Page 1

niezb@dnik Tygodnik regionalny I numer 61 I

I 13 grudnia 2013 06 > Strasburg

10 > K-KoĹşle

12> Strzelce Op.

Dogadali siÄ™. Remont Podzamcza w 2014?


Numer 61

Niezbędnik Informacyjny

Radio Park FM ul. Piastowska 1 47-200 Kędzierzyn-Koźle woj. opolskie

Redaktor wydania: Bartosz Walat

Telefon: 77 482 12 12 Faks: 77 482 28 24

Dziennikarze: Katarzyna Martyniak Piotr Pękala Bartosz Walat

SPIS TREŚCI:

ZDJĘCIE TYGODNIA:

02. Od redakcji 03. Cytat tygodnia 04. Jest wiceprezydent 05. Rozmowa tygodnia: Tomasz Wantuła, prezydent miasta 06. Strasburg - relacja z wyjazdu do Parlamentu Europejskiego 08. Temat z okładki: Dogadali się. Remont Podzamcza w 2014? 10. Ścieżka za pływalnią 11. Mikołaje na motorach 12. Zumba w Strzelcach Opolskich


Pomnik Fryderyka Wielkiego w Kędzierzynie-Koźlu? Taka propozycja padła od jednego z mieszkańców, który chciałby w ten sposób uatrakcyjnić teren dawnej twierdzy pruskiej w mieście. – Dlaczego urzędnicy w ogóle się tym zajmują – grzmi radny miejski Adam Sadłowski. Na przeniesienie oryginalnego pomnika z gminy Pokój nie zgodził się wojewódzki konserwator zabytków.

CYTAT TYGODNIA

A jeśli ktoś poprosi o Stalina?

Kędzierzyn-Koźle

Adam Sadłowski


Jest wiceprezydent

Kędzierzyn-Koźle

Katarzyna Martyniak Piotr Pękala - Odbieram to jak wyzwanie w nowym obszarze - tak o swojej nominacji mówi Jacek Król. To nowy wiceprezydent Kędzierzyna-Koźla. Będzie odpowiadał za gospodarkę przestrzenną, inwestycje i remonty.

- Praca w spółce miejskiej dała mi pewne obycie w sprawach samorządowych, co będzie procentować na tym stanowisku. Z kolei oświatą i sprawami społeczno-gospodarczymi w dalszym ciągu zajmuje się Paweł Rams, pierwszy zastępca prezydenta.

Jacek Król zajmie gabinet po Ewie Stawskiej-Bąk, odwołanej tuż po referendum. - Ciężko jak na razie mówić o jakichkolwiek konkretnych planach - przyznaje nowy wiceprezydent. Z pewnością kon- Mam nadzieję, że podołam, choć zdaję tynuowane będą rozpoczęte inwestycje. sobie sprawę, że obszar jest ciężki i tematów jest bardzo dużo. Dotyczy to kwestii in- - Jesteśmy w roku przedwyborczym. Realizacja zadań jest westycyjnych i tematów, które są związane dość istotna. Jest to też pewien cykl pracy. Część zadań była z drogami. To są sprawy duże, ale mam na- przygotowana wcześniej. Jak na razie Jacek Król oswaja się dzieję, że wspólnie z pracownikami urzędu ze specyfiką pracy w urzędzie. Rozmawia również z podje zrealizujemy. władnymi. Nowy wiceprezydent do urzędu trafił - Znam tych ludzi prywatnie lub zawodowo, ale teraz jest z MZK, gdzie pełnił funkcję członka zarzą- inna funkcja, inne wymagania, więc to jest czas, aby zapodu spółki. znać się z obowiązkami poszczególnych kierowników.


Kliknij na zdjęcie, aby posłuchać rozmowy

ROZMOWA

Tomasz Wantuła

Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle chce mieć sylwestra w plenerze. Trwają przygotowania do imprezy, która miałaby się odbyć na placu przed krytą pływalnią w Śródmieściu. Oprócz pokazu sztucznych ogni miałaby wystąpić gwiazda - wstępnie mówi się o koncercie Kasi Kowalskiej. Plany zdradził nam prezydent Tomasz Wantuła.


Strasburg - relacja z wyjazdu

Bartosz Walat

200 tysięcy osób. Oto uśredniona liczba nicę, aby otrzymać to wyższe wynagrodzenie. Bardzo często pracowników, którzy co roku są zmuszeni, słyszy się, że olbrzymie bezrobocie w Europie wynika właaby podjąć pracę za granicą. Spora część to snie z zatrudniania osób, które są delegowane do ich krajów. mieszkańcy województwa opolskiego. Czy poprawa warunków pracy poza miejscem zamieszkaPatrząc na europejski rynek pracy - de- nia nie kłóci się z lokalną polityką, aby ograniczyć migrację legowanie jest skuteczniejsze od tworze- zarobkową? – Zdecydowanie nie – tłumaczy europoseł Dania miejsc pracy w miejscu zamieszkania. nuta Jazłowiecka. Pozostaje kwestia warunków zatrudnienia. Nowelizację dyrektywy na ten temat - Osoby, które są delegowane z Polski wykonują pracę, aby opracowuje opolska europosłanka Danuta wrócić do kraju. Tu też płacą podatki, a korzyścią jest to, że Jazłowiecka. W jej ambicji leży przeforso- zapełniają nisze w zawodach, których nie chcą się podjąć wanie założenia, że minimalna płaca pra- lokalni pracownicy w innych krajach. cownika powinna być oparta o minima kraju, w którym on obecnie przebywa. Co Rozmowa z europoseł została przeprowadzona podczas wiinnego z podatkami. Te powinny trafiać do zyty opolskich dziennikarzy w Parlamencie Europejskim budżetu kraju, który deleguje. w Strasburgu. Tam spotkaliśmy się także z Danutą Hubner. - Osobom, które wykonują zazwyczaj pod- Opolska gospodarka wzięła oddech i czeka na rozdanie stawowe prace opłaca się wyjechać za gra- środków unijnych na lata 2014-2020. W sumie Opolszczy-


zna zyska ponad 941 milionów euro. Wiadomo jednak, że nastąpi koniec z rozdawnictwem ilościowym. - Czas na jakość. Ta ma być regulowana wskaźnikami - tłumaczyła podczas spotkania.

Regionalny Program Operacyjny ma już wyznaczone główne priorytety. Wśród nich znalazła się innowacyjność, efektywność energetyczna, wsparcie dla małych i średnich firm. Nieoficjalnie mówi się o tym, że - Trzeba będzie udowodnić, że projekt jest częścią progra- infrastruktura - w tym drogowa - będzie mu inwestycyjnego, częścią strategii rozwoju. Wcześniej też rozważana w dalszej kolejności. trzeba było podać, ilu pracowników zatrudnimy, ile kilometrów dróg zyskamy. Tak było też wcześniej. Wtedy było to Warto przypomnieć, że europosłanka Jajednak sugerowane, a teraz będzie wymagane i rozliczane. złowiecka wciąż stwarza także szanse dla osób z regionu. Już 16 grudnia odbędzie się Główna obawa dotyczy wymogów finansowych. Nowe roz- finał konkursu językowego „Pokaż Język: danie będzie korzystne tylko dla tych instytucji, które będą Starcie Tytanów”. Laureaci trzech pierwdysponowały wkładem własnym. Tymczasem choćby opol- szych miejsc wyjadą na miesięczny płatny skie uczelnie już teraz operują na zadłużeniu kredytowym. staż w Parlamencie Europejskim. - Oczywiście wkład własny może być z banku. Polskie samorządy borykają się z tym problemem, ale jestem przekonana, że minister finansów zrobi wszystko, abye nie było to przeszkodą w pozyskaniu środków.

Iwona z Opola, Piotr z Gogolina i Ewelina z Rozwadzy to obecny, trzyosobowy sztab młodych osób z otoczenia posłanki, którzy zdecydowali się na przygodę w Europie.


Dogadali się. Remont Podzamcza w 2014 roku?

Temat z okładki:

Piotr Pękala

Ostateczne negocjacje trwały ponad 5 godzin. Analizowane były wszystkie zapisy umowy. W końcu pozytywny finał. - Doszliśmy do porozumienia z miastem - mówi inwestor. Chodzi o remont kozielskiego Podzamcza. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsza łopata ma być wbita w pierwszej połowie 2014 roku. To oznacza, że Podzamcze nowy blask może odzyskać już za 3 lata. Jak to się zaczęło?

również spełzły na niczym. Gdy sytuacja wydawała się beznadziejna, postanowiono skorzystać z formuły 3P. W styczniu prezydent Tomasz Wantuła mówił, że to jedyne wyjście z tej sytuacji. Chodziło o znalezienie partnera, który mógłby wyłożyć pieniądze. Poszukiwania ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. To zadziałało. Zgłosiła się wrocławska firma „Miasto Projekt”. Pierwsza wizyta w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się na początku maja. - Jesteśmy zainteresowani, ale to dopiero początek negocjacji. Dlatego na razie nie chce się więcej wypowiadać - mówił Grzegorz Rosik, przedstawiciel inwestora. Kolejna wizyta odbyła się w czerwcu. Wtedy padły już pierwsze konkretny. Również na antenie Radia Park: - Tutaj nie ma chyba różnic między nami a miastem. To miejsce ma żyć. Chcemy żeby oprócz komercyjnych funkcji typu restauracje, niewielki hotel, pojawiły się tam również elementy kulturotwórcze.

Przypomnijmy, że pomysł zagospodarowania i remontu obiektu pojawił się kilka lat temu. Miasta nie było jednak stać na przebudowę zabytku. A ta może pochłonąć nawet 40 milionów złotych. Kędzierzyn-Koźle ma za sobą pięć nieudanych przetargów. Próby pozyskania pieniędzy unijnych Druga połowa roku miała upłynąć pod znakiem najtrud-


niejszych rozmów. Ustalano wszyst- Grudzień miał okazać się przełomowy. W czwartek (12.12) prezydent Tomasz kie szczegóły. Także te finansowe. Wantuła na naszej antenie powiedział: - Z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że wyłonimy partnera na początku roku. Ciężkie negocjacje. Tak też się stało. Dla Podzamcza szczęśliwy okazał się piątek trzynastego. Obie Przedstawiciele wrocławskiej spół- strony doszły do porozumienia: - Miasto zaproponowało, aby powstała tam ki „Miasto Projekt” z władzami np. sala ślubów. Zasugerowaliśmy także miejsca noclegowe, mały hotel, sale Kędzierzyna-Koźla spotykali się konferencyjne i restauracje - powiedział nam Grzegorz Rosik, przedstawiciel kilkukrotnie. Negocjacjom od dłuż- inwestora i dodał: - Ustaliliśmy główne zasady współpracy. szego czasu przyglądał się także Wojewódzki Konserwator zabytków Co dalej? w Opolu. On również mocno trzymał kciuki za pozytywny finał roz- - Negocjacje muszą zostać jeszcze formalnie zamknięte. Następnie miasto mów: - Mam nadzieje, że ostat- wyśle zaproszenie do złożenia oferty - tłumaczy Rosik. Według ustalonego nie działania przyniosą jakiś efekt. harmonogramu mogłoby to nastąpić już w styczniu. - Jeśli umowa zostanie Wszystko zależy od ilości pieniędzy. podpisana, pierwsza łopata zostanie wbita kilka miesięcy później. Ten obiekt potrzebuje bardzo dobrego gospodarza - mówił we wrześniu Przed miastem jeszcze jedno spotkanie. W międzyczasie o przyszłości PodKrzysztof Spychała, zastępca woje- zamcza zadecydują jeszcze radni. To oni będą musieli zatwierdzić umowę wódzkiego konserwatora zabytków. i dać zielone światło na długoletnie zobowiązanie wobec firmy z Wrocławia.


Ścieżka za pływalnią

Kędzierzyn-Koźle

Katarzyna Martyniak Mieszkańcy doczekają się ścieżki z prawdziwego zdarzenia. Chodzi o popularne wśród mieszkańców Kędzierzyna-Koźla przejście przez las w Śródmieściu. Dukt od ul. Jagodowej do krytej pływalni przeobrazi się w chodnik dla pieszych i rowerzystów. Długie negocjacje między leśnikami a miejskimi urzędnikami zmierzają do finału.

śnikami negocjacje jeszcze w innym temacie - terenu pod rozbudowę cmentarza na os. Kuźniczka. - Jesteśmy na etapie przygotowania prób odwiertów, badania gleby. Myślę, że to do jakiegoś pozytywnego końca zmierza.

Nie wiadomo, jak ostatecznie potoczy się sprawa powiększenia terenu nekropolii na os. Kuźniczka w Kędzierzynie-Koźlu. Teren, który wybrano okazał się trudny do zagospo- Ze swojej strony rozumiem, że jesteśmy darowania. Kiedy próbowano zmienić plany, zaprotestowali nadleśnictwem położonym na terenach mieszkańcy. Gmina wróciła więc do pierwotnej propozycji, miasta. Połowa jego terenów to lasy. Ro- by porozumieć się z nadleśnictwem. zumiem, że tu ludzie mieszkają, mają jakieś potrzeby. Tam, gdzie jest to możliwe, A jak będzie wyglądała trasa w Śródmieściu? i gdzie to nie szkodzi ekosystemowi, podejmujemy próby działania i te rzeczy się - Ma powstać chodnik z kruszywa (podobny do tego wokół dzieją - mówi nadleśniczy Nadleśnictwa jeziora Dębowa) o szerokości trzech metrów, dostępny dla Kędzierzyn Grzegorz Skrobek. W tym pieszych i rowerzystów – zapowiada rzecznik magistratu przypadku zawarto umowę najmu za sym- Jarosław Jurkowski. Dzisiaj (11.12) w starostwie ma zostać boliczną „złotówkę”. Miasto prowadzi z le- złożony wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego.


Kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć materiał filmowy:

VIDEO TYGODNIA

Mikołaje na motorach

Kędzierzyn-Koźle

Zamiast siwej brody - długie włosy. Czerwony kubraczek zamieniony na skórzaną kurtkę. Renifery zastąpione stalowymi rumakami. Zmotoryzowani pomocnicy św. Mikołajka wyglądem znacznie odbiegają od swojego szefa. Łączy ich jednak worek z prezentami. Motocykliści z Kędzierzyna-Koźla po raz kolejny zorganizowali akcję mikołajkową. Na swojej trasie tradycyjnie mieli przedszkola, żłobki, oddział dziecięcy szpitala i dom dziecka.


Strzelce Opolskie

Niezbędnik Informacyjny Radia Park  

Numer 61.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you