Page 1

OJCZYZNA


.


Wieś powstała prawdopodobnie w XI wieku. Pierwsza wzmianka o Straszęcinie pochodzi z roku 1239 i znalazła się w dokumencie, z którego dowiadujemy się, że wieś należała wcześniej do wojewody krakowskiego Teodora Gryfity. KOLEJNYMI WŁAŚCICIELAMI WSI BYLI: - Klasztor Cystersów z Ludźmierza - Henryk Emeryk Rozpierski - Jakub z Gorzkowic - Zbigniew Wąk - Rody Radziwiłłów i Raczyńskich


PARAFIA STRASZĘCIN Parafia Straszęcin powstała w II połowie XIII w., w latach 50. XIV w. była tu siedziba dekanatu. W latach 1693-1792 w Straszęcinie istniała prepozytura i Kolegium Mensjonariuszy, a od 1669 r. mieścił się szpital. Szkoła parafialna z 1527 r., zniszczona w czasie wojny północnej, została ponownie założona w 1882 r. przez ks. Antoniego Piątkowskiego. Kościół drewniany, wybudowany już pod koniec XIII w., należał do najstarszych w tym regionie. Dotykały go różne burze dziejowe; odbudowany w XV i XVI w., został powiększony w XVIII w. i jeszcze w latach 50. XIX w. znajdował się; w dobrym stanie. Jednak po pożarze plebani i zabudowań gospodarczych (1874 r.) kościół nieuchronnie chylił się ku upadkowi. W 1888 r. ks. Antoni Piątkowski (proboszcz w latach 1878-1911) zdecydował o budowie nowego kościoła. Pozostali proboszczowie, związani z budową, to ks. Jan Puskarz (prob. 1911-1945) i ks. Stefan Jasica (prob. 1945-1980). Budowa nowej świątyni rozpoczęła się w 1931 r. (fundamenty), w 1936 r. wzniesiono ściany (do wys. 3.20 m), a dopiero w 1948 r. zakończono stan surowy. 3 września 1950 r. kościół został poświęcony przez bpa Jana Stepę jako kościół pw. Niepokalanego Serca NMP . W roku 2000 kościół został konsekrowany przez bpa Jana Styrnę.


Obok kościoła znajduje się cmentarz parafialny, na którym spoczywają między innymi:

Kaplica rodziny Jabłonowskich i Reyów.

- Księżna Helena Jabłonowska - Stanisław Mroczka (Żołnierz AK poległy w akcji „Burza”) - Ks. Stanisław Jasica (Budowniczy kościoła) - Michał Gil (malarz, rzeźbiarz, poeta ludowy) - Por. Stanisław Kliś( zginął w Katyniu) - Rodzinna Stubenvollów

Grób rodzinny Stubenvollów


DWOREK Pałac w Straszęcinie został wybudowany pod koniec XVIII wieku w stylu klasycystycznym. Wejście do dworku poprzedza mały ganek okolony kolumnami, nad którymi zawieszony jest niewielki balkon. Budowla posiada dwie kondygnacje, 12 izb mieszkalnych, 6 innych pomieszczeń oraz piwnicę. Pierwotnie pełniła funkcje mieszkalne, później biurowe. Dwór otoczony jest parkiem ze starym drzewostanem o powierzchni ok. 2 ha.


Zespół szkół publicznych w Straszęcinie Dzięki staraniom ks. Antoniego Piątkowskiego została założona we wrześniu 1882 r. Szkoła Ludowa. Szkoła w Straszęcinie przetrwała dwie wojny światowe, okres stalinowski i stan wojenny. Do najważniejszych wydarzeń z dziejów szkolnych należą: -Oddanie do użytku murowanego budynku szkolnego w 1956 roku - Hali sportowej w 1985 roku i nowej części szkoły 1987 roku Dnia 20 kwietnia 2002 roku w 120 rocznicę założenia nadano szkole imię Henryka Sienkiewicza. W 2007 roku oddano do użytku kolejną część szkolnego budynku, w którym znajdują się sale lekcyjne, szatnie, biblioteka, kuchnia, stołówka i zaplecze noclegowe.


Koło Gospodyń Wiejskich Według kroniki, wspomnień najstarszych członkiń oraz mieszkańców sołectwa, kobiety na terenie tej wsi zrzeszyły się już w 1931 roku. Na początku koła kierowała księżna Helena Jabłonowska. Organizowała pogadanki na temat pielęgnowania, żywienia i wychowywania dzieci oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. Po wojnie w 1952 roku koło wznowiło swoją działalność. Kobiety organizowały okolicznościowe imprezy kulturowo-oświatowe, dożynki i zabawy.


OSP STRASZĘCIN Początki ochotniczej straży pożarnej w Straszęcinie sięgają 1925 roku. W tym czasie większość domów zbudowana była z drewna i dlatego bardzo często we wsi wybuchały pożary. W 1930 roku w Straszęcinie rozpoczęła się budowa Domu Ludowego , który dwa lata później pełnił funkcję remizy strażackiej. Nowo wybudowany „Dom strażaka” służył nie tylko OSP, był również miejscem wiejskich zabaw i dożynek. Z czasem- dzięki staraniom Edwarda Kuśnierza, komendanta powiatowego Straży Pożarnej- strażacy ze Straszęcina otrzymali motopompę i samochód pożarniczy. W 2005 roku – w 80 rocznicę założenia OSP w Straszęcinie odbyło się uroczyste nadanie sztandaru tej jednostce.


Ośrodek Przygotowań Piłkarskich im. Kazimierza Górskiego To miejsce szczególnie chętnie odwiedzane przez drużyny piłkarskie I, II i III ligi, które co rocznie przyjeżdżały do Straszęcina na obozy szkoleniowo-kondycyjne. Organizowane są tutaj również uroczystości okolicznościowe, szkolne dla pracowników, konferencje tematyczne, pokazy i prezentacje. Ośrodek ma ponad 50 miejsc noclegowych. Poza tym posiada kompleksową bazę sportową, w jej skład wchodzą : basen kryty, hala sportowa, siłownia , sauna, stadion sportowy, boiska treningowe, korty tenisowe, boiska do gier zespołowych, ścieżki zdrowia oraz strzelnica. Dodatkową atrakcją był kiedyś zalew z plaża.


Orbitek Straszęcin Dzięki zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego Andrzeja Rachwała i Grzegorza Cebuli oraz poparciu ówczesnego dyrektora Lucjana Bajora w roku 1994 powstał klub. Ważną datą w historii klubu stał się dzień 12.05.1998 r. kiedy to klub stał się członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Badmintona. Praca Uczniowskiego Klubu Sportowego Orbitek to nie tylko działalność sportowa, ale także organizacyjna. W latach 1994-2005 zorganizowano 7 obozów sportowych.


Najważniejsze osiągnięcia klubu 1997 – Pierwsze, drugie i trzecie miejsce w MP grze pojedynczej w badmintona. 2000 – Drużynowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej. 2002 – Złoty i brązowy medal w grze podwójnej, złoty medal OOM, złoty medal w MP młodzików. 2004 – OOM brązowy medal w grze pojedynczej oraz brązowy medal w grze mieszanej. 2005 – Drużynowe Mistrzostwa Polski złoty medal chłopcy i brązowy medal dziewczęta. 2011 – Brązowy medal w grze podwójnej


Igloopol w Straszęcinie Lata osiemdziesiąte ubiegłego stulecia to czas największego rozkwitu Straszęcina. Tu jedną ze swoich głównych baz miał znany w całej Polsce kombinat Rolno-Przemysłowy „IGLOOPOL”. Modernizowano drogi, powstawały nowe obiekty , a wśród nich ośrodek rekreacyjnowypoczynkowy wraz z zapleczem sportowym i hotelowym. Dzięki Panu Edwardowi Brzostowskiemu w Straszęcinie powstała linia trolejbusowa, która łączyła tą miejscowość z Dębica. Niestety początek lata 90-tych to okres upadku kombinatu. Dziś część majątku jest własnością Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.


Inne obiekty w Straszęcinie - Przedszkole - Oddział Gminnego Zespołu Świetlic Profilaktycznowychowawczych - Gabinet Rehabilitacji - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Specjalistyczny - Apteka


Firmy w Straszęcinie Najważniejsze firmy na terenie wsi:  UNIDEX  DOM TRANS sp. z o.o. Międzynarodowy transport i spedycja.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe  STAL BRUK  VENTOR  Piekarnia Zbigniew szymaszek


Artykul o Straszecinie  

Artykul o Straszecinie