Page 1

niezb@dnik Tygodnik regionalny I numer 66 I

I 17 stycznia 2013 03 > Kędzierzyn-Koźle

05 > Krapkowice

12 > Strzelce Opolskie

Odra nieczynna. Przez Koźle


Numer 66

Niezbędnik Informacyjny

Radio Park FM ul. Piastowska 1 47-200 Kędzierzyn-Koźle woj. opolskie

Redaktor wydania: Bartosz Walat

Telefon: 77 482 12 12 Faks: 77 482 28 24

Dziennikarze: Katarzyna Martyniak Piotr Pękala Bartosz Walat

SPIS TREŚCI:

ZDJĘCIE TYGODNIA:

02. Od redakcji 03. Cytat tygodnia 04. Żółta kartka dla prezydenta? 05. Rozmowa tygodnia: Andrzej Kasiura, burmistrz Krapkowic 06. „Naruszenie nietykalności” 07. „Nie brakuje łóżek na OIOM-ie” 08. Temat z okładki: Odra nieczynna. Przez Koźle 10. Którą szkołę wybrać? 11. Czołówka na DK 45 12. WOŚP w Strzelcach Opolskich

Szlaban w Dziergowicach. Gdzie był do tej pory?


Szefowa gabinetu prezydenta Kędzierzyna-Koźla wystosowała list otwarty, w którym komentuje działania posła Sławomira Kłosowskiego. - Dzieje się tak wiele złych rzeczy, że składam zawiadomienie do prokuratora generalnego - stwierdził przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Poseł zabrał głos w sprawie tzw. afery podsłuchowej w kozielskim magistracie. Planuje zaangażować także ABW.

CYTAT

Może najpierw uprzątnie Pan własne podwórko

Kędzierzyn-Koźle

Halina Damas-Łazowska


Żółta kartka dla prezydenta?

Kędzierzyn-Koźle

Katarzyna Martyniak

Wniosek o odwołanie prezydenta Kędzierzyna-Koźla? Ten może wchodzić w grę. Bierze to pod uwagę wojewoda opolski. Właśnie po raz kolejny wezwał Tomasza Wantułę do zaprzestania naruszania prawa. - Wojewoda Opolski wezwał Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle do zaprzestania naruszania prawa polegającego na uporczywym niepodejmowaniu działań zmierzających do ponownego uruchomienia - niezgodnie z prawem zlikwidowanych - dwóch publicznych szkół podstawowych i jednej przekształconej publicznej szkoły podstawowej. W przesłanym wezwaniu zakreślono 14-dniowy termin na poinformowanie Wojewody Opolskiego o podjętych działaniach – poinformował rzecznik wojewody Jacek Szopiński.

Zgodnie z art. 96 ust.2 Ustawy o samorządzie gminnym, jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza się wójt, wojewoda wzywa wójta do zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku – występuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o odwołanie wójta. - Powtarzające się naruszanie Konstytucji, lub ustaw, o którym mowa w art. 96. ustawy może dotyczyć działalności uchwałodawczej organu wykonawczego gminy, jak również podejmowanych działań faktycznych, może polegać również na zaniechaniu nakazanych ustawami działań – precyzuje rzecznik Ryszarda Wilczyńskiego. O zaistniałej sytuacji prezydent Tomasz Wantuła zamierza poinformować prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, premiera RP Donalda Tuska i Sejmową Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. - Posunięcia pana Ryszarda Wilczyńskiego budzą bowiem poważne wątpliwości co do tego, czy służą praworządności - czytamy w oficjalnym komunikacie urzędu miasta.


Kliknij na zdjęcie, aby posłuchać rozmowy:

ROZMOWA

Andrzej Kasiura

Krapkowice

- Bardzo często mieszkańcy przychodzą do mnie w sprawach związanych z działalnością gminy, a nie powiatu mówi starosta krapkowicki Maciej Sonik i już teraz ogłasza, że będzie startował w wyborach na fotel burmistrza. Ten obecny ocenia, że to dziwne tłumaczenie i zapowiada, że sam nie zamierza jeszcze rozpoczynać kampanii wyborczej. - Mam nadzieję, że mieszkańcy ocenią całą kadencję - kwituje burmistrz Andrzej Kasiura.


„Naruszenie nietykalności”

Kędzierzyn-Koźle

Katarzyna Martyniak

Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego - tak brzmi prokuratorski zarzut dla jednego z miejskich radnych w Kędzierzynie-Koźlu. Chodzi o osławioną sprzeczkę dwóch rajców - Andrzeja Kopcia (PO) i Roberta Młodzińskiego (PiS).

- Zgodziłem się z tym zarzutem, ponieważ przebieg zdarzeń, jaki mi przedstawiono nie odbiegał od rzeczywistej wersji wydarzeń. Czekam na dalszy bieg - doprecyzował.

- Możliwe jest umorzenie sprawy, jak i skierowanie aktu oskarżenia - zaznacza natomiast Prokurator Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu Eugeniusz Węgrzyk. - Każda osoba jest niewinna do czasu prawomocnego wyroku skazującego. Pierwotnie śledczy uznali, że sprawa nie Taka sytuacja jest niewątpliwie w tej sprawie. Na dalszym kwalifikuje się jako karna. Sąd jednak na- etapie materiał zostanie oceniony przez niezależnego prokazał jeszcze raz zweryfikować całe zajście. kuratora. To on podejmie ostateczną decyzję. Efekt? - W ramach zaleceń sądowych realizowano dalsze czynności. Skutkiem tego Cała sprawa dotyczy zajścia w kędzierzyńsko-kozielskim było ogłoszenie zarzutu naruszenia niety- magistracie w grudniu 2012 roku. Radny Kopeć chwycił kalności, ale tym razem funkcjonariusza radnego Młodzińskiego za poły płaszcza. Wówczas Robert publicznego. Zarzut usłyszał radny An- Młodziński podsumował to zdarzenie antystresowym podrzej Kopeć. – Jestem osobą, która potrafi darunkiem dla Andrzeja Kopcia. Śledczy zostali powiadoponosić odpowiedzialność za swoje czyny mieni po czterech miesiącach od zdarzenia przez wicepre– mówi. zydenta Pawła Ramsa.


”Nie brakuje łóżek na OIOM-ie”

- To trwonienie pieniędzy - mówi przewodniczący konwentu starostów i rozpoczyna dyskusję nad potrzebami służby zdrowia w województwie. Komentarz Józefa Swaczyny dotyczy planu szpitala w Krapkowicach, który ma aspiracje, aby utworzyć OIOM. Temat pojawił się na komisji dialogu społecznego u wojewody. - Nie znam takich statystyk, które wskazują, że musi być OIOM w Krapkowicach. Nie mam sygnałów, że w Kędzierzynie-Koźlu, Opolu czy w Strzelcach jest za mało łóżek - tłumaczy Swaczyna. - Jak będziemy robić ze szpitali powiatowych jakieś minikliniki to jest to trwonienie pieniądza. Już teraz każdy szpital ma tomograf komputerowy i inny specjalistyczny sprzęt. Niech się jeszcze ktoś wychyli i zakupi rezonans magnetyczny. To będzie chore. Powinniśmy oszczędnie podchodzić do pewnych spraw.

względem propozycji finansowych NFZ przyniósł rezultaty. Na początku zaproponowano o 20 milionów mniej niż w roku 2012. W ostateczności stawki wzrosły i wszystkie szpitale podpisały satysfakcjonujące kontrakty.

Temat oszczędności w budżecie pojawił się także w kontekście rynku autobusowego. Tymczasem w 2017 roku wejdzie ustawa o transporcie zbiorowym. Wówczas każdy samorząd będzie odpowiedzialny za swój odcinek drogi. Dotyczy to gmin, powiatów i województwa. Starosta strzelecki zaproponował rozwiązanie, które mogłoby zaradzić problemom. Chodzi o stworzenie Komunalnego Przedsiębiorstwa Samochodowe- Zróbmy remanent potrzeb - nawołuje do wojewody staro- go. Niestety gminy nie chcą partycypować sta strzelecki. Przyznaje również, że opór władz powiatów w kosztach.

Strzelce Opolskie

Bartosz Walat


Odra nieczynna. Przez Koźle

Temat z okładki:

Katarzyna Martyniak Kompletny brak wyobraźni - tak zamknięcie Odry na wysokości Kędzierzyna-Koźla w szczycie sezonu oceniali wodniacy. Dziś nie mają słów dla tego, co zgotowali im urzędnicy. Odra jest zablokowana i tak może być przez lata. - Nie będzie niczego podsumowuje jeden z armatorów.

prac, ani możliwości przepłynięcia. A ci, którzy rzekę wykorzystywali turystycznie, nie mają złudzeń - taki stan rzeczy może trwać całe lata.

- Bezsensowny remont. Wydarł jakieś tam pieniądze i koniec. Firma zbankrutowała. Rozkuli całe poszycie. Teraz nie ma pieniędzy. Nie ma niczego. Jak z tego wyjść? Nie wiem. To są decyzje, które powinny zapaść już na szczeblu dyrekPowód? Fatalny remont kozielskiej śluzy. tora RZGW w Gliwicach, bo oni tego nawarzyli - zastanaZ wyjaśnień zarządu gospodarki wodnej wia się Bogdan Balawender prezes Stowarzyszenia Marin wynika, że trzeba było wykorzystać przy- Odrzańskich. znane pieniądze. Warunek był jeden - wydać je do 31 grudnia 2013. Czy to mogło Od samego początku pojawiały się kontrowersje wokół tego mieć jakiekolwiek przełożenie na finał całej remontu. Najpierw miesiącem startu okrzyknięto lipiec. operacji? Trudno ocenić. Sprawdził się jed- Wtedy przypada szczyt sezonu turystycznego. Dla armanak najczarniejszy scenariusz. Ogłoszony torów oznaczało to jedno - wycofanie się z Odry poza ten przetarg okazał się niewypałem, bo firma rejon. - Jedyną naszą możliwością działania jest pływanie która zaoferowała najniższą cenę i pojawiła w kierunku Januszkowic i ewentualnie Kanału Gliwickiego się nad Odrą, po kilku tygodniach zban- żalił się Krzysztof Banasik, którego wycieczkowiec startował krutowała. Pieniądze trzeba było zwrócić. co weekend z kozielskiego Szkwału. Statek zniknął z krajoTeraz nie ma ani środków na dokończenie brazu, a wraz z nim inni zainteresowani pływaniem. Odra


na wysokości Koźla stała się pustkowiem, ale tak miało być tylko przez pół roku. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach chciał zakończyć remont w grudniu. Po wakacjach wynikły problemy, które będą odbijać się czkawką w najbliższych latach. W listopadzie ubiegłego roku dotarły do naszej redakcji pierwsze sygnały, że na śluzie wstrzymano prace. Wówczas obawy o przyszłość tej inwestycji miał m.in. dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu, które administruje Szkwałem. - Dochodzą słuchy, że ta inwestycja nie zostanie dokończona. Proszę sobie wyobrazić, co to oznacza dla turystyki Kędzierzyna-Koźla - niepokoił się dyrektor Ireneusz Wiśniewski. Taki rozwój sytuacji blokował bowiem plany uruchomienia tawerny, pensjonatu i innych atrakcji turystycznych. - Spływ Odrą, czy maraton kajakowy zostaną, ale odpada nam współpraca z Mariną Gliwice, gdzie oni mieli tu przyjeżdżać i korzystać z naszej bazy noclegowej - kontynuuje Wiśniewski. Problem braku żeglowności Odry to nie tylko cios dla Szkwału, ale także wszystkich jednostek pływających. - Już sam remont w szczycie sezonu turystycznego świadczy o kompletnym braku wyobraźni i działaniu wbrew interesom powstałych w ostatnich latach marin, które traktują ten obiekt jako jedną z większych atrakcji tej części szlaku odrzańskiego - skarżył się do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Bogdan Balawender. - Tamta góra jest niczynna. Odra kończy się w Koźlu. Dalej nie będzie żadnych ruchów. Co na to zarządca? RZGW tłumaczy się problemami z wybranym wykonawcą. - Firma opieszale, niezgodnie z harmonogramem realizowała powierzone jej zadanie - czytamy w piśmie dyrektora zarządu do posłanki Brygidy Kolendy-Łabuś. Tomasz Cywiński stwierdził także, że ta sytuacja po części wynika z - jego zdaniem - niedoskonałości obowiązu-

jących przepisów. Chodzi o prawo zamówień publicznych i możliwości wyłaniania firm. - Niestety, głównym kryterium jest niska cena - zwraca uwagę dyrektor. Posłanka ripostuje: - RZGW Gliwice przystępując do przetargu nie zapewniło sobie takiego postepowania, by wyłonić dobrego wykonawcę. - Nie jest to absolutnie prawda, że prawo zamówień publicznych wymaga wyboru najtańszej oferty. To jest najwygodniejsze, bo transparentne, ale często wybierając najtańszą ofertę, decydujemy się na zawarcie umowy z niewiarygodnym podmiotem. Tutaj tak się stało. Największą niewiadomą pozostaje termin zakończenia remontu. - Nie jest on możliwy do określenia - zwraca uwagę szef gliwickiego zarządu gospodarki wodnej. Wszystko zależy od tego, czy znajdą się pieniądze, a przypomnijmy - mowa o prawie 2 mln zł. - Krajowy zarząd w tym roku ma tyle środków w sumie na wszystkie zadania ostrzega Kolenda-Łabuś. Co więcej, ocena władz krajowych ma być jednoznaczna: - To wina tych, którzy mając pieniądze w garści nie potrafili ich wykorzystać, a teraz szanse na ich odzyskanie są niewielkie - przywołuje rozmowę z szefostwem Ministerstwa Środowiska. Światełkiem w tunelu może być zapowiedź Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, który będzie zwracał się jeszcze o środki z rezerwy celowej budżetu państwa. To szansa dla „uziemionej” Śluzy Koźle. - Nie sądzę, że ktoś weźmie na siebie odpowiedzialność zatrzymania przepływności Odry na lata - ocenia posłanka, a prezes Stowarzyszenia Marin Odrzańskich dodaje: - Cała operacja może się przeciągać nawet do 2018 roku.


Którą szkołę wybrać?

Kędzierzyn-Koźle

Piotr Pękala Miejsce w pierwszej dziesiątce w województwie i fotel lidera w powiecie. Szkoły średnie z Kędzierzyna-Koźla po raz kolejny zdobyły dobre miejsca w prestiżowym rankingu miesięcznika Perspektywy. Przoduje II LO i technikum z osiedla Azoty.

cących zajęło 9. miejsce. - W ocenie pod uwagę brane były trzy kryteria: sukcesy w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki z przedmiotów dodatkowych – tłumaczy dyrektor Zofia Wyrozumska i dodaje, że przy innych zmiennych szkoła mogłaby zająć nawet wyższą pozycję.

ZSTiO na Opolszczyźnie uplasowało się na 8. pozycji wśród szkół technicznych. Placówka od lat utrzymuje ten sam wysoki poziom – szczyci się wicedyrektor Joanna Birecka. - To bardzo zadowalający wynik. Bardzo się cieszymy z tego sukcesu. Dotyczy on naszych absolwentów, uczniów i samych nauczycieli, którzy z nimi pracowali. A przygotować młodzież po gimnazjum, aby dobrze zdali egzaminy, to nie jest proste zadanie.

- To jest tylko jeden z elementów, który składa się na pracę szkoły. Ale o tym, jaka jest placówka decyduje o wiele więcej czynników. Liczy się atmosfera, zdawalność na maturze oraz to, ile osób decyduje się na przedmiot rozszerzony. Ale oczywiście bardzo cieszymy się z takiego miejsca - skwitowała Wyrozumska.

Pozostałe szkoły z powiatu niewiele odstają od liderów. Wśród techników 9. miejsce zdobył Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, 10. lokatę Zespół Szkół nr 3 ze Sławięcic, a 12. miejscem mogą pochwalić się technicy z Zespół Szkół nr 1 z Koźla. Kozielskie liceum zajmuje 10. pozycję wśród ogólII LO w zestawieniu szkół ogólnokształ- niaków.


Dwie osoby trafiły do szpitala w wyniku zderzenia dwóch samochodów na drodze krajowej nr 45. Najprawdopodobniej przyczyną zdarzenia było wyprzedzanie „na trzeciego”.

WIDEO TYGODNIA

Polska Cerekiew

Kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć materiał filmowy:


Strzelce Opolskie

Niezbędnik Informacyjny Radia Park  

Numer 66.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you