Page 1


P O L I T E C H N I K A W Y D Z I A Ł

K A T N O

E D R A

W Y C H

T

S T

R A T

E C H N O

E G L O

I I G

I I

A R C H I T E K T U R Y

P R O W

Ś L Ą S K A

J

E K T

A R C

H

O I T

W A N I A E K T

U R Z

I E

STRATOSPHERE + Projekt koncepcyjny wielofunkcyjnej struktury wypornej atmosferycznie w Tromsø

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Autor : Bartosz Domiczek Promotor Pracy Dyplomowej : dr inż. arch. Michał Sitek

Gliwice 2013


1


2


3


4


5


6


7


8


6

9


10


11


12


16

13


18 19

14


20 21 22 23

15


26

16


17


18


19


20


21


22


23


24


30

25


26


27


31

28


29


32

por.

30


31


33

por.

32


33


34


36


38 39

37


40

41

42

38


43

39


40


41


42


46

43


47

44


50

51

45


46


52 53

47


48


54

Gęstość powietrza, pl.wikipedia.org/wiki/Gęstość_powietrza, sprawdzono 05.2013

49


50


55

56 57

51


58

52


59

55


60

61

62

63

56


59


Ilustracja 36: Typologia relacji między elementem nośnym i niesionym, oprac. własne

61


64

65

62


66

63


Ilustracja 37: diagram ukazujący sekwencyjne tłumienie obciążeń wywołanych ruchem mas powietrza z symultaniczną przekształceniem ich w energię elektryczną, oprac. własne

67

64


68

65


69 70

66


71

72

73

67


74

68


75

69


76

70


77

71


72


73


74


75


76


77


78


Ilustracja 39: usytuowanie budynku, oprac. własne

79


80


81


82


83


84


Ilustracja 40: Podział struktury bazowej na trzy główne strefy funkcjonalne, oprac. własne

85


Ilustracja 41: Cykl powstawania wieży wypornej, oprac. własne

86


78

87


Ilustracja 42: Wycinek schematu struktury budynku: podstruktura bazowa, oprac. własne

88


Ilustracja 43: Wycinek schematu struktury budynku: podstruktura uşytkowa i komunikacyjna, oprac. własne

89


Ilustracja 44: Schematyczny rzut rozplanowania struktury uşytkowej i komunikacyjnej, oprac. własne

90


91


Ilustracja 45: Rzuty trzech typów wypornych jednostek pobytowych, oprac. własne

92


Ilustracja 47: Wycinek schematu struktury budynku: podstruktura nośna, oprac. własne

94


Ilustracja 48: wizualizacja elementu nośnego, oprac. własne

Ilustracja 49: Elementy składowe modułów nośnych, oprac. własne

Ilustracja 50: Elementy składowe modułów nośnych przekrycia centrum wielofunkcyjnego, oprac. własne

95


Ilustracja 51: rozplanowanie przestrzenne struktury nośnej z rdzeniem komunikacyjnym, rzut, oprac. własne

96


Ilustracja 52: Wycinek schematu struktury budynku: podstruktura energetyczna, oprac. własne

97


Ilustracja 53: Elementy składowe aeroturbin, oprac. własne

Ilustracja 54: Elementy składowe konstelacji solarnej, oprac. własne

98


Ilustracja 55: Typologia aranżacji centrum wielofunkcyjnego, oprac. własne

99


Ilustracja 56: Elementy składowe jednostek działowych w centrum wielofunkcyjnym, oprac. własne

79

100


Ilustracja 57: schemat kształtowania przestrzeni publicznych, oprac. własne

101


Ilustracja 58: schematy układów komunikacyjnych, oprac. własne

102


103


80

104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


STRATOSPHERE+  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you