Page 1

pagina 1

i

Wat is een laag inkomen?

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Het grootste deel van de voorzieningen is bestemd voor mensen met een laag inkomen. Dat kan een pensioen, loon of uitkering zijn. Met een laag inkomen bedoelen we in Arnhem een inkomen dat niet hoger is dan 120 procent van de bijstandsnorm. De exacte bedragen kunt u vinden op het inlegvel.

Voor sommige voorzieningen gelden andere inkomens- en/of vermogensgrenzen. Als daar sprake van is, staat dat bij de voorziening vermeld. Daarnaast kunt u van veel voorzieningen gebruik maken als u een Arnhem Card heeft. Meer over deze pas leest u op pagina 2.

Niet alle voorzieningen/regelingen die in dit boekje zijn opgenomen, zijn gekoppeld aan de hoogte van het inkomen. Het gaat daarbij over de Wmovoorzieningen. Dit zijn voorzieningen voor mensen met een beperking, zoals vervoersvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Meer informatie hierover vindt u op pagina 3.

Informatie


pagina 2

pagina 3

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

i

De Arnhem Card

Voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning

i

Wat is de Arnhem Card? De Arnhem Card is een pas waarmee u tegen flinke kortingen of gratis kunt deelnemen aan vele sociale activiteiten voor u en uw gezin. Ook kunt u met de Arnhem Card een beroep doen op inkomensondersteunende regelingen.

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat mensen mee kunnen doen aan de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Als dat zelfstandig niet lukt, dan regelt de Wmo dat mensen ondersteuning krijgen van de gemeente. Of u in aanmerking komt voor een Wmo-voorziening is niet afhankelijk van uw inkomen.

Voor wie is de Arnhem Card? De Arnhem Card is bestemd voor alle inwoners van Arnhem met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en hun kinderen tot 18 jaar. Kinderen van 4 tot 18 jaar krijgen een eigen pas (de kindpas). Daarnaast bestaat een begeleiderspas. Deze pas is bestemd voor begeleiders van ouderen of gehandicapten.

Welke vormen van ondersteuning zijn er?

Hoe krijgt u de Arnhem Card? Wie een uitkering van de gemeente Arnhem heeft, krijgt de Arnhem Card automatisch. Heeft u geen uitkering van de gemeente, maar wel een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u de Arnhem Card bij de gemeente aanvragen aan het snelloket op het stadhuis, via 0900-1809 (lokaal tarief) of www.arnhem.nl. Wat hebt u aan de Arnhem Card? Met de Arnhem Card krijgt u flinke kortingen op veel activiteiten, zoals een bezoek aan Burgers’ Zoo of het Nederlands Openluchtmuseum, zwembad, musea, concerten, lidmaatschappen, dagtochten, etc. Kortingen van 50 tot 100 procent zijn mogelijk op cursussen bij het Kunstbedrijf Arnhem, een abonnement bij de bibliotheek of een lidmaatschap van een sportvereniging. Daarnaast vormt de Arnhem Card de ingang tot tal van regelingen ter ondersteuning van het inkomen. Het gaat daarbij om regelingen als de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ), de regeling Chronisch Zieken en Gehandicapten (CZG) en de Maaltijdvoorziening. Wanneer en hoe u de Arnhem Card kunt gebruiken, leest u bij de afzonderlijke voorzieningen. Actuele informatie Meer informatie over de Arnhem Card, de diverse activiteiten en actuele kortingen leest u op www.arnhem.nl (Nieuwsbrief Inwonerszaken).

Informatie

• Hulp bij het huishouden Lukt het wassen van de ramen niet meer, is stofzuigen en dweilen te zwaar of kunt u uw eigen beddengoed niet meer verschonen? Dan kunt u in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden. Kijk voor meer informatie op pagina 11. • Woonvoorzieningen Heeft u door uw beperkingen moeite om u in huis te kunnen redden? Dan kunt u bij de gemeente voorzieningen voor uw woning aanvragen. U kunt daarbij denken aan een verhoogd toilet of een traplift. Als u door uw beperkingen moet verhuizen, kunt u een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtinsgkosten ontvangen. Kijk voor meer informatie op pagina 21. • Rolstoelvoorzieningen Als het verplaatsen door lichamelijke beperkingen moeilijk gaat of niet meer mogelijk is, kan een rolstoel u helpen. Kijk voor de voorziening van een rolstoel op pagina 61. • Vervoersvoorzieningen Bent u slecht ter been en kunt u niet met het openbaar vervoer reizen? Dan kunt u een vervoersvoorziening aanvragen zoals toegang tot de StadsRegioTaxi of een scootmobiel. Kijk voor meer informatie op pagina 71. • Participatievoorzieningen Is het sporten of uitoefenen van uw hobby zonder extra hulp of aanpassingen niet meer mogelijk? Dan kunt u in aanmerking komen voor een participatievoorziening. Kijk voor meer informatie op pagina 20.

Informatie


pagina 4

pagina 5

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

i

i

Hoe en waar kan ik een voorziening aanvragen?

Hoe ontvangt u de voorziening? De voorziening kan bestaan uit een financiële tegemoetkoming of een voorziening in natura.

In het Klant Contact Centrum van de gemeente Arnhem kunt u terecht met al uw vragen over de voorzieningen in deze voorzieningenwijzer.

• Zorg in natura U kunt er voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt, of wie u gaat helpen in de huishouding.

Klant Contact Centrum Koningstraat 38 6811 DG Arnhem

• Persoonsgebonden budget Een persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee u zelf de ondersteuning of de voorziening kunt inkopen. Zo bepaalt u zelf wie u inhuurt voor de hulp bij het huishouden of bij welke leverancier u een scootmobiel aanschaft. De gemeente vraagt u hoe u het geld heeft uitgegeven. U moet dus een administratie bijhouden van de uitgaven die u doet uit het budget. Er zijn omstandigheden waarbij een PGB kan worden uitgesloten, bijvoorbeeld bij schulden.

Het Klant Contact Centrum is op werkdagen geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Eigen bijdrage Bij sommige Wmo-voorzieningen kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf betaalt. Dit wordt bij de Wmo-voorzieningen aangegeven. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, leeftijd en of u alleenstaand bent of een partner hebt. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is verantwoordelijk voor het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdrage Wmo. Als u ook Awbz-zorg heeft, houdt het CAK daar rekening mee. Er is een maximum aan de eigen bijdrage voor Wmo en Awbz samen. Uw vermogen (eigen huis, spaargeld) wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. Aanvragen indienen Wilt u meer informatie of een Wmo-voorziening aanvragen, dan kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum of bij een van de Startpunten in de wijken. Het Klant Contact Centrum vindt u in het stadhuis aan de Koningstraat 38 in Arnhem. Er zijn Startpunten in Malburgen en de Geitenkamp. De adressen van de Startpunten vindt u op pagina 6.

Op afspraak Voor steeds meer producten is het ook mogelijk een afspraak te maken. Bij binnenkomst bent u dan extra snel aan de beurt. Voor welke producten u een afspraak kunt maken vindt u op www.arnhem.nl. Hier kunt u direct een afspraak inplannen. Dit kan ook via telefoonnummer 0900-1809 (lokaal tarief). Internet Op www.arnhem.nl kunt u 24 uur per dag, zeven dagen per week terecht voor alle informatie over de gemeente Arnhem. Ons advies is dan ook om altijd eerst www.arnhem.nl te raadplegen. Telefoon Pakt u liever de telefoon? Geen probleem. Onze medewerkers staan u graag te woord en geven u advies. Weten ze het antwoord op een vraag niet direct, dan gaan ze voor u op zoek en nemen contact met u op. U kunt de gemeente Arnhem van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur bereiken via 0900-1809 (lokaal tarief). E-mail gemeente@arnhem.nl Postadres Gemeente Arnhem Postbus 9029 6800 EL Arnhem

Veel informatie over Wmo-voorzieningen is ook te vinden op www.arnhem.nl. Hier kunt u ook aanvraagformulieren downloaden. Ook kunt u bellen naar 0900-1809 of een e-mail sturen naar gemeente@arnhem.nl.

Informatie

Informatie


pagina 7 onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Een Startpunt is een plek in de wijk waar u terecht kunt met al uw vragen over wonen, welzijn en zorg. De Startpuntadviseurs geven u informatie en advies en brengen u waar nodig in contact met de organisatie die u verder kan helpen.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Hoe kan ik hulp bij het huishouden aanvragen? Ik heb schulden, wat moet ik doen? Ik wil graag vrijwilligerswerk doen, hoe pak ik dat aan? Mijn moeder heeft Alzheimer, hoe kom ik daar meer over te weten? Het zijn enkele voorbeelden van vragen die u kunt stellen in het Startpunt.

pagina 6

i

Startpunten

w

Babyuitzet

Wat houdt de voorziening in? Als er een baby op komst is en u bent niet in staat om zelf de babyuitzet te betalen, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Dit is een vergoeding om spullen voor de verzorging van uw baby te kunnen kopen. Voor wie? Inwoners van Arnhem met een laag inkomen

Op dit moment zijn er twee Startpunten in Arnhem: Startpunt Geitenkamp Willem Beijerstraat 13, Arnhem (De Beijer) Openingstijden Maandag, woensdag en vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur T (026) 37 09 627 E info@startpuntarnhem.nl Startpunt Malburgen St. Gangulphusplein 1, Arnhem (Malburgstaete) Openingstijden Dinsdag, woensdag en donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. T (026) 75 12 375 E info@startpuntarnhem.nl

Voorwaarden De voorwaarden die gelden voor bijzondere bijstand zijn van toepassing. Meer informatie hierover kunt u lezen op pagina 74. Vergoeding Voor de eerste babyuitzet kunt u ongeveer 500 euro krijgen. Voor het tweede en volgende kind kunt u een bedrag krijgen rond de 250 euro. Bijzonderheden Het eigen vermogen dat u heeft, kan van invloed zijn op de hoogte van de vergoeding. Aanvraag U kunt uw aanvraag indienen vanaf de vijfde maand van uw zwangerschap. U kunt deze voorziening aanvragen bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Arnhem.

Kijk voor meer informatie over de Startpunten op www.startpuntarnhem.nl Meer informatie Klant Contact Centrum Koningstraat 38 (stadhuis) T 0900 1809 www.arnhem.nl

Informatie

Wonen en leven


pagina 8

pagina 9

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

w

Centrum voor Jeugd en Gezin

Wat houdt de voorziening in? Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een plek waar u terecht kunt met al uw vragen over opvoeden en opgroeien. Alle ouders en opvoeders lopen wel eens tegen kleine of grote vragen en problemen aan. Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind? Vragen over eet- of slaapproblemen, alcohol of drugs? Over pesten en gepest worden, agressie of juist verlegen zijn? In het CJG is altijd iemand die naar u wil luisteren en mee kan denken.

Wat houdt de voorziening in? In principe moet u de kosten voor duurzame gebruiksgoederen en woninginrichting zoals vloerbedekking, koelkast of wasmachine zelf betalen. Deze kosten betaalt u van uw inkomen en vermogen. Als u niet in staat bent dit zelf te betalen, dan kunt u in een aantal gevallen bijzondere bijstand aanvragen.

Voor wie? Inwoners van Arnhem

Voorwaarden • De uitgaven zijn noodzakelijk. • U hebt niet voor de kosten kunnen sparen. • De kosten zijn niet het gevolg van eigen schuld of nalatigheid. • De voorwaarden die gelden voor bijzondere bijstand zijn van toepassing.

Vergoeding De hulp van het CJG is gratis en anoniem. Locaties Er zijn twee centra voor Jeugd en Gezin in Arnhem. CJG Arnhem Noord Laan van Presikhaaf 7 (MFC Presikhaven) Arnhem Het CJG Arnhem Noord is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur en op dinsdag en donderdag van 08.30 tot 12.00 uur.

w

Duurzame gebruiksgoederen en woninginrichting

Voor wie? Inwoners van Arnhem met een laag inkomen

Vergoeding Voor de vergoeding van duurzame gebruikgoederen zijn maximum bedragen vastgesteld. De bijdrage wordt meestal als renteloze lening verstrekt. Aanvraag Ontvangt u een uitkering van de dienst Inwonerszaken? Dan kunt u een aanvraag indienen bij uw consulent Inkomen. Ontvangt u geen uitkering, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Arnhem.

CJG Arnhem Zuid Croydonplein 388 (bij winkelcentrum Kronenburg) Arnhem Meer informatie T 088 3 555 000

Het CJG Arnhem Zuid is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

www.cjgarnhem.nl

Klant Contact Centrum Koningstraat 38 (stadhuis)

Stelt u uw vraag liever telefonisch of in een mailtje? Dat kan ook. U kunt ons bereiken via 088 3 555 000 en info@cjgregioarnhem.nl. Meer informatie kunt u ook vinden op www.cjgarnhem.nl.

Wonen en leven

Meer informatie

T 0900 1809 www.arnhem.nl

Wonen en leven


onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Koningstraat 38 (stadhuis)

pagina 11

Voor wie? Mensen met hoge woonlasten en een laag inkomen

Voor wie? Inwoners van Arnhem die ondersteuning nodig hebben in het huishouden, bijvoorbeeld bij het strijken, schoonmaken, stofzuigen of ramen wassen.

Aanvraag U kunt uw aanvraag indienen bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Arnhem.

Klant Contact Centrum

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven ondersteuning krijgen van de gemeente. Hulp bij het huishouden maakt deel uit van de Wmo.

Bijzonderheden De bijstand wordt vaak voor een korte periode verstrekt en kan soms verlengd worden afhankelijk van de omstandigheden. Het kan zijn dat u verplicht wordt om goedkopere woonruimte te zoeken.

Wanneer komt u in aanmerking voor hulp bij het huishouden? De Wmo-indicatiestellers van de gemeente beoordelen of u in aanmerking komt. Zij bekijken samen met u wat precies uw hulpvraag is en voor welke activiteiten hulp bij het huishouden nodig is. Wat wordt vergoed? Bij zorg in natura regelt de gemeente voor u de hulp bij het huishouden. De gemeente betaalt de zorgaanbieder die uw voorkeur heeft. U kunt kiezen uit een van de leveranciers waar de gemeente Arnhem een contract mee heeft afgesloten. In plaats van zorg in natura kunt u kiezen voor een persoons足 gebonden budget (PGB). Dit is een bedrag waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Dit kan bijvoorbeeld hulp bij het huishouden zijn van iemand uit de omgeving (familie, buren, etc.) maar ook van een zorgaanbieder. Het bedrag is gebaseerd op het aantal uren waarvoor u een indicatie hebt gekregen. Om te kiezen voor een PGB moet u in staat zijn zelf de administratie te organiseren en de regie te voeren over het eigen huishouden. U wordt in dit geval zelf een soort werkgever. Er zijn omstandigheden waarbij een PGB kan worden uitgesloten, bijvoorbeeld bij schulden.

T 0900 1809 www.arnhem.nl

Wonen en leven

w

Hulp bij het huishouden

Wat houdt de voorziening in? Als u voor uw woning geen huurtoeslag ontvangt, bijvoorbeeld omdat u een te hoge huur betaalt, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. U kunt ook bijzondere bijstand aanvragen, als u een eigen woning heeft met hoge woonlasten.

Wat wordt vergoed? Als u een inkomen rond bijstandsniveau heeft, ligt de bijzondere bijstand meestal op het niveau van wat u maximaal aan huurtoeslag zou kunnen krijgen. Bij een hoger inkomen zult u meer zelf moeten betalen en wordt de bijstand lager.

Meer informatie

pagina 10

w

Hoge woonlasten (woonkostentoeslag)

Meer informatie Klant Contact Centrum Koningstraat 38 (stadhuis) T 0900 1809

Bijzonderheden Voor de werkgeversondersteuning, waaronder de salarisadministratie, kunt u kosteloos ondersteuning vragen bij het PGB Centrum van de Sociale Verzekeringsbank.

www.arnhem.nl

Wonen en leven


pagina 13 onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Aanvraag Voor de aanvraag van hulp bij het huishouden kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Arnhem.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Eigen bijdrage Een deel van de kosten voor hulp bij het huishouden moet u zelf betalen. Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op pagina 4.

pagina 12

w

w

Hulp bij kleine klussen

Wat houdt de voorziening in? Buurtservice Arnhem bemiddelt voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken in bijvoorbeeld de tuin of bij eenvoudige werkzaamheden in huis. De uitvoering wordt gedaan door vrijwilligers of een Klusteam. Voor wie? Inwoners van Arnhem met een laag inkomen die hulp kunnen gebruiken bij kleine klussen Kosten Voor kleinere klussen wordt gekeken of er vrijwilligers bereid zijn te helpen. Dit kunnen vrijwilligers uit de wijk zijn of via het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp, een stedelijke voorziening. Gaat het om een grotere klus, dan kan een Klusteam de opdracht uitvoeren. Aan het werk dat door vrijwilligers wordt uitgevoerd, zijn geen kosten verbonden. Wel zijn er mogelijk materiaal- en/of vervoerskosten. Een Klusteam heeft een tarief van 10 euro per uur. Houders van een Arnhem Card ontvangen 50% korting en kunnen per jaar maximaal 10 uur klushulp inkopen. U betaalt met behulp van een dienstencheque die u vooraf bij de ploegleider in kunt kopen.

Meer informatie Klant Contact Centrum

Bijzonderheden Momenteel stellen drie organisaties een Klusteam beschikbaar: • 2Switch is een leerwerkbedrijf dat mensen de mogelijkheid biedt zich op verschillende vakgebieden verder te ontwikkelen door scholing en/of werkervaring. • Stichting Buitenbeheer heeft dezelfde doelstelling maar richt zich alleen op groenonderhoud. • Presikhaafbedrijven is een detachering- (WSW) en re-integratie­ bedrijf waar mensen vanuit de Sociale Werkvoorziening of binnen een leerwerktraject werkzaam zijn.

Koningstraat 38 (stadhuis) T 0900 1809 www.arnhem.nl

Wonen en leven

Meer informatie Buurtservice Arnhem T (026) 355 21 85

Aanvraag Als u behoefte heeft aan ondersteuning, kunt u direct contact opnemen met Buurtservice Arnhem.

www.buurtservicearnhem.nl

Wonen en leven


Aanvraag De toeslag kunt u aanvragen via de Belastingdienst. U kunt een aanvraagformulier downloaden van de website of telefonisch aanvragen. De Formulierenbrigade van Rijnstad kan u helpen bij het invullen van de aanvraagformulieren.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Voorwaarden Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag is afhankelijk van een aantal factoren zoals uw leeftijd, uw gezinssamenstelling, de hoogte van de huur, uw inkomen en vermogen. De Belastingdienst rekent voor u uit waar u recht op hebt.

pagina 15

Voor wie? Inwoners van Arnhem die 18 jaar of ouder zijn met een zelfstandige huurwoning. Soms kunnen jongeren ook in aanmerking komen voor huurtoeslag.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid voor de maandelijkse huur van uw woning. De huurtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.

pagina 14

w

Huurtoeslag

w

Kinderopvang (toeslag)

Wat houdt de voorziening in? Voor de kosten van kinderopvang kunt u in veel gevallen een kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst krijgen. Als er nog kosten overblijven, dan kan de gemeente in een aantal gevallen nog een aanvullende tegemoetkoming verstrekken. Het kan zijn dat u geen recht op kinderopvangtoeslag heeft omdat de kinderopvang geen relatie heeft met werk maar om andere redenen noodzakelijk is. Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Voor wie? Ouders met één of meerdere kinderen die naar de kinderopvang gaan Vergoeding De tegemoetkoming van de gemeente is maximaal het bedrag dat voor uw rekening blijft na aftrek van de kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Op www.toeslagen.nl kunt u uitrekenen op hoeveel kinderopvang­ toeslag u recht heeft. Zowel de kinderopvangtoeslag als de gemeen­ te­lijke bijdrage zijn gebaseerd op de maximale vergoeding per uur. Is de kinderopvang noodzakelijk om andere redenen dan werk, dan gelden de regels voor bijzondere bijstand. Er wordt niet gekeken naar het vermogen.

Meer informatie Belastingdienst T 0800 0543 www.toeslagen.nl

Bijzonderheden Aan de gemeentelijke tegemoetkoming zijn enkele voorwaarden verbonden: • U maakt als ouder gebruik van de geregistreerde opvang. Een overzicht van de geregistreerde opvang kunt u vinden op www.hulpverleninggelderlandmidden.nl. • De gemeente Arnhem bepaalt of u tot een doelgroep behoort die in aanmerking komt voor een aanvullende gemeentelijke bijdrage. • De kosten voor tussenschoolse opvang komen niet in aanmerking voor een vergoeding.

Meer informatie Klant Contact Centrum Koningstraat 38 (stadhuis) T 0900 1809 www.arnhem.nl

Formulierenbrigade T (026) 354 79 96 formulierenbrigade@rijnstad.nl

Wonen en leven

Aanvraag Voor het aanvragen van een gemeentelijke bijdrage in de kosten van kinderopvang kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Arnhem. De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.

Belastingdienst T 0800 0543 www.toeslagen.nl

Wonen en leven


onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Vergoeding Op vertoon van uw Arnhem Card ontvangt u 10% korting op alle artikelen bij 2Switch.

pagina 17

Voor wie? Inwoners van Arnhem

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? Dichtbij het centrum in Arnhem, vindt u het kringloopwarenhuis van 2Switch. Kringloopwinkels zamelen spullen in die voor de een niet meer bruikbaar zijn en verkopen het aan een ander die er wel wat in ziet. Een leuk voordeel is dat die spullen voor relatief lage bedragen voor anderen beschikbaar komen.

pagina 16

w

Korting bij de kringloopwinkel

w

Kosten begrafenis en crematie

Wat houdt de voorziening in? Als iemand overlijdt en er is geen (dekkende) begrafenisverzekering en/of de overledene laat onvoldoende geld achter om daarvan de begrafenis of de crematie te betalen, dan zal de directe familie deze kosten doorgaans betalen. Het kan gebeuren dat u als direct familielid te weinig geld heeft om uw deel in de begrafenis- of crematiekosten te betalen. In deze situatie kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Voor wie? Nabestaanden met een laag inkomen die de begrafenis- of crematiekosten van een overleden familielid niet kunnen betalen Vergoeding Voor de totale kosten van begrafenis of crematie wordt maximaal 4.500 euro bijzondere bijstand verstrekt. Van de bijstand wordt eerst de opbrengst uit eventuele polissen en nalatenschap afgetrokken. Voorwaarden De voorwaarden die gelden voor de bijzondere bijstand zijn van toepassing. Meer informatie hierover leest u op pagina 74. Bijzonderheden Als er meerdere nabestaanden zijn, wordt de maximale bijstand meestal verdeeld onder de nabestaanden. Aanvraag U kunt deze voorziening aanvragen bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Arnhem.

Meer informatie

Meer informatie

2Switch

Klant Contact Centrum

Westervoortsedijk 120 Arnhem

Koningstraat 38 (stadhuis)

T 0900 0205

T 0900 1809

www.2switch.nl

www.arnhem.nl

Openingstijden maandag: 13.00 - 17.00 uur dinsdag t/m zaterdag: 10.00 - 17.00 uur

Wonen en leven

Wonen en leven


onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Korting De kosten voor een totale maaltijd bedragen tussen de zes en zeven euro. U ontvangt korting als u in het bezit bent van een ArnhemCard en een indicatie van de SWOA heeft. In dat geval betaalt u 2,60 euro.

pagina 19

Voor wie? De maaltijdvoorziening is bestemd voor ouderen en gehandicapten, die niet zelf voor hun warme maaltijd kunnen zorgen en van SWOA (Stichting Welzijn Ouderen Arnhem) een indicatie hebben gekregen.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? De Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) verzorgt maaltijdvoorziening aan huis. U ontvangt eens per week thuis uw (koelvers)maaltijden. Door de speciale bereidingswijze hebben de gekoelde maaltijden na verwarming dezelfde smaak als een warme maaltijd. Daarnaast organiseert SWOA op verschillende lokaties ‘open eettafels’.

pagina 18

w

Maaltijdvoorziening

w

Ouderenvoorlichting

Wat houdt de voorziening in? De seniorenadviseurs van de gemeente Arnhem bezoeken 65-plussers om voorlichting te geven over voorzieningen en regelingen waar ze mogelijk gebruik van kunnen maken. De seniorenadviseurs geven advies en informatie over veel verschillende onderwerpen. Van huishoudelijke hulp, woningaanpassing en vervoersmogelijkheden tot hulp bij het invullen van formulieren en ideeën voor activiteiten buitenshuis. Daarnaast kunnen zij doorverwijzen naar de adviseurs van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA). Voor wie? 65-plussers die in Arnhem wonen Aanvraag Wilt u graag een afspraak maken met een seniorenadviseur? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Arnhem.

Aanvraag Als u belangstelling heeft voor de maaltijdvoorziening, kunt u zich aanmelden bij de Dienst Maaltijden van de SWOA. Zij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur. Na aanmelding komt een ouderenwerker van SWOA bij u thuis om een indicatie te stellen en te bekijken of u in aanmerking komt voor de korting.

Meer informatie

Meer informatie

SWOA

Klant Contact Centrum

T (026) 327 14 02

Koningstraat 38 (stadhuis) T 0900 1809 www.arnhem.nl

Wonen en leven

Wonen en leven


Vergoeding Voor de extra kosten die nodig zijn voor de beoefening van een sport of een hobby kan een tegemoetkoming worden verstrekt. Aanvraag Voor de aanvraag van een participatievoorziening kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Arnhem. U kunt ook zelf een aanvraagformulier downloaden via www.arnhem.nl.

Meer informatie

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Voor wie? Inwoners van Arnhem die door lichamelijke, psychische en psychosociale problemen, aantoonbare beperkingen ondervinden in de beoefening van hun sport en/of hobby.

pagina 21

Door een beperking kan het nodig zijn om meerkosten te maken voor het beoefenen van een hobby of sport, bijvoorbeeld voor hulpmiddelen. Voor deze extra kosten kan een tegemoetkoming worden verstrekt. Het doel is om de deelname aan sport- en hobbyactiviteiten van personen met een beperking te bevorderen.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven ondersteuning krijgen van de gemeente. De participatievoorziening maakt deel uit van de Wmo.

pagina 20

w

Participatievoorzieningen

w

Woonvoorzieningen Wmo

Wat houdt de voorziening in? De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven ondersteuning krijgen van de gemeente. Woonvoorzieningen maken deel uit van de Wmo. Voor wie? Inwoners van Arnhem die door lichamelijke beperkingen problemen ondervinden bij het wonen Voorwaarden • U heeft de beschikking over een zelfstandige woonruimte. • Uw woning heeft een eigen toegang en woonfuncties zoals woonen slaapruimte, was- en kookgelegenheid en toilet worden niet met anderen gedeeld. Wat wordt vergoed? Er zijn verschillende woonvoorzieningen: • Woningaanpassingen: hierbij kan het gaan om kleine aanpassingen zoals een douchezitje of het verwijderen van een drempel. Maar ook ingrijpende verbouwingen kunnen nodig zijn, zoals het aanbrengen van een traplift of het aanpassen van een keuken of badkamer. In alle gevallen wordt bekeken welke voorziening in uw situatie het meest adequaat is. Als het verschil in kosten tussen aanpassen van uw woning en verhuizen naar een al aangepaste woning groot is, wordt eerst bekeken of verhuizing wellicht zinvol is. De grens ligt bij 25.000 euro. • Roerende woonvoorzieningen: hierbij kan het gaan om losse voorzieningen zoals een tillift. • Financiële tegemoetkoming: hierbij kan het gaan om een tegemoetkoming in de kosten voor een noodzakelijke verhuizing, sanering of tijdelijke huisvesting.

Meer informatie

Klant Contact Centrum

Klant Contact Centrum

Koningstraat 38 (stadhuis)

Koningstraat 38 (stadhuis)

T 0900 1809

T 0900 1809

www.arnhem.nl

www.arnhem.nl

Wonen en leven

Wonen en leven


Aanvraag Voor de aanvraag van een rolstoel kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Arnhem of een aanvraagformulier downloaden via de website. Meer informatie

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Bijzonderheden Wanneer u permanent in een AWBZ instelling woont en u regelmatig op bezoek gaat bij uw partner of ouders, kunt u een vergoeding krijgen voor bepaalde aanpassingen die bijdragen aan het bezoekbaar maken van de woning.

pagina 23

Persoonsgebonden budget De Wmo biedt de mogelijkheid om in een aantal situaties voorzieningen aan te bieden in de vorm van een persoons足 gebonden budget (PGB). U ontvangt dan een bedrag voor de aanpassing aan uw woning en mag zelf bepalen waar u de voorziening aanschaft. De gemeente zal u vragen te verantwoorden hoe u het geld hebt uitgegeven. U moet dus een administratie bijhouden van de uitgaven die u doet uit uw budget. Er zijn omstandigheden waarbij een PGB kan worden uitgesloten, bijvoorbeeld bij schulden.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Eigen bijdrage Een deel van de kosten voor woonvoorzieningen moet u zelf betalen. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw leeftijd en of u alleenstaand bent of een partner hebt. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast en int ook de eigen bijdrage.

pagina 22

w

K

Computercursussen

Wat houdt de voorziening in? In Arnhem bevinden zich in een aantal buurtcentra Mediatrefpunten waar computercursussen worden gegeven. Het aanbod van cursussen is divers en kan per Mediatrefpunt verschillen. Voor wie? Arnhem Card houders Vergoeding Houders van een Arnhem Card ontvangen 50% korting op het cursusgeld. Bijzonderheden Neem contact op met het Mediatrefpunt bij u in de buurt voor het actuele aanbod aan cursussen. U vindt Mediatrefpunten in: Buurtcentrum de Spil Malburgen-West

(026) 321 76 06

Buurtcentrum De Overkant Presikaaf

(026) 361 11 71

Buurtcentrum de Lommerd Arnhem-Midden

(026) 442 35 49

Buurtcentrum de Grenspost Geitenkamp

(026) 443 72 89

Buurtcentrum de Hobbit Malburgen-Oost

(026) 321 46 46

Wijkcentrum de Hommel St. Marten

(026) 445 07 64

Wijkcentrum Klarendal

(026) 351 34 28

Klarendal

Wijkcentrum Rijkerswoerd Rijkerswoerd

(026) 327 27 21

Wijkcentrum de Zuidwester Malburgen

(026) 321 76 06

Aanvraag U kunt zich bij een van de Mediatrefpunten aanmelden voor een cursus. Op vertoon van uw Arnhem Card ontvangt u de korting op de inschrijving.

Klant Contact Centrum Koningstraat 38 (stadhuis) T 0900 1809 www.arnhem.nl

Wonen en leven

Kunst Cultuur en Educatie


pagina 24

pagina 25

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

K

Concerten en theater

Wat houdt de voorziening in? Houders van een Arnhem card kunnen tegen een aantrekkelijk tarief een bezoek brengen aan een concert of theatervoorstelling. De deelnemende organisaties zijn Schouwburg Arnhem, Musis Sacrum, Posttheater, het Gelders Orkest, Huis Oostpool en theater het Hof.

Wat houdt de voorziening in? Op verschillende plekken in Arnhem worden creatieve cursussen gegeven, van sieraden maken tot schilderen.

Voor wie? Arnhem Card houders

Vergoeding Houders van een Arnhem Card ontvangen 50% korting op het cursusgeld.

Kosten U betaalt een maximale toegangsprijs van 5 euro per persoon. Bijzonderheden Kijk op www.arnhem.nl (Nieuwsbrief Inwonerszaken) voor het actuele aanbod van concerten en theatervoorstellingen. Aanvraag Op vertoon van uw Arnhem Card ontvangt u het toegangskaartje met korting.

K

Creatieve cursussen

Voor wie? Arnhem Card houders

Waar kunt u een creatieve cursus volgen? U ontvangt de korting bij de volgende instanties: ’t Atelier T (06) 10 64 53 63 Kunstenaarsatelier The Kick T (06) 13 37 61 72 De Helling T (026) 442 06 75 Kunst en Kleur T (06) 47 12 77 00 Kunst en Sieraad T (06) 21 61 28 50 Bijzonderheden Het is mogelijk dat er in de loop van de tijd wijzigingen ontstaan. Kijk voor de meest actuele informatie op www.arnhem.nl. Aanvraag U kunt zich bij een van de aangesloten instanties aanmelden voor een cursus. Op vertoon van uw Arnhem Card ontvangt u de korting op de inschrijving.

Meer informatie

Meer informatie

Klant Contact Centrum

Klant Contact Centrum

Koningstraat 38 (stadhuis)

Koningstraat 38 (stadhuis)

T 0900 1809

T 0900 1809

www.arnhem.nl

www.arnhem.nl

Kunst Cultuur en Educatie

Kunst Cultuur en Educatie


Bijzonderheden De vergoeding geldt voor maximaal één cursus en lezing of workshop per jaar.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Vergoeding Houders van een Arnhem Card ontvangen 50% korting op het cursusgeld.

pagina 27

Voor wie? Arnhem Card houders

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? Volksuniversiteit Arnhem biedt een gevarieerd aanbod van cursussen, lezingen en workshops voor iedereen, ongeacht vooropleiding of leeftijd. De onderwerpen variëren van computers tot tekenen en schilderen en van film en toneel tot de geschiedenis van Arnhem.

pagina 26

K

Cursussen bij de Volksuniversiteit

K

Cursussen in het Stadspastoraat

Wat houdt de voorziening in? Het Stadspastoraat in Arnhem is een centrum voor bezinning en ontmoeting voor mensen in de stad. Het Stadspastoraat organiseert verschillende cursussen, lezingen en workshops over uiteenlopende onderwerpen. Voor wie? Arnhem Card houders Vergoeding Houders van een Arnhem Card ontvangen 25% korting op allerlei activiteiten uit het jaarprogramma van het Stadspastoraat. Aanvraag U kunt zich voor een van de activiteiten inschrijven bij het Stadspastoraat. Op vertoon van uw Arnhem Card ontvangt u de korting op de inschrijving.

Aanvraag U kunt zich inschrijven voor een cursus bij de Volksuniversiteit Arnhem. Op vertoon van uw Arnhem Card ontvangt u de korting op de inschrijving.

Meer informatie

Meer informatie

Volksuniversiteit Arnhem

Stadspastoraat Arnhem

Coehoornstraat 17

Driekoningendwarsstraat 30

T (026) 442 23 63

T (026) 351 31 85

www.volksuniversiteit.nl/arnhem

www.stadspastoraatarnhem.nl

Kunst Cultuur en Educatie

Kunst Cultuur en Educatie


pagina 29 onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Voor wie? Arnhem Card houders

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? Het Kunstbedrijf Arnhem biedt een groot aantal cursussen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Daarbij kunt u denken aan cursussen op het gebied van fotografie, dans, theater, schrijven, musical en vele andere culturele en kunstzinnige activiteiten.

pagina 28

K

Kunst en cultuur bij het Kunstbedrijf

Wat houdt de voorziening in? In verschillende wijken van Arnhem zijn er Kunstclubs. Dit zijn creatieve en inspirerende naschoolse (kennismakings)cursussen. Een prachtige manier om dichtbij huis een keer met kunst bezig te zijn. Bijvoorbeeld muziek, theater, dans, beeldende kunst, nieuwe media en taalexpressie (spelen met taal). Voor wie? Kinderen in Arnhem van basisschoolleeftijd

Vergoeding Voor Arnhem Card houders tot 18 jaar wordt jaarlijks één cursus volledig vergoed. Arnhem Card houders vanaf 18 jaar ontvangen een korting van 50% op het cursusgeld. Er zit een maximum aan het totaalbedrag dat wordt vergoed.

Waar zitten de kunstclubs? De kunstclubs bevinden zich in de wijken Geitenkamp, Presikhaaf, ’t Arnhemse Broek, Malburgen, Schuytgraaf en De Laar West.

Bijzonderheden De korting geldt voor maximaal één cursus per jaar.

Kosten Afhankelijk van de Kunstclub is de cursusprijs voor 6 tot 8 lessen tussen de 10 en 20 euro per cursus. Voor Arnhem Card houders is de deelname aan de Kunstclubs gratis.

Aanvraag U kunt zich inschrijven voor een cursus bij het Kunstbedrijf Arnhem. Op vertoon van uw Arnhem Card ontvangt u de korting op de inschrijving.

K

Kunstclubs in de wijken van Arnhem

Aanvraag Voor meer informatie en inschrijvingsformulieren voor de Kunstclubs kunt u contact opnemen met Kunstbedrijf Arnhem.

Meer informatie

Meer informatie

Kunstbedrijf Arnhem

Kunstbedrijf Arnhem

Weverstraat 16

Weverstraat 16

Mariënburgstraat 12

Mariënburgstraat 12

T (026) 353 77 50

Arnhem

www.kunstbedrijfarnhem.nl

T (026) 351 35 17 www.kunstbedrijfarnhem.nl

Kunst Cultuur en Educatie

Kunst Cultuur en Educatie


Aanvraag Op vertoon van uw Arnhem Card kunt u het abonnement bij de bibliotheek aanvragen.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Vergoeding Arnhem Card houders vanaf 18 jaar ontvangen een korting van 50% op het lidmaatschap. Voor Arnhem Card houders tot 18 jaar is het lidmaatschap van de bibliotheek gratis.

pagina 31

Voor wie? Arnhem Card houders

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? De gemeente Arnhem vergoedt (een deel van) de kosten van het abonnement op de bibliotheek.

pagina 30

K

Lidmaatschap bibliotheek

K

Muziek en dans(lessen)

Wat houdt de voorziening in? In Arnhem worden op verschillende plekken muziek- en danslessen gegeven, variĂŤrend van gitaarlessen tot Turkse muzieklessen en van volksdansen tot danslessen tango. Voor wie? Arnhem Card houders Vergoeding Houders van een Arnhem Card ontvangen 50% korting op het cursusof lidmaatschapsgeld. Waar kunt u de dans- of muziekles volgen? U ontvangt de korting bij de volgende instanties: Danslessen tango Tango Flor de Fango T (06) 174 669 60 Danslessen salsa Salsa Contigo T (06) 551 088 01 Danslessen salsa

Ya Salsa T (06) 113 925 18

Popmuzieklessen Jacobiberg T (026) 442 21 06 Gitaarlessen

Yluma T (026) 442 13 21

Turkse dans- en muzieklessen El-Ele T (06) 252 332 34 Meer informatie

Volksdansen

Volksdanscentrum

Arnhem T (026) 382 01 02 Bibliotheek Centrum

Zang Arnhems Mannenkoor T (026) 445 25 00

Koningstraat 26

Zang

Koor VandeWijs T (06) 471 810 05

T (026) 35 43 111 bibliotheekarnhem@ bibliotheekarnhem.nl

Bijzonderheden Het is mogelijk dat er in de loop van de tijd wijzigingen ontstaan. De meest actuele informatie kunt u vinden op www.arnhem.nl.

Bibliotheek Kronenburg Kronenburggalerij 7 T (026) 32 32 175 kronenburg@bibliotheekarnhem.nl Bibliotheek Presikhaaf

Aanvraag U kunt zich bij een van de deelnemende instanties aanmelden voor een cursus. Op vertoon van uw Arnhem Card ontvangt u de korting op de inschrijving.

Meer informatie Klant Contact Centrum Koningstraat 38 (stadhuis) T 0900 1809 www.arnhem.nl

Laan van Presikhaaf 7 T (026) 36 13 401 presikhaaf@bibliotheekarnhem.nl www.biblioarnhem.nl

Kunst Cultuur en Educatie

Kunst Cultuur en Educatie


pagina 32

pagina 33

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

K

New Arts workshops en cursussen

Wat houdt de voorziening in? New Arts geeft workshops en cursussen op het gebied van de nieuwe kunsten: muziek, dans, lifestyle en audio/video. Alle activiteiten vinden plaats op locatie in de Arnhemse wijken.

Wat houdt de voorziening in? De voorziening voor ouders is een jaarlijkse vergoeding van de ouderbijdrage en de kosten van een schoolreisje die voor hun schoolgaande kinderen in rekening wordt gebracht.

Welke onderwerpen worden aangeboden? • Muziek: band vorming, rappen, beats maken, ringtones componeren en DJ oefenen • Dans: streetdance, breakdance en moderne dans • Lifestyle: fashion, customized clothing, haarkunst, sieraden maken, t-shirt ontwerp en body painting / nailart • Audio/Video: fotoshoot, clipproduction en gamen • Beeldende activiteiten: graffiti, poster design en decor ontwerp

Voor wie? Ouders die een ouderbijdrage moeten betalen voor een kind dat in het bezit is van een Arnhem Card.

Voor wie? Inwoners van Arnhem tussen de 12 en 18 jaar Kosten De activiteiten zijn gratis voor jongeren met een Arnhem Card. Aanvraag Voor deelname aan een workshop of cursus, kunt u terecht bij New Arts, Kunstbedrijf Arnhem.

K

Ouderbijdrage en kosten schoolreisje

Voorwaarden • U en uw kind(eren) zijn in het bezit van een Arnhem Card. • Uw kind(eren) zijn binnen het schooljaar (dat loopt van 1 augustus tot 1 augustus) tussen de 4 en 18 jaar oud. Bijzonderheden • Onder schoolreisje wordt verstaan een ééndaagse excursie die door de school wordt georganiseerd. Er wordt één schoolreisje per kind vergoed. • Als de kosten van het schoolreisje onderdeel zijn van de ouderbijdrage, worden deze kosten niet apart vergoed. Aanvraag U hoeft niet zelf een aanvraag te doen voor de ouderbijdrage. Ouders met kinderen die in het bezit zijn van een Arnhem Card worden door de gemeente benaderd.

Meer informatie

Meer informatie

Kunstbedrijf Arnhem

Klant Contact Centrum

Weverstraat 16

Koningstraat 38 (stadhuis)

Mariënburgstraat 12

T 0900 1809

Arnhem

www.arnhem.nl

T (026) 353 77 56 www.newarts.nl

Kunst Cultuur en Educatie

Kunst Cultuur en Educatie


pagina 35

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Wat houdt de voorziening in? De peuterspeelzaal stimuleert de ontwikkeling van peuters. Onder professionele begeleiding leren ze met elkaar spelen en gezond te bewegen. Ook voor de (taal)ontwikkeling is het goed. De voorziening biedt de mogelijkheid uw kind naar de peuterspeelzaal te laten gaan tegen een zeer laag tarief.

pagina 34

K

Peuterspeelzalen

K

Techniek voor kinderen

Wat houdt de voorziening in? Technoplanet laat kinderen de wereld van de techniek ontdekken. Technoplanet organiseert verschillende activiteiten voor jongens en meisjes van 8 tot 16 jaar. Deskundige medewerkers begeleiden de kinderen bij hun ontdekkingstocht. Kinderen kunnen aan de slag met hout, metaal, elektronica en fotografie en computers. Er zijn activiteiten en cursussen met verschillende thema’s.

Voor wie? Ouders die een kind hebben dat de peuterspeelzaal bezoekt en in het bezit zijn van een Arnhem Card.

Voor wie? Arnhem Card houders tot 16 jaar

Kosten U betaalt slechts 5 euro per kind per maand voor de peuterspeelzaal.

Vergoeding Houders van een Arnhem Card ontvangen 50% korting op het cursusgeld.

Bijzonderheden De voorziening geldt voor peuterspeelzalen van Stichting Rijnstad en de Stichting Peuterspeelzalen Arnhem.

Aanvraag U kunt zich bij Technoplanet aanmelden voor een cursus. Op vertoon van uw Arnhem Card ontvangt u de korting op de inschrijving.

Aanvraag Op vertoon van uw Arnhem Card bij de peuterspeelzaal, kunt u laten zien dat u in aanmerking komt voor het lage tarief.

Meer informatie Technoplanet van Slingelandtstraat 9 T (026) 445 5018 www.technoplanet.nl

Kunst Cultuur en Educatie

Kunst Cultuur en Educatie


Aanvraag De tegemoetkoming in de schoolkosten kunt u bij de IB Groep aanvragen. Het aanvraagformulier kunt u downloaden van de website of telefonisch opvragen.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Bijzonderheden Als uw kind voortgezet speciaal onderwijs volgt, komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de schoolkosten. Mogelijk komt u nog wel in aanmerking voor leerlingenvervoer via de gemeente (zie pagina 70).

pagina 37

Voor wie? Ouders met een laag inkomen, waarvan het kind jonger is dan 18 jaar en dagonderwijs aan het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs (zoals MBO, HBO) volgt.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? Er is een landelijke regeling voor schoolkosten van kinderen, zoals reiskosten en kosten voor leermaterialen. Hiervoor kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij de Informatie Beheer Groep. Soms kunt u via de bijzondere bijstand een aanvulling krijgen op de kosten die u niet vergoed krijgt.

pagina 36

K

Tegemoetkoming schoolkosten

S

ClubExtra

Wat houdt de voorziening in? ClubExtra organiseert gymlessen, zwemlessen en cursussen weerbaarheid voor kinderen. De gym- en zwemlessen worden na schooltijd, tijdens het hele schooljaar, door vakdocenten verzorgd. De weerbaarheidcursussen vinden drie keer per jaar plaats. Voor wie? ClubExtra is er voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, die op ĂŠĂŠn of andere manier niet goed mee kunnen komen in de gewone gymles, bij de sportvereniging, op het schoolplein of bij het spelen in de buurt. Kosten Voor Arnhem Card houders zijn de activiteiten gratis. Bijzonderheden Omdat de kinderen in kleine groepjes les krijgen, is er veel aandacht en hulp voor ieder kind afzonderlijk. Dit versterkt hun zelfvertrouwen en zorgt voor meer plezier in bewegen. ClubExtra Weerbaarheidcursussen starten in januari, april en september. Aanvraag Op vertoon van de Arnhem Card kan uw kind deelnemen aan de activiteiten.

Meer informatie

Meer informatie

IB Groep T (050) 599 77 55

ClubExtra

www.informatiebeheergroep.nl

T (06) 223 06 099 info@clubextraarnhem.nl Sportbedrijf Arnhem T (026) 377 49 30 www.jeugdsportarnhem.nl

Kunst Cultuur en Educatie

Sport


Bijzonderheden De vergoeding voor de sportkleding wordt uitgegeven in de vorm van een kledingbon. Op die bon staat hoe en waar u kleding kunt kopen. Aanvraag Bij uw sportclub kunt u aangeven dat u in het bezit bent van een Arnhem Card. De sportclub geeft de gegevens aan de gemeente door en die regelt verder alles. De kledingbon krijgt u thuisgestuurd.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Vergoeding De maximale vergoeding voor de contributie is 225 euro. De vergoeding voor de aanschaf van sportkleding en sportmaterialen is minimaal 50 en maximaal 125 euro.

pagina 39

Voor wie? Alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een Arnhem Card

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? Alle kinderen met een Arnhem Card kunnen via het Jeugdsport足 fonds lid worden van een sportclub die is aangesloten bij de Arnhemse Sportfederatie of het NOC NSF. Het fonds zorgt voor betaling van de contributie. Daarnaast is het mogelijk een vergoeding te ontvangen voor de aanschaf van sportkleding en sportmaterialen.

pagina 38

S

Jeugdsportfonds

S

Seniorensport

Wat houdt de voorziening in? Voor 55-plussers die weinig of geen sportervaring hebben, maar ook senioren die al sporten en actief zijn, organiseert Seniorensport namens de gemeente Arnhem vele sportactiviteiten. U kunt kiezen uit de volgende sporten: bewegen op muziek, country-line dansen, gymnastiek, sport en spel, tai-chi, volksdansen, volleybal, yoga en zwemmen (trimzwemmen, zwemles, watergymnastiek). Deze activiteiten worden altijd begeleid door deskundigen. Een proefles is gratis. Voor wie? Inwoners van Arnhem van 55 jaar en ouder. Kosten Voor een jaarlidmaatschap bij Seniorensport betaalt u normaal tussen de 50 en 120 euro, afhankelijk van de activiteit. Bent u in het bezit van een Arnhem Card, dan ontvangt u een korting van 50 euro op het jaarlijkse lidmaatschap. Aanvraag Voor meer informatie over Seniorensport, kunt u contact opnemen met de afdeling Seniorensport van de gemeente Arnhem.

Meer informatie

Meer informatie

Sportbedrijf Arnhem

Gemeente Arnhem

T (026) 377 57 57

Afdeling Seniorensport

www.sportbedrijfarnhem.nl

T (026) 377 49 28 www.seniorensportarnhem.nl

Sport

Sport


Bijzonderheden • De sport- en spelinstuiven worden nu georganiseerd in de wijken Presikhaaf en De Laar-West op de woensdagmiddag en op vrijdagmiddag na schooltijd in Klarendal. • De activiteiten worden begeleid door deskundige leiding. Ook worden regelmatig sportverenigingen betrokken bij de uitvoering van een sportonderdeel.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Vergoeding Een tienrittenkaart kost ongeveer 12 euro. Voor kinderen met een Arnhem Card is deelname aan de sportinstuiven gratis.

pagina 41

Voor wie? Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? Van oktober tot en met maart bruist het van de sportieve activiteiten in Arnhem. Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn er elke week sport- en spelinstuiven in de sporthallen van diverse wijken in de stad. Op het programma van een sport- en spelinstuif staan sport- en spelvormen zoals basketbal, voetbal, hockey, badminton, klimmen en klauteren.

pagina 40

S

Sport en spel voor de jeugd

S

Sporten voor mensen met gezondheidsproblemen

Wat houdt de voorziening in? Als u gezondheidsproblemen heeft en graag wil sporten, kan dat onder medische begeleiding. Uw programma wordt afgestemd op uw fysieke gesteldheid en er wordt rekening gehouden met uw beperkingen. Voor wie? Arnhem Card houders met gezondheidsproblemen Vergoeding Bij de deelnemende instanties ontvangt u 50% korting op de tarieven. Aanvraag U kunt het sporten onder medische begeleiding aanvragen bij een van de deelnemende instanties. Dit zijn: Zintens Groot Klimmendaal Heijenoordseweg 5 T (026) 352 62 59 Fysiotherapie Oud-Zuid Dovennetellaan 61 T (026) 321 43 85 Fysio Fit Dordrechtweg 14 T (026) 381 09 34 Op vertoon van uw Arnhem Card ontvangt u de korting op de tarieven.

Meer informatie Sportbedrijf Arnhem T (026) 377 57 57 www.sportbedrijfarnhem.nl Sportpunt Klarendal T (026) 377 56 30 www.sportpuntklarendal.nl

Sport

Sport


Aanvraag Bij uw sportclub kunt u aangeven dat u in het bezit bent van een Arnhem Card. De sportclub geeft de gegevens aan de gemeente door en die regelt verder alles.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Vergoeding De korting op de contributie bedraagt 50% met een maximum van 225 euro per jaar.

pagina 43

Voor wie? Arnhem Card houders vanaf 18 jaar

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? Deze voorziening biedt een korting op de contributie van een sportclub bij verenigingen die zijn aangesloten bij de Arnhemse Sportfederatie en/of NOC NSF.

pagina 42

S

Sporten voor volwassenen

S

Sportwijs Plus voor 50+

Wat houdt de voorziening in? Wilt u (weer) gaan sporten of heeft u een bepaalde sport op het oog, maar weet u niet of het iets voor u is? Ruim 60 Arnhemse sportverenigingen bieden samen zo’n 80 speciale kennismakingsactiviteiten voor 50-plussers aan op sport- en beweeggebied. Iedere 50-plusser, met veel of weinig sportervaring, kan op deze manier vrijblijvend kennismaken met een tak van sport. Door aan één van deze cursussen mee te doen, ervaart u of de door u gekozen sport(vereniging) ook echt iets voor u is. Als de sport goed bevalt, kunt u natuurlijk lid worden van die vereniging. Voor wie? 50-plussers die graag (weer) willen sporten en op zoek zijn naar een geschikte sport- of beweegactiviteit Vergoeding Als u zich aansluit bij een sportvereniging die is aangesloten bij de Arnhemse Sportfederatie, ontvangt u een korting van 50% op de jaarlijkse contributie, met een maximum van 225 euro. Bijzonderheden In de Sportwijs Plusbrochure staat een overzicht van alle deelnemende verenigingen. De brochure is verkrijgbaar bij de Arnhemse bibliotheken, de steunpunten van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA), wijkcentra of in het Klant Contact Centrum van de gemeente. Aanvraag Voor meer informatie over Seniorensport, kunt u contact opnemen met de afdeling Seniorensport van de gemeente Arnhem.

Meer informatie

Meer informatie

Sportbedrijf Arnhem

Gemeente Arnhem

T (026) 377 57 57

Afdeling Seniorensport

www.sportbedrijfarnhem.nl

T (026) 377 49 28 www.seniorensportarnhem.nl

Sport

Sport


Waar kunt u de lessen volgen? De deelnemende instanties zijn: Tai Chi Arnhem Sloetstraat 66A T (06) 18 17 31 47 Advaita Yoga Schoolstraat 55 T (06) 43 14 16 29 Yoga in Arnhem Eusebiusbuitensingel 9 T (06) 18 35 86 97

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Vergoeding Houders van een Arnhem Card ontvangen minimaal 50% korting op de lessen.

pagina 45

Voor wie? Arnhem Card houders

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? Op verschillende plekken in Arnhem kunt u tegen een aantrekkelijk tarief deelnemen aan Tai Chi of yogalessen.

pagina 44

S

Tai Chi en Yoga

S

Wijksportclubs

Wat houdt de voorziening in? In de wijk Klarendal bevindt zich een wijksportclub: Sportpunt Klarendal. In 2010 wordt er een wijksportclub in ’t Broek opgericht. Voor de mensen uit de wijk worden hier activiteiten onder begeleiding van deskundigen georganiseerd binnen een clubverband. Sportverenigingen zijn regelmatig betrokken bij de activiteiten. Voor wie? Inwoners van Arnhem Vergoeding Voor Arnhem Cardhouders van 4 tot 18 jaar zijn de sportactiviteiten gratis op vertoon van de Arnhem Card. Volwassenen met een Arnhem Card krijgen 50% korting. Bijzonderheden U mag drie keer meedoen, voordat u zich inschrijft. Na inschrijving mag u aan alle activiteiten van de club meedoen. Aanvraag U kunt zich voor deelname aan de activiteiten opgeven bij het Sportpunt.

Aanvraag U kunt zich bij een van de deelnemende instanties aanmelden voor een cursus. Op vertoon van uw Arnhem Card ontvangt u de korting op de inschrijving. Meer informatie Sportpunt Klarendal T (026) 377 56 30 www.sportpuntklarendal.nl Sportbedrijf Arnhem T (026) 377 57 57 www.sportbedrijfarnhem.nl

Sport

Sport


Bijzonderheden • De meeste scholen organiseren schoolzwemmen in groep 4 en/of 5. Sommige scholen kiezen ervoor om kinderen uit de hogere groepen die nog geen diploma hebben mee te laten doen. Informeer hierover bij uw school. • Is dat niet het geval, dan kunt u bij zwemverenigingen en bij zwembaden De Grote Koppel en Valkenhuizen terecht voor zwemlessen. Let er wel op dat er wachtlijsten zijn. Voor meer informatie over zwemtijden en lestijden kunt u terecht bij de zwembaden zelf. • Bij lange wachttijden, is het soms mogelijk om uw kind zwemles te laten volgen in een regiogemeente. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Sportbedrijf. Meer informatie Sportbedrijf Arnhem Afdeling Sportservice T (026) 377 57 57 www.sportbedrijfarnhem.nl

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Vergoeding De kosten voor de zwemlessen worden vergoed totdat de kinderen hun zwemdiploma A en B gehaald hebben.

pagina 47

Voor wie? Kinderen van 9 tot 12 jaar die in het bezit zijn van een Arnhem Card

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? Deze voorziening biedt kinderen van 9 tot 12 jaar (groep 6-8) de mogelijkheid om gratis zwemlessen te volgen tot ze hun diploma A en B hebben gehaald. Dit is mogelijk via het schoolzwemmen of zwemmen bij een vereniging. Ook kunnen kinderen via het Jeugdsportfonds gratis lid worden van een zwemvereniging (zie pagina 38).

pagina 46

S

Zwemdiploma A en B

S

Zwemmen in de Grote Koppel en Valkenhuizen

Wat houdt de voorziening in? In de zwembaden De Grote Koppel en Valkenhuizen kunt u recreatief zwemmen, banen zwemmen, zwemmen onder begeleiding en aquasporten. Speciaal voor kinderen met overgewicht is er het actiefprogramma Kikker je fit. Voor wie? Arnhem Card houders Vergoeding Arnhem Card houders ontvangen 50% korting op allerlei zwemactiviteiten. Bijzonderheden Naast zwemmen kunt u in De Grote Koppel en Valkenhuizen ook squashen. U ontvangt 50% korting op een jaarabonnement. Aanvraag U kunt een abonnement aanvragen of u aanmelden voor een activiteit bij een van de zwembaden. Op vertoon van uw Arnhem Card ontvangt u de korting.

Aanvraag Op vertoon van de Arnhem Card van uw kind, kunt u de zwemlessen bij uw school aanvragen of direct contact opnemen met de zwembaden. Zwembad De Grote Koppel is bereikbaar op telefoonnummer (026) 321 02 54 en Valkenhuizen op telefoonnummer (026) 442 82 81.

Meer informatie Sportcentrum De Grote Koppel Olympus 29 Arnhem T (026) 321 02 54 www.degrotekoppel.nl Sportcentrum Valkenhuizen Beukenlaan 15-23 Arnhem T (026) 442 82 81 www.valkenhuizen.com

Sport

Sport


pagina 48

pagina 49

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Z

Arnhemse regeling voor chronisch zieken en gehandicapten (CZG)

Wat houdt de voorziening in? Op grond van deze voorziening kunt u een tegemoetkoming ontvangen in de extra (soms verborgen) kosten die te maken hebben met een chronische ziekte of handicap. Voorbeelden daarvan zijn hoge energiekosten, hoge telefoonkosten, hoge kosten voor kleding door extra bewassing en slijtage en hoge kosten voor aangepaste voeding op grond van een dieet. Voor wie? Arnhem Card houders die door een chronische ziekte of een handicap extra kosten maken waarvoor geen andere regeling bestaat Voorwaarden U komt voor de regeling in aanmerking als u een Arnhem Card heeft en tenminste aan twee van de drie volgende criteria voldoet: • U maakt langdurig gebruik van de thuiszorg (hulp bij het huishouden of Awbz-zorg). • U heeft een gehandicaptenvoorziening nodig voor wonen, werk en vervoer. • U had het afgelopen jaar recht op een Compensatie eigen risico, uitbetaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Vergoeding De vergoeding is een bedrag dat per jaar wordt uitgekeerd. Voor mensen tot 65 jaar is dit bedrag ongeveer 300 euro, voor mensen vanaf 65 jaar is het bedrag ongeveer 275 euro. De vergoeding kan in sommige gevallen worden verhoogd tot tweemaal of driemaal het bedrag. Bijzonderheden Naast deze gemeentelijke regeling, is er ook een aantal landelijke regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten. Meer informatie hierover vindt u op pagina 55.

Meer informatie Klant Contact Centrum Koningstraat 38 (stadhuis) T 0900 1809

Aanvraag U kunt deze voorziening aanvragen bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Arnhem.

www.arnhem.nl

Zorg en gezondheid


Vergoeding Meestal geeft de zorgverzekeraar geen volledige vergoeding voor de aankoop van een bril of contactlenzen. In veel gevallen betaalt u een eigen bijdrage. Voor de eigen bijdrage kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand. Als u verzekerd bent via de Garant Verzorgd Verzekering, dan ontvangt u de vergoeding automatisch via Menzis. Voor brillen en lenzen wordt in totaal maximaal 200 euro vergoed. De vergoeding kan één keer per twee kalenderjaren aangevraagd worden. Aanvraag Garant Verzorgd verzekerden ontvangen de vergoeding direct via Menzis. Voor de aanvraag van bijzondere bijstand kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Arnhem. Meer informatie

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Voorwaarden U heeft een Garant Verzorgd Verzekering bij Menzis of u heeft elders een ziektekostenverzekering met een aanvullende verzekering en komt in aanmerking voor bijzondere bijstand. Meer informatie over bijzondere bijstand vindt u op pagina 74.

pagina 51

Voor wie? Inwoners van Arnhem met een laag inkomen

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? Deze voorziening biedt een tegemoetkoming in de eigen bijdrage van brillen en contactlenzen.

pagina 50

Z

Brillen en contactlenzen

Z

Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ)

Wat houdt de voorziening in? Iedereen die in Nederland woont, is verplicht zich met een basis­ verzekering te verzekeren tegen ziektekosten. Via de basisverzekering wordt een groot deel van de noodzakelijke medische kosten vergoed voor huisartsbezoek, geneesmiddelen etc. Een basisverzekering dekt niet alle kosten, zoals tandartskosten. Daarom is het belangrijk om een aanvullende verzekering af te sluiten voor kosten die in de basisverzekering niet of maar gedeeltelijk zijn opgenomen. Via de gemeente Arnhem kunnen Arnhem Card houders zich aantrekkelijk verzekeren tegen ziektekosten met de Garant Verzorgd Verzekering van Menzis. De verzekering bestaat uit een basisverzekering, een aanvullende verzekering tegen medische kosten en een aanvullende verzekering tegen tandartskosten. U ontvangt een forse korting op uw premie op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Waarom is de Garant VerzorgVerzekering zo aantrekkelijk? Via deze verzekering ontvangt u een extra vergoeding voor een aantal specifieke medische kosten. U hoeft voor deze kosten niet meer apart bijzondere bijstand aan te vragen. Wanneer komt u in aanmerking voor de Garant Verzorgd Verzekering? • U bent in het bezit van een Arnhem Card. • U sluit een basisverzekering af voor ziektekosten. • U sluit een aanvullende verzekering af voor medische kosten. • U sluit een aanvullende verzekering af voor tandartskosten.

Meer informatie

Klant Contact Centrum

Menzis

Koningstraat 38 (stadhuis)

T 088 222 40 40

T 0900 1809

www.menzis.nl

www.arnhem.nl

Zorg en gezondheid

Zorg en gezondheid


Meer informatie Menzis T 088 222 40 40 www.menzis.nl

Bijzonderheden Voor jongeren van 18 tot 30 jaar is er een speciale jongerenpolis met een goedkoper tarief.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Wilt u overstappen naar de Garant Verzorgd Verzekering, dan kunt u per 1 januari uw huidige verzekering opzeggen en u aanmelden bij Menzis.

pagina 53

Bent u niet verzekerd via Menzis? Het kan zijn dat u voor een andere zorgverzekeraar heeft gekozen dan Menzis. U kunt dan voor de kosten die door de Garant Verzorgd Verzekering gedekt worden, bijzondere bijstand aanvragen. Het is wel van belang dat u bij uw zorgverzekeraar een aanvullende verzekering voor zowel medische als tandartskosten heeft afgesloten. Meer informatie over bijzondere bijstand vindt u op pagina 74.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Vergoeding De Garant Verzorgd Verzekering geeft een korting van 6% op de premie van de basisverzekering en van 9% op de premie van de aanvullende verzekeringen. Daarnaast ontvangt u van de gemeente een extra vergoeding bij: • brillen of lenzen • hoortoestellen • eigen bijdrage tandartskosten en orthodontie • pedicurekosten • kraamzorg • zittend ziekenvervoer • hulpmiddelen (zoals een pruik) • orthopedisch schoeisel • psychologische hulp • bevalling in het ziekenhuis zonder medische noodzaak Menzis betaalt deze extra vergoedingen rechtstreeks en automatisch aan u uit.

pagina 52

Z

Z

Hoortoestellen

Wat houdt de voorziening in? De voorziening biedt een tegemoetkoming in de eigen bijdrage van hoorstellen en de kosten van batterijen. Voor wie? Inwoners van Arnhem met een laag inkomen Voorwaarden U heeft een Garant Verzorgd Verzekering bij Menzis of u heeft elders een ziektekostenverzekering met een aanvullende verzekering en komt in aanmerking voor bijzondere bijstand. Meer informatie over bijzondere bijstand vindt u op pagina 74. Vergoeding Meestal geeft de zorgverzekeraar geen volledige vergoeding voor de aankoop van een hoortoestel. In veel gevallen betaalt u een eigen bijdrage. Voor de eigen bijdrage kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand. Als u verzekerd bent via de Garant Verzorgd Verzekering, dan ontvangt u automatisch een vergoeding. Ook voor de kosten van batterijen bestaat er een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand of Garant Verzorgd Verzekering. Voor de eigen bijdrage van hoortoestellen wordt 200 euro per toestel vergoed. Voor batterijen bedraagt de vergoeding 50 euro per jaar. De kosten van extra batterijen, het onderhoudscontract en schoonmaaksetjes worden niet vergoed. Aanvraag Garant Verzorgd Verzekerden ontvangen de vergoeding direct via Menzis. Voor de aanvraag van bijzondere bijstand kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Arnhem.

Meer informatie Klant Contact Centrum Koningstraat 38 (stadhuis) T 0900 1809 www.arnhem.nl

Aanvraag Wilt u deelnemen aan de Garant Verzorgd Verzekering? Dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van Menzis.

Zorg en gezondheid

Zorg en gezondheid


onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Koningstraat 38 (stadhuis)

pagina 55

Klant Contact Centrum

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? Heeft u extra kosten omdat u ziek of gehandicapt bent? Dan kunt u een beroep doen op enkele landelijke regelingen.

Voor wie? Inwoners van Arnhem met een laag inkomen

Voor wie? Langdurig zieken, gehandicapten, ouderen en arbeidsongeschikten

Voorwaarden U heeft een Garant Verzorgd Verzekering bij Menzis of u heeft elders een ziektekostenverzekering met een aanvullende verzekering en komt in aanmerking voor bijzondere bijstand. Meer informatie over bijzondere bijstand vindt u op pagina 74.

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Bent u chronisch ziek of gehandicapt? Dan kunt u een tegemoet­ koming krijgen in de extra kosten die u maakt. Dit regelt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De Wtcg biedt ook financiële compensatie voor ouderen en arbeidsongeschikten. Hoeveel geld u terugkrijgt, is afhankelijk van een aantal criteria zoals uw leeftijd, de zorg die u krijgt en of u thuis woont of in een zorginstelling. Als u 65 jaar of ouder bent, kan het bedrag 150 of 350 euro zijn. Bent u jonger dan 65, dan is de tegemoetkoming 300 of 500 euro.

Ook de eigen bijdrage voor het gebruik van de kraamkamer tijdens de bevalling in het ziekenhuis zonder medische noodzaak komt voor vergoeding in aanmerking.

Kijk op www.wtcg.info of u een tegemoetkoming kunt krijgen.

Bijzonderheden Als u zonder medische noodzaak voor meer kraamzorg kiest, dan worden de meerkosten niet vanuit de Garant Verzorgd Verzekering of via de bijzondere bijstand vergoed.

Compensatie eigen risico (CER) Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Om mensen met hoge zorgkosten tegemoet te komen, biedt de overheid onder bepaalde voorwaarden een compensatie van 50 euro: de Compensatie eigen risico (CER). De overheid betaalt hiermee een deel van het eigen risico terug.

Aanvraag Garant Verzorgd verzekerden ontvangen de vergoeding direct via Menzis. Voor de aanvraag van bijzondere bijstand kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Arnhem.

Z

Landelijke regelingen chronisch zieken en gehandicapten

Wat houdt de voorziening in? De voorziening biedt een tegemoetkoming in de eigen bijdrage van de kraamzorg.

Vergoeding In de basisverzekering is 24 tot 80 uur kraamzorg thuis opgenomen, verdeeld over 8 tot (maximaal) 10 dagen. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van € 3,90 per uur (peildatum 1 januari 2010). De voorziening vergoedt de eigen bijdrage voor de uren kraamzorg die in de basisverzekering zijn opgenomen.

Meer informatie

pagina 54

Z

Kraamzorg en bevalling

Meer informatie www.veranderingenindezorg.nl

De CER wordt uitbetaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer informatie over de CER vindt u op www.hetcak.nl.

T: 0800-8051 (Postbus 51) www.wtcg.info

T 0900 1809 www.arnhem.nl

Centraal Administratie Kantoor www.hetcak.nl Belastingdienst T 0800-0543 www.belastingdienst.nl

Zorg en gezondheid

Zorg en gezondheid


onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Welke kosten kunt u van de belasting aftrekken? Bij de aangifte inkomstenbelasting kunt u sommige speciale zorgkosten aftrekken. Bijvoorbeeld kosten voor extra gezinshulp of ziekenbezoek. Bel voor meer informatie met de Belastingtelefoon 0800-0543 of kijk op www.belastingdienst.nl.

pagina 57

Meer informatie over de korting op de eigen bijdrage vindt u op www.hetcak.nl.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat kunt u nog meer krijgen? Korting op eigen bijdrage Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en AWBZ: • Krijgt u hulp bij het huishouden van de Wmo? Dan krijgt u 33% korting op uw eigen bijdrage. • Krijgt u thuiszorg van de AWBZ? Dan krijgt u ook 33% korting op uw eigen bijdrage De korting geldt ook bij een persoonsgebonden budget. De korting op de eigen bijdrage bij het persoonsgebonden budget voor Wmo-voorzieningen wordt in Arnhem verrekend met het nettobudget. Door de korting gaat het nettobudget omhoog.

pagina 56

Z

Z

Orthopedisch schoeisel

Wat houdt de voorziening in? De voorziening biedt een tegemoetkoming in de eigen bijdrage van orthopedisch schoeisel. Voor wie? Inwoners van Arnhem met een laag inkomen Voorwaarden U heeft een Garant Verzorgd Verzekering bij Menzis of u heeft elders een ziektekostenverzekering met een aanvullende verzekering en komt in aanmerking voor bijzondere bijstand. Meer informatie over bijzondere bijstand vindt u op pagina 74. Vergoeding De kosten voor orthopedisch schoeisel worden uit de basisverzekering vergoed met uitzondering van een eigen bijdrage. U kunt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage krijgen vanuit de Garant Verzorgd Verzekering of bijzondere bijstand tot maximaal 75 euro. Voor de resterende kosten kunt u vaak een beroep doen op de aftrek van ziektekosten voor de inkomstenbelasting. Aanvraag Garant Verzorgd verzekerden ontvangen de vergoeding direct via Menzis. Voor de aanvraag van bijzondere bijstand kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Arnhem.

Meer informatie Klant Contact Centrum Koningstraat 38 (stadhuis) T 0900 1809 www.arnhem.nl

Zorg en gezondheid

Zorg en gezondheid


Vergoeding De basisverzekering geeft geen vergoeding voor de pedicure of voetverzorging. De Garant Verzorgd Verzekering vergoedt 100% tot maximaal 150 euro per kalenderjaar. Aanvraag Garant Verzorgd verzekerden ontvangen de vergoeding direct via Menzis. Voor de aanvraag van bijzondere bijstand kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Arnhem.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Voorwaarden • U heeft een Garant Verzorgd Verzekering bij Menzis of u heeft elders een ziektekostenverzekering met een aanvullende verze­kering en komt in aanmerking voor bijzondere bijstand. Meer informatie over bijzondere bijstand vindt u op pagina 74. • Er is sprake van medische noodzaak, op basis van nota’s en verwijzing van uw (huis)arts. 65-Plussers hebben geen verwijzing nodig. • U laat zich behandelen door een erkende pedicure.

pagina 59

Voor wie? Inwoners van Arnhem met een laag inkomen

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? De voorziening biedt een tegemoetkoming in de kosten van de pedicure.

pagina 58

Z

Pedicure

Z

Pruik

Wat houdt de voorziening in? Deze vergoeding biedt een tegemoetkoming in de eigen bijdrage voor een pruik voor mensen die door bestraling bij de behandeling van kanker of door medische ingrepen kaal zijn geworden. Voor wie? Inwoners van Arnhem met een laag inkomen Voorwaarden U heeft een Garant Verzorgd Verzekering bij Menzis of u heeft elders een ziektekostenverzekering met een aanvullende verzekering en komt in aanmerking voor bijzondere bijstand. Meer informatie over bijzondere bijstand vindt u op pagina xx. Vergoeding De basisverzekering geeft een vergoeding voor een pruik. In veel gevallen is die vergoeding niet toereikend en betaalt u een eigen bijdrage. Voor de eigen bijdrage kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand. Als u verzekerd bent via de Garant Verzorgd Verzekering , dan ontvangt u automatisch een vergoeding. Voor de eigen bijdrage van een pruik wordt maximaal 150 euro vergoed. Aanvraag Garant Verzorgd verzekerden ontvangen de vergoeding direct via Menzis. Voor de aanvraag van bijzondere bijstand kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Arnhem.

Meer informatie

Meer informatie

Klant Contact Centrum

Klant Contact Centrum

Koningstraat 38 (stadhuis)

Koningstraat 38 (stadhuis)

T 0900 1809

T 0900 1809

www.arnhem.nl

www.arnhem.nl

Zorg en gezondheid

Zorg en gezondheid


Vergoeding Als u psychologische hulp wilt, dan vergoedt de basisverzekering de eerste 8 zittingen. De eigen bijdrage is 10 euro per zitting. De bijzondere bijstand of Garant Verzorgd Verzekering vergoedt 100% van de eigen bijdrage. Aanvraag Garant Verzorgd verzekerden ontvangen de vergoeding direct via Menzis. Voor de aanvraag van bijzondere bijstand kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Arnhem.

Meer informatie Klant Contact Centrum Koningstraat 38 (stadhuis) T 0900 1809 www.arnhem.nl

Zorg en gezondheid

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Voorwaarden U heeft een Garant Verzorgd Verzekering bij Menzis of u heeft elders een ziektekostenverzekering met een aanvullende verzekering en komt in aanmerking voor bijzondere bijstand. Meer informatie over bijzondere bijstand vindt u op pagina 74.

pagina 61

Voor wie? Inwoners van Arnhem met een laag inkomen

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? Als u psychologische hulp nodig heeft, dan zal uw huisarts u in veel gevallen doorverwijzen naar de Gelderse Roos Arnhem of een vrij gevestigde psycholoog. U kunt een vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage in deze kosten.

pagina 60

Z

Psychologische hulp

Z

Rolstoelen

Wat houdt de voorziening in? De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven ondersteuning krijgen van de gemeente. De voorziening van rolstoelen maakt deel uit van de Wmo. Als u zich door lichamelijke beperkingen moeilijk kunt verplaatsen, kan de gemeente Arnhem u een rolstoel verstrekken. We onderscheiden handbewogen rolstoelen, elektrische rolstoelen en sportrolstoelen. Voor wie? Inwoners van Arnhem die zich door lichamelijke beperkingen moeilijk kunnen verplaatsen Voorwaarden • U heeft een vaste woon- of verblijfplaats in Arnhem. • U staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Arnhem. • Het gebruik van de rolstoel is noodzakelijk voor een periode langer dan zes maanden. Vergoeding De gemeente vergoedt de volledige kosten van de rolstoel, in een standaarduitvoering. Dat wil zeggen compleet en met noodzakelijke accessoires. Wanneer individuele aanpassingen aan een rolstoel medisch noodzakelijk zijn, worden deze vergoed. Voor een rolstoelvoorziening wordt geen eigen bijdrage opgelegd. Persoonsgebonden budget De Wmo biedt de mogelijkheid om in een aantal situaties voorzienin­ gen aan te bieden in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB). U ontvangt dan een bedrag voor de kosten van een rolstoel en mag zelf bepalen waar u deze aanschaft. De gemeente zal u vragen te verantwoorden hoe u het geld hebt uitgegeven. U moet dus een administratie bijhouden van de uitgaven die u doet uit uw budget. Er zijn omstandigheden waarbij een PGB kan worden uitgesloten, bijvoorbeeld bij schulden.

Meer informatie Klant Contact Centrum Koningstraat 38 (stadhuis) T 0900 1809 www.arnhem.nl

Zorg en gezondheid


pagina 62

pagina 63

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Z

Z

Tandheelkunde en orthodontie

Bijzonderheden • Wanneer u voor werk of opleiding een speciale rolstoel nodig heeft, moet u die aanvragen bij het UWV-WERKbedrijf of pensioenfonds. • Voor een tijdelijke rolstoel, bijvoorbeeld bij revalidatie, kunt u terecht bij Thuiszorg.

Wat houdt de voorziening in? Deze voorziening biedt een tegemoetkoming in de eigen bijdrage van tandheelkunde en orthodontie.

Aanvraag Voor de aanvraag van een rolstoel kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente.

Voorwaarden U heeft een Garant Verzorgd Verzekering bij Menzis of u heeft elders een ziektekostenverzekering met een aanvullende verzekering voor tandartskosten en komt in aanmerking voor bijzondere bijstand. Meer informatie over bijzondere bijstand vindt u op pagina 74.

Voor wie? Inwoners van Arnhem met een laag inkomen

Vergoeding De vergoeding via de Garant Verzorgd Verzekering loopt rechtstreeks via Menzis. U hoeft dan meestal geen bijzondere bijstand meer aan te vragen. Mensen die verzekerd zijn bij een andere zorgverzekeraar kunnen een vergoeding ontvangen via de bijzondere bijstand. Heeft u alleen een basisverzekering? Dan is er voor tandheelkunde geen bijstand mogelijk. Er zit een maximum aan de vergoeding die u kunt ontvangen. Aanvraag Garant Verzorgd verzekerden ontvangen de vergoeding direct via Menzis. Voor de aanvraag van bijzondere bijstand kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Arnhem.

Meer informatie

Meer informatie

Klant Contact Centrum

Klant Contact Centrum

Koningstraat 38 (stadhuis)

Koningstraat 38 (stadhuis)

T 0900 1809

T 0900 1809

www.arnhem.nl

www.arnhem.nl

Zorg en gezondheid

Zorg en gezondheid


Aanvraag De zorgtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. De Formulierenbrigade van Rijnstad kan u helpen bij het invullen van de aanvraagformulieren.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Vergoeding De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Op www.toeslagen.nl kunt u uitrekenen op hoeveel zorgtoeslag u recht heeft.

pagina 65

Voor wie? U heeft recht op zorgtoeslag wanneer u 18 jaar of ouder bent, een Nederlandse zorgverzekering hebt en uw inkomen niet hoger is dan een bepaalde grens.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering. Met de zorgtoeslag kunt u een gedeelte van uw premie voor de zorgverzekering betalen.

pagina 64

Z

Zorgtoeslag

V

Bijzondere reiskosten

Wat houdt de voorziening in? Deze voorziening biedt een vergoeding voor bijzondere reiskosten in Nederland. Het gaat dan om specifieke gevallen. Voor wie? Inwoners van Arnhem met een laag inkomen Wanneer komt u in aanmerking voor de vergoeding van bijzondere reiskosten? U komt mogelijk in aanmerking voor een vergoeding als u • een gezinslid wilt bezoeken die buiten de gemeente in een ziekenhuis, inrichting, tehuis of pleeggezin is opgenomen; • zelf bent opgenomen in een ziekenhuis, inrichting of een tehuis buiten de gemeente. U gaat bijvoorbeeld in de weekeinden naar huis en moet dan reiskosten maken; • een gezinslid wilt bezoeken, die buiten de gemeente Arnhem in detentie zit; • een kind heeft die een bezoek brengt aan de ouder die niet met de voogdij belast is. Voorwaarden De voorwaarden die gelden voor bijzondere bijstand zijn van toepassing. Meer informatie hierover kunt u lezen op pagina 74. Vergoeding De reiskosten worden vergoed op basis van het tarief van het goedkoopste openbaar vervoer met een frequentie van eenmaal per 14 dagen voor 1 persoon.

Meer informatie Belastingdienst T 0800 0543

Bijzonderheden U kunt alleen bijzondere bijstand krijgen voor reiskosten die buiten de gemeente Arnhem zijn gemaakt, maar niet voor reiskosten gemaakt in en naar het buitenland.

www.toeslagen.nl Formulierenbrigade T (026) 354 79 96

Meer informatie Klant Contact Centrum Koningstraat 38 (stadhuis) T 0900 1809

Aanvraag Voor de aanvraag van een vergoeding kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Arnhem.

www.arnhem.nl

formulierenbrigade@rijnstad.nl

Zorg en gezondheid

Vervoer


pagina 66

pagina 67

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

V

BoodschappenPlusBus

Wat houdt de voorziening in? De BoodschappenPlusBus biedt ouderen en mindervaliden die slecht ter been zijn de mogelijkheid om zelf boodschappen te doen. U wordt op een afgesproken tijdstip met een busje naar de winkel gereden en daarna weer thuisgebracht. Per rit gaat er altijd een begeleider mee.

Wat houdt de voorziening in? Ieder jaar organiseert de Betuwe Express in samenwerking met de gemeente diverse dagtochten, speciaal voor Arnhem Card houders.

Voor wie Ouderen en minder validen, die moeilijk zelfstandig kunnen reizen

Kosten U betaalt zelf minimaal 5 euro per persoon per dagtocht.

Kosten U betaalt voor een boodschappenrit een kleine bijdrage. Voor mensen met een Arnhem Card is de BoodschappenPlusBus gratis.

V

Dagtochten met de Betuwe Express

Voor wie Arnhem Card houders

Aanvraag De dagtochten worden aangekondigd via www.arnhem.nl (Nieuwsbrief Inwonerszaken). Als u deel wilt nemen aan een dagtocht, kunt u zich bij de Betuwe Express aanmelden via (0488) 46 86 80.

Bijzonderheden De Plus van de BoodschappenPlusBus staat voor de activiteiten die naast het boodschappen doen worden georganiseerd, zoals dagjes uit naar allerlei attracties. Maar de Plus staat ook voor de contacten die u opdoet. Aanvraag Als u gebruik wilt maken van de bus, dan kunt u daarvoor een afspraak maken. Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) organiseert de BoodschappenPlusBus. De medewerkers van de BoodschappenPlusBus zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Meer informatie BoodschappenPlusBus T (026) 35 49 700 www.swoa.nl

Vervoer

Vervoer


Kosten Bij de eerste aanvraag betaalt u ongeveer 100 euro voor de kosten van het medisch advies. Voor de parkeerkaart betaalt u ongeveer 10 euro. In bepaalde gevallen, worden de kosten vergoed vanuit de Wmo.

Meer informatie Klant Contact Centrum Koningstraat 38 (stadhuis) T 0900 1809

Bijzonderheden • Er wordt onderscheid gemaakt tussen een bestuurderskaart, dan zit u zelf achter het stuur, en een passagierskaart, wanneer u afhankelijk bent van vervoer door anderen. De kaart is persoonsgebonden en niet gekoppeld aan een bepaald kenteken. • De kaart is vijf jaar geldig en geldt voor alle landen binnen de Europese Unie. • De parkeerregels voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart verschillen per land. • U mag ook gratis parkeren waar normaal een parkeerverbod geldt: u mag dan maximaal 3 uur parkeren.

www.arnhem.nl

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Voorwaarden Wanneer u voor het eerst een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart indient, wordt er altijd een medisch advies gevraagd bij een arts van Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

pagina 69

Voor wie? Inwoners van Arnhem die een blijvende beperking hebben en daardoor niet in staat zijn om meer dan 100 meter te lopen

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? Met een Europese gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de invalidenparkeerplaatsen in de meeste Europese landen. U kunt gratis parkeren op 200 gehandicaptenparkeerplaatsen in heel Arnhem en op alle betaalde parkeerplaatsen in de gemeente.

pagina 68

V

Gehandicaptenparkeerkaart

V

Gehandicaptenparkeerplaats

Wat houdt de voorziening in? Een gehandicaptenparkeerplaats kan worden aangelegd in zowel een betaald parkeergebied als buiten de zone van betaald parkeren. De gemeente beoordeelt welke plaats het meest geschikt is. Voor wie? Inwoners van Arnhem die een blijvende beperking hebben en daardoor niet in staat zijn om meer dan 100 meter te lopen Voorwaarden Voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats dient u in het bezit te zijn van een Europese gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders. Kosten Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats betaalt u ongeveer 70 euro. In bepaalde gevallen, worden de kosten vergoed vanuit de Wmo. Aanvraag Voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Arnhem.

Meer informatie Klant Contact Centrum Koningstraat 38 (stadhuis) T 0900 1809 www.arnhem.nl

Aanvraag Voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Arnhem.

Vervoer

Vervoer


Bijzonderheden Voor elk schooljaar moet u opnieuw een aanvraag voor leerlingenvervoer doen. Aanvraag U kunt een aanvraagformulier voor leerlingenvervoer opvragen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Arnhem of downloaden via www.arnhem.nl. Meer informatie

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Voorwaarden Uw kind komt in aanmerking voor leerlingenvervoer als hij of zij • een school voor speciaal onderwijs bezoekt op meer dan 4 kilometer afstand van de woning. • op basis van godsdienst of levensbeschouwing kiest voor een basisschool op meer dan 6 kilometer afstand van de woning. • een speciale school voor basisonderwijs of een school uit het speciaal voortgezet onderwijs bezoekt op meer dan 6 kilometer afstand van de woning.

pagina 71

Voor wie? Leerlingen die niet zelfstandig tussen huis en school kunnen reizen

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? Ouders en verzorgers moeten er in eerste instantie zelf voor zorgen dat hun kind veilig op school komt. Soms gaan kinderen naar een school die speciaal voor hen geschikt is, maar die vaak ook veel verder weg is. In die gevallen kan een kind in aanmerking komen voor leerlingenvervoer.

pagina 70

V

Leerlingenvervoer

Wat houdt de voorziening in? Het gewone openbaar vervoer is nog niet altijd toegankelijk voor mensen met een beperking. U kunt bij de gemeente een Wmo vervoersvoorziening aanvragen. De gemeente spreekt van een vervoersvoorziening als het gaat om het verplaatsen over een grotere afstand dan in en rond het huis. Er zijn collectieve en individuele vervoersvoorzieningen. Voor wie? Inwoners van Arnhem die zich door een beperking moeilijk buitenshuis kunnen verplaatsen en geen gebruik kunnen maken van het gewone openbaar vervoer Collectieve voorzieningen De StadsregioTaxi Als u geen gebruik kunt maken van het openbaar busvervoer, wordt eerst bekeken of u gebruik kunt maken van de StadsregioTaxi. Er wordt daarbij vanuit gegaan dat u zelfstandig kunt reizen en de taxibus zonder hulp van de chauffeur kunt bereiken. Mensen die recht hebben op collectief vervoer kunnen kiezen uit: Keuze 1: kortingspas U ontvangt een kortingspas waarmee u tegen openbaar busvervoertarief met de StadsregioTaxi kunt reizen binnen vijf reiszones inclusief de opstapzone. Keuze 2: jaarlijks bedrag U krijgt geen kortingspas, maar ontvangt een jaarlijks bedrag van 250 euro dat u kunt gebruiken om uw vervoer zelf te regelen. U ontvangt ieder kwartaal een deel van dit bedrag.

Klant Contact Centrum Koningstraat 38 (stadhuis) T 0900 1809 www.arnhem.nl

Vervoer

V

Vervoersvoorzieningen Wmo

Meer informatie Klant Contact Centrum

Vervoer met extra ondersteuning Als u niet zelfstandig kunt reizen, kunt u in aanmerking komen voor taxivervoer met extra ondersteuning van de chauffeur. Dit kan individueel vervoer zijn of met meerdere personen. U ontvangt een kortingspas waarmee u tegen openbaar busvervoertarief kunt reizen.

Koningstraat 38 (stadhuis) T 0900 1809 www.arnhem.nl

Vervoer


Persoonsgebonden budget (PGB) Voor het aanschaffen of aanpassen van een vervoermiddel, kan de gemeente een persoonsgebonden budget verstrekken. Dit geldt voor een scootmobiel, aanpassing eigen auto, driewielfiets of tandem.

Meer informatie Klant Contact Centrum Koningstraat 38 (stadhuis)

Aanvraag Voor de aanvraag van een vervoersvoorziening kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Arnhem. U kunt ook zelf een aanvraagformulier downloaden via www.arnhem.nl.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Vervoersvoorzieningen in natura Hierbij kan het gaan om de verstrekking van een scootmobiel, een driewielfiets of een tandem. Voor deze voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage (zie pagina 4).

pagina 73

Individuele vervoersvoorzieningen Wanneer u door de aard van uw beperkingen geen gebruik kunt maken van de StadsregioTaxi of vervoer met extra ondersteuning, kunt u voor een individuele voorziening in aanmerking komen. Voorbeelden hiervan zijn een kilometervergoeding voor het gebruik van een eigen auto of de aanpassing van een vervoermiddel. Ook kan er sprake zijn van een vergoeding van de gehandicaptenparkeervoorzieningen.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Bovenregionaal vervoer Valys Het bovenregionaal vervoer van Valys is bedoeld voor sociaalrecreatieve uitstapjes. Dit geldt voor afstanden groter dan vijf openbaar vervoerzones. Als Valys-pashouder krijgt u jaarlijks een persoonlijk kilometerbudget waarmee u tegen een laag tarief kunt reizen. Een Valys-pas vraagt u rechtstreeks aan bij Valys. Meer informatie kunt u vinden op www.valys.nl.

pagina 72

V

F

Bewindvoering, mentorschap en onder curatelestelling

Wat houdt de voorziening in? Het kan voorkomen dat u door omstandigheden niet zelf in staat bent uw financiën te regelen. Een bewindvoerder kan aangewezen worden om uw financiële zaken te regelen. Als u uw niet-financiële zaken niet meer goed kunt regelen, kunt u een mentor toegewezen krijgen. Een curator helpt u als u zowel uw financiële als persoonlijke zaken niet meer zelf kunt doen. De persoon die een bewindvoerder, mentor of curator heeft, is wettelijk verplicht een vergoeding te betalen voor zijn werkzaamheden. Deze voorziening biedt een tegemoetkoming in deze kosten. Voor wie? Inwoners van Arnhem die onder bewind, curatele of mentorschap zijn gesteld Voorwaarden De voorwaarden voor bijzondere bijstand zijn van toepassing. Meer informatie over bijzondere bijstand kunt u vinden op pagina 74. Vergoeding Een gedeelte of het totaal van de kosten worden vergoed. Aanvraag U kunt deze voorziening aanvragen bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Arnhem.

Meer informatie Klant Contact Centrum Koningstraat 38 (stadhuis)

T 0900 1809

T 0900 1809

www.arnhem.nl

www.arnhem.nl

Vervoer

Financien


Voor wie? Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het soort inkomen dat u heeft, bijvoorbeeld uit loon, pensioen of een uitkering, maakt daarbij niet uit. Als u een inkomen heeft boven de inkomensgrens van de Arnhem Card (zie pagina 2), betaalt u een eigen bijdrage.

Meer informatie Klant Contact Centrum Koningstraat 38 (stadhuis) T 0900 1809 www.arnhem.nl

Financien

Bijzondere bijstand is maatwerk Met de bijzondere bijstand probeert de gemeente maatwerk te leveren. Omdat geen mens hetzelfde is, houdt de gemeente rekening met uw omstandigheden. Wat voor u geldt, gaat niet automatisch op voor een ander.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? U komt in aanmerking voor bijzondere bijstand als het gaat om uitgaven die noodzakelijk zijn en die u zelf niet kunt betalen. Alleen als u niet voldoende inkomen en vermogen heeft om de kosten zelf te betalen, heeft u recht op bijzondere bijstand.

pagina 75

Wat is bijzondere bijstand? Het kan gebeuren dat u door bijzondere omstandigheden kosten moet maken, die u zelf niet van uw uitkering of salaris kunt betalen. Denk aan speciale kosten voor bijvoorbeeld een bril, scholing, kinderopvang of een nieuwe wasmachine. Voor deze uitgaven kunt u in een aantal gevallen bijzondere bijstand aanvragen.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat is bijstand? Het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te kunnen leven, is het minimuminkomen. Als uw inkomen lager is dan het minimuminkomen, dan krijgt u bijstand. Deze bijstand vult uw inkomen aan tot het minimuminkomen. We noemen dit een bijstandsuitkering. Het minimuminkomen noemen we de bijstandsnorm.

pagina 74

F

Bijzondere bijstand

F Wanneer kunt u bijzondere bijstand aanvragen? De algemene regel is, dat u bijzondere bijstand aanvraagt voordat u kosten maakt. Alleen als u onmogelijk eerder kon aanvragen kan van deze regel worden afgeweken. Maar u moet dan wel uiterlijk binnen drie maanden na de datum van de nota de aanvraag indienen. Bijzonderheden • Als het om ziektekosten gaat, dan gaat de gemeente er vanuit dat u een aanvullende ziektekostenverzekering met een dekking voor tandartskosten heeft. De vergoedingen via de bijzondere bijstand zijn hierop afgestemd. Als u deze verzekering niet heeft, moet u zelf meer betalen. Meer informatie over de collectie aanvullende verzekering vindt u op pagina 51. • Er wordt altijd eerst gekeken of er andere mogelijkheden zijn dan bijzondere bijstand. Is er een andere regeling mogelijk, dan gaat die altijd vóór de bijzondere bijstand. U kunt daarbij denken aan medische kosten die uw zorgverzekeraar vergoedt, huurtoeslag voor woonkosten, en voorzieningen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hoe kunt u bijzondere bijstand aanvragen? Bijzondere bijstand kunt u aanvragen bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Arnhem.

Meer informatie Klant Contact Centrum Koningstraat 38 (stadhuis) T 0900 1809 www.arnhem.nl

Financien


onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Bureau Zelfstandigen voert de volgende regelingen uit: • Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004) • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) • De Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK)

pagina 77

Een speciale doelgroep die Bureau Zelfstandigen ondersteunt, zijn kunstenaars. Het Bureau biedt hulp bij de aanvraag van een WWIK uitkering en bij het vinden van betaald deeltijdwerk naast de kunst.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? Bureau Zelfstandigen helpt ondernemers met een laag inkomen in de verschillende fasen van het ondernemerschap. Het bureau kan ondersteuning bieden bij het starten van een eigen onderneming of het beëindigen ervan. Gevestigde ondernemers die tijdelijk te weinig inkomsten hebben om van te leven of op zoek zijn naar extra financiering en niet meer bij de bank terecht kunnen, kunnen ook een beroep op Bureau Zelfstandigen.

pagina 76

F

Bureau Zelfstandigen

F

Collectiviteitskorting

Wat houdt de voorziening in? De gemeente heeft kortingsafspraken gemaakt met enkele verzekeringsmaatschappijen. Daardoor kunnen Arnhem Cardhouders voordelig verzekeringen afsluiten bij OHRA en DELA. Voor wie is de voorziening bedoeld? Arnhem Card houders Wat wordt vergoed? U krijgt bij Ohra korting, variërend van 10 tot 15%, op diverse verzekeringen zoals voor de auto, de inboedel, het woonhuis, aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Bij DELA kunt u zich tegen gunstige voorwaarden verzekeren voor een uitvaart. Zo betaalt u de eerste twee maanden geen premie. Bijzonderheden Het is mogelijk dat er in de loop van de tijd wijzigingen ontstaan. Op www.arnhem.nl vindt u altijd de meest actuele informatie. Aanvraag U kunt uw aanvragen direct indienen bij OHRA en/of DELA.

Voor wie? (Startende) ondernemers met een inkomen rond het sociaal minimum en kunstenaars met een eigen beroepspraktijk

Meer informatie

Meer informatie

Bureau Zelfstandigen

OHRA

Maandag t/m vrijdag van

T (026) 400 4040

09.00 – 16.00 uur

www.ohracollectief.nl/

Werkplein Noord

arnhemcard

Boulevard Heuvelink 4a

collectiviteitnummer 1566

Arnhem T (0900) 1809

DELA

www.arnhem.nl

T (040) 260 1636 www.dela.nl

Financien

Financien


U kunt de voorzieningencheck als u wilt ook zelf uitvoeren via www.inkomeninorde.nl (zie ook pagina 83) Aanvraag De medewerkers van de Formulierenbrigade komen op huisbezoek. Heeft u belangstelling, dan kunt u contact met ze opnemen voor een afspraak.

Meer informatie Formulierenbrigade T (026) 354 79 96

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Hoe gaat de Formulierenbrigade te werk? De Formulierenbrigade maakt gebruik van een voorzieningen足 check. De brigade bekijkt samen met u voor welke regelingen u mogelijk in aanmerking komt, bijvoorbeeld zorgtoeslag, tegemoetkoming in de studiekosten, belastingteruggaaf of bijzondere bijstand.

pagina 79

Voor wie? Inwoners van Arnhem met een Arnhem Card

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? Veel mensen zijn niet op de hoogte van de regelingen en voor足 zieningen waar ze recht op hebben, of vinden het moeilijk ze aan te vragen. Zo blijft er veel geld liggen. Dat is jammer, want bij een laag inkomen kunt u de voorzieningen goed gebruiken. De Formulierenbrigade van Rijnstad informeert u op welke gemeentelijke en landelijke regelingen u recht heeft en helpt bij het invullen van de aanvraagformulieren.

pagina 78

F

Formulierenbrigade

Wat houdt de voorziening in? Soms komt u geld tekort voor een grotere uitgave. Er moet wat vervangen worden en u wilt of kunt niet wachten tot u het hele bedrag bij elkaar gespaard heeft. Voor deze, maar ook andere leningen, kunt u terecht bij de Stadsbank. De bank is er onder andere voor persoonlijke leningen, doorlopend krediet en de RenteVoordeelRekening. De Stadsbank kent geen leeftijdsgrens, dus ook als u 65 jaar of ouder bent, en het financieel verantwoord is, kunt u bij de Stadsbank een lening afsluiten. Voor wie? De Stadsbank is er voor alle inwoners van Arnhem. De RenteVoordeel足 Rekening is er speciaal voor Arnhem Card houders vanaf 18 jaar. Gratis advies Het aangaan en aanvragen van een lening is een beslissing die u niet zomaar neemt. De Stadsbank kijkt dan ook zorgvuldig naar uw inkomsten en uitgaven en berekent hierbij het bedrag dat u per maand kunt aflossen. Het bedrag dat u per maand kunt betalen aan rente en aflossing bepaalt uiteindelijk de maximale hoogte van het krediet. De bank geeft u ook advies over welke kredietvorm in uw situatie het beste is. RenteVoordeelRekening Voor Arnhem Cardhouders is er de RenteVoordeelRekening. Daarmee kunt u aantrekkelijk lenen (rente 5% lager) en sparen (rentevergoeding 2,5% hoger). De limiet van de rekening is 2500 euro. Wanneer u de RenteVoordeelRekening gebruikt als spaarrekening, ontvangt u een aantrekkelijke rente over uw positieve saldo. Bijzonderheden De Stadsbank biedt ook diverse andere producten, zoals de Starterslening, Microkrediet en Woningverbeteringskrediet.

formulierenbrigade@rijnstad.nl

Meer informatie Stadsbank Arnhem Koningstraat 38 (stadhuis) T (026) 377 33 55

Aanvraag Het aanvraagformulier voor een lening kunt u bij de Stadsbank ophalen, telefonisch opvragen of downloaden via de website.

Financien

F

Geld lenen bij de Stadsbank

www.stadsbankarnhem.nl

Financien


pagina 81 onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Voor wie? Inwoners van Arnhem

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? Het Budget Advies Centrum (BAC) van de gemeente Arnhem helpt mensen met financiële vragen of problemen. Deze hulp kan variëren van een éénmalig gesprek over inkomsten en uitgaven, tot het treffen van een regeling met schuldeisers.

pagina 80

F

Hulp bij schulden

F • Inkomensbeheer Bent u de grip op uw financiën helemaal kwijt en heeft u een aan­ vraag voor een schuldregeling ingediend? Dan kan het BAC uw inkomen beheren. Al uw inkomsten komen dan binnen bij het BAC. Het BAC betaalt uw vaste lasten en reserveert voor grote uitgaven en u ontvangt wekelijks huishoudgeld om zo verdere problemen te voorkomen. Het (tijdelijk) uit handen geven van uw financiën kan u veel rust geven.

Waarvoor kunt u bij het BAC terecht? • Budget-Op-Maat-gesprek Heeft u recht op aanvullingen op uw inkomen, kwijtschel­ dingen en andere vergoedingen? Zijn er bezuinigingen mogelijk? Hoe kunt u uw administratie regelen? Tijdens het Budget-Op-Maat-gesprek krijgt u een gratis, vrijblijvend en professioneel advies over uw geldzaken. Een gesprek kan u veel opleveren. • Budgetcursus Wilt u een aantal tips hebben om op een handige manier uw eigen financiën te regelen? Vindt u het leuk om ervaringen uit te wisselen met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten? Wilt u weten waarom u steeds tegen dezelfde (financiële) problemen aanloopt en wilt u die veranderen? Dan is deze cursus vast iets voor u. De budgetcursus bestaat uit een aantal groepsbijeenkomsten.

Meer informatie Budget Advies Centrum (BAC) Koningstraat 38 (stadhuis) T (026) 377 33 90 www.arnhem.nl

Financien

• Schuldregeling Krijgt u aanmaningen van schuldeisers, ligt er al loonbeslag of staat u teveel in het rood? Dan kan het BAC u misschien helpen een regeling te treffen met uw schuldeisers. Er zijn verschillende manieren om tot een regeling met de schuldeisers te komen. Het BAC bekijkt met u uw mogelijkheden.

• Stabilisatiebeheer Bent u nog niet toe aan een schuldregeling? Dan kan het BAC in elk geval wel uw belangrijkste lasten voor u doorbetalen. Met deze minder uitgebreide vorm van inkomensbeheer proberen we ervoor te zorgen dat u in elk geval een dak boven uw hoofd houdt, niet wordt afgesloten van energie of water en dat u tenminste verzekerd blijft voor ziektekosten. • Afgifte verklaring WSNP Weigeren uw schuldeisers akkoord te gaan met het betalings­ voorstel van het BAC? Lukt het niet om tot een gezamenlijke oplossing te komen? Dan kunt u met hulp van de gemeente een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Meer informatie over de WSNP vindt u op pagina 87.

Meer informatie Budget Advies Centrum (BAC) Koningstraat 38 (stadhuis) T (026) 377 33 90 www.arnhem.nl

Financien


Vergoeding De hoogte van de toeslag wordt bepaald door de gemeente en is afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden (alleenstaande of gezin). Het bedrag kan per jaar verschillen.

Meer informatie Klant Contact Centrum

Aanvraag U kunt deze voorziening aanvragen bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Arnhem.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Voorwaarden U kunt in aanmerking komen voor langdurigheidstoeslag als u drie jaar of langer • een bijstandsuitkering heeft, • een andere uitkering heeft, zoals ZW/WAO/WIA, WW of Wajong tot 105% van de bijstandsnorm, • een ander laag inkomen tot 105% van de bijstandsnorm, zoals alimentatie of inkomsten uit loondienst of zelfstandig werk, • geen vermogen heeft gehad boven de grens zoals die geldt in de bijstand, • geen studiefinanciering ontvangt.

pagina 83

Voor wie? Inwoners van Arnhem tussen de 21 en 65 jaar die al lange tijd een inkomen hebben rond bijstandsniveau en geen uitzicht hebben op inkomensverbetering.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? De langdurigheidstoeslag is een financiële tegemoetkoming voor mensen die lange tijd moeten rondkomen van een laag inkomen. U kunt de toeslag één keer per jaar aanvragen.

pagina 82

F

Langdurigheidstoeslag

F

Inkomen in orde voorzieningencheck

Wat houdt de voorziening in? Veel Arnhemmers maken niet of te weinig gebruik van financiële voorzieningen waar ze wel recht op hebben. Als u wilt bekijken of er regelingen zijn waar u gebruik van kunt maken, kunt u de voorzieningencheck doen op www.inkomeninorde.nl. Via zes stappen met eenvoudige vragen, krijgt u een overzicht van de financiële voorzieningen waar u mogelijk recht op heeft, de bedragen die daarbij horen en informatie over de aanvraag van de voorzieningen. Voor wie? Inwoners van Arnhem die willen bekijken of ze recht hebben op financiële voorzieningen Bijzonderheden De voorzieningencheck kan, als u dat wenst, anoniem worden ingevuld. Aanvraag De Formulierenbrigade kan u helpen bij het uitvoeren van de voorzieningencheck. Kijk voor meer informatie op pagina xx. Bent u 65-plusser, dan kan de Seniorenadviseur u helpen bij het uitvoeren van de voorzieningencheck. Kijk voor meer informatie op pagina 78. Wilt u, naast deze voorzieningencheck, een gratis, vrijblijvend en professioneel adviesgesprek om over uw geldzaken te praten? Dan kunt u een Budget-Op-Maatgesprek aanvragen bij het Budget Advies Centrum (BAC) van de gemeente. Meer informatie www.inkomeninorde.nl

Koningstraat 38 (stadhuis) T 0900 1809

Budget Advies Centrum (BAC)

www.arnhem.nl

Koningstraat 38 (stadhuis) T (026) 377 33 90 www.arnhem.nl

Financien

Financien


Vergoeding De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en het aantal kinderen dat u hebt. Hoe meer kinderen u hebt, hoe hoger uw kindgebonden budget kan zijn. Aanvraag Kindgebonden budget aanvragen is meestal niet nodig. U ontvangt vanzelf bericht van de Belastingdienst als u recht hebt op kindgebonden budget. Hebt u geen bericht gekregen, maar er wel recht op? Neem dan contact op met de Belastingdienst. De Formulierenbrigade van Rijnstad kan u helpen bij het invullen van de aanvraagformulieren.

Meer informatie Belastingdienst T 0800 0543

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Voorwaarden • U heeft minderjarige kinderen. • Uw inkomen komt niet boven een bepaalde grens. • U ontvangt kinderbijslag.

pagina 85

Voor wie? Ouders met een kind of kinderen onder de 18 jaar

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? Het kindgebonden budget is een bijdrage van de overheid voor de kosten van uw kinderen. De bijdrage wordt uitgekeerd via de Belastingdienst.

pagina 84

F

Kindgebonden budget (Kindertoeslag)

Wat houdt de voorziening in? De gemeente Arnhem heft van alle inwoners en ondernemers in Arnhem belasting. In een aantal gevallen is kwijtschelding mogelijk. Dat betekent dat u de belasting of een deel van de belasting niet hoeft te betalen. De kwijtscheldingsregeling is van toepassing op de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting (eerste hond). Voor wie? De voorziening is bedoeld voor inwoners van Arnhem met een laag inkomen die een aanslag van de belasting hebben ontvangen. Ook ondernemers kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van het deel dat zij als privé-persoon moeten betalen. Voorwaarden Bij de beoordeling of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, spelen naast uw inkomen ook uw woonsituatie en de hoogte van bepaalde uitgaven een rol. Vergoeding U kunt geheel of gedeeltelijk in aanmerking komen voor kwijtschelding. Bijzonderheden Inwoners van Arnhem die een laag inkomen maar wel een bepaald vermogen hebben, kunnen onder gunstige voorwaarden geld lenen bij de Stadsbank voor het betalen van gemeentelijke belastingen. Meer informatie over de Stadsbank vindt u op pagina 79. Aanvraag Heeft u nog niet eerder kwijtschelding aangevraagd? Dan kunt u een aanvraagformulier invullen. Voor meer informatie en het aanvraagformulier kunt u terecht op www.arnhem.nl of bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Arnhem.

www.toeslagen.nl Formulierenbrigade

F

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Meer informatie Klant Contact Centrum Koningstraat 38 (stadhuis) T 0900 1809

Als u volledige kwijtschelding heeft ontvangen, kunt u het volgende jaar mogelijk in aanmerking komen voor automatische kwijtschelding.

www.arnhem.nl

T (026) 354 79 96 formulierenbrigade@rijnstad.nl

Financien

Financien


Kosten Voor de betaalde diensten van het Juridisch Loket en voor noodzakelijke rechtsbijstand door een advocaat moet u vaak een eigen bijdrage betalen. Voor deze eigen bijdrage is bijzondere bijstand mogelijk. Meer informatie over bijzondere bijstand vindt u op pagina 74. Meer informatie Het Juridisch Loket Ruiterstraat 33 Arnhem T 0900-8020 (10 cent per minuut)

Aanvraag Voor de aanvraag van advies kunt u terecht bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

www.juridischloket.nl Klant Contact Centrum Koningstraat 38 (stadhuis)

Voor informatie over de kosten van de eigen bijdrage voor rechtsbijstand kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Arnhem.

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Met welke vragen kunt u er terecht? Het Juridisch Loket beantwoordt uw vragen op het gebied van arbeidsconflicten, familiekwesties, sociale zekerheid (uitkeringen), huur- en woonrecht, vreemdelingenzaken en problemen met producten of diensten die u koopt. Ook voor andere juridische kwesties, zoals strafzaken, burenkwesties, vergunningen, rijbewijzen en huurtoeslag bent u bij het Juridisch Loket aan het juiste adres.

pagina 87

Voor wie? Inwoners van Arnhem

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Wat houdt de voorziening in? Als u juridisch advies nodig heeft, kunt u terecht bij het Juridisch Loket. Ze geven aan welke oplossingen mogelijk zijn en wat u daarvoor moet doen. Het Juridisch Loket geeft gratis informatie en advies of verwijst u - indien nodig - door naar andere instanties.

pagina 86

F

Rechtsbijstand

Wat houdt de voorziening in? De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is een wet die burgers in zware financiële problemen een laatste mogelijkheid biedt op een schuldenvrije toekomst. Voor wie is de voorziening bedoeld? Iedereen (particulier of zelfstandig ondernemer) kan een verzoekschrift bij de rechtbank indienen voor een WSNP-regeling. Voorwaarden • Er is sprake van een financieel uitzichtloze situatie. • U kunt niet meer uit uw schulden komen, ook niet met behulp van het Budget Advies Centrum (BAC). • Bij toelating toetst de rechtbank onder andere of u de afspraken die voortkomen uit de regeling kunt nakomen en hoe de schulden zijn ontstaan. Wanneer u in de laatste vijf jaar heeft gefraudeerd, verplichtingen niet bent nagekomen of op een onverantwoorde manier met u geld bent omgegaan, dan kan de rechtbank uw verzoek afwijzen. Kosten Aan de uitvoering van de WSNP zijn kosten verbonden, waaronder de salariskosten van de bewindvoerder. Deze salariskosten moet u in principe zelf betalen. Als uw inkomen of vermogen ontoereikend is, kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand van de gemeente. Meer informatie over bijzondere bijstand vindt u op pagina 74. Bijzonderheden Als u wordt toegelaten tot de WSNP, wordt dit gepubliceerd in de Staatscourant en in het landelijk register schuldsaneringen. De WSNP-regeling duurt drie jaar en kan mogelijk verlengd worden tot maximaal vijf jaar. Tijdens het eerste jaar van de regeling wordt er een postblokkade ingesteld. Dit houdt in dat alle post eerst naar de bewindvoerder wordt gestuurd.

T 0900 1809 www.arnhem.nl

Financien

F

Schuldsanering - WSNP

Meer informatie Budget Advies Centrum (BAC) Koningstraat 38 (stadhuis) T (026) 377 33 90 www.arnhem.nl

Aanvraag U kunt bij het BAC een verzoekschrift aanvragen. Vervolgens kunt u dit verzoekschrift ook weer indienen bij het BAC. Het BAC stuurt dit verzoekschrift door naar de rechtbank en geeft hierbij een verklaring af. Als het verzoekschrift is ingediend, zal de rechtbank u vragen dit toe te lichten.

Financien


pagina 88

pagina 89

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Adreslijst voorzieningenwijzer 2010/2011

Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten (APCG) Trans 6 6811 HR Arnhem T (026) 389 44 88 www.apcg.nl

ABC Budget Advies Centrum (BAC) Koningstraat 38 6811 DG Arnhem T (026) 377 3390 (algemeen) T (026) 377 3374 (afdeling Preventie)

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Arnhemsestraatweg 352 6881 NK Velp T (026) 442 42 22. T(0900) 123 12 30 (landelijk meldpunt)

Bureau Zelfstandigen Werkplein Noord Boulevard Heuvelink 4a Arnhem T (0900) 1809 www.arnhem.nl

Belastingdienst Groningensingel 21 6835 EA Arnhem T 0800 0543 www.toeslagen.nl

Buurtservice Arnhem Rozendaalseweg 643A 6824 KL Arnhem T(026) 355 21 85 www.buurtservicearnhem.nl

Bibliotheek Centrum Koningstraat 26 6811 DG Arnhem T (026) 35 43 111 bibliotheekarnhem@bibliotheekarnhem.nl

Centraal Administratie Kantoor (CAK) Antwoordnummer 1608 2509 VB Den Haag T 0800 1925 (Wmo & Zorg zonder verblijf) T 0800 0087 (Zorg met verblijf) T 0800 2108 (Compensatie Eigen Risico)

Bibliotheek Kronenburg Kronenburggalerij 7 6831 ET Arnhem T (026) 32 32 175 kronenburg@bibliotheekarnhem.nl Bibliotheek Presikhaaf Laan van Presikhaaf 7 6826 HA Arnhem T (026) 36 13 401 presikhaaf@bibliotheekarnhem.nl BoodschappenPlusBus Postbus 2210 6802 CE Arnhem T (026) 35 49 700 www.swoa.nl

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Postbus 277 6880 AG Velp T (088) 789 12 00 (AWBZ) T (088) 789 12 03 (Wmo) Centrum voor Jeugd en Gezin Arnhem Noord Laan van Presikhaaf 7 Arnhem T (088) 3 555 000 www.cjgarnhem.nl

Adressenlijst


Iriszorg Eusebiusbuitensingel 22b 6828 HV Arnhem T (026) 845 16 20

Dela Oude Stadsgracht 1 5611 DD Eindhoven T (040) 260 16 36 www.dela.nl

Juridisch Loket Ruiterstraat 33 6811 CP Arnhem T 0900-8020 (10 ct per minuut) www.juridischloket.nl

Formulierenbrigade T (026) 354 79 96 formulierenbrigade@rijnstad.nl

Kindertelefoon T 0800-0432 www.kindertelefoon.nl

Gemeente Arnhem, afdeling seniorensport Postbus 59 6800 LK Arnhem T (026) 377 49 28 www.seniorensportarnhem.nl

Klant Contact Centrum (gemeente Arnhem) Koningstraat 38 6811 DG Arnhem Loket Zuid Kronenburggalerij 3 6831ET Arnhem

De Gelderse Roos Arnhem Wagnerlaan 2 6815 AG Arnhem T (026) 3124000 www.degelderseroos.nl Hulpverlening Gelderland Midden Eusebiusbuitensingel 43 6802 EJ Arnhem T (026) 377 33 44

Adressenlijst

T 0900-1809 (lokaal tarief) www.arnhem.nl Klantenraad sociale zekerheid Postbus 59 6800 LK Arnhem Kledingbank Arnhem e.o. Waalstraat 2a 6826 BN Arnhem www.kledingbankarnhem-eo.nl

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

ClubExtra T (06) 223 06 099 info@clubextraarnhem.nl

pagina 91

Inburgering, gemeente Arnhem Eusebiusbuitensingel 53 Postbus 59 6800 LK Arnhem T 0900-1809

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Centrum voor Jeugd en Gezin Arnhem Zuid Croydonplein 388 Arnhem T (088) 3 555 000 www.cjgarnhem.nl

pagina 90

ABC

Adreslijst voorzieningenwijzer 2010/2011

Adreslijst voorzieningenwijzer 2010/2011

Kunstbedrijf Arnhem Weverstraat 16 MariĂŤnburgstraat 12 Arnhem T (026) 353 77 50 www.kunstbedrijfarnhem.nl MEE Gelderse Poort Trans 6 6811 HR Arnhem T 088 6330000 www.meegeldersepoort.nl Menzis Zorgkantoor Arnhem Postbus 477 7500 AL Enschede T (088) 222 90 10 www.menziszorgkantoren.nl Ohra Rijksweg West 2 6842 BD Arnhem T (026) 400 40 40 www.ohra.nl Pactum Rijn-Side Zijpendaalseweg 57 6814 CD Arnhem T (026) 3705036 www.pactum.org Rijnstad Maatschappelijk werk Velperweg 13 6824 BC Arnhem T (026) 445 6452 www.rijnstad.nl

ABC 2Switch Westervoortsedijk 120 6827 AX Arnhem T 0900 0205 www.2switch.nl SKAR (Stichting Kinderopvang Arnhem en Regio) Gele Rijdersplein 13 6811 AN Arnhem T 0900-2357527 (lokaal tarief) www.kinderopvangskar.nl Stadsbank Arnhem Koningstraat 38 Arnhem Postbus 1134 6801 BC Arnhem T (026) 377 33 55 www.stadsbankarnhem.nl Stadspastoraat Arnhem Driekoningendwarsstraat 30 6828 EH Arnhem T (026) 351 31 85 www.stadspastoraatarnhem.nl StadsregioTaxi Postbus 6578 6503 GB Nijmegen T (0900) 463 65 26 www.stadsregiotaxi.nl Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (STMG) Burgemeester Matsersingel 200 Postbus 2188 6802 CD Arnhem T (026) 376 22 22 www.stmg.nl

Adressenlijst


Werkplein Arnhem-Noord Boulevard Heuvelink 4a, 6828 KP Arnhem T (026) 751 7030 www.werk.nl

Sportcentrum De Grote Koppel Olympus 29 6832 EL Arnhem T (026) 321 02 54 www.degrotekoppel.nl

Werkplein Arnhem-Zuid Groningensingel 1 6835 EA Arnhem T (026) 751 71 10 www.werk.nl

Sportcentrum Valkenhuizen Beukenlaan 15-23 6823 MA Arnhem T (026) 442 82 81 www.valkenhuizen.com Sportbedrijf Arnhem Eusebiusbuitensingel 53 Postbus 5283 6802 EG Arnhem T (026) 377 57 57 www.sportbedrijfarnhem.nl Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) Velperweg 168 6824 MD Arnhem T (026) 327 22 66 Technoplanet van Slingelandtstraat 9 6828 VC Arnhem T (026) 445 5018 www.technoplanet.nl

Adressenlijst

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

Stichting Sportpunt Klarendal Broerenstraat 53 6811 EB Arnhem T (026) 377 56 30 www.sportpuntklarendal.nl

pagina 93

Volksuniversiteit Arnhem Coehoornstraat 17 6811 LA Arnhem T (026) 442 23 63 www.volksuniversiteit.nl/arnhem

onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Stichting Peuterspeelzalen Arnhem Weerdjesstraat 70 6811 JE Arnhem T (026) 352 33 50 www.spa-arnhem.nl

pagina 92

ABC

Adreslijst voorzieningenwijzer 2010/2011

ABC

Trefwoordenlijst voorzieningenwijzer 2010/2011

2Switch 55-plussers 65-plussers

16 39 19

A Afvalstoffenheffing Arnhem Card

85 2

B Babyuitzet BAC Bbz Begrafenis Begrafeniskosten Belasting Belastingdienst Betuwe Express Bevalling Bewindvoering Bewindvoerder Bibliotheek Bijstand Bijstandsnorm Bijzondere bijstand Boodschappen BoodschappenPlusBus Budget Advies Centrum (BAC) Budgetbeheer Budgetcursus Budget-Op-Maat Bureau Zelfstandigen Brillen

7 80 76 17 17 85 14, 15, 84 67 54 73 73 30 74 1, 2, 74 74 66 66 80 80 80 80 76 50

C CAK (Centraal Administratie Kantoor) 4, 22, 55 CAZ 51 Centrum voor Jeugd en Gezin 8 Chronisch zieken 49 CJG Arnhem Noord 8 CJG Arnhem Zuid 8 ClubExtra 37

Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering Collectiviteitskorting Compensatie Eigen Risico Computercursus Concerten Contactlenzen Creatieve cursussen Crematie Crematiekosten Curatelestelling Curator

51 77 55 23 24 50 25, 32 17 17 73 73

D Dagtochten 67 Dans 28, 29, 31, 32, 39 Duurzame gebruiksgoederen 9

E Eettafel Eigen bijdrage

18 4, 12, 22

F Film Formulierenbrigade Fotografie

26 78 28

G Garant Verzorgd Verzekering Gehandicaptenparkeerkaart Gehandicaptenparkeerplaats Gezondheidsproblemen Gymles

51 68, 69 69 41 37

H Hondenbelasting Hoortoestel Hulp bij het huishouden Huur Huurtoeslag

Trefwoordenregister

85 53 3, 11, 56 14 10, 14


O 83 81 74

J Jeugdsportfonds Juridisch advies Juridisch Loket

38, 46 86 86

K Kinderopvang Kinderopvangtoeslag Kindertoeslag Kindgebonden budget Klant Contact Centrum Klussen Klusteam Kraamzorg Kringloopwinkel Kunst Kunstbedrijf Kunstclub Kwijtschelding

15 15 84 84 5 13 13 54 16 28, 29 28 29 85

L Langdurigheidstoeslag Leerlingenvervoer Lenen

82 70 79

M Maaltijd Maaltijdvoorziening Medische kosten Mentorschap Minimuminkomen Muziek Muziekles

Index

Ondernemen Ondernemerschap Openbaar vervoer Opgroeien Opvoeden Orthodontie Orthopedisch schoeisel Ouderbijdrage Ouderenvoorlichting

76 76 65, 71 8 8 63 57 33 19

P Participatievoorzieningen Pedicure Persoonsgebonden budget Peuterspeelzalen PGB Pruik Psychologische hulp Psycholoog

3, 20 58 4, 11, 22, 72 34 4, 11, 22, 72 59 60 60

R Rechtsbijstand Regeling Chronisch Zieken en Gehandicapten Reiskosten RenteVoordeelRekening Rioolheffing Rolstoel

86 49, 55 65 79 85 3, 61

S 18 18 51 73 74 23, 29, 31, 32 31

N New Arts

onderwerp Voorzieningenwijzer 2009

I Inkomen in orde Inkomensbeheer IOAZ

pagina 95

ABC

Trefwoordenlijst voorzieningenwijzer 2010/2011

32

Schilderen Schoolkosten Schoolreisje Schrijven Schulddienstverlening Schulden Schuldregeling Schuldsanering Seniorenadviseurs Seniorensport Sparen

25, 26 36 33 28 80 80 80 81, 87 19 39 79

ABC

Trefwoordenlijst voorzieningenwijzer 2010/2011

Sport Sport en spel Sportclub Sportinstuiven Sportkleding Sportmaterialen Sportvereniging Sportwijs Plus voor 50+ Stabilisatiebeheer Stadsbank Stadspastoraat StadsregioTaxi Startpunt Startpunt Geitenkamp Startpunt Malburgen

37, 38, 39, 40, 41 40 38, 42 40 38 38 43 43 81 79 27 71 6 6 6

T Tai-Chi Tandartskosten Tandheelkunde Techniekcursus Tekenen Theater Thuiszorg Toeslagen belastingdienst Toneel

Weerbaarheidscursus Wet maatschappelijke ondersteuning Wijksportclubs Wmo Wmo voorziening Woningaanpassing Woninginrichting Woonkostentoeslag Woonlasten Woonvoorzieningen WSNP Wtcg WWIK-uitkering

72 3, 71 51, 77 26 78, 83

37 3 45 3 3 21 9 10 10 3, 21 81, 87 55 76

Y Yoga

39, 44 51, 63 63 35 26 23, 28, 29 56 14, 15, 64, 84 26

V Valys Vervoersvoorzieningen Verzekeringen Volksuniversiteit Voorzieningencheck

W

39, 44

Z Ziektekosten Zorg in natura Zorgtoeslag Zorgverzekeraar Zorgverzekering Zwangerschap Zwembad Zwemdiploma Zwemles Zwemmen Zwemvereniging

51 4, 11 64 51 51 7 47 46 37, 46 39, 47 46

Trefwoordenregister


pagina 96 onderwerp Voorzieningenwijzer 2010

Colofon Uitgave: Gemeente Arnhem, januari 2010 Oplage: 15.000 Fotografie tabladen: John Voermans Fotografie binnenwerk: gemeente Arnhem Druk: VDA, Apeldoorn Grafisch ontwerp: Harald Slaterus Deze voorzieningenwijzer is met zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat regelingen en bedragen in de loop van de tijd wijzigen. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

dfasdfasfd  

asasfasfsadfasfasf

Advertisement