidijk 2 09.30 uur ds. G.H. v.d. Graaf, Rhoon, Heilig Avondmaal Woensdag 19 september 11.00 uur ds. J.A. van Rootselaar Poortugaal, Heilig Avondmaal Herv. Gemeente, Dorpskerk 09.30 uur ds. J.P. Bijl Heilig Avondmaal 17.00 uur ds. G.J. Ruitenberg Zoutelande H.A. ROOMS KATH. KERK H. Willibrordus, Dorpsdijk 11.00 uur Viering Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering POORTUGAAL PROTESTANTSE GEMEENTE TE POORTUGAAL Dorpskerk, Groene Kruisweg 09.30 uur Ds. M.H. v/d. Graaf, Startzondag KAPEL DELTAZIEKENHUIS 09.45 uur Pastor E. Boleij GEREF. GEMEENTE Achterweg 11 09.30 uur ds. C. Neele 16.00 uur ds. C. Neele PERNIS/ ALBRANDSWAARD

GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Nieuwedijk 6 09.30 uur Br. H.B. Knepper 16.30 uur ds. D.J. van Diggele BARENDRECHT Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur mevr. Ds. L.J. Verschoor-Schuijer uit Harderwijk VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Ds. P. Taselaar, Zwijndrecht EVANG. GEMEENTE Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. A. de Rover 15.00 uur ev. F.S.L. Koopmans VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30 uur ds. W. Verdonk REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam

AlbrandswaardFM live aanwezig bij jubilerende Klepperwei

Mindfulness voor mantelzorgers

Zaterdag 15 september van 10-14 uur is AlbrandswaardFM live aanwezig bij het jubilerende Zorgcentrum De Klepperwei. Deze dag wordt de jaarlijkse rommelmarkt gehouden in en voor op het plein. De opbrengst komt ten goede van de bewoners. In het kader van het 40-jarig bestaan wordt er vooruit gekeken naar het Middeleeuws Festijn op zaterdag 22 september. AlbrandswaardFM is te ontvangen op de 99.0 FM (kabel) en in de ether 107.1 FM en op www.albrandswaardfm.nl. De presentatie op de radio doet Kees Spronk.

Na een geslaagde eerste kennismakingsochtend met Mindfulness dit voorjaar, wordt nu van start gegaan met de hele cursus Mindfulness. De cursus bestaat uit negen donderdagochtenden van 10 tot 11.45 uur, telkens op de derde donderdag van de maand. Docente is Diana Hagoort. Zij heeft sinds 1998 haar eigen Praktijk voor Ontspanningstherapie De Zilveren Lotus in Ridderkerk. Diana Hagoort: ,,Mindfulnesstrainingen leren je om te leven in het hier en nu. Door middel van ademhalingsoefeningen en diverse andere oefeningen, leert je om niet je gedachten aandacht te geven, maar de ademhaling in je buik. Je gedachten als het

ware niet te voeden; het loopt toch altijd anders dan je hebt gedacht. Er komen diverse oefeningen voorbij en jij als cursist mag bepalen welke het beste bij je passen. De lessen zijn eventueel los te volgen. We geven er echter de voorkeur aan deze bijeenkomsten met een vaste groep te volgen.’’ De cursus is bedoeld voor mantelzorgers uit Albrandswaard en wordt georganiseerd door SWA/Steunpunt Mantelzorg, Rijsdijk 17a, Rhoon, 010-5011222,mantelzorg@welzijnalbrandswaard. nl. Locatie: Molendijk 2a in Rhoon (ingang over het schoolplein). Kosten: 5 euro per bijeenkomst.

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar: bezorgingalbrandswaard@baruitgeverij.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon 015-3694070

Handwerken en kaartmaken in De Haven Elke donderdagmorgen komt in de Haven in Poortugaal een gecombineerde groep van dames bijeen die handwerken en kaarten maken. Beide groepen zijn erg enthousiast en tonen belangstelling voor elkaars werk. De sfeer is er altijd goed en het is een leuke manier om aan een hobby te beginnen en andere mensen te leren kennen. Het sociale contact wordt door iedereen erg gewaardeerd. Nieuwe leden zijn van harte welkom en worden op weg geholpen bij het kaarten maken of handwerken. Er zijn mogelijkheden genoeg. Wie interesse heeft kan een

keer vrijblijvend langsgaan. Harmien Jonker begeleidt alle activiteiten en kan vertellen welke materialen nodig zijn. Het enthousiasme en de saamhorigheid zijn zo groot dat er zelfs geen vakantiestop is; 52 donderdagochtenden kan men hier de hobby uitoefenen. Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd, want enkele vrijwilligers brengen regelmatig thee en koffie rond. Men komt bijeen in één van de zalen van De Haven in Poortugaal op donderdagmorgen van 10 tot 12 uur. De kosten zijn 2 euro per keer, inclusief koffie en de thee.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom bij de activiteiten in De Haven.

Verkoop tweedehandskleding nu ook op dinsdag In Het Boerderijtje wordt voortaan tweedehands kleding verkocht op dinsdag en woensdag Het Winkeltje is op deze dagen open van 10 tot 12.30 uur. Er wordt uitsluitend dameskleding verkocht. Vanwege de goede verkoop kan er nu ook tijdens deze ochtenden weer goede en schone dameskleding worden ingenomen. De laatste keer dat er kleding wordt verkocht is op dinsdag 2 en woensdag 3 oktober. Dan zal er ook een speciale actie zijn van verkoop van winterjassen. Daarna wordt het winkeltje weer in gereedheid gebracht voor de verkoop van tweedehands boeken en kerstspullen. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.

Het Boerderijtje is gevestigd aan de Dorpsdijk 116 in Rhoon.

19

Medische Diensten Huisartsen. Uitsluitend voor spoedgevallen. Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 010-2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Albrandswaard De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen).Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden.

Saterday Night Disc Saterday Night Disc met DJ Rodney, het feest voor dertigplussers, wordt gehouden op zaterdag 15 september in De Brinkhoeve, Kerkstraat 12 Poortugaal. Aanvang 20.30 uur Tickets 9,50 euro. www.saterdaynightdisco.nl

Deze krant nog eens nalezen op internet? De kleding is in veel maten voorradig. Foto: Wim Spoormaker

www.deschakel albrandswaard.nl

Sportdag Don Boscoschool Donderdag 13 september 2012 - 50e jaargang - nr. 41 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ALBRANDSWAARD (RHOON EN POORTUGAAL)

Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 12.000 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres uitgever en advertentie-afdeling: Singel 55, Barendrecht Tel. 0180-641022; Fax. 0180-619983 Redactie: Sieka Romeijn-Hedmann (0180-612571, 06-17375371) Leonie Elzinga (06-10336090) Postadres: Postbus 390, 2990 AJ Barendrecht Bezoekadres: Walmolen 74, Barendrecht E-mail: redactiealbrandswaard@baruitgeverij.nl Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Bezorgklachten: telefoon 015-3695822 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.

www.deschakelalbrandswaard.nl

Vanwege het slechte weer in juni genoten de kinderen van de Don Boscoschool op woensdag 5 september alsnog van een zonnige, uitgestelde sportdag van het vorige schooljaar. Dit keer met als thema ‘Olympische Spelen’. Bij de opening door directeur Ton van Zevenhuijzen droeg een leerling dan ook een olympische ‘fakkel’. De kleuters mochten, geheel volgens het Dalton-principe, in teamverband zelf de spelletjes en volgorde daarvan kiezen. De overige groepen deden, verspreid over de sportvelden van korfbalvereniging RWA, diverse behendigheidsspellen en sporten in mini-opstelling.


KIJK IN DE PRAKTIJK! T I JD E NS DE I N F O RM ATIEAVOND VAN ONZE IMPLANTOLOGIE-PRAKTIJK

Wegens groot succes stellen wij onze deuren donderdagavond 27 september tussen 18.00 0 uur en 21.00 uur weer open. Tijdens onze informatieavond kunt u zich GRATIS laten voorlichten over implantologie. Voor koffie & wat lekkers wordt uiteraard gezorgd!

donderdag

27 sep

tember tussen 18.0 0 uur en 21 .00 uur

I M P L A N T O L O G I E , WAT I S D AT E I G E N L I J K ? ? Implantologie is een onderdeel van de tandheelkunde waarbij één of meerdere tanden vervangen worden door tandimplantaten. Implantaten zijn kunstmatige wortels vervaardigd uit titanium die in het bot geplaatst worden.

TA N D K W I J T ? Een implantaat is de oplossing voor het vervangen van één of meerdere verloren tanden. Het implantaat wordt als een schroef in het bot geplaatst, waarop vervolgens een kroon of brug geplaatst kan worden. Het is slechts een kleine ingreep, maar het resultaat is blijvend mooi! Een bijkomend voordeel van een implantaat is dat er geen aangrenzende tanden bij de behandeling betrokken hoeven te worden.

• Prachtig resultaat • Spaart andere tanden • Pijnloze (kleine) ingreep onder plaatselijke verdoving

KLIKGEBIT Als u al uw tanden kwijt bent en een prothese (kunstgebit) hebt, dan zult u merken dat uw kaak slinkt. Als gevolg hiervan gaat het gebit slecht zitten en kunt u minder goed praten. Steeds vaker kiezen mensen daarom voor een stevige constructie van implantaten waarop het kunstgebit stevig kan worden vastgedrukt. Het ‘klikgebit’ zit altijd vast, ziet er schitterend uit en remt het slinken van de kaak af.

• Het gebit zit 100% vast • Uw kaak behoudt vorm • Pijnloze (kleine) ingreep onder plaatselijke verdoving • Lage eigen bijdrage

Voor meer informatie, kijk op www.vanderhelmtandartsen.nl of bel met 0180 - 414725 of 0180 - 410077.

Goudenregenplantsoen 201 2982 TE Ridderkerk. Telefoon algemeen: 0180 - 414725. Telefoon implantologie-praktijk: 0180 - 410077.

albrandswaardwk37  

http://deschakelalbrandswaard.nl/week37/albrandswaardwk37.pdf

Advertisement