Page 1

DZIELNICA I MIASTO I POWIAT I REGION

niezb@dnik

piszemy o tym, o czym mówi się w regionie

Tygodnik regionalny I numer 19 I 11 stycznia 2013

Taśmy zza kulis. Poznaj treść s.2

„On (A.Majcher) jest menadżerem z koziej d**y(...) G***o dostanie na szpital” Miał być dialog. Dominował monolog Benzen wisi w powietrzu Zwolnienia są zbyt drogie

s.4 s.5 s.6


T

emat z okładki: FRAGMENT NAGRANIA W środę na naszej antenie gościliśmy dyrektora SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu. Po tej rozmowie nic już nie będzie takie samo. Anatol Majcher zdradził kulisy prac w samorządzie Kędzierzyna-Koźla. Wspomniał o nagraniu, jakie trafiło w jego ręce.

- Słuchałem taśmy z nagraniem pracownika na wypowiedzeniu i jednocześnie członka zarządu powiatu, który bardzo wyraźnie mówi, że zbiera na mnie haki. Co więcej - mówi także w imieniu pana starosty.

JUŻ 2 OSOBY MA PRZECIWKO SOBIE, CZYLI MNIE I STAROSTĘ. JEDEN GO BRONI TAKIGOŚCIU, BO TEŻ JEST JEGO SŁUGUSEM - MAREK PIASECKI I JESZCZE V-CE STAROŚCINA, KTÓRĄ TEŻ CHCIAŁ NA ZIELONĄ TRAWĘ POSŁAĆ, BO CHCIAŁ ODWOŁAĆ ZARZĄD. ONA BY ZOSTAŁA NA LODZIE, BO NIE JEST RADNĄ I ONA TERAZ GRA Z NAMI - PRZYRZEKŁA PRAWIE NA KOLANACH. TEGO JESZCZE NAWET MAJCHER NIE WIE. NA RAZIE MYŚLI, ŻE JEST 2:2.

Taśmy zza kulis. Poznaj treść

wypowiedzenie z pracy. Godzinę albo dwie godziny później dostałem propozycję, że wypowiedzenie zostanie cofnięte, jeśli zrezygnuję z zasiadania w zarządzie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego - wyjaśnia. Nie wiem czy boją się mojej wiedzy, a może zbyt wiele dopy- Mówi o tym, że nie lubi swojego tywałem. Ja jestem spokojny, nie zakładu pracy i dyrektora. Jest go- mam sobie nic do zarzucenia. Mam tów wraz z częścią członków zarzą- prawo pytać - kwituje Gładysz. du „G**** dać na ZOZ”. Anatol Majcher odpiera te zarzuty. Artur Widłak zaznacza, że jest za- Jak twierdzi proces informatyzacji, niepokojony całą sytuacją. - Wy- za który był odpowiedzialny Głaczuwam naciski. Nie wiem, czy dysz zakończył się, stąd wypowieKędzierzyn-Koźle nie będzie kolej- dzenie. - Pan Gładysz - w październiku lub listopadzie - osobiście nym miastem afer - tłumaczył. napisał prośbę o przeniesienie go Jakub Gładysz powiedział nam do działu księgowości. Otrzymał natomiast, że nie ma sobie nic do odpowiedź, że będzie to trudne, bo zarzucenia. - 31 grudnia dostałem nie posiada żadnych kwalifikacji. Po tej wypowiedzi zawrzało. Dyrektor zdradził, w jaki sposób Jakub Gładysz wzywał do bojkotu szpitala. Okazuje się, że chęć prowadzenia agresywnej polityki pojawiła się po tym, jak samorządowiec został zwolniony z placówki.

KILKNIJ PO WIĘCEJ

W związku z tym - zostanie z nim rozwiązana umowa. I została. Pan Gładysz rzeczywiście zgłosił się do mnie proponując przeróżne rzeczy, ale proszę mi powiedzieć, jaki miałoby sens, gdybym najpierw mu wypowiedział, a potem wymuszał? - pyta Anatol Majcher. Główni bohaterowie kędzierzyńsko-kozielskiej „afery taśmowej” to Jakub Gładysz, członek zarządu z ramieniu KW Tomasza Wantuły (jak się dowiedzieliśmy wykluczony już z tego ugrupowania) oraz Anatol Majcher, dyrektor tutejszego szpitala. Nagranie rozmowy radnego ujawnia kulisy lokalnej polityki. Dowiadujemy się m.in. o szukaniu większości, by odwołać Anatola Majchera ze stanowiska i to w ramach dyscyplinarki.

niezb@dnik REKLAMA


Pan starosta w tej chwili ewidentnie szuka haków, bo jeśli ja słyszę z prasy, że on ma do mnie zastrzeżenia, bo obiecałem, że będzie szybko poprawiona sytuacja finansowa ZOZ-u (...) Pan starosta nie jest dzieckiem i musi rozumieć taką sytuacje, że jeśli ma się zobowiązania z lat poprzednich to je spłaca się w tym roku, nie regulując na czas swoich własnych zobowiązań bieżących. ANATOL MAJCHER

Dochodziły do mnie różne niepokojące tematy i starałem się tę wiedzę weryfikować (…)Zastanawiałem się czy to dobrze, gdy radny pracuje w takiej jednostce. Plusem jest to, że dużo słyszę i wiem. Minus jest taki, że obowiązuje zależność służbowa. JAKUB GŁADYSZ Kliknij na zdjęcie, aby posłuchać całej rozmowy z Jakubem Gładyszem.

Nie brałem udziału w żadnych rozmowach i spotkaniach. Dystansuję się od tego. Takie nagrania nie rodzą się przez przypadek. Jeśli ktoś chce mi wmówić, że dwóch młodych ludzi spotkało się na pogawędce, jeden przypadkowo wyjął magnetofon i nagrywał drugiego, a dyrektor SP ZOZ-u ma za chwilę tą taśmę u siebie na biurko, to ja czegoś takiego nie przyjmuję. Być może sprawa ma drugie dno. ARTUR WIDŁAK

R

ozmowa tygodnia: Trudniej na starcie. Bezpieczniej na finiszu. Taki system będzie obowiązywał od 19 stycznia. Wtedy zmienią się zasady egzaminów na prawo jazdy. W sferze samego testu- czeka nas rewolucja. Zamiast 18 pytań wylosowanych z puli 500, egzaminowany będzie odpowiadał na 32 pytania z puli 3 tysięcy.

Arkadiusz Jajuga, właściciel szkoły jazdy. Chcesz posłuchać rozmowy? Kliknij na zdjęcie.

03 niezb dnik @

Duża zmiana dotyczy także formy nauczania. Posłuchaj rozmowy o zmianach w egzaminowaniu.


S

amorząd:

8 stycznia. Miał być dialog. Dominował monolog Prezydent zapraszał, prezydent wyznaczył reguły, prezydent nie spełnił oczekiwań. Trudno mówić o poprawie relacji Tomasza Wantuły z tymi, którzy stracili do niego zaufanie. Spotkanie, które miało być „nowym otwarciem” i zniwelowaniem podziałów, wywołało rozczarowanie. Radnym opozycji nie spodobała się narzucona formuła i tematyka debaty.

- Myślę, że nie ma sensu rozmawiać o tym, co nas nie dzieli. Ja myślę, że powinniśmy rozmawiać o tym, co stanowi problem. Na przykład oświata, która nie znalazła się w programie obrad.

- Dlaczego nie rozmawiamy o sprawach, które wzbudzają kontrowersje - pytali rajcy. Sam włodarz przekonywał, że to dopiero początek rozmów na temat przyszłości Kędzierzyna-Koźla.

I nawoływał do wspólnego działania. - Chciałbym, aby nas połączył wspólny cel. Najważniejsze zadania są dziś punktem wyjścia.

- Ja oczekiwałem, że zaproponuje nam Pan jakiś nowy sposób współpracy, a nie będzie opiniował projekty, które są już zakończone krytykował Rafał Olejnik z Klubu Radnych Niezależnych. Podobną ocenę wystawił Wojciech Jagiełło SLD. - Najpierw należy rozwiązać kontrowersyjne sprawy. Gorzkich słów nie szczędził także Andrzej Kopeć z Platformy Obywatelskiej.

Prezydent Tomasz Wantuła starał się odeprzeć zarzuty. - Tematy wcale nie są wybrane, aby mówić dobrze.

Punktem wyjścia była dla niektórych ogłoszona przerwa. Ci, którzy pozostali na sali, mogli kontynuować udział w prezentacji wybranych przez prezydenta tematów. KM

Tego samego dnia w Warszawie odbyło się rozstrzygnięcie VI edycji Konkursu Innowator oraz wręczenie certyfikatu w projekcie Przyjazny Samorząd. Nominowany był prezydent Tomasz Wantuła. Pomimo deklaracji: Jestem uparty. Jak nie wpuszczą drzwiami, to wejdę oknem. Nie udało się. Samorządowcy z całego kraju uznali, że tytuł Człowieka Roku Polskiego Samorządu otrzyma starosta limanowski Jan Puchała. Najlepiej Zarządzaną Jednostką okazał się Ełk oraz Rzeszów. A eksperci pod okiem Centrum im. Adama Smitha nie mieli wątpliwości, że najlepsze projekty minionego roku zrealizowało Województwo Pomorskie oraz Ostrów Wielkopolski. Wiadomo także, że Przyjaznym Samorządem za rok 2012 została gmina Lesznowola. Pomimo woli, aby w końcu ktoś dostrzegła miasto trzech kozłów.

niezb@dnik

04


I

nterwencja:

Błotnista przeprawa „wyspiarzy” Walka z firmą trwa przeszło pół roku. Mieszkańcy mają dosyć już brodzenia po kostki w błocie, brudnych spodni i przeprawy przez bagno. Chodzi o prace budowlane trwające na „kozielskiej wyspie” – prace, które stale doprowadzają do za- zakresie nie mamy kompetencji. Roboty musiałyby być brudzenia drogi. Mieszkańcy są bezsilni, jakiekol- wykonywane niezgodnie z prawem. wiek interwencje nie odnoszą skutku. Zastępca straży miejskiej, Grzegorz Grzesik nie widzi pro- Błoto za kostki. A jak pytam się majstra, kiedy blemu. Tłumaczy, że: - „droga jest na bieżąco kontrolowabędzie posprzątane? Mówią: jak bedziemy mie- na i nie ma tam żadnych niedogodności”. - Inwestor jest li czas. Wtedy zazwyczaj wzywam straż miejską. przez nas na bieżąco monitorowany. Skoro są tam prowaPrzyjeżdżają i mówią, że mogą dać mandat, ale dzone prace ziemne to trudno, aby droga była całkowicie czysta. Na chwilę obecną stan drogi jest zadowalający. i tak będzie potargany. - Straż miejska odsyła mieszkańców do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kędzierzynie-Koźlu. - To nie do końca trafiony pomysł - mówi Aleksandra Suwada. - Tutaj w tym

- Do tej pory strażnicy nie nałożyli żadnego mandatu na firmę budowlaną ponieważ nie było ku temu podstaw dodaje Grzesik. Droga, jak droga cały czas ta sama, tylko obuwie po trasie zmienia swój wygląd. TM

Ś

rodowisko:

Benzen wisi w powietrzu. Zmiana nie WIOŚ, który bada stężenie i jest odpowiedzialny za jakość powietrza, nie przyjmuje sugestii ekspertów, by np. zmienić miejsce pomiarów. Co więcej, Instytucja sugeruje, że mieszkańcom przeszkadza nie tyle benzen, co sama lokalizacja stacji.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska odrzuca zarzuty, że pomiary stężeń trującej substancji są niewiarygodne.

- Padają zarzuty, że benzen mierzony tam jest niewiarygodny. Przeprasza. Zadaniem stacji jest pomiar i ochrona - Wszyscy poza urzędnikami uważają, że coś jest zdrowia ludzi. To jest nasza stacja automatyczna na pierwna rzeczy, a urzędnicy nadal uważają, że nie ma szej linii zabudowań osiedla Piastów - tłumaczy Henryk nić na rzeczy - ocenia posłanka Brygida Kolenda- Wyrozumski z WIOŚ. -Łabuś, która była inicjatorką specjalnej debaty, a teraz próbuje zmobilizować Inspekcję do podjęcia I pyta: Gdzie ma byc postawiona? Nie da się ustawić jej nowych działań. w szczerym polu, skoro ma chronić ludzi.

- My - mieszkańcy i podatnicy - mamy Próżno oczekiwać przełomu w sprawie poszukiwań truprawo oczekiwać takich działań, które nas ciciela, jak również jakichkolwiek nowych kroków urzędników odpowiedzialnych za jakość powietrza. Do WIOŚ chronią - mówi Brygida Kolenda-Łabuś.

05 niezb dnik @

trafiła kolejna korespondencja posłanki. Nie wiadomo, czy do czegoś zdopinguje. KM


R

ynek pracy: - Nie stać nas na zwolnienia grupowe – tak zadeklarował na naszej antenie Anatol Majcher. Dyrektor SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu nie wykluczył jednak, że zmiany w personelu szpitala są konieczne.

Inparco szuka ratunku Spółka Inparco dąży do restrukturyzacji. Z prężnie działającej w latach świetności spółdzielni inwalidów obecnie pozostała tylko nazwa. Co doprowadziło do takiej sytuacji? W latach świetności pracowało tu 800 osób. Obecnie na terenie zakładu przybywa zaledwie 20. Powód? Potężna konkurencja ze strony Chin oraz niekorzystne zmiany w prawie do zatrudniania osób niepełnosprawnych. - Skończyły się dotacje z PFRON-u, a władze potraktowały nas po macoszemu. Nie prowadzimy już produkcji świecarskiej, chcemy się przekwalifikować - zaznacza Ludomira Sala, przewodnicząca rady nadzorczej w spółce.

- Kiedyś produkowaliśmy wyroby ekskluzywne, teraz nikogo na to nie stać. Szukamy innego rozwiązania. W tej chwili nie mamy pieniędzy. Zmieniła się moda. Nie ma zamówień, a nasze maszyny mają starą wydajność, są bardzo energochłonne i produkcja jest nieopłacalna - dodaje. Kilka pomieszczeń oddano w dzierżawę. Trwają poszukiwania chętnych na pokoje biurowe. Czy zmiany w spółce coś zmienią? Czas pokaże. Wiadomo jednak, że świec z logo legendarnej kędzierzyńsko-kozielskiej spółki już nie zobaczymy. TM

Zwolnienia są zbyt drogie

Rotacja wynika z przechodzenia na emeryturę lub innych zmian w sytuacji prywatnej pracowników. - Posiadając 700 pracowników nie ma możliwości, żeby nie było - zaczynając od dycyplinarnych, a na planowych kończąc - zwolnień. Wiadomo jednak, że na zwolnienia grupowe tego ZOZ-u nie stać. Choćby za sprawą odpraw dla pracowników. Planowe cięcia wynikają z przygotowywania się do trudnych czasów. Szpital do końca 2016 roku musi zdobyć 9 milionów złotych. - Po części z pomocy powiatu, po części z zarobku. Trzeba zakłądać także pomoc miasta i gmin ościennych. Anatol Majcher podkreśla, że duża redukcja etatów miała miejsce 10 lat temu. Obecnie takiej nie przewiduje, choć wiadomo, że cięcia w szpitalu są nieuniknione. POSŁUCHAJ ROZMOWY Z A.MAJCHEREM:

Opinie byłych pracowników znajdziesz na portalu www.radiopark.com.pl Komentuj i oceniaj.

niezb@dnik

06


Kliknij na zdjęcie. Przeczytaj artykuł

07 niezb dnik @


K

ultura:

Opole O godzinie 12:00 rozpocznie się impreza plenerowa na Rynku, którą zainauguruje bieg przełajowy „Policz się z cukrzycą”. Na scenie wystąpią m.in.: finaliści 16. Mikołajkowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej, Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, uczestnicy projektu muzycznego „Opolskie dzieci śpiewają kolędy” oraz zespoły: Bakshish, Volare, Madi i Cała Góra Barwinków. Punktualnie o 20:00 rozbłyśnie tradycyjne Światełko do nieba, a tuż po nim na scenie pojawi się gwiazda wieczoru - zespół Video.

Kędzierzyn-Koźle

O godzinie 18.30 w Domu Kultury „Chemik” rozpocznie się program wokalno-taneczny pt. „Bal nad bale” - Tańczymy, Śpiewamy, Pomagamy. W Domu Kultury „Chemik” zobaczymy między innymi: Studio Piosenki, Centrum Tańca „FIESTA” oraz grupę taneczną FUNKY TRIP. W DK„Koźle” będzie nieco inaczej. W ramach „Ostrego WOŚP-u” wystąpią zespoły: Lamps, CZWARTY, Efekt Uboczny oraz Afekth.

Wydawca:

ul. Piastowska 1 47-200 Kędzierzyn-Koźle woj. opolskie Telefon: 77 482 12 12 Faks: 77 482 28 24

Krapkowice

Redaktor naczelny: Marek Wojciechowski

Kto wystąpi na WOŚP w Krapkowickim Domu Kultury? Zespół Sekator z Opola, Kontraband z Krapkowic oraz The Bad Sleep Well. Oprócz muzyków rockowych na scenie pojawi się zespół taneczny Siera, a także Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Na godzinę 20:00 zaplanowano światełko do nieba oraz wielkie ognisko dla mieszkańców.

Redaktor wydania: Bartosz Walat

Strzelce Opolskie W ramach WOŚP wystąpią zespoły działające przy Strzeleckim Ośrodku Kultury. Zaproszono także zespół reggae z Gliwic: od godz. 15:00 wystąpią między innymi: zespół „KLIK”, Studio Piosenki BIS, Zespół mażoretek AXIS, a także Young Brass ElektroBand, Keczap, Długson, FREAK BEAT. Gwiazdą wieczoru będzie „Wiewiórka Na Drzewie”.

Dziennikarze: Katarzyna Martyniak Tomasz Maciejewicz Piotr Pękala

niezb@dnik REKLAMA

Niezbędnik Informacyjny Radia Park  

19. numer internetowej gazety Radia Park FM.

Niezbędnik Informacyjny Radia Park  

19. numer internetowej gazety Radia Park FM.

Advertisement