Page 1

Ghelamco Arena Andries Dedeurwaerder Lowie Defour Bart De Middeleir CĂŠline Dero Shelley Dockx Pauline Eeckhout Anke Gees Lio Lingier

Praktijkweek


2 2 3 3 3 4 5 6 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12

DEBRIEFING HISTORIEK STRUCTUUR GOOSEBUMPS WERKING COMMUNICATIE SWOT DEPEST CONCURRENTEN INSIGHT

CHALLENGE MERKPLATFORM

MERKBELOFTE POSITIONERING DOELSTELLINGEN STRATEGIE HULPMIDDELEN STRUCTUUR DIVERGENT COMMUNICATIE CONCEPT

DEBRIEFING

Wij hebben van ons getypt document ook een ISUU gemaakt. http://issuu.com/pauleeck12/docs/ghelamco_arena_2_divergent

1


DEBRIEFING Goosebumps werd in 1966 opgericht onder de naam Clockwork. In de loop der jaren hebben ze steeds meer opdrachten verkregen. De ambitie van het bedrijf was zo groot dat ze nood hadden aan een nieuwe structuur. Een groei die in 2013 resulteerde in een nieuwe naam en een gloednieuw kantoor in de Gentse Ghelamco Arena. Goosebumps’ aanpak steunt op drie belangrijke pijlers: Nextway, Artfield en Clockwork. De Gentse Ghelamco Arena situeert zich binnen de pijler Artfield. Artfield is alles wat zich binnen het stadion afspeelt en dat levert heel wat problemen op. Dit omdat Goosebumps onderworpen is aan bepaalde (voetbal)wetten. Ze moeten ook altijd het akkoord hebben van vele verschillende partijen, zoals KAA Gent en de stad Gent, etc. Dit zorgt voor een inefficiënte organisatie. Bovendien werd er nog geen onderzoek gedaan naar de communicatie en marketing rond de Ghelamco Arena. Goosebumps voelt zich belemmert door tal van beperkingen dat ze nood hebben aan een nieuwe structuur. Ze willen dat de Ghelamco een aparte entiteit wordt, los van Goosebumps met zijn eigen structuur. De problematiek in de communicatie situeert zich vooral naar de volgende doelgroepen: B2B, B2C en entertainment. Goosebumps weet niet goed hoe ze deze groepen kan en moet bereiken, daarom hebben ze onze hulp ingeroepen. Nu moeten wij achterhalen welk marketing/communicatie traject de Ghelamco Arena moet volgen. Hoe communiceren wij het best het product Ghelamco? Hoe zorgen wij ervoor dat klanten aangetrokken worden tot de Ghelamco Arena? Welke doelgroep zullen we aanspreken: B2B, B2C of entertainment? Kortom, wij moeten nu met een nieuw concept voor de dag komen, rekening houdend met KAA Gent. Goosebumps is ervan overtuigd dat er qua evenementen veel meer in zit dan wat er nu wordt uit gehaald.

HISTORIEK In 2003 kondigde de toenmalige schepen, Daniël Termont, aan dat er een nieuw voetbalstadion zou gebouwd worden op de site van de Groothandelsmarkt. Een nieuwe thuishaven voor de voetbalclub KAA Gent. Later werd dit stadion tot de Ghelamco Arena omgedoopt. De Ghelamco Arena werd feestelijk geopend op 17 juli 2013. De arena zou oorspronkelijk het Arteveldestadion heten, maar dit veranderde in de loop der tijd naar de Ghelamco Arena dankzij de hoofdsponsor van het stadion. KAA Gent is de hoofdeigenaar van het stadion. De locatiemanager van het stadion is Goosebumps. Dit bedrijf is tevens gevestigd binnen de kantoorruimtes van de arena. Op de website omschrijft Goosebumps zich als volgt: “Met ‘Goosebumps' zetten zij een vernieuwend concept in de markt, dat verder gaat dan klassieke eventorganisatie. Hun naam weerspiegelt dan ook perfect de intense gedrevenheid waarmee hun voor blijvende innovatie in de eventsector willen zorgen. Goosebumps werd in 1996 opgericht onder de naam Clockwork door Jan Renaer en Thierry Vandebroeck. Huidig manager Michiel Vanderheyden vervoegde het team in 1996 en nam enkele jaren later definitief de fakkel over. In die periode groeide zowel het team als de ambitie van het bedrijf uit tot de vaste waarde die we vandaag in de evenementiële communicatiesector betekenen. Een groei die midden 2013 resulteerde in een nieuwe naam en een gloednieuw kantoor in de Gentse Ghelamco Arena.” (Goosebumps, 2014) Kortom, Goosebumps is meer dan een evenementenbureau, vanuit hun visie ‘the right story counts’ bedenken en organiseren ze belevenissen dat de mensen raakt. Ze willen mensen betrekken in hun verhaal en de kans geven om hun verhaal te kunnen vertellen.

2


STRUCTUUR GOOSEBUMPS Goosebumps heeft een aanpak ontwikkeld die steunt op drie belangrijke pijlers: Nextway, Artfield en Clockwork. Bij de pijler Nextway willen ze mensen inspireren. Hierbij probeert Goosebumps een strategie en marketing te ontwikkelen samen met de klanten. Ze doen dit bijvoorbeeld bij Adecco. In het domein Artfield willen ze mensen fascineren. Hier zijn ze vooral bezig met producties, concerten en theaterstukken in atypische locaties, zoals de 90-jarige viering van Toots Tielemans. Met deze live concepten willen ze vooral een grote betrokkenheid met het publiek creëren. Daar hoort Ghelamco bij. Ze willen van de Ghelamco Arena een aparte entiteit maken met eigen vertakkingen. Tot slot heb je het domein Clockwork waar verbazing centraal staat. Binnen dit domein gaat Goosebumps alle stappen van het evenement uitwerken van a tot z. Hierbij houden ze rekening met de regie, timing …

WERKING Goosebumps wil op een creatieve en resultaatgerichte manier werken. Daarom beginnen zij telkens met het stellen van de juiste vragen. “Welke resultaten streven we na? Welke relevante beleving gaan we ontwikkelen om dat doel te bereiken? Hoe geven we die beleving de best mogelijke inhoudelijke en praktische invulling?”. Goosebumps zal eerst en vooral polsen wat hun verwachtingen en hun doelpubliek zijn. Met andere woorden bepalen ze eerst het ‘doen’ en dan de middelen. Goosebumps is samengesteld uit 10 consultants, tussen de 20 en 45 jaar, die allemaal op hetzelfde niveau werken. Er heerst dus geen enkele vorm van hiërarchie.

COMMUNICATIE Goosebumps communiceert naar de particulieren vooral via hun Facebookpagina. Ook maken ze gebruik van Facebookads. Toch proberen ze bewust op de achtergrond te blijven, in functie van hun klanten. Op dit moment geeft Goosebumps aan dat hun communicatie naar B2B vlot verloopt. Op het vlak van B2C en entertainment voelen ze zelf aan dat de communicatie nog niet optimaal verloopt.

3


SWOT-ANALYSE Strenghts

Weaknessess

Locatie -> ligging (E17, E40, R4, ringvaart)

Gevoeligheid gras

Open ruimtes

Geen wegwijzers

Parkeergelegenheid

Ingewikkelde samenwerking met KAA Gent

Uniek (trendy, functioneel) Vooruitstrevende architectuur

Liften → te klein, ze zijn niet breed genoeg

Monopolie positie in Gent

Teveel mogelijkheden in het stadion (chaos)

Goede infrastructuur (veel mogelijkheden)

Te vaak verbonden met voetbal

Mooi gebouw (promenade)

Niet alle info geïntegreerd in website (verschillende websites)

20.000 zitplaatsen

Afhankelijk van voetbalwetten

Ze hebben de beste LED-verlichting van het land

Gebonden aan vaste leveranciers Geen Facebookpagina van de arena

Opportunities

Threats

Enige die zo een locatie hebben in Gent (ruimte, LED-verlichting…)

Alle concurrenten ( Koning Boudewijn stadion, Sportpaleis…)

De aanwezigheid van de vele sponsors (om eventueel zelf evenementen te organiseren)

Invloed van KAA Gent → toestemming vragen

10 minuten stappen van Holiday Express In hotel en er komen nog twee hotels in de buurt → mogelijkheid om evenementen te organiseren voor meerdere dagen

Evenementen van de voetbalclub hebben voorrang

Rekening houden met de sponsors, stad en vaste partnerships

4


DEPEST-ANALYSE DEMOGRAFISCH   

Gent telt 248.813 inwoners, 49,29% mannen en 50,71% vrouwen. 18,87 % zijn jongeren van 0 tot 17 jaar, 63,86% zijn personen van 18 tot 64 jaar. en 17, 27% is 65 jaar en ouder. Gemiddeld inkomen van de inwoners van de stad Gent bedraagt 16.462 euro.

ECOLOGISCH   

Duurzaam gebouw: volledig nieuw gebouwd dus op duurzaamheid gericht 13.000m² (of 2 voetbalvelden) fotovoltaïsche zonnepanelen. Gebouw is voor meerdere doeleinden beschikbaar

POLITIEK  

Zich aanpassen aan de (voetbal) wetten Akkoord hebben met stadsbestuur

ECONOMISCH  

Sponsoring Budgettaire steun: akkoord hebben met stadsbestuur

SOCIAAL-CULTUREEL  

Evenementen richten zich op verschillende doelgroepen onafhankelijk religie, leeftijd Netwerking: bedrijfsrelaties opbouwen en onderhouden, mensen bij elkaar brengen

TECHNOLOGISCH 

Infrastructuur: veel mogelijkheden, verwarming in dak, draagkracht van het gebouw voor andere evenementen.

5


CONCURRENTENANALYSE CAPITOLE GENT  

20 tot 1200 deelnemers Verdeeld over drie zalen, oppervlakte niet beschikbaar

ICC GENT  

9077 personen 12.363m² aan bruikbare oppervlakte

KUIPKE GENT 

3000 personen

ESKIMOFABRIEK 

2500 personen

THE ARTCUBE 

1180 personen

FLANDERS EXPO GENT  

50 tot 100.000 deelnemers Verschillende opdeelbare ruimtes met verschillende oppervlakten (van100 -35.000m²)

PROSPORTEVENT (KONING BOUDEWIJNSTADION) BRUSSEL  

50.000 Zitplaatsen Verschillende opdeelbare ruimtes met verschillende oppervlakten (van 60-500m²)

SPORTPALEIS ANTWERPEN  

23.000 Zitplaatsen Verschillende opdeelbare ruimtes met verschillende oppervlakten (van 200-12.000m²)

ETHIAS ARENA HASSELT 

17.000 zitplaatsen Verschillende opdeelbare ruimtes met verschillende oppervlakten (van 400-35.000m²)

BRUSSELS EXPO BRUSSEL 

Bied tot 115.000 m² ruimte aan, verspreid over 12 paleizen

6


INSIGHT Ghelamco Arena is niet alleen een voetbalparadijs. Dit stadion heeft veel meer te bieden dan enkel sport of voetbal. Competitie zit ook in de dagelijkse dingen, niet alleen in de sport. Met dit stadion kan je veel meer doen. Je kan er veel meer uithalen dan dat er momenteel met gebeurd. Het is een ideale plek voor ontmoetingen tussen jouw organisatie en jouw doelgroep. Een verrassende plek die niet alleen voetbalsupporters doet wegdromen maar ook actoren binnen de entertainment industrie.

CHALLENGE De mensen afschudden van het idee dat de Ghelamco Arena enkel met voetbal zou te maken hebben. Ghelmaco heeft veel meer te bieden dan voetbalwedstrijden. Ghelamco wil een eigen identiteit opbouwen voor alle evenementen die uniek moeten zijn. De ambitie van DiverGent bestaat uit het aantrekken van nieuwe klanten, om hun evenementiële ideeën om te zetten in kippenvelmomenten. Het organiseren van de evenementen naar de wens van de klanten is prioriteit nummer 1 bij DiverGent. De grootste uitdaging voor DiverGent is om de klant er van te overtuigen dat hun evenementen bij ons het best tot stand komen en dat het niet evenementen met betrekking tot voetbal hoeven te zijn, maar dat in de Ghelamco Arena alles mogelijk is.

MERKPLATFORM VISIE Voor DiverGent is een evenement een strategische tool binnen uw communicatie waarmee u positieve emoties oproept. Evenementen moeten raken en een verhaal vertellen aan uw doelgroepen. Emoties die klanten aan je binden, mensen motiveert en uw product verkoopt. Een goed evenement is een moment van meerwaarde, een moment van kippenvel. Een unieke gebeurtenis op diverse gebieden die informeert, vermaakt en enthousiasmeert. Kortom het moet mensen betrekken en zo bijdragen tot het doel van jouw publieks/doelgroep.

MISSIE Binnen de media- en evenementiële sector wil DiverGent een divers aanbod brengen dat waarde levert aan de klant en een blijvende indruk nalaat. Een uniek ingrediënt binnen dit aanbod is onze Ghelamco Arena.

WAARDEN Dynamisch. Flexibel. Creatief. Innovatief. Kwalitatief.

DE PERSOONLIJKHEID We zijn een uitdager, die de lat steeds hoger wil leggen, open karakter, gepassioneerd, vastberaden en trendy.

TONE OF VOICE 7


Jong, dynamisch, gepassioneerd, fris, vooruitstrevend, betrouwbaar en betrokken. Deze kwaliteiten vertalen zich in onze huisstijl. Onze kleuren zijn blauw en wit. Deze kleuren worden geassocieerd met betrouwbaarheid en betrokkenheid. Het kleur wit zet aan tot nieuwe frisse ideeën. Dit is de toon waarmee wij communiceren. Bovendien linken we de combinatie blauw-wit met een heldere hemel die we kunnen zien doordat het dak van onze arena open is. The sky is bij ons the limit. Deze kleuren creëren een dynamisch effect en dat in combinatie met onze innovatieve technologie weerspiegelt de identiteit van ons bedrijf.

MERKBELOFTE ESSENCE Trendy en revolutionaire technologie

DISCRIMINATOR Moderne uitnodigende architectuur met innovatieve technologie

REASON TO BELIEVE Wij hebben de meest unieke ledverlichting van het land en doen voortdurend onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe technieken om het licht- en klankspektakel te verbeteren.

EMOTIONAL BENEFIT Via onze licht- en klankapparatuur doen we iedereen wegdromen en creëren we een enorm wow-effect, die mensen niet onberoerd laten.

FUNCTIONAL BENEFIT Alles is er mogelijk qua installaties

ATTRIBUTES Kwaliteitsvol, trendy, centraal gelegen stadion met een hoogstaande architectuur en unieke licht- en klanktechnologie die jouw event ten goede komen.

POSITIONERING CONSUMENTENBEHOEFTE Unieke en trendy stadion met hoogstaande klank- en lichtapparatuur, als uiting van identiteit zonder te sporten. Een architectuur die uitnodigend is. In dit stadion kan je ook enorme verhalen creëren zonder de sport, gewoon puur op vlak van entertainment.

DOELGROEP Organisaties binnen de media-en entertainment industrie

GEBRUIKSGELEGENHEID 8


Dit stadion is niet alleen om te sporten, maar kan gebruik worden voor verscheidene tastbare ontmoetingen tussen jouw organisatie en jouw doelgroep.

COMPETITIVE FIELD De entertainment locaties = markt

“Ghelamco Arena is niet langer een voetbalparadijs, het is een paradijs voor tal van evenementen. “

DOELSTELLINGEN BEDRIJFSDOELSTELLING 50 % van de organisaties binnen de media- en entertainmentindustrie in België, moeten voor november 2014 op de hoogte zijn van het bestaan en de troeven van DiverGent en 15% moet overgaan tot actie.     

Specifiek: Het bestaan van DiverGent Meetbaar: 50% van de organisaties binnen de media- en entertainmentindustrie moet op de hoogte zijn en 15% moet overgaan tot actie Acceptabel: de media- entertainmentindustrie in België. Realistisch: 50% van de organisaties binnen de media- en entertainmentindustrie moet op de hoogte zijn en 15% moet overgaan tot actie. Tijdsgebonden: voor september 2014

MARKETINGDOELSTELLING 15% nieuwe klanten binnen een bepaalde doelgroep binnen dit jaar. (het vertrouwen winnen van nieuwe klanten)

COMMUNICATIEDOELSTELLING 50% van alle organisaties binnen de media- en entertainment industrie in België moeten weten dat DiverGent bestaat = KENNIS 15% van de organisaties binnen de media- en entertainment industrie in België moet informatie aangevraagd hebben over DiverGent = GEDRAG 15% van de klanten moet tevreden zijn over onze evenementen en moet het een unieke belevenis gevonden hebben = HOUDING

STRATEGIE 9


DE AFZENDER De Ghelamco Arena is de meest trendy, unieke eventlocatie in België die de mogelijkheid biedt om elk event tot een heus licht- en klankspektakel te maken.

DE BOODSCHAP Iedereen kan uniek zijn: de Ghelamco Arena is een trendy locatie. Als nieuwste voetbalstadion van België bieden wij u de recentste infrastructuur van hoogstaande kwaliteit. Wij bieden een verscheidenheid aan ruimtes voor elk soort evenement. In dit stadion kan je een “wow-gevoel” creëren aan de hand van een licht- en klankspektakel die jouw evenement uniek maken.

DE DOELGROEP Wij richten ons voornamelijk op organisaties binnen de media- en entertainmentindustrie. Organisaties die uniek willen zijn, zich speciaal willen voelen en die vooruit willen zijn op de rest. Deze vooruitgang willen ze kenbaar maken aan de hand van hoogwaardige technologie op gebied van licht en klank. Die trots zijn op wat ze hebben verwezenlijkt en die opzoek zijn naar een unieke, trendy en centraal gelegen locatie in Gent.

KANAAL DM: persoonlijke aanpak en communicatie & online.

HET EFFECT Evenementen in de Ghelamco neerzetten als de unieke en de meest trendy, veelzijdige locatie. Een locatie die zich kenmerkt door licht en klank. Een locatie die mensen laat wegdromen bij dit enorme licht- en klankspektakel.

STRATEGISCHE HULPMIDDELEN Hoe we beginnen we hier nu aan? Er bestaan gelukkig een paar handige hulpmiddelen zoals de FCB-matrix. Als we ons product “Ghelamco Arena” binnen de FCB-matrix plaatsen, dan zien we dat het zich situeert op het domein van ‘emotionele en hoge betrokkenheid’. Het gevoelsmatige van de beslissing haalt hier de bovenhand van het informatieve of rationele. De investering die een organisatie in Ghelamco Arena doet, is redelijk groot. En de impact is ook groot in geval van een verkeerde keuze. Onze communicatie moet hier dus streven naar emotionele betrokkenheid. Werken op attitude is het primaire doel. Vaak resulteert deze aanpak in communicatie die gericht is op een creatieve aanpak in de media die het best geschikt zijn voor dergelijke ‘beeldvormen’.

10


STRUCTUUR DIVERGENT Bij DiverGent willen we mensen raken met een verhaal. Elk evenement moet een unieke belevenis zijn. Hoe mensen jouw organisatie ervaren hangt af van hoe je hen keer op keer weet te raken. DiverGent is meer dan een eventbureau, we zijn ook locatiemanager. Wij bedenken en organiseren schitterende evenementen die zorgen voor een onvergetelijke ervaring. Divergent heeft daardoor een structuur/aanpak ontwikkeld die focust op twee pijlers: ATMOSQUARE (locatiebeheer) + SKYLIGHT (eventmanaging).

ATMOSQUARE - LOCATIE Atmosquare is een knipoog naar de atmosfeer die we in het stadion willen bieden. Dit stadion doet je wegdromen door de vele technologische licht en klankinstallaties. Deze trendy locatie is perfect gelegen en elke zaal biedt voldoende ruimte en lichtinval, wat de locatie echt uitnodigend maakt. Verder zijn er tal van mogelijkheden qua zaalindeling en zaalinrichting en helpen wij jullie hier graag bij verder. Hier situeren we ons op het gebied van locatiemanager.

SKYLIGHT -

EVENT

Skylight wil de mensen overtuigen dat er geen grenzen zijn om hun evenement tot een succes te maken. “Sky is the limit� is hier zeker van toepassing omdat we onze klanten tijdens het evenement laten wegdromen. Dankzij de nieuwste innovaties inzake licht en geluid zijn we baanbrekend in ieder event dat we op poten zetten. Zowel bij kleine als grote evenementen willen we jullie verbazen met ons professioneel oog voor detail en creatieve concepten. Met een perfecte timing en regie staan we jullie bij.

COMMUNICATIE WEBSITE Alles begint bij een goede website. Allereerst zouden we een aankondiging doen op de website van Goosebumps, Ghelamco en KAA Gent, met de boodschap dat er een nieuw evenementenbureau op de markt komt waarbij deze drie ondernemingen de handen in elkaar slaan. In deze aankondiging plaatsen we dan ook een link naar de nieuwe website waar alle up-to-date informatie op te vinden is. We zouden op deze website onze huisstijl en tone of voice doortrekken. Esign.eu maakte de website van Goosebumps en KAA Gent. Aangezien zij al vertrouwd zijn met de werking van twee van de samenwerkende bedrijven, lijkt het ons logisch om hiervoor met hen in zee te gaan. Na controle blijkt ook dat de domeinnaam divergent.be nog vrij is.

SOCIAL MEDIA Allereerst maken wij een facebookpagina aan. Via de website is er de mogelijkheid om rechtstreeks om die pagina te geraken. Ook op facebook stellen wij de up-to-date informatie ter beschikking. Daarnaast hebben wij ook gekozen om actief te zijn op LinkedIn omdat we via dit kanaal de relatie willen onderhouden met de mensen die we in een professionele context ontmoet hebben. Bovendien is dit een interessant kanaal om ons netwerk te beheren. Tot slot is het ook een relevant kanaal om te rekruteren.

11


ONLINE ADVERTEREN Persoonlijk zouden we opteren voor Google AdWords. We verkiezen de zero moment of truth te bereiken via Google. Wanneer je trefwoorden zoals ‘evenement plannen’ of ‘evenement’ intikt willen wij één van de spelers worden waar ze bij kunnen aankloppen. Google AdWords is een handige tool met vele opties. De optie die wij verkiezen is CPC oftewel cost per click. Daar betaal je op Google per keer wanneer een klant op jouw advertentie klikt.

CONCEPT EVENT Na al ons voorbereidend werk is het tijd om ons event te lanceren. Wat we willen creëren op de lanceringsavond is een netwerkmogelijkheid met receptie en avondlunch. Na een klassieke rondleiding is het tijd voor het meest unieke lightshow met een concept dat nog nergens in de wereld is voorgekomen: een hologrammenfestival. Dit om onze technologische hoogstand uit te lichten.

UITNODIGING (DM) Optie 1: promofilmpje maken De eventmanagers van de organisaties binnen de entertainment -en media industrie krijgen een persoonlijke enveloppe toegestuurd. De enveloppe ziet er zeer aantrekkelijk uit. Hierin zit de uitnodiging als ook een USBstick met daarop een promofilmpje over de fusie tussen KAA Gent, Goosebumps en Ghelamco in hun arena. Dit filmpje is opgebouwd uit teasers, die de eventmanagers en mensen uit de entertainment industrie moeten prikkelen. We tonen verschillende fragmenten van licht, trendy design, klank en de opties van het stadion. Dit filmpje moet begeleid worden via celebrity endorsment en als geschikte Gentenaar dachten wij aan - wie anders dan - Daniël Termont. De leden uit de bedrijfswereld waar we ons op richten worden op deze ludieke manier op de hoogte gebracht van een nieuwe grote speler in de evenementensector.De bekendmaking van de naam en het concept van DiverGent wordt pas de avond van het evenement zelf toegelicht. Optie 2: kaart

Deze optie bouwt verder op ons vorige idee. Hier een envelop met een kaart in. Als je deze kaart openvouwt, krijg je de Ghelamco Arena. De kaart bevat ook tal van ledlichtjes en geluiden. Op het kaartje zal staan: “wil je de echte en goede ervaring beleven? Kom naar de Ghelamco Arena…”. Optie 3: container Er wordt een afspraak gemaakt met een vertegenwoordiger, die de eventmanager naar buiten lokt. Er wordt een container op de parking van de belangrijkste en grootste entertainment- en mediabedrijven geplaatst. Vanaf het moment dat de deur opengaat, begint het lichtspektakel. Wanneer het lichtspektakel eindigt, staat de persoonlijke uitnodiging voor de eventmanager in de schijnwerpers. Het lichtspektakel geeft weer wat er kan gebeuren in de Ghelamco Arena. Het hele gebeuren zal ook gefilmd worden en nadien zal daar een promofilmpje van gemaakt worden dat online wordt gezet.

12


AVONDVERLOOP Op uitnodiging staat de link waar ze zich kunnen registreren (de site) om deel te nemen aan de avond en met hoeveel personen ze aanwezig zullen zijn. Er wordt eveneens vermeld dat er een gratis evenement te winnen is. Wie aankomt op het event loopt in plaats van over een rode loper, over een lichtgevende loper. Voor elke geregistreerde persoon is er een tablet ter beschikking om de rondleiding mee te volgen zodat de persoon zelf kan kiezen welk deel van de rondleiding ze wel of niet willen doen en hier informatie en voorbeelden over kan krijgen. Tijdens het parcours van de rondleiding staan er voldoende mensen ter beschikking om extra vragen te beantwoorden en op de tablet is er ook de mogelijkheid om te bellen naar de ‘infolijn’ waar medewerkers meteen vragen kunnen beantwoorden. Voor het eten kiezen we voor een rustig netwerkmoment waarbij er gekozen wordt voor een dinner by ledlight- concept. Na het diner, wordt het golden ticket verloot. Dat gebeurd door middel van een oplichtende onderlegger. Er is maar één onderlegger in de zaal die deze technologie bevat. Het licht zal dan uitgaan en diegene waar de onderlegger oplicht, heeft het ticket gewonnen. 18u: onthaal + rondleiding (met tablet) 19u30: diner bij LEDverlichting 21u: Golden ticket verloting 21u15: avondshow: spectaculaire hologramvoorstelling 22u15: afsluiten met vuurwerk

KERN VAN DE ZAAK DiverGent biedt de klant iets unieks aan. Wanneer klanten hun event in handen van DiverGent leggen zorgt DiverGent voor alles, ook voor het onmogelijke. Verder is het duidelijk geworden dat wij enorm uitblinken op vlak van innovatieve technologie. Waar andere locaties te kort schieten in mogelijkheden, biedt DiverGent een oplossing. Klanten hoeven zich over niets zorgen te maken, er zijn immers geen grenzen voor DiverGent.

13

Divergent definitieve versie  
Divergent definitieve versie  
Advertisement