Page 1

DZIELNICA I MIASTO I POWIAT I REGION

niezb@dnik

piszemy o tym, o czym mówi się w regionie

Tygodnik regionalny I numer 17 I 28 grudnia 2012

Bojkot radnych. Nieudany

Zenon Maślona o Kędzierzynie-Koźlu Lekcja odrobiona. Zadanie nie Świetlana przyszłość szpitala?

s.3 s.6 s.6


T

emat z okładki: Budżet Kędzierzyna-Koźla przyjęty jednogłośnie, przegłosowany minimalną, potrzebną do tego ilością głosów. Poprzednie 11:11 zamieniło się teraz w 12:0. Na sali obrad pojawili się wyłącznie sprzymierzeńcy prezydenta Tomasza Wantuły. Pozostała jedenastka rajców postanowiła zaprotestować. - Pan Prezydent postanowił kolanem dopchać ten budżet. Udało mu się. Ma 12 radnych, którzy poparli mu ten budżet, ale 11 radnych w ogóle nie bierze pod uwagę. To nie jest dobre dla naszego miasta. My jesteśmy otwarci na rozmowy, ale widzimy, że docelowo - nie chce z nami rozmawiać - tłumaczy decyzję swoją i kolegów z opozycji radny Grzegorz Mankiewicz. W absencji radnych prezydent Kędzierzyna-Koźla nie doszukuje się aluzji. - Ja jestem tutaj po to, aby pracować na rzecz miasta. Mam nadzieję, że wszyscy inni też tak postrzegają swoją misję. Z kolei głosujący ‚za” budżetem radny Marek Niemiec dziwi się tak radykalnemu sprzeciwowi radnych. - Zastrzeżeń do tego budżetu nikt nie wnosił. Nikt nie wnosił także nowych wniosków. Rajcy, którzy postanowili opuścić nadzwyczajną sesję budżetową wystosowali oświadczenie. Jak piszą, czują się zażenowani próbami forsowaniu projektu budżetu, sugerując że na radnych mogą być wywierane naciski. Skarżą się również na brak konsultacji ze wszystkimi ugrupowaniami w radzie. KM

Fragment listu otwartego: 20 grudnia 2012 roku podczas sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2013r. Przygotowana przez prezydenta Tomasza Wantułę Uchwała nie została przez radnych przyjęta. Forsowana przez prezydenta kolejna próba głosowania budżetu na tej samej sesji, spowodowała zdecydowaną reakcję obsługi prawnej Urzędu Miasta czuwającej nad prawidłowością przebiegu sesji. Z przykrością obserwowaliśmy działania, które w naszej ocenie mogą świadczyć o tym, źe na niektórych radnych wywierane są… naciski. W związku z wykazaniem, że powtórne głosowanie uchwały budżetowej - z powodu rzekomej pomyłki radnego w pierwszym głosowaniu byłoby nielegalne - Prezydent postanowił zwołać pospiesznie na dzień 27.12.2012 kolejną sesję, na której głosowany ma być powtórnie projekt budżetu nieprzyjęty przez radnych tydzień wcześniej. Niestety do dnia dzisiejszego nie odbyły się źadne konsultacje obejmujce wszystkie ugrupowania w radzie, mogące skutkować ewentualnymi zmianami w proponowanym projekcie budźetu (...) nie widzimy w dniu dzisiejszym możliwości wzięcia udziału w sesji. Wyraźamy jednocześnie nadzieję, źe planowane na dzien 8 stycznia spotkanie doprowadzi do poprawienia niepotrzebnie napiętych relacji Rada Miasta - Prezydent. Andrzej Kopeć

niezb@dnik REKLAMA


Rozżarzony kominek. Kolędy grane na żywo. Na stołach barszcz, kapusta, a w rękach - opłatek. Taki opis może pasować do wigilii w wielu domach. Okazuje się jednak, że podobnie jest u tych, którzy domów nie mają.

Wigilia z...

W wigilijny poniedziałek na osiedlu Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu zorganizowano wieczerzę dla samotnych, bezdomnych i potrzebujących. Ponad 130 osób zasiadło przy jednym stole. Rodzinnym stole. Organizatorzy podkreślają, że Wigilia musi być wyjątkowa dla wszystkich, nawet jeśli samo spotkanie nie rozwiąże żadnych problemów. Tłumaczy proboszcz Mieczysław Hałaszko. - Dzielimy się z nimi opłatkiem, ale to taki znak, że dajemy im trochę ciepła, jedzenia. To oczywiście cząstka, bo i życie trwa i kłopoty zostają nierozwiązane, ale wierzymy, że chociaż trochę im pomożemy. W jednym miejscu zasiedli mieszkańcy Koźla Port, Śródmieścia, Blachowni i innych dzielnic. To co roku pokazuje skalę problemu. - Bez adresu, bez meldunku, mieszkają na działkach, w altankach. Czasem - pod mostem - tłumaczy Danuta Wójcik. Kolejna wigilia już za rok. Jej tegoroczni uczestnicy rozeszli się z nadzieją, że spotkają się w tym samym gronie. O ile - w przypadku bezdomnych i samotnych - to optymistyczne życzenie.

R

ozmowa tygodnia: Spory na szczeblach władzy. Brak pracy dla młodych. A w dodatku – zbyt wielkie oczekiwania. Na takie sfery życia publicznego zwrócił uwagę nasz gość. Zdaniem przedsiębiorcy możemy liczyć na zainteresowanie małych i średnich firm. Duże szukają korzystniejszej infrastruktury niż ta z Kędzierzyna-Koźla.

Zenon Maślona, prezes Brenntag Polska. Chcesz posłuchać rozmowy? Kliknij na zdjęcie.

03 niezb dnik @

Zenon Maślona sugeruje, że lokalne problemy mogłoby rozwiązać wprowadzenie okręgów jednomandatowych.


I

nwestycje:

Gimnazjum dla dorosłych

Pojawiła się prośba. Będzie realizacja. Choć utrzymanie szkół gimnazjalnych nie leży w gestii powiatu, samorząd chcę utworzyć taką placówkę. Co więcej - ma być skierowana do osób dorosłych. Z wnioskiem do starostwa zwrócił się wojewódzki komendant Ochotniczych Hufców Pracy. - Ościenne gminy muszą zaakceptować ten projekt i podpisać odpowiednie porozumienie z powiatem. Ta szkoła umożliwiłaby zdobycie wykształcenia tym osobom, które nie są w stanie tego dokonać w tradycyjnym trybie - tłumaczy Renata Scheit z kędzierzyńsko-kozielskiego starostwa.

Z uwagi na duże koszty, gmina Kędzierzyn-Koźle chce remont kozielskiego rynku z przyległymi ulicami zrealizować w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Pomysł ten, zgłoszony do Konkursu 3P, otrzymał jedną z czterech głównych nagród w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Nagrodą w konkursie 3P jest uzyskanie darmowego, kompleksowego wsparcia doradczego: prawnego, ekonomicznego i technicznego na etapie przygotowania przedsięwzięcia oraz wyboru partnera prywatnego czy koncesjonariusza, Można z niego skorzystać do końca października 2014 roku. Klienci Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle mogą wyrazić swoją opinię o sposobie obsługi przez urzędników magistratu. Można to zrobić przez wypełnienie anonimowego kwestionariusza. Do przekazania opinii wystarczy komputer z dostępem do internetu. Swoje opinie petenci mogą tym razem wyrażać do końca grudnia. Cykliczne sprawdzanie zadowolenia klientów urzędu to część projektu „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego”. Kliknij na zdjęcie.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, placówka rozpocznie swoją działalność w nowym roku szkolnym. Gimnazjum będzie się znajdowało na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na osiedlu Azoty. PP --------------------------------------Pomysł komentuj na stronie internetowej radiopark.com.pl

niezb@dnik

04


W

skrócie:

osoby skorzystały z programu „Nowe szanse”, jaki był skierowany do bezrobotnych z regionu. 223 W samym 2012 roku wzieły w nim udział 43 osoby, w tym 14 niepełnosprawnych. Formy pomocy obejmowały doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, konsultacje z terapeutą ds. uzależnień, a także wsparcie finansowe w formie zasiłków. W ramach szkoleń zawodowych możliwe były zapisy na kursy: kierowcy wózków jezdniowych, prawa jazdy kategorii C, opiekuna osób starszych oraz obsługi programów komputerowych i urządzeń biurowych. Bezrobotni mogli też kontynuować naukę oraz uzupełnić wykształcenie. Wśród uczestników projektu - zatrudnienie znalazły już cztery osoby.

Lekcje czytania i pisania, matematyki, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia logopedyczne, a także warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne oraz zajęcia z języka angielskiego. W jedenastu szkołach podstawowych w Kędzierzynie-Koźlu rozpoczęły się zajęcia nadobowiązkowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dodatkowe godziny objęły uczniów z klas I-III. - Celem jest wspomaganie szkół w procesie edukacji. Uwzględnia on indywidualną pracę z dzieckiem i wspieranie jego osobistego rozwoju. Program sfinansuje pracę z dziećmi szczególnie uzdolnionych bądź tymi, które mają trudności w nauce - mówi Katarzyna Dysarz,

484

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Właściciele walorów puławskiej spółki będą mogli zapisywać się na akcje Azotów Tarnów w dniach 7-10 stycznia 2013 roku. 1 akcja ZA Puławy uprawniać będzie do objęcia nowych akcji Azotów Tarnów. Celem emisji aportowej jest zwiększenie udziału Azotów Tarnów w kapitale Puław do poziomu nie mniejszego niż 60 proc. Oobecnie udział ten wynosi 10,3 proc. - Powstanie takiej Grupy oznacza zwiększenie jej konkurencyjności na rynku europejskim. Pozwoli również na kontynuację inwestycji, jak i poprawi pozycję negocjacyjną przy dalszym procesie konsolidacji - mówi Jerzy Marciniak, prezes Azotów Tarnów.

2,5

S

amorząd: rónolegle - mówi Marek Piątek. Szczególnie, że dzięki modernizacji mógłby zostać zrealizowany projekt europejski. Mówi się o nim na szczeblach ponadregionalnych. - Dyskusje trwają nawet w Brukseli - podkreśla wicestarosta Gabriela Tomik.

dni posta29 września 2011 roku ra uchwały nowili skierować projekt ryta Odry. w sprawie pogłębiania ko s ponad 60 Projekt poparło wówcza kich, ale samorządów nadodrzańs przez włanie został on zauważony iej ponodze centralne. Rok późn ość rzeki. wiono zapytanie o przyszł ? Czy przyniosło to efekty

05 niezb dnik @

Wiceprzewodniczącego rady powiatu przekonuje, że tak. - Odra stała się jedną ze spraw priorytetowych - nawet dla ministerstwa. Są już na ten cel przeznaczone pieniądze. Minister Gawłowski przekonywał, że nadszedł czas na rozpoczęcie rozmów z zachodnimi sąsiadami, aby rzekę pogłębiać

- Chodzi o wspólnotę 17 regionów Europy Środkowej. Od Morza Bałtyckiego aż po Adriatyk. Potencjał Chorwatów skutkuje zainteresowaniem wielu krajów. Łącznie ze Szwecją. Temat Odry ma szansę pokazać, że lokalne jednostki samorządowe mogą wpływać na decyzje międzynarodowe. Warunkiem musi być wspólny interes kilku państw. BW


S

amorząd:

Lekcja odrobiona, zadanie domowe nie Rozsądek wziął górę nad poprawnością historyczną. Dąbrowszczaków, Wieczorka, 9 Maja, Szenwelda oraz Przodowników Pracy zostają. Jest jednak pomysł na nową nazwę dla Placu Gwardii Ludowej. Władze Kędzierzyna-Koźla zgodnie stwierdziły, że będą narażać mieszkańców na kosztowną wymianę dokumentów. Ta groziłaby kilkuset osobom, gdyby poprzeć propozycję Instytutu Pamięci Narodowej. Lokatorzy zaprotestowali u przewodniczącej rady miasta. - Podpisów jest około 550. Przed podjęciem decyzji, radny Ryszard Pacułt apelował do swoich kolegów. - Zachowajmy jakiś umiar i rozsądek. Podobnego zdania była większość miejskich rajców, którzy negatywnie rozpatrzyli wniosek IPN-u. - Dzisiaj pewnie w Grecji i Rzymie stoją pomniki cesarzy, którzy także sobie nie zasłużyli, ale nikt nie wpada na pomysł, aby je zburzyć - stwierdza Grzegorz Chudomięt, który - jak powiedział - jest gotów poprzeć inną inicjatywę - zmianę nazwy Placu Gwardii Ludowej. - Uważam, że ta zmiana nie wiąże się z dużymi kosztami społecznymi, ponieważ na tym placu nie mamy bezpośrednio zamieszkałych mieszkań- uzasadnia swój pomysł radny Grzegorz Peczkis, który proponuje, by nazwać plac im. Lecha Kaczyńskiego. Lekcja historii w Kędzierzynie-Koźlu została odrobiona, jednak zadania domowego władze nie zamierzają wykonywać. Nie grożą za to żadne konsekwencje. KM

Świetlana przyszłość szpitala? Szpital w Kędzierzynie-Koźlu doczeka dobrych czasów. Nie braknie pieniędzy na zabiegi, a pacjenci nie będą odsyłani z kwitkiem. Tak będzie, jeśli w Narodowym Funduszu Zdrowia nastąpią zmiany. Posłanka Janina Okrągły nie ma wątpliwości, że trzeba skończyć z centralizacją NFZ. Oto walczą wszyscy członkowie sejmowej komisji zdrowia.

- Centralizacja spowodowała, że wszystkie decyzje zapadały u góry. Nie uwzględniały potrzeb regionów. W niektórych rejonach potrzeba więcej usług w zakresie geriatrii, w innych - pediatrii. Te oddziały będą mogły określać swoje potrzeby. Teraz jest to narzucane odgórnie. Decentralizacja pozwoli poszczególnym szpitalom na współudział w kreowaniu polityki zdrowotnej. Zdaniem posłanki, znaczenie szpitala w Kędzierzynie-Koźlu jest na tyle duże, że powinniśmy skorzystać na planowanych zmianach. - Szpital kędzierzyński należy do jednostek wiodących w regionie. WCM, szpital w Kędzierzynie-Koźlu i szpital w Nysie. Mam nadzieję, ze tutaj te usługi będą kontraktowane na takim poziomie, aby zabezpieczyły nie tylko potrzeby Kędzierzyna-Koźla, ale także powiatu głubczyckiego czy prudnickiego. Wiadomo, że kontrolę w jednostkach będzie sprawował wojewoda. To on będzie pośrednikiem między lokalnymi oddziałami, a centralnymi strukturami NFZ. BW

niezb@dnik

06


R

elacja:

Jarmark Bożonarodzeniowy Kędzierzyn-Koźle Krapkowice

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA WWW.RADIOPARK.COM.PL Było mroźno, ale polewali kawę. Było głośno, ale dzięki muzyce. Tak można opisać IV Jarmark Rękodzielniczy w Kędzierzynie-Koźlu. Zdaniem samych wystawców – wszystko zmierza w dobrym kierunku. Impreza była dobrą okazją by oprócz zakupów, zainteresować się tradycyjnymi wyrobami. Dzięki obecności kupców można było zrozumieć, dlaczego wkładają w to swoje serce. Okazuje się jednak, że rękodzielnictwo jest także pielęgnowane przez młodsze pokolenie. To, które woli jarmarki od kolejek w supermarkecie. Stoiskom towarzyszyły występy lokalnych muzyków. Zaprezentowała się kozielska „Żegluga” oraz Państwowa Szkoła Muzyczna. Wszyscy obiecywali, że dołożą wszelkich starań, aby kolejna odsłona jarmarku była jeszcze bardziej uroczysta. BW

07 niezb dnik @

Było kolorowo, wesoło, radośnie, a przede wszystkim świątecznie. Mróz co prawda lekko doskwierał, ale to nie odstraszało. Przez kilka dni krapkowickim rynkiem zawładnęli sprzedawcy, kuglarze i kataryniarz. A wszystko to przez jarmark bożonarodzeniowy. Była to pierwsza tego typu impreza na Opolszczyźnie, zorganizowana wspólnie z sąsiadami zza południowej granicy. Pomysł szczególnie spodobał się mieszkańcom, którzy doskonale bawili się przy dźwiękach świątecznych piosenek, popijając grzane wino. Na odwiedzających czekało wiele atrakcji. Podziwiać można było m.in. 40 różnych szopek bożonarodzeniowych. Ostatnie zakupy dodatkowo umilały dźwięki kataryny. Jarmark Bożonarodzeniowy na krapkowickim rynku trwał od środy do soboty. PP


K

ultura:

SYLWESTER

TEATR

Teatr Kochanowskiego tradycyjnie zaprasza na wspólne pożegnanie KINO starego roku przy dobrej scenicznej zabawie. Tym razem okazją do Miejski Ośrodek Kultury w Kę- niej będą obie inscenizacje przebodzierzynie-Koźlu zaprasza na ju Raya Cooneya, czyli Mayday 1 „Szampańską Noc Kinową”. Start i Mayday 2. Pierwsza część o godz. o godzinie 20:00. Wśród projekcji: 18:00 , druga o 21.30, a po tym „Kochanie poznaj moich kumpli”, oczywiście życzenia, toast na sce„Zabić, jak to łatwo powiedzieć” nie i lampka szampana z publiczoraz „Hobbit”. nością. KONCERT Strzelecki Ośrodek Kultury zaprasza na „Wiedeńską Galę Sylwestrową”. Start o 21:30. W programie znajdą się najpiękniejsze pieśni neapolitańskie, wybrane fragmenty – arie i duety z operetek wiedeńskich i z musicali Broadwayu. Wykonawcy: Gliwicka Orkiestra Rewiowa „Promenada” pod dyrekcją Adama Żaaka. PLENER O 22:00 w Opolu rozpocznie się plenerowy Sylwester na Rynku. W tym roku wystąpi grupa Wet Fingers. Duet tworzą DJ Adamus i Mafia Mike, muzycy związani z Opolem. I to oni zapewnią dobrą zabawę tym, którzy zdecydują się na Sylwester pod chmurką. FILHARMONIA Opolska Filharmonia zaprasza na koncert symfoniczny. Gospodarzem wieczoru będzie Bartosz Żurakowski. Start o 19:00.

NOWY ROK

Wydawca:

ul. Piastowska 1 47-200 Kędzierzyn-Koźle woj. opolskie Telefon: 77 482 12 12 Faks: 77 482 28 24

KONCERT W Domu Kultury „Chemik” w Kędzierzynie Koźlu zabrzmią czardasze, walce, toasty, miłosne arie i duety, czyli najsłynniejsze kompozycje operowe i operetkowe. Sprawcą tego wyjątkowego wydarzenia będzie Sonotrio Ensemble. Start o 15:00. KONCERT W Zdzieszowicach odbędzie się Koncert Noworoczny. Wystąpi Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśnicy. Grupa działa od 2005 roku przy Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Leśnicy, utworzonej przez samorząd Gminy Leśnica w 1993 roku. Inicjatorem i założycielem orkiestry był Klaudiusz Lisoń. Orkiestra liczy ponad 50 osób w wieku od 11 do 22 lat, uczniów i absolwentów Szkoły Muzycznej w Leśnicy. Start występu o 16:00.

Redaktor naczelny: Marek Wojciechowski Redaktor wydania: Bartosz Walat Dziennikarze: Katarzyna Martyniak Tomasz Maciejewicz Piotr Pękala

niezb@dnik REKLAMA

Niezbędnik Informacyjny Radia Park  

17. numer gazety z Kędzierzyna-Koźla.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you