Page 1

MALIN – MOJA WIOSKA


MALIN Wieś Wieś poł połoŜona przy drodze powiatowej Kryniczno – Ligota Pię Piękna. Wieś Wieś Malin obecnie jest powię powiększona o przysió przysiółek Kalina. Powierzchnia: 624ha, Liczba mieszkań mieszkańców zameldowanych 525 Liczba osó osób mieszkają mieszkających w Malinie, ale nie zameldowanych - nieznana.


PIERWSZE WZMIANKI O MALINIE POCHODZĄ POCHODZĄ Z 1414 ROKU, KIEDY NOSIŁ NOSIŁ NAZWĘ NAZWĘ MALEN. W ROKU 1448 ZNANY JAKO MAHLEN – NAZWA NIEMIECKA ZE ZNIEKSZTAŁ ZNIEKSZTAŁCONYM ZAPISEM FONETYCZNYM PIERWOTNEJ NAZWY POLSKIEJ, WYWODZĄ WYWODZĄCEJ SIĘ SIĘ OD WYRAZU MALINY. W 1785 W MALINIE WYMIENIA SIĘ SIĘ NOWY, PAŃ PAŃSKI DOM MIESZKALNY.


W 1914 ROKU PAŁ PAŁAC JAKO MAJATEK RYCERSKI DO KTÓ KTÓREGO NALEś NALEś AŁ FOLWARK RIESENTHAL WRAZ Z POSIADŁ POSIADŁOŚCIĄ CIĄ WIEJSKĄ WIEJSKĄ ZAJMOWAŁ ZAJMOWAŁ 15 HEKTARÓ HEKTARÓW. OBECNIE PAŁ PAŁAC ZAMIESZKUJE RODZINA PAŃ PAŃSTWA BIELSKICH.


BYŁ Benewiz, Wilhelm Masche, Masche, Heinrich Birken BYŁO WIELU WŁ WŁ AŚCICIELI ZAMKU : Heinz Benewiz, von Nassidel, Nassidel, syn siostry Wilhelma Masche’ Masche’a, Engel, Engel, David von Borschnitz, Borschnitz, George Friedrich von Hocke, , Ernst Friedrich von Hock, , George Friedrich von Gaffron, Hocke Hock Gaffron, Maximillian Ferdinand von Gaffron, Gaffron, von Gaffron, Gaffron, von Gaveroon generał generał – porucznik von Schuls, Schuls, Christoph Johann von Schulse, Schulse, syn von Schulse, Schulse, von Löbbecke, bbecke, Edmund von Löbbecke por. w stanie spoczynku, Fritz von Löbbecke z Wiszni Mał Rostitz, z domu Małej, Asta von Wiedebach – Rostitz, Löbbecke; bbecke;


OBECNIE POZOSTAŁ POZOSTAŁY FORWARK WRAZ Z MAJĄ MAJĄTKIEM JEST PODZIELONY WŚ WŚRÓD 15 WŁ WŁ AŚCICIELI. NIESTETY TEREN JEST BARDZO ZANIEDBANY.


śURAW ZNAJDUJE SIĘ SIĘ NA TERENIE FOLWARKU


CHOĆ CHOĆ WIĘ WIĘKSZOŚĆ KSZOŚĆ MAJĄ MAJĄTKU ULEGŁ ULEGŁA ZNISZCZENIU TO I TAK BUDZI ZACHWYT WŚ WŚRÓD ZWIEDZAJĄ ZWIEDZAJĄCYCHBUDYNKI MIESZKALNE DLA SŁUśBYBRAMA WJAZDOWA DO PAŁACU


DAWNA SZKOŁ SZKOŁA - OKOŁ OKOŁO 1915 ROKU. DZIŚ DZIŚ TO DOM MIESZKALNY.


DO PAŁ PAŁ ACU PRZYLEGA PARK , KTÓ KTÓRY ZOSTAŁ ZOSTAŁ ZAŁ ZAŁOśONY W II POŁ POŁOWIE XIX WIEKU. NOSZĄ NOSZĄCY MIANO PARKU KRAJOBRAZOWEGO WPISANY JEST DO REJESTRU ZABYTKÓ ZABYTKÓW POD NR 454/W DECYZJĄ DECYZJĄ Z DNIA 29.11.1980


DZIŚ DZIŚ JEST MIEJSCEM SPACERÓ SPACERÓW, OPIEKUJĄ OPIEKUJĄ SIĘ SIĘ NIM WĘDKARZE, A ZIMĄ ZIMĄ GDY STAW ZAMARZNIE SŁUśY DZ DZIECIOM DO ZABAW NA LODZIE.


ZABYTKOWY PARK WOKÓ WOKÓŁ STAWU.


LAS, PRZEZ KTÓ KTÓREGO ŚRODEK PRZEBIEGA GRANICA GMIN WISZNIA MAŁ MAŁ A I DŁ DŁUGOŁ UGOŁEKA ROZCIĄ ROZCIĄGA SIĘ SIĘ MIĘ MIĘDZY WISZNIĄ WISZNIĄ MAŁĄ MAŁĄ,, PIERWOSZOWEM, LIGOTĄ Ą PIĘ Ę KNĄ Ą , MALINEM I SIEDLCEM (gm. Długoł LIGOT PI KN ugołeka) eka) W LESIE MIESZKAŃ MIESZKAŃCY ZBIERAJĄ ZBIERAJĄ JAGODY, JEś JEśYNY ORAZ GRZYBY. LAS JEST MIEJSCEM SPACERÓ SPACERÓW I WYCIECZEK ROWEROWYCH. 

SZLAK ROWEROWY NA TRASIE DO PIERWOSZOWA (PRZEZ LAS)WJAZD DO LASU OD UL. LIPOWEJ


TRASA ROWEROWA LUB SPACEROWA PO MALIŃ MALIŃSKIM LESIE


BOCIAN BIAŁ BIAŁY JEST PTAKIEM CHRONIONYM, OSIĄ OSIĄGA 100 CM DŁ DŁUGOŚ UGOŚCI I 200 ROZPIĘ ROZPIĘTOŚ TOŚCI SKRZYDEŁ SKRZYDEŁ, MOś MOśNA GO SPOTKAĆ SPOTKAĆ W MALINIE PRZY UL. BOCIANIEJ, GDZIE WRACA KAś KAśDEJ WIOSNY JUś JUś OD 20 LAT


KRZYś KRZYś PRZY UL. LIPOWEJ – MIEJSCE, W KTÓ KTÓRYM ODBYWAJĄ ODBYWAJĄ SIĘ SIĘ MAJÓ MAJÓWKI I WSZYSTKIE UROCZYSTE MSZE ŚWIĘ WIĘTE ORGANIZOWANE W NASZEJ WIOSCE. KAś KAśDEGO ROKU DO KRZYś KRZYśA DODAWANA JEST „NOWA DEKORACJA” DEKORACJA” – POMYSŁ POMYSŁ MIESZKAŃ MIESZKAŃCÓW WIOSKI.


MALIN ROZCIĄ ROZCIĄGA SIĘ SIĘ NA DŁ DŁUGOŚ UGOŚCI OKOŁ OKOŁO 3 KILOMETRÓ KILOMETRÓW. PRZY UL. GŁ GŁÓWNEJ I UL. MIŁ MIŁEJ ZNAJDUJĄ ZNAJDUJĄ SIĘ SIĘ JESZCZE 2 KRZYś KRZYśE. 

KRZYś NA KALINIE – UL. MIŁAKRZYś PRZY UL. GŁOWNEJ – WJAZD DO MALINA


DLA DZIECI I MŁ MŁODZIEś ODZIEśY ZOSTAŁ ZOSTAŁ STWORZONY PLAC ZABAW – MIEJSCE, W KTÓ KTÓRYM TAKś TAKśE DOROŚ DOROŚLI GRAJĄ GRAJĄ W PIŁ PIŁKE RĘ RĘCZNĄ CZNĄ I TENISA STOŁ STOŁOWEGO


W MALINIE ZNAJDUJE SIĘ SIĘ KILKA GOSPODARSTW WIEJSKICH. ROLNICY UPRAWIAJĄ UPRAWIAJĄ RZEPAK, KUKURYDZĘ KUKURYDZĘ, BURAKI, SIEJĄ SIEJĄ ZBOś ZBOśE, HODUJĄ HODUJĄ KROWY, ŚWINIE, BARANY, KURY, INDYKI I INNE ZWIERZĘ ZWIERZĘTA.


KONIE POSIADA TYLKO JEDEN GOSPODARZ - NA DZIEŃ DZIEŃ DZISIEJSZY MA ICH PIĘĆ PIĘĆ


OBECNIE W NASZEJ MIEJSCOWOŚ MIEJSCOWOŚCI JEST JEDEN SKLEP SPOś SPOśYWCZY – DZIAŁ DZIAŁ ALNOŚĆ ALNOŚĆ PRYWATNA PAŃ PAŃSTWA OWSIAŃ OWSIAŃSKICH.


W MALINIE DZIAŁ DZIAŁA WIELE FIRM – M.IN. KAMIENIARSTWO, MASARNIA, BIURO BROKERSKIE, BIURO PODRÓ PODRÓśY, NIERUCHOMOŚ NIERUCHOMOŚCI, PRACOWNIA SNYCERSKA, RĘKODZIEŁ KODZIEŁO ARTYSTYCZNE, STOLARSTWO, BIURO REKLAMY, FIRMY INFORMATYCZNE I KOMPUTEROWE ORAZ KILKA BUDOWLANYCH. WIELE Z NICH WSPIERA NAS W DZIAŁ DZIAŁANIACH SPOŁ SPOŁECZNYCH.


LUDZIE – TO NAJWIĘ NAJWIĘKSZY KAPITAŁ KAPITAŁ KAś KAśDEJ SPOŁ SPOŁECZNOŚ ECZNOŚCI – TAKś TAKśE NASZEJ. MIESZKAJĄ MIESZKAJĄ TU ZNANI ARCHITEKCI, MUZYCY, ARTYŚ ARTYŚCI, MALARZE, LEKARZE, ALE DUś DUśO DOBREGO W NASZE SPOŁ SPOŁECZEŃ ECZEŃSTWO WNOSZĄ WNOSZĄ ZWYKLI LUDZIE, KTÓ KTÓRZY SŁUśĄ POMOCĄ POMOCĄ I DOBRYM SŁ SŁOWEM KAś KAśDEGO DNIA.


ŚWIETLICA – JEST MIEJSCEM, W KTÓ KTÓRYM WSPÓ WSPÓLNIE ZE MIESZKAŃ MIESZKAŃCAMI ORGANIZUJEMY RÓ RÓśNE IMPREZY, FESTYNY CZY ZEBRANIA.


SKŁ SKŁADA SIĘ SIĘ Z SALI JADALNEJ I TANECZNEJ Z KOMINKIEM, POSIADA ZAPLECZE KUCHENNE I SANITARNE. PRZED ŚWIETLICĄ WIETLICĄ JEST SCENA, Z MIEJSCEM DO TAŃ TAŃCZENIA, NATOMIAST Z TYŁ TYŁU DUś DUśY PLAC Z WIDOKIEM NA PARK DO ORGANIZOWANIA WIĘ Ę KSZYCH IMPREZ. WI


RADA SOŁ SOŁECKA Z SOŁ SOŁTYSEM ORAZ WSPÓ WSPÓLNIE Z MIESZKAŃ MIESZKAŃCAMI ZORGANIZOWAŁ ZORGANIZOWAŁ A KILKA FESTYNÓ FESTYNÓW I IMREZ. CZĘŚĆ CZĘŚĆ Z NICH ZOSTAŁ ZOSTAŁ A JUś JUś WPISANA JAKO IMPREZY CYKLICZE ODBYWAJĄ ODBYWAJĄCE SIĘ SIĘ W NASZEJ MIEJSCOWOŚ MIEJSCOWOŚCI 

DZIEŃ DZIECKAFOLKLORIADA


W PLANACH MAMY TAKś TAKśE KOLEJNE – JAK MIKOŁ MIKOŁ AJKI, ANDRZEJKI, ZABAWĘ ZABAWĘ SYLWESTROWĄ SYLWESTROWĄ. CHCEMY RÓ RÓWNIEś WNIEś POWOŁ POWOŁ AĆ ZESPÓ ZESPÓŁ DZIECIĘ DZIECIĘCY ORAZ PROWADZIĆ PROWADZIĆ ZAJĘ Ę CIA DLA SENIORÓ Ó W. ZAJ SENIORKONKURS SZARLOTKIDOśYNKI


ZESPÓ ZESPÓŁ „MALINIANIE” MALINIANIE” ZOSTAŁ ZOSTAŁ REAKTYWOWANY W TYM ROKU, JEGO KIEROWNIKIEM JEST ZOFIA DUDZIK.


NASZA WIOSKA POSIADA WŁ WŁASNĄ ASNĄ DRUś DRUśYNĘ YNĘ PIŁ PIŁKARSKĄ KARSKĄ „MALINKA – MALIN” CI MALINA. MALIN”. BOISKO USYTUOWANE JEST W PÓ PÓLNOCNEJ CZĘŚ CZĘŚCI


W SIERPNIU 2011 „MALINKA MALIN” MALIN” ZDOBYŁ ZDOBYŁA PUCHAR LATA W GMINNYM TURNIEJU PIŁ PIŁKARSKIM


BLISKOŚĆ BLISKOŚĆ LASU I PARKU, ŁADNE UKSZTAŁ UKSZTAŁTOWANIE TERENU ORAZ DUś DUśA ILOŚĆ ILOŚĆ ZADBANYCH I ESTETYCZNIE WYKOŃ WYKOŃCZONYCH DOMÓ DOMÓW JEDNORODZINNYCH Z PIĘ PIĘKNIE ZAGOSPODAROWANYMI OGRODAMI TO ATUTY, KTÓ KTÓRE PRZYCIĄ PRZYCIĄGAJĄ GAJĄ DO MALINA KOLEJNYCH NOWYCH MIESZKAŃ MIESZKAŃCÓW


MALIN WIDZIANY ZE ZDJĘĆ ZDJĘĆ SATELITARNYCH


SOŁ SOŁECTWO MALIN POSIADA TAKś TAKśE WŁ WŁASNĄ ASNĄ STONĘ STONĘ WWW, KTÓ KTÓRA JEST śRÓDŁEM INFORMACJI DLA WIELU MIESZKAŃ MIESZKAŃCÓW http://www .malin.org.pl pl http://www.malin.org.


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ☺

MALIN - Moja wioska  

Prezentacja wsi Malin, gm Wisznia Mała przygotowana w ramach programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you