Page 1

Adverteren in de Overschiese Krant? UITGEVERIJ

Woensdag 29 augustus 2012

Deze week o.a. in de

Steun voor twee duurzaamheidsinitiatieven

BEL DAN:

0180 641 022 www.baruitgeverij.nl info@baruitgeverij.nl

De Speelman te bezichtigen tijdens Open Monumentendag

Rommelmarkt Oranjestaat OVERSCHIE - Op zaterdag 15 september wordt er een rommelmarkt gehouden aan de Oranjestraat 6 in Overschie. Vanaf 10.00 uur is men welkom tot ongeveer 16.00 uur. Er is ruime verkoop van boeken, kleding, curiosa, (tuin)gereedschap en nog veel meer. Ook worden er workshops georganiseerd en is er een veiling van talenten en mooie spullen. Aan de kinderen is uiteraard ook gedacht. Tevens is er de mogelijkheid om koffie te drinken en een hapje te eten.

Doopfeest als reünie in Grote Kerk

www.overschiesekrant.nl

OVERSCHIE - Op woensdag 20 augustus hebben twee Overschiese initiatieven ieder een cheque van 5.000 euro ontvangen uit handen van portefeuillehouder Annemarie van den Broek van deelgemeente Overschie en Gerben in ’t Hout van woningcorporatie Woonstad Rotterdam. Het gaat om plannen voor een bijenlint rondom de Abtsweg

(studio Exter/Van der Tol) en het organiseren van fietstochten met Overschieënaren als gids (Wilskracht Werkt/De Groene Loper). Naast het geldbedrag ontvangt Wilskracht Werkt voor het project ook tien ‘Overschiefietsen’ van de deelgemeente. De financiële bijdrage komt voort uit een gezamenlijke aanpak van deelgemeente Overschie en Woonstad

Rotterdam om vorm te geven aan het thema duurzaamheid binnen de wijk. In samenwerking met onderzoeksbureau Except werd hiertoe eerder een ‘Inspiratieboek voor duurzame wijkontwikkeling’ opgesteld. Tijdens een bijeenkomst in museum Oud-Overschie op 5 juni ontstonden zoveel enthousiaste reacties dat Woonstad Rotterdam en deelgemeente

Inloopavond Bochtafsnijding Delftse Schie OVERSCHIE - Op dinsdag 11 september houdt de provincie een inloopavond voor bewoners en bedrijven in de omgeving van het project Bochtafsnijding Delftse Schie. Tijdens de inloopavond praten deskundigen van de provincie ZuidHolland samen met het hoogheemraadschap van Delfland, de deelgemeente Overschie, de gemeente Rotterdam en de gemeente Schiedam bezoekers bij over de volgende onderwerpen: de inrichting van het gebied, diverse procedures, het onderhoud aan de oevers en het geplande fietspad over het eiland (gemeente Rotterdam), de archeologische onderzoeken. De avond vindt plaats in Wijktheater Musica aan

De Lugt 17 in Overschie. Geïnteresseerden kunnen binnenlopen van 18.00 tot 20.30 uur. Aanmelden is niet nodig. De provincie Zuid-Holland realiseert een bochtafsnijding in de vaarweg de Delftse Schie bij Overschie. De bochtafsnijding is een gedeeltelijke verschuiving van de vaargeul, die de OostAbtspolder doorsnijdt. Het tracé loopt vanaf de Hoge Brug rechtdoor de polder in en komt uit bij de bestaande dijk naast het industrieterrein Noord-West. Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase en is volgens de planning klaar in 2016. In de vaarweg Delftse Schie zitten van oudsher twee haakse bochten. Deze bochten vormen een knelpunt voor

de beroeps- en recreatievaart. Schepen moeten manoeuvreren, kunnen elkaar in de bocht niet passeren en er is geen uitloop bij eventuele calamiteiten. Stank, geluid, licht en uitstoot van gassen van vaartuigen en erosie aan de oevers veroorzaken overlast voor omwonenden. De bochtafsnijding van de Delftse Schie leidt tot: meer veiligheid van de vaarweg, meer doorstroming van de vaarweg, minder geluids- en lichthinder en luchtverontreiniging , minder overstroming of erosie van de oevers. In juni 2010 presenteerde de provincie ZuidHolland het voorlopige ontwerp van de Bochtafsnijding Delftse Schie. Over de volgende onderdelen

De bochten in de Delftse Schie vormen een knelpunt voor de beroeps- en recreatievaart. Foto: Archief Overschiese Krant.

van het ontwerp werden vragen gesteld: het aantal bruggen naar het eiland, één brug is noodzakelijk voor onderhoudsvoertuigen, er zijn plannen voor een eventuele tweede brug, het soort aanlegplaatsen in het gebied: een wachtplaats voor de Hoge Brug. Dit is een tijdelijke wachtplaats voor schepen die wachten tot de brug opengaat. In het DO zit geen overnachtingplaats voor de beroepsvaart en ook geen aanlegplaatsen van historische schepen. Als de bochtafsnijding gerealiseerd is hebben bewoners die aan de bestaande vaargeul wonen, de mogelijkheid om in overleg met de gemeente Rotterdam een aanlegplaats te realiseren. Uitzicht achterliggende polder: De natuurvriendelijke oevers en de paaiplaats bestaan uit meerdere plantensoorten dan riet. Het uitzicht wordt hierdoor niet belemmerd. Vervolgprocedure De provincie heeft een aanvraag voor wijzigingsverzoek voor het bestemmingsplan bij de deelgemeente Overschie ingediend. Daarmee vraagt de provincie de deelgemeente om de wijzigingsbevoegdheid, die al in het bestemmingsplan zit, in gang te zetten. De deelgemeente Overschie zal het wijzigingsverzoek deze zomer ter inzage leggen. Op de website van de deelgemeente Overschie vindt men hierover meer informatie: www.overschie.nl.

Overschie hier een vervolg aan wilden geven middels een oproep om met concrete voorstellen te komen. Uit alle ontvangen inzendingen zijn uiteindelijk de twee genoemde projecten gekozen. Het ‘Inspiratieboek voor duurzame wijkontwikkeling’ is op te vragen op de website www. woonstadrotterdam.nl/overFoto: R. van Twist schie.

Zie pagina 2

ANBO bingo verplaatst OVERSCHIE - In verband met niet beschikbaar zijn van de zaal op zaterdag 1 september, is de ANBO bingo verplaatst naar dinsdag 4 september. De bingo van zaterdag 15 september blijft gehandhaafd. Beide speelmiddagen gaat de zaal open om 13.30 uur en begint de bingo om 14.00 uur. U bent van harte welkom bij speeltuinvereniging Levenslust, Kedichemstraat 1 (bij de Abtsweg). Vergeet niet tijdig Vervoer Op Maat of de Wijkbus (rijdt niet op zaterdag) te bestellen.

Onderhoudswerken

Gebr. Fernandez B.V.

Bel nu voor een offerte voor het vernieuwen van uw pannendak, schoorsteen of gevelrenovatie

Tel. 06 53 21 35 93 E-mail fernandez@scarlet.nl

NOPRUIMING ! s n a k e t s t a La korting Tot 60% , op tuinmeubelen arasols, buitenpotterie, p n en barbecues, plante nog veel meer…!

Intratuin Zoetermeer, Voorweg 192 Intratuin Pijnacker, Rijskade 1a Intratuin Zevenhuizen, Bredeweg 86c Donderdag en vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

Kortingen zijn geldig t/m zaterdag 1 september 2012.

Het ‘Rondje Oud Overschie’ draait lekker


2

Overschiese Krant

Woensdag 29 augustus 2012

Deelgemeente Overschie Burgemeester Baumannlaan 178 Postbus 10233 3004 AE Rotterdam deelgemeente@overschie.nl www.overschie.nl

Bekendmakingen

Overschie in beeld 11 september 2012, inloopavond Bochtafsnijding Delfte Schie Op dinsdag 11 september 2012 organiseert de provincie samen met het hoogheemraadschap van Delfland, de deelgemeente Overschie, de gemeente Rotterdam en de gemeente Schiedam een inloopavond voor bewoners en bedrijven in de omgeving van het project Bochtafsnijding Delftse Schie. Tijdens de inloopavond zijn diverse inhoudsdeskundigen aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Hoe kan ik mij op het Overschie Weekjournaal abonneren? Niks makkelijker dan een mailtje om u te tippen dat het nieuwe Weekjournaal online staat. Abonneren is eenvoudig: meld u aan bij uw YouTube account (maak eerst een You Tube account aan als u dit nog niet heeft). Ga vervolgens naar www.YouTube.com/OverschieTube. Klik op de knop ‘Abonneren’ en volg de aanwijzingen op het scherm. Vanaf nu ontvangt u automatisch een mailtje als er een filmpje is geplaatst. Er is ook een ‘app’ voor smartphones: zet mobiel.overschie.nl in het beginscherm

van uw smartphone en u heeft de mobiele versie van het Weekjournaal op uw telefoon staan!

De publicaties van de deelgemeente Overschie worden elektronisch bekendgemaakt. U vindt ze terug op de website www.rotterdam.nl/ rotterdambericht. Dit is de gemeentelijke website voor alle wettelijke bekendmakingen. De bekendmakingen van aanvragen, vergunningen, verkeersbesluiten enz. van de deelgemeente Overschie treft u daar aan.

Openingstijden Deze week in het Overschie Weekjournaal: • Terugblikken I Love Overschie en Groene Loper • Van wie is deze fret? • Opening Brommer Plaza en Club Kapper • Uitreiking duurzaamheidsprijzen Overschie • Groen licht voor bouw woningen Kleinpolder-Zuidwest

• Deelgemeente Overschie U kunt bellen voor een afspraak: 010 2082222

• Stadswinkel Overschie De Stadswinkel Overschie is gevestigd in het Prachthuis, Abtsweg 2. U kunt hier uitsluitend op afspraak terecht voor gemeentelijke producten als pasporten, rijbewijzen, aangiften, uittreksels enz. Voor het maken van en afspraak kunt u bellen met 14010.

Informatie en dienstverlening U kunt bij diverse thematafels informatie krijgen over: - nieuwe vaarweg met wachtplaats - inrichting eiland - natuurvriendelijke oevers en paaiplaats - ruimtelijke ordeningsprocedures - vergunningen - noordelijke brug - fietspad - zuidelijke brug - archeologie - milieuvervuiling - flora en fauna en overige onderzoeken - oevers van bewoners aan de Delftse Schie - planning

• Beleidszaken O.a. beheer buitenruimte, cultuur, recreatie, ruimtelijke ontwikkeling, sport, verkeer, voorzieningen, welzijn, wijkveiligheid. Telefoon 14010.

• Bouwzaken Spreekuur bouwinspecteur elke woensdag van 10.00-11.00 uur aan de Burgemeester Baumannlaan 178. Telefoon 14010.

• Stadswinkel Overschie O.a. reisdocumenten, rijbewijs, uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie en Burgerlijke Stand, aangifte geboorte en overlijden, Rotterdampas. Telefoon 14010.

Sponsoravond VOB ivm ingebruikname lichtmasten

• Spreken met de portefeuillehouder Locatie De inloopavond vindt plaats in Wijktheater Musica, aan De Lugt 17 in Rotterdam Overschie.

Voor een persoonlijk gesprek met leden van het dagelijks bestuur kunt u op werkdagen een afspraak maken. Telefoon 208 22 22.

• Deelraad en commissies Voor vragen over werkwijze, agenda’s en vergaderingen van deelraad en commissies kunt u terecht bij de griffie. Telefoon 208 22 01.

Tijd U kunt van 18.00 tot 20.30 uur binnenlopen op een tijdstip dat u uitkomt. Aanmelden is niet nodig.

Handige telefoonnummers Meer informatie Lees meer over het project vindt u op www.pzh.nl/bochtafsnijding.

Welkomsbloemetje nieuwe winkels Baumannlaan

• Gemeentelijke informatie en service 14010 ( ma t/m vr 8.00 - 20.00 uur, za 9.00 - 17.00 uur, zon- en feestdagen gesloten) Voor al uw vragen en meldingen aan de gemeente Rotterdam.

Het Overschie Weekjournaal De journaalploeg van het Weekjournaal struint Overschie af op zoek naar nieuwtjes, weetjes en activiteiten. Het journaal is te zien via het OverschieTube kanaal op YouTube en op nieuwsschermen bij onder meer bibliotheek, gezondheidscentrum en deelgemeentekantoor. Iedereen kan tips naar de journaalredactie mailen via weekjournaal@onsoverschie.nl

• DCMR Milieudienst Rijnmond 0888-333 555 Milieuklachten (stank, lawaai, bodemverontreiniging)

• Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 (gratis)

• Meld Huiselijk Geweld Tentoonstelling vv Eigen Hof met de Amazing Stroopwafels

443 84 44

• Alarmnummer hulpdiensten Foto’s: Arjen Jan Stada.

Meer foto’s op: http://www.facebook.com/deelgemeente.overschie

112

• In niet-levensbedreigende situaties Politie 0900 - 8844 (lokaal tarief)

Volg Overschie via twitter @overschie

Uitreiking Duurzaamheidsprijzen Overschie

Het nieuwe clubseizoen start weer. Kom dat vieren op zondag 2 september bij buurthuis Landzicht met de Overschiese Olympische Spelen voor jong en oud!

Tafeltennisvereniging Overschie

Stuur je antwoord in op www.onsoverschie.nl

voor alles in en over Overschie ga je naar www.onsoverschie.nl


Overschiese Krant

Woensdag 29 augustus 2012

3

Werk in uitvoering > werkinuitvoering.onsoverschie.nl Project

Periode

Meer informatie

Telefoon

Werkzaamheden Park 16Hoven

t/m 2015

Gemeentewerken www.overschie.nl >werkzaamheden

010 - 489 42 48

Voor meer informatie over werkzaamheden in Overschie kunt u ook terecht op www.rotterdam.nl/werkzaamhedem. Onder de link ‘Werken aan de weg’ vindt u de werkzaamheden in de deelgemeente op een rijtje

Het is nog zomer ! Gun uw ogen een goede zonnebril!

Duyvesteynstraat 13a, Overschie telefoon: 010 245 0631 www.moerkerkenoptometrie.nl


4

Overschiese Krant

Woensdag 29 augustus 2012

Möller Autoschade krijgt pluim na MVO onderzoek bruik kunnen verminderen door verschillende besparingen in de spuitcabine, of door andere lakken te gebruiken die niet in een gestookte cabine maar gewoon in een normale omgevingstemperatuur kunnen drogen. In de wasstraat zou met gerecycled water gewerkt kunnen worden, waardoor het waterverbruik en de afvalwaterlozing met zo’n 90% dalen. Verder biedt het grote halfronde dak mogelijkheden voor de aanleg van zonnepanelen of groendak. Dit zijn grote investeringen, die zichzelf op de lange termijn echter terugverdienen.

HILLEGERSBERG-SCHIEBROEK- De deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek stimuleert maatschappelijk verantwoorde duurzame ondernemers zoals Möller Autoschade die deelnam aan de MVO QuickStart. Op verzoek van Jan Cees van Duin, voorzitter van deelgemeente Hillegersberg Schiebroek, heeft Möller Autoschade meegedaan met de MVO Quickstart. Het rapport geeft aan dat Möller ook op duurzaamheid en MVO de zaken op orde heeft. Möller Autoschade is een autoschadeherstelbedrijf met vijf vestigingen in Rotterdam, waaronder een in Hillegersberg. “Aanvankelijk vonden we het wel spannend om mee te doen aan de MVO QuickStart.’, aldus Groepsmanager Jeroen Noyen. “We wisten dat we al het een en ander op het gebied van duurzaamheid deden, maar wat er nu allemaal precies bij MVO komt kijken was nooit helemaal duidelijk. We waren dus erg benieuwd wat de adviezen zouden zijn.” Duurzame technieken Al snel kwam naar voren dat Möller Autoschade goed met de tijd is meegegaan door het bijhouden van vakkennis en het implementeren van nieuwe, efficiëntere en duurzamere technieken. Zo gebruikt zij lak op watergedragen basis, waar-

mee de emissie van Vluchtige Oplosbare Stoffen sterk is teruggebracht. Ook wordt het gebruik van lakken nauwkeurig bijgehouden en streeft de spuiterij altijd naar zorgvuldig en afgepast mengen, zodat er niet verspild wordt. Dit scheelt voor het milieu, maar natuurlijk ook in de kosten. Daarnaast scheidt Möller Autoschade haar afval zorgvuldig en doet zij momenteel een pilot met duurzame verlichting. Sociale component Ook de sociale component van MVO krijgt bij Möller Autoschade veel aandacht, er wordt dan ook veel nadruk gelegd op het ‘wij-gevoel’. Bovendien worden alle medewerkers sterk gestimuleerd om opleidingen te volgen. Verbeterpunten Maar net als bij de andere deelnemers, leverde ook deze MVO QuickStart nog een aantal verbeterpunten op. De milieubarometer liet zien dat de organisatie vooral op het gebied van gas- en energieverbruik besparingen kan realiseren. Een greep uit de in totaal 15 maatregelen:

Ook gaf de MVO QuickStart Möller Autoschade adviezen om de klant betrekken in haar milieubeleid, door hen als vervangend vervoer actief de fiets, een OV tegoed of een electrische auto aan te bieden. Op het gebied van medewerkers kreeg de organisatie ook een aantal tips. Bijvoorbeeld om de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van een onbelaste fietsregeling en een sportregeling. Ook kunnen de medewerkers door middel van een wedstrijd gestimuleerd worden om zelf zuiniger met het verbruik van grondstoffen om te gaan. MVO hoeft niet duur te zijn! Al met al een aantal nieuwe inzichten waar de organisatie mee aan de slag gaat. Jeroen Noyen: “De MVO QuickStart heeft ons geïnspireerd om nog verder te gaan, het wordt zelfs toegevoegd aan onze interne werkbesprekingen en KPI’s. Ik wist al lang: Duurzaam hoeft niet duur te zijn! Laat me dan maar meteen roepen: MVO hoeft niet duur te zijn, het ene levert op, het andere kost geld, dit kan en het lukt gewoon!”

In de bedrijfsprocessen zou Möller Autoschade haar gasver-

AUTOZ NE010

Zonder afspraak bent u bij Autozone010 altijd welkom. Tijdens onze kantooruren (08.00 tot 17.00uur) en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur kunt u zonder het maken van een afspraak langsrijden. Indien u schade heeft helpen wij u desgewenst bij het invullen van het schadeformulier en het aanmelden bij uw lease of verzekeringsmaatschappij. Wel zo makkelijk, Autozone010.

Autoruiten bij Autototaalglas

One stop autoservice Autozone010 brengt de beste servicespecialisten onder één dak: schadeherstel, bandenservice, ruitschade en totaalonderhoud. U bespaart een hoop geregel, tijd en dus geld. Autozone010 bedrijven zijn Official Supplier van nagenoeg iedere lease- en verzekeringsmaatschappij in Nederland. U bent dan ook bij ons voor zowel uw privé als zakelijke auto zonder omweg bij ons op het juiste adres aan de Frobenstraat te Rotterdam-Schiebroek.

Autoschade dan naar Möller

Een kapotte autoruit is niet alleen vervelend, maar ook gevaarlijk en dient dus zo snel mogelijk gerepareerd of vervangen te worden. Bij Autotaalglas kijken we altijd eerst of we de voorruit kunnen repareren, vervangen kan altijd nog. Een ruit repareren of vervangen is vakwerk, met mensen omgaan ook. Bij Autotaalglas gaat dit samen, wij geloven in zorgvuldigheid en aandacht. Dat geldt voor de ruit, maar ook voor de klant. U kunt uw bezoek bij deze Autotaalglas vestiging combineren met het uitvoeren van een onderhoudsbeurt, het vervangen van een band of het herstellen van schade aan uw auto. En met de One Stop Service van Autozone regelen wij rechtstreeks de zaken met uw lease of verzekeringsmaatschappij.

Möller Autoschade is de afgelopen 30 jaar uitgegroeid tot een begrip in de regio. Op meerdere plaatsen in Rotterdam en in Berkel en Rodenrijs, staan onze medewerkers voor u klaar. Onze service is opvallend aangenaam. Vele duizenden automobilisten per jaar kiezen dan ook na een aanrijding voor Möller Autoschade. Tijdens de schade reparatie kunt u gebruik maken van een vervangende auto. U kunt uw bezoek bij deze Möller vestiging combineren met het uitvoeren van een onderhoudsbeurt, het vervangen van een band of het herstellen of vervangen van een ruit. En met de One Stop Service van Autozone regelen wij rechtstreeks de zaken met uw lease of verzekeringsmaatschappij.

AUTOTAALGLAS

MÖLLER AUTOSCHADE NOORD

Frobenstraat 17c - 3045 RD Rotterdam Tel. 010-418 17 54 - Fax. 010-218 01 57 E Mail rot@autotaalglas.nl

Frobenstraat 17 b - 3045 RD Rotterdam Tel. 010- 285.44.44 - Fax. 010- 285.44.40 E- mail moller@moller-autoschade.nl


Overschiese Krant

NIEUWS

Woensdag 29 augustus 2012

De Speelman te bezichtigen tijdens Open Monumentendag OVERSCHIE - Rotterdam staat bekend om zijn moderne architectuur en grootstedelijke uitstraling. Dat Rotterdam ook veel groen heeft, is minder bekend. Reden om tijdens Open Monumentendag

op zaterdag 8 september het ‘Groen van Toen’ in de schijnwerpers te zetten: hofjes, buitenplaatsen en verscholen tuinen. In 1712 werd op de plaats van een middeleeuwse molen

aan de Delftweg in Overschie de korenmolen De Hoop gebouwd. Deze molen moest na de Tweede Wereldoorlog wijken voor het vliegverkeer op de Rotterdamse luchthaven en werd voor een groot

Molen De Speelman aan de Overschiese Kleiweg is te bezichtigen tijdens de Open Monumentendag.

Mailadres redactie De redactie van de Overschiese Krant heeft een ander mailadres. Kopij kan vanaf heden gemaild worden naar redactieoverschie@ baruitgeverij.nl.

Eetcafé Boulevard sponsort bingoronde OVERSCHIE - Zondag 26 augustus was de eerste PrachtHuis bingo na de zomerstop. Naast de acht gewone bingorondes en de Superbingoronde, was er nog een extra ronde voor I love Overschie, gesponsord door Eetcafé Boulevard. Het was weer supergezellig. De extra bingoronde voor het goede doel leverde veertig euro op. Daar wil de organisatie de bezoekers en natuurlijk Eetcafé Boulevard heel hartelijk voor bedanken. De volgende bingo zal zijn zondag 9 september.

OVERSCHIESE BOEKEN

Top 5

Ook Overschie is in nu helemaal in de ban van de Vijftig tinten grijs, donkerder en vrij. Hiertussen door komt Geert Mak met zijn nieuwe boek ‘Reizen zonder John’ meteen op de tweede plaats binnen. 1. E.L. James, Vijftig tinten grijs (1) 2. Geert Mak, Reizen zonder John (-) 3. E.L. James, Vijftig tinten vrij (-) 4. E.L. James, Vijftig tinten donkerder (-) 5. Rachel Joyce, De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry (2)

deel gesloopt. Met gebruikmaking van het oude maalwerk en andere authentieke onderdelen werd de molen opnieuw opgetrokken aan de Overschiese Kleiweg. De molen werd in 1972 in gebruik genomen en genoemd naar de oude eigenaar: De Speelman. Het is een stellingmolen die op woensdag en zaterdag nog regelmatig graan maalt. Openingstijden: 10.00 tot 16.00 uur. Op Monumentendag openen vijftig Rotterdamse monumenten verspreid door de hele stad hun deuren voor het publiek. Naast bekende topmonumenten, zoals de Van Nellefabriek en het Groothandelsgebouw, doen dit jaar ook enkele monumenten voor de eerste keer mee, waaronder de gerenoveerde Villa Oud-Walenburg en het Hulstkampgebouw. Nooit eerder waren er op Monumentendag in Rotterdam zoveel panden te bezoeken. Voor het volledige programma en reserveringen zie: www.openmonumentendagrotterdam.nl.

Rolstoel tweedaagse van Laurens Stadzicht Tekst en foto’s Ada van Noordwijk OVERSCHIE - Op woensdag 22 en donderdag 23 augustus wandelden de bewoners van woonzorg Laurens Stadzicht voor de vijfde keer vier kilometer over de fietspaden van het groene Overschie. Meer dan tachtig inwoners met rolstoelen werden begeleid door familie, vrienden en vrijwilligers. Het weer werkte fantastisch mee en de meegekregen tasjes met regenpakken en telefoonnummers voor calamiteiten zijn gelukkig niet nodig geweest. Beide dagen werd de vrolijke stoet voorafgegaan door Aad van Bloois en begeleid door wijkagent Dick Glimmerveen, die het oversteken bij de molen veilig liet verlopen. Op de Nieuwe Kleiweg bij nummer 10, waar Bianca Alders van de dagbehandeling woont, kreeg iedereen een sapje en een krentenbol. Die werden gretig verslonden onder het genot van, op de eerste avond, zang en muziek van Bertus van der Horst (zang en gitaar), Erik Nout op de cagon en Frans met de accordeon. Op de twee-

5

Scheurmail van de Week Beroemde Rotterdammers Rotterdammer van de twintigste eeuw Eind 1999 mochten de lezers van het Rotterdams Dagblad stemmen voor de ‘Rotterdammer van de Eeuw’. De top drie luidde als Jan Blaauw volgt: 1. Daniel den Hoed (1899-1950), de eerste radiotherapeut van Nederland. 2. Jan Blaauw (1928), politiecommissaris en publicist die als eerste Nederlander een opleiding volgde bij de FBI. 3. Coen Moulijn (1937-2011), legendarische Feyenoorder die in 17 seizoenen 487 competitiewedstrijden speelde, een clubrecord. Grootste Rotterdammer Deze verkiezing werd drie keer georganiseerd door het Gemeentearchief Rotterdam. De eerste twee keer won bokser Bep van Klaveren (1907-1992), de derde en laatste keer in 2009 won Desiderius Erasmus (1466-1536). Politicus Pim Fortuyn (1948-2002) eindigde op de derde plaats. Belangrijke mededeling! Het Scheurmail Rotterdam abonnement is vanaf nu helemaal gratis! U kunt kiezen tussen de dagelijkse en wekelijkse variant. Meld u aan via www.scheurmailrotterdam.nl. Nog geen abonnement? www.scheurmailrotterdam.nl Vrienden die Scheurmail ook moeten lezen? Deze Scheurmail doorsturen Frequentie wijzigen van dagelijks naar wekelijks? Mail het naar: info@scheurmailrotterdam.nl Zelf ook een leuke anekdote? Stuur hem naar bovenstaand adres

Russische talentenschool breidt uit in Rotterdam de avond door Rotterdamse muziek uit de luidsprekers. Bij de eerste aankomst in de tuin van Laurens werd de grote groep ingehaald met applaus en muziek en iedereen kreeg versnaperingen. De aankomst van de tweede avond was nog feestelijker! De Big Band Enterprise uit Dordrecht stond in de tuin opgesteld en speelde vrolijke muziek. Alle deelnemers kregen een bloemenslinger omgehangen met teksten als: ‘Goed gedaan jochie’ en ‘je bent een nummer 1’. Ook mochten ze een speelgoedbeestje of een snoepzak uitkiezen.

Kees van der Meer, voorzitter van deelgemeente Overschie, had het laatste stuk van de wandeling meegelopen en bleef nog even met de bewoners en de begeleiders mee feestvieren. Met alweer die lekkere bitterballen en andere snacks van sponsor snackbar Japie van de Abtsweg en allerlei soorten drankjes, werd het een prachtig slotfeest in de tuin van Stadzicht. Met dank aan de prima organisatie door Beatrijs Hermans, de Hartinkbank die de rolstoelen leverde en natuurlijk alle medewerkers en begeleiders. Het waren twee fantastische dagen!

Open dag PC de Schieruiters/LR Schiebroek OVERSCHIE - Op zondag 9 september opent PC de Schieruiters haar deuren! Iedereen is op deze dag welkom tussen 10 en 16 uur om kennis te maken met deze echte Overschiese ponyclub. Tijdens de open dag zijn er verschillende demonstraties van onder andere dressuur en springen. Tevens zal er een hoefsmiddemonstratie zijn. De ponyclub verzorgt verder op deze dag rondleidingen, kinderen kunnen een ponyritje maken, kijken naar een paardrijles en leren hoe ze een pony moeten verzorgen. En natuurlijk nog veel meer. Kom dus naar de open dag. Het adres is Volkelstraat 31. Voor vragen en meer informatie is PC de Schieruiters bereikbaar op info@pcdeschieruiters.nl

OVERSCHIE - De Russian School of the Arts opent een nieuwe vestiging in de Talmaschool in Rotterdam Crooswijk. Kinderen van deze basisschool genieten vanaf dit schooljaar minimaal vier uur kunstonderwijs per week, verzorgd door de specialisten van de Russian School of the Arts. \ Kinderen die bovengemiddeld presteren gedurende deze binnenschoolse lessen, worden in de eigen school na schooltijd uitgenodigd om extra lessen te volgen in kleine plusklassen. Voor de kinderen waar zelfs deze plusklassen niet voldoende uitdaging bieden, wordt na schooltijd een Topklas ingericht. De Topklas biedt maatwerk aan het individuele kind. Er wordt les gegeven in de profielen theater, tekenen, dans en muziek. De Talmaschool is de tweede school in Rotterdam die dit concept omarmt. In cbs Het Podium in Overschie wordt deze al twee jaar uitgevoerd. De resultaten mogen er zijn: hogere citoscores, veel minder sociaal-emotionele incidenten op school en een groot aantal blije en gemotiveerde kindergezichtjes. Het concept wordt mogelijk gemaakt door het programma beter preste-

ren van de gemeente. Uniek is echter dat de samenwerking met de Russian School of the Arts geen ‘inkoop’ betreft, maar een partnerschap. De Russische kunstschool verzorgt het creatief onderwijs waar de eigen schoolleerkrachten zich richten op taal en rekenen. Peter van Strien, de directeur van de Russian School of the Arts, vertelt: ,,Het doel van de Russian School of the Arts is om de artistieke talenten van kinderen te ontwikkelen. We streven in ons onderwijs ernaar dat onze leerlingen hun artistieke top bereiken. Tegelijkertijd realiseren we ons dat we dit niet alleen kunnen doen. Een kind kan enkel en alleen zijn top bereiken wanneer er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Een belangrijke voorwaarde is een motiverende omgeving. Daarom werken we graag samen met het onderwijs, maar ook met de ouders, de politiek en andere culturele instellingen. We hebben voor een Russische methode gekozen omdat het een nononsense en ambachtelijke aanpak betreft die ons erg aansprak”. Meer informatie is te vinden op de website van de Russian School of the Arts: www.russianschool.nl.


Rouwcentrum Overschie

FAMILIEBERICHTEN Voor dankbetuigingsadvertentie, Voorrouw–, rouw – en dankbetuigingsadvertentie kunt u bellenen naar 06 225 03 028 of mailen naar felicitaties bedankadvertentie redactie@overschiesekrant.nl kunt u bellen naar 06 225 03 028 of mailen naar redactieoverschie@baruitgeverij.nl Voor felicitaties en bedankadvertentie kunt u bellen naar 06 225 03 028 of mailen naar redactie@overschiesekrant.nl

Telefoon dag en nacht: 010 - 245 70 90

Uitvaartzorg J.Chr. Biemans bv Lunchroom De Vier Seizoenen, De Lugt 15

tel. 06-14153988

Eetcafé Noord-West, Stuttgartstraat 51

Voor het laatste nieuws: bezoek de Overschiese Krant internetsite

Gemakswinkel Overschie, Van Noortwijckstraat 38 Christa’s Tabakshop, Hoornweg 25a Regardz Rotterdam Airport Hotel, Vliegveldweg 59-61 Museum Oud-Overschie, Overschiese Dorpsstraat 134-140

www. overschiesekrant.nl

Speeltuinvereniging Levenslust, Sidelingepad 10

www.dianakledingreparatie.nl - Email: dianakledingreparatie@hotmail.com Ook voor het op maat maken gordijnen, woningtextiel, meubelstoffen en tevens ook het stomen van uw kleding.

www. overschiesekrant.nl

ZESTIENHOVENSE WITGOED SERVICE reparaties van alle merken wasmachines M. van Komen Zestienhovensekade 97a Rotterdam Tel / Fax 010 - 4 15 2 1 08 Mobi el 06 54 76 73 01 www.z wsrott erdam. nl

Elektrotechnisch HANS GROENInstallatiebedrijf ELEKTRO Voor het vakkundig ophangen “DEvan ZWETH” en repareren uw verlichting.

J.A. Poot Zwethkade 23 Tel.: 010-471 41 90 Voor Voorelektriciteitswerkzaamheden. al uw elektrotechnische werkzaamheden. Tel.: 06-53 23 09 42 Fax: 010-470 31 56 (ook ‘s avonds bereikbaar)

Tel. 010 - 437 16 61 Voor storingen 06-142 76 292 E-mail hge@upcmail.nl

Gevelrenovatie en onderhoudsbedrijf www.hansgroenelektro.nl

M.C. Pleune

1980 - 2010 www.mcpleune.nl online offerte

✓ Gevelreiniging ✓ Hak- en voegwerk ✓ Metselwerk ✓ Graffiti verwijdering ✓ Pannendaken ✓ Schoorstenen ✓ Verbouwingen ✓ Gratis prijsopgave

Hoornsingel 10 - 3042 NL Rotterdam

Hoe dichter bij de rust Wilsbeschikkingsboekjes , hoe ZESTIENHOVEN HAALT - Depositofonds geïrriteerder 16hoven raakte. ZWAAR BEVOCHTEN PUNT De scheidsrechter die het niet TE BERKEL zo best zag, de tegenstanders die om alles zeurden, een thuispubliek (ouders!) dat zich niet normaal kon gedragen en een belabberd veld. Genoeg reden tot klagen? Misschien wel, maar ook allemaal zaken waar je geen invloed op hebt. In de rust dus afgesproken hier niet op te letten en weer te proberen een leuke wedstrijd Advertenties voor te spelen. Dit lukte redelijk. deze rubriek kunnen Bij vlagen werd de bal rustig rondgetikt en wederom enkele worden geplaatst kansen gecreëerd, maar niet via e-mail afgerond. Ook uit enkele indiredactieoverschie@ viduele acties werd op het doel geschoten, maar veelal te makbaruitgeverij.nl kelijk voor de Goudse doelman. Duidelijk was dat 16hoven in Wil je lekker een avondje de afronding zijn dag niet had. dansen zonder zorgen? Hierdoor zou het duel eindigen in een doelpuntloos gelijkspel, Ga dan eens langs 0-0. Toch overheerste bij de be- Na de veelbesproken thuisAirportdancing. geleiding een tevreden gevoel. zege bij van vorige week op kopAirportdancing is de Misschien werd er soms veel loper WDS was het nu 40+ zaak gepingeld en was de afronding voor de en Romeijnbrigade om dansontmoetings-club niet al te best, maar het is erg de stijgende lijn door te trekvan de Rotterdam en omstreken. moeilijk voetballen tegen een ken komende weken. De Aanvang is van die 21.00 uur tot tegenstander die met 10 man eerste hindernis genomen rond de eigen zestien speelt. moest worden Berkel 01.30 uur enwas totCVV 22.00 uur Hoe langer het doelpunt dan en dat het daar niet makkelijk staat er gratis koffie en thee uitblijft, hoe moeilijker het zou worden was vooraf bij alle klaar. Tot 02.30 uur u wordt. Dan wordt toch wat betrokkenen bekend. Dekunt thuisgeforceerd naar de opening wedstrijd leverde sensationagenieten in deeenCockpitbar gezocht. Zelfs met 3 spelers nele 4-3 zege op maar dat was het hotel. van C1 in het veld, ingevallen natuurlijkvan geen maatstaf voor

CITROËN

Bezoekers die voor het eerst Airportdancing komen bezoeken en dat aankondigen via airportdancing@ipact.nl ontvangen ook nog eens men komt op voorkorting het zogeheten éénmalig 50% op de algemeen belang en wil iedereen van €10,eentoegangsprijs balans voor het leven geven. Maar je niet blijvend (nietdat op kan speciale ‘thema’ doen, tenzij je direct hulp biedt dans-party’s). aan mensen! En, niet te vergeten eerst in eigen van gelederen beginWij vragen u stijlvolle nen alvorens zeer veel geld weg uitgaanskleding en bieden u te doen aan anderen, dus ook niet eenEUgratis parkeeraan landenruime ondanks gemaakte afspraken. Want inaan. feite is dat gelegenheid en alle ander afspraken, ook in bentgewoon van harte welkom,te deUEU, Kartelvorming noemen!kom Daaraan dus gaat ook! iedereen kapot!!! En datgene wat bedoeld Regardz Airport Hotel is om inlanders/burgers te helpen in hun bestaan in (helaas) Vliegveldweg 59-61afgebakende grenzen dat een land te Rotterdam. Zienagekeken verder heet, zal veel beter moeten worden of we het goed www.airportdancing.nl

Met een opkomende zon begint het muzikale lichtbeeldenverhaal van Poefff en ademloos volg je de poëtische, spannende en grappige licht-lucht-reis om met een diepe zucht te eindigen. Poefff is een beeldende muziekvoorstelling waarin je ziet hoe dromen gemaakt worden. Kleine voorwerpen komen tot leven als grote lichtprojecties. Oude toverlantaarns staan klaar om deze geheime wereld op een wapperend laken te toveren. Lichtbende maakt zichtbaar in magische lichtprojectie en hun muziek blaast waslucht uitgerekend voorstopper op het beslissende moment de er leven in. Je hoort live een tuba, mond.nl/hpv-vaccinatie. trombone, klarinet,Bert dwarsfluit, saxofoon, lob draaiorgel en zelfgemaakte instrumenten. De spelers en tevens aanvoerder van gewenste achterwege liet staan die voornaar het grote alle de projectoren Buuren vorenscherm toog opgesteld omdat hijmet even bal kwijten instrumenten, zodat het publiek Lisserbroek) begon zoals de al hun handelingen en het resultaat daarvan zien0-2 én horen. was, kan geen dus Na afloop een korte demonstratie van de toverlantaarn. maar daarentegen ge- 1e helft geëindigd was; Berkel Leeftijd: familievoorstelling vanaf 4 tot 104 jaar! lijk een Berkel aanval viel aan en 16hoven kwam er

Zondag 9 september

BETER MEEDOEN DAN ZINKEN... Ja het is weer duidelijk geworden. De IJslanders worden net als andere arme landen in de tang genomen. De president van IJsland, O. Grimsson, geeft aan dat Nederland en Engeland met hun positie heeft gespeeld zodat het I.M.F. (Internationaal Monetair Fonds) een duur en oneerlijk voorstel ligt voor IJsland. Ditzelfde gebeurd ook altijd als mensen iets niet van een ander wensen of kunnen accepteren. Dit is dan ook de basis van mij om u als lezer ruimte te geven en verder te denken dan het bekrompen gedoe om de ander - uw en mijn naaste - te gronde te richten. Want dat doen allerlei instellingen en overheden reeds om de mensen (blijvend) te onderdrukken ondanks dat we denken dat we in een vrije wereld leven. O.K.

“ADCAR” GARAGE

Voor Citroën, Volvo en andere merken *APK keurstation * Reparatie * Spuit- en plaatwerk * Taxatie * In- en verkoop

Voor al uw grote beurten OVERSCHIESEWEG 23 150 m van de Hoge Brug

RotteRdam • 010 - 415 86 56

doen en haalbaar is maar dan ook kijkend naar onze natuurlij-

ke omgeving! Want in die natuur Bezorgers gevraagd mogen we leven en samengaan, Leuke maar danbijverdienste niet alleen hetvoor een-

een paar uurtjes per week

Inlichtingen 06 50 408 149

TE HUUR in Verzamelgebouw te Overschie: Diverse kantoren v.a. € 175,- per maand Opzegtermijn 3 maanden tel. 06-14153988 Gezocht Man met “groene vingers” voor klein onderhoud naar eigen idee / inzicht. Kleine vergoeding, locatie Oost-sidelinge. 06 39114332 Iets te vieren? Bij ons wordt uw droomfeest werkelijkheid! All-in arrangement vanaf 20 euro p.p. www.reginarotterdam.nl

Deze krant nog eens teruglezen op internet? www.overschiesekrant.nl

daarvoor in de plaats

slechts zelden uit. Er kwam

steeds meer/ dreiging eigenAanvang: uur kant Entree: € 5,00 R’Pas €en 3,75 aan14.00 de andere

lijk was het wachten op het thuisdoelpunt maar steeds op was men en werd slordig Als Margo dit weer eensvan op execude zolderervan haar met tantedeiskansen ontdektomze uitstel het toverstoel dan echt een hele oude Als zeslecht erin gaatgesprongen. zitten blijkt Als het een tie. stoel. Wederom gevaarlijk werd, zoals bijvoorte zijn. Er kruipen allerlei poppen uitverdedigen in de en dieren één voor één uit alle beeld en uit dansen een goede vrije trap hoekjes en 16hoven gaatjes. Ze vertellen, allemaal hun defensie zingen eigen verhaaltje. bracht een Berkelse het geval was, dan was daar altijd nog de wederom prima Als de poppen weer terug in detestoel zijn, komt er een schimmenaanvaller in niet doelman die Pankel erger spel te voorschijn met hetalleen spannende verhaalTilmans van Pinkel missen positie voorkwam voor de RotterdamPonkeltje envoor zijn nieuwe hoedTilmet veren. doelman se eenheid, want als eenheid De Toverstoel is een mooie,maal interactieve en kleurrijke voorstelling mans die deze werd staat. er duidelijk gestreden waarin de magie vankansloos de fantasie voltrekt wascentraal Leeftijd: van 7 jaar en 2detotbal in de verste voor elke meter en stond er hoek zag belanden, echt een hecht team in het veld. noemenswaarVrijdag 21 september Aanvang: Entree: € Het 3,00enige / R’Pas € 2,25 1-1 16.00 en datuur in de 39e minuut. De thuisclub dige wapenfeit van 16hoven drong verder voor de was een prima aanval die Eric en Cabaretpoel vanaf de rechterflank een Grosheide prachtig opzette en schot op het doel losliet. De rust nog sterk aan maar konvia Mo Aaguied terugkreeg, Kweekvijver voor nieuw cabarettalent wind leek te bal op te pakken den niet meer scoren zodat Eric’s schot vloog net over de en over doelman Sander van zoals wel vaker het geval is, de Cabaretliefhebbers opgelet! Deze voorstelling mag ubrengen. niet missen.kruising In en had een beter lot 2e helft de beslissing derde Velden van de thuisclub Cabaretpoel spelen vier nieuwe aanstormende cabarettalenten De thee moest zorgen voor verdiend maar nogmaals dit heen achter hem in het doel te elk een voorstelling van ongeveer 25 minuten. U ziet finalisten was en het dan ook tegelijkertijd wat warmte want het was ijzig ploffen. Eigenlijkvan eendiverse prach- cabaretfestivals. prijswinnaars De Cabaretpoel, een koud ook al gold dat voorna- aan 16hoven zijde. tig nieuw doelpunt maar of het echt initiatief voor aanstormend cabarettalent om zich aan het melijk voor het publiek. Op Bert’s bedoeling was om op publiek te presenteren. Het is een soort reizend cabaretfestival, Berkel bleef maar op zoek naar deze wijze bal incompetitie-element. het doel het veld werd er echt keihard maar dandezonder de winnende goal maar wist te schieten mag hardop wor- gewerkt en was er van kou geen sprake. De 2e helft van deze niet te scoren ondanks het denEen afgevraagd. In ieder geval avondje Cabaretpoel is een echte belevenis. Het is een zeer afwisselende avond met vier deze overigens prima geleide veldoverwicht in die 2e helft. 0-1uiteenlopende en dat in een uitwedstrijd! cabaretgenres. Vier cabaretvoorstellingen voor de Het prijs van één,fluitsignaal met voor elk van wat laatste wedstrijd (de heer Scholte uit Daar waar vorig seizoen 70% wils. Wie er spelen blijft meestal tot de avond zelf een verrassing. Dus laat uzelf verrassen door die prima door doel-

man Remko Tilmans Sprookjestheater Margo van Schie onschadelijk werd het laatste moment De Toverstoel 2+ niet scherp genoeg gemaakt. Toch was

80 51).

arbiter Sc middag ge gasten da dan de th had meer ning maa aan 16ho druk over waarin pu gehaald k het totaal klimt 16h gevarenzo 14 wedstr in die gev ten uit 1 won wel Volgende wedstrijd plex waar op bezoek taarndrag wedstrijd wel degeli van CVC zou uiters dat we ni op medew mag duid knokken in deze fa nu eenm Berkel ui verde der in een uit en dat wa Nu volgen

het talent van de toekomst. Wie weet ziet u wel de toekomstige Theo Maassen of de nieuwe Youp van ‘t Hek. In ieder geval ziet u vier keer iets nieuws! politici - zeg eerlijker wereld ontstaat, enzo-

Politiek, Psychologie of Realiteit

30 JAAR UW VERTROUWD ADRES Overschiese Kleiweg 617 3045 LK Rotterdam Tel.: 010 - 437 02 80 Mobiel: 06 - 502 86 846

Musica ! s r e d n a e f f e t e n Lichtbende speelt Poeff Hedendaags Lichttheater met toverlantaarns en blaasmuziek.

Uw trouwfoto gratis in de Overschiese Krant. Mail uw foto met namen en trouwdatum naar redactie@overschiesekrant.nl

(1,2) -1- 08 Overschietje-10.indd 08-03-2010 12:21:31 Bakker v. d. Berg, Opzegtermijn 3 maanden Burg. Bosstraat 42

Wijktheater

Zaterdag 29 september

voorts...! Want de eerste wereld

ziekte de gekte die ook mens Door: M. Sauerbier Aanvang: 20:30 uur Entree: € is7.00 / R’Pas € de 5,25 heeft geschapen, namelijk stress

sen zelf dat zelfs onze zeeën en de richtingsverkeer van de mens! dieren die daar van of bij leven er Het komt helaas te vaak neer op aan kapot gaan! Lekkere vis, hé meedoen of zinken!!! En dan nog buurman? Of neem de kauwgom opDe informele wijze anders moet je Lugt 17, 3043 CJ Rotterdam, die je overal ziet en weliswaar maar stikken! Reserveren (010) 437 13zeggen 61 dat te bestrijgemeenten Bedenkt u dat alles wat de mens Het enige wat daar voor te gemaakt heeft, ook afgebroken perden. Reserveren E-mail: doen is, is kauwgom verbannen kan worden! Is het niet door de musica@senr.rotterdam.nl of heel goed toezien dat mensen natuur die zijn vrije loop nodig dit in een afvalbak doen en niet heeft en behoort Zie te hebben dan ook www.uitindewijk.nl bij de (bus/tram)haltes en dergewel door de mens zelf, die alles of www.rotterdam.nl lijke plaatsen meer weggooien! aan zijn laars lapt, veel kapot Daardoor is wel ondeugdelijke maakt als het hen of zelfwww.freewebs.com/theatermusica maar beter werkgelegenheid geschapen, als gaat...! Maar is elke verandemen er als gemeenten überhaupt ring wel goed? Indien dat zodawat aan doet!? Ik zie geen verbenig gaat dat iedereen daarvan tering in jaren ondanks alle folprofiteert dan is het altijd goed, ders en stickers daarvoor! Mede maar kijk dan ook om je heen! gelet op de financiële crisis en Want wat het ene inderdaad goed alles tezamen in de wereld c.q. is voor de mens, kan het andere ons land, zeg ik vaker; verander goede ook de natuur of dierenhet systeem, verander de methowereld kapot maken. Neem onder den waar mensen nu op leven, andere het plastic dat zeer, zeer verander de mogelijkheden op moeilijk in toom gehouden kan een normale manier opdat er een worden in deze wereld door men-

WIJKTHEATER MUSICA

en geestelijke wanorde! Ik vind het dan ook niet vreemd dat er mensen bij zijn die het niet meer zien zitten als juist die instanties (vaak overheden en gemeentelijke diensten) mensen niet echt alles aangeven/aanreiken, of verwijzen als de vraag niet direct bij hun thuishoort naar een ander loket...enz.! Want daar begint struggle de forRotterdampas! live het eerst, Wijonze accepteren en mensen door dat onbezonnen 25% KORTING gedoe van streek raken en het op alleniet voorstellingen den op duur meer zien zitten! De dienstbaarheid is er (bijna) volledig van af bij juist een land als Nederland die eigenlijk meer dienstverleningen kent dan productieland. Het is net als een kind dat ter wereld komt die later niets mee kreeg om zijn/haar werk in goede balans te kunnen doen...of, weten wat hem of haar te doen staat door de verkeerde indoctrinatie van zijn of haar (vroegere) omgeving! Dus als mensen - vaak

moet zijn, da werkgevers op een juiste doen in deze Staat zijn i te bescherm veel beter ter de set-up va voor die inw denk daarbi sioenen wett elk bedrijf ook de A.O de begroting van andere niet in Ned ven te worde is dat de be huishoudboe qua uitgav moet worden dere ook ge Ik denk daar beter daaraa dan daaraan Beter meed weet nu al d politici zull Let maar op


Overschiese Krant

NIEUWS

Woensdag 29 augustus 2012

7

Doopfeest als reünie in Grote Kerk Door: Tim Bazuijnen ‘Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.’ Deze doopformule wordt al eeuwen lang bij de doop uitgesproken. Door de doop treedt de gedoopte toe tot ‘het verbond’ tussen God en de gelovigen. De Protestantse Grote Kerk in Overschie wil op 9 september 2012 de verschillende generaties van gedoopte Overschieënaren herenigen door middel van een Doopfeest. ,,Het Doopfeest wordt een soort grote reünie waarbij mensen ‘back to the roots’ gaan. Veel mensen die ooit gedoopt zijn in Overschie zijn verhuisd binnen Rotterdam of naar regio als Krimpen, Capelle en Berkel. Op deze dag kunnen zij allemaal weer terugkomen om iets van die saamhorigheid te beleven. Om iets van het oude Overschie te herbeleven’’, zegt predikant Wim Koerselman. Koerselman is al ruim dertig jaar predikant, waarvan hij de laatste drie jaar in Overschie werkt. ,,Ik vind de uitdaging om in een samenleving waarin de individualisering zo groot is, waarin je steeds

minder sociale cohesie hebt, iets te kunnen betekenen als kerk. Op het platteland heb je nog veel meer een ‘het-hoorterbij-gevoel’. Hier is iedereen op zijn eigen eilandje teruggevallen.’ Het Doopfeest moet volgens Koerselman zorgen voor een stuk gemeenschap en mensen weer laten nadenken over ‘de diepste gronden van het bestaan’. ,,Als kerk bieden we Overschie dit feest aan.’’ De doop Bij de doop wordt de dopeling overgoten met doopwater of erin ondergedompeld. De doop is een teken van verbondenheid. Een teken dat je ergens bij hoort; het verbond met de Heer. Volgens Koerselman kun je de doop zien als een soort diamant. ,,Het licht kan op verschillende vlakken van de doop vallen.’’ De predikant noemt verschillende kanten: ,,De meest diepe kant is dat de doop iets heeft van ondergaan en van dood en leven. Dat is ook het centrale gegeven waar de kerk omheen is gevormd. Jezus Christus die ten ondergaat in de dood aan het kruis en weer herrijst met Pasen. HIJ is niet dood, maar leeft. Dat mysterie/geheim

wordt in de doop eigenlijk ook aan jou voltrokken. Je wordt gedoopt in zijn dood en zijn leven.’’ ,,Een andere kant is dat het water ook een soort van ‘afwassing’ symboliseert. We horen met z’n allen bij een wereld waarin we de neiging hebben om alleen voor onszelf te leven. Dat egoïsme wordt door de doop van je afgewassen en je staat voor een nieuwe manier van leven. Een leven voor de ander in liefde en dienstbaarheid.’’ Tentoonstelling doopjurken Museum Oud-Overschie leidt het Doopfeest een maand van tevoren al in. Vanaf 9 september is er in het museum een tentoonstelling te zien van Overschiese doopjurken. In totaal zijn er zo’n veertig doopjurken aangemeld, die allemaal ooit eens hebben gediend tijdens een Overschiese doop. ,,De oudsten zijn meer dan honderd jaar oud. In zo’n doopjurk zijn soms wel zo’n drie á vier generaties gedoopt. Begin 1900 is zo’n doopjurk gemaakt en broertjes en zusjes erin gedoopt. Ruim twintig jaar later krijgen die broer-

tjes en zusjes zelf kinderen en is diezelfde doopjurk gebruikt voor de doop van hun kinderen,’’ vertelt Koerselman. Bij elke doopjurk is gevraagd naar de namen van degenen die gedoopt zijn met het bijbehorende jaartal. Ook zullen er oude foto’s te zien zijn van de door de jaren heen verschillende doopvieringen. Programma Doopfeest Het Doopfeest vindt plaats op 9 september en zal een gevarieerd programma hebben. ’s Ochtends zal er een kerkdienst plaatsvinden waar mensen ook verhalen vertellen over hun eigen doop en de betekenis daarvan. Aansluitend vindt onder het genot van een bakje koffie ‘het feest van de ontmoeting’ plaats. Rond het middaguur is er een lunch en ’s middags geeft de zanggroep ‘Intercession’ een concert waarbij zij evangelische moderne liederen ten gehore zullen brengen. Bij mooi weer gebeurt dat buiten. Meer informatie over het programma en de aanmeldingsprocedure vindt u op de website van de Protestantse Kerk: www.grotekerkoverschie.nl. Dit artikel is ook gepubliceerd op www.onsoverschie. nl.

Is er een dokter in de zaal? Door politiek columnist Jeffrey Rijken Vanochtend werd ik badend in het zweet wakker. Had ik het nou gedroomd of niet? Had ik de avond ervoor paddo’s op en had ik gehallucineerd?? Ik kneep in mijn arm en het was echt. Ongelofelijk, hoe is het zover gekomen? Ik ben mijzelf kwijt geraakt of heb ik het licht gezien? Het komt niet door de middeleeuwse opvattingen over het homohuwelijk, abortus en euthanasie Het komt niet doordat ze hun opvattingen ontlenen uit een sprookjesboek uit de jaren nul. Het komt niet door die opwindende sandalen van hun lijsttrekker. Ik denk dat het komt door hun standpunten over het gokspel Europa. Ik denk dat het komt door hun objectieve kijk naar de euro. Ik denk dat het komt doordat zij streven naar nul procent tekort op de begroting. Ik denk dat het komt doordat zij immigran-

ten geen bijstandsuitkering willen geven in de eerste jaren dat zij in Nederland wonen. Ik denk dat het komt door dat ze tegen de snelheidsmonsters zijn die 130 km/u rijden. Ik denk dat het komt door dat ze tegen een Europese regering zijn. Vorige week zag ik ze bij het meest saaie televisiedebat sinds tien jaar. Hiermee zag je hoe de politiek er uitziet zonder Pim Fortuyn of Geert Wilders. Een saai politiek correct klaverjasclubje waar we 12 september ja of ja tegen kunnen zeggen. Je zou bijna weer naar een debat met Ad Melkert gaan verlangen (grapje natuurlijk). Maar hierdoor wordt mijn plotselinge aanval ook niet verklaard. Maar wat is het dan? Misschien is er een dokter die mij kan helpen want… Ik heb sympathie voor de Christenunie en Arie Slob. Arie de weigerambtenaar.

Nazomerfair bij Ackerdijkse Plassen OVERSCHIE - Tussen Delft, Overschie en Pijnacker ligt een bijzonder natuurgebied: De Ackerdijkse Plassen. Om de vele vogels die er leven de rust en ruimte te gunnen, is het gebied normaal gesproken alleen toegankelijk tijdens excursies. Of tijdens speciale gelegenheden als de feestelijke Nazomerfair. Natuurmonumenten nodigt iedereen van harte uit om

op zaterdag 8 of zondag 9 september naar de prachtig gerestaureerde zeventiende-eeuwse boerderij bij de Ackerdijkse Plassen te komen. Rondom de boerderij gonst het een nazomerweekend lang van de activiteiten, ook speciaal voor kinderen. Vanuit de boerderij kan men heerlijk wandelen door dit unieke natuurgebied. Beide dagen van 10 tot 17 uur. De toegang is gratis.

Door Wil Berkhout

Blauwe bessen MonChoutaart Het Doopfeest moet volgens predikant Koerselman zorgen voor een stuk gemeenschap en mensen weer laten nadenken over ‘de diepste gronden van het bestaan’. Foto: Bazuijnen.

Wachtruimte Franciscus Oogheelkunde nieuwe uitstraling SCHIEBROEK - Dankzij het Franciscus Vriendenfonds is de wachtruimte voor kinderen met oogproblemen zoals scheelzien, omgetoverd tot een vrolijk gekleurde, kindvriendelijke ruimte. Aangezien kinderen na het druppelen enige tijd moeten wachten in deze ruimte, was het tijd voor een nieuwe uitstraling. Ogen druppelen Een orthoptist behandelt onder andere klachten op het gebied van scheelzien, lui oog, oogbewegingsstoornis-

sen en de samenwerking tussen de ogen. Bij behandeling van een kind worden in de meeste gevallen beide ogen gedruppeld. Deze druppels zijn pupilverwijdend en hebben geen verdovend effect, maar moeten minimaal twintig tot dertig minuten inwerken. Hierdoor moeten kinderen enige tijd wachten in de wachtkamer van orthoptie en hebben daardoor behoefte aan een kindvriendelijke omgeving. Prettig de tijd doorkomen Om deze wachttijd zo prettig

mogelijk door te komen, heeft het Franciscus Vriendenfonds de wachtruimte orthoptie speciaal ingericht voor kinderen. Kinderen in de leeftijd van achttien maanden tot twaalf jaar kunnen op een spelcomputer spelen en kijken naar de mooie dierenfoto’s, waarin de ogen van de dieren een prominente rol spelen. Zo komen ze de wachttijd ongemerkt door. Het Franciscus Vriendenfonds wil Stichting Dada en verfsponsor SPS B.V. hartelijk danken voor het mede mogelijk maken van deze wachtruimte.

Meer kindvriendelijke wachtkamers Het Franciscus Vriendenfonds vindt het belangrijk dat kinderen hun eigen plekje hebben in de wachtruimte. Door de wachtruimtes kindvriendelijk in te richten, voelen zij zich meer op hun gemak. Het Franciscus Vriendenfonds heeft er samen met andere sponsoren voor gezorgd dat de polikliniek Chirurgie en de Spoedeisende Hulp een kindvriendelijke wachtruimte hebben gekregen. Meer informatie www. franciscusvriendenfonds.nl.

Ingrediënten: 1 pak Bastogne koekjes 650 gram blauwe bessen 125 gram roomboter 1 dl water 300 gram MonChou 300 ml slagroom 150 gram witte basterdsuiker 100 gram kristalsuiker 1 tl vanillesuiker 1/2 tl en1 el citroensap

2 el maïzena Nootmuskaat

Bereiding: Vermeng de Bastognekoekjes met gesmolten boter en een snufje nootmuskaat. Vet de bodem van een springvorm van 24 cm in en bekleed de bodem met het mengsel en druk het goed aan. Klop de MonChou met de basterdsuiker los tot een egale massa. Klop daarna met een schone mixer de slagroom stijf. Meng hierna de slagroom met de monchou en voeg de vanillesuiker en 1/2 theelepel citroensap toe. Lepel het geheel op de koekbodem. Breng de blauwe bessen met het water, de kristalsuiker (100 gram) en de maïzena aan de kook tot het goed gebonden is. Roer 1 el citroensap erdoor en laat het mengsel lauw worden. Schenk vervolgens de blauwe bessen vulling over de gladgestreken monchou-laag en plaats de taart enige uren in de koelkast. Eet smakelijk.


2-2010 14:34:20

(1,1) -1- 07 Feestmarkt-08.indd 23-02-2010 14:34:20

Overschiese Krant 24 februari 2010

OVERSCHIESE IS ALTIJD IETS TE BELEVEN! OPWEEKMARKT DE OVERSCHIESE WEEKMARKT IS ALTIJD

Kom naar de Feestmarktdag opKom 26 februari a.s.: naar de Feestmarktdag op 26 februari a

• clowns, Op 23 oktober 2009 werd het • luchtkussens, startschot gegeven door por• presentje voor iedere b tefeuillehouder Dick van Donker, gen en marktmeester Laurens • gratis pannenkoeken van de Burg voor de promotie • gezellige muziek, etc. van de weekmarkt in Overschie. Zij ondertekenden toen Echte gezelligheid vind de promotiekalender voor de de weekmarkt weekmarkt Overen daarmee het succes straat envernieuwde Van Noortwijckstraat. succes. Als één van de weinige goed op de kaart te zetten is gen kunt ophalen en waarbij We vieren dan dat de week- Elke vrijdag, van acht u en daarmee straat en Van Noortwijckstraat. één winnen. van de weinige op de kaart te zettenhalf is vijf, genbiedt kuntdeophalen De deze vernieuwde jaar verplaatsing van de De marktschie. sluit op nieuwe weekmarktenvieren in Rotterdam laat het de succes er in 2009 een promotieplan u leukesucces. prijzenAls kunt markt goed met succes verplaatst Overs jaar verplaatsing de Dedoor markt op deze nieuwe markten in Rotterdam 2009 locatie een promotieplan u leukeverse prijzen Overschie moet,Overschiese in van ‘1weekmarkt markt’, wordt vrijdag 26 plek goedmarkt aan op de Hoge Schie een van gemaakt de sluit marktkoopBoodschappen doen op de laatisde naar er de in huidige aan weekmarkt etek weekmarkt’, wordt vrijdag 26 en plek aan op dewinHoge Schie Overschiese eenDuyvesteynstraat gemaakt door de met het nieuwe ari a.s een feestmarktdag en op de combinatie winkels aan de Burgeomzetstijging zien. Dat betelieden degoed omliggende weekmarkt loont ook weekmarkt komende de en marktkoopVan ren en Boodschappen leuke productend februari a.s een feestmarktdag op de winkelsWegens aan de Burgeomzetstijging zien.elke Dat betelieden en de omliggende weekmarkt winkelcentrum er meer den. Baumannlaan enOverschie, in de dekent marktkooplui, meer keliers gezamenlijk. maanden weer, kom dus Noortwijckstraat. Tijdens winbetaalbare prijzen.loont Daa Er is weer meester een mooie gelegenheid Overschiese Vrijdagsmarkt te en Baumannlaan de kent marktkooplui, meer keliers weer, k voorDezorgen iedereen weer gehouden. Hoornwijk. marktdat heeft een winkelend publek en daarmee succes ismeester de promotie van deen in vrijdag naar meer de weekmarkt! deze dag wordtgezamenlijk. er extra uit-Wegens zijn er maanden speciale vrijdage Hoornwijk. De markt heeft een winkelend publek en daarmee de promotie de vrijdag naaractivi de w Overschie zijn/haar boodverplaatsing Overschiesfeer, een breed assor- u dus meer gezelligheid!! weekmarkt gepakt succes door deismarkt en is er vankader) met extra bezoeken!gezellige Heeft in de marktfotograaf gesnapt bij een van uw koopjes en is geprolongeerd gezellige sfeer, een breed assordus meer26 gezelligheid!! weekmarkt geprolongeerd schappen doen. Op de 1 jaar verplaatsing Overschiekmarkt timent, en je kooptgaan er allerlei naar 2010. Ook in 2010 zullen Feestmarktdag: Februari voor iedereen, voor Jong en Kom ook; samen mak timent, koopt er allerlei naar 2010.op Ook 2010 zullen Feestmarktdag: 2 Overschiese dus u se uw hoofd lekkere omcirkeld optegen de weekmarkt foto, danisbent deweekmarkt gelukkigeweekwinnaar maar en je verschiese weekmarkt dingen een gunPromotie Overschiese er van verschillende actiedagen Vrijdag 26 februari a.s. zal een Oud, wat te doen de in markt. van winkelen op en ro De Overschiese weekmarkt dingen tegen Promotie Overschiese er uit verschillende actiedagen Vrijdag februa altijd de beleven!! m een jaar geleden ver- stige prijs. Het wat verplaatsen van markt 2010 zijn op lekkere de weekmarkt, waar-een gunbijzondere marktdag zijn. Het weekEen greep de vele activiteiweekmarkt een26echte b liefst 4 waardebonnen van een € 7,50 stuk. is ruim eenweekmarkt jaar geleden bij ver-u leuke stige(gratis) prijs. Het verplaatsenzal van eenmarkt 2010 zijndag: op de weekmarkt, waarDe promotiekalender isOm een t naar de Duyvesteynde weekmarkt blijkt groot per de vernieuwde verrassinFeestmarktdag zijn. ten op die nis! bijzondere markt groot succes. Om dat succes te plaatst naar de Duyvesteyn- de weekmarkt blijkt een groot Om de vernieuwde weekmarkt bij u leuke (gratis) verrassin- zal een Feestma

eestelijke viering ‘1-jaar verplaatsing de weekmarkt’ Feestelijke vieringvan‘1-jaar verplaatsing van d Win € 30,- aan waardebonnen op uw vrijdagsmarkt

Namens alle marktkooplui ARKTVOORDEEL IN OVERSCHIEIN van harte gefeliciteerd!! MARKTVOORDEEL

OVERS

De winnaars kunnen hun waardebonnen afhalen bij kaasspecialist AANBIEDING • JUBILEUMAANBIEDING • JUBILEUMAANBIEDING • JUBILEUMAANBIEDING • JUBILEUMAANBIEDING • JUBILEUMAANBIEDING • JUBILEU Berkhout & Struijk en zijn vrij te JUBILEUMAANBIEDING besteden bij alle marktkooplui. De markt van alle markten thuis.

VIS AARDAPPELS

BROOD KAAS

VISPOELIER

BROOD Laurenz & Aziz 10 Slagroomsoesjes Roomboter Verse

Vers gebakken Alle soortenUw kaasspecialist heeft Lekkerbekjes € Nieuwe Oogst 10voorsoortengevulde 4 voor € 5,-

1,50

Dagelijks verse Lekkerbekjes Hollandse Groente & Fruit 4 voor € 5,Kipfilet Heerlijke Vers gebakken

DIERVOEDING POELIER KAAS BROOD

KAAS

POELIER

D

Kip V VerseBOEREN BELEGEN KAAS DrumHollandse KILO € 7,95 V Kipfilet sticks

Maasdammer Voor alle trouwe Roomboter Kilo €huisdieren 5,98 gevulde

boerenkaas Boterkoek (zoete gatenkaas) Van GROOT tot klein Boterkoek Heerlijke voor Roomboter Kwaliteit van € 2,50 Heerlijke Plaat koek van € 2,50 Bij aankoop van Inktvisringen De lekkerste zomer aardbeien mooie prijzen voor €€1,95 Inktvisringen 500 gram Potje Mosterd voor € 1,95 per Kilo € 4,98 250 boerenkaas: gram perkilo Kilo€€ROOMBRIE 4,98 250 gram € 3,-2 dozen 150 cent Per 3,45 250 gramvoor € 3,-Biltstar, Dore, JUBILEUMhoningsaus boerenVers gebakken 100 GRAM € 0,59 Kijk voor de overige Frieslander, Nicola, Vers gebakken Hagelwitte Holl. Pudding broodjes 2 KILO AANBIEDINGEN Pudding broodjes smeerkaas 2 voor € 1,00 aanbiedingen bij ons A SpieringRoseval, Opperdoezen, Spiering

2,00

200 € 2,€de 0,49 aangram kraam 250 Patat gramBonkers € 3,- van € 1,85 voor en krieltjes

HET AARDAPPELBOERTJE

NOTEN

BAKKERIJ DE VRIES

Mozart Kugler de enige echte

250 gram van € 2,25 nu € 2,00

Party-Mix

250 gram van € 3,65 nu € 3,50

Chocolade-Mix 250 gram van € 2,00 nu € 1,80

’t Nootje

€ 0,

99

Hele baal, ruim 400 gram

2.50

Luxe doos chocolade zeevruchten NU

Notenhandel

HEERLIJKE BEENHAM

€ 5,00

Poeliersbedrijf N. v.d. Giessen

Primeurs

100 gram van € 1,49 NU

Voor Vers en Lekkers naar het Nootje!!

King Size Pinda’s

Bloemkool 200 gram € 2,Kom langs bij € 1,Poeliersbedrijf Gerard BAKKERIJ DE van Gesneden N. v.d. Giessen Grieken Ananas € 1,- VRIES

250 gram € 3,-

JONGE KAAS 1 KILO

€ 6,

99

1.00

Smikkelen en Smullen van Ed zijn Spullen E.J. Albers - Rotterdam

Groente

fruit

Exoten

Hollandse triumph handperen

Hollandse aardbeien

€ 1,00 per kilo

€ 2,95 heel kilo

Hollandse komkommers

Hollandse bloemkool

2 stuks € 0,95

€ 0,95 per stuk

De kaasspecialist bij u op de markt

Actie op uw weekmarkt op de Duivesteijnstraat hoek Van Noortwijckstraat.

G


Overschiese Krant

NIEUWS

Woensdag 29 augustus 2012

‘I Love Overschie’ fotosessie Lisa, Amy en Shelley OVERSCHIE - Na het optreden op ‘I Love Overschie’ namen Lisa, Amy en Shelley uitgebreid de tijd om op de foto te gaan met hun fans. Het resultaat staat inmiddels op de website www.iloverschie. nl. De handtekeningen van de meiden staan er ook bij. Kijk het hele album goed na, want je kan er vaker opstaan dan één keer en de foto’s staan een beetje door elkaar. Als je een foto op je eigen computer wil bewaren, moet je het volgende doen: Klik op het kleine plaatje naar keuze. Klik met je rechtermuisknop op het grote plaatje en selecteer ‘afbeelding opslaan als’. Zo eenvoudig is het. Veel plezier met je mooie herinnering aan deze leuke ontmoeting. www. iloverschie.nl.

PvdA Onderwijstour doet Rotterdam aan Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing bezoekt mytylschool De Brug OVERSCHIE - Donderdag 30 augustus bezoeken PvdA Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing en gemeenteraadslid Fouad el Haji (beide woordvoerder Onderwijs) verschillen-

de Rotterdamse scholen in het kader van de ‘PvdA Onderwijstour’. Donderdag zullen de PvdA’ers Tanja Jadnanansing en Fouad el Haji mytylschool

De Brug bezoeken. Ook kondigt El Haji de komst van zijn ‘Scholen Adoptieplan’ aan, een plan dat voorziet in een bijzondere samenwerking met Rotterdamse scholen, waarbij onder meer

gedurende een periode van twee jaar regelmatig een activiteit of gastles wordt verzorgd door PvdA volksver-tegenwoordigers uit de Tweede Kamer of de gemeenteraad.

9

Scheurmail Rotterdam

De e-mail scheurkalender voortaan geheel gratis OVERSCHIE - Scheurmail Rotterdam is een e-mail scheurkalender over de stad met dagelijks Rotterdamse feitjes, weetjes, anekdotes, uitdrukkingen, humor, bijnamen en meer. Twee jaar lang was dit een betaald abonnement, maar vanaf nu is Scheurmail Rotterdam gratis voor iedereen beschikbaar. Abonnees kunnen zich aanmelden voor de dagelijkse of wekelijkse variant. De scheurmails bevatten afwisselend humoristische en informatieve bijdragen in terugkerende rubrieken als: • Rotterdamse Bijnamen • Kunstwerken & Monumenten • Rotterdamse Records • Wijken, Straten & Gebouwen • Rotterdamse Taal • Humor & Anekdotes • Rotterdam in Beeld • Wist u datjes... • En elke dag zijn er enkele uittips voor activiteiten in de stad opgenomen.

Voorbeelden van scheurmails bekijken en gratis aanmelden kan via www.scheurmailrotterdam.nl.

Waarom gratis? Scheurmail Rotterdam wordt gewaardeerd door de lezers, maar betalen voor e-mail is vrij ongebruikelijk en het aantal abonnees is daarom te laag. Omdat het leuker is om voor een paar duizend dan een paar honderd mensen te schrijven, wordt Scheurmail nu gratis. Om de kosten te dekken zijn donaties van lezers welkom en worden adverteerders en sponsoren gezocht. Zo kunnen bedrijven en instellingen tegen een kleine vergoeding hun activiteiten laten opnemen bij de uittips.

Het ‘Rondje Oud Overschie’ draait lekker

Gratis Streetparade Taptoe Delft DELFT - Taptoe Delft strijkt weer neer. Om de twee jaar is Delft dan weer de stad van de vroegere militaire Taptoe Delft, Alleen is de militaire Taptoe ooit vertrokken naar Breda en heeft zich nu weer gevestigd in Ahoy Rotterdam. Maar Delft heeft zich sterk gemaakt en is op particulier initiatief weer een paar jaar een Taptoe rijk. Buiten de burgerkorpsen doen ook hieraan weer militaire korpsen mee en het wordt zoals elk jaar weer een spektakel. Niet alleen op de tribunes rondom de Markt valt heel veel moois te beleven. Net als tijdens voorgaande edities van Taptoe Delft is er

ook dit jaar weer een grootse streetparade. Op zaterdagmiddag 8 september zullen vijftien muziekkorpsen zich presenteren in de historische binnenstad van Delft. Om 13:00 uur vertrekt de parade vanaf de Koepoortbrug en lopen de korpsen de volgende route: Nieuwe Langendijk, Vrouwenregt, Vrouw Juttenland, Choorstraat, Heilige Geestkerkhof, Oude Delft, Peperstraat, Wijnhaven, Oude Langendijk, Burgwal, Beestenmarkt, Molslaan, Oosteinde, Nieuwe Langendijk, Koepoortbrug. De Streetparade is gratis te bezichtigen. De parade zal worden voor-

Tamboerkorps Regiment van Heutsz. Foto: Peter Martijn

gegaan door de sponsors van het evenement. Nu al wil de organisatie haar dank uitspreken voor de steun die zij mogen ontvangen van: de Hypotheker Delft, Veolia stadsvervoer, de Sparerib Line, ROC Mondriaan, Wittebrug Autogroep en Inventive Systems BV. De organisatie heeft ook dit jaar weer haar uiterste best gedaan om voor deze streetparade een grote diversiteit aan muziekkorpsen uit te nodigen. Uiteraard lopen ook alle deelnemende orkesten van de beide taptoeavonden mee in de parade. Deelnemers aan de streetparade zijn allen taptoedeel-

nemers: The Royal Danish Navy Band uit Kopenhagen, Chr. Drum- en Showfanfare DVS uit Katwijk, Showand Marchingband K&G uit Leiden, de Rijnmondband uit Schiedam, Show- en Drumfanfare M.E.T.R.O. uit Scheveningen, Showkorps Excelsior uit Delft en Drum& Showfanfare Advendo uit Sneek. Zij worden aangevuld met andere uitstekende muziekkorpsen uit Delft en omgeving. En zelfs een muziekgroep uit Den Bosch en Vught is van de partij. Drumfanfare Drumguards uit Delft, Reünie tamboer- en trompetterorkest Regiment van Heutsz uit Vught, Showand Marchingband Victory uit Den Haag, Showkorps Jong Excelsior uit Delft, Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps (in ceremonieel tenue), De Halve Compagnie Artillerie der Dienstdoende Schutterij uit ‘s-Hertogenbosch, Drumfanfare Rijntamboers uit Zoeterwoude en Drumfanfare Duindorp uit Scheveningen. De muziekkorpsen zullen dit jaar overigens niet alleen met muziek voorbij marcheren. Op verschillende willekeurige plekken in de route van de streetparade zullen enkele korpsen korte straatshows verzorgen of stilstaand een muziekstuk ten gehore brengen. Ook deze streetparade is weer geheel gratis te bekijken. Kom allemaal! Voor meer informatie en kaartverkoop Taptoe www. taptoedelft.nl.

Aan de tafel met cartoons van Ad Oskam wordt regelmatig geschaterlacht.

OVERSCHIE - Deelnemers en bezoekers beleven nog steeds veel plezier aan het Rondje Oud Overschie. Meer mensen van buiten Overschie weten het inmiddels te vinden. De sfeer en gezelligheid in een mooie omgeving maakt een ieder zo enthousiast dat ze meermalen het Rondje aandoen, al dan niet met nieuwe aanhang. Aan de tafel met cartoons van Ad Oskam wordt regelmatig geschaterlacht. Een zangeres uit Barendrecht

bracht zelfs een indrukwekkende aria ten gehore geïnspireerd op de pretprenten. De acht nieuwe plaatjes die Ad elke maand verzorgt, wakkeren zelfs verzamelaars aan. Het 20e Rondje op 7 oktober wordt iets bijzonders omdat men dan samen met ‘de Fabriek’ (zeventien kunstenaars en designers) aan de Overschieseweg de deuren opent. Nog meer gastdeelnemers uit de kunstwereld hebben zich inmiddels aangemeld.

Santos Mode Atelier geeft naaicursus OVERSCHIE - Santos Mode Atelier geeft een naaicursus. Voor de naaicursus voor beginners op woensdag 5 september en voor gevorderde op donderdag 6 september kan worden ingeschreven bij Satos Mode Atelier aan Duyvesteynstraat 15a. De cursussen beginnen om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur.

Deze krant nog eens nalezen?

www.overschiesekrant.nl


NOP 0 6 RUIMING

0 5 %

G N I T R O K

2E VOOR

Diverse kleuren, hoogte 45 cm, zon, potmaat 19 cm.

NOP

Diverse planten

KORTING

60

T OT

Per stuk 99

4.

%

Waterornamenten Zijden bloemen

KORTING

KORTING

60

T OT

50

T OT

%

Tuinmeubelen, kussens en parasols TING

%

Buitenpotterie

KORTING

60

T OT

KOR

60%

TOT

Bij inlevering van deze actiecoupon.

Koffie of thee met oma’s appeltaart 4.10

1.

99

Geldig t/m zaterdag 1 september. Maximaal 2 personen per bon.

Intratuin Zoetermeer Voorweg 192 Intratuin Pijnacker Rijskade 1a Intratuin Zevenhuizen Bredeweg 86c Donderdag en vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

%

T OT

%

KORTING

% 0 4

TOT

Zweedse fakkel 4.99 3 voor Per stuk

10.Diverse interieur artikelen

KORTING

50%

TOT

Kortingen geldig t/m 1 september 2012 en zolang de voorraad strekt.

T OT

Bolchrysant

KORTING

Klimop (Hedera hibernica) Hoogte 80 cm, volle zon, halfschaduw, potmaat 13 cm. Per stuk 99

2E VOOR

NOP

3.

Bij inlevering van deze actiecoupon.

Gratis verse

jus d’orange

bij een vers belegd broodje naar keuze vanaf

3.95

Geldig t/m zaterdag 1 september. Maximaal 2 personen per bon.

geeft kleur aan groen


Overschiese Krant

DIENSTEN

Woensdag 29 augustus 2012

Medische Diensten en Maatschappelijke Organisaties DOKTERSDIENSTEN Avond-, nacht- en weekenddienst Bij klachten die niet kunnen wachten tot het volgende spreekuur van uw huisarts kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. Let wel: het gaat om klachten met een spoedeisend karakter. Het is niet de bedoeling dat u naar de huisartsenpost gaat omdat u overdag geen tijd heeft om naar uw huisarts te gaan! Huisartsenpost De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost Sint Franciscus Gasthuis, Kleiweg 500 Rotterdam, tel. 466 95 73. Openingstijden Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag, en op

feestdagen is de huisartsenpost geopend. U dient eerst telefonisch een afspraak te maken.

POLITIEBUREAU OVERSCHIE Burg. Baumannlaan 180 3042 AJ Rotterdam

Afspraken Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand. SFGhuisartsenpost, Kleiweg 500, Rotterdam

Telefoonnummers: Spoedmeldingen 112 Overige politiezaken 0900-8844 (lokaal tarief)

Diabeteslijn (033) 463 05 66, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ’s nachts alleen in geval van nood) en over de producten en diensten van de Diabetesvereniging Nederland. Voor spoedgevallen tijdens avond-, nacht- en weekenduren belt u altijd de Centrale Dokterspost, tel. 010 - 4 66 95 73

Openingstijden bureau: ma. t/mvr. van 9.00-17.00 u. Wijkteam Overschie Overschie-Oost Dick Glimmerveen Overschie-West Helma van Lambalgen Wijkteam Schiedam-Oost / Zuid / Spaanse Polder A. van Wakeren. Afspraken met de buurtagenten gaan eveneens via het telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief)

KERKDIENSTEN Grote Kerk Zondag 2 september 2012 Grote Kerk 10.00 uur Voorganger: ds. W. Koerselman Viering van het Heilig Avondmaal Er is kinderoppas en kindernevendienst Nederlands Gereformeerde Kerk Zondag 2 september 9.30 uur ds. J. Schelhaas, Zwolle Crèche en bijbelklas t/m groep 8

Kerk van H. Petrus’ Banden – Delftweg 13 Zondag 2 september - 10.30 uur Woord- en Communieviering Kerk O.L.V. Altijddurende Bijstand - Burg. Baumannlaan 171 Zondag 2 september - geen viering St. “De Hoeksteen Gemeente” Breevaartstraat 48 3044 AH Rotterdam

Duivensport uitslagen

ADOPTEER EEN PUP

p.v. De Blauwe Doffer EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

(Spaansepolder)

Voorganger: Br. Humbert Bruma Ass. Voorganger: Br. Theo Bruma Eredienst elke zondag van 10:00 uur - 12:30 uur. Bidstond elke dinsdag van 19:30 uur - 21:30 uur. Ook activiteiten voor kinderen en jongeren. Site: www.hoeksteengemeente.nl E-mail: hoeksteengemeente.rot terdam@hotmail.com

1, 2, 5. K. v. Dorp & Zn. 3, 4. Gebr. Wiskie

Zelf ben ik niet in Afrika geboren. Wel in Azië. Mijn ouders waren als zendeling naar dat andere werelddeel gegaan om mensen daar te helpen. Zoals eeuwen geleden zendelingen van elders naar Europa kwamen. Een christelijke beschaving ontstond in Europa. Het huidige Nederland is ondenkbaar zonder deze voorgeschiedenis.

Als dat zo is, word ik daar niet vrolijk van. In twee zinnen serveert Wilders dan een heel werelddeel af. Met mensen in Afrika hebben wij blijkbaar niets te maken, ze moeten zichzelf maar redden. Dat wij als Nederlanders ooit rijk werden door slavenhandel in Afrika, is vergeten. Dat ieder

Wilders en de zijnen wekken graag de indruk dat zij in Nederland de joods-christelijke beschaving beschermen. Als ik de Bijbel lees, de bron van die beschaving, wordt daar echter een weg gewezen van medemenselijkheid en opkomen voor mensen in nood. Of heb ik een verkeerde bril op als ik in de Bijbel lees dat egoisme en ‘eigen volk voorop’ doodlopende wegen zijn? Als protestant houd ik niet van protesteren tégen. Ik ben liever ergens vóór, een prótest. Waar ik vóór ben? Ik ben voor politiek die het

KRANT

Woensdag 29 augustus - 57e jaargang nr. 35

parken Spaanse Polder en Noord-West, ’s-Gravenlandse polder, de Zweth en omstreken.Columnisten: Oud-Overschie: John v.d. Berg Klokgelui: Parochie Heilige Nicolaas Protestantse Gemeente Overschie Politiek: Jeffrey de Rijken Wijnbespreking: Vinoloog Conny Castelein Overschie in oude ansichten: Dirk Brandhorst en Tineke Hoogenboom Scheurmail: Herco Kruik Journalisten / verslaggevers: Ralph van Twist en Desley de Graaf De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en ingezonden kopij te weigeren, zonder opgave van redenen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding naar aanleiding van foutieve plaatsingen van advertenties en berichten in deze krant.

niet normaal vindt dat elke drie seconden een kind in deze wereld aan ondervoeding en vervuild drinkwater sterft. Ik ben voor politiek die opkomt voor kwetsbare mensen, en kwetsbaar leven. Voor politiek die Gods goede schepping niet als een vuilnisbelt behandelt, maar zich inzet voor duurzaamheid en de kringloopeconomie bevordert. Een politiek die geen vijandsbeeld schept van de ander, maar probeert samen te werken. Ik ben voor een politiek die religie en geloof niet achter de voordeur wil opsluiten, maar mensen wereldwijd het recht geeft om ook buiten eigen huis voor hun geloof uit te komen. Wat leven we in een prachtig land! We mogen op 12 september gaan stemmen!

Wim Koerselman predikant protestantse gemeente www.grotekeroverschie.nl

Anderhalve kilo Parmezaanse kaas vraagt om Italiaanse rode wijn citroen en Parmezaan en dat ben ik gaan maken. Ik heb er Italiaanse rode wijn bij gekocht, om de Italiaanse maaltijd compleet te maken.

1, 3, 4, 5, 7, 9. Fr. de Hoog 2, 10. J. Boer 6. Mike Voets j.l. 8. A.G. Berkhout

bezorgingoverschie@baruitgeverij.nl of 010 - 415 88 64 (museum Oud-Overschie)

Bezorging: De Overschiese Krant wordt elke woensdagavond en donderdag gratis huis-aan-huis bezorgd door geheel Overschie, bedrijven-

‘Afrika zal blij zijn met premier Roemer,’ sprak Geert Wilders bij de start van zijn verkiezingscampagne. Nu gaat het mij niet om Roemer. Hem stem ik niet en Roemer kan zichzelf prima verdedigen. Maar het gaat me om Wilders. Met zijn sarcastische opmerking wekt Wilders de indruk dat hij liever een premier heeft waar men in Afrika niet blij mee is. Een premier die geen ‘miljarden aan ontwikkelingshulp doneert’, om Wilders nogmaals te citeren. Begrijp ik Wilders goed, dat hij het wenselijk vindt dat we een premier krijgen die een ander werelddeel maar aan zijn lot overlaat?

Uitslag van de Natoer vlucht. Jonge en oude duiven, vanuit Nijvel. 25 aug. 2012. Afstand 152 km. In concours 78 duiven.

Mail uw klacht naar:

Oplage: 12.800 onder accountantscontrole Advertentie-afdeling: Tel. 0180 - 641 022 Tel. 06 - 22 50 30 28 Advertenties inleveren t/m maandag 16.00 uur. Redactie en administratie: ma. t/m vrij. van 09.00 tot 17.00 uur Tel. 0180 - 641 022 Fax 0180 - 619 983 E-mail: redactieoverschie@baruitgeverij.nl Site: www.overschiesekrant.nl

mens in nood een medemens is, telt blijkbaar niet.

6. Gebr. Poelman 7. Chr. Koring 8. Seinen - de Lange 9, 10. Comb. SRV

Geen OverschieseKrant ontvangen?

Bar Uitgeverij: Singel 55, 2992 BN Barendrecht

Protest

p.v. Het Westen

Uitslag van de Natoer vlucht. Jonge en oude duiven, vanuit Nijvel. 25 aug. 2012. Afstand 152 km. In concours 564 duiven.

OVERSCHIESE

KLOKGELUI

11

Door vinoloog Conny Castelein Op 20 en 29 mei dit jaar werd de Italiaanse provincie EmiliaRomagna getroffen door twee zware aardbevingen. De schade was gigantisch. 25 mensen vonden de dood en 14.000 mensen werden dakloos. De aardbevingen vonden plaats in het hart van de productieregio van de beroemde Parmezaanse kaas. Meer dan 600.000 kazen kwamen gehavend onder het puin vandaan. De kazen zijn gemaakt door traditionele kleine boerenbedrijven en die zijn nu zwaar getroffen door de aardbeving. Om de regio te helpen kwamen twee Nederlanders, Raymond Janssen en Samuel Sanders, met een actieplan: Red een kaas. Zij importeerden 12 ton licht beschadigde Parmezaanse kaas die ze op voorhand via

inschrijving verkochten aan 8000 belangstellenden. Door beschadigde kazen op te kopen, krijgen de kaasboeren toch hun geld en kunnen de bedrijven hopelijk blijven bestaan. Ik was zo’n belangstellende en heb me zelf ingeschreven voor een portie kaas van anderhalve kilo voor 25 euro. De kaas heb ik twee weken geleden opgehaald tijdens een landgoedfair op Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd. Tsja, toen hadden we een flinke hoeveelheid Parmezaanse kaas in huis. Maar het bleek dat we er goed weg mee wisten. We namen een stukje Parmezaan bij de borrel en we raspten de kaas over de spaghetti bolognese. Allemaal erg lekker. Dit weekend kwam ik een risottorecept tegen met aubergine,

Twee verschillende flessen Chianti uit de Plus. Beide wijnen zijn uit 2008. De wijnen hebben we geproefd bij de overigens heerlijke risotto. De eerste Chianti is een Chianti Corte Dei Giusti. De tweede Chianti is ook een Chianti Corte Dei Giusti, maar dan een riserva. Deze laatste wijn heeft twee jaar gelagerd op fust en is drie maanden gerijpt in de fles. Beide wijnen zijn donkerpaars van kleur. Hun geur is fruitig, waarbij de eerste wijn ook een lichte anijsgeur had. Qua smaak waren de wijnen heel verschillend, waarbij ik een grote voorkeur had voor de tweede wijn. Door zijn lange houtlagering had hij veel structuur, hij had nog een mooie fruitsmaak en stevige tannines. De eerste wijn vond ik niet helemaal in balans en hij had best veel zuren. Waarschijnlijk komt er in het najaar nog een ‘red de kaas’ actie, dus liefhebbers van Parmigiano Reggiano, houdt de media in de gaten. Wijnen: Chianti Corte Dei Giusti, DOCG, 2008, Italië, Plus €4,99 Chianti Corte Dei Giusti, Riserva, DOCG, 2008, Italië, Plus €6,99

Overschiese Krant iedere vrijdagochtend in museum OVERSCHIE - Iedere vrijdag is redactiemedewerker Ralph van Twist in museum Oud-Overschie, Overschiese Dorpsstraat 136-138, aanwezig van 9.30 tot 10.30 uur om Overschieënaars die niet beschikken over een computer met internet of allerlei zaken met betrekking tot de krant te woord te staan. Ook het opgeven van advertenties is mogelijk. Redactie Overschiese Krant, tel. 06-22503028


Reuze gezellige buiten vlooienmarkt Burgemeester Baumannlaan Zaterdag 1 september van 10:00 tot 16:00 uur

Burgemeester Baumannlaan / bij drukke winkelstraat alleen 2e hands en toilet aanwezig kraamhuur € 25,00 hoekkraam € 30,00 Geen auto achter de kraam Het is ten strengste verboden gestolen fietsen te verkopen, bij sterk vermoeden schakelen wij de politie in. reserveren 06-5058-3127

www.beukers-evenementen.nl

• ALARMSYSTEMEN • BEVEILIGINGEN • SLUITSYSTEMEN • VEILIGHEIDSCILINDERS • TOEGANGSCONTROLE • GRAVEERWERK • BRANDKASTEN • EIGEN BUITENDIENST

Elektrotechnisch Installatiebedrijf J.A. Poot Zwethkade 23 Tel.: 010-471 41 90 Tel.: 06-53 23 09 42 Fax: 010-470 31 56

WOONHUISBEVEILIGING VOLGENS POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN

Industrieweg 113 - 3044 AS Rotterdam Tel. 010-4154444 - Fax 010-4376993 maandag t/m vrijdag geopend van 08.00 tot 17.30 uur zaterdag’s geopend van 9.00 tot 14.00 uur

www.sleutel-slotenhuis.nl Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22

morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen

Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

Delftweg 129 - tel 010-4379562

FishSpa Center Rotterdam Massagepraktijk Morijn Abtsweg 54 3042 GD Rotterdam www.massagepraktijkmorijn.nl 06 - 489 20 300 Behandeling volgens afspraak

Heerlijk en apart ZEEBONK NU € 1.55

Muffins

3 + 1 GRATIS

Saucijzenbroodje met echt gehakt per stuk € 2,98 Eigen fabricaat ontbijtkoek 0% vet NU € 1,98 Originele Franse eclairs nu per stuk € 1,35 Kaas: Jong Belegen Rookkaas 100 gram

(ook ‘s avonds bereikbaar)

KEWI.NL

Pan vol verse Zeeuwse Mosselen met heerlijke sausjes, friet en stokbrood

TIJD V

18,50

’Volkoren blijkt uit recent onderzoek nog gezonder te zijn dan we altijd dachten’

500 gram

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden.

ZEILMAKERIJ

Dit weekend bij de Warmste Bakker

Ovenheerlijke

“DE ZWETH”

Burg Baumannlaan 145-147 • 3042 AC Rotterdam T 010 - 437 17 49 • F 010 - 415 05 39 E info@eetcafeboulevard.nl • www.eetcafeboulevard.nl

EIGENRAAM PEUGEOT

€ 4,55 € 0,79

100 gram

Runder Melange 100 gram

€ 0,98 € 0,92

Rotterdam restaurantgids roemt

OVERSCHIESE KONTJES Cees v.d. Berg - Burg. Bosstraat 42 tel. winkel 010 - 437 29 59 - telefax 010 - 415 18 49

Fokkerst

U vind

Verfijnde Vleeswaren: Berliner

Au

Schiedam

Vlaardingen

Naaldwijk

Groot in Peugeot en de beste occasions Schiedam Fokkerstraat 576 (langs A20) - (010) 462 20 22 Vlaardingen Van Beethovensingel 124 - (010) 435 79 00 Naaldwijk Grote Woerdlaan 36F - (0174) 64 18 18

www.eigenraam.peugeot.nl

overschiesekrantwk35  

http://overschiesekrant.nl/week35/overschiesekrantwk35.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you