Page 1


Co nas łączy – co nas różni, czyli wielokulturowe warsztaty świąteczne Wystawa mniejszości niemieckiej i ukraińskiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach.

Biblioteka kontynuując swój udział w projekcie „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”, przeprowadziła pierwsze działanie dla mieszkańców powiatu bartoszyckiego,wśród których znaczne grono stanowili przedstawiciele i przedstawicielki mniejszości niemieckiej oraz ukraińskiej. Warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych i otwarcie wspólnej wystawy, sprzyjały bliższemu poznaniu się uczestników, wymianie tajników oryginalnej twórczości, przekazywanej często w rodzinach od kilku pokoleń. Tradycje i zwyczaje obchodzenia niemieckich świąt Wielkanocnych, przybliżyła uczestnikom, podczas otwarcia wystawy, w dniu 5 kwietnia 2014 r. - Danuta Niewęgłowska, z Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic, a o Wielkanocy na Ukrainie opowiedział Dawid Lompa. Działanie zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach, w partnerstwie z Gminną Biblioteką Publiczna w Galinach. Projekt ma na celu wypracowanie modelu biblioteki integrującej lokalną, różnorodną społeczność oraz wyposażenie bibliotekarzy w wiedzę i umiejętności potrzebne przy planowaniu i realizacji działań wielokulturowych, podejmowanych razem z przedstawicielami mniejszości. Finansowany jest z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Wkład własny zapewniają Polsko-Amerykańska Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Biblioteka Narodowa Norwegii. red. Miejska Biblioteka Publiczna

str. 1

Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1


Międzynarodowe Targi Turystyki w Gdańsku 2014 W piątek 11 kwietnia rozpoczęły się 17. Szczególne zainteresowanie wzbudzały informacje Międzynarodowe Targi Turystyczne w Gdańsku. o organizowanych spływach kajakowych na rzece W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 170 Łynie. wystawców z kraju i zagranicy. Stoisko Bartoszyc przygotowali pracownicy Podczas tegorocznych targów w Gdańsku tematyka Gminnego Centrum Informacji wspólnie z małego ruchu granicznego pomiędzy Polską, Nadleśnictwem Bartoszyce, które bardzo chętnie a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej była uczestniczy we wszystkich działaniach promocyjnych podobnie jak w ubiegłym roku istotnym elementem miasta i regionu. trzydniowego programu targów. Z tego powodu wśród wystawców zagranicznych nie mogło zabraknąć reprezentantów Obwodu Kaliningradzkiego wraz z przedstawicielami branży turystycznej. Nie była to jednak odosobniona oferta turystyczna ze strony Rosji, albowiem do odwiedzenia Sankt Petersburga zachęcała prezentacja poświęcona potencjałowi i urokowi turystycznemu miasta określanego mianem Wenecji Północy. Miasto Bartoszyce z racji swojego przygranicznego położenia z Obwodem Kaliningradzkim, jak co roku także wykorzystało okazję do zaprezentowania swojej oferty turystycznej na indywidualnym stoisku

Nadleśnictwo Bartoszyce oprócz wsparcia logistycznego przekazało wiele materiałów promocyjnych co w znaczny sposób podniosło atrakcyjność stoiska, ubrany w tradycyjny uniform leśnik wzbudzał duże zainteresowanie wśród zwiedzających. Tegoroczną ofertę informacyjną o regionie wzbogaciła także Gmina Bartoszyce udostępniając posiadane katalogi turystyczne z informacjami o atrakcjach w regionie.

promocyjnym w odróżnieniu do lat ubiegłych, kiedy uczestniczyliśmy w targach wspólnie ze Stowarzyszeniem Euroregion Bałtyk.

Udział w targach stanowił też doskonałą okazję do promocji wydarzeń w sezonie letnim, jakimi są Międzynarodowe Dni Regionu Bartoszyce,

Mimo faktu wycofania się stowarzyszenia z udziału w targach miasto podjął inicjatywę zaprezentowania się indywidualnie. Decyzja ta była jak najbardziej słuszna, o czym mogliśmy przekonać się na miejscu. Nasze stoisko od samego początku cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, padały liczne Mistrzostwa Polski Północno-Wschodniej Pływadeł, pytania odnośnie samego miasta, znajdujących Drugie Życie Roweru oraz III Jarmark Rękodzieła. się w jego okolicy zabytków oraz atrakcji. Okres w którym organizowane są targi jest często

Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1

str. 2


wykorzystywany do planowania przez turystów Turystycznych i Rekreacyjnych KAJAK EXPO, którego swojego letniego wypoczynkowego. celem jest promocja aktywnego wypoczynku. Wśród wystawców najliczniejszą grupę stanowiły biura podróży, regionalne i lokalne organizacje turystyczne. W Gdańsku zaprezentowały się państwa m.in.: Czechy, Gruzja, Niemcy, Chorwacja. Swoją ofertę zaprezentowały też polskie regiony, m.in.: Małopolska, Lubuski, Łódzki, Pomorski. Gdańskie Targi Turystyczne każdego roku odwiedza Strefa kultury utworzona po raz pierwszy podczas ok. 10 tys. osób. Ponad połowę wszystkich ubiegłorocznych targów doczekała się także odwiedzających stanowią przedstawiciele branży kontynuacji. W strefie prezentującej potencjał turystycznej; pozostali to mieszkańcy Pomorza kulturalny Pomorza w formie działań artystyczno- i Trójmiasta, którzy szukają na targach ciekawej oferty performerskich zaprezentowały się m.in. Europejskie na nadchodzące wakacje. Centrum Solidarności, Centrum Hewelianum, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Centrum Bardzo ważna kwestią jest samo wzięcie udziału Nauki Experyment z Gdyni oraz Filharmonia w  targach wśród wystawców panuje ogólna opinia Kaszubska z Wejherowa. „nie ma cię na targach to znaczy, że nie ma Cię na mapie turystycznej kraju” W ramach targów odbył się także Salon Sportu red. Wydział Spraw Społecznych i Promocji i  Rekreacji ACTIVITY EXPO oraz Łodzi

XXXV Wojewódzki Przegląd Teatrów Młodzieżowych BAKCYL - 2014 W Bartoszyckim Domu Kultury w dniach 25-26 były kierownik literacki Teatru im. Stefana Jaracza kwietnia 2014r. odbył się już XXXV Wojewódzki w Olsztynie; Andrzej Fabisiak – kierownik Studium Przegląd Teatrów Młodzieżowych „Bakcyl”. Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka w Olsztynie, prezes Towarzystwa Kultury Teatralnej Warmii Tegoroczny Przegląd zorganizowany został przy i Mazur, reżyser; Jerzy Obłamski – reżyser filmowy. wsparciu Burmistrza Miasta Bartoszyce Krzysztofa Nałęcza oraz Starosty Powiatu Bartoszyckiego Wojciecha Prokockiego. Patronat medialny nad imprezą objęło Radio Olsztyn. Podczas „Bakcyla” zaprezentowało się siedem grup teatralnych z Olsztyna, Węgorzewa, Mrągowa, Lidzbarka Warmińskiego oraz Bartoszyc. Prezentacje teatrów oceniała komisja w składzie: Elżbieta Lenkiewicz – kierownik cyklu „Teatr przy stoliku”, str. 3

Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1


Nagrodę Złotego Bakcyla Teatrowi „Światło i Cień” z Gimnazjum nr 13 im. H. Wagnera w Olsztynie za spektakl „eRPeG”.

Nagrodę reżysera Panu Marcinowi Kiszlukowi za spektakl „Bromba i inni”. Nagrodę za scenariusz spektaklu „eRPeG” Teatrowi „Światło i Cień” z Gimnazjum nr 13 im. H. Wagnera w Olsztynie.

Nagrodę Srebrnego Bakcyla Grupie Działań Teatralnych z Bartoszyckiego Domu Kultury za spektakl „Bromba i inni”.

Nagrodę aktorską Paulinie Pietrzak z Grupy Działań Teatralnych z Bartoszyckiego Domu Kultury.

Nagrodę Brązowego Bakcyla Grupie Teatralnej „Szafa” i Teatrowi Tańca „Natural Dance” z Lidzbarskiego Domu Kultury za spektakl „Książę”.

Niezależnie dyrektor Bartoszyckiego Domu Kultury przyznał nagrodę za grę aktorską Paulinie Pietrzak oraz wyróżnienie za grę aktorską Pawłowi Trzakowi z Grupy Działań Teatralnych z Bartoszyckiego Domu Kultury.

Po obejrzeniu wszystkich spektakli Rada Artystyczna postanowiła przyznać:

Wyróżnienie Teatrowi „W Kieszeni” z Węgorzewskiego Centrum Nagrody ufundowane zostały przez Urząd Miasta Kultury za spektakl „Sen(s)”. w Bartoszycach, Starostwo Powiatowe w Bartoszycach i Bartoszycki Dom Kultury. red. Bartoszycki Dom Kultury

Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1

str. 4


Dziewczęta zagrały w XI Wiosennym Turnieju Piłki Siatkowej zorganizowanym przez UKS „Olimp” Po raz jedenasty Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” zorganizował Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt. Tegoroczne rozgrywki podzielono na dwie kategorie. W obu z nich zagrało łącznie 10 ekip. Nie zabrakło również drużyny z Rosji, która chętnie przyjeżdza do Bartoszyc walczyć o puchary.

Kolejność końcowa:

1. Truso Elbląg 2. Klasa II S.O.S Gim 2 Bartoszyce 3. Sparta Braniewo 4. Klasa III S.O.S Gim 2 Bartoszyce 5. Libero Wałcz Tegoroczny turniej rozegrano na trzech halach 6. MUKS Omega Mrągowo sportowych - SP 7, Gim 2 oraz ZSP nr 1 w Bartoszycach. Zamysłem organizatorów tegorocznego turnieju Podczas dwóch dni rozegrano 23 mecze i 69 setów. było stworzenie możliwości gry dla wszystkich klas sportowych działających w bartoszyckim Gimnazjum W obecności Burmistrza miasta Bartoszyce nr 2. Krzysztofa Nałęcza, radnego Piotra Petrykowskiego i Dyrektor Szkoły Elżbiety Danielewicz, na boisku Turniej klas I (hala ZSP 1) Kolejność końcowa: wielofunkcyjnym wręczono zespołom puchary i statuetki ( dotacja Urzędu Miasta Bartoszyce). Sparta Braniewo ( I miejsce), Pioniersk ( Rosja- II miejsce), Wyróżnienia indywidualne I klasa S.O.S Gim nr 2 Bartoszyce ( III miejsce) (wszystkie dziewczęta z Bartoszyc) Truso Elbląg ( IV miejsce). • Dominika Tadorowska ( klasa I), Na halach sportowych Gim 2 oraz SP 7 zagrało • Alicja Borkowska ( klasa II), 6 zespołów, głównie klasy II i III szkół gimnazjalnych • Nina Żerebna ( klasa III). z Wałcza, Elbląga, Mrągowa, Braniewa oraz Bartoszyc. Zagrano systemem „każdy z każdym”, mecze stały Impreza, jak co roku z resztą, przebiegała w przyjemnej na bardzo wysokim poziomie i były przyjemnym atmosferze. Organizatorzy przygotowali wspólnego widowiskiem dla oka. grilla z kiełbaskami. Kolejne siatkarskie święto już za rok! red. Wydział Spraw Społecznych i Promocji

str. 5

Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1


Uroczysty apel z okazji Święta 3 Maja oraz Dnia Flagi Tegoroczny uroczysty apel rozpoczynający Organizatorem oficjalnych obchodów Święta Flagi uroczystości majowe w Bartoszycach z okazji byli: Święta Narodowego 3 Maja oraz Dnia Flagi odbyły się 30.04.2013r. na Placu Bohaterów Westerplatte. - Starosta Bartoszycki Wojciech Prokocki, - Burmistrz Miasta Bartoszyce – Krzysztof Nałęcz Udział w uroczystości wzięły wszystkie służby - Dowódca 20BBZ – płk dypl. Piotr Żurawski mundurowe z Powiatu Bartoszyckiego w tym także kompania honorowa 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Ponadto w apelu uczestniczyły poczty sztandarowe szkół oraz przedstawiciele harcerstwa w Bartoszycach, Związku Sybiraków, Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Żołnierzy Zawodowych Krzepiącym jest fakt, że z roku na rok mieszkańcy powiatu coraz liczniej uczestniczą w uroczystościach patriotycznych, zwłaszcza młodzież i dzieci. red. Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1

str. 6


Obchody 10-lecia przystąpienia Polski do UE w Bartoszycach Bartoszyce podobne jak wiele miast całej Polski dołączyło do akcji pod nazwą „10 lat w Unii Europejskiej”. Celem akcji, zorganizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju było uczczenie 10. rocznicy Przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, poprzez podsumowanie ostatnich 10 lat rozwoju naszego kraju i zaprezentowanie skali zmian, jakie nastąpiły w kraju dzięki wykorzystaniu Funduszy Unijnych. W towarzystwie muzyki country, którą zaprezentował zespół Babsztyl, oraz bloku artystycznego Urząd Miasta Bartoszyce we współpracy z Bartoszyckim Domem Kultury przygotował wiele atrakcji m.in. wystawę projektów dofinansowanych ze środków funduszy unijnych, które realizowane były przez Urząd Miasta Bartoszyce oraz jego jednostki podległe i placówki oświatowe, czy ogłoszenie laureatów konkursu plastycznego pt. „ Flaga Unii Europejskiej”. Na wszystkich przybyłych czekał przepyszny piernikowy tort – dzieło podopiecznych szkoły przysposabiającej do pracy działającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bartoszycach, którego fundatorem był Burmistrz Miasta Bartoszyce. red. Wydział Spraw Społecznych i Promocji

red. Wydział Spraw Społecznych i Promocji

str. 7

Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1


Zestawienie projektów zrealizowanych z wykorzystaniem środków Funduszy Europejskich przez Urząd Miasta Bartoszyce, Jednostki Oświatowe oraz Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Bartoszycach. Zestawienie projektów zrealizowanych przez Urząd Miasta o charakterze inwestycyjnym:

Przebudowa odkrytego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Limanowskiego Rok realizacji Fundusz Program Działanie Dziedzina

2011/2012 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4.2 Rewitalizacja Miast Rewitalizacja

Kwota Dofinasowania Całkowity koszt projektu

4 954 824,28 zł 8 148 320,41 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na osiedlu „Działki” w Bartoszycach Rok realizacji Fundusz Program Regionalnego Działanie Dziedzina

2005/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Ochrona Środowiska

Kwota Dofinasowania Całkowity koszt projektu

3309745,57 zł 5222749,6 zł

Przebudowa dróg Jagiellończyka i Wybrzeża wraz z modernizacją drogi młynarskiej: Stanowiących drogi wewnętrzne obszaru rewitalizowanego „Centrum Miasta” w Bartoszycach Rok realizacji Fundusz Program Działanie Dziedzina

2010 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4.2. Rewitalizacja Miast Rewitalizacja

Kwota Dofinasowania Całkowity koszt projektu Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1

1 920 721,00 zł 2 753 590,00 zł str. 8


Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych miasta Bartoszyce Rok relizacji 2010 Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Regionalny Program Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego Działanie 4.2. Rewitalizacja Miast Dziedzina Rewitalizacja Kwota Dofinasowania Całkowity koszt projektu

930 650,39 zł 1 665 686,23 zł

Budowa Sieci Szerokopasmowej w Bartoszycach Rok realizacji 2011/2012 Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Regionalny Program Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego Działanie 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Dziedzina Telekomunikacja i E-Usługi Kwota Dofinasowania Całkowity koszt projektu

1 452 436,13 zł 1 713 668,40 zł

Przebudowa tzw. Dróg poczołgowych tj. Konopnickiej, Pieniężnego, Limanowskiego i Kolejowej w Bartoszycach. Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów aktywnych gospodarczo. Rok realizacji 2009/2010 Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Regionalny Program Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego Działanie 5.2. Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu Poddziałanie 5.2.1. Infrastruktura drogowa Warunkująca rozwój lokalny Dziedzina Transport Kwota Dofinasowania Całkowity koszt projektu

str. 9

4 845 498,48 zł 7 031 523,1 zł

Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1


Zestawienie projektów zrealizowanych przez Urząd Miasta o charakterze nie inwestycyjnym tzw. Miękkich Tytuł Projektu Bałtycka paleta barw – od wielokulturowości do jednoczenia narodów Zrozumieć się i zaprzyjaźnić – wielokulturowość bogactwem regionów przygranicznych

Rok realizacji

Dofinansowanie

Program

39 896,00 zł

Program Współpracy Przygranicznej PHARE CBC Polska – Granica Wschodnia (Fundusz Małych Projektów)

33 568,64 zł

Program Współpracy Przygranicznej PHARE CBC Polska – Granica Wschodnia

2004

2005

,,Mozaika Wspólnot Narodowościowo – Kulturowych Szansą Współpracy Obszarów Przygranicznych”

2006 / 2007

64 151,25 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Litwa – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej ( INERREG IIIA)

Forum gospodarcze dla małych i średnich przedsiębiorstw z miast partnerskich - Bartoszyce 2008

2008

23 461,58 zł

Town Twinning (Europa dla obywateli)

Projekty zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach: Tytuł Projektu „Dzieli nas tylko granica - Przegląd Małych Form Artystycznych Środowiskowych Placówek Wsparcia z terenu Euroregionu Bałtyk Przez sztukę do partnerstwa transgranicznego – Integracyjne warsztaty arteterapeutyczne – Bartoszyce 2005” „Integracja – Sztuka – Partnerstwo Transgraniczne – Spotkania Artystyczne Osób Niesamodzielnych z Terenu Euroregionu Bałtyk”

Rok

2005

2005

2006

Dofinasowanie

19 951,62 EUR

8 718,04 EUR

25 898,00 EUR

Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1

Koszt całkowity projektu

26 602,16 EUR

11 624,05 EUR

34 531,00 EUR

Program w ramach, którego projekt był realizowany Program Współpracy Przygranicznej Phare NARODOWY PROGRAM DLA POLSKI 2003 Fundusz Małych Projektów Program Współpracy Przygranicznej Phare NARODOWY PROGRAM DLA POLSKI 2003 Fundusz Małych Projektów Program Współpracy Przygranicznej Phare NARODOWY PROGRAM DLA POLSKI 2003 Fundusz Małych Projektów

str. 10


Tytuł Projektu

Rok

„Integracja ponad granicami” – Bartoszyckie Spotkania Artystyczne Twórców Niesamodzielnych „Twoja Szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji" - projekt systemowy „Twoja Szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"- projekt systemowy ciąg dalszy „Twoja Szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"- projekt systemowy ciąg dalszy „Twoja Szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"- projekt systemowy ciąg dalszy „Twoja Szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"- projekt systemowy ciąg dalszy

Dofinasowanie

Koszt całkowity projektu

Program w ramach, którego projekt był realizowany

2007

18 542,61 EUR

21 993,41 EUR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA

2008

225 876,35 PLN

265 636,35 PLN

Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2009

303 861,97 PLN

343 131,97 PLN

Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2010

315 401,38 PL N 353 313,38 PLN

Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2011

285 956,56 PLN

321 007,06 PLN

Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki

340 999,47 PLN

Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2012

303 804,27 PLN

Projekty zrealizowane przez Jednostki Oświatowe w Bartoszycach: Tytuł Projektu „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miejskiej Bartoszyce poprzez zakup wyposażenia do interaktywnych sal lekcyjnych”

str. 11

Rok

2009/2010

Dofinasowanie

320 621,16

Koszt całkowity projektu

Program w ramach, którego projekt był realizowany

396 123,02

RPO Warmia i Mazury, Priorytet 3 Infrałeczna; Działanie 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1


Tytuł Projektu

Rok

Dofinasowanie

Koszt całkowity projektu

„Budowa przyszkolnego kompleksu sportowo rekreacyjnego przy SP Nr 3 w Bartoszycach”

2009/2010

635 161,04 zł

1 038 912,47

„Uczeń otwarty na wiedzę”

2009/2010

804 682,79 zł

804 682,79 zł

„I ty możesz być mistrzem”

2012/2013

250 865,10 zł

250 865,10 zł

Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1

Program w ramach, którego projekt był realizowany EFRR w ramach ZPORR, działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, poddziałanie 3.5.1 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

str. 12


Międzynarodowe Dni Regionu Bartoszyce 2014 r. Międzynarodowe Dni Regionu Bartoszyce to coroczny cykl imprez odbywających się na początku czerwca. Tradycją tych dni jest prezentacja atrakcji kulturalnych w postaci występów wokalnych oraz tanecznych na Placu Boh. Westerplatte. Tegorocznym obchodom towarzyszył również wątek merytoryczny dotyczący seniorów w naszym mieście. Tematyka starszego pokolenia poruszona została podczas rozpoczynającego obchody seminarium w Bartoszyckim Domu Kultury pt. „Dzielimy się doświadczeniem – wymiana dobrych praktyk na rzecz aktywizacji i wspierania seniorów”. Głównym tematem seminarium było zaprezentowanie najważniejszych założeń „Programu Senioralnego Miasta Bartoszyce na lata 2014 – 2020”, którego misją jest stworzenie lokalnego systemu wsparcia osób starszych we wszystkich sferach ich życia. W programie seminarium przewidziano również, na zasadzie wymiany dobrych praktyk, wystąpienia zaproszonych gości, prezentujących inne programy skierowane do seniorów min. Pani Małgorzaty Samusjew – kierownik programów, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, oraz Pani Debry O’Neill – konsultantki ds. rozwoju regionalnego Programu Irlandia Przyjazna Wiekowi. Część kulturalną podczas tegorocznych dni Bartoszyc rozpoczął zespół Disco-polo „Night Lovers”. Tuż po wstępie muzycznym nastąpiło uroczyste przywitanie przez włodarzy samorządu Bartoszyckiego przybyłych z tej okazji do miasta gości oraz delegacji zagranicznych z miast partnerskich. Po uroczystym otwarciu Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 2014 Burmistrz Miasta Krzysztof Nałęcz zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy, której zwieńczeniem tego dnia był koncert gwiazdy wieczoru Ani Wyszkoni. red. Wydział Spraw Społecznych i Promocji

str. 13

Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1


Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1

str. 14


Drugi dzień Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 2014 jak co roku obfitował w wiele wydarzeń sportowych oraz kulturalnych towarzyszących głównym obchodom na Placu Boh. Westerplatte. Jako pierwsi tego dnia wystartowali młodzi wędkarze, którzy uczestniczyli w zawodach o Puchar Burmistrza Miasta Bartoszyce. Tuż po nich na Placu Konstytucji 3 maja mieszkańcy mogli odwiedzić Bartoszycki Jarmark rękodzieła towarzyszący obchodom Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce już po raz trzeci. Wśród wystawców można było spotkać zarówno naszych lokalnych twórców jak również artystów z dalekich zakątów naszego kraju. Tego dnia przed rozpoczęciem głównych występów na placu było można obejrzeć rywalizację zawodników podczas turnieju w ringo oraz rozgrywanych tego dnia meczy w plażowej piłce siatkowej. Na głównej scenie w sobotę zabawę rozpoczęły zespoły oraz soliści z Gminy Wiejskiej Bartoszyce a zakończył koncert zespołu rockowego „Chemia” oraz Eweliny Lisowskiej. red. Wydział Spraw Społecznych i Promocji

str. 15

Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1


Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1

str. 16


str. 17

Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1


III Jarmark rękodzieła – „atmosfera miła, ciepła i rodzinna” W dniach 7 – 8 czerwca 2014r. podczas Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce odbył się po raz trzeci Jarmark Rękodzieła zorganizowany przez Gminne Centrum Informacji funkcjonujące przy Urzędzie Miasta Bartoszyce. W tym roku przybyli rękodzielnicy z Polski z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskie oraz wystawcy z Litwy; w sumie ponad czterdziestu wystawców.

Wystawcy prezentowali szeroki wachlarz wyrobów rękodzielniczych m.in. wyroby z włóczki, filcu, drewna, karmelu itp. Każdy z odwiedzających tegoroczny jarmark mógł znaleźć tu coś dla siebie, bowiem na placu stanęły stoiska bogate w przepięknie

wykonane zabawki, szale, torebki, biżuterię, kosze, ozdoby z suszonych kwiatów i zbóż. Swoją obecność podczas jarmarku zaakcentowało również Nadleśnictwo Bartoszyce, którego oryginalnie przygotowane stoisko wzbudziło duże zainteresowanie wśród zwiedzających. Wśród wystawców nie zabrakło również stoiska Miejskiej Biblioteki Publicznej, która oprócz wystawy rękodzielniczej prowadziła konkursy dla dzieci w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Swoje wyroby prezentowały także Bartoszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych oraz Specjalny Ośrodek Szklono Wychowawczy. III Jarmark Rękodzieła w Bartoszycach cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających, jak również samych wystawców, którzy z roku na rok coraz liczniej tu przyjeżdżają. Impreza w sposób szczególny wpisuje się w klimat miasta nawiązując do jego tradycji kupieckich. Pytając się o atmosferę, jaka towarzyszyła podczas Jarmarku, wystawcy odpowiadali zgodnie, że była tak dobra jak towarzysząca podczas tych dni pogoda, a więc miła, ciepła i rodzinna. red. Gminne Centrum Informacji

Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1

str. 18


Drugie Życie Roweru - Rowery kolejny raz opanowały Bartoszyce W niedzielę 8 Czerwca w ramach akcji „Weekend Polska Na Rowery” miasto Bartoszyce opanowali fani rowerów oraz majsterkowania startujący w tegorocznej edycji konkursu „Drugie Życie Roweru”.

Po prezentacji Jury rozpoczęło ocenę pojazdów, a publiczność mogła w tym czasie podziwiać umiejętności Piotra Bielaka, który przygotował pokaz akrobacji rowerowych. Po zakończeniu fantastycznego pokazu przyszedł czas na wyniki konkursu.

Tegoroczną edycję konkursu poprowadził Henryk Sytner dziennikarz radiowy Trójki zajmujący W tegorocznej edycji konkursu zwyciężyli ponownie się sportem i turystyką, szczególnie aktywnie reprezentanci Lidzbarka Warmińskiego z pojazdem popularyzujący turystykę rowerową. „Rower Rodzinny 2+1”. Drugie miejsce zajęły dzieci ze świetlicy wiejskiej w Galinach pod opieka Pani Ewy Zasady uczestnictwa w konkursie były proste, należało, Jasudowicz natomiast trzecie miejsce przypadło Panu bowiem zbudować pojazd na bazie elementów Romanowi Rudnikowi, który skonstruował „Rower jednośladu wykorzystując przy tym materiały dla Wnuczków”. codziennego użytku. Do tegorocznej edycji zgłosiło się siedem załóg, lecz z powodów technicznych jeden Organizatorem konkursu był Urząd Miasta Bartoszyce z uczestników nie mógł się stawić na finał konkursu przy wsparciu Zakładu Gospodarki Odpadami w Bartoszycach. Sp.  z o.o. w Bartoszycach. Dziękujemy wszystkim za wsparcie w szczególności firmie FAYAT BOMAG Pozostali uczestnicy, którzy przybyli pokazali, że nie Polska Sp. z o.o. za dostarczenie upominków w postaci brakuje im fantazji. Szczególne gratulacje należą firmowych gadżetów dla uczestników konkursu. się najliczniejszej załodze składającej się dzieci ze red. Wydział Spraw Społecznych i Promocji świetlicy wiejskiej w Galinach, która pod opieką Pani Ewy Jasudowicz skonstruowała „Wesołą Ciuchcię”. Podczas konkursu można było zobaczyć także „Rower dla wnuczków” Pana Romana Rudnika z Górowa Iławeckiego, który został przygotowany na konkurs, ale jak podkreślał autor tworzył go przede wszystkim z myślą o wnuczkach, które odwiedzają go podczas wakacji. Pan Roman bardzo miło wspomina proces konstruowania pojazdu, ponieważ towarzyszył mu przy pracy kolejny uczestnik prezentujący pojazd „Rower Działkowca”. Oprócz wspomnianych uczestników konkursu zaprezentowali się także Harcerze z pojazdem „MLEK” – Maskowany Lądowy Eko Krążownik, Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Gminy Bartoszyce „Herkus” z pojazdem „Dragster” oraz ubiegłoroczni zwycięscy konkursu drużyna z Lidzbarka Warmińskiego z pojazdem „Rower Rodzinny 2+1”.

I

II

III

Wszystkie pojazdy zaprezentowały się widzom oraz publiczności podczas rundy pokazowej na wyznaczonej trasie. Mimo drobnych problemów z uporczywie spadającymi łańcuchami wszystkim udało się dojechać do punktu końcowego. str. 19

Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1


Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1

str. 20


AP Legia Warszawa wygrała 5. edycję Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego „Legia-Bart” 12 piłkarskich drużyn i niemal 150 uczestników wzięło udział w 5 Końcowa kolejność: edycji Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego „Legia-Bart”, 1. AP Legia Warszawa, który odbył się w minioną sobotę na bartoszyckich „orlikach”. 2. Legionovia Legionowo, Puchar Prezesa KP Legia Warszawa trafił do piłkarzy Akademii 3. Legia-Bart Bartoszyce, Piłkarskiej Legii Warszawa! Zawodnicy stołecznego klubu 4. Vilnius FM (Litwa), pokonali w finale Legionovię Legionowo 3:1. Trzecie miejce zajęli 5. Mławianka Mława, piłkarze Szkółki Piłkarskiej Legia-Bart. 6. Stomil Olsztyn, 7. Czarni Pruszcz Gdański, Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz MBKS Victoria 8. Junost Kaliningrad, Bartoszyce zorganizowały już po raz 5 Międzynarodowy Turniej 9. Concordia Elbląg Piłkarski „Legia-Bart”, który na stale wpisał się w kalendarz 10. UKS Rona 03 Ełk najważniejszych imprez piłkarskich w naszym mieście. 11. Naki Olsztyn. 12. Victoria Bartoszyce Turniej „Legia-Bart” pozwala adeptom piłki nożnej choć przez kilka godzin poczuć się gwiazdami futbolu. To wspaniały moment, gdy młody piłkarz czuje smak rywalizacji i nawiązuje nowe przyjaźnie.Tego typu turnieje są doskonałą okazją do nabywania doświadczeń przez najmłodszych zawodników, którzy poprzez rywalizacją uczą się zasad fair-play. 14 czerwca w Bartoszycach gościliśmy aż 12 drużyn piłkarskich, w tym ekipy z Litwy i Rosji. Łącznie w turnieju wzięło udział niemal 150 zawodników, którzy mimo ciągle padającego deszczu, dzielnie walczyli o punkty w każdym meczu. Nie zabrakło licznie zgromadzonych rodziców, którzy głośnym dopingiem wspierali swoje pociechy. Tegoroczną edycję „Legia-Bart” wygrała ekipa AP Legia Warszawa, która w finale pokonała Legionovię Legionowo (3:1). 3. miejsce zajęła drużyna „Legia-Bart Bartoszyce”, która nie dała szans swoim rywalom z Litwy, pokonując Vilnius FM 4:0. Nie zabrakło także wyróżnień indywidualnych. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Kacper Włoch, najlepszym bramkarzem Jakub Mielcarz (obaj AP Legia Warszawa), najlepszym strzelcem Dominik Kozera (Legia-Bart Bartoszyce) a  ajmłodszym zawodnikiem turnieju okazał się Marcel Bulejak z Victorii Bartoszyce. Serdeczne podziękowania składamy firmie FORTUNA Zakłady Bukmacherskie, R-Gol Marcin Radziwon oraz BUDOMEX Bartoszyce – Sylwester Monkiewicz. red. Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji

str. 21

Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1


Wielkie ściganie na torze w Falczewie W niedzielę 22 czerwca na torze w Falczewie odbyła się 5. runda Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie, której organizatorem był Klub Motocyklowy „WIRAŻ” Bartoszyce. Dopisała zarówno frekwencja jak i pogoda. Kibice mogli podziwiać niemal setkę zawodników z naszego regionu, nie zabrakło również gości z Rosji. Najlepiej na torze spisali się reprezentanci z Motoklubu Olsztyn oraz Moto Klubu Lidzbark Warmiński. Wśród zawodników „Wirażu” w klasie MX Mastert 15. miejsce zajął Piotr Giczewski, Kamil Szutowicz w klasie MX2Junior był 7. natomiast w klasie MX75 Cezary Lasota w generalce uplasował się na 19. miejscu. Szczegółowe wyniki na stronie sport.bartoszyce.pl red. Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1

str. 22


Uroczysta gala „Najlepsi z Najlepszych” W środę 25 czerwca w Bartoszyckim Domu Kultury odbyła się uroczysta gala „Najlepsi z Najlepszych” podczas której tradycyjnie podsumowano miniony rok szkolny oraz nagrodzono najlepszych uczniów i sportowców z poszczególnych szkół.

Bartoszycka młodzież doskonale radzi sobie również w zmaganiach sportowych na arenie naszego województwa, czego dowodem są ilości zdobywanych medali w mistrzostwach WM Szkolnego Związku Sportowego.

W uroczystości wziął udział Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Marek Szter, który w asyście władz naszego miasta uhonorował wyróżnionych uczniów i nauczycieli z bartoszyckich placówek oświatowych. Powodów do nagradzania było wiele, mijający rok szkolny obfitował bowiem w wielu laureatów konkursów na szczeblu wojewódzkim a także ogólnopolskim. Na każdym kroku podkreślano bardzo wysoką pozycję naszego miasta w rankingu wojewódzkim pod względem wyników osiąganych z egzaminów końcowych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy osiągniętych wyników w minionym roku szkolnym, życzymy sobie, aby w kolejnym było ich jeszcze więcej. Nauczycielom, uczniom, pracownikom oświaty życzymy bezpiecznym wakacji.

str. 23

Gospodarzem Gali „Najlepsi z Najlepszych” był Burmistrz Miasta Bartoszyce Krzysztof Nałęcz. red. Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1


I Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny - KRAJKA W dniu 27 czerwca 2014r. Bartoszycki Dom Kultury był organizatorem I Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego ,,Krajka’’. Koncert odbył się na Placu Bohaterów Westerplatte, a towarzyszył mu Jarmark Sztuki Ludowej i Rękodzieła Artystycznego. W koncercie udział wzięły liczne i barwne zespoły folklorystyczne z Polski, Rosji, Ukrainy, Rumunii oraz Węgier. Wcześniej zapowiadani przez Organizatorów artyści z Kenii oraz Sri Lanki niestety nie przyjechali z powodu odmowy wydania im wiz. Artyści zaprezentowali niezwykłe połączenie tańca ze śpiewem. Wartością dodaną naszego festiwalu był bez wątpienia barwny korowód zespołów i artystów biorących udział w koncercie, a także innych zespołów folklorystycznych, które dołączyły do naszego przemarszu (mi.n zespół ,,Białe Gołąbki’’). Barwny korowód przebiegł ulicami naszego miasta, okraszony śpiewem oraz dźwiękiem akordeonu i  innych instrumentów będących w posiadaniu naszych artystów był nie lada atrakcją dla mieszkańców. Kolorowe stroje, wspaniała muzyka i różnorodność kultur to atrybuty, które spowodowały, że do naszej parady przyłączały się kolejne osoby. Z pewnością było barwnie, przepięknie i wesoło. Jesteśmy przekonani, że festiwal pozostawił w Państwa sercach wyjątkowe wspomnienia i był również doskonałą okazją do nawiązania licznych i owocnych kontaktów, być może przyjaźni, ale na pewno doskonałą platformą do wymiany doświadczeń. Ponadto był przedsięwzięciem wielokulturowym i integrującym. I Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny ,,Krajka’’ był prawdziwym Świętem Folkloru i barwnym widowiskiem, gdzie dzięki tańcu, muzyce, śpiewie i barwnym kostiumom nasi mieszkańcy mieli okazję poznać dorobek różnych kultur i tradycji. Liczymy, iż właśnie folklor, barwny, zróżnicowany i niezwykle interesujący powiedział naszym mieszkańcom coś o innych krajach, zaś melodyjne piosenki i energiczny taniec zapadły głęboko w ich pamięć. Impreza odbywała się pod patronatem Burmistrza Miasta Bartoszyce, zaś patronat medialny objęły: Goniec Bartoszycki, telewizja kablowa bart-sat, TVP Olsztyn oraz Radio Olsztyn. red. Bartoszycki Dom Kultury

Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1

str. 24


Otylia Jędrzejczak rozbiegała Bartoszyce podczas IX „Biegu z Gwiazdą” Łącznie 183 osoby wzięły udział w IX „Biegu z Gwiazdą”, którego tegorocznym gościem była mistrzyni olimpijska Otylia Jędrzejczak. Na Placu Westerplatte pojawiło się kilkuset mieszkańców naszego miasta, którzy mieli okazję zrobić sobie wspólne zdjęcie i zdobyć autograf od znakomitej polskiej pływaczki. Otylia Jędrzejczak była kolejnym gościem, który pojawił się w naszym mieście jako gość specjalny dziewiątej już edycji „Biegu z Gwiazdą”. Znakomita polska pływaczka „przyciągnęła” na Plac Boh. Westerplatte kilkuset mieszkańców naszego miasta, którzy od momentu przyjazdu Otylii na plac nie odstępywali jej na krok. Nie brakowało wspólnych zdjęć, autografów a także wspólnego biegu z tegorocznym gościem. Najmłodsi uczestnicy tuż po przekroczeniu mety otrzymywali także pamiątkowe medale z rąk mistrzyni olimpijskiej. W kilku kategoriach wiekowych pobiegły łącznie 183 osoby. Ci,  którzy zajęli miejsce na podium otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz puchary. Otylia Jędrzejczak oficjalnie zakończyła swoją karierę kilka tygodni temu podczas mistrzostw Polski w pływaniu rozgrywanych w  Olsztynie. W swym dorobku ma olimpijskie złoto. Jest dwukrotną wicemistrzynią olimpijską, dwukrotną mistrzynią świata, pięciokrotną mistrzynią Europy, trzykrotną rekordzistką świata i Europy. Zapraszamy wszystkich miłośników biegania już rok, odbędzie się wtedy jubileuszowy, 10-ty „Bieg z Gwiazdą”, na którym na pewno nie zabraknie kolejnego, znakomitego sportowca. red. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Kat. I 2007 i młodsi /dziewczęta/ 1. Żerkowska Aleksandra – Przedszkole nr 9 Bartoszyce 2. Chabros Lena – Przedszkole nr 9 Bartoszyce 3. Markowska Oliwia – Przedszkole nr 9 Bartoszyce 4. Bocian Wiktoria – Przedszkole nr 2 Bartoszyce 5. Zadrożyńska Kinga – Przedszkole Stokrotka Bartoszyce 6. Kołodysz Aleksandra – SP-1 Bartoszyce Kat. I 2007 i młodsi /chłopcy/ 1. Kozłowski Brajan – Przedszkole Integracyjne Bartoszyce 2. Szutowicz Dawid – SP – 7 Bartoszyce 3. Kondrat Dominik – SP – 4 Bartoszyce 4. Bryl Igor – SP – 3 Bartoszyce 5. Rawłynkiewicz Bartosz – Przedszkole Stokrotka Bartoszyce 6. Dzik Daniel – Przedszkole Stokrotka Bartoszyce

str. 25

Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1


Kat. II kl. I-III rocznik 2006-2004 /dziewczęta/ 1. Hadziewicz Marta – SP – 3 Bartoszyce 2. Urbańska Aleksandra – SP – 3 Bartoszyce 3. Parat Michalina – LA OSIR Gołdap 4. Ogonowska Martyna – SP-7 Bartoszyce 5. Kondraciuk Maja – LA OSIR Gołdap 6. Topczyłko Wiktoria – SP-3 Bartoszyce Kat. II kl. I-III rocznik 2006-2004 /chłopcy/ 1. Bieńkowski Jacek – SP-3 Bartoszyce 2. Kozera Dominik – Sp-3 Bartoszyce 3. Januszkiewicz Iwo – LA OSIR Gołdap 4. Kopytko Grzegorz – SP-8 Bartoszyce 5. Tołstołucki Dorian – SP-5 Poznań 6. Poźniak Piotr – SP-7 Bartoszyce Kat. III kl. IV -VI rocznik 2003-2001 /dziewczęta/ 1. Połujańska Oliwia – SP-7 Bartoszyce 2. Dziatkowska Weronika – LA OSIR Gołdap 3. Ignaczewska Patrycja – SP-7 Bartoszyce 4. Konowrocka Weronika – SP-1 Bartoszyce 5. Rudzka Daria – SP Bisztynek 6. Zdunek Julia – SP-7 Bartoszyce Kat. III kl. IV -VI rocznik 2003-2001 /chłopcy/ 1. Pawłowski Bartłomiej – SP-1 Bartoszyce 2. Taudul Kacper – LA OSIR Gołdap 3. Dupnicki Maciej – SP Bisztynek 4. Piszczek Jakub – LA OSIR Gołdap 5. Januszkiewicz Miłosz – LA OSIR Gołdap 6. Domalewski Wojciech – SP-30 Olsztyn Kat. IV kl. I-III rocznik 2000-1998 /dziewczęta/ 1. Greber Karolina – Gim-1 Bartoszyce 2. Marzec Karolina – Gim-1 Bartoszyce 3. Kuczyńska Katarzyna – Gim-1 Bartoszyce 4. Szyszkowska Karolina – LA OSIR Gołdap 5. Moczulska Ewelina – Gim. Bezledy Kat. IV kl. I-III rocznik 2000-1998 /chłopcy/ 1. Wielgus Mateusz – LA OSIR Gołdap 2. Ferenc Maciej – Gim-1 Bartoszyce 3. Greber Dawid – Gim-1 Bartoszyce 4. Poreda Konrad – LA OSIR Gołdap 5. Figat Bartosz – Gim-1 Bartoszyce 6. Bester Bartosz – LA OSIR Gołdap Kat. V OPEN – kobiety 1. Greber Karolina – Gim-1 Bartoszyce 2. Połujańska Oliwia – SP-7 Bartoszyce 3. Fredo Karolina – ZSP-2 Bartoszyce 4. Rejf Monika – Bartoszyce 5. Strecha Iwona – LA OSIR Gołdap 6. Polakowska Dominika – Bartoszyce Kat. VI OPEN – mężczyźni 1. Złotucha Łukasz – Bartoszyce 2. Skrzecz Remigiusz – Bartoszyce 3. Błudnicki Adrian – Bartoszyce 4. Karniłowicz Dawid – LA OSIR Gołdap 5. Greber Dawid – Gim-1 Bartoszyce 6. Pawłowski Bartłomiej – SP-1 Bartoszyce

Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1

str. 26


Koncert „Pro Musica Antiqua” w Bartoszycach W niedzielę 29 czerwca w kościele pw. św. Jana Ewangelisty i Matki Bożej Częstochowskiej odbył się koncert w wykonaniu zespołu instrumentalno-wokalnego „Pro Musica Antiqua”. Zespół dysponuje bogatym repertuarem, prezentującym muzykę różnych epok w najbardziej znanych i turystycznie atrakcyjnych miejscowościach Warmii i Mazur. Odbywające się w ramach letnich cyklów koncerty zyskują w Bartoszycach z roku na rok co raz większe grono odbiorców, a ich styl w idealny sposób wpisuje się w charakter kościoła. W tym roku zespół wystąpił w składzie:

• • • • •

Leszek Szarzyński- Flet Jerzy Szafrański – obój Wojciech Orawiec – Fagot Kaori Okuzumi – Fortepian Agnieszka Dziewulska-Pawłowska – mezzosopran

red. Wydział Spraw Społecznych i Promocji

str. 27

Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1

Nr 21 Sierpień 2014  

Sierpniowe wydanie biuletynu "Moje Bartoszyce" zawiera relacje m.in. Międzynarodowych targów turystyki w gdańsku, Uroczystego apelu z okazj...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you