Page 1

interwencja:

Masz sprawę do naszego reportera? 77/ 482 12 12

niezb@dnik

piszemy o tym, o czym mówi się w regionie

Tygodnik regionalny I numer 13 I 30 listopada 2012

A To zagranie polityczne rtur Widłak:

S

amorząd:

K

ronika:

Byli radni Wantuły się organizują s.5

Bunt w kozielskim areszcie s.6


T

emat z okładki:

Kto chce wykończyć starostę?

W czerwcu nie otrzymał absolutorium. W lipcu stracił rekomendację Platformy Obywatelskiej. We wrześniu jego kandydatka do zarządu powiatu nie otrzymała poparcia. Teraz Artur Widłak sprawdzi siłę opozycji na sobie.

- To typowa decyzja polityczna. Od kilku tygodni mówili o niej członkowie Platformy Obywatelskiej – kwituje starosta Artur Widłak.

- Jesteśmy w trakcie szykowania budżetu, wiec to najgorszy okres Sześciu radnych złożyło wniosek na zmiany. My nie zdażymy doo odwołanie starosty powiatu kę- kończyć swoich kalkulacji, a jeżeli dzierzyńsko-kozielskiego. przyjdzie ktoś nowy - tym bardziej nie będzie miał czasu. A dokładniej: Piotr Jahn, Małgorzata Tudaj, Grzegorz Duszel, Be- Józef Gisman nie chciał komenata Łobodzińska, Jadwiga Mroczko tować propozycji. Powiedział, i Henryk Chromik. że reprezentuje konstruktywną opozycję, dlatego nie podpisał Argumentów było kilka. Między się pod wnioskiem. Podobne stainnymi: nowisko wygłosił Stefan Wałach, także związany z klubem Mniej- niezgłoszenie żadnych wniosków szości Niemieckiej. do nowej strategii województwa - C h c e m y być konstruktyw- opóźnienia w realizacji budowy ną opozycją. Nikt nie podpisał się mostu Bierawa-Cisek na Odrze pod tym wnioskiem. Będziemy czekali na dalszy bieg wydarzeń. - brak spójnej strategii w zakresie wspierania pieczy zastępczej Wniosek musiałoby poprzeć trzy piąte składu rady, a więc co naj- brak rocznego programu współ- mniej 13 radnych. To oznacza, pracy z organizacjami pozarządo- że oprócz koalicjantów (PO i MN) wymi – wniosek o odwołanie musiałyby poprzeć jeszcze dwie osoby. Roz- słaby przepływ informacji o pra- strzygnięcie poznamy na kolejnej cy zarządu powiatu sesji. BW

Bardziej obserwacja niż kontrola. Raczej badanie niż nadzór. Ale jednak. Trwa sprawdzanie, w jaki sposób funkcjonuje Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu. Taką decyzję podjął zarząd powiatu, który zauważył kilka nieprawidłowości. Między innymi - jakość wykonania alei Lisa. - Nie może być tak, że zarząd powiatu nie jest zaproszony na odbiór inwestycji, która jest warta 500 tysięcy złotych - tłumaczy starosta Artur Widłak. Obawy spotęgował fakt, że PZD ma być organem kontrolnym nad budową mostu Bierawa-Cisek. Największa inwestycja przyszłego roku jest sztandarowym działaniem powiatu. - Nie możemy pozwolić sobie na uchybienia - zaznacza wicestarosta Gabriela Tomik, która osobiście prowadzi nadzór. Na ostatniej sesji powiatu starosta nie chciał zdradzić czy wyciągnie konsekwencje. - Poczekamy na raport - kwituje.

niezb@dnik

02


W

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, którymi dysponują sami mieszkańcy. Teraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów chce docenić te inicjatywy, które najefektywniej poprawiły życie lokalnych społeczności na Opolszczyźnie. Ogłoszono konkurs „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”. Celem konkursu jest także uhonorowanie i promocja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują dla społeczności lokalnej. Nagrody w konkursie to 10, 7, i 5 tys. zł. Szczegóły na stronie internetowej: funduszesoleckie.eu 35 zespołów z 27 szkół z województwa o p o l s k i e g o walczy o nowoczesne pracownie multimedialne i setki nagród indywidualnych w jubileuszowej 10. edycji konkursu Tesco dla Szkół „Zdrowo Najedzeni”. Uczniowie biorący udział w projekcie mieli za zadanie nakręcić krótkie filmiki prezentujące zasady zdrowego odżywiania. Uczestnicy konkursu liczą teraz na wsparcie lokalnej społeczności w walce o nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Każdy, kto chciałby oddać swój głos na wybrany filmik może to zrobić w dniach do 17 grudnia. Głosować można raz dziennie na dowolną liczbę filmów. Ponad tysiąc podpisanych umów – to dotychczasowy bilans wdrażania w województwie opolskim Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Najlepsi w pozyskiwaniu funduszy i ich wydawaniu są m.in. gminy Ujazd i Leśnica, stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna oraz Kraina Św. Anny. Największe uznanie wzbudziły natomiast: adaptacja budynku szkoły podstawowej w Niezdrowicach, budowa sali sportowej w Żywocicach Opolski PROW to w sumie prawie pół tysiąca przedsięwzięć.

2 03 niezb dnik @

skrócie:

MOK zapłaci. Za wszystko Marian Białas został zwolniony z Miejskiego Ośrodka Kultury. Sam zainteresowany nie pogodził się jednak z tą decyzją. Dlatego postanowił pójść do sądu. Były kierownik kina „Chemik” stracił stanowisko, gdy na czele MOK-u stał Andrzej Wróbel. Po tym, gdy również on został odwołany, jego następca Beata Malajka, nie cofnęła tej decyzji. Sprawa miała swój finał w sądzie. - Wyrok okazał się korzystny dla Białasa – informuje Ewa Kosowska-Korniak z biura prasowego sądu. - Sąd zasądził odszkodowanie w wysokości 11 tysięcy złotych. MOK musi także pokryć koszty postępowania. Wyrok jest prawomocny. PP

Elektroniczna lista zażaleń Dziura w jezdni, nie działająca latarnia, zaśmiecony chodnik - zamiast pism i telefonów, wystarczy kliknięcie, by zmobilizować miejskich urzędników do działania. Uruchomiona niedawno strona e-kedzierzynkozle.pl daje mieszkańcom narzędzie do informowania urzędu np. o awariach. Wystarczy się zalogować na portalu społecznościowym, by na wirtualnej mapie zaznaczać miejsca i zdarzenia wymagające interwencji. Po godzinie od wprowadzenia otrzymuje je urząd. - To czas na uzupełnienia lub anulowanie - wyjaśnia Marek Majewski z firmy, która budowała portal. Użytkownik ma też podgląd na to, jak jego zgłoszenie jest realizowane. KM

NASZ GOŚĆ: Serhiy Kapelus przyjmujący ZAKSY Chcesz posłuchać rozmowy? Kliknij na zdjęcie.


S

amorząd:

Lewa strona medalu... 14 km i 3 lat potrzeba do skompletowania wałów po lewej stronie Odry. Do 2015 roku Opolszczyzna i Śląsk mają wykonać swój plan. Chwilę później do wałów dołączy Zbiornik Racibórz. W ciągu tych trzech lat opolskie ma jeszcze do zbudowania ok. 10 km wałów w gminie Cisek.

- Jesteśmy na dobrym etapie, ale jest dość dużo do zrobienia - podkreśla wójt, Alojzy Parys. Śląskie planuje finiszować ze swoim 4 km odcinkiem w przyszłym roku. Tomasz Malinka ze śląskiego zarządu melioracji: - Na przełomie II i III kwartału będziemy już chcieli rozpocząć roboty budowlane. P i e n i ą d z e na budowę wałów wzdłuż Odry są, ale zabraknąć może na odszkodowania za zajęcie terenów. Tu Zbigniew Bahryj, dyrektor opolskiego zarządu melioracji, upatruje rolę pełnomocnika Aleksandra Skorupy. - Kwota trzech milionów złotych w porównaniu do strat ewentualnej powodzi do pestka. Co istotne, nie ma zagrożenia jeśli chodzi o finansowanie budowy wałów. Tempa nabiera również kwestia budowy polderu Racibórz Dolny. Należy jednak podkreślić, że na południu Opolszczyzny Odra obwałowana będzie tylko po lewej stronie. Prawy brzeg, mimo iż nieco wyższy, wciąż pozostaje niezabezpieczony. KM

W starostwie powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu debatowano nad efektem cieplarnianym. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Dobry klimat dla powiatu”, którego celem jest zaangażowanie samorządów lokalnych w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz umożliwiające lepsze przystosowanie do zmieniającego się klimatu. - W całym kraju takich debat prze- giczne - mówi Jan Kwiczak z urzęwidziano dziewięćdziesiąt - tłuma- du miasta. czy Andrzej Kassenberg z Instytutu na rzecz Ekorozwoju. - Obserwujemy bardzo duże - Chcemy połączyć działania związane z ochroną klimatu z tym, aby tworzyć nowe miejsca pracy. Chcemy kształtować środowisko na tyle czyste, abyśmy byli zdrowsi - to zaoszczędzi pięniedzy w funduszu zdrowia.

zainteresowanie pozyskiwaniem takich dotacji. Wydaliśmy na ten cel około dwóch milionów złotych, a to oznacza, że skorzystało z niej już dwa tysiące osób.

Oprócz debaty przygotowano film oraz liczne broszury dotyczące efektu cieplarnianego. - Wiele rzeczy już się udało zrobić - dodaje Kassenberg.

- Widać bardzo zasadniczy ruch. Ludzie instalują panele słoneczne, myślą o tym, aby inwestować w biogazownie. Niektórzy przymierzają się do instalowania wiatraków. W ramach projektu organizowane będą lokalne debaty, podczas Gmina Kędzierzyn-Koźle już od których mieszkańcy powiatu będą czterech lat przyczynia się do po- mogli podzielić się swoimi pomyprawy jakości powietrza oraz do słami na temat ochrony klimaograniczenia gazów cieplarnianych tu oraz adaptacji do jego zmian w mieście. - To są m.in. wszelkie w swoim regionie. TM dotacje na inwestycje proekolo-

niezb@dnik

04


S Trzy miesiące po tym, jak opuścili klub Tomasza Wantuły, zakładają własnych obóz. Klub Radnych Niezależnych - tak teraz tytułuje się czwórka rajców, która prezydentowi Kędzierzyna-Koźla powiedziała: pas. Na czele grupy stanął Rafał Olejnik, niegdyś najbliższy współpracownik Wantuły i szef jego sztabu wyborczego. Teraz on wraz z Haliną Mińczuk, Ryszardem Pacułtem oraz Telesforem Jankowskim tworzą własny front, odcinając się od polityki prezydenta.

- Powstały pewne rozbierzności w celach, sposobie zarządzania i personalnych posunięciach pana prezydenta. To miało być determinantą secesji, zaś powodem kolejnego ruchu brak dialogu. - Słyszeliśmy oczywiście wiele sygnałów, że to dla ściemy. Inni mówili, że to jest wojna.

amorząd:

Byli radni Wantuły się organizują Klub Radnych Niezależnych to od- -Koźla. Mamy swoje zdanie, bępowiedź na takie sugestie. Podej- dziemy je wyrażać jako klub. mujemy decyzje suwerennie. Na razie nie wiadomo, czy do 4 Nowy klub jeszcze nie określa się, radnych, którzy odeszli z komitetu po czyjej stanie stronie. - To zależy Tomasza Wantuły, będą chcieli dood zadania - mówi Rafał Olejnik. łączyć kolejni. Prezydent w radzie ma jeszcze czterech swoich rajców. - Jesteśmy radnymi niezależnymi, Może też liczyć na głosy części PO którzy są skłonni poprzeć każdą oraz pojedynczych radnych z incenną inicjatywę dla Kędzierzyna- nych ugrupowań. KM

P

olityka:

Donald Tusk w Opolu

Premier powiedział, że będzie robił wszystko, aby zrealizować program Specjalnej Strefy Demograficznej. Początkowo był do niego nastawiony sceptycznie.

05 niezb dnik @

Depopulacja to problem, z którym boryka się większość państw europejskich, w tym i Polska. A szczególnie dotyczy on Opolszczyzny. Dlatego władze wojewódzkie stworzyły specjalny program, który zahamować ma to negatywne zjawisko w przyszłości. Z jego szczegółami w Opolu zapoznał się premier Donald Tusk. - Byłem krytyczny i wnikliwy. Wasza determinacjasprawia, że mój sceptycyzm zamieniam na optymizm.

cie na rok 2013 nie zaplanowano środków na ten cel.

- Wszędzie tam, gdzie możliwy będzie montaż środków samorządowych, prywatnych, publicznych i unijnych - łatwiej będzie spojrzeć na wsparcie danej inicjatywy. Marszałek Józef Sebesta nie był tą deklaracją zaskoczony. - Wszystko wystartuje w 2014 - zapewnia.

Wiadomo jednak, że rząd to nie jeWojewództwo może liczyć na dyne źródło wsparcia. Unia Eurowsparcie władz centrlanych, jed- pejska szykuje na na tem cel aż 120 nak jeszcze nie teraz. W budże- milionów złotych. PP


P

raca:

Bezrobotni się starzeją. Koniec z tym Starsi na start, czyli jak nie wypaść z obiegu. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu przygotował kolejną propozycję dla bezrobotnych, dla których główną barierą jest wiek.

bów na zwiększenie ich atrakcyjności na lokalnym rynku pracy.

- Objęcie wsparciem doradcy zawodowego. Przeszkolenie o r a z staże do sześciu miesięcy. A także członkostwo w klubie pracy, - Obecnie jest to grupa najbardziej w ramach którego bezrobotnnym uprzywilejowana - tłumaczy Prze- łatwiej znaleźć zatrudnienie na lo- Na początku stycznia Powiatowy mysław Kazanowski, specjalista ds. kalnym rynku. Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu programów. - Kategoria osób 50+ p l a n u j e także nabór do innego stanowi tzw. kryterium dostępu, Duży nacisk zostanie położy na projektu. czyli jest grupą wymagającą szcze- osoby długotrwale bezrobotne. gólnego wsparcia. Okazuje się, że coraz częściej do- „Nowe doświadczenie 2” będzie strzegają one korzyści z takich miało na celu podniesienie aktywiProjekt „Wykorzystaj szansę” ruszy działań. Powiatowy Urząd Pracy zacji zawodowej wśród osób długood stycznia. Docelowo ma objąć 76 nie obawia się braku zainteresowa- trwale bezrobotnyh lub tych, które osób. Przewidziano kilka sposo- nia. BW będą chciały podjąć pierwszą pracę.

K

ronika:

Bunt? Pożar? Manewry Dwójka więźniów nawołuje do buntu, w jednostce wybucha pożar, a chwilę wcześniej ogłoszono militaryzację – temu musieli sprostać dziś rano pracownicy kozielskiego aresztu. W rozpracowywaniu scenariusza zdarzeń pomagali im strażacy i policjanci. Chodzi bowiem o ćwiczenia. - Dwóch skazanych odmawia wyjścia z jednostki. Chcą by ich wypuścić na wolność. Są agresywni. Nawołują do buntu innych skazanych. To 1 z 3 etapów manewrów, w ramach złożonych ćwiczeń obronnych, przeciwpożarowych i interwencyjnych. Wszystko po to, by usprawnić działanie.

- Szczegóły nie były nikomu znane. Chodziło oto by funkcjonariusze odnaleźli się w nieprzewidzianych sytuacjach - zaznacza ppor. Wacław Kołodziej, rzecznik Aresztu Śledczego w Koźlu. Tego typu ćwiczenia nie są nowością, ani też nie jedyną formą prewencji. - Nasi funkcjonariusze jeżdżą także do innych miejsc. Tam również się szkolą. O s a d z e n i nie byli uprzedzani o manewrach.

– Na taką sytuację nikt nie może być przygotowany, wtedy ćwiczenia mają sens – dodaje podporucznik Kołodziej. KM

niezb@dnik

06


S

amorząd:

Śmieci droższe. Sprawdź, o ile 12 złotych za jednego mieszkańca. Taką stawkę rozważą wójtowie i burmistrzowie, którzy szukają wspólnego rozwiązania w sprawie podatku śmieciowego. W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie Związku Międzygminnego „Czysty region”. Okazało się, że wypracowanie porozumienia dla 15 samorządów nie jest takie proste. – Zarys dokumentu powstał, ale skupia się tylko na odpadach - mówi Grzegorz Chudomięt, przewodniczący związku.

- Pozostałą część regulaminu, nie dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi, mają do dyspozycji gminy. Odśnieżanie, zamiatanie, padłe zwierzęta pozostają w ich gestii, bo gminy nie przekazały nam tych zadań. Kwestia dotyczące odpadów udało się jednak sprecyzować. - Wiadomo, że czekają nas zmiany w oznaczeniach poszczególnych kubłów – tłumaczy Gabriela Helbin z wy-

07 niezb dnik @

działu ochrony środowiska.

być partnerstwo publiczno-prywatne. Wiadomo jednak, że nawet, - Będzie zbierane odrębnie: szkło jeśli koszt poniesie prywatna spół(białe i kolorowe), odpady suche ka, będzie chciała odzyskać swój (papier, plastyk, metale) i niesegre- wkład pod postacią comiesięczgowane odpady komunalne. nych składek. Pojawi się także możliwość na ustawienie pojemnika do zbiórki bioodpadów. Najwięcej kontrowersji budzi jednak kwestia cen. Związek zdecydował się na opłaty zależne od ilości mieszkańców. – Może być drożej niż do tej pory – zaznacza Grzegorz Chudomięt.

To jednak nie jedyny powód zwiększonych kosztów.

- Zbiórka wielkich gabarytów, zbiórka świetlówek, termometrów, a nawet dopłata do kompostowników była finansowana z budżetu miasta. Teraz ustawodawca na to nie pozwala. Zapłacimy za to - Wdrożenie tej ustawy spowodu- w podatku - kwituje Helbin. je, że nie będzie wolno składować tych odpadów. Wszystkie będą Warto przypomnieć, że obecmusiały trafić do Regionalnej Inne umowy na wywóz śmieci stalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Tam będą musiały należy rozwiązać we własnym przejść cały szereg procedur, które zakresie. Trzeba o tym popozwolą odzyskać surówce wtórne. myśleć z wyprzedzeniem, bo

okres wypowiedzenia może

Wspomniana instalacja ma kosz- być kilkumiesięczny. 1 lipca tować 50 milionów złotych. Mia2013 roku powinniśmy pozosta nie stać na taki wydatek, więc proponowanym rozwiązaniem ma stać bez zobowiązań.


K

ultura:

1 grudnia

SPORT

W zeszłym roku zwyciężył Aster SPORT ZAK. Niepocieszonych było 14 pozostałych drużyn. Teraz – czas W Miejskim Ośrodku Kultury na rewanż. Już 1 grudnia odbędzie „C h e m i k” odbędą się Otwarte się kolejna edycja siatkarskiej ZAK Mistrzostwa Miasta Kędzierzyna- Ligi. Imprezy, która pokazuje, że -Koźla: Turniej szachowy. Do praca może być początkiem znajoudziału zaproszeni są wszyscy mości, przyjaźni i miłości. chętni. Celem turnieju jest popularyzacja i propagowanie szachów - Pracownicy co roku pytają, kiedy i sportu szachowego wśród miesz- pojawi się szansa na rewanż – zakańców, a także zainteresowanie znacza inicjatorka turnieju Sabina grą w szachy dzieci i młodzieży. Nowosielska. - A przecież z tradyPoczątek turnieju o godzinie 09:00. cją jest tak, że trzeba ją kontynuować - zaznacza. KABARET W Strzeleckim Ośrodku Kultury pojawi się Kabaret Hrabi. - Niby wszyscy wiemy, jak się zachować, że trzeba powiedzieć „dzień dobry, do widzenia i przepraszam”. Ale w jakich sytuacjach tego nie mówić? Jak pocałować kobietę w dłoń żeby nie popełnić faux pas, i czy wypada ze sobą nosić do tego celu chusteczkę? - pytają twórcy. Odpowiedź poznamy o godzinie 18:00.

W sobotę odbędzie się pokaz mody w wykonaniu pracowni „Made by Hands”. Ubrania i biżuteria tworzone ręcznie w duchu recycling art’u będzie można zobaczyć o godzinie 18:00. w Domu Kultury „Koźle”. Pokazowi towarzyszyć będą gitarowe improwizacje w wykonaniu Darka Czarnego i Gracjana Miernickiego.

Teatr im. Jana Kochanowskiego zaprasza na sztukę Ronalda Harwooda. Bohaterowie „Kwartetu” zostali odrzuceni przez świat artystyczny, niejednokrotnie także przez rodzinę, nie mają dzieci lub dzieci ich nie chcą. Wystawienie tej sztuki w Opolu jest okazją do uczczenia jubileuszy pracy scenicznej czwórki aktorów: 60-lecia Zofii Bielewicz, 45-lecia Ewy Wyszomirskiej oraz 40-lecia Jacka Dzisiewicza i Waldemara Kotasa. Start o 19:00. Wydawca:

Dlatego też ZAK Liga Siatkówki o Puchar Zarządu odbędzie się w mikołajkowym klimacie. W hali przy Mostowej spotkają się pracownicy z rodzinami oraz przedstawiciele Spółki. POKAZ Na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku hodowla gołębi jest bardzo popularna. Pasjonaci ptaków organizują specjalne wystawy, na których chwalą się swoimi okazami. Najbliższą okazja ku temu będzie impreza organizowana w pokrzywnickim Domu Kultury. Z ptakami jest jak ze sportowcami - twierdzą hodowcy. Zdarzają się okazy, które w szczytowej formie potrafią być przez kilka lat.

MODA

TEATR

2 grudnia SPORT W Gościęcinie odbędzie się XIX przełajowy wyścig kolarski „Bryksy Cross” zaliczany do klasyfikacji Pucharu Polski. Wyścig ten jest jedynym w Polsce, który od Międzynarodowej Unii Kolarskiej otrzymał kategorię C2. Start o 10:00.

ul. Piastowska 1 47-200 Kędzierzyn-Koźle woj. opolskie Telefon: 77 482 12 12 (antena) Faks: 77 482 28 24 (newsroom)

Redaktor naczelny: Marek Wojciechowski Redaktor wydania: Bartosz Walat Dziennikarze: Katarzyna Martyniak Tomasz Maciejewicz Piotr Pękala

Niezbędnik Informacyjny Radia Park  

13. numer tygodnika Radia Park FM.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you