Page 1


Julisteiden, esitteiden ja mainosten sekä lehtien ja digijulkaisujen visuaalinen suunnittelu. Opinnoissa keskitytään piirtämiseen, sommitteluun ja värien käyttöön sekä digitaalisten työkalujen luovaan hyödyntämiseen.

Perusvalmiudet radion ja television sisällöntuotantoon, äänitykseen, editointiin ja studiotekniikkaan sekä mediakulttuuriin. Tehdään ohjelmia, haastatteluita, dokumentteja, kehitetään omaa mediapersoonaa, harjoitellaan juontamista. Toimimme yhteistyössä eri radiokanavien, tvtuotantoyhtiöiden ja Ylen kanssa.

Klassisen kuvataiteen tekniikoiden ja ilmaisun ohella tutustumme myös graffitien, tatuointien ja graafisen suunnittelun mahdollisuuksiin taidemuotoina. HEOssa kuvataide liikkuu notkeasti digiajan katutaiteen parissa.

Tietokonepainotteista median opetusta. Elokuvausta ja internet-sivujen laatimista. Tutustutaan alan yrityksiin. Opiskellaan suomen kieltä.


Perustaidot journalististen tekstien kirjoittamiseen ja työprosessiin. Opetus painottuu sanoma- ja aikakauslehtiin, lopputyö verkkokirjoittamista. Lukuvuosi päättyy työharjoitteluun. Sisältää Viestinnän ja median perusopinnot (25 op) Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaan.

Journalistinen erityiskoulutus sinulle, jolla jo on kulttuurialan osaaminen hallussa esim. ammatin, opintojen tai harrastuksen kautta. Opinnot sisältävät monimediaalisen journalistisen työprosessin ideoinnista toteutukseen. Luentoja, vierailijoita, harjoitustöitä ja avoimen yliopiston opintoja (25 op).

Kilpaurheilutapahtumien uutisointi ja selostaminen, urheilu- tai liikuntailmiöiden raportointi. Tutustumme monimediaaliseen työprosessiin, lajiosaamiseen ja journalistiseen ajatteluun. Luentoja, vierailijoita, harjoitustöitä ja avoimen yliopiston opintoja (25 op).

Digikuvaamisen perusteet ja lehtikuvaaminen. Kuvajournalismin työprosessi ja lajityypit, taidevalokuvaus, digitaalinen kuvankäsittely, henkilökuvaus ja kuvanlukeminen. Visuaalista lehtityön osaamista. Luentoja, vierailijoita, harjoitustöitä ja avoimen yliopiston opintoja (25 op).


Näyttämötyön ja teatterin käytäntöä ja teoriaa. Valmiuksia näyttelijänä, teatterintekijänä ja juontajana toimimiseen. Näyttelijäntyön perusteet ja esiintyminen sekä teatterin tekemisen perusteet. Lukuvuosi sisältää mm. draamaharjoituksia, näytelmiä, improvisaatiota, laulua ja fyysistä ilmaisua.

HEOn Draama I:n tai vastaavan koulutuksen käyneille. Taiteellisesti haastava. Syventävää näyttelijäntyötä teatterissa ja elokuvassa. Lukuvuosi sisältää mm. näyttelijäntyön harjoitteita, improvisaatiota, nykydraamaa, laulua ja produktiotyöskentelyä.


Antaa perusosaamisen elokuvien ja tvohjelmien suunnittelusta ja toteutuksesta. Suunnattu erityisesti alan ammattiopintoihin tähtääville. Tutustutaan elokuvaohjaukseen, dramaturgiaan, kuvaukseen, äänitykseen ja leikkaukseen sekä elokuvahistoriaan. Vuotta rytmittävät projektit, joissa opiskelijat tekevät harjoitustöitä.

Toimii elokuva- ja tv-ilmaisun rinnalla. Elo­kuvailmaisun perusopetuksen lisäksi animaatioelokuvatuotantoon suuntautuvia erikoistumisjaksoja ja käytännön projekteja.

Suuntautuu sekä teatteri- että elokuvaja tv-käsikirjoittamiseen. Paneudutaan dramaturgian ja elokuvakäsikirjoituksen perusteisiin ja suoritetaan kirjoittamisen perusopinnot (30 op). Alan ammattilaiset antavat palautetta opiskelijatöistä.

Opetus ohjaa pop-musiikin ammatti­ taitoiseksi toimijaksi. Perehdytään laululyriikkaan ja laulunteon perusteisiin sekä tehdään sävellyksiä ja sanoituksia workshopeissa. Panostetaan yksilölliseen valmennukseen kohti ammattimaista musiikin tekemistä.

Opiskellaan erilaisia yritys- ja yhdistysmuotoja sekä niiden perustamista, yritysidean tiivistämistä, toimintasuunnitelman tekoa, kirjanpitoa sekä rahoituksen ja apurahojen hakua. Käydään läpi luovan alan yrittäjyyden haasteita ja etuja sekä tuotteistamista luovuudesta tinkimättä.

Laulua monipuolisesti. Opetuksessa perehdytään mm. laulamisen teoriaan, tekniikkaan sekä laulun tyylilajeihin. Käytännön tekemisessä oma ääni vahvistuu ja kehittyy.

Opitaan tuottajan työstä ja tapahtumatuotannon prosesseista, projektinhallinnasta, viestinnästä ja markkinoinnista. Tutustutaan taiteen ja kulttuurin eri osa-alueisiin ja hallintoon. Runsaasti käytännön harjoittelua, tapahtumien järjestämistä ja osallistumista erilaisiin tapahtumiin.

Musiikkiteatteria käytännössä ja monipuolisesti. Vuosi sisältää mm. musikaalilaulua, klassikkoja, lauluimprovisaatiota ja näyttelijäntyötä.


Opinnot soveltuvat kaikilla eri koulutus­asteilla turvallisuustoimin­nasta ja riskienhallinnasta vastaaville henkilöille. Oppiaineina mm. pelastuslaki, EA1, paloharjoituksia, evakuointi, ATK, järjestysmieskurssi, paloturvallisuus, pelastussuunnitelman laadinta ja yhteistyö poliisin kanssa.

Monipuolisesti kasvatustieteitä ja psykologiaa. Kahdet perusopinnot esim. seuraavista: kasvatustiede, psykologia ja erityispedagogiikka. Halutessasi voit suorittaa kasvatustieteen aineopinnot yhdessä lukuvuodessa.

Tule opiskelemaan musiikkia ja musiikin pedagogiikkaa. Valmentaudu musiikin ammattiopintoihin ja suorita jo nyt osia tulevista opinnoista. Samalla saat eväät ammattikorkeakoulun tai yliopiston valintakokeisiin. Opettajina ja ohjaajina toimii mm. Metropolian opettajia ja opiskelijoita.

Fysiikan, kemian ja biologian opintoja sekä lääketieteen alan aineisto-opintoja, aineistokoeharjoituksia ja yliopistoopintoja. Tarkoitettu lääketieteestä kiinnostuneille sekä yliopistoon lääke­ tiedettä, hammaslääketiedettä tai eläinlääketiedettä hakeville.

Yritystoiminnan ja markkinoinnin käytäntöä ja teoriaa. Opintoihin sisältyy liiketoiminnan osaamisen perusteet (28 op) sekä tietokoneenkäyttäjän A-ajokortti. Keskeiset aineet: talous­ tiede, markkinointi, johtaminen, kansantaloustiede ja yrittäminen, laskentatoimi. Keväällä valmennuskurssi jatko-opintoihin.


Antaa valmiuksia toimia yritysten markkinointiviestinnän ja tiedottamisen tehtävissä. Keskeiset aineet: viestinnän ja median perusopinnot (25 op) Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaan, organisaatioviestintä ja verkkoviestintä.

Opiskele monipuolisesti historiaa: historian (25 op) ja poliittisen historian (25 op) perusopinnot. Paljon opintoretkiä. Lukuvuoden lopussa opetus painottuu tehokkaaseen valintakoevalmennukseen pienryhmissä.

Arkkitehtuurin ydinaineita mm. matematiikkaa, piirustusta ja suunnittelua sekä luonnontieteitä. Kevätlukukaudella opintojen painopiste on ennakkotehtävissä ja lähestyvissä arkkitehtikoulutusohjelmien valintakokeissa.

1. Terveystieteen perusopinnot 2. Personal Trainer -koulutus 3. Liikunta- ja urheilulajien teoria sekä lajikohtainen harjoittelu.

Syvennät englannin osaamistasi suorittamalla avoimen yliopiston perusopintoihin liittyviä kursseja ja teet tuttavuutta kielitieteen, kulttuurin ja kirjallisuuden kanssa. Linja sopii sinulle, joka haluat lukemaan englannin kieltä yliopistoon tai tähtäät uralle, jossa englannilla on keskeinen merkitys.

Yleisen teologian perus- tai aineopinnot (25 tai 35 op), kirkkojen toiminta, kristillinen usko ja muut uskonnot, yleinen teologia, ortodoksiteologia, eksegetiikka, kirkkohistoria ja systemaattinen teologia. Kreikkaa ja hepreaa teologisten tiede­ kuntien vaatimusten mukaan. Valmennuskurssi valintakokeisiin.

Yliopisto-opintoja ja valintakoevalmennusta. Opiskellaan, miten yhteiskunta toimii ja miten kansalainen voi vaikuttaa. Valitse kahdet perusopinnot (25 op) seuraavista: poliittinen historia, sosiologia, valtio-oppi ja yhteiskuntapolitiikka. Keväällä tehokasta ja tuloksellista valintakoevalmennusta pienryhmissä.

Perustiedot tunnustuksellisesta luterilaisuudesta. Painottaa uskon tiedollista perustaa opin ja tunnustuksen näkökulmasta. Antaa valmiuksia palvella luterilaisissa yhteisöissä. Sopii myös lisä- tai täydennysopetukseksi yliopistoteologian opiskelijalle.

Henkilöstö- ja yritysjohtamisen käytäntöä ja teoriaa. Hyödynnä oppimaasi eri alojen esimies-, johtamis- ja asiantuntijatehtävissä sekä jatko-opinnoissa. Koulutus sopii myös niille, jotka haluavat vahvistaa työyhteisötaitojaan. Opintoihin kuuluu avoimen yliopiston Henkilöstöjohtamisen perusopinnot.

Luterilainen oppi ja tunnustus 1 -linjan jatko-osa. Voit valita molemmat opintolinjat tai vain toisen.


Opintotarjonta 2013-14  

HEOn opintotarjonta, uusi esite.

Opintotarjonta 2013-14  

HEOn opintotarjonta, uusi esite.

Advertisement