Page 1

N I E U W S -

E N

A D V E R T E N T I E W E E K B L A D

September

Saunaentree

Donderdag 6 september 2012

(vanaf 10.00 uur tot sluitingstijd)

€ 22.50

Deze week o.a. in

www.thermenbarendrecht.nl

Kasteel Rhoon opent deuren

Gemeentenieuws zie pag. 8

Oude Maas

ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 6 september 2012

Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: (010) 506 11 11 Fax: (010) 501 81 80 E-mail: info@albrandswaard.nl Website: www.albrandswaard.nl Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht. Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111 Collecte Van 9 t/m 15 september: Stichting Prinses Beatrix Fonds

Nieuws

Als u op deze dag zaken wilt regelen die betrekking hebben op reisdocumenten (zoals het afhalen van een aangevraagd paspoort), uittreksels uit de basisadministratie of andere burgerzaken, adviseren wij u om uw bezoek aan het gemeentehuis op een andere dag te plannen.

Verkiezing Tweede Kamer 12 september 2012 Stembureaus in kieskring 14 (Dordrecht) De burgemeester van Albrandswaard brengt het volgende ter openbare kennis: In verband met de op 12 september 2012 te houden verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in kieskring 14 (Dordrecht) ontvangt de kiezer vanaf 17 augustus 2012 een persoonlijke stempas, waarmee deze de stem kan uitbrengen in een stembureau naar keuze binnen de gemeente Albrandswaard. Op de verkiezingsdag zullen 13 stemlokalen in gebruik zijn, die voor mindervalide kiezer goed toegankelijk zijn. In het aantal van 13 stemlokalen is één stemlokaal met afwijkende openingstijden namelijk: Stembureau Kijvelanden, Kijvelandsekade 1 te Poortugaal van 10.30 tot 13.30 uur. De stembusopening van dit stembureau vindt plaats om 21.00 uur in het stadhuis, Hofhoek 5 in Poortugaal.

Vergaderingen Politieke markt - raadsvergadering Wanneer? maandag 10 september 2012 – 20.30 uur Waar? Gemeentehuis, Hofhoek 5 Poortugaal Agenda 1. Opening 2. Spreekrecht 3. Het vragenhalfuur 4. Vaststelling besluitenlijst raadsvergaderingen 2 en 3 juli 2012 5. Ingekomen stukken raad 6. Hamerstukken a. Milieubeleidsplan 2013 en beleidsnotitie duurzaamheid b. Reactie begrotingswijziging VRR 2012 c. Vaststellen organisatieverordening 7. Nieuwbouwplan tankstation Kleidijk Rhoon 8. Benoeming 2e plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad Albrandswaard

Aangevraagd / voorgenomen Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen.

De heer Yakdan Abdulrazak Abdulnabi Al Salman Statio 89, 3176 TH Poortugaal

De heer U. Kulüp Doelwijck 13, 3162 SC Rhoon

Omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders is van plan de vermelding in de GBA voor deze personen te wijzigen in Voorgenomen beslissing art. 48 ‘verblijfplaats onbekend’. Hierdoor en 83 wet GBA Na uitvoerig onderzoek is gebleken wonen deze personen formeel niet dat de volgende personen niet meer meer in Nederland. Bent /kent op het adres wonen waar zij volgens u een van genoemde personen? de gemeentelijke basisadministratie Neem dan contact op met de gemeente. Telefoonnummer (GBA) van Albrandswaard staan (010) 506 11 11 / e-mail: ingeschreven: info@albrandswaard.nl. De heer L.F. Giraldo Molina Doelwijck 19, 3162 SC Rhoon Verleend / besloten

LEKKER NAZOMEREN

Rhoon - Tijsjesdijk 33, 3161 CV plaatsen dakkapellen - Tijsjesdijk 69, 3161 CV uitbreiden achtergevel - Goudmijn 22, 3162 XD plaatsen dakkapel - Buitenhof 25, 3162 WG plaatsen dakkapel

De heer F. Schulz en mevrouw E. Schulz Maurits Escherlaan 26 3161 DJ Rhoon Mevrouw A.I. van Putten Watering 14, 3171 BG Poortugaal

DE HELE MAAND SEPTEMBER

ALLE

Welstandscommissie Wanneer / Waar? Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur, gemeentehuis van Albrandswaard (Hofhoek 5, Poortugaal) Agenda Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712.

Gooi plastic flessen, flacons, tubes, zakken, en bakjes in de plasticcontainer. Wij zijn blij met elke kilo die u scheidt.

deschakelalbrandswaard.nl Besloten

Pannenkoekenhuis

Bekendmakingen

Woensdag 12 september: gemeentehuis gesloten Let op! In verband met de verkiezingen voor de Tweede Kamer is het gemeentehuis woensdag 12 september de gehele dag gesloten.

9. Informeren raad over gevolgen vertrek burgemeester

Meer scheiden, minder afval

10. Sluiting

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl

Deze week bij De Schakel de folder van: Heeren van Heyenland Albrandswaard

Oorlogsmonument krijgt chique aanzien Onder toeziend oog van Mariska de Rijk, kosteres, en Annemarie van Es, verantwoordelijk voor de oorlogsmonumenten in Rhoon, zijn vorige week de oorlogsgedenkstenen achter de Hervormde Dorpskerk Rhoon opgehaald. De herdenkingsstenen waren nodig aan een opknapbeurt toe. ,,De namen

Regiopolitici Bert Euser en Kees Van Pelt in TK&KS In aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen op 12 september zal ook de Partij Nederland Lokaal meedoen als lijst 13 in de rij van de vele partijen. Een tweetal kandidaten op deze lijst, komende uit deze regio staan op plaats 6: Kees van Pelt (oud–deelraadsvoorzitter van Hoogvliet) en plaats 37, Bert Euser (Wethouder en Loco burgemeester van Albrandswaard) Beide kandidaten zijn zondag 9 september te gast in het radioprogramma Tussen Kerkbank

en Kantinestoel bij radio President. Jan Jongerius praat van 12 tot13 uur met beide gasten over het doel van deze partij, de verwachtingen en de kans van slagen. Wat willen de lokalen in Den Haag? Wat is hun inbreng? Wat willen zij bereiken in de Tweede Kamer? Het programma is te beluisteren via www.radiopresident.nl en op de kabel van Albrandswaard FM.107.9. De herhaling van het programma is op dinsdag 11 september van 11 tot 13 uur.

van de gevallenen op de oorlogsmonumenten zijn van bladgoud, maar vanwege de ondiepe inleg vielen de letters steeds weer uit de stenen.’’ Annemarie van Es, lid van het comité Herdenking Gevallenen Albrandswaard, hamerde jaarlijks op een goed herstel van de gedenkstenen.

De beide stenen worden nu gepolijst en de gouden letters dieper in het steen gezet. Ook de sokkel van het kruis, onderdeel van het monument, wordt gerenoveerd en voorzien van zwart graniet. De daarbij behorende zwarte leeuw wordt nu eveneens in blad goud uitgevoerd. ,,Het wordt een chique oorlogsmo-

E3

NIET IN HET WEEKEND EN OP FEESTDAGEN

nument’’, aldus Annemarie van Es. Behalve de beide gedenkstenen in Rhoon wordt ook de gedenksteen van het oorlogsmonument bij de Hervormde Kerk Poortugaal gerenoveerd. Deze steen kampte met hetzelfde euvel als die uit Rhoon.

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

Foto: Kor van Pelt

Zorg dat het goed terecht komt !

Van Belzen tijdens symposium over BAR-samenwerking:

‘Wij blijven zelfstandige gemeenten’ De BAR-gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hielden vrijdag 31 augustus een symposium onder de titel ‘Samen werken aan krachtige gemeenten’. Het symposium was voor de deelnemers een mooi moment om nog eens te benadrukken waar de BAR-samenwerking voor staat en naartoe gaat. De colleges ondertekenden daarom een samenwerkingsverklaring. Burgemeester Van Belzen en gemeentesecretaris Knol (Barendrecht), locoburgemeester Euser en gemeentesecretaris Cats (Albrandswaard) en burgemeester Attema en gemeentesecretaris Klaucke (Ridderkerk) zetten hun handtekening onder de verklaring. Hiermee onderstreepten zij nog een keer de uitgangspunten die de drie raden eerder vaststelden. Vóór de ondertekening van de samenwerkingsverklaring hield burgemeester Van Belzen een toespraak over ‘Nut en noodzaak van de BAR-samenwerking’. Van Belzen sprak onder andere over bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot forse opgaven voor gemeenten: ,,Om deze opgaven goed aan te kunnen,

IJSJES

Welkom

het hele jaar, 7 dagen in de week

Schenking? Alle puntjes op de i

Rhoon en Hoogvliet 010 - 506 70 44 dekkernotarissen.nl

Klaverjas WCR Bij WCR kan vrijdag 7 september weer worden geklaverjast. Iedereen is welkom, zowel beginnende, matige als gelouterde klaverjassers. De kantine van WCR is om 19.30 uur open. Het kaarten begint om ongeveer 20 uur. De kantine is te vinden aan de Omloopseweg 6e te Rhoon Om nog eens te benadrukken waar de BAR-samenwerking voor staat ondertekenden de burgemeesters en gemeentesecretarissen een samenwerkingsverklaring. is samenwerking noodzakelijk. Samen kunnen we meer bereiken dan als individuele gemeenten. Samenwerking tussen de BAR-gemeenten kan ons veel gedeelde kennis en kostenvoordeel opleveren.” Maar hij tekende daarbij wel aan: ,,Wij blijven zelfstandige gemeenten. De gemeentebesturen willen de lijnen met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kort houden.” De drie gemeenteraden stelden kort voor de zomer unaniem het zogenaamde koersdocument ‘BAR-beter’ vast. Daarmee

werd een stevige basis gelegd voor verdere uitbouw van de samenwerking. In april ging ook een themaprogramma van start voor raadsleden, collegeleden, managers en vertegenwoordigers van de medezeggenschap van de drie gemeenten. Via activiteiten als lezingen en excursies maakten zij kennis met alle aspecten van het thema ‘(intergemeentelijke) samenwerking’. Het symposium ‘Samen werken aan krachtige gemeenten’ vormde de afsluiting van het themaprogramma.

Zomerstop 50+ en meer club is voorbij De 50+ en meer club houdt vanaf dinsdag 11 september weer wekelijks van 10 tot 12 uur een ochtend in het Wijkcentrum Portland, Hof van Portland 41, Rhoon. Wie houdt van een praatje, bewegen, spel en creativiteit, is hier aan het juiste adres. Er wordt een kleine bijdrage in de kosten gevraagd voor koffie, thee en speciale workshops. De 50+ en meer club is een initiatief van Stichting Welzijn Albrandswaard, 010-5011222


Na de vakantie in de stemming voor een nieuw interieur? WOONBOULEVARD R

E

I

J

E

R W A

A

R

D

NAZOMERVOORDEEL OP WOONBOULEVARD REIJERWAARD.

Na de vakantie thuiskomen is iets bijzonders. Het kan voelen als een warm bad, maar ook het moment zijn waarop u denkt: ja, het is weer tijd. Tijd voor iets anders, voor iets nieuws! Kom dan langs bij Woonboulevard Reijerwaard. Dan komt u vanzelf in de stemming!

IJsselmondse Randweg, Barendrecht. A15, afslag 20 (Barendrecht). GRATIS PARKEREN. www.woonboulevardreijerwaard.nl

by HOOGENBOEZEM

UW

! D R A A W D L E G   S I   S T E I  OUDE F


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 6 september 2012

Drie Open Monumentendagen

Onthulling van gedenkzuil als herinnering aan gemaal en molen ‘Groen van Toen’ is het thema van de dit jaar gehouden Open Monumentendagen. Het Comité Open Monumentendag Albrandswaard heeft een aantrekkelijk programma opgesteld. Er zijn zaterdag 8 september en zondag 9 september tal van bijzondere activiteiten in Rhoon en Poortugaal. In Poortugaal gaat zaterdag de aandacht uit naar Kasteel Valckesteyn en de Oudheidkamer. Zondag 9 september valt er veel te beleven in en rondom het Kasteel van Rhoon. Zie hiervoor ook de afzonderlijke berichten. De Monumentendag grijpt de gemeente aan om zaterdag 8 september om 10.30 uur in Rhoon nabij de Nieuweweg 7 een bijzonder monument te onthulling. Dit monument, is een gedenkzuil die herinnert aan het voormalig stoomgemaal en de molen, die de Koedood eeuwenlang hebben bemaald. De onthulling wordt verricht door wethou-

der Mieke van Ginkel tesamen met de zeven jaar en drie maanden oude Kaya Robin Baykall uit Rhoon. Kaya is net zo oud als het jongetje dat destijds de eerste steen heeft gelegd die in het monument is verwerkt. Voor de kinderen van de groepen 7 of 8 van de basisscholen in Albrandswaard begint de Monumentendag al op vrijdag 7 september met een les over monumenten. Een interactief gebeuren met een lesbrief, een film over het Albrandswaards groen en een bezoek aan één van de locaties uit de lesbrief. Professionals die het gebied goed kennen, verzorgen een rondleiding. Bestuurders en oud-bestuurders van de gemeente geven de lessen op school. Op de website van de gemeente, www.albrandswaard.nl en op de site van Open Monumentendag, www. openmonumentendag.nl, is het uitgebreide programma van deze dagen te vinden.

Tentoonstelling en fietstocht In de Oudheidkamer in Poortugaal is zaterdag 8 september een tentoonstelling te zien over kasteel Valckesteyn. Hier zijn onder meer enkele gebruiksvoorwerpen uit het kasteel zelf te bewonderen. Van het kasteel is een fraaie maquette gemaakt. Deze is te bekijken in de NH kerk aan de Groene Kruisweg. In deze kerk -die een nauwe relatie heeft met kasteel Valckesteyn en zijn bewo-

ners- is de eeuwenoude kerkbank te zien waarin de Heren van Valckesteyn de kerkdiensten bijwoonden. In het kader van Open Monumentendag kan men eveneens een fietstocht maken die langs de belangrijkste plekken uit de geschiedenis van Kasteel Valckesteyn voert. Meer informatie over het kasteel en de stichting: http:// slotvalckesteyn.blogspot.nl/

Kasteel Valckesteyn herleeft In Poortugaal wordt tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 8 september aandacht besteed aan het vermaarde Kasteel Valckesteyn. Op de plek waar dit middeleeuwse kasteel ooit stond kunnen belangstellenden een beeld krijgen van het kasteel en zijn geschiedenis. Helaas is het kasteel ten prooi gevallen aan de sloopwoede van de negentiende eeuw. In 1827 werd het slot afgebroken. Inwoners van Poortugaal, Rhoon en omstreken kochten de oude stenen en bouwden er schuren en delen van boerderijen van. Bodemonderzoek heeft aangetoond dat de fundamenten van het kasteel nog steeds onder de grond liggen. Ook de plek waar slot Valckesteyn ooit stond, is goed bewaard geble-

ven. Een deel van de slotgracht en de toegangsweg zijn nog steeds te herkennen en maken een bezoek zeer de moeite waard. Het kasteel stond aan de Slotvalkensteinsedijk (nabij de huidige Stee Valkenstein). Medewerkers van de Stichting Landmark Kasteel Valckesteyn geven zaterdag tussen 13.30 en 16.30 uur ter plekke uitleg aan belangstellenden (in een groene tent, herkenbaar aan de monumentenvlag). Zij vertellen ook graag over hun initiatief om een landmark op te richten die het kasteel weer zichtbaar maakt in het Valckesteynse bos. Om 14 uur en om 15 uur vinden er excursies plaats door Staatsbosbeheer met onder andere een paddenstoelentocht.

Kasteel Rhoon opent deuren

Het Kasteel van Rhoon zet zondag 9 september de deuren open. In het kader van het thema ‘Natuur van toen’ wordt een keur aan activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Locoburgemeester Bert Euser verricht om 11.00 uur deze feestelijke dag in en rondom het kasteel, waarbij geschiedenis, natuur, muziek en sfeer centraal zullen staan. In het kasteel kan men op de creamarkt kennis maken met verschillende handgemaakte en andere leuke artikelen.

Ook kunnen bezoekers genieten van verschillende optredens van klassiek geschoolde musici. Om de geschiedenis van kasteel en omgeving nader te leren kennen, worden er verschillende rondleidingen in het kasteel verzorgd. Voorts is een valkenier aanwezig met diverse roofvogels. Hierbij worden verschillende roofvogels tentoongesteld en besproken. Voor de kinderen is er een avontuurlijke speurtocht door de tuin van het kasteel. Een leuke activiteit is eveneens het spe-

len van oud Hollandse spelletjes. Tijdens de speurtocht beleven de kinderen avonturen met vrienden van prinses Rhona om gezamenlijk leuke opdrachten uit te voeren. Daarnaast kunnen kinderen zich laten schminken en pannenkoeken versieren. De Open Monumentendag in en rondom het kasteel eindigt om 16 uur. Gedurende de dag is er in en om het kasteel volop te eten en te drinken. Wie aan het einde van de dag nog een hapje wil eten, kan terecht bij restaurant Biggo.

Column wethouder Bert Euser

Albrandswaard logistieke topgemeente van Nederland gemeente Albrandswaard’. In de gemeente blijken nu ook veel mensen te wonen, die hun boterham verdienen in de logistieke sector elders in het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Al eerder heb ik de economische sector in Albrandswaard één van de best bewaarde geheimen van onze gemeente genoemd. Niet alleen voor andere overheden, maar ditmaal zelfs voor ons eigen gemeentebestuur. Op basis van onderzoek door het CBS heeft Buck Consultants International Albrandswaard ‘uitgeroepen’ tot logistieke topgemeente van Nederland. Wat blijkt nu: in onze gemeente is 10,37 procent van de beroepsbevolking werkzaam in de logistieke sector. Op de tweede plaats staat de gemeente Simpelveld (Limburg) met ‘slechts’ de helft van ons percentage. Het belang van de logistieke sector is heel zichtbaar door de ongeveer zeventig bedrijven die zich hebben gevestigd op het goederendistributiecentrum Eemhaven, landelijk vermaard door het plaatsnaambord ‘Rotterdam,

In Albrandswaard onderscheiden we inmiddels nog enkele andere belangrijke clusters van economische bedrijvigheid, zoals: haven- en scheepvaartkantoren langs metrobaan en Groene Kruisweg (‘het Rotterdamse scheepvaartkwartier is verhuisd naar Rhoon’), industriële handel en dienstverlening op Overhoeken (Albrandswaard ‘de servicegemeente van de regio’), automobiliteit in de oksel van A15 en Groene Kruisweg (Verkeerscentrale Rijkswaterstaat, Wegenwacht ANWB, EBO van Weel Aanhangwagens en Carrosserieën, Takel- en Bergingsbedrijf A. Barendregt, BUKO Infrasupport), als ook de groeiende groep zelfstandige professionals (ZP’ers) in de drie kernen. Ons past wel enige bescheidenheid, want deze clusters zijn niet het alleen gevolg van het gemeentelijk ruimtelijk en economisch beleid, maar vooral van de geografisch uitstekende ligging van de gemeente langs de A15 en aan de rand van het havenen industriële complex van Rotterdam. Dit laatste is voor een aantal nieuwe bedrijven

de belangrijkste reden voor de keuze van Albrandswaard als vestigingsplaats. Met deze clusters onderscheiden we ons van omliggende gemeenten. Als de beleidsmakers in de gemeente zich bewust zijn van onze sterkte kanten, dan kunnen we met behulp van city marketing, ons richten op het aantrekken nieuwe bedrijven in genoemde clusters, en met arbeidsmarktbeleid ons inzetten voor de plaatsing van jongeren en ouderen die op dit moment zonder werk zijn. Ook kunnen we ons inzetten door randvoorwaarden te creëren waarmee bedrijven worden ondersteund, bijvoorbeeld: het starten van re-integratietrajecten samen met het onderwijs (sleutelwerkplaats), glasvezelnetwerk voor dataverkeer, bedrijfsterreinen in Rhoon en Portland, ontwikkelen van een Toekomstvisie Albrandswaard 2025. Tenslotte ook door te zorgen dat de drie dorpen een goede woonstede blijven voor ondernemers en medewerkers van het lokale en regionale bedrijfsleven. We gaan graag het gesprek aan met zowel gevestigde als startende ondernemers om samen te ontdekken wat de mogelijkheden zijn van Albrandswaard als woon- en werkplaats (bereikbaar per mail b.euser@ albrandswaard.nl en mobiel 06-54932752).

3

ZIJKRANT Boekenmarkt Lions De Lionsclub Rhoon Oude-Maas organiseert op 8 september weer zijn jaarlijkse boekenmarkt. Dat betekent snuffelen tussen kwaliteitsboeken, LP’s en CD’s. Dit jaar is de markt voor het eerst in samenwerking met de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard. Plaats van handelen is het Strawinksyplein in Rhoon. De markt wordt gehouden van 8 tot 17 uur. Er is ook een drankje en wat lekkers. De opbrengst is voor het goede doel. Dit jaar storten de Lions de inkomsten op plaatselijke doelen, waaronder de Stichting Ambulance Wens. Goed te weten is dat de Lionsclub Rhoon Oude-Maas het hele jaar door bij u boeken komt ophalen! Eén belletje is genoeg. Bel 06-47118366 en een Lion maakt met u een afspraak. Er zijn nog boeken, platen en cd’s nodig, dus bel meteen.

Loterij bazaar Klepperwei Zorgcentrum Klepperwei houdt een loterij met spectaculaire prijzen. Loten zijn tot en met vrijdag 14 september te koop. Een iPad, een fiets en een tuinbarbecue zijn een greep uit het prijzenassortiment. Geïnteresseerden die een gokje willen wagen kunnen voor 1 euro een lootje kopen bij de receptie van Zorgcentrum Klepperwei, aan de Zwaluwenlaan 1 in Rhoon. De prijsuitreiking vindt rond 16 uur plaats tijdens de bazaar van Klepperwei op zaterdag 15 september. Deze gezellige bazaar vindt plaats op het terrein rond Klepperwei en is tussen 9 en 17 uur vrij toegankelijk voor iedereen. De opbrengst van de loterij komt ten goede aan de bewoners van Klepperwei.

Lezing over erf- en familierecht bij ANBO Elke tweede dinsdag van de maand is er een ANBO middag. Voor de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen op 11 september is mevrouw A. Goedegebuure, notaris in Zwijndrecht, uitgenodigd. Zij komt een lezing houden over erf- en familierecht. In haar presentatie zal veel aandacht worden geschonken aan de zaken die zoal spelen rondom een testament en/of een levenstestament. Hierover kunnen ook vragen worden gesteld. De middag wordt gehouden in de Brinkhoeve, Kerkstraat 12, Poortugaal. Aanvang 14 uur; zaal open 13.30 uur. Voor meer informatie: ANBO Afdeling Albrandswaard telefoon 010-5014268.


4

De Schakel

Donderdag 6 september 2012

theaterladder

De kleine zielen

VR. 14-09, 20.15 UUR

WO. 26-09, 20.15 UUR

THOM HOFFMAN, ODA SPELBOS E.A. – DE KLEINE ZIELEN (TRY OUT) LITERAIRE KLASSIEKER VAN COUPERUS In 2013 is het 150 jaar geleden dat Louis Couperus werd geboren. Als hoogtepunt van het Couperusjaar bewerkt Ger Thijs (Heren Van De Thee, De Stille Kracht, Karakter) De Boeken Der Kleine Zielen. Na jarenlange afwezigheid keert Constance terug naar haar geboortestad Den Haag. Dertien jaar eerder bedroog ze haar echtgenoot met Van der Welcke, waarmee zij uit eerherstel trouwde en een kind kreeg. De sociale controle, de afgunst en de roddels van een welgestelde Haagse familie en hun omgeving botsen met een vrouw die vecht voor levensgeluk en de toekomst van haar kind. € 25,65 / € 24,30

ERIK VAN MUISWINKEL – 4-8-’61 (REPRISE) KOMISCH, SATIRISCH EN MUZIKAAL Afgelopen seizoen stond Erik van Muiswinkel solo voor een uitverkochte zaal. Voor iedereen die hem gemist heeft, een herkansing. Op 4 augustus 1961 werden ter weerszijden van de aardbol Barack Obama en Erik van Muiswinkel geboren. Maar hoe verschillend zou het de twee baby’s vergaan; Erik viert ontspannen zijn solo comeback op het Nederlandse cabaretpodium, terwijl Barack aanmoddert als 44ste President van de Verenigde Staten. € 21,85 / € 20,50

Erik van Muiswinkel

VR. 28-09, 20.15 UUR KASPER VAN KOOTEN – HET WONDERLIJKE LEVEN VAN JACKIE FONTANEL SWINGEND EN GEESTIG Het Wonderlijke Leven Van Jackie Fontanel is gebaseerd op Kasper’s gelijknamige eerste boek. Na de dood van opa - zijn beste vriend en grote voorbeeld - probeert de kleinzoon grootvader’s savoir-vivre te doorgronden door zijn leven na te reizen, te begrijpen en te beschrijven. Niet alleen een meeslepend verhaal over dromen en daden, het is ook een intrigerende familiegeschiedenis. € 19,80 / € 18,45

ZA. 15-09, 20.15 UUR

Het groot niet te vermijden

HET GROOT NIET TE VERMIJDEN – SAVE THE LAST DANCE (REPRISE) GROOTS EN NIET TE VERMIJDEN Het Groot, pionier van muziek om naar te kijken en theater om op te swingen, nodigt Barendrecht opnieuw uit voor een avontuurlijke reis. Save The Last Dance is een avond vol met muziek om naar te kijken en theater om op te swingen. Uitbundig en grappig, snel en gevarieerd. Met Louis Kockelmann als mafste van het stel wisselen Peter Tinke, Jochem Kroon, Martin Bakker en Sjoerd Plak net zo snel van instrument als van kostuum. € 25,65 / € 24,30

Kasper van Kooten

ZA. 29-09, 20.15 UUR JP & THE SEEGER SESSION BAND – THE CRISIS CURE TOUR COUNTRY, FOLK EN AKOESTISCHE ROCK Geïnspireerd door Bruce Springsteen en zijn Seeger Sessions (een eerbetoon aan countrylegende Pete Seeger) brengt JP & The Seeger Session band een mix van folk, country, gospel en akoestische rock. Klassiekers als Pay Me My Money Down, My Oklahoma Home en If I Should Fall Behind in uptempo uitvoering worden afgewisseld met gevoelige nummers als We Shall Overcome. € 18,90 / € 17,55

ZO. 16-09, 14.30 UUR

Het klein niet te vermijden

HET GROOT NIET TE VERMIJDEN – HET KLEIN NIET TE VERMIJDEN 8+ GEKKE ACTS EN VERKLEEDPARTIJEN Speciaal voor de jonge theaterbezoekers, hun ouders én grootouders heeft Het Groot Niet Te Vermijden hun theatershow Save The Last Dance omgetoverd tot een één uur durende show die voor iedereen vanaf 8 jaar leuk is. De mannen van Het Groot Niet Te Vermijden maken een hoop muzikale herrie in allerlei stijlen en mixen popmuziek met rock ‘n roll. Bereid je voor op middag vol gekke acts, verkleedpartijen, cowboys, indianen en muzikale grapjes. € 18,90 / € 17,55 / € 14,85 kind tot 12 jaar

JP & The Seeger Session Band

KAYAK - JOURNEY THROUGH TIME 1972-2012 ROCK TROTS VAN NEDERLAND In 2012 is het 40 jaar geleden dat Kayak, de symfonische rock-trots van Nederland, werd opgericht. Na een bewogen bestaan, waarin het meerdere malen gedaan leek met Kayak, bleek de formatie in staat zich staande te houden. In de jubileumtour Journey Through Time 1972-2012 blikt de groep aan de hand van bekende en minder bekende nummers uit hun indrukwekkende en volstrekt unieke oeuvre terug op een carrière vol muzikale hoogtepunten. € 25,20 / € 23,85

DO. 20-09, 20.15 UUR

Veldhuis & Kemper

VELDHUIS & KEMPER – DAN MAAR NIET GELUKKIG DE CHEMIE SPAT ER AF Of het nu komt door die megabonus, een geheime affaire of dat zesde kind, als u maar gelukkig bent. Zo niet, aan de bak! Nog nooit waren er zoveel zelfhulpboeken en cursussen over relationeel ontslakken, megamindfulness, girlpoweryoga en dansen met je innerlijke zelf. Tijd voor Veldhuis & Kemper om na te gaan of ze zelf niet per ongeluk ‘gelukkig’ zijn geworden. Gelukkig niet! Dan Maar Niet Gelukkig gaat over geluk met een grote G, waarbij weer veel te lachen valt. € 22,50 / € 21,15

Kayak

ZA. 22-09, 20.15 UUR

U2NL

U2NL – IN BLINDING LIGHTS HET GELUID EN GEVOEL VAN U2 U2NL is uitgegroeid tot Europa’s succesvolste U2 coverband. Met een ongekende energie en passie brengt U2NL het gevoel van de grote U2 concerten over op het publiek. Op geraffineerde wijze speelt U2NL een sterke mix van hits waaronder Sunday Bloody Sunday, Beautiful Day, Elevation en minder bekende pareltjes. € 22,50 / € 21,15

VR. 5-10, 20.15 UUR

Javier Guzman

ZA.6-10, 20.15 UUR JAVIER GUZMAN – OORVERDOVEND (REPRISE) BRUTAAL EN INDRUKWEKKEND Oorverdovend gaat over een maatschappij op drift. Een samenleving die niet samen lijkt te willen leven. Geschreeuw op straat, in de winkel, op de radio, op televisie, het internet en zelfs in de Tweede Kamer. Iedereen schreeuwt, roept, gilt. En niemand luistert. Gaat Guzman over iedereen heen schreeuwen of gaat hij juist zachter praten? Vraagt hij zich weer van alles af of komt hij nu eens met oplossingen? Afgelopen seizoen moest hij een deel van zijn voorstellingen aflasten. Gelukkig komt hij dit seizoen wel naar het Kruispunt. € 22,85 / € 21,50

DINSDAGAVOND FILMAVOND

DINSDAGAVOND FILMAVOND

DI. 11-09, 20.15 UUR

DI. 25-09, 20.15 UUR

INTOUCHABLES Op feiten gebaseerd komisch drama over een Senegalese jongeman die de persoonlijk verzorger wordt van een fysiek gehandicapte Franse miljonair. € 7,50 / € 6,50 cjp/ckv/ € 6,- vrienden.

DE FILMHIT VAN 2012!

THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL Een groep Britse gepensioneerden wil hun oude dag doorbrengen in het exotische India. Ze laten zich verleiden door de flitsende advertentie van het gerestaureerde Marigold Hotel. € 7,50/€ 6,50 cjp/ckv/ € 6,- vrienden.

RESERVEREN VIA WWW.THEATERHETKRUISPUNT.NL OF 0180-615958. THEATER HET KRUISPUNT, MIDDENBAAN 111, 2991 CS BARENDRECHT


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 6 september 2012

Bert Euser bouwt aan Lokaal Nederland maar wil zelf niet in Tweede Kamer Samen met een aantal andere lokale leiders, raadsleden en wethouders van lokale partijen, richtte de Albrandswaardse wethouder en loco burgemeester Bert Euser in 2011 Nederland Lokaal op. Hij vond het vervolgens zijn taak om als voorzitter van Nederland Lokaal een landelijk netwerk op te bouwen. ,,Aan die taak ben ik net begonnen. Met mijn plaats als lijstduwer maak ik de kiezers in onze regio duidelijk dat ik de politieke opvattingen van Nederland Lokaal volledig onderschrijf en tegelijk maak ik mij zo dienstbaar aan de andere kandidaten.’’ Bert Euser licht toe hoe de landelijke structuur van Nederland Lokaal in elkaar steekt: ,,Nederland Lokaal is een ledenpartij, alleen natuurlijke personen kunnen lid worden. Het is nadrukkelijk geen koepel van lokale politieke partijen. Deze partijen zijn zelfstandig en onafhankelijk, een positie die wij koesteren. Individuele raadsleden en wethouders kunnen, net als elke burger in Nederland, lid worden. Zoals in elke vereniging is er sprake van een bestuur. In alle 21 kieskringen komen, direct na de landelijk lijsttrekker, de regionale en lokale kandidaten, wij stimuleren hun acties voor voorkeursstemmen. Ik verwacht dat er na de verkiezingen regionale platforms zullen ontstaan.’’ Bert Euser verzekert dat de lokale partijen zich in Nederland Lokaal welis-

Opleiding diploma EHBO EHBO vereniging Poortugaal leidt al meer dan 80 jaar op tot het eenheidsdiploma EHBO. Ook voor het volgen van cursussen Hartreanimatie en AED kan men er terecht, ook zonder EHBO diploma. De cursussen worden gegeven op dinsdag(beginnerscursus) en donderdagavonden (vervolglessen, AED en Hartreanimatie), in obs Valckesteijn, Emmastraat 46 te Poortugaal, en starten respectievelijk 4 en 30 oktober. Voor informatie of wanneer men op zoek is naar EHBO-ers voor sport en andere evenementen kan contact worden opgenomen met EHBO vereniging Poortugaal. Telefoon 010-5014998 , 010-2950831, 010-5017382 of email ehbo. poortugaal@kabelfoon.net.

Open huis dansles Binnenkort start er in de Brinkhoeve een cursus stijldansen. Tijdens deze cursus leert men een gevarieerd progamma van foxtrot tot mambo. Dinsdag 18 september is er vanaf 20 uur een open avond.Voor meer informatie www.dansschoolwuyster.nl. of vrijblijvend langsgaan op dinsdagavond 18 september in de Brinkhoeve, Kerkstraat 12 Poortugaal. Aanmelden voor de open avond is niet nodig Op zaterdagavond zijn er regelmatig dansavonden.

waar landelijk presenteren, en thema’s zullen hanteren die landelijk van belang zijn, maar dat ze daarbij nooit het plaatselijk belang uit het oog zullen verliezen: ,,Er komt veel Haagse wetgeving op gemeenten af, denk maar aan alle decentralisatie rond de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en straks de Jeugdzorg. Dat wordt allemaal vanuit het perspectief

op de vier kiezers bij de laatste drie gemeenteraadsverkiezingen op een lokale partij heeft gestemd: ,,Stemmen op Lokaal Nederland heeft dus zin. Lokaal Nederland is de grootste politieke beweging in Nederland. Lokale partijen zijn veelal opgericht als reactie op de verspilling door het gemeentebestuur, denk aan dure gemeentehuizen en gemeentelijke grondbedrij-

Bert Euser, oprichter, voorzitter en lijstduwer van Nederland Lokaal, voor het gemeentehuis in Ridderkerk. van de rijksoverheid geregeld, zonder gemeenten voldoende financiële middelen en beleidsruimte te geven om deze taken goed uit te voeren. Dit moet echt anders. De bedoeling van de nieuwe landelijke partij is om de belangen van gemeenten en burgers in Den Haag te bewaken. Onze Tweede Kamerleden zullen nooit hun lokale herkomst verloochenen.’’ De lijstduwer van Lokaal Nederland geeft aan dat één

ven. Ook op landelijk niveau wordt er veel gemeenschapsgeld verspild, zo’n 30 tot 40 miljard euro op jaarbasis. Net als op lokaal niveau gaan we dit nu landelijk aanpakken. Met de middelen die vrijkomen kan het gat in de rijksbegroting worden gedicht en de staatsschuld worden afgelost. Dat betekent dat de burger niet opnieuw de rekening voor falend rijksbeleid gepresenteerd krijgt.’’ Over het van Lokaal Nederland voor plaatselijke partijen in de BAR

gemeenten zegt Bert Euser: ,,Met Nederland Lokaal krijgen plaatselijke partijen en hun kiezers een direct aanspreekpunt in de landelijke politiek. Gemeenten worden door Den Haag nu wel aangeduid als de eerste overheid, maar feitelijk worden zij gebruikt als uitvoeringskantoren. Nederland Lokaal stelt gemeenten en lokale gemeenschappen centraal. Onze politieke benadering is niet van boven naar beneden, maar van onderop. Zo zijn wij tegen gedwongen herindeling van gemeenten, een proces als de samenwerking van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk zien wij als een betere oplossing: behoud van zelfstandigheid en bundeling van kennis en kracht.’’ Ook al zou hij veel voorkeurstemmen krijgen, een lidmaatschap van de Kamer ambieert Bert Euser niet: ,,Mijn kandidatuur voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 en mijn keuze voor het wethouderschap namens Echt Voor Albrandswaard geldt voor een periode van vier jaar. Ik ben aan het karwei in Albrandswaard begonnen en als het aan mij ligt maak ik die periode gewoon af. Dat zie ik als een dure belofte aan de kiezer in onze gemeente, een be-lofte die ik niet graag zou verbreken. Mijn advies is dan ook om op een ZuidHollandse kandidaat te stemmen, zoals Kees van Pelt uit Hoogvliet, of anders op de landelijk lijsttrekker Ton Schijvenaars.’’

Rampenoefening in Dorpskerk Rhoon toont aan dat er veel te verbeteren is ‘Zonder meer nuttig’ is de conclusie na de rampenoefening die vorige week dinsdagavond in en bij de Hervormde Dorpskerk Rhoon werd gehouden. De oefening toonde bovendien aan dat er door de deelnemende organisaties op tal van terreinen verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Het initiatief voor deze oefening werd genomen door de Buurtpreventie Rhoon Noord die ook de ‘ramp’ in de kerk in scène zette. ,,Vorig jaar kregen we van de gemeente een cursus reanimatie AED aangeboden en een dertigtal leden van de Buurtpreventie heeft die cursust volbracht. Voor een up-date bedachten we de kerk bij een oefening te betrekken’’, licht Hans Huygen van Buurtpreventie Rhoon toe. ,,Tijdens het gesprek met de koster, die direct enthousiast was, kwamen we op het idee om het grootser aan te pakken. De regiobrandweer en politie waren direct enthousiast, evenals Hulzenbos Bedrijfshulp Verlening die de reanimatie wilde verzorgen. Kees Veldboer van Stichting Ambulance Wens benaderden we voor een ambulance. Voor een goede evaluatie van de oefening is alles op

5

GOEDKOOPSTE

OPEL.NL

GOEDKOOPSTE

AGILA.NL

In verband met de verkiezingen voor de Tweede Kamer komt de

OPEN AVOND van woensdag 12 september a.s. TE VERVALLEN

Met eventuele vragen kunt u overigens altijd via telefoon of e-mail bij ons terecht! 0180 - 612399 • info@groenhoudt.nl

Cultureel programma Kasteel van Rhoon Ook dit seizoen heeft de stichting Kasteel van Rhoon een cultureel programma gemaakt met mooie voorstellingen en evenementen. De eerste happening is Open Monumentendag op zondag 9 september. De literaire bijeenkomsten zijn in een nieuw jasje gestoken: onder de titel ‘Jeroen spreekt boekdelen’ voelt Jeroen Rozendaal drie zondagen Nederlandse schrijvers zoals Ernest van der Kwast aan de tand. Ook hebben de kleintjes niets te klagen. Chateau Petit organiseert dit jaar drie kindervoorstellingen en een filmmiddag. Dit jaar ook een voorstelling van het succesvolle Knofje. Bijzonder is het Haydn Van Hoboken weekend op zaterdag 27 oktober in de Hervormde Dorpskerk en zondag 28 oktober in het kasteel. De Van Swieten Society zal op die zaterdag werken uitvoeren van Haydn, Mozart en Beethoven, op zondag is het de beurt aan Bart van Oort om op te treden met een solorecital. Muzikaal gezien organiseert de stichting méér: een tangoconcert, jong talent van Codarts en een serie van vijf klassieke concerten. De serie start zondag 21 oktober met Joachim Eijlander en Irina Simon-Renes. De

serie Kleinkunst omvat dit jaar ook vijf voorstellingen. Cabaretier Max van den Burg bijt donderdag 4 oktober het spits af. Op de Klokkezolder vindt verspreid over het gehele jaar weer een aantal exposities plaats. De eerste, te zien vanaf zondag 21 oktober, is een tentoonstelling met werk uit het eigen depot van de stichting: de Scherft-collectie. Ten slotte worden er architectuurlezingen gehouden door Dave van Eijnsbergen. Op de Open Monumentendag op 9 september start om 11 uur de passe-partoutverkoop in de bestuurskamer van het Kasteel van Rhoon. Ook kan men voor passe-partouts en losse kaarten terecht bij boekhandel Het Witte Huys aan de Dorpsdijk 140 te Rhoon. Losse kaarten zijn vanaf 10 september ook eenvoudig te bestellen en af te rekenen via de website. Het gehele jaarprogramma van de stichting Kasteel van Rhoon kan men in verkorte vorm vinden op de Kasteelladder die met de volgende Schakeleditie meegestuurd zal worden. Voor uitgebreide informatie over het Kasteel en zijn culturele programma: www. stichting-kasteelvanrhoon.nl

Don Boscoschool neemt afscheid van juf Jenny Het reddingswerk op het parkeerterrein voor de kerk. Foto: Kor van Pelt film gezet.’’ Na de oefening, was aanwezig en sprak van waarbij 65 personen en 7 een ‘topavond’. Gewoonlijk lotusslachtoffers betrokken wordt door de brandweer waren, werd er een eerste geoefend in een door hen zelf evaluatie gehouden. Toen uitgekozen, veelal leegstaand bleek dat veel dingen voor pand. Het is dan ook goed dat verbetering vatbaar zijn. ,,Er er op deze wijze een oefening is nogal wat misgegaan’’, werd georganiseerd, want de geeft Hans Huygen aan. ,,Zo ‘hulpverleners’ lieten aardig is de brandweer naar de ver- wat steken vallen. ,,Het evakeerde kerk gereden. In de cueren van de slachtoffers kerktoren was iemand opge- duurde lang en mensen die in sloten. Had de oefening in een rolstoel in de kerk aanwewerkelijkheid plaats gevon- zig waren konden niet op tijd den dan was dat die persoon wegkomen. De voordeur was fataal geworden. Bovendien vanwege de ramp geblokwas de communicatie onder- keerd zodat de zijuitgang de ling niet correct. Daar zal enige uitwijkmogelijkheid ook goed over nagepraat was. ,,Het is dan ook een worden.’’ De allerhoogste zeer nuttige avond geweest’’, baas van de regiobrandweer aldus Hans Huygen.

De Don Boscoschool in Rhoon vierde op donderdag 30 augustus het afscheid van juf Jenny Reitsma. Zij geniet vanaf nu van haar welverdiende pensioen. Een Landauer-rijtuig met twee Friese paarden arriveerde tot Jenny’s grote verrassing op haar huisadres. De koetsiers reden de juf en haar man naar school, waar collega’s en leerlingen haar feestelijk onthaalden. In de aula zetten zij Jenny flink in het zonnetje met toespraken, liedjes en werkstukken. Juf Jenny werkte 28 jaar in het onderwijs, waarvan 10 jaar op de Don Boscoschool. Ouders, kinderen en collega’s missen haar nu al!


6

De Schakel

Donderdag 6 september 2012

MASTENBROEK

Dag en nacht bereikbaar!

0180 - 699 199

UITVAARTVERZORGING Met 25 jaar ervaring uw vertrouwen waard. In Barendrecht en omstreken voor begrafenissen, crematies en kerkelijke uitvaarten.

Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. Psalm 91 vers 9. Heden ging naar haar eeuwig Huis

Cornelia Maria Langeweg - van Dongen Corrie 29 augustus 1923

3 september 2012

Dochter van Cornelis van Dongen † 30 januari 1963 en Magdalena Kersten † 2 oktober 1965

0180 723204

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen.

Dag en nacht bereikbaar

Molenleede 90 2991 WB Barendrecht Voor informatie kijk op:

www.ericmastenbroek.nl

Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven. Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Openingstijden: wo - vr - zat - zo 12.00-20.00 uur do 16.00-20.00 uur

Echtgenote van Hermanus Langeweg † 25 maart 2008 Moeder van: Gerrit Seger en Annie Magdaleen Kees Herman in liefdevolle herinnering Oma van: Yvonne Herman G.S. en Daniëlle Vince, Jayda Poortugaal, Jan van Almondestraat 17 Correspondentieadres: Familie Langeweg Perkstraat 25 2985 CP Ridderkerk. De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden zaterdag 8 september, aanvang 10.00 uur in de Gereformeerde Kerk, Emmastraat 9 te Poortugaal, waarna de begrafenis omstreeks 11.30 uur zal plaatsvinden op de oude begraafplaats “Rusthof”, Lagendijk 50 te Ridderkerk. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum “Vredehof”, Lagendijk 114 te Ridderkerk.

Kom genieten op ons terras!

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht Barendrecht&&omgeving. omgeving.

Oosterparkweg 17a, 2986 AJ Ridderkerk tel.: 0180-43 66 60

Naast de kinderboerderij

* Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Bel 0180-612735

0180-612735

Voor Bel informatie en actuele rouwberichten kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl De hele maand SEPTEMBER 25% KORTING

URNbestellen.nl GEDENKSIERAADbestellen.nl

dierbare herinneringen vasthouden...

F.X.M. Kloeg Uitvaartzorg Sinds 1989 op Rhoon en Poortugaal Begrafenis en crematieverzorging Uitvaartverzorging geheel naar eigen wens. Uitvaart voorbespreking bij ziekte en gezondheid. Wensenboekje voor uw uitvaart gratis opvraagbaar. Opbaarmogelijkheden in o.a. Rhoon, Poortugaal, Barendrecht en Rotterdam.

In onze showroom kunt u op een overzichtelijke en persoonlijke manier onze grote collectie urnen en sieraden bekijken, wij werken alleen op afspraak zodat wij rustig de tijd voor u kunnen nemen.

Meld-en informatienummer dag en nacht

010-2017165

Forum 110, 3176 TC Poortugaal Uitvaartproducten Ridderkerk 06-13712287, info@mlsupply.nl

Behandeling bij u thuis mogelijk

De Bruin Aardbeien

We zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. Monuta Memoriam Langenhorst 100 010 - 293 04 22. Monuta Van den Toorn Jacques Dutilhweg 333 010 - 202 14 33. www.monuta.nl

heerlijke aardbeien te koop

wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

ook leuke cadeauverpakkingen

e verkoopdag 15 september laatst ma. t/m vr. 10.00-17.30 uur Achterweg 3, Mijnsheerenland (nét door de Heinenoordtunnel) za. 08.30-15.00 uur

De Bruin Aardbeien

0180 - 612881 BARENDRECHT

zie ook www.debruinaardbeien.nl

RiCon Fotografie vakprijs BruidsFoto Award 2012

Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Monuta Rijnmond.

Vers, lekker en natuurlijk dichtbij

REPARATIE

Bruidsreportages Familiefotografie Party Studio Huwelijksdrukwerk Geboortekaartjes www.riconfotografie.nl

Schere 117, 3085 DV Rotterdam Dag- en avonduren. Gratis inhalen verzuimde lesuren. Ook spoedcursussen.


De Schakel

Donderdag 6 september 2012

VRAAG & AANBOD gratis schakeltje

Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. één Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan. Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens)

uws? iets nie de n a a e To en mete k a m s i enn oev

HerenHeren- en en kinderkapsalon kinderkapsalon Herenen kinderkapsalon Heren- en kinderkapsalon

nk rsh Kom daieuwde Weve vern

Wij Wij zijn zijn met met vakantie vakantie van van 23 23 september september t/m t/m 1 1 oktober. oktober. Wij zijn met vakantie van 23 september t/m 1 oktober. Wij zijn met vakantie van 23 september t/m 1 oktober. Julianastraat Julianastraat 26 26 3161 3161 AK AK Rhoon Rhoon Julianastraat 26 Julianastraat 26 3161 AK Rhoon www.kapsalonrhoon.nl 3161 AK Rhoon www.kapsalonrhoon.nl

Gastronomische verwennerij

www.kapsalonrhoon.nl www.kapsalonrhoon.nl

Tiener Yoga en mindfulness Plaatsingsdata: Plaatsingsdata:

Voor jongens en meiden van 12 t/m17 jaar 30 augustus 30 17.00 augustus Maandag 10 septemberPlaatsingsdata: om uur starten de lessen van het 6 september Plaatsingsdata: nieuwe seizoen. 630september augustus 13 september Je bent van harte welkom een gratis proefles. 30voor augustus 13 september 6 september •   leren ontspannen, bewust worden van lichaam en ademhaling 20 september 6 september 20 september september •   zelfvertrouwen en eigenwaarde vergroten,  13     concentratieverbetering13 september 20 september •   rustig worden, beter slapen 20 september •   bewegen zonder competitie, voor een soepel en sterk lichaam •   omgaan met emoties •   leren aanwezig te zijn in dit moment Bel: 0610720164 of mail marian@deyogaschool.nl

Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen.

Te huur in Rhoon - Essendaal

De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

Tel. 010-4369218 www.vormvastgoed.nl

huur vanaf € 732,-- p. mnd. Inkomenseis minimaal € 2600,-- bruto per maand

Otra Vez

voor al uw tuin- en sierbestrating, oprit-en bedrijventerreinen. topbestrating@gmail.com Tel. 0180-842346/06-33753942

25% KORTING www.otravez.nl. 0180-422743

Introductie Golf Cursus 3 weken les voor € 59,en ontvang een DVD met golfregels cadeau

1950

Brunch

soep | biefstuk met verse groenten en aardappelgarnituur | dessert Iedere zondag van 12.00 - 14.00 uur

Kijk voor de mogelijkheden en menu’s op www.wevershoeve.nl Ook voor al uw feesten en partijen. Noldijk 41a | 2988 CD Rijsoord | 0180 62 12 20 | www.wevershoeve.nl

Gezocht: Zonnebank opklapbaar Philips Sunmobile liefst met infra rood tel. 06 12463353

UW STRAATMAKER uit Barendrecht BIEDT ZICH AAN

al 30 jaar een begrip.

Biefstukmenu

Is er nog iemand die rosé met mij wil drinken???? Die fles is zo groot!!!! ;-)) Brief onder nr. 2012-29 naar BAR Uitgeverij, Singel 55, 2992 BN Barendrecht

4-kamer eengezinswoning met tuin

Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

1950

Tegen aannemelijk bod: Oranjehuisboeken en zeer oude foto,s en geschriften vanaf ongeveer 1937 Tel. 0180-849720

een verko(o)p(st)er voor de vrijdagmarkt op de Asterlomarkt in Rotterdam-Zuid. Je werkt in een leuk gezellig team op de markt voor de verkoop van groente/aardappelen en fruit.

Ervaren vrouw is op zoek naar huish. werk. O.a. strijken, schoonmaken enz.. tel. 010-2235188 of 06-86076681

Ik hoop graag van je te horen dat je ons team wil komen versterken. Voor mee informatie: Andre Heezen 06 102 95 287 010-5017422

BOOMSMA

Jonge Graan Jenever NU

9,99

NU

12,99

NU

8,99

NU

8,99

NU

26,99

Hele Liter

NU

Ook in 2 liter fles

NU

Hele Liter

GLEN TALLOCH Scotch Whisky Hele Liter

LEGNER

Jenever of Vieux Hele Liter

Wilt u kennis maken met de golfsport? Dan is dit dé kans.

GEVRAAGD:

HARTEVELT Vieux

Hele Liter

ABERLOUR 10 YR Single Malt Whisky Hele Liter

DONNA CARMELA Limoncello

In 3 weken wordt een programma doorlopen waarbij de volgende onderdelen aan bod komen: • Les 1 - Kort spel • Les 2 - Lang spel • Les 3 - Baanles

www.wijnhuisrhoon.nl Westdijk 9c 3271 LL Mijnsheerenland Tel. 0186-601788 Fax. 0186-601789 www.binnenmaasnatuursteen.nl info@binnenmaasnatuursteen.nl

U bent welkom in onze showroom iedere vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur of na afspraak

• De lessen zijn mogelijk op woensdag, donderdag, vrijdag- of zondag. • De lessen vinden plaats in groepsverband (min 4, max 8 deelnemers). • Inclusief benodigde materialen. Bryan Seton

Golfschool Cromstrijen

06-41292155 info@setongolf.nl www.golfschoolcromstrijen.nl

ADV INTRO130X190.indd 1

12,99 € 22,99

22-08-12 12:59

Geef uw haardplateau een metamorfose! Vervang uw houten bielzen door natuursteen

7


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 6 september 2012

Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: Fax: E-mail: Website:

(010) 506 11 11 (010) 501 81 80 info@albrandswaard.nl www.albrandswaard.nl

Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht. Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111 Collecte Van 9 t/m 15 september: Stichting Prinses Beatrix Fonds

Nieuws

Bekendmakingen

Woensdag 12 september: gemeentehuis gesloten Let op! In verband met de verkiezingen voor de Tweede Kamer is het gemeentehuis woensdag 12 september de gehele dag gesloten. Als u op deze dag zaken wilt regelen die betrekking hebben op reisdocumenten (zoals het afhalen van een aangevraagd paspoort), uittreksels uit de basisadministratie of andere burgerzaken, adviseren wij u om uw bezoek aan het gemeentehuis op een andere dag te plannen.

Verkiezing Tweede Kamer 12 september 2012 Stembureaus in kieskring 14 (Dordrecht) De burgemeester van Albrandswaard brengt het volgende ter openbare kennis: In verband met de op 12 september 2012 te houden verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in kieskring 14 (Dordrecht) ontvangt de kiezer vanaf 17 augustus 2012 een persoonlijke stempas, waarmee deze de stem kan uitbrengen in een stembureau naar keuze binnen de gemeente Albrandswaard. Op de verkiezingsdag zullen 13 stemlokalen in gebruik zijn, die voor mindervalide kiezer goed toegankelijk zijn. In het aantal van 13 stemlokalen is één stemlokaal met afwijkende openingstijden namelijk: Stembureau Kijvelanden, Kijvelandsekade 1 te Poortugaal van 10.30 tot 13.30 uur. De stembusopening van dit stembureau vindt plaats om 21.00 uur in het stadhuis, Hofhoek 5 in Poortugaal.

Vergaderingen Politieke markt - raadsvergadering Wanneer? maandag 10 september 2012 – 20.30 uur Waar? Gemeentehuis, Hofhoek 5 Poortugaal Agenda 1. Opening 2. Spreekrecht 3. Het vragenhalfuur 4. Vaststelling besluitenlijst raadsvergaderingen 2 en 3 juli 2012 5. Ingekomen stukken raad 6. Hamerstukken a. Milieubeleidsplan 2013 en beleidsnotitie duurzaamheid b. Reactie begrotingswijziging VRR 2012 c. Vaststellen organisatieverordening 7. Nieuwbouwplan tankstation Kleidijk Rhoon 8. Benoeming 2e plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad Albrandswaard Besloten

Aangevraagd / voorgenomen Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen.

De heer Yakdan Abdulrazak Abdulnabi Al Salman Statio 89, 3176 TH Poortugaal

De heer U. Kulüp Doelwijck 13, 3162 SC Rhoon

Omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders is van plan de vermelding in de GBA voor deze personen te wijzigen in Voorgenomen beslissing art. 48 ‘verblijfplaats onbekend’. Hierdoor en 83 wet GBA Na uitvoerig onderzoek is gebleken wonen deze personen formeel niet dat de volgende personen niet meer meer in Nederland. Bent /kent op het adres wonen waar zij volgens u een van genoemde personen? de gemeentelijke basisadministratie Neem dan contact op met de gemeente. Telefoonnummer (GBA) van Albrandswaard staan (010) 506 11 11 / e-mail: ingeschreven: info@albrandswaard.nl. De heer L.F. Giraldo Molina Doelwijck 19, 3162 SC Rhoon Verleend / besloten

Rhoon - Tijsjesdijk 33, 3161 CV plaatsen dakkapellen - Tijsjesdijk 69, 3161 CV uitbreiden achtergevel - Goudmijn 22, 3162 XD plaatsen dakkapel - Buitenhof 25, 3162 WG plaatsen dakkapel

De heer F. Schulz en mevrouw E. Schulz Maurits Escherlaan 26 3161 DJ Rhoon Mevrouw A.I. van Putten Watering 14, 3171 BG Poortugaal

Welstandscommissie Wanneer / Waar? Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur, gemeentehuis van Albrandswaard (Hofhoek 5, Poortugaal) Agenda Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712.

Gooi plastic flessen, flacons, tubes, zakken, en bakjes in de plasticcontainer. Wij zijn blij met elke kilo die u scheidt.

9. Informeren raad over gevolgen vertrek burgemeester

Meer scheiden, minder afval

10. Sluiting

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl

TUINCENTRUM ACHTERZEEDIJK Achterzeedijk 60 • 2992 sc barendrecht

Mooie bol chrysanten Tuin hortensia Annabelle Herfst asters Hedera hang planten Patio cyclamen Mini orchidee

2 voor

€ 5,-

2 voor 2 voor

€ 5,€ 5,-

Calluna heide 4 voor Bemeste tuinaarde 4 zakken Lavendel 5 voor Tuin anjers 5 voor Witte mini kalanchoe 6 voor Viooltjes winterhard Doos 18 stuks

€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,-

Bos aardbeien Doos half kilo

Wilde nectarina’s Heel kilo

€ 0,99 € 2,50

Holl reine victoria pruimen

2 voor € 5,€ 3,50 € 5,- Heel kilo Frieslander aardappelen 3 voor € 5,€ 3,50 3 voor € 5,€ 5,- Zak à 10 kilo Openingstijden dinsdag t/m zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur, zondag en maandag gesloten!


Machinaal Timmerbedrijf De Waard bv. Uw partner in het realiseren van uw aanbouw of verbouw. Van bouwtekening tot realisatie staan wij achter u!

Tevens dé leverancier voor al uw ramen, deuren en kozijnen, levering onder garantie. Gemaakt in onze eigen timmerfabriek en geplaatst door ons vakkundig montageteam! Timmerwerk van de bovenste plank. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte!

Handelsweg 10 – 3161 GD Rhoon – T: 010 – 501 8559 F: 010 – 501 2691 E: dewaardbv@orange.nl www.mtdewaard.gerletnormdeur.nl

AKTIE

ESDOORN PEDICURE VAN START BASIS BEHANDELING

€26,-

Na met veel plezier de opleiding tot Pedicure bij Klimop-opleidingen te Rotterdam voltooid te hebben gaat Gré de Lange officieel starten met haar pedicure praktijk. Ze heeft in haar woonhuis op de eerste verdieping een ruime, lichte kamer volledig ingericht om haar klanten van de volgende problemen af te helpen: •

OPEN DAG Op 15 september a.s. kunt u een kijkje komen nemen tussen 12.00 uur en 16.00 uur.

Indien u een afspraak maakt tussen 15 september en 15 oktober ontvangt u gratis een verwennerij voor de voeten in de vorm van een voetscrub (Sparitual) of een weldadige pakking (home made).

• • • • • •

schimmelnagels (in de volksmond kalknagels) verdikte teennagels ingroeiende teennagels overtollig eelt likdoorns kloven zwemmerseczeem

Uiteraard werkt ze als lid van de brancheorganisatie ProVoet volgens strikte hygiënische richtlijnen. Gré werkt zowel overdag als (beperkt) ’s avonds maar u dient altijd vooraf een afspraak te maken. Een basis behandeling duurt ongeveer 50 minuten en hieronder vallen alle hiervoor genoemde problemen. De prijs van een basis behandeling is € 26,-.

Gré de Lange | De Esdoorn 27 | 3161 JD Rhoon o6-29250759 | www.esdoornpedicure.nl

pedicure

Kids- en JeugdGOLF Thema ‘Groen van Toen’

Ben jij tussen de 7 en 18 jaar oud? Lijkt het jou leuk om te leren golfen? Of kun jij al golfen en wil je graag beter leren spelen?

Programma Open Monumentendag Albrandswaard 2012

Dat kan bij Golfschool Cromstrijen!

Meld je vandaag nog aan voor een gratis proefles. www.golfschoolcromstrijen.nl

Vrijdag 7 september 2012 De basisscholen van Albrandswaard doen mee aan de Open Monumenten Klassendag. In de ochtend worden de kinderen op het thema voorbereid, door onder meer een korte introductiefilm en een les door een gastleraar. Daarna bezoeken de klassen ‘groen van toen’ in de directe omgeving. Zaterdag 8 september 2012 De 26e landelijke Open Monumentendag start om 10.30 uur aan de Nieuweweg te Rhoon, nabij nummer 7, De gedenkzuil, een ontwerp van architect Abel Blom, wordt onthuld door wethouder Mieke van Ginkel samen met de 7 jarige Kaya Robin Baykal uit Rhoon. 10.30 uur officiële opening door wethouder Mieke van Ginkel – van Maren 10.45 uur onthullen van een gedenkzuil ter herinnering aan het voormalig stoomgemaal/ de molen aan de Koedood door de wethouder en een jonge inwoner van Rhoon. Plaats van handeling Nieuweweg, nabij nummer 7, te Rhoon 11.00 uur Koffie met gebak bij Welsh Pony Hengstenhouderij High-Flownstud aan de Nieuweweg 7 te Rhoon 11.30 uur Demonstratie ponyrijden 12.00 uur Einde officiële gedeelte

Lessen zijn elke zondagochtend én vrijdagmiddag. De lessen vinden plaats in groepsverband. Je krijgt 1 keer per week les op een vaste dag en tijd. De kosten zijn € 29,50 per maand inclusief alle materialen.

Tussen 11.00 en 17.00 uur is er onder meer: • een fietstocht langs ‘groene monumenten’ die voor een deel te bezoeken zijn. Een exemplaar van de fietsroute vindt u op www.oudheidkamerrhoonpoortugaal.nl • In de Oudheidkamer te Poortugaal is een kleine tentoonstelling ingericht met overblijfselen van kasteel Valckesteyn. • In de NH kerk van Poortugaal aan de Kerkstraat 90 is een maquette en schilderijen van kasteel Valckesteyn te bezichtigen. Er zijn 3 grafstenen in de kerk van de laatste bewoners van het kasteel. Bewonder het ‘groen van toen’ rond de kerk. • In de NH kerk in Rhoon aan de Dorpsdijk is een puzzeltocht uitgezet, er zijn rondleidingen door de kerk en er is muziek. Bewoner de vele oude bomen rondom de kerk. • Rondleiding ter hoogte van Slotsedijk 199 Rhoon. Door de boswachters worden rondleidingen verzorgd, De rondleidingen starten om 13.30 uur. Er is: een paddenstoelenwandeling en een rondleiding door ‘bos Valckesteyn’.

Golfschool Cromstrijen

ADV JEUGD130X190.indd 1

Bryan Seton 06-41292155 info@setongolf.nl www.golfschoolcromstrijen.nl

22-08-12 12:57

Er is een tent met informatie en er is een valkenier op de locatie aanwezig. Zondag 9 september 2012 De Stichting Kasteel van Rhoon organiseert zondag 9 september van 11.00 tot 16.00 uur in en rond het kasteel een aantrekkelijk programma voor jong en oud met leuke activiteiten. Deze dag biedt een mooie gelegenheid om de rijke geschiedenis van het kasteel met iedereen te delen. Daarnaast zijn er leuke groene activiteiten. De kinderen zullen zich zeker niet vervelen.


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 6 september 2012

11

Julianaschool verdiept zich in politiek Nederland mag binnenkort weer naar de stembus. Daarom heeft groep 8 van de Julianaschool zich verdiept in de politiek en is ze afgereisd naar de Binnenhof in Den Haag. Hier hebben de leerlingen op speelse wijze geleerd wat het parlement is en doet. Ook hebben zij de Tweede Kamer en de Ridderzaal bezocht. Het was een leuk en leerzaam bezoek en wie weet zien we één van de kinderen nog eens terug als politicus op het Binnenhof.

Week van de Toegankelijkheid Albrandswaard viert eerste lustrum De eerste activiteit in het kader van het eerste lustrum van de Week van de Toegankelijkheid Albrandswaard is een grote informatiemarkt voor mensen met een beperking. De markt wordt gehouden op zaterdag 8 september van 10 tot 16 uur op het Strawinskiplein en de Dorpsdijk in Rhoon. Op deze locatie wordt tegelijkertijd de boekenmarkt van Lions gehouden. Een groot aantal organisaties op het gebied van zorg, welzijn en sport presenteert zich op die dag aan het publiek. Er

worden verschillende sportdemonstraties gehouden, in een geheel toegankelijke bus zijn presentaties, Welzorg is aanwezig met een servicetent waar men rollators, scootmobielen en dergelijke nakijkt. Verschillende sportverenigingen geven informatie over de mogelijkheden die zij bieden aan mensen met een beperking. Voorts zijn onder meer Aafje, Stichting Welzijn Albrandswaard, Stichting MEE en Zorghotel Het Spui aanwezig, Kunstexpress (Humanitas) verkoopt kunst gemaakt door mensen met een

Kids zo vanuit Amerikaanse schoolbus op de catwalk De modezaken Monnom voor kinderkleding en O’Liessie voor kinderschoeisel zorgden zaterdag voor een leuk spektakel op het Strawinskiplein. De beide modezaken hebben veel voor kids te bieden en maakten dit met een originele show zichtbaar. Vanuit de achterdeur van de kindermodezaak stapten 36 kids in een Amerikaanse schoolbus die van te voren in de nieuwste herfst- en wintercollectie van Monnom waren

gestoken. Aan de voeten de allernieuwste trends op het gebied van schoenen en laarsen van O’Liessie. Na een klein rondje kwam de schoolbus op het Strawinskiplein aan waarna de kids met verve de catwalk betraden om de nieuwe mode te tonen. Dit tot enthousiasme van een vol Strawinskiplein vol belangstellenden. Het feest werd helemaal compleet door kraampjes met suikerspinnen en hotdogs.

beperking en het geheel wordt omlijst door muziek van de band Spots en de drumband Doggersbank. De volledige deelnemerslijst is te vinden op de website van Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard: www.gehandicaptenalbrandswaard. nl. Hier staat ook informatie over het verdere programma van de Week van de Toegankelijkheid. Bellen naar het secretariaat van het Platform is natuurlijk ook mogelijk: 06-15044953 (dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 17uur).

Rectificatie van SWA op ‘Seniorenweb Leercentrum verhuist’ In De Schakel van 23 augustus is op twee plaatsen bericht over de verhuizing van het Senioren Leercentrum: een zakelijk, informatief bericht op pagina 11 en een ingezonden brief op pagina 5. De ingezonden brief beschreef de (inmiddels achterhaalde) situatie van een maand geleden, waaraan De Schakel eerder aandacht besteedde. De brief is door de Stichting Welzijn Albrandswaard per abuis aan de redactie van De Schakel aangeboden, samen met de kopij voor het zakelijke artikel. Het bestuur van SWA had geenszins de bedoeling twee publicaties aan de verhuizing te wijden, en al helemaal geen ingezonden brief die geen recht doet aan de actualiteit. Ten onrechte wordt aldus de indruk gewekt, dat er in de afgelopen maand met name door de gemeente geen actie zou zijn ondernomen. Zoals hieronder wordt beschreven, is dat wel het geval. Het SWAbestuur betreurt de gemaakte fout oprecht en heeft de wethouder daarvoor intussen zijn verontschuldigingen aangeboden. Wat was en is er aan de orde? Ingegeven door de noodzaak van bezuinigingen moeten de wijkgebouwactiviteiten worden verplaatst en ingepast in het bibliotheekgedeelte van de Hof van Portland. Bewoners, deelnemers, vrijwilligers en de SWA voelden zich overvallen en onvoldoende geïnfor-

Uit het naluisteren van de zogenaamde carrousel vergaderingen van de gemeenteraad blijkt dat vrijwel de hele gemeenteraad genoemde aanpassing tot dusver tegenhoudt. Met deze opstelling laat de gemeenteraad de digitale kijker tot 1 januari 2015 blijkbaar geheel in de kou staan. Uiteraard is het vreemd dat Caiway de afgesproken prijsafspraken voor de analoge? kijker plotseling wil aanpassen (verhogen) en dat terwijl het aantal analoge kanalen wordt teruggebracht van 30 naar 15. Het moet toch mogelijk zijn dat de gemeente met CIF/Caiway tot een oplossing voor deze problemen komt? Een oplossing die zowel aan de belangen van de digitale- als aan die van de analoge kijker tegemoetkomt. Tot nu toe zijn de gebruikers van het kabelnet de grote verliezers in deze soap. T. van Zeist, Portland

Deze krant nog eens nalezen op internet? De Amerikaanse schoolbus waaruit de jonge dressmen en mannequins te voorschijn kwamen.

Bestuur SWA

Mevr. J. Roosenburg

WereldWinkel en TweedekansWinkel twee jaar aan de Dorpsdijk WereldWinkel en de TweedekansWinkel vieren zaterdag 8 september dat ze twee jaar geleden de handen ineen hebben geslagen en samen een winkelpand betrokken aan de Dorpsdijk 149 te Rhoon. Er wordt een terras ingericht voor de winkel en in een bus voor de winkel wordt voorlichting gegeven in het kader van de week voor de toegankelijkheid. Er wordt koffie geserveerd met een muffin of een brownie en deze Fair-Trade producten zijn natuurlijk ook te koop in de WereldWinkel. De vrijwilligers van de Tweedekansen de WereldWinkel hopen velen die dag te begroeten.

Echtpaar De Heer-Bijkerk vijftig jaar getrouwd

CAI soap Ruim een half jaar nadat het kabelnet is verkocht aan CIF/ Caiway is er aan de soap rond de verkoop van de gemeentelijke CAI nog altijd geen einde gekomen. Als digitale kijker zag ik - en velen met mij - al jaren uit naar de verkoop van de CAI. De kwaliteit zou verbeteren, het zou mogelijk worden goedkope zogenaamde 3 in 1 pakketten met o.a. snel internet af te nemen en er zouden voldoende HD kanalen voor de liefhebbers beschikbaar komen. Navraag bij Caiway leerde de belangstellenden voor al dit moois echter dat er in Albrandswaard geen van dit alles kan worden afgenomen en geleverd. Dat zou komen doordat er bandbreedte nodig is voor het oude analoge pakket. Enkele maanden geleden kondigde wethouder Euser in de Schakel aan het contract met CIF/Caiway open te willen breken om de digitale kijkers tegemoet te komen. Daarna bleef het angstig stil.

meerd. De gemoederen liepen hoog op en de protesten waren fel. Direct nadat zij kennis genomen had van de ontstane onrust heeft wethouder Rombout SWA uitgenodigd voor overleg. Vervolgens zijn de nodige maatregen genomen om de overgang van activiteiten naar het bibliotheekgedeelte alsnog zo goed mogelijk te laten verlopen en alles zo veel mogelijk te laten doorgaan. Tijdens de verbouwing van de Hof tot januari is een aantal tijdelijke oplossingen gecreëerd. Zo kan de 50-plus club na haar vakantiestop op 11 september nog gewoon gebruik maken van de bekende zaal in het wijkgebouw. Daarna wordt er ruimte vrij gemaakt in de bibliotheek. Voor het seniorenrestaurant geldt hetzelfde. De eerste restaurantavond op 13 september kan nog in de bekende zaal in het wijkgebouw worden gehouden. De maanden daarna zal een bus de deelnemers naar het restaurant van de cateraar brengen, totdat er in januari gebruik kan worden gemaakt van de nieuwe ruimte in het bibliotheekgedeelte. Het Senioren Leercentrum houdt al haar activiteiten tot januari in het Jongerencentrum Albrandswaard en in de Brinkhoeve. Als alles klaar is in de Hof van Portland heeft het Leercentrum het plan om ook daar weer te starten met een inloopspreekuur en mogelijk computerlessen.

Wij, bewoners van de mr. P.C. Vermaatlaan in Poortugaal, hebben tot nu toe geen stempas ontvangen. Gisteren, 3 september. kwam de gemeente erachter dat ze heel de P.C. Vermaatlaan is vergeten. Een kwalijke zaak toch? Wij kunnen de stempas wel op komen halen met ons paspoort. Daar er misschien ook mensen zijn die dat niet kunnen, vind ik dat de gemeente zelf de stempassen moet rondbrengen. De gemeente is in gebreke gebleven, dus wij in de P.C. Vermaatlaan verwachten dat deze stempassen komen. Maar ja het zijn ambtenaren, daar kun je niet veel van verwachten. De mensen in deze laan vinden dit een kwalijke zaak.

www.deschakelalbrandswaard.nl

Loco-burgemeester Bert Euser bracht woensdag 29 augustus een bezoek aan het echtpaar Ger en Nel De Heer in de wijk Portland in Rhoon. Aanleiding voor dit bezoek was het vijftigjarig huwelijksfeest van het paar. De heer G.R. (Ger) De Heer is in 1936 in Rotterdam geboren. Mevrouw P.J.A. (Bel) De Heer-Bijkerk is eveneens in Rotterdam geboren. Haar geboortejaar is 1942. Het echtpaar trouwde in Rotterdam en heeft in de wijk Lombardijen veertig jaar gewoond. Sinds acht jaar wonen Ger en Nel De Heer in

Portland. ,,We vinden het hier geweldig’’, zegt Nel De Heer. ,,Met de buren onderling is het ook geweldig. We hebben goed contact met elkaar, helpen elkaar en doen leuke dingen met elkaar.’’ Het echtpaar heeft een druk sociaal leven in Portland. ,,We doen aan fitness, leggen met plezier een kaartje en gaan graag op stap.’’ Het echtpaar heeft één zoon. Namens de gemeente bracht loco-burgemeester Euser de felicitaties over en bood hij het bruidspaar bloemen aan. Foto: Kor van Pelt


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 6 september 2012

Ria Geeve-Holwerda opent zorghotel Het Spui Zorghotel Het Spui aan de Havendam 3 in Rhoon werd vrijdag 31 augustus officieel geopend. De officiële handeling werd verricht door mevrouw Ria GeeveHolwerda. Tijdens een korte inleiding werd er aan herinnert dat het bedrijf Geeve sedert 1937 is gevestigd aan de Havendam, ‘Het Veer’ voor wie bekend zijn in Rhoon en Poortugaal. In overleg met de gemeente is een aantal jaren geleden vastgesteld dat verplaatsing van de dagelijkse activiteiten van Geeve gewenst was. Het kantoorgebouw aan de Havendam 3 dat in 1981 door Geeve in gebruik werd geno-

men kon echter in tact blijven. In april 2011 werden de transformatieplannen doorgesproken met de gemeente en in november van dat jaar waren alle vergunningen in orde. Tussen kerstmis en nieuwjaar zijn de sloopwerkzaamheden opgestart en op 6 augustus 2012 werd de eerste gast welkom geheten in het tot Zorghotel getransformeerde gebouw. Zorghotel Het Spui is vernoemd naar het gebied tussen de Oude Maas en de Dorpsdijk in Rhoon. Nadat mevrouw Geeve-Holwerda, bijgestaan door haar zonen Gerrit en Hans, de officiële openingshandeling had verricht mochten alle aanwezige

genodigden een kijkje nemen in het Zorghotel. Voor degenen die aanwezig waren op 2 juni tijdens de Dag van de Bouw, waarbij het Zorghotel eveneens opengesteld werd, was het een soort thuiskomen, al was de afwerking destijds nog niet helemaal gereed. De genodigden die het gebouw voor de eerste keer bezochten waren aangenaam verrast. Zorghotel Het Spui heeft in totaal twaalf ruime kamers, allemaal voorzien van een eigen sanitaire ruimte met douche, toilet en wasgelegenheid. Er zijn twee kamers ingericht met twee bedden waardoor er maximaal veertien mensen gelijk-

Ria Geeve-Holwerda, bijgestaan door haar zonen Gerrit en Hans, verricht de officiële openingshandeling. Foto: Kor van Pelt

GGD Rotterdam-Rijnmond start grootschalig gezondheidsonderzoek De GGD Rotterdam-Rijnmond start vrijdag 7 september een grootschalig gezondheidsonderzoek onder de inwoners van de regio Rotterdam-Rijnmond. Ruim 76.000 personen van 17 jaar en ouder ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen met vragen over gezondheid, leefgewoonten en woonomgeving. Dit onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd en geeft gemeenten inzicht in hoe het met de gezondheid van hun inwoners is gesteld. Het onderzoek wordt niet alleen in de regio RotterdamRijnmond uitgevoerd. Ook in de rest van Nederland wordt door GGD ‘en een gezondheidsonderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeenten. Gemeenten zijn wettelijk verplicht de gezondheid van hun inwoners in kaart te brengen. Deelnemers kunnen de vragenlijst digitaal of op

papier invullen. De namen en adressen van genodigden zijn willekeurig geselecteerd uit het bevolkingsregister. De gegevens uit het onderzoek vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling van het lokale gezondheidsbeleid en het organiseren van activiteiten om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Het onderzoek geeft bijvoorbeeld antwoord op de volgende vragen: Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Zijn er veranderingen in gezondheid of leefstijl in vergelijking met het onderzoek van vier jaar geleden? Komen er in onze regio problemen voor die groter zijn dan elders in het land? De resultaten worden in 2013 gepubliceerd.

tijdig gebruik kunnen maken van Zorghotel Het Spui. De kamers zijn voorzien van een kleurentelevisie aangesloten op de cai, draadloze internetaansluiting, een kledingkast, dressoir, eettafel met twee stoelen en een zithoek. De kamers zijn ruim van opzet en door de vele raampartijen is er meer dan voldoende daglicht. Aan de wanden van alle kamers en de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw hangen mooie geprinte foto’s met afbeeldingen van Rhoon en Poortugaal in de jaren ‘30 en ‘40. De oudere inwoners van de gemeente Albrandswaard kennen de historie en de jongere generatie luistert graag naar de verhalen die loskomen bij het bekijken van deze beelden. Aan de achterzijde van het gebouw is een gedeelte nieuw bijgebouwd. Daarin is de nieuwe liftinstallatie en het trappenhuis gerealiseerd. Op het moment van de officiële opening maakten al vier mensen gebruik van de diensten van het Zorghotel. De genodigden werden na de rondleiding buiten in een partytent uitgenodigd voor een hapje en drankje. De eigenaren en medewerkers van Zorghotel Het Spui waren blij verrast door de mooie bloemstukken, kaarten, de getoonde belangstelling en de loftuitingen. ,,Zorghotel Het Spui is een aanwinst voor de gemeente Albrandswaard”, was de meest gehoorde zin deze middag van de opening. Voor meer informatie over de mogelijkheden die Zorghotel Het Spui: www.hetspuirhoon. nl of telefoon 010-2016020.

Teambuilding leerkrachten obs Rhoon De leerkrachten van obs Rhoon zijn het nieuwe schooljaar goed van start gegaan door te gaan teambuilden in de Biesbosch. De leerkrachten kregen bij aankomst uitleg over het ontstaan van de Biesbosch waarna ze in 3 teams werden verdeeld. Er werd met elkaar een waterbaan gemaakt en alleen de leiders van de drie groepen mochten met de andere teams communiceren. Binnen 30 minuten stroomde het water over de waterbaan van hoog

naar laag. Na deze opdracht gingen de drie teams met behulp van een plattegrond de Biesbosch in op zoek naar opdrachten. Als alle opdrachten gevonden waren had je aanwijzingen voor de sleutel van de schat. Daarbij werd er een beroep gedaan op de kennis en de samenwerking van de leerkrachten. Zo moest er geblinddoekt een vierkant worden gemaakt. Na afloop van deze tocht stond er in het Biesbosch centrum een buffet.

Inschrijven voor Italiaanse Verrassingsmaaltijd In Het Boerderijtje wordt zondag 23 september een gezellige maaltijd geserveerd voor alleengaanden en 65-plussers. Deze maaltijd heeft een Italiaans verrassingsmenu. Dit naar aanleiding van de vakantietijd, waarbij veel vakantiegangers geproefd hebben van de Italiaanse keuken die vooral met verse producten werkt. Het kookteam, bestaande uit Julia, Ilja en Martine, gaat de uitdaging aan. Wie dat ook durft dient snel in te schrijven voor de Italiaanse maaltijd. Als vanouds krijgt

men bij binnenkomst een lekker drankje. Wat verder volgt blijft een verrassing. Wel wordt de maaltijd afgesloten met een kopje koffie of thee. De ontvangst is om 14.30 uur en de maaltijd eindigt om 16.30 uur. Er wordt een bijdrage gevraagd van 7,50 euro per persoon. Opgeven kan tot en met dinsdag 18 september tijdens de openingstijden van 10 tot 12.30 uur op maandag tot en met vrijdag in Het Boerderijtje, Dorpsdijk 116 te Rhoon. Telefoon 0105011973.

Het wordt weer smullen van de heerlijke gerechten. Foto: Wim Spoormaker

Wonen in historisch Heerjansdam Aan de Dorpsstraat in Heerjansdam wordt een bijzonder, kleinschalig nieuwbouwproject gerealiseerd. Op de historische locatie worden twintig appartementen gebouwd, het project heet Heeren van Heyenland. Heeren van Heyenland is een samenwerkingsproject tussen AKM projectontwikkeling en Intrahuis makelaars. Andere partners zijn Fortress, VBK Groep en Rabobank MiddenIJsselmonde. Er worden twintig energiezuinige twee- en driekamerappartementen gebouwd. De verkoop begon eind april met een feestelijke bijeenkomst. De verkoop loopt erg goed, vertelt Nico de Brijn van AKM. ,,We zijn erg trots op dit project. Iedereen vindt het leuk, er zijn al zes of zeven appartementen verkocht. Er is behoefte aan starterswoningen. Wat het heel uniek maakt is de prijs. De appartementen zijn al te koop vanaf 137.500 euro vrij op naam. Dat vind je eigenlijk nergens.’’ Het streven is om in het najaar te starten met de bouw. Het ontwerp is gebaseerd op een combinatie van eigentijdse architectuur met authentieke elementen, zodat het gebouw aansluit op de

bestaande bebouwing aan de Dorpsstraat. Het pand krijgt de stijl van een 19e-eeuwse notariswoning met details in smeedijzer en zink. Moderne elementen bij de entrees en balkons vormen een contrast. In de onderste bouwlaag komt een souterrain met vier ruime driekamerappartementen met eigen ingang en tuin aan de Onderdijkse rijweg. De andere twee woonlagen bestaan elk uit acht tweekamerappartementen, waarbij de appartementen op de bovenste verdieping een extra kamer hebben. Per vier appartementen is er een gezamenlijke entree aan de Dorpsstraat. Elke appartement krijgt een balkon. Alle informatie over Heeren van Heyenland is te vinden op www.heerenvanheyenland.nl. Ook kan men terecht bij de medewerkers van Intrahuis Makelaars, Dorpsplein 2, 2995 BS Heerjansdam, telefoon 0786771938, info@intrahuis.nl en www.intrahuis.nl. Op zaterdag 15 september van 11 tot 15 uur is er een vrije inloop bij Intrahuis Makelaars, waar geïnteresseerden terecht kunnen voor een persoonlijk gesprek.

J4Cake opent nieuw atelier in Villa van Alles

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.ggd.rotterdam.nl

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelalbrandswaard.nl

13

Binnen 30 minuten stroomde het water over de door het team gebouwde waterbaan.

J4Cake heeft op 1 september haar deuren als taartatelier geopend in Villa van Alles aan de Dorpsdijk 40a te Rhoon. Na een kleine 2 jaar opereren vanuit huis maakt J4Cake de overstap naar een eigen atelier. Gestart als bedrijf dat voornamelijk taart en cupcakes op bestelling maakte en uitgegroeid tot een bedrijf dat qua

assortiment zich heeft kunnen uitbreiden en waar men ook terecht kan voor onder meer cake pops, push cakes en sweet tables. Doordat het assortiment groeide werd de ruimte in huis te beperkt om kwaliteit te waarborgen en groei verder te stimuleren. Daarom waagt J4Cake de sprong in Villa van Alles.


Rijkswaterstaat verbreedt uw horizon Werken aan een ruimere A15: Maasvlakte - Vaanplein De A15 van Vaanplein tot Maasvlakte. Tijdens de spits staat u regelmatig in de file. Om de regio Rijnmond leefbaar, veilig en economisch aantrekkelijk te houden verbreedt Rijkswaterstaat hier de A15. Uitbreiding is nodig om de capaciteit van de weg te vergroten en daarmee de doorstroming te verbeteren. Door de werkzaamheden vooral ‘s nachts uit te voeren, beperken we de overlast voor u. In 2015 is het werk klaar. Extra rijstroken, spitsstroken en een nieuwe Botlekbrug zorgen ervoor dat úw horizon dan minder files telt. Uw mening telt! Om te weten hoe omwonenden en weggebruikers de werkzaamheden ervaren, heeft Rijkswaterstaat een digitaal klantenpanel opgericht. Ook u kunt ons hierbij helpen. Meld u aan voor het digitaal klantenpanel via www.rijkswaterstaat.nl/a15mava. Meer informatie Kijk voor uitgebreide informatie over de verbreding op www.rijkswaterstaat.nl/a15mava of bel 0800-8002 (ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis). Als er specifieke informatie over uw directe omgeving is, vindt u deze op de gemeentewebsite of gemeentepagina. Bij wegwerkzaamheden informeren wij u zoals gebruikelijk via www.VanAnaarBeter.nl. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste algemene informatie over het project, meld u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief via www.rijkswaterstaat.nl/a15mava.

Wegdeel

Start werk

Einde werk

A Stenen Baakplein - Hartelkruis

1e kwartaal 2013

2e kwartaal 2015

B Hartelkruis – Hoogvliet

2e kwartaal 2013

2e kwartaal 2015

C Botlekbrug

3e kwartaal 2011

4e kwartaal 2014

1 kwartaal 2016

4e kwartaal 2016

D Hoogvliet - Knooppunt Benelux

4e kwartaal 2011

1e kwartaal 2015

E Knooppunt Benelux - Barendrecht

3 kwartaal 2011

1e kwartaal 2015

Sloop oude Botlekbrug

e

e

CD0512CK004O


De kapsalon voor hem 010-5013139

De kapsalon voor haar

thema 2012

010-5017949

Kerkstraat 6-8, Poortugaal

NAZOMER VERZORGING In de zomermaanden kan de conditie van

Leren ontspannen met yoga Toe aan balans voor lichaam en geest? Probeer dan eens yoga. Je lichaam én je geest gaan zich er beter van voelen. Yoga is een oosterse wetenschap. Het is een verzamelnaam voor vele vormen. De in het westen bekendste vorm is Hatha yoga, die uitgaat van het lichaam. Hatha yoga is een vorm van yoga die je de kunst van het ontspannen wil leren.

je haar verslechteren door zon, zee en chloor. Een herstellend masker of een behandeling met cellophanes, die je kleur opfrist, doet wonderen voor je haar! Wij adviseren je graag over de beste nazomer verzorging voor je haar. Bij HAIRMAXX Barendrecht ben je altijd verzekerd van een persoonlijk advies en een kapsel dat bij jou past. We werken met professionele producten van o.a. Sebastian. Online reserveren is mogelijk via onze website www.hairmaxx.nl HAIRMAXX Dorpsstraat 154d, 2992 BE Barendrecht Tel: (0180) 62 52 79

Aanbieding bespaar € 1000,7 dagen per week geopend

€2600,Borstvergroting

..

Diana Gabriels GEEFT GRATIS ADVIES

- Levenslang garantie op de (Mentor) prothese - Operatie mogelijk binnen 1 week - Gespreide betaling mogelijk vanaf €50,- p.m. - Dagopname VOOR

NA

PRAKTIJK DIANA GABRIELS Avenue Carnisse 221 2993 MD Barendrecht

DIANA GABRIËLS VERWEIJEN WOMEN / MEN

NIET TEVREDEN MET UW BORSTEN ? GRIJP NU UW KANS !

Het gaat in yoga niet om de houding of om de prestatie, maar om het beleven van de houding, waardoor verstilling ontstaat. Hatha yoga is een methode om je zowel lichamelijk als geestelijk te ontwikkelen. Yoga moet aangenaam zijn en je leven prettiger maken. Het is nooit de bedoeling dat yoga pijn doet, hoogstens wat ongemakkelijk als je spieren stijf zijn. Ambitie en zelfkritiek druisen dus in tegen de yogagedachte.

Als je regelmatig yoga beoefent, zal dit je lichaam in balans brengen. Je zult meer inzicht krijgen in de energiehuishouding van je eigen lichaam en in de manier waarop je lichaam en geest met elkaar in verbinding staan. Het oefent je spieren en gewrichten en masseert en stimuleert je inwendige organen. De oefeningen verbeteren de spijsvertering, afscheiding en ademhaling. Yoga brengt je lichaam in evenwicht en versterkt je lichaamsfuncties.

Hatha yoga bestaat grotendeels uit lichaamshoudingen en ademhalingstechnieken. Je leert spierspanning loslaten, zodat het lichaam weer soepel, beweeglijk en krachtig wordt. Je rug leert op alle plaatsen te bewegen, zodat ook de ademhaling vrijer wordt. Met behulp van oefeningen ontwikkel je een meditatieve houding en komt je hoofd tot rust. Een wervelkolom die overal makkelijk beweegt, kan energie naar organen en brein doorgeven.

Ben je van plan om yoga te gaan beoefenen, dan kan je het beste eerst wat lezen over de verschillende vormen. Kies de vorm die je het meeste aanspreekt en probeer wat lessen te volgen. Zo krijg je een goed beeld van wat yoga beoefenen inhoudt. Kijk eens op internet voor een docent bij jou in de buurt.

thema 2012

T. +31 (0) 180 439001 E. info@dianagabriels.nl W. www.dianagabriels.nl

Is yoga niets voor jou, probeer dan eens een bootcamp training. Bootcamp fitness is de stoere manier van trainen die is komen overwaaien uit de Verenigde Staten. De workout met een ‘no nonsense mentaliteit’. Het Amerikaanse leger traint via deze methode en inmiddels is het Nederlandse leger ook fervent gebruiker. Bootcamp trainingen worden gegeven op diverse plaatsen in de regio, waaronder Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Barendrecht. Op internet zijn diverse aanbieders te vinden. Bij bootcamps ligt de focus op functioneel trainen, back to basics. Het is door de grote variatie aan bewegingen en intensiteit een ‘full body workout’, geschikt voor mannen en vrouwen en op alle fitnessniveaus. Door de variatie is bootcamp voor iedereen geschikt. De trainingen worden gegeven in groepsverband. Dat het leger ook zo traint, betekent natuurlijk niet dat er bij een bootcamp training ook tegen jou geschreeuwd wordt. Gewoon lekker buiten trainen in de natuur, hardlopen, rennen op heuvels, hangen aan een boom of tijgeren door het gras. Je conditie, kracht,

souplesse en explosiviteit worden getraind zonder toestellen. Geen training is hetzelfde, er is veel variatie en de trainingsmogelijkheden zijn eindeloos. Maar de opbouw van de training is wel hetzelfde, net als de technische uitleg van de oefeningen, waardoor je iets opbouwt. Voordelen zijn dat je snel fitter en sterker wordt, je behendigheid toeneemt, je zelfvertrouwen groeit en je er sneller door kunt afvallen. Je verbrand zo’n 500 tot 1.000 kilocalorieën per workout! Bovendien werkt het heel motiverend om in een groep te trainen. De trainingen zijn heel functioneel. Het gaat niet om opgepompte biceps, maar om een fitheid waar je in het dagelijks leven wat aan hebt. Je kracht wordt vergroot, kracht die je kunt vertalen naar bewegingspatronen uit het dagelijks leven. Geen gedoe dus, gewoon lekker ‘werken’.

EXCLUSIEVE AANBIEDINGEN Huidverbeterende peeling

Pakketprijs voor 3 behandelingen inclusief bijbehorende dag/nacht crème en reiniging. van € 186,- voor

€ 150,-

GRATIS OKSELS ONTHAREN bij ontharen bikinilijn

epilennium.nl

vanaf € 65,Afvallen Pro10 starterspakket voor 3 weken

van € 233,50 voor

€ 200,-

tel. 010 – 481 44 93 www.epilennium.nl

*M.u.v. behandelingen op medische indicatie. Niet i.c.m. andere aanbiedingen. Geldig tot 31 oktober 2012.

UW HUID GAAT VOORUIT BIJ DE HUIDTHERAPEUT EINDELIJK EEN DIEET DAT WERKT!

3 Fases, makkelijk, eenvoudig en met een www.gpslank.nl

Stoere workout in de natuur

Tel: 010-5017949 en 5013139

verbluffend resultaat ! Geen spierweefsel verliezen maar VET en alles op een puur natuurlijke basis. Gemakkelijk vol te houden!

Marianne Dik 06 4197 5252 marianne@gpslank.nl


Start nieuwe Tai Chi cursus Met ingang van september elke dinsdag 20:30 - 21:30 uur

Nieuw! Met ingang van september elke donderdag Dance Express 19:00 - 20:00 uur

ACTIE!

Sport nu een maand onbeperkt voor maar 49,95! (incl. sleutel) *t/m oktober geldig

www.facebook.com/Gamerensport

Albrandswaardsedijk 188 | 3172 XB POORTUGAAL | (010) 501 31 15 info@gamerensport.nl | www.gamerensport.nl Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08:00 - 22:00 uur Zaterdag & zondag 08:00 - 14:00 uur


“ VOOR MANNEN DIE VAN GENIETEN HOUDEN! ”

De regering verpilt op dit moment 1000 euro per seconde, help ons daar een einde aan te maken!

MEN’S NIGHT LE BONHEUR ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2012 VAN 20.00 - 00.00 UUR

Rhoon, september 2012, L.S., Heeft u bij de gemeenteraadsverkiezingen wel eens gestemd op één van de 800 lokale partijen die actief zijn in vrijwel alle gemeenten? Misschien is het dan een idee om bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer ook ‘lokaal’ te stemmen….en wel op NEDERLAND LOKAAL Lijst 13, het nieuwe platform waarmee wij op 12 september a.s. meedoen aan de race om de Kamerzetels. Overigens….als u nooit eerder op een lokale partij stemde, maar nog niet weet wat u op 12 september gaat doen, is deze brief mogelijk ook interessant voor u… Waarom doen wij mee aan de verkiezingen? En waarom zou u op ons stemmen? Daarvoor moeten we even terug gaan naar de reden dat al die nieuwe lokale partijen in gemeenten zijn opgericht. En dus ook naar de reden dat veel van die partijen op lokaal niveau intussen zelfs al de grootste partij zijn, en met succes de gemeente aan het besturen zijn. Of liever, aan het omsturen zijn, want daar ging het om. Lokale partijen zijn vrijwel allemaal opgericht omdat de landelijke partijen het in gemeenten niet zo best deden. Net zoals in Den Haag werd er op elk gemeentehuis vooral onderling ruzie gemaakt……en intussen heel veel geld verspild, letterlijk in de prullenbak gegooid. Gemeentebesturen hebben voor honderden miljoenen weggegooid aan peperdure gemeentehuizen en allerlei andere projecten die ze gewoon niet goed in de greep hadden. Denk aan de miljardentekorten bij de Noord-Zuid lijn in Amsterdam, de voorbeelden uit uw eigen omgeving kunt u eenvoudig zelf opnoemen. Maar in Den Haag gaat het om nog veel grotere bedragen! Nederland Lokaal heeft dat gewoon op een rij gezet…..en komt tot het enorme bedrag van (minstens) 30 miljard per jaar, 10 procent van de hele begroting. En let wel, dat hoefden wij niet zelf uit te rekenen, dat is al lang gebeurd door de officiële clubs die we daarvoor hebben, zoals de Rekenkamer. En door verontruste ambtenaren en professionals, die al jarenlang aan hun bazen vertellen dat er ontzettend dom en vooral spilziek wordt bestuurd. Door mislukte automatisering kan de belastingdienst veel geld gewoon niet innen, om maar een voorbeeld te noemen. De zorg kost miljarden meer dan nodig is omdat hulpverleners niet samenwerken. In het onderwijs worden gebouwen neergezet maar leraren ontslagen, en ga zo maar door. In feite gebeurt hier op (veel) grotere schaal wat we in gemeenten aan de kaak stelden en intussen aan het bestrijden zijn. Maar ons werk is natuurlijk dweilen met de kraan open, als Den Haag per dag meer dan 80 miljoen over de balk gooit….. (dat is meer aan verspilling dan het begrotingstekort, waarvoor we op dit moment 70 miljoen per dag kwijt zijn….) En dus willen we ook paal en perk stellen aan de ‘Nationale Verspilling’. Liefst natuurlijk met een groot aantal zetels, wat zomaar zou kunnen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen stemt immers niet minder dan één op de vier Nederlanders op een lokale partij, dat is meer dan 40 Kamerzetels. Maar ook met een kleiner aantal weten we precies wat we daar gaan doen: vanaf dag 1 in de Kamer zullen we heel ouderwets gaan controleren waar het geld echt naar toe gaat en of het ook echt wat oplevert….. Onze Kamerleden zullen niet de hele dag bezig zijn met het verzinnen van plannen om de krant te halen – en zo carrière in hun partij te maken. Want onze mensen hebben die carrières al gemaakt in de samenleving (in plaats van in het leven binnen de Haagse Kaasstolp). En staan dus ook veel dichter bij de bevolking. Maar uiteraard bent u degene die daar het beste over kunt oordelen: kijk naar onze kandidatenlijsten, waar in uw kieskring echt ook mensen uit uw eigen gemeente of regio opstaan. Mensen met een staat van dienst in de lokale politiek die u ook echt op hun prestaties kunt beoordelen. En als uw oordeel positief uitvalt, net zoals dat oordeel van 1,6 miljoen stemmers op lokale partijen voor de gemeenteraad…..dan zou de politiek in Den Haag na 12 september misschien wel een keer echt moeten gaan luisteren naar hun eigen burgers. Maar in ieder geval zou er een stem zijn in Den Haag die ze daar een spiegel voorhoudt: voordat jullie nog een keer zeggen dat we allemaal in dit land te veel geld uitgegeven hebben, gaan we eerst even kijken wat jullie zelf allemaal verspild hebben….

Men’s Night Le Bonheur wordt mede mogelijk gemaakt door

Parfumerie

natutech

Jer. de Fonkert

Barendrecht

Kaartverkoop exclusief bij Le Bonheur poster_men.indd 1

24-08-12 16:00

Is deze bedrijfsruimte geschikt voor u?

Einsteinweg 11 te Hellevoetsluis Bedrijfsgebouw met 14 zelfstandige bedrijfspanden met eigen voorzieningen, gelegen aan de Einsteinweg 11 te Hellevoetsluis, centraal gelegen op bedrijventerrein “Kickersbloem I”. Indeling • 4 bedrijfspanden van ca.120m² • 60m² bedrijfsruimte/showroom • 60m² kantoorverdieping • 4 bedrijfspanden van ca.180m² • 90m² bedrijfsruimte/showroom • 90m² kantoorverdieping

• • • •

2 bedrijfspanden van ca.240m² 60m² bedrijfsruimte/showroom 60m² showroom/kantoor 120m² kantoorverdieping

• • • •

2 bedrijfspanden van ca.300m² 90m² bedrijfsruimte/showroom 60m² showroom/kantoor 150m² kantoorverdieping

Vanaf

€ 995,- per maand

exclusief BTW en servicekosten

Kortom, kijk serieus naar de kandidaten uit uw eigen omgeving van Lijst 13 Nederland Lokaal, op (de achterzijde van) het stembiljet of via www.nederlandlokaal.nl Ton Schijvenaars, landelijk lijsttrekker Nederland Lokaal, Lijst 13 Bert Euser, voorzitter en lijstduwer Nederland Lokaal, Lijst 13

010 424 88 88

0181 47 04 28


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 6 september 2012

Home-Start zoekt vrijwilligers Home-Start biedt op vriendschappelijke basis steun en praktische hulp aan jonge gezinnen die een tijdje een steuntje in de rug nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers die zelf opvoedingservaring hebben. In de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk is grote behoefte aan nieuwe HomeStartvrijwilligers. De vrijwilligers die voor Home-Start wekelijks een gezin bezoeken, zijn bijna zonder uitzondering heel enthousiast over hun werk. Ze hebben het gevoel

iets voor iemand te kunnen betekenen op een gelijkwaardige basis. Bovendien biedt het werken voor Home-Start hen de mogelijkheid echt in contact te komen met ouders die misschien heel anders in het leven staan dan zijzelf. Een leerzame ervaring! Wie er ook iets voor voelt om als vrijwilliger een gezin met jonge kinderen te ondersteunen is zeer welkom bij Home-Start BAR: ,,Als u zich als vrijwilliger aanmeldt bij Home-Start, bespreekt u eerst in een kennismakingsgesprek met de coördinator de werk-

wijze van Home-Start, uw motivatie, wensen, mogelijkheden en achtergrond. Daarna maakt u zich in een voorbereidingscursus de methodiek van Home-Start eigen. Vervolgens maakt u afspraken over hoe u inzetbaar bent in een gezin. U wordt begeleid door de coördinator.’’ Aanmelden kan bij de coördinator van Home-Start BAR, Jeanette Dekker telefoon 06-46275324 of mail home. start.BAR@cjgrijnmond.nl. Meer informatie op: www. home-start.nl

Twaalfduizend deelnemers fietsen voor een roos en tegen kanker Op zondag 9 september start in bloemenveiling FloraHolland Westland de 15de editie van de Ride for the Roses. Dit wielerevenement wordt georganiseerd om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Bijna 12.000 deelnemers maken een vuist tegen kanker, met voor iedere deelnemer aan de finish een roos. Bijna 6.000 wielrenners fietsen de cycletour van 100 kilometer en vormen met elkaar het grootste wielerpeloton ter wereld. Nog eens 6.000 deelnemers fietsen toertochten met afstanden van 25 en 50 kilometer of een Kids Ride. Om 10 uur wordt het startschot gegeven voor de 100 kilometer cycletour. Een uur later vertrekken de deelnemers van de 25 en 50 kilometer-tochten. De wielrenners die 100 kilometer fietsen, doen dit als een aaneengesloten groep met een gemiddelde snelheid van 25 tot 28 km/u onder

volledige politiebegeleiding over een afgezette weg. Deze tocht voert door Hoek van Holland, Den Haag, Delft, Maassluis, Vlaardingen, de Beneluxtunnel, Schiedam, en ook door Rotterdam en Barendrecht. De exacte route staat vermeld op www.ridefortheroses.nl (informatie/ routes). De opbrengst van de Ride for the Roses wordt op 9 september tijdens de slotmanifestatie in Westland bekendgemaakt. Het bedrag dat op wordt gehaald, komt geheel ten goede aan baanbrekend onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor prostaat- en blaaskanker, onder leiding van prof. dr. Jan Hoeijmakers, hoogleraar Moleculaire Genetica aan het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. Voor deelname, sponsoring of meer informatie kijk op www. ridefortheroses.nl of neem contact op met sciandri sportmanagement 023-5312332.

19

Rommelmarkt obs Valckesteyn Basisschool obs Valckesteyn (Locatie Emmastraat) te Poortugaal houdt zaterdag 22 september van 10 tot 15 uur haar jaarlijkse rommelmarkt. De markt is voor iedereen toegankelijk. Gedurende deze dag is er van alles te doen op het schoolplein, diverse spelletjes, springkussen, schminken, zelf buttons maken, Rad van Fortuin met veel prijzen en dergelijke. Op het terras kan worden genoten van een hapje en een drankje. Tussen 12 en 14 uur zal het Demoteam van Sportschool Van Gameren enkele streetdance demonstraties geven. Na afloop mogen de kinderen zelf nog even aan de slag met de streetdance instructrice. Wie op deze dag een tafel wil huren voor de verkoop van eigen spullen of voor zijn kind een plekje op het schoolplein wil bemachtigen voor de verkoop van speelgoed kan contact opnemen met Vanessa Hogeweg, telefoon 06-12024074 of per e-mail yandomenie2@hotmail.com.

Bert Euser over verkiezingen op FM Albrandswaard Op AlbrandswaardFM, in het programma ‘Goedemorgen Albrandswaard’, komt zondag 9 september van 10-12 uur Bert Euser langs om over de komende verkiezingen te praten en vooral over Nederland Lokaal, partij 13. Verder in het programma filmmaker Martin v.d. Burght , over zijn nieuwste korte speelfilm ‘Wraak!!!!’ met onder meer Imke Deibel en Kees Spronk. AlbrandswaardFM is te horen op de 99.0 FM kabel, 107.1 FM in de ether en op www.albrandswaardfm.nl. Presentatie: Kees Spronk

Vrijwilliger met gezin in de zandbak.

Wethouders openen Business Lounge De Business Lounge aan de Avenue Carnisse 169 te Barendrecht werd zaterdag 1 september geopend. De wethouders Cees Versendaal van Barendrecht en Bert Euser van Albrandswaard gaven met een korte speech te kennen wat het belang is van locaties als de Business Lounge. Vooral door de groei van het aantal ZZP’ers en Freelancers in de regio, die vaak een flexibele werkplek waarderen, alsook de behoefte aan sociale contacten, kennisdeling, inkoopvoordeel en opdrachtverstrekking, kunnen deze behoeften nu vervuld worden. De gemeenten, samenwerkend als BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk), ondersteunen dit initiatief. In een informele sfeer hebben ondernemers met elkaar

gesproken, maar vooral met de gastondernemers, die naast de opening een belangrijke rol speelden. Een geïnteresseerde zei over de Business Lounge: ,,Ik merk dat het een warme, huiselijke sfeer uitademt, voor mij de juiste plek om vanuit mijn privéwoning over te stappen naar de Business Lounge. Een groot bijkomend voordeel is dat ik daar nu mijn klanten kan ontvangen, gebruik kan maken van alle faciliteiten die ik nodig heb en in contact kom met andere ondernemers.” De Business Lounge biedt diverse abonnementsvormen aan. Wie meer wil weten kan contact opnemen met de initiatiefnemer, Folker van Oort, telefoon 088-0808580. Een e-mail sturen naar info@ mybusinesslounge.nl kan ook.

Team Edudelta College:

‘De groene sector is alles behalve saai en vervelend’ ‘We zijn weer terug’ Het mbo van het Edudelta College Barendrecht houdt op 6 september van 14 tot 17 uur een inschrijfmiddag voor jongeren die nog niet zijn ingeschreven voor een mbo-opleiding. Het team presenteert enthousiast de ‘groene opleidingen: ,,De groene sector is alles behalve saai en vervelend werk. Deze branche staat voor hoog technologische teeltmethoden en een aantrekkelijke werkomgeving. En er is behoefte aan goed opgeleide mbo-ers. Wat houd je dus tegen om een opleiding te volgen die leidt naar de baan van de toekomst? Het mbo van Edudelta College biedt moderne, innovatieve, creatieve en kansrijke opleidingen in de groene sector. In een zevental ‘werelden’ wordt, onder begeleiding van enthousiaste docenten, onder-

wijs verzorgd. De opleiding is grotendeels gebaseerd op ‘leren door doen’. Het gehele opleidingsprogramma is via de computer uit te voeren, zowel op school als thuis.’’ Wie belangstelling heeft voor een opleiding in één van de ‘werelden’, kan direct contact opnemen met het Edudelta College Barendrecht. Dat kan telefonisch (0180 547528), per mail (barendrechtmbo@ edudelta.nl) of via de website www.edudelta.nl. Het Edudelta College Barendrecht maakt onderdeel uit van de Edudelta Onderwijsgroep. Deze onderwijsinstelling heeft vmboen mbo-vestigingen in Barendrecht, Bleiswijk, Goes en Middelharnis/Sommelsdijk. Ook wordt cursorisch onderwijs verzorgd.

Restaurant De Ontmoeting Rhoon Portland In 50+restaurant De Ontmoeting in wijkcentrum Komforta, Hof van Portland 41 wordt donderdag 13 september weer een maaltijd geserveerd. Prijs 9 euro. Vanaf 17.30 uur kan men terecht voor een drankje en om 18 uur wordt het voorgerecht uitgeserveerd. Opgeven tot uiterlijk 11 september 16 uur. Voor opgave of informatie: Stichting Welzijn Albrandswaard, 0105011222.

Vlnr de wethouders Bert Euser en Cees Versendaal en initiatiefnemer Folker van Oort.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelalbrandswaard.nl

,,Voordat we in het vliegtuig kunnen stappen, neemt Cees het woord en leest de brief van Peter Wagaba voor aan de hele groep. Peter spreekt in de brief vanuit zijn hart, iets dat veel indruk maakt. Als we in het vliegtuig zitten laat iedereen op zijn eigen wijze de 17 dagen aan zich voorbij gaan. Donderdagmorgen 06.30 uur. Na een voorspoedige vlucht, met weinig of geen slaap, komen we stipt op tijd aan op Schiphol. Bij de bagageband nemen we afscheid van elkaar, want buiten wacht ons het weerzien met de familie. We lopen de bagagehal uit. Er is een warm welkom in de aankomsthal 3, een groot spandoek en veel familie en bekenden. Hier eindigt een indrukwekkende reis naar Oeganda, niet ver van waar

die ook begon. Wat overblijft zijn de persoonlijk contacten, de film, de foto’s, de ervaring en ook heel veel verhalen.” Hierboven staat het laatste stukje dat op de website is gezet. Ons werk in ‘Oeganda’ zit er dan wel op, maar we laten het hier niet bij. We willen meer voor deze mensen en kinderen gaan betekenen. Binnenkort zullen we u door middel van een stukje in het kerkblad en in de Schakel uitnodigen zodat u kunt zien wat we met uw geld allemaal hebben kunnen doen en wat we nog van plan zijn. Tijdens de startzondag op 16 september in De Haven willen we alvast een klein voorproefje geven. Op de foto een indruk van ons werk. Annelies Wilhelm


WOON

WEGWIJZER schilders aannemers tuinen loodgieters makelaars

Tegelhandel Brand ALLES ONDER ÉÉN DAK SANITAIR SHOWROOM OPRUIMING !!! Houten en kunststof kozijnen, ramen, deuren en isolerende beglazing. Alle voorkomende verbouw-, onderhouden renovatiewerkzaamheden.

www.timmerbedrijfschaap.nl Timmerbedrijf Schaap B.V. Bijdorp-Oost 10 2992 LA Barendrecht 0180 622 925 / 06 21 81 36 02

Aktie

Gehele maand september

Gratis Kärcher waterzuiger

bij aankoop van een vloer (vanaf 30 M2) ongeacht de legdatum Stockholm 11 - 2993 LM Barendrecht (t.o. de Ikea) Tel: 0180-531219 - Fax: 0180-622884 - www.depoxy.nl

Klus- en Timmerbedrijf Ad Booij

MET HOGE KORTINGEN !!!

TOT WEL 70% !!! Wij maken plaats, voor een nieuwe collectie sanitair.

WAAR?

Op de eerste verdieping!! Bij Tegelhandel Brand

Wees er snel bij, want op=op!!!

Tot ziens! Openingstijden

di t/m za 9.00 tot 17.00 uur tegelhandelbrand@voornenet.nl veelzijdige vakman

Uw voor Barendrecht en omgeving!

Leveren en monteren van: Dakramen - Dakkapellen - Badkamers - Keukens Dakreparaties - Isolatie - Vloeren leggen - Verbouwingen Timmerwerk - Aanbouwen - Tegelwerk en nog veel meer.

Uw veelzijdige vakman voor Barendrecht en omgeving!

Uw veelzijdige vakman Leveren en monteren van: Dakramen - Dakkapellen - Badkamers - Keukens voor Barendrecht en omgeving! Dakreparaties - Isolatie - Vloeren leggen - Verbouwingen voorrijkosten Timmerwerk -*Geen Aanbouwen - Tegelwerk en nog veel meer. Leveren en monteren van: *Gratis offerte Dakramen - Dakkapellen - Badkamers - Keukens -

Dakreparaties - Isolatie - Vloeren * Geen voorrijkosten * Deskundig adviesleggen - Verbouwingen *Deskundig advies - Aanbouwen - Tegelwerk en nog veel meer. * Gratis offerte*GarantieTimmerwerk * Garantie op op geleverd werk geleverd werk

Voor al uw timmerwerk,verbouw, onderhoud en renovatiewerk. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

0180-744 155

www.adbooij.nl Van Hulststraat 18, 2992 KL Barendrecht Tel: 0180-850900 Mob:06-52534589 Email: info@adbooij.nl

Aannemingsbedrijf

J. BEVELANDER Bijdorp-zuid 3 - 2992 LD Barendrecht Tel. 0180 - 619832 - Fax 0180 - 619907 Email: bevelander@solcon.nl

BOUWKUNDIGE OF OF BOUWKUNDIGE ELECTRONISCHE ELECTRONISCHE BEVEILIGING NODIG? NODIG? BEVEILIGING

Van Leidenvliet 11 2992 TH Barendrecht Tel. 0180 - 623263 Mob. 06 - 41827770 m.harteveld@klussenier.nl www.klussenier.nl

Martin Harteveld

Van Leidenvliet 11 2992 TH Barendrecht Tel. 0180 - 623263 Mob. 06 - 41827770 m.harteveld@klussenier.nl www.klussenier.nl

Brandbeveiliging Brandbeveiliging Inbraakbeveiliging Inbraakbeveiliging Camerasystemen Camerasystemen Toegangscontrole Toegangscontrole Telefonie Telefonie Computernetwerken Computernetwerken

* aanbouw * verbouw * nieuwbouw * onderhoud

Martin Harteveld

*Geen voorrijkosten *Gratis offerte *Deskundig advies *Garantie op geleverd werk

Nobel BV BV Barendrecht, Barendrecht, Gecertificeerd Gecertificeerd installateur installateur Nobel

0180 69 69 16 16 66, 66, www.nobelbv.nl www.nobelbv.nl 0180

Lid NVOB - Stichting Bouwgarant

biesheuve biesheuvel woninginrichting bv

woninginr

“VOOR AL UW STUC- EN TEGELWERKZAAMHEDEN” “SPACHTELPUTZ EN BADKAMERS”

Telefoon: 0180-849085

• Bouwen • Verbouwen • Renoveren

Mobiel:

06-24290760

Tielseweg 32 - 2994 LG Barendrecht

E-mail:

D.Dekker1@hotmail.com

Tel: 0180-611 169 Fax: 0180- 557 007 Email: Nico@bvrvanvliet.nl

www.onderhoud-dekker.nl

LID VAN

www.bvrvanvliet.nl

Strawinskiplein 3 3161 WG RHOON 010-5015262

Strawinskyple

Uw adres voor:WG RH 3161 • Tapijt 010-5015262 • Laminaat • Gordijnstoffen • Vitrage • Zonwering • Bedtextiel


WOON

WEGWIJZER schilders aannemers tuinen loodgieters makelaars

Geen klus te groot of te klein BARENDRECHT - Aannemingsbedrijf J. Bevelander is een allround bedrijf, zowel grote als kleine klussen doet men graag. Van het bouwen van een hele woning tot het repareren van een bevroren kraan, geen klus is te klein voor Bevelander.

De laatste tijd doet het aannemingsbedrijf vooral veel onderhoudswerkzaamheden aan woningen. Daar is op dit moment veel vraag naar. Het voordeel is dat alles in eigen werkplaats regelt en op maat gemaakt kan worden. ,,We werken zowel voor particulieren als be-

drijven. Ook veel Verenigingen Van Eigenaren kloppen bij ons aan. Voor hen is het makkelijk en voordelig dat al het onderhoud door hetzelfde bedrijf wordt gedaan, voor ons is het voordeel dat we vaak maar één aanspreekpunt hebben, waardoor alles goed en snel geregeld wordt,’’ vertelt Jan Bevelander. Kwaliteit en service blijven sleutelwoorden voor het aannemingsbedrijf. ,,Daar komen mensen voor terug. Door de jaren heen hebben we een goede naam opgebouwd. We geven uiteraard garantie op de klussen die we doen. Blijkt er toch iets niet goed te zijn, dan komen we daar gewoon voor terug.’’ De service uit zich onder meer in het regelen van de benodigde vergunningen. Bevelander is tevens aangesloten bij Bouwgarant. BouwGarant is het grootste keurmerk in de bouw van Nederland. Alle aangesloten bedrijven worden periodiek getoetst en voldoen aan eisen op het gebied van vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid. Wie meer informatie wil, kan een kijkje nemen op www.jbevelander.nl. Het aannemingsbedrijf is te vinden aan Bijdorp-Zuid 3 in Barendrecht. Wie vragen heeft, kan bellen naar 0180619832 of het contactformulier invullen op de website.

OOK INTERESSE OM OP DEZE PAGINA TE STAAN?

Voor meer info: 0180 - 641022

Voor al uw tuinwensen TUINONTWERP TUINAANLEG

Hoveniersbedrijf

ONDERHOUD

Cuypersdreef 51 - Barendrecht Telefoon 0180 614 375 of 06 2222 88 84

www.flierhoveniers.nl Ruime collectie plavuizen - sanitair - badmeubels

AL RUIM 40 JAAR

De nieuwe co vloer- en wan llectie dteg zijn binnen! els Openingstijden: Maandag: Gesloten Di. t/m do.: 10.00-17.30 uur Vrijdag: 10.00-19.00 uur Zaterdag: 10.00-16.00 uur Zondag: Gesloten

Tel. 010-4194089

Dordtsestraatweg 755 Rotterdam www.spelde.nl

NÚ 25% KORTING

OP RAAMDECORATIE Van 3 t/m 15 september 2012 25% korting op raamdecoratie! Kom snel langs!

Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Dorpsstraat 4-6 | 3171 EG Poortugaal Telefoon (010) 501 72 27 | www.walgaardschilders.nl E-mail walgaard@colorsathome.nl

HET JUISTE ADRES VOOR: ´ Centrale verwarming, aanleg en onderhoud. ´ Warmwatervoorzieningen. ´ Verkoop installatiematerialen voor o.a. sanitair, electra, c.v. en afvoermat. ´ IJzerwaren en gereedschappen. ´ Tuinartikelen en -gereedschap

2e Barendrechtseweg 184 - Barendrecht Telefoon 0180 - 612866

- binnen - buiten - spachtelputz - behang - marmerlook - spons- en stucktechniek

info@schefferlie.nl

www.schefferlie.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 6 september 2012

‘Ik schaamde me ervoor dat ik niet goed kon lezen en schrijven’ Anderhalf miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven. Dit betekent dat zij bijvoorbeeld moeite hebben met het lezen en juist interpreteren van de informatie. Tot en met zondag 9 september is het de Week van de Alfabetisering. Tijdens deze week roept Stichting Lezen & Schrijven organisaties en individuen op activiteiten te organiseren om de aandacht te vestigen op de aanpak van laaggeletterdheid. Margaretha van der Ent (Margreet) heeft op latere leeftijd leren lezen en schrijven. Ze beleeft nu veel plezier aan het lezen. Ze wil graag vertellen wat het voor haar betekende. Zo hoopt ze mensen te motiveren om anderen te helpen die niet goed kunnen lezen en schrijven. U heeft op latere leeftijd goed leren lezen en schrijven. Wat wilt u hierover vertellen? Hoe was dit voor u?: ,,Ik moest naar de Langzame Leerschool, want ik had de lagere school niet afgemaakt. Dit vond en vind ik nog steeds heel erg. Door die school had ik erg weinig zelfvertrouwen en kreeg ik een stempel opgedrukt. Ik had graag verder willen leren, als dat kon. Mijn ouders hadden 10 kinderen. Leren was toen overbodig voor je vader en moeder. Je moest gewoon aan het werk! Uiteindelijk heb ik meer vertrouwen gekregen en heb ik beter leren lezen en schrijven door veel boeken en kranten te lezen. Ik heb mezelf helemaal opgewerkt, en daar heb ik uiteindelijk wel zelfvertrouwen door gekregen.’’ Mensen schamen zich er vaak voor dat zij niet goed kunnen lezen

en schrijven, terwijl er 1,5 miljoen Nederlanders zijn die laaggeletterd zijn. Wat zou u tegen deze mensen willen zeggen?: ,,Ga het toch doen! Ik wil ze graag adviseren om met iemand te gaan lezen en te schrijven. Ik heb een Turkse kennis, die vroeg of ik hem wilde helpen. Dat heb ik gedaan. Mensen die al een beetje kunnen lezen, ga naar de bibliotheek! Ik schaamde me er ook voor. Soms denk ik wel eens, misschien had ik beter mijn best moeten doen.

Maar dat denken we allemaal wel eens.’’ U bent nu 67 jaar, heeft u gewerkt?: ,,Tot 4 maanden geleden heb ik in de thuiszorg gewerkt. Daarvoor heb ik altijd in een winkel gestaan. Eerst een schoenenwinkel en later een banketwinkel. Daar ben ik wel 30 kilo aangekomen, lacht ze. Ik hielp erg graag klanten. Wel had ik soms moeite met het beantwoorden van de telefoon en het noteren van een boodschap. Mijn baas zei dan: ‘Dan vraag je het maar

Margreet van der Ent maakt graag Tilda poppen.

TLN en EVO gelukkig met uitkomsten extra onderzoek oeververbinding Rotterdam

Resultaten wederom bevestiging voor keuze variant Blankenburgtunnel Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn gelukkig met de uitkomsten van het extra onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar de Nieuwe Westelijk Oeververbinding (NWO) bij Rotterdam. ‘Uit dit onderzoek komt wederom naar voren dat de Blankenburgtunnel de beste variant is tegen de laagst mogelijk kosten.’ Volgens TLN en EVO moet nu eindelijk de tijd van discussiëren voorbij zijn, nu overduidelijk is vastgesteld welke variant als beste uit de bus komt. Voor TLN en EVO is het onacceptabel dat de aanleg van de Blankenburgtunnel eventueel samengaat met alleen tol voor vrachtauto’s. ‘Het is of tol voor iedereen of voor niemand’. Vlak voor de zomer heeft de Tweede Kamer minister

Schultz van Haegen verzocht om een extra onderzoek te doen naar de verschillende varianten voor een extra oeververbinding bij Rotterdam. Dit onderzoek is inmiddels gepresenteerd. ‘De resultaten spreken voor zich’, menen de vervoerders en verladers. De voorkeursvariant Blankenburgtunnel blijft nog steeds overeind staan. Al in een eerder stadium had een meerderheid van de Tweede Kamer en de minister zich voor aanleg van de Blankenburgtunnel uitgesproken. ‘Uit alle eerdere onderzoeken bleek al dat de Blankenburgtunnel als beste de files in de regio aanpakt en ook nog eens tegen de laagst mogelijke kosten.’ TLN en EVO zijn dan ook niet verrast door de uitkomsten van dit onderzoek. Daarnaast wordt er goed gekeken naar een duurzame inpassing met zo min moge-

lijk overlast voor natuur en omwonenden. ‘De tijd van blijven praten is nu echt voorbij. Laten we nu echt een definitief besluit nemen en aan het werk gaan’, aldus de organisaties. TLN en EVO maken zich echter zorgen dat de aanleg van de Blankenburgtunnel gepaard gaat met de invoering van een tolheffing alleen voor vrachtauto’s. ‘Op deze manier wil de minister extra inkomsten voor de aanleg generen. Pure discriminatie omdat andere weggebruikers geen tol hoeven te gaan betalen’, aldus de organisaties. ‘Het is of tol voor iedereen of voor niemand.’ Bovendien vrezen TLN en EVO dat in navolging van de Blankenburgtunnel, straks ook andere nieuw aan te leggen infrastructuur wordt gefinancierd met tol voor alleen vrachtauto’s.

te spellen, je hebt een duidelijke stem en je bent erg klantvriendelijk dus dat moet goedkomen.’ Het kwam ook meestal goed, maar ik vond het wel eens lastig.’’ Wat doet u graag in uw vrijetijd?: ,,Ik maak graag Tilda poppen, zoals op de foto te zien is. Verder schilder ik graag en keramiek en beeldhouwen zijn ook hobby’s van mij. Ik ben een bezig bij!’’ Wat betekent lezen voor u?: ,,Heel erg veel. Vaak als je een moeilijk woord leest, kom je er later achter wat het betekent. Ik leer veel van lezen maar het geeft ook rust en ontspanning.’’ Met wie zou u wel eens een goed gesprek willen hebben?’’ ,,Met Jan de Bouvrie. Hij is dyslectisch en kijk eens hoe ver hij is gekomen! Ik vind het heel knap. De hoofdzaak is dat je mensen hebt die je steunen. Volgens mij heeft zijn vrouw hem erg geholpen.’’ Maatschappelijk debat. Bezuinigingen zijn ook voor de bibliotheek aan de orde. Wat betekent de bibliotheek voor u?: ,,Het is erg belangrijk voor kinderen. Maar ook voor mensen die niet zomaar alles kunnen kopen. Boeken zijn duur. Mensen leren van lezen.’’ Tijdens de Week van de Alfabetisering organiseren we een Klik & Tik Inloopspreekuur om mensen op weg te helpen op het internet. Ook digitaal analfabetisme moet aandacht krijgen, vinden wij. Wat vindt u hiervan?: ,,Ik kan wel naar informatie zoeken op het internet, maar mijn interesses liggen daar verder niet. Toch is het goed dat het wordt aangeboden, zeker als er mensen bij zijn die je goed helpen.’’

23

Boeken top 7 van Margaretha van der Ent 1. De uitverkorenen- Chaim Potok. Ik vond het wel knap van mezelf dat ik het boek begreep! Het is een mooi verhaal. Ik doe lang over een boek, maar het blijft dan wel 10 jaar bij. 2. Tippi uit Afrika - Tippi Degré. We zijn een keer in Afrika geweest, in het Kruger park. Dit boek is schitterend. Hier vertelt Tippi, Francaise geboren in Afrika, over haar avonturen in het park. Ze speelt met de dieren. Ook mijn kleinkinderen vinden het geweldig. 3. Reddende Engel - Katie Fforde -> Familieverhaal, zit ook wat goeds in, leest lekker. 4. Denk aan Sarah - Chris Mooney -> Spannend, zoiets wil je niet meemaken als ouder 5. Tilda’s dreams - Tone Finnager -> Al haar boeken staan vol leuke ideeën om zelf te maken. 6. De stad der vreugde - Dominic Lapierre -> Over hoe straatarme mensen toch gelukkig kunnen zijn 7. Een lied van Afrika - Karen Blixen -> prachtig boek over wonen in Zuid-Afrika

Yun Che en Chalach zoeken gastgezin voor uitwisseling Travel Active, Nederlands grootste uitwisselingsorganisatie, is met spoed op zoek naar Nederlandse gastgezinnen die de middelbare scholieren Yun Che en Chalach uit Taiwan en Thailand voor een schooljaar een warm thuis willen bieden. De scholieren zijn 16 jaar oud en gaan hier naar de middelbare school in het kader van het High School Holland programma van Travel Active. Zij zijn voorlopig geplaatst bij een aankomstgezin, een gastvrije familie die hen de eerste weken in Nederland opvangt. Zij kunnen hier echter niet hun hele uitwisseling blijven en daarom is Travel Active met spoed op zoek naar gezinnen waarbij de jongens hun uitwisseling in Nederland af kunnen maken. Tijdens het verblijf in Nederland blijven de jongeren onder begeleiding van Travel Active. De gastgezinnen kunnen altijd de hulp inroepen van een persoonlijke, professionele begeleider uit de regio. Gastouders geven de buitenlandse scholier een tweede thuis, een

veilige haven en de mogelijkheid om in Nederland op ontdekkingsreis te gaan en te beleven hoe het is om in Nederland te wonen. Als gastgezin ontdekt men vanuit uw eigen huis een nieuwe cultuur en tevens draagt men bij aan een onvergetelijke ervaring voor de jongere. Yun Che: ,,We hebben lang gespaard om naar Nederland te kunnen komen. Nu we hier zijn, willen we graag aan onze uitwisseling beginnen. Maar daarvoor hebben we een vast gezin nodig, zodat we ook naar school kunnen. We hebben veel zin om Nederland te leren kennen en hebben zelfs al Nederlandse woorden geoefend!” Wie gastgezin wil worden voor Yun Che of Chalach kan bellen met het High School Holland team van Travel Active, telefoon 0478-551900 of mailen met highschoolholland@travelactive.nl. Op de website www. travelactive.nl/high-schoolholland is meer informatie te vinden en stellen de buitenlandse scholieren zich alvast voor.

Plastic Hero in Portland Na de vakantie begint het toch weer te kriebelen. Al het in de vakantie opgespaarde plastic afval moet naar de plastic container gebracht worden. Waar moet het anders blijven? Richard van der Meer was net bezig om zijn plastic afval in de oranje container op de Regenboog in Portland te werpen toen hij opeens een kreet achter zich hoorde. ,,U

bent gespot bij het scheiden van plastic en ontvangt van de gemeente Albrandswaard een leuk presentje”, riep een oranje mannetje hem toe. ,,Wat is dit nou? Word ik nu in de maling genomen of is dit Bananasplit?”, reageerde Richard. ,,Dat heb je als je door je vrouw gestuurd wordt om het afval weg te brengen”, grinnikt Richard. ,,Thuis scheiden wij alle afval en

meestal ben ik degene die het vuile werk mag doen. Maar het valt allemaal erg mee, ik hoef maar een paar meter naar het milieupark te lopen. Dus dat doe ik altijd op mijn gemak.” Ook in de volgende maanden is de Plastic Hero in Albrandswaard actief om inwoners die plastic scheiden positief te verrassen. Misschien staat hij morgen wel bij u in de straat!


24 De Schakel

Donderdag 6 september 2012

G G

TDNERIENDT IR RIENDT SLAS AL LAS RHOON NOOHR RHOON Spiegels, isolatie-, gelaagd

24-uurs service e24-uurs civrenefiguur s sservice rglas uu-42

06-51987763 3 6778915-60 06-51987763

CENTRALE VERWARMING SERVICE - ONDERHOUD

GAS - WATER - SANITAIR - M & R TECHNIEK

P. VOLKMAN SERVICE TECHNIEK lid van de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven

Poortugaalseweg 20 3176 PV Poortugaal Tel. 010-5014887 Fax 010-5012495

De organisatie DNVPS (Det Norske Veritas Petroleum Services) Rotterdam maakt deel uit van de internationaal opererende DNVPS Groep en is onderdeel van Det Norske Veritas (DNV). Het hoofdkantoor van DNVPS is gevestigd in Singapore. DNVPS is marktleider met betrekking tot het testen en controleren van scheepsbrandstoffen. Daartoe beschikt het bedrijf over eigen, zeer geavanceerde laboratoria. Vanaf begin 2008 is DNVPS gevestigd in een schitterend nieuw pand in Barendrecht.

LAB TECHNICIAN (FULL TIME) De functie Als Lab Technician ben je onderdeel van het onderzoeks-team en (mede) verantwoordelijk voor het uitvoeren van tests op het gebied van scheepsbrandstoffen. Dit uiteraard volgens het kwaliteitssysteem, veiligheidsvoorschriften en -richtlijnen op dit gebied. Je werkt nauw samen met het onderzoeksteam en werkt onder directe leiding van de Laboratorium Manager. Kerntaken •   Uitvoeren van analyses op scheepsbrandstoffen en het correct vastleggen van de resultaten; •   Algemene  documentatie-  en  kwaliteitscontrole,  testen  en  kalibreren van meetapparatuur; •   Werken  volgens  veiligheidsmaatregelen,  opstellen  van  onderzoeks- en kalibratierapportages; •   Bijdrage  leveren  aan  verbeteringen,  schoonhouden  van  de  bedrijfshuishouding; •   Interne rapportage, dossierbeheer en archief en overige labwerkzaamheden. Functie eisen •   Minimaal een afgeronde MLO of soortgelijke studie; •   Affiniteit én werkervaring met Laboratorium werk; •   Goede kennis van de Nederlandse- en Engelse taal in woord  en geschrift; •   Positieve en flexibele instelling; •   Kritisch en analytisch denkvermogen; •   Teamspeler; •   Problemen benaderen met humor en creativiteit; •   Leergierig; •   Woonachtig in Barendrecht of nabije omgeving is een pré.

Werktijden Onze Lab Technicians werken in dagdienst (08:00 uur – 16:00  uur). Je moet wel bereid zijn één maal per 3 weken op een zaterdag  te werken en één maal per 5 weken een weekdienst van 12:00  uur – 20:00 uur te draaien. Het aanbod Wij bieden je een interessante functie binnen een toonaangevend en innovatief bedrijf. Ons arbeidsvoorwaardenpakket is concurrerend, waaronder: •   Uitstekend premievrij pensioen; •   Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; •   Verdere ontwikkeling d.m.v. interne en externe trainingen; •   Tegemoetkoming in de ziektekosten; •   Tegemoetkoming in de reiskosten; •   Minimaal 27 vakantiedagen. Reageren/informatie Indien je geïnteresseerd bent, dan ontvangen we graag je CV en  motivatie  per  mail  recruitment.benelux@dnv.com  of  per  post DNV, t.a.v. HR, Postbus 9599, 3007 AN Rotterdam. Voor meer informatie omtrent de functie neem je contact op  met  de  Laboratorium  Manager,  Theo  Krijgsman,  tel.  010-2922649.

Uitnodiging EXCLUSIEVE

VOOR HET FASHION FEEST BIJ SHOEBY BARENDRECHT CARNISSE VESTE

Op woensdag 5 september bestaat Shoeby in Barendrecht 5 jaar! Dit vieren we samen met jou!

20% KORTING*

Op woensdag 5 t/m zaterdag 8 september op de hele collectie voor dames, heren en kids.

KIDS PARTY Op zaterdag 8 september is er van 13.30 tot 16.30 uur een ballonnenclown aanwezig.

WINKELCENTRUM CARNISSE VESTE, VAN BEUNINGENHAVEN 44, BARENDRECHT * De korting is geldig op de originele prijs van de artikelen uit de hele collectie van Shoeby in Barendrecht Carnisse Veste. Uitsluitend op vertoon of bij aanvraag van een Shoeby Savers Card in de winkel. Infolijn: (073) 511 80 19.

SHOEBYFASHION.COM


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 6 september 2012

Poortugaal Runners trainen voor Marathon Etten-Leur De Poortugaal Runners trainen zondag 16 september een lange afstand als voorbereiding voor het lopen van de hele en halve marathon van Etten-Leur op 28 oktober. Vertrek om 9.15 uur vanaf de parkeerplaats bij het haventje van Rhoon. ‘Rondje Pontje’, zoals deze trainingsloop heet, wordt nu de 5e keer dat deze loop gehouden. Het parcours gaat door de prachtige grienden naar de Heienoordtunnel, dan door de Heienoordtunnel en aan de andere kant van het water naar Oud-Beyerland.

Vandaar om 11.40 uur met het pontje terug varen naar Rhoon. De afstand is ongeveer 18 kilometer en er wordt in een rustig tempo gelopen. Deze loop wordt begeleid door een vijftal deskundige trainers en een viertal fietsers, twee fietsers rijden voorop en twee fietsers achteraan, dit om de groep te beschermen en hand en span diensten te verlenen zoals water aangeven of een jasje aanpakken bij warm weer. Wie ook kennis wil maken

met deze groep en het leuk vindt om mee te lopen wordt uitgenodigd zich op te geven. De kosten zijn 2.50 euro inclusief overvaren. De groep is te herkennen aan de oranje hardloopshirts. Er wordt ook getraind op dinsdag en donderdag. Vertrek 19.15 uur en zondagochtend om 9 uur vanaf het schooltje Valckenstein aan de Jan van Almondestraat in Poortugaal. Kosten 1 euro per keer. Meer informatie bij Ger Meijdam, telefoon 010-5011961 of mail germeijdam@kpnplanet.nl

Vijf jaar Shoeby Carnisse Veste BARENDRECHT – Op woensdag 5 september was het vijf jaar geleden dat Shoeby haar deuren opende in winkelcentrum Carnisse Veste te Barendrecht. Mirella, Conny en Sam grijpen deze gelegenheid aan om hun klanten extra in het zonnetje te zetten. Klanten kunnen in de actieperiode profiteren van een voordeelactie. Op zaterdag 8 september is er van 13.30 tot 16.30 uur speciaal voor de kinderen een ballonnenclown aanwezig. Shoeby biedt trendy dames, heren- en kindermode. De winkel van Mirella Westhuis in Barendrecht is één van de ruim 230 Shoeby winkels in Nederland en België. Shoeby

onderscheidt zich door de service, gastvrijheid, een goede prijskwaliteitverhouding en de snel wisselende collecties. Het vijfjarig jubileum wordt gevierd van woensdag 5 tot en met zaterdag 8 september. Shoeby heeft voor elk wat wils. Naast sterke eigen labels als Zoï en Eksept voor dames en Cult Edition voor heren, vindt men bij Shoeby ook een sterke collectie basics, jeans en accessoires. Shoeby biedt vooral variatie: twee keer per week worden er nieuwe items aan de collectie toegevoegd. Kindercollectie Jilly & Mitch combineert ‘Fashion & Fun’. Voor kinderen is er naast de stoere kleding (in de maten 92 t/m 176) een funcorner

RWA 2 wint na matige start

Indoor Bowls Club BARENDRECHT - Indoor Bowls Club Barendrecht is woensdag 22 augustus gestart met de wekelijkse bowlsmiddag. Er wordt gespeeld in de Riederpoort aan Riederhagen 2 te Barendrecht van 13.15 tot 16.15 uur. Het spel is voor jong en oud. Wie wil, kan komen kijken of een paar weken gratis spelen. Als het bevalt, kan men lid worden. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meer informatie via 0104293626, 0180-624533 of bij de zaal: 0180-647520.

Cd-presentatie The Martin Mans Band ROTTERDAM - The Martin Mans Band, bestaande uit slagwerker Martin Snel, pianist Mark Brandwijk, trompettist Jantine Kalkman, saxofonist Evelien Keesmaat en muzikaal leider Martin Mans – presenteert zaterdag 15 september een nieuwe cd. De nieuwe cd ‘Wonderland’ staat centraal tijdens het concert. Een medley van populair klassieke muziek wordt afgewisseld door romantische en wereldberoemde melodieën. Zowel de pianist als de organist geven een solo en tenslotte spelen zij vierhandig op de vleugel. Iedere concertbezoeker krijgt een orgel-cd van Martin Mans cadeau. Zaterdag 15 september in de Breepleinkerk aan Van Malsenstraat 104 te Rotterdam begint het concert om 20 uur. De toegang is 15 euro, voor kinderen tot en met 11 jaar 7,50 euro. Bij reservering 1,50 euro korting (plus gratis orgel-cd). Reserveren kan via www.martinmans.nl en 06-25391903.

Salsalessen in Barendrecht BARENDRECHT Binnenkort worden er door dansschool 4salsa weer Salsa-danslessen gegeven in gebouw Waterpoort aan Middeldijkerplein 9 te Barendrecht. Er wordt er aandacht besteed aan diverse dansstijlen, zoals LA-style Salsa, Bachata en Zouk. De beginners starten vrijdag 21 september om 19 uur, de semi-gevorderden om 20 uur en de gevorderden om 21 uur. De kosten bedragen 149,95 euro per deelnemer voor zestien lessen van een uur. Er is nu echter een speciale aanbieding: 109,95 euro per persoon. Men dient dan

echter wel voor de tweede les betaald te hebben. Het is mogelijk een keer vrijblijvend mee te doen. Dansschool 4salsa geeft onder meer lessen in Hoogvliet, Rotterdam-Zuid, Barendrecht, Oud-Beijerland, Alblasserdam, Spijkenisse, Ridderkerk en Papendrecht. Leerlingen kunnen gratis bijlessen volgen op andere locaties. Zie voor meer informatie www.4salsa.nl of bel 06-22250104. Verder verzorgt 4salsa dansworkshops en feestavonden voor particulieren, instellingen en bedrijven. Zie hiervoor www.funworkshops.nl.

Aanmelden voor beurs BARENDRECHT - Zaterdag 22 september wordt de najaarseditie van kinderkleding- en speelgoedbeurs in Carnisse Haven gehouden. Donderdag 6 september om 18 uur start de uitgifte van klantnummers via www. beurscarnissehaven.nl. Daar treft men tevens alle informatie en spelregels aan. Er worden maximaal 175 nummers uitgegeven. Tijdens de beurs kan gebruikte winterkleding en speelgoed gekocht en verkocht worden. De artikelen moeten schoon zijn en in goede staat verkeren. Baby-artikelen worden niet meer geaccepteerd. Knuffels, babyspeelgoed en videobanden evenmin. Aan de kopers wordt tien procent extra berekend en bij de verkopers wordt twintig procent van de opbrengst in mindering gebracht. Dit komt ten goede aan Carnisse

Haven en stichting Present Barendrecht. Gelieve de kleding en het speelgoed aan te leveren in een doos. Kleding het liefst op hangers. Deze worden eigendom van de beurs. Alle artikelen moeten voorzien zijn van een goed bevestigd etiket (geen sticker), met daarop het soort artikel, de maat, het klantnummer en de prijs, afgerond op tien cent. Onverkochte artikelen kunnen geschonken worden aan de stichting Hart voor Georgië door een rode stip op het etiket te zetten. Men kan de artikelen brengen op vrijdag 21 september van 8.45 tot 10.45 uur en 18 tot 19 uur. Na afloop kan men de niet-verkochte spullen en opbrengst ophalen van 16 tot 16.30 uur. De overige spelregels zijn te vinden op bovengenoemde website. Carnisse Haven is te vinden aan Noordersingel 30, Barendrecht.

25

RWA 2 begon matig aan de eerste wedstrijd tegen Avanti 3 uit Pijnacker. Na een 3-1 voorsprong stokte de score en zakte het spelpeil. Avanti wist hier goed van te profiteren. RWA ging de rust in met een 5-10 achterstand. Na de rust werd orde op zaken gesteld. De thuisploeg trok het spel weer naar zich toe en het scoren werd weer opgepakt. Door het goede spel werd de achterstand omgezet in een 18-14 overwinning. RWA 2 speelt volgende week in Arnemuiden tegen TOP 2. RWA 3 kon de winst niet in eigen huis houden en moest met een 7-9 eindstand zijn meerdere erkennen in HKV/ Ons Eibernest 5. Het kan zich volgende week revancheren in de uitwedstrijd tegen Sperwers 2. RWA 4 reisde af naar Hardinxveld om de competitie te beginnen met een wedstrijd tegen Vriendenschaar 6. RWA 4 wist de punten meer naar huis te nemen door de wedstrijd

te winnen met 10-16. RWA 5 en RWA 7 mogen volgende week het spits afbijten. RWA 5 thuis tegen HKC 4 en RWA 7 moet naar Rotterdam Schiebroek tegen NIO 6. RWA 6 begon ook de 1ste wedstrijd thuis, tegen Vitesse 6. Deze partij werd gewonnen met 9-8. RWA A1 begon de 1ste helft goed en wist met een voorsprong de rust in te gaan. De tegenstander, HKV/ Ons Eibernest A1 wist zich de 2e helft te herpakken en het werd nog een spannende wedstrijd die uiteindelijk wel door de thuisploeg gewonnen werd. De eindstand werd 7-6. RWA A2 speelde tegen ADO A1 een goede eerste helft. Dit resulteerde in 8 doelpunten voor de rust. Na de rust werd het spel gehaaster, maar het bracht de ploeg niet in gevaar. De competitie is gestart met een 12-7 overwinning. RWA A3 verloor vrij kansloos de uitwedstrijd tegen Keep Fit’70 A1 met 18-1.

waar zij zich kunnen vermaken met spelcomputers, tv’s en luisterzuilen met populaire muziek. Daarnaast zijn er regelmatig leuke (instore) acties en prijsvragen. Houders van een Shoeby Savers Card worden regelmatig geïnformeerd over interessante aanbiedingen, exclusieve koopavonden en de laatste modetrends. Daarnaast kunnen zij met de klantenkaart sparen voor ‘fashion cheques’ die twee keer per jaar worden uitgekeerd. Men kan zich ook aanmelden voor de Shoeby Newsletter op shoeby.nl. Shoeby is te vinden aan Van Beuningenhaven 44 te Barendrecht.

Cursus Mindfulness voor mantelzorgers Na een geslaagde eerste kennismakingsochtend met Mindfulness dit voorjaar, gaat nu de hele cursus Mindfulness van start. De cursus bestaat uit negen donderdagochtenden van 10 tot 11.45 uur, telkens op de derde donderdag van de maand en wordt gegeven aan de Molendijk 2a in Rhoon (ingang over het schoolplein). Diana Hagoort is de docente. Zij heeft sinds 1998 haar eigen Praktijk voor Ontspanningstherapie ‘De Zilveren Lotus’ in Ridderkerk. Mindfulnesstrainingen zijn bedoeld om te leren leven in het hier en nu. De cursus is voor mantelzorgers uit Albrandswaard en wordt georganiseerd door SWA/ Steunpunt Mantelzorg, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon, 010-5011222, mantelzorg@welzijnalbrandswaard.nl, www.dezilverenlotus.nl . De kosten zijn 5 euro per bijeenkomst.

Klachtenlijn over VvEbeheerders

Concert in De Brinkhoeve

REGIO - Stichting VvE Belang lanceerde vorige week een klachtenlijn waar Vereniging van Eigenaars (VvE’s) en appartementseigenaren klachten kunnen deponeren over hun beheerder. Bij de stichting komen met regelmaat klachten binnen van aangeslotenen over problemen met hun beheerder. Uit recent onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt ook dat er zich onder de VvE-beheerders organisaties bevinden die als onbetrouwbaar aangemerkt kunnen worden. Het ontbreekt in Nederland aan een centraal meldpunt waar klachten over VvE-beheerders gedeponeerd kunnen worden. Als belangenbehartiger voor VvE’s heeft VvE Belang dan ook besloten een klachtenlijn over VvE-beheerders in het leven te roepen. Speciaal hiervoor heeft VvE Belang een nieuwe website geopend: www.klachtenovermijnvvebeheerder.nl. En een

In Cultureel Centrum De Brinkhoeve in Poortugaal wordt zondag 16 september een koffie/thee concert gegeven. Aanvang 14 uur. Entreeprijs 10 euro inclusief koffie of thee. Medewerking verlenen de groep Frappant bestaande uit de zangers Diny Rijshouwer, Suzanne Kops, Robert Kops, Klaas van der Horst en pianist Theo Kops. Speciale medewerking verleent de Rotterdamse Accordeongroep Philharmonica. Deze accordeongroep staat al 42 jaar en staat onder leiding van Ria van Dinther. Deze vakvrouw heeft veel onderscheidingen mogen ontvangen waaronder de zeer prestigieuze Erasmusspeld Rotterdam. Het repertoire is zeer gevarieerd: musical, Zuid- Amerikaans, jazz, songs van Frank Sinatra, opera en Nederlands repertoire en dergelijke. Kaarten zijn te bestellen bij R. Kops, 06-50283089, rkops@live.nl. Ans Kops 010-5016836, kops@hetnet. nl. Klaas van der Horst, 0186604415, klaasvanderhorst@ live.nl en bij De Brinkhoeve, 010-5017929, info@debrinkhoeve.nl, Kerkstraat 12, Poortugaal

speciaal telefoonnummer: 0162-461133. VvE Belang zal de klachten inventariseren en onderzoeken door contact op te nemen met de beheerder. Op basis van hoor en wederhoor wordt getracht tot een passende oplossing van de klacht te komen. Jaarlijks zal VvE Belang aan de branche-organisatie van VvE-Beheerders en de politiek in het kader van het functioneren van VvE’s in Nederland verslag uitbrengen over de omvang, aard en inhoud van de klachten. Stichting VvE Belang is de belangenbehartiger in Nederland van de VvE’s en appartementseigenaren. De stichting richt zich op de volgende domeinen: Beheer & Bestuur, Onderhoud & Bouwkunde, Opleiding & Deskundigheidsbevordering, Energie & Duurzaamheid, Financiën & Financiering en ten slotte Woon- en Leefomgeving. Zie ook www. vvebelang.nl.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelalbrandswaard.nl


Wij spuiten een compleet

leren bankstel 3+2 zits of een Lederen hoekbank voor € 775,-Uw eigen bankstel lijkt weer nieuw na een facelift bij Marco Leer! Als het zitcomfort nog goed is, waarom dan een nieuwe kopen van mindere kwaliteit? Op uw eigen leren bankstel geven wij opnieuw

3 jaar garantie.

Levertijd: 2 weken. Bovenstaande prijzen zijn voor een standaard verf behandeling. Indien nodig kunnen wij het eerst opvullen/verstevigen of een reparatie uitvoeren. Uiteraard wordt de prijs vooraf vastgesteld. OOK KUNT U BIJ ONS TERECHT VOOR AL UW EDEN STOFFEERWERKZAAMH

Bel gerust voor nog veel meer informatie.

Bij inlevering van deze advertentie betaalt u géén transportkosten

MARCO LEER 0186-603268

Nijverheidsweg 31 - Heinenoord - www.marcoleer.nl - info@marcoleer.nl

Wist u dat... Rinus samen met Ruud een karpuin van 110 cm gevangen hebben?!

Romaro Schoonmaakgroep is een volledig gecertificeerde middelgrote dienstverlener voor schoonmaak- en bedrijfsdiensten in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord Brabant met een uniek totaalconcept dat is ontwikkeld voor gebouwen, fabrieken en bedrijfsterreinen. Door zaken anders aan te pakken ontzorgen wij met ruim 500 medewerkers onze opdrachtgevers op het gebied van schoonmaak- en service gerelateerde diensten vanaf de toegangspoort tot in de kern van de bedrijfsprocessen. De sterk ontwikkelde no-nonsense bedrijfscultuur is gebaseerd op plezier in je werk, respect voor veiligheid, gezondheid, welzijn, het milieu en aandacht voor de menselijke factor. Romaro Schoonmaakgroep neemt een innovatieve rol in als facilitaire dienstverlener met een proactieve houding ter ondersteuning van het primaire proces bij de opdrachtgeefster en volgt de ontwikkelingen binnen de branche. Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

RAYONLEIDER De functie Als rayonleider ben je verantwoordelijk voor alle operationele processen binnen je geografisch werkgebied. Je zorgt voor een optimaal functioneren van de medewerkers en daarbij behorende uitvoeringsprocessen zowel organisatie- als opdrachtgevergericht. Hierbij neem je een proactieve rol aan met als doel steeds te blijven optimaliseren in kwaliteit en kwantiteit. Je rapporteert rechtstreeks aan de business unit manager en je taken bestaan verder o.a. uit: • Coachen en begeleiding van de medewerkers; • Opstarten van (nieuwe) projecten; • Toezien op het nakomen van de met opdrachtgevers gemaakte afspraken en correcte uitvoering van de werkzaamheden; • Optimaliseren van alle werkprocessen en efficiënt gebruik van materiaal en middelen; • Inhoudelijk correct formuleren en noteren van gegevens voor interne en externe verslaglegging; • Proactieve bijdrage leveren aan het signaleren en opvolgen van (commerciële) kansen bij opdrachtgever; • Actieve rol vervullen bij werving en selectie medewerkers en opvolging ziekteverzuim; • Zorgen voor het naleven van huisregels, wet- en regelgeving, management- en veiligheidssystemen. Wat wij vragen: • MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur vakdiploma facilitaire dienstverlening; • Tenminste 10 jaar aantoonbare ervaring in de schoonmaakbranche; • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden; • Kennis van moderne/digitale communicatiemiddelen; • Een sterk ontwikkeld zakelijk, tactisch en operationeel inzicht; • Ambitie, servicegerichtheid, organisatietalent en een coachende managementstijl’. Wat wij bieden: • Een afwisselende, zelfstandige en vooral uitdagende functie binnen een prettige werkomgeving; • Uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden; • Mogelijkheden voor groei en persoonlijke ontwikkeling. Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Martijn den Haan, Business Unit Manager, tel. 0180-463355. Informatie over ons kun je vinden op www.romaro.nl Sollicitaties (CV + motivatie) kun je richten aan Helen Kalkman, afdeling P&O: helenk@romaro.nl

Middenbaan 99, 2991 CS Barendrecht - tel. 0180 613736 - www.lustbarendrecht.nl Gezocht:

JONGE VERKOOPMEDEWERKSTER •   Vind je het leuk om in een      chocolaterie / tearoom te werken? •   Ben je doordeweeks      3 dagen beschikbaar? •   Bereid om met Sinterklaas & Kerst  extra te werken?

Dan zoeken wij jou! Ice Seip Dorpsdijk 220 3161 CJ Rhoon 010-5014426

VACATURES VACATURES VACATURES VACATURES vacatures@meerendonk

Expediteur Voor meer informatie:

www.meerendonk.com SINCE 1985

PASSION FOR LOGISTICS

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

gediplomeerde doktersassistent(e) Huisartsenpraktijken (HOED) Portland in Rhoon 2 - 4 dagen Om ons team te versterken zoeken wij voor onze HOED (4 huisartsen, 6 doktersassistenten, 1 praktijkondersteuner en 1 administratief medewerkster) in de jonge en dynamische wijk Portland te Rhoon, een enthousiaste en gediplomeerde doktersassistente. Wij zoeken iemand die ons 3 a 4 dagen kan ondersteunen en die alle facetten van het vak beheerst (triage, agendabeheer, vaardigheden voor het zelfstandig spreekuur zoals bloeddruk controles, glucose en Hb-meting, urine controle, wratten behandelen en uitstrijkjes uitvoeren, administratieve taken). Goede communicatieve vaardigheden, een klantgerichte instelling en goed kunnen samenwerken zijn daarbij de belangrijkste vereisten. Wij bieden een prettig en jong team om mee samen te werken, leuke afwisselende werkzaamheden en salariëring volgens CAO Huisartsenzorg. Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag jouw reactie vòòr 21 september per e-mail t.a.v. JBM Rijkels-Otters rijkels@huisartsenportland. nl, geef daarbij aan hoeveel dagen je zou willen werken. Voor meer informatie: 010-2931200. Dhr. D.Siccama, mevr. L.M.A.Haaitsma, mevr.J.B.M. Rijkels-Otters, dhr. B.W.V. Schouten, huisartsen. Langstraat 10, 3162 WC Rhoon

www.huisartsenportland.nl


KIES VOOR BONAPARTE MODE! Ons programma: - MODEDAGEN

op woensdag 12 en zaterdag 15 september

- Mannequins die voor u de najaarsmode presenteren - Speciaal voor u geserveerd, een hapje en een drankje - Waardecheques van € 5,bij besteding van elke 50,- Onze merken o.a.: Angels, Zerres, Enjoy, Via Appia, Olsen, Meyer herenpantalons en Casa Mode.

Stem op Bonaparte en kom naar onze Modedagen !

Bonaparte dames- en herenmode Dorpsstraat 10 • Poortugaal • Tel. 010 5011022

KIEZEN VOOR LUXE EN RUIMTE 32 ruime gezinswoningen 8 appartementen

B I N N E N KO R T I N V E R KO O P !

Luxe wonen aan de rand van Oud-Barendrecht • Gezinswoningen met 3 of 4 slaapkamers • Appartementen vanaf 150 m 2 • Complete woning met hoogwaardige afwerking • Veel keuzevrijheid • Ruim terras/balkon of tuin op het zuiden Eengezinswoning te koop vanaf € 249.000,- v.o.n. Voorinschrijving mogelijk op:

WWW.RIJTUIGWEI.NL Verkoopinformatie:

0180 - 20 00 00

Ontwikkeling van:

0180 - 62 65 00


O RK T CH T CH

O RK

Beetwortelweg 67

VE

T CH

O NAAR TEVREDENHEID

DOOR HAN BRUNING

Avenue Carnisse 9 Barendrecht

Wegens succesvolle verkoop: Woningen te koop gevraagd in de prijsklasse tussen de € 200.000,- en € 250.000.Gelegen in Oud-Barendrecht, Carnisselande, Rhoon en Portland.

Vrijstaande ‘twee-onder-een-kap’ woning met aangebouwde garage met opbouw, gelegen op 269 m2 eigen grond. Bouwjaar Woonopp. Aantal kamers

Barendrecht

EK

NG

IJmeer 15

Kuiperij 1 AA

NAAR TEVREDENHEID

Oud-Beijerland

T CH

O RK

Grondmolen 12

VE

Barendrecht NIEUW IN VERKOOP

BINNEN 5 WEKEN

Iepenwede 16

Barendrecht

T CH

O RK

VE

Barendrecht Waddenring 193

VE

DOOR HAN BRUNING

Bezeel 37

GOED VERKOCHT

Barendrecht

VOOR GOEDE PRIJS

T CH O RK VE

Barendrecht

T CH O RK VE

Rhoon

T CH O RK VE

Barendrecht BINNEN 1 WEEK

Vrijenburglaan 277

NIEUW IN VERKOOP

Aak 25 Wonen midden in het groen in een zeer goed onderhouden sfeervolle eengezinswoning gelegen op loopafstand van het gezellige dorp. Bouwjaar : 1980 Woonopp. : 103 m2 Aantal kamers :4

: 1989 : 116 m2 :5

Vraagprijs € 309.000,- k.k.

Vraagprijs € 219.000,- k.k. Ridderkerk

Barendrecht NIEUW IN VERKOOP

STERK IN PRIJS VERLAAGD

Noldijk 142 In het buitengebied van Barendrecht gelegen bijzonder sfeervolle 2/1-kapwoning. De woning is in 2005/2006 nagenoeg geheel gerenoveerd en gemoderniseerd en instapklaar. Bouwjaar : 1931 Woonopp. : 77 m2 Aantal kamers :3

Te koop OCHT!

VERK Bel ons voor een oriënterende afspraak.

Vraagprijs € 217.500,- k.k.

Weet wat er leeft

Hoekappartement met ruim balkon gelegen op de 9e verdieping met panoramisch uitzicht. Het vernieuwde winkelcentrum “de Nieuwe Werf” ligt op loopafstand. Bouwjaar : 1977 Woonopp. : 69 m2 Aantal kamers :2

Vraagprijs € 109.500,- k.k. Barendrecht

Barendrecht

Barendrecht

Barendrecht NIEUW IN VERKOOP

Reggestraat 73

NIEUW IN VERKOOP

NIEUW IN VERKOOP

IN PRIJS VERLAAGD

Rijnstraat 19

Alkmaardermeer 4

2 Barendrechtseweg 195

Verdistraat 84

Midden in het centrum gelegen maar liefst 7,60 meter breed (!) Herenhuis daardoor werkelijk zeer ruim en comfortabel.

Zeer scherp geprijsde mooie eengezinswoning. Gelegen in een rustige woonomgeving met circa 10 meter diepe tuin op westen. Bouwjaar : 1999 Woonopp. : 115 m2 Aantal kamers :4

Op een mooie centrale woonlocatie nabij het centrum ligt deze geschakelde 2/1-kap met uitgebouwde woonkamer en garage op een ruim perceel van 290 m2. Bouwjaar : 1959 Woonopp. : 100 m2 Aantal kamers :4

In de gewilde woonwijk “Nieuweland” ligt deze goed onderhouden eengezinswoning met uitgebouwde woonkamer en diepe tuin op het westen. Bouwjaar : 1990 Woonopp. : 110 m2 Aantal kamers :5

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Vraagprijs € 235.000,- k.k.

Vraagprijs € 229.500,- k.k.

Bouwjaar Woonopp. Aantal kamers

: 1962 : 175 m2 :5

Vraagprijs € 267.500,- k.k.

e

www.ooms.com Brugge 3 • Barendrecht • 0180 - 62 65 00


De Schakel Donderdag 6 september 2012

SP

RWA strijdend van start Op de eerste dag van de competitie stond de ARCO brigade gelijk een zware tegenstander op het programma. RWA 1 moest het spits afbijten tegen KCR 1, de fusieclub uit Ridderkerk. Dat dit een geduchte en fysieke tegenstander is, was al eerder gebleken in oefenwedstrijden. En de hoofdmacht stond dus een zware wedstrijd te wachten. KCR nam al snel aan het begin een voorsprong en kreeg daardoor een marge van 2 doelpunten die ze de gehele eerste helft wisten te behouden. Beide ploegen gingen de rust in met een 5-7 stand voor KCR. In de 2e helft verliep het scoren bij de thuisploeg nog niet goed ondanks dat er genoeg kansen waren. Van een 6-7 tussenstand liep KCR steeds verder uit en zette ze meer en meer de wedstrijd naar zijn hand. RWA kon toen de score wat naar zich toe trekken en vocht zich terug naar een 11-10 voorsprong. Echter KCR gaf zich niet gewonnen en daardoor lukte het RWA niet om

door te stoten. KCR nam het heft weer in handen en liep uit naar een 11-15 voorsprong. Uiteindelijk wist RWA deze voorsprong nog te verkleinen tot een 13-15. Dit was ook de uitslag van de wedstrijd. Dat betekent dus wel dat de competitie is begonnen met een nederlaag. Trainer Rob Berreboom was desondanks

niet geheel ontevreden, maar vond dat er nog teveel fouten gemaakt werden waardoor er net iedere keer aan het kortste eind getrokken werd. RWA 1 reist volgende week naar Oud-Beijerland om tegen Korbatjo 1 te proberen de eerste punten van deze competitie binnen te halen.

RWA aanvoerder Nils de Brons speelde tegen de aanvoerder van KCR

Valse start Oude Maas in 2e klasse De voorbereiding van Oude Maas op het nieuwe voetbalseizoen was goed. Daarin geen nederlaag, na onder meer de 7-0 tegen PSV (zo.) de overtuigende winnaar van het Albrandswaardtoernooi, en poulewinnaar van de KNVB beker. Iedereen was dan ook benieuwd of Oude Maas ook klaar zou zijn voor de eerste competitiewedstrijd in de 2e klasse? Zaterdag werd er begonnen met een thuiswedstrijd tegen v.v. Spirit. Binnen een minuut wisten de rood-zwarten waar ze op dit niveau aan toe zijn. Vanaf rechts mocht Spirit een vrije trap nemen, die onhoudbaar voor keeper Arjan Jongerius in de kruising werd gekopt. Door dit snelle doelpunt liep Oude Maas direct achter de feiten aan. Het eerste kwartier was verder van beide kanten erg rommelig. En zeker in het spel van Oude Maas zat totaal geen lijn. Pas in de 13e minuut kreeg Oude Maas haar eerste

Bridgecursus Op woensdag 19 september start Leo Stok weer een cursus ‘Bridge voor beginners’. De cursus wordt gehouden in gebouw de Brinkhoeve in Poortugaal. Iedereen kan zich aanmelden. Het eerste deel van de cursus gaat over tien woensdagavonden. Aanvang 20 uur en einde rond 22.30 uur. Voor informatie of aanmelding: telefoon 010-5015224 of e-mail naar l.stok@kpnplanet.nl.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel albrandswaard.nl

kans. Een voorzet van Jeffrey Zwaan werd door Wilson van Klooster naast het doel gekopt. Na ruim een kwartier kwam Oude Maas beter in de wedstrijd. Het drong Spirit terug op eigen helft. In de 23e minuut redde de Spirit-keeper bekwaam op een inzet van Darragh Zondervan. Maar ook Spirit kreeg zijn kansen. Uit een opnieuw erg goed genomen vrije trap werd de bal net naast het Oude Maasdoel gekopt. Maar in de 37e minuut kwam Oude Maas dan toch op gelijke hoogte. Een lage voorzet van Kevin de Groote werd door Wilson van Plooster en een tegenstander in het doel gewerkt. De ruststand derhalve 1-1. Na de thee bleef Oude Maas direct zoeken naar de voorsprong, maar Darragh Zondervan schoot via de uitgelopen keeper net naast. Daarna kwam de tegenstander steeds beter in de wedstrijd. Oude Maas ging slordig spelen, had onnodig balverlies

en dat schonk de tegenstander kansen. Aan de andere kant had Rick Verbrugge rond de 70e minuut, net nadat hij was ingevallen, nog een grote kans. Maar daarmee leek de koek op. Bij Oude Maas vloeiden de krachten zichtbaar weg en Spirit werd steeds sterker. Een scrimmage voor het doel was fataal: 1-2. Toch leek in de blessuretijd toch nog een gelijkmaker te komen. Maar dat bleek al snel ijdele hoop. Scheidsrechter Greveling kende Oude Maas een strafschop toe. Maar na overleg met de clubgrensrechter van Spirit werd de toegekende strafschop alsnog omgezet in buitenspel voor Marvin Bos. Een bijzondere handelswijze. Oude Maas leed dus een onverdiende nederlaag. Maar een ding staat vast. Het spel van het team van trainer Wim Eilander moet volgende week in en tegen Pernis van een hoger niveau zijn om een goed resultaat te bereiken.

RWA begint met G-korfbal Een enthousiaste groep vrijwilligers van RWA in Poortugaal vindt het belangrijk dat ook kinderen en jongeren met een beperking kunnen sporten. Zij vinden korfbal de uitgelezen sport hiervoor. Na maanden van voorbereiding vindt in september de ‘aftrap’ plaats. Op 17 september start de eerste training voor het G-team van RWA. Kinderen en tieners met een beperking kunnen korfballen bij dit team, ongeacht de handicap of leeftijd. Lijkt het je leuk om te korfballen of weet je niet of je korfbal leuk vindt, dan is het mogelijk om op maandagavond 10 september van 19 tot 20 uur gratis mee te

doen aan de G-korfbalinstuif op het terrein van RWA aan de Landheer 69 (navigatieadres ‘hoek Landheer/hoek Landjonker) in Poortugaal. Opgeven is niet nodig! Als je op de instuif komt, krijg je een strippenkaart, waarmee je 4 trainingen gratis kunt volgen. Op zaterdag 8 september zal het G-team van RWA vertegenwoordigd zijn op het Strawinskyplein in Rhoon bij een markt met betrekking tot Welzijn, georganiseerd door stichting Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard. Voor meer informatie mailen naar: gkorfbal@svrwa.nl of kijken op de website www.svrwa.nl

RT

29

PSV Poortugaal begint competitie teleurstellend PSV Poortugaal heeft een valse start gemaakt bij de opening van de nieuwe competitie. In de slotminuten van de thuiswedstrijd tegen cvv Zwervers gingen de geelzwarten onderuit (0-2). Helemaal onverdiend was dit niet. De als favoriet gestarte ploeg van trainer Peter van Gestel kon dit nimmer waar maken en leek deze druk als een loden last met zich mee te dragen. Ten opzichte van het vorige seizoen startte PSV Poortugaal met 3 nieuwelingen. Dave Zaal, Kevin Rijsdijk en Paul Norbruis waren de opvolgers voor de vertrokken Marvin van Tienen en de door Peter van Gestel gepasseerde Wesley Ouwerkerk en Jeffrey van Velzen. Het zou een wedstrijd worden waarin beide ploegen veel strijd leverden en elkaar qua doelkansen volledig in evenwicht hielden. Het eerste half uur was cvv Zwervers de bovenliggende partij maar 2 enorme doelkansen waren aan Haris Kahrovic niet besteed. Ook PSV Poortugaal kreeg in deze periode een doelrijpe kans maar de inzet van Dick Tijdeman verdween via de buitenkant van de paal over de achterlijn. In de 31e minuut leek de thuisploeg op voorsprong te komen toen Wesley Hekelaar een hoekschop van Alex Ruijtenberg buiten bereik van keeper Aitor Spetter tegen de touwen leek te koppen. De doelman kreeg echter hulp van Clemens van der Velde die de kopbal van

de doellijn werkte. Dit was het sein voor Poortugaal om het initiatief over te nemen, echter zonder tot echte kansen te komen. Het venijn van de 1e helft zat duidelijk in de staart. In blessuretijd verscheen Djenley Arkhurst oog in oog met Poortugaal keeper Kevin Rijsdijk, maar hij zag zijn daverende schot, via de onderkant van de lat en de doellijn, het veld weer in stuiteren. In de tegenaanval kreeg Paul Norbruis een soortgelijke mogelijkheid maar hij zag zijn inzet aan de verkeerde kant van de paal over de doellijn gaan. Ook in het 2e bedrijf hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. In de 54e minuut kreeg Dave van Driel de kans om zijn ploeg aan de leiding te helpen maar de Poortugaalse topschutter had teveel tijd nodig om goed in stelling te komen. Halverwege de 2e helft kwam Rui Monteiro op de rechterflank Paul Norbruis vervangen. De ex-prof van Sparta en FC Dordrecht zou voor extra gevaar aan Poortugaal-zijde gaan zorgen. Voordat dit zover was, moest doelman Kevin Rijsdijk zijn ploeg in de wedstrijd houden met 2 spectaculaire reddingen. De inwoner van Spijkenisse toonde daarmee aan een prima opvolger te zijn voor de naar hoofdklasser Smitshoek vertrokken Marvin van Tienen. Een prima actie van Rui Monteiro leek in de 76e minuut de

aanzet te zijn voor een treffer van Niels Versteege maar de snelle aanvaller zag zijn kopbal geblokt. Zeven minuten later herhaalde dit scenario zich maar deze keer was het de paal die een treffer van Niels Versteege in de weg stond. Hoewel beide ploegen keihard bleven werken voor een beter resultaat leek de wedstrijd in een brilstand te gaan eindigen. De treffer van Jermay de Nijs kwam in de 89e minuut dan ook uit de lucht vallen. Hoewel de officiële speeltijd bijna ten einde was, wist Poortugaal dat er nog voldoende tijd zou zijn. De ook nu weer uitstekende scheidsrechter Meindert Voogt staat er immers om bekend dat hij veel blessuretijd bijtrekt. De geelzwarten zagen echter geen kans meer om in de 9 minuten extra tijd nog enig gevaar van betekenis te stichten. De 2e treffer van Jermay de Nijs in de 97e minuut was dan ook voor de statistiek. Zondag 9 september gaat PSV Poortugaal op bezoek bij Olympia. De Gouwenaren zijn geen onbekende voor de geelzwarten en verloren de eerste wedstrijd met 3-1 van stadgenoot DONK. Beide ploegen zullen er ongetwijfeld alles aan doen om de valse start zo snel mogelijk tot het verleden te laten behoren. Het belooft dan ook een aantrekkelijk treffen te worden aan de Bodegraafsestraatweg. Aanvang: 14 uur.

WCR start met flink verlies WCR heeft afgelopen zondag de 1e competitiewedstrijd van het prille seizoen met 4-1 verloren van LMO. De ruststand was 2-1 in het voordeel van de Rotterdammers. Voor WCR scoorde Mohamed Azauag uit een directe vrije trap. Aanstaande zondagmiddag, 9 september, heeft WCR voor de competitie

een thuiswedstrijd op het programma staan. Op sportpark De Omloop, aan de Omloopseweg 6e in Rhoon komt het Rotterdamse Antibarbari op bezoek. Aanvang 14 uur. Ook WCR 2 heeft zondag 9 september voor de competitie een thuiswedstrijd. De

mannen van trainer Mladen Maksimovic ontvangen dan Transvalia/ZW 2. Aanvang 12 uur. WCR 3 blijft aanstaande zondag eveneens op het eigen honk. Op sportpark De Omloop wordt voor de competitie ‘s ochtends om 11.30 uur de strijd aangegaan tegen het Goudse Olympia 6.

Dressuurwedstrijd bij Rhoonse Ruiters Zondag 9 september wordt er weer een outdoor opengestelde dressuurwedstrijd verreden op het mooie terrein van de Rhoonse Ruiters aan de Albrandwaardsedijk 198 in Poortugaal. Deze wedstrijddag staat eveneens genoteerd op de wedstrijdkalender van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) kring 6. Inschrijven is dan ook voor iedereen mogelijk, dus ook amazones en ruiters die geen lid zijn van de Rhoonse Ruiters, maar wel een startkaart hebben, kunnen zich aanmelden. Aanmelden kan door een bericht te sturen naar wedstrijden@ rhoonseruiters.nl. Toeschouwers, supporters en andere paardenliefhebbers zijn deze dag natuurlijk welkom en verder iedereen die interesse heeft in de paardensport of het leuk vindt om zomaar gezellig een middag naar de paarden en pony’s te kijken. De kantine zal de gehele dag geopend zijn. Meer over de activiteiten en de vereniging op de website www.rhoonseruiters.nl

Janine van der Meer naar WK Wielrennen Janine van der Meer uit Abbenbroek, rijdend bij PRC Delta, mag het WK in Valkenburg Limburg rijden in het Nederlandse team samen met nog 3 andere dames. Janine, die ook het EK mocht rijden, maar 800 meter voor de finish onderuit ging had daarna nog maar 1 droom en dat was het WK in eigen land rijden. Deze wens gaat voor haar in vervulling, Janine start 21 september om 14 uur. Waar zij vier keer de Cauberg moet beklimmen en de Bemelerberg.

Marijke wandelt in Lexmond De leden van de wandelsportvereniging Marijke gaan zaterdag 8 september wandelen in Lexmond. Daar wordt de jubileumtocht gehouden ter ere van het 75-jarig bestaan van de ZHWB. De te lopen afstanden zijn vijf, tien, vijftien, twintig en dertig kilometer. Het vertrek is om 7 uur vanaf sporthal Vitaal aan de Kruidentuin in Barendrecht. Informatie over wandelen bij Marijke via 010-5014646 (na 19 uur). Zie ook www. wandelsportmarijke.nl


Gratis af te halen: Partij ( ca. anderhalve pallet) kleine keien(afm. Per stuk ca. 15 CM x 15 CM) Voor oprit of voor paadje in de tuin aan te leggen. Bel 06 33647421 Te koop: Caravan Adria Prima (1991) Licht model kan achter elke auto. Keuken incl gasfornuis, kachel, koelkast aan de kop kant. Tel. 0180621938 Te koop: nette dubbele kinderwagen zitjes achter elkaar met 2 voeten zakken.Kleur lime groen met zwart. € 70,00 tel. 0651516901 Te koop: Zwarte Akai TV met afs. Bed. € 20,-Hanglamp met 2 bijpassende wandlampen (plas met messing) € 30,-- Tel. 0180-617679

Te koop: Originele Rollerblade inline skates. 4 wielen Maat 38, ABEX 5 lagers, 78mm soft wheels , klipsluiting en een perfect zittende binnenschoen. Als nieuw. € 85 06 43278133 Op zaterdag 1 september is onze grasparkiet Ricky ontsnapt in de wijk Molenvliet. De parkiet heeft felblauwe veren en een blauwe rand boven zijn snavel. Mocht u hem hebben opgevangen neem dan alsjeblieft contact op via 0180-619127 Tegen elk aannemelijk bod: HP Color LaserJet printer CP3525n, moet 1 nieuwe cartridge in. Tel. 0180 547931 www.passionforfood.nl

Collectanten Collectanten gezocht! gezocht! Collectanten gezocht!

Bram Bram haalt haalt de de krant. krant. Want Want Bram Bram is is doodgeschopt. doodgeschopt. Bram haalt de krant. Want Bram is doodgeschopt. Bram haalt de krant. Want Bram is doodgeschopt.

Bel (088) (088) 8113 8113 000 000 of of meld meld u u aan aan Bel op www.dierenbescherming.nl/ www.dierenbescherming.nl/ op Bel (088) 8113 000 of meld u aan collecte. collecte. op www.dierenbescherming.nl/ collecte. Bel (088) 8113 000 of meld u aan op www.dierenbescherming.nl/ collecte.

0000123

TAALCURSUS ITALIAANS IN SCHIEBROEK

50x112

Uw rijbewijs is onze reklame!

Vanaf 24 sept. starten de dag- en avondcursussen Italiaans. Speciale aanbieding voor beginners en gevorderden: 10 lessen voor slechts € 99,(minimaal 6 personen) Italanja tel. 06 143 345 30.

Gevoelig? Hooggevoelig?

AMOTEX TAXI RIDDERKERK

En u wilt daar eens over praten, omdat het lijkt dat u vastloopt in situaties?

- Vast tarief per rit binnen Ridderkerk - Speciaal tarief naar ziekenhuis - Vervoer naar en van luchthavens - Korting bij retourboekingen - U kunt met uw pinpas betalen

Kijk op www.eigen-inzicht.nl

TEL.: 0180-468724 / 06-23910654

Gespecialiseerd in HSP, relatie, individuele gesprekken en rouwverwerking.

AMOTEX Transport- & Koerierservice

Neemt u gerust contact op! A Ridderhof

Keukens in topdesign...

Bij Van den Berg in Numansdorp zijn deze te bewonderen.

- Transport tot 1.500 kg. netto lading - Opslag van goederen en materialen - Nachtdistributie

TEL.: 0180-437906 / 06-23910654

Taalcursussen in Barendrecht en Albrandswaard Barendrecht: Engels voor volwassenen: Conversation/ Business/ Cambridge English • overdag en s’avonds • bevoegde ‘native speaker’ docenten • € 36,00 p/mnd. Inl: Mevr. J. Vijver-McMaster: e-mail: jmcmaster@upcmail.nl. Tel. 0180 615410 Barendrecht: Engels voor kinderen van 5-12 (spelenderwijs) • € 36.00 p/mnd Voor 2 kinderen uit een gezin € 60,00 p/mnd. Inl: katjakooiman@hotmail.nl. Tel: 0180 556631 of 0638130429 Barendrecht: Duitse les: inl. susannekunow@hotmail.com. Tel: 0180 654499 of 0615127920 Barendrecht: Franse les: inl. martine@falque.nl. Tel: 0180 611187 of 0646610390 Barendrecht en Albrandswaard: Spaanse les: inl. info@spaanstaalinstituutemperatriz.nl: Tel: 010 5019497 of 0652134344 Albrandswaard: Engels voor kinderen van 5-12 (spelenderwijs). Inl: marelle.vijver@golfreizen.nl. Tel. 0646244668.

Last van ongedierte? SieMatic SmartDesign SieMatic heeft een grote naam, maar niet alleen voor grote keukens. Meer dan de helft van alle keukens is niet groter dan 10 m². Natuurlijk hebben we daar bij SieMatic ook veel goede ideeën voor. Op basis van onze populairste keukenseries en de meest voorkomende keukenafmetingen ontwierpen we tientallen slimme oplossingen. Die passen in vrijwel elke woning, maar ook in bijna elk keukenbudget.

Een echt familiebedrijf, waar u voldoende aandacht krijgt om tot de juiste keuze te komen. Alle voordelen van individueel design en eerlijk persoonlijk advies, goed naar u luisteren en u beter begrijpen resulteren in een keuken die 100% bij u past. Daar zult u meer en veel langer tevreden over zijn.

De Ongedierte Expert Tel. 010-7200200 www.deongedierteexpert.nl Uw oplossing tegen: wespen, vliegen, spinnen, kakkerlakken, mieren, vlooien, zilvervisjes, ratten en muizen

Te koop:

Woning met bedrijfsruimte in RHOON Bent u op zoek naar een geschikte woning met bedrijfsruimte op een zeer gunstige lokatie in Rhoon?

Ook voor o nze

De keukens worden onder eigen regie en door eigen monteurs geplaatst. Betrokkenheid en uitmuntende service gegarandeerd.

huiscolle cti het be s adre te s!

Dan hebben wij voor u te koop:

e

VRIJSTAANDE WONING + LOODS + BIJGEBOUW OP 1550 m3 EIGEN GROND Vraagprijs € 595.000,00 k.k.

Van den Berg Edisonstraat 12 • Numansdorp Tel. 0186 - 654122 info@vandenbergkasten.nl www.siematicnumansdorp.nl Siematic 1-1 aug12.indd 1

Voor meer informatie: Tel. 010-5015704 Zie: www.jaap.nl www.bedrijfspand.com 16-08-2012 14:30:35


De Schakel

DIENSTEN

Donderdag 6 september 2012

ZONDAG 9 SEPTEMBER RHOON PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Geref. Kerk, Maranathakerk, Kleidijk 2 09.30 uur ds. J.P. Bijl, Gez. start winterwerk CJ Herv. Gemeente, Dorpskerk 09.30 uur ds. J.P. Bijl, startzondag 17.00 uur ds.H.J. Franzen uit Leidschendam. ROOMS KATH. KERK H. Willibrordus, Dorpsdijk 11.00 uur Viering Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering POORTUGAAL PROTESTANTSE GEMEENTE TE POORTUGAAL Kerkgebouw de Haven, Emmastraat 9 09.30 uur Ds. M.H. v/d. Graaf mmv Maranathakoor KAPEL DELTAZIEKENHUIS 09.45 uur geen dienst GEREF. GEMEENTE Achterweg 11 09.30 uur ds. C. Neele 16.00 uur ds. C. Neele PERNIS/ ALBRANDSWAARD GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Nieuwedijk 6 09.30 uur ds. J.P.C. Simpelaar

14.30 uur ds. A. van Groos BARENDRECHT Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 10.30 uur Dienst in De Driesprong VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur mevr. M.H. van Ameijde uit Barendrecht EVANG. GEMEENTE Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. J.C. van Beelen 15.00 uur ev. C. Terpstra VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30 uur ds. J. Brederveld REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur Openingszondag, dr. T.R. Barnard, dr. C.M.G Berkvens-Stevelinck, dr. K.J. Holtzapffel

HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. G. van de Pol 16.00 uur Hendrik Klaver, openhuisdienst ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Nieuwe tentoonstelling in Oudheidkamer Tijdens de vakantiesluiting hebben de medewerkers van de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal een nieuwe tentoonstelling ingericht met als titel ‘Tot uw dienst’. De tentoonstelling gaat over serviceverlenende bedrijven en instellingen in Rhoon en Poortugaal, zoals politie, brandweer, ehbo, reinigingsdienst, kruisvereniging, huisartsen en bakers, openbaar vervoer, posterijen, waterschap, nutsbedrijven. De tentoonstelling geeft een leuk overzicht van deze instanties in de loop der jaren. De Oudheidkamer denkt dan ook een leuke expositie aan de bezoekers te kunnen bieden. De tentoonstelling start op zaterdag 8 september

(Monumentendag) en zal die dag geopend zijn van 10 tot 17 uur. De daaropvolgende zaterdagen kunnen belangstellenden een bezoek brengen aan de tentoonstelling van 14 tot 17 uur.

De Oudheidkamer bevindt zich op de Dorpsstraat 27 te Poortugaal. Voor bezoekers die minder goed ter been zijn is er een traplift aanwezig. De toegang tot de Oudheidkamer is gratis.

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar: bezorgingalbrandswaard@baruitgeverij.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon 015-3694070

Donderdag 6 september 2012 - 50e jaargang - nr. 40 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ALBRANDSWAARD (RHOON EN POORTUGAAL)

Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 12.000 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres uitgever en advertentie-afdeling: Singel 55, Barendrecht Tel. 0180-641022; Fax. 0180-619983 Redactie: Sieka Romeijn-Hedmann (0180-612571, 06-17375371) Leonie Elzinga (06-10336090) Postadres: Postbus 390, 2990 AJ Barendrecht Bezoekadres: Walmolen 74, Barendrecht E-mail: redactiealbrandswaard@baruitgeverij.nl Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Bezorgklachten: telefoon 015-3695822 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties. Nog meer nieuws uit Albrandswaard op de Pluspagina op:

www.deschakelalbrandswaard.nl www.deschakelalbrandswaard.nl

31

Medische Diensten en Maatschappelijke Organisaties Huisartsen. Uitsluitend voor spoedgevallen. Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 010-2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Albrandswaard De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/ pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Tandartsen Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoedhulp gedurende het weekeinde en feestdagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u ingelicht op welke manier u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. De dienstdoende tandarts is uitsluitend bereikbaar voor spoedeisende klachten en ongevallen. De spoedhulp wordt uitsluitend verleend tegen contante betaling. Verloskundige I. Gerritsen, Doen Beijenslaan 20, Poortugaal; praktijk Ridderspoor 30, 3191 PD Hoogvliet. Verloskundigenpraktijk Carnisselande Dagelijks spreekuur volgens afspraak. Spreekuurlocaties: Gezondheidscentrum Carnisselande (hoofdlocatie) Middeldijkerplein 26, 2993 DL Barendrecht Care&Wellness Portland Langstraat 11-12, 3162 WC Portland (tevens echolocatie Prenataalcentrum Carnisselande) Telefonisch spreekuur ma, di, do en vrij 9-12 uur, tel. 0180-627459. Inloopspreekuur wo. 8.30-11 uur (m.u.v. schoolvak.). Inloopspreekuur lactatiekundige; ma. 10-11 uur (m.u.v. schoolvak.) (beide inloopspreekuren vanaf hoofdlocatie). info@verloskundigencarnisselande.nl. www.verloskundigencarnisselande.nl (online aanmelden mogelijk) Verloskundigenpraktijk PortlandYolande van den Berg en Gardy Laurijssen, 24 uur per dag bereikbaar via 06-46464942, ook buiten spreekuren overdag voor vragen of afspraak maken. Bij spoed en geen gehoor via de artsentelefoon: 010-2866977. Postadres: Postbus 53019, 3008 AH Rotterdam. www.verloskundigenpraktijkportland.nl, info@ verloskundigenpraktijkportland. nl. Spreekuur op woensdag vanaf 18 uur aan Hendrikse-akker 11, Barendrecht (kinderdagverblijf Panda). Zaterdag spreekuur vanaf 9 uur aan De Beurs 39, Rhoon/ Portland (kinderdagverblijf Jip en Janneke). Verloskundigenpraktijk Albrandswaard / Pendrecht Jacqueline Broersma, Jeannette Hammer, Annemieke Kip en waarneemsters Marloes Lagendijk, Lilian Wong-Si-Kwie. 06-27850059 b.g.g. 010-4206611 Spreekuur op afspraak: Rijsdijk 15b (Koetshuys) Rhoon en Slinge 773c Rotterdam (tevens echolocatie). Voor meer informatie zie onze website: www.verloskundigenpraktijkpendrecht.nl Trombosedienst en artsenlaboratorium Wijkcentrum Hof van Portland, Hof van Portland 41, Rhoon. Di. en do. 8.15-9.15 uur. Kruithof Fysiotherapie en Manuele therapie Avenue Carnisse 317, 2993 ME Barendrecht. Contact: 0180628741 en info@kruithof-fysio-

therapie.nl. Zie ook www. kruithoffysiotherapie.nl. Ook ‘s avonds geopend FysiotherapieRotterdam Bijdorp-Zuid 1, Barendrecht gebouw Wellnesselande, tel. 0180-646418 Rosestraat 123, Rotterdam tel. 010-4860978 www.fysiotherapierotterdam.nl info@fysiotherapierotterdam.nl Dierenartsen Dierenkliniek Carnisselande Avenue Carnisse 184, B’drecht tel. 0180-556062. Dierenkliniek Den Otter Dorpsdijk 16, Rhoon tel. 010-5067150. Aafje, thuiszorg huizen zorghotels Aafje zorglijn, tel. 0900 - 8664 (€ 0,10/min) Op werkdagen van 8 tot 17 uur voor informatie en advies. Voor dringende (zorg)vragen is de zorglijn 24 uur per dag bereikbaar. Thuiszorgwinkel Zwijndrecht (Vegro) Verpleeg- en hulpmiddelen: 0800 – 2887766: voor uitleen en verkoop. Passage 4-6, Zwijndrecht, maandag t/m vrijdag 9-17.30 uur, zaterdag van 10-16 uur. Artikelen kunnen thuisbezorgd of opgehaald worden. info@aafje.nl, www.aafje.nl Aafje, Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam. Sanare Thuiszorg Altijd bij u in de buurt! Wij bieden zorg in elke thuissituatie en nemen uw wensen en behoeften als uitgangspunt! Bel 0180-310180 voor verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning op afspraak en door een klein team vaste medewerkers. Gratis spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13-17 uur in Paramedisch Centrum ‘Oranjewijk’ aan de Gebroken Meeldijk 123a te Barendrecht. Meer informatie: www.zorgiseenkeuze.nl Alarmnummer. Brandweer, Politie, Ambulance: 112. Politiebureau Poortugaal, Hofhoek, Poortugaal, tel. 0900-8844. Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard. Inl. tel. 010-5013283. Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest Tel. 0900-0101; Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Kraamzorg De Eilanden Vliet 8, Postbus 1185, 3220 BD Hellevoetsluis. Gratis informatienummer: 0800-0225323; Bevallingslijn: 0181-310000 (altijd bereikbaar). Kraamcentrum Dat 24 uur p.d, 7 d.p.w. bereikbaar voor zorg. Bezoekadres: Kerkstraat 18, 3211 AS Geervliet. Tel. 0181-645100. Email: info@KraamcentrumDAT.nl. Website: www.KraamcentrumDAT.nl. Moeders voor Moeders. Ben je net in verwachting? Moeders voor Moeders verzamelt de urine van pril-zwangeren, en helpt zo vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen ook zwanger te worden. Als je nog geen 12 weken zwanger bent, en je wilt meedoen, neem dan contact op met Odette Boekenstijn 06-39442044 of bel gratis 0800-0228070. Inschrijven kan ook via de website www. moedersvoormoeders.nl. CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Telefonisch aanmelden voor aanvraag verzorgings-, verpleeghuis en thuiszorg. Op werkdagen van 8.30-17 uur. Tel. 010-2068650. Het Boerderijtje. Inloop elke ochtend. Gastvrije ontvangst door vrijwilligers voor een praatje en een kop koffie. Iedereen is welkom op ma. t/m vr. van 10 tot 12.30 uur. Op di. en do. middag tevens open voor activiteiten. Verkoop Wereldwinkel, vr. 10 tot 17 uur en za. 10 tot 16 uur. Do.mo koffie drinken in De Brinkhoeve. Tel. 010-5011973 Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) SWA/Vraagwijzer, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon, Tel.: 010-5011222. Website: www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: vraagwijzer@welzijnalbrandswaard.nl Het Loket voor onafhankelijke en gratis informatie en advies in Albrandswaard voor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ook voor informatie over individuele voorzieningen, persoonsgebonden budget (PGB),

huishoudelijke verzorging, mantelzorg en voor het aanmelden van vrijwilligers. Inloopspreekuur van Vraagwijzer van 9-13 uur. Telefonische bereikbaarheid van Stichting Welzijn Albrandswaard van 9-16 uur. SWA/Clientadvisering Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl E-mail: clientadvisering@welzijn albrandswaard.nl Ondersteuning bij complexe hulpvragen, Hulp bij thuisadministratie, PlusKlusAdvies (advies en ondersteuning bij klussen in en om het huis), informatie over o.a. valpreventie en eenzaamheidsbestrijding. SWA/Vrijwilligers Vacaturebank Albrandswaard, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl. E-mail: vrijwilligersvacaturebank@welzijnalbrandswaard.nl Voor iedereen die interesse heeft in vrijwilligerswerk. Bemiddeling tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. Informatie over contracten en regelgeving. Voor informatie en aanmelding kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m vrijdag van 9-16 uur, telefoonnummer 0105011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. SWA/Steunpunt Mantelzorg Albrandswaard, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Telefoonnummer: 010-5011222 Website: www.alsjevooreenanderzorgt.nl en www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: mantelzorg@welzijnalbrandswaard.nl Voor informatie kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m vrijdag van 9-16 uur, telefoonnummer 010-5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. SWA/Ouders voor Ouders In het Koetshuis aan de Rijsdijk 17a te Rhoon is er iedere donderdag inloop voor ouders voor een luisterend oor en een kopje koffie of thee. Afwisselend in de ochtend (van 9 tot 10 uur) of in de middag (van 14-15 uur). Voor meer informatie en agenda: www.albrandswaardseoudersvoorouders.nl SWA/Jongerenwerk Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Webiste: www. enterall.nl E-mail: info@welzijnalbrandswaard.nl SWA help jongeren van 12 tot 23 jaar bij hun ontwikkeling en bij het meedoen aan de maatschappij. De jongerenwerkers van SWA beantwoorden vragen, bieden hulp aan of verwijzen door. Het Jongeren Centrum Albrandswaard is gevestigd aan de Albrandswaardsedijk 180 in Poortugaal. Het JCA is voor alle kinderen/jongeren in Albrandswaard. Er zijn verschillende activiteiten zoals spelletjes, bioscoopavond, disco’s etc. Heb je leuke ideeën, kom dan eens langs! In Albrandswaard is het jongerenwerk beschikbaar van dinsdag t/m vrijdag. Laurens Zorg aan Huis Laurens biedt veel vormen van diensten en zorg voor ouderen. In Rhoon biedt Laurens Zorg aan Huis, ook voor mensen met dementie. Meer informatie: 08005886678 (gratis) of www.laurens.nl. Activiteiten voor ouderen Laurens organiseert voor actieve ouderen activiteiten die het leven leuker maken. Het Laurens UITbureau voor Ouderen neemt u graag mee naar het theater of op vakantie. Meer informatie: 08005886678 (gratis) of www.laurens. nl. Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur. 0900 - 1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@ korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9-17.30 uur via www.korrelatie.nl


albrandswaardwk36  

http://deschakelalbrandswaard.nl/week36/albrandswaardwk36.pdf

albrandswaardwk36  

http://deschakelalbrandswaard.nl/week36/albrandswaardwk36.pdf

Advertisement