Page 1

DEUREN EN KOZIJNEN

Smaling eum bil 30 Jarig Ju

ACTIES

Advertentie elders in deze krant.

Donderdag 1 augustus 2013

Genieten in het eigen Buijtenland

Deze week o.a. in

Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard tien jaar stichting

PAN ZEEUWSE MOSSELEN van Schmidt Zeevis inclusief sausjes en friet 50

€ 17.

Havenhoofd 31 • 2993 EK Barendrecht • T 0180 69 00 64 • www.deolijfboom.nl

GRIEKS SPECIALITEITEN RESTAURANT

BESTAAT

10 jaar

Dit vieren we met jubileum acties

AUGUSTUS ACTIE

Elk 2e nagerecht

gratis

Wildwest-taferelen tijdens Fokveedag Hellevoetsluis

(Het goedkoopste)

Alle aanbieding zijn niet geldig i.c.m. andere acties en/of aanbiedingen.

Generaal Smutsstraat 35 Ridderkerk-Bolnes t. 0180 - 414 274 www.plaka-bolnes.nl Dinsdag gesloten Keuken open vanaf 16.00 uur

Voor de mensen die niet met vakantie in het buitenland zijn is er ook in het eigen Buijtenland van Rhoon veel te genieten. Het huis op de achtergrond staat op de hoek van de Lageweg en de Achterweg. Foto: Kor van Pelt

Gemeentenieuws zie pag. 8 ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 1 augustus 2013 Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: (010) 506 11 11 Fax: (010) 501 81 80 E-mail: info@albrandswaard.nl Website: www.albrandswaard.nl Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht. Openingstijden afdeling Bouwen en Wonen elke werkdag: 09.00 - 12.30 uur ’s middags: op afspraak

Nieuws

Bekendmakingen

Let op!

Aangevraagd / voorgenomen

In de zomervakantie, van maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2013, heeft de afdeling Publiekszaken op maandag geen avondopenstelling. De eerstvolgende avondopenstelling is op maandag 2 september 2013.

Doe mee aan Burendag! Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren zaterdag 21 september de jaarlijkse Burendag. Het thema dit jaar is ‘koppen bij elkaar’. Overal in Nederland komen mensen bij elkaar en doen iets goeds voor elkaar en de buurt. Het is mogelijk om als buurt bij het Oranje Fonds een financiële bijdrage aan te vragen om de plannen op Burendag uit te voeren. Kijk voor meer informatie, ideeën en het aanvragen van een bijdrage op www.burendag.nl. Heeft u goede ideeën en gaat u aan de slag in uw buurt? Neem dan voor 7 september contact op met de gemeente over de mogelijkheden, afdeling Beheer Openbare Ruimte, Wendy Zwagemaker, telefoon (010) 506 17 63 / e-mail w.zwagemaker@albrandswaard.nl.

Vergaderingen Welstandscommissie Wanneer? Waar? Agenda

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur Gemeentehuis van Albrandswaard (Hofhoek 5, Poortugaal) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur

Vouchers Albrandswaard in Actie

Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111

Onderstaande initiatieven hebben subsidie toegekend gekregen.

Spreekuren burgemeester en wethouders Wilt u met de burgemeester of een van de wethouders spreken? Bij u thuis of in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via bestuurssecretariaat@ albrandswaard.nl. Collecte Van 4 t/m 10 augustus: geen collecte

Vouchers Albrandswaard in Actie is een systeem voor het toekennen van aanjaaggeld voor initiatieven die passen bij de ontwikkelingsrichting van de Toekomstvisie Albrandswaard 2025.

Initiatief van de aanvraag: Poldermarkt Albrandswaard Albrandswaard onder dak Gemeenschapsfonds Themadag Natuurakkerbeheer Beamer voorlichting en educatie vAWL Wij-coach Samenleving

Toegekend bedrag: € 10.000 € 3.990 € 2.500 € 1.000 € 1.000 € 6.000

Op de website www.albrandswaardinactie.nl (nu nog in opbouw) zal binnenkort meer informatie te vinden zijn over deze en andere initiatieven die passen bij de ontwikkelingsrichting van de Toekomstvisie.

Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen. Omgevingsvergunning Poortugaal - Kijvelandsekade 1, 3172 AB intern verbouwen twee kantoorruimten tot een mindervalide ruimte Verleend / besloten Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening.

Voorlopige voorziening aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en: 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Omgevingsvergunning Rhoon - Essendijk 50, 3161 EG bouwen garage (datum bekendmaking: 22-07-2013) - Zilvergloed 41, 3162 XK - plaatsen dakkapel achterzijde (datum bekendmaking: 23-07-2013) - Dorpsdijk 127, 3161 CA - wijzigen twee puien in voorgevel (datum bekendmaking: 29-07-2013)

Inzameling oud papier en karton Elke eerste zaterdag van de maand zamelt de gemeente in Portland en Rhoon-Noord inclusief Poortugaalseweg, Rhoonsedijk, Slot Valkensteinsedijk, Slotsedijk en Varleweg oud papier in. Zet de papiercontainer voor 09.00 uur op de aanbiedplaats voor minicontainers. Los papier wordt niet meer opgehaald. Meer scheiden, minder afval.

Inzameling glas

800 700 600 500

Van januari t/m juni 2013 is 264 ton glas ingezameld.

400 300 200 100

Dit is 11 ton meer dan in 2012. Ca. 310 ton verdwijnt nog jaarlijks in het restafval

0

deschakelalbrandswaard.nl Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl

Viaductweg in Rhoon weer open De Viaductweg in Rhoon is tijdelijk afgesloten geweest voor alle verkeer. Dit, omdat de Viaductweg onderdeel is van een grootscheepse reconstructie van de Rijsdijk en Viaductweg. De Rijsdijk was al eerder

weer toegankelijk, maar afgelopen vrijdag 26 juli kon ook de Viaductweg weer open voor het verkeer. Burgemeester Hans Wagner, de Rhoonse winkeliers, het buurtpreventieteam en de afdeling BOR (Beheer Openbare Ruimte)

Deze week bij De Schakel de folder van:

City-Tree 3161-3162 3171-3176

De nieuwe Viaductweg wordt in gebruik genomen.

Burgemeester Hans Wagner en lem Stout knippen de weg open. hebben hier met elkaar aandacht aan gegeven. De burgemeester opende de weg samen met de winkeliersvereniging. Daarna maakte het gezelschap op de fiets een ritje over de gloednieuwe

winkeliersvoorzitter Arie-Wilweg en heeft het ervaren hoe comfortabel het resultaat is geworden. Er moeten nog wat werkzaamheden aan de Viaductweg gebeuren, maar daar heeft het verkeer weinig tot geen hinder van.

Geen Poldermarkt door alarmfase Code Oranje

voorverkoopavond

Kom als eerste voordeel harken op woensdag 7 augustus van 19.00 tot 22.00 uur. Deze avond tot 70% korting op diverse artikelen en zelfs 20% korting op alle niet afgeprijsde artikelen*. Alleen geldig bij Intratuin Rhoon.

* Met uitzondering van blokhutten, bestrating, boeken, bestellingen, cadeaukaarten, horeca, levende dieren, gasflessen en lopende (kortings)acties en aanbiedingen.

Intratuin Rhoon Stationsstraat 5, 010-5017755. www.intratuin.nl

De Poldermarkt is afgelopen zaterdag afgelast omdat er ongewone meteorologische omstandigheden werden verwacht. Alarmfase Oranje werd afgeroepen. De code Oranje is de op één na hoogste alarmfase. De kramen voor de Poldermarkt waren al opgezet en door de standhouders ingericht toen de lucht zwarter en zwarter werd. ,,Wij hadden onze uiterste best gedaan om de markt vol te krijgen. Dat was ook goed gelukt. Maar toen kwamen de berichten dat er zwaar weer werd

verwacht’’, licht bestuurslid Hans de Groot van de Poldermarkt toe. ,,Het werd steeds prangender en de lucht steeds zwaarder. Toen kwam het telefoontje van de burgemeester met de mededeling dat alarmfase Oranje was ingegaan. Dat houdt in dat alle activiteiten moeten worden gestaakt. Hoe spijtig ook, we hebben moeten besluiten de markt af te breken.’’ Iedereen hielp iedereen om alle spullen in veiligheid te stellen. Van alle kramen werden eerst de zeilen eraf gehaald omdat de

organisatie vreesde dat windstoten schade op zou kunnen leveren. In de regen werd de markt ontmanteld. We hadden deze klus net geklaard toen de lucht weer openbrak. Maar ja, inmiddels was alles opgeruimd en de markt voorbij. Later belde de burgemeester nog op om te zeggen dat hij zijn best zal doen om op de volgende Poldermarkt met de bank naar Poortugaal te komen. De standhouders hadden begrip voor de situatie. Het is overmacht en daar is gewoon niks aan te doen.’’

Weekafsluiting knooppunt Vaanplein Van vrijdag 2 augustus 22.00 uur tot en met zondag 11 augustus 8.00 uur voert A-Lanes A15 in opdracht van Rijkswaterstaat werkzaamheden uit op het knooppunt Vaanplein. Er worden viaducten gesloopt, asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd en uiteindelijk een nieuw viaduct in gebruik genomen. Tijdens de werkzaamheden zijn verschillende verkeersmaatregelen van kracht en is het advies voor het verkeer om het knooppunt Vaanplein te mijden. De A29 vanuit Rotterdam (stad uit) richting Zierikzee is op het knooppunt de gehele periode afgesloten evenals de verbindingsweg van de A29 vanuit Rotterdam (stad uit) naar de A15 richting Dordrecht. Voor beide afsluitingen geldt dat het verkeer wordt omgeleid via de Spinozaweg en de IJsselmondse randweg naar de A15, toerit Barendrecht (toerit 20). Deze maatregelen en omleidingroutes worden ter plaatse aangegeven. Voor meer informatie: het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002 (ma t/m zo van 06.00 tot 22.30 uur) of www.vanAnaarBeter.nl.


WEEKBLAD HOOGVLIET

31 juli 2013 pagina 16

Vraagprijs € 339.000,- k.k.

Vraagprijs € 137.000,- k.k.

Vraagprijs € 167.000,- k.k.

Vraagprijs € 157.500,- k.k.

ud

eho

oorb er v

nd

ht o

oc Verk

RHOON

Portlandse Baan 119

Vraagprijs € 215.000,- k.k.

PERNIS

Vraagprijs € 115.000,- k.k.

PERNIS

Deijffelbroekseweg 21

Vraagprijs € 158.000,- k.k.

ud

eho

HOOGVLIET

Endenhout 29

oorb er v

nd

ht o

oc Verk

PERNIS

nd

ht o

oc Verk

Cremerstraat 153

HOOGVLIET

Eline Verestraat 12

Vraagprijs € 185.000,- k.k.

ud

eho

HOOGVLIET

oorb er v

ud

eho

nd

ht o

oc Verk

Pastoriedijk 280

ud

eho

oorb er v

nd

ht o

oc Verk

Lokkertsemolenweg 124

Vraagprijs € 147.500,- k.k.

HOOGVLIET

oorb er v

Schakelweg 114

Vraagprijs € 112.500,- k.k.

ud

eho

ocht Verk

oorb er v

ond

HOOGVLIET

Pieter Stastokweg 8

Middenbaan Noord 124, 3191 EK HOOGVLIET, (010) 216 11 10

HOOGVLIET

Vraagprijs € 124.500,- k.k.

Koelinge 2

Vraagprijs € 174.500,- k.k.

ud

eho

nd

ht o

oc Verk

oorb er v

Voor meer informatie kijk op

www.synchrowonen.nl PERNIS

Labrijnstraat 15

HOOGVLIET

Pastinaak 23

Vraagprijs € 167.000,- k.k.

Vraagprijs € 192.500,- k.k.

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

Vraagprijs € 169.500,- k.k.

HOOGVLIET

HOOGVLIET

HOOGVLIET

PERNIS

Kattestaart 11

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

Noordzijdsedijk 130

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Platte Molendijk 65

Vraagprijs € 230.000,- k.k.

Schilhoeckpad 24

Vraagprijs € 154.500,- k.k.

ud

eho

ocht Verk

HOOGVLIET

Serpelingstraat 14

HOOGVLIET

oorb er v

ond

Tureluur 1

HOOGVLIET

Want 4

PERNIS

Ring 237


NIEUWS

Donderdag 1 augustus 2013

Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard tien jaar stichting De Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard bestaat tien jaar. Doel van de stichting is het behartigen van de belangen van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of chronische ziekte, zodat zij vanzelfsprekend en op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan alle onderdelen van het maatschappelijk leven. Weliswaar bestaat de stichting tien jaar, maar in Rhoon en Poortugaal is het Platform al vanaf 1995 actief. Joke van Zanen uit Rhoon is vanaf het begin betrokken bij het Platform. ,,Ik werd hiervoor benaderd omdat ik toen al in een scootmobiel rondreed en opviel’’, vertelt Joke. ,,Het Platform kan meer voor de inwoners van Albrandswaard betekenen dan nu het geval is. Een groot probleem is echter dat wij onze achterban, mede in het kader van de privacywetgeving, nog steeds niet volledig in beeld hebben. Daarnaast ervaren wij dat er ook sprake is van een zekere terughoudendheid bij onze achterban om problemen naar buiten te brengen. Onze uitdaging is om een compleet beeld te verkrijgen en te behouden om daarmee de belangen nog gerichter te kunnen behartigen.’’ Het Platform is in 1995 ontstaan en had een bestuur van drie leden. De doelstelling was toen om een begeleidende en adviserende rol te vervullen met betrekking tot het beleid en de uitvoering van de (toenmalige) WVG. In 1996 werd Joke voorzitter en de andere twee leden vervulden

de rol van secretaris en penningmeester. Eén van de eerste zaken waarmee het Platform in september 1996 naar buiten trad, was het rapport ‘Toegankelijkheid Albrandswaard in beeld’ dat onder grote belangstelling officieel aan toenmalig wethouder Bert Euser werd overhandigd. Het rapport, waaraan diverse organisaties meewerkten, gaf een beeld van de toegankelijkheid van de openbare gebouwen én de begaanbaarheid van de openbare weg. En die toegankelijkheid viel nogal tegen. Ook werd toen een oproep gedaan aan de medemens om rekening te houden met mensen met een beperking. Bijvoorbeeld door niet teveel fietsen te plaatsen op het trottoir, geen borden te zetten voor de winkels, niet te parkeren voor op- en afritten. Deze oproep is ook nu nog actueel. Ook werd destijds een convenant afgesloten om het Platform te betrekken bij de verbouw en nieuwbouw van openbare gebouwen in het kader van de toegankelijkheid, bruikbaarheid en uitgankelijkheid. Joke wil graag kwijt dat er vanaf het begin veel positief contact en overleg is geweest met de verantwoordelijke wethouders en beleidsambtenaren. ,,Het Platform is, met haar adviezen en activiteiten, al die jaren door de gemeente als serieuze partij behandeld. De frequentie van overleg is wel minder geworden, mede doordat er de laatste jaren structureel en formeel overleg plaatsvindt met de WMO-adviesraad, waarin naast andere organisaties ook het Platform participeert. Ook langs die

Niet Van de Ree-Wastijn, maar Van de Ree-Bastijn

In het artikel over het jubilerend echtpaar Van de Ree-Bastijn is niet de juiste naam gebruikt. Het echtpaar dat 55 jaar is gehuwd heet niet Van de Ree-Wastijn, maar Van de Ree-Bastijn. Foto: Kor van Pelt

(010) 438 35 38

www.hypotheekshop.nl/hoogvliet

Joke van Zanen uit Rhoon is vanaf het begin betrokken bij het Platform. route kan het Platform de belangen voor haar doelgroep behartigen. De activiteiten van het Platform werden en worden nog steeds grotendeels mogelijk gemaakt door subsidies van de gemeente.’’ Het Platform is verder geprofessionaliseerd en vanaf 14 februari 2003 in een stichtingsvorm verder gegaan. Het Platform kreeg steeds meer taken, verwierf in de loop der jaren veel kennis, informeert via haar eigen website en heeft inbreng in de WMO-adviesraad. Het bestuur is uitgebreid en bestaat nu uit zeven enthousiaste leden. Naast voorzitter Ruud van den Brom en secretaris Marianne Kooijmans-Groenenboom is er sinds kort een aparte penningmeester. Dat is Peter van Zanen. Joke heeft in een eerder stadium, mede als gevolg van de effecten van haar ziekte (MS) het voorzitterschap moeten opgeven, maar is wel als bestuurslid actief gebleven. Joke geeft aan

dat de overgang van de WVG naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) veel aandacht en inbreng heeft gevraagd en dat de op stapel staande verbreding van de WMO, met een groot deel van de AWBZ–taken, eveneens veel aandacht zal vragen. ,,Omdat er veel overlap is, zal er nog meer samenwerking gaan ontstaan tussen organisaties die de belangen van de diverse doelgroepen behartigen. Hierover wordt nu op diverse fronten van gedachten gewisseld.’’ De Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard zal in tegenstelling tot de verwachtingen in de toekomst een steeds grotere rol in de gemeenschap moeten gaan vervullen. Joke licht toe: ,,Het Rijk zal AWBZ-taken voor een deel bij de WMO onderbrengen en daarmee rijksoverheidstaken naar de gemeenten overhevelen met een gelijktijdige verlaging van de bekostiging daarvan.

Dit zal binnen het kader van de huidige recessie, waarbij veel voorzieningen nu al in toenemende mate minder of geheel niet meer worden vergoed, veel problemen en zorgen bij de doelgroep(en) opleveren. Naar verwachting zal dit zijn weerslag hebben op de rol die wij als Platform willen blijven spelen. Het zal daarom nodig zijn om de expertise vanuit de diverse organisaties te delen en de krachten te bundelen. De overheid is zich een terugtrekkende rol aan het aanmeten en de mens die zorg behoeft wordt geleidelijk aan gedwongen om problemen zoveel mogelijk zelf op te lossen en voor noodzakelijke steun primair terug te vallen op familie, vrienden en buren en dergelijke. Er wordt nu nog vrij gemakkelijk vanuit gegaan dat dit voor de meeste mensen wel is te realiseren, de praktijk zal uitwijzen dat dit in veel gevallen niet zal werken en dan worden de problemen nog veel groter.’’ Het zal voor het Platform moeilijk worden om al de snelle ontwikkelingen te kunnen blijven volgen en oplossingen te vinden voor de problemen waar mensen mee te kampen zullen krijgen. De krachten moeten dus worden gebundeld en er zullen meer ‘handen en voeten’ nodig zijn. Het bestuur doet dan ook een oproep aan gedreven mensen om het Platform te komen versterken. Voor informatie kan contact worden opgenomen met secretaris Marianne Kooijmans-Groenenboom, 06-15044953 of voorzitter Ruud van den Brom, 0105014100.

Projecten en activiteiten Platform Het Platform heeft ook het initiatief genomen tot projecten en acties. Het GIPS-project (Gehandicapten Informatie Project Scholen) is bedoeld om leerlingen van de groepen 8 van alle basisscholen in Albrandswaard op speelse wijze kennis te laten nemen van de ervaringen van mensen met een beperking en van beschikbare hulpmiddelen. Dit project draait al vanaf september 1998. Eerst met aanvullende subsidies van de Rotary en recent van de Rabo-bank. Dit project is inmiddels een begrip op de scholen. ,,Het is ook hartverwarmend te ervaren hoe kinderen zich inleven en enthousiast meedoen aan het spel waarmee ze kunnen ervaren hoe het is om beperkingen te hebben’’, zegt Joke van Zanen enthousiast. ,,Drie jaar geleden hebben we als extra activiteit door de leerlingen van de groepen 8 een onderzoek laten uitvoeren naar de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van hun eigen schoolgebouwen. Dit leverde verrassende en originele rapporten op met de conclusie dat er nog steeds veel valt te verbeteren.’’ Een ander terugkerend project van het Platform is de Week van de Toegankelijkheid, waarmee in geheel Nederland jaarlijks met een ander thema, aandacht wordt gevraagd voor zaken die mensen met een beperking raken. Zo werden in de afgelopen 5 jaar met én voor de doelgroepen leuke activiteiten georganiseerd, onder andere bezoeken van ambassadeurs van de KNGF (Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds) aan groepen 4 van de basisscholen, een feestavond voor mensen met én zonder beperking, schooloptredens in verzorgingstehuizen en in de Brinkhoeve en sportdagen met en voor mensen met een beperking. In dit kader organiseerde het Platform in 2011 samen met de Rabo-bank het ‘Scool on Wheels’ project ten behoeve van 270 leerlingen van alle groepen 7 van de basisscholen en in het lustrumjaar 2012 een groots opgezette infomarkt in het centrum van Rhoon. Andere belangrijke activiteiten van het Platform zijn onder meer bemoeienissen bij de veranderingen in het leerlingen- en gehandicaptenvervoer en bij de keuze van leveranciers van hulpmiddelen, maar ook het mede organiseren van informatie- en trainingsessies voor scootmobielgebruikers, het adviseren en bijstaan van mensen die in het kader van de WMO aanvragen voor hulpmiddelen of ondersteuning willen doen of daarmee problemen hebben en het uitvoeren van onderzoeken zoals bijvoorbeeld de toegankelijkheid van het metrostation en het gemeentehuis. Voorts het organiseren van gespreksavonden, waar bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld de PGB gebruikers en ouders van kinderen die gebruik maken van leerlingenvervoer, hun ervaringen kunnen delen met elkaar en met de beleidsmakers (wethouder en ambtenaren) en daarnaast periodiek overleg met de politieke partijen.

3

ZIJKRANT Komende uitzendingen TK&KS In verband met de vakantieplanning bij het programma Tussen Kerkbank en Kantinestoel bij de omroep 010FM worden er nu twee weken aangegeven van wat men kan verwachten. Zondag 4 augustus, berichten uit de regio voor wat er in augustus gepland staat. Ook aandacht met Corrie Heugens over de komende Kasteelfair bij het kasteel van Rhoon op 24 en 25 augustus. Verder een keur van lekkere zomer en zon muziek. Zondag 11 augustus kan men luisteren in het tweede uur (12.00-13.00 uur) naar een gesprek van Jan Jongerius met zijn gast Theun Verschoor. Theun is de drijvende kracht achter de onderneming Eyework, die zich vanuit Rhoon bezig houd met etaleren, tentoonstellingen inrichten, aankleden van film en tv sets en speciale bedrijf presentaties. In Albrandswaard op de kabel FM. 107.9. Ook te horen via het internet op www.010fm.nl. Een herhaling is te horen op dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur.

Muzikaal uitstapje Voor een muzikaal uitstapje in romantische sfeer kan men zondagmiddag 11 augustus terecht in de imposante Onze Lieve Vrouwekerk te Geervliet. Daar vindt een vocaal concert plaats dat wordt verzorgd door Jolanda Souman, alt; Saskia Quist, alt-mezzo en Martin van Haeften, bas-bariton. Verdere medewerking wordt verleend door Jan Souman, orgel, en Jan Pieter Baan, piano. Op het programma staan naast werken van Alessandro Scarlatti, Händel, Mozart en Vaughan Williams ook enkele Joodse liederen en negrospirituals. De orgelwerken zijn van Mendelssohn en Stanley. Het concert begint om 15.30 uur. In de pauze is er frisdrank met wat lekkers erbij. Toegang: uw gift. Meer info op www.resantiquae.nl


4

Donderdag 1 augustus 2013 gepolsterde standenstoel VAKANTIEPLANNEN? luxe Tristar Eerst langs VERVAT 2 stuks €129,-

KOOPZONDAG 4 AUGUSTUS 11.00-17.00 DAGELIJKS GEOPEND 09.30-17.00

€399

Compacte gasbarbecue Cadac Safari Chef (incl tas)

€179

Freelife luifel Flores Deze klassieke zonluifel kan gebruikt worden aan de voor-, achterzijde en zijkant van de caravan. Vanaf

€69,99 Safarica familietent Lake Mackay van €499,- voor

Coleman familietent Waterfall 5 de luxe Inclusief twee luifelstaanders, haringen en scheerlijnen. U Van €249 N

€49

€65

VERVAT.NL

Dometic koelbox 1200 egp 230v/12v/gas.

Camping Kitchen Extra Campingaz 2 pitskooktoestel. Ook mogelijkheid voor grill en een afsluitbaar onderstel.

€99,99

Stadionweg 31 3077 AP Rotterdam vlak bij de kuip 010-4970832

99 €199,

open 7 dagen per week

U kunt bij ons ook terecht voor schitterende klassiekers.

T

VERKOCH BMW 3 Serie 316 E21 1976 • Sedan • Benzine • 4 Versnellingen • 64.959 km • Chamonix wit • Donker blauw Stof • •€4.900,–

BMW 3 Serie 320i E30 1991 • Cabriolet • Benzine • 5 Versnellingen • 185.753 km • Brillant rood • Zwart Leder •€5.900,–

BMW 5 Serie 520 E12 1979 • Sedan • Benzine • 4 Versnellingen • 121.579 km • Kaschmirbeige metallic • Antraciet Stof • •€7.900,–

Autobedrijf S.B. Admiraal en zn. Boezemweg 17 | 3255 MC Oude-Tonge | 0187-641954 www.autobedrijf-admiraal.nl

BMW 7 Serie 735i E23 1980 • Sedan • Benzine • Automaat • 200.035 km • Polaris zilver metallic • Zwart Leder •€5.500,–

Wij zijn ook op twitter en facebook te volgen.

Uw BMW-Specialist van Zuid-Holland en verre omstreken

Onkruid in uw tuin? Heggen snoeien bomen verwijderen enz. U wilt een tuin zonder zorgen? Klein hoveniersbedrijf doet het voor u. Vakbekwaamouderwets betrouwbaar en voor een vaste eerlijke prijs.

vrijbl.inl.Theo 010 8851617 of 0615575890

BESTEL KAARTEN ONLINE VIA WWW.SPARTAKAARTJE.NL

TE KOOP GEVRAAGD:

langspeelplaten, singles, tevens gehele verzamelingen 06-46917467 | 06-21391217

Haal het mooiste uit jezelf !

Na 19.00 uur: 0181-310690

GOEDE SCHILDER

ZATERDAG 3 AUGUSTUS 16.30 UUR SPARTA STADION

heeft op korte termijn nog tijd voor binnen- en buitenschilderwerk, stukadoor- en tegelwerk. GOEDE KWALITEIT EN NIET DUUR

Bel: 06-52326216

wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

0180 - 612881 BARENDRECHT

Prisma 5 3162 XM Rhoon Tel. 010 - 4812866

BOUW b.v.

VOOR AL UW VERBOUWINGEN

• • • •

S PA R TA

REPARATIE

Renovatie Kozijnen Aanbouw/Serre Dakkapellen

PROFITEER NU VAN DE 6% BTW REGELING OP ARBEID

ROTTERDAM

JONG PSV

Wij leveren een compleet pakket van A(anvang) tot Z(orgeloze aflevering).

www.lzbouw.nl

info@lzbouw.nl


NIEUWS

Donderdag 1 augustus 2013

Kasteelfair in Rhoon wordt waar feest ,,De kasteelfair in Rhoon wordt een waar feest’’, zegt Corrie Heugens uit Zwijndrecht. Zij is de initiatiefneemster van dit evenement dat op zaterdag 24 augustus en zondag 25 augustus in en rondom het kasteel van Rhoon plaats vindt. ,,Het kasteel zal met meer dan 75 stands in het teken van Frankrijk staan. Veel brocanteurs uit heel Nederland tonen hun mooist spullen, maar er is ook een ‘beauty corner’ waar prachtige kleding te koop is, handen en nagels verzorgd kunnen worden en Franse parfums te ruiken zijn. Er klinken Franse chansons en er kan gesnoept worden van macarons en flensjes. Kortom de kasteelfair staat

voor brocante, beauty, lekker eten en vooral Franse sfeer.’’ De kasteelfair is een echt familie-evenement benadrukt Corrie Heugens. ,,De fair is voor iedereen toegankelijk. Daarom is de entreeprijs heel aantrekkelijk gehouden en bedraagt deze slechts 2.50 euro. In deze prijs is tevens een kop koffie of thee inbegrepen. Bovendien ontvangen bezoekers na afloop ook nog een goodiebag. Aan kinderen is eveneens gedacht. Voor hen staat er een schminkkraam en ze kunnen meedoen aan een workshop. Corrie Heugens liep al enige tijd met het idee rond een fair te organiseren. ,,Zelf heb ik

een webwinkel in brocante. Het leek me ontzettend leuk om heel veel mooie brocante bij elkaar te krijgen op een unieke locatie. Met de kasteelfair in Rhoon is mijn droom uitgekomen. Uit heel Nederland, van hoge noorden tot het zuiden, komen de mensen met de meest mooie brocante.’’ Corrie is verzot op brocante. De voorliefde voor oude spullen heeft zij zo’n tien jaar geleden overgenomen van een vriendin, die haar naar brocante markten in België en Frankrijk meenam. ,,In die tijd is het virus overgeslagen’’, zegt Corrie. ,,Nu vind ik het ook heerlijk om brocante marktjes en rommelmarkten af te struinen. Al die

bezoeken aan markten en het zelf regelmatig op een markt of fair staan brachten Corrie op het idee van een Kasteelfair. ,,Wat me nogal eens irriteerde is dat stands vaak te veel nieuwe dingen verkopen. Dat was voor mij mede aanleiding zelf een fair te organiseren. Een fair met stands met veel oude spullen. Veel mooie brocante bij elkaar om heerlijk te kunnen struinen. Een kasteel met landgoed hoort daar natuurlijk bij. Als je een fair op zo’n locatie organiseert is de sfeer zeker goed.’’ De sfeer krijgt een Franse uitstraling. Naast Hollandse gerechten zijn ook flensjes en macarons te koop, bereid onder het toeziend oog van meesterkok Ad Janssen. De fair bestaat voor 90 procent uit stands met brocante. Natuurlijk ontbreekt het ook niet aan heerlijke proeverijtjes. Op de vraag of deze Kasteelfair een eenmalig evenement is of mogelijk een vervolg krijgt, antwoordt Corrie: ,,Mocht dit een succes worden en dat hopen we natuurlijk wel, dan zal deze fair zeker nog een keer terugkomen. Maar dat gaan we allemaal op 24 en 25 augustus beleven. De standhouders en ik hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in.’’ De openingstijden van de kasteelfair in het Kasteel van Rhoon aan de Dorpsdijk 63 zijn: zaterdag 24 augustus van 11.00 tot 18.00 uur en zondag 25 augustus van 12.00 tot 17.00 uur.

Burgerinitiatief Ons Rhoon reageert Burgerinitiatief Ons Rhoon heeft gereageerd op enkele artikelen in De Schakel die te maken hebben met de inrichting van het Louwerensplein in Rhoon. Eén van de reacties betreft de ingezonden brief van EVA: ‘Beweegredenen EVA voor steun collegeplan centrumontwikkeling’. Enkele punten uit de reactie van Ons Rhoon: ,,Het is fraai om te lezen dat de EVA fractie zich geroepen voelt om tekst en uitleg te geven inzake de beslissing die ze genomen heeft voor het centrum van Rhoon. In alle jaren dat de EVA in de gemeenteraad zit hebben ze dit nog nooit gedaan, waarom nu wel…? Als beweegredenen worden snelheid van aanpakken, parkeerplaatsen, en de locatie Bouman genoemd. Terloops wordt het constructieve overleg met Ons Rhoon ook nog even meegenomen. De snelheid van aanpakken wordt al tegengesproken door de heer Greveling in zijn artikel in De Schakel waarin hij aangeeft dat er wellicht pas in januari 2014 gestart kan worden en dat ook zelfs dit nog de vraag is omdat er veel bezwaar-

schriften verwacht worden en die tijd kosten. Ook moet de gemeente het bestemmingsplan nog goedgekeurd krijgen want de locatie Dorpsdijk 106 staat nu benoemd als ‘verkeer en verblijf’. De vermelding van 50 extra parkeerplaatsen in en rond het centrum klopt, maar er komen geen extra plaatsen aan de zijde van het J. Louwerensplein, terwijl daar volgens het rapport van de gemeente een tekort is van 32 parkeerplaatsen. Neem daarbij de 9 extra plaatsen die de herontwikkeling van Dorpsdijk 106 met zich meebrengt dan heb je een tekort van 41 parkeerplaatsen. De telling die EVA fractieleden T. van der Knaap en J. Gardeitchik uitgevoerd hebben geeft in ieder geval geen reële weergave van het parkeerprobleem. Iedereen die boodschappen doet aan de zijde van de Julianastraat zal beamen dat er een tekort is aan parkeerplaatsen, met name op woensdag, vrijdag en zaterdag. De plannen die ze hebben met het parkeerdek van AH mogen door de lezers zelf ingevuld worden, hoe realistisch kun je zijn? Het verband tussen de herontwikkeling van Dorpsdijk

en de bebouwing op locatie Bouman wordt ontkent door de EVA fractie, maar die is er wel degelijk. Het gaat hier om beschikbare ruimte om problemen op te lossen. Iedere ontwikkeling moet, volgens de CROW norm, voorzien in de aanleg van parkeerplaatsen. Dit is voor de gemeente al niet eens haalbaar voor de herontwikkeling van de Dorpsdijk, laat staan dat ze dit geregeld krijgt als er ook nog op de locatie Bouman gebouwd wordt. Tel daarbij op het huidige tekort aan parkeerplaatsen en het plaatje is compleet. Het door de EVA opgestelde amendement heeft inderdaad elementaire zaken van Ons Rhoon meegenomen maar dit zijn zaken die niet geregeld kunnen worden door gebrek aan ruimte of die al geregeld moeten worden omdat de maatvoering van het plein geen andere mogelijkheid biedt.’’ Het ‘zeer intensieve en constructieve overleg tussen EVA en Ons Rhoon’ noemt Ons Dorp ‘uit de lucht gegrepen’. ,,Men heeft onder valse voorwendselen informatie opgehaald bij Ons Rhoon en deze benut om het besluit te nemen

zoals het er nu ligt.’’ ‘Herbouw locatie Dorpsdijk 106’ ,,In het artikel ‘Herbouw locatie Dorpsdijk 106’ vertelt de heer Greveling dat Ons Rhoon het oude plan gebruikt heeft voor de publicatie en dat we op verkeerde gronden stemmen en handtekeningen vergaard hebben en dat dit misverstand op misverstand creëert. In werkelijkheid hebben we de tekening die door de gemeente is verstrekt gebruikt voor de publicatie. Deze tekening laat het uiteindelijke plan zien voor de herontwikkeling. En geeft dus een duidelijk beeld van de plannen.’’ Enkele andere citaten uit de brief van Ons Rhoon: ‘De maatvoering van het plan klopt niet conform de uitspraken van de wethouder, het is niet mogelijk om aan beide zijden 3 meter stoep aan te leggen als je ook een 2-richtingsweg aanlegt.’ ‘De subsidie is de gemeente kwijt geraakt doordat de realiteit niet overeenkomt met de aanvraag van de subsidie.’ ‘Voor de herontwikkeling moeten er 9 extra parkeerplaatsen aangelegd worden, iets wat met herontwikkeling op het plein niet mogelijk is.’

Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 32.800 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV.

Donderdag 1 augustus 2013 - 51e jaargang - nr. 34

Nieuws- en advertentieblad voor Albrandswaard (Rhoon en Poortugaal)

Adres uitgever en advertentie-afdeling: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax. 0180-619983 Redactie: Sieka Romeijn-Hedmann (0180-612571, 06-17375371) Leonie Elzinga (06-10336090) Postadres: Postbus 390, 2990 AJ Barendrecht Bezoekadres: Walmolen 74, Barendrecht E-mail: redactiealbrandswaard@baruitgeverij.nl

5

“Wat gebeurt er met de kinderen als wij er niet meer zijn?” Daar teken je voor. Persoonlijk advies over erfrecht, testamenten, executele, voogdij en bewind. Bijdorpplein 41 | 2992 LB Barendrecht | T (0180) 556 735 | F (0180) 556 298 E info@notbar.nl | I www.daartekenjevoor.nl

Wim en Willie Bakelaar 55 jaar in echt verbonden Burgemeester Hans Wagner bezocht dinsdag 30 juli het echtpaar Bakelaar in verband met hun 55 jarig huwelijksjubileum. Namens de gemeente feliciteerde Wagner het bruidspaar en bood hij hen bloemen aan. Willem (Wim) Mattheus Bakelaar is op 9 mei 1933 in Spijkenisse als zoon van een bakker geboren. Wim volgde de Hogere Zeevaartschool in Rotterdam en begon op 1 augustus 1953 als stuurmansleerling bij de Holland America Lijn. Tot eind 1966 voer hij er in de rangen 4e, 3e en 2e stuurman. Daarna was hij gedurende vijf jaar werkzaam als regelaar transportschade. In 1971 trad hij in dienst bij Rotterdam Claims Prevention & Recovery Bureau BV, een dochtermaatschappij van SGS Nederland en voerde vanaf 1972 daarover de directie. Tevens was hij van 1990 tot 1995 lid van de Centrale Directieraad van SGS Nederland BV. Na zijn pensionering werd hij lid van de Probusclub Rotterdam Botlek en van de Model-

spoorwegclub Spijkspoor in Spijkenisse. Op 30 juli 1958 huwde Wim met Wilhelmina (Willie) Johanna Vollebregt. Het jonge paar trok in bij de ouders van Willie die aan de Dorpsstraat 17 (thans Galerie 1624) een groentewinkel runden. Willie is tot aan de pensionering van haar ouders in de groentewinkel werkzaam geweest. In 1961 betrok het paar hun huidige woning aan de Beatrixstraat 41. Uit het huwelijk zijn twee dochters geboren: Marianne en Annemiek Gerarda. Marianne studeerde aan de kunstacademie Willem de Koning te Rotterdam en Annemiek deed Japanologie aan de Universiteit te Leiden. Marianne woont in Rotterdam. Annemiek woont in Poortugaal, alhoewel zij voor haar werk thans verblijft in Schaffhausen in Zwitserland. Zij komt zo om de veertien dagen even naar Nederland. De hobby van Willie is tuinieren. Een liefhebberij waar Willem zich ook graag mee bezig houdt en dan vooral met dahlia’s en fuchsia’s.

GEEN SCHAKEL ONTVANGEN? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar: schakel@moersteeverspreiding.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon 015-3694070 Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Bezorgklachten: Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar schakel@moersteeverspreiding.nl of bel Moerstee Verspreiding, telefoon 015-3694070 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.


MASTENBROEK 0180 - 699 199

0180 723204

Molenleede 90 2991 WB Barendrecht

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen.

Voor informatie kijk op:

www.ericmastenbroek.nl

Leeuwenburg Charloisse Lagedijk 548 Rotterdam Tel. 010 - 4804967 www.garageleeuwenburg.nl

Ons bedrijf is gevestigd aan de Charloisse Lagedijk, bij de nieuwbouwwijken Carnisselande en Portland.

• Onderhoud en Reparaties alle merken • Handel in nieuwe en gebruikte auto’s •

Bovag en NAP Garantiebewijs

• Inruil Financiering mogelijk

Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven. Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Altijd voordelig tanken

URNbestellen.nl GEDENKSIERAADbestellen.nl

dierbare herinneringen vasthouden...

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht Barendrecht&&omgeving. omgeving.

Bij ARGOS benzinestation kunt u 24 uur per dag benzine en dieselolie met 13 cent korting tanken.

* Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Bel 0180-612735 Voor Bel informatie en actuele rouwberichten 0180-612735 kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

In onze showroom kunt u op een overzichtelijke en persoonlijke manier onze grote collectie urnen en sieraden bekijken, wij werken alleen op afspraak zodat wij rustig de tijd voor u kunnen nemen.

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP 7 dagen per week COMPUTERHULP 7 dagen per week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur COMPUTERHULP 7 per 7 dagen dagen per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF (voor0180 - per 546467 of08.00-23.00 06privélessen, - 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF 7al dagen week van uur uw reparaties, installaties, netwerken, onderdelen AAN HUIS/BEDRIJF per week van 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen 7alalal dagen dagen per week van 08.00-23.00 uur voor uw netwerken, privélessen, per week 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor7 uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen onderdelen 7 dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur ( 0180 --Computer 546467 of 06 -- 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 per week van 08.00-23.00 uur en computersystemen. ( 0180 546467 of 06 7 dagen dagen per weekHulp van 08.00-23.00 uur Aan Huis ( 0180 -- nieuwe/gebruikte 546467 of 06 -- 19160110 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl ( 546467 of 06 19160110 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen (voor 0180 546467 of 06 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor uw installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis voor al alvoor uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen

en nieuwe/gebruikte computersystemen. Al 10 jaar een begrip in de regio en computersystemen. en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

Computer Hulp Aan Huis Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen Ook Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen aansluitingen

VERSE MOSSE LEN m

14,95 19 et friet e n

Uitvaartproducten Ridderkerk 06-13712287, info@mlsupply.nl

sausjes

MENU’S

Kloeg Uitvaartzorg

,50

BIEFSTUKEN VISMENU

Sinds 1989 werkzaam op Rhoon, Poortugaal, Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam.

Begrafenis en crematieverzorging Uitvaartcentrum op Rhoon, Begraafplaats Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam.

3-gangenmenu

Kerkelijke uitvaarten.

MOSSELMENU

Voorbespreking van de uitvaart bij ziekte en gezondheid. Meld- en informatienummer dag en nacht

010-2017165

met voorgerecht en dessert

BRUNCH ALL-IN IN AUGUSTUS ELKE 2E PERSOON 50% KORTING!

grafmonumenten BETAALBAAR & COMPLEET VERZORGD

Inclusief drankenbuffet. Alleen op reservering.

TEL.: 0186 - 64 95 19 Benjamin Franklinstraat 17, Oud-Beijerland www.kampersnatuursteen.nl Noldijk 41a, Rijsoord | T. 0180 - 621220

De lokatie voor feesten en partijen, kijk voor meer info op www.wevershoeve.nl Gastronomische verwennerij bij de Wevershoeve

BRUNCH

24,50

Familieberichten

Dag en nacht bereikbaar!

UITVAARTVERZORGING Met 25 jaar ervaring uw vertrouwen waard Hoe u ook verzekerd bent

GARAGE


WEEKBLAD HOOGVLIET

31 juli 2013 pagina 3

Z-H. Budget uitvaartverzorging Uitvaartverzorging van Wijngaarden Een goed verzorgde uitvaart vanaf

â‚Ź 2.995,00

voor de inhoud van het pakket zie onze website, of vraag een folder aan

Tel : 0181-675145 / 620115 http://www.budget-uitvaartverzorging.nl

GLAS- EN KOZIJNENHANDEL Naast alle soorten glas, EN ONDERHOUDSBEDRIJF zoals glas in lood en

PIET HAMERSLAG

DAG & NACHT SERVICE DAG & NACHT

GOEDKOOPSTE IN DE REGIO GOEDKOOPSTE

SERVICE

IN DE REGIO

Bel vrijblijvend voor meer Bel vrijblijvend voor meer informatie: Tel./Fax informatie: : 0181-640386

Tel./Fax 0181-640386 Autotelefoon :: 06-20492168 www.glashandelhamerslag.nl Autotelefoon : 06-20492168

spiegels, kunt u bij ons ook terecht voor hardhouten kozijnen. OĂłk voor schilderwerk. Koop nu voordelig uw

dubbele beglazing

eâ‚Ź 62,-

vanaf per m2 (inclusief plaatsen)

uijter

Uitvaartverzorging Omdat een uitvaart goed geregeld moet zijn.

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

0181 - 645609

Dag en nacht www.deruijteruitvaartverzorging.nl

Š ‹Œ ÂŒ ÂŽ ‰      Â?Â?Â?  Â?Â?Â?Â?  ­€Â? ‚ƒÂ?‚Â?„Â?Â… ­ ­Â?† 

†‡ˆ‚‰

collectie vanaf

 � ���

Bruidsjaponnen

2014

298,Graag even bellen (0187) 482431

Annette Zandpad 90 Middelharnis

Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

Otra Vez

al 30 jaar een begrip

25% korting!

www.otravez.nl 0181-622011

Mededeling in het kader van het project A15 Maasvlakte – Vaanplein Op grond van artikel 20 van de TracÊwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Milieu een gecoÜrdineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een TracÊbesluit. In het kader van deze coÜrdinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Milieu kennis van het feit dat het volgende besluit is genomen. Welk besluit is genomen en ligt ter inzage? Voor de uitvoering van het TracÊbesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein is onderstaand besluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de TracÊwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Bij besluit van 23 juli 3013, kenmerk V&C-EM/ P456679/130130, is door ProRail, regio Randstad Zuid, op grond van artikel 19 in samenhang met artikel 20 van de Spoorwegwet, aan A-Lanes A15 Mobility v.o.f. een algemene vergunning verleend voor het verbreden van de A15 vanaf de Maasvlakte tot aan het Vaanplein met alle daarbij behorende werkzaamheden ter plaatse van: - spoorweg RotterdamZuidGoederen – Maasvlakte (geocode 950), tussen km 31.400 en 6.100, alsmede tussen km 206.115 en km 201.300; - spoorweg Kortsluitroute (geocode 951), tussen km 307.300 en km 304.300; - spoorweg Botlektunnel (geocode 952), tussen km 813.184 en km 817.212; - spoorweg Breda – Rotterdam (geocode 663) tussen km 201.300 en km 199.999, alsmede tussen km 199.992 en km 199.500, alsmede tussen km 401.200 en km 399.375; - spoorweg Rotterdam Europoort II (geocode 476) tussen km 100 en km 104.650. Het besluit is 24 juli 2013 bekendgemaakt en is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. Waar en wanneer kunt u de stukken inzien? Het besluit ligt met de bijbehorende stukken tot en met 18 september 2013 ter inzage bij ProRail, Regio Randstad Zuid, bezoekadres Delftseplein 27j, 3013 AA Rotterdam, telefoon 088 - 231 48 00. Contactpersoon is mevrouw mr. drs. E. Casimir. De openingstijden van de receptie zijn op werkdagen van 7.00 uur tot 17.30 uur.

Hoe kunnen belanghebbenden beroep indienen? Tot en met 18 september 2013 staat voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het instellen van beroep tegen het besluit geschiedt door indiening van een ondertekend beroepschrift dat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht, alsmede de gronden van het beroep bevat. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie? Voor nadere informatie met betrekking tot het besluit kunt u zich wenden tot mevrouw mr. drs. E. Casimir van ProRail, Regio Randstad Zuid, telefoon 088 - 231 69 70. De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het afdelingshoofd BJV-projectadvisering, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, mevrouw mr. A.K. van de Ven

Herdacht worden zoals u bent Met CVU geeft u de gewenste kleur aan uw begrafenis of crematie zodat u de uitvaart krijgt die bij u past. Voor meer informatie kunt u bellen met 0800 - 288 22 55 of mailen naar info@cvu.nl.

WWW.CVU.NL


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 1 augustus 2013 Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: Fax: E-mail: Website:

(010) 506 11 11 (010) 501 81 80 info@albrandswaard.nl www.albrandswaard.nl

Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht. Openingstijden afdeling Bouwen en Wonen elke werkdag: 09.00 - 12.30 uur ’s middags: op afspraak

Nieuws

Bekendmakingen

Let op!

Aangevraagd / voorgenomen

In de zomervakantie, van maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2013, heeft de afdeling Publiekszaken op maandag geen avondopenstelling. De eerstvolgende avondopenstelling is op maandag 2 september 2013.

Doe mee aan Burendag! Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren zaterdag 21 september de jaarlijkse Burendag. Het thema dit jaar is ‘koppen bij elkaar’. Overal in Nederland komen mensen bij elkaar en doen iets goeds voor elkaar en de buurt. Het is mogelijk om als buurt bij het Oranje Fonds een financiële bijdrage aan te vragen om de plannen op Burendag uit te voeren. Kijk voor meer informatie, ideeën en het aanvragen van een bijdrage op www.burendag.nl. Heeft u goede ideeën en gaat u aan de slag in uw buurt? Neem dan voor 7 september contact op met de gemeente over de mogelijkheden, afdeling Beheer Openbare Ruimte, Wendy Zwagemaker, telefoon (010) 506 17 63 / e-mail w.zwagemaker@albrandswaard.nl.

Welstandscommissie Wanneer? Waar? Agenda

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur Gemeentehuis van Albrandswaard (Hofhoek 5, Poortugaal) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Vouchers Albrandswaard in Actie

Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111

Onderstaande initiatieven hebben subsidie toegekend gekregen.

Spreekuren burgemeester en wethouders Wilt u met de burgemeester of een van de wethouders spreken? Bij u thuis of in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via bestuurssecretariaat@ albrandswaard.nl. Collecte Van 4 t/m 10 augustus: geen collecte

Vouchers Albrandswaard in Actie is een systeem voor het toekennen van aanjaaggeld voor initiatieven die passen bij de ontwikkelingsrichting van de Toekomstvisie Albrandswaard 2025.

Initiatief van de aanvraag: Poldermarkt Albrandswaard Albrandswaard onder dak Gemeenschapsfonds Themadag Natuurakkerbeheer Beamer voorlichting en educatie vAWL Wij-coach Samenleving

Omgevingsvergunning Poortugaal - Kijvelandsekade 1, 3172 AB intern verbouwen twee kantoorruimten tot een mindervalide ruimte Verleend / besloten Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening.

Vergaderingen

Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur

Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen.

Voorlopige voorziening aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en: 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Omgevingsvergunning Rhoon - Essendijk 50, 3161 EG bouwen garage (datum bekendmaking: 22-07-2013) - Zilvergloed 41, 3162 XK - plaatsen dakkapel achterzijde (datum bekendmaking: 23-07-2013) - Dorpsdijk 127, 3161 CA - wijzigen twee puien in voorgevel (datum bekendmaking: 29-07-2013)

Inzameling oud papier en karton Elke eerste zaterdag van de maand zamelt de gemeente in Portland en Rhoon-Noord inclusief Poortugaalseweg, Rhoonsedijk, Slot Valkensteinsedijk, Slotsedijk en Varleweg oud papier in. Zet de papiercontainer voor 09.00 uur op de aanbiedplaats voor minicontainers. Los papier wordt niet meer opgehaald.

Toegekend bedrag: € 10.000 € 3.990 € 2.500 € 1.000 € 1.000 € 6.000

Meer scheiden, minder afval.

Inzameling glas

800 700 600 500

Op de website www.albrandswaardinactie.nl (nu nog in opbouw) zal binnenkort meer informatie te vinden zijn over deze en andere initiatieven die passen bij de ontwikkelingsrichting van de Toekomstvisie.

Van januari t/m juni 2013 is 264 ton glas ingezameld.

400 300 200 100

Dit is 11 ton meer dan in 2012. Ca. 310 ton verdwijnt nog jaarlijks in het restafval

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

0

www.albrandswaard.nl

Kringloop Hoogvliet

Autorecycling W.H. Baris bv Kunt u de auto niet brengen dan halen wij hem op met eigen ophaaldienst

Voor inlevering of inlichtingen:

Tevens inkoop loop– en sloopauto’s

Bij inlevering van uw auto krijgt u direct het R.D.W. vrijwaringsbewijs.

W.H. Baris bv Charloisse Lagedijk 638 3084 LH Rotterdam Telefoon 010 - 480 00 00 Telefoon 06 - 53 18 15 39 E-mail: receptie@baris.nl www.baris.nl

zoekt spullen om de winkel te vullen.

Bankstellen, eethoeken, salontafels, vitrines, dressoirs, tv-meubels, kleingoed, witgoed, kleding, lp’s, fietsen, ed.

Tevens doen wij ook huisontruiming & verhuizingen

Openingstijden: ma. 12.00-16.00 uur, di. t/m za. 9.30-16.00 uur.

Mosoelstraat 2, 3193 EL Hoogvliet

Door de overheid erkend als wettelijk inleverbedrijf aangesloten bij: Auto Recycling Nederland

06 - 10 91 38 86


NIEUWS

Donderdag 1 augustus 2013

9

Met historische trams, bus en boot

Nostalgische reis van Rotterdam via Carnisselande naar de eilanden De RTM houdt woensdag 14 augustus de traditionele tocht van Rotterdam naar het Grevelingenmeer. De reis brengt de deelnemer terug in de sferen van de jaren vijftig van de vorige eeuw. Om 9.15 uur vertrekt een historische RETtram van het Willemsplein in Rotterdam naar Carnisselande. De RET-tram maakt daarbij een rondrit door Rotterdam. Van Carnisselande rijdt een historische streekbus via de Hoeksche Waard, over het eiland Goeree-Overflakkee naar Ouddorp. Bij de RTM Remise aan de voet van de Brouwersdam wacht een stoomtram van de RTM om de deelnemers naar het eindpunt Middelplaat Haven te

brengen waar wordt overgestapt op het MS Grevelingen, een voormalige veerboot uit

1959, voor een rondvaart over het Grevelingenmeer. Tijdens de reis door de Hoek-

De voormalige veerpont.

Reserveren Reserveren voor deze tocht kan via rtm.combitochten@ gmail.com, of per telefoon: 06-20082503. Naast de beleving van een historische reis steunt men met de deelname het vrijwilligerswerk aan restauratie en onderhoud van het historische materieel van RoMeO en RTM. Raadpleeg voor verdere informatie over deze organisaties de websites www.stichtingromeo.nl en www.rtm-ouddorp.nl.

De historische RTM Stoomtram.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-albrandswaard.nl

li Vanaf 31 ju overal in de bioscoop in e de originel nds en Nederla ie, vers gesproken in 3D!

Prijzen: - 10x 2 vrijkaarten - 10x stickerpakket

www.desmurfen-film.nl Maak kans op één van de 10 fantastische De Smurfen 2 prijzenpakketten! Ga naar de website van deze krant en klik op lezersactie.

De prijswinnaars worden op de hoogte gebracht. Hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

se Waard en over het eiland Goeree Overflakkee en terug over Voorne Putten volgt de bus zoveel mogelijk de route die vroeger de RTM-tram reed. Op de heenweg wordt een koffiestop ingelast bij een voormalig tramstation van de RTM. De deelnemers krijgen koffie met appelgebak geserveerd. In Ouddorp is gelegenheid het museum en de remise van de RTM te bezoeken. Bovendien wordt daar op vertoon van het deelnamebewijs een lunchpakket uitgereikt. De stoomtram vertrekt om 13.30 uur van de RTM Remise naar Middelplaat Haven. Na de rondvaart vangt de retourrit aan. Die gaat volledig per bus via Voorne Putten naar het Willemsplein. Aankomst Willemsplein rond 18.30 uur. De kosten van deze dagvullende combitocht bedragen 52 euro per persoon (kinderen tot 12 jaar 34 euro), inclusief de koffie met appelgebak en het lunchpakket.

De schouders eronder of toch niet? Naar schatting heeft 1 op de 5 mensen last van schouderklachten. Die klachten variëren van het niet op de zij kunnen liggen tijdens de nachtrust tot het niet kunnen optillen van de arm. Medinova Kliniek Zestienhoven behandelt deze patiëntengroep graag en verbetert hun bewegingsvrijheid en vermindert de pijnklachten. De schouder is het meest beweeglijke gewricht van het lichaam. In de schouder zit kraakbeen dat door een ongeluk, botbreuk, ontsteking of simpelweg veroudering kapot gaan. De slijtage van dit kraakbeen staat bekend als artrose en het bewegen van de schouder wordt een pijnlijke dagelijkse gebeurtenis. Bij zware artrose kan het bewegen van de schouder zelfs zo pijnlijk zijn, dat enkel een nieuw schoudergewricht(schouderpr othese) nog een oplossing kan bieden. Maar niet alle schouderklachten zijn gerelateerd aan artroseverschijnselen. Onder de schouderkop bevindt zich een ruimte met vocht. Pijnklachten kunnen ook veroorzaakt worden doordat er een ontsteking plaatsvindt onder dit dak. In

veel gevallen kan fysiotherapie de klachten verminderen, maar als dat geen verbetering brengt, kan er gekozen worden voor een kijkoperatie van de schouder. Wat de oorzaak van uw schouderklacht ook is, u wilt in ieder geval snel van de pijn af! Dit kan in Medinova Kliniek Zestienhoven, een behandelcentrum tegenover Rotterdam The Hague Airport waar u binnen 10 dagen een afspraak heeft met één van onze orthopedisch specialisten. Ook tijdens de zomermaanden zult u niet op een wachtlijst geplaatst worden voor een operatie, maar wanneer u geopereerd moet worden zal dit binnen 10 dagen na uw eerste consult met de specialist zijn. Uiteraard wordt uw behandeling volledig vergoed. Zet uw schouders er weer onder, laat u niet op een wachtlijst plaatsen en neem vandaag nog contact met ons op voor een afspraak! Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.medinova.com of telefonisch contact opnemen met de kliniek op 010-2989898.

Dieren Centrale Nederland Gevonden: Kat, zwart, met witte aftekeningen, halsband grijs + paarse bel en bloem, Portlandse Baan Rhoon. Kater, rood, witte tenen en bef, mager, vl.band zwart, Irenestraat Rhoon. Konijn, bruin, licht van kleur, Sportlaan Rhoon. Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0186-603405. Kijk voor meer gegevens op www. dierencentrale.nl

Oververhit gedrag bij Zwembadje Rhoon Wat is het lekker weer zo de laatste weken van het schooljaar. En wat is het dan fijn om als kind lekker af te koelen met een sprong in het zwembad. Omdat het badje in Rhoon het enige zwembad is waar je nog terecht kunt is het op de vrije woensdag middag behoorlijk druk. Wil je zeker zijn van een plekje dan moet je zorgen dat je op tijd bent. Op een woensdagmiddag werd het hek dan ook rond de klok van 14.00 gesloten. Om de veiligheid te waarborgen worden nieuwe bezoekers bij de poort tijdelijk geweigerd. Helaas was het warme weer een aantal dames (moeders) naar het hoofd gestegen en gingen zij

behoorlijk oververhit een vrijwilligster te lijf! Respectloos! Dames, laten we deze vrijwilligers koesteren. Dankzij deze mensen is er tenminste nog 1 plek in Albrandswaard waar onze kinderen veel waterpret beleven. Zonder deze mensen blijft de poort van het Zwembadje straks voor iedereen gesloten! En als jullie nu willen dat je altijd naar binnen mag… meld je dan zelf als vrijwilligster aan! Als hulp bij het winkeltje, toezichthoudster bij het zwembad of helpen met snoeien of verven, voor deze mensen staat de poort namelijk altijd open! Henriëtte van der Zwaag

Jongeren van de Foekepot ruimen blowverbodsborden op Jongeren van de Foekepot hebben afgelopen periode met goedkeuring van de wethouder alle Blowverbodsborden binnen de gemeente Albrandswaard verwijderd. Dit bord gaf simpelweg aan dat er in een bepaald gebied niet geblowd mocht worden, dit om de overlast ervan tegen te gaan. De gemeentelijke verordening aangeduid als APV werd hiertoe aangegrepen. In 2007 waren de drie christelijke partijen, te weten de ChristenUnie, de SGP en het CDA groot voorstander van het plaatsen van de zogenoemde blowverbodsborden op diverse overlastgevende locaties binnen de gemeente Albrandswaard. Deze borden werden onder meer geplaatst bij de metrostations Rhoon en Poortugaal, winkelgebieden zoals het Rhoon Centrum en Hof van Portland, en bij diverse scholen en sportverenigingen. Echter in juli 2011 oordeelde de Raad van State dat gemeentes dit niet expliciet mochten uitten via borden of regelen via een APV, dit omdat het al reeds was vastgelegd in de Opiumwet. Deze wet verbied namelijk het bezit en het gebruik van hard- en softdrugs waaronder cannabis. Daarbij zouden de

borden de suggestie kunnen wekken dat buiten het vastgestelde gebied het verbod niet zou gelden, hetgeen volledig onjuist is. Het eerste blowverbodsbord in Nederland werd in 2006 in Amsterdam geïntroduceerd en raakte al meteen razend populair onder de jeugd. Het werd al snel een zeer gewild collectors item. Om diefstal tegen te gaan besloot het plaatselijk stadsdeel de borden via internet te gaan verkopen waarbij de opbrengst naar een goed doel ging. Binnen de gemeente Albrandswaard hebben de jongeren van de Foekepot de borden verwijderd en als ruil hebben zij er van de wethouder twee mogen behouden. Die zullen binnenkort sierlijk gaan prijken aan de wand van hun clubhuis. De ChristenUnie-SGP fractie heeft dit gebeuren aangehaald bij de behandeling van de voorjaarsnota en wil als reactie hierop van de CDA wethouder weten, hoe het college nu het bovengemiddeld drugsgebruik bij de jeugd wil gaan ontmoedigen, overlastgevende omgevingen tegen wil gaan en wat de concrete plannen hiervoor zijn voor 2014.


WEEKBLAD HOOGVLIET

31 juli 2013 pagina 5

ar 33 ijjkaenisse

in Sp

ALL YOU CAN

EAT & DRINK* ma-vr za-zo** 65+ Kind 6 t/m 12 jr.

:€ :€ :€ :€

21,80 23,80 18,80 13,80

Onbeperkt Wok, Grill, Buffet, Sushi, Frisdrank & ijs!*

Winkelcentrum Groenewoud Naast Jumbo supermarkt (gratis parkeren) Groenewoud 2, 3203 AM Spijkenisse Tel. 0181 - 620633 ● Fax. 0181 - 620323 www.pakboli.nl ● info@pakboli.nl

Wilde

Hollandse

Snijbonen 500 gram

Witlof

0.

Perziken

1.

49

500 gram

Frambozen Bosbessen of Bramen

500 gram

49

Waarom zou u nog langer op uw geld blijven wachten ! Wij innen al uw vorderingen

NO CURE NO PAY Ook voor particulieren

Per doosje Nieuw!

Hollandse

Weideland 99 200 gram0. salade 500 gram Hollandse Heerlijke Courgettes 99 Bloemkool Mandarijnen 99 3 voor 0. 10 stuks 1. 78

0.

KASTEN OP MAAT Struytse Hoeck 13-14 St Schuifdeurkasten Wij zijn op n 322 3224 HA Hellevoetsluis a v e ti n a k va Inloopkasten 0181-322600 maandag www.delijnkasten.nl w Boekenkasten m 29 juli t/ s Gratis inmeten Openingstijden 21 augustu donderdag t/m zaterdag dond van 10:00 - 17:00 of bel voor een afspraak

Vrijblijvende offerte te Ook voor doe-het-zelver

Goudse

ExtraBelegen Hollandse

Kersen 49 500 gram 1.

500 gram

Brie

Aanbiedingen t/m t/m 7 augustus 2013 Aanbiedingengeldig geldigvan van1........ ........ ..........

100 gram

www.TZDbudgetcoaching.info

Sharon-Ann deMiranda

(+31)648378180

TZD Budgetcoaching en Schuldhulp

Autohandel De Molshoek (SCHADE) AUTO'S TE KOOP GEVRAAGD contante betaling RDW vrijwaring 06-26 35 26 57 06-15 44 84 78

Handelsonderneming ‘Van alles wat’. TE KOOP GEVRAAGD: hele of gedeeltelijke inboedels van antiek tot modern, bankstellen, kasten, eethoeken, kleingoed, schilderijen enz. Tevens huisontruimingen en verhuizingen.

Tel. 06 - 44 74 44 88!

te De h1oo0go0so,rprijs v o uw aut

HOUD DE INBREKER BUITEN Bouwkundig beveiligingsbedrijf - www.vanduurensecurity.nl

0181-314786

www.computerstoday.nl / info@computerstoday.nl

Voor een betaalbaar grafmonument naar eigen wens

WWW.STEENHUYSNATUURSTEEN.NL Showroom in Zuidland op afspraak T 0181-400989 Info@steenhuysnatuursteen.nl M 06-53252575

Betaalbare grafmonumenten plaatsing in héél Nederland

www.andersgedenkmonumenten.nl Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel • Tel. 010 75 28 837

MMa aaan ndda agg t/m Woe t/m Wo dag enns sdag .t/m7..... .augu 5 ..... gusst t/m tusus au

Bospeen 0.69

Per bos

3.99 Postelein 78 89 0. 0.

TZD Budgetcoaching en Schuldhulp

NIETS DOEN IS GEEN OPLOSSING!!!

1.

49

Trostomaten0.49

Fax.:0181-698303 Web:www.ahincasso.nl

Tel.:0181-698304 E-mail:info@ahincasso.nl

0.

99

500 gram


NIEUWS

Donderdag 1 augustus 2013

Wildwest-taferelen tijdens Fokveedag Hellevoetsluis Zaterdag 10 augustus moet het duidelijk worden: is Bea 111 dit jaar weer de mooiste melkkoe van de ZuidHollandse Eilanden? Of is het misschien wel de beurt aan Mina 281? Mina siert in ieder geval de poster en het programmaboekje dat voor de 56e aflevering van de Fokveedag Hellevoetsluis is gemaakt. In de zon poseert Mina 281 gelaten voor de fotograaf. Ondertussen kijkt ze uit over het wandel- en recreatiegebied dat aan het Haringvliet in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee ligt. De vier jaar oude koe van Huibert Groeneveld is dit jaar één van de deelneemsters aan de jaarlijkse schoonheidswedstrijd voor melkkoeien die de tweede zaterdag van augustus in Hellevoetsluis plaatsvindt. Misschien mag Mina zichzelf wel een jaar lang ‘de mooiste koe van de Zuid-Hollandse Eilanden’ loeien. Zeker is dat nog lang niet, want de Goereese schone is niet de enige

deelneemster aan de koeienkeuring die dit jaar op zaterdag 10 augustus plaatsvindt. Er strijden in totaal namelijk 65 koeien uit de plaatsen Hekelingen, Abbenbroek, Sommelsdijk, Zwartewaal, Stad aan ‘t Haringvliet, Simonshaven, Hellevoetsluis, Ooltgensplaat, Strijen, Rockanje, Stellendam, Nieuw-Beijerland, Heenvliet en Maasdam om de eer die vorig jaar Bea 111 van melkveehouder Hoftijzer uit Zwartewaal te beurt viel. Een vakkundige tweekoppige jury zal bepalen welke koe het mooiste loopt, de meest rechte rug en het strakste uier heeft.

Wordt Mina 281 dit jaar de mooiste koe van de Zuid-Hollandse Eilanden? Zaterdag 10 augustus tijdens de Fokveedag Hellevoetsluis wordt dat duidelijk.

De Fokveedag Hellevoetsluis opent dit jaar haar poorten om zes uur ‘s ochtends. Dan worden de koeien aangevoerd, waarna de eerste koeienkeuringen om negen uur plaatsvinden. Maar er is meer te zien op het terrein aan de Smitsweg in Hellevoetsluis. Er zijn kalverbegeleidings-

wedstrijden waarbij kinderen hun kalveren aan het publiek tonen. Er zijn Alpaca’s, er loopt een ganzenhoeder met zijn ganzen over het terrein, er staan oldtimer-trekkers te pronken en ook de gezellige marktkramen zijn weer gevuld met allerhande ambachten en streekproducten.

Koos de Ronde komt dit jaar naar Fokveedag Hellevoetsluis voor een demonstratie vierspanrijden.

Foekepot on Tour

Meer informatie op de website www.fokveedaghellevoetsluis.nl

www.deschakelalbrandswaard.nl

De zomervakantie is aangebroken en dus is het traditioneel het tijdstip voor de jongeren van de Foekepot om daagjes weg te gaan. Bestuursleden en vrijwilligers stapten afgelopen dinsdag gezamenlijk in de auto’s richting Walibi. Dit werd een ervaring om niet snel te vergeten. Na een gezellige en voorspoedige reis richting Flevoland kwamen zij aan in het land van achtbanen en sensatie. ,,Dit soort dagen zorgt ervoor dat de banden tussen de verschillende vrijwilligers worden aangehaald’’, aldus Sander Drenth, één van de bestuursleden van de Foe-

Wildwest taferelen Het meest spectaculair is dit jaar zonder twijfel de demonstratie van The Future Guys. Dit zogenoemde trickridingteam dat uit zes mensen bestaat geeft een tijdens de Fokveedag Hellevoetsluis een Wildwest demonstratie ten beste. Op getrainde westernpaarden halen ze in een spectaculair en razendsnel tempo de meest adembenemende stunts uit. En er zijn nog meer paardenshows. Zo komen ook de liefhebbers van het vierspanrijden komen aan hun trekken. Koos de Ronde, de veelvuldige menkampioen uit Zwartewaal, geeft namelijk ook een demonstratie tijdens de Fokveedag Hellevoetsluis. De dag duurt van 09.00 tot 16.00 uur en wordt gehouden op het terrein van J.B. van den Ban, Smitsweg 29 in Hellevoetsluis.

11

Een bank voor de Kasteelgaarde Rhoon Stichting Kruiswerk Rhoon, voorheen de Zuid-Hollandse Vereniging ‘Het Groene Kruis’ droeg woensdag 24 juli een prachtige Engelse tuinbank over aan het Zuid-Hollands Landschap. In goede samenwerking is gekozen voor een schitterende plek in de Kasteelgaarde Rhoon, met uitzicht op de gracht. Een heerlijke plek om even bij te komen en een reden temeer om de omgeving van het Kasteel eens te bezoeken. Het Zuid-Hollands Landschap is erg blij met dit gebaar en bedankte de Stichting Kruiswerk Rhoon hartelijk.

Programma’s RTV Albrandswaard RTV Albrandswaard heeft voor de komende week weer allerlei programma’s met tafelgasten of telefonische interviews met artiesten. Gasten Middag Magazine (van ma t/m vrij van 14.00-16.00 uur): Op donderdag 1 augustus ontvangt presentator Hans Koole Maurice van Veen van de gemeente Rotterdam die alles komt vertellen over het project ‘De Verbetercoach’ en op maandag 5 augustus ontvangt Hanneke Kooren als gast aan tafel Jan Diepenhorst. Hij komt van alles vertellen over het Arboretum Hoogvliet. Op woensdag 7 augustus zijn Janina van Zanten en Astrid Hussaarts van het Nationaal MS Fonds te gast aan tafel. Het Nationaal MS Fonds is hard op zoek naar collectanten in Albrandswaard. Op donderdag 8 augustus ontvangt Hans Koole Hedy Halman en Marjolein van den Burg van Hondse Zaken. Andere luistertips:

Nieuws en regioactiviteiten hoor je op zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur in ‘Info Magazine’ met ook elke week een gast aan tafel, afwisselend gepresenteerd door Kees Spronk of Winni de Bruin. Meer info uit de regio elke dinsdag- en donderdagavond in ‘Albrandswaard Lokaal’, gepresenteerd door Hermans Spijkers en side-kick Nick van Luyk en ook op zondagmorgen van 10 tot12.00 uur in ‘Goedemorgen Albrandswaard!’, dat afwisselend gepresenteerd wordt door Kees Spronk en Dick Roelse, wordt je voorzien van de allerlaatste nieuwtjes en uitgaanstips uit de regio Albrandswaard, met altijd een gast aan tafel of een reportage opgenomen op locatie. RTV Albrandswaard is te ontvangen via de kabel in Albrandswaard op 99.0 en op 107.1 in de ether in Albrandswaard. Ook via de kabelkrant in Albrandswaard op kanaal 28+

Bougainvillea: de kleurrijke verrassing

kepot. ,,Wij staan elk weekend geheel vrijwillig, en dus onbetaald, klaar om aan de

plaatselijke jeugd een gezellig onderkomen te bieden’’, benadrukt hij. ,,Het is daarom goed om af en toe met elkaar iets anders te doen in een andere omgeving en vandaag staat deze trip naar Flevoland dus op de agenda. Hierdoor ontstaat er ook meer een vriendenband en die sfeer proberen wij ook uit te stralen elk weekend in de Foekepot. De Foekepot is de jongerensociëteit in Poortugaal. De soos is vrij toegankelijk op elke vrijdag- en zaterdagavond. Zaterdagavond tip van Sander: ‘Kom gezellig een keer langs’.

Bougainvillea is dé mediterrane sfeermaker voor je tuin, terras of balkon. Denk jij dat die prachtige kleur van de bloemen komt? Dus niet! Het zijn de schutbladeren die de Bougainvillea haar kleur geven. De kleur verandert ook nog eens naarmate de lichtintensiteit toeneemt. Hoe meer zonlicht er op de bladeren schijnt, hoe feller de kleur wordt. Wie kent niet de witgekalkte muren waartegen de roze, rode, lila of oranje bloemen van Bougainvillea zich scherp aftekenen? Het plaatje doet denken aan vakanties in Spanje, Portugal of Italië. Toch komt Bougainvillea oorspronkelijk uit Zuid-Amerika en om nog preciezer te zijn: uit Brazilië. De plant heeft dan ook vooral behoefte aan zonnig weer. Dat is wel even wennen in het Hollandse klimaat. Desondanks kun je ook in ons land vijf maanden genieten van deze flamboyante bloeier. Wil je volgend jaar weer genieten? Zet de Bougainvillea dan binnen voordat

de nachtvorst invalt. De meest ideale plek voor een Bougainvillea is een zonnige, redelijk beschutte plaats in de tuin, op het terras of op het balkon. De plant is dorstig en heeft ‘s zomers vrijwel dagelijks water nodig. Tegelijkertijd heeft Bougainvillea een hekel aan ‘natte voeten’, dus zorg er wel voor dat overtollig water uit de pot kan weglopen. In het najaar is de waterbehoefte -zeker vanaf oktober- sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij warm, zonnig weer kun je nog

Bougainvillea spectabilis

wel een paar keer per week water geven, maar als het koud en regenachtig is, heeft de plant maar matig water nodig. Eens per veertien dagen bijmesten geeft een goed resultaat. Na september moet je daarmee stoppen, anders gaat de plant te sterk groeiend de winter in en dat overleeft hij niet. Snoeien mag, maar hoeft eigenlijk niet. Het snoeien van een Bougainvillea is alleen nodig als je de plant te groot vindt worden. Je kunt dit het beste in februari doen. Houd er wel rekening mee dat een tak die is teruggesnoeid de volgende zomer minder bloeit. Je Bougainvillea is dan dus niet zo uitbundig als je van haar gewend bent. Handig weetje Probeer de Bougainvillea in het voorjaar zoveel mogelijk droog te houden, dan bloeit de plant beter. Je moet hem als het ware een beetje plagen, dat prikkelt juist om te gaan bloeien. Bron: Colour your Life.


de Plantenhal kalanchoĂŤ 0.75

begonia 1.00

astilbe 1.95

grote dahlia 2 voor 3.00

cyclaam 1.50

gladiolen per bos 1.00 exacum 0.75 Rhoon Ridderkerk Zuidland Terneuzen bergschenhoek oud-beijerland

stamroos 4.95 Stationsstraat 1 Benedenrijweg 463 Stationsweg 28A Guido gezellestraat 27 Jacob marislaan 6 Langeweg 35

rozen bos 10 stuks 1.00 goudvis- of alstroemeria tuinhortensia tropisch visvoer 100 gram 1.95 per bos 1.00 1.95

Openingstijden: Ma. t/m do.: 09.00-18.00 Vrijdag: 09.00-21.00 Zaterdag: 09.00-17.00 zondag: gesloten

bloemen - planten - diervoeders Meer informatie en vacatures:

www.deplantenhal.nl aanbiedingen geldig van wo 31 juli t/m za 3 augustus


NIEUWS

Donderdag 1 augustus 2013

Gitaarmuziek op de zondagmiddag Wie zondag 18 augustus wil genieten van een uurtje bijzonder gitaarspel in de prachtige ambiance van een historisch kerkgebouw kan die dag ’s middags terecht in de imposante Onze Lieve Vrouwekerk te Geervliet. Daar vindt een gitaarrecital plaats door Santiago Lascurain. Hij ontving zijn muzikale opleiding aan de conservatoria van Mexico Stad en San Francisco. Hij speelt de integrale versie van Nocturnal van Benjamin Britten, Quatre Pièces Brèves van Frank Martin, Thème Varié van Manuel M. Ponce en de

Sonata op. 47 van Alberto Ginastera. De gitaar heeft juist bij 20e eeuwse componisten in een bijzondere belangstelling gestaan. Zij voelden zich uitgedaagd alle mogelijkheden van het instrument uit te buiten. Dat levert ongelofelijk spannende muziek op. Lascurain, specialist op dit gebied, leidt z’n gehoor graag in deze aparte wereld rond. Het concert begint om 15.30 uur. Na het concert is er frisdrank met iets lekkers. Toegang: uw gift. Meer info: www.resantiquae. nl

Dode vissen melden bij waterschap Het waterschap krijgt regelmatig meldingen van dode vissen. Door het warme weer van de afgelopen dagen stijgt de temperatuur van het water in de sloten. In warm water zit minder zuurstof. Indien het zuurstofgehalte te ver daalt krijgen vissen het moeilijk met ademhalen en kunnen doodgaan. Behalve de luchttemperatuur speelt ook het waterpeil in de sloten een rol. Het waterpeil kan lager worden als gevolg van een hogere verdamping. In minder diep water, stijgt de watertemperatuur sneller. Door het warme weer groeien bepaalde planten, zoals (blauw)algen sneller. Overdag produceren deze algen zuurstof, maar in de

nacht gebruiken zij zuurstof. Bij de hoge(re) temperaturen verloopt het afbraakproces van dode planten sneller. Dit vraagt ook veel zuurstof. Deze natuurlijke processen zorgen er voor dat het zuurstofgehalte gedurende de dag en de nacht flink kan wisselen. Indien het zuurstofgehalte te ver daalt, treedt vissterfte op. Vissen zijn koudbloedige dieren die bij hogere temperaturen juist meer zuurstof nodig hebben. Dode vissen en maaien Het maaien van sloten is noodzakelijk om de aan- en afvoer van water in de sloten te garanderen. Door het aan- en afvoeren van water zorgt het waterschap ervoor dat er voldoende water in de sloten zit.

Niet te veel en niet te weinig. Daarom maait het waterschap in voor- en najaar de planten onder water. Wanneer de watertemperatuur te hoog wordt, dan stopt het waterschap met maaien via maaiboten. Afgemaaide planten die achterblijven in het water gebruiken namelijk zuurstof bij de het afbraakproces. Om te voorkomen dat het zuurstofgehalte in het water negatief beïnvloed wordt, stopt het waterschap dus met maaien via maatboten. ,,Hierdoor proberen we eventuele vissterfte te voorkomen. Maaien via kranen vanaf de kant, kan dan nog wel. Meldt dode vissen altijd bij het waterschapsloket, telefoon 0900-2005005, 09002005005 (0,10 euro p/min.) of 2005005@Wshd.Nl.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-albrandswaard.nl

Laat een tuin meedrinken Hevige regenbuien, zoals die voor de komende dagen voorspeld zijn in het oosten en het zuiden van het land, zullen door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen. Op sommige plaatsen komt daardoor -bedoeld- water op straat te staan. Zo kunnen grote pieken in wateroverlast zo snel en verantwoord mogelijk door het riool worden afgevoerd. Ook helpt deze aanpak om overstroming van gebouwen te voorkomen. Gemeenten nemen verschillende maatregelen om wateroverlast tegen te gaan, zoals het aanleggen van aparte regenwaterafvoeren, infiltratie in de bodem en aanleg van vijvers en sloten. Ook kiezen veel gemeenten er bewust voor om het water tijdelijk te laten staan op straat of in parken. Bij de aanleg en het onderhoud van wegen en groenvoorzieningen houden zij rekening met deze nevenfunctie als bovengrondse opvangbassins, zodat het water daar veilig kan blijven staan tot het riool vrij is om het af te

voeren. Op deze manier wordt enerzijds voorkomen dat het water gebouwen en huizen inloopt. Anderzijds is dit de snelste manier om het water op piekmomenten door het riool te laten afvoeren. Ook financieel gezien is het gebruik van de straat als verlengstuk van het riool zeer efficiënt. Tuinen zijn steeds vaker helemaal bestraat, zonder opvangvoorziening voor regenwater. Bijna de helft van het regenwater komt in het riool vanaf daken en uit tuinen van huizen en bedrijven. De wateroverlast in de publieke ruimte zou aanzienlijk lager zijn als water in tuinen blijft en daar in de grond zakt. Daarom is het belangrijk dat tuinen niet helemaal worden bestraat, maar er bijvoorbeeld ook nog een deel bestaat uit gras, borders met planten of grind. Het onderhouden van het riool inclusief het aanleggen van de bovengrondse waterbassins kost Nederland jaarlijks 1,5 miljard euro.

Orgel- en fluitconcert in Charlois ROTTERDAM - Het eerste concert na de zomervakantie in de Oude Kerk te Rotterdam-Charloisvindt plaats op zondagmiddag 8 september om 15 uur. Musici tijdens het concert zijn Thea Verhagen, organist van de Oude Kerk en Marie-Christine Goergen, fluitiste. Afwisselend zullen zowel het Hess-orgel (solistisch) en het kistorgel als begeleiding van de fluit te horen zijn. Thea opent het concert met feestelijke muziek van William Mathias. Laat u tijdens dit concert verrassen door een fluitsolo van Jacques Ibert, een Franse componist en dirigent. Thea en Marie-Christine besluiten het concert met een hedendaags stukje muziek van Dick Sanderman. De kerk is open vanaf 14.30 uur.De toegang is gratis, wel is er een collecte bij de uitgang. Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Meer informatie: www. oudekerkcharlois.nl

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Kennisgeving in het kader van het project A15 Maasvlakte – Vaanplein Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Milieu kennis van het feit dat het volgende ontwerpbesluit is genomen. Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage? Voor de uitvoering van het Tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein is onderstaand ontwerpbesluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het betreft een aanvraag van A-Lanes A15 Mobility v.o.f. om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op grond van artikel 2.1, eerste lid, sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het ontwerpbesluit is afgegeven door het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoogvliet en betreft de bouw van grondkerende constructies op het perceel kadastraal bekend A2522 te Rotterdam. Voor het verbeteren van de verkeersdoorstroming op de rijksweg A15 vinden er een herstructurering en wegverbreding plaats van rijksweg A15. Over het gehele wegtracé zijn de situaties met de steile taluds beschouwd. In totaal zijn er 12 locaties waar een grondkerende constructie wordt gerealiseerd. Onderhavige aanvraag heeft betrekking op een 7-tal situaties in wegsectie 3 en 4.15.

Ga naar de website en upload je bericht. www.deschakelalbrandswaard.nl

13

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien? Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken

liggen van 1 augustus 2013 tot en met 11 september 2013 ter inzage bij: - de Servicebalie van de deelgemeente Hoogvliet, Middenbaan-Noord 47 te Hoogvliet, telefoon 010 - 472 66 66 (e-mailadres: info@hoogvliet.rotterdam.nl); - ROTTERDAM.INFO, Binnenwegplein, Coolsingel 195-197 te Rotterdam, telefoon 010 - 271 01 20. Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht? Van 1 augustus 2013 tot en met 11 september 2013 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoogvliet, p/a Juridische Diensten Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam. Fax 010 - 267 62 22 of e-mail: jdr@sdr.rotterdam.nl. Meer informatie? Voor nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u zich wenden tot de Servicebalie van de deelgemeente Hoogvliet, telefoon 010 - 472 66 66 (e-mailadres: info@hoogvliet.rotterdam.nl). De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het afdelingshoofd BJV Projectadvisering bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, mevrouw mr. A.K. van de Ven


NI E U WV E NNE P

N208

BUSSU

N208

HI L L E GOM

NOOR DWIJK ER HOUT

A4

LISSE

A2

KNOOPPUNT

BURGERVEEN

N O OR DW IJK

N201 tijdens de zomermaanden Ook wordt u niet op een wachtlijst geplaatst!N201

K U DE L S TA A RT

R I J S E NHOU T

S AS S ENHEIM

A44

R OE L OFA R E NDS VEEN

VOOR HOUT WAR MOND

A4

LEIDER DOR P

TER AAR

Schouderklachten? WASSEN AAR

LE IDE N

WOU BR U GGE

N11

VOOR S C HOTEN

N44

A4

ALPHEN A/D RIJ N

KOU DE K E R K A A N DE N R I J N

HAZ E R S WOU DE R I J NDI J K

ZOETERWOUDE

NI E U WKOOP

N11

A12

KNOOPPUNT

VL E UTE N

Vliegveldweg 65, Rotterdam UTRE CH T

HA RM E L E N LET OP: voor een schouderoperatie. BODE GR AVWij E N hanteren een maximum leeftijd van 75 jaar DE M E E RN

A12

ZOE TE R ME E R

A12

LOODGIETERSBEDRIJF K. WIJNTJES NI E UWE G E I N OUDENRIJN

WADDINXVEEN

A13

R E E U WI J K

OUDE WATE R

GOUWE

GO A29 UDA Ernstige verkeershinder A15 en

HOUTE

• GAS • WATER • CV • RIOOL • SANITAIR IJSSE L STE IN

HA A S T R E C HT

• DAKBEDEKKING S TOLWI J K

VIA NE N

KNOOPPUNT

• ZINK EN LOODWERKZAAMHEDEN L OPIK

KNOOPPUNT

A13

TERBREGSEPLEIN

KLEINPOLDERPLEIN

KETHELPLEIN

EVERDINGEN

L E XM OND A M E IDE

S C HOONH OVE N

C A PE L L E A /D IJSSEL

KNOOPPUNT

A27

info@loodgietersbedrijfwijntjes.nl

BE R GA M BA C HT

M E E RKE RK

ROTTE R DAM

A4

B EN ELU XT U NNEL

GR O EN EKR U ISW EG

RHOON/CHARLOIS 19

Europoort

NI E U WE R K E R K A A N DE N I J S S E L

A20

A27

A2

Bij knooppunt Vaanplein richting Zierikzee en Dordrecht. KNOOPPUNT

LUN

M ONTFOORT

KNOOPPUNT

A12

KNO

L INSCHOTE N

A12

A4

A27

A12

KNOOPPUNT

YPENBURG

A4

M A A RSSE NBROE K

WO E RDE N

KNOOPPUNT

PRINS CLAUSPLEIN

M A A RSSE N

www.medinova.com

BOS KOOP

DE BILT

A2

Meer informatie of een afspraak maken? M E RIK Bel 010 - 298 98 98 ofKAkijk op

HA Z E R S WOU DE DOR P

LEID SCH EN DAM

NIE UWL OOSDRE CHT

U heeft binnen 10 dagen een afspraak met één van onze W IL NIS orthopedisch specialisten. Ook voor uw operatie wordt u niet op een wachtlijst geplaatst! Indien u een operatie nodig heeft, wordt u binnen 10 dagen BRE UKE L E N na uw eerste consult geopereerd.

HOOGM A DE

OEG S TG EES T

L OE NE N

VINKE VE E N

M IJDRE CHT

OU DE WE T E R I NG

R IJNS BUR G

H I LV

U I T HOOR N

L E I M U I DE N

KAT W IJ K AAN Z EE

NE DE RHORST DE N BE RG

AALSMEER

Mobiel: 06 22372349

A16

KNOOPPUNT

24 FEIJENOORD

SP IN O ZAW EG

In Rhoon en Poortugaal betaalt u geen voorrijkosten. A27

R I DDE R K E R K 20 BARENDRECHT

VAAN PLEIN

A15

AMOTEX TAXI RIDDERKERK A RKE L

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

RIDDERKERK

BAR ENDR EC H T

BENELUX

A L E E RDA M

VAN BR IENENOOR DBR UG

- Vast tarief per rit binnen Ridderkerk GORINCHEM - Speciaal tarief naar ziekenhuis - Vervoer naar en vanGluchthavens O RI NCH E M - Korting bij retourboekingen A15 - U kunt in de taxi pinnen GIE SSE NBURG

A15

A29 HEINENOOR DTUNNEL

KNOOPPUNT

A16

A15

VURE N

M E RWE DE BR U G

N217

M E RW E DE BRUG

N3

DR E C HT T U NNE L

HA R DI NX V E L DGI E S S E NDA M

S L I E DR E C HT

TEL.: 0180-468724 / 06-23910654 W E RKE NDA M

A29

’ S - GR AV E NDE E L MAAS DAM

DORDREC HT

K I LT U NNE L

Zierikzee

MIJNS HEER ENLAND

BI E S BOS C H

A16 Weekafsluitingen A29 knooppunt Vaanplein

GE E RT R U I DE NBE R G

Van vrijdag 2 augustus 22.00 uur tot zondag 11 augustus 08.00 uur KNOOPPUNT

Kijk voor HELLEGATSPLEIN

meer informatie op www.vanAnaarBeter.nl/wegwerkzaamheden WILLEMS TAD of scan de QR-code hiernaast met uw smartphone.

N59

TEL.: 0180-468724 / 06-23910654

KNOOPPUNT

KLAVERPOLDER L A GE Z WA L U WE

R A A M S DONKSVE E R

A59 De Bruin Aardbeien en meer...

A29

KNOOPPUNT

SABINA

KNOOPPUNT

te koop: aardbeien en echte hollandse kersen O O ST ERHO UT A59

KNOOPPUNT

ZONZEEL

Meer informatie: www.vanAnaarBeter.nl of FIJNAART A59 bel 0800-8002 (gratis). Download gratis de A29 D INvanAnaarBeter-app T ELO O RD in de App Store of Play Store. KNOOPPUNT Kijk op www.vanAnaarBeter.nl/app NOORDHOEK

Z E V E NBE R GE N T E R HE I J DE N

HOE V E N OUDENBOS C H

STEENBE RGEN

KA ATSHE UVE L

L OON OP ZA ND

ma. t/m vr. 10.00-17.30 uur za. 08.30-15.00 uur

Achterweg 3, Mijnsheerenland

A16

OUD G AS TEL

N261

zoet, sappig en stevig direct van de A27 teler DONGE N De Bruin Aardbeien T E T E R I NGE N

PR I NS E NBE E K

A17

DRUNE N

WAALWI J K

WA SPIK Vers, lekker en natuurlijk dichtbij HOOIPOLDER VRIJHOE VE

M A DE

A16

A17

K LUNDERT

W IJK E A A L BU

HA M

NUMANS DOR P

M OE R DI J K BR U G

AMOTEX A27 Transport- & Koerierservice

- Transport tot 1.500 kg. netto lading - Opslag van goederen en materialen - Nachtdistributie

S TR IJEN

H ARING VLIETBR UG

SL E E UW IJK

A L M KE RK

= omleidingsroute

= wegwerkzaamheden

Z U ID B EIJ ERLAN D

BRA KE L

WOUDRICHE M

www.debruinaardbeien.nl

UDE NHOUT

RIJE N

KNOOPPUNT

ETT ENLE UR

A261

PRINCEVILLE R OOS BE R G

BREDA

N259

N282

HUL L E N

N261

A27 BAVE L

BE RKE LE NSCHOT

A65

TI LB URG

v or vo DE STOK

KNOOPPUNT

A58

p in schoolple hele R UC PHEN

N

WO U W

A58 A16 LV E NHOU T GewoonUlekker buitenspelen, dat wil ieder kind. Daarom werkt Jantje Beton samen

S I NT W I L L E BR OR D

KNOOPPUNT met kinderen om vrij buitenspelen weer mogelijk te maken. Help ook mee! Kijk op ST. ANNABOSCH GIL ZE www.jantjebeton.nl A58

S PR U NDE L

N260

ROOSE NDAAL n buiten. A58 VERKEERSPLEIN

ZOOMLAND

KNOOPPUNT

GALDER

GOIRL E

CHA A M

R I J S BE R GE N

A16

N630

M

A58

KNOOPPUNT

DE BAARS


NIEUWS

Donderdag 1 augustus 2013

Honderddertig kinderen genoten van zomersportdag De zomersportdag Carnisselande/Portland van zaterdag 27 juli is een groot succes geworden. De dag was georganiseerd door betrokken buurtbewoners, verenigd in EDC en bedoeld voor kinderen van 7 t/m 12 jaar uit Carnisselande en Portland. Juist voor kinderen die niet op vakantie kunnen is deze datum gekozen. Bijna viel het evenement in het water vanwege een enorme hoosbui om 12.00 uur. Maar om 14.00 uur was het droog en werd het stralend zomerweer. Meer dan 130 kinderen genoten als begeleiding van 30 vrijwilligers van het Tobbedansen met zeepsop en water, van het Wereldballen rollen en op die bal zien te blijven, van het Levend Tafelvoetbal en een reuze sjoelbak van 10

meter. De kinderen kregen gratis druiven, snoeptomaatjes en limonade. Ook aan de ouders of begeleiders was gedacht. Zij hebben met gratis koffie of thee met elkaar kennis gemaakt en er zijn goede gesprekken gevoerd hoe ze met elkaar de wijk leefbaar kunnen houden en elkaar beter kunnen leren kennen. Uit de gesprekken bleek dat deze activiteiten door de inwoners van deze vinexlocatie zeer op prijs worden gesteld. Een reden voor de initiatiefnemers te meer om er over na te denken om hier een jaarlijks evenement van te maken. Aan het eind van de middag kregen de kinderen een presentje. De activiteiten vonden plaats rond cbs Vrijenburg aan de Vrijenburglaan 61. EDC staat voor Every Day Church en bestaat uit betrokken christenen.

Nieuwe komedie Jon van Eerd BARENDRECHT - Jon van Eerd sleurt zijn publiek komend seizoen in zijn nieuwste komedie ‘Harrie en Twee Meesters’ op zijn eigen manier mee in een dolkomische wervelwind van gierende intriges en koddige misverstanden. Jon van Eerd in theater Het Kruispunt te zien op donderdag 31 oktober. Als Harrie Vermeulen krijgt Van Eerd het als Middeleeuwse herbergier aan de stok met twee schoonmoeders. De één is arrogant en te chique voor een simpele herberg, de andere is niet zo snugger, maar haalt het bloed onder Harries nagels vandaag. En dat is niet alles, er is ook nog een impulsieve minnaar, een gillende bediende, een mooie jonkvrouw, een botte bedrieger en een sluwe zus. Harries verliefde hart brengen hem in een ingewikkeld pakket van hilarische intriges, sukkelige capriolen en onmogelijke verkledingen. Zie voor meer informatie en kaarten www. theaterhetkruispunt.nl.

www.deschakelalbrandswaard.nl

Het Nieuwe Leegstandsbeheer Gemeenten kunnen eenvoudig tienduizenden euro’s per pand per jaar besparen op het tij­ delijk beheer van maatschap­ pelijk vastgoed. Maak de eigenaar niet verantwoorde­ lijk voor de exploitatiekosten van G/W/L, maar de eindge­ bruiker. Dit is een voorname werkwijze bij commerciële verhuur, maar waarom blijft dit nog te vaak uit bij tijde­ lijk gebruik? En wat heeft dit voor gevolg bij incourante panden in gemeentelijk bezit die jaren leeg blijven staan? Aanvullend op de uitzen­ ding van Nieuwsuur op 17 juni omtrent het inefficiënt omgaan met vastgoed in gemeentelijk bezit, is de rol van leegstandbeheerder bij gemeentelijk vastgoed meer prominent aanwezig dan ooit. Waar het tijdelijk beheer voorheen enkel om vastgoed­ bescherming ging en maat­ schappelijk nut, draait het steeds meer om exploitatie. Specifiek voor maatschap­ pelijk vastgoed, waar naar verwachting een explosie ontstaat aan vrij te komen panden, door o.a. het korten op subsidies en het inkrim­

pen van gemeenten. Dit zijn over het algemeen relatief ‘incourante’ panden, waarbij het pand naar verwachting jaren leeg blijft staan en al snel een ton per jaar kan kosten aan exploitatielasten, volgens Arnoud Hekkens in Nieuwsuur. Helaas wordt de exploitatie nog te weinig meegenomen in het traditionele beheer van leegstand, waardoor de gemeente bij deze incouran­ te panden juist extra kosten maakt van G/W/E door tijde­ lijke gebruikers te plaatsen. Als voorbeeld wordt bij voor­ malige schoolpanden in veel gevallen een vast bedrag incl. G/W/E aan de eindgebruiker gevraagd voor het gebruik van een lokaal. Een deel hier­ van komt terecht bij de eige­ naar, in dit geval de gemeen­ te, slechts een fractie van de daadwerkelijk gemaakte kos­ ten voor G/W/E in dit pand. Dit risico komt echter volle­ dig terecht bij de gemeente en niet de eindgebruiker. Villex Vastgoedbescherming is al sinds 2001 actief en heeft jarenlange ervaring in de branche. Op basis van

deze ervaring en talloze gesprekken met klanten speelt Villex in op de veranderende markt waarbij exploitatie steeds meer prioriteit krijgt, en introduceert ‘Het Nieuwe Leegstandsbeheer’. ‘Het Nieuwe Leegstands­ beheer’ richt zich op betrok­ kenheid van de leegstandbe­ heerder als risicodragende partij, waarbij de energie­ contracten op naam staan van Villex. Door actief energiemanage­ ment wordt het totale energie­ verbruik verlaagd gedurende het tijdelijk beheer en worden eindgebruikers voortaan zelf afgerekend op hun verbruik. De gemeente draagt hier­ door geen risico meer over de exploitatielasten ten tijde van het leegstandsbeheer en bespaart hierdoor al snel dui­ zenden euro’s per pand per jaar op de exploitatielasten. Voor meer informatie over de mogelijkheden kun je contact opnemen met Ben de Weerd via ben@villex.nl of 0180­ 532000. Villex Vastgoedbescherming

15

Aandacht voor energiearmoede REGIO - Duizenden huishoudens hebben niet het geld om naast de huur en de kosten voor levensonderhoud de energierekening te betalen. Vooral omdat energie alsmaar duurder wordt. De Woonbond, de landelijke vereniging van huurders, vraagt aandacht voor het probleem van de energiearmoede. Dat er serieus armoede wordt geleden in Nederland wordt steeds duidelijker. Uit onderzoek in de omgeving van Rotterdam en Den Haag blijkt dat 87 procent van de huishoudens met recht op huurtoeslag na het betalen van hun huuren energierekening te weinig geld heeft om het dagelijkse levensonderhoud te bekostigen. Kiezen zij ervoor om hun geld uit te geven aan primaire levensbehoeften, zoals kleding en voeding, dan kunnen zij de energierekening weer niet betalen. De problematiek van de energiearmoede neemt toe. Niet alleen dit jaar stijgt de huurprijs van een woning tussen de 4 en 6,5 procent, dat blijft hij de komende jaren doen. Daarbij gaan ook de gemeentelijke heffingen omhoog en wordt energie alsmaar duurder. Bij het in april geopende meldpunt Huurverhoging van de Woonbond lieten veel huurders weten betaalbaarheidproblemen te hebben.

Daarbij gaat het niet alleen om huurders met de laagste inkomens, maar ook om huurders met een bescheiden middeninkomen. De extra inkomensafhankelijke huurverhoging blijkt bepaalde groepen extra hard te treffen: vooral werklozen, gepensioneerden, chronische zieken en gehandicapten meldden schrijnende situaties. Het aantal meldingen was zo groot dat de Woonbond het meldpunt Huurverhoging per juli een doorstart geeft als meldpunt over hoge woonlasten van huurders. Er kan dan ook melding worden gemaakt van een te hoge energierekening, of bijvoorbeeld hoge servicekosten. Plaatselijke huurdersorganisaties kunnen de Woonbond overigens vragen om dit najaar onderzoek te laten doen naar lokale woonlasten van huurders. In Haaglanden en Rotterdam is dat door de onderzoeksbureaus RIGO en Builddesk gedaan. De Woonbond wil dat doen voor vijf andere regio’s in Nederland. Aanmelding is mogelijk via bespaar@woonbond.nl. Het voordeel voor de huurdersorganisatie is dat daarmee duidelijk wordt in welke wijken energiearmoede voorkomt, en dat is informatie waarmee de plaatselijke politiek gevraagd kan worden actie te ondernemen.

Ontdek het groen in de regio Een nieuwe website geeft inwoners van de regio Rotterdam actuele tips over leuke uitstapjes in het groen in en om de stad Rotterdam. Het aanbod is dichtbij huis, buiten in een groene omgeving, gevarieerd en wordt regelmatig vernieuwd. De uitstapjes nodigen uit naar buiten te gaan en het groen in de regio Rotterdam te (her)ontdekken. Op 6 juli wordt Rbuiten gelanceerd tijdens de officiele opening van de nieuwe ‘Historische fietsroute’ door Hof van Delfland. Deze en nog vele andere routes, evenementen en activiteiten zijn terug te vinden op de website Rbuiten www.rbuiten.nl. De

gemeente Rotterdam, Stadsregio Rotterdam, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Zuid-Hollands Landschap en G.Z-H (namens natuur- en recreatieschap Midden-Delfland, Dobbeplas, Rottemeren, IJsselmonde, Krimpenerwaard, Voorne-Putten-Rozenburg) hebben gezamenlijk de website Rbuiten opgezet. De activiteiten in de stadsparken en natuur- en recreatiegebieden komen in Rbuiten samen op één plek. Rbuiten, Ontdek het groen in de regio. Rotterdam heeft een uitgebreid overzicht voor leuke activiteiten in het groen voor actievelingen, jeugd en gezinnen. Kijk op www.rbuiten.nl

UWV: ondersteuning bij online dienstverlening ROTTERDAM - UWV biedt werkzoekenden tijdens de wekelijkse inloopmiddag ondersteuning bij de online dienstverlening. Ruim 90% van de WW-uitkeringen wordt online aangevraagd via werk.nl en de site heeft meer dan 3,5 miljoen bezoeken per maand. Een deel van de werkzoekenden heeft echter hulp nodig met het gebruik van de computer, werk.nl of de online werkmap. Voor deze klanten organiseert UWV elke dinsdagmiddag van 12.00 tot 16.30 uur een inloopmiddag op de werkpleinen waar UWV is gevestigd. Medewerkers van UWV ondersteunen werkzoekenden dan onder andere met het omgaan met de persoonlijke werkmap en het zoeken naar vacatures op werk.nl. De meeste werkzoekenden vin-

den hierna zelfstandig hun weg op werk.nl. Naast het aanvragen van een uitkering en de werkmap, biedt werk. nl veel vacatures, informatie en tips bij het zoeken naar een baan. Klanten vinden via veelgestelde vragen op werk.nl vaak al hun antwoord. Klanten die hun informatie niet online kunnen vinden, kunnen bellen met UWV Werknemers Telefoon op 0900 - 9294. Op werk.nl staat een actueel overzicht van de Werkpleinen waar UWV gevestigd is. In de regio Rijnmond kunnen klanten van UWV terecht op de volgende vestigingen: - Werkplein Schiekade, Schiekade 830, 3032 AL Rotterdam - Werkplein Heiman Dullaertplein, Heiman Dullaertplein 3, 3024 CA Rotterdam - Werkplein Herenwaard, Herenwaard 21, 3078 AK Rotterdam.


Kijk ook eensoopp WWW.PHOENIX onze websh x hoeni .p w w w WOONWARENHUIS.NL webshop.nl Verkrijgbaar in de kleur beige of d.grijs

Loungeset Valencia

Parasol Deluxe

- In de kleur grijs/taupe/zwart - Opdraaimechanisme - Stevig doek

- Bestaande uit: 1 Bank, 1 Salontafel met glasplaat, 2 Fauteuils - Zware kwaliteit met aluminium frame - Inclusief kussens

Van 49.99 voor

699.

Van 849.00 voor

Afther Eden en Boobs & Bloomers

36.

00

99

Faillissement verkoop!!! Loungeset Palermo Bestaande uit : - Bank - Tafel met opbergvak voor kussens - 2 Fauteuils

Van 1099.00 voor

NU EXTRA AFGEPRIJSD!

Wij kochten een complete klassieke schoenenzaak voor Dames & Heren

Nu de laatste 800 stuks met 75% korting!!!

799.

Wij kochten een Damesmodezaak En verkopen dit met 75% korting

Slips en Hipsters uitzoeken

4.

99

Hangparasol Deluxe -

Doekspanner Stabiel ophangmechanisme Geheel demontabel Zware kwaliteit Diverse stoffen en kleuren In rond (350cm) & vierkant (320x320)

199.

Van 399.00 voor

00

Wij kochten een Herenmodezaak met: - colberts: 29.99 - kostuums: 49.99

BH’s uitzoeken 9.99

00

ote r g r e e z n e e n e t h c o k ij W n le a t e m & f o t s t s n u k ij t par EUBELEN M IN U T Waaronder : • Kuipstoelen • Standenstoelen • Tafels • Tuinkussens • Ligbedden • Parasols • Enz, enz.... DAGELIJKS NIEUWE AANVOER

TOT

80%

2.99 12.99

Kuipstoelen

vanaf: Tafels vanaf:

Stougjesdijk 137a - Mijnsheerenland Telefoon 0186 - 615166 www.phoenixwoonwarenhuis.nl info@phoenix-groep.nl

Maandag:13.00 - 17.30 uur Dinsdag t/m donderdag:09.00 - 17.30 uur Vrijdag:09.00 - 21.00 uur Zaterdag:09.00 - 17.00 uur

KORTING

Oud-Beijerland Uit Spijkenisse pont Nieuw-Beijerland

Rotterdam Heinenoordtunnel ‘s-Gravendeel Dordrecht

Texaco

PHOENIX Klaaswaal Numansdorp

A29

Zierikzee Roosendaal


NIEUWS

Donderdag 1 augustus 2013

St-Martins-Chorknaben zingen in Johanneskerk De St.-Martins-Chorknaben uit Biberach (Baden-Württemberg, Duitsland) geven zondag 4 augustus een concert in de Johanneskerk in Rotterdam Lombardijen. Het concert begint om 16.00 uur. Het klassieke jongenskoor werd in 1962 opgericht en

heeft ongeveer negentig leden in de leeftijd van 5 tot 25 jaar. Het koor heeft een uitstekende reputatie. In de afgelopen jaren gaf het concerten in Engeland, Wales, Guernsey, Frankrijk, Italië, Spanje, Zweden, Tjechië en zelfs Californië. Deze zomer maken

de jongens een concertreis door Noord-Duitsland en Nederland. Hun repertoire bestaat voor een groot deel uit traditionele geestelijke muziek (zoals gregoriaans, Psalmen en motetten), maar daarnaast zingen ze bijvoorbeeld ook graag spirituals en hedendaagse muziek. Het programma voor het concert op zondag 4 augustus ziet er dan ook gevarieerd uit. Iedereen is welkom. De toegang is gratis, aan de uitgang wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. De Johanneskerk staat op de hoek van de Spinozaweg en de Guido Gezelleweg in Rotterdam-Lombardijen. Voor meer info: w w w. j o h a n n e s k e r k . n e t , of een e-mail sturen naar ds@johanneskerk.net of bellen met 010-7142587.

Hoeksche Waard wordt proeftuin nieuw landbouwbeleid De Hoeksche Waard dient de komende twee jaar als proeftuin voor het ontwikkelen van een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beheer van diverse landschapselementen als dijken en kreken. Het project heeft als doel praktijkervaring op te doen voor het nieuw in te voeren Europese Landbouwbeleid (GLB) en wordt uitgevoerd door een samenwerking van Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, Waterschap Hollandse Delta, het ministerie van Infrastructuur & Milieu, provincie Zuid-Holland en diverse regionale maatschappelijke partners. Doelstelling van het pilotpro-

ject is het ontwikkelen van een beheer- en onderhoudssystematiek voor zowel het grofmazige netwerk (dijken/ taluds) als het fijnmazige netwerk (watergangen en taluds), waarbij biodiversiteit en duurzaamheid een extra impuls krijgen. Op enkele dijkentaluds wordt in de toekomst alleen nog maar in september gemaaid. Door de verschraling die zo ontstaat zal uiteindelijk de grasmassa minder worden en zal de kruidenvegetatie gevarieerder worden. Deze vegetatie heeft een hogere biodiversiteitwaarde. Bij een aantal watergangen grenzend

aan agroranden wordt bij het slootonderhoud het maaisel uit de watergang en van het talud verwijderd en over een aparte strook gedeponeerd. De strook wordt vervolgens in het daarop volgende voorjaar verspreid over het akkerbouwperceel. Gedurende de winter biedt het maaisel een extra overwinteringsmogelijkheid voor kleinere organismen. Het proefproject is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Waterschap Hollandse Delta, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard en de provincie Zuid-Holland.

Open Bruggen toernooi enorm succes HOOGVLIET - De afgelopen week is weer een succesvolle editie van het Open Bruggen toernooi bij LTC Hoogvliet gespeeld. In de afgelopen week zijn er ruim tweehonderdvijftig partijen gespeeld in de diverse categorieën. ‘Het liep allemaal fantastisch. We waren mooi volgepland. We konden zondag om 18.00 uur terugkijken op een mooi evenement’, laat wedstrijdleider Ger Blom desgevraagd weten. ‘We spelen dit voor zeker de dertigste keer hier aan het Groot Hoefblad. Ik vind het wel jammer dat het voortoernooi zo slecht bezet was. Dat lag wellicht ook aan het weer’, gaat de wedstrijdleider verder. Over het weer in de week had men in Hoogvliet niet te klagen. ‘We hebben vrijdag wat regen gehad en toen stonden we even blank. Zaterdag hadden we ook wat buien. Dan hebben we echter goede uitloop mogelijkheden, onder meer bij De Dalle in Spijkenisse, dat gaat allemaal prima, daar hebben we zaterdag wat wedstrijden kunnen afwerken’, meent Blom. Toch is het altijd lastig om het iedereen naar de zin te maken.

17

Summer School in Villa Vonk is tof

Werken bij de marechaussee doe je zo. ‘Summer School is tof’, een uitspraak van één van de vele kinderen die met veel plezier regelmatig Villa Vonk bezoekt om dingen te ervaren en ervaringen van anderen tot zich te nemen. Zo was er vorige week woensdag 24 en vrijdag 26 juli, in de grote sportzaal, een mooie gelegenheid voor de kinderen van 11 tot 13 jaar om eens kennis te maken met diverse beroepen. Een tiental tafeltjes, met daarachter mensen uit verschillende beroepsgroepen, stonden klaar om zich te onderwerpen aan het vragenvuur van de leergrage kinderen. Elke kind kreeg de gelegenheid kennis te maken met vertegenwoordigers van allerlei beroepen.

Bij de Landmacht, je moet het maar kunnen. Aad van der Vorm Samenvattend kan men stellen dat deze middagen zeer nuttig zijn geweest en mogelijk hebben bijgedragen aan de latere beroepskeuze die de jongere ooit zal maken. Eerdere items op de Summer School waren; mijn toekomst, mijn wijk, mijn gezonde leefstijl, mijn geld, mijn diploma en dus vorige week ook mijn beroep. Aanstaande vrijdag eindigt de Summer School voor dit jaar met ‘mijn diploma’. De Summer School werd georganiseerd door Hoogvlietse vrijwilligers. Summer School vond plaats in Villa Vonk aan de Othelloweg 8.

Aad van der Vorm

Fotograaf Aad van der Voorn gaf uitleg over fotografie. Zo waren er onder meer een straaljagerpiloot, opticien, vrijwilliger, marechaussee, politieagent, beveiliger, advocaat en zelfs fotograaf Aad van der Voorn, van deze krant. De kinderen ervoeren deze middag als zeer leerzaam en waren bijzonder enthousiast over wat ze te horen kregen. Sommigen mochten ook een beetje delen in het echte leven, zo konden ze een kogelwerend vest aanpassen, even een gummiknuppel vasthouden of de toga van een advocaat aantrekken. Ook Annie Ras, de bekende vrijwilligster met de vele onderscheidingen, was als vrijwilliger, want ook dat is eigenlijk een beroep, aanwezig om kinderen over haar werk te vertellen.

Een piloot vertelde over zijn passie vliegen. Aad van der Vorm

Water afvoeren van tijdelijk zwembadje

Foto: Aad vd Voorn Je hebt natuurlijk momenten dat niet iedereen kan spelen. Het meeste geklaag hoor je dan ook bij het indelen van de partijen. We streven ernaar om het niet te laat te maken en op zaterdag starten de laatste partijen om 19.45 uur. Zondag met de halve finales en de finales is de meest rustige dag’, meent Ger Blom. Veel voorbereiding treft het toernooi dan ook niet. ‘Het is vooral druk vanaf de inschrijving in de laatste vijf weken. Tegenwoordig gaat alles met de computer, dus dat is snel gebeurd. Iedereen speelt bij

ons tegen een gelijkwaardige tegenstander en het is altijd gezellig’, zegt wedstrijdleider Ger Blom tot besluit. Het toernooi is één van de drie toernooien in de regio Groot Rotterdam met een heren 3 categorie. De finale zondag ging hier tussen Nicolas Soriano en Robert Fox. Het goud in de hoogste heren serie ging naar Robert Fox met 6-0 en 6-2. Bij de dames ging de titel in de hoogste categorie naar Lindsay van Heugten, die zus Kim in twee sets versloeg. Kijk op www.ltchoogvliet.nl voor alle uitslagen.

Ook in de regio Zuid-Holland zuid is de zomervakantie nu echt begonnen. Met het warme weer zullen veel mensen een zwembad opzetten. Behalve de kleine opblaasbadjes hebben een groeiend aantal mensen een zwembad in de tuin, compleet met verversingsinstallatie. Aan het einde van het seizoen gaat men zijn zwembad weer opruimen. Maar waar laat men het vieze zwembadwater? Om het water schoon te houden in een zwembad, gebruiken de meeste mensen desinfecteermiddelen, chloor en eventuele andere chemicaliën. Wie zijn zwembad leegpompt moet er voor zorgen dat het zwembadwater in het riool terechtkomt. Chloor dat in de bodem of het oppervlaktewater terecht komt kan namelijk negatieve effecten veroorzaken op de

natuur, bijvoorbeeld op torren, mijten, vissen en andere dieren. Het besluit afvalwater huishoudens schrijft voor dat zwemwater niet in de sloot of op het land mag worden geloosd. Als er in de straat een gescheiden rioolstelsel ligt dan moet er op worden gelet dat het vieze zwembadwater

in het vuilwaterriool wordt geloosd en niet in het hemelwaterriool. Het vuilwaterriool wordt namelijk afgevoerd naar de rioolwaterzuivering, terwijl het hemelwaterriool rechtstreeks in de sloot uitkomt. Bij de gemeente is na te vragen welk rioolstelsel u heeft.


r e z j i jz W g e W Woon Zuid-Holland Bouw kijkt verder dan de crisis

Volop toekomst in de bouw Ondanks de crisis die Nederland in zijn greep houdt, kijkt het Opleidingsbedrijf Zuid-Holland Bouw positief naar de toekomst. De komende jaren zijn vele nieuwe werknemers nodig in deze bedrijfstak, en daarvoor moet nu al actie worden ondernomen. Die actie is volop aanwezig bij het Opleidingsbedrijf Zuid-Holland Bouw. Het samenwerkingsverband van bouwbedrijven helpt volwassenen via een opleiding

Olaf Polders: ,,Altijd werk in de bouw.’’

aan een baan in de bouw. In ZH Bouw werken de opleidingsbedrijven Stichting Haagbouw en RijnmondBouw samen om de opleiding voor volwassenen te verzorgen. Beide opleidingsbedrijven leiden zelf jongeren op voor een baan in de bouw. ,,Het lijkt nu wel stil in de bouw, maar dat gaat veranderen. De crisis gaat een keer voorbij. En uitgesteld werk, bijvoorbeeld een verbouwing of groot onderhoud, moet op een goede dag toch worden uitgevoerd. Bovendien gaan veel oudere bouwvakkers de komende jaren met pensioen. Daar moeten we ons nu al op voorbereiden’’, zegt Olaf Polders, directeur van het Opleidingsbedrijf. Hij voorziet dan ook een toename van de vraag naar goed opgeleide mensen in de bouw. Olaf Polders benadrukt, dat er voor mkb-bedrijven in de bouw altijd wel werk is. ,,We richten ons met onze activiteiten op twee groepen. In de eerste plaats op mensen die erover denken de bouw in te gaan. En op bedrijven die we willen uitnodigen leerplekken beschikbaar te stellen voor de

opleiding van al die nieuwe mensen.’’ Theorie en praktijk De cursisten die het Opleidingsbedrijf ZH Bouw in dienst neemt, zijn als als timmerman, metselaar of tegelzetter actief en werken bij de inlenende leerbedrijven waar zij hun praktijkopleiding krijgen. Ook gaan zij twee avonden of één dag per week naar school voor hun theorieopleiding. Tijdens hun opleiding worden de leerlingen begeleid door de coördinator van Opleidingsbedrijf ZH Bouw, Peter van Gent. De instructeurs van ZH Bouw begeleiden de leerlingen tijdens hun introductieperiode en een deel van hun toetsen in de werkplaats. Opleidingsbedrijf Zuid-Holland Bouw verzorgt de opleiding van leerlingen samen met de regionale opleidingscentra (ROC’s). ,,In de meeste gevallen werken we samen met ROC Mondriaan in Den Haag en Delft en met ROC Zadkine in Rotterdam’’, zegt Polders. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met Fundeon, het landelijk orgaan, dat de opleidingen

controleert. Ook zorgt Fundeon voor de erkenning van leerbedrijven. De bedrijven zijn erkend als zij o.a. over een gekwalificeerde leermeester beschikken die de leerling(en) tijdens de opleiding begeleid. Een overzicht van alle erkende leerbedrijven in de bouw in Nederland is te vinden op de website van Fundeon.

Wie als volwassene denkt over een toekomst in de bouw en meer wil weten over de opleidingsmogelijkheden en banen in de bouw, is welkom bij het Opleidingsbedrijf Zuid-Holland Bouw, IJzerwerf 17 in Den Haag, telefoon 0703368861. www.zhbouw.nl

Meubelstoffeerderij Rhoon • Gespecialiseerd•inGespecialiseerd modern en in modern en ambachtelijk stoffeerwerk ambachtelijk stoffeerwerk Meubelstoffeerderij Rhoon • Grote collectie leer en leer • Grote collectie meubelstoffen • meubelstoffen Gespecialiseerd in modern en •• Gespecialiseerd in modern stoffeerwerk Bedschotten en ombouw en ambachtelijk en•ambachtelijk stoffeerwerk Bedschotten en • Caravanen bootkussens • Grote collectie leer en ombouw • Grote collectie leer en Gehele maand augustus meubelstoffen • Binnen 5 dagen retour meubelstoffen • Caravan- en • •Bedschotten en ombouw • Bedschotten en ombouw Ambachtstraat 2 • Poortugaal T. 010-501 65 66 bootkussens www.stoffeerderijrhoon.nl • Caravanen bootkussens • Caravanen 5 bootkussens • Binnen dagen •5 Binnen 5 dagen retouren een fles Depoxy reinigingsmiddel • Binnen dagen retour retour

Meubelstoffeerderij Rhoon

Aktie

Gratis Kärcher waterzuiger

Ambachtstraat • Poortugaal • T. 010-501 65010-501 66 11 - 2993 LM Barendrecht (t.o. de Ikea) Ambachtstraat 2 • Poortugaal • T. 65 Stockholm 66 Uw2veelzijdige vakman Tel: 0180-531219 - Fax: 0180-622884 - www.depoxy.nl www.stoffeerderijrhoon.nl www.stoffeerderijrhoon.nl

voor Barendrecht en omgeving!

Leveren en monteren van: Dakramen - Dakkapellen - Badkamers - Keukens Dakreparaties - Isolatie - Vloeren leggen - Verbouwingen Timmerwerk - Aanbouwen - Tegelwerk en nog veel meer.

Uw veelzijdige vakman voor Barendrecht en omgeving!

Uw veelzijdige vakman Leveren en monteren van: Dakramen - Dakkapellen - Badkamers - Keukens voor Barendrecht en omgeving! Dakreparaties - Isolatie - Vloeren leggen - Verbouwingen voorrijkosten Timmerwerk -*Geen Aanbouwen - Tegelwerk en nog veel meer. Leveren en monteren van:

U bent bij ons aan het juiste adres voor: • Badkamer en toiletrenovaties • Tegelwerk • Wij zijn gespecialiseerd in het plaatsen van maatwerk HÜPPE douchewanden

*Gratis offerte Dakramen - Dakkapellen - Badkamers - Keukens -

U -kunt geheel vrijblijvend een offerte laten maken. Dakreparaties - Isolatie - Vloeren * Geen voorrijkosten * Deskundig adviesleggen - Verbouwingen *Deskundig advies Timmerwerk - Aanbouwen - Tegelwerk en nog veel meer. Onze professionaliteit garandeert u een vakkundig * Gratis offerte*Garantie op geleverd * Garantie op geleverd werk werk geplaatste badkamer!

Martin Harteveld

*Geen voorrijkosten *Gratis offerte *Deskundig advies *Garantie op geleverd werk

Van Leidenvliet 11 2992 TH Barendrecht Tel. 0180 - 623263 Mob. 06 - 41827770 m.harteveld@klussenier.nl www.klussenier.nl

Martin Harteveld

Kwartslaan 101 - 3162 RD Rhoon tel. 010 203 38 83 - tel. 06 54 24 17 60 fax 010 203 38 82 joling.badkamermontage@planet.nl www.joling-badkamers.nl

Zoekt u die schaarse vaklieden? Opleidingsbedrijf Zuid-Holland Bouw • Leidt timmerlieden, metselaars en tegelzetters niveau BBL 1, 2, 3 en 4 op • Zorgt voor gemotiveerde en voorgeschoolde leerlingen • Maakt twee weken proefplaatsing mogelijk • Begeleidt de leerlingen tijdens de opleiding op het werk en het ROC Voordelen voor het leerbedrijf en de leerling zijn: • Geen risico’s bij ongevallen of ziekteverzuim, u betaalt immers alleen de gewerkte uren • Bij werkvermindering kunt u de leerling terugsturen • Leerling wordt bij een ander leerbedrijf geplaatst dus blijft behouden voor de bedrijfstak Meer informatie? Peter van Gent 06-29012572 pvangent@zhbouw.nl www.zhbouw.nl


r e z j i jz W g e W Woon Klus- en Timmerbedrijf Ad Booij

Voor al uw tuinwensen TuinonTwerp

Voor al uw timmerwerk,verbouw, onderhoud en renovatiewerk. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

www.adbooij.nl Van Hulststraat 18, 2992 KL Barendrecht Tel: 0180-850900 Mob:06-52534589 Email: info@adbooij.nl

Mini-Storage

Hoveniersbedrijf

- binnen

Tuinaanleg

- buiten

onDerHouD

- behang

renovaTie

- spons- en stucktechniek

- spachtelputz - marmerlook

De Hoveniers voor bedrijf en particulier Telefoon 0180 398 710 / 06 22 22 88 84

www.flierhoveniers.nl

info@schefferlie.nl

www.schefferlie.nl

Voor particulier & bedrijf

Opslagruimte nodig? Mini-Storage Voor particulier & bedrijf

IG? TE NOD M I U R G OPSLA

Opslagruimte nodig? Dat kan bij:

Houten en kunststof kozijnen, ramen, deuren en isolerende beglazing.

Indumat Verhuur bv vanaf 1m3! Dat kan bij: Indumat Verhuur bv vanaf Al vanaf 1m3!

Alle voorkomende verbouw-, onderhouden renovatiewerkzaamheden.

www.timmerbedrijfschaap.nl

¤1,50

Timmerbedrijf Schaap B.V. Bijdorp-Oost 10 2992 LA Barendrecht 0180 622 925 / 06 21 81 36 02

Bel nu: 088-4638628 Al vanaf

¤1,50

Tegelhandel Brand B.V.

BOUWKUNDIGE OF OF BOUWKUNDIGE ELECTRONISCHE ELECTRONISCHE BEVEILIGING NODIG? NODIG? BEVEILIGING

Bel nu: ALLES ONDER ÉÉN DAK 088-4638628

De zomer in ’t land!!!

Brandbeveiliging Brandbeveiliging Inbraakbeveiliging Inbraakbeveiliging Camerasystemen Camerasystemen Toegangscontrole Toegangscontrole Telefonie Telefonie Computernetwerken Computernetwerken

De mooiste wand- en vloertegels vindt u bij:

TEGELHANDEL BRAND

Nobel BV BV Barendrecht, Barendrecht, Gecertificeerd Gecertificeerd installateur installateur Nobel

Óók vóór uw sanitair. Ambachtsstraat 4 3176 PR Poortugaal Tel. 010 - 5014450 Fax 010 - 5019044

Openingstijden

0180-744 155

0180 69 69 16 16 66, 66, www.nobelbv.nl www.nobelbv.nl 0180

Di. t/m za. 9.00 tot 17.00 uur info: tegelhandelbrand@voornenet.nl www.tegelhandelbrand.nl

HET JUISTE ADRES VOOR: ´ Centrale verwarming, aanleg en onderhoud. ´ Warmwatervoorzieningen. ´ Verkoop installatiematerialen voor o.a. sanitair, electra, c.v. en afvoermat. ´ IJzerwaren, tuinartikelen en gereedschap. ´ Advies en montage van hang- en sluitwerk

ÚW WOONSPECIALIST Aan de Dorpsstraat 4-6 in Poortugaal vindt u de complete woonwinkel van Colors@Home Walgaard. Dé specialist met alles op het gebied van:

BEHANG | VERF GORDIJNEN | RAAMDECORATIE HARDE EN ZACHTE VLOEREN WIJ GEVEN U GRAAG EEN GRATIS INTERIEURADVIES

2e Barendrechtseweg 184 - Barendrecht T: 0180 - 612866 www.onnink-online.nl

Dorpsstraat 4-6 3171 EG Poortugaal Telefoon (010) 50 17 227 E-mail walgaard@colorsathome.nl

• Bouwen • Verbouwen • Renoveren Tielseweg 32 - 2994 LG Barendrecht Tel: 0180-611 169 Fax: 0180- 557 007 Email: Nico@bvrvanvliet.nl LID VAN

www.bvrvanvliet.nl


DE JARIGE

TRAKTEERT Binnendeuren, buitendeuren, garagedeuren, schuifpuien, ramen, kozijnen, rolluiken, hordeuren en erkers. In de jubileumperiode extra scherp geprijsd incl. inmeten en altijd exact op maat vervaardigd.

PLISSE HORDEUREN

ALLE TUIN EN BALKON DEUREN

GRATIS

-10%

METEN EN PLAATSEN*

BASISSET SIERBESLAG

€370

PROFITEER VAN BTW VOORDEEL

Bij Smaling op: deuren, kozijnen en ramen. Dit voordeel bedraagt b.v bij aankoop van een buitendeur al snel €80. JS 319 Normaal €1270

JUBILEUMPRIJS Exclusief BTW voordeel HEEL 2013

€900

* Binnen een straal van 25 km van ons bedrijf, buiten een straal van 25 km van ons bedrijf prijs op aanvraag. Aanbiedingen zijn geldig vanaf nu t/m eind Augustus 2013.

30 JARIG JUBILEUM

Smaling SINDS 1983

OOK LEVERBAAR ALS GARAGE DEUREN

JS 403 Normaal €795

JUBILEUMPRIJS

€675,Incl.BTW-voordeel

Nijverheidsweg 15, 3161 GJ Rhoon. Tel. 010 - 5013191 Email j@smalingdeuren.nl

WWW.SMALINGDEUREN.NL DE GROOTSTE IN DE REGIO


Donderdag 1 augustus 2013

SP

Regio Rijnmond Cup weer van start Door Michael de Vogel REGIO - De VoetbalRotterdam Cup wordt met ingang van het nieuwe seizoen 20132014 de Regio Rijnmond Cup. Met de nieuwe naam wil de organisatie nog meer de nadruk leggen op het grote en voetbalrijke gebied, waarin jaarlijks om de Cup met de grote oren wordt gespeeld. Mede-organisator Ardie den Hoed (Sport 010) is blij met de nieuwe naam en hoopt dat het toernooi opnieuw een groot succes zal zijn. In de afgelopen vijf jaar groeide het toernooi onder leiding van het comité van voorzitter Ruud Kooijmans en het Rotterdamse bedrijf 010 Sport van 121 deelnemende teams bij de senioren tot 450 elftallen bij de senioren, dames, G-voetbal, D-, E- en F-jeugd. In het seizoen 2013-2014 worden twee nieuwe categorieën 35-plus 7×7 en de C-jeugd aan het deelnemersveld van het grootste toernooi van ons land toegevoegd. Het toernooi is de eigenlijke ver-

vanger van het vroegere Rotterdams Dagblad Toernooi. “De Cup is ooit ontstaan als de Rotterdams Dagblad Cup, later AD bokaal. Uiteindelik stopte de krant er mee en hebben we het opgezet als RTV Rijnmond Cup,” zegt Ardie den Hoed. Het toernooi is voor iedere regionale club vrij toegankelijk. “Het toernooi is feitelijk het kampioenschap van het Rijnmond-gebied en staat voor iedereen open om deel te nemen. Senioren, dames, G-voetballers, C-, D-, E-, Fjeugd en 35-plus zeven-tegenzeven,” erkent de organisator. “We bestaan niet voor niets al vijf jaar en hebben inmiddels onze kracht bewezen.” Naast prestige is er uiteraard ook een mooie prijs te winnen. “Dat is vooral mogelijk dankzij de vele sponsors die zich hebben gecommitteerd aan ons toernooi,” zegt Den Hoed. “De sponsoring is vooral bedoeld om het evenement voor de deelnemers en scheidsrechters op te waar-

deren. Zoals bijvoorbeeld aankleding voor de scheidsrechters door Klupp en een dag weg voor de winnende teams bij de jeugd en G-voetballers. Senioren winnen een groot trainingskamp voor 23 man naar Turkije dankzij Corendon en dames winnen een trainingsweekeinde in Hoenderloo. Kortom, voor ieder wat wils.” Afgelopen seizoen won het Rotterdamse XerxesDZB het toernooi door Sportclub Feyenoord in de finale op sportpark Varkenoord te verslaan. Bij de dames won vv Rhoon. De loting van de Regio Rijnmond Cup voor het seizoen 2013-2014 vind plaats op maandag 23 september in de burgerzaal van het stadhuis in Rotterdam. Sportwethouder Antoinette Laan zal daar vanaf zeven uur de eerste teams via loting aan elkaar koppelen. Inschrijven voor de Regio Rijnmond Cup kan, tot de lancering van de eigen site, via adenhoed@fastforward.nu.

RT PSV Poortugaal dames start de voorbereiding POORTUGAAL - De dames van PSV Poortugaal hebben hun eerste training achter de rug. Ondanks de vakantieperiode werd de trainingsdag goed bezocht, 22 dames waren aanwezig om de eerste training mee te maken. De dames begonnen vroeg met de training want de eerste bekerwedstrijd staat over een aantal weken op het programma. PSV Poortugaal VR1 (3e klasser) neemt het dan op tegen de dames van Rhoon, RVVH en Brielle. Heb je interesse om te gaan voetballen bij de dames PSV

heid wedstrijden plannen. Door de vele inschrijvingen en het feit dat er in poultjes werd gespeeld, was dit een grote uitdaging, maar gelukkig nooit een probleem. Tijdens het toernooi werden er diverse koude en warme hapjes geserveerd en konden er luxe belegde broodjes besteld worden. Ook werd er in beide weekenden een lekker stukje vlees op de barbeque gelegd, vergezeld van een koud buffet. Na de gespeelde finales bedankte voorzitter Dominique Campman tijdens zijn toespraak alle vrijwillers voor hun inzet en alle sponsoren

voor hun gewaardeerde bijdrage. Winnaar Hans de Waal bedacht een andere naam voor het toernooi: het “plantje-mandje” toernooi, waarbij hij doelde op de door “Het Rozenpakhuys” verzorgde plantenbak, die alle finalisten na afloop ontvingen. De prijzen werden dit jaar uitgereikt aan: HD5: 1. Xavier Koken + Hans de Waal 2. Frans van Haaren + Tom v/d Wiel; GD5: 1. Els de Jong + Edward Feelders 2. Marian Stok + Remco Pijnenburg; DD5: 1. Els de Jong + Sascha Zonneveld; HD6: 1. Ad van Hal + Peter Kranendonk 2. Ruud Boudewijn + Johan Jongeneel; GD6: 1. Linda

PSV Poortugaal is een van de weinige voetbalclubs waar je als meisje in je eigen leeftijdcategorie kan voetballen. PSV Poortugaal start dit seizoen met tweemaal dames seniorenteams, tweemaal meisjes MA (15-18 jaar), Meisjes MC (13-14), en MD (10-12). Als je jonger bent, dan voetbal je nog bij de jongens.

Dogan Corneille naar Feyenoord RHOON - Dogan Corneille - ex-RVVH en nu ook jeugdtrainer bij WCR dankzij Peutersporten Nederland - gaat het komende seizoen ook aan het werk bij Feyenoord. De oud-prof van onder meer FC Eindhoven gaat zijn baan als hoofdtrainer van Kozakken Boys combineren met zijn nieuwe functie als assistent bij de A1 van de Rotterdammers. Tevens is de nieuwbakken coach van de Topklasser ook nog actief, middels Peutersporten Nederland, bij WCR in Rhoon.

Marco van Rijns Alphense Boys voorlopig zonder publiek POORTUGAAL - Eersteklasser Alphense Boys, waar oud-trainer Marco van Rijn (ex-WCR en PSV Poortugaal) komend seizoen de scepter zwaait, zal haar eerste thuiswedstrijden zonder publiek moeten afwerken. Daardoor zijn de duels tegen regioploegen PFC en TOGB zonder publiek. Alphense Boys kreeg deze straf naar aanleiding van de gebeurtenissen in het nacompetitie duel met Haaglandia van afgelopen seizoen.

Schitterende week voor TV Smitshoek BARENDRECHT - Van 29 juni tot en met 7 juli is bij tennisvereniging Smitshoek het vierde 40+ Rabobank veteranentoernooi gespeeld. Tennissers uit de categorieën 5, 6, 7 en 8 hebben in die periode volop gestreden voor de winst in de heren-, dames- en mixdubbel. Het toernooi begon zonnig en warm en met uitzondering van de dinsdagavond is er op alle avonden en het finaleweekend met mooi weer gespeeld. Hierdoor kon de toernooicommissie, dit jaar wederom bestaande uit Aart Cats, Wouter van der Meer, Jan Oelius en Peter Kranendonk, een grote hoeveel-

Poortugaal en ben je ouder dan 18 jaar neem dan contact op met Martin Verhagen 0682011017 email: VeM@meiko.nl . Je kan gratis een aantal trainingen meedoen.

21

‘t Mannetje + Peter Kranendonk 2. Petra Snaterse + Robin Gaillard; DD6: 1. Henriëtte Booy + Wil Schaap; HD7: 1. Aad Meijndert + Peter Molendijk 2. Peter v/d Bosch + Rob Boutkan; GD7: 1. Jolanda v/d Meer + Ron van Wilgen 2. Claudia Kats + John Cremer; DD7: 1. Annelies Cats + Lijnie Noordzij 2. Brigitte Leenheer + Wilma van Neutegem; HD8: 1. Arie Lagendijk + Albert Schaap 2. Peter Don + John Schaffers; GD8: 1. Jolanda & Wilco Knip 2. Christa & Tino Hoogland; DD8: 1. Marjolijn Loendersloot + Astrid Roggeveen 2. Lya Koedood + Coby Ritstier.

Deze krant nog eens nalezen op internet? www.deschakelalbrandswaard.nl

Hoogvlieters rijden zwaarste mountainbike wedstrijd van Europa

Foto: PR HOOGVLIET - Van 13 tot en met 20 juli vond de Craft Bike Transalp plaats, een mountainbikewedstrijd door de Alpen en Dolomieten. Door de afstand (ruim 680 kilometer) en het aantal hoogtemeters (ruim 20.000 meter) wordt de Transalp gezien als de zwaarste mountainbikewedstrijd van Europa en een van de zwaarste ter wereld. De wedstrijd bestaat uit ruim vijfhonderd teams van elke twee personen, die in acht etappes deze extreme tocht afleggen. Dit jaar deed Hoogvlieter en succesvol amateurwielrenner Marijn Pijper mee met zijn broer Henk Pijper, die ook in Hoogvliet is opgegroeid. Als team tandartspijper.nl hebben ze de tocht van GarmischPartenkirchen naar het Italiaanse Riva del Garda afgelegd in een tijd van 48 uur en 21 minuten waarmee ze 288e zijn geworden. ‘Het doel was het uitrijden van de wedstrijd, zorgen dat we iedere dag op tijd de finish bereikten. Dit

hebben we iedere dag ruim gehaald, zelfs wanneer het even niet mee zat. Zo ging in de tweede etappe met nog 70 kilometer te gaan mijn derailleur kapot. Ik kon niet meer schakelen en reed daardoor erg langzaam. Henk heeft me grote stukken geduwd om toch op tijd binnen te komen. Dertig kilometer voor de streep ging ook dat fout. Hij raakte mij met zijn stuur waardoor hij viel. Na het behandelen van zijn verwondingen hebben we op karakter de etappe uitgereden. Dat is het mooie van deze race, je rijdt als team en doet er alles aan om samen te finishen’, meent Marijn Pijper. ‘De dagen erna zijn we er weer vol tegen aangegaan. Dat we daarmee een 288ste plaats bemachtigden was haast niet te bevatten! Ik fiets namelijk veel wedstrijden op de racefiets, maar ik heb nog niet eerder zo’n zware wedstrijd meegemaakt!’, laat de inmiddels wat uitgeruste Hoogvlieter weten.


H AARLE M

TUINCENTRUM ACHTERZEEDIJK

Achterzeedijk 60, 2992 SC Barendrecht Geopend ma. t/m za. van 10:00 tot 17:00 uur

1,MANDARIJNEN 1/2 KILO 1,WITTE DRUIVEN 1/2 KILO: 1.SANTA ROSA PRUIMEN 1/2 KILO: 1.-

1,1/2 KILO 1,DOOSJE 1,DOOSJE 1,-

GALIA MELOEN

voor schilderwerk. A�

AARDBEIEN FRAMBOZEN BRAMEN GLADIOLEN GERBERA’S GOUDSE KAAS JONG T/M OUD

Bos

1,-

5 voor

1,-

NIE UWVE NNE P

SPERZIEBONEN N���

NO O RDWIJ HOLL.K

1.1.KILO: 1.1.-

KNOOPPUNT

BOSPEENA�� VOOR HOU T

PREI

WA RM OND

R I J NS BU R G

Het beste adres voor alL STA uwA RT KUDE RIJSE NHOUT zonwering en rolluiken:

Otra Vez. MET 25% KORTING ROE L OFA RE NDSVE E (niet N

OUDE W E TE RING

ALPH E N A/D RI J N

NIEUWE OOGST DORE AARDAPPELEN 5 KILO 3,98 N�� NIEUWE OOGST FRIESLANDER AARDAPPELEN 5 KILO 3,98 N�� KOUDE KE RK A A N DE N RIJN

6,95

NIE UW KOOP

www.jantjebeton.nl

VOOR S C HOT E N

KRUIDEN KAAS DIV SMAKEN

www.otravez.nl. 0180-422743 TE R A A R

WOUBRUGGE

HA ZE RSWOUDE RIJNDIJK

ZOE TE RWOUDE

op lopende acties)

al 30 jaar een begrip.

A�

BLOEMKOOL LEI DE N

A�

UI

L E IM UIDE N

HOOGM A DE

OE GSTGE E ST L E IDE RDORP

WA S S E NA A R

A A L SM E E R

BURGERVEEN

1/2 KILO:

AM

tel.nr. 0181-611995 na 18.00 uur. A�

L ISSE

S A SSE NHE IM

K AT WI J K AAN ZEE

N���

HIL L E GOM

KNOOPPUN

BADHOEV DORP

NOOPPUNT Wij werken door hetKDE hele HOEK Rijnmondgebied. HEENVLIET

BE NNE BROE K

N��

KILO 8,95

HA ZE RSWOUDE DORP

L E I DS C HE NDA M

KILO

Witten € 6,- per m2, muren sausen € 7,- perA�m2, inclusief materiaal.

H O O F DBoek tijdig! Deze prijzen DO RPgelden tot december 2013!

NOOR D W IJKE RHOUT

P/ ST

BA DHOE VE

ZWA NE NBURG

HE E M STE DE

EUROKNALLERS

HOLL KERSEN 250 GRAM

FIRMA PAK-ANA� ZUID

KNOOPPUNT

RAASDORP

N���

FENEGRIEK-OLIJF/TOMAAT-TUINKRUIDEN-SAMBAL-MOSTERD

BOSKOOP BODE GRAVE N

KNOOPPUNT

PRINS CLAUSPLEIN

A��

KNOOPPUNT

je t l e k a h c s is t a r g Uitsluitend particulieren in E U R O P O O RT van het verspreidingsgebied Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben OOS TVOOR NE op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,-. Dus geen dieren, RO CK ANJE personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen N�� e.d. Max. één Schakeltje per keer. H ARIN GV LIET SLU IZ EN Herhaling pas na twee weken toegestaan. HELLEVOETS LUIS

N

E

Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie ST ELLEN D AM tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens)

GOED EREEDE

Te koop: goed onderhou- A� den toercaravan Avento TLX 395 incl. alle accessoires, voortent, luifel, TV., toilet, gasfles. Alles gebruiksklaar! Vraagprijs € 1.500.-- Tel. 0105015663 of 06-53413141

Te koop: Baby- en kinderkleding van het merk Dirkje maat 56 t/m 116. Babyface winterjas voor meisjes maat 68 t/m 86. Tel. 06-18134212

De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan N�� kunt u hem voor N IEU WERKERK de volgende uitgave opnieuw opsturen.

mass. grenen € 79, Salonkloostertafel N�� € 40, Modern beuken bureau OUDE79x 120x76: € 65, 2 bijp. TONG E stoelen € 30. Dossierkastje 68x45x48, past onder buro met gratis A4 hangmappen € 65. tel. 0180-531909 of 06-57110016

N���Gevraagd: ondernemen-

de 25+ers die serieus aan hun financiele toekomst willen werken. 06-51 39 32 80 of 06 47 39 71 50

A��

A��

RE E UW IJK

KNOOPPUNT

A��

GOUWE

G O A29 UDA Ernstige verkeershinder A15 en

HA A STRE CHT

Bij knooppunt Vaanplein richting Zierikzee en Dordrecht.

STOLW IJK KNOOPPUNT

A��

TERBREGSEPLEIN

KNOOPPUNT

KLEINPOLDERPLEIN

KETHELPLEIN

RO TT ERDA M

A�

NIE UW E RKE RK A A N DE N IJSSE L

A��

CA PE L L E A/D IJSSE L

KNOOPPUNT

BE NE L U X T U NNE L

G R OE N E K R UI S W E G

RHOON/CHARLOIS 19

BE RGA M BA CHT

A�� VA N BRIE NE NOORDBRUG

KNOOPPUNT

24 FEIJENOORD

S PI NO Z AWE G

RIDDE RKE RK 20 BARENDRECHT

VAAN PLEIN

A��

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

RIDDERKERK

BA RE NDRE CHT

BENELUX

A��

A�� HE I NE NO ORDT UNNE L

A�� M E RW E DE BRUG

Te koop: Groen Kawasaki kinderfietsje 16 inch € 5.00 en V.W.Golf achter en kentekenverlichting 100% en origineel i.v.m. aanschaf led-verlichting € 125.00. tel. 06-15506841

Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens Te koop: Petrof piano MIDDELHAR NIS en telefoonnummer apart zijn S OMMELS DIJK met kruk noten hoogglans, iets verschoten ievermeld worden in behandeling O V E R F L A Kder K jaar E E gestemd tel. 180 G genomen. OEREE 617693 / 06-44098855 NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje Te koop: i.v.m. verhuizing opnemen. Lundia kastje 88x84x60

WADDI NX VE E N

A�

Te koop: mooie oude eikenhouten tafel met 4 stoelen 140-85-75. Uitschuifbaar tot lengte 240. Tel. 06 55830549 voor een kijkje - 65 euro (koopje) Gevraagd: roei- visbootje, tel. 06-402 186 03

A

Z O E TE RMEER

YPENBURG

Europoort

VRAAG & AANBOD

Te koop gevraagd: rommelmarktspulletjes – ook kleding tel. 010-4815166 of 06-51094965

MONS TER

DDOR P

N���

KNOOPPUNT

ROTTEPOLDERPLEIN

A���

A E RDE NHOUT ZA NDVOORT

N���

A���

N���

N��� DRE CHTTUNNE L

A��

HA RD GIE

SL IE DRE CHT

N�

’S-GRAVE NDE E L M A A SDA M

DO RDRE CH T

KILTUNNE L

Zierikzee

M IJNSHE E RE NL A ND

= omleidingsroute

= wegwerkzaamheden

Z U I D BE I J E R L A ND

BIE SBO

STRIJE N

A�� Weekafsluitingen A29 knooppunt Vaanplein NU M A NS DOR P

GE E RTRU

Van vrijdag 2 augustus 22.00 uur tot zondag 11 augustus 08.00 uur M OE RDIJKBRUG

HA R I NGV L I E T BR U G KNOOPPUNT

Kijk voor HELLEGATSPLEIN

meer informatie op www.vanAnaarBeter.nl/wegwerkzaamheden WI L L E M S TA D of scan de QR-code hiernaast met uw smartphone.

KNOOPPUNT

KLAVERPOLDER L A GE ZWA L UW E

A��

KNOOPPUNT

KL UNDE RT

SABINA

Meer informatie: www.vanAnaarBeter.nl of FIJNA A RT A�� bel 0800-8002 (gratis). Download gratis de A�� DI NT E L OOR D vanAnaarBeter-app in de App Store of Play Store. KNOOPPUNT Kijk op www.vanAnaarBeter.nl/app NOORDHOEK

M A DE

A��

A��

A��

KNOOPPUNT

ZONZEEL

OOST

ZE VE NBE RGE N TE RHE IJDE N PRINSE NBE E K

TE TE RING

A�� A��

E TTE N-

KNOOPPUNT

PRINCEVILLE


WEEKBLAD HOOGVLIET

31 juli 2013 pagina 12

Een uitgave van Groot Hellevoet

VOORNE-PUTTEN / GOEREE-OVERFLAKKEE

Bentley groeit tegen de verdrukking in In de eerste helft van ďœ˛ďœ°ďœąďœł zijn ďœ´.ďœ˛ďœˇďœš Bentley’s verkocht, ďœš procent meer dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Een belangrijk deel van de verkopen werd gerealiseerd in de Verenigde Staten, Bentley’s grootste markt. Maar ook in Europa werden goede zaken gedaan. Om tegemoet te komen aan de nog immer groeiende vraag, versterkte Bentley haar wereldwijde distributienetwerk in de eerste helft van dit jaar met veertien nieuwe vestigingen. Het merk schrijft het verkoopsucces toe aan de introductie van diverse nieuwe modellen, waarbij de Continental GT Speed en Continental GT Speed Convertible ĂŠn de onverminderde vraag naar de bestaande GT Wďœąďœ˛-, Vďœ¸- en Mulsanne-modellen.

Auto-agenda

Prijzen Peugeot 308 bekendgemaakt Peugeot heeft de prijzen van de nieuwe 308-reeks bekendgemaakt. De auto, die eind oktober debuteert in Nederland, krijgt een vanafprijs van net geen negentien mille.

De ďœłďœ°ďœ¸ is er met de drie van Peugeot bekende uitrustingsniveaus: Access, Active en Allure. De basisversie heeft al standaard een audio-installatie, airco en cruise control. Direct vanaf de introductie is er een aantal Blue Leasevarianten leverbaar, met een fiscale bijtelling vanaf ďœ˛ďœ° procent. Standaard heeft elke ďœłďœ°ďœ¸ Blue Lease onder meer een navigatiesysteem met touch screen, Peugeot Connect SOS, elektrische ramen rondom, airconditioning en een

bandenspanningscontrolesysteem. Voor de liefhebbers komt er een speciale introductieversie. Deze ďœłďœ°ďœ¸ Première profiteert van het uitrustingsniveau van de Allure, met daar bovenop een glazen panorama dak in combinatie met extra getinte achterruit, sleutelloos toegangs- en startsysteem, parkeersensoren en een cd-speler. De ďœłďœ°ďœ¸ Première is leverbaar met ďœą.ďœś liter benzinemotoren (met vermogens van ďœąďœ˛ďœľ en ďœąďœľďœľ pk) en een ďœ¸ďœľ kW (ďœąďœąďœľ pk) sterke ďœą.ďœś liter dieselmotor van ďœąďœąďœľ pk. De instapprijs van de ďœłďœ°ďœ¸-reeks is ďœąďœ¸.ďœšďœ°ďœ° euro. Voor de Blue Lease ďœą.ďœ˛ Vti moet ďœąďœ¸.ďœšďœšďœľ euro worden neergeteld. De vanafprijs van de ďœłďœ°ďœ¸ Première is ďœ˛ďœś.ďœ´ďœľďœ° euro.

Extra schone diesel voor Nissan Juke Nissan heeft de Juke 1.5 dCi technisch verfijnd. Hierdoor is deze zuiniger en schoner. Zakelijk rijders profiteren daardoor van een fiscale bijtelling van 20 procent. De gereduceerde CO2uitstoot zorgt bovendien voor een lagere vanafprijs.

9/8 t/m 11/8

De verbeterde ďœą.ďœľ dCi dieselmotor levert een vermogen van ďœ¸ďœą kW (ďœąďœąďœ° pk). Dankzij diverse aanpassingen, waaronder een geoptimaliseerde Eco-modus en een verbeterd start-stopsysteem, daalde de COďœ˛-uitstoot van de krachtbron flink. Het gemiddeld verbruik van de Juke ďœą.ďœľ dCi is nu ďœ´,ďœ˛ liter per ďœąďœ°ďœ°

kilometer (fabrieksopgave) en een bijbehorende COďœ˛-uitstoot van ďœąďœ°ďœš gram per kilometer. Daarmee voldoet de auto aan de eisen voor de ďœ˛ďœ° procents bijtelling. Nissan benadrukt dat de lagere COďœ˛-uitstoot niet ten koste gaat van de prestaties en het rijplezier van de auto. Aanpassingen aan de handgeschakelde zesbak en de turbo moeten zorgen voor

een betere respons op het gas en meer trekkracht. De Nissan Juke met de verbeterde ďœą.ďœľ dCi-motor staat vanaf begin juli bij de Nederlandse Nissan-dealers. De vanaf-prijs is vastgesteld op ďœ˛ďœ°.ďœšďœšďœ° euro (Visia ĂŠn Business Edition), wat een voordeel betekent van ďœ˛.ďœ°ďœ°ďœ° euro ten opzichte van de ‘oude’ prijs.

Oldtimer Grandprix, NĂźrburgring, Duitsland. Inlichtingen:

www.avd-oldtimer-grand-prix.de

Op zoek naar een top occasion?

11/8 Nationaal Oldtimerfestival, Circuit Park Zandvoort, Zandvoort. Inlichtingen:

t"-5*+%0$$"4*0/40170033""% t0$$"4*0/47"/"'ĂŠ 

www.ďœ´ďœ°ďœ˛automotive.com

t(0&%0/%&3)06%&/

17/8 t/m 18/8 Zomer Oldtimerbeurs, Autotron, Rosmalen. Inlichtingen:

t%*7&34&.&3,&/

www.oldtimerbeurs.net

Suzuki biedt klant veel voordeelkeuze

t4$)&31&13*+;&/

Data evenementen onder voorbehoud.

Bij aankoop van een Alto, Splash, Swift of SXďœ´ biedt Suzuki haar klanten tijdelijk een maximale keuze aan voordeel. Extra inruilpremie, gratis accessoires, korting of ďœľďœ°-ďœľďœ° deal; de klant bepaalt wat voor hem of haar het meest aantrekkelijk is. De hoogte van het geboden voordeel is afhankelijk van het gekozen model. Zo kan de extra inruilpremie boven de Autotelex inruilwaarde oplopen tot ďœ˛.ďœľďœ°ďœ° euro.De actieperiode loopt tot en met ďœąďœľ september.

t.&5%&4&37*$&7"/-67&50

Bijdragen voor deze rubriek kunnen worden gestuurd naar Studio Telstar postbus 109 2640 AC Pijnacker onder vermelding van Auto Info auto-agenda.

U VINDT ZE IN HET LUVETO OCCASION CENTER!

OCCASION CENTER

    Prijzen inclusief BTW/BPM, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Colofon Verschijnt als bijlage in de edities: Groot Hellevoet, Briels Nieuwsland, Weekblad Westvoorne, Weekblad Hoogvliet, Weekblad Spijkenisse en Groot Goeree-Overflakkee.

Oplage ďœąďœ˛ďœ´.ďœˇďœ°ďœ° exemplaren.

Gratis verspreiding in:

Advertentie-acquisitie:

Het Autonieuws Voorne-Putten is een structurele bijlage in de edities van Groot Hellevoet.

Hellevoetsluis, Oudehoorn, Nieuwenhoorn, Brielle, Zwartewaal, Vierpolders, Tinte, Oostvoorne, Rockanje, Spijkenisse, Hekelingen, Rozenburg, Bernisse, Hoogvliet, Pernis en op Goeree-Overflakkee.

Henk Priem (ďœ°ďœś-ďœ¸ďœłďœšďœšďœšďœˇďœ¸ďœľ ) henkpriem@groothellevoet.nl

De uitgever van dit blad behoudt zich het recht voor om redactie en advertentiemateriaal zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Advertenties en kopij kunnen tot uiterlijk ďœąďœ˛.ďœ°ďœ° uur, vrijdag voor plaatsing aangeleverd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, zonder toestemming van de uitgever.

Verschijnt elke maand op de laatste woensdag.

Groot

Autokrant Voorne-Putten / Goeree-Overflakkee

GoereeOverflakkee


Stoopman Auto’s B.V.

WEEKBLAD HOOGVLIET 2

31 juli 2013 pagina 13

Altijd een zeer ruim aantal - verkoop auto’s op voorraad. - APK Kijk voor het - Reparatie actuele aanbod - Onderhoud occasions op - doe-het-zelf onze site. - inkoop

wasboxen

Nu ook

elektrische scooters en elektrische vouwfietsen Nieuwe modellen 2013

Autoschade & Spuitbedrijf

Voor vakkundig werk aan uw voertuig, met liefde voor het vak s Schadereparatie

en -herstel s2ENOVATIE s5ITDEUKEN ZONDERSPUITEN s'LASSCHADE s3CHADEAFHANDELING METVERZEKERINGS maatschappijen s'RATISVERVANGENDVERVOER s)NDUSTRIEELSPUITWERK s3TRAALENSCHOOPEERWERKVANGEHELEAUTOCARROSSERIEÔN s"ROMlETSEN s-OTOREN Aut osc had e va 323 Meeld n der i Hei 8 L C Z jk 8 den war tew TEL aal 018 EFOO N 1-6 617 68 F 018 AX 1-6 647 99

Daltonweg 3 Hellevoetsluis

0181-390183 www.stoopman.nl

Bespaar nu 45% op uw brandstofkosten met een LPG installatie van LPG Spijkenisse

Wij kunnen bijna alle auto’s voorzien van een LPG installatie, waardoor u met uw huidige auto kunt genieten van Bi-Fuel technologie. Er zijn installaties leverbaar voor de kleinste 3-cilinder tot de grootste 8-cilinder en tevens voor de meeste direct ingespoten motoren (TSI, TFSI, etc.)

 

VAN DER HEIDEN

www.autoschadevanderheiden.nl

erd in het Gespecialise n! n alle merke onderhoud va

Molendijk 44 | 3227 CC Oudenhoorn T 0181-469946 M 06-20629529 Kijk voor het actuele F 0181-469942 E info@auto-wolters.nl occasionaanbod op onze site I www.auto-wolters.nl

Interesse om te adverteren op deze pagina???

MĂŠĂŠr dan schadeherstel alleen!

Steenbeek

Bel of mail naar Henk Priem:

T 

06 - 83 99 97 85 henkpriem@groothellevoet.nl

> Autoruit stuk?

Ook voor montage van een trekhaak en onderhoud en reparatie van de airconditioning kunt u bij ons terecht.

specialist in autoruiten

Openingsaanbieding: EEN AIRCO-CHECK VOOR 55.-

STEENBEEK T 

(inclusief koudemiddel, exclusief eventuele reparaties) Geldig t/m 31 augustus

Vraag ons gerust voor meer informatie 0181-699550 / info@lpgspijkenisse.nl Lorentzweg 33A, 3208 LJ Spijkenisse

Een goedwerkende airco is een verademing

Velgenservice s RICHTENVANLICHTMETALENVELGEN s RENOVATIEVANLICHTMETALENVELGEN s HERSTELVANRANDSCHADEAAN LICHTMETALENVELGEN s VERBREDENVANSTALENVELGEN

sinds 1988

Maak nu een afspraak voor de aircocheck! Aircoreiniging

Een grondige marktconforme reiniging van de airco voorkomt bacteriĂŤn en vieze geurtjes

29,00

Aircoservicebeurt De Pinnepot 15 3233 LP Oostvoorne Tel.: 0181-321728 e-mail: velgen@xs4all.nl www.velgen.nl (Voorheen gevestigd in Hellevoetsluis)

IS AT heck GRAircoc

UW VELGEN WEER ALS NIEUW!

 $% & "e info@steenbeek.info www.steenbeek.info

06-83999785

Het controleren van de correcte werking van het mechaniek en het vullen en recyclen van het koudemiddel volgens de officiĂŤle STEK eisen

Aircocombinatiebeurt

Bestaat uit de combinatie van reiniging en de servicebeurt voor een gereduceerd tarief

77,00 89,00

Auto Motoren Vermaat Stephensonweg 1 3225 LW Hellevoetsluis Tel.: 0181-322470 www.automotorenvermaat.nl

Wij doen alles voor uw auto


WEEKBLAD HOOGVLIET 3

31 juli 2013 pagina 14

999&,642(11/

  

  %

 ! ! %TOTALE KORTING

% 

 10

 $  #

       

(08(4%4"/.0#.0/#!!*.0,656226(1%4$1'562)*(*(8(15:,-1*(%$5((4'236(565',(:,-17,6*(82(4'82/*(154,&+6/,-1 //($$1%,(',1*(1:,-1*(/',*60$7*75675%,-'($$1'($&6,( '((/1(0(1'(8(4.2233716(1('7%%(/(.246,1*,5$//((1*(/',*2382244$$'02'(//(1 ,-.8224'($&6,(82249$$4'(123999&,642(11/)*(%((/'(02'(//(1.711(1$)9,-.(18$1+(656$1'$$4'02'(//((6(1/($5(./$16(1:,-17,6*(5/26(18$1'(:($$1%,(',1*

     "!    !

Zelf gebouwde Dakar verslindt Poolse bossen Oostvoorne – Parijs-Dakar, zoals de Dakar-rally vroeger heette, kent eigenlijk bijna iedereen wel. In januari, als de race door de Afrikaanse woestijn wordt gereden, zijn dagelijks beelden te zien op televisie van de deelnemers: imponerende vrachtwagens, motoren en auto’s. Speciale Dakar uitvoeringen wel te verstaan, die nodig zijn om deze zware rally te kunnen rijden. Oostvoornaar Twan van der Heijden, eigenaar van Velgenservice BV in de Pinnepot, bouwde zelf zijn eigen Dakar. Niet om de Dakar-rally mee te rijden, maar om er ieder jaar mee door de Poolse bossen te ploeteren.

– Door: Mirjam de Neeff –

‘Ik heb deze Dakar al twee keer opgebouwd’, aldus Twan. ‘De eerste keer ben ik er rond ďœąďœšďœšďœ¸ mee begonnen. In de eerste versie was hij trouwens blauw, nu is hij oranje, een BMW Mďœł kleur, mat oranje met zwart. Ik was er niet helemaal tevreden over en besloot in ďœ˛ďœ°ďœąďœ˛ hem weer helemaal uit elkaar te halen en opnieuw op te bouwen. Nu ben ik wel tevreden, hij is sterker en nu dus echt goed!’ De Dakar van Twan bestaat uit een onderstel van een Range Rover. De assen zijn van een Nissan Patrol, omdat dit de sterkste zijn. De motor komt van een Hummer Hďœą. ‘Deze motoren hebben een enorm vermogen’, aldus Twan. ‘Bovendien zitten er geen draadjes in, gewoon aan en uit zetten.’

Het moge duidelijk zijn dat het zelf bouwen van een Dakar uit onderdelen van verschillende auto’s, nog een hele klus is. Twan kan dat beamen: ‘Ja, want alles past niet, je moet echt werkelijk alles passend maken!’ Polen en de OekraĂŻne Ieder jaar gaat Twan samen met een aantal vrienden richting Polen om daar een week lang door ruig terrein te crossen. ‘In Nederland is daar helaas nergens een goede mogelijkheid voor.’, aldus Twan. ‘In heel Polen mag

het wel en het terrein is er super. Toch wordt het ook daar strenger en we denken dan ook dat het hier over een jaar of twee ook niet meer mag vanwege strengere wetgeving. Dan zullen we moeten uitwijken naar de OekraĂŻne, zo’n ďœ´ďœ°ďœ° km verder. We zijn hier al een keer geweest en dat is prima bevallen.’ Het jaarlijkse uitje begint ieder jaar in Wroclaw, zo’n ďœˇďœ° km over de grens bij Berlijn. Ze trekken van hotel naar hotel en rijden ďœ¸ uur per dag onder begeleiding van hun vaste gids AndrĂŠ. Hij is Pools, maar spreekt vloeiend Engels.

Dit jaar is de broer van Twan voor het eerst meegeweest in een speciaal aangepaste Suzuki Jimny, bijgenaamd ‘De Mug’, welke ook van Twan is. Dit is heel goed bevallen en dus is hij er volgend jaar ook weer bij. Grote kans dat in de toekomst de zoon van Twan zich ook bij dit gezelschap zal voegen. Hij heeft de bouw van de Dakar van dichtbij meegemaakt en vindt het allemaal heel interessant. Het zou dus zo maar eens kunnen zijn dat Twan nog een keer zelf een Dakar bouwt!


WEEKBLAD HOOGVLIET 4

31 juli 2013 pagina 15

Kia 20 jaar in Nederland. Kia Rio 20th Anniversary Vanaf 12.295,Nu met gratis genntegreerd Pioneer navigatiesysteem

OF 50/50: Betaal nu de helft en de rest over 1 jaar**

A | wegenbelastingvrij | 14% netto bijtelling v.a. 72,- /mnd*

Autobedrijf J. van der Sluis Autobedrijf P. Troost & Zonen Faradayweg 10, 3208 KS Spijkenisse Christiaan Huygensweg 28, 3225 LD Hellevoetsluis Tel.: 0181 - 615 533, www.kia-spijkenisse.nl Tel.: 0181 - 312 366, www.kia-hellevoetsluis.nl Gem. verbruik: 3,2 - 6,3 l/100km, 31,2 - 15,9 km/l. CO2-uitstoot: 85 - 147 g/km. Actievoorwaarden: Deze actie is geldig voor het actuele modelprogramma van een nieuwe Kia Rio met aankoopdatum t/m 30 augustus 2013 en uiterste registratiedatum van 20 september 2013. Deze actie geldt, tenzij anders vermeld, niet in combinatie met andere acties en zolang de voorraad strekt. Alle genoemde vanaf verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaarmaken, afleverpakket, brandstof, leges en recyclingbijdrage, metallic lak en lakbescherming. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. *Genoemd bijtellingspercentage is afhankelijk van datum van registratie. De vrijstelling van wegenbelasting geldt tot 1 januari 2014. Alle genoemde bijtellingspercentages, energielabels en vanaf netto bijtelling bedragen (per maand) zijn per model gebaseerd op de uitvoering met het laagste bijtellingspercentage en altijd gebaseerd op 42% inkomstenbelasting. Voor een compleet overzicht met de bijtellingspercentages per model en welke modellen vrijgesteld is van wegenbelasting zie kia.com. **De 50/50 actie betreft een (niet) doorlopend kredietaanbod van Kia Finance, handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij AFM onder vergunningsnummer 12011170. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Informeer bij uw verkoper naar de voorwaarden en standaard informatieblad of bel 030 - 63 88 580. Uw Kia-dealer en Kia Finance geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financijle product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Voor de duur van de uitgestelde betalingsperiode (tot uiterlijk 12 maanden na tenaamstelling) worden geen rente en kosten in rekening gebracht. Het maximale financieringsbedrag bedraagt 7.500,- voor de Kia Rio. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer.

Een greep uit het aanbod van P. Troost & Zonen 7X FORD FIESTA

€162,- p. mnd.

4X SEAT IBIZA

1.25 16v Trend 2011 airco 5-drs. 24.413 km

€150,- p. mnd.

€ 10.800 5X FORD KA

€120,- p. mnd.

VOLKSWAGEN UP!

1.2 Titanium X 2011 airco 50.133 km

€150,- p. mnd.

5-drs green Aspiration 2010 airco 40.734 km

7X SUZUKI SWIFT

€145,- p. mnd.

€ 7.450 3X NISSAN PIXO

€120,- p. mnd.

1.6 Sport 2008 airco 103.845 km

1.2 16v 2011 airco 19.600 km

DUCATI MONSTER €45,- p. mnd.

620i.e 2002 23.747 km.

€ 2.950

3X CHEVROLET MATIZ

€100,- p. mnd.

1.0i Blue eff. 2012 airco 5.753 km

1.4 8V 5-drs Dynamic 2010 airco 57.550 km

€110,- p. mnd.

1.4 16v 5-drs Automaat 2011 airco 18.507 km

€120,- p. mnd.

€30,- p. mnd.

600 F 1994 20.674 km

€ 1.950

4 GRATIS PRETPARK

1.0 12v 5-drs Millesim 200 2011 airco 56.969 km

2.0 Executive Sportline 2006 airco 123.793 km

€ 7.950 SUBARU IMPREZA

€180,- p. mnd.

€ 15.950

HONDA CBR

EEN GRATIS IJSJE

kaartjes naar keuze

€ 7.249

€ 7.950

€240,- p. mnd.

Voor iedere bezoeker

4X PEUGEOT 107

4X FIAT Grande PUNTO MAZDA 3

€120,- p. mnd.

0.8 6V Class Automaat 2008 airco 42.565 km

€ 6.750

€ 8.249

€ 7.950

1200 BANDIT 2006 17.526 km

€ 4.950

€125,- p. mnd.

€ 9.450

€ 7.450 €75,- p. mnd.

HYUNDAI I10

7X RENAULT TWINGO VOLKSWAGEN Polo

1.0 Acenta 2011 airco 30.506 km

SUZUKI GSF

1.0 High Bluemotion 2012 airco 16.027 km

1.0 12v 5-drs Ambiance 2010 airco 55.547 km

€ 6.880

€ 9.880

4X TOYOTA AYGO

€115,- p. mnd.

6X CITROËN C1

€105,- p. mnd.

€ 9.950

€ 7.950 €115,- p. mnd.

SC 1.2 Club 2011 airco 5-drs 37.093 km

Kies uw voordeel! Bij aankoop van een occassion

2.0 Awd Wrx 2005 airco 108.524 km

GRATIS ACCESSOIRES T.W.V. € 395.EEN GRATIS

€ 11.950 YAMAHA FZS €75,- p. mnd.

1000 FAZER 2008 16.590 km

€ 4.950

t.w.v € 399.-

EEN WEEKEND E

GRATIS

CABRIO RIJDEN

Autobedrijf P. Troost & Zonen uw Kia dealer Christiaan Huygensweg 28-30 3225 LD Hellevoetsluis Tel. 0181-312366 400 OCCASSION OP VOORRAAD Elke 3e zondag van de maand geopend, vrijdag koopavond

WWW.TROOSTAUTOS.NL

Actie geldig v.a. 31-07-2013


DIENSTEN

Donderdag 1 augustus 2013

ZONDAG 4 AUGUSTUS 2013 RHOON PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Geref. Kerk, Maranathakerk, Kleidijk 2 09.30 uur Gezamenlijke dienst in Dorpskerk Herv. Gemeente, Dorpskerk 09.30 uur ds. D. Westerneng, `s Gravenpolder 17.00 uur ds. R. ten Napel, Piershil ROOMS KATH. KERK H. Willibrordus, Dorpsdijk 11.00 uur Viering Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering POORTUGAAL PROTESTANTSE GEMEENTE TE POORTUGAAL Dorpskerk, Groene Kruisweg 09.30 uur Ds. M.H. v/d. Graaf GEREF. GEMEENTE Achterweg 11 09.30 uur en 16.00 uur leesdienst PERNIS/ ALBRANDSWAARD GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150, Barendrecht 11.30 uur Ds. D.J. van Diggele 16.30 uur Ds. H. Veldman, em. predikant te Rotterdam-Hillegersberg-Schiebroek BARENDRECHT Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur Ds. T. Verbeek uit Rozenburg VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Ds. W. Speelman, Barendrecht EVANG. GEMEENTE Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. K. Smits 15.00 uur ds. A.B. Stier VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN

Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30 uur dhr. G.J. de Haan REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur dr. C.M.G. BerkvensStevelinck Doopsgezinde Kerk HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. Gert van de Pol ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl HOOGVLIET PROTESTANTSE GEMEENTE Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200 10.00 uur (P) Ds. R.J. Wilschut Dorpskerk, Achterweg 10 10.00 uur (P) Ds. V.E. Huls GEMEENSCHAP VAN KERKEN Samenwerking van de Protestantse Gemeente, de Pinkstergemeente en de roomskatholieke parochie ‘Maria en Johannes onder het kruis’ te Hoogvliet. Gereformeerde Gemeente Diensten: 10.00 en 16.00 uur. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)

De Hoeksteen, Middenbaan-Zuid 75, diensten: 9.30 en 16.30 uur. Hervormde Gemeente Pernis Ring 1 Gecombineerde dienst Gereformeerde Eben-Haëzerkerk 09.30 uur mevr. G. Stougie, Capelle a/d IJssel Gereformeerde Kerk Pernis, Eben Haëzerkerk Pastoriedijk 340 09.30 uur mevr. G. Stougie, Capelle a/d IJssel Pinkstergemeente Hoogvliet Haifaweg 7 Elke zondag om 10.00 uur. Woensdagavond in de even weken Gebedsbijeenkomst, in de oneven weken Bijbelstudie om 19.30 uur. Vrijdagavond Gebedsbijeenkomst om 19.00 uur. Evangelische Gemeente Hoogvliet Scholengemeenschap De Westpunt, Foeliestraat 16 in Hoogvliet. 10.30 uur Baptistengemeente Pernis Ring 322 10.00 uur dienst Rooms-katholieke kerk Parochie ‘Maria en Johannes onder het kruis’ Mariakerk, Parelvissersstraat 131 Zondag 9.30 uur, maandag en donderdag 10.00 uur. Jehovah’s Getuigen Koninkrijkszaal: Venkelweg 40 Vergaderingen: di. en do. 19.30 uur, zo. 10.00 en 16.30 uur. Woonzorgcentrum en verpleeghuis Siloam, Kruisnetlaan 410 10.30 uur Kerkdienst voor ouderen. Kerkblad Voor Hoogvliet Voor de Protestantse Gemeente en de rooms-katholieke parochie ‘Maria en Johannes onder het kruis’ te Hoogvliet. Verschijnt eenmaal per twee weken. Administratie: Kruisnetlaan 200a, 3192 KD, tel. 4168663, e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet. nl. Abonnementen: 22,00 euro per jaar. Redactie: Kruisnetlaan 200a (Antwoordkerk), 3192 KD, tel. (alleen op de redactie-vrijdag 19.30-20.30 uur) tel. 4168068. Inleveren kopij bij voorkeur per e-mail op het adres kerkblad@ kerkhoogvliet.nl of vóór vrijdagavond 20.00 uur op het redactieadres.

Combitocht Zierikzee Op donderdag 15 augustus is er een combitocht naar het Stadhuismuseum Zierikzee. Aansluitend is er een bezoek aan het RTM-museum in Ouddorp met een tramrit. Vertrek Busstation Heinenoordtunnel 9.30 uur, Rotterdam Zuidplein 9.45 uur. Aankomst Zierikzee omstreeks 10.45 uur. Ontvangst Stadhuismuseum met een kop koffie of thee 11.00 uur. Rondleiding Stadhuismuseum: 11.20-

12.20 uur. Lunch in het Stadhuismuseum: 12.20-13.20 uur. Rondleiding Gravensteen (voormalige stadsgevangenis van Zierikzee): 13.20-13.50 uur. Daarna is er gelegenheid om in het centrum van Zierikzee rond te kijken. De bus vertrekt om 14.30 uur naar het RTM-museum in Ouddorp, aankomst 15.00 uur. Vertrek RTM-tram vanaf de remise 15.30 uur, aankomst 16.30 uur. Vertrek bus terug

naar Rotterdam Zuidplein, respectievelijk Busstation Heinenoordtunnel: 17.00 uur, aankomst omstreeks 18.30 uur. Prijs 40 euro (kinderen tot 12 jaar 26 euro). In deze combitochten is geen rondvaart inbegrepen. Prijzen alles inclusief. Reserveren verplicht: rtm. combitochten@gmail.com, of 078-6742663 of 0643030683.

Medische Diensten Hoogvliet Artsenhulp Huisartsenpost Ruwaard, tel. 0181-627055 (avond- en weekenddienst), buiten het spreekuur om. De diensten bij de huisartsenpost Ruwaard voor Hoogvliet en Pernis (behalve dr. Kroes en dr. Staay): iedere werkdag van 17.00 tot de volgende werkdag 08.00 uur en elk weekend en feestdagen. Bereikbaar op het terrein van het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse. Let op! Niet alle huisartsen vallen onder deze regeling. Medisch Centrum Stelle Ruwaard van Putten Ziekenhuis/Stelle, Stelle 2, 3191 KE Hoogvliet, tel. 0181-658257, info@rpz.nl, fax: 0181-659280, www.rpz.nl. Verloskundigenpraktijk Jy en ik Achterweg 2f, 3191 VA Hoogvliet. Verloskundige van het jaar

2008! Echo’s maken is mogelijk op de praktijk. Voor meer info: bel 06-14339494 of mail naar info@jyenik.nl. Apotheken Regeling avond-, nacht- en weekenddienst gezamenlijke Apothekers Hoogvliet Pernis Rhoon. CVD Hoogvliet, afdeling maatschappelijk werk, Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW Hoogvliet, tel. 4168128. Spreekuur op afspraak: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.30-11.30 uur. Afspraken kunnen dagelijks gemaakt worden via de balie of tel. 0104168128 van 9.00 tot 17.00 uur. Wijkservicepunt Pernis G. A. Soetemanweg 25. Inloopspreekuur: woensdag 9.3010.30 uur. Sociaal Raadslieden Rotterdam, bureau Hoogvliet/Pernis, Stadswinkel Hoogvliet deelge-

meentekantoor, MiddenbaanNoord 37, 3191 EM Hoogvliet. Openingstijden van de Stadswinkel: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.3015.00 uur; dinsdag van 12.3015.00 uur en 18.00-20.00 uur. Spreekuren op afspraak via de balie of tel. 010-4726666. Informatie Loket Hoogvliet, voor ouderen en gehandicapten. Stadswinkel Hoogvliet, Middenbaan-Noord 37, 3191 EM Hoogvliet, tel. 010-4726666. Thuiszorgcentrum Rotterdam, telefoonnummer 0102826000, klantencervice@tzr. nl Verloskundigenpraktijk Lize Verbaas, p/a Beugstraat 83, 3192 GA Hoogvliet. Telefonisch spreekuur 08.30-09.30 uur: 06-12412271, voor bevallingen en dringende zaken: 0612444535, l.verbaas@planet. nl.

27

Medische Diensten en Maatschappelijke Organisaties Huisartsen. Uitsluitend voor spoedgevallen. Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 010-2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Albrandswaard De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/ pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Tandartsen Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoedhulp gedurende het weekeinde en feestdagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u ingelicht op welke manier u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. De dienstdoende tandarts is uitsluitend bereikbaar voor spoedeisende klachten en ongevallen. De spoedhulp wordt uitsluitend verleend tegen contante betaling. Verloskundige I. Gerritsen, Doen Beijenslaan 20, Poortugaal; praktijk Ridderspoor 30, 3191 PD Hoogvliet. Verloskundigenpraktijk Carnisselande Dagelijks spreekuur volgens afspraak. Spreekuurlocaties: Gezondheidscentrum Carnisselande (hoofdlocatie), Middeldijkerplein 26, 2993 DL Barendrecht Care&Wellness Portland (tevens echolocatie), Langstraat 11-12, 3162 WC Portland Telefonisch spreekuur ma, di en do 9-12 uur, tel. 0180-627459. Inloopspreekuur wo. 8.30-11 uur (m.u.v. schoolvak.). Inloopspreekuur lactatiekundige; ma. 10-11 uur (m.u.v. schoolvak.) (beide inloopspreekuren vanaf hoofdlocatie). info@verloskundigencarnisselande.nl. www.verloskundigencarnisselande.nl Verloskundigenpraktijk Portland Yolande van den Berg en Gardy Laurijssen, 24 uur per dag bereikbaar via 06-46464942, ook buiten spreekuren overdag voor vragen of afspraak maken. Bij spoed en geen gehoor via de artsentelefoon: 010-2866977. Postadres: Postbus 53019, 3008 AH Rotterdam. www.verloskundigenpraktijkportland.nl, info@ verloskundigenpraktijkportland. nl. Spreekuur op woensdag vanaf 18 uur aan Hendrikse-akker 11, Barendrecht (kinderdagverblijf Panda). Zaterdag spreekuur vanaf 9 uur aan De Beurs 39, Rhoon/ Portland (kinderdagverblijf Jip en Janneke). Verloskundigenpraktijk Albrandswaard / Pendrecht Jacqueline Broersma, Jeannette Hammer, Annemieke Kip en waarneemsters Marloes Lagendijk, Lilian Wong-Si-Kwie. 06-27850059 b.g.g. 010-4206611 Spreekuur op afspraak: Rijsdijk 15b (Koetshuys) Rhoon en Slinge 773c Rotterdam (tevens echolocatie). Voor meer informatie zie onze website: www.verloskundigenpraktijkpendrecht.nl Trombosedienst en artsenlaboratorium Wijkcentrum Hof van Portland, Hof van Portland 41, Rhoon. Di. en do. 8.15-9.15 uur. Kruithof Fysiotherapie en Manuele therapie Avenue Carnisse 317, 2993 ME Barendrecht. Contact: 0180628741 en info@kruithoffysiotherapie.nl. Zie ook www.

kruithoffysiotherapie.nl. Ook ‘s avonds geopend FysiotherapieRotterdam Bijdorp-Zuid 1, Barendrecht gebouw Wellnesselande, tel. 0180-646418 Rosestraat 123, Rotterdam tel. 010-4860978 www.fysiotherapierotterdam.nl info@fysiotherapierotterdam.nl Dierenartsen Dierenkliniek Carnisselande Avenue Carnisse 184, B’drecht tel. 0180-556062. Dierenkliniek Den Otter Dorpsdijk 16, Rhoon tel. 010-5067150. Aafje, thuiszorg huizen zorghotels Aafje klantenservice 088-8233233 Op werkdagen bereikbaar van 08.00 – 17.00 uur voor informatie en advies. Voor dringende (zorg)vragen is de klantenservice 24 uur per dag bereikbaar. Thuiszorgwinkel Zwijndrecht (Vegro) Verpleeg- en hulpmiddelen: 0800 – 2887766: voor uitleen en verkoop. Passage 4-6, Zwijndrecht, maandag t/m vrijdag 9-17.30 uur, zaterdag van 10-16 uur. Artikelen kunnen thuisbezorgd of opgehaald worden. info@aafje.nl, www.aafje.nl Aafje, Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam. Sanare Thuiszorg Altijd bij u in de buurt! Wij bieden zorg in elke thuissituatie en nemen uw wensen en behoeften als uitgangspunt! Bel 0180-310180 voor verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning op afspraak en door een klein team vaste medewerkers. Gratis spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13-17 uur in Paramedisch Centrum ‘Oranjewijk’ aan de Gebroken Meeldijk 123a te Barendrecht. Meer informatie: www.zorgiseenkeuze.nl Alarmnummer. Brandweer, Politie, Ambulance: 112. Politiebureau Poortugaal, Hofhoek, Poortugaal, tel. 0900-8844. Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard. Inl. tel. 010-5013283. Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest Tel. 0900-0101; Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Kraamzorg De Eilanden Vliet 8, Postbus 1185, 3220 BD Hellevoetsluis. Gratis informatienummer: 0800-0225323; Bevallingslijn: 0181-310000 (altijd bereikbaar). Kraamcentrum Dat 24 uur p.d, 7 d.p.w. bereikbaar voor zorg. Bezoekadres: Kerkstraat 18, 3211 AS Geervliet. Tel. 0181-645100. Email: info@KraamcentrumDAT.nl. Website: www.KraamcentrumDAT.nl. Moeders voor Moeders. Ben je net in verwachting? Moeders voor Moeders verzamelt de urine van pril-zwangeren, en helpt zo vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen ook zwanger te worden. Als je nog geen 12 weken zwanger bent, en je wilt meedoen, neem dan contact op met Odette Boekenstijn 06-39442044 of bel gratis 0800-0228070. Inschrijven kan ook via de website www. moedersvoormoeders.nl. CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Telefonisch aanmelden voor aanvraag verzorgings-, verpleeghuis en thuiszorg. Op werkdagen van 8.30-17 uur. Tel. 010-2068650. Het Boerderijtje. Inloop elke ochtend. Gastvrije ontvangst door vrijwilligers voor een praatje en een kop koffie. Iedereen is welkom op ma. t/m vr. van 10 tot 12.30 uur. Op di. en do. middag tevens open voor activiteiten. Verkoop Wereldwinkel, vr. 10 tot 17 uur en za. 10 tot 16 uur. Do.mo koffie drinken in De Brinkhoeve. Tel. 010-5011973 Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) SWA/Vraagwijzer, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon, Tel.: 010-5011222. Website: www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: vraagwijzer@welzijnalbrandswaard.nl Het Loket voor onafhankelijke en gratis informatie en advies in Albrandswaard voor vragen op het gebied van wonen welzijn, zorg en inkomen. Ook voor informatie over individuele voorzieningen, persoonsgebonden budget (PGB),

huishoudelijke verzorging, mantelzorg en voor het aanmelden van vrijwilligers. Inloopspreekuur van Vraagwijzer van 9-13 uur. Telefonische bereikbaarheid van Stichting Welzijn Albrandswaard maandag t/m donderdag van 9-16 uur, vrijdag van 9-13 uur. SWA/Clientadvisering Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl E-mail: clientadviseur@welzijn albrandswaard.nl Ondersteuning bij complexe hulpvragen, Hulp bij thuisadministratie, PlusKlusAdvies (advies en ondersteuning bij klussen in en om het huis), informatie over o.a. valpreventie en eenzaamheidsbestrijding. SWA/Vrijwilligers Vacaturebank Albrandswaard, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl. E-mail: vrijwilligersvacaturebank@welzijnalbrandswaard.nl Voor iedereen die interesse heeft in vrijwilligerswerk. Bemiddeling tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. Informatie over contracten en regelgeving. Voor informatie en aanmelding kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m donderdag van 9-16 uur, vrijdag van 9-13 uur, telefoonnummer 010-5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. SWA/Mantelzorgondersteuning Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Telefoonnummer: 010-5011222 Website: www.alsjevooreenanderzorgt.nl en www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: mantelzorg@welzijnalbrandswaard.nl Voor informatie kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m donderdag van 9-16 uur, vrijdag van 9-13 uur, telefoonnummer 010-5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. Ouders voor ouders is er voor een luisterend oor voor alle Albrandswaardse ouders. Voor meer informatie en agenda van activiteiten kunt u contact opnemen met Annemarie Calon, tel. 06-41840207. SWA/Jongerenwerk Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Webiste: www. enterall.nl E-mail: info@welzijnalbrandswaard.nl SWA help jongeren van 12 tot 23 jaar bij hun ontwikkeling en bij het meedoen aan de maatschappij. De jongerenwerkers van SWA beantwoorden vragen, bieden hulp aan of verwijzen door. Het Jongeren Centrum Albrandswaard is gevestigd aan de Albrandswaardsedijk 180 in Poortugaal. Het JCA is voor alle kinderen/jongeren in Albrandswaard. Er zijn verschillende activiteiten zoals spelletjes, bioscoopavond, disco’s etc. Heb je leuke ideeën, kom dan eens langs! In Albrandswaard is het jongerenwerk beschikbaar van dinsdag t/m vrijdag. Laurens Zorg aan Huis Laurens biedt veel vormen van diensten en zorg voor ouderen. In Rhoon biedt Laurens Zorg aan Huis, ook voor mensen met dementie. Meer informatie: 08005886678 (gratis) of www.laurens.nl. Activiteiten voor ouderen Laurens organiseert voor actieve ouderen activiteiten die het leven leuker maken. Het Laurens UITbureau voor Ouderen neemt u graag mee naar het theater of op vakantie. Meer informatie: 08005886678 (gratis) of www.laurens. nl. Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur. 0900 - 1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@ korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9-17.30 uur via www.korrelatie.nl Vivenz (o.a. maatschappelijk werk), 7x24 uur bereikbaar telefoon: klantenservice 0888233233 info@vivenz.nl www.vivenz.nl


Z O MEERESL VOO R D

T I U E T A KIPS

IJ R E G A L S N EIGE gens eigen recept slager paul Gemaakt door en

vol

Verse kipsaté 3 porties à 3 stokjes deze week

2.

00

(gewicht per portie ±120 gram)

Z O MEERESL VOO R D

Wit of bruin stokbrood

Z O MEERESL

vers uit eigen oven 2 stuks deze week

VOO R D

2 stuks

1.

00

Z O MERS

VO O R D EE L

Beenham

van onze versafdeling 100 gram deze week

Heineken bier*

1.

00

krat 24 flesjes à 30 cl. van 13.39 voor (max. 5 kratten per klant)

8.

99

liter 1.25

MCD Rhoon - Tsjaikovskistraat 3 Tel: 010-5012541 www.mcd-supermarkt.nl W 31 - Aanbiedingen gelden donderdag 1 t/m zaterdag 3 augustus 2013. Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! * Wij verkopen zwak alcoholische dranken alleen aan personen boven de 16 jaar.

01 08 2013 albrandswaard  
01 08 2013 albrandswaard  
Advertisement