Page 1

Listopad nr 1/2013 R e d a k t o r n a c z e l n a : Pa u l i n a S u l ej R e d a k t o r z y : N a t al i a Pi ot row s k a , J u s t y n a S zl u f i k , Pa t ry k M i e r ni k , M a c i ej To f i l , N a t a l i a Gł u s z e k O p raw a g ra f i c z n a : B a rt ł om i ej O s a k

Ważne tematy:

Zd j ę ci a : M a rl e na B e d l a , Ję d re k M a j t a

Witamy!

Szczęśliwe numerki Omawiamy system losowania

Zapoznaj się z Hanką pierwsi ujawniamy szczegóły!

Krótki flesz z wydarzeń szkolnych

Zapoznanie z redakcją

Wywiad o 11 listopada

Radiowęzeł - powrót po latach

Oto nasza nowa gazetka s z k o l n a , k t ó r a je s t d o s t ę p n a d l a w s z y s t k ic h z a d a r m o , p o n ie w a ż p u b l i k u je m y ją n a f a c e b o o k u i stronie szkoły :)

W tym numerze m.in.:

N ie z a p o m n ie l i ś m y r ó w n ie ż o o s o b a c h , k t ó r e n ie m a ją c z a s u n a s p ę d z a n ie c z a s u w s ie c i ! G a z e t k a b ę d z ie d r u k o w a n a i w y w ie s z a n a w spec jal nie przygotowanej d o t e g o g a bl o c ie .

Zapoznanie z redakcją SN

2

N a s z b i u l e t y n b ę d z ie w y d a w a n y r a z w m ie s i ą c u .

Spektakl inny niż wszystkie

3

Szczęśliwe numerki i ich tajemnice

3

Radiowęzeł, czyli powrót po latach

4

„Jesteś tym co jesz” - anonimowy felieton kulinarny

4

Wywiad o 11 listopada

5

Pomysły na prezenty, humor

6-7

więcej na stronie 2

NAJŁADNIEJSZY KOTYLION—THE WINNER IS... Klasa IIC zorganizowała w tym roku nowy konkurs na najładniejszy kotylion. Po oddaniu prac zostało zorganizowane głosowanie na stronie „Radiowęzeł Sawicka” na facebooku,

które cieszyło się bardzo d użym pow odzeni em w ś ród pozostał ych uczniów. Największą liczbę „lajków” zebrał kotylion klasy 1F, bo aż 1480! Nagrodą jest dzień bez

pytania oraz jeden dzień zarządzania radiowęzłem. Przeprowadzono głosowanie również wśród nauczycieli i ponownie wygrała klasa 1F. Serdecznie gratulujemy ! :) BO

Sawicka News


Sawicka News str. 2

Prezentujemy się, czyli zapoznanie z redakcją!

N

a sam początek pora się przedstawić :) Redaktorem naczelnym jest Paulina Sulej z klasy IIF, pozostali redaktorzy to Natalia Piotrowska z IID, Justyna Szlufik z IIB, Maciej Tofil z ID, Patryk Miernik z klasy IIB oraz Natalia Głuszek z IIF. Osobami odpowiedzialnymi za zdjęcia jest Przewodnicząca Sekcji Fotograficznej - Marlena Bedla z klasy IID oraz jej członek Jędrek Majta z IIE, a za oprawę graficzną i informatyczną—Bartłomiej Osak z klasy IIF - Przewodniczący Sekcji Informatycznej :) Czas na kilka słów o każdym z redaktorów: Paulina Sulej: Hej , tu Paulina z klasy 2F , redaktor naczelny naszej nowej gazetki. Na co dzień niepoprawna optymistka , pełna pomysłów i chęci ich realizowania; uwielbiam muzykę rockową , spotkania ze znajomymi oraz dobre kino . Zachęcam wszystkich do czytania naszego miesięcznika a takze do czynnego udziału w jego tworzeniu . Pozdrawiam :)

Natalia Piotrowska: Cześć! Jestem uczennicą klasy IID. W wolnych chwilach uwielbiam oglądać filmy Quentina Tarantino oraz robić zdjęcia mojemu niezwykle fotogenicznemu kotu.

Justyna Szlufik: Jestem Justyna z klasy 2 B. Lubię słuchać muzyki o tematyce miłosnej, czytać książki oraz ciekawostki ze świata. Jestem optymistką i nie wyobrażam sobie dnia bez uśmiechu na twarzy :)

Maciej Tofil: Witam! Miano me Maciej, mieszkam na Herbach. Moje hobby to historia oraz biologia, trenuję również sztuki walki. Lubię pomagać, dyskutować oraz słuchać zdania innych :D

Patryk Miernik: Witam WAS ! Oprócz optymizmu i entuzjazmu dla nowych pomysłów, często wykazuję się niemałym lenistwem. Nie wyobrażam sobie świata bez muzyki oraz matematyki. Natalia Głuszek: Cześć! Jestem uczennicą klasy II F. Uwielbiam dobrą muzykę oraz ciekawe filmy. Interesuję się rysunkiem i literaturą piękną :)

A teraz zapraszamy do czytania pozostałych artykułów :)

KONKURS! Zrób swoje zdjęcie w koszulce Sawickiej pokazując swoją kreatywność i zgarnij dwa bilety do Multikina! :) Zdjęcia nadsyłajcie na mail do 20.11.13:

susaw@onet.eu

ZAPOZNAJ SIĘ Z HANKĄ— jako PIERWSI ujawniamy szczegóły!

R

ada Rodziców oraz Samorządy Uczniowskie działające w naszej Placówce szykują dla nas niespodziankę. O co chodzi? - o projekt edukacyjny „Zapoznaj się z Hanką”, który ma się rozpocząć już pod koniec listopada. Idea jest prosta, chodzi o przedstawienie historii szko-

ły oraz patrona w sposób najbardziej przystępny dla ucznia. W projekcie obowiązkowo będą brały udział wszystkie klasy gimnazjum oraz liceum ( z wyjątkiem klas maturalnych). W każdej klasie musi zostać wyłoniony przynajmniej jeden zespół, składający się z nie więcej niż pięciu osób. Zadaniem

grupy jest przygotowanie, np: wystawy, artykułu, krótkiego nagrania dotyczącego naszej szkoły. Organizatorzy podkreślają, że liczą na inwencje twórczą uczestników i dopuszczają różne formy prac. Dla najlepszych zespołów czekają nagrody ufundowane przez Radę Rodziców oraz punkty do konkursu „Klasa z klasą”, więc jest o co walczyć. „Zapoznaj się z Hanką” to nie tylko konkurs: planowane są liczne wydarzenia towarzyszące, o których na pewno niebawem poinformujemy :) PN


Sawicka News str. 3

SPEKTAKL INNY NIŻ WSZYSTKIE , czyli „Damy i Huzary” Teatru GroPe 423

S

pektakl inny niż wszystkie – czyli nauczyciele Sawickiej na deskach kieleckiego teatru W październiku , już po raz drugi uczniowie mogli obejrzeć nauczycieli w roli innej niż zwykle – zamiast oglądać ich przy tablicy , odpytujących czy wypisujących jedynki do dziennika sami mieli możliwość ocenić ich prace , którą włożyli w przygotowanie fredrowskiej sztuki "Damy i huzary" . Tak więc razem z dwiema innymi szkołami nasi uczniowie zasiedli wygodnie w fotelach Wojewódzkiego Domu Kultury , aby poddać krytyce grę aktorską nauczycieli . W rolach głów-

NOWOŚĆ -> DZIEŃ

15

listopada w naszej szkole ochodziliśmy Dzień Licealisty. Było to dla nas coś nowego, ponieważ pierwszy raz udało nam się w jakiś szczególny sposób zaakcentować to wydarzenie. Pomysł polegał na tym, że każda chętna osoba mogła przebrać się za typowego licealistę znanego choćby z klasyków amerykańskiego kina. Uczennice

nych , wystąpili : p. Michał Ćwierz - nauczyciel religii, który był Rotmistrzem, wuefista p.

Grzegorz Durlej - przystojny Porucznik oraz nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, p. Robert Kozieł jako Grzegorz. Matema-

tyczka p. Anna Dygas była krewką Anielą, a jej siostrami historyczka p. Sylwia Szymańska i polonistyka p. Małgorzata Kaszuba. Mądrą i piękną Zosią, którą matka chciała wydać za mąż za starego wuja została anglistka p. Mirosława Wojciechowska. Panny służące grały: p. Ewa Giemza-Głodkowska, p. Agnieszka Zielińska, uczące geografii i chemii oraz p. Marta Gaj - wuefistka . Z pierwszego składu ubył tylko ksiądz Krzysztof Cebula, grający kapelana, którego zastąpił Daniel Wójcik, kierownik gospodarczy szkoły. Całe przedstawienie objęła pieczą nasza wspaniała polonistka –p. Jadwiga Kuchinka. Efekt ? Nawet najwięksi sceptycy przedstawienia przyznają zgodnie , że cały spektakl był świetny , głównie dzięki wspaniałej obsadzie a także niesamowitej pracy z aktorami samego reżysera . Same komentarze widzów - ,,Dawno się tak nie uśmiałam ‘’ , ,, Nie spodziewałem się , że z naszych nauczycieli są tacy fajni aktorzy ‘’ , oraz śmiech i gromkie brawa widowni potwierdzają sukces spektaklu . Życzymy zatem wielu sukcesów GroPe423!! :)) PS

LICEALISTY 2013! zaskoczyły nas swoimi kreacjami. Dominowały spódniczki w kratkę, eleganckie białe koszule i krawaty. Aby uwiecznić tę „wiekopomną” chwilę, na sali gimnastycznej chętni mogli znaleźć się na zdjęciu do kroniki szkolnej. Dzień Licealisty na pewno był udaną próbą ożywienia szarej uczniowskiej rzeczywistości. Mam nadzieje , że

każdy świetnie się bawił :)Za rok na pewno znów będziemy świętować :) 2A

SZCZĘŚLIWE NUMERKI - od teraz bez tajemnic!

P

ewnie nie raz zastanawialiście się jak wygląda proces wyłaniania „Szczęśliwych Numerków”. Specjalnie dla Was dowiedzieliśmy się jak to wszystko działa.

Numerki losowane są ze zbioru liczb od 1 do 35. Do losowania wykorzystywana jest specjalna formuła w arkuszu kalkulacyjnym. Pierwsze 5 wylosowanych numerków, które w ostatnim czasie nie miały statusu „Szczęśliwy”, w wylosowanej kolejności jest przyporządkowywane do dni tygodnia. W razie potrzeby procedura jest powtarzana. Wszystkie dane dotyczące „Szczęśliwych Numerków” tj. numer i data, są zapisywane w dokumencie tekstowym. Na stan dzisiejszy—wszystkie 35 numerków biorących w losowaniu, przynajmniej raz było wyłonione.

Listę „Szczęśliwych Numerków” znajdziesz na drzwiach głównych szkoły i w gablocie Samorządu Uczniowskiego oraz w sieci: na stronie www.sawicka.kielce.pl i Fanpage’u na facebook!

Chcesz dołączyć do naszego zespołu redakcyjnego ? DROGA WOLNA! Wszyscy chętni są proszeni o kontakt na mail: sawickanews@onet.eu


Sawicka News str. 4

Radiowęzeł Sawicka czyli powrót po latach

J

aką rolę odgrywa muzyka w Twoim życiu? - dla mnie jest to sposób na odstresowanie, pobudzenie kreatywności i uśmiech. Lubię założyć słuchawki, włączyć muzykę i zapomnieć o całym otaczającym mnie życiu. A Ty? Jedynym czego od początku brakowało mi w naszej szkole był radiowęzeł. Właśnie dlatego razem z kilkoma innymi osobami wzięłam udział w Projekcie Partycypacji. Projekt ten dawał szansę wygrania środków finansowych na zrealizowanie naszego po-

Radiowęzeł Sawicka Zapraszamy do polubienia naszej strony na facebooku! Dodawajcie swoje propozycje muzyczne a my ułożymy playlistę ! :D Słuchajcie muzyki już nie tylko w domu!

mysłu, który zmodernizowałby szkołę. Teraz. kiedy nasz radio- Macie pytania? Propozycje? węzeł jest w pełni sprawny sta- Piszcie na nasz adres e-mail: ramy się ułatwić pracę szkoły, radiowezel.sawicka@gmail.com umilać przerwy i rozwijać Wasze gusta muzyczne. Każdy z Was może wysyłać nam swoje ulubione kawałki, bo to z nich tworzymy playlisty. Ponadto zachęcamy Was do polubienia naszej strony na facebooku ! :D Barbara Tomczyk Zarząd radiowęzła

„JESTEŚ TYM CO JESZ!” czyli anonimowy felieton kulinarny

N

ie od dziś wiadomo, że śniadanie to najważniejszy posiłek. Jednak często z braku czasu (kto nie woli pospać te 10 minut dłużej?:)) jest przez nas zaniedbywane.

Proponuje szybki, prosty i bardzooo pyszny przepis na omlet ze szpinakiem, który możecie wykonać w 15 minut. Poniżej składniki na 2 porcje oraz sposób przygotowania. Lista składników: 6 jajek Szczypta soli i pieprzu Szpinak- tyle ile jesteście w stanie zjeść Kilka kostek sera typu feta Pomidorki koktajlowe 2 ząbki czosnku Łyżka śmietany Pieprz ziołowy 3 łyżki masła Najłatwiej będzie jeśli wykorzystacie szpinak mrożony. Wystarczy, że na rozgrzanej patelni rozpuścicie łyżkę masła z dwoma ząbkami czosnku pokrojonego w kostkę. Uważajcie na czosnek- zbyt długo smażony robi się gorzki i traci cały swój aromat. Następnie wrzućcie szpinak (nie musi być w pełni rozmrożony) i podgrzewajcie dopóki nie odparuje nadmiar wody. Gdy powstanie już zwarta masa dodajcie śmietanę, doprawcie pieprzem ziołowym i solą według uznania. Teraz podejmijcie decyzję: Czy chcecie aby omlet był posmarowany masą szpinakową, czy wolicie mieć ją w środku? Ja preferuje tę pierwszą opcję. Jajka rozbijcie w misce z dodatkiem soli i pieprzu, dopóki nie pojawią się pęcherzyki powietrza, ew. dodajcie odrobinę masy szpinakowej do środka i wymieszajcie. Tak przygotowaną masę jajeczną wylejcie na rozgrzaną patelnie z masłem. Gdy zauważycie, że boki omletu ścięły się, przewróćcie go na drugą stronę- powinien mieć jasnożółtą barwę. Gotową potrawę przełóżcie na talerz i posmarujcie masą szpinakową. Całość udekorujcie serem i pomidorkami koktajlowymi. Życzę Wszystkim SMACZNEGO! Zapraszam do śledzenia kolejnych przepisów w następnym wydaniu Sawicka News! :)


Sawicka News str. 5

Święto Niepodległości - wywiad specjalny

W

poniedziałek 11 listopada obchodziliśmy Święto Niepodległości. Mimo, że wiele osób deklaruje znaczną wiedzę na ten temat, warto jednak przypomnieć najważniejsze informacje. W tym celu przeprowadziłem wywiad z Panią Profesor Jolantą Gwóźdź, nauczycielką historii w naszej szkole.

Maciej:

- Kiedy oficjalnie ustanowione zostało Święto 11 Listopada? Pani Jolanta Gwóźdź: - 11 listopada od 1920 r. był celebrowany jako święto upamiętnienia odzyskania niepodległości. Były to obchody nieoficjalne, na które składały się manifestacje, marsze za Ojczyznę. W 1926 r. Józef Piłsudski uczynił ten dzień wolnym od pracy dla urzędów państwowych a od 1928 r. dniem wolnym od nauki. Rangę święta państwowego nadała ustawa z 23.04.1937 r. Od 1945 r. aż po 1989 r. Święto Niepodległości było przez władze komunistyczne zakazane. Maciej: - Wiemy, że 11 listopada upamiętnia odzyskanie niepodległości ale co dokładnie wydarzyło się tego dnia? Pani Jolanta Gwóźdź: - 11 listopada to dzień szczególny w historii Polski. Wiele dat z początku XX w. zapowiadało, że nadejdzie dzień odrodzenia Polski. Wystarczy przywołać 5.IX.1916 r. kiedy to cesarze – niemiecki i austriacki wydali słynny akt 5 listopada, zapowiadający stworzenie królestwa polskiego lub 7.XI.1918 r. kiedy w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej, który miał ambicję bycia rządem całego kształtującego się państwa. Jednak 11 listopada to data, która jest najbardziej odpowiednia aby uznać ją za dzień odzyskania niepodległości. Zawiera ona dwa zasadnicze aspekty: rodzinno-narodowy i międzynarodowy. Wszystkim interesującym się historią jest wiadomo, ze 10.XI.1918 r. wrócił do Warszawy z więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski. Następnego dnia, właśnie 11 listopada przejął z rąk Rady Regencyjnej (instytucji utworzonej jeszcze przez Niemców) pełnie władzy wojskowej, co de facto równało się przejęciu pełni władzy. J .Piłsudski stał się niekwestionowanym przywódcą , dyktatorem na ziemiach polskich. Nie mniejsze znaczenie dla sprawy polskiej ma sytuacja międzynarodowa. Rosja uwikłana w problemy wojny domowej, mówiąc kolokwialnie wypada z gry, tym bardziej, że bolszewicki rząd podpisuje z państwami centralnymi separatystyczny pokój w Brześciu nad Bugiem. Cesarstwo Niemiec i Austro-Węgry przegrywają I wojnę światową . Niemcy podpisują 11 listopada akt kapitulacji. Tak oto przedstawione w skrócie wydarzenia uczyniły ten wyjątkowy dzień dniem niepodległości. Piłsudski przejął władzę, nie z nadania państw centralnych czy Rosji ale od rządu. Większość Polaków wierzyła, że jest to jedyny człowiek, który zapanuje nad skrajnym stanem nastrojów społecznych i jest w stanie utrzymać porządek w rodzącym się państwie. Maciej: - Ostatnio pojawiają się w mediach spekulacje, że Polacy są narodem skłóconym. Ich autorzy mają tu na myśli zajścia w czasie Marszu Niepodległości. Co Pani o tym sądzi? Czy władze powinny coś przedsięwziąć w tym kierunku? Pani Jolanta Gwóźdź: - Wydarzenia pokazywane prze media mogą na to wskazywać. Zachowania Polaków rejestrowane w ostatnich latach niepokoją, a niekiedy bulwersują. Można zrozumieć podziały na tle politycznym, religijnym czy obyczajowym. Irracjonalne są dla mnie zachowania związane z obchodami Święta Niepodległości, które dzielą, niszczą, podważają istotę tego święta. Może wypada postawić pytanie, czy aby na pewno 11 listopada jest przez wszystkich postrzegany jako Święto Niepodległości , czy ich „aktywny udział” w świętowaniu to dowód znajomości historii narodowej. Maciej: - Czym dla Pani jest święto 11 listopada i jak je Pani obchodzi? Może jakieś wskazówki dotyczące uczczenia pamięci narodowej? Pani Jolanta Gwóźdź: - Nie chciałabym aby moje słowa miały wydźwięk okazjonalnego patosu ale nie potrafię powiedzieć inaczej, jak tylko tak, że 11 listopada to dla mnie najważniejsze i najpiękniejsze święto narodowe. Jako osoba świadoma przebiegu historii ale też bardzo emocjonalna, każdego roku przeżywam wewnętrzną radość z faktu, że wreszcie 1 918 r. Polacy żyjący w niewoli doczekali wolności. Przekazuję tę radość rodzinie, sąsiadom, uczniom (mam nadzieję, że czytając to zgodzą się ze mną) . Nie czynię tego dnia nic nadzwyczajnego. Tak po prostu myślę o 11 listopada radośnie ale z powagą, słucham pieśni legionowych, podśpiewuję Marsz I Brygady, którego melodia towarzyszy mi cały dzień. Spaceruję z córką po osiedlu, na którym mieszkam i tak po polsku cieszę się z faktu, że ulice zakwitają tego dnia na biało-czerwono. Maciej: Dziękuję serdecznie! Pani Jolanta Gwóźdź: Również dziękuję.


Sawicka News str. 6

K

Kalendarium - zbliżające się wydarzenia alendarium pozwala niezorientowanym posiąść niezbędne dla sprawnego funkcjonowania w Sawickiej informacje, a także żywcem z kalendarza wyjęte ciekawostki. Ogółem – zbiór dat, o których wcale nie zaszkodzi pamiętać.

Jak można nie wspomnieć także o urodzinach, oczywiście, Dziadka Mroza – rosyjskiego odpowiednika Świętego Mikołaja, wręczającego dzieciom prezenty na Nowy Rok, w czym pomagają mu żona - Starucha Zima oraz wnuczka – Śnieżynka. Rocznicę jego narodzin celebruje się od 2005 roku w dniu 18 listopada. I choć ma to miejsce w dosyć odległej, zimnej Rosji, przypomina nam o zbliżających się i ciepło kojarzonych… mikołajkach!

Dzień Świętego Mikołaja, obchodzony – komu to zresztą trzeba przypominać? – 6 grudnia, jest wspaniałą okazją do obdarowania bliskich drobnymi upominkami. Zwyczaj dzielenia się prezentami w Polsce wywodzi się już z XVIII wieku, natomiast obecny wizerunek postaci Św. Mikołaja zawdzięczamy kampanii koncernu Coca-Cola z 1930 roku. Niektórzy ludzie upierają się przy komercyjności mikołajek – nie wiem, jak Wy, ale ja uważam, że slogan „Podziel się radością!” świetnie oddaje charakter, jaki ten dzień mieć powinien. W szkole organizacją mikołajek zajmują się uczniowie klasy 2E. To za ich sprawą już wkrótce klimatyczne dekoracje urozmaicą nasze otoczenie, nadając mu typowo świątecznego nastroju. Ponadto inspiracji na prezenty dla znajomych postarała się dostarczyć czytelnikom koleżanka Justyna, dlatego kolejny raz polecam dalszą lekturę gazetki. Co z kolei jeszcze w tak zwanym „międzyczasie”? 19 listopada świętujemy Międzynarodowy Dzień Toalet – pamiętajmy, jak dobrze nam służą. 21 listopada – Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, 25 listopada – Dzień Pluszowego Misia, 27 listopada – Wspomnienie Świętych Prymitywa i Fakunda, w nocy z 29 na 30 listopada – Andrzejki, zaś 3 grudnia – Dzień Gazownika. Wszystkim solenizantom, których niestety nie sposób jest tu wymienić, składam najszczersze życzenia, aby oceny proponowane wystawiane do 16 grudnia były co najmniej pozytywne, a liczone od momentu wydania bieżącego numeru 25 dni nauki przed feriami świątecznymi minęły możliwie pożytecznie i bezstresowo. Mam przy okazji wielką nadzieję, że w przyszłym roku będzie istniała okazja, aby wspomnieć w tym dziale datę 18 listopada nie tylko z uwagi na szanownego Dziada Mroza, ale i pierwsze, historyczne wręcz wydanie gazetki „Sawicka News”, która, kto wie, stanie się być może stałym elementem życia szkolnego? ;-) PM

ORYGINALNE pomysły na prezent MIKOŁAJKOWY

Chcesz dołączyć do naszego zespołu redakcyjnego ? DROGA WOLNA! Wszyscy chętni są proszeni o kontakt na mail: sawickanews@onet.eu ZAPRASZAMY!

1.Ukryty prezent Ta idea jest naprawdę fajna i dość prosta w wykonaniu. Całość polega na dorobieniu drugiego dna w kartonowym pudełku. W prezentowanym przykładzie w części "oficjalnej" są słodycze, a jako drugie dno np. coś cennego, kwiatki lub GTA V.

2.Oryginalnie zapakowany szampan Wytnij z ozdobnego papieru kwadraty 7x7cm. W środek każdego wklej czekoladkę w opakowaniu (np. ferrero rocher) 2) Zagnij rogi karteczek i przyklej kolejno do butelki (na super glue lub cokolwiek co zadziała). Zacznij od góry i nie zostawiaj wolnych dziur. 3) Z zielonego papieru wytnij liście, sklej je razem, a następnie zawiń w kółko i przyklej do butelki. 4) Owiń sznurkiem szyjkę butelki i będzie wyglądał jak ananas:)

Kolejny łatwy i czadowy prezent dla znajomego.Wystarczy pustą butelkę wypełnić np. kolorowymi cukierkami.

6.Prezent ze skorupki z orzecha włoskiego Wnętrze orzecha oczyść z jadalnej części. Następnie pomaluj wewnętrzne ścianki skorupki brokatem.Połóż na jednej z części kawałeczek gąbeczki lub kawałek materiału. Włóż wisiorek lub jakiś mały drobiazg i przykryj drugą częścią skorupki. Na koniec zawiąż wstążeczką.

3.Kolaż ze zdjęć Oryginalny prezent. Na pewno niepowtarzalny i osobisty.

4. Kolorowa JENGA Banalny w wykonaniu prezent. Nowy wygląd JENGI z pewnością zachęci do częstszej rozgrywki. Kupujemy JENGE i po prostu malujemy całe kosteczki :) 5.Butelkowane

Cukierki

JS


„żałosny” HUMOR BREAKING NEWS! Drabinki zamieszkałe w IV LO im. Hanki Sawickiej w Kielcach odeszły a na ich miejscu pojawiły się nowe. Tylko nasi redaktorzy znają prawdę i postanowili ją wyjawić!

Jedna z naszych drabinek postanowiła rozwijać się muzycznie. Doszły nas słuchy, że w tym miesiącu wychodzi jej nowy klip, który nagrała razem z Pikejem – „KRULEM RAPU”. Podobna ich muzyka jest znana nawet w Nowym Jorku i razem poruszają serca słuchaczy. Trzymajmy kciuki za naszą wschodzącą gwiazdę i miejmy nadzieję, że obecne drabinki będą sprawować się tak samo dobrze jak poprzednie. Kto wie, może wyrosną na wielkich artystów. N G

CZY WIESZ ŻE … ? - czyli cykl ciekawostek

POZDROWIENIA- z naszej skrzynki

… sen sprawia,że stajemy się kreatywniejsi i mądrzejsi.

„Łyki!

… Człowiek posiada 30 kodów mimicznych,którymi zdradza swoje prawdziwe uczucie. Także- Wiem co o mnie myślisz!

Od dawna Cię kocham! „

… Siedzenie prosto jest złe dla kręgosłupa.Powinniśmy siedzieć w pozycji 135 stopni. … Przeciętnie kobieta spędza około jednego roku w swoim życiu na decydowaniu w co się ubrać … Około 85% ludzi wyciąga swój telefon i udaje,że dzwoni,jeśli znajdują się w niezręcznej sytuacji. …Gdybyś miał 500 dolarów w monetach, miałbyś wystarczająco dużo metalu,by go przetopić i sprzedać za 1000 dolarów. Na następną porcję ciekawostek zapraszam w następnym wydaniu Sawicka News ! :D

Rośnij duży okrąglutki, nie pij tylko dużo wódki Anonim

„Pozdrowienia dla klasy IIB - jesteście wielcy”

Anonim

„Pozdrowienia dla Profesor Szymańskiej z Polski Piastów” Anonim „Serdeczne pozdrowienia dla pięknego blondyna z IIF :-) Obserwuję Cię !” Anonim „Pozdrówka dla klasy IIC <3” Anonim „Gorące pozdrowienia dla prześlicznej Juleczki z IIF oraz Karoliny I Piotrka z IIE :)” Ala „Szczere pozdrowienia dla mojej dziewczyny Dominiki z IIF, która jest na mnie obrażona :c” Marcin „Szczere pozdrowionka dla mojego Misiaczka Kasi S. <3 z klasy IB :**” Twoja całuśnica

Skrzynka na Wasze pozdrowienia znajduje się przed wejściem do czytelni :) Zapraszamy!

JS

NASTĘPNE wydanie już 18 grudnia! :) Zapraszamy!

Kontakt z redakcją: sawickanews@onet.eu

Sawicka News

Sawicka news listopad 01 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you