Page 1


EDYTORIAL W poprzednim edytorialu wspomniałem, o jesiennej niechęci do pracy. Z dnia na dzień coraz trudniej zmobilizować się do jakiegokolwiek działania, a obowiązków i wyzwań zamiast ubywać, przybywa coraz więcej. Mimo licznych sprawdzianów i napiętej atmosfery w szkole, udało nam się zamknąć kolejny, już trzeci numer naszego magazynu.

AUTORZY Monika Bartman, Katarzyna Stryjek, Karina Bartkiewicz Milena Wnuk, Emilia Brodzik, Paulina Szewczak, Magdalena Chacińska, Nicole Okuniewska, Agnieszka Budek, Karolina Krym, Mateusz Rosinski, Krzysztof Kaszuba, FOTO Paulina Laskowska ADRES REDAKCJI III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie

2

Jeśli po przeczytaniu poczujecie niedosyt, nie pozostaje mi nic innego, niż powiedzieć "chodź, dołącz do nas i pomóż nam w udoskonaleniu naszego magazynu". Cały czas czekamy na chętnych do współpracy, bo im więcej nas będzie, tym praca stanie się efektywniejsza, a produkt końcowy ciekawszy.

Listopad – miesiąc zniczy i polskich flag Na koniec nie pozostaje mi nic innego, jak powiewających na ulicach oraz pierwszych życzyć Wam miłej lektury! bożonarodzeniowych dekoracji, pojawiających się w witrynach sklepów. Mimo, że do Bartłomiej Balicki, redaktor naczelny świąt został jeszcze ponad miesiąc, niedługo z każdej strony będą nagabywać nas ludzie przebrani za Mikołajów i śnieżynki, reklamujący najróżniejsze świąteczne oferty i wyprzedaże. W środku znajdziecie wywiady z dyrekcją oraz koszykarzami, a także tradycje pozycje takie jak kiosk, film, muzyka, kuchnia czy sport.

www.facebook.com/magmagazyn


SPIS TREŚCI

KOSZYKARZE

HENRYKA DUDA

4

5 KIOSK

6

DŁONIE

7 MUZYKA

FILM

8

9 KUCHNIA

10

SPORT

11 3


Z ŻYCIA SZKOŁY

HENRYKA DUDA Autor: Katarzyna Stryjek Fot: Paulina Laskowska

MAG: Czemu zdecydowała się Pani na montowana. Obecny radiowęzeł to dzieło pracę z młodzieżą? waszego kolegi, Krzysztofa Procajło – on był pomysłodawcą, uczestniczył w zakuHenryka Duda: Już w klasie piątej szko- pach sprzętu i sam montował wszystkie ły podstawowej wiedziałam, że nauczy- elementy. ciel to najwspanialszy zawód – przez 8 lat miałam dobry wzór jakim była moja A co może powiedzieć Pani o wyjściach wychowawczyni. Później próbowałam do kina? Zwykle uczniowie wychodzą wybrać coś innego, ukończyłam projekto- na filmy historyczne, które pomagają wanie architektoniczne, jednak los chciał nam lepiej poznawać przeszłość naszej ojczyzny. Czy uważa Pani, że taka forinaczej. ma nauczania jest potrzebna? Czy nasza szkoła jest taka, jaka by Pani chciała, żeby była? Jeżeli nie, co Wyjście poza mury szkoły musi być uzasadnione, musi uzupełniać podstawę prochciałaby Pani zmienić? gramową. Na filmy i spektakle służące Każda szkoła to przede wszystkim nau- tylko rozrywce możecie chodzić w czasie czyciele i uczniowie, mury i otoczenie są wolnym, bo czas przeznaczony na naukę ważne, jednak ludzie to podstawa. Wy musi być jej poświęcony. Film lub spekmacie dobrych nauczycieli, korzystajcie takl, a nawet uroczystości przygotowane z ich wiedzy i doświadczenia. Oczywi- przez uczniów dają więcej niż zgłębianie ście zawsze może być lepiej i dostatniej. wiedzy tylko z podręczników. Jak w dynamicznie zmieniającym się świecie tak i w szkole również muszą Od pewnego czasu można zauważyć zachodzić zmiany, a my robimy wszyst- wiele zmian jeśli chodzi o boisko. Czy mogłaby Pani powiedzieć, co będziemy ko, aby były na lepsze. mogli zobaczyć w efekcie końcowym? Od jak dawna w naszej szkole odbywają się koncerty? Skąd pomysł na ich Szkoła została oddana do użytku w roku comiesięczne organizowanie? Czy uwa- 1987, czyli 25 lat temu. Od tego czasu ża Pani, że wpływa to pozytywnie na czekamy na boiska. Zaprojektowaliśmy rozwijanie kultury wśród uczniów? kompleks obiektów sportowych obejmujących boiska, bieżnie, skocznie w dal, Zajęcia z przedmiotów artystycznych są miejsce do rzutu kulą. W ubiegłym roku bardzo okrojone w programach szkol- nasza gmina postarała się o pieniądze nych. Obecnie uczniowie zdobywają z MEN na budowę kompleksu boisk szczątkową wiedzę w tym zakresie, „Orlik”, który obejmuje boisko do piłki w porównaniu z moim pokoleniem. Kon- nożnej oraz boisko do koszykówki i siatcerty są takim substytutem obycia kultu- kówki. Władze gminy obiecują rozbudoralnego, organizowane są od początku wę o kolejne obiekty w kolejnych latach. istnienia liceum, czyli od 18 lat. Boiska mają być oddane do użytku wiosną przyszłego roku, natomiast już Niedawno w naszej szkole powstał raw grudniu 2012 na boisku do piłki siatkodiowęzeł – jest on bardzo dobrze odwej i koszykowej, tzw. „Czerwonym Orbierany od uczniów, dzięki niemu przeliku” ma zostać zbudowane lodowisko, rwy są ciekawsze. Skąd wziął się potzw. „Biały Orlik”. Lodowisko w ramach mysł, aby zaczął funkcjonować? zajęć wychowania fizycznego ma być Od początku istnienia szkoły w salach bezpłatnie udostępnione szkołom, natolekcyjnych były odbiorniki radiowe połą- miast po południu będą opłaty za korzyczone z konsolą u dyrektora – pan dyrek- stanie z niego oraz za wypożyczalnię łytor Jerzy Szczęśniak przekazywał w ten żew. „Zielony Orlik” i „Czerwony Orlik” sposób różne komunikaty. Później ten będą boiskami ogólnie dostępnymi. sprzęt i część okablowania została zde-

4

Nasze LO zapewnia uczniom wiele ciekawych wycieczek, np. do Francji czy Wielkiej Brytanii. Co Pani osobiście sądzi o takich wyjazdach? Nie ma powodu, żeby zamykać się tylko w obrębie granic Polski. Obserwując inne kraje łatwiej jest dokonać oceny sytuacji w naszej ojczyźnie. Żaden podręcznik, żaden program telewizyjny nie ukaże tego tak, jak to sami obejrzymy, poznamy. Również nasza młodzież wyjeżdżając staje się ambasadorem Polski i może zmienić wyobrażenia o naszym kraju wśród innych ludzi. Bezcenne jest nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z ludźmi z innych państw. Czy w tym roku naszą szkołę odwiedzą jeszcze studenci z zagranicy? A może szykowana jest jakaś wymiana z uczniami z innych krajów? Zgodnie ze współpracą z organizacją AISC studenci będą u nas gościli raz w roku, natomiast gmina Wołomin podpisała pakt współpracy z dzielnicą Budapesztu – współpraca ta będzie również obejmowała wymianę młodzieży. Obecnie podejmowane są działania w zakresie planowania współpracy, od następnego roku ruszy realizacja. Na początek zaplanowałam udział naszej szkoły w dwóch tematach: „nauka języków obcych” dla liceum oraz „wolontariat” w gimnazjum. W zależności od rozwoju sytuacji będą rozwijane inne tematy.


Z ŻYCIA SZKOŁY

KOSZYKARZE Autorzy: Agnieszka Budek, Magdalena Chacińska, Karolina Kielczyk, Nicole Okuniewska "Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships." - słowa jednego z najsłynniejszych koszykarzy NBA, Michaela Jordana natchnęły redakcję MAG do sprawdzenia jak odnoszą się one do życia sportowców z naszej szkoły. MAG: Sporty zespołowe wymagają wielu wyrzeczeń i poświeceń Jak zaczęła się wasza przygoda z koszykówką ? Kto zaraził Was miłością do tego sportu? Koszykarze: Jak każdy młody chłopiec, chcieliśmy coś ze sobą zrobić, coś trenować, mieliśmy aspiracje . Na początku każdemu z nas nie szło zbyt dobrze, ale nie poddawaliśmy się i ćwiczyliśmy dalej. A gdy już coś zaczęło wychodzić, przychodziła satysfakcja i chęć doskonalenia swoich umiejętności. Miłość do koszykówki zaszczepił w nas trener Zbigniew Kulma. Codziennie poświęcał swój czas , by wyćwiczyć nasze ciała i umysły, nauczył jak postępować w trudnych sytuacjach meczowych. Trening czyni mistrza. Jak długo doskonalicie się w tej dyscyplinie ? Jak to przekłada się na wasze osiągnięcia ? Każdy z nas trenuje około 4 -5 lat. Największym osiągnięciem było bezapelacyjnie 3. miejsce w ogólnopolskim turnieju „Igrzyska Nadwiślańskie 2012 w Wyszkowie” oraz 3. miejsce w Lidze Mazowieckiej.

jon Rondo, Ray Allen, Steve Nasz oraz spędzaliśmy ze sobą. Wiązanie z koszylegendy: Dennis Rodman, Micheal Jor- kówka naszej przyszłości to za dużo dan i Scotty Pippen. powiedziane, przykro to mówić, ale niestety nie mamy gdzie i jak profesjonalCzy możecie wytłumaczyć naszym nie rozwijać swojej pasji. W przyszłoczytelnikom co znaczy WLK? ści pozostanie to dla nas odskocznią od rzeczywistości i wspaniałą formą rekreWLK to Wołomińska Liga Koszyków- acji. ki, która jest organizowana przez naszego byłego już trenera Zbigniewa Kulmę Jak podsumowalibyście wasz ostatni przy Zespole Szkół Nr.2 w Wołominie. turniej? Celem tej Ligii jest propagowanie akOstatni turniej nie należy do udanych, tywnego spędzania czasu. ponieważ zajęliśmy 2 miejsce i do tej W każdym sporcie zdarzają się za- pory nie możemy pogodzić się z tym równo wzloty i upadki. Co czujecie pogodzić. Niby jest to miejsce na popo przegranym meczu? Czego uczy dium , ale dla nas ten wynik jest najgorWas ten sport? szą porażką, gdyż byliśmy o krok od zwycięstwa. Po przegranym meczu schodzimy do szatni i każdy z nas próbuje poukładać Redakcja MAG i tak jest pod wielkim wszystko w głowie. Zastanawiamy się, wrażeniem waszych umiejętności co zrobiliśmy źle, by w przyszłości wy- i osiągnięć. Życzymy dalszych sukceeliminować błędy. Porażka uczy czło- sów i dziękujemy za miłą rozmowę. wieka pokory. Koszykówka jest przede wszystkim nauczycielką wytrwałości i tego, że trzeba walczyć do końca, ni- Wywiadu udzielili: gdy się nie poddawać. Wyćwiczyła na Patryk Gawryś szą psychikę i to dzięki niej wiemy, że nigdy nie wolno dawać za wygraną.  Michał Leśniak  Krystian Bogucki Jak wygląda wasza drużyna marzeń ?  Karol Dobroński Czy chcecie aby koszykówka była częścią waszej przyszłości ?

Pionierzy w każdej dziedzinie sportowej są inspiracją dla zawodników. Zapewne śledzicie losy gwiazd świato- Naszą drużyną marzeń jest i będzie ten wej koszykówki. Kto jest waszym au- sam stały, niezmieniony skład z gimnatorytetem ? zjum nr 2. Byliśmy ze sobą strasznie zżyci, nie dość, że widywaliśmy się Wzorujemy się oczywiście na najlep- i rozmawialiśmy codziennie w szkole, szych zawodnikach z światowej ligi to jeszcze razem ciężko ćwiczyliśmy na koszykarskiej NBA. Takimi są: Lebron treningach. Codziennie, 5 dni w tygoJames, Kobe Bryant, Blake Griffin, Ra- dniu , a w weekendy mecze. Cały czas

5


KIOSK/ MATEUSZ ROSINSKI

BOY LONDON Firma którą kojarzy chyba każdy. Skandaliczne logo nawiązujące do nazistowskiej symboliki było tematem wielu rozmów. Dzisiaj większość z nas już się przyzwyczaiła, a kultowe bluzy, snapback’i i koszulki widzimy w Warszawie i innych miastach z całego świata. Ubrania Boy London można nabyć na: boy-london.com i wielu innych sklepach internetowych.

BRYLOVE Zima to niezbyt słoneczna pora roku. Ale kto powiedział, że nie możemy nosić okularów przeciwsłonecznych? Z pewnością dodadzą każdej stylizacji nieco ciekawszego wyglądu. Klasyczne wayfarer od Ray Ban to podstawa, ale jeśli poszukujesz bardziej oryginalnych modeli koniecznie zajrzyj na Brylove.pl. Znajdziesz tam niemalże każdy model.

ALOHA FROM DEER Firma która pojawiła się na polskim rynku wiosną tego roku. Początkowo oferowała tradycyjne sexy sweaters z szalenie ponadczasowymi nadrukami przedstawiającymi np. las lub wybuch bomby atomowej. Dzisiaj marka oferuje nie tylko bluzy ale także koszulki, leginsy, snapback'i i baseballówki. Wszystko oczywiście pokryte najróżniejszymi printami. Sklep znajdziecie na: alohafromdeer.com

NOWE CZASOPISMA W POLSCE Najbliższe kilka miesięcy będzie przełomowe dla polskiego rynku modowego. Światło dzienne ujrzą polskie edycje gazet „Grazia” i „Harper’s Bazaar. Dzięki ukazaniu się polskich edycji sławnych poradników będziemy mieli jeszcze większy dostęp do pokazów mody i najnowszych trendów. Pierwsza, polska „Grazia” ukaże się 29 listopada, a „Harper’s Bazaar” 11 lutego. Przygotowania do wielkiej premiery można śledzić na Facebook'u.

6


URODA

DŁONIE Autorzy: Karina Bartkiewicz, Milena Wnuk Pomyśl, na co są narażone Twoje dłonie: detergenty, kontakt z rozmaitymi szkodliwymi substancjami, brudem, kurzem, praca fizyczna, która naraża skórę na uszkodzenie, wahania temperatury, mróz, słońce, wiatr i wszelkie inne kaprysy pogody. BĄDŹ DLA NICH DOBRA

JAK IM POMÓC?

Bez przerwy są czymś zajęte i właśnie z racji tej nieustannej aktywności skupiają uwagę częściej niż jakakolwiek część ciała. Pokutuje opinia, że właścicielki pięknych, wypielęgnowanych dłoni po prostu nic nie robią: nie zajmują się pracą fizyczną, za to spędzają długie godziny u manikiurzystki – stąd efekty. Nic podobnego! Wystarczy wyrobić sobie kilka nieuciążliwych przyzwyczajeń, by dłonie były zdrowe, zadbane i miłe w dotyku. Jak to osiągnąć? Od czasu do czasu zaserwuj im peeling. Ma to być zabieg delikatny, możesz więc śmiało wykorzystać drobnoziarnisty peeling do twarzy. Zrogowaciały naskórek odszedł już w przeszłość? Teraz porozpieszczaj ręce domową maseczką. Przygotuj miksturę (sok z połowy cytryny wymieszaj dokładnie z łyżeczką miodu i filiżanką ciepłego mleka) i wcieraj ją kilka razy dziennie. Na co dzień pamiętaj o kilku zasadach, które są przedstawione poniżej.

     

Myj ręce w letniej wodzie i dokładnie je wycieraj. Unikaj suszarek elektrycznych. Używaj łagodnych mydeł, najlepiej glicerynowych. Nie rozstawaj się z kremem do rąk i stosuj po każdym myciu. Do poważniejszych prac domowych zakładaj gumowe rękawiczki. Latem chroń dłonie przed słońcem, a jesienią i zimą przed chłodem, wilgocią i mrozem. Jeśli twoje rękawiczki twoje dłonie nadmiernie się pocą, stosuj specjalne kremy z dodatkiem mentolu, który odświeża i chłodzi.

METODA PAZNOKCIOWA

  

 

Przynajmniej raz na dwa tygodnie wykonuj starannie manikiur. Jeśli paznokcie są w kiepskiej kondycji po prostu obetnij je na krótko. Co pewien czas zrób im urlop od lakieru. Od czasu do czasu wykąp je w 3 łyżkach ciepłego oleju rycynowego z dodatkiem soku z cytryny. Możesz też wcierać witaminę A. Zapomnij o metalowych przyborach do manikiuru, zwłaszcza o tradycyjnych pilnikach – używaj papierowych lub szklanych. Unikaj zmywacza z acetonem, który osłabia i wysusza płytkę. Pod żadnym pozorem nie obgryzaj paznokci i skórek.

NAKARM PAZNOKCIE W codziennym jadłospisie uwzględniaj elementy korzystne dla paznokci. Przy okazji wzmocnisz włosy i poprawisz wygląd skóry. Paznokcie potrzebują witamin z grupy B, żelaza, wapnia, krzemu, potasu, siarki. Sporo tego… W praktyce oznacza to, że powinnaś jeść jogurty, surówki z selera, jajka, galaretki (zawierają żelatynę), migdały, natkę pietruszki, kiełki zbóż i potrawy z soi. MANIKIUR KROK PO KROKU    

Paznokcie wymagają cierpliwości i wyczucia. Mają subtelnie podkreślić piękno dłoni,  powinny być starannie wymodelowane (to po prostu trzeba wyćwiczyć często metodą  prób i błędów). Można je pomalować, można się pobawić w delikatne wzorki, najważniejsze, żeby nie przesadzić. Jaskrawe szpony, półmetrowe tipsy i tony brokatu na co dzień na pewno im nie pomogą – efekt będzie karykaturalny.

Skróć paznokcie do odpowiedniej długości. Nadaj im ładny kształt pilniczkiem. Pamiętaj, by zawsze piłować w jednym kierunku – od boków ku środkowi. Rozmiękcz skórki, zanurzając je na kilka minut w miseczce ciepłej wody z mydłem. Odsuń skórki specjalnym patyczkiem do manikiuru tzw. kopytkiem. Jeśli masz ochotę - pomaluj paznokcie.

7


FILM/ MONIKA BARTMAN

WYŚNIONE MIŁOŚCI Jest to kolejne dzieło młodego reżysera Xaviera Dolana, które chcę wam przybliżyć. Recenzję jego debiutanckiego filmu możecie znaleźć w numerze 3/2012 naszej szkolnej gazetki. Na wstępie muszę przyznać, że film ten w przeciwieństwie do tych, które poprzednio recenzowałam, nie jest skierowany do wszystkich miłośników kina. Twórca podjął temat miłości skomplikowanej i trudnej, mam świadomość, że może być ciężki do zaakceptowania dla wielu z nas.

Początkowo sama miałam opory przed obejrzeniem dzieła, gdyż z reguły nie poświęcam czasu na romanse, czy komedie romantyczne. Są dla mnie po prostu strasznie płytkie, bohaterowie zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia, wszystko ładnie, pięknie, bez najmniejszej odrobiny realizmu i jakiś głębszych przemyśleń po seansie. Po namowie znajomego skusiłam się na „Wyśnione miłości” i nie żałuję, ponieważ czuję, że dodało mi to jeszcze więcej tolerancji i zrozumienia dla ludzi. Głowni bohaterowie to dwójka najlepszych przyjaciół: Marie (Monia Chokri) i Francis (Xavier Dolan). Pewnego dnia spotykają Nicolasa (Niels Schneider), który przeprowadził się do ich miasta. Spędzają ze sobą każdą wolną chwilę, ciesząc się swoim towarzystwem i chwilą. Wraz z biegiem czasu Marie i Francis uświadamiają sobie, że żywią do młodego chłopaka coś więcej niż przyjaźń. Starają się żyć i zachowywać tak jak dawniej, jednak łatwo można zauważyć, że krępuje ich to, gdy Nicolas poświęca więcej uwagi tylko jednej osobie. Ich przyjaźń jest wystawiona na ogromną próbę, której próbują podołać.

8

Każda z postaci ma inne wyobrażenie miłości i inaczej do niej podchodzi. To, co dla Nicolasa jest przyjaźnią, dla Francisa jest już ogromnym uczuciem, a wręcz obsesją (o czym świadczy jego zachowanie w domu Nica). Marie i Francis bardzo przeżywają to co się dzieje w ich życiu. Kiedy dochodzi do długiej rozłąki z przyjacielem, nie potrafią sobie z tym poradzić, dzwonią, piszą listy, nie potrafią zapomnieć… Czy będą szczęśliwi? Kogo wybierze Nicolas? Na te i wiele innych pytań odpowie wam to rewelacyjne i poruszające dzieło Xaviera Dolana, utalentowanego artysty, na którego kolejne dzieła czekam z niecierpliwością! Warto zwrócić uwagę na to jak wielkim talentem aktorskim popisali się główni bohaterowie. Ich mimika, zachowanie, dialogi… Wszystko wydaje się tak realistyczne, że w pewnym momencie zastanawiamy się, czy cała ta historia nie miała kiedyś miejsca w ich życiu prywatnym, dzięki czemu z tak wielkim zaangażowaniem mogli to zaprezentować widzom.

Zaletami „Wyśnionych miłości” są również wspaniała muzyka i mistrzowskie ujęcia. Kilkukrotnie złapałam się na tym, iż ciarki przeszły mi po całym ciele. Według mnie lepiej nie można było dobrać ścieżki dźwiękowej. Zasługuje ona na największe międzynarodowe nagrody i wyróżnienia, bo w doskonały sposób podkreśla emocje, które targają bohaterami. Jeśli chodzi o ujęcia, to przez cały film bardzo mnie intrygowały. Xavier Dolan pokazuje szczegóły, konkretne rzeczy. Nie idzie na łatwiznę ukazując ciągle, np. całą postać i to co ją otacza. Skupia się na mimice bohaterów, najmniejszych detalach. Miło jest być świadkiem tego, jak młody artysta poprzez swoje kolejne dzieła dojrzewa i nabiera doświadczenia. Zarówno debiutancki film, jak i ten są niemalże arcydziełami współczesnej kinematografii. Jeżeli uważasz, że film wychodzący poza pewne ramy i stereotypy jest czymś dla ciebie, to serdecznie polecam.


JEZUS MARIA PESZEK

MUZYKA/ MAGDALENA CHACIŃSKA

Po świetnym, debiutanckim krążku „Miasto Mania”, oraz dobrym „Maria Awaria”, Peszek prezentuje nam głębokie, odważne i depresyjne „Jezus Maria Peszek”. Artystka w wywiadach przyznała się, że podczas pracy nad tą płytą zmagała się z załamaniem psychicznym. Stan piosenkarki miał ogromy wpływ na jej twórczość. Krążek jest pełen kontrastów. Jest to swoista sinusoida emocji, próba odbicia się od dna, poszukiwania szczęścia i walka z depresją. Te wszystkie emocje są niesamowicie rzeczywiste i bardzo widoczne. Sprawia to, że podczas słuchania utworów można mieć wrażenie, że słuchamy uczuć artystki. Album rozpoczyna utwór „Ludzie psy”, który już na samym początku wprowadza słuchacza w tak ogromny szok, że odbiorca nie wie czy powinien wyłączyć piosenkę czy dalej chłonąć te obrazobójcze wywody. Kolejne kawałki są dynamicznym manifestem wołającej o pomoc artystki. Ostre, odważne i skandaliczne teksty często emanują złem i zaskakują odbiorcę swoim geniuszem. Ta płyta to kapitalna mieszanka agresywnej, czasem kojąco pięknej, ale zawsze zaskakująco łatwo wpadającej w ucho elektronicznej, alternatywnej muzyki. Śmiało można stwierdzić, że to jeden z najlepszych polskich albumów w 2012 roku.

DO RYCERZY, DO SZLACHTY, DO MIESZCZAN To najnowszy albumu zespoły Hey. Po około dwuletniej pracy nad płytą, jej premiera zbiegła się z 20 urodzinami grupy. Tytuł może sugerować, że kapela cofnęła się kilka epok wstecz i zainspirował się średniowieczem, co będzie miało odzwierciedlenie w zawartym na niej materiale. Na szczęście się tak nie stało. Rzeczą niemożliwą jest jakiekolwiek pogrupowanie utworów, gdyż wszystkie kawałki tworzą spójną całość i jednocześnie znacząco się od sobie różnią. Głównymi składnikami magicznej muzyki jest sporo gitar, odrobina dobrego basu i szczypta elektroniki oraz pięknych lirycznych melodii. Całość jest oryginalna, świeża, inna. Hey poszukuje i znajduje koncepcje, które łączy muzykę instrumentalną, zmysłowe podkłady, formuły wpadające w ucho i bezcenne melodie. To właśnie rozwój i nieustanne dążenie do zaskakiwania niekonwencjonalnymi pomysłami są cechami charakterystycznymi dla tego zespołu. Przesłanie do rycerzy, do szlachty i do mieszczan jest jednoznaczne- królowa Nosowska oprawia kolejny płytowy diament na swojej artystycznej koronie.

ŚWIATŁO I MROK Wilki powróciły z nowym materiałem. Ostatnim krążkiem zespołu był „Obrazki” z 2006 roku, z którego pochodzą takie przeboje jak „Urke”, „Bohema”, „Pijemy za lepszy czas”, „Son of the Blue Sky” czy wszystkim dobrze znana „Baśka”. Po sześciu długich latach doczekaliśmy się nowego albumu. Wysublimowane gitarowe dźwięki, z nieco akustycznym brzmieniem w połączeniu z charyzmatycznym wokalem Roberta Gawlińskiego dały 11 ballad, których przyjemnie się słucha w jesienne wieczory. Płyta mimo spójnej formy jest różnorodna, obok spokojnych akustycznych piosenek znajdziemy mocniejsze kawałki a wszystko to podszyte jest warstwa instrumentalną. Obok gitary można wyodrębnić bębny a także sekcję smyczkową. Album ten pozbawiony jest pustych i płytkich tekstów, wszystkie są dojrzałe i przemyślane. Mistyczna, nieco magiczna aura krążka zbudowana jest przez indiańskie elementy przewijające się przez wszystkie utwory. Stworzona przez artystów otoczka albumu brzmi jak by odcisnęli na niej piętno rdzenni Amerykanie.

9


KUCHNIA

CHURROS Autorzy: Emilia Brodzik, Paulina Szewczak Trudność: łatwe Czas: 40-60 min SKŁADNIKI:

    

500g mielonego mięsa (wieprzowowołowego) 2 marchewki 2 średnie czerwone cebule 4 ząbki czosnku 1 puszka kukurydzy lub fasoli (wg uznania) 1 puszka krojonych pomidorów odrobina suszonych płatków chili lub mała papryczka chili przyprawa do dań meksykańskich placki tortilla (można kupić gotowe lub przygotować samemu*) 3 łyżki oliwy żółty ser

nu. Wsypujemy kukurydzę. Całość podgrzewamy ok. 3 min., potem możemy nakładać na kupione lub przygotowane wcześniej placki. Na koniec można dodać startego żółtego sera. PLACKI TORTILLA Trudność: łatwe Czas: 30-50 min SKŁADNIKI:

   

0,5 kg mąki 250 ml ciepłej wody 3 łyżeczki proszku do pieczenia 8 dag masła  PRZYGOTOWANIE:  Mąkę łączymy z proszkiem do pieczenia, następnie dodajemy masło i lekko  rozcieramy z mąką. Dolewamy ciepłą  wodę i wyrabiamy ciasto. Konsystencja ciasta powinna być jak na pierogi. NaPRZYGOTOWANIE: stępnie ciasto rozwałkowujemy na ok 1Cebulę siekamy, lekko podsmażamy na 1,5 mm. Smażymy na suchej patelni oliwie. Dodajemy mięso i mieszamy teflonowej z obydwu stron przez ok 10 tak, aby nie było dużych gródek. Czo- sekund. snek rozdrabniamy, dodajemy chili oraz przyprawę do dań meksykańskich (tak do smaku). Marchew obieramy i kroimy w małą kostkę, dodajemy do mięsa i odsmażamy ok. 10 min. Następnie dodajemy pomidory i trzymamy na średnim ogniu, aby odparować nadmiar pły-

 

10

KUCHNIA HISZPAŃSKA Jest zaliczana do najpopularniejszych kuchni europejskich. Ma to do siebie, że jest związana z poszczególnymi regionami Hiszpanii. Każde danie ma tam swoje korzenie. Na ukształtowanie się tej kuchni wpływ miało wiele kultur, na przykład arabska czy meksykańska. W kuchni hiszpańskiej najczęściej królują ryby, owoce morza, warzywa, oliwa z oliwek, pikantne wędliny i jagnięcina przyrządzane na mnóstwo sposobów. Hiszpanie jednak nie słynną tylko z takich dań. Ich mocną strona są słodkie desery znane na całej Europie. Najbardziej popularne są churros. W skrócie są to paluszki wykonane z ciasta, smażone na dużej ilości oleju. Najlepiej smakują z gorącą czekoladą lub jako dodatek do popołudniowej kawy. My ujawniamy wam mało skomplikowany i sprawdzony przepis na te ciasteczka.


SPORT/ KRZYSZTOF KASZUBA

RALLY DI COMO

LODOWISKO W NASZEJ SZKOLE W III LO im. Jana Pawła II ma powstać Orlik z lodowiskiem. Zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia wymagany termin wykonania prac to 7 grudnia 2012. Lodowisko mam mieć powierzchnię 540m2 o wymiarach 18mx 30m. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, pierwszy montaż i uruchomienie składanego lodowiska sezonowego wraz z wyposażeniem. Inwestor zobowiązany jest również do dostarczenia 200 par łyżew. Całkowity koszt tej inwestycji będzie wynosić ok. 400 000zł.

Robert Kubica jadący Citroenem C4 WRC wraz z pilotem Emanuelem Inglesim wygrał włoski rajd. W czasie dwóch dni polski kierowca wygrał 8 z 11 odcinków specjalnych i wyprzedził w klasyfikacji generalnej Felice Re o 30,9 sekundy. Kubica wystartował po raz pierwszy w aucie klasy WRC, a Citroen, którym jechał było mistrzowskim autem Sebastiana Loeb'a z 2008 roku. Jego pilota bardzo dobrze znamy z Ronde Gomitolo di Lana. Tuż przed startem doszło do zabawnej sytuacji, do Roberta podszedł jego fan, który trzymał wielkie zdjęcie żółtego bolidu z kierowcą za kierownicą. Chciałby Robert mu go podpisał. Kubica zerknął na zdjęcie i odparł: Ale na zdjęciu jest Pietrow. Starty krakowianina w rajdach dają nadzieję na powrót do ścigania się po torach Formuły 1, lecz jak sam powiedział nie wiadomo czy w ogóle wróci do bolidów jednomiejscowych. W sprawie Kubicy głos zabrał Michał Kościuszko, który startuje w serii PWRC, czyli autach produkcyjnych. Stwierdził, iż ewentualne przejście Roberta do rajdów w pełnym wymiarze czasowym byłoby bardzo dobrą wiadomością. W wywiadzie dla wrc.com powiedział: - Dobrze, że Robert wrócił już do motor sportu. Najprawdopodobniej myśli teraz bardziej o rajdach, niż F1. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy go w jakichś mistrzostwach świata. Trzymam za niego kciuki, ponieważ to bardzo utalentowany zawodnik, o czym wszyscy wiedzą. Start w aucie Citroena może mieć drugie dno. Sebastian Loeb zapowiedział, że w przyszłym roku nie będzie walczył o mistrzowski tytuł, a więc team potrzebuje kogoś cenionego na rynku sportów motorowych, a taką osobą jest niewątpliwie Robert Kubica.

11

Mag 3 prepublic  
Mag 3 prepublic  

Mag 3 prepublic, Mag 3 prepublic, Mag 3 prepublic

Advertisement