Page 1

Chrząszczyrzewoszyce dn. 24 sierpnia 2012 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 24 sierpnia 2012

Zleceniodawca:

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań Zleceniobiorca: Bartosz Furczyk Ul. Wojska Polskiego 1 00-115 Chrząszczyrzewoszyce

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 184,10 EUR 2. Kwota uzysku: 92,05 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 92,05 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 16,57 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 167,53 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: STO SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM EURO PIĘĆDZIESIĄT TRZY CENTY..................................)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzieło  

Rachunek wystawiony na potrzeby praktyk