Page 1

niezb@dnik

ZAKSA Gliwice. Kto to powstrzyma? Tygodnik regionalny I numer 50 I 13 września 2013


spis treści: 03. Od redakcji 04. ZAKSA Gliwice?

06. Zarobki w starostwie 07. W skrócie 08. Cytat tygodnia GOŚĆ TYGODNIA: Krystyna Helbin

Radio Park FM ul. Piastowska 1 47-200 Kędzierzyn-Koźle woj. opolskie Telefon: 77 482 12 12 Faks: 77 482 28 24

Redaktor wydania: Bartosz Walat Dziennikarze: Katarzyna Martyniak Piotr Pękala

10. Cel: miejsca pracy 11. Spływ Kajakowy 2013 12. Air Products uczy 12. Grupa Piersi spada

02


od redakcji:

Szanowni Państwo! Przed Wami 50. numer „Niezbędnika Informacyjnego”. To oznacza, że po raz pięćdziesiąty postanowiliśmy zebrać pakiet najważniejszych informacji z regionu. Na początku każdego nowego projektu pojawia się pytanie: czy to ma sens? Dziś już wiemy, że pomysł cotygodniowego newslettera był strzałem w dziesiątkę. Przypominamy tylko, że niejednokrotnie nasz temat z okładki zainteresował ponad 10 tysięcy mieszkańców. Jeżeli chcą Państwo do nich dołączyć, czekamy na maila o treści „niezbędnik”: reklama3@radiopark.com.pl Miłej lektury!

niezb@dnik 03


ZAKSA Gliwice? - Pytanie, czy chcemy mieć klub siatkarski „medalowy”, czy klub siatkarski, który jest? – pytała prezes ZAKSY.

- My nie musimy ćwiczyć w Kędzierzynie-Koźlu. Nam proponują inne miasta. Gliwice mają teraz piękny obiekt. Nasze miasto nie chce udziałów. Co mamy zrobić? Kontrakt skończy się, i co dalej? – oto pytania, które prezes Sabina Nowosielska zadała na czerwcowej sesji rady miasta. Jej wizyta miała zmotywować urząd miasta, aby zdecydował się na zakup części akcji klubu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Dziś już wiadomo, że propozycja została odrzucona. - Gmina będzie wspierać klub, bo on jest naszą wizytówką. Trzeba jednak pamiętać, że samorząd jest ograniczony pewnymi przepisami. Są różne ograniczenia. Trzeba ogłaszać przetargi, może i na wybór zawodnika? – tłumaczy prezy-

dent Tomasz Wantuła. Wiadomo, że wciąż konieczne będzie opłacanie wynajmu hali na treningi zawodników.

mnijmy, że w minionym sezonie marka „ZAKSA” została wyceniona na 10 milionów złotych. Reklamowany przy okazji Kędzierzyn-Koźle zyskał prestiż oceniany na 6 Do tej pory miasto Kędzierzyn- milionów. To drugi wynik w siat-Koźle dofinansowywało klub na kówce. poziomie miliona złotych rocznie. W tym roku dotacja miała być Ostatnio prezes Adam Leszkiewicz mniejsza, choć miasto zapowiada, poinformował, że Grupa Azoty że przekaże jeszcze zaoszczędzone zwiększyła swój udział w budżeśrodki. - Pytanie, czy chcemy mieć cie klubu. – Jesteśmy w posiadaklub siatkarski „medalowy”, czy niu 90% akcji – zapowiedział w klub siatkarski, który jest? – pytała sierpniu. – Postanowiliśmy jeszcze w czerwcu prezes ZAKSY. aktywniej włączyć się we wsparcie dla klubu. Często podkreślamy, Wiadomo, że podobnego zdania jak bardzo chcemy uczestniczyć jest prezes Grupy Azoty Zakładów w sprawach ważnych dla lokalnej Azotowych Kędzierzyn. Adam społeczności. ZAKSA jest dla nas Leszkiewicz uważa, że korzyść bardzo ważna. Uzyskaliśmy zgodę marketingowa jest warta więcej niż akcjonariuszy i dokapitalizowaliobecne wsparcie miasta. Przypo- śmy tę spółkę.

04


Wciąż trwają rozmowy, na jakiej płaszczyźnie – poza finansową – klub może liczyć na władze miasta. – Chciałam uświadomić radzie miasta, jakie korzyści płyną ze wspierania siatkarzy. Dyskusja trwała ponad dwie godziny. Dowiedziałam się, że to inne kluby sportowe czują się dyskredytowane – wspomina Sabina Nowosielska. Czy główny sponsor straci cierpliwość? BW


Zarobki w starostwie Radni głosowali. Nowy starosta będzie zarabiał ponad 12 tysięcy złotych. Skąd potrzeba specjalnej uchwały?

Podwyżki dla urzędników. To jedna z ostatnich decyzji poprzedniego starosty Artura Widłaka. Dostało ją 21 pracowników. Jak twierdzi jego następca - Małgorzata Tudaj - decyzja nie była konsultowana z szefami wydziałów. - To niepotrzebne wprowadzanie fermentu wśród pozostałych pracowników - kwituje Tudaj, wypominając podwyżki rzędu od 200 do 400 złotych.

Nowy starosta, stare wynagrodzenie. Małgorzata Tudaj przejęła po Arturze Widłaku nie tylko obowiązki, ale także wysokość uposażenia. O zarobki przewodniczącego zarządu powiatu dopytywało dwoje radnych. Byli to Jakub Gładysz i Dorota Tomala. Oboje to jedna osoba dostała 400, ale wią- sprzymierzeńcy i współpracownizało się to z awansem. Jestem po- cy poprzedniego starosty. irytowany, bo uważam, że każdy starosta, dyrektor czy kieronik ma W związku z tymi wątpliwościami prawo tak kształtować pensje pra- o specjalną uchwałę wnioskowała cowników, jak uważa. Po to jest sama Małgorzata Tudaj. - Pracoszefem - zaznacza. wałabym nawet za połowę kwoty.

- Pierwszy dzień miałam awantury. Ludzie nie rozumieją tego, że Kowalski dostał, a oni nie. Ja uważam, Do drzwi starosty z pytaniem że oni zasłużyli, ale było to zbyt o podwyżki pukają teraz związki małe grono, skoro były środki. zawodowe. Małgorzata Tudaj zapowiedziała, że w przeciągu dwóch Artur Widłak odpiera zarzuty. - miesięcy przyjrzy się funduszowi Podwyżki wyniosły 100 zł. Tylko płac.

Wysokość maksymalnego wynagrodzenie starosty wynika z zapisów rządowego rozporządzenia. W przypadku powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego wynosi ono 12 365 złotych brutto. PP

06


W skrócie:

Telefon od syna z prośbą o pożyczkę. Pieniądze są potrzebne na poręczenie majątkowe. Historię potwierdza policjant, który przejmuje słuchawkę. Przestraszona 85-latka chce pomóc. Po kilku minutach zjawia się kurier. To wszystko oszuści. Mężczyźni wykorzystali naiwność mieszkanki Kędzierzyna-Koźla, która próbowała ratować „syna” z problemów. Miał on być sprawcą wypadku.

W tym roku do wydania było 400 tysięcy złotych. W przyszłym pula pieniędzy powiększy się 2,5-krotnie. To propozycja Tomasza Wantuły. Prezydent Kędzierzyna-Koźla chce, aby w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok do wydania był milion złotych.

Tysiąc metrów sześciennych betonu i prawie 400 ton prętów zbrojeniowych – to podstawa nowego mostu między Bierawą a Ciskiem. Oba brzegi połączy 700-tonowa konstrukcja, która zawiśnie nad rzeką. - Ten etap przewidziano na grudzień, bo w zimie budowlańcy nie zamierzają wstrzymywać prac - zapewnia Mariusz Łojas dyrektor ds. koordynacji robót w firmie Banimex, która jest wykonawcą mostu.

- Podwyżka to wynik dużego zainteresowania mieszkańców - mówił po rozstrzygnięciu tegorocznego głosowania prezydent Wantuła. Ciesze się, że 3 tysięce mieszkańców wzięło udział w naszym głoso- Oszuści przekonali, że 6 tysięcy waniu. W taki sposób każdego dnia – Montaż konstrukcji będzie najzłotych wystarczy na poręczenie. mogą brać udział w życiu miasta. ważniejszy – dodaje kierownik roMężczyzna wziął pieniądze i znikbót mostowych Jacek Leszczyński. nął - relacjonuje Hubert Adamek W ramach pierwszego budżetu z kędzierzyńsko-kozielskiej policji. obywatelskiego zrealizowana bę- Budowa potrwa do września 2014 Mundurowi przestrzegają przed dzie ścieżka rowerowa łącząca Sła- roku. Most będzie trzecim łącząpodobnymi telefonami. PP więcice z Blachownią. PP cym oba brzegi. KM

07


cytat tygodnia: „Balony mogą prowadzić do śmierci. Wdychanie helu jest bardzo niebezpieczne” Pracownicy firmy Air Products, którzy prowdzili pokaz eksperymentalny dla dzieci z PSP nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu.

08


rozmowa tygodnia: Do kwietnia pewnych osiemnaście stanowisk. Docelowo - nawet pięćdziesiąt. Gmina Polska Cerekiew liczy na to, że Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakrzowie zagwarantuje nowe miejsca pracy. – Kiedy? – dopytują mieszkańcy. Krystyna Helbin, wójt Polskiej Cerekwi.

Kliknij na zdjęcie, aby posłuchać rozmowy.

09


Cel: miejsca pracy

- Zapisy w uchwale mogą coś ułatwić, ale nie są rozwiązaniem na przyszłość - mówi przewodniczący rady miasta. Jak zatrzymać młodych?

Wynająć absolwentom szkół miejskie lokale służbowe – taki pomysł pojawił się w Kędzierzynie-Koźlu, ale szybko upadł. Inicjatorzy przekonują, że chcą w ten sposób zatrzymać w mieście młodych mieszkańców, oponenci ripostują: - Najpierw trzeba stworzyć miejsca pracy.

wodniczący rady miasta Wojciech Jagiełło odpowiada; - Ta uchwała niczego by nie zmieniła. I dodaje, że zatrzymanie mieszkańców zależy od miejsc pracy. - Stwarzanie warunków dla inwestorów, aby chcieli te miejsca pracy tworzyć. Zapisy w uchwale mogą coś ułatwić, ale nie są rozwiązaniem na przyszłość. Obecnie obowiązująca uchwała stwarza takie możliwości i nie potrzeba dodatkowych zapisów, które - powiedzmy sobie szczerze - mogłyby także w jakiś inny sposób być wykorzystywane.

Chęć wynajmu urzędowych mieszkań zgłosił prezydent Tomasz Wantuła. Radni go jednak nie poparli. - Mam wrażenie, że polityka wzięła górą nad dobrem miasta. Tak, jak wielu włodarzy gmin w Polsce zastanawiamy się i szukamy różnych sposobów, aby zatrzymać mieszkańców. Żeby stworzyć Obie strony zgodne są co do tego, im warunki. że nadzieją na poprawę sytuacji na rynku pracy jest KędzierzyńskoCo na te słowa przeciwnicy? Prze- -Kozielski Park Przemysłowy. KM

10


Z o b a c z n aj c i e k aw s z ą re l a c j ę w i d e o. K l i k n ij n a z dj ę c i e :

Słuchaj nas, wybierz i zagłosuj O s t at n i e n ot ow a n i e Int e r n e t ow e j L i s t y P r z e b oj ów :

1

2

3

Niezbędnik Informacyjny Radia Park  
Niezbędnik Informacyjny Radia Park  
Advertisement